KEDVENC ÍRÓM J. R. R. TOLKIEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEDVENC ÍRÓM J. R. R. TOLKIEN"

Átírás

1 KEDVENC ÍRÓM J. R. R. TOLKIEN Készítette: Turbók Krisztián 12.g. tanuló Ujhelyi Imre Élelmiszeripari Közép-és Felsıfokú Szakképzı Iskola 1

2 Kedvenc íróm: J. R. R. TOLKIEN Peter Jackson filmtrilógiája teljesen magával ragadó módon mutatja be Tolkien A Győrők Ura címő remekmővét. Úgy érzem, fontos volt, hogy az alapvetı emberi értékeket mint a szeretet, a szoros emberi kapcsolatok, a barátság, a lojalitás, egy hazához, egy otthonhoz való ragaszkodás kifejezze mőveiben. A hobbitok tökéletes példái lehetnének az Embernek, hiszen ki ne szeretne legalább egy napra hobbittá válni: élni a nyugalomban, harmóniában a természettel. J. R. R. Tolkien századunk talán legnagyobb írója, de kevesen tudják róla, hogy a fantasy mővek alapját jelentı A Győrők ura megírásán túl a nyelvészet területén is maradandót alkotott. Az elmúlt néhány évben nagyon sokat halhattunk róla a megfilmesíthetetlen győrők ura kapcsán. Úgy gondoltam, jó lenne többet tudni életérıl, munkásságáról, mőveirıl és családjáról is. John Ronald Reuel Tolkien január 3-án született a dél-afrikai Bloemfontein városában. Édesapja - az eredetileg német bevándorló családból származó - Arthur Reuel Tolkien és édesanyja, a midlands-i Mabel Suffield két évvel korábban költöztek Dél-Afrikába, majd ott házasságot kötöttek. Arthur Tolkien banktisztviselı volt, és a dél afrikai állástól az elıremenetel lehetıségét várta. Reményei beigazolódtak, de az elırejutás ára nagy volt. Kisfia egészségének nem kedvezett 2

3 az afrikai klíma, mégis kevés esélyt láttak arra, hogy a közeljövıben visszaköltözzenek a hővösebb éghajlatú Angliába. J. R. R. Tolkien gyermekkorát szomorú, tragikus események sorozata árnyékolta be. Az elsı édesapja váratlan halála volt február 15-én, amikor Mabel két gyermekével a kis Johnnal és öccsével éppen Angliában volt a Suffield-rokonoknál. Ezután a család többi tagja soha nem tért vissza Dél-Afrikába. Az ekkor mindössze négy éves J. R. R-nek csak néhány ködös emléke maradt az afrikai földrészrıl. A családfı elvesztése után az édesanya kénytelen volt Angliában maradni gyermekeivel, a rokonok közelében. Tolkien édesanyja gyakran kényszerült arra, hogy lakhelyet változtasson, és többnyire különféle bérházakban éltek. Elsı angliai házuk Birmingham külvárosának határán Sarehole Mill-ben volt. Az ottani meglehetısen idillikus környezet fontos szerepet játszott J. R. R. életében, mely a késıbbiekben mőveiben is visszaköszönt. Amikor a gyerekek iskolába kezdtek járni, közelebb kellett költözniük a városközponthoz, mert a közlekedés rendkívül nehézkes volt ban John édesanyja és nagynénje, May áttértek a katolikus hitre, és ez az esemény váratlan és botrányos következményekkel járt az anglikán 1 nézeteket valló család életében. Ezután a családra már nem nagyon támaszkodhattak, de a Birmingham Oratorium segítıkész papjai nemcsak lelki támaszt nyújtottak, hanem ott segítették a családot, ahol tudták. A katolikus hithez és az egyházhoz való ragaszkodás Tolkien életében fontos szerepet játszott, a vallásos élmény nemcsak az életét, hanem irodalmi munkáját is nagyon erısen befolyásolta. J. R. R. alapfokú iskoláit a birminghami King Edward s Schoolban végezte el. Ez az intézmény a város legjobb iskolája volt. A klasszikus nyelvek - a görög és a latin - mellett, itt fordult érdeklıdése a közép- és óangol, valamint a gót és az óészaki nyelvek felé. 1 VIII. Henrik angol király novemberben kelt törvényében szakít a római egyházzal, mert VII. Kelemen pápa nem engedélyezte válását Aragóniai Katalintól. Megalapította az anglikán egyházat 3

4 Kis idı múlva már eredeti nyelven olvasta többek között a Beowulfot 2, Chaucert 3, az izlandi Sagákat 4 valamint az Eddákat 5. A walesi nyelv hangzása rendkívüli módon lenyőgözte. A finn nyelv és a Kalevala jelentıs szereppel bírt saját nyelveinek kialakításában. Ezek a következık: a Qenya (késıbb Quenya) illetve a Gnomish, melyet ma Sindarinnak neveznek. A Quenya a walesi, a Sindarin a finn hangzásvilágon alapszik ben édesanyja az akkor még gyógyíthatatlan cukorbetegségben szenvedett, és nem sokkal késıbb meghalt. Ez volt a második nagy csapás a 12 éves John és öccse, Hilary életében. Gondviselıjük Francis Morgan atya lett, ı gondoskodott a megélhetésükrıl, szállásukról. J. R. R. ekkor már a King Edward s tanulója volt, ahol további lelkesedéssel vetette bele magát a nyelvek különös világába. Morgan atyával sokat költöztek, újabb bérelt szobák sora következett. Az egyik lakhelyükön, Mrs. Faulkner panziójában ismerkedett meg a fiatal John Tolkien, Edith Bratt-tel, aki három évvel idısebb és szintén árva volt. Jól megértették egymást, de amikor ez a barátság Morgan atya tudomására jutott, a fiút eltiltotta Edith-tıl. Az atya szerint majd akkor gondolhat John a házasságra, ha már megalapozta az egzisztenciáját. A fiatal Tolkien a nyelvek, a korai irodalmak, a kultúrák vonzásában élt. Nyelvtudása gyakran tanárait is elképesztette. Tinédzserként kiváló ismerıje volt a latin és a görög nyelveknek. A világ egyetlen gót nyelven íródott verse J. R. R. Tolkien nevéhez főzıdik! 1911-ben Oxfordban kezdte meg egyetemi tanulmányait, ahol klasszikus filológiát 6, késıbb összehasonlító filológiát és angol irodalmat tanult. Már Birmingham-ben barátságokat alakított ki irodalmi érdeklıdéső és keresztény vallású diáktársaival, akikkel egyetemi éveik 2 Angolszász epikus költemény a Kr. e századból 3 Geoffrey Chaucer ( körül október. 25. London): angol költı, a Troilus és Cressida írója. 4 Skandináv irodalmi mőfaj. Legendás hısökrıl szóló korai középkori népi monda, prózai elbeszélés körül keletkezett izlandi epikus hısköltemény 6 Valamely népcsoport nyelvével, irodalmával és mőveltségével az írott emlékek alapján foglalkozó tudomány. Irodalmi mőveknek komplex módszerő tanulmányozása. 4

5 alatt hozták létre irodalmi társulatukat a Tea Club and Barrovian Society-t, melyet röviden TCBS-nek hívtak. Edith Bratt-tel nagykorúsága születésnapja után rögtön felvette a kapcsolatot, és ban összeházasodtak. A következı években megszülettek gyermekeik: John Francis ( ), Michael ( ), Christopher (1924-) és Priscilla (1929-). John Francis plébánosként tevékenykedett egy római katolikus templomban. Michael író lett, és az ı regényébıl készült 1992-ben A játékos címő mozifilm Tim Robbins fıszereplésével. Katonai kiképzését az I. világháború idején, az oxfordi évek után kezdte meg, és rövidesen a nyugat-európai hadszíntérre vezényelték. Részt vett az 1916-os somme-i csatában, de nem sokkal késıbb megbetegedett, így a háború végéig angliai állomáshelyeken lábadozott. Ekkor kezdte el írni az Elveszett Mesék könyvét, a késıbb Silmarillon-nak nevezett, képzelt világról szóló elbeszéléscsokrot. Miután visszatért Oxfordba, az akkor készülı Angol Szótár szerkesztıségében dolgozott. A leeds-i egyetemen professzorrá nevezték ki, de egy évvel késıbb visszament az Oxfordra, ahol az óangol nyelv professzora volt 1959-es nyugdíjazásáig. Nyelvészként számos színvonalas tudományos munkája megjelent, az ı és leeds-i kollégája E. V. Gordon nevéhez főzıdik a Sir Gawain és a Zöld Lovag modern kiadása. Híressé azok a mővek tették, melyeket elsısorban gyermekeinek írt. A Nagy-Britanniában 1937-ben megjelent A Hobbit címő könyv volt az elsı, amely Középfölde világát és a finoman, ötletesen és kreatívan beépített középkori irodalom- és kultúrtörténeti forrásokat megnyitotta az olvasók elıtt. További mővei közé tartozik a Silmarillon, és a Babó, melynek története a Silmarillon-ban megteremtett Középföldén játszódik. A Hobbit után 17 évig dolgozott A Győrők ura címő regényén. Egy vele készült interjúban az alábbiakat mondta a regénnyel kapcsolatban: 5

6 Az igazi kezdetre nagyon tisztán emlékszem. Húsz év távlatából is látom azt a sarkot a Northmoor Road-i házunkban, ahol mindez megtörtént. Egy hatalmas rakás dolgozat volt elıttem. Az iskolai dolgozatok javítása nyáron fárasztó munka. Emlékszem, hogy fölemeltem az egyiket, és azon kaptam magam, hogy majdnem ötöst adtam, mert ennek a dolgozatnak az egyik oldala teljesen üresen állt, gyönyörő volt semmit nem kellett olvasni! Úgyhogy, nem is tudom miért, ráírtam: Volt egyszer egy földbe vájt lyuk, abban élt egy hobbit,, A győrők ura világának tökéletesen megálmodott múltja van, mely visszavezethetı a kezdetek kezdetéig. A több ezer oldalas életmőben új fajok, új tájak, új képességek egész sorát találta ki, melyek szerves részei az oszthatatlan egésznek. Ahogy haladt elıre a mese, úgy következtek be váratlan fordulatok és konfliktusok, amelyek során a kis hobbitok hatalmas hısök és erık harcába csöppennek. Ilyen alapos munkára eddig csak kevés író vállalkozott. Tolkien 1949-ben fejezte be A győrők urát, de csak úgy volt hajlandó kiadni, ha a kiadó egyidejőleg a Silmarillont is megjelenteti, mivel azonban így nem talált vállalkozót, végül beleegyezett, hogy az Alin és Unwin cég csak A győrők urát adja ki. A könyvet három, külön cím alatt futó részre bontották, ami feldühítette Tolkient, mert ı nem trilógiának szánta. A Győrő szövetsége és A két torony 1954-ben látott napvilágot, míg A Király visszatér címő harmadik részt 1955-ben vehették kezükbe az olvasók. Felesége, Edith 1971-ben bekövetkezett halála után Tolkien visszaköltözött Oxfordba a Merton College falai közé. II. Erzsébet királynı brit birodalmi érdemrendet adományozott neki 1972-ben, és az oxfordi egyetem díszdoktorává avatta. Egy évvel késıbb, 1973-ban hunyt el 81 éves korában. 6

7 Tolkien mőveit olyan embereknek szánta, akik szeretnének szakítani a mindennapok egyhangúságával, szeretnének kicsit elmenekülni a rohanó világ elıl. Gondolatvilágunk eltéphetetlen láncszemeit alkotják ezek a mesék, melyek magukkal ragadnak és úgy érzem, - meghatározóak lehetnek egész életünkre. Ajánlom szívesen mindenkinek Tolkien regényeit, és bízom benne, hogy hozzám hasonlóan így éreznek majd, amikor olvassák azokat. 7

8 Felhasznált irodalom 1. Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára Akadémiai Kiadó, Budapest Magyar Nagylexikon 3. kötet Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest Magyar Nagylexikon 5. kötet Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest Magyar Nagylexikon 7. kötet Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest Magyar Nagylexikon 15. kötet Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest VOX Magazin január, p

és megmarad a látszat

és megmarad a látszat FETYKÓ JUDIT és megmarad a látszat az élethez való ragaszkodás hitében József Attila haláláról 2 FETYKÓ JUDIT és megmarad a látszat... az élethez való ragaszkodás hitében József Attila haláláról 3 FETYKÓ

Részletesebben

A történet kezdete De Gerando Antonina életútjának töredékei

A történet kezdete De Gerando Antonina életútjának töredékei Márton Hajnalka Márton Hajnalka De Gerando Antonina életútjának töredékei, melyet egyazon időben nevezhetünk a kezdeti történetnek, a 19. században játszódik. Ugyanakkor a történet kezdete történetek kezdeteivé

Részletesebben

A bból élünk, amit kapunk, de az éltet, amit adunk. Winston S. Churchill

A bból élünk, amit kapunk, de az éltet, amit adunk. Winston S. Churchill A bból élünk, amit kapunk, de az éltet, amit adunk. Winston S. Churchill Tartalomjegyzék Előszó a magyar fordításhoz... 5 Előszó... 7 Emlékalapok és elkülönített alapok a visegrádi országokban... 8 Lengyelország...

Részletesebben

VISZOCKIJ VARSÓBAN. Bárdok versengése Olbrychskiéknél

VISZOCKIJ VARSÓBAN. Bárdok versengése Olbrychskiéknél PAP PÁL VISZOCKIJ VARSÓBAN Bárdok versengése Olbrychskiéknél A legutóbbi hazai Viszockij megemlékezések során matyóföldi földimmel, Cseh Károllyal Viszockij versek egyik fordítójával beszélgetve szóba

Részletesebben

Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola, Tornalja

Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola, Tornalja Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola, Tornalja England Through a Keyhole Anglia, kulcslyukon keresztül - tanulmányi segédanyag - szerkesztette: Mgr Dubovsky Norbert Tartalom Contents I. Anglia..1

Részletesebben

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a)

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a) A Dél-Balatoni Református Gyülekezetek Regionális Együttmőködésének idıszakos életjele 2007. Tél Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a) Kedves Testvéreim!

Részletesebben

Két korszak határán, Váradi Péter pályaképe és írói életmőve

Két korszak határán, Váradi Péter pályaképe és írói életmőve Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Két korszak határán, Váradi Péter pályaképe és írói életmőve Doktori (Ph.D) értekezés készítette: Véber János okleveles középiskolai tanár, az MTA

Részletesebben

ANDREW G. VAJNA BEMUTATJA SZABADSÁG, SZERELEM. Szereplık: Fenyı Iván Dobó Kata Csányi Sándor Gesztesi Károly Szávai Viktória Huszár Zsolt

ANDREW G. VAJNA BEMUTATJA SZABADSÁG, SZERELEM. Szereplık: Fenyı Iván Dobó Kata Csányi Sándor Gesztesi Károly Szávai Viktória Huszár Zsolt ANDREW G. VAJNA BEMUTATJA SZABADSÁG, SZERELEM Szereplık: Fenyı Iván Dobó Kata Csányi Sándor Gesztesi Károly Szávai Viktória Huszár Zsolt Eredeti történet: Joe Eszterhas Forgatókönyv: Gárdos Éva Bereményi

Részletesebben

(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon) 2 0 1 0. m á r c i u s 2 8. VI. évfolyam 1. szám T A N Í T V Á N Y O K A T K E R E S Ü N K! L e l k i p á s z t o r i e l ı r e t e k i n t é s 2 0 1 0 - r e E fezus 4:11-15: És ı adott némelyeket apostolokul,

Részletesebben

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI Urunk! MÉGIS Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erıt, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsıségedre felépíthessük! Különszám - 2010. augusztus A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Amit

Részletesebben

A TŐZSDE~ Ü G Y N Ö K KÉPEIEGY ISMERETLEN

A TŐZSDE~ Ü G Y N Ö K KÉPEIEGY ISMERETLEN M A R T O S G Á B O R A TŐZSDE~ Ü G Y N Ö K KÉPEIEGY ISMERETLEN MAGYAR MŰGYŰJTŐ ÉS KOLLEKCIÓJÁNAK TÖRTÉNETE NÉZŐPONTOK 9 FEJEZETEK EGY MŰGYŰJTŐ KISMESTER KOLLEKCIÓJÁNAK TÖRTÉNETÉBŐL 13 A MESTITZ-GYŰJTEMÉNY

Részletesebben

IM P R E S S Z U M. CÍ M L A P F O T Ó : A Széchenyi tér hosszú élete

IM P R E S S Z U M. CÍ M L A P F O T Ó : A Széchenyi tér hosszú élete 15-18. oldal Tartalom Páva Péter: Életrevalók 1 Kovács Blanka (10. E): Az elsők 2-3 Ján Szilárd (8.A): Apuval beszélgettem... 4-5 Marján Babett, Brand Petra, Herbert Áron (11.A): A remény evangélumát...

Részletesebben

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VI. Évf. I. szám 2011. január Papnak pap legyen a barátja kötötték lelkünkre annak idején a szemináriumban. Ez alatt azt

Részletesebben

József Attila születésének századik évfordulója, a méltán

József Attila születésének századik évfordulója, a méltán Évforduló Berényi Mária József Attila apjához, görögkeleti vallásához és a román irodalomhoz való viszonya József Attila születésének századik évfordulója, a méltán nagy érdeklõdés közepette zajló emlékév

Részletesebben

2 3 4 Bevezetı Dunaújvárosról nem könnyő feladat írni. Ezt a csaknem hat évtizedes várost sokféleképpen értékelik. Születését viszont egységesen, a semmibıl nıtt ki. Ahogy a régi feljegyzések is írják,

Részletesebben

ISTEN-E JÉZUS? A MOSZKVAI ÁLLAMI EGYETEM TANÁRAI ÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA TARTOTT ELİADÁS ÁTDOLGOZOTT ANYAGA. - John Maisel -

ISTEN-E JÉZUS? A MOSZKVAI ÁLLAMI EGYETEM TANÁRAI ÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA TARTOTT ELİADÁS ÁTDOLGOZOTT ANYAGA. - John Maisel - ISTEN-E JÉZUS? A MOSZKVAI ÁLLAMI EGYETEM TANÁRAI ÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA TARTOTT ELİADÁS ÁTDOLGOZOTT ANYAGA - John Maisel - ELİSZÓ Ezt az elıadást a Moszkvai Állami Egyetem tanári kara és hallgatói számára

Részletesebben

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más!

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más! Tartalomból: Újratöltve és még sok más! zennel szeretném bemutatni nektek arégiúj, Élet-jel gyülekezeti folyóiratunkat! Bizonyára sokakban fölmerül a kérdés, hogy szükséges-e ez a magazin, lesz-e elég

Részletesebben

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét 85. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 13. GYERMEKKÖNYVNAPOK WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 2. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról Grecsó Krisztián Megyek utánad Tarján Tamás Dobozkönyvhét Szétzúzott

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

A MAGYAR, AKI AUSCHWITZRÓL ÍRT

A MAGYAR, AKI AUSCHWITZRÓL ÍRT KERTÉSZ IMRE A MAGYAR, AKI AUSCHWITZRÓL ÍRT Kertész Imre (1929-ben született Budapesten) Kertész Imre a Nobel-díj átadási ceremóniáján, Stockholm, 2002. 12. 10. (Fotó: Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)

Részletesebben

KOLpIng krónika. A MAI EGYHÁZNAK OLYAN PÉLDAKÉPEKRE VAN SZÜKSÉGE, MINT KOLPING VOLT. / Szent II. János Pál pápa/ ADOLF KOLPING ÉLETE

KOLpIng krónika. A MAI EGYHÁZNAK OLYAN PÉLDAKÉPEKRE VAN SZÜKSÉGE, MINT KOLPING VOLT. / Szent II. János Pál pápa/ ADOLF KOLPING ÉLETE KOLpIng krónika KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola 4244 Újfehértó, Eötvös József út 25. Tel/Fax: 06/42/290-053 Web: http:// www.szentistvanujf.hu e-mail: szent.istvan.ujf@gmail.com Az iskola

Részletesebben

Msgr Varga Béla. 1903. február 18-án jött világra elsıszülött fiúk, aki a keresztségben a Béla nevet kapta.

Msgr Varga Béla. 1903. február 18-án jött világra elsıszülött fiúk, aki a keresztségben a Béla nevet kapta. Msgr Varga Béla Élt egy kis magyar faluban, Börcsön egy házaspár. Paraszti családból származtak mindketten. Somogyi Mária és Varga Ferenc kevéske hozománnyal, de szorgalommal és becsülettel vágtak neki

Részletesebben

FODOR ISTVÁN BOTANIKUS CENTENÁRIUMI EMLÉKKÖNYVE

FODOR ISTVÁN BOTANIKUS CENTENÁRIUMI EMLÉKKÖNYVE FODOR ISTVÁN BOTANIKUS CENTENÁRIUMI EMLÉKKÖNYVE Kárpátaljai Magyar Könyvek 166. Készült a Szülőföld Alap támogatásával Összeállította: Fodor István Intermix Kiadó, 2007 INTERMIX KIADÓ 88000 Ungvár, Tolsztoj

Részletesebben

Webes verzió. Tartalom

Webes verzió. Tartalom Tartalom Tartalom... 5 Minden élet összefügg... 6 A sámán küldetése... 8 Mind kapcsolatban állunk... 24 Animizmus mindennapi mágia... 37 Vesd le a zoknid és állj a füvön!... 53 Kezünkben az erő... 65 Bevezetés

Részletesebben

Biacsi Dávid SJ beszélgetése Henri Boulad jezsuita atyával

Biacsi Dávid SJ beszélgetése Henri Boulad jezsuita atyával A TARTALOMBÓL: Az út a lehetetlen maga.............. 2 Biblia és régészet.................... 4 Az Ószövetség nem Isten igéje........ 7 Iszlám és Nyugat.................... 8 Végsõ kisemmizésünk és likvidálásunk

Részletesebben

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen Schola Europa Akadémia Szakközépiskola a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel együttmőködésben Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen A dolgozatot készítette Kaszás Lilla Ifjúságsegítı

Részletesebben

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk I. Kor

Részletesebben

EGYÉB. Emlékezés DeBakey professzorra (1908-2008)

EGYÉB. Emlékezés DeBakey professzorra (1908-2008) EGYÉB Emlékezés DeBakey professzorra (1908-2008) Írta: DR. BARTOS GÁBOR, DR. BIHARI IMRE, DR. MARKOVICS GABRIELLA Michael E. DeBakey a huszadik század egyik legnagyobb hatású orvos-egyénisége, akit már

Részletesebben

Multikulturalizmus orosz zsidók Izraelben

Multikulturalizmus orosz zsidók Izraelben dr. Steinerné dr. Molnár Judit Multikulturalizmus orosz zsidók Izraelben Habilitációs értekezés (Habilitációs értekezésemet kiegészítettem, pontosításokkal, mely a védésre való felkészülés alatt született

Részletesebben

Sikeres Emberi Sorsfordulók

Sikeres Emberi Sorsfordulók Sikeres Emberi Sorsfordulók Találkozás Harsányi Zsuzsannával, az Oxford Egyetemi Kiadó volt főszerkesztőjével Egy ismerősöm hívott, hogy ismerjek meg egy kiváló, a leghatékonyabb oktatói módszerrel dolgozó

Részletesebben