Mindenki törölgette a homlokáról a verítéket. Irgalmatlan hőség fojtogatott, már napok óta. Az egyik fogoly átszökött az építkezést elkülönítő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mindenki törölgette a homlokáról a verítéket. Irgalmatlan hőség fojtogatott, már napok óta. Az egyik fogoly átszökött az építkezést elkülönítő"

Átírás

1 VAVYA I FABLE Halálnak halálával Az öreg király egy szép napon így szóla három fiához: Menjetek, vágjátok le a tüzet okádó sárkány hét fejélt. Füstöljétek ki a pokolból az ördögöt és térítsétek igaz hitre! Legvégül pedig hintsétek a lábam elé az ég csillagait! Aki nem ál ja ki a próbát halálnak halálával hal! A fiúk elképedének apjuk óhajától csak a kisebbik királyfi vigyorog vala: - Egy szó mint száz, apám! Azt kívánod, tehát hogy legyünk zsaruk?! "Napfürdőhöz nem kell úszósapka." Maggie Beil Molnár Éva, 1989 A Furgon rendes tempóban haladt a nemrég aszfaltozott úton. Áthajtott a menekülő kocsiknak szánt csapda fölött - csak egy fémborítás sejttette, hogy szükség esetén az út elsáncolható. A szegélyező erdősáv és az elvadult bozótos még eltakarta az épületet, de olykor elővillant a magas kőfal egy-egy részlete, az egyik őrtorony komor ketrece. Ezekből a jelekből az erre tévedő is felismerte volna, hogy börtön felé tart. A furgon vezetője és kísérője nem foglalkozott észleleteivel. Számtalanszor meg tették ezt az utat oda-vissza: élelmiszert szállítottak a műintézmény konyhájára. A kocsi az épület előtti betontérségre gördült. Látogatási napokon ez a placc járművektől tarkállott, ezúttal üres volt a sofőr felmutatta igazolványát a sorompó mellett szobrozó Fegyveres őrnek. Néhány szót váltottak, majd a furgon tovább gurult. Ekkor egy kapu állta útját, de ezen is hamar átjutott, mint évek óta annyiszor. Behajtott a börtönudvarra, mely most azt a hatást keltette, mintha nemrég bombázást élt volna át. A szakadt, komor műintézmény a múlt örökségének számított; udvarán az évtizedek során elkoptatott betonborítást cserélték újabbra. Légkalapács, markoló, betonkeverő dolgozott. Néhány Fogoly segédkezett a munkásoknak, mérsékelt buzgalommal. Egy kisebb csoport a régi burkolatot bontotta és lapátolta, jóval mögöttük a frissen leterített betont egyengette egy másik csapat. Néhányan a szendvicsüket majszolták, gyümölcs- levet k0rtyolgattak, lógatták a lábukat. A furgon elhajtott mellettük, majd egy ajtóhoz farait, és megállt. A konyhai munkára beosztott Foglyok nyomban hozzákezdtek a lerakodáshoz. A furgon vezetője és társa beszélgetésbe elegyedett az őrökkel. Cigarettára gyújtottak, elfogadtak egy-egy pohár kávét. Az előző esti meccsről beszélgettek, aztán az inflációról, végül a nőkre terelődött a szó, törvényszerűen. Minden a rendes kerékvágásban haladt. Az épületben véget ért a reggelizés utolsó szakasza. Az őrök kötelességtudóan irányították az elítélteket: volt, aki visszatért cellájába, mások a napi munkához készülődtek. Rabruhás embermassza gyűrűzött. Mégis érződött a levegőben valami szokatlan. Talán a csend: a feszültség jele. Hiányoztak az otromba tréfák, ennek ellenére a férfiak élénknek rémlettek. Idősebb smasszerok ráéreztek a tekintetekben rebbenő Feszültségre; eltökélték, hogy résen lesznek, de egyelőre nem hozták szóba aggályaikat. A légkalapács messze hallatszó robajlásának tulajdonították az alig érezhető idegességet; az építkezés miatt napok óta korlátozott mozgási lehetőségeknek. A közelgő látogatásnak. A kánikulának. Az elítéltek egy csoportja kimehetett az udvarra. Fel-alá jártak az útépítés korlátjai mellett, néhányan egy darab szappant rugdaltak, mások a munkásokkal együttműködő társaikat heccelték. A rövid ideje gyanakodó smasszeroknak most ez tűnhetett fel a túljátszott jókedv. Mintha az ő figyelmüket akarnák elterelni valamiről.

2 Mindenki törölgette a homlokáról a verítéket. Irgalmatlan hőség fojtogatott, már napok óta. Az egyik fogoly átszökött az építkezést elkülönítő korláton, és felpattant a markológép vezetőfülkéjébe. Mintha csak társait akarná szórakoztatni, nevetgélve, megjegyzéseket hint, rá elindította a járművek elefántját. Két őr sietett oda, hogy leszedje a férfit. Ez alatt egy másik elítélt a betonkeverő volánja mögé vetette magát. Úgy rémlett, ki akarják tombolni magukat. Némi zűrzavar támadt odakint. Időközben a konyhai előkészítőben befejeződött a kirakodás. A furgon személyzete nem sietett, az őrökkel társalgott. A lárma hallatán az ablakhoz ballagtak, találgatták, mi folyhat az udvaron. - Balhéznak - legyintett az egyik smasszer. - Unatkoznak.Egy tetőtől-talpig tetovált fogoly, akit a testén pompázóképzőművészeti alkotások tiszteletére csak Tetováltnak neveztek;egy középtermetü, kölyökarcú férfi, gúnynevén Szüz és harmadik társuk, az óriási Yeti átsurrant az előkészítőn, az őrök és a furgon személyzetének háta mögött. Észrevétlenül kilopakodtak az ajtón, és felkapaszkodtak a hütőkocsi hátuljába. Belefeküdtek egy-egy hütőládába. Egy fogolytársuk becsukta a furgon hátsó ajtaját, és visszatért az előkészítőbe. Közötte a smasszerokkal, hogy végeztek. Ezután a hütőtérben tevékenykedő csoporthoz sietett, segített a szállítmány kicsomagolásában. Fagyasztott húsok, margarinkockák és más élelmiszerek alól fegyvereket szedtek elő. A markológép forgolódott a földhányások között. A betonkeverő nyi ásából fröcskölt a szürke massza. A munkások kiáltoztak, a foglyok őrjőngtek széles jókedvükben. Elhangzott az első figyelmeztető lővés. Aztán egy sorozat. A konyhában trécselő őrök gyorsan határoztak. A furgonnak szélsebesen el kell hagynia az épületet, mielőtt kirobban a balhé. Az egyik smasszer beleszólt a rádiójába. Szavait a kapuőrséghez intézte: - Engedjétek ki a kajásokat! Aztán egy lélek sem mehet se ki, se be. Így történt. A furgon nekilódult. Átszáguldott a hirtelen kinyíló és még gyorsabban bezáródó kapun, majd rávetette magát a sorompóra, mely renyhébben emelkedett a kelleténél. De ekkor már vad lövöldőzés hallatszott az épület felől, aztán egy robbanás. A hütökocsi vezetője padlóig nyomta a gázpedált. Elvitte emlékbe a Fél sorompót. Már messze jártak, amikor felüvöltött a bőrtön szirénája. Kimásztak a fagyasztóládákból. Szüz szája elkékült, ujjai meggémberedtek. De vigyorgott. Karját lengetve szökdécselt, hogy ereiben gyorsabban keringjen a vér. A Fagyasztóban dermesztő hideg volt, de a kocsi belsejét sem lehetett melegnek mondani. Yeti és Tetovált nem osztozott társa derültségén. IiWha arcukra száradt volna a bőr. Keménynek, elszántna k látszottak. - Príma, ha az ember számíthat a barátaira - mondta Szüz ugrándozás közben, szabadulásuk körülm nyeire célozva. A tetovált fellökte, :najd az et rü ő i túra nehezedve tagolta: - Hülye vagy. r i;i hülye: meghal.- Most pedig kiugrunk. és az ajtóval birkózott. Rövidesen kitekinthettek az elsuhanó út szürke szdla jára, a mellette rohanó fák zöldes mázára. Szűz hason fekve bámult felé. Fogvacogva megrázta a fejét. - Odaverji.k magunkat. Külör ben is, közei vagyunk roé. Elkapnak a zsaruk. :,lár hiztosa: r:asztottá:k őket. - Percről-percre közeledür;k a legfőbb ba;hoz - mcrrar, Tetovált, majd valamivel enyhültebben hozzátette: - Ugrás közben húzd össze magad, és gurulj. Ez a legfontosabb: gurulj Menj elsőnek. - Minek? - kérdezte Szűz.- várnak a barátaink. - Barátok!? - nevetett Yeti. - Amennyire barátja pók a

3 légynek. Indulás! Szüzzel az történt, ami a vonakodó ejtőrnyős-tanoncokkal szokott: úgyszólván kihajították a száguldó furgonból. Zuhanás közben ügyelt rá, hogy nyakát ne szegje, lábát ne törje. Őt Yeti, majd Tetovált követte. Amint földet értek, folytatták gurulásukat: az utat szegélyező árokig. A furgon vezetője észrevett valami mozgást a külső visszapillantó tükörben. Levette a lábát a gázról, feszülten figyelt hátrafelé. Hirtelen dermesztő félelem szállta meg. Akkoriban érzett így, amikor első útjait tette a börtönbe és vissza, amikor még minden alkalommal aprólékosan átvizsgálták a kocsiját, az áruját, őt magát. Az őrök gyanakvása beleoltotta a félelmet. Aztán rájött, hogy ez csak pszichózis. Idővel az ártatlan is bünösnek érzi magát, ha kitartóan bizonygatjákvétkességét. Lassan elhalkultak a szorongások, a gyanakvás légköre is felengedett körülötte, hiszen midannyiszor tiszta volt, akár a fehér bárány. Mostanában már csak rutinvizsgálatokkal fogadták, s csaknem bocsánatkérően végezték el ezeket. A lövőldözés, a pánikszerü távozás hangulata újraoltotta benne a régi érzéseket. Mintha mozgolódást látott volna a kocsi mögött, az úton. Mióta levette talpát a pedálról. a furgon érezhetően lelassult. A férfi hirtelen elszántsággal a fékre lépélt. Nem törődött társa kérdő tekintetével. az út szélére kormányozta, megállította a kocsit. Sóhajtva kiszállt. hátraballagott. Nyitva találta a rakodótér ajtaját. Belesett. de semmi gyanúsat nem Iátott odabenn, a ládák között. Talán rosszul csukták be az ajtót, de kinyílhatott a sietségtől is. A fér6 mégsem nyugodott meg. Bezárta a kocsi hátulját, s közben arra számított, hogy támadás érheti, csak nem tudta, melyik irányból kellene várnia. áörnyedt tartással, nyakába húzott fejjel mászott vissza a helyére. Társa ezúttal sem kérdezett semmit. De mereven nézte őt, s neki mondania kellett valamit. - Ideges vagyok - közölte vállvonogatva. áyújtást adott, rálépett a gázra. E percben gyülölte ezt az elhagyatott utat. a néptelen környéket, melyet éppen ezért kedvelt mostanáig. Itt a madár sem jár ilyenkor, mindig kedvére kíszáguldhatta magát, képzeleghetett, hogy autóversenyző, ami lenni akart, nem pedig férj és családapa, ami kevésbé akart lenni. Bekapcsolta a magnót. Csatlakozott az énekeshez. Még akkor is a bárgyú szöveget dalolgatta, amikor megpillantotta az út szélén parkoló cirkálót. A furgon közeledtére a terebélyes fekete kocsi megmozdult, majd lomhán megindult, olyan lassan, hogy a vezetőnek fékeznie kellett. Ekkor felhagyott a dúdolással, és a társára pillantott, de hiába várt tőle tanácsot. Megállt. A szedánból két férfi lépett elő. Jóllehet nem volt fegyver a kezükben, megjelenésük mégis megrémítette a vezetőt. A két fickó a furgon mellé lépett. Egyikük, egy tipikus gorilla, felszólt neki: - áyere utánunk. Ha nem hősködsz, nem leszel hősi

4 halott. - Ez szép - morogta magának a vezető. - Fel kellene jegyeznem. De ment a szedán után. Rövidesen lekanyarodtak az aszfaltútról, murván döcögtek, gödröket kerülgettek. Behajtottak az erdőbe. Fák közótt manővereztek. Már már lementek a térképről. Végre a szedán megállt. Kipattantak belőle az előbbi gorillák. Egyikük leszállította a furgon utasait. A másik a hátsó ajtóhoz sietett. Nehéz percek vánszorogtak el. A kocsi rakterében kutató férfi dühösen került elő. Arckifejezésének láttán újra kinyílt a szedán ajtaja. A kilépő 6ckó tüpettyes szövetből készült öltönyt viselt, nyakkendője kifogástalanul állt. - Volt valami rendkívüli a mai útján? ` - kérdezte komoran a hütőkocsi vezetőjétől. A férfi hátrált egy lépésnyit, mielőtt felelt volna. - A rabok balhéztak a börtönben. Sebtében kellett eljönnünk. Más nem volt. - Nem? - A jól öltözött fért kételkedni látszott. Harmincc éves lehetett. Nemrég borotválhatták, cipőjét tükörfényüre suvickolták, vállát finom parfüm illata lengte körül. - De - bólintott a furgon vezetője. Ha eddig reménykedett, hogy talán mégis nyomozókkal találkozott, az elegáns fickó Láttára fény gyúlt a homloka mögött, bántó élességü. - Láttam valamit a tükörből. Mintha leesett volna hátul egy csomag.. Megálltam. Nyitva volt a hátsó ajtó. A szövetöltönyös férfi volt az egyedüli, aki nem verítékezett a á forróságban. - Körülbelül milyen távolságra innen? - kérdezte ugodtan. A furgon vezetője úgy becsülte, hogy legfeljebb o-4 kiloéter lehetett. Vallatója alig komorodott el, amikor így szólt: 10 1j - Tudjátok-e, mit tettetek? Az élelmíszerek afatt fegyvereket juttattatok a börtönbe, s ezzel elősegítettétek a vérfürdőt. Ráadásul megszöktettetek három veszedelmes bünözőt. A férfi, aki soha nem lett autóversenyzö, de lett sofőr és családfö, csak a fejét ingatta. Lázálomnak rémlett a jelenet: a furgonban szólt a magnó, a fahangú énekes a kisangyalát csalogatta, hihetetlen volt az egész: a fák, a szedán, a tüpettyes öltöny. A gorülák zakója elöl elökerülő fegyverek. A lövések. A vezető felbukott. Társa megtántorodott, esetlen hátrabukfenccel a furgonig gurult, válla nekiütődött az egyik keréknek. Aztán a szedán ajtói becsapódtak. Hörrent a motor, hangja elnyomta a magnóból áradó örömzenét. A hütőkocsi a fák között m aradi. Szüz erősen sántított, de mennie kellett. Yeti belekarolt, már-már a levegőbe emelve vonszolta társát. Tetovált elöltük rohant, durván hárította el az elébe kerülő bokrok ágait, nehéz lépteinek zaját csak légvételei harsogták túl. - Nyomás - szólt hátra

5 időnként. - Ránk találnak azok a rohadékok. - Sose voltál normálís - zíhálta Szüz. - De most végképp megvesztél. Ők szabadítottak ki. Miért futunk előlük? Nem kapott választ. Tetovált felért a dombtetőre, lehasalt a magas, száraz Füben. Fél percig előremeredt, majd megfordult. Vigyor derüit az arcára. - Ott a tanya - intett a messzeségbe. Nem folytatta. Talpra szőkkent, megiramodott újra. Szüz megtorpant, a fejét rázta. Megpróbálta ellökni Yeti karját. - Nem csinálom - kiáltotta. Eltört a lábaml. - Az agyad, az tört el. Ha nem jössz, itt hagylak - ripakodott rá Yeti. - Nem te kellesz nekik. Ha megtalálnak, szó nélkül kinyírnak. Szüz halkan sírdogálva tovább sántikált. áyilkos napsütés Forralta a levegőt, megrándult lába pokolian fájt. Eddig azt hitte, ezentúl könnyebb lesz az élete. Csak könnyebb lehetett, mást nem tudott elképzelni. A sitten rohadhatott volna élete végéig. Mindössze azért, mert egy fegyveres összecsapás során elhullott néhány rendőr A tárgyaláson bemutatták a hullákból kiszedett golyókat, s egy öntelt szakértő kijelentette, hogy azok az ő géppisztolyából származnak. Kár, hogy csak néhány zsaru maradt ott. Mindet le kellett volna kaszálni, 1e Szüznek eszébe jutott, hogyan esett fogságba. Egy farrnergúnyás spiné kapta el. Egyszerüen lekapcsolta őt, akár egy risszrossz taknyost, hiába volt a kezében a géppisztoly. Persze, a nő a tárgyaláson is megjelent. De ő megjegyezte minden vonását, tudja a nevét. Megtalálja a spinét. Shanon Bogle rútul fogja végezni. De milyen rütu(! Szüz nekilódult. Nem vészes a lába. Csak egy rándulás. Rendbejön. Tetováltéknak igazuk lehet. Nagykutyák segítettek a szabadulásban, eddig sem értette, miért. Majd megtudja. Előbb biztonságba kell jutniuk. A zsaruk megjelenésére is számítani lehet, hiszen a börtönben áll a bál. Tetovált a tanyaépület közelébe ért. Látott egy ígéretesjármüvet, egy csodaszép dzsipet. Mielőtt elkötnék, arról is meg kell győződni, van-e valaki a közelben, aki ellenezhetné ezt. Vörős szőrá macska hevert a küszöbön, eltikkasztotta a meleg, unottan pillantott a közeledő fér6ra, majd hunyorgott egyet, s megnyalta a bajuszát. Tetovált megtorpant. Kutyára számított; a tanyaház mőgül lónyerités hallatszott. Felcsillant a szeme. A terepjáróval kénytelenek lennének az úton haladni, és üldözőik valamelyike hamarosan ki is szúrná őket. Az épület mögött két ló legelészett. Nyugodtan fogadták az emberek közeledését. Tetovált megsimogatta a fekete kanca fehér sávos homlokát, megragadta a kantárszárat, és a hátára iendüll Intett Szüznek: üljön fel mögé. Yeti nyögdécselve felmászott a másik lóra, sarkát belevágta az állat oldalába. Az erdő felé vették az irányt. Hamarosan eltüntek a fák között. A szedán a tanya mellé érkezett. A két gorilla kiugrott belőle.

6 Fiülőnös óvatossággal közelítették meg az épületet. Pisztolyukat támadásra készen kézben tartották. Elmentek a blazírt macska mellett, kőrbejárták a házat és a toldaléképületeket. Belöktek egy ablakot, végigkutatták a lakóhelyiségeket, fellopakodtak a padlásra, vasvillával átfésülték a padlóra terített szalmát. A tüpettyes öltönyt viselő férfi küépett a kocsiból. Cipőjét szinte r-;, nyomban belepte az udvar finoman szállongó pora. Yeti jutott eszébe, a mázsa fölötti, széles vállü, jókora lábú fickó. Egy ilyen monstrum óhatatlanul otthagyja lenyomatát, amerre jár. A férfi lehajolt, figyelmesen nézegette a földet. Végre megpil-..:lantotta egy sarok rajzát, majd mind több jelet észlelt. Néhány ';,perc múlva úgy olvasott a tanyaudvar porából, mint kedvenc 1o lapjából. Felismerte a tyúkok és a macska talpának nyomát, egy gumicsizma recés lenyomatát: ez utóbbiből rengeteg látszott, a gazdáé lehetett. Ezek a rajzok összefolytak, egymásba vesztek, de a férfi céltudatosan haladt előre, Yeti kissé jobbra nehezedő járásánakjól látható vonalát követve. Így ért az épület mögé. Amikor a két gorilla némi szalmával borítva előkerült, a tüpettyes öltönybe bújt főnök közölte velük: - Lóháton léptek le. Több eszük van, mint gondoltam. - Nem látszott gondterheltnek. Visszasétált a szedánhoz, társai követték. A terebélyes kocsi nem farolt vissza az útra. A rosszabbikon döcögött előre. Hátulról, a börtönhöz vezető irányból elmosódó szirénaszó hallatszott. Rövidesen néhány helikopter is megjelent a magasban, dübörögve fúrták át magukat a csaknem izzó levegőn a forróságtól kífakult ég alatt. Az őltönyös férfi kényelmesen hátradőlt a sofőr mellett. Cigarettát tolt a szája sarkába. Némán vigyorgott. A lázadás nem a terv szerint alakult. Az őrtornyokban felügyelő fegyveresek néhány perc alatt visszaszorították az épületben vaktában lövöldöző rabokat. Átmenetileg patthelyzet alakult ki. Az elítéltek túszul ejtették az igazgatót, néhány építőmunkást és a lefegyverzett smasszerokat. Egy kisebb csoport ezekre ügyelt, egy másik azokra a rabokra, akik megtagadták, hogy részt vegyenek a zendülésben. Az események szellemi vezére, Josh Spitz, 46 esztendős férfi, akit terrorista akciókért ítéltek el, egyelőre úgy vélte, kézben tartja az irányítást. Az irodában ült, ölében a telefonkészülékkel. A sokadik szerkesztőséget tárcsázta, majd újra elismételte a vonal végén jelentkező, soron lévő újságírónak a történteket, aztán rátért a lázadók követeléseire. Mire a vonal elnémult - feltehetően a rendőrség közbenjárására - Josh Spitz tudatta a külvilággal a börtönlakók ultimátumát. A madár sem járta környéken álló kivénhedt épület néhány óra múlva hadszíntérre hasonlított. A falakon belül Spitz és társai vezényeltek. Az ablakok lőrésekre hasonlítottak. Az udvaron holtak hevertek, néhány sebesült vánszorgott a kapu felé. Az őrtornyokban fogytán volt a muníció, de a helikopterek érkezése véget vetett ennek a gondnak.

7 A kőfalon kívül furgonok és személykocsik sorakoztak, férfiak hemzsegtek állig fegyverben: rohamrendőrök, különleges osztagosok, civilek. 14 A sajtó sem sokáig váratott magára, előbb csak néhány helikopter érkezett. Jöttüket éles hangú párbeszédek jelezték az éterben. A börtönkörnyéki légtér robajlott a tévétársaságok és a rendőrség egymással szócsatázó szitakötőitől. Idő kellett hozzá, hogy a sajtószabadság és egyéb jogok tisztázásával némi rend alakuljon ki Fenn és lenn. Az idegek próbája következett. Spitz szabad eltávozást követelt csoportjának, s csupán mellesleg hozta szóba a börtön kiszolgált, siralmas állapotát. Javasolta az épület lebontását. Ha ő fel nem robbantja. Tárgyalópartnerei húzták az időt. A különféle csoportok lázasan tevékenykedtek. A különleges osztag azon tanakodott, hogyan rohamozhatná meg a börtönt anélkül, hogy a túszoknak bántódása essék. Egy másik csapat a sebesültek kimenekítését tüzte ki célul, miután Spitz kereken kijelentette, hogy mentőkocsit nem enged be az udvarra. A rendötség képviselői a következő kérdések megfejtésével foglalkoztak: hogyan jutottak Fegyverek az elítéltek kezébe?, mi módon szerveződött meg a zendülés?, kik segítettek ebben kívülről? Listát kértek a rabokról. a hozzájuk bejáró üg5wédekről, látogatókról. Nyomozók légiói indultak a börtönt ellátó cégek, intézmények nyomára. Szakértőket mozgósítottak. Felmerült az is: megszökhetett-e valaki a kezdeti felfordulásban? Egyelőre elvetették ennek lehetőségét. Chunky Breslau elbúcsúzott haverjaitól, és elindult hazafelé. Az alkonyi szürkülettel bírkózó. neonfényeket gyújtogató utcán vett egy tölcsér fagylaltot, meg-megállt a kirakatok előtt. Nem tulzottan sietett, anyjára gondolt, akit magában csak Ügyésznőnek szólított, méltán. Laurie Breslau rettegett ügyész volt, de,.:- nemcsak hivatalában, otthon is gyakorolta szigorát. Chunky úgy =:-r vette, ennek nem kis szerepe lehetett apja korai szívbetegséében, de ezt nemigen emlegette, még tréfából sem. Anyjának sem volt humorérzéke, apjáét elölte a betegség. Nem látszott vonzó perspektívának a hazatérés. Egy tizenöt vas fiú aligha lelkesedik attól a gondolattól, hogy családi sacsora 'a, melyet egy búskom.or alkalmazott szolgál fel a búskomor Jeának és a zord tekintetü anyának. ezés közben egyetlen alkalom sem marad kihasználatlanul, ikor fel lehet hívni a figyelmét a Fnom viselkedés áthá hatat- 15 tan szabályaira. Természetesen szóba kerül majd, hol töltötte a délutánt, de nem utolsó kérdés az sem: kikkel. Chunky kieszelt magának egy lányt, méghozzá egy megfelelő lányt, aki ellen anyja nem emelhet kifogást. Valójában nem különösebben izgatták a nők, egyelőre. De azt mégsem adhatta elő otthon, hogy

8 mozitran volt, méghozzá két olyan sráccal, akik semmiképpen sem nyerhették meg az anya tetszését. Ha már itt tartott, kellemesebbnek vélte, ha inkább a filmre gondol. Az a neki való világ. Szabadság, vagányság, férfias mókák. Száguldó kocsik, rekedtes hangú fenegyerekek, ingatag nők. Chunkylenyelte a fagylalt utolsójeges falatját, majd rágógumit lökött a szájába. Zsebre vágta a kezét, lelassított. Nézegette a körülötte járkáló embereket. Kikerült egy ész nélkül gördeszkázó srácot, kitért egy kábítószeres cigarettát tukmálgató fickó útjából, átballagott a zebrán, át a parkon. A zőldből kiérve csendesebb környék fogadta. A filmben hallott dalt fütyülve lépegetett ajárda szélén, azt figyelve, kerül-e lába elé kavics, sörösdoboz, apró szemét, amit rugdalhatna. Ahogyhazafelé közeledett, egyrejobban elhatalmasodottrajta a szorongás. áyorsan utánaszámolt, hány évet kell még lehúznia az Ügyésznő rabságában, de csak egy nappal lett öregebb, mióta ennek utoljára utánajárt. Legalább két órányi tanulást varrnak a nyakába, ha túl lesz a nyomasztó vacsorán, ezt le merte volna fogadni. Felfújta a rágógumit, leéyintett egyet, és inkább arról fantáziált, mit tenne, ha öt is üzőbe venné egy kocsi, mint a filmbéli hőst. A ckó kitünően kivágta magát, a hősök örök mázlisták. Erről megint az anyja jutott eszébe. Az Ügyésznő lszánt küzdelmet folytato:t az efféle nlmek ellen, és ha általános betiltásukat hiába szor a;mazta is, etthoi mindensetre Irndeite a bojkottot. Chur-tky szipte büszke volt, hogy kijátszotta a tilalmat. Iéenis, sz nveáélvesen sz~reti a kalandfilmeket, többre tartja a iár;ún!es,j mozdáson alapuló sportokat azoknál, me!yeket az u, aái erezúra endedélyezezt számára. Titkon önvédelmi klubba jár v, tthon is felszreltetea olyan sporteszközöket - bordásfalat, rzy ;jtót -, mely,eken izmait fejieszthette. Néha eltünődött azon, fc lalkoztatná-e mindez. ha nem lenne tilos. Ha szabadabb '. a.maszélete lenne, nem inkább a lányokat kajtatná, videójátel okkal szórakozna, otthon tespedne? Chunky kiszúrt egy szürke kocsit, amely lassú tempóban araszolt.lőre az utcában, mintha legalábbis turistákkal lenne m.e töm;e. ak:k a városrész minden egyes kövét egyenlsént óhajtják megtekinteni és emlékezetükbe vésni. Elvigyorodott. Vonzódott a különös emberekhez. Azokhoz, akiktől az anyja lesápadt, rideggé vált. Pontosan - azokhoz, akik vállalni merték a másságukat. Chunky nems csodálkozott volna, ha egy napon valaki bombát rejtene anyja s szoknyája alá, pillája sem rebbenne, ha egyszer az Ügyésznő úgy.:. jönne haza, hogy monoklit hord a szeme alatt. Chunky Breslau elmerült ezekben a fantáziákban. Nem kívánta anyja halálát, játékosan képzelgett valami komikus bosszúakción. Igen, mi lenne, ha az ő szigorú anyjáról egy napon kiderülne, hogy titkon árulja a testét, esetleg lóversenyezik.

9 Elnevette magát. Sajnálta, hogy ez lehetetlen.t,. Lelépett ajárdáról. Elindult az úttesten. Nyugodtan átért volna a feltételezett turistákkal tömött lassú kocsi elölt. Vigyorogva azti a. gondolta, akár leülhetne elé az útra, egy parti sakkra. A szürke kocsi motorja felpőrgött. Chunky látta, hogy fellobbannak és egyre nőnek a reflektorok. Megdermedt csodálkozásában, egy tizedmásodpercre a földbe gyökerezett a lába. Aztán azt is tudta, hogy nem futhat el, késő mát g --- Chunky Breslau feldobta magát a tevegöbe, olyan közel a kocsi",, orrához, hogy az arrajárók úgy látták, mintha az ütközés emelte iít volna a magasba. A fiú teste a szélvédöüveg és a tetö találkozásánál érte a karosszériát. A kocsi lendülete segítette át a holtponton: nem zuhant vissza, felperdült a tetőre. A tetőn átgurulva nagyotyy.f-a csattant a csomagtérfedélen, majd az aszfalton. ar a a A szürke autó továbbszáguldott. A nyomában járó kocsi "időben megállt ahhoz, hogy ne menjen keresztül Chunky ta Breslau ernyedt testén. IA fiú lehunyt szemmel feküdt az úton. Egyik karja különös.á : szőgben a dereka alá szorult, halántéka vérzett. Lélegzett.aga; A gázoló kocsiban ülő férfiak nem néztek hátra. Az érdekelte oket, hogy mielőbb eltünjenek a közelből. A kormányt markoló hatalmas termetü férfinak volt egy furcsa, zavaró érzése: mintha a fiu fergrott volna a tetöre, mintha a motorháztetö nem ütött,t5ego volna rajta. De ez eléggé lehetetlennek látszott, tehát a férfi 1 fültette magát bizonytalanságán. Alder bíró egyedüí élt egy kertvárosi házban. Magánakvaló ember hírében állt, szomszédaival udvarias, ámde távolságtartó viszonyban volt. Csak egyetlen személlyel tett kivételt, egy ötéves 17 gyerekkel, jobboldali szomszédja fiával. Őt naponta áthívta a kertjébe, szörpöt kevert neki, mesékkel szórakoztatta. Nem feledkezett meg a kisfiú névnapjáról, legutóbb építőjátékot vett neki. Ezen a napon Tiny nem látogatta meg Alder bírót, mert szülei elvitték őt a nagymamához. A fehér bajuszú, hatvanéves férfi alkonyattájt érkezett haza. Kiült a kerjébe, olvasgatott, elkortyolt egy pohár jeges whiskyt: Amikor belátta, hogy Tiny aligha jön meg sötétedés előtt, tehát szülei már nem engedik át hozzá, Fogta a poharát, és bevonult a nappaliba. Bekapcsolta a tévét, operakőzvetítést nézett. Csocsoszán dalát hallgatva elkerülte figyelmét az ajtó nyikordulása. A léptek neszét felfogták a vastag szőnyegek. A lövés zaját a hangtompító változtatta halk pukkanássá. Tiny a kapu elé gördülő kocsiból nézte a szomszéd házból előlépő férfit. Elcsodálkozott a láttára. Előrehajolt, és meglökte anyja vállát. Mire sikerült szülei figyelmét felhívnia a furcsaságra, az idegen beült egy szürke autóba és becs kta az ajtóá - Miért volt a bácsinak kifestve az arca? - kérdezte Tiny. Apja vállat vont: - Lehet, hogy néni volt - felelte. A szürke

10 kocsi ablakai zárva voltak, nyilván a légkondicionálás miatt, az üveg sötét színe nem engedte, hogy átlásson rajta. A kisfit; erősködőit: - Bácsi volt. Csillagok voltak a homlokára festve, meg az egyik arcára. A másikra meg a hold. - Az embereknek egy arcuk van - mondta az anyja, oda sem nézve. Alig egy órája értesült apja súlyos betegségéről. Lekötötték a gondolatai. Tiny FeIFújta magát és nyafogó hangot hallatott, mint mindig, ha nem 6gyeitek rá. Apja megszánta. - ArcFél - sóhajtotta. - Van bal arctél és jobb arcféi. Miből gondolod, hogy tetovált bácsik járnak a barátodhoz? Alder úr komoly ember, nem tart -kapcsolatot gyanús fickókkal. - Mi az a tetovált? - kérdezte Tiny. Kocsijuk a garázsba gördült. Anyja kinyitotta az ajtókat. Apja elmagyarázta, hogy az idegen bácsinak nem festés lehetett az arcán. - Átmegyek Nick bácsihoz, és megkérdezem tőle - felelte Tiny. Biztosra vette, hogy apja átejti. Az idegen arca festve volt, mint az indiánfilmekben. - Vacsorázni mész - rivallt rá az anyja. - Ugy van - tódította az apja, miközben letelepedett foteljébe, és felvette az újságot. Egy pillanatra átfutott agyán a gondolat: Eurcsa látogatója lehetett a bírónak: de aztán elmerült a 18 sportrovatban. Tiny mondott már ennél vadabb dolgokat is. A kontyos nőkre mindannyiszor torka szakadtából rákiált: - Néni! Púpos a fejedl Alder bíró nem halt meg azonnal. Sokáig vérzett még a tarka szőnyegen, jóllehet nem volt eszméleténél egy pillanatig sem. A 666-os körzet néhány nyomozója a rendes évi névnapi összejövetelre igyekezett. Ehhez a hagyományhoz akkor is ragaszkodtak - csúfnévnapnak nevezték -, ha időközben sajnálatos események történtek vendéglátójukkal. Shanont alig fél évvel ezelőtt Faképnél hagyta a barátja, s ettől a lány komoly személyiségváltozáson ment keresztüi. Korábban sem nyájasságát hozták fel legfőbb erényeként, azóta azonban valósággal megveszett, bár ehhez az is hozzájárulhatott, hogy nem sokkal a szakítás előtt csaknem otti agyta a fogát egy akcióban. Mindezt átgondolva, a társaság kissé szorongva nézett a rá váró órák elébe, miközben az ajtó előtt álldogált. A jóképü fodra egy utolsó kísérletet tett, hogy meglépjen, de jeff a karjánál fogva visszarángatta. Az egyik szomszédos lakásból falrepesztő kopácsolás hallatszott,jóllehet későrejárt. Úgy festett, valaki egyszer és mindenkorra rászánta magát a ház szétverésére. - Lelövöm - mondta Shanon, amikor végre ajtót nyitott. A nyúlánk fafal nő a zajforrás felé bökött az ujjával, majd félrehúzódott, hogy társai beléphessenek. Amikor ki-ki elhelyezkedett a nappaliban, egy darabig kétségbeesett ábrázattal hallgatták a falbontó lármáját. A kanapé Fölött meg-megrezzent

11 egy hanyagul feltüzött plakát, a háziasszony kedvence. A képen egy szerencsétlenüljártbanán látszott: vörös köröm hasítottvégig az oldalán, s amerre elhaladt, vércsíkot húzott a Fallikus jelképként is Felfogható gyümölcsön. - Új szomszédod van? - próbálta túlharsogni a lármát Mona, a barátnő. - Új - Feleite tömören Shanon. Poharakkal zsúfolt tálcát tett az asztalra, majd gondolt egyet, és válltokba dugott fegyverét is mellé hajította. A falra pillantott, mely még állt, de a túlfelén nagyon iparkodott valaki, hogy ledöntse. - Bontsunk pezsgőt - javasolta jeff. A magas, fekete férfi vékony volt és teljesen kopasz, mégsem Nadrágszíjnak nevezte magát, jóllehet ő volt a társaság csúfnév-osztója. - Boldog névnapot! - kiáltotta Mona. 19 Ekkor egy falatnyi vakolat pottyant Indra mézszőke hajába a mennyezetről. - E r pillanati - Eddig tartott és nem tovább, amíg Shanon belebújtatta fejét, karját aválltok szijaiba. Kipróbálta, keze ügyére esik-e a stukker és már ment is. Kilépett a teraszajtón, átpattant az elválasztó korlát fölött, és a szomszédnál termett. A magára hagyott társaság rosszat sejtve, csendben hallgatózott, néhányan fintoro tak. Előbb megszakadt a döngölés. Aztán feldőlt valami nagyobb tárgy. Ha nem ember, akkor létra. Végül felcsattant Shanon kivételesen mély, rekedtes han ja. Szavait nem értették, de szigorát nem vonhatták kétsé be. Egy perc múlva újra előttük állt a lány. Kissé kipirulva felkapta a pezs ősüveget, és kitépte belőle a dugót. Hófehér hab forrt az asztalon, szőnyegen. - A tahó - panaszolta Shanon - fenn áll a létra tetején, a walkmanje üvölt a fülébe, ettől aztán nem is hallja, hogy harsog tőle az egész ház. - Lelőtted? - kérdezte óvatosan Jeff. - Nem kellett. Kirántottam alóla a létrát. Azt mondta, mélyedést készít a falba, aztán majd bepolcozza. Mit szóltok? - Boldog névnapot - próbálkozott újra Mona. Na yjából itt tartott, amikor a szomszéd arra az elhatározásra jutott, hogy viszonozza a látogatást. A férfi, aki talán kezdte felfogni, mi történt vele néhány perccel ezelőtt, és szükségesnek látta megfogalmazni, mi erről a véleménye, a teraszajtó felől érkezett. Harmincas éveiben járó, szakállas hckó volt, tetőföl-talpig mészporral borítva. Kék szeme szikrázott a dühtől. Shanonra bökött az ujjával. - Vegye tudomásul, hogy rendőrt hívok. Ad egy: magánlaksértés. Ad kettő: garázdaság. Ad három: fegyveres támadás. Még azt is a nyakába varrhatom, hogy meg akart erőszakolni. Jeff széles vigyorral előrelépett, és a háborgó férfi kezébe nyomott egy poharat. - Igyál, falvájó testvérem. Épp a névnapunkat ünnepeljük. Az a nő, akire az ujjadat szegezed: Shanon Bogle. Mellesleg zsaru, akárcsak mi. Egyszer kihallgatott egy

Vavyan Fable MESEMARATON Betűvető, Budapest, 1989

Vavyan Fable MESEMARATON Betűvető, Budapest, 1989 Vavyan Fable MESEMARATON Betűvető, Budapest, 1989 NEM KÖTELEZŐ Előhang Megírtam első regényeimet (sorban: A pokol is elnyeli; A halál zsoldjában; A Halkirálynő és a kommandó), s bár ezek még messze jártak

Részletesebben

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG A szobában csak a hold fénye törte meg a sötétséget. A nő szeme hatalmasra kerekedett, amikor hirtelen rádöbbent, hol van, és ki mellett fekszik. Agya lázasan

Részletesebben

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva!

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva! Bonszai a Balkonon Rebecca Blackhorse Made in Japan 2014 Publio kiadó Második kiadás Minden jog fenntartva! Ha szeretne jobban megismerkedni a Made in Japan világával, látogasson el ide: rebeccablackhorse.blogspot.hu

Részletesebben

Nagyfeszültség! 2 999 Ft

Nagyfeszültség! 2 999 Ft monika feth Monika Feth Az eperszedõ Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2009 3 Írta: Monika Feth A mű eredeti címe: Der Erdbeerpflücker Fordította: Szakál Gertrúd A szöveget gondozta: Laczkó Denise

Részletesebben

Karin Fossum: Aki fél a farkastól

Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum Aki fél a farkastól (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Den som frykter ulven Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1997 Fordította:

Részletesebben

Karin Fossum: Ne nézz vissza

Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum Ne nézz vissza (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Se deg ikke tilbake! Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1996 Fordította: Szöllősi

Részletesebben

Önképzőköri írások 2006-2010

Önképzőköri írások 2006-2010 Önképzőköri írások 2006-2010 2 Önképzőköri írások Kedves Olvasó! Tudod, mi itt együtt dolgozunk négy éve. Az itt megjelenők szinte még igazi gyerekek voltak, amikor elkezdtük. Kedves, jópofa gyerekek.

Részletesebben

Julie Garwood Ha eljő a tavasz

Julie Garwood Ha eljő a tavasz Julie Garwood Ha eljő a tavasz A Clayborne legenda folytatódik! Adam, Douglas és Travis boldog házasságban élnek, szeretett Rose mamájuk pedig el van ragadtatva a csodálatos hölgyektől, akiket fiai választottak.

Részletesebben

MARTHA TAILOR: VÍZIÓ

MARTHA TAILOR: VÍZIÓ MARTHA TAILOR: VÍZIÓ Mi a fene történik vele mostanában? Lehet, hogy nem volt okos dolog kifejleszteni magában ezt a képességet? Jobb lett volna, ha soha nem foglalkozott volna a vízióval való gyógyítással,

Részletesebben

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY I. FEJEZET. - Igy aztán nem csoda, ha tönkre megyünk! Szép társaság, mondhatom! Ezek akarnak ujságírók lenni? - De kérem, szerkesztő úr, tessék meghallgatni!

Részletesebben

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Fiatal lány korában Fern elvesztette családját, s azóta senkit sem enged igazán közel magához. Szerelem és szenvedély helyett egy megbízható régi barátságra alapozná

Részletesebben

Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI

Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI 1 2 Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Egy légtornásznô életregénye Atlantic Press Kiadó Budapest, 2008 3 NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Nemere István, 2008 Szerkesztette

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti

EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság ellen, melyek

Részletesebben

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York ELŐSZÓ Az összes tudományos-fantasztikus író közül az 1917-ben született Arthur Charles Clarke hasonlít hozzám a legjobban. Ő persze határozottan tagadná ezt az állítást. Megjegyezné - egyébként joggal

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

Christine Pacheco Melegíts fel!

Christine Pacheco Melegíts fel! Júlia különszám 2000/6. kötet Kyle a motorján a nővére családjához tart a karácsonyi ünnepekre, de váratlanul hóviharba kerül. Összefagyva elbotorkál a legközelebbi házikóig, amely az útjába akad, és csak

Részletesebben

KARIN SLAUGHTER. Sikoly

KARIN SLAUGHTER. Sikoly KARIN SLAUGHTER Sikoly Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2009 A fordítás alapjául szolgáló mű: Karin Slaughter: A Faint Cold Fear A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál megjelent Nadragulya Sebek Előkészületben:

Részletesebben

NNCL1162-496v1.0 CLARK CARLTON ÁL/ARC

NNCL1162-496v1.0 CLARK CARLTON ÁL/ARC NNCL1162-496v1.0 CLARK CARLTON ÁL/ARC Fordította Dr. Rába Előd Szerkesztő Mentes Endre INTERCOM Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Kft. Budapest 1997 ISBN 963-8370-19-X - 1 - Első fejezet Sean Archer cipője

Részletesebben

Rejtő Jenő. Az elveszett

Rejtő Jenő. Az elveszett Rejtő Jenő Az elveszett cirkáló TARTALOM ELSŐ FEJEZET Nézeteltérés egy pireuszi csapszékben. A kocsmáros megmenti a whiskyt, de nem csináltatja meg az ablakot. MÁSODIK FEJEZET Esik az eső. Rozsdás ismét

Részletesebben

Az elveszett cirkáló

Az elveszett cirkáló Rejtő Jenő Az elveszett cirkáló TARTALOM ELSŐ FEJEZET Nézeteltérés egy pireuszi csapszékben. A kocsmáros megmenti a whiskyt, de nem csináltatja meg az ablakot. MÁSODIK FEJEZET Esik az eső. Rozsdás ismét

Részletesebben

NNCL1515-527v1.1. Darren Shan A VÉRSZIPOLY. Darren Shan regényes története HARMADIK KÖNYV. Móra Könyvkiadó

NNCL1515-527v1.1. Darren Shan A VÉRSZIPOLY. Darren Shan regényes története HARMADIK KÖNYV. Móra Könyvkiadó NNCL1515-527v1.1 Darren Shan A VÉRSZIPOLY Darren Shan regényes története HARMADIK KÖNYV Móra Könyvkiadó A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Darren Shan: Tunnels of Blood HarperColhnsPublishers

Részletesebben

NEMERE ISTVÁN. Vadak között FANTASZTIKUS KÖNYVEK

NEMERE ISTVÁN. Vadak között FANTASZTIKUS KÖNYVEK NEMERE ISTVÁN Vadak között FANTASZTIKUS KÖNYVEK A borítót és a belső illusztrációkat készítette Vass Mihály Nemere István, 1987 ISSN 0237-7047 ISBN 963 322 4829 Kiadja a Népszava Lap- és Könyvkiadó A kiadásért

Részletesebben

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték Cora Carmack Színjáték Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték A fordítás alapjául szolgáló mű: Cora Carmack: Faking It Copyright 2013 Cora Carmack Fordította: Lukács Andrea ISBN 978

Részletesebben

NNCL1103-476v1.0 EVELYN MARSH. Torkodból a sikoly. General Press BUDAPEST 1992

NNCL1103-476v1.0 EVELYN MARSH. Torkodból a sikoly. General Press BUDAPEST 1992 NNCL1103-476v1.0 EVELYN MARSH Torkodból a sikoly General Press BUDAPEST 1992 SZERKESZTETTE LUKÁCS RÓZSA ARCULATTERV GREGOR LÁSZLÓ A BORÍTÓ ELSŐ OLDALÁT BOROS ATTILA TERVEZTE MOCSÁRI ERIKA 1992 ISBN 963

Részletesebben

Christopher Moore. Totál szívás

Christopher Moore. Totál szívás Christopher Moore Totál szívás 1. Tedd magad túl rajta, nem te vagy az egyetlen halott a világon Megöltél, te rohadék! Ezt a szívást! Tommy most először ébredt vámpírként. Tizenkilenc éves volt, egy csontkollekció,

Részletesebben

és táncolni fogunk, egy kis mutogatás szinte kötelező. - Bár nem tudom, én mennyit akarok magamból mutatni, mert nem szeretném elveszteni a frissen

és táncolni fogunk, egy kis mutogatás szinte kötelező. - Bár nem tudom, én mennyit akarok magamból mutatni, mert nem szeretném elveszteni a frissen Gyönyörű Idegen Ahogy a régi életem véget ért, az minden volt, csak nem finom és nőies; inkább egy hatalmas robbanáshoz tudnám hasonlítani. De, hogy őszinte legyek, én voltam az, aki meggyújtotta a zsinórt.

Részletesebben

Nicholas Sparks: Szerencsecsillag

Nicholas Sparks: Szerencsecsillag Nicholas Sparks: Szerencsecsillag Jamie Raabnak és Dennis Dalrymple-nek Egy feledhetetlen év - amit jobb elfelejteni. Lélekben veletek vagyok. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Az írás sosem magányos vállalkozás. Mint

Részletesebben

KARMOK... 6 MESE... 10 VÍZISLUKKER... 11 MUSZÁJ... 15 ELEVEN FA GIRCSES-GÖRCSÖS ÁGA... 16 KÉK... 18 EGY FÜST ALATT... 19 UNORTHODOXIA...

KARMOK... 6 MESE... 10 VÍZISLUKKER... 11 MUSZÁJ... 15 ELEVEN FA GIRCSES-GÖRCSÖS ÁGA... 16 KÉK... 18 EGY FÜST ALATT... 19 UNORTHODOXIA... KARMOK... 6 MESE... 10 VÍZISLUKKER... 11 MUSZÁJ... 15 ELEVEN FA GIRCSES-GÖRCSÖS ÁGA... 16 KÉK... 18 EGY FÜST ALATT... 19 UNORTHODOXIA... 22 MANUEL ÉS A MINISZTER... 24 GYURCSÁNY... 28 LÁZ ÉS FÉLÁLOM...

Részletesebben