SZENTESI HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTESI HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK"

Átírás

1 SZENTESI HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK Labádi Lajos elıadása a XII. Országos Honismereti Kiadványszekesztıi Konferencián Az 1919-es proletárdiktatúra Szentesen. In: Tanácsköztársaság Csongrád megyében. Szerk. Gaál Endre. Szeged, p ABAFI Lajos: Szentesi boszorkányperek, == Hazánk, IX. 72 p. ÁDÁM Éva: E-zés a szentesi nyelvjárásban. Szeged, JGYTF Szakdolgozat. ALFÖLDI Nıvilág. Az alföldi mővelt magyar hölgyek lapja I. évf Szerkeszti és kiadja Sima Ferencz. Szentes, ARADI Nóra: Koszta [József] Bp., (A mővészet kiskönyvtára, 67.) BÁLINT Alajos: A Szentes Jámborhalmi leletek. Szeged, p. BÁLINT Gyula: Balázs Árpád szerzıi estje Szentesen == Tiszatáj, 22 (1968) p BALOGH János: Egy város akinek szíve van. Szentes, p. BALOGH János: Emlékbeszéd a szentesi református fiúiskola 100 éves ünnepén. Szentes, p. BALOGH János: A szentesi evangeliumilag reformált anyaszentegyház közjavára nyújtott vagy ennek gondviselése alá helyezett adományok, hagyományok és alapítványok jegyzéke. Szentes, p. BÁNFALVI Lajos: Csongrád megye földrajza. Tankönyv. Szentes, BARTA László GECSÉNYI Lajos SCHNEIDER Miklós: Szuronyok árnyékában, Dokumentumok a szentesi munkásmozgalom történetébıl. Szentes, p., 4 t. BARTUCZ Lajos: A szentes-kajáni avarkori temetı tipológiájához == Anthropológiai Közlemények, /1 2. p t. A BÉKÉS-BÁNÁTI református egyházmegye okt napjain Hódmezıvásárhelyen tartott győlésének jegyzıkönyve. Összeáll. Futó Zoltán. Szentes, p. A BÉKÉS-BÁNÁTI református egyházmegye márc napjain Hódmezıvásárhelyen tartott győlésének jegyzıkönyve. Összeáll. Futó Zoltán. Szentes, p. BÉLÁDI István GÁL István KISS Bálint: A Szentesi Reformata Ekklesiának Matriculája Kézirat, Szentes. (Az eredeti kézirat a Szentesi Központi Református Egyház Levéltárában, másolat a CsML Szentesi Levéltárában) 1

2 BÉNYI László: Koszta József. Bp., BERECZ Sándor: A Csongrádmegyei Történelmi és Régészeti Társulat megalakulása és eddigi mőködése == A Csongrádmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve I p BERECZ Sándor: Szentes városi községi fıgimnázium története. Szentes, p. BODOR Antal: Magyarország helyismereti könyvészete Bp., hasáb BODOR Antal: Vadászerdı telepes község monográfiája. Bp., p. BUGYI István: Csongrád vármegye közegészségügye. Bp., p. BUGYI István: Csongrád vármegye közkórháza sebészeti osztály évkönyve. Bp., p. CSÁKTORNYAI Lajos: Alkalmi költemény a Szentes városi gymnázium felavatási ünnepélyére. Az E. M. K. E. javára. Szentes, p. CSALLÁNY Dezsı: Népvándorláskori leltek Szentes-Berekhátról == ArchÉrt., 2 (1941) p CSALLÁNY Dezsı: A Szentes-lapistói népvándorlás kori sírleletek == Dolg ( ) p CSALLÁNY Dezsı: A szentes-nagyhegyi gepida sírlelet (1939) és régészeti kapcsolatai == ArchÉrt., 2 (1941) p CSALLÁNY Gábor: Attila székhelye és sírja Szentes határában, Dónáton. Szentes, p. CSALLÁNY Gábor: Avar sírleletekrıl Szentes határában, Dónáton == ArchÉrt., 20 (1900) CSALLÁNY Gábor: Avarkori és századi magyar leletek a szentesi múzeumban == Dolg ( ) p [CSALLÁNY Gábor]: Honfoglalás- árpádkori sírokban talált magyar és idegen pénzek a szentesi Csongrádmegyei Múzeum éremgyőjteményében. [Bp.], p. (Klny. a Numizmatikai Közlöny, 1939.) CSALLÁNY Gábor: Jazyg és germán leletek a szentesi múzeumban == Dolg. 8 (1932) p CSALLÁNY Gábor: Jazyg és germán leletek a szentesi múzeumban. Szeged, p. CSALLÁNY Gábor: Ókori leltek a szentesi múzeumban == ArchÉrt., 26 (1906) p CSALLÁNY Gábor: Az ıskor régészeti szempontból és különösebb tekintettel Szentes és környékére. Szentes, p. CSALLÁNY Gábor: Régi germán sírmezı a szentesi határban == ArchÉrt., 23 (1903)., 24 (1904) p CSALLÁNY Gábor: Régi magyar emlékek a szentesi múzeumban == ArchÉrt., 25 (1905) p CSALLÁNY Gábor: Régibb középkori temetı Szentes határában == ArchÉrt., 26 (1906) p CSALLÁNY Gábor: Szentes ıskori képe. In: Szentes Város története. Szentes, CSALLÁNY Gábor: Szentes története a honfoglalásig. In: Magyar városok monográfiája III. Szerk. Nagy Imre. Szentes, p CSALLÁNY Gábor: A szentes-nagyhegyi kora avarkori bronzlelet == Fol. Arch., 1 2 (1939) p CSALLÁNY Gábor: Újabb három érdekes lelet a szentesi múzeumban == ArchÉrt., 30 (1910) p CSALLÁNY Gábor: Újabb honfoglaláskori leletek Szentes környékérıl == Fol. Arch., 3 4 (1941) p CSALLÁNY Gábor: Újabb jazyg temetık Szentes határában == Dolg. 12 (1936) p CSALLÁNY Gábor PÁRDUCZ Mihály: Szkítakori leltek a szentesi múzeumban == ArchÉrt., 5 6 ( ) CSALOG József: A szentesi református temetı gombosfái == Népr. Ért., 39 (1957) p CSALOG Zsolt: A kocsi és a szekér Szentes vidékén == Népr. Közl., 10 (1965) p CSERGİ Károly: Az Alföld problémái. Tanulmány az alföldi agrár- és munkásviszonyok javításáról és ezzel kapcsolatban a Duna Tisza csatornáról. Szentes, p., 3 melléklet. CSERGİ Károly: Duna Tisza csatorna. Szentes, p. CSERGİ Károly: Hogyan tudunk segíteni az Alföld népén? Szentes, [1936]. 23 p. CSÍKVÁRI Antal (szerk.): Csongrád vármegye. Budapest, p. 10 t. (Vármegyei szociográfiák, 1 3.) 2

3 CSONGRÁDMEGYEI nagy képes naptár az évre. I. évf. Szerk. Petrovics Soma. Szentes, XVIII, 64, XX p. CSONGRÁDMEGYEI nagy képes naptár évekre. II XVI. évf. Szentes, CSONGRÁDMEGYEI nagy képes naptár az szökıévre. XXVIII. évfolyam. Bp., , 18 p. A CSONGRÁDMEGYEI Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve. I. évf. Szerk. Berecz Sándor. Szentes, , 2 p. A CSONGRÁDMEGYEI Történelmi és Régészeti Társulat jelentése az... évi mőködésérıl. Szentes, CSONGRÁD SZENTES. Talajtanilag felvette Ébényi Gyula. A magyarázatokat írta Ébényi Gyula. Bp., p. (Commentarii ad tabulas geologicas et pedologicas Regni Hungariae) CZÍMER Károly: A megyegyőlések vándorlása Csongrád vármegyében. Történeti tanulmány. Szeged, p. DARVAS József: Tiszántúl "Nagykıröse" lesz Szentes. In: Darvas József: Végig a magyar Szaharán. Bp., p DERZSI KOVÁCS Ferenc: Földrajz az elemi népiskolák III., IV., V. és VI. osztályai számára, különös tekintettel Csongrád megyére. Szentes, p. DIÁKOK a szentesi "Felszabadulás" Tsz gazdálkodásáról. Bp., [1955]. 31 p. DÓCZI Imre: Fejezetek Csongrád megye kulturális életébıl ( ). Szentes, p. Kézirat. ÉBLE Gábor: A Harruckern- és a Károlyi-család. Genealogiai tanulmány. Bp., p. ECSERI Lajos: A magyar földmíves nép munkája. Szentes, p. ECSERI Lajos: A szegény ember. Közgazdasági tanulmány. Bp., p. (Klny. a Budapesti Szemle 392. számából) ECSERI Lajos: A szegény emberrıl. Bp., p. (Klny. a Budapesti Szemle évf-ból) FARKAS Sándor: İskori leletekrıl Szentes vidékén == ArchÉrt., 9 (1899) p FARKAS Sándor: Szentes és Csongrád vidéki leletekrıl == ArchÉrt., 12 (1892) p FÉJA Géza: Viharsarok. Az alsó Tiszavidék földje és népe. Bp. Athenaeum, [1937]. 275 p. 8 t. (Magyarország felfedezése, 1.) FEJÉRVÁRY József GRAVÁTZ Ferenc: A Szamuelli [! Szamueli] halálvonata Vásárhely - Makó - Szentes rémnapjai. A terroristák bőnpörének tárgyalása alkalmából írták --. Hmvhely, p. (OSZK Zártanyag Oszt p.) FÉNYES: Szentes szabad mezıváros gazdasági tekintetben == Ismertetı a honi s külföldi gazdaságban és kereskedésben, 1838/II. 2. sz. p FILEP Antal: Adatok a XVIII XIX. század fordulójának népi gazdálkodásához == AtSz., p (Kiss Bálint helyzetképe Szentesrıl) FUTÓ Zoltán: A reformáció emlékünnepe Szentesen, okt. 31. Imák és emlékbeszéd. Szentes, p. GALAMB Sándor: Tóth József. Nagy magyar színészek. Bp., GALAMBOS Ferenc: Drahos István exlibrismővész Szentes, p. GILICZE László: A Szentesi Református Egyház új krónikája ( ). Szentes, p. Kézirat. GÖRÖG Demeter: Csongrád vármegye (Comitatus Csongradiensis). Rézmetszet, GULYÁS PAP Etelka: Régi történetek Szentes múltjából. Szentes, p. HALAVÁTS Gyula: Csongrádmegyei ártézikutak. Bp., HALAVÁTS Gyula: A hódmezıvásárhelyi két ártézi kút. Bp., p. HALAVÁTS Gyula: A magyarországi artézi kútak története, terület szerinti elosztása, mélységük, vizük bıségének és hıfokának ismertetése. Az évi ezredéves kiállitás alkalmából irta. Egy fénynyomatú táblával. Bp., p. HALAVÁTS Gyula: A szegedi két ártézikút. Bp., p. 3

4 HALAVÁTS Gyula: A szentesi ártézikút. Bp., p. HARSÁNYI László: A szentesi izraelita hitközség története. Bp., , [VII] p. (Magyarországi Zsidó Hitközségek Monográfiái, 3.) HAVAS Imre: Népélelmezést javító kísérletek Csongrád vármegyében. Zöldkereszt kiskertek. [Bp.], p. (Klny. a Népegészségügy évi folyamából) HAVAS István PERES Sándor PÓSA Lajos: Olvasókönyv a csongrádmegyei elemi népiskolák III. osztálya számára. Szerk.. Bp., HÓDY Antal: Túlakurcza ostroma. Szentes, p. HORVÁTH Mihály... szülıházát Szentes város emléktáblával jelölte meg [1885. okt. 22.] == Századok, 19 (1885) p ILLÉSSY János: A megyei levéltárak állapota 1772/74-ben == Századok, 37 (1903) p ILLYEFALVI Géza dr., Vitéz A demográfia viszonya a közönséghez és az általános közigazgatáshoz. Szentes, p. JAVASLAT Szentes megyei város képviselıtestületéhez távvezetéki áram vásárlására. Szentes, p. JUHÁSZ Antal: Koszta József emléke == Mővészet, XII. p. 36. KACZÚR István: Rögös utakon [Szentes, Rákóczi tsz.] == Tiszatáj, 13 (1959/8.) p. 4. KAKUSZI Jánosné: Drahos István, a fametszı == Somogyi-könyvtári híradó, 7 (1968/1 2.) p KARDOS Albert: Középiskoláink és a magyar Alföld. Röpirat. Szentes, p. KARDOS Albert. A magyar Alföld közmővelıdéséért. Bp., p. KISS Bálint: Magyar Régiségek. Szerk. --. Pest, p. 2 térk. KISS Bálint: A Szentesi Reformárus Ekklésia Históriája, 2. ( ). Szentes, (Kézirat, Zolnay Károly-féle másolat) KOREK József: A Szentes kajáni avar temetı. == Dolg. 19 (1943) 90 p. 48 t. KOVÁCS Ferenc, Derzsi: Földrajz az elemi népiskolák III., IV., V. és VI. osztályai számára, különös tekintettel Csongrád megyére. Szentes, p. KOVALOVSZKY Júlia: Régészeti adatok Szentes környékének település történetéhez == RégFüz., Ser. 1. No. 5. p KOVÁTS Ferenc: Csongrád vármegye földrajza. Szentes, p. KOVÁTS József: Szentes közgazdasága. Szentes, p. KİHEGYI Mihály: A Szentes-berekháti késıszarmata telep két vasmécsese == MFMÉ, 1969/1. p LAKOS Imre, dr.: Emlékbeszéd Szentes város képviselıtestületének Petıfi Sándor dicsı halála 50-ik évfordulója emlékezetére szentelt ünnepi díszközgyőlésén. Tartotta évi július 31-én. Szentes, p. LÁNCZ Sándor: Építészetünk új gyöngyszeme, a szentesi fürdı == Mővészet, 1964/3. p LANTOS Iván: Szentesi útmutató, címtár és zsebtérkép. Szentes, p. LÉLEK és kenyér. Ne félj, te kicsiny nyáj! Révész Imre üzenete a csongrád szegvár mindszenti társegyházak és szórványaik számára. [Szentes, 1943.] 14 p. LYKA Károly: Koszta József, az Alföld festıje == Élet és Tudomány Kalendáriuma, p MOLNÁR László: Birtokviszonyok alakulása, földreform és a munkásság helyzete. Szentes, p. Kézirat. MOLNÁR László: Csongrádvármegye gazdasági élete az abszolutizmus elsı éveiben, Szentes, p. Szakdolgozat. MOLNÁR László: Feudális maradványok elleni küzdelem. Parasztbirtokok kialakulása és elaprózódása. Szentes, p. Kézirat. MÓRICZ Zsigmond: A kubikos. A kis fecskék táplálják a családot. (Szentes, 1935.) In: Móricz Zsigmond: Gyalogolni jó. Bp., p , Móricz Zsigmond: Riportok Bp., p

5 N. N. [Zalotay Elemér]: Cronica... == Aranykalász, 1935/december. p N. N. [ZALOTAY Elemér]: Petrák Ferentz: Cronika-ja II. == Aranykalász, 1936/jan. p N. N. [ZALOTAY Elemér]: Petrák Ferentz: Cronika-ja III. == Aranykalász, 1936/márc. p N. N. [ZALOTAY Elemér]: Petrák Ferentz: Cronika-ja IV. == Aranykalász, 1936/ápr. p. 15. NÉGYESI Imre: Városfejlesztési program. Szentes, NÉGYESI Imre: Városfejlesztı program. Szentes, NÉMETH István: Szentes. Szeged-Bp., p. 1 térk. NYÍRI Antal: A kihaló szentesi víziélet néprajzi és népnyelvi maradványai == Az Alf. Tud. Int. Évk. II. Szeged, p NYÍRI Sándor: Szentesi gyermekvilág a 18. században == Tiszatáj, 1 (1947/8 9.) p. PÁHI Ferenc: Adalékok Szentes város közigazgatásának és igazságszolgáltatásának történetéhez (1837) == Levéltári Híradó, 9 (1959/3 4.) p PÁHI Ferenc: Csongrád megye Termelési Miniszteri Biztosának iratai a Szentesi Állami Levéltárban. Iratok == Levéltári Híradó, 10 (1960/1.) p PÁHI Ferenc: Csongrád város évi selejtezési terve == Levéltári Szemle, 1963/4. p PÁHI Ferenc: Csongrád város Termelési Bizottságának iratai a Szentesi Állami Levéltárban. Iratok == Levéltári Híradó, 10 (1960/1.) p PÁHI Ferenc: A csongrádi járásbíróság elnöki iratainak irattári rendszere == Levéltári Szemle, 1963/4. p PÁHI Ferenc: A csongrádi városi direktórium szervezete és mőködése == Levéltári Szemle, 1969/1. p PÁHI Ferenc: Levéltár-selejtezés Hódmezıvásárhelyen a századfordulón == Levéltári Szemle, 1962/2. p PÁHI Ferenc: Szentes város levéltárának évi rendezése == Levéltári Híradó, 1961/2. p PÁHI Ferenc: A szentesi gimnázium története. [Szentes], p. Kézirat. PÁHI Ferenc: Tapasztalatok a Csongrád megyei Mezıgazdasági Igazgatóság iratainak rendezésénél == Levéltári Szemle, 1963/1 2. p PÁHI Ferenc: Tapasztalatok a Szentesi Állami Levéltár mezıgazdasági vonatkozású iratanyagának rendezésérıl == Levéltári Híradó, 5 (1955/3 4.) p PÁHI Ferenc SCHNEIDER Miklós: 75 éves a Hódmezıvásárhelyi Divat Kötöttárugyár. Hmvhely, p. PÁHI Ferenc SCHNEIDER Miklós: Csongrád megye levéltárának térképei. Szentes város levéltárának térképei. Hódmezıvásárhely város levéltárának térképei. In: Kéziratos térképek a területi állami levéltárakban, 17. Bp., p PÁHI Ferenc SCHNEIDER Miklós: Helytörténeti szöveggyőjtemény. A szentesi járás községeinek, valamint Hódmezıvásárhely, Szentes, Csongrád városok általános és középiskolái részére. Hmvhely, p. PÁHI Ferenc SCHNEIDER Miklós: Pusztaszertıl Pusztaszerig: Dokumentumok Csongrád megye történetébıl. Szeged, p. (Csongrád megyei múzeumok füzetei) PAMER Nóra: Cserebökény, ecserpusztai templomrom. == RégFüz., 15. Bp., p. PAPP Imre: Amirıl nekünk a szentesi református egyházközségek halotti anyakönyvei beszélnek. [Szentes], p. Kézirat. PAPP Imre: A "gané". Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: A hátikas. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: Káposztaeltevés. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: A kemencével és tartozékaival kapcsolatos szólás-mondások stb.... és azok magyarázatai. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: A lóval nyomtatás. Szentes, p. Kézirat. [Az aratás utáni munkákról.] 5

6 PAPP Imre: Mindennapi kenyerünk útja asztalunkig. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: Nagypéntek megünneplése gyermek éveimben, 1910 táján, a szentesi református családok körében. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: Nagypénteki "böjtös eledelek" készítése gyermek éveimben, 1910 táján. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: Népi önéletrajza. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: Néprajzi dolgozatok. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: Sárcsinálás. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: A szentesi kemence == Csongrád Megyei Honismeretei Híradó. Szeged, p PAPP Imre: A szentesi kemence múltja, jelene és jövıje. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: A szentesi református családok lakodalmi szokásai egy fél évszázad tükrében. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: A tanyai ember élete Szentes tanyavilágában == Népünk Hagyományaiból, p PAPP Imre: A tanyai ember élete Szentes tanyavilágában. [Szentes], [1955]. 81 p. Kézirat. PAPP Imre: A tanyai gyermekek élete Szentes tanyavilágában gyermekéveimben, [Szentes], p. Kézirat. PAPP Imre: Tiszatáji nyelvjárás. Hangok a szentesi búzatermı rögök közül. [Szentes], p. Kézirat. PAPP Imre: Tiszántúli nyelvjárás. II. sz. Hangok a szentesi búzatermı rögök közül. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: Utolsó földi utunk, végsı határállomásunk. A Szentesi Ref. Egyh. Tagok temetkezési szokásai. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre?? KOMMENDAT J?? LAKOS J??: Szentes földrajza. Iskolai tankönyv. Szentes, PAPP Lajos: Kis olvasókönyv az ev. ref. elemi iskolák számára a valláserkölcsi érzés ébresztésére. Szentes, p. PAPP Lajos: Szentes földrajza. Szentes, PAPP Lajos: Szentesi református egyház múltjából. Szentes, p. PAPP Lajos: A szentesi református egyház története, 1 2. Szentes, Kézirat a Központi Református Gyülekezet birtokában. PÁRDUCZ, Mihály: Le cimetière hallstattien de Szentes-Vekerzug == Acta ArchHung., p PATAY Pál: Szentesvidéki rézkori temetık == ArchÉrt., 4 (1943) PETRÁK Ferenc: Szentes városának a legrégibb idıktıl fogva való története. Szentes, Kézirat. PETRÁK-KRÓNIKA. Gólya Pál-féle változat. Szentes, p. OHÁNKA Lajos: A szentesi direktórium szociális politikája == Tiszatáj, 13 (1959/3.) p. 8. REGİCZI Miklós: Szentes város kulturális élete ig. [Nyíregyháza], p. Szakdolgozat. SALING Géza: Iskolai imádságok. Szentes, p. SALING Géza: Szentes város rövid ismertetése egybekapcsolva a határ, a járás, a megye földrajzi leírásával, népiskolai használatra. Szentes, p. A város és Csongrádmegye térképével. SCHEUER György: Tekintetes Nemes Csongrád vármegye hajózható és más folyó vizeinek leírása Szentes, vármegyei levéltár. SCHEUER György: Tekintetes Nemes Csongrád vármegye kereskedı, pósta és egyéb útjait és vizeit képezı abrossának magyarázó táblái Szentes, vármegyei Levéltár. SCHNEIDER Miklós: Adalék a Szentesi Takarékpénztár iratanyagának helytörténeti forrásértékéhez == Levéltári Szemle, 1965/1 2. p SCHNEIDER Miklós: A csongrádi cs. kir. megyehatóság iratainak tartalmi vizsgálata == Levéltári Szemle, 1967/2. p

7 SCHNEIDER Miklós: Kubikossors úri szemmel. Hibalatos dokumentumok a Szentes környéki kubikosság történetéhez a Horthy-korszakban. Szentes, p. Kézirat. SCHNEIDER Miklós: A Szentesi Állami Levéltár állandó kiállításának tapasztalatai == Levéltári Szemle, 1962/2. p SCHNEIDER Miklós: A Szentesi Állami Levéltár kiállításai 1964-ben == Levéltári Szemle, 1965/1 2. p SCHNEIDER Miklós: Tematikai kartotékcédulák készítése a Csongrád megyei fıispáni iratokhoz == Levéltári Szemle, 1961/2. p SCHNEIDER Miklós: Az új élet megindításának néhány kérdése Szentesen, október március. Szentes, p. Kézirat. SCHUPITER Elemér: Attila sírja, a Nagyúr szállása. Szentes, p. SCHUPITER Elemér: Az egyház újjáalakulása és fejlıdése. In: Nagy Imre: Szentes. Bp., p (Magyar Városok Monográfiája, III.) SCHUPITER (ZALOTAY) Elemér: Neolithikus telepek Szentes környékén == Dolg. 7 (1931) SCHUPITER Elemér: Az ısember szemétdombján. Szentes, SCHUPITER (Zalotay) Elemér: Övdíszítı mőgyakorlat a hun ötvösmővészetben == ArchÉrt., 43 (1929) SCHUPITER Elemér: Szentes földrajza. Kézirat a Szegedi Tudományegyetem Földrajzi Intézetében, SIMA Ferenc legújabb mentelmi ügyei. Szentes, p. SIMA Ferenc és dr. LAKOS Imre: Emlékbeszédek. Sarkady Nagy Mihály, Szentes város volt polgármestere és Sarkady Nagy Antal, Csongrád vármegye volt fıpénztárosa arcképeinek Szentes város díszközgyőlésén, május hó 30-án megejtett leleplezése alkalmából tartották. Szentes, p. SIMA László: Csongrád vármegye és Szeged. Szentes, SIMA László: Szentes rendezett tanácsú város története. [ között] Szentes, p. Kézirat. SIMA László: Szentes város története. [Kezdetektıl 1836-ig]. Szentes, p. [SINKOVICS István] S.: In memoriam Schneider Miklós == Levéltári Közlemények, 24 (1946) p SZABÁLYRENDELET Csongrádvármegye nyilvános jellegő múzeumának szervezésérıl és igazgatásáról. Szentes, p. SZABÓ László: Adatok az újjászervezett szociáldemokrata párt történetéhez. (A szentesi és mezıtúri program.) == Jászkunság, 1964/1 2. p , 3. p SZABÓ Róbert: Mőterem. [Tokácsli Lajos] == Tiszatáj, 15 (1961/1.) p. 6. SZABÓ Róbert: Szentes. Városismertetı. Fényképezte Enyedi Zoltán, Dragon Károly. Bp., p. SZABÓ Sándor: Szentes == ÉT, 15 (1960/15.) p SZALVA Péter: A csípısségmentesség gyors nemesítıi kialakítása a szentesi tompafehér paprikában. Bp., p (Klny. a Kísérleti Közlemények LIV/C Kertészet 2. kötetébıl.) SZALVA Péter: Csongrád megye zöldségtermesztésének és fejlesztési lehetıségének áttekintése. Szentes, p. SZALVA Péter: A karalábé korai termesztésének agrotechnikája. Szentes, p. Kandidátusi értekezés tézisei. SZALVA Péter: Korai káposztafélék nemesítése. Bp., p (Klny. a Kertészeti Kutatóintézet közleményei 1. sorozat 2. számából.) SZALVA Péter: A paradicsompaprika fejlettebb termesztésének eljárásai és módja. Szentes, p. SZALVA Péter: A szabadföldi primır karalábé gumóátmérıjének összefüggése a piacérettséggel, a beltartalmi értékkel és a jövedelmezıséggel. Bp., p (Klny. a Kísérletügyi Közlemények LVIII/C Kertészet 1965/2. számából.) SZALVA Péter: Szentes város ötéves öntözéses terve. Hmvhely, p., 1 melléklet. 7

8 SZALVA Péter: Szentes és vidéke zöldségtermesztésének kifejlıdése, jelenlegi helyzete és jövıje. Szentes, p. SZALVA Péter: A szentesi korai karalábéfajták elıállítása és a korszerő palántanevelési eljárásuk. Szentes, p. SZALVA Péter: A szentesi paprika. Bp., p., 12 t.fol., 1 melléklet. SZALVA Péter: A Szentesi Táj zöldségtermesztése, különös tekintettel a szentesi tompafehér paprikára. Bp., p Klny. a Kertészeti Kutatóintézet IV. évkönyvébıl. SZALVA Péter: A tápkockás palántanevelés. Szeged, p. SZALVA Péter: Vasgálicos palántanevelési módszer. Bp., p (Klny. a Délalföldi Mezıgazdasági Kísérleti Intézet kiadványai 1962/4. számából.) SZAMOSKÖZI Éva: Szentes településföldrajza. H. n., p. Szagdolgozat. SZATHMÁRY Ede: A Szentes-vidéki Takarékpénztár 25 éves fennállásának története Szentes, VIII, 4 p. SZÉLL Farkas: Csongrád vármegye fıispánjai == Századok, 7 (1873) p SZÉLL Márta: XI. századi temetık Szentes környékén == Fol. Arch., 3 4 (1941) p SZÉLL Márta: Elpusztult falvak, X XVII. századbeli régészeti leletek Csongrád vármegye területén == Dolg. 19 (1943) p SZÉLL Márta: Elpusztult falvak. XI XII. századbeli régészeti leletek Szentes határában == Dolg. 18 (1942) p SZÉLL Márta: Elpusztult falvak, XI XVI. századbeli régészeti leletek Szeged és Hódmezıvásárhely határában == Dolg. 16 (1940) p SZÉLL Márta: Elpusztult falvak, XI XVI. századbeli régészeti leletek Csongrád vármegye területén == Dolg. 17 (1941) p SZENTES. Szerk. Nagy Imre. Sajtó alá rend. Ladányi Miksa és Balázs Géza. Bp., p. (Magyar városok monográfiája, III.) SZENTES. Szerk. Szabó Róbert. Szentes, p. SZENTES. Városismertetı. Szerk. Szabó Róbert. [Szentes], p. SZENTES 25 éve. Szerk. Bajomi Sándor. Szentes, p. SZENTES megyei város városfejlesztési terve. Javaslat. Összeáll. Antal Endre. Szentes, p. SZENTES mőemléki és városképi vizsgálata. Bp., [50] p. SZENTES r. t. város házipénztári zárszámadása az évrıl. Szentes, p. SZENTES rendezett tanácsú város nyugdíj szabályrendelete. Szentes, p. SZENTES rendezett tanácsú város ügyviteli szabályzata. Szentes, [1908]. 99 p. SZENTES város belsıségének átnézeti térképe. Szentes, é. n. 1 lap. SZENTES város fejlesztési terve a III. ötéves terv idıszakára, Szentes, p. SZENTES város költségvetési elıirányzata évre. Szentes, SZENTES város ünnepi napjai szeptember 27 október 5. [Szentes], [8] p. SZENTES Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága évi munkaterve és munkaprogramja. Szentes, p. ZENTES városközpont variációs területfelhasználási tanulmányterve. A városfejlesztési tevékenység vizsgálata között. Program. Szentes, p. SZENTES és Vidéke. Vegyes tartalmú hetilap. I VI. évf. Szentes, Szerk. és kiadó-tul. elıbb Kovács Pál, 1883-ban Szivós Béla, 1884-tıl Balázsovits Norbert. SZENTESI 48-as Népkör könyvtárjegyzéke. Szentes, p. 8

9 A SZENTESI evangélikus keresztyén egyházközösség évi értesítıje. Összeáll. Virányi Lajos. [Szentes], p. SZENTESI friss naptár az szökıévre. XXVI. évfolyam. Bp., , 24 p. SZENTESI gyermekvilág a 18. században. Miképpen nevelték Gyermekeiket nagy részént a Szülék, az Oskolába járatás idejéig. Közli Nyíri Sándor == Tiszatáj, 1 (1947/8 9.) p A SZENTESI Iparoskör alapszabályai. Szentes, p. SZENTESI iskolai értesítık, évkönyvek A SZENTES Városi Gymnasium Értesítıje az 1888/9-ik iskolai évrıl. Szerk. Zolnay Károly. Szentes, p. A SZENTES Városi Községi Gymnasium Értesítıje az 1889/1890. iskolai tanévrıl. Szerk. Zolnay Károly. Szentes, p. A SZENTES Városi Községi Fıgímnasium Értesítıje az 1892/1893. iskolai tanévrıl. Szerk. Zolnay Károly. Szentes, p. A SZENTES Városi Községi Fıgymnasium Értesítıje az 1893/1894. iskolai tanévrıl. Szerk. Zolnay Károly. Szentes, p. A SZENTES Városi Községi Fıgymnasium Értesítıje az 1894/1895. iskolai tanévrıl. Szerk. Zolnay Károly. Szentes, p. A SZENTESI m. kir. állami fıgymnasium Értesítıje az 1898/1899. tanévrıl. Szerk. Zolnai Károly. Szentes, p. A SZENTESI m. kir. állami fıgymnasium Értesítıje az 1899/1900. tanévrıl. Szerk. Balázsovits Norbert. Szentes, p. A SZENTESI magyar királyi állami fıgymnasium Értesítıje az 1900/1901. tanévrıl. Szerk. Balázsovits Norbert. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1901/1902. tanévrıl. Szerk. Balázsovits Norbert. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1902/1903. tanévrıl. Szerk. Balázsovits Norbert. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1905/1906. tanévrıl. Szerk. Balázsovits Norbert. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1906/1907. tanévrıl. Szerk. Balázsovits Norbert. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1907/1908. tanévrıl. Szerk. Balázsovits Norbert. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1909/1910. tanévrıl. Szerk. Balázsovits Norbert. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1910/1911. tanévrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1911/1912. tanévrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1912/1913. tanévrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1913/1914. tanévrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1914/1915. tanévrıl. [Szerk. Szıke József]. Szentes, p. (ért.) A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1915/1916. tanévrıl. [Szerk. Szıke József]. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1916/1917. tanévrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1917/1918. tanévrıl. Szerk. Szıke József. Szentes,

10 A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1918/1919. tanévrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1919/1920. tanévrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, A SZENTESI Magyar Királyi Állami Horváth Mihály Fıgymnasium Értesítıje az 1922/1923. iskolai évrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, p. A SZENTESI Magyar Királyi Állami Horváth Mihály Fıgymnasium Értesítıje az 1923/1924. iskolai évrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, p. A SZENTESI Magyar Királyi Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1924/1925. iskolai évrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1925/1926. iskolai évrıl. Szerk. Jaeger Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1926/27. iskolai évrıl. Szerk. Jaeger Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1927/28. iskolai évrıl. Szerk. Jaeger Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1928/29. iskolai évrıl. Szerk. Jaeger Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1929/30. iskolai évrıl. Szerk. Jaeger Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1930/31. iskolai évrıl. Szerk. Jaeger Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1931/32. iskolai évrıl. Szerk. Jaeger Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1932/33. iskolai évrıl. Szerk. Jaeger Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1933/34. iskolai évrıl. Szerk. Járay Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1934/35. iskolai évrıl. Szerk. Járay Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1935/36. iskolai évrıl. Szerk. Járay Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium (III. VIII. oszt. Reálgimnázium) Értesítıje az 1936/37. iskolai évrıl. Szerk. Járay Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium (IV. VIII. oszt. Reálgimnázium) Értesítıje az 1937/38. iskolai évrıl. Szerk. Járay Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium (V. VIII. oszt. Reálgimnázium) Évkönyve az 1938/39. iskolai évrıl. Szerk. Járay Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium (VI. VIII. oszt. Reálgimnázium) Évkönyve az 1939/40. iskolai évrıl. Szerk. Járay Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium (VII. VIII. oszt. Reálgimnázium) Évkönyve az 1940/41. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának 82. évében. Szerk. Járay Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium (VIII. oszt. Reálgimnázium) Évkönyve az 1941/42. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának 83. évében. Szerk. Járay Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium Évkönyve az 1942/43. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának 84. évében. Szerk. Szöllısy Géza. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium Évkönyve az 1943/44. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának LXXXV.. évében. Szerk. Szöllısy Géza. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium Évkönyve az 1944/45. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának LXXXVI. évében. Szerk. Szöllısy Géza. Szentes, p. 10

11 A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium Évkönyve az 1946/47. iskolai évrıl. Szerk. Szöllısy Géza. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium Évkönyve az 1947/48. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának LXXXVII. évében. Szerk. Szöllısy Géza. Szentes, p. ÉRTESÍTİ Szentes város által fenntartott 4. oszt. polgári leányiskola s a vele kapcsolatos nıi kereskedelmi szaktanfolyam és kisdedóvodák 1910/11. tanévérıl. Összeáll. Pap Lajosné Gonda Júlia. Szentes, ÉRTESÍTİ Szentes város által fenntartott 4. oszt. polgári leányiskola s a vele kapcsolatos nıi kereskedelmi szaktanfolyam és kisdedóvodák 1911/12. tanévérıl. Összeáll. Pap Lajosné Gonda Júlia. Szentes, ÉRTESÍTİ Szentes város által fenntartott 4. oszt. polgári leányiskola s a vele kapcsolatos nıi kereskedelmi szaktanfolyam és kisdedóvodák 1912/13. tanévérıl. Összeáll. Pap Lajosné Gonda Júlia. Szentes, SZENTESI m. kir. áll. polgári leányiskola s a vele kapcsolatos nıi kézimunkatanfolyam értesítıje, 1913/14. Öszszeáll. Pap Lajosné Gonda Júlia. Szentes, SZENTESI m. kir. áll. polgári leányiskola s a vele kapcsolatos nıi kézimunkatanfolyam értesítıje, 1914/15. Öszszeáll. Pap Lajosné Gonda Júlia. Szentes, SZENTESI m. kir. áll. polgári leányiskola s a vele kapcsolatos nıi kézimunkatanfolyam értesítıje, 1915/16. Öszszeáll. Pap Lajosné Gonda Júlia. Szentes, SZENTESI m. kir. áll. polgári leányiskola s a vele kapcsolatos nıi kézimunkatanfolyam értesítıje, 1916/17. Öszszeáll. Pap Lajosné Gonda Júlia. Szentes, SZENTESI m. kir. áll. polgári leányiskola s a vele kapcsolatos nıi kézimunkatanfolyam értesítıje, 1917/18. Öszszeáll. Pap Lajosné Gonda Júlia. Szentes, A SZENTESI M. Kir. Állami Polgári Leányiskola Értesítıje az 1935/36. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának LXVI. éve. Szerk. Tolcsvai Nagy Géza. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Polgári Leányiskola Értesítıje az 1936/37. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának LXVII. éve. Szerk. Tolcsvai Nagy Géza. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Polgári Leányiskola Értesítıje az 1937/38. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának LXVIII. éve. Szerk. Istváncsics Mária. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Polgári Leányiskola Évkönyve az 1938/39. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának LXIX. éve. Szerk. Mihóczy Rezsıné. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Polgári Leányiskola Évkönyve az 1939/40. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának LXX. éve. Szerk. Mihóczy Rezsıné. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Polgári Leányiskola Évkönyve az 1940/41. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának 71. évében. Szerk. Mihóczy Rezsıné. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Polgári Leányiskola Évkönyve az 1942/43. tanévrıl. Az iskola fennállásának 73. éve. Szerk. Mihóczy Rezsıné. Szentes, p. A SZENTESI róm. kat. általános iskola derekegyházi fiók iskolája évkönyve az 1946/47. tanévrıl. (Ig. Berei Béla). Kézirat, 5 p. A SZENTESI Társulati Kétéves Nıi Kereskedelmi Szaktanfolyam Évkönyve az 1943/44. iskolai évrıl. Szentes, p. A SZENTESI Városi Kereskedelmi Középiskola évkönyve az 1946/47. tanévrıl. Szentes, p. NÉPISKOLAI Értesítı 1898/99. Szentes, p. SZENTESI kaszinó könyvtári-jegyzéke. Szentes, p. SZENTESI könyvkereskedık egylete könyvtári kivételi könyvecskéje. Kunszentmárton, p. A SZENTESI Köz- és Magánalkalmazottak Temetkezési Egyletének alapszabályai. [Szentes], p. Szentesi Lap. Vegyes tartalmú hetilap. VI XV. évf. Szentes, Szerk. elıbb Kulinyi Zsigmond, tıl Sima Ferencz; fımunkatárs 1877-ben Kovács Pál; kiadó-tul. Cherrier János. A SZENTESI Református Ekklésia Históriája, [Kész. Béládi István, Gál István és Kiss Bálint. Kézirat a szentesi református egyház irattárában. Zolnay Károly évi másolata.] 11

12 A SZENTESI Református Kör könyvtári kivételi könyvecskéje. Szentes, p. A SZENTESI róm. kat. buzgó hívek ajkán élı egyházi népénekek gyüjteménye, melyet a szentesi hívek kizárülagos használatára több mőbıl összeállított és kézirat gyanánt közread: Khirer József. Szentes, , XIII [2] p. SZENTESI útmutató, címtár és zsebtérkép. Szerk. Lantos Iván. Szentes, A SZENTESI városházépítés kérdéseirıl. Szentes, p. SZÍVÓS Béla: Csongrád és Csanád. Bp., p.(az Osztrák-Magyar Monarchia, 2. köt.) SZOMBATHY Viktor: Szentes, a Kurca-parti város == Turista, 1969/6. p. 16. TÁJÉKOZTATÓ jelentés Szentes járási jogú Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága január 29-i ülésére. Szentes, p. TARNÓCZI Lóránt: Szentes == Budapest, 1969/12. p TATAI MOLNÁR M??: Szentes földrajza. Kézirat a Szegedi Tudományegyetem Földrajzi Intézetébıl. THALY Kálmán ZSILINSZKY Mihály: Adalékok az 1735-i Péró-, s 1754-i Törı-, Pethı- és Bujdosó-féle népforrongás történetéhez == Századok, 4 (1870) p TORDAY József: Szentes földrajza. Szentes, TÖRS Kálmán: A Tisza szabályozása. In: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben, 7. [köt.] Magyarország 2. köt. Bp., p VADNAY Andor: A Tiszamellékrıl. Tanulmány az alföldi munkáskérdésrıl. Bp., p. VÁRADY Lipót Árpád: Lonovics József római küldetése. Bp., VARGA Lajos: A Körös Tisza Maros szög földrajza. Szentes, p. 1 térk. (Alföldkutatás- Alföldszervezés, 1.) A VÁROS területén lévı közutak, hidak, járdák, parkok, közvilágítás, csapadékvízelvezetés jelenlegi állapota, fenntartása, fejlesztése. A KBT munkája. Szentes, p. VÁROSHÁZ avatás. Az új városháza megnyitása alkalmából május 27-iki közgyőlésen tartott ünnepi beszédek. Szentes, VECSERI Lajos: Szentes földrajza. Szentes, VECSERI Lajos: Szentes város földrajza. Szentes, p. VECSERI Lajos: Szentes város földrajza és Csongrád vármegye rövid ismertetése. A népiskolák 3. oszt. számára. Szentes, p. VIRÁGOS Katica: Szentes város története a honfoglalástól a török hódoltság végéig ( ). In: Helytörténeti dolgozatok, Bp., p ZÁDOR Anna: Kiss Bálint == A magyar mővészettörténeti munkaközösség évkönyve, Szeged, p ZALOTAY Elemér: Amire a múzeumok tanítanak. I. rész. Szentes, p. (Csongrádmegyei Könyvtár, 22.) ZALOTAY Elemér: Csongrád. Hmvhely, (Csongrád megyei Könyvtár, 40.) Kézirat. ZALOTAY Elemér: Csongrád vármegye ıskori települése == Dolg. 8 (1932) p , ZALOTAY Elemér: Csongrád vármegye ıskori települése. Doktori értekezés. Szeged, p. ZALOTAY Elemér: Csongrád vármegye társadalomrajza és általános ismertetése. Szentes, p. (Klny.: Csongrád vármegye c. kötetbıl) ZALOTAY Elemér: Csongrád vármegye társadalomrajza és általános ismertetése. Bp., p. ZALOTAY Elemér: Gaál István, szentesi prédikátor, Szentes, p. (Csongrádmegyei Könyvtár, 20.) ZALOTAY Elemér: A Körös Tisza Maros vidékének betelepülése és népi összetevıdése az idık folyamán. In: Csongrád vármegye. Szerk. Csíkvári Antal. Bp.,

13 ZALOTAY Elemér: Mővelıdési számvetés a Körös Tiszatájról. A múzeumi gondolat fejlıdése. Szentes, p. Kézirat. ZALOTAY Elemér: Szentes földrajza I. Petrák Ferenc krónikája. Szentes területére vonatkozó földrajzi irodalom s térképek. Szentes, p. (Csongrádmegyei Könyvtár, 4.) ZALOTAY Elemér: Szentes földrajza II. Szentes tájai és felszínalakulása. Szentes, p. (Csongrádmegyei Könyvtár, 4.) ZALOTAY Elemér: Szentes régi vízrajza. In: Kogutowicz Károly emlékkönyv. Szerk. Wagner Richard. Szeged, p ZALOTAY Elemér: Szentes várostörténet-írásának fejlıdése. Szentes, p. (Csongrádmegyei Könyvtár, 21.) ZALOTAY Elemér: A Szentes Kistıkei rézkori temetı. Szeged, p. (Csongrádmegyei Könyvtár, 8.) ZALOTAY Elemér: A Tiszatáj települése [Csongrád megye] == Tiszatáj, 1 (1947/8 9.) p ZALOTAY Elemér: A vármegye tájegységeinek eredete, földrajzi fekvése és geológiai felépítettsége. In: Csongrád vármegye. Szerk. Csíkvári Antal. Bp., p ZALOTAY Elemér: A Veker folyó fejlıdéstörténete == Földr. Közl., 67 (1939) p ZSILINSZKY Mihály beszéde a Történelmi Társulat közgyőlésén, febr. 18. == Századok, 38 (1904) p ZSILINSZKY Mihály beszéde a Történelmi Társulat közgyőlésén, márc. 26. == Századok, 42 (1908) p ZSILINSZKY Mihály: Csongrád vármegye fıispánjai. Tekintettel a vármegyei rendszer fejlıdésére. Bp., p. ZSILINSZKY Mihály: Csongrád vármegye fıispánjai, tekintettel a vármegyei rendszer fejlıdésére == Századok, 25 (1891) p , 26 (1892). p ZSILINSZKY Mihály: Csongrádvármegye története 1. rész. Bp., p., 1 térkép mell. ZSILINSZKY Mihály: Csongrádvármegye története 2. rész. Bp., p. ZSILINSZKY Mihály: Csongrádvármegye története 3. rész. Bp., p. [Szeged, p.] ZSILINSZKY Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története. Bp., p. 13

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében helyismereti könyvtáros Tételes felsorolás témakörök szerint Helytörténet Sima László: Szentes

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács Név Titulus Címek Idı kezd Idı vég Hely Beosztás Képviselı? Párt funkció Megjegyzés Juhász Imréné Gonda Zsuzsanna dr. 1950 1956 Szolnok megye Ragó Antal 1956 1957 Szolnok megye Tóth Imre 1956 1957 Szolnok

Részletesebben

Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek. tag galamb 20% első 20% , ,43

Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek. tag galamb 20% első 20% , ,43 Feleresztés helye: Neumarkt Feleresztés ideje: 2013.06.08 06:10 Időjárás : napos, enyhe északi szél Kisérő : Központi táv : 605000 m Lista terjedelme : 20% (1:5) Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek

Részletesebben

ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY április 16.

ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY április 16. 5 6. ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ 6. április 6. VÉGEREDMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ TAGOZATA Bornemisza Péter Gimn. és Ált. Isk. Pánczél András Szántó Ariel Fodros Általános Iskola 5 Cseri Ádám 6

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED Feudális- és kapitalista kor IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. A) Feudális kor CSANÁD VÁRMEGYE

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Kis Vakond Tanodája 4400 Nyíregyháza Pf (42) Alapítva: 1991-ben.

Kis Vakond Tanodája 4400 Nyíregyháza Pf (42) Alapítva: 1991-ben. Kis Vakond Tanodája 4400 Nyíregyháza Pf. 291. (42) 443-526 e-mail: tanoda@kisvakond.hu Alapítva: 1991-ben. Versenyvizsga 2009. Itt láthatóak a 4. osztályos tanulók eredményei a 2009. február 13-án megírt

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai A közgyőlés társulásai 1. sz. függelék 1. Benedek Elek Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola és Kollégium Intézményfenntartó Társulás (Oroszlány) 38/1998. (III. 26.) sz. KH 1. pontja 189/2005.

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Barna Károly Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Iktatószám: 500-8/2015/U1 Melléklet:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő JiSZ KUNSÁG A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA VII. évfolyam 1961. Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő Szerkesztő bizottság* Barna Gábor, Kaposvári Gyula, Lévai

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,400 37,300 37,150-0,3 35,650 147,500 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 35,100 35,500 36,050 35,350 142,000

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület rövid története

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület rövid története A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület rövid története Az 1960-as évektől a Hazafias Népfront keretében tevékenykedő Honismereti Bizottság fogta össze a civil honismereti gyűjtőket és helytörténészeket.

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Felnıtt egyéni. Pontszámok. I. csoport. Ifj. NagyA. Laczkó Balázs. Seremet Szilárd. Tyukodi György. Koszta Zoltán. Bottyán Zoltán

Felnıtt egyéni. Pontszámok. I. csoport. Ifj. NagyA. Laczkó Balázs. Seremet Szilárd. Tyukodi György. Koszta Zoltán. Bottyán Zoltán Felnıtt egyéni I. csoport Seremet Szilárd Tyukodi György Bottyán Zoltán Farkas Gábor Laczkó Balázs Koszta Zoltán Ifj. NagyA Kiss Levente Kiss Ádám Seremet Szilárd 3/1 1/1 6/1 7/0 2/3 3/0 2/0 3/1 Tyukodi

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Hely. Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarolás Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ I. 179 48 151 44 330 92 422 2 Kelemen Gáborné BERT

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006 I. ciklus 1990-1994 Az elsı, 1990. szeptember 30-án megtartott helyi önkormányzati választáson 5 polgármester- és 23 képviselıjelöltbıl választhattak Nyirád

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet X/a. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O

Részletesebben

Gyermekekre vonatkozó statisztikai és statisztikát tartalmazó kiadványok

Gyermekekre vonatkozó statisztikai és statisztikát tartalmazó kiadványok Bátonyi Vilma (2007): Gyermekekre vonatkozó statisztikai és statisztikát tartalmazó kiadványok Bevezetés A bibliográfia a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Levéltár állományában meglévı mővekbıl

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport Első nap. 25 m. fiú gyors I. korcsoport Farkas Viktor Mezőtúri Ref. Kollégium I. 0:6,00 0:6,78 9 2 Tajthy Milán Jókai Mór Ref. Ált. Isk. Nyíregyháza I. 0:8,5 0:7,42 7 3 Cseresznyés Zoltán Magvető Általános

Részletesebben

Módosította: 7/2004.(III.5.)Kt, 33/2004.(XII.11.)ÖR, 20/2005. (X.15.) ÖR, 14/2007. (V.17.), 24/2009. (X.12.),

Módosította: 7/2004.(III.5.)Kt, 33/2004.(XII.11.)ÖR, 20/2005. (X.15.) ÖR, 14/2007. (V.17.), 24/2009. (X.12.), Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 27/2002.(XII.21.)KT rendelete Szentes város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteinek megállapításáról Módosította: 7/2004.(III.5.)Kt, 33/2004.(XII.11.)ÖR,

Részletesebben

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama MARB Abszolút Végeredmények 2 34 Prigyeni Péter Furák Ádám IV. kat. Lada VFTS Lada. P/2 MARB 0:04:43,90 0 0:04:54,20 0 0:04:45,70 0 0:04:51,60 0 0:04:42,60 0 0:00:00,0 0 0:23:58,00 0:00:00,80 0:00:00,80

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ Rt. 165 59 164 63 329 122 451 2 Hirt Szilvia Bakonyi

Részletesebben

A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport

A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport Fiú 25 méter mellúszás: 1. Vismeg Zsombor, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 2. Kék Tamás Ákos, Carolina Óvoda és Bölcsıde 2.Klamancsek

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,950 36,700 37,000 36,300 147,950 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 34,800 36,550 36,400 36,450 144,200 3 Nagykőrös

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Települ Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendel Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Laczkó Dezsı Veszprém Megyei Múzeum Veszprém

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA 5. számú melléklet A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MUNKATÁRSAINAK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE A 150/1992. (XI. 20.) KORM. RENDELET 12. (4) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAM ALATT BÓDI ZSUZSANNA A tevékenység megnevezése:

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: február 27. dr. Xantus Judit jegyző

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: február 27. dr. Xantus Judit jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. február 27. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának 5/2009. (II.27.) ök. sz. rendelete a Képviselő-testület

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Benevezett: 68 fő Részt vett: 60fő

Benevezett: 68 fő Részt vett: 60fő Kalmá László Mat. verseny 2014. Végleges lista Helyezés Név Évfolyam Felkészítő tanár 1. Takács Balázs 5 Szalainé Szunyi Klára 2. Hámori Janka 5 Tánczosné Fullér Ildikó, Hoffer G 3. Jászapáti Péter 5 Tánczosné

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Leány ifjúsági kategória ( 7 nevezés ): I. Morvai Tímea ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas ) II. Hegedűs Éva ( Tatami Centrum Ju-Jitsu Klub

Részletesebben

Gyula Városi Tanács Gyulai Vízmű Vállalat Gyulai Sportegyesület

Gyula Városi Tanács Gyulai Vízmű Vállalat Gyulai Sportegyesület V. Szenior úszóverseny Gyula, 1974. szeptember 7. vasárnap de. 10 óra A verseny rendezői: A verseny résztvevői: Békés megyei Úszószövetség Gyula Városi Tanács Gyulai Vízmű Vállalat Gyulai Sportegyesület

Részletesebben

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm N 2 Nagykőrösi Állami Tanítóképző Intézet iratai 1948 1957 0,38 fm N 51 Nagykőrösi Állami Arany János Gimnázium iratai 1948 1967 2,60 fm K 52 Ráckevei

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 IX. Telepy Károly Testnev. Ált. Isk. és Gimn. 37,400 38,450 38,300 37,700 39,000 38,450 229,300 2 Kiskunhalas II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazd., Közgazd., Informatikai SzKI és

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló:

Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló: Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló: 1. Farkas Tamás 4313,179 2. Kucsera Bálint 2345,124 3. Zengő Márk 1445,124 4. Komjáti Zoltán 1382,624 5. Lupis Dániel 1345,124 6. Kovács Gergely 1215,957 7. Róth Barnabás

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

2009. 09. 18-19. MiSTER CLASSiC

2009. 09. 18-19. MiSTER CLASSiC 1 2 Ilkovits Ádám Kemenes Csilla Volkswagen Kaefer cabrio 1965 1 0 424 379 Szakaszeredmények: T19: 12(13.) 1: 13(14.) T20: 2(4.) 2: 28(4.) 3: 21(24.) 4: 10(6.) 5: 36(10.) 6: 17(1.) T21: 21(27.) 7: 20(8.)

Részletesebben

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.81. VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI 1875-1950 db (0,12) doboz = ifm 38 db csomó = 2, 61 ifm 184 db kötet = 4, 26 ifm Összesen:

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba 50 éve történt. A Kádár-rendszer megszilárdulásának levéltári forrásai Magyar Országos

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő Csapat neve: Dunaújváros, Széchenyi István Gimn. Egyéni absz. helyezési összeg:60 Csapat helyezése:1 3 1532 MATKÓ Csaba 00:16:24 7 1529 BUDAI Levente 00:16:49 20 1533 SALAMON Zalán 00:17:58 30 1530 CSATHÓ

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

Derby Liga verseny értékelés

Derby Liga verseny értékelés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5203 Virányi Reijnen 98,66 8 5 63% 2 208.790 m 3668 Grosspaul Dúc 95,92 101 73 72% 21 203.256 m 4539 Szlaukó István 95,72 10 6 60% 2 208.051 m 9662 Gotthard László, Dr. 95,13

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI DIÁKOLIMPIA. ÚSZÁS V-VI. Kcs HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROSI SPORTUSZODA január 19.

CSONGRÁD MEGYEI DIÁKOLIMPIA. ÚSZÁS V-VI. Kcs HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROSI SPORTUSZODA január 19. CSONGRÁD MEGYEI DIÁKOLIMPIA ÚSZÁS V-VI. Kcs. 2008-2009 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROSI SPORTUSZODA 2009. január 19. Nem hivatalos eredményjegyzék A kategória 100 fiú gyors 1. Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

INFOPROG Iskolák versenye. Levelező fordulók

INFOPROG Iskolák versenye. Levelező fordulók INFOPROG 2017 Iskolák versenye Levelező fordulók Döntő Felh.B Felh. A Prog.B Prog. A Bemutató Felh.B Felh.A Prog.B Prog.A Vetélkedő Összesen Open Szlovákia # Iskola 40 40 40 40 20 100 100 100 100 100 680

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat A Közgyűlés XIII-203/315.097/2016. számú határozatának 1. melléklete Okirat száma: Módosító okirat A Miskolci Közintézmény-működtető Központ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében ( Közleményei 26.)

Részletesebben

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Múzeum kiadványaihoz a Múzeum nyitvatartási idejében a Kiadványárudában vagy postai utánvéttel (amelyre a postaköltséget felszámítjuk) lehet hozzájutni. A 100

Részletesebben

Eredmények :25 K-1 férfi Ifjúsági 1000 m III. előfutam. Pálya 04: :35 K-1 férfi Ifjúsági 1000 m V.

Eredmények :25 K-1 férfi Ifjúsági 1000 m III. előfutam. Pálya 04: :35 K-1 férfi Ifjúsági 1000 m V. Eredmények 3 2010.06.05 09:25 K-1 férfi Ifjúsági 1000 m III. előfutam 1 5 Solti László 1002 Újpesti Kajak Sport Club 04:13.050 2 4 Csontos Csaba 6725 Domino Honvéd Kajak-Kenu Szakosztály 3 8 Szentesi Roland

Részletesebben

Mőbiusz Nemzetközi Meghívásos Matematika Verseny 2011.március 26. Gimnáziumi kategória

Mőbiusz Nemzetközi Meghívásos Matematika Verseny 2011.március 26. Gimnáziumi kategória Mőbiusz Nemzetközi Meghívásos Matematika Verseny 2011.március 26. i kategória Helyezés Név Pontszám 1 Juhász-Bóka Bernadett 2 Gila Nóra 3 Körmöczi Andor 4 Martinka Mátyás 5 Balázsi Tamás 6 Nagygyörgy Kristóf

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

Edelrid Boulder Kupa 2013 I. forduló:

Edelrid Boulder Kupa 2013 I. forduló: Edelrid Boulder Kupa 2013 I. forduló: Név Pontszám 1. Kucsera Bálint 2518,246 2. Komjáti Zoltán 2030,746 3. Kovács Gergely 1948,802 4. Barabás Gábor 1534,913 5. Gyenes Balázs 1459,913 6. Kucsera Lenke

Részletesebben

I.zóna II.zón Ország

I.zóna II.zón Ország Ind.TeInd.Galambok Helyezve I.zóna 67 1088 218 II.zón 0 0 0 Ország 67 1088 218 1. Szlaukó István 1.cs B27 HU 13-D-582818 H 29 14:33:59 1124,08 454109 2. Greskó Mihály 1.cs B27 HU 13-D-582908 H 29 14:37:23

Részletesebben

II. Kecskeméti Úszónap Szenior korosztály úszóversenye

II. Kecskeméti Úszónap Szenior korosztály úszóversenye 1. napi eredmények: II. Kecskeméti Úszónap Szenior korosztály úszóversenye Kecskemét, Fedett uszoda 2008. július 5-6 (8 pályás, 50 méteres medence, elektromos időmérés) hely versenyszám / név egyesület

Részletesebben