Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat"

Átírás

1 Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat Chapter-ID: Chapter-ID: Verzió Üzemeltetési útmutató Chapter-ID:

2 Gyártó Interroll Trommelmotoren GmbH Opelstr Hueckelhoven/Baal Németország Telefon: Az üzemeltetési utasítást szerz i jog védi Ezen üzemeltetési utasítás szerz i joga az Interroll csoport tulajdonában marad. Az üzemeltetési utasítás el írásait, rajzait másolni, terjeszteni sem teljesen, sem részben tilos, verseny célú illetéktelen értékesítése, másnak történ átadása nem megengedett.

3 Tartalomjegyzék Ehhez a dokumentumhoz Tanácsok az üzemeltetési útmutató használatához A dokumentumban használt figyelmeztet jelzések Egyéb szimbólumok Biztonság Alapvet biztonsági figyelmeztetések Rendeltetésszer használat Rendeltetésellenes felhasználás Szakszemélyzet Veszélyek Csatolók más készülékekhez Általános m szaki információk Termékleírás M szaki adatok A termék meghatározása H véd Hz-es motor használata a 60 Hz-es hálózaton i-sorozat termékinformációja Az i-sorozat dobmotorjának komponensei Az i-sorozat dobmotorjának típustáblája Az i-sorozat elektromos adatai Az i-sorozat dobmotorjának méretei Az i-sorozat csatlakozási vázlatai S-sorozat termékinfomációja Az S-sorozat dobmotorjának komponensei Az S-sorozat dobmotorjának típustáblája Az S-sorozat elektromos adatai Az S-sorozat dobmotorjának méretei Az S-sorozat csatlakozási vázlatai E-sorozat termékinformációja Az E-sorozat dobmotorjának komponensei Az E-sorozat dobmotorjának típustáblája Az E-sorozat elektromos adatai Az E-sorozat dobmotorjának méretei Az E-sorozat csatlakozási vázlatai D-sorozat termékinformáció A D-sorozat dobmotorjának komponensei A D-sorozat dobmotorjának típustáblája Az D-sorozat elektromos adatai A D-sorozat dobmotorjának méretei A D-sorozat csatlakozási vázlatai Opciók és tartozékok Az i- és E-sorozat elektromágneses féke Fék-egyenirányító az i- és S-sorozathoz Elektromágneses fék a D-sorozathoz A D-sorozat fék egyenirányítója Frekvencia átalakítóval rendelkez aszinkron dobmotorok BMB-6202-SKF típusú jeladó, i-sorozat RM44-RLS típusú jeladó, i-sorozat RE-15-1-LTN analizátor BMB-6202-SKF típusú jeladó bemeneti egységének kezelése

4 Tartalomjegyzék Szállítás és tárolás Szállítás Tárolás Szerelés Szerelési figyelmeztetések A dobmotor beépítése Szalag szerelés Gumiköpeny Lánckerekek a csövön Az elektromos szereléssel kapcsolatos figyelmeztetések A dobmotor elektromos bekötése Üzembe helyezés és m ködtetés Els üzembe helyezés Üzemeltetés Eljárás baleset vagy hiba esetén Tisztítás és karbantartás Tisztítási és karbantartási figyelmeztet jelzések A kézi karbantartás és tisztítás el készítése Karbantartás Olajcsere a dob motorban Tisztítás Segítség hiba esetén Segítség hiba esetén Üzemen kívül helyezés és hulladékkezelés Üzemen kívül helyezés Ártalmatlanítás Melléklet Garancia az Interroll dobmotorokhoz Beépítési nyilatkozat

5 Ehhez a dokumentumhoz Tanácsok az üzemeltetési útmutató használatához Ebben az üzemeltetési útmutatóban a következ dobmotor típusok leírása található: 80S, 113S 80i, 113i, 138i, 165i, 216i, 217i, 315i 113E SN062D-082, SN062D-102, SN062D-113 Az üzemeltetési útmutató tartalma Az üzemeltetési útmutató érvényessége Az üzemeltetési útmutató fontos tanácsokat, tudnivalókat és információkat tartalmaz a dobmotor különböz üzemeltetési szakaszaival kapcsolatban: Szállítás, szerelés és üzembe helyezés, Biztonságosabb m ködés, karbantartási munkák, segítség a m ködési zavaroknál, és a hulladékkezelésnél Az Interroll az üzemeltetési útmutatóban a kiszállítás id pontjára vonatkoztatva írja le a dobmotort. A különleges kivitelekhez az Interroll jóváhagyása, valamint kiegészít m szaki utasítások szükségesek. Az üzemeltetési útmutató a termék részét képezi A hibamentes és biztonságos üzemeltetéshez és az esetleges garanciális igények teljesítéséhez, a használatba vétel el tt olvassa el az üzemeltetési útmutatót és kövesse az utasításokat. Az üzemeltetési útmutatót tartsa a dobmotor közelében. Az üzemeltetési útmutatót adja tovább a dobmotor következ tulajdonosának, vagy felhasználójának. Ennek az üzemeltetési útmutatónak a figyelmen kívül hagyásából származó károkért és üzemzavarokért, az Interroll nem vállal felel sséget. Forduljon az Interroll vev szolgálathoz, ha az üzemeltetési útmutató olvasása után további kérdései vannak. Az Ön közelében lév kapcsolattartót az utolsó oldalon találja meg. 3

6 Ehhez a dokumentumhoz A dokumentumban használt figyelmeztet jelzések Az ebben a dokumentumban szerepl figyelmeztet jelzések a dobmotorral kapcsolatban esetleg jelentkez veszélyekre figyelmeztetnek. A vonatkozó figyelmeztet jelzéseket a lásd a "Biztonság", oldalt 5 fejezetben és minden fejezet elején találja. A figyelmeztet jelzések három veszélyességi szintet jelölnek. Ezeket az alábbi szavakkal jelöltük: Veszély Figyelmeztetés Vigyázat Elnevezés Veszély Figyelmeztetés Vigyázat Jelentés A közvetlenül fenyeget veszélyre hívja fel a figyelmet, amennyiben ezt nem kerüli el, akkor az halálos, vagy súlyos sérüléshez vezet. A közvetlenül fenyeget veszélyre hívja fel a figyelmet, amennyiben ezt nem kerüli el, akkor az halálos, vagy súlyos sérüléshez vezethet. A közvetlenül fenyeget veszélyre hívja fel a figyelmet, amennyiben ezt nem kerüli el, akkor az enyhe ill. könny sérüléshez vezethet. A figyelmeztet jelzés kinézete VESZÉLY Egyéb szimbólumok Itt olvasható a fenyeget veszély fajtája és forrása! Itt olvashatók a figyelmeztet jelzés be nem tartásának következményei. Itt olvashatók azok az intézkedések, amelyekkel elkerülheti a veszélyeket. ÉRTESÍTÉS Ez a jelzés lehetséges anyagi károkra utal. Itt olvashatók azok az intézkedések, amelyekkel elkerülheti az anyagi károkat. Fontos Ez a jelzés egy biztonsági figyelmeztetésre utal. Tanács Ez a jelzés hasznos és fontos információkra utal. Ez a jelzés egy végrehajtandó tevékenységre utal. 4

7 Biztonság Alapvet biztonsági figyelmeztetések A dobmotor gyártása megfelel a korszer m szaki színvonalnak, kiszállítása üzembiztos kivitelben történt. Ennek ellenére a felhasználás során veszélyek keletkezhetnek: A felhasználó, vagy harmadik személy testi épségét és életét fenyeget veszélyek. A dobmotor károsodása és egyéb tényállások. Fontos A jelen üzemeltetési útmutató el írásainak figyelmen kívül hagyásából életveszélyes sérülések származhatnak. Többször és teljes egészében olvassa végig a kezelési útmutató biztonsági tudnivalóit, miel tt elkezdené a munkát a dobmotorral, és kövesse az útmutatásokat. A dobmotorral csak arra betanított szakember dolgozhat. A dobmotorral való munkavégzés során mindig a munkahely közelében legyen a kezelési útmutató, hogy adott esetben gyorsan bele tudjon nézni. Mindig tartsa be az érvényes nemzeti biztonsági el írásokat. Forduljon az Interroll vev szolgálathoz, ha az üzemeltetési útmutató olvasása után további kérdései vannak. Az Ön közelében lév kapcsolattartót az utolsó oldalon találja meg. Rendeltetésszer használat A dobmotort ipari célú, áruházi és repül téri használatra tervezték, rendeltetése a darabáruk, pl. alkatrészek, dobozok, vagy ládák, de akár granulátum, vagy por alakú ömlesztett áru, vagy más szétterülésre hajlamos áru szállítása. A dobmotort egy szállítószalag egységbe, vagy egy szállítószalag rendszerbe kell beszerelni. A használat minden egyéb fajtája nem rendeltetésszer nek min sül. A dobmotor csak a Termék információ részben leírt alkalmazási területre készült. A terméken a biztonságot hátrányosan befolyásoló önhatalmú módosítások nem megengedettek. A dobmotort csak a meghatározott teljesítményhatárokon belül szabad m ködtetni. Rendeltetésellenes felhasználás A dobmotort nem szabad személyszállításra használni. A dobmotort nem ütközés- és ütésszer terhelésekre tervezték. A dobmotort nem víz alatti használatra tervezték. Az ilyen jelleg felhasználási terület ugyanis a víz bejutását eredményezi és ezáltal rövidzárlathoz vagy a motor károsodásához vezet. A dobmotort nem szabad daru, vagy emel berendezés hajtóm veként, vagy a hozzátartozó emel sodronyok, kábelek, láncok emelésére használni. A dobmotor rendeltetésszer használatától eltér alkalmazáshoz az Interroll engedélye szükséges. Ha írásban és/vagy egy ajánlatban nincs írásban meghatározva, az Interroll és az értékesít hálózata nem vállal felel sséget olyan termékkárokért, vagy kiesésekért, amelyek a specifikációk és a korlátozások figyelmen kívül hagyásából származnak (lásd az egyes sorozatok "Elektromos adatok" c. fejezetét). 5

8 Biztonság Szakszemélyzet A szakszemélyzethez azok a személyek tartoznak, akik az üzemeltetési útmutatást elolvashatják és megérthetik, valamint a nemzeti el írások figyelembevételével a munkákat szakszer en el tudják végezni. A dobmotorral csak arra betanított szakember, az alábbiak figyelembe vételével dolgozhat: a tartozék útmutatók és rajzok, a kezelési útmutató biztonsági tudnivalói, speciálisan a berendezésre vonatkozó el írások és követelmények, munkavédelmi és balesetvédelmi nemzeti és helyi el írások és követelmények. Veszélyek Fontos Ebben a fejezetben a dobmotor m ködésével kapcsolatosan fellép különböz veszélyekr l és károkról találhat információkat. Személyi sérülések Elektromosság Olaj Forgó alkatrészek Forró motorrészek A készüléken a vonatkozó el írások betartásával csak az arra meghatalmazott személy végezhet karbantartást, vagy javítást. A dobmotor bekapcsolása el tt gy z djön meg, hogy a szállítószalag környékén nem tartózkodik illetéktelen személy. Karbantartási és szerelési munkákat csak áramtalanítás után végezzen. Biztosítsa a dobmotort a véletlenszer bekapcsolás ellen. Az olajat tilos lenyelni. Az alkalmazott olaj rendszerint nem mérgez, azonban ennek ellenére tartalmazhat káros anyagokat. Lenyelése rosszullétet, hányást és/vagy hasmenést okozhat. Ilyen esetben általában nincs szükség orvosi kezelésre, hacsak nem valaki nagy mennyiséget nyelt le. Lenyelés esetén azonban orvoshoz kell fordulni. Kerülje az olaj b rrel és szemmel történ érintkezését. A b rrel való hosszan tartó vagy ismételt érintkezéskor a b r pórusai eltöm dhetnek és ez b rpanaszokat (pl. olajaknét és sz rtüsz gyulladást) okozhat, amennyiben nem tisztítja meg megfelel en b rét az olajtól. A kiömlött olajat a lehet leghamarabb törölje fel, hogy a csúszós felületek elkerülhet k legyenek. Gondoskodjon arról, hogy az olaj ne jusson a környezetbe. Végezze el a bepiszkolódott törl kend k vagy a tisztítóanyagok megfelel hulladékkezelését, hogy az öngyulladások vagy a tüzek elkerülhet k legyenek. Az olaj okozta tüzet habbal, vízpermettel vagy vízköddel, száraz vegyi porral vagy szén-dioxiddal oltsa. Ne oltson vízsugárral. Viseljen megfelel véd ruhát és véd maszkot. Vegye figyelembe a címen elérhet megfelel biztonsági adatlapokat. Ne nyúljon a dobmotor és a szállítószalagok vagy görg sláncok közti részekbe. A hosszú hajat össze kell kötni. Viseljen testhezálló munkaruhát. Ékszert, pl. nyakláncot, vagy karköt t ne viseljen. Ne érjen hozzá a dobmotor felületéhez. Ez normál üzemi h mérséklet esetén is égési sérülésekhez vezethet. 6

9 Biztonság A munkaterület Üzemzavarok Karbantartás Véletlenszer motorindítás A dobmotort ne használja robbanásveszélyes helyen. A szükségtelen anyagokat és tárgyakat távolítsa el a munkaterületr l. Viseljen véd cip t. Írja el és felügyelje a szállított áru felhelyezését. Nézze át rendszeresen a dobmotort, hogy van-e látható sérülése. Füstképz dés, szokatlan zajok, vagy beszorult, hibás szalag esetén azonnal állítsa le a dobmotort és biztosítsa a véletlenszer bekapcsolás ellen. A hiba okát szakember bevonásával haladéktalanul állapítsa meg. Üzemeltetés közben ne lépjen a dobmotorra vagy a szállítószalagra/ berendezésre, amelybe a dobmotor be van szerelve. Mivel a termék nem igényel karbantartást, rendszeresen csak azt kell ellen riznie, hogy vannak-e látható sérülések, szokatlan zajok és hogy a szerelvények, csavarok és anyák rögzítése megfelel -e. Ne nyissa fel a dobmotort. A szerelésnél, karbantartásnál, vagy üzemzavar megszüntetésénél mindig legyen óvatos: A dobmotor véletlenül is elindulhat. Csatolók más készülékekhez A dobmotor szállító szalagba történ beszerelésekor veszélyes helyek keletkezhetnek. Ezeket a veszélyes helyeket ebben a kezelési útmutatóban nem írtuk le, és ezért a szállító szalag fejlesztésekor, felállításakor és üzembe helyezésekor meg kell határozni. A dobmotor szállító szalagba, vagy hasonló rendszerbe történ beszerelése után, a bekapcsolás el tt a teljes berendezést le kell ellen rizni a potenciálisan veszélyes helyeken. 7

10 Általános m szaki információk Termékleírás A dobmotor egy teljesen zártrendszer elektromos meghajtó görg. Az olyan gyakori karbantartást igényl küls alkatrészeket helyettesíti, mint a motorok, meghajtók. A dobmotor kitehet vízsugárnak és vízpermetnek, üzemeltethet olyan környezetben, ahol nagyfokú durva- és finomporterhelésnek van kitéve, és a dobmotor ellenálló a legtöbb agresszív környezeti viszonnyal szemben. Az IP66 és IP69k védelmi osztálynak és a nemesacél-kivitelnek (külön rendelésre) köszönhet en a dobmotor alkalmas a magasszint higiéniai követelményeket kielégít élelmiszer-feldolgozásban és a gyógyszer- és egészségiparban történ használatra is. A dobmotor mind bevonat nélkül, gumiköpenyes borítással is használható, ami a motor és a szállítószalag közötti súrlódási tényez t növeli, mind profil bevonattal a modul, vagy profil szállító szalagok meghajtására is alkalmassá tehet. Az S-, i- és E-sorozat dobmotorjait egy aszinkron, váltakozó áramú indukciós motor hajtja. Ezt különböz teljesítményfokozatokban lehet rendelni, és a legtöbb nemzetközi hálózati feszültség kivitelben kapható. A D-sorozat dobmotorjait egy szinkronmotor hajtja és egy megfelel hajtóm vezérl egységre kell csatlakoztatni ket. A hajtóm -vezérl egységr l további információkat a mindenkori kézikönyvben talál. A dobmotor ken és h t anyagnak olajat használ, ami a dobon és a szállító szalagon lév h t elvezeti. Ha a dobmotort szalag nélkül, vagy modul szalaghoz használja, akkor erre a célra a h tést ilyen esetben is garantáló, különleges kivitel kapható. Opciók Integrált túlmelegedési védelem:egy a tekercsfejbe integrált h véd kapcsoló véd a túlmelegedés ellen. A motor túlmelegedésénél a kapcsoló kiold. Ehhez azonban egy megfelel küls vezérl készüléket is csatlakoztatni kell, ami a túlmelegedéskor lekapcsolja az áramot a motorról (lásd a "H véd ", oldalt 10). Integrált elektromágneses fék: Az integrált elektromágneses fék a terhelést a megadott szalag húzóer nek megfelel en fékezi le és tartja. Közvetlenül a dobmotor rotortengelyére hat és hajtása egy egyenáramú átalakítón keresztül történik. Az elektromágneses fék a 80s és 113s modelleken kívül minden dobmotorhoz kapható (lásd a "Az i- és E-sorozat elektromágneses féke", oldalt 71). Mechanikus visszafutási zár: A rotortengelyen elhelyezett mechanikus visszafutási zár az emelked szállítószalagokhoz használható. Ez az eszköz megakadályozza, hogy áramkimaradáskor a szalag elinduljon visszafelé. A mechanikus visszafutási zár a 113s és a D-sorozaton kívül minden dobmotorhoz kapható. Jeladó:A jeladó impulzusai a pozíció meghatározásra, a sebesség szabályozásra és a forgási irány vezérlésére szolgálnak (lásd a "Opciók és tartozékok", oldalt 71). 8

11 Általános m szaki információk M szaki adatok Véd osztály Környezeti h mérséklettartomány normál használathoz 1) Környezeti h mérséklettartomány alacsony h mérsékleten való használathoz 1) Környezeti h mérséklettartomány csökkentett dobmotorokhoz 1) Ütemid k Felállítási magasság a tengerszint felett IP66 +5 C-tól +40 C-ig -25 C-tól +15 C-ig +5 C-tól +25 C-ig max. 3 indítás/leállítás percenként Magasabb ütemid k frekvenciaváltóval (VFA) való üzemeltetéskor vagy egyedi kivitel esetén lehetségesek max m 1) A környezeti h mérséklett l függ en különböz olajtípusok szükségesek (lásd a "Olajtípusok", oldalt 99). +5 C alatti környezeti h mérséklet esetén állóhelyzeti f tést javaslunk. -20 C alatti h mérséklet esetén speciális tengelytömítéseket és kábelt kell használni. A termék meghatározása A dobmotor azonosításához az alábbi adatok szükségesek. Dobmotorja értékeit az utolsó oszlopba jegyezheti be. Információk Lehetséges érték Saját érték A dobmotor típustáblája Dobátmér (cs átmér ) Bevonat anyaga Motortípus Sebesség [m/s] Sorozatszám Cs hossz mm-ben Pólusok száma Teljesítmény kw-ban pl. 112,3 mm dobvégek 113,3 mm dob közepe pl. Gumi Vastagság Profil 9

12 Általános m szaki információk H véd Normál üzemi körülmények között az állórész tekercsre egy beépített h kapcsoló csatlakozik. Ha elérte a motor h mérsékleti határértékét (túlmelegedés) akkor az el zetesen beállított h mérsékleten kinyit a kapcsoló (a tekercs szigetelési osztályától függ en), hogy ezzel megakadályozza a motor károsodását. FIGYELMEZTETÉS A h kapcsoló automatikusan visszaáll, ha a motor leh lt A motor véletlenszer elindulása A h kapcsolót egy megfelel relével, vagy sorba kapcsolt véd relével kell kapcsolni, hogy a motor áram ellátása biztosan megszakadjon. A kapcsoló kioldása után várjon, míg leh l a motor és az újbóli bekapcsolás el tt gy z djön meg arról, hogy nem áll fenn személyi veszély. Standardkivitel: H mérséklet határoló, önmagától visszakapcsoló Élettartam: ciklus AC cos = 1 2,5 A 250 VAC cos = 0,6 1,6 A 250 VAC DC 1,6 A 24 VDC 1,25 A 48 VDC Élettartam: ciklus AC cos = 1 6,3 A 250 VAC Visszakapcsolási h mérséklet 40 K ± 15 K Ellenállás < 50 m Érintkez visszahúzási id < 1 ms 10

13 Általános m szaki információk Opcionális kivitel: PTC (positive temperature coefficient resistor) PTC Maximális üzemi feszültség V 25 Termikus id állandó s < 10 Kapcsolási h mérsékleti ellenállás + 15 K K K K < 250 Tanács Különösen ha a motor nem rendelkezik bels termikus tekercs védelemmel, javasoljuk, hogy egy megfelel küls termo véd relét / kapcsolót kapcsoljon a motor elé. 11

14 Általános m szaki információk 50 Hz-es motor használata a 60 Hz-es hálózaton Ez az opció nem kapható a D-sorozathoz. Az 50 Hz-es motor névleges feszültség motor használata a 60 Hz-es hálózaton, annak kihatása Motor névleges feszültség: 230/400 V - 3 f - 50 Hz Hálózati feszültség: 230/400 V - 3 f - 60 Hz Ha 50 Hz-es motort használ 60 Hz-es hálózaton, akkor 20 %-kal megn a frekvencia, és ezzel együtt a sebesség. Mivel a motor másik névleges paraméterei állandóak maradnak ezért 20%-kal magasabb bemeneti feszültségre lesz szükség (U/f állandó). Ha nem táplál be 20 %-kal magasabb feszültséget, akkor a feszültségfügg paraméterek az alábbi táblázat szerint változnak: Hálózati feszültség = motor névleges feszültség Teljesítmény P kw 100 % Névleges fordulatszám n n Ford/perc 120 % Névleges nyomaték M n Nm 83.3 % Indítási nyomaték M A Nm 64 % Üzemi nyomaték M S Nm 64 % Billen nyomaték M K Nm 64 % Névleges áramer sség I N A 95 % Indítási áram I A A 80 % Teljesítmény tényez cos 106 % Hatásfok 99.5 % Az 50 Hz-es motor névleges feszültség motor használata a 60 Hz-es hálózaton, 15%20 %-kal magasabb feszültségen Motor névleges feszültség: 230/400 V - 3 f - 50 Hz Hálózati feszültség: 276/480 V - 3 f - 60 Hz - 2 & 4 pólusú (motorfeszültség + 20%) Hálózati feszültség: 265/480 V - 3 f - 60 Hz - 6, 8, 10 & 12 pólus (motorfeszültség + 15%) Ha 50 Hz-es motort használ 60 Hz-es hálózaton 20 %-kal magasabb feszültséggel akkor ezzel együtt a frekvencia és a fordulatszám is 20%-kal növekszik. A motor névleges paraméter azonban kisebb eltéréssel állandó marad (U/f állandó). Jegyzetek Ha a motor feszültséggel szemben a betáplálási feszültség 15%-kal növekszik, akkor a tényleges motor teljesítmény az eredeti motor teljesítmény 92%-ára csökken. Hálózati feszültség = 1,2 x motor névleges feszültség (pólusok száma 2 és 4) Teljesítmény P kw 100 % Névleges fordulatszám n n Ford/perc 120 % Névleges nyomaték M n Nm 100 % Indítási nyomaték M A Nm 100 % Üzemi nyomaték M S Nm 100 % Billen nyomaték M K Nm 100 % Névleges áramer sség I N A 102 % Indítási áram I A A 100 % Teljesítmény tényez cos 100 % Hatásfok 98 % 12

15 i-sorozat termékinformációja Az i-sorozat dobmotorjának komponensei i, 113i 1 Els tengely 63 Golyóscsapágy 142 Tengelytömít -gy r 3 Hátsó karima 66 Golyóscsapágy (hajtóm oldali 143 Támasztógy r rotortengely) 5 Ház eleje 67 Golyóscsapágy (rotortengely) 145 Távtartó (rotortengely-csapágy) 7 Ház hátulja 68 Golyóscsapágy 146 Alátét (elektromos csatlakozó) 8 Hajtóm vek 102 Csavar (hajtóm vek/állórész/ 160 Olajcsavar hátsó karima) 12 Cs 103 Csavar (fogaskoszorú/ 161 O-gy r (olajcsavar) csapágy/ház) 16 Hátsó tengely 126 Retesz (hátsó csap) 201 Tömítés (kábel/tengely) 22 Fogaskoszorú 132 Retesz (elüls csap) 204 Komplett rotor 53 Összeköt elem 140 Labirintus tömítés 226 Komplett állórész 54 Nyomópersely 13

16 i-sorozat termékinformációja (6x) (4x) x) x) (4x) i, 165i, 216i 1 Els tengely 66 Golyóscsapágy (hajtóm oldali 142 Duplafés s tömítés rotortengely) 3 Hátsó karima 67 Golyóscsapágy (rotortengely) 143 Támasztógy r 5 Ház eleje 68 Golyóscsapágy 145 Távtartó (rotortengely-csapágy) 7 Ház hátulja 102 Csavar (hajtóm vek/állórész/ hátsó karima) 146 Alátét (elektromos csatlakozó) 8 Hajtóm vek 103 Csavar (fogaskoszorú/ csapágy/ház) 10 Sorkapocsdoboz 110 Csavar (sorkapocs-doboz/ fedél) 11 Fedél, sorkapocs-doboz 111 Csavar (sorkapocs-doboz - föld) 148 Alátét (sorkapocs-doboz földel csavar) 160 Olajcsavar 161 O-gy r (olajcsavar) 12 Cs 126 Retesz (hátsó csap) 201 Tömítés (kábel/tengely) 16 Hátsó tengely 132 Retesz (elüls csap) 204 Komplett rotor 22 Fogaskoszorú 136 Tömítés (sorkapocs-doboz/ 226 Komplett állórész elüls csap) 53 Összeköt elem 138 Gumi tömítés (sorkapocsdoboz) 229 WAGO-kapocs 54 Nyomópersely 140 Labirintus tömítés 230 WAGO-kapocs csavarja 63 Golyóscsapágy 14

17 i-sorozat termékinformációja 217i, 315i 1 Els tengely 63 Golyóscsapágy 126 Illeszt rugó 3 Hátsó karima 64 T görg s csapágy 127 Illeszt rugó 5 Ház eleje 65 Golyóscsapágy 131 Illeszt rugó 7 Ház hátulja 68 Golyóscsapágy 132 Illeszt rugó 8 Hajtóm vek 70 Golyóscsapágy 136 Biztosító gy r 10 Sorkapocsdoboz 73 Biztosító gy r 138 Tömítés 11 Fedél, sorkapocs-doboz 74 Biztosító gy r 141 Tömít gy r 12 Dobcs 81 Biztosító gy r 142 Tömít gy r 16 Hátsó tengely 84 Biztosító gy r 143 Támasztógy r 22 Fogaskoszorú 85 Biztosító gy r 145 Alátét 23 Köztes kiskerék 92 Tömítés 147 Sorkapocsdoboz tömítés 24 Közkerék 93 Földzárlat-védelem összköt 152 Tartó gy r sorkapocs 27 Sorkapocsléc 102 Imbuszcsavar 153 Biztosító gy r 30 Adattábla 103 Imbuszcsavar 154 O-gy r 40 Állórész 105 Imbuszcsavar 155 Labirintus tömítés 53 Összeköt cs karmantyú 106 Imbuszcsavar 55 Távtartó persely 115 Olajcsavar 15

18 i-sorozat termékinformációja Terel görg, i-sorozat 1 Tengely 12 Cs 140 Labirintus tömítés 7 Ház 68 Golyóscsapágy 142 Fés s tömítés 7 16

19 i-sorozat termékinformációja (3x) (2x) Sorkapocsdoboz Elektromágneses fék 3 fokozatú hajtóm Kanyar csavarzat Nemesacél könyökcsavarzat 3 Hátsó karima 96 Kanyar csavarzat 148 Alátét (sorkapocs-doboz földel csavar) 8 Hajtóm, komplett 98 Könyökcsavarzat (nemesacél) 150 Elektromágneses fék 10 Sorkapocsdoboz 110 Csavar (sorkapocs-doboz/ 200 Tömítés fedél) 11 Fedél, sorkapocs-doboz 111 Csavar (sorkapocs-doboz Tömítés (kábel/tengely) föld) 21 Gumipersely 128 Retesz (rotor kis fogaskereke) 223 Kábel 53 Összeköt elem 136 Tömítés (sorkapocsdoboz) 229 WAGO-kapocs 54 Nyomópersely 138 Gumi tömítés (sorkapocsdoboz) 230 WAGO-kapocs csavarja 67 Golyóscsapágy (rotortengely) 146 Alátét (elektromos csatlakozó) 17

20 i-sorozat termékinformációja Az i-sorozat dobmotorjának típustáblája A dobmotoron lév típustábla adatai az azonosításra szolgálnak. Csak így lehet rendeltetésszer en használni a dobmotort. Az i-sorozat dobmotorjaihoz háromféle típustábla tartozhat: Félkör alakú típustábla a dobmotor ház végre szerelve Téglalap alakú típustábla a sorkapocs dobozon (ha van ilyen) Négyzet alakú típustábla az egyes részegységeken, a termékjellemz k különleges adataival 136 6p kw Ref.: Hz 3xΔ230/Y400V If1.29/0.75A 0.09m/s 60Hz 3xΔ276/Y480V If1.32/0.77A 0.11m/s Oil: Syn/FDA Oil l ENC Hückelhoven IP: 66 EDP: TM RL: 500 mm Ser.: cosφ: 0.72 Ins.class: F Cr: 18μF IEC34 DE 2008 Type: poles 0.250kW EDP: TM Ser.: Ref.: Hz 3xΔ230/Y400V If1.29/0.75A 0.09m/s 910rpm 60Hz 3xΔ276/Y480V If1.32/0.77A 0.11m/s 1092rpm Oil: Syn/FDA Oil l Encoder: EB; 32 Incr/r; 24VDC Hückelhoven Made in Germany 2009 IEC34 amb. temp.: -25 to +40 C RL: 500 mm IP: 66 Ins.class: F cosφ: 0.72 Is/If: 3 Cr: 18μF Az i-sorozat típustáblái 2011 augusztusig 1 Félkör alakú típustábla 2 Nemzetközi elektrotechnikai bizottság: Dobmotorokra vonatkozó szabvány 3 Kondenzátor érték 4 Teljesítmény tényez 5 Görg - ill. cs hossz 6 Védelmi osztály 7 Olajtípus 8 Frekvencia, fázisok száma és névleges feszültség 9 Dobmotor típusa bl Pólusok száma bm Névleges teljesítmény bn Az ügyfél anyagi száma bo Névleges áram és dobsebesség bp Gyártás helye bq Cikkszám br Sorozatszám bs Szigetelési osztály bt Gyártási ország és dátum bu Küls részegységek típustáblája cl Sorkapocs típustábla cm Rotor névleges sebessége cn Indító áram / teljes terhelés viszonya co Környezeti h mérséklettartomány cp A jeladó vagy a fék m szaki adatai 18

21 i-sorozat termékinformációja Az i-sorozat típustáblái 2011 szeptembert l 1 Fázisszám 2 Névleges teljesítmény 3 Pólusok száma 4 Névleges feszültség 5 Névleges frekvencia 6 Névleges feszültség 1) 7 Névleges frekvencia 1) 8 Névleges áramer sség 9 Névleges áram 1) bl A rotor névleges sebessége 1) bm Teljesítmény tényez 1) bn Üzemi kondenzátor bo Anyagi szám bp Sorozatszám bq Gyártás helye br Típus bs A jeladó vagy a fék m szaki adatai bt A folyamatos üzemhez való NEC szabvány fajátja bu Környezeti h mérséklettartomán y cl Gyártási dátum és gyártó ország cm Az ügyfél anyagi száma cn Szigetelési osztály, védettségi fokozat co Olajtípus cp Súly cq Görg - ill. cs hossz cr A cs névleges fordulatszáma 1) cs A cs max. átmér je ct Nemzetközi elektrotechnikai bizottság: Dobmotorokra vonatkozó szabvány cu Az UL szabvány fajtája 1) Az érték az alkalmazott feszültségt l függ. A zárójelben szerepl értékek a zárójelben lév névleges feszültségre vonatkoznak. 19

22 i-sorozat termékinformációja Az i-sorozat elektromos adatai Rövidítések jegyzéke P N kw-ban Névleges teljesítmény M S /M N Az indítási forgatónyomaték és a névleges forgatónyomaték aránya np Pólusok száma M P /M N A legkisebb forgatónyomaték és a névleges forgatónyomaték aránya n N (F/perc). A rotor névleges sebessége M B /M N A billen forgatónyomaték és a névleges forgatónyomaték aránya f N Hz-ben Névleges frekvencia M N A rotor névleges forgatónyomatéka U N V-ban Névleges feszültség R M -ban Vezetékági ellenállás I N A-ben Névleges áramer sség U SH delta V- F t feszültség háromszög-kapcsolásban ban cos Teljesítmény tényez U SH star V- F t feszültség csillagkapcsolásban ban Hatásfok U SH ~ V-ban F t feszültség az egyfázisúaknál J N (kgcm 2 ) Rotor inercia nyomaték C r (μf) Üzemi kondenzátor I S /I N Indítási áram és a névleges áram viszonya 80i, háromfázisú P N np n N f N U N I N cos J R I S / M S / M B / M P / M N R M U SH U SH C r I N M N M N M N delta star kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm V DC V DC μf 0, ,33 0,63 0,22 0,9 1,2 1,00 1,20 1,00 0,28 575, ,19 0,63 0,22 0,9 1,2 1,00 1,20 1,00 0,28 575, , ,37 0,68 0,40 0,4 1,9 1,80 2,00 1,80 0,28 240, ,21 0,68 0,40 0,4 1,9 1,80 2,00 1,80 0,28 240, , ,48 0,68 0,53 0,6 1,4 1,66 1,75 1,66 0,52 156, ,28 0,68 0,53 0,6 1,4 1,66 1,75 1,66 0,52 156, ,38 0,82 0,56 0,4 2,6 1,90 2,00 1,90 0,24 190, ,22 0,82 0,56 0,4 2,6 1,90 2,00 1,90 0,24 190,0 51-0, ,59 0,78 0,65 0,6 2,6 2,00 2,10 2,00 0,41 89, ,34 0,78 0,65 0,6 2,6 2,00 2,10 2,00 0,41 89, i, háromfázisú csökkentett P N np n N f N U N I N cos J R I S / M S / M B / M P / M N R M U SH U SH C r I N M N M N M N delta star kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm V DC V DC μf 0, ,30 0,62 0,45 0,4 1,7 2,73 2,74 2,48 0,23 286, ,17 0,62 0,45 0,4 1,7 2,73 2,74 2,48 0,23 286, , ,40 0,68 0,56 0,6 1,3 2,48 2,56 2,15 0,44 191, ,23 0,68 0,56 0,6 1,3 2,48 2,56 2,15 0,44 191, ,26 0,78 0,75 0,4 2,4 2,15 2,26 1,90 0,21 183, ,15 0,78 0,75 0,4 2,4 2,15 2,26 1,90 0,21 183,5 32-0, ,45 0,78 0,71 0,6 2,4 2,31 2,13 2,15 0,35 106, ,26 0,78 0,71 0,6 2,4 2,31 2,13 2,15 0,35 106,

Üzemeltetési utasítás Interroll Dobmotor i-sorozat S-sorozat S/A-sorozat D-sorozat

Üzemeltetési utasítás Interroll Dobmotor i-sorozat S-sorozat S/A-sorozat D-sorozat Üzemeltetési utasítás Interroll Dobmotor i-sorozat S-sorozat S/A-sorozat D-sorozat Változat 4.1 (06/2015) hu Változat 4.1 (06/2015) hu Tartalomjegyzék Ehhez a dokumentumhoz... 7 Tanácsok az üzemeltetési

Részletesebben

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés.

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés. cat_drain_c3 01_0609_HU.book Page 36 Thursday, July 5, 007 9:40 AM sorozat leírás Felépítés Nemesacél motor Jól bevált felépítés modern INOX & kompozit kialakítás, optimalizált hatásfokú szabad örvénykerékkel.

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített

Részletesebben

EAW gyártmányú hibajelz relé. Típusjel: RA 70

EAW gyártmányú hibajelz relé. Típusjel: RA 70 EAW gyártmányú hibajelz relé Típusjel: RA 70 Alkalmazás A jelz relék a következk jelzésére szolgálnak: - zavarok (pl. transzformátorok, generátorok stb. védberendezésének jelzései) - feszültség kimaradások

Részletesebben

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK r e GANZ KK Kft n ISO 9001 d s z e rb a en t l tá i d u CSATLAKOZÓKOMBINÁCIÓK A ház különlegesen erõs, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén át csatlakoztatható 35

Részletesebben

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32 Szerelés és működtetés Alkalmazás Alkalmazás A HAV típusú motoros mozgatású Hometronic golyóscsap ivóvíz vezetékek nyitására zárására szolgál. Vezérlését a Hometronic

Részletesebben

1.0 ÁLTALÁNOS FELSZÓLÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 2.0 MŰSZAKI JELLEMZŐK

1.0 ÁLTALÁNOS FELSZÓLÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 2.0 MŰSZAKI JELLEMZŐK Tartalomjegyzék 1.0 Általános utasítások és figyelmeztetések 2.0 Műszaki jellemzők 3.0 Beállítások 4.0 Működési hibák 5.0 Alkatrészek listája 6.0 Robbantási ábra 7.0 Elektromos kapcsolási rajz 8.0 Megfelelőségi

Részletesebben

DC üzemi feszültség Feszültségtűrés DC -20% / +30% Megengedett felhullám-tartalom 5% Max. áramfelvétel Védettség 0-20

DC üzemi feszültség Feszültségtűrés DC -20% / +30% Megengedett felhullám-tartalom 5% Max. áramfelvétel Védettség 0-20 1 00123681 Építési mód Ülékes szelep Vezérlés analóg Tanúsítványok CE Megfelelősségi nyilatkozat Környezeti hőmérséklet min./max. +5 C / +50 C Közeghőmérséklet min./max. +5 C / +50 C Közeg Sűrített levegő

Részletesebben

34-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A

34-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A -es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A - 5 mm széles, ultravékony relé - Érzékeny DC tekercs, 170 mw - Biztonsági elválasztás VDE 0160/EN 50178 szerint a tekercs és az érintkezõk között

Részletesebben

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK W QUADRON CrossLinkBreaker ÉS VolBreaker NH BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓK SZERELŐLAPRA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK QUADRON KAPCSOLÓK Biztosítós kapcsoló NH betétekhez Építési nagyság: 000, 00, 1, 2, 3, 4a Szerelőlapra

Részletesebben

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Szerelési útmutató HU - Tartalomjegyzék 1 Általános információ 2 1.1 Általános információ 2 1.2 Biztonsági előírások 2 1.3 Megfelelőségi nyilatkozat 2 1.4 Műszaki adatok

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

kenőrendszerek Használati utasítás

kenőrendszerek Használati utasítás Használati utasítás Figyelmeztetés. Az adatokat a legnagyobb gonddal állítottuk összes. Ennek ellenére nem tudjuk kizárni az eltéréseket és fenntartjuk a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk

Részletesebben

Elektromos szelepállító

Elektromos szelepállító 4 865 Elektromos szelepállító Kis szelepekhez VVP47, VVI47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 AC 230 V működtető feszültség, 2-pont vezérlőjel AC 24 V működtető feszültség, 2- pont vezérlőjel 105

Részletesebben

DR16 EVS. Motoros pillangó szelep ENGINEERING ADVANTAGE

DR16 EVS. Motoros pillangó szelep ENGINEERING ADVANTAGE Szabályozó szelepek DR16 EVS Motoros pillangó szelep Nyomástartás & Vízminőség Beszabályozás & Szabályozás Hőmérséklet-szabályozás ENGINEERING ADVANTAGE Épületgépészeti és ipari rendszerekben szabályozásra

Részletesebben

J7KNA. Engedélyezések. Rendelési információ. Mini motorindító mágneskapcsoló. A típusszámok magyarázata. A mágneskapcsolóról.

J7KNA. Engedélyezések. Rendelési információ. Mini motorindító mágneskapcsoló. A típusszámok magyarázata. A mágneskapcsolóról. Mini motorindító mágneskapcsoló J7KNA ) A mágneskapcsolóról áltóáramú és egyenáramú működés Integrált segédérintkezők Csavaros rögzítés és bepattintható kivitel (35 mm-es DIN-sín) 4 5,5 -os (AC 3, 380/415)

Részletesebben

12-es sorozat - Kapcsolóórák 16 A

12-es sorozat - Kapcsolóórák 16 A api vagy heti programozású mechanikus kapcsolóórák Működési tartalék 70h áramkimaradás esetére 35 mm-es (E 60715 TH35) szerelősínre szerelhető a - 12.01 típus: 35,8 mm széles - 12.11 típus: 17,6 mm széles

Részletesebben

80-as sorozat - Idõrelék 16 A

80-as sorozat - Idõrelék 16 A 80-as sorozat - Idõrelék A Egy vagy többfunkciós idõrelék 80.01 80.11 öbbfunkciós idõrelé: 6 mûködési funkcióval öbbfeszültségû kivitel: (12...240) V AC/DC vagy (24...240) V AC/DC, a feszültség automatikus

Részletesebben

Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés

Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés Áttekintés Termék Jellemzõ Beállítási Max. Szenzor Védettség Oldal neve alkalmazás tartomány hõmérséklet típusa RT Általános célra -25-300 350ºC Táv, terem, IP66 64-65 differencál KP Könnyû ipari alkalm.

Részletesebben

HIBAÁRAM KAPCSOLÓK 25-100A, BCF SOROZAT

HIBAÁRAM KAPCSOLÓK 25-100A, BCF SOROZAT HIBAÁRAM KAPCSOLÓK 25-00A, BCF SOROZAT HIBAÁRAM KAPCSOLÓK 25-00A, BCF SOROZAT BC60203 Mûködés áramiránytól független, elektromechanikus kioldás Tartozékok: segédérintkezõ, sínezés A sínezést l. a Sínzés

Részletesebben

DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK

DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK W TELJESÍTMÉNYRELÉ RT1 RT1 1 pólusú, 12/16 A, egyen- és váltakozó áramú tekercs változat 1 váltó vagy 1 záró érintkező Érzékeny tekercs 400 mw / 0,75 A 5 kv / 10 mm tekercs-érintkező átütési szilárdság

Részletesebben

1. VEZÉRLŐSZEKRÉNY ISMERTETŐ

1. VEZÉRLŐSZEKRÉNY ISMERTETŐ Elektromos Vezérlőszekrények EQ.M típuscsalád EQ.M- x xxx - xx - x... Opciók: "O 1 -O 10" Belső kód Kimenetek terhelhetősége: "06 "- 6A "10 "- 10A "14 "- 14A "18 "- 18A Doboz kivitel: "M"- PVC Villamos

Részletesebben

PV GUARD P P. Használati - kezelési útmutató. PV-DC-AM-02-04 és PV-DC-AM-02-04-ext. típusú készülékekhez

PV GUARD P P. Használati - kezelési útmutató. PV-DC-AM-02-04 és PV-DC-AM-02-04-ext. típusú készülékekhez P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

Helyesbítés a kézikönyvhöz

Helyesbítés a kézikönyvhöz Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Helyesbítés a kézikönyvhöz MOVIMOT MM..D Funkcionális biztonság A megengedett készülékkombinációk bővítése Kiadás: 2013. 11. 20258291

Részletesebben

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása Porrobbanás elleni védelem Villamos berendezések kiválasztása Villamos berendezések kiválasztása Por fajtája Robbanásveszélyes atmoszféra fellépésének valószínűsége 31 Por fajtája Por minimális gyújtási

Részletesebben

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel 1 JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel Felszerelési javaslat: JIM garázskapu mozgató szett 2 Technikai adatok: JM.3 JM.4 Tápfeszültség: 230Vac 230Vac Motor: 24Vdc 24Vdc Teljesítmény:

Részletesebben

Függöny fel, fények bekapcsolva, az új fényfüggöny megérkezett.

Függöny fel, fények bekapcsolva, az új fényfüggöny megérkezett. Termékújdonságok Függöny fel, fények bekapcsolva, az új fényfüggöny megérkezett. Biztonsági fényfüggönyök igen vékony kivitelben nagy érzékelési távolsággal. Biztonsági fényfüggönyök -es és -es típus IEC

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

SMARTWINCH csörlőgép baromfitartáshoz

SMARTWINCH csörlőgép baromfitartáshoz SMARTWINCH csörlőgép baromfitartáshoz Kezelési utasítás és műszaki tájékoztató Verzió : 01/hun POULTRY-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-2943 Bábolna, Pf.: 37. Tel. 06 20 388 5550, 5543 Tel. 06 96

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez Termékismertető Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez 2 11/2009 1 x BVS20-SG 1 x termékismertető Szállítási terjedelem Biztonsági utasítások! A készüléket csak elektromos

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. SK03-08 buszos kontroller Hardver leírás v.2 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913

Részletesebben

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv T4ML rev.0112 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer Felhasználói Kézikönyv SÜLLYESZTETT DOBOZ TELEPÍTÉSE 1 2 KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE (A) (B) 1650 1850 1450 Eszköz....................... Süllyesztett

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ Telephely: 7522 Kaposújlak, 610-es Fő út, 095/3 hrsz. Telefon: 82/713-274, 82/714-030, 30/336-9804,

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ Telephely: 7522 Kaposújlak, 610-es Fő út, 095/3 hrsz. Telefon: 82/713-274, 82/714-030, 30/336-9804, METAL-FACH bálázók Z562 A Z562 bálázógép gyártásánál a Metal-Fach elsőként az országban alkalmazott olyan innovatív gyártási módszert, ahol a megbízhatóságot és a magas fokú préselést (szorítást) a teljesen

Részletesebben

Kisfeszültségű energiaelosztás

Kisfeszültségű energiaelosztás A Fupact készülékek általános bemutatása Fupact termékcsalád leírása és működési módja A Fupact termékcsalád egy készülékbe integrálja a kapcsolás, a szakaszolás és a biztosítófoglalat funkciókat. Ezeket

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Proximity olvasók és terminálok v.4.0 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

Nyomáskapcsolók Áttekintés

Nyomáskapcsolók Áttekintés Áttekintés Termék Alkalmazás Beállítási Max. Védettség Oldal neve tartomány nyomás RT Általános célra -1-30 bar 42 bar IP66 36-37 KPS Nehézipari környezetben 0-60 bar 120 bar IP67 38-39 KPI/KP Könnyû ipari

Részletesebben

Szabályozó termosztátok / Biztonsági korlátozó termosztátok

Szabályozó termosztátok / Biztonsági korlátozó termosztátok 1 192 Kettős csőtermosztát Szabályozó termosztátok / Biztonsági korlátozó termosztátok RAZ-ST Az elektromechanikus TR és kombinációja a DIN 3440-nek megfelelően 2-állású szabályozó és biztonsági termosztát

Részletesebben

Digitális hőmérő Modell DM-300

Digitális hőmérő Modell DM-300 Digitális hőmérő Modell DM-300 Használati útmutató Ennek a használati útmutatónak a másolásához, terjesztéséhez, a Transfer Multisort Elektronik cég írásbeli hozzájárulása szükséges. Bevezetés Ez a készülék

Részletesebben

Használati útmutató Carrier tipusú szállítószalagokhoz

Használati útmutató Carrier tipusú szállítószalagokhoz Minden, ami szállítószalag Használati útmutató Carrier tipusú szállítószalagokhoz C400S C500S C650S H www. beltservice. hu 2 Bevezető Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy, megtisztelt bizalmával és termékünket

Részletesebben

P17 Tempra ipari csatlakozórendszer normál ipari csatlakozódugók és -aljzatok, normál érintkezőcsap-elrendezés (6h)

P17 Tempra ipari csatlakozórendszer normál ipari csatlakozódugók és -aljzatok, normál érintkezőcsap-elrendezés (6h) P17 Tempra ipari csatlakozórendszer normál ipari csatlakozódugók és -aljzatok, normál érintkezőcsap-elrendezés (6h) KISSZÜLTSÉ, IP 44 Normál (6h) Záródugóval szállítva! eépíthető Névleges Névleges Pólusszám

Részletesebben

Általános tudnivalók. Biztonsági előírások

Általános tudnivalók. Biztonsági előírások Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 3 Biztonsági előírások 3 Szavatosság 4 Rendeltetésszerű használat 4 Magyarázat a kijelzőhöz és a gombokhoz 5 Funkciók 5 Csatlakozás 6 Adók betanítása 7 Programozás

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAM JELLEMZŐI

VÁLTAKOZÓ ÁRAM JELLEMZŐI VÁLTAKOZÓ ÁA JELLEZŐI Ohmos fogyasztók esetén - a feszültség és az áramerősség fázisban van egymással Körfrekvencia: ω = π f I eff = 0,7 max I eff = 0,7 I max Induktív fogyasztók esetén - az áramerősség

Részletesebben

Rosta nélküli darálók. Jellemzők. Alkalmazás SG14/24N/24T

Rosta nélküli darálók. Jellemzők. Alkalmazás SG14/24N/24T Forgalmazó: Extrémplast Bt 8000 Székesfehérvár, Berényi út 1/A Tel.:22 784 270, Mobil:70 327 0746 info@extremplast.hu www.extremplast.hu Rosta nélküli darálók SG14/24N/24T Jellemzők Az 14/24 sorozatok

Részletesebben

Megbízhatóság Felhasználóbarát megoldások Környezetbarát kivitel. EL-ngn A fény motorja. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s

Megbízhatóság Felhasználóbarát megoldások Környezetbarát kivitel. EL-ngn A fény motorja. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Megbízhatóság Felhasználóbarát megoldások Környezetbarát kivitel EL-ngn A fény motorja P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Next GeNeration A világítás energiahatékonyságát célzó piaci elvárások

Részletesebben

1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram

1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram 18- - Kombinált kapcsolók (fénykapcsoló + mozgásérzékelő) 10 A 18- Mozgás- és jelenlétérzékelők Érzékelési teru let max. 120 m 2 A 18.51-es típusnál két érzékelési teru let: - Belső (4 x 4) m-es teru let:

Részletesebben

OLAJTÖLTÉS. elzárócsappal. Olajbetöltés a tartály tétjén kialakított betölt nyíláson.

OLAJTÖLTÉS. elzárócsappal. Olajbetöltés a tartály tétjén kialakított betölt nyíláson. -kézi eszközök- SAMOA 320 400 Hordozható olajkanna kézi pumpával - 17L 144,32 17L-es ovál keresztmetszet tartály. Nagy átmér betölt nyílás. Nagyviszkozitású olajokhoz is alkalmas. Pumpa: 0.1 L/löket. 1.5m-es

Részletesebben

J7KNA-AR. Engedélyezések. Rendelési információ. Négypólusú mini mágneskapcsolók. A típusszámok magyarázata. Fő mágneskapcsoló.

J7KNA-AR. Engedélyezések. Rendelési információ. Négypólusú mini mágneskapcsolók. A típusszámok magyarázata. Fő mágneskapcsoló. Négypólusú mini mágneskapcsolók J7KN-R Fő mágneskapcsoló áltóáramú és egyenáramú működés Négy-, hat- és nyolcpólusú változatok különböző konfigurációkban áltóérintkezők Csavaros rögzítés és bepattintható

Részletesebben

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU Szakemberek számára Szerelési útmutató Buszcsatoló, moduláló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz.......... 3 1.1 A dokumentumok megőrzése..

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Kezelési útmutató ASC 160 Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások és a szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz. Műszaki ismertető

Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz. Műszaki ismertető Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz Műszaki ismertető TRCON udapest Kft. KM-típusú megszakító-sorozata által nyújtott műszaki szolgáltatások körét bővítik

Részletesebben

Forgódobos Hővisszanyerő Hajtás Kezelési és karbantartási útmutató

Forgódobos Hővisszanyerő Hajtás Kezelési és karbantartási útmutató Forgódobos Hővisszanyerő Hajtás Kezelési és karbantartási útmutató DTR-RHE-ver.4 (05.2009 A hajtás megfelel a lengyel szabványoknak: EC/EN 60439-1+AC kisfeszültségu elosztók és vezérlok www.vtsgroup.com

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz Üzembe helyezési és használati útmutató www.newson-gale.com Bond-Rite

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK EGYÉB TARTOZÉKOK

TARTALOMJEGYZÉK EGYÉB TARTOZÉKOK TARTALOMJEGYZÉK EGYÉB TARTOZÉKOK Akkumulátorsaruk Pólusátalakitók Akkumulátorsav-Elemzö AZ Akkumulátor Gondozása Charging Equalizer Neutralon Póluszsir és Póluskefe Pólusvédö Spray & Póluskefe Digatron

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP TRIFENDER

BIZTONSÁGI ADATLAP TRIFENDER Budapest 2007. október 11. készítmény neve: 1. A készítmény neve: Gyártó cég neve: Biovéd 2005 Kft. 9923 Kemestaródfa, Kemesmáli út 23. telefon: 20/951-81-51, fax: 20/460-41-99 email: bioved@bioved.hu

Részletesebben

60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A

60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A Dugaszolható ipari relék AC vagy DC kivitelű tekercsek Zárható teszt nyomógomb és mechanikus Választható kettős érintkezők a 60.12 és 60.13 típusoknál Multifunkciós időrelévé alakítható (a 86.00 típusú

Részletesebben

UPS Műszaki Adatlap S-5300X 10 15 20 kva

UPS Műszaki Adatlap S-5300X 10 15 20 kva UPS Műszaki Adatlap S-5300X 10 15 20 kva Statron AG Industrie Nord CH-5506 Maegenwil http//www.statron.com Rev. Description Date Issued Checked Approved Page / of 0 Emission 09-05-11 M.Huser M.Eigenmann

Részletesebben

BIZTOSÍTÓK, BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓK

BIZTOSÍTÓK, BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓK NEOZED (DO) BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK BIZTOSÍTÓALJZAT SI330 IS50433 Terhelhetõség: max. 00A-ig Beköthetõ vezeték:,5-35mm 2 Névleges feszültség: 400V AC, 250V DC A fedél tartozék (kivétel IS 504 33) DIN sínre

Részletesebben

MULTISERVICERXA MI 3321 Multifunkcionális PAT műszer

MULTISERVICERXA MI 3321 Multifunkcionális PAT műszer A Multiservicer XA egy multifunkcionális hordozható mérőeszköz a hordozható villamos berendezések, gépek és kapcsoló berendezések villamos biztonságának ellenőrzésére, kiegészítve hurokimpedancia, RCD

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

Kerti gépek katalogusa /2013

Kerti gépek katalogusa /2013 Kerti gépek katalogusa /2013 További információért kérjük, látogassa meg a www.gamagarden.eu honlapot. TARTALOMJEGYZÉK P01-02 P01-02 P01-02 P01-02 P01-02 GSS2500 Alkalmazás Kerti munkálatok során keletkezett

Részletesebben

Danfoss Link RS Szerelési útmutató

Danfoss Link RS Szerelési útmutató Danfoss Link RS Szerelési útmutató HU Danfoss Link RS A Danfoss Link RS (Room Sensor) szobahőmérséklet érzékelő méri és továbbítja a Danfoss Link CC központnak a helyiség hőmérsékletének értékét. A Danfoss

Részletesebben

J7TKN. Engedélyezések. Rendelési információ. Hőkioldó. A típusszámok magyarázata. Hőkioldó. Tartozékok. Hőkioldó J7TKN 1

J7TKN. Engedélyezések. Rendelési információ. Hőkioldó. A típusszámok magyarázata. Hőkioldó. Tartozékok. Hőkioldó J7TKN 1 Hőkioldó J7TKN ) Hőkioldó Közvetlen és különálló felszerelés Egyfázisú érzékenység az IEC 947-4-1-nek megfelelően Érintésbiztos (VBG 4) Tartozékok Gyűjtősín-készletek Egyetlen felszereléshez tartozó készlet

Részletesebben

7213 8100 02/2012 EU EM10

7213 8100 02/2012 EU EM10 73 800 0/0 EU EM0 BE CZ DE ES FR GB HU IT PL PT SK TR RU UA EM0 modul Magyar Magyar Ez a készülék megfelel az Európai Irányelvek ide vonatkozó követelményeinek. A megfelelõsé igazolt. A megfelelõ dokumentációk

Részletesebben

Az eszköz sérülésének veszélye Ellenőrizze a következőket : a tartalék áramforrás feszültsége az tápellátó rendszer frekvenciája (50 vagy 60 Hz)

Az eszköz sérülésének veszélye Ellenőrizze a következőket : a tartalék áramforrás feszültsége az tápellátó rendszer frekvenciája (50 vagy 60 Hz) Veszély és figyelmeztetés Az eszközt csak szakember szerelheti be. A gyártó nem vállal felelősséget a használati útmutató elolvasásának elmulasztásából bekövetkező hibákért. Áramütés veszélye, égés vagy

Részletesebben

Még jobb lett a világon legnagyobb számban eladott sertésminősítő műszer!

Még jobb lett a világon legnagyobb számban eladott sertésminősítő műszer! Fat-O-Meat er II Még jobb lett a világon legnagyobb számban eladott sertésminősítő műszer! A Fat-O-Meat er II tulajdonságai: Három évtized alatt több mint 1000 db Fat-O-Meat er-t szereltünk fel a világon.

Részletesebben

EL 40 ZÖLDSÉG SZÁRÍTÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

EL 40 ZÖLDSÉG SZÁRÍTÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV EL 40 ZÖLDSÉG SZÁRÍTÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1/8 Tartalom Ábrák Méretek... 3 A készülék ismertetése... 4 Beüzemelés... 4 Használati, és biztonsági előírások... 5 Tisztítás, higiénia és tárolás... 6 Hiba

Részletesebben

VEZETÉKVÉDÕ KAPCSOLÓK HIBAÁRAM KIOLDÁSSAL

VEZETÉKVÉDÕ KAPCSOLÓK HIBAÁRAM KIOLDÁSSAL VEZETÉKVÉDÕ KAPCSOLÓK HIBAÁRAM KIOLDÁSSAL, BOLF SOROZAT BO66756 30 MÛSZAKI ADATOK Jelleggörbe: B,C EN 60898 szerint Névleges feszültség. 230V, 50/60Hz Mûködési fesz. tartomány: 96-253V Zárlati megszakítóképesség:

Részletesebben

TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló

TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló Motorindítók 65A-ig Mágneses-termikus motorvédık GV2P GV2ME GV3P 2-darabból 0 Mágneskapcsolók

Részletesebben

AMV 13 SU, AMV 23 SU (emelõ rugó) szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz

AMV 13 SU, AMV 23 SU (emelõ rugó) szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz AMV 13 SU, AMV 23 SU (emelõ rugó) szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz Leírás A biztonsági szelepmeghajtó motorokat többnyire ésszelepekhez, valamint ésszelepekhez alkalmazzák. A biztonsági

Részletesebben

Tartalom. Port átalakítók, AD/DA átalakítók. Port átalakítók, AD/DA átalakítók H.1. Port átalakítók, AD/DA átalakítók Áttekintés H.

Tartalom. Port átalakítók, AD/DA átalakítók. Port átalakítók, AD/DA átalakítók H.1. Port átalakítók, AD/DA átalakítók Áttekintés H. Tartalom Port átalakítók, Port átalakítók, Port átalakítók, Port átalakítók, Áttekintés.2 Soros port átalakítók.4.6.1 Port átalakítók, Áttekintés Port átalakítók, Soros port jelátalakítók és /RS485/422

Részletesebben

/ A kisméretű háromfázisú inverter a maximális rugalmasság biztosításához. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager

/ A kisméretű háromfázisú inverter a maximális rugalmasság biztosításához. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SYMO / A kisméretű háromfázisú inverter a maximális rugalmasság biztosításához. N W E S / NYÁK csere koncepció / SnapINverter technológia / Integrált

Részletesebben

100 V-os rendszerek és rendszerelemek

100 V-os rendszerek és rendszerelemek H A N G O S Z L O P O K CS4 20 100V-on 10W, 20W 70V-on 5W, 10W Fekete: közös, zöld:500 ohm, fehér: 1 Kohm SPL (1W/1m) 89dB ±3dB Max. SPL (W/1m) 102dB Frekvencia átvitel (-10dB) 150-13 khz Test: alumínium,

Részletesebben

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz GFE AD Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz 1.oldal Kábelezés Az 1 ábrán a kábelezés látható. A hurokra az eszközök sorra kapcsolódnak rá, a központ

Részletesebben

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ Felhasználó és felhasználási hely adatai magánszemély esetén Partnerszám: Felhasználási hely címe: Szerződésszám: Érintett elszámolási mérő gyári száma: Felhasználó neve: Születési

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 33 522 04 0100 21 01 Kábelszerelő Villanyszerelő 4

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 33 522 04 0100 21 01 Kábelszerelő Villanyszerelő 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KISTRAKTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. HU Figyelmeztetés: - A gyermekek

Részletesebben

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Automatikus hálózati átkapcsoló készülék www.eaton.hu ATS-C Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Kisfeszültségű szünetmentes ellátás ATS-C típusú automatikus átkapcsoló készülékek az Eatontól

Részletesebben

HYPPO. Csuklós kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HY 7100. Teleszkópos kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló

HYPPO. Csuklós kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HY 7100. Teleszkópos kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HYPPO Szerelési útmutató és részletes alkatrész katalógus Elektromechanikus mozgatószerkezet 1 vagy 2 szárnyú zsanéros kapukhoz csuklós vagy teleszkópos karral Modellek és tulajdonságaik HY 7005 Csuklós

Részletesebben

Felhasználói Gépkönyv

Felhasználói Gépkönyv Felhasználói Gépkönyv a KLX-KT, KLX-IT, KLX-FT Ágylámpasáv rendszerekhez Verzió: 1.0 Tartalomjegyzék 1. Általános ismertető...3 2. A rendszer felépítése, működése...4 3. Karbantartás...5 4. Használati

Részletesebben

XTR446 Használati útmutató

XTR446 Használati útmutató XTR446 Használati útmutató A készülék bemutatása Az ön új rádiója: A Motorola XTN446 készülék PMR446 frekvencián működik. Használható bármely országban (a fennálló szabályozásoknak megfelelően), ahol a

Részletesebben

G-OLD keretnélküli 300U, 600U, 700U Infrapanelekhez

G-OLD keretnélküli 300U, 600U, 700U Infrapanelekhez KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ G-OLD keretnélküli 300U, 600U, 700U Infrapanelekhez G-OLD Infrapanel 2890 Tata, Almási út 1. Tel: 06 34 380 254, Fax: 06 34 656 134 http://www.infrapanel.info 1.Ajánlott

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tegye el! Továbbiakban szükség lehet rá. I. TERMÉKJELLEMZŐK Típus szám: Maximális Feszültség:

Részletesebben

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9 Niko érintőképernyő 1. Általános leírás A Nikobus érintőképernyő segítségével könnyen kezelhetővé válik a telepített épületautomatizálási rendszer. A képernyő könnyen felszerelhető a falra, csak 1 szerelő

Részletesebben

Elektromos szelepállító. VVI46, VXI46, VVS46, VXS46 szelepekhez

Elektromos szelepállító. VVI46, VXI46, VVS46, VXS46 szelepekhez 4TT 832TT Elektromos szelepállító VVI46, VXI46, VVS46, VXS46 szelepekhez SUA11 SUA11 AC 115V / 100 V működtető feszültség, 2-pont vezérlőjel AC 230 V működtető feszültség, 2-pont vezérlőjel Rugó visszatérítés

Részletesebben