KÖZÖS ÜNNEP. Tartalomjegyzék:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÖS ÜNNEP. Tartalomjegyzék:"

Átírás

1 Tartalomjegyzék: Beszámoló a testületi ülésről... 2 Közös ünnep... 3 A vietnami nagykövet látogatása... 3 HURO szeminárium... 4 Ifjúsági szálláshely kialakítása a Karasz János Sporttelepen... 4 Autómentes Nap szeptember Emlékezés Wallaszky Pálra születésének 270. évfordulóján... 5 Beszélgetés egy előadás kapcsán... 6 Határtalanul!... 6 Hulladékpapír és PET palackgyűjtés a Jankóban... 7 Diákdélután... 7 Beszélgetés Gyuri bácsival... 7 Idősek Napja... 8 Ötven évvel ezelőtt voltak ballagó 8.-osok... 8 Találkozzunk a könyvtárban!... 9 Más nap mint a többi... 9 Rendőrségi hírek...10 Emlékezünk...11 Zenei Világnap...11 Komlósška Mozaika...12 Szauna szeánsz...14 Anyakönyvi események...15 Riport egy képviselővel...16 Eredmények...16 Érmek Egerből...16 KÖZÖS ÜNNEP Az aradi vértanúk napját és HORVÁTH SÁMUEL evangélikus lelkész születésének 200. évfordulóját ünnepeltük.

2 október Beszámoló a testületi ülésről Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 12-én tartotta a soros ülését. A napirendi pontok előtt elsőként a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót, majd a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót fogadtuk el. - Az első napirendi pontban Tótkomlós Város Önkormányzatának évi költségvetési rendeletének módosítása hangzott el. - A második napirendi pontban Tótkomlós Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadta el a Képviselőtestület egyhangúan. - A harmadik napirendi pontban a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Orosházi Kirendeltségének beszámolóját hallhattuk, Tótkomlós valamint Orosháza és Térsége Munkaügyi helyzetéről, amit a Képviselő-testület tudomásul vett és elfogadott. Pozitívumként hangzott el, hogy a évi adatokhoz viszonyítva mintegy 80 fővel csökkent a regisztrált munkanélküliek száma Tótkomlóson. - A fentieket követően a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium, a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda majd a J.G.Tajovsky Általános Művelődési Központ beszámolója került elfogadásra. - A hetedik napirendi pont a J.G. Tajovsky Általános Művelődési Központ Könyvtár intézményegységének költözése volt. A képviselő-testület a Kossuth utca 10. szám alá, a Gépállomási Iskola épületében határozta meg a könyvtár ideiglenes működésének helyét költségtakarékosság miatt, tekintettel arra, hogy a jövőre felálló kormányablakok helye valószínűleg a Polgármesteri Hivatal kistanácskozó termében lesz, így oda már nem tudták költöztetni az intézményegységet. A költözés október között történik majd. A könyvtár végleges, költséghatékonyabb elhelyezése érdekében a képviselő-testület határidő megjelölésével megbízta dr. Kancsó Jánost, hogy dolgozzon ki egy tervezetet a volt mozi épületébe való működtetés lehetőségéről és annak költségvonzatáról. - A nyolcadik napirendi pontban a évi költségvetési rendelet módosítását fogadták el. - A kilencedik napirendi pontban az Adósságkezelési szolgáltatás nyújtásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását fogadták el. Dr. Garay Rita polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a saját forrás elkülönítésről a képviselőtestület a évi költségvetés megalkotásakor döntött és 1 millió Ft.- összeget tervezett be erre a célra. Városunkban a családsegítői feladatokat ellátó családgondozók közül időközben Karaszné Belán Márta családgondozó megszerezte az adósságkezelési tanácsadói tevékenységhez szükséges képesítést, így a szolgáltatás megindításának nincs a akadálya. - A következő napirendi pontban a Rendelkezési Alapból történő támogatásokat vitatták meg. A következő szervezetek és rendezvények támogatásáról döntöttek: a Tótkomlósi Hagyományőrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület részére Ft, Az Iskoláért a jövő polgáráért alapítvány részére Ft, és az augusztus 20-ai rendezvényre Ft. - A tizenegyedik napirendi pontban a képviselő-testület a évi kistérségi Startmunka mintaprogram pályázatának benyújtásáról döntött. A fentieket követően a Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése elnevezésű pályázattal kapcsolatban a PR és tájékoztatási feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési dokumentáció kiküldéséről döntöttek három társaság részére, majd ugyanezen pályázat kapcsán a FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok közbeszerzéséről határoztak, akként, hogy az eljárást a már meghatározott becsült érték figyelembevételével kívánják lefolytatni. - A tizennegyedik napirendi pontban Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a korábban megpályáztatott 0144/48 hrsz.-ú, 894,24 Ak értékű, 25,105 ha területű, szántó, legelő besorolású, öszszesen 89424/96905-öd tulajdoni hányad ingatlan értékeséről döntött a nyertes ajánlattevő Dr. Pertich Attila részére. - A tizenötödik napirendi pontban a képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát kiegészítésekkel módosította. - A tizenhatodik napirendi pontban a Belvízrendezés és élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem című projekt kapcsán döntött a testület a 15%-os mértékű önerő, azaz ,.-Ft összeg kifizetéséről az alábbiak szerint: évben ,.-Ft összeg kerül kifizetésre, majd a fennmaradó ,.-ft évben. Ezt követően ugyanezen pályázat kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentációját fogadta el a képviselőtestület. - A tizennyolcadik napirendi pontban határoztak a Gyalogtúra útvonalak hálózata a Marosháton c. pályázat +5%-os ÁFA különbözetének kiegyenlítéséhez ,.- Ft pótelőirányzat biztosításáról. - A tizenkilencedik napirendi pontban a képviselő-testület elvi hozzájárulását adta a PannEnrgy Geotermikus Erőművek Zrt. részére geotermikus erőmű létesítéséhez kutató fúrások elvégzésére. - A fentieket követően a Karasz János Sporttelepen épülő új ifjúsági szálláshely kivitelezéséhez választották ki a műszaki ellenőrzést végző céget, amely a legkedvezőbb ajánlatot adó KERHOME Tervező, Kivitelező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft lett. - A huszonegyedik napirendi pontban az Önkormányzat intézményeiben az energetikai hatékony rendszerek telepítésére kiírt ajánlatkérési eljárást a bíráló bizottság javaslatát figyelembe véve eredménytelennek minősítette a testület. - Az utolsó napirendi pontban határoztak a Békés Megyei Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásának Konzorciuma részére fizetendő működési hozzájárulás Tótkomlósra eső részének, azaz ,.-Ft-nak november 30-ig történő megfizetéséről. Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy Tótkomlós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala okmányirodájának ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint alakul: szeptember 17-től hétfőn: 8,00-12,00 13,00-17,30 óráig kedden: nincs ügyfélfogadás szerdán: 8,00-12,00 13,00-16,00 óráig csütörtökön: nincs ügyfélfogadás pénteken: az ügyfélfogadás átmenetileg szünetel. Kérem ügyfeleink megértését! Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina sk. jegyző

3 2012. október 3 Közös ünnep Az Aradi vértanúk napja és Horváth Sámuel evangélikus lelkész születésének 200. évfordulójának tiszteletére Tótkomlós Város Önkormányzata és a Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség közös megemlékezést tartott október 6-án. A megemlékezés ünnepi istentisztelettel kezdődött és egy történelmi drámajátékkal folytatódott a Természet Háza nagytermében. A drámajátékban a tótkomlósi evangélikus ifjúság tagjai, a Jankó János Általános Iskola és Óvoda tanulói, a Szlovák Iskola diákjai és a Komlós Néptánccsoport táncosai vettek részt. A drámajáték során az 1848-as tótkomlósi eseményeket élethűen elevenítették fel a fiatalok, Nyiregyházki György mély átéléssel személyesítette meg Horváth Sámuel alakját. Az előadást vetítéssel, zenével, táncbetéttel, énekkarral és hang- és fényeffektusokkal tették igazán szemléletessé, magával ragadóvá. Ezután a Lopusni András kiállítóteremben a Szeretem hazámat kiállítás megnyitójával folytatódott az ünnepség, mely dr. Csontos Pál, a Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség, valamint Horváth Zoltán és Szincsok György magángyűjtők segítségének köszönhetően valósult meg. A kiállítást Tuska Pálné az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke nyitotta meg. Beszédében méltatta dr. Csontos Pál helytörténész munkásságát és a kiállítás létrejöttében való szerepét. Az ünnepi megemlékezés koszorúzással folytatódott az Új temetőben, Horváth Sámuel síremlékénél, ahol dr. Schmidt Mária, a Terror Háza főigazgatója mondott beszédet és koszorút helyezett el Takács Ferenc alpolgármester a Békés Megyei Önkormányzat közgyűlésének tagjával és Tuska Pálné az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökével a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség nevében. A síremléknél megemlékezés virágaival rótták le kegyeletüket az önkormányzatok, történelmi egyházak, egyesületek és civil szervezetek. Koszorút helyezett el a Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Komlósi Szlovákok Szervezete, a Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség, a tótkomlósi Római Katolikus Egyház, a Jankó János Ált. Isk. és Gimnázium, a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda, a J. G. Tajovsky Általános Művelődési Központ és a Rákóczi Szövetség. M. Ágnes Anna A vietnami nagykövet látogatása szeptember 18-án a Dél- Alföldi Helyi Termék Gazdaságfejlesztő Klaszter Kft. elnökének, Takács Ferenc meghívására városunkba látogatott a Vietnami Szocialista Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete Ngo Duy Ngo és delegációja. A Polgármesteri Hivatalban dr. Garay Rita polgármesterrel tárgyalást folytattak, a nagykövet érdeklődött a gazdasági kapcsolatok felöl és a magyar technológiákról, ezt követően pedig ellátogattak a Tájházunkba, ahol a tótkomlósi hagyományokkal és népszokásokkal ismerkedett a delegáció. Tótkomlós Város Önkormányzata KEGYELETI MEGEMLÉKEZÉST tart az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére az 56. évforduló alkalmából. Az ünnepség időpontja: október 22. (hétfő) óra. Helyszíne: Természet Háza - Ünnepi beszédet mond: Dr. Dancsó József országgyűlési képviselő, Orosháza Város Polgármestere - Megemlékezés a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda diákjainak közreműködésével - Koszorúzás a Szabadság téri kopjafánál, majd a J.G.Tajovský ÁMK Alapfokú Művészetoktatási Intézmény falán elhelyezett dr. Adamkovics Ágost emléktáblánál. Az ünnepségre tisztelettel hív és vár minden kedves érdeklődőt Tótkomlós Város Önkormányzata! dr. Garay Rita sk. polgármester

4 október Huro szeminárium hungary-romania-cbc.eu A HURO projekt keretein belül közös magyar-román szemináriumot tartottak szeptember 19-én a Természet Házában. A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program a korábbi INTERREG III. A. (Magyarország) és Phare CBC (Románia) 2004 programok folytatásaként a programozási időszakban kerül megvalósításra közös intézményrendszer és közös pénzügyi keretek alkalmazásával, a két ország szomszédos határvonalán. A program két fontos célkitűzést fogalmaz meg a résztvevők számára. Az egyik az együttműködési terület közös, fenntartható fejlesztéséhez szükséges kulcsfeltételek javítása valamint a társadalmi és gazdasági kohézió erősítése a határmenti térségben. Ennek keretein belül a Természet Háza adott otthont a két ország képviselői számára rendezett szemináriumnak. A szemináriumot a HURO/1001./022/ azonosító számú Európai szintű kommunikáció és tájékoztatás Nagylak és Tótkomlós határmenti területén elnevezésű pályázat keretén belül tartották meg. A szemináriumot szeptember 19-én délelőtt 10 órától rendezték, melynek témája a Honlap a kommunikáció módja és a fejlődés stratégiai eszköze a határon átnyúló kaphuro-cbc.eu csolatokban. Az előadást magyar nyelven a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium informatika szakos pedagógusa Klementné Zelman Ildikó tartotta, a román tolmácsolásért pedig Álda Ildikó volt felelős. Az előadó kiemelte, hogy a projekt lehetőséget biztosít mindkét település vezetősége számára, hogy a határon átnyúló együttműködésüket megerősíthessék, illetve arra, hogy Tótkomlós, valamint Nagylak lakossága megismerhesse egymást. Az előadás során szó volt a kommunikáció fontosságáról és fejlődéséről, illetve az internetről és annak szerepéről. Majd ezt követően az előadó részletesen bemutatta a közösen létrehozott és üzemeltetett www. nt-tv.eu honlapot és annak tartalmát. Az előadás során szó volt a honlap, valamint a web tv feltöltési lehetőségeiről, valamint arról, hogy a városok eseményei és információi folyamatosan nyomon követhetőek így biztosítják az együttműködést. A honlap bemutatása után az előadó kitért arra is, hogy milyen további lehetőségeket biztosít a látogatók számára ez a közös felület. A honlap lényege, hogy mindkét település híreit, eseményeit megtalálhatjuk román, magyar és szlovák nyelven egyaránt, mely nagy segítséget nyújt a nyelvi akadályok leküzdésében. Megismerkedhetünk a települések életének eseményeivel, hétköznapjaival és ünnepeivel, valamint betekintését nyerhetünk sport vagy akár a kulturális életükbe is. A honlap lehetőséget biztosít arra is, hogy közös projekteket valósíthassanak meg, iskolai csoportoknak közös versenyeket szervezhessenek, valamint, hogy gazdasági szervezetek közös tevékenységbe foghassanak. A pályázat sikerét és eredményességét így érheti el a két település a mottó jegyében: Két ország, egy cél közös siker! Bakai Réka Ifjúsági szálláshely kialakítása a Karasz János Sporttelepen Tótkomlós Város Önkormányzata a 137/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján, a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás jogcímen adott be pályázatot 2009-ben, melynek keretén belül nettó Ft elnyert támogatásban részesült. A megnyert összegből 32 férőhelyes ifjúsági szálláshely kerül kialakításra a Karasz János Sporttelepen. A kivitelezési munkálatokat közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Komlós Településszolgáltató Kft. nyerte meg szeptember 17-én sor került a munkaterület átadására, átvételére és megkezdődtek az előkészítő földmunkák szeptember 28-ig a munkaárok kiemelése, valamint zsaluzási, vasszerelési és betonozási munkálatai is befejeződtek. A további kivitelezési feladatok a korábban meghatározott ütemben folynak. A projekt befejezésének tervezett ideje: január 28. Bakai Réka

5 2012. október 5 Az első Autómentes Napot 1997-ben rendezték meg Franciaországban, 2000-ben nyilvánították valódi európai kezdeményezéssé és lehetőleg minden évben szeptember 22-én tartják. Ekkor az önkormányzatok korlátozhatják a gépjárműforgalmat, a lakosságot bátorítják a fenntartható közlekedési eszközök használatára, és felhívják a figyelmet arra, hogy a közlekedési eszközökkel kapcsolatos döntések milyen hatással vannak a környezetre. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium MTIhez eljuttatott közleménye szerint minden eddiginél több, 109 hazai település csatlakozott az idei mobilitási héthez, ezzel Magyarország a harmadik legaktívabb ország volt Spanyolország és Ausztria után. Ehhez a rendezvényhez csatlakozik évek óta rendszeresen a tótkomlósi önkormányzat is. Az eseménysorozat üzenete: érdemes és helyes a környezetkímélő közlekedési módok, a közösségi közlekedés, a kerékpározás vagy akár a gyaloglás mellett dönteniük. Városunkban is sokoldalú programmal hívták fel a lakosság és főképp a diákok figyelmét erre a napra. Az önkormányzati intézmények A jó levegőért faültetési akcióval járultak hozzá az autómentes és környezetvédelmi eseményhez. A rendőrség a közúti közlekedés biztonságára hívta fel a figyelmet valamint közlekedési totót és kerékpáros ügyességi Autómentes Nap szeptember 21. Emlékezés Wallaszky Pálra születésének 270. évfordulóján Szeptember 29-én Tótkomlósról népes küldöttség utazott Cinkotára (Budapest XVI. kerülete), hogy részt vegyen az ev. egyház-község és a kerület Szlovák Önkormányzata által szervezett megemlékezésen. A rendezvényen jelen volt Fuzik János, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke. A szívélyes fogadtatás után a résztvevők megtekinthették a cinkotai Tájház gazdag gyűjteményét, majd az evangélikus templomban folytatódott a program. A kétnyelvű liturgia során Vető István helyi és Szpisák Attila tótkomlósi lelkész megemlékezett Wallaszky cinkotai egyházi szolgálatáról. Ezt követően Szincsok György helytörténészünk lépett a mikrofonhoz, hogy röviden ismertesse a paptudós irodalom-történeti munkásságát. Életrajzának rövid áttekintése után összefoglalta lelkészi és tudományos tevékenységét az alábbi gondolatmenet szerint: Wallaszky Pál németországi egyetemi tanulmányai után elfogadta a tótkomlósi ev. egyházközség meghívását, és 1769-ben elfoglalta szolgálati helyét. A komlósiak szerették nagyműveltségű papjukat, hiszen lelki gondozásuk mellett mindennapi gondjaikon is igyekezett segíteni, és jó tanácsokkal ellátni őket. Sok hasznos kezdeményezés fűződik a nevéhez, ide sorolhatjuk pl. a szőlőtelepítést. Lelkészi hivatása mellett kedvtelésének is hódolt: mindent feljegyzett, amit Komlóson átélt, tapasztalt. Így születtek meg latin nyelvű feljegyzései, melyekben rögzíti a tótkomlósi ev. egyház és község főbb eseményeit. E kézirat azért is nagyfontosságú, mert vele a település első évtizedeit örökítette meg. A tanulmányai során összegyűjtött anyagot Tótkomlóson tovább gazdagította, rendszerezte, sőt Az irodalom áttekintése Magyarországon című főművét Tótkomlóson kezdte írni. Gajdács Pál erről a következőket jegyezte fel: Azok, akik lakhelye mellett mentek el, megfigyelték, hogy ablakán át még éjfélkor is kiszűrődött a mécses fénye. Arról sejtelmük sem volt, hogy a fiatal paptudós hivatali óráin kívül olyan művön dolgozik, amely meghozza számára egyéni dicsőségét és az országos elismerést is. Az előadó méltatta e századokat átölelő mű jelentőségét, amely objektív képet fest az ország akkori történelmi, kulturális állapotáról, a Kárpát-medencében élő népekről, függetlenül azok nemzetiségi hovatartozásától. A szakemberek szinte egyhangúlag elismerik, hogy műve első kísérlet volt irodalmunk és művelődéstörténetünk rendszerezett bemutatására. Gazdag életművét a szlovák és a magyar irodalomtörténet egyaránt sajátjának tekinti.wallaszky (Valaský) Pálról születése kerek évfordulóján ez évben szülőhelyén, Bagyán (Baďan), majd Jolsván (Jelšava) és most Cinkotán is méltóképpen emlékeztek meg. Szincsok György vetélkedőt szervezett a gyerekeknek. Az Alföldi Hegyivadászok kerékpáros egyesület is képviseltette magát, túra és versenykerékpár bemutatójukkal. A délelőtti órákban szép számmal érkeztek alkotók az óvodák és az iskolák alsó tagozatosaik közül az aszfaltrajzversenyre, melynek témája: Közlekedésünk autók nélkül. A nagyobbak esszéíró pályázaton mérhették össze fantáziájukat Levegőt címmel, de láthattunk gördeszka bemutatót és alkothattak az érdeklődők a Természet Házában rendezett játszóházi programon is. Itt az újrahasznosítást szem előtt tartva, tojástálcából, újságpapírból és csomagoló kartonból születtek a papírrózsák, tálcakukacok és kartoncímerek. M. Ágnes Anna H I R D E T M É N Y Tótkomlós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleit, hogy a közelgő ünnepek körüli ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint alakul: Október 22. hétfő - pihenőnap Október 23. kedd - munkaszüneti nap Október 26. péntek - ügyfélfogadás ig (Ezen a napon az Okmányiroda fogadja ügyfeleit!) Október 27. szombat - ügyfélfogadás 8-12-ig November 1. csütörtök - munkaszüneti nap November 2. péntek - pihenőnap November 10. szombat - ügyfélfogadás 8-12 óráig Megértésüket köszönjük! Tótkomlós, október 15. Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina sk. jegyző Tótkomlós Város Önkormányzatának Képviselő Testülete közmeghallgatással egybekötött soron következő ülését október 31.-én tartja a Városháza Dísztermében.

6 október A Jankó János Általános Iskola és Gimnázium idén ünnepli fennállásának 85. évfordulóját. Rendezvénysorozatunk záróünnepségét október 20-án tartjuk, ahol közreműködnek iskolánk jelenlegi diákjai, valamint néhányan a volt tanítványok közül. Kérjük, ha teheti, tisztelje meg rendezvényünket! Program: 10,00: Iskolatörténeti Kiállítás megnyi tása (Új épület Díszterem) 11,00: Író-olvasó találkozó (Új épület) Vendégeink: Závada Pál és Zsingor Tünde 16,00: Ünnepi műsor (Művelődési Központ) Kiállítások a régi és új épület folyosóin: - Az én 85 éves iskolám - Az utolsó 10 év képekben - A legjobb karikatúrák - Természetfotók Az ünnepség után iskolánk kinyitja kapuit, egy vacsorával egybekötött kötetlen beszélgetésre, emlékezésre vár minden látogatót. Vacsorát önköltséges áron tudunk biztosítani, aki ezt igényli, kérjük, jelezze az sulinet.hu címen, vagy a 68/ es telefonszámon. Beszélgetés egy előadás kapcsán - hatékony módszer a szorongásoldásra - A hat éve tartó előadássorozat legutóbbi eseménye szeptember 27-én a Városi Könyvtárban szervezett: Szorongásoldás az óvodás és kisiskolás korban címmel megtartott előadás volt. Lovász Károly élménypedagógus arról győzte meg a hallgatókat, hogy lehetőségünk lenne a gyermekeink szorongásainak az oldására, és ezzel harmonikusabb, örömtelibb személyiségekké fejlődhetnének. - Hogyan érhetjük el a leghatékonyabban ezt? - kérdeztem a Tanár Urat. - Csupán annyit kell tennünk, hogy egy közös feladathelyzetben kizökkentjük gyermekünket a belső, rögzült állapotából egy váratlan, meglepetésszerű, szokatlan mozdulattal, és arra kérjük őket, hogy mondják el nekünk, mit éreznek, mit gondolnak, és mit tesznek éppen abban a pillanatban, amiben vannak. - Hány éves kortól lehet ezt elkezdeni? - Óvodás kortól nagyon hatékony ez a módszer arra, hogy megtudjuk azt, mitől, miért, és milyen mélyen szorong a gyermekünk. - Mennyi időt vesz igénybe ez a tréning? - Napi félórai együttműködést, elemzést kell tenni rendszeresen, és egy idő után már az együttműködésből együvé tartozássá alakul a közös folyamat. - Milyen eredményt várhatunk ettől a módszertől? - Néhány napos próbálkozás után megindulnak azoknak a belső érzelmeknek a kiáramlásai, amelyek eddig a gyermekekben is rejtett formában fejtették ki fejlesztő vagy károsító hatásukat. Felszabadulnak a kommunikációs csatornák az érzelemzárlatok alól. Bizalmasabbak lesznek a mindennapos kapcsolataink, eltűnnek a jól bevált manipulációs hazugságok, csúsztatások, mellébeszélések, torzítások, és helyébe érthetőbb, pontosabb emberi tartalmak jelennek meg. - Ha idáig sikerül eljutnunk a szülőknek, nevelőknek a gyerekekkel mi lesz a legnagyobb értéke a közös erőfeszítéseinknek? - Teljesülnek legelemibb emberi szükségleteink, végre megkapjuk a megérdemelt, megszenvedett elismeréseket, a megbecsülést kifejező visszajelzéseket, a megfelelő figyelmet arra, hogy szorongó, aggodalmaskodó, tévelygő állapotainkból egyre többször örömteli, kiegyensúlyozott, harmonikus, szellemi és lelki élményekhez jutunk. - Tanár Úr, köszönöm a beszélgetést és remélem, még sokáig folytatja a gyermeki lelket kutató, segítő munkáját, hogy sok ilyen színvonalas és tanulságos előadást láthassunk és hallhassunk még városunkban Öntől. - Én is köszönöm, hogy átadhattam tapasztalataimat, élményeimet, és gondolataimat a gyermeknevelés legaktuálisabb kérdéséről. M. Ágnes Anna Iskolánk, a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium hetedikesei számára örömteli hírrel kezdődött a as tanév. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. HATÁRTALANUL! Programigazgatósága a HATÁRTALANUL! program keretében pályázati felhívást hirdetett Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia és Horvátország magyarlakta területeire történő iskolai utazásokra. A Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek című felhívás keretében a pályázat célja a magyarországi közoktatási intézményekben tanuló hetedik évfolyamos diákok határon túli magyarok által lakott területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása, amellyel a diákok magyarsággal kapcsolatos ismereteik bővítését kívánja elősegíteni. Pályázatunkat Felvidék magyar emlékekkel címmel nyújtottuk be. Örömmel olvastuk iskolánk nevét a nyertesek között. A tervezett tanulmányi kirándulás utazási és szállásköltségét Ft-ot - nyertük meg ezzel a pályázattal. A négy nap alatt szeretnénk megtekinteni Krasznahorkavárát, Kassát, a dobsinai jégbarlangot, Selmecbányát, Pozsony nevezetességeit, Felsőszelit, Érsekújvárt és Révkomáromot. A júniusi indulásig sok tennivalója van még a hetedikeseknek Koszár Enikő, programvezető MEGHÍVÓ A J. G. Tajovský Általános Művelődési Központ Rozmaring Népdalköre Jubileumi ünnepséget rendez október 27-én 16 órakor fennállásának 40. évfordulója alkalmából. A jeles napot megemlékezéssel, jubileumi műsorral ünnepeljük meg ezen a napon a Művelődési Központ színháztermében. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Farkas Pálné, népdalkör vezető

7 2012. október Hulladékpapír és PET palackgyűjtés a Jankóban Beszélgetés Gyuri bácsival 7 A Jankó János Általános Iskola és Gimnázium 85 éves évfordulója alkalmából, egy verőfényes őszi délutánon elmentünk Gyúrós Pálné Erzsike nénivel Lehoczki Gyuri bácsihoz, aki a Polgári Iskola első évfolyamának egyik tanulója volt. 97 éves kora ellenére rendkívül életvidáman és szívélyesen fogadott bennünket. Diákdélután A Jankó János Általános Iskola és Gimnázium ez év szeptemberében is megrendezte az évadnyitó diákdélutánt. A felsőbb osztályosok lelkesen készülődtek az eseményre, amelyen a közös főzés mellett általában kötélhúzás és (ebben az évben először) a Jankó-kupa versenyszámai is szerepeltek a programok között. Utóbbi során a vállalkozó kedvű Jankós diákok különböző ügyességi vetélkedők formájában mérhették össze tudásukat. A diákdélután mindig nagy élmény a diákok számára, hiszen az osztály együttes erővel készíti el a finomabbnál finomabb paprikáskrumplikat, s közben észrevétlenül közelebb kerülnek társaikhoz. Így bővül a közös élmények sora, az osztály fotóalbumába új képek kerülnek, és a nap végére mit sem számít az elért helyezés, sokkal inkább a szép emlékek. Mindent összevetve ez a Nagy volt a nyüzsgés szeptember harmadik hetében, kedden, szerdán és csütörtökön a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium udvarán. Ezeken a napokon hulladékátvevő hellyé változott. Az iskola diákjai és szüleik szorgos munkájuk során sok-sok papírral töltötték meg a gyulai átvevő cég konténereit. Az a tapasztalatunk, hogy a gyerekek többsége szereti az évente megszervezett iskolai hulladékgyűjtéseket. A közös munkának csapatépítő jellege is van, környezettudatos életmódra nevel, és még pénzt kapnak érte. A behozott hulladékért járó pénzt a diákönkormányzat rendezvények, jutalomkönyvek finanszírozására szokta fordítani. Sajnos az idén kevesebb hulladék papírt és PET palackot sikerült gyűjtenünk, de a tanulók lelkesedése továbbra is kiemelkedő, kicsik és nagyok is élvezik a közös munkát és az osztályok közötti versenyt. Természetesen nem hatalmas összegekről van szó, de igaz a mondás: Sok kicsi sokra megy! Tizenhárom tonna papírt és ötszáz kilogramm hulladék palackot sikerült átadnunk, ezzel ,-Ft került a diákközösséghez. Legtöbb papírt, iskolaegységenként,az 1.b, a 6.a és a 12. osztály gyűjtötte. Gratulálunk nekik, és köszönjük hasznos munkájukat! Samu Tünde a DÖK patronáló tanára délután fontos helyet kap az osztályközösségek épülésében és fejlődésében. Eredmények: I. hely: 11. osztály II. hely: 9. osztály III. hely: 5.b, 5.a, 6.b, 10.o. Jankó-kupa: Bogár Alex 5.a Racskó Orsolya, 8.a Sokat mesélt az iskolai emlékeiről. A feltett kérdéseinkre örömmel válaszolt. Ragyogó tekintettel emlegette a Polgári Iskolát. Kiemelte, hogy megtiszteltetést, rangot jelentett az iskola tanulójának lenni. Körülbelül 40-en voltak egy osztályban, ahol külön tanultak a fiúk és a lányok. Megtudtuk, hogy akkoriban is sokan jártak Mezőhegyesről, Ambrózról és Nagymajlátról. Szívesen emlékezett vissza az algebra, a torna, az egészségtan, a hittan, valamint a földrajz tantárgyakra. Boldogan számolt be a régi sportköri élményeiről. Lehetőség nyílt a foci, a sakk, a ping-pong és a birkózás elsajátítására. Legszívesebben ping-pongozott, amire a mai napig örömmel emlékszik vissza. Lelkesen gondolt régi barátaira, akik közül jó páran tehetségüknél fogva továbbtanultak. Ő azon gyerekek közé tartozott, akik az otthoni gazdaságban segítettek. Búcsúzóul szeretettel meghívtuk a 85 éves évforduló záróünnepségére, melyet okt. 20-án tartunk a művelődési házban, ahová minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk. Sok-sok élménnyel lettünk gazdagabbak, örültünk ennek a találkozásnak. A viszontlátás reményében búcsúzunk és további jó egészséget kívánunk Gyuri bácsinak. Iskolánk valamennyi tanulója nevében: Csokán Vivien és Sitkei Bence 8.a osztályos tanulók

8 október Idősek napja Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, megbecsülésünket és szeretetünket az általunk gondoskodott időseknek. Október 4-én az Idősek Házában emlékeztünk meg az idősek napjáról, melyet mindig közösen ünnepélyes keretek között tartunk meg. Tiszteletét tette az ünnepségen dr. Garay Rita polgármesterhölgy, Benyó Pál a szociális bizottság elnöke, és dr. Kruzslicz Bodnár Gréta aljegyző aszszony. Ezúton szeretném megköszönni Benyó Pál képviselő úrnak, az időseknek ajándékozott fapadot, melyet az Idősek Háza elé helyeztünk el, és az idősek gyakran üldögélnek rajta. Az intézmény nevében köszöntöttem a lakóinkat, akik mindig nagyon várják ezt a napot, mert ez a nap mindig más egy kicsit. Amíg a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium 5. osztályos diákjai ünnepi műsorukat adták elő, addig a bográcsban marhapörkölt főtt. Köszönjük Szepesiné Ferenczi Andrea tanárnőnek, hogy felkészítette a gyermekeket ezzel a szép műsorral. Köszöntőmet Blaskó Mária versével zártam és e gondolatokkal kívántam időseinknek nagyon jó egészséget, és hosszú boldog életet. JÓ TANÁCS Hallgassunk az okosabbra és jól fogunk járni, Okos szóra ki nem hallgat, meg fogja még bánni. Hallgassunk az öregekre, ők sokat átéltek, Ifjú ész, új könyv, divat ezzel föl nem érnek. Hallgassunk jó szüleinkre, az ő szavuk drága, Áldott leszel, hogyha hallgatsz szüleid szavára. Hallgassátok szíveteknek, mit súg a Jóisten, Mert őnála bölcsebb, szentebb és szeretőbb nincsen Majd hangulatos zene mellett a megfőtt pörköltet elfogyasztottuk a bográcsos elkészítését Rusznák Györgyné nyugdíjas dolgozónk vállalta, köszönjük neki az idősek és a dolgozók nevében. K.Cs.K. Ötven évvel ezelőtt voltak ballagó 8.-osok A szeptember 29-én megtartott vidám hangulatú évfolyamtalálkozó tiszteletére vers is született. Stirbiczné Dankó Kati így öltöztette ünneplőbe diákkori emlékeit: Tornavizsga (Részlet) A sportpálya hamar tele, Mindenkinek van már helye. Ritmust szolgál hangos zene: Mint a mókus fenn a fán, Az úttörő oly vidám... Helyben járás! Figyelem! Hatalmas a fegyelem. Balra át és jobbra át Forognak a klott gatyák, Bennük meg mi, gyerekek Mindannyian lelkesek. * * * Emberi törvény kibírni mindent s menni tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned Remények és Csodák. Ezt a Hemingway-idézetet szeretettel ajánlja egykori tanítványainak Ilonka néni és Pisroska néni.

9 2012. október 9 Találkozzunk a könyvtárban! A legfontosabb hírünk októberre, hogy új téli szálláshelyet kaptunk. Minden könyvbarátot szeretettel várunk a Gépállomási Iskola épületében (Kossuth u. 10.) A könyvtár október 24-én nyit az új helyén. A költözés miatt megértésüket köszönjük! Az elmúlt hónap nagyon mozgalmasan telt. Megkezdődött az iskola, így osztályokkal volt tele a könyvtár délelőttönként. Iskolakezdéskor mindig felajánlom a pedagógusoknak a könyvtárismertető órák tartását. Ilyenkor korcsoportoktól függően alapismereteket mondok el a könyvtár használatáról és egy kis könyvajánlóval próbálok kedvet csinálni az olvasáshoz. Most is volt sikerélményem és célba talált néhány könyv. Szeptember végén, ill. október elején Nyitott Könyvtári Hetet tartunk, ahol az új olvasók ingyen iratkozhatnak be, a könyvtártagok visszahozhatják - késedelmi pótlék nélkül - a régen kikölcsönzött könyveket és programokkal is kedveskedünk az érdeklődőknek. Most, a Népmese napja alkalmából volt egy mesekiállításunk óriásbábokkal a gyerekeknek. Lovász Károly élménypedagógus, aki már nem ismeretlen itt Tótkomlóson, előadást tartott Szorongásoldás óvodás és kisiskolás korban címmel. Szép számmal voltak érdeklődők, akik velünk töltötték a szeptember 28-i estét. Remélem mindenki jól érezte magát és újra ellátogat hozzánk. Októberben, már az új helyünkön várjuk újra az ifjúságot egy újabb programmal. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt kitaláltunk valamit. Október 31-én, szerdán Halloween Party a könyvtárban osztályosoknak 17 órakor Ciki, ha kimaradsz! címmel. Beszélgetés könyvekről tiniknek! Örömmel osztom meg Önökkel, hogy hamarosan polcra kerül a következő adag ÚJ könyv, melyből ajánlanék is néhányat: Gyerek / ifjúsági: Almond, David: Skellig Szárnyak és titkok Bartos Erika: Anna, Peti, Gergő könyvek Berner, R. S. Őszi böngésző Más nap, mint a többi az ősz első napján Chuggington nagykönyv Nordqvist, Sven: Findusz elköltözik Tolkien, J. R. R. A Hobbit Romantikus: Bradford, Barbara T. regényei Foenkinos, David: Nathalie második élete James, E. L.: A sötét ötven árnyalata Mansell, Jill: Az első az utolsó? Parsons, Tony: Még egy esély Walker, Karen Thompson: Csodák kora Kaland, izgalom: Dietrich, William: Napóleon piramisai Follett, Ken: A megfagyott világ King, Stephen könyvei Paretsky, Sara: A testművésznő Remélem felkeltettem érdeklődésüket és ellátogatnak hozzánk! - szathmi- A Ligeti óvoda Más nap, mint a többi családi programot tartott a Tanyamúzeumban, a TÁMOP pályázat innovációs tevékenység folytatásaként szeptember 21-én, az ősz első napján délután meghívtuk családjainkat egy piknikre. Mivel ez a nap autómentes nap volt, így a gyerekekkel lovas kocsival kikocsikáztunk, a szülők pedig biciklivel jöhettek utánunk. Körülnéztünk a Tanyamúzeumban, majd együtt őszi dalos körjátékokat játszottunk a belső udvaron. Ezek után megéheztünk, megszomjaztunk. A családok elhelyezkedtek egy-egy pokrócon, asztalnál, és elfogyasztották a kosárban hozott finomságokat. Ehettünk paprikás krumplit kolbásszal,melyet Asztalos Mihályné (Mari mama) készített el, és nagyon ízletesre sikerült, mert néhány pillanat alatt elfogyott. Köszönjük segítségét! Közben a családok egymással beszélgethettek, a gyerekek fogócskáztak, a traktorba és szekérbe beleülhettek, kipróbálhatták, milyen is volt régen az élet a tanyán. Köszönjük a lehetőséget a Tanyamúzeumnak, hogy itt tölthettük el ezt a vidám, zajos délutánt. Köszönet Dávid Kende családjának is a segítségért! Jó hangulatban indultunk vissza az óvodába. Reméljük, hogy ez a családi délután mindenki számára emlékezetes marad, és bízunk benne, hogy máskor is szívesen jönnek el a programjainkra. Malyáné Lestyán Anna, óvodapedagógus

10 október Rendőrségi hírek sajtóközlemény Az Olajgép-Tec Kft október 9-én Tótkomlóson a Természet Házában tartott projektnyitóján mutatta be az Új Széchenyi Terv keretében nyert három energetikai innovációs pályázatát. - Az először bemutatott GOP számú pályázat az OLAJGÉP-TEC Kft. (Tótkomlós) és a KOGÁT Közhasznú Nonprofit Kft. (Budapest) konzorciumi együttműködésében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Áramlástan Tanszékének bevonásával valósul meg. A projekt bemutatója Dr. Zádor István a KOGAT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója volt. Céljuk egy piacképes hőcserélő berendezés kifejlesztése, mely nagymértékben javítja a hőátadás intenzitását a hagyományos hőcserélőkhöz képest. A pályázatban a két cég 111 millió 631 ezer 771 forintot nyert. - Másodikként a GOP számú pályázat került bemutatásra, Növelt hatásfokú áramtermelő technológia kifejlesztése. Itt 186 millió13 ezer 134 forintot nyertek egy olyan áramtermelő berendezés építésére és arra épülő technológia kialakítására, ami az úgynevezett hulladék hőt is primer energiaként képes felhasználni, így nagymértékben javítja a hőátadás intenzitását a hagyományos hőcserélőkhöz képest. - A harmadik pályázat a GOP azonosítójú Mobil vizsgálóállomás fejlesztése inert tartalmú gázok membrán szeparációs vizsgálatára. A projekt az OLAJGÉP-TEC Kft, a Pannon Egyetem és a hajdúszoboszlói székhelyű SCADA Kft. együttműködésével jön létre, 246 millió 623 ezer 807 forint támogatással. A membrános gázszeparáció félüzemi méretű alkalmazására használható konténer kialakítása és működtetése lesz a cél. A rendezvényen jelen volt Dr. Toldy Ottó a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium főosztályvezető helyettese is. A projektek az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósultak meg. Olajgép-Tec Kft 5940 Tótkomlós, Vasvári Pál u / Egy tótkomlósi férfi tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki augusztus 30-án, a déli órákban a lakóházának konyhaszekrényében elhelyezett pénztárcájából eltulajdonította készpénzét. Az ügyben a Tótkomlósi Rendőrőrs körzeti megbízottja intézkedett. Ennek során megállapította, hogy a bűncselekmény elkövetésével egy tótkomlósi nő gyanúsítható, aki kihallgatása során elismerte a bűncselekmény elkövetését. Az ügyben lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyik a büntetőeljárás. 2./ A Tótkomlósi Rendőrőrs szolgálati mobiltelefonjára szeptember 24-én a hajnali órákban arról érkezett lakossági bejelentés, hogy tűz van az egyik tótkomlósi lakóházban. A rendőrök rövid időn belül a helyszínre értek, ahol azt tapasztalták, hogy a házból sűrű füst gomolyog ki és a tűz oltását a szomszédok már megkezdték. Miután a jelek arra utaltak, hogy az ott lakó idős férfi még bent van az égő házban, ezért a rendőrök a kerítésen átmásztak, és mivel a bejárati ajtót nem sikerült kinyitniuk, az őrs körzeti megbízottja az ablakon keresztül bemászott az épületbe. A lakás folyosóján a bejárati ajtó előtt, a földön fekve talált rá a 70 éves férfire, aki a sűrű füsttől rosszul lett, és így önerejéből már nem tudott volna kimenekülni a házból. A körzeti megbízott a járőrtársa segítségével kihozta az idős férfit a lakásból, és intézkedtek sürgős orvosi ellátására. Orosháza, október 08. Dunai József r. hadnagy, őrsparancsnok

11 2012. október 11 Mély fájdalommal búcsúzik néhai Karasz Páltól ( ) Pro Urbe díj 2011 Tótkomlós Város Önkormányzata. Emlékezünk... A mindig vidám, jókedvű Tremoló Mandolinzenekar tagjai a próbán most megdöbbenve, csendesen ülnek. Hiába várják a próbára vezetőjüket, Karasz Pali bácsit, aki többet már nem jöhet közéjük. Tudták, hogy beteg, de mindenki bízott felgyógyulásában. Sajnos a betegség erősebb volt. Ismét egy nagyrabecsült, dolgos, becsületes, tettrekész ember távozott közülünk. Karasz Pál október 25-én született Tótkomlóson, szlovák paraszti család második gyermekeként. Édesapja korán, 1940-ben meghalt, bátyja megbetegedett, ezért ő lett a családfenntartó. Általános iskolai tanulmányait helyben végezte el, majd 1951-ben szlovák nemzetiségi tanítói oklevelet szerzett. Oktató-nevelő munkáját Sátoraljaújhelyen kezdte, majd ben hazakerült szülőfalujába. Pali bácsi gyermekkora óta nagyon kedvelte a zenét, ezért már akkor aktívan bekapcsolódott a település kulturális életébe. Zenekedvelő barátaival ifjúsági zenekart alapított, mely a szlovák és magyar színjátszó csoportnak és a néptánccsoportnak is biztosította a zenei kíséretet ben rövidebb ideig a kultúrotthon (volt Ipartestület) vezetője volt, majd től a Szlovák Iskola tanítója lett. Tevékenységét itt is a zene határozta meg. Az 1945 előtti Cseman-féle pengetős zenekar mintájára a gyerekekből megalapított egy 10 tagú mandolin zenekart, amely nagy odaadással, lelkesedéssel szerepelt az iskolai és járási rendezvényeken egyaránt. Pali bácsi a tótkomlósi gyermek fúvószenekar megalakulásakor vállalta a fafúvósok (klarinétosok) oktatását is. A zene mellett másik fő tevékenységét a technika tantárgy oktatása töltötte ki. Nyugdíjba vonulásáig, 1990-ig a központi járási technikai műhely vezetője, a tantárgyat oktató tanárok munkaközösségének vezetője és a tantárgy szakfelügyelője volt. Pali bácsi sokoldalú tevékenysége mellett szeretett kertészkedni is. A kerti növényekről, fákról oktató diafilm sorozatot készített Rügyfakadástól a betakarításig címmel, melyet ismeretterjesztő előadásokon igen sikeresen tudott felhasználni. Egy ideig póni lovakat is tartott. A volt vásártéren lovastorna gyakorlatokat tartott a gyerekeknek, hogy közvetlenül megismerkedhessenek a lovakkal és azok gondozásával ben a Magyar Lovastorna Szövetség szervezésében alapfokú lovastorna bíró és edző képesítést szerzett. Lovastorna csapatával a lovas napokon Békéscsabán, Kondoroson, Hódmezővásárhelyen, Eleken sikeresen szerepelt. Karasz Pál munkája során a következő elismeréseket kapta: 1. Eredményes társadalmi munkás 2. Kiváló munkáért 3. Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Karasz Pált a településért és a közösségért végzett sokoldalú kulturális tevékenységéért a város vezetése 2011-ben Pro Urbe Díjjal tüntette ki. Emléke örökre közöttünk él, rá emlékeztetnek az általa készített és a zenekarunknak adományozott hangszerek, mandolinok, nagybőgő. Az ő hangjuk által érezzük, hogy valahol figyel minket, segíti munkánkat, lélekben velünk van. Köszönjük, hogy ismerhettük és együtt zenélhettünk vele. Nyugodjon békében, emlékét örökre megőrizzük! A Tremoló Mandolinzenekar tagjai Zenei Világnap Zene nem magányosok kedvtelése, hanem lelki erőforrás, amelyet minden művelt nemzet igyekszik közkincsé tenni. Kodály Zoltán Október 1-jén ünnepeltük a zene világnapját. Ez alkalomból a tótkomlósi zeneiskolában növendékhangversennyel ünnepeltek. Krcsméri János, a zeneiskola igazgatója a következő gondolatokkal nyitotta meg az ünnepi koncertet: A zene az, mely az embert születésétől a haláláig végigkíséri, hiszen hallgatása sok-sok embernek örömöt okoz, a bánatra pedig gyógyírként hat. Jó lenne, ha a zenei héten egy-két percet a csendnek szentelnénk mindenütt a világon, a gondolkodásnak a hallgatásnak és az elmélyedésnek. A zenének a zaj antitézisének kell lennie, mégis sokszor arra használják, hogy kellemetlen zajokat fogjon fel a gyárakban, éttermekben és áruházakban. Azt mondanám, hogy az adott időben az egész világon legyen ez pár percnyi csend, mert ez nagyon fontos a zene élvezéséhez ezek a gondolatok Yehudi Menuhintól származnak. Jó érzés, hogy rohanó világunkban mindannyian érezzük a művészetek lelket varázsoló hatalmát, s a mostani október 1-jén, valamint az azt követő valamennyi napon azon dolgozunk, hogy ezt a varázsló tüzet ébren tartsuk és átadjuk a érdeklődő közönségnek. A zene az összetartozás ünnepe is lehetne. Közösségi erő van minden zenei-művészeti produkcióban, sok-sok gyakorlás, együttműködés, alázat, szeretet egymás iránt. Az értékek megfogalmazása, továbbvitele a legfontosabb szempont, akkor is ha egy zeneiskolás növendék ül a koncertpódiumon, és akkor is, ha világhírű művészek teszik ezt. Tótkomlóson a hosszú évek lelkes, hozzáértő, eredményes zenei oktató- nevelő munka nyomán sok-sok zenetanárnak és művésznek adott megfelelő alapot intézményünk. Kinevelődött zenét, művészeteket pártoló nagyszerű közönség is. Ezt követően a zeneiskola növendékei magas színvonalú koncertet adtak. Teljesítményük is azt bizonyítja, hogy Tótkomlóson előkelő helye van a zenei kultúrának. Kármán Csabáné

12 október KOMLÓšSKAMOZAIKA Komlóšski Slováci na brehu Jadranského mora Medzinárodný projekt podporený z Programu celoživotného vzdelávania Grundtvig z EÚ pokračoval v Chorvátsku, kde Matica slovenská v Rijeke organizovala Dni slovenskej kultúry pri príležitosti slovenského štátneho sviatku Dňa ústavy. Na podujatí sa zúčatnilo aj 50 členov Organizácie komlóšskych Slovákov. Po dlhej, ale krásnej ceste účastníci prišli na breh Jadranského mora 30. augusta vo štvrtok popoludní. Čakali ich domáci organizátori, ktorí s veľkou láskou privítali svojich hostí. Program sa začínal neďaleko od Rijeky vo Volosku spomienkou na známeho spisovateľa Svetozára Hurbana Vajanského pri jeho pamätnej tabuli. Slávnostné otvorenie Dní slovenskej kultúry prebiehalo večer vo Filodrammatike. Hostí najprv privítala predsedníčka Matice slovenskej v Rijeke Miroslava Gržinić. Po slávnostných príhovoroch a programe Matice slovenskej i hostí zo Slovenska bolo otvorenie výstavy,,obrazy dávno zabudnutých predkov,, autorov Miroslava Benku a priateľov zo Starej Pazovy. Po otvorení výstavy dojímavým aktom bola spomienka na vysťahovaných Slovákov kladaním vencov do mora. Štvrtokajší program sa končil voľným rozhovorom a zábavou. V piatok v centre mesta na námestí boli mnohé výstavné stánky so slovenskými výrobkami, remeslami a hlavne s tradičnými slovenskými jedlami ako bryndzové halušky, zemiakové placky, medovníky, korbáčiky, a samozrejme komlóšske špeciality: kvasienke a pravá komlóšska klobása. Prítomní s veľkou radosťou ochutnávali naše dobroty. Síce počasie bolo trochu daždivé, ale gastronomický program prebiehal veľmi úspešne. Okrem gastronómie bohatá bola aj kultúrna zložka programu. Obecenstvo zabávali Folklórny súbor a Ľudová hudba Bystričan a spevokol denného centra seniorov zo Žabokrekoch zo Slovenska. Slovenský Komlóš sa tiež predstavil nielen svojou gastronómiou, ale aj kultúrnou činnosťou. Večer v budove Filodrammatiky veľký úspech získalo Slovenské ochotnícke divadlo z Komlóša predstavením Páračke. V sobotu bola schôdza partnerov projektu Heuréka, na ktorej okrem hodnotení doterajších aktivít organzácií vedúci sa dohodli aj o ďalších plánoch a úlohách. Veľmi zaujímavé a užitočné rozhovory prebiehali aj na stretnutí s predstaviteľmi českej a maďarskej menšiny v Rijeke. Účastníci trojdňového podujatia mali možnosť aj na to, aby sa oboznámili s týmto pekným mestom a jeho kultúrnymi pamiatkami. Žiaľ, občas pochmúrne počasie nevyhovelo kúpaniu, ale členovia organizácie sa kochali v krásnom výhľade na nedozerné more. Veľkým zážitkom bol výlet do blízkej Opatie, kde turistov víta mimoriadna nálada prímorského kúpeľného mesta. Dni slovenskej kultúry a program projektu Heuréka v Rijeke sa končil kultúrnym programom. Účastníci zo Slovenkého Komlóša sa vrátili od breho Jadrana s novšími priateľstvami a s krásnymi zážitkami. Projekt na tento rok je ukončený, posledné podujatie bude až v roku 2013 na Slovensku. DOLNOZEMSKÝ JARMOK V BÉKEŠSKEJ ČABE V dňoch septembra 2012 sa uskutočnil v Békešskej Čabe Medzinárodný festival pod názvom V pokoji a mieri, ktorý bol spojený s Dolnozemským jarmokom. Konal sa v centre mesta v okolí Veľkého evanjelického kostola. Aj my Komlóšania sme tam nechýbali a prispeli sme do pestrého programu. Komlóšska mandolínová skupina Tremolo vystúpila na pódium s polhodinovým programom. Zahrala a zaspievala zmes slovenských ľudových piesní a známe skladby od Gejzu Dusíka.Vystúpenie malo úspech, publikum nás obdarilo búrlivým potleskom. Nezaháľali ani komlóšske gazdinky, ktoré varili pochúťky našich starých mám kvasienke, ktoré posypali škoricou, orechami, tvarohom alebo makom. Rýchlo sa míňali zo stolov, čo svedčí o tom, že všetkým okoloidúcim chutili. Na pódiu sa vystriedalo veľa speváckych zborov, tanečných a hudobných skupín nielen z Maďarska ale aj zo Slovenska, Rumunska, Vojvodiny. V okolitých uličkách sa prezentovali jednotlivé obce a mestá slovenskej národnosti svojimi výrobkami, ktoré hrdo vystavovali a ponúkali hosťom. Komlóšan Zoltán Šávolt priniesol svoje farebné ručne tkané koberce, ktoré vynikali svojou jednoduchosťou. Podujatie spestrilo aj večerné divadelné predstavenie monodrámy Slovenského kultúrneho strediska P. J. Šafárika z Vojvodiny v Slovenskom oblastnom dome. Počasie nám prialo a domov sme všetci odchádzali v dobrej nálade. Ďakujeme organizátorom, že nás pozvali na toto pekné podujatie Slovákov na Dolnej zemi. Ľubomíra Rollová

13 2012. október rokov Ústavy Slovenskej republiky Slovensko si 1. septembra 2012 pripomenulo Deň ústavy Slovenskej republiky. Politici otvorili brány Národnej rady a Bratislavský hrad, ktorý navštívilo vyše desaťtisíc ľudí. Vďaka cyklistovi Petrovi Saganovi dostali oslavy športový rozmer. Pri tejto príležitosti bola na Dolnej zemi v Békešskej Čabe na Generálnom konzuláte SR 3. septembra 2012 slávnostná recepcia, ktorej sa zúčastnili mnohí Slováci žijúci v Maďarsku. Boli medzi nimi aj Komlóšania zástupcovia mesta, slovenských orga-nizácií a slovenskej školy. Slávnosť otvoril generálny konzul SR Štefan Daňo, ktorý všetkých srdečne privítal vo veľkej sále hotela Fiume. Vo svojom prejave hovoril o vzniku najdôležitejšieho zákona suverénneho nezávislého štátu Ústave Slovenskej republiky. Generálny konzulát Slovenskej republiky v Békešskej Čabe funguje už jedenásty rok a je to práve generálny konzul, ktorý nám Komlóšanom podáva pomocnú ruku pri budovaní našej kultúrnej a školskej autonómie, šíri dobré meno Komlóšanov, spestruje naše kultúrno-spoločenské akcie, vynakladá nemalé úsilie v záujme oživenia vzťahov našich regiónov. Po slávnostnom prípitku sa uskutočnila veľkolepá recepcia. Oficiálnu časť vystriedal neviazaný rozhovor účast-níkov s hostiteľmi, po ktorom nasledoval kultúrny program. Slováci zaplnili Veľký evanjelický kostol, v ktorom Štátna Filharmónia z Košíc svojím deväťdesiatminútovým programom spríjemnila večer všetkým prítomným. Ľubomíra Rollová Šámliková zábava v Slovenskej škole Ešte len nedávno sa začal nový školský rok, ale v Slovenskej škole už majú za sebou jednu veľmi úspešnú akciu. 14. septembra žiacka samospráva spolu s rodičovským združením usporiadala tradičnú akciu školy, tzv. Šámlikovú zábavu. Žiaci sa sami rozhodli, aké jedlo budú pripravovať na akcii. Viacti si vybrali grilovanie, úžastne voňali pražené zemiaky, párky a chutné mäsové jedlá. Iní v kotlíku pripravili obľúbené jedlo triedy. Samozrejme boli aj takí žiaci, ktorí si vybrali tradičný spôsob a na ražni si opekávali večeru. Okrem vareniu deti a dospelých čakali aj súťaže. V aule školy prebiehali napínavé zápasy v stolnom tenise. Na dvore ôsmaci organizovali rôzne súťaže pre ostatných, kde si mohli vyskúšať šikovnosť a rýchlosť. Viacti prešli úspešne cez slalomovú dráhu bicyklom. Najpopulárnejšou súťažou bolo aj teraz majstrovstvo v čočo, na ktorom sa zúčastnili nielen deti, ale aj rodičia a učitelia. Kým sa žiaci hrali, dospelí sa príjemne zhovárali okolo ohňa. 3. Šámliková zábava sa končila veselým tancom detí. Dúfame, že tradícia sa bude pokračovať aj v budúcnosti.

14 október SZAUNA SZEÁNSZ A Rózsa fürdő őszi új, bevezető szolgáltatása a szauna szeánsz. A wellness szolgáltatás árában foglaltatott szeánszok egyre népszerűbbek hazánkban. Ettől a hódítástól nem kíván lemaradni kis fürdőnk sem. Mi is az a szauna szeánsz? A levegő páratartalmának beállítása a kövekre locsolt vízzel történik. Régen a finnek nyírfa vesszőt áztattak vízbe és ezt locsolták a kövekre így illatosítva a forró gőz. A szaunakabinban általában biztosított a levegő cseréje és folyamatos áramlása. A hideg rossz levegő alul távozik, míg a kályha által melegített levegő felfelé áramlik, ez biztosítja a szaunában a relatív alacsony páratartalmat, és teszi lehetővé az izzadság elpárolgását. Ha ez a párolgás hirtelen megszakad, akkor erős hőhatás ér bennünket, mivel nem tudjuk elvezetni a bőrfelületünkről a vizet és jelen pillanatban ez az egyetlen védekező mechanizmus biztosítja a folyamatos hűtést. Megszakítani ezt a folyama- tot úgy tudjuk, hogy telítjük egy pillanatra a levegő páratartalmát vízzel. A kövekre öntött víz által keletkezik egy láthatatlan gőzfelhő, ami felfelé tör és szétáramlik az egész kabinban. Mikor ez a gőzlöket eléri bőrünket, lecsapódik és egy plussz hőingert vált ki, az így keletkező sok apró vízcsepp által testfelületünk tovább hevül. Sokan ezt tekintik a szaunázás csúcspontjának. Amennyiben erre nincs módunk, ne aggódjunk, a szaunázás semmivel sem ér kevesebbet ráöntés nélkül sem.az igazi élmény, ha gyakorlott szaunamester tart ráöntést a szaunában, ilyenkor különböző lehetőségekből választ vagy választhatunk, melyiken szeretnénk részt venni. Mindegyiknek megvan a maga élettani hatása, amiről pár szóban tájékoztatást kapunk tőle. Minden esetben a szaunát átszellőztetik, levegőjét kicserélik a program kezdete előtt. Kövessük mesterünk utasításait, és nagyon fogjuk élvezni a forróságban töltött időt, ami sokkal rövidebbnek tűnik ilyenkor, mint általában. Tájékoztatás pályázati támogatással megvalósuló projektről A képzés témája: Turisztikai hatékonyság-növelő és kínálat-fejlesztő informatikai képzés egyéni és társas vállalkozók, őstermelők részére A képzés helyszíne: Gyulai Pálinka Manufaktúra Kft., Lovász Reklámiroda Bt Gyula, Sándorhegy 1. A képzés időpontja: július 10., 11., 17., 18., 24., 25., 31., augusztus 01., augusztus 08., 14., 15., 21., 22., 28., 29., szeptember 04., szeptember 11., 12., 18., 19., 25., 26., október 02., 03., 09. BARKÁCSBOLT nyílt Tótkomlóson a SZOLGÁLTATÓ HÁZBAN /KOSSUTH U. 4./ INGYEN nem, de kedvező áron kínáljuk az alábbi termékeket: szerelvény áruk (csaptelepek, golyós csapok, PVC -és KPE és réz idomok, füst csövek, 5 rétegű csövek stb.) barkácsgépek (sarokcsiszoló, hegesztőtrafó, láncfűrész, sterimó, fúró, szivattyú stb.) kézi szerszámok (keretes fűrészek, lapát, villa, ásó, fejszék, balták) csiszoló -és vágó korongok munkavédelmi cikkek (cipők, gumicsizma, védőszemüveg, kesztyű, védősisak stb.) talicska, szegek, csavarok, zárak Folyamatosan bővülő árukészlettel Tel.: 30/ várjuk Kedves Vásárlóinkat! Íme, egy pár népszerű felöntés a fürdő kínálatából: SÓS SZEÁNSZ Sós szeánsz alkalmával egy előmelegedési szakasz után a szaunamester sót oszt ki a bent ülők között, majd mindenki elkezdi az egész testfelületén szétdörzsölni. Ezáltal az elhalt hámsejtek leválnak a bőr puhává és tisztává válik, az apróbb sebek összehúzódnak. Jelentősen növelik a bőrsejtek aktivitását. A sós kenegetésből természetesen kimaradnak az intim testrészek illetve a szem és környéke. ÉDES MÉZES SZEÁNSZ Mézes szeánsz felmelegedés után kis tégelyben mézet kapunk, amit egyenletesen a bőrbe masszírozva beépül és felszívódik, ezzel téve puhává és bársonyossá bőrünket. Ha párban vagyunk segíthetünk egymásnak az egyenletes eloszlatásban. Közben a szaunamester vízzel locsolja a köveket jobban megnyitva a bőr pólusait, intenzívebbé téve az izzadást. Ne féljünk tőle, nem maradunk ragacsosak, a méz teljes egészében felszívódik bőrünkön keresztül. JEGES SZEÁNSZ Forró program a jég játékával. Aktív méregtelenítéssel, immunerősítéssel, jeges vizű nyakonöntéssel. A jeges felöntés alatt keveredik a finn szauna intenzív forró levegője és a jég ellentéte. A szaunamester jégdarabokat helyez a kályhára, ezután illóolajos vizet locsol a kövekre. Ezt követően a vendégeknek friss jeget kínál testük bedörzsölésére. Frissítő, légút tisztító hatású. SÖRÖS SZEÁNSZ Sörös szeánsz során nem kenegetjük magunkat sörrel és nem is isszuk meg. A sör a kövekre kerül és gőzzé alakulva maláta és árpa keverékének illatával telíti a levegőt. Ennek illata nagyban hasonlít a frissen sült kenyér illatához. Nagy menynyiségben szabadul fel és csapódik le bőrünkön a sörben fellelhető E és D vitamin, mely bőrünkbe épülve selymessé, finom tapintásúvá teszi azt. AROMA SZEÁNSZ Aroma szeánsz lehet gyógynövények keveréke, menthol vagy illóolaj amit vízzel keverve a forró kövekre önt a szaunamester és egyenletesen oszlat el a helyiségben egyesítve az intenzív izzadás méregtelenítő hatását az aromaterápia hatásaival. A Rózsa fürdő szeánszait wellness napokon: kedden és csütörtökön szombaton és vasárnap 18:00 órakor élvezhetik a vendégek. A szeánszok időtartama 15 perc. A Dél-Alföld legszebb rózsája mindenkit vár egy közös szauna szeánszra. HMR MEGNYILT A BUSZMEGÁLLÓBAN A RESTI BÜFÉ! Kínálatunk: lángos, sült kolbász, hekk, péksütemények, sült krumpli, melegszendvics, üdítők, szeszes italok. SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET! Nyitva tartás : MINDEN NAP 5-20 ÓRÁIG!

15 2012. október 15 Anyakönyvi események Született: - Balogh Karolina és Császár Csaba tótkomlósi lakosoknak Titanilla utónevű gyermeke - Kungli Szilvia és Daróczi Tibor tótkomlósi lakosoknak Adrián Patrik utónevű gyermeke - Tóthné Antolik Gabriella és Tóth János tótkomlósi lakosoknak Gergő utónevű gyermeke - Lakatos Mária és Mező István tótkomlósi lakosoknak Nóra utónevű gyermeke - Rózsa Angéla és Bogáncs Gyula tótkomlósi lakosoknak Gyula Zalán utónevű gyermeke - Karasz Krisztina és Tóth Árpád tótkomlósi lakosoknak Tímea utónevű gyermeke - Dowidat Mariann és Hatvani Szabolcs tótkomlósi lakosoknak Szabolcs Botond utónevű gyermeke született. Elhunyt: Molnár Mátyás szül.: 1942 Karasz Pál szül.: 1929 Csuvár János szül.: 1928 Dani Józsefné Csanda Ilona szül.: 1943 Halasi Mihályné Szabó Anna szül.: 1934 Összeállította a Védőnői Szolgálat. Az összefoglaló azon személyek adatait tartalmazza, akik hozzátartozói azok közléséhez hozzájárultak. Az anyakönyvi események Komlósi Hírmondóban történő megjelentetése díjmentes! Tótkomlós Város Önkormányzata és a Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség, valamint a J. G. Tajovský Általános Művelődési Központ nevében köszönetet mondunk a YES-PRESS 2001 BT. Nyomda és Kiadónak (Petrina László) a Komlósi Hírmondó és az Evangélikus Újság ünnepi különszámának, és az aradi vértanúkra való emlékezés és Horváth Sámuel evangélikus lelkész születésnek 200. évfordulója alkalmából tartott megemlékezés plakátjának és meghívóinak tervezéséért és nyomtatásáért.

16 október Riport egy képviselővel - Milyen események történnek a TTC-nél? -kérdezem Hovorka Istvánt a Oktatási- Kulturális, és Sport Bizottság tagját. A képviselő úrról köztudott, hogy imádja a sportot, a focit és főképp a helyi labdarúgó csapat sorsát tekinti szívügyének. - Lehetőségeimhez mérten évek óta próbálok segíteni a tótkomlósi labdarúgó csapatnak, (miközben mindig vigyázok arra, hogy szakmai téren ne szóljak bele a dolgokba) és ha külső segítség kellett, mindig megtalálható voltam. A támogató, segítő lehetőségeket felkutattam, és megragadtam. - Mi volt az, ami olyan mértékű megdöbbenést váltott ki a képviselő úrból, hogy a Hírmondó olvasóival is szeretné megosztani? Köztudott, hogy a civil szervezetek, Eredmények Tótkomlósi TC - Csabacsűd 1:4 (0:2) Tótkomlós, Karasz János Sporttelep 200 néző Vezette: Mihálik /Fehér, Elek/ Tótkomlósi TC: Bordás - Jámbor J., Hatfaludy, Ibrányi, Krátky V. Nagy G., Fazekas - Kiss, Balogh, Vincze - Nagy D. Csere: Horváth H., Benyó,László Gól(ok): Krátky Viktor Kvasznovszky József: Hit és akarat nélkül ezt a játékot nem lehet művelni Tótkomlósi TC- Csabacsűd /ifi/ 2:1 (0:0) Tótkomlós,Karasz János Sporttelep 50 néző Vezette: Fehér /Elek/ Tótkomlós: Braun- Bakó, Lomjanszki, Ondrejó, Baliga A.,- Baliga Sz.,Lehoczki, Baliga K., Séhorcz, Horváth J.- Mosó Csere: Kriska, Hovorka Gól: Baliga Sz., Kriska Czollner Gábor: Jól küzdve, megérdemelt győzelem. Mezőkovácsháza Tótkomlósi TC /serdülő/ 2:3 (0:2) Mezőkovácsháza 20 néző Vezette: Fodor Tótkomlós TC: Aszatlos-Keresztes, Baliga Sz., Baliga K., Povázsai, Fazekas, Séhorcz, Lehoczki J., Czollner P., Nagy, Benyó Csere: Czollner D. Gól: Benyó (2), Lehoczki J. Horváth Henrik: Egy jó első félidő után, a jó védekezésünk meghozta a sikert Szeghalom FC - Tótkomlósi TC 1:2 (1:0) Szeghalom, 200 néző Vezette: Csatári /Erdős, Belicza/ Tótkomlósi TC: Bordás - Balogh, Jámbor J., Ibrányi, Krátky V. - Takács(Marton), Fazekas, Hatfaludy, sport klubok milyen nehéz anyagi helyzetben vannak, és még így is próbálnak színvonalasan működni és fennmaradni. Tudomásomra jutott, hogy dr. Petich Attila azzal a nem minden napi lehetőséggel kereste fel a csapatot, hogy Társasági adóból (TAOsportegyesületeknek célzottan felajánlható pénztámogatás) 20 milliós összeggel tudja támogatni a tótkomlósi labdarúgást egy üzleti partnercégen keresztül. Meglepetésemre a vezetőség visszautasította ezt a nagylelkű ajánlatot, amely számomra teljesen érthetetlen és megdöbbentő. Igazából miért volt meglepő, hogy a vezetőség visszautasította az ajánlatot? Tudjuk, hogy az önkormányzatok szűkös keretek közt gazdálkodnak, és a tótkomlósi önkormányzat mindent megtesz, hogy a sportolni vágyókat kicsalogassa a sporttelepre, és lehetőségeihez képest maximálisan Vincze - Nagy D(Horváth). - Kiss B.(László) Gól(ok): László, Nagy D. Jó(k): Bordás, Fazekas, Hatfaludy, Vincze A. Kvasznovszky József: Átléptük a saját árnyékunkat. Szeghalom FC- Tótkomlósi TC /ifi/ 4:2 (1:0) Szeghalom, 30 néző Vezette: Erdős /Belicza/ Tótkomlósi TC: Braun-Balika A., Bakó, Ondrejó, Mosó, Szuszekár, Lehoczki, Baliga Sz., Benyó, Huszár, Baliga I. Csere: Hovorka, Baliga K. Gól: Baliga Sz., Benyó Czollner Gábor: A kiegyenlítés után, amatőr gólokat kaptunk. Mezőhegyesi SE- Tótkomlósi TC /serdülő/ 2:4 (1:1) Mezőhegyes 50 néző Vezette: Halma Tótkomlós TC: Asztalos, Keresztes, Deák, Szuszekár, Baliga K., Povázsai, Séhorcz, Baliga Sz., Czollner P., Nagy, Benyó Csere: Lehoczki J. Gól: Benyó (2), Nagy, Séhorcz Horváth Henrik: Felállt védelem ellen is meg kell tanulni játszani. Méhkerék-Tótkomlósi TC 8:1 (3:1) Méhkerék, 150 néző Vezette: Belenka /Telek, Bálint/ Tótkomlós TC: Bordás-Balogh, Hatfaludy, Ibrányi, Krátky V.,- Vincze, Nagy G., Mészáros, László, Fazekas,-Nagy D. Csere: Marton, Benyó, Horváth J. Gól: Nagy D. Kvasznovszky József: K. O.! Méhkerék-Tótkomlósi TC ifjúsági 3:0 (2:0) Méhkerék, 50 néző Vezette: Telek /Bálint/ Tótkomlós TC: Fejes-Bakó, Ondrejó, Lomjanszki, támogatja labdarúgóinkat is. Ezután a döntés után sajnos úgy érzem, hogy beszűkült annak a lehetősége, hogy kívülről lehessen segíteni a csapaton. Mi a véleménye a szakosztály mostani teljesítményéről? A csapatunk várakozáson aluli szerepelésében az is közrejátszhatott, hogy sok meghatározó, tehetséges játékosunk eligazolt, és a helyükre még nem sikerült olyan játékosokat szereznünk, akik fellendítenék a csapatot. Mit üzen a képviselő úr azoknak, akik kedvelik a sportot, és támogatni szeretnék az egyesületeket, sportolókat, sportvezetőket? Továbbra is buzdítanék minden sportszerető embert városunkban, tegyenek meg mindent a csapat eredményes szerepléséért. Kívánok a csapatnak további sikeres játékot! M. Ágnes Anna Baliga A.,- Baliga K., Baliga Sz., Hovorka, Mosó, Lehoczki, Benyó Csere: Baliga I., Braun, Keresztes, Szuszekár, Czollner Gábor: Ha reggelig játszottunk volna sem lövünk gólt! MR Érmek Egerből A Magyar Szenior Úszók Országos Szövetségének verseny sorozatában az Egri Szenior Úszó - Klub fennállásának 20. éves évfordulója tiszteletére rendezték meg a XII. Bitskey Aladár Nemzetközi Szenior Úszó - Emlékverseny és a III. Magyar Rotary Úszóversenyt Egerben szeptember án. A versenyen hét ország 26 egyesülete versenyzői között rajtkőre álltak a Tótkomlósi Rozmárok versenyzői is. Rozmárok az összesített pontversenyben a 11. helyen végeztek. EREDMÉNYEK : Csanádiné Tóth Magdolna VIII. kcs. 1.hely: 50 m. pille és 200 m. vegyes, 2.hely: 50 m. gyors, 3.hely: 50 m. mell, hát. Dr. Sümeghy András IX. kcs. 2.hely: 50 m. hát, 3.hely: 50 m. mell, gyors, 4.hely: 100 m. mell. Fodor László VIII.kcs. 1.hely: 100 m. hát, 5.hely: 100 m. gyors Dr. Sásdi András VIII.kcs. 2.hely: 100 m. pille, mell, 400 m. gyors, 3.hely: 200 m. vegyes. Kancsó János az egyesület elnöke Apróhirdetés: Angoltanárt keresek! Tel: Tótkomlós Város Önkormányzatának Lapja Megjelenik havonta Cím: 5940 Tótkomlós, Fő u Főszerkesztő: Motyovszki Ágnes Anna Szerkesztőség tagjai: Bajczerné Meleg Mariann, Lubomíra Rollová, Kothencz János Lektor: Tuska Pálné Kiadja: Tótkomlós Város Önkormányzata Felelős kiadó:komlós Településszolgáltatási Kft. Nyomdai munka: Yes-Press Bt., Tótkomlós ISSN

2011. évi városi programterv

2011. évi városi programterv évi városi programterv Összeállította: J.G. Tajovsky Általános Művelődési Központ RENDEZVÉNY IDŐPONTJA január RENDEZVÉNY NEVE Nézz körül a Marosháton! HELYSZÍN LEBONYOLÍTÓ ELÉRHETŐSÉG Marosháti Kistérség

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat december 15-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat december 15-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. december 15-i határozatai 120/2015. (XII.15.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

6. Karácsony előtt dr. Sztakó József ellátogatott az óvodákba, ahol Minden évben a karácsonyi koncerten kerül kiosztásra a Tótkomlós ifjú tehetsége díj. A fiatalokat a helyi oktatási a Képviselő-testület

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a március 18-án tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a március 18-án tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 82/2010.(III.18.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. március 18-án tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Dévaványa Strandfürdő Porta és

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. Szám: KOZP/921/5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2016.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 1/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Készítette: a PIGYÖ képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó a Pigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/ , 88/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/ , 88/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-3 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 15.-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 15.-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 15.-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Veres Istvánné

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 24. du. 16 órai kezdettel tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 24. du. 16 órai kezdettel tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 24. du. 16 órai kezdettel tartott üléséről. JELEN VANNAK: polgármester Botka Sándor alpolgármester Ceglédi

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 3. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Hajnal Istvánné alpolgármester:

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben