20. oldal 9. oldal. 2 3., oldal. with English page A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM HÍRLAPJA MEGJELENIK KÉTHETENTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20. oldal 9. oldal. 2 3., 12 13. oldal. with English page A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM HÍRLAPJA MEGJELENIK KÉTHETENTE"

Átírás

1 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM HÍRLAPJA MEGJELENIK KÉTHETENTE with English page XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM február oldal 9. oldal 2 3., oldal

2 téma A felsõoktatás költségei Európában (részletek az Eurydice hálózat jelentésébõl) Az Európai Bizottság 2012 végén közzétett jelentése szerint nagymértékben eltérõ felsõoktatási költségek terhelik a hallgatókat Európában. A tandíjak Angliában a legmagasabbak, a hallgatók akár angol fontot (kb eurót) is fizetnek egy tanévért, míg kilenc ország (Ausztria, Ciprus, Dánia, Finnország, Görögország, Málta, Norvégia, az Egyesült Királyságon belül Skócia, valamint Svédország) a legtöbb esetben nem számít fel tandíjat. Az északi államok a legbõkezûbbek, noha Finnország és Svédország a közelmúltban csatlakozott Dániához, és tandíjat vezetett be a külföldi hallgatók esetében. Izland és Norvégia kivételével most már minden ország tandíjat szed a nem európai hallgatóktól. Sok tandíjmentes ország Ausztria, az Egyesült Királyságon belül Skócia és az északi államok bõséges támogatást is biztosítanak a hallgatóknak, például szociális ösztöndíjat és diákhitelt. Számos nagy különbség van a hallgatóknak nyújtott támogatások terén is, amelyek Németországban, az északi államokban és az Egyesült Királyságban bõségesek, míg a bolgár, cseh, észt, magyar, lett és litván hallgatók csak korlátozott mértékû támogatásban részesülnek. Van, ahol a támogatásokat rászorultság alapján biztosítják, míg máshol mindenki számára elérhetõk. Az országoknak majdnem a felében a hallgatók teljes támogatási csomagjának jelentõs részét képezi a családi pótlék és a hallgatók szüleinek biztosított adókedvezmények. A legmagasabb tandíjak A legmagasabb tandíjakat az Egyesült Királyságban (Angliában, Walesben és Észak-Írországban) kell fizetni ig az éves tandíj összege angol font volt az alapképzésben szeptemberétõl Angliában a tandíj alapösszegét fontra, a maximumát pedig fontra emelték. Angliában a hallgatók a tandíjak kifizetésére diákhitelt vehetnek igénybe, amelyet addig nem kell visszafizetniük, amíg nem találnak aránylag jól fizetõ munkahelyet. Walesben ugyanakkor a walesi kormány fedezi a walesi illetõségû hallgatók tandíjjal kapcsolatos pluszköltségeit, még akkor is, ha Walesen kívül folytatják tanulmányaikat. Észak-Írországban, a 2012/13-as tanévben a tandíjak csak az infláció mértékével emelkednek, fontra. Tandíjmentesség A skála túlsó végén található kilenc olyan ország, amelyekben a hallgatóknak nem kell tandíjat fizetniük. Ezek az országok: Ausztria, Ciprus (alapképzés), Dánia (noha a részképzésben részt vevõ hallgatók fizetnek tandíjat), Finnország, Görögország és Málta (alapképzés), Norvégia, az Egyesült Királyságon belül Skócia (alapképzés) és Svédország. Németországban a 2012/13-as új tanévben két tartományban (Bajorországban és Alsó-Szászországban) kell tandíjat fizetni, míg a többi 14 tartományban nem. FOTÓ: CSORTOS SZABOLCS A tandíjköteles hallgatók aránya A tandíjat fizetõ hallgatók aránya jelentõsen eltér az egyes országok között. Számos országban minden hallgató fizet tandíjat; ez vonatkozik Belgiumra (Flamand Közösség), Bulgáriára, a Cseh Köztársaságra, Angliára, Izlandra, Liechtensteinre, Hollandiára, Lengyelországra, Portugáliára, Szlovákiára és Törökországra. Hét országban (a belgiumi Francia Közösségben, Észtországban, Franciaországban, Magyarországon, Olaszországban, Lettországban és Romániában) a hallgatók többsége tandíjat fizet. Négy országban (Horvátországban, Németországban, Litvániában, Szlovéniában) a hallgatók kisebb része fizet tandíjat, végül pedig a fent említett 9 országban a hallgatók az említett kivételektõl eltekintve nem fizetnek tandíjat. A teljes jelentés: figures_en.php Impresszum Alapító: Pécsi Tudományegyetem, felelôs kiadó: dr. Bódis József rektor, kiadó: Pécsi Tudományegyetem, 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4., fõszerkesztô: Harka Éva, lapszerkesztõ: Balogh Robert, lapterv, tördelõszerkesztõ: Wéber Tamás, olvasószerkesztôk: Németh Dániel, Vilmos Eszter, képszerkesztõ: Csortos Szabolcs, hirdetési tanácsadó: Fülöp Flóra, 30/ , terjesztés: Filákovity Dusán, fotóriporter: Dobokay Máté, Márk Mirkó, Villányi Máté, állandó munkatársak: Kiss Martina, Földesi Mihály Tamás, Gerse Debóra, Gyuricza Márta, Herman Ákos, Janáky Zita, Lugosi scham Tamás, Andy C. Rouse, Rédei Viktória, Szalóki Bence, Tenyeri Anna Szerkesztôség: 7622 Pécs, Vasvári P. u em. 123, telefon: 72/ /12140, 12122, Nyomda: PAUKER-Holding Nyomdaipari Kft., Budapest, felelôs vezetô: Vértes Gábor, ügyvezetõ igazgató HU ISSN , Megjelenik példányban UnivPécs A Pécsi Tudományegyetem hírlapja A Magyar Egyetemi és Fõiskolai Sajtó Egyesület tagja A SPINE (Student Press in Europe) tagja Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje az OBSERVER Budapest Médiafigyelõ Kft Bp. Auróra u. 11. Tel.: (+36-1) , Fax: (+36-1) UnivPécs február 4.

3 téma Ez történt eddig Tavaly decemberben, a vizsgaidõszak derekán az Emberi Erõforrások Minisztériuma javaslatot tett a kormánynak a teljes állami ösztöndíjas keretszámok drasztikus csökkentésére, mely alapján összesen hallgató tanulhatott volna ebben a képzési formában 2013 szeptemberétõl. Ugyanakkor javasolták a részösztöndíjas, a mesterképzés, a doktori képzés, valamint az osztatlan képzések keretszámainak átalakítását is. Az átalakításra a minisztérium szerint azért lenne szükség, mert a jelenlegi keretszámok, illetve az egyes szakokon végzett hallgatók száma nincs összhangban a munkaerõ-piaci igényekkel. A hallgatók körében a fenti keretszám felháborodást keltett. A nyilvánosságra hozott, már pontosan számszerûsített 2013-as keretszámokra már a felsõoktatási intézmények is felháborodva reagáltak, mondván, hogy a hallgatók számának ilyen mértékû megkötésével a kormány ellehetetleníti a mûködésüket, mely a folyamatos forráselvonások miatt már így is veszélybe került. Néhány nappal december 5-e után, mikor a kormány elfogadta a javasolt keretszámokat, tüntetések kezdõdtek. A PTE hallgatói önkormányzata a helyzetre reagálva december 6-án stratégiai bizottságot hozott létre, majd a helyi Hallgatói Hálózattal közösen december 11-én fórumot tartott a TTK BTK Aulában (az eseményrõl bõvebben: December 12-ére a HÖOK demonstrációt szervezett a Mûegyetemre, ahol több hallgatói szervezet, szakszervezet, valamint a Magyar Rektori Konferencia képviselõje is felszólalt. Másnap a pécsi egyetemisták élõlánccal tiltakoztak a Városháza épülete elõtt (http://www.univpecs.pte.hu/hirek/719). A PTE Hallgatói Önkormányzata folyamatosan szervezte a különbözõ megmozdulásokat december 17-én például diákjaink összeláncolva vonultak végig a városon, majd a Jókai téren gyûltek öszsze, ahol többek között beszédet mondott Bódis József rektor, valamint Zag Gábor, az EHÖK elnöke is. Közben a HaHa szervezésében is zajlottak fórumok. A HÖOK-nak január közepére sikerült kivívnia egy részleges megállapodást Balog Zoltánnal, az emberi erõforrások miniszterével. A részmegállapodás nyolc pontból áll, melyek közül az egyik legfontosabb, hogy a keretszámok rendszerét el fogják törölni, ugyanakkor tartalmaz egy olyan pontot is, mely arról rendelkezik, hogy azon a 16 szakon, melyrõl korábban a minisztérium úgy döntött, egyáltalán nem lesznek államilag finanszírozott helyek, mégis indul államilag támogatott képzés százalékos arányban. Megalakult a felsõoktatási kerekasztal Szeptember 28. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat fórumot tartott a felsõoktatási törvénytervezete kapcsán December 23. A parlament elfogadja az új felsõoktatási törvényt December 23-a után Országos egyetemi tüntetések a felsõoktatási törvény ellen 2012 Február 08. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája: Mentsük meg a felsõoktatást November 21. A kormány dönt a felsõoktatási felvételi keretszámok átalakításáról December 3. Az Emberi Erõforrások Minisztériumának (EEM) keretszám-tervezete December 5. A kormány elfogadja az EEM tervezetét Megszületnek az elsõ egyetemi sztrájkbizottságok A PTE Hallgatói Önkormányzata stratégiai bizottságot hoz létre December 7. Sztrájkba kezdenek a Szegedi Tudomány-egyetem hallgatói A Nyugat-magyarországi Egyetem hallgatói gyertyás flashmobot szerveznek December 8. A HÖOK népszavazást tervez December 10. Az ELTE hallgatóinak öt pontja A HÖOK szenet szór a Nemzetgazdálkodási Minisztérium bejáratához December 11. A pécsi Hallgatói Hálózat fórumot szervez A középiskolai felvételik határidejét március elsejére módosítják December 12. A HÖOK demonstrációja a Mûegyetemen Hallgatói fórum a Debreceni Egyetemen December 13. A PTE hallgatói élõlánccal tiltakoznak a Városházánál December 17. A PTE hallgatói összeláncolva vonulnak a Jókai térre A pesti egyetemisták a Magyar Rádió épületénél tüntetnek December 19. A középiskolai diákok Télirózsás diákforradalma 2013 Január 21. A HOÖK és Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere részmegállapodást ír alá Január 31. Megalakult a felsõoktatási kerekasztal, szakminiszternek a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával múlt héten aláírt részmegállapodás alapján, mely a felsõoktatás finanszírozását, a hallgatói jogokat és kötelezettségeket, valamint az átalakítás átfogó tartalmi tekinti át. UnivPécs február 4. 3

4 egyetemi élet hírek PÓCS ÉVA PÁLYÁZATI SIKERE Az Európai Kutatási Tanács (EKT) rangos pályázatán Magyarországról ketten, Pócs Éva néprajztudós, Professor Emerita, a PTE BTK Néprajz- és Kulturális Antropológia Tanszék oktatója és Szemerédi Endre matematikus, az MTA kutatója nyert el támogatást. Az EKT a pályázatra rendelkezésre álló összeget (680 millió eurót) 302 tapasztalt kutató között osztotta meg, akik 24 európai országban kívánnak kutatásokat végezni. Az intézet a nyertes projekteket egyenként 2,5 millió euróig terjedõ összeggel támogatja. ÚJ MÉDIAKULTÚRA KREATÍV MÛHELY Tavaly december 18-án adták át a PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elsõ Új Médiakultúra Kreatív Mûhelyét. A megnyitón beszédet mondott Bódis József, a PTE rektora, Szalai Annamária, az NMHH elnöke és Páva Zsolt, Pécs város polgármestere. Az Új Médiakultúra Kreatív Mûhely célja (Zsolnay Negyed, E25-ös épület, 2. emelet, 205-ös terem), hogy a hallgatók gyakorlati képzésük alatt a legmodernebb technikai eszközöket vehessék igénybe tapasztalataik bõvítéséhez. A médialabor felszerelését teljes mértékben az NMHH állta. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK INDUL Közös mesterképzési szakot indít a PTE FEEK és a PMMIK. A szakon belül három szakirány közül lehet választani: épített örökség, írott örökség, kulturális diplomácia. A szak képzési programjának kidolgozásával Szécsi Gábor tanszékvezetõ egyetemi docenst, intézetigazgató-helyettest bízták meg. A hallgatók nappali és levelezõ képzés formájában is szerezhetnek mesterszintû diplomát, és várhatóan a 2013/14-es tanévben kezdhetik meg tanulmányaikat. A képzést a FEEK indítja, az Épített örökség szakirány képzési tervét a PMMIK készíti el. Miért nincs több fõnöknõ? Nõk a munkaerõpiacon tények és távlatok címmel tartottak konferenciát január 30-án a PTE Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Karán, melyet Nemeskéri Zsolt, a kar dékánja nyitott meg. KISS Martina írása FOTÓ: MÁRK MIRKÓ Miután külön köszöntötte a Debreceni Egyetem elõadóit, a kar dékánja hangsúlyozta azt, hogy milyen fontos az az együttmûködés, mely aközött a négy egyetem között alakult ki, melyek jogosultságot nyertek az emberi erõforrás tanácsadás mesterképzési szak elindítására: Nagyon nagy öröm, hogy egy ilyen változó felsõoktatási helyzetben, egy véglegesen széttagolódó és sok esetben ellenségképektõl sem mentes felsõoktatási környezetben van négy olyan egyetem, melyek egy szak tekintetében mindig együtt tudnak dolgozni mondta Nemeskéri Zsolt. Szalai Piroska (képünkön), a nõk munkaerõ-piaci helyzetének javításáért felelõs miniszteri biztos statisztikai adatok segítségével mutatta be a jelenlévõknek, hogy jelenleg Magyarországon hol tartanak a nõk a munkaerõpiacon. Az elõadásból kiderült, hogy az elmúlt tíz évben hazánk rugalmatlansága csökkent a nõk foglalkoztatottságát illetõen, olyannyira, hogy a három legkritikusabb korosztályt (40 54 éves korig) ma már erõs korosztálynak tekinthetjük. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy ezzel egy idõben a 25 év alatti nõk nehezebben lépnek be a munkaerõpiacra. Szalai Piroska szerint fontos, hogy olyan rugalmas foglalkoztatási megoldást dolgozzanak ki, melyben kiemelten foglalkoznak a statisztikai értelemben vett részfoglalkoztatottakkal, mint amilyenek például a kisgyermekes édesanyák, akik visszatérõként vagy újrakezdõként lépnek be ismét a munkaerõpiacra. ÖSZTÖNDÍJAS BÖRZE BAKOS PIROSKÁVAL február 14. PTE BTK TTK Aula Pécs, Ifjúság út Megnyitó Dr. Komlósi László oktatásért és nemzetközi kapcsolatokért felelõs rektorhelyettes, PTE Tordai Péter igazgató, Tempus Közalapítvány Campus Hungary Ösztöndíj Program hallgatóknak, oktatóknak, felsõoktatási adminisztratív dolgozóknak, Kopasz Károly Ösztöndíj Iroda vezetõ, Balassi Intézet Egyéb ösztöndíj lehetõségek ismertetõ, Dobos Gábor Campus Hungary csoportvezetõ, Tempus Közalapítvány Tájékoztató a Pécsi Tudományegyetem tengerentúli tandíjmentes tanulmányi lehetõségeirõl Czéh Gábor külügyi referens, Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, PTE Bakos Piroska mûsorvezetõ-szerkesztõ, az Erasmus program magyarországi nagykövete tól folyamatosan Információs pultok folyamatos konzultációs lehetõséggel: Campus Hungary (Balassi Intézet) Tempus Közalapítvány Nemzeti Kiválóság Program (KIH) Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, PTE Erasmus Ösztöndíjprogram Europe Direct Baranya Megyei Információs Pont Központi Szolgáltató Iroda (KÖSZI), PTE Mobilitás Iroda Teázó szigeteknél kisebb csoportos ösztöndíjas élménybeszámolók, interkulturális játékok: zászló összerakó, memóriajáték, Európa-fal, Európa-puzzle, Európa-twister, társasjátékok, fénykép slideshow a volt ösztöndíjasok élményeibõl Idegen nyelvû elõadások vendég tanároktól Helyszín: Szenes Klub Improvizációs színjáték Campus Hungary, Erasmus (vagy más mobilitási) történetek alapján, a pécsi Improvokál társulat elõadásában Kerekasztal-beszélgetés Résztvevõk: 4 ösztöndíjas és egy karrier tanácsadó Moderátor: Bakos Piroska mûsorvezetõ-szerkesztõ, az Erasmus program magyarországi nagykövete 4 UnivPécs február 4.

5 egyetemi élet Prinz Gyula Emléknap A hagyományokhoz híven a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának Földrajzi Intézete két kategóriában idén is odaítélte a neves földrajztudósról, Prinz Gyuláról elnevezett díját egy oktatónak, valamint egy hallgatónak, melyet január 31-én ünnepélyes keretek között Páva Zsolt, Pécs város polgármestere adott át a jelölteknek. KISS Martina írása A Tóth József által alapított díjat a Földrajzi Intézet 1998 óta ítéli oda a föld- és földrajztudomány területén végzett kiemelkedõ oktatói, nevelõi és tudományos kutatómunkát végzõ oktatók, kutatók és hallgatók tevékenységnek elismerésére, egy professzori és egy ifjúsági kategóriában. Az idei évben a professzori fokozat díját Becsei József geográfus, az MTA doktora, professor emeritus vehette át Páva Zsolttól, a geográfia területén és az oktatásban végzett kiemelkedõ munkájáért, valamint tudományos munkásságáért, melynek fókuszpontjában az alföldi településhálózat néhány sajátos problémája áll. Az ifjúsági fokozatot az Intézeti Tanács ebben az évben Németh Ádám geográfusnak, a PTE TTK FI tudományos segédmunkatársának ítélte oda kutatási tevékenységéért, mely a Baltikum társadalomföldrajzi problémáira koncentrál. A díjátadást követõen a résztvevõk a Botanikus Kertbe vonultak Prinz Gyula emlékszobrához, ahol Páva Zsolt, valamint Aubert Antal koszorúval emlékeztek meg a földrajztudományok kíváló profeszszoráról, míg Becsei József és Németh Ádám beszédeikben emlékeztek meg Prinz Gyuláról és munkásságáról. Mindketten kiemelték a geográfia korábbi és XXI. századi jelentõségét, s azt, hogy a következõ évtizedekben milyen célok megvalósítását várják ettõl a tudományterülettõl. hírek KOCKÁZATI TÕKEBEFEKTETÉS Kockázati tõkebefektetések nyújtotta lehetõségek címmel január 31-én a Magyar Kockázati és Magántõke Egyesület (HVCA) tartott rendezvényt a PTE Szentágothai János Kutatóközpontjában. A vállalkozók közvetlen közelrõl ismerhették meg a kockázati tõkebefektetések nyújtotta lehetõségeket, illetve a kockázati tõkebefektetõk céljait, várakozásait. A vállalkozóknak lehetõségük volt a rendezvényen a befektetõkkel személyesen is találkozni, konzultálni. TÜKE-DÍJ Január 21-én immár tizedik alkalommal adták át a Székesegyházban a Tüke-díjat. A szavazatok alapján a kuratórium a civil elismerést Romváry Ferenc mûvészettörténésznek ítélte oda. A Tüke-díj ünnepségén hat Jubileumi Emlékérmet is kiosztottak. A díjazottak között van Bánky József zongoramûvész, nyugalmazott tanszékvezetõ fõiskolai tanár és Kollár Lajos érsebész professzor is. INKUBÁTOR Nem mi kopogtattunk mondta az új inkubátor átadásán Bódis József rektor a Katolikus Karitász a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatásáról, mely országszerte 14 kórház újszülött osztályának adományoz hasonló, hazai gyártású eszközt. A PTE KK Szülészeti Klinikáján december 20-án adták át a készüléket ünnepélyes keretek között. KÖSZI-s kurzusok Campus kreditért! FOTÓ: CSORTOS SZABOLCS Karriertervezés és munkaerõpiaci ismeretek kurzus Vagyis tudatos karriertervezés és álláskeresés felsõfokon. Több éves tapasztalattal rendelkezõ oktatónk elméleti tudást és gyakorlati segítséget nyújt abban, hogy az egyetem elvégzése utáni elhelyezkedés eredményes legyen! Privát pénzügyek kurzus Hogyan finanszírozzam egyéni életpályámat? Milyen befektetési lehetõségek állnak elõttem? Miért kell odafigyelnem a bankolás alapelveire, a megtakarításokra, a hitelkártyákra, az adósság-kontrollra? Milyen a likviditás-menedzsment a háztartásban? Számolj a pénzeddel! Info: Mitõl szép egy arc? Dr. Bereczkei Tamás: Az esztétika gyökerei: miért tartunk egy arcot szépnek? Nyitott Egyetem február óra, Vargha Damján konferenciaterem Bereczkei Tamás lesz a PTE RH Universitas Televíziója által szervezett Nyitott Egyetem e szemeszterének elsõ elõadója február 12-én. Az evolúciós pszichológus Az esztétika gyökerei: miért tartunk egy arcot szépnek? címmel foglalja majd össze egyik kutatási irányának eredményeit. A PTE BTK Pszichológia Intézet Bereczkei Tamás arra a kérdésre keresi a választ, hogy vajon az egyes arcvonások milyen felhívó jelleggel rendelkeznek a vonzerõ megítélése során, és milyen kölcsönhatásban állnak egymással, hogyan integrálódnak egyetlen komplex esztétikai ítéletben. Egy számítógépes program segítségével csökkentve, illetve növelve az egyes arcjellegek méretét, megállapították, hogy a férfiak az egyéni arcokból létrehozott átlagarcot (kompozit-arcot) tekintették a legvonzóbbnak. Vizsgálták azt is, hogy miképp árnyalja a hajviselet a vonzerõvel kapcsolatos ítéleteinket. UnivPécs február 4. 5

6 egyetemi élet Pályázatok TANDÍJMENTESEN MONTANABAN! A University of Montana (UM) és a PTE NKO pályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévre vagy annak õszi félévére. A pályázatot elnyerõ hallgatóknak nem kell tandíjat fizetniük. Feltételek: min. 2 befejezett félév, 2 oktatói ajánlás, felsõfokú angol nyelvtudás. Pályázni személyesen lehet Czéh Gábornál, PTE NKO 7622 Pécs, Vasvári Pál u emelet 218. Tel.: 72/ Határidõ: február 18., 12 óra. Info: UNITECH MÉRNÖKVERSENY 2013 Országos mérnökverseny hallgatóknak és frissdiplomásoknak. 4 fõs csapatok pályázhatnak gépek tervdokumentációjával. A legjobbak lehetõséget és támogatást kapnak, hogy megépítsék alkotásaikat. A fõdíj egy gyárlátogatás a CLAAS németországi központjában és egy-egy grafikus munkaállomás szintû laptop. Jelentkezési határidõ: február 13. Info: HEINRICH BÖLL ALAPÍTVÁNY A Heinrich Böll Alapítvány ösztöndíjai egyetemi hallgatóknak, diplomásoknak és PhD hallgatóknak: hallgatói ösztöndíj; újságírói hallgatói ösztöndíj, PhD-ösztöndíj. Az ösztöndíjak mértéke változó EU-s állampolgárok/hallgatók esetében: max. 597 Euro és 150 Euro könyvtámogatás. Határidõ: március 1. Info: NYÁRI NYELVTANFOLYAM AUSZTRIÁBAN Az Osztrák Magyar AKCIÓ Alapítvány Kuratóriuma magyar felsõoktatási intézmények doktori/phd hallgatóinak ösztöndíjakat ajánl fel ausztriai nyári nyelvtanfolyami részvételre. Az ösztöndíj tartalma: ingyenes részvétel tanfolyamon, szállás, zsebpénz, egyszeri útiköltség. Beadás helye: AÖU, postai úton: 1088 Budapest, Bródy S. u. 16. Határidõ: március 15. Info: Nem csak egy játék... Újabb pécsi sikersztorinak könyvelhetjük el az IDResearch mûhely 6 fõs csapata által megvalósított IMMIGROPOLY projektet. Az Immigropoly - Játék a vándorlásról címû online játék egyedülálló módon foglalkozik a bevándorlás és integráció kérdésével; 2012-ben 92 ország több mint 500 projektje közül az ENSZ Interkulturális Innováció Díj elsõ 10 helyezettje között szerepeltek. TENYERI Anna írása A 2006-ban alakult kutatómûhely a PTE-n jött létre. Célja egy olyan webes játék megalkotása volt, mely interaktív módon oktat és szélesíti ismereteinket az Európába érkezõ afrikai, ázsiai, dél-amerikai és egyéb, az Európai Unión kívüli európai országokból származó migránsok életútjáról, társadalmi integrációjáról mondta el Tarrósy István az IDResearch mûhely vezetõje. Glied Viktor kutatási menedzser, játékfejlesztõ azt is elárulta, hogy a 3 éves kutatásuk során kiderült, Magyarországon az idegenellenesség növekvõ tendenciát mutat, jelenleg csupán Görögország elõzi meg országunkat. A játék során 12 fiktív karakterrel és környezetükkel ismerkedhetünk meg, melyeket 60 leírt és felvett életútból gyúrtak az alkotók. Megalkotásuk Bubreg Balázs grafikus-designer nevéhez fûzõdik, kinek elmondása szerint az attitûdök és a karakteri jellegzetességek megformálása nagy kihívást jelentett. A karakterek közül hatot angol nyelvre is átültettek a tervezõk, a külföldi érdeklõdõknek kedvezve. Az oldal jelenleg közel regisztrált felhasználóval rendelkezik. Az online játék mellett komplex programhoz tartozik két nyomtatott kiadvány megjelenése: az Afrika Tanulmányok különszámaként megjelenõ Immigropoly: Kettõs identitás címû kiadvány, valamint a Hetedhét ország meséi címû mesekönyv, melyet országszerte számos iskolába és általános iskolába eljuttattak a szerkesztõk. Az IMMIGROPOLY Projekt ígéretes folytatásnak néz elébe nyarán az Európai Integrációs Alap támogatásával megrendezésre kerül az Immigropoly Nyári Egyetem, amely elsõsorban egyetemi és felsõoktatásban résztvevõ hallgatóknak szóló egyhetes programsorozat. Továbbá az online játék csiszolása, egy 13. karakter létrehozása és egy társasjáték megalkotása a cél. Ezzel messze nincs vége még a listának, ugyanis szintén a tervek között szerepel migrációval kapcsolatos kurzusok indítása a nemzetközi tanulmányok szak hallgatói számára, több magyarországi egyetemen is. Izgalomra ad okot a február 26-i bécsi ENSZ Interklturális Innovációs Díj díjkiosztóján a pontos helyezés és a díjazás mértéke. Az elsõ öt helyezett ugyanis pénzjutalomban részesül, mely lehetõvé tenné a fent említett fejlesztések megvalósítását. 6 UnivPécs február 4.

7 egyetemi élet Ne feledjék, legyenek mindig kíváncsiak! Idén a Pécs TV fõszerkesztõjének, Mokos Tibornak adományozta a PTE Szenátusa a Pécsi Felsõoktatásért Sajtódíjat, annak elismeréséül, hogy az elmúlt években számos egyetemi eseményrõl számolt be a városi televízió híradóiban, illetve mutatott be a PTE kötelékébe tartozó érdekes személyiségeket magas színvonalú magazinmûsoraiban (a Nagyítás címûben például mindig a címben olvasható mondattal köszönt el). A díjátadó az Adventi Sajtószalon keretein belül zajlott, december 6-án a Dr. Halasy-Nagy József Aulában, melyen Mokos Tibor betegsége miatt nem tudott személyesen részt venni. Az alábbiakban a díj kapcsán írt levelét idézzük. Némi meglepetéssel, ugyanakkor leplezetlen örömmel értesültem arról, hogy a Pécsi Tudományegyetem az idei évben engem talált méltónak A pécsi felsõoktatásért sajtódíjra. Meglepetésemet az a ma már talán idejétmúlt meggyõzõdésem táplálja, hogy a tisztességesen végzett munkáért külön elismerés nem jár. A leplezetlen öröm viszont abból fakad, hogy ennek dacára szívmelengetõ érzés, ha az embert az az intézmény találja elismerésre méltónak, melynek falai között maga is talán legszebb ifjú éveit, az egyetemi éveket töltötte. Az pedig külön büszkeséggel tölt el, hogy a 2000-ben alapított sajtódíj eddigi tulajdonosai nem akármilyen rangos társaságot alkotnak, közéjük tartozni kétségtelen megtiszteltetés. Mint minden elismerés, ez a díj sem egy adott pillanatnak, nem a jelennek szól. A valóban rangos kitüntetéseket nem csak a múlt teljesítményével, de a jövõ munkájával is igazolni kell. Nem elég rászolgálni, visszamenõleg is ki kell érdemelni, méltónak kell maradni hozzá. Sajnos jelenlegi egészségi állapotom, ami az átadás ceremóniájától is távol tart, illetve betegségem hosszú távú prognózisa nem tartalmaz szilárd garanciákat a jövõre nézve. Így arra sem, hogy jövõbeni munkásságommal is visszaigazolhatom majd a díjat, amelyre Ön, Önök teljesítményem alapján most méltónak találtak. Bízom benne, hogy mégsem kell majd soha azt érezniük, hogy nívós elismerésük méltatlan kezekbe került. Mokos Tibor december 24-én hunyt el. Emlékét megõrizzük. Indulnak tavaszi nyelvtanfolyamaink Alap-, közép-, és felsõfokú ECL nyelvvizsga-felkészítõ kurzusok angol, német, olasz nyelvbõl. Hétköznaponként, hétfõ szerda, vagy kedd csütörtöki napokon, órától, heti 2x3 órában. Tanfolyamindítás: február 6 7. Tanfolyamzárás: április A tanfolyam díja: Ft / 60 óra. PTE hallgatóknak 400 Ft / óra Szombatonként, heti 1x5 órában, 8.30-tól. Tanfolyamindítás: február 9. Tanfolyamzárás: április 13. A tanfolyam díja: Ft / 40 óra. Szintfelmérõk: január 21-tõl 29-ig. Általános nyelvtanfolyamok: kezdõ, álkezdõ, elõ-középhaladó és haladó szinten, angol, német, olasz nyelvbõl. Hétköznaponként, hétfõ szerda vagy kedd csütörtöki napokon, órától, heti 2x3 órában. Tanfolyamindítás: február 6 7. Tanfolyamzárás: május 2 8. A tanfolyam díja: Ft / 75 óra. Szombaton délelõttönként heti 1x5 órában. Tanfolyamindítás: február 9. Tanfolyamzárás: április 27. A tanfolyam díja: Ft / 50 óra. Kitex idegenforgalmi, kereskedelmi szaknyelvi vizsgafelkészítõ angol és német nyelvbõl. Hétköznaponként, hétfõ szerda vagy kedd csütörtöki napokon, órától, heti 2x3 órában. Tanfolyamindítás: február 6 7. Tanfolyamzárás: április A tanfolyam díja: Ft / 54 óra. Szombaton délelõttönként heti 1x5 órában. Tanfolyamindítás február 9. Tanfolyamzárás: március 23. A tanfolyam díja: Ft / 30 óra. Meghosszabbított jelentkezési határidõ egyetemi hallgatóknak: február 7-e! Japán nyelv és kultúra tanfolyamot indítunk anyanyelvi oktatóval, kezdõ és haladó szinten Tanfolyamindítás: február Heti 2x2 óra összesen 40 óra / Ft A PTE hallgatóinak és dolgozóinak a tanfolyam árából kedvezményt biztosítunk! Jelentkezési határidõ: február 7. Jelentkezés helye, ill. további információ: PTE Idegen Nyelvi Titkárság információs ablak (7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b. I. em.) Tanfolyamok helyszíne: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B. Kedvezményes tanfolyami díjak: PTE hallgatóknak 400 Ft/óra (hallgatói jogviszony igazolása ellenében ) Egyetemi dolgozóknak 500Ft/óra (munkaviszony igazolása ellenében) UnivPécs február 4. 7

8 egyetemi élet Aktualitások és hagyomány Újévi Professzori Találkozó 2013 FOTÓ: CSORTOS SZABOLCS Díszdoktoraink fontosak a számunkra, az õ személyükön keresztül tekinthetünk ki a világra mondta Komlósi László Imre rektorhelyettes Mihai Razvan Ungureanu volt román miniszterelnök és Jari Pekka Olavi Vilén díszdoktoravatási ünnepségén, december 13-án a PTE Halasy- Nagy József Aulájában. HARKA Éva írása Mihai Razvan Ungureanu, Románia korábbi miniszterelnöke, az ÁOK elõterjesztésére vehette át a díjat. Miseta Attila professzor, a PTE orvoskarának dékánja laudációjában elmondta: Azt gondoljuk, hogy Miniszterelnök Úr példát mutatott abban a tekintetben, hogy az együttélés közös nevezõjét keresve elõbbre juthatunk, jobban szolgálhatjuk hazánkat, nemzetünket és az európai nemzetközösséget is. Világosan felismerte, hogy a tudományok, és azok oktatása nemzetek fölötti feladat, és nem a kultúrharc része. A Finn Köztársaság korábbi magyarországi nagykövetét, Jari Pekka Olavi Vilént a PTE Illyés Gyula Kar dékánja, Horváth Béla egyetemi tanár terjesztette fel a díszdoktori címre. Nagyköveti megbízatása alatt Jari Pekka Olavi Vilén gyakran tett látogatást a Pécsi Finn Konzulátuson, valamint Szekszárdon, ahol jelentõsebb létszámú finn kolónia él. Szekszárdi látogatásai során több alkalommal is felkereste a PTE Illyés Gyula Kart, támogatta közös kulturális programok szervezését. Székfoglalója rövid összefoglalójában Mihai Razvan Ungureanu a népek egységességérõl beszélt, egyebek között azt is megemlítette, hogy Arad abban is követni próbálja Pécs nyomdokait, hogy 2021-re síkra száll az Európa Kulturális Fõvárosa címért. Mindenki egyetért abban, hogy az oktatásban nemtõl, kortól és társadalmi helyzettõl függetlenül bárki részt vehessen, s az oktatás ingyenes legyen. A finn oktatás sikere mögött kiszámítható és folytonos igazgatás áll. Finnországban a life long learning sem csak egy frázis mondta Jari Pekka Olavi Vilén frissen avatott díszdoktor. További részletek és Komlósi László Imre rektorhelyettes teljes beszéde a olvasható. Nemes hagyomány az Újévi Professzori Találkozó az egyetemen jelentette ki Bódis József december 15-én a Palatinusban, majd az Universitas Televízió tavalyi évet összefoglaló filmjének levetítése után a rektor további hangsúlyt adott annak, hogy a TIOPpályázat keretében elindult a 400 Ágyas Klinikai Tömb rekonstrukciója, valamint annak, hogy átadták, s az érdemi munka is elindult a Szentágothai János Kutatóközpontban. Hektikus év van mögöttünk, annak ellenére, hogy a PTE gazdasági helyzete a felelõsségteljes gazdálkodásnak köszönhetõen javult mondta Bódis József. A gazdasági válság ellenére sikerült az intézménynek konszolidációt elérnie. Ennek kapcsán a rektor kijelentette: Az egyetem elõélete egyfajta garancia a túlélésre. A jövõben azonban azon kell dolgoznunk, hogy az egyes karok sikeres programjait, projektjeit például az ÁOK külföldi hallgatók iránti nyitottságát FOTÓ: CSORTOS SZABOLCS HARKA Éva írása egy egyetemi szintû programmal általánosan megvalósítandó feladattá tegyük a PTE valamennyi kara számára. Bódis József jónak ítélte Pécs és a PTE viszonyát, ám a város felsõoktatási intézményét anyagi szempontból is támogató Gyõrt említve hozzátette: hosszú távon a nem megfelelõ gazdasági környezet gyengítheti a pécsi egyetem értékeit. Mit tudunk tenni ennek javulásáért? tette fel a kérdést a PTE elsõ embere, majd felsorolta, hogy a 2012-es esztendõben mi történt ennek kapcsán: tárgyaltak egy nagyobb informatikai céggel, mely munkahelyeket is teremtene; a magas színvonalú egészségügyi szolgáltatások révén külföldi betegek Pécsre hozásában is gondolkodnak, illetve decemberben kötöttek szerzõdést Sanghajjal, mely egy tudás-technológiai transzfer központról szólt. Utóbbi kapcsán a közelmúltban, a találkozó után érkezett Pécsre egy szûkebb szakmai csoport Kínából. További részletek: 8 UnivPécs február 4.

9 egyetemi élet Találd fel magad! Március elseje az idei határideje annak, hogy ki-ki elhatározza, hol és milyen irányban szeretne továbbtanulni. FOTÓ: CSORTOS SZABOLCS Mit tud kínálni a PTE? Több mint 300 létezõ szakot, amibõl 150 kifejezetten az érettségizõknek szól, a másik 150-et pedig diplomásoknak kínálja. Az oktatási portfólió rendkívül sokszínû: az alapoktól a doktori iskoláig minden képzési forma létezik a PTE-n. Ez a széles spektrum arra is lehetõséget kínál, hogy egy adott alapképzés elvégzése után újabb irányokba specializálódjon a jelentkezõ. A PTE ráadásul a minõsített oktatók száma alapján az elsõ az országban. Hogyan lehet információhoz jutni? Facebook-oldalt indított a Pécsi Tudományegyetem, hogy a közösségi oldalakon keresztül is segítséget próbáljon nyújtani abban, hogy a felvételi kapcsán a középiskolások és érdeklõdõk megtaláljanak minden ehhez szükséges adatot. Van egy alapvetõ adatokat tartalmazó okostelefon-alkalmazás is, érdemes letölteni. A felvételizõknek szóló honlapon is lehet tájékozódni a különbözõ szakokról. Ahogy minden évben, idén is képviseltette magát a PTE az Educatio kiállításon is, melyen a magyar felsõoktatás csaknem minden szereplõje jelen volt (képünk az eseményen készült). S bár a kiállításon sokan voltak, még így is kevesebben, mint a korábbi rendezvényeken, a PTE a tavalyihoz hasonlóan ismét Egyetemi szülõi értekezletet rendez február 16-án szombaton, 11 órai kezdettel a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont földszinti konferenciatermében. Az eseményen felvételivel foglalkozó szakértõk is jelen lesznek. A tervezett témák: a felvételi eljárás aktuális kérdései, a keretszámok és az önköltség. További info: UnivPécs február 4. 9

10 English International programmes 22:00 4. February (Monday) Party by dj Dawe Admission: 500 HUF SZENES CLUB 22:00 5. February (Tuesday) End of Exam Period Party POLLACK B CLUB 19:00 7. February (Thursday) Welcome party for the Erasmus and Exchange Students PÉCSI EST CAFÉ 21:00 7. Februrary Bulcsú Babarci and his group Pop, reggae, swing, calypso, funk ZSOLNAY CULTURAL QUARTER ARTÉR CAFÉ 20:00 8. February (Friday) Accustic concert by Márk Járai MUPHY'S PUB 10:00 9. February (Saturday) Whiff of blooming aloes and acacias can be smelled, amazing flowers of orchids can be seen at the Botanical Garden of UP. BOTANICAL GARDEN 10:00-14:30, 17:30-19:30 9. February (Saturday) Bollywood on Ice SKATING RINK OF THE ZSOLNAY CULTURAL QUARTER 18: Febrary (Thursday) Valentine's Day Concert Simply English Club HOUSE OF CIVIL COMMUNITIES (SZENT ISTVÁN TÉR 17.) Blood donation 10:00-15: February AULA OF FACULTY OF HUMANITIES 9:30-15: February DEAN'S CONFERENCE ROOM, MEDICAL SCHOOL 10:00-15: February MAIN HALL OF THE POLLACK MIHÁLY FACULTY OF ENGENEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Letter from the Village The Mobile Phone a Triumph for Feminism by Andy ROUSE The world is topsy turvy, and no-one knows where they stand. Or if they are standing at all. It didn't use to be like that. A person knew where he stood. If he smoked Marlboro cigarettes, or Camel, then he was higher up the pecking order than the man who smoked Embassy No. 10. If you saw man roll his own cigarettes, he was either the humblest member of the workforce or the managing director, or preferably the owner of the company. During the War the Prime Minister (Churchill) was photographed smoking a cigar in the nineteen-sixties and -seventies he (Harold Wilson) appeared on television sporting a pipe, for which political cartoonists were eternally grateful. A cigar or a pipe is so much easier to place in the foreground of a caricature than a face. Neither cigar nor pipe would serve as a successful stereotype for the head of the country (though it would appear that senior politicians can still be filmed holding a pint glass down at the local). Another stereotype that has been, if not laid to rest, then considerably re-thought-out, is that of the woman driver. Once again, a man (!) once knew where he stood (or in this case sat, as in behind the steering wheel). There were drivers, there were road-hogs, there were confounded idiots, and there were bloodywomendrivers. In one breath. It was quite clear to anyone who know The Road (i.e. men) that there was another species that did not (i.e. women). All that is long gone, as bad driving has become de-genderised in reality and perception. We have to admit that women are, in fact, no worse (or better) than men behind the wheel. Or rather, on top of four independently powered land-rover wheels. Have you noticed how the smaller the woman behind the wheel, the larger her vehicle. Even if anyone were to question-mark her driving techniques, she must be pretty good at parking this tank outside the primary school that she has selected for her darling offspring. Women dashing around in cars as though it was the most natural thing in the world today has forced the creation of new categories, favourite genres in the United Kingdom being white van drivers who go too fast and give no quarter and dawdlers who go far too slow, but otherwise give no quarter. These are joined by drivers whose only ambition in life (or death), it would seem, is to actually get their vehicle inside the one in front, instead of merely hugging up close behind. But of all the maniacs on the roads today, none can rival the misguided, arrogant fool who believes they can steer a car single-handed (and I mean single-handed) while carrying a conversation on the phone with the other. These phone-and-drive devotees put all of us at risk as they grossly overestimate their driving skills in order to ask, "Do you want anything from the shop, dear?" or "I'll be five minutes late" or "Don't forget to call the vet about the budgie's bronchitis". On one occasion I travelled into Pécs on the countryside bus and the driver chatted on the phone from the 185km marker right the way into the city centre. There is no privilege of gender for the mobile. It is equally misused by man and woman alike. But whereas the male phone-and-driver is just being his usual pig-headed, selfopinionated, over-confident self when he makes use of the cell, a woman bathes in the triumph of her sex. And for why? The cell phone has liberated her in a way that all the demonstrations and the chaining to railings and burning of bras could never do. No longer do you hear the traditional cry of bloodywomendrivers all-in-one-breath. Instead, there is the genderless observation as the person in front fails to react to the green light, or swerves in front of you without indicating, or simply footles on the main road at 65 K an hour and no chance to overtake: "The bastard's on the bloody phone!" Ladies, congratulations. You have descended to our level. You are no longer involuntary bad drivers due to your sex: now we can blame you for your shortcomings behind the wheel on an equal footing! 10 UnivPécs február 4.

11 sport Eredmények VÍZILABDA Az U18-as magyar férfi vízilabda válogatott Ausztráliában, 2012 decemberében VB. II. helyezést ért el. A válogatott edzõi: Horkai György, Varga Zsolt és Katics László (erõnléti edzõ), a PTE Testnevelés- és Sportudományi Intézet egyetemi docense. A csapat tagjai: György, Sánta, Jansik Sz., Sedlmayer, Berta, Manhercz, Zalánki, Gyárfás, Lõrincz, Szabó B., Telegdy és Német. FOTÓ: CSORTOS SZABOLCS Egy-két-há' Már nem kell sokat aludni ahhoz, hogy újra elkezdõdjön a Táncoló Egyetem: a tavaszi félév a február 25-tel kezdõdõ héten indul! Az órák már felvehetõk az ETR-ben, a oldalon pedig február ig lehet jelentkezni. Aki ez utóbbi oldalon még nem regisztrált, az most is megteheti, így a jelentkezési periódusban ezzel már nem kell foglalkoznia, csak a legszimpatikusabb kurzust kiválasztani és jelentkezni rá. Képünk a fellépõcsoport próbáján készült. Részletek: ASZTALITENISZ Az Osztrák Nemzetközi Bajnokságon U21- ben Lakatos Tamás 9. helyet szerzett, az utánpótlás Budapest Bajnokságon U12- ben Hõgye Gábor I. helyet, U13-ban Hõgye Dániel V. helyet ért el. Az NBII-ben a PEAC 13:5-re verte a TÜKE SE-t, az NB III-ban PTE PEAC III. Lengyeltóti SE 13:5. Mind az NBII-es, mind pedig az NB III-as csapat vezeti a bajnokságot. NÕI KOSÁRLABDA Az NBI/B-ben a lányok a következõ mérkõzésüket február 9-én, szombaton játsszák hazai pályán 18 órától az Ifjúság úti csarnokban a Bajai NKK csapata ellen. UnivPécs február 4. 11

12 interjú Szabad az egyetem Tavaly novemberben az Emberi Erõforrások Minisztériuma javaslatot tett a kormánynak a teljes állami ösztöndíjas keretszámok drasztikus csökkentésére, mely mind a diákok, mind a közép- és felsõoktatási intézmények szerint tovább mélyítené a magyarországi oktatás már így is nehéz helyzetét. A Hallgatói Hálózat pécsi sejtje az eddigi tüntetések és a fórumok tekintetében úgy véli, ideje nem-tetszésüket formális keretek közé átültetni, ezért februárban Szabadegyetemet szerveznek, melynek kapcsán Babinszki Katával, a HaHa pécsi sejtjének kapcsolattartójával beszélgettem. KISS Martina interjúja Röviden össze tudnád foglalni, hogy mi történt eddig? Pontosabban a decemberi fórum óta, amin akkor nagyon sok hallgató vett részt. Elméleti alapjaiban letisztult bennünk, hogy miért szervezzük az ellenállást, a gyakorlati szinten pedig szervezettebbé és átgondoltabbá váltak fórumaink és megmozdulásaink. A tiltakozásunk kezdetén elsõsorban tüntetéseket szerveztünk, amelyeken legnagyobb számban bölcsészek jelentek meg, idõközben azonban támogatóink táborát sikerült kiterjesztenünk más egyetemekre is, illetve sikerült megvalósítanunk egy kielégítõ együttmûködést az EHÖK-kel, valamint a BTK HÖK-kel. Szerveztünk és jelenleg is szervezünk hallgatói fórumokat, melyek alapvetõ célja, hogy minél többeket bevonjunk a közös munkába. A fórumainkon bárki felszólalhat, de csakis a saját véleményét képviselheti. Szeretnénk, ha minél többen éreznék úgy, hogy fontos a kiállásuk és a véleményük felvállalása, ha mindenki lehetõségei szerint hozzájárulna a közös munkához, és minél több emberhez eljutna az az üzenet, amit a hallgatók, az oktatók, a középiskolások és a középiskolai pedagógusok is nagyon fontosnak tartanak. Mennyire volt nagy az érdeklõdés a fórumokra? Hiszen itt volt ugye a vizsgaidõszak, az ünnepek... A vizsgaidõszak miatt számoltunk is a létszámcsökkenéssel, épp emiatt a tevékenységünk módján is változtattunk: munkacsoportokat alakítottunk, ezáltal megtöbbszöröztük azoknak a számát, akik aktívan részt vesznek a munkánkban. Nemrégiben átálltunk a munkafórumokra, ami kifejezetten arról szól, hogy összedolgozzunk és közös erõvel vegyünk részt az események formálásban. Min dolgoztok ezeken a munkacsoportokon belül? Különbözõ elfoglaltsági körök adottak, én például a humán erõforrás munkacsoportban dolgozom. Most azon fáradozunk, hogy különbözõ karokhoz eljussunk és a TTK-ról, a Mûvészeti Karról, a jogi karról, minél több hallgatót és oktatót tudjunk megszólaltatni. Létezik továbbá Szabadegyetem munkacsoportunk is, akik ezt a rendezvénysorozatot szervezik, illetve van egy középiskolás munkacsoportunk, akik a középiskolai fórumokkal foglalkoznak például január 30-án a Leõwey Klára Gimnáziumban volt egy középiskolai fórum, ahol sikerült elérni, hogy a fiatalabbakhoz is eljussanak a fontosabb információk, valamint hogy formát kapjon a gimnazisták és a pedagógusok egymás közti párbeszéde. Úgy tudom, hogy együttmûködtök a szegediekkel, illetve a budapestiekkel is, mit jelent ez pontosan? A rendszeres személyes találkozók mellett interneten és telefonon is tartjuk egymással a kapcsolatot. Gyakran megtörténik, hogy a pestiektõl értesülünk valamely formálódó eseményrõl. Emellett mindig mindenkinek küldünk tiszteletbeli meghívókat; ha valamilyen nagyobb esemény van mint amilyen majd a Szabadegyetem lesz, bizonyos is, hogy eljönnek. Mikor fog indulni ez a Szabadegyetem, illetve hol kap majd helyet? Február én a BTK-TTK karok Ifjúság úti épületében rendezzük meg a minden érdeklõdõ számára nyitott és ingyenes Szabadegyetemet. Annyira sok elõadó jelentkezett, hogy az eredetileg egynaposra tervezett rendezvényt végül kétnaposra bõvítettük, aminek nagyon örülünk. Fontos megjegyezni, hogy a Szabadegyetem mellett kilátásba helyeztük a Középiskolai Hálózattal közös tüntetést is február 11- re, ha addig a kormánnyal nem sikerülne megnyitni a széleskörû párbeszédet. Mit lehet tudni az elõadókról? Õk elsõsorban oktatók? Az ország minden tájáról jönnek majd elõadók, valamint a Vajdaságból, Horvátországból és Ausztriából is várunk felszólalókat. A Szabadegyetemünkön elsõsorban oktatók adnak majd elõ, hisz õk vannak a kellõ szaktudás birtokában. Emellett természetesen hallgatói elõadások is lesznek több szekcióban, a mozgalmi szekcióban például én is elõadok. De hamarosan véglegesítjük az elõadók listáját, és minden erõnkkel azon leszünk, hogy ez a lista minél többekhez eljusson. 12 UnivPécs február 4.

13 Érdemi elõrelépést várunk! Ha eddig nem, hát a decemberi fórumokról, tüntetésekrõl biztosan megismerte minden diák a pécsi hallgatói érdekvédelem keretszámokkal és felsõoktatási törvénnyel kapcsolatban nagyobb szerepet és nyilvánosságot vállaló (egyben nagyobb médiaérdeklõdést is elszenvedõ) alakjait. Interjú Zag Gáborral, a PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökével és Pintér Mihály alelnökkel. Hol tartunk most? Pintér Mihály: A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) egyeztet a minisztériummal, s mi ettõl várunk eredményt. Az utcai megmozdulásokra, tüntetésekre addig van szükség, míg erre sor nem kerül, vagyis az érdekképviseleti szerv tárgyalni nem kezd a döntéshozókkal, hiszen ezektõl az egyeztetésektõl lehet érdemi eredményt várni. Hogy van-e elõrelépés? Van is, meg nincs is. Nyilvánvalóan az, hogy a tavalyi keretszámot visszaállították, illetve az, hogy tulajdonképpen minden szakon indul majd államilag finanszírozott képzés, mindenképpen elõrelépés. Az viszont ahogy a miniszter fogalmazott, hogy ez az idei évre vonatkozó megállapodás, és hogy a jövõre vonatkozóan továbbra is fenntartják a kitûzött eredeti célokat, nem feltétlenül jelent megoldást. Ugyanakkor sem nekünk, sem a HÖOK-nak nem magukkal a kormányzat által meghatározott célokkal voltak problémáink, hanem azokkal az eszközökkel, amiket a célok elérése érdekében alkalmaztak. Nyugat-Európában és máshol is teret kapott az a törekvés, hogy úgy szervezzék át a felsõoktatást, hogy finanszírozásából nagyobb részt vállaljon a privát szféra (akár magánszemélyek, akár cégek), az állam szerepvállalása pedig visszaszoruljon. A probléma nem ebben, hanem abban rejlik, hogy ennek minden átmenetet nélkülözõ bevezetése Magyarországon semmilyen szempontból nem megalapozott, és jóval nagyobb károkat okozhat az ilyen meggondolatlan átalakítás, mint amilyen elõnyökkel kecsegtet. Úgy gondolom, legalább 4 5 éves átállási idõre lenne szükség ahhoz, hogy a családok fel tudjanak készülni egy ilyen váltásra, pénzt tudjanak gyûjteni gyermekeik felsõoktatási tanulmányaira. Egy recesszióban élõ országban, ahol a bérek reálértéke rohamosan csökken, nem lehet a háztartásokra plusz terhet rakni, pláne nem ilyen mértékben. Az általam prognosztizált 5 év is csak akkor mûködhetne, ha a gazdaság fejlõdik, a bérek és ezzel együtt azok reálértéke növekszik, a háztartások tudnak megtakarítani. Felháborítónak tartom azt, hogy ezt a kérdéskört a éves korosztály problémájává degradálják, ugyanis a fiatalokon kívül azok családjait és a felsõoktatásban dolgozókat is érinti az élethosszig tanulás lehetõségérõl nem is beszélve. Mi a helyzet a hallgatói szerzõdéssel? Pintér Mihály: A hallgatói szerzõdés kapcsán elõször azt kellene tisztáznia a kormánynak, hogy mi a célja ezzel: Magyarországon tartani a fiatalságot, hogy a fiatalság az általa megszerzett tudást az országban és az ország érdekében kamatoztassa vagy az, hogy a fiatalok adóforintjai a magyar központi költségvetést erõsítsék, vagyis adót fizessenek, bárhol legyenek is. Ez két különbözõ cél. A kiválasztott célhoz kellene megfelelõ eszközt választani. Szerintünk a hallgatói szerzõdés egyrészt csak elriasztja a fiatalságot, másrészt indokolatlan kötöttségeket hoz magával, amit sok esetben a fiatalság nem akar vállalni. Március elsejére tolták ki a felvételi idei jelentkezési határidejét. Szerintetek mi várható? Pintér Mihály: Az idei évre megoldódott a probléma a felvételizõk szempontjából azzal, hogy 55 ezer a keretszám, mindenhol van lehetõség állami ösztöndíjas helyeken tanulni. A hallgatói szerzõdés kérdése azért nem akut még, mert azt szeptemberben fogják aláírni a hallgatók, vagyis a szerzõdés kapcsán április májusig kell kidolgoznunk egy olyan megoldást és megkötni egy olyan megállapodást, ami a diákok számára megfelelõ. A kormányzat ígérete szerint ez visszamenõleg azokra is érvényes lesz, akik korábban már aláírták a szerzõdést. Problémát ezen túl a forráskivonások, illetve a felsõoktatási intézmények autonómiájával kapcsolatos kérdések okozhatnak például a tervezett kancellári rendszer bevezetése. Mik a mostani feladatotok a felsõoktatás változtatásaival kapcsolatban? Pintér Mihály: Elsõsorban azt tartjuk fontosnak, hogy az országos érdekképviseleti szervet, a HÖOK-ot segítsük információkkal, ötletekkel. Egyeztetések során mi is felvetjük gondolatainkat, problémáinkat. Zag Gábor: Páva Zsolt, Pécs polgármestere december közepén felajánlotta, hogy a pécsi országgyûlési képviselõkkel együtt leül velünk egyeztetni annak kapcsán, hogy hogyan lehetne a Pécsi Tudományegyetem érdekében erõteljesebb lobbi-tevékenységet folytatni. Azt szerettük volna, ha a képviselõkön és a polgármesteren túl a PTE rektora és gazdasági fõigazgatója, az EHÖK, a Hallgatói Hálózat és a középiskolások képviselõje, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a Pedagógusok Szakszervezete, valamint a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete vett volna részt a megbeszélésen, ám a pedagógusokkal és a HaHával való tárgyalástól az önkormányzat vezetése elzárkózott. Az egyeztetés felvetése után kérésének megfelelõen megkerestük a polgármestert ben, de azóta csak informális beszélgetések zajlanak, érdemi elõrelépést nem tapasztalunk. Pintér Mihály: Továbbra is türelmesen várjuk, hogy a képviselõk idõt szakítsanak arra, hogy a fiatalság problémáit meghallgassák, és észrevegyék azt, hogy mindez most még csak az egyetem problémája, de késõbb a városé is lesz. UnivPécs február 4. 13

14 diákportré Hány oldala van egy Mandarinnak? Kékesi Alexandra áll a személyién, de a legtöbben csak Mandarinként ismerik szerte az egyetemen. A FEEK hallgatója, a Szántó Kovács János úti Kollégium kollégiumi bizottságának elnöke, diák-munkavállaló, az UnivPécs egyik hirdetésszervezõje, partiarc és önkéntes. Bámulatos, mennyi mindent és milyen szinten csinál egyszerre. Gondoltuk, felsoroltatjuk vele. Kezdjük az elején: Mandarin, a moderátor szakos. Már gimiben is dogoztam rádiónál és nagy álmom volt, hogy ezzel egyszer majd komolyabban is foglalkozhassak, nagyon érdekelt ez a szak. A másik, ami miatt a PTE-re jöttem, a város volt. Zalai vagyok, és számomra egyrészt fontos volt, hogy messze legyen, másrészt kétszer jártunk osztálykiránduláson Pécsen, nagyon megszerettem a várost már akkor is, és megfogalmazódott bennem, hogy ide érmes lenne visszajönni. Úgyhogy lejöttem Pécsre egy szál magamban úgy, hogy még gólyatáborban sem voltam, így nem ismertem itt senkit. Az elsõ estém úgy nézett ki, hogy lementem a nagytársalgóba, leültem egy padra, és már jött is valaki, beszélgetni kezdtünk. Sõt, a legnagyobb barátságom is aznap este kötõdött, és azóta is tart. Mandarin, az önkéntes. Önkénteskedtem már a gimiben is, és szerettem volna folytatni. Elõször a ZION-ba kerültem a bezárás elõtt pár hónappal. Most a Menedékben dolgozom, három munkacsoportnak vagyok tagja: a pályázatírásban, a médiában és egy nagyobb projektben, aminek az a neve, hogy Élménykommandó. Ennek az a lényege, hogy kitelepülünk Pécs különbözõ olyan városrészeire, például Hõsök terére vagy Gyárvárosra ahol sok a hátrányos helyzetû gyerek, és egy meghatározott struktúra alapján élményekkel gazdagítjuk õket, játszunk velük. Egyébként mikor jelentkeztem, egybõl bedobtak a mélyvízbe: a város keleti részén élõ lurkókkal egy háromnapos tréningen kellett autót építenünk. Ezután mondtam azt, hogy nem tudnám otthagyni, mert az lehet, hogy nem érzik, hogy jót teszek velük, mégis hihetetlen szeretetet lehet kapni tõlük. Miért éri meg? Az élmény miatt, amit ad. Nekem a Menedék az a hely, ahol feltöltõdöm, annak ellenére, hogy dolgozom. Fontosnak tartom, hogy olyan élményt kínáljunk valakinek, ami meghatározza az életét, a gyerekek pedig annyi szeretet adnak vissza, hogy az néha felfoghatatlan. Tudod, láttam, hogy hol laknak, milyen ruhákban járnak, de ennek ellenére ugyanolyan gyerekek, mint bármelyikünk máshonnan. Például a legváratlanabb kérdéseket teszik fel neked. Volt egy kislány, akivel a nap történéseirõl beszéltünk, aztán egyszer csak azt mondta: én tudom anyu régi mobilszámát. Olyan FOTÓ: CSORTOS SZABOLCS kisherceg-érzésem volt, hogy azt kapod, amit a legkevésbé vársz. Még a Szántó Koliban is volt gyerekeknek szóló program karácsonykor. Az üzemeltetés javasolta, hogy az üres felületeket a koliban gyerekekkel közösen díszíthetnénk fel, ami számomra nagyon pozitív volt. Végül nemcsak óvodásokat hívtunk, hanem hátrányos helyzetû fiatalokat is. Nem gondoltam volna, hogy ez ennyire megérinti az embereket, de folyamatosan jöttek az üzenetek, abszolút jó fejek voltak. Végül is a kollégistáknak is karácsonyi ajándék volt ez. Azóta is szervezünk gyûjtéseket: tavaly például a Szemem Fénye Alapítványt segítettük úgy, hogy részt vettünk az Öltözz pirosba akcióban, de az irodába be lehet hozni a megunt könyveket, bármit, ami használható lehet. Milyen Mandarin, a partiarc? Mikor egyetemre jöttem, az elsõ évemben életem eddigi legjobb évében! heti 5 6 alkalommal mentünk bulizni, ami embertelen volt. Két évig a FEEK HÖK-ön dolgoztam, csak most szeptembertõl nem vagyok ott és bár ez a munka, azzal járt, hogy még több emberrel ismerkedtem meg, és még többet mentem bulizni. Melyik volt eddig a legjobb buli? A 24 órás vetélkedõ, mert az állóképességet és szellemi munkát igényel. De amit persze ki kell emelnem, az a es Pécsi Egyetemi Napok, amit meg is nyertünk. Lehet, hogy sokak számára a PEN négy nap volt, de nekünk három teljes hónap: a felkészülés, az ötletelés az életünk részévé vált, és az egész csapat beleadott mindent. Nagyon büszke vagyok magunkra, mert amit letettünk az asztalra, az példaértékû. És amikor megnyertük olyan hajnali kettõtõl délelõtt tízig sírtam az örömtõl. Az a bûvölet nekem azóta is tart. Most fogsz végezni. Hogyan tovább? Elmegyek New Yorkba. Most komolyan. Egyébként most járok tesz coachingra, ami sokat segít, és remélem, ennek révén kiderül, hogy mi az, ami felé indulnom kéne. (Coaching: új, tervezett hallgatói szolgáltatás. Részletek a Karrier-börzén, április án. A szerk.) Imádom a moderátor szakot, de abban, ami engem érdekel, nem feltétlenül a papír számít, hanem a gyakorlat, és én pedig próbálok ennek eleget tenni. Talán egyedül gyorsétteremben nem dolgoztam még, de melóztam pékségben, leltároztam voltaképpen bármilyen munkát elvállalok, mert nem szeretném elfelejteni, hogy honnan jöttem. Nekem nem piszkos a munka, és e téren maximalista is vagyok. És ami sokakat érdekel: miért Mandarin a beceneved? Még a gimiben neveztek el így. Majd egyszer elmondom, jó? Teljes interjú: 14 UnivPécs február 4.

15 zene Hallgasd meg, de ne löködd az asztalt, mert ugrik a tû Ezt mondta Beck Zoltán a nemrégiben bakeliten is megjelent új albumuk, a Szentimentálé kapcsán. Ha pedig valakinek nem lenne elég a lemez kellemes recsegése, az megkaphatja mellé Lévai Balázs no budget -os alkotását, a Szentimentálom címû mozit is. JANÁKY Zita írása Január 30-án a Kodály Központba látogató Beck Zoli- és 30Y-rajongóknak jó estéjük volt, mert amellett, hogy lépten-nyomon a borozgató srácokba botolhattak, film és bakelit premierre is sor került, az elõtérben pedig koncertplakát kiállítás volt látható. A filmet megelõzõ sajtótájékoztatón elsõ blikkre indokolatlanul sokan voltak, többek között Szilágyi Gábor, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatója, valamint Márkus Zoltán, a Fürgediák Iskolaszövetkezet vezetõje. Hamar fény derült a titokra, az urak ugyanis Beck Zolival kiegészülve alkotják a Triászt, mottójuk pedig az értékmentés másként. A dicséretes projekt nagy részét egyelõre homály fedi, anynyi azonban bizonyos, hogy a Nemzeti Parkot menõvé akarják tenni, az Y-generációnak pedig meg szeretnék mutatni, hogy van más út is. Olyan, ami értékekkel van kikövezve. Nem mindegy ugyanis, hogy ugartyúk vagy dugattyú, bármit is mond a beckzoli. A csapat eredetileg egy koncert DVD ötletével kereste meg Lévai Balázst, a Dob+Basszus szülõatyját, aki erre anynyit mondott, hogy van nála jobb ebben a mûfajban, viszont szívesen készítene egy kicsit fûszeresebb, kreatívabb változatot. Lelkesedésbõl és hitbõl született meg végül a Szentimentálom, mert pénz az pont nem volt hozzá. Helyette viszont volt egy csapat kreatív mûvészember, akiknek jól áll, ha összefestegetnek egy fát és egymás tornacipõjét. FOTÓ: VILLÁNYI MÁTÉ A srácok elmondása szerint szomorú jeleneteket csak akkor lehetett felvenni, ha épp tényleg rossz kedvük volt, erre viszont nemigen volt alkalom a whiskyt is magába foglaló széles motivációs skála miatt. Záróakkordként pedig meztelenül, embriópózban fekvõ fiatalembereket láthat a kedves nézõ. Ezért vagy ennek ellenére is megéri megnézni a filmet! UnivPécs február 4. 15

16 magazin PRO Pop-up KONTRA FÖLDESI Mihály Nassolni jó, fõleg, ha közben élvezem a televízió és a mozi miliõjét. Személyes véleményem szerint a legtöbben azért ropogtatnak, hogy filmnézés közben levezessék a belsõ feszültséget, így a nagyon izgalmas jeleneteknél a nézõk izgalmukban marékszám habzsolják, és tömik a szájukba a rágcsálnivalót. Hamarosan 4D-ben is élvezhetjük a filmszínházakban a legújabb filmeket. Akkor majd akár a filmbeli ételek illatát is érezhetjük. Ez a jövõben sokban befolyásolhatja a nassolási szokásainkat, hisz a filmben programozott illatok a pavlovi reflex alapján fejthetik ki hatásukat (ez leginkább a mozibüféseknek tenne jót). Elmesélném édesapám ezzel kapcsolatos élményét: mozi íratlan etikettje szerint bármit ehetünk, csak az elõttünk ülõ ne majszoljon fokhagymás kolbászt. Az otthoni tévézés közben egy kicsit más a helyzet: van lehetõség a készülék mellõl felállni és kisétálni a konyhába, és csak reklámok után visszaülni a készülék elé. Így sokkal kényelmesebb és szabadabb a szórakozás, hisz bármit és bármikor ehetünk. Akárhol is mozizunk, otthon, barátoknál, filmszínházban, vagy filmklubban, egy dolog mindig közös ezekben az élményekben: a pattogatott kukorica. A félév elsõ lapindítóján szerkesztõségünk hat különbözõ márkájú vajas popcornt tesztelt, az eredményen pedig mindannyian meglepõdtünk. Részletek: CSIZMADIA Eszter Nassolni filmnézés közben? Több negatívum jut eszembe hirtelen, mint amennyi élvezettel jár mondjuk egy nagy adag pattogatott kukoricát befalni mozizás közben szerintem senkinek nem kell bemutatni a következõket: sótól égõ száj, kukoricafalatkák az összes viselt ruhadarab alatt, arról nem is beszélve, mennyire idegesítõ néha az elfogyasztásával járó ropogtatás (fõleg, ha mi vagyunk ennek az áldozatai). Ezen kívül elég gyakori a só okozta folyadékhiány biológiai következménye, majd a túlzott folyadékbevitel miatt feltörõ inger, ami a legjobb moziélményt is végérvényesen tönkreteheti. Otthon egy fokkal rosszabb a helyzet: aki hozzám hasonlóan a kényelmet szereti, és ágyban fekve vágyik másfél óra Hollywoodra, az a stáblista elõbukkanása közben elkezdhet gondolkodni, hogy a porszívót vagy a seprût használja takarítási eszköz gyanánt. Ugye, hogy nem érdemes? Körkérdés Filmnézés közben szoktál-e nassolni? TÓTH ISTVÁN MUNKANÉLKÜLI KOVÁCS BÁLINT TTK III. ÉVF., BA KAUT EDINA ÉVA ÁJK II. ÉVF. LEVELEZÕ ÕZE IVETT KTK I. ÉVF. MA Töménytelen mennyiségben nassolok, inkább a sós ízt szeretem: chipseket, pattogatott kukoricát. Nem a filmektõl függ, mit rágcsálok, nem vagyok válogatós. Általában berakjuk a mikróba a zacskós pattogatott kukoricát, a vajasat szeretjük leginkább, azt a gyerek is megeszi. A sajtos már túl vad ízû nekünk. Néha a vásárcsarnokban veszünk morzsolt pattogatni való kukoricát és akkor vasfazékba teszünk egy jó marékkal és rázzuk, mint az állat. De megéri, mert finom. Ha egyedül nézek filmet, akkor nem jut eszembe nassolni közben, de társaságban szinte mindig pattogatott kukoricát veszünk vagy szotyolát, esetleg chipset, de azt nagyon ritkán. Mostanában ez is, mint oly sok más dolog, pénztárcafüggõ, de azért egy három órás filmre egy rendes zacskó kukoricát veszünk. Odatesszük középre, és így közösen esszük meg. A nassolásnak fõleg filmnézéssel egybekötve szerintem társaságkovácsoló szerepe van, mert együtt enni jó. Mindig eszem valamit filmnézés közben. Tökmagot, pattogatott kukoricát, chipset, csokit, amit csak találok vagy ami van éppen otthon mindent. Persze a film is fontos, de a nasi is éppannyira. Azt vettem észre, hogy unatkozom, ha nem rágcsálok filmnézés közben valamit. Popcornt is szoktam enni, a magam részérõl a vajas ízût szeretem legjobban, márkafüggetlenül. Egy film alatt én egyedül képes vagyok elpusztítani egy egész bödönnel. Mindig eszem pattogatott kukoricát a filmek alatt, nem csoda, ha kedvencem márkám is van: a Chio sajtosa. Megveszem, otthon csak bevágom a mikróba, pár perc múlva kiveszem, aztán összerázom, és már kész is. Ami nem pattog ki belõle, azt egyszerûen kiöntöm. Szerintem a mozizásnak a nassolás és fõleg a popcorn a lényege, nem csak a film. Nem tudom, hogy mára csak a megszokás vezérel-e vagy sem, mindenesetre ha filmet látok, akkor pattogatott kukorica is kell! 16 UnivPécs február 4.

17 Mit szabad egy tüntetésen? 2012 decemberében, ahogy az ország más egyetemi városaiban, Pécsett is tüntetések, fórumok kezdõdtek, plénum alakult a kormányzat felsõoktatási terveivel szemben, volt összeláncolt felvonulás, csekkdobálás Chronowski Nórától, a PTE Alkotmányjogi Tanszékének oktatójától megkérdeztük: mit szabad, s mit nem egy tüntetésen. BALOGH Robert írása Mit enged meg a gyülekezési jog? A békés megmozdulásokat védi, amelyeknek jellemzõen politikai üzenete van. Az utcán lehet demonstrálni, felvonulni, tüntetni szervezetten, (mûvészeti jellegû) flash mobot vagy (politikai performanszszerû) smart mobot tartani óta már spontán módon is lehet gyülekezni, a feloszlatás veszélye nélkül, ha a rendezvényre okot adó esemény a háromnapos bejelentési határidõ betartását nem teszi lehetõvé. A szervezett rendezvényt mindenképpen be kell jelenteni, ha ezt elmulasztják, az szabálysértés. Hol kell bejelenteni? A tervezett rendezvény helye szerinti rendõrkapitányságon, személyesen vagy levélben. A bejelentést a szervezõnek vagy a szervezõ szervezetek képviselõjének kell megtennie, megadva az elérhetõségét is. Egyrészt a felelõsségi kérdések miatt, másrészt a rendõrség természetesen szeretne együttmûködni, hogy szükség esetén biztosítani tudja a helyszínt, a felvonulási útvonalat. A gyülekezési törvény szerint a bejelentésnek tartalmaznia kell még a rendezvény helyét (útvonalát), kezdõ és várható befejezõ idõpontját, célját, napirendjét, a résztvevõk várható számát és a rendezõk számát. Mikor tilthatja meg a rendõrség a tüntetést? A céljára tekintettel nem, csak adott idõpontban, helyen vagy útvonalon tilthat meg tüntetést. A tiltás oka kizárólag az lehet, ha a közlekedés más útvonalon nem biztosítható, vagy ha a demonstráció a képviseleti típusú szervek vagy a bíróságok mûködését zavarná. Ez a bejelentett rendezvényekre vonatkozik, és a rendõrségi tiltással szemben jogorvoslattal lehet élni. Személyes bejelentésnél, a rendõrséggel konzultálva akár el is hárítható a tiltásra okot adó körülmény. Ez tehát nem kemény korlát. Ettõl különbözõ eset a feloszlatás elõtt a rendõrségnek fel kellett oszlatnia a tüntetést, ha nem volt bejelentve, hogy a rendõrségnek nem volt mérlegelési joga. Pécsett egyre humorosabb akciókat követtek el, kezdetben csak táblákat vittek, majd csekkekkel dobálták meg a Kormányablakot vagy összeláncolva vonultak az utcán. Ez is legális? Ezek az utcai cselekvések beleférnek, mert a gyülekezéssel a hatalmat gyakorlókat akarják megszólítani, ez alkalmas lehet a döntéshozók véleményének megváltoztatására. Smart mob jellegû vagy performanszszerû akciókat lehet csinálni az utcán, de magán- vagy a közvagyont rongálni nem szabad. Még az is belefér a joggyakorlásba, hogy a jármûforgalmat megnehezítsék. A rendõr mit tehet meg egy egyetemistával egy tüntetésen? Ha felmerül az oszlatás szükségessége (pl. mert a rendezvényt tiltás ellenére tartották vagy békétlenné vált) és a rendõr kéri a személyi igazolványt azonosításra, annak eleget kell tenni. Ha a rendõrség közli, hogy oszlatni fog, jobb engedelmeskedni, nem érdemes ezt a parancsot a helyszínen megkérdõjelezni, hogy jogszerû-e vagy sem. Az oszlatás ellen utóbb lehet jogorvoslattal élni. Ha a rendõr kiadja az oszlatási parancsot, érdemes a helyszínt elhagyni, mert utána bevethetnek csapaterõt és kényszerítõ eszközöket. Megesett korábban, hogy az oszlatási parancsot követõen a helyszínen maradtak olyanok, akik csak nézelõdtek, mert izgalmas események történnek a demonstrálók és a rendõrök között. Az oszlatás nem csak a tüntetõkre, hanem a nézelõdõkre, járókelõkre is vonatkozik. A rendõrségnek biztosítania kell, hogy a szétoszlásra vonatkozó felszólítás eljusson mindenkihez, s neki is a jogszerûség határain belül kell maradnia. UnivPécs február 4. 17

18 programajánló Február 4. (hétfõ) EGYÉB Kistücsök vs. Étkezõ Gasztroarcok 1. Az új sorozatban havonta ismert hazai gasztronómiai személyiségek, szakácsok, vendéglõsõk, gasztronómusok mutatkoznak be kötetlen beszélgetés formájában a pécsi közönségnek, valamint a vendégek bemutatják a számukra legkedvesebb fogásokat és borokat is. Elsõ alkalommal Csapody Balázs vendéglõs és Jahni László séf érkezik az egyik legsikeresebb hazai étterembõl, a balatonszemesi Kistücsökbõl. A 3 fogásos vacsora ára 49oo Ft (borfogyasztás nélkül). ÉTKEZÕ BULI Nyitóbuli zene: dj Dawe (ZP rezidens) beugró: BTK-s diákkal 300Ft, egyébként 500Ft SZENES KLUB Február 5. (kedd) EGYÉB Útelágazások: család, társadalom, mûvészet, identitás Beszélgetés Dénes Gizella: Harminc ezüst címû regénye és Fekete Vali: Belsõ utak képei címû Stein Annamonográfiája kapcsán a társadalmi, a vallási és az individuális önazonosság kérdéseirõl. Vendégek a Jánosi-Engel család leszármazottai: Stein Anna képzõmûvész (Párizs), Szikla Gábor mérnök (New York). A beszélgetés további résztvevõi: Fekete Vali mûkritikus, Stark András pszichiáter, Szirtes Gábor irodalomtörténész. PÉCSI MÛVÉSZETEK ÉS IRODALOM HÁZA BULI End of Exam Period Bulizd ki te is a vizsgaidõszak fáradalmait! POLLACK B CLUB Február 7. (csütörtök) EGYETEMI Erasmus és exchange hallgatók nyitófogadása Az OIG-Erasmus Iroda az EHÖK- ESN-el közös rendezvénye PÉCSI EST CAFÉ KONCERT Babarci Bulcsú és csapata Egy szál gitár és pacsirtizmus. Pop, reggae, swing, calypso, funk Belehallgatni, végighallgatni, végigtombolni. Hajrá Bulcsú! A belépés ingyenes. ZSOLNAY NEGYED ARTÉR KÁVÉZÓ Február 8. (péntek) KONCERT Járai Márk akusztikus estje A belépés ingyenes. Február 9. (szombat) MUPHY'S PUB EGYETEMI Nyílik a pattogatottkukoricabokor A PTE Botanikus Kertjében most teljes pompájukban virágoznak a hidegházi orchideák, valamint a kaktuszházban nyílnak az aloék, az akáciák és a pattogatottkukoricabokor illatos virágai. Emiatt a szokásos hétköznapi (hétfõtõl péntekig 7 15 óráig) nyitva tartás mellett 9- én, szombaton óráig látogathatók az üvegházak. BOTANIKUS KERT (PÉCS, IFJÚSÁG ÚTJA 6.) XVII. Egyetemi bál Svédasztal, tánc és Mága Zoltán. Belépõ: 9000 Ft DR. ROMHÁNYI GYÖRGY AULA KONCERT Gounod: Rómeó és Júlia elõbemutató Koncertszerû operaelõadás 3 felvonásban eredeti nyelven, feliratozással, a Pannon Filharmonikusok és a Pécsi Nemzeti Színház közös bemutatója. Rendezõ: Nagy Viktor Belépõjegy: 2000 Ft, 1200 Ft,1000 Ft KODÁLY KÖZPONT EGYÉB FARSANGoló HANGoskodás Tökmag Tom és Hórihorgas Tom (felnõtt elõadás) Hang Gábor-díj átadás Vojtina Akusztik (Reschofsky György, Szabó Tibor és Szabó Tamás (ex-vojtina bábszínész zenekar, Debrecen) akusztikus koncertje BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ India Nap Bollywood on Ice: India legsikeresebb zenés-táncos filmklippjeire lehet korcsolyázni ig, majd ig a koripályán Kathputli bábszínház Márkus Színház A pécsi Márkus Színház Jaisalmerben, egy nyugat-rajasthani városkában tanulta ki a kathputli bábjáték csínját-bínját. A kathputli szó fabábot jelent. A bábok feje fából készül, amit a család férfi tagjai faragnak, míg tetszetõs ruháikat a család nõtagjai varrják Kincseskamera Szadhuktól a puskári tevevásárig: Juhász Balázs, Szabó Zoltán és Leveles Zoltán képes elõadása 2012-ben Juhász Balázs és Szabó Zoltán, a két Kelet-járó fotográfus és Leveles Zoltán hindu szerzetes vezetésével kéthetes fotóworkshop indult India vizuális meghódítására India zenében és táncban a 20 éves Krisnavölgy mûsora Az idén 20 éves Krisnavölgy Bharata Nátjam táncelõadása és zenés mûsora Lantos Zoltán hegedûmûvész koncertje Lantos Zoltán egy 5-húros hegedûn és egy különleges, a számára készült 5+16 rezonáns-húros hegedûn (tarangini) játszik majd. E78 Február 12. (kedd) EGYETEMI Az esztétika gyökerei: miért tartunk egy arcot szépnek? Bereczkei Tamás elõadása a Nyitott Egyetemen VARGHA DAMJÁN KONFERENCIATEREM EGYÉB Vágyak és félelmek Dr. Csernus Imre interaktív elõadása A 46 éves, vajdasági származású Csernus Imre stílusát lehet utálni és imádni is, elhivatottságát, szakértelmét és tudását vitatni már kevésbé, õszintesége, tabukat nem ismerõ humoros, megértõ elõadása a legalapvetõbb emberi érzésekbõl indul ki. Belépõjegy: 2500 Ft E78 Február 14. (csütörtök) EGYETEMI Ösztöndíjas börze Informálódási lehetõség a Campus Hungary Ösztöndíj programról és egyéb ösztöndíj-lehetõségekrõl hallgatóknak, oktatóknak, adminisztratív dolgozóknak, konzultációs lehetõséggel az információs pultoknál. Lesznek interkulturális játékok, improvizációs színjáték az Improvokál elõadásában, tól pedig kerekasztal-beszélgetés Bakos Piroska mûsorvezetõ-szerkesztõ, az Erasmus program magyarországi nagykövetének moderálásával. BTK TTK AULA KONCERT Valentin nap Radics GIGIvel és Serbán Attilával Belépõjegy: I. rendû 4000 Ft, II. rendû 3000 Ft, III. rendû 2500 Ft KODÁLY KÖZPONT Február 15. (péntek) EGYÉB Öltözz pirosba és mutasd ki a szereteted! Magyarország ismét pirosba öltözik, hogy egy vidám gesztussal, és 200 forint felajánlásával kifejezze együttérzését a súlyosan beteg gyermekek családjai számára. Szemem Fénye Alapítványhoz 7634 Pécs, Rácvárosi út 37. Bankszámlaszám: Szigetvári Takarékszövetkezet (Írjátok a közleménybe: Öltözz pirosba!) A kampány bevételét a Szemem Fénye Alapítvány Magyarország elsõ gyermekhospice háza a Dóri Ház fenntartására költi. Jelezzétek részvételi szándékotokat a címen. VÉRADÁSOK PTE BTK TTK Ifjúság úti Aula (Pécs Ifjúság útja 6.) PTE ÁOK Dékáni Tanácsterem Pécs, Szigeti út PTE PMMIK AULA Pécs, Boszorkány u.2. Anna Karenina* Ének a búzamezõkrõl Nyomorultak (Les Misérables)* Lazhar tanár úr (Monsieur Lazhar)* Sushiálmok (Jiro Dreams of Sushi)* Rúzs, reptér, satöbbi (Cockpit)* huszár r: Sára Sándor ,00 Django elszabadul (Django Unchained) APROPÓ Apolló mozi mûsora február 04. és 13. között Aki ajánl: Neumayer Petra volt ösztöndíjas, a Tempus Közalapítvány szakmai koordinátora Ház a sziklák alatt Öt legenda (Rise of the Guardians) Tízezer nap , Kvartett A nagy négyes (Quartet) , , Volt egy tánc (Take This Waltz)* Samsara , Most jó (Now Is Good)* Havanna, szeretlek (7 días en La Habana)* Films marked with an asterisk (*) are presented in their original language with Hungarian subtitles. A *-gal jelzett filmeket eredeti nyelven, magyar felirattal vetítik. Ösztöndíjas börze Bakos Piroskával Február Volt ösztöndíjasként nagyon fontosnak tartom, hogy az érdeklõdõk még idõben tájékozódhassanak az elérhetõ ösztöndíjakról. A Tempus Közalapítvány és a PTE Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya Ösztöndíjas börzéje azonban nemcsak a hallgatóknak szól. A vadonatúj Campus Hungary program az egyetemi oktatók, valamint az adminisztratív dolgozók számára is lehetõséget nyújt a külföldi tapasztalatszerzésre. A rendezvényen ezenkívül Magyarország legnagyobb ösztöndíjas programjától, az Erasmustól kezdve a CEEPUS-on át az Erasmus Mundusig számos egyéb ösztöndíj részletei is megismerhetõk. A börzével színes és élménydús programot kínálunk minden érintettnek: a nap során tájékoztatást kaphatnak a különbözõ ösztöndíjprogramokról, megtudhatják, milyen a külföldi lét, milyen élményeket szerezhetnek, vagy hogy milyen figyelemmel kísérni egy idegen nyelvû elõadást. A programot volt ösztöndíjasok élménybeszámolói teszik teljessé. Az esemény házigazdája Bakos Piroska szerkesztõ-mûsorvezetõ, az Erasmus program magyarországi nagykövete. 18 UnivPécs február 4.

19

20 kultúra A Mûhely Az 1980-as évek vége felé mûvészek és tanárok kezdtek bele az akkori Janus Pannonius Tudományegyetemen a Pécsi Képzõmûvészeti Mesteriskola tervezésébe, majd 1990-ben megalapították az intézményt. Többéves eredményes mûködést követõen Magyarországon elsõként alakítottak ki képzõmûvészeti doktori képzést: a DLA 1995 óta mûködik, ma már zenei doktori képzéssel kiegészülve. BALOGH Robert írása A Szabad Mûvészek Doktora tudományos fokozatot jelent a mûvészeti képzésben. Az alapító mûvészek alkotó- és szervezõ tevékenysége a tanítással szorosan egybeforrt, Keserü Ilona, Bencsik István, Rétfalvi Sándor és Schrammel Imre együttmûködésének eredménye léptékváltást hozott a magyar mûvészképzésben. Az 1991-ben létrejött Képzõmûvészeti Mesteriskola alapjain hozták létre 1995-ben a doktori iskolát, mely a mûvésztanárok új generációját indította útjára. A DLA képzés egyik fontos hozadéka Pécs és a régió számára az, hogy kimagasló színvonalú mûvészeti élet zajlott (s zajlik ma is) a PTE MK falain belül, ahová bepillantást is lehet nyerni: a nagyközönségnek évente rendeztek kiállításokat, és többek között Budapestre, Berlinbe, Krakkóba, Rómába is eljutottak az itt készült alkotások. A Mesteriskola a gyakorlati képzést preferálja, a szakmai és mûhelymunkák során a mûteremben folyik az érdemi munka. Keserü Ilona nevéhez köthetõ a DLA egyik legkülönösebb gyakorlati festészeti kurzusa, a SZÍNERÕ, melynek keretében a mesteriskolához közel állók dolgoztak együtt. A SZÍNERÕ kurzus tömegeket mozgatott meg, a résztvevõk között akadtak olyanok, akik húsz évvel ezelõtt voltak mesteriskolások és olyanok, akik éppen az adott pillanatban folytatták doktoranduszi tanulmányaikat. A kurzusokon táblaképnél nagyobb méretû képeket festettek, az alapötlet a léptékváltást igényelte a mûvészektõl és azt, hogy a színeket újból és újból felfedezzék. A Zsolnaygyár kínálta helyszín a használaton kívüli üzemcsarnokokkal egészen furcsa fényekkel és különös közeggel hatalmas képfelületeket engedett meg, melynek minden szükséges alapanyagát szponzori támogatásokból biztosították a festõknek. A 2 3 hetes festészeti munka után kiállítást rendeztek a fiatal mûvészek az ott készült képekbõl, és egy mû mindenkitõl a Mesteriskola gyûjteményében marad. FOTÓ: DOBOKAY MÁTÉ A Mûvészeti Mesteriskola a Mûvészeti Karral együtt jelenleg az Európa Kulturális Fõvárosa Pécs 2010 programban újjáélesztett Zsolnay Negyedbe költözött a Damjanich utcai épületkomplexumból, így az infrastrukturális háttér, a mûtermek felszereltsége is jelentõsen javult. A PTE Mûvészeti Kar Doktori Iskolája egyedülálló, közel 500 mûtárgyból álló kortárs képzõmûvészeti gyûjteményt épített fel a hallgatók munkáiból az elmúlt 21 évben, amely a közeljövõben egy internetes mûtárgykatalógus formájában is megtekinthetõ lesz. Az idén január 18-án megnyílt Mûhely címû kiállítása a Zsolnay Negyedben található a Pécsi Galériában (M21), ami egyszerre ünnepli a doktori iskola jelenlegi mûködését és múltját a Pécsi Képzõmûvészeti Mesteriskola örökségével. Így hozzáférhetõvé válnak a képzés eredményei a nagyközönség számára is. A PTE Mûvészeti Kar Doktori Iskola Történetérõl bõvebben lehet olvasni a Mogán Orsolya szerkesztette Mûhely (Workshop) címû, a kiállításhoz kapcsolódó kötetben. 20 UnivPécs február 4.

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23.

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23. ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása 2016. február 23. Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös

Részletesebben

ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ február 23.

ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ február 23. ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ 2017. február 23. ERASMUS PLUS PROGRAM Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös képzések),

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Miért érdemes pályázni? Erasmus + Hogyan pályázzak? Pályázási szempontok Ösztöndíj Nyelvismeret fejlesztése Szakmai ismeretek bővítése Új iskola-, oktatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

bemutatkozik az egyesületünk

bemutatkozik az egyesületünk 1/2 3/2 Egy est a bécsi magyar fiatalág jegyében - Magyar diákok a bécsi egyetemeken 2008. március 11., Collegium Hungaricum Miért pont Ausztriában? Magyarországi felvételi rendszer Képzési formák Személyes,

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012. Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012. Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012 Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések Mi a lényege a változásnak? 2011. december 23.: új Felsőoktatási törvény gyakorlatilag megszűnt az ingyenes

Részletesebben

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program Erasmus Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak Sopron, 2008. május 26. Tempus Közalapítvány Az Erasmus páratlan program 1987 - Erasmus 3244 hallgató 1997 - Magyarország csatlakozik 856

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK. Általános intézményi adatok, elérhetőségek

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK. Általános intézményi adatok, elérhetőségek KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Általános intézményi adatok, elérhetőségek Pécsi Tudományegyetem (PTE) REKTOR DR. GÁBRIEL RÓBERT egyetemi tanár 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B. http://www.pte.hu/ OM AZONOSÍTÓ

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2016-os

Részletesebben

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete DE BTK alapszakjai: Bölcsészettudomány andragógia anglisztika germanisztika (néderlandisztika, német) Társadalomtudomány kommunikáció- és médiatudomány politológia

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23.

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. A évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 Miről lesz szó? 1. Helyzetkép 2. Milyen teendőik vannak még a felvételi

Részletesebben

2016. évi határozatok kivonata

2016. évi határozatok kivonata 2016. évi határozatok kivonata 1/2016.01.21. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Munkatársak Által Választható Béren Kívüli Juttatások Szabályzatának 2/2016.01.26. sz. határozat: A PPKE Egyetemi

Részletesebben

MINTA. Kedves Elsőéves Egyetemi POLGÁRUNK!

MINTA. Kedves Elsőéves Egyetemi POLGÁRUNK! PTE Marketing Osztály Elsőéves egyetemi egyetemi polgárok polgárok kérdőíve kérdőíve A megjelölés módja: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Részletesebben

SZE Igazgatásszervezési Főosztály Mészáros Márta/Lazányi Andrea. Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a Széchenyi István Egyetemen

SZE Igazgatásszervezési Főosztály Mészáros Márta/Lazányi Andrea. Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a Széchenyi István Egyetemen SZE Igazgatásszervezési Főosztály Mészáros Márta/Lazányi Andrea Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a Széchenyi István Egyetemen Miért érdemes pályázni Mit kínál a SZE? Erasmus+ Egyetemi részképzési pályázat

Részletesebben

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa.

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. - Egyetem Szeretnék beiratkozni egyetemre. Beiratkozás Szeretnék jelentkezni képzésre. Jelentkezés képzésre alapképzés mesterképzés PhD nappali tagozatos részidős online Szeretnék az egyetemen tanulni.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Malota Erzsébet

Oktatói önéletrajz Dr. Malota Erzsébet egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 BCE, Gazdálkodási Kar, Ph.D. képzés 1993-1996 BCE, Gazdálkodási Kar,

Részletesebben

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába!

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! Facultas Humán Gimnázium Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! 2017/2018 2 FACULTAS Elérhetőségek: Facultas Humán Gimnázium OM azonosító: 200304 1078 Budapest, Hernád utca

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

MINTA. Kedves Első éves Egyetemi POLGÁRUNK!

MINTA. Kedves Első éves Egyetemi POLGÁRUNK! EvaSys Első évesek kérdőíve 2014/15 PTE Marketing Osztály Új egyetemi polgárok polgárok kérdőíve kérdőíve Új egyetemi Válasz megjelölése: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Részképzés 2014/2015. TARTALOMJEGYZÉK ALBÁNIA... 2 CSEHORSZÁG... 2 ÉSZTORSZÁG... 3 HORVÁTORSZÁG... 4 KÍNA... 5 KUVAIT... 6 LENGYELORSZÁG... 7 LETTORSZÁG... 8 LIBANON... 8 LITVÁNIA...

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

Egyetemi hallgatók, munkatársak

Egyetemi hallgatók, munkatársak Egyetemi hallgatók, munkatársak Elsõ évfolyamos és leendõ hallgatók körében Médiumok: Univ Pécs + Kari lapok Az Univ Pécs a Pécsi Tudományegyetem szorgalmi idõszakokban (február-május, szeptember-december)

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat. SZTE Állam- és Jogtudományi Kar február 4.

Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat. SZTE Állam- és Jogtudományi Kar február 4. Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat SZTE Állam- és Jogtudományi Kar 2015. február 4. Miért jó a hallgatói mobilitás? Nyelvtudás fejlesztése; Interkulturális és szakmai kapcsolatok építése

Részletesebben

Campus Mundi. Bírálati felkészítő külső szakértőknek. Szikszai Anna Tempus Közalapítvány december 6.

Campus Mundi. Bírálati felkészítő külső szakértőknek. Szikszai Anna Tempus Közalapítvány december 6. Campus Mundi Bírálati felkészítő külső szakértőknek Szikszai Anna Tempus Közalapítvány 2016. december 6. Kinyílik a világ! Mi az a Campus Mundi? felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program Hallgatói

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz Page 1 of 6 Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz felvételi, felvételi ponthatárok, ponthatárok, ponthatár, felvételi pontok, felvételi 2011, felvételi pontszámítás,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s HÍRLEVÉL A TARTALOMBÓL: Kihívások és lehetőségek a felsőoktatásban 1 A 10. MELLearN Konferencia programja 2 MELLearN hírek 4 A MELLearN Felsőoktatási

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 1. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017

Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017 Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2016/2017-es tanévre. I. Általános tudnivalók A program célja, hogy

Részletesebben

A Kar partnerintézményei, ahol oktatási tevékenység folytatható:

A Kar partnerintézményei, ahol oktatási tevékenység folytatható: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara pályázatot ír ki 2015/2016. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre A pályázat célja: Az oktatói mobilitás

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Ingyenes vállalkozói tanácsadás

Ingyenes vállalkozói tanácsadás Ingyenes vállalkozói tanácsadás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói 2013. szeptember 2-től a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás,

Részletesebben

ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAK RÉSZKÉPZÉS

ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAK RÉSZKÉPZÉS ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAK RÉSZKÉPZÉS Tartalomjegyzék CSEHORSZÁG... 2 ÉSZTORSZÁG... 2 HORVÁTORSZÁG... 3 KÍNA... 4 KUVAIT... 5 LETTORSZÁG... 5 LITVÁNIA... 6 LENGYELORSZÁG... 7 MONGÓLIA... 8 OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ...

Részletesebben

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Eötvös József Főiskola Közgazdaság -tudomány Mérnöktudomány Neveléstudomány 2 Képzéstípusok Alapképzés (7 vagy 8 félév) Duális alapképzés

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

8/2016 Emlékeztető. Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület október 17-én megtartott üléséről

8/2016 Emlékeztető. Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület október 17-én megtartott üléséről Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 2016. október 17-én megtartott üléséről Helyszín: Budapesti Európa Ifjúsági Központ, Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1024 Budapest, Zivatar u. 1-3. Időpont:

Részletesebben

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei A GVI elemzésében a legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási terveit vizsgálja. Az eredmények szerint

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. mert az NKE KTK a magyar közigazgatási képzés elsőszámú és vezető intézménye

Részletesebben

2. Tanulmányi időszak és motiváció

2. Tanulmányi időszak és motiváció Név: Tanulmányi azonosító kód (Neptun, ETR): Irányítószám: Állandó cím: Város: Pontos cím: E-mail: Intézmény: 2. Tanulmányi időszak és motiváció A tanulmányi időszak időtartama: Milyennek ítéli meg a tartózkodás

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Iktsz: Üi: Pattyán L. Tárgy: Előterjesztés a Kari Tanács 2007. március 27.-i ülésére. Dr. Lukácskó Zsolt Dékán úr részére Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 4. Tisztelt

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába!

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! Facultas Humán Gimnázium Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! 2014/2015 2 FACULTAS Elérhetőségek: Facultas Humán Gimnázium OM azonosító: 200304 1078 Budapest, Hernád utca

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter tudományos főmunkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 ELTE (Budapest), történelem - német nyelv és

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Kategorizálva HELYI HÍREK, RÖVID HÍREK

Kategorizálva HELYI HÍREK, RÖVID HÍREK / 7 202..5. 8:46 KEZDİLAP Karrier Ajándék Impresszum KEZDİLAP SZÍNHÁZ RÖVID HÍREK HELYI HÍREK NEWS/ HÍREK FILM/ ZENE SPORT PROGRAMAJÁNLÓ Kategorizálva HELYI HÍREK, RÖVID HÍREK Elsısegélynyújtó tanfolyam

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2014

Magyar Tudomány Ünnepe 2014 Magyar Tudomány Ünnepe 2014 A foglalkoztatáspolitika jelene és jövője az EU-ban és Magyarországon tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán 2014. november 6. A konferencia védnöke: Vastagh

Részletesebben

A külföldi bizonyítványok és oklevelek továbbtanulási célú elismerési eljárása. Dr. Mészáros Gábor, Oktatási Hivatal Lillafüred, november 9.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek továbbtanulási célú elismerési eljárása. Dr. Mészáros Gábor, Oktatási Hivatal Lillafüred, november 9. A külföldi bizonyítványok és oklevelek továbbtanulási célú elismerési eljárása Dr. Mészáros Gábor, Oktatási Hivatal Lillafüred, 2016. november 9. Jogszabályi háttér 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok

Részletesebben

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar pályázatot ír ki a 2017/2018-as tanévben Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2017-es TANÉV

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2017-es TANÉV HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT - 2016 /2017-es TANÉV SZAKMAI GYAKORLAT A Színház- és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet az egyetem hallgatói részére ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére európai

Részletesebben

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: X X

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: X X Előterjesztés: Címe: KunszentmártonVáros Önkormányzatának csatlakozásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Testületi ülés dátuma: 2016-09-22 Készítés ideje: 2015-09-12

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

SZE Nemzetközi Projekt Központ Mészáros Márta/Lazányi Andrea. Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a Széchenyi István Egyetemen

SZE Nemzetközi Projekt Központ Mészáros Márta/Lazányi Andrea. Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a Széchenyi István Egyetemen SZE Nemzetközi Projekt Központ Mészáros Márta/Lazányi Andrea Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a Széchenyi István Egyetemen Miért érdemes pályázni Mit kínál a SZE? Erasmus+ Egyetemi részképzési pályázat

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3.

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3. Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája Mi lesz veled, egyetem? 2015. november 3. A felvételi Összes jelentkező Jelentkezők évi alakulása az előző évhez v Összes

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ALELNÖK

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ALELNÖK Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának 2015-ös évre vonatkozó költségvetési beszámolója A költségvetés rövid ismertetése: Az Egyetem Szenátusa által jóváhagyva az ELTE HÖK 286-os

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2017/2018 2. számú melléklet TELJES KÉPZÉS TARTALOMJEGYZÉK ALGÉRIA... 2 ARGENTÍNA... 2 FRANCIAORSZÁG... 3 GRÚZIA... 3 HORVÁTORSZÁG... 4 INDIA... 4 IRÁN... 5 JORDÁNIA... 5 KAZAHSZTÁN...

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. április. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. április. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - MNOÖ Közgyűlés 2010.04.17. - Új regionális irodavezető Gyulán 2. PARTNERINTÉZMÉNYEK - ET ajánlások a Kisebbségi Nyelvi Karta magyarországi

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 2. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

100. szám május 26. Tartalom

100. szám május 26. Tartalom Egyetemi Értesítő A Szegedi Tudományegyetem hivatalos és információs lapja 100. szám 2015. május 26. Tartalom NAPIRENDI PONTOK A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2015. év április hó 27. napján tartott

Részletesebben

CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies

CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Kilin Emőke 16 CEEPUS tagország

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Dátum Esemény Regisztrációs hét február 2. (hétfő): Neptun nyitás 8 órától ÁJK 13 órától GÉIK Nappali 2015. február 2. (hétfő) február 6. [levelező

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2016/2017

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2016/2017 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2016/2017 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2016/2017-es tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Az egészség, az egészséges életmód és a rekreáció olyan fogalmak, melyek a 21. században megkerülhetetlen témák és amelyeket

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

II. Hallgatói nyári egyetem (M2) - Felsőoktatási mobilitási projektek - egyéni beszámoló

II. Hallgatói nyári egyetem (M2) - Felsőoktatási mobilitási projektek - egyéni beszámoló 1 of 23 2016.06.17. 8:08 II. Hallgatói nyári egyetem (M2) - Felsőoktatási mobilitási projektek - egyéni beszámoló Kérjük, a visszautazást követő 15 napon belül küldje el az on-line kitöltött tartalmi beszámolót

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Dátum Esemény 2016. augusztus 21. (vasárnap) augusztus 25. (csütörtök) Gólyatábor Regisztrációs hét augusztus 29. (hétfő): 8 órától ÁJK 2016. augusztus

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv 2008. május A SZTE JGYPK KÖZÉPTÁVÚ STARTÉGIAI TERVE 1. Vezetői összefoglaló Összegezze a kari stratégia legfontosabb elemeit,

Részletesebben