SZENTESI HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTESI HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK"

Átírás

1 SZENTESI HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK Labádi Lajos elıadása a XII. Országos Honismereti Kiadványszekesztıi Konferencián Az 1919-es proletárdiktatúra Szentesen. In: Tanácsköztársaság Csongrád megyében. Szerk. Gaál Endre. Szeged, p ABAFI Lajos: Szentesi boszorkányperek, == Hazánk, IX. 72 p. ÁDÁM Éva: E-zés a szentesi nyelvjárásban. Szeged, JGYTF Szakdolgozat. ALFÖLDI Nıvilág. Az alföldi mővelt magyar hölgyek lapja I. évf Szerkeszti és kiadja Sima Ferencz. Szentes, ARADI Nóra: Koszta [József] Bp., (A mővészet kiskönyvtára, 67.) BÁLINT Alajos: A Szentes Jámborhalmi leletek. Szeged, p. BÁLINT Gyula: Balázs Árpád szerzıi estje Szentesen == Tiszatáj, 22 (1968) p BALOGH János: Egy város akinek szíve van. Szentes, p. BALOGH János: Emlékbeszéd a szentesi református fiúiskola 100 éves ünnepén. Szentes, p. BALOGH János: A szentesi evangeliumilag reformált anyaszentegyház közjavára nyújtott vagy ennek gondviselése alá helyezett adományok, hagyományok és alapítványok jegyzéke. Szentes, p. BÁNFALVI Lajos: Csongrád megye földrajza. Tankönyv. Szentes, BARTA László GECSÉNYI Lajos SCHNEIDER Miklós: Szuronyok árnyékában, Dokumentumok a szentesi munkásmozgalom történetébıl. Szentes, p., 4 t. BARTUCZ Lajos: A szentes-kajáni avarkori temetı tipológiájához == Anthropológiai Közlemények, /1 2. p t. A BÉKÉS-BÁNÁTI református egyházmegye okt napjain Hódmezıvásárhelyen tartott győlésének jegyzıkönyve. Összeáll. Futó Zoltán. Szentes, p. A BÉKÉS-BÁNÁTI református egyházmegye márc napjain Hódmezıvásárhelyen tartott győlésének jegyzıkönyve. Összeáll. Futó Zoltán. Szentes, p. BÉLÁDI István GÁL István KISS Bálint: A Szentesi Reformata Ekklesiának Matriculája Kézirat, Szentes. (Az eredeti kézirat a Szentesi Központi Református Egyház Levéltárában, másolat a CsML Szentesi Levéltárában) 1

2 BÉNYI László: Koszta József. Bp., BERECZ Sándor: A Csongrádmegyei Történelmi és Régészeti Társulat megalakulása és eddigi mőködése == A Csongrádmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve I p BERECZ Sándor: Szentes városi községi fıgimnázium története. Szentes, p. BODOR Antal: Magyarország helyismereti könyvészete Bp., hasáb BODOR Antal: Vadászerdı telepes község monográfiája. Bp., p. BUGYI István: Csongrád vármegye közegészségügye. Bp., p. BUGYI István: Csongrád vármegye közkórháza sebészeti osztály évkönyve. Bp., p. CSÁKTORNYAI Lajos: Alkalmi költemény a Szentes városi gymnázium felavatási ünnepélyére. Az E. M. K. E. javára. Szentes, p. CSALLÁNY Dezsı: Népvándorláskori leltek Szentes-Berekhátról == ArchÉrt., 2 (1941) p CSALLÁNY Dezsı: A Szentes-lapistói népvándorlás kori sírleletek == Dolg ( ) p CSALLÁNY Dezsı: A szentes-nagyhegyi gepida sírlelet (1939) és régészeti kapcsolatai == ArchÉrt., 2 (1941) p CSALLÁNY Gábor: Attila székhelye és sírja Szentes határában, Dónáton. Szentes, p. CSALLÁNY Gábor: Avar sírleletekrıl Szentes határában, Dónáton == ArchÉrt., 20 (1900) CSALLÁNY Gábor: Avarkori és századi magyar leletek a szentesi múzeumban == Dolg ( ) p [CSALLÁNY Gábor]: Honfoglalás- árpádkori sírokban talált magyar és idegen pénzek a szentesi Csongrádmegyei Múzeum éremgyőjteményében. [Bp.], p. (Klny. a Numizmatikai Közlöny, 1939.) CSALLÁNY Gábor: Jazyg és germán leletek a szentesi múzeumban == Dolg. 8 (1932) p CSALLÁNY Gábor: Jazyg és germán leletek a szentesi múzeumban. Szeged, p. CSALLÁNY Gábor: Ókori leltek a szentesi múzeumban == ArchÉrt., 26 (1906) p CSALLÁNY Gábor: Az ıskor régészeti szempontból és különösebb tekintettel Szentes és környékére. Szentes, p. CSALLÁNY Gábor: Régi germán sírmezı a szentesi határban == ArchÉrt., 23 (1903)., 24 (1904) p CSALLÁNY Gábor: Régi magyar emlékek a szentesi múzeumban == ArchÉrt., 25 (1905) p CSALLÁNY Gábor: Régibb középkori temetı Szentes határában == ArchÉrt., 26 (1906) p CSALLÁNY Gábor: Szentes ıskori képe. In: Szentes Város története. Szentes, CSALLÁNY Gábor: Szentes története a honfoglalásig. In: Magyar városok monográfiája III. Szerk. Nagy Imre. Szentes, p CSALLÁNY Gábor: A szentes-nagyhegyi kora avarkori bronzlelet == Fol. Arch., 1 2 (1939) p CSALLÁNY Gábor: Újabb három érdekes lelet a szentesi múzeumban == ArchÉrt., 30 (1910) p CSALLÁNY Gábor: Újabb honfoglaláskori leletek Szentes környékérıl == Fol. Arch., 3 4 (1941) p CSALLÁNY Gábor: Újabb jazyg temetık Szentes határában == Dolg. 12 (1936) p CSALLÁNY Gábor PÁRDUCZ Mihály: Szkítakori leltek a szentesi múzeumban == ArchÉrt., 5 6 ( ) CSALOG József: A szentesi református temetı gombosfái == Népr. Ért., 39 (1957) p CSALOG Zsolt: A kocsi és a szekér Szentes vidékén == Népr. Közl., 10 (1965) p CSERGİ Károly: Az Alföld problémái. Tanulmány az alföldi agrár- és munkásviszonyok javításáról és ezzel kapcsolatban a Duna Tisza csatornáról. Szentes, p., 3 melléklet. CSERGİ Károly: Duna Tisza csatorna. Szentes, p. CSERGİ Károly: Hogyan tudunk segíteni az Alföld népén? Szentes, [1936]. 23 p. CSÍKVÁRI Antal (szerk.): Csongrád vármegye. Budapest, p. 10 t. (Vármegyei szociográfiák, 1 3.) 2

3 CSONGRÁDMEGYEI nagy képes naptár az évre. I. évf. Szerk. Petrovics Soma. Szentes, XVIII, 64, XX p. CSONGRÁDMEGYEI nagy képes naptár évekre. II XVI. évf. Szentes, CSONGRÁDMEGYEI nagy képes naptár az szökıévre. XXVIII. évfolyam. Bp., , 18 p. A CSONGRÁDMEGYEI Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve. I. évf. Szerk. Berecz Sándor. Szentes, , 2 p. A CSONGRÁDMEGYEI Történelmi és Régészeti Társulat jelentése az... évi mőködésérıl. Szentes, CSONGRÁD SZENTES. Talajtanilag felvette Ébényi Gyula. A magyarázatokat írta Ébényi Gyula. Bp., p. (Commentarii ad tabulas geologicas et pedologicas Regni Hungariae) CZÍMER Károly: A megyegyőlések vándorlása Csongrád vármegyében. Történeti tanulmány. Szeged, p. DARVAS József: Tiszántúl "Nagykıröse" lesz Szentes. In: Darvas József: Végig a magyar Szaharán. Bp., p DERZSI KOVÁCS Ferenc: Földrajz az elemi népiskolák III., IV., V. és VI. osztályai számára, különös tekintettel Csongrád megyére. Szentes, p. DIÁKOK a szentesi "Felszabadulás" Tsz gazdálkodásáról. Bp., [1955]. 31 p. DÓCZI Imre: Fejezetek Csongrád megye kulturális életébıl ( ). Szentes, p. Kézirat. ÉBLE Gábor: A Harruckern- és a Károlyi-család. Genealogiai tanulmány. Bp., p. ECSERI Lajos: A magyar földmíves nép munkája. Szentes, p. ECSERI Lajos: A szegény ember. Közgazdasági tanulmány. Bp., p. (Klny. a Budapesti Szemle 392. számából) ECSERI Lajos: A szegény emberrıl. Bp., p. (Klny. a Budapesti Szemle évf-ból) FARKAS Sándor: İskori leletekrıl Szentes vidékén == ArchÉrt., 9 (1899) p FARKAS Sándor: Szentes és Csongrád vidéki leletekrıl == ArchÉrt., 12 (1892) p FÉJA Géza: Viharsarok. Az alsó Tiszavidék földje és népe. Bp. Athenaeum, [1937]. 275 p. 8 t. (Magyarország felfedezése, 1.) FEJÉRVÁRY József GRAVÁTZ Ferenc: A Szamuelli [! Szamueli] halálvonata Vásárhely - Makó - Szentes rémnapjai. A terroristák bőnpörének tárgyalása alkalmából írták --. Hmvhely, p. (OSZK Zártanyag Oszt p.) FÉNYES: Szentes szabad mezıváros gazdasági tekintetben == Ismertetı a honi s külföldi gazdaságban és kereskedésben, 1838/II. 2. sz. p FILEP Antal: Adatok a XVIII XIX. század fordulójának népi gazdálkodásához == AtSz., p (Kiss Bálint helyzetképe Szentesrıl) FUTÓ Zoltán: A reformáció emlékünnepe Szentesen, okt. 31. Imák és emlékbeszéd. Szentes, p. GALAMB Sándor: Tóth József. Nagy magyar színészek. Bp., GALAMBOS Ferenc: Drahos István exlibrismővész Szentes, p. GILICZE László: A Szentesi Református Egyház új krónikája ( ). Szentes, p. Kézirat. GÖRÖG Demeter: Csongrád vármegye (Comitatus Csongradiensis). Rézmetszet, GULYÁS PAP Etelka: Régi történetek Szentes múltjából. Szentes, p. HALAVÁTS Gyula: Csongrádmegyei ártézikutak. Bp., HALAVÁTS Gyula: A hódmezıvásárhelyi két ártézi kút. Bp., p. HALAVÁTS Gyula: A magyarországi artézi kútak története, terület szerinti elosztása, mélységük, vizük bıségének és hıfokának ismertetése. Az évi ezredéves kiállitás alkalmából irta. Egy fénynyomatú táblával. Bp., p. HALAVÁTS Gyula: A szegedi két ártézikút. Bp., p. 3

4 HALAVÁTS Gyula: A szentesi ártézikút. Bp., p. HARSÁNYI László: A szentesi izraelita hitközség története. Bp., , [VII] p. (Magyarországi Zsidó Hitközségek Monográfiái, 3.) HAVAS Imre: Népélelmezést javító kísérletek Csongrád vármegyében. Zöldkereszt kiskertek. [Bp.], p. (Klny. a Népegészségügy évi folyamából) HAVAS István PERES Sándor PÓSA Lajos: Olvasókönyv a csongrádmegyei elemi népiskolák III. osztálya számára. Szerk.. Bp., HÓDY Antal: Túlakurcza ostroma. Szentes, p. HORVÁTH Mihály... szülıházát Szentes város emléktáblával jelölte meg [1885. okt. 22.] == Századok, 19 (1885) p ILLÉSSY János: A megyei levéltárak állapota 1772/74-ben == Századok, 37 (1903) p ILLYEFALVI Géza dr., Vitéz A demográfia viszonya a közönséghez és az általános közigazgatáshoz. Szentes, p. JAVASLAT Szentes megyei város képviselıtestületéhez távvezetéki áram vásárlására. Szentes, p. JUHÁSZ Antal: Koszta József emléke == Mővészet, XII. p. 36. KACZÚR István: Rögös utakon [Szentes, Rákóczi tsz.] == Tiszatáj, 13 (1959/8.) p. 4. KAKUSZI Jánosné: Drahos István, a fametszı == Somogyi-könyvtári híradó, 7 (1968/1 2.) p KARDOS Albert: Középiskoláink és a magyar Alföld. Röpirat. Szentes, p. KARDOS Albert. A magyar Alföld közmővelıdéséért. Bp., p. KISS Bálint: Magyar Régiségek. Szerk. --. Pest, p. 2 térk. KISS Bálint: A Szentesi Reformárus Ekklésia Históriája, 2. ( ). Szentes, (Kézirat, Zolnay Károly-féle másolat) KOREK József: A Szentes kajáni avar temetı. == Dolg. 19 (1943) 90 p. 48 t. KOVÁCS Ferenc, Derzsi: Földrajz az elemi népiskolák III., IV., V. és VI. osztályai számára, különös tekintettel Csongrád megyére. Szentes, p. KOVALOVSZKY Júlia: Régészeti adatok Szentes környékének település történetéhez == RégFüz., Ser. 1. No. 5. p KOVÁTS Ferenc: Csongrád vármegye földrajza. Szentes, p. KOVÁTS József: Szentes közgazdasága. Szentes, p. KİHEGYI Mihály: A Szentes-berekháti késıszarmata telep két vasmécsese == MFMÉ, 1969/1. p LAKOS Imre, dr.: Emlékbeszéd Szentes város képviselıtestületének Petıfi Sándor dicsı halála 50-ik évfordulója emlékezetére szentelt ünnepi díszközgyőlésén. Tartotta évi július 31-én. Szentes, p. LÁNCZ Sándor: Építészetünk új gyöngyszeme, a szentesi fürdı == Mővészet, 1964/3. p LANTOS Iván: Szentesi útmutató, címtár és zsebtérkép. Szentes, p. LÉLEK és kenyér. Ne félj, te kicsiny nyáj! Révész Imre üzenete a csongrád szegvár mindszenti társegyházak és szórványaik számára. [Szentes, 1943.] 14 p. LYKA Károly: Koszta József, az Alföld festıje == Élet és Tudomány Kalendáriuma, p MOLNÁR László: Birtokviszonyok alakulása, földreform és a munkásság helyzete. Szentes, p. Kézirat. MOLNÁR László: Csongrádvármegye gazdasági élete az abszolutizmus elsı éveiben, Szentes, p. Szakdolgozat. MOLNÁR László: Feudális maradványok elleni küzdelem. Parasztbirtokok kialakulása és elaprózódása. Szentes, p. Kézirat. MÓRICZ Zsigmond: A kubikos. A kis fecskék táplálják a családot. (Szentes, 1935.) In: Móricz Zsigmond: Gyalogolni jó. Bp., p , Móricz Zsigmond: Riportok Bp., p

5 N. N. [Zalotay Elemér]: Cronica... == Aranykalász, 1935/december. p N. N. [ZALOTAY Elemér]: Petrák Ferentz: Cronika-ja II. == Aranykalász, 1936/jan. p N. N. [ZALOTAY Elemér]: Petrák Ferentz: Cronika-ja III. == Aranykalász, 1936/márc. p N. N. [ZALOTAY Elemér]: Petrák Ferentz: Cronika-ja IV. == Aranykalász, 1936/ápr. p. 15. NÉGYESI Imre: Városfejlesztési program. Szentes, NÉGYESI Imre: Városfejlesztı program. Szentes, NÉMETH István: Szentes. Szeged-Bp., p. 1 térk. NYÍRI Antal: A kihaló szentesi víziélet néprajzi és népnyelvi maradványai == Az Alf. Tud. Int. Évk. II. Szeged, p NYÍRI Sándor: Szentesi gyermekvilág a 18. században == Tiszatáj, 1 (1947/8 9.) p. PÁHI Ferenc: Adalékok Szentes város közigazgatásának és igazságszolgáltatásának történetéhez (1837) == Levéltári Híradó, 9 (1959/3 4.) p PÁHI Ferenc: Csongrád megye Termelési Miniszteri Biztosának iratai a Szentesi Állami Levéltárban. Iratok == Levéltári Híradó, 10 (1960/1.) p PÁHI Ferenc: Csongrád város évi selejtezési terve == Levéltári Szemle, 1963/4. p PÁHI Ferenc: Csongrád város Termelési Bizottságának iratai a Szentesi Állami Levéltárban. Iratok == Levéltári Híradó, 10 (1960/1.) p PÁHI Ferenc: A csongrádi járásbíróság elnöki iratainak irattári rendszere == Levéltári Szemle, 1963/4. p PÁHI Ferenc: A csongrádi városi direktórium szervezete és mőködése == Levéltári Szemle, 1969/1. p PÁHI Ferenc: Levéltár-selejtezés Hódmezıvásárhelyen a századfordulón == Levéltári Szemle, 1962/2. p PÁHI Ferenc: Szentes város levéltárának évi rendezése == Levéltári Híradó, 1961/2. p PÁHI Ferenc: A szentesi gimnázium története. [Szentes], p. Kézirat. PÁHI Ferenc: Tapasztalatok a Csongrád megyei Mezıgazdasági Igazgatóság iratainak rendezésénél == Levéltári Szemle, 1963/1 2. p PÁHI Ferenc: Tapasztalatok a Szentesi Állami Levéltár mezıgazdasági vonatkozású iratanyagának rendezésérıl == Levéltári Híradó, 5 (1955/3 4.) p PÁHI Ferenc SCHNEIDER Miklós: 75 éves a Hódmezıvásárhelyi Divat Kötöttárugyár. Hmvhely, p. PÁHI Ferenc SCHNEIDER Miklós: Csongrád megye levéltárának térképei. Szentes város levéltárának térképei. Hódmezıvásárhely város levéltárának térképei. In: Kéziratos térképek a területi állami levéltárakban, 17. Bp., p PÁHI Ferenc SCHNEIDER Miklós: Helytörténeti szöveggyőjtemény. A szentesi járás községeinek, valamint Hódmezıvásárhely, Szentes, Csongrád városok általános és középiskolái részére. Hmvhely, p. PÁHI Ferenc SCHNEIDER Miklós: Pusztaszertıl Pusztaszerig: Dokumentumok Csongrád megye történetébıl. Szeged, p. (Csongrád megyei múzeumok füzetei) PAMER Nóra: Cserebökény, ecserpusztai templomrom. == RégFüz., 15. Bp., p. PAPP Imre: Amirıl nekünk a szentesi református egyházközségek halotti anyakönyvei beszélnek. [Szentes], p. Kézirat. PAPP Imre: A "gané". Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: A hátikas. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: Káposztaeltevés. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: A kemencével és tartozékaival kapcsolatos szólás-mondások stb.... és azok magyarázatai. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: A lóval nyomtatás. Szentes, p. Kézirat. [Az aratás utáni munkákról.] 5

6 PAPP Imre: Mindennapi kenyerünk útja asztalunkig. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: Nagypéntek megünneplése gyermek éveimben, 1910 táján, a szentesi református családok körében. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: Nagypénteki "böjtös eledelek" készítése gyermek éveimben, 1910 táján. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: Népi önéletrajza. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: Néprajzi dolgozatok. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: Sárcsinálás. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: A szentesi kemence == Csongrád Megyei Honismeretei Híradó. Szeged, p PAPP Imre: A szentesi kemence múltja, jelene és jövıje. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: A szentesi református családok lakodalmi szokásai egy fél évszázad tükrében. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: A tanyai ember élete Szentes tanyavilágában == Népünk Hagyományaiból, p PAPP Imre: A tanyai ember élete Szentes tanyavilágában. [Szentes], [1955]. 81 p. Kézirat. PAPP Imre: A tanyai gyermekek élete Szentes tanyavilágában gyermekéveimben, [Szentes], p. Kézirat. PAPP Imre: Tiszatáji nyelvjárás. Hangok a szentesi búzatermı rögök közül. [Szentes], p. Kézirat. PAPP Imre: Tiszántúli nyelvjárás. II. sz. Hangok a szentesi búzatermı rögök közül. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre: Utolsó földi utunk, végsı határállomásunk. A Szentesi Ref. Egyh. Tagok temetkezési szokásai. Szentes, p. Kézirat. PAPP Imre?? KOMMENDAT J?? LAKOS J??: Szentes földrajza. Iskolai tankönyv. Szentes, PAPP Lajos: Kis olvasókönyv az ev. ref. elemi iskolák számára a valláserkölcsi érzés ébresztésére. Szentes, p. PAPP Lajos: Szentes földrajza. Szentes, PAPP Lajos: Szentesi református egyház múltjából. Szentes, p. PAPP Lajos: A szentesi református egyház története, 1 2. Szentes, Kézirat a Központi Református Gyülekezet birtokában. PÁRDUCZ, Mihály: Le cimetière hallstattien de Szentes-Vekerzug == Acta ArchHung., p PATAY Pál: Szentesvidéki rézkori temetık == ArchÉrt., 4 (1943) PETRÁK Ferenc: Szentes városának a legrégibb idıktıl fogva való története. Szentes, Kézirat. PETRÁK-KRÓNIKA. Gólya Pál-féle változat. Szentes, p. OHÁNKA Lajos: A szentesi direktórium szociális politikája == Tiszatáj, 13 (1959/3.) p. 8. REGİCZI Miklós: Szentes város kulturális élete ig. [Nyíregyháza], p. Szakdolgozat. SALING Géza: Iskolai imádságok. Szentes, p. SALING Géza: Szentes város rövid ismertetése egybekapcsolva a határ, a járás, a megye földrajzi leírásával, népiskolai használatra. Szentes, p. A város és Csongrádmegye térképével. SCHEUER György: Tekintetes Nemes Csongrád vármegye hajózható és más folyó vizeinek leírása Szentes, vármegyei levéltár. SCHEUER György: Tekintetes Nemes Csongrád vármegye kereskedı, pósta és egyéb útjait és vizeit képezı abrossának magyarázó táblái Szentes, vármegyei Levéltár. SCHNEIDER Miklós: Adalék a Szentesi Takarékpénztár iratanyagának helytörténeti forrásértékéhez == Levéltári Szemle, 1965/1 2. p SCHNEIDER Miklós: A csongrádi cs. kir. megyehatóság iratainak tartalmi vizsgálata == Levéltári Szemle, 1967/2. p

7 SCHNEIDER Miklós: Kubikossors úri szemmel. Hibalatos dokumentumok a Szentes környéki kubikosság történetéhez a Horthy-korszakban. Szentes, p. Kézirat. SCHNEIDER Miklós: A Szentesi Állami Levéltár állandó kiállításának tapasztalatai == Levéltári Szemle, 1962/2. p SCHNEIDER Miklós: A Szentesi Állami Levéltár kiállításai 1964-ben == Levéltári Szemle, 1965/1 2. p SCHNEIDER Miklós: Tematikai kartotékcédulák készítése a Csongrád megyei fıispáni iratokhoz == Levéltári Szemle, 1961/2. p SCHNEIDER Miklós: Az új élet megindításának néhány kérdése Szentesen, október március. Szentes, p. Kézirat. SCHUPITER Elemér: Attila sírja, a Nagyúr szállása. Szentes, p. SCHUPITER Elemér: Az egyház újjáalakulása és fejlıdése. In: Nagy Imre: Szentes. Bp., p (Magyar Városok Monográfiája, III.) SCHUPITER (ZALOTAY) Elemér: Neolithikus telepek Szentes környékén == Dolg. 7 (1931) SCHUPITER Elemér: Az ısember szemétdombján. Szentes, SCHUPITER (Zalotay) Elemér: Övdíszítı mőgyakorlat a hun ötvösmővészetben == ArchÉrt., 43 (1929) SCHUPITER Elemér: Szentes földrajza. Kézirat a Szegedi Tudományegyetem Földrajzi Intézetében, SIMA Ferenc legújabb mentelmi ügyei. Szentes, p. SIMA Ferenc és dr. LAKOS Imre: Emlékbeszédek. Sarkady Nagy Mihály, Szentes város volt polgármestere és Sarkady Nagy Antal, Csongrád vármegye volt fıpénztárosa arcképeinek Szentes város díszközgyőlésén, május hó 30-án megejtett leleplezése alkalmából tartották. Szentes, p. SIMA László: Csongrád vármegye és Szeged. Szentes, SIMA László: Szentes rendezett tanácsú város története. [ között] Szentes, p. Kézirat. SIMA László: Szentes város története. [Kezdetektıl 1836-ig]. Szentes, p. [SINKOVICS István] S.: In memoriam Schneider Miklós == Levéltári Közlemények, 24 (1946) p SZABÁLYRENDELET Csongrádvármegye nyilvános jellegő múzeumának szervezésérıl és igazgatásáról. Szentes, p. SZABÓ László: Adatok az újjászervezett szociáldemokrata párt történetéhez. (A szentesi és mezıtúri program.) == Jászkunság, 1964/1 2. p , 3. p SZABÓ Róbert: Mőterem. [Tokácsli Lajos] == Tiszatáj, 15 (1961/1.) p. 6. SZABÓ Róbert: Szentes. Városismertetı. Fényképezte Enyedi Zoltán, Dragon Károly. Bp., p. SZABÓ Sándor: Szentes == ÉT, 15 (1960/15.) p SZALVA Péter: A csípısségmentesség gyors nemesítıi kialakítása a szentesi tompafehér paprikában. Bp., p (Klny. a Kísérleti Közlemények LIV/C Kertészet 2. kötetébıl.) SZALVA Péter: Csongrád megye zöldségtermesztésének és fejlesztési lehetıségének áttekintése. Szentes, p. SZALVA Péter: A karalábé korai termesztésének agrotechnikája. Szentes, p. Kandidátusi értekezés tézisei. SZALVA Péter: Korai káposztafélék nemesítése. Bp., p (Klny. a Kertészeti Kutatóintézet közleményei 1. sorozat 2. számából.) SZALVA Péter: A paradicsompaprika fejlettebb termesztésének eljárásai és módja. Szentes, p. SZALVA Péter: A szabadföldi primır karalábé gumóátmérıjének összefüggése a piacérettséggel, a beltartalmi értékkel és a jövedelmezıséggel. Bp., p (Klny. a Kísérletügyi Közlemények LVIII/C Kertészet 1965/2. számából.) SZALVA Péter: Szentes város ötéves öntözéses terve. Hmvhely, p., 1 melléklet. 7

8 SZALVA Péter: Szentes és vidéke zöldségtermesztésének kifejlıdése, jelenlegi helyzete és jövıje. Szentes, p. SZALVA Péter: A szentesi korai karalábéfajták elıállítása és a korszerő palántanevelési eljárásuk. Szentes, p. SZALVA Péter: A szentesi paprika. Bp., p., 12 t.fol., 1 melléklet. SZALVA Péter: A Szentesi Táj zöldségtermesztése, különös tekintettel a szentesi tompafehér paprikára. Bp., p Klny. a Kertészeti Kutatóintézet IV. évkönyvébıl. SZALVA Péter: A tápkockás palántanevelés. Szeged, p. SZALVA Péter: Vasgálicos palántanevelési módszer. Bp., p (Klny. a Délalföldi Mezıgazdasági Kísérleti Intézet kiadványai 1962/4. számából.) SZAMOSKÖZI Éva: Szentes településföldrajza. H. n., p. Szagdolgozat. SZATHMÁRY Ede: A Szentes-vidéki Takarékpénztár 25 éves fennállásának története Szentes, VIII, 4 p. SZÉLL Farkas: Csongrád vármegye fıispánjai == Századok, 7 (1873) p SZÉLL Márta: XI. századi temetık Szentes környékén == Fol. Arch., 3 4 (1941) p SZÉLL Márta: Elpusztult falvak, X XVII. századbeli régészeti leletek Csongrád vármegye területén == Dolg. 19 (1943) p SZÉLL Márta: Elpusztult falvak. XI XII. századbeli régészeti leletek Szentes határában == Dolg. 18 (1942) p SZÉLL Márta: Elpusztult falvak, XI XVI. századbeli régészeti leletek Szeged és Hódmezıvásárhely határában == Dolg. 16 (1940) p SZÉLL Márta: Elpusztult falvak, XI XVI. századbeli régészeti leletek Csongrád vármegye területén == Dolg. 17 (1941) p SZENTES. Szerk. Nagy Imre. Sajtó alá rend. Ladányi Miksa és Balázs Géza. Bp., p. (Magyar városok monográfiája, III.) SZENTES. Szerk. Szabó Róbert. Szentes, p. SZENTES. Városismertetı. Szerk. Szabó Róbert. [Szentes], p. SZENTES 25 éve. Szerk. Bajomi Sándor. Szentes, p. SZENTES megyei város városfejlesztési terve. Javaslat. Összeáll. Antal Endre. Szentes, p. SZENTES mőemléki és városképi vizsgálata. Bp., [50] p. SZENTES r. t. város házipénztári zárszámadása az évrıl. Szentes, p. SZENTES rendezett tanácsú város nyugdíj szabályrendelete. Szentes, p. SZENTES rendezett tanácsú város ügyviteli szabályzata. Szentes, [1908]. 99 p. SZENTES város belsıségének átnézeti térképe. Szentes, é. n. 1 lap. SZENTES város fejlesztési terve a III. ötéves terv idıszakára, Szentes, p. SZENTES város költségvetési elıirányzata évre. Szentes, SZENTES város ünnepi napjai szeptember 27 október 5. [Szentes], [8] p. SZENTES Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága évi munkaterve és munkaprogramja. Szentes, p. ZENTES városközpont variációs területfelhasználási tanulmányterve. A városfejlesztési tevékenység vizsgálata között. Program. Szentes, p. SZENTES és Vidéke. Vegyes tartalmú hetilap. I VI. évf. Szentes, Szerk. és kiadó-tul. elıbb Kovács Pál, 1883-ban Szivós Béla, 1884-tıl Balázsovits Norbert. SZENTESI 48-as Népkör könyvtárjegyzéke. Szentes, p. 8

9 A SZENTESI evangélikus keresztyén egyházközösség évi értesítıje. Összeáll. Virányi Lajos. [Szentes], p. SZENTESI friss naptár az szökıévre. XXVI. évfolyam. Bp., , 24 p. SZENTESI gyermekvilág a 18. században. Miképpen nevelték Gyermekeiket nagy részént a Szülék, az Oskolába járatás idejéig. Közli Nyíri Sándor == Tiszatáj, 1 (1947/8 9.) p A SZENTESI Iparoskör alapszabályai. Szentes, p. SZENTESI iskolai értesítık, évkönyvek A SZENTES Városi Gymnasium Értesítıje az 1888/9-ik iskolai évrıl. Szerk. Zolnay Károly. Szentes, p. A SZENTES Városi Községi Gymnasium Értesítıje az 1889/1890. iskolai tanévrıl. Szerk. Zolnay Károly. Szentes, p. A SZENTES Városi Községi Fıgímnasium Értesítıje az 1892/1893. iskolai tanévrıl. Szerk. Zolnay Károly. Szentes, p. A SZENTES Városi Községi Fıgymnasium Értesítıje az 1893/1894. iskolai tanévrıl. Szerk. Zolnay Károly. Szentes, p. A SZENTES Városi Községi Fıgymnasium Értesítıje az 1894/1895. iskolai tanévrıl. Szerk. Zolnay Károly. Szentes, p. A SZENTESI m. kir. állami fıgymnasium Értesítıje az 1898/1899. tanévrıl. Szerk. Zolnai Károly. Szentes, p. A SZENTESI m. kir. állami fıgymnasium Értesítıje az 1899/1900. tanévrıl. Szerk. Balázsovits Norbert. Szentes, p. A SZENTESI magyar királyi állami fıgymnasium Értesítıje az 1900/1901. tanévrıl. Szerk. Balázsovits Norbert. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1901/1902. tanévrıl. Szerk. Balázsovits Norbert. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1902/1903. tanévrıl. Szerk. Balázsovits Norbert. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1905/1906. tanévrıl. Szerk. Balázsovits Norbert. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1906/1907. tanévrıl. Szerk. Balázsovits Norbert. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1907/1908. tanévrıl. Szerk. Balázsovits Norbert. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1909/1910. tanévrıl. Szerk. Balázsovits Norbert. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1910/1911. tanévrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1911/1912. tanévrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1912/1913. tanévrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1913/1914. tanévrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1914/1915. tanévrıl. [Szerk. Szıke József]. Szentes, p. (ért.) A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1915/1916. tanévrıl. [Szerk. Szıke József]. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1916/1917. tanévrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1917/1918. tanévrıl. Szerk. Szıke József. Szentes,

10 A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1918/1919. tanévrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, A SZENTESI M. Kir. Állami Fıgymnasium Értesítıje az 1919/1920. tanévrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, A SZENTESI Magyar Királyi Állami Horváth Mihály Fıgymnasium Értesítıje az 1922/1923. iskolai évrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, p. A SZENTESI Magyar Királyi Állami Horváth Mihály Fıgymnasium Értesítıje az 1923/1924. iskolai évrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, p. A SZENTESI Magyar Királyi Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1924/1925. iskolai évrıl. Szerk. Szıke József. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1925/1926. iskolai évrıl. Szerk. Jaeger Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1926/27. iskolai évrıl. Szerk. Jaeger Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1927/28. iskolai évrıl. Szerk. Jaeger Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1928/29. iskolai évrıl. Szerk. Jaeger Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1929/30. iskolai évrıl. Szerk. Jaeger Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1930/31. iskolai évrıl. Szerk. Jaeger Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1931/32. iskolai évrıl. Szerk. Jaeger Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1932/33. iskolai évrıl. Szerk. Jaeger Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1933/34. iskolai évrıl. Szerk. Járay Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1934/35. iskolai évrıl. Szerk. Járay Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Reálgimnázium Értesítıje az 1935/36. iskolai évrıl. Szerk. Járay Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium (III. VIII. oszt. Reálgimnázium) Értesítıje az 1936/37. iskolai évrıl. Szerk. Járay Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium (IV. VIII. oszt. Reálgimnázium) Értesítıje az 1937/38. iskolai évrıl. Szerk. Járay Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium (V. VIII. oszt. Reálgimnázium) Évkönyve az 1938/39. iskolai évrıl. Szerk. Járay Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium (VI. VIII. oszt. Reálgimnázium) Évkönyve az 1939/40. iskolai évrıl. Szerk. Járay Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium (VII. VIII. oszt. Reálgimnázium) Évkönyve az 1940/41. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának 82. évében. Szerk. Járay Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium (VIII. oszt. Reálgimnázium) Évkönyve az 1941/42. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának 83. évében. Szerk. Járay Imre. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium Évkönyve az 1942/43. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának 84. évében. Szerk. Szöllısy Géza. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium Évkönyve az 1943/44. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának LXXXV.. évében. Szerk. Szöllısy Géza. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium Évkönyve az 1944/45. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának LXXXVI. évében. Szerk. Szöllısy Géza. Szentes, p. 10

11 A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium Évkönyve az 1946/47. iskolai évrıl. Szerk. Szöllısy Géza. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Horváth Mihály Gimnázium Évkönyve az 1947/48. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának LXXXVII. évében. Szerk. Szöllısy Géza. Szentes, p. ÉRTESÍTİ Szentes város által fenntartott 4. oszt. polgári leányiskola s a vele kapcsolatos nıi kereskedelmi szaktanfolyam és kisdedóvodák 1910/11. tanévérıl. Összeáll. Pap Lajosné Gonda Júlia. Szentes, ÉRTESÍTİ Szentes város által fenntartott 4. oszt. polgári leányiskola s a vele kapcsolatos nıi kereskedelmi szaktanfolyam és kisdedóvodák 1911/12. tanévérıl. Összeáll. Pap Lajosné Gonda Júlia. Szentes, ÉRTESÍTİ Szentes város által fenntartott 4. oszt. polgári leányiskola s a vele kapcsolatos nıi kereskedelmi szaktanfolyam és kisdedóvodák 1912/13. tanévérıl. Összeáll. Pap Lajosné Gonda Júlia. Szentes, SZENTESI m. kir. áll. polgári leányiskola s a vele kapcsolatos nıi kézimunkatanfolyam értesítıje, 1913/14. Öszszeáll. Pap Lajosné Gonda Júlia. Szentes, SZENTESI m. kir. áll. polgári leányiskola s a vele kapcsolatos nıi kézimunkatanfolyam értesítıje, 1914/15. Öszszeáll. Pap Lajosné Gonda Júlia. Szentes, SZENTESI m. kir. áll. polgári leányiskola s a vele kapcsolatos nıi kézimunkatanfolyam értesítıje, 1915/16. Öszszeáll. Pap Lajosné Gonda Júlia. Szentes, SZENTESI m. kir. áll. polgári leányiskola s a vele kapcsolatos nıi kézimunkatanfolyam értesítıje, 1916/17. Öszszeáll. Pap Lajosné Gonda Júlia. Szentes, SZENTESI m. kir. áll. polgári leányiskola s a vele kapcsolatos nıi kézimunkatanfolyam értesítıje, 1917/18. Öszszeáll. Pap Lajosné Gonda Júlia. Szentes, A SZENTESI M. Kir. Állami Polgári Leányiskola Értesítıje az 1935/36. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának LXVI. éve. Szerk. Tolcsvai Nagy Géza. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Polgári Leányiskola Értesítıje az 1936/37. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának LXVII. éve. Szerk. Tolcsvai Nagy Géza. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Polgári Leányiskola Értesítıje az 1937/38. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának LXVIII. éve. Szerk. Istváncsics Mária. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Polgári Leányiskola Évkönyve az 1938/39. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának LXIX. éve. Szerk. Mihóczy Rezsıné. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Polgári Leányiskola Évkönyve az 1939/40. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának LXX. éve. Szerk. Mihóczy Rezsıné. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Polgári Leányiskola Évkönyve az 1940/41. iskolai évrıl. Az iskola fennállásának 71. évében. Szerk. Mihóczy Rezsıné. Szentes, p. A SZENTESI M. Kir. Állami Polgári Leányiskola Évkönyve az 1942/43. tanévrıl. Az iskola fennállásának 73. éve. Szerk. Mihóczy Rezsıné. Szentes, p. A SZENTESI róm. kat. általános iskola derekegyházi fiók iskolája évkönyve az 1946/47. tanévrıl. (Ig. Berei Béla). Kézirat, 5 p. A SZENTESI Társulati Kétéves Nıi Kereskedelmi Szaktanfolyam Évkönyve az 1943/44. iskolai évrıl. Szentes, p. A SZENTESI Városi Kereskedelmi Középiskola évkönyve az 1946/47. tanévrıl. Szentes, p. NÉPISKOLAI Értesítı 1898/99. Szentes, p. SZENTESI kaszinó könyvtári-jegyzéke. Szentes, p. SZENTESI könyvkereskedık egylete könyvtári kivételi könyvecskéje. Kunszentmárton, p. A SZENTESI Köz- és Magánalkalmazottak Temetkezési Egyletének alapszabályai. [Szentes], p. Szentesi Lap. Vegyes tartalmú hetilap. VI XV. évf. Szentes, Szerk. elıbb Kulinyi Zsigmond, tıl Sima Ferencz; fımunkatárs 1877-ben Kovács Pál; kiadó-tul. Cherrier János. A SZENTESI Református Ekklésia Históriája, [Kész. Béládi István, Gál István és Kiss Bálint. Kézirat a szentesi református egyház irattárában. Zolnay Károly évi másolata.] 11

12 A SZENTESI Református Kör könyvtári kivételi könyvecskéje. Szentes, p. A SZENTESI róm. kat. buzgó hívek ajkán élı egyházi népénekek gyüjteménye, melyet a szentesi hívek kizárülagos használatára több mőbıl összeállított és kézirat gyanánt közread: Khirer József. Szentes, , XIII [2] p. SZENTESI útmutató, címtár és zsebtérkép. Szerk. Lantos Iván. Szentes, A SZENTESI városházépítés kérdéseirıl. Szentes, p. SZÍVÓS Béla: Csongrád és Csanád. Bp., p.(az Osztrák-Magyar Monarchia, 2. köt.) SZOMBATHY Viktor: Szentes, a Kurca-parti város == Turista, 1969/6. p. 16. TÁJÉKOZTATÓ jelentés Szentes járási jogú Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága január 29-i ülésére. Szentes, p. TARNÓCZI Lóránt: Szentes == Budapest, 1969/12. p TATAI MOLNÁR M??: Szentes földrajza. Kézirat a Szegedi Tudományegyetem Földrajzi Intézetébıl. THALY Kálmán ZSILINSZKY Mihály: Adalékok az 1735-i Péró-, s 1754-i Törı-, Pethı- és Bujdosó-féle népforrongás történetéhez == Századok, 4 (1870) p TORDAY József: Szentes földrajza. Szentes, TÖRS Kálmán: A Tisza szabályozása. In: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben, 7. [köt.] Magyarország 2. köt. Bp., p VADNAY Andor: A Tiszamellékrıl. Tanulmány az alföldi munkáskérdésrıl. Bp., p. VÁRADY Lipót Árpád: Lonovics József római küldetése. Bp., VARGA Lajos: A Körös Tisza Maros szög földrajza. Szentes, p. 1 térk. (Alföldkutatás- Alföldszervezés, 1.) A VÁROS területén lévı közutak, hidak, járdák, parkok, közvilágítás, csapadékvízelvezetés jelenlegi állapota, fenntartása, fejlesztése. A KBT munkája. Szentes, p. VÁROSHÁZ avatás. Az új városháza megnyitása alkalmából május 27-iki közgyőlésen tartott ünnepi beszédek. Szentes, VECSERI Lajos: Szentes földrajza. Szentes, VECSERI Lajos: Szentes város földrajza. Szentes, p. VECSERI Lajos: Szentes város földrajza és Csongrád vármegye rövid ismertetése. A népiskolák 3. oszt. számára. Szentes, p. VIRÁGOS Katica: Szentes város története a honfoglalástól a török hódoltság végéig ( ). In: Helytörténeti dolgozatok, Bp., p ZÁDOR Anna: Kiss Bálint == A magyar mővészettörténeti munkaközösség évkönyve, Szeged, p ZALOTAY Elemér: Amire a múzeumok tanítanak. I. rész. Szentes, p. (Csongrádmegyei Könyvtár, 22.) ZALOTAY Elemér: Csongrád. Hmvhely, (Csongrád megyei Könyvtár, 40.) Kézirat. ZALOTAY Elemér: Csongrád vármegye ıskori települése == Dolg. 8 (1932) p , ZALOTAY Elemér: Csongrád vármegye ıskori települése. Doktori értekezés. Szeged, p. ZALOTAY Elemér: Csongrád vármegye társadalomrajza és általános ismertetése. Szentes, p. (Klny.: Csongrád vármegye c. kötetbıl) ZALOTAY Elemér: Csongrád vármegye társadalomrajza és általános ismertetése. Bp., p. ZALOTAY Elemér: Gaál István, szentesi prédikátor, Szentes, p. (Csongrádmegyei Könyvtár, 20.) ZALOTAY Elemér: A Körös Tisza Maros vidékének betelepülése és népi összetevıdése az idık folyamán. In: Csongrád vármegye. Szerk. Csíkvári Antal. Bp.,

13 ZALOTAY Elemér: Mővelıdési számvetés a Körös Tiszatájról. A múzeumi gondolat fejlıdése. Szentes, p. Kézirat. ZALOTAY Elemér: Szentes földrajza I. Petrák Ferenc krónikája. Szentes területére vonatkozó földrajzi irodalom s térképek. Szentes, p. (Csongrádmegyei Könyvtár, 4.) ZALOTAY Elemér: Szentes földrajza II. Szentes tájai és felszínalakulása. Szentes, p. (Csongrádmegyei Könyvtár, 4.) ZALOTAY Elemér: Szentes régi vízrajza. In: Kogutowicz Károly emlékkönyv. Szerk. Wagner Richard. Szeged, p ZALOTAY Elemér: Szentes várostörténet-írásának fejlıdése. Szentes, p. (Csongrádmegyei Könyvtár, 21.) ZALOTAY Elemér: A Szentes Kistıkei rézkori temetı. Szeged, p. (Csongrádmegyei Könyvtár, 8.) ZALOTAY Elemér: A Tiszatáj települése [Csongrád megye] == Tiszatáj, 1 (1947/8 9.) p ZALOTAY Elemér: A vármegye tájegységeinek eredete, földrajzi fekvése és geológiai felépítettsége. In: Csongrád vármegye. Szerk. Csíkvári Antal. Bp., p ZALOTAY Elemér: A Veker folyó fejlıdéstörténete == Földr. Közl., 67 (1939) p ZSILINSZKY Mihály beszéde a Történelmi Társulat közgyőlésén, febr. 18. == Századok, 38 (1904) p ZSILINSZKY Mihály beszéde a Történelmi Társulat közgyőlésén, márc. 26. == Századok, 42 (1908) p ZSILINSZKY Mihály: Csongrád vármegye fıispánjai. Tekintettel a vármegyei rendszer fejlıdésére. Bp., p. ZSILINSZKY Mihály: Csongrád vármegye fıispánjai, tekintettel a vármegyei rendszer fejlıdésére == Századok, 25 (1891) p , 26 (1892). p ZSILINSZKY Mihály: Csongrádvármegye története 1. rész. Bp., p., 1 térkép mell. ZSILINSZKY Mihály: Csongrádvármegye története 2. rész. Bp., p. ZSILINSZKY Mihály: Csongrádvármegye története 3. rész. Bp., p. [Szeged, p.] ZSILINSZKY Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története. Bp., p. 13

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája Kazincbarcika 2010 A bibliográfia anyagát válogatta: MÁRKUS ZSUZSANNA (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya)

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

A TELEPÜLÉSTÖRTÉNET ÉS A TELEPÜLÉSNÉPRAJZ KAPCSOLATA. 1. A településtörténetrıl

A TELEPÜLÉSTÖRTÉNET ÉS A TELEPÜLÉSNÉPRAJZ KAPCSOLATA. 1. A településtörténetrıl Bárth János A TELEPÜLÉSTÖRTÉNET ÉS A TELEPÜLÉSNÉPRAJZ KAPCSOLATA 1. A településtörténetrıl A magyar településtörténet kifejezést elıadásokban, mindennapi beszédben, tanulmányok szövegében, címadásban rengetegen

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. és a 100 legtöbb adót fizetõ polgárából

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. és a 100 legtöbb adót fizetõ polgárából Városunk Budapesti Honismereti Híradó XV. évfolyam 3. szám Ingyenes A kilencven éves város Kispest nagyközség közgyûlése már 1910-ben és 1918-ban is kezdeményezte a település várossá nyilvánítását. Sikert

Részletesebben

A nyíregyházi nyomdák története a 19. század utolsó harmadában

A nyíregyházi nyomdák története a 19. század utolsó harmadában Tóthné Bordé Katalin A nyíregyházi nyomdák története a 19. század utolsó harmadában A nyomdaalapítás alapvető feltételei közé tartozik, hogy egy adott településnek olyan fejlettek legyenek a gazdasági,

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Székkutas. Természetföldrajzi környezet

Székkutas. Természetföldrajzi környezet Székkutas Természetföldrajzi környezet A Tisza bal parti mellékfolyója volt a Kakasszék-ér. Napjainkra az egykor bővizű ősfolyó legtöbb helyen beiszaposodott, mély és széles hullámterű medrével Hódmezővásárhely-Székkutas-Orosháza

Részletesebben

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR JÁNOSI BÉLA (1857 1921) ESZTÉTIKATÖRTÉNÉSZ ÉS PEDAGÓGUS, AZ ELSİ MAGYAR NYELVŐ EGYETEMES ESZTÉTIKATÖRTÉNET SZERZİJÉNEK IRODALMI MUNKÁSSÁGA [1] ÉS A RÓLA SZÓLÓ SZAKIRODALOM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

II. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 1944 között

II. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 1944 között II. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 1944 között II. 1. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 és 1905 között II. 1. 1. A közigazgatási reformok hatása a területrendezés elıtt.

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. { Aranyozott veresréz kehely. XVI. század elejéről. A városi muzeumban. Sárgarézből : vágóeszköz. Lh. Kisújszállás.

Részletesebben

Bolvári-Takács Gábor. A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók

Bolvári-Takács Gábor. A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók Bolvári-Takács Gábor A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók A kutatómunkát támogatta a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány (intézménytörténet)

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

Csapody Miklós. Ihlet és eszmény Alsóváros és Bálint Sándor

Csapody Miklós. Ihlet és eszmény Alsóváros és Bálint Sándor Csapody Miklós Ihlet és eszmény Alsóváros és Bálint Sándor A magyar irodalom történetében és a művelt köztudatban, ha még szó eshet ilyenről, Arany neve Nagyszalontával, Babitsé Szekszárddal, Kosztolányié

Részletesebben

Ackermanné Kelı Kamilla. Iskolaegészségügy

Ackermanné Kelı Kamilla. Iskolaegészségügy Ackermanné Kelı Kamilla Iskolaegészségügy Iskola-egészségügyi törekvések a XIX XX. század fordulóján: az egészségtan beépülése a hazai tantárgyi rendszerbe Az egészség fogalma a történelem folyamán sokat

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben