49. szám. ' rt p A Komárom Vármegyei Közjóléti es Gazdasági Szövetkezet, mai. Alapította: uéhui H H \.UNOS. lös/erk«wto: DK. (Í\U. Í.Yfl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "49. szám. ' rt p A Komárom Vármegyei Közjóléti es Gazdasági Szövetkezet, mai. Alapította: uéhui H H \.UNOS. lös/erk«wto: DK. (Í\U. Í.Yfl."

Átírás

1 I;' 4.-. Hatvankettedik évfolyam 49. szám Szombat, 94. december 6. nál i d. á2 hág. uvftsznő zban fiival kir. varón (73; os kan:at!érí;é* T. é e o' -ro' n*. re v a a;;,á:; re.in ; * ó -ig el,,* sen n. <Mi fők. - es» üy. -r. rkv CÍMIL: S. k S*iok, elsőrendű likőrök. tok. moh eszererhefők csínyben ír rémben u- utca 27 :\ szemben) alnaszörpök! rietés c kovácsmühelvét november 30 -án.i lehet az elnök - (6G9) *rtr a üzlettel * -obás lakás - V C -vel. szol) i - > lakással, több m>n eladó Ki/ -** Xndrás ingatlan utea 27. "ll) á!t. jókarban lev5 >zent Inire -utr^j írólánv állást ke in rtnö déhstánraj\f tivatalban. V' J > - bór - í.'iiir:^ is. - j bigére. 70/).ne szoba -ina* -..!. "se M- aan LAPOK h Kálmán - ' rt p A Komárom Vármegyei Közjóléti es Gazdasági Szövetkezet, a Vármegyei Tűzoltószövetség, a \arnu -t;\ei DaloskcrüM és a Yarn;ofcyei rylattcn\csztcsi Eü'vesiÜet hivatalos la^ia I* - o f i 7. e I e s: Kge*z r\re 0 pengő, félévre 5 jmigo. m*gyedé\rr 2JAI pengő. F^fves példán;. i\r;\ Q.i'fj p"n*:n. Kormányzó Lhunk névünnepe alkalmából héninht'os öröm tölti l t:vnd n m tay tr ember szível. Cnn />. r <i //Ki/ ' '<//'. leyioazifth és // ;- A- zintébh /#/?/?"/>, ÍÍ ///"A: / sr" retvtet s J;álá! suy'trzéf ünnepe, ame- ly *n T ryész nemzet anílatos érz's- fírf telt köszönté 3 **' úyy árul a Vezér f lé\ mint ;:z édestjm felé j inluló fiúi bizalom. ff >r!b'f Miklós kivét k- t személyisé- yehen *jtf< sülnek a legnemesebb ma- yyr erények. Orszáqlá ímk hftsz n két á"' aluli újjásznletell í/;/'/r:/»'x/ -»// mrynéu^kedht n : a es aika orszá i % f r/7/ -/. nyuyd un és frjlóités szij- le i t Knrúfnib tn. //?/'/ köröskörül ni ha r >k zúytak körülöttünk, fi >rthy Mik- ló;. Mayyarorszá / kormányzója lyy t áll az rifész mayyarsá'j mint íkép ne s a szenfistiáni Mayyar >rszáj "rr - tszlemiö* nemzeti y^ntl A itának r f tenthetetlen órizőjén/*. Mi "Jrról mi amik r die<óséy<s honvéd ink hasi létre d Honok na*;y sz'mrtséyest ink old dán a keresztény Knröfhi i éd'- - fméhen knlónös liálá- uil emlékezünk m 7. Hálára! és bfvtz- 7 é/í, h r >yy ti a miénk, inind'n nu- jya- r**k órkódó és ymdvis ló Atyja. S tt ifcna/)ján mindnyájunk >z<reh l /'7/V>% hádo'o köszöntése száll feléjr s minden iyaz mtyyar imája azért kn- mfűrö'f az Vristmhez: áldja mey Őt I wáhhi friss eröo 7, < yészsé'/yel és h,- d'hjsáyy d s lartso nvuj számunkra méy soká, nayym stdrá, rocsz /?'/??- Tí'/f / fváni. A főváros és n vidék lnlú!kcíik a Művészeti Hefsk aíati A vil:ivili;ilm>rű ulán nem t\í»y kiváló író, nnivész és közéleti férfiú sürijelh' a szellemi élet decentralizálását. Mind ez azfmban ali'4 változtatott az irodnl nii é -s inti vészeli ébdtvk Huda pesten köz >onuisuil belvzi'tén. Az orszái; ii'a/- dasá.^i \i ; rkerinyé.s4' lovábhra is IUnla - (X'ste:! lükieteti a le^élénkebb.mi s az ínvv és míivé.szek is a ff>\árosban iíiye ki ztek megélhetési l>izlo*ílani és elis merést szerezni mainknak. A vidéki ^ ^ltorma indiézséiíeil senki sem vál -! ídla s mindenki irlö/idt a % idéki i ínvona!. me«*l)élvégzésé!éd. Messzir. vvatne most azt fejtegetni, ho^y a vidéki maiivar társadalom, de a városi ' 'Mletek is miért vonultak félm» a e>zet é,s irodalom ifjéiiylésétöl. Ili ' ' '» ;. IO«ÍV ;» mihlern ir -nlalom s j '* e -.zcl. va -arnint a közönsá'^ s a kö - " k között a háixmi ulán s/inle - i ialhalatlan szakadékok kebdkez - k. A közületeknek s az ejjész társa - «í ' 'nniak a baladó in>ualomu>l és mü i \aió elfordulása a vidéken ',é! e\)u. Kár volna lábadni. e^a'.íbb olyan hibák és bíínök ^ az írókat és a művészeket,! :'sada!ín:d, va^y a városokat. eéiunk az okok keresése, ' ; ak megállapítására szorílko - :i'.ry az előálló!t helyzet igen ti a. mind az irodalmat és míí - '^t. mind MMÍ*V a vidéken élö ar társadalmai illelöle^* s hogy ' /et megjavílása múlhatatlanul volt. Az első feladat az volt, >z tkadékok ritttnj nek a jóvá- t l r vidéki városok kóz*vt{ lioyy * iát ki H\rosokhi n, m' /7"k közűl 'tn k falai közölt öst\ évezredes \ Alapította: uéhui H H \.UNOS. lös/erk«wto: DK. (Í\U. Í.Yfl.V mai lelebis ^/erkszö: l> {. K\I.I.A\ l -NDHll. N/erkrs/ío: )íi. i:\k\w \Y Jrt/SKI. Főmunka!árs;tk: S/OMIt \'I'IIY MKYOIt és M U Í / l I III NC. 9f? véh:?a*í i A iiemz -ii niüvidoths */.ix\ r.dat knrunk i\'k <*ÍN;I szeri.it M^.II I"ÍV*S kiu.ag s'o, i\en séj ek. a\a f íy ^ \a t ságt s <sapiri IA niihellsé^e. han - a \ze «s iiepr. Ii'gek müv.jné^é'iek m< l>s A iíe. a mu\el.mtés g> ÜAiT.dn^k s/( rtt ái a/á> ha ari»z/á'; *V mii velotiesp l i ü -,;r»k e/:»rt f»7 >I f - tl> eleiurn. 5 rl elos. -»i. níe a > ick k ki n.iívt!oííí si ko/pantok. i k:i'ás ti s m# j i rosódes d. A fo^.á as m^bst a vbiék n- iiiy várnstliik tasa \an a neni/e! Is fu:it'»s li'v.t - Áulltiráli^ ; le d> a s hn«y e bi\;:! Mik ll bet;»íib s *ek. n ;!^u''*n.!k is resz 'SÜLIÍÜÁ k II iurid - azr>ki».m a mtívelmlési rl ke\b,'n, aiiieiyek nél!;ül e^ -vs/s tf.s f j <íífé> el seiii kep/.üntó. Az ir u dinn ÜIUví -szel s SmiiM» am s/e!ieiui \i uiból illo rés/l kel aualíiunk a nu var é!el > ií'é'ii kó/!>uit jaiaa i is.. F/ekke! a s/a>.»«k \\ j. o I.\\e a Míí - vészeti üelek ílulalát s j;d;mi!osé.t lloiüan llaüot \alias - és küznklaias»"jíyi n!ints7ler. a*: *fl l IH - r *i,'pdidli moa ezl az inle/uu.ivi, bajv a mi - *4}sr v i d é L i v á r u s - j k s*>rr i :ne,» siiier - ktdjeut^k a magv *r irulilaui és mií vés/el legújabb at» ai as.uval. kna ira mol arány'aií Ir.imar é i a küünhi ^s: S/ékesfeher\ár. (iyor, kassj, \yir - e*:yliá/a r l'ees.'h I n^:ir :iiá:i AÍÍVÍ!- kezik a snrb.m. Ké!?*; k ijiel. -. h r v neto ok nélktil lorlénik ez: Iv uñar un a lor'éneleiii fidvamán fiii:idij[ e«íy k!<geroseb!> tá?nas.i vnll a mj^viirkal - (urának, aun Ivaek, nielleil A \:*oiro - kat, iu losi»k t s intnesz,fcel atbot. Jo - kai >lór s a Pée/elyek. Iteiillnek vá - rasa küloii.ist»;! a eseh el:ivo«nalá'* iíúsz éve alatt éniemelle ki azt az el - isnierest. amely nrtsi Ii'<íhiv.stot -!a!)i ik'tvml az iileni >íu\és/» -4t * Irlek reneiezésebi a :\y er küyjezési. művészi h tyyoméuty )kai, művészeti es lőtténél tat emlékeke! talál unl\ újra ntthon l*'qycn a korszerű mayyor szel-lem, irttdahan és ntavészrt. Kétség telen, hogy ennek a feladatnak a meg oldása nem egyedül az állani féladata, abbiu a,,i<léki városoknak s az egész társadalomnak öntevékenyen is részt kel! venni, de a kezdeményezést joggal várta mindenki magától az államiul. \zí a sz ü kségi\s és vá rt essö Ié\ )ésl még is telte llaman iiáiiüt kuilusz miniszler. ambb'in HWS -baii megreii dezlelle az idsö művészeti het -.'kel. A művészeti hetek jelentőségét nem rsnk az határozza meg. ho^v m*»nny sz d> - ÍSIlu t lul'k iu Imi jelellii^e^il voit pénteken a magyar képvi>.e.»ju;íznak. Húrdí**'; László miniszterelnök a megajánlása \ilával kapesidatas be szédébén U'jelrnlette, hogy a brit kor mány budapesti kep\is<do;e néhány nappá! ezelőtt eljuttatta hozzá az an gol kormány jegyzéket, amely szerint ha deeemlkt ö -én éjfélig nem szünteti meg Magyarország a Szovjetunióval szembeni ellenségeskedést, akkor a két iírszág. neve/xdesen Magyar<>rszág és Vasivbrilannia között beáll a hadtalla - * -*S» pol A miniszterelnök így folytatta be - szédéi : - A brit kormány megbízottjának ei e k V \ nll e>«diszln\á\i ii ki -»el>lise^i jfv ársávnak majtl mi.ul :i kait ural is nt^m t/dúlása konur mibo' ind'dt s t*nae\ a \árusnak f.tlai közi ereíbk íeílé a/iia a ií> elba!ára/;is >k. a \\e~ Ivek az ineg. b tlalaai ela^m/die - nüö pn r i;i'<áia\al sz,mibr:i a tiiairyar - séi^ nagy* ;rn.;!i -ui:?radásál eé^izá';. YaIIju\, ll a^y k -rnár >m ras/. t a ki ( tin!elésre..meg/niríuli az*, hoj^v fiinlas ieavezönek IX%ia!s^k az ntis magy \r inu\elötles ki áü^.lá - s/enipnaljából s tiagy az eisö* kö/all kel! jiilt.i'ui számára Ülo rés^l a «g> arsá»» na^v s/eile.' -ii kíues.diail. ko ifáram \ár'»sa s'iaal szeuvetleü. su^al nieliti/öl!. (> ik m gaadot út ki seiki seiii jiilíaloii semmit, kél - SZÍ rt si hiddlehal mosl, ami * >r én /lieli. iingy s ámbax es/i\. elisui rik s törődnek \ele. ^Ieg va^vunk gyózod%e arroi, li j;y i ^Suvés/eii II - líd*; elérik k tímár ami e IjokaJ is: a va - rast radíd>í;en:ik!ii>.ilására. íigvelmé Ive Idézik naiiy multiái. mthelíídés -.' «k régi e.lilékéit, hehi sajátságait s t'akoz/ák társadalmában az irrdal mi és ii,u\észét szeret elét. kon;áram tudatában \;:a annak, mit jt b.ni v i, í.riékelai tadja az ajándé - kát, ami! mar adandó kineskénl a Mu - \f szeli lleiellmii ayajtan»k nei*!. Tud - ja, hagy a Iversü letérül van szó, anei\erl litlyl keli ail tnia. Azt is tud ja. hat -v ebt)oi a helytállásiból esak has/ s/áriiia/bali»: az ország sze ir.e Iliivel rá s ha ennek a s/^nioek a te - kintete ürümleijrs s nn^eieg. deil lesz, ja\ iilbal a sarsuuk... Kötelessége lehá! komárnmnak Jó - kai varasának, hnifv szivvel -lélekkel. ha kell. aido/at aran is ott legvt'u a.művészeti Hetek mimlenegyes rentle - zesein rot vagy képet vásárolt meg az állam, az illető város és magánosok. - hiszen a hetek eélja az ismerkedés és meg barátkozás. hanem inkább az. hogv a már megtartott mű vészeli hetek nyo mán megindult az egyes városok ujiá rendezése. mü\'észi tárgyakká I. szob rokkal, képek kél. iparmű vészeli tár gyakkal való feldíszítése. Természetes, hogy az egyes városok közölt nemes versengés indult a művészeti heti kért. s máris tapasztal haló ez a városok rendezésében és művészi kiképzésé ben. Keméljük. hogy Komáromnak eb - IK'ÍI a lekinlellien is hasznára, válnak a művészeti hetik. a/i ^Ma>/oUain. hogv \' 'iának Ind nia kel), milyen veszélyt ji -ientetl Ma gyarországra nézve a lx>b;evizmus Tudnia keíi. hogy június Vö -íi/i / Szov-jet intézett békés várottink oltva bru-tális támadást, ami után a Ivnnuinket fenyegető rendkívüli veszély és a formán lényegeiéit néniét hirodai mi - mai fennállé> szoros szolidaritásunk tu datában b's'irakffztunk a Sz*)rjrt t ll>. ni védelmi kiibiaa) h íre e.ai közé. Mi^aiarlásunkat és elhatáro/á^a inkal érdekeinknek nng:e:elően eyye-dal esak mi szabhatjuk m- \VÁ azt jelenti, hogy érdekeink védelmét nem tehetjük semmiféle hlyen ktrmány ; elhal ''7 fnyaoré é*s nem vet hét - Szerkeszlrts^tí kiadóhlval.il: \ador neea 9. It -leíon: Mi. Miiíji denik minden N/omhat JII. Ké/iraiokat «tn aclunk A i^s/u. juk ezl alá MMnmilé.'e iilegen kormány hozzájárulásának \ in marad lehal s/áinunkra más. mint az. hogv 7 />r/7 k irmány jot/talan és i'/az<á'd tl tn közlését min- d n forábhi nélkül tndnméistd vesz- sztik. tímítlhn. amikor a \ ilágháltorú bau erejét vesztett alélt nemzet kéitiv n\ íi marlaiékul e^ell a bolsevizmus nak. nemcsak si'tiki nem jé>tt segítsi ; - günkn*. de nemzeti ájtdtsájttnkd és Ivérzritséfünk't a nywjati halaim ik felhasználták arra. hoyy ezt a szer- n-,- séth n f>rszáyot mind'u jay é* /r - *á- i m qesúiolásáwtl darabokra tépjék. Ahogyan közöml>ös volt az angid kormányok számára húszéves s/atsza - Ivilutlságuuk < ; s ezzel ján't minden szenvedésünk. U'4vanúg\ közöm Ív** a mai angol kormány számára az is, mi!enne. helyesebben: mi hdt volna tnerl <*rröl hála ISUMI töblié nem le hel szé). ha a Szovjet katonai ereje ; vözede meskedi k. RK angol lépés egységben találja z nemzetet Az augid kormányról Ikszelek. Mert biztos vagyok abban, hogy \ug - iában sokan, talán igen sokan más ként gondolkoznak és az Furópát. de nuiliát a eivili/.ációt fenyegető bolse vista \eszéiyt ma is ép ien úgy ítélik meg. mint azelőtt, amikor nyiitan hir~ '/ llék tnnal: o szükséyesséyét. hoyy " b ls{'hza;u<sal ryyt sül! *rö>eel kell' nr h számaim'. Az angol konuánv elhatározása nemcsak ellenünk i ; s a velünk a/onoei helyzx'llien ievö államok ellen, hanem \a!é)jáhan ryész Kitróptt "Ihn irányul. Az angol kormány ezzel a legújabb epésével valóban szemlx'lordult Ia;r<> pávai, azzal az Kurópával. aineívnek küenr állama Jaj)ánnal. Mandzsu kínnal és a nemzeti Kínával együtt a mull hónap 2a én HerlinU'ii szoli daritást vállalt a liolsevista veszéllyel szemlmmi. Szilárditn mey t*i*iy >k yyözöitv? % lio- jy az ur:/f\l kormány vlhalárnz.ísj maradéktalan vyysé'fb* n találja az eyész magyar nemzetit, teljes egység - I IK'II e.z elhatározás megitélésélkmi és a köveikezmények vállalásában. Hárdossy Lászlói miniszterelnök IH - szétlét a Ház a legnagyobb helyeslés sel vet le tudomásul s ulána hosszan, melegen ünnepelb* a miniszterelnököt. l Mi, a húsz éves eseh megszállás so kat szenvedett alanyai :xk! lesúj tóbban érezzük azt a nagv us/.tesé gel amely egykori vezérünk. Szenl - Ivány Józseí elhunvtával érte e/t a sokat szenvedeti magvar nemzetet. A mi szívünk is olt dobogott az ö nemes szíve dobbanásában, A mi lelkünk is olt fohászkodott az ö feukölí lelké ben, amikör a eseh uralom alá jutott magyar testvéreiért imádkozott, tett, küzdötl és harcalt. <\ az egész ma gva.rsájé volt. de m' >dsu.mir>an a mienk, a mi édesapán^, a mi vezé rünk és kü/.dö apostolunk, éisszenött a szíve, lelke velünk, Komárom volt az ö kedves városai között is a leg kedvesebb, ahová mindig szívesen jött, iim<o - hip. t hilet, a re - mény a bizalmat a jövőben. Komárom váras lörléneb irány b.et íi kk el ir! a be nevét. mert va - í

2 ( 2..M;f ÍM i il:v.,. :,,, * M 4 Ddrcibos. Uockd préselt rendelésre kicsinyben és vagontételben í f i saját Trencsik ko cs i javai Józse! Tata II.. Mikovényi-a.. sz. Telefon 9. Bővebb Jelvilágositdst a kiadóhivatal ad. kihányszor kőziu'nk iötl. az mindig nagy )i ditikai megnyilatkozás volt. aimlvre fölfigyelt nemcsak az itteni, hanem a Irian mi határon lúli matíy arság is. de fölfigyelt az tduy.unó kisantant mindegyik országa I is/en az ö hatalmas szón kkitai mindeuki- IH'H azt az érzést kellellék. mint amikor a rab oroszlán mrgdöngeti ketrece vasrácsait. Hemélle. Iiilte. hogy a Invárt börtön vasrácsait, a kezünkre rakott rabbilincsekel nem a rozsda fo^ja lemarni rólunk, hanem az eljövendő, megváltó igazságsz dgáitatún Az f ó hite. rendíthetetlen reménysége fészket rak dl a legeik* sercdellebb magvar szívél>en is Apostola v dl o a megváltás! hirdető bizakodásnak, hogy megvirrad még valaha, nem lesz mindig éjszaka!. De nemcsak a szó hatalmával lelkesítette a rsuggedökeí. hanem a tőitek, a cselekedetek hosszú láncolatával Idejét, egészségét áldozta a magyarság szent ügyének Tanulságot nem ismert, s.diase faradot! el. A magyarság elny»mói látlak a benne rejlő erősségei, a hatalom minden eszközévet üldözlek, kellemetlenkedtek neki. de az ö vasaknralál nem lehetett megtörni, soha. egy pillanatra se. egy hajszálnyira se tantorod dl el a kitűzöl l szent céltól: a magyarság >l fölszabadítani az elnyomás alól. Mindenili szerette, becsülle. tisztelte. Hál még akik közel áü.dlunk hozzája és nemes, csodálatos lelkébe belepillanthattunk' A magyarság tragikumának mindig v<dt valami vigasztalója, a Magvarok Istent* a legsötétebb éjszakába is ad dl vezető tündöklő csillagot, adott S/.enl- Ivány Józsefeket, akik kivezetlek bennünket a nyomasztó sötétségből. A sok szenvedést, megpróbáltatást, amit Szenl-Ivány Józseilnk el kellelt viselnie, azért megjutalmazta az I\g, megérte a boldog fölszabadulás!, amiért 20 évig küzdóll és halálával belépett a magyar történelem pnníhc mjának a halhatatlanjai közé. Nemcsak a budapesti kerepesi uli temetőben kapott fáradl. kihull porhüvelye díszsírhelyet, de minden magyar szív legbelsőbb rejtekében őrzi s.dia el nem múló áiii dt emlékét. I)r. 5. I. Hatalmas sikere voll a Komáromi esl"-nek Wgre <gv rendezés. amelvn»l nzl ír haljuk, hogy vah)bau nagy s öszinle sik rt arahttl. A Jókai F.gye>tt'et fiataljai, akik lik s kiállásukkal új szint, új lendületet adlak az egyesület munkájának, megtörték a jeget s l>obizotották. hogy ig'mi Komárom közönség tud lelkesedni a kulin ráéri, szívesen nie^v a r. relézésekre ha azokban ön- 'zellenseget s jé>t lát. Olyan zsúfolt ház s olyan közönség már reg n volt a Kultúrpalotában, mint a v asárnapi Komáromi esten A váeo> lársadaltnának tufédum minin r, képviselve volt s ami a legnagyobb öröm: f7///f/í/ö nhiinuiséfjbrn. \l //>;/ (íáspár polgármesterrel az élén az olökeh'iség is megjeleni s **tt láttuk igen szép számban a legszegénvebb munkávságot. iparosság >l is /'<// *x Ferenc dr ve/eue be az elö-.adá>l s vázolta az est jelentőségét. Kel lenek az egyszerű találkozásuk, mondotta, amikor teljes őszinteséggel állunk egymással szeminmi s andkor nem az élettől ránkaggatotl rongyainkat mutogat juk egymásnak, han.'in b l.sö ériek inket. a szírünket. Az ilyen találkozások az igazi l-.^tvéríség m.-gtercmlöi Kiég szé>t hallottunk már orrol s mégis távn! voltunk egymástól, meri a nyelv másként is tud beszelni, mint ahogyan a szív ér *z. Ma nem beszélünk erről, de akik itt vagyunk, érezzük, hogy s>h t rdynn k.zl nni rn'lnnk rtftfméi<h nuh-m \< inunk i-!:> /- mb'rci. min 9 m >sl itl. MÉP"váíasztniányi ülés A Magyar Elet I 'árija komáromi szerxezete december 2 áu. kedden választmányi lést tartott, am. íven i* r ó- n a v Aladár dr. elnököli. Az elnök megnyitójában kegyeletes szav akkui emlékezel l meg az «hunyt Szent- Ivány Jé»z>ef képviselőről, majd indil- \ ánv >zta. bo_;v a választmányi ülésekre hívjak meg Alapv tiáspár polgármestert. Az imiilványl az ülés magáévá lelte s úgy határozott, hogy a választmányt kibővíti. E e h é r v á r y liyula közi), vármegyei titkár a szervezési ügyekről szám. dl be, K i r á y József esperes, országgyiilési képviselő pedig a politikai helyzetei ismértéllé. Z ee hm e isler Sándor az ölesé* textiláru eloszlá^ával kapcsolatban MTeimezh'. h»gv a kormain a A közönség megérezte, hogy amit kap ért: van. nrki szól. Ez a közönség nem hallgatott még nagyobb figyelemmel s r.ein ünnepelt meg ősziidébb meu'gsé'ggel elöadé>kat a Kultúrpalotában, min! a Komáromi CNI szere])- löil dr Htrk- íiézát. aki l'i világ hajnalán címíi eb»adás;lban a jö\o magxar élei súlyos feladataira muta iotl Vá, J:'im'h*r l.ászlé>t. K>^sint/i Józsefei. X'-hrz Ferencet. T muu Laj,»st s Véri Vincét, akik saját müveik legjobbjait adlak elő. valamint a kél liatal. tehetsége s szép jövő elölt álló hegedűst. lk>sztéd Miklósi s Nr//7.Vo Pciát. akik A Sehmidt Viktoi- kiserí zongorán \ J.'»kai Egy* >uk*t szabadegyetemének első ré^z^' méltó befejczvvst ny'rt. \ fiatalok elérlek céljukat Komárom közönségének nagy része mel o'.tük va i s i'fiznkíd vallj *> Hisszük. h»»gy eredményes út vezet az újabb célok fele is Aeio-kör Komaromban I : igyelemremél!ó munkál végeznek a komáromi gimnázium lelkes diákjai Mérezve azt. mily<oi nagy nemzeti je- \v\\tősége van a magyar repít lésügynek, megalakították az Ac/*o-A-.'i/7. nmclylv nemcsak a giniuá/iumból hanem az egész városbéd iömöríleni akarják azt a tiataiságot. amely vonzalmai erez a repűié** iráni- Az Aei'o körnek elsősorban az a célja, hogy a iwnluezcsh 7i. majd a /'/'o/7r/ró r '/n'itr^b: n kiképezze tagjait. A napokban Komáromban járt az esztergomi repülőkörzet modellező oklalója s az egybegyűli fiatalságnak értékes előadásokat larlott Az Aero-kör tagjai egyri* szaporodnak, a gimnázium igazgauvsága külön helyiséget bocsátott a rejiiilöd iá kok re ndíd kezesére, akiknek mun - kajál a lanári kar is lelkesen tánio- Komáromban llangvál bizla meg az elosztással. Kérte a válaszlmányi, legyen lépéseket nzirányhan. h >gy a jul ialásb-a a llauzétt s a kískeresked<d\el is v >nják be Pa! i Nagv Mihálv földügyben. E e s t á r István dr. a li.szleliszlás. t I : > g I Károly a cipó- és lalpelnszlás, j K r e s e h k a József a burgonya eb j oszlás ügyében szaólali fel. Vití-z \'agy I Nándor főispán, vármegyei elnök gaz- I dasági kérdésekben adott tájékoztatói. Űnborolvapengéi 2^5 legolcsóbb d n TU RE K-nál vásárolhat. \ isz4)nteladóknak najry árengedmény Legszebb karácsonyi ajándék az irogep: Díjtalan bemuicla*! Rvsileiiizttés BARATH MIHÁLY K0M4R0M. KIGYŰ-UTCA /. H a n n á i! g é p é i btc cerél Talán egyszer... Mar kőrüüvlüi s inuii ^» k il.?:i»ni is Ititi'Kii. mii k /d!i,í k m r <i rám rr'is/dioll éhdí-mm-i. \ii idee liareouta' gh.tro >. uu. <le hivií. ál'mik, halár, gyáva és mhuh'u ma* h;ahi vollam. Ma niár "íims n ii % a lé'n.»k s maroi-híd :apra vrgdabáa. es.k álaiod.^om é> iieayel.k. Iga/. iiév.i fájjílivin ér/^m. hogy nagv fi'iinsaoval hív ptra ulrj egv-kel ájult köttdrs ^»geiu. \ versí'ini Mikal v idal :ak h a lelkem gyakran»» #, liogy nulvei is E»»/ a vart hednap. S mégis: semmit s mi IIM/ a rrg^pl, ürrs hajók. szállá órák s hay.»a>/okiam. hogy SIMIHUÍ MIII kell. \zerl lidíci egyszer. u!<d*/*»r. olyat!es/.:*k. mit emleg d nnjd par hónapig a rongv uléikar. Jamhar l.;;>/io. Lépés a földbirtok-reform megoldása felé Jóléri esw helyről tudomásunkra jutott, hogy a Komárom-körüli földosztás ügyében a legközelebbi jövőben jelentős esem én v történik A (íyula-major melletti birlokbö Tt) holdat a komáromi szekeresgazdák közt oszlanak ki, míg a Messinger-birtokot a Komárom Városi Közjóléti Szövetkezeinek juttatják, amelv minden bizonnyal meg fogja találni a módjai annak, iiogv a kisemberek számára gyümídcsözövé iegve a zsidókézböl elveti jelentékeny nagyságú földterületet. A Komáromi Művészeti Heiek emlékkönyve V váltás- 0< kíizfiktatét^üíryi minisztérium >*} ÖMV ína'i kiállí?í^^á emlékkönyvet ;el *tt ki ;i Komárann >lávé>zeti Ih'tekre. A inini-ztérinmuak ez a harmadik ilynemű kintiványa. Az emlékkönyv kihinfi eikkek mrllelt ÍNinertelés^t adja az előző Művészeti Heteknek s tartalmazza a Komáromi Müvé^zoti Hetek teljes ininorát. Ara.50 JMMVÍŐ ^ k;ip- Iraté* az eü;ye^ rendezések szíidielyein.!>«"»- vehh isithttetésére niéjí visszatérünk. a 6 A Zi ó Ma. után (i kervu4 innia In anudv * maj<l l \e.s7.eti ioin k hvkho: a vár<< szeli s reprrti fel. aki kid s/v k«inián Ma i tietek Kultur nvité* U nisztent míisom erdédvi han. M SZtTÍÍ inai in; ka. h'< Sziidiá; szava b'ü S.Hi<b»r < ) )erab MikhVs. nára kt Ibdiu délelőtt szrii és jak int- IM'U A M ram ját Uvcvnü. <>i hi // nrr&" díjat turpa kékllh ()rs zéi Katim zelé'sé!> i '. tnb ItS ón t cs előad; déitnji Drccmlf 8 ói Kullu nuik'h kő \ A komáromi msgyar színészet történetéhez Irta: dr. liaranyay József. \ Mándokv Béla és Beödv liáhor színig.izgatók 882-ben a nyári szezonra Pozsonyin) l Komáromba jönnek. A társulathoz tartozik Laczkó Ar.inka, a nagytehetségű színésznő, aki késöhb a kolozsvári Nemzeti Színház primadonnája lett Még most is gyakran szeropel a budapesti rádió elöadásaib m. Vendégszerepelt \i/váry (ivula. Operával is kísérleteznek: előadják Huny ad v Lászlót készért is. Augusztus végén mentek innét Pápára. A komáromi szezon 8 napig tartott és ez idö alatt 72-szer volt előadás. Mámk)kv igazgató a kö\ étkező. 8X:*-ik évben is Kon-áramban van. Június 2-án kezdi előadásait Panaszkodik a kritikus, hogy az itt időző cirkuszba tódul a közönség, de bezzeg a színház üres. liz Koma-, rom írja. Megrója a.színigazgatót, hagy miért nvómat ja ki németül is a magyar darahok címeit. A társulatnál van a komáromiak kedvence: Kolinusz pár. Laezkó Aranka. Mándoky Béla társulata Komáromból Balatoni üredre megy és onnét pótszezonra augusztus végén visszajön. Nagy a közönv. pedig a társulat nagyon jó. IXM-bcn Sághv Zsigmond tart nyári szezont az arénában. Április 5-én kezdi, ami kiesit korán volt a szellős színkörben. Solymossy Ede és felesége vendégszerepel. A közönség ^özönve miatt április 2-én eltávozik a társulat _ Június 7-én már Jakab I. íjos társulata játszik a színkörben. Vendégszerepel náluk Veress Sándor, a későbbi operaházi tag és felesége Megbirkóznak az Ember _ * ;..j.ival i>/cr adj.ík. Július 'J.Ü-<>i Í».éi JN árba mennek. IStS"). május U-én újra ittvan Jakab Eajos társulata. Veress Sándor és felesége már leszerződtetett tag. A jó társulat állandóan a közönség közönyével kü/d. Július 2-án távoznak Tatára. SS*J. június -én Somogyi Károlv színtársulata nyitja ki a színház kapuit. Az arénát előzőiéi* átalakították úgv. ho^v légiin/ un már nines a nézőtéren. A közönségben erősen esulődva. augusztus elején elmennek innét. I;'s7. június havában Sághy Zs -m»)nd s/íniií.'z*»ató gárdája kezd játszani az arénában. Vendégszerepel Blaha Lujza, természetesen hatalmas sikerrel. Komáromi tarté>zkodása alatt állandóan ünnepelték a nemzet esalogányát. Kuvszer előadás után csónakkal bevitték az egyik dunai malomba, (iyönvörü holdvilágos éjjel volt. széleseiül, a szigeti kertt'kbeu e^v-egv esalogánv esalto'4otl. de aztán Hlaháné is elkezdett énekelni, (iyönvörü hangja messze elszállolt. elbűvölt mindenkit és mint a költő mondja: Búsan merengve hallgatott a táj... lilaháné a Parasztkis.tsszonv, a Tót leány, a Koldúsdiák^ és a Kornevillei harangok eítnü darabokban lépett föl. A társulat előadta az Ördög piruláit is. ami nagy merészség kis színpadon Az ördög pirulái különösen azért tetszett a komáromiaknak, mert mint mondották: kiadós darab, érdemes érte fizetni. Tudniillik éjfél utáni 2 órakor volt vége az előadásnak. Július végén távoznak innét. Csóka Sándor színtársulata 8X8. június végén kezdi a szezont. Sajnos, Csóka is leég. De ez a rosszul sikerült szezon se riasztja el Völgyi György igazgatót és szeptember 2-áu megkezdi előadásait. Tatáról jön hozzánk ez a veterán színész, aki már *» éve működik ezen a rögös pályán. Az öreg színész bízik Komáromban, * ahol ö többször megfordult. Kissé csalódott ()k- H"HI' i-cii /ar kapui a nyári színház. Ságbv Zsigmond színigazgató újra eljön és ISS'.) június elején megkezdi előadásait. egyi Aranka vendégszerepel íénves sikerrel. A dalárdakertben tiszteleiére estelv t adnak, ahol a kedves ünneplés központja. Jászai Mari is eljön és ö is óriási sikerrel, lép föl. Július végén vége a szezonnak. A társulatból néhány színész ittrekedt Komáromban, ezek pár előadást még tartanak. Még ebben az évben december havában újra megpróbálja itl a szerencsét Völgv i (ivörgy igazgató. Xem tud más termet szerezni, mint a Schnell-féle vendéglő termét, amely színieiöadásokra igen kic^ivoll. hiszen a színpad a terem felél elfoglalta. Szegény Völgyi megint csalódott Kom'áromban. a közönség nem támogatta. Amint a kritikus írja. a társulat Komáromhoz képest gyenge volt, de Hiszen itt nagv. erős: társulatok is leégtek. XÍMI. május havában ívsli Ihász Lajos és Dobó Sándor kellős igazgatásé, ala'd működő társulat kezdi meg a színiévadot Xagvon jó társulat voit. Mátrav Margit volt a primadonna. Még ekkor is előfordult, hogy felvonás közökben valaki fellépett Így egvszer egy táncmester mutatta be a keringő és a szóló magvar táncban a tudását a közönség nagv tetszése mellett Július elején vége az évadnak. A következő évben. IS'Jl-ben. ugvanez a két igazgató színtársulata játszik itt. Veress Sándor, a pesti Opera tagja vendégszerepel. Innét Tatára mennek/ ahol Kszl'erházv Mddos gróf külön színkört építtetett és ott játszott a társulat pár hétig. M-ikó Lajos, a szegedi színház igazgatója 8'2 június elején nyitja az évadot. \\ társulat igen jő volt és* a közönség is elé^ ge támogatta. Július elején záriák be az arénát. LS'.K*. május közepén Dobó Sándor igazgató kopogtat be Komáromba, mint réyj ismerős. Társulata nem a legerősebb és a zenekar különösen gyenge. Kiváló szereplök Szigethy Lujza. Csókám*. Ivaczér Xina. Lomniezv. Németh, Dobó. Komárom szülöií je Kopacsv Juliska vendégszerepel három estén A társulat július eleién Tatára távozik. Komjáthy János, a gvör soproni színházak igazgatója 89-t. ' 'május 2-én kezdi meu előadásai: igen iól szervezett társulatával. Valósággal csoda történik: a komáromiak szorgalmasan járnak színházba, a társulat annvira meghódította a közönséget. A közönség kedvencei: Koinjáihv-pár. Foíinuszné. Miklósi Ilona. Szik'lav * Kornél. (Silbfí Amália. Szende Anna. Perénv i. Békési. Szilágyi, l'jházv Kde vendégszerepel n társul a inal. amely július elejéig marad Komáromban. Komjáthy színigazgató a következő évben. 8Í).Y június elején újra ittvan Komáromban és a csoda tovább folytatódik, a közönség melegen támogatja állandóan a társulatok A helyi sajtó panaszkodik, haí} kicsi a színkör. különöse*n a páholv^keves. Heniénvkedik. hogv majd az álkmdó színház kérdését is meg lehet oldani, ha a Dalcgvesülei új otthont talál, egyben j>n színháza! is lelu! építeni. A társulat tavalyi tagjain kívül Szabó Irma. Szilágvi. Kovaes. Szilassv Hiza. Peterdv. Szende Anna. Ku- IK>S Árpád, liontai Boriska új tagok l jlw*> Kde ismét vendégszerepel. A színigazgató bevezette a népelóadasokat igen alacsony helyárakkal. \ ^árünne])napokon tartott ilveneket. Összesen előadást tartottak és augusztus elején elhagyják Komáromot. A helyi sajtó a nagyobb elismerés hangján ír a társulatro és a színházat pártoló közönségről május 2.'i-án a budapesti (>P e, r r balettkara tart előadási néhány este an>< színkörben. Igen nagv a siker, lelvoiia-" közben a híres komáromi cigányprim^- Lakafos Kérdi játszik nagv elismerés ím lett. I-\>lytatjuk-i

3 3. 0ILI. Ma kezdődnek a Komáromi *Művészeti Hetek Zsindely Ferenc államtitkár mondja a megnyitó beszédet a 6 órakor kezdődő irodalmi és zenei esten, a Kultúrpalotában A MíirPHzeti Hetek gazdag műsora Ma. s/.ombahm. deeemlier ti án. délután <» órakor nyitják meg ünnepélyes kentek kö/ött a/t a nagy muvés/eti. iriklalmi és zenei eseménysorozatot, amely két teljes héten keresztül tart majd Komáromban \ K imárorni Művészeti létek alatt olyan rendozések- IH'II gyönyörkénlhelik s épülhet Komárom kultur-szereto közémsége. ame- Ivekhez foghalök nem tolvtak mé-' lé a város falai kéizött. Az ország művészeti s irodalmi életének ley tókelóbb reprezentánsai jelennek még s lépnek fel. akiknek hírét hallatta már. de akiket személyesen még nem ismer a kokomároini közémség legnagyobb ixszv*. Ma esti* ti órakor lesz a Művészeti Hetek első ir nl ///;?/ és zenei eslje a Kulturpalola nagytermelőn. A megnyitó Uszédet Zsinílti;/ Perene dr ni i - niszterelnökségi államtitkár mondja A műsoron fellép Xyin"*.léiz.sef. a nagv erdélyi íré>, az l'z Henee. Isten igájában,.lézusfaragéí emlx'r s több nagyszerű mű szerzője. Sz ibó Lóri ne. a mai magyar költök egyik legnagyobbika. Könynrs Tóth Krzed. a Nemzeli Színház művésznője. Sim >nffy Margót szava löm üvésznö. valamint i{ m-'-nyt Sándor és ixáskiy Fűzel la. a m ki r. ííperaház müvés/x'i. akiket Laurisin Mikléis. a Zeneművészeti Főiskola tanára kísér zongorán. I [olnap. vasárnap, d«vemlier 7-én délelőtt fél 2 éirakur a /Ó'' tz<imñneszeli é* éf>ítomfwrsz"ti kiállítási nyitják meg a vármegyeháza nagyterületien A Művészei i letek lo \ ábbi programját itt közöljük: December oő S án: II órakor túri itn-z'tcs. Tárlatvezetö: H urnas Károly. Nórakor hunyn'ts"ny az állami /xmieműpá!yá^ato:i díjat nyeri szeivxmumyeklwil. a Kulturpalola nagytermeik n Kő/renuíködnek: //. - Bvry Lili. a Molnár Urszáyh - Vticzi lrié> és a Diuhiji ti Kamarakárus dr /' nikancs (iéza vezet é'sév el. December lió -én: IS órakor Cs'.ittőknz mii' mlék 7 és A cs.iílókiezi falusi ftí'ész t című előadások. Floado: Lux (iéza és /' /- itányi iiulyás Jenő. D'Tvmber hó VA-án: IN éirakor ir nhdmi és z nei est a Kuilurpaiota nagyterméik'ii. Közre imiködnek: Hisziriczky Tibor. I):n. kó Aladár. Feszt y Ma>a. A'//// Ist- \án. dr Sálér István. Szlankay La jos. A* 'Fisnál y Ilona. Tasnátf'/ Veket' Mária. Tnrmyi Imre. Ditnber hó I i én: ll órakor tárlatn ztés. Tárlatveze tö /farmos Károly. IS órakor k s kenyfilm-hemut ttó a Kultúrpalota nagytermélien Kendezi a Magvar Amatorlilm Szövetség. December hó 7 én: IS é»rakor Mayyar népzn eimü az ehudás a K uilur palota nagv termé- Un I-'.huniéi V ress Sándor. D'-c-mber hó W-iin: IS órakor Szép K'>már >m eímu előadás a Kultur iaiota nagytermél*n Khíndé> dr Ki rlxmer Virgil. December lió "Jt-én: IS órakor e*iyházz r nci hanyrersrny a S/etd András-templomi Kin Közreműködnek XznktJczíiy Hieylcr Frnö e-s Szihó Ilonka. Jegyek az összes előadásra kaphatók a dunabalparti vámsrészun az l'nio-. a dunajobbparti ván<sré>/l>en i>edig Czike-féle könyv kereskedésiben Helvárak az irodalmi és zenei estre öl) fillértől \\ pengőig, a kiállításra Jn fillértől öt) fillérig, a filmekuulas.ru ötl tillérlol pengőig Az ismeretterjesztő előadásokra általános \\\) fillér, a templomi hangversenyre általános t pengő a Iiélépoelíi P-t jegyez a város Erdélyért" nyereménykölcsönből A városi pénzügyi bizottság ülése Komárom város pénzügyi bizottsága december 4-én d. u. 4 órakor ülést tar- *"ti.vapy (fáspár polgármester elnök lésével. A/ ülés A Kultúrpalota képtárermében folyt le, mert a városháznagvérmét a Művészi Hetek építészeti ki dlítása foglalja el. Az ülés tárgysorozatának legnagyobb részét a beérkezett kérvén vek tették 'v/siládi pótlék, elmaradt járandóságok. íuvaráltalány, segélyek stb. megállapíá.^át. illetve kiutalását, illetékek elengedését stb. kérték ezekben egyesek. A kéelmeket részi.<yi teljesítésre, részben lutasításra ajánlja a pénzügyi hi/oitság t ki-*-, illetve közgyűlésnek. Ja.a o'ja a bi/o tság, hogy Kiss László kórházi altiszt állását irodasegédiis/n állássá szervezze át a közgyűlés, íováboá, hogy a Ko^uth-téren levő 2 házhelyet három házhellyé alakítsa át s a/ igénylőknek 20 V egységárban adja el város. A K. F. f\ régi, még a cseh megszab ás idejéből eredő területbér és tornaterem haszná!ati díjtartozását torlésre ajánlja, a Sörös l'ongrác-utca járdaszegélyezést elrendelni javasolja a bizottság. A Ház- és Telektulajdonosok egyesülete kérvényt adott he, hogy engedj'.* meg a törvényhatóság a házbéreknek nőilékmentes felemelését. Minthogy ez nem tartozik a város hatáskörébe, a ké-rvényt levették a napirendről, ellenben javasolja a bizottság, írjon fel a törvény hatóság a kormányhoz a házbélek íokoza'os felemelésének megengedése iránt, mert az amúgy is köztartozásokkal túl terhelt házak nem képe>ek a tolvton emelkedő karban'artási költs*'- eket sem viselni. Javasolja továbbá a bizottság a déli városrészben még az egyesítés előtt lé tesített \ ízmüonáüósítási alap megszun tetését, miután a két város újbóli égve sítése folytán ez céltalanná vált. A Nemil>eteggondogó és Zsidóheteggondo/ó intézetek részére P hozza járulást javasol. A város egész területének felmérései városrendezés céljából törvény rendeli el. Ez a rendkívül fontos munka azonban több évig eltart, legalább négy szakember állandó munkáját igényli és mintegy P költséggel jár. A költse geket a ház- és telektulajdonosoknak kel! viselniük. Egy holdra átlag 24 P. egy!oo négyszögöles názra 0 P esnék. Á pénzügyi bizottság a mai mérnök- é- anvashiányra tekintettel javasolja, hogy egyelőre egy évre halassza el a város a felnit'rést. A kultuszminiszter a \ íztorony melletti sportpálya szakszerű kiépítésére P segélyt helyezett kilátásba, fel téve. hogy a város magára vállalja a még szükséges P-t. A bizottság javasolja, hogy a város ezt magára vállai ja. Az Érdél vért«n vereménvkölesö: # * * jegyzésére a pénzügyi bizottság P-t javasol, ennek fedezetéül pedig i\ lovassági laktanya karhantariá-i alapja; jelöli ki. Alapy (iáspár polgármester je'enti. hogy a gimnázium melletti váro-i telek megvételétől a postaigazgatóság vr-sza akart lépni, mert a telket 3 millió csehkoroaa terheli. Hosszas tárgyalások után azonban kijelentette a póstakincstár hogy hajlandó a vételi ajánlatát fenn Nőgy szelektivitású, páratlan erzékenységü, csekély éramlogyasztásü kisszupe ^az ORION 244-es m ártani, ha a város kötelezi magát az ingatlan 3 év alatti tehermentesítésére, valamint arra, hogy per esetén a bekebelezett összeget bírói letétbe helyezi. A polgármester ajánlja a szerződésnek ily irányú kiegészítéséi. amit a bizottság is magáévá tett. A főgimnázium á'a'akbá-ával kapcsolatban felmerült a villany világítás bevezetésének szükségessége is, ami kb. ^.coo P költséggel jár. A bizottság indítványozza, hogy e munkálatokra írják ki a versenytárgyalást. Ezután felülbírálták a kegydíjak megállapítását ak c'.őkészí cfére kiküldött bizottság tervezetét. Ez a tervezet a kegydíjak összhangbaho/ását és az általános szociális elveket tartja szem előtt s a legtöbb kegydíj mérsékelt felemelését javasolja. A pénzügyi bizottság a javaslatot v áltozatlanul e! fotrad a E d ^^^^ I ^^^^ ^ % NAGY ESEMÉNY VOLT ; I'; \ *s. * -V~-A se- «^Í^ az az előadás, melyet Kneipp Ü93. június 3-án a Margitszigeten tartott. Budapestiül és egész Magyarországról rengetegen gyűltek össze, hogy meghallgassák. Egyszerű polgárok, katonatisztek, előkelőségek. A felső vendéglő nagyterme kicsinek bizonyult, akkora volt az éideklődők tömege. S beszéde végén szűnni nem akaró ünnepléssel köszönték meg neki azt, arait mondott és amit cz emberiségnek adett: azt a jó tanítást, hogy mindenben tartsunk mértéket, éljünk természetszerűen és egyiink-igyurk észszerűen. Sok régi bölcsességet elevenített fel előadásában Kneipp, de sok új tanítást is íüzöít azokhoz. S később, mini munkás életének és ió:cdhatatlan tevékenységének koronáját, adta nekünk pompás íelieáezését, a Kneipp maiátakávfc -t. i4zt, amelynek minden kávézó asztalon ott a luave. Mint a természetes életmódhoz segítő egyik kivájo eszköznek, meír a nyarán lalogatoti el másadlibcn íozzánk Kneipp. Az ni.ikoru uj^tgok sónál írtak látogatásáról: czvkbco s-ok olvan érdekes leljegyzébt taiáluok, melyek a k(ui>nsc2i:t ma U na^yan érdtkjlk 8 figyelmét lekötik. az a uialáíakávé, melyet xn^gzí Kneipp cáoit nskünlí.

4 4 Hal. VILMOS CSÁSZÁR UTü A Műrészt ti Hetek */< Ű 8 ü rá n <i k m a rqójá ra K KI PZoMí vi>/rn KlvLLI T\N A mai magyar festőművészet legnevesebb képviselőinek müveit mutálja IM\ S z ö n y i Islvfui. kantul y líela. h u ghardt Hezsö. De é d IVrenc, Jeges Ernő. Tichy Kálmán. Hasi- i d e s Barna és Sándor, stb. küldték e! képeiket. A nagybányai festőművészek teljes számban képviselve lesznek, a komáromiak kőzni Harmos Kándy. FMeidel I János szerepel A szob rászok is igen szép számban állítanak ki. köztük A n t a I Kár d\\ M a d a- ra ssy Valter. \\ e r e c z i rvula stb A rendezőség gondoskodott arról IN. hogv a kiállítással knpcsoao a felvilágosításokkal is rendelkezésére álljanak a közémségnek. A tárlatvezetésre Harmos Károlyt kérlek fel. \ Hf II o! külön nagy jelentősege vau. Az állami renenűipályázat díjnyertes müveinek első bemutatója lesz. A müveket inasuk a nyertes szerzők mulatják be Élményt igér a Mndapesti Kamarakórus fellépé-se. \z ÍPITOMI VÉSZEIT KI\LL! T\S kétségkívül egyik legérdekesebb eseménye lesz a Művészeti Heteknek, annyival is inkább, mert ilyen kiállítást az eddig rendezett Miivészeli Hetek keretében még nem rendeztek. A kiállítás eéija a vár >s-esziétika szempontjainak kidomborítsa legelsősorban. Szemléltető képek mulatják be Komárom városrendezésének modern elgondolásait, s azt, hogv aránylag kevés anyagi eszközzel miképp lehetne Komárombéd szebb, modernebb várost csinálni. Ezt a kiállítást okvetlenül meg kell néznie a törvényhatóság valamennyi tagjának! Az építömüvészeli kiállításhoz szervesen kapcsolódnak azok az előadások, amelyeket a csallóközi műemlékekről s a csulltw közi falusi építészetről tartanak. A MiSODIK HOPALMI sí, amclv december Kí-án lesz a Kulturpalotában, tisztán komáromi vonatkozású lesz. Sőt ér István, akinek most jelent meg Jókai-könyve,előadást tart, Fe s z tv Masa Jókaival kapcsolatos emlékeiből olvas fel. Közreműködik még N. Tasnády Ilona, a Nemzeti Színház művésznője. Tasnády Fekete Mária, akit a film vásznáról jól ismer a komáromi közönség. N a g y István, a Nemzeti Színház művésze, valamint M i s z t r i c z k y Tii>< >r. T o- r o n y i Imre. Szlank a y Lajos. D a n k ó Aladár A KKSKKNYI ILM Hl Ml T \Tó is nagy érdeklődésre tarthat számot. A legkitűnőbb magyar ntnalöríilmczök felvételeit mulatják be. amelyekkel a stokholmi nemzetközi versenyen és a Szent István-kupa versenyein díjat nyertek. Lálhaljuk majd azt a filmet is. nmeivel a Kormáuvzó űr s a magyar honvédség komáromi bevonulásáról veitek fel. >SZÍ:P KOM i KOM ezen a címen tart dr. H i e r b a u e r Virgil előadási. Hosszú előtanulmányok alapján f«>gja ismertetni azokat az elgondolásait. amelyekkel lehetségesnek véli Komárom rendezését. KOM4ROM Csütörtökön mutatkozott be Vértes károly újjászervezett szintársuva ako láromi közönségnek. A hemiratkoz.isra lég szép számban vobak kíváncsiak: *:ommcl szögezzük le ezt elöljáróban, j aert eláruljuk, hogy a Művészi Hetek üszőben s a rondózésekl>cn rendkívül nozgalmas őszi kuhűridény után aggód unk a szinháznyitás meglehetősen híreién bekövetkezte miatt. Az. érdeklődés bizonysága annak, amit folyton hangozatunk: a komáromi közönség tud áldoz - i a színházra is és a színháztól értéket, szépet vár. Megdicsérjük e-ért. vizont okulás kedvéért rögzítenünk art i>. hogy az érdeklődé-, mellett {kissé nagyobb fegyelmezettségre van J^zükség. Célozunk ezzel a karzatra, mely \i megnyitó előadás komoly hangulatát.dlandé> megjegyzésekkel, mozgás.-al s t'ktalan nevelésekkel zavarta, őszintén riihünk, hogy a valóban irodalmi szintű darab iránt a karzat közönsége érdeklődött legjobban (zsúfolt volt a karzat. de örömünk akkor volna télies, ha megfelelő komolyság is párosulna az ilyen érdeklődéssel. LAPOK Hajnalodik De térjünk az előadásra. A társulat iemutatkozá^a általában sikerült. Az első előadás alapján elmondhatjuk már, hogv Vértes Károly idei társulata jobb. mint. tavalyi volt. Természetes a/onban. hogy ezt a véleményünket csak a prózai előadásra nyilvánítjuk: az >ominózusa operett csak ezután következik. Az opc- eit, illet've a vhangok terén - még nincsenek tapasztalataink. Megnyitó da a 'ul - igen helyesen egy komoly, új és irodalmi értékű sznművet választott az igazga'ó. Fekete István > Hajnalodik * eímü darabját, mely tavaly nagy sikert aratott a t óvárosban. Frdélyi tá: gy. magyar-román vívódás, olyan yuj f öldesúr<'déma. tisra irodalmi eszközökkel elkészí.ve A tá'su'a* megérttette és -ikerrel váltotta ki hatását a közönség-. öl. Páger Antal szerepét, a magyarromán félvér orvost Unger Rudolf alakította. Nehéz szerep, sok olyan pillanat \an benne, amely próbára tcs/i a színészt: mit tud. Ungerben kissé halk óráimmá, de becsületesen igyekvő szí i \S 7 rfea- KnZoSSLCKKZK T Vidéki S/MKE-gyűlésen vagyunk s szónokunk a k-"»zi>sségérzet jelentöiégél fc; i. Szónokunk tize:: - vet éh ki sorsban, ebből két évet Erdélyben, egyet Szabadkán s a többit a boldogult Oeh-Szlovákiáhan.eniv'lfogva valóban hivatott arra, hogy a magyar kö zösségérzetröl néhány oktató mondatot szédjon. Csak egy valaki unta a beszédei, huszonhatéves fiatalember. Szolnok környékéről származott vendége a falu birtokosának. Hogy foglalkozása mi lehetett e fiatalembernek, nem tudtuk, nem. is volt fontos, talán jogász, vagy birtokos-íi, gazdatiszt, nem tudtuk. Akkor vettük észre, amikor ásítozott. Aá, ütögette a száját. - közösségérzet, micsoda ócskaságokkal jönnek az urak. A szónok elv örösödött s odaszólt: Tett már ön valamit a közösségért?" - Én? méltatlankodott a fiatalember, én ne tettem volna? Minden nyáron tenniszezom, vitorlázom tömegben, ott vagyok a garden partykon, télen sízem, nyáron úszom, s mindenütt megjelenek, ahol kell. Megjelenek bálokon, rendezek mulatságokat s minden kö'^ös rendezésen résztveszek. Én ne tennék valamit a közösségért? Szólt s megvetóleg legyintett, hogy ennyire semmilievctték közösségi képességeit. MINDENKI KuSZüN A/ alí-oldi városban, ahol les/állok két vonat között, hogy körülnézzek, azt veszem észre, hogy mindenki köszön. Még csak reggel félkilenc, dc a városházán, rövid habozás.után, köszön a hajdú, aztán két kényelmesen sétáló úr néz végig s koszon tétován, a piacon* néhány kofa előre üdvözöl, borbélyok álldogál nak ajtajaikban, meghajolnak. Először nészt ismertünk meg. Voltak jelenetei, amelyekben nem volt egészen meggyőző pl. az I. felvonás utolsó jelenetei, általában azonban tetszett. Sádai Pál ját vzotta az apát, a román tanítót: úgy látiuk. jó jcllomszinév, a legjobban vele -.oltunk megelégedve. Hibájául rójuk tel azonban a/t a célzatosan hangsúlyozóit, közönségnek címzett bemondását (jó érte do gozni! A amellyel a komoly hangú a o- i c e és ki.ál á á al <-a;> a a yon laián»saját«gvártmány volt?) Nem szabad ilyen olcsó hatásra törekednünk, az érték 'rovására. Vértes Nelly megfelelő volt, komolyabb lett tavaly óta. Arany Katónak testhez-áhó szerep juudl:" már tavaly elismertük, hogy az ilyen szetepekhen kitűnő. Vértes Károly, Kincses Erzsébet, Sárkö/i Sándor, Dékány Jáno,Müo ay (Ü/i; Vertemé megfeebek sze.c, e;kbcn. l T jhelyi Edii /ama o cda..:. d;- meg ke d.csérnünk Ku csárt és S/atmaryt is. A szünetekben a zenekar szórakoztatta a közönséget: nem x gé*szcn tets/elősen. Sok voit a iw viruló ki> lózsik. ' (tíf-) SZIMi V/l * 4 * MÍ'^OR: Vértes Károly igazgató társulata a Kat Legén vcgvlct színháztermében játszik A előadások ke/hete este S. délután t órakor. Pénztár délelőtt 0, este 7 órától, vasárés ünnepnapon egész nap Szombat este. vasárnap délután ome: (ivergvói hál. nagy operett. A délutáni előadás filléres helyárakkal.' Hétfőn délután <\s esto: Ilyenek a férfiak, operett. A délutáni előadás fillére?; helyárakkal " Keddrn: Csnvargólány. operett. (Filléres lielvárakkal. * Szerdán: A tizedik kérő Csütörtökön: D.inkó Pista nótafájn, operett Péntekén: iiu-es bakn vagyok én 'Filléres helv árakkal. Szinn haton, \a-árna p déhitán é««fc ste: Reeskereki menveeske Délután filléres helv árakkal. Ilétíőn: Kaland. A nifi^or vához;itos. Ha esak egy pillantást vetünk is a jövő heti műsorra, láthatjuk, hogy a figyelmes igazgatóság a legújahh daralvokat is színre liozza. Különösen, nagy érdeklődésre számíthat a jövő hétfői Kaland előadása, amely Rudapesten állandóan műsorán van firka még mulattat a sok kös/<;ii-etés, később kényelmetlenül érzem magam, a dolog fáraszt, gyanakvóvá tesz. Ki i^mer itt engem, kinek néznek vájjon? Aztán büszkén kihúzom magam, fogadom a köszöntéseket, mondom hogv szervnsz, vanszorenrsém. ászolgája, jónapot, ahogy következik. A papírüzletben végre egy régi ismerősömmel találkozom. Megörülünk egymásnak s rögtön elmondom nagy élményemet : Te. itt mindenki köszön nekem* Hát persze, hogy köszön. Tudod, kinek néznek? Egy sikkasztó városi tisztviselőnek, akinek nagy befolyása volt, s akinek kezén nagy pénzek folytak végig. Öt évre Ítélték, ennek felesztendeje. Meglehetősen hasonlítasz rá. S most, hogy megjelentél, senki nem tudja, hogy miért, hogyan, kinek a protekciójával szabadultál ki. Nagy kutya lehetsz s mégis csak kell tőled tartani, ha a félesztendőt sem vártad meg s újra itt grasszálsz... Szomha-hy Viktor. DI december fi Megsüvegelem Bófln* Józsefei Nem kufafom. kiriadt, azt srm f fjogf mdyik felekezeten tw/, sem az álláséi elég. ka tudom szándékát, ffgy tiszfa gyülekezet elöt* méltatti az erdélyi ö/. ^ágiró é* tanító lángle!kü*égé\ csügged he:etlenségé' f minden:-vál f alá>á> 9 bortól i?en-$inylöd< ; $t és javasolta: állit ^anak szobrot a ket névtelen hösn.'k, az er^ délyi újságírónak és tanítónak. Hogy rni lesz a javaslattal, nem tudom. De líálkd Józsefet megsüvegelem Ű kisebbségi életet élt és még ma is abban éló ianitókj írók nevelhet;. Megköszönöm nek> 9 hogy megláua és lemére a kisebbségi életei nyüvö magyarság két szerénytelen, sohsem hangoskodó t;'tnszámosának 9 az újságírónak és a tanítónak állandó a nemzeti érzés tüzét élesztgető tminki* ját. Hogy miben á ; lt ez a munka, ÜH Bálint József és társai látták, de ni:g nem ildomos ez* taglalni, ami kötelessé, gének tartó'i végezni mindkettő, az újságíró és a tanító. \ r iszont felesleg *$ azoknak erről szólni, akik behunyt szemmé jártak, akik esak követeltek, beszéltek és észre nem vették soha, vagy néni akarták a szerkesztői szobáklnm görnvdöknek és az isko'a poros levegőjébe z*'fiá'ávg t tüdejét kibeszélöknek nemzetmentő, lelkes munkáját. A kenyér éle!- szükség'et még kisebbségi életben is 9 de ezt rizikóra tenni és úgy élni napoka', hónapoka*, éveket: nem mondható mindennapinak, kivált ha az áldott kenyérre éhes szájak tátogatnak. Mert bizony sokaknak üres maradt az asztala egy maréin s I5.-i eikk miatt, vagy a Himnus*, Szóttai betanítása mia f t és nem egvízben ben azért, hogy a kis nebuló hazájának Magyarországot mondta a kérdező kiva'a'os személy előtt. Hálásak vagyunk Bálint Józsefnek és ha<onlelkü magyar testvéreinknek. Igazolva érezzük magunkat és további munkára se r kent, illetve a még idegenben élő tanítómuukásoka', íróka>: buzdítja a: apostoli, sokszor épp. a testvértől meg. esufoft munkája. Mert há f ne essék zokon, de kell a buzdítás nekünk is, a 5.0- miinkhö! sohsem marad el az öröm esillogása, ha munkánk mellett megáv.nak és megérrk, hogy a nemzet életében iskola és sajtó nem kisebb értékű, mint - mondjuk a nemzetgazdaság. Csak be ke'l tekinteni <t műhelyekbe, amint Bálint Józsefek teszik, - mérlegre tenni a látottaka', bizony sok nemzeti súlylya! ke'l egyensúlyba hozni a mércét. Óh! adna az literi a magyarnak >ok-sok Bálint szemű testvért, hogy 0 szellemi munkálok mtihc'yeikben, a szrkcsz'oségekben, <t nép iskoláiban úl'andóvt magit kon tudnák a nemzi szemmel tarfá^át és munkájuknak o'yan érékeié*!, mint a nemzetgazdászok^t. Minden lánglelküség lelohad, ha süketen, vakon mennek el mellette a hivatotiak. Jól megismertem a világháborúból és a mo tani ott jártamkor a szász falakat. Azokat kell meghallgatni, hogyan ítélik meg tanítóik, íróik munkáját, mily hévvel beszélnek róluk, mily büszkeséggel mutogatják ják iskoláikat. Nincs az a társadalmiöszszejövetel, ahonnan kihagynák népük szellemi vezetőit. Hogy mily erőt jeleni ez, azt a mindenkori magyar kortnányok tudták és fogják tudni. Ott nincs csak tanító és csak firkász, - a legnagyobb megbecsüléssel szólnak róluk. Hol vagyunk mi tőlük ebben? Mikor érjük be őket? Majd akkor, ha Bálid Józsefeket jog teremni ez a föld. Vagy csak Erdély földje alkalmas erre? Megsüvegelem Bálint Józsefet! Korszerű újítások kincses RÁDIÓBAN bö választék áll rendelkezésre, vitéz Antal Árpad- kisszupcrtöí csúcsszuperig PHILIPS. STANDARD, ORION. SIMENS, TELErUNKEN és EKA sorozol órocz Péter Komárom Nádor u. 5. Rádió és műszaki szaküzletében. Használt és törött gramojonlemezeket becserélek, veszek, valamint hulladékgumit is.

5 rn.e-* ^ ' mi- efon 44 etében* I «M deremlier fi HÍREK CHANSON A. Mu**H ver*e. HA ehe*»7jrtl hu«* altfwrig Mind«*n remény *i «.7t'\eit n»"in é g. linnutodra az < > n : \ap-u?a>. í é t i T. Zene. szíjáé*. K«-*y vert ne ragadj *^nkir*. II ^7. nn»-oll\» > ímb-nt elérsz. nij a nmlton IIUTIMISO \tf*«\ <lall.il. örőmlwn ébz. Tiircsán Ottmár Miklós uapjj. Mi Ív tisztelettel s hódolattal ünnepeli ma Komárom a Konmiiivzú úr névnapját. A délelőtt folvamán a vallásfelekezetek templomaiban ünnepi istentiszteleteket tártul lak. amelyeken az összes huhysá- j.ik hivatalosan képviselteitek maglika! Tegnap, pénteken es'e a Komáromi l-e ven le Kgyesiilet tarlóit ünnepi műsoros estet, amelynek részié leiről következő számunkban számolunk be. f o k w r T á n > z ó j n K <»n i ;i 4»rnlf.ui. \minl falapokból ismeretes, I r;.nk! dini miniszter. Fen- >j» vitéz Szómba t-!i c i \ i i * -i o* ezredes, vezérkari főnök r. ás;>a Magvarországra érkezett fí ii'»., a napig tartozkodatt Tarlózko- -k utolsó napján Budapestről Fszhrpunba rándult, onnan.nilón Komáromba tt. megtekintette a várost és mielőtt \ i szállt, a vasúti pályaudvar előtt ' (Pajta s Gyula vezérkari ezre les, asparancsnok jelentkezését Azután K t n v Gáspár polgármester üdvözölte az ó vendéget német n>elvü beszéd!* n \ kormányzó meleg szavakkal nion<l >tl kő t város polgármesterének a ván» :xu/..''i>ege nevében kifejezel! üdvözléséért, majd ellépett a díszszázad előtt s n pálv audv arpai ancsnokság helyiségében mintegy 0 peréig beszélgetett polgármesterünkkel. A főkormányzó a 4 óra 'Mi pereces vonattal utazott el Bécs felé. \ MíivéVzeti Hetek megnyitásának elöli* viiesére pénteken Komáromba érkezett dr Sav tiéza min. tanáesos. a kultuszminisztérium képzőművészeti ügyosztálya n.k vezetője, valamint dr K r e h n v a y Fdi*. az Országos Irodalmi és Művészeti öülkára Dr Zsindely Ferenc Hkán mini a kultuszminiszter intg- i i érkezik ma a megnyitásra Frleszerint a mai napon még több g érkezik a fővárosból K.miá- Nviipiloirilwvüiiiilás. Komárom egv ik közszereieinok és közbeesülésnek örvendő hsztv lí i m e I e Sándor ni kir. ál- ' ii/lart igazgató negyv en évi szolgálat e hó elsőjével nyugalomba vonult. T ' * ; os hivatali lénvked* se kedves moszű szolgálati ideje alatt mindenütt a.-. és iiiegbet sülé >t szerzett neki. Igv volt ez Komáromban is, ahol egy C\ tizednél hosszabb ideig működött. Pályatár-!>n vettek meleg búcsút a jól it nv ugaloinha vonuli pénztái i Ikijtár^i összejövetel. A 2-es bajtársi t<"-/n fi-án. ina este a Bangha-féle vendég-. ; bajtársi teaestet rendez Kgvhen értesitik a tagokat, hogy f hó l.'i-án tiszlújitó közgyűlés. lesz. melyre a tagok k I- jesszámú megjelenését kérik. Tüzéreink!orbála-iinne H'. A komoly időkre való tekintettel tüzéreink s/igoni.m zárt körben és egv szerű keretek között íhr f - T ték meg védőszentjüknek. Szent ^. iiak név ünnepét. Kste a lovassági laktanya épületében levő tüzértiszti étkezdében egyszerű társasvaesora volt. amelyen a tüzértiszleken és feleségeiken kívül csak Alapv Gáspár polgármester és felesébe, továbbá vitéz Pajtás Gyula vezér v kari ezredes, állomásparancsnok h részt 4;én délelőtt lu órakor a Jézus Szent SZÍ - e teniploniábaii szentmise volt. Az istentisztelet után a tüzérek díszmenetben vonultuk el az állomásparancsnok előtt. Tánen- rféhiííín. A Komáromi Jótékony N'-i-gvlct íleeember 2o-án. karáesonv má- Mdik ünnepén, délulán fi órakor jőtékony- Célá táncos délutánt rendez a Központi»zál 6 nagvtermében. A bevételt a komáromi szegén*, ek felsegélyezésére fordítják. a zetv^debni Ken^zt-ndoinánv ozás. Kormányzó úr J a n k o v i t s Istv áu I " -ta es távirda szakaltiszt, komáromi A a Nemzetvédelmi Keresztet ado- /ta. Misáit a «g.'p. ba nem kenik. Termeytefink fdajuö\én>eket! *" Hniararit köntt^^^t rrn dbehozom. Könyvrelfcktctés! M-rlfcké^/íés Pijtahin lelvfiá^jsitás Spielber-er Béla Halászai. sz leleíonszárn: 2tltl. (574) Zongora hangolást és javítást válla! Medgyesy Józtel 7i>nporaké.«ít.i f t< r >uijgi Wien, ihnílvnnya. KOMAROMI tl'j^yzéneket felvesz Lad inyi, Kr/sébet- *''u'et, Fé-út 299^ sz. (Frfed hn/) és a K»'»d. Iiivatai. 72'> keretet Oniwp. A rév-komáromi rríorn.atus rgvbá/ diakónusának testülete de-. cndh-r 7-en. vasárnap este ti órakor tarba KŐnvörülő szeretet ünnepel a Jókai-uteai fűtött templomban A szeretet ünnep mű sora a következő Közeink Itana imátlkőzik és bibliát olvas Antal Gábor lelkes/ Az estélvt rnegnvitja (Lsizv István ^.Xüliuik lakáes Ilonka szaval A Hef fnekkar énekel lelekv Miklós vezenv léséve! Mirtse Árpád hm lapesti ref lelkész előadása \ ref e^vház hivatása és jelen problémái rímmel. Saán Imre délkomároini ref Ulké.s/. énekel, orgonán kíséri Telekv Miklós Vigh Fndre sz tv.d A Hef 'laiiitókép/é. vegveskara éneke! Telekv Miklós vezenv lésevei Gakuiihns Zoltán lelkész bibliát U M O aráz és imádkozik. Záróének YízlekMiflev \ euhai Bak»nvér k»t rási munkálatai nagv lendülettel haladnak. Az óriási kotrómü Mezőőrsig jutott már el. ami azt jelenti, hogy a györ komarom inegvei rés/ hamarosan teljesen vi/e!enítve lesz \ iiiunkálalok sikere nagv megelégedést váltott ki a gazdaközönségbói. A korinam ind (HM! pengő állainsegélbel támogatja a kotrómüveietet Kmniírtimi h7w7ü sikere. Nagv Sándor ev egv házi karnagy az általános irodalmi és zenei pálvázaton Nádfedeles házikók i ímü dalával arany diszoklevelt mert S/ínielöadú*. A bánbidai K a I.egénvegvht igen szépen sikerült műkedvelői előadást rendezett Szinrekernlt Nváry \ndor- \ harang t inni hatásos s/inmüve. A s/e replök pompásan megálltak helv íiket részben adómentes csal ad t ház " S!U^H J " eüahá. Érdeklődni ichet a Tl'Rl'L \U)/ISÁL. II iza^-áíí. Mull szombaton, n >vember L M.»-én tartatták esküvőjüket Budapesten, a Krisztus Király-kápolnában II i r i e h Sára. Ilittrieh József nyűg vár>si főpénztárt >s kedves, művelt bánva és ifj Grossin a n n János, a villamos Tröszt vállalat titkára Az esket^si szertartást K o k o v a y János vári prvlátus-kanonok. püspökhelyettes v éhezte Tanuk voltak - Szép József : tó és II i t t r i t h Gáln>r, a M \!\ Ion iügyelője. Fli^nierő cikk. a komáromi váto^i kö/.- küi»y\lárrtd. Az o!v< nkiieiuedik ésíolvainbau levő és dr. Némethy Károlv szerkesztésében megjelenő : Magyar Közigazgatási című lap november Ifi-ki számában meleghangú cikket irt Komárom váras nyilván s közkönyvtáráról, amelynek példás vezetését, gazdag könyvanvagát és a magvar kultúra hatalmas erősséget példaképpen állítja oda a többi városok elé. Az elismerő cikket dr. Kertész János, a Szociográfiai zet tudós tiíkái a írta. í_lm Inté A ÍM -S KM A KI A v^dj^svíí bari-nyát báiran ajánlom Iíenc<»tec eli^merém kaptam a vevőimtől. Yékonv. a//*rt síinl és kf v til varrott, kapható lóth SAnib»r <liv a táré: -zőnv e^kere>kadesélien. komarom. II A tatai hakwatot lefejezték. Mnit minden évben, az idén is sokan rándultak át Komáromból Tatára, hogy a tatai nagy tó halászatának nem mindennapi látványosságában gvönv őrködhessenek. A nagv tó vizét zsilipen keresztül leeresztik ágv. hogy esak arasznvi víz marad meg a hatalmas víztömegből, amelvben a halak valósággal sűrűvé teszik n vizet. Az idei kellemetlen időjárás ugvan nem nagyon kedvezett a halgazdaságnak, de azért az eredmény így is szép volt. A nagv halzsákmányban fogtak több ponlval. airelvnek súlya meghaladta a 0 lő kilót, néhánv fi kilós süllőt és egv la kilós harcsát is Kzek természetesen nem kerültek eladásra, hanem mint anyák fvó-tóba jutottak \ jávai iwmher koponvái közül imw a sngvediket ásták ki a tudósok Krröl 7 az ősemberi koponváról írt igen érdekes cikke* hámi Kde S.. a Búvár novemberi számába. Cikket írlak I >n l:i Sándor a szegedi tanv avilágrol. Sza»a> László a viziatkákról. llorválhné T >m házv Juha az irodai génekről. I/inav lelenc» gyapjúról. Oravetz Pál az m> sorvadásról és Horváth Zaltán a ljet inrödröl A tudománvos híreken kívül szie s diákrovat gazdagítja az értékes»lvóirat úi számát. A Búvár (.avalher Jo/se* szerkesztéseben és a Fraiikliu larsulat Kiadásában jelenik meg Méhé^zköri pvíil*'-. A Komáromi Méhészkör december" -én, vasárnap délelőtt U» órakor gv ülést tart a községi pok-an fiúiskolában A gvülésen Faluba Zoltáni m. kir. méhészeti felügyelő és Z * o n v iieia tanár előadást tart. LAPOK Kfl.VlU Jl(.\bh AZ ANÜI;OI>I;- \\<\\ KI.Vl.l.l ta.-iía. >b-írtuk. ïi««y u Mn\ K dec rmlmt -töl 2M-Í llü^v s/.litá^ú ] o nui uni isia^'l'i*!!* ^ k iái lila** rendez liudi;»e>ten. a Yi^ailóbau. A kiállításra r>0 ^z;r/-dóko^ Red\ e/meimv el Udu-t uta/ti: u M ÁY v oiiiibiin \ ketl\e/mény<^ \\%\ eket a«luio könv vkereskedé> áiu>ítja. Nagysikerű kultiuikt Bélkoinrtromban. Az Iskolánkivüli Népművelési Bizottság keilden este <S órakor kultűrestet rendezett a Turul mo/góban. A kullűrvsten J á in b o r I ászló dr. nevelésügyi előadást tartott s verseiből s/av alt. ) o ó r István kai nagv magv ar nótákat tanított l»e a közönséggel, N e* é z Ferenc pediu Hárman köszöntöttünk < című elbeszélését olvasta fel. A nagv sikerű est rendezésének érdeme B a - o g h Sándor tanítóé. Felhív.*» w ház'a^zony akhítz. \ közellátási miniszter éidekes feladat-»t bízott a diákokra nekik kell öss/egy üjteniök azokat a rossz, használhatatlan, még eladásra sem alkalmas cipőket, amelyek a háztartások táján akadnak. A napokban sorrajárják, a komáromi házakat is a diákgverekek. a Diákkaptár-mo/galoni lelkes kis ka! mái. akik ezúton is kérik, h >gv a szent eél eníekélk-n történő útjukon szívesen fogadi'l; öl. et Yezik az ive' is rá kell írn» ii / adako;,ók neveit. Györffv-Bengv el Sándor közellátás* miniszter űgv remlelkezttt. h.ogv az >k nevei is rákerüljenek az ívre, akik nem tudnak adakozni s az ok is- ami nöalt ne f n tudnak ciuövel szolgálni Az Frd.lyi Ny ereinény ktih-^önt nagv rokonszenv vei beadta az egész ország. A közvélemény tudja, liogy erre a kölcsönre szükség van s igen örv endetes jelenség, l.ogv országszerte tömegesen jegyzik a kisemberek is a nyeremény kőivénveket Az akció már eddig is megnvilatkozott sikere a nagv nemzeti összefogás biztos, megnvug- Ialó záloga - Tárkánv heh íziimde/é'm'. Tárkánv község helvizleve/elési munkálatait megkezdték. DíT-sérelére váük a tarkányi gazdáknak, hogy megértve az ügy jelentőségét, maguk teremtették elő a munkálatok megkezdéséhez szükséges összeget cm a T U N G S R A M 5 oldal Gu/<l**i*»á i iskola. Tatán megnv itt m téli gu/dasági iskola, egy ebire csak az elsfl é\folyama Yezetöje Horváth Géza igazgató. Az iskola igen fc/ép látogatottságnak örvend., i I;F>KÍ I) I H.VI I.Mf Bi.. FíJ-. -a i I. I\ilagi).«: a uö \vv di*si üg\t kb n. ;> i e I b r g r B < ; r I'ebétel «sáuindjauja^dvi (*zárhegyi) szölömiiiiká". iskidába. A íöldmíveiésügvi miniszter a sátoraljaújhelyi szárhegyi s/ólömunkás iskola ;M2. tanévére felvételi pályázatot hirdet. Az iskolába tanuléikul az»k * nőtlen bs. életévüket betöltött és 30. 0\ «*- nél nem idősebb, kizárólag földmívek \ N j> szőlő- í % s borgazdasági munkákkal foglalkozó pályázók vehetők fel. akik leg d ibb az elemi r<kola négy os/tálv át sikerrel elv éhezlek, ep. erős. eiíés/séges. s v a korlati munkák végzésére alkalmas testalkatúak és feddhetetlen előéletűek. A tanulók részér tanulóot*: internátus áll rendelkeahol a tangazdaságban végzett munkajun lejében * ellátásban -ülnek. A tanév P.HÍ t i j.:arcius hó -ui i^/dr,difc»s nov ember 3U-án végződik. A pálv á/ati kérvényeket *42. évi január hó 5-ig keli z iskola vezetőségéhez megküldeni. Bővebb N! dással az iskola vezetősége szadgál. Abg^dentn repülők két lapja. A Mai_ \ ar Szárny ak dei emberi s/ánia egv magv ar bombázó és egv felderítő század érdekes eseményeit örökíti meg. Az új vitorlázórepülő rekordról, a zuhanóboni házasról^ a repülő újságírókról. Fdetröl és Möb dersröl közöl érdekes cikket. Ezenkívül cikket írtak még: Bisits Tibor. Udvary Jenéi. Gehrts. viiéz Hefty FYigyes, Zalán I'r\ in. Baczkó Fajos és László István. Az Ifjú Bepülö ifjúsági folyóirat első száma ugyancsak most jelent meg. A lap* vezércikkét F.inber Sándor képviselő, a Magvar Aero Szövetség elnöke írta. Nagvon l.rdekes a 9 liengeres model-benzinmotorról szóló és szlöjd vagy modelezés című eikk. A csupas/árnv modelekröl. a repülöhösők harctéri élményeiről is érdekes beszámolót találunk A tartalmas folyóirat mindenütt kapható feznek többnyire í-zerrekecjsbea t^ S2oktak síenvedni. Vigyó27jnk ilyenkor a rendes emést^-ve. Betegségjen ^ sr-jksegcs 3 II»n thy-köiiy veeske ajándékozása m gyermekeknek. A Hangya Szövetkezeti Köz- ont ez évben immár hetedszer ajándékozza inetí a hdu és város gyermekeit olyan könyvecskével, amely a Föméltóságú úr nemzetépítő és országgyarapíto munkásságát ismerteti. A könyvecskét az öss/es magyarországi falusi és városi szövetkezetek díjtalanul osztják szét a gyermekek között a Kormánvzó űr név ünnepének napján, deeeniln-r fi-án. ififi <KMi példányban. Az e«évi kiadvány, amelynek l"j célok felé- «< íme. színesen ecseteli Kormánvzó urunknak a megnagyobbodott ország gazdasági újjáépítése érdekében kifejtett irányt mutató munkásságát. Fedőlapját a Kormányz6 űr többs/innyoniású arcképe díszíti.

6 há)m UlüMI l.\fok VÁRMEGYEIÉLET Gután a tagosítást haladék nélkül meg kell ejteni Község Szövetkezei Állattenyésztés Közgazdaság A Kisalföld mezőgazdasági helyzete A Kisalföldi Mtv ÜI Kamara most közzétett jelentést*.(.: tz elmaradt vetésflökészítö és vetómunkál.itok a korán beállott fagv miatt novemberben nem tudtak befejezés ii verni és ígv sok bel ven az őszi téridet 2n *»U százaléka vetés nélkül maradt A hó elején az esős időjárás \alainit segített a vetéseken A korai \élések s/éjkmi megerősödtek, de a később vetettek jóformán ki sem keltek Nagv a/ egérkár. több hehen futrinkák ár is mutatkozik Az őszi repeevetések elég szépek, bár jóval kevesebbet vetettek a tavalyinál A tengeri átlagtermése ( Iá mázsa csövestengeri A répaszedést is megakadályozta az erős fagy. sok répa a löldben maradt A burganya. szedése teljesen befejezést nyeri. A mez<w gazdasági munkákat erősen hátráltatta a rossz időjáráson kívül a lábbeli és ruha* hiánv is A g\ ümölesösökben a termés betakarítása megtörtéit. A szüret mindenütt befejeződött, a termés a körűiméin ékhez képest gvenge közepes. Xag\on sok tennivaló lenne a rétek é** legelök megfelelő karbantartására, sok rétet és legelöt esatornázni vagv alagesövezni kellene, mert csak ígv tudnának megmenekülni a minden évben újra megismétlődő talaj\ í/károktól A katonai lósorozások kedvezően hatnak a lótenyésztés fejlődésére A honvédség a jó lovakért már KtiMl pengőt is megad. A lótörzskönyv ezések folv amatbaii vannak, az export lóvásárlások rövidesen megkezdődnek. A tejtermelés a tavalyinak majdnem mindenütt a felére esőkkent A bárány oztatás dei ember havában kezdetét veszi, erre való tekintettel a Kamara már most feflérés. Burgonyatermelők figyelmébe! Az Országos Közellátási Hivatal ismételten felhívja a burgonyatermelők figyelmét arra. hogv eladó burgonyájukat a közeli piacokr i szekéren bevihetik és ott közvetlenül a lo^va>ztónak eladhatják. Ilyen eladásokhoz semmiféle szállítási engedély nem szükséges. Természetesen ez az eladási lehetőség a hatóságilag igénybevett illetve zárolt burgonvakészletekre nem vonatkozik. A termelök ilvmódon piacra vitt burgonyájukat a i:i2li(i0 l'.ml számú árkormánvbiztosi rendelet t. Jvában előírt ártöbbletek felszámításával adhatják el. Kz azt jelenti, hogv az mázsán aluli tételeknél 2 l\ az - *> mázsáig terjedő tételeknél pedig P árlöhblet s/ámítható fel, mázsánként. Az."> mázsát meghaladó burgonv amennv i- ségnek egy tétel ben történő eladása esetén ártöbblet nem számítható fel Silá-épfto tanfolyam. A Kisalföldi Mezőgazdasági Kamara november hó folyamán tartotta második siló-építő t udolvamát 'léten. A nagvsikerű taulolv 0 Iá hallgató vett részt..vz PMl évi silóakcióból fennmaradt összeget a Kamara az 2. évi silócement előre való beszerzésére fordítja. Szépen habul előre a góré-akcio is. Eddig 32 góré épült fel, a Kamara összesen l."l 22S pengő górésegélvt osztott ki Iievente^t < iilém. A (iútai Leventeegyesület nagysikerű műsoros-estet rendezett az iskolában. A Hiszekegy elmondása után Csókás Károly plébános mondott beszédet, amelv ben a leventeintézniényt ismertette, majd Tóthné Krdei Mária magvar nótákat énekelt nagv tetszés mellett, l'táua Ikirtanusz István dr. tartott előadást, a melyben a I e ve e i éz m é n v egészségug v i szem H>ntjait ismertette Nagy Sándor polg. isk tanuló énekszámmal, a levcntefiűk pedig J,egy vergvakorlttal szerepellek. A szépmüsorű esten nagys/ámbaii jelent meg a kö/öilség. amelvnek soraiban ott volt Tenk e Lajos ezredes, lev ente-daiidárparuncsuuk is. kö/mgi'gyvajtés. Kisaiagvar és Tonkháza kö/ség.k egyesítését a bclügyininiszíer elrendeli;'. * \< egy C.M leli község e!ké zí'eüe új s/erve/ém szabályrendeleté és azt jóváhagyás céljából a kisgvíilés elé terjesztene. A kisgyűlés a szabályrendeletet jóváhagvla Járd burkolás. Csallókéí/aranyos község elhatározta, hogv a vasúti állomásra vezeíö uíat I»ehurkoíla!ja és errv a célra Ák)?M'iv.!Ö! állított IK' jéivö évi költségve téi> él >e. rife^'arhi.d ^egely. A varm* t- r- vémhauwui hi/.o t éuái.ak ki-gv uu Ihéispatony kö/ség részére löím V segélyt szavu/oít meg a komp Ldé vezető iflak íentarlására _Ruhája uj lesz, ha Balon inpregnalás! sel fordult a gvapjű árát megállapító illetékes ténv ezökhöz. hogy a zy apjú ám «dön» mcsállapitta^ók. meri e/./id az édlatlét-zám növ«d«'^\ aruelv az ömdlátá** ré Íjából kívánatos v< * zá i k ^^e <». e «té» \ é \ á j é k. \z állategészségügy a helyenként szórványosan előforduló fertőző megbetegedéseket kivév e. megfelelő Nsisyon ér«'/hetö a/ állatorv«> Ináiiy. \ hi/lalási kedv nagvon megcsappant, részben az abrakhiány, részben pedig a hízóár miatt A szarvasmarhahizlalás egyáltalán nem mutatja az időszaknak megfelelő gv ara Mxlást. A vármegye gazdasági helyzete A vármegyei gazdasági felügyelő jelentése szerint november hóban az időjárás a hé) első harmadában csapadékos, a második harmadában hirtelen hidegre forduló, a hónap harmadik harmadában pedig envhe. napsütéses idő volt A hirtelen fngvos idő kis/orítorta az ekét és a vetögépet a munkájából, de megállította a még kis/edetlen lak irmánv és cukorrépa kiszedését is. A N 0 napos hideg idő után bekövetkezett envhe idő alatt az elmaradt gazdasági munkálatok részben pótolhatók lettek Az őszi vetések közül a rozs erőteljesebb, ellenben a búza. miután későn és megszakítással volt vethető, gvenge fejlődéssel indul a télnek, sőt jórészt még kí sem kelt \ gvenge vetésekre a hótakaró nagvon szükséges volna. Az elmaradt tengeritörés és behordás befejezést nvert. A folyó gazdasági munkálatok már a szokásos téli gazdasági jellegűek. Hídépítés. Oroszlány község elhatározta, hogy az oroszlány csákvári községi úton lévai hidat átépítteti és az erre vonatkozó tervezetet el is készítette s azt a kisgyűlés elé terjesztette jóváhagyás céliából. A kisgyűlés a határozatot jóváhagyta, azonban a tervezet l>cn az ál hunép it és/cl i hivatal méulosít ásókat eszközölt, melyekéi a község az átalakítás során ké>lelcs Vigye lem h*' venni. Teny^sznynLik kiosztása. A földmíve- és ügyi minisztérium a hazai nvúltenyésztés felkarolása és a tenyésztés színvonalának további emelése, valamint a szükséges vérfrissítésről való fokozottabb gondoskodás érdekében Németországból lüth) angóra, német kosorrú, nagy csincsilla és bécsi fehér tenyészti yadat hozatott. Az igénylések szerinti kiosztás folyamatban van. Az angoranyulak minőség szerint darálónként la - IM) pengős, az egyéb fajták darabonként ** pengős térítési áron a Baromfitenyésztők Országos Egyesülete (Budapest. I\ í llüi-út 25) útján igényelhetők. Vadas/ad ha-zoil>érek ft hisz/.ása. Tejraluhucsliá/a. Nagy pa ka és CSOIÖ-NZÍÓ községek kimondták, hogy a vadászati haszonbérekéi nem osztják ki a tulajdonosok között, hanem a községi pénztárba bevéle'e/ik és közszükségletik icdezésére fordítják. \ leg.dhdési t ár*ul.ih>k ügy- és vagyonkezelésének vizsgálatával Mm. rü!é> költségekre a kisgyűlés,*>;)0 pengéit irányzóit elő és erre ledezelül az ehadóalapo! jeh"»ite ki. I lépüés. Egyik vármegyei község a róni. kat. lelkész löldjeüiez hozzáférő ula! kíván építeni és ezt el is határozta. A laároao a kisgvíiléi nem hagyta jóvá. mert elohh az enecz szükség..> (erütetek megszerzésére vonalközé) adás véled jog ügyleteket kell megkötni s a határozatot a szerződésekkel együtt kell jóváiiagyéis céljából felterjeszteni. Kamin utál kamat nem j :r. Vármegyénk egy ik községe egy építési vállal hozóval megejted elszámolás során!>2 pengő kamatot állapított meg azon összeg után, amelyet a vállalkozó kölelez-ttségei biztosításául helye/eíl leiéibe. A kisgvéi íés a határozatot nem hagyta jóvá. mer kaució u'án kamat nem jár, hacsak ez. szcrzödé-slrmi ki kői ve nincs Kii épí és. N a g y m c g y e r község eiha'áro/lu. hogv nudyfúráséi kutat léte sít és erre UKkl peng<»t irányzott elő. B á u h i d a kö/ség ugyancsak liirt kutal létesítéséi határozta el. Ász á r ku/ ség közkutat létesít és ennek költségei köiisé^veléslk'ii biztodíotta. Vili riyosüá^ é)gyall in a villányin', h>zaiol kihov ilik. Nyárád községet villa nyosit iák, Xásárúl és ('.s^dlóközküri p< dig mugukraválláüák a közvilágítás ké»n M"_»iL llantiida község a esaládvédtdm hávakho'/ a v iuanvvdá'.d'étsl kiver-pe'i festeti cs tiszt íratja. Komárom, Nádor-utca 4. sz. - Saját ház.. \ / utóbbi időben, különösen a legutóbbi foldmívelésügyi költségvetés képviselőházi tárgyalása során, sok szó esett a.tagosításról. "Újságokban, előadói termekben és természetesen legtöbben a képviselőházban sürgették a tagosítás tempóját, mert ha az edtligi litemlnm haladunk, a statisztika adatai szerint 28 év keltene ahhoz, hogy az egész országban keresztülvigyük a tagosítást. Hogy ez mily veszteségte jelent a többtermelés és a terméseredmény minőségi feljavítása szempontjából, a/t csak az érti meg, akinek legalább némi fogalma van a magyar kisbirtokok elaprózódott v oltáról. Vegyünk egy példát. Vármegyénk legnagyobb mezőgazdasági községe Ciűta. Lakóinak száma meghaladja a t, határa közel hold, dűlőinek száma kerekszámban 50. Lakosai közül természetesen nincs mindenkinek mezőgazdasági ingatlana, hiszen a lélekszámban IK-IHfoglaltatnak a földnélküliek is, tehát az értelmiségiek, a esaládtagok, a napszámosok és a zsellérek stb. A holdban pedig bentfoglaltatnak a nagybirtokok i>, minket pedig a 00 holdon aluli birtokok érdekelnek, mert hisz a nagyobb birtokoknál a tagosítás hiánva nem érezhető. Ha mindezt figyelembe vesszük, a 00 holdon aluli gazdák számát 4Vd)()-re tehetjük, akik között kb. 6 ezer hold oszlik meg, átlagosait tehát egy kisgazdára 4 holdat lehet számítani* Ez átlag már magában véve is nagyon kicsiny és kicsiny volna még akkor is, ha egy darabban volna. Ámde a községet minden oldalról körülvevő határ különböző dűlőiben 0 5 darabban, de sokszor még sokkal több apró parcellákban fekszik, egyik a másiktól több óra járásnyira. Tudunk esetet, ahol a iö holdas kisbirtok 37 darabból áll. s az elaprózódás folyton növekszik, mert (iiita hála Istennek nem egy kés község s nem ritka eset, hogy a kis vagyonka a szüléi elhalálozása esetén gyermek kozt oszlik meg. Innen mairvarázható, hogv sokszor egy SO 00 négyszögöles szigeti kertnek telekkönyvi tulajdonosa van, akiknek legtöbbje természetesen nem is használja a jussát, mert nem érdemes vele vesződnie. Végül megjegyezzük még, hogy a gú'ai te'ekkönyvi betétek száma több mint 2.000, ami a legfényesebben mutatja a kisbirtokok elaprózódottságát. llven körülmények között a gazdasági termelés semmi esetre sem lehet egészséges. A sok darabban fekvő birtok megművelésénél egy gazdasági évben csak az az idő, amit a széttagoltság miatt meg kell a gazdánnk kocsin eagy gyalog tennie, többet vesz igénybe, mint maga a szorosan vett földmunka. Munkaidejének felét tehát kénytelen elsétálni vagy elkocsikázni. Ugyancsak a széttagoltság miatt nem fizetődik ki a öazdasági gépek használata sem, ami tehát a minőségi termelés rovására megy. A községtől nagy távolságra eső apró, adrágszíjj keskenységű parcellákra nem érdemes trágyát fuvarozni, vígan burjánzik tehát a rablógazdálkodás. A sok apró-eseprő parcella közt sok a mesgye is, ami pedig terméketlen, gazdaságilag kihasználatlan terület. Ezeken a bajokon, csak tagosítással Sebet segíteni, vagyis az elaprózott földdarabok helyett mindenkinek ugyanolyan értékben, de lehetőleg egy helyen, egy darabban keli kiadni a birtokát. Kétségtelen, hogy ez igen nagy munka, sokszor évekig is eltart, bíróságnak, mérnököknek kell a helyszínre kiszállni, s mert a legigazságosabb bíró sem tud mindenkinek a szája szerint intézkedni, állandó karhatalomról is kell ilyenkor gondoskodni. Mindez pedig sok költséggel jár s ez az oka annak, hogy tvenkint legfeljebb 5-6 községben tudják a tagosítást megejteni. Ezzel szemben azonban meg kell azt j s állapítanunk, hogy a költségvetés sokkal szűkkeblűbb e tekintetl>cn. mint ahogy azt az ügy fontossága megkívánná. Az Q4- évi költségvetésben 0.0% I\ az 942. éviben már p szerepel e címen. Pe ez még mindig nagvon csekélv úgv szól van semmi egy agrár államban, ahol irányított gazdálkodásról álmodozunk. Hogy lejiet irányítani a gazdálkodást ott ahol a gazda munkaidejének felét ^ parcellák megközelítése veszi igénvbe : Igaz evvel szemlxm, hogy nem minden községben oly súlyos a helyzet, mint a flehozott példa esetében. Gután. Kisebb terjedelmű, kevesebb dülőszámű községben, ahol tehát kisebb a tagoltság és nincsenek tűlnagy távolságok, kisebb a gazdasági veszteség is. de a sok kicá is sokra megy s a sok kis veszteségből végeredményen mégis csak nagv nemzetgazdasági veszteség áll elő. Legfeljebb tehát addig, amíg az ország nem tud jelentékenyen többet áldozni erre a célra, arréd lehet szó, hogy bizonyos rangsort állítsunk fel atekintetben, melyik községben sürgősebb a tagosítás többtermelés, minőségjavítás és a gazdálkodás irányítása szempontjából. Azt hisszük, nemcsak Komárom vármegyében, hanem az egész országban e tekintetben Guta a vezetők ez a fenti adatokból is között áll, amint kitűnik. Kérünk tehát minden illetékest, akinek csak egy kis belcszédása is van a dologba, hasson oda minden erejével, hogy Gután haladéktalanul ejtsék meg" a tagosítást, mert ha a helyzet nem változik meg néhány évig, éigy ez életerős és szapora magyar község gazdálkodásának csődjére lehetünk elkészülve. \\ l>ibé> o r, v Á S S U N K Lajos: NINCS IRGALOM Egy kamaszkorban levő gimnazista rokonokhoz kerül Erdélybe, nvári vakációra. Ott találkozik egy fiatal óvónövel. Ismeretlen, új érzések Szakadék viharzanak át a lelkén. nyílik meg előtte. A vakáció végén már nem az az öntudatlan gyerek tér haza. aki elindult, hanem egy eszmélő, a felnőttek titkát«sejtő, küzdelemre és szenvedésre megérett ifjú lélek. A regény a serdülőkor nagyszerű rajza. Hitkán adatik meg írónak, hogy ilyen salaktalonul elmondhassa, amit az életről, halálról és fiatalságról hisz. A lelki történésekről szóló lapok szinte tüzelnek az érzelem forróságától Az író ezt a könvvet a szíve vérével írta, azért van benne annyi felfokozott élet. Néhány montlattal, egy-két mesteri vonással odavetett alakjaiba amily en az anya vagv az apa alakja; egész: emberi sorsokat sűrít bele az író s az, erdélyi tájon friss erdőillat suhan át. aho- /íyan leírja. A regény ára kötve 5.8U, fűzve 4.S0 P. Kapható az l'nio könv v kereskedésben. Képes és mesés könyvek, íjjásági könyvek ánvokna cs fiúknak Magyar és küljö-di irodalmi újdonságok mind kaphatók Loránd könyvesboltban, Komárom, Klapka-tér 9. T e l e f o n : 5 o. I\ ivnnatra könyvjegyzélikel s7(»lgéil vidékre is! Több ezer köteles hatalmas raktára antja n legszebb ajándékot Karácsonyra Mont B'nne«\ Osrnirt, Matador stb. töltőtollak. Tinicnkulik. dis.es l 9 V élpapírok tintatartó készleiek ugyanitt Upiiato., nairv vnhiszlekbtm és olcsó úron- Itt vásárol Karácsonyra : örömet iioz ajándéka! :» % ér

7 ' ejteni 6 községben ^ejteni. kell azt i s s *<»kkal n. mint ahogy gkívánná. *eré>ben uír /> n csekély, úgy. államban, ahol álmodozunk, izdálkodást ott > jcnok felét a eszi igénybe? gy nem minden helyzet, mint (iútán. ószámú a Kisebb községa tagoltság és -»k. kisebb a ie a sok kicsi is veszteségből <xk nagy nem- H elo. Lcgíelaz ország nem áldozni erre a hogy bizonyos kuitetben, me- >b a tagosítás om Azt ítás és a gazipontjalnd. vármegye- >tt áll. amint tűnik. illetékest, únden ;ban e telein- aki- -s van a erejével, nul ejtsék meg g ^y ez élcterús lyzet nem vái- gazdálkodásákés/üh e. \\ U.OM N K gimnazista ronvárt vakációóvónövei. Isménk át a lelkén. *. A vakáció vé- (ítudatlan gyerek *m egv eszmélő, küzdelemre lelek gvszerü és rajza, gv ilyen salakaz életről, ha- \ lelki történéi/elnek /t a könyvet a M benne annyi lattal, alakjaiba egy-két az érze- ami- >a alakja; egész e az író s az» suhan át, aho- K uiz\e li>d *. reskedésben. myvek. ^s fióknak ihatok and bciíbün, iapka-ter 9. n : 5 0. el as raktára t Karácsonyra ditr *d\ ÖH6- lövclpapírtk, nitt kapható <só úron! onyra: íka! :*> f i! KOMiHOMl l.\l»wk SPORT KAC Svse II 4:4 (3:3) december a \ KFC sonroni döntetlenje után kiván- :-kir.«ettünk a KAC SYSEIl mérkv./' > cie. A soproni. * ' ' de- - st csinált. a legke*.<..«.:»esz- K \L tói döntetlent csikart ki \ V SVSJ- iiurh'/in * \áltoiekvezetö erél\ tolonsege kóvolt \ i\ \<»i IOÍUIUI a >oja.*niak lelk T és eröszakosságukk d. gvakran d ellonsűl\o/ták. I unek a n\o- : hh komáromi játékos erezhette maflán. \ komáromiak góljain Fő'des. Czuók, Jakab é* Fekete öngól osztozkodott A KAC ulols6 ósii hozni mérkotése Kühne SC KAC Az őszi bajnokság beiejezö küzdelmeihez írk< /tünk Hat csapat lejátszotta már az ósnzes mérközésút s tulajdonkénen a vasárnapi forduló lenne az utolsó, ha közbejött aki lábok miatt nem maradt \ohia el néhánv mérkőzés. Az elmaradottak közül a h \C. Selyemipar találkozóra csak a tavas/i bajnokság előtt kerül sor.) \ KAF. amely a legkevesebb mérkőzést boii\olította le. vasárnap utoljára szerepel idehaza. Ellenfele a bajnokság leggxengéhb tardar a kühne SC. lesz Az eredmény nem lehet \itás: a komáromi csapat súlyos vereséget fog mérni vendégére. Az I. o*zt. hajit ok** ág { á*»a: Kl<: (.vac Vagsellye Hl S 3 7 t Tatabánva 3 *.> "> 7 ;> K\C in é *) 3r, 2 ir. fi vssk 2 i lä 7 DAC 2 «; ) 33 2» I 8 f SE II. 2. > \ 7 2S ( 9 f.\tc ÍJ t > IS.3.3 U 0 NVSEH 3 *) r> (\ 2á 3í) U Hubertus i:i!» 3.lt» S 2 ker. la 3 i\ 2N Kühne 2 3 S 2 7 Kapuvár 2 3 *):2 b Vasárnapi ered mén vek: DAC 0\A(". 2. II kcr -fise II 2. Sel yemipar Kühne 3 IFJÚSÁGI BAJNOKSÁG ÉS A Febőirallai SERLEGMLRKÖZESEK hl*, az édan Az ehnulí. vasárnap kellett \ohia lejátszani az elmaradt Izsai LE Felsögaliai LF serlegmérkö/i'st s mivel az lzsai LE játékosok hiányaaan nem tudott kiállni, a mérkőzés kél Kint ját gólarány nélkül az eg\esbírő a Felsögaliai LE javára irta. Az utolsó elmaradt Felsögaliai LE YértesszöMösi LE mérkőzés december 7-én lesz lejjts/\ a. \z Ifjúsági Serlegmérközés állása: ;;dlaile 2 II". 3. i M, ií j LVt 5. Ki»..j G. K\f. ifj 7. Dellnm.LE 8 kom LE 9 : i:!».!mlf; I.E 7 i:i á!» 7 2S 8 íti.3s 2S IS 3 HU lti r> -7:33 2 IS S > N l>3 7 IS IS r. T S 33 8 C 3 9 3á:l»9 i:> IS ä.> in 37:82 3 IS l.'i IT» SO á 8 T 0 ir. st; I e-bírói Iiatánt/at ' LE labdarúgó szakosztályát, mert ug saját hibájából elmaradt mér- ; r t kijelölt idö M)ntjában sem állott \el. a Fel.M'igalíai LE-eL tekiuetldigi rendszertelen, szabálytalan és "üdén viselkedésükre, amivel a Serb-.aurkö/ések komolyságát és sportszerüséget N eszélveztették/ az Ifjúsági Serlegmérkőzések további részvételéből kizárjuk He*tMlii<i Antal s SziMdy s k eiöadé) eg\ esbíró Hei* kert (ívnia s k csi>pcrt\» -'elő Komyrom város loraászlcjnokstigci A KFC tornasz*ikosztálya most \ asárnap <k!r ( «n rendezi a polgári húiskola tornal * ai 3 órai kezdettel Komárom váras v és lérti tornászbajnakságait érdeklődéssel tekintünk az első k;>- > torn;aerseny iránt, amelyen várotv ' számottevő tornásza elindul. :i.r.ii tisztséget a Szö\etség által k a kívül Csukás Andor gimn. és ' I Wló ]xdg. isk. testnevelő tanárok \ \ ersenven helépödi i nin» s Akcsrjcs. hogy ruhája ismét új legyen?!! PO L Á X Festesse és tisztíttassa MIKLÓS kelmefestő vegyíisztírónái KOMAROM I., RÁKÓCZI-U. 2 sí J ó k a i M o z (Tisztlpalota) g 0 ( December *i és 7-én. minikét naj^on ; í keretélkmi szinre kerül a legmcgh..iuou és h. obb r r film. a Fol.hlMU I os7erephen Páuer Antal. Eszenv i < V* Kiss Ferenc és Biliesi Tivadar htsyi sor a legújabb ' z m Német lej. taiuadá^..;.,"]'> >lt hidak v" tv.se a Dnveperen V utak a... vii!iat!szintéren \ h.t/uiao huszárok fogadtatás» Det ember 8.9 I-N lu-én a modern irotldoin legértékesebb gvöngvszeme INHUW 3 tnilliő dollárral készült filmkolosszus *Ö.NZITcphen t\ rone Power. M^ HM. >\. Cieorge Hrent. Hrenda Jovee Kisérőmüsor a legfrissebb 4 sz Cfa világhíradó. Leningrád körül jégtörők biztosítják a híd ik épségét Támadás az egyik állás ellen Mos/kvától északra Moszkva elöth bar eok Német g\ alagság megtöri a szovjet ellenállást Hepülögeppel Csarkov fölött Német táv repüb'ik és tengeralattjárók támadása angol hajókara\ án ellen. December II. és lö-én a mag\ ar filmg\ ártás legújabb és legsikerültebb remeke \ m műsoron. YM\.Is/AK V KKIH IA \ \\.\ pik.nis ud\ari történet. A könnv és a mosol v filmje Főszerepben: Szelerzky Zita. Mezev Mária. Lázár Mária. Láger Antal. NIUN lst\án. liajmássv Miklós és Kürtb\ (i\örg\. Kísérönüisor: 927. sz magvar hangosiüradó; Keleti hadszíntér. HORTI LILI r"o g r s FOLYÓIRATOK j idok. a maijvar köz.é n>sztálv népszerű hetilapja. Előfizetési dija negvedévre r, ö p, ogye-s szám ára 00 fillér. \ Magyar Lán> ak. bányáink kedvelt hetilapja Eloli.vtéM díj n.'gvedévre az Otthonunk melléklettel együtt" 4 P. \t f.n I js4ígom Tündérvásár a g\ t- r - mekek hétvégi öröme. Eloi'izcteM díj ÍUS Cyedévre ajándékkönyvvel eg\ útt 2 IV Mindhárom lapból díjtalan mutatványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal Hudai>est. VI. Andrássy-út Ifi. \ lift*. Züaav Iiíij4»s hdvóiratának ednden s/ámii érdekes. \áltozatos. művészi es magas szunonahi. mely nemesen s/őriko/taí. oktat és tudásunkat bővíti, ismercteinket gazflagitja. Képei mind művészi ki\ itelüek Mutatvánvszámot szívesen küld a kiadóhivatal: Budapest. Erzsébet korút 7. A művészi ki\ itelü heti folyóirat előfizetési ara negyedévre G pengő. A Tolnai Irodalmi \ áüa'at kiadvátnui. ' 'Uiep, Tolnai Vdagiapja. Délibáb. Lárt*; vat mindmegannyi erőssége a mag\ar ailturának (iazbig szellemi 'tartalommal. '» szép kiáll fásban minden héten '^V"' l ''t bekopognak!>a!o!ába és knn\- ba. hogv a mag\ ar kultúrát terjesszék. Melegen ajáidiuk olvasóinknak * fenti fo- Uóiratokat. A Színházi Magazin miiulegvik :^ima teie van aktuális cikkekkel, képekkel a szis/et. a film, a s H>rt, nz irodalom kö: oi Az egész kötetet kitevő Színházi Magazin elfizi az unalmat, a gondot és derűt \ is/ TMiuiIrfi otthon!)-; Tündérujjak az egyetlen magvar kézimunka újság, az egész világon elő magyar hölgy közönség kedvenc lapja.,^ r, e a^ ónekesne énekel. Sárközi Peri közkedvelt civíányprsmas muzsikai minden DUNA Kitiinö étterem < ; s szálloda. Turul Filmszínház Komárom. Kun Miklós u.. Telei. sz. 4-7C. December ti-án, szombaton negyed ö. fél 7 i-, fél 9-kor. 7-én vasárnap negved 3. negyed 5. fél 7 és fél 9 órakor két kalandorfilm egv műsorban, a VASnKLÍ' KORMÁNYOS I ; r>szercpben Bichard Talmadge és a K.* hn KALÓZOK Főszerepben: Kent Ta\lor. Bochele Hudsm. Begis Toomey és Marion Martin Cfa híradó December S-án. hétfőn 2. t. fél 7 n fél 9 órakor a neveltetés királyai szenzácié»s >ohéizata: STAN f> FAN IIAMVAZéiSZ! M» ÁJ A és Charles Bover. Jean Arthur főszereplésével j ÍMSZAKA KM/DoBöTr Különleges és 'envügözö izgalmas szerelmi történet Szombat, vasárnap és hétfőn az első előadás olcsó helyárrah fillérig. December lo. -én. szerdán és csütörtökön fél 7 és fél 9 órakor Paul Mimi. Bette Davis és Brian Aherne remekbe készült óriásfilm jo: YI\ A M KAíKó (J II a rez) a szerencsétlen sorsú Miksa mexikói császár felesége tragédiája Kisérömüsor Fo\ magvnr hírad»^ cs es [v/egnylü a Komárom városi GŐZ- ÉS KÁDFÜRDŐ modernül átalakítva. A kád:urdő naponta nyitva! t.ó/funiú holjryeknek litimn é* pt-ntekeu. fékiaknuk < ^útónok, vuinbai t ; s va>áru»p I z a p p a k o! a s Szive? látogatást ker TÓTH MÁRTON Banlnda r.as;\ köz-éu Iá VI 9. VERSI -kávéházban este a Éjjel 3 óráig nyitva! Komárom, Dunaparion. idöijáió-á^a. \VT\I!Í;V\LVSI IIÍHI)Í:TMI;\V. Bánhida nagyközség elöljárósága az éoí tendö levimite otthon íjiftési és berendezési! munkáira \ersenytárgyalást hirdet. - I A feltételek és költségvetés-tlrlapok ;» köz- j ségi elöljáróságnál önköltségi árban IK^/C- rezhetök és a tervek ug> anott megtekinthetők Az ajánlatok.szabályszerűen lezárt is lepecsételt borítékban a községi elöljáróság címére küldendők 92. évi január hó «M'II. délelőtt 0 órái^. \z ajánhihík íe!- bontása ugyanott délelőtt órakor. Bánhida. 9. évi december 2 i dva-hatlan aláírá- 723 főjegyző. i - HDÜO! Figyelem! Nagy Mikulási vásár v omorjai fűszer- és csemege j J á n o s üzletében Korrárom, Klapka-tér S- - Telefon 25. k<>mán>m ilij. ")3.") 9! legmaijasribb napi áron veszek! I kir. M\VO ad'dti\ataia!(t. Tárgv: Az adóhátralékasok felhívása. i ELHÍVÁS I* elhívom azokat az adózó polgárokat,.dvik adé>tartozásaikat n<"m rendezték, hogy adóhátralékuk.it a zák _ >>al és végrehajtással járó magas költségek elkerülése védett a városi adéduvatalnál haladéktalanul űzessék be. Azon adófizető, aki űg\ a hátralékos, mint a íohó adóját december hó 3-ig teljesen kiegyenlíti, a folyó é\ re befizetett töke tartozás után 2 o-os kamattérítést kap. Komárom. 9 november 27. Délteky v. tanácsnok, adóhiv. vezetője. t» l.il Ertestés liölgyek számára! Nuit Bi eu névvel úi kölnivíz készült, amely n narancsligetek csodalatos illafának tökéletes illúzióját nyúrja. A Nuit filcu k ö l n i v í z illáiban és larfóssá^bűn f e ü I m ú h a t a í I a n! Szaküzleteit ingyen beprmeíezessel szolgálnál; \ koniár»iu-ó\;tnwi kir jára-biró^í^ mint trlrnkimix > i liat»>»*á^. én P.M: tk s/ K\\\\\\\S\ iiiitm: i MÍ"M-kivnN w. Ilj dr Mohácsy János komáromi ügwéd altat kép\ iselt Komaromi Ebo Hitéiintézet kon áromi bej. cég végreha t itónak kisk l.nsnv Jo/seí és kisk. Lacsnv Ilona komaromi I ik*»sok végrehajtást s/eu\edök ellen indított végrehajtási ében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási án érést 2«V 07 í tökekövetelés és járulékai behajlása \egeit a Komárom thj. sz kir. városban íekvo s a komáromi 203 sz tkvi betétben \ "- ; sors/ám. 32<i hrs/ a (elvett s B 2. b szerint egés/ben kisk Lacsnv Jo/seí és kisk. Lacsin Hona nevén álló ingatlanra 200 V kikiáltási árban elrendelte \Z árverés nem érinti a I2ÍS 920 tk sz. \ i gzessel Lacsnv József és neje ZM\ai \lojzia ja\ára ezen ingatlan i j-ére bekehebvelt hoítigtartó has/jnéb ezeti jagot. de az ingatlan 'MM V S! f-órt el nem j adatnék, az ár\ercs batálv talanná válik S j ezen ingatlan a kitűzött határnai>oii ezen j szolgalmi jog fenntartása nélkül újabban elán éreztetik. Az árverém p.*h. é\i deeeudirr hó Mi. \ n*»i»ján délelőtt! órakor a telekköinvi ag helvi^égélhmi Dv*ák Ferene-utca i. I sz 27 ait<,ják megtartani. Az áneres alá kerübi ingatlant, ha az ánerés _niegtartását a végrehajtató kén. Sa.> I* 77 I vételárnál alacsonvahb ár m eladni nem lehet.v»0 03] M E sz rendelet 2. S a Bánatpénz a kikiáltási ár 0..a. amob el a i: bb igéről ugyanaiuiyi ára kell kiégi.-./iíoni Komárom. 9 július 2. Br. IM<nr,yi Sándor ^. k. kir. jarásbiró. A kiadmány hiteléül: 72 Baiaky iro'l itís M Alkairn: ajándéknak elsörandü ~vré$n (inörök* barack, szil r a. törköly, valódi párlatok, tea-rumok legolcsóbban beszerezhetők nagyban és kicsinyben viórocz" s Le s z á r u üzemben Ko m á rom, Jókai-utca 27* Tel (Főposídval szemben) Eisörendu hegyi málnaszörpök!

8 8 «Mal KOMAROMI LAPOK H'll '!>'(VH)HT fi FIGYELEM! Felhívjuk figyelmét d rnélven tisztelt vásárló ko/önseyiuk, hogy Koniuromüivtiro^ Úri u. 26. sz<iím dlaíl kvö telepünkön hd/jipcirszerjien tfyurloil FIGYELEM! nonmagyar-perzsa, torontáli szőnyegek, k,-vüi nyers- kikészíteti- és festeti vászna k törülközők ós konyherruhaneműek Jus vduisziékbon kaphatók. - Körűik >zívcs ldtogufds.it a liét minden hctköincipiiin d. e 8!? ói\üv: Ti^/icienei: Komárom Vármegyei Közjóiéü és Gnzdnsngi S*övoíkezet. JJI Legszebben Leggyorsabban Hívni Másolni Nagyítani csak tökéletes laboratórium iud! Novak Bóa OPTXKJi-FOTO ^S^ 9 ' P.-tuNüMA SZAU.O Buddpe.s;, R y. k 6 c zi-u? 5 Központi fekvés. Korszerű kényelem. EjryűíryHs szobák l> P-töl 2 P-ijr. kciáiryas szobák 4 > l'-tol 8 P-ig. Fttermebrn \ eres karoly és cigányzenekara muzsikál. Elismerten k i v a I o konv h a. lo I ir á r i árak! Régi bundájából újai csinál átalakít cs javít Vadászok figyelmébe! Az összes vad- 5 szálld állatbőröket, ttrmétietes fejjel is kidolgozom Agyelö-szönyeg stb. készítést't válla lom. HOMOKI ÚJ képsiílell szűcsmester Komárom, Nádor-uica 2. sz. Miután <i szsrme érték, 'elint csak képasífelt szücsincsíernei dolgoztasson! r.y.s JÓZSEF BORNAGYKERESKEOÉSE KOMAROM, KLAPKA ÉR 9. A vendéglős és ilalmérő urak szives figyelmébe ajánlja legkitűnőbb homoki és hegyi boraü. Gazdag vcíiiszfék! FJőnyös árak' figyelmes és gondos kiszolgálás! r^egérkeziek az 942-es szenzációs niinőséyíí ridi'ké>7üi Ksk: / ORION, PHILIPS, STANDARD, TELEFUNKE2 J, S6L gyártmányok nagy váiasuekban. Díjtalan be mut t ó 5 ; röytí^^sv ^ rádíúkerelkedőnál, 5 *j W O f f l l l i Komarom, Városház-u Teleíonsznm -?6 P é enzt tüikaríí meg, ha GYŐRBE jön és felkeresi Ë S & Î Z & S V i i Q & S E à O és i DIVATÁRU t v ZLETÉT, BAKOSS-ÚT ÍJ SZAM Szövet, selyem, mosó, fl*nel), függöny, szőnyeg, vas on cia^iaszt áruk nagy választékban 5^ ir K á l y h á k, szóntartók ós a/, összes íiítusi cikkek, továbbá vadászfegyverek M l urasa vrgjtieg tsslít fes!, ruhákat KOMÁHöM háioi-uica 3. Telefon 792. Alnpíliatol! I9C5. ^i.! ir. iol\a mérnöki hivatal. komái >ni. loítl í'ui *zám. utvj ÍÍÍ SÍ HHU>I:Í:II:N v revolverek, \ősz?r 9 lőpor \ komáromi m kir. folyammérnöki híva (al a kezelése alatt álló alábbi k<n» Mari ingatlanokat folyó és F»!2. szeptember ÜH-iií tarló lí.izdasíí^i évre nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe adja. Az árverést minden eíjves ingatlannál ) hel>színen tartjuk mei». A bérbeadandó in^aíiaü'ik a kö\ étkezők : Minte j,\ o kai. hold száihó a váijóhidnál Ki kiált isi ár é\ i 00 pem*ö. Árverés <íer«iiiln r 7-én. í> órakor. 2 Mínlciív kat. hold szántó a Vá^dnnasor alatt, a \izle\ezetö árok mollett. Kikiáltási ára évi IS pen^ö \r\ erés deeein'ier IT én. 0 órakot..'t Minte^v kat. liol I s/ántó a vái^hin»í v i Mit i bidnál, a VI! sz. őröd Yá'4 felöli oidaián Kikiáltási ára évi 20 pen^tf. \r\elés det ember 7-én, ti órakor.. MinleLív kat. hold szántó a VII. sz enni mollett. a belső oldalon Kikiáltási ára évi 20 pen^ö. Árverés deeember 7-éíi, 2 órakor. á. Mintegy 0 kat hold legelő a Szúnyo^- (sánla melle!!. Kikiáltási ára évi 2S0 pervjö. Xrverés deeenil^er 7H*MI. VI órakor. *v.minteiiy 0 kai. hold U^el;> a VII. s/ «*röd VáLt felöli oldalán Kikiáltási ára é\v 0 pen^ö Árverés deeemjwr is-án.» éirakar. 7. Perelő a VII.. VI il és IX. sz. erődök tetején Kikiáltási ára évi 20 pen^ö. Árverés i^mimiilvr 0 órakor a \ íl sz ekid \ lrlöíi oldalán. N Minte^v 3 kat. hold rét a VII! - erődnél, az iparvasúti lejáró mellett. Kikiál tási ár évi 20 peiuíö Árverés deeember S;in. 2 órakor. 0. Mintegy <> "> kat. bobl rét és füzes az Apályi szigeten Kikiáltási ára évi 000 p. Árverés deeember l*-án. í! ómkor az Alsószűnvoirsárdánál, (ixöri Mibálv háza előtt. 0 Minteuy 2b' kat* hold kaviesos feltölb"-., rés/ben szántó a Xauv IkMie-dülöhen. Kikiáliási ára 200 pentíö. Árverés deiemk-er P.ién. íél 0 órak'ir, li-mye a közeli gátőrház Szibi^vi J.'nos áll. vízmester lakása\ üdvarán. \z árverezőknek a kikiáltási ár 2..-át a helvszínen le kell lenniök. A nvertes a belvs/fnen tartozik kifizetni a meiíajániott összeu felét haszonbér fejében és a másik felét biztosíték rímén. A fent megjelölt terülnek részletekben is és felsőbb jóvábai»\ ásii* feltételesen a kikiáltási áron alul is haszonbérbe adhatók. A bérieménvekre vonatkozó részletes fellélelek a komáromi m kir. folyammérnöki hivatalban törvényszéki épület II. vm.) naponta 0 2 órák -között megérdeklődhető k. Komárom. 0. deeember hó. } " V.. Kii. rolvammérnökí Hivatal. I T u h krcmlik-jr vezsí! i A i. közönség szíves tudomására adom, hogy elsőrendű rum, krémlikőrök é* cyyíh vadászteiszerelcsck. h ö p a l a c k o k n* y vdla5zi kl>an fcciphdíóka as* vaskereskedésben, Komin-s*?! (Újváros), Hitler-út 3. sz 5S* készítményeim kicsinyheni eladás mellett Kossia!h-iér 49. alejti iiztetemben rendelkezésére szám állanak. Szesz/eldolgoz-) üz>més nagybani eladus: Thaly Kálnzún utca 5. sz. Tnba Lalos. Komárom. Egyetlen próba Ont is meggyőziî Megtaka'itja h n LENÁRT pénzét, ni c ÍJ I «í t o vj <i f I d DEZSŐ kereskedéséi, Ko7Rárom ff Enross-u. 2. mert előnyös árban vűsjrollitíi : Kiiüiiö fajhcrokati parlüto!:ut, li<örőket, hentesáru kuiöiiu ges^cgekei, sajtoka*, cukorkákat es teasiiternerilcket. Figyeimes és ponios kiszolgálás ozsa VIGADÓ É T T E R E M B E N Magijar kitűnő konuha, faj borok. PénSekori hálásaié! ErdéWi flekken/ Minden este VÖRÜS BÉLA és cigányzenekara muzsikál a p r ó h i r d e t é s Kiadó kettő darab használt, jókarlnn levő síráíkoisi Délkomárom, Szent Imro-utc:i 6 szám alatt. (708) Kisbéren emeletes bérház, \\ üzlettel^ 4 szoba, haiíos. parkettás, b'irdöszobás lukassal, vízvezetékkel, két WC-N el. szobakoinbás, fürdösz(»bás slb. lakással, több udvari bei\ isé^el sürgősen eladó. KÍMrólaiíos nic^bi/otl: Fülöp András in^.'tlaa közvetítő, Győr, Deák F. utca 27. 7) ;l " ;LS^^r Könyvelésben jártas géjiírólány res. C'.íin a kiadóhivatalban. W Varrónő hátakhoz ajánlkozik. <'íi«* kiadóhivatalban. -' 24 > FIveszeíl november 2-én. péntfk <^ a iürdó-uteálól Nádor-u!ea. bá/ e^y sötétkék kötött kabát. Kéretik i fejében Nádur-utea -. sz. alatt vaeiu^.- k-adni. 0 } KOMÁROMI poiilikai, társadalmi és LilPOK közía^"^ lap. Szerkesztőség kfeflohifa** Koíuartím, Nádor-uccu 2^. F>!olös kiadó Nehéz Ferenc sunioc nyomda- fs könyvkiadó szövetkf^ Komarom, Nádor u. 29. Távbf«^* : * Felelő* vezető: Metitsu ü Kahnán-

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300

tűzött, (/ízen át. Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300 tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds. 60-901 Jászberényi Nyomda 300 SO órától SAS TENGERALATTJÁRÓ 1939-ben a háború kitörésének napjaiban lejátszódó drámai történet, egy lengyel tengeralattjáró

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

á á á ľ á ő ĺ ö á ľ ĺ ö ľő ć ő ö ľ á ľ ó á áľó ú á á á Ö ľ á á ő ö á á á ö á ö á ú á á á Ö á ő ľ ű ö á á ő ő ő ľ á ľ ü ő ü á áĺ Íő ü á á ú á á á á ő ü á á á ú á á á Ö á ó ű ö á áľő ő ő ö ľ á ľ ľ ü ő á

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

ő á ó á ź é ő ę ü é ő á á ő ő á á á Ü ĺá ő ĺ Ő É ő á á ú é é á á ó á á á ő ő ńá ő é í ó á á á íü ĺá á ü é ö é á é é é ĺ ő á á é á á é é á é é ó á á ó á é ń á ź ü é á ó é é í á ó é ő é é ĺ í Ü ő ú é ő é

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben