PÉCS M. J. VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCS M. J. VÁROS 2014. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL"

Átírás

1 Szám: 02010/5807/2015.ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7622 PÉCS, VARGHA D. U PÉCS, PF: 249. TELEFON / FAX: 72/ ; 72/ /13-98 BM.: 23/10-55 FAX:23/ B E S Z Á M O L Ó PÉCS M. J. VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

2 Tisztelt Közgyűlés! A Pécsi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőrkapitányság) komplex feladatrendszerének végrehajtása évben a szervezeti célok maradéktalan teljesítése érdekében folyamatosan és rugalmasan igazodott a külső és belső környezeti hatások változásához. Az év során fő feladatként került megfogalmazásra Pécs város közrendjével és közbiztonságával összefüggő kiemelt követelmények teljesítése olyan módon, hogy a rendőrkapitányság illetékességi területén lévő más településeken biztonsági deficit ne keletkezzen. A közbiztonság és a közrend védelmének területi és lokális stratégiai célkitűzései közül a közterületek rendjének biztosítása, a közlekedés biztonságának erősítése, a rendőri szervek reagálóképességének javítása, valamint közösségi jellegének szélesítése, a szolgáltatások színvonalának fejlesztése időarányosan megvalósult. A bűnüldözési és megelőzési tevékenység ellátása során sikerült előrelépni az állampolgárokat leginkább irritáló, a szubjektív biztonságérzetet negatívan befolyásoló kiemelt, erőszakos és vagyon elleni bűncselekmények számszaki csökkentésében, valamint a nyomozáseredményesség javításában. Kiemelt helyen szerepelt a évi választásokkal (országgyűlési képviselő, Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők) összefüggő rendőri feladatok végrehajtása, a választások zavartalan lebonyolításának biztosítása, melyeket hibamentesen teljesítettünk. I. A KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE 1. BŰNÜGYI HELYZET A rendőrkapitányság bűnügyi operatív helyzete a reális számvetéseken alapuló prognózisoknak megfelelően alakult. A rendőrkapitányság évi teljesítménye az egységes mérőszámokra épülő statisztikai rendszer alapján kerül bemutatásra. A statisztikai adatok gyűjtését, feldolgozását és elemzését országosan, egységes számítógépes program segítségével, elektronikus úton a Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztálya végezte. A számszaki mutatók objektív módon adnak jellemzést a város bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről, azonban számos szubjektív tényező is befolyásolja az itt élők biztonságérzetét. Az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika alapján 2014-ben Baranya megye területén a rendőri eljárásokban 3,8 %-kal ( ről re), Pécs Megyei Jogú Város területén pedig 6,8 %-kal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma. 2

3 A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számadatai az elkövetés helye szerint az elmúlt öt évben az alábbiak szerint alakult a megyeszékhelyen: Jelentősen csökkent az elmúlt évben Pécs város illetékességi területén a rendőri eljárásokban regisztrált és tízezer lakosra vetített bűncselekményi szám: A polgárok szubjektív közbiztonságérzetét alapjaiban befolyásoló és ennek megfelelően fokozott figyelmet érdemlő kiemelt, rendőri eljárásokban regisztrált és a megyeszékhelyen elkövetett egyes bűncselekmények száma az elmúlt öt évben a következők szerint alakult: év év év év év emberölés: szándékos, befejezett: emberölés kísérlete testi sértés súlyos testi sértés kiskorú veszélyeztetése garázdaság önbíráskodás

4 2010. év év év év év lopás szgk. lopás zárt gépjármű feltörés - lakásbetörés rablás kifosztás zsarolás rongálás jármű önkényes elvétele A rendőri eljárásokban regisztrált, közterületen elkövetett bűncselekmények száma a rendőrkapitányság székhelyén az elmúlt években folyamatosan, legutóbb 29,1 %-kal (1183-ról 839-re) csökkent: A szakmai célkitűzéseink kapcsán elért bűnüldözési eredmények közül csupán három példát emelek ki: - A helyi szerv hatáskörébe tartozó egyik legsúlyosabb bűncselekmény (rablás) tekintetében kiemelendő, hogy a évben elkövetett valamennyi rablás elkövetője beazonosításra és elfogásra került. - Az értékelt időszakban a rendőrkapitányság illetékességi területén több, a nemzeti dohányboltok sérelmére elkövetett betöréses lopás bűncselekmény valósult meg. A bűncselekmény sorozat a büntetőeljárások együttes kezelése útján, nyomozócsoport alakításával került felderítésre. Az elkövetők elfogása év augusztusában megtörtént, és a rendőrkapitányság a cselekmények tárgyi súlya okán előzetes letartóztatásukat kezdeményezte. Az elkövetők 5 rendbeli trafik betörés, 4 rendbeli gépjárműlopás, 1 rendbeli gépjárműlopás kísérlete, valamint 4 rendbeli egyéb lopás bűncselekmény elkövetésével gyanúsíthatók megalapozottan. 4

5 - A lakosság szubjektív biztonságérzetét alapjaiban meghatározó, az állampolgárok személyes integritását leginkább érintő és sértő bűncselekmények, a lakásbetörések tekintetében a rendőrkapitányság beosztottai jelentős eredményt értek el, amikor a nyomszegény helyszínek, illetve egyéb, a felderítést nehezítő körülmények (pl. tanúk hiánya) ellenére, klasszikus nyomozati módszerek alkalmazásával egy sorozatbetörő elfogását sikeresen végrehajtották. A kérdéses személy év júniusa és októbere közötti időintervallumban, pécsi és komlói lakásokba hengerzár törés és álkulcs használatával jutott be. A folyamatban lévő nyomozás során az elkövető terhére ezidáig 25 rendbeli bűncselekmény róható fel, s a cselekmények során eltulajdonított tárgyak jelentős része az elkövetőtől lefoglalásra került. 2. A BŰNÜLDŐZŐ MUNKA ÉRTÉKELÉSE A rendőrkapitányság nyomozás eredményessége 52,1 % volt, ami a évben elért eredménynél (51,6 %) magasabb, és az országos átlagot is meghaladta , ,4 51,6 52, A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója (%) az elmúlt öt évben folyamatosan emelkedett ,8 52,8 54,4 62,5 66,

6 Egyes kiemelten kezelt bűncselekményeknél a nyomozáseredményesség (%) a következők szerint alakult: év év év év év testi sértés 80,6 72,5 79,2 77,7 77,4 - súlyos testi sértés 72,2 65,9 69,2 63,2 69,0 kiskorú veszélyeztetése 47,1 72,4 72,0 91,3 100,0 garázdaság 84,1 82,3 73,7 77,9 78,4 önbíráskodás 58,3 60,9 65,2 51,6 54,5 lopás 26,9 21,9 19,4 28,2 30,5 - zárt gépjármű 18,1 13,8 12,8 12,3 24,0 feltörés - lakásbetörés 15,0 11,2 4,8 14,2 24,9 rablás 59,6 41,9 48,9 62,0 69,7 kifosztás 37,5 7,1 25,0 53,3 45,5 zsarolás 45,5 72,7 23,5 90,0 66,7 rongálás 27,0 27,8 36,3 37,8 32,9 jármű önkényes elvétele 58,1 68,9 65,4 71,4 50,0 3. TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK HELYZETE A tulajdon elleni szabálysértésekkel összefüggő előkészítő eljárások rendőrségi hatáskörbe kerülését (2012. év) követően az értékelt időszakban csökkent az eljárások száma. A rendőrkapitányságon lefolytatott eljárások száma 17 %-kal (1904-ről 1581-re) mérséklődött. A bolti lopásokon kívüli egyéb tulajdon elleni szabálysértések felderítési eredményességét a rendőrkapitányság az előkészítő eljárások lefolytatását nehezítő tényezők (tanúk hiánya, az emberek érdektelensége, illetve a szolgáltatók irányába történő jogsegélykérés jogszabályi lehetőségének hiánya) mellett a bázisidőszak eredményéhez (22,39 %) képest 35,22 %-ra emelte. A tulajdon elleni szabálysértések számszaki adatainak alakulását kedvezően befolyásolta a jogalkotó által, az elzárással sújtandó szabálysértések elkövetői esetében biztosított őrizetbe vétel szankciójának következetes alkalmazása. II. A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOK 1. A RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG A rendőrkapitányság rendészeti tevékenységét a mindenkori operatív helyzethez igazított, rendszerszemléletű, prioritásokon alapuló feladat-végrehajtás jellemezte. A rendőrkapitányság központi szervezeti elemei mellett a város négy városrészében elhelyezkedő osztály jogállású rendőrőrsök (Központi Rendőrőrs, Gyárvárosi Rendőrőrs, 6

7 Kertvárosi Rendőrőrs, Uránvárosi Rendőrőrs) biztosítják a rendőrség lakosság közeli megjelenését, illetve a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítását. A rendőrőrsök bűnügyi ügyfeldolgozó és közrendvédelmi feladatokat látnak el. Az értékelt időszakban a rendőrkapitányság 24 órás bűnügyi panaszfelvételi és helyszínes, baleseti helyszínelői szolgálatot működtetett, valamint az alap-, a mozgóőri, illetve a körzeti megbízotti szolgálat kombinálásával folyamatos közterületi jelenlétet biztosított. A város közterületein külön szolgálatirányító-parancsnok szakmai felügyelete mellett teljesíti szolgálatát a közrendvédelmi- és közlekedésrendészeti állomány. A tevékenységüket koordináló Tevékenység-irányítási Központ működésével és az újonnan bevezetett Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR-112) integrálásával a város bűnügyi-közrendvédelmi helyzetébe még operatívabb beavatkozásra nyílt lehetőség. A közrendvédelmi tevékenység értékelésének legfontosabb szegmense a látható rendőri jelenlét, amely a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének erősítésén túl, a tényleges jogsértések megvalósulása tekintetében is preventív hatást gyakorolt. A látható rendőri jelenlét megvalósítását rendőrkapitányságunk alapvetően a Készenléti Rendőrség Pécsi Bevetési Osztályának támogatásával hajtotta végre. Együttműködésünk során a csapaterős biztosítási feladatokon túl a Készenléti Rendőrség helyi alegysége február hónaptól folyamatosan, a nap 24 órájában háromszor-, illetve ötször kétfős járőr vezénylésével támogatta a rendőrkapitányság tényleges közterületi feladatellátását. Mozgóőri szolgálat napi rendszerességgel, három helyszínen egyidejűleg, óra és óra közötti időintervallumban került megszervezésre. A kialakított 13 mozgóőri körzetből a naponkénti három-három körzet kijelölése az aktuális bűnügyi-közrendi helyzethez igazodóan történt, és a szolgálat megítélése a lakosság részéről rendkívül kedvezően alakult. A látható rendőri jelenlét biztosítása leginkább a közrendvédelmi állomány közterületre történő vezénylési óraszámának drasztikus változásában követhető nyomon. A kiemelkedő eredmény természetesen tartalmazza a Készenléti Rendőrség tagjai által Pécs város közterületein eltöltött szolgálati idejét is. közterületi szolgálati óraszám (óra) közterületi szolgálati óraszám (óra) 7

8 egy főre jutó közterületi óraszám (óra/fő) ,5 822, egy főre jutó közterületi óraszám (óra/fő) Központi feladatszabás alapján a gépjárművel megerősített járőrök szolgálati idejük 30,0 %- ában gyalogos járőri feladatot látnak el, így a járőrök szolgálati gépjárművel történő közlekedése minden esetben konkrét szolgálati feladattal, vagy bűnmegelőzési célú járőrtevékenység ellátásával hozható összefüggésbe. Pécs Megyei Jogú Város területén 34 fő nagy szakmai tapasztalattal rendelkező körzeti megbízott végzi munkáját. A körzeti megbízotti létszám feltöltöttsége az erre vonatkozó feladat-meghatározásnak megfelelően az értékelt időszakban 100,0%-os volt. A körzeti megbízottak között Pécs városa teljes egészében felosztásra került, azaz minden településrésznek, minden utcának van felelős rendőre. A körzeti megbízottak fő feladata a látható, lakosság közeli, ún. közösségi rendőr megjelenítése, emellett részükre elvárásként a bűnmegelőzési célú közterületi jelenlét biztosításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének erősítése került meghatározásra. A turisztikai szezonban a frekventált idegenforgalmi területeken a folyamatos, látható rendőri jelenlét idegen nyelvet beszélő rendőrök bevonásával került biztosításra. A megyeszékhelyet felkereső turisták biztonságát és kényelmét szolgáló, a Biztonságosabb Pécsért projekt keretében megvalósult Új Leonardo program, valamint a horvát rendőrökkel történő közös járőrszolgálat mellett a városunkba látogató turisták május elejétől szeptember végéig a Városháza épületében kialakított Információs Pont -ban kaphattak széleskörű tájékoztatást, illetve segítséget. Pécs városában a rendészeti tevékenység mutatói az alábbiak szerint alakultak: év év év év év Elfogások száma Előállítások száma Biztonsági intézkedések száma Elrendelt elővezetések száma Szabálysértési feljelentések száma Büntetőfeljelentések száma Helyszíni bírsággal sújtott személyek száma Pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazások száma (eset) 8

9 A második félévében bevezetett fokozott közterületi jelenlétet biztosító 19/24 elnevezésű program végrehajtása során a rendőrkapitányság közterületi állománya a megyeszékhely még kiemeltebb, folyamatos 24 órás ellenőrzésén túl, 31 település visszatérő ellenőrzését végezte jelentős túlszolgálati óraszám biztosításával. Ezen ellenőrzési feladatot a négy osztály jogállású rendőrőrs hajtotta végre. A Központi Rendőrőrshöz kizárólag Pécs Megyei Jogú Város belvárosa tartozik, míg az Uránvárosi-, Kertvárosi-, Gyárvárosi-, Rendőrőrsök végzik az illetékességi területen található további települések ellenőrzését is. A legjellemzőbb, intézkedést generáló szabálysértések a koldulás és a köztisztasági szabálysértések, melyek elkövetői jellemzően ittas, antiszociális magatartást tanúsító személyek voltak. A program keretében kifejtett tevékenység révén érezhetően csökkent a belvárosban a járókelőket zaklató koldusok, ittas, taszító megjelenésű, arrogáns viselkedésű személyek, illetve illegális árusok száma, azonban tényleges eredményt csak hosszabb ideig fennálló, következetes fellépés hozhat, melyhez természetesen a szociális ellátó rendszer hathatós támogatására is szükség van. A program - a lakossági visszajelzések alapján sikeresnek értékelhető. A Halottak Napjával összefüggésben a rendőrkapitányság az illetékességi területén található temetők mindegyikénél fokozott rendőri jelenlét biztosításával segítette a sírkertekbe látogató állampolgárok közlekedésének és emlékezésének zavartalanságát. Az év végi ünnepi időszakban a bűnügyi, a közrendvédelmi és a közlekedésrendészeti állomány közterületi jelenléte megerősítésre került. A beosztotti állomány elsődleges feladata a bűncselekmények, szabálysértések megelőzésére, megakadályozására, továbbá a kialakult forgalmi torlódások megszüntetésére terjedt ki. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén található fogda működtetése is a rendőrkapitányság feladatai közé tartozott. A tárgyévi befogadások száma (789-ről 733-ra) 7,1%-kal csökkent. A közrendvédelmi szolgálati ág évben összesen 201 rendezvény biztosítási feladatait hajtotta végre. A rendőrkapitányság 93 esetben sport, 67 esetben a gyülekezési jogról szóló évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvényt, valamint 41 alkalommal kulturális és egyéb rendezvényt biztosított. A politikai tüntetések, a sport és egyéb kulturális rendezvények, valamint a fesztiválszezon biztosítási feladatai is jelentősen megterhelték a közrendvédelmi állomány tagjait. A Pécs Megyei Jogú Város tulajdonában és üzemeltetésében lévő, mára 50 kamerával működő térfigyelő rendszer léte rendőrszakmai szempontból rendkívül pozitívnak tekinthető, az értékelt évben 545 konkrét reagálás, intézkedés, illetve adatkérés történt. 9

10 A közúti közlekedés biztonságának javítása érdekében tett intézkedések eredményeképpen az értékelt időszakban a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma 4,1 %-kal (222-ről 213-ra) csökkent. További pozitív változásként említendő, hogy a halálos kimenetelű balesetek számában változás nem történt. A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma az alábbiak szerint alakult: halálos súlyos sérüléses könnyű sérüléses személyi sérüléses összesen Pécs város úthálózata elhasználódott, jellemzőek az úthibák, a kátyúk és ezek folyamatos rekonstrukciói. A város áteresztőképessége elérte felső határát, ezért a reggeli, valamint a délutáni órákban a csúcsforgalom idején a közlekedési dugók kialakulása általánossá vált. Amíg ez a helyzet korábban főként a 6-os számú főközlekedési út városi szakaszán, illetve a Rákóczi úton mindkét irányba haladó forgalmat érintette, addig ez a kör az értékelt időszakban kiszélesedett, és már magában foglalja az Ágoston tér, Aradi vértanúk útja, Hungária út, Kórház tér, illetve a kertvárosi városrészbe vezető felüljárók forgalmát is. Sok esetben a forgalom lassulása miatti türelmetlenség, figyelmetlenség, valamint intolerancia vezetett sérülés nélküli balesetek bekövetkezéséhez. A korábbi évekhez hasonlóan visszatérő jelleggel okozott gondot az Árkád Bevásárlóközpont Alsómalom utcai szakaszán a forgalomirányító jelzőlámpák, valamint a beléptető kapuk miatt feltorlódott forgalom, ami csúcsidőben és az ünnepi időszakokban gyakorlatilag megbénította a belváros forgalmát. A problémát a bevásárlóközpont vezetésével együttműködve, valamint jelentős rendőri létszámmal sikerült időről-időre kezelni. Ugyanezen probléma jellemezte a Makay István úti bevásárló-centrumok ünnepi közúti forgalmát. Nagymértékben befolyásolták a város közlekedési rendjét a forgalomirányító fényjelző készülékek modernizálásából adódó üzemszünetek. Ezen csomópontokban az év során folyamatosan, napszakonként visszatérően élőerős forgalomirányítást biztosítottunk. A belvárosban történő közlekedés sok gépjárművezetőnek továbbra is problémát jelentett, főként a parkolóhelyek keresése, illetve hiánya eredményezte a közlekedés jelentős lassulását. Az értékelt időszakban a rendőrkapitányság közrendvédelmi állományát egy veszélyhelyzet kialakulása állította nem megszokott feladat elé. A május 14. és május 16. közötti időintervallumban leesett nagy mennyiségű csapadék miatt a Pécs-Patacsi vízfolyás és a Pécs, Állomás utca közötti területen, illetve a Gátaljai dűlő egyes részein cm magas vízállás keletkezett. A Pécs, Állomás utca vasút alatti részén, a közúton kb. 40 cm-es vízátfolyás jött létre, ezért a közútkezelő a rendőrség segítségével a teljes útszakaszt lezárta. 10

11 Az ingatlanokat a katasztrófavédelem munkatársai végigjárták, és a lakókat a veszélyre figyelmeztették. Mivel a területen a vízállás folyamatosan emelkedett, ezért a katasztrófavédelem a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI.15.) BM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17. g.) pontja alapján az érintett területet zárt területté nyilvánította. A rendőrkapitányság veszélyhelyzetekre kialakított reagáló képességének fenntartása érdekében a közrendvédelmi állomány tagjai a MOL Zrt. által szervezett multilaterális védelmi gyakorlat végrehajtásában is részt vettek. A közterületi jelenlét további növelése és Pécs M. J. Város Önkormányzatának egyes feladatai hatékonyabb teljesítése érdekében külön-külön együttműködési megállapodást kötöttünk a Biokom Kft-vel és a Pécs Holding Zrt-vel. A közös szolgálatok lehetőséget teremtettek a hatósági-, a közterület kezelői- és a vagyonkezelői feladatok kombinálására. A bűncselekményeken túl a szabálysértések elkövetése is nagyban befolyásolja egy város közbiztonsági helyzetét. A rendőrkapitányság beosztottjai 2014-ben összesen 2754 szabálysértés miatt kezdeményeztek intézkedést, míg helyszíni bírság 4946 személlyel szemben került kiszabásra. A szabálysértési hatósághoz végrehajtási eljárás lefolytatása végett 2843 db helyszíni bírság érkezett. Az értékelt időszakot továbbra is a közlekedési tárgyú szabálysértések okán tett feljelentések jellemezték, az eljárások 89%-a közlekedési szabálysértések elkövetése miatt indult. Engedélyügyi szakterületen évben, a kapitányság illetékességi területén 860 személy fegyvertartási engedélye alapján tartott 2384 lőfegyver igényelt folyamatos figyelmet. Az Igazgatásrendészeti Osztály 1371 db gáz- és riasztófegyver és 336 db flóbert lőfegyver viselési engedélye mellett 8 jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 187 db fegyverének iratanyagát kezelte. Az engedélyügyi hatóság illetékességi területén 2 fő lőfegyverjavító és 5 db lőtér működik. Személy-, vagyonvédelmi tevékenységgel összefüggésben a rendőrkapitányság 193 vállalkozás (173 db működési engedély 20 db hatósági bizonyítvány) és 2408 db igazolvány iratanyagát kezeli. Figyelmeztető jelzés felszerelésére és használatára a hatóság illetékességi területén összesen 25 db érvényes engedély kiadására került sor. Pirotechnikai szakterületen 17 esetben került tudomásulvételre pirotechnikai eszköz felhasználásának bejelentése. 2. BŰN- ÉS BALESET-MEGELŐZÉS BŰNMEGELŐZÉS A szakirányú tevékenység komplex rendszere a jogsértések megakadályozására, az áldozattá/elkövetővé válás megelőzésére irányult. A rendőrkapitányság a különböző célcsoportok áldozattá válásának megelőzése érdekében az alábbi, zömében több éve tartó bűnmegelőzési programokat folytatja: 11

12 A 7 éve folytatott Iskola rendőre program keretében 2014-ben 29 iskolában 23 rendőr látott el jelentős szolgálati leterheltsége mellett iskolarendőri teendőket. A rendőrkapitányság részéről szeptemberétől két fő bűnmegelőzési tanácsadó került kijelölésre, akik összesen öt pécsi középiskolában vannak jelen, melyekkel a főkapitányság együttműködési megállapodást kötött. A bűnmegelőzési tanácsadók munkájának tapasztalatai pozitívak, kedvező fogadtatásban részesültek mind a pedagógusok, mind a diákok részéről. A tanácsadók nem csak a tantestület és a diákok, hanem a szülői értekezletek útján a szülők részére is nyújtanak tájékoztatást. A Baptista Szeretetszolgálat Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola, továbbá a Gandhi Gimnázium diákjainak évek óta oktatnak a rendőrkapitányság rendőrei rendészeti ismereteket. A rendőrkapitányság sportvetélkedővel, vagyonvédelmi, illetve pályaorientációs programmal vett részt a Gandhi Gimnázium nyílt napján. Az óvodás gyerekek részére indított Őrmesterképző elnevezésű program keretében 7 óvodában, 430 gyermek bevonásával került sor bűn- és baleset-megelőzési témájú foglalkozás megtartására. 107 hét elnevezéssel került sor bűn- és baleset-megelőzési nyári napközis gyermektábor megszervezésére, aminek végrehajtásához a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltói és az Országos Mentőszolgálat munkatársai nyújtottak segítséget. A vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében folyamatos munkakapcsolat kialakítására került sor a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Baranya Megyei Szervezetével, és a rendőrkapitányság a vagyonvédelmi kamara SZMÖRE elnevezésű áldozatvédelmi programjához is csatlakozott. Az Értéktár elnevezésű vagyonvédelmi program keretében, az értékelt időszakban csaknem 500 kerékpár megjelölésére és rendőrségi nyilvántartásba vételére került sor. Közbiztonsági Pont elnevezéssel a Pécs Plázában vagyonvédelmi program megszervezésére került sor. A rendőrkapitányság aktív kapcsolatot tart fenn a Szomszédok Egymásért Mozgalom meszes városrészi és Vajda János utcai csoportjaival, melyeket a Pécs Baranya Közbiztonsági Alapítvány támogatásával készített szóróanyagokkal lát el. A rendőrkapitányság időskorúak részére kidolgozott, Ezüstévek biztonságban elnevezésű megelőzési programjának keretében nyugdíjas klubokkal, szociális intézményekkel együttműködve tájékoztató előadások keretében hívja fel az idősek figyelmét az őket érintő potenciális veszélyekre. A családon belüli erőszak, és az áldozatvédelem kapcsán az áldozatvédelmi referens rendszeresen fogadja a hozzá forduló érintetteket, akik részére minden esetben igyekszik érdemi megoldást találni, kellő tájékoztatást nyújtani. A rendőrkapitányság kapcsolatot tart az állami és civil segítő szervezetekkel is, akiktől az áldozatok anyagi, mentális és jogi segítséget kaphatnak. 12

13 A kábítószer-prevenció terén évben a rendőrkapitányság is csatlakozott A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer bűnözés megelőzésében elnevezésű program végrehajtásához, melynek keretében megtörtént a programfelelős kijelölése, továbbá a projekt széleskörű beindítása. A rendőrkapitányság Női NEM válasz az erőszakra elnevezésű bűnmegelőzési programja behatóan foglalkozott a családon belüli erőszak kérdéskörével is, ezzel kapcsolatosan a Kossuth Rádióban is sugározták a témában készült interjút. Külföldi mintaprojekt alapján a Police Cafe program adaptálásával Pécs négy városrészében szerveztünk fórumokat, ahol a területre jellemző problémák közösségi biztonságkezelésének új módszerét alkalmaztuk. Országos programhoz illesztve, egy csésze kávéra invitálva, forgalmas bevásárlóközpontban szólítottuk meg a város lakóit a közbiztonságot érintő kérdésekben. BALESET-MEGELŐZÉS A rendőrkapitányság a Pécs Városi Baleset-megelőzési Bizottsággal, valamint a társhatóságokkal együttműködve folyamatosan értékelte a város baleseti helyzetét és vizsgálta azon forgalomtechnikai beavatkozások szükségességét, melyek hozzájárulhatnak a balesetek bekövetkezésének hatékony megelőzéséhez. Pécs város területét átfogó forgalomtechnikai helyszínbejárások során a közlekedésbiztonság javítása érdekében 79 esetben vált szükségessé beavatkozás kezdeményezése. A gyermekek biztonságos közlekedése érdekében az iskolakezdés előtt 14 általános iskolánál polgárőrök bevonásával került sor a forgalmi rend fokozott ellenőrzésére. A Baleset-megelőzési őrjárat keretében a frekventált útvonalon közlekedő gyalogosok és kerékpárosok részére térítésmentesen történő láthatósági mellények kiosztása mellett sor került a láthatóság fontosságának, valamint a KRESZ változásainak ismertetésére is. A gépjárművezetők és kerékpárosok részére több figyelemfelhívó, gyakorlati és elméleti program került kidolgozásra ( Vezetni Biztonsággal Kétkeréken közlekedik a Család A város legjobb sofőrje, Motoros Nap, Nyeregbe Pécs, Autómentes nap, Közlekedésbiztonsági Road Show, Kerékpáros Ifjúsági Kupa, Szuperbringa stb. ). A rendőrkapitányság saját - egészséges, és fogyatékkal élő gyermekeket célzó - közlekedésbiztonsági programja mellett, több civil szervezettel (Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvány, Free Mobility Egyesület, Misina Speciális Mentők, autósiskolák,) is együttműködött. 13

14 3. EGYÜTTMŰKÖDÉS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával az együttműködés folyamatos, konstruktív partneri viszonyon alapuló, a közös célok elérését szolgálta. Az önkormányzat évi anyagi támogatása továbbra is a túlszolgálatok ellentételezésének egyik pillérét biztosította. Kiemelkedően jónak értékelem a évi választásokkal összefüggő szakmai együttműködést. A Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum keretében a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, a Kistérségi Egyeztető Fórum keretében pedig a rendőrkapitányság vezetője tartott prezentációt, illetve folytatott konzultációt a bevont hatóságok, szakhatóságok, illetve civil szervezetek, egyházak képviselőivel. A rendőrkapitányság rendészeti feladatait elsősorban Pécs Megyei Jogú Város Közterületfelügyeletével együttműködve látta el, azonban a hatékony feladatellátás érdekében szoros együttműködést alakított ki a gyepmesteri szolgálattal, valamint a megyeszékhely agglomerációjához tartozó településeken működő mezőőri szolgálatokkal, erdészeti szakterületen dolgozókkal, illetve vadásztársaságokkal, természetvédelmi őrökkel. A rendőrkapitányság szakmai munkája során szoros, napi kapcsolatot tart fenn a Pécsi Járási Ügyészséggel. Az együttműködés mind vezetői szinten, mind a beosztotti állomány és az egyes ügyészek között konkrét ügyekben rendszeres és hatékony. Az ügyészség visszatérő jelleggel ellenőrzi a Pécsi Rendőrkapitányság fogdáját, ahol a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészek szabálytalanságot nem találtak. A rendőrkapitányság a Pécsi Nyomozó Ügyészséggel, valamint a Központi Nyomozó Főügyészség Kaposvári Regionális Osztályával, a Pécsi Járásbírósággal történő együttműködése is közvetlennek és hatékonynak értékelhető. A Pécs Baranya Közbiztonsági Alapítvánnyal kialakított együttműködésünk folyamatos, támogatásuk lehetőséget biztosít a kapitányság bűn- és baleset-megelőzési munkájának hatékony ellátásához. Itt kell megemlítenünk, hogy a város intézményhálózatával, a különböző ipari, kereskedelmi létesítmények Pécsi Tudományegyetem, Biokom Kft., Pécs Holding Zrt., Tüke Busz Zrt., Pannon Volán Zrt., Pannon Power Zrt., Mecsekerdő Zrt., Árkád Pécs Bevásárlóközpont, Tesco Áruházak, CBA Áruházak, Pécsi Sport Nonprofit Zrt., sportegyesületek, kulturális szervezetek, civil szervezetek, oktatási intézmények - képviselőivel történő együttes munkálkodás konkrét ügyek megoldásában is realizálódott. Jól működő munkakapcsolat állt fenn több roma civil szervezettel és intézménnyel (Színes Gyöngyök Egyesület, Khetanipe Egyesület, Gandhi Gimnázium), melyekkel a rendőrkapitányság közös programokon vett részt. A rendőrkapitányság folyamatos kapcsolattartás keretében, főként a hajléktalan ellátással összefüggő kérdésekben együttműködött a rászorulók részére ellátást nyújtó helyi karitatív szervezetekkel, egyházakkal. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló évi CXX törvénybe foglalt feladat-meghatározáson túl, jó szakmai kapcsolat alakult ki a városban aktívan tevékenykedő 10 polgárőr egyesülettel, melyek mindegyikével együttműködési megállapodás megkötésére került sor. A polgárőr egyesületek minden városrészben részt 14

15 vállalnak a közbiztonság fenntartásában, érdemi segítséget nyújtanak a rendőrség részére a közterületek felügyeletében, s a közös szolgálatellátás elősegíti a közösségi terek fokozottabb védelmét. A rendőrkapitányság együttműködése valamennyi partnerrel rendezett. III. ÖSSZEGZÉS A rendőrkapitányság a évben törvényesen, szakszerűen és eredményesen hajtotta végre feladatait. A fő célkitűzések megvalósulását a kiemelt feladatok végrehajtása meghatározóan biztosította. A rendőrkapitányság Pécs Megyei Jogú Város közrendjének és közbiztonságának fenntartása érdekében hatékonyan működött együtt az önkormányzattal, az állami szervekkel és civil szervezetekkel. IV. A ÉVI FŐ CÉLKITŰZÉSEK Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony fellépés biztosítása, a településen a közterületi térfigyelő rendszerek fejlesztéséből adódó lehetőségek kihasználása. A büntető eljárások és a szabálysértési eljárások lefolytatásának további gyorsítása, az eredményes befejezések arányának növelése. Az erők, eszközök összehangolt alkalmazásával, a polgárőr egyesületek, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel és személyekkel történő hatékony együttműködéssel a települések és külterületek közbiztonságának további erősítése. A közlekedésbiztonság területén elért eredmények megtartása, a közlekedésbiztonság erősítése. A Változtatható Helyű Közúti Ellenőrzési Pont (vhkep) rendszer szervezeti adaptációja. A határellenőrzési rendszer kompenzációs határbiztonsági elemének működtetése. A közszolgálati életpálya Rendőrségnél történő bevezetésének végrehajtása. Kérem a beszámoló elfogadását. P é c s, április 03-án Korontos Zoltán r. ezredes rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető 15

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ B E S Z Á M O L Ó KOZÁRMISLENY VÁROS. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL Cím:

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Szám: A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Készült: az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2. 18. pontja

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:

Részletesebben

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 2-2. évek statisztikai kimutatása Biztonsági intézkedések száma 2-2. évek statisztikai kimutatása 4 4 3 3 2 2 9 2. év 2. év 22. év

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. Telefon: (46) /20-52, fax: 23-22

3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. Telefon: (46) /20-52, fax: 23-22 NÓGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. Telefon: (46) 514-500/20-52, fax: 23-22 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2 B E V E Z E T É S A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúnánás Rendőrkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM tel.: 32/53-00 Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police. Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.hu Szám: 17020/900/2014.-ált. Beszámoló Hőgyész közbiztonsági helyzetéről,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:13050/453-10/2015.

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police. Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/ /2015.ált. B E S Z Á M O L Ó Makó város közrendjének

Részletesebben

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1254/2015

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok Berzai Zsolt r. őrnagy kiemelt főreferens ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály Tel.: +36-1-443-5690 berzaizs@orfk.police.hu A gyermekek közlekedés-biztonságával

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről Szarvasi Rendőrkapitányság Száma: 060/2509116.Ált. A beszámolót előterjesztésre alkalmasnak tartom: 7 Ityan Sandor. ez~ des rendőrségi főt~ ~ os kapitányság. ~ ~. BESZÁMLÓ 15. évi közbiztonságának helyzetéről,

Részletesebben

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK Békéscsaba Bartók Béla út 1-3. 5601 Pf. 124. Tel.: 66/523-700 Fax.: 66/523-741, 523-701, 33/24-85 A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya 1.

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről SZÉKESFEHÉRVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 3. Telefon: 22/541-600 BM telefon: 22/2331 Fax: 22/2333 szekesfehervarrk@fejer.police.hu Szám: 07010/ 8111 /2013.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ , Fax: (36)

Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ , Fax: (36) Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ 341-944, Fax: (36) 341-944 BM tel.: (31) 40-11, BM fax: (31) 40-35 e-mail:kovacsj@heves.police.hu Szám:10020-1299 / 2014.ált.

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Szám: 09010/ /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Igazgatási Szak Közlekedésrendészeti Szakirány Rendészeti Igazgatási Szak Közrendvédelmi Szakirány Szakirányfelelős: Dr. Major Róbert r.

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. június 23-ai ülésére 2. napirend Tárgya: Beszámoló a város közrendjéről és közbiztonságáról. Előadó: Zahorecz Sándor r. alezredes, Körmöndi

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Ózd, 2012. június 21. Előterjesztő: Ügyrendi Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke Előkészítő: Közterület-felügyelet vezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos

VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos BÉKÉSCSABAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3. (66) 444-329 BM: (33) 20-55 fax: városi:66/523-700, BM:(33) 24-46 e-mail: hajdu.antal@bekes.police.hu

Részletesebben

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház. Szám: /1501-1/2014. ált.

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház. Szám: /1501-1/2014. ált. Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Szám: 09030-0/1501-1/2014. ált. BESZÁMOLÓ HAJDÚHADHÁZ KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2013. ÉV 2. oldal PREAMBULUM A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság illetékességi területe

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó Szám: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY /2011. ált. Jóváhagyom: Regdon László r.alezredes mb. rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Monoszló község

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/52-7 Fax: 52-71 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

Szombathely, 2015. május 29.

Szombathely, 2015. május 29. VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/C. Telefon: 06/94/311-537 Telefax: 06/94/521-012 E-mail: TiborczJ@vas.police.hu Szám: 18000/2077/9/2015.ált. B E S Z Á M O L Ó VAS MEGYE

Részletesebben

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos országos rendőrfőkapitány-helyettes rendészeti főigazgató A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés

Részletesebben

OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY

OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY 1 OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY * Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111. ( (68) 411-344 ( BM (33) 55-00 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/298-3/2013.ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában végzett 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Ózdi Rendőrkapitányság vezetője Ózd, 2015. május 28. ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK szeptember 8-i ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK szeptember 8-i ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont Tárgy: Rendőrségi beszámoló Harkány város közbiztonsági helyzetéről Melléklet: Beszámoló E L Ő T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. szeptember 8-i ÜLÉSÉRE 1.) Napirendi pont ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/910-1/2011.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági célok és eredmények, egy hatékonyabb és korszerűbb ellenőrzési rendszer a közúti közlekedési szabályok megtartása érdekében

Közlekedésbiztonsági célok és eredmények, egy hatékonyabb és korszerűbb ellenőrzési rendszer a közúti közlekedési szabályok megtartása érdekében Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Közlekedésbiztonsági célok és eredmények, egy hatékonyabb és korszerűbb ellenőrzési rendszer a közúti közlekedési

Részletesebben

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában végzett 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Ózdi Rendőrkapitányság vezetője Ózd, 2015. április 23. Szám: 05070-467/2015. Ált. B E SZ Á M

Részletesebben

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S Rendőrkapitányság Szeged M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S : Mórahalom, Kölcsey F. u. 2/b. Pf: 447. 6782. : 06-62-581-040, 562-400/47-80, : 581-041/47-49 Szám: 06010/8794/2014. ált. BORDÁNY KÖZSÉG KÖZRENDJE,

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közbiztonság helyzetéről, a. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

BESZÁMOLÓ. a közbiztonság helyzetéről, a. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Száma: 12000-608/8/2015. ált. NÓGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BESZÁMOLÓ a közbiztonság helyzetéről, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal

Részletesebben

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80 SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1289-2/2013

Részletesebben

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 Szolgálati ágak A rendőrség szolgálati tagozódása szolgálatok szakszolgálatok Szolgálati ágak a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési bűnügyi

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD. Beszámoló. a Szekszárdi Rendőrkapitányság évben végzett munkájáról. Szekszárd 2015.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD. Beszámoló. a Szekszárdi Rendőrkapitányság évben végzett munkájáról. Szekszárd 2015. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD Szám: 7/ 852/25. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály főosztályvezető az ORFK-OBB ügyvezető elnöke Budapest, 2016. március 24.

Részletesebben

Szám: /2011. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KMB ALOSZTÁLY MEDINA KÖRZETI MEGBÍZOTT J E L E N T É S Medina község 2011. évi bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről Jelentem, hogy Medina

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9. szeptember 8-i ülése. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 8. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője A polgárőrség szerepe a közrend biztosításában, a bűncselekmények megelőzésében a tanyás térségben Szarvason. A rendszerváltáskor jelentős gazdasági

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. A Dunaharaszti Rendőrőrs évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. A Dunaharaszti Rendőrőrs évi tevékenységéről PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG SZIGETSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG DUNAHARASZTI ŐRS Szám: 13130/393/2016.ált Jóváhagyom: Dr. Csipler Norbert r. ezredes Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője B

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó BALATONFÜRED RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY Szám: 19070/4186-2/2016. ált Jóváhagyom: Regdon László r. ezredes rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Aszófő község közbiztonsági

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS 4564 Nyírmada, Honvéd u.8/a Tel. BM: (03/326469) Városi: (06/45492063) Fax. BM: (03/326468) Városi: (06/45492063) Email: Tothtiborvn@szabolcs.police.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Rendőrőrs 2014. évi tevékenységéről Előadó: Tóth Gábor r.szds. Őrsparancsnok Előterjesztés

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált. OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉS RENDÉSZETI OSZTÁLY Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111 Tel: (68) 411-344 IRM (33) 55-40 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/205- /2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG GÁRDONY RENDŐRKAPITÁNY 2483 Gárdony, Szabadság u. 40. Tel./fax: 22/355-338, BM-tel.: 22/5614, BM fax: 22/5642 E-mail: sagij@fejer.police.hu Szám: 07060/ /2011. Ált. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2012. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság:

Részletesebben

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat)

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető Rendőrkapitányság Tapolca Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető B e s z á m o l ó Szigliget község Képviselő-testületének 2011. év május hónapban tartandó

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. E. u. 2. Telefon: 06/88/428-022/10-86 * Telefax: 06/88/428-022/15-84 mellék Szám:19010-5058/2011. J Ó V Á H A G Y O M : Dr.

Részletesebben

A d a t g y ű j t é s - A d a t á t v é t e l. Belügyminisztérium. 2. melléklet. Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök.

A d a t g y ű j t é s - A d a t á t v é t e l. Belügyminisztérium. 2. melléklet. Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök. 1219 Tűzeseti és műszaki mentési statisztika (1) Műszaki mentések területi egységek és a műszaki mentések helye szerint (2) Tűzesetek területi egységek és a tűz helye szerint (3) Tűzesetek, műszaki mentések

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. április 20-i ülésére Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető "51 lo\q Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSE IKTATÓSZÁM:033/1392/2014. TÁRGY: A PÉCSI RENDİRKAPITÁNYSÁG BESZÁMOLÓJA PÉCS M. J. VÁ ROS 2013. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL, A KÖZBIZTON SÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZ KEDÉSEKRİL ÉS A 2014. ÉVI FELADATOKRÓL

Részletesebben