hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM"

Átírás

1 hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja jubileumi szám 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség F Õ T Á M O G A T Ó I N K TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Somlyódy László: A MaSzeSz elsõ tíz évérõl... 3 Rémai János : TÍZ ÉVES A MaSzeSz... 6 Mellékletek... 13

2 2 HÍRCSATORNA H Í R H O Z Ó KEDVES I. KOLLÉGA! évf. 2. sz. A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség szeptember Múlik az idõ. Utóbbi számainkban rendre beszámoltunk a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség megalakulása 10. évfordulójának elõkészületeirõl. Nos, az elõkészületek egyik eredményét a HÍRCSATORNA JUBILEUMI számát tartja/tartod most kezei(d)ben. Tíz év a civil szervezetek életében nagyon nagy idõ. Nem sok szervezet ünnepelheti meg megalakulásának ezt az évfordulóját. Hogy ez a MaSzeSz esetében így van, az a lelkes Elnökségnek és Tagjainknak Önnek/Nektek köszönhetõ. Az Elnökség munkáját, elért eredményeit, kudarcait hivatott bemutatni jelen számunk, mely áttekintést nyújt munkáink legjelentõsebb állomásairól. Az Önök/Ti munkájának/munkátokanak eredményeit, ami szervezetünk elõsegítésére vonatkozott, az élet bizonyítja. Az elmúlt 10 évben jegyzett közremûködésüket/közremûködésedet megköszönve, a MaSzeSz megalakulása 10. évfordulóját köszöntve, az Elnöksége nevében tisztelettel: Budapest, április 29. Dr. Dulovics Dezsõ, PhD. ügyvezetõ igazgató, elnökségi tag T Á M O G A T Ó I N K A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség kiadványa. (BME Vízi-Közmû és Környezetmérnöki Tanszék) 1111 Budapest Mûegyetem rkp. 3. Kiadó és terjesztõ: MaSzeSz Szerkesztõ: Dr. Dulovics Dezsõ Tördelés: Aranykezek Bt.

3 HÍRCSATORNA 3 A MASZESZ ELSÕ TÍZ ÉVÉRÕL Somlyódy László * Az alapítás Immár tíz éve, hogy néhány, a szennyvíztisztítás hazai fejlõdéséért felelõsséget érzõ szakember 1 több európai országhoz hasonlóan elhatározta a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség civil szervezetként történõ létrehozását. Az alapító szülõk ezzel is elõ kívánták segíteni a vízminõség- és a környezet védelme érdekében a fenntartható szennyvízgazdálkodás feladatainak megoldását. A Szövetség feladatainak meghatározásához a nagy múltú német Abwassertechnische Vereinigung (ATV) szolgáltatta a mintát. A MaSzeSz taglétszámának gyors növekedése igazolta a létrehozás idõszerûségét: ez 1997 végére elérte a 150 fõ természetes személyt, illetve a 26 jogi személy tagot, amely mutatók 2002-re megkétszerezõdtek. Az indulásban jelentõs segítséget nyújtott a Német Környezeti Alapítvány szennyvíz programja, ami egyúttal német-magyar-cseh-lengyel együttmûködést is katalizálta. Célok és tevékenységi körök A MaSzeSz tagjai szakemberek, vállalatok és egyéb intézmények. A szervezet küldetését az érintett kormányzati szervezetek, az önkormányzatok, a tervezõ-, kivitelezõ-, tanácsadó-, és üzemeltetõ vállalatok, oktatási és szakképzési intézmények, továbbá azok szövetségeinek és szakembereinek összefogásával, és érdekegyeztetésével kívánja teljesíteni. A MaSzeSz célja hozzájárulni a szennyvízgazdálkodás és vízminõség-védelem mûszaki, tudományos, gazdasági, szabályozási, engedélyezési, finanszírozási és egyéb vonatkozásainak javításához, a magas színvonalú hazai gyakorlat kialakításához. Kissé részletesebben kifejtve célunk: (a) a szennyvíz-gazdálkodási szakemberek szövetségbe tömörítése, annak érdekében, hogy tervezõi, üzemeltetõi, szakértõi, tanácsadási és konzultációs munkájukhoz támogatást kapjanak; * a MaSzeSz elnöke, akadémikus, a BME Vízi Közmû és Környezetmérnöki Tanszék vezetõje. 1 Vörös Ferenc elnök ( ), Somlyódy László elnök (1998-), Benedek Pál tiszteletbeli elnök, Dulovics Dezsõ elnökségi tag és ügyvezetõ igazgató, Boda János, Egyed Julianna, Juhász Endre, Kárpáti Árpád, Kovács Károly, Öllõs Géza, Rémai János és Varga Miklós elnökségi tagok (utóbbi 2000-ig, amikor Jobbágy Andrea és Garai György csatlakozik a vezetõ testülethez), Hajós Béla, Starosolszky Ödön, Shulek János, Szilágyi Mihály és Tóth László (b) együttmûködés kifejlesztése az oktatást, a tervezést, a megvalósítást és az üzemeltetést végzõ szervezetek és az önkormányzatok, valamint a területi szervezetek szakemberei között; (c) külföldi és hazai ismeretek célzott átadása, közremûködés mûszaki irányelvek elkészítésében, az EU jogharmonizációban és az EU VKI implementálásában; és (d) gondoskodni a tagok érdekvédelmérõl, a szakmai színvonal emelésérõl és a szakmai etika betartásáról. A MaSzeSz fõbb tevékenységi formái a teljesség igénye nélkül a következõk: szakmai rendezvények szervezése; kiadványok megjelentetése, kutatási- és korszerû nemzetközi technológiai eredmények széleskörû ismertetése elsõsorban az átvétel elõsegítése érdekében; vitafórumok megteremtése; a szervezett oktatás és nevelés segítése; helyi és regionális tapasztalatok elterjesztése/hasznosítása; termékek és szolgáltatások minõsítése; és az önkormányzatok szakterületi munkájának támogatása. Mindezek megvalósításához a szövetség a kommunikáció legkorszerûbb eszközeit hasznosítja (lásd az immár hat éve létezõ honlapunkat: A MaSzeSz tevékenysége tartalmazza természetesen az együttmûködést más hazai szakmai szövetségekkel (Hidrológiai Társaság, MAVÍZ, Magyar Mérnök Kamara Vízimérnöki Tagozat stb.), a környezõ országok szervezeteivel (német, osztrák, cseh, szlovák, lengyel stb.), továbbá a hazai képviseletet nemzetközi szervezetekben (IWA 2, EWA stb.). Néhány eredmény 1998-ban alapos elõkészítõ munkát követõen indítottuk be a MaSzeSz kéthavonta megjelenõ szaklapját, a Hírcsatornát. A Szövetség tevékenységében kulcsszerepet játszó Dulovics Dezsõ szerkesztésében készülõ kiadvány sokoldalú információival méltán vált népszerûvé: tartalmaz rövid friss híreket, beszámol a nemzetközi szakmai élet eseményeirõl, megjelennek benne tartalmas cikkek részben a rendezvényeinkhez kapcsolódóan és olyan külföldi szakcikkek fordításai, amelyek a széleskörû hazai szakma számára relevánsak. Felvállal aktuális feljövõ technológiák átfogó bemutatását is (például membrán), de említhetném a hazai gondjainkkal foglalkozó Zsebünkre megy sorozatot is. 2 Somlyódy László alelnöke, majd 2004 és 2006 között az International Water Association (IWA) elnöke

4 4 HÍRCSATORNA Az elmúlt tíz évet számos országos, nemzetközi és kisebb rendezvény jellemezte. A témaválasztást alapvetõen a hazai igények határozták meg. Példaként említem az országos, több száz fõ részvételével lebonyolított konferenciáinkat, amelyek szennyvíztechnikával, hulladékgazdálkodással, a csatornázás és szennyvíztisztítás európai és hazai mûszaki-gazdasági kérdéseivel stb. foglalkoztak. További rendezvényeink témái: szennyvíziszapok elhelyezése, a kis és közepes méretû települések szennyvízgazdálkodása, a közép-nagy szennyvíztisztító telepek továbbfejlesztési problémái, újdonságok a szennyvíztisztításban, kistelepülések csatornázása és szennyvíztisztítása, megújuló energiák forrásai a szennyvíztisztítás területén, és szennyvíztisztító telepek rekonstrukciója. A felsorolás távolról sem teljes. Említhetném még azt, hogy friss EU tagságunkat májusában a Csatornázási és szennyvíztisztítási létesítmények megfelelõségi követelményei az Európai Unióban címû konferenciánkkal köszöntöttük, de aktívan részt vettünk a évi Szennyvízelvezetés és tisztítás aktuális kérdései Magyarországon címû, az Országgyûlés több bizottsága által kezdeményezett parlamenti nap szervezésében is ben a Magyar Szabványügyi Testület tagjává váltunk és bekapcsolódtunk a csatornázás-szennyvíztisztítás területén folyó munkába. Kidolgoztuk elsõ mûszaki irányelvünket, amely a gyökérmezõs szennyvíztisztítás kialakításával és üzemeltetésével foglalkozott. A gyakorlati igények kielégítésére szolgáló fórumokat szerveztünk (ezek közül egy példa a hazai szennyvíztisztítás követelményrendszerének megvitatása volt) és ígéretes elõrehaladást értünk el a szomszédolás program területén. Szakmai munkánkat sokoldalú elismerés kísérte. Ennek egyik jele, hogy a 2002 óta a Víz az Élet Alapítvány által kiadott hat Reitter Ferenc-díjból ötöt kiváló tagtársaink kapták: Benedek Pál, Öllõs Géza, Juhász Endre, Solti Dezsõ és 2007-ben, kimagasló életmû teljesítményéért Dulovics Dezsõ. Az elmúlt évek tehát komoly elõrelépést hoztak, és ebben külön is kiemelem Dulovics Dezsõ és Kovács Károly önfeláldozó munkáját. A kihívásokról Természetesen nem csak sikerekrõl számolhatok be. Voltak rendezvényeink, amelyek nem keltettek kellõ érdeklõdést. Érdekérvényesítõ képességünkön is sokat kell még javítani. Elõrehaladásunk lehetne gyorsabb a fiatalok bevonásában és az alulról jövõ kezdeményezések indukálásában. Ugyanakkor látnunk kell, hogy az elõttünk álló feladatok egyre összetettebbekké válnak, amelyekhez a MaSzeSz felépítésének és mûködésének is illeszkednie kell. A teljesség igénye nélkül csak néhány területet sorolunk fel: A következõ évtizedben további óriási fejlesztések elé nézünk a csatornázás és szennyvíztisztítás területén. Mintegy ötszáz új telep fog létesülni, amelyek megtervezésekor nem pusztán az EU települési szennyvíz direktíva betartását kell szem elõtt tartanunk, hanem az EU egységes vízpolitikájának, az un. Víz Keretirányelvnek megfelelõen a jó állapot elérését is, ami szükségessé teszi befogadó kritériumok meghatározását és terhelhetõségi számítások elvégzését. A telepek jelentõs része kis és közepes lesz, ami óhatatlanul igényli az ilyen jellegû korszerû tervezési és üzemelési ismeretek elterjesztését, és mindezek révén erõs, néhány markáns technológiára épülõ hazai szennyvíz iskola vagy ipar megteremtését. Az elmúlt évtized tapasztalatai alapján megérett az idõ a szektor konszolidációjára. Ennek számottevõ elõrelépéshez kell vezetnie a projektek elõkészítésében, a pályáztatásban, a részletes technológiai tervezésben, a bonyolításban, a finanszírozásban és a támogatási rendszerben, a jogszabályalkotásban, alapvetõen a szakmaiság, a hatékonyság és a takarékosság javítása érdekében. Az elmúlt évtized során a vízfogyasztás és a keletkezett szennyvíz mennyisége %-kal csökkent és a trend még mindig folytatódik. Az eredmény szokatlanul sûrû szennyvíz, amelyet gyakran az igen kedvezõtlen, a biológiai tisztításban való hatékony felhasználhatóság szempontjából alacsony C:N arány is jellemez (ez a csatornahálózati nagy tartózkodási idõ eredménye anaerob körülmények következtében számottevõ mennyiségû szén távozik a rendszerbõl széndioxid formájában). Ezzel is összefüggésben fel kell ismernünk azt, hogy a kommunális szennyvíz fogalom, mint általános tervezési alapinformáció idejét múlta. A sikeres technológiai alkalmazások elõfeltétele, szemben a másutt esetleg jól bevált eljárások automatikus átvételével a nyers szennyvíz frakcionálásával kezdõdõ korszerû reaktortechnikai tervezés. Ez igényli a legfrissebb kutatási eredmények széleskörû gyakorlati elterjesztését 3. Számítanunk kell egyre újabb és kisebb mennyiségû szennyezõk megjelenésére (például az EDS anyagok) és az általuk okozott gondok megoldására. 3 Erre példa a Korszerû szennyvíztisztító rendszerek kialakítása az EU csatlakozás tükrében c. NKFP K+F projekt ( ), amely alapvetõen a hazai szennyvizes iskola megerõsítését célozta. Egyik végterméke a Korszerû kommunális szennyvíztisztító rendszerek kialakítása címû, tervezõk, üzemeltetõk, oktatók, MSc és PhD hallgatók számára készített jegyzet, Jobbágy A. és Somlyódy L. szerkesztésében jelenik meg hamarosan.

5 HÍRCSATORNA 5 Olyan kurrens területek, mint az iszapkezelés mellett kiemelten kell majd foglalkoznunk a szaghatások kezelésével, a záporvizek elvezetésével és a városi nem-pontszerû szennyezések szabályozásával. A fejlett országokhoz hasonlóan fokozódó jelentõséget kell, hogy kapjon a rekonstrukció, a vagyongazdálkodás, a teljesítmény mutatók bevezetése és a benchmarking. A MaSzeSz fiatal szövetség tevékenységi körének bõvítésével és mûködésének korszerûsítésével szeretne hozzájárulni az új igények kielégítéséhez. Remélem, hogy a jövõben egyre több szakember fog aktívan részt venni munkánkban a különbözõ területeken, amelynek eredményeként rendszeresen jelentkezhetünk korszerû kiadványokkal, konferenciákkal és rövid idõtartamú, intenzív továbbképzõ tanfolyamokkal. Mindezek az érdekképviselet erõsítésével együtt vezethetnek olyan széles körben elismert szakmai szövetséghez, mint amilyen az EU országok többségében már ma is megtalálható. Mindez széleskörû, újszerû összefogást is igényel, amely a MaSzeSz egyik legfontosabb feladata, együttmûködve a szakma összes meghatározó szereplõjével. F Õ T Á M O G A T Ó I N K T Á M O G A T Ó I N K

6 6 HÍRCSATORNA TÍZ ÉVES A MASZESZ Immár tíz esztendeje, hogy néhány a csatornázás és a szennyvíztisztítás hazai fejlõdéséért felelõsséget érzõ a szakmában ismert és elismert szakember elhatározta a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség civil szervezetként történõ létrehozását. Az alapító tagok a Szervezet létrehozásával kívánták elõsegíteni a vízminõség védelme érdekében a csatornázás, a szennyvíztisztítás és újrahasznosítás feladatainak megoldását, továbbá fontosnak tartották a szakterület mûszaki tudományos ismereteinek széles körben történõ elterjesztését, továbbfejlesztését. A Szövetség megalakulását elõkészítõ ülésre február 27-én került sor. Az alapítók névsorban: Benedek Pál, Boda János, Dulovics Dezsõ, Egyed Julianna, Hajós Béla, Juhász Endre, Kárpáti Árpád, Kovács Károly, Öllõs Géza, Rémai János, Somlyódy László, Starosolszky Ödön, Shulek János, Szilágyi Mihály, Tóth László, Varga Miklós, Vörös Ferenc mint Elõkészítõ Bizottság célként tûzte ki az ország elõtt álló feladatok végrehajtásának elõsegítése céljából a szakterületen dolgozó szakembereknek, a szak- és felsõoktatás oktatóinak és hallgatóinak szövetségbe való tömörítését. Az Elõkészítõ Bizottság április hónapban felhívással fordult a csatornázással és szennyvíztisztítással foglalkozó kollégákhoz, melyben részletezésre került a megalakítandó Szövetség célja, tevékenységi köre. A Szövetség vállalt feladatainak meghatározásához a német ATV (Abwassertechnische Vereinigung) szolgáltatta a mintát. A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség ALAP- SZABÁLYA április 4-én került aláírásra. Ezt a napot tekintjük az alapítás dátumának. A Szövetséget a Fõvárosi Bíróság október 15-én nyilvántartásba vette. Az elsõ Taggyûlésre szeptember 29-én került sor. A Taggyûlés az Alapszabály felhatalmazása alapján megválasztotta az Elnökséget és az Alapszabály módosítási javaslatát is elfogadta. Kiegészült az V. fejezet 5. pontja, illetve a VI. fejezet pedig egy újabb ponttal. A megválasztott Elnökség: Elnök: Tiszteletbeli elnök: Elnökségi tagok: Etikai Bizottság elnök: Vörös Ferenc Benedek Pál Boda János, Dulovics Dezsõ, Egyed Julianna, Juhász Endre, Kárpáti Árpád, Kovács Károly, Rémai János, Varga Miklós Öllõs Géza Még ugyanezen a napon a megválasztott Elnökség megtartotta elsõ, alakuló ülését, melyen értékelte az addigi tevékenységet, illetve kijelölte az évben tervezett feladatok fõ irányait. A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium december 8-án a magyarországi csatornázás és szennyvíztisztítás fejlesztésének elõsegítése érdekében fontos állomásnak nevezte a megalakult MaSzeSz-t. A tenni akaró szakemberek hathatós közremûködésével a Szövetség taglétszáma december elejére elérte a 150 fõ természetes személyt, illetve a 26 jogi személy tagot. A Szövetség taglétszámának gyors növekedése igazolta, hogy a Szövetség létrehozása idõszerû volt. A Szövetség tíz éves születésnapjának ünneplésekor sincs mód az elmúlt években végzett összes tevékenység részletes ismertetésére. Merjük remélni, hogy a következõ rövid összefoglalóban sikerül a tényleg fontos, a Szövetség elé kitûzött cél elérését szolgáló aktuális eseményeket megemlíteni, melyek sikereket és kudarcokat is tartalmaznak ban a Szövetség munkájának jelentõs lendületet adott a DBU (Német Környezeti Alapítvány) által támogatott Ismeretek és technológiák átadása a szennyvíz- és hulladékkezelés területén címû program keretében a német Szennyvíztechnikai Szövetséggel (ATV), ill. a lengyel és a cseh testvér-szervezetekkel megkötött együttmûködési szerzõdés. Az Elnökség szorgalmazta, hogy a tagok kapjanak megfelelõ tájékoztatást a Szövetség munkájáról, amelynek megjelenítését szaklap formájában képzeltük el. Ezt megelõzõen HÍRHOZÓ címmel egyoldalas, rövid levélben adott tájékoztatást az Elnökség. A HÍRHOZÓ (I. évfolyam 1. sz.) elsõ száma március hóban került kibocsátásra, fontos feladatnak megjelölve a tagtoborzást elsõsorban a víziközmû üzemeltetõk, a települési önkormányzatok, a szak- és felsõoktatási intézmények körében. A MaSzeSz szaklapja, a HÍRCSATORNA elsõ száma kéthavonta megjelenõ kiadványként komoly elõkészítõ munka után október hónapban jelent meg, melynek köszöntõjében Dulovics Dezsõ, az Elnökség szerkesztéssel megbízott tagja, meleg szavakkal ajánlotta minden tagtársunknak, jelezve a lap tartalmának fõ témáit is. Az Elnökség ma is reméli, hogy a lap megnyerte mindenkinek a tetszését és mindennapi munkájához hasznos információkat kapott/kap. A szaklapot minden tagtársunk térítésmentesen kapta/kapja.

7 HÍRCSATORNA 7 Természetesen a HÍRHOZÓ sem halt el, minden megjelenõ HÍRCSATORNÁ-ban a fedlap belsõ oldalán olvasható. A HÍRHOZÓ-ban számol be az Elnökség az üléseirõl, továbbá itt hívjuk fel a lapban szereplõ fontos cikkekre a tagtársak figyelmét. Tekintettel arra, hogy az Alapszabály VI. fejezet 1. pontjában, illetve a VII. fejezet 1. pontjában foglaltak szerint az elsõ alkalommal megválasztott elnök, tiszteletbeli elnök és az elnökségi tagok mandátuma 1 évre szólt, továbbá Vörös Ferenc elnök lemondott, idõszerûvé vált a taggyûlés évi összehívása. A taggyûlésre november 30-án került sor évi rendes közgyûlés címen. A három évre megválasztott Elnökség: Elnök: Tiszteletbeli elnök: Elnökségi tagok: Etikai bizottsági elnök: Somlyódy László Benedek Pál Boda János, Dulovics Dezsõ, Egyed Julianna, Juhász Endre, Kárpáti Árpád, Kovács Károly, Rémai János, Varga Miklós Öllõs Géza A Szövetség taggyûlése megtiszteltetésnek vette, hogy Dr. Somlyódy László akadémikus, tanszékvezetõ egyetemi tanár elvállalta Szövetségünk elnöki tisztségének betöltését. A taggyûlés elõtt került sor a Szövetség elsõ nagyrendezvényére, a SZENNYVÍZISZAPOK ELHE- LYEZÉSE címû, elõadóülésre, a VITUKI kongresszusi termében. A nagy érdeklõdéshez hozzájárult a kitûnõen választott program: Juhász Endre: Szennyvíziszapok kezelése Vermes László: Szennyvíziszapok elhelyezése Liendel Chang (ATV): A szennyvíziszap-kezelés helyzete a Német Szövetségi Köztársaságban technika és perspektívái Lakosi Ilona (Szombathely), Tóth Ágoston (Nagykanizsa) és Kis Sándor (Kecskemét): A hazai szennyvíziszap elhelyezés gyakorlati tapasztalatai Fontosnak tartottuk, hogy a HÍRCSATORNÁ-ban megjelenjen az ATV szakfolyóirat (Korrespondenz Abwasser) kiválasztott, aktuális cikkeinek fordítása. A szakemberek szakmai fejlõdését szolgálták a HÍRCSATORNÁ-ban megjelent hazai cikkek, illetve a már említett Korrespondenz Abwasser- Wasserwirtschaft, Abwasser, Abfall szakfolyóirat szakcikkeinek magyar nyelvû fordításai, továbbá rövid öszszefoglalói évben tovább folytatódott a Szövetség építése, a tagtoborzás a szakterületet mûvelõ természetes személyek és vállalatok, valamint az önkormányzatok körében. Fontos feladat volt, komoly szervezõmunkát kívánt a HÍRCSATORNA kéthavonkénti megjelentetése. A tagtoborzást elõsegítendõ újra fogalmaztuk a Szövetség küldetését, illetve tevékenységi körét, mely megjelent a HÍRCSATORNA évi május- június havi számában. Reméljük, hogy a 10 éves tevékenységet átölelõ emlékezés a még ma is érvényes elveket tartalmazó kiadványa sokak kezébe eljut az összeállítás megismétlése a Szövetség erõsödését szolgálja ezáltal újabb, fiatalabb tagokat sikerül a Szövetség táborába hívni. A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség küldetése A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) önálló jogi személyiségû szervezet. Tevékenységét tagdíjai és alapítványi támogatások felhasználásával, de alapvetõen tagjai aktív, térítésmentes szervezõ és szakmai közremûködésével látja el. A Szövetség célja a fenntartható szennyvízgazdálkodás fejlesztése, a lakosság és termelés víz- használata, zavarmentes környezeti és társadalmi egyensúlyának elõsegítése. Ennek elérésére hozzá kíván járulni a szennyvízgazdálkodás és vízminõség-védelem mûszaki, tudományos, gazdasági, szabályozási, engedélyezési, végrehajtási, finanszírozási és egyéb feltételeinek javításához. Hazánkban is a fejlettebb nyugati országok környezet- biztonsága színvonalának elérését tekinti céljának. Ezzel a tevékenységével a MaSzeSz központi integráló szerepet kíván betölteni a hazai érdekek és az európai követelmények egyidejû érvényesítésének folyamatában. A MaSzeSz tagjai szakemberek, vállalatok és egyéb intézmények. Küldetését az érintett államigazgatási szervezetek, az önkormányzatok, a tervezõ, kivitelezõ, tanácsadó, és üzemeltetõ vállalatok, oktatási és szakképzési intézmények, továbbá azok szövetségeinek és szakembereinek összefogásával, és érdekegyeztetésével kívánja teljesíteni. A MaSzeSz tevékenységének legfõbb formái: szakmai rendezvények, kiállítások szervezése, színvonalas információs / szakmai kiadvány megjelentetése, kutatási és korszerû nemzetközi technológiai eredmények széleskörû ismertetése, átvételének és bevezetésének elõsegítése, hozzáférhetõ fórum teremtése a témakör szakmai ismeretanyagához, a szervezett oktatás és nevelés lehetõségei szerinti segítése, az alulról jelentkezõ kezdeményezések és igény kielégítésének támogatása, helyi (regionális) tapasztalatok széleskörû megismerése, átvétele és hasznosítása,

8 8 HÍRCSATORNA a környezetminõség biztosítását szolgáló termékek, szolgáltatások (igen nagy számú, hasonló célú berendezés és technológia) szervezett minõsítése, az önkormányzatok szakterületi munkája hatékonyságának elõsegítése, támogatása, a kommunikáció legkorszerûbb eszközeinek hasznosítása mindezekhez. A MaSzeSz, mint a társadalom is, dinamikusan fejlõdõ szervezet kíván lenni. Mûködését a rugalmasság és az alulról jövõ kezdeményezés felkarolása jellemzi. Mindezek ösztönzik tagjait, hogy minél több szinten is részt vegyenek munkájában. Törekszik a tagság magas színvonalú, sokoldalú kiszolgálására, és az elõnyök folyamatos fejlesztésére. A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség tevékenységi köre A MaSzeSz sokoldalú tevékenységgel támogatja tagjait. Ezek az alábbiak: Ismeret- és tapasztalatcsere; elõremutató külföldi technológiai tapasztalatok átvétele a csatornázás, szennyvíztisztítás, szennyvízgazdálkodás területén. Szakmai továbbképzés és segítségnyújtás a csatornarendszerek, szennyvíztisztító létesítmények tervezéséhez, a hosszú távú környezet és ivóvízminõség biztosításához. A hazai feltételeknek és igényeknek megfelelõ, EU elõírásokkal harmonikus irányelvek, szabvány-, és követelményrendszer készítése a fenntartható környezethasználat biztosítása érdekében. Széleskörû együttmûködés ebben a vonatkozásban a jogalkotó államigazgatási szervezetekkel, a végrehajtásban közremûködõ intézményeikkel, az önkormányzatokkal, tervezõkkel, kivitelezõkkel és üzemeltetõkkel. Tagjai és a szakterület többi dolgozói érdekeinek képviselete és védelme. Együttmûködés az ország más, nem profitérdekeltségû szervezeteivel, melyek a csatornázás és szennyvíztisztítás hazai feladatainak megvalósításáért tevékenykednek, mint a Magyar Hidrológiai Társasággal, Magyar Mérnöki Kamara Vízimérnöki Tagozatával, stb Magyarország és a Szövetség tagjainak képviselete a nemzetközi szervezetekben, mindenekelõtt az International Association on Water Quality, IAWQban és az European Water Pollution Control Association, EWPCA-ban. Kapcsolattartás, érdekegyeztetés közvetlenebb környezetünk országai hasonló céllal szervezõdõ szövetségeivel. A már fennálló ilyen kapcsolatok (cseh, lengyel német, osztrák) lehetõségeinek minél hatékonyabb érvényesítése. A Szövetség rövid idejû mûködésének kiemelkedõ eseménye volt az október között a Stefánia Palotában megrendezett Elsõ Magyar Szennyvíztechnikai és Hulladékgazdálkodási Konferencia és Szakkiállítás 99. A rendezvényhez szorosan kapcsolódott az október 14-én a Bara Hotelben megtartott Kis és közepes méretû települések szennyvízgazdálkodása címû, a MaSzeSz és Német Szennyvíztechnikai Szövetség (ATV) közös elõadó ülése. Mindkét rendezvényen elhangzott színvonalas elõadások közül jó néhány megjelent a HÍRCSATORNA különbözõ számaiban. A HÍRCSATORNA március-április számában a Szövetség elnökének tollából rövid cikk jelent meg Az integráció jegyében címmel. Somlyódy László arra mutatott rá, hogy a vízzel és a szennyvízzel végre integráltan kell gazdálkodni, melynek fontosságát a világon sok helyen felismerték és mûvelik is. Példaként említette az International Association on Water Quality (IAWQ) és az International Water Service Association (IWSA) egyesülését és az International Water Association (IWA) létrehozását. Éppen ezért fontosnak tartotta a Víz és Csatornamûvek Országos Szakmai Szövetsége (VCSOSZSZ) és a MaSzeSz szakmai szervezetek együttmûködésének és integrációjának célszerûségét év február hónapban megkezdõdtek a két szövetség delegációjának tárgyalásai a lehetséges egyesülésrõl. Mind a VCSOSZSZ, mind a MaSzeSz taggyûlése felhatalmazást adott az elnökségeknek az egyesülés részletes tervének kidolgozására február 4-én Rémai János a Fridrich Ebert Alapítvány által rendezett szakmai konferencián elõadóként szerepelt. Elõadása megjelent a HÍRCSATORNÁ-ban Szabó Lajos társszerzõvel Magyarország települési szennyvizeinek elvezetése és tisztítása címmel év fontos eseménye volt a május 17-én megtartott Taggyûlés. A Taggyûlés áttekintette a Szövetség elmúlt évi tevékenységét, gazdálkodását, az elkövetkezõ idõszak terveit. Varga Miklós elnökségi tag lemondása után a Taggyûlés kibõvítette az Elnökséget Jobbágy Andrea és Garai György megválasztásával. Elnök: Somlyódy László Tiszteletbeli elnök: Elnökségi tagok: Etikai Bizottsági elnök: Öllõs Géza Benedek Pál Boda János, Dulovics Dezsõ, Egyed Julianna, Garai György, Jobbágy Andrea, Juhász Endre, Kárpáti Árpád, Kovács Károly, Rémai János Az Európai Vízügyi Szövetség (EWA) május 4-6. között Budapesten tartotta ülését. Ebbõl az alkalomból A Közép Kelet-európai régió az Európai Uniós

9 HÍRCSATORNA 9 csatlakozás elõtt címmel május 5-én a KHVM konferencia termében nemzetközi konferenciát rendeztünk. A színvonalas konferencián több mint 300 résztvevõ számára bizonyítottuk, hogy hazánk komolyan készül az EU követelmények teljesítésére. A évben a membrán technológia szennyvíztisztításban történõ alkalmazásáról sorozat jelent meg a HÍRCSATORNA-ban, kiemelve ennek jelentõségét. Az ATV-DVWK-val közösen május között elõadóülést rendeztünk Közép-nagy szennyvíztisztító telepeink továbbfejlesztésének problémái címmel. A több mint 100 fõs hallgatóság színvonalas elõadásokat hallgatott meg hazai és német elõadóktól. A év gazdag volt különbözõ programokban, melyekrõl a HÍRCSATORNA megjelent számaiban részletes beszámolók tartalmaznak ismertetõket. Két eseményt emelünk ki szeptember 4-5-én került megrendezésre a VI. Országos Közmûkonferencia Csatornázás 2000 címmel. A konferencia mottója: Hol tartunk ma és hogyan tovább közös ügyünkért a csatornázás mennyiség és minõségi építése céljából. A MaSzeSz közremûködött a rendezésben és tevékenyen részt vállalt elõadások megtartásában. A Szövetség elnökének Somlyódy Lászlónak szerkesztésében megjelent az MTA kutatási összefoglaló könyve A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései címmel. Az MTA stratégiai kutatásai keretében készített, a hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdéseit összefoglaló mû szerzõi kollektíva tollából 370 oldalon 12 fejezetet tartalmaz és számos kutatásra támaszkodik. A kutatók szükségesnek ítélték az EU Irányelveket beépítõ, de a hazai adottságokon és teherviselésen alapuló reális és hatékony akcióterv elkészítését és annak érvényesítését év elején a taggyûlésektõl kapott felhatalmazás alapján tovább folytak az egyeztetések a VCSOSZSZ és a MaSzeSz között a lehetséges egyesülésrõl. A delegáltak az egyesülési szándék elõsegítésére szándék-nyilatkozatot fogalmaztak meg. A hosszas elõkészítés ellenére a szándék szándék maradt, lényegében az egyesülés végül is nem perfektuálódott. Úgy tûnik az egyesülés ideje még várat magára. Az információk naprakész ismeretét nagymértékben segítette/segíti, hogy elkészült a MaSzeSz web-lapja, melyet a HIRCSATORNA március-áprilisi száma adott tudtul. Internet elérhetõségünk: kértük minden tagtársunkat, hogy jelezze internetes kapcsolatát. A évi taggyûlésre május 28-án került sor a BME-n. A taggyûlés két fontos napirendi pontot Beszámoló az elmúlt évi tevékenységrõl; MaSzeSz évi tervei vitatott meg részletesen október 8-9. között került megrendezésre Újdonságok a szennyvíztisztításban címmel a MaSzeSz és az ATV-DVWK közös elõadó ülése a Bara szállóban. A színvonalas és újdonságokat is bemutató elõadásokat mintegy 60 fõ hallgatta meg. A jelenlévõk az elõadásokat követõen vitában fejthették ki véleményüket év legfontosabb eseményét a WORLD WATER CONGRESS Berlinben tartott rendezvényén való részvétel jelentette. A október között megrendezésre került IWA világkonferencián való részvételre a MaSzeSz és az ATV-DVWK-val való együttmûködés és a német társszövetség jelentõs anyagi támogatásával volt lehetõségünk. A konferencián, a megnyitó keretén belül jelentették be, hogy az IWA elsõ alelnökéül választották meg Prof. Dr. Somlyódy László akadémikust, a MaSzeSz elnökét, mely Szövetségünk számára is megtiszteltetést jelentett. Az Országgyûlés Környezetvédelmi Bizottsága, Gazdasági Bizottsága, Területfejlesztési Bizottsága, Önkormányzati és Rendészeti Bizottsága november 7-én, a Parlament felsõházi termében Szennyvízelvezetés és tisztítás aktuális kérdései Magyarországon címmel szakmai napot rendezett. Az ülés társszervezõje a VCSOSZSZ volt. A szakmai napon a MaSzeSz tagjai is szép számmal voltak jelen. A bevezetõ elõadást a Szövetség elnöke, Somlyódy László tartotta A szennyvíztisztítás néhány kulcsfontosságú kérdése Magyarországon címmel. (Az elõadás megjelent a HÍRCSATORNA november-december havi számában.) Az ország településeinek szennyvízelvezetésével és tisztításával, a jogi és gazdasági feltétekkel kapcsolatos helyzetelemzéseket a minisztériumok vezetõ tisztségviselõi tartották. A felkért hozzászólások után a résztvevõk szabad felszólalásukban mondták el véleményüket. A MaSzeSz képviselõi (Dulovics Dezsõ, Juhász Endre, Stehlik József) felszólalásukban hangoztatták, hogy a 91/271/EGK Irányelvben foglaltakat kell a hazai kibocsátási határértékekként meghatározni, ennél szigorúbb feltételek teljesítésére hazánk gazdaságilag képtelen és versenyképességét veszélyeztetné. A 91/271/EGK Irányelv kevésbé szigorú határértékeket ír elõ, mint a jelenleg hatályban lévõ hazai elõírások, ezáltal lehetõvé teszi a költségkímélõ megoldások megvalósítását. A január 24-i Elnökségi ülésen vettük tudomásul, hogy az ATV-DVWK-val kötött együttmûködési szerzõdés keretében végzett Ismeretek és technológiák átadása a szennyvíz- és hulladékkezelés területén címû, hároméves, a DBU (Német Környezetvédelmi Alapítvány) által is támogatott program az elmúlt év végén befejezõdött. A program jóvoltából jelentettük meg rendszeresen a KA-Wasser-wirtschaft-Abwasser-Abfall szakfolyóirat aktuális cikkeinek fordítását. Sajnos ez a lehetõség megszûnt, ezért kértük a Szövetség tagjait, hogy a saját körükben megvalósult, mások érdeklõdésére is számot tartó szakmai eseményekrõl küldjenek beszámolót a HÍRCSATORNA számára, hogy azokról a tagságot tájékoztathassuk.

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek!

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek! Előadói felhívás EWA Tavaszi Napok 2015 - Budapesti Víz Konferencia A Budapesti Víz Világtalálkozó helyszíne ismét várja a települési vízgazdálkodási és víziközmű szakma nemzetközi szereplőit, szakembereit.

Részletesebben

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr.Papp Mária c. Egyetemi docens 2014.Július 3.-Szeged Én az oktatást akartam szolgálni Életútja 1928. február 2-án Apácaszakállason születettföldművelő szülők

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

ÉVES KÖZGYŰLÉS. Elnöki beszámoló május május május 14. Hercegh Imre elnök

ÉVES KÖZGYŰLÉS. Elnöki beszámoló május május május 14. Hercegh Imre elnök ÉVES KÖZGYŰLÉS Elnöki beszámoló 2012. május 9. 2014. május 14. 2013. május 14. Hercegh Imre elnök Miről lesz szó? 2014 Tisztújító Közgyűlés Mit végeztünk az elmúlt időszakban? Mit hagyunk hátra a következő

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig!

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Baranya megye Horváth Sándorné A

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek

A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek Fülöp Júlia főosztályvezető NFM, Kiemelt Közszolgáltatások

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Dr. Dulovics Dezső, PhD.

Dr. Dulovics Dezső, PhD. Dr. Dulovics Dezső, PhD. okleveles vízépítő mérnök, címzetes egyetemi tanár 1935 2016 Dulovics Dezső Rimaszombaton született 1935. március 6-án. A rimaszombati gimnáziumban érettségizett 1954- ben, majd

Részletesebben

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Közgyűlés helye: Budapest, XI. Műegyetem rakpart 3. K.240 BME Épültszerkezettani Tanszék konzultációs terme ideje: 2016. május 11. 16.00 A közgyűlés kezdő időpontjában a szavazati

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

HIDRO. MÉRNÖKSZOLGÁLATI Kft. CÉGISMERTETŐ

HIDRO. MÉRNÖKSZOLGÁLATI Kft. CÉGISMERTETŐ HIDRO MÉRNÖKSZOLGÁLATI Kft. CÉGISMERTETŐ HIDRO MÉRNÖKSZOLGÁLATI Kft. FŐBB ADATOK: A Társaság cégneve: HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: HIDROKOMPLEX Kft. Címe:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT TERÜLET-ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK MAGYARÁZAT 1. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY 2. A

Részletesebben

EWA Tavaszi Napok 2015 Budapesti Víz Konferencia. A víz értéke A szolgáltatás díja Tapasztalatok Kihívások - Szakmai irányvonalak március 4-6.

EWA Tavaszi Napok 2015 Budapesti Víz Konferencia. A víz értéke A szolgáltatás díja Tapasztalatok Kihívások - Szakmai irányvonalak március 4-6. EWA Tavaszi Napok 2015 Budapesti Víz Konferencia A víz értéke A szolgáltatás díja Tapasztalatok Kihívások - Szakmai irányvonalak 2015. március 4-6. A konferencia célja A Budapesti Víz Világtalálkozó (BWS)

Részletesebben

A jelen és a jövő pályázati feltételei

A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Megvalósított csatornázási és szennyvíztisztítási beruházások értékelése című, XII. Országos

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A titkárság működésének szabályzata

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A titkárság működésének szabályzata MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A titkárság működésének szabályzata (Az Ügyrend 3. melléklete) 2012. I. fejezet A titkárság jogállása 1. A Társaság az alapszabályban megfogalmazott céljának megvalósítása érdekében,

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: BORSOD ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE KOORDINÁTOR NEVE: Ducsay

Részletesebben

Éves közgyűlés A megmérettetés éve

Éves közgyűlés A megmérettetés éve Éves közgyűlés 2013.03.29. A megmérettetés éve Napirendi pontok 1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő megszavazása. 2. Pénzügyi beszámoló 2012. évre vonatkozóan (Mach Péter). Szavazás

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

5. Vezetéstudományi Konferencia Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel. 1. KÖRLEVÉL (2015. január 13.)

5. Vezetéstudományi Konferencia Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel. 1. KÖRLEVÉL (2015. január 13.) 5. Vezetéstudományi Konferencia Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel 1. KÖRLEVÉL (2015. január 13.) Tisztelt Kollégák! 2011. május 27-én hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg Szegeden az 1.

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés évi munkaterve (Tervezet) A Vas Megyei Közgyűlés évben is változatlanul kiemelt figyelmet fordít:

A Vas Megyei Közgyűlés évi munkaterve (Tervezet) A Vas Megyei Közgyűlés évben is változatlanul kiemelt figyelmet fordít: A Vas Megyei Közgyűlés 2017. évi munkaterve (Tervezet) I. A Vas Megyei Közgyűlés 2017. évben is változatlanul kiemelt figyelmet fordít: az Integrált Területfejlesztési Program felülvizsgálatára a Területi

Részletesebben

Előadó: Juhász Zoltán Nemzeti Környezetügyi Intézet Dél-dunántúli Kirendeltsége

Előadó: Juhász Zoltán Nemzeti Környezetügyi Intézet Dél-dunántúli Kirendeltsége Beszámoló az Országos Vízgazdálkodási Tanács (OVT), a Dráva Részvízgyűjtő Tanács (DRVT) tisztújításáról és tevékenységének újbóli megkezdéséről Előadó: Juhász Zoltán Nemzeti Környezetügyi Intézet Dél-dunántúli

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

MEDICINA 2000 XIX. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XIV. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia

MEDICINA 2000 XIX. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XIV. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia MEDICINA 2000 XIX. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XIV. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Talpon maradunk 2017. szeptember 20-22. Balatonfüred, Füred Hotel Tisztelt Tagtársaink!

Részletesebben

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozat 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48 Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje I. fejezet 1. Az Országos Polgárőr Szövetség önálló jogi személyiséggel

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

6. Vezetéstudományi Konferencia Menedzsment kihívások Taylor után 105 évvel. 1. KÖRLEVÉL (2016. január 13.)

6. Vezetéstudományi Konferencia Menedzsment kihívások Taylor után 105 évvel. 1. KÖRLEVÉL (2016. január 13.) 6. Vezetéstudományi Konferencia Menedzsment kihívások Taylor után 105 évvel 1. KÖRLEVÉL (2016. január 13.) Tisztelt Kollégák! 2011-ben hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg Szegeden az 1. Vezetéstudományi

Részletesebben

Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági. Dr. Csoknyai Tamás

Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági. Dr. Csoknyai Tamás Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági Szakosztály Dr. Csoknyai Tamás A Szakosztály megalapítása A Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti-, Energetikai-, Elektrotechnikai és Épületvillamossági Építési

Részletesebben

Első Magyar Kéményszövetség Közhasznú Egyesület Beszámolója 2006. évi tevékenységéről. (Készítette: Az egyesület elnöksége)

Első Magyar Kéményszövetség Közhasznú Egyesület Beszámolója 2006. évi tevékenységéről. (Készítette: Az egyesület elnöksége) 1. oldal. Első Magyar Kéményszövetség Közhasznú Egyesület Beszámolója 2006. évi tevékenységéről. (Készítette: Az egyesület elnöksége) 1./ Alapítási adatok: - Az alapszabály kelte: 2005.03. 22. - Nyilvántartási

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet)

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet) Jegyzőkönyv a DOSz Nyelvtudományi Osztályának alakuló üléséről Ülés időpontja: 2013. 10. 21. 15:00 Ülés helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II.

Részletesebben

EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL

EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL 1. A konferencia célja A Dunaújvárosi Főiskola 2007-től hagyományteremtő módon nemzetközi tudományos

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE Twentieth birthday of the Society of the Hungarian Medical Laboratory Professional Staff From establishment to present days

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének IV. számú módosítására

JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének IV. számú módosítására JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. november 5-én, Vanyarcon, a Könyvtár termében tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. Jelen vannak:, a testület e dr.

Részletesebben

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről 1. A tudományos bizottság neve: MTA, Immunológiai Bizottsága 2011. szeptember 13 után: MTA, Immunológiai Osztályközi Tudományos Bizottság

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

MMK Hírközlési és Informatikai Tagozat

MMK Hírközlési és Informatikai Tagozat MMK Hírközlési és Informatikai Tagozat Szakmai Program és a Szupergyors Internet kamarai feladatai Rácz József 2016.09.23. Szakmai Program és a SZIP 1 Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozat

Részletesebben

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP Az alábbi űrlap kitöltésével, valamint a tagsági nyilatkozat aláírásával jelentkezhet a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) tagjainak a sorába. CÉGRE/SZERVEZETRE

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

X. Országos Anyagtudományi Konferencia KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK

X. Országos Anyagtudományi Konferencia KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK X. Országos Anyagtudományi Konferencia Balatonalmádi, 2015. október 11-13. KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK www.oatk.hu A Konferencia célkitűzése Az Országos Anyagtudományi Konferenciasorozat tizedik, azaz

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Mőszaki infrastruktúra c. tantárgy 2006. 03.01. i elıadásának vázlatos anyaga Vízgazdálkodás, regionális szintő vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Dr. Dulovics Dezsı PhD. ny. egyetemi docens

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai 1. 2010. év január 6-án, az Európai Bizottság Szociális, Foglalkoztatási és Antidiszkriminációs Bizottságának megkeresésére kérdőívet töltött ki és küldött

Részletesebben

MEGHÍVÓ. I. regionális konferencia-sorozat rendezvényeire

MEGHÍVÓ. I. regionális konferencia-sorozat rendezvényeire MEGHÍVÓ az Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése című, ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 azonító számú kiemelt projekt keretében megrendezésre kerülő I. regionális konferencia-sorozat rendezvényeire

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tájékoztató az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Budapest, 2009. augusztus Bevezető A közműves szennyvízelvezető

Részletesebben

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE 2012. évtől Készítette: Tóth Andrea MESZK Felnőtt Ápolás Tagozat, Országos Tagozatvezető MESZK Országos Szervezet 1082 Budapest, Üllői út 82. Szakmai Tagozatok Alapszabály

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk, mint külön haladva bárki is eljuthatna." I.

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2009. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2009. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2009. évi aktivitásai Egy civil szervezet éves tevékenységének számbavételekor többirányú munkáról számolhatunk be, melynek során az alapítvány alapító okiratának megfelelően,

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

A Dr. Szalai György Kerekasztal beszélgetés 30 éve. Telkes Róbert igazgató ADUVIZIG

A Dr. Szalai György Kerekasztal beszélgetés 30 éve. Telkes Róbert igazgató ADUVIZIG A Dr. Szalai György Kerekasztal beszélgetés 30 éve Telkes Róbert igazgató ADUVIZIG Az MHT BKKM-i. területi szervezete, Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztálya és az ADUVIZIG által rendszeresen megszervezett,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26.

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26. Brüsszel, 2011. január 10. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE 2011. január 26. 6. PONT AZ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁSOK (EGTC) PLATFORMJÁNAK LÉTREHOZÁSA Előterjesztő: a főtitkár

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT)

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) BEMUTATKOZÁS A fogyatékos emberek szervezeteinek ernyőszervezete

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék XIV. Nemzetközi Tudományos Napok 2014. március 27 28. 1. felhívás Gyöngyös 2013. szeptember 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A HTE aktuális témái. HTE Szenátus ülés február 23.

A HTE aktuális témái. HTE Szenátus ülés február 23. A HTE aktuális témái HTE Szenátus ülés 2017. február 23. Szakmai közösségek pályázat Tovább folytatjuk a pályáztatási rendszert 2017-ben 600 ezer + 150 ezer Ft támogatás 9 igény érkezett hat szakosztálytól,

Részletesebben

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Önkormányzati döntéshozók az e-önkormányzatban Konferencia Miskolc - 2004. február 25. Laky Csaba Ügyvezetõ www.municipium.hu

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

MUNKATERV. a 2012-es évre

MUNKATERV. a 2012-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2012-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének évi munkaterve

Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének évi munkaterve Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi munkaterve (Tervezet) I. A Vas Megyei Közgyűlés 2016. évben kiemelt figyelmet fordít: az Integrált Területfejlesztési Program felülvizsgálatára a Területi

Részletesebben

Tiszteletbeli elnökségi tag cím odaítélése, jutalmazás, kitüntetés. HTE közgyűlés 2014. 2014. május 14. Dr. Huszty Gábor elnök

Tiszteletbeli elnökségi tag cím odaítélése, jutalmazás, kitüntetés. HTE közgyűlés 2014. 2014. május 14. Dr. Huszty Gábor elnök Tiszteletbeli elnökségi tag cím odaítélése, jutalmazás, kitüntetés Dr. Huszty Gábor elnök HTE közgyűlés 2014 2014. május 14. Tiszteletbeli elnökségi tag jóváhagyása Az Egyesület tagjait és Jszteletbeli

Részletesebben

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Alapszabály I. Általános meghatározások 1. A szervezet neve: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. röviden: Kollégiumi Szövetség (KSZ) (a továbbiakban:

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

ÖKOINDUSTRIA 2013 III. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és. Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás. 2013. Szeptember 25-27.

ÖKOINDUSTRIA 2013 III. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és. Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás. 2013. Szeptember 25-27. ÖKOINDUSTRIA 2013 ÖKOINDUSTRIA 2013 III. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás 2013. Szeptember 25-27. SYMA Rendezvényközpont 1146 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002 MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2016. ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002 Rechnitzer János elnök 2015. évi közgyűlés Eger Részletes értékelés a 2012 2015 közötti időszak eredményeiről.

Részletesebben

Magyarországi Klímacsúcs Szentendrén, a REC zéró CO2 emissziójú magyarországi központjában!

Magyarországi Klímacsúcs Szentendrén, a REC zéró CO2 emissziójú magyarországi központjában! A Klíma Klub médiatámogatói partnereket keres! III. Magyarországi Klímacsúcs Magyarországi Klímacsúcs Szentendrén, a REC zéró CO2 emissziójú magyarországi központjában! Magyarország feladatai Mexikó után

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MTA HIDROGEOLÓGIAI ALBIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL. XXI. FAVA konferencia. Siófok 2014 április 2 3. Székely Ferenc, Szűcs Péter

BESZÁMOLÓ A MTA HIDROGEOLÓGIAI ALBIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL. XXI. FAVA konferencia. Siófok 2014 április 2 3. Székely Ferenc, Szűcs Péter BESZÁMOLÓ A MTA HIDROGEOLÓGIAI ALBIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL XXI. FAVA konferencia Siófok 2014 április 2 3 Székely Ferenc, Szűcs Péter A MTA FTB Hidrogeológiai Albizottság feladata, célkitűzései 1) A hidrogeológia

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

A Szakmai Kollégium 2013. évi munkaterve

A Szakmai Kollégium 2013. évi munkaterve Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Szakmai Kollégium 1135 Budapest, Szegedi út 37-39. Telefon: 1-220-5690 Fax: 1-220-8921 E-mail: kamara@szvmszk.hu Szám: 00/E/ 144 /1/ 2013 A Szakmai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés eredményei, az intézkedések programja című fórumot

Jegyzőkönyv. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés eredményei, az intézkedések programja című fórumot Jegyzőkönyv A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés eredményei, az intézkedések programja című fórumot a Kvassay Jenő Terv elkészítése és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata című KEOP-7.9.0/12-2013-0007

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság beszámolója a évi tevékenységéről

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság beszámolója a évi tevékenységéről IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság beszámolója a 2012. évi tevékenységéről 1. MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság 2012 évi tevékenysége

Részletesebben

SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ. a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának március 21-i üléséről.

SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ. a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának március 21-i üléséről. SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának 2007. március 21-i üléséről. A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal épületében

Részletesebben