F A N T A S Y M E L L É K L E T BORIS VALLEJO AMAZONJAI FANTASYFILMEK: ORKOK ÉS SZANDÁLOK GEORGE R. R

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F A N T A S Y M E L L É K L E T BORIS VALLEJO AMAZONJAI FANTASYFILMEK: ORKOK ÉS SZANDÁLOK GEORGE R. R"

Átírás

1 BORIS VALLEJO AMAZONJAI FANTASYFILMEK: ORKOK ÉS SZANDÁLOK GEORGE R. R. MARTIN: A TÛZ ÉS JÉG DALA NEIL GAIMAN: AMERIKAI ISTENEK AZ ELVARÁZSOLT SZTÁLIN

2 KRITIKA KRITIKA Nincs mese George R. R. Martin: A tûz és jég dala I V. n A jelenlegi formájában csaknem ötezer oldalon terpeszkedô regényszériából még két kötet hátravan, de az már így is nyilvánvaló, hogy A tûz és jég dala melyen a tévésorozatnak köszönhetôen ragadt rajta visszavonhatatlanul a Trónok harca címváltozat A gyûrûk ura óta az egyik legfontosabb monstrum a fantasy történetében. A hetvenes évek elsô felében komor hangvételû sci-fi novellákkal (majd 77-ben a hasonlóan vidám Dying of the Light címû regénnyel) debütált George R. R. Martin saját bevallása szerint gyerekkora óta tervezget egy nagyszabású fantasyeposzt, aminek elkészítésében csupán az akadályozta, hogy nem volt ötlete. A nyolcvanas éveket a regényírás mellett fôképp tévés munkákkal töltötte részt vállalt többek között az Alkonyzóna újraindításában, mígnem rádöbbent, hogy nagyszabású terveit képtelen lesz a szûkös büdzsékkel és egyéb limitációkkal terhelt médium keretein belül megvalósítani. Végül 1991-ben ült neki a Trónok harca címû nyitókötet megírásának, ami öt évvel késôbb (minden különösebb hírverés nélkül) került a boltokba, beteljesítve azt a lassú paradigmaváltást, amelyet a tolkieni hagyományokat kiforgató kollégái (mint a hobbitkák vélt gyermetegségén elôszeretettel élcelôdô Michael Moorcock vagy A Fekete Sereg-ciklust jegyzô Glen Cook) már jóval korábban megkezdtek. A tûz és jég dalának széles körû sikere egy korszak végét jelzi a mûfajon belül: Tolkien látszólagos naivitásának helyét átvette a dark fantasy illúziótlansága. Martin magnum opusában otthonosan idealizált fantáziabirodalom helyett pszichológiai realizmus és primer brutalitás szórakoztatja a publikumot, ahol dicsô párbajok helyett mérgek, ingujjba rejtett tôrök és szüntelen intrikák alakítják a kötetrôl kötetre mindinkább amortizálódó Hét Királyság sorsát. Az eredetileg trilógiának tervezett, jelen pillanatban hét- (frissebb interjúk szerint esetleg nyolc-) kötetesnek ígért történetfolyam helyszíne a Westerosnak nevezett kontinens és környéke, északon egy lidércekkel és vademberekkel teli jégmezôvel ettôl a Falnak nevezett hatalmas védelmi vonal és helyôrsége választja el a birodalmat, délen pedig tengerentúli szabad városokkal, sivatagokkal, rengeteg fügével és bordélyházzal. A középkori kulisszák közt zajló cselekmény kezdetben kifejezetten szûkölködik fantasztikus elemekben: habár a Trónok harca nyitánya rögvest bemutatja a Falon túli világ élôhalottjait, a király halála utáni polgárháborút megéneklô elsô három kötet csupán néhány (a késôbbiekben fontossá váló) közjátékot szentel az olyan vándormotívumoknak, mint a sárkányok, mágusok vagy látnokok. Köszönhetôen annak, hogy a nyitótrilógia legfôbb ihletforrása Tolkien mellett a század történelme, a természetfeletti eseményeknek Martin csak a negyedik kötettôl enged egyre nagyobb teret, de innentôl maga a széria is némiképp fókuszt veszt. A Varjak lakomájában az eddig is méretes szereplôgárda újabb fôalakokkal gazdagodott a nevesített karakterek száma a sorozatban már ezer fölött jár, így az elsô három és utolsó három könyv közti átvezetésnek szánt regényt végül két darabban publikálták, teli tekergôdzô mellékszálakkal és megszórva néhány, a korábbiakhoz képest érdektelen figurával. Mint a fentiek is mutatják, Martin egyfajta keretrendszerként kezeli a fantasy szabványait, amelyeken belül számos más zsánert is könynyedén feloldhat. A tûz és jég dala eleve családtörténetként indul, az északot uraló Stark-dinasztia szétforgácsolása a vezérfonál, mely során az ellenfelei által tönkretett família egymástól is elszakított tagjai próbálnak túlélni és visszavágni, miközben Martin az ezredvégi elvárásokhoz igazítva pörgeti a gótikus regény teljes eszköztárát, bal- jós ómenektôl a síron túlról érkezô bosszúig. (Megalomániájára jellemzô, hogy a ciklus elôrehaladtával több más család is aprólékos portrét kap.) A bravúrosan szerkesztett szövegtömegben király- és melodráma keveredik régi vágású kalandtörténetekkel. Az író minden kiemelt hôséhez tökéletesen kidolgozott cselekményszálat rendel egyetlen figurájának története más szerzônél kitenne egy komplett regényt, A tûz és jég dalában jelenleg harmincegy ilyen alak szerepel, melyek esetenként önmagukban is kompakt mûfaji zárványként mûködnek, lásd például a Ki ölte meg a Király Segítôjét? kérdés körül bonyolódó elsô kötet bô lére eresztett fantasy-krimijét, aminek megoldására ráadásul csak oldalezrekkel és kötetekkel késôbb, mintegy mellékesen derül fény. A nézôpontkarakterek használata arra is lehetôséget biztosít Martin számára, hogy kiemelésük által az intrikus figurákat is közel hozza az olvasóhoz, feltárva és a szokásosnál aprólékosabban kidolgozva a gazemberek motivációit. Ezzel együtt persze az elemi gonosz örök fantasytoposzáról sem mond le: a téllel együtt érkezô élôhalottak és a mögöttük álló hatalom arctalan fenyegetése visszacsatol a mûfaj alapjaihoz, ahogy a szereplôgárdában is rendre akad néhány cégéres pszichopata mint a gyerekkirály Joffrey vagy az új kötetben az embervadászattal és áldozatainak megnyúzásával szórakozó Fattyú Bolton, akiknek lelkivilága merô rejtély marad. De A tûz és jég dalának legfôbb erénye nem a revizionista hévtôl fûtött realizmus a mûfajban szokatlanul nagy mennyiségû szexualitás, a naturalista erôszak-ábrázolás vagy az árnyalt jellemek, hanem az egyedi cselekményszövés, mely által Martin érvényesíti a tévés forgatókönyvíró-karrierje során elsajátított narratív trükköket, kiszolgálva és függôvé téve a sorozatokon szocializálódott milliónyi potenciális olvasót. A prológusok és epilógusok kivételével a széria kizárólag az említett nézôpontkarakterekhez kötött fejezetekkel dolgozik, ami a figurák cizellálása mellett lehetôvé teszi az információadagolás korlátozásán alapuló bûvészmutatványokat is. Ezeket Martin el is hajtja a végletekig, hatásvadászata sokkal inkább idézi a századelô fantasyponyváit, mint Tolkien higgadt meséjét. A kötelezô fejezetvégi cliffhangereken túl elôszeretettel ír felül korábban készpénznek vett eseményeket, miközben olyan húzásoktól sem riad vissza, mint a halottnak hitt szereplôk visszahozása, mely fordulatot csak a legújabb kötetben legalább kétszer ellövi. Fogásainak sikerét fôképp az szavatolja, hogy trükközése ellenére Martin kegyetlen és gátlástalan mesélô, aki egyébként habozás nélkül küld bitófára fôhôsnek hitt alakokat: A tûz és jég dalának kifinomult világteremtését éppen ez a sokkoló hatásorientáltság teszi széles körben fogyaszthatóvá, ahol a nyelv és a narratív szerkezet szempontjából szépirodalmi minôséget képviselô szöveg a lehetô legzsigeribb ( Úristen, tényleg meghalt?! ) húzásokkal rántja be olvasóját. Ezt a manipulatív jelleget a széria egy központi metaforája, a trónok harca más fordításban: hatalmasok játszmája teszi reflektálttá: az intrikák és (olvasó)manipulációk gyûjtôfogalma éppen a másodlagos világ konstruáltságára hívja fel a figyelmet, ahol minden illúzió, és soha nem tudni biztosan, ki mozgatja a bábukat a játékasztalon. A 2011-ben indult tévéverzió legfontosabb változtatása nem az, hogy bizonyos cselekményszálakat kénytelenek voltak elhagyni az egyszerûsítés egy ekkora történetfolyam esetében nyilván elkerülhetetlen, hanem hogy markánsan átesztétizálja Martin kifejezetten mocskosra szabott birodalmát. Ahhoz képest, hogy a regényekben a közkedvelt Ördögfióka reggelente telipakolja az éjjeliedényt, a lovagok mosdatlanságtól és üszkös sebektôl bûzlenek, a prostik hajában pedig tetvek mocorognak, az HBO produkciója jóval sterilebb (bár erkölcsi romlottságban továbbra is gazdag) fantáziavilágot ábrázol. A kortárs trendeknek (a Borgiáktól a True Bloodig) megfelelôen szinte softcore-ba hajló szexábrázolás, szemben a regénnyel, a történet szempontjából csekély jelentôségû fôleg amikor a monologizáló szereplô mellett csak a kompozíció kedvéért incselkednek egymással modellalkatú prostituáltak, és épp ellentétes hatást mûködtet, mint Martin erotikusnak jóindulattal is nehezen nevezhetô leírásai a sûrû bozontokról és a pállott borostömlô szagát árasztó daliákról. Habár a Trónok harca sok esetben tovább viszi az író illúzióromboló törekvéseit lásd a közelit a palota padlójára piszkító hófehér paripa hátsójáról a második évad egyik epizódjában, Westeros a kis képernyôn mégis közelebb áll a mesevilág idealizálásán alapuló fantasynormákhoz, amelyek meghaladása épphogy A tûz és jég dalának egyik legfontosabb vívmánya lett. Ebbôl következik, hogy bár Martin aktívan részt vesz a sorozat készítésében ezúttal nincs könnyebb megoldás: a birodalom szívéhez bizony oldalak ezrein keresztül visz az út. Sepsi László Alexandra, 2012, kötetenként Ft II MAGYAR NARANCS december 13. KULTÚRA III

3 KRITIKA KRITIKA Égrôl szakadtak Neil Gaiman: Amerikai istenek n In God We Trust az egyik legnagyobb példányszámú és legsikeresebb amerikai írásos mûvön, a dolláron olvasható ez a felirat, mely annyit tesz: istenben bízunk. Neil Gaiman Amerikát széltébenhosszában átszelô regényének fôhôse is boldogan magáévá tenné az amerikai létforma e fundamentumát, csak azt nem tudja szegény feje, melyik istenben is bízzon. Gaiman 2001-ben megjelent és késôbb kibôvített regényében ugyanis úgy hemzsegnek az istenek, mint manapság a megasztárok, mintha más se kéne az isteni léthez, mint feljutni a Te is lehetsz Isten címû tévés vetélkedô válogatójából. Ám Gaiman istenei nem sztárok, a szerzô épp egy olyan korban Amerika (majdnem) ma veszi fel az istenek fonalát, amikor istennek lenni már jó ideje nem tartozik a legkeresettebb foglalkozások közé. Befektetési bankárnak lenni például sokkal kifizetôdôbb, de mit van mit tenni, istennek is kell lenniük valakiknek, és ezeknek a valakiknek a kurvától a kisemberig, a yuppie-tól az ágrólszakadtig számtalan elôfordulási formája ismert, legalábbis az Amerikai istenekben. Gaiman rátekintett Amerika térképére, melyrôl nem kevesebb mint ötven állam nézett vissza rá, és az elsôk (esetleg a másodikak) között tette fel a kérdést, amit minden valamit is magára adó fantasyírónak fel kell tennie; hol lakik a jóisten, sôt, elfogadva, hogy Amerika a népek olvasztótégelye, hol laknak a jóistenek? És a rosszak? Ennyi ember között már csak a nagy számok törvényei szerint is kell lennie néhány istennek, és az sem járja, hogy csak jók legyenek. Gaiman regényének két nagy erôssége közül az egyik az a természetesség, amivel ezek a régrôl itt maradt, de már csak saját maguk által imádott istenek tesznek-vesznek, a mindennapi teendôiket intézik. Semmi fakszni, ápolják kertjeiket, ilyen-olyan megélhetéseket tudhatnak magukénak, olykor meg háborúra készülôdnek. Mert az isten is csak ember de ezzel némileg összezavarnánk a képletet. Mindenesetre a történet Árnyék névre hallgató fôhôse kezdetben még némi megrökönyödéssel veszi tudomásul, ha valakirôl kiderül, hogy isten, ám a késôbbiekben már egy vállrándítással elintézi, ha valaki coming outol. Lélektanilag teljesen megalapozott ez az egykedvû alapállás; ha az embert hosszas börtönbüntetése lejártával szeretett felesége helyett annak hullája fogadja, és a halott olykor még vissza is jár egy kis házastársi csevejre, ez esetben, de csakis ebben teljesen helyénvaló, hogy hôsünknek szeme se rebben, ha munkáltatója, akinek mindenes-sofôrjéül szegôdik, nem annyira halandó. Emberünket az sem rázza meg túlzottan, hogy épp egy hatalmi átrendezôdés kellôs közepébe csöppent, a régi és az új gárda készül összecsapni, s mindkét oldal gôzerôvel toboroz. Árnyék a régi iskola isteneinek oldalán kapcsolódik be a történetbe; teszi, amit mondanak neki, váltott autókkal, Amerika félreesô útjain araszol államról államra, egyre közelebb ahhoz, hogy betöltse a neki szánt, ám általa nem ismert szerepet. Gaiman regényének másik nagy erénye az, amelyik nemcsak elviselhetôvé, de egyenesen kívánatossá teszi a több mint 600 oldalas terjedelmet nem más, mint az irodalmi aprómunka. Miliôrajz, párbeszédírás, karakterépítés és még sok efféle technikai dolog, amibôl Gaiman nem enged, akárhányadik isten háta mögötti istennél tart is a fôhôse. A legjobb az egészben, hogy ha kiesne az isteni sík, más néven a fantasy, akkor sem árválkodnának üresen a lapok; maradna egy gazdagon jelenetezett road-regény, kidolgozott emberi viszonyrendszerekkel, pontosan odatett, múlttal rendelkezô karakterekkel. Az Amerikai istenek istentelen változatban is megállná a helyét; Amerika nem holmi olcsó díszlet, aluljárókban kapható poszterillusztráció, hanem ennek a nagyon is elrugaszkodott történetnek a nagyon is földhözragadt szereplôje; a legizgalmasabb karakterek egyike. Köves Gábor Fordította Juhász Viktor. Agave Könyvek, 2012, 647 oldal, 3980 Ft Az elvarázsolt Sztálin Catherynne M. Valente: Marija Morevna és a Halhatatlan n A szerzô nevét látva elôbb ugrik be az Arany Hajnal Hermetikus Rendje, mint Leningrád blokádja. Ráadásul amerikai hölgyrôl van szó, aki önmagát myth-punk szerzônek tartja, így meglehetôs magabiztosságra vall, hogy egy minden ízében orosz történetet vetett papírra. (Nem mintha az oroszokon kívül más nem fejthetné meg a helyi lélek rejtelmeit, de aki látott már Dosztojevszkijmûvet hollywoodi filmen, tudja, mirôl van szó.) Akárhogy nézzük, nem könnyû elôítéletesség nélkül belekezdeni Marija Morevna történetébe, bár kétségtelen, hogy a myth-punk bármit is jelentsen valószínûleg nem áll távol az orosz varázsmesék borzalmas, olykor ordenáré világától, és mivel a sztálinizmus még ennél is borzalmasabb, ordenárébb volt, attól sem. Persze Szolzsenyicin után szentségtörés, ha fantasy telepedik e szörnyû, szürke világra, de ennél sokkal izgalmasabb kérdés, hogy miként lehet élénk színekkel lerajzolni az örök sötétséget. Rém egyszerûen. Valente mûvében a sztálinizmus évtizedeiben bukkan fel az ezerszer megénekelt mesehôs, Marija Morevna. Ám míg a Tengerlánya Marja történetének ôsi szinopszisában Iván cárevics jósággal és furfanggal legyôzi a lányt elrabló Halhatatlan Koscsejt, itt a teljes mesegyûjtemény szakad a nyakunkba. Az a világ, amit a magyar közönség leginkább a fülével ismer: referencia lehet Borogyin Halhatatlan Kascsej címû operája épp úgy, mint Stravinsky Tûzmadár-szvitje vagy Muszorgszkij kiállításának képe, a Baba Jaga kunyhója is. De vajon hányan tudják, hogy az a bizonyos kunyhó csirkelábon áll, piroggal van kitapasztva a fala, a világítótestek pedig emberi koponyák? És azt, hogy a Halhatatlan Koscsejt egyféleképpen lehet legyôzni: a seholsincs helyen meg kell találni azt a tölgyfa ládikát, amiben egy nyúl, a nyúlban egy kacsa, a kacsában egy tojás van. És ebben a tojásban van Koscsej halála. Valente is feltöri a tojást, és a kunyhó is csirkelábon áll, de közben sikerrel szintetizálja a gazdag orosz mesekincset, amitôl a már Melankolikus szörnyvadászat Andrzej Sapkowski: Vaják II. A végzet kardja eleve fantasztikus történetek egy, az eredetinél is ijesztôbb univerzummá állnak össze. Az igazi bravúr mégis az, hogy mindezt úgy helyezi Sztálin korába, hogy mellôzi a szokásos kliséket: Baba Jaga nem a Lubjankában rendel, Koscsej nem küld senkit lágerbe, nincsenek névtelen feljelentések, Pável Morozovok, kegyetlen komisszárok. Mégis hátborzongató, ahogy sziklaemberek, kipufogógázt pöfögô lovak, de leginkább a leningrádi blokád éhségtôl hallucináló képeiben megelevenedik a huszadik század egyik legrémesebb rendszere. És bár olykor terjengôs és önismétlô, vagyis korántsem hibátlan a Marija Morevna és a Halhatatlan, az amerikai szerzô aki a könyv végén nem gyôz hálálkodni orosz férjének és családjának, amiért elmesélték történetüket és történelmüket derekas munkát végzett. Képzeljük el, hogy egyszerre szól a Tûzmadár-szvit és Sosztakovics Leningrád szimfóniája, mégsem tûnik disszonánsnak. Más lapra tartozik, hogy az ortodox fantasyrajongó mit kezd az ilyen, nagyon is valóságos mesével. - legát - Fordította: Kleinheincz Csilla. Ad Astra, 2012, 370 oldal, 2990 Ft n Míg az amerikai rajongók még most is petíciókat írogatnak, hogy a kiadó illessze be menetrendjébe a regényméretû novellafüzért ott a nyitókötet után rögtön a nálunk jövôre várható Tündevérrel folytatták, itthon a kortárs lengyel fantasy alapvetése az 1992-es eredeti kiadás alapján készült, igen ízes fordításban olvasható, ami egyszerre adja vissza Sapkowski prózájának meseszerûségét és teszi nyilvánvalóvá a szörnyvadász vaják kalandjainak erôs kapcsolatát a kelet-európai népi kultúrával. A videojáték- és tévésorozat-verziókat is fialt szériát elindító Az utolsó kívánsághoz képest Sapkowski A végzet kardjában egy árnyalatnyival komorabbra vette a figurát. Nem csupán fantáziavilágának egészét hatja át még jobban az elmúlás melankóliája az emberi civilizáció sikeresen felülkerekedett a mitikus monstrumok által benépesített vidéken, kiirtva mindent, ami nem képes asszimilálódni, de a hat történet másik vezérfonala, a fôhôs szerelmi magándrámája se javít a hangulaton. Viszont ahelyett, hogy elmerülne az eszképista depresszióban, A végzet kardja enyhe világvége-hangulata ellenére is tovább viszi a nyitókötet játékosságát, ahol az átfazonírozott mondák és közismert mesék (lásd a Némi áldozat címû történet Kis hableány-parafrázisát) sodró nyelvi leleménnyel és bûbájosan bárdolatlan humorral keverve születnek újjá a zsánerközegben. Andrzej Sapkowski kétségtelenül a lengyel fantasy méltó válasza Neil Gaimanre az angolszász tündérmesék csillagpora helyett emberes poharazásokkal a középkori fogadókban és szörnyvadászattal a faluszéli trágyadombon. Sepsi László Fordította: Szathmáry-Kellerman Viktória, PlayOn, 2012, 312 oldal, 2990 Ft IV MAGYAR NARANCS december 13. KULTÚRA V

4 KISLÁTÓSZÖG Koránérôk Mats Strandberg Sara B. Elfgren: a Kör n A fantasyval bajban van az ember; mi a manó is az? Van azért két viszonylag közismert meghatározás, valamelyik mindig segít eligazodni. Elôször is, ha könyv, legyen minimum kismillió oldal, s rendezôdjék legalább trilógiába, s ez csak a belépô (a moziban sem fest máshogy, gondoljunk a Csillagok háborújára). Másodszor pedig s ezt szokás komolyabban venni, ki tudja, miért teremtsen egy önálló, saját világot, lehetôleg saját nyelvvel, saját térképpel s természetesen sajátságos populációval. A svéd szerzôpáros e sok nyelvre lefordított mûve az elsô kritériumnak csak kis rásegítéssel felel meg, trilógiának trilógia ugyan (jön mindjárt a Tûz és a Kulcs), de nyamvadt 550 oldal csak az elsô kötet, szerencsére a könyvészet kihúzza a pácból: levegôs sorok, olvasóbarát betûnagyság, kilencszáznak simán látszik. Elsô blikkre a második követelménynek még ennyire sem felelünk meg; a beszélô neve ellenére is nagyon valóságos dallarnai kisvárosban, Engelforsban járunk, leginkább annak is nagyon valóságos középiskolájában, szerfelett valóságos kölkök között, akik közül vagy féltucatnyian speciel azon túl, hogy szerencsétlen bakfisok boszorkányok. Mégsem csupán e boszorkányság meg a terjedelem teszi fantasyvá a Kört, megteremti az fenemód a maga saját univerzumát, csak éppen befelé. A világ összes nyûgét vállukon hurcoló tinédzserek bellemében nincs is a világegyetemben annál alternatívabb valóság. Miután megbizonyosodtunk afelôl, hogy tényleg fantasy az Engelfors-trilógia, már csak az vár eldöntésre, hogy miért jó könyv. Nos, azért, mert e mûfaji címkék, mint fantasy, western, bármi, akkor érnek valamit, ha letéphetôk. Ha ebbôl például kivesszük a fantasyt, a boszorkányságot, akkor is az marad, ami: izgalmas történet, gyilkossággal, jól megrajzolt jellemekkel, hangulatos miliôben úgymond északi fantasy. Amit még akkor is élvezetes olvasni, amikor a fogalmazás kényszeres jelenidejûsége fordítói elsôsegély hiányában épp az idegeinkre megy. - ts - Fordította: Péteri Vanda. Geopen, 2012, 549 oldal, 3490 Ft Fantasyfilmek Orkok és szandálok A csodákkal és valószínûtlenül is ismerôs lényekkel telerakott darabok a mozizás kezdetei óta szögezik székbe a nézôket. Még akkor is, ha e mûfajnak sokáig nem volt valami nagy becsülete. n A film maga is mágia, s a varázslata jórészt a fantázia mûve az a legkevesebb, hogy a legkorábbi kísérletek óta költenek a vászonra fantasztikus álomvilágokat. Gyakorta idézik fel, hogy a filmtörténet egyik legelsô darabja, a Méliès-féle Utazás a Holdra is telivér fantasy. Nem is véletlen, hogy ennek a csodás, korai periódusnak, a lo-fi celluloid-boszorkánykonyha idejének állít emléket Scorsese tavalyi, nagy sikerû Hugo címû filmje, mely maga is gazdagon merít a fantasyfilmek eszköztárából (bár a szó voltaképpeni értelmében nem is tartalmaz semmi fantasztikumot). A fantasyfilm e korai, szabadon szárnyaló aranykora után jóval kevesebb teret kapott a képzelet és a fantasztikum leszámítva persze a sötét varázslat, a gonosz mágia és a még gonoszabb alakváltó teremtmények burjánzását. Nosferatuk és farkasemberek képviselték a szupernaturalizmus kötelezô részét a szelídebb, de legalábbis kevésbé véres meséknek csekély szerep jutott a látszólag realisztikusabb (de valójában csak másként meseszerû) melodrámák, vígjátékok és film noirok között. Ráadásul a fantasyfilm még talán a többi mûfajnál is jobban kiszolgáltatott a jól kidolgozott irodalmi nyersanyagnak sôt, sokszor az efféle filmek megítélése is függött attól, milyen becsben tartja az aktuális kor a potenciális nyersanyagokat. Ez a szimbiotikus viszony persze ellenkezô irányú hatásokat is sugall. Az utóbbi évtizedek Tolkien-reneszánsza és újsütetû Harry Potter-kultusza például lehetségessé és egyben szükségessé is tette, hogy tehetséges, érdemdús alkotók, jelentôs összegek beruházása árán, látványos, emlékezetes és feltûnôen sikeres (ami korántsem jelenti azt, hogy hibátlan) filmeket készítsenek. Ezek közül számos rögtön kultuszfilmmé avanzsált (ami tudjuk: minden, csak nem esztétikai kategória). S hogy két lábbal a földön maradjunk: a fantasyfilmek nyersanyaga korántsem mindig (akár magas ) irodalom. Lassan ugyanilyen gyakori (pláne bizonyos almûfajokban, mint a steampunk fantasy) a képregény-adaptáció. Nos, a korábban színtiszta, kamaszbutító trashnak bélyegzett füzetek ázsiója is alaposan felszaladt ami magától értetôdôen hajtotta fel a belôlük készült filmek iránti érdeklôdést is. Amit aztán vagy kielégítenek, vagy nem annyi biztos, hogy a határesetnek tekintett Wild Wild Westet vagy éppen A szövetség (szegény Sean Connery eddigi utolsó filmje) képregényként még viszonylag jól mutató fantasyhôs-orgiáját csak a vacsora utáni bágyadtság kipihenésére ajánlják az életmód-tanácsadók s a filmítészek. Mûfaj, gyere, mesélj! Miután a fantasyfilm mûfaji határait éppoly nehéz meghúzni, mint a neki nyersanyagot szolgáltató irodalmi és képregényszerû alkotásokét, így annál nagyobb örömet okoz elmerülni a rokon zsánerekkel alkotott termékeny vagy terméketlen hibridek és az egymással is gátlástalanul vegyülô szubmûfajok burjánzásában. Az alaptípusok szerencsére adottak. A kék sarokban a kardozást némi varázslással, az izmokat gömbölyû (vagy a vicc kedvéért szintén szálkás) nôi idomokkal vegyítô, egyenesen tévéadaptációra termett, trash-elemekben gazdag darabok (nem hiszem, hogy ne ugrott volna be olvasóink zömének A vadak ura). A piros sarokban a kellô mélységben bemutatott karakterek sokasága és a nagy ívû (vagy legalábbis nagystílû) meseszövésre épülô epikus fantasyk. Vezérfonalunk lehet a kiválasztott, természetesen rendszerint fantasztikus idôsík is legyen szó a történelem kezdeteirôl (mint a Conan, a barbárban), egy elképzelt középkorról (mint A gyûrûk urában), illetve egy retrofuturista stílben elképzelt közelmúltról (itt játszódik a legtöbb steampunk fantasy). Vagy éppen a jelent keresztül-kasul átszövô misztikus, varázsos idôsíkokról: ez bizony a Harry Potter-filmek osztálya de a legtöbb kortárs, paráztatós helyett inkább meseszerû vámpíros-vérfarkasos családregényadaptációké is. S akkor még nem beszéltünk arról a dimenzióról, mely a fantasy és látszólag távoli (mert inkább futurisztikusnak, mint nosztalgikusnak tûnô) rokona, a sci-fi hibridizációja révén keletkezik. George Lucas a Csillagok háborúja eposszal megteremtette a fantasyk klasszikus, képzeletgazdag mesevilágának és a tudományos-fantasztikus filmek toposzainak egy olyan kevercsét, amelyben tökéletesen megférnek egy- (Folytatás a következô oldalon) VI

5 KISLÁTÓSZÖG (Folytatás az elôzô oldalról) más mellett beszélô robotok, megszokottan antropomorf ûrlények, továbbá varázspálcájukkal (bocsánat: fénykardjukkal) egymás ellen harcoló jó és gonosz varázslók (jedik és sith lovagok). Lucas vetése nyomán egész zsánerbokor nôtt ki kiemelhetjük például a Támadás a Krull bolygó ellen címû, egykor nálunk is vetített érdemdús zsengét. Általánosságban is elmondható, hogy a napjainkban is uralkodó fantasyfilmtrendek alapvetô mûfajait, tendenciáit és témakészletét (tiszteletre méltó elôdök munkái nyomán) a hetvenes-nyolcvanas években teremtették meg. Még akkor is így van ez, ha korunk lánglelkû alkotói (akik közül azért rendre csak Peter Jackson meg Tim Burton bír az eszünkbe jutni) látszólag forradalmasították a mûfajt valójában persze jó érzékkel és jobb lehetôségekkel tökéletesítették az elôdök munkáit. Mindez nem változtat azon, hogy mindannyian három évtizeddel ezelôtt született klasszikus fantasyfilmeken nôttünk fel, még ha ezek megítélését sokszor csak tisztes koruk javítja. Mert a Conan, a barbár széria filmjei és az ebbôl származó számtalan spin off és utánérzés (hogy csak a Brigitte Nielsennel forgatott, szintén Robert E. Howard-adaptáció Vörös Szonját említsük) sok tekintetben már akkor is megmosolyogtató (habár szemrevalóban gazdag!) matinédarabok voltak. Ám aki némi mágiával beütött kardozósszandálos filmre vágyik, még mindig elô kell, hogy vegye a Schwarzenegger kar- és mellizmaival (és néha Grace Jones farizmaival) felturbózott Conant ahogy persze kényszeresen meg kellett csinálni ennek remake-jét is. A másik, a tündérvilági vonal legemlékezetesebb kultfilmje a David Bowie által fôszerepelt Fantasztikus labirintus, amire ma már nemcsak az amúgy érdemdús popikon, hanem a fiatal Jennifer Connelly fellépte miatt is jó szívvel emlékezhetünk. Ez bizony a gyermek- és gyermeklelkû közönség örök kedvence, amelyben mintha megelevenedne a nyolcvanas évek videoklipjeinek meleg és meghitt varázsvilága. Mordori nyelvemlék A kilencvenes években a mesére vágyók tekintete (alighanem kényszeresen) a feltámadt földtörténeti középkor felé fordult, de amint ismét leáldozott a dinoszauruszoknak, s a filmes tápláléklánc csúcsán kíméletlenül átvették helyüket a Jackson-féle Tolkien-adaptációk és a regényözönt lekövetô végeérhetetlen Potter-filmfolyam. A számos Tolkien-rajongó fanyalgását kiváltó vélt és valós hibák dacára (azért A király visszatér kínzóan elnyújtott epikus lezárásáért járna némi kaloda!) a három Jackson-filmet e pillanatban lehetetlennek tûnik leverni saját mûfajában. Maga a tréfás kedvû új-zélandi is csak a siker megismétlésében reménykedhet az új adaptációval, A hobbittal. Már a jól összeállított receptúra is árulkodó. Mindent átható, jól manifesztálódó gonoszság, a lángoló szem elôtt ocsmány hernyóként araszoló orkseregek, varázsos és szörnyûséges teremtmények, önmaguk árnyékát átlépô hobbithéroszok, egymásnak feszülô jó és gonosz varázslók (a filmbéli Gandalf vs. Szarumán párviadal láttán nem lehet nem asszociálni a Csillagok háborújára ), szerelmes tündék, beszélô fapásztorok, hôsies és gyenge emberhôsök, no meg egy képi-nyelvi mémmé vált, kettôs természetû bukott hobbit, Gollam. Olyan filmes legenda született, ami talán évtizedekig szolgál mintaként a leendô filmkészítôk számára és bármikor elôhúzható családi programot kínál: mondjuk, hideg téli estékre. Az meg már csak a cikkíró hibája, hogy amióta elôször látta A gyûrûk ura: A két toronyt, nem tud szabadulni a gondolattól: Jackson valahogy csak megszerezhette a Várkonyi-féle Egri csillagok egy kópiáját! A Harry Potter-adaptációk megvalósítása ehhez képest sokkal ellentmondásosabb és kvalitásaiban is ingadozó, amit csak részben magyaráz az irodalmi nyersanyag eltérô természete, a könyvek enyhén hullámzó színvonala (és a Tolkienétôl azért még mindig jelentôsen eltérô megítélése). No meg az a tény, hogy közben többször is változott a rendezô személye (az utolsó négyet már a kismester David Yates jegyezte) miközben mindannyiuk kezét kötötték a közös motívumok, figurák és a lecserélhetetlen fôszereplôk. Ennek dacára némelyikük viszonylag sikerrel abszolválta a feladatot gondoljunk csak a mexikói Alfonso Cuarónra és az általa rendezett Harry Potter és az azkabani fogolyra. Ráadásul a Potter-filmekre Jackson Tolkien-adaptációihoz képest is halmozottan igaz, hogy alapvetôen azoknál van esélye a sikerre, akiket amúgy is megfogott a regényözön sajátos meseszövése és fantáziavilága (bár nem zárjuk ki, hogy sokan éppen a film nyomán veszik kézbe a Rowlingköteteket). E filmek kapcsán is meg kell emlékeznünk arról, hogy a fantasyreneszánszhoz vastagon hozzájárult az okosan alkalmazható képi trükkök robbanásszerû fejlôdése. Gondoljunk bármit is a csodák stilizált megjelenítésérôl és az ebben rejlô (néha rendkívüli filmpoétikai megoldásokat szülô) kihívásról, a modern publikum leginkább csak abban hisz, amit mások már jó alaposan elképzeltek helyette. A modern fantasy természetesen elképzelhetetlen a mûfaji kalitkákba amúgy is nehezen besuszterolható, leginkább virtuózan ezek felett egyensúlyozó Tim Burton nélkül. Az Álmosvölgy legendájával, illetve a Charlie és a csokigyárral szépen ki is jelölte fantasyország végsô határait: mind a sötét, mind a Pinocchiomítosszal rokonságot mutató mesés próbatételes filmek terén korszakalkotó a munkája. (Valahogy pont a logikai-filozófiai fabuláktól sem mentes ôsfantasy, az Alice Csodaországban adaptációja sikerült kevéssé.) Johnny Depp más tekintetben is alapfigura a modern fantázia- és képzeletfilm világában a Karib-tenger kalózai által megteremtett habkönnyû és szórakoztató (a mélységet is csak a tengerben keresô) pirát-fantasy az ô retrofuturistán raszta karakterére épül. S bár tudjuk, ha valamirôl feltétlenül meg kell emlékeznünk, az a fentieknél jóval kevésbé sikerült dark fantasy hullám, ám legyen szó a Drakula-hagyományhoz sokkal erôsebben kapcsolódó Van Helsingrôl vagy az Underworld-szériáról, nem is szólva az Alkonyatsagáról a fanyalgás (amúgy ebben a sorrendben erôsödve) sosem maradt el. Ráadásul ez utóbbiak esetében többé vagy kevésbé akciófilmesített formában egészen ôsrégi mûfajok poroltatnak le, de sem az elnyújtott bosszúdrámák, sem a gimnazista sitcomok közhelyein nem lehet átlépni pusztán azzal az ürüggyel, hogy a fôszereplôk egymással versengô vámpírok és vérfarkasok. Az Alkonyat simogatható bundájú, animált werwolfjai láttán pedig joggal tépik saját szôrzetüket a Wolfen, az Üvöltés vagy a sikerrel reanimált Farkasember rajongói. Akkor már vegyük elô inkább a szintén mexikói Guillermo del Toro filmjeit: nemcsak A faun labirintusa, de a szintén a nevéhez fûzôdô Hellboy-filmek is fantáziadús és a maguk nemében ihletteli darabok. Sôt, a szerzô még korai óriáscsótányos biohorrorzsengéjének, a Mimic: a Júdás-fajnak is örülni tud, még akkor is, ha a magyar címe, mint gyanítja, tényleg Prohászka Ottokártól származik. Barotányi Zoltán A GYÜRÜK URA TRILÓGIA RENDEZÖJÉTÖL DECEMBER 13. NÉZD MEG 3D-BEN! EGYES MOZIKBAN -BEN, VALAMINT -BEN IS! VIII

BOKOR PÁL. Hollywood magyar találmány? KÖNYVEK A FENYÔ ALÁ KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁR 2014. PÉTERFY GERGELY Kitömött barbár

BOKOR PÁL. Hollywood magyar találmány? KÖNYVEK A FENYÔ ALÁ KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁR 2014. PÉTERFY GERGELY Kitömött barbár KÖNYVEK A FENYÔ ALÁ KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁR 2014 WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 4. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft PÉTERFY GERGELY Kitömött barbár GYÖRGY PÉTER A hatalom képzelete PEDRO LENZ A portás én vagyok

Részletesebben

A DOLGOK ÁLLÁSA 2008/július 7. Filmtett-Duna Muh ely Alkotótábor 1

A DOLGOK ÁLLÁSA 2008/július 7. Filmtett-Duna Muh ely Alkotótábor 1 A DOLGOK ÁLLÁSA 2008/július 7. Filmtett-Duna Muhely Alkotótábor 1 A dolgok állása Tartalom: Írják és szerkesztik: Berta Zsóka Ligosztájeva Annamária Rudolf Kata Salgó Péter Stuhl Ágnes Letícia Tóháti Zsuzsa

Részletesebben

Megjelent: az ELTE Pedagogikum támogatásával. az iskolakultúra 2009/12 melléklete

Megjelent: az ELTE Pedagogikum támogatásával. az iskolakultúra 2009/12 melléklete Megjelent: az ELTE Pedagogikum támogatásával az iskolakultúra 2009/12 melléklete Matóné Szabó Csilla Kodolányi János Főiskola, Neveléstudományi Tanszék Egy japán eredetű szubkultúra: az animék és a mangák

Részletesebben

Made in Tündérország -A klasszikus és modern mesék hatásai -

Made in Tündérország -A klasszikus és modern mesék hatásai - Made in Tündérország -A klasszikus és modern mesék hatásai - Ha gyermekünknek szerencséje van, akkor azok közé a ritka szülők közé tartozunk, akiknek a szülei vagy a nagyszülei még meséltek, s akik ismerik

Részletesebben

II. évfolyam, 1. szám 2008. január. ingyenes kulturális havilap GOGOL BORDELLO BARTÓK A MAGA KORÁBAN SZÉLSÔSÉG VOLT

II. évfolyam, 1. szám 2008. január. ingyenes kulturális havilap GOGOL BORDELLO BARTÓK A MAGA KORÁBAN SZÉLSÔSÉG VOLT II. évfolyam, 1. szám 2008. január ingyenes kulturális havilap I N G Y E N E S GOGOL BORDELLO BARTÓK A MAGA KORÁBAN SZÉLSÔSÉG VOLT TARTALOM T A 2008/1 HA BELEKEZDTÉL, FEJEZD IS BE 4 Tarr Béla filmrendezô,

Részletesebben

ORAVECZ IMRE. Kemény István kötetérôl. L. I. Lázár. Mindig játszottam a gondolattal, hogy írnom kéne a magyar kivándorlásról.

ORAVECZ IMRE. Kemény István kötetérôl. L. I. Lázár. Mindig játszottam a gondolattal, hogy írnom kéne a magyar kivándorlásról. KÖNYV KULTÚRA IRODALOM WWW.KONYV7.HU XVI. ÉVFOLYAM 2012. 6. SZÁM ÁRA 640 FT Az ars poeticához méltón Kemény István kötetérôl Beszélgetés egy rejtôzködô íróval L. I. Lázár Párkapcsolati történetek Nyáry

Részletesebben

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét 85. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 13. GYERMEKKÖNYVNAPOK WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 2. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról Grecsó Krisztián Megyek utánad Tarján Tamás Dobozkönyvhét Szétzúzott

Részletesebben

Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai. I. A filmrendező és a teatralitás

Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai. I. A filmrendező és a teatralitás Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai I. A filmrendező és a teatralitás Bódy Gábor 1 életművének központi témája egyfajta személyes szabadságkeresés egy társadalmilag és történelmileg egyaránt zárkózott

Részletesebben

1997-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanársegédje, 1998-tól adjunktusa, 2004-től a cseh tanszékvezetője, 2005-től docens.

1997-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanársegédje, 1998-tól adjunktusa, 2004-től a cseh tanszékvezetője, 2005-től docens. Vörös István: Gagarin avagy jóslástan alapfokon Vörös István 2013-ban megjelent regénye, Gagarin avagy jóslástan alapfokon egy hiánypótló mű az irodalmi palettán, hiszen a 80-as évek, a rendszerváltás

Részletesebben

2011. április. A Költészet Napja. Az Eljövetel. Elhunyt Liz Taylor. Interjú Gábeli Tamással. És még sok más

2011. április. A Költészet Napja. Az Eljövetel. Elhunyt Liz Taylor. Interjú Gábeli Tamással. És még sok más 2011. április A Költészet Napja Az Eljövetel Elhunyt Liz Taylor Interjú Gábeli Tamással És még sok más Április hónapunk nevének eredete latin, hiszen állítólag Vénusz második nevéből, az Aperire szóból

Részletesebben

Katona Csaba. Kádár alatt jobb volt? Egy kötet a létezô szocializmus mindennapjairól. A B a k o n L e s ô

Katona Csaba. Kádár alatt jobb volt? Egy kötet a létezô szocializmus mindennapjairól. A B a k o n L e s ô bakonleso:layout 1 2008.04.16. 19:53 Page 110 2008 / Tavasz Katona Csaba Kádár alatt jobb volt? Egy kötet a létezô szocializmus mindennapjairól Valuch Tibor: Hétköznapi élet Kádár János korában (Mindennapi

Részletesebben

ÖRÖKMOZGÓKÉPÚJSÁG 2008. Boldog új élet INTERJÚ. ISSN 1785-0789 Magyar Nemzeti Filmarchívum

ÖRÖKMOZGÓKÉPÚJSÁG 2008. Boldog új élet INTERJÚ. ISSN 1785-0789 Magyar Nemzeti Filmarchívum ÖRÖKMOZGÓKÉPÚJSÁG 2008. Boldog új élet INTERJÚ ISSN 1785-0789 Magyar Nemzeti Filmarchívum melléklet : a filmmúzeum havi műsora M. Kiss Csabával 1908 a várakozás éve Migráció a mozivásznon Magyar filmek

Részletesebben

kedves Kollégák! olyóiratunk első száma a hagyomány és modernitás kérdéskörét

kedves Kollégák! olyóiratunk első száma a hagyomány és modernitás kérdéskörét kedves Kollégák! olyóiratunk első száma a hagyomány és modernitás kérdéskörét F járta körbe a humán tárgyak módszertani megújulásának tükrében. Második, tematikus számunk ismét segítséget kíván nyújtani

Részletesebben

Néhány szempont a mozgóképkultúra- és médiaismeret tantárgy tanulmányozásához A mozgókép megszületésének társadalmi, gazdasági, technikai előzményei

Néhány szempont a mozgóképkultúra- és médiaismeret tantárgy tanulmányozásához A mozgókép megszületésének társadalmi, gazdasági, technikai előzményei Néhány szempont a mozgóképkultúra- és médiaismeret tantárgy tanulmányozásához A mozgókép megszületésének társadalmi, gazdasági, technikai előzményei A mozgókép egy viszonylag új jelenség az emberi kultúrában.

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI FILMARCHÍVUM LAPJA >>> www.filmkultura.hu. Ízek, imák, szerelmek

A MAGYAR NEMZETI FILMARCHÍVUM LAPJA >>> www.filmkultura.hu. Ízek, imák, szerelmek 2010. november A MAGYAR NEMZETI FILMARCHÍVUM LAPJA >>> www.filmkultura.hu Ízek, imák, szerelmek Magyar filmek DVD-n az MNFA gondozásában / Beszélgetés Deli Évával, Fazekas Eszterrel, Balogh Gyöngyivel

Részletesebben

Richard Huck Scarry. Mászkál, figyel, rajzol. Budapesten. XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Díszvendég: Törökország

Richard Huck Scarry. Mászkál, figyel, rajzol. Budapesten. XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Díszvendég: Törökország XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 1. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Díszvendég: Törökország Muhsine Helimoǧlu Yavuz a török irodalomról Závada Pál a Természetes fényrôl

Részletesebben

A rajzfilmgyártás története, és az animáció készítés

A rajzfilmgyártás története, és az animáció készítés Debreceni Egyetem Informatikai Kar A rajzfilmgyártás története, és az animáció készítés Témavezető: Dr. Schwarcz Tibor Egyetemi adjunktus Készítette: Bolyós Lilla Programtervező Informatikus Debrecen 2008.

Részletesebben

Köszönjük őszinte, kritikus véleményeteket, elemző munkátokat és ajánlásaitokat!

Köszönjük őszinte, kritikus véleményeteket, elemző munkátokat és ajánlásaitokat! KEDVES KÖNYVSZERETŐ DIÁKOK! Ebben a kis füzetben a 2012/13-as tanévben meghirdetett Könyv és film esszéíró pályázat I. kategóriájának - 5-6. évfolyam - legjobb dolgozatait gyűjtöttük össze egy csokorba.

Részletesebben

A Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei bemutatóiról

A Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei bemutatóiról Szerkesztői jegyzet Az elsivatagosítás elérte a gyermekszínjátszást, az országos gyermekszínjátszó találkozót is. A fene se gondolta volna, hogy ilyen hamar Jobb pillanatokban reméltük, hogy mi nem kerülünk

Részletesebben

Jonas Kaufmann Rácz Rita. Bemutatók: Richard Strauss és Rameau Öt tánc. Vizin Viktória és Cser Krisztián Apáti Bence Pinchas Steinberg Kamarás Iván

Jonas Kaufmann Rácz Rita. Bemutatók: Richard Strauss és Rameau Öt tánc. Vizin Viktória és Cser Krisztián Apáti Bence Pinchas Steinberg Kamarás Iván 2013. nyár Jonas Kaufmann Rácz Rita Bemutatók: Richard Strauss és Rameau Öt tánc Vizin Viktória és Cser Krisztián Apáti Bence Pinchas Steinberg Kamarás Iván Regina Recht Beköszöntő 2013 2014 Kedves Magyar

Részletesebben

KONYVHET. Íróként mindig is a mesélést tartottam legfontosabb feladatomnak. Beszélgetés Spiró Györggyel. Kertész Ákos Hat és fél liter benzin

KONYVHET. Íróként mindig is a mesélést tartottam legfontosabb feladatomnak. Beszélgetés Spiró Györggyel. Kertész Ákos Hat és fél liter benzin 144 FT KONYVHET IV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2000. JÚNIUS 15. KULTURÁLIS KÉTHETILAP Kertész Ákos Hat és fél liter benzin Ember és gondolat Grétsy László Színház Mozi Video Nyerges András A bóbás királyné és a

Részletesebben

Drámamodellek Kaposi László

Drámamodellek Kaposi László 2 Drámamodellek Kaposi László Bevezető A következőkben a tanítási dráma modelljeinek felvázolásával próbálkozom. 1 Az alábbi modellek kapcsán nincs általam ismert és érvényesnek tartott szakirodalom: ha

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Rádi Laura 2007.

SZAKDOLGOZAT. Rádi Laura 2007. SZAKDOLGOZAT Rádi Laura 2007. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Reklám szakirány A SIKERFILM MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA HOLLYWOODBAN ÉS

Részletesebben

KONYVHET. Alapigazságok. Beszélgetés Határ Gyôzôvel. Nyerges András Vendégként az irodalomban. Magvetô Kiadó Morcsányi Géza

KONYVHET. Alapigazságok. Beszélgetés Határ Gyôzôvel. Nyerges András Vendégként az irodalomban. Magvetô Kiadó Morcsányi Géza KONYVHET VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2004. FEBRUÁR 19. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 184 FT Magvetô Kiadó Morcsányi Géza Kertész Ákos Talán a Szegediner mégis túlzás... Nyerges András Vendégként az irodalomban

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA KÉZJEGYEK

SZÍNHÁZ ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA KÉZJEGYEK SZÍNHÁZ ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ PACSKOVSZKI JÓZSEF KÉZJEGYEK A SZERZŐI FILM KÉSZÍTÉSÉNEK ELMÉLETI KÉRDÉSEI ÉS MUNKAMÓDSZERE AZ ÖTLETTŐL A FILMIG TÉMAVEZETŐ: SCHULZE

Részletesebben

LATOR LÁSZLÓ. Minden ember a gyerekkori élményeire épül rá. Kertész Ákos Két vers, két attitûd. Tarján Tamás Akáclombos Üllôi-út

LATOR LÁSZLÓ. Minden ember a gyerekkori élményeire épül rá. Kertész Ákos Két vers, két attitûd. Tarján Tamás Akáclombos Üllôi-út WWW.KONYV7.HU XV. ÉVFOLYAM 11 12. SZÁM 2011. JÚNIUS KÖNYV KULTÚRA IRODALOM ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT Kertész Ákos Két vers, két attitûd Tarján Tamás Akáclombos Üllôi-út Murányi Gábor Politika és

Részletesebben

CHUTNIK a nôkrôl XXII. BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁL. SZABÓ T. ANNA Senki madara. JOLSVAI ANDRÁS Holnapra jobb lesz

CHUTNIK a nôkrôl XXII. BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁL. SZABÓ T. ANNA Senki madara. JOLSVAI ANDRÁS Holnapra jobb lesz XXII. BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁL WWW.KONYV7.HU XIX. ÉVFOLYAM 2015. 1. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft KULTÚRA SZABÓ T. ANNA Senki madara JOLSVAI ANDRÁS Holnapra jobb lesz TARJÁN TAMÁS Kerekszületésnaposok

Részletesebben

AZ ANIMÁCIÓ 2. A filmötlettől a bemutatásra kész filmig. A képes forgatókönyv

AZ ANIMÁCIÓ 2. A filmötlettől a bemutatásra kész filmig. A képes forgatókönyv AZ ANIMÁCIÓ 2. A filmötlettől a bemutatásra kész filmig A képes forgatókönyv Írónak, filmmel foglalkozó szakembernek, de civilnek is eszébe juthat olyan történet, amiből egy film megszülethet. 1995-ben

Részletesebben

Szakirodalom és Filmek Befektetési témakörben

Szakirodalom és Filmek Befektetési témakörben Szakirodalom és Filmek Befektetési témakörben Frissítve: 2013. Július Összeállította: Faluvégi Balázs Bridge Wealth Management Zrt. Az alábbiakban azon befektetési területről szóló könyvek, valamint filmek

Részletesebben

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más!

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más! Tartalomból: Újratöltve és még sok más! zennel szeretném bemutatni nektek arégiúj, Élet-jel gyülekezeti folyóiratunkat! Bizonyára sokakban fölmerül a kérdés, hogy szükséges-e ez a magazin, lesz-e elég

Részletesebben