TÁMOP / IMPULZUS Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005 IMPULZUS Program"

Átírás

1 TÁMOP / IMPULZUS Program Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés November Budapest

2 Mi a projekt? Hogyan épül a pályázat Hajózni kell! Behatárolt (tól-ig) ideig tartó összetett folyamat Összetett, mert sokféle tevékenységből áll Terv szerint épül fel Misszió stratégia programok fenntarthatóság A pályázati dokumentáció alapos ismerete

3 A projektek sikeres megvalósításának záloga - Kell egy csapat a motivátor a csapatszellem fenntartója a precíz a határidők felelőse a gyakorlatias a problémák megoldásában játszik szerepet a kritikus a csoport lelkiismerete az adminisztrátor aki a projekttel kapcsolatos ügyintézést végzi

4 A jó projektmenedzser vezetői készségek a projektcsapat összetartásához, a feladatok kiosztásához problémamegoldó készség a felmerülő nehézségek optimális kezeléséhez stressz kezelése saját maga és a csapattagok esetében érzékenység a csoporton belüli feszültségek kezeléséhez motiválókészség a projektcsapat folyamatosan jó teljesítményének eléréséhez hitelesség, megbízhatóság a kapcsolattartás és a bizalom alapja csoporton belül és a külvilág felé egyaránt kompromisszumkészség a vitás helyzetek megoldásához tárgyalókészség a partnerek közti érdekegyeztetéshez illetve a projekt belső és külső környezete közti kapcsolattartáshoz folyamatos elérhetőség a projekt zökkenőmentes lebonyolításához

5 Projekt-tervezési módszerek SWOT elemzés Problémafa Célfa elemzés Érintettek elemzése (Stakeholder analízis) Személyek és személyek csoportjai amelyeket ÉRINT akiknek ÉRDEKÉT SZOLGÁLJA a megvalósuló projekt Logikai keretmátrix (Logframe) módszer A projektjavaslat világos, logikus és strukturált lesz Az érintettek bevonása a készítés folyamatába Alternatívák elemzését teszi lehetővé Az ötletet és a megvalósítás eszközeit illeszti A kockázatok elemzését lehetővé teszi

6 SWOT Erősségek - belső Pozitív dolgok egy helyzetről, vagy tevékenységről, ami jól működik, és lehet rá befolyásunk, hogy még jobban működjön Gyengeség belső Negatív tényezők, amelyek nem jól működnek, de befolyásolhatók a helyzet javítása érdekében Lehetőség külső Veszély külső Olyan adottságok, amelyeket nem tudunk befolyásolni, de rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket Olyan korlátok, amelyeket nem tudunk befolyásolni és csökkentik a növekedés esélyeit

7 A problémák megfogalmazása - Problémafa A létező helyzet negatív tényezőiről ad áttekintő képet. A problémák legyenek létezők, nem jövőbeniek vagy elképzeltek. Lépései: 1. Fő probléma meghatározása az adott helyzetben (brainstorming, SWOT: GY,V) 2. Kiinduló pont keresése, 3. Rokon problémák keresése 4. Okok és következmények hierarchiájának meghatározása 5. Alulra a direkt okok, felülre a direkt következmények 6. Csoportosítsuk témánként az összefüggő problémákat Oksági láncolatok végigvezetése 7. Érvényesség és teljesség ellenőrzése

8 Problémafa Problémaelemzés az elemzés tárgyának és keretének meghatározása helyzetfelmérés problémák meghatározása és ok-okozati összefüggések feltárása Munkanélküliség OKOZAT Belső vállalkozások erőtlenek Külső befektetők nem jönnek Nem elég képzett vállalkozók Nincs mögöttük tőke Túl sokan vannak ugyanarra a tevékenységre Nincs közművesített terület Képzetlen munkaerő Rossz közúti elérhetőség OK

9 Problémafa-vázlat Mintaprogram a munkanélküliség csökkentésére M i okozza régiónkb an a magas munkanélkü liséget? magas munkanélküliség Infrastruktúra rossz állapota vállalatok munkaerõ felszívó képessége kicsi Hiányzik a képzett munkaerõ Rossz a közutak állapota hiányzik a nagykapacitású vasúti infrastruktúra Nincsenek fejlett logisztikai központok Recesszió a fontos exportpiacokon elavult termékszerkezet vállalati vezetõk képzettsége alacsony kevés a tõke a beruházásokhoz iskolarendszer elavult képesítéseket ad képzett munkaerõ elvándorol iskolai oktatás színvonala alacsony

10 Célfa A problémafa átalakítása Ok-okozatból - eszköz-cél lesz Minden egyes problémából célkitűzéseket formálunk Tömör és célratörő célok Jó problémafa=jó célfa

11 Célfa Új munkahelyek Belső vállalkozások megerősödése Külső befektetők nem vonzása EREDMÉNY FELTÉTEL Vállalkozói ismeretekben jártas vállalkozók Tőkebevonás Új vállalkozási területek feltárása Közművesített területek kialakítása Képzett munkaerő Autópályával összekötő út kiépítése

12 Beavatkozás területei Objektíven igazolható eredményességi mutatók Az ellenőrzés forrása, eszköze Feltételezések, kockázatok Általános, hosszabb távú célok: Melyek azok a tágabb értelemben vett problémák, melyek megoldásában segít a projekt Hatás indikátorok Hosszú távú következmények hatásait számszerűen mérő mutatók. Milyen módon lehet mérni a mennyiséget, minőséget melyek segítségével meg lehet állapítani, hogy elértük a célunkat. A közvetlen kedvezményezetteken túl mások helyzetét is javít(hat)ják. Milyen információkhoz lehet hozzáférni, illetve biztosítani. Ezek lehetnek szervezetek, intézmények által szolgáltatott adatok, vagy a projekthez kötődő információgyűjtések (felmérések, kérdőívek) Rövid távú célok: Milyen javulást, illetve változást eredményez a projekt. Csak egy két projektcélt tartalmazzon! A mennyiséget mérő módszerek, illetve a minőségre vonatkozó bizonyítékok, melyek alapján le lehet mérni, hogy a várt hatásokat elértük-e Milyen információkhoz lehet hozzáférni, illetve biztosítani. Gondoskodni kell az információgyűjtésről. Melyek azok a projekt irányításán kívül eső tényezők, melyek amennyiben nincsenek jelen, behatárolják az eredményektől a rövid távú célig való eljutást Eredmények: Kézzel fogható eredmények, termékek, szolgáltatások,melyeket a projekt keretében állítottak elő. Milyen jellegűek, számszerűsítve mekkorák, és mikorra várhatóak) Melyek az információforrások Milyen külső tényezőknek kell megvalósulniuk, hogy ütemterv szerint elérhessük a tervezett eredményeket Tevékenységek A projekt keretében elvégzendő tevékenységek, melyek megvalósítása a várt eredmény eléréséhez szükségesek. Költségek, melyek a projekt megvalósításához szükségesek (eszköz, anyag, HR) Melyek az információforrások Milyen döntések, illetve tevékenységek szükségesek a projekt elindításához

13 A beavatkozás területei Az elért eredmények mutatói A mutatók forrásai Feltételezések és kockázatok Hosszú távú célkitűzések A civilszervezetek nagyobb számban kapcsolódnak be a munkaerőpiacra való segítésbe, és ösztönzésbe, ezáltal az inaktív munkavállalók munkaerőpiacra juttatása megsokszorozódik. A munkavállaló korú inaktívak száma csökken. Társadalmi befogadásuk nő. A mutatók forrása Tagszervezetek körében végzett saját felmérés, KSH adatok, nonprofit szférában folytatott kutatások Projekt célja A projekt rövid távú célkitűzése(i) A civil szervezetek munkatársainak a munkaerőpiaci szolgáltatásokra való képzése, készségeik növelése, hálózat kialakítása, műhely működtetése 200 fő résztvevő, 17 modulban képzésen vesz részt, 774 óra képzés, és 350 óra egyéni fejlesztés, 40 óra foglalkoztatási műhely szervezése, konferencia és kiadvány a témában A projekt részletes dokumentációjából, Képzési naplóból, szakmai beszámolókból és a záró tanulmányból. Monitoring jelentésekből, a helyszíni vizsgálatokból. Legyen megfelelő támogatás a civilszervezetek feladataihoz, legyenek megpályázható források az oktatásra, és a munkahely teremtésre, legyen társadalmi támogatottsága, és rendezett törvényi feltétele a civilek feladat átvállalásának Várt eredmények Komplex képzési modulok kerülnek bevezetésre A projekt által létrehozott fejlesztések és változások A civil szervezetek humánerő kapacitása nő, a munkaerő-piaci szolgáltatásaik színvonala emelkedik, eredményesek lesznek a forrásszerzésben, és a projektmenedzselésben. A képzés befejezésekor a végső beszámolóhoz csatoljuk a 200 fő tanúsítványainak másolatát, a kiadványt, és a képzési jegyzőkönyveket. Célcsoport tagjaival történő interjú, projekt dokumentáció, képzési napló, jelenléti ívek, szerződések, kiadott tanúsítványok másolatai. A civil szervezetek ismerjék fel, hogy szükségük van képzésre a magas szintű szolgáltatáshoz. A résztvevők megfelelő motiváltsága fennmaradjon, a foglalkoztatásukat a szervezetek tudják biztosítani hosszútávon. Ne legyen a képzésben a lemorzsolódás 10 % felett. Legyen fenntartható az érdeklődés a szervezetek részéről a képzésben való részvételre.

14 Tananyagfejlesztés a munkaerő-piaci reintegrációhoz Célcsoport kiválasztása, képzési szerződések megkötése képzőkkel és hallgatókkal. Képzőhely berendezése, iroda működtetése, adminisztráció kidolgozása. Weblap kialakítása, működtetése, képzések megszervezése, lebonyolítása, műhelymunka megkezdése, hálózat kialakítása. Kiadvány szerkesztése. Eszközök: A tevékenységek megvalósításához szükséges eszközök Projekt menedzsment, képzés szervező, programok, és trénerek, képzés fejlesztés. Oktatáshoz laptop, projektor. Irodához és képzőhelyhez berendezés. A tevékenységek megvalósulását igazoló információforrások Teljes projekt dokumentáció. Mérlegek, képzési szerződések (adatvédelem betartásával) Az elkészült tananyag segédletekkel Hallgatói vizsgaeredmények Hallgatói elégedettség mérés és eredménye Külső tényezők és feltételek, amelyek szükségesek a kívánt eredmények tervezett időben történő megvalósításához; kivédendő veszélyek A projekt forrásai időben rendelkezésre állnak. A megfelelő szakemberek rendelkezésre állnak. A konzorciumi partnerség konfliktusmentesen működik. A projekt elindításához szükséges előfeltételek A Szövetség sikeresen pályázik, és a projekt megvalósításához az akarat a konzorciumi partnerségben megmarad.

15 ÉRINTETT (Stakeholder) Azon szervezetek, személyek akik közvetve befolyásolhatják a projekt megvalósítását, akik közvetlenül érdekeltek a célok elérésében, akik döntöttek a beavatkozásról és finanszírozzák azt, akik részt vesznek a projektben, a projekt végső kedvezményezettjei, a célcsoport pl. az érintett lakosság, stb.

16 Érintettek Fajtái: Társadalom - helyi közösség- kormány Tulajdonosok alkalmazottak - versenytársak, Szállítók vásárlók Jellemzői: Jelentőségük a projekt sikerét tekintve változó, melyet direkt,vagy indirekt módon befolyásolnak Összekötő szerepet töltenek be, szószólók, tárgyalók A projekt környezeti folyamat kísérik figyelemmel Megéri jó véleményt kialakítani a projektről a külvilág felé. Lobbizás

17 A érintettek elemzésének lépései Az érintettek azonosítása Információgyűjtés az érintettekről Az érintettek céljainak azonosítása Az érintettek erős és gyenge pontjainak elemzése Az érintettek stratégiájának meghatározása Az érintettek viselkedésének elemzése Az érintettek rangsorolása Cselekvési terv kidolgozása

18 Mire figyeljünk a pályázatunknál Pályázatfigyelés - Illeszkedik-e a célkitűzéseinkhez, stratégiánkhoz 2. Jogosultság vizsgálata - Szervezeti forma megfelel? - Tevékenység rendben van? - Területi és egyéb feltételeknek megfelelek? 3. Külső és belső kockázatok feltárása - Felkészülés a kockázati események bekövetkezésére, kezelésére - A pályázatban bemutatni ezeket 5. A projektmenedzsment és közreműködők kiválasztása - projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai megvalósítók

19 6. Finanszírozás - a költségvetés tervezése reális, teljesíthető legyen, minden kiadásra gondoljunk - a finanszírozás ütemezése (Cash flow) - százalékos korlátok betartása 7. Ellenőrzés és segítség: a formai és ellenőrzés űrlap szerinti szempontok figyelembevétele

20 KÖSZÖNJÜK A KITARTÓ FIGYELMET Dr. Bényei Andrásné Manek Tímea Nonprofit Szövetség 1132 Budapest, Alig utca 12.

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ FENNTARTHATÓSÁG? SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ "Mindenkinek vannak álmai, azonban az álmodozókat az különbözteti meg a sikeresektől, hogy utóbbiak tudják, a hogyant, és végrehajtják a mikéntet"

Részletesebben

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA LEKTOR DR. BIRÓ ZOLTÁN 1 TARTALOM Bevezetés 4 I. Üzleti vállalkozás 6 A. A vállalat tevékenységi rendszere 6 1. A vállalkozási tevékenység általános

Részletesebben

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében Készült a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége kiadásában a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium irányításával mûködô Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében meghirdetett Az európai

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Stratégiai tervezés alapjai. Sziklai István (Debrecen, 2006. január 30) fóliáinak felhasználásával ásával.

Stratégiai tervezés alapjai. Sziklai István (Debrecen, 2006. január 30) fóliáinak felhasználásával ásával. Stratégiai tervezés alapjai Sziklai István (Debrecen, 2006. január 30) fóliáinak felhasználásával ásával. Lássuk a módszereket A stratégia értelmezése Stratégiai terv: a célállapothoz vezető út Forrás:

Részletesebben

Projekttervezés Jegyzet

Projekttervezés Jegyzet Projekttervezés Jegyzet Általános áttekintés Tartalom A jegyzet célja projektek tervezésével, előkészítésével, az egyes lépések logikai összefüggéseivel összefüggő tapasztalatok átadása, közérthető, a

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI)

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI) Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu I. INNOVÁCIÓ

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Kerekegyháza Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kerekegyháza Város

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 Javaslattétel 2010. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Önértékelési rendszer... 5 2.1.1 Az Önértékelés folyamata...

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR FOLYAMATMÉRNÖKI INTÉZET Folyamatmérnöki ismeretek alapjai tantárgy tematika és vázlat (nem lektorált kézirat) Összeállította: Göllei Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai

Részletesebben

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv 2015. június 11. Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A FEHÉR KÖNYVEK RENDSZERE... 4 2. ALAPFOGALMAK, DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás Területi Szakértői Csoport Családsegítő szolgáltatás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Szabó János Zomboriné Botás Mária Földessy Judit I. BEVEZETÉS a TÁMOP

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be A Változás Városai tudásterméke Változás Városai Közép-kelet európai önkormányzatok hálózata A helyi önkormányzatokra

Részletesebben