Quenya quettaparma. Összeállította: Rácsai Róbert (Alcar)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Quenya quettaparma. Összeállította: Rácsai Róbert (Alcar)"

Átírás

1 Quenya quettaparma Összeállította: Rácsai Róbert (Alcar) Verzió 1.0, A szótár használata előtt figyelmesen olvasd el az alábbiakat! Jelölések, rövidítések: = költői vagy archaikus szó illetve jelentés, * = nem ismert (rekonstruált) forma, ** = helytelen forma, # = olyan szó, amelyet egy ragozott szóból, szóösszetételből választottak le. [] = Tolkien kizárta ezeket a formákat. (RR) = Saját szóösszetételeim, rekonstrukcióim, illetve megjegyzéseim. Rövidítések: LotR = The Lord of the Rings, Silm = The Silmarillion, MC = The Monsters and the Critics and other Essays, MR = Morgoth's Ring, LR = The Lost Road, Etym = The Etymologies (in LR: ), FS = Fíriel's Song (in LR:72), RGEO = The Road Goes Ever On (Second Edition), WJ = The War of the Jewels, PM = The Peoples of Middle-earth, Letters = The Letters of J. R. R. Tolkien, LT1 = The Book of Lost Tales 1, LT2 = The Book of Lost Tales 2, Nam = Namárië (in LotR:398), CO = Cirion's Oath and its commentary in UT:305, 317, EO = Elendil's Oath in LotR:1003, 1004; Arct = "Arctic" sentence (in The Father Christmas Letters), Markirya = the Markirya Poem and its commentary in MC: ; GL = Gnomish Lexicon (in Parma Eldalamberon #11), QL = Qenya Lexicon (in Parma Eldalamberon #12), PE = Parma Eldalamberon, VT = Vinyar Tengwar. i = ige, mn = melléknév, ind = indulatszó, fn = főnév, el = elöljárószó, hat = határozó, szn = számnév; gen = genitivus eset (birtokos), poss = possessivus eset (birtokos-jelzős), instr = instrumentalis eset (eszközhatározós), dat = dativus eset (részes), loc = locativus eset (helyhatározó), all = allativus eset, abl = ablativus eset, tsz. = többesz szám, esz. = egyes szám. Források.: Helge K. Fauskanger szószedete, Ales Bican és David Sapphiro szószedetei (rekonstruált szavak), Dr. Ferencz Tamás (Amanibhavam, Atwe) szösszetételei, David Salo Qenya Botanics, A Parma Eldalamberon (Qenya Lexicon) szavai, saját szóösszetételek, illetve az elfling levelezőlistán felbukkanó szavak. Különösen óvatosan kell bánni a következő szavakkal: *: ezek a szavak rekonstrukciók; elképzelhető, hogy Tolkien másként képzelte el őket (noha számos esetben beigazolódott a találgatás helyessége, több eset volt már, hogy nem). (RR): saját szóösszetételeim, rekonstrukcióim., (PE14): ezek a szavak a régi Qenya Lexikonból származnak; számos megjelent már pl. HKF szószedetében, ám nagyon sok nem. HKF azokat a szavakat belevette, amelyeket már elfogadtak pl. megjelentek a VT számokban sok szót azonban kihagyott (amit nem értettem több helyen; ha adva van egy elfogadott főnév, mint Quenya alak, a hozzá tartozó, ugyanabból a tőből származó melléknév, ige, stb. miért nem, ha nem ütközik semmiféle szabállyal? Természetesen jómagam is némileg önkényesen válogattam a Qenya szavakból. (Sajnos a teljes QL nem áll rendelkezésemre, így kénytelen voltam innen-onnan felcsipegetni az információkat). Sok szót lehet helyettesíteni újabb forrásból származó szavakkal; a QL szavakat ha lehet, kerüljük! (Nem vettem bele azokat, amelyek egyértelműen ütköznek a LotR stílusú Q szavakkal, pl. hangtani szabályokkal). A szótár legvégén található egy külön szószedet, amelyek eredete vagy bizonytalan, vagy nem találtam rá utalást (Rekonstruált szavak). A fenti jelzésekkel ellátott szavakat csak abban az esetben használjuk, ha nem találunk rájuk más szinonímát, vagy hasonló szót! 1

2 Betűzés: c = k, x = ks, s, amennyiben Þ súlë betűvel kell írni, és nem a silma betűvel, akkor azt jelöltem: (Þ). Hasonlóképpen, n, ha a korai ñ hangot reprezentálja (ng) és így a Tengwarban noldo és nem númen, akkor (ñ). Szeretném megköszönni ismeretlenül is azoknak az embereknek a munkáját, akik munkájukkal hozzájárultak e szép nyelv tanulmányozásához, mindenekelőtt természetesen JRR Tolkien Professzornak akik hozzáférhetővé tették az anyagokat. Külön köszönöm Amanibhavam segítségét és biztatását. Bármilyen észrevételt, segítséget örömmel fogadok, hiszen biztosan sok hiba maradt a munkámban. A szótár természetesen bővülni fog, amint új információ megjelenik, illetve javítani, csiszolni fogom folyamatosan. Sok sikert kívánok mindenkinek a használathoz! (A Magyar-Quenya változatra még várni kell egy kicsit). 2

3 <<A>> a (1) megszólítás, ó, oh! pl.: a vanimar ó, gyönyörűek! (LotR3:VI ch. 6, Letters:308, VT44:12 (vö. 15), A Hrísto *"Ó Krisztus", A Eruion *"Ó Istennek fia", a Aina Fairë *"Ó Szentlélek", a aina Maria *"Ó Szent Mária". a (2) köt és, valamint; Az ar szó egyik változata, amely a Fíriel Dalban jelenik meg; úgy tűnik, az f-el kezdődő szavak előtt használták. Nem tudni, hogy a LotR korabeli quenya nyelvben használatos-e. a (3), variáns: á felszólító szócska, pl.: a laita, laita te! - Dicsőítsétek őket! á vala Manwë! "Manwë parncsolja!", lit. *"Ó parancsolja Manwë!" Á tula! -(VT43:14) Gyere, jöjj! Előtagként személyes névmásokhoz tehető, pl.: alyë (a + -lye - te) (VT43:17, VT44:9), vagyis te tedd meg, pl.: alyë anta te adj. Az aly eterúna me Te hozd el nekünk (VT43:11) kifejezésben mivel a következő szó e-vel kezdődik, ezért a szóvégi a eltűnt. Lásd még tagadó formáit: ala, #ála, áva. a- (1) előtag Az Atalante szóban fordul elő, állítólag a teljes -ségre utal, valószínűleg csak előtagként szereplő szótő mgh. Pl.: az ANÁR valószínű, hogy a NAR szóból származik. a- (2) Igetövekhez illesztik, amelyeket egy olyan főnév követ, amelyek érzékelést kifejező igék - pl.: lát, hall - tárgyai, eredetileg -na volt (JRRT később ezt megváltoztatta). A Markirya versben találkozunk vele, a man cenuva lumbor ahosta[?] mondatban (na-hosta eredetileg), Ki fogja látni gyűlni a felhőket? Acairis fn Menyasszony, Ara; női név, a menyasszony (LT1:252) Később: indis acca mn túl, túlságosan, nagyon is; pl.: acca anda túl hosszú (PE13:108) acta fn fogalom, képzet, nézet, vélemény; LotR Q-ban inkább *ahta acúna mn lsd.: cúna hajlott, görbült, elgörbült, görbe, ferde, ferdült, elferdült [ada el ellen, szemben, szemközt; Tekintve, hogy az ada nem lehetséges szó a Quenyában, később ara-ra változott] Ae fn nap (a hét napja); (LEP/LEPEN/LEPEK) A valinori hét nap neveiben ar-nak volt írva, amit nem húztak ki. aha fn düh, harag, haragvás, méreg; valamint a 11. tengwa neve. (Függelék E) Régebben: harma ahata-*, ahaya-* i (RR) dühöng, haragszik, őrjöng; (az aha szóból) ahosta i lsd.: hosta gyűlik, összegyűlik, gyülekezik, gyűjt, összegyűjt ahta lsd.: acta #ahya- i változik, változtat, megváltozik, megváltoztat, variál; (csak a múlt ideje, ahyanë ismert) (PM:395) ai (1) ind ó!, óh!, ah!; (Nam, RGEO:66; Narqelion) Pl.: Ai Ataremma Óh, Atyánk (VT43:10, 13), A Miatyánk egyik (elvetett) szövegében, úgy tűnik, Tolkien az ai szót megszólításként használta: ai Ataremma?"Ó Atyánk" (VT43:10, 13) #ai* (2) köt ha, hogyha; (az aiquen szóból) aia ind lsd.: aiya üdv (neked), üdvözlégy, szervusz, szia; (VT43:28) aica (1) mn éles, hegyes, illetve: szörnyű, iszonyatos, rettenetes; (ritkán használatos gonosz dolgok jelölésére), (PM:347; PM:363). vö.: Aicanáro aica (2) mn széles, hatalmas, óriási, mérhetetlen; (korai "Qenya, az első jelentés miatt idejétmúlt) (LT2:338) aicalë fn hegycsúcs, orom; (AYAK) Aicanáro tul Aegnor (Sindarin) neve Éles Láng, Éles Tűz ; említik még az Aicanár és az Ecyanáro változatokat is. (SA:nár and PM:345; MR:323: Aicanár. VT41:14, 19 az Ecyanáro szót írja) aicassë (1) fn csúcs, hegycsúcs, orom; (AYAK) aicasse (2) fn fenyő, fenyőfa; ("Qenya", az első jelentés miatt idejétmúlt) (GL:17) aico (aicu-) fn szirt, szikla; aicuvoitë mn sziklás, szirtes; ailin (gen. esz. ailinen, ez később dat. esz.) fn tó, tavacska, állóvíz; (AY, LIN 1 ) LT2:339); Női név Ailinel (valószínűleg *Ailinell-), talán ailin + -el női végződés(lsd.: aranel "hercegnő"), így *"Tó-asszony" (UT:210). 3

4 Ailinel fn Ailinel (valószínűleg *Ailinell-), női név; talán ailin + -el női végződés (lsd.: aranel "hercegnő"), így *"Tóasszony" (UT:210). #ailinë fn part, tengerpart, föveny; (később inkább hresta). Ismert, ragozott alakjai: esz. ablativus ailinello "partról", (MC:213), esz. locativus ailinissë "parton", (MC:221), tsz. locativus ailissen (*ailinissen?) "partokon" (MC:221) szavakból. ailinon fn vízi liliom; ( ailo fn tó, tavacska, állóvíz; Később: ailin (LT2:339) aimë* fn szent (nő;) vö. aimo; (GAYA), (PE12:34) aimenal, aimenel fn pacsirta; lsd.: lirulin aimo* fn szent (ffi); (GAYA), (PE12:34) aina mn szent, szentséges, megszentelt; (AYAN) Valarinból átvéve, az Ainu szóból. Idejétmúltnak mondják (VT43:32) helyette inkább: airë, airëa, ám JRRT többször használta kifejezésekben, mint pl.: Aina Fairë Szentlélek, Aina Neldië Szentháromság, Aina Maria Szent Mária, Aina Wendë Szent Szűz, Aina Eruontari Szent Anya (WJ:399, FS, SA, VT43:32, VT44:5, 12, 17-18) Aina Fairë fn Szentlélek Aina Neldië fn Szentháromság Aina Maria fn Szent Mária Aina Wendë fn Szent Szűz Aina Eruontari fn Szent Anya Aini (1) fn (pogány) istennő; (C. Tolkien szerint a Tolkieni mitológián belül nem használatos) (AYAN, LT1:248) Aini (2) fn Ainu (nő), istennő; (AYAN), lsd.: Ainu Aino fn isten; Tolkien mítoszán belül az Ainu szinonímája (de mivel az Aino csak az aina "szent" személyesített alakja, így "a szent", általános szóként is használható, mint "isten") (PE15:72) Ainu (1) fn (pogány) isten; (AYAN, LT1:248), (C. Tolkien szerint a Tolkieni mitológián belül nem használatos) Ainu (2) fn Ainu (ffi), Angyali szellem, angyali erő, a Valák és a Maiák egyike, Szent, Istenség; akiket Eä előtt teremtettek; Női forma: Aini. Tsz. Ainur adott. A Valarinból átvéve. (WJ:399), Akorai "Qenya Lexikonban", ainu "pogány isten", és aini "pogány istennő", de Christopher Tolkien szerint, "a mitológia kontextusán belül senki sem nevezheti az Ainukat pogánynak" (LT1:248). Ainulindalë fn Az Ainuk zenéje (SA: lin #2), Az Istenek muzsikája, Az Első Történet; (WJ:406), A teremtés dala; (AYAN) aipio fn cseresznye, cseresznyefa; (GL:18, aiqua mn meredek, lejtős; (AYAK) aiqualë fn meredekség, lejtősség, meredek lejtő/emelkedő; aiquairë fn fenyőfa, fenyő; ( aiqualin mn magas; tsz. kérdéses; (MC:216 AYAK), tsz. alak(???) (MC:216; "Qenya" de vö. aiqua.) aiquassë fn szakadék, mélység, meredély; aiquen névmás bárki, akárki; (WJ:372) aira (1) mn rézvörös, rézszínű, piros, vörös; (GAY) aira (2) mn régi, öreg; (MC:214) [aira (3) mn örök, örökkévaló, szüntelen, végleges; (EY, VT45:13)] aira (4) mn szent, szentséges; lsd.: airë airë (1) mn szent, szentséges, megszentelt; és fn szent, szentség; #Airefëa "A Szentlélek" (VT43:37, dativus airefëan), airetári vagy Airë Tári "szent királynő" (Varda címe, PM:363), genitivus aire-tário "a szent királynőé" (Nam, RGEO:67). Azonban a PM:363 szerint, airë fn "szentség", míg az aira a mn "szent". VT43:14 egy etimológiai feljegyzésre hivatkozik "Szept.-Okt. 1957" ahol az airë fn "szentség", és a mn "szent" az airëa. Azonban úgy tűnik, hogy az #airita- "megszentel" igét a mn airë, airi- "szent" alakokból hozták létre. Egyértelmű, hogy az airë mn-ként ("szent") és fn-ként ("szentség") is funkcionálhat; ha igen, akkor az airë mint mn a primitív mn-et *gaisi mutatja be, míg az airë mint fn a *gaisê szóból származhat. Az előző (de nem az utóbbi) szótöve talán airi- lenne (lsd.: #airita-), ill. szóösszetétel airetári 4

5 (inkább, mint az *airitári) teljes egészében tartalmazza a fn-t "szentség". airë (2) fn tenger, óceán; (az airen forma adott, mint genitivus esz. amikor Tolkien ezt írta; később ez dativus esz.) (AYAR/AIR) [airë (3) fn örökkévalóság, állandóság; (EY, VT45:13)] Airë Tári, Airëtári fn Varda, A Szent Királynő; (Varda címe, PM:363) airëa mn szent, szentséges, megszentelt; lsd.: airë #airëfea fn Szentlélek; (GAYA, PHAY), az Airefëan szóból; (VT43:37, dativus airefëan) airëlinna* fn himnusz, szent dal; (AYAN, GLIN), a Noldorin: aerlinn szóból #airita- i megszentel; csak a múlt idő: airitánë ismert); (VT32:7) aista (1) mn szent, szentséges, megszentelt; (VT43:37) #aista- (2) i áld, megáld; Az aistana: áldott szóból; (VT43:30) aista- (3) i retteg, fél valamitől; A (2) jelentés valószínűleg érvénytelenítette. (GÁYAS, VT45:14) aistalë fn imádás, imádat; aistana mn áldott, megáldott; passzív particípium, (VT43:30), vö. #aista- (2) aiwë fn madár, madárka, kismadár; (AIWÊ, SA:lin #1), vö.: Aiwendil Madarak Barátja, Radagast; (UT:401) Aiwëndil fn Radagast, Madarak barátja; (AIWE), (UT:401) Aiwënor, Aiwënore fn (Aiwenóre* inkább?) lit: Madárföld, Madarak földje, világa : az alacsonyabb légrétegek, ahol a madarak szállnak (AIWE) aiya ind üdv (neked), üdvözlégy, szervusz, szia; (LotR2:IV f. 9, lsd. Letters:385 fordítást). lsd.: aia (VT43:28) al- i növekszik, nő, gyarapodik, virágzik; (GALA,) az (aposztróf) a G helyét jelenti, amit már nem használunk. Vö.: #alála-. ala (1) el utána, mögött, túl, kívül, felett; később: apa - után, han, pella: túl, kívül (MC:221, 214) ala (2), #ála negatív i ne (LA), a+la, névmásokat kaphat, tagadás, nem tiltás; (VT43:22; lsd.: lá #1). pl.: álame tulya - ne vígy minket, ill.: alalyë, álalyë (VT43:10, 22, VT44:8), alamë, álamë (álamë tulya - VT43:12, 22). vö.: áva ala- (3), al- előtag negatív előtag: nem mgh előtt al- -ra rövidül (VT42:33, GALA, VT45:25). Pl.: alahasta, ám van példa arra is, hogy msh előtt is állhat al-, lsd.: Alcorin. Az Etym-ben egy törölt bejegyzésnél, az al(a)- egyszerű negatív szóként szerepelt (VT45:5). További példák: alahasta, Alamanyar, alasaila, Alcorin [ala! (4), allar!, alla ind légy áldott! (VT45:5,14)] [ala (5) fn nap, nappal és alan fn nappal, napközben; (Az allen, alanen alakok talán ragozott formák: genitivus "napnak" és instrumentalis "nappal, nap által"? később JRRT az egészet kihúzta) (VT45:13).] alaco fn rohanás, száguldás, vad szél, száguldó repülés; (VT45:5 vö. ÁLAK) alahasta mn romlatlan, romolatlan, hibátlan, zavartalan, háborítatlan; (MR:254) #alála-* i (folyamatosan) növekszik, nő, gyarapodik, virágzik; Valószínűleg az al-, ala- "növvekszik" ige gyakorító alakja. (VT27:20, 25) alalmë fn szil, szilfa; (ÁLAM, LÁLAM, LT1:249), (, lsd.: lalmë alalmino? szil? szilfa + (Narquelion) #Alamanya fn vö.: Úmanyar (MR:163), tsz. Alamanyar; Azok a tündék, akik elindultak Cuiviénenből, de nem értek el Amanba. Az Alamanyar (tsz.) szóból. álamë - lsd.: me [alan, alanen lsd.: ala #5] alanda mn széles, tág, bő, kiterjedt; [alar! Ala!, Alla! ind légy áldott!; (VT45:5,14, 26)] [Aláriel, fn Eadwine, a szerencse barátja; (ám ez a név máshol Herendil-ként szerepel, vö.); (VT45:26)] alarca mn gyors, sebes, rapid, fürge; (LAK 2 ) alasaila mn buta, ostoba, nem bölcs, tudatlan; ala: nem, saila: bölcs, okos (VT41:13, 18; VT42:33) 5

6 alassë (1) fn boldogság, vidámság, öröm, jókedv; (GALÁS) [VT42:32; a szórakozás, mulatság, nevetés bejegyzés törölve: VT45:14]) [alassë (2) ind Köszöntelek! Vagy Légy áldott!; Nyilván az Alar! Szinonimája, vö. (VT45:26)] alassë arin* kif jó reggelt alassë aurë* kif jó napot alassëa lómë* kif jó éjt, jó éjszakát alassëa undómë* kif jó estét alassëa* mn boldog, vidám, örömteli, elégedett; az alassë szóból; (GALÁS) alas (alast-) fn márvány; (QL:30, GL:39). alasta mn márvány-, márványos; (PE12, alat- előtag nagy, nagyméretű, óriási, hatalmas; Pl.: Alatairë (ÁLAT, vö. VT45:5) Alatairë fn Nagy Tenger; A Nyugati Óceán Beleriand és Valinor között (Sindarin: Belegaer); (ÁLAT, AYAR/AIR) alaxë mn márványszerű, olyan mint a márvány; alayambo! ind hurrá, éljen; alca fn fénysugár, sugár, fénnyaláb; (AKLA-R) alcana- i lángol, lobog, ég; alcantaméren i ragyogóvá tették, csillogóvá tették. A -ren talán női tsz. rag, a végződést azonban nem muszáj lefordítani; (MC:216, "Qenya") alcar, alcarë fn dicsőség, ragyogás, dicsfény, tündöklés, glória; (alcar - CO, VT43:37-38, és VT44:32/34; egyébként alkar (AKLA-R), hosszabb alak alcarë: VT44:7/10) alcara mn fényes, ragyogó, briliáns, nagyszerű, sugárzó; alcarain mn ragyogó, fényes, tündöklő, csillogó, dicső, dicsőséges; (lehet, hogy az alcara* tsz-a?) (MC:221, "Qenya") Alcarin fn A Dicsőséges; II. Atanatar Gondori király címe, ill. egy Númenori király neve (Függelék A). Lehet, hogy az alcarinqua rövid változata? alcarinqua mn dicsőséges, dicső, ragyogó, tündöklő; (AKLA-R itt: alkarinqa, WJ:412, VT44:7/10); lsd.: Alcarinquë alcarinquë (1) fn dicsőség, ragyogás, tündöklés, dicsfény Alcarinquë (2) fn A Dicsőséges, A Ragyogó, Jupiter; Valószínűleg a Jupiter bolygó. (MR:435) Más betűzés: Alkarinquë (SA:aglar; Silm Index "Alcarinquë". Vö. Alcarin alcarissen kif fénysugarakban, fényben, világosságban; Az alcar szó később dicsőséget jelentett. (MC:221, "Qenya") alcarya-* i dicsőít, magasztal, istenít; (AKLA-R), a Sindarin: eglerio szóból Alcorin lsd.: Ilcorin (VT45:5, 25) alda fn fa; (GALAD, GÁLAD, SA, Nam, RGEO:66, LR:41, SD:302, LT1:249, LT2:340, VT39:7) ill. a 28. Tengwa neve. (Függelék E). Tsz. aldar (Narqelion); gen. tsz. aldaron "fáknak" (Namárië). Az alda etimológiája, lsd.: Letters:426 és UT: Utóbbi forrás szerint a primitív szó a *galadâ, és a Quenya alda, eredetileg vaskosabb, terjedelmesebb fákra vonatkozott, mint pl.: tölgy vagy bükk, míg az egyenesebb, karcsúbb fákra, mint pl.: nyír, az *ornê, Quenya ornë szót használták de ez a megkülönböztetés nem mindig volt megfigyelhető a Quenyában, így az alda maradt az általános szó. lsd.: Aldalómë Fa-éjjel (helynév, LotR2:III ch. 4);, Aldarion A Fák fia (tul. név, vö: Aldarion Númenori király, Függelék A), Aldaron Oromë egyik neve (Silm), Aldúya a hatnapos tündehét 4. napja (Függelék D), duális tsz: Aldu, utalás a Két Fára, Aldëa Númenor Fehér Fája, Aldudénië A Két Fa siratója (furcsa szó, mert a Quenya nyelvben nincs önálló d, talán Vanya dialektus, Silm) alda mavoitë fn gesztenyefa; ( Aldalemnar fn A Fák hete, lsd.: Endien (LEP/LEPEN/LEPEK (GÁLAD, YEN)) Aldalómë fn Fa-éjjel, Fa-éj (helynév) aldamo fn váll; Aldarion fn A Fák Fia, Númenori király Aldaron fn Oromë egyik neve (GÁLAD) aldarwa mn fás, fákkal teli, fákkal benőtt; (alda: fa, -arwa: van valamije) (3AR). Aldëa (1) fn A Númenori Fehér fa napja, Telperion napja, a hét 4. napja (csütörtök). A Númenoriak hívták így a 4. Napot, utalva a Telperionra (Függelék D) eredetileg Aldúya, a Númenoriak ezt 6

7 változtatták meg (valószínűleg < *aldajâ), csak a fehér fára utalva Korai "Qenya" mn aldëa "faárnyékos" (LT1:249). aldëa (2) mn faárnyékos, fákkal árnyalt; (a korai Q nyelvben, (LT1:249). aldëon fn fasor; (LT1:249); PE12, QL szerint a szótő: aldëondaldinga fn fatető, facsúcs, fa csúcsa/teteje; (VT47:28) [alla! alar!, ala! ind légy áldott!; (VT45:5, 14)] [allen lsd.: ala #5] Aldúya fn csütörtök, A Fák napja, A 6 napos tünde hét 4. Napja; utalva a 2 Fára. (Függelék D), vö.: aldëa allu- i mos, tisztít; allumë fn mosás, tisztítás; alluva mn tiszta, mosott; alma fn szerencse, jólét, gazdagság, boldogulás; Etym-ben (törölt bejegyzés): gazdagság, áldottság, jó szerencse, más, törölt bejegyzés szerint: növekedés, fejlődés olvashatatlan kézirat) (GALA [ALAM], VT45:5, 13, 14) almarë fn szerencse, jólét, gazdagság, boldogulás, áldottság, üdvözültség, fejlődés; Etym (törölt bejegyzés), "áldottság, jólét, üdvösség" (GALA, VT45:5, 14) almárëa mn áldott, szerencsés; (más, törölt bejegyzés szerint: áld, megáld, valószínűleg hiba, mivel a szó nem emlékeztet igére. Egy másik, törölt bejegyzés szerint GALA tőnél almárëa "áldott" (GALA, VT45:5, 14) Almaren fn Almaren, A Valák első lakóhelye Ardán; rokon az almarë szóval (Silm, LR:357) Almáriel fn Almáriel; női név, nyilvánvalóan tartalmazza az almarë "áldottság" szót; (GALA, VT45:5, 14) almië fn szerencse, jólét, gazdagság, boldogulás; Etym (törölt bejegyzés), "áldottság, jólét, üdvösség" (GALA, VT45:5, 14) Almiel fn Almiel, *"Áldottság leánya": almië + -iel, női név. almien* kif egészségedre, csirió; szó szerint: a jó szerencsére!; az alma szóból (GALA) alqua, alquë fn hattyú; (ÁLAK itt: alqa, akárcsak LT1:249/LT2:335, SA: alqua, UT:265, VT42:7) (inkább alqua, alquë nem biztos, hogy valós: LT1:249) Alqualondë fn Hattyú-út, Hattyúkikötő, A Telerek fővárosa; (ÁLAK, LOD, KHOP itt: Alqalonde, Silm) Alquaráme fn Hattyúszárny; (LT2:335) alta (1) mn nagy, hatalmas, óriási, nagyméretű; (ÁLAT) előtagként alat- lsd. ott. Vö.: Alatairë. alta (2) fn sugárzás, ragyogás.; (VT42:32) Az eredet nem tiszta, (publikálatlan anyag, vagy az Altariel névből vették, utóbbi esetben inkább ñalta, PM:347) [alta- (3) i nő, növekszik (VT45:13), növel (VT45:14)] Altariel (Altariell-) fn Galadriel; ragyogó koszorúval koronázott lány, (SA:kal; Alatáriel a Telerin forma PM:347) Szótő Altariell- vö. genitivus Altariello, a Namárië tengwar változatában; RGEO. alu fn "feldolgozott/ kikészített bőr", (QL:30) [alwa mn egészséges, erős, fitt; (+ egy nem teljesen olvasható bejegyzés:?"jól nőtt") (VT45:14)] alya mn gazdag, vagyonos, módos, áldott, sikeres, virágzó; Etym-ben törölt bejegyzés szerint, "gazdag, áldott"; egy másik törölt bejegyzés szerint "rigazdag, jómódú, éldott". (GALA, [ÁLAM], (VT42:32, 45:5, 14)) alyë felsz te/ön csináld/csinálja te/ön tedd/tegye; (a+lyë), lsd.: a #3. am- előtag fel, felfelé, föl; (AM 2 ) ama hat? fel, felfelé, föl; (UNU) amalda mn finom, kedves, nemes; (PE12, amaldar? az alda (fa) szót tartalmazza (fatetők? Vö: am- + alda) (Narqelion) aman (1) mn áldott jó, szent, gonosztól mentes, romlatlan; A Valarinból átvéve. (WJ:399) Aman (2) fn Az Áldott Föld, Aman; from a mân- "jó, áldott, romlatlan" tőből; (SA:mân). Lsd.: amanya amani lakos (WJ:411), Amanyar az Amanból származók, negatív: Úamanyar, Alamanyar nem amaniak, Amaneldi 7

8 amani tümdék (WJ:373), Amandil ffi név (Függelék A, SA:mân), Elendil apja; ill. Tar-Amandil Nűmenori király neve; (UT:210).?amandi fn magánhangzók; (tsz) (OM). Az óman tsz-a, így ez alighanem félreolvasás, óman (ómand-), *omandi Amandil fn Amandil, Aman-barát; (ffi név); (Függelék A, SA:mân), Elendil apja; ill. Tar-Amandil Nűmenori király neve; (UT:210). Amanyar fn tsz. az Amanból származók, amani lakosok; negatív: Úamanyar, Alamanyar nem amaniak, Amaneldi amani tümdék (WJ:373) Amaneldi fn az Amani tündék, Amanban lakozó tündék; (WJ:373) amapta- i elrabol, rabol, elragad, megbecstelenít, meggyaláz; (MAP), PE12:59, QL Amarië fn Amarië; női név, nyilvánvalóan a mára szóból ered (Silm) amarto fn végzet balsors; (LT2:348) Inkább: umbar, (umbart-) lsd.: ambar amatírë* fn remény, reménység, reménykedés, vágy, óhaj; A Sindarin amdir szavakból, szó szerint: felnézés; (AM, TIR) amatixë fn pont (írásjel), felső pont, pont az írás felett; (Tolkien az amatexë változatot elvetette.) (TIK), (VT46:20) amaurëa fn hajnal, pirkadat, napkelte, napfelkelte; (archaikus) (Markirya) amawil-, amavil-* i felrepül, szárnyal, felszáll, magasra felszáll; vil- : repül, ama: fel; vö. amorta amba* (1) hat fel, föl, felfelé; (AM 2 (UNU)), vö. ambar (3) amba (2) fn kebel, mell; Lsd: ambar, kebelben szóból; (MC:213; "Qenya") ambal fn faragott kő, járdakő, járólap, kőlap; (MBAL) Ambalar fn kelet, napkelte; (irány) (MC:221, "Qenya") ambalë fn egy sárga madár, sárga kalapács ; (SMAL) *ambalotsë fn sisakdísz; Jelentése: felkelő virág, sisakok csúcsán (érdekes az * jelölés) (WJ:319) amban fn domboldal, hegyoldal, emelkedő; (AM 2 ) ambapenda mn emelkedő, felfelé haladó, kaptató; (AM 2 ) ambar (1) fn Föld, világ; ( a-mbar ), (MBAR) lsd.: mar - lakóhely (VT45:33); Az ambaren alak is megjelenik az Etymben, valószínűleg genitivus esz. Volt abban az időben (modern Q dativus esz.); Az LR nyomtatott változatában az "ambaron" is megjelent (félreolvasás, lsd.: VT45:33). (VT46:13) ambarmetta (EO), ambar-metta (VT44:36). Az #umbar tag a Tarumbar "A Világ Királya" (vö.) valószínűleg az ambar változata, akárcsak az ambar #2 "végzet" szintén az umbar változata lehet (lsd.: alább). ambar (2) fn végzet, balsors; (SA: amarth); instr: ambartanen (Silm ch. 21, UT:138). QL: ambar végzet, amarto (LT2:348) lsd.: umbar, Turambar; Korai "Qenya" lexikon: ambar "végzet", ill. amarto (LT2:348) ambar (3) kif kebelben; (locativus -r), talán: *amba? (MC:213) szótő -s- vagy -r- (QL:30). Az ambar szó, fordítása kebelben, MC:213 ("Qenya"). Ha ez a szó érvényes a modern Q-ban, akkor talán *ambas, szótöve: ambar-; vö. olos, olor- álom egy késői forrás szerint. Ambarenya, Ambarendya fn Középfölde; Gyakoribb név: Endor, Endóre; (MBAR) ambaron (ambarón- gen. esz. ambarónen", a modern Q-ban ez dat. esz.) fn felkelő, napkelte; (AM 2 ), Etym-ben az ambaron alak is megjelenik (MBAR), de a VT45:33 szerint ez hiba: ambaren, eredetileg genitivus esz. (ambar) (modern Q dativus esz.). (VT45:33) Ambaróna fn kelet, napkelte; Helynév, az ambaron hosszabb változata; (LotR2:III ch. 4; AM 2 ) Ambarónë fn kelet, napkelte; (AM 2 ) helynév, az ambaron hosszabb változata Ambarto fn Felmagasztalt; Pityafinwe (Amrod) anyai neve (PM:353, 354) Ambarussa fn Vörösesbarna, Sárgásbarna, Rozsdavörös; Telufinwe (Amras), anyai neve. (PM: ) Más néven: Umbarto 8

9 ambas (ambar-) fn mell, kebel; lsd.: amba (2), ambassë fn mellvért, páncéling, mellvédő; (QL:30). ambo fn domb, magaslat, kis hegy; Lsd.: tundo, oro; allativus tsz. ambonnar (Markirya) (ruxal' ambonnar "omló hegyeken") A VT45:5 szerint, ambo az Etym-be marginális jegyzetként került. Ambo Tírië* fn (RR) Amon Gwareth, Figyelődomb; S: Amon (domb) + Gwareth: (figyelő),(etym: AM, KHARÁS, RAS), Figyelő domb), Q: Ambo (domb) + Tírië (figyelő: tir + ie) ámen, lsd.: me amil (amill-) fn anya, anyu, mama, mami; (AM 1 ), ill. emil (vö.). Hosszabb változata: amillë (VT44:18-19), szóösszetétel Eruamillë "Isten Anyja" (VT43:32). Ha az amillë (VT44:18-19), szó rövidített alakja, akkor a szótő: amill-. Vö.: amilyë. Lsd: amilessë, Eruamillë (VT43:32); amilessi tercenyë (MR:217). amilessë fn anyai név; A tündék mellékneve - amil: anya, essë: név, (MR:217). amilessi tercenyë kif anyai név látnoki célzással; (MR:217). amillë fn anya anyu, mama; (AM 1 ), az Eruamille szóból amilyë vagy milyë ((a)milyë) fn "anyu, anya; egy gyerekjátékban a mutató ujj, Tolkien ezt javította: emmë, emya. (VT48:4) Alapértelemben a (a)milyë az amil, amillë "anya" szavak változata, vö. Amillion fn február, az év 2. hónapja; (LT1:249) Később: Nénime ammalë fn egy sárga madár, sárga kalapács ; (SMAL). ammë fn anya anyu, mama, mami; (AM 1 ) #amorta- i felemel, emel; am-: fel, orta-: emel, az amortala (Markirya) szóból. amortala mn felemelő, emelő; am-: fel, orta-: emel, -la: ó, ő (Markirya). ampa fn horog, kampó, kapocs; (GAP, Függelék E, VT47:20) lsd.: atsa, illetve a 14. Tengwa neve. ampano fn épület (fa) építmény; (PAN); más írásmód szerint: umpano (VT45:36). Ám JRRT ampano-ra változtatta (VT46:8). Régebben ez volt a 6. tengwa neve (VT46:8), amit JRRT később umbar-ra változtatott (mp < mb) ampenda mn emelkedő, felfelé haladó; (AM 2 ), ill. ambapenda. ampendë fn emelkedő, felfelé tartó; (PEN/PÉNED) amu hat fel, felfelé; (LT2:335) Később: amba amu- i emelkedik, felkel, kel, emel; (LT2:335) Később: orta amun (amund-) fn domb, magaslat, kis hegy; (LT2:335) Később: ambo amuntë fn napsütés, napvilág, világosság; (LT2:335) Később: anaróne an (1) köt mert, miatt, nak, -nek, mivel; (Nam, RGEO:66) (NÁ1)). Etym: an, ana: felé; az Arctic mondatban: -ig. Az es sorni heruion an! (SD:290) Mondatban Közelednek az urak sasai! an- (2) előtag leg-, nagyon ; pl: ancalima: a legragyogóbb, vagy nagyon ragyogó. Pl.: ancalima "legfényesebb" (vö. calima "fényes"), antara "nagyon magas" és #anyára *"nagyon öreg" vagy *"legöregebb" (ez utóbbi megjelenik az ún. Elaine feliratban, dative végződéssel -n). Asszimilált alakok: am- p- előtt, pl.: amparca "nagyon száraz", al-, ar-, as- az l-, r-, s- előtt (noha úgy tűnik Tolkien jelölte, hogy az l-el kezdődő szavak a régebbi d- ből származnak, az msh eredeti értéke megmarad, így and- inkább, mint alllenne az eredmény). Lsd.: un-. (Letters:279, VT45:5, 36) Ami a felsőfokú előtagot illeti, bizonyos msh-k előtt, egy másik, részben eltérő rendszer jelent meg az Etym-ben, amit először a VT45:36-ban publikáltak. Az előtag: um- vagy un- a labializált msh-k előtt, mint pl.: p-, qu-, v- (az ősi v megtartja régi kiejtését: b- az előtag után, így az eredmény: umb-), in- (valójában iñ-) a c- és g- előtt (utóbbi azokra a szavakra vonatkozik, amelyek eredetileg g-vel kezdődtek, később eltűntek a Q-ban, de fennmaradtak ezen előtag esetében), an-. Azonban ez a rendszer szembemenne a hitelesnek elfogadott ancalima szóval, amely *incalima lenne, ha ez az ötlet fennmaradt volna. 9

10 an (3) el amíg, míg, addig amíg; (ANA1, NÁ) an- (4) előtag újra-, megint, ismét ; pl.: antúlien, q.v. Később: enan sí kif akkor, hát akkor, most ana (1) i adj! (felsz.) Később Tolkien megkérdőjelezte; (VT44:13) ana- (2) előtag felé, hozzá, -hoz, -hez, - höz; (NÁ1) ána* i felsz. legyen!; vö.: áva); (Tolkien felszólítása a na, lsd.: VT43:14) nalelya* i megjelenik, felbukkan, közeledik, közelít. Múlt i: analendë, a Sindarin: anglenna szóból, (ANA, LED) anama* fn végzet, sors; Rithil-anamo kif.- ből, *anama?, vagy anan (anam-)?- végzet? Anamo fn Anamo, A Végzeté Rithilanamo kif.-ből, *anama?, vagy anan (anam-)?- végzet?; Mivel egy helyre (egy körre) vonatkozik, ahol ítéleteket hoztak, úgy néz ki, hogy "végzet" a szó "bírói döntés" vagy "(törvényi) igazság" értelmében. Az alanyeset "végzet" lehet *anan, szótő anam- (mivel a tő NAM lenne, lsd.: nam- "ítél", námo fn "bíró"). Egy másik, de kevésbé valószínű elképzelés szerint, az alanyeset *anama lenne (vö). #anan (anam-), az Anamo rekonstruált alanyesete, vö. ananta, a-nanta köt még, de még, és viszont, viszont, ám, ámde, ámbár, mégis (NDAN) Anar (1) fn Nap (ANÁR, NAR 1, SA: nár; UT:22 cf. 51); anar egy nap (Markirya); lsd.: Anarinya a Napom (FS); Úr-anar, Anárion a Nap fia, Anardil Nap-barát (Függelék A), Anarya a hatnapos tünde hét 2. napja (kedd, a Napnak szentelve) (Függelék D), Anarríma egy Napállás (naphatár?) (Silm); (VT45:6, szerint az anar egyben a rövid magánhangzót hordozó írásjel neve is, ez lenne az anar első betűje.) anar (2) fn nap (egy nap, mint égitest) (Markirya) #anarcandë fn kérelem, beadvány, kérés; anarcandemman szóból, ami lehet, hogy félreolvasás: *anarcandemmar, Úgy tűnik, Tolkien elvetette ezt a szót, helyette inkább: #arcande (VT44:8) Anardil fn Anardil, A Nap barátja; ffi név(függelék A) anarië fn bőkezűség, nagylelkűség; (PE12, Anárion fn Anárion, A Nap fia; ffi név, (Függelék A) anarórë fn napfelkelte, hajnal, pirkadat; (ORO) Anarríma fn Nap-határ? Egy Napállás neve (vö.: Silm, ríma) Anarya fn kedd, a 6 napos tünde hét 2. Napja; (Függelék D) anat köt de, ám, viszont, azonban; Nem használatos, rövid életű alak volt (VT43:23) anca fn állkapocs, fogsor; (ÁNAK, NAK) ill. a 15. Tengwa neve (Függelék E); (ÁNAK [betűzése anca, Etym, LR, de a VT45:5 szerint, Tolkien saját kézírása az Etym-ben anka], NAK [itt: anka], Függelék E, SA annak ellenére, amit Christopher Tolkien említ az anca-val kapcsolatban (SA), a Quenya szó anca mint olyan, nem jelenik meg a Sindarin Ancalagon sárkánynévben, de annak Sindarin rokonában: anc-ban igen. Lsd.: ÁNAK, Etym.) Az angol nyelvű bejegyzés ellenére az anca esz. szó (Etym-ben a bejegyzés valójában "állkapocs", nem "állkapcsok"). Ancalë fn Nap, A Sugárzó; (KAL, VT45:5, 18), régebben a 7. tengwa neve (VT45:18), - később: anga, így az értéke is megváltozott: nc < ng. Más forrás említi az incalë szót (VT45:36), de az ancalë biztosabb. ancassëa mn magas, kiemelkedő, szálas, emelkedett; ancalima mn legragyogóbb; A calima szó felsőfoka (LotR2:IV ch. 9; fordítása: Letters:385). Ancalima imbi eleni "legfényesebb a csillagok között", ill. [ancalima] imb' illi "legfényesebb valamennyi között" (VT47:30). Női név: Ancalimë, ffi név: Ancalimon (Függelék A), Tar-Ancalimë, Númenori Királynő (UT:210) Ancalimë fn Ancalimë, A Legragyogóbb; női név, (Függelék A) 10

11 Ancalimon fn Ancalimon, A legragyogóbb; ffi név, (Függelék A) ancassëa* mn gőgös, büszke, fennhéjázó, fennsőbbséges; Lit.: magas-fejű, (AM 2, KAS PE12:30) anda mn hosszú; (ÁNAD/ANDA). Lsd.: Andafangar Hosszúszakállúak (Khuzdul Sigin-tarâg és Sindarin Anfangrim) (PM:320); lsd. még: andamunda, andatehta. Andavë: hosszan, hat. (LotR3:VI ch. 4, fordítása: Letters:308) Andafangar fn Hosszúszakáll, A törpök egyik törzse; (PM:320) andamunda fn elefánt, hosszúagyarú, hosszúszájú anda: hosszú, munda: száj (MBUD) andatehta fn hosszú tehta, írásjel; (TEK) (VT46:17); vö. anda, tehta andavë hat hosszan, hosszasan; vö.: anda; (ÁNAD/ANDA) andesilquë mn hosszúhajú; ando (1) fn kapu, nagy bejárat (AD, Függelék E), lsd.: Ando Lómen: az Éj Kapuja, de inkább: *Ando Lómio; ill. az 5. tengwa neve. (VT45:28) ando (2) hat hosszan (valószínűleg inkább andavë, lsd.: anda (VT14:5) -ando (3) utótag, ffi cselekvő végz., törölve az Etym-ben (VT45:16), de később megjelent, lsd.: #runando megváltó. Andolat fn egy domb neve. Sindarin: Dolad (NDOL) andon (andond- pl.: tsz. andondi) fn nagy kapu, bejárat, várkapu (AD) Andor, Andórë fn Az Ajándék Földje, Elenna, Númenor egyik neve; (SD:247) andúnë fn napnyugta, nyugat, este, naplemente (NDÛ, Markirya, SA), a standard Q szó a Nyugatra a Númen (Nam, RGEO:66) Vö. andu- lsd.: Andúnië, Andúril. Andúnië fn Andúnië; Númenor egyik városa és kikötője nyugaton, jelentése: naplemente (Fügelék A, Silm, UT:166, NDÛ/VT45:38) Andúril fn Nyugat Lángja, (kard név); (LotR1:II ch. 3) Andustar fn Andustar; Númenor nyugati része (UT:165) anessë fn név (adott), keresztnév, utónév; beleértve az epessi-t és az amilessi-t is (MR:217) anga fn vas; ill. a 7. tengwa neve (ANGÂ, Függelék E, SA, PM:347, LT1:249, 268). (Régebben a 19. tengwa neve volt, ám az később a noldo lett, VT45:6). Lsd.: Ffi név Angamaitë Vaskezű (Letters:347), Angaráto Vasbajnok, Sindarin Angrod (SA:ar(a) ). Lsd.: Angamando. Vö. Angainor a lánc, amellyel Melkort megkötözték (Silm). angaina mn vas, vasból való; (ANGÂ) Angainor fn Vaslánc, A lánc, amivel Melkort (Morgoth) megkötözték (Silm) angaitya fn kín gyötrelem, fájdalom, szenvedés; (LT1:249), később inkább nwalmë angaitya- i kínoz, gyötör; Angamaitë fn Vaskezű; (Letters:347) Angamando fn Angband; Vasbörtön, pokol; Sindarin: Angband (MR:350), Etym: Angamanda Vasbörtön (MBAD, VT45:33), egy törölt bejegyzésben Angavanda (VT45:6); vö. vanda #2.. régebben: Angamandu (tsz. Angamandi) (LT1:249). Angaráto fn Vasbajnok; Sindarin: Angrod (SA: ar(a)) angayanda mn boldogtalan, szerencsétlen, szomorú, siralmas, nyomorúságos, gyászos, nyomorult, szánalmas; (QL:34) angayassë fn baj, boldogtalanság, nyomorúság, probléma, szomorúság, szenvedés; (LT1:249) ango (angu-, pl.: angulócë vö., tsz.: angwi) fn kígyó; (ANGWA/ANGU) angulócë fn sárkány, kígyósárkány; (LOK) angwenda* fn lánc, vaskötelék, láncolat, bilincs; Noldorin: angwedh: lánc, vaskötelék szóból, (WED) anna fn ajándék; (ANA 1, SA), ill. a 23. Tengwa neve (Függelék E); tsz. annar "ajándékok" (Fíriel's Song); lsd.: Annatar Ajándékok Ura (Sauron) (SA: tar); Eruanna Isten ajándéka, kegy (VT43:38) Annatar tul Annatar, Az Ajándékok ura, Szauron egyik neve (SA: tar) 11

12 aññol- (sic, angol-?) fn erős szag; (VT45:5, vö. ÑOL ) anqua- i fog (halat), elkap (horoggal); anqua fn hurok, csomó, gyűrű, kampó, fogantyú (fogásra); anqualë fn halál, haldoklás, agónia; (úgy tűnik, Tolkien inkább ezt a formát részesítette az unqualë szóval szemben, vö, VT45:24, 36) anquë mn elfogott, elkapott, megragadott; anquilla fn fül (edényé, korsóé), edényfogantyú, nyél (edényé); anquin fn csokor, csomó, nyaláb, köteg, fürt; anta- (1) i ad, juttat, ajándékoz; (ANA 1, MC:215, 221). Múlt idő:. ánë a QL:31 szerint (és később Sindarin onen adtam rokon lehet a Quenya *ánen szóval). Számos pléda (FS): antalto "ők adtak"; furcsa, mert nincs múlt idő jel (lsd.: -lto a végz.-t tekintve); antar, tsz. ige, "ők adtak", noha a modern Q-ban ez jelen idő "adnak"; antaróta "ő adta ezt" (anta-ró-ta "adta-ő-ezt"), (Fíriel's Song), ismét múlt idő jele nélkül. Lsd. még: antáva "fog adni", az anta- "ad" jövő ideje; valószínűleg *antuva ia modern Q-ban; hasonlóképpen antaváro "ő fog adni" (LR:63) inkább *antuváro, feltéve, hogy a -ro "ő" végződés érvényes. Antalë felszólító "adjál te/ön" (VT43:17), anta "ad" + le "te/ön", de ezt a formát Tolkien elvetette. anta (2) fn arc, orca, kép; (ANA 1, VT45:5) lsd.: nívë antara mn (nagyon) magas, szálas. (An felsőfok + tára - *antára szót várnánk.) Lsd.: Antaro (VT45:5, 36), egy a Taniq[u]etil-től délre fekvő Valinori hegy neve (VT46:17) Antaro fn Magas, Szálas (VT45:5, 36), egy a Taniq[u]etil-től délre fekvő valinori hegy neve (VT46:17) antë fn adó, juttató, ajándékozó; (ANA 1 ) [antil fn középső ujj; (VT47:26)] anto (1) fn száj, ajak; ill. a 13. tengwa neve (Függelék E) anto (2) fn adó, juttató, ajándékozó, adományozó, adakozó; (ffi) (ANA 1 ) antorya-* i erősít, megerősít. Az antoryamë szóból, főleg nyelvi értelemben antoryamë fn erősítés, megerősítés, fokozás; szótöveken használt manipuláció, pl. hangzó hosszabbítás, (VT39:9) antúlien i visszatér, visszajön. Az I cal antúlien kifejezésből (LT1:270); inkább: I cál enutúlië anúqua* kif (RR) hiába, semmiért #anyára (anyáran), lsd.: an-, yára anwa mn való, igaz, igazi, valóságos, valós, reális (ANA 2 ) anwavë* hat biztosan, világosan, egyértelműen, persze. anwa: valós, igaz, - ve: hat. képző anwë i elment, eltávozott; régies alakja az auta- ige múlt idejének (WJ:366) anyáro* mn idős, idősebb, öregebb, tapasztaltabb, sokat megélt (személy); (AN, YA), a Sindarin: einior szóból #ap- i megérint, hatással van rá (lelkileg), befolyásol; apë e.sz aorist szóból, (VT44:26) apa, apa- (1) el, előtag után, utána, azután; (VT44:36), lsd.: apacenyë és Apanónar, változat: ep-, epe pl.: epessë, de más koncepció szerint az előtt (VT44:36). A legtöbb publikációban az apa után. Változat pa, pá (VT44:36), de ezeknek is van más jelentésük. Apo (VT44:36) egy másik lehetséges változat. apa (2) el rajta, -on, -en, -ön, v.minek a felületén, függőleges síkra értve, pl.: falon. Inkább használjuk a pa, pá változatokat, hogy elkerüljük az ütközést az apa (1) jelentésével (után) (VT44:26) #apa- (3) i hatással van rá, megérint (lelkileg), hat rá (A)PA, inkább: #ap-, az biztosabb; az apë aorist szóból, (VT44:26) apacen* fn előrelátás, jövőbelátás, prófécia; apa: után, cen: néz, vö.: apacenyë, tercen belső látás (MR:216). Vö. apacenyë apacenya* mn előrelátó, jövőlátó, jövőbelátó, jósoló; apacenyë valószínűleg a tsz-a. (MR:216), Vö. apacenyë apacenyë mn előrelátás jövőbelátás, prófécia nyilván a tsz-a az apacenya* 12

13 szónak (MR:216) [Essi] apacenyë előrelátás nevei prófétikus nevek, amelyeket az anya ad a gyerekének (MR:216); főnevet ír, noha a forma és a kontextus szerint nyilvánvalóan tsz. mn, *apacenya. A fn "előrelátás" csaknem biztosan *apacen; vö. tercen "belső látás". Lit. *apacen is *"utánalátás", vagyis annak a tudása, ami ezután fog bekövetkezni. [Essi] apacenyë "[nevei] az előrelátásnak", anyai adott (prófétikus) nevek (MR:216) apaica mn hódító, győztes; apairë fn győzelem, diadal; (GL:17) apaitya- i meghódít, leigáz, legyőz; apalúmë* fn jövő, jövendő, eljövő apa: után, lúme: idő, (LU) apamë* fn jövő, jövendő, eljövő. Szó szerint: ami ezután jön. Apa: után Apanónar fn A Később születettek, emberek, az emberek egyik neve - a tündék hívták így az embereket (WJ:387) apanta- i mutat, megmutat, bemutat, felfed, feltár; apantië fn bemutatás, kiállítás, megmutatás; apaquet-* i megjósol, előrelát, előre megmond, jövendöl, jósol; (KWET) apo el? utána, után, utó, azután; lsd.: apa (1) (VT44:36) appa- i megérint, hozzányúl, megfog, tapint; vö: #ap. (VT44:26) Az appafizikailag megérint, az #ap- lelkileg (AP) apsa fn hús, főtt étel (AP) apsanta-* i (RR) etet, enni ad, táplál. Az apsa + anta szavakból apsen-* i megbocsát, v.kinek: részes esetet, v.mit: tárgyeset (apsenë- lsd. ott) apsene- i megbocsát (VT43:18, 20), szó szerint: elenged, elküld. Az -e végződés kicsit furcsa, lehet, hogy aorist alak: E/3, lehet hogy a szótő apsen-*? v.kinek: részeset, v.mit: tárgyeset ámen apsenë (VT43:12).. Vö: avatyar-, apsenaqua hat teljesen, együtt, totál, egészen, egészében; (WJ:392) aquapahtië fn magánélet, magányosság, elvonultság, zártság, zárkózottság; Szó szerint: teljes zártság, amikor az agyunkat elzárjuk a telepatikus kapcsolattartástól (VT39:23) ar (1) köt és, valamint, azonkívül, meg; (AR 2, SA, FS, Nam, RGEO:67, CO, LR:47, 56, MC:216, VT43:31, VT44:10, 34). Hosszabb változata: are, esetenként tűnik fel (VT43:31, vö. VT48:14). Etym.: ar(a) (VT45:6). ar (2) fn nap, nappal az áre rövidebb alakja, lsd.: a Valinori hét napjait lentebb. JRRT megjegyzi, hogy az ar lehet are, amennyiben a következő szó msh-val kezdődik (VT45:27). A modern Q-ban a nap szó inkább: aurë vagy ré. ar- előtag kint, kívül; (AR 2 ), rész jelentése: mellett; (VT42:17) aranya, ranya mn szabad, kötetlen, független, fesztelen; egy másik bejegyzés nem olvasható, de a szerkesztők szerint nem korlátozó, (VT46:10). Ar Fanturion fn Fanturi Napja, (Mandos és Lorien) napja; (LEP/LEPEN/LEPEK). Változat: Arë Fanturion (VT45:27). Ar Manwen fn Manwe Napja (LEP/LEPEN/LEPEK; itt genitivus esetben áll -n.) változat: Arë Manwen (VT45:27). Megj.: a modern Q nyelvben a gen.: o. Ar Ulmon fn Ulmo Napja; (LEP/LEPEN/LEPEK; itt gen. esetben áll - n.) Megj.: a modern Q nyelvben a gen. o. Ar Veruen fn A Házastársak Napja, (Aule és Yavanna) Napja; (LEP/LEPEN/LEPEK; itt gen. esetben áll -n.) változat: Arë Veruen (VT45:27). Megj.: a modern Q nyelvben a gen. o. ára (1) fn hajnal, virradat, napkelte (AR 1 ). ára (2) fn hosszú támasz; A VT45:6 szerint az ára egyben a hosszú magánhangzót hordozó írásjel neve is (hosszú támasz), ez lenne az ára első betűje. ara (1) el? hat? kint, kívül, mellett, mellé; (AR 2 ); VT45:6 szerint az eredeti bejegyzés: nélkül, kívül, ám JRRT ezt javította. Ami az ar(a)-t illeti, lsd ar #1. ara* (2) el ellen, szemben, ellene; (ADA), VT43:33 ara* (3) el mentén mellett, hosszában; (ADA), VT43:33 Ara-, ar- előtag nemes; (PM:344). Lsd.: Aracáno fn Nagyfőnök, Fingolfin anyai 13

14 neve (PM:360, vö. 344), Arafinwë - Finarfin (MR:230) araca fn kavics, murva; Aracáno fn Fingolfin, Nagyfőnök ; Fingolfin anyai neve (PM:360, cf. 344) Arafinwë fn Finarfin Nemeshajú?; (MR:230) arahtë fn part, tengerpart; Araman fn Araman, Amanon kívül, egy régió neve; (SA:ar, mân) aran fn király, uralkodó; tsz.: arani, (WJ:369, VT45:16); lsd.: asëa aranion, A királyok füve, aranya *királyom (aran + nya) (UT:193). Aran Meletyalda fenséges uram (megszólítás) (WJ:369); arandil királybarát, royalista, arandur királyi szolga, miniszter, tanácsadó (Letters:386); Arantar ffi név, Király-úr (Függelék A); Arandor Királyok földje (UT:165). Egyéb szóösszetételek: ingaran, Noldóran, Núaran Aran Meletyalda fn Felséges uram (megszólítás), Kegyelmes uram, Felséges Királyom; (WJ:369) arandil fn királybarát, royalista; (Letters:386) Arandor fn Királyföld, Királyok földje, országa; (UT:165). arandur fn helytaró, tiszttartó, intéző, ispán, királyi szolga, tanácsadó, miniszter; (Letters:386); aranel (aranell-) fn hercegnő; szótő valószínűleg: aranell- (UT:434) #aranië fn királyság, birodalom, uradalom (aranielya - királyságod szóból; (VT43:15) arantyalmë* fn sakk; szó szerint: királyi játék, (3AR, TYAL) Aranwë fn Királyi személy (ffi) (Silm); Aranwion az apa nevéből képzett "Aranwë fia" (UT:50 cf. 32) Aranwion fn Aranwion; az apa nevéből képzett "Aranwë fia" (UT:50 cf. 32) Arassë* fn szarvas; (RAS), a Noldorin: aras szóból Aratan fn Nemes Adan, Nemes ember; (Silm) Aratar fn A Legfelső, A legfontosabb, A legelső, A mindenek felett levő; A Valák főnöke, A Máhani Valarin szóból átvéve, fordítás (WJ:402). Aratarya - Őfensége; Varda Aratarya - Varda, a fenséges (WJ:369) aráto fn bajnok, első ember; (SA:ar(a)) arauca mn gyors, sebes, rohanó, száguldó, siető (LT2:347) araucë fn démon, gonosz szellem; később: rauco ("Qenya" WJ:415, LT1:250) arauco fn a démon, gonosz szellem, hatalmas és erős lény; (a rauco változata). Régebben: araucë démon; (WJ:415, LT1:250) arca- i imádkozik, könyörög, fohászkodik, kér; (VT43:23, cf. VT44:8, 18); lsd.: arcandë #arcandë fn ima, imádság, könyörgés, kérelem, kérés, fohász; Az arcandemmar könyörgésünk szóból (VT44:8) Arciryas fn Arciryas királyi hajó (*arcirya) névből ered; (Függelék A) arcoa* fn palota, kastély, vár; Szó szerint: nemes ház. Ar-: nemes, coa: ház Arda fn Világ, Föld, Világmindenség, Világegyetem; Manwe királysága, (Silm), Ea-n belül a látható világ (Letters:283), vagy egyszerűen: Világ (SD:246). (GAR,3AR). arda fn birodalom királyság, uradalom; többé-kevésbé meghatározott föld, régió (WJ:402), vagy egy bizonyos föld, terület (WJ:413); illetve a 26. Tengwa neve (Függelék E); lsd.: Ardamírë A Világ ékszere ffi név (PM:348), rövidebb alak Ardamir (UT:210) Ardamírë, Ardamir fn Ardamírë, Ardamir; A Világ ékszere ffi név (PM:348) (UT:210) arë köt és; Az ar hosszabb formája; (VT43:31) árë fn nap nappal, (PM:127) vagy világosság, napfény (SA:arien); ill. a 31. Tengwa neve. vö. ar # 2. eredeti kiejtése ázë; mikor a /z/ egyesült az /r/-rel, a betű feleslegessé vált és új értéket kapott: ss, így átnevezték: essë (Függelék E). Lsd.: árë nuquerna *"fordított árë", a tengwa #32 neve, hasonló a normál árë-hoz, fejjel lefelé áll (Függelék E). lsd. még: ilyázëa, ilyárëa az ilya bejegyzésnél. Az Etym-ben ez a szó rövid mgh-val volt írva:: arë tsz. ari (AR 1 ) 14

15 árëa mn reggeli, hajnali; arëan, arëand- fn vadon, elhagyatott hely; árë nuquerna fn a 32. Tengwa neve, fordított áre, (Függelék E). lsd.: ilyázëa, ilyárëa az ilya alatt. Etym-ben rövid mghval írva: arë pl. ari (AR 1 ) Arfanyaras, Arfanyarassë fn Taniquetil; a Taniquetil egyik neve (WJ:403) arie fn nappal, napközben; (AR 1 ) Arien tul Nap-szűz; Női név, az egyik maia neve; (AR 1 ; Silm); vö. árë - napfény arin fn reggel, délelőtt; (AR 1 ) arinya mn korán, korai, reggel, reggeli; mn-i értelemben, pl.: *arinya árë "reggeli nap") (AR 1, VT45:6) árinqua* mn napos, nappal teli, verőfényes napfénnyel teli; szó szerint: napfénnyel teli; vö. alcarinqua; (WJ:392, 415) [arma fn tulajdon, dolog, magántulajdon, javak; (VT45:14), egy darab tulajdon (VT45:16)] armar fn tulajdon, javak, cikkek (tsz.) (3AR); vö. arma, noha a forrást kihúzták. armaro fn szomszéd; ill. asambar, asambaro (VT48:20) Armenelos fn Armenelos, Királyi Mennyváros? Númenorban a királyok városa; (ar-menel-os(to) "királyi-mennyváros"???) #arna mn királyi, fenséges, uralkodói; lsd.: Arnanóre, (Letters:428), lsd.: Arnanórë, Arnanor Arnanórë, Arnanor tul Arnor; Királyi Föld; (#arna = királyi?); (Letters:428) arqua fn száraz, kiszáradt, kiszikkadt, sivár, víztelen, elszáradt; arquen fn nemes, előkelő; (WJ:372) arquilis fn sivatag; arta (1) mn fennkölt, emelkedett, büszke, magasztos, szárnyaló; (PM:354) arta (2) fn erőd, erődítmény, vár; (GARAT, 3AR) arta (3) el át, keresztül, keresztben, haránt, ferdén; (LT2:335) Artaher (Artahér-) fn Artaher; Nemes úr ; ffi név (Sindarin Arothir) (PM:346) Artamir fn Artamir, Nemes Ékszer; ffi név; (Függelék A) artan, artam- fn kalapács; artanis* fn nemesasszony, nemes hölgy, úrhölgy, lady artapano* fn sakktábla; (THAR, PAN) artaquet-*, atarquet-* i beszélget, társalog, kommunikál, vitatkozik, vitázik (THAR, KWET), a Sindarin: athrabeth szóból artuilë fn napkelte, hajnal, virradat, pirkadat, kora reggel; (TUY) aru hat továbbá, is, valamint, azonkívül; Arvalin fn Arvalin, Valinoron kívül, helynév; (AR 2 ) Arveruen fn A Valinori hét 5. Napja, Aulë és Yavanna napja, péntek ; (BES) arwa, -arwa (1) mn utótag birtokló, van valamije, birtokol, gen. esetet vonz; pl. *arwa collo, "kabátot birtokló [colla]"). Utótagként is használjuk: -arwa "birtokló", pl.: aldarwa "fákat birtokló, fás" (3AR). Egy törölt bejegyzésben az Etym-ben az arwa birtokol, tart, irányít, kontrollál (VT45:14) [arwa (2) fn javak, javadalmak, tulajdon; (VT45:14)] [arwë fn tulajdon, gazdagság, kincs, javak; (VT45:14, 16)] arya (1) fn nap, 12 óra: nappal (AR 1 ); egy törölt bejegyzés szerint mn is nappali, világos (VT45:6). Szintén a VT45:6-ban az arya a 26. Tengwa pre-klasszikus Tengwar rendszerben, de ez később arda lett. [arya- (2) i birtokol, van valamije, birtokában van vmnek; (VT45:14)] Aryantë fn Naphozó; (AR 1, ANA 1 ) aryon fn örökös; (GAR,3AR). Egy törölt bejegyzésben az Etym-ben, az aryo, aryon szavakat adták meg, mint örököst (VT45:14), míg a VT45:16 (törölt bejegyzés az Etym-ben), a szó: örökös, herceg; alternatív forma: haryon. #as, as- el, előtag val, vel; (társhatározó, nem eszközhatározó), pl.: aselye: veled v. önnel; (VT47:31, VT43:29) asambar, asambaro fn szomszéd; ill. armaro (VT48:20). Mivel az -o végződés a ffi nemmel kapcsolatos, az asambar alak lehet nem-független, míg a többi jelöli a nemeket. 15

16 asampë mn üreges, kivájt, tátongó; (PE12, asar (þ) fn ünnep, fesztivál, vigadalom, ünnepély, Vanyarin athar; A Valarinból átvéve (WJ:399) Tsz. asari (VT39:31). ascara* mn erőszakos, heves, indulatos, rámenős, elhamarkodott, lendületes; A Sindarin: asgar, ill. Noldorin: ascar szóból; (SKAR) #ascat- i kettétör, széttör, összetör, darabokra tör; ascante (múlt idő) szóból; (SD:310) asëa aranion (þ) fn athelas, királyfű, a királyok füve, királylevél (tsz. genitívusz eset); (foil levél, fólia?); lsd.: aran, (LotR3:V ch. 8) assa fn lyuk, nyílás, száj; (GAS) assari fn csontok?; (MC:214, "Qenya") asta fn hónap, hó, hava, az év felosztása ; (VT42:20). tsz. astar (Függelék D); A VT48:11 szerint az asta eredeti jelentéseis "felosztás, egy rész", különösen egyforma részekre: "az év, egy hónap vagy periódus". AVT48:19 szerint az asta szót a Q-ban csoportos utótagként is használjuk (lsd.: quentasta). astal* fn vitézség, bátorság, merészség, vakmerőség; (STÁLAG), lsd.: cánë Astaldo fn A Vitéz, Tulkas; A Vitéz, A bátor; Tulkas egyik neve; (Silm, MR:438); lsd.: Poldórëa. astaldo* fn vitéz, bátor harcos; lsd.: Astaldo asto fn por, homok (ÁS-AT). A VT45:6, szerint az asto volt a 13. Tengwa a preklasszikus Tengwar rendszerben, de ez később anto lett, így st < nt. astuvu- i kezd, elkezd, kezdődik, indul; aswa mn csontos, csont-, csojntból való; ata hat újra, megint, ismét, vissza; lsd.: ata-, at- (AT(AT) ) ata-, at- előtag újra, megint, ismét, vissza; (AT(AT)) atacar-* i bosszút, áll visszavág, revansot vesz; ata: vissza, car-: tesz, csinál atacarmë* fn bosszú, revans, visszavágás; (AT, CAR), a Sindarin: acharn szóból Atalantë (1) fn A bukás, az Esés; A bukott, főleg Númenorra használva; (DAT/DANT, TALÁT, Akallabêth, SD:247, 310; LR:47, VT45:26). Változat: atalantië "Bukás", a normál Q alak (Letters:347, lájegyzet). Másik általános fn atalantë "összeomlás, bukás", ebből a fn-ből származik az atalantëa "romos, bukott" mn, tsz. atalantië in Markirya (esz.. atalantëa) atalantë fn bukás, esés, összeomlás; lsd.: Atalantë atalantëa mn bukott, romos, összeomlott, leomlott, romba dőlt, romokban heverő; lsd.: Atalantë atalantië fn bukás, esés, összeomlás; (Letters:347); a normál Q szó. atalta- i összeomlik, bukik, elesik, leomlik; (TALÁT), múlt i.: ataltanë (LR:47 and SD:247); ill. atalantë (LR:56) Atan fn ember, halandó, a másodszülöttek (a tündék szava az emberekre), halandó; tsz. Atani; vö.: Núnatani (WJ:386). Atanamir, ffi név * Ember-ékszer? (Függelék A). Atanatar ffi név - Emberek atyja (Függelék A), ill. atanatar, tsz. Atanatári, Emberek Atyjai, cím, amely az emberek vezetőire, főnökeire vonatkozott, amikor Beleriandba érkeztek (PM:324, SA:atar) Atanamir fn Ember-ékszer? ffi név; (Függelék A). Atanatar fn Emberek Atyja; ffi név, (Függelék A) atanatar fn emberek atyja, főnök, vezér, vezető; főleg abban az időben használták, amikor az emberek Beleriandba érkeztek, (PM:324, SA:atar) ataquë fn épület, építmény, konstrukció; (TAK) ataquet-* i (RR) felesel, visszabeszél átar fn apa, atya; lehet, hogy vallási értelemben apa, vö.: Átaremma, vagy az a atar összevont alakja, (VT43:13)., mindazonáltal a VT44:12-ben az atar is istenre vonatkozott. atar (1) fn apa, apu, papa, apus; tsz.: atari, de vö.: #atári, az Atanatári szóban. Lehet vallási értelemben is Atya. (SA; WJ:402, UT:193, LT1:255, VT43:37, VT44:12).; 16

17 lsd.: Atarinya - Atyám (LR:70); kicsinyítő Atarincë - Apácska, Curufinwë = Curufin anyai neve (PM:353); Átaremma, Ataremma Miatyánk: a végső változatban az a az atar szóban hosszú (á), így #átar. Ez lehet az *a atar - Oh, Atya rövidítése, összevonása, vagy az á különleges hangsúlyt ad vallási értelemben lsd.: #Átar (VT43:13). mindazonáltal a VT44:12-ben az atar is istenre vonatkozott. atar (2) el -nak, -nek, részére, számára, érdekében; ata+r allatív képző, pl.: atarme - nekünk, számunkra; (VT44:18; Tolkien nyilvánvalóan elhagyta ezt a formulát, helyette: rá men, rámen; lsd.: rá #1) Atarincë fn Curufinwë; Curufin anyai neve, (Kicsi apa, Apácska), (PM:353) atarmë dativus (?) névmás nekünk, számunkra; (VT44:18; Tolkien nyilván gondolkodott, hogy elhagyja ezt a különös formát, amelyet egy másik szövegben helyettesített: rá men, rámen; lsd.: rá #1) ataryo, ill. taryo ((a)taryo) fn apa, apu, apácska; ill. a hüvelykujj neve egy gyerekjátékban, de Tolkien megváltoztatta: atto/atya (VT48:4). Vö. atar "apa". atatya mn? i? dupla, kettős, kettőzőtt; vagy kettőz, dupláz: nem tudni, mn v. ige; (VT42:26) atempa fn ellenszenv, ellenérzés; (PE12, atendëa fn szökőév, dupla-közép a két ender (lsd: ott) vagy közép-nap neve, amelyek szökőévekben jelentek meg a völgyzugolyi naptár szerint; (Függelék D, LotR I. kiadás) atsa fn horog, kampó, karom, köröm; lsd.: ampa, (GAT) atta (1) szn kettő, két; (AT(AT), Letters:427, VT42:26, 27); Attalyar - Kétlábúak (esz. *Attalya) = Picitörpök (a Sindarin Tad-dail szóból) (WJ:389). Az atta újra szót kihúzták, lsd. TAT az Etymben, ill. vö. ata [atta- előtag (2) újra, megint, ismét (TAT)] [atta, (3) az atto változata, (VT48:19). Az attalaitë mn kétlábú; attalin fn kétlábú (élőlény); attat duális forma megmaradt.] attëa szn második; a régies tatya helyett; (VT42:25) atto fn apu, papa, apácska; (becéző) (ATA, LR:49); valószínűleg "valódi családi használat" (VT47:26), ill. egy gyerekjátékban "hüvelykujj" és "nagy lábujj" (VT47:10, 26, VT48:4, 6). A duális attat formát említi a VT48:19, úgy tűnik, hogy az alternatív atta formából alakították ki, noha az attat szót Tolkien az attot szóból változtatta meg. - Vö. atya. atwa szn dupla, kettőzőtt, kettős; (AT(AT ) #atya (1) szn második; Később: attëa, lsd.: Atyarussa - Második russa (VT41:10) atya (2) fn apu, papa, apácska; (becéző) (ATA, LR:49); valószínűleg "valódi családi használat" (VT47:26), ill. egy gyerekjátékban "hüvelykujj" és "nagy lábujj" (VT47:10, 26, VT48:4, 6); az at(an)ya "apám" redukciója (vagy, ahogy a VT48:19-ben magyarázták, a hasonló jelentésű at-nya redukciója). Vö.: atto. atya-* i kételkedik, kétell, nem hisz; (AT-) Atyarussa fn Második russa; (VT41:10) atyenárë* fn évforduló, házzassági évforduló; A Sindarin: *edinar - Noldorin edinor szavakból, (AT, YEN, AR 1 ) au- (1) előtag le, el; igék elé teszik; lsd.: auciri - levág (egy részt levág, mint feleslegest); lsd.: hóciri (WJ:366, 368) au- (2) előtag nélkül; (AWA) aucë fn bolond, buta, ügyetlen, esetlen, balkezes, otromba; auciri i levág, kivág egy darabot, levág valamiből (ami felesleges) (*aucir-?) Aulë (1) fn Aulë, Aulë Vala neve; (GAWA/GOWO, TAN); Valarinból átvéve; (WJ:399) aulë (2) fn találmány, felfedezés (GAWA/GOWO); aulë (3) mn bozontos, kócos, gubancos, kusza; (LT1:249; "Qenya" az 1. jelentés valószínűleg érvénytelenné tette) Aulendil fn *"Aulë barátja"; ffi név (UT:210) Aulendur fn Aulë Szolgája; ffi név, Azokat a Noldákat hívták így, akik Aulë szolgálatába szegődtek (PM:366) 17

18 Aulëonnar, (esz. #Aulëonna) fn Aulë Gyermekei, A törpök egyik neve; (PM:391), Lsd.: onna. auqua mn ügyetlen, balkezes, esetlen, nehézkes, félszeg; aurë fn napfény, napvilág, nappal; (SA:ur), locativus auressë "reggel(en)", Markirya aurëa mn napos, napfényes, napsütötte; Aurel (Aureld- tsz. Aureldi) fn Oarel; régeben: Auzel - Tünde, aki Beleriandból Amanba ment; (WJ:363) ausa (þ) fn kísértet, homályos alak, lidérc, jelenés; (VT42:10, cf. 9) ausië fn gazdagság, jólét, bőség; (LT2:336) auta- (1) i elmegy, elhagy, elindul, otthagy, eltávozik, elutazik, útrakel múlt i.: anwë, többnyire inkább: vánë, perfektum: avánië de amikor pusztán fizikai értelemben elmegy egy másik helyre, nem eltűnik, akkor oantë, perfektum oantië. Befejezett mn-i igenév alak: vanwa elment, elveszett, eltávozott, nincs többé (WJ:366) auta- (2) i feltalál, felfedez, kieszel, kitalál, kigondol; lehet, hogy az 1. jelentés érvénytelenítette, de a múlt idő: autanë (GAWA/GOWO) autë mn gazdag, módos, jómódú; (LT2:336) autë fn gazdagság, jólét, bőség; (LT2:336) autë fn pénz, fizetőeszköz; Auzel tsz. Auzeldi fn Vanyarin (és eredeti formája) az Aureldi szónak (WJ:374); lsd.: Aurel #av- i elhagy; (ismert avin "ő elhagy", ill. "én elhagyom" a modern Q-ban), múlt idő ambë (QL:33). A szót talán "elhagy v.mit"- ként fordítotték, (tárgyas) mivel az "elindul, elhagy (depart)" ige nem tárgyas. áva, avá i. felsz. ne (tedd)! ne (csináld, írd, stb), (lsd.: ala, #ála). vö. ávan nem fogom (lsd.: ván, ványë); áva carë! Ne tedd! (WJ:371) ava (1) hat? fn? el? kívül, kint, odakint, túl; (AWA, VT45:6) ava- (2) i tilt, megtilt, nem enged; lsd.: avaquétima amit nem szabad kimondani, a kimondhatatlan; avanyárima elmondhatatlan, amit nem szabad elmondani, elmesélni; (WJ:370) ava- (3) előtag nélkül; (AR 2, AWA). Némely esetben egyszerű negatív előtag, avalerya a VT41:6-ban a lerya- ige tagadásának tűnik elenged, szabadon bocsát, az avalerya- ige úgy néz ki, hogy köze van a KHAP - megköt, korlátoz, szabadságától megfoszt tőhöz. Akárcsak az avalatya- ugyanabból a forrásból bezár, becsukez pedig a *latya- kinyit - ige tagadása (vö.) ava- (4) múlt i.:. avanë i elutasít?, tilt?; nem teljesen tisztázott a jelentése, de nyilvánvalóan tiltást, elutasítást fejez ki; Ne Nem (WJ:370). Vö.: áva, Avamanyar. Avacúma fn Külső Semmi, a világon túli rész, a nagy semmi; (AWA, (OY)) avahaira mn távoli, messzi, messze; (KHAYA) avalatya- i bezár, becsuk, zár; szó szerint: nem nyit; lsd.: ava (3) avalerya- i korlátoz (szabadságban), megfoszt a szabadságától, letartóztat, lecsuk; (VT41:5, 6) Avallónë fn Avallóne, Tol Eressea szigetén lévő kikötő és város, Az Akallabêth-ben azt írják, azért ez a neve, mert ez a város volt a legközelebb Valinorhoz. Az Etym az Avalóna A külső sziget = Tol Eressëa (LONO, (AWA), VT45:28) jelentést adja meg. Avamanyar fn Avárok, Vonakodók, Tündék, akik megtagadták, hogy Amanba menjenek (Avari); (WJ:370). Esz.: #Avamanya. avamarwa* mn hontalan, otthontalan, hazátlan, hajléktalan (AWA, MBAR) avandë! ind Takarodj! Tűnj innen! Menj! avanir fn vonakodás, nem akarás, ellenkezés; (VT39:23) avánië, tsz. avánier i eltávozott; az az auta- ige perfektuma, vö. (WJ:366) avanóte mn számtalan, számolatlan, nagyon sok, rengeteg; (AWA, AR 2 ) avanyárima mn elmondhatatlan, kimondhatatlan, megnevezhetetlen; (WJ:370) 18

19 avaquet- i elutasít, tilt, megtilt; (KWET) avaquétima mn elmondhatatlan, kimondhatatlan, megnevezhetetlen; (WJ:370) Avar fn Avár, tünde, aki Cuiviénenben maradt, Vonakodó; (WJ:371, esz.: Avar, WJ:377) Az Etym szerint Avar vagy Avaro, tsz. Avari Tündék, akik sosem hagyták el Középföldét, illetve nem indultak el a nagy útra (AB/ABAR) avar fn tiltakozó, szembehelyezkedő, elutasító; (személy) avarna mn nagyon gazdag; avarta-* i elhagy, otthagy, cserbenhagy; Régi Noldorin: awartha, (WAR) Avathar fn Avathar, A déli Pelóri és a Tenger közti hely neve, ahol Ungoliant élt. Azt mondják, nem tünde a WJ:404-ban, és valószínűleg Valarin adaptáció; másrészt, az MR:284 szerint ősi Quenya és az Árnyékra utal. Bármi is az igazság, a modern Q-ban: *Avasar #avatyar- i megbocsát; (VT43:18); az ávatyara forma (VT43:10) tartalmazza az á formulát (a kétszavas *á avatyara - bocsáss meg! egy szóban). Tsz. aorist avatyarir (VT43:20). Ahol JRTT az avatyar- szót használta, megemlítette a személyt is, ablatívusz esetben (ávatyara mello bocsáss meg nekünk, lit: tőlünk), míg a dolog, amit megbocsátanak egyszerű tárgyeset. (VT43:11). Vö.: apsenë. avesta fn nyitás, nyitány, kezdet; (PE12, avestalis fn január (LT1:252; Később: Narvinyë) avíca mn ugyanolyan, nagyon ugyanaz; axa (1) fn ösvény, keskeny út, vízmosás, hasadék, hegyszoros, szurdok; (AK) axa (2) fn vízesés; LT1:249, 255. "Qenya"; ezt a jelentést lehet, hogy az 1. érvénytelenítette. axan fn törvény, szabály, parancs, parancsolat, utasítás; Valarin-ból átvéve. (WJ:399). Tsz. axani (VT39:23) (VT39:23, definíciója szerint "elsődlegesen Erutól származó törvények, szabályok", VT39:30). Lsd.: Axantur *"Parancsolat-úr" (= úr, aki elfogadja és/vagy kormányoz az isteni parancsolatok szerint?) (UT:210) Axantur fn *"Parancsolat-úr" (= úr, aki elfogadja és/vagy kormányoz az isteni parancsolatok szerint?) (UT:210) axëa mn csontos, csont-; axo fn csont; (Markirya) aya- i tisztel, nagyra becsül vkt, tiszteletben tart vmt, mélyen tisztel; (PE12, áya fn félelem, tisztelet; (PM:363) áyë! ind üdvözöllek! Köszöntelek! (PE12, ázë fn nap; lsd.: áre <<C>> ca, cata, cana el? hátul, mögött, egy hely hátsó részén; (VT43:30) cá (1) fn állkapocs; később: anca (GL:37) cá (2) fn tett, cselekedet; ca- i előtag tesz, tettet, ösztökél (igékkel használatos, pl.: camata- etet, evésre késztet ) caca- i kuncog, nevetgél; cacil fn kuncogás, nevetgélés; caihta- i megfojt, fojtogat; caila fn betegség, kór, ágyban fekvés; (KAY, VT45:19); Meglehet, hogy a betegség bejegyzés csak a Noldorin /Sindarin cael szóra vonatkozik, amely lehet mn és fn is (ősi mn: *kailâ fn: *kailê ). A Q-ban a caila < *kailâ valószínűleg csak mn. cailen, (cailenn-) fn torok, garat; (PE12, caima fn ágy, heverő, fekvőhely; (KAY) caimasan (caimasamb- tsz. caimasambi) fn hálószoba, háló, hálóterem, alvóhelyiség; (STAB) caimassë fn betegség, kór, ágyban fekvés; (KAY), ne keverjük a caima+ssë: ágyban szóval. caimassëa mn beteg, rosszul van, ágyban fekvő, kóros; (KAY) caimë fn lakás, otthon; [caina, lsd.: cëa, cëan] cainë i múlt idő feküdt, hevert; rendhagyó múlt idő, caita- "fekszik", vö. 19

20 [cainen] szn tíz; (KAYAN/KAYAR). A VT48:12 szerint Tolkien végül elvetette ezt a szót, (cainen azt jelentené: "én feküdtem"). Lsd.: quain, quëan. cainu- i megházasodik; cainusta fn esküvő, házasság; cairë i múlt idő feküdt, hevert; A caita- (fekszik) ige múlt ideje, (MC:221 "Qenya"), lsd.: cainë [caista] szn tört egy tized (1/10), ill. cast, szokatlan Quenya forma tekintve, hogy ritkán áll szó végén két msh (VT48:11). Szóösszetétel caistanótië "tizes (szám)rendszer" (számolásban) (ibid.) Azonban Tolkien később elvetette a KAYAN "tíz" tőt, és helyette a KWAYA(M) tőt választotta, így a sorszámnév "tíz" a cainen helyett quain, quëan lett (VT48:13). Így valószínűleg a *quaista az "egy tized". caistanótië fn tízes számrendszer; (VT48:11). caita- i fekszik, hever, pihen; lsd.: Sindanóriello caita mornië (Nam, RGEO:67) A VT48:12-13 szerint a múlt idő #cainë vagy cëantë inkább, mint **caitanë (a #cainë alak ismert: -n "Én": cainen "Én feküdtem"). A "Qenya" forma kakainen, fordítása "feküdtek", rokonnak tűnik (VT27:7, 21). caitoilë fn pihenés, nyugalom; caivo fn halott, holttest, hulla; Később: (MC:221), később: loico vagy quelet) caivo-calma fn halotti gyertya, lidércfény; szó szerint: halott-fény, "Qenya". Később: loicolícuma; (MC:214) cal- i ragyog, fénylik, csillog, süt (nap); jövő idő caluva (UT:22 cf. 51). Lsd.: korai Qenya cala- - ragyog (LT1:254) Elképzelhető, hogy az igei szótő végén kéne lenni egy a-nak a későbbi Q-ban, mivel ez a hang nem jelenik meg a jövő idő caluva szóban (Vö. valuvar a vala- tsz. jövő idejű alakját WJ:404). cala- i ragyog, fénylik, csillog, süt (nap) lsd.: calta-, cal- (KAL) cala fn fény, csillogás, ragyogás, világosság; (KAL), lsd.: calta-, cal- Calacilya fn Calacilya, Fény-hasadék, ahova Kôr épült; a Calacirya egy változata, (KIL, KAL), egy Valinori hasadék, amely Valmarból vezetett a Telerek földjére. Lsd: Calacirya Calacirya fn Calacirya, Fény-hasadék, egy Valinori nagy hasadék, a Valmarból vezető út abba régióba, ahol a Telerek éltek; a Calacilya egy változata, gen. Calaciryo (Namárië) (Nam, RGEO:67), (KIL, KAL) Calaciryan fn Fényhasadék, A Pelórin lévő út, a Calacirya (WJ:403, SA:kal-, kir- ) változata; Calaciryan, Calaciryandë, Eldamar (Tündeföld) része a szurdok bejáratához közel, ahol a fény világosabb és a föld szebb volt. (RGEO:70) calaina mn derűs, derült, nyugodt, (idő v. tenger); calainë fn derű, derültség, nyugalom; Calainis fn május, az év 5. hónapja; Később: Lótesse(LT1:252, 254) Calamando fn Fényes Mando, Manwë egyik neve; (MBAD, (KAL, MANAD), VT45:18, 33) Calamor fn A Fény-tündék; (KAL); e.sz.: *Calamo calamorë* fn (RR) galvorn, Eol által felfedezett fém; Sindarin: galvorn; cala+morë calas (calass-) fn sárgaréz, bronz; (PE12, ; *calast? calasca mn rézből való, bronzból való; calassë fn világosság, fény, tisztaság, átlátszóság, fényesség, ragyogás, tündöklés; (GL:39) Calaquendi fn Fénytündék; (SA:kal-, SA:quen-/quet-, WJ:361, WJ:373); Kalaqendi az Etym-ben (KAL); esz.: *Calaquendë. calar fn lámpa; (VT47:13) calarus (calarust-) fn fényezett réz, polírozott réz, csiszolt réz; (VT41:10) calatengwë* fn fénykép, fotó; lit: fény-írás (görög) Calavénë fn Nap; Szó szerint: Fény-edény (LT1:254) Calaventë fn Nap; (LT1:254) calca (1) fn üveg; (VT47:35); vö.: hyellë. calca (2) fn sarló;. Inkább: circa 20

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA 2013.

KENÉZ HEKA ETELKA 2013. KENÉZ HEKA ETELKA Magyarul beszélő igék az igékhez írt versek 2013. KENÉZ HEKA ETELKA Magyarul beszélő igék az igékhez írt versek Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely

Részletesebben

A mongol népköltészet

A mongol népköltészet Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 6 Szerkeszti: Ligeti Lajos Lőrincz László A mongol népköltészet Lektorálta Katona Imre TARTALOM Előszó Bevezetés Epika Hősénekek Népi énekesek, rapszodoszok A hősénekek összetevői

Részletesebben

ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb.

ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb. ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb. KÜLÖNBÖZÕ PRÓFÉTÁKTÓL, LÁTNOKOKTÓL SZÁRMAZÓ PRÓFÉCIÁK, ÜZENETEK Soha nem szabad hagynotok, hogy a félelem

Részletesebben

III. évfolyam 2. szám

III. évfolyam 2. szám III. évfolyam 2. szám i r e b m e Nov ÜNNEP Szent Márton Olvasom Szent Márton püspök életében, kit Laurentius Surius ír tizenegyedik könyvében, hogy midôn egykor azon dicsôséges szent, útjában lévén, egy

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

H Í R L E V É L A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E

H Í R L E V É L A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E H Í R L E V É L XVIII. évfolyam 3. szám 2014. március Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én

Részletesebben

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám Budavári Boldogasszony kegyszobor Jöjj és vedd el koronád! Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság, kit körülvesz

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA. Dobosy Antal. A Nincs Kapu. Források. JEGYZET Budapest, 2011

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA. Dobosy Antal. A Nincs Kapu. Források. JEGYZET Budapest, 2011 A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA Dobosy Antal A Nincs Kapu JEGYZET Budapest, 2011 Források Dobosy Antal A Nincs Kapu 無 門 関 A zen buddhizmus klasszikus kóangyűjteménye jegyzetekkel, magyarázatokkal Verziószám:

Részletesebben

Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják

Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják Az irodalom kezdetei Tartalomjegyzék Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják...1 Tartalomjegyzék...1 Bevezetés...3 Történeti visszatekintés...3 Az Óbirodalom

Részletesebben

Müller Lajos: Az első parancs

Müller Lajos: Az első parancs PPEK 733 Müller Lajos: Az első parancs Müller Lajos Az első parancs mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

Az elmúlt idő nyomában

Az elmúlt idő nyomában www.szentlelek.catholic.ro Ezzel a sablonosnak tűnő gondolattal kezdeném: Karácsony táján mindig marad néhány percünk arra, hogy egymásra gondoljunk Áldásost, békést, szeretetteljest, boldogot és szerencsést

Részletesebben

Nyíri Attila. A lét költészete

Nyíri Attila. A lét költészete Nyíri Attila A lét költészete Az előre széttépett képet kirakósjátéknak hívják A fénykép emlékezik Eleven a külső világ, nagyon is eleven; Mozgás közben ábrázolni majdnem lehetetlen. Fényképen a nyüzsgő

Részletesebben

Vég Csaba. Budapest, 2012.

Vég Csaba. Budapest, 2012. Vég Csaba SUMER NYELV ÉS ÍRÁS RÖVID ÁTTEKINTÉSE 2 Vég Csaba SUMER NYELV ÉS ÍRÁS RÖVID ÁTTEKINTÉSE Budapest, 2012. 3 Vég Csaba, 2009., 2012. http://vegcsaba.hu/sumer Minden jog fenntartva. A szerzı elızetes

Részletesebben

A szavak árulása. magyar napló. Lőrincz György

A szavak árulása. magyar napló. Lőrincz György magyar napló A Magyar Írószövetség lapja Megjelenik havonta ISSN 0865291 0 Szerkesztőbizottság: Jókai Anna (elnök), Báger Gusz táv, Cson tos Já nos, Hor váth An tal, Ka lász Már ton, Kő Pál, Nemes Attila,

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA költeményei

KENÉZ HEKA ETELKA költeményei KENÉZ HEKA ETELKA költeményei Nimród ősatyánk és a magyar mitológia KENÉZ HEKA ETELKA költeményei Nimród ősatyánk és a magyar mitológia Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft.

Részletesebben

Beszélj szolgáiddal arámul (tymir:a}), mert megértjük. Ne beszélj velünk júdai nyelven a várfalon levő hadinép füle hallatára!

Beszélj szolgáiddal arámul (tymir:a}), mert megértjük. Ne beszélj velünk júdai nyelven a várfalon levő hadinép füle hallatára! ARÁMI Egeresi L.S. Az arámi nyelv bibliai nyelv, vagyis a zsidó és keresztyén vallásban kanonikusnak elfogadott iratok egyik nyelve. A nyelv neve ( arámi 1 ) magából a Bibliából származik. A bibliai elbeszélés

Részletesebben

PoLíSz. Térkép és tájoló 137. Szerkesztői bemutatkozás. 2011 szeptember. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 137. 2011 SZEPTEMBER

PoLíSz. Térkép és tájoló 137. Szerkesztői bemutatkozás. 2011 szeptember. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 137. 2011 SZEPTEMBER Szerkesztői bemutatkozás Térkép és tájoló A Jóisten meglehetősen sok különféle, még műszaki területekre is kiterjedő kirándulás után vezetett vissza a PoLíSzhoz. Vissza, így mondom, mert itt jelent meg

Részletesebben

ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan

ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan NNCL1231-4B0v1.0 ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan Kedves Nyelvtanuló! Engedd meg, hogy így ismeretlenül is szeretettel köszöntselek a nyelvtanulók hatalmas, és egyre növekvő táborában. Remélem, nem haragszol

Részletesebben

A FENT ÉS A LENT FILOZÓFIÁJA

A FENT ÉS A LENT FILOZÓFIÁJA A FENT ÉS A LENT FILOZÓFIÁJA Ahogyan fent, úgy lent, s ahogyan lent, úgy fent. szokták sok helyütt idézni a szinte szállóigévé vált mondást. De vajon tudjuk-e, kitől származik és milyen bölcsességekről

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k!

Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! 1 A kiadvány megjelenését támogatta a 2 Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! Népünk vallásos énekei Észak-Bánságban Thurzó Lajos Közművelődési

Részletesebben

Belső Gyermek Kártya kisarkánumok

Belső Gyermek Kártya kisarkánumok kisarkánumok Botok Gyermeke A Kisherceg A Kisherceg a mindannyiunkban élő csillaggyermek. Miközben megnyílunk a csillagok, a virágok és a világmindenségben lévő élet egészének csodáira, akkor alázatosságunkban

Részletesebben

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár 2013. Június - XVIII. évfolyam 2. (133.) szám TARTALOM NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! Pünkösd: a Szentlélek ünnepe....3 Pünkösdhétfõi lelki nap........3-4 Gyerekállam gyerekálom.....5 Pápai kitüntetett

Részletesebben

Tar talom. IVO ANDRIĆ: Je lek az út men tén (A jegyzetfüzetekbõl) (Borbély János István fordítása)... 3. LÁNG CSA BA: Vallomások és belátások...

Tar talom. IVO ANDRIĆ: Je lek az út men tén (A jegyzetfüzetekbõl) (Borbély János István fordítása)... 3. LÁNG CSA BA: Vallomások és belátások... MÛHELY Ivo Andrić: Je lek az út men tén Láng Csa ba: Vallo má sok és be lá tá sok Brokés Ág nes, Czigány György, Gál Fe renc, Gá ti Ist ván, Ke rék Im re, Láz ár Ben ce And rás, Me zei Gá bor, Pin tér

Részletesebben

Magyarok Nagyasszonya

Magyarok Nagyasszonya Kovács L. P. Bánk: Magyarok Nagyasszonya Bízunk az élő Istenben, aki minden embernek üdvözítője, kivált a hívőnek. (1Tim 4,10) Nekünk nincs más közbenjárónk, de mégis csodálatos, hogy a Megváltó Betlehemben

Részletesebben

EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. Októberi rózsafüzér

EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. Októberi rózsafüzér Új évfolyam 102. szám 2007 október - Mindszent hava S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Októberi rózsafüzér Ismét ránk köszönt október. Május után a másik kedves Mária-hónap, amikor a hívő

Részletesebben