ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK OKTÓBER 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3."

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK OKTÓBER 3. Tisztelt Választópolgár! A október 3-ai önkormányzati érvényes igazolványai átadásával lehetővé képviselők, polgármesterek, a megyei köz- teszi a bizottságnak, hogy a személyazonosgyűlési tagok és a kisebbségi önkormányzati ságról meggyőződjön és ellenőrizze azt, hogy képviselők választásával kapcsolatos ajánlási szerepel a névjegyzékben. Kérünk mindenkit, folyamat szeptember 3-án lezárult. hogy igazolványait vigye magával a A szavazólapok tartalmáról a Helyi szavazáshoz, mert személyes ismertségre Választási Bizottság szeptember 10-én hivatkozással, érvénytelen igazolvány döntött. A polgármester- és az önkormányzati bemutatása alapján a szavazás nem képviselő jelöltek neve ABC sorrendben biztosítható. szerepel majd a szavazólapon. A választópolgár a személyazonosságát és A cigány kisebbségi önkormányzati a lakcímét a következő érvényes igazolványok képviselők esetében sorsolással kellett bemutatásával igazolhatja eldönteni a nevek sorrendjét. 1. lakcímet tartalmazó érvényes személy- A szavazókörökben a szavazás napján azonosító igazolvánnyal (régi szig.), vagy 6,00 órától 19,00 óráig lehet szavazni. 2. érvényes lakcímigazolvánnyal és: A szavazókörök helye változatlan. - érvényes személyazonosító igazol- A cigány kisebbségi önkormányzati vánnyal, vagy képviselőkre a Központi Iskolában elhelye- - érvényes útlevéllel, vagy zett külön szavazókörben szavazhat az az 59 - érvényes kártya formátumú (2001. választópolgár, aki szerepel a kisebbségi január 1. után a magyar hatóság által kiállított) választói jegyzékben. Az érintettek erről vezetői engedéllyel. értesítést kaptak. A cigány kisebbségi önkor- Szíveskedjenek időben ellenőrizni okmámányzati képviselők száma 4 fő lesz. nyaik érvényességét, esetleges lejárta esetén Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a a választás napja előtt intézkedjenek azok legtöbb szavazatot kapják. megújításáról! Szavazni kizárólag személyesen, és csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet. Ez alól a törvény kivételt enged a mozgásában gátolt választópolgár tekintetében, akinek kérésére őt a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. Azok a választópolgárok, akik településszintű (sem érvényes lakóhellyel, sem érvényes tartózkodási hellyel nem rendelkeznek) lakóhellyel rendelkeznek az Új Iskolában lévő 002. sz. szavazókörben szavazhatnak. A választópolgárt a szavazást megelőzően a Szavazatszámláló Bizottságnak azonosítania kell. Ennek egyetlen törvény által elfogadott módja, ha a választópolgár a személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas

2 Október 3-án, a választás napján valamennyien 3 szavazólapot kapunk kézhez: Az elsőn a település polgármesterét választhatjuk meg. Csak egy jelöltre lehet szavazni. Az lesz a település polgármestere, aki a jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta. A választási bizottságok működése és tevékenysége, valamint a választási bizottságok rendelkezésére álló adatok a törvényben megállapított kivétellel nyilvánosak. Ez a nyilvánosság azonban nem járhat a szavazás titkosságának és a személyhez, valamint a személyes adatok védelméhez fűződő jogok sérelmével. A másodikon a települési önkormányzati A szavazóköri eredményt a Szavazatképviselőket választhatjuk meg. Legfeljebb számláló Bizottságok állapítják meg. A Helyi annyi jelöltre lehet szavazni, amennyi a Választási Bizottság az Szavazatszámláló településen megválasztható képviselők Bizottság jegyzőkönyvei alapján összesíti a száma, de szavazata akkor is érvényes, ha a szavazatokat és megállapítja a választólehetségesnél kevesebb jelöltre szavaz. A kerületi eredményt. megválasztható képviselők számát a szavazólapon feltüntetik. A következő 4 éves A választásokkal kapcsolatos részletes táciklusra településünkön 6 képviselő választ- jékoztatásért ügyfélfogadási időtől függetlenül ható meg. munkaidőben szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatalban a Helyi Választási Irodához Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a fordulni. legtöbb szavazatot kapják. A Helyi Választási Bizottság, a szavazás A harmadik szavazólapon a megyei napján a Szavazatszámláló Bizottságok közgyűlés tagjait választjuk meg. A pártok és készséggel állnak a választópolgárok társadalmi szervezetek listái kisorsolt rendelkezésére. sorrendben szerepelnek a szavazólapon. A választópolgár egy listára szavazhat. Az egyes Kérünk minden kedves Választópolgárt, listák a kapott szavazatok arányában jutnak hogy vegyenek részt a választáson, így mandátumhoz. adjanak felhatalmazást a polgármesternek, a képviselőknek, valamint a megyei közgyűlés Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a tagjainak és a cigány kisebbségi önkorlista neve alatti, feletti, vagy melletti körbe mányzati képviselőknek a közügyek tollal írt két, egymást metsző vonallal intézésére! lehet. Szegvár A kitöltött szavazólapot most is borítékba szeptember 15. kell tenni és az Szavazatszámláló Bizottság előtt az urnába helyezni. Az Szavazatszámláló Bizottság feladata a szavazás törvényes lebonyolítása és a választópolgároknak a törvény által előírt rendben történő segítségnyújtás is. Kérjük, hogy bizalommal forduljanak a tagokhoz. Tisztelettel: Gyömbér Ferencné HVI vezető

3 Szegvár nagyközségben a Helyi Választási Bizottság - választási fajtánként - az alábbi jelölteket vette nyilvántartásba: Polgármester jelöltek: 1. Buda Richárd független jelölt 2. Gémes László FIDESZ-KDNP jelöltje 3. Kiss Tibor független jelölt 4. Kondacs Mihály független jelölt Egyéni listás települési önkormányzati képviselő jelöltek: 1. Bába Miklós független jelölt 2. Bari Tiborné független jelölt 3. Bölcskei-Molnár Zoltán független jelölt 4. Bucsányi László FIDESZ-KDNP jelöltje 5. Bugyi Imre független jelölt 6. Csatordai Csaba független jelölt 7. Hevesi János FKGP jelöltje 8. Kiss Tibor független jelölt 9. Kovács Béla független jelölt 10. Lukács Istvánné független jelölt 11. Menyhárt Istvánné független jelölt 12. Németh Zsolt Ferenc független jelölt 13. R. Nagy Mihály FIDESZ-KDNP jelöltje 14. Sápi Attila független jelölt 15. Szabó Tibor független jelölt 16. Tóth Péter független jelölt 17. Dr. Vigh-Molnár Henriett független jelölt Cigány kisebbségi önkormányzati képviselő jelöltek: 1. Varga János MCF 2. Sipos Gabriella LUNGO DROM 3. Lévai Géza MCF 4. Sipos István Attila LUNGO DROM 5. Csikós Jánosné MCF 6. Mihály Mária Lungo DROM 7. Barna Istvánné MCF 8. Varga Ferencné LUNGO DROM

4 Polgármester jelöltek bemutatkozása: Buda Richárd Buda Richárd független polgármester jelölt vagyok ben születtem Szegváron. Szüleim kétkezi munkások. Általános iskolába a településen jártam, majd Szentesen végeztem középiskolai tanulmányaimat. Debrecenben diplomáztam okleveles agrármérnökként. Katonaidőmet polgári szolgálatosként Szegváron töltöttem a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályán. Gyöngyösön a Károly Róbert Főiskolán a gyakorlati oktatásban dolgoztam. Teherbírásomnak és kitartásomnak köszönhetően több multinacio- nális cégnél láttam el képviseletet, és közép illetve felsővezetői állást töltöttem be. Néhány éve felfejlesztettem kisvállalkozásunkat, aminek látható eredményeként Szegváron a Cickazugban létrejött egy m2 fóliaborítású és 3 ha szabadföldi területtel rendelkező kertészet, amelyben a szüleimmel együtt dolgozunk. Jelenleg is számos szegvári embernek adok rendszeresen munkát. E beruházás során utakat, villany-, és vízhálózatot építettem. A fejlesztés folytatódik a gazdaságot kiszolgáló helyiségek építésével és a kertészet bővítésével. Mind e mellett tanácsadással foglalkozom, mellyel számtalan családnak segítek a mindennapi megélhetését biztosítani. Munkálkodom például Tokaj- Hegyalján egy olyan talajjavító anyag kibányászásán, mellyel tönkrement, kiélt talajokat tudunk újra termőképessé tenni, így segítséget nyújtva a rossz talajadottságú területen élő és gazdálkodni akaró emberek helyben maradásában. Mártélyon a Holt Tiszáért Közhasznú alapítvány elnökeként egy élményfürdő megépítésében veszek részt, amelynél már mind a termálkút, mind az épületek engedélyeztetése megtörtént. Az építkezések jövőre kezdődnek. Alapító tagja vagyok az Oktatási, Szaktanácsadási és Gazdaságfejlesztési Klaszter - nek, amelynek fő feladata a kis-, és közepes vállalkozások, termelők versenyképességének javítása a hazai és nemzetközi piacokon. Szeretném, ha egy fontos projekt-előkészítés helyszínéül Szegvár szolgálna. Célunk a vidéki települések elöregedésének, elnéptelenedésének a megállítása, visszafordítása, az alapvető szolgáltatások (otthonápolás, bentlakásos idősek otthona, bölcsőde, óvoda, iskola, orvosi ügyelet) megtartása, illetve a meg nem lévő szolgáltatások kialakítása. Mindig azokra néztem fel, akik jó irányba vezették az életemet. Én is ilyen emberré szeretnék válni. Úgy élni, úgy dolgozni, hogy az emberek kétségek nélkül, bizalommal tudjanak követni. Pusztán a példamutatás miatt. Eddig is sok jelentős szegvári ügyben voltam ötletgazda vagy épp a kivitelezések részese, a nélkül, hogy feleslegesen előtérbe helyeztem volna a saját személyemet, munkámat, mert ennél fontosabb volt maga a tett, és az ügy, a beruházás, amely a közreműködésemmel létrejött. Ezt ma is és a jövőben is így fogom gondolni. Teret kell adni a helyi igényeknek megfelelő jó helyi elképzeléseknek és lehetőséget a közülünk valók életképes ötleteinek megvalósítására. Az egyenlő bánásmód és a közösségen belüli emberség alapvető követelménye a demokráciának, és soha sem lehet az egyéni hatalomgyakorlás, anyagi helyzet esetleges következménye. Buda Richárd polgármester jelölt

5 településünkön. A kezdetekkor néhányan nem értették, hogy a részvételnek többféle módja van. Számomra ugyanannyira értékes egy programnak az önkéntes szervezője, mint az, aki a családjával együtt jól érzi magát az eseményen, hiszen a jelenlétével igazolja vissza azt, hogy a közösség, a szegvári emberek számára fontos dolgot csinálunk. Az első időszak nem volt egyszerű, nehéz szervezeti, pénzügyi és személyi döntéseket kellett meghoznunk. Visszatekintve látszik, hogy megérte felvállalni a konfliktusokat. A település pénzügyi helyzete stabil maradt, hiába sanyargatta az előző kormány az önkormányzatokat. Meg tudtuk őrizni az intézményeink működőképességét, sőt egyes területeken, például a kulturális, közművelődési területen komoly fejlődés tapasztalható. A p o l g á r m e s t e r i h i v a t a l á t s z e r v e z é s é v e l megteremtettük a feltételeit annak, hogy több, minőségileg jobb pályázati forrásokhoz férjen hozzá a település. Aktivizáltuk, szolgáltatásokkal segítettük a civil szervezeteinket, és ennek meg is lett a közvetlen, többletforrást jelentő eredménye. A nehéz döntések arra is nagyon jók voltak, hogy összekovácsolták a képviselő-testületet. Gémes László Példaértékű volt az az együttműködés, amely a képviselői munkát jellemezte. A döntéseinket Tisztelt Szegvári Választópolgárok! egyetlen mérce szerint mértük, a konfliktusos Az elmúlt négy évben, az Önök bizalmából döntést ugyanúgy, mint népszerű döntést, jó-e az a polgármesterként dolgozhattam Szegvár településnek, szolgálja-e a fejlődésünket? Köszönet fejlődéséért. A választások közeledtével ideje illeti a képviselőket az elmúlt négy esztendőben visszatekinteni, számvetést csinálni, hogy mit végzett munkájukért. sikerült a kitűzött célokból elérni, a tervekből Azt az utat, amit a település, a település megvalósítani. Az elért eredményeinkről, a jövőre közössége bejárt az elmúlt négy évben egy példával vonatkozó terveimről a választási kiadványomban szeretném érzékeltetni. Négy évvel ezelőtt alig írok majd, melyet minden családhoz eljuttatok. tucatnyian voltunk, akik nekiláttunk, hogy Ezért most inkább felidézem a négy évvel ezelőtti kitisztítsuk a Kurca-sétányt. Most tavasszal pedig programom legfontosabb üzenetét, amit a jelmon- felavattuk az országzászlót, amit közel száz datom is tartalmazott: Összefogás a fejlődésért szegvári polgár adományából építhettünk meg és Négy évvel ezelőtt abból a feltételezésből több százan voltunk ott a felavatásán. Ez az indultunk ki, hogy Szegvár, a szegváriak nem emlékmű a legtisztább példája annak a változásnak, változtak meg az elmúlt évek alatt. Ugyanolyan ami Szegváron, a település lelkét jelentő erős és összetartó közösség a mi településünk emberekben végbement. Van miért dolgoznunk, lakossága, mint amilyen volt sok évtizeden közösen, összefogva számunkra nagy és fontos keresztül, ha visszanézünk a történelmünkben. dolgokat tudunk megcsinálni. Annyi történt csak, hogy a változó világ nem Kérem Önöket, hogy szavazataikkal segítsék, ösztönözte az embereket arra, hogy kimozduljanak hogy tovább tudjam folytatni képviselő társaimmal a szűk környezetükből és a közösség felé együtt a megkezdett munkát. Bízom benne, hogy az forduljanak. Így legfontosabb célomnak azt eredmények megmutatták, hogy képesek vagyunk tekintettem, hogy megszólítsuk, hívjuk azokat, akik nemcsak beszélni, de tenni is Szegvárért. részesei akarnak lenni a közösség életének. Így olyan eseményeket, programokat szerveztünk, Tisztelettel: olyan terveket dolgoztunk ki, amelyeken keresztül Gémes László mindenki megtalálhatta a helyét az újraéledő polgármester jelölt

6 kis gazdaságok megszűntek, a közepesek kínlódnak. A csatornázási beruházások 12 éve folynak. De hová? Merre megy el a lakosság pénze? Mibe kapaszkodjunk: a hiteleinkbe, a munkába, talán a béka fenekébe? Az utak szinte járhatatlanok, a járdákon nem lehet közlekedni. Az árkokat is javították itt-ott, de a kettő között? Az elkészült bicikli út is. Hegynek srégan, középen árokkal, majd fel- s le, és a vége belerohan a Mindszenti útba. Ez a mi kerékpárutunk! Az Újfalu elég sok utcát számlál, amely nem elég, hogy aszfalt nélküli, de közlekedni is elég körülményes rajtuk. A kátyúk sokasága megszámlálhatatlan faluszerte. Biztos.. előtt volt a legsürgetőbb az út rendbe-tétele! Nem sajnálom tőlük, sőt örülök nekik. Azokat sajnálom akiknek ígértek, s nem kaptak. Sőt még nem is igértek. Pedig mondom néktek, olyan szegény nincs ki ígérni ne tudna! Sok szülő inkább vidékre járatja iskolába, óvodába gyermekeit. Az óvodában, talán kellő irányítással, odafigyeléssel megszűnnének a gyermekek problémái. A településünkön Kiss Tibor megszüntették a bölcsödét. A tanintézményeinkben kevés a gyerek. Mint gyakorló szülő látom, Elsődlegesen szeretnék bemutatkozni: Kiss érzem milyen ez a szeretetlen világ, és ezt minél Tibor vagyok 37 éves, 1973 október 3-án születtem előbb igyekeznek pedagógusaink is előtérbe Szentesen, elvált, 2 gyermek édesapja. Végzettsé- szorítani. Tanítóink egykor nevelőink is voltak! gem: számítástechnikus ill. elektronikai műszerész. A problémákról már szó esett, a megoldásokat a Szegváron nőttem fel. Édesapám: Kis János, problémák kiküszöbölésével kell hogy kezdjük, édesanyám: Kis Jánosné Gerő Ilona. Isten segítségével! Dolgoztam több munkahelyen, segédmunkás- Itt dőlhet el Magyarország, megyénk, és ként, szerelőként, vezetőként, vállalkozóként! SZEGVÁR sorsa. Látom a körülöttem élők nehézségeit, a magam kárán is. Mióta rokkantnyugdíjas, illetve rokkant járadékos lettem megtapasztaltam a nyugdíjasok nehézségeit is. Megéltem, és élem a szegénység, a nincs fogalmát. A fiatalok, munkanélküliek tapasztalatát is beszereztem. Ezért az elsők között szeretnék azon tisztességes polgármesterek közé kerülni akik a szegény emberek felhatalmazásával, e feladat várományosa. Persze a tisztességes ember nem ostoba és nem buta, lát és hall! Látja a magát Gazdagnak tartott pökhendi urak beképzeltségét! Látja az emberek verejtékén élősködőket! Ne féljenek! Isten velünk van! Kérem döntsenek! Október 3-án!!! Termelő Szövetkezetek eladásával a munkahelyek eltűntek. Az új gazdák több mint 100 Kiss Tibor hektáros földjeiken gazdálkodnak, állami független polgármestertámogatásból, ami igen jövedelmezőnek tűnik! A illetve képviselő jelölt

7 teszik, hogy ennek a csoportnak én is tagja legyek. Mint ahogy a bemutatkozó szórólapomon is olvashatták, engem Kondacs Mihálynak hívnak. Feleségem, Bacsa Klára bábos Klári néni óvónő és bábpedagógus. Nagylányom, Linda újságíró gyakornok, kisebbik lányom, Flóra Szegeden egyetemista. Jelenleg a már 3 éve működő Falufejlesztő Kft. ügyvezetőjeként dolgozom. Munkám során nap, mint nap találkozom falunk lakóinak problémáival, ezért programom egyik alappillére az emberek meghallgatása, és felmerülő problémáik orvoslása. Akárcsak jelenlegi munkakörömben, polgármesterként is szeretnék mindenki számára elérhető maradni. A választási programom legfontosabb része: a lehetőségekhez képest minél több munkahely létrehozása. A következő lépésben néhány pontot emelnék ki terveimből: Szeretném: A gazdálkodást mindenki számára átláthatóvá tenni Ha a képviselőknek is lenne fogadóórájuk Kondacs Mihály Falunk lakosságát rendszeresen tájékoztatni A Civil szervezetekkel és Civil Tanáccsal Tisztelt Választópolgárok! való tényleges együttműködést megteremteni. Elsőként szeretném megköszönni, hogy A fürdőjáratot visszaállítani kopogtatócédulájuk leadásával lehetővé tették A temetők épületeit rendbe hozni, urnás jelölőlistára kerülésemet. Nagy öröm volt temetkezési helyet kialakítani számomra, hogy ennyien támogattak, és hogy ilyen sokan másként képzelik el a következő négy évet. Tudom, hogy az előbbiekben felvázolt terveim De ne feledjék el, hogy ez még csak az első lépés megvalósításához pályázati segítséget kell igénybe volt a változtatás útján, hiszen még semmi sem dőlt vennem. Azonban bízom abban, hogy a el. Mint tudják, a végső döntés a szavazófülkékben pályázatírók továbbra is ilyen sikeresen teljesítenek történik, ahol mindenki egyedül, - remélem saját majd, mint az elmúlt négy évben. Továbbá akaratából - dönt, saját belátása és lelkiismerete remélem, hogy az Önkormányzat jövendő szerint. Bízom abban, hogy ennél a szavazásnál gazdálkodása lehetővé teszi az önerő megteremnem a pártokra és a politikai irányzatokra történik tését is. majd a szavazás, hanem olyan személyekre, akiket Kérem a tisztelt választópolgárokat, hogy önök minden nap látnak, avagy személyes Szegvár jövője érdekében jöjjenek el szavazni kapcsolat útján ismertek meg. Ezek közül az október 3-án, és tegyék azokra a voksukat, akik emberek közül kell kiválasztaniuk azt a hat Önök szerint a legalkalmasabbak lennének falunk képviselőt és egy polgármestert, akik az Önök vezetésére. véleményét leginkább tolmácsolják, és megvalósítják falunk életében. Így megeshet az is, hogy a régi faluvezetés helyett egy teljesen új csapat Kondacs Mihály áll össze Szegvár vezetésére. Olyan emberek tehát, Független polgármesterjelölt akiket erről az oldalukról eddig még nem ismertek meg, de az Önök felhatalmazásából és támogatása által képviselhetik véleményüket, még Egy átláthatóbb Szegvárért, otthonosabbá tehetik falunkat. Remélem lehetővé az elégedett hétköznapokért.

8 Települési képviselő jelöltek bemutatkozása: Bába Miklós Az okos ember nem csak beszél, hanem cselekszik is. Gyulán születtem 1961-ben. Tanulmányaimat Eleken kezdtem, Gyulán folytattam, végül a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán fejeztem be, ahol 1983-ban matematika-kémia szakon diplomáztam. A diploma megszerzése után Szentesen az Általános Iskolai Diákotthonban nevelőtanárként dolgoztam. A Szentesen töltött évek alatt bekapcsolódtam a város munkájába, sok rendezvényén szerepeltem ba férjhez mentem, azóta Szegváron lakom, két fiam született. Az idősebb már egyetemet végzett, a kisebb jelenleg egyetemre jár. A fiaim születése után kerültem a szegvári általános iskolába 1992-be. Folyamatosan képeztem magam: oktatásinformatikus, labdarúgóedző és nem szakrend- szerű tanfolyamot is elvégeztem. Az eltelt évek alatt sokat foglalkoztam a tanítványaimmal, akikkel az ország több régiójában kimagasló eredményeket értem el, ezzel is jelenetős érdemeket szerezve a szegvári iskolának. Az iskola munkámat 2005-ben Forray Díjjal ismerte el. Az iskola és a falu kulturális életében is aktívan részt vettem, igyekeztem a tőlem telhető módon a rendezvények, táborok, összejövetelek szervezésében segédkezni és számos esetben zenei kísérettel színesíteni. A munka és az élet egyéb területein is a maximalizmusra törekszem, minden erőmmel azon vagyok, hogy segítsem a családomat, barátaimat, kollégáimat és tanítványaimat céljaik elérésében és megvalósításában. Képviselővé választásom esetén ez a hozzáállás és elkötelezettség jellemezné munkámat. Születésemtől kezdve a középiskola és a technikum idejét leszámítva Szegváron élek és dolgozom. Feleségemet vidékről hoztam, de hál' Istennek Ő is településünkön találta meg boldogulását. Három gyermeket nevelünk. Több cikluson keresztül volt szerencsém képviselőként szolgálni szülőfalumat. Azért kérem bizalmukat, hogy továbbra is részt vehessek ebben a lélekemelő együttműködésben. Számomra a képviselői munka elsősorban nem egyéni elképzelések vetélkedése, hanem a közös munka eredményeként létrejövő kompromisszumok sokasága. Nem lehet senki egyedül annyira bölcs, hogy más véleményének hasznosítása nélkül képes legyen egy közösség vezetésére. Ezért van az, hogy egy polgármester munkáját több (jelen esetben 11, a későbbiekben 6) képviselője segíti. Úgy ítélem meg, hogy az elmúlt évek döntéseinek és eredményeinek én is aktív részese voltam. Akik régen ismerik ténykedésemet, könnyű helyzetben vannak, hiszen vagy elégedettek azzal, vagy nem és ennek megfelelően teszik le voksukat. Akik viszont most ismernek meg és támogatásukkal megtisztelnek, nekik is megígérhetem: tisztességesen és legjobb képességeim szerint igyekszem megszolgálni e nemes megbízatást. Abban a hitben, hogy továbbra is szülőfalum hasznára lehetek, kérem, válasszanak meg képviselőjüknek a következő 4 évre! Tisztelettel: Bába Miklós Bari Tiborné Bari Tiborné

9 Bölcskei-Molnár Zoltán Bucsányi László Bölcskei-Molnár Zoltán vagyok, 1970-ben születtem Szentesen. Feleségemmel és két kislányommal Szegváron, a Kinizsi utca 36 szám alatt lakom. A középiskolát Szentesen végeztem. Felsőfokú tanul- mányaimat, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai karán folytattam. Képesítésem, kémia-pedagógia szakos tanár. Budapesten felsőfokú tűzoltói képesítést szereztem óta a Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságon, hivatásos tűzoltóként a mentő-tűzvéde- lem szakterületén dolgozom. Szolgálatparancsnoki beosztásban irányítom és szervezem a szolgálati csoport tevékenységét. Szívesen vállalok feladatokat a közösségért től Szegvár Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesületének elnöki tisztségét töltöm be. Tagja vagyok a szegvári civil szervezeteket tömörítő, Civil Tanácsnak. Célom, hogy a szegvár lakossága által megválasztott polgármesterrel és az önkormányzati képviselőkkel együtt dolgozzak, egy szebb és élhetőbb Szegvárért. Tisztességes, becsületes és átlátható önkormányzati csapatmunkával, a településünk érdekeit előtérbe helyezni tudó képviselőkkel, olyan nagyközségi környezet kialakításában szeretnék szerepet vállalni, ahol az itt élő lakosság és az idelátogató emberek egyaránt jól érzik magukat. Amennyiben érdemesnek talál arra, hogy képviseljem Önt, a szegvári képviselő-testületben, kérem szavazatával támogassa megválasztásomat. Böcskey-Molnár Zoltán Tisztelt szegvári választópolgárok! Bucsányi László a Fidesz és a KDNP közös jelöltje vagyok. Először is köszönöm szépen, hogy megtiszteltek az ajánlószelvényeikkel. Nagyon jól esett, hogy a szegvári emberek nem feledkeztek meg rólam és biztattak, hogy folytassam a megkezdett munkámat és legyek továbbra is szókimondó képviselő. Gyermekkorom óta Szegváron élek. Az elmúlt négy év nagyon mozgalmas és sikeres volt. Büszke vagyok rá, hogy tagja lehettem egy jó képviselő testületnek. Itt nem akarom felsorolni az eredményeket, hiszen mindenki látja, aki nyitott szemmel jár a községünkben. Maradtak még feladatok, amit a következő ciklusban feltétlen meg kell oldani, pl. az általános iskolánk problémája, hogy miért viszik el a szülők a gyerekeket nagy létszámban a településünkről? Itt a sarkunkra kell állnunk és határozottnak kell lennünk, még akkor is, ha ez egy-két pedagógusnak nem tetszik. Ígérgetni nem szeretnék, hisz a fejlesztések és minden más azon múlik, hogy a település vezetése mit szeretne, és hogyan tud élni a lehetőségekkel. Megvalósításra váró feladatok közül az első és legnagyobb szabású a szennyvízhálózat kiépítése. Azt hiszem, hogy senkinek nem kell mondani mennyire fontos a művelődési ház felújítása és bővítése. Szegvár turisztikai fejlődése érdekében meg fog épülni az ifjúsági szálláshely. Szükség van a Polgármesteri hivatal tetőtér beépítésére. További feladatok a központi iskola felújítása, a felújított új iskolához egy tornaterem kialakítása. A csatornaépítéssel párhuzamosan a belterületi útjaink felújítása, ahol nincs út, új építése. Sok helyen probléma a belvíz elvezető árkok hiánya. A csatornázással együtt jó lenne megoldani mindezeket. Arra kérem önöket, hogy az én nevem mellé is tegyenek egy X-et. Tisztelettel: Bucsányi László FIDESZ-KDNP képviselő jelöltje

10 Bugyi Imre Csatordai Csaba Tisztelt választó polgárok! Örülök annak, hogy e kiadvány jóvoltából bemutatkozhatom Önöknek. Mindenek előtt, nagy Bugyi Imrének hívnak 51 éves vagyok, 1970-ben köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik költöztünk szüleimmel Szegvárra. Az általános iskolát ajánlószelvényük átadásával támogatták jelölésemet. már itt végeztem el. Három év szakmunkás iskola után a Csatordai Csaba vagyok, 37 éves, végzettségemet SCOMIÉP tanácsépítő vállaltnál dolgoztam mint tekintve közgazdász és felsőfokú banki tanácsadó, szobafestő mázoló tapétázó szakmunkás. Egészségi ok mindezeken túl szegvári lakos, szegvári szülő és volt miatt hazajöttem, 1978-óta dolgozom a helyi vízműnél szegvári sportember, felnőttben gokart Magyar Bajnok mint ivóvíz gépész, immáron 32.éve. Második is egyben. Feleségemmel együtt két gyermeket munkahelyem a Csm. VÍZMŰ, majd AQUAPLUS kft. nevelünk, melyek közül Viktória 10, Csabika pedig 8 Jelenleg Szegvár Falufejlesztő Non Profit kft. éves. A család, a helybéli ismerősök és maga Szegvár, alkalmazásában állok ban megnősültem mindig fontos szerepet játszott az életemben. Amint ben megszületett Imi fiam, majd 87-ben Balázs, 94-ben bizonyára napjainkban sok fiatal életében, az én Bence, így nagycsaládosnak is mondhatnám magamat. sorsomban is adódtak olyan pillanatok, amikor 1996-ban megalakult Szegváron a helyi Polgárőr lehetőségem lett volna, egy több lehetőséggel kecsegtető Egyesület, amelyhez csatlakoztam és azóta is tagja jövő reményében elhagyni Szegvárt. Ennek ellenére vagyok. Másik ilyen civil szervezet a Szegvári Horgász nem tettem. Mégis itt élek, itt vagyok otthon, itt járnak a Egyesület, melynek jelenleg a fegyelmi bizottság elnöki gyerekeim iskolába. Miért? Mert úgy érzem, hogy tisztségét töltöm be ban civil kezdeményezésre Szegvár, a település múltja, jelenje és jövője, az elődök létrejött a Közösség fejlesztők Egyesülete, amely tisztelete és nem utolsó sorban édesapám emléke erre felmérést készített a szegvári lakosság körében, mit kötelez. Eltökélt szándékom, hogy folytassam az általa szeretnének, miben vennének részt, akár aktívan is. elkezdett munkát, elhivatottan, és nem önös érdekektől 2005-ben megalakult a CIVIL Tv, azóta mint operatőr vezérelve, hanem mások, főként a szegváriak javára. végzem munkámat, ezzel is segítve a szegvári emberek Meggyőződésem, hogy a jó lehet még jobb, és a szép tájékoztatását ban a Polgármester javaslatára lehet még szebb, viszont ehhez minden egyes emberre megalakult a Civil Tanács, azóta aktív tagjaként bírálom szükség van. és javaslataimmal támogatom a képviselő-testület Kérném tisztelettel Önöket, mindazokat, akiknek ez a munkáját, melyet a tanács elnök asszonya terjeszt a kiadvány a kezébe kerül és olvassák, hogy amennyiben e testület elé. rövid bemutatkozásom, eddigi életem, munkám, Eddigi munkám elismerésért 2006-ben Szegvárért eredményeim és családi kötődéseim alapján érdemesnek emlékérmet kaptam. találnak rá, szíveskedjenek támogatni szavazatukkal! Kérdéseiket, véleményüket vagy észrevételüket, kérem, jelezzék a Bugyi Imre címre! Csatordai Csaba

11 Hevesi János Kovács Béla Tisztelt Szegváriak! Mindenek előtt szeretném megköszönni ajánlószel- Mindenekelőtt megköszönöm Önöknek a hozzám eljuttatott vényeiket, melyekkel lehetővé tették jelölésemet. Az ajánlószelvényeket, amelyekkel elősegítették, hogy jelölt elmúlt időszakban már részt vehettem a közös lehessek. Kérem, szavazataikkal is segítsék szegvári önkormányzati munkában, az önök megtisztelő kisgazdákkal együtt összeállított képviselői munkatervem bizalmának köszönhetően. megvalósítását: Amiért ismét bevállalom az indulás lehetőségét, azok a 1. Mindent el fogok követni azért, hogy Szegvár ne faluvá nagyobb megkezdett munkák, amelyeknek előkészíváljon vissza, hanem őrizze meg nagyközségi státuszát. tésében már én is részt vehettem. Ezek közül a Meggyőződésem, hogy az önkormányzati képviselőség nem jobb vagy bal oldalból áll, itt szigorúan szem előtt tartva a legnagyobb falat a csatornázás. Hogy miért is fontos ez!? választó polgárokat kell képviselni. Több vállalkozás is megjelent munkahely teremtési 2. Meg kell őriznünk Szegvár közintézményeinek szándékkal településünkön. zökkenőmentes működését. Útjainkat, járdáinkat, a Kérésükre nem tudtunk megfelelő helyet biztosítani, közterületeket jobbá és szebbé kell tennünk. A lebontott amely teljes infrastruktúrával rendelkezik, ezért máshol játszótér helyén újat kell építenünk. Jó kapcsolatot szeretnék telepedtek le. Remélem, hogy a pályázat második kialakítani a térség országgyűlési képviselőjével a forrás fordulójának pozitív elbírálását követően megkezdődhet hiány kiküszöbölésére, mert köztudott, hogy az állami ez a nagy munka is. finanszírozás nem nyújt elegendő fedezetet az Önkormányzat Vagy említhetném a faluközpont felújítását, melyre működéséhez. Ellenezni fogok mindennemű vagyon eladását. szintén engedélyes tervekkel rendelkezünk, csak a 3. Felül kell vizsgálni, és ha lehetőség van rá, az pályázati kiírást kell figyelnünk. egészségügyben vissza kell állítani az ügyeleti rendszert a A szociális területen növekvő forrásokra lesz szükség a hétvégére is. Ugyanilyen eljárási javaslat az építési hatóság visszaállítására is. település igényeinek kielégítésére. 4. A civil szervezetek támogatására programot kell Sok mindenről kellene szót ejtenünk: kiírnunk! A sport, a néptánc, a népdalkör, a nyugdíjasok A környezetvédelem probléma köréről egyesülete, mind elősegítik a nagyközség hírnevének A munkanélküliek helyzetéről továbbvitelét. Szegvár a vizek nagyközsége, és ez elősegíti a A bérből és fizetésből élők, a gyermekeket nevelő falusi vendéglátás további fejlesztését is. családok sorsáról Meg kell keresni annak a lehetőségét is, hogyan tudnánk A Falusi Turizmus helyzetéről végre elindítani először csak egymedencés strand, majd egy A nyugdíjasok életkörülményeiről fürdő építését is. A pályázatokra nagy figyelmet kell fordítani, És folytathatnánk a sort. hogy élni tudjunk a lehetőségekkel. Ha önök úgy döntenek október 3-án, hogy Kérem Önöket menjenek el szavazni és támogassák a fenti megérdemlem, én ígérem, hogy felelősséggel, elképzeléseket! lelkiismeretesen vállalok részt a döntésekben Szegvár és Bort, Búzát, Békességet. benne mindannyiunk előbbre jutásáért. Hevesi János Maradok tisztelettel: Független Kisgazda-, Földmunkás-, és Polgári Kovács Béla Párt képviselő jelöltje

12 Lukács Istváné(Horváth Emília) Szegvári születésű tanítónő, kulturális menedzser, két gyermek édesanyja vagyok óta a Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának elnökeként és 2006-tól kulturális tanácsnokként is tevékenykedem. A képviselői munkám során mindig maximálisan szem előtt tartottam az önkormányzat és intézményei/ óvoda, iskola stb. / zavartalan működési feltételeinek biztosítását, a kulturális és sport tevékenység támogatását, pályázati lehetőségek keresését, a civil szervezetek és egyesületek hatékony működését. A mi bizottságunk kezdeményezte és vállalta fel a május 1-jei majális, nemzeti ünnepeink, a falunap megszervezését, a kiemelkedő munkát végző sportvezetők, sportolók és a kulturális területen tevékenyen közreműködő személyek, csoportok elismerését is. A képviselő-testület négy éves munkájára jellemző volt a csapatmunka, a tenni akarás. Választóink megtisztelő bizalmát élvezve vállaltuk és vállaljuk ma is a ránk bízott feladatokat. Szegvár nagyközség megújult, megszépült, s gazdagodott. Átadtuk a Civil-házat, a Teleházat, létrehoztuk a Polgármesteri Kabinetet, a négysávos tekepályát, új aszfalttal borított utak épültek, megújult a Kurca-parti Óvoda, az Új Iskola, a Gondozási Központ épülete, a Kurca-parti sétány, a Református Templom, kerékpárút épült, közel 400 millió Ft értékű beruházás valósult meg községünkben. Az elkövetkező időszakban a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, az ifjúsági szállás kialakítása és a Művelődési Ház korszerűsítése lesz a fő feladat. Ha elégedettek voltak képviselői munkámmal, s igényt tartanak rá a továbbiakban is, akkor október 3-án kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal. Én igyekszem ezt a bizalmat a községben élő valamennyi lakos érdekét figyelembe véve viszonozni. Azokért élünk, akiket szeretünk, Azokért, akik igaznak tartanak bennünket, A jövőért élünk, a szépért, a jóért, Amit tehetünk. /Széchenyi István / Lukács Istvánné független képviselő-jelölt Menyhárt Istvánné Kati Tisztelt szegvári lakosok! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam: Menyhárt Istvánné Kati vagyok, 44 éves, özvegy. Kecskeméten születtem, majd a Mátrában éltem, ahonnan 20 éve költöztünk haza Szegvárra. Egerbe jártam középiskolába, de e mellett hétvégén és az iskolai szünetekbe pincérként dolgoztam. Érettségi mellé képesített belkereskedelmi és áruforgalmi eladói végzettséget szereztem. Pincérként kezdtem el dolgozni, majd egy évig egy III. osztályú éttermet vezettem. Nagy lehetőség és lecke volt ez az időszak, hisz meg tanultam csapatba dolgozni, irányítani és felelősséget vállalni a döntéseimért. A férjemet is itt ismertem meg. Esküvő után jöttek a gyerekek: Péter, Júlia és István. Ma már mind felnőtt emberek, a lányomnak pedig van egy gyönyörű 6 hónapos kisfia. A mai napig együtt lakunk így 5-en. Csodálatos anyósom van, aki 85 évesen még mindig tevékeny és bármit meg tudok Vele beszélni. 8 éve dolgozom biztosítási, pénzügyi tanácsadóként a településen és ez idő alatt a biztosításközvetítői szakmát is megszereztem óta pedig az Olcsó Áruk boltját is üzemeltetem. Társadalmi munkát 9 éve végzek től 7 éven át a Csóró bringások körül segítettem, közben létrejött a Civil TV, ahol riporterkedek. Szerencsés ember vagyok, hisz a munkáim és a hobbim során is azt teszem, amit szeretek. Emberekkel beszélgetek, segítek, tájékoztatok, és problémákat oldok meg. Képviselőként is ezt szeretném tenni. Menyhárt Istvánné Kati

13 Német Zsolt Ferenc R. Nagy Mihály Németh Zsolt Ferencnek hívnak, 45 éves, nős vagyok. R. Nagy Mihály vagyok. Születésem óta Szegváron élek, Egy lányom van, ő Csongrádon tanul. A feleségem a helyi végzettségem kertésztechnikus ig a Településiskolában iskolatitkár. fejlesztési Bizottság elnökeként dolgoztam a községért Én az Árpád Agrár ZRT - nél, az erőtakarmánygyárban tól alpolgármesterként tevékenykedem Gémes László dolgozok. Független jelöltként indulok az önkormányzati polgármester mellett egy eredményesen működő képviselő választásokon. Azért független jelöltként, mert nem testületben. Fejlesztések vagyok, és nem is voltam tagja pártnak soha, de Megvalósítani a pályázatokon megnyert beruházásokat keresztény ember lévén mindig a jobboldalt támogattam. ( pl. művelődési ház felújítás, ifjúsági szálláshely kialakítás) Jelenleg az egyháztanácsnak is tagja vagyok, de ez a tevé- Keményen dolgozni annak érdekében, hogy a kenység nem zárja ki az önkormányzati képviselőséget, szennyvíztisztító ill. csatornahálózat minél előbb kiépüljön. sőt kapocs lehetek egyháziak és világiak között. Úgy Továbbra is keresni a lehetőségeket az utak, járdák, gondolom, hogy az önkormányzati választásokon nem csapadékvíz elvezető árkok felújítására, megépíteni a pártokra kell szavazni, hanem emberekre. Pártokra már kerékpárutat a falu másik részében is. szavaztunk áprilisban. Az én véleményem az, hogy az Oktatás, egészségügy, idősek: önkormányzati választásokból nem szabad pártpolitikát A tantestület javaslatára, a képviselőtestület által csinálni. Nagy baj lenne, ha az új kormány a község megválasztott új iskolaigazgatót támogatni és mindent önkormányzatának összetétele alapján mérné a megtenni annak érdekében, hogy minél több gyermek normatívát. A megválasztott testületnek együtt, össze Szegváron tanuljon. fogva kell dolgozni félretéve minden pártoskodást, A művészeti iskolát tovább fejleszteni. függetlenül attól, hogy ki milyen párttal szimpatizál. A jól működő óvodát továbbra is támogatni. Az idősek ellátását a lehető legmagasabb színvonalon Együtt kell dolgozni becsületesen, az erkölcsi értékeket tartani. betartva a községért, és az emberekért, meghálálva a Az egészséges életmódról, megelőzésről több előadást bizalmukat. Én a jelenlegi nehéz helyzetben felelőtlen szervezni, az egészségházat felújítani. ígéretekbe nem bocsátkozhatok, de minden erőmmel azon Kultúra, környezetvédelem leszek, hogy az önkormányzat által fenntartott A megújuló művelődési házat továbbra is színvonalas, intézmények magas színvonalon működjenek. Szerintem sokrétű tartalommal megtölteni minden korosztály számára. a legfontosabb dolga egy képviselőnek, hogy minden A civil szervezetekkel, kis közösségekkel együtt ember problémájára megoldást találjon, hiszen a munkálkodva a lakosság minél szélesebb rétegeit megszólítva képviselő van az emberekért, nem pedig fordítva. elérni, hogy községünk még szebb és élhetőbb legyen. Fontosnak tartom az ifjúsággal, és az idősökkel való Az egyéni hiúságot félretéve, minden lehetőséget törődést, a közbiztonság fenntartását. Ha ilyen kihasználva teljes erőbedobással kell dolgozni. Olyan képviselőre van szükségük kérem Önöket, hogy menjenek Képviselő Testület lenne ideális, amely úgy, mint eddig, a el szavazni, és szavazataikkal támogassanak. polgármesterrel együttműködve, teljes egységben tud tevékenykedni Szegvár fejlődése és lakossága érdekében. Tisztelettel: Németh Zsolt Ferenc R. Nagy Mihály FIDESZ-KDNP képviselő jelöltje

14 Sápi Attila Sápi Attilának hívnak, szeptember 6.-án születtem Pest megyében. Családos vagyok, feleségem a szegvári Posta vezetője. Két gyermekem van, a fiam egyetemre jár, a lányom most kezdte a gimnáziumot. Mindketten helyben végezték az általános iskolát. Szegeden végeztem el a Tanárképző Főiskolát, matematika-fizika szakon. Ebben az időszakban találkoztam feleségemmel, aki akkor kezdte postai pályafutását. Közösen kerestünk lakó- és munkahelyet. Kisebb kitérők után kerültünk Szegvárra, a postai szolgálati lakásba, én Mindszenten tanítottam. Törekedtünk a letelepedésre és Szegvár, a csend, a nyugalom, a természeti adottságok megtetszettek. A lányom már itt született és anyagi okok miatt én maradtam vele GYES-en egy éves korától. Ez idő alatt állattartással és fóliás zöldségtermesztéssel foglalkoztam. Ezután a Postán három évig kézbesítőként dolgoztam. Ekkor kezdtem igazából megismerni a szegváriakat, és azt tapasztaltam, hogy kedves, segítőkész emberek. Végül sikerült elhelyezkedni az iskolában, ahol kilencedik éve foglalkozom a gyerekek oktatásával. Immár tizennyolc éve lakunk itt és elmondhatom, hogy szegvárinak érzem magam. Ez indított arra, hogy képviselőjelöltnek jelentkezzek, mert véleményem szerint újra kell értelmezni a képviselő jelentését. Egy képviselőnek többet kell dolgoznia annál, minthogy az ülésen felteszi a kezét. Alaposan fel kell készülnie a témákból, és ami a legfontosabb, tájékoztatni kell a lakosokat, hogy nyomon tudják követni a falu fejlődését. Sápi Attila Szabó Tibor Tisztelt Szegváriak, kedves Barátaim! Október 3-án ismét dolgunk lesz a szavazófülkében. Ezúttal önkormányzati képviselőket és polgármestert választunk az elkövetkezendő négy évre. A szavazás igen nagy felelősség is, hiszen a voksainkkal támogatottak fogják alakítani jövőnket. Tevékenységüktől függ településünk jóléte, fejlődése. De ki a legmegfelelőbb? Melyik jelöltet válasszuk? Kire bízzuk a következő 4 évünket? Szabó Tibor vagyok, 35 éves, a MOL NyRt. Kenőanyag Divíziójánál területi vezetőként dolgozom. Felsőfokú tanulmányaimat a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, majd a budapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskolán végeztem. Előbb mezőgazdasági gépészmérnök, majd közgazdász szakmérnöki diplomát szereztem. Klapka u. 25 szám alatt lakom feleségemmel, Szabóné Gyermán Erikával, aki a szegvári általános iskola tanára és 5 éves Hédi nevű kislányunkkal óta a Pénzügyi Bizottság tagjaként dolgoztam. A bizottsági tagokkal és a Hivatal dolgozóival azon fáradoztunk, hogy a pénzügyi nehézségek ellenére a kötelező és önként vállalt feladatokat el tudjuk látni. Ezen idő alatt megismertem az Önkormányzat és intézményeinek működését és az ott folyó munkákat teljes egészében átláttam. Képviselői munkámban mindig törekedtem arra, hogy a szakmaiságot előtérbe helyezzük a változó aktuálpolitikai szempontokkal és önös érdekekkel szemben. Nagyon fontos, hogy átgondoltan döntsünk, a lehető legmegfelelőbb embert juttassuk a pozícióhoz, mert nem biztos, hogy aki sokat ígér, az sokat is tesz! Szabó Tibor

15 Tóth Péter Dr. Vigh-Molnár Henriett Szegváron születtem 1960-ban. Iskolai tanul- 32 éves vagyok, gyógyszerészként dolgozom a Lila mányaimat a szegvári általános iskolában kezdtem, Akác Gyógyszertárban, Szegváron. Diplomámat a majd Szentesen az akkori 603-as Szakmunkásképző Szegedi Tudományegyetemen szereztem 2001-ben, Iskolában folytattam ben autószerelő képesítést majd 2004-ben szakvizsgáztam gyógyszerhatástanból. szereztem. Ezt követően 1980-ban a Pollák Antal A tanulmányaim végeztével Szentesen a dr. Bugyi Szakközépiskolában érettségiztem, majd Makón a István Kórházban kezdtem dolgozni, majd 2003-tól az Galamb József Szakközépiskolában mestervizsgát Egis Gyógyszergyárnál voltam tudományos szakértő 5 tettem. A szakmunkás bizonyítvány megszerzése óta évig. Ez idő alatt jól megismerhettem a környék autószerelőként dolgozom től egyéni vállalkozó szakorvosait, akikkel szükség esetén fel is veszem a vagyok. Előtte a Magyar Autóklub szentesi műszaki kapcsolatot. állomásának vezetője voltam őszétől a szegvári választók jóvoltából a 1981-ben megnősültem. Feleségem a Forray Máté Nagyközségi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Általános Iskola pedagógusa. Két gyermekünk született. Bizottságának képviselői tagja vagyok. Péter 28 éves, agrármérnök, Máté 22 éves sport- Mint gyógyszerész, a szociális jelzőrendszer menedzser és sportszervező. tagjaként szoros munkakapcsolatban állok a község 2006-ban a Szegvári Horgászegyesület tagsága az családorvosaival, védőnőivel, a Családsegítő és egyesület elnökévé választott. Előtte is, és az óta is Gyermekvédelmi Szolgálattal, az Idősek Napközi próbálok a közösségért dolgozni. Otthonával és a Polgármesteri Hivatal munkatársaival. A Amennyiben a tisztelt választópolgárok úgy érzik, szerzett ismereteket jól tudom hasznosítani a Bizottsági hogy munkámmal hozzá tudok járulni községünk munkám során, a megfelelő, objektív döntések fejlődéséhez, kérem, támogassanak szavazataikkal. meghozatalakor.4 éve legfiatalabb képviselőként Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik jutottam a Testületbe, de úgy gondolom, hogy szakmai ajánlószelvényeiket felajánlották, és ezáltal lehetővé tudásomat jól tudtam kamatoztatni. Az új Testület tették, hogy felkerülhessek a jelöltlistára. lényegesen kevesebb tagú lesz, mint az előző, ezért nagyon fontos, hogy tapasztalattal rendelkező és lehetőleg szakemberek kerüljenek a kis létszámú bizottságokba. Ezúton köszönöm az ajánlószelvényeket, és amennyiben úgy gondolják, hogy a következő ciklusban is szükség van az egészség- és szociális ügyekben szerzett tapasztalataimra és szaktudásomra, akkor támogassanak szavazataikkal az Önkormányzati Tisztelettel: Választásokon. Tóth Péter Dr. Vigh-Molnár Henriett

16 Szavazatszámláló bizottságok, Helyi Választási Bizottságok, Helyi Választási Iroda összetétele október 3. Önkormányzati képviselők, polgármesterek választása S z e g v á r N a g y k ö z s é g : 01.szavazókör (volt Külső iskola) 06.szavazókör (Újfalusi iskola) elnök: Bihari János elnök: Szucsán Jánosné. elnökhelyettes: Menyhárt Józsefné elnökhelyettes: Őze Ferencné tag: Gémes Pál tag: Kószóné Bihari Etelka póttagok: Czibulya Antalné, Kovács Kálmán póttagok: Keller Éva, Rácz Piroska FIDESZ-KDNP: Gajda Péter István FIDESZ-KDNP: Farkas István Bölcskei-M.Z.függ. Csentes Nóra Szabó Tibor függ: Szabóné Gyermán Erika Bába Miklós függ. Kovács Imre Jegyzőkönyvvezető: Huszka Anita Jegyzőkönyvvezető: Korbelné Szőke Mária 07. szavazókör (Hunyadi üzemegység) 02. szavazókör (Új Iskola) elnök: Ágoston László elnök: Kukovecz Sándorné elnökhelyettes: Balatoni Sándor elnökhelyettes: Kerekesné Bovatsek Ágnes tag: Tasnyik István tag: Pap János póttagok: Vida Mihály, Purgel László póttagok: Farkas Tibor, Szabóné Héring FIDESZ-KDNP: Szőke Zoltán Erzsébet, Kupcsikné Tégla Mária, Szűcsné Ábrahám Mária Jegyzőkönyvvezető: Pólya Sándor FIDESZ-KDNP: Rácz János Buda Richárd függ. Farkas Péterné 08. szavazókör CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖKORMÁNY- Jegyzőkönyvvezető: Lukácsné Csurgó Csilla ZATI KÉPVSIELŐ VÁLASZTÁS (Központi iskola) 03. szavazókör (Központi iskola) Csenki Péter László Csaba elnök: Tóth Péterné Nagy Lászlóné Orvosné Jaksa Mária elnökhelyettes: Halász Ottóné Vígh János tag: Pap Jánosné Jegyzőkönyvvezető: Tóth Ferencné Póttagok: Némethné Katona Kiss Dóra, Rehákné Vígh Mária Helyi Választási Bizottság: FIDESZ-KDNP: Csányi Viktor Elnök: Ternai Sándor Buda Richárd függ. Luli Zoltán Elnökhelyettes: Döbrőssyné Dr. Seres Ilona Jegyzőkönyvvezető: Szarka Ferencné Tag: Ivanov Imréné Póttagok: Kosztolányi Sándorné 04. szavazókör (Újfalusi iskola) Czibulya Ferencné elnök: Piti Tibor elnökhelyettes: Pintér Lászlóné LUNGO DROM: Siposné Lévai Ilona tag: Puskás Istvánné póttagok: Giláné Süli Edit, Vígh Károlyné Helyi Választási Iroda tagjai: FIDESZ-KDNP: Szabó László Vezető: Gyömbér Ferencné Csatordai Cs. Függ. Gyermán Julianna Vezető helyettes: Berkeczné Csák Andrea (Szegvár) Jegyzőkönyvvezető: Kánvásiné Kiss Sarolta Lajos Mihályné (Derekegyház) Informatikai fel: Kőszegi Erika 05.szavazókör (Újfalusi iskola) Gazdasági ügyek: Váradi Jánosné elnök: Vassné Agócs Ilona Tagok: Török Julianna elnökhelyettes: Kozmáné Kovács Olga Szabóné Dr. Török Mária tag: Bánfi Antalné póttagok: Dobai János, Rozgonyi Zoltán FIDESZ-KDNP: Bozsik Zoltán Buda Richárd függ. Gémes Istvánné Jegyzőkönyvvezető: Csatordai Lajosné Kiadó:Szegvár Nagyközség Önkományzata Nyomdai Munkák: Extra Nyomda Székesfehérvár Szerkesztő: Pólya Sándor 2010.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! A Magyar Köztársaság Elnökének döntése alapján 2006. október 1- jén ismét települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei közgyűlési

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 Tisztelt Választópolgárok! A Köztársasági Elnök 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte

Részletesebben

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tájékoztató a 2014. október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tisztelt Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat május 14-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat május 14-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-10/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. május 14-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 399 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. október 21. napján megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Bodnár László polgármester Fotta Csaba Krausz Károly Csaba Sárközi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Tisztelt ráckevei választópolgárok!

Tisztelt ráckevei választópolgárok! Tisztelt ráckevei választópolgárok! Mindannyiunk számára újszerű lesz a vegyes választási rendszer alkalmazása, hiszen négy évvel ezelőtt még egészen más formában választottuk meg képviselőinket. Egy rövid

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/

HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/ HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/554-900 Fax: 48/554-900 ' A Bánrévei Helyi Választási Bizottság 43/2014. (X.13.) határozata A Bánrévei Helyi Választási Bizottság a helyi

Részletesebben

Képviselőjelöltek bemutatkozása

Képviselőjelöltek bemutatkozása Választási melléklet Tisztelt Választópolgárok! Választási tudnivalók A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 2014. október 12-ére,

Részletesebben

A választójogosultak bejelentett lakóhelyükön, lakóhely hiányában bejelentett érvényes tartózkodási helyükön szerepelnek a névjegyzékben.

A választójogosultak bejelentett lakóhelyükön, lakóhely hiányában bejelentett érvényes tartózkodási helyükön szerepelnek a névjegyzékben. Tisztelt Választópolgárok! A 2010. október 3-ra kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel vagy bejelentett

Részletesebben

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

K I V O N A T Bugac Helyi Választási Bizottság október 12-én tartott ülés j e g y z ő k ö n y v é b ő l

K I V O N A T Bugac Helyi Választási Bizottság október 12-én tartott ülés j e g y z ő k ö n y v é b ő l BUGAC HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 6114 Bugac, Béke u. 10. Kihagyva a kihagyandók! K I V O N A T Bugac Helyi Választási Bizottság 2014. október 12-én tartott ülés j e g y z ő k ö n y v é b ő l 32/2010.(X.3.)

Részletesebben

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGHÍVÓ Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én (csütörtökön) 16 órakor, a Városházán kezdődő alakuló ülésére Az ülést vezeti: Kovács Lászlóné

Részletesebben

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme.

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme. 1 Forrás: www.valasztas.hu Gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6.   M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: bucsa@bucsa.hu M E G H Í V Ó nyilvános alakuló ülését 2014. október 20-án (hétfőn) 15 00 órára összehívom, melyre tisztelettel meghívom. Az

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

2007. évi CLXXII. törvény

2007. évi CLXXII. törvény http://www.complex.hu/kzldat/t0700172.htm/t0700172.htm 2007. évi CLXXII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor polgármester Baranyai Balázs képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt.szám: 117/25/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK VÁLASZTÁSI FÜZETEK 175. HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2010. október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 13/2015.(III.30.) 14/2015.(III.30.)

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására Ózd, 2014. június 26. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési

Részletesebben

TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL

TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket?

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazás után megállapítja, hogy a HVB tagjai. 4 igen 0 nem szavazattal szavaztak a megalakulásról. H A T Á R O Z A T

JEGYZŐKÖNYV. Szavazás után megállapítja, hogy a HVB tagjai. 4 igen 0 nem szavazattal szavaztak a megalakulásról. H A T Á R O Z A T JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. augusztus 27-én, a Makó székhelyű Helyi Választási Bizottság alakuló ülésén, a Makói Polgármesteri Hivatal emeleti kistárgyalójában Jelen vannak: Bálint József, Mátó Erzsébet,

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 01-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 11-én 10:45 órakor Budapest Főváros XIV. Kerület Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. március 19. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. március 19. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. március 19. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita képviselő,

Részletesebben

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántódi Hírlevél www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántód Község Képviselõ-testületének lapja 2014. szeptember XVIII. évf. 5. szám Önkormányzati Választások 2014 Szántódi Hírlevél 2. oldal 2014.

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté Általános Iskolájában 2009. május 27. fontos dátum iskolánk

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 10-i ülésére 11. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 10-i ülésére Tárgy Lajosmizse Város Szavazatszámláló Bizottságai, továbbá a települési cigány kisebbségi

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium. intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására.

PÁLYÁZAT. Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium. intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. PÁLYÁZAT Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 6000 Kecskemét, Deák Ferenc

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

II. fejezet A választók nyilvántartása

II. fejezet A választók nyilvántartása 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról I. fejezet A választójog 1. (1) A választópolgár a választójogát szabad elhatározása alapján gyakorolja. (2) A választópolgár

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját. Ezen a napon Dévaványa

Részletesebben

Az önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések

Az önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések Az önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Alsózsolca Város Helyi Választási Bizottsága 3571Alsózsolca Kossuth Lajos u. 138 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Helye: 2014. október hó 13. napján.- 3:25 órakor kezdődő Alsózsolca Város Helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 11-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 11-i ülésére 8. ELŐTERJESZTÉS Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 11-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Helyi Választási Bizottsága tagjainak, póttagjainak, valamint Lajosmizse Város

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság Határozat az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Csömöri Helyi Választási Bizottság 45/2014. (X. 13.) határozata A Csömöri Helyi Választási Bizottsága

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 117/2015. (VI. 4.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. október 22-én 16,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u.59. 10/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 17. 00 órakor a Bezi

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/ MEGHtVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/ MEGHtVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet MifadCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. E-mail: mihalvhaza@mail.globonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vb en Tisztelt Kepviselo Asszony/Ur! Az illes helve: Miivelodesi Haz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 18.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 óra.

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 176. TÁJÉKOZTATÓ

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 176. TÁJÉKOZTATÓ VÁLASZTÁSI FÜZETEK 176. TÁJÉKOZTATÓ a kisebbségi szervezetek részére a területi és az országos kisebbségi önkormányzati választásokról KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA

Részletesebben

A Tiszta Forrás Szövetség polgármester-jelöltje

A Tiszta Forrás Szövetség polgármester-jelöltje A Tiszta Forrás Szövetség polgármester-jelöltje Juhász Béla Róbert Béla közgazdász, politológus és felsőfokú közigazgatási végzettsége van. Feleségével és két kislányával csaknem 10 éve él Sződligeten.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől Csanytelek, Volentér János tér 2. : 63/ , 63/ /2014.

Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől Csanytelek, Volentér János tér 2. : 63/ , 63/ /2014. Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől Csanytelek, Volentér János tér 2. : 63/578-510, 63/578-511 Email: jegyzo@csanytelek.hu 1082-9/2014. E l ő t e r j e s z t é s Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án 17,30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán a Petőfi Rendezvény-és Faluházban. Jelen vannak: Kovács

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A Tolna Megyei Közgyűlés 51/2007. (IV. 19.) közgyűlési határozata bírósági ülnökök megválasztásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 49/2010. /II. 15./ SZÁMÚ HATÁROZATA

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 49/2010. /II. 15./ SZÁMÚ HATÁROZATA Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 15-i ülésén 49/2010. /II. 15./ a következő határozatot hozta: PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 49/2010. /II. 15./ SZÁMÚ HATÁROZATA

Részletesebben

../2009. Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 1-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve

../2009. Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 1-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve ../2009. Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 1-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V.269/2005. Előadó: Túriné Kovács Márta Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tiszabercel Község Önkormányzat Helyi Választási Bizottságának 22/2014. (IX. 08.) számú határozata

Jegyzőkönyv. Tiszabercel Község Önkormányzat Helyi Választási Bizottságának 22/2014. (IX. 08.) számú határozata Jegyzőkönyv Készült: ának hivatalos helyiségében 2014. szeptember 08- án megtartott Helyi Választási Bizottság üléséről. Jelen vannak: Dr. Szilágyi Norbert jegyző, HVI vezető Tóthszegi-Németh Éva jegyzőkönyvvezető,

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Készült: szeptember 3-án a bátai Polgármesteri Hivatalban órai kezdettel tartott ülésről.

Készült: szeptember 3-án a bátai Polgármesteri Hivatalban órai kezdettel tartott ülésről. Jegyzőkönyv Helyi Választási Bizottság (HVB) üléséről Készült: 2010. szeptember 3-án a bátai Polgármesteri Hivatalban 16.00 órai kezdettel tartott ülésről. Jelen vannak: elnök, Nagy Ákos elnök helyettes,

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Kulsovat Kozseg O nko r m an y z at a 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.

Kulsovat Kozseg O nko r m an y z at a 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail. Kepviselo-testulet tagjainak H e 1 yb en Kulsovat Kozseg O nko r m an y z at a 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Tisztelt Kepviselo Asszony/Ur!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. október 20-án 14,00 órakor a művelődési ház nagytermében megtartott képviselő-testület alakuló üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Tisztelettel köszöntöm a

Részletesebben

Javaslat. intézményvezetők megbízására

Javaslat. intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető Tóth Mihály

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE április 23-án tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE április 23-án tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. április 23-án tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés napirendje 172/2015. (IV. 23.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

Helyi Választási Bizottság Fácánkert 7136 Fácánkert, Árpád utca 12. Tel.: 74/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Helyi Választási Bizottság Fácánkert 7136 Fácánkert, Árpád utca 12. Tel.: 74/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Helyi Választási Bizottság Fácánkert 7136 Fácánkert, Árpád utca 12. Tel.: 74/440-130 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Fácánkert Község Helyi Választási Bizottságának (a továbbiakban: HVB) 2014. augusztus 29. napján,

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 6-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Kardos István alpolgármester, Petőné

Részletesebben

LAKITELEK POLGÁRMESTERE

LAKITELEK POLGÁRMESTERE LAKITELEK POLGÁRMESTERE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő testület 2010. november 4 i ülésére Tárgy: Kezdeményezés

Részletesebben

Jászdózsa települési választás eredményei

Jászdózsa települési választás eredményei 2014-10-15 19:25 http://valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu... Frissitve: 2014.10.15. 17:59 Feldolgozás állása: 100,00 % Jászdózsa települési választás eredményei Szavazóköri eredmények Polgármester választás

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

Kisebbségi önkormányzati jelöltek

Kisebbségi önkormányzati jelöltek Választási tájékoztató Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy szeptember 3-án lejárt a jelöltállítás határideje az október 3-án lebonyolításra kerülı önkormányzati választásokra. A Helyi Választási

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv. A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt. 5-7.

Közgyűlési jegyzőkönyv. A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt. 5-7. Közgyűlési jegyzőkönyv Készült 2010. december 05-én 8,30 órakor a TKTE határozatképtelenség miatt megismételt - közgyűléséről A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben