10 év a foglalkozási rehabilitációban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10 év a foglalkozási rehabilitációban"

Átírás

1 10 év a foglalkozási rehabilitációban 1 1

2 10 év a foglalkozási rehabilitációban A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja kiadványa. Készült az Emberi Erforrások Minisztériuma támogatásával. A kiadvány összeállításában részt vettek a 4M hálózat munkatársai. Szerkesztette: Juhász Anett 4M térségi koordinátor Selmeci Péter 4M tanácsadó elels kiadó: Borsos József igazgató Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Zalaegerszeg, 2012 Nyomda: Göcsej Nyomda Kft., Zalaegerszeg 2

3 10 év a foglalkozási rehabilitációban Tartalomjegyzék Elszó... 4 Bevezet... 5 Mi az a 4M?... 5 A kiadvány célja... 5 A 4M hálózat M kialakulása... 6 A hálózathoz vezet t... 8 álózati mködés...10 Módszertan...21 A 4M szolgáltatás folyamata...21 Munkavállalóknak nyjtott szolgáltatásaink...24 Munkáltatóknak nyjtott szolgáltatásaink...25 Eredmények...26 Eredmények összesítése a kezdetektl...26 tókövet vizsgálat...31 Költséghatékonyság vizsgálat...35 Megvalósító szervezetek...37 Köszönetnyilvánítás

4 10 év a foglalkozási rehabilitációban Elszó A foglalkozási rehabilitáció azon intézkedések összessége, amelyekkel az egészségkárosodott, megváltozott munkaképesség embereket igyekeznek a számukra megfelel munkához és keresethez juttatni, gy, hogy önmaguk és a társadalom számára hasznos tevékenységet folytathassanak. Célja a tartósan akadályozott emberek munkaer-piaci integrációját elsegít feltételek megteremtése. Ez jelenti egyik részrl az érintett emberek alkalmassá tételét a minél teljesebb érték foglalkoztatásra, másfell a munkáltatók befogadóvá tételét a megváltozott munkaképesség, egészségkárosodott emberek foglalkoztatása iránt. Ebben a folyamatban dönt jelentség az olyan munkahely, illetve munkakörülmények kialakítása, amelyek révén a fenti munkavállalók állapotuk romlása nélkül képesek tartósan munkát végezni, és biztosított ebben a tevékenységben az elrehaladásuk is. A foglalkozási rehabilitációra a társadalomnak gazdasági és esélyegyenlségi okokból egyaránt törekednie kell költségvetési kiadás csökkentés és az Európai Uniós normákhoz igazodó jogszabályi kötelezettség vonzata miatt. Ezek értelmében fontos feladat az egyének korai és biztonságos munkahelyre visszatérésének elsegítése, melyben jelents szerepet vállal a 4M szolgáltatás. A 4M Hálózat által megvalósított szolgáltatási folyamatban a munkavállalói és munkáltatói igények felmérésre kerülnek, megersítést kapnak, valamint megtörténik ezek összhangba hozatala. Amennyiben szükséges különböz partnerszervezetek is bevonásra kerülnek a célok elérése érdekében. A Kiadvány a 4M szolgáltatást megvalósító civil szervezetek és a szolgáltatásban dolgozó munkatársak 10 éves tevékenységét jeleníti meg. 4

5 10 év a foglalkozási rehabilitációban Bevezet Mi az a 4M? A 4M szolgáltatás célja a megváltozott munkaképesség, illetve fogyatékos személyek foglalkoztathatóságának elsegítése a nyílt munkaer-piacon való elhelyezkedés érdekében, valamint elfogadó, befogadó jelleg társadalmi környezet és szemlélet kialakítása. A 4M szolgáltatás célcsoportjába tartozik az a munkavállalási kor megváltozott munkaképesség ésvagy fogyatékos személy, aki egészségkárosodását érvényes szakvéleménnyel ésvagy határozattal igazolni tudja. A 4M programról röviden: A brit Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium, valamint a magyar Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium közös támogatásával november 01-jén kísérleti program indult Zala megyében Nagykanizsán és Zalaszentgróton. A programot megvalósítók köre évrl évre bvült, jelenleg 13 megyében, 20 helyszínen, 14 szervezet, 48 tanácsadóval mködteti a 4M szolgáltatást. Állásfeltárással, álláskeresésre-, munkavállalásra való felkészítéssel, munkaerközvetítéssel foglalkozunk. Célunk az egészségkárosodott személyek részére, az egyéni igények, képességek és lehetségek figyelembe vételével, segítség nyjtása a nyílt munkaer-piacon való tartós elhelyezkedésükben. Lényeges a munkáltatók és munkavállalók elvárásainak egyeztetése. Magas ügyfélszámmal rendelkezünk, mely a munkáltatók számára nagy választási lehetséget biztosít. Partnerszervezeteink segítségével hatékonyabb és szélesebb kör szolgáltatásokat tudunk nyjtani. A kiadvány célja A kiadvány célja a központilag finanszírozott 10 éves 4M alternatív munkaer-piaci szolgáltatás tevékenységének bemutatása, a 4M hálózat és maga a szolgáltatás fejldésének, mködésének, számszer és szakmai eredményeinek ismertetése. A foglalkozási rehabilitációban eltöltött 10 év rövid összefoglalása, a kezdeti kísérleti szakasztól a jelenlegi hatékonyan és példaértéken mköd hálózatig. Cél egyrészt a jó példák, kiemelked sikerek megosztása a 4M-rl szóló információkon, objektív tényeken keresztül a Tisztelt Olvasókkal kedves gyfeleinkkel, együttmköd Munkáltatóinkkal, Partnereinkkel ; másrészt a pozitív élmények, tapasztalatok összegyjtése a szolgáltatást támogató és gesztoráló Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Munkatársai, a szolgáltatást megvalósító Szervezetek ezeti és a szolgáltatásban elkötelezetten dolgozó Tanácsadók számára; harmadrészt cél a fentiekkel alátámasztani a szolgáltatás létjogosultságát, társadalmi hasznosságát. 5

6 10 év a foglalkozási rehabilitációban A 4M hálózat Fontosabb mérföldkövek a 4M életében Megállapodás a brit-magyar minisztériumok között Tárcaközi Bizottság felállása augusztus Pályázati felhívás Kísérleti program megvalósulása (Nagykanizsa, Zalaszentgrót helyszínek) november február. tanácsadó tréning a brit képzkkel Konferencia: Brit-Magyar Rehabilitációs Program konferenciája Kehidakustány A történet 1999-ben kezddött. Egy és között végzett kutatás eredményeként alakult ki egy kísérleti projekt tervezete. Az akkori brit Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium és magyar Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium között született megállapodás értelmében a brit fél biztosította a felkészít képzést a kísérleti projektben, a magyar fél pedig a helyi szolgáltatás nyjtásának finanszírozását vállalta. A program kezdetben régiós kiterjesztés megvalósítással indult Nyugat- unántli Régió (Zala- as és Gyr-Moson-Sopron megye), melynek gesztora Zala megye volt, de 2002 tavaszán realizálódott, hogy a projekt egy minta megyében Zala megyei helyszínekkel (Nagykanizsa, Zalaszentgrót) kerül megvalósításra, melynek eredményei majd alapul szolgálnak a program késbbi országos elterjesztéséhez novemberében indult el a program a Zala megyei két helyszínen a Zala Megyei Munkaügyi Központ gesztorálásával. Kísérleti program november április Az együttmköd brit képz és tanácsadó partner The Back to Work Company innovatív eljárásainak adaptálása a magyar munkaer-piaci viszonyokhoz, a fogyatékosmegváltozott munkaképesség emberek megmaradt munkaképességeinek feltárásával; a meglév munkaer-piaci eszközök hatékony felhasználása a munkaügyi központok, állami, önkormányzati intézmények, civil szervezetek és vállalkozások tevékenységének, szolgáltatásainak összehangolt mködtetésével; olyan személyes munkaer-piaci szolgáltatást nyjtó csoportok kialakítása, melyek alkalmasak lesznek más régiók szakembereinek képzésére. 6

7 10 év a foglalkozási rehabilitációban A 4M hálózat összehangolt szolgáltatásokkal demonstrálni minden Magyarországon él fogyatékos embert, mellyel a foglalkoztatási lehetségek javíthatók; létrehozni egy olyan képzett és tapasztalt szakembergárdát, amely a szolgáltatás országos kiterjesztését segíti majd el; a foglalkoztathatóságot elsegít j szolgáltatási módszerek alkalmazása a már meglév munkaer-piaci eszközök hatékony és innovatív felhasználásával. munkaképes kor, gazdaságilag inaktív, megváltozott munkaképességfogyatékos, rokkantsági nyugdíjban, ill. nyugdíjszer ellátásban, járadékban részesül, munkaviszonyban nem álló emberek F alapelvek brit tanácsok: Gyámkodás helyett jogszerség Kötelezés helyett ösztönzés Segély helyett munka Elkülönítés helyett integráció Emberbaráti jó-szolgálat helyett ésszerség rága programok, képzések helyett a meglév képességekre, lehetségekre épít személyre szabott megoldások A Nagykanizsán és Zalaszentgróton megvalósított fél éves kísérleti program tapasztalatai és a Back to Work Company által megtartott képzési modulok tanulságai összegzésre kerültek, ez adta meg az alapot a folyamatos továbbfejlesztéshez. A kidolgozott csomag egyrészt tmutató a szolgáltatás fejlesztéséhez, másrészt gyakorlati segédanyag a tanácsadók számára, valamint felhasználható a 4M szolgáltatásba bekapcsolódó j tanácsadók képzése, a szolgáltatás j helyszíneken történ bevezetése során. A sikeres kísérleti program befejezése után a Zala Megyei Munkaügyi Központ a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium koordinálásával meghívásos pályázati felhívást hirdetett meg a programot megvalósító 2 civil szervezet számára a program további egy éves (2003. május április 30.) folytatására. 7

8 10 év a foglalkozási rehabilitációban A 4M hálózat Ah Fontosabb mérföldkövek a 4M életében A program további megvalósítása (Nagykanizsa, Zalaszentgrót helyszínek) Megyei kiterjesztés a program több helyszínen történ megvalósítására (Keszthely, Zalalöv, Zalaegerszeg helyszínek) október. tanácsadó tréning a brit képzkkel február Csapatépítés Kehidakustány Bvítés további három megyében (Pécs, Kaposvár, Gyr helyszínek) május M Trénerképzés jnius-december I. 4M Tanácsadóképzés Zalaegerszeg jnius Konferencia: 4M program bemutatása Budapest A program folytatása a keszthelyi, zalalövi és zalaegerszegi helyszíneken október Csapatépítés Keszthely A program folytatása az eddigi összes megvalósítási helyszínen (Nagykanizsa, Zalaszentgrót, Keszthely, Zalalöv, Zalaegerszeg, Pécs, Kaposvár, Gyr) A pályázatfinanszírozás összefuttatása Bvítés további két megyében (Pest, Balassagyarmat helyszínek) 2005-tl 2010-ig Szolgáltatásfejlesztési tevékenység 2005-tl 2 térség: szaki és éli Térség Térségi találkozók bevezetése augusztus-október II. 4M Tanácsadóképzés Zalaegerszeg október-december Szervezetfejlesztési képzés november Konferencia: Nemzetközi Rehabilitációs Konferencia Cardiff január Nemzetközi konferencia - Budapest március 1-3. Csapatépítés - Harkány 2003-tól egyrészt adott volt a program folytatásának lehetsége, másrészt elindult, kezdetben a megyei szint Zala megyét lefed, majd az országos, más megyékre kiterjed bvítés májusától három j megyében sikerült elindítani a programot: Baranya megyében, Pécsett, Somogy megyében Kaposváron, illetve Gyr-Moson-Sopron megyében, Gyrben. 8

9 10 év a foglalkozási rehabilitációban A 4M hálózat Megszervezésre került az I. 4M Tanácsadóképzés a tapasztalatok átadása céljából augusztusában jabb két megye csatlakozott a programot megvalósítók közé, Pest megye rd és Nógrád megye Balassagyarmat helyszínekkel tl a program több helyszínen történ mködése miatt bevezetésre kerültek a Térségi találkozók, melynek célja az információáramlás biztosítása, valamint, hogy az egyes helyszíneken hasonlóan valósuljanak meg a szolgáltatások. Elkezddött a szolgáltatásfejlesztési tevékenység a módszertan egységesítése, fejlesztése érdekében. Célja, hogy a 4M egységes mködtetéséhez szükséges alapelvek, standardok, minségirányításai rendszer használatát elsegítse, ersítse, továbbá, hogy a tanácsadók számára a szakmai munka megkönnyítése érdekében a tapasztalatokra épül, használható segédanyagok készüljenek az aktuális jogszabályok figyelembe vételével. Szervezetfejlesztési képzésen vehettek részt a programban dolgozó munkatársak, melynek célja, hogy a résztvevk megismerték a szervezetfejlesztés elméleti alapjait, felmérjék a 4M program aktuális szervezeti és szakmai állapotát, felismerjék az aktuális ersségeket, nehézségeket, lehetségeket. Megtörtént a nehézségek elemzése és értelmezése. A képzés során meghatározásra kerültek a 4M missziója, a program alapértékei, az alaptevékenységek szolgáltatások, a programban meglév munkakörök, feladatok és felelsségi körök, a 4M struktra, a társadalmi jövkép, valamint a jövbeli stratégia kidolgozása. A program megvalósítását szünet nélkül biztosító pályázatok idtartamát el sikerült összefuttatni. Minden megvalósító helyszín vonatkozásában ekkor ért véget az aktuális pályázat lebonyolítása és ettl az idponttól, tl egységesen kerültek kiírásra a 4M pályázatok. A finanszírozás folyamatos biztosítása adta meg a lehetséget és az alapot arra, hogy a 4M-et a késbbiekben nem programként, hanem szolgáltatásként kezeljük. A finanszírozás ugyan továbbra és jelenleg is programszer, azonban a 4M által végzett tevékenység ettl független, a célcsoportok igényeire, elvárásaira és szükségleteire reagáló folyamatosan elérhet, egységes szakmai alapelvek és standardok mentén mköd szolgáltatás. Ezen egységes szakmai alapelvek és standardok, valamint az egységes módszertan kötelez használata segítette hozzá a megvalósító civil szervezeteket a hálózati formában történ mködéshez. A Nyugat-dunántli Regionális Munkaügyi Központ, jelenleg Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2006 novemberében beadta a 4M védjegyoltalom bejegyzése iránti kérelmét a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz, mely 2007 októberében kihirdetésre is került a Szabadalmi Közlöny és édjegyértesítben. 9

10 10 év a foglalkozási rehabilitációban A 4M hálózat Fontosabb mérföldkövek a 4M életében Bvítés két megyében (Székesfehérvár, Veszprém helyszínek) A finanszírozás összefuttatása III. 4M Tanácsadóképzés Csapatépítés Szeleste éves 4M konferencia Veszprém éves 4M konferencia Pécs Bvítés egy megyében (Eger helyszín) IV. 4M Tanácsadóképzés Szervezetvezeti találkozó Gánt M Védjegyoltalom Csapatépítés Balatongyörök Szervezetvezeti találkozó Zalaszentgrót Bvítés négy megyében (Szombathely, Szolnok, Nyíregyháza, Miskolc helyszínek) tl 3 térség: szak-nyugati, Dél-nyugati, szak-keleti Térség V. 4M Tanácsadóképzés Szervezetvezeti találkozó Zalalöv Szervezetvezeti találkozó Balassagyarmat Csapatépítés Zalakaros Szervezetvezeti találkozó Zalaegerszeg Folytatásos pályázat Nincs bvítés Szervezetvezeti találkozó Zalaegerszeg VI. kihelyezett 4M Tanácsadóképzés Szervezetvezeti találkozó Pécs Folytatásos pályázat Nincs bvítés Szervezetvezeti találkozó Székesfehérvár VII. kihelyezett 4M Tanácsadóképzés Szervezetvezeti találkozó Gyr Közös térségi találkozó rd Szervezetvezeti találkozó Miskolc VIII. kihelyezett 4M Tanácsadóképzés Folytatásos pályázat IX. 4M Tanácsadóképzés Szervezetvezeti találkozó Nyíregyháza 10

11 10 év a foglalkozási rehabilitációban A 4M hálózat A hálózati mködés alapja, a 4M célcsoportok számára a 4M szolgáltatás nyjtása a megfogalmazott céloknak megfelelen egységes standardok mentén egységes munkafolyamatokkal, képzett tanácsadók segítségével történik. Egységes szolgáltatásnyjtás Egységes adminisztráció és nyilvántartások Gyorsabb információáramlás Könnyebb tapasztalatcsere A koordináció lényege, hogy biztosítja az egységes módszertan alkalmazását, a standardok betartását, az egységes munkafolyamatokat, a folyamatos ellenrzést és visszacsatolást, a beszámolást az állami gesztor felé. A gesztorszervezet, a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja végzi a szakmai és pénzügyi ellenrzést, az állami felügyeletet. 11

12 10 év a foglalkozási rehabilitációban A 4M hálózat A 4M szolgáltatás jelenleg 13 megyében, 20 helyszínen, 14 civil szervezetnél, 48 4M tanácsadóval mködik, mindez 3 térségben egy-egy f térségi koordinátorral, valamint egy f hálózati koordinátorral. Dél Alba Caritas Hungarica 10. Gondoskodás Közhaszn 1. FONAVITA Nonprofit Kft. Alapítvány Egyesület Pécs Székesfehérvár Balassagyarmat, Salgótarján 3 tanácsadó 3 tanácsadó 4 tanácsadó, 1 térségi koordinátor 2. Ki-Látás Közhaszn Alapítvány Kaposvár 3 tanácsadó, 1 térségi koordinátor 3. Gondoskodás Alapítvány Zalalöv, Zalaegerszeg, Lenti 5 tanácsadó 4. Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Nagykanizsa, Keszthely, Zalaszentgrót 7 tanácsadó, 1 hálózati koordinátor 6. Regionális Szociális Forrásközpont Kft. Szombathely 2 tanácsadó 7. Napra-Forgó Nonprofit Kft. rd, Budapest 4 tanácsadó 8. Magyar Máltai Szeretetszolgálat NYDR Központ Gyr 3 tanácsadó, 1 térségi koordinátor 9. letet Segít Alapítvány Veszprém 2 tanácsadó 11. Béthel Alapítvány Békéscsaba 2 tanácsadó 12. Pro-Team Rehabilitációs Nonprofit Kft. Nyíregyháza 2 tanácsadó 13. Önálló Másság letminség Fejleszt Alapítvány Miskolc 2 tanácsadó 14. Jász-Nagykun-Szolnok Megye ESLY Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont Szolnok 2 tanácsadó 12

13 10 év a foglalkozási rehabilitációban A 4M hálózat 4M Tanácsadóképzés Koordinátori értekezletek Térségi megbeszélések Szervezetvezeti találkozók Bels képzések - Jelnyelvi tanfolyam - Konfliktuskezel tréning - Kiégés elleni tréning - Álláskeresési technikák trénerképzés - Szupervízió - Csapatépítés 4M adatbázis mködtetése 4M filmek készítése 4M honlap mködtetése Szolgáltatásfejlesztés A 4M alapképzés f célja a 4M tanácsadók felkészítése, hogy a 4M módszer elsajátításával eredményesen segítsék a megváltozott munkaképesség álláskeresket lehetleg az elsdleges munkaer-piacra való elhelyezkedésükben és hatékony beilleszkedésükben. Az j tanácsadók számára kötelez 4M tanácsadóképzés a módszertan megismerése mellett biztosítja a szolgáltatás nyjtásához szükséges jogszabályi, munkaer-piaci és a célcsoportra vonatkozó ismereteket. Az alapképzés a szolgáltatás elindításával párhuzamosan, vagy j tanácsadók alkalmazása esetén történik. A képzési tematika segíti a szolgáltatási folyamat kiépítését. Az alapképzés befejeztével a tanácsadók rendelkeznek azzal a felkészültséggel, amely lehetvé teszi a szolgáltatás teljes kör nyjtását. 13

14 10 év a foglalkozási rehabilitációban A 4M hálózat A havi szinten mköd koordinátori értekezletek alkalmával a 4M hálózat egészét érint stratégiai kérdések megbeszélésen kívül lehetség nyílik a visszajelzésre az egyes helyszínek munkájáról, a felmerül nehézségek, javaslatok megbeszélésére; az információcserére, az aktuális kérdések megvitatására, a havi térségi találkozók napirendi pontjainak egyeztetésére. A koordinátori értekezleteket követik minden napban a térségi megbeszélések, melyen az adott térségben dolgozó összes tanácsadó részt vesz. A 4M tanácsadókkal közösen egyeztetésre kerülnek az aktuális információk, feladatok, határidk; a tanácsadók beszámolnak az elért eredményekrl, a különböz programokról; megtörténik a felmerül nehézségek megbeszélése, megoldási javaslatok keresése, gyakorlati tapasztalatok átadása. Beszámoló a koordinátori értekezleten elhangzottakról - Aktuális információk - Aktuális feladatok, felelsök, határidk - Várható nehézségek, változások - Különböz témákban javaslatok gyjtése Tervezett és tényleges eredmények ismertetése - Kimagasló, kiemelked eredmények és ezek okai - Nehézségek, problémák javaslatok - Tervek a következ napra vonatkozóan Beszámoló rendezvényekrl, képzésekrl tapasztalatok, információk átadása Esetlegesen küls szakmai eladók meghívása Szolgáltatásfejlesztés kiscsoportos munkavégzés keretében konkrét feladatok kidolgozásában A találkozók arra is alkalmat adnak, hogy a különböz helyszíneken dolgozó tanácsadók jobban megismerjék egymást, illetve segítség egymás munkáját, valamint nem utolsó sorban csapatépít jelleg. 14

15 10 év a foglalkozási rehabilitációban A 4M hálózat Lehetség szerint minden évben megrendezésre kerül a szolgáltatást megvalósító szervezetek vezetinek találkozója. Minden civil szervezet saját tevékenységeivel, kapcsolataival ersíti, kiegészíti a szolgáltatást. A 4M tanácsadók részére a gesztorszervezet a siket és nagyothalló ügyfelekkel való kommunikációt segít alapfok jelnyelvi tanfolyam elvégzését biztosította a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének segítségével. Célja az asszertív kommunikáció elméleti és gyakorlati ismertetése, kezdeményez és konfliktuskezel képességek fejlesztése. Feladata a résztvevk én-ersítése, konfliktusszituációk elemzése, megoldási módozatok kidolgozása. Eredménye: hatékonyabb viselkedés, asszertívebb problémamegoldás, hatékonyabb konfliktuskezelés. 15

16 10 év a foglalkozási rehabilitációban A 4M hálózat A kiégés jelensége a segít szakmákban egyre több nehézséget okoz a segítk és az ket alkalmazó szervezetek számára. kiégési tünetek kezelésében. A tréning tanácsadóknak segítséget nyjt önmaguk mélyebb megismerésében, a munkájukban felmerül nehézségek könnyebb feldolgozásában, az gynevezett Tanácsadói igény alapján szervezdött a tréning annak érdekében, hogy a 4M szolgáltatás minél szélesebb kör segítséget tudjon nyjtani a hozzá forduló ügyfelek számára. 1. Trénerképzés 2. Álláskeresési technikák tréningmodul összeállítása 3. Tréning megtartásának gyakorlása 16

17 10 év a foglalkozási rehabilitációban A 4M hálózat A segít foglalkozás szakembereknek szükségük van személyiségük karbantartására. A 4M program tanácsadói részére a speciális célcsoporttal való foglalkozás során a napi feladatokból fakadó problémák megbeszélése, feldolgozása a Magyar Szupervizorok Társasága tagjai közé tartozó szakemberek vezetésével tartott akkreditált képzésen (szakmai személyiségfejleszt módszer) valósult meg. A szupervíziós képzések 4M hálózati szinten zajlottak 4 csoportban, Budapest, Veszprém, Zalaegerszeg, Kaposvár helyszíneken. A csapatépít tréning a 4M hálózatban dolgozó munkatársak egymás közötti kommunikációjának ersítése, bels hálózatépítés céljából megszervezett képzés. munkát és elsegíti az egységhez tartozás megélését. Célja, hogy a közös élményeken keresztül személyes kapcsolatok épüljenek ki, mélyüljenek el, mely megkönnyíti a jövbeli kommunikációt, szakmai A 4M hálózat gesztorszervezete kidolgoztatott egy nyilvántartó adatbázist a helyszínek munkájának megkönnyítése, az adatok tárolása, kezelése és lekérdezése érdekében. A 4M adatbázis három f részbl áll: az ügyfelekkel, a munkáltatókkal és a partnerekkel történ minden kapcsolattartás, minden szolgáltatási elem megvalósulásának rögzítésére szolgál. Könnyen áttekinthetek benne az egyes ügyfelek, egyes munkáltatók és egyes partnerek eseménynaplói. A különböz lekérdezési lehetségek segítséget nyjtanak idszaki statisztikák, grafikonok készítéséhez, a szrések megkönnyítéséhez. 17

18 10 év a foglalkozási rehabilitációban A 4M hálózat A filmek f célja, hogy a munkáltatói körben esetlegesen meglév negatív sztereotípiákat megtörje a megváltozott munkaképesség személyek foglalkoztatásával kapcsolatban. A 4M hálózat gesztorszervezete címen honlapot mködtet egyrészt az aktuális információk közzététele, másrészt a célcsoportok számára a naprakész tájékoztatás céljából. 18

19 10 év a foglalkozási rehabilitációban A 4M hálózat A szolgáltatásfejlesztési tevékenység által biztosított egyrészt, hogy a 4M hálózat egységes mködtetéséhez szükséges alapelvek, standardok, minségirányítási rendszer és módszertan legyen használatban, valamint, hogy a szakmai tevékenység folyamatosan igazodjon az esetleges jogszabályi, környezeti változásokhoz, a célcsoport igényeihez; másrészt, hogy olyan szakmai segédanyagok készüljenek a tanácsadók bevonásával és tapasztalataik felhasználásával, melyek a mindennapi munkavégzést könnyítik meg. A a 4M hálózat egységes és hatékony mködése, a tanácsadók tapasztalatainak, fejlesztési elképzeléseinek beépítése, a tanácsadók képességeinek hasznosítása, magas szakmai elvárásoknak megfelel 4M hálózat mködtetése, minségi szolgáltatás nyjtása, az eredmények ellenrzésének és visszacsatolásának kidolgozása, a folyamatos fejlesztés. Tréneri Kézikönyv Tanácsadói Kézikönyv Minségirányítási Kézikönyv 4M kiadvány: 1 Program - 2 Régió - 3 Célcsoport - 4M - 5 v a foglalkozási rehabilitáció szolgálatában Álláskeresési technikák tréning tréneri segédanyag Álláskeresési Információs Kalauz Munkahelyi etikett Hasznos tudnivalók megváltozott munkaképesség, fogyatékossággal él álláskeresknek Munkáltatóknak szóló tájékoztató füzet Arculati Kézikönyv Hatástanulmány a központi alternatív munkaer-piaci szolgáltatásokról 19

20 10 év a foglalkozási rehabilitációban Segédanyag az ügyfelek mélyebb megismeréséhez Tájékoztató anyag az akkreditációs eljárásról, annak folyamatáról Kitöltési tmutató az ügyfelek számára a komple minsítési eljárás lefolytatásához, valamint az ellátás megigényléséhez Tájékoztató anyag a rehabilitációs hozzájárulásról Szakmai szolgáltatásfejlesztési tevékenység: Adminisztráció, papíralap dokumentáció egységesítése Havi statisztikák és idszaki beszámolók szempontrendszerének egységesítése Elektronikus nyilvántartás (4M adatbázis) bevezetése, felülvizsgálata, aktualizálása Az esetlegesen jonnan bevezetésre kerül adatszolgáltatás értelmezése, a kitöltéshez segédanyagok készítése Elégedettségi felmérések készítése ügyfelek, munkáltatók, tanácsadók körében, majd ezek alapján a szolgáltatásfejlesztés irányának meghatározása A 4M szolgáltatás minségi mutatóinak kidolgozása PR anyagok egységesítése 4M tájékoztató kisfilmek tartalmának összeállítása 4M honlap (www.megvaltozott.hu) mködtetése, aktualizálása A 4M módszertan felülvizsgálata, a szolgáltatás célcsoport igényeihez, munkaer-piaci környezethez, aktuális elvárásokhoz, jogszabályi változásokhoz való folyamatos igazítása 20

21 10 év a foglalkozási rehabilitációban Módszertan 2 21

22 10 év a foglalkozási rehabilitációban Módszertan Célja: Célcsoportok megszólítása Együttmköd ügyfélkör kialakítása Együttmköd munkáltatói kör kialakítása Együttmköd partneri kör kialakítása A megváltozott munkaképesség, fogyatékos emberekkel, munkáltatókkal és küls segít szervezetekkel személyes kapcsolatfelvétel. Naprakész információk kezelése és nyjtása, jogszabályi tájékoztatás. Az Együttmködési megállapodás megkötése az ügyfelekkel. Célja: Az ügyfél esetében a munkára kész állapot elérése A munkáltató esetében az elvárások, lehetségek megismerése A partnerekkel együttmködés a célok megvalósítása érdekében Az ügyfelek egyéni képességeinek, szükségleteinek, foglalkoztatási nehézségeinek feltárása. Személyre szóló fejlesztési terv készítése és megvalósítása az ügyfelekkel közösen. Kapcsolatok ápolása a célcsoporttal. Információs csatornák kialakítása és elérhetségének biztosítása; rehabilitációs eszközök és támogatások bevonása a foglalkoztatás elkészítésébe. Egyéni vagy csoportos álláskeresési technikák nyjtása, önéletrajz írása, segítségnyjtás a foglalkoztatáshoz szükséges dokumentumok összekészítésében, ehhez kapcsolódóan a hivatali ügyintézésben. 22

23 10 év a foglalkozási rehabilitációban Módszertan Az ügyfelek képességeibl, igényeibl kiindulva különböz álláslehetségek feltárása. Ügyfél egyéni képességei, elvárásai Munkáltató(k) keresése Állásfeltárás Közvetítés Munkáltató - ügyfelek elvárásainak összevetése Munkáltatói elvárások felmérése Munkáltatók elvárásaiból kiindulva a meglév ügyfélkör alapján közvetítés. Munkáltató elvárásai Bevont ügyfelek közül szrés, kiválasztás Közvetítés Munkáltatók elvárásaiból kiindulva, amennyiben az ügyfélkörben nincs az adott munkakörre alkalmas ügyfél, toborzásra van szükség. Munkáltató elvárásai Toborzás, hirdetés Új ügyfelek egyéni képességeinek, szükségleteinek, elvárásainak felmérése Közvetítés Munkáltató - ügyfelek elvárásainak közvetítése Célja: Tájékozódás a helyi munkaer-piacról Kereslet kínálat összehangolása 23

24 10 év a foglalkozási rehabilitációban Módszertan Munkahelel A munkáltatókkal való rendszeres kapcsolattartás, üres álláshelyek feltárása a rehabilitációban érintett személyek foglalkoztatása érdekében. lehe ela A képz intézményekkel való rendszeres kapcsolattartás, képzési lehetségek feltárása a rehabilitációban érintett személyek képzésbe kerülése érdekében. Munkake elhele Az ügyfelek elhelyezése a nyílt munkaer-piacon. foglalkoztatásának elsegítése, e n ke kel Az ügyfelek szakmát adó képzésbe kerülésének elsegítése. ke akaa Célja: A tartós elhelyezkedés, a munka megtartása, a képzésben maradás elsegítése A munkáltatók véleményének, tapasztalatainak megismerése Az ügyfelek munkahelyi elégedettségének visszajelzése ke Az elhelyezett és képzésbe került ügyfelek utókövetése a tartós munkavállalásképzésben maradás, a beilleszkedés, a problémák megoldása, konfliktusok kezelése érdekében. Személyre szabott szolgáltatások nyjtása az ügyfelek részére. Egyéni helyzet- és állapotfeltárás, képesség- és szükségletfelmérés, egyénre szabott fejlesztési tervegyéni akcióterv készítése. Szükség szerinti tájékoztatás munkaer-piaci lehetségekrl, önkormányzatok és munkaügyi szervezetek támogatásairól, a szolgáltatáshoz kapcsolódó jogszabályokról, támogatott képzésekrl, átképzésekrl, álláslehetségekrl. Gyakorlati segítségnyjtás álláskereséshez, munkavállaláshoz, képzésbe kerüléshez (önéletrajz írása, állásinterjra való felkészítés, tesztírásra felkészítés stb.). Képzési és munkavállalási lehetségek feltárása, munkaközvetítés, képzésbe irányítás. Az elhelyezkedést követen a munkában, illetve képzésben maradást segít szolgáltatási elemek 6 napig igénybe vehetk (utókövetés). 24

25 10 év a foglalkozási rehabilitációban Módszertan Aktuális munkaer-piaci információk nyjtása. Tájékoztatás a megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatban. Tájékoztatás a rehabilitációs hozzájárulásról, kiváltásának feltételeirl. Munkáltatók és munkavállalók igényeinek, elvárásainak egyeztetése. 4M adatbázis alapján a munkakörnek és a munkáltató elvárásainak megfelel elszrés. Adott munkakörre toborzás. Ügyfeleink megmaradt képességeire építve, lehetségeinkhez mérten kiválasztjuk az adott munkakörre alkalmas munkaert, figyelembe véve azt, hogy ügyfelünk a betöltend állást maradéktalanul el tudja látni. Csoportos behívás, tájékoztatók tartása. Önéletrajzok gyjtése, továbbítása a leend munkáltatóknak. Kiválasztott ügyfeleink esetében a munkavállaláshoz szükséges iratok összerendezése. Munkaer-közvetítés. Utókövetés, igény esetén az esetlegesen felmerül problémák kezelésében segítségnyjtás. 25

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31.

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31. A 4M program magyarországi gi gyakorlata Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ 2006. január 31. Magyarországi gi helyzetkép Foglalkoztatási arány: ~57 % Munkanélküliségi ráta: kisebb EU átlagnál Inaktivitási

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében!

Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében! Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében! A FONAVITA Nonprofit Kft. 2008-ban jött létre azzal a céllal, hogy a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységek támogatásával

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN Dr. Koltai Zoltán PhD, egyetemi docens (PTE FEEK) Dr. habil. Nemeskéri Zsolt, egyetemi docens (PTE

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

Szakmai Beszámoló 2011.

Szakmai Beszámoló 2011. Szakmai Beszámoló 2011. A Munkaesély Szövetség adatai: Szervezet neve: Munkaesély Munkaerő-piaci Szolgáltatók Szövetség Szervezet rövid neve: Munkaesély Szövetség Bejegyző végzés kelte: 2009.07.01 Bejegyző

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Szakmai Beszámoló 2013.

Szakmai Beszámoló 2013. Szakmai Beszámoló 2013. A Munkaesély Szövetség adatai: Szervezet neve: Munkaesély Munkaerő-piaci Szolgáltatók Szövetség Szervezet rövid neve: Munkaesély Szövetség Bejegyző végzés kelte: 2009.07.01 Bejegyző

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere (Az IPE 1997. és 1999. évi rendes közgyléseinek állásfoglalásai szerint) 1. A szolgáltatási és támogatási rendszer továbbfejlesztésének indokoltsága

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban Felsoktatási minségtérkép 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2012. április 26-27., Gödöll Hegyi-Halmos Nóra ELTE PPK OFI Felsoktatási

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata

A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata referencia intézményi tevékenységének bemutatása Budapest, 2011. január 27. Szombathely és Kistérsége

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája

Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája A Baranya megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve tapasztalatai a komplex rehabilitációban

Részletesebben

21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program

21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program 1a. számú melléklet 21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program (Ft) Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Civil Érték Egyesülettel együttműködési megállapodás

Részletesebben

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása Az év társadalomtudatos vállalkozása Magyarország 2007. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása Shadow ECOFIN - pénzügyi árnyékkonferencia Budapest, 2011. április 08-09. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés összege. TÁMOP 5.4.5-11/1 projektben rendezvényszervezői feladatok ellátása

Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés összege. TÁMOP 5.4.5-11/1 projektben rendezvényszervezői feladatok ellátása Szerződés iktatószáma, tipusa Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés összege K-1802/1/2012 DC Proper-PR Kft. TÁMOP 5.4.5-11/1 projektben rendezvényszervezői feladatok ellátása 8 125 460 Ft K-159/35/2013

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS 1. A szolgáltatás célja A megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedési számának növelése, illetve felkészítésük a munka világára,

Részletesebben

PRO-TEAM REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT.

PRO-TEAM REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT. PRO-TEAM REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT. Tranzitálható munkavállalók nyílt munkaerőpiaci kihelyezésének elősegítése 2014. január 30. Küldetésünk mottója: A befogadó társadalom alapja a diszkrimináció-mentességgel

Részletesebben

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Foglalkoztatás és önálló közlekedés Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Szociális foglalkoztatás 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet alapján A szociális foglalkoztatás

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

Egy jó gyakorlat bemutatása. (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései)

Egy jó gyakorlat bemutatása. (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései) Egy jó gyakorlat bemutatása (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései) A Guruló Műhely szakmai együttműködés a komplex rehabilitáció érdekében Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Részletesebben

HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI

HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. de miért dudál? HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI Szabóné Varga Valéria ORSZI Szociális Főigazgató-helyettes HOGY IS VAN EZ? - ORSZI VOLT VAN LESZ MUCSÖ OOSZI ORSZI?????NSZRH

Részletesebben

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Diplomán innen és diplomán túl Szent István Egyetem Gödöllő 2011. október 24. A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Kuráth Gabriella Németh Péter

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

A projekt bemutatása. Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK

A projekt bemutatása. Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK A projekt bemutatása Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK 1. Projektkörnyezet 2. A projekt céljai 3. Tanulságok 1. Környezet MEREK: Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

MEDDIG ÉR A 7 SZŰK ESZTENDŐ?

MEDDIG ÉR A 7 SZŰK ESZTENDŐ? HOGY IS VAN EZ? NRSZH MEDDIG ÉR A 7 SZŰK ESZTENDŐ? Szabóné Varga Valéria NRSZH főigazgató-helyettes MEDDIG ÉR A 7 SZŰK ESZTENDŐ? A FELADATOKAT VAGY A FINANSZÍROZÁST TEKINTVE? KESZTHELY, 2011. november

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

NTP-FTH SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ

NTP-FTH SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ NTP-FTH-15-0036 SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tartalom 1. A pályázati program lényege... 3 2. A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenysége... 3 3. A pályázatban megfogalmazott célok

Részletesebben

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra Kovács Ibolya BFKH RSZSZ igazgató Kovacs.ibolya@rszsz.nrszh.hu Tel: 323-6472 1. Alapfeladatok BFKH RSZSZ illetékessége

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

A PROJEKT CÉLJAINAK BEMUTATÓJA FELNTTKÉPZÉSI BÁZISKÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA ÉS HÁLÓZATÁNAK FEJESZTÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN.

A PROJEKT CÉLJAINAK BEMUTATÓJA FELNTTKÉPZÉSI BÁZISKÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA ÉS HÁLÓZATÁNAK FEJESZTÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN. FELNTTKÉPZÉSI BÁZISKÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA ÉS HÁLÓZATÁNAK FEJESZTÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN A PROJEKT CÉLJAINAK C ÉS S TEVÉKENYS KENYSÉGÉNEK NEK BEMUTATÓJA Dr. Dobos LászlL szló felnttk ttképzési

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA. 2009.június 1. 2010.május 31. 8 548 800. 2009.június 1. 2010.május 31. 8 689 200. 2009.június 1. 2010.május 31.

A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA. 2009.június 1. 2010.május 31. 8 548 800. 2009.június 1. 2010.május 31. 8 689 200. 2009.június 1. 2010.május 31. A SZERZŐDÉS SZÁMA A SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK A SZERZŐDÉS TÁRGYA K-4809/09 Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete (TOSINA Egyesület) 2009.június

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ - a rehabilitációs orvos gondolatai - Dr. Pettyán Ilona, Dr. Weinhoffer Judit HM ÁEK Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet A foglalkoztatási rehabilitáció Egy folyamat,

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg:

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg: Csak úgy tudunk megfelelni gyorsan változó környezetünknek, ha folyamatosan tervezünk és ismerünk minden lehetséget, mely nyitva áll elttünk. Newt Gingrich A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

Részletesebben

A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje

A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje Dr. Sass Judit Dr. Bodnár Éva Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet A kutatás célja A felsoktatásban

Részletesebben

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 A projekt bemutatása Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla Szakmai igazgató, projektmenedzser DDRFK Nonprofit

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban Ebédszünet 18 diányira 1 Többcélú közösségi terek fejlesztése 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban 2 Eddig Közösségi művelődés társadalomfejlesztési-, vidékfejlesztési

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

Együttműködés az IPOSZ és az Ipartestületek között - a Projekt a számok tükrében

Együttműködés az IPOSZ és az Ipartestületek között - a Projekt a számok tükrében TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül Együttműködés az IPOSZ és az Ipartestületek között - a Projekt a számok tükrében TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 számú

Részletesebben

Network Együttműködés - Tudástár - szakmai támogató hálózat kiépítése a Dél- Dunántúli Régióban TÁMOP /2-B

Network Együttműködés - Tudástár - szakmai támogató hálózat kiépítése a Dél- Dunántúli Régióban TÁMOP /2-B Network Együttműködés Tudástár szakmai támogató hálózat kiépítése a Dél- projekt eddigi tapasztalatai és további lehetőségei Gyurokné dr. Bódi Csilla (DDRFK) Szénássy Gábor projektmenedzser (BMGYK) A projekt

Részletesebben

Felsoktatási projekt. (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1

Felsoktatási projekt. (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1 Felsoktatási projekt (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1 Emlékszik? (1999) Quali-Társ Bt. 2 Elnyök Hallgatók A képzés gyakorlati vonatkozásainak ersítése a TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia üzletág

Részletesebben

Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors programvezet, a Nemzeti Pályaorientációs Tanács alapító titkára

Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors programvezet, a Nemzeti Pályaorientációs Tanács alapító titkára D szekció, Mobilitás: a mozgás és változás TéT-je a felsoktatásban Vitaindító szekció-eladás a pályamodellek és életpálya-tanácsadás témakörében 2011. április 21-22. programvezet, a Nemzeti Pályaorientációs

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

Család és munka Papon

Család és munka Papon TÁMOP-2.4.5-12/3 A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Család és munka Papon Pályázati azonosító: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0001

Részletesebben

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.1 PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A TÁMOP 1.1.1 program célja Az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Veszprém, Stromfeld A. u. 9/E 5/13 Veszprém, 2011. március

Részletesebben

Pályázatok - lehetőségek

Pályázatok - lehetőségek Pályázatok - lehetőségek Véleményezésre kiadott pályázatok TÁMOP 1.4.3-11/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Célja: A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív kezdeményezések,

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai

Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai 2009. Hajdúszoboszló Ráczné dr. Lehóczky Zsuzsánna FSZH Kutatási területek Makro elemzés 15 munkaügyi kirendeltség + munkatárs 40 önkormányzat

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Keszthelyi Tudás s Tér T

Keszthelyi Tudás s Tér T Keszthelyi Tudás s Tér T A legjobb dolgok is véget v érnek egyszer A projekt címec me... Keszthelyi Tudás Tér kialakítása a Goldmark Károly Művelődési Központban, a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű

Részletesebben