SZENTESI HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTESI HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK"

Átírás

1 SZENTESI HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK Labádi Lajos elıadása a XII. Országos Honismereti Kiadványszekesztıi Konferencián Az 1919-es proletárdiktatúra Szentesen. In: Tanácsköztársaság Csongrád megyében. Szerk. Gaál Endre. Szeged, p ABAFI Lajos: Szentesi boszorkányperek, == Hazánk, IX. 72 p. ÁDÁM Éva: E-zés a szentesi nyelvjárásban. Szeged, JGYTF Szakdolgozat. ALFÖLDI Nıvilág. Az alföldi mővelt magyar hölgyek lapja I. évf Szerkeszti és kiadja Sima Ferencz. Szentes, ARADI Nóra: Koszta [József] Bp., (A mővészet kiskönyvtára, 67.) BÁLINT Alajos: A Szentes Jámborhalmi leletek. Szeged, p. BÁLINT Gyula: Balázs Árpád szerzıi estje Szentesen == Tiszatáj, 22 (1968) p BALOGH János: Egy város akinek szíve van. Szentes, p. BALOGH János: Emlékbeszéd a szentesi református fiúiskola 100 éves ünnepén. Szentes, p. BALOGH János: A szentesi evangeliumilag reformált anyaszentegyház közjavára nyújtott vagy ennek gondviselése alá helyezett adományok, hagyományok és alapítványok jegyzéke. Szentes, p. BÁNFALVI Lajos: Csongrád megye földrajza. Tankönyv. Szentes, BARTA László GECSÉNYI Lajos SCHNEIDER Miklós: Szuronyok árnyékában, Dokumentumok a szentesi munkásmozgalom történetébıl. Szentes, p., 4 t. BARTUCZ Lajos: A szentes-kajáni avarkori temetı tipológiájához == Anthropológiai Közlemények, /1 2. p t. A BÉKÉS-BÁNÁTI református egyházmegye okt napjain Hódmezıvásárhelyen tartott győlésének jegyzıkönyve. Összeáll. Futó Zoltán. Szentes, p. A BÉKÉS-BÁNÁTI református egyházmegye márc napjain Hódmezıvásárhelyen tartott győlésének jegyzıkönyve. Összeáll. Futó Zoltán. Szentes, p. BÉLÁDI István GÁL István KISS Bálint: A Szentesi Reformata Ekklesiának Matriculája Kézirat, Szentes. (Az eredeti kézirat a Szentesi Központi Református Egyház Levéltárában, másolat a CsML Szentesi Levéltárában) 1

2 BÉNYI László: Koszta József. Bp., BERECZ Sándor: A Csongrádmegyei Történelmi és Régészeti Társulat megalakulása és eddigi mőködése == A Csongrádmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve I p BERECZ Sándor: Szentes városi községi fıgimnázium története. Szentes, p. BODOR Antal: Magyarország helyismereti könyvészete Bp., hasáb BODOR Antal: Vadászerdı telepes község monográfiája. Bp., p. BUGYI István: Csongrád vármegye közegészségügye. Bp., p. BUGYI István: Csongrád vármegye közkórháza sebészeti osztály évkönyve. Bp., p. CSÁKTORNYAI Lajos: Alkalmi költemény a Szentes városi gymnázium felavatási ünnepélyére. Az E. M. K. E. javára. Szentes, p. CSALLÁNY Dezsı: Népvándorláskori leltek Szentes-Berekhátról == ArchÉrt., 2 (1941) p CSALLÁNY Dezsı: A Szentes-lapistói népvándorlás kori sírleletek == Dolg ( ) p CSALLÁNY Dezsı: A szentes-nagyhegyi gepida sírlelet (1939) és régészeti kapcsolatai == ArchÉrt., 2 (1941) p CSALLÁNY Gábor: Attila székhelye és sírja Szentes határában, Dónáton. Szentes, p. CSALLÁNY Gábor: Avar sírleletekrıl Szentes határában, Dónáton == ArchÉrt., 20 (1900) CSALLÁNY Gábor: Avarkori és századi magyar leletek a szentesi múzeumban == Dolg ( ) p [CSALLÁNY Gábor]: Honfoglalás- árpádkori sírokban talált magyar és idegen pénzek a szentesi Csongrádmegyei Múzeum éremgyőjteményében. [Bp.], p. (Klny. a Numizmatikai Közlöny, 1939.) CSALLÁNY Gábor: Jazyg és germán leletek a szentesi múzeumban == Dolg. 8 (1932) p CSALLÁNY Gábor: Jazyg és germán leletek a szentesi múzeumban. Szeged, p. CSALLÁNY Gábor: Ókori leltek a szentesi múzeumban == ArchÉrt., 26 (1906) p CSALLÁNY Gábor: Az ıskor régészeti szempontból és különösebb tekintettel Szentes és környékére. Szentes, p. CSALLÁNY Gábor: Régi germán sírmezı a szentesi határban == ArchÉrt., 23 (1903)., 24 (1904) p CSALLÁNY Gábor: Régi magyar emlékek a szentesi múzeumban == ArchÉrt., 25 (1905) p CSALLÁNY Gábor: Régibb középkori temetı Szentes határában == ArchÉrt., 26 (1906) p CSALLÁNY Gábor: Szentes ıskori képe. In: Szentes Város története. Szentes, CSALLÁNY Gábor: Szentes története a honfoglalásig. In: Magyar városok monográfiája III. Szerk. Nagy Imre. Szentes, p CSALLÁNY Gábor: A szentes-nagyhegyi kora avarkori bronzlelet == Fol. Arch., 1 2 (1939) p CSALLÁNY Gábor: Újabb három érdekes lelet a szentesi múzeumban == ArchÉrt., 30 (1910) p CSALLÁNY Gábor: Újabb honfoglaláskori leletek Szentes környékérıl == Fol. Arch., 3 4 (1941) p CSALLÁNY Gábor: Újabb jazyg temetık Szentes határában == Dolg. 12 (1936) p CSALLÁNY Gábor PÁRDUCZ Mihály: Szkítakori leltek a szentesi múzeumban == ArchÉrt., 5 6 ( ) CSALOG József: A szentesi református temetı gombosfái == Népr. Ért., 39 (1957) p CSALOG Zsolt: A kocsi és a szekér Szentes vidékén == Népr. Közl., 10 (1965) p CSERGİ Károly: Az Alföld problémái. Tanulmány az alföldi agrár- és munkásviszonyok javításáról és ezzel kapcsolatban a Duna Tisza csatornáról. Szentes, p., 3 melléklet. CSERGİ Károly: Duna Tisza csatorna. Szentes, p. CSERGİ Károly: Hogyan tudunk segíteni az Alföld népén? Szentes, [1936]. 23 p. CSÍKVÁRI Antal (szerk.): Csongrád vármegye. Budapest, p. 10 t. (Vármegyei szociográfiák, 1 3.) 2

3 CSONGRÁDMEGYEI nagy képes naptár az évre. I. évf. Szerk. Petrovics Soma. Szentes, XVIII, 64, XX p. CSONGRÁDMEGYEI nagy képes naptár évekre. II XVI. évf. Szentes, CSONGRÁDMEGYEI nagy képes naptár az szökıévre. XXVIII. évfolyam. Bp., , 18 p. A CSONGRÁDMEGYEI Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve. I. évf. Szerk. Berecz Sándor. Szentes, , 2 p. A CSONGRÁDMEGYEI Történelmi és Régészeti Társulat jelentése az... évi mőködésérıl. Szentes, CSONGRÁD SZENTES. Talajtanilag felvette Ébényi Gyula. A magyarázatokat írta Ébényi Gyula. Bp., p. (Commentarii ad tabulas geologicas et pedologicas Regni Hungariae) CZÍMER Károly: A megyegyőlések vándorlása Csongrád vármegyében. Történeti tanulmány. Szeged, p. DARVAS József: Tiszántúl "Nagykıröse" lesz Szentes. In: Darvas József: Végig a magyar Szaharán. Bp., p DERZSI KOVÁCS Ferenc: Földrajz az elemi népiskolák III., IV., V. és VI. osztályai számára, különös tekintettel Csongrád megyére. Szentes, p. DIÁKOK a szentesi "Felszabadulás" Tsz gazdálkodásáról. Bp., [1955]. 31 p. DÓCZI Imre: Fejezetek Csongrád megye kulturális életébıl ( ). Szentes, p. Kézirat. ÉBLE Gábor: A Harruckern- és a Károlyi-család. Genealogiai tanulmány. Bp., p. ECSERI Lajos: A magyar földmíves nép munkája. Szentes, p. ECSERI Lajos: A szegény ember. Közgazdasági tanulmány. Bp., p. (Klny. a Budapesti Szemle 392. számából) ECSERI Lajos: A szegény emberrıl. Bp., p. (Klny. a Budapesti Szemle évf-ból) FARKAS Sándor: İskori leletekrıl Szentes vidékén == ArchÉrt., 9 (1899) p FARKAS Sándor: Szentes és Csongrád vidéki leletekrıl == ArchÉrt., 12 (1892) p FÉJA Géza: Viharsarok. Az alsó Tiszavidék földje és népe. Bp. Athenaeum, [1937]. 275 p. 8 t. (Magyarország felfedezése, 1.) FEJÉRVÁRY József GRAVÁTZ Ferenc: A Szamuelli [! Szamueli] halálvonata Vásárhely - Makó - Szentes rémnapjai. A terroristák bőnpörének tárgyalása alkalmából írták --. Hmvhely, p. (OSZK Zártanyag Oszt p.) FÉNYES: Szentes szabad mezıváros gazdasági tekintetben == Ismertetı a honi s külföldi gazdaságban és kereskedésben, 1838/II. 2. sz. p FILEP Antal: Adatok a XVIII XIX. század fordulójának népi gazdálkodásához == AtSz., p (Kiss Bálint helyzetképe Szentesrıl) FUTÓ Zoltán: A reformáció emlékünnepe Szentesen, okt. 31. Imák és emlékbeszéd. Szentes, p. GALAMB Sándor: Tóth József. Nagy magyar színészek. Bp., GALAMBOS Ferenc: Drahos István exlibrismővész Szentes, p. GILICZE László: A Szentesi Református Egyház új krónikája ( ). Szentes, p. Kézirat. GÖRÖG Demeter: Csongrád vármegye (Comitatus Csongradiensis). Rézmetszet, GULYÁS PAP Etelka: Régi történetek Szentes múltjából. Szentes, p. HALAVÁTS Gyula: Csongrádmegyei ártézikutak. Bp., HALAVÁTS Gyula: A hódmezıvásárhelyi két ártézi kút. Bp., p. HALAVÁTS Gyula: A magyarországi artézi kútak története, terület szerinti elosztása, mélységük, vizük bıségének és hıfokának ismertetése. Az évi ezredéves kiállitás alkalmából irta. Egy fénynyomatú táblával. Bp., p. HALAVÁTS Gyula: A szegedi két ártézikút. Bp., p. 3

4 HALAVÁTS Gyula: A szentesi ártézikút. Bp., p. HARSÁNYI László: A szentesi izraelita hitközség története. Bp., , [VII] p. (Magyarországi Zsidó Hitközségek Monográfiái, 3.) HAVAS Imre: Népélelmezést javító kísérletek Csongrád vármegyében. Zöldkereszt kiskertek. [Bp.], p. (Klny. a Népegészségügy évi folyamából) HAVAS István PERES Sándor PÓSA Lajos: Olvasókönyv a csongrádmegyei elemi népiskolák III. osztálya számára. Szerk.. Bp., HÓDY Antal: Túlakurcza ostroma. Szentes, p. HORVÁTH Mihály... szülıházát Szentes város emléktáblával jelölte meg [1885. okt. 22.] == Századok, 19 (1885) p ILLÉSSY János: A megyei levéltárak állapota 1772/74-ben == Századok, 37 (1903) p ILLYEFALVI Géza dr., Vitéz A demográfia viszonya a közönséghez és az általános közigazgatáshoz. Szentes, p. JAVASLAT Szentes megyei város képviselıtestületéhez távvezetéki áram vásárlására. Szentes, p. JUHÁSZ Antal: Koszta József emléke == Mővészet, XII. p. 36. KACZÚR István: Rögös utakon [Szentes, Rákóczi tsz.] == Tiszatáj, 13 (1959/8.) p. 4. KAKUSZI Jánosné: Drahos István, a fametszı == Somogyi-könyvtári híradó, 7 (1968/1 2.) p KARDOS Albert: Középiskoláink és a magyar Alföld. Röpirat. Szentes, p. KARDOS Albert. A magyar Alföld közmővelıdéséért. Bp., p. KISS Bálint: Magyar Régiségek. Szerk. --. Pest, p. 2 térk. KISS Bálint: A Szentesi Reformárus Ekklésia Históriája, 2. ( ). Szentes, (Kézirat, Zolnay Károly-féle másolat) KOREK József: A Szentes kajáni avar temetı. == Dolg. 19 (1943) 90 p. 48 t. KOVÁCS Ferenc, Derzsi: Földrajz az elemi népiskolák III., IV., V. és VI. osztályai számára, különös tekintettel Csongrád megyére. Szentes, p. KOVALOVSZKY Júlia: Régészeti adatok Szentes környékének település történetéhez == RégFüz., Ser. 1. No. 5. p KOVÁTS Ferenc: Csongrád vármegye földrajza. Szentes, p. KOVÁTS József: Szentes közgazdasága. Szentes, p. KİHEGYI Mihály: A Szentes-berekháti késıszarmata telep két vasmécsese == MFMÉ, 1969/1. p LAKOS Imre, dr.: Emlékbeszéd Szentes város képviselıtestületének Petıfi Sándor dicsı halála 50-ik évfordulója emlékezetére szentelt ünnepi díszközgyőlésén. Tartotta évi július 31-én. Szentes, p. LÁNCZ Sándor: Építészetünk új gyöngyszeme, a szentesi fürdı == Mővészet, 1964/3. p LANTOS Iván: Szentesi útmutató, címtár és zsebtérkép. Szentes, p. LÉLEK és kenyér. Ne félj, te kicsiny nyáj! Révész Imre üzenete a csongrád szegvár mindszenti társegyházak és szórványaik számára. [Szentes, 1943.] 14 p. LYKA Károly: Koszta József, az Alföld festıje == Élet és Tudomány Kalendáriuma, p MOLNÁR László: Birtokviszonyok alakulása, földreform és a munkásság helyzete. Szentes, p. Kézirat. MOLNÁR László: Csongrádvármegye gazdasági élete az abszolutizmus elsı éveiben, Szentes, p. Szakdolgozat. MOLNÁR László: Feudális maradványok elleni küzdelem. Parasztbirtokok kialakulása és elaprózódása. Szentes, p. Kézirat. MÓRICZ Zsigmond: A kubikos. A kis fecskék táplálják a családot. (Szentes, 1935.) In: Móricz Zsigmond: Gyalogolni jó. Bp., p , Móricz Zsigmond: Riportok Bp., p

5 N. N. [Zalotay Elemér]: Cronica... == Aranykalász, 1935/december. p N. N. [ZALOTAY Elemér]: Petrák Ferentz: Cronika-ja II. == Aranykalász, 1936/jan. p N. N. [ZALOTAY Elemér]: Petrák Ferentz: Cronika-ja III. == Aranykalász, 1936/márc. p N. N. [ZALOTAY Elemér]: Petrák Ferentz: Cronika-ja IV. == Aranykalász, 1936/ápr. p. 15. NÉGYESI Imre: Városfejlesztési program. Szentes, NÉGYESI Imre: Városfejlesztı program. Szentes, NÉMETH István: Szentes. Szeged-Bp., p. 1 térk. NYÍRI Antal: A kihaló szentesi víziélet néprajzi és népnyelvi maradványai == Az Alf. Tud. Int. Évk. II. Szeged, p NYÍRI Sándor: Szentesi gyermekvilág a 18. században == Tiszatáj, 1 (1947/8 9.) p. PÁHI Ferenc: Adalékok Szentes város közigazgatásának és igazságszolgáltatásának történetéhez (1837) == Levéltári Híradó, 9 (1959/3 4.) p PÁHI Ferenc: Csongrád megye Termelési Miniszteri Biztosának iratai a Szentesi Állami Levéltárban. Iratok == Levéltári Híradó, 10 (1960/1.) p PÁHI Ferenc: Csongrád város évi selejtezési terve == Levéltári Szemle, 1963/4. p PÁHI Ferenc: Csongrád város Termelési Bizottságának iratai a Szentesi Állami Levéltárban. Iratok == Levéltári Híradó, 10 (1960/1.) p PÁHI Ferenc: A csongrádi járásbíróság elnöki iratainak irattári rendszere == Levéltári Szemle, 1963/4. p PÁHI Ferenc: A csongrádi városi direktórium szervezete és mőködése == Levéltári Szemle, 1969/1. p PÁHI Ferenc: Levéltár-selejtezés Hódmezıvásárhelyen a századfordulón == Levéltári Szemle, 1962/2. p PÁHI Ferenc: Szentes város levéltárának évi rendezése == Levéltári Híradó, 1961/2. p PÁHI Ferenc: A szentesi gimnázium története. [Szentes], p. Kézirat. PÁHI Ferenc: Tapasztalatok a Csongrád megyei Mezıgazdasági Igazgatóság iratainak rendezésénél == Levéltári Szemle, 1963/1 2. p PÁHI Ferenc: Tapasztalatok a Szentesi Állami Levéltár mezıgazdasági vonatkozású iratanyagának rendezésérıl == Levéltári Híradó, 5 (1955/3 4.) p PÁHI Ferenc SCHNEIDER Miklós: 75 éves a Hódmezıvásárhelyi Divat Kötöttárugyár. Hmvhely, p. PÁHI Ferenc SCHNEIDER Miklós: Csongrád megye levéltárának térképei. Szentes város levéltárának térképei. Hódmezıvásárhely város levéltárának térképei. In: Kéziratos térképek a területi állami levéltárakban, 17. Bp., p PÁHI Ferenc SCHNEIDER Miklós: Helytörténeti szöveggyőjtemény. A szentesi járás községeinek, valamint Hódmezıvásárhely, Szentes, Csongrád városok általános és középiskolái részére. Hmvhely, p. PÁHI Ferenc SCHNEIDER Miklós: Pusztaszertıl Pusztaszerig: Dokumentumok Csongrád megye történetébıl. Szeged, p. (Csongrád megyei múzeumok füzetei) PAMER Nóra: Cserebökény, ecserpusztai templomrom. == RégFüz., 15. Bp., p. PAPP Imre: Amirıl nekünk a szentesi református egyházközségek halotti anyakönyvei beszélnek. [Szentes], p. Kézirat. PAPP Imre: A "gané". Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: A hátikas. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: Káposztaeltevés. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: A kemencével és tartozékaival kapcsolatos szólás-mondások stb.... és azok magyarázatai. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: A lóval nyomtatás. Szentes, p. Kézirat. [Az aratás utáni munkákról.] 5

6 PAPP Imre: Mindennapi kenyerünk útja asztalunkig. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: Nagypéntek megünneplése gyermek éveimben, 1910 táján, a szentesi református családok körében. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: Nagypénteki "böjtös eledelek" készítése gyermek éveimben, 1910 táján. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: Népi önéletrajza. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: Néprajzi dolgozatok. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: Sárcsinálás. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: A szentesi kemence == Csongrád Megyei Honismeretei Híradó. Szeged, p PAPP Imre: A szentesi kemence múltja, jelene és jövıje. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: A szentesi református családok lakodalmi szokásai egy fél évszázad tükrében. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: A tanyai ember élete Szentes tanyavilágában == Népünk Hagyományaiból, p PAPP Imre: A tanyai ember élete Szentes tanyavilágában. [Szentes], [1955]. 81 p. Kézirat. PAPP Imre: A tanyai gyermekek élete Szentes tanyavilágában gyermekéveimben, [Szentes], p. Kézirat. PAPP Imre: Tiszatáji nyelvjárás. Hangok a szentesi búzatermı rögök közül. [Szentes], p. Kézirat. PAPP Imre: Tiszántúli nyelvjárás. II. sz. Hangok a szentesi búzatermı rögök közül. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: Utolsó földi utunk, végsı határállomásunk. A Szentesi Ref. Egyh. Tagok temetkezési szokásai. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre?? KOMMENDAT J?? LAKOS J??: Szentes földrajza. Iskolai tankönyv. Szentes, PAPP Lajos: Kis olvasókönyv az ev. ref. elemi iskolák számára a valláserkölcsi érzés ébresztésére. Szentes, p. PAPP Lajos: Szentes földrajza. Szentes, PAPP Lajos: Szentesi református egyház múltjából. Szentes, p. PAPP Lajos: A szentesi református egyház története, 1 2. Szentes, Kézirat a Központi Református Gyülekezet birtokában. PÁRDUCZ, Mihály: Le cimetière hallstattien de Szentes-Vekerzug == Acta ArchHung., p PATAY Pál: Szentesvidéki rézkori temetık == ArchÉrt., 4 (1943) PETRÁK Ferenc: Szentes városának a legrégibb idıktıl fogva való története. Szentes, Kézirat. PETRÁK-KRÓNIKA. Gólya Pál-féle változat. Szentes, p. OHÁNKA Lajos: A szentesi direktórium szociális politikája == Tiszatáj, 13 (1959/3.) p. 8. REGİCZI Miklós: Szentes város kulturális élete ig. [Nyíregyháza], p. Szakdolgozat. SALING Géza: Iskolai imádságok. Szentes, p. SALING Géza: Szentes város rövid ismertetése egybekapcsolva a határ, a járás, a megye földrajzi leírásával, népiskolai használatra. Szentes, p. A város és Csongrádmegye térképével. SCHEUER György: Tekintetes Nemes Csongrád vármegye hajózható és más folyó vizeinek leírása Szentes, vármegyei levéltár. SCHEUER György: Tekintetes Nemes Csongrád vármegye kereskedı, pósta és egyéb útjait és vizeit képezı abrossának magyarázó táblái Szentes, vármegyei Levéltár. SCHNEIDER Miklós: Adalék a Szentesi Takarékpénztár iratanyagának helytörténeti forrásértékéhez == Levéltári Szemle, 1965/1 2. p SCHNEIDER Miklós: A csongrádi cs. kir. megyehatóság iratainak tartalmi vizsgálata == Levéltári Szemle, 1967/2. p

7 SCHNEIDER Miklós: Kubikossors úri szemmel. Hibalatos dokumentumok a Szentes környéki kubikosság történetéhez a Horthy-korszakban. Szentes, p. Kézirat. SCHNEIDER Miklós: A Szentesi Állami Levéltár állandó kiállításának tapasztalatai == Levéltári Szemle, 1962/2. p SCHNEIDER Miklós: A Szentesi Állami Levéltár kiállításai 1964-ben == Levéltári Szemle, 1965/1 2. p SCHNEIDER Miklós: Tematikai kartotékcédulák készítése a Csongrád megyei fıispáni iratokhoz == Levéltári Szemle, 1961/2. p SCHNEIDER Miklós: Az új élet megindításának néhány kérdése Szentesen, október március. Szentes, p. Kézirat. SCHUPITER Elemér: Attila sírja, a Nagyúr szállása. Szentes, p. SCHUPITER Elemér: Az egyház újjáalakulása és fejlıdése. In: Nagy Imre: Szentes. Bp., p (Magyar Városok Monográfiája, III.) SCHUPITER (ZALOTAY) Elemér: Neolithikus telepek Szentes környékén == Dolg. 7 (1931) SCHUPITER Elemér: Az ısember szemétdombján. Szentes, SCHUPITER (Zalotay) Elemér: Övdíszítı mőgyakorlat a hun ötvösmővészetben == ArchÉrt., 43 (1929) SCHUPITER Elemér: Szentes földrajza. Kézirat a Szegedi Tudományegyetem Földrajzi Intézetében, SIMA Ferenc legújabb mentelmi ügyei. Szentes, p. SIMA Ferenc és dr. LAKOS Imre: Emlékbeszédek. Sarkady Nagy Mihály, Szentes város volt polgármestere és Sarkady Nagy Antal, Csongrád vármegye volt fıpénztárosa arcképeinek Szentes város díszközgyőlésén, május hó 30-án megejtett leleplezése alkalmából tartották. Szentes, p. SIMA László: Csongrád vármegye és Szeged. Szentes, SIMA László: Szentes rendezett tanácsú város története. [ között] Szentes, p. Kézirat. SIMA László: Szentes város története. [Kezdetektıl 1836-ig]. Szentes, p. [SINKOVICS István] S.: In memoriam Schneider Miklós == Levéltári Közlemények, 24 (1946) p SZABÁLYRENDELET Csongrádvármegye nyilvános jellegő múzeumának szervezésérıl és igazgatásáról. Szentes, p. SZABÓ László: Adatok az újjászervezett szociáldemokrata párt történetéhez. (A szentesi és mezıtúri program.) == Jászkunság, 1964/1 2. p , 3. p SZABÓ Róbert: Mőterem. [Tokácsli Lajos] == Tiszatáj, 15 (1961/1.) p. 6. SZABÓ Róbert: Szentes. Városismertetı. Fényképezte Enyedi Zoltán, Dragon Károly. Bp., p. SZABÓ Sándor: Szentes == ÉT, 15 (1960/15.) p SZALVA Péter: A csípısségmentesség gyors nemesítıi kialakítása a szentesi tompafehér paprikában. Bp., p (Klny. a Kísérleti Közlemények LIV/C Kertészet 2. kötetébıl.) SZALVA Péter: Csongrád megye zöldségtermesztésének és fejlesztési lehetıségének áttekintése. Szentes, p. SZALVA Péter: A karalábé korai termesztésének agrotechnikája. Szentes, p. Kandidátusi értekezés tézisei. SZALVA Péter: Korai káposztafélék nemesítése. Bp., p (Klny. a Kertészeti Kutatóintézet közleményei 1. sorozat 2. számából.) SZALVA Péter: A paradicsompaprika fejlettebb termesztésének eljárásai és módja. Szentes, p. SZALVA Péter: A szabadföldi primır karalábé gumóátmérıjének összefüggése a piacérettséggel, a beltartalmi értékkel és a jövedelmezıséggel. Bp., p (Klny. a Kísérletügyi Közlemények LVIII/C Kertészet 1965/2. számából.) SZALVA Péter: Szentes város ötéves öntözéses terve. Hmvhely, p., 1 melléklet. 7

8 SZALVA Péter: Szentes és vidéke zöldségtermesztésének kifejlıdése, jelenlegi helyzete és jövıje. Szentes, p. SZALVA Péter: A szentesi korai karalábéfajták elıállítása és a korszerő palántanevelési eljárásuk. Szentes, p. SZALVA Péter: A szentesi paprika. Bp., p., 12 t.fol., 1 melléklet. SZALVA Péter: A Szentesi Táj zöldségtermesztése, különös tekintettel a szentesi tompafehér paprikára. Bp., p Klny. a Kertészeti Kutatóintézet IV. évkönyvébıl. SZALVA Péter: A tápkockás palántanevelés. Szeged, p. SZALVA Péter: Vasgálicos palántanevelési módszer. Bp., p (Klny. a Délalföldi Mezıgazdasági Kísérleti Intézet kiadványai 1962/4. számából.) SZAMOSKÖZI Éva: Szentes településföldrajza. H. n., p. Szagdolgozat. SZATHMÁRY Ede: A Szentes-vidéki Takarékpénztár 25 éves fennállásának története Szentes, VIII, 4 p. SZÉLL Farkas: Csongrád vármegye fıispánjai == Századok, 7 (1873) p SZÉLL Márta: XI. századi temetık Szentes környékén == Fol. Arch., 3 4 (1941) p SZÉLL Márta: Elpusztult falvak, X XVII. századbeli régészeti leletek Csongrád vármegye területén == Dolg. 19 (1943) p SZÉLL Márta: Elpusztult falvak. XI XII. századbeli régészeti leletek Szentes határában == Dolg. 18 (1942) p SZÉLL Márta: Elpusztult falvak, XI XVI. századbeli régészeti leletek Szeged és Hódmezıvásárhely határában == Dolg. 16 (1940) p SZÉLL Márta: Elpusztult falvak, XI XVI. századbeli régészeti leletek Csongrád vármegye területén == Dolg. 17 (1941) p SZENTES. Szerk. Nagy Imre. Sajtó alá rend. Ladányi Miksa és Balázs Géza. Bp., p. (Magyar városok monográfiája, III.) SZENTES. Szerk. Szabó Róbert. Szentes, p. SZENTES. Városismertetı. Szerk. Szabó Róbert. [Szentes], p. SZENTES 25 éve. Szerk. Bajomi Sándor. Szentes, p. SZENTES megyei város városfejlesztési terve. Javaslat. Összeáll. Antal Endre. Szentes, p. SZENTES mőemléki és városképi vizsgálata. Bp., [50] p. SZENTES r. t. város házipénztári zárszámadása az évrıl. Szentes, p. SZENTES rendezett tanácsú város nyugdíj szabályrendelete. Szentes, p. SZENTES rendezett tanácsú város ügyviteli szabályzata. Szentes, [1908]. 99 p. SZENTES város belsıségének átnézeti térképe. Szentes, é. n. 1 lap. SZENTES város fejlesztési terve a III. ötéves terv idıszakára, Szentes, p. SZENTES város költségvetési elıirányzata évre. Szentes, SZENTES város ünnepi napjai szeptember 27 október 5. [Szentes], [8] p. SZENTES Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága évi munkaterve és munkaprogramja. Szentes, p. ZENTES városközpont variációs területfelhasználási tanulmányterve. A városfejlesztési tevékenység vizsgálata között. Program. Szentes, p. SZENTES és Vidéke. Vegyes tartalmú hetilap. I VI. évf. Szentes, Szerk. és kiadó-tul. elıbb Kovács Pál, 1883-ban Szivós Béla, 1884-tıl Balázsovits Norbert. SZENTESI 48-as Népkör könyvtárjegyzéke. Szentes, p. 8

9 A SZENTESI evangélikus keresztyén egyházközösség évi értesítıje. Összeáll. Virányi Lajos. [Szentes], p. SZENTESI friss naptár az szökıévre. XXVI. évfolyam. Bp., , 24 p. SZENTESI gyermekvilág a 18. században. Miképpen nevelték Gyermekeiket nagy részént a Szülék, az Oskolába járatás idejéig. Közli Nyíri Sándor == Tiszatáj, 1 (1947/8 9.) p A SZENTESI Iparoskör alapszabályai. Szentes, p. SZENTESI iskolai értesítık, évkönyvek A SZENTES Városi Gymnasium Értesítıje az 1888/9-ik iskolai évrıl. Szerk. Zolnay Károly. Szentes, p. A SZENTES Városi Községi Gymnasium Értesítıje az 1889/1890. iskolai tanévrıl. Szerk. Zolnay Károly. Szentes, p. A SZENTES Városi Községi Fıgímnasium Értesítıje az 1892/1893. iskolai tanévrıl. Szerk. Zolnay Károly. Szentes, p. A SZENTES Városi Községi Fıgymnasium Értesítıje az 1893/1894. iskolai tanévrıl. Szerk. Zolnay Károly. Szentes, p. A SZENTES Városi Községi Fıgymnasium Értesítıje az 1894/1895. iskolai tanévrıl. Szerk. Zolnay Károly. Szentes, p. A SZENTESI m. kir. állami fıgymnasium Értesítıje az 1898/1899. tanévrıl. Szerk. Zolnai Károly. Szentes, p. A SZENTESI m. kir. állami fıgymnasium Értesítıje az 1899/1900. tanévrıl. Szerk. Balázsovits Norbert. Szentes, p. A SZENTESI magyar királyi állami fıgymnasium Értesítıje az 1900/1901. tanévrıl. Szerk. Balázsovits Norbert. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1901/1902. tanévrıl. Szerk. Balázsovits Norbert. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1902/1903. tanévrıl. Szerk. Balázsovits Norbert. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1905/1906. tanévrıl. Szerk. Balázsovits Norbert. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1906/1907. tanévrıl. Szerk. Balázsovits Norbert. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1907/1908. tanévrıl. Szerk. Balázsovits Norbert. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1909/1910. tanévrıl. Szerk. Balázsovits Norbert. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1910/1911. tanévrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1911/1912. tanévrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1912/1913. tanévrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1913/1914. tanévrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1914/1915. tanévrıl. [Szerk. Szıke József]. Szentes, p. (ért.) A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1915/1916. tanévrıl. [Szerk. Szıke József]. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1916/1917. tanévrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1917/1918. tanévrıl. Szerk. Szıke József. Szentes,

10 A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1918/1919. tanévrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1919/1920. tanévrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, A SZENTESI Magyar Királyi Állami Horváth Mihály Fıgymnasium Értesítıje az 1922/1923. iskolai évrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, p. A SZENTESI Magyar Királyi Állami Horváth Mihály Fıgymnasium Értesítıje az 1923/1924. iskolai évrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, p. A SZENTESI Magyar Királyi Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1924/1925. iskolai évrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1925/1926. iskolai évrıl. Szerk. Jaeger Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1926/27. iskolai évrıl. Szerk. Jaeger Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1927/28. iskolai évrıl. Szerk. Jaeger Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1928/29. iskolai évrıl. Szerk. Jaeger Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1929/30. iskolai évrıl. Szerk. Jaeger Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1930/31. iskolai évrıl. Szerk. Jaeger Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1931/32. iskolai évrıl. Szerk. Jaeger Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1932/33. iskolai évrıl. Szerk. Jaeger Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1933/34. iskolai évrıl. Szerk. Járay Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1934/35. iskolai évrıl. Szerk. Járay Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1935/36. iskolai évrıl. Szerk. Járay Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium (III. VIII. oszt. Reálgimnázium) Értesítıje az 1936/37. iskolai évrıl. Szerk. Járay Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium (IV. VIII. oszt. Reálgimnázium) Értesítıje az 1937/38. iskolai évrıl. Szerk. Járay Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium (V. VIII. oszt. Reálgimnázium) Évkönyve az 1938/39. iskolai évrıl. Szerk. Járay Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium (VI. VIII. oszt. Reálgimnázium) Évkönyve az 1939/40. iskolai évrıl. Szerk. Járay Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium (VII. VIII. oszt. Reálgimnázium) Évkönyve az 1940/41. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának 82. évében. Szerk. Járay Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium (VIII. oszt. Reálgimnázium) Évkönyve az 1941/42. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának 83. évében. Szerk. Járay Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium Évkönyve az 1942/43. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának 84. évében. Szerk. Szöllısy Géza. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium Évkönyve az 1943/44. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának LXXXV.. évében. Szerk. Szöllısy Géza. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium Évkönyve az 1944/45. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának LXXXVI. évében. Szerk. Szöllısy Géza. Szentes, p. 10

11 A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium Évkönyve az 1946/47. iskolai évrıl. Szerk. Szöllısy Géza. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium Évkönyve az 1947/48. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának LXXXVII. évében. Szerk. Szöllısy Géza. Szentes, p. ÉRTESÍTİ Szentes város által fenntartott 4. oszt. polgári leányiskola s a vele kapcsolatos nıi kereskedelmi szaktanfolyam és kisdedóvodák 1910/11. tanévérıl. Összeáll. Pap Lajosné Gonda Júlia. Szentes, ÉRTESÍTİ Szentes város által fenntartott 4. oszt. polgári leányiskola s a vele kapcsolatos nıi kereskedelmi szaktanfolyam és kisdedóvodák 1911/12. tanévérıl. Összeáll. Pap Lajosné Gonda Júlia. Szentes, ÉRTESÍTİ Szentes város által fenntartott 4. oszt. polgári leányiskola s a vele kapcsolatos nıi kereskedelmi szaktanfolyam és kisdedóvodák 1912/13. tanévérıl. Összeáll. Pap Lajosné Gonda Júlia. Szentes, SZENTESI m. kir. áll. polgári leányiskola s a vele kapcsolatos nıi kézimunkatanfolyam értesítıje, 1913/14. Öszszeáll. Pap Lajosné Gonda Júlia. Szentes, SZENTESI m. kir. áll. polgári leányiskola s a vele kapcsolatos nıi kézimunkatanfolyam értesítıje, 1914/15. Öszszeáll. Pap Lajosné Gonda Júlia. Szentes, SZENTESI m. kir. áll. polgári leányiskola s a vele kapcsolatos nıi kézimunkatanfolyam értesítıje, 1915/16. Öszszeáll. Pap Lajosné Gonda Júlia. Szentes, SZENTESI m. kir. áll. polgári leányiskola s a vele kapcsolatos nıi kézimunkatanfolyam értesítıje, 1916/17. Öszszeáll. Pap Lajosné Gonda Júlia. Szentes, SZENTESI m. kir. áll. polgári leányiskola s a vele kapcsolatos nıi kézimunkatanfolyam értesítıje, 1917/18. Öszszeáll. Pap Lajosné Gonda Júlia. Szentes, A SZENTESI M. Kir. Állami Polgári Leányiskola Értesítıje az 1935/36. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának LXVI. éve. Szerk. Tolcsvai Nagy Géza. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Polgári Leányiskola Értesítıje az 1936/37. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának LXVII. éve. Szerk. Tolcsvai Nagy Géza. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Polgári Leányiskola Értesítıje az 1937/38. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának LXVIII. éve. Szerk. Istváncsics Mária. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Polgári Leányiskola Évkönyve az 1938/39. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának LXIX. éve. Szerk. Mihóczy Rezsıné. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Polgári Leányiskola Évkönyve az 1939/40. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának LXX. éve. Szerk. Mihóczy Rezsıné. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Polgári Leányiskola Évkönyve az 1940/41. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának 71. évében. Szerk. Mihóczy Rezsıné. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Polgári Leányiskola Évkönyve az 1942/43. tanévrıl. Az iskola fennállásának 73. éve. Szerk. Mihóczy Rezsıné. Szentes, p. A SZENTESI róm. kat. általános iskola derekegyházi fiók iskolája évkönyve az 1946/47. tanévrıl. (Ig. Berei Béla). Kézirat, 5 p. A SZENTESI Társulati Kétéves Nıi Kereskedelmi Szaktanfolyam Évkönyve az 1943/44. iskolai évrıl. Szentes, p. A SZENTESI Városi Kereskedelmi Középiskola évkönyve az 1946/47. tanévrıl. Szentes, p. NÉPISKOLAI Értesítı 1898/99. Szentes, p. SZENTESI kaszinó könyvtári-jegyzéke. Szentes, p. SZENTESI könyvkereskedık egylete könyvtári kivételi könyvecskéje. Kunszentmárton, p. A SZENTESI Köz- és Magánalkalmazottak Temetkezési Egyletének alapszabályai. [Szentes], p. Szentesi Lap. Vegyes tartalmú hetilap. VI XV. évf. Szentes, Szerk. elıbb Kulinyi Zsigmond, tıl Sima Ferencz; fımunkatárs 1877-ben Kovács Pál; kiadó-tul. Cherrier János. A SZENTESI Református Ekklésia Históriája, [Kész. Béládi István, Gál István és Kiss Bálint. Kézirat a szentesi református egyház irattárában. Zolnay Károly évi másolata.] 11

12 A SZENTESI Református Kör könyvtári kivételi könyvecskéje. Szentes, p. A SZENTESI róm. kat. buzgó hívek ajkán élı egyházi népénekek gyüjteménye, melyet a szentesi hívek kizárülagos használatára több mőbıl összeállított és kézirat gyanánt közread: Khirer József. Szentes, , XIII [2] p. SZENTESI útmutató, címtár és zsebtérkép. Szerk. Lantos Iván. Szentes, A SZENTESI városházépítés kérdéseirıl. Szentes, p. SZÍVÓS Béla: Csongrád és Csanád. Bp., p.(az Osztrák-Magyar Monarchia, 2. köt.) SZOMBATHY Viktor: Szentes, a Kurca-parti város == Turista, 1969/6. p. 16. TÁJÉKOZTATÓ jelentés Szentes járási jogú Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága január 29-i ülésére. Szentes, p. TARNÓCZI Lóránt: Szentes == Budapest, 1969/12. p TATAI MOLNÁR M??: Szentes földrajza. Kézirat a Szegedi Tudományegyetem Földrajzi Intézetébıl. THALY Kálmán ZSILINSZKY Mihály: Adalékok az 1735-i Péró-, s 1754-i Törı-, Pethı- és Bujdosó-féle népforrongás történetéhez == Századok, 4 (1870) p TORDAY József: Szentes földrajza. Szentes, TÖRS Kálmán: A Tisza szabályozása. In: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben, 7. [köt.] Magyarország 2. köt. Bp., p VADNAY Andor: A Tiszamellékrıl. Tanulmány az alföldi munkáskérdésrıl. Bp., p. VÁRADY Lipót Árpád: Lonovics József római küldetése. Bp., VARGA Lajos: A Körös Tisza Maros szög földrajza. Szentes, p. 1 térk. (Alföldkutatás- Alföldszervezés, 1.) A VÁROS területén lévı közutak, hidak, járdák, parkok, közvilágítás, csapadékvízelvezetés jelenlegi állapota, fenntartása, fejlesztése. A KBT munkája. Szentes, p. VÁROSHÁZ avatás. Az új városháza megnyitása alkalmából május 27-iki közgyőlésen tartott ünnepi beszédek. Szentes, VECSERI Lajos: Szentes földrajza. Szentes, VECSERI Lajos: Szentes város földrajza. Szentes, p. VECSERI Lajos: Szentes város földrajza és Csongrád vármegye rövid ismertetése. A népiskolák 3. oszt. számára. Szentes, p. VIRÁGOS Katica: Szentes város története a honfoglalástól a török hódoltság végéig ( ). In: Helytörténeti dolgozatok, Bp., p ZÁDOR Anna: Kiss Bálint == A magyar mővészettörténeti munkaközösség évkönyve, Szeged, p ZALOTAY Elemér: Amire a múzeumok tanítanak. I. rész. Szentes, p. (Csongrádmegyei Könyvtár, 22.) ZALOTAY Elemér: Csongrád. Hmvhely, (Csongrád megyei Könyvtár, 40.) Kézirat. ZALOTAY Elemér: Csongrád vármegye ıskori települése == Dolg. 8 (1932) p , ZALOTAY Elemér: Csongrád vármegye ıskori települése. Doktori értekezés. Szeged, p. ZALOTAY Elemér: Csongrád vármegye társadalomrajza és általános ismertetése. Szentes, p. (Klny.: Csongrád vármegye c. kötetbıl) ZALOTAY Elemér: Csongrád vármegye társadalomrajza és általános ismertetése. Bp., p. ZALOTAY Elemér: Gaál István, szentesi prédikátor, Szentes, p. (Csongrádmegyei Könyvtár, 20.) ZALOTAY Elemér: A Körös Tisza Maros vidékének betelepülése és népi összetevıdése az idık folyamán. In: Csongrád vármegye. Szerk. Csíkvári Antal. Bp.,

13 ZALOTAY Elemér: Mővelıdési számvetés a Körös Tiszatájról. A múzeumi gondolat fejlıdése. Szentes, p. Kézirat. ZALOTAY Elemér: Szentes földrajza I. Petrák Ferenc krónikája. Szentes területére vonatkozó földrajzi irodalom s térképek. Szentes, p. (Csongrádmegyei Könyvtár, 4.) ZALOTAY Elemér: Szentes földrajza II. Szentes tájai és felszínalakulása. Szentes, p. (Csongrádmegyei Könyvtár, 4.) ZALOTAY Elemér: Szentes régi vízrajza. In: Kogutowicz Károly emlékkönyv. Szerk. Wagner Richard. Szeged, p ZALOTAY Elemér: Szentes várostörténet-írásának fejlıdése. Szentes, p. (Csongrádmegyei Könyvtár, 21.) ZALOTAY Elemér: A Szentes Kistıkei rézkori temetı. Szeged, p. (Csongrádmegyei Könyvtár, 8.) ZALOTAY Elemér: A Tiszatáj települése [Csongrád megye] == Tiszatáj, 1 (1947/8 9.) p ZALOTAY Elemér: A vármegye tájegységeinek eredete, földrajzi fekvése és geológiai felépítettsége. In: Csongrád vármegye. Szerk. Csíkvári Antal. Bp., p ZALOTAY Elemér: A Veker folyó fejlıdéstörténete == Földr. Közl., 67 (1939) p ZSILINSZKY Mihály beszéde a Történelmi Társulat közgyőlésén, febr. 18. == Századok, 38 (1904) p ZSILINSZKY Mihály beszéde a Történelmi Társulat közgyőlésén, márc. 26. == Századok, 42 (1908) p ZSILINSZKY Mihály: Csongrád vármegye fıispánjai. Tekintettel a vármegyei rendszer fejlıdésére. Bp., p. ZSILINSZKY Mihály: Csongrád vármegye fıispánjai, tekintettel a vármegyei rendszer fejlıdésére == Századok, 25 (1891) p , 26 (1892). p ZSILINSZKY Mihály: Csongrádvármegye története 1. rész. Bp., p., 1 térkép mell. ZSILINSZKY Mihály: Csongrádvármegye története 2. rész. Bp., p. ZSILINSZKY Mihály: Csongrádvármegye története 3. rész. Bp., p. [Szeged, p.] ZSILINSZKY Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története. Bp., p. 13

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében helyismereti könyvtáros Tételes felsorolás témakörök szerint Helytörténet Sima László: Szentes

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED Feudális- és kapitalista kor IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. A) Feudális kor CSANÁD VÁRMEGYE

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006 I. ciklus 1990-1994 Az elsı, 1990. szeptember 30-án megtartott helyi önkormányzati választáson 5 polgármester- és 23 képviselıjelöltbıl választhattak Nyirád

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Gyermekekre vonatkozó statisztikai és statisztikát tartalmazó kiadványok

Gyermekekre vonatkozó statisztikai és statisztikát tartalmazó kiadványok Bátonyi Vilma (2007): Gyermekekre vonatkozó statisztikai és statisztikát tartalmazó kiadványok Bevezetés A bibliográfia a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Levéltár állományában meglévı mővekbıl

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Módosította: 7/2004.(III.5.)Kt, 33/2004.(XII.11.)ÖR, 20/2005. (X.15.) ÖR, 14/2007. (V.17.), 24/2009. (X.12.),

Módosította: 7/2004.(III.5.)Kt, 33/2004.(XII.11.)ÖR, 20/2005. (X.15.) ÖR, 14/2007. (V.17.), 24/2009. (X.12.), Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 27/2002.(XII.21.)KT rendelete Szentes város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteinek megállapításáról Módosította: 7/2004.(III.5.)Kt, 33/2004.(XII.11.)ÖR,

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet X/a. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O

Részletesebben

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport Első nap. 25 m. fiú gyors I. korcsoport Farkas Viktor Mezőtúri Ref. Kollégium I. 0:6,00 0:6,78 9 2 Tajthy Milán Jókai Mór Ref. Ált. Isk. Nyíregyháza I. 0:8,5 0:7,42 7 3 Cseresznyés Zoltán Magvető Általános

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Települ Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendel Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Laczkó Dezsı Veszprém Megyei Múzeum Veszprém

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm N 2 Nagykőrösi Állami Tanítóképző Intézet iratai 1948 1957 0,38 fm N 51 Nagykőrösi Állami Arany János Gimnázium iratai 1948 1967 2,60 fm K 52 Ráckevei

Részletesebben

2009. 09. 18-19. MiSTER CLASSiC

2009. 09. 18-19. MiSTER CLASSiC 1 2 Ilkovits Ádám Kemenes Csilla Volkswagen Kaefer cabrio 1965 1 0 424 379 Szakaszeredmények: T19: 12(13.) 1: 13(14.) T20: 2(4.) 2: 28(4.) 3: 21(24.) 4: 10(6.) 5: 36(10.) 6: 17(1.) T21: 21(27.) 7: 20(8.)

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA 5. számú melléklet A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MUNKATÁRSAINAK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE A 150/1992. (XI. 20.) KORM. RENDELET 12. (4) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAM ALATT BÓDI ZSUZSANNA A tevékenység megnevezése:

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében ( Közleményei 26.)

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Múzeum kiadványaihoz a Múzeum nyitvatartási idejében a Kiadványárudában vagy postai utánvéttel (amelyre a postaköltséget felszámítjuk) lehet hozzájutni. A 100

Részletesebben

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba 50 éve történt. A Kádár-rendszer megszilárdulásának levéltári forrásai Magyar Országos

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.81. VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI 1875-1950 db (0,12) doboz = ifm 38 db csomó = 2, 61 ifm 184 db kötet = 4, 26 ifm Összesen:

Részletesebben

6722 Szeged, Kálvária sgt. 14. 2 500 000. 8640 Fonyód RÓZSADOMB U 2. 2 500 000

6722 Szeged, Kálvária sgt. 14. 2 500 000. 8640 Fonyód RÓZSADOMB U 2. 2 500 000 Kat. A pályázó szervezet neve A pályázó szervezet címe Elnyert összeg 1. NCS Csupaszív Nagycsaládos Egyesület Várpalota és Kistérsége Veszprém Megye, 8100 Várpalota, Szabolcska Mihály út 75. 3 610 000

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2015. április 20. IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK 1 1872-1949-ig terjedő

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY év 12. hó 16. naptól év 12. hó 30.

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY év 12. hó 16. naptól év 12. hó 30. HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁR KİSZEGI FIÓKLEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.62. A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 db doboz = 0,12 fm db doboz = ifm db kötet = ifm Összesen:

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZENTES

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZENTES A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZENTES FEUDÁLIS- ÉS KAPITALISTA KOR IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK Csongrád Vármegye Levéltára A) Feudális kor B) Kapitalista kor V. MEZİVÁROSOK, 1848-TÓL

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p.

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p. 2015. július 25. Ipolyi Arnold gyűjteménye Ipolyi Arnold (Ipolykeszi, Hont vármegye 1823. X. 18. Nagyvárad, Bihar vármegye 1886. XII. 2.) nagyváradi püspök, történész, gyűjtő 1861 Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

NAGY, LUDOVICUS 1828 Notitiae politico-geographico statisticae inclyti regni Hungáriáé partiumque eidem aduexarum.

NAGY, LUDOVICUS 1828 Notitiae politico-geographico statisticae inclyti regni Hungáriáé partiumque eidem aduexarum. V. Irodalom ANDRÁSFALVY BERTALAN 1971 Állattartás. In: Tápé története és néprajza. Szerk.: Juhász Antal. Tápé, 327 360. BAKÓ FERENC 1969 Település, népi építkezés.in :Heves megye műemlékei. I. Bp. 427

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Munkalap1 VIII. Országos Szenior Úszóbajnokság Gyula, 1978. szeptember 3. vasárnap de. 10 óra

Munkalap1 VIII. Országos Szenior Úszóbajnokság Gyula, 1978. szeptember 3. vasárnap de. 10 óra VIII. Országos Szenior Úszóbajnokság Gyula, 1978. szeptember 3. vasárnap de. 10 óra Pontverseny eredménye: 1. megye 2. megye 3. megye 4. megye 5. megye 6. megye 7. Fejér megye Egyéni pontverseny eredménye:

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

Poz. Rsz. Navigátor Autó Évjárat Dsz. ETAP hiba 1/100 Össz. Összesen. 1 32 Janzer György Németh Márk VAZ 1200 1976 1 0 496 421

Poz. Rsz. Navigátor Autó Évjárat Dsz. ETAP hiba 1/100 Össz. Összesen. 1 32 Janzer György Németh Márk VAZ 1200 1976 1 0 496 421 1 32 Janzer György Németh Márk VAZ 1200 1976 1 0 496 421 1. Nap: 1. 0(1) 2. 15(14) 3. 17(14) 4. 45(10) 5. 27(9) 6. 7(8) 7. 14(11) 8. 37(14) 9. 26(7) 10. 33(4) 11. 75(17) 12. 27(8) 13. 17(17) 14. 3(5) T1.

Részletesebben

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL Az elmúlt négy évben a Magyar Rendészettudományi Társaság elsıdleges céljai között szerepelt a rendészettudomány elfogadtatása, az MTA rendszerébe történı

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE 2009. december 31. V. MEZŐVÁROSOK, 1848-TÓL RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, 1929-TŐL MEGYEI VÁROSOK LEVÉLTÁRAI CSONGRÁD VÁROS LEVÉLTÁRA

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

Szerződés kötés dátuma. Módosítás dátuma, száma. Szerződés értéke, Bruttó. Sorszám. Szerződés típusa

Szerződés kötés dátuma. Módosítás dátuma, száma. Szerződés értéke, Bruttó. Sorszám. Szerződés típusa Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az állam háztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő nettó öt millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű ek -2007- Sorszám kötés

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2016. május 10. Tartalom Fondfőcsoport Fondfőscsoport Oldalszám száma

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

15. fond: Szolnok Megyei Tanács VB Mővelıdési Osztályának iratai XXIII. Fondfı csop Fond

15. fond: Szolnok Megyei Tanács VB Mővelıdési Osztályának iratai XXIII. Fondfı csop Fond XXIII 15. fond: Szolnok Megyei Tanács VB Mővelıdési Osztályának iratai Fondfı csop Fond Doboz sz. Állag Cím Évkör Jelzet XXIII 15. 1. a Közigazgatási iratok 1950 1-99 XXIII 15. 2. a Közigazgatási iratok

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben