Gombos Péter UTAZÁS NARNIÁTÓL FANTÁZIÁIG Keresztény erkölcs a gyermekirodalomban, keresztény gyermekirodalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gombos Péter UTAZÁS NARNIÁTÓL FANTÁZIÁIG Keresztény erkölcs a gyermekirodalomban, keresztény gyermekirodalom"

Átírás

1 Gombos Péter UTAZÁS NARNIÁTÓL FANTÁZIÁIG Keresztény erkölcs a gyermekirodalomban, keresztény gyermekirodalom Ha a téren játszanak a gyerekek, Isten közöttük őgyeleg József Attila A Harry Potter-sorozattal kapcsolatos kutatásaim során számtalanszor találkoztam keresztény szülők kérdéseivel: Mit olvasson a gyermekem? Máskor határozott véleményt hallottam: Harry Pottert nem, helyette inkább ezt és ezt adom a gyerek kezébe, ebből biztosan igazi értékeket tanul. Ezek a megjegyzések (is) ösztönöztek arra, hogy a keresztény gyermekirodalmat kezdjem vizsgálni. Az első, s talán mindjárt az egyik legfontosabb kérdés az, kell-e, érdemes-e különbséget tenni az alcímben említett két fogalom között. Kicsit másképp megfogalmazva: ha valaki keresztény szemmel szeretné górcső alá venni a gyermekirodalmat, nem elégedhet-e meg az utóbbi fogalom ti. a keresztény gyermekirodalom értelmezésével, e körbe tartozó művek elemzésével? Választ akkor kaphatunk, ha megvizsgáljuk ezt a csoportot. Keresztény gyermek- és ifjúsági irodalomnak jelen esetben azokat az irodalmi alkotásokat tekintem, amelyek keresztény szerzők tollából születtek, s bár címzettjeik nem feltétlenül vallásos gyerekek, a regények, mesék, novellák értékrendje egyértelműen a krisztusi tanításon alapul. E művek az alkalmazott gyermekirodalom rétegébe tartoznak, s szinte kötelezően meglévő elemük nem ritkán az irodalmi érték rovására érvényesülve a didaxis. Egy fontos, ugyanakkor viszonylag könnyen megválaszolható kérdést még érdemes tisztáznunk a konkrét művek, szerzők bemutatása előtt: miért nem elegendő olvasmány keresztény szülők és gyermekeik számára a Biblia, ez a mennyiségében, műfaji gazdagságában is páratlan alkotás? BRUNO BETTELHEIM szerint, bár a szentírási szövegei útmutatást adnak a helyes életvitelhez, nem kínálnak megoldást személyiségünk árnyoldalainak problémáira 1. A gyermek ösztön-énje még nem áll tudatos ellenőrzés alatt, neki kevés, ha pusztán azt hallja tőlünk: ne légy rossz, ne légy féltékeny, ne bántsd a testvéred. A parancsok, törvények maradéktalanul inkább csak a testét, lelkét valóban karban tartó, irányítani tudó személy számára teljesíthetők. Bár főleg a parabolikus bibliai történetek nagyban hasonlítanak a mesékhez, utóbbi műfaj darabjai esetenként alkalmasabbak lehetnek konkrét problémák lehetséges megoldásainak bemutatására is. Ezenkívül ne feledjük, a Szentírás időben hozzánk legközelebb született része is 1 Bettelheim, Bruno: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Bp.: Gondolat p. 72.

2 majd kétezer éves, nyilvánvalóan nincs olyan része, mely mondjuk a környezetszennyezés, a valóság-showk vagy épp a diktatúrák árnyoldalairól adnak felvilágosítást. Egy modern mesében (meseregényben) ez is elképzelhető. A keresztény szerzők bemutatását egy olyan hölggyel kezdem, aki nem egy művével vált híressé. A Patrícia-könyvek elnevezés fogalommá vált sok keresztény családban, a Nyomok a hóban rongyosra olvasott példánya bizonyára ma is több szülő, nagyszülő féltve őrzött kincse. Bár a fentebb említett regény az egyik ha nem a legismertebb keresztény ifjúsági regény, nemcsak e művel foglalkoznék. PATRICIA M. ST. JOHN (1919 ) hősei mindig gyermekek, akik különböző megpróbáltatások, tanulságos kalandok után hoznak döntést arról, hiszik, elfogadják a krisztusi tanítást, sőt az abban foglaltakat a mindennapi életükben is megvalósítják. A szereplők viszonylag egyszerűen csoportosíthatók. A rossz, szüleinek sok fejfájást okozó, később megtérő gyermek, a bölcs, kritikus helyzetekben tanácsokkal ellátó nagyszülő, nagybácsi stb., egy másik, már megtért gyermek, a falu szeretett lelkésze jellegzetes figurái e történeteknek. E szereplők néha hétköznapi, máskor izgalmas, már-már krimibe illő kalandokba keverednek. (Utóbbira a Nyomok a hóban vége a legjobb példa, amikor Laci egyrészt életét kockáztatva átvág a hóviharban a hágón, másrészt összehozza az évtizedek óta egymásról mit sem tudó apát és fiát.) Hogy a szerző miért nem került be az irodalmi lexikonokba, mégsem ezzel, a sematikus figurák megjelenítésével magyarázható. A gyermekirodalommal szemben fennálló fenntartások egyik leggyakoribb oka inkább a magyarázat: a didaxis. A szerző ugyanis folyamatosan, látványosan tanít, nem bízva abban, hogy az ifjú olvasó maga is le tudja vonni az esetek tanulságát. Amikor az öreg pásztor egy elkóborolt bárány miatt otthagyja a nyáját, és testi épségét nem kímélve kiszabadítja a kis jószágot, az írónő biztos akar lenni abban, hogy mindenki érti a célzást: kicsi, megkopott Újszövetséget húzott ki a zsebéből, és a Lukács evangéliuma 15. fejezeténél nyitotta ki. 2 (A vadon titka) Bettelheim írta egy hasonlóan szájbarágós mese kapcsán: A gyermek számára hasznavehetetlenné válik a mese, ha valaki részletesen elmagyarázza neki, mi belőle a tanulság. 3 Szintén több lenne a kevesebb például a Nyomok a hóban esetében, amikor a kislány az érdemtelenül kapott jutalomkönyvet odaajándékozza osztálytársának, aki azt nem fogadja el, így végül közös lesz a nyeremény, hol egyikük, hol másikuk olvasgatja: ahányszor a könyv gazdát cserélt, csendben figyelmeztette mindkettőjüket arra, hogy az igazi boldogság csak megbocsátásból, megosztásból és kölcsönös segítőkészségből fakad. 4 2 St. John, Patricia M.: A vadon titka. Bp.: Evangéliumi Kiadó [évszám nélkül]. p Bettelheim, Bruno: i. m. p St. John, Patricia M.: Nyomok a hóban. Bp.: Evangéliumi Kiadó [évszám nélkül].. p. 123.

3 Mindezt erősíti a helyenként talán a fordítás számlájára írható modoros beszéd is: Elém tárta önzésemet, és újra biztosított arról, hogy szegény édesanyám hatalmasan csalódik majd bennem. 5 (A vadon titka) Nem a néhol a pöttyös csíkos könyvek világát idéző szentimentális hangulat miatt tartom tehát kevésbé jónak e regényeket. Nagyobb baj, hogy az író nem hagyja érvényesülni az olvasót, nem ad lehetőséget az aha-élményre, arra, hogy magunk ismerjünk fel tanulságokat. Ezzel egyúttal a gyermek(olvasó) érettségét is kétségbe vonja. Mindamellett említhetők erények is e művek kapcsán. Talán furcsán hangzik, de A vadon titka egyik gyermekszereplőjének halála csodálatos része a könyvnek. Miközben a halál még ma is javarészt tabutémája az ifjúsági irodalomnak (a Harry Potter-sorozat első három részében például még a rosszak sem bűnhődnek így!), itt úgy veszítünk el egy szereplőt, hogy nemcsak a fájdalmaitól megszabadított beteget látjuk Terryben, de azt is nyugodtan elhihetjük: A jó Pásztor hazavitte. 6 Részben ellentmondva korábbi állításomnak, hadd említsem pozitívumként azokat a részeket, melyekkel ma leginkább már csak ezekhez hasonló könyvekben találkozhat az ifjú főleg a nem keresztény olvasó. Ezek a talán túlságosan is direkt módon megfogalmazott tanácsok, esetleg imádságok épp azért értékesek az egyre liberálisabb, látszólag egyre toleránsabb 21. században, mert ma már a legtöbben nem merik hangosan kimondani e szavakat. Miközben mára szép lassan kikoptak mindennapjainkból a hangos imák, röpke fohászok, áldások, e könyvek szereplői teljesen természetesen élnek ezekkel. Érdekes az is, hogy mihelyst a megszokottól eltérő helyszínen, időben játszódik a cselekménye (lásd pl. A Győztes Jézus korában, Föníciában és Izraelben zajlanak az események), a szerző szakít a megszokott sémák többségével is. A történet máris életszerűbb, érdekesebb, s még mindig tanulságos! Meglepő módon Magyarországon a fent említettnél kevésbé ismert keresztény szerző ELEANOR H. PORTER ( ). Pedig Az élet játékának szerzője joggal követelt helyet magának mondjuk a Világirodalmi lexikonban (bár a hat Porter közül övé a legrövidebb szócikk ) A század fordulóján élő amerikai írónő sajátos, túláradó optimizmussal megrajzolt világának uralkodó érzelmi töltése a szentimentalizmus 7. Angolul Pollyanna címmel megjelent könyvét 47 nyelvre fordították le, már 1943-ban megfilmesítették, s több írót sarkallt folytatá- 5 St. John, Patricia M.: A vadon titka. Bp.: Evangéliumi Kiadó [évszám nélkül]. p St. John, Patricia M.: i. m. p Világirodalmi lexikon 10. kötet. Szerk.: Király István. Bp.: Akadémiai Kiadó, p. 785.

4 sok írására is. (Ezek az ún. boldogságkönyvek 8.) Ismertségét hazájában mi sem bizonyítja jobban, minthogy címszereplőjének neve fogalommá a jót az élet bosszúságaiban, a negatív dolgokban is mindig meglátó emberek jelzőjévé vált 9. Az eleinte afféle Kis lord-parafrázisnak tűnő regény több, mint egy kedves, vidám történet egy szeretetreméltó kislányról. Az élet játéka amellett, hogy megtöri a bűnösnek büntetés jár régi hagyományát, s ezzel a 20. század végének ifjúsági irodalmának néhány klasszikusát például LÁZÁR ERVINt is megelőlegezi, úgy tanít, hogy szinte észre sem vesszük. Ha valaki csak Pollyanna játékát, az élet játékát elsajátítja a regényből (ti., hogy a legelkeserítőbb helyzetekben is a hasznosat, a jót keressük), már nem hiába olvasta el a könyvet. A hatalmas, ám inkább rideg kastély szokásos szereplői (a magányos, környezetétől elhidegült úr(nő), a cserfes szobalány, a titokzatos kertész stb.) itt nem olyan zavaróak, mint némelyik Patricia-könyvben, s itt a cselekmény kiszámíthatósága is kevésbé jellemző. (Igaz ez akkor is, ha már a regény elején sejthetjük, Polly nagynéni nem marad pártában ) PORTERhez hasonlóan alig ismert gyermekíró hazánkban CLIVE STAPLES LEWIS ( ) is, pedig Narnia-sorozatát világszerte milliók olvassák különböző nyelveken. Az angol író, irodalomtörténész megrögzött ateistából lett minden idők egyik legjelentősebb keresztény gyermekkönyvírójává, méghozzá barátja, J. R. TOLKIEN hatására. A két professzor sok éjszakát átbeszélgetett Lewis megtéréséig 10, s miután 1929-ben ahogy ő fogalmazott feladta ellenállását Istennel szemben 11, esszéköteteit és gyermekkönyveit is Krisztus tanításainak szellemében írta. Legismertebb regénye, egyben hosszú sorozatának első darabja Az oroszlán, a boszorkány és a szekrény. E metaforikus meseregény tudomásom szerint sajnos mindmáig nem ért meg méltó magyar kiadást, így a Patricia-könyvekhez hasonlóan rossz minőségű, sok helyütt magyartalan, az angolra jellemző függőbeszédet őrző fordításban olvasható csak. (A nem túl esztétikus kivitel, a kevésbé gondos fordítás, a sok elütés, nyelvhelyességi hiba, a változó színvonalú illusztrációk általános jellemzői a keresztény gyermekkönyveknek Magyarországon. Többségükben illegálisan kiadott, terjesztett könyvekről van szó, nem véletlen, hogy sem a fordítók, sem a kiadók vezetői nem vállalták nevüket, e kötetek javarészt kolofon nélkül jelentek meg. A Narnia-sorozat második részének a Caspian hercegnek igényes kivitelű, a Szent István Társulat által kiadott változata például csak 1988-ben jelenhetett meg. A hatalom még a nyolcvanas évek elején sem nézte jó szemmel a hasonló könyvek terjesztését.) 8 Pollyanna Parables: Eleanor H. Porter Etexts. [on-line] < URL :http://www.elliemik.com/porteretexts.html> 9 u. a. 10 Carpenter, Humprey: J. R. R. Tolkien élete Bp.: Cicero Kiadó p. 136.

5 Az alaptörténet kicsit emlékeztet A Gyűrűk Uráéra, amennyiben egyszerű, hétköznapi lényeknek (ott hobbitoknak, itt gyerekeknek) kell dönteniük: engednek-e a gonosz csábításának, vagy harcolnak ellene. Míg TOLKIEN klasszikussá vált regényével kapcsolatban csak ritkán kerül szóba a szerző keresztény elkötelezettsége, LEWIS nem hagy kétséget afelől, milyen szándékkal írta művét. Metaforái a szekrény, melyen keresztül a gyerekek véletlenül Narniába kerülnek, az édesség, Aslan, az oroszlán s maga Narnia, az örökös tél országa is könnyen megfejthető képek, ráadásul az utószóban egy afféle szótárban meg is magyarázza, fejti őket az író. Megint csak azt állítom: feleslegesen. A történet így is világossá teszi, melyek az igazi értékek, ráadásul igaz, ez nem jellemző a regényre egy helyütt Aslant Júda oroszlánja -ként emlegetik, akit megváltóként várnak Narnia jó szándékú lakói. Kell ennél egyértelműbb jelzés arra, hogy Aslan Jézus metaforája? Aligha. LEWIS mellett szól ugyanakkor, hogy a történet érdekes, sajátos hangulatú, s az utószótól eltekintve nem is túlzottan didaktikus. Ami a didaktikusságot illeti, látványosan jelen van a következő szerzők, PAUL WHITE, BRUNO FERRERO és LIA CERRITO műveiben is, ám esetükben ez természetes, a műfaj miatt. A jeles fabulaszerző, LESSING a mese feladataként valamely erkölcsi tanulság világossá tételét 12 határozta meg. PAUL WHITE (1926 ) is nyilván e céllal írta sajátos meséit, fabuláit. Ösztönözhette erre egy ifjúkori élménye is, amikor ateista kémiatanára Isten létezéséről annyit mondott az őt győzködő diáknak: Támassza alá érvekkel! 13 Nos, az érvek jóval később születtek meg. Az ausztrál orvos akkor kezdte el írni fabuláit, amikor felesége betegsége miatt haza kellett térnie Afrikából, ahol gyógyított. A világszerte csak Dzsungeldoktorként emlegetett író (első kötetének angol címe: Jungle Doctor s Fables volt, innen a becenév) két legismertebb műve egy kötetben, A buyufa alatt címen olvasható magyarul. A korábbiakhoz hasonlóan az Evangéliumi Kiadó gondozásában jelent meg először, nem túl igényes kivitelben, a fordító, az illusztrátor nevének és más fontos adatoknak a feltüntetése nélkül feltehetően nem is teljesen legálisan adták ki a kötetet. (E hiányosságokat ezúttal sem kritikaként jegyzem meg, a körülmények nyilván behatárolták a kiadók lehetőségeit.) Dzsungeldoktor a meséit és a köteteket egyaránt jól megszerkesztette. Tanulságos történetei egyrészt valóban érvek, másrészt válaszok a feltett és fel sem tett kérdésekre. A misztikus hangzású afrikai nevek tovább fokozzák a furcsa hangulatot, melyet az állatszereplős példabeszédek a kerettörténetekkel együtt keltenek. Kritikát azért a Buyufa alattal kapcsolatban is meg- 11 Lewis, C. S: Az oroszlán, a boszorkány és a szekrény (adatok nélkül) 12 Cs. Nagy István: Gyermek- és ifjúsági irodalom (egységes jegyzet) Bp.: Tankönyvkiadó 1987, p What Happened this Day in Church History [on-line] < URL :www.gospelcom.net/chi/dailyf/2001/12/daily shtml >

6 fogalmaznék. Különösen az első kötet (rész) meséinél szúrt szemet, hogy miközben a tanulságokra nem túl egyszerű és nem is túlbonyolított, mégis ötletes történetekkel világít rá a szerző, szinte mindegyik mesében halállal bünteti eltévelyedő hősét. Vajon a lopott késsel játszó kismajom története nem lett volna elég hatásos, ha csak megüti magát? A krokodil létezésében kételkedő majom közvetlen közelről belenézhetett a rémisztő szájba, ám mégsem itt, hanem a kis állat elpusztulása után fejeződik be a mese. Vajon egy gyermek olvasónak nem túl rémisztőek így ezek a fabulák? Érdekes módon a két kötet meséi közötti hasonló eltérést fedezhetünk fel, mint az Ó- és Újszövetség Istenképe között. A második részben előfordul, hogy egy korábban leírt tanulság újra előkerül, ám míg az első esetben a mocsárba került állat megfullad, itt több állat összefogásával kikerül a bajból. Nemcsak barátságosabb a befejezés, de plusz tanulsággal is szolgál. Szintén a mese műfajával tanít napjainkban is két olasz szerző, BRUNO FERRRERO és LIA CERRITO. Nem csoda, hogy ezt a műfajt választották, maga Jézus is gyakran magyarázott ezekhez a történetekhez hasonló példabeszédek segítségével. A Biblia csak Jézustól több mint negyven példabeszédet közöl, tanításainak harmadát ilyen formában ismerhetjük meg. Hősei hétköznapi, életszerű figurák voltak, nem különlegesek. (Érdekes módon a róluk szóló mesék csodát sem nagyon tartalmaznak.) Ráadásul a mese mára a gyermekek szinte kizárólagos tulajdona lett. Az is sokatmondó adat, hogy egy újság felmérése szerint keresztény felnőttek arra kérdésre, Mi volt gyermekkorod kedvenc meséje, kevesebb, mint 50%-ban válaszoltak valamelyik meseregény (Bambi, Pinokkió, Vuk stb.) címével 14. A megkérdezettek több mint a fele egy nép- vagy egy műmesét jelölt meg. (Keresztény gyerekkönyvet egyikük sem említett.) A mese szerepét a gyermek pszichés fejlődésében, a szocializációban számos tanulmány, könyv elemzi, s talán Bettelheim is joggal írhatta le: A mese az az ábécéskönyv, amelyből a gyermek megtanul a saját lelkében olvasni. 15 FERRERO és CERRITO írásai nem a népmesei, inkább az anderseni hagyományokat követik, sőt néhol az anekdota, vagy épp a vicc műfajába is besorolhatók e tanulságos történetek. Lényegük a tanítás irodalmi eszközökkel. A korábban említett művekkel, szerzőkkel ellentétben ők előszeretettel visznek humort a mesébe, jellemző, ahogy LIA CERRITO egy írásában arra a következtetésre jut: Miért ne játszhatnék hát a Teremtő Istennel is, amikor Ő az én földi apukám és anyukám erős és gondoskodó, gyöngéd és biztonságot adó szeretetét sugározza felém? Plichta Adrienn: Mi volt gyermekkorod kedvenc meséje? In: A Szív július augusztus p Bettelheim, Bruno. Idézi: Plichta Adrienn In: A Szív július augusztus p Cerrito, Lia: Lehet-e játszani Istennel? In: A Szív július augusztus p. 27.

7 Bár természetesen ezek között is akadnak gyengébb, kevésbé érdekes vagy épp egy gyermek számára talán nehezen érthető művek, általánosságban bátran ajánlom gyermekeknek, de akár felnőtteknek is. A továbbiakban röviden próbálok válaszolni az obligát kérdésre: mi a helyzet hazánkban a keresztény gyerekkönyvekkel? Magyarországon e körből bizony kevés művet említhetünk, elsősorban a határozottan ateista ideológiát követő diktatúrának köszönhetően. Az e tekintetben nagyon elutasító magatartást követő pártvezetésnek szinte teljes egészében sikerült megakadályoznia, hogy hazánkban legálisan megjelenhessenek keresztény gyerekkönyvek. Mai példaként Kamarás István említhető, akinek meseregényei (Csigamese, Apuapu és a leleplezett rakoncaficánka) kedvesek, humorosak, modernek. A Jóisten itt szájharmonikázik (hamisan, mert tehetsége nagy részét Bachnak adományozta Csigamese) a szerző pedig könnyedén, szellemesen tanít, s közben néha a felnőtt olvasóra is kikacsint. Meg kell azonban jegyeznem, e könyvekről biztosan nem a keresztény jelző jut először az olvasó eszébe. Mint ahogy MÓRA FERENC vagy FÉSÜS ÉVA könyveiről sem holott hitüket sohasem tagadó szerzőkről van szó. És ezzel vissza is tértünk az előadásom elején feltett kérdéshez: miért kell szót ejtenünk e téma kapcsán valójában nem keresztény könyvekről is? Az eddigiekből kiderülhetett, a keresztény gyermekirodalom kategóriájába sorolható könyvek jó részében az irodalmi értékek háttérbe szorultak a tanító szándékhoz képest. E regényeknek más helyet kell kapniuk a keresztény gyerekek életében, mint a gyermekirodalom egyéb, klasszikussá vált műveinek. Míg egy Patricia-könyv kiváló segédanyag lehet egy hittanóra, egy tábor valamely témájának beszélgetéséhez, nem alkalmas arra, hogy Harry Potterpótló szórakoztató eszköz legyen. Mit tehet hát az a szülő, pedagógus, amelyik úgy szeretne gyermeke, tanítványa kezébe könyvet adni, hogy a művelődés és a szórakozás mellett a lelki épülését is biztosítsa? Először is válassza meg az alkalmat, amikor a fentebb sorolt szerzők műveit ajánlja. Ne a klasszikus gyermekkönyvek helyett olvastassuk PORTER, WHITE, LEWIS vagy épp FERRERO könyveit. Ezenkívül segítsünk a gyermeknek abban, hogy észszerű keretek között az irodalom ( csak így, jelző nélkül) minden alkotása iránt nyitott legyen, s minden műben afféle Pollyannaként keresse a számára, számunkra elfogadható értékeket. TOLKIEN remekművéről manapság sokat beszélnek, ám A Gyűrűk Ura lényegéről szinte szó sem esik, holott nagyon is világos: a kis hobbit (Középfölde talán legegyszerűbb, legátlagosabb

8 lényei ezek a félszerzetek ) óriási hatalmat kap a kezébe a Gyűrű erejével, ám mert a Gonosz erejét használná, inkább élete kockáztatása árán is elpusztítja a mágikus tárgyat. SACHER Stanleyjét a bűn bűnhődés kiengesztelődés hármasságot vizsgálva érthetjük meg igazán. LOWRY Az emlékek őre Közösségének leírásakor olyan társadalmat mutat be, melyről sokak számára csak később derül ki, mennyire esztelen. Keresztény szemmel nézve ez azonnal szembetűnik! Ugyanez a könyv 7 8. osztályos gyerekek számára segítséget adhat egy, az euthanáziáról vagy épp az abortuszról folyó beszélgetéshez, vitához. MICHAEL ENDE Momója s főleg A végtelen történet sokféle filozófia, kultúra, vallás anyagából merít. Momo és Bastien értékei azonban minden ember számára értékek kell, hogy legyenek. Muszáj időt szánnunk egymásra, s bármennyire mást sugall a 21. század alapfilozófiája fontosak a munkahelyen kívül, munka nélkül töltött percek, órák is. És fontos, hogy Fantázia ne pusztuljon el, s fontos, hogy lakói ne csak izomagyú, kungfuzó, lövöldöző hősök legyenek. SAINT-EXUPERY A kis herceggel nem egyszerűen egy szép történettel ajándékozott meg minket, de megteremtette a gyermekmegváltó toposzát is, amely a 20. század számtalan remekművében felbukkan ENDÉtől SACHARig, hol Bastienként, hol Stanleyként, hol Jonasként. Ha legjobb magyar gyermekíróink életművét átnézzük, itt is kiderül, legtöbbjük nem kerülte meg a vallás, Isten-keresés, hit témáját, s bizony, mondjuk LÁZÁR ERVIN Foci című meséje olyan kedves, szép kinyilatkoztatása hitének, amely méltó a Kossuth-díjas íróhoz. De napjaink egyik legnagyobb mesélőjének több művében is a keresztény erkölcs vezeti hőseit ha nem is a Szentírásra hivatkozva teszik ezt a szereplők. A Szegény Dzsoni és Árnika Százarcú Boszorkánya árthatott bármit is hőseinknek, nem büntetést kap a meseregény végén, dada lesz a királyi palotában, a kis Dzsoni gondozója. Lehet, a rosszért is jóval fizetni elv ilyen következetes alkalmazásán meg is lepődnek a népmesén edződött ifjú olvasók. Mindent egybevetve nincs hát okuk elkeseredésre a keresztény szülőknek, a boltokban kapható egyre több értéktelen, sőt veszélyes könyv mellett mindig megtalálhatják gyermekük számára a megfelelő irodalmat. Esetenként nem is kell sokat válogatni, sokszor egy-egy elfeledett, gyermekkorunkban olvasott könyvről derül ki, milyen sokat adhat olvasójának. Hadd hozzam példának FÉLIX SALTEN Bambiját. E csodálatos könyv hőse (és vele együtt az olvasó) hosszú utat jár be. A regény közepén található emlékezetes részben, ahol az őszi lombhullással sorsuk beteljesedésére váró levelek beszélgetnek, még inkább csak titokzatos, megmagyarázhatatlan erőt érzünk a természet körforgása mögött. 17 Aztán a történet végén, miközben az ember felsőbbrendűségéről is lerántja a leplet, a szerző Bambi szájába adja a regény kulcsmondatát: 17 Salten, Felix: Bambi Bp.: Móra Kiadó 1994, p. 54.

9 Valaki más van mindnyájunk fölött mifölöttünk és Őfelette. 18 E mondat elhangzása után az Öreg Hercegnek nincs is több dolga, fia megtanulta a leckét az életről. Befejezésül Kovács Gábor pap költő egy gondolatát idézném arról, egy keresztény ember hogyan viszonyulhat a nem keresztény irodalomhoz Az irodalom, elsősorban a vers szépsége olyan tényezője életemnek, amely gyerekkoromtól elemi erővel ragadott meg papi hivatásom később alakult, s bizony, küzdött is egy kicsit kezdetben l'art pour l'art hajlamaimmal. Ma is megvetem a sekrestyeirodalmat, a művészet saját törvénye szerint próbálom kimondani, ami bennem van, akkor is, ha istenélmény, akkor is, ha játékos fantázia. Nem tartom kötelességmulasztásnak, ha beülök egy kávézóba verset írni, és verseim nem prédikációk. De olvasva alszom el este, olvasva pihenek le ebéd után, olvasva hidalom át az üres perceket a gyóntatószékben. Olvasok történelmet, szépirodalmat, nemcsak teológiát és lelki irodalmat. Olvasok Márait, olvasok Habsburg Ottó életéről, olvasok Jászi Oszkárról, Raszputyinról és így tovább. Engem Isten így teremtett, a szellemi tájékozódást nem tudom kihagyni életemből. És amit olvasok, abban spontánul működik bennem a lelkek megkülönböztetése. A lelkek megkülönböztetése se nem erkölcsi, se nem esztétikai értékítélet, nem az emberre és nem a műre vonatkozik, hanem a bennük működő szellemi valóságokra Salten, Felix: i. m. p Hagiosz [on-line]. Kovács Gábor

Made in Tündérország -A klasszikus és modern mesék hatásai -

Made in Tündérország -A klasszikus és modern mesék hatásai - Made in Tündérország -A klasszikus és modern mesék hatásai - Ha gyermekünknek szerencséje van, akkor azok közé a ritka szülők közé tartozunk, akiknek a szülei vagy a nagyszülei még meséltek, s akik ismerik

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Hogyan lehet ma Istenrtil beszélni?

Hogyan lehet ma Istenrtil beszélni? Hogyan lehet ma Istenrtil beszélni? Barsi Balázs, Beney Zsuzsa, Fülei Szántó Endre, Karátson Gábor, Kerényi Lajos, Klima Gyula, Kocsis Imre, Pajor András, Petőfi S. János, Tarnay László és Vasadi Péter

Részletesebben

OLVASÁSRA SZÜLETTEM! ismeretterjesztõ és könyvajánló segédlet szülõknek

OLVASÁSRA SZÜLETTEM! ismeretterjesztõ és könyvajánló segédlet szülõknek OLVASÁSRA SZÜLETTEM! ismeretterjesztõ és könyvajánló segédlet szülõknek Kiadja a Csorba Gyõzõ Könyvtár Felelõs kiadó: Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka FÕSZERKESZTÕ Dr. Béres Judit SZERZÕK Dr. Béres Judit

Részletesebben

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára?

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? avagy Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? Bibliaismereti előadások a presbiterképzés keretében Készítette: Vető István lelkész Cinkota Révfülöp 2 Vető

Részletesebben

A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban. szemináriumi dolgozat

A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban. szemináriumi dolgozat Dr. Józan Ildikó A fordítás mint interkulturális transzfer BMA MAGDIR 462:2 A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban szemináriumi dolgozat Csáder Nikolett Eötvös Loránd

Részletesebben

KATHLEEN McGOWAN AZ IMA EREJE. A hétköznapi csodákért

KATHLEEN McGOWAN AZ IMA EREJE. A hétköznapi csodákért KATHLEEN McGOWAN AZ IMA EREJE A hétköznapi csodákért Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben úgy a földön is. A

Részletesebben

Férfinak és nőnek teremtette

Férfinak és nőnek teremtette 2 Férfinak és nőnek teremtette Kedves Testvérkék! Mitől nő a nő? Mitől férfi a férfi? Mindez puszta biológia kérdése vagy ennél több? Csernus Imre két vaskos könyvet szentelt ezeknek és ehhez hasonló nagy

Részletesebben

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét 85. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 13. GYERMEKKÖNYVNAPOK WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 2. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról Grecsó Krisztián Megyek utánad Tarján Tamás Dobozkönyvhét Szétzúzott

Részletesebben

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy olyan igazság, amely követhetõ is, út, amelyen járni is

Részletesebben

Apaszerep Norvégiában

Apaszerep Norvégiában JO/ RGEN LORENTZEN Apaszerep Norvégiában (részletek) Jo/rgen Lorentzen 1956-ban született Norvégiában. Irodalomtörténész, diplomamunkájában a Hamsun, Strindberg és Garborg mûveiben fellelhetõ férfi- és

Részletesebben

mi egy képes egy képtelenhez képest? 1

mi egy képes egy képtelenhez képest? 1 2002. december 53 LOVÁSZ ANDREA mi egy képes egy képtelenhez képest? 1 MESÉK A JELENKORI GYERMEKIRODALOMBAN 1. Az igazi (tündér)mese arról ismerszik meg, hogy van benne legalább egy szerencsét próbáló

Részletesebben

Kincsesláda. Tanári kézikönyv

Kincsesláda. Tanári kézikönyv Kincsesláda Tanári kézikönyv BUDAPEST, 2014 A könyv a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatásával készült. Lektorálta Bereczky Judit Szabóné Mátrai Marianna Szerzők Kodácsy-Simon Eszter Lacknerné Puskás

Részletesebben

PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE

PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE Biblia-tanulmányok (2015. január március) PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE Spalding Alapítvány Budapest, 2014 5 A tanulmányokat összeállította: Kovács Zoltán (6., 7., 12.), Neparáczki Nándor (4.), Prancz Zoltán (1.,

Részletesebben

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ 1 SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ Digitalizálva 2011 2 BEVEZETŐ Mint közismert, a középszintű írásbeli érettségi magyar nyelv- és irodalomból két részből áll: egy szövegértést

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

Az emberért 132, 133, 136 134 137 138. (a részletes tartalomjegyzék a hátsó borítón) 797 LUKÁCS LÁSZLÓ: JOSEPH RATZINGER:

Az emberért 132, 133, 136 134 137 138. (a részletes tartalomjegyzék a hátsó borítón) 797 LUKÁCS LÁSZLÓ: JOSEPH RATZINGER: LUKÁCS LÁSZLÓ: JOSEPH RATZINGER: ASZALÓS JÁNOS: SCHANDA BALÁZS: ANDORKA RUDOLF: CSEPELI GYÖRGY: Az emberért Az Evangélium és a Tóra a katekizmusban (Draskovits Imre fordítása) A Katolikus Egyház Katekizmusáról

Részletesebben

Anderson, Laurie Halse (1961-): Hadd mondjam el... / Laurie Halse Anderson ; [ford. Csatári Ferenc]. - Budapest : Animus, 2006.

Anderson, Laurie Halse (1961-): Hadd mondjam el... / Laurie Halse Anderson ; [ford. Csatári Ferenc]. - Budapest : Animus, 2006. Anderson, Laurie Halse (1961-): Hadd mondjam el... / Laurie Halse Anderson ; [ford. Csatári Ferenc]. - Budapest : Animus, 2006. A tizennégy éves Melinda átlagos amerikai középiskolás, aki egy nyári bulin

Részletesebben

Paternális beavatás az írásbeliségbe avagy nemiszerep sztereotípiák a kisiskolások kötelező olvasmányaiban

Paternális beavatás az írásbeliségbe avagy nemiszerep sztereotípiák a kisiskolások kötelező olvasmányaiban 52 TANULMÁNYOK Hódosy Annamária Szegedi Tudományegyetem Paternális beavatás az írásbeliségbe avagy nemiszerep sztereotípiák a kisiskolások kötelező olvasmányaiban Az általános iskola alsó tagozatában kiadott

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

Medgyes Tamás 067 A felszínesség és a pontosság alakzatai a populáris kultúrában Kis Béla 088 A nyomozó olvasó

Medgyes Tamás 067 A felszínesség és a pontosság alakzatai a populáris kultúrában Kis Béla 088 A nyomozó olvasó Szentkuthy Körbejárt, egyre kitaposottabb utakon 005 Interjú Tompa Máriával A szex mint gondolkodás? 014 Interjú Filip Sikorskival Mit csinált Wermer András a szocializmusban? 018 Interjú Wermer Andrással

Részletesebben

1997-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanársegédje, 1998-tól adjunktusa, 2004-től a cseh tanszékvezetője, 2005-től docens.

1997-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanársegédje, 1998-tól adjunktusa, 2004-től a cseh tanszékvezetője, 2005-től docens. Vörös István: Gagarin avagy jóslástan alapfokon Vörös István 2013-ban megjelent regénye, Gagarin avagy jóslástan alapfokon egy hiánypótló mű az irodalmi palettán, hiszen a 80-as évek, a rendszerváltás

Részletesebben

misszió magazin 2001/3. szám

misszió magazin 2001/3. szám Missziói Magazin 2001/3 misszió magazin 2001/3. szám Főlap Impresszum Imádkozzunk! Contents Pünkösdi provokáció Tanít a missziótörténet Hierotheosz, a magyarság első misszionáriusa Tanuljuk a missziót

Részletesebben

A XI. Kerületi Logopédia Intézet lapja

A XI. Kerületi Logopédia Intézet lapja A XI. Kerületi Logopédia Intézet lapja A mesék fontossága A kiadványunkat Szegedi Katalin illusztrátor képei díszítik A mese szerepe, jelentősége a gyermek életében A nagy mesék, mesemondások ideje soha

Részletesebben

BÁCSKAI JÚLIA. kidobni, lecserélni, megtartani mérlegen a párkapcsolat. Kertész Ákos Hogyan lettem milliomos. Tarján Tamás Dramaturgia apologetica

BÁCSKAI JÚLIA. kidobni, lecserélni, megtartani mérlegen a párkapcsolat. Kertész Ákos Hogyan lettem milliomos. Tarján Tamás Dramaturgia apologetica WWW.KONYV7.HU XV. ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 2011. MÁRCIUS KÖNYV KULTÚRA IRODALOM ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT Kertész Ákos Hogyan lettem milliomos Tarján Tamás Dramaturgia apologetica Murányi Gábor Mestermû

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más!

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más! Tartalomból: Újratöltve és még sok más! zennel szeretném bemutatni nektek arégiúj, Élet-jel gyülekezeti folyóiratunkat! Bizonyára sokakban fölmerül a kérdés, hogy szükséges-e ez a magazin, lesz-e elég

Részletesebben

kritikus pont Fordulópont 56 77 Komáromi Gabriella: Lázár Ervin élete és munkássága RIGÓ BÉLA

kritikus pont Fordulópont 56 77 Komáromi Gabriella: Lázár Ervin élete és munkássága RIGÓ BÉLA RIGÓ BÉLA K I S T U D O M Á N Y U N K N A G Y K O R Ú S Á G A Komáromi Gabriella: Lázár Ervin élete és munkássága Egy éve jelent meg az alábbi írásom a Gyermekkönyvek vonzásában címû esszé és tanulmánykötetben.

Részletesebben