Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat"

Átírás

1 Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat Chapter-ID: Chapter-ID: Verzió Üzemeltetési útmutató Chapter-ID:

2 Gyártó Interroll Trommelmotoren GmbH Opelstr Hueckelhoven/Baal Németország Telefon: Az üzemeltetési utasítást szerz i jog védi Ezen üzemeltetési utasítás szerz i joga az Interroll csoport tulajdonában marad. Az üzemeltetési utasítás el írásait, rajzait másolni, terjeszteni sem teljesen, sem részben tilos, verseny célú illetéktelen értékesítése, másnak történ átadása nem megengedett.

3 Tartalomjegyzék Ehhez a dokumentumhoz Tanácsok az üzemeltetési útmutató használatához A dokumentumban használt figyelmeztet jelzések Egyéb szimbólumok Biztonság Alapvet biztonsági figyelmeztetések Rendeltetésszer használat Rendeltetésellenes felhasználás Szakszemélyzet Veszélyek Csatolók más készülékekhez Általános m szaki információk Termékleírás M szaki adatok A termék meghatározása H véd Hz-es motor használata a 60 Hz-es hálózaton i-sorozat termékinformációja Az i-sorozat dobmotorjának komponensei Az i-sorozat dobmotorjának típustáblája Az i-sorozat elektromos adatai Az i-sorozat dobmotorjának méretei Az i-sorozat csatlakozási vázlatai S-sorozat termékinfomációja Az S-sorozat dobmotorjának komponensei Az S-sorozat dobmotorjának típustáblája Az S-sorozat elektromos adatai Az S-sorozat dobmotorjának méretei Az S-sorozat csatlakozási vázlatai E-sorozat termékinformációja Az E-sorozat dobmotorjának komponensei Az E-sorozat dobmotorjának típustáblája Az E-sorozat elektromos adatai Az E-sorozat dobmotorjának méretei Az E-sorozat csatlakozási vázlatai D-sorozat termékinformáció A D-sorozat dobmotorjának komponensei A D-sorozat dobmotorjának típustáblája Az D-sorozat elektromos adatai A D-sorozat dobmotorjának méretei A D-sorozat csatlakozási vázlatai Opciók és tartozékok Az i- és E-sorozat elektromágneses féke Fék-egyenirányító az i- és S-sorozathoz Elektromágneses fék a D-sorozathoz A D-sorozat fék egyenirányítója Frekvencia átalakítóval rendelkez aszinkron dobmotorok BMB-6202-SKF típusú jeladó, i-sorozat RM44-RLS típusú jeladó, i-sorozat RE-15-1-LTN analizátor BMB-6202-SKF típusú jeladó bemeneti egységének kezelése

4 Tartalomjegyzék Szállítás és tárolás Szállítás Tárolás Szerelés Szerelési figyelmeztetések A dobmotor beépítése Szalag szerelés Gumiköpeny Lánckerekek a csövön Az elektromos szereléssel kapcsolatos figyelmeztetések A dobmotor elektromos bekötése Üzembe helyezés és m ködtetés Els üzembe helyezés Üzemeltetés Eljárás baleset vagy hiba esetén Tisztítás és karbantartás Tisztítási és karbantartási figyelmeztet jelzések A kézi karbantartás és tisztítás el készítése Karbantartás Olajcsere a dob motorban Tisztítás Segítség hiba esetén Segítség hiba esetén Üzemen kívül helyezés és hulladékkezelés Üzemen kívül helyezés Ártalmatlanítás Melléklet Garancia az Interroll dobmotorokhoz Beépítési nyilatkozat

5 Ehhez a dokumentumhoz Tanácsok az üzemeltetési útmutató használatához Ebben az üzemeltetési útmutatóban a következ dobmotor típusok leírása található: 80S, 113S 80i, 113i, 138i, 165i, 216i, 217i, 315i 113E SN062D-082, SN062D-102, SN062D-113 Az üzemeltetési útmutató tartalma Az üzemeltetési útmutató érvényessége Az üzemeltetési útmutató fontos tanácsokat, tudnivalókat és információkat tartalmaz a dobmotor különböz üzemeltetési szakaszaival kapcsolatban: Szállítás, szerelés és üzembe helyezés, Biztonságosabb m ködés, karbantartási munkák, segítség a m ködési zavaroknál, és a hulladékkezelésnél Az Interroll az üzemeltetési útmutatóban a kiszállítás id pontjára vonatkoztatva írja le a dobmotort. A különleges kivitelekhez az Interroll jóváhagyása, valamint kiegészít m szaki utasítások szükségesek. Az üzemeltetési útmutató a termék részét képezi A hibamentes és biztonságos üzemeltetéshez és az esetleges garanciális igények teljesítéséhez, a használatba vétel el tt olvassa el az üzemeltetési útmutatót és kövesse az utasításokat. Az üzemeltetési útmutatót tartsa a dobmotor közelében. Az üzemeltetési útmutatót adja tovább a dobmotor következ tulajdonosának, vagy felhasználójának. Ennek az üzemeltetési útmutatónak a figyelmen kívül hagyásából származó károkért és üzemzavarokért, az Interroll nem vállal felel sséget. Forduljon az Interroll vev szolgálathoz, ha az üzemeltetési útmutató olvasása után további kérdései vannak. Az Ön közelében lév kapcsolattartót az utolsó oldalon találja meg. 3

6 Ehhez a dokumentumhoz A dokumentumban használt figyelmeztet jelzések Az ebben a dokumentumban szerepl figyelmeztet jelzések a dobmotorral kapcsolatban esetleg jelentkez veszélyekre figyelmeztetnek. A vonatkozó figyelmeztet jelzéseket a lásd a "Biztonság", oldalt 5 fejezetben és minden fejezet elején találja. A figyelmeztet jelzések három veszélyességi szintet jelölnek. Ezeket az alábbi szavakkal jelöltük: Veszély Figyelmeztetés Vigyázat Elnevezés Veszély Figyelmeztetés Vigyázat Jelentés A közvetlenül fenyeget veszélyre hívja fel a figyelmet, amennyiben ezt nem kerüli el, akkor az halálos, vagy súlyos sérüléshez vezet. A közvetlenül fenyeget veszélyre hívja fel a figyelmet, amennyiben ezt nem kerüli el, akkor az halálos, vagy súlyos sérüléshez vezethet. A közvetlenül fenyeget veszélyre hívja fel a figyelmet, amennyiben ezt nem kerüli el, akkor az enyhe ill. könny sérüléshez vezethet. A figyelmeztet jelzés kinézete VESZÉLY Egyéb szimbólumok Itt olvasható a fenyeget veszély fajtája és forrása! Itt olvashatók a figyelmeztet jelzés be nem tartásának következményei. Itt olvashatók azok az intézkedések, amelyekkel elkerülheti a veszélyeket. ÉRTESÍTÉS Ez a jelzés lehetséges anyagi károkra utal. Itt olvashatók azok az intézkedések, amelyekkel elkerülheti az anyagi károkat. Fontos Ez a jelzés egy biztonsági figyelmeztetésre utal. Tanács Ez a jelzés hasznos és fontos információkra utal. Ez a jelzés egy végrehajtandó tevékenységre utal. 4

7 Biztonság Alapvet biztonsági figyelmeztetések A dobmotor gyártása megfelel a korszer m szaki színvonalnak, kiszállítása üzembiztos kivitelben történt. Ennek ellenére a felhasználás során veszélyek keletkezhetnek: A felhasználó, vagy harmadik személy testi épségét és életét fenyeget veszélyek. A dobmotor károsodása és egyéb tényállások. Fontos A jelen üzemeltetési útmutató el írásainak figyelmen kívül hagyásából életveszélyes sérülések származhatnak. Többször és teljes egészében olvassa végig a kezelési útmutató biztonsági tudnivalóit, miel tt elkezdené a munkát a dobmotorral, és kövesse az útmutatásokat. A dobmotorral csak arra betanított szakember dolgozhat. A dobmotorral való munkavégzés során mindig a munkahely közelében legyen a kezelési útmutató, hogy adott esetben gyorsan bele tudjon nézni. Mindig tartsa be az érvényes nemzeti biztonsági el írásokat. Forduljon az Interroll vev szolgálathoz, ha az üzemeltetési útmutató olvasása után további kérdései vannak. Az Ön közelében lév kapcsolattartót az utolsó oldalon találja meg. Rendeltetésszer használat A dobmotort ipari célú, áruházi és repül téri használatra tervezték, rendeltetése a darabáruk, pl. alkatrészek, dobozok, vagy ládák, de akár granulátum, vagy por alakú ömlesztett áru, vagy más szétterülésre hajlamos áru szállítása. A dobmotort egy szállítószalag egységbe, vagy egy szállítószalag rendszerbe kell beszerelni. A használat minden egyéb fajtája nem rendeltetésszer nek min sül. A dobmotor csak a Termék információ részben leírt alkalmazási területre készült. A terméken a biztonságot hátrányosan befolyásoló önhatalmú módosítások nem megengedettek. A dobmotort csak a meghatározott teljesítményhatárokon belül szabad m ködtetni. Rendeltetésellenes felhasználás A dobmotort nem szabad személyszállításra használni. A dobmotort nem ütközés- és ütésszer terhelésekre tervezték. A dobmotort nem víz alatti használatra tervezték. Az ilyen jelleg felhasználási terület ugyanis a víz bejutását eredményezi és ezáltal rövidzárlathoz vagy a motor károsodásához vezet. A dobmotort nem szabad daru, vagy emel berendezés hajtóm veként, vagy a hozzátartozó emel sodronyok, kábelek, láncok emelésére használni. A dobmotor rendeltetésszer használatától eltér alkalmazáshoz az Interroll engedélye szükséges. Ha írásban és/vagy egy ajánlatban nincs írásban meghatározva, az Interroll és az értékesít hálózata nem vállal felel sséget olyan termékkárokért, vagy kiesésekért, amelyek a specifikációk és a korlátozások figyelmen kívül hagyásából származnak (lásd az egyes sorozatok "Elektromos adatok" c. fejezetét). 5

8 Biztonság Szakszemélyzet A szakszemélyzethez azok a személyek tartoznak, akik az üzemeltetési útmutatást elolvashatják és megérthetik, valamint a nemzeti el írások figyelembevételével a munkákat szakszer en el tudják végezni. A dobmotorral csak arra betanított szakember, az alábbiak figyelembe vételével dolgozhat: a tartozék útmutatók és rajzok, a kezelési útmutató biztonsági tudnivalói, speciálisan a berendezésre vonatkozó el írások és követelmények, munkavédelmi és balesetvédelmi nemzeti és helyi el írások és követelmények. Veszélyek Fontos Ebben a fejezetben a dobmotor m ködésével kapcsolatosan fellép különböz veszélyekr l és károkról találhat információkat. Személyi sérülések Elektromosság Olaj Forgó alkatrészek Forró motorrészek A készüléken a vonatkozó el írások betartásával csak az arra meghatalmazott személy végezhet karbantartást, vagy javítást. A dobmotor bekapcsolása el tt gy z djön meg, hogy a szállítószalag környékén nem tartózkodik illetéktelen személy. Karbantartási és szerelési munkákat csak áramtalanítás után végezzen. Biztosítsa a dobmotort a véletlenszer bekapcsolás ellen. Az olajat tilos lenyelni. Az alkalmazott olaj rendszerint nem mérgez, azonban ennek ellenére tartalmazhat káros anyagokat. Lenyelése rosszullétet, hányást és/vagy hasmenést okozhat. Ilyen esetben általában nincs szükség orvosi kezelésre, hacsak nem valaki nagy mennyiséget nyelt le. Lenyelés esetén azonban orvoshoz kell fordulni. Kerülje az olaj b rrel és szemmel történ érintkezését. A b rrel való hosszan tartó vagy ismételt érintkezéskor a b r pórusai eltöm dhetnek és ez b rpanaszokat (pl. olajaknét és sz rtüsz gyulladást) okozhat, amennyiben nem tisztítja meg megfelel en b rét az olajtól. A kiömlött olajat a lehet leghamarabb törölje fel, hogy a csúszós felületek elkerülhet k legyenek. Gondoskodjon arról, hogy az olaj ne jusson a környezetbe. Végezze el a bepiszkolódott törl kend k vagy a tisztítóanyagok megfelel hulladékkezelését, hogy az öngyulladások vagy a tüzek elkerülhet k legyenek. Az olaj okozta tüzet habbal, vízpermettel vagy vízköddel, száraz vegyi porral vagy szén-dioxiddal oltsa. Ne oltson vízsugárral. Viseljen megfelel véd ruhát és véd maszkot. Vegye figyelembe a címen elérhet megfelel biztonsági adatlapokat. Ne nyúljon a dobmotor és a szállítószalagok vagy görg sláncok közti részekbe. A hosszú hajat össze kell kötni. Viseljen testhezálló munkaruhát. Ékszert, pl. nyakláncot, vagy karköt t ne viseljen. Ne érjen hozzá a dobmotor felületéhez. Ez normál üzemi h mérséklet esetén is égési sérülésekhez vezethet. 6

9 Biztonság A munkaterület Üzemzavarok Karbantartás Véletlenszer motorindítás A dobmotort ne használja robbanásveszélyes helyen. A szükségtelen anyagokat és tárgyakat távolítsa el a munkaterületr l. Viseljen véd cip t. Írja el és felügyelje a szállított áru felhelyezését. Nézze át rendszeresen a dobmotort, hogy van-e látható sérülése. Füstképz dés, szokatlan zajok, vagy beszorult, hibás szalag esetén azonnal állítsa le a dobmotort és biztosítsa a véletlenszer bekapcsolás ellen. A hiba okát szakember bevonásával haladéktalanul állapítsa meg. Üzemeltetés közben ne lépjen a dobmotorra vagy a szállítószalagra/ berendezésre, amelybe a dobmotor be van szerelve. Mivel a termék nem igényel karbantartást, rendszeresen csak azt kell ellen riznie, hogy vannak-e látható sérülések, szokatlan zajok és hogy a szerelvények, csavarok és anyák rögzítése megfelel -e. Ne nyissa fel a dobmotort. A szerelésnél, karbantartásnál, vagy üzemzavar megszüntetésénél mindig legyen óvatos: A dobmotor véletlenül is elindulhat. Csatolók más készülékekhez A dobmotor szállító szalagba történ beszerelésekor veszélyes helyek keletkezhetnek. Ezeket a veszélyes helyeket ebben a kezelési útmutatóban nem írtuk le, és ezért a szállító szalag fejlesztésekor, felállításakor és üzembe helyezésekor meg kell határozni. A dobmotor szállító szalagba, vagy hasonló rendszerbe történ beszerelése után, a bekapcsolás el tt a teljes berendezést le kell ellen rizni a potenciálisan veszélyes helyeken. 7

10 Általános m szaki információk Termékleírás A dobmotor egy teljesen zártrendszer elektromos meghajtó görg. Az olyan gyakori karbantartást igényl küls alkatrészeket helyettesíti, mint a motorok, meghajtók. A dobmotor kitehet vízsugárnak és vízpermetnek, üzemeltethet olyan környezetben, ahol nagyfokú durva- és finomporterhelésnek van kitéve, és a dobmotor ellenálló a legtöbb agresszív környezeti viszonnyal szemben. Az IP66 és IP69k védelmi osztálynak és a nemesacél-kivitelnek (külön rendelésre) köszönhet en a dobmotor alkalmas a magasszint higiéniai követelményeket kielégít élelmiszer-feldolgozásban és a gyógyszer- és egészségiparban történ használatra is. A dobmotor mind bevonat nélkül, gumiköpenyes borítással is használható, ami a motor és a szállítószalag közötti súrlódási tényez t növeli, mind profil bevonattal a modul, vagy profil szállító szalagok meghajtására is alkalmassá tehet. Az S-, i- és E-sorozat dobmotorjait egy aszinkron, váltakozó áramú indukciós motor hajtja. Ezt különböz teljesítményfokozatokban lehet rendelni, és a legtöbb nemzetközi hálózati feszültség kivitelben kapható. A D-sorozat dobmotorjait egy szinkronmotor hajtja és egy megfelel hajtóm vezérl egységre kell csatlakoztatni ket. A hajtóm -vezérl egységr l további információkat a mindenkori kézikönyvben talál. A dobmotor ken és h t anyagnak olajat használ, ami a dobon és a szállító szalagon lév h t elvezeti. Ha a dobmotort szalag nélkül, vagy modul szalaghoz használja, akkor erre a célra a h tést ilyen esetben is garantáló, különleges kivitel kapható. Opciók Integrált túlmelegedési védelem:egy a tekercsfejbe integrált h véd kapcsoló véd a túlmelegedés ellen. A motor túlmelegedésénél a kapcsoló kiold. Ehhez azonban egy megfelel küls vezérl készüléket is csatlakoztatni kell, ami a túlmelegedéskor lekapcsolja az áramot a motorról (lásd a "H véd ", oldalt 10). Integrált elektromágneses fék: Az integrált elektromágneses fék a terhelést a megadott szalag húzóer nek megfelel en fékezi le és tartja. Közvetlenül a dobmotor rotortengelyére hat és hajtása egy egyenáramú átalakítón keresztül történik. Az elektromágneses fék a 80s és 113s modelleken kívül minden dobmotorhoz kapható (lásd a "Az i- és E-sorozat elektromágneses féke", oldalt 71). Mechanikus visszafutási zár: A rotortengelyen elhelyezett mechanikus visszafutási zár az emelked szállítószalagokhoz használható. Ez az eszköz megakadályozza, hogy áramkimaradáskor a szalag elinduljon visszafelé. A mechanikus visszafutási zár a 113s és a D-sorozaton kívül minden dobmotorhoz kapható. Jeladó:A jeladó impulzusai a pozíció meghatározásra, a sebesség szabályozásra és a forgási irány vezérlésére szolgálnak (lásd a "Opciók és tartozékok", oldalt 71). 8

11 Általános m szaki információk M szaki adatok Véd osztály Környezeti h mérséklettartomány normál használathoz 1) Környezeti h mérséklettartomány alacsony h mérsékleten való használathoz 1) Környezeti h mérséklettartomány csökkentett dobmotorokhoz 1) Ütemid k Felállítási magasság a tengerszint felett IP66 +5 C-tól +40 C-ig -25 C-tól +15 C-ig +5 C-tól +25 C-ig max. 3 indítás/leállítás percenként Magasabb ütemid k frekvenciaváltóval (VFA) való üzemeltetéskor vagy egyedi kivitel esetén lehetségesek max m 1) A környezeti h mérséklett l függ en különböz olajtípusok szükségesek (lásd a "Olajtípusok", oldalt 99). +5 C alatti környezeti h mérséklet esetén állóhelyzeti f tést javaslunk. -20 C alatti h mérséklet esetén speciális tengelytömítéseket és kábelt kell használni. A termék meghatározása A dobmotor azonosításához az alábbi adatok szükségesek. Dobmotorja értékeit az utolsó oszlopba jegyezheti be. Információk Lehetséges érték Saját érték A dobmotor típustáblája Dobátmér (cs átmér ) Bevonat anyaga Motortípus Sebesség [m/s] Sorozatszám Cs hossz mm-ben Pólusok száma Teljesítmény kw-ban pl. 112,3 mm dobvégek 113,3 mm dob közepe pl. Gumi Vastagság Profil 9

12 Általános m szaki információk H véd Normál üzemi körülmények között az állórész tekercsre egy beépített h kapcsoló csatlakozik. Ha elérte a motor h mérsékleti határértékét (túlmelegedés) akkor az el zetesen beállított h mérsékleten kinyit a kapcsoló (a tekercs szigetelési osztályától függ en), hogy ezzel megakadályozza a motor károsodását. FIGYELMEZTETÉS A h kapcsoló automatikusan visszaáll, ha a motor leh lt A motor véletlenszer elindulása A h kapcsolót egy megfelel relével, vagy sorba kapcsolt véd relével kell kapcsolni, hogy a motor áram ellátása biztosan megszakadjon. A kapcsoló kioldása után várjon, míg leh l a motor és az újbóli bekapcsolás el tt gy z djön meg arról, hogy nem áll fenn személyi veszély. Standardkivitel: H mérséklet határoló, önmagától visszakapcsoló Élettartam: ciklus AC cos = 1 2,5 A 250 VAC cos = 0,6 1,6 A 250 VAC DC 1,6 A 24 VDC 1,25 A 48 VDC Élettartam: ciklus AC cos = 1 6,3 A 250 VAC Visszakapcsolási h mérséklet 40 K ± 15 K Ellenállás < 50 m Érintkez visszahúzási id < 1 ms 10

13 Általános m szaki információk Opcionális kivitel: PTC (positive temperature coefficient resistor) PTC Maximális üzemi feszültség V 25 Termikus id állandó s < 10 Kapcsolási h mérsékleti ellenállás + 15 K K K K < 250 Tanács Különösen ha a motor nem rendelkezik bels termikus tekercs védelemmel, javasoljuk, hogy egy megfelel küls termo véd relét / kapcsolót kapcsoljon a motor elé. 11

14 Általános m szaki információk 50 Hz-es motor használata a 60 Hz-es hálózaton Ez az opció nem kapható a D-sorozathoz. Az 50 Hz-es motor névleges feszültség motor használata a 60 Hz-es hálózaton, annak kihatása Motor névleges feszültség: 230/400 V - 3 f - 50 Hz Hálózati feszültség: 230/400 V - 3 f - 60 Hz Ha 50 Hz-es motort használ 60 Hz-es hálózaton, akkor 20 %-kal megn a frekvencia, és ezzel együtt a sebesség. Mivel a motor másik névleges paraméterei állandóak maradnak ezért 20%-kal magasabb bemeneti feszültségre lesz szükség (U/f állandó). Ha nem táplál be 20 %-kal magasabb feszültséget, akkor a feszültségfügg paraméterek az alábbi táblázat szerint változnak: Hálózati feszültség = motor névleges feszültség Teljesítmény P kw 100 % Névleges fordulatszám n n Ford/perc 120 % Névleges nyomaték M n Nm 83.3 % Indítási nyomaték M A Nm 64 % Üzemi nyomaték M S Nm 64 % Billen nyomaték M K Nm 64 % Névleges áramer sség I N A 95 % Indítási áram I A A 80 % Teljesítmény tényez cos 106 % Hatásfok 99.5 % Az 50 Hz-es motor névleges feszültség motor használata a 60 Hz-es hálózaton, 15%20 %-kal magasabb feszültségen Motor névleges feszültség: 230/400 V - 3 f - 50 Hz Hálózati feszültség: 276/480 V - 3 f - 60 Hz - 2 & 4 pólusú (motorfeszültség + 20%) Hálózati feszültség: 265/480 V - 3 f - 60 Hz - 6, 8, 10 & 12 pólus (motorfeszültség + 15%) Ha 50 Hz-es motort használ 60 Hz-es hálózaton 20 %-kal magasabb feszültséggel akkor ezzel együtt a frekvencia és a fordulatszám is 20%-kal növekszik. A motor névleges paraméter azonban kisebb eltéréssel állandó marad (U/f állandó). Jegyzetek Ha a motor feszültséggel szemben a betáplálási feszültség 15%-kal növekszik, akkor a tényleges motor teljesítmény az eredeti motor teljesítmény 92%-ára csökken. Hálózati feszültség = 1,2 x motor névleges feszültség (pólusok száma 2 és 4) Teljesítmény P kw 100 % Névleges fordulatszám n n Ford/perc 120 % Névleges nyomaték M n Nm 100 % Indítási nyomaték M A Nm 100 % Üzemi nyomaték M S Nm 100 % Billen nyomaték M K Nm 100 % Névleges áramer sség I N A 102 % Indítási áram I A A 100 % Teljesítmény tényez cos 100 % Hatásfok 98 % 12

15 i-sorozat termékinformációja Az i-sorozat dobmotorjának komponensei i, 113i 1 Els tengely 63 Golyóscsapágy 142 Tengelytömít -gy r 3 Hátsó karima 66 Golyóscsapágy (hajtóm oldali 143 Támasztógy r rotortengely) 5 Ház eleje 67 Golyóscsapágy (rotortengely) 145 Távtartó (rotortengely-csapágy) 7 Ház hátulja 68 Golyóscsapágy 146 Alátét (elektromos csatlakozó) 8 Hajtóm vek 102 Csavar (hajtóm vek/állórész/ 160 Olajcsavar hátsó karima) 12 Cs 103 Csavar (fogaskoszorú/ 161 O-gy r (olajcsavar) csapágy/ház) 16 Hátsó tengely 126 Retesz (hátsó csap) 201 Tömítés (kábel/tengely) 22 Fogaskoszorú 132 Retesz (elüls csap) 204 Komplett rotor 53 Összeköt elem 140 Labirintus tömítés 226 Komplett állórész 54 Nyomópersely 13

16 i-sorozat termékinformációja (6x) (4x) x) x) (4x) i, 165i, 216i 1 Els tengely 66 Golyóscsapágy (hajtóm oldali 142 Duplafés s tömítés rotortengely) 3 Hátsó karima 67 Golyóscsapágy (rotortengely) 143 Támasztógy r 5 Ház eleje 68 Golyóscsapágy 145 Távtartó (rotortengely-csapágy) 7 Ház hátulja 102 Csavar (hajtóm vek/állórész/ hátsó karima) 146 Alátét (elektromos csatlakozó) 8 Hajtóm vek 103 Csavar (fogaskoszorú/ csapágy/ház) 10 Sorkapocsdoboz 110 Csavar (sorkapocs-doboz/ fedél) 11 Fedél, sorkapocs-doboz 111 Csavar (sorkapocs-doboz - föld) 148 Alátét (sorkapocs-doboz földel csavar) 160 Olajcsavar 161 O-gy r (olajcsavar) 12 Cs 126 Retesz (hátsó csap) 201 Tömítés (kábel/tengely) 16 Hátsó tengely 132 Retesz (elüls csap) 204 Komplett rotor 22 Fogaskoszorú 136 Tömítés (sorkapocs-doboz/ 226 Komplett állórész elüls csap) 53 Összeköt elem 138 Gumi tömítés (sorkapocsdoboz) 229 WAGO-kapocs 54 Nyomópersely 140 Labirintus tömítés 230 WAGO-kapocs csavarja 63 Golyóscsapágy 14

17 i-sorozat termékinformációja 217i, 315i 1 Els tengely 63 Golyóscsapágy 126 Illeszt rugó 3 Hátsó karima 64 T görg s csapágy 127 Illeszt rugó 5 Ház eleje 65 Golyóscsapágy 131 Illeszt rugó 7 Ház hátulja 68 Golyóscsapágy 132 Illeszt rugó 8 Hajtóm vek 70 Golyóscsapágy 136 Biztosító gy r 10 Sorkapocsdoboz 73 Biztosító gy r 138 Tömítés 11 Fedél, sorkapocs-doboz 74 Biztosító gy r 141 Tömít gy r 12 Dobcs 81 Biztosító gy r 142 Tömít gy r 16 Hátsó tengely 84 Biztosító gy r 143 Támasztógy r 22 Fogaskoszorú 85 Biztosító gy r 145 Alátét 23 Köztes kiskerék 92 Tömítés 147 Sorkapocsdoboz tömítés 24 Közkerék 93 Földzárlat-védelem összköt 152 Tartó gy r sorkapocs 27 Sorkapocsléc 102 Imbuszcsavar 153 Biztosító gy r 30 Adattábla 103 Imbuszcsavar 154 O-gy r 40 Állórész 105 Imbuszcsavar 155 Labirintus tömítés 53 Összeköt cs karmantyú 106 Imbuszcsavar 55 Távtartó persely 115 Olajcsavar 15

18 i-sorozat termékinformációja Terel görg, i-sorozat 1 Tengely 12 Cs 140 Labirintus tömítés 7 Ház 68 Golyóscsapágy 142 Fés s tömítés 7 16

19 i-sorozat termékinformációja (3x) (2x) Sorkapocsdoboz Elektromágneses fék 3 fokozatú hajtóm Kanyar csavarzat Nemesacél könyökcsavarzat 3 Hátsó karima 96 Kanyar csavarzat 148 Alátét (sorkapocs-doboz földel csavar) 8 Hajtóm, komplett 98 Könyökcsavarzat (nemesacél) 150 Elektromágneses fék 10 Sorkapocsdoboz 110 Csavar (sorkapocs-doboz/ 200 Tömítés fedél) 11 Fedél, sorkapocs-doboz 111 Csavar (sorkapocs-doboz Tömítés (kábel/tengely) föld) 21 Gumipersely 128 Retesz (rotor kis fogaskereke) 223 Kábel 53 Összeköt elem 136 Tömítés (sorkapocsdoboz) 229 WAGO-kapocs 54 Nyomópersely 138 Gumi tömítés (sorkapocsdoboz) 230 WAGO-kapocs csavarja 67 Golyóscsapágy (rotortengely) 146 Alátét (elektromos csatlakozó) 17

20 i-sorozat termékinformációja Az i-sorozat dobmotorjának típustáblája A dobmotoron lév típustábla adatai az azonosításra szolgálnak. Csak így lehet rendeltetésszer en használni a dobmotort. Az i-sorozat dobmotorjaihoz háromféle típustábla tartozhat: Félkör alakú típustábla a dobmotor ház végre szerelve Téglalap alakú típustábla a sorkapocs dobozon (ha van ilyen) Négyzet alakú típustábla az egyes részegységeken, a termékjellemz k különleges adataival 136 6p kw Ref.: Hz 3xΔ230/Y400V If1.29/0.75A 0.09m/s 60Hz 3xΔ276/Y480V If1.32/0.77A 0.11m/s Oil: Syn/FDA Oil l ENC Hückelhoven IP: 66 EDP: TM RL: 500 mm Ser.: cosφ: 0.72 Ins.class: F Cr: 18μF IEC34 DE 2008 Type: poles 0.250kW EDP: TM Ser.: Ref.: Hz 3xΔ230/Y400V If1.29/0.75A 0.09m/s 910rpm 60Hz 3xΔ276/Y480V If1.32/0.77A 0.11m/s 1092rpm Oil: Syn/FDA Oil l Encoder: EB; 32 Incr/r; 24VDC Hückelhoven Made in Germany 2009 IEC34 amb. temp.: -25 to +40 C RL: 500 mm IP: 66 Ins.class: F cosφ: 0.72 Is/If: 3 Cr: 18μF Az i-sorozat típustáblái 2011 augusztusig 1 Félkör alakú típustábla 2 Nemzetközi elektrotechnikai bizottság: Dobmotorokra vonatkozó szabvány 3 Kondenzátor érték 4 Teljesítmény tényez 5 Görg - ill. cs hossz 6 Védelmi osztály 7 Olajtípus 8 Frekvencia, fázisok száma és névleges feszültség 9 Dobmotor típusa bl Pólusok száma bm Névleges teljesítmény bn Az ügyfél anyagi száma bo Névleges áram és dobsebesség bp Gyártás helye bq Cikkszám br Sorozatszám bs Szigetelési osztály bt Gyártási ország és dátum bu Küls részegységek típustáblája cl Sorkapocs típustábla cm Rotor névleges sebessége cn Indító áram / teljes terhelés viszonya co Környezeti h mérséklettartomány cp A jeladó vagy a fék m szaki adatai 18

21 i-sorozat termékinformációja Az i-sorozat típustáblái 2011 szeptembert l 1 Fázisszám 2 Névleges teljesítmény 3 Pólusok száma 4 Névleges feszültség 5 Névleges frekvencia 6 Névleges feszültség 1) 7 Névleges frekvencia 1) 8 Névleges áramer sség 9 Névleges áram 1) bl A rotor névleges sebessége 1) bm Teljesítmény tényez 1) bn Üzemi kondenzátor bo Anyagi szám bp Sorozatszám bq Gyártás helye br Típus bs A jeladó vagy a fék m szaki adatai bt A folyamatos üzemhez való NEC szabvány fajátja bu Környezeti h mérséklettartomán y cl Gyártási dátum és gyártó ország cm Az ügyfél anyagi száma cn Szigetelési osztály, védettségi fokozat co Olajtípus cp Súly cq Görg - ill. cs hossz cr A cs névleges fordulatszáma 1) cs A cs max. átmér je ct Nemzetközi elektrotechnikai bizottság: Dobmotorokra vonatkozó szabvány cu Az UL szabvány fajtája 1) Az érték az alkalmazott feszültségt l függ. A zárójelben szerepl értékek a zárójelben lév névleges feszültségre vonatkoznak. 19

22 i-sorozat termékinformációja Az i-sorozat elektromos adatai Rövidítések jegyzéke P N kw-ban Névleges teljesítmény M S /M N Az indítási forgatónyomaték és a névleges forgatónyomaték aránya np Pólusok száma M P /M N A legkisebb forgatónyomaték és a névleges forgatónyomaték aránya n N (F/perc). A rotor névleges sebessége M B /M N A billen forgatónyomaték és a névleges forgatónyomaték aránya f N Hz-ben Névleges frekvencia M N A rotor névleges forgatónyomatéka U N V-ban Névleges feszültség R M -ban Vezetékági ellenállás I N A-ben Névleges áramer sség U SH delta V- F t feszültség háromszög-kapcsolásban ban cos Teljesítmény tényez U SH star V- F t feszültség csillagkapcsolásban ban Hatásfok U SH ~ V-ban F t feszültség az egyfázisúaknál J N (kgcm 2 ) Rotor inercia nyomaték C r (μf) Üzemi kondenzátor I S /I N Indítási áram és a névleges áram viszonya 80i, háromfázisú P N np n N f N U N I N cos J R I S / M S / M B / M P / M N R M U SH U SH C r I N M N M N M N delta star kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm V DC V DC μf 0, ,33 0,63 0,22 0,9 1,2 1,00 1,20 1,00 0,28 575, ,19 0,63 0,22 0,9 1,2 1,00 1,20 1,00 0,28 575, , ,37 0,68 0,40 0,4 1,9 1,80 2,00 1,80 0,28 240, ,21 0,68 0,40 0,4 1,9 1,80 2,00 1,80 0,28 240, , ,48 0,68 0,53 0,6 1,4 1,66 1,75 1,66 0,52 156, ,28 0,68 0,53 0,6 1,4 1,66 1,75 1,66 0,52 156, ,38 0,82 0,56 0,4 2,6 1,90 2,00 1,90 0,24 190, ,22 0,82 0,56 0,4 2,6 1,90 2,00 1,90 0,24 190,0 51-0, ,59 0,78 0,65 0,6 2,6 2,00 2,10 2,00 0,41 89, ,34 0,78 0,65 0,6 2,6 2,00 2,10 2,00 0,41 89, i, háromfázisú csökkentett P N np n N f N U N I N cos J R I S / M S / M B / M P / M N R M U SH U SH C r I N M N M N M N delta star kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm V DC V DC μf 0, ,30 0,62 0,45 0,4 1,7 2,73 2,74 2,48 0,23 286, ,17 0,62 0,45 0,4 1,7 2,73 2,74 2,48 0,23 286, , ,40 0,68 0,56 0,6 1,3 2,48 2,56 2,15 0,44 191, ,23 0,68 0,56 0,6 1,3 2,48 2,56 2,15 0,44 191, ,26 0,78 0,75 0,4 2,4 2,15 2,26 1,90 0,21 183, ,15 0,78 0,75 0,4 2,4 2,15 2,26 1,90 0,21 183,5 32-0, ,45 0,78 0,71 0,6 2,4 2,31 2,13 2,15 0,35 106, ,26 0,78 0,71 0,6 2,4 2,31 2,13 2,15 0,35 106,

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Vezérlés Párhuzamos interfész Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Üzemeltetési

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás 0212727hu 004 12.2009 Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

Villamos forgatóhajtómûvek

Villamos forgatóhajtómûvek Villamos forgatóhajtómûvek SA 071 SA 481 SAR 071 SAR 301 Kezelési útmutató SA 071 SA 481 / SAR 071 SAR 301 Forgatóhajtómûvek Kezelési útmutató 2 Az útmutató érvényessége: Ez az Kezelési útmutató az SA

Részletesebben

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW D Einbau- und Betriebsanleitung LT Montavimo ir naudojimo instrukcija HU Beépítési és üzemeltetési utasítás SK Návod na montáž a obsluhu PL Instrukcja montażu i

Részletesebben

III. Szerkezeti ismeretek

III. Szerkezeti ismeretek III. Szerkezeti ismeretek 1. A gépkocsi felépítése A személygépkocsi f bb szerkezeti egységei (1. ábra) a kocsiszekrény (karosszéria), a motor és segédberendezései, az er átviteli szerkezetek, a kormány,

Részletesebben

УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser

УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser Owner s and Safety Manual Інструкція користувача та інструкція з техніки безпеки Podręcznik obsługi i zasad bezpieczeństwa Manual de utilizare şi siguranță Betriebs- und Sicherheitsanleitung Felhasználói

Részletesebben

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás HU IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Tartalom A készülék használata el tt Bevezetés...3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...6 2.

Részletesebben

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

MODEL DF011D INSTRUCTION MANUAL WARNING:

MODEL DF011D INSTRUCTION MANUAL WARNING: GB In-Line Cordless Screwdriver UA Лінейна бездротова викрутка PL Wkr tarka akumulatorowa prosta RO Ma in de g urit i în urubat în linie cu acumulator D Akku-Schrauber in Stabform HU Elfordítható markolatú

Részletesebben

HP vp6300 sorozatú digitális kivetít. Felhasználói kézikönyv

HP vp6300 sorozatú digitális kivetít. Felhasználói kézikönyv HP vp6300 sorozatú digitális kivetít Felhasználói kézikönyv Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,

Részletesebben

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU close open H H Szerelési és használati útmutató - twist 00 EL Sommer_Twist00EL_V9_HU Tartalomjegyzék Általános adatok... Rajzjelek... Biztonsági előírások... Rendeltetésszerű használat... Rendeltetésellenes

Részletesebben

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz Telepítési és programozási kézikönyv Tartalomjegyzék Telepítés Fontos tájékoztatás...4 Mielőtt elkezdené...5 A dokumentáció felépítése...7

Részletesebben

SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM Forgatóhajtómûvek. Kezelési útmutató. Tanúsítvány regisztrációs szám: 12 100 4269

SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM Forgatóhajtómûvek. Kezelési útmutató. Tanúsítvány regisztrációs szám: 12 100 4269 SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 Forgatóhajtómûvek Kezelési útmutató DIN ISO 9001/ EN 29001 Tanúsítvány regisztrációs szám: 12 100 4269 SA 07.1 - SA 48.1 / SAR 07.1 - SAR 30.1 Forgatóhajtómûvek Kezelési

Részletesebben

Katalógus. Altivar 11 fordulatszám-szabályozók 0,18 2,2 kw

Katalógus. Altivar 11 fordulatszám-szabályozók 0,18 2,2 kw Katalógus 2003 Altivar fordulatszám-szabályozók 0,8 2,2 kw Tartalomjegyzék Altivar Bemutatás................................. 2-3. Rendelési számok.......................... 4-5. Jellemzôk..................................

Részletesebben

mennyiségmér Ultraheat T550- (UH50- ) tési energiamér Ultracold T550- (UH50- ) Szerelési-

mennyiségmér Ultraheat T550- (UH50- ) tési energiamér Ultracold T550- (UH50- ) Szerelési- mennyiségmér Ultraheat T550- (UH50- ) tési energiamér Ultracold T550- (UH50- ) Szerelési- UH 206-101d HU és karbantartási leírás Megjegyzés: A szövegben el forduló mennyiségmér kifejezés amennyiben nincs

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK minived DE, HR, HU, RU, SI, SK Üzemeltetők számára Kezelési útmutató minived Elektromos üzemű átfolyó vízmelegítő nyitott és zárt rendszerekhez, nyomásálló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY 1999. augusztus Háztartási és hasonló elektromos készülékek biztonsága 2. rész: Elektromos kerítés energia ellátók speciális követelményei (IEC 60335-2-76:1997, módosítva)

Részletesebben

Rövid telepítési útmutató 00825-0118-4530, EC változat 2013. március. Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó

Rövid telepítési útmutató 00825-0118-4530, EC változat 2013. március. Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó 00825-0118-4530, EC változat Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó A kézikönyvről Ez a telepítési útmutató a Rosemount 5300 sorozatú távadókhoz ad általános irányelveket.

Részletesebben

Frekvenciaváltók Altivar 12. Katalógus

Frekvenciaváltók Altivar 12. Katalógus Katalógus Tartalomjegyzék Kiválasztási útmutató... Ismertető... 4 Jellemzők... 6 Rendelési számok... 0 Méretek és felszerelési javaslatok... 4 Kapcsolási rajzok... 8 Motorindítók... 0 Funkciók... Kiválasztási

Részletesebben

AZ ELSŐ LÉPÉSEK. CP1L CPU egység CP1L-L14D - CP1L-L20D - CP1L-M30D - CP1L-M40D - Rövid áttekintés

AZ ELSŐ LÉPÉSEK. CP1L CPU egység CP1L-L14D - CP1L-L20D - CP1L-M30D - CP1L-M40D - Rövid áttekintés Cat. No. W07E-HU-01A CP1L CPU egység CP1L-L14D - CP1L-L20D - CP1L-M30D - CP1L-M40D - AZ ELSŐ LÉPÉSEK Rövid áttekintés 17 Rendszertervezés 25 Felszerelés és bekötés 35 Programok készítése 75 Programok letöltése

Részletesebben

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

MIG inverter típus KEZELÉSI UTASÍTÁS. INVERTERES MIG ív hegesztőgép. Forgalmazza:

MIG inverter típus KEZELÉSI UTASÍTÁS. INVERTERES MIG ív hegesztőgép. Forgalmazza: TARTALOM KEZELÉSI UTASÍTÁS ISO 9001:2000 INVERTERES MIG ív hegesztőgép MIG inverter típus Forgalmazza: Centrotool Kft 1102 Budapest Halom utca 1. Tel: +36 1 260 4408 Fax: +36 1 260 4840 FONTOS: Ovassa

Részletesebben

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany Kezelési Utasítás 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Az új HATZ-Dízelmotor Önnek dolgozik Ez a motor kizárólag azon gépek gyártója által meghatározott és kipróbált

Részletesebben

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS Típusok: Vienna és Vienna de Luxe Superautomatica SUP 018x, Hasznos tanácsok és tudnivalók a 26.oldaltól! A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN

Részletesebben