Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt."

Átírás

1 Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Adatkezelési tájékoztató Készítette: Belső adatvédelmi felelős

2 Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (Székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 70., Cégjegyzékszám: , Adószám: ) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) adatvédelmi nyilvántartásába bejelentette az adatkezelését a évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 65. (1) bekezdése szerint: Az adatkezelő személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseiről, az érintettek tájékozódásának elősegítése érdekében a Hatóság hatósági nyilvántartást (a továbbiakban: adatvédelmi nyilvántartás) vezet, amely - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - tartalmazza a) az adatkezelés célját, b) az adatkezelés jogalapját, c) az érintettek körét, d) az érintettekre vonatkozó adatok leírását, e) az adatok forrását, f) az adatok kezelésének időtartamát, g) a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját, ideértve a harmadik országokba irányuló adattovábbításokat is, h) az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét, i) az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét, j) a belső adatvédelmi felelős alkalmazása esetén annak nevét és elérhetőségi adatait. Az adatokhoz való hozzáférés módjáról, a másolatkészítés költségeiről a weboldalon, a Közérdekű adatok menüpont Közérdekű adatok igénylése alpontjában részletesen tájékozódhat.

3 1. adatcsoport: Nyilvántartási szám NAIH Beküldési azonosító NAIH Eredetikérelem Ország Irányítószám 3527 Város, település neve Miskolc Képviselt szervezet Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. A tényleges adatkezelés pontos web helye 3527 Miskolc, József Attila u, 70. A tényleges adatkezelés pontos címe Az adatkezelés célja ügyfélkapcsolat Az adatkezelés céljának leírása panaszok, észrevételek ügyintézése Az adatkezelés jogalapja érintett hozzájárulása Az adatkezelés jogalapjának megnevezése Fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 17/A. (7) bekezdése Az érintettekre vonatkozó adatok Név. lakcím, telefonszám, cím, Az adatok kezelésének időtartama Törvényben meghatározott határidő Az adatkezelés időtartama Fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 17/A. (7) bekezdése Az adatok forrása közvetlenül az érintettől felvett A továbbítás címzettjének neve A továbbított adatok fajtája, felsorolásuk A továbbítás címzettjének teljes címe Az adattovábbítás jogalapja érintett hozzájárulása Az adattovábbítás jogalapjának megnevezése Az érintettek köre panaszttevő természetes személyek Megjegyzés NAIH

4 Iktatószám: /2016/N. Időbélyeg: Észak Tárgy: adatvédelmi nyilvántartásba vétel H A T Á R O Z A T A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Infotv.) 68. (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és nyilvántartási számon adatkezelő Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. székhely/lakcím 3527, Miskolc, József Attila u, 70. adatkezelés megnevezése adatkezelés nyilvántartási száma " ügyfélkapcsolat. panaszok, észrevételek ügyintézése. " megnevezésű adatkezelést NAIH /2016. nyilvántartásba veszi. Az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie [Infotv. 68. (6)]. A kérelmében rendelkezésre bocsátott információk alapján, kizárólag az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentés eljárásrendjével kapcsolatban jártunk el, az adatkezelés jogszerűségét nem vizsgáltuk. Határozatban szereplő adatok az adatkezelés jogszerűségét nem tanúsítják, kizárólag az adatkezelés nyilvántartásba vételét igazolják, az adatkezelő által megadott adatok alapján. Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása mindenkor az adatkezelő kötelezettsége és felelőssége. Budapest, Melléklet: Kapják: Dr. Péterfalvi Attila s.k. elnök 1. Ludnik Levente részére 2. Nyilvántartás Budapest, Tel.: Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel.:

5 2. adatcsoport: Nyilvántartási szám NAIH Beküldési azonosító NAIH Eredetikérelem 2016DP Észak Ország Irányítószám 3527 Város, település neve Miskolc Képviselt szervezet Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. A tényleges adatkezelés pontos web helye 3527 Miskolc, József Attila u, 70. A tényleges adatkezelés pontos címe Az adatkezelés célja elektronikus megfigyelés - kamerázás Az adatkezelés céljának leírása kamerával történő képfelvétel készítés autóbusz fedélzetén személy- és vagyonvédelem céljából Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapjának megnevezése törvény rendelkezése alapján A személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény 8. (1) bekezdés alapján Az érintettekre vonatkozó adatok Az adatok kezelésének időtartama Az adatkezelés időtartama Az adatok forrása A továbbítás címzettjének neve A továbbított adatok fajtája, felsorolásuk A továbbítás címzettjének teljes címe Az adattovábbítás jogalapja Az adattovábbítás jogalapjának megnevezése Az érintettek köre Megjegyzés kamera által készített képmás Törvényben meghatározott határidő A személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény 8. (4) bekezdés alapján közvetlenül az érintettől felvett érintett hozzájárulása Autóbuszokon utazó természetes személyek NAIH

6 Iktatószám: /2016/N. Időbélyeg: Észak Tárgy: adatvédelmi nyilvántartásba vétel H A T Á R O Z A T A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Infotv.) 68. (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és nyilvántartási számon adatkezelő Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. székhely/lakcím 3527, Miskolc, József Attila u, 70. adatkezelés megnevezése adatkezelés nyilvántartási száma " elektronikus megfigyelés - kamerázás. kamerával történő képfelvétel készítés autóbusz fedélzetén személy- és vagyonvédelem céljából. " megnevezésű adatkezelést NAIH /2016. nyilvántartásba veszi. Az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie [Infotv. 68. (6)]. A kérelmében rendelkezésre bocsátott információk alapján, kizárólag az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentés eljárásrendjével kapcsolatban jártunk el, az adatkezelés jogszerűségét nem vizsgáltuk. Határozatban szereplő adatok az adatkezelés jogszerűségét nem tanúsítják, kizárólag az adatkezelés nyilvántartásba vételét igazolják, az adatkezelő által megadott adatok alapján. Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása mindenkor az adatkezelő kötelezettsége és felelőssége. Budapest, Melléklet: Kapják: Dr. Péterfalvi Attila s.k. elnök 1. Ludnik Levente részére 2. Nyilvántartás Budapest, Tel.: Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel.:

7 Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Adatvédelmi Szabályzat VIGU 39/ módosítás 1. oldal (1) 3. sz. melléklet Tájékoztató elektronikus biztonságtechnikai rendszer működtetéséről autóbuszon A személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény 8. értelmében az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. jogosult térfigyelő rendszert üzemeltetni, személyes adatot kezelni. Az autóbuszok belterében található berendezések, az autóbusz, továbbá az utasok életének, személyének, testi épségének és vagyontárgyaik védelme céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti adatvédelmi jogok érvényesítése mellett, továbbá a törvényben meghatározott korlátozó rendelkezések betartásával, a társaság jogosult elektronikus biztonságtechnikai rendszeren keresztül megfigyelést folytatni, a megfigyelés során kép- és hangfelvételt készíteni, valamint a készített kép- és hangfelvételt kezelni. A személyes adatok védelme az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény vonatkozó paragrafusainak figyelembe vételével történik. A társaság személyes adatot jogszabályi felhatalmazás vagy az érintett személy által megadott/kinyilvánított hozzájárulás alapján kezel. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített személyes adatot a társaság köteles kiadni. Adatkezelés helye: autóbuszok fedélzete, amelyek videorögzítésre alkalmas berendezéssel rendelkeznek Az adat törlési határideje: rögzítéstől számított 16. nap Az érintett jogai: 1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. 2. Az érintett kérheti, hogy a társaság adjon tájékoztatást az általa kezelt, feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 3. Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését vagy zárolását. 4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés vagy továbbítás kizárólag a társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; valamint, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. 5. Akinek jogát, jogos érdekét a fent meghatározott személyes adatok rögzítése érinti, a rögzítéstől számított 15 napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatokat a társaság ne semmisítse meg, vagy ne törölje. 6. Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., tel: +36(1) , honlap: bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatának kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az adatkezelő adatai Név: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövid név: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Cégjegyzékszám: Cg Székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 70. Adatkezelő elektronikus elérhetősége: Honlap: Belső adatvédelmi felelős: adat- és humánbiztonsági irodavezető Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH /2016.

8 Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Adatvédelmi Szabályzat VIGU 39/ módosítás 1. oldal (1) 4. sz. melléklet Videorögzítő berendezéssel felszerelt autóbuszok rendszámlistája NWX301 NWX302 NWX303 NWX307 NWX308 NWX309 NWX310 NWX311 NWX312 NWX314 NWX315 NWX316 NWX317 NWX318 NWX319 NWX320 NWX321 NWX322 NWX323 NWX324 NWX325 NWX326 NWX327 NWX328 NWX329 NWX330 NWX331 NWX332 NWX333 NWX334 NWX335 NWX367 NWX399 NWX403 NWX405

9 3. adatcsoport: Nyilvántartási szám Beküldési azonosító Eredetikérelem Ország Irányítószám 3527 Város, település neve Képviselt szervezet NAIH NAIH Észak Miskolc Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. A tényleges adatkezelés pontos web helye 3527 Miskolc, József Attila u, 70. A tényleges adatkezelés pontos címe Az adatkezelés célja Az adatkezelés céljának leírása Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapjának megnevezése Az érintettekre vonatkozó adatok Az adatok kezelésének időtartama Az adatkezelés időtartama Az adatok forrása A továbbítás címzettjének neve A továbbított adatok fajtája, felsorolásuk A továbbítás címzettjének teljes címe Az adattovábbítás jogalapja Az adattovábbítás jogalapjának megnevezése Az érintettek köre Megjegyzés elektronikus megfigyelés - kamerázás kamerával történő képfelvétel készítés terror- és közveszély megakadályozása érdekében törvény rendelkezése alapján A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény 25 (1) bekezdés szerint kamera által készített képmás Törvényben meghatározott határidő A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény 31 (3) bekezdés b pont szerint közvetlenül az érintettől felvett érintett hozzájárulása Autóbusz állomások területére belépő vagy ott tartózkodó természetes személyek NAIH

10

11 Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Adatvédelmi Szabályzat VIGU 39/ módosítás 1. oldal (1) 2. sz. melléklet Tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszer működtetéséről autóbusz-állomáson A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény 31. értelmében az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. jogosult elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltetni, személyes adatot kezelni terrorcselekmény és közveszélyokozás megelőzése érdekében. A személyes adatok védelme az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény vonatkozó paragrafusainak figyelembe vételével történik. A társaság személyes adatot jogszabályi felhatalmazás vagy az érintett személy által megadott/kinyilvánított hozzájárulás alapján kezel. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített személyes adatot a társaság köteles kiadni. Adatkezelés helye: autóbusz-állomások, amelyek önálló térfigyelő rendszerekkel rendelkeznek, helyi DVR vagy NVR rögzítő berendezéssel, helyi adattárolással Az adat törlési határideje: rögzítéstől számított 30 nap elteltével Az érintett jogai: 1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. 2. Az érintett kérheti, hogy a társaság adjon tájékoztatást az általa kezelt, feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 3. Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését vagy zárolását. 4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés vagy továbbítás kizárólag a társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; valamint, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. 5. Akinek jogát, jogos érdekét a fent meghatározott személyes adatok rögzítése érinti, a rögzítéstől számított 30 napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatokat a társaság ne semmisítse meg, vagy ne törölje. 6. Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., tel: +36(1) , honlap: bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatának kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az adatkezelő adatai Név: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövid név: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Cégjegyzékszám: Cg Székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 70. Adatkezelő elektronikus elérhetősége: Honlap: Belső adatvédelmi felelős: adat- és humánbiztonsági irodavezető Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH /2017.

12 4. adatcsoport: Nyilvántartási szám Beküldési azonosító Eredetikérelem Ország Irányítószám 3527 Város, település neve Képviselt szervezet NAIH NAIH Észak Miskolc Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. A tényleges adatkezelés pontos web helye 3527 Miskolc, József Attila u, 70. A tényleges adatkezelés pontos címe Az adatkezelés célja Az adatkezelés céljának leírása Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapjának megnevezése Az érintettekre vonatkozó adatok Az adatok kezelésének időtartama Az adatkezelés időtartama Az adatok forrása A továbbítás címzettjének neve A továbbított adatok fajtája, felsorolásuk A továbbítás címzettjének teljes címe Az adattovábbítás jogalapja Az adattovábbítás jogalapjának megnevezése Az érintettek köre Megjegyzés elektronikus megfigyelés - kamerázás kamerával történő képfelvétel készítése a veszélyes anyagok őrzése érdekében törvény rendelkezése alapján A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény 25 (1) bekezdés szerint kamera által készített képmás Törvényben meghatározott határidő A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény 31 (3) bekezdés d pont szerint közvetlenül az érintettől felvett érintett hozzájárulása Irodaépületek, telephelyek területére belépő vagy ott tartózkodó természetes személyek NAIH

13 Iktatószám: /2017/N. Időbélyeg: Észak Tárgy: adatvédelmi nyilvántartásba vétel H A T Á R O Z A T A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Infotv.) 68. (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és nyilvántartási számon adatkezelő Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. székhely/lakcím 3527, Miskolc, József Attila u, 70. adatkezelés megnevezése adatkezelés nyilvántartási száma " elektronikus megfigyelés - kamerázás. kamerával történő képfelvétel készítése a veszélyes anyagok őrzése érdekében. " megnevezésű adatkezelést NAIH /2017. nyilvántartásba veszi. Az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie [Infotv. 68. (6)]. A kérelmében rendelkezésre bocsátott információk alapján, kizárólag az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentés eljárásrendjével kapcsolatban jártunk el, az adatkezelés jogszerűségét nem vizsgáltuk. Határozatban szereplő adatok az adatkezelés jogszerűségét nem tanúsítják, kizárólag az adatkezelés nyilvántartásba vételét igazolják, az adatkezelő által megadott adatok alapján. Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása mindenkor az adatkezelő kötelezettsége és felelőssége. Budapest, Melléklet: Kapják: Dr. Péterfalvi Attila s.k. elnök 1. Ludnik Levente részére 2. Nyilvántartás Budapest, Tel.: Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel.:

14 Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Adatvédelmi Szabályzat VIGU 39/ módosítás 1. oldal (1) 1. sz. melléklet Tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszer működtetéséről irodaépületekben, telephelyeken A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény 31. értelmében az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. jogosult elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltetni, személyes adatot kezelni veszélyes anyagok őrzése érdekében. A személyes adatok védelme az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény vonatkozó paragrafusainak figyelembe vételével történik. A társaság személyes adatot jogszabályi felhatalmazás vagy az érintett személy által megadott/kinyilvánított hozzájárulás alapján kezel. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített személyes adatot a társaság köteles kiadni. Adatkezelés helye: irodaépületek, telephelyek, amelyek önálló térfigyelő rendszerekkel rendelkeznek, helyi DVR vagy NVR rögzítő berendezéssel, helyi adattárolással Az adat törlési határideje: rögzítéstől számított 30 nap elteltével Az érintett jogai: 1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. 2. Az érintett kérheti, hogy a társaság adjon tájékoztatást az általa kezelt, feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 3. Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését vagy zárolását. 4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés vagy továbbítás kizárólag a társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; valamint, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. 5. Akinek jogát, jogos érdekét a fent meghatározott személyes adatok rögzítése érinti, a rögzítéstől számított 30 napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatokat a társaság ne semmisítse meg, vagy ne törölje. 6. Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., tel: +36(1) , honlap: bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatának kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az adatkezelő adatai Név: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövid név: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Cégjegyzékszám: Cg Székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 70. Adatkezelő elektronikus elérhetősége: Honlap: Belső adatvédelmi felelős: adat- és humánbiztonsági irodavezető Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH /2017.

15 5. adatcsoport: Nyilvántartási szám NAIH Beküldési azonosító NAIH Eredetikérelem Észak Ország Irányítószám 3527 Város, település neve Miskolc Képviselt szervezet Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. A tényleges adatkezelés pontos web helye 3527 Miskolc, József Attila u, 70. A tényleges adatkezelés pontos címe Az adatkezelés célja Egyszeri személy beléptetési engedély Az adatkezelés céljának leírása Egyszeri személy beléptetési engedély a vendégek nyilvántartása érdekében Az adatkezelés jogalapja érintett hozzájárulása Az adatkezelés jogalapjának megnevezése érintett hozzájárulása Az érintettekre vonatkozó adatok Az adatok kezelésének időtartama Az adatkezelés időtartama Az adatok forrása A továbbítás címzettjének neve A továbbított adatok fajtája, felsorolásuk A továbbítás címzettjének teljes címe Az adattovábbítás jogalapja Az adattovábbítás jogalapjának megnevezése Az érintettek köre Megjegyzés név, fényképes személyazonosításra alkalmas dokumentum típusa, száma, belépés ideje, helye, kilépés ideje, helye, hova, kihez érkezik Cél megvalósulásáig 30 nap közvetlenül az érintettől felvett érintett hozzájárulása Létesítmény területére belépő vagy ott tartózkodó vendégek NAIH

16

17 6. adatcsoport: Nyilvántartási szám NAIH Beküldési azonosító NAIH Eredetikérelem Ország Irányítószám 3527 Város, település neve Miskolc Képviselt szervezet Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. A tényleges adatkezelés pontos web helye 3527 Miskolc, József Attila u, 70. A tényleges adatkezelés pontos címe Az adatkezelés célja egyéb Az adatkezelés céljának leírása Telefonhívások rögzítése, hibaelhárítás, kivizsgálás céljából Az adatkezelés jogalapja érintett hozzájárulása Az adatkezelés jogalapjának megnevezése érintett hozzájárulása Az érintettekre vonatkozó adatok Az adatok kezelésének időtartama Az adatkezelés időtartama Az adatok forrása A továbbítás címzettjének neve A továbbított adatok fajtája, felsorolásuk A továbbítás címzettjének teljes címe Az adattovábbítás jogalapja Az adattovábbítás jogalapjának megnevezése Az érintettek köre Megjegyzés az érintett hangja, neve, hívás ideje, egyéb adatok Cél megvalósulásáig 6 hónapig, vagy amennyiben az érintett kéri a törlést közvetlenül az érintettől felvett érintett hozzájárulása Telefonáló személyek NAIH

18

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Adatkezelési tájékoztató Készítette: Belső adatvédelmi felelős Az (Székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 70., Cégjegyzékszám: 05-10-000500, Adószám: 24198440-2-05)

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. a Hivatal hangfelvétel készítésének az alkalmazásáról a telefonos ügyfélszolgálat során

Adatkezelési tájékoztató. a Hivatal hangfelvétel készítésének az alkalmazásáról a telefonos ügyfélszolgálat során BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL Víziváros Vár Krisztinaváros Tabán Gellérthegy JEGYZŐ Adatkezelési tájékoztató a Hivatal hangfelvétel készítésének az alkalmazásáról a telefonos

Részletesebben

Korda Filmstúdió Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelési tájékoztató

Korda Filmstúdió Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelési tájékoztató Filmstúdió Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelési tájékoztató Adatkezelő megnevezése Adatkezelő: Székhely: 2091 Etyek, út 1572. hrsz. Postacím: 2091 Etyek, út 1572.

Részletesebben

MÁV Zrt. felsőoktatási ösztöndíj Adatkezelési tájékoztatója

MÁV Zrt. felsőoktatási ösztöndíj Adatkezelési tájékoztatója MÁV Zrt. felsőoktatási ösztöndíj Adatkezelési tájékoztatója Bevezetés A MÁV Zrt. (a továbbiakban: Társaság) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató MÁVDIREKT

Adatkezelési tájékoztató MÁVDIREKT Adatkezelési tájékoztató MÁVDIREKT 1. Az adatkezelő megnevezése: Név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

AZ.A.S.A. MAGYARORSZÁG KFT.-HEZ BEÉRKEZŐ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ.A.S.A. MAGYARORSZÁG KFT.-HEZ BEÉRKEZŐ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ.A.S.A. MAGYARORSZÁG KFT.-HEZ BEÉRKEZŐ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date belső adatvédelmi felelős tájékoztató

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelő megnevezése: Korda Filmstúdió Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2091 Etyek, Korda út 1572. hrsz. Postacím: 2091 Etyek, Korda út 1572. hrsz. email cím:

Részletesebben

A MÁV-HÉV Zrt. Adatkezelési tájékoztatója

A MÁV-HÉV Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A MÁV-HÉV Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A MÁV-HÉV Zrt. az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve a 2016/679/EU rendelet (GDPR) 6.

Részletesebben

MÁV-HÉV Zrt. adatkezelési tájékoztatója

MÁV-HÉV Zrt. adatkezelési tájékoztatója MÁV-HÉV Zrt. adatkezelési tájékoztatója A MÁV-HÉV Zrt. a fogyasztói panaszok intézésével kapcsolatban, valamint az információ kérések (beleértve a közérdekű adatigénylés, valamint bármely egyéb megkeresés,

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1 ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A kertimag.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT C S Ó K A B O S C H C A R S E R V I C E 7781, LIPPÓ Ifjúság u. 21. Telefon: +3669/377-091 Csóka István: +3630/594-8550 Munkafelvétel: +3630/629-5711 E-mail: csoka.auto@gmail.com ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Hatályos: től visszavonásig

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Hatályos: től visszavonásig Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Hatályos: 2018.05.25-től visszavonásig 1. Alapelvek, fogalmak, meghatározások 1.1.1. A Scherzer Marcell E.V. vállalkozói tevékenysége kapcsán felmerülő személyes

Részletesebben

Kamera szabályzat. Kamera szabályzat

Kamera szabályzat. Kamera szabályzat Kamera szabályzat Polgár József egyéni vállalkozó (székhely: 6000 Kecskemét, Sörház u. 18. nyilvántartási szám: 7327414, adószám: 63743216-2-23), mint munkáltató (Munkáltató) és mint adatkezelő (Adatkezelő)

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Kamerás megfigyelés az Adatvédelmi Irányelv, a GDPR, az Infotv. és a NAIH állásfoglalásai alapján Adatkezelési tájékoztató 1 / 5 A kamerás megfigyelő rendszert üzemeltető adatkezelő: Matyó és Takács Kft.

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelési tájékoztató a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése:

Részletesebben

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató Verzió: 1.0.0 Adatvédelmi Tájékoztató Hatályos: 2018. március 20. Az ID&Trust Kft (székhely: 1117 Budapest, Infopark, Gábor Dénes utca 2/D. 1. em; cégjegyzékszám: 01-09-710179; telefon: +36-1-307-8035;

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához

Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához Jelen adatvédelmi nyilatkozat a www.nyeroklima.hu/regisztracio weboldalon megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Részletesebben

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Kitöltési útmutató az adatvédelmi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatvédelmi nyilatkozat A Pedálkirály Autósiskola (Kovács Klára, egyéni vállalkozó) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra,

Részletesebben

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Felsőfokú szakmai gyakorlatra történő jelentkezések Adatkezelési tájékoztatója

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Felsőfokú szakmai gyakorlatra történő jelentkezések Adatkezelési tájékoztatója A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felsőfokú szakmai gyakorlatra történő jelentkezések Adatkezelési tájékoztatója 1. Az adatkezelés célja - a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen

Részletesebben

A Penny Market Kft. Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata

A Penny Market Kft. Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata A Penny Market Kft. Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata A Penny Market Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Északi Vállalkozói Terület 5. számú főút 21.km., Cégjegyzékszám: 13-09-072999, honlap: www.penny.hu,

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat 1. Adatkezelő megnevezése : Adatkezelő megnevezése: KOMO - SKY Kft. Adatkezelő cégjegyzékszáma:13-09-091653 Adatkezelő székhelye: 2317 Szigetcsép, Szabadság u.7 Adatkezelő képviselője:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES JOGVISZONY KERETÉBEN TÖRTÉNŐ ADATOK KEZELÉSÉRŐL

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES JOGVISZONY KERETÉBEN TÖRTÉNŐ ADATOK KEZELÉSÉRŐL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES JOGVISZONY KERETÉBEN TÖRTÉNŐ ADATOK KEZELÉSÉRŐL A BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban BKÜ vagy adatkezelő)

Részletesebben

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Inftv.) 65-68. -ai rendelkeznek

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató Fennálló tartozás érvényesítése

Adatkezelési tájékoztató Fennálló tartozás érvényesítése Adatkezelési tájékoztató Fennálló tartozás érvényesítése 1. Az adatkezelő megnevezése: Név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

T.E.L.L. Rendszerszolgáltatások Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Telefonos Ügyfélszolgálatának Adatvédelmi Tájékoztatója

T.E.L.L. Rendszerszolgáltatások Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Telefonos Ügyfélszolgálatának Adatvédelmi Tájékoztatója T.E.L.L. Rendszerszolgáltatások Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Telefonos Ügyfélszolgálatának Adatvédelmi Tájékoztatója Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-137193/2018 Hatályos: 2018. január 1. napjától

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató (hírlevélre feliratkozás esetén)

Adatkezelési tájékoztató (hírlevélre feliratkozás esetén) Adatkezelési tájékoztató (hírlevélre feliratkozás esetén) Adatkezelő: Adatkezelő megnevezése: DSS Consulting Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: DSS Consulting Kft.

Részletesebben

Tájékoztatás a Sikfürdő Kft. által üzemeltetett Ambient Hotel & AromaSPA**** területén elhelyezett elektronikus megfigyelőrendszerről

Tájékoztatás a Sikfürdő Kft. által üzemeltetett Ambient Hotel & AromaSPA**** területén elhelyezett elektronikus megfigyelőrendszerről Tájékoztatás a Sikfürdő Kft. által üzemeltetett Ambient Hotel & AromaSPA**** területén elhelyezett elektronikus megfigyelőrendszerről Tisztelt Vendégünk! 1. Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy a 7300 Komló-Sikonda,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KAMERÁS MEGFIGYELŐ RENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ KAMERÁS MEGFIGYELŐ RENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ KAMERÁS MEGFIGYELŐ RENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL Az RB Fitness Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Kösialja utca 16., Cg. 09 09 024175, adószám: 24235127-2-09) mint adatkezelő,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Kamerarendszerre vonatkozóan A SWISS MEDICAL SERVICES Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő (a továbbiakban: adatkezelő ) a székhelyén, valamint egyes telephelyein

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Felsőfokú szakmai gyakorlatra történő jelentkezéseinek adatkezelési tájékoztatója

MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Felsőfokú szakmai gyakorlatra történő jelentkezéseinek adatkezelési tájékoztatója A MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felsőfokú szakmai gyakorlatra történő jelentkezéseinek adatkezelési tájékoztatója 1. Az adatkezelés célja 1.1. A MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A Pécsi Ítélőtáblán, a Pécsi Törvényszéken, valamint a Pécsi Törvényszék illetékességi területén működő járásbíróságokon, közigazgatási és munkaügyi bíróságon üzemeltetett biztonsági

Részletesebben

Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.

Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. 1. Az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. mint adatkezelő az információs önrendelkezési

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató webáruházban történő adatkezeléshez

Adatkezelési tájékoztató webáruházban történő adatkezeléshez Adatkezelési tájékoztató webáruházban történő adatkezeléshez I. Adatkezelő megnevezése Cégnév: MARSO Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza-Rozsrét Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Felsőfokú szakmai gyakorlatra történő jelentkezések Adatkezelési tájékoztatója

Felsőfokú szakmai gyakorlatra történő jelentkezések Adatkezelési tájékoztatója A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felsőfokú szakmai gyakorlatra történő jelentkezések Adatkezelési tájékoztatója 1. Az adatkezelés célja 1.1. A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen

Részletesebben

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Kisteleki Általános Iskola (továbbiakban: Iskola) székhelyén a Petőfi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő megnevezése BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BVH Zrt.) Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Telefon:

Részletesebben

1. Az adatkezelő megnevezése (Társaságunk adatai, elérhetőségei)

1. Az adatkezelő megnevezése (Társaságunk adatai, elérhetőségei) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. telefonos ügyfélszolgálatain hangfelvétel készítésének alkalmazásáról (ingatlanokkal és parkolással kapcsolatos ügyintézés) A XIII. Kerületi

Részletesebben

Személyes adatok kezelésére vonatkozó információk. A Rendelet 13. cikke szerinti információk és kiegészítő információk

Személyes adatok kezelésére vonatkozó információk. A Rendelet 13. cikke szerinti információk és kiegészítő információk Személyes adatok kezelésére vonatkozó információk Jelen tájékoztató az Artisjus Irodalmi Alapítványhoz (a továbbiakban: Alapítvány) benyújtott pályázatával összefüggő adatkezelésre vonatkozó információkat

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató a Külügyi és Külgazdasági Intézet által üzemeltetett kamerás megfigyelő rendszer alkalmazása során megvalósuló adatkezelésekről 1. A tájékoztató célja Az Európai Parlament és a

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A JOC-PRINT Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 2095 Pilisszántó, Petőfi Sándor utca 10/A fióktelep: 2085 Pilisvörösvár, Piliscsabai út 60., 2037/8 hrsz. Cg.: 13-09-120756 Adószám: 14345971-2-13 A

Részletesebben

Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás. IMMODUS Zrt.

Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás. IMMODUS Zrt. Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás 1. Az, mint adatkezelő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 15. (2), 24. (1) c) és (2) e)

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ DA VINCI SPA Korlátolt Felelősségű Társaság Jelen Adatkezelési Tájékoztató rendeltetése a DA VINCI SPA Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által természetes személyekre (a továbbiakban:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES PARTNER KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSÉRŐL

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES PARTNER KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSÉRŐL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES PARTNER KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSÉRŐL A BKÜ Zrt. (adatkezelő) az Európai Parlament és Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében

Részletesebben

UNICEF fotópályázat Adatkezelési Tájékoztató

UNICEF fotópályázat Adatkezelési Tájékoztató UNICEF fotópályázat Adatkezelési Tájékoztató Jelen Adatkezelési Tájékoztatót az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16., a továbbiakban: "UNICEF Magyarország", vagy

Részletesebben

NAIH-71997/ hírlevél küldés, direkt marketing, Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

NAIH-71997/ hírlevél küldés, direkt marketing, Az adatkezelő adatai, elérhetősége: 1.1. Az adatkezelő az S-Process Kft. (székhely: 5700 Gyula, Erdélyi Sándor u. 12/A.; cégjegyzékszám: Cg. 04-09-012972; statisztikai számjel: 24806680-7022- 113-04; adószám: 24806680-1-04) (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A Honvédelmi Sportszövetség által kiírt támogatási felhívásokkal és pályázati, támogatási kérelmek benyújtásával összefüggésben történő személyes adatok kezeléséről Bevezetés A

Részletesebben

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola (továbbiakban:

Részletesebben

A Barátság Kulturális Központ épületében működtetett elektronikus térfigyelő rendszer Adatvédelmi szabályzata

A Barátság Kulturális Központ épületében működtetett elektronikus térfigyelő rendszer Adatvédelmi szabályzata A Barátság Kulturális Központ épületében működtetett elektronikus térfigyelő rendszer Adatvédelmi szabályzata 1. A kezelt adatok köre A százhalombattai Barátság Kulturális Központ (továbbiakban: BKK) épületében

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató a Komplex Alapprogram Országos Pedagógusképző és -továbbképző Központ Szakmai Támogatórendszere által működtetett Komplex Alapprogram Tudástár használatához kapcsolódó adatkezelésről

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A szabályzat célja: Jelen szabályzat célja, hogy a www.kozossegikonditerem.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató Nemdohányzók védelmére vonatkozó jogszabály szerinti dohányzási tilalmat megszegők adatainak kezeléséről

Adatkezelési tájékoztató Nemdohányzók védelmére vonatkozó jogszabály szerinti dohányzási tilalmat megszegők adatainak kezeléséről i tájékoztató Nemdohányzók védelmére vonatkozó jogszabály szerinti dohányzási tilalmat megszegők adatainak kezeléséről 1. Az adatkezelő megnevezése: Név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER MŰKÖDTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL AZ ADATKEZELŐ ADATAI AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI ÉS AZOK JOGALAPJAI

TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER MŰKÖDTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL AZ ADATKEZELŐ ADATAI AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI ÉS AZOK JOGALAPJAI TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER MŰKÖDTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL A SILVANUS Hotel Kft. (2025 Visegrád, Panoráma u. 2. a továbbiakban: HOTEL ) kizárólagos bérletében és üzemeltetésében

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Tartalom 1. A nyilatkozat célja... 2 2. Adatkezelő megnevezése... 2 3. A kezelt személyes adatok köre:... 2 4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja... 2 5. Az adatkezelés időtartama...

Részletesebben

A Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium

Részletesebben

A MOZIFESZT.HU ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A MOZIFESZT.HU ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A MOZIFESZT.HU ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2018 I. BEVEZETÉS A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) az AUDIOVIZUÁLIS KULTÚRA FEJLESZTÉSÉÉRT EGYESÜLET (székhely:

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) Az IB Controll Kft. - a továbbiakban Szolgáltató (Cg.: 03-09-123220, székhely: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

SND FASHION MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA április 15.

SND FASHION MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA április 15. SND FASHION MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2019. április 15. 1 1. Alapadatok Az adatkezelő megnevezése: SND Fashion Magyarország Kereskedelmi

Részletesebben

Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium OM:034851 területén működtetett Elektronikus te rfigyelo rendszer adatkezele si szaba lyzata Tartalom 1 A kezelt adatok köre... 2 2 Az adatkezelés

Részletesebben

New Land Media Kft. Székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 16. fszt. 4. telefon:

New Land Media Kft. Székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 16. fszt. 4. telefon: New Land Media Kft. Adatkezelési Tájékoztató a New Land Media Kft-vel szerződő partnerek szerződéses kapcsolattartói személyes adatainak közös adatkezelés keretében történő kezeléséről A természetes személyeknek

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. a Törvényszéken üzemeltetett biztonsági célú kamerás megfigyelő rendszerről. Bevezetés

Adatkezelési tájékoztató. a Törvényszéken üzemeltetett biztonsági célú kamerás megfigyelő rendszerről. Bevezetés 1. melléklet a kamerás megfigyelő rendszer üzemeltetéséről és az ezzel kapcsolatos adatkezeléséről szóló szabályzathoz Adatkezelési tájékoztató a Törvényszéken üzemeltetett biztonsági célú kamerás megfigyelő

Részletesebben

A Külügyi és Külgazdasági Intézet adatvédelmi szabályzata a kamerák üzemeltetésének rendjéről

A Külügyi és Külgazdasági Intézet adatvédelmi szabályzata a kamerák üzemeltetésének rendjéről A Külügyi és Külgazdasági Intézet adatvédelmi szabályzata a kamerák üzemeltetésének rendjéről A szabályzat célja és hatálya, viszonya az Intézet más szabályzataihoz 1. A szabályzat célja, hogy meghatározza

Részletesebben

1. A Szerencsejáték Zrt., mint adatkezelő adatai

1. A Szerencsejáték Zrt., mint adatkezelő adatai A Szerencsejáték Zrt. adatkezelési tájékoztatója a pénzmosás és a finanszírozása megelőzését és megakadályozását, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtását érintő adatkezelésével

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A VOLT ANYÁK NAPI FACEBOOK-OS JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A VOLT ANYÁK NAPI FACEBOOK-OS JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A VOLT ANYÁK NAPI FACEBOOK-OS JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ A VOLT Fesztivál Official Facebook oldalon (https://www.facebook.com/pg/voltfesztival/) (a továbbiakban: Honlap) a Játékra

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Jelen dokumentum tartalmazza a ERŐS Kft. mint szolgáltató (a továbbiakban: "Adatkezelő") tájékoztatását a www.eros.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Holnap) elérhető webáruház

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Cég neve: IPARI ELEKTRONIKAI SZERVIZ Ker. és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cég székhelye: 4027 Debrecen, Gyires Béla utca 3. Cégjegyzékszám: Cg. 09-09-030064 Adószám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 2018.

PÁLYÁZATI ADATLAP 2018. Pályázó az alábbi programra/programokra jelentkezik: Kőrösi Csoma Sándor Program Mindkét program Petőfi Sándor Program PÁLYÁZATI ADATLAP 2018. Kérjük olvashatóan, értelemszerűen, saját igényességéhez mérten

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A VARGA+SONS WEBOLDALALÁN KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN MEGADOTT ADATOK VONATKOZÁSÁBAN HATÁLYA: MÁJUS 25.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A VARGA+SONS WEBOLDALALÁN KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN MEGADOTT ADATOK VONATKOZÁSÁBAN HATÁLYA: MÁJUS 25. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A VARGA+SONS WEBOLDALALÁN KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN MEGADOTT ADATOK VONATKOZÁSÁBAN HATÁLYA: 2018. MÁJUS 25. A jelen Adatkezelési Szabályzat a VARGA+SONS Korlátolt Felelősségű Társasággal

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. a Törvényszéken üzemeltetett biztonsági célú kamerás megfigyelő rendszerről. Bevezetés

Adatkezelési tájékoztató. a Törvényszéken üzemeltetett biztonsági célú kamerás megfigyelő rendszerről. Bevezetés 1. melléklet a kamerás megfigyelő rendszer üzemeltetéséről és az ezzel kapcsolatos adatkezeléséről szóló szabályzathoz Adatkezelési tájékoztató a Törvényszéken üzemeltetett biztonsági célú kamerás megfigyelő

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató megnevezésű (azonosítószám: EFOP-3.1.2.-16-2016-0001) kiemelt projekttel kapcsolatos adatkezelésről Adatkezelő és Adatfeldolgozó megnevezése Adatkezelő: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. a Törvényszéken üzemeltetett biztonsági célú kamerás megfigyelő rendszerről. Bevezetés

Adatkezelési tájékoztató. a Törvényszéken üzemeltetett biztonsági célú kamerás megfigyelő rendszerről. Bevezetés 1. melléklet a kamerás megfigyelő rendszer üzemeltetéséről és az ezzel kapcsolatos adatkezeléséről szóló szabályzathoz Adatkezelési tájékoztató a Törvényszéken üzemeltetett biztonsági célú kamerás megfigyelő

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A regisztráció feltétele, hogy az érintett a jelen adatvédelmi nyilatkozatot elfogadja. A regisztrációval Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gyere haza fiatal program keretében

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Hudson Szandra Judit egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 7624 Pécs, Báthory

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató Internetes kapcsolatfelvételre vonatkozóan

Adatkezelési tájékoztató Internetes kapcsolatfelvételre vonatkozóan Adatkezelési tájékoztató Internetes kapcsolatfelvételre vonatkozóan Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., mint az emkk.hu domain név alatt elérhető weboldal és aloldalainak (a továbbiakban:

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A LAUREL SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA A Laurel Számítástechnikai Kft. (a továbbiakban Laurel), a tevékenysége során birtokába jutott, vagy általa

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató iskolaelhagyás csökkentése céljából- megnevezésű (azonosítószám: EFOP-3.1.2.-16-2016-0001) programmal kapcsolatos adatkezelésről Adatkezelő és Adatfeldolgozó megnevezése Adatkezelő:

Részletesebben

A Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok Használati Rendje 1. sz. melléklete ZSÍROS TIBOR KOSÁRLABDA CSARNOK IDŐBEOSZTÁSA HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 08.00 15.00 Tankerület (Testnevelés

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Dvorszky Éva egyéni vállalkozó, reflexológus és masszőr egyéni vállalkozó (a továbbiakban Dvorszky Éva), mint adatkezelő az üzleti tevékenysége során vele kapcsolatba kerülő természetes

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ BEVEZETÉS A Társadalmi Hasznosságú Befektetők Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület vagy Adatkezelő ) elkötelezett az ügyfelei, partnerei, az önkéntesei és a munkavállalói személyes

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat A Tengerjáró Kft. csak azokat a személyes adatokat gyűjti össze és dolgozza fel, amelyeket Ön kifejezetten, önként szabad akaratából bocsát rendelkezésére. Tengerjáró kiemelten

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁ JÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁ JÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁ JÉKOZTATÓ Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a http://speechtech.hu/ weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői (Kovács László e.v.)

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA NIKA VENDÉGHÁZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA a Vendégház üzemeltetése során megvalósuló, a vendégeket érintő adatkezelési tevékenységről 2018. Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy a www.nikaorsegivendeghaz.hu

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató 1. Bevezetés A dm Kft. (a továbbiakban "dm", "Adatkezelő" vagy "mi"), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen dokumentum tartalmát. Kötelezettséget vállal arra,

Részletesebben

HIRDETMÉNY A PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÁLTAL KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL

HIRDETMÉNY A PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÁLTAL KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL HIRDETMÉNY A PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÁLTAL KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 20. alapján figyelemmel

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. OTP TRAVEL KFT Budapest, Nádor u. 21.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. OTP TRAVEL KFT Budapest, Nádor u. 21. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ OTP TRAVEL KFT. 1051 Budapest, Nádor u. 21. 1 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Személy- és vagyonőrök 40 órás képzése

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Személy- és vagyonőrök 40 órás képzése ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Személy- és vagyonőrök 40 órás képzése www.kabinetedu.hu TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT: Az adatkezelés célja: A személy- és vagyonőrök képzésének, a képzésszervezési

Részletesebben

Pesti Vigadó Nonprofit Kft. Kamerás megfigyelésről szóló adatvédelmi szabályzata 2018.

Pesti Vigadó Nonprofit Kft. Kamerás megfigyelésről szóló adatvédelmi szabályzata 2018. Pesti Vigadó Nonprofit Kft. Kamerás megfigyelésről szóló adatvédelmi szabályzata 2018. 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza a Pesti Vigadó Nonprofit Kft.-nél (1051 Budapest, Vigadó

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. A fóti Élhető Jövő Park látogatásának szervezéséhez és megvalósulásához kapcsolódó adatkezelésről

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. A fóti Élhető Jövő Park látogatásának szervezéséhez és megvalósulásához kapcsolódó adatkezelésről ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató 1.1. Az adatkezelő az S-Process Kft. (székhely: 5700 Gyula, Erdélyi Sándor u. 12/A.; cégjegyzékszám: Cg. 04-09-012972; statisztikai számjel: 24806680-7022- 113-04; adószám: 24806680-1-04)

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató ügyfelek részére. Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg (Székesfehérvári Törvényszék)

Adatvédelmi tájékoztató ügyfelek részére. Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg (Székesfehérvári Törvényszék) Adatvédelmi tájékoztató ügyfelek részére 1./ Adatkezelő megjelölése: Adatkezelő neve: SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban a Társaság)

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELŐ NEVE: ADATKEZELÉSI TISZTSÉGVISELŐ: HONLAPJA: Molishop Kft. Molnár Áron - ügyvezető www.hungaroringkartcenter.hu AZ ADATKEZELŐ CÍME: 1062 Budapest, Andrássy út 97. ELÉRHETŐSÉGE:

Részletesebben

Direkt Marketing célú adatkezeléshez

Direkt Marketing célú adatkezeléshez Adatkezelési tájékoztató Direkt Marketing célú adatkezeléshez I. Adatkezelő megnevezése Név: Székhely: R.C-21 Kft. Pécs Cégjegyzékszám: 02-09-067805 Adószám: 12746778202 Képviseli: Meszlényi Ferenc II.

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A KOCKAJÁTÉK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (01-09-954936, székhely: 1024 Budapest, Káplár utca 11-13. 15.; az üzlet címe: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 15/c.; rendezvényhelyszín

Részletesebben

A kamerás megfigyelés szabályai

A kamerás megfigyelés szabályai A kamerás megfigyelés szabályai Elektronikus megfigyelőrendszer Kamerás megfigyelés az adatkezelés egy formája Ki lehet adatkezelő? magánszemély cég, egyéb szervezet, mint munkáltató társasház hatóság,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató a bérletvásárlással kapcsolatosan

Adatkezelési tájékoztató a bérletvásárlással kapcsolatosan Adatkezelési tájékoztató a bérletvásárlással kapcsolatosan Adatkezelő rövidített elnevezés: Komthermal Kft. Kovács Károly Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatait a bérlet vásárlással kapcsolatban az alábbiak

Részletesebben

Aranykor Fejlesztő és Szolgáltató Kft Budapest, József nádor tér 5 6. Szerver szolgáltatás Információs rendszerrel

Aranykor Fejlesztő és Szolgáltató Kft Budapest, József nádor tér 5 6. Szerver szolgáltatás Információs rendszerrel Az adatkezelő adószáma honlapja e-mailcíme képviselő Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 18069493-1-41 Hanák Márta ügyvezető Az adatkezelés megzése célja érintettek köre helye azonosítója jogalapja

Részletesebben