49. szám. ' rt p A Komárom Vármegyei Közjóléti es Gazdasági Szövetkezet, mai. Alapította: uéhui H H \.UNOS. lös/erk«wto: DK. (Í\U. Í.Yfl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "49. szám. ' rt p A Komárom Vármegyei Közjóléti es Gazdasági Szövetkezet, mai. Alapította: uéhui H H \.UNOS. lös/erk«wto: DK. (Í\U. Í.Yfl."

Átírás

1 I;' 4.-. Hatvankettedik évfolyam 49. szám Szombat, 94. december 6. nál i d. á2 hág. uvftsznő zban fiival kir. varón (73; os kan:at!érí;é* T. é e o' -ro' n*. re v a a;;,á:; re.in ; * ó -ig el,,* sen n. <Mi fők. - es» üy. -r. rkv CÍMIL: S. k S*iok, elsőrendű likőrök. tok. moh eszererhefők csínyben ír rémben u- utca 27 :\ szemben) alnaszörpök! rietés c kovácsmühelvét november 30 -án.i lehet az elnök - (6G9) *rtr a üzlettel * -obás lakás - V C -vel. szol) i - > lakással, több m>n eladó Ki/ -** Xndrás ingatlan utea 27. "ll) á!t. jókarban lev5 >zent Inire -utr^j írólánv állást ke in rtnö déhstánraj\f tivatalban. V' J > - bór - í.'iiir:^ is. - j bigére. 70/).ne szoba -ina* -..!. "se M- aan LAPOK h Kálmán - ' rt p A Komárom Vármegyei Közjóléti es Gazdasági Szövetkezet, a Vármegyei Tűzoltószövetség, a \arnu -t;\ei DaloskcrüM és a Yarn;ofcyei rylattcn\csztcsi Eü'vesiÜet hivatalos la^ia I* - o f i 7. e I e s: Kge*z r\re 0 pengő, félévre 5 jmigo. m*gyedé\rr 2JAI pengő. F^fves példán;. i\r;\ Q.i'fj p"n*:n. Kormányzó Lhunk névünnepe alkalmából héninht'os öröm tölti l t:vnd n m tay tr ember szível. Cnn />. r <i //Ki/ ' '<//'. leyioazifth és // ;- A- zintébh /#/?/?"/>, ÍÍ ///"A: / sr" retvtet s J;álá! suy'trzéf ünnepe, ame- ly *n T ryész nemzet anílatos érz's- fírf telt köszönté 3 **' úyy árul a Vezér f lé\ mint ;:z édestjm felé j inluló fiúi bizalom. ff >r!b'f Miklós kivét k- t személyisé- yehen *jtf< sülnek a legnemesebb ma- yyr erények. Orszáqlá ímk hftsz n két á"' aluli újjásznletell í/;/'/r:/»'x/ -»// mrynéu^kedht n : a es aika orszá i % f r/7/ -/. nyuyd un és frjlóités szij- le i t Knrúfnib tn. //?/'/ köröskörül ni ha r >k zúytak körülöttünk, fi >rthy Mik- ló;. Mayyarorszá / kormányzója lyy t áll az rifész mayyarsá'j mint íkép ne s a szenfistiáni Mayyar >rszáj "rr - tszlemiö* nemzeti y^ntl A itának r f tenthetetlen órizőjén/*. Mi "Jrról mi amik r die<óséy<s honvéd ink hasi létre d Honok na*;y sz'mrtséyest ink old dán a keresztény Knröfhi i éd'- - fméhen knlónös liálá- uil emlékezünk m 7. Hálára! és bfvtz- 7 é/í, h r >yy ti a miénk, inind'n nu- jya- r**k órkódó és ymdvis ló Atyja. S tt ifcna/)ján mindnyájunk >z<reh l /'7/V>% hádo'o köszöntése száll feléjr s minden iyaz mtyyar imája azért kn- mfűrö'f az Vristmhez: áldja mey Őt I wáhhi friss eröo 7, < yészsé'/yel és h,- d'hjsáyy d s lartso nvuj számunkra méy soká, nayym stdrá, rocsz /?'/??- Tí'/f / fváni. A főváros és n vidék lnlú!kcíik a Művészeti Hefsk aíati A vil:ivili;ilm>rű ulán nem t\í»y kiváló író, nnivész és közéleti férfiú sürijelh' a szellemi élet decentralizálását. Mind ez azfmban ali'4 változtatott az irodnl nii é -s inti vészeli ébdtvk Huda pesten köz >onuisuil belvzi'tén. Az orszái; ii'a/- dasá.^i \i ; rkerinyé.s4' lovábhra is IUnla - (X'ste:! lükieteti a le^élénkebb.mi s az ínvv és míivé.szek is a ff>\árosban iíiye ki ztek megélhetési l>izlo*ílani és elis merést szerezni mainknak. A vidéki ^ ^ltorma indiézséiíeil senki sem vál -! ídla s mindenki irlö/idt a % idéki i ínvona!. me«*l)élvégzésé!éd. Messzir. vvatne most azt fejtegetni, ho^y a vidéki maiivar társadalom, de a városi ' 'Mletek is miért vonultak félm» a e>zet é,s irodalom ifjéiiylésétöl. Ili ' ' '» ;. IO«ÍV ;» mihlern ir -nlalom s j '* e -.zcl. va -arnint a közönsá'^ s a kö - " k között a háixmi ulán s/inle - i ialhalatlan szakadékok kebdkez - k. A közületeknek s az ejjész társa - «í ' 'nniak a baladó in>ualomu>l és mü i \aió elfordulása a vidéken ',é! e\)u. Kár volna lábadni. e^a'.íbb olyan hibák és bíínök ^ az írókat és a művészeket,! :'sada!ín:d, va^y a városokat. eéiunk az okok keresése, ' ; ak megállapítására szorílko - :i'.ry az előálló!t helyzet igen ti a. mind az irodalmat és míí - '^t. mind MMÍ*V a vidéken élö ar társadalmai illelöle^* s hogy ' /et megjavílása múlhatatlanul volt. Az első feladat az volt, >z tkadékok ritttnj nek a jóvá- t l r vidéki városok kóz*vt{ lioyy * iát ki H\rosokhi n, m' /7"k közűl 'tn k falai közölt öst\ évezredes \ Alapította: uéhui H H \.UNOS. lös/erk«wto: DK. (Í\U. Í.Yfl.V mai lelebis ^/erkszö: l> {. K\I.I.A\ l -NDHll. N/erkrs/ío: )íi. i:\k\w \Y Jrt/SKI. Főmunka!árs;tk: S/OMIt \'I'IIY MKYOIt és M U Í / l I III NC. 9f? véh:?a*í i A iiemz -ii niüvidoths */.ix\ r.dat knrunk i\'k <*ÍN;I szeri.it M^.II I"ÍV*S kiu.ag s'o, i\en séj ek. a\a f íy ^ \a t ságt s <sapiri IA niihellsé^e. han - a \ze «s iiepr. Ii'gek müv.jné^é'iek m< l>s A iíe. a mu\el.mtés g> ÜAiT.dn^k s/( rtt ái a/á> ha ari»z/á'; *V mii velotiesp l i ü -,;r»k e/:»rt f»7 >I f - tl> eleiurn. 5 rl elos. -»i. níe a > ick k ki n.iívt!oííí si ko/pantok. i k:i'ás ti s m# j i rosódes d. A fo^.á as m^bst a vbiék n- iiiy várnstliik tasa \an a neni/e! Is fu:it'»s li'v.t - Áulltiráli^ ; le d> a s hn«y e bi\;:! Mik ll bet;»íib s *ek. n ;!^u''*n.!k is resz 'SÜLIÍÜÁ k II iurid - azr>ki».m a mtívelmlési rl ke\b,'n, aiiieiyek nél!;ül e^ -vs/s tf.s f j <íífé> el seiii kep/.üntó. Az ir u dinn ÜIUví -szel s SmiiM» am s/e!ieiui \i uiból illo rés/l kel aualíiunk a nu var é!el > ií'é'ii kó/!>uit jaiaa i is.. F/ekke! a s/a>.»«k \\ j. o I.\\e a Míí - vészeti üelek ílulalát s j;d;mi!osé.t lloiüan llaüot \alias - és küznklaias»"jíyi n!ints7ler. a*: *fl l IH - r *i,'pdidli moa ezl az inle/uu.ivi, bajv a mi - *4}sr v i d é L i v á r u s - j k s*>rr i :ne,» siiier - ktdjeut^k a magv *r irulilaui és mií vés/el legújabb at» ai as.uval. kna ira mol arány'aií Ir.imar é i a küünhi ^s: S/ékesfeher\ár. (iyor, kassj, \yir - e*:yliá/a r l'ees.'h I n^:ir :iiá:i AÍÍVÍ!- kezik a snrb.m. Ké!?*; k ijiel. -. h r v neto ok nélktil lorlénik ez: Iv uñar un a lor'éneleiii fidvamán fiii:idij[ e«íy k!<geroseb!> tá?nas.i vnll a mj^viirkal - (urának, aun Ivaek, nielleil A \:*oiro - kat, iu losi»k t s intnesz,fcel atbot. Jo - kai >lór s a Pée/elyek. Iteiillnek vá - rasa küloii.ist»;! a eseh el:ivo«nalá'* iíúsz éve alatt éniemelle ki azt az el - isnierest. amely nrtsi Ii'<íhiv.stot -!a!)i ik'tvml az iileni >íu\és/» -4t * Irlek reneiezésebi a :\y er küyjezési. művészi h tyyoméuty )kai, művészeti es lőtténél tat emlékeke! talál unl\ újra ntthon l*'qycn a korszerű mayyor szel-lem, irttdahan és ntavészrt. Kétség telen, hogy ennek a feladatnak a meg oldása nem egyedül az állani féladata, abbiu a,,i<léki városoknak s az egész társadalomnak öntevékenyen is részt kel! venni, de a kezdeményezést joggal várta mindenki magától az államiul. \zí a sz ü kségi\s és vá rt essö Ié\ )ésl még is telte llaman iiáiiüt kuilusz miniszler. ambb'in HWS -baii megreii dezlelle az idsö művészeti het -.'kel. A művészeti hetek jelentőségét nem rsnk az határozza meg. ho^v m*»nny sz d> - ÍSIlu t lul'k iu Imi jelellii^e^il voit pénteken a magyar képvi>.e.»ju;íznak. Húrdí**'; László miniszterelnök a megajánlása \ilával kapesidatas be szédébén U'jelrnlette, hogy a brit kor mány budapesti kep\is<do;e néhány nappá! ezelőtt eljuttatta hozzá az an gol kormány jegyzéket, amely szerint ha deeemlkt ö -én éjfélig nem szünteti meg Magyarország a Szovjetunióval szembeni ellenségeskedést, akkor a két iírszág. neve/xdesen Magyar<>rszág és Vasivbrilannia között beáll a hadtalla - * -*S» pol A miniszterelnök így folytatta be - szédéi : - A brit kormány megbízottjának ei e k V \ nll e>«diszln\á\i ii ki -»el>lise^i jfv ársávnak majtl mi.ul :i kait ural is nt^m t/dúlása konur mibo' ind'dt s t*nae\ a \árusnak f.tlai közi ereíbk íeílé a/iia a ií> elba!ára/;is >k. a \\e~ Ivek az ineg. b tlalaai ela^m/die - nüö pn r i;i'<áia\al sz,mibr:i a tiiairyar - séi^ nagy* ;rn.;!i -ui:?radásál eé^izá';. YaIIju\, ll a^y k -rnár >m ras/. t a ki ( tin!elésre..meg/niríuli az*, hoj^v fiinlas ieavezönek IX%ia!s^k az ntis magy \r inu\elötles ki áü^.lá - s/enipnaljából s tiagy az eisö* kö/all kel! jiilt.i'ui számára Ülo rés^l a «g> arsá»» na^v s/eile.' -ii kíues.diail. ko ifáram \ár'»sa s'iaal szeuvetleü. su^al nieliti/öl!. (> ik m gaadot út ki seiki seiii jiilíaloii semmit, kél - SZÍ rt si hiddlehal mosl, ami * >r én /lieli. iingy s ámbax es/i\. elisui rik s törődnek \ele. ^Ieg va^vunk gyózod%e arroi, li j;y i ^Suvés/eii II - líd*; elérik k tímár ami e IjokaJ is: a va - rast radíd>í;en:ik!ii>.ilására. íigvelmé Ive Idézik naiiy multiái. mthelíídés -.' «k régi e.lilékéit, hehi sajátságait s t'akoz/ák társadalmában az irrdal mi és ii,u\észét szeret elét. kon;áram tudatában \;:a annak, mit jt b.ni v i, í.riékelai tadja az ajándé - kát, ami! mar adandó kineskénl a Mu - \f szeli lleiellmii ayajtan»k nei*!. Tud - ja, hagy a Iversü letérül van szó, anei\erl litlyl keli ail tnia. Azt is tud ja. hat -v ebt)oi a helytállásiból esak has/ s/áriiia/bali»: az ország sze ir.e Iliivel rá s ha ennek a s/^nioek a te - kintete ürümleijrs s nn^eieg. deil lesz, ja\ iilbal a sarsuuk... Kötelessége lehá! komárnmnak Jó - kai varasának, hnifv szivvel -lélekkel. ha kell. aido/at aran is ott legvt'u a.művészeti Hetek mimlenegyes rentle - zesein rot vagy képet vásárolt meg az állam, az illető város és magánosok. - hiszen a hetek eélja az ismerkedés és meg barátkozás. hanem inkább az. hogv a már megtartott mű vészeli hetek nyo mán megindult az egyes városok ujiá rendezése. mü\'észi tárgyakká I. szob rokkal, képek kél. iparmű vészeli tár gyakkal való feldíszítése. Természetes, hogy az egyes városok közölt nemes versengés indult a művészeti heti kért. s máris tapasztal haló ez a városok rendezésében és művészi kiképzésé ben. Keméljük. hogy Komáromnak eb - IK'ÍI a lekinlellien is hasznára, válnak a művészeti hetik. a/i ^Ma>/oUain. hogv \' 'iának Ind nia kel), milyen veszélyt ji -ientetl Ma gyarországra nézve a lx>b;evizmus Tudnia keíi. hogy június Vö -íi/i / Szov-jet intézett békés várottink oltva bru-tális támadást, ami után a Ivnnuinket fenyegető rendkívüli veszély és a formán lényegeiéit néniét hirodai mi - mai fennállé> szoros szolidaritásunk tu datában b's'irakffztunk a Sz*)rjrt t ll>. ni védelmi kiibiaa) h íre e.ai közé. Mi^aiarlásunkat és elhatáro/á^a inkal érdekeinknek nng:e:elően eyye-dal esak mi szabhatjuk m- \VÁ azt jelenti, hogy érdekeink védelmét nem tehetjük semmiféle hlyen ktrmány ; elhal ''7 fnyaoré é*s nem vet hét - Szerkeszlrts^tí kiadóhlval.il: \ador neea 9. It -leíon: Mi. Miiíji denik minden N/omhat JII. Ké/iraiokat «tn aclunk A i^s/u. juk ezl alá MMnmilé.'e iilegen kormány hozzájárulásának \ in marad lehal s/áinunkra más. mint az. hogv 7 />r/7 k irmány jot/talan és i'/az<á'd tl tn közlését min- d n forábhi nélkül tndnméistd vesz- sztik. tímítlhn. amikor a \ ilágháltorú bau erejét vesztett alélt nemzet kéitiv n\ íi marlaiékul e^ell a bolsevizmus nak. nemcsak si'tiki nem jé>tt segítsi ; - günkn*. de nemzeti ájtdtsájttnkd és Ivérzritséfünk't a nywjati halaim ik felhasználták arra. hoyy ezt a szer- n-,- séth n f>rszáyot mind'u jay é* /r - *á- i m qesúiolásáwtl darabokra tépjék. Ahogyan közöml>ös volt az angid kormányok számára húszéves s/atsza - Ivilutlságuuk < ; s ezzel ján't minden szenvedésünk. U'4vanúg\ közöm Ív** a mai angol kormány számára az is, mi!enne. helyesebben: mi hdt volna tnerl <*rröl hála ISUMI töblié nem le hel szé). ha a Szovjet katonai ereje ; vözede meskedi k. RK angol lépés egységben találja z nemzetet Az augid kormányról Ikszelek. Mert biztos vagyok abban, hogy \ug - iában sokan, talán igen sokan más ként gondolkoznak és az Furópát. de nuiliát a eivili/.ációt fenyegető bolse vista \eszéiyt ma is ép ien úgy ítélik meg. mint azelőtt, amikor nyiitan hir~ '/ llék tnnal: o szükséyesséyét. hoyy " b ls{'hza;u<sal ryyt sül! *rö>eel kell' nr h számaim'. Az angol konuánv elhatározása nemcsak ellenünk i ; s a velünk a/onoei helyzx'llien ievö államok ellen, hanem \a!é)jáhan ryész Kitróptt "Ihn irányul. Az angol kormány ezzel a legújabb epésével valóban szemlx'lordult Ia;r<> pávai, azzal az Kurópával. aineívnek küenr állama Jaj)ánnal. Mandzsu kínnal és a nemzeti Kínával együtt a mull hónap 2a én HerlinU'ii szoli daritást vállalt a liolsevista veszéllyel szemlmmi. Szilárditn mey t*i*iy >k yyözöitv? % lio- jy az ur:/f\l kormány vlhalárnz.ísj maradéktalan vyysé'fb* n találja az eyész magyar nemzetit, teljes egység - I IK'II e.z elhatározás megitélésélkmi és a köveikezmények vállalásában. Hárdossy Lászlói miniszterelnök IH - szétlét a Ház a legnagyobb helyeslés sel vet le tudomásul s ulána hosszan, melegen ünnepelb* a miniszterelnököt. l Mi, a húsz éves eseh megszállás so kat szenvedett alanyai :xk! lesúj tóbban érezzük azt a nagv us/.tesé gel amely egykori vezérünk. Szenl - Ivány Józseí elhunvtával érte e/t a sokat szenvedeti magvar nemzetet. A mi szívünk is olt dobogott az ö nemes szíve dobbanásában, A mi lelkünk is olt fohászkodott az ö feukölí lelké ben, amikör a eseh uralom alá jutott magyar testvéreiért imádkozott, tett, küzdötl és harcalt. <\ az egész ma gva.rsájé volt. de m' >dsu.mir>an a mienk, a mi édesapán^, a mi vezé rünk és kü/.dö apostolunk, éisszenött a szíve, lelke velünk, Komárom volt az ö kedves városai között is a leg kedvesebb, ahová mindig szívesen jött, iim<o - hip. t hilet, a re - mény a bizalmat a jövőben. Komárom váras lörléneb irány b.et íi kk el ir! a be nevét. mert va - í

2 ( 2..M;f ÍM i il:v.,. :,,, * M 4 Ddrcibos. Uockd préselt rendelésre kicsinyben és vagontételben í f i saját Trencsik ko cs i javai Józse! Tata II.. Mikovényi-a.. sz. Telefon 9. Bővebb Jelvilágositdst a kiadóhivatal ad. kihányszor kőziu'nk iötl. az mindig nagy )i ditikai megnyilatkozás volt. aimlvre fölfigyelt nemcsak az itteni, hanem a Irian mi határon lúli matíy arság is. de fölfigyelt az tduy.unó kisantant mindegyik országa I is/en az ö hatalmas szón kkitai mindeuki- IH'H azt az érzést kellellék. mint amikor a rab oroszlán mrgdöngeti ketrece vasrácsait. Hemélle. Iiilte. hogy a Invárt börtön vasrácsait, a kezünkre rakott rabbilincsekel nem a rozsda fo^ja lemarni rólunk, hanem az eljövendő, megváltó igazságsz dgáitatún Az f ó hite. rendíthetetlen reménysége fészket rak dl a legeik* sercdellebb magvar szívél>en is Apostola v dl o a megváltás! hirdető bizakodásnak, hogy megvirrad még valaha, nem lesz mindig éjszaka!. De nemcsak a szó hatalmával lelkesítette a rsuggedökeí. hanem a tőitek, a cselekedetek hosszú láncolatával Idejét, egészségét áldozta a magyarság szent ügyének Tanulságot nem ismert, s.diase faradot! el. A magyarság elny»mói látlak a benne rejlő erősségei, a hatalom minden eszközévet üldözlek, kellemetlenkedtek neki. de az ö vasaknralál nem lehetett megtörni, soha. egy pillanatra se. egy hajszálnyira se tantorod dl el a kitűzöl l szent céltól: a magyarság >l fölszabadítani az elnyomás alól. Mindenili szerette, becsülle. tisztelte. Hál még akik közel áü.dlunk hozzája és nemes, csodálatos lelkébe belepillanthattunk' A magyarság tragikumának mindig v<dt valami vigasztalója, a Magvarok Istent* a legsötétebb éjszakába is ad dl vezető tündöklő csillagot, adott S/.enl- Ivány Józsefeket, akik kivezetlek bennünket a nyomasztó sötétségből. A sok szenvedést, megpróbáltatást, amit Szenl-Ivány Józseilnk el kellelt viselnie, azért megjutalmazta az I\g, megérte a boldog fölszabadulás!, amiért 20 évig küzdóll és halálával belépett a magyar történelem pnníhc mjának a halhatatlanjai közé. Nemcsak a budapesti kerepesi uli temetőben kapott fáradl. kihull porhüvelye díszsírhelyet, de minden magyar szív legbelsőbb rejtekében őrzi s.dia el nem múló áiii dt emlékét. I)r. 5. I. Hatalmas sikere voll a Komáromi esl"-nek Wgre <gv rendezés. amelvn»l nzl ír haljuk, hogy vah)bau nagy s öszinle sik rt arahttl. A Jókai F.gye>tt'et fiataljai, akik lik s kiállásukkal új szint, új lendületet adlak az egyesület munkájának, megtörték a jeget s l>obizotották. hogy ig'mi Komárom közönség tud lelkesedni a kulin ráéri, szívesen nie^v a r. relézésekre ha azokban ön- 'zellenseget s jé>t lát. Olyan zsúfolt ház s olyan közönség már reg n volt a Kultúrpalotában, mint a v asárnapi Komáromi esten A váeo> lársadaltnának tufédum minin r, képviselve volt s ami a legnagyobb öröm: f7///f/í/ö nhiinuiséfjbrn. \l //>;/ (íáspár polgármesterrel az élén az olökeh'iség is megjeleni s **tt láttuk igen szép számban a legszegénvebb munkávságot. iparosság >l is /'<// *x Ferenc dr ve/eue be az elö-.adá>l s vázolta az est jelentőségét. Kel lenek az egyszerű találkozásuk, mondotta, amikor teljes őszinteséggel állunk egymással szeminmi s andkor nem az élettől ránkaggatotl rongyainkat mutogat juk egymásnak, han.'in b l.sö ériek inket. a szírünket. Az ilyen találkozások az igazi l-.^tvéríség m.-gtercmlöi Kiég szé>t hallottunk már orrol s mégis távn! voltunk egymástól, meri a nyelv másként is tud beszelni, mint ahogyan a szív ér *z. Ma nem beszélünk erről, de akik itt vagyunk, érezzük, hogy s>h t rdynn k.zl nni rn'lnnk rtftfméi<h nuh-m \< inunk i-!:> /- mb'rci. min 9 m >sl itl. MÉP"váíasztniányi ülés A Magyar Elet I 'árija komáromi szerxezete december 2 áu. kedden választmányi lést tartott, am. íven i* r ó- n a v Aladár dr. elnököli. Az elnök megnyitójában kegyeletes szav akkui emlékezel l meg az «hunyt Szent- Ivány Jé»z>ef képviselőről, majd indil- \ ánv >zta. bo_;v a választmányi ülésekre hívjak meg Alapv tiáspár polgármestert. Az imiilványl az ülés magáévá lelte s úgy határozott, hogy a választmányt kibővíti. E e h é r v á r y liyula közi), vármegyei titkár a szervezési ügyekről szám. dl be, K i r á y József esperes, országgyiilési képviselő pedig a politikai helyzetei ismértéllé. Z ee hm e isler Sándor az ölesé* textiláru eloszlá^ával kapcsolatban MTeimezh'. h»gv a kormain a A közönség megérezte, hogy amit kap ért: van. nrki szól. Ez a közönség nem hallgatott még nagyobb figyelemmel s r.ein ünnepelt meg ősziidébb meu'gsé'ggel elöadé>kat a Kultúrpalotában, min! a Komáromi CNI szere])- löil dr Htrk- íiézát. aki l'i világ hajnalán címíi eb»adás;lban a jö\o magxar élei súlyos feladataira muta iotl Vá, J:'im'h*r l.ászlé>t. K>^sint/i Józsefei. X'-hrz Ferencet. T muu Laj,»st s Véri Vincét, akik saját müveik legjobbjait adlak elő. valamint a kél liatal. tehetsége s szép jövő elölt álló hegedűst. lk>sztéd Miklósi s Nr//7.Vo Pciát. akik A Sehmidt Viktoi- kiserí zongorán \ J.'»kai Egy* >uk*t szabadegyetemének első ré^z^' méltó befejczvvst ny'rt. \ fiatalok elérlek céljukat Komárom közönségének nagy része mel o'.tük va i s i'fiznkíd vallj *> Hisszük. h»»gy eredményes út vezet az újabb célok fele is Aeio-kör Komaromban I : igyelemremél!ó munkál végeznek a komáromi gimnázium lelkes diákjai Mérezve azt. mily<oi nagy nemzeti je- \v\\tősége van a magyar repít lésügynek, megalakították az Ac/*o-A-.'i/7. nmclylv nemcsak a giniuá/iumból hanem az egész városbéd iömöríleni akarják azt a tiataiságot. amely vonzalmai erez a repűié** iráni- Az Aei'o körnek elsősorban az a célja, hogy a iwnluezcsh 7i. majd a /'/'o/7r/ró r '/n'itr^b: n kiképezze tagjait. A napokban Komáromban járt az esztergomi repülőkörzet modellező oklalója s az egybegyűli fiatalságnak értékes előadásokat larlott Az Aero-kör tagjai egyri* szaporodnak, a gimnázium igazgauvsága külön helyiséget bocsátott a rejiiilöd iá kok re ndíd kezesére, akiknek mun - kajál a lanári kar is lelkesen tánio- Komáromban llangvál bizla meg az elosztással. Kérte a válaszlmányi, legyen lépéseket nzirányhan. h >gy a jul ialásb-a a llauzétt s a kískeresked<d\el is v >nják be Pa! i Nagv Mihálv földügyben. E e s t á r István dr. a li.szleliszlás. t I : > g I Károly a cipó- és lalpelnszlás, j K r e s e h k a József a burgonya eb j oszlás ügyében szaólali fel. Vití-z \'agy I Nándor főispán, vármegyei elnök gaz- I dasági kérdésekben adott tájékoztatói. Űnborolvapengéi 2^5 legolcsóbb d n TU RE K-nál vásárolhat. \ isz4)nteladóknak najry árengedmény Legszebb karácsonyi ajándék az irogep: Díjtalan bemuicla*! Rvsileiiizttés BARATH MIHÁLY K0M4R0M. KIGYŰ-UTCA /. H a n n á i! g é p é i btc cerél Talán egyszer... Mar kőrüüvlüi s inuii ^» k il.?:i»ni is Ititi'Kii. mii k /d!i,í k m r <i rám rr'is/dioll éhdí-mm-i. \ii idee liareouta' gh.tro >. uu. <le hivií. ál'mik, halár, gyáva és mhuh'u ma* h;ahi vollam. Ma niár "íims n ii % a lé'n.»k s maroi-híd :apra vrgdabáa. es.k álaiod.^om é> iieayel.k. Iga/. iiév.i fájjílivin ér/^m. hogy nagv fi'iinsaoval hív ptra ulrj egv-kel ájult köttdrs ^»geiu. \ versí'ini Mikal v idal :ak h a lelkem gyakran»» #, liogy nulvei is E»»/ a vart hednap. S mégis: semmit s mi IIM/ a rrg^pl, ürrs hajók. szállá órák s hay.»a>/okiam. hogy SIMIHUÍ MIII kell. \zerl lidíci egyszer. u!<d*/*»r. olyat!es/.:*k. mit emleg d nnjd par hónapig a rongv uléikar. Jamhar l.;;>/io. Lépés a földbirtok-reform megoldása felé Jóléri esw helyről tudomásunkra jutott, hogy a Komárom-körüli földosztás ügyében a legközelebbi jövőben jelentős esem én v történik A (íyula-major melletti birlokbö Tt) holdat a komáromi szekeresgazdák közt oszlanak ki, míg a Messinger-birtokot a Komárom Városi Közjóléti Szövetkezeinek juttatják, amelv minden bizonnyal meg fogja találni a módjai annak, iiogv a kisemberek számára gyümídcsözövé iegve a zsidókézböl elveti jelentékeny nagyságú földterületet. A Komáromi Művészeti Heiek emlékkönyve V váltás- 0< kíizfiktatét^üíryi minisztérium >*} ÖMV ína'i kiállí?í^^á emlékkönyvet ;el *tt ki ;i Komárann >lávé>zeti Ih'tekre. A inini-ztérinmuak ez a harmadik ilynemű kintiványa. Az emlékkönyv kihinfi eikkek mrllelt ÍNinertelés^t adja az előző Művészeti Heteknek s tartalmazza a Komáromi Müvé^zoti Hetek teljes ininorát. Ara.50 JMMVÍŐ ^ k;ip- Iraté* az eü;ye^ rendezések szíidielyein.!>«"»- vehh isithttetésére niéjí visszatérünk. a 6 A Zi ó Ma. után (i kervu4 innia In anudv * maj<l l \e.s7.eti ioin k hvkho: a vár<< szeli s reprrti fel. aki kid s/v k«inián Ma i tietek Kultur nvité* U nisztent míisom erdédvi han. M SZtTÍÍ inai in; ka. h'< Sziidiá; szava b'ü S.Hi<b»r < ) )erab MikhVs. nára kt Ibdiu délelőtt szrii és jak int- IM'U A M ram ját Uvcvnü. <>i hi // nrr&" díjat turpa kékllh ()rs zéi Katim zelé'sé!> i '. tnb ItS ón t cs előad; déitnji Drccmlf 8 ói Kullu nuik'h kő \ A komáromi msgyar színészet történetéhez Irta: dr. liaranyay József. \ Mándokv Béla és Beödv liáhor színig.izgatók 882-ben a nyári szezonra Pozsonyin) l Komáromba jönnek. A társulathoz tartozik Laczkó Ar.inka, a nagytehetségű színésznő, aki késöhb a kolozsvári Nemzeti Színház primadonnája lett Még most is gyakran szeropel a budapesti rádió elöadásaib m. Vendégszerepelt \i/váry (ivula. Operával is kísérleteznek: előadják Huny ad v Lászlót készért is. Augusztus végén mentek innét Pápára. A komáromi szezon 8 napig tartott és ez idö alatt 72-szer volt előadás. Mámk)kv igazgató a kö\ étkező. 8X:*-ik évben is Kon-áramban van. Június 2-án kezdi előadásait Panaszkodik a kritikus, hogy az itt időző cirkuszba tódul a közönség, de bezzeg a színház üres. liz Koma-, rom írja. Megrója a.színigazgatót, hagy miért nvómat ja ki németül is a magyar darahok címeit. A társulatnál van a komáromiak kedvence: Kolinusz pár. Laezkó Aranka. Mándoky Béla társulata Komáromból Balatoni üredre megy és onnét pótszezonra augusztus végén visszajön. Nagy a közönv. pedig a társulat nagyon jó. IXM-bcn Sághv Zsigmond tart nyári szezont az arénában. Április 5-én kezdi, ami kiesit korán volt a szellős színkörben. Solymossy Ede és felesége vendégszerepel. A közönség ^özönve miatt április 2-én eltávozik a társulat _ Június 7-én már Jakab I. íjos társulata játszik a színkörben. Vendégszerepel náluk Veress Sándor, a későbbi operaházi tag és felesége Megbirkóznak az Ember _ * ;..j.ival i>/cr adj.ík. Július 'J.Ü-<>i Í».éi JN árba mennek. IStS"). május U-én újra ittvan Jakab Eajos társulata. Veress Sándor és felesége már leszerződtetett tag. A jó társulat állandóan a közönség közönyével kü/d. Július 2-án távoznak Tatára. SS*J. június -én Somogyi Károlv színtársulata nyitja ki a színház kapuit. Az arénát előzőiéi* átalakították úgv. ho^v légiin/ un már nines a nézőtéren. A közönségben erősen esulődva. augusztus elején elmennek innét. I;'s7. június havában Sághy Zs -m»)nd s/íniií.'z*»ató gárdája kezd játszani az arénában. Vendégszerepel Blaha Lujza, természetesen hatalmas sikerrel. Komáromi tarté>zkodása alatt állandóan ünnepelték a nemzet esalogányát. Kuvszer előadás után csónakkal bevitték az egyik dunai malomba, (iyönvörü holdvilágos éjjel volt. széleseiül, a szigeti kertt'kbeu e^v-egv esalogánv esalto'4otl. de aztán Hlaháné is elkezdett énekelni, (iyönvörü hangja messze elszállolt. elbűvölt mindenkit és mint a költő mondja: Búsan merengve hallgatott a táj... lilaháné a Parasztkis.tsszonv, a Tót leány, a Koldúsdiák^ és a Kornevillei harangok eítnü darabokban lépett föl. A társulat előadta az Ördög piruláit is. ami nagy merészség kis színpadon Az ördög pirulái különösen azért tetszett a komáromiaknak, mert mint mondották: kiadós darab, érdemes érte fizetni. Tudniillik éjfél utáni 2 órakor volt vége az előadásnak. Július végén távoznak innét. Csóka Sándor színtársulata 8X8. június végén kezdi a szezont. Sajnos, Csóka is leég. De ez a rosszul sikerült szezon se riasztja el Völgyi György igazgatót és szeptember 2-áu megkezdi előadásait. Tatáról jön hozzánk ez a veterán színész, aki már *» éve működik ezen a rögös pályán. Az öreg színész bízik Komáromban, * ahol ö többször megfordult. Kissé csalódott ()k- H"HI' i-cii /ar kapui a nyári színház. Ságbv Zsigmond színigazgató újra eljön és ISS'.) június elején megkezdi előadásait. egyi Aranka vendégszerepel íénves sikerrel. A dalárdakertben tiszteleiére estelv t adnak, ahol a kedves ünneplés központja. Jászai Mari is eljön és ö is óriási sikerrel, lép föl. Július végén vége a szezonnak. A társulatból néhány színész ittrekedt Komáromban, ezek pár előadást még tartanak. Még ebben az évben december havában újra megpróbálja itl a szerencsét Völgv i (ivörgy igazgató. Xem tud más termet szerezni, mint a Schnell-féle vendéglő termét, amely színieiöadásokra igen kic^ivoll. hiszen a színpad a terem felél elfoglalta. Szegény Völgyi megint csalódott Kom'áromban. a közönség nem támogatta. Amint a kritikus írja. a társulat Komáromhoz képest gyenge volt, de Hiszen itt nagv. erős: társulatok is leégtek. XÍMI. május havában ívsli Ihász Lajos és Dobó Sándor kellős igazgatásé, ala'd működő társulat kezdi meg a színiévadot Xagvon jó társulat voit. Mátrav Margit volt a primadonna. Még ekkor is előfordult, hogy felvonás közökben valaki fellépett Így egvszer egy táncmester mutatta be a keringő és a szóló magvar táncban a tudását a közönség nagv tetszése mellett Július elején vége az évadnak. A következő évben. IS'Jl-ben. ugvanez a két igazgató színtársulata játszik itt. Veress Sándor, a pesti Opera tagja vendégszerepel. Innét Tatára mennek/ ahol Kszl'erházv Mddos gróf külön színkört építtetett és ott játszott a társulat pár hétig. M-ikó Lajos, a szegedi színház igazgatója 8'2 június elején nyitja az évadot. \\ társulat igen jő volt és* a közönség is elé^ ge támogatta. Július elején záriák be az arénát. LS'.K*. május közepén Dobó Sándor igazgató kopogtat be Komáromba, mint réyj ismerős. Társulata nem a legerősebb és a zenekar különösen gyenge. Kiváló szereplök Szigethy Lujza. Csókám*. Ivaczér Xina. Lomniezv. Németh, Dobó. Komárom szülöií je Kopacsv Juliska vendégszerepel három estén A társulat július eleién Tatára távozik. Komjáthy János, a gvör soproni színházak igazgatója 89-t. ' 'május 2-én kezdi meu előadásai: igen iól szervezett társulatával. Valósággal csoda történik: a komáromiak szorgalmasan járnak színházba, a társulat annvira meghódította a közönséget. A közönség kedvencei: Koinjáihv-pár. Foíinuszné. Miklósi Ilona. Szik'lav * Kornél. (Silbfí Amália. Szende Anna. Perénv i. Békési. Szilágyi, l'jházv Kde vendégszerepel n társul a inal. amely július elejéig marad Komáromban. Komjáthy színigazgató a következő évben. 8Í).Y június elején újra ittvan Komáromban és a csoda tovább folytatódik, a közönség melegen támogatja állandóan a társulatok A helyi sajtó panaszkodik, haí} kicsi a színkör. különöse*n a páholv^keves. Heniénvkedik. hogv majd az álkmdó színház kérdését is meg lehet oldani, ha a Dalcgvesülei új otthont talál, egyben j>n színháza! is lelu! építeni. A társulat tavalyi tagjain kívül Szabó Irma. Szilágvi. Kovaes. Szilassv Hiza. Peterdv. Szende Anna. Ku- IK>S Árpád, liontai Boriska új tagok l jlw*> Kde ismét vendégszerepel. A színigazgató bevezette a népelóadasokat igen alacsony helyárakkal. \ ^árünne])napokon tartott ilveneket. Összesen előadást tartottak és augusztus elején elhagyják Komáromot. A helyi sajtó a nagyobb elismerés hangján ír a társulatro és a színházat pártoló közönségről május 2.'i-án a budapesti (>P e, r r balettkara tart előadási néhány este an>< színkörben. Igen nagv a siker, lelvoiia-" közben a híres komáromi cigányprim^- Lakafos Kérdi játszik nagv elismerés ím lett. I-\>lytatjuk-i

3 3. 0ILI. Ma kezdődnek a Komáromi *Művészeti Hetek Zsindely Ferenc államtitkár mondja a megnyitó beszédet a 6 órakor kezdődő irodalmi és zenei esten, a Kultúrpalotában A MíirPHzeti Hetek gazdag műsora Ma. s/.ombahm. deeemlier ti án. délután <» órakor nyitják meg ünnepélyes kentek kö/ött a/t a nagy muvés/eti. iriklalmi és zenei eseménysorozatot, amely két teljes héten keresztül tart majd Komáromban \ K imárorni Művészeti létek alatt olyan rendozések- IH'II gyönyörkénlhelik s épülhet Komárom kultur-szereto közémsége. ame- Ivekhez foghalök nem tolvtak mé-' lé a város falai kéizött. Az ország művészeti s irodalmi életének ley tókelóbb reprezentánsai jelennek még s lépnek fel. akiknek hírét hallatta már. de akiket személyesen még nem ismer a kokomároini közémség legnagyobb ixszv*. Ma esti* ti órakor lesz a Művészeti Hetek első ir nl ///;?/ és zenei eslje a Kulturpalola nagytermelőn. A megnyitó Uszédet Zsinílti;/ Perene dr ni i - niszterelnökségi államtitkár mondja A műsoron fellép Xyin"*.léiz.sef. a nagv erdélyi íré>, az l'z Henee. Isten igájában,.lézusfaragéí emlx'r s több nagyszerű mű szerzője. Sz ibó Lóri ne. a mai magyar költök egyik legnagyobbika. Könynrs Tóth Krzed. a Nemzeli Színház művésznője. Sim >nffy Margót szava löm üvésznö. valamint i{ m-'-nyt Sándor és ixáskiy Fűzel la. a m ki r. ííperaház müvés/x'i. akiket Laurisin Mikléis. a Zeneművészeti Főiskola tanára kísér zongorán. I [olnap. vasárnap, d«vemlier 7-én délelőtt fél 2 éirakur a /Ó'' tz<imñneszeli é* éf>ítomfwrsz"ti kiállítási nyitják meg a vármegyeháza nagyterületien A Művészei i letek lo \ ábbi programját itt közöljük: December oő S án: II órakor túri itn-z'tcs. Tárlatvezetö: H urnas Károly. Nórakor hunyn'ts"ny az állami /xmieműpá!yá^ato:i díjat nyeri szeivxmumyeklwil. a Kulturpalola nagytermeik n Kő/renuíködnek: //. - Bvry Lili. a Molnár Urszáyh - Vticzi lrié> és a Diuhiji ti Kamarakárus dr /' nikancs (iéza vezet é'sév el. December lió -én: IS órakor Cs'.ittőknz mii' mlék 7 és A cs.iílókiezi falusi ftí'ész t című előadások. Floado: Lux (iéza és /' /- itányi iiulyás Jenő. D'Tvmber hó VA-án: IN éirakor ir nhdmi és z nei est a Kuilurpaiota nagyterméik'ii. Közre imiködnek: Hisziriczky Tibor. I):n. kó Aladár. Feszt y Ma>a. A'//// Ist- \án. dr Sálér István. Szlankay La jos. A* 'Fisnál y Ilona. Tasnátf'/ Veket' Mária. Tnrmyi Imre. Ditnber hó I i én: ll órakor tárlatn ztés. Tárlatveze tö /farmos Károly. IS órakor k s kenyfilm-hemut ttó a Kultúrpalota nagytermélien Kendezi a Magvar Amatorlilm Szövetség. December hó 7 én: IS é»rakor Mayyar népzn eimü az ehudás a K uilur palota nagv termé- Un I-'.huniéi V ress Sándor. D'-c-mber hó W-iin: IS órakor Szép K'>már >m eímu előadás a Kultur iaiota nagytermél*n Khíndé> dr Ki rlxmer Virgil. December lió "Jt-én: IS órakor e*iyházz r nci hanyrersrny a S/etd András-templomi Kin Közreműködnek XznktJczíiy Hieylcr Frnö e-s Szihó Ilonka. Jegyek az összes előadásra kaphatók a dunabalparti vámsrészun az l'nio-. a dunajobbparti ván<sré>/l>en i>edig Czike-féle könyv kereskedésiben Helvárak az irodalmi és zenei estre öl) fillértől \\ pengőig, a kiállításra Jn fillértől öt) fillérig, a filmekuulas.ru ötl tillérlol pengőig Az ismeretterjesztő előadásokra általános \\\) fillér, a templomi hangversenyre általános t pengő a Iiélépoelíi P-t jegyez a város Erdélyért" nyereménykölcsönből A városi pénzügyi bizottság ülése Komárom város pénzügyi bizottsága december 4-én d. u. 4 órakor ülést tar- *"ti.vapy (fáspár polgármester elnök lésével. A/ ülés A Kultúrpalota képtárermében folyt le, mert a városháznagvérmét a Művészi Hetek építészeti ki dlítása foglalja el. Az ülés tárgysorozatának legnagyobb részét a beérkezett kérvén vek tették 'v/siládi pótlék, elmaradt járandóságok. íuvaráltalány, segélyek stb. megállapíá.^át. illetve kiutalását, illetékek elengedését stb. kérték ezekben egyesek. A kéelmeket részi.<yi teljesítésre, részben lutasításra ajánlja a pénzügyi hi/oitság t ki-*-, illetve közgyűlésnek. Ja.a o'ja a bi/o tság, hogy Kiss László kórházi altiszt állását irodasegédiis/n állássá szervezze át a közgyűlés, íováboá, hogy a Ko^uth-téren levő 2 házhelyet három házhellyé alakítsa át s a/ igénylőknek 20 V egységárban adja el város. A K. F. f\ régi, még a cseh megszab ás idejéből eredő területbér és tornaterem haszná!ati díjtartozását torlésre ajánlja, a Sörös l'ongrác-utca járdaszegélyezést elrendelni javasolja a bizottság. A Ház- és Telektulajdonosok egyesülete kérvényt adott he, hogy engedj'.* meg a törvényhatóság a házbéreknek nőilékmentes felemelését. Minthogy ez nem tartozik a város hatáskörébe, a ké-rvényt levették a napirendről, ellenben javasolja a bizottság, írjon fel a törvény hatóság a kormányhoz a házbélek íokoza'os felemelésének megengedése iránt, mert az amúgy is köztartozásokkal túl terhelt házak nem képe>ek a tolvton emelkedő karban'artási költs*'- eket sem viselni. Javasolja továbbá a bizottság a déli városrészben még az egyesítés előtt lé tesített \ ízmüonáüósítási alap megszun tetését, miután a két város újbóli égve sítése folytán ez céltalanná vált. A Nemil>eteggondogó és Zsidóheteggondo/ó intézetek részére P hozza járulást javasol. A város egész területének felmérései városrendezés céljából törvény rendeli el. Ez a rendkívül fontos munka azonban több évig eltart, legalább négy szakember állandó munkáját igényli és mintegy P költséggel jár. A költse geket a ház- és telektulajdonosoknak kel! viselniük. Egy holdra átlag 24 P. egy!oo négyszögöles názra 0 P esnék. Á pénzügyi bizottság a mai mérnök- é- anvashiányra tekintettel javasolja, hogy egyelőre egy évre halassza el a város a felnit'rést. A kultuszminiszter a \ íztorony melletti sportpálya szakszerű kiépítésére P segélyt helyezett kilátásba, fel téve. hogy a város magára vállalja a még szükséges P-t. A bizottság javasolja, hogy a város ezt magára vállai ja. Az Érdél vért«n vereménvkölesö: # * * jegyzésére a pénzügyi bizottság P-t javasol, ennek fedezetéül pedig i\ lovassági laktanya karhantariá-i alapja; jelöli ki. Alapy (iáspár polgármester je'enti. hogy a gimnázium melletti váro-i telek megvételétől a postaigazgatóság vr-sza akart lépni, mert a telket 3 millió csehkoroaa terheli. Hosszas tárgyalások után azonban kijelentette a póstakincstár hogy hajlandó a vételi ajánlatát fenn Nőgy szelektivitású, páratlan erzékenységü, csekély éramlogyasztásü kisszupe ^az ORION 244-es m ártani, ha a város kötelezi magát az ingatlan 3 év alatti tehermentesítésére, valamint arra, hogy per esetén a bekebelezett összeget bírói letétbe helyezi. A polgármester ajánlja a szerződésnek ily irányú kiegészítéséi. amit a bizottság is magáévá tett. A főgimnázium á'a'akbá-ával kapcsolatban felmerült a villany világítás bevezetésének szükségessége is, ami kb. ^.coo P költséggel jár. A bizottság indítványozza, hogy e munkálatokra írják ki a versenytárgyalást. Ezután felülbírálták a kegydíjak megállapítását ak c'.őkészí cfére kiküldött bizottság tervezetét. Ez a tervezet a kegydíjak összhangbaho/ását és az általános szociális elveket tartja szem előtt s a legtöbb kegydíj mérsékelt felemelését javasolja. A pénzügyi bizottság a javaslatot v áltozatlanul e! fotrad a E d ^^^^ I ^^^^ ^ % NAGY ESEMÉNY VOLT ; I'; \ *s. * -V~-A se- «^Í^ az az előadás, melyet Kneipp Ü93. június 3-án a Margitszigeten tartott. Budapestiül és egész Magyarországról rengetegen gyűltek össze, hogy meghallgassák. Egyszerű polgárok, katonatisztek, előkelőségek. A felső vendéglő nagyterme kicsinek bizonyult, akkora volt az éideklődők tömege. S beszéde végén szűnni nem akaró ünnepléssel köszönték meg neki azt, arait mondott és amit cz emberiségnek adett: azt a jó tanítást, hogy mindenben tartsunk mértéket, éljünk természetszerűen és egyiink-igyurk észszerűen. Sok régi bölcsességet elevenített fel előadásában Kneipp, de sok új tanítást is íüzöít azokhoz. S később, mini munkás életének és ió:cdhatatlan tevékenységének koronáját, adta nekünk pompás íelieáezését, a Kneipp maiátakávfc -t. i4zt, amelynek minden kávézó asztalon ott a luave. Mint a természetes életmódhoz segítő egyik kivájo eszköznek, meír a nyarán lalogatoti el másadlibcn íozzánk Kneipp. Az ni.ikoru uj^tgok sónál írtak látogatásáról: czvkbco s-ok olvan érdekes leljegyzébt taiáluok, melyek a k(ui>nsc2i:t ma U na^yan érdtkjlk 8 figyelmét lekötik. az a uialáíakávé, melyet xn^gzí Kneipp cáoit nskünlí.

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza.

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza. Komárom, 1914. május 14. XIV. évfolyam?q. szám 1. I > Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési ára: Egész évre 10 K., félévre 5 K negyed

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY.

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Cenzúrát. XLVI. évf. Clui, 1936. január. 1. szám. Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Boldog uj esztendőt!... Lelkünk telve van ünnepi gondolatokkal... Csak most hangzott el minden templomban a magasztos karácsonyi

Részletesebben

Bálint-napi ünnepre. Partnerek: 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej

Bálint-napi ünnepre. Partnerek: 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej A nagybányai állat or - vos, akinek szellemes fotóira a külföldi blogok is felfigyeltek Hajdu Tamás ugyan állatorvosként dol go zik,

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre.

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre. f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XIII. év fo lyam 145. szám A Fővárosi

Részletesebben

XVIII. évfolyam 2. szám

XVIII. évfolyam 2. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 2. szám 2009. február Várjuk Önöket február 28-án 16 órakor az Ifjúság Klubjába (Dózsa Gy. u. 4.) Szerep vagy valóság c. kiállításra;

Részletesebben

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe!

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe! 27. (LVII.) évfolyam 1466. szám 2015. június 19. 12+8 oldal Ára 2 lej Meghívó Gyülekezeti Nap Apahegy, 2015. június 21. Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a június 21-én tartandó Gyülekezeti Napra,

Részletesebben

VÁitOSOttl< Gondolatok az önkormányzati választások elé... Kormányzatot támogató önkormányzatokra van szükség!"

VÁitOSOttl< Gondolatok az önkormányzati választások elé... Kormányzatot támogató önkormányzatokra van szükség! VÁitOSOttl< GYOltlAENDRŐD fi keresztény nemzeti gondolat hírnöke V. évfolyam 9. szám http://www.szikszi.hu/isk/ gellert/ 1998. szeptember Gondolatok az önkormányzati választások elé... Kormányzatot támogató

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô. A Tûzôrség tornya felkiáltójelként

Újpesti. Helytörténeti Értesítô. A Tûzôrség tornya felkiáltójelként A Tûzôrség tornya felkiáltójelként húzódott a kerítés mögé. Sosem ke - rült a képeslapokra, mint régi társa, a Víztorony. Sovány vigasz, hogy az aquaglóbuszt rég nyug díjba küldték, ám ôrá még hetven évesen

Részletesebben

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XIX.évf. 3. szám 2008. Karácsony hava Megérkezés találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve (Lk 2, 12) Dicsőség a magasságban Istennek,

Részletesebben

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2007. január A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN A nemzet nyelvében él. Ha nem akarjuk, hogy els öngyilkossági kísérlete után még

Részletesebben

Húszéves lett az Alta Ripa halfőzőverseny

Húszéves lett az Alta Ripa halfőzőverseny XVII. évfolyam 8. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2007. augusztus A kenyérszenteléstől az aratóbálig Szent István műve ma is áll, úgy hívják: Magyarország Mázlijuk volt a díszőrséget

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Tanévnyitóhoz. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek. ünnepi programja K itüntetettjeink T ávlati lehetõ sé gek a tu rizmu sb an - W ellness

Tanévnyitóhoz. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek. ünnepi programja K itüntetettjeink T ávlati lehetõ sé gek a tu rizmu sb an - W ellness ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 9. szám 2005. szeptember 60 Ft Tanévnyitóhoz Jelentem a kedves Szülõknek, hogy Óvo- hogy a családok is kivétel nélkül ezt érezdánk és Általános Iskolánk felkészülten zék. Ifjúkoromban

Részletesebben

Tartalom. 17. évfolvam 5. szám. 2012. szeptember-október. Hírek, Szerzőinkről 124. Irodalmi tükör / szépirodalom. Képző - és Bábművészet IMPRESSZUM

Tartalom. 17. évfolvam 5. szám. 2012. szeptember-október. Hírek, Szerzőinkről 124. Irodalmi tükör / szépirodalom. Képző - és Bábművészet IMPRESSZUM Tartalom 17. évfolvam 5. szám 2012. szeptember-október Emlékező összeállítás Mindszenty József hercegprímás, esztergomi érsek ( 1892-1975 ) születésének 120. évfordulója alkalmából Péntek Imre: Isten foglya,

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

XVIII. évfolyam 3. szám

XVIII. évfolyam 3. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 3. szám 2009. március Petôfi a Nemzeti dalt szavalja Várjuk Önöket március 14-én, szombaton 16 órára az Emlékezés terére a nemzeti

Részletesebben

VfÍitOSU tt I< GYOMAENDRŐD. KÖSZÖT)CjÜK OlVASÓfT)K,AC A QARm,AtJÍK ÉVEZREb13E T)! Kitüntetettjeink a Magyar Kultúra Napján OKLE VÉL. Vnsz.

VfÍitOSU tt I< GYOMAENDRŐD. KÖSZÖT)CjÜK OlVASÓfT)K,AC A QARm,AtJÍK ÉVEZREb13E T)! Kitüntetettjeink a Magyar Kultúra Napján OKLE VÉL. Vnsz. VfÍitOSU tt I< GYOMAENDRŐD fi keresztény nemzeti gondolat hírnöke VIII. évfolyam 2. szám *Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat* 2001. február KÖSZÖT)CjÜK OlVASÓfT)K,AC A QARm,AtJÍK ÉVEZREb13E

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Baptista Teológiai Akadémia Budapest, Benczúr u.31. Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Témavezető: Mészáros Kálmán Egyháztörténeti tanszék Készítette: Nagy Ágoston Missziói

Részletesebben

A Teleki Mag yar Ház tisztelettel meghívja Kovács Zita Büki Barbara

A Teleki Mag yar Ház tisztelettel meghívja Kovács Zita Büki Barbara 27. (LVII.) évfolyam 1468. szám 12+8 oldal Ára 2 lej A Németh László Elméleti Líceum nagy szeretettel várja az előkészítő osztályba iratkozó gyermekeket! A következő tanévben az iskola há - rom kisdiáknak

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Imahét A Krisztus-hívők segítségéért Jézus így szólt hozzá: Adj innom! Jn 4,7

Imahét A Krisztus-hívők segítségéért Jézus így szólt hozzá: Adj innom! Jn 4,7 27. (LVII.) évfolyam 1444. szám 12+8 oldal Ára 2 lej JÖN! JÖN!! JÖN!!! ÚJRA JÖN!!!! MI, a nagybányai LENDVAY MÁR - TON Színjátszó Kör tag jai 2015. ja - nuár 23-án, pénteken es te 5 órai kez - dettel nagy

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív.

Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív. Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív. Figyeld ott fönn a réti sast, átíveli a kék eget, a gyenge füvet is kutasd, hol fáradt lábad

Részletesebben