A civil szervezetek közti együttműködésben rejlő lehetőségek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A civil szervezetek közti együttműködésben rejlő lehetőségek"

Átírás

1 A civil szervezetek közti együttműködésben rejlő lehetőségek III. tananyagrész Dr. Szilágyi Judit

2 Hatékonyan működő és együttműködő egészségügyi civilek a Dél-Dunántúli Régióban Harmadik műhelymunka A szervezetek közti együttműködésben rejlő lehetőségek Pécs, szeptember 3. Bevezető megjegyzés: A civil szervezetek közötti hatékonyabb együttműködés és kommunikáció témáját klasszikus, úgynevezett soft skills, lágy készségfejlesztő tréning keretében érdemes feldolgozni. 1

3 A tréning mint oktatási forma Nem frontális oktatás Saját élményen alapuló tanulás Játékos Csoportdinamikára épül Menete: cselekvés, történtek elemzése, tapasztalatok általánosítása, új tudás alkalmazása A tréning elején fontos tisztázni, hogy milyen típusú oktatási forma is a tréning, mivel valószínűleg lesznek olyan résztvevők, akik eddig csak frontális edukációban vettek részt. Célszerű lehet egy gyors kérdéssel felmérni, hogy kinek, milyen tréning tapasztalatai vannak korábbról. A trénernek hangsúlyoznia kell, hogy a jelenlévők aktivitása, bevonódása nélkül a módszer nem működik. Ezen a ponton érdemes az adott napra vonatkozó kereteket, szabályokat is rögzíteni egy flipchart papíron, melyen fontos szerepet kaphat az itt és most elve, vagyis a titoktartás. A bizalom megteremtésével sok résztvevő gátlásai feloldható. Néhányan kellemetlennek érezhetik elsőre a tréningen alkalmazott játékokat, így a trénernek már ezen a ponton deklarálnia kell, hogy ezek nem öncélúak, hanem minden esetben a saját élményen alapuló tanulást, a csapatépítést, az együttműködés formáinak megtapasztalását szolgálják. 2

4 A mai nap célja Egymás jobb megismerése a közös munka által A kreatív együttműködés, a szinergia megtapasztalása Az együttműködés területeinek, formáinak feltérképezése Akcióterv kidolgozása A civil szervezetek nagyságuknál, tevékenységi területüknél, pénzügyi és humán erőforrás kapacitásuknál és nem utolsó sorban földrajzi elhelyezkedésüknél fogva egyedül, önmagukban nem feltétlenül képesek kiemelkedő, kiváló eredmények, célok elérésére, megvalósítására. Annak ellenére, hogy a civil szféra igazi ereje a szektor szereplői közti szoros együttműködésükben rejlik, ez az együttműködés csak elvétve valósul meg. Szinergia: A szinergia kreatív együttműködést jelent, amikor ketten, vagy többen erőnket, tudásunkat, erőforrásainkat összegezve többre vagyunk képesek, mint egyedül. Matematikai képlettel magyarázva: 1+1= 3, 5, 100 stb. Akcióterv: A nap végén kísérletet kell tenni arra, hogy a résztevők feltérképezzék az együttműködésük lehetséges konkrét területeit és formáit. 3

5 Bemutatkozás Vegyetek előegy tárgyat a táskátokból és az alapján, ahhoz kapcsolódva mutassátok be magatokat a csoportnak maximum 1 percben. A bemutatkozásnak számos formáját lehet választani, de érdemes figyelni arra, hogy minden műhelymunkán más eszközzel dolgozzunk, így más aspektusból ismerhetik meg egymást a résztvevők. Ez a módszer alkalmat ad a résztvevők értékrendszerének esetleges feltérképezésére, valamint az egy perces időkorlát az összeszedett, lényegre törő előadás gyakorlását is lehetővé teszi. Amennyiben néhányan túl röviden mutatják be magukat, a tréner tegyen fel nekik kérdéseket a kommunikáció beindítása érdekében. Ezen a ponton érdemes a keresztneveket tartalmazó névtáblákat is elhelyeztetni. 4

6 Feladat: Egy tökéletes civil szervezet Jelenítsétek meg rajzosan egy flipchart lapon az ideális, szuper, tökéletes civil szervezetet, mely igazán eredményesen működik! Milyen jellemzői vannak? Levezetés: Legalább három csoportot érdemes alakítania a trénernek olyan módszer alkalmazásával, melynek nyomán az egymás mellett ülők (ismerősök) eltérő csoportok tagjai lesznek. A kész alkotásokat a tréner a falon rögzíti és felkér egy szóvivőt, hogy ismertesse a rajz elemeit, a tökéletes civil szervezet legfontosabb ismérveit. A tréner az elhangzott legfontosabb jellemzőket a flipcharton rögzíti. Kellékek: flipchart lapok, színes filcek Szükséges idő: a csoportok kreativitásától függően perc A műhelymunka keretében a három csoport által összegyűjtött ismérvek az alábbiak voltak: kiegészítő csapat, együttműködés a csapattagokkal és a környezettel horizontális és vertikális szinten is, ismertség, gazdasági stabilitás, elismert, megbecsült tagok, a szervezet termelő képességének fenntartása, erős és sikeres lobby tevékenység, fejlődési képesség és fejlesztések, jó vezetővel a szervezet élén, jó a szervezeten belüli munkamegosztás, jó információ áramlás és kommunikáció, megfelelő infrastruktúra, hitelesség, átláthatóság, megfelelő szintű és számú képzések, széles kapcsolati tőke, fenntarthatóság és fenntartható fejlődés, jó projekt menedzsment, tág önkéntesi kör, bővülő és lelkes tagság, tisztázott célok és küldetés. 5

7 Egy tökéletes civil szervezet I. Pl.: Bizalom Küldetés, stratégia, cél Rendszerek ( kulcsfolyamatok, megvalósítás, külső kapcsolatok stb.) Fenntarthatóságra törekszik Gazdasági stabilitás A csoportok munkáinak bemutatását követően a tréner összefoglalásként kiemeli a legfontosabb jellemzőket: Bizalom: A bizalom minden kiválóan működő szervezet alapja. Ha nincs meg, akkor a szervezeti kiválóság egyéb elemei sem működtethetőek, így például a rendszerek, a cél elfogadtatása, a jó vezetési stratégia, a tehetségek gondozása stb. A bizalom hiánya mindig pénzbe kerül, míg megléte gyorsaságot, innovációt, eredményességet, és szinergiát hozhat. Küldetés, stratégia, cél: Amennyiben egy szervezetnek nem tisztázott a küldetése és céljai, úgy tevékenysége széthúzó, esetleges, változó, ezáltal eredménytelen lesz. A szervezet munkatársait leginkább tiszta küldetéssel és céllal lehet motiválni. (Küldetés a szervezet létének értelme és célja.) Fenntarthatóság: minden civil szervezetnek meg kell tanulnia fenntartható programokat kidolgozni és a fenntartható növekedés elveit betartani. Gazdasági stabilitás: civil szervezetek életében sem lehet figyelmen kívül hagyni a gazdasági stabilitást, így érdemes kidolgozni a pénzszerzési modell rendszerét. 6

8 A jócél SMART S specifikus Mmérhető A ambiciózus Rreális T timing = határidőhöz kötött Specifikus: Általános célokat nem lehet megvalósítani. (Például nem kellően specifikus: Sikeres civil szervezet szeretnénk lenni Helyette érdemes lehet például valamely fontos dimenzióhoz kötődő célt kitűzni: Ebben az évben taglétszámunkat 15%-kal növeljük. ) Mérhető: Amit nem mérünk, azt nem is lehet fejleszteni. Minden célkitűzéskor meg kell határozni, hogy honnan hová szeretnénk eljutni és azt mikor, milyen eszközzel mérjük. (Az előző példánál maradva: pl. honlapon regisztrált tagság száma az év végére stb.) Ambiciózus: A túl szerény célok senkit sem motiválnak. Reális: A túlontúl ambiciózus célok viszont elérhetetlenségük miatt lehetnek demotiválóak, csökkentik az önbizalmat, bomlasztják a csoportokat. Timing: A cél egy határidős álom! Ebben az értelmezésben, ha nem adunk egy célnak határidőt, az mindvégig csak álom marad.. 7

9 Egy tökéletes civil szervezet II. Együttműködő: célcsoport, horizontális szervezetek, lobby Fejlődő de Mit tudunk fejleszteni? Amit mérünk! Együttműködés: Az együttműködést, mint ismérvet itt érdemes pontosítani a műhelymunka alapvető céljára, a szervezetek közti horizontális együttműködésre. Fejlesztés: Kizárólag azt lehet fejleszteni, amit mérünk. Érdemes egy-egy szervezet tevékenységének minél több dimenziójára különböző indikátorokat meghatározni és ezeket nyilvános, egyszerű eredménytáblákon bemutatni, mérni. Ebben az esetben a fejlesztést igénylő területek, és a későbbiekben a fejlődés látható és motiváló. 8

10 T-feladat Cselekedjetek a kiosztott lapokon található utasításoknak megfelelően! A lapotokat senkinek sem mutathatjátok meg! Levezetés: A tréner 5 fős csapatokat alakít ki, úgy, hogy a csoportok székeit T alakban helyezi el. (2 egymás mögötti szék képezi a T szárát, míg 3 egymás melletti szék a felső részét.) Ha mindenki elfoglalta a helyét, a tréner teljes csendet kér és kiosztja a feladatlapokat, valamint tollat és papírt a játékosoknak. ( A és B személyek egymás mögött ülnek, míg C, D, E jelű játékosok egymás mellett ülnek.) Egyéb instrukciót, utasítást nem ad a játékvezető. (A feladatlapok a mellékletben találhatók.) Megbeszélés: A résztvevők ismét visszaülnek a saját helyükre. Minden csapat elmondja, hogy mi történt a feladat megoldása során, és ki hogyan érezte magát a játékban. A tréner az elhangzott legfontosabb mondatokat a flipcharton rögzíti. Megbeszélik a játék tanulságait, a tanultakat, felismeréseket, az életbeli analógiákat stb. Kellékek: székek, kis papírok és tollak a játékosoknak, feladatlapok Szükséges idő: a csoportok ügyességétől függően perc a megoldásra és 30 perc a megbeszélésre 9

11 T-feladat - Összegzése I. Az eredményes feladatmegoldás feltételei: Információáramlás Információ megosztás Egymásra figyelés Pontos kommunikáció Eltérő paradigmák figyelembevétele A műhelymunka során összegyűjtött legfontosabb reakciók: totális bizonytalanságot éreztem, azt hittem, hogy, nagyon rosszul éreztem magam, a tagság is lehetett volna proaktív, részletesebben kellett volna leírnom, nem csak kérni, de adni is kellett volna információt, a kapkodásból tévedés lett, pontosan olvasni se árt, mi csak vártunk, de kár volt, passzivitásba vonultunk, féltem kérdezni, nem volt bizalom Paradigmák: A feladat sikere azon múlik, hogy a játékosok milyen gyorsan ismerik fel azt, hogy eltérő mennyiségű és mélységű információval rendelkeznek. Fontos utalni arra, hogy általában mindenki más paradigmarendszerrel, mentális térképpel, világlátással rendelkezik, hiszen ezek kialakulásában számos tényező vesz részt, úgymint a környezet, a neveltetés, a tapasztalatok, az életkor, az előítéletek stb. Elengedhetetlen, hogy néha kilépjünk saját keretrendszerünkből és más szemüvegen át is lássuk a világot. 10

12 T-feladat - Összegzése II. Kezdeményezőkészség, prokativitás = egyéni felelősségvállalás Minden szint bevonása Minden szint azonos felelősségvállalása Felelősségvállalás: A résztvevőkben tudatosítani kell, hogy az információáramlás, az információ megosztás, a kommunikáció területén mindenkinek azonos szerepe és felelőssége van egy szervezetben, függetlenül elfoglalt pozíciójától, aktivitásától, szerepétől. Minden szint bevonása: Fontos tanulsága a feladatnak, hogy komoly kárt szenved a hatékonyság és az eredményesség, ha a résztvevők (nemcsak a vezetők) nem látják az összképet, nincsenek tisztában a célokkal. Lehetséges hívó kérdések: Milyen eredményre jutottatok volna, ha mindenkinek annyi információja van, mint A személynek? Mit csinálnátok most már másképp? Ki hibázott? És még? És még? És még Melyik személy tekinthető vezetőnek a játékban? Ki volt a menedzser? Mik a gördülékeny kommunikáció ismérvei? Milyen információt kell megosztani? Milyen információ megosztási technikákat alkalmaztok ti magatok a hétköznapokban? A kérdések folytathatóak 11

13 Jégtörő Labdás játék Általában minden tréningen célszerű az ebédet követően egy kis extra aktivitásként, jégtörő, energetizáló játékokat alkalmazni, hogy a csoport ismét ráhangolódjon a képzésre. Célszerű olyan játékot alkalmazni, amely csak akkor teljesíthető sikeresen, ha a csoport tagjai figyelnek egymásra, és eredményesen együttműködnek egymással. Teniszlabdás játék: A tréner felkéri a résztvevőket, hogy alakítsanak egy kört. Az egyik résztvevőnek egy teniszlabdát ad, azt kérve, hogy dobja valakinek, majd ő ismét egy másik személynek és így tovább. A lényeg, hogy mindenkinél csak egyszer legyen a labda és mindenki jegyezze, meg, hogy kitől kapta és kinek dobta a labdát. Ha már mindenkinél volt a labda, akkor az utolsó ember az elsőnek dobja vissza. Ezt követően ismét ezen az úton menjen végig a labda még egy kört. Ha sikerült, akkor a játék úgy folytatódik, hogy a tréner még legalább 6 labdát ad a különböző résztvevőknek és a labdáknak mindig ugyanazt az utat kell bejárnia. (Kezdetben nagy lesz a kavarodás, majd a játékosok rájönnek, hogy mindig csak egy emberre kell figyelniük, és előbb-utóbb gördülékenyen megy a folyamat) Fiatalabb játékosoktól később érdemes lassú futólépést is kérni a labdázás során, ezáltal az energiaszint még jobban megnő. Kellékek: 6-8 teniszlabda a csapat létszámától függően (helyette lehet más kisebb labdákat alkalmazni, esetleg labdává összegyűrt flipchartlapokot is) Szükséges idő: kb. 10 perc 12

14 Labdás játék összegzés Csak akkor lehet eredményt elérni, ha mindenki részt vesz benne Ha van rendszer, akkor gyorsabb Figyelni kell egymásra Egymás ötleteire építve előrébb juthatunk Ha működik a csapat, nagyobb élményt nyújt Lehetséges hívó kérdések: Ki hogyan érezte magát a játék elején? És a végén? Mi volt az eredményes feladatmegoldás kulcsa? Mi történt, ha valaki nem figyelt, lógott? Javasolt-e valaki valamilyen rendszert a siker érdekében? Mondjanak analóg példákat hasonló esetre a hétköznapokból? 13

15 Együttműködési/hálózatépítési akcióterv előkészítése Feladat: Fejezzétek be a mondatokat! Akadályozza az együttműködést. Segíti az együttműködést. Levezetés: A tréner a képzés résztvevőit ismét legalább három csoportba osztja, ügyelve, hogy mindenki új emberek közé kerüljön. A tréner arra kéri a csapatokat, hogy post it cetlikre filctollal rögzítsék válaszaikat. A feladat végeztével minden csoport szóvivőt választ, aki ismerteti az összegyűjtött elemeket. Kellékek: filctoll, post it Szükséges idő: perc 14

16 Akadályozza az együttműködést. I. a negatív hozzáállás, a nyer-veszít szemlélet, a munkafolyamatok pontatlansága, tisztázatlansága, az információáramlás hiánya, akadályoztatása, akadályozottsága, ha nem ismerjük egymást Nyer-veszít szemlélet: A verseny, a nyer-veszít szemléletre való kondicionáltságunk gyermekkorunk óta rögzült attitűd, amely azonban a másokkal való együttműködés egyik legnagyobb gátja. Sok esetben még a szervezetek belső rendszerei, valamint külső kapcsolatai is a versenyre épülnek, és ez alól a non-profit szektorban dolgozók sem kivételek. A műhelymunkán összegyűjtött legfontosabb válaszok: Az együttműködés akadályai: versenyszemlélet, bizalomhiány, rossz vezető, érdektelenség, kevés nyilvánosság, rossz gazdasági helyzet, politika-mentesség hiánya, negatív visszajelzések a szervezetről, rossz igény felmérés, szerteágazó tevékenység, földrajzi távolság, hiányos vagy hiányzó kommunikáció, hiányos vagy hiányzó stratégia, hiányzó célmegjelölés, az együttműködés hagyományának hiánya, nincs közös érdek, cél, hatásköri viták 15

17 Akadályozza az együttműködést. II. a kommunikáció hiánya, az elbeszélés egymás mellett, eltérő paradigmák, a hozzá nem értés, a stratégia hiánya, stb. A együttműködést akadályozó tényezők mélyebb feltárásához javasolt kérdések: A saját szervezeten belül mely kulcsfolyamataitok, rendszereitek szabályozottak? Mit gondoltok a nyer-nyer szemléletről? Támogatják-e a rendszerek a nyer-nyer szemléletet a szervezeteteknél? Mondjatok példát arra, amikor egy belső vagy külső együttműködés kommunikációs félreértés miatt hiúsult meg! Mi jelenleg a külső együttműködésetek legnagyobb gátja? A kérdések sora folytatható 16

18 Segíti az együttműködést I. az információáramlás, egymás és egymás tevékenységének ismerete, nyer-nyer hozzáállás, egymás segítése, mint attitűd, a konkrét feladat-meghatározás, proaktivitás Nyer-nyer szemlélet: Fel kell hívni a civil szervezetek figyelmét, hogy a hosszú távú eredményesség kulcsa csak a nyer-nyer szemlélet lehet. Ezt az attitűdöt kell alkalmazniuk belső és külső kapcsolataikban is, hiszen minden hosszú távú együttműködés alapja a kölcsönös előny. A műhelymunkán összegyűlt legfontosabb válaszok: Ami segíti az együttműködést: nyílt kommunikáció, információ áramlás, megfelelő kapcsolatrendszer, bizalom, csapatszellem, ismertség, egyértelmű programok, küldetés megfogalmazása, jól beszerezhető információk a szervezetről, központi, ágazati nyilvántartás, biztos anyagi háttér, politika mentesség, kamarai tömörülés, pozitív visszajelzések a szervezetről, médiával való kapcsolat, tolerancia, kompromisszumkészség, befogadó attitűd és szellemiség, kapcsolatépítés, jól felépített szervezet, nyitottság, összefogás, társadalmi igény és szükségszerűség, pozitív gondolkodás, sokszínűség, probléma felismerés 17

19 Segíti az együttműködést II. a megfelelőkommunikáció, a megfelelő kommunikációs csatornák, a bizalom, egymás véleményének meghallgatása, eltérő nézőpontok tisztelete, stb. Egymás véleményének meghallgatása: Utalni kell arra, hogy a puszta hallgatás nem jelent megértést. A megértés viszont nem jelent egyetértést. Eltérő nézőpontok tisztelete: Fontos lehet annak hangsúlyozása, hogy a tolerancia nem minden esetben elegendő egy szinergikus együttműködéshez. Az igazi kreatív együttműködés alapját csak a különbségek kifejezett keresése jelentheti. Mélyebb feltáráshoz javasolt kérdések: Milyen konkrét információs csatornákon keresztül biztosítjátok a megfelelő külső és belső kommunikációt? Hogyan javítható a többi szervezettel szembeni bizalom? 18

20 Együttműködési/hálózatépítési akcióterv kidolgozása Feladat: Válaszoljatok kis csoportban az alábbi kérdésekre! Melyek azok a területek ahol együtt szeretnénk működni? Milyen formában tudunk együttműködni? Milyen eszközök útján kívánunk együttműködni? Levezetés: A tréner a képzés résztvevőit ismét legalább három csoportba osztja, ügyelve, hogy a csoportokban résztvevő személyek ismét keveredjenek. A tréner arra kéri őket, hogy terveiket flipchart lapokra írják fel. A feladat végeztével minden csoport szóvivőt választ, aki ismerteti a kidolgozott akciótervet. A tréner zárásként feltétlenül kérdezzen rá az első konkrét lépésre! Kellékek: filctoll, flipchart lap Szükséges idő: perc 19

21 A műhelymunkán kidolgozott akciótervek legfontosabb elemei: Együttműködési akcióterv I. csoport: Lehetséges területek: egészségügyi területen, pályázatírásban, pályázat figyelésben, kommunikációs tevékenységekben (egymás értesítése, emberek megfelelő helyekre irányítása stb.); közös táborok szervezése, közös buszbérlés kiránduláshoz, közös bemutatkozó konferencia szervezése; sikeres pályázat megvalósítása; önkéntesek munkájának felajánlása Kapcsolattartás: , személyes Együttműködési akcióterv II. csoport: Egy közös rendezvény létrehozása Mottó: Mi is teljes életet élünk! Célja: ismerd meg a betegséget, merj kérdezni, ne ítélkezz, sportoljunk együtt, szervezetek ismertebbé tétele Előkészítés területei: szervezés és pályázás közösen, valamint a szponzorok együttes felkutatása, önkéntesek toborzása, meghívók küldése intézmények számára is, szervezeti SWOT analízis készítése, annak megállapítása, ki miben tud segíteni Lehetséges programok: prevenció, szűrés, tanácsadás Információ-áramlás: , honlapokon egymás belinkelése, projektmegbeszélések Együttműködési akcióterv III. csoport: Amihez a szervezetek segítséget kérnek: közös pályázatfigyelés, közös pályázatírás, jogi segítség, reklám, média megjelenések, 1%-os kampányban együttműködés, egészségnapok szervezésében, gyerekek integrációjában való együttműködés, szervezetek tevékenységének ismertetése, iskolai, lakossági szemléletformálás, best practice csere 20

22 Amiben segítenének, amit adnának: pályázatfigyelés, írás, tanácsadás, eszközpark, előadások tartása, szakmai tudás megosztása egymással, jogi segítség, non profit szervezetek menedzseléséről összegyűjtött tudás átadása, táboroztatásban segítség (van aki táborhelyet, más önkéntesi felügyeletet adna, és van aki programokat szervezne), saját szervezetek bemutatása iskolákban, lakosságnak, web oldal szerkesztésben segítség, számítógépes ismeret átadása Formája: , msn, skype, közös rendezvények, web oldalon egymás linkelése 21

23 Köszönöm a figyelmet! A tréner összefoglalja a nap konkrét történéseit, a legfontosabb ismereteket, és értékeli a tervezett képzési cél megvalósítását. Zárásként pedig megkéri a résztvevőket, hogy fogalmazzák meg hogyan érezték magukat és mi az amit hazavisznek a képzésről. 22

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

A KRAFT PROJEKT TANULSÁGAI

A KRAFT PROJEKT TANULSÁGAI A KRAFT PROJEKT TANULSÁGAI Gaál Zoltán Kőszeg, 2017. január 21. A TRIPLE HELIX MODELL Egyetemek Kutatóintézetek Kormányzat Üzleti szféra A kutatás módszertana Szakirodalmi áttekintés Dokumentum- és tartalomelemzés

Részletesebben

Építs teljesítmény-központú kultúrát!

Építs teljesítmény-központú kultúrát! Építs teljesítmény-központú kultúrát! A Terra Nova egy interaktív, saját élményű szimulációs játék, amely valós szervezetek működését modellezi. A szimuláció minimum tíz, de akár több száz fős csoportoknak

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE

SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE KISVÁLLALKOZ LLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE SE INNONET Innovációs és Technológiai Központ, Győr 2007. május 08. Előadó: Hajdu Elemér cégvezető tanácsadó Hajdu & Társai Tanácsadó és

Részletesebben

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében Kovács Zsuzsanna 2014. február 26. OEFI TÁMOP 6.1.1 - Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása Népegészségügyi

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL.

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL. 1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL www.urbact.hu www.urbact.eu Mitől közösségi tervezés? Az érintettek a tervezési folyamat legelejétől részt vesznek a munkában Lehetőségük van elmondani szükségleteiket, vágyaikat

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Kapcsolati menedzsment, PR: 2 nap

Kapcsolati menedzsment, PR: 2 nap Kapcsolati menedzsment, PR: 2 nap Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére A résztvevők ismerjék meg és sajátítsák

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Közoktatási Kiválóság Partnerprogram

Közoktatási Kiválóság Partnerprogram Közoktatási Kiválóság Partnerprogram Programindító tájékoztató 2009. november 17. Sugár Karolina, elnök, az EFQM Nemzeti Partnerszervezete 1/15 SZÖVETSÉG A KIVÁLÓSÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET TAGI SZERVEZŐDÉSŰ,

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Professzionális üzleti kapcsolatépítés

Professzionális üzleti kapcsolatépítés Professzionális üzleti kapcsolatépítés Üzleti kapcsolatépítés, mint ÉLETFORMA Mi Szomszéd Sógor Nagy cég Az üzleti kapcsolatépítés felértékelődésének okai Az üzleti kapcsolatépítés fogalma Üzleti kapcsolatépítés

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

FORCAVI Project. módszerek eszközök instr. Doku prezentáció ppt 1-3 dia 2. oldal. statusz* idő/perc

FORCAVI Project. módszerek eszközök instr. Doku prezentáció ppt 1-3 dia 2. oldal. statusz* idő/perc Nº: 2012-1-S1-LO0-0612 sorsz. modul neve, rövid tartalma feladatok az egyes egységekre, leckékre I. Keretek: a tréning kereteinek, céljának és felépítésének rövid ismertetése, idő/perc módszerek eszközök

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft.

Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft. Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft. Társadalmi hatás logikája Models of Impact by Verynice.co - Termék www.modelsofimpact.co Models of Impact by Verynice.co - Szolgáltatás

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Szervezeti kommunikáció I. 85. lecke Szervezeti kommunikáció

Részletesebben

Coaching a szervezetben

Coaching a szervezetben Coaching a szervezetben 2017.03.08 A Legacyról Jövőbiztos szervezeteket építünk Az ember, a struktúra, a folyamatok és a technológia dinamikus egyensúlya Hatással vagyunk a szakmánkra ICF kompetenciákra

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change

Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change Civil Support Nonprofit Kft. Társadalmi vállalkozásként civilek, társadalmi vállalkozások hatásnövelésén dolgozunk

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében A tanulói különbségek mérhető komponensei Meglévő tudás Képességek (pl. intellektuális

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Veszprém, 2011. szeptember 30. Tóth Laura Vállalkozásfejlesztési munkatárs NESsT ltoth@nesst.org 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében Kiválóság Tavasz 2012 EFQM Kiválóság Nap Budapest, 2012. március 8. Szabó Kálmán, ügyvezető igazgató, az EFQM Nemzeti Partnerszervezete

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

ig - a képzés (projekt)menedzsmentje A marketingtől l a vizsgáig llősi Zsuzsa Hajduszoboszló, 2007. december 5-7. ; Szöllősi Zsuzsa 2008.01.04.

ig - a képzés (projekt)menedzsmentje A marketingtől l a vizsgáig llősi Zsuzsa Hajduszoboszló, 2007. december 5-7. ; Szöllősi Zsuzsa 2008.01.04. A marketingtől l a vizsgáig ig - a képzés (projekt)menedzsmentje Szöll llősi Zsuzsa 1 A szekció célja - párbeszéd A szekció témában jelzett tevékenység rendszerszerű megközelítése Fogalmak közös értelmezése

Részletesebben

EU Compass projekt ismertetése 1.

EU Compass projekt ismertetése 1. EU Compass projekt ismertetése 1. Támogató alap: Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat benyújtás: 2010. 09. 15. Döntés: 2011. 03. 25. Szerződéskötés:

Részletesebben

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt pszicho-szociális és

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok Széni Zoltán - EY (Ernst & Young), Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA) HR Igazgató Farkas

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet.

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet. Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Akkor a legkomolyabbak, amikor

Részletesebben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben Fejlesztéspolitika az egészségügyben EUREGIO III PROJECT MASTER CLASS PROGRAM 2009. szeptember 2. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 2007-2013(15) - ~1,8 milliárd euró TÁMOP: 253 millió euró TIOP:

Részletesebben

KKV vezetési és szervezetfejlesztési program

KKV vezetési és szervezetfejlesztési program A SZERVEZETI TUDATOSSÁG KITERJESZTÉSE Olyan támogatott (díjmentes) fejlesztési programot kínálunk 30 kis- és középvállalkozás számára, amelyben most a költségek helyett a tartalmakra fókuszálhatnak! Résztvevőként

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Beszéljünk róla! Program címe: Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7.

Beszéljünk róla! Program címe: Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Program címe: Beszéljünk róla! Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Forrás Lelki Segítők Egyesülete Program rövid leírása Célcsoport: 12-14 illetve,

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES Tolerancia Workshop YFU Szervezetünk, a Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit szervezet, mely 1951 óta

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI JÓ GYAKORLAT

A PEDAGÓGIAI JÓ GYAKORLAT XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI JÓ GYAKORLAT JELLEGZETESSÉGEK A HAZAI GYAKORLAT TÜKRÉBEN A nevelés-oktatás fejlesztése, komplex pilot

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és a megvalósításba politikai támogatás megszilárdítása

Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és a megvalósításba politikai támogatás megszilárdítása Társadalmi integráció Közösségi tervezés, participáció HOGYAN? Módszertan, A közösségi tervezés alapelemei Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és

Részletesebben

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Paksi Adrienn A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Partnerség és kommunikáció a területi tervezésben - Elmélet és gyakorlat Lechner Lajos Tudásközpont 2014. december 15. Az energikus 314-es

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Projekttervezés alapjai Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Szelídi-tó A stratégiai tervezés folyamata Külső környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai célok

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban Tudásbővítés közvetlen célcsoport részére 1. nap 10:00 10:10 A program levezetőjének bemutatkozása 10:10 10:50 Résztvevő szervezetek bemutatkozása, ki vagyok,

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE Mi az üzleti tervezés A józan ész diadala az önámítás felett A tervezés tisztán matematika Nagy számok törvénye Egy egész szám felírható néhány

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Élet a virtuális világban, a virtuális világ élete

Élet a virtuális világban, a virtuális világ élete Élet a virtuális világban, a virtuális világ élete avagy web2 megoldások a PTE beiskolázási kampányában Vendler Balázs ügyvezető a PREZENTÁCIÓ felépítése MarkCon Kik vagyunk? Játékos ötleteink Újítást

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015 Mitől jó egy iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2015 Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az iskola pedagógiai hozzáadott értéke

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

A gazdasági növekedés társadalmi feltételei: értékek, intézmények, kizáródás, tudás, egészség - Panelbeszélgetés

A gazdasági növekedés társadalmi feltételei: értékek, intézmények, kizáródás, tudás, egészség - Panelbeszélgetés A gazdasági növekedés társadalmi feltételei: értékek, intézmények, kizáródás, tudás, egészség - Panelbeszélgetés Fenntarthatóság fejlődés növekedés: A gazdasági növekedés ökológiai és társadalmi feltételei

Részletesebben

TÁMOP pályázatok szakmai megalapozása

TÁMOP pályázatok szakmai megalapozása TÁMOP pályázatok szakmai megalapozása I. komponens: Cél: a kistérségi és helyi humánkapacitás fejlesztése és képzése, az egészségterv gyakorlatának elterjesztése a színtereken. Tevékenység: Hat kistérségben,

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

dr. Eisingerné dr. Balassa Boglárka PhD Gyémántcsiszolás felsőfokon

dr. Eisingerné dr. Balassa Boglárka PhD Gyémántcsiszolás felsőfokon dr. Eisingerné dr. Balassa Boglárka PhD Gyémántcsiszolás felsőfokon A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Tartalom.Mentorálás 2.Kezdeti lépések

Részletesebben

Navigációs megoldások. www.newscoaching.hu

Navigációs megoldások. www.newscoaching.hu Navigációs megoldások www.newscoaching.hu Kik vagyunk? A modellt 2001 óta fejlesztjük sikeresen világszerte. A Coaching & Training Ltd. 2006-ban alakult, székhelye Lausanne-ban (Svájc) van és kirendeltségei

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE 2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE KIT TEKINTÜNK TEHETSÉGNEK? 26/11/2014 Page 1 KI A TEHETSÉG KIK PÁLYÁZHATNAK A BONAFARM CSOPORTBAN? VEZETŐI SZAKEMBER - Lelkesedés, erős teljesítmény

Részletesebben

TÁMOP /1/A projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP /1/A projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A főnökön is lehet változtatni

A főnökön is lehet változtatni A főnökön is lehet változtatni Futótűzként terjednek el a 360 fokos felmérések a cégeknél, amelyek a vezetők teljesítményét hívatottak mérni. Ennek során a nagyfőnök, a beosztottak és más vezetők is véleményt

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

közösségi összefogáson alapuló tanulást támogató kezdeményezéseknek, vagy a közeljövőben fognak bekapcsolódni hasonló programba. A program kidolgozói

közösségi összefogáson alapuló tanulást támogató kezdeményezéseknek, vagy a közeljövőben fognak bekapcsolódni hasonló programba. A program kidolgozói FELHÍVÁS INGYENES KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTELRE A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY KÖZÖSSÉGI ÚT A TANULÁSHOZ CÍMŰ PROJEKTJÉNEK KERETÉBEN A képzési célokat és kölcsönös tudásmegosztást szolgáló műhelymunkasorozatot indít

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest

Than Károly Ökoiskola Budapest Than Károly Ökoiskola Budapest Adaptációs terv Az adaptáció fogalma Az a folyamat, amelyben egy oktatási-nevelési intézmény valamely másik oktatásinevelési intézmény által készített innovatív oktatási/pedagógiai

Részletesebben

Interneten. MinőségDoktorok.hu - fejlessze vállalkozása minőségszemléletét az Interneten az Internettel! 2008-03-11 Dr.

Interneten. MinőségDoktorok.hu - fejlessze vállalkozása minőségszemléletét az Interneten az Internettel! 2008-03-11 Dr. Minőségszeml gszemlélet let fejlesztése se az Interneten MinőségDoktorok.hu - fejlessze vállalkozása minőségszemléletét az Interneten az Internettel! 2008-03-11 Dr. Horváth Zsolt Tartalmi áttekintés Okok

Részletesebben

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem Óravázlat Tantárgy: Téma: Résztémák: Pályaorientáció A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés Önismeret A három testőr Az én címerem Időigény: Munkaforma:

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben