Rákosi bukása, száműzetése és halála

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rákosi bukása, száműzetése és halála"

Átírás

1 Pünkösti Árpád Rákosi bukása, száműzetése és halála EURÓPA KÖNYVKIADÓ Budapest, 2001 ISBN

2 TARTALOM ELŐSZÓ ELSŐ FEJEZET 1. Nem erről volt szó! MÁSODIK FEJEZET 1. Sztálinvárosi rétes 2. Múló győzelem 3. Finomkodó delikátok 4. Enyém a hatalom! HARMADIK FEJEZET 1. De itt én élek 2. Rákosi mentében 3. RM: Hí a haza! 4. A Tien-san csúcsai FÜGGELÉK Olvasmányok, források Az íráshoz felhasznált fontosabb dokumentumok fejezetenként Dátumok, események RM életében 2

3 ELŐSZÓ Földrészek hitték, nincs pokol, közben a tornácát rótták. A szent kísértet nemzedékek életét fosztotta ki. Milliók szégyellik infantilis évtizedeiket. A révületet. Hogy hittek a mennyországban. Ez a közös bűn. Nemigen van a magyar történelemnek még egy alakja, aki annyi bukás árán jutott a csúcsra, mint Rákosi Mátyás. Fabatkát sem lehetett volna adni leendő hatalmáért az életfogytiglani ítélet idején, de 1940-es kiszabadulásakor sem. Szerencséje, hogy bajban ritkán követ el végzetes hibát. Már a börtönben kiderült róla, hogy vezetésre termett, aztán a vezérkedés lett az ajzószere. Jung úgy véli: A hatalomvágy minden bizonnyal ugyanolyan hatalmas démon, mint Erósz, éppoly régi és eredendő is. Gabriel García Márquez szerint: a hatalmasok valamiféle szexuális őrjöngés okozta szorongásban élnek... a hatalom a szerelem helyettesítője. A hatalom és a szerelem abban is hasonló, hogy a hűtlenség mindkettőben főbenjáró bűn. Hogy aztán valaki pusztán szerelmi/hatalmi vágyból volt-e hűtlen, vagy, mert harminc ezüstöt kapott, vagy azért, mert az imperialista métely megmérgezte, az a politikai csillagzat állásától függ. Mindenesetre RM a másfél évtizednyi raboskodás és a tizenegy évnyi emigráció ellenére könnyedén belehelyezkedett a hatalomba. A szerelembe kevésbé. Mert az emberek többsége mintha egydémonúnak születne: vagy Erósz, vagy Nérosz rabja, a kettő együtt nemigen fér meg egy kebelben. Neki a politika jut. Egy picike politika ben felszabadult az ország, de negyven évvel később is szigorú titok volt, hogy megszálló csapatok szabadították fel. Rákosi Mátyás mozgásterét alapvetően a szovjet felszabadítás és elnyomás ellentmondásai határozták meg és korlátozták. Akár azt is mondhatjuk: az úttörővasút és az erőszak antagonizmusa. Realistábban: letartóztatás egy viccért és ingyenes orvosi ellátás. RM nevéhez csupán a letartóztatást a gyötrelmeket és veszteségeket szokás társítani, elsősorban az közötti despotikus évek abnormitásait, amikor a kiszolgáltatottság már beleivódott a hatalomgyakorlókba is. Ezek az események vésték RM arcát a nemzet emlékezetébe. A sztálinizmus technikusa egyébként rövidlátó politikus. Napi tervei még csak-csak praktikusak, előrejelzései viszont csapnivalóak. Ezt majdhogynem megerősíti néhány éleslátású észrevétele júniusában például előadást tartott a Kreml tisztikarának a nemzetközi helyzetről, és kifejtette, hogy a németek rövid időn belül megtámadják a Szovjetuniót. Ezt Sztálin később sem akarta elhinni. RM politikai farkasvakságban szenvedett. Az élet minden jelenségét úgy szemlélte, hogy a politika milyen hasznot húzhat belőle. De egy sztálinista vezér esetében mindez korántsem baj. A kizárólagos eszmék foglyainak ártalmas is lehet a túl széles látókör. Csakhogy, aki olyan izgága, mint ő, az emiatt fura helyzetekbe kerülhet. RM 1940-ben még fogadkozik, hogy hatalomra kerülésük esetén Magyarországon nem ismétlődnek majd meg a Moszkvában annyit emlegetett törvénytelenségek, aztán mégis bajnokuk lesz. A 45-ös választás előtt háromszor-négyszer annyi szavazatot jósol, mint amennyit kapnak. Ekkora tévedésbe csak az nem bukik bele, akinek a sorsáról nem szavazás dönt. Azt a veszélyes ballépést is elköveti, hogy a kiátkozás előtti utolsó pillanatig csodálja Titót. De olyan hévvel követi Sztálint is, hogy halála után először őt inti meg Moszkva. Ennyi botorságot csak úgy úszhatott meg, hogy 3

4 nehezen kikezdhető nimbuszt építettek köréje, egy jeles alkalommal még Sztálin baljára is került. Kudarcain ő maga úgy lépkedett át, mintha nem is léteznének. Biztos, ami biztos, azért folyvást bizonyított. A nemzetközi kommunista mozgalomnak RM az egyik sztahanovistája. Volt minőségérzéke, bár ezt nem csapatának kiválogatásakor, inkább ellenfelei megválasztásában kamatoztatta. Nem lehetett vele tartósan farkasszemet nézni. A győzelemért átmenetileg akár a dogmáit is feláldozza. Bármennyire ortodox, semmi kis diadalokért is képes pragmatista, sőt opportunista is lenni. Jó a szimata az emberi gyengék iránt. Mások erényét is képes volt hibává változtatni. Ám Rajkkal, Kádárral, Marosánnal, de akár Mindszentyvel szemben sem tudott volna diadalmaskodni, ha azok kevésbé fanatikusak. Sikereit áldozatainak is köszönhette. Jól válogatta ki őket. Cselekedetei árnyékot vetettek intellektusára. Szellemi munkát végzett, értelmiségi volt, de nem az igazi, a kétkedő, főképp nem jobbító. Művek nem maradtak utána. Végeláthatatlan visszaemlékezése védirat: inkább magyarázkodó beszéd- és cikkgyűjtemény, mint memoár. Ha a tények kifacsarása művészet, ő a politika Picassója forradalma jobbára az ő műve volt, ám bármilyen remek lett is a gyerek, apaságát nem volt hajlandó elismerni. Rákosi Mátyás politikus, tovább szűkítve: fantáziátlan sztálinista funkcionárius. Szolgaszerepet vállaló vezér. Az ősbolsevikok sikerének titka, hogy életüknek csupán egy célja van. Nevezhetjük ezt szocializmusnak, kommunizmusnak, proletárdiktatúrának, sőt még a nép jólétének is. Az üzenet egyre rejtjelezettebb. A kísérlet nyulai azt hitték, tudják, hogy vezéreik mit akarnak, pedig ez egyre homályosabbá vált az ő számukra is. A csapnivaló hatékonyság meg ez az átláthatatlan köd lett a próbálkozás veszte. A Rákosi-félék küldetéséből következik, hogy cselszövők, hogy hajlanak az intrikára, s intellektusuk ehhez deformálódik. A hatalom megszerzése, csúcsainak birtoklása, majd elvesztése a szellem felszikrázásának és eltorzulásának a története. Lord Acton ezt úgy mondta: a hatalom rothaszt, az abszolút hatalom pedig abszolút módon rothaszt. RM nem emberi viszonyokban gondolkodik, hanem kategóriákban; mindent egy-két kaptafára húz ös letartóztatásakor írja: Az általános benyomásom az volt, hogy a jó aratással kapcsolatban, az országban némi fellendülés lesz és ezzel kapcsolatban bizonyos enyhülés. Ennyi az élettapasztalata: a jó aratás fellendülés. Ugyanezt várja a jó aratástól az 1945-ös, s a többi választás vagy a különféle szigorítások idején. Az aratás az a kályha, ahonnan a gondolatai és a cselekedetei elindulnak; az ő aratása annyi, mint életszínvonal. (1953 nyarán Malenkov a szemére is veti, hogy mindent a rossz aratással magyaráz.) Az általa halálba küldöttek bűnei nevetségesek. A közreműködésével készült vádiratok élettelenek; érzik rajtuk utólag? a kimódoltság, az íróasztal bikkfaszaga. A bűnlajstromokból annyira hiányzik a képzelőerő, hogy az utókor nem is érti, a maga idején ezt miért oly kevesen vették észre. Aki nem volt kommunista, általában tudta, hogy kilóg a lóláb. Ez a kor egyik nagy képtelensége és talánya. Tízezrek hitték el inkább azt, hogy jó ismerőseik, barátaik árulók, mint hogy a politika áldozatai. Ilyesmire gondolni sem mertek. Ám ha meg voltak győződve, hogy a letartóztatottak bűnösök, és ők maguk vakbuzgó hívei voltak a pártnak, miért féltek mégis? Buta kérdés: hiszen a félelmetes vádak hallatán rémülettel gondoltak arra, hogy akár álmukban valami hasonló szörnyűséget követnek el. Ahogy az áldozatok sokasodtak, mind többen, mind erősebben féltek. Az igazságos társadalom, egy új haza építésének gyönyörei helyett egyre inkább a félelem vált kollektív érzéssé. 4

5 RM egyszer megemlítette, ha valakinek bizalmasan akart valamit mondani, akkor ki kellett menniük a rózsakertbe. Ő mindezt egészséges bizalmatlanságnak tartotta. Ezért is tudott játszani a tömeges megfélemlítés húrjain. A boszorkánykonyha receptjeiben eligazodott, ám semmi eredetiség nem volt benne. Kádár szocializmusának voltak egyedi jegyei, RM népi demokráciája viszont tucatáru, csupán dúsabb társainál, ahol másutt tíz ciráda volt, nála tizenkettő, ő nem a lakosság öt százalékát adta rendőrkézre, hanem többet persze Sztálin alatt! Eminens túlteljesítő. Akárcsak a mester, ő is jó érzékkel szimplifikálja a bonyolult képleteket. Tudja, hová kell ütni, hol kell simogatni. Főtitkár kollégái is hasonlók: több bennük az azonosság, mint a különbség bár ez utóbbi sem lényegtelen. Az öntőtégelyben mindenekelőtt a sorszám különbözteti meg őket kettes, hatos, nyolcas, és mindegyikőjük az öntőmester mozdulatait lesi: hogyan kell állni, viselkedni, mit kell tenni. Ő a többieknél jobban követte a példát. Jobb képességű is volt náluk, többet vesztett magából a szolgai hűségben. A kommunista vezérek különösen a hatalmon lévők szigorú programhoz kötött, következetes emberek, fanatikusan eltökéltek, kegyetlenül kemények. A homo kominternikusznak se tárgya, se hazája, se barátai, csak egy konspirációs lakás, konspirációs kapcsolatok és egy parancs, egy utasítás, aminek még a valóságtartalmát sem tudja lemérni egy vadidegen országban (Erdős Péter). Ezt a mentalitást nem befolyásolta, hogy szerették a hazájukat, és nem változtatta meg, ha végre a saját országukba kerültek. Mert az eszme és a hely, ahol testet öltött vagyis a Szovjetunió, mindennél szentebb volt a számukra. Ebben a világban szükségszerűen csak két szín létezik: fekete és fehér. Rómába csak egy út vezet. A közös platformmal szembe csak az ellenség fordulhat. A sorból kilógni nem lehet, akkor sem, ha érdemes. Hátratett kézzel kell ülni akkor is, ha a gazda nem figyel. Élvezi, hogy főtitkárként az igazság kútfeje, és könnyedén viseli, hogy mégsem az. A főtitkár egy pont. Egydimenziós ember (Milovan Gyilasz). Nekik a történelmi szükségszerűség az emberi életnél is fontosabb. Hatalmuk a kerítésig majdnem korlátlan. De nem lehetett tudni, hol a kerítés. A személyi kultuszt Moszkvát kivéve bárki a szemükre vethette volna, ám senki sem volt abban a helyzetben, hogy ezt megtegye a Kremlt kivéve. A Kremlnek viszont hallgatnia kellett. A főtitkárok alkotása mások elmeszüleményeinek csűrése-csavarása. Gondolkodásuk dogmatikus, dilettáns. Rákosinak ugyan volt szakmája, de mielőtt gyakorolta volna, elfelejtette. Ahogy azt is, mi a szaktudás, de a világnézeti iránytű elégséges volt neki is ahhoz, hogy a kohászat, az elletés vagy akár a költészet kérdéseiben is állást foglaljon. A meggyőződés és az ösztön irányította. Telhetetlenül ragadta magához a feladatokat, ha fuldoklott is bennük. A gyors észjárás gyakran olyasmire ragadta, ami a szakembernek sem jutott eszébe. Ez a logika a Nyugathoz mégiscsak közelebb álló Magyarországon annyira szokatlan volt, hogy többen eredetiséget olvastak ki belőle. Hajlíthatatlansága táplálta az érzést, hogy állításai vitathatatlanok. S mire kiderült az igazság, már nem volt szabad vitatni akkor sem, ha közben meghazudtolta magát ami szuverén politikusokkal is megtörténik. Rejtély, miképp tudta úgy olvasni a nyugati világlapokat járt neki a The Economist, The Times, The Nation, Newsweek, US World Report, The Statesman, hogy tényeik is tökéletesen érintetlenül hagyták. Nem hisz az újságjelentéseknek, mégis jobban érdeklik, mint maguk a történések. A hírek, a cikkek és a határozatok megjelentetéséről és meg nem jelentetéséről olyan elszántsággal dönt elvtársaival szövetségben, mintha ezekkel csinálná a történelmet. 5

6 A fanatikus elkötelezettek csak azt látják és hallják, amit látni és hallani akarnak. Szent- Györgyi Albert leírja, RM azt mondta neki: Amerikában voltam, és láttam egy sovány gebét meg egy embert rongyos nadrágban. Nem minden olyan jó ott, ahogy mondják. A bolsevik vezérek közt még sok csillogó szónok volt, de a sztálini kor felfalta őket. RM már nem volt az, s az agyában állandóan működő orosz nyelvű cenzor is feldúlta mondatai összhangját. A célratörés viszont világossá tette, mit akar, de gorombaságai riasztották a finomabb lelkeket. Ismétlései szuggesztívvé tették: hipnotikus volt, akár egy imamalom. A hatalom megszerzése után az ő malma is egyre több számot őrölt, a növekedésre ítélt ország sikeradatait. Elkápráztatás helyett inkább elzsongította a hallgatóságot. Szakértőként tetszelgett. Egy alkalommal elmondta: soha pénzügyekkel nem foglalkoztam és fogalmam sem volt, hogy kell az inflációt megállítani és témát váltva a hallgatóságra bízta a befejezést. Családi körben észbontónak nevezte a metróépítés 1953-as leállítását. Mátyás tudta, ha egy pillanatra abbahagyják a sűrített levegő befújását az alagútrendszerbe, a rendszer beomlik, s a fél város egyszerűen összedől, mintha földrengés érte volna. Nem véletlenül mondta róla Molotov: mindent tud, lát és mindenhez ért. Sőt mindent jobban tudott. Ám egy tudós, de még egy jó szakember sem terheli felesleges számokkal az agyát. Ő ezekkel tudott bűvészkedni igazán. Fitogtatta a memóriáját. Mintha alkotna. Keresve sem találni még egy magyar vezetőt, aki ennyi percértékűt szónokolt. Mondatai áthömpölyögtek az agyakon, s utat martak maguknak. Taktikázni csak párviadalokban tudott, hallgatóságával szemben érzéketlen volt. Szavaival elnáspángolta őket; s a tömeg egy ideig élvezi, ha vezére korbácsolja, ha érzi, hogy kemény kézben a gyeplő. Puritán volt. Hatalma csúcsán, 1952-ben is szinte ugyanúgy él, mint 1945-ben. A kitüntetéseket nem kedveli. Más a helyzet, ha a dolgozó nép fejezi ki szeretetét, ragaszkodását. Kivirul, ha akár csak egy cipócskával ajándékozzák meg. Éhezett a szeretetre, talán mert sejtette, ha megszerzi is, nyomban kifolyik tömpe ujjai közül. Bukása után, harmadik száműzetésének sivár esztendeiben is az a tévhit tartotta benne a lelket, hogy őt a magyar nép szereti és visszavárja. Maga is azt hitte, hogy életét a munkásosztálynak szentelte. Ehhez képest a proletárdiktátorok igen sokat ártottak a munkásságnak. A legjobb munkások főképp a szociáldemokrata munkásarisztokrácia tekintélyes részét lecsukatta, elbocsáttatta. Összetörte a mércét, közben termelte a képzett embereket. Az osztályharcban gátlástalan. Társaival együtt ő is azt vallotta, hogy a harc azokat a cselekedeteket is elfogadhatóvá teszi, amelyek békében törvénytelenek. Jezsuita pragmatizmussal hitte: nézőpont kérdése, hogy valamit meghökkentő megoldásnak vagy becstelenségnek minősítünk. Háborújukban a hazugság ravaszsággá finomult, a rágalom ügyes fogássá, viszont az önkritika csupán taktika, a becsületes ellenfél nevetséges fogalom, s a szentimentális nyafogásokkal nem kell törődni. Ez persze minden háborúra érvényes. Csakhogy az ő évtizedében elvileg béke volt. Háborús béke, aminek ő az egyik segédszítója. A hatás fontosabb minden realitásnál. Az ő gyakorlatiassága elsősorban azt jelentette, hogy az ellenséggel szemben minden megengedhető (s ellenség mindenki lehet). Cselekedeteit sem erkölcs, sem szokások, sem a lelkiismeret, sem az adott szó nem korlátozta, csak a hit, a meggyőződés és a tévhit meg a téves meggyőződés. Mint igazi homo kominternikusz, ő sem ismert se istent, se embert. Érzéketlen a jó és a rossz iránt. Dürrenmatt így írja le a sokat próbált marxista funkcionáriust: Az ember elhiszi, hogy gondolkodik. Csak az érzések okoznak neki gondot. Fajtája számára a humanizmus elvont fogalom. Politikai ténykedésének vezérelve, hogy az a jó, ami az adott pillanatban hasznára van a proletariátusnak, s az a rossz, ami kárára van a 6

7 kommunista pártoknak jelesül a Szovjetunió Kommunista Pártjának, mivel a proletariátus (a dolgozó nép, a haza, a béketábor, a világ) érdekeit egyedül az ő politikájuk fejezi ki. Ha mégis valami baj adódott, az sosem az ő hibájuk, hanem a reakció mesterkedése, vagy az osztályharc következménye. Az ellenség pedig azért létezik, mert nem leplezték le időben. Cinikus volt. Miközben hidegvérrel csukatott le tízezreket, s végeztetett ki százakat, viccelődött, hogy az ellenség hullája jó szagú. Szarkasztikus és hideg intellektusú agya elképesztő bakugrásokat produkált. Számára csak a győzelem volt szent vagy a vereség minimalizálása. Amikor a forgandóság csökkentette a hatalmát, vigyázott, nehogy ki is akolbólítsa belőle, mert amíg a lába az ajtón belül van, él a remény. A bolsevikok megtanulták: a legkisebb hatalom is megsokszorozhatja önmagát. Attól kezdve, hogy megszerezte (pártjának) az uralmat, ő is leginkább magát a pártot tisztogatta. Végső soron a politikai cselszövés klasszikus fogásait használta oszd meg és uralkodj!, mindenki ellen ugyanazokat a vádakat. Ezek már az ókorban is beváltak. Mivel a kommunista pártok életét nem tagolják valódi választások, soraikban szüntelenül folyik a hatalmi harc, a vezetők valóságos gladiátorok. Ez a szakadatlan edzés is hozzájárult, hogy Sztálint, de akár még Rákosit is, rafináltabbnak, intelligensebbnek, nagyobbnak látták a tárgyalópartnerek (lásd Churchill vagy Kéthly Anna), mint amilyen valóban volt. Lélekjelenlétük, hidegvérük és az állandó készenléten csiszolódott memóriájuk miatt könnyedén kivágták magukat. Persze Lenint vagy Sztálint nem szabad összemosni a tanítványokkal. Köztük például Rákosinak sem kellett a szomszédba mennie a jó vagy rossz tulajdonságokért. Bár a sztálinista hatalomgyakorlási mutáció zsákutca, még a pórázra kötött RM is képes volt meghökkentő politikai húzásokra a hatalom érdekében. Mindezt könnyű elvetni, különösen miután az egész társadalmi kísérlet megbukott. Azért ne feledjük, hogy a szocializmus a kapitalizmus kritikájaként született, s a kritika okai a szocializmus bukásával nem szűntek meg. Megismerni, megérteni ennek az összeomlott rendszernek a működését, benne a kisembernyi fogaskerekek áttételeit, kész rejtjelfejtés, amit az említett, feloldatlan ellentmondás még izgalmassá is tesz. Kellemes kötelesség ismét köszönetet mondani azoknak, akik megosztották velem emlékeiket, tapasztalataikat. (A beszélgetések többségére ben került sor.) A segítőtársak között vannak hajdani pártvezetők, kívülállók; ismert politikusok, ismeretlen testőrök, vadászok, háztartási alkalmazottak, továbbá újságírók, írók, akik közül a nevét legalább itt engedte említeni: Aczél György, Balogh Mózes, Barcs Sándor, Bebrics Anna, Beck Edit, Beck János, Berek János, Biszku Béla, Bogár István, Boldoczki János, Bozóky Éva (Donáth Ferencné), Brestyánszki Ilona, Bugyi Ilona, Csendes Károly, Demény Pál, Dénes István, Doleschall Sándor, Egri Ferencné, Egri Ibolya, Farkas Renáta, Farkas Vladimír, Fehér Márta, Fekete Sándor, Fock Jenő, Fodor Zoltánné, Fogarasi Jánosné, Folkmayer Tibor, Földes László, Földvári Rudolf, Fritz János, Garányi József és felesége, Gáspár Gézáné, Gáspár Margit, Halas Lajos, Hegedüs András, Horváth Vera, Katkics Ilona, Katona Éva, Kékesdi Gyula, Kelemen Lajos, Kígyós Elek, Király István, Kiss Ilona, Korom Mihály, Kutas István, Kutrucz Gizella, Lakatos Éva, Lázár Egon, Litván György, Lőrinczi Auguszta, Lukács Tibor, Marosán György, Matusek Tivadar, Ménes János, Mészáros Sándorné, Miljánovits György és Pál, Nádor Ferenc, Nemes János, Németh Aladár, Nyolcas Béla, Oszkó Gyula, Petri Miklós, dr. Policzer Miklós, Pióker Ignác, Polyák János, Pongrácz Zsuzsa, Rév Miklós, Rosta Endre, Rostás István, Ruzsinkó Mihály, Sárai József, Sátor János, Schiffer Pál, Sebes Sándor, Sibelka Perleberg Artúr, Skolnik József, Soproni János, Sütő Gábor, Szabó Piroska, Szatmári István, Széll Jenő, Szepesi Imre, Szerényi Sándor, Szigeti Ferenc, Szirmai Károly, Sztopka Ferenc, Tábori András, Tóth János, Tóth Károly, Tömpe Andrásné, Tömpe István, 7

8 Vas Márton, Vásárhelyi Miklós, Vadász Ferenc, Vas Zoltánné, Vég Béla, Visontai Ilona, Zab Ferenc. A családtagok közül nyilvánosan csak D. Kardos Évának mondhatok köszönetet. (Emlékeiket, véleményüket a születési év feltüntetésével is elkülönítem a nyomtatásban, vagy irattárban fellelhető, idézőjelek közé tett szövegektől, és nekem mondott szavaikat gondolatjel vezeti be.) Tanácsaival (alkalmasint saját vagy mások emlékeinek, kutatásainak felidézésével, átadásával is) több kutató (történész, levéltáros) segítette könyvem megírását, így: Balogh Sándor, Borsányi György, Gosztonyi Péter, Győrffy Sándor, Hajdu Tibor, Háncs Ernő, Király István, Korom Mihály, Rainer M. János, Réti László, Rákosi Sándor, Ságvári Ágnes, Simon István, Sipos Levente és Zinner Tibor. Külön is meg kell említenem a Politikatörténeti Intézet, illetve a Magyar Országos Levéltár segítőkész munkatársai közül T. Varga Györgyöt, Simon Istvánt, s tanácsaiért, a baráti segítségért Gyurkó Lászlót. Többen nem élték meg már az előző kötetek megjelenését sem; segítségük azonban beépül e könyvekbe. Még egyszer köszönet mindenkinek, akit illet. (A könyv használatát megkönnyítő olvasmány- és forrásjegyzék, névmutató, valamint a szereplőlista a kötet végén található.) 8

9 ELSŐ FEJEZET 1. Nem erről volt szó! 1953 tavaszán meghalt Sztálin. Tetszhalott, mondta rá dr. Peyer Endre badacsonyi orvos: mindenkinek tetszik, hogy halott. A szóviccért másfél évet kapott. A nemzetközi munkásosztályt ért gyásszal kapcsolatos bűncselekmények (izgatás) miatt Magyarországon 219 embert vettek őrizetbe, s közülük 78-an még egy év múlva is ültek. Sokan sírtak, megrendültek Sztálin halálhírére. Azonban az élelmiszerhiány vagy a titkolt infláció jobban nyomasztotta az embereket az ő nyalhatatlanságba költözésénél. Halála Magyarország és a világ szempontjából is az év legfontosabb eseménye. A nyugati világgal végletekig keményen szemben álló Szovjetunió politikája versengővé változott, fokozatosan teret nyert a békés egymás mellett élés elején Moszkvában még zsidó (cionista) perre készültek, s Sztálin kívánságára RM lefogatta az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) vezetőjét, Péter Gábort. No és társait, sőt Péter feleségét, Simon Jolánt is, aki RM titkárságát vezette. Az asszony helyére, de nem az ő beosztásába került Fogarasi Jánosné (1928) RM mellé: Rákosi szobáját a futárszolgálat vezetője mindennap leplombálta, és ezt csak reggel vették le, hogy takarítani tudjanak. Érkezésekor az ajtó már nyitva volt, mi csak az ő jelenlétében voltunk benn. A szokásos berendezés mellett két feltűnő dolog volt az irodájában: az egyik a jó maroknyi nagyságú gömb alakú óra, ami nagyította a számokat, a másik az ablak zöldes árnyalatú biztonsági üvege. Az ablakon spaletták voltak, s mielőtt felgyújtotta volna a villanyt, csöngetett a testőröknek, s egyikőjük bement, s bezárta azokat. A titkárságon is szigorú rend volt. Kőbányáról jártam be, s megkérdeztem a káderosztályt, hogy legalább a nagy hidegben jöhetek-e nadrágban. Azt mondták, hogy vegyek fel inkább bundabugyit, vagy ha mégis nadrágban jönnék, azt benn cseréljem le. Sztálin temetése után Rákosit a Kremlbe hívatta Malenkov, Molotov és Berija, hogy nincs-e valami kérése vagy közlendője. Mindkét tanácstalan felet az izgatta leginkább: akkor most hogyan tovább? Ezt a kérdést természetesen senki sem tette fel elején Gerő beismerte: az ipari termelésben súlyosabb az elmaradás, mint bármikor. Előszedték hát a tervszerű gazdálkodás csodafegyvereit: nyíltan fel kell tárni a helyzetet, mozgósítani kell a dolgozókat, továbbá megerősítik Borsod megye pártbizottságát: a Politikai Bizottság szürke eminenciását, Kovács Istvánt száműzik Miskolcra. Áprilisban Gerő értesíti Rákosit, hogy anyaghiány miatt késni fog az első metróvonal Engels tér és a Népstadion közötti szakaszának 1955-ös átadása. Az 1953-as május elsejei felvonuláson még a szabadság, a béke, a szocializmus vezérlő csillagát, a halhatatlan Sztálint dicsőítették. Moszkvában már bebalzsamozták a tetemet, amikor Fogarasi Béla akadémikus Budapesten még Sztálinról, a tudomány geniusá -ról cikkezett. Aztán a május 10-i választási nagygyűlésen RM már Malenkov, Berija és Molotov képe alatt szónokolt (most Hruscsov helyzetét értékelte rosszul). A szovjet vezetők puskaporos hordót örököltek Sztálintól. Hosszú leépülése alatt tervezgették ugyan a változásokat, ám a hatalmi harc bizonytalansága miatt hónapokon át nem lehetett tudni, ki lesz az utód. Az egymás mozdulatait leső kollektív vezetés a belső kiigazításokkal 9

10 óvatosan bánt. A periférián egy fokkal bátrabban kísérletezett, amihez az ellentmondásos ötleteket mint látni fogjuk egymással versengve adták. Magyarországra azért is eshetett a választás, mert a hasonló utat járó országok közül itt volt a legszélsőségesebb a gazdaságpolitika, s a feszültséget is két balkézzel kezelték. J. Kiszeljov, a budapesti szovjet nagykövet már 1952 végén azt jelentette, hogy a sokszor alaptalan és tömeges büntetések miatt romlik a lakosság hangulata. A robbanásveszély csak nőtt a következő hónapokban. RM egyeduralmának letörésében döntő szerepe lehetett annak is, hogy az 1952-es aszály fölfedte az agrárpolitika számos hibáját. Meg talán ez a sztálini gárda örömmel leckéztette meg a közülük többeket túl jól ismerő, kivagyi Rákosit. Először állítólag régi haragosa, Berija javaslatára hívták Moszkvába (a május 28-i PB-ülésről feltehetően emiatt hiányzott). Berijának azért lehetett a bögyében Rákosi, mert amikor 1940-ben a szegedi börtönből kiszabadítva megérkezett Moszkvába, érdeklődni kezdett az előző években eltűnt magyar elvtársak után. Sérthette Berija önérzetét Rákosi kezdeményezése, a Rajk-per is. Hogy jön egy Rákosi ekkora per gyártásához? Ráadásul külön úton járt: RM kritikája után utasította Sztálin Beriját arra, hogy adjon szabad kezet a magyar párt vezetőjének (igaz, ehhez Rákosi kölcsönkérte Berija szakembereit). De túl a személyes indulatokon, Jugoszlávia és Ausztria határán különösen szüksége volt Moszkvának a nyugalomra. Valószínű, hogy Sztálin árvái, az új szovjet vezetés tagjai nagyra törőbb terveket is dédelgettek, hiszen Molotov kijelentette: bár Magyarországról beszélünk, nemcsak Magyarországról van szó, hanem az összes népi demokráciáról. Míg RM raporton volt, vezetőtársai a kilencvennyolc százalékos Népfront-sikert hozó választásról tárgyalva szóvá tették, hogy néhány pártfunkcionárius eljátszva a népfit sorban állt kenyérért, bár őket külön ellátták. Amikor RM hazatért, nyomban beszámolt az útravalóról, de erről jegyzőkönyv nem készült a csatlósfüggőség a titkok titka. Visszaemlékezéseiben RM azt írja, közölték vele: növelni fogják a fogyasztási cikkek gyártását, emelni kívánják a dolgozók életszínvonalát, csökkentik a hadikiadásokat. Javasolták, hogy mindezt mi is igyekezzünk nálunk megvalósítani... Javasolták, hogy a párt főtitkára és a Minisztertanács elnöke ne legyen egy személy. Ez az általános, a Szovjetunióban is próbálgatott recept. RM: Nálunk komoly gazdasági nehézségek mutatkoztak... Úgyhogy a szovjet elvtársak figyelmeztetései és tanácsai nekem nagyon kapóra jöttek. Annyira nagyon azért nem. Tárgyaltak ugyan arról, hogy végre több lakást kellene építeni, meg elég lábast gyártani, finomkodva beismerték a túlzott iparosítást is, s vissza kívánták fogni a beruházásokat. De fél órával később már eszükbe sem jutott, hogy a Sztálin Vasmű továbbépítését netán halaszthatnák. Levették viszont a napirendről, hogy a kulákok munkakönyvét megkülönböztető jelzéssel látják el. Annak idején RM Sztálin javaslatára lett főtitkár és mellette miniszterelnök is. Az átmeneti moszkvai divatnak megfelelően úgy képzelte, hogy a kormány élén marad, s a főtitkári teendőket leadja. Javasolt is valakit főtitkárnak az biztos, hogy nem Nagy Imrét, de az illető nem tetszett Moszkvának. Megróhatták a bürokrácia miatt is, itthon mégis újjáválasztják a harminckét tagú kormányt (26 miniszter, 5 miniszterelnök-helyettes és a miniszterelnök). A csökönyös Rákosi nem vette igazán komolyan a nagy Sztálin csinovnyikjainak a figyelmeztetését. Blöffölt is nekik: a letartóztatottak számát jóval kevesebbnek mondta, s hazardírozott is: ha ő nem tetszik, ismerkedjenek meg vezetőtársaival! Rosszul mérte fel a helyzetet. Nem érzékelte partnerei eltökéltségét. Az sem jutott eszébe, hogy amíg nem dől el a gazda utódlása, addig szívesen söpörnek mások portája előtt. S volt a moszkvai iránymutatásnak egy egészen különös része: Berija javasolta, hogy egy szovjet bizottság vizsgálja ki Péter Gábor ügyét. Ezzel Rákosi elevenére tapintott. Visszaemlékezésében leírta azt a képtelenséget, hogy nem tartotta helyesnek, hogy egy magyar állampolgár ügyében magyar területen szovjet bizottság tartson vizsgálatot. El 10

11 akarta mismásolni az ügyet, hogy úgyis megkapnak minden iratot, hogy a Budapesten lévő szovjet tanácsadókból állítsák össze a bizottságot, de a szovjet pártelnökség nem engedett. Végül majdnem bekövetkezett, amitől tartott: ez a mentő expedíció, mint RM írja, részben ellene próbált kompromittáló adatokat gyűjteni. RM azt állítja, alig érkezett haza, Berija felszólította, hogy a Belügyminisztérium vezetését bízzák Gerőre, ám ő ezt elutasította, mivel épp a gazdaság rendbetétele végett ekkor mentesítették Gerőt minden más munka alól. Berija egyre ingerültebb lett, s fenyegető hangon beszélt velem. RM a PB elé vitte az ügyet. Nem tudni, milyen meggondolásból, de Gerő is elvetette Berija javaslatát. A PB álláspontját RM tudatta Moszkvával. Néhány nap múlva a SZU KP prezídiuma táviratban szólította fel Rákosit, hogy azonnal utazzon egy delegáció Moszkvába, és fel is sorolták, kiket várnak. Először fordult elő, hogy a magyar kommunista párt delegációját nem maga a párt állította össze. RM kérte, hogy a hivatalosan pártonkívüli Dobi jelenlététől tekintsenek el, de a Kreml ragaszkodott hozzá. A névsorból kimaradt Révai figyelmeztette Rákosit, hogy az ilyen átnyúlás egy pártvezetés feje fölött a leváltás kezdete. Eltalálta. Csak arra még három évet kellett várni. Rákosi talán június 11-én közölte velem a Parlamentben, hogy másnap kora reggel Moszkvába utazunk repülővel az SZKP a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja elnökségének meghívására emlékezett vissza Földvári Rudolf (1921), aki akkor a Budapesti Pártbizottság titkára volt. Nem értettem, miért hívnak bennünket, nem tudtam, mi a szerepem, Rákosi nem közölte azt sem, hogy miről lesz szó. Úgy tudtuk, hogy gazdasági segítséget kérő delegáció ment a Szovjetunióba említette Vég Béla (1922), de nem pénzzel, hanem egészen más útravalóval tértek haza. Az június 13-ra Moszkvába rendelt magyar párt- és kormányküldöttségbe meghívott volt RM mellett Gerő Ernő, továbbá Nagy Imre, a Minisztertanács elnökhelyettese, s kollégája, a hajdani szürke taxis Hidas István, Hegedüs András mezőgazdasági miniszter, Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke, Szalai Béla, a Minisztertanács titkárságának vezetője aki a Központi Vezetőségnek sem volt a tagja, és az említett Földvári Rudolf. A négyes fogatból ejtették tehát Farkas Mihályt és Révai Józsefet. Nem hívtak senkit az ÁVH, a belügy és a honvédség berkeiből, s a PB-póttag, szintén fiatal Dénes István helyett például az itthon sem nagyon ismert Földvárit és Szalait akarták látni. Közülük RM a nem sok vizet zavaró Dobi mellett Nagy Imrét sem szívesen vitte magával. Tőle tartott. Tulajdonképpen elment a kedve az egész úttól. Az egyik legnagyobb sérelem itt érte: a szovjet vezetők ahogy visszaemlékezéseiben már le merte írni könyökig vájkáltak s rendezkedtek a Magyar Dolgozók Pártja belügyeiben. Őt magát önkritikára kényszerítették, úgy kezelték, mint a személyi kultusz feltalálóját, pedig azt állítja, hogy a kult licsnosztyi kifejezést ekkor hallotta először. Dénes István (1923) csak találgatni tudja, hogy őt miért mellőzték: Annak idején Hegedüst Gerő javasolta titkárnak. Feltételezem, hogy Farkas arra gondolva, hogy neki is kell egy apród javasolta az én kiemelésemet, s bár közöttünk különösebb kapcsolat nem volt, ez a bélyeg rajtam maradhatott. Másrészt, mint afféle magasba emelt fiatal, vitába keveredtem Kovács Istvánnal, ami nem vált a javamra. Nem lehetett jó ajánlólevél a válásom sem. Csupán amiatt sem illettem a képbe, hogy szerelmes voltam. Miután nem hívtak meg Moszkvába, minden különösebb indoklás nélkül kihagytak az új Politikai Bizottságból is, amitől én akkor megkönnyebbültem. A vendéglátók legbefolyásosabb vezetőkből kiállított hatos fogata a miniszterelnök Malenkov, első helyettese és a belügyminiszter Berija, a külügyminiszter Molotov, a pártapparátus felelőse Hruscsov, a honvédelmi miniszter Bulganyin, a kereskedelmi miniszter 11

Történelmünk és az állambiztonság

Történelmünk és az állambiztonság D r. I l k e i C s a b a Történelmünk és az állambiztonság Szerzői kiadás 2013 1 Dr. Ilkei Csaba: Történelmünk és az állambiztonság Szerzői kiadás, 2013 A kötet tartalma eredetileg megjelent: Dr. Ilkei

Részletesebben

Történelmünk és az állambiztonság

Történelmünk és az állambiztonság D r. I l k e i C s a b a Történelmünk és az állambiztonság Szerzői kiadás 2013 1 Dr. Ilkei Csaba: Történelmünk és az állambiztonság Szerzői kiadás, 2013 A kötet tartalma eredetileg megjelent: Dr. Ilkei

Részletesebben

1956 és előzményei írta Radics Géza megjelent a Magyarságtudományi Intézet honlapján

1956 és előzményei írta Radics Géza megjelent a Magyarságtudományi Intézet honlapján www.hunsor.se/1956 FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Una Eademque Libertas 1956 és előzményei írta Radics Géza megjelent a Magyarságtudományi Intézet honlapján Minden forradalomnak és szabadságharcnak

Részletesebben

A Magyar Írószövetség rövid története

A Magyar Írószövetség rövid története A Magyar Írószövetség rövid története Ismeretes, hogy igazán a reformkorban bontakozott ki a modern magyar irodalmi élet, amelyet a megelőző évtizedekben Kazinczy Ferenc kezdett el megszervezni. Évkönyvek,

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik:

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik: BEVEZETÉS A kötet tárgya, módszerek Vannak, akik úgy vélik, a történelem néha nagyon is furcsa egybeesések, véletlenek különös sorozata csupán, melyet néha nyugalmas, megszokott események tarkítanak. Nem

Részletesebben

ÉPÍTJÜK A NÉP ORSZÁGÁT

ÉPÍTJÜK A NÉP ORSZÁGÁT RÁKOSI MÁTYÁS ÉPÍTJÜK A NÉP ORSZÁGÁT TARTALOM A KÖVETKEZŐ LÁNCSZEM A KÖVETKEZŐ LÁNCSZEM A PÁRT: ÉLCSAPAT A MARXIZMUS-LENINIZMUS A GYŐZELEM EGYETLEN ÚTJA HARMINCÉVES A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT A NÉPI DEMOKRÁCIA

Részletesebben

Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) *

Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) * Múltunk, 2011/3. 137 164. 137 [ ] MITROVITS MIKLÓS Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) * 1956 októbere cezúrát jelent a második világháború utáni lengyel magyar

Részletesebben

Megtorlás Budapesten. Szovjet Invázió és Normalizáció, 1956 1957

Megtorlás Budapesten. Szovjet Invázió és Normalizáció, 1956 1957 Megtorlás Budapesten. Szovjet Invázió és Normalizáció, 1956 1957 Johanna Granville Copyright: Johanna Granville, Megtorlás Budapesten. Szovjet invázió és normalizáció, 1956 1957"[Repression In Budapest:

Részletesebben

KISZAKÍTOTTAK. Az 1953. január 6-i kunmadarasi kitelepítés története és előzményei

KISZAKÍTOTTAK. Az 1953. január 6-i kunmadarasi kitelepítés története és előzményei KISZAKÍTOTTAK Az 1953. január 6-i kunmadarasi kitelepítés története és előzményei Készítette: Csurgó Bernadett 2003. 2 TARTALOM Bevezetés 3 Történeti háttér: a Rákosi-korszak 6 Hortobágy családos kitelepítések

Részletesebben

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM. 2006. augusztus 18. A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE!

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM. 2006. augusztus 18. A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE! VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE! 2 NÉZÕPONT BAL SZEMMEL Thürmer Gyula MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK

Részletesebben

Kövér György. Írott orális történelem

Kövér György. Írott orális történelem Kövér György Írott orális történelem Az emlékezéstörténeti műfajoknak közismert sajátosságai vannak. Az önéletírás legfontosabb jellemzője az író, elbeszélő és főszereplő azonossága és a keletkezett szöveg

Részletesebben

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A.

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Rex József A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Sajti Enikő Néhány szó a szerzőről és a kéziratról Egy évvel ezelőtt

Részletesebben

STÁDIUM. 56 még egyszer! Pozsgay Imre. Tudtam, hogy csak egyetlen erő szervezhető meg a rendszerváltással szemben

STÁDIUM. 56 még egyszer! Pozsgay Imre. Tudtam, hogy csak egyetlen erő szervezhető meg a rendszerváltással szemben STÁDIUM A Tartalomból Balázs Józsefre emlékezünk Az én sorsom a magyar népzene. Fazekas István beszélgetése ifj. Csoóri Sándor népzenésszel Győri László és Petrőcz Éva versei Fábián Bálint találkozása

Részletesebben

Parlamenti súgógép. A megélhetési politikusok a zsebükre figyelnek, nem a választók érdekeire. 200 forint

Parlamenti súgógép. A megélhetési politikusok a zsebükre figyelnek, nem a választók érdekeire. 200 forint 2010. NOVEMBER 27. MUNKÁSPÁRT 2010. NOVEMBER 27. 1 200 forint Parlamenti súgógép A megélhetési politikusok a zsebükre figyelnek, nem a választók érdekeire 2010. NOVEMBER 27. 2 BALSZEMMEL balszemmel Thürmer

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER. Nem hagyom magam megfélemlíteni

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER. Nem hagyom magam megfélemlíteni KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER Az összefogás győzelme volt a nándorfehérvári diadal A közgazdaságtan természetéből adódóan más tudomány a fizika, mint a történelem;

Részletesebben

SZÁLASI FERENC A VÁLSÁG FÉRFIA

SZÁLASI FERENC A VÁLSÁG FÉRFIA 46. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. SZEPTEMBER ÁRA: 240 Ft SZÁLASI FERENC NEMZETVEZETÔ KIHALLGATÁSA (4. oldal) DAVID IRVING: DAVID DUKE: TUDÓS-TAKÁCS JÁNOS: KENESSEY CSABA: HIMMLER MEGGYILKOLÁSA 5. oldal A SZAKADÉK

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER Közösségeket kell létrehoznunk vagy segítenünk Az idei esztendő első félévében fő feladatunk az alkotmány megalkotása volt, most a

Részletesebben

Mózes Mihály Kozári József. Tanulmányok a forradalomról

Mózes Mihály Kozári József. Tanulmányok a forradalomról Szerkesztette: Mózes Mihály Kozári József 1956 Tanulmányok a forradalomról EKF LÍCEUM KIADÓ, EGER 2008 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mű bővített, illetve rövidített változata kiadásának

Részletesebben

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23.

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. 200 A JÖVŐ NEM JÁTÉK! VÉGZETES RÖVIDLÁTÁS AZ ÁLLAM RÉSZÉRŐL, HOGY NEM KÖLT ELEGET AZ OKTATÁSRA. A MOSTANI RENDSZER HAMAROSAN SÚLYOS TANÁRHIÁNYHOZ FOG VEZETNI,

Részletesebben

Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen

Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen MEGHÍVÓ 3 MEGHÍVÓ Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen Az idei, minden korábbinál nyitottabb TEK-tábort Csillebércen rendezzük augusztus 17. és 26. között. A tábori előadások és körök fő témái: a társadalomtudomány

Részletesebben

A SZTÁLINI DIKTATÚRA 1945-1953 KÖZÖTT ÉS UTÓÉLETE ÉSZAK-KOREÁBAN, KUBÁBAN

A SZTÁLINI DIKTATÚRA 1945-1953 KÖZÖTT ÉS UTÓÉLETE ÉSZAK-KOREÁBAN, KUBÁBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK Levelező tagozat Európa tanulmányok szakirány A SZTÁLINI DIKTATÚRA 1945-1953 KÖZÖTT ÉS UTÓÉLETE ÉSZAK-KOREÁBAN, KUBÁBAN

Részletesebben

Néhai Fenyö Egon blogja 1

Néhai Fenyö Egon blogja 1 Néhai Fenyö Egon blogja 1 Kedves Péter! Most, hogy Budapestre látogattam, már nem tudtam beszélni Veled. Néhány évvel ezelőtt a TV-ben láttam egy temetést. Úgy emlékszem, hogy Pablo Neruda temetése volt.

Részletesebben

A kötetek létrehozásában közreműködtek:

A kötetek létrehozásában közreműködtek: Havas 70 70I. A kötetek létrehozásában közreműködtek: Bernáth Gábor Havas Bálint Havas Fanni Hübner Dorka Kőszeg Ferenc Lengyel Gabriella Matern Éva Máté Tóth Zsuzsa Pintér József Révész Sándor Simonyi

Részletesebben

II. könyv Papi ügynökök és a 2000-es évek kérdései

II. könyv Papi ügynökök és a 2000-es évek kérdései 1 II. könyv Papi ügynökök és a 2000-es évek kérdései Papi ügynökök és a 2000-es évek kérdései A kommunista rendszer bukása után súlyos kritikák jelentek meg a médiában az egyház(ak) ellen. A fő vád: az

Részletesebben

Husák és Kádár MITROVITS MIKLÓS TANULMÁNYOK. A csehszlovák magyar viszony kibékülés és konfliktus között (1968 1989) 1

Husák és Kádár MITROVITS MIKLÓS TANULMÁNYOK. A csehszlovák magyar viszony kibékülés és konfliktus között (1968 1989) 1 Husák és Kádár A csehszlovák magyar viszony kibékülés és konfliktus között (1968 1989) 1 TANULMÁNYOK 1968. augusztus 20-án éjjel a Varsói Szerződés öt tagállama, a Szovjetunió, Lengyelország, Bulgária,

Részletesebben

PÜNKÖSTI ÁRPÁD POFA BE! TARTALOM A KÉSZÜLŐDÉS A ROBBANÁS A RÖPÜLÉS A FÖLDET ÉRÉS EPILÓGUS

PÜNKÖSTI ÁRPÁD POFA BE! TARTALOM A KÉSZÜLŐDÉS A ROBBANÁS A RÖPÜLÉS A FÖLDET ÉRÉS EPILÓGUS PÜNKÖSTI ÁRPÁD POFA BE! TARTALOM A KÉSZÜLŐDÉS A ROBBANÁS A RÖPÜLÉS A FÖLDET ÉRÉS EPILÓGUS 2 E történet szereplői nem valós személyek, hanem inkább típusok; olyasféle emberek, akik öt éven át meg tudták

Részletesebben

[1957. február közepén] A Nemzeti Ellenállás Acél Szervezete értesíti Önöket és Önökön keresztül az egész magyar munkásságot az alábbiakról:

[1957. február közepén] A Nemzeti Ellenállás Acél Szervezete értesíti Önöket és Önökön keresztül az egész magyar munkásságot az alábbiakról: 1. [1957. február közepén] Tisztelt Uraim! A Nemzeti Ellenállás Acél Szervezete értesíti Önöket és Önökön keresztül az egész magyar munkásságot az alábbiakról: Az Acél Szervezet mindaddig, amíg a munkások

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát

Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát PPEK 814 Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát Krajsovszky Gábor Harcold halálig az igazság harcát mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

Titkos kísérletek a náci birodalomban

Titkos kísérletek a náci birodalomban S t e f a n N i e m a y e r Titkos kísérletek a náci birodalomban P u e d l o K i a d ó Stefan Niemayer TITKOS KÍSÉRLETEK A NÁCI BIRODALOMBAN Koncentrációs táborok mint tudományfejlesztő laboratóriumok

Részletesebben

NYOMOK A LELKEKBEN A SZTÁLINI MUNKATÁBOROK KÉNYSZERŰ ÖRÖKSÉGE

NYOMOK A LELKEKBEN A SZTÁLINI MUNKATÁBOROK KÉNYSZERŰ ÖRÖKSÉGE SINGER ZSUZSA NYOMOK A LELKEKBEN A SZTÁLINI MUNKATÁBOROK KÉNYSZERŰ ÖRÖKSÉGE KMMI-FÜZETEK 2010 1 KÁRPÁTALJAI MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET KMMI-FÜZETEK VII. SINGER ZSUZSA NYOMOK A LELKEKBEN A SZTÁLINI MUNKATÁBOROK

Részletesebben