Miként járul hozzá a civil szféra a kultúra megõrzéséhez, terjesztéséhez? Kötõ József: A civil szféra lehetõségei a kulturális értékek megõrzésében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miként járul hozzá a civil szféra a kultúra megõrzéséhez, terjesztéséhez? Kötõ József: A civil szféra lehetõségei a kulturális értékek megõrzésében"

Átírás

1 VI./2. VI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, ÁPRILIS JÚNIUS Miként járul hozzá a civil szféra a kultúra megõrzéséhez, terjesztéséhez? Kötõ József: A civil szféra lehetõségei a kulturális értékek megõrzésében Pomogáts Béla: Megcáfoljuk Herder jóslatát A kulturális nemzet esélyei az európai uniós csatlakozás folyamatában Gaal György: A 120 éves EMKE a közmûvelõdés szolgálatában Civil VitaFórum Potozky László: A romániai támogatási rendszer kérdõjelei Bárdi Nándor: Kritikai és reformnézetek a határon túli magyarok magyarországi támogatásáról VII. Civil Fórum konferencia 2005

2 2 civil fórum T a r t a l o m j e g y z é k 3. oldal Kötő József: A civil szféra lehetőségei a kulturális értékek megőrzésében 4. oldal Csáki Rozália: A kényszerűség gazdagságában 5. oldal Kiss Dénes: Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszerről 14. oldal Pomogáts Béla: Megcáfoljuk Herder jóslatát A kulturális nemzet esélyei az európai uniós csatlakozás folyamatában 18. oldal Kelemen Kinga: A kulturális tárca civil szférát érintő rendelkezései 2005-ben vita a függetlenekkel 20. oldal Hidvégi Mária: A nonprofit szektor és a kulturális diplomácia 24. oldal Kenéz András: Menedzsment a kultúrában 27. oldal Tóth Nikoletta: Kulturális lehetőségek az Európai Unióban 28. oldal Gaal György: A 120 éves EMKE a közművelődés szolgálatában 32. oldal Lőrincz Ildikó: A művészet helyszíne tizedszerre is 35. oldal Demeter László: A közösség, a kultúra szolgálatában Erdővidéken 36. oldal Száva Enikő: Artera a valódi értékeinkért 38. oldal Sipos Levente: Az ALTER-NATIVE Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál 40. oldal Zágoni Balázs: FILM és TETT 41. oldal Sorbán József: Új civil szervezet a közművelődés szolgálatában Székelyföldi Közművelődés-szervezők Egyesülete (SZEME) 42. oldal SUMMA ARTIUM A kultúra támogatása a támogatás kultúrája Civil VitaFórum 43. oldal Potozky László: A romániai támogatási rendszer kérdőjelei 44. oldal Bárdi Nándor: Kritikai és reformnézetek a határon túli magyarok magyarországi támogatásáról 49. oldal VII. Civil Fórum konferencia 2005 Beszámolók 57. oldal Péter Orsolya: Együttműködési sikertörténet Kovászna megyében 57. oldal Fleisz János: AZ V. CIVIL TÁRSADALOM NAPJA NAGYVÁRADON 2005 Kultúra és a civil szervezetek 58. oldal Romhányi András: 5. Budakalászi Találkozó Két csodálatos nap 59. oldal Hírek, felhívások c i v i l f ó r u mszervezetekért c i v i l t á r s a d a l m i l a p Felelős kiadó: Egri István Főszerkesztő: Csáki Rozália Olvasószerkesztő: Szabó Attila Grafikus: Könczey Elemér Tördelőszerkesztő: Csáki Ferencz A címlapfotó a Minimum Party Társaság archívumából származik. Elérhetőségek: postacím: Cluj-Napoca, str. Pădurii nr. 11, jud. Cluj telefon/fax: e mail: ISSN Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Alapítvány Készült a Református Egyház Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpontjának nyomdájában. Megjelenik 1000 példányban. Ára: lej, a 2004-ben megjelenő négy lapszám együttes megrendelése kedvezményesen lej.

3 Miként járul hozzá a civil szféra a kultúra megőrzéséhez, terjesztéséhez? 3 A civil szféra lehetõségei a kulturális értékek megõrzésében Aglobalizálódó és digitalizálódó világunkban a kulturális értékeket veszélyeztető tényezők a következők: a) áruvá válás nyomán a kultúra újratermelését nem az érték, hanem a piac törvényei szabályozzák, s ez óhatatlanul értékvesztéshez vezet; b) a Gutenberg galaxis kulturális szokásait felváltja a papucs és fotel -kultúra, s ez is a tömegízlés szubkulturális trendjét támogatja; c) összeomlik a kultúra hagyományos intézményrendszere, az elit kultúra légüres térbe kerül, az állam szerepvállalása egyre zsugorodik; d) megindul a regionális kultúrák identitásvesztése; e) a kevésbé konszolidálódott demokratikus intézményrendszerrel rendelkező államok kulturális devalválódása felgyorsul, mivel nem alakultak ki azok a rendszerek, amelyek az állam kivonulása révén felszabaduló közpénzeket visszaosztják pályázati rendszerben, közalapítványok révén a kulturális értékrend megőrzését vállaló civil intézményeknek. A kulturális értékek megőrzését veszélyeztető tényezőket tekintve felmerül a kérdés, hogy melyek egy kisebbségben élő nemzeti közösség számára azok az eszközök, amelyek e csapdahelyzet elkerülésében segíthetnek, hiszen azt is tudjuk, hogy az integrált Európában a közösségi önazonosság egyenlő a kulturális önazonossággal? Bármennyire is szeretnénk a szakmaiság határai között maradni, a kérdésre adandó válasz nem kerülheti meg a politikumot: az újraegyesülő Európa alkotmánya európai értéknek tekinti a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartását; a szakirodalom pedig mára már elfogadja a szubszidiaritás elvének kiterjesztését szubnacionális szintekre, s ilyen értelemben az államalkotó, önmaga igazgatására képes közösségek számára a politikai nemzet keretein belül az autonómia vagy az önkormányzat különféle változatainak megvalósítását ajánlja. Sajátos regionális kultúránk megőrzésének feltétele a kulturális autonómia formáinak közjogi szavatolása. Valószínűleg hosszú Sajátos regionális kultúránk megőrzésének feltétele a kulturális autonómia formáinak közjogi szavatolása. Valószínűleg hosszú és kemény csatározások várnak ránk ezen az úton, de reális jövőt csakis ilyen elgondolásokra lehet és szabad alapozni. és kemény csatározások várnak ránk ezen az úton, de reális jövőt csakis ilyen elgondolásokra lehet és szabad alapozni. Úgy gondolom, a kulturális jövőnk kérdéseit taglaló lapszámnak az ilyen és ehhez hasonló gondolatsoron belül kell válaszokat megfogalmazni. Mi lehet ezen a gondolatkörön belül a civil szféra szerepe a kulturális értékek megőrzésében? 1) Tekintetbe véve a kultúra két alaprétegét, az elit- és közművelődési vonulatát (nem tévesztendő össze a közművelődés a szubkultúrát megelevenítő tömegkultúrával), úgy vélem, két irányba kell munkálkodnunk. Ellensúlyozandó az állami támogatások csökkenő mértékét, a hivatásos intézményrendszer, az állam teljes kivonulását egyes ágazatokból (pl. könyvkiadás és terjesztés), erősítenünk kell az e- zen ágazatokat segítő meglévő civil háttérintézményeket, illetve újakat kellene létrehoznunk, a- melyek értékközpontúan juttatják el az anyaországi, európai és belső forrásokat az elit kultúrát termelő intézményekhez. Ezekre annál is inkább szükség van és főként lesz, mivel eddig nemigen éltünk az uniós pályázatok lehetőségével, holott a kulturális sokszínűséget alapértéknek tekintő Európában az ilyen jellegű támogatási rendszerek egyre bővülnek és hozzáférhetőbbekké válnak. Csak legyen rá fogadókészség. Márpedig ezen a téren nem jeleskedünk. A közművelődés a kultúrának rendkívül fontos vonulata: ez teszi közkinccsé a megtermelt tudást, formálja versenyképessé a népcsoportot, létrehozza a kiművelt fők közösségét. Mindez pedig az é- letminőség javításának egyik a- lapfeltétele. A titok: egy közösség önszerveződő képessége. Ebben a vonatkozásban pedig jeleskedtünk. Megítélésem szerint horizontális (országos hatókörű szakmai szervezetek) és vertikális (alapítványok és egyesületek) önszerveződésünk révén a kultúra önkormányzatára képes rendszer, élő, működőképes közművelődési rendszer alakult ki. A váz áll, viszont tovább kell az oszlopok közé beépíteni a falakat. A fehér folt -mozgalmat a művelődési egyesületek térképének feltöltésére tovább kell folytatnunk. Ne legyen Erdélyben e- gyetlen magyarok lakta település sem, amelyben ne működne művelődési egyesületünk vagy alapítványunk. Ezeknek fel kell vállalniuk a település művelődésének valamennyi infrastrukturális, működtetési, minőségi, kultúrateremtő gondját-baját. Pallérozniuk kell a település népességének ízlését, értékítéletét, hogy ne söpörjön el mindent az egyetemes konzerv-kultúra ; képessé kell tenniük a helységben lakókat, hogy a globális kihívások közepette ne adják fel lokális/regionális értékeiket, vagyis alkalmassá kell válniuk a glokalizáción (saját lokális kultúránk ötvözése a globális művelődés értékeivel) alapuló stratégia művelésére. 2) Forrásbiztosítás Milyen források állnak/állhatnak a civil szervezetek rendelkezésére? Közpénzek. Már szóltunk arról, hogy az uniós pályázati rendszerekbe nem igazán sikerült bekapcsolódnunk. Ez a jövő sürgető feladata. Itthon nem alakult ki a közalapítványi pályáztatási mód, így költségvetési alapok nem emelhetők át a civil szférába, pedig a hatékony, szakszerű, távlatokban gondolkodó civil önépítkezés ezen alapulhatna. Törvénykezdeményezéssel kéne élnünk közalapít-

4 4 civil fórum ványok létrehozása érdekében. Erőfeszítéseket kell tennünk, hogy az 1 %-os adófelajánlás közösségi reflexé váljon. Úgy vélem, létrehozható lenne végre egy olyan Művelődési Alap, amelynek a számlájára ezek a felajánlások átutalhatók lehetnének. Az alapot kizárólag a civil társadalom képviselőiből álló kuratórium kezelhetné, és végre megvalósíthatók lennének nagyobb, stratégiai jellegű beruházások is. Közpénzek kerülnek át a civil társadalom működtetésére a Communitas Alapítvány révén is. Politikai csatározások tárgyává vált a civil társadalom rendelkezésére álló összeg nagyságrendje és elosztási módja. Személyes véleményem szerint a több száz könyv megjelenésében, réteg-kiadványok, Politikai csatározások tárgyává vált a civil társadalom rendelkezésére álló összeg nagyságrendje és elosztási módja. folyóiratok működőképességének támogatásában, több ezer rendezvény megszervezésében, kétszáznyi kutató, oktató, művész külföldi továbbképzésének segítésében, több száz sport- és ifjúsági találkozó megvalósításában, több tucatnyi ifjú tehetség méltányos alkotói életkörülményének biztosításában konkretizálódó juttatás kultúrateremtő. Hosszú távon pedig a kisebbségi önkormányzat megteremtésével a vita amúgy is tárgytalanná válik. Jelentősnek érzem, hogy ez az alap is évről évre bővül. Végül szólnunk kell a helyi tanácsok művelődési támogatásairól is. Örömmel tapasztaljuk, hogy ezek nagyságrendje nő, önkormányzataink felelősségtudata egyre elkötelezettebbé válik. Jó kapcsolatrendszer alakult ki a helyi közösségek vállalkozói rétegei és az egyesületek között. Biztató hírek érkeznek a vállalkozói réteg társadalmi szerepvállalási kedvének növekedéséről, s ez megannyi rendezvényben, feljavított infrastrukturális létesítményben konkretizálódik. Szándékosan nem vitairatot szerkesztettem. Mikor sorsfordító idők következnek, és a kultúrateremtéshez való hozzájárulásról beszélünk, az eredményes, hatékony, minőségteremtő munka terepét kell felmérnünk, a lehetséges és időszerű tennivalók leltárát kell elkészítenünk. Én így látom a tennivalók sorát. Kötő József Tanügyi és Kutatási Minisztérium államtitkár A kényszerûség gazdagságában Hogy mennyire különböző és mégis ugyanaz a világ, a- melyben élünk felismerés, mely egyszerű élettapasztalatunk része lehet, és amelyet e lapszámunk szerkesztése során is alkalmam volt megtapasztalni. A lapszám tematikájának a megfogalmazása kapcsán u- gyanis felmerült egyik kedves ismerősömben a kérdés, hogy milyen kultúráról is beszélgetünk itt? A kultúra milyen megközelítésben kerül terítékre? E jogos kérdésfelvetés arra ösztönzött, hogy olvasóink, az Önök számára is részletesebben szóljak ez alkalommal a lapszámunk témájáról. Talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy nem adható a kultúra kifejezésre egyszerű és mindenki számára elfogadható meghatározás. Olyan fogalom ez, olyan jelentésösszefüggéseket tartalmaz, mely számos és különböző környezetekben teszi lehetővé az alkalmazását. Ilyen érdekes összefüggésekről olvashatnak e lapszámunkban is a kultúra és a diplomácia, illetve a kultúra és a menedzsment összefüggéseiről, hogy csak két példát emeljek ki. Pontosan ezért szükséges az általunk választott összefüggést, a civil szféra és a kultúra összefüggését közérthetővé, és szándékunkat e lapszámmal átláthatóvá tennünk. A szójelentéstani és filozófiai elemzéseket elkerülve hiszen erre itt nem áll módunkban kitérni a kultúráról, mint valamely társadalom jellemzőjéről beszélünk, és a fogalom két lényeges értelmét emelném ki, amelyeket már az antikvitástól magába foglal: megművelés és nevelés. E tekintetben és konkretizálva a fogalom jelentését: az erdélyi magyar kisebbség kultúrája felöleli mindazt a cselekvést, és ezek alapjait, illetőleg termékeit, azokat a szokásokat, értékeket, tudást, amelyeket maga az erdélyi magyarság az eltelt évek során megtett, felhalmozott, amely kifejezetten rá jellemző. Azt is mondhatjuk, hogy valamely népet a kultúrája tesz azzá, ami. Ilyen értelemben a kultúra az az ismertetőjegyünk, és ezzel együtt az Civil szféránk kényszerhelyzete ugyanis melyet kisebbségi közösségünk társadalmi helyzete határoz meg gazdaggá tett bennünket, hiszen a fennmaradásért való küzdelem egyszersmind a sajátosságainkat felölelő kultúránk megőrzése érdekében ösztönözte cselekvésre a civil önszerveződést is. a felmérhetetlen kincs, ami azzá tesz bennünket, erdélyi magyarokat, amik vagyunk. A kultúra része ilyen értelemben a himnuszunk, de azok a népdalok is, amelyeket a guzsalyosban énekelnek az asszonyok, jeles íróink és költőink, zeneszerzőink alkotásai, a nyelv, amelyen ezek megszületnek, művészeink szobrai, festményei, sajátos néptáncaink, néphagyományaink, és folytathatnám a sort. Hogyan kerül mindez összefüggésbe a civil szférával, a civil önszerveződéssel? Nem titkolt sajátossága a megfogalmazásnak, hogy az erdélyi magyar civil szféra tagjaiként ebből a környezetből tesszük fel a kérdést, és válaszunkat, lapszámunk tartalmát is ez határozza meg. E sajátos társadalmi státus ugyanis alapvetően határozza meg civil szerveződéseinket is. Ha figyelme-

5 Miként járul hozzá a civil szféra a kultúra megőrzéséhez, terjesztéséhez? 5 sebben utánanézünk, hogy melyek és milyen szakterületen tevékenykednek a legrégebbi civil szervezeteink, akkor egyértelműen tárul elénk, hogy a közművelődés az a terület, amelyen a leghamarabb megalakultak a romániai magyar kisebbségi civil szervezetek. Bár furcsán hangzik, de a kisebbségi lét a szabad önszerveződésünknek is irányt szabott. A számos fennhatóság alatt élő magyar nép számára a szabad önszerveződés lehetősége a magyarsága, ezzel e- gyütt kultúrája megőrzését lehetővé tevő szerveződést hívott életre. És ez a törekvés a kisebbségben élő magyarság számára ma is alapvetően jellemző. Ezt a sajátosságot törekedtünk e lapszámunkkal megragadni, konkrét példákkal tetten érni. Civil szféránk kényszerhelyzete ugyanis melyet kisebbségi közösségünk társadalmi helyzete határoz meg gazdaggá tett bennünket, hiszen a fennmaradásért való küzdelem egyszersmind a sajátosságainkat felölelő kultúránk megőrzése érdekében ösztönözte cselekvésre a civil önszerveződést is. Ennek köszönhetjük, hogy számos kulturális civil szervezetünk van. Ezeknek a kulturális szervezeteknek a sajátosságairól olvashatnak a három szociológus Csata Zsombor, Kiss Dénes, Kiss Tamás tanulmányában, akik a kulturális szervezetek körében végzett széleskörű kutatás eredményéről számolnak be. Bár törekedtünk arra, hogy a kultúra megőrzése, fejlődése érdekében tevékenykedő számos típusú civil szervezet és sajátos tevékenységi forma helyet kapjon lapunkban, nem sikerült az élő valóságot megszólaltatnunk. Sikerült azonban számos nagyon szép kezdeményezés a Gaál Mózes Közművelődési Egyesület, a Minimum Party összművészeti tábor, a Filmtett kiadvány, a Székelyföldi Művelődésszervezők Egyesülete stb. gazdáját elérnünk, soraikat ezúton is ajánlom figyelmükbe. A kultúra tágabb értelme és értelmezhetősége sem kerülte el figyelmünket, bár e téren nem a teljeség i- gényével léptünk fel. Ilyen összefüggésben olvashatnak a már említett menedzsmentről és diplomáciáról a kultúrában, a kultúra révén. Továbbá arról is szót ejtünk mert hétköznapjaink része, és számunkra, erdélyi magyarok számára is hangsúlyos kérdés, hogy az Európai Unió miként tekint a kultúrára, ennek védelmét milyen mechanizmusok révén támogatja, amennyiben egyáltalán támogatja. Vitafórum mellékletünk ez alkalommal is közérdekű kérdést, A romániai támogatási rendszer kérdőjeleit helyezi középpontba. Szeretnénk, ha az itt megjelent írásokra Önök is reagálnának, akár írásban is. E mellékletünk ugyanis nemcsak a mindanynyiunkat érintő és vitás kérdéseknek, problémáknak kíván nyilvánosságot teremteni, hanem egyszersmind, a- hogy azt a neve is jelzi, fórum akar lenni, ahol párbeszéd, ezáltal pedig közös gondolkodás alakul ki ezekről, hogy könnyebben találhassuk meg a közakaratnak megfelelő előrelépés módjait. Csáki Rozália főszerkesztő Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszerrõl Az alábbiakban egy szociológiai kutatás eredményéből teszünk közzé. A teljes kutatás, melyet nem állt módunkban itt leközölni, az alábbi helyen érhető el: I. A kutatásról A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma megbízásából 2003 nyarán nagy horderejű kutatásra került sor a Magyarországon kívüli magyar jellegű kulturális intézményrendszerről. A kutatás célja minél teljesebb statisztikai képet kialakítani a szóban forgó intézményekről, áttekinthető és ellenőrizhető adatbázist létrehozni a magyar támogatáspolitika számára. A Magyar Tudományos A- kadémia Kisebbségkutató Intézete által koordinált kutatás keretében további kilenc határon túli magyar kutatóintézet közreműködésével öt Magyarországgal szomszédos országban került sor a kulturális intézmények lekérdezésére. Erdélyben a kutatás megvalósításában a Max Weber Társadalomtudományi Kutatóközpont mellett a csíkszeredai Regionális és Antropológiai Kutatások Központja vett részt. Az adatfelvételre 2003 június-júliusában került sor. A csíkszeredai műhely a Maros és Brassó megyékre is kiterjesztett Székelyföldön, a MWTK a fennmaradó 11 megyében végezte a felmérést. Az alábbiakban az ily módon feltárt, Székelyföld nélküli Erdély magyar kulturális intézményrendszerének főbb jellemzőit mutatjuk be. A egyszerűség kedvéért e térséget a továbbiakban Erdélynek fogjuk nevezni. Minden kisebbségi magyar intézmény-kutatás esetén felmerül a vizsgálandó intézmények körének definiálási, illetve behatárolási problémája. Esetünkben a magyar jelleg tekintetében a kutatási koncepció inkluzív volt, kiterjesztve a kutatást olyan dominánsan nem magyar intézményekre is, amelyek bizonyos mértékben a magyar kultúrát is szolgálják (pl. magyar állománnyal is rendelkező, amúgy román állami könyvtárakra, múzeumokra stb.). A kutatás kulturális intézményekre korlátozása a kutatási koncepció sajátos újítása. Mint ismeretes, a romániai magyar intézményrendszer kutatására az utóbbi 13 évben több ízben is sor került. E kutatások közös vonása

6 6 civil fórum volt, hogy a kisebbségi intézményrendszert civil intézmények együtteseként képzelték el, feltehetően az emlékezetekben még elevenen élő totális állami (azaz román) intézményrendszerrel szemben. E kutatásokhoz képest jelen kutatásunk lényeges újítása, hogy csak egy bizonyos profilú (kulturális) intézmények felmérését tűzve ki célul a magyar civil szférának csak egy részére terjed ki, u- gyanakkor kiterjed olyan intézményekre, amelyeket a közelmúlt kutatási gyakorlata nem tekintett magyar kutatási terepnek (magyar vonatkozású állami és önkormányzati intézmények). A kutatandó intézmények tevékenység-terület szerinti behatárolása előre meghatározott tevékenység-kategóriák segítségével történt. Ezek alapján a kutatás négy főbb intézménytípusra (valamint ezeken belül összesen további tizenhat altípusra) terjedt ki: közgyűjteményekre (könyvtárak, levéltárak, múzeumok és egyéb gyűjtemények), kiadókra, írott és elektronikus sajtóra (könyvkiadók, sajtó, elektronikus média, internetes portálok), művészeti intézményekre (színház-opera-bábszínház, zeneművészeti csoportok, táncművészeti csoportok, irodalmi körök, képző-, ipar-, fotó-, népművészeti alkotóműhelyek, filmművészeti alkotóműhelyek, ismeretterjesztő, honismereti/helytörténeti szervezetek), valamint komplex kulturális szervezetekre (több kulturális tevékenységet gondozó szervezetek, mint kultúrházak, művelődési házak és egyesületek, ifjúsági szervezetek, rendezvényszervezők). Az egyházak, az RMDSZ helyi szervezetei, a közigazgatási intézmények, a tudományos intézmények stb. tehát nem kerültek be a kutatásba, két speciális helyzetet kivéve, amennyiben intézményhiányos szórványtelepüléseken ezek valamelyike kulturális intézményi funkciót tölt be, illetve amennyiben másodlagos tevékenységként a fent felsorolt területekhez tartozó valamely tevékenységet külön egységnek, alintézménynek tekinthető keretek között lát el (pl. könyvtárműködtetést, folyóirat kiadást, stb.). A fenti intézménybehatárolásoknak megfelelően a kutatás első fázisában különböző intézmény-nyilvántartások felhasználásával egy listát állítottunk össze a lekérdezendő intézményekről, kérdezőbiztosaink így megadott címeken pontosan megnevezett intézményeket kellett felkeressenek. Az adatfelvételre két ütemben került sor. Az első megbízatás során a kérdezőbiztosok a kérdőívek kitöltése mellett minden szervezettől további szervezet-neveket és címeket kértek, a listáról esetleg lemaradt intézmények felderítése céljából. A második ütemben az első adatfelvételi periódusban fel nem keresett vagy el nem ért szervezetekhez még egyszer kiküldtünk kérdező-biztosokat, ám ez alkalommal a listát kiegészítettük az időközben feltárt intézménycímekkel. E módszernek köszönhetően feltételezzük, hogy kutatási régiónkban a lekérdezett kulturális intézmények száma megközelíti a létező intézmények számát. Mivel azonban e két szám egymáshoz közelítése nagymértékben a kérdezőbiztosok felderítő képességén is múlott, az egyes kisebb térségekben feltehetőleg változó mértékben maradtak fel nem derített intézmények is. Legjobban felderített megyékként kiemelhetjük Beszterce-Naszód és Arad megyéket, a legkevésbé feltérképezett térségként pedig feltétlenül meg kell említenünk Gyulafehérvárt és környékét. A továbbiakban az intézmények területi és tevékenységterület szerinti megoszlását, az intézményalapítások időbeli alakulását és az intézmények működésének főbb jellemzőit tekintjük át. Ez utóbbi fejezet keretében sort kerítünk a működési forma, ingatlanhasználat, eszközellátottság, személyzet és gazdálkodás kérdéseinek tárgyalására. II. Az intézmények területi és tevékenység-terület szerinti megoszlása Az intézmények területi és település-típusonkénti megoszlása A felkeresett intézmények megyék közti megoszlását nézve megállapíthatjuk, hogy az egyes megyékben található kulturális intézmények száma rendszerint arányos a megyében élő magyar lakosság számával. Ez alól kivételt csak Kolozs megye képez, amelyben a szervezetek aránya messze meghaladja a vizsgált régió magyar lakosságának megyére eső arányát (míg a magyarok 17,7%-a lakik a megyében, az összes szervezetek 29,4%-a található itt. Ez a magas arány természetesen nem annyira a megyére, mint inkább az Erdély kulturális központját képező Kolozsvárra jellemző, a megyén belüli szervezetek 78%-a ugyanis Kolozsváron található (azaz Kolozsvárt leszámítva a megye egésze nem jobban ellátott mint más megyék). [ ] Település-típusonként nézve azt a nem meglepő eredményt találjuk, hogy városon sokkal magasabb az intézményekkel való ellátottság: bár az erdélyi magyarság 47 százaléka él falun, a kulturális intézmények 69,5%-a városon található. A városon található intézmények nagymértékben a megyeközpontokban koncentrálódnak, az összes intézményeknek is több mint fele (52%-a) található a megyeközpontokban. Településenként vizsgálva az intézmények megoszlását két kiugró centrumot láthatunk, melyek együtt az összes intézmények 35%-át adják. A közép-erdélyi régió központját képező Kolozsváron található az intézmények 23%-a (206 intézmény), a Partiumban hasonlóan kulturális centrumot képező Nagyváradon pedig az összes intézmények 12,2%-a (109 intézmény). Szatmárnémeti, Zilah, Beszterce, Nagybánya és Arad követik e két kulturális központot, összesen 15%-át tömörítve a belső erdélyi intézményeknek. E második körből Szatmárnémeti ugrik ki aránylag magasabb intézményszámmal (48 intézmény, 5,4%) a többiek mind 20 körüli intézménynek adnak otthont. A fenti hat településen a belső-erdélyi térség kulturális intézményeinek pontosan a fele található. Az intézmények tevékenység-terület szerinti megoszlása Az intézmények tevékenység-területének megállapításához és besorolásához ez esetben is az egységesen megállapított kategóriákat használtuk, vagyis az egyes intéz-

7 Miként járul hozzá a civil szféra a kultúra megőrzéséhez, terjesztéséhez? 7 mények négy tágabb intézménykategórián belül (közgyűjtemények, kiadók-sajtó, művészeti intézmények és csoportok, valamint komplex tevékenységű kulturális intézmények) további típusokba voltak sorolhatók. Amennyiben a komplex kulturális tevékenységű szervezetek magas aránya az alacsony fokú specializáció jelének tekinthető, a Székelyföld nélküli Erdély kulturális intézményrendszerének legjellemzőbb vonása az alacsony fokú szakosodottság, hiszen az itt található összes intézmények 43,9%-át a komplex intézmények képezik. Ez az arány magasabb a romániai átlagnál (azaz a székelyföldinél), és magasabb a Kárpát-medencei magyar intézmények átlagánál is (mely utóbbi 36,9%). A komplex intézmények magas aránya másrészről természetesen a szakosodott intézmények hiányát jelentik. Ezek körén belül a romániai átlaghoz képest is igen alacsony Erdélyben az egyéb gyűjtemények (tájházak, stb.), a színházak és a táncművészeti intézmények aránya (ez utóbbi romániai átlaga a Kárpát-medencei átlagnál is magasabb). Az ismeretterjesztő, honismereti, helytörténeti szervezetek aránya belső-erdélyi és romániai szinten egyaránt messze elmarad a Magyarországon kívüli Kárpát-medencei magyar kulturális intézmények (a továbbiakban csak Kárpátmedencei) átlaga mögött. Egyetlen intézménytípus van, amely esetében Belső-Erdély jelentősen megelőzi mind a romániai, mind a Kárpát-medencei átlagot, az írott sajtó intézményei, amelyek aránya 12,6% a Kárpát-medencei 9,7%- hoz képest. Intézménytípusok száma és aránya Erdélyben, Romániában és a Kárpát -medencében Erdély N Erdély % Románia % Kárpátmedence (%) Könyvtár Levéltár Múzeum Egyéb gyûjtemény Könyvkiadó Sajtó Elektronikus média (rádió-tévé) Internetes honlapok Színház Zenemûvészet Táncmûvészet Irodalmi kör Képzõ-, ipar-, fotó- és népmûvészeti alkotómûhelyek Filmmûvészeti alkotómûhely Ismeretterjesztõ, honismereti/ helytörténeti szervezetek Komplex kulturális intézmények Összesen Település-típusonkénti bontásból az derül ki, hogy a komplex intézmények inkább városokra jellemzőek, mint falvakra. Magas viszont falun a közgyűjtemények aránya, amit elsősorban a szép számban működő községi könyvtárak eredményeznek. A művészeti intézmények kategóriájában a zene- és a táncművészeti csoportok azok, amelyek falun nagyobb arányban vannak jelen, mint városon. A kiadók és a sajtó viszont erősen városi intézménytípus, mi több, kiadók kizárólag megyeközpontokban működnek. A komplex intézmények az összes lekérdezett 43,9%-át alkotják. E magas arány az illető intézmények besorolhatatlanságát jelzi a megadott intézménytípusokba, megpróbálható azonban ezek további kategorizálása a tevékenységterület szabad megfogalmazása alapján. Ez utóbbi válaszok elemzése alapján a komplex intézmények felét (49%-át) sikerült valamilyen gyakrabban előforduló típusba besorolni. E másodlagos besorolás alapján a komplex intézmények körében leggyakoribbak a nagyrészt falun található művelődési otthonok. A diák- és ifjúsági szervezetek körébe a központilag szervezett politikai kötődésű MADISZ, MI- DESZ, MIÉRT szervezetek mellett a középiskolákban működő diáktanácsokat is besoroltuk. A vallási ifjúsági szervezetek csoportját a működésükben a történelmi egyházak által ösztönzött, centralizáltan szervezett Ifjúsági Keresztény Egyesület és Országos Dávid Ferenc Egyesület területi szervezetei képezik, és szintén egyházi kötődésűek a kulturális jelleg tekintetében leginkább határesetet képező nőszövetségek. A települések komplex fejlesztésének érdekében létrehozott helyi hatósugarú egyesületek, melyeket Pro-település típusnak neveztünk, az öszszes komplex intézmény 4,4%-át képezik (30 ilyen intézményt találtunk). A komplex intézmények alcsoportjait képezik továbbá az EMKE területi szervezetei (15 intézmény), a nagyrészt a partiumi falvakra koncentrálódó Teleházak (15 teleház), valamint a székelyföldi jellegzetességnek tekinthető kistérségi társulások (8 kistérségi társulás). Ezen altípusok mellett továbbra is besorolatlanul maradt a komplex intézmények fele. Komplex intézmények altípusa* Esetszám Százalék Mûvelõdési otthon ,7 Diák-/ifjúsági szervezet 78 11,4 Vallási ifjúsági 47 6,9 Nõszövetség 34 5,0 Pro-település 30 4,4 EMKE 15 2,2 Teleház 15 2,2 Kistérségi társulás 8 1,2 Komplex intézmény ,0 Összesen *A táblázat az Erdély teljes területén talált komplex intézményeket tartalmazza A városon található komplex intézmények magas a- ránya megkérdőjelezi azt a korábbi feltételezésünket, hogy a komplex intézmények a specializálódás folyamatának egy kezdetibb fázisában állnának. Legalább hipotézis szintjén fel kell vetnünk annak a gondolatát is, hogy a komplexitás az intézmények fejlődésével nőhet, azaz korábban egy tevékenység-területtel rendelkező intézmények további (második, harmadik stb.) tevékenység-területtel bővíthetik profiljukat. Pl. könyvtárt alakíthatnak ki, kiadványokat adhatnak ki, stb. Ilyenszerű intézmények lehetnek (és egyúttal e hipotézist látszanak alátámasztani) azok a komplex intézmények, amelyek második tevékenységként ezeket a területeket emelték ki (a komplex intézmények 12,8%-a).

8 8 civil fórum III. A kulturális intézmények megalakulása és bejegyzése A kulturális intézmények alapításait tekintve az erdélyi intézményrendszer jellemző vonásaként az tűnik ki, hogy a Kárpát-medencei magyar intézményrendszerhez viszonyítva itt az intézmények jelentősen nagyobb arányban új keletűek, az 1989-es rendszerváltás után alakultak. E sajátosság oka, hogy a kommunista évtizedek Erdélyben kevésbé kedveztek az intézményalapításnak mint más országokban, kulturális intézményeinknek csak 16,4%-a alakult ebben korban, szemben a Kárpát-medencei 26,8%- os aránnyal. Az 1945 előtti korszakban alapított intézmények aránya nagyjából megegyezik a Kárpát-medenceivel (6,5, illetve 6,3%). kadályozta. Összegezve tehát ez utóbbi két megállapítást levonható az a következtetés, hogy az közötti periódus leginkább a falusi művészeti intézmények létrejövése számára kedvezett. Falu Város Megyeközpont Összesen 1918-ig Összesen Az intézmény-alapítások szempontjából azonban a legfontosabb korszak a rendszerváltás utáni, a kulturális intézmények 77,1%-a jött létre 1990 után. Mint az a nemzetiségi intézmények (és általában a civil intézmények) működésének több évtizedes korlátozása után várható volt, 1990-ben nagy szervezetalakulási hullám következett be. Erdélyben ebben az évben alapítják meg a ma létező összes kulturális intézmény 11,4%-át amely arány magasabb a romániai átlagnál (amely 9,8%) és lényegesen magasabb a teljes Kárpát-medencei magyar kulturális intézményrendszer ben alapított szervezeteinek arányánál (amely csak 6,6%). Típusonként vizsgálva az intézmények alapításának korát az derül ki, hogy 1945 előtti alapításúak legnagyobb a- rányban a közgyűjtemények között találhatók, amelyek majd 10%-a 1918 előtt alakult. Nagy arányban alakultak továbbá közgyűjtemények között is, az összes közgyűjtemények mintegy 44,4%-a. Ez az eredmény nem meglepő, hisz e kategóriában a múzeumok mellett jelentős számban találunk csak részben magyar jellegű könyvtárakat is. A művészeti intézmények képezik azt a másik intézménytípust, amelynek jelentős része (24,4 százaléka) a szocialista évtizedekben alakult. A közgyűjteményekkel és művészeti intézményekkel szemben a kiadók-sajtótermékek és komplex intézmények nagy arányban a 90-es évektől kezdődően alakultak. Közgyûjtemények (N=108) Alakulás korszaka intézmény -típusonként Kiadók, sajtó (N=145) Mûvészeti intézmények (N=193) Komplex intézmények (N=402) Összesen (N=848) 1918-ig Összesen Település-típusonként vizsgálva az intézményalakulások korát azt találjuk, hogy míg az 1945 előtti alapítású intézmények falun és városon egyaránt 4-5%-ban fordulnak elő, az közötti alapítású intézmények háromszor nagyobb arányban találhatók falun, mint városon (29,1% a 10,3 és 11,6%-hoz képest). Ez az eredmény feltehetőleg részben a községi művelődési házakat takarja, részben a népművészeti (elsősorban tánc- és zeneművészeti) csoportokat, amelyek létrejövését a kommunista hatalom nem a- Az intézményalapítás nem mindig jár annak jogi bejegyzésével, az intézmény-alapítások gyakori forgatókönyve, hogy a megalakult szervezet egy ideig nem bejegyzett szervezetként működik, majd bizonyos idő elteltével (az intézmény működésének állandósulása után) kerül sor valamilyen jogi státus igénylésére. Úgy tűnik, ez a forgatókönyv jellemző a 90-es évekre is, amely évben az alapítások száma meghaladja a bejegyzések számát. A szervezet-alapítások további dinamikáját nézve azt látjuk, hogy a kezdeti szervezet-alapítási hullám után az évenkénti alapítások száma 1991-ben hirtelen csökken, ez évben az intézmények bejegyzési aránya megelőzi az alapítások arányát. A bejegyzések ez évi magas aránya tehát azt jelzi, hogy ekkor rendeződik az újonnan alakult, illetve a korábbi alapítású, de a rendszerváltás után újra életre keltett intézményrendszer egy részének jogi helyzete től az alapítások aránya ismét enyhén nő, majd fokozatosan tovább csökken, é- vente 4-6% között maradva. A hivatalos bejegyzések aránya egészen 1995-ig az alakulások aránya alatt van, tól kezdődően előzi meg ismét a bejegyzések arányát, és a továbbiakban folyamatosan magasabb marad. A jogi helyzet tisztázására irányuló igény fokozódásához valószínűleg a magyarországi közalapítványok pályázati feltételeinek folyamatosan fokozódó formalizálódása, szigorodása

Kiss Dénes Romániai magyar nonprofit szervezetek 2009-2010. a szervezetek adatbázisának bemutatása és a nonprofit szektor szociológiai elemzése

Kiss Dénes Romániai magyar nonprofit szervezetek 2009-2010. a szervezetek adatbázisának bemutatása és a nonprofit szektor szociológiai elemzése STUDII DE ATELIER. CERCETAREA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE DIN ROMÂNIA WORKING PAPERS IN ROMANIAN MINORITY STUDIES MŰHELYTANULMÁNYOK A ROMÁNIAI KISEBBSÉGEKRŐL Nr. 37 Kiss Dénes Romániai magyar nonprofit szervezetek

Részletesebben

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében 2005 Készítették: Dr. Bartal Anna Mária-Dr. Kákai László-Szabó István Bartal-Kákai-Szabó: Civil szervezetek és civil projektek

Részletesebben

Civil kurázsik. 42. oldal Gila Károly: Kell(ene) a civil összefogás Erdélyben! Civil vitafórum. Kulturális kitekintő. Beszámoló. 54.

Civil kurázsik. 42. oldal Gila Károly: Kell(ene) a civil összefogás Erdélyben! Civil vitafórum. Kulturális kitekintő. Beszámoló. 54. 2 civil fórum Tartalomjegyzék 3. oldal Bodó Barna: Civil érdek védelem 6. oldal Csáki Rozália: A gondolattól a cselekedetig 8. oldal Sebestény István: Civil érdekkép 9. oldal Szenkovics Dezső: Integrációs

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

CIVIL KAPCSOLATI HÁLÓK AZ ISTER-GRANUM EURORÉGIÓBAN. Eurohíd Alapítvány Esztergom

CIVIL KAPCSOLATI HÁLÓK AZ ISTER-GRANUM EURORÉGIÓBAN. Eurohíd Alapítvány Esztergom Az Európai Unió kifejezetten szorgalmazza az állami, önkormányzati szervezetek és a civil szervezetek össze - fogásán alapuló regionális szövetségek mûködését. Ma már fõként a szakirodalomban egyre inkább

Részletesebben

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011 M é d i a t u d o m á n y i K ö n y v t á r Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év 1. számú melléklet GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év I. BEVEZETÉS Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fontosnak tartja, és támogatja

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelôdési Intézet. A közmûvelôdés és a mûvészeti iskolák

Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelôdési Intézet. A közmûvelôdés és a mûvészeti iskolák Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelôdési Intézet A közmûvelôdés és a mûvészeti iskolák országos konferencia Debrecen, 2002. október 10 11. Módszertani füzetek 5. Kiadványunkat támogatta a Nemzeti Kulturális

Részletesebben

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Készítette: Márkus Edina Ph.D. Készült A Dialógus Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Debrecenben című ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK VIDÉKEN. Nárai Márta 1. Bevezetés

CIVIL SZERVEZETEK VIDÉKEN. Nárai Márta 1. Bevezetés CIVIL SZERVEZETEK VIDÉKEN Nárai Márta 1 Bevezetés A civil társadalom fontos és egyre meghatározóbb szegmensét alkotják a közösségi igényeket, szükségleteket megjelenítő és kielégítő, a társadalmi, térségi

Részletesebben

együtt történő sajátos társadalomfejlődésen és állampolgári közösségen alapuló kölcsönhatásokra, másrészt a Trianont megelőzően és azóta is létező és

együtt történő sajátos társadalomfejlődésen és állampolgári közösségen alapuló kölcsönhatásokra, másrészt a Trianont megelőzően és azóta is létező és Tartalomjegyzék 1. Bevezető...2 2. Országjelentések 2.1. Csata Zsombor - Kiss Dénes - Veres Valér: Románia (Erdély)...5 2.2. Lampl Zsuzsanna: Felvidék (Szlovákia)...65 2.3. Gábrityné Molnár Irén - Rác

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet Bevezetés Törökbálint Város Önkormányzata többszörös előkészítés után elkészítette az Önkormányzat civil koncepcióját, ám ez nem kizárólag az önkormányzati feladatokat

Részletesebben

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84 A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) A FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ CIVIL SZERVEZETEK HELYZETÉNEK ORSZÁGOS VIZSGÁLATA (a kutatási program zárójelentése)

Részletesebben

módszertani kézikönyve

módszertani kézikönyve A civil szervezetek statisztikai számbavételének módszertani kézikönyve Készítette: Statisztika munkacsoport (ÁROP-1.1.18) Németh Eszter (KSH) Nagy Renáta (KSH) Dr. Sebestény István (KSH) Bécsy Etelka

Részletesebben

Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies Budapest, Angyal u. 15/b. Hungary 1094 Tel. : (36-1) 216-0377, 455-8055 Fax: (36-1) 216-0911 A civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Szerkesztõbizottság Bíró Endre, Belia Anna, Harsányi László, Kirschner Péter, Kuti Éva, Marschall Miklós, Miszlivetz Ferenc Szerkesztõség Fõszerkesztõ

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

28. oldal Tasnádi Péter: Együttműködés a megye civil szervezeteivel. Civil VitaFórum. 47. oldal Octavian Rusu: Ki fél a civil szervezetektől?

28. oldal Tasnádi Péter: Együttműködés a megye civil szervezeteivel. Civil VitaFórum. 47. oldal Octavian Rusu: Ki fél a civil szervezetektől? 2 T a r t a l o m j e g y z é k 3. oldal Balogh Márton: A partnerségről 4. oldal Csáki Rozália: Képviseltetni vagy részt venni? 5. oldal Gáspár Mátyás: Magad uram A civil önkormányzás körvonalai 10. oldal

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI Kákai László I. Előzmények A társadalmi életben kimagasló jelentősége van a civil társadalom szerveződéseinek, azok száma, gyarapodásának és terjedésének a településhálózat

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben

Az elsõ tíz év: A nonprofit szervezetek egy százalékos támogatása az adatok tükrében *

Az elsõ tíz év: A nonprofit szervezetek egy százalékos támogatása az adatok tükrében * KUTI ÉVA Az elsõ tíz év: A nonprofit szervezetek egy százalékos támogatása az adatok tükrében * A tanulmány különbözõ forrásokból származó empirikus információk alapján vizsgálja az 1 százalékos rendszer

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Civil szerepek tanult szerepek?

Civil szerepek tanult szerepek? Civil szerepek tanult szerepek? Olvasom, hogy a civil szervezetek szerepéről két regiszterben is beszélhetünk. Az ismert civil szféra-szakértő, Kuti Éva fogalmazta meg Hívjuk talán nonprofitnak c. könyvében,

Részletesebben

Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken

Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken Central European Rural Youth Centre 2013. különszám Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken összefoglaló a kutatás eredményeiről Central European Rural Youth Centre Civil szervezetek, ifjúsági

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A MAGYAR CIVIL TÁRSADALMOM FINANSZÍROZÁSI HÁTTERÉNEK

Részletesebben

VI./3. Kolumbán Gábor: A közösségi önkormányzás esélyei. Nemzeti forráselosztás a határon túli magyarság fejlesztési programjaira.

VI./3. Kolumbán Gábor: A közösségi önkormányzás esélyei. Nemzeti forráselosztás a határon túli magyarság fejlesztési programjaira. VI./3. VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM, 2005. JÚLIUS SZEPTEMBER A politikum viszonyulása a civil szférához Kolumbán Gábor: A közösségi önkormányzás esélyei Sebestény István: A civil társadalom a politika ölelésében

Részletesebben