Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat"

Átírás

1 Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat Chapter-ID: Chapter-ID: Verzió Üzemeltetési útmutató Chapter-ID:

2 Gyártó Interroll Trommelmotoren GmbH Opelstr Hueckelhoven/Baal Németország Telefon: Az üzemeltetési utasítást szerz i jog védi Ezen üzemeltetési utasítás szerz i joga az Interroll csoport tulajdonában marad. Az üzemeltetési utasítás el írásait, rajzait másolni, terjeszteni sem teljesen, sem részben tilos, verseny célú illetéktelen értékesítése, másnak történ átadása nem megengedett.

3 Tartalomjegyzék Ehhez a dokumentumhoz Tanácsok az üzemeltetési útmutató használatához A dokumentumban használt figyelmeztet jelzések Egyéb szimbólumok Biztonság Alapvet biztonsági figyelmeztetések Rendeltetésszer használat Rendeltetésellenes felhasználás Szakszemélyzet Veszélyek Csatolók más készülékekhez Általános m szaki információk Termékleírás M szaki adatok A termék meghatározása H véd Hz-es motor használata a 60 Hz-es hálózaton i-sorozat termékinformációja Az i-sorozat dobmotorjának komponensei Az i-sorozat dobmotorjának típustáblája Az i-sorozat elektromos adatai Az i-sorozat dobmotorjának méretei Az i-sorozat csatlakozási vázlatai S-sorozat termékinfomációja Az S-sorozat dobmotorjának komponensei Az S-sorozat dobmotorjának típustáblája Az S-sorozat elektromos adatai Az S-sorozat dobmotorjának méretei Az S-sorozat csatlakozási vázlatai E-sorozat termékinformációja Az E-sorozat dobmotorjának komponensei Az E-sorozat dobmotorjának típustáblája Az E-sorozat elektromos adatai Az E-sorozat dobmotorjának méretei Az E-sorozat csatlakozási vázlatai D-sorozat termékinformáció A D-sorozat dobmotorjának komponensei A D-sorozat dobmotorjának típustáblája Az D-sorozat elektromos adatai A D-sorozat dobmotorjának méretei A D-sorozat csatlakozási vázlatai Opciók és tartozékok Az i- és E-sorozat elektromágneses féke Fék-egyenirányító az i- és S-sorozathoz Elektromágneses fék a D-sorozathoz A D-sorozat fék egyenirányítója Frekvencia átalakítóval rendelkez aszinkron dobmotorok BMB-6202-SKF típusú jeladó, i-sorozat RM44-RLS típusú jeladó, i-sorozat RE-15-1-LTN analizátor BMB-6202-SKF típusú jeladó bemeneti egységének kezelése

4 Tartalomjegyzék Szállítás és tárolás Szállítás Tárolás Szerelés Szerelési figyelmeztetések A dobmotor beépítése Szalag szerelés Gumiköpeny Lánckerekek a csövön Az elektromos szereléssel kapcsolatos figyelmeztetések A dobmotor elektromos bekötése Üzembe helyezés és m ködtetés Els üzembe helyezés Üzemeltetés Eljárás baleset vagy hiba esetén Tisztítás és karbantartás Tisztítási és karbantartási figyelmeztet jelzések A kézi karbantartás és tisztítás el készítése Karbantartás Olajcsere a dob motorban Tisztítás Segítség hiba esetén Segítség hiba esetén Üzemen kívül helyezés és hulladékkezelés Üzemen kívül helyezés Ártalmatlanítás Melléklet Garancia az Interroll dobmotorokhoz Beépítési nyilatkozat

5 Ehhez a dokumentumhoz Tanácsok az üzemeltetési útmutató használatához Ebben az üzemeltetési útmutatóban a következ dobmotor típusok leírása található: 80S, 113S 80i, 113i, 138i, 165i, 216i, 217i, 315i 113E SN062D-082, SN062D-102, SN062D-113 Az üzemeltetési útmutató tartalma Az üzemeltetési útmutató érvényessége Az üzemeltetési útmutató fontos tanácsokat, tudnivalókat és információkat tartalmaz a dobmotor különböz üzemeltetési szakaszaival kapcsolatban: Szállítás, szerelés és üzembe helyezés, Biztonságosabb m ködés, karbantartási munkák, segítség a m ködési zavaroknál, és a hulladékkezelésnél Az Interroll az üzemeltetési útmutatóban a kiszállítás id pontjára vonatkoztatva írja le a dobmotort. A különleges kivitelekhez az Interroll jóváhagyása, valamint kiegészít m szaki utasítások szükségesek. Az üzemeltetési útmutató a termék részét képezi A hibamentes és biztonságos üzemeltetéshez és az esetleges garanciális igények teljesítéséhez, a használatba vétel el tt olvassa el az üzemeltetési útmutatót és kövesse az utasításokat. Az üzemeltetési útmutatót tartsa a dobmotor közelében. Az üzemeltetési útmutatót adja tovább a dobmotor következ tulajdonosának, vagy felhasználójának. Ennek az üzemeltetési útmutatónak a figyelmen kívül hagyásából származó károkért és üzemzavarokért, az Interroll nem vállal felel sséget. Forduljon az Interroll vev szolgálathoz, ha az üzemeltetési útmutató olvasása után további kérdései vannak. Az Ön közelében lév kapcsolattartót az utolsó oldalon találja meg. 3

6 Ehhez a dokumentumhoz A dokumentumban használt figyelmeztet jelzések Az ebben a dokumentumban szerepl figyelmeztet jelzések a dobmotorral kapcsolatban esetleg jelentkez veszélyekre figyelmeztetnek. A vonatkozó figyelmeztet jelzéseket a lásd a "Biztonság", oldalt 5 fejezetben és minden fejezet elején találja. A figyelmeztet jelzések három veszélyességi szintet jelölnek. Ezeket az alábbi szavakkal jelöltük: Veszély Figyelmeztetés Vigyázat Elnevezés Veszély Figyelmeztetés Vigyázat Jelentés A közvetlenül fenyeget veszélyre hívja fel a figyelmet, amennyiben ezt nem kerüli el, akkor az halálos, vagy súlyos sérüléshez vezet. A közvetlenül fenyeget veszélyre hívja fel a figyelmet, amennyiben ezt nem kerüli el, akkor az halálos, vagy súlyos sérüléshez vezethet. A közvetlenül fenyeget veszélyre hívja fel a figyelmet, amennyiben ezt nem kerüli el, akkor az enyhe ill. könny sérüléshez vezethet. A figyelmeztet jelzés kinézete VESZÉLY Egyéb szimbólumok Itt olvasható a fenyeget veszély fajtája és forrása! Itt olvashatók a figyelmeztet jelzés be nem tartásának következményei. Itt olvashatók azok az intézkedések, amelyekkel elkerülheti a veszélyeket. ÉRTESÍTÉS Ez a jelzés lehetséges anyagi károkra utal. Itt olvashatók azok az intézkedések, amelyekkel elkerülheti az anyagi károkat. Fontos Ez a jelzés egy biztonsági figyelmeztetésre utal. Tanács Ez a jelzés hasznos és fontos információkra utal. Ez a jelzés egy végrehajtandó tevékenységre utal. 4

7 Biztonság Alapvet biztonsági figyelmeztetések A dobmotor gyártása megfelel a korszer m szaki színvonalnak, kiszállítása üzembiztos kivitelben történt. Ennek ellenére a felhasználás során veszélyek keletkezhetnek: A felhasználó, vagy harmadik személy testi épségét és életét fenyeget veszélyek. A dobmotor károsodása és egyéb tényállások. Fontos A jelen üzemeltetési útmutató el írásainak figyelmen kívül hagyásából életveszélyes sérülések származhatnak. Többször és teljes egészében olvassa végig a kezelési útmutató biztonsági tudnivalóit, miel tt elkezdené a munkát a dobmotorral, és kövesse az útmutatásokat. A dobmotorral csak arra betanított szakember dolgozhat. A dobmotorral való munkavégzés során mindig a munkahely közelében legyen a kezelési útmutató, hogy adott esetben gyorsan bele tudjon nézni. Mindig tartsa be az érvényes nemzeti biztonsági el írásokat. Forduljon az Interroll vev szolgálathoz, ha az üzemeltetési útmutató olvasása után további kérdései vannak. Az Ön közelében lév kapcsolattartót az utolsó oldalon találja meg. Rendeltetésszer használat A dobmotort ipari célú, áruházi és repül téri használatra tervezték, rendeltetése a darabáruk, pl. alkatrészek, dobozok, vagy ládák, de akár granulátum, vagy por alakú ömlesztett áru, vagy más szétterülésre hajlamos áru szállítása. A dobmotort egy szállítószalag egységbe, vagy egy szállítószalag rendszerbe kell beszerelni. A használat minden egyéb fajtája nem rendeltetésszer nek min sül. A dobmotor csak a Termék információ részben leírt alkalmazási területre készült. A terméken a biztonságot hátrányosan befolyásoló önhatalmú módosítások nem megengedettek. A dobmotort csak a meghatározott teljesítményhatárokon belül szabad m ködtetni. Rendeltetésellenes felhasználás A dobmotort nem szabad személyszállításra használni. A dobmotort nem ütközés- és ütésszer terhelésekre tervezték. A dobmotort nem víz alatti használatra tervezték. Az ilyen jelleg felhasználási terület ugyanis a víz bejutását eredményezi és ezáltal rövidzárlathoz vagy a motor károsodásához vezet. A dobmotort nem szabad daru, vagy emel berendezés hajtóm veként, vagy a hozzátartozó emel sodronyok, kábelek, láncok emelésére használni. A dobmotor rendeltetésszer használatától eltér alkalmazáshoz az Interroll engedélye szükséges. Ha írásban és/vagy egy ajánlatban nincs írásban meghatározva, az Interroll és az értékesít hálózata nem vállal felel sséget olyan termékkárokért, vagy kiesésekért, amelyek a specifikációk és a korlátozások figyelmen kívül hagyásából származnak (lásd az egyes sorozatok "Elektromos adatok" c. fejezetét). 5

8 Biztonság Szakszemélyzet A szakszemélyzethez azok a személyek tartoznak, akik az üzemeltetési útmutatást elolvashatják és megérthetik, valamint a nemzeti el írások figyelembevételével a munkákat szakszer en el tudják végezni. A dobmotorral csak arra betanított szakember, az alábbiak figyelembe vételével dolgozhat: a tartozék útmutatók és rajzok, a kezelési útmutató biztonsági tudnivalói, speciálisan a berendezésre vonatkozó el írások és követelmények, munkavédelmi és balesetvédelmi nemzeti és helyi el írások és követelmények. Veszélyek Fontos Ebben a fejezetben a dobmotor m ködésével kapcsolatosan fellép különböz veszélyekr l és károkról találhat információkat. Személyi sérülések Elektromosság Olaj Forgó alkatrészek Forró motorrészek A készüléken a vonatkozó el írások betartásával csak az arra meghatalmazott személy végezhet karbantartást, vagy javítást. A dobmotor bekapcsolása el tt gy z djön meg, hogy a szállítószalag környékén nem tartózkodik illetéktelen személy. Karbantartási és szerelési munkákat csak áramtalanítás után végezzen. Biztosítsa a dobmotort a véletlenszer bekapcsolás ellen. Az olajat tilos lenyelni. Az alkalmazott olaj rendszerint nem mérgez, azonban ennek ellenére tartalmazhat káros anyagokat. Lenyelése rosszullétet, hányást és/vagy hasmenést okozhat. Ilyen esetben általában nincs szükség orvosi kezelésre, hacsak nem valaki nagy mennyiséget nyelt le. Lenyelés esetén azonban orvoshoz kell fordulni. Kerülje az olaj b rrel és szemmel történ érintkezését. A b rrel való hosszan tartó vagy ismételt érintkezéskor a b r pórusai eltöm dhetnek és ez b rpanaszokat (pl. olajaknét és sz rtüsz gyulladást) okozhat, amennyiben nem tisztítja meg megfelel en b rét az olajtól. A kiömlött olajat a lehet leghamarabb törölje fel, hogy a csúszós felületek elkerülhet k legyenek. Gondoskodjon arról, hogy az olaj ne jusson a környezetbe. Végezze el a bepiszkolódott törl kend k vagy a tisztítóanyagok megfelel hulladékkezelését, hogy az öngyulladások vagy a tüzek elkerülhet k legyenek. Az olaj okozta tüzet habbal, vízpermettel vagy vízköddel, száraz vegyi porral vagy szén-dioxiddal oltsa. Ne oltson vízsugárral. Viseljen megfelel véd ruhát és véd maszkot. Vegye figyelembe a címen elérhet megfelel biztonsági adatlapokat. Ne nyúljon a dobmotor és a szállítószalagok vagy görg sláncok közti részekbe. A hosszú hajat össze kell kötni. Viseljen testhezálló munkaruhát. Ékszert, pl. nyakláncot, vagy karköt t ne viseljen. Ne érjen hozzá a dobmotor felületéhez. Ez normál üzemi h mérséklet esetén is égési sérülésekhez vezethet. 6

9 Biztonság A munkaterület Üzemzavarok Karbantartás Véletlenszer motorindítás A dobmotort ne használja robbanásveszélyes helyen. A szükségtelen anyagokat és tárgyakat távolítsa el a munkaterületr l. Viseljen véd cip t. Írja el és felügyelje a szállított áru felhelyezését. Nézze át rendszeresen a dobmotort, hogy van-e látható sérülése. Füstképz dés, szokatlan zajok, vagy beszorult, hibás szalag esetén azonnal állítsa le a dobmotort és biztosítsa a véletlenszer bekapcsolás ellen. A hiba okát szakember bevonásával haladéktalanul állapítsa meg. Üzemeltetés közben ne lépjen a dobmotorra vagy a szállítószalagra/ berendezésre, amelybe a dobmotor be van szerelve. Mivel a termék nem igényel karbantartást, rendszeresen csak azt kell ellen riznie, hogy vannak-e látható sérülések, szokatlan zajok és hogy a szerelvények, csavarok és anyák rögzítése megfelel -e. Ne nyissa fel a dobmotort. A szerelésnél, karbantartásnál, vagy üzemzavar megszüntetésénél mindig legyen óvatos: A dobmotor véletlenül is elindulhat. Csatolók más készülékekhez A dobmotor szállító szalagba történ beszerelésekor veszélyes helyek keletkezhetnek. Ezeket a veszélyes helyeket ebben a kezelési útmutatóban nem írtuk le, és ezért a szállító szalag fejlesztésekor, felállításakor és üzembe helyezésekor meg kell határozni. A dobmotor szállító szalagba, vagy hasonló rendszerbe történ beszerelése után, a bekapcsolás el tt a teljes berendezést le kell ellen rizni a potenciálisan veszélyes helyeken. 7

10 Általános m szaki információk Termékleírás A dobmotor egy teljesen zártrendszer elektromos meghajtó görg. Az olyan gyakori karbantartást igényl küls alkatrészeket helyettesíti, mint a motorok, meghajtók. A dobmotor kitehet vízsugárnak és vízpermetnek, üzemeltethet olyan környezetben, ahol nagyfokú durva- és finomporterhelésnek van kitéve, és a dobmotor ellenálló a legtöbb agresszív környezeti viszonnyal szemben. Az IP66 és IP69k védelmi osztálynak és a nemesacél-kivitelnek (külön rendelésre) köszönhet en a dobmotor alkalmas a magasszint higiéniai követelményeket kielégít élelmiszer-feldolgozásban és a gyógyszer- és egészségiparban történ használatra is. A dobmotor mind bevonat nélkül, gumiköpenyes borítással is használható, ami a motor és a szállítószalag közötti súrlódási tényez t növeli, mind profil bevonattal a modul, vagy profil szállító szalagok meghajtására is alkalmassá tehet. Az S-, i- és E-sorozat dobmotorjait egy aszinkron, váltakozó áramú indukciós motor hajtja. Ezt különböz teljesítményfokozatokban lehet rendelni, és a legtöbb nemzetközi hálózati feszültség kivitelben kapható. A D-sorozat dobmotorjait egy szinkronmotor hajtja és egy megfelel hajtóm vezérl egységre kell csatlakoztatni ket. A hajtóm -vezérl egységr l további információkat a mindenkori kézikönyvben talál. A dobmotor ken és h t anyagnak olajat használ, ami a dobon és a szállító szalagon lév h t elvezeti. Ha a dobmotort szalag nélkül, vagy modul szalaghoz használja, akkor erre a célra a h tést ilyen esetben is garantáló, különleges kivitel kapható. Opciók Integrált túlmelegedési védelem:egy a tekercsfejbe integrált h véd kapcsoló véd a túlmelegedés ellen. A motor túlmelegedésénél a kapcsoló kiold. Ehhez azonban egy megfelel küls vezérl készüléket is csatlakoztatni kell, ami a túlmelegedéskor lekapcsolja az áramot a motorról (lásd a "H véd ", oldalt 10). Integrált elektromágneses fék: Az integrált elektromágneses fék a terhelést a megadott szalag húzóer nek megfelel en fékezi le és tartja. Közvetlenül a dobmotor rotortengelyére hat és hajtása egy egyenáramú átalakítón keresztül történik. Az elektromágneses fék a 80s és 113s modelleken kívül minden dobmotorhoz kapható (lásd a "Az i- és E-sorozat elektromágneses féke", oldalt 71). Mechanikus visszafutási zár: A rotortengelyen elhelyezett mechanikus visszafutási zár az emelked szállítószalagokhoz használható. Ez az eszköz megakadályozza, hogy áramkimaradáskor a szalag elinduljon visszafelé. A mechanikus visszafutási zár a 113s és a D-sorozaton kívül minden dobmotorhoz kapható. Jeladó:A jeladó impulzusai a pozíció meghatározásra, a sebesség szabályozásra és a forgási irány vezérlésére szolgálnak (lásd a "Opciók és tartozékok", oldalt 71). 8

11 Általános m szaki információk M szaki adatok Véd osztály Környezeti h mérséklettartomány normál használathoz 1) Környezeti h mérséklettartomány alacsony h mérsékleten való használathoz 1) Környezeti h mérséklettartomány csökkentett dobmotorokhoz 1) Ütemid k Felállítási magasság a tengerszint felett IP66 +5 C-tól +40 C-ig -25 C-tól +15 C-ig +5 C-tól +25 C-ig max. 3 indítás/leállítás percenként Magasabb ütemid k frekvenciaváltóval (VFA) való üzemeltetéskor vagy egyedi kivitel esetén lehetségesek max m 1) A környezeti h mérséklett l függ en különböz olajtípusok szükségesek (lásd a "Olajtípusok", oldalt 99). +5 C alatti környezeti h mérséklet esetén állóhelyzeti f tést javaslunk. -20 C alatti h mérséklet esetén speciális tengelytömítéseket és kábelt kell használni. A termék meghatározása A dobmotor azonosításához az alábbi adatok szükségesek. Dobmotorja értékeit az utolsó oszlopba jegyezheti be. Információk Lehetséges érték Saját érték A dobmotor típustáblája Dobátmér (cs átmér ) Bevonat anyaga Motortípus Sebesség [m/s] Sorozatszám Cs hossz mm-ben Pólusok száma Teljesítmény kw-ban pl. 112,3 mm dobvégek 113,3 mm dob közepe pl. Gumi Vastagság Profil 9

12 Általános m szaki információk H véd Normál üzemi körülmények között az állórész tekercsre egy beépített h kapcsoló csatlakozik. Ha elérte a motor h mérsékleti határértékét (túlmelegedés) akkor az el zetesen beállított h mérsékleten kinyit a kapcsoló (a tekercs szigetelési osztályától függ en), hogy ezzel megakadályozza a motor károsodását. FIGYELMEZTETÉS A h kapcsoló automatikusan visszaáll, ha a motor leh lt A motor véletlenszer elindulása A h kapcsolót egy megfelel relével, vagy sorba kapcsolt véd relével kell kapcsolni, hogy a motor áram ellátása biztosan megszakadjon. A kapcsoló kioldása után várjon, míg leh l a motor és az újbóli bekapcsolás el tt gy z djön meg arról, hogy nem áll fenn személyi veszély. Standardkivitel: H mérséklet határoló, önmagától visszakapcsoló Élettartam: ciklus AC cos = 1 2,5 A 250 VAC cos = 0,6 1,6 A 250 VAC DC 1,6 A 24 VDC 1,25 A 48 VDC Élettartam: ciklus AC cos = 1 6,3 A 250 VAC Visszakapcsolási h mérséklet 40 K ± 15 K Ellenállás < 50 m Érintkez visszahúzási id < 1 ms 10

13 Általános m szaki információk Opcionális kivitel: PTC (positive temperature coefficient resistor) PTC Maximális üzemi feszültség V 25 Termikus id állandó s < 10 Kapcsolási h mérsékleti ellenállás + 15 K K K K < 250 Tanács Különösen ha a motor nem rendelkezik bels termikus tekercs védelemmel, javasoljuk, hogy egy megfelel küls termo véd relét / kapcsolót kapcsoljon a motor elé. 11

14 Általános m szaki információk 50 Hz-es motor használata a 60 Hz-es hálózaton Ez az opció nem kapható a D-sorozathoz. Az 50 Hz-es motor névleges feszültség motor használata a 60 Hz-es hálózaton, annak kihatása Motor névleges feszültség: 230/400 V - 3 f - 50 Hz Hálózati feszültség: 230/400 V - 3 f - 60 Hz Ha 50 Hz-es motort használ 60 Hz-es hálózaton, akkor 20 %-kal megn a frekvencia, és ezzel együtt a sebesség. Mivel a motor másik névleges paraméterei állandóak maradnak ezért 20%-kal magasabb bemeneti feszültségre lesz szükség (U/f állandó). Ha nem táplál be 20 %-kal magasabb feszültséget, akkor a feszültségfügg paraméterek az alábbi táblázat szerint változnak: Hálózati feszültség = motor névleges feszültség Teljesítmény P kw 100 % Névleges fordulatszám n n Ford/perc 120 % Névleges nyomaték M n Nm 83.3 % Indítási nyomaték M A Nm 64 % Üzemi nyomaték M S Nm 64 % Billen nyomaték M K Nm 64 % Névleges áramer sség I N A 95 % Indítási áram I A A 80 % Teljesítmény tényez cos 106 % Hatásfok 99.5 % Az 50 Hz-es motor névleges feszültség motor használata a 60 Hz-es hálózaton, 15%20 %-kal magasabb feszültségen Motor névleges feszültség: 230/400 V - 3 f - 50 Hz Hálózati feszültség: 276/480 V - 3 f - 60 Hz - 2 & 4 pólusú (motorfeszültség + 20%) Hálózati feszültség: 265/480 V - 3 f - 60 Hz - 6, 8, 10 & 12 pólus (motorfeszültség + 15%) Ha 50 Hz-es motort használ 60 Hz-es hálózaton 20 %-kal magasabb feszültséggel akkor ezzel együtt a frekvencia és a fordulatszám is 20%-kal növekszik. A motor névleges paraméter azonban kisebb eltéréssel állandó marad (U/f állandó). Jegyzetek Ha a motor feszültséggel szemben a betáplálási feszültség 15%-kal növekszik, akkor a tényleges motor teljesítmény az eredeti motor teljesítmény 92%-ára csökken. Hálózati feszültség = 1,2 x motor névleges feszültség (pólusok száma 2 és 4) Teljesítmény P kw 100 % Névleges fordulatszám n n Ford/perc 120 % Névleges nyomaték M n Nm 100 % Indítási nyomaték M A Nm 100 % Üzemi nyomaték M S Nm 100 % Billen nyomaték M K Nm 100 % Névleges áramer sség I N A 102 % Indítási áram I A A 100 % Teljesítmény tényez cos 100 % Hatásfok 98 % 12

15 i-sorozat termékinformációja Az i-sorozat dobmotorjának komponensei i, 113i 1 Els tengely 63 Golyóscsapágy 142 Tengelytömít -gy r 3 Hátsó karima 66 Golyóscsapágy (hajtóm oldali 143 Támasztógy r rotortengely) 5 Ház eleje 67 Golyóscsapágy (rotortengely) 145 Távtartó (rotortengely-csapágy) 7 Ház hátulja 68 Golyóscsapágy 146 Alátét (elektromos csatlakozó) 8 Hajtóm vek 102 Csavar (hajtóm vek/állórész/ 160 Olajcsavar hátsó karima) 12 Cs 103 Csavar (fogaskoszorú/ 161 O-gy r (olajcsavar) csapágy/ház) 16 Hátsó tengely 126 Retesz (hátsó csap) 201 Tömítés (kábel/tengely) 22 Fogaskoszorú 132 Retesz (elüls csap) 204 Komplett rotor 53 Összeköt elem 140 Labirintus tömítés 226 Komplett állórész 54 Nyomópersely 13

16 i-sorozat termékinformációja (6x) (4x) x) x) (4x) i, 165i, 216i 1 Els tengely 66 Golyóscsapágy (hajtóm oldali 142 Duplafés s tömítés rotortengely) 3 Hátsó karima 67 Golyóscsapágy (rotortengely) 143 Támasztógy r 5 Ház eleje 68 Golyóscsapágy 145 Távtartó (rotortengely-csapágy) 7 Ház hátulja 102 Csavar (hajtóm vek/állórész/ hátsó karima) 146 Alátét (elektromos csatlakozó) 8 Hajtóm vek 103 Csavar (fogaskoszorú/ csapágy/ház) 10 Sorkapocsdoboz 110 Csavar (sorkapocs-doboz/ fedél) 11 Fedél, sorkapocs-doboz 111 Csavar (sorkapocs-doboz - föld) 148 Alátét (sorkapocs-doboz földel csavar) 160 Olajcsavar 161 O-gy r (olajcsavar) 12 Cs 126 Retesz (hátsó csap) 201 Tömítés (kábel/tengely) 16 Hátsó tengely 132 Retesz (elüls csap) 204 Komplett rotor 22 Fogaskoszorú 136 Tömítés (sorkapocs-doboz/ 226 Komplett állórész elüls csap) 53 Összeköt elem 138 Gumi tömítés (sorkapocsdoboz) 229 WAGO-kapocs 54 Nyomópersely 140 Labirintus tömítés 230 WAGO-kapocs csavarja 63 Golyóscsapágy 14

17 i-sorozat termékinformációja 217i, 315i 1 Els tengely 63 Golyóscsapágy 126 Illeszt rugó 3 Hátsó karima 64 T görg s csapágy 127 Illeszt rugó 5 Ház eleje 65 Golyóscsapágy 131 Illeszt rugó 7 Ház hátulja 68 Golyóscsapágy 132 Illeszt rugó 8 Hajtóm vek 70 Golyóscsapágy 136 Biztosító gy r 10 Sorkapocsdoboz 73 Biztosító gy r 138 Tömítés 11 Fedél, sorkapocs-doboz 74 Biztosító gy r 141 Tömít gy r 12 Dobcs 81 Biztosító gy r 142 Tömít gy r 16 Hátsó tengely 84 Biztosító gy r 143 Támasztógy r 22 Fogaskoszorú 85 Biztosító gy r 145 Alátét 23 Köztes kiskerék 92 Tömítés 147 Sorkapocsdoboz tömítés 24 Közkerék 93 Földzárlat-védelem összköt 152 Tartó gy r sorkapocs 27 Sorkapocsléc 102 Imbuszcsavar 153 Biztosító gy r 30 Adattábla 103 Imbuszcsavar 154 O-gy r 40 Állórész 105 Imbuszcsavar 155 Labirintus tömítés 53 Összeköt cs karmantyú 106 Imbuszcsavar 55 Távtartó persely 115 Olajcsavar 15

18 i-sorozat termékinformációja Terel görg, i-sorozat 1 Tengely 12 Cs 140 Labirintus tömítés 7 Ház 68 Golyóscsapágy 142 Fés s tömítés 7 16

19 i-sorozat termékinformációja (3x) (2x) Sorkapocsdoboz Elektromágneses fék 3 fokozatú hajtóm Kanyar csavarzat Nemesacél könyökcsavarzat 3 Hátsó karima 96 Kanyar csavarzat 148 Alátét (sorkapocs-doboz földel csavar) 8 Hajtóm, komplett 98 Könyökcsavarzat (nemesacél) 150 Elektromágneses fék 10 Sorkapocsdoboz 110 Csavar (sorkapocs-doboz/ 200 Tömítés fedél) 11 Fedél, sorkapocs-doboz 111 Csavar (sorkapocs-doboz Tömítés (kábel/tengely) föld) 21 Gumipersely 128 Retesz (rotor kis fogaskereke) 223 Kábel 53 Összeköt elem 136 Tömítés (sorkapocsdoboz) 229 WAGO-kapocs 54 Nyomópersely 138 Gumi tömítés (sorkapocsdoboz) 230 WAGO-kapocs csavarja 67 Golyóscsapágy (rotortengely) 146 Alátét (elektromos csatlakozó) 17

20 i-sorozat termékinformációja Az i-sorozat dobmotorjának típustáblája A dobmotoron lév típustábla adatai az azonosításra szolgálnak. Csak így lehet rendeltetésszer en használni a dobmotort. Az i-sorozat dobmotorjaihoz háromféle típustábla tartozhat: Félkör alakú típustábla a dobmotor ház végre szerelve Téglalap alakú típustábla a sorkapocs dobozon (ha van ilyen) Négyzet alakú típustábla az egyes részegységeken, a termékjellemz k különleges adataival 136 6p kw Ref.: Hz 3xΔ230/Y400V If1.29/0.75A 0.09m/s 60Hz 3xΔ276/Y480V If1.32/0.77A 0.11m/s Oil: Syn/FDA Oil l ENC Hückelhoven IP: 66 EDP: TM RL: 500 mm Ser.: cosφ: 0.72 Ins.class: F Cr: 18μF IEC34 DE 2008 Type: poles 0.250kW EDP: TM Ser.: Ref.: Hz 3xΔ230/Y400V If1.29/0.75A 0.09m/s 910rpm 60Hz 3xΔ276/Y480V If1.32/0.77A 0.11m/s 1092rpm Oil: Syn/FDA Oil l Encoder: EB; 32 Incr/r; 24VDC Hückelhoven Made in Germany 2009 IEC34 amb. temp.: -25 to +40 C RL: 500 mm IP: 66 Ins.class: F cosφ: 0.72 Is/If: 3 Cr: 18μF Az i-sorozat típustáblái 2011 augusztusig 1 Félkör alakú típustábla 2 Nemzetközi elektrotechnikai bizottság: Dobmotorokra vonatkozó szabvány 3 Kondenzátor érték 4 Teljesítmény tényez 5 Görg - ill. cs hossz 6 Védelmi osztály 7 Olajtípus 8 Frekvencia, fázisok száma és névleges feszültség 9 Dobmotor típusa bl Pólusok száma bm Névleges teljesítmény bn Az ügyfél anyagi száma bo Névleges áram és dobsebesség bp Gyártás helye bq Cikkszám br Sorozatszám bs Szigetelési osztály bt Gyártási ország és dátum bu Küls részegységek típustáblája cl Sorkapocs típustábla cm Rotor névleges sebessége cn Indító áram / teljes terhelés viszonya co Környezeti h mérséklettartomány cp A jeladó vagy a fék m szaki adatai 18

21 i-sorozat termékinformációja Az i-sorozat típustáblái 2011 szeptembert l 1 Fázisszám 2 Névleges teljesítmény 3 Pólusok száma 4 Névleges feszültség 5 Névleges frekvencia 6 Névleges feszültség 1) 7 Névleges frekvencia 1) 8 Névleges áramer sség 9 Névleges áram 1) bl A rotor névleges sebessége 1) bm Teljesítmény tényez 1) bn Üzemi kondenzátor bo Anyagi szám bp Sorozatszám bq Gyártás helye br Típus bs A jeladó vagy a fék m szaki adatai bt A folyamatos üzemhez való NEC szabvány fajátja bu Környezeti h mérséklettartomán y cl Gyártási dátum és gyártó ország cm Az ügyfél anyagi száma cn Szigetelési osztály, védettségi fokozat co Olajtípus cp Súly cq Görg - ill. cs hossz cr A cs névleges fordulatszáma 1) cs A cs max. átmér je ct Nemzetközi elektrotechnikai bizottság: Dobmotorokra vonatkozó szabvány cu Az UL szabvány fajtája 1) Az érték az alkalmazott feszültségt l függ. A zárójelben szerepl értékek a zárójelben lév névleges feszültségre vonatkoznak. 19

22 i-sorozat termékinformációja Az i-sorozat elektromos adatai Rövidítések jegyzéke P N kw-ban Névleges teljesítmény M S /M N Az indítási forgatónyomaték és a névleges forgatónyomaték aránya np Pólusok száma M P /M N A legkisebb forgatónyomaték és a névleges forgatónyomaték aránya n N (F/perc). A rotor névleges sebessége M B /M N A billen forgatónyomaték és a névleges forgatónyomaték aránya f N Hz-ben Névleges frekvencia M N A rotor névleges forgatónyomatéka U N V-ban Névleges feszültség R M -ban Vezetékági ellenállás I N A-ben Névleges áramer sség U SH delta V- F t feszültség háromszög-kapcsolásban ban cos Teljesítmény tényez U SH star V- F t feszültség csillagkapcsolásban ban Hatásfok U SH ~ V-ban F t feszültség az egyfázisúaknál J N (kgcm 2 ) Rotor inercia nyomaték C r (μf) Üzemi kondenzátor I S /I N Indítási áram és a névleges áram viszonya 80i, háromfázisú P N np n N f N U N I N cos J R I S / M S / M B / M P / M N R M U SH U SH C r I N M N M N M N delta star kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm V DC V DC μf 0, ,33 0,63 0,22 0,9 1,2 1,00 1,20 1,00 0,28 575, ,19 0,63 0,22 0,9 1,2 1,00 1,20 1,00 0,28 575, , ,37 0,68 0,40 0,4 1,9 1,80 2,00 1,80 0,28 240, ,21 0,68 0,40 0,4 1,9 1,80 2,00 1,80 0,28 240, , ,48 0,68 0,53 0,6 1,4 1,66 1,75 1,66 0,52 156, ,28 0,68 0,53 0,6 1,4 1,66 1,75 1,66 0,52 156, ,38 0,82 0,56 0,4 2,6 1,90 2,00 1,90 0,24 190, ,22 0,82 0,56 0,4 2,6 1,90 2,00 1,90 0,24 190,0 51-0, ,59 0,78 0,65 0,6 2,6 2,00 2,10 2,00 0,41 89, ,34 0,78 0,65 0,6 2,6 2,00 2,10 2,00 0,41 89, i, háromfázisú csökkentett P N np n N f N U N I N cos J R I S / M S / M B / M P / M N R M U SH U SH C r I N M N M N M N delta star kw min -1 Hz V A kgcm 2 Nm V DC V DC μf 0, ,30 0,62 0,45 0,4 1,7 2,73 2,74 2,48 0,23 286, ,17 0,62 0,45 0,4 1,7 2,73 2,74 2,48 0,23 286, , ,40 0,68 0,56 0,6 1,3 2,48 2,56 2,15 0,44 191, ,23 0,68 0,56 0,6 1,3 2,48 2,56 2,15 0,44 191, ,26 0,78 0,75 0,4 2,4 2,15 2,26 1,90 0,21 183, ,15 0,78 0,75 0,4 2,4 2,15 2,26 1,90 0,21 183,5 32-0, ,45 0,78 0,71 0,6 2,4 2,31 2,13 2,15 0,35 106, ,26 0,78 0,71 0,6 2,4 2,31 2,13 2,15 0,35 106,

Üzemeltetési utasítás Interroll Dobmotor i-sorozat S-sorozat S/A-sorozat D-sorozat

Üzemeltetési utasítás Interroll Dobmotor i-sorozat S-sorozat S/A-sorozat D-sorozat Üzemeltetési utasítás Interroll Dobmotor i-sorozat S-sorozat S/A-sorozat D-sorozat Változat 4.1 (06/2015) hu Változat 4.1 (06/2015) hu Tartalomjegyzék Ehhez a dokumentumhoz... 7 Tanácsok az üzemeltetési

Részletesebben

Hőmérséklet-szabályozás

Hőmérséklet-szabályozás Áttekintés PB501158 PB501159 Állítható termosztátok O (kék gomb) záró érintkez vel a ventilátor indításának vezérléséhez, ha a h mérséklet meghaladja a kijelzett maximum értéket. C (piros gomb) nyitó érintkez

Részletesebben

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat 2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat Alkalmazási terület: A mágneskapcsolót egyen- vagy váltakozó feszültséggel vezérelve kapcsolhatunk max. 6VAC névleges feszültségű és 95A névleges áramú áramkört. A készülék

Részletesebben

SAX..P..Y szelepmozgató szelepekhez

SAX..P..Y szelepmozgató szelepekhez s 4 516 ACVATIX Elektromotoros SAX..P..Y szelepmozgató szelepekhez 20 mm szelepszár elmozdulással AC 230 V tápfeszültség, 3-pont vezérl jel AC/DC 24 V tápfeszültség, DC 0 10 V, 4 20 ma vezérl jel AC/DC

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Beszerelési és kezelési útmutató

Beszerelési és kezelési útmutató Beszerelési és kezelési útmutató A101 DGPS-vevő Állapot: V3.20150602 3030246900-02-HU Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót. A kezelési útmutatót őrizze meg. Impresszum Dokumentum Copyright

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KERINGTET SZIVATTYÚK

ELEKTRONIKUS KERINGTET SZIVATTYÚK ÁLTALÁNOS ADATOK Felhasználási terület Alacsony energia fogyasztású Szolár energia rásegítés f tési redszerekhez kifejlesztett elektronikus keringtet szivattyú, EVOTRON sol kiválóan m ködik magas glykol

Részletesebben

DREHMO Standard hajtások gépkönyve

DREHMO Standard hajtások gépkönyve DREHMO Standard hajtások gépkönyve Az üzemeltetési leírás vezérlő és szabályozó hajtóművekre érvényes Többfordulatú és lineáris hajtóművek szerelési utasítása, üzemeltetési leírása, szerviz leírása MEGJEGYZÉS

Részletesebben

Elektromos csatlakozások Köralakú dugaszolható csatlakozó Hengeres gyorscsatlakozók kábellel, Katalógus füzetek

Elektromos csatlakozások Köralakú dugaszolható csatlakozó Hengeres gyorscsatlakozók kábellel, Katalógus füzetek Hengeres gyorscsatlakozók kábellel, CN sorozat Katalógus füzetek Hengeres gyorscsatlakozók kábellel, CN sorozat M8 / nyitott kábelvégek Hüvely, M8, -pólusú, Egyenes Nyitott kábelvégek, -pólusú 6 Hüvely,

Részletesebben

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés.

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés. cat_drain_c3 01_0609_HU.book Page 36 Thursday, July 5, 007 9:40 AM sorozat leírás Felépítés Nemesacél motor Jól bevált felépítés modern INOX & kompozit kialakítás, optimalizált hatásfokú szabad örvénykerékkel.

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

Lumination LED világítótestek

Lumination LED világítótestek GE Lighting Solutions Felszerelési útmutató Lumination LED világítótestek Függesztett LED-es armatúra (EP14 sorozat) Jellemzők Hosszú élettartam (50 000 óra névleges élettartam) 5 év jótállás IP30 Száraz

Részletesebben

Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Búvármotor-keverőmű Amaprop Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01350517 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amaprop Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

Eco 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat

Eco 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat ECO 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC. A készülékek a következ szabványoknak felelnek meg: EN 50091-1-1

Részletesebben

EAW gyártmányú hibajelz relé. Típusjel: RA 70

EAW gyártmányú hibajelz relé. Típusjel: RA 70 EAW gyártmányú hibajelz relé Típusjel: RA 70 Alkalmazás A jelz relék a következk jelzésére szolgálnak: - zavarok (pl. transzformátorok, generátorok stb. védberendezésének jelzései) - feszültség kimaradások

Részletesebben

80 mm min. Fűtésvezérlés: Forrasztástechnika Műanyag ipar Galvanazilás Csomagolás Gumi ipar

80 mm min. Fűtésvezérlés: Forrasztástechnika Műanyag ipar Galvanazilás Csomagolás Gumi ipar W EGY-, KETTŐ ÉS HÁROMFÁZISÚ VEZÉRLÉSŰ FÉLVEZETŐ-KAPCSOLÓK - ÁLTALÁNOS ADATOK FÉLVEZETŐ-KAPCSOLÓK 30 mm min. 45 mm széles kapcsoló méretek (LAS1, LAW, LAK 15 A, LAD, LAA 30 A) 80 mm min. 30 mm min. 90

Részletesebben

DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK

DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK W MINATÜR RELÉ PT PT 2 pólusú 12 A, 3 pólusú 10 A, vagy 4 pólusú 6 A DC és AC tekercsműködtetés 2,3 vagy 4 váltóérintkező 3000 VA kapcsolási teljesítményig Magasság 29 mm Kadmiummentes érintkező Mechanikus

Részletesebben

NYOMÓGOMBOK, JELZÕLÁMPÁK

NYOMÓGOMBOK, JELZÕLÁMPÁK MÛKÖDTETÕ ELEMEK NYOMÓGOMB 28mm 24 BZ500326 DxMÉ Alumínium gyûrû, fekete nyomógomb Fekete gyûrû, fekete nyomógomb, nyíllal Fekete gyûrû, fekete nyomógomb 28x2 28x2 28x2 B3DSW BS3DSW-PF BS3DSW BZ 50 00

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Üzemeltetési utasítás Érintésmentes energiaátvitel MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység Kiadás: 2011. 02. 17074177 / HU SEW-EURODRIVE

Részletesebben

Elektromágneses szivattyú PMA -1

Elektromágneses szivattyú PMA -1 2.1A-88001-B02 Elektromágneses szivattyú PMA -1 Tartalomjegyzék Oldal Tartalomjegyzék... 2 Biztonsági utasítások... 2 Alkalmazási területek... 3 Felépítés... 3 Üzemeltetés... 4 Összeszerelés és üzembe

Részletesebben

LÁNC- ÉS SZÍJFESZÍT K, GUMIRUGÓK

LÁNC- ÉS SZÍJFESZÍT K, GUMIRUGÓK LÁNC- ÉS SZÍJFESZÍT K, GUMIRUGÓK Tartalomjegyzék: CRESA csoport ARCO csoport TEN BLOC csoport ASSO csoport Egyéb feszít választék Gumirugók Oldalszám 226. oldal 230. oldal 233. oldal 236. oldal 238. oldal

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU ISO A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK

DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK W TÖBBFUNKCIÓS RELÉ MT MT W SCHRACK INFO 2/3 pólusú 10 A 2 vagy 3 váltóérintkező Kadmiummentes érintkező DC és AC tekercsműködtetés A mechanikus állásjelzés alapkivitel Opcionális villamos állásjelzés

Részletesebben

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU H H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14 GIGAcontrol T 46820V007-8201-0-OCE-Rev.A-HU Általános adatok... Szimbólumok... Ez a vezérlés az alábbi szabványok szerint készült:... Biztonsági utasítások...

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU SAE A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv

SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv 500VA-1200VA-es sorozat Előlapi állapot jelzések LED jelzés Hang jelzés Üzem állapot LED1 (zöld)

Részletesebben

kis vagy közepes bekapcsolási áramok kapcsolására érintkezők anyaga AgNi 2 NO 1 NO + 1 NC 2 NC Lásd rendelési információk 250 / 440 250 / 440 2.

kis vagy közepes bekapcsolási áramok kapcsolására érintkezők anyaga AgNi 2 NO 1 NO + 1 NC 2 NC Lásd rendelési információk 250 / 440 250 / 440 2. 2 vagy 4 érintkezővel: 25, 4 érintkezővel: 40 vagy 63 z érintkezők kivitele: érintkezőhíd nyitott érintkezők távolsága: záró 3 mm, nyitó 1,5 mm (22.32 és 22.34-es típusoknál), nyitó 3 mm (22.44 és 22.64-es

Részletesebben

22-es sorozat - Installációs mágneskapcsolók 25 A

22-es sorozat - Installációs mágneskapcsolók 25 A Installációs mágneskapcsolók 2 vagy 4 érintkezővel, 25 A Érintkezők kettős megszakítási hellyel A nyitott érintkezők távolsága 3 mm (záró) A nyitott érintkezők távolsága 1,5 mm (nyitó) Belső kapcsolási

Részletesebben

Helyesbítés MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Kiadás: 2005. 06. LA360000 11436379 / HU

Helyesbítés MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Kiadás: 2005. 06. LA360000 11436379 / HU Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000 Kiadás: 2005. 06. 11436379 / HU Helyesbítés 1 kva i P f n Hz Műszaki adatok

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé 0,11...0,16 A / 0,04 kw 9004840541731 LSTD0016

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé 0,11...0,16 A / 0,04 kw 9004840541731 LSTD0016 W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 00 LSTD0032 Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés - Teszt funkció

Részletesebben

VISSZAKAPCSOLÓ ÉS TÁVKAPCSOLÓ KÉSZÜLÉKEK

VISSZAKAPCSOLÓ ÉS TÁVKAPCSOLÓ KÉSZÜLÉKEK A1 A VISSZAKAPCSOLÓ ÉS TÁVKAPCSOLÓ KÉSZÜLÉKEK VISSZAKAPCSOLÓ AUTOMATIKA ÉS FSE TÁVKAPCSOLÓ KÉSZÜLÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 5,5 11, 8 SCHRACK INFO Mechanikus készülék, motoros működtetéssel Oldal 133 18,

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

80 mm min. Fűtésvezérlés: Forrasztástechnika Műanyag ipar Galvanazilás Csomagolás Gumi ipar

80 mm min. Fűtésvezérlés: Forrasztástechnika Műanyag ipar Galvanazilás Csomagolás Gumi ipar W EGY-, KETTŐ ÉS HÁROMFÁZISÚ VEZÉRLÉSŰ FÉLVEZETŐ-KAPCSOLÓK - ÁLTALÁNOS ADATOK FÉLVEZETŐ-KAPCSOLÓK 30 mm min. (LAS1, LAW, LAK 15 A, LAD, LAA 30 A) 80 mm min. 30 mm min. 90 mm széles kapcsoló méretek (LAS2

Részletesebben

Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési útmutató Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2

Részletesebben

Szennyezettvíz/drénvíz

Szennyezettvíz/drénvíz cat_drain_c1 01_0609_HU.book Page 31 Wednesday, June, 07 11:21 AM A Wilo EMU KS sorozat leírása Wilo EMU KS Egyfokozatú munkagödör víztelenít szivattyú Típusjel magyarázata Példa: Wilo EMU KS 15 E KS Szennyezettvíz

Részletesebben

STARSET-24V-os vezérlés

STARSET-24V-os vezérlés STARSET-24V-os vezérlés FELHASZNÁLÓI KÉZI KŐNYV 24 vdc szárnyas kapu vezérlő OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET GONDOSAN HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMEZTETÉSEK: Telepítés előtt olvassa el az utasítást gondosan. Helytelen

Részletesebben

TERMOPTO. Mechanikus relék helyett potenciál-leválasztás sorkapocs formájában PUSH IN csatlakozástechnikával. Funkcionális elektronika TERMOPTO

TERMOPTO. Mechanikus relék helyett potenciál-leválasztás sorkapocs formájában PUSH IN csatlakozástechnikával. Funkcionális elektronika TERMOPTO Funkcionális elektronika TERMOPTO TERMOPTO A LED-es állapotjelzés a kapcsolási állapotról ad információt. Mechanikus relék helyett potenciál-leválasztás sorkapocs formájában PUSH IN csatlakozástechnikával

Részletesebben

Bekötési diagramok. Csatlakozó típusok

Bekötési diagramok. Csatlakozó típusok Namur típus Bekötési diagramok C típus (3-4 vezetékes) Áram [ma] Az érzékelő 5 30Vdc tápfeszültséggel működtethető Kapcsolási távolság Sn [mm] B típus (2 vezetékes - D.C) A típus (2 vezetékes - A.C) Csatlakozó

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi

Részletesebben

Háromfázisú aszinkron motorok

Háromfázisú aszinkron motorok Háromfázisú aszinkron motorok 1. példa Egy háromfázisú, 20 kw teljesítményű, 6 pólusú, 400 V/50 Hz hálózatról üzemeltetett aszinkron motor fordulatszáma 950 1/min. Teljesítmény tényezője 0,88, az állórész

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FC sorozat. a SAER elektromos szivattyúkhoz

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FC sorozat. a SAER elektromos szivattyúkhoz SÜDDEUTSCHLAND COMPTEUR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Telefon: (36 1) 250 5060 Telephely: Óbudai Telefax: (36 1) 368 8412 Hajógyári Sziget E-mail: compteur@axelero.hu Postacím: 1306 http://www.compteur.hu

Részletesebben

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32 Szerelés és működtetés Alkalmazás Alkalmazás A HAV típusú motoros mozgatású Hometronic golyóscsap ivóvíz vezetékek nyitására zárására szolgál. Vezérlését a Hometronic

Részletesebben

24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a

24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a K8AB-AS Egyfázisú áramrelé Ezek az egyfázisú áramrelék a túláramok és áramesések figyelésére szolgálnak. Egyetlen relé lehetővé teszi a kézi és az automatikus nyugtázást. Az indítászárolási és a kapcsolási

Részletesebben

Alaplapos útváltó Cetop5 / NG10

Alaplapos útváltó Cetop5 / NG10 Alaplapos útváltó Cetop5 / NG10 HM03-AD5.1 ARON útváltó alaplapos beépítéshez, csatlakozó furatkép CETOP RP 121H 4.2.4.05 és/vagy UNI ISO 4401-AC-05-4-A szerint. Nagy megengedett térfogatárammal és magas

Részletesebben

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK r e GANZ KK Kft n ISO 9001 d s z e rb a en t l tá i d u CSATLAKOZÓKOMBINÁCIÓK A ház különlegesen erõs, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén át csatlakoztatható 35

Részletesebben

HARVIOT 530 SX UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat

HARVIOT 530 SX UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat HARVIOT 530 SX UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC. A készülék a következ szabványoknak felel meg: EN 50091-2

Részletesebben

PB 4 -búvárszivattyúk

PB 4 -búvárszivattyúk PB 4 -búvárszivattyúk házi vízellátásra kisebb vízművekbe öntözőrendszerekhez vízgazdálkodásba 1 x 230 V / 3 x 400 V 50 Hz Típuskód sorozat PB 3-50 M N névl.térfogatáram [m³/h] emelőmagasság névl. térfogatáramnál

Részletesebben

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési

Részletesebben

Alacsony kapcsolási zaj Energiamegtakarítási funkció 0,5-30 perc Nagy kapcsolási képesség, 80 A bekapcsolási áramlökési csúcs LED-es kijelzés

Alacsony kapcsolási zaj Energiamegtakarítási funkció 0,5-30 perc Nagy kapcsolási képesség, 80 A bekapcsolási áramlökési csúcs LED-es kijelzés W IMPULZUSKAPCSOLÓ STELLA W SCHRACK INFO Alacsony kapcsolási zaj Energiamegtakarítási funkció 0,5-30 perc Nagy kapcsolási képesség, 80 A bekapcsolási áramlökési csúcs LED-es kijelzés 142 LQ540000 W FUNKCIÓK

Részletesebben

DC üzemi feszültség Feszültségtűrés DC -20% / +30% Megengedett felhullám-tartalom 5% Max. áramfelvétel Védettség 0-20

DC üzemi feszültség Feszültségtűrés DC -20% / +30% Megengedett felhullám-tartalom 5% Max. áramfelvétel Védettség 0-20 1 00123681 Építési mód Ülékes szelep Vezérlés analóg Tanúsítványok CE Megfelelősségi nyilatkozat Környezeti hőmérséklet min./max. +5 C / +50 C Közeghőmérséklet min./max. +5 C / +50 C Közeg Sűrített levegő

Részletesebben

ÁRAMVEZETÕ SÍNES VILÁGÍTÁSI RENDSZER

ÁRAMVEZETÕ SÍNES VILÁGÍTÁSI RENDSZER ÁRAMVEZETÕ SÍNES VILÁGÍTÁSI RENDSZER 2014. szeptember V.0.8 ÁRAMVEZETÕ SÍNES VILÁGÍTÁSI RENDSZER ÁRAMVEZETÕ SÍNRENDSZER AAG STUCCHI Az AAG STUCCHI áramvezetõ sínes világítási rendszere a 3-fázisú rendszer

Részletesebben

Kezelési útmutató. Egyfázisú 230V-os 50Hz hálózatról üzemelő háromfázisú motor hajtására alkalmas. AC Automatavezérlésű Mézpörgető készülékhez

Kezelési útmutató. Egyfázisú 230V-os 50Hz hálózatról üzemelő háromfázisú motor hajtására alkalmas. AC Automatavezérlésű Mézpörgető készülékhez Kezelési útmutató Egyfázisú 230V-os 50Hz hálózatról üzemelő háromfázisú motor hajtására alkalmas AC Automatavezérlésű Mézpörgető készülékhez Kérjük, hogy olvassa el, mielőtt a készüléket üzemeltetni kezdené!

Részletesebben

M Ű S Z A K I A D A T O K

M Ű S Z A K I A D A T O K Glydea TM Motoros karnis M Ű S Z A K I A D A T O K Glydea Műszaki adatok Glydea Műszaki adatok GLYDEA TM 35 GLYDEA TM 60e Mechanikus paraméterek Névleges nyomaték Maximális nyomaték Névleges motor sebesség

Részletesebben

KAPUK AUTOMATA AUTOMATION INDUSTRY INDUSTRY INDUSTRY

KAPUK AUTOMATA AUTOMATION INDUSTRY INDUSTRY INDUSTRY AUTOMATA KAPUK AUTOMATION INDUSTRY INDUSTRY INDUSTRY HU TOLÓKAPU MOTOROK TURBO ELEKTROMECHANIKUS IRREVERZIBILIS MOTOROK TOLÓ ÉS ÚSZÓKAPUKHOZ 1600KG-TÓL 4000 KG-IG Lassító funkcióval a kapuszerkezet védelméért.

Részletesebben

88-as sorozat - Többfunkciós dugaszolható időrelék 8 A

88-as sorozat - Többfunkciós dugaszolható időrelék 8 A 88- - Többfunkciós dugaszolható időrelék 8 88- Többfunkciós időrelék vagy aszimmetrikus uẗemadók homloklapra szereléshez illetve foglalatba dugaszolható kivitelben 88.02 88.12 Többfunkciós: 7 működési

Részletesebben

Áramláskapcsoló. Folyadékokhoz, DN 20 200 cs átmér höz.

Áramláskapcsoló. Folyadékokhoz, DN 20 200 cs átmér höz. 594 59P0 Áramláskapcsoló Folyadékokhoz, DN 0 00 cs átmér höz. QE90 Kontaktus / kapcsolási teljesítmény: Névleges nyomás PN5 Kontaktus típusának kézi beállítása (NO / NC) IP 65 burkolat / II biztonsági

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1. Tartalomjegyzék Használati útmutató Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.2 HU Eredeti használati útmutató Kiadó ZIMM Maschinenelemente

Részletesebben

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai

Részletesebben

Helyesbítés a kézikönyvhöz

Helyesbítés a kézikönyvhöz Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Helyesbítés a kézikönyvhöz MOVIMOT MM..D Funkcionális biztonság A megengedett készülékkombinációk bővítése Kiadás: 2013. 11. 20258291

Részletesebben

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem AMV 5 KIVITEL AMV 5 ALKALMAZÁS, ILLESZTHETŐSÉG Az AMV 5 állítómű háromjáratú szelepeknél, VRB, VRG, VF és VL típusoknál alkalmazható, max. DN 80 méretig. A nyomatékkapcsolóval rendelkező fejlett technológia

Részletesebben

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK W QUADRON CrossLinkBreaker ÉS VolBreaker NH BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓK SZERELŐLAPRA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK QUADRON KAPCSOLÓK Biztosítós kapcsoló NH betétekhez Építési nagyság: 000, 00, 1, 2, 3, 4a Szerelőlapra

Részletesebben

TM-73726 Szervó vezérlő

TM-73726 Szervó vezérlő TM-73726 Szervó vezérlő Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai kivitelezést

Részletesebben

Digitális hangszintmérő

Digitális hangszintmérő Digitális hangszintmérő Modell DM-1358 A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. Használati útmutató Óvintézkedések

Részletesebben

Beszerelési és kezelési útmutató

Beszerelési és kezelési útmutató Beszerelési és kezelési útmutató Joystick III Állapot: V2.20141208 3032258305-02-HU Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót. A kezelési útmutatót őrizze meg. Impresszum Dokumentum Copyright

Részletesebben

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató 1 4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Az Európai Unióban forgalomba hozza: Cloer Elektrogeräte GmbH Von-Siemens-Straße12 D-59757 Arnsberg Magyarországon forgalomba hozza: BonAir BG Kft. 1174 Budapest rinci út 24.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel Kiadás: 12.2009 610.44436.77.000 Üzemeltetési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

Drive IT Low Voltage Hajtások. Használati útmutató ACS50 típus AC Frekvenciaváltó 0.18-2.2 kw

Drive IT Low Voltage Hajtások. Használati útmutató ACS50 típus AC Frekvenciaváltó 0.18-2.2 kw Drive IT Low Voltage Hajtások Használati útmutató ACS50 típus AC Frekvenciaváltó 0.18-2.2 kw Más nyelvű ACS50 használati útmutatókat és ACS50 Műszaki leírást a következő internet címen találhat: http://www.abb.com.

Részletesebben

Adatlap. 2/2-utú szervó-mûködtetésû Mágnesszelepek Típus EV 220B DN 15-50. 2000 Augusztus DKACV.PD.200.D2.47 520B0190

Adatlap. 2/2-utú szervó-mûködtetésû Mágnesszelepek Típus EV 220B DN 15-50. 2000 Augusztus DKACV.PD.200.D2.47 520B0190 Adatlap /-utú szervó-mûködtetésû Mágnesszelepek Típus EV 0B DN 5-50 000 Augusztus DKACV.PD.00.D.7 50B090 /-es szervó-mûködtetésû mágnesszelepek Feszültségmentesen zárt semleges folyadékokra és gázokra

Részletesebben

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA3. Telepítési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA3. Telepítési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA3 Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat fordítása. TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Biztonsági

Részletesebben

Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó)

Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó) Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó) Leírás A szelepmozgató automatikusan igazítja a saját szeleplöketét a szelep

Részletesebben

ETICON. Kisfeszültségű mágneskapcsolók ETICON. Moduláris mágneskapcsolók. Miniatűr mágneskapcsolók, kontaktorok,

ETICON. Kisfeszültségű mágneskapcsolók ETICON. Moduláris mágneskapcsolók. Miniatűr mágneskapcsolók, kontaktorok, Moduláris mágneskapcsolók 56 Miniatűr mágneskapcsolók, kontaktorok, kondenzátorkapcsoló és segédkontaktorok, hőkioldó relék Műszaki adatok 58 271 Kisfeszültségű mágneskapcsolók Az erő felügyeletet igényel

Részletesebben

BAT 251. Üzemeltetési utasítás. HU Akkumulátoros indító készülék 12 Volt-os járm villamossági rendszerekhez

BAT 251. Üzemeltetési utasítás. HU Akkumulátoros indító készülék 12 Volt-os járm villamossági rendszerekhez BAT 251 Üzemeltetési utasítás HU Akkumulátoros indító készülék 12 Volt-os járm villamossági rendszerekhez 3 BAT 251 0 Tartalom Magyar........................ 4 4 HU BAT 251 A Tartalomjegyzék 1. Tanácsok

Részletesebben

KÉTFŐTARTÓS FUTÓDARUK

KÉTFŐTARTÓS FUTÓDARUK KÉPVISELET EMELŐ BERENDEZÉSEK KÉTFŐTARTÓS FUTÓDARUK Elmas kétfõtartós futódaru Demag rendszer Elektromos emelõmûvel és Demag vonszolókábeles áramellátással felszerelve Teherbírás 3,2 t Fesztáv 28,8 m Emelési

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

ML4195E/8195E. 16Nm-es rugóvisszatérítésű zsalumozgatók On / Off - szabályozásokhoz JELLEMZŐK MŰSZAKI ADATOK ÁLTALÁNOS

ML4195E/8195E. 16Nm-es rugóvisszatérítésű zsalumozgatók On / Off - szabályozásokhoz JELLEMZŐK MŰSZAKI ADATOK ÁLTALÁNOS 70 90 80 70 30 50 60 15 2 3 4 5 2 25 5 30 ML4195E/8195E 16Nm-es rugóvisszatérítésű zsalumozgatók On / Off - szabályozásokhoz 3325. KTLÓGUSLP PRODUCT TERMÉKLEÍRÁS DT 90 JELLEMZŐK Kétirányú, hibabiztos rugóvisszatérítés

Részletesebben

8.1 Az UPS bekapcsolása... 18 A bekapcsolás sorrendje... 18 Akkumulátorról indítás... 18

8.1 Az UPS bekapcsolása... 18 A bekapcsolás sorrendje... 18 Akkumulátorról indítás... 18 7.5 kva - 15 kva szünetmentes tápegység (UPS) Felhasználói és telepítési útmutató Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer leírása... 3 2.1 Általános leírás... 3 2.2 A rendszer felépítése... 5 Az UPS rendszer

Részletesebben

A G3ZA és az általános teljesítményszabályozók összehasonlítása. Jellemző Általános teljesítményszabályozók G3ZA Csatlakozók. Programozható szabályozó

A G3ZA és az általános teljesítményszabályozók összehasonlítása. Jellemző Általános teljesítményszabályozók G3ZA Csatlakozók. Programozható szabályozó READY (Készenlét) SD/RD OCC ERROR (Hiba) SW1 SW2 Többcsatornás teljesítményszabályozó G3ZA Optimális, nagypontosságú ciklusszabályozás alacsony zajszint mellett Az általános teljesítményszabályozóknál

Részletesebben

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK. SL1.50 and SLV.65. 0.9-1.5 kw. Telepítési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK. SL1.50 and SLV.65. 0.9-1.5 kw. Telepítési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK SL1.50 and SLV.65 0.9-1.5 kw Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat fordítása TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV

PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV * Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(5)-285(5) MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) * A tanúsítás a cég minőségirányítási rendszerére

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47.

Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47. Kiadás: 12.2009 610.44440.77.000 Kezelési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47. L-Serie L-Series Flüssigkeitsring

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11

AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11 AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11 DIGITÁLIS PASSZÍV INFRAÉRZÉKELŐ BEÉPÍTETT VILÁGÍTÁSSAL 1. Tulajdonságok Duál-elemes pyroszenzor. Teljesen digitális mozgásérzékelési algoritmus. Kettős jelelemzés, érték és

Részletesebben

Installációs kontaktorok - VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463

Installációs kontaktorok - VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463 Installációs kontaktorok VS0, VS0, VS0, VS, VS0, VS áramkörök kapcsolására, különösen rezisztív típusú terhelésekhez és háromfázisú aszinkron motorokhoz VS0 érintkezőinek száma: VS0 érintkezőinek száma:

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

inet Box Beszerelési utasítás

inet Box Beszerelési utasítás Beszerelési utasítás 2. oldal Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... 2 Beszerelési utasítás Biztonsági utasítások... 2 Rendeltetés... 2 Szállítási terjedelem... 2 Méretek... 3 Csatlakozások / kezelőelemek...

Részletesebben

Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Merülőmotoros szivattyú Amacan P 50 Hz Amacan P 700-470 Amacan P 800/900-540 Amacan P 1000-700 Amacan P 1200-870 Amacan P 1500/1600-1060 Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01230518 Impresszum

Részletesebben

Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274

Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274 Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274 1. ábra Típus 3274 Beépítési- és kezelési utasítás EB 8340 HU Kiadás 2001. június Tartalomjegyzék Tartalom Oldal Biztonsági el írások 3 M szaki adatok 4 1. Felépítés

Részletesebben

SANTON. Tűzvédelmi kapcsoló Napelemes rendszerekhez. Használati útmutató

SANTON. Tűzvédelmi kapcsoló Napelemes rendszerekhez. Használati útmutató SANTON Tűzvédelmi kapcsoló Napelemes rendszerekhez Használati útmutató Típusválaszték DFS-1/DFS-14 - Motoros DC megszakító tokozásban - Telepítési útmutató DFS-1-W/DFS-14-W - Motoros DC megszakító tokozásban

Részletesebben

7F sorozat Kapcsolószekrények szellőztetése

7F sorozat Kapcsolószekrények szellőztetése Ventilátorok beépített szűrővel Alacsony zajszint Légáram (14 370) (külön rendelendő kilépő szűrővel) Légáram (24 500) (szabadbefúvásos, bemeneti szűrővel) Névleges teljesítmény: (4...70) W Névleges üzemi

Részletesebben

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató flexotherm VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH erghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben