MTT Játék Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MTT Játék Szabályzat"

Átírás

1 MTT Játék Szabályzat 1. A Játékban résztvevő személyek A Tolkien Nyereményjátékokban és a Tolkien Kvíz játékban részt vehet minden Internet-felhasználó belföldi magánszemély, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos), és aki a Tolkien Nyereményjáték Facebook-oldalán, illetve a leírt módon (valós és hiánytalan adatokkal) kitölti a (nyereményjáték) a játék regisztrációs kérdőívét, illetve valós adatokkal regisztrál a tolkien.hu oldalon (a kvízjátékhoz). Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A játékokban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: a Magyar Tolkien Társaság vezető tisztségviselői, a Tolkien Nap vezető szervezői, jelen nyereményjáték lebonyolításában résztvevő munkavállalói és önkéntesei valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk b.); egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. 2. A játékok leírása A Tolkien Nyereményjátékokat és a Tolkien Kvízt a Magyar Tolkien Társaság szervezi. A Nyereményjáték során a Tolkien Nyereményjáték facebook-oldalán található linket like/tetszik jelöléssel ellátók, és egyben a linket a Facebook rendszerben nyilvános beállítással megosztók (és a jelölést illetve megosztást fenntartók) között sorsoljuk ki. A Facebook érvényes szabályainak megfelelően a játékban való részvétel feltétele a megadott kérdőíven történő regisztráció. Meghatározott időközönként új forduló indul, és mindig az adott fordulóban meghatározott linket kell tetszik/like jelöléssel ellátni és megosztani. Minden forduló a Facebook oldalon meghatározott zárónap éjféljéig tart, és a következő délelőtt sorsoljuk ki az adott forduló győztesét, aki a játék adott fordulójában meghatározott díjat nyeri. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A (Tolkien Kvíz) játékhoz érvényes regisztráció szükséges a weboldalon. 24 óránként csak egyszer lehet játszani. A nyeremény elnyeréséhez legalább 75%-os

2 eredményt kell elérni, viszont ha ez nem sikerült, akkor a Játékos 24 óra múlva ugyanazzal a felhasználónév-jelszó párossal ismét kitöltheti a kvízt. Egy Játékos maximum csak egy nyeremény átvételére jogosult, függetlenül a sikeres kvíz játékok számától 3. A Játék időtartama A Facebook-on zajló Játék december 21. és január 1. között zajlik, különböző napokon minden nap a meghirdetéstől az ott meghatározott zárónap éjféléig. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után, illetve az adott napokon a meghirdetés előtt, vagy a zárónap éjféle után érkezett jelentkezések érvénytelenek. A Tolkien Kvíz december 18. és január 2. között zajlik, mely időszak alatt egy felhasználó csak egy nyeremény átvételére jogosult. 4. Jelentkezés a Játékra A Facebook játékban való részvétel feltétele: Adott fordulóban a meghirdetéstől a zárónap éjféléig egyszer lehet részt venni. A játékra történő jelentkezés a Tolkien Nyereményjáték oldalán található adott fordulós link egyidejű megosztásával illetve like/tetszik jelölésével valósul meg. A Facebook érvényes szabályainak megfelelően a játékban való részvétel feltétele a link mellett megadott kérdőíven történő regisztráció. Személyenként fordulónként csak egy lájkot/megosztást veszünk figyelembe és csak a Tolkien Nyereményjáték Facebook oldalán található eredeti bejegyzést publikusan megosztók és jelölők között tudunk sorsolni! A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A regisztrált résztvevők közül többeket szúrópróbaszerűen, a kisorsolt nyerteseket pedig minden esetben ellenőrzünk abban a tekintetben, hogy a "like/tetszik" jelölést megtették-e, illetve a saját oldalukon public/nyilvános beállítással megosztották-e a megadott linket. Amennyiben bármelyik előfeltétel (regisztráció, like vagy public share ) hiányzik, az adott játékost kizárjuk a játékból, a kisorsolt nyertes helyett pedig újat sorsolunk. FONTOS SZABÁLY: egy Játékos egy címről fordulónként legfeljebb egyszer regisztrálhat a kérdőívben és vehet részt a Játékban. Egy játékos csak EGY címről játszhat a Játékban! Ha valaki mégis többször vesz részt a Játékban, azt kizárjuk az adott Játékból a tisztesség és a többi, szabályosan játszó olvasónk érdekében. A Játékban csak akkor vehet részt valaki, ha valamennyi szükséges adatát megadta. A Tolkien Kvízben olyan, a honlapon érvényes regisztrációval rendelkező személy vehet részt, aki jelen szabályzatot elfogadja. A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez. A játékban való részvétellel a játékos elfogadottnak tekinti a szabályzatot.

3 5. Nyeremények Nyeremények megnevezése: egyszemélyes belépőjegy a január 3-i exkluzív A hobbit Smaug pusztasága c. mozifilmre; MTT ajándéktárgyak. A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók. A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása. 6. Sorsolás A Nyereményjáték időtartama alatt minden forduló befejező napján éjfélig lehet regisztrálni és a Facebook jelöléseket és megosztásokat megtenni, a sorsolás ezt követően történik meg. A nyerteseket a regisztrációkor megadott címen illetve telefonszámon haladéktalanul értesítjük. Minden nyereményhez egy-egy pótnyertest is sorsolunk. Amennyiben a megadott cím nem létezik, vagy a játékos 24 órán belül nem veszi fel a kapcsolatot az értesítő levél feladójával, annak helyébe a pótnyertes lép. A Tolkien Kvíz esetén a fenti bekezdések nem érvényesek, ott a kvíz eredménye és nem sorsolás alapján történik a nyertesek kiválasztása. 7. Nyertesek értesítése A Nyereményjáték nyerteseit minden esetben en vagy telefonon értesítjük. A Kvíz játék nyerteseit a kvíz kitöltése után azonnal értesítjük. 8. A nyeremények átvétele A nyeremények egy részének nincs tárgyiasult formája. A díszbemutatóra szóló belépést a nyertes által megadott 2 névnek a rendezvény résztvevőinek listájára történő felvételével biztosítja a Játék Szervezője. A normál mozi és rendezvény belépőjegyek átvételére a Nyereményjáték sorsolását követően, és az előadások kezdete között biztosít lehetőséget a Szervező. A Tolkien Kvíz esetén a nyereményeket a Tolkien Nap rendezvényen a nyitás (8:00) és a vetítés kezdete (8:45) között lehet átvenni, a játék végén kinyomtatható igazolás bemutatásával, illetve a rendszerben rögzített valós név és cím/telefonszám okmányok alapján történő azonosítása után. (A kinyomtatott igazolás megkönnyíti a jogosultság ellenőrzést a helyszínen, de ennek hiányában az azonosítást a rendszer által rögzített személyi adatok alapján is elvégzik a szervezők.) Az ajándéktárgyakat a évi Tolkien Nap rendezvényen vehetik át a nyertesek.

4 Amennyiben a nyeremény átvétele során a nyertes nem tesz meg mindent, vagy nem kellő mértékben működik közre és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 9. Adatkezelés A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy - megadott adataik (név, cím, telefonszám) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 1 hónapig; - a nyertesek név, lakcím és telefonszám adatait a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező átadhatja az Uránia Nemzeti Filmszínháznak illetve a Fórum Hungary Kft-nek. A Szervező a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között. A játék során átadott adatokat a Magyar Tolkien Társaság kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg. 10. Felelősség kizárás A regisztráció hiányosságáért (névelírás stb.), az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok hiányos megadásáért, illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Magyar Tolkien Társaságnak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. 11. Egyéb A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

5 Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a regisztrációkor megadott címről az címre! Budapest, december 14.

Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!)

Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!) Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!) Ha szeretnéd regényeinket még jobban megismerni, vegyél részt a Dream-rajongók szövegértési

Részletesebben

Nyerj havonta regényeket!

Nyerj havonta regényeket! Nyerj havonta regényeket! Vásárolj legalább 1 db regényt a Maxim Könyvkiadó kínálatából, majd regisztrálj a blokk vagy a számla sorszámával a facebookon található Dream válogatás oldalon (www.facebook.com/dreamvalogatas).

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Bevezető A Tisza-Balneum Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság az Tisza Balneum Hotel**** Facebook oldalán és a s4yhotel.hu vagy a Service4You szállodáinak weboldalán

Részletesebben

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és játékszabályzata 1. A Játék szervezője és együttműködő partnerek A iphone 4S és Laptop - Asus Nyereményjáték (továbbiakban Nyereményjáték vagy

Részletesebben

SPAR KUTYA-CICA SZÉPSÉGVERSENY JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR KUTYA-CICA SZÉPSÉGVERSENY JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR KUTYA-CICA SZÉPSÉGVERSENY JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparsajatmarka.hu

Részletesebben

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Játékszabályzat A Saunier Duval márka Facebook oldalán indított Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat nyereményjátékokra

Részletesebben

Erste Együtt. Érted! Programszabályzat

Erste Együtt. Érted! Programszabályzat Erste Együtt. Érted! Programszabályzat Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Erste Együtt. Érted név alatt programot hirdet az alábbi feltételekkel. 1) Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat

Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat Az Allianz Hungária Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 52.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

Részvételi- és Játékszabályzat

Részvételi- és Játékszabályzat Részvételi- és Játékszabályzat A McDonald's Promotion Reklámszervezési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 3/b.; cégjegyzékszám: 01-09-705195) és a Mito Europe Korlátolt

Részletesebben

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni:

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni: NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva a 2014.10.10. napján módosított rendelkezésekkel (a módosított rendelkezések vastag dőlt betűvel kerültek szedésre) 1. A Dreher

Részletesebben

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparhuseg.hu

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

Hivatalos játékszabályzat. AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december

Hivatalos játékszabályzat. AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december Az akcióban résztvevő személyek Az akcióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött magyar állampolgár,

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Lakástakarék Zrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043407 A promóció

Részletesebben

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata A fogyasztói nyereményjáték és promóció szervezője a DAMONA-VITAL Kereskedelmi Kft. (Cg.:

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója:

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója: A Sorsjegyvilág TOP 200 elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzata A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft.

Részletesebben

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Szervezés és lebonyolítás A promóciós játék Szervezői a MOM Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. (továbbiakban MOM Park MFC Kft. "Szervező")

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

A Tőzsde Grand Prix CFD DEMO kereskedési verseny szabályai és részvételi feltételei

A Tőzsde Grand Prix CFD DEMO kereskedési verseny szabályai és részvételi feltételei A Tőzsde Grand Prix CFD DEMO kereskedési verseny szabályai és részvételi feltételei 1. A Verseny szervezője és célja A Tőzsde Grand Prix CFD DEMO kereskedési verseny (a továbbiakban: Verseny szervezője

Részletesebben

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Varázskészlet postai promóció A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg. 01-10-041976,

Részletesebben

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Magyar Cukor Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

Otthonok és megoldások - Nyerj a FundaHome alkalmazással! bloggereknek szóló nyereményjáték Felhasználói- és Részvételi Feltételek

Otthonok és megoldások - Nyerj a FundaHome alkalmazással! bloggereknek szóló nyereményjáték Felhasználói- és Részvételi Feltételek Bevezetés Otthonok és megoldások - Nyerj a FundaHome alkalmazással! bloggereknek szóló nyereményjáték Felhasználói- és Részvételi Feltételek Az alábbi Felhasználói- és Részvételi Feltételek (továbbiakban:

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei Amerika Kapitány elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és részvételi feltételei 1. A Játék szervezője A I.T. Magyar Cinema Kft. (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24.

Részletesebben