10 év a foglalkozási rehabilitációban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10 év a foglalkozási rehabilitációban"

Átírás

1 10 év a foglalkozási rehabilitációban 1 1

2 10 év a foglalkozási rehabilitációban A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja kiadványa. Készült az Emberi Erforrások Minisztériuma támogatásával. A kiadvány összeállításában részt vettek a 4M hálózat munkatársai. Szerkesztette: Juhász Anett 4M térségi koordinátor Selmeci Péter 4M tanácsadó elels kiadó: Borsos József igazgató Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Zalaegerszeg, 2012 Nyomda: Göcsej Nyomda Kft., Zalaegerszeg 2

3 10 év a foglalkozási rehabilitációban Tartalomjegyzék Elszó... 4 Bevezet... 5 Mi az a 4M?... 5 A kiadvány célja... 5 A 4M hálózat M kialakulása... 6 A hálózathoz vezet t... 8 álózati mködés...10 Módszertan...21 A 4M szolgáltatás folyamata...21 Munkavállalóknak nyjtott szolgáltatásaink...24 Munkáltatóknak nyjtott szolgáltatásaink...25 Eredmények...26 Eredmények összesítése a kezdetektl...26 tókövet vizsgálat...31 Költséghatékonyság vizsgálat...35 Megvalósító szervezetek...37 Köszönetnyilvánítás

4 10 év a foglalkozási rehabilitációban Elszó A foglalkozási rehabilitáció azon intézkedések összessége, amelyekkel az egészségkárosodott, megváltozott munkaképesség embereket igyekeznek a számukra megfelel munkához és keresethez juttatni, gy, hogy önmaguk és a társadalom számára hasznos tevékenységet folytathassanak. Célja a tartósan akadályozott emberek munkaer-piaci integrációját elsegít feltételek megteremtése. Ez jelenti egyik részrl az érintett emberek alkalmassá tételét a minél teljesebb érték foglalkoztatásra, másfell a munkáltatók befogadóvá tételét a megváltozott munkaképesség, egészségkárosodott emberek foglalkoztatása iránt. Ebben a folyamatban dönt jelentség az olyan munkahely, illetve munkakörülmények kialakítása, amelyek révén a fenti munkavállalók állapotuk romlása nélkül képesek tartósan munkát végezni, és biztosított ebben a tevékenységben az elrehaladásuk is. A foglalkozási rehabilitációra a társadalomnak gazdasági és esélyegyenlségi okokból egyaránt törekednie kell költségvetési kiadás csökkentés és az Európai Uniós normákhoz igazodó jogszabályi kötelezettség vonzata miatt. Ezek értelmében fontos feladat az egyének korai és biztonságos munkahelyre visszatérésének elsegítése, melyben jelents szerepet vállal a 4M szolgáltatás. A 4M Hálózat által megvalósított szolgáltatási folyamatban a munkavállalói és munkáltatói igények felmérésre kerülnek, megersítést kapnak, valamint megtörténik ezek összhangba hozatala. Amennyiben szükséges különböz partnerszervezetek is bevonásra kerülnek a célok elérése érdekében. A Kiadvány a 4M szolgáltatást megvalósító civil szervezetek és a szolgáltatásban dolgozó munkatársak 10 éves tevékenységét jeleníti meg. 4

5 10 év a foglalkozási rehabilitációban Bevezet Mi az a 4M? A 4M szolgáltatás célja a megváltozott munkaképesség, illetve fogyatékos személyek foglalkoztathatóságának elsegítése a nyílt munkaer-piacon való elhelyezkedés érdekében, valamint elfogadó, befogadó jelleg társadalmi környezet és szemlélet kialakítása. A 4M szolgáltatás célcsoportjába tartozik az a munkavállalási kor megváltozott munkaképesség ésvagy fogyatékos személy, aki egészségkárosodását érvényes szakvéleménnyel ésvagy határozattal igazolni tudja. A 4M programról röviden: A brit Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium, valamint a magyar Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium közös támogatásával november 01-jén kísérleti program indult Zala megyében Nagykanizsán és Zalaszentgróton. A programot megvalósítók köre évrl évre bvült, jelenleg 13 megyében, 20 helyszínen, 14 szervezet, 48 tanácsadóval mködteti a 4M szolgáltatást. Állásfeltárással, álláskeresésre-, munkavállalásra való felkészítéssel, munkaerközvetítéssel foglalkozunk. Célunk az egészségkárosodott személyek részére, az egyéni igények, képességek és lehetségek figyelembe vételével, segítség nyjtása a nyílt munkaer-piacon való tartós elhelyezkedésükben. Lényeges a munkáltatók és munkavállalók elvárásainak egyeztetése. Magas ügyfélszámmal rendelkezünk, mely a munkáltatók számára nagy választási lehetséget biztosít. Partnerszervezeteink segítségével hatékonyabb és szélesebb kör szolgáltatásokat tudunk nyjtani. A kiadvány célja A kiadvány célja a központilag finanszírozott 10 éves 4M alternatív munkaer-piaci szolgáltatás tevékenységének bemutatása, a 4M hálózat és maga a szolgáltatás fejldésének, mködésének, számszer és szakmai eredményeinek ismertetése. A foglalkozási rehabilitációban eltöltött 10 év rövid összefoglalása, a kezdeti kísérleti szakasztól a jelenlegi hatékonyan és példaértéken mköd hálózatig. Cél egyrészt a jó példák, kiemelked sikerek megosztása a 4M-rl szóló információkon, objektív tényeken keresztül a Tisztelt Olvasókkal kedves gyfeleinkkel, együttmköd Munkáltatóinkkal, Partnereinkkel ; másrészt a pozitív élmények, tapasztalatok összegyjtése a szolgáltatást támogató és gesztoráló Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Munkatársai, a szolgáltatást megvalósító Szervezetek ezeti és a szolgáltatásban elkötelezetten dolgozó Tanácsadók számára; harmadrészt cél a fentiekkel alátámasztani a szolgáltatás létjogosultságát, társadalmi hasznosságát. 5

6 10 év a foglalkozási rehabilitációban A 4M hálózat Fontosabb mérföldkövek a 4M életében Megállapodás a brit-magyar minisztériumok között Tárcaközi Bizottság felállása augusztus Pályázati felhívás Kísérleti program megvalósulása (Nagykanizsa, Zalaszentgrót helyszínek) november február. tanácsadó tréning a brit képzkkel Konferencia: Brit-Magyar Rehabilitációs Program konferenciája Kehidakustány A történet 1999-ben kezddött. Egy és között végzett kutatás eredményeként alakult ki egy kísérleti projekt tervezete. Az akkori brit Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium és magyar Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium között született megállapodás értelmében a brit fél biztosította a felkészít képzést a kísérleti projektben, a magyar fél pedig a helyi szolgáltatás nyjtásának finanszírozását vállalta. A program kezdetben régiós kiterjesztés megvalósítással indult Nyugat- unántli Régió (Zala- as és Gyr-Moson-Sopron megye), melynek gesztora Zala megye volt, de 2002 tavaszán realizálódott, hogy a projekt egy minta megyében Zala megyei helyszínekkel (Nagykanizsa, Zalaszentgrót) kerül megvalósításra, melynek eredményei majd alapul szolgálnak a program késbbi országos elterjesztéséhez novemberében indult el a program a Zala megyei két helyszínen a Zala Megyei Munkaügyi Központ gesztorálásával. Kísérleti program november április Az együttmköd brit képz és tanácsadó partner The Back to Work Company innovatív eljárásainak adaptálása a magyar munkaer-piaci viszonyokhoz, a fogyatékosmegváltozott munkaképesség emberek megmaradt munkaképességeinek feltárásával; a meglév munkaer-piaci eszközök hatékony felhasználása a munkaügyi központok, állami, önkormányzati intézmények, civil szervezetek és vállalkozások tevékenységének, szolgáltatásainak összehangolt mködtetésével; olyan személyes munkaer-piaci szolgáltatást nyjtó csoportok kialakítása, melyek alkalmasak lesznek más régiók szakembereinek képzésére. 6

7 10 év a foglalkozási rehabilitációban A 4M hálózat összehangolt szolgáltatásokkal demonstrálni minden Magyarországon él fogyatékos embert, mellyel a foglalkoztatási lehetségek javíthatók; létrehozni egy olyan képzett és tapasztalt szakembergárdát, amely a szolgáltatás országos kiterjesztését segíti majd el; a foglalkoztathatóságot elsegít j szolgáltatási módszerek alkalmazása a már meglév munkaer-piaci eszközök hatékony és innovatív felhasználásával. munkaképes kor, gazdaságilag inaktív, megváltozott munkaképességfogyatékos, rokkantsági nyugdíjban, ill. nyugdíjszer ellátásban, járadékban részesül, munkaviszonyban nem álló emberek F alapelvek brit tanácsok: Gyámkodás helyett jogszerség Kötelezés helyett ösztönzés Segély helyett munka Elkülönítés helyett integráció Emberbaráti jó-szolgálat helyett ésszerség rága programok, képzések helyett a meglév képességekre, lehetségekre épít személyre szabott megoldások A Nagykanizsán és Zalaszentgróton megvalósított fél éves kísérleti program tapasztalatai és a Back to Work Company által megtartott képzési modulok tanulságai összegzésre kerültek, ez adta meg az alapot a folyamatos továbbfejlesztéshez. A kidolgozott csomag egyrészt tmutató a szolgáltatás fejlesztéséhez, másrészt gyakorlati segédanyag a tanácsadók számára, valamint felhasználható a 4M szolgáltatásba bekapcsolódó j tanácsadók képzése, a szolgáltatás j helyszíneken történ bevezetése során. A sikeres kísérleti program befejezése után a Zala Megyei Munkaügyi Központ a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium koordinálásával meghívásos pályázati felhívást hirdetett meg a programot megvalósító 2 civil szervezet számára a program további egy éves (2003. május április 30.) folytatására. 7

8 10 év a foglalkozási rehabilitációban A 4M hálózat Ah Fontosabb mérföldkövek a 4M életében A program további megvalósítása (Nagykanizsa, Zalaszentgrót helyszínek) Megyei kiterjesztés a program több helyszínen történ megvalósítására (Keszthely, Zalalöv, Zalaegerszeg helyszínek) október. tanácsadó tréning a brit képzkkel február Csapatépítés Kehidakustány Bvítés további három megyében (Pécs, Kaposvár, Gyr helyszínek) május M Trénerképzés jnius-december I. 4M Tanácsadóképzés Zalaegerszeg jnius Konferencia: 4M program bemutatása Budapest A program folytatása a keszthelyi, zalalövi és zalaegerszegi helyszíneken október Csapatépítés Keszthely A program folytatása az eddigi összes megvalósítási helyszínen (Nagykanizsa, Zalaszentgrót, Keszthely, Zalalöv, Zalaegerszeg, Pécs, Kaposvár, Gyr) A pályázatfinanszírozás összefuttatása Bvítés további két megyében (Pest, Balassagyarmat helyszínek) 2005-tl 2010-ig Szolgáltatásfejlesztési tevékenység 2005-tl 2 térség: szaki és éli Térség Térségi találkozók bevezetése augusztus-október II. 4M Tanácsadóképzés Zalaegerszeg október-december Szervezetfejlesztési képzés november Konferencia: Nemzetközi Rehabilitációs Konferencia Cardiff január Nemzetközi konferencia - Budapest március 1-3. Csapatépítés - Harkány 2003-tól egyrészt adott volt a program folytatásának lehetsége, másrészt elindult, kezdetben a megyei szint Zala megyét lefed, majd az országos, más megyékre kiterjed bvítés májusától három j megyében sikerült elindítani a programot: Baranya megyében, Pécsett, Somogy megyében Kaposváron, illetve Gyr-Moson-Sopron megyében, Gyrben. 8

9 10 év a foglalkozási rehabilitációban A 4M hálózat Megszervezésre került az I. 4M Tanácsadóképzés a tapasztalatok átadása céljából augusztusában jabb két megye csatlakozott a programot megvalósítók közé, Pest megye rd és Nógrád megye Balassagyarmat helyszínekkel tl a program több helyszínen történ mködése miatt bevezetésre kerültek a Térségi találkozók, melynek célja az információáramlás biztosítása, valamint, hogy az egyes helyszíneken hasonlóan valósuljanak meg a szolgáltatások. Elkezddött a szolgáltatásfejlesztési tevékenység a módszertan egységesítése, fejlesztése érdekében. Célja, hogy a 4M egységes mködtetéséhez szükséges alapelvek, standardok, minségirányításai rendszer használatát elsegítse, ersítse, továbbá, hogy a tanácsadók számára a szakmai munka megkönnyítése érdekében a tapasztalatokra épül, használható segédanyagok készüljenek az aktuális jogszabályok figyelembe vételével. Szervezetfejlesztési képzésen vehettek részt a programban dolgozó munkatársak, melynek célja, hogy a résztvevk megismerték a szervezetfejlesztés elméleti alapjait, felmérjék a 4M program aktuális szervezeti és szakmai állapotát, felismerjék az aktuális ersségeket, nehézségeket, lehetségeket. Megtörtént a nehézségek elemzése és értelmezése. A képzés során meghatározásra kerültek a 4M missziója, a program alapértékei, az alaptevékenységek szolgáltatások, a programban meglév munkakörök, feladatok és felelsségi körök, a 4M struktra, a társadalmi jövkép, valamint a jövbeli stratégia kidolgozása. A program megvalósítását szünet nélkül biztosító pályázatok idtartamát el sikerült összefuttatni. Minden megvalósító helyszín vonatkozásában ekkor ért véget az aktuális pályázat lebonyolítása és ettl az idponttól, tl egységesen kerültek kiírásra a 4M pályázatok. A finanszírozás folyamatos biztosítása adta meg a lehetséget és az alapot arra, hogy a 4M-et a késbbiekben nem programként, hanem szolgáltatásként kezeljük. A finanszírozás ugyan továbbra és jelenleg is programszer, azonban a 4M által végzett tevékenység ettl független, a célcsoportok igényeire, elvárásaira és szükségleteire reagáló folyamatosan elérhet, egységes szakmai alapelvek és standardok mentén mköd szolgáltatás. Ezen egységes szakmai alapelvek és standardok, valamint az egységes módszertan kötelez használata segítette hozzá a megvalósító civil szervezeteket a hálózati formában történ mködéshez. A Nyugat-dunántli Regionális Munkaügyi Központ, jelenleg Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2006 novemberében beadta a 4M védjegyoltalom bejegyzése iránti kérelmét a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz, mely 2007 októberében kihirdetésre is került a Szabadalmi Közlöny és édjegyértesítben. 9

10 10 év a foglalkozási rehabilitációban A 4M hálózat Fontosabb mérföldkövek a 4M életében Bvítés két megyében (Székesfehérvár, Veszprém helyszínek) A finanszírozás összefuttatása III. 4M Tanácsadóképzés Csapatépítés Szeleste éves 4M konferencia Veszprém éves 4M konferencia Pécs Bvítés egy megyében (Eger helyszín) IV. 4M Tanácsadóképzés Szervezetvezeti találkozó Gánt M Védjegyoltalom Csapatépítés Balatongyörök Szervezetvezeti találkozó Zalaszentgrót Bvítés négy megyében (Szombathely, Szolnok, Nyíregyháza, Miskolc helyszínek) tl 3 térség: szak-nyugati, Dél-nyugati, szak-keleti Térség V. 4M Tanácsadóképzés Szervezetvezeti találkozó Zalalöv Szervezetvezeti találkozó Balassagyarmat Csapatépítés Zalakaros Szervezetvezeti találkozó Zalaegerszeg Folytatásos pályázat Nincs bvítés Szervezetvezeti találkozó Zalaegerszeg VI. kihelyezett 4M Tanácsadóképzés Szervezetvezeti találkozó Pécs Folytatásos pályázat Nincs bvítés Szervezetvezeti találkozó Székesfehérvár VII. kihelyezett 4M Tanácsadóképzés Szervezetvezeti találkozó Gyr Közös térségi találkozó rd Szervezetvezeti találkozó Miskolc VIII. kihelyezett 4M Tanácsadóképzés Folytatásos pályázat IX. 4M Tanácsadóképzés Szervezetvezeti találkozó Nyíregyháza 10

11 10 év a foglalkozási rehabilitációban A 4M hálózat A hálózati mködés alapja, a 4M célcsoportok számára a 4M szolgáltatás nyjtása a megfogalmazott céloknak megfelelen egységes standardok mentén egységes munkafolyamatokkal, képzett tanácsadók segítségével történik. Egységes szolgáltatásnyjtás Egységes adminisztráció és nyilvántartások Gyorsabb információáramlás Könnyebb tapasztalatcsere A koordináció lényege, hogy biztosítja az egységes módszertan alkalmazását, a standardok betartását, az egységes munkafolyamatokat, a folyamatos ellenrzést és visszacsatolást, a beszámolást az állami gesztor felé. A gesztorszervezet, a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja végzi a szakmai és pénzügyi ellenrzést, az állami felügyeletet. 11

12 10 év a foglalkozási rehabilitációban A 4M hálózat A 4M szolgáltatás jelenleg 13 megyében, 20 helyszínen, 14 civil szervezetnél, 48 4M tanácsadóval mködik, mindez 3 térségben egy-egy f térségi koordinátorral, valamint egy f hálózati koordinátorral. Dél Alba Caritas Hungarica 10. Gondoskodás Közhaszn 1. FONAVITA Nonprofit Kft. Alapítvány Egyesület Pécs Székesfehérvár Balassagyarmat, Salgótarján 3 tanácsadó 3 tanácsadó 4 tanácsadó, 1 térségi koordinátor 2. Ki-Látás Közhaszn Alapítvány Kaposvár 3 tanácsadó, 1 térségi koordinátor 3. Gondoskodás Alapítvány Zalalöv, Zalaegerszeg, Lenti 5 tanácsadó 4. Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Nagykanizsa, Keszthely, Zalaszentgrót 7 tanácsadó, 1 hálózati koordinátor 6. Regionális Szociális Forrásközpont Kft. Szombathely 2 tanácsadó 7. Napra-Forgó Nonprofit Kft. rd, Budapest 4 tanácsadó 8. Magyar Máltai Szeretetszolgálat NYDR Központ Gyr 3 tanácsadó, 1 térségi koordinátor 9. letet Segít Alapítvány Veszprém 2 tanácsadó 11. Béthel Alapítvány Békéscsaba 2 tanácsadó 12. Pro-Team Rehabilitációs Nonprofit Kft. Nyíregyháza 2 tanácsadó 13. Önálló Másság letminség Fejleszt Alapítvány Miskolc 2 tanácsadó 14. Jász-Nagykun-Szolnok Megye ESLY Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont Szolnok 2 tanácsadó 12

13 10 év a foglalkozási rehabilitációban A 4M hálózat 4M Tanácsadóképzés Koordinátori értekezletek Térségi megbeszélések Szervezetvezeti találkozók Bels képzések - Jelnyelvi tanfolyam - Konfliktuskezel tréning - Kiégés elleni tréning - Álláskeresési technikák trénerképzés - Szupervízió - Csapatépítés 4M adatbázis mködtetése 4M filmek készítése 4M honlap mködtetése Szolgáltatásfejlesztés A 4M alapképzés f célja a 4M tanácsadók felkészítése, hogy a 4M módszer elsajátításával eredményesen segítsék a megváltozott munkaképesség álláskeresket lehetleg az elsdleges munkaer-piacra való elhelyezkedésükben és hatékony beilleszkedésükben. Az j tanácsadók számára kötelez 4M tanácsadóképzés a módszertan megismerése mellett biztosítja a szolgáltatás nyjtásához szükséges jogszabályi, munkaer-piaci és a célcsoportra vonatkozó ismereteket. Az alapképzés a szolgáltatás elindításával párhuzamosan, vagy j tanácsadók alkalmazása esetén történik. A képzési tematika segíti a szolgáltatási folyamat kiépítését. Az alapképzés befejeztével a tanácsadók rendelkeznek azzal a felkészültséggel, amely lehetvé teszi a szolgáltatás teljes kör nyjtását. 13

14 10 év a foglalkozási rehabilitációban A 4M hálózat A havi szinten mköd koordinátori értekezletek alkalmával a 4M hálózat egészét érint stratégiai kérdések megbeszélésen kívül lehetség nyílik a visszajelzésre az egyes helyszínek munkájáról, a felmerül nehézségek, javaslatok megbeszélésére; az információcserére, az aktuális kérdések megvitatására, a havi térségi találkozók napirendi pontjainak egyeztetésére. A koordinátori értekezleteket követik minden napban a térségi megbeszélések, melyen az adott térségben dolgozó összes tanácsadó részt vesz. A 4M tanácsadókkal közösen egyeztetésre kerülnek az aktuális információk, feladatok, határidk; a tanácsadók beszámolnak az elért eredményekrl, a különböz programokról; megtörténik a felmerül nehézségek megbeszélése, megoldási javaslatok keresése, gyakorlati tapasztalatok átadása. Beszámoló a koordinátori értekezleten elhangzottakról - Aktuális információk - Aktuális feladatok, felelsök, határidk - Várható nehézségek, változások - Különböz témákban javaslatok gyjtése Tervezett és tényleges eredmények ismertetése - Kimagasló, kiemelked eredmények és ezek okai - Nehézségek, problémák javaslatok - Tervek a következ napra vonatkozóan Beszámoló rendezvényekrl, képzésekrl tapasztalatok, információk átadása Esetlegesen küls szakmai eladók meghívása Szolgáltatásfejlesztés kiscsoportos munkavégzés keretében konkrét feladatok kidolgozásában A találkozók arra is alkalmat adnak, hogy a különböz helyszíneken dolgozó tanácsadók jobban megismerjék egymást, illetve segítség egymás munkáját, valamint nem utolsó sorban csapatépít jelleg. 14

15 10 év a foglalkozási rehabilitációban A 4M hálózat Lehetség szerint minden évben megrendezésre kerül a szolgáltatást megvalósító szervezetek vezetinek találkozója. Minden civil szervezet saját tevékenységeivel, kapcsolataival ersíti, kiegészíti a szolgáltatást. A 4M tanácsadók részére a gesztorszervezet a siket és nagyothalló ügyfelekkel való kommunikációt segít alapfok jelnyelvi tanfolyam elvégzését biztosította a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének segítségével. Célja az asszertív kommunikáció elméleti és gyakorlati ismertetése, kezdeményez és konfliktuskezel képességek fejlesztése. Feladata a résztvevk én-ersítése, konfliktusszituációk elemzése, megoldási módozatok kidolgozása. Eredménye: hatékonyabb viselkedés, asszertívebb problémamegoldás, hatékonyabb konfliktuskezelés. 15

16 10 év a foglalkozási rehabilitációban A 4M hálózat A kiégés jelensége a segít szakmákban egyre több nehézséget okoz a segítk és az ket alkalmazó szervezetek számára. kiégési tünetek kezelésében. A tréning tanácsadóknak segítséget nyjt önmaguk mélyebb megismerésében, a munkájukban felmerül nehézségek könnyebb feldolgozásában, az gynevezett Tanácsadói igény alapján szervezdött a tréning annak érdekében, hogy a 4M szolgáltatás minél szélesebb kör segítséget tudjon nyjtani a hozzá forduló ügyfelek számára. 1. Trénerképzés 2. Álláskeresési technikák tréningmodul összeállítása 3. Tréning megtartásának gyakorlása 16

17 10 év a foglalkozási rehabilitációban A 4M hálózat A segít foglalkozás szakembereknek szükségük van személyiségük karbantartására. A 4M program tanácsadói részére a speciális célcsoporttal való foglalkozás során a napi feladatokból fakadó problémák megbeszélése, feldolgozása a Magyar Szupervizorok Társasága tagjai közé tartozó szakemberek vezetésével tartott akkreditált képzésen (szakmai személyiségfejleszt módszer) valósult meg. A szupervíziós képzések 4M hálózati szinten zajlottak 4 csoportban, Budapest, Veszprém, Zalaegerszeg, Kaposvár helyszíneken. A csapatépít tréning a 4M hálózatban dolgozó munkatársak egymás közötti kommunikációjának ersítése, bels hálózatépítés céljából megszervezett képzés. munkát és elsegíti az egységhez tartozás megélését. Célja, hogy a közös élményeken keresztül személyes kapcsolatok épüljenek ki, mélyüljenek el, mely megkönnyíti a jövbeli kommunikációt, szakmai A 4M hálózat gesztorszervezete kidolgoztatott egy nyilvántartó adatbázist a helyszínek munkájának megkönnyítése, az adatok tárolása, kezelése és lekérdezése érdekében. A 4M adatbázis három f részbl áll: az ügyfelekkel, a munkáltatókkal és a partnerekkel történ minden kapcsolattartás, minden szolgáltatási elem megvalósulásának rögzítésére szolgál. Könnyen áttekinthetek benne az egyes ügyfelek, egyes munkáltatók és egyes partnerek eseménynaplói. A különböz lekérdezési lehetségek segítséget nyjtanak idszaki statisztikák, grafikonok készítéséhez, a szrések megkönnyítéséhez. 17

18 10 év a foglalkozási rehabilitációban A 4M hálózat A filmek f célja, hogy a munkáltatói körben esetlegesen meglév negatív sztereotípiákat megtörje a megváltozott munkaképesség személyek foglalkoztatásával kapcsolatban. A 4M hálózat gesztorszervezete címen honlapot mködtet egyrészt az aktuális információk közzététele, másrészt a célcsoportok számára a naprakész tájékoztatás céljából. 18

19 10 év a foglalkozási rehabilitációban A 4M hálózat A szolgáltatásfejlesztési tevékenység által biztosított egyrészt, hogy a 4M hálózat egységes mködtetéséhez szükséges alapelvek, standardok, minségirányítási rendszer és módszertan legyen használatban, valamint, hogy a szakmai tevékenység folyamatosan igazodjon az esetleges jogszabályi, környezeti változásokhoz, a célcsoport igényeihez; másrészt, hogy olyan szakmai segédanyagok készüljenek a tanácsadók bevonásával és tapasztalataik felhasználásával, melyek a mindennapi munkavégzést könnyítik meg. A a 4M hálózat egységes és hatékony mködése, a tanácsadók tapasztalatainak, fejlesztési elképzeléseinek beépítése, a tanácsadók képességeinek hasznosítása, magas szakmai elvárásoknak megfelel 4M hálózat mködtetése, minségi szolgáltatás nyjtása, az eredmények ellenrzésének és visszacsatolásának kidolgozása, a folyamatos fejlesztés. Tréneri Kézikönyv Tanácsadói Kézikönyv Minségirányítási Kézikönyv 4M kiadvány: 1 Program - 2 Régió - 3 Célcsoport - 4M - 5 v a foglalkozási rehabilitáció szolgálatában Álláskeresési technikák tréning tréneri segédanyag Álláskeresési Információs Kalauz Munkahelyi etikett Hasznos tudnivalók megváltozott munkaképesség, fogyatékossággal él álláskeresknek Munkáltatóknak szóló tájékoztató füzet Arculati Kézikönyv Hatástanulmány a központi alternatív munkaer-piaci szolgáltatásokról 19

20 10 év a foglalkozási rehabilitációban Segédanyag az ügyfelek mélyebb megismeréséhez Tájékoztató anyag az akkreditációs eljárásról, annak folyamatáról Kitöltési tmutató az ügyfelek számára a komple minsítési eljárás lefolytatásához, valamint az ellátás megigényléséhez Tájékoztató anyag a rehabilitációs hozzájárulásról Szakmai szolgáltatásfejlesztési tevékenység: Adminisztráció, papíralap dokumentáció egységesítése Havi statisztikák és idszaki beszámolók szempontrendszerének egységesítése Elektronikus nyilvántartás (4M adatbázis) bevezetése, felülvizsgálata, aktualizálása Az esetlegesen jonnan bevezetésre kerül adatszolgáltatás értelmezése, a kitöltéshez segédanyagok készítése Elégedettségi felmérések készítése ügyfelek, munkáltatók, tanácsadók körében, majd ezek alapján a szolgáltatásfejlesztés irányának meghatározása A 4M szolgáltatás minségi mutatóinak kidolgozása PR anyagok egységesítése 4M tájékoztató kisfilmek tartalmának összeállítása 4M honlap (www.megvaltozott.hu) mködtetése, aktualizálása A 4M módszertan felülvizsgálata, a szolgáltatás célcsoport igényeihez, munkaer-piaci környezethez, aktuális elvárásokhoz, jogszabályi változásokhoz való folyamatos igazítása 20

21 10 év a foglalkozási rehabilitációban Módszertan 2 21

22 10 év a foglalkozási rehabilitációban Módszertan Célja: Célcsoportok megszólítása Együttmköd ügyfélkör kialakítása Együttmköd munkáltatói kör kialakítása Együttmköd partneri kör kialakítása A megváltozott munkaképesség, fogyatékos emberekkel, munkáltatókkal és küls segít szervezetekkel személyes kapcsolatfelvétel. Naprakész információk kezelése és nyjtása, jogszabályi tájékoztatás. Az Együttmködési megállapodás megkötése az ügyfelekkel. Célja: Az ügyfél esetében a munkára kész állapot elérése A munkáltató esetében az elvárások, lehetségek megismerése A partnerekkel együttmködés a célok megvalósítása érdekében Az ügyfelek egyéni képességeinek, szükségleteinek, foglalkoztatási nehézségeinek feltárása. Személyre szóló fejlesztési terv készítése és megvalósítása az ügyfelekkel közösen. Kapcsolatok ápolása a célcsoporttal. Információs csatornák kialakítása és elérhetségének biztosítása; rehabilitációs eszközök és támogatások bevonása a foglalkoztatás elkészítésébe. Egyéni vagy csoportos álláskeresési technikák nyjtása, önéletrajz írása, segítségnyjtás a foglalkoztatáshoz szükséges dokumentumok összekészítésében, ehhez kapcsolódóan a hivatali ügyintézésben. 22

23 10 év a foglalkozási rehabilitációban Módszertan Az ügyfelek képességeibl, igényeibl kiindulva különböz álláslehetségek feltárása. Ügyfél egyéni képességei, elvárásai Munkáltató(k) keresése Állásfeltárás Közvetítés Munkáltató - ügyfelek elvárásainak összevetése Munkáltatói elvárások felmérése Munkáltatók elvárásaiból kiindulva a meglév ügyfélkör alapján közvetítés. Munkáltató elvárásai Bevont ügyfelek közül szrés, kiválasztás Közvetítés Munkáltatók elvárásaiból kiindulva, amennyiben az ügyfélkörben nincs az adott munkakörre alkalmas ügyfél, toborzásra van szükség. Munkáltató elvárásai Toborzás, hirdetés Új ügyfelek egyéni képességeinek, szükségleteinek, elvárásainak felmérése Közvetítés Munkáltató - ügyfelek elvárásainak közvetítése Célja: Tájékozódás a helyi munkaer-piacról Kereslet kínálat összehangolása 23

24 10 év a foglalkozási rehabilitációban Módszertan Munkahelel A munkáltatókkal való rendszeres kapcsolattartás, üres álláshelyek feltárása a rehabilitációban érintett személyek foglalkoztatása érdekében. lehe ela A képz intézményekkel való rendszeres kapcsolattartás, képzési lehetségek feltárása a rehabilitációban érintett személyek képzésbe kerülése érdekében. Munkake elhele Az ügyfelek elhelyezése a nyílt munkaer-piacon. foglalkoztatásának elsegítése, e n ke kel Az ügyfelek szakmát adó képzésbe kerülésének elsegítése. ke akaa Célja: A tartós elhelyezkedés, a munka megtartása, a képzésben maradás elsegítése A munkáltatók véleményének, tapasztalatainak megismerése Az ügyfelek munkahelyi elégedettségének visszajelzése ke Az elhelyezett és képzésbe került ügyfelek utókövetése a tartós munkavállalásképzésben maradás, a beilleszkedés, a problémák megoldása, konfliktusok kezelése érdekében. Személyre szabott szolgáltatások nyjtása az ügyfelek részére. Egyéni helyzet- és állapotfeltárás, képesség- és szükségletfelmérés, egyénre szabott fejlesztési tervegyéni akcióterv készítése. Szükség szerinti tájékoztatás munkaer-piaci lehetségekrl, önkormányzatok és munkaügyi szervezetek támogatásairól, a szolgáltatáshoz kapcsolódó jogszabályokról, támogatott képzésekrl, átképzésekrl, álláslehetségekrl. Gyakorlati segítségnyjtás álláskereséshez, munkavállaláshoz, képzésbe kerüléshez (önéletrajz írása, állásinterjra való felkészítés, tesztírásra felkészítés stb.). Képzési és munkavállalási lehetségek feltárása, munkaközvetítés, képzésbe irányítás. Az elhelyezkedést követen a munkában, illetve képzésben maradást segít szolgáltatási elemek 6 napig igénybe vehetk (utókövetés). 24

25 10 év a foglalkozási rehabilitációban Módszertan Aktuális munkaer-piaci információk nyjtása. Tájékoztatás a megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatban. Tájékoztatás a rehabilitációs hozzájárulásról, kiváltásának feltételeirl. Munkáltatók és munkavállalók igényeinek, elvárásainak egyeztetése. 4M adatbázis alapján a munkakörnek és a munkáltató elvárásainak megfelel elszrés. Adott munkakörre toborzás. Ügyfeleink megmaradt képességeire építve, lehetségeinkhez mérten kiválasztjuk az adott munkakörre alkalmas munkaert, figyelembe véve azt, hogy ügyfelünk a betöltend állást maradéktalanul el tudja látni. Csoportos behívás, tájékoztatók tartása. Önéletrajzok gyjtése, továbbítása a leend munkáltatóknak. Kiválasztott ügyfeleink esetében a munkavállaláshoz szükséges iratok összerendezése. Munkaer-közvetítés. Utókövetés, igény esetén az esetlegesen felmerül problémák kezelésében segítségnyjtás. 25

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban I. Bevezetés: kutatási cél, definíciók Kutatásunk célja, hogy az azonosságok és különbségek feltárásának eszközével összehasonlítsuk

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15.

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15. A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci (re)integrációját elősegítő szolgáltatások leírása és a szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezetek vizsgálata, típusalkotása Kutatási zárótanulmány

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére 1 Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatása gazdasági

Részletesebben

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel.: 445-05-35 Tel./Fax: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu /2010. Az Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÉS A FELNTTKÉPZÉSI

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KIEMELTEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Közhasznúsági jelentés 2004. év Részei: Számviteli beszámoló Közhasznúsági eredménykimutatás Költségvetési támogatás felhasználása Vagyon felhasználásával

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai PROJEKTZÁRÓ KIADVÁNY Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő

Részletesebben

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június NAIH nyilvántartási szám: 40689 JELENTÉS az AJB-2618/2012. számú ügyben Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória 2012. június Jelentés az AJB 2618/2012. számú ügyben Az eljárás megindítása Az idei

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2008 2011

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2008 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2008 2011 SOPRON 2008 Nyugat-magyarországi Egyetem, Intézményfejlesztési Terv 2008-2011 Készült a felsoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 151.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS Gyakorlati ismeretek tára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Semmit Rólunk Nélkülünk az értékmódszertan alkalmazása a fogyatékos emberek életét segít szociális szolgáltatások fejlesztésében

Semmit Rólunk Nélkülünk az értékmódszertan alkalmazása a fogyatékos emberek életét segít szociális szolgáltatások fejlesztésében Fodor-Gál Valéria 1 - Kemény Péter 2 : Semmit Rólunk Nélkülünk az értékmódszertan alkalmazása a fogyatékos emberek életét segít szociális szolgáltatások fejlesztésében Absztrakt Az utóbbi évtizedekben

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ 1 Farkasné Jakab Eszter - Horváth Péter - Mészáros Andrea Nagy Janka Teodóra - Petróczi Ferenc - Sima Ferenc - Szellő János 2 A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ Szekszárdi Szociális MűhelyTanulmányok

Részletesebben

LÁBATLAN VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK

LÁBATLAN VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK LÁBATLAN VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009 évi FELÜLVIZSGÁLATA Szerkesztette: Vénusz Zoltánné szoc.pol. feladó Tartalom Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció... 3 A nemek szerinti

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Támogató szolgálatának az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 4/2008.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA 2 I. Bevezetés 1. A stratégia célja A korszer társadalmi bnmegelzés szellemében megfelel keretet biztosítson Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja Szociális képzések rendszerének modernizációja TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 kiemelt projekt A kiadvány a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 Szociális képzések rendszerének

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2003-2007.

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2003-2007. VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM 8900 Zalaegerszeg Göcseji út 16. Pf.: 353. Telefon: 92/596-445 Telefon/Fax: 92/314-544 OM azonosító: 040693 E-mail: varosikoll@mail.datanet.hu VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

Részletesebben