Általános helyzetértékelés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános helyzetértékelés"

Átírás

1 1

2 Bevezető A civil szektor jelentős utat járt be Magyarországon a rendszerváltás óta, így rengeteg értékes tudás halmozódott fel, aminek megfelelő feldolgozása a szektor fennmaradásának és továbblépésének kulcsa lehet. Az Inspi-Ráció Egyesület 10 éve dolgozik annak érdekében, hogy a civil szervezetek működéséhez szakmai segítséget nyújtson. Legfontosabb célunk a helyi, alulról szerveződő közösségek és ezek hálózatainak segítése, fejlesztése annak érdekében, hogy egy önszerveződő, tudatos, érdekeit érvényesíteni tudó, együttműködő, sokszínű civil társadalom alakuljon ki. Ahhoz viszont, hogy a szervezetek tovább fejlődhessenek, hogy közelebb kerüljenek céljaik eléréséhez, szükséges, hogy értékeljük eddigi munkánkat, és új irányokat határozzunk meg, ránézzünk a mérföldkövekre, fordulópontokra, vizsgáljuk meg a tapasztalatokat a támogató környezet, hátráltató tényezők, társadalmi beágyazottság kérdésköreinek mentén is. A szektor nagy kihívás előtt áll, és ahhoz, hogy a megváltozott gazdasági, társadalmi környezetben is megfelelő válaszokat tudjon adni az aktuális problémákra, és felkészülhessen a jövő kérdéseire, rá kell néznünk az eddigi civil életútra, a szervezetek szerepére, funkciójára, eredményeire, és ezekre építkezve új pályák kijelölésével kell tovább folytatni a munkát. Ezért Egyesületünknél évek óta a szakmai munka egyik kiemelt fókusza, hogy megtaláljuk azokat az új utakat, új lehetőségeket, amelyeket mi magunk is kipróbálunk, a megszerzett tapasztalatok és tudás birtokában értékelünk, fejlesztünk, mégpedig úgy, hogy közben az elsődleges célcsoportunkat, tehát a civil szervezeteket is bevonjuk a folyamatokba. Ezen kívül fontos pontja ennek a tevékenységnek, hogy mindenközben mi is tanulunk más szervezetektől, hiszen nagyon sokan ugyanúgy az új utak keresésének szakaszában vannak. A programunk, a hozzá kapcsolódó rendezvény, az előzetes beszélgetések, a tapasztalatcserék, és kérdőíves felmérés is ennek a folyamatnak a részeiként jelentek meg, és szolgáltak újabb hasznos tanulságokkal, információval, amit ebben a tanulmányban szeretnénk megosztani az érdeklődőkkel. 2

3 Általános helyzetértékelés Az utóbbi években erősen átrendeződött a gazdasági, társadalmi helyzet, ami jelentősen érintette a civil szektort is. Eddig biztosnak hitt források váltak egyre bizonytalanabbá, vagy szűntek meg. Korábban egy szervezet pusztán lakossági vagy vállalati adományokból is képes volt a működését, és programjai megvalósulását finanszírozni, képesek voltak fejlődni, előrelépni. A szervezethez érkező források mértéke attól függött, hogy a szervezet milyen forrásteremtési stratégiát követett, milyen tevékenységet folytatott, mennyire volt hiteles, és tevékenységeiben jó, mennyire tudta hatékonyan, hatásosan elérni, megszólítani a célcsoportját. Ma már ez megváltozott. Természetesen még mindig sok múlik a szervezet tudatos tervezésén, a stratégiáján, a tevékenységei és a szervezet ismertségén, elismertségén, de azt is látni kell, hogy mindez nem jelenti azt, hogy a tevékenységeihez megfelelő mennyiségű adományt tud jó eséllyel gyűjteni. A megkérdezett szervezetek ennek fő okaként általában azt jelölik meg, hogy nemcsak a nonprofit, hanem a forprofit szektor, és a korábbi magán adományozók is gyakran forráshiánnyal küzdenek, vagy kevésbé bátran adományoznak a bizonytalan, kiszámíthatatlan jövő miatt. A pályázatok terén is változnak a folyamatok, mint ahogy a későbbiekben ismertetett kérdőív értékeléséből is kitűnik. Bár a pályázati források sem jelentettek eddig sem biztosra vehető finanszírozási formát, de itt is megfigyelhető a válaszadók körében az a nézet, hogy míg korábban elegendő volt, hogy egy szervezet a céljai megvalósítása, és az általa képviselet társadalmi, környezeti probléma mérséklésének, vagy megszűntetésének szempontjából hatékony programot írjon le a pályázatban, és megfeleljen az előírt kritériumoknak. Most pedig úgy látják a szervezetek, hogy ez nem jelenti a pályázat sikerességét. Jelen tanulmányunk alapjául szolgáló kérdőív nem tűzte ki céljául azt, hogy ezeknek a folyamatoknak a tényszerű okait, illetve a gyökér okokat vizsgálja, elemezze, hanem ebben a kérdéskörben is most leginkább a válaszadó szervezetek tapasztalataira, érzéseire, véleményére voltunk kíváncsiak, illetve arra, hogy amikor felismerték ezeket a számukra kedvezőtlen folyamatokat, akkor milyen reakciók születtek, milyen gondolkodás folyt a szervezetben. 3

4 Akik pedig kedvezően ítélték meg a vizsgált időszak ( ) folyamatait egy-egy területen, vagy úgy érzik, hogy sikerült a kedvezőtlen folyamatokra olyan válaszokat adniuk, olyan stratégiát kialakítani, vagy olyan lépéseket tenni, ami segítette az előrelépést, a fejlődést, a sikereket, vagy éppen azt, hogy ha nem is javult a helyzetük, de legalább stagnáljon, azoktól szintén azt kértük, hogy osszák meg velünk az ezzel kapcsolatos véleményüket, módszereket, ötleteket. Az egyik cél tehát az volt, hogy az elmúlt 5 évről egy olyan képet kapjunk, ami bemutatja a válaszadó szervezetek sikereit, kudarcait, nehézségeit, olyan jó példákat, amelyekből más szervezetek is inspirációt meríthetnek, ötleteket, átültethető gyakorlatokat láthatnak. A kérdőív, a projekt részeként megvalósuló rendezvény, valamint a projekttől függetlenül zajló tevékenységeink másik célja pedig kifejezetten gyakorlati vonatkozású. Azt gondoljuk, hogy a szervezetek túlélésének, sőt fejlődésének egyik kulcsa, hogy függetleníteni tudják a szervezetet az egyre bizonytalanabbá váló pályázati forrásoktól, és minőségi szolgáltatásokkal közösségi vállalkozóvá váljanak. Egy folyamatosan bővíthető adatbázist szeretnénk majd létrehozni (most az információgyűjtés szakaszában vagyunk, ez része volt a kérdőívnek is), amelyben a civilektől igénybe vehető szolgáltatásokat gyűjtjük. Ezeket a szolgáltatásokat egyesületünk a saját eszközeivel népszerűsíti majd, és széles körben elérhetővé tesszük. Azt kívánjuk ezzel elérni, hogy a civilek egyrészt egymás szolgáltatóiként is megjelenjenek, valamint elinduljunk azon az úton, hogy a civil szervezetek a forprofit szektorban is minőségi szolgáltatóként jelenjenek meg a piacon. Fókuszban a közösségi vállalkozás De mit is jelent a közösségi vállalkozás, és miért jut arra több szervezet is akár egymástól függetlenül is, hogy a válságból való kilábalás egyik lehetséges módja, ha a szervezetek, mint közösségi vállalkozók jelennek meg a piacon? Először is szeretném előrebocsátani, hogy a közösségi vállalkozás nem egy szektoridegen terület. A szervezetek jelentős része már alapvetően rendelkezik azokkal a feltételekkel, még ha nem is teljes tudatossággal, és nem is a tőlük telhető legmagasabb minőségben, amelyekre szükség van ahhoz, hogy sikeresek legyenek, mint közösségi vállalkozás. 4

5 Mi jellemzi a közösségi vállalkozásokat a mi értelmezésünk szerint? Célja a helyi társadalom megerősítése, a társadalmi és a természeti tőke összekapcsolt fejlesztésén, gazdagításán keresztül. Ezt a célt azon keresztül valósítja meg, hogy a vállalkozás hatékonyságát és a közösségi minőséget képes integrálni. Fontos jellemzője, hogy önmaga is közösségi mintát nyújt, azaz a benne dolgozók közösségként élik meg a mindennapi munkát. Vállalkozói jellege miatt sokkal jobban kapcsolódik a célcsoportjához, azonban a hagyományos pályázati, adományi forrásokra is támaszkodik, ezzel segítve a helyi közösséget külső forrásokhoz jutni. A közösségi vállalkozás úgy valósítja meg a nonprofit létet, hogy a benne dolgozóknak biztosítja, a tágabb közösségének elősegíti a megélhetését. A közösségi vállalkozási forma tehát nemcsak ahhoz segíti hozzá a szervezeteket, hogy bevételhez jussanak a szolgáltatásaik fejlesztésével és értékesítésével, hanem többről van szó. Azt is jelenti, hogy a civil szervezetek kiléphetnek a finanszírozási kényszerpályákból, a szolgáltatásaik piaci alapon történő értékesítése (meghagyva a civilségre jellemző értékeket) lehetővé teszi, hogy újabb célcsoportok vegyék igénybe a tevékenységeiket, bevételhez jusson a szervezet, amit természetesen továbbra is cél szerinti tevékenységeire fordít. Fontosnak tartjuk emellett, hogy a szervezetek közösségi vállalkozási tevékenységeinek fejlesztésével párhuzamosan megtörténjen egyfajta szemléletváltás is. Mivel a civil szervezetekhez sok tévhit, félreértelmezés, olykor előítélet is kapcsolódik, egy más képet kell közvetítenünk. Ebben pedig minden szervezetnek szerepe és feladata van. A szervezetek képviselőivel való beszélgetés során is gyakran elhangzik, hogy azért nem veszik igénybe a szolgáltatásaikat a forprofit szektorból, mert gyakran a civil az amatőr szinonimájaként jelenik meg. Annak érdekében pedig, hogy ez a kép megváltozzon, a civil szektor szereplőinek kell sokat tenni. A külső kommunikáció során fontos, hogy olyan üzeneteket közvetítsünk, olyan valós képet mutassunk, ami azt támasztja alá, hogy a civil szervezetek szakemberei magas minőségben tudják biztosítani az általuk kínált szolgáltatásokat. Ez természetesen nem egyik napról a másikra hozza majd meg a kívánt eredményt, de azt gondoljuk, hogy akár már rövid, vagy középtávon is ennek köszönhetően több lábon tudnak majd állni a szervezeteket. 5

6 A másik fontos irány a forprofit szektorban történő piacra jutás mellett az, hogy maguk a civil szervezetek is egymás szolgáltatóivá váljanak. Több szervezet is példának hozta fel, hogy amikor forrás nélkül valósít meg egy szervezet egy programot, vagy minimális ráfordítással, akkor a rendezvény elbonyolításához, illetve a hozzá kapcsolódó egyéb feladatok ellátásához gyakran civil partnereket vonnak be. Viszont amikor egy pályázati forrásból lehetőség van arra, hogy megfelelő díjazással vegyenek igénybe külső szolgáltatót, akkor elsősorban a piaci szektorból keresnek szolgáltatókat. Fontos feladat tehát, hogy a civilek is váljanak egymás szolgáltatóivá, hogy benne legyen a köztudatban és a napi rutinban, hogy adott esetben a nonprofit szervezetek legyenek a megbízottak. Ennek érdekében Egyesületünk a kérdőívben, illetve a rendezvényeken is elkezdte az információgyűjtést, mivel a honlapunkon szeretnénk egy naprakész adatbázist működtetni arról, hogy milyen tevékenységek elvégzésére milyen szervezeteket lehet megbízni. Ehhez folyamatosan várjuk a jelentkező szervezeteket. A kérdőív feldolgozása Primer kutatás A kérdőíves felméréshez egyszerű véletlen mintavételi eljárást alkalmaztunk, az alapsokaság a magyarországi nonprofit szervezetek. Önkitöltéses kérdőívvel dolgoztunk, amelyet elektronikus úton juttattunk el a kiválasztott szervezeteknek. A minta kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy olyan szervezeteket vonjunk be a kutatásba, amelyek az elmúlt években aktivitást mutattak. Ezért három forrásból gyűjtöttük össze a listát, amelyből kiválasztásra kerültek a szervezetek. Olyan adatbázist használtunk ehhez, ahol a szervezetek regisztráltak, és adataikat nyilvánossá tették, ez pedig a nonprofit.hu, és az adhat.hu internetes portálok. Ezeken az oldalakon bizonyos szűrők használatával kereshetők, így a megyénkénti csoportosítást választva biztosítottuk azt, hogy az ország minden megyéjéből kerüljenek szervezetek a mintába. A harmadik címforrás a szervezetünk által használt címlista, amely azokat a szervezeteket tartalmazza, amelyekkel már kapcsolatban álltunk. 6

7 Fontosnak tartottuk, hogy az általunk már ismert szervezeteken kívül olyan szervezetekkel is felvegyük a kapcsolatot, amelyekkel eddig még nem voltunk közvetlen kapcsolatban. Az ő részükre az általuk megadott címekre küldtük el a kérdőívet egy rövid tájékoztatóval, amely magában foglalta a kérdőív célját, jellegét, felhasználási területét. Ezen kívül felhasználtuk a közösségi oldalakat is a célcsoport elérésére. 1.) A válaszadó szervezetek működési területe: 47% 23% Főváros Város Megyei Regionális Országos 18% 2.) A szervezetek megalakulásának éve:

8 3.) A szervezetek tevékenységi körei Környezetvédelem 17% 17% Társadalmi bűnmegelőzés 11% 5% 17% Roma integráció, esélyegyenlőség Ifjúsági érdekvédelem, önkéntesség Egészségügyi tevékenység 5% 11% 5% Kultúra, felnőttképzés Állatvédelem 4.) A válaszadó szervezetek SZJA 1%-ából származó bevételeinek alakulása között: 18% Kis mértékben, de azért növekedett Kiszámíthatatlan, ingadozó 29% Inkább csökken Jelentősen csökken 23% Kis ingadozások, inkább állandósul Nincs ilyen jellegű bevétel 12% Egyéb 8

9 Az egyéb kategóriába tartozó választípusok: - A szervezet/könyvelő adminisztratív hibájából nem jogosultak az 1% fogadására. - Nem volt fókuszban még ez az adománygyűjtési forma - A szervezet olyan tevékenységet folytat, amire a szervezet szerint nem érkeznének felajánlások Mint látjuk, a kérdőívet kitöltő szervezetek 29%-a mondta azt, hogy az 1% mértéke kiszámíthatatlan, ingadozó. Ezt a következő kérdéscsoporttal összefüggésben érdemes vizsgálni, mert fontos látni, hogy milyen okokat láttak a szervezetek, szerintük mi vezetett ahhoz, hogy ez a bevételi forrás jelentős ingadozást mutat. 5.) Kiugró változások elemzése az SZJA 1%-os bevételeit illetően között. Tapasztalt a szervezet kiugró változást? 29% 43% Nem tapasztaltunk kiugró változást Mindig alacsony a bevétel Még kevés a tapasztalat 7% Nem gyűjtik 7% 14% Jelentősen csökken 9

10 6.) Milyen KÜLSŐ okokra tudják visszavezetni a válaszadó szervezetek a hozzájuk érkezett SZJA 1% -os felajánlás mértékének változásait? 13% Költségesek a hatékony hirdetések Nem tudom mire visszavezetni 38% Nem vehettük igénybe ezt a lehetőséget Egyre többfelé oszlik Sok a civil, jobban lobbiznak 25% Nincs meghatározható oka Nő a munkanélküliség, csökkennek a jövedelmek 7.) Milyen BELSŐ okokra tudják visszavezetni a válaszadó szervezetek a hozzájuk érkezett SZJA 1% -os felajánlás mértékének változásait? Nincs pénz a marketingre, kampányokra Kevés tag ajánlja fel 23% Kevés ideje gyűjthetünk Nem fordítunk rá időt Nincs válasz Növekedett, mert új eszközöket is alkalmazunk 41% Nincs ember rá, nincs reklám sem Nincsenek belső okok, mindent úgy csinálunk, mint eddig 10

11 A kérdéscsoport vizsgálatánál láthatjuk, hogy milyen magas a válaszadók körében azok aránya, akik valamilyen okból nem tudták igénybe venni ezt a lehetőséget. Ha megnézzük az 1. számú grafikonnál a válaszadó szervezetek megalakulásának évét, azt láthatjuk, hogy a legfiatalabb válaszadó szervezetek megalakulásának éve is 2008., így ez nem jelent akadályt már az Szja 1%- ának gyűjtésében. A szöveges válaszokból pedig kiderül, hogy még jellemző az adminisztrációs hiba miatt elveszett jogosultság. Viszont azt is láthatjuk, hogy a válaszadók jelentős része tudatos a belső okok esetében. Jellemző, hogy felismerik a szervezetek, hogy szükség van tudatos stratégiára, marketingre, kell ember is a kampányhoz kapcsolódó feladatok ellátására, mert ezek hiánya okozza a források ingadozását, vagy alacsony szintjét. 8.) Hogyan alakult a válaszadó szervezetek magánszemélyektől származó adományainak mértéke között? Kis mértékben, de növekedett 23% Kiszámíthatatlan, ingadozó 59% Csökken 12% Nincs a szervezetnek ilyen jellegű bevétele 11

12 9.) Milyen KÜLSŐ (szervezeten kívüli) okokra tudnátok visszavezetni a magánszemélyektől származó bevételekkel kapcsolatos változásokat? 31% Ritkán adakoznak Nem tudják, mi lehet az oka 63% Elszegényedés, munkanélküliség 10.) Milyen BELSŐ (szervezeten kívüli) okokra tudnátok visszavezetni a magánszemélyektől származó bevételekkel kapcsolatos változásokat? (csoportosított, tipizált válaszok) 33% 20% 7% Kapcsolati tőke nincs kihasználva Több sajtómegjelenés, több adomány Nem hatékony a külső kommunikáció Kevés reklám, rossz marketing 20% 20% Nem adott választ 12

13 A válaszadó szervezetek három fő okot jelöltek meg a magánszemélyektől származó bevételek mértékének csökkenésére. Ez a kapcsolati tőke kihasználatlansága, a nem hatékony külső kommunikáció, és ezzel összefüggésben a kevés reklám és rossz marketing. A civil marketing kérdésköre tapasztalataink szerint gyakran megosztja a szervezeteket. Vannak szervezetek, amelyek nagyon profi marketinget folytatnak, gyakran szerepelnek a médiában, a tevékenységük szinte a nyilvánosság előtt zajlik. Ők azok, akik felismerték, hogy a szervezet külső kommunikációja rendkívül fontos terület, és ennek megfelelően kezelik. A szervezeten belül megvan ennek a területnek is a felelőse, és a mindennapi munkához nem csak a jó ügyek menti tevékenység, hanem ezek propagálása is hozzá tartozik. Viszont még most is azt tapasztaljuk, hogy a szervezetek egy része, annak ellenére, hogy felismerte ennek a területnek a fontosságát, meg is jelölik az adománygyűjtés sikertelenségének egyik okaként a nem megfelelő külső kommunikációt, mégsem indulnak el a szervezetben olyan változási folyamatok, amelyek ezt a területet erősítenék. Ennek is több oka lehet, kevés kapacitás, forráshiány, a szükséges ismeretek hiánya, stb. Tapasztalataink szerint viszont amelyik szervezet elkezd tudatosan foglalkozni ezzel a területtel, még akkor is, ha a kezdeti időszakban nem profik ebben, a külső környezet gyorsan reagál erre. Új önkéntesek, új támogatók csatlakoznak, nő a szervezet bevételeinek mértéke. 13

14 11.) Hogyan alakult a szervezet céges, vállalati adományból származó bevétele között? 0% 19% Ugrásszerűen nő Kis mértékben, de növekedett 44% 19% Kiszámíthatatlan, ingadozó Inkább csökken Jelentősen csökkent Állandósult Nincs ilyen jellegű bevétel 12.) Milyen BELSŐ (szervezeten belüli) okokra tudnátok visszavezetni a cégektől, vállalkozóktól származó bevételekkel kapcsolatos változásokat? Nem építjük bele a projektekbe a reklámlehetőségeket Egyre többet dolgozunk ezzel a témával, ezért nő a bevétel Szervezett megkeresések, internetes kampány miatt nő 53% 11% Nem hatékony a külső kommunikáció Nincs "marketinges" 12% Kevés a cég, vállalkozó Nem adott választ 14

15 13.) Milyen KÜLSŐ (szervezeten belüli) okokra tudnátok visszavezetni a cégektől, vállalkozóktól származó bevételekkel kapcsolatos változásokat? 19% A cégek csak akkor adományoznak, ha abból ők is profitálnak Csökkent a cégek költségvetése is, válság hatása 69% Magas a cégek adója, ez elviszi a pénzt Nem adott választ 14.) Hogyan alakult a szervezet pályázati forrásból származó bevétele között? Ugrásszerűen nőtt 13% 25% Kis mértékben, de azért növekedett Kiszámíthatatlan, ingadozó 12% Inkább csökken 19% Jelentősen csökken 25% Nincs ilyen jellegű bevétel 15

16 15.) A kiugró változások okai a válaszadó szervezetek szerint (tipizálva) A csökkenés megnevezett okai: Normatív támogatások megszűnése Csökken a szakterületünkhöz kapcsolódó pályázatok száma A bürokrácia növekedése, túl sok papírmunka és adminisztráció Egyre nehezebb pályázatot nyerni Legtöbben csak ismeretség útján jutnak pályázati forrásokhoz, a többiek hiába felelnek meg szakmailag, várólistára kerülnek A növekedés megnevezett okai: Azért nő, mert most kezdtünk többet pályázni Nő a szervezet tapasztalata, ismertsége Jobban ki tudják már használni a pályázati lehetőségeket Több nagyobb összegű pályázat érhető el Fokozatosan, egyre nagyobb pályázatokat céloznak meg Mindenre pályázunk, amire lehet A válaszadó szervezetek véleménye erősen megoszlik a pályázati források vizsgált időszakában történő változásairól. A szervezetek 44%-a esetében ugrásszerűen, vagy kis mértékben, de azért nőtt a pályázati források mértéke, míg a válaszadók 50%-a mondta azt, hogy csökkentek, vagy kiszámíthatatlan, ingadozó volt a pályázati bevételek mértéke. A csökkenésről beszámoló szervezetek közül a válaszadók többsége kifejtette, korábban szakmai szempontok alapján történt a kiválasztás, az volt a fontos, hogy milyen programot, milyen tevékenységeket szeretnének megvalósítani, most nem ennyire egyértelmű a rendszer, a jó program leírása, és a pályázati feltételeknek történő megfelelés együttállása nem jelent garanciát arra, hogy a pályázat támogatásban részesül. Viszont a növekedés, és az elégedettség is megfigyelhető több válaszadó szervezeteknél, akik arra vezették ezt vissza, hogy egyre jobb pályázatokat tudnak írni, és a szervezet megerősödésével egyre nagyobb programokat tudnak bevállalni. Valamint megjelenik az a vonal is, ami egyfajta kényszer pályát jelent. A szervezetek egy része olyan pályázatokon is indul, amely nem tartozik szorosan a céljaihoz, viszont források bevonására van szükség, ezért mindenre pályáznak, amire csak lehet. Ez hosszú távon veszélyes stratégia, mivel ezek a pályázatok lekötik a kapacitást, szétforgácsolják a szervezetet, ezért a cél megvalósítására irányuló munka is alacsonyabb hatékonysággal zajlik, ami a szervezethez csatlakozó tagok, önkéntesek motivációját is csökkentheti. 16

17 16.) Hogyan alakult a szervezet vállalkozási tevékenységből származó bevétele között? Itt vállalkozási tevékenység alatt olyan szolgáltatást értünk, amiért fizet az, aki igénybe veszi. Nincs ilyen szolgáltatásunk 25% 63% Folyamatosan, ugrásszerűen nő Kis mértékben, de azért növekedett Kiszámíthatatlan, ingadozó A válaszadó szervezetek 63%-a jelölte be azt a válaszlehetőséget, hogy nincs vállalkozási bevételük. Ez igen magas arány, viszont ezt a statisztikai adatot sok minden befolyásolja, így ez alapján hiba lenne messzemenő következtetéseket levonni arra nézve, hogy a szervezetek folytatnak-e vállalkozási tevékenységet. Ha figyelembe vesszük a saját szervezetünk tapasztalatait, már más képet láthatunk. A tapasztalatunk azt mutatja, hogy ennek a kérdésnek az értelmezése nagyon sokféle lehet. A szervezetekkel való kommunikáció során gyakran tapasztalajuk, hogy az ide vonatkozó jogszabályok értelmezése hiányos vagy téves, valamint félnek attól szervezetek, hogy a vállalkozási tevékenység nem jogszerű, nem könyvelhető, és mint ilyen, nem is végezhető a civileknél. Gyakran hallunk olyan véleményt is, hogy azzal a szervezet elveszti a civilségét, ha vállalkozik, ha pénzt kér a szolgáltatásaiért. Másik gyakori jelenség, hogy bár a szervezetek végeznek cél szerinti vállalkozási tevékenységet, de ezt nem ekként azonosítják be. Például nyári tábort szerveznek, ahol a költségek egy részét a szervezet önerőből fedezi, viszont egy része a táborozókat terheli. Mégsem úgy gondolnak erre a tevékenységre, mint egy közösségi vállalkozásra. Hiányzik az a lépés sokszor, hogy a szervezet érintett tagjai, önkéntesei végig vigyenek egy tudatos tervezési folyamatot, és a tábort, mint a szervezet szolgáltatását, közösségi vállalkozási irányát elkezdjék fejleszteni. Nincs benne a közgondolkozásban szervezeten belül az, hogy ez is lehetne a több lábon állás egyik módja. 17

18 17.) Hogyan értékelik általában véve a szervezet pénzügyi helyzetének alakulását? 18% A pénzügyi helyzetünk jelentősen javult, ami elsősorban a szervezet jó stratégiájának köszönhető A pénzügyi helyzetünk javult, ezért teljesen elégedett vagyok 35% 12% A pénzügyi helyzetünk nem változott jelentősen, a mai világban már ez is eredmény Nem változott jelentősen 23% A pénzügyi helyzetünk romlott, ami nagy nehézséget okoz a szolgáltatásaink, tevékenységünk fenntartásában Jelentősen romlott a pénzügyi helyzet, nem tudjuk, meddig lehet így működni 18.) Hogyan gondolkodtak a válaszadó szervezetek, milyen folyamatok zajlottak a szervezetben, amikor csökkentek a forrásaik? (tipizált válaszok) Más szervezeti formában megvalósítani a tevékenységeket Vállalkozási tevékenységeket elkezdeni Szolgáltatásokat fejleszteni Lecsökkentették a programjaikat Stratégiai tervezés Több szponzor, támogató keresése Szervezetfejlesztés Szolgáltatói portfólió erősítése A szervezet ismertségének növelése Az ingyenes lehetőségek (honlap frissítése, közösségi oldalakon való megjelenés) jobb kihasználása Alkalmazottak nincsenek, több önkéntes bevonása Takarékossági intézkedések, dolgozók juttatásának csökkentése vagy megvonása Új stratégiai irány: több lábon állás kiépítése Még több pályázatírás Partnerek keresése, főleg pályázati forrásokhoz való hozzájutás érdekében 18

19 A válaszokban nagyon jól megfigyelhető, hogy túlnyomó többségben a megoldások keresése felé indultak el a szervezetek. Mint ahogy az is, hogy nem csak kifelé, hanem befelé irányuló változásokat is eszközöltek. Szervezetfejlesztés, stratégiai tervezés, ez mind olyan intézkedés, ami a szervezetet erősíti meg. Nem kívülről várt a szervezet egy része segítséget, hanem a saját működésüket gondolták át, reagáltak a megváltozott külső környezetre, és ennek a szervezetek egy része már tapasztalja az eredményességét is. Másik reakciócsoport a vállalkozási irányok keresése, szolgáltatásfejlesztés, tehát ezek a szervezetek már elindultak, vagy tervezik, hogy elindulnak a közösségi vállalkozások irányába. 19.) A bevezetett új intézkedések, a végbemenő folyamatok eddigi eredményei Több pályázat Új szolgáltatási paletta Új tevékenységek bevezetése, régiek változtatása, átgondolása, fejlesztése Új emberek bevonása Stabilabb lett a gazdálkodás, de dolgozói elégedetlenség is volt A több nyertes projekt miatt túlterheltség alakult ki Az új ötleteket ellopták mások A pályázatok növekedése miatt a dolgozói létszámot nem kellett csökkenteni A válaszadó szervezetek közül, akik új intézkedéseket vezettek be, akik új irányokat kerestek, illetve valóban leültek, és beszélgettek a szervezeten belül és kívül zajló folyamatokról, és ezekre reagáltak, a legtöbben pozitív eredményekről számolnak be, ami alátámasztja azt a feltevést, hogy a megváltozott környezethez, folyamatokhoz való alkalmazkodás képessége jelenti a szervezetek túlélésének legnagyobb esélyét. 20.) A gazdasági, társadalmi nehézségek ellenére is sikeresen működő szervezetek sikerének megnevezett okai: Hozzáállás, kapcsolatok, szerencse, munka Kedvező pályázati lehetőségek Ismertség, sajtókapcsolatok Szakmai háttér Lobby tevékenység Több tapasztalat, jobb projektötletek Alkalmazkodás a megváltozott környezethez, tudatosan átgondolt vonal mentén történik a szervezet építése Közösségi munka, jó szakembergárda Türelem, megfontoltság Állandó partnerség, kölcsönös megelégedettség, kapcsolati háló Akkor is végzik a szolgáltatásokat, ha nincs rá pályázati támogatás. A szolgáltatások kiszámíthatóak, és nem ad-hoc jellegűek. Nagyobb társadalmi beágyazottság, mint a versenytársak Kevés befektetést igénylő tevékenységek végzése. 19

20 21.) Van-e olyan szolgáltatása, terméke a szervezetnek, amelyek értékesítésével forrásokhoz tudnak jutni? Igen, már működő vállalkozási, szolgáltatási tevékenységeink vannak 18% 23% Igen, de még csak most kezd kialakulni, viszont határozott elképzeléseink vannak 24% 12% 23% Igen, elindultunk ebbe az irányba, de elakadtunk, segítségre van szükségünk Nincsenek ilyen szolgáltatásaink, de szeretnénk kifejleszteni, csak nem tudjuk, hogy kezdjünk hozzá Nincsenek ilyen szolgáltatásaink, és nem is szeretnénk kifejleszteni A válaszadó szervezetek mindössze 18%-a jelölte be azt a választ, hogy nincsenek ilyen szolgáltatásaik, és nem is szeretnének kifejleszteni. A személyes tapasztalataink is ezt támasztják alá. Egyre több gondolkodás zajlik jelenleg a civil szektorban arról, hogyan válhatnak a nonprofit szervezetek is piaci szereplővé, de olyan módon, hogy közben a civilség, a célok megvalósításának lehetősége és folyamata ne sérüljön. Hogyan tudnak olyan szolgáltatásokat nyújtani piaci alapon, amelyek végzése továbbra is a céljaik megvalósítását segíti elő, nem szervezet idegen tevékenység, hanem a célokhoz, szaktudáshoz, kompetenciákhoz illeszkedik, de nem csak a jelenlegi célcsoport, hanem más csoportok számára is szolgáltatásokat nyújt. Azt gondoljuk, hogy ez egy járható út. Egy olyan út, ami minden szervezet életében mérföldkövet jelenthet, és ami csökkentheti a szervezetek kiszolgáltatottságát és létbizonytalanságát. 20

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat public relations szakirány A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Nagy Andrea Budapest,

Részletesebben

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Menedzsment Kutató és Fejlesztő Intézet (MKFI) www.mkfi.hu Hagyjunk nyomot a magyar vezetési kultúrában! Ezzel a gondolattal, céllal hoztuk létre 2010 őszén

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MUNKAÜGYI TÁRGYÚ KUTATÁSOK KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ CZIKE KLÁRA BARTAL ANNA MÁRIA Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon

Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon Benedek Gabriella és Scsaurszki Tamás Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon 1 Copyright 2008 The Sasakawa Peace Foundation The Sasakawa Central Europe Fund Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies Budapest, Angyal u. 15/b. Hungary 1094 Tel. : (36-1) 216-0377, 455-8055 Fax: (36-1) 216-0911 A civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának

Részletesebben

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84 A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) A FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ CIVIL SZERVEZETEK HELYZETÉNEK ORSZÁGOS VIZSGÁLATA (a kutatási program zárójelentése)

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

Egyenlő pályák. Egyenlő esélyek?

Egyenlő pályák. Egyenlő esélyek? Egyenlő pályák. Egyenlő esélyek? - kutatási beszámoló - Készült a Nemzeti Civil Alapprogram, Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium támogatásával Debrecen, 2006. május 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

bcsdh Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság előmozdításához

bcsdh Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság előmozdításához Felelős vállalatirányítás Etikus működés Alapértékek tisztelete Környezeti felelősségvállalás Partnerség az érintett és érdekelt felekkel Átlátható működés Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság

Részletesebben

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve A Fiatalok Lendületben Program hét éve 2 1 A Fiatalok Lendületben Program (FLP) 1.1 Az FLP alprogramjai 2 Az FLP a számok tükrében 2.1 A benyújtott és támogatott pályázatok száma 2.2 Honnan érkeztek a

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA 2010. június 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 A FELNŐTTKÉPZÉS... 5 2.1 A felnőttképzés piaca... 5 2.2 A felnőttképzés funkciói... 8 2.3 A

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója Bevezető... 2 Szolgáltatási területek... 3 I. Általános információs szolgáltatások... 3 II. Személyes információs-, tanácsadási

Részletesebben

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év 1. számú melléklet GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év I. BEVEZETÉS Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fontosnak tartja, és támogatja

Részletesebben

PÉNZÜGYI KULTÚRA A CIVIL SZEKTORBAN

PÉNZÜGYI KULTÚRA A CIVIL SZEKTORBAN CivilSzle_2011_1-2 5/20/11 6:01 AM Page 69 PÉNZÜGYI KULTÚRA A CIVIL SZEKTORBAN Demeter Endre, Nagy Ádám, Székely Levente Fogalmi keret Mielőtt fejest ugranánk a civilek pénzügyi helyzetének feltárásába,

Részletesebben

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Humán Erőforrás tevékenységek alkalmazásának lehetőségei magyar kisvállalkozások esetében M.Sc. Szakdolgozat

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára

Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Szerkesztette: Dr. Baráth

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész Bugarszki Zsolt, Eszik Orsolya, Néray Ágnes, Soltész Ágnes, Szekeres Bertold, Sziklai István Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

SZÁZALÉKOS ADOMÁNYOZÁS SZEREPE

SZÁZALÉKOS ADOMÁNYOZÁS SZEREPE KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM SZÁZALÉKOS ADOMÁNYOZÁS SZEREPE AZ ADOMÁNYOZÁSI KULTÚRA ERŐSÍTÉSÉBEN Gerencsér Balázs Oprics Judit I. Bevezető A Nonprofi t Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány

Részletesebben