BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN KOMBI SÜTŐ Műszaki útmutató a berendezést forgalmazza:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN KOMBI SÜTŐ Műszaki útmutató a berendezést forgalmazza: www.nagykonyhaigepek."

Átírás

1 BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN KOMBI SÜTŐ Műszaki útmutató a berendezést forgalmazza: 1

2 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1 A sütő beszerelését, üzembe helyezését és karbantartását csak a Perama Kft. által meghatalmazott szerviz képviselője végezheti. 1.2 Olvassa el figyelmesen az ezen útmutatóban található utasításokat; fontos információkat tartalmaznak a biztonságos üzembe helyezés, működtetés és karbantartás vonatkozásában. Őrizze meg az útmutatót biztonságos helyen, a jövőbeni tájékozódás céljából! 1.3 A készüléket kizárólag csak arra a célra lehet használni, amelyre tervezték, azaz ételek sütésére, bármilyen egyéb típusú felhasználás helytelen és ezért veszélyes. 1.4 A csomagolás eltávolítását követően ellenőrizze, hogy a készülék nem szenvedett-e bármilyen sérülést. Amennyiben ez kétséges, ne folytassa a készülék üzembe helyezését, és lépjen azonnal kapcsolatba a Perama Kft. ügyfélszolgálatával vagy az Ön kereskedőjével. 1.5 A csomagolóanyagok veszélyt jelenthetnek, és ezért nem szabad őket olyan helyen hagyni, ahol gyermekek játszhatnak velük. 1.6 A csomagolóanyagok eltávolítását a helyi szabályozással összhangban kell végezni. Ez általában azt jelenti, hogy a különböző anyagokat típusuk szerint válogatják és települési hulladékként gyűjtik őket. 1.7 Mielőtt a készüléket elhelyezné és csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy a közszolgáltatások (elektromos feszültség és vízellátás) megfelelnek -e az adattáblán jelzetteknek. Az adattábla a jobb oldalon, a készülék alján található. 1.8 A bemeneti nyílások helyei egyértelműen jelöltek. További részletekért ld. az ezen útmutatóhoz csatolt beszerelési rajzot. 1.9 Meghibásodás vagy hibás működés esetén azonnal kapcsolja ki a sütőt! 1.10 Üzembe helyezés és/ vagy karbantartási munka végzése során ajánlatos kesztyűt viselni, kezeinek védelme érdekében. 2

3 2 SPECIÁLIS KÖVETELMÉNYEK A BESZERELÉSI HELYSZÍNRE VONATKOZÓAN 2.1 A készüléket ajánlott egy elszívóberendezés alatt elhelyezni, hogy a sütés során kelekező gőzt folyamatosan és gyorsan el lehessen távolítani. 2.2 A hatályos CEI (Olasz Elektrotechnikai Bizottság) szabályozás előírja, hogy a sütő és az elektromos áram forrása közé többpólusú kapcsolót kell elhelyezni; a kapcsolónak mindegyik pólusán legalább 3 mm érintkezőtávolság kell, hogy legyen. 2.3 A sütő hidegvíz-ellátást igényel, amelyet egy megfelelő áramlási sebességgel és nyomással rendelkező lágyítóval (ld. a műszaki adatokat és feliratot a vízcsatlakozón) kell illeszteni. A készülékhez a vízellátó csőnél zárószelepet kell szerelni. 2.4 Az elektromos leválasztókapcsolót és a víz zárószelepet a készülékhez közel kell elhelyezni, a felhasználó számára könnyen elérhető helyen. 3 ELHELYEZÉS 3.1 A készülék elhelyezéséhez ajánlott a gyártó által kínált állványt használni; amennyiben mégis másképpen döntene, úgy szükséges a készülék súlyának figyelembe vétele. 3.2 Mielőtt behelyezné a sütőt a kiválasztott pozícióba, csatlakoztassa a víz bemeneti csövet, (ld. a víz és csatorna csatlakozásokat leíró fejezetek). 3.3 A más készülékektől vagy a szomszédos falaktól szükséges távolságot, amelyet azért kell megtartani, hogy a szervízelési műveletek céljából történő hozzáférést lehetővé tegyék, a sütő csatlakoztatására vonatkozó beszerelési rajzon találja. Abban az esetben, ha a sütőt közvetlenül egy gyúlékony fal mellett helyezi el, megfelelő hőszigetelés biztosítása szükséges. A hatályos tűzvédelmi szabályozást részletekbe menően vizsgálni kell, és annak betartása szükséges. A sütő külső burkolatán található nyílásokat és réseket nem szabad elzárni, mivel ezek teszik lehetővé, hogy a hő eltávozzon az elektromos alkatrészeket magában foglaló rekeszből. Tartsa be szigorúan a beszerelési rajzokat! 3.4 Miután a készüléket beszereltük, az elektromos áramforrás vezetékét óvni kell, és soha nem szabad feszíteni vagy rángatni. 3.5 A készüléknek vízszintesen kell állnia: a tartó felület bármilyen szinkülönbségét illetve lejtését meg kell szüntetni. A szintbeli különbségek, illetve a lejtés hátrányosan befolyásolják a sütő működését. 3.6 Távolítson el minden csomagolóanyagot, és húzza le a műanyag védőréteget a sütő valamennyi külső és belső felületéről! 4 ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK ÉS EKVIPOTENCIÁLIS KÖTÉS 4.1 Mivel ez a sütő egy X típusú készülék (átviteli kábel és dugasz nélküli sütő), a kábelt és más, az elektromos áramforrással való csatlakoztatáshoz szükséges eszközöket a beszerelést végző személynek kell biztosítani. A vezeték az 1 "Általános adatok" táblázatban jelzett 3

4 követelményeknek kell, hogy megfeleljen. Mint ahogyan korábban említettük, a sütőt az áramforráshoz többpólusú fő leválasztókapcsolóval kapcsoljuk, úgy, hogy mindegyik póluson a nyitott érintkezők között legalább 3mm távolságnyi rést biztosítunk. 4.2 Hogy hozzáférést biztosítsunk az AC vezetékeket csatlakoztató kapcsolótáblához, a burkolat hátsó lapját el kell távolítatni a rögzítő csavarok lecsavarásával (minden modellnél). 4.3 A kábelt a hátlapról a toldókötésen keresztül kell bevezetni. A különálló vezetékeket ezután a kapcsolótábla megfelelő csatlakozóihoz rögzítjük. A földelővezeték hosszabb kell, hogy legyen, mint más vezetékek, így amennyiben a kábelt megrántják vagy a toldókötés megszakad, elsőként az áram alatti vezetékek fognak szétkapcsolódni. Ellenőrizze a leválasztókapcsoló hatékonyságát! 4.4 A sütőt a konyha más felszereléseivel ekvipotenciálisan kell bekötni. Ezt a csatlakozást úgy hozzuk létre, hogy egy 10 mm 2 -es nominális keresztmetszetű vezetőt a sütő hátulján a megfelelő csatlakozáshoz kötünk be, amely nemzetközileg bevett jelzéssel jelölt. A helyiségben lévő valamennyi készüléket így kötjük be, és az épület földelőrendszerére kapcsoljuk. 4.5 Ezen készülék elektromos biztonságát csak abban az esetben tudjuk garantálni, amennyiben helyesen kerül bekötésre egy hatékony földelőrendszerbe, a hatályos szabványokkal összhangban. 4.6 Mivel a sorozat valamennyi sütőjét váltakozó szellőzőmotorral szereljük fel (óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányban járó), nincs szükség arra, hogy a szellőző bármilyen meghatározott irányba mozogjon. A készülék üzembe helyezésekor egyszerűen ellenőrizze, hogy a szellőző egyensúlyban van és szabadon forog. 5 VÍZ- ÉS CSATORNA-CSATLAKOZÁSOK 5.1 VÍZNYOMÁS A víz nyomása a hálózatban 150 és 500 kpa között kell, hogy legyen, ahogyan azt már a "Műszaki Adatok" fejezet alatt jeleztük. Amennyiben az ellátó nyomás nagyobb ennél, úgy a sütő és a fővezeték közé nyomáscsökkentő szelepet kell beszerelni. 5.2 VÍZCSATLAKOZÁS A PÁROLOGTATÓHOZ (5 + 5 x GN 1/1 kizárólag) A párologtatóhoz csatlakozó vízforrásnak vagy hidegnek és lágyítottnak kell lennie, vagy forrónak (max. 50 C), ahogyan a lentiekben leírjuk. A víz csatlakozás R 3/4. A csövet a vízellátáshoz való csatlakozásra a beszerelést végző személynek kell biztosítani. A zárószelepet a sütő és az vízellátás közötti csőre kell beszerelni. 5.3 A VÍZRE VONATKOZÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A víz jellemzőinek a lentebb meghatározott határokon belül kell lenniük, annak érdekében, hogy megelőzzük mind a túlságosan lágyított vagy túl agresszív ellátó víz miatt kialakuló korróziót, amely különösen káros a készülékre nézve; mind pedig a vízkőképződést a sütőben és a vízvezetékrendszerben abban az esetben, ha az ellátó víz túl kemény. 4

5 Keménység: 3 és 6 fh között PH: nagyobb, mint 7.5 Kloridok: kisebb, mint 30 ppm Ezek az értékek fontosak annak biztosítására, hogy a készülék által használt vizet megfelelően kezelik! 6 FIGYELMEZTETÉSEK 6.1 Áramkimaradás Amennyiben működés közben áramkimaradás történik, a folyamatban lévő ciklus megáll; az áram visszatértekor a sütő automatikusan visszakapcsol. 6.2 Az ajtó kinyitása sütés vagy előmelegítés közben. Amennyiben a sütő ajtaját működés közben kinyitják, a sütő leáll; a munkafolyamat újraindul, amikor az ajtót becsukják. 6.3 Átemeneti leállítás a sütés közben Fordítsa a B gombot a 0-ra (nulla). 6.4 Tartós leállítás Az aktuális folyamat teljes leállításához és/ vagy a sütési mód megváltoztatásához fordítsa el a B gombot 0-ra (nulla). 7 INFORMÁCIÓ A GN EDÉNYEKRŐL ÉS A MŰKÖDÉSI MÓDOKRÓL 7.1 A legelőnyösebb eredmények érdekében ajánlott mindegyik GN 2/3 elemet legfeljebb 2.5 kg étellel; minden GN 1/1 elemet legfeljebb 4 kg étellel megtölteni. 8 KARBANTARTÁS: TISZTÍTÁS 8.1 Mielőtt bármilyen tisztítást végezne, kapcsolja le a készüléket az elektromos vezetékekről. 8.2 Az alapos tisztítás előfeltétele a tökéletes sütésnek. A tisztítást minden nap el kell végezni; ennél a szériatípusnál mindössze néhány perc alatt elvégezhető az alapos tisztítás. Az a sütő, amit minden nap tisztítunk, megbízhatóan működik: - Az ételek íze és illata változatlan marad. - A működés homogénebb és annak során nem képződik pára. - Az eneregiafogyasztás alacsonyabb. - A költséges és bonyolult karbantartási munka elkerülhető. 8.3 Figyelmeztetés: Mielőtt először elkezdene használni egy új sütőt, alaposan ki 5

6 kell tisztítani a sütőteret az oxidáció vagy a szerves maradványok által okozott káros kémiai folyamatok elkerülése érdekében. A készülék rozsdamentes acél felületeit mindig alaposan tisztán kell tartani. Nem szabad savakat vagy savas hatású anyagokat, acélforgács- vagy drótkefét használni sem a sütőtér, sem pedig a sütő külső felületének tisztítása során (forró vízzel és megfelelő tisztítószerrel kell végezni). 8.4 KERÜLJÖN MINDEN OLYAN TEVÉKENYSÉGET, AMELYNEK SORÁN FŐZŐSÓ KERÜLHET A SÜTŐ ACÉLFELÜLETEiRE; AMENNYIBEN VÉLETLENÜL SÓ ÖMLENE RÁ, AZONNAL ÉS ALAPOSAN ÖBLÍTSE LE. 8.5 Soha ne mossa a sütőt nagynyomású vízsugárral! 6

7 9 Kezelőpanel Manuális Gőzcsap (1) Ez a funkció csak légkeveréses üzemmódban működik. A felesleges gőzt lehet eltávolítani a csap elfordításával Be-Kikapcsolás (2) Bekapcsolódik a kezelő panel, elindul az ellenörző program. Lámpa világít: a készülék készen áll a használatra. Lámpa nem világít: készülék ki van kapcsolva Gyors lehűtés (3) A sütő gyors lehűtése 50 o C-ig. Nyissa ki az ajtót és elindul a ventillátor. Forrólevegős sütés (4) Forró levegős sütés mód. Gőzpárolás (5) Párolás sütés mód. Forró levegő + gőz (6) Kombi sütés mód. Sütési hőmérsélet beállítása (7) Sütési idő beállítása (8) Manuális párásítás (9) 10 Használat Kapcsolja be a gépet a (2) gombbal. Válassza ki a használati módot (4-5-6) Állítsa be a hőmérsékletet a (7) gombbal Állítsa be az időt a (8) gombbal Az idő leteltével a gép leáll és hangjelzéssel jelzi a ciklus végét. 7

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: (mikrohullám) Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

IDRO 30 - IDRO 30 CS. HU Beszerelési, használati és karbantartási útmutató

IDRO 30 - IDRO 30 CS. HU Beszerelési, használati és karbantartási útmutató IDRO 30 - IDRO 30 CS HU Beszerelési, használati és karbantartási útmutató 1 Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy az IDRO 30 kandallót választotta. Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1124ZA(C/U) WF1124ZB(C/U) WF1124XA(C/U) WF1124XB(C/U) Mosógép használati útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket

Részletesebben

FG70, FG90 FG70E, FG90E. HU Elektromos szaunakályha beépítési és használati útmutató

FG70, FG90 FG70E, FG90E. HU Elektromos szaunakályha beépítési és használati útmutató FG70, FG90 FG70E, FG90E HU Elektromos szaunakályha beépítési és használati útmutató Az alábbi beépítési és használati útmutató a szauna tulajdonosa vagy az azért felelős személy, illetve a kályha elektromos

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. A jótállási jegy a kezelési utasításban található!

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. A jótállási jegy a kezelési utasításban található! KEZELÉSI UTASÍTÁS Típus: Magic De Luxe Redes., Superautomatica SUP 012x A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP Gratulálunk! Gratulálunk

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX mosogatógép H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119

Részletesebben

VFF-10 FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15.

VFF-10 FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. VFF-10 H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL Automatická prácka Automata mosógép Návod na pouzitie Használati Útmutató PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Kedves Ügyfelünk! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati

Részletesebben

SD 20, 30, 40, 50 KLO

SD 20, 30, 40, 50 KLO ÖNTÖTTVAS TAGOS KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556 Fax: 283-0554 E-mail: sduval@saunierduval.hu

Részletesebben

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3.

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. Mosógép EV5800 Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. 1. Fontos biztonsági tudnivalók Ez a fejezet tartalmazza azokat a biztonsági tudnivalókat, amelyek segítenek a

Részletesebben

Olvassa el ezt először

Olvassa el ezt először Olvassa el ezt először Biztonsági tudnivalók A készülékkel kapcsolatos tudnivalók A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa könnyen hozzáférhető helyen. A készülék

Részletesebben

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK minived DE, HR, HU, RU, SI, SK Üzemeltetők számára Kezelési útmutató minived Elektromos üzemű átfolyó vízmelegítő nyitott és zárt rendszerekhez, nyomásálló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

MIG inverter típus KEZELÉSI UTASÍTÁS. INVERTERES MIG ív hegesztőgép. Forgalmazza:

MIG inverter típus KEZELÉSI UTASÍTÁS. INVERTERES MIG ív hegesztőgép. Forgalmazza: TARTALOM KEZELÉSI UTASÍTÁS ISO 9001:2000 INVERTERES MIG ív hegesztőgép MIG inverter típus Forgalmazza: Centrotool Kft 1102 Budapest Halom utca 1. Tel: +36 1 260 4408 Fax: +36 1 260 4840 FONTOS: Ovassa

Részletesebben

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany Kezelési Utasítás 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Az új HATZ-Dízelmotor Önnek dolgozik Ez a motor kizárólag azon gépek gyártója által meghatározott és kipróbált

Részletesebben

Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés AQUA ES-130. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A

Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés AQUA ES-130. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A HU Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A Tartalom 1 Bevezetés...............................................................................3

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ GÁZVÍZMELEGÍTŐK Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Opalia C 11 E Opalia C 14 E 2 Használati utasítás Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...4 2 A dokumentumok megőrzése...4

Részletesebben

4-289-035-11(2) (HU) Aktív mélysugárzórendszer SA-NA9ES. Kezelési útmutató. 2012 Sony Corporation

4-289-035-11(2) (HU) Aktív mélysugárzórendszer SA-NA9ES. Kezelési útmutató. 2012 Sony Corporation 4-289-035-11(2) (HU) Aktív mélysugárzórendszer SA-NA9ES Kezelési útmutató 2012 Sony Corporation Magyar FIGYELMEZTETÉS A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék,

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 4000 O WR11/14-2 B... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS Típusok: Vienna és Vienna de Luxe Superautomatica SUP 018x, Hasznos tanácsok és tudnivalók a 26.oldaltól! A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN

Részletesebben

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Feltöltés olallal vagy zsírral

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Feltöltés olallal vagy zsírral HU A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Csak így lehet a legjobb eredményt elérni és a gép biztonságos üzemelését biztosítani. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (lásd

Részletesebben

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Ha ezt nem teszi meg, a mosógép bekapcsolás után komolyan megrongálódhat.

Ha ezt nem teszi meg, a mosógép bekapcsolás után komolyan megrongálódhat. H A MOSÓGÉP ELSÕ HASZNÁLATA ELÕTT 1. A szállításhoz szükséges rögzítõk leszerelése A mosógép gépcsoportja szállítás alatt a palásttal együtt rögzítve van. Az elsõ bekapcsolás elõtt a mosógépet teljesen

Részletesebben

CK-20W Nokia multimédia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató

CK-20W Nokia multimédia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató CK-20W Nokia multimédia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató 9245865 1. kiadás, HU MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HF-20 jelzésû termék megfelel az 1999/5/EK

Részletesebben