Tárgy: javaslatok a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók alkalmazására vonatkozó jogszabály módosítása (2/2001.(I.11.) Kormány rendelet)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: javaslatok a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók alkalmazására vonatkozó jogszabály módosítása (2/2001.(I.11.) Kormány rendelet)"

Átírás

1 E/2011/0712 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG IPARI-BALESET-MEGELŐZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Dr. Vass Gyula tű. ezredes Főosztályvezető Tárgy: javaslatok a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók alkalmazására vonatkozó jogszabály módosítása (2/2001.(I.11.) Kormány rendelet) Tisztelt Főosztályvezető Úr! A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók működését meghatározó egyik legfontosabb jogszabály a 2/2002. Kormányrendelet ( Rendelet ), melynek gyakorlati alkalmazása során az elmúlt közel 10 évben számos ponton felmerült a módosítás, pontosítás szükségessége. A Rendelet jelenleg is tapasztalható hiányosságai sajnos több ponton is bizonytalanná teszik mind a biztonsági tanácsadók, mind az érintett vállalkozások helyzetét, gyakorlati tevékenységét. A rendelet értelmezése során a vállalkozások gyakran a mentességekre fókuszálnak, és bár kellene, ennek ellenére sem rendelkeznek biztonsági tanácsadóval, illetve a tanácsadók által felügyelt, képzett dolgozókkal. Ezzel kapcsolatban sajnos megállapítható, hogy több ponton is veszélyeztetett a veszélyes áruk biztonságos, szakszerű szállítása. Az alábbiakban ezért azt kívánjuk összefoglalni, hogy a Rendelettel kapcsolatban milyen hiányosságokat, problémákat látunk, és ismertetjük azt is, hogy milyen megoldásokat javaslunk e problémák egyszerű orvoslására. Tájékoztatásul jelezzük, hogy véleményünk kialakítása során tagjaink sokéves szakmai tapasztalata mellett támaszkodtunk a külföldi, nemzetközi gyakorlatra, és ezen belül a német rendeletre, mely mértékadónak tekinthető e terület szabályozásában. A következő problémákat látjuk a hatályos szabályozásban, és a következő javaslatokat tesszük a lehetséges megoldásra: 1) Probléma: a Kormányrendelet hatálya szövegezésében túlrészletezett (2. ). Annak felsorolása, hogy mi számít veszélyes áruszállítási tevékenységnek, tapasztalatunk szerint, csak megnehezíti a hatályosság értelmezését, felületet ad a kifogások keresésére. Javaslatunk a megoldásra: egyszerű, világos szövegezés, például: a rendelet hatálya kiterjed minden olyan vállalkozásra, melynek tevékenysége magában foglalja a veszélyes áruk szállítását közúton, vasúton vagy folyami hajózásnál. Ilyen esetekben az ADR szakaszt alkalmazni kell. 2) Probléma: nehezen értelmezhető a Kormányrendelet mentességi köre. Mikor vesz részt egy cég esetenként a veszélyes áruszállításban? A veszélyes áruszállítás mikor jelent csak kisebb veszélyt? 1. (2)) 1

2 Javaslatunk a megoldásra: példaként szolgálhat a német szabályozás, mely szerint, - a rendelet alól mentes az a vállalkozás, melynél a veszélyes áru szállítása szállítmányonként az ADR bekezdésében meghatározott mennyiségek alatt van; továbbá, - kizárólag az ADR/RID/ADN 3.4 és 3.5 fejezetei szerinti szállítást végez (korlátozott mennyiségben, illetve engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes áruk); továbbá - egy naptári évben legfeljebb nettó 25 tonna veszélyes áru szállításában vesz részt. 3) Probléma: a biztonsági tanácsadók kinevezésének szabályozása (3. (2)) korlátozó. A gyakorlatban problémás például a veszélyes hulladék szállítási engedélyek kiadásánál a biztonsági tanácsadó szerződésének tartalma. A társaság és a vállalkozás közti szerződést a hatóság nem fogadja el, ha a tanácsadó gazdasági társaság keretén belül végzi a tevékenységét. A hatóság kizárólag akkor fogadja el ezeket a szerződéseket, ha a vállalkozás közvetlenül a biztonsági tanácsadóval szerződött. Javaslatunk a megoldásra: a Kormányrendelet 3. (2) bekezdése, mely felsorolja, hogy a tanácsadói feladatokat ki láthatja el, kiegészülne pl. a következő d) ponttal: a vállalkozással jogviszonyban álló jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve egyéb jogalany tagja, vezető tisztségviselője, munkavállalója vagy egyéb jogviszony alapján megbízottja. 4) Probléma: a Kormányrendelet nem ad választ arra, hogy hogyan kell biztosítani a biztonsági tanácsadó ismertségét a vállalkozáson belül. Javaslatunk a megoldásra: a vállalkozás vezetője legyen köteles tájékoztatni a cég minden dolgozóját a tanácsadó nevéről. Ezt megteheti pl. úgy, hogy az adatokat a dolgozók számára könnyen megközelíthető helyen kifüggeszti, vagy ha a cég honlappal rendelkezik az interneten, ott rögzíti. 5) Probléma: hiányzik a hatóság felhatalmazása a biztonsági tanácsadó kinevezésére, illetve visszahívására. Javaslatunk a megoldásra: a hatóság kapjon pl. felhatalmazást arra, hogy elrendelhesse biztonsági tanácsadó kinevezését annál a rendelet alól egyébként mentes vállalkozásnál is, amely ismételten vagy súlyosan vét a veszélyes áru szállítására vonatkozó szabályok ellen. Továbbá az ellenőrző hatóság kötelezhesse a vállalkozást a kinevezett biztonsági tanácsadó visszahívására, másik tanácsadó alkalmazására, súlyos, ismétlődő szabálytalanságok, hibák bekövetkezése esetén. 6) Probléma: nem tartjuk elégségesnek a biztonsági tanácsadó adatainak védelmét. A tanácsadó nem értesül arról, hogy mely cégek jelentették le Őt, adataival az arra illetékes hatóságnál. Így az is előfordulhat, hogy olyan cégek is regisztrálhatják, akik arra nem jogosultak, de az is előfordulhat, hogy az a cég akinek kötelező lenne az Ő lejelentése, a tanácsadó kérésére sem jelenti le tanácsadóját. 2

3 Javaslatunk a megoldásra: amikor a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) regisztrálja, összeköti a vállalkozást és a biztonsági tanácsadó személyét, legalább évente egyszer értesítse ki az érintett biztonsági tanácsadót arról, hogy Ő mely cégeknél van lejelentve. 7) Probléma: nem tartjuk következetesnek a biztonsági tanácsadó képzésének jelentkezési feltételeit, az ismeretfelújító képzések szabályozását pontatlannak érezzük. A 8/2002 KöViM rendeletben pl. nincs meghatározva az, hogy a jelentkező részéről mit értünk pl. szakirányú felsőfokú végzettség alatt? További kiskapu a szabályozásban az, hogy nem feltétlenül szükséges felsőfokú végzettség arra, hogy valaki biztonsági tanácsadó lehessen. ADR ügyintézői szakképesítéssel pl. gimnáziumi végzettséggel, szakmai gyakorlat nélkül is lehet valaki biztonsági tanácsadó. A tanácsadói bizonyítvány lejárata előtt ismeretfelújító képzésben kell részt venni, de nincs világosan rögzítve, hogy ez mit takar (5. (6)). A tanácsadói dokumentum kizárólag magyar nyelvű, pedig a vállalkozások jelentős része külföldi vezetőkkel működik. Javaslatunk a megoldásra: legyen egyértelmű és betartható, ellenőrizhető a követelménytámasztás. Legyen pl. egységes követelmény a szakirányú felsőfokú végzettség, és legyen meghatározva az is, hogy mit értünk szakirányú alatt. Továbbá legyen egyértelmű a szabályozás arra, hogy a képzésen milyen szakterületeket kell oktatni (például ADR/RID/ADN és pontok szerinti területek) és melyek a vizsgakövetelmények (például ADR/RID/ADN pontok szerinti alapelvek, témakörök). Legyen szabályozva a bizonyítvány érvényességének meghosszabbítása is: pl. a bizonyítvány érvényességének lejárata előtt legfeljebb 1 évvel, ismeretfelújító képzés és vizsga formájában. A tanácsadói bizonyítványt automatikusan kétnyelvű formátumban (magyarul és angolul) állítsa ki az illetékes hatóság. 8) Probléma: a biztonsági tanácsadó feladatai nem elég konkrétak. Az ADR jogszabály vonatkozó sorait (pl ) ismétlik, de nem adnak olyan megközelítést, amely a gyakorlatban a végrehajtás hogyanjáról szól. A Kormányrendelet 1. Mellékletében például figyelemmel kell kísérnie a vállalkozás alkalmazottainak megfelelő képzését és a képzésről szóló jelentések megőrzését - de nem világos pl. hogy magyarországi gyakorlatnak megfelelően a felelős dolgozókat, alkalmazottakat ki oktathatja, mi az a minimum követelmény, amely erre a tevékenységre a dokumentáltság szempontjából elvárható (tematika, vizsgateszt, igazolás, jelenléti ív, tananyag stb )? Nincs szabályozva az sem, hogy hatósági ellenőrzéseknél pl. milyen dokumentumokat, milyen formában kell bemutatni? Javaslatunk a megoldásra: csak érvényes bizonyítvánnyal rendelkező, regisztrált biztonsági tanácsadó vagy ADR oktató végezhesse a vállalkozás dolgozóinak képzését. - Szükségesnek tartjuk a követelmények konkrét, országosan egységes meghatározását, az ADR 1.3 fejezetében meghatározott képzésre utalással. - A képzést követő vizsgáztatást pl. szervezzék ADR-es vizsgáztatási engedéllyel rendelkező képzőszervek. A képzésről és a vizsgáztatásról az NKH vezessen nyilvántartást. - Szabályozni kell azt is, hogy az oktatásról szóló dokumentációt mennyi ideig kell megőrizni: javaslatunk 2 év őrzési idő, tekintettel arra, hogy az ADR jogszabály kétévente jelenik meg, de indokolt lehet az 5 év őrzési idő is, alkalmazkodva az NKH képzéseknél szokásos időtartamhoz. 3

4 - Pontosan kell meghatározni, hogy pl. az 1.sz. Melléklet szerint az éves jelentésnek mi legyen a tartalma (melyek a minimális követelmények: pl. cégadatok, veszélyes áruk fajtája, áruosztályok, mennyiségek, ellenőrzések, biztonsági helyzet értékelése, közbiztonsági érintettség, tervezett, jövő évi feladatok.stb). Meg kell azt is adni, hogy az éves jelentés elkészítésének mi legyen a végső határideje, pl. a naptári évet követő év március Pontosan kell meghatározni, hogy pl. a 6. szerint a baleseti jelentésnek az ott rögzítetten túl mi legyen a tartalma (melyek a minimális követelmények: pl. cégadatok, veszélyes áruk fajtája, mennyiségek stb). Meg kell azt is adni, hogy a jelentés elkészítésének mi legyen a végső határideje pl. az eseményt követő 20. munkanapon belül, vagy a következő hónap utolsó munkanapjáig. - Pontosan kell meghatározni, hogy az ellenőrzésekről készített nyilvántartásoknak mi legyen a minimális tartalma. - Szabályozni kell a tanácsadói dokumentációk megőrzésének kötelezettségét a német szabályozás szerint ez 5 év -, illetve a hatósági ellenőrzés során a bemutatás kötelezettségét (például írásban vagy elektronikus formában). - Továbbá elő kell írni a tanácsadói bizonyítvány bemutatási kötelezettségét az illetékes felügyeleti hatóságok részére, valamint azt, hogy a tanácsadónak időben gondoskodnia kell, bizonyítványa meghosszabbításáról, 9) Probléma: A vállalkozás vezetője részére a tanácsadó kinevezésén és az NKH felé történő lejelentésén túl nincs konkrét felelősség megfogalmazva. A vállalkozásnál megjelenő, a tanácsadói munkát befolyásoló összes konkrét feladat és felelősség megfogalmazása hiányzik. Javaslatunk a megoldásra: a már bevált német szabályozást követve a vállalkozás vezetője gondoskodjon arról, hogy: - a biztonsági tanácsadó még a kinevezése előtt rendelkezzen érvényes és a vállalkozás tevékenységének megfelelő tanácsadói végzettséggel (ADR/RID/ADN 1,2,3-9,7). - a vállalkozás adjon meg a tanácsadónak minden, a tevékenységéhez szükséges felvilágosítást, dokumentumot. - a vállalkozás biztosítsa a tanácsadó munkájához szükséges tárgyi feltételeket. - a vállalkozás biztosítsa, hogy a tanácsadó előadhassa javaslatait a cég döntéshozó fóruma előtt, továbbá általánosságban támogassa, hogy a tanácsadó el tudja látni az előzőekben felsorolt feladatait. - a vállalkozás feladata legyen az is, hogy őrizze meg az éves jelentést, illetve baleseti jelentést 5 évig és az illetékes hatóságoknak mutassa be azokat kérés szerint. Kérésre az ellenőrző hatóságnak adja meg a biztonsági tanácsadója nevét. Végezetül hangsúlyozni kívánjuk, hogy a Kormányrendelet a biztonsági tanácsadók tevékenységén keresztül kihat az összes érintett magyar vállalkozás mintegy kétháromezer cég biztonságos napi munkájára. Ezért is érezzük nagyon fontosnak, hogy az új szabályozás a szakmai igényeken túl a jogalkalmazók számára is pontosan és egyszerűen értelmezhető legyen. 4

5 Célunk, hogy a veszélyes áru biztonsági tanácsadói rendeletben a tevékenység végrehajtásának részletei legyenek pontosan kidolgozva. A szabályozottság szolgálja a veszélyes áruszállítás magas szintű biztonságát, melyet így az érintett hatóságok is szakszerűen és könnyebben ellenőrizhetnek. Természetes igénye még a szakmának, hogy előzőeken túl, a megjelenő új szabályozás semmilyen formában ne okozzon versenyhátrányt az Európai Unióban tevékenykedő magyar vállalkozásoknak. Az eddigi gyakorlatot ismerve úgy gondoljuk, hogy az itt megfogalmazott, veszélyes áru szállítás biztonságára vonatkozó elvárások és szakmai célok csak széles körű összefogással valósulhatnak meg. Amennyiben egyetért velünk a szakmai részletekben, tisztelettel kérem arra, hogy a közeljövőben megjelenő új tanácsadói rendeletet véleményezését, a levelünkben rögzített hibákat és megoldásokat is figyelembe véve véleményezni szíveskedjék! Természetesen a tárggyal kapcsolatos további észrevételeket, javaslatokat mi is köszönettel vesszük! Bízunk abban, hogy együttműködésünkkel sikerülhet a szakma és a társadalom igényeinek is megfelelő, gyakorlatban is jól alkalmazható, korrekten ellenőrizhető veszélyes áru szabályozást elérnünk, mely a szállítás biztonságát messzemenőkig szolgálja! Budapest, Üdvözlettel: Nagy Zsolt a Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete elnöke 5

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES 1 A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI BIZTONSÁGI TANÁCSADÓRÓL (MAGYAR KÖZLÖNY, 2014. évi 61. szám, 9218 9224 oldal) A Genfben, 2000. május 26. napján

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FARKAS ÉVA HENCZI LAJOS A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV Budapest, 2014 1 A kiadvány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából a Nemzetgazdasági

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete

Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete dr. Lacsny Márton: Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete lektorálta: dr. Mezey Róbert Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A jogi környezet általában... 3 3. Közjogi és magánjogi környezet

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Seveso Szakértői Csoport 2009. év II. félévi Értekezlete Göd, 2009. november 19-20.

EMLÉKEZTETŐ Seveso Szakértői Csoport 2009. év II. félévi Értekezlete Göd, 2009. november 19-20. EMLÉKEZTETŐ Seveso Szakértői Csoport 2009. év II. félévi Értekezlete Göd, 2009. november 19-20. I. ÉRTEKEZLET ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS MEGRENDEZÉSE Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szervezésében

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS RIGYÁC TELEPÜLÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSE II. ÜTEM NAGYKANIZSA AGGLOMERÁCIÓ CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE CÍMŰ, KEOP-1.2.0/2F- 2008-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

Felnőttképzés új szabályozása. Rendszerhibák és javításuk. Szakiskolai tanulók képzési útjai. EQAVET minőség. Resource Kit és a pályaorientáció

Felnőttképzés új szabályozása. Rendszerhibák és javításuk. Szakiskolai tanulók képzési útjai. EQAVET minőség. Resource Kit és a pályaorientáció Felnőttképzés új szabályozása Rendszerhibák és javításuk Szakiskolai tanulók képzési útjai EQAVET minőség Resource Kit és a pályaorientáció Interjú Mayer Andreával Gyakorlati képzés nagyvállalatnál A tanulószerződés

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1.

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. Transparency International Magyarország Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011 Tartalom Előszó... 4 Köszönetnyilvánítás... 6 Vezetői összefoglaló... 7 1. Közbeszerzések

Részletesebben

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK Készítette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság az Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda közreműködésével, a Know-How Fund támogatásával. Budapest,

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó feladatai

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó feladatai A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó feladatai Göttli Józsefné Milyen feladatai vannak a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadónak a veszélyes hulladékok szállításánál? Mi a szerepük

Részletesebben

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1.

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. Transparency International Magyarország Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011 Tartalom Előszó... 4 Köszönetnyilvánítás... 6 Vezetői összefoglaló... 7 1. Közbeszerzések

Részletesebben

GYENESDIÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szabályozás száma: S Z 37. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 1. napjától CZIBOR ZOLTÁNNÉ Jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása

Részletesebben