VITALITÁS. Helyi családokkal a vidéki települések életéért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VITALITÁS. Helyi családokkal a vidéki települések életéért"

Átírás

1 VITALITÁS Helyi családokkal a vidéki települések életéért Bevezetés: A VITALITÁS kifejezés a mindennapi életben gyakran használt fogalom, mely magában hordozza az életerőt, a dinamikát, az elevenséget, az életre való képességet és az élet szempontjából létfontosságú elemeket, tényezőket. Gondolhatunk a fogalom kapcsán a társadalom legfontosabb építőelemeire és erőforrásaira a családokra, akik egy-egy település életében kulcsfontosságú szerepet játszanak, mert életet és jövőt adnak. Sokszor csak informális módon alakítják a helyi társadalmi viszonyokat, szerepük jelentősége viszont tagadhatatlan. Egy-egy kisebb vidéki település életét pedig érezhetően meghatározza a helyben élő családok száma, a családi élet, a családok tagjai közötti, illetve a családok környezetükkel való kapcsolatának a minősége. A települések szociális tevékenységének nemcsak célpontjai lehetnek a családok, hanem hatványozott eredményeket lehet elérni, ha maguk a családok kapcsolódnak be, és fejtik ki a helyi társadalomra azt az energiát és többletet, amit ők tudatosan vagy tudattalanul is, de magukban hordoznak a generációk és a nemek közötti különbözőségekből, a termékenységükből, a kiterjedt kapcsolataikból, az erősségeikből, szokásaikból, saját vállalkozásaikból, az évek alatt megcsiszolt gondolkodásmódjukból, világlátásukból fakadóan. Érdemes ezért a családokban rejlő kohéziós erőt még inkább becsatornázni a társadalom vérkeringésébe, és tudatosan felhasználni vidékfejlesztési célokra, a települések helyi közösségi, gazdasági és kulturális életének serkentésére. Előzmények: - A magyar közélet által kitűzött egyik legfontosabb cél a családok megerősítése, gyarapítása, melynek elérése hosszútávú, rendkívül összetett és sokrétű, minden területre kiterjedő cselekvések sorozatát igényli, melyben a civil szervezeteknek komoly szerepe van, így a KIFE-nek és partnereinek is. - A KIFE aktív tagszervezetei közül számos küldetésében, illetve célcsoportjai között a család kiemelt szerephez jut. A téma egyben kapcsolódási pont a tagszervezetek között is, akiket a fejlesztésbe be lehet vonni. - A KIFE korábbi Nők a civil életben című projektjének egyik tapasztalata az volt, hogy a kistelepülési helyi életet a felkészített nők aktivizálni tudták, fellendítették a helyi közösség életét, sok esetben az egész településre kiható aktivitások elindításával, amelyek a mai napig is sikeresen működnek. További érdekesség, hogy a nők mellett előbb-utóbb bevonódtak a férjek, majd a serdülőkorú fiatalok is. Ez azt sugallja számunkra, hogy érdemes a családban gondolkodni, amikor a vidéki élet fellendítését kezdeményezzük.

2 - Tagszervezeteink jó eredményeket értek el az intergenerációs együttműködések fejlesztése során, amely ismeretek becsatornázhatók, így célként jelenik meg az egyes generációk megbecsülésének erősítése, szerepének tisztázása és együttműködésük valósulása. Projekt célcsoportja: 5 vidéki település ( fő alatti) helyi családjait alkotó minden korosztály és nem képviselője (gyermekek, kamaszok, fiatal felnőttek, házaspárok, szülők, nagyszülők, dédszülők). A program kiemelten foglalkozik a generációk közötti kapcsolatrendszerekkel, külön figyelmet fordít a szolgáltatások kialakításakor a veszélyeztetebb rétegekre, az idősebb, nyugdíjas korosztályra és a többnyire munkanélküli vagy a perspektívával nem rendelkező fiatalokra. A településeket az alábbi magyarországi megyékből választjuk ki: Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye, vagyis a Szeged-Csanádi Egyházmegyéhez kapcsolódó közigazgatási egységekből. A projekt a települések teljes lakosságára kifejti hatását a családok településfejlesztő tevékenységén keresztül. Együttműködők: A KIFE tagszervezetei is részesei a programnak, akik a családdal, mint témával vagy mint célcsoporttal foglalkoznak, illetve akik a felnőttképzési és ifjúsági szolgáltatásaikkal kapcsolódni tudnak a projektben megvalósuló képzési programokhoz (tréningek, műhelyek, mentorálás). Együttműködésre nyitott szolgáltató tagszervezetek: Családért és Munkáért Keresztény Alapítvány, Nagyító Alapítvány, Talentum Alapítvány, Schönstadt Családakadémia, Család a Családokért Lajosmizse Alapítvány, Faludi Ferenc Akadémia. A céltelepülések civil szervezeteivel együttműködve valósul meg a projekt, erősítve ezzel a helyi beágyazódást. A projekt célja: - 5 vidéki település társadalmi életének fellendítése, a helyi problémákra, kihasználandó lehetőségekre és potenciákra megoldási javaslatok keresése a helyi családok bevonásával, illetve a helyi igényekhez, szükségletekhez igazodó ötletek után eljutni a közös megvalósításig, szolgáltatások, önkéntes akciók, stb. lebonyolításáig. - Az aktivizálható helyi családok generációinak mentális és fejlődési igényeinek kielégítése (tréningek, mentorálás), hogy még tudatosabban vállaljanak fel a családjukban továbbá a helyi közösségben feladatokat, szerepeket. - Együttműködések, összefogások szorgalmazása a településeken közös célok megvalósításáért.

3 - Új, kreatív és innovatív helyi szolgáltatások kialakítása, mely a helyben élők életminőségét javítják: műhelymunkák, önkéntes akciók, tréningek, intergenerációs napok. - A generációk közötti szerepek és feladatok megosztásának elősegítésével szorosabb kapcsolat kialakítása az egymástól korban távolabb álló célcsoportok esetében (idősebbek és fiatalok között); cél, hogy minden korosztály találja meg a helyét és funkcióját a helyi társadalom életében, illetve ebben egymást is segítsék. - Egy olyan Közösségi Család Műhely kialakítása az adott településeken, mely a termékeny közös munkának az állandó mozgatórugója lehet közép és akár hosszú távon is, a szervezési munkák, a szolgáltatások, a mentorálás és az információk áramlásának középpontjául szolgál. A projekt időtartama: 2 év: július június 30. A projekt elemei: 1. Vidéki településeken (5 település) házaspárok/aktív helyi lakosok toborzása A projekt meghirdetése, vidéki településeken házaspárok/aktív helyi lakosok toborzása (1 vagy 2 fő), majd kiválasztása, akik jól ismerik a településük helyi viszonyait, jó kapcsolatokkal és szervezőképességgel rendelkeznek, és vállalják, hogy a projekt ideje alatt koordinálják a helyi lakosság aktivizálását, koordinálják a projektbe történő bevonásukat, önkéntes akciókat, a Közösségi Család Műhely szolgáltatásainak kialakítását. Ezenkívül információszolgáltatást, tájékoztatást biztosítanak, illetve ügyelnek a projektben a gördülékeny kommunikációra, a kapcsolattartásra a projektben résztvevők és a menedzsment között, valamint elvégzik a projekt helyi szintű dokumentálását. 2. Helyi civil szervezet/ek felkeresése, együttműködés kialakítása Helyi együttműködő, a KIFE küldetéséhez, tevékenységeihez és a projekt céljához közel álló helyi civil szervezet/ek, önkormányzat felkeresése, együttműködés kialakítása. A helyi szervezetekkel való kapcsolatfelvétel biztosíthatja a megindult aktivitás továbbvitelét, felkarolását. 3. Felkészítő képzés szervezése és lebonyolítása a leendő helyi koordinátorok számára A településeket és a helyi családokat aktivizáló helyi koordinátor munkatársak számára 6 napos felkészítő képzésen a résztvevők képessé válnak a helyi települési közösség aktivizálására, mozgatására, helyi ügyek feltárására, lokális projektgeneráló fórumok megtartására, tanulási alkalmak szervezésére. A képzés célja a vidéken élők társadalmi aktivitásának erősítése, kistelepülési civil élet fejlesztése, a társadalmi felelősségvállalás erősítése kistelepüléseken. A

4 résztvevők felkészítést kapnak arra, hogy hogyan lehet aktivizálni, motiválni a közömbös, még a sok esetben destruktív helyi lakosokat is, miként tárjanak fel helyi problémákat, karoljanak fel helyi ügyeket és fogalmazzanak meg célokat a jövőre vonatkozóan. A képzés főbb tématerületei: vidék jellegzetességei hazánkban, lakosság aktivizálása, egyének megszólítása, helyi igények feltárása, közös érdekek egyeztetése, települési célok megfogalmazása, akciótervek készítése. Helyszíne: Szeged. Létszám: 10 fő + 2 tréner. A trénerek a korábbi projektekben tapasztalatokat szerzett helyi koordinátorokat is bevonják tapasztalataik átadására a képzés során. A képzés 3 alkalommal 2-2 napos bentlakással valósul meg, amely egyben szolgálja a helyi koordinátorok ismerkedését, későbbi együttműködésük megalapozását. A képzés során a mentális és szakmai felkészülés mellett sor kerül a projekt kereteinek a megismerésére és a részletek közös kidolgozására, ötletelésre, illetve a menedzsment tagjainak és elvárásainak megismerésére. A megvalósításba bevonható tagszervezet: Családért és Munkáért Keresztény Alapítvány, Nagyító Alapítvány, Család a Családokért Lajosmizse Alapítvány. 4. Szerződéskötés a kiválasztott települések helyi koordinátoraival A helyi koordinátorok szerződésben (vállalkozói vagy megbízási díjas szerződés az események szervezésére, illetve önkéntes szerződés a helyi lakosság motiválására) vállalják feladataikat. Településenként ideális lenne 1 házaspár, de lehet akár 1 vagy 2 aktív talpraesett személy is, akik nem egy családba tartoznak. A szerződés egyértelműen tartalmazza az elvárásokat, a lehetőségeket és a kötelezettségeket. Az egyes tevékenységek (lakossági fórum, tanulási alkalmak, intergenerációs napok stb.) szervezésére megbízási vagy vállalkozói díjat fizetünk, azonban a Közösségi Család Műhelyek információ biztosítása, közösségi aktivizálás már önkéntes tevékenységet igényel a helyi koordinátortól. Ez számításunk szerint minimum havi 20 óra önkéntes tevékenységet jelent. 5. Közösségi Család Műhelyek szolgáltatásainak kialakítása, működtetése a) Projektgeneráló lakossági fórumok alkalmával a kistelepülés lakosai megszólításra kerülnek, az aktívabbakkal elkezdődik a szükségletek és igények feltárása, a tervezési munka. A helyi igényeknek megfelelően éves tervet állítanak össze a helyi koordinátor vezetésével, amely tartalmazza a kiválasztott tanulási alkalmakat, intergenerációs napot, önkéntes akciót és az egyéb kiegészítő aktivitásokat. Településenként 4 alkalommal valósul meg az elején, majd utána igény szerint találkoznak az aktivizált lakosok. b) Tanulási alkalmak (műhelyek, tréningek) lebonyolítása, melyben minden generáció megtalálja a számára érdekeset. Településenként 4 alkalommal 1 napos műhelyek lesznek különböző témákban napi 6 órában. E mellett 3 napos tréningek (20 órában) lesznek a KIFE tagszervezetek bevonásával településenként 2 alkalommal. A tanulási alkalmak illeszkednek a helyi igényekhez, az alábbi kínálatból a helyi koordinátorok választják ki a felmérések alapján, hogy mi az, ami leginkább előre mozdítja a közösségi együttműködést, az egyes generációk aktivizálását.

5 A választható műhelymunka témák: Pályaorientációs műhely Párválasztási műhely Időgazdálkodás műhely Önkéntes akció tervezés műhely Aktív időskor műhely Kommunikáció a családban műhely Család és munka összehangolása műhely Női és férfi szerepek műhely Házasságra felkészítő műhely Állampolgári jogok és kötelességek műhely Álláskeresési technikák - önéletrajzírás műhely Közösségi oldalak praktikus használata műhely A választható tréningtémák: Párkapcsolati tréning Önkéntesképzés Kommunikációs tréning Szenvedélyek és függőségek tréning Tolerancia tréning Közösségépítés Őszidő senior képzés Vállalkozási ismeretek tréning Mediáció tréning Együttműködés kultúrája tréning A műhelymunkák és témák megvalósításába bevonjuk a KIFE tagszervezeteket is: Családért és Munkáért Keresztény Alapítvány, Nagyító Alapítvány, Talentum Alapítvány, Schönstadt Családakadémia, Faludi Ferenc Akadémia. A felsorolt tématerületeken kívül felmerülő igényekre is lehet válaszolni, hiszen a tanulási alkalmak lényege abban áll, hogy helyi igényekre reagál. Éppen ezért fontos a résztvevők hozzájárulása is részvételi díj formájában. c) Intergenerációs napok lebonyolítása, ahol egy-egy tématerületre vonatkozóan valamennyi korosztály számára kínálnak tanulási, kikapcsolódási, hagyományőrzési és ismerkedési lehetőséget. Itt elsősorban olyan evidens témákat kell feldolgozni interaktív formában, amelyhez valamennyi korosztály tud kapcsolódni, amely minden korosztály életében jelen van (pl. kenyér, víz, gyógyulás, utazás, tánc stb.) A közösség által választott téma köré előadások, filmvetítés, kézműves foglalkozás, színjáték, vetélkedő, ételkészítés, valamint bármilyen kreatív cselekvés kapcsolódik, amelyet az egyes generációs csoportok készítenek elő egymás számára. Az intergenerációs napokat évente 1 alkalommal, azaz a 2 év alatt településenként 2 alkalommal szervezik meg.

6 d) Információszolgáltatás biztosítása helyi lehetőségekről, újdonságokról, helyi vállalkozásokról, termékekről, pályázatokról, támogatásokról, önkénteskedésről, munkalehetőségekről, lakhatásról, bébiszitterkedésről, stb. A helyi koordinátor egyfajta mozgatórugója és információs forrása a településnek. e) Önkéntes akciók szervezése településenként 3 alkalommal, ahol a generációk együtt tevékenykednek a közjó érdekében, valamilyen helyi probléma megoldását és/vagy javítását tűzik ki célul. Ez öntevékenységre neveli a helyi lakosokat, megtanítja, hogy mindenki tehet a társadalmi problémák enyhítéséért helyi szinten, ne felülről várják a megoldásokat életük vagy környezetük problémáira. f) On-line tanácsadás a weboldalon jogi, mentálhigiénés, önkéntesség és pályaválasztási, családi élet területeken. A helyi koordinátorok maguk is igénybe vehetik a KIFE központi szolgáltatását, azonban a helyi lakosok között is hirdetik, így segítséget kapnak azok, akik egy-egy területen információhiányban szenvednek. Az on-line tanácsadás webes kialakítása már megtörtént, a szakértők száma és a tématerület az igényekhez alkalmazkodik. További szolgáltatások településenként változóak lehetnek, amire helyben igény és kapacitás van. Ezeket nem finanszírozza a pályázat, de motivál további forrásteremtésre. Szerveződésében viszont segít a helyi koordinátor, de annak lebonyolítását nem kötelező magára vállalnia, hanem megbíz vele egy-egy helyi segítőt, aki önkéntes alapon vállalja a feladatot. Ilyenek lehetnek: - Helyi családi vállalkozások népszerűsítése, helyi termelő és termékadatbázis összeállítása - Adománygyűjtés helyi rászoruló családoknak - Barátcsalád kereső - Klubok az egyes generációs célcsoportok találkozásának elősegítésére: baba-mama klub, nyugdíjas klubok, ifi klub, nőegylet, férfiszövetség stb. - Egyéb kreatív ötletek, kezdeményezések A projekt során az egyes településeken létrejött Közösségi Család Műhelyek felelősek a helyi társadalom aktivizálásáért, a lakosság széleskörű bevonásáért, állandóságot és hagyományt teremtenek, bázisként szolgálnak a helyi társadalmi élet mozgatásában. 6. Helyi koordinátorok nyomon követése a) Mentorálás: A programban a helyi koordinátorokat mentorok segítik. 1 mentorhoz 1 koordinátor mentorálása tartozik. Negyedévente a helyi koordinátor mentora helyszíni látogatás alkalmával segíti a koordinátort, motivál, további iránymutatatást ad. A mentorálással csökkenthetők a megtorpanások, az elakadások, a nehéz helyzetek, átlendítenek a kezdeti nehézségeken, az emberekkel való bánásmód okozta fennakadásokon. Segíti a helyi koordinátort a célirányos, tudatos és felelősségteljes munkában.

7 b) Koordinátor találkozók alkalmával a helyi koordinátorok beszámolnak a mentorukkal együtt az adott település helyzetéről, az elért eredményekről, a nehézségekről, a megvalósult programokról, tapasztalatot cserélnek. A találkozás egyben jó alkalmat nyújt arra, hogy további tématerületekről tájékozódjanak. Az utolsó találkozó alkalmával történik a projekt záróértékelése, eredményeinek bemutatása. 7. Projekt eredményei, hatásai: Kiképzésre kerül 10 fő helyi koordinátor, akik aktív motorjai lesznek kistelepüléseknek. A vidéki társadalmi élet fellendül a fejlesztett településeken, kialakul egy olyan öntevékeny helyi csoport, akik meghatározó jelleggel tudják befolyásolni a helyi közéletet. A bevont önkéntesek száma településenként minimum 10 fő, összesen: 40 fő. Megvalósulnak tanulási alkalmak, közösségi programok, amelyek bekapcsolják a helyi lakosságot, felpezsdítik a helyiek életét korosztályonként. A bevont résztvevők száma településenként 80 fő, akik esetén lehet átfedés úgy, hogy 1 fő több programon is részt vesz, de a helyi szervező törekszik minél szélesebb kör megszólítására. Összességében az 5 településen kb. 400 ember vesz részt valamilyen tanulási alkalmon. Intergenerációs együttműködések indulnak el (tematikus nap és önkéntes akciók), ahol gyermekek, fiatalok, aktív életkorúak és idősek egyaránt részt vesznek. A településenként bevont résztvevők tervezett száma önkéntesekkel együtt a két alkalomra: kb. 160 fő, azaz 5 településen ez már eléri az 800 fő megszólítottat. A helyi koordinátorok mentorálásával és találkozási alkalmak biztosításával kialakul az 5 település helyi koordinátorai között az informális kapcsolattartás, nem kizárt, hogy ez települések közötti programokat is eredményez a jövőben. Az on-line tanácsadás igénybe vételével kinyílik a lehetőség a koordinátorok és a települési lakosok számára, hogy az interneten tájékozódjanak, ha kérdéseik vannak. A válaszokat keresztény értékrend alapján kapják, gyakorlatias, beépíthető megoldási javaslatokkal. A vidéki települések életének megélénkülése visszahat a KIFE tevékenységére. Egyre többen vesznek részt a meghirdetett programokon, a KIFE hírneve eljut kisebb településekre is, e mellett a helyi szervezetek vagy képzési szakemberek bekapcsolódnak a KIFE életébe és tagokká válnak.

8 8. Projekt fenntartása: A tapasztalataink azt bizonyítják, hogy amennyiben az aktivizálás beindul egy településen, akkor önkéntes tevékenységgel tudják tovább folytatni a munkát. Időközben a helyi koordinátorok megtanulják a helyi forrásteremtés és forrásfelhasználás szabályait, a helyi lakosok megértik, hogy önmaguk tehetnek a legtöbbet környezetükért, embertársaikért. Így biztosak vagyunk abban, hogy a kialakított helyi csapat a jövőben is felméri a helyi igényeket és azokhoz megtalálja a megoldásokat is. A helyi aktivitást 1 évig nyomon követjük félévente 1-1 kérdőívvel, illetve 1 db személyes találkozóval. Ezáltal közvetlen tapasztalatokat szerezhetünk arra vonatkozóan, hogy milyen hatása van az elindított projektnek és létrehozott Közösségi Család Műhelyeknek.

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012. Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012. Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012 Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára Impresszum PONT TE KELLESZ! SZAKMAI KIADVÁNY AZ IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÖSSZMAGYAR CSERKÉSZSTR ATÉGIA

ÖSSZMAGYAR CSERKÉSZSTR ATÉGIA MINDEN MAGYARUL BESZÉLŐ GYEREK TALÁLKOZZON A CSERKÉSZETTEL! ÖSSZMAGYAR CSERKÉSZSTR ATÉGIA megvalósíthatósági tanulmány készítette a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 1 Tartalom rövid cserkészetet bemutató

Részletesebben

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány C É L C s o p o r t T é r s é g f e j l e s z t ő, P r o j e k t t e r v e z ő é s M e n e d z s m e n t K f t. 8330 Sümeg, Hunyadi J. u. 2. Tel: (87) 350 621, 70/365 0939 - Fax: (87) 350 621 1 Szükségletfelmérés

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

Ifjúságsegítés: elhivatottság-tudás-tapasztalat. projektzáró kiadvány

Ifjúságsegítés: elhivatottság-tudás-tapasztalat. projektzáró kiadvány Ifjúságsegítés: elhivatottság-tudás-tapasztalat projektzáró kiadvány Kiadja: Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 2014 Minden jog fenntartva! Szerkesztette: Nagy Ádám Támogatók: A projektet az Európai

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya Zöld Kör a Föld Barátai Magyarország tagja ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület 2014.

Részletesebben

A kábítószer-probléma kezelésével összefüggő szolgáltatások fejlesztése pillér

A kábítószer-probléma kezelésével összefüggő szolgáltatások fejlesztése pillér Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása TÁMOP 5.4.1. Kiemelt projekt A kábítószer-probléma kezelésével

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN 2 0 0 4 A kötet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megbízásából készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Integrációs Irodájának

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója Bevezető... 2 Szolgáltatási területek... 3 I. Általános információs szolgáltatások... 3 II. Személyes információs-, tanácsadási

Részletesebben

[2013] Helyi nőközpontok hazai hálózata. Országos, a vidéki nőket támogató infrastruktúra fejlesztése: Intézkedési ajánlások

[2013] Helyi nőközpontok hazai hálózata. Országos, a vidéki nőket támogató infrastruktúra fejlesztése: Intézkedési ajánlások [2013] Országos, a vidéki nőket támogató infrastruktúra fejlesztése: Helyi nőközpontok hazai hálózata Intézkedési ajánlások REGINA Alapítvány www.reginanet.hu www.anyakozpontok.hu A kiadvány a Svájci-Magyar

Részletesebben

Visegrád Város Civil Stratégiája

Visegrád Város Civil Stratégiája Visegrád Város Civil Stratégiája 2010. Készítette: Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Összeállította: dr. Juhász Gábor Zsolt ÁROP-3.A.1/A-2008-0039 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató (Érvényes: 2012. január 1-től) 1 TARTALOM TARTALOM 3 BEVEZETÉS.. 4 A RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL 5 1. Melyek

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A-2012-0010 Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A-2012-0010 Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben . 0 PROJEKTTERV (MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV) Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben PÁLYÁZAT Népegészségügyi, Mentális egészségfejlesztés szolgáltatásaihoz Írta és

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

Budapest Bank Törõdés Napja

Budapest Bank Törõdés Napja Budapest Bank Törõdés Napja Vállalat neve: Budapest Bank Zrt. Vállalat bemutatása: A Budapest Bank az egyik legelsõ hazai kereskedelmi bankként 1987-ben jött létre. A magyar bankpiac egyik meghatározó

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben