F A N T A S Y M E L L É K L E T BORIS VALLEJO AMAZONJAI FANTASYFILMEK: ORKOK ÉS SZANDÁLOK GEORGE R. R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F A N T A S Y M E L L É K L E T BORIS VALLEJO AMAZONJAI FANTASYFILMEK: ORKOK ÉS SZANDÁLOK GEORGE R. R"

Átírás

1 BORIS VALLEJO AMAZONJAI FANTASYFILMEK: ORKOK ÉS SZANDÁLOK GEORGE R. R. MARTIN: A TÛZ ÉS JÉG DALA NEIL GAIMAN: AMERIKAI ISTENEK AZ ELVARÁZSOLT SZTÁLIN

2 KRITIKA KRITIKA Nincs mese George R. R. Martin: A tûz és jég dala I V. n A jelenlegi formájában csaknem ötezer oldalon terpeszkedô regényszériából még két kötet hátravan, de az már így is nyilvánvaló, hogy A tûz és jég dala melyen a tévésorozatnak köszönhetôen ragadt rajta visszavonhatatlanul a Trónok harca címváltozat A gyûrûk ura óta az egyik legfontosabb monstrum a fantasy történetében. A hetvenes évek elsô felében komor hangvételû sci-fi novellákkal (majd 77-ben a hasonlóan vidám Dying of the Light címû regénnyel) debütált George R. R. Martin saját bevallása szerint gyerekkora óta tervezget egy nagyszabású fantasyeposzt, aminek elkészítésében csupán az akadályozta, hogy nem volt ötlete. A nyolcvanas éveket a regényírás mellett fôképp tévés munkákkal töltötte részt vállalt többek között az Alkonyzóna újraindításában, mígnem rádöbbent, hogy nagyszabású terveit képtelen lesz a szûkös büdzsékkel és egyéb limitációkkal terhelt médium keretein belül megvalósítani. Végül 1991-ben ült neki a Trónok harca címû nyitókötet megírásának, ami öt évvel késôbb (minden különösebb hírverés nélkül) került a boltokba, beteljesítve azt a lassú paradigmaváltást, amelyet a tolkieni hagyományokat kiforgató kollégái (mint a hobbitkák vélt gyermetegségén elôszeretettel élcelôdô Michael Moorcock vagy A Fekete Sereg-ciklust jegyzô Glen Cook) már jóval korábban megkezdtek. A tûz és jég dalának széles körû sikere egy korszak végét jelzi a mûfajon belül: Tolkien látszólagos naivitásának helyét átvette a dark fantasy illúziótlansága. Martin magnum opusában otthonosan idealizált fantáziabirodalom helyett pszichológiai realizmus és primer brutalitás szórakoztatja a publikumot, ahol dicsô párbajok helyett mérgek, ingujjba rejtett tôrök és szüntelen intrikák alakítják a kötetrôl kötetre mindinkább amortizálódó Hét Királyság sorsát. Az eredetileg trilógiának tervezett, jelen pillanatban hét- (frissebb interjúk szerint esetleg nyolc-) kötetesnek ígért történetfolyam helyszíne a Westerosnak nevezett kontinens és környéke, északon egy lidércekkel és vademberekkel teli jégmezôvel ettôl a Falnak nevezett hatalmas védelmi vonal és helyôrsége választja el a birodalmat, délen pedig tengerentúli szabad városokkal, sivatagokkal, rengeteg fügével és bordélyházzal. A középkori kulisszák közt zajló cselekmény kezdetben kifejezetten szûkölködik fantasztikus elemekben: habár a Trónok harca nyitánya rögvest bemutatja a Falon túli világ élôhalottjait, a király halála utáni polgárháborút megéneklô elsô három kötet csupán néhány (a késôbbiekben fontossá váló) közjátékot szentel az olyan vándormotívumoknak, mint a sárkányok, mágusok vagy látnokok. Köszönhetôen annak, hogy a nyitótrilógia legfôbb ihletforrása Tolkien mellett a század történelme, a természetfeletti eseményeknek Martin csak a negyedik kötettôl enged egyre nagyobb teret, de innentôl maga a széria is némiképp fókuszt veszt. A Varjak lakomájában az eddig is méretes szereplôgárda újabb fôalakokkal gazdagodott a nevesített karakterek száma a sorozatban már ezer fölött jár, így az elsô három és utolsó három könyv közti átvezetésnek szánt regényt végül két darabban publikálták, teli tekergôdzô mellékszálakkal és megszórva néhány, a korábbiakhoz képest érdektelen figurával. Mint a fentiek is mutatják, Martin egyfajta keretrendszerként kezeli a fantasy szabványait, amelyeken belül számos más zsánert is könynyedén feloldhat. A tûz és jég dala eleve családtörténetként indul, az északot uraló Stark-dinasztia szétforgácsolása a vezérfonál, mely során az ellenfelei által tönkretett família egymástól is elszakított tagjai próbálnak túlélni és visszavágni, miközben Martin az ezredvégi elvárásokhoz igazítva pörgeti a gótikus regény teljes eszköztárát, bal- jós ómenektôl a síron túlról érkezô bosszúig. (Megalomániájára jellemzô, hogy a ciklus elôrehaladtával több más család is aprólékos portrét kap.) A bravúrosan szerkesztett szövegtömegben király- és melodráma keveredik régi vágású kalandtörténetekkel. Az író minden kiemelt hôséhez tökéletesen kidolgozott cselekményszálat rendel egyetlen figurájának története más szerzônél kitenne egy komplett regényt, A tûz és jég dalában jelenleg harmincegy ilyen alak szerepel, melyek esetenként önmagukban is kompakt mûfaji zárványként mûködnek, lásd például a Ki ölte meg a Király Segítôjét? kérdés körül bonyolódó elsô kötet bô lére eresztett fantasy-krimijét, aminek megoldására ráadásul csak oldalezrekkel és kötetekkel késôbb, mintegy mellékesen derül fény. A nézôpontkarakterek használata arra is lehetôséget biztosít Martin számára, hogy kiemelésük által az intrikus figurákat is közel hozza az olvasóhoz, feltárva és a szokásosnál aprólékosabban kidolgozva a gazemberek motivációit. Ezzel együtt persze az elemi gonosz örök fantasytoposzáról sem mond le: a téllel együtt érkezô élôhalottak és a mögöttük álló hatalom arctalan fenyegetése visszacsatol a mûfaj alapjaihoz, ahogy a szereplôgárdában is rendre akad néhány cégéres pszichopata mint a gyerekkirály Joffrey vagy az új kötetben az embervadászattal és áldozatainak megnyúzásával szórakozó Fattyú Bolton, akiknek lelkivilága merô rejtély marad. De A tûz és jég dalának legfôbb erénye nem a revizionista hévtôl fûtött realizmus a mûfajban szokatlanul nagy mennyiségû szexualitás, a naturalista erôszak-ábrázolás vagy az árnyalt jellemek, hanem az egyedi cselekményszövés, mely által Martin érvényesíti a tévés forgatókönyvíró-karrierje során elsajátított narratív trükköket, kiszolgálva és függôvé téve a sorozatokon szocializálódott milliónyi potenciális olvasót. A prológusok és epilógusok kivételével a széria kizárólag az említett nézôpontkarakterekhez kötött fejezetekkel dolgozik, ami a figurák cizellálása mellett lehetôvé teszi az információadagolás korlátozásán alapuló bûvészmutatványokat is. Ezeket Martin el is hajtja a végletekig, hatásvadászata sokkal inkább idézi a századelô fantasyponyváit, mint Tolkien higgadt meséjét. A kötelezô fejezetvégi cliffhangereken túl elôszeretettel ír felül korábban készpénznek vett eseményeket, miközben olyan húzásoktól sem riad vissza, mint a halottnak hitt szereplôk visszahozása, mely fordulatot csak a legújabb kötetben legalább kétszer ellövi. Fogásainak sikerét fôképp az szavatolja, hogy trükközése ellenére Martin kegyetlen és gátlástalan mesélô, aki egyébként habozás nélkül küld bitófára fôhôsnek hitt alakokat: A tûz és jég dalának kifinomult világteremtését éppen ez a sokkoló hatásorientáltság teszi széles körben fogyaszthatóvá, ahol a nyelv és a narratív szerkezet szempontjából szépirodalmi minôséget képviselô szöveg a lehetô legzsigeribb ( Úristen, tényleg meghalt?! ) húzásokkal rántja be olvasóját. Ezt a manipulatív jelleget a széria egy központi metaforája, a trónok harca más fordításban: hatalmasok játszmája teszi reflektálttá: az intrikák és (olvasó)manipulációk gyûjtôfogalma éppen a másodlagos világ konstruáltságára hívja fel a figyelmet, ahol minden illúzió, és soha nem tudni biztosan, ki mozgatja a bábukat a játékasztalon. A 2011-ben indult tévéverzió legfontosabb változtatása nem az, hogy bizonyos cselekményszálakat kénytelenek voltak elhagyni az egyszerûsítés egy ekkora történetfolyam esetében nyilván elkerülhetetlen, hanem hogy markánsan átesztétizálja Martin kifejezetten mocskosra szabott birodalmát. Ahhoz képest, hogy a regényekben a közkedvelt Ördögfióka reggelente telipakolja az éjjeliedényt, a lovagok mosdatlanságtól és üszkös sebektôl bûzlenek, a prostik hajában pedig tetvek mocorognak, az HBO produkciója jóval sterilebb (bár erkölcsi romlottságban továbbra is gazdag) fantáziavilágot ábrázol. A kortárs trendeknek (a Borgiáktól a True Bloodig) megfelelôen szinte softcore-ba hajló szexábrázolás, szemben a regénnyel, a történet szempontjából csekély jelentôségû fôleg amikor a monologizáló szereplô mellett csak a kompozíció kedvéért incselkednek egymással modellalkatú prostituáltak, és épp ellentétes hatást mûködtet, mint Martin erotikusnak jóindulattal is nehezen nevezhetô leírásai a sûrû bozontokról és a pállott borostömlô szagát árasztó daliákról. Habár a Trónok harca sok esetben tovább viszi az író illúzióromboló törekvéseit lásd a közelit a palota padlójára piszkító hófehér paripa hátsójáról a második évad egyik epizódjában, Westeros a kis képernyôn mégis közelebb áll a mesevilág idealizálásán alapuló fantasynormákhoz, amelyek meghaladása épphogy A tûz és jég dalának egyik legfontosabb vívmánya lett. Ebbôl következik, hogy bár Martin aktívan részt vesz a sorozat készítésében ezúttal nincs könnyebb megoldás: a birodalom szívéhez bizony oldalak ezrein keresztül visz az út. Sepsi László Alexandra, 2012, kötetenként Ft II MAGYAR NARANCS december 13. KULTÚRA III

3 KRITIKA KRITIKA Égrôl szakadtak Neil Gaiman: Amerikai istenek n In God We Trust az egyik legnagyobb példányszámú és legsikeresebb amerikai írásos mûvön, a dolláron olvasható ez a felirat, mely annyit tesz: istenben bízunk. Neil Gaiman Amerikát széltébenhosszában átszelô regényének fôhôse is boldogan magáévá tenné az amerikai létforma e fundamentumát, csak azt nem tudja szegény feje, melyik istenben is bízzon. Gaiman 2001-ben megjelent és késôbb kibôvített regényében ugyanis úgy hemzsegnek az istenek, mint manapság a megasztárok, mintha más se kéne az isteni léthez, mint feljutni a Te is lehetsz Isten címû tévés vetélkedô válogatójából. Ám Gaiman istenei nem sztárok, a szerzô épp egy olyan korban Amerika (majdnem) ma veszi fel az istenek fonalát, amikor istennek lenni már jó ideje nem tartozik a legkeresettebb foglalkozások közé. Befektetési bankárnak lenni például sokkal kifizetôdôbb, de mit van mit tenni, istennek is kell lenniük valakiknek, és ezeknek a valakiknek a kurvától a kisemberig, a yuppie-tól az ágrólszakadtig számtalan elôfordulási formája ismert, legalábbis az Amerikai istenekben. Gaiman rátekintett Amerika térképére, melyrôl nem kevesebb mint ötven állam nézett vissza rá, és az elsôk (esetleg a másodikak) között tette fel a kérdést, amit minden valamit is magára adó fantasyírónak fel kell tennie; hol lakik a jóisten, sôt, elfogadva, hogy Amerika a népek olvasztótégelye, hol laknak a jóistenek? És a rosszak? Ennyi ember között már csak a nagy számok törvényei szerint is kell lennie néhány istennek, és az sem járja, hogy csak jók legyenek. Gaiman regényének két nagy erôssége közül az egyik az a természetesség, amivel ezek a régrôl itt maradt, de már csak saját maguk által imádott istenek tesznek-vesznek, a mindennapi teendôiket intézik. Semmi fakszni, ápolják kertjeiket, ilyen-olyan megélhetéseket tudhatnak magukénak, olykor meg háborúra készülôdnek. Mert az isten is csak ember de ezzel némileg összezavarnánk a képletet. Mindenesetre a történet Árnyék névre hallgató fôhôse kezdetben még némi megrökönyödéssel veszi tudomásul, ha valakirôl kiderül, hogy isten, ám a késôbbiekben már egy vállrándítással elintézi, ha valaki coming outol. Lélektanilag teljesen megalapozott ez az egykedvû alapállás; ha az embert hosszas börtönbüntetése lejártával szeretett felesége helyett annak hullája fogadja, és a halott olykor még vissza is jár egy kis házastársi csevejre, ez esetben, de csakis ebben teljesen helyénvaló, hogy hôsünknek szeme se rebben, ha munkáltatója, akinek mindenes-sofôrjéül szegôdik, nem annyira halandó. Emberünket az sem rázza meg túlzottan, hogy épp egy hatalmi átrendezôdés kellôs közepébe csöppent, a régi és az új gárda készül összecsapni, s mindkét oldal gôzerôvel toboroz. Árnyék a régi iskola isteneinek oldalán kapcsolódik be a történetbe; teszi, amit mondanak neki, váltott autókkal, Amerika félreesô útjain araszol államról államra, egyre közelebb ahhoz, hogy betöltse a neki szánt, ám általa nem ismert szerepet. Gaiman regényének másik nagy erénye az, amelyik nemcsak elviselhetôvé, de egyenesen kívánatossá teszi a több mint 600 oldalas terjedelmet nem más, mint az irodalmi aprómunka. Miliôrajz, párbeszédírás, karakterépítés és még sok efféle technikai dolog, amibôl Gaiman nem enged, akárhányadik isten háta mögötti istennél tart is a fôhôse. A legjobb az egészben, hogy ha kiesne az isteni sík, más néven a fantasy, akkor sem árválkodnának üresen a lapok; maradna egy gazdagon jelenetezett road-regény, kidolgozott emberi viszonyrendszerekkel, pontosan odatett, múlttal rendelkezô karakterekkel. Az Amerikai istenek istentelen változatban is megállná a helyét; Amerika nem holmi olcsó díszlet, aluljárókban kapható poszterillusztráció, hanem ennek a nagyon is elrugaszkodott történetnek a nagyon is földhözragadt szereplôje; a legizgalmasabb karakterek egyike. Köves Gábor Fordította Juhász Viktor. Agave Könyvek, 2012, 647 oldal, 3980 Ft Az elvarázsolt Sztálin Catherynne M. Valente: Marija Morevna és a Halhatatlan n A szerzô nevét látva elôbb ugrik be az Arany Hajnal Hermetikus Rendje, mint Leningrád blokádja. Ráadásul amerikai hölgyrôl van szó, aki önmagát myth-punk szerzônek tartja, így meglehetôs magabiztosságra vall, hogy egy minden ízében orosz történetet vetett papírra. (Nem mintha az oroszokon kívül más nem fejthetné meg a helyi lélek rejtelmeit, de aki látott már Dosztojevszkijmûvet hollywoodi filmen, tudja, mirôl van szó.) Akárhogy nézzük, nem könnyû elôítéletesség nélkül belekezdeni Marija Morevna történetébe, bár kétségtelen, hogy a myth-punk bármit is jelentsen valószínûleg nem áll távol az orosz varázsmesék borzalmas, olykor ordenáré világától, és mivel a sztálinizmus még ennél is borzalmasabb, ordenárébb volt, attól sem. Persze Szolzsenyicin után szentségtörés, ha fantasy telepedik e szörnyû, szürke világra, de ennél sokkal izgalmasabb kérdés, hogy miként lehet élénk színekkel lerajzolni az örök sötétséget. Rém egyszerûen. Valente mûvében a sztálinizmus évtizedeiben bukkan fel az ezerszer megénekelt mesehôs, Marija Morevna. Ám míg a Tengerlánya Marja történetének ôsi szinopszisában Iván cárevics jósággal és furfanggal legyôzi a lányt elrabló Halhatatlan Koscsejt, itt a teljes mesegyûjtemény szakad a nyakunkba. Az a világ, amit a magyar közönség leginkább a fülével ismer: referencia lehet Borogyin Halhatatlan Kascsej címû operája épp úgy, mint Stravinsky Tûzmadár-szvitje vagy Muszorgszkij kiállításának képe, a Baba Jaga kunyhója is. De vajon hányan tudják, hogy az a bizonyos kunyhó csirkelábon áll, piroggal van kitapasztva a fala, a világítótestek pedig emberi koponyák? És azt, hogy a Halhatatlan Koscsejt egyféleképpen lehet legyôzni: a seholsincs helyen meg kell találni azt a tölgyfa ládikát, amiben egy nyúl, a nyúlban egy kacsa, a kacsában egy tojás van. És ebben a tojásban van Koscsej halála. Valente is feltöri a tojást, és a kunyhó is csirkelábon áll, de közben sikerrel szintetizálja a gazdag orosz mesekincset, amitôl a már Melankolikus szörnyvadászat Andrzej Sapkowski: Vaják II. A végzet kardja eleve fantasztikus történetek egy, az eredetinél is ijesztôbb univerzummá állnak össze. Az igazi bravúr mégis az, hogy mindezt úgy helyezi Sztálin korába, hogy mellôzi a szokásos kliséket: Baba Jaga nem a Lubjankában rendel, Koscsej nem küld senkit lágerbe, nincsenek névtelen feljelentések, Pável Morozovok, kegyetlen komisszárok. Mégis hátborzongató, ahogy sziklaemberek, kipufogógázt pöfögô lovak, de leginkább a leningrádi blokád éhségtôl hallucináló képeiben megelevenedik a huszadik század egyik legrémesebb rendszere. És bár olykor terjengôs és önismétlô, vagyis korántsem hibátlan a Marija Morevna és a Halhatatlan, az amerikai szerzô aki a könyv végén nem gyôz hálálkodni orosz férjének és családjának, amiért elmesélték történetüket és történelmüket derekas munkát végzett. Képzeljük el, hogy egyszerre szól a Tûzmadár-szvit és Sosztakovics Leningrád szimfóniája, mégsem tûnik disszonánsnak. Más lapra tartozik, hogy az ortodox fantasyrajongó mit kezd az ilyen, nagyon is valóságos mesével. - legát - Fordította: Kleinheincz Csilla. Ad Astra, 2012, 370 oldal, 2990 Ft n Míg az amerikai rajongók még most is petíciókat írogatnak, hogy a kiadó illessze be menetrendjébe a regényméretû novellafüzért ott a nyitókötet után rögtön a nálunk jövôre várható Tündevérrel folytatták, itthon a kortárs lengyel fantasy alapvetése az 1992-es eredeti kiadás alapján készült, igen ízes fordításban olvasható, ami egyszerre adja vissza Sapkowski prózájának meseszerûségét és teszi nyilvánvalóvá a szörnyvadász vaják kalandjainak erôs kapcsolatát a kelet-európai népi kultúrával. A videojáték- és tévésorozat-verziókat is fialt szériát elindító Az utolsó kívánsághoz képest Sapkowski A végzet kardjában egy árnyalatnyival komorabbra vette a figurát. Nem csupán fantáziavilágának egészét hatja át még jobban az elmúlás melankóliája az emberi civilizáció sikeresen felülkerekedett a mitikus monstrumok által benépesített vidéken, kiirtva mindent, ami nem képes asszimilálódni, de a hat történet másik vezérfonala, a fôhôs szerelmi magándrámája se javít a hangulaton. Viszont ahelyett, hogy elmerülne az eszképista depresszióban, A végzet kardja enyhe világvége-hangulata ellenére is tovább viszi a nyitókötet játékosságát, ahol az átfazonírozott mondák és közismert mesék (lásd a Némi áldozat címû történet Kis hableány-parafrázisát) sodró nyelvi leleménnyel és bûbájosan bárdolatlan humorral keverve születnek újjá a zsánerközegben. Andrzej Sapkowski kétségtelenül a lengyel fantasy méltó válasza Neil Gaimanre az angolszász tündérmesék csillagpora helyett emberes poharazásokkal a középkori fogadókban és szörnyvadászattal a faluszéli trágyadombon. Sepsi László Fordította: Szathmáry-Kellerman Viktória, PlayOn, 2012, 312 oldal, 2990 Ft IV MAGYAR NARANCS december 13. KULTÚRA V

4 KISLÁTÓSZÖG Koránérôk Mats Strandberg Sara B. Elfgren: a Kör n A fantasyval bajban van az ember; mi a manó is az? Van azért két viszonylag közismert meghatározás, valamelyik mindig segít eligazodni. Elôször is, ha könyv, legyen minimum kismillió oldal, s rendezôdjék legalább trilógiába, s ez csak a belépô (a moziban sem fest máshogy, gondoljunk a Csillagok háborújára). Másodszor pedig s ezt szokás komolyabban venni, ki tudja, miért teremtsen egy önálló, saját világot, lehetôleg saját nyelvvel, saját térképpel s természetesen sajátságos populációval. A svéd szerzôpáros e sok nyelvre lefordított mûve az elsô kritériumnak csak kis rásegítéssel felel meg, trilógiának trilógia ugyan (jön mindjárt a Tûz és a Kulcs), de nyamvadt 550 oldal csak az elsô kötet, szerencsére a könyvészet kihúzza a pácból: levegôs sorok, olvasóbarát betûnagyság, kilencszáznak simán látszik. Elsô blikkre a második követelménynek még ennyire sem felelünk meg; a beszélô neve ellenére is nagyon valóságos dallarnai kisvárosban, Engelforsban járunk, leginkább annak is nagyon valóságos középiskolájában, szerfelett valóságos kölkök között, akik közül vagy féltucatnyian speciel azon túl, hogy szerencsétlen bakfisok boszorkányok. Mégsem csupán e boszorkányság meg a terjedelem teszi fantasyvá a Kört, megteremti az fenemód a maga saját univerzumát, csak éppen befelé. A világ összes nyûgét vállukon hurcoló tinédzserek bellemében nincs is a világegyetemben annál alternatívabb valóság. Miután megbizonyosodtunk afelôl, hogy tényleg fantasy az Engelfors-trilógia, már csak az vár eldöntésre, hogy miért jó könyv. Nos, azért, mert e mûfaji címkék, mint fantasy, western, bármi, akkor érnek valamit, ha letéphetôk. Ha ebbôl például kivesszük a fantasyt, a boszorkányságot, akkor is az marad, ami: izgalmas történet, gyilkossággal, jól megrajzolt jellemekkel, hangulatos miliôben úgymond északi fantasy. Amit még akkor is élvezetes olvasni, amikor a fogalmazás kényszeres jelenidejûsége fordítói elsôsegély hiányában épp az idegeinkre megy. - ts - Fordította: Péteri Vanda. Geopen, 2012, 549 oldal, 3490 Ft Fantasyfilmek Orkok és szandálok A csodákkal és valószínûtlenül is ismerôs lényekkel telerakott darabok a mozizás kezdetei óta szögezik székbe a nézôket. Még akkor is, ha e mûfajnak sokáig nem volt valami nagy becsülete. n A film maga is mágia, s a varázslata jórészt a fantázia mûve az a legkevesebb, hogy a legkorábbi kísérletek óta költenek a vászonra fantasztikus álomvilágokat. Gyakorta idézik fel, hogy a filmtörténet egyik legelsô darabja, a Méliès-féle Utazás a Holdra is telivér fantasy. Nem is véletlen, hogy ennek a csodás, korai periódusnak, a lo-fi celluloid-boszorkánykonyha idejének állít emléket Scorsese tavalyi, nagy sikerû Hugo címû filmje, mely maga is gazdagon merít a fantasyfilmek eszköztárából (bár a szó voltaképpeni értelmében nem is tartalmaz semmi fantasztikumot). A fantasyfilm e korai, szabadon szárnyaló aranykora után jóval kevesebb teret kapott a képzelet és a fantasztikum leszámítva persze a sötét varázslat, a gonosz mágia és a még gonoszabb alakváltó teremtmények burjánzását. Nosferatuk és farkasemberek képviselték a szupernaturalizmus kötelezô részét a szelídebb, de legalábbis kevésbé véres meséknek csekély szerep jutott a látszólag realisztikusabb (de valójában csak másként meseszerû) melodrámák, vígjátékok és film noirok között. Ráadásul a fantasyfilm még talán a többi mûfajnál is jobban kiszolgáltatott a jól kidolgozott irodalmi nyersanyagnak sôt, sokszor az efféle filmek megítélése is függött attól, milyen becsben tartja az aktuális kor a potenciális nyersanyagokat. Ez a szimbiotikus viszony persze ellenkezô irányú hatásokat is sugall. Az utóbbi évtizedek Tolkien-reneszánsza és újsütetû Harry Potter-kultusza például lehetségessé és egyben szükségessé is tette, hogy tehetséges, érdemdús alkotók, jelentôs összegek beruházása árán, látványos, emlékezetes és feltûnôen sikeres (ami korántsem jelenti azt, hogy hibátlan) filmeket készítsenek. Ezek közül számos rögtön kultuszfilmmé avanzsált (ami tudjuk: minden, csak nem esztétikai kategória). S hogy két lábbal a földön maradjunk: a fantasyfilmek nyersanyaga korántsem mindig (akár magas ) irodalom. Lassan ugyanilyen gyakori (pláne bizonyos almûfajokban, mint a steampunk fantasy) a képregény-adaptáció. Nos, a korábban színtiszta, kamaszbutító trashnak bélyegzett füzetek ázsiója is alaposan felszaladt ami magától értetôdôen hajtotta fel a belôlük készült filmek iránti érdeklôdést is. Amit aztán vagy kielégítenek, vagy nem annyi biztos, hogy a határesetnek tekintett Wild Wild Westet vagy éppen A szövetség (szegény Sean Connery eddigi utolsó filmje) képregényként még viszonylag jól mutató fantasyhôs-orgiáját csak a vacsora utáni bágyadtság kipihenésére ajánlják az életmód-tanácsadók s a filmítészek. Mûfaj, gyere, mesélj! Miután a fantasyfilm mûfaji határait éppoly nehéz meghúzni, mint a neki nyersanyagot szolgáltató irodalmi és képregényszerû alkotásokét, így annál nagyobb örömet okoz elmerülni a rokon zsánerekkel alkotott termékeny vagy terméketlen hibridek és az egymással is gátlástalanul vegyülô szubmûfajok burjánzásában. Az alaptípusok szerencsére adottak. A kék sarokban a kardozást némi varázslással, az izmokat gömbölyû (vagy a vicc kedvéért szintén szálkás) nôi idomokkal vegyítô, egyenesen tévéadaptációra termett, trash-elemekben gazdag darabok (nem hiszem, hogy ne ugrott volna be olvasóink zömének A vadak ura). A piros sarokban a kellô mélységben bemutatott karakterek sokasága és a nagy ívû (vagy legalábbis nagystílû) meseszövésre épülô epikus fantasyk. Vezérfonalunk lehet a kiválasztott, természetesen rendszerint fantasztikus idôsík is legyen szó a történelem kezdeteirôl (mint a Conan, a barbárban), egy elképzelt középkorról (mint A gyûrûk urában), illetve egy retrofuturista stílben elképzelt közelmúltról (itt játszódik a legtöbb steampunk fantasy). Vagy éppen a jelent keresztül-kasul átszövô misztikus, varázsos idôsíkokról: ez bizony a Harry Potter-filmek osztálya de a legtöbb kortárs, paráztatós helyett inkább meseszerû vámpíros-vérfarkasos családregényadaptációké is. S akkor még nem beszéltünk arról a dimenzióról, mely a fantasy és látszólag távoli (mert inkább futurisztikusnak, mint nosztalgikusnak tûnô) rokona, a sci-fi hibridizációja révén keletkezik. George Lucas a Csillagok háborúja eposszal megteremtette a fantasyk klasszikus, képzeletgazdag mesevilágának és a tudományos-fantasztikus filmek toposzainak egy olyan kevercsét, amelyben tökéletesen megférnek egy- (Folytatás a következô oldalon) VI

5 KISLÁTÓSZÖG (Folytatás az elôzô oldalról) más mellett beszélô robotok, megszokottan antropomorf ûrlények, továbbá varázspálcájukkal (bocsánat: fénykardjukkal) egymás ellen harcoló jó és gonosz varázslók (jedik és sith lovagok). Lucas vetése nyomán egész zsánerbokor nôtt ki kiemelhetjük például a Támadás a Krull bolygó ellen címû, egykor nálunk is vetített érdemdús zsengét. Általánosságban is elmondható, hogy a napjainkban is uralkodó fantasyfilmtrendek alapvetô mûfajait, tendenciáit és témakészletét (tiszteletre méltó elôdök munkái nyomán) a hetvenes-nyolcvanas években teremtették meg. Még akkor is így van ez, ha korunk lánglelkû alkotói (akik közül azért rendre csak Peter Jackson meg Tim Burton bír az eszünkbe jutni) látszólag forradalmasították a mûfajt valójában persze jó érzékkel és jobb lehetôségekkel tökéletesítették az elôdök munkáit. Mindez nem változtat azon, hogy mindannyian három évtizeddel ezelôtt született klasszikus fantasyfilmeken nôttünk fel, még ha ezek megítélését sokszor csak tisztes koruk javítja. Mert a Conan, a barbár széria filmjei és az ebbôl származó számtalan spin off és utánérzés (hogy csak a Brigitte Nielsennel forgatott, szintén Robert E. Howard-adaptáció Vörös Szonját említsük) sok tekintetben már akkor is megmosolyogtató (habár szemrevalóban gazdag!) matinédarabok voltak. Ám aki némi mágiával beütött kardozósszandálos filmre vágyik, még mindig elô kell, hogy vegye a Schwarzenegger kar- és mellizmaival (és néha Grace Jones farizmaival) felturbózott Conant ahogy persze kényszeresen meg kellett csinálni ennek remake-jét is. A másik, a tündérvilági vonal legemlékezetesebb kultfilmje a David Bowie által fôszerepelt Fantasztikus labirintus, amire ma már nemcsak az amúgy érdemdús popikon, hanem a fiatal Jennifer Connelly fellépte miatt is jó szívvel emlékezhetünk. Ez bizony a gyermek- és gyermeklelkû közönség örök kedvence, amelyben mintha megelevenedne a nyolcvanas évek videoklipjeinek meleg és meghitt varázsvilága. Mordori nyelvemlék A kilencvenes években a mesére vágyók tekintete (alighanem kényszeresen) a feltámadt földtörténeti középkor felé fordult, de amint ismét leáldozott a dinoszauruszoknak, s a filmes tápláléklánc csúcsán kíméletlenül átvették helyüket a Jackson-féle Tolkien-adaptációk és a regényözönt lekövetô végeérhetetlen Potter-filmfolyam. A számos Tolkien-rajongó fanyalgását kiváltó vélt és valós hibák dacára (azért A király visszatér kínzóan elnyújtott epikus lezárásáért járna némi kaloda!) a három Jackson-filmet e pillanatban lehetetlennek tûnik leverni saját mûfajában. Maga a tréfás kedvû új-zélandi is csak a siker megismétlésében reménykedhet az új adaptációval, A hobbittal. Már a jól összeállított receptúra is árulkodó. Mindent átható, jól manifesztálódó gonoszság, a lángoló szem elôtt ocsmány hernyóként araszoló orkseregek, varázsos és szörnyûséges teremtmények, önmaguk árnyékát átlépô hobbithéroszok, egymásnak feszülô jó és gonosz varázslók (a filmbéli Gandalf vs. Szarumán párviadal láttán nem lehet nem asszociálni a Csillagok háborújára ), szerelmes tündék, beszélô fapásztorok, hôsies és gyenge emberhôsök, no meg egy képi-nyelvi mémmé vált, kettôs természetû bukott hobbit, Gollam. Olyan filmes legenda született, ami talán évtizedekig szolgál mintaként a leendô filmkészítôk számára és bármikor elôhúzható családi programot kínál: mondjuk, hideg téli estékre. Az meg már csak a cikkíró hibája, hogy amióta elôször látta A gyûrûk ura: A két toronyt, nem tud szabadulni a gondolattól: Jackson valahogy csak megszerezhette a Várkonyi-féle Egri csillagok egy kópiáját! A Harry Potter-adaptációk megvalósítása ehhez képest sokkal ellentmondásosabb és kvalitásaiban is ingadozó, amit csak részben magyaráz az irodalmi nyersanyag eltérô természete, a könyvek enyhén hullámzó színvonala (és a Tolkienétôl azért még mindig jelentôsen eltérô megítélése). No meg az a tény, hogy közben többször is változott a rendezô személye (az utolsó négyet már a kismester David Yates jegyezte) miközben mindannyiuk kezét kötötték a közös motívumok, figurák és a lecserélhetetlen fôszereplôk. Ennek dacára némelyikük viszonylag sikerrel abszolválta a feladatot gondoljunk csak a mexikói Alfonso Cuarónra és az általa rendezett Harry Potter és az azkabani fogolyra. Ráadásul a Potter-filmekre Jackson Tolkien-adaptációihoz képest is halmozottan igaz, hogy alapvetôen azoknál van esélye a sikerre, akiket amúgy is megfogott a regényözön sajátos meseszövése és fantáziavilága (bár nem zárjuk ki, hogy sokan éppen a film nyomán veszik kézbe a Rowlingköteteket). E filmek kapcsán is meg kell emlékeznünk arról, hogy a fantasyreneszánszhoz vastagon hozzájárult az okosan alkalmazható képi trükkök robbanásszerû fejlôdése. Gondoljunk bármit is a csodák stilizált megjelenítésérôl és az ebben rejlô (néha rendkívüli filmpoétikai megoldásokat szülô) kihívásról, a modern publikum leginkább csak abban hisz, amit mások már jó alaposan elképzeltek helyette. A modern fantasy természetesen elképzelhetetlen a mûfaji kalitkákba amúgy is nehezen besuszterolható, leginkább virtuózan ezek felett egyensúlyozó Tim Burton nélkül. Az Álmosvölgy legendájával, illetve a Charlie és a csokigyárral szépen ki is jelölte fantasyország végsô határait: mind a sötét, mind a Pinocchiomítosszal rokonságot mutató mesés próbatételes filmek terén korszakalkotó a munkája. (Valahogy pont a logikai-filozófiai fabuláktól sem mentes ôsfantasy, az Alice Csodaországban adaptációja sikerült kevéssé.) Johnny Depp más tekintetben is alapfigura a modern fantázia- és képzeletfilm világában a Karib-tenger kalózai által megteremtett habkönnyû és szórakoztató (a mélységet is csak a tengerben keresô) pirát-fantasy az ô retrofuturistán raszta karakterére épül. S bár tudjuk, ha valamirôl feltétlenül meg kell emlékeznünk, az a fentieknél jóval kevésbé sikerült dark fantasy hullám, ám legyen szó a Drakula-hagyományhoz sokkal erôsebben kapcsolódó Van Helsingrôl vagy az Underworld-szériáról, nem is szólva az Alkonyatsagáról a fanyalgás (amúgy ebben a sorrendben erôsödve) sosem maradt el. Ráadásul ez utóbbiak esetében többé vagy kevésbé akciófilmesített formában egészen ôsrégi mûfajok poroltatnak le, de sem az elnyújtott bosszúdrámák, sem a gimnazista sitcomok közhelyein nem lehet átlépni pusztán azzal az ürüggyel, hogy a fôszereplôk egymással versengô vámpírok és vérfarkasok. Az Alkonyat simogatható bundájú, animált werwolfjai láttán pedig joggal tépik saját szôrzetüket a Wolfen, az Üvöltés vagy a sikerrel reanimált Farkasember rajongói. Akkor már vegyük elô inkább a szintén mexikói Guillermo del Toro filmjeit: nemcsak A faun labirintusa, de a szintén a nevéhez fûzôdô Hellboy-filmek is fantáziadús és a maguk nemében ihletteli darabok. Sôt, a szerzô még korai óriáscsótányos biohorrorzsengéjének, a Mimic: a Júdás-fajnak is örülni tud, még akkor is, ha a magyar címe, mint gyanítja, tényleg Prohászka Ottokártól származik. Barotányi Zoltán A GYÜRÜK URA TRILÓGIA RENDEZÖJÉTÖL DECEMBER 13. NÉZD MEG 3D-BEN! EGYES MOZIKBAN -BEN, VALAMINT -BEN IS! VIII

6 KISLÁTÓSZÖG Boris Vallejo amazonjai A testépítôk piktora n A perui származású, 1964-ben Amerikába emigráló mûvész kétségkívül a fantasy art legismertebb képviselôje. Mûveit az is felismeri, aki csupán egyetlen képét látta például a szocializmus olvadó korszakában megjelentetett Interpress Magazin valamelyik borítóján. Hiába van azonban Vallejónak hatalmas rajongói tábora, mégsem került be Edward Lucie- Smith a hetvenes évek mûvészetét tárgyaló, reprezentatív könyvébe ellentétben az utópikus és szürrealista tájakra specializálódott Tim White-tal, aki helyet kapott a populista mûvészetet tárgyaló fejezetben, ráadásul a mûítészek számára még a Dalí, Magritte vagy a preraffaeliták stílusát magába olvasztó Michael Whelan is könynyebben elfogadható. Piktorunk kedvenc és egyetlen témája miatt persze belefért volna az Art in the Seventies másik részébe, amelyben az olykor végletesen liberális mûvészettörténész külön tárgyalja a fétis-artot, a heteroszexuális, a feminista és a homoerotikus mûvészetet de ezt megakadályozhatta az a tény, hogy Vallejo akkor és most, hetvenegy évesen is a tömény giccsben nyomul. Képeinek szinte egyetlen tárgya a tökéletes nô; a feszes fenekû, meredezô mellbimbójú, vékony derekú, falatnyi ruhákban pózoló és minden erotikától mentes majdnem-akt. A hiányos öltözetû hölgyek három szerepben léphetnek fel: áldozatként, dominaként és a kettôt legtöbbször egyesítô mixelt formában, de mindenképpen a vágy tárgyaként. Az elnagyolt térben egyedül repülô, lebegô vagy álló nôi alakokat gyakran fallikus szimbólumokat megtestesítô és a férfias erôt demonstráló állatok veszik körül (hosszú nyakú sárkány, pikkellyel borított kígyó, óriási pók, kiterjesztett szárnyú sas vagy a Léda-történetre utaló hattyú), akik hol uralkodnak a nôn, hol pedig legyôzöttként szolgálják (megzabolázott ló, pórázon vezetett oroszlán). De legyen a nô hableány, szfinx, denevérekkel körülölelt vámpír vagy harcos amazon (szende szüzekkel persze nem találkozhatunk e képeken), mindez csupán arra jó, hogy Vallejo egy könnyen és ösztönösen dekódolható (szexuális) keretbe tuszakolja a nôi testet Még ha meg is jelennek a képeken férfiak, szerepük arra korlátozódik, hogy megjelenítsék a macsó tekintetet. A néhol már deres hajú, de azért dagadozó kar- és mellizmú, sokszor olajjal bekent férfiak általában nem szépek (legtöbbjük amúgy is mintha a Conan, a barbár címû filmbôl lépne elô), de fontos, hogy kôkeményen maszkulinnak tûnjenek. Elég csak rápillantani az egyik legtöbbször szereplô mûvére (az Assassin of Gor Gor gyilkosa címû képet lásd fent), hogy értsük, a kép lényegét (üzenetét) a két férfi elé táruló látvány, a csak apró tangát viselô és bilincsbe vert szôke áldozat és a szintúgy majdnem meztelen ágyas testbeszéde adja: a harcos és a behódolt nô eltérô, a szexuális fantáziák szempontjából viszont éppúgy izgató beállítása. Korai munkáin még felbukkannak érettebb, asszonyosabb és puha nôi testek, ám viszonylag hamar felfedezte az ideális és eladható nôképet, a veszélyes helyzetekben, kalandokban és közelharcokban biztosan mozgó nô prototípusát, a bodybuildert ben feleségül vette korábbi modelljét, a testépítôversenyeken is gyakran fellépô Julie Bellt, és azóta nem csupán a közösen készített képek, hanem a nôi bodybuildereket megjelenítô, egészen abszurd munkák is megszaporodtak. Vallejótól aki weboldalán kentaurként ábrázolja önmagát, hátán a felesége lovagol merôben idegen az irónia, mintha mindent halálosan komolyan venne; miközben a kigyúrt testû Ádám és a konditerembôl szalajtott Éva teremtését ábrázoló képét nem lehet vihogás nélkül nézegetni. De ne legyünk sznobok: miért ne lehetne a testépítôknek is saját mûvészük? Csak ne akarják a macsó giccset szép háttérképként eladni, mint ahogy tette ezt egy magyar mobilszolgáltató pár éve. - dck - X

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Bálint Kálmán. A Sárkányok hatása a fantasy világok és a valóság kultúrájára (BAKSAAI.ELTE) mrdrigon@gmail.com. Szerepjáték és világszemlélet beadandó

Bálint Kálmán. A Sárkányok hatása a fantasy világok és a valóság kultúrájára (BAKSAAI.ELTE) mrdrigon@gmail.com. Szerepjáték és világszemlélet beadandó Bálint Kálmán (BAKSAAI.ELTE) mrdrigon@gmail.com Szerepjáték és világszemlélet beadandó A Sárkányok hatása a fantasy világok és a valóság kultúrájára 1 Sárkányok a valóságban Sárkány, ez az egy szó minden

Részletesebben

KÓBOR LOVAG Jön! Március ötödikén! GEORGE R.R. MARTIN

KÓBOR LOVAG Jön! Március ötödikén! GEORGE R.R. MARTIN KÓBOR LOVAG RÉSZLET pdf-formátumban Jön! Március ötödikén! GEORGE R.R. MARTIN VALAMIVEL KÉSŐBB ÉRCES FANFÁRSZÓ JELEZTE, HOGY ÚJ BAJNOK ÉRKEZETT A KÜZDŐTÉRRE. FÉNYESLÁNGÚ AERION HERCEG, KIRÁLYVÁR VÖRÖS

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem 2013 március 30. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Előbb olvastam vele interjúkat, mint hogy a könyveit a kezembe vettem volna. Persze, ez akár érthető is lehet,

Részletesebben

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról PAPP ZSOLT Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról Összefoglalás A nehéz sorsú, hajléktalanszállón lakó, AIDS betegségének állandó fenyegetettségében élő szerző a halálról, félelmeiről,

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Ifjúság kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Ez történt Hollywoodban...LXIV.

Ez történt Hollywoodban...LXIV. 2011 január 23. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Egy Oscar kategória jelöltjeit ismerhetitek meg, beszélünk kicsit az Irishman-ről,

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

P. Müller Péter Székely György pályaképe

P. Müller Péter Székely György pályaképe 1 P. Müller Péter Székely György pályaképe Bizonyos értelemben méltánytalan dolog egy 94 éves életutat, és azon belül egy több mint hét évtizedes szakmai pályafutást egy rövid előadás keretében összegezni.

Részletesebben

Szerda. 06:00 A Denevér titka: Bacardi Rum és forradalom (Secret of the Bat: Bacardi Between Rum and Revolution) Német dokumentumfilm, 2003

Szerda. 06:00 A Denevér titka: Bacardi Rum és forradalom (Secret of the Bat: Bacardi Between Rum and Revolution) Német dokumentumfilm, 2003 Szerda Szerzõ Administrator 2008.04.30. Frissítve 2008.04.27. 06:00 A Denevér titka: Bacardi Rum és forradalom (Secret of the Bat: Bacardi Between Rum and Revolution) Német dokumentumfilm, 2003 07:00 Adidas

Részletesebben

Ó, azok az indiános filmek - A barbár Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu)

Ó, azok az indiános filmek - A barbár Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) 2013 április 16. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Ó, értékelve azok az indiános Mérték Még - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 minap az egyik tévéadón belefutottam című filmbe. Elég sötét film, de érdekes témát

Részletesebben

Dinkafölde Engelbert, a Rettentő Könyvajánló. Készítette: Tanka Ákos Zoltán 9.c

Dinkafölde Engelbert, a Rettentő Könyvajánló. Készítette: Tanka Ákos Zoltán 9.c Könyvajánló Készítette: Tanka Ákos Zoltán 9.c Műfaja: Ifjúsági regény Írta: Paul Stewart Illusztrálta: Chris Riddel Eredeti címe: Muddle Earth Engelbert the Enormous Fordította: Rakovszky Zsuzsa Kiadta:

Részletesebben

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Feledy Balázs A szorongás apoteózisa Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Megjelent a Bárka 2013/1. számában Egy kiállítás megnyitására kaptunk meghívót szeptember

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

EGY MŰVÉSZETI MONOGRÁFIA

EGY MŰVÉSZETI MONOGRÁFIA Készítette: Nagy Tímea EGY MŰVÉSZETI MONOGRÁFIA TIPOGRÁFIAI ELEMZÉSE PPKE BTK, Könyvkiadói szakember továbbképzés Könyvkiadás története Buda Attila 2012.05.28. 1 NAGY MŰVÉSZEK ÉLETE Klimt Könyv adatai

Részletesebben

Tolkien: a keresztény író, aki nélkül nincs fantasy

Tolkien: a keresztény író, aki nélkül nincs fantasy 2013 január 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Január 3-án született 121 éve J. R. R. Tolkien angol író, nyelvész,

Részletesebben

Filmes műfajok Minek a műfaj? Miért szeretünk mindent valamilyen rendszerbe elhelyezni? (Pl. Linne) Minek a csomagolás (műfaj)? Besorolható-e minden? Csak egyféleképpen sorolható be minden? Tartozhat-e

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Műveltségi vetélkedő 2011. február 15. Halhatatlan idézetek FELADATLAP

Műveltségi vetélkedő 2011. február 15. Halhatatlan idézetek FELADATLAP Műveltségi vetélkedő 2011. február 15. Halhatatlan idézetek FELADATLAP 1. Folytasd az alábbi művet két versszakkal! Az nem lehet, hogy annyi szív Hiába onta vért, S keservben annyi hű kebel Szakadt meg

Részletesebben

Jerzy Hoffman. A történelem vonzásában

Jerzy Hoffman. A történelem vonzásában Jerzy Hoffman. A történelem vonzásában Jerzy Hoffman rendező születésének 80. évfordulója alkalmából Életmű-kiállítás nyílt a Lengyel Intézetben (Budapest 1065, Nagymező u. 15.). A kiállítás 2012. november

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása?

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? KÁNTÁS BALÁZS Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? Személyes hangvételű bekezdések Nyerges Gábor Ádám Sziránó című prózakötetéről Három, az irónia alakzata által erősen áthatott verseskötet és többéves,

Részletesebben

LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft.

LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft. 1 MEKKORA VALÓJÁBAN MAGYARORSZÁG? LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft. Kakukktojás a főként alternatív az egyetemi tanszékek

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

MIMI O CONNOR. Margaret K. McElderry Books

MIMI O CONNOR. Margaret K. McElderry Books 1 2 MIMI O CONNOR Margaret K. McElderry Books New York * London * Toronto * SydNEY * Újdelhi 3 TARTALOM 5 6 Csak egyetlen dolgot kell tudnod: a történetek, amiket meséltek neked a szörnyetegekről, a tábortüzeknél

Részletesebben

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika A romantika: egyetemes művészettörténeti korszak és korstílus a XIX. sz. első felében Választóvonal a klasszikus és a modern

Részletesebben

Az öngyógyítás útján II.

Az öngyógyítás útján II. Az öngyógyítás útján II. Előző számunkban áttekintettük, hogy miért folytatunk életünk nagy részében (vagy mindvégig!) önvédelmi játszmákat emberi kapcsolataink megvalósításakor. Láttuk, hogy a lélek félelmei

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

"Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal

Örömmel ugrok fejest a szakmába - Interjú Őze Áronnal "Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal 2014. október 29. szerda, 08:00 Az idei Vidor fesztiválon Őze Áron és Kedvek Richárd nyerte a legjobb főszereplő párosnak járó Pantalone-díjat az

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Kritika Közellenségek (Public Enemies)

Kritika Közellenségek (Public Enemies) 2009 július 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Kritika értékelve Közellenségek Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A héten ismét moziztunk egyet, Johnny Depp, Christian Bale és Michael Mann adták át

Részletesebben

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai)

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) Az adatokról A számok nem reprezentatívak, és nem is teljesek (nem mindenről

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu)

Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) 2009 december 05. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Az évad vége felé közeledve, vagy éppen benne a sűrűjében, jöjjön egy áttekintés,

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET Mozgóképkultúra és médiaismeret középszint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 23. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Szeptemberi új könyveinkből

Szeptemberi új könyveinkből Szeptemberi új könyveinkből Raymond Chandler: A hugica Budapest, Európa, 2010. Orfamay Questnek hívják az ifjú hölgyet, a kontinens közepéről, egy isten háta mögötti kisvárosból jött a csillogó-villogó

Részletesebben

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható!

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható! Minden jog fenntartva 2015 www.asztropatika.hu 1 Ha egy problémával sokat foglalkozol, előbb-utóbb rátalálsz a megoldásra! Pontosan úgy, ahogyan ez lassan már 20 éve velem is történt a személyes tanácsadásaim

Részletesebben

Januárban szeretnék utazni feleltem lefegyverzőnek szánt mosollyal. A lány rögtön rákapcsolt: Napfényre vágyik? Korlátozottak az anyagi lehetőségeim

Januárban szeretnék utazni feleltem lefegyverzőnek szánt mosollyal. A lány rögtön rákapcsolt: Napfényre vágyik? Korlátozottak az anyagi lehetőségeim 1 1999. december 14-én, a délután kellős közepén rádöbbentem, hogy a szilveszterem valószínűleg el lesz cseszve ahogy máskor is. Jobbra fordultam, a Félix-Faure sugárútra, és bementem az első utazási irodába.

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

John Eldredge EPOSZ. Isten története

John Eldredge EPOSZ. Isten története John Eldredge EPOSZ Isten története Koinónia Kolozsvár, 2011 A fordítás alapjául szolgáló mű John Eldredge: Epic The Story God is Telling Published by Thomas Nelson, 2004 Fordította DARAY ERZSÉBET Verseket

Részletesebben

Tóth Róbert Hogyan írjunk közönségfilmet

Tóth Róbert Hogyan írjunk közönségfilmet Tóth Róbert Hogyan írjunk közönségfilmet Klasszikus Filmdramaturgia e-notes CEFA, 2008 Tóth Róbert, 2008 Tartalom A filmötlet...3 A fejlesztés lépcsőfokai...5 Nyolc szekvencia: a forgatókönyvírás Aranycsapata...7

Részletesebben

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében Kálmán Eszter SZINASZTRIA Kapcsolatok az asztrológia tükrében Előszó Önmagunkra a kapcsolataink tükrében látunk rá a legjobban: kik vagyunk valójában, mi a Sorsunk, mikor, kivel mi a feladatunk. Mind olyan

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

NORAN LIBRO A Kossuth Kiadói Csoport tagja

NORAN LIBRO A Kossuth Kiadói Csoport tagja A Kossuth Kiadói Csoport tagja ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2010 1 2 KÁNTOR LAJOS Barátom a malomban SINKÓ ERVIN Optimisták Négykezes Csiki Lászlóval 316 oldal, kartonált; ára: 2590 Ft ISBN 978-963-99960-4-5 Volt egyszer

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Azért, mert életben vagy, nem jelenti azt, hogy ÉLSZ!

Azért, mert életben vagy, nem jelenti azt, hogy ÉLSZ! Azért, mert életben vagy, nem jelenti azt, hogy ÉLSZ! Hegedüs Erika coach, életvezetési tréner 2013. szeptember 28. CoachOK Szakmai Szövetség Mindannyiunk életében jönnek olyan események, amikor szembesülnünk

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Pathfinder Adventure Card Game

Pathfinder Adventure Card Game A JEM magazin 7. számában írtam egy ismertetőt a szerepjátékról, mint a társasjátékokkal rokon műfajról, amely sokkal szabadabb, a fantáziának nagyobb teret engedő szórakozási forma. Ha valaki járatos

Részletesebben

Cím: Süsüke, a sárkánygyerek Forrás: http://www.mtv.hu/magazin/cikk.php?id=137481

Cím: Süsüke, a sárkánygyerek Forrás: http://www.mtv.hu/magazin/cikk.php?id=137481 Cím: Süsüke, a sárkánygyerek Forrás: http://www.mtv.hu/magazin/cikk.php?id=137481 Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz Javasolt felhasználás:

Részletesebben

Könyvek Tusája 1. forduló

Könyvek Tusája 1. forduló Könyvek Tusája 1. forduló Felnőtt kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk nézd

Részletesebben

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző Kitekintő Határterületek Jász Attila: Alvó szalmakutyák avagy áldozati ének; isten bőre Kalligram, Pozsony, 2010, 60 l.; isten bőre, Napkút, 2011, 78 l. Jász Attila utóbbi két verseskötete mintha igazából

Részletesebben

Somogyi Zoltán. Ajkaktól távolodó kehely

Somogyi Zoltán. Ajkaktól távolodó kehely Somogyi Zoltán Ajkaktól távolodó kehely nem az ember dönti el, hogy szenved-e ebben a világban, de abba van egy kis beleszólása, ki mérje rá a szenvedést. Én szeretem a választásomat. ([Augustus Waters

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS KALÁSZ MÁRTON Porta Orientis Két kiállítás Bécsben Bécs Hugo von Hofmannstahl meghatározása szerint mindenkor: Porta Orientis. Hofmannstahl e véleményét gesztusnak szánja szülővárosa iránt; amint mások,

Részletesebben

ÉDES ANYANYELVÜNK Bács-Kiskun megyei forduló Kiskunhalas, 2009. április 4-én

ÉDES ANYANYELVÜNK Bács-Kiskun megyei forduló Kiskunhalas, 2009. április 4-én ÉDES ANYANYELVÜNK Bács-Kiskun megyei forduló Kiskunhalas, 2009. április 4-én SZÓBELI FELADATOK Válasszon ki egyet a szóbeli témák közül! A felkészüléskor készített vázlatot használhatja a háromperces megnyilatkozáskor,

Részletesebben

A realizmus fogalma 1.

A realizmus fogalma 1. A realizmus A realizmus A romantikával egyidejűleg XIX. sz. elejétől a századforduló időszakáig terjedt el az európai festészetben, irodalomban. Az 1850-1870 közötti két évtizedben a legjelentősebb. Az

Részletesebben

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?*****

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és Wilhelm Gustloff?***** *Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?* Szinte mindenkinek, aki a "hivatalos történetírás" műveit olvassa, annak a világ legnagyobb

Részletesebben

A színházi előadás elemzési szempontjai

A színházi előadás elemzési szempontjai A színházi előadás elemzési szempontjai I/a) Az előadásról, a színházi jelrendszerről globálisan Miről szól számodra az előadás? Mi a rendezői elképzelés, koncepció lényege szerinted? Milyen címet adnál

Részletesebben

Hivatali határok társadalmi hatások

Hivatali határok társadalmi hatások Hivatali határok társadalmi hatások Bevezetés a hatékony közigazgatás módszertanába Hajnal György Gajduschek György Szerzõk: Gajduschek György: 1. fejezet, 2.4 alfejezet, 4. fejezet, 9.8 fejezet Hajnal

Részletesebben

A vágy titokzatos tárgya

A vágy titokzatos tárgya Fehér Dorottya A vágy titokzatos tárgya Tallér Edina: A húsevõ. Kalligram, Pozsony, 2010 Tallér Edina könyve már a fedőlapját tekintve is figyelmet ébreszt: borítóján vérvörös harisnyába bújtatott, a talajon

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Hetet egy csapásra! Zsidó Ferenc. Farkas Árpád: Erdélyi asszonyok

Hetet egy csapásra! Zsidó Ferenc. Farkas Árpád: Erdélyi asszonyok Zsidó Ferenc Hetet egy csapásra! Hogy az ezredforduló óta eltelt tizenhat évben melyik volt az a hat kortárs magyar szépirodalmi könyv, amelyeket kiemelnék a többi közül? Hűha! Amikor megkaptam a felkérést,

Részletesebben

Athenaeum Kiadó Könyvklubja - Párizs fehér fényei

Athenaeum Kiadó Könyvklubja - Párizs fehér fényei 2011 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Athenaeum értékelve Kiadó Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Xénia kénytelen volt elhagyni a cári Oroszországot, amikor kb. 16 éves volt. Hirtelen

Részletesebben

Cím: Óriás dinók jönnek Patagóniából Forrás: Népszabadság, Ötvös Zoltán, március 9.

Cím: Óriás dinók jönnek Patagóniából Forrás: Népszabadság, Ötvös Zoltán, március 9. Cím: Óriás dinók jönnek Patagóniából Forrás: Népszabadság, Ötvös Zoltán, 2007. március 9. Szövegtípus: magyarázó Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz

Részletesebben

Legénytoll a láthatáron II.

Legénytoll a láthatáron II. DIÓSI PÁL Legénytoll a láthatáron II. A fiatalok helyzetérõl, problémáiról Feladatunkat szûkösen értelmeznénk, ha megkerülnénk annak vizsgálatát, hogy a megkérdezettek milyennek látják generációjuk körülményeit.

Részletesebben

BORONKAY ANYANYELVI VERSENY I. FORDULÓ (2014. JANUÁR 13.) A VÁLTOZAT

BORONKAY ANYANYELVI VERSENY I. FORDULÓ (2014. JANUÁR 13.) A VÁLTOZAT BORONKAY ANYANYELVI VERSENY I. FORDULÓ (2014. JANUÁR 13.) A VÁLTOZAT NÉV: ISKOLA: TELEPÜLÉS NEVE: TEREM: ELÉRT PONTSZÁM: A feladatokat tetszés szerinti sorrendben oldhatod meg. Tollal dolgozz! A megoldásra

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 24. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

Szegény Balkán. Balkán kobra - Schell Judit, Csányi Sándor

Szegény Balkán. Balkán kobra - Schell Judit, Csányi Sándor Szegény Balkán Balkán kobra - Schell Judit, Csányi Sándor Hamar feldereng az érzés az emberben, hogy átverték. Kezdetben akarja hinni, hogy ez más lesz, aztán jön a pofon. Pedig még a plakáton is fegyverek

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása

I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása A dolgozatban az antik szerelmi regény egyik képviselőjének, Kharitónnak Khaireas és Kallirhoé című regényét vesszük vizsgálat alá. A mű Kr. e I. század

Részletesebben

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL Vita a kritikáról a Revizoron, 4. 2012.09.26. Ha tizenöt éves koromban megkérdezte valaki s naná, hogy meg is kérdezték, mi akarsz lenni, kisfiam, ha nagy leszel, habozás

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Evangelium folyóirat, 2014. június 17. http://tidskriftenevangelium.se/essa/frihetsrorelsen-som-blev-en-fangenskap/ Erik Eckerdal, svéd evangélikus lelkész (Knivsta

Részletesebben

KULISSZATITOK. Készítette: Rácz Viktor, Gyenes István, Kiss Domokos

KULISSZATITOK. Készítette: Rácz Viktor, Gyenes István, Kiss Domokos KULISSZATITOK Készítette: Rácz Viktor, Gyenes István, Kiss Domokos CGI vagy valóság? A filmipar mindig az emberek megtévesztéséről, azok elkápráztatásáról szólt. Ahhoz viszont, hogy egy történet igazán

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

*M11213113* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS. 2011. augusztus 25., csütörtök ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK. Državni izpitni center

*M11213113* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS. 2011. augusztus 25., csütörtök ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK. Državni izpitni center Državni izpitni center *M11213113* ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS 2011. augusztus 25., csütörtök ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA RIC 2011 2 M112-131-1-3 A) Az értekező iskolai

Részletesebben

A hömpölgyő elmúlás immár testközelben?

A hömpölgyő elmúlás immár testközelben? KÁNTÁS BALÁZS A hömpölgyő elmúlás immár testközelben? Gondolatok Géher István egy verséről,,... a víz leggonoszabb..." micsoda beszéd? fél év - s már kiárad, hömpölgyet lombkoronát, tetemet, mossa a partot,

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Naprendszerünk középpontja a Nap, mely fényével egyszer nyitott, másszor csukott szeművé teszi a kihűlt testű Holdat, mely képtelen rá, hogy Földünktől elszakadjon. Járkál körbe-körbe

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1724/2012. (IX.26.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1724/2012. (IX.26.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24427-5/2012. Tárgy: műsorszám előzetes korhatárkategóriába sorolása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1724/2012.

Részletesebben

LEGO MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK, MATRICÁK ÉS FOGLALKOZTATÓK

LEGO MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK, MATRICÁK ÉS FOGLALKOZTATÓK 1106 Budapest, Keresztúri út 8/A +36-1-264-4555 terjesztes@dunakiado.hu LEGO MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK, MATRICÁK ÉS FOGLALKOZTATÓK 1. Oroszlánok és sasok LEGO Legends of Chima minifigurás foglalkoztató Sok

Részletesebben

Megmenteni a világot

Megmenteni a világot Megmenteni a világot Kisfilm forgatókönyv Tartalomjegyzék Bevezetés...2 Ne lődd le a hírvivőt...2 Nem minden az, aminek elsőre látszik...2 Megmenteni a világot...3 Mi a fene???...4 A világ bajai...4 Ökológiai

Részletesebben

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban.

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban. LILITH A sumér hitvilágban Lilith a nagy magasságok szelének istennője, akit gonoszsága miatt száműztek az édenkertből. A világ teremtésében játszott szerepe azonban nem tisztázott. Az ókori Keleten keveréklényként

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

BORONKAY ANYANYELVI VERSENY I. FORDULÓ (2014. JANUÁR 13.) B VÁLTOZAT

BORONKAY ANYANYELVI VERSENY I. FORDULÓ (2014. JANUÁR 13.) B VÁLTOZAT BORONKAY ANYANYELVI VERSENY I. FORDULÓ (2014. JANUÁR 13.) B VÁLTOZAT NÉV: ISKOLA: TELEPÜLÉS NEVE: TEREM: ELÉRT PONTSZÁM: A feladatokat tetszés szerinti sorrendben oldhatod meg. Tollal dolgozz! A megoldásra

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Megszerzett pontszám:

Megszerzett pontszám: A csapat neve: Iskolátok: Szerezhető pontszám: 100 pont Megszerzett pontszám: Beküldési határidő: 2016. február 22. Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest, Klapka u. 47. A verseny megrendezését

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Könyvember; könyv és ember

Könyvember; könyv és ember Könyvember; könyv és ember Havasréti József: Szerb Antal, Bp., Magvető, 2013, 728 l. Lassanként szállóigévé válik (bölcsész) baráti körömben: monográfiát kéne írni, micsoda kihívás, milyen hálás műfaj.

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben