Kultúra nélkül semmi esélyünk. a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden. Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kultúra nélkül semmi esélyünk. a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden. Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban LAP A A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Kultúra nélkül semmi esélyünk Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az idén a Magyar Kultúra Napja városi ünnepsége a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban, ahol a város vezetõségén, néhány képviselõn, az országgyûlési képviselõn, intézményvezetõn és érdeklõdõn kívül megjelent az Írószövetség vezetõsége is, hiszen ebbõl az alkalomból adják át a Bella István-díjat is. T. Mészáros András polgármester köszöntõjében a következõket mondta: Az elmúlt napokban, hetekben a magyar kultúra ünnepéhez közeledve kicsit jobban odafigyelünk a magyar kultúra állapotáról szóló gondolatokra. Gyakran hallani a magyar kultúrát féltõ, azért aggódó hangokat. Ha azonban kilépünk a Való Villa ajtaján a való világba, észrevehetjük: valójában nem az a kérdés, hogy a kultúra miként jut el hozzánk, hanem hogy mi hogyan jutunk el hozzá. Kultúránk a legfontosabb összetartó és közösségteremtõ erõ, nemzeti identitásunk alapja, ezért van szükségünk rá, ezért szeretnénk részesülni belõle, és azért, mert mindennél, törvénynél és büntetésnél is erõsebb védelmet biztosít számunkra. A kultúra az ember, a társadalom, a magyar kultúra pedig a magyarság lelki immunrendszere, ami mindannyiunkban mûködik. Ahogy Kölcsey Ferenc imájában, a Himnuszban fogalmaz: Nyújts feléje védõ kart. Ez a kar, azonban nem csupán véd, de táplál is. Ezért ülhetünk a magyar kultúra gazdagon terített asztalához, amely körül otthonosan és jól érezzük magunkat. Külön büszkeség számunkra, hogy az immár negyedik alkalommal átadásra kerülõ Bella István-díj kapcsán, a díjazottak elismerésével az ország kulturális életéhez is hozzá tudunk járulni. És abban is bízunk, hogy a díjazottak a jövõben is jó szívvel gondolnak ránk, érdiekre. Szentmártoni János, az Írószövetség újonnan megválasztott elnöke a kultúra mai állapotáról és az értelmiség felelõsségérõl beszélt. Elmondta, hogy a magyar értelmiség újabb árulása húsz évvel ezelõtt zajlott le. Túl nagy árat kellett fizetni a mulasztásainkért, és most nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy elkövessük ugyanazokat a hibákat. Nyelvünket, kultúránkat, történelmi emlékeinket nem kótyavetyélhetjük el. Az erõs nyugati nemzetektõl ne azt lessük el, amit most belénk sulykolnak, hanem azt, hogy mi mindent tesznek nemzeti öntudatuk, kultúrájuk, identitásuk védelmében. Az egész nyugati civilizáció válságba sodródott, és ez természetesen nem mostanában kezdõdött, hanem már a hidegháború évtizedében, és nem a gazdasági válsággal indult, hanem a morálissal. Ez ellen lázadt már a beatnemzedék is. Azonban van egy alapvetõ különbség az akkori és a mostani helyzet között, mégpedig az, hogy a mûvészetek iránti érdeklõdés, a mûvészekbe és az értelmiségbe vetett hit akkor növekedett meg. A magyar értelmiség magára találásának elsõ lépése az kell, hogy legyen, hogy kiheverje másodhegedûsi neurózisát, azt, hogy pusztán kiszolgálója lehet a hatalomnak, és számon kérje az ígéreteket, hogy azok minél elõbb politikai akarattá váljanak. Most nincs idõ sem szépelgésre, sem udvariaskodásra. Ha a kultúrában, oktatásban felelõsen gondolkodók nem ragadják magukhoz a kezdeményezést, megint csak veszteseivé válnak az újjáalakulás folyamatainak. Minden eszközt bevetve be kell bizonyítani az embereknek, hogy ebben a roppant nagy szabadságban, ami rájuk szakadt, nincsenek egyedül. Ehhez az írott és nyomtatott sajtóba vissza kell terelni a számûzött magas kultúrát. Meg kell keresni azokat a közvetlen találkozási pontokat, a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden T. Mészáros András polgármester Szentmártoni János, az Írószövetség elnöke ahol az értelmiség, a mûvészember meg tudja szóítani potenciális közönségét, amelyet az elmúlt húsz évben meglehetõsen elhanyagolt, mert abba a hitbe ringatta magát, hogy a közönség, ha akar, úgyis rátalál. Sokan antidemokratikusnak találják az ilyen intézkedéseket, pedig pont az ellenkezõje hazug és álnok, miszerint a közönség ízlését nem kell alakítani, alakul az magától, és az önálló gondolatokat kilúgozó valóságsókra pedig igény van, azért folynak a csapból is. Nem így van, mert igény arra van, amit ismerünk. Ha a szélesebb közönséghez csak ez jut el, könnyen azt hiszszük, hogy erre van igény. Márai így fogalmaz: a tömegek irodalmi ösztöne tájékozatlan, mégsem szabad lebecsülni ezt az ösztönt. Biztosítanunk kell a minél szélesebb kulturális kínálatot, és a tájékozatlan befogadó ízlését formálhatjuk is. Véget kell vetnünk a szellemi tétlenségnek, a pult alatti seftelésnek, a kultúra érdekeit az egyéni érdekek elé kell helyeznünk, ez erkölcsi kötelességünk is. Az értelmiség felelõs azokért is, akik maguktól nehezen igazodnak el az értékek és a szellemi hulladékok között, akiket ezért könnyen becsapnak, megvezetnek, kifosztanak. Felelõs az értelmiség az utánunk jövõ nemzedék nevelésében, és abban, hogy az utókor ne csak egyszerûen kíváncsi legyen a nemzet múltjára, hanem torzítás, elhallgatás nélkül kapja kézhez. Felelõs abban, hogy ne áldozza fel anyanyelvét, nemzeti hagyományait, népmûvészetét, kultúráját a globalizmus oltárán. Kultúra nélkül semmi esélyünk a megmaradásra. Tartozunk ezzel Kölcsey nemzedékének is. A Bella István díjat az idén Király Farkas, a Kolozsvárról 2002-ben áttelepült költõ kapta. Bertha Zoltán laudációjában kiemelte, hogy szellemes kép- és tárgyverseket, mélyértelmû vizuális költeményeket, lettrista-posztavangard gegeket, ironkus szóvicceket, groteszk fintorokat egyaránt megtalálunk Király Farkas költészetében. Idézett egy verset, amely jellemzõ a költõre, és amelyet azért idézünk itt A kép jobb oldalán Király Farkas költõ feleségével is, mert jól rímel Szentmártoni János gondolataira....mi lesz testvér mondd mi lesz velünk / ha bedöglik a távirányító / pótolhatatlan nem mint a sörnyitó / akkor lesz majd a végünk nekünk // mi lesz ha minden gombnyomáshoz / fel kell állni mint a homo erectus / nem pihenhet békén a segg a rectus / és minden perc csak fáradást hoz // ha meghal a távirányító mi lesz / mert a tévé nélkül nincsen élet / a tévék kövér aranyakat érnek / mert a szaros életbõl a tévé kivesz // minket némi kis kevés idõre / hogy ejtsünk néhány sûrû könnyet / mert mit nekünk a hitvány könyvek / azoknak manapság ki dõl be // és mert a gombokat ha megnyomom megtudom mért vernek öten egyet / s honnan kapunk majd H5N1-et döglés közben a puha sezlonyon // mondd meg mi lesz velünk tesvér ha a távirányító kipurcan belem folyton a tévéhez húzzam / meg is szakad bennem a rest vér hát mondd meg nekem / hogy mi is lesz velünk... Következõ számunk február 10-én jelenik meg! lélek farsangja Vízkereszt után kezdõdik minden évben hagyományosan a farsangi idõszak, amely a húsvétot megelõzõ negyven napos böjt kezdetéig, azaz hamvazószerdáig, idén március közepéig tart. Városunkban is komoly hagyománya van a báloknak, a horgászok például a hét végén immár 27. báljukat fogják tartani, de sorra követik õket a birkózók, a székelyek és a többiek, akik több-kevesebb rendszerességgel megtartják ünnepüket. A farsangnak õsi, pogány gyökerei vannak, melyek szoros kapcsolatban állnak a termékenységgel, a bõségvarázslással, a tél elmúlta felett érzett örömmel, a tavasz beköszöntét siettetni szándékozó rítusokkal, és ezek olyan erõsen erõsen élnek a nép hagyományaiban, hogy a középkori egyház tiltakozása ellenére nem sikerült kiszorítani. Temesvári Pelbárt ferences szerzetes például ben született prédikációjában a következõképp ír: Ó jaj, ezekben a napokban hány keresztény ember fordul a kegyelem világosságából a sötétség cselekedeteihez, vagyis a torkossághoz, az iszákossághoz, a bujálkodáshoz. Az efféle emberek a farsangban az istenüknek választják az ördögöt, amit álarcos mulatsággal, fajtalan énekekkel dicsõitenek megvetvén a Krisztust. Azonban nem lehet az embereket a mulatságtól, a tél közeledõ elmúlta iránt érzett örömtõl megfosztani, mert kell a farsang a testnek és a léleknek egyaránt. Kell a felszabadulás, kell jövõ, kell tudni, hogy az évkör igenis fordul, és ahogy az õsz után jött a tél, a tél után jön a tavasz. Az ember az egyetlen földi lény, aki úgy éli le életét, hogy tudatában van nem csak a születésnek, de az elmúlásnak is, és ezt a túlvilágba vetett hittel együtt is csak úgy tudja megélni, ha hisz a feltámadásban, hisz a lélekben, hisz az örök megújulásban. Kell a léleknek az öröm, kell a mulatság, kell a valóságtól való elszakadás, mert a farsangi kavalkádban, a maszkabálokban, a busójárásban éppen a sivár hétköznapokból akarnak kiszakadni a farsangozók. Remélik, hogy az új tavasz elkövetkeztével az õ életükben is bekövetkezik a tavasz, a megújulás, az új, jobb élet, a szerelem, a gyermekáldás és minden jó, amit az ember csak megkívánhat. A hit, remény, szeretet hármasságából a farsangi idõszak a reményé. Nem véletlen, hogy az eladó lányokat, illetve a házasulandó fiatalembereket ekkor vezették be úgymond a társaságba, tehát a báloknak, farsangi mulatságoknak a párválasztásban, társasági életben is fontos szerepük volt. A legtöbb lakodalmat is ebben az idõszakban tartották faluhelyen. Ma már a falusi farsangok, például a busójárás is egyre inkább turistalátványossággá válnak, a bálok pedig társadalmi eseménnyé, de amíg vannak, amíg tudunk örülni, tudjuk, mit miért teszünk ilyenkor, addig magában mindenki át tudja élni a rítus eredeti tartalmát. Azért fontos ezeknek a fenntartása, hogy ha újból visszatérünk majd a régi értékekhez, azok ne legyenek végképp elfeledve. Nem gondolom, hogy valamikor kiszebábukat fog minden érdi virágvasárnap a Dunába hajigálni, de ha nem feledjük, honnan jöttünk, akkor azt is jobban fogjuk tudni, hová megyünk. Azt kívánom minden érdi polgártársamnak, hogy jöjjön el számukra is minél elõbb a lélek farsangja! ORLAI SÁNDOR

2 2 Ki érti ezt? Az egyetlen hiteles erõ Szerkesztõségünk eheti rejtvénye a következõ: melyik az egyetlen hiteles erõ? A helyes megfejtõk között kisorsolunk egy hangszórót! Gyanítom azonban, hogy ennek a kérdésnek a pontos megválaszolása meghaladja az érdiek felkészültségét, ezért nem csigázom tovább kíváncsiságukat. Mivel nem szeretném, ha a következõ számunk megjelenéséig a teljes tanácstalanság miatt álmatlanul forgolódnának éjszakánként, ezért elárulom: Az egyetlen hiteles erõ az MSZP,amely megvédi a kisembert,visszaadja az ellopot nyugdíjakat! Az elõzõ mondat betû szerinti idézet, ezért a benne hemzsegõ helyesírási hibákat ne róják fel nekünk, mert a mondat így hiteles! Legalábbis ezt állítja az MSZP. A hitelesség jegyében, amelyet a magát Haza a magasban -nak nevezõ internetes kommentelõ leszögez, az MSZP fáklyás tüntetésre hívja az érdieket Érdiek az igazságtalan ingatlanadó ellen! jelszóval. Mint írják: Úgy érzi nem tud már többet fizetni? Nincs aszfaltozott útja, vízben áll a pincéje? Önnek is 400 Ft/nm! Igazságtalannak érzi? Akkor jöjjön ki január...-ra a Polgármesteri Hivatal elé és fejezze ki nemtetszését. Hozzon gyertyát, fáklyát, transzparenst, amivel elmondhatja, elég volt a kizsákmányolásból! Most nem politikáról, hanem a saját zsebünkrõl van szó! Legyen ez egy békés figyelemfelhívás a Polgármester Úrnak nem vagyunk adócsalók, IGAZSÁGOS közteherviselést akarunk! Fogjunk össze, legyünk minél többen! Végül is logikus, amit írnak, az õ szempontjukból: Nincs aszfaltozott út Érden, ezért ne fizessünk adót, mert úgy legalább sose is lesz. Az MSZP négyéves itteni regnálása alatt kevés adót fizettünk, ezért természetesen nem is épült semmi, és ez szerintük így van jól. Mi az hogy, nagyon is! Persze, tegyük a szívünkre a kezünket: ki szeret adót fizetni? Na, ki? Talán példaképük, Gyurcsány? Ugyan! Nem véletlenül építtette az úszómedencéjét a cégével, mert így még az áfát is vissza tudta igényelni. De nem kell olyan messzire menni, mert bevallom, én sem szeretek adózni. Ön sem szeret, ebben biztos vagyok. De ha nem fizetek adót, akkor nem is kérhetek érte semmit. Ha keveset fizetek, akkor keveset kérhetek. Ha sokat fizetek, akkor viszont sokat. Most hála a szocialisták és a velük szövetséges civil meggyesek demagóg támadásainak egyesek a nemfizetésre biztatják az érdieket, miközben pedig egyre nagyobb követelésekkel állnak elõ. Utakat, járdákat, óvodákat, tömegközlekedést, közvilágítást stb. követelnek nagy hangon, miközben azzal fenyegetõznek, hogy megtagadják az adófizetést. A költõvel kérdezhetném: bülbülmadaram, mibülbül? Ez a drága szocialista, amikor a nyugdíjasokat védi, mintha elfeledkezne arról, hogy éppen az MSZP-kormány vette el tõlük a 13. havi nyugdíjat. Tényleg ennyire hisznek az amnéziában? Azt is írják, hogy a saját zsebünkrõl van szó. Hát ez komoly érv. Így van, igaz: egy szocialistának mindig is a saját zsebe volt a legfontosabb. Ezt tudjuk a Nokiás dobozok és egyebek óta, és ugye Márai is megírta, hogy senki sem olyan veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezõje, aki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt. Még egy adalék, ezúttal Szolzsenyicintõl: A kommunistáknál kártékonyabb embertípust még nem produkált a történelem. Hataloméhségük, cinizmusuk, gátlástalan rombolási hajlamuk, nemzet-, kultúra- és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más, normális azaz nem kommunista ember számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így hív: lelkiismeret. A kommunista eltorzult lélek ( ), egészséges szellemû európai ember nem lehet kommunista. Nincs olyan vastag bõrt igénylõ hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a mozgalom érdeke vagy az elvtársak személyes boldogulása úgy kívánja. Az érdi szocialisták természetesen tagadják, hogy õk kommunisták lennének, leginkább fiatalságukra hivatkozva hangoztatják ártatlanságukat, ugyanakkor a Jobbik szimpatizánsait minden meggondolás nélkül Szálasi nyilasaival rokonítják, és fasiszta veszélyt vizionálnak. Nyilván nekik szabad ilyen kettõs mércét alkalmazni, mert õk különleges anyagból vannak gyúrva. De, mint a mostani példa is mutatja, Magyarországon nincs cenzúra, nem kell üres címlappal megjelenni az újságoknak, ezért, ha õk megtehetik, talán mi is vehetjük magunknak a bátorságot, és elmondhatjuk róluk a véleményünket. És bizony régi kommunista = mai szocialista. Igen, ez részint a szocialisták zsebérõl szól, részint pedig színtiszta politika. Ahogy az egész országban, úgy Érden sem tudták kiheverni a lórúgásszerû vereséget, és most még kábultan, de próbálnak rugózni ellene. Legjobb védekezés a támadás, gondolják, és támadnak. Sõt, már kapát-kaszát is próbálnak egyesek keresgélni a padláson, mint az egy ófalusi kommentelõ soraiból kiderül. Jobb lenne, ha inkább kertjeiket kapálnák és az árokparton kaszálnának, mert attól talán otthonosabb lenne városunk. VITRIO L. A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19 MANAGER KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: 2030 Érd, Budai út Telefon: 06-20/ Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , Ügyfélszolgálati Irodája a Budai út szám alatt. Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 8-tól 16 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-20/ , 06-20/ , Kedves Érdi Polgárok! Várjuk Önöket az Összefogás Egyesület székházában (Alsó u. 8.) minden szerdán 18 órától. Találkozhatnak önkormányzati képviselõkkel, a város vezetõivel, a polgári oldal aktivistáival, tájékozódhatnak a város életérõl. A Fidesz Érdi Szerveze- Érdi Városi Polgárõr Egyesület 2030 Érd, Fûtõ u. 41. Macsotay Tibor elnök Ügyfélfogadás: minden hónap elsõ péntekén óra között. Diszpécserszolgálat: 0-24 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-30/ , , Jelentkezz tagnak! Az ingatlanadótól a magán nyugdíjpénztárakig Bakai-Nagy Zita, az MSZP érdi szervezetének elnöke, önkormányzati képviselõ és Szûcs Gábor sajtótájékoztatót tartottak, amelynek elsõ témája a magán nyugdíjpénztárakról szóló tájékoztató volt, amely kimerült abban, hogy egy szakember elõadására invitálják az érdieket (melyet megjelenésünk után tartanak). Fontosnak tartja Bakai-Nagy Zita, hogy az emberek a pénztárszövetség álláspontját is megismerjék. A másik téma az építményadó volt. Szûcs Gábor kijelentette, hogy a szocialisták szerint semmi sem indokolja a helyi adók ilyen mértékû emelését, amely szerinte egyes esetekben 3 4-szeres növekedést is jelenthet. Egyedül a város eladósodottsága indokolja szerinte ezt a horrorisztikus emelést. Elutasítják a rendelet elfogadásának körülményeit, amely nélkülözött mindenféle egyeztetést a civil társadalommal, és kész helyzet elé állította a városlakókat. Véleményük szerint ez az adó egyetlen célt szolgál: az egy élet alatt felépített tulajdon megterhelését és a vállalkozások teljes ellehetetlenítését. Ilyet egy szociálisan érzékeny városvezetés nem tehet. Ha megteszi, akkor alkalmatlan és erkölcstelen. Ígérete ellenére nem eltörli az ingatlanadót, hanem sokszorosára emeli. Szerinte nem bevételnövelést, hanem ellenkezõleg, bevételkiesést fog okozni. Ezért felszólítják a kormányzó többséget, hogy változtassa meg álláspontját, és helyezze hatályon kívül ezt a rendeletet. Ennek érdekében békés demonstrációra szólítja fel az érdieket. A tájékoztató elhangzása után a tudósító feltett néhány kérdést. Az elsõ: tud-e példát mondani arra, hogy egy adórendeletrõl társadalmi vitát kezdeményeztek volna? A második: tud-e példát mondani a 3 4-szeres adóemelésre? A harmadik: Mikor ígérte az érdi Fidesz, hogy eltörli az ingatlanadót? Az MSZP sajtótájékoztatója A kapott válaszok arra engednek következtetni, hogy a sajtótájékoztatóra felkészületlenül ültek be az MSZP képviselõi. Az elsõ kérdésre nem született válasz, mert egyéb egyeztetéseket kezdtek emlegetni, hiszen az adórendeletet sehol sem vitatják meg a civil társadalommal. A helyi építési rendelet módosítását emlegették példaként, mintha az valamennyire is hasonló lenne egy adórendelethez. A második kérdésre az a válasz érkezett, hogy nem végeztek számításokat, panaszos levelekbõl szerezték értesüléseiket. Bakai-Nagy Zita hozzátette, hogy az is elképzelhetõ, egyeseknek csökkenni fog az adójuk, vagy minimális mértékben fog emelkedni. Semmiképpen sem tudja letagadni, hogy változó mértékû lesz az adó. Sajnos, mondta, nem azok fognak rosszul járni, akik megengedhetik maguknak a több adó fizetését, hanem éppen a szegények, az alacsony jövedelmûek. Az adórendelet ezeket a szélsõséges élethelyzeteket nem veszi figyelembe. A harmadik kérdésre azt válszolta, hogy a 2006-os kampány során ígérte ezt az érdi Fidesz, azonban a tudósító aki maga is részt vett a 2006-os kampányban nem akadt ennek a nyomára, pedig átböngészte a kampánynyomtatványokat. Valószínûleg ez is a többi blöffhöz csatolandó. Az MSZP érdi elnöke arról sem tudott, hogy az, akinek az életkörülményei ellehetetlenülnek az adó megfizetése miatt, méltányosságból a jegyzõnél kérheti annak mérséklését vagy elengedését. Megígérte, hogy ezt javasolni fogja a rászorulóknak. Az MSZP sajtótájékoztatójából egyetlen pozitív dolgot lehet leszûrni: megváltozott a hang, és a Döcsakovszky féle agresszív, vicsorgó mondatok helyett kulturált, a párbeszédre törekvõ gesztusok kerültek elõtérbe. Biztosan vezet a Fidesz ORLAI SÁNDOR A Szonda Ipsos felmérése szerint a Fidesz támogatottsága 34 százalék, az MSZP-nek 11 százaléknyi híve van, a Jobbiknak 6, az LMP-nek 4 százalék, egyéb pártra a lakosság 2 százaléka szavazna, és 43 százalék a bizonytalanok vagy nem szavazók aránya a teljes népességen belül. A KDNP továbbra se létezik. A biztos pártválasztó szavazók között a kutatók a Fidesz 65, az MSZP 17, a Jobbik 11, az LMP 5 százalékos támogatottságát mérték, az egyéb pártokra itt is 2 százalék jutott. Az elmúlt egy hónapban a pártok támogatottsága alig változott, de a szimpatizánsok aktivitási szintje nagyon eltérõ: a Fidesz hívei továbbra is kiemelkedõen agilisak, 71 százalékuk most is elmenne szavazni, míg az MSZP választói közül csak 53 százalék mondta ezt, és ez a különbség minden társadalmi rétegben megfigyelhetõ. A Jobbik híveinek kétharmada elmenne szavazni, míg az LMP-t preferálók több mint fele inkább csak szimpatizáns, nem voksolna. Az Ipsos megállapítása szerint mind a Fidesz, mind az MSZP szavazótáborának fontos öszszetartó eleme a másikkal szembeni elutasítás. A szocialisták hattizedének a Fidesszel szemben vannak a leghevesebb ellenérzései, egyötödük a Jobbikot nem kedveli, további egyötödnek nincs diszpreferenciája. A kormánypárti szavazók 65 százaléka az MSZP-tõl érzi magát a legtávolabb, 10 százaléka a Jobbiktól, 5 százaléka az LMP-tõl, míg 20 százalék nem fogalmaz meg karakteresen negatív véleményt.

3 3 Január 31. az adóbevallás Január 1-jén lépett életbe Érd város új adórendelete, és eszerint január 31-ig kell beadni a bevallásokat. Mik az eddigi tapasztalatok? Hogyan fogadták az érdiek? Segesdi János alpolgármestert kérdeztem. Elég vegyes a tapasztalatunk. Adót senki sem fizet szívesen, és az emelésnek sem örülnek. Azt is tapasztaljuk, hogy az új rendszer áttekinthetõsége, ellenõrizhetõsége sokakat rosszul érint, és nehezen emésztik meg, hogy ettõl kezdve nem becsült érték, hanem konkrét négyzetméter alapján számolunk. Sokszor elmondtuk már, hogy aki eddig is korrekten, valós értékén vallotta be ingatlanát, az láthatja, hogy ez az adórendelet nem az adónövelést célozta meg, hanem kimondottan azt, hogy az eddig valamilyen oknál fogva adót nem fizetõk is bekerüljenek a rendszerbe. A másik célunk az volt, hogy a vitákat elkerülve pontos adatok alapján kerüljön megállapításra az adó. Sokan felvetették, hogy miért nem maradt az értékalapú, hiszen azt már megszokták. Ugyanezek a viták azonban akkor is lefolytak, amikor a kommunális adóról átálltunk az értékalapúra. Az újat sajnos meg kell elõbb szokni. Nem véletlen, hogy a félfogadási idõ alatt mostanában rengetegen kérik a segítségünket adóügyben. Nagyon sok kérdést tesznek fel például a hasznos alapterület fogalmáról, arról, hogy mi számít melléképületnek, kell-e fizetni a garázs után stb. Az a reményünk, hogy mindenki bekerül majd az adózók körébe, csak az adatok feldolgozása és az ellenõrzések után realizálódhat. Mintegy ingatlan van Érden, tehát ennyit kell bejelenteni. Mi az, amire érdemes figyelniük az utolsó idõben is? Mindenképpen figyelni kell a határidõre, tehát január 31-ig postára kell adni vagy személyesen behozni. Ha nem tökéletesen töltötték ki, akkor természetesen mód van késõbb korrekcióra. Reményeik szerint tehát mintegy olyan bevallás is beérkezik, amely ingatlan után eddig nem adóztak. Velük mi fog történni? Elõször is meg kell néznünk, határideje hogy az adott ingatlan mióta van a mostani tulajdonosnál, és az adóhatóság öt évre visszamenõleg behajthatja az elmaradt adót. Ennek megvan a maga eljárási rendje. Nem tételezünk fel senkirõl rosszhiszemûséget, hiszen sok okból maradhatott ez el: olyan helyrõl települtek ide, ahol nem volt ingatlanadó, vagy nem tudtak róla, vagy nem kaptak értesítést stb. A mulasztást azonban pótolni kell, a nem tudás nem mentesít az adózás alól. Nem akarjuk nagyon megterhelni az adófizetést elmulasztókat, ezért lehet részletfizetést is kérni. Az elmaradt adót mi után fogja kiszámolni az adócsoport? Természetesen a régi rendelet, a korrigált forgalmi értéket figyelembe vevõ alapján. Az idén mekkora többletbevételre számít az önkormányzat? Eddig évente mintegy milió forint érkezett be ingatlanadóból, most a megnövekedett számú adózó és az esetleges adónövekedés miatt számításaink szerint ez körülbelül 200 millió forint többletet jelenthet a költségvetés számára. Az is többletbevételt jelent, hogy a kedvezmények miatt novembertõl en jelentkeztek be mint állandó lakosok. Ez például évente 150 millió forint többlet normatív támogatást eredményez. Az MSZP tartott egy sajtótájékoztatót, ahol horrorisztikus emelésrõl beszéltek, és tiltakozó felvonulást is szerveznek. Valóban tapasztalnak ilyen hangulatot a városban? Nagyon könnyû az embereket a zsebüket érintõ témákon keresztül felheccelni. Amikor a szocialista városvezetés kivette az adóból a szemétszállítás díját, és ez minden ingatlannál Ft-nál is többel megemelte az éves terhét, akkor ez nem jutott eszükbe, nem rendeztek fáklyás felvonulást saját maguk ellen. Ugyanígy szó nélkül vették tudomásul a 13. havi nyugdíj eltörlését is, pedig az minden egyes kispénzû nyugdíjast komolyan érintett. Az volt az igazi horror. Az önkormányzat pontosan be tud számolni minden egyes elköltött adóforintról, hiszen közlekedésre, közvilágításra, szociális ellátásra, oktatásra stb. költjük. Az elmúlt nyolc év szocialista-liberális vezetése folyamatosan vonta el a pénzt az önkormányzatoktól, és csökkenõ normatívák mellett megnövekedett kötelezõ feladatokat kell ellátnunk. Tudomásul kell venni: ahhoz, hogy ez a város mûködjön, szükségünk van a bevételekre. Ezt az összeget az államtól és a lakosoktól kell megkapnunk. Ha kevés a pénzünk, keveset tudunk költeni, akkor nem tudunk kátyúzni, füvet nyírni, vízelvezetést építeni stb. A fejlesztések pedig mindenképpen szükségesek, hiszen Érd viszonylagos elmaradottsága minden itteni polgár számára nyilvánvaló. Az intézményhálózatunkat a lakosságszám növekedése miatt bõvítenünk, a meglévõket pedig korszerûsíteni kell. Jó példával is elöl járunk, hiszen az önkormányzat elõször is magán kezdett el spórolni, hiszen a most készülõ, nagyon szûkös költségvetés során elsõsorban az önkormányzat kiadásait faragjuk le. Jártál már a Duna-parton? Érd azon kevés városok közé tartozik, amelyek elmondhatják magukról, hogy saját Duna-parttal rendelkeznek. Ezt sokan tudják, de mégis nagyon kevesen ismerik ténylegesen a Duna-partot, sõt, akad aki még sosem járt ott, esetleg azt se tudja, hogy van... Annak, hogy kevesen járnak arra, elõnye is van. Teljesen érintetlen részekkel is találkozhatunk, lábnyomot pedig csak a kijelölt útvonalakon láthatunk. Temérdek lehetõség van arra, hogy felhasználjuk ezt a kincset. Az erdõben kiváló mountain bike versenyt lehetne rendezni körpályán, ami élvezetes lenne a nézõk és a rajthoz állók szempontjából is. Sokkal jobb futóterep a puha föld, mint a betondzsungel, kíméli a lábakat teljes egészében. Igazi kempingezésre is alkalmas lehet, bár a szúnyog problémát mindenképp meg kell oldani. Nagyon közel van a gyógyhatású termálfürdõ, ez azért a turizmus szempontjából nem elhanyagolható. Akár autóval, vonattal-busszal és még kerékpáron is megközelíthetõ az EuroVelo 6-on keresztül. Sõt, a nem túl távoli jövõben nagyon örvendetes lenne, ha hajóval is lehetne érkezni. Visszatérve az EuroVelo 6-ra, ami az Európát átszelõ kerékpárutak egyik szakasza a kilométerbõl, eléggé kiaknázatlan helyzetben van most a gát Érden. Összehasonlítva például Százhalombattával a helyzetet, egyértelmû, hogy a szomszéd városban felismerték a lehetõségeket. Komoly sportegyesületek épültek rá a vízre és sikeres érdi sportolóknak kell a szomszéd városba átjárni, csak hogy ûzhessék a vízi sportot. Például Nyári Bendegúz, hatszoros magyar bajnok, huszonegyszeres bajnoki dobogós és a nemzetközi Olimpiai Reménységek versenyén gyõztes kajakos kénytelen Százhalombattán eltölteni az összes edzését óta ûzi a sportágat és elmondása szerint már teljesen természetes számára, hogy rendszeresen utaznia kell. Saját korosztályában több az érdi, mint a battai, ami megmutatja, hogy ezeknek a sportegyesületeknek a ORLAI SÁNDOR tagjai jelentõs számban érdiek. Sajnos az ingázós tendencia nem is csökkenni látszik, hanem inkább emelkedni, ugyanis a legtöbb család hétvégente átjár a szomszédvárosba azért, hogy megigyon egy teát a parton, egyen egy fagyit és sétáljon egyet. Ezzel pedig a csöppségeknek is a rossz példát, finomabban szólva a kevésbé jó utat mutatjuk, hiszen van Érden is Dunapart, Érden is lehet sétálni. Más kérdés, hogy teát inni, fagyizni, kajakozni nem lehet. De vajon lehetne másképp? Az emberek többsége egybõl összekapcsolja Battát és a Dunát, nem lenne jó, ha Érddel is ez lenne a helyzet? Érd? Akkor Duna-part, vízisportok, turizmus, természet és szórakozás. Szép gondolatok, de egyelõre nem valósulhatnak meg. A fényt az alagút végén az jelenti, hogy a természeti erõforrások a tényleges lehetõség rendelkezésre állnak, így már csak a felismerés szükségeltetik hozzá. Reméljük minnél elõbb sikerül. DOMÁN ZSOLT Megfelelni, vagy megmaradni? Bizonyára sokan ismerik a történetet az apáról, a fiúról, meg a szamárról. Vásárba viszik a szamarat, de hogy ne kelljen a hosszú utat végig gyalogolni, felülnek a hátára. Az út mentén dolgozó emberek fejüket csóválják, hogy milyen lelketlenek, agyon terhelik a szegény jószágot. Igazat adnak a kritikának, leszállnak, gyalog baktatnak a füles mellett. Erre egy másik helyen meg jól kinevetik õket, hogy nagyobb szamarak, mint a csacsi, hisz akár fel is ülhetnének rá. Ezt is megfogadják. Elõször felül az apa, de miután megkapja a magáét, mint kegyetlen, gyerekére nem gondoló szülõ, átadja a helyét a fiának. Egy sokadik helyen meg pont emiatt kacagnak rajtuk, hogy agyonkényezteti a sihedert. Ha a mai magyar valóságot nézzük, az elmúlt évtizedeket akár mi is egy ilyen idõszakként értékelhetjük. Legfontosabb nemzeti sportunk a mindenáron való megfelelni akarás volt. Nem mostani keletû dolog ez. Gondoljunk csak bele, 68-ban önszántából vonult-e be a kádári magyar hadsereg Csehszlovákiába? Volt ugyan némi ráhatás a Szovjetuniótól, de legalább ennyire fontos volt a mindenáron való megfelelni akarás. Aztán jófiúk akartunk lenni a Lajtán túliak elõtt is, megmutatni nekik is meg Moszkvának is, hogy a strichelés és az ártatlanság valahogyan mégis csak összeegyeztethetõ dolog. Ezért is hívták akkortájt Magyarországot a legvidámabb barakknak. Aztán a rendszerváltás idõszakában, meg azt követõen egyenesen túlkompenzáltunk. Kezünket, lábunkat majd összetörve akartuk bebizonyítani Európának, hogy mi aztán vakon és gondolkodás nélkül elfogadunk mindent, ami a nyugatiak szerint szép és jó. Volt erre a felejthetetlen (de aztán mégiscsak eléggé elfeledett) Hofi Gézának egy meglehetõsen vaskos kiszólása, hogy a magyar csak úgy érzi jól magát, ha sz s a pofája. Fura ez a világ. Itt élünk egy olyan társadalmi rendszerben, amelyik túlhaladta önmagát, ezer sebbõl vérzik, végtelenül igazságtalan, teljesen kilátástalan, hogy valamiféle kibontakozást még akár csak fel is tudna vázolni és politikusai, ideológusai, operatív megmondó emberei azt akarják, hogy higgyük el, úgy van minden jól, ahogy van. Ha vannak is hibák, netán válságra utaló jelek, nem kell tõlük megijedni, azok természetes részei a rendszernek és majd megoldódnak. Ezt leginkább arra alapozzák, hogy hiszen máskor is voltak már válságok túltermelési, meg pénzügyi válság, meg háborús válságok, és azok is megoldódtak. Országok zuhantak pénzügyi csõdbe és országok ténferegnek a szakadék szélén, de mert nem léptek fel sem lázító eszmékkel, és eszükben sem volt e rendszer alapjainak a mûködését megkérdõjelezni, egy pillanatra sem haragították magukra sem az európai politikusokat, sem a mindenek feletti és korlátlan hatalommal bíró sajtót. Magyarország (és kormányzó politikusai) az elmúlt nyolc évben elpazarolta kibontakozási erõforrásait, letargikus reménytelenségbe taszította sokmillió állampolgárát, lemondott legalapvetõbb nemzeti érdekeinek az érvényesítésérõl (pusztán a konfliktusok elkerülése érdekében), kivéreztette nemzetgazdaságát, de fel sem merült egyetlen európai politikusban, vagy újságíróban sem, hogy nincs ez így jól. A brancs részesei voltunk, baloldali liberális politikusaink megbecsülésnek és úri elbánásnak örülhettek, mosolygósan parolázott velük mindenki. A pénz, az persze számolatlanul ömlött, és egekbe szökött az eladósodottságunk. De sebaj, majd kiizzadjuk valahogyan! De hányan gondoltak már bele, hogy miféle pénzekre is fizetjük hónapról hónapra az egyre növekvõ sarcot? A szédelgõ spekulánsok felügyelte, lufi módjára hízó befektetésekbõl, sokszor kideríthetetlen illetõségû pénzügyi vállalkozások (bankok, biztosítók, nyugdíjpénztárak, brókerházak) virtuális széfjeiben plafonig álló értéktelen pénzek ideöntésébõl származó pénzek után. És mire észrevettük, adósrabszolgákká váltunk. Húsz, huszonöt évre és még a halál sem szabadíthat meg tõle, mert gyerekeink, unokáink is fogják nyögni a terheket. Ennek ellenére nem volt gond a magyar politikusokkal az elmúlt években. Bezzeg van most. Elõször is, mert az emberek példátlan módon söpörték el a libériás akarom mondani, liberális lakájokat. Nincs bokacsattogtató hajbókolás semmiféle sehonnai pénzeszsák, sem pedig a tévedhetetlenség tudatától fellegekben leledzõ firkász elõtt. El lehetett volna indulni azon az úton is, hogy hosszú hónapokig tartó tapogatódzó-egyeztetgetõ bájdiplomáciával kideríteni, melyik brüsszeli bürokrata, hogy is viszonyul bármelyik elképzelésünkhöz. Aztán jól megcsócsálni, sért-e akár liberális, akár konzervatív értékeket. Körüludvarolni a megmondó embereket a pénzügyi minõsítõktõl a politikai elemzõkig, és mire kiizzadtak volna valami se hús, se hal programot, amire már a kitalálója sem ismerne rá na az lenne a támadhatatlan, mindenki által elfogadható európai politika. A példabeszédbeli szamarat is számtalan módon próbálták elvinni a vásárba. Mert az volt a legfontosabb, hogy megfeleljenek másoknak, idegeneknek, és nehogy kinevessék õket. Még a hátukra is felvették a csacsit, de aztán csak elveszejtették a türelmüket és agyoncsapták a derék igavonó barmot. A szamárbõr cipelése meg már senkit sem érdekelt. KOPOR TIHAMÉR Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, Hivatalnok utca 14. www. csukalib.hu Díjszabás évre Beiratkozási díj: 1400,- Ft Kedvezményben részesülõk: Családi jegy (2 nem nyugdíjas beiratkozása esetén): 2400,- Ft Családi jegy (2 nyugdíjas beiratkozása esetén): 1400,- Ft Családi jegy (az egyik fél nyugdíjas): 2000,- Ft Nyugdíjasok: 800,- Ft Pedagógusok: 800,- Ft Diákok, fõiskolai, egyetemi hallgatók: 700,- Ft Közgyûjteményben dolgozók: (könyvtár, levéltár, múzeum) ingyenes Felhívjuk a tisztelt olvasók figyelmét, hogy könyvtárunkban minden olvasó saját jogán, vagy írásos meghatalmazás alapján kölcsönözhet.

4 4 Magyar néptánc és gyermekjátékok tanítása Kéthetente szombat délelõtt, a történelmi Magyarország tájegységeinek néptáncaival barátkozhatnak a táncos lábú, néphagyományok iránt érdeklõdõ fiatalok és visszafiatalodók. Célunk, hogy a néptáncokban teljesen kezdõ, még bátortalanul indulók is megérezzék a népzene varázsát, és az alapoktól indulva sajátítsák el a különbözõ táncokat, gyermekkörjátékokat. Ezzel egyidõben kézmûves foglalkozásokat tartunk. Második alkalom: szövések alapjai (karmantyú, körmöcske) Január 29. szombat ig Helyszín: Albert Üzletház rendezvényterme Érd Gellért u.2. Tel.: és Zenei klub a könyvtárban Zenei klubot indítunk a Csuka Zoltán Városi Könyvtár megújult Zenei Könyvtárában. A klub szakmai vezetõje Lehotka Ildikó szolfézs-, ének-zene szakos tanár lesz, de a különbözõ témák szakértõi megközelítését segítik majd a Lukin László Zeneiskola tanárai, és más, a témában jártas érdi és környékbeli muzsikusok is. Célunk, hogy a színvonalas zenét szeretõ közönség élvezetes, tanulságos, sok kiváló zenével fûszerezett beszélgetéseken vehessen részt, esetenként találkozhasson a szakma jeles képviselõivel. A klub helyszíne: a Zenei Könyvtár (Érd, Alsó u. 27.) Az elsõ találkozó idõpontja: február óra Elsõ témánk : A zenei korszakok A beszélgetést vezeti: Lehotka Ildikó Tervezett témáink még: A világzene, Tánczenék, Filmzenék S hogy mirõl beszélgetünk a késõbbiekben, azt a klubba járók kívánságai, érdeklõdése alapján közösen választjuk majd meg. A találkozókon való részvétel természetesen ingyenes. Ha bármilyen kérdése, kívánsága, ötlete van a szervezendõ klubbal kapcsolatban, kérjük, keressen meg bennünket személyesen a Zenei Könyvtárban, vagy telefonon a es számon, esetleg honlapunkon (www.csukalib.hu) keresztül ben. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt! Az Érdi Mûvésztelep kiállítása január 28-án, pénteken 18 órakor nyílik a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban Megnyitja: NOVOTNY TIHAMÉR mûvészeti író Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Nemrég írt valaki egy nyílt levelet, azzal a kivastagított kérdéssel-címmel, hogy Miért büntetik a becsületes érdi lakosokat? Nos, talán nem is gondolta, hogy mennyire jogos a kérdése, csak nem úgy, ahogy õ szánta... Természetesen a szennyvíz szippantásról volt szó benne. A levél azzal kezdõdött, hogy õ egy becsületes, szabálytisztelõ ember. Azonban a folytatásban pont az derült ki, hogy neki azzal van problémája, hogy eddig nem tartotta be a szabályokat és most fel van háborodva, mert ezután nem lesz alkalma kikerülni azokat. Mirõl is van szó? Nézzük a tényeket! A jelenleg (2002-tõl érvényben levõ) közszolgáltatási rendszer véleményem szerint bünteti a becsületes érdi lakosokat. Le is vezetem, hogy miért! Érden kb. 3 millió m 3 víz fogy, kb. 2,4 millió m 3 szennyvíz keletkezik, a többi locsolás, stb okán van. (Egyébként az is megér egy misét, hogy az ellocsolt víz hová kerül és mit okoz a domb alján levõknek, amit aztán adóforintokból kell helyrehozni... tehát ezzel a költség a magánpénztárcából rá van lõcsölve a közös pénztárcára...) A 2,4 millió m 3 keletkezett szennyvíz kezelésének van egy adott költsége. Ezt a következõképpen lehet kiszámolni. Durván m 3 - t elvisz a csatorna, ennek önköltsége jelenleg kb. 400 Ft körül van m 3 - ként. A maradék 1,6 millió m 3 -bõl a nem legális szolgáltatók által elszállítottal együtt kb m 3 -t visznek el. De maradjunk a hivatalosan ismert m 3 -nél. Ezt kb Ft/m 3 önköltséggel kell számolni. Tehát az összes ezzel felmerülõ költség kb.: X 400 =320 millió Ft, X = 90 millió Ft, ehhez vegyünk hozzá olyan, láthatatlan költséget, amelyet az el nem szállított szennyvizek okoznak: egészségügyi, talajvíz, belvíz, stb, amit végsõ soron mind a mi közös pénztárcánkból kell megoldani most, vagy késõbb. de ezt ugye nehéz számszerûsíteni, bár szerintem milliárdos nagyságrend. Tehát a precízen kimutatható költség kb. 410 millió Ft/év (ehhez hozzájönnek még a láthatatlan költségek, externáliák). Kérdés: kinek az érdekében merül fel ez a költség? Az én válaszom (és az a valóság) az, hogy mindanynyiunk érdekében merül fel. Az, hogy ne mérgezzen minket, ne legyen bûz az utcában, és rendezett legyen a lakókörnyezetünk, mindenkinek érdeke, aki itt él, nem csak az egyes lakóingatlan tulajdonosnak. Tehát ez egy közérdek, közegészségügyi, köztisztasági kérdés. A költségnek is közösnek kellene lennie. Ezzel szemben mi történik? A közös költségek viselésében részt vesznek: a csatornázott területen lakók, õk fizetik ki a legtöbbet, azok, akik zárt emésztõvel rendelkeznek és kihívják a szippantós autót (csatornázott területeken részükre az önkormányzat eddig kifizette a leürítési díjat, azért lehetett csak Ft a díj) A közös költségek viselésében (évek óta) nem vesznek részt: azok akik csatornázatlan területen laknak, vagy csatornázott területen nem kötnek rá a csatornára, szivárog az emésztõ (vagy egyéb módon kerül ki onnan a szennyvíz) és nem hívnak szippantós autót. Tehát az igazi igazságtalanság az, hogy azok viselik a költségeket, akik becsületesek és betartják a szabályokat! Mit tudna javítani ezen a vízfogyasztás alapú rendszer? 1. Valószínûleg növekedne az elszállított mennyiség (egyrészt kifehéredne egy része, másrészt olyanok is hívnának autót, akik eddig nem hívtak. Sokan valószínûleg bosszúnak gondolnák, hogy majd jól kiszúrok a szippantósokkal, miközben nem bosszú, hanem hasznos tevékenység volna: ennyivel is kevesebb szennyvíz kerülne a talajba). 2. A szennyvízkezeléssel kapcsolatos költségek igazságosabban oszlanának el a szennyvizet termelõk között. Az én becslésem az, hogy a következõképpen alakulna át a fenti számtanpélda: Egy m 3 költsége szippantással: Ft/m 3, maximum m 3 -t kell elszállítani, azaz maximum 2 milliárd Ft lenne befizetve évente Büntetés helyett támogatást! szippantásra m 3 X 400 Ft =320 millió Ft m 3 X Ft = millió Ft. A csatornára rákötött ingatlantulajdonosok fizetnék a saját, mért mennyiségük után a díjat. A változás ott lenne, hogy a nem csatornázott ingatlanok közösen fizetnék ki a millió költséget. A közös költségek elosztása pedig a legkézenfekvõbb módon (amit egyébként a környezetvédelmi törvény a szennyezõ fizet elvként deklarál): az általuk elfogyasztott vízmennyiséggel arányosan. Ha a locsolási kedvezményeket is figyelembe vesszük, akkor a költségeket kb m 3 kiszámlázott vízre lehet elosztani. Tehát 2 milliárd Ft/1,6 millió m 3 kiszámlázott víz = Ft/ elfogyasztott víz m 3 -e. Szerintem ez igazságosabb lenne és látható, hogy nem igaz az, hogy ebben a rendszerben ellenszolgáltatás nélkül kellene díjat fizetni bárkinek is. Hisz az ellenszolgáltatás az összes elszállított mennyiség, amibõl arányosan egy kis részét fedezi az adott tulajdonos befizetése. Az új díjfizetési rendszerre re való áttérés tehát az igazságtalanságot szüntetné meg. Pontosabban meg is fogja szüntetni, csak az idõpont tolódott ki. Hamarosan (egy-két éven belül) elkezdõdnek a rákötések a kiépülõ csatorna hálózatra. Ennek a telken belül egy bizonyos költsége van, errõl többször szó volt a médiában is. Érdemes tehát jó elõre készülni erre is. Azok, akik eddig nem fizettek a szennyvízkezelésért, a rákötés után csatorna használati díjat fognak majd fizetni. Akinek a havi Ft nem fér bele a családi költségvetésébe (de igaziból, reálisan!), annak nagy valószínûséggel a Ft csatornahasználati díj is nehézséget fog okozni. Ugyanis, ha elkészül a csatorna, kb. ilyen díjat kell majd fizetni, ilyen az arány a szippantás díja és a majdani csatornadíj között. Az igazi probléma az lesz, hogy akkor fognak sokan újból szembesülni azzal, hogy fizetni kell olyanért, amiért eddig nem fizettek: a szennyvízkezelésért. Ez alól akkor már nem lehet kibújni, mert az EU-s pénzekre benyújtott pályázatban vállalni kellett azt, hogy ha kiépül a csatorna hálózat, akkor az érintett ingatlanok 95% rá is köt. Ha ez nem történik meg, akkor vissza kell fizetni az EU-s támogatást. Tehát mindannyiunk közös érdeke, hogy meglegyen a 95%-os rákötési arány. Ennek érdekében segítenünk kell azokat, akiknek az anyagi lehetõségei nem engedik meg azt, hogy saját maguk fizessék meg a belsõ hálózat kiépítésének költségeit. Erre még 2010-ben az önkormányzat rendeletében létrehozott egy olyan pénzügyi alapot, amelybõl pályázati úton visszatérítendõ támogatást lehet kérni. Azonban ez az alap csak akkor mûködhet, ha van benne pénz. A szippantás rendszerében esetlegesen keletkezõ plusz források alkalmasak lettek volna arra, hogy mûködni tudjon a rendszer. Hisz még egyszer ismétlem: mindannyiunk közös érdeke, akik ebben a városban élünk, hogy esetleg segítve azokat, akik nehezebb anyagi körülmények között élnek ha egyszer kiépül a csatorna hálózat, akkor mindenki kössön rá. Szerintem gondoljuk át újból! SIMÓ KÁROLY Kedves Érdi Polgárok! Várjuk Önöket az Összefogás Egyesület székházában (Alsó u. 8.) minden szerdán 18 órától. Találkozhatnak önkormányzati képviselõkkel, a város vezetõivel, a polgári oldal aktivistáival, tájékozódhatnak a város életérõl. A Fidesz Érdi Szervezete

5 5 Az alpolgármester naplójából Bátorság és nyitottság szükséges Az Európai Unió tagországai, köztük Magyarország is számos közös gonddal küszködik. Itt, szûkebb hazánkban, Érden is meg kellett hoznunk olyan intézkedéseket, amelyek sokak, sokunk számára nehezen elfogadhatók, esetleg néhányunk számára elfogadhatatlanok. Mégis, a közös cél érdekében meg kell hoznunk népszerûtlen döntéseket. Ha nem tennénk, akkor felelõtlenül politizálnánk, kárt okoznánk Érd város közösségének. Tudjuk, egy adott problémának esetleg több megoldása is lehetséges. Nekünk, Érd város vezetõ politikusainak az a dolgunk, az a kötelességünk, hogy a lehetõ legjobb megoldást válasszuk. Ezért hallgatjuk meg az ellenvéleményeket, a helyzetmegoldó javaslatokat. A közös gondok csak közös gondolkodással, nyugodt vitákkal, kölcsönös egyezkedéssel, beleérzéssel oldhatók meg jól. Hangos kirohanásokkal ugyan fel lehet hívni a figyelmet, fel lehet korbácsolni indulatokat, de jó célt szolgálni nem lehet. Orbán Viktornak elnöki funkciójában tett Strasbourgi bemutatkozása jó példa erre. Idézek néhány sort Orbán Viktor beszédébõl. Bátorságra és nyitottságra van szükségünk ahhoz, hogy az egyes nemzetállamok kormányai és parlamentjei úrrá tudjanak lenni az adósságválságaikon Meg kell teremteni a jogi alapját annak, hogy a jelenlegi, ideiglenes válságkezelõ mechanizmus helyébe egy állandó stabilitási mechanizmus lépjen A magyar elnökség gondolkodásának középpontjában áll továbbá a gazdaságpolitikai koordináció erõsítése, a gazdasági növekedés elõsegítése, és a fenntartható gazdasági növekedés a munkahelyteremtés érdekében az adósságot egyetlen módon lehet legyõzni, és ezt úgy hívják, hogy munka. mindannyian a tûzzel játszunk, és ha nem sikerül európai szinten egy romastratégiát kialakítanunk. Közös célokat csak közös értékekre lehet alapozni. A magyar elnökség ennek a nagy, távlatos európai célnak az érdekében fogja végezni a mindennapi munkáját, megadva mindannyiuknak a tiszteletet, az ügy iránti teljes alázattal. Olvasónk írja Nemes célokat, nagy feladatokat nevezett meg ez a beszéd. Mégis, Daniel Cohn-Benditnek, az európai zöldek vezetõjének, a hírhedt lázadónak a bevezetõ elnöki beszédhez történõ hozzászólása mindössze egy rá jellemzõ kirohanás volt, amelyben Orbán Viktort a magyar sajtótörvény kapcsán populista nacionalistának nevezte. De Alexander Graf Lambsdorff liberális képviselõ és Martin Schulz EU szocialista frakcióvezetõ is a magyar médiatörvénnyel foglalkozott amely véleményük szerint sérti a szólásszabadságot és a szabad véleménynyilvánítást a beszéd tárgyához illõ hozzászólás helyett. Jellemzõ módszer ez az olyan politikusok tevékenységére, akik a liberális értékek és a nagytõke érdekében tevékenykednek. Gondoljunk Bõs-Nagymaros ügyére, amit az úgynevezett Zöldek vágtak el! Talán nem lenne haszontalan, ha nyilvánosságra kerülne, mennyibe került ez a magyar polgároknak, és mit veszítettünk az erõmû megépítésének elmaradása miatt! Mindezt bizonyítatlan környezetvédelmi problémák ürügyén. Gondoljuk meg, Ausztriában a mûködõ erõmûvek nem okoztak semmiféle megoldhatatlan problémát, ugyanakkor Magyarországnak elemi érdeke, hogy a Dunán a hajózás zavartalan legyen, és nagy szükségünk van a megtermelhetõ villamos energiára is! Ahogyan Orbán Viktor mondta, bátorságra és nyitottságra van szükségünk, ha el akarjuk érni a gazdasági növekedést. Mint ahogyan bátorságra és nyitottságra van szükségünk Érd város gazdasági problémáinak megoldásához és a város fejlesztéséhez is. Az Európai Unióban meg kell teremteni a jogi alapját annak, hogy a jelenlegi, ideiglenes válságkezelõ mechanizmus helyébe egy állandó stabilitási mechanizmus lépjen. Megfontolandó szavak! Talán Érd város számára sem lenne hiábavaló helyi rendeletek által szabályozott mechanizmus a hitelkezelés és a fejlesztések területén. Orbán Viktor beszédében hangsúlyozta, az adósságot egyetlen módon lehet legyõzni, és ezt úgy hívják, hogy munka. Ahogyan a magyar országos politikai vezetés elsõdleges feladata, úgy Érd város politikai vezetésének elsõdleges feladata kell legyen a helyi munkahelyek megvédése, új munkahelyek létesítésének elõsegítése, támogatása. Elkötelezettek vagyunk. Azt azonban tudni kell, hogy a termelõ és szolgáltató üzemek, vállalkozások kisebb-nagyobb terhelést jelentenek a lakókörnyezetre! Nekünk kötelességünk biztosítani azt, hogy a vállalkozás, üzem terhelése az elõírtakon belül a lehetõ legkisebb legyen, mindemellett munkahelyet adjon érdi polgároknak, hozzájáruljon a város fejlesztéséhez, adót fizessen. Nem vezethet eredményre az, ha kevesek kényelmi szempontjai miatt elûzzük a munkaadókat! Nem írtam le újdonságokat, olyasmit, amit mindenki ne ismerhetne. Csupán elgondolkoztam. Elgondolkodtam azon, hogy mennyivel többet tehetnénk, mennyivel jobban tehetnénk, ha a közös problémákat közösen próbálnánk megoldani. Ha a demokrácia keretein belül a közösség érdekeit sértõ egyéni és nagytõkés érdekek érvényesülésének, a nagyhangúaknak egységesen határt szabnánk. Nemcsak országosan, de itt, Érd városban is! Itt a lehetõség! Példátlan lehetõség a választások eredményeinek jóvoltából! TÓTH TAMÁS Az internetes vásárlás veszélyei Ategnapi napon történt velem egy negatív dolog internetes vásárlással kapcsolatban: Egy érdi cég internetes oldaláról rendeltem 1,6 dl-es mûanyag fehér poharakat. Az oldalon 2,2 Ft-ot adtak meg árnak. Az oldalon sehol sem szerepel, hogy ez áfa nélküli, vagy áfás ár. Mikor megrendeltem, rögtön látszott is a honlapon a regisztrációm utáni profilomban, a rendeléseim menüpont alatt. Ez január 11- én volt. Felhívtam a honlapon megadott kapcsolattartási telefonszámot, hogy megbeszéljük, hogy hogyan juttatják el hozzám a csomagot, mert errõl a honlapon sehol sem volt információ. Megbeszéltük az árat, a címemet és számlázási adatokat. Akkor azt mondta a cég vezetõje, hogy a rendeléstõl számított következõ hétfõn, õ maga személyesen fog járni városomban és elhozza nekem a csomagot. Egész hétfõn nem jelentkezett, nem is hívott. Este felhívtam, hogy mi a helyzet, erre azt mondta, hogy valaki felmondott nála és most õ intéz mindent, ezért nem tudott jönni. Megbeszéltük, hogy akkor elküldi elsõbbségivel postán, vagy futárral, és az szerdára megérkezik hozzám. Azt mondta a postadíjat õ állja ha már így nem tudta elhozni hozzám a csomagot és ez plusz idõmbe kerül amíg megérkezik hozzám a csomag. Szerdán persze nem jött meg a csomag. Felhívom délután, azt mondta, hogy holnap azaz csütörtökön úgyis jön a városomba ezért nem adta fel a csomagot, majd elhozza. Már ez sem tetszett nekem, mert nem szólt elõtte, és nekem kellett volna szerdáig a csomag mindenképpen. Aztán tegnap csütörtökön délben hívtam hogy mikor jön, azt mondta már úton van fél 4-kor érkezik. Ezután nagy várakozás. 4- kor kaptam tõle az sms-t hogy kb 40 km-re van még tõlem, érkezik. Megjött 5-kor. Átvettem a csomagot, mikor megyünk vissza a kocsihoz a papírokért és kifizetni a csomagot, akkor mondja, hogy nem 2,2 Ft a darabára a terméknek, hanem áfástul valahogy 3,8 Ft. Mondom neki nem ez van a honlapon és telefonon is legalább kétszer beszéltünk az árról, miért nem szólt hogy nem egyezik a dolog. Erre azt mondta hogy a honlap már 4 éve nem volt frissítve, régi adatok vannak rajta. Arra meg hogy miért nem mondta telefonon, mikor mondtam neki az árat, nem tudott semmi értelmeset mondani, csak azt hogy ennyiért (3,8 Ft) sehol máshol sem találok ilyen poharat, még így is a legolcsóbb. A végöszszeg Ft helyett lett volna Ft körül, majdnem másfélszer annyi mint azt eredetileg megbeszéltük. Megvitattuk a viselkedését és hogy nem szólt róla hogy nem annyi az ár mint amit megbeszéltünk. Õ nem tudott mást mondani csak azt hogy igy is nagyon olcsó. Mondtam neki hogy ez megtévesztés, nem korrekt és azért nem szólt az árváltozásról, mert azt gondolta, hogy ha már itt van és átadta akkor kifizetem a többletet neki. Nem szólt semmit csak a vállát emelgette. Az árut természetesen nem vettem meg, visszaadtam neki. (Név és cím a szerkesztõségben) Horgászok közgyûlése Csodálatos egy ilyen közösség elnökének lenni! Maratoni közgyûlést tartott január 15-én az Érd és Környéke Horgászegyesület a Finta rendezvényteremben. A rendkívüli hosszúságot nem az egyesület mûködését akadályozó problémák okozták (mert szerencsére ilyen nincs), hanem épp ellenkezõleg, a rendkívül sikeres, hagyományos programokról és a kolontári segítségnyújtásról szóló tartalmas beszámolók. A közgyûlés elsõ részében rendhagyó módon Sajbán József, az ÉrdTV munkatársa, egyesületi tag videós beszámolóját nézhették meg a résztvevõk a 2010-es év eseményeirõl. A száraz felsorolás helyett a mozgó képekben bemutatott programok kellemes emlékeket idéztek fel a tagságban, és erõsítették a vágyakozást az idei rendezvények iránt. A vezetõség szóbeli kiegészítése elõtt T. Mészáros András, Érd Megyei Jogú Város polgármestere köszöntötte a horgászokat, kiemelve azt a közösségformáló szerepet, melyet az ezer fõt meghaladó egyesület vállal. Elmondta, hogy maga is szívesen látogat el a hagyományos rendezvényeinkre, melyeket az összetartozás, a szeretet és a szolidaritás jellemez. Ez utóbbit méltatta Fûrész György, a Magyar Országos Horgászszövetség osztályvezetõje is, amikor kiemelkedõnek nevezte az egyesület közösségi életét, a horgászvízzel nem rendelkezõ érdi egyesület tagszervezõ munkáját (a taglétszám egy év alatt 47%-kal nõtt), és azt az összefogást, mely a rendezvényeket kíséri. Külön kiemelte, hogy országos szinten is példaértékû rendezvény volt a karácsonyi halászlé fõzés és a kolontári Mikulásnap. Ez utóbbiról a Magyar Horgász februári számában képes beszámolót is fognak közölni, hogy láthassa az ország horgásztársadalma is az összetartozás erejét. A gazdálkodást alátámasztó pénzügyi beszámoló és a vezetõség kiegészítése után az egyesület alelnöke, Koller József beszámolt arról a munkáról, melyet a tagok végeztek a Duna parton, jelezve, hogy mind több érdi horgász tekinti azt az egyesület saját vizének. A beszámolók elfogadását követõen, megtárgyalásra és jóváhagyásra került a 2011-es programtervezet és költségvetés, majd az egyebek napirendi pontban a kolontári rendezvényrõl számoltak be a szervezõk. Megrázó, de egyben felemelõ érzés volt végignézni az ÉrdTV Halvíziójának filmjét a Mikulásnapról, melyben mind a részt vevõk, mind Kolontár vezetõi és lakosai az elismerés és szeretet hangján nyilatkoztak a kezdeményezésrõl és a lebonyolításról. A filmvetítést követõen az egyesület vezetõi emléklappal köszönték meg a segítõknek, köztük az Érdi Lapnak is, a támogatást. Kiemelték, hogy közel 400 ember összefogása, munkája, adakozása tette lehetõvé azt, hogy a kiadásokra összegyûlt 300 ezer Ft-ot meghaladó összegbõl, a költségek kifizetése után még 150 ezer Ft átutalására is lehetõség nyílt a Kolontári Gyermekekért Alapítvány részére. A közel négy órás emlékezetes délelõtt végén, az egyesület elnöke a következõ szavakkal zárta a közgyûlést: Csodálatos egy ilyen közösség elnökének lenni, köszönöm Önöknek! Mint jelen beszámoló írója, ezen gondolatok papírra vetésével is megerõsítem az ott tett mondatomat, kívánva erre az évre is tartalmas, eredményes évet. SOLTI GÁBOR az Érd és Környéke He elnöke Az egyesület életérõl szóló videók megtekinthetõek a honlapon, valamint beszámolók olvashatóak az egyesület honlapján. Ingatlan adó bevallás készítése Bosszankodás helyett: amíg elkészül bevallása, vendégünk egy teára! HATÁRIDÕ: JANUÁR 31.! ÉRD KÖZPONTBAN, A POSTÁNÁL Bõvebb információ: 23/ , 06/ január 28-án 14 órakor az Óperencia - Bíró András könyvesboltjában (2030 Érd, Budai út 24) Karácsony István: Pozitív egészségvédelem címû kiadványát bemutatja BÍRÓ ANDRÁS és DR. KÕSZEGI GÁBOR a Szakorvosi Rendelõintézet fõigazgatója Szeretettel várjuk az érdeklõdõket. A Fidesz Nyugdíjas Tagozata minden hónap második csütörtökén este 6 órakor összejövetelt tart az Összefogás Székházban, melyre szeretettel vár minden érdeklõdõt!

6 6 Illésházy János és Illésházy István Érd mezõváros elsõ fénykorának nagybirtokosai és kegyurai Mária Terézia ( ), II. József ( ), II. Lipót ( ) és I. Ferenc ( ) uralkodása idejében vizsgáljuk tovább Érd birtoklástörténetét. Illésházy Józsefet követõen 1766-tól 1800-ig gróf Illésházy János királyi kamarás, a hétszemélyes tábla ülnöke, belsõ titkos tanácsos birtokolta Érdet. A település elsõ gazdasági és kulturális (elsõsorban egyházi építésben megnyilvánuló) fellendülése ekkor következett be. Az utolsó fiúági leszármazott, gróf Illésházy István királyi komornyik, étekfogómester között volt Érd urasága. Mint mecénásnak neki köszönheti a Magyar Nemzeti Múzeum értékes könyvgyûjteménye (késõbbi Országos Széchenyi Könyvtár) egy komoly részét, így például egy kiemelkedõ könyvritkaságát, a Dubnyici Krónikát. Nagybirtokosaink érdemei Érdi nagybirtokosok az idõ sodrában Az Illésházy uradalom fejlõdésben Érden a döntõ terület a mezõgazdaság és állattenyésztés volt. A nagybirtok majorsági gazdálkodása a 18- század második felében egyre nagyobb tért hódított. Az országosan egységes 1767-es urbárium (jobbágyi szolgáltatások szabályozása) és az 1783-ban készült uradalmi gazdasági térkép is hû forrásai ennek. A közepesnek számító érdi földeken ekkor álltak át a háromnyomásos gazdálkodásra. A gabonatermelés mellett ekkoriban terjedt el a szõlõtermesztés (érdi vörös bor). Szõlõket fõleg a falu fölötti Hegy területén, Berki pusztán és Diósdon létesítettek. (Majd az 1884 utáni filoxéra járvány pusztítja el a szõlõket.) Az állattenyésztésben a ló és szarvasmarha mellett hamarosan a juhtenyésztésé lett a vezetõ szerep. Erlakovac major kiépítése kapcsolódott hozzá. Itt a birkaistállón kívül ököristálló, lakások és cséplõcsûr is volt. (Ez a majorság ma már nincs meg, Érd-Felsõ vasúti megállótól északra volt.) A korábbi rackajuh helyett ekkoriban kezdett elterjedni a finomabb gyapjat adó merinói fajta. Az ipar csíráinak megjelenése, a dunai hajómalmok, a téglaégetõ létesítése jelzik a fejlõdést egyéb területen. Hamarosan messzi földön híresek lettek a Dunán zakatoló hajómalmok, amelyek a környékbeli falvak gabonáját õrölték. Számuk hamarosan(1774-re) 9- re nõtt. A második világháború után szûntek meg utolsó példányai (a Jungmayer, a Stiegler családé). Manapság csak Ráckevén láthatunk belõlük egyet helyreállított formában, ami idegenforgalmi vonzerõvel is rendelkezik. A késõbbi, huszadik századi téglagyár elõdjének számító téglaégetõ a Duna partján található Sánc-hegy agyagát dolgozta fel. Vendégfogadók (Csillag csárda, Fekete Sas fogadó) építése is ekkor történik a mai 70-es fõút akkori nevén postaút - nagytétényi és tárnoki határba bevezetõ szakaszán. A Csillag csárda volt a nevezetesebb, ahol só átvevõ hely is volt, ezért Solarának is nevezték. Az 1980-as évekig létezett. A Fekete Sas elnevezés a grófi címerre utal. A gazdasági fejlõdést fémjelzi a mezõvárosi rang 1776 évi deklarálása is. Ezzel együtt járt a hetivásár tartás, késõbb évi két vásár tartása (1811-tõl, ami az 1830-as kolera miatt egy ideig azonban megszûnt), a jobbágyi járandóság egy összegben való fizetésének lehetõsége, bíróválasztás joga. A lakosság száma 1784-re ugrásszerûen megnõtt: míg a török kor végén a száz fõt se érte el, ekkorra már 1915 fõt számoltak. Ekkoriban, 1783-ban készült Érd elsõ ismert, részletes gazdasági térképe is, amelynek többek között érdekessége, hogy a helységet Hamzabég avagy Érd elnevezéssel jelzi. Az érem másik oldala hogy az uradalmi majorsági gazdálkodás bõvülésével együtt járt a jobbágyi terhek növekedése. Az éves cenzus ugyan a korábbi urbáriumokkal szemben 400- ról 165 Ft-ra csökkent, de jelentõsen nõtt a robot. (egész telkeseknek 52 nap igás vagy 104 nap kézi robot). A zsellérek évi 1 Ft-ot fizettek és 18 nap kézi robotot teljesítettek. Az érdi sziget is uradalmi kezelésbe került. A verseny következménye volt a nincstelen, szántóval nem, csak házzal vagy azzal sem rendelkezõ zsellérség számának növekedése. Jellemzõ volt rájuk is a szõlõtartás. Más megélhetési forrás után nézve belõlük kerültek ki az elsõ iparosok. Õk üzemeltették bérlõként a falu birtokában lévõ malmokat. Illésházy István idejében 1817-ben jött létre az elsõ érdi céh, a molnárok és pékek céhe. Õk voltak ugyanis a legtöbben az iparosok között. (1828-ban 47 iparosból 21 fõ.) A gazdasági fejlõdéssel párhuzamos volt a kulturális gyarapodás, ami elsõsorban természetesen az egyházi építményeket, szobrokat jelenti. Ezek adták meg Érd barokk pompáját. Illésházy János tette a legtöbbet e téren. Legjelentõsebb építkezése a Szent Mihály templom tornyának felépítése volt, amelynek 1774-es évszámát ma is olvashatjuk fõbejárata zárókövén. A sekrestye építése is ekkor történt. Õ építtetett emeletet a plébániaházra is. Erõs vallásosságát bizonyítja, hogy a várkastélyban is létesített egy kápolnát. (Ezt a görög származású Sina Simon 1869-ben teremmé alakította át.) Számos szoborral növelte a mezõváros fényét: több Nepomuki Szent János szoborral és Szent Walburgáéval a kastély alatti részen (1789-ben) Nepomuki Szent János szobrokat állítottak a Benta pataknál és a Dunánál is, hiszen a vizek, vámok, révek, vízi molnárok védõszentjének is tekintették a gyónási titok mártírjaként a Moldvába ölt 14. századi cseh fõpapot. Ez utóbbi szobrok ma már nincsenek meg. A templomkerti alkotás 1780-ból egyedülállóságával tûnik ki a többi hasonló témájú szobor közül, mivel birétumát, fejfedõjét a szokásos megformálással szemben nem a fején, hanem a kezében tartja. Szent Walburga egy angliai királyi családból származott, 710 körül született. Németországi térítõ szent volt, akit a család különösen tisztelt. A gazdáknak is védõszentjévé vált. Bõ termésért és állataik szaporodásáért fohászkodnak hozzá. A világháborúban és az idõ vasfogától megsérült szobor évi restaurálásakor újra megmintázott kezébe üvegcsét helyeztek, ami arra utal, hogy eichstadti templombeli sírjából gyógyító hatású ún. szent Walburga olaj szivárog. Tarnay Tünde mûemléki mérnök szerint a szobor eredetileg mélykék színû ruhában pompázott. Beállítása sem esetleges, tekintete az Illésházyak által patronált templom felé irányul. Több kereszt állítása is fûzõdik Illésházy János nevéhez: a gyormai Fehér kereszt, (1789), az erlakovaczi feszület (1789), a templom melletti feszület (1789). Az ún. Vaskrisztust a Molnár utcában 1800 körül állították. Újfalu ún. alapítási keresztje eredetileg feltehetõen szintén Ófaluban állt és csak késõbb változtatták meg funkcióját, évszámát, és helyét. Illésházy 1789-ben azért állított ilyen sok keresztet, mert akkor halt meg 10 évesen Ferenc fia, akit az itteni templomban temettek el. Epitáfiumán a család grófi címerét láthatjuk. Az õ keresztanyja egyébként Mária Terézia császárnõ, míg nevelõje Virág Benedek ódaköltõ volt. A templom másik oldalán van eltemetve Érd elsõ török uralom utáni plébánosa, Tomisich János is, aki 1788-ban hunyt el. Megemlítésre érdemes, hogy 1794-ben az uradalmi magtár közelében egy dombon új temetõt nyitottak (ez a mai óvárosi temetõ). István gróf is áldozott a Szent Mihály templomra, az õ idejében, 1820-ban, Dellinger János plébános mûködésekor a templom új hatregiszteres orgonát kapott. (Dellingerhez barátja, Virág Benedek Emlékeztetõ versezet címmel ben ódát is írt, amire Ábel András hívta fel a figyelmet és bekerült a Harmat Béla szerkesztette, Tiéd a táj címû elsõ érdi irodalmi antológiába is.) Illésházy István adósságai miatt eladni kényszerült itteni birtokát, amit báró Sina György bankár vett volna meg. Az õsiség ekkor még létezõ törvénye alapján azonban az adásvételt herceg Batthyány Fülöp jogilag megtámadta, ugyanis Illésházy Terézia volt a nagyanyja. Ezért 550 ezer pengõforintért õ vásárolhatta meg a birtokot, amely 1828-tól 1848-ig volt a kezében. A következõ részben az õ érdi szerepét ismertetjük. KOVÁCS SÁNDOR

7 7 A temerini szépasszony Megjelent Papp János posztumusz kötete LUGOSI PAPP JÁ- NOS elsõ, tárcákat tartalmazó könyve, A hargitai kucséber 2009-ben jelent meg a Magyar Napló Kiadó gondozásában. A kedvezõ jogadtatás, amelyben részesült, újabb kötet össze-állítására ösztönözte a szerzõt. A sajnos posztumusz A Temerini szépasszony -ban már tárcanovellák szerepelnek, amelyeket elõször újságunk, az Érdi Lap közölt. A partiumi szülõföldjérõl elszármazott, így lélekben mindig úton lévõ, otthonit keresõ író életszeretetétõl áthatott lírai látásmódja most rövid történetekben érvényesül, amelyekben képzeletének játékaként mosódik össze valóság és látomás, jelen és múlt nemegyszer szétválaszthatatlanul. Apáti Miklós írja elõszavában Lugosi Papp János több évtizedes újságírói munkájára célozva, hogy e kötetben összegyûltek mindazok az édes titkok, õszi bölcsességek, amelyeknek már semmi közük a hírgyárak egyenszürke, mundéros világához. Valódi tárcákat kezdett írni, melyekben nem az elporló hír ösztönöz olvasásra, hanem az a reménység, hogy mire való a létezés, enyhébb szóval az élet. Büszkék vagyunk arra, hogy az Érdi Lapban méltó helyet kaptak ezek a novellák, és az olvasók visszajelzéseibõl is tudjuk, hogy a tõsgyökeres érdiek között is tetszést arattak. Sajnálatosan rövid volt az az idõ, amelyet nálunk töltött, és mindig jó szívvel fogunk emlékezni Papp János barátunkra. 1. sz. Posta (Nagyposta) Érd, Angyalka u. 1/A. AL Élelmiszer Bolt Érd, Balatoni út 95. Albert Bútor Érd, Gellért u. 2. Aranyalma Zöldséges Érd, Bajcsy Zs. u. 35. Bacskai Élelmiszer és Kisvendéglõ Érd, Fehérvári út 93. Bagolyker 67 Bt. Érd, Bagoly u. 67. Barkács Bolt Érd, Riminyáki út 79. CBA Érd, Bajcsy Zs. u Centrál GSM Szerviz Érd, Budai út 12. CERAGEM Érd, Szabadság tér 12. Coop ABC Érd, Lõcsei út 4-8. Coop Király Csemege Érd, Szent László tér 1. Coop Parkvárosi Csemege Érd, Bem tér 1. Coop Újságos Érd, Bem tér 1. Copé Csemege Érd, Szövõ u. 13. Csuka Zoltán Könyvtár Érd, Hivatalnok u. 14. De-Ka-Duo Bt. (hús, hentes, élelmiszer) Érd, Ürmös u.73. Diósdi Önkormányzat Diósd, Szent István tér 1. Érd 2. sz. Posta Érd, Szajkó u. 2. Érd Polgármesteri Hivatal porta Érd, Alsó u. 1. Família ABC Érd, Sárd u. 81. Festékház Érd, Törökbálinti út 40. Fortuna Nyomtatvány Érd, Budai út 26. Fortunamix 96 Lottózó Érd, Budai út 24. Gazdabolt Érd, Római út 2. Gyümölcskutató Intézet Érd, Elvira major Haj-Lak Fodrászat Érd, Edit u. 1/B. Hortenzia ABC Érd, Hortenzia u. 16. Kalotaszegi Lottozó Érd, Kalotaszegi u. 15. Kati-Mami Pékség Érd, Riminyáki út 64. Kertbarátok Boltja Érd, Esküdt u. 3. Kesphoto-Fuji Foto Centrum (Casino Üzletház) Érd, Balatoni út 66. Korall Dental Fogászat Érd, Angyalka u. 1. Korona Ételbár Érd, Bem tér 5. Kozo-Kozo Bt. (Élelmiszerbolt) Érd, Tárnoki Lépcsõs ABC Érd, Diósdi út 81. Liget Nyomtatvány Érd, Balatoni út 85. Liget Klinika Érd, Balatoni út 91. Lottózó Érd, Fehérvári út 42. Lottózó Érd, Szt. István u. 83. Lottózó Érd, Velencei út 36. Lõcsei Tüzép Érd, Lõcsei u. 13. Mariann Fodrászat Érd, Bem tér 6. Márkás Használtruha Bolt Érd, Diósdi út 35. Márton Fodrász Érd, Balatoni út 9. Mazsola Húsbolt (Casino Üzletház) Érd, Balatoni út 66. Mazsola Tanuszoda Érd, Balatoni út 19. Belsõ zarándok Baka Györgyi könyvbemutatója Balról: Szondi György, a Napút Kiadó vezetõje, Baka Györgyi és László Bandy A százhalombattai Hamvas Béla Könyvtárban mutatták be elõször az Érden élõ Baka Györgyi második verseskötetét, amely László Bandy rajzaival jelent meg. Szokatlanul, szinte minden vershez készített egy-egy rajzot. László Bandyt kérdeztem arról, mi ihlette meg õt Baka Györgyi verseiben? Nagyon szeretem Baka Györgyi verseit, tehát nem gond sok rajzot készíteni. Olvasgattam a verseket, és a rajzok úgy születtek, mintha jegyzeteket készítenék hozzájuk. Györgyi is elmondta, hogy versírás közben misztikus élményei voltak. Én nem vagyok misztikus, de tényleg, nekem is voltak az olvasás közben ilyen élményeim. Olvasás közben járt a kezem, és amelyik vers megihletett elsõ vagy sokadik ovasásra, ahhoz van rajz, néhányhoz meg nincs. Akkor ez a kötet mintegy közös alkotás... Így van, ezek nem illusztrációk, hanem a versekre írtam rá a rajzokat. OS Kedves Olvasó! Ha otthonában, munkahelyén elektronikus formában szeretné újságunkat megkapni már a nyomdai megjelenést megelõzõ nap, jelezze az és a következõ számtól elküldjük Önnek. Itt találja meg az Érdi Lapot: Jelentkezési felhívás A MARIANUM Általános Iskola felvételt hirdet a 2011/2012-es tanévben induló elsõ évfolyamára. Az egyik osztály általános tanterv szerint angol nyelvet, a másik osztály német nemzetiségi tanterv szerint, emelt óraszámban német nyelvet tanul. Jelentkezés idõpontja: február én, 14:00-17:00 az iskolában. Kérjük, a felvételi beszélgetésen a gyermekkel együtt mindkét szülõ jelenjen meg. Az óvodai szakvéleményt és a születési anyakönyvi kivonatot is hozzák magukkal! Érd, január 17. Szalma István igazgató Mediter Bt. (Gyógyászati segédeszközök boltja) Érd, Felsõ u. 7. Mini ABC Érd, Sárd u. 25. Mister Minit STOP SHOP Érd, Budai út 13. Móni-Csaba Vegyesbolt Érd, Tárnoki út 18/b. Napfény Otthon Érd, Árpád u. 26. Napfény Otthon Érd, Kende u Óra-Ékszer Érd, Stop Shop Orvosi rendelõ Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Osys Kft. Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 15. Összefogás Egyesület Érd, Alsó u. 8. Panda Bt. Élelmiszer Érd, Fõ u. 2. Parkvárosi Közösségi Ház Érd, Bajcsy Zs. út 206. Parkvárosi Posta Érd, Bem tér Penny Market Érd, körforgalom Picur Kocsma Érd, Iparos u. 57. Plus Élelmiszer Diszkont Érd, Stop Shop Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u Polgárok Háza Érd, Alsó u. 1. Profi Élelmiszer Diszkont Érd, Kálvin tér 1. Regina Mundi Apátság Érd, Tárnoki út 11. Rimi 2000 Bt. Lottózó Érd, Riminyáki út 72/b. Skinny Modell Érd, Duna u. 76. Stopli Vegyesbolt Érd, Csillés u. 2. Szegedi László, állatorvos Érd, Orchidea u. 6. Szent Filoména Gyógyszertár Érd, Kossuth L. u Szepes Gyula Mûvelõdési Központ Érd, Alsó u. 9. Szikla ABC Érd, Esztergályos u. 21/b. SZTK Büfé Érd, Felsõ u. 39. Takarékszövetkezet Érd, Bem tér 1. Tárnok Község Polgármesteri Hivatal Tárnok, Dózsa Gy. út 150. Temes ABC Érd, Temes u. 2. Thermál Hotel Liget pénztár Érd, Római u. 9. TIP-TOP Fagyizó Érd, Hajnalka u. 1. Total Kút Érd, Bajcsy Zs. u Trafik Lottózó Érd, Szt László tér 1. Tünde ABC Érd, Vörösmarty u. 39. Ücsörgõ Sörözõ Érd, Miklós u. 1. V+V Kereskedés Érd, Diósdi út 114. Vegyes Bolt Érd, Selmeci u. 17. Vegyesbolt Érd, Szendrõ út 4. Vegyeskereskedés Érd, Ürmös u. 26. Viky Trafik Érd, Velencei út 2. Virágudvar Érd, Cseresznyefa u. 39. Zöldség Gyümölcs Érd, Bem tér 1. Zöldséges Érd, Riminyáki út Zöldségház Érd, Tárnoki út 65.

8 8 Egy gyõzelem, és egy visszautasított ajándék Egy héten belül két alkalommal is megmérettette az erõit kézilabdásaink a bajnokságban. Szerdán csekélyebb nézõszám elõtt fogadtuk Újbuda csapatát, szombaton újra teltház elõtt a Veszprém gárdáját. A két mérkõzést nem lehet összehasonlítani egymással, minden esetre van még hova fejlõdnünk a jövõben. Rajzpályázat Az Ága-Boga érdi nagycsaládosok egyesülete rajzpályázatot hirdet Téma: Ünnep a családban Kategóriák: Óvodás (méret A/4) 1-4. osztály (méret A/4) 5-8. osztály (méret A/4 vagy A/3) Középiskolás (méret A/4 vagy A/3) Gyûjtõhelyek: Tusculánum, templom és plébánia, Gárdonyi u. 1/a Görög-katolikus parókia, Riminyáki út 85. Érdligeti biblia közösség, Liget háza, Tárnoki út 6. Református gyülekezet, Csurgói u. 4. Érd-Parkvárosi baptista gyülekezet, Bajcsy-Zs. út 163. A rajzok szerves része legyen a keret is, rajzolva, illetve festve! A hátoldalra feltétlenül írjátok rá: a mû címét, neveteket óvodátok/iskolátok nevét csoportotok, osztályotok nevét ki segített pályázni elérhetõségeteket A beküldõ pályázó hozzájárul, hogy a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban kiállítsák alkotásait. A díjazottaknak a könyvjutalmakat a zsûri elnöke, Domonkos Béla szobrászmûvész adja át február 20-án, a Házasság hetének érdi rendezvénysorozatát záró ünnepség keretében, 17 órakor a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban Erre a programra a díjazottak ajándékba kapnak belépõjegyet Kapcsolat: Brunczvikné Máté Ildikó, 23/ , 30/ Horgászbál január nem csak horgászoknak! - Az Érd és Környéke Horgászegyesület Szeretettel meghívja Önt, kedves Családját és Barátait hagyományos báljára a Finta Rendezvényterembe! Fellépnek: Ihos József - humorista Zorica tánccsoport - Ercsi Tánc-show - Mikey-val Mûsorvezetõ K. Nagy László Humor, zene, tánc. Játszik a Rozbora zenekar ÜDVÖZLÕ ITAL - VACSORA - PEZSGÕS KÖSZÖNTÕ - ÉJFÉLI LAKOMA Tombola értékes nyeremények! Fõdíj: 10 személyes 1 hetes beutaló az egyesület dömsödi Horgásztanyájára Információ és asztalfoglalás: Koller József alelnöknél Kisfaludy (középen) nagy játékot mutatott a beállós poszton Haladjunk idõrendi sorrendben. A hét közepén elértünk ahhoz a mérföldkõhöz, amikor is kimondva, de végre már meg kellett szereznünk elsõ hazai gyõzelmünket is az elsõ vonalban. Ehhez több alkalommal is közeli állapotban voltunk, hozzáteszem nagyobb játéktudású csapatok ellen is, mint ezen a napon, de mégis mindig elmaradt a siker. Szerencsére az Újbuda is partnernek bizonyult ezen célunk elérésében, rögtön a kezdõ sípszót követõen folyamatában az egész mérkõzés alatt, tehát eme sikerünkben nem akadályozhattak meg. Az már más lapra tartozik, hogy mégsem volt ez a gyõzelem olyan édes, mintha a Gyõr, vagy a Békéscsaba, netán a Ferencváros ellen értük volna el, mégis meg kell becsülnünk, mivel minden pontnak hatalmas értéke van ebben a szoros mezõnyben. Azt se feledjük el, hogy újoncként már többször is meg kellett mérettetnünk magunkat olyan nagyágyúkkal, akik már hozzá vannak szokva ehhez a feszített tempójú mérkõzésdömpinghez. Nem a lányok érdemeit akarom itt csökkenteni, csupán leírom, hogy a szurkolók már korábban várták volna a tornacsarnok gyõzelemmel való felavatását az NB1-ben. Végig vezetve, olykor nagy gólkülönbségû gyõzelemmel is a levegõben lógva ezt talán csak a 8 találatig jutó vendég Nagy Zsanett akadályozta meg csordogált a mérkõzés a medrében. Örülhettünk két átlövõnk Kovács Anna, és Tóth Tímea gazdag, és eredményes átlövéseinek, Oguntoye továbbra is remek formájának, egyébnek nem is talán a sok hibával tarkított mérkõzésen. Az ellenfél álmos, lelassított játéka rányomta a bélyegét a mieink teljesítményére is talán, ezért egy színvonalában alacsonyabb találkozón ugyan, de gyõzelemmel hangoltunk a hétvégi rangadónkra a Veszprém ellen. Ahol aztán már az elején kiderült melyik csapat pörög magasabb hõfokon, a másiknál. Állva hagytak ugyanis minket a vendégek. Köpni, nyelni nem tudtunk és már 3-4, olykor 5 volt a különbség a táblán. Elemeiben voltak Gyurka János tanítványai, ellenben minket sokkolt talán a túlzott lerohanása az ellenfélnek, így már rögtön az elején meggátolva minket a játék formálásában. A középházért folytatott harc elsõ, és talán a legfontosabb állomásán a kér egymással, és a 8. helyért küzdõk közül mindenképpen mi maradtunk alul az elsõ játékrészben. Az elsõ negyedóra végén úgy tûnt végképp elvesztettük a hitünket, és az ellenfél könnyedén gyûjti be a gyõzelemmel együtt járó két pontot. Itt már plusz 5 volt oda (5-10). Különösen Veszeli, Ábrahám, és Földes vitte hátán a Barabás csapatot. Sem Mehlmannak, sem Tóthnak nem ment a játék egyik, és másik oldalon. Rossz volt látni a lányok kollektív szenvedését, mindenki a másiktól várta talán a csodát, a felzárkózás, és a fordítás lehetõségét. Kisfaludy magára is vállalta volna ezt a nem éppen hálás szerepet, az õ aktív beállós játékát öröm volt nézni. Folyamatosan mi futottunk az eredmény után, félidõre valamivel közelebb kerülve, nél vonultunk pihenõre. A második játékszín igazi drámai fordulatot vett. Tóth, és Kisfaludy tovább faragta a hátrányt az indulatoktól egyébként sem mentes mérkõzésen, de talán ezt írjuk be a tét nagyságának, és sikljunk el a játékvezetés gyermeteg baklövései felett, ahol kapkodva hol az egyik, hol a másik félnek adva valami kis falatot, döntéseikkel próbálták nullára kihozni a számlájukat. Negyed óra múltán ismét visszaállt a félidei közte három (19-22), majd ismét egy találat itt, egy találat ott játék következett. Tóth, és Mehlmann vitte a hátán saját csapatát. A következõkben fordulópont következett be az események folyásában. Történt ugyanis, hogy Mehlmannt a bírók végleg kiállították, harmadik két percét követõen. Ezek után ha nem is kiherélve, de fõ potenciájától mindenképpen megfosztva kergették zavarukban a labdát, immár a vendégek az eredményt. Wolf duplája egyenlítést ért, Gyetván pedig már a vezetést is a mi oldalunkra állította, amit elõtte már oly sokan (Balog többször is) kihasználhattak volna. Szükség is volt a vendégek részérõl az idõkérésre, hogy rendezni tudják soraikat az utolsó rohamok visszaverésére. Eredményeképp Ábrahám egalizált újra, majd következett a hazai idõkérés (27-27). A további történések felgyorsított képkockaként pörögtek le a szemek elõtt, e-képpen is próbálom leírni azokat. Emberovics gól, az elõny a vendégeknél, Tóth Tímea dupla, az elõny a haza csapatnál, az ellentámadás végén egy durva szabálytalanság végén egy Tóth piros lap, és egy a lefújás pillanatában esett Emberovics gól (29-29). Kevesen írhattak volna ennek a mérkõzésnek ennél nagyobb csattanóval zárt happy endet, mint az élet, és happy end ez a javából, hiszen nem szabad elfelejtenünk azt az percet, amit hátrányban játszottunk le. Legközelebb január 28-án kell helyt állniuk Szabó Edina lányainak Békéscsabán, egy valószínûleg hasonlóan kiélezett összecsapáson, ahol bizonyosan a lét a tét. TATÁR PÉTER

9 9 Nemzetközi és országos díjakat nyerõ kutyák Az Érdligeten lévõ Kutyavár romjai -t egyre többen keresik fel, a legenda szerint Mátyás király vadászebei számára épült. Már életében följegyezte róla Comynes, XI. Lajos francia király udvari történetírója, hogy: "Mátyásban tiszteli kora legvitézebb és legbölcsebb uralkodóját." Egy olyan királyról, akinek neve elõkelõ helyen szerepel Európa köztudatában, igencsak elképzelhetõ, hogy megengedi magának, hogy vadászebei számára várat biztosítson. Nemcsak a királyok, de az emberek többsége szerette és szereti a kutyákat. A kutya egy hûséges barát, ott sündörög az ember körül, és igyekszik örömöt adni gazdája számára. Az Érden élõ Domonkos Béla szobrász sem tud meglenni kutya nélkül, és Eõry Emil érdi képzõmûvész is imádja kutyáját. Viszont van egy ember Érden, Kózel Gyula, aki nemcsak szereti és tenyészti, de országos és nemzetközi szinten is sikerekkel mutatja be kutyáit. Felszabadultan mesél díjazott kutyáiról, mutatja a sok díjat, kupát, a fényképeket. Már gyermekkorában szeretett volna kutyát tartani, de mivel Budapesten panellakásban laktak a szülei nem engedélyezték számára. Így aztán, csak a folyóiratokat, szakkönyveket olvasgatta, az évek teltek és 2001-ben úgymond felnõttfejjel több embert megkérdezve Somogyi Jánostól vásárolt egy kan bullmasztiff kutyát mely az Omár névre hallgatott év elején az elsõ kiállításán Omár elnyerte a kölyök Res. Best in Show címet, ezután már nem volt megállás. Sorra jöttek a különbözõ országok díjai. Miért éppen a bullmasztiff kutyafajtát választotta? Azért mert, az egyetlen olyan õrzõ-védõ fajta, amely egy igazi, nagy, szelíd családi kutya, mérhetetlenül türelmes, viseli a gyermekek nyüstölését. Erõs testfelépítésû, azonban nem nehézkesen mozgó. Egyedülálló tulajdonságai vannak, csendben fogadja az ellenséget, csak parancsra támad. Eredetileg "éjjeli vadõrkutyának" tenyésztették ki. Charles Dickens regényeiben is olvashatjuk, a Viktoriánus Angliában sok volt az éhezõ szegény ember, akik rákényszerültek az orvvadászatra. Ezért a cselekedetükért azonban lebukás esetén kötél általi halál volt a büntetés, s hogy ezt elkerüljék a tetten ért vadorzók, gyakran meggyilkolták az erdõ vadõrét. A vadõröknek olyan különleges kutyákra volt szükségük, amely kiegyensúlyozott, bátor és erõs. Az egyik elsõ és legjelentõsebb tenyésztõ Mr.S. E. Moseley, aki alapító elnöke is volt a Nemzeti Bullmastiff Rendõrkutya Klubnak, 1925-ben. Gyönyörû kutya, hûséges és biztonságban érezheti mellette az ember magát. Nemcsak én, de a Tavaszi baba-mama börzék a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban (Érd, Alsó u. 9.) január 29. szombat február 26. szombat március 26. szombat április 16. szombat május 7. szombat június 18. szombat 9-12 óráig. Használt gyermekruhák cseréje, vására. Asztaldíj: Ft Asztalfoglalás: Czinderné Tassi Beáta, család minden tagja megszerette a kutyákat. Feleségem, Botond és Barnus és Apósom is kedveli õket. A közelebbi kiállításokra a család együtt jár és mindnyájan nagyon örülünk, ha nyernek kutyáink óta tagja vagyok a Magyar Ebtenyésztõk Országos Egyesületének, egyre több kutya tenyésztõt ismertem meg, sok jó tanácsot kaptam, és sok támogatást. A bicskei Kocsis Sándortól tanultam talán a legtöbbet valamint a mai napig is sok jó tanáccsal lát el Harcsás Márta tõl elkezdtem foglalkozni a bullmastiff tenyésztésével. Példaképemnek tekintem Alan Rostront aki Manchesterben él, és aki jelenleg az egyik legismertebb név a bullmasztiff tenyésztés terén. Több könyve jelent meg, és személyesen is találkoztam már vele, sõt a kapcsolatot is tartjuk egymással. Mióta élnek Érden? 2006-ban költözött a család Érdre, de feleségem szülei már tizenkét éve élnek itt, így aztán mikor úgy határoztunk, hogy itt élünk apósommal már úgy ahogy ismertem Érdet, hiszen jó néhányszor jártunk keltünk a városban és egyre jobban megszerettük. Tulajdonképpen az igazi nagy sikerek is itt kezdõdtek el ban Svédországban a Világ Speciál Kiállításán saját tenyésztésû Blondy nevû kutyám növendék osztály gyõztes lett és CC. címet ért el, tizenegy országban képviselte sikerrel hazánkat ben Birminganban a Cruft's nyílt osztály gyõztese lett! Blondy lánya Leila Dániában 2010-ben a világkiállításon a legszebb kölyökként a Best Puppy in Breed díjat kapta. Phoenix Blondy legfiatalabb fia is már több kiállításon bizonyított. Legszebb Bébi és Legszebb Kölyök címekkel. Nagy boldogság számomra, hogy a bullmasztiff tenyésztésével foglalkozhatom és elismerik munkámat az országban és nemzetközi szinten is. Terveim között szerepel, hogy Érden is rendezzünk országos esetleg nemzetközi kiállításokat is, ez is népszerûsíthetné Érd városát és az itt lakók láthatnának sok szép kutyát. Jelenleg én a bullmasztiff kutyafajta közül mind három színû tenyésztésével foglalkozom, a homok, a vörös, és talán a legszebb a tigriscsíkos színû,amibõl a fajta is kialakult. Közben megsimogatja Diana kismama kutyája fejét, aki kíváncsiskodva figyelte beszélgetésünket. Kezet rázom az érdiesedõ Kózel Gyulával és azt kívánom számára, hogy továbbra is arasson sikereket úgy országos, mint nemzetközi szinten bullmasztiff fajta kutyáival és sikerüljön megvalósítani tervét az Érden rendezendõ országos és nemzetközi kutyakiállítást, esetleg kiállításokat. FEKETEGYARMATI SÁNDOR Magyar Földrajzi Múzeum Múzeumbarát Körének elõadása február 8. (kedd) 17 óra Erdélyi Eszkimó Péter: Csukcsföld, a tiltott zóna címû elõadása. Az elõadást követõen dr. Kubassek János múzeumigazgató bemutatja az elõadó Csukutka címû, a Timp és a Napkút Kiadó együttmûködésében megjelent útirajzát. "Hogyan beszéltek egymással, milyen házassági szokásaik voltak, miképpen nevelték gyermekeiket, hová temetkeztek, miben laktak, min közlekedtek az õsemberek? Csukcsföld eldugott szegleteiben még élnek olyan családok, akik eleinkhez hasonlóan látják világunkat. Kétszer kerestem fel õket: egyszer dermesztõ télben, másszor "tikkasztó" nyárban. Ez a könyv azokról a csukcsokról szól, akik befogadtak, megszerettek. Aki bátor, velem tart, hogy összeismerkedjen velük, és szerelembe essen e hideg szívû, mégis földöntúlian vonzó vidékbe!" Erdélyi Péter

10 10 Birkózás 24 érmet tartottak itthon az érdi birkózók a 31. alkalommal megrendezett Érd Kupa Lakatos Gábor - Birkózó Emlékversenyen január 15.-én a felújított Batthyány tornacsarnokban méltó körülmények között került megrendezésre a birkózók évadnyitó versenye. Segesdi János Érd Megyei Jogú Város Alpolgármesterének nyitó szavai után, Rozgonyi János a Batthyány Sportiskola igazgatója, a verseny házigazdájaként és társrendezõjeként köszöntötte a résztvevõket. A ezek után Dénes Mercédesz emlékezett meg Lakatos Gabiról, majd a résztvevõk egy percben tisztelegtek az elmúlt évben birkózásból eltávozottak emlékének. Ezt követõen Dénes Mercédesz Európa Bajnokunk a Magyar Birkózó Szövetség év Utánpótlás Nõi birkózója kitüntetését, Südi Gábor Mercédesz felkészítésében nyújtott munkájáért járó díjat vette át Tar Mihálytól, az MBSZ elnökségi tagjától. A népes magyar mezõny, közel ötven külföldi versenyzõvel kiegészülve a megnyitó ceremónia után vágott neki a küzdelmeknek, melyek az esti órákban fejezõdtek be. Az érdiek öt arany-, tíz ezüst-, kilenc bronzérmet tartottak itthon, valamint kilenc V. pontszerzõ helyet szereztek. A gyõztesek Gyerek II. korcsoportban a PEUGEOT PÉ-TA kupát, Gyerek I. korcsoportban a HYUNDAI PÉ-TA kupát, Diák II. korcsoportban az L.A.BODEGITA ÉTTEREM kupát, Diák I. korcsoportban a Kati Mami Sütödéje kupát, Serdülõ korcsoportban a Berta 2005 Kft. Kupát, Serdülõ leány, valamint Kadet leány és fiú korcsoportban a Barta Sándor kupát, Junior korcsoportban a PEUGE- OT PÉ-TA kupát, továbbá a Lakatos Gábor emlékverseny 69 kg gyõztese, Sárosi János is a Barta Sándor kupát vehette át. Érdi eredmények: Gyerek II. korcsoportban: 20 kg Torma Ákos V. 26 kg Serbán Sámuel V. Gyerek I. korcsoportban: 20 kg Nedvig Máté I. 26 kg Magyar György II. 35 kg Mezei Dárius II. 38 kg Egri Zalán III. Diák II. korcsoportban: 29 kg Berta Mike V. 32 kg Mezei Patrik V., Horváth Máté V. 38 kg Végh Artúr II. 46 kg Végh Richárd II. 63 kg Tamás Patrik II. Diák I. korcsoportban: 29 kg Váncza István I. 63 kg Pataki Sámuel III. 69 kg Molnár Tamás I. 76 kg Molnár Dániel II. Serdülõ korcsoportban: 42 kg Kovács Bence III. 46 kg Boros Gábor II. 50 kg Bárkányi Sándor V. 54 kg Nedvig Tamás III. 76 kg Oláh Tamás III. 85 kg Kraszlán Lajos III. +85 kg Molnár János III. Serdülõ leány korcsoportban: Érmes birkózók 65 kg Délceg Emese II. Kadet korcsoportban: 63 kg Hajcsik István V. 69 kg Sárosi János I., Magyar Gergely II. 76 kg Prim Martin II. 100 kg Boros László V., Junior korcsoportban: 74 kg Boros Balázs III., Metzl Norbert III., Vakarcs Tibor V. 84 kg Bodorkos Dániel I. A kadet korcsoportban a dr. Hegedûs Csaba az MBSZ elnöke által elmúlt évben felajánlott csapat vándordíjat az Érdi Spartacus birkózói nyerték el. A Magyaros Kenyér Kft. által a különdíjakra felajánlott kupákat Molnár Csaba ügyvezetõ adta át a legjobb vendégversenyzõnek: Koroknai Koppány (Csepel BC), a legjobb hazai versenyzõnek: Sárosi János és a Tuskirálynak Putnoki Zsolt (BVSC- DEGA). A csapatverseny végeredménye: I. hely Érdi Spartacus SC 134 pont II. hely Csepel BC 89 pont III. hely Ceglédi VSE 83 pont. TAR MIHÁLY Kronospan worldwide A Kronospan csoport a világ egyik vezetõ gyártója a magas minõségû faanyagok szegmensében. A cégcsoport több telephellyel rendelkezik Európában, Ázsiában és az USA-ban. Struktúránkra jellemzõ a gyors döntéshozatal, a globális bõvülés és az eredményes gazdálkodás. Tárnoki telephelyünkre - a Falco Zrt. -keresünk ambíciózus és elkötelezett munkatársat az alábbi munkakörbe: TELEPVEZETÕ Magyarország Feladatok A telephely üzemeltetésével kapcsolatos teendõk ellátása Hatóságokkal és bérlõkkel való kapcsolattartás Munka- és tûzvédelmi feladatok ellátása, koordinálása Elvárások Középfokú mûszaki végzettség Felhasználói szintû számítógépes ismeretek - MsExcel és MsWord Elõny Munkavédelmi vagy tûzvédelmi végzettség Német/angol nyelvtudás Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat Egy érdekes és kihívást jelentõ pozíciót kínálunk Önnek, egy nemzetközileg sikeres nagyvállalatnál, és ehhez kínálunk többszintû fejlõdési lehetõséget és teljesítményfüggõ bérezést. Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklõdését, kérjük küldje el pályázatát az alábbi címre: Németh Adrienn - HR menedzser FALCO Zrt., H-2461 Tárnok, Állomás u. 2. M , E Sumo Az érdi sumosok ötven dobogós helynek örülhettek január 16.-án, vasárnap a 11. Érd Kupa Nemzetközi Sumo verseny küzdelmeitõl volt hangos a Batthyány tornacsarnok. Tar Mihály az Érdi Spartacus SC elnökének köszöntõje után Tóth Tamás, Érd Megyei Jogú Város Alpolgármesterének nyitó szavait követõen kezdõdött három küzdõtéren az Érd Kupa sumo verseny. A mezõnyben a hazai versenyzõkön kívül nyolc országból 11 külföldi csapat (orosz, ukrán, észt, svájci, holland, lengyel, bolgár, német) 70 sumosa, közülük jó néhány Európaés Világbajnok erõsítette a mezõnyt, nõi nehézsúlyban az októberi Világbajnokság négy érmese is jelen volt. Sajnos jó néhány nagy versenyzõ betegség és sérülés miatt nem tudott rajthoz állni (pl. Libor Dezsõ Világbajnok, Dénes Mercédesz Európa Bajnok). A felnõttek versenyével záródó küzdelmek után az érdiek tizenhat arany-, tizenhat ezüst-, tizennyolc bronzérmet, valamint nyolc V. pontszerzõ helyet könyvelhettek el, illetve tartottak itthon. Érdiek eredményei: Diák A fiú korcsoport: 25 kg Szabadföldi Szilárd II. TELEPHELY kiadó, Érd külterületén a régi 70-es út mellett, az M7-M6 autópályától 1,5 km-re, kamionok, tehergépkocsik, buszok, egyéb gépek részére. Tel.: 06-30/ kg Pénzes Ádám I, Magyar György II., Pálinkás Gergõ V. 35 kg Mezei Dárius I., Horváth Máté II., Mezei Dominik III., Délceg Edvárd III., Szabadföldi Ádám V., Mezei Patrik V. 40 kg Végh Artúr I., Varga Dániel III. 50 kg Baksay Levente II. U-12-es leány korcsoport: +45 kg Száraz Nikoletta II. U-12-es fiú korcsoport: 35 kg Váncza István II., Berta Mike III. 45 kg Végh Richárd I., Buzás Patrik III., Dömötör Kristóf V. 60 kg Pataki Sámuel I., Tamás Patrik III. U-14-es fiú korcsoport: 50 kg Kovács Bence I., Délceg József II., Szabadföldi Leon V. 65 kg Jakab Máté III. 80 kg Molnár Tamás I., Száraz Péter II., Oláh Tamás III., Molnár Tamás III., Vakarcs Roland V. +80 kg Balogh Attila I. U-16-os leány korcsoport: 60 kg Délceg Emese I. U-16-os fiú korcsoport: 55 kg Bárkányi Sándor II. 85 kg Kraszlán Lajos I. 95 kg Sipos Tamás I. +95 kg Molnár János I. U-18-as fiú korcsoport: 60 kg Hajcsik István III. 70 kg Sárosi János I., Metzl Norbert II., Magyar Gergely III. 80 kg Prim Martin II. 90 kg Bodorkos Dániel II. 100 kg Boros László I. U-21-es férfi kategória: 70 kg Sárosi János I., Metzl Norbert II., Magyar Gergely III. 85 kg Prim Martin III., Bodorkos Dániel III. 100 kg Szelp Dénes I. 115 kg Metzl Ádám III. Felnõtt férfi kategória: 70 kg Kecskés Péter III., Sárosi János III., Magyar Gergely V. 100 kg Szelp Dénes II. 115 kg Metzl Ádám III kg Földesi István II., László Varga László III., Balogh Attila V. Férfi Open kategória: Földesi István II. TAR MIHÁLY

11 11 HIRDETÉSFELVÉTEL: Szatmári Mónika: , Tel./Fax: , Érdi Lap Ügyfélszolgálat: 2030 Érd, Budai út (Régi központi gyógyszertár épületében) SZOLGÁLTATÁS Hajdúszoboszlói üdülés igényes, fürdõ közeli panzióban Ft/fõ! Tartalma: 7 éj szállás, 7 reggeli, 6 vacsora. Kedvezményes gyógykezelés, fürdõzés a Hotel Béke, vagy a Városi Gyógyfürdõben. Érd.: Villanyszerelõ kisebb munkákat is vállalok. Pálfi Zoltán, Televízió LCD Plazma, TFT Monitor, Kamera, Hi-Fi, házimozi, mikrosütõ gyorsszervíz , hétvégén is hívható. Gázkészülék javítás, karbantartás. Tel.: Mûanyag és fa ablakok, ajtók karbantartása, javítása, beállítása, korszerûsítése utólagos hõ-, hangés por elleni szigeteléssel. Tel.: Duguláselhárítás non-stop, garanciával, bontás nélkül, díjtalan kiszállás. Vízvezeték szerelés, gyorsszerviz. Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! Tel.: SZIPPANTÁS! TO-NO Bt. várja megrendelésüket! Megbízható, udvarias személyzet, pontos munkavégzés! Tel.: 06/ vagy 06/ Konténerrendelés. Sitt-, lom-, szemét-, zöldhulladék szállítás m 3 -es konténerekkel. Tel.: Csókás vízvezeték szerelõ. Szerelések, javítások, dugulás elhárítás falbontás nélkül R-600-as géppel Lakatosmunkák azonnal! Kerítések, kapuk, rácsok, korlátok A-Z-ig. Garanciával elsõ osztályú minõségben megfizethetõ áron: Tel.: , Duguláselhárítás, víz, gáz, központifûtés-szerelés, WC-k, mosdók, tartályok, szifonok cseréje. Megbízhatóan garanciával. Tel.: Redõny, reluxa, szúnyogháló rendszerek beszerelése, javítása garanciával. Egy darabért is kimegyünk! Hétvégén is! Tel.: , Elektromos boylerek vízkõmentesítése, javítása, karbantartása hétvégén és ünnepnapokon is. Jelentõs árammegtakarítást eredményez. Tel.: , VAGYONVÉDELMI ORSZÁGOS KIKÉPZÕ KÖZPONT INTENZÍV Az EU összes országában érvényes Biztonsági õr, Testõr és Vagyonõr tanfolyamot indít február 12-én Érden és Százhalombattán. Gyors elhelyezkedés! Fnysz: Fegyvervizsga 1 nap alatt! ÁLLÁS Érdi irodába keresünk tapasztalattal rendelkezõ telemarketinges kollégát mellékállásba. Tel.: (Anikó) vagy (Tamás). Élelmiszer üzletbe nemdohányzó eladót felveszünk. Érdeklõdés, jelentkezés: Alvállalkozókat keresünk kora reggeli újságkihordásra 1,5 tonnás kisteherautókkal. Érd.: Kõmûves szakmunkásokat keresünk érdi munkahelyre márciusi kezdéssel. Bejelentve napibér: megegyezés szerint. Segédmunkások jelentkezését is várjuk. Tel.: INGATLANT KÍNÁL, KERES Érdi ingatlanok az interneten ingyenes hirdetéssel: Érd-Parkvárosban garázs, mûhely céljára alkalmas 50 m 2 kész házalap 720 m 2 közmûves, zöld telken eladó. Tel.: Tárnokon eladó egy 1985-ben épült téglaépítésû, tehermentes, összközmûves családi ház. A ház nettó 90 m 2 alapterületû és 600 m 2 -es telek tartozik hozzá. Iá.: 20,5 millió. Tel.: Diósdon, energiatakarékos társasházban tulajdonostól összkomfortos lakás eladó 6,5 m-tól 13 m- ig napkollektorokkal. Újszerû, szép, biztonságos környezetben. Tel.: , Érdi lakótelepen eladó egy 57 m 2 -es öröklakás. Teljesen tehermentes, 13,3 M Ft. Tel.: , Érden, a Vöcsök utcában üres 220 négyszögöles építési telek eladó. Irányár: 4 millió Ft. Tel.: KIADÓ INGATLAN - kínál, keres Kiadó egy 140 m 2 -es családi ház igényes családnak Ft/hó/rezsi+1 havi kaució, valamint egy 30 m 2 -es különbejáratú kis ház Ft/hó/rezsi + 1 havi kaució. Tel.: A Stop Shopban lévõ lángossütõ bérleti joga átadó. Érdeklõdni lehet: Tisztelt Lakók! Február 1-jétõl újonnan megnyíló fodrászüzletembe várom Kedves Leendõ Vendégeimet! Nõi-férfi, gyermek fodrász, pedikûrmanikûr, mûköröm készítés. Ugyanitt kozmetikus bérlõtársat keresek a mellettem lévõ helyiségbe! (20 m 2 ) Nagy tisztelettel: Pintér A. Bejelentkezés: tel.: +36/ , 2030 Érd, Riminyáki u. 65. Szennyvízszállítás 24 órán belül A SZIPPANTHAT Konzorcium tagja Miért fizetné ki az egész fuvart, ha nem kell! Fizessen m 3 -enként! Az autóinkon ezt is ellenõrizni tudja, korrekt szintjelzõ berendezésen Tevékenységeink: Szennyvízszállítás, duguláselhárítás, csatornatisztítás nagynyomású WOMA gépkocsival, szennyvízaknák nagynyomással való átmosása, tisztítása. Veszélyeshulladék szállítása: autómosók, olajos iszap, konyhai zsírfogók. Fülöp 2004 Csatornatisztító Kft. Telefon: (23) , Diósdi forgalmas szépségszalonban 6 m 2 -es üzlethelyiség kiadó kapcsolódó szolgáltatásra. Esetleg asztrológusnak, jósnõnek. Érd.: Érden 1 szoba összkomfortos ház bútorozva, hûtõ, mosógép, kocsibeállóval, gázfûtéses, gyermektelen párnak hosszú távra kiadó február 15-tõl Ft + rezsi + kaució. Tel.: Diósd 7-es fõútvonalán, az Intersparral szemben, buszmegálló és gyalogátkelõhely mellett található Dió Üzletházban magasan felszerelt, igényes, két utcára is nyíló üzlet/iroda kiadó! Érdeklõdni: Kiadó! Érden, nagyon jó helyen 40 m 2 -es 1 szoba összkomfortos kis ház gyermektelen pároknak vagy munkásoknak. 2 vagy 3 személynek. Tel.: Érd központjában kiadó 1 szoba konyhás, különálló összkomfortos ház. Tel.: Érden, amerikai konyhás, bútorozott lakás kiadó. Tel.: , Kiadó Érd központjában, a Four Cent Üzletházban 4 db, m 2 -es helyiség irodának vagy oktatási célra. Internet, telefon, klíma, riasztó, parkolási lehetõség. Érdeklõdni: Érdligeten, a 7-es út közelében bútorozott 2 szoba összkomfortos lakás kiadó Ft + rezsi kb. ( Ft), 1 havi kaució. Tel.: , Érd-Parkvárosban, 2 szobás, egyedi fûtéses, új társasházi lakás részben bútorozva, jó közlekedéssel és alacsony rezsi költséggel kiadó. Tel.: Parkvárosban különálló, egy szoba összkomfortos, bútorozott ház almérõ órákkal kiadó. Tel.: Felhívás Érd-Parkvárosban különálló ház kiadó, munkásoknak is. Fûtés olcsón megoldható. Tel.: Diósdon kiadó összkomfortos lakás hosszútávra tulajdonostól. Egyhavi kaució szükséges. Bútorozottan vagy anélkül, gyermek nem akadály. tel.: , TÁRSKERESÉS 165/75 vidám természetû, házias, becsületes özvegyasszony keresi káros szenvedélytõl mentes megbízható, korban hozzá illõ társát. Mobil: , Filligrán, fiatalos 50-es független hölgy keresi párját független, értelmes, szeretni tudó férfi személyében rendezett anyagi körülmények között. Kalandorok kíméljenek! Tel.: OKTATÁS, TANFOLYAM Hazánkban is egyre terjedõ country tánc tanítás a Branco Steak House-ban február 8-án kedden 19 órától. Részvételi díj 1000 Ft. Könnyû koreográfiák, partner nélkül is táncolható EGYÉB Kukorica házhoz szállítva, felzsákolva 5000/q áron eladó. Min. rendelés 2 q db önhajtós mozgáskorlátozottak részére utcai kocsi (jobbkerekes) eladó. Ugyanitt egy elektromos is eladó. Érdeklõdni: Tojó tyúk eladó. 600 Ft/db. Tel.: Végkiárusítás! 50% árengedmény minden termékre a Ginestra Virágszalonban Diósdon az Intersparral szemben január 31-ig. Ajándéktárgyak, kiegészítõk, kosarak stb. Tisztelt Szülõk! Örömmel értesítjük önöket,hogy 2010 szeptemberétõl az Érd Szent László tér 1. szám alatt található tanuszodájában, idén is folytatódik az óvodák illetve iskolák szervezésében az úszás oktatás. Érd Megye Jogú Város Önkormányzata Ingyenes vízfelület használattal+belépõ támogatja a gyerekek úszás oktatását a következõ kedvezõ feltételekkel: Nagycsoportos óvódás és Általános iskola elsõ osztályos tanulók részére: a csoportos úszásoktatás, kedvezményes térítés ellenében vehetõ igénybe (600 Ft/ fõ/ alkalom) a csoportok részére biztosítjuk és megszervezzük a kedvezményes oda - vissza szállítást (5000 Ft / busz / alkalom) nagyobb (kb. 30 fõs) csoportok esetében szállítással együtt így maximum Ft egy alkalom Reméljük, hogy szervezésünkben sok új úszó reménységgel fog Érd városa is gazdagodni és sokan érzik majd magukénak gyermekeink közül ezt a helyben rendelkezésre álló egészséges, támogatott mozgásformát. Jelentkezni lehet személyesen az óvodákban, iskolákban! Érdeklõdni munkatársunknál: Fülöp Henriett, telefon: Kedves Olvasó! Ha otthonában, munkahelyén elektronikus formában szeretné újságunkat megkapni már a nyomdai megjelenést megelõzõ nap, jelezze az és a következõ számtól elküldjük Önnek.

12 SZERETETTEL VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ VENDÉGEINKET MINDKÉT ÜZLETÜNKBE! BAJCSY ZSILINSZKY ÚT 157. (a CBA- val szemben). Rendelésfelvétel: Hétvégén is nyitva! BUDAI ÚT 20. (Korall Üzletház alsó szintjén a lakótelep felõl). Rendelésfelvétel: Üzleteinkben 14 féle rétes, apró sütemény, mézeskalács, szörp, üdítõ és kávé közül választhat. Szülész-nõgyógyász magánrendelés Dr. Varsányi Antal Korall-ház 2, Érd, Angyalka u. 1/A Rendelés: szerda Tel.: nõgyógyászati és mell rákszûrés terhesgondozás menopausa és tini ambulancia hasi és hüvelyi ultrahang HPV és Chlamydia szûrés A Tárnoki Tüzépen tüzelõ akció! Kalodás fa rendelés (bükk, tölgy, akác). Érdeklõdni: Az érdi Horvát Kisebbségi Önkormányzat folytatja Táncházát! Ágics Aktinka tanárnõ vezetésével délszláv táncokat tanítanak a volt II. Lajos Általános Iskola épületében november 18-ától (csütörtök) délután 6 órától. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak! TÁRSASHÁZKEZELÉS Nem elégedett jelenlegi közös képviselõjével? Ne féljen váltani! Szeretné, hogy otthonára mérnök, közgazdász és pénzügyi szakemberek vigyázzanak? Forduljon hozzánk bizalommal! Kérjen árajánlatot az alábbi elérhetõségeink valamelyikén: Tel.: +3630/ Százhalombatta Kodály Z. sétány 14/a A MINÕSÉG MÉG SOKÁIG MEGMARAD, AMIKOR AZ ÁRAT MÁR RÉG ELFELEJTETTÉK (Herry Gordon Selfridge) Dr. Szegedi László állatorvos Rendelõ: Érd, Orchidea u. 6. Telefon: Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, péntek: de. 8 10, du ig, csütörtök: de ig Tisztelt Szülõk! Örömmel értesítjük Önöket, hogy az Érd, Szent László tér 1. szám alatt megnyílt tanuszodában úszásoktatás indult gyerekek részére. Várjuk szeretettel óvodás és általános iskolás gyerekek jelentkezését délutáni foglalkozásainkra, hogy helyben megismerhessék a víz és az úszás élményét. Célunk, hogy kedvezõ áron, magasan képzett szakoktatóink segítségével, személyre szabott kezdõ és haladó csoportos rendszerben, szakszerûen és biztonságosan tanulhassák meg gyermekeink a különbözõ úszásformákat az egyik legegészségesebb sportágban. A szolgáltatás alkalmankénti ára 1000 Ft/fõ, mely tartalmazza a csoportos foglalkozás árát, valamint az uszodabelépõt is. Csoportok részére kedvezményes szállítást is biztosítunk. Reméljük, hogy szervezésünkben sok új úszóreménységgel fog Érd városa is gazdagodni, és sokan érzik majd magukénak gyermekeink közül ezt a helyben rendelkezésre álló egészséges mozgásformát. Munkatársunk várja jelentkezését vagy érdeklõdését az alábbi telefonszámon: Fülöp Henriett, KELL EGY JÓ CSAPAT! Az ÉTV-ÉRDI VSE NÕI KÉZILABDA SZAKOSZTÁLYA szeretettel várja utánpótlás csapataiba a kézilabda iránt érdeklõdõ lányokat. Jelentkezés és érdeklõdés: 2000-és fiatalabbak, szivacs-kézilabda KISGERGELY CSILLA, Tel.: as korosztály OLÁHNÉ BALOGH TÜNDE, Tel.: os korosztály HAVRIL KÁROLY, Tel.:

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN MANDÁTUMBECSLÉS JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN A Republikon Intézet által a 2010-es választás előtt készített becslés volt az egyik legpontosabb előrejelzés 1. Noha az új választási törvény számos

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Szigetvári Viktor előadása

Szigetvári Viktor előadása Szigetvári Viktor előadása info@penzugykutato.hu Tel: +36.1.335.0807 Fax: +36.1.335.0828 Összefoglaló Szigetvári Viktor előadásáról Pénzügykutató Napok, 2012. október 26. Visegrád Mivel mind a független

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA. TÁJÉKOZTATÓ a május 2-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1. Tartalomjegyzék

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA. TÁJÉKOZTATÓ a május 2-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1. Tartalomjegyzék ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA TÖRVÉNYHOZÁSI IGAZGATÓSÁG TÁJÉKOZTATÁSI ÉS IROMÁNY-NYILVÁNTARTÓ IRODA Budapest, 2016. május 3. TÁJÉKOZTATÓ a 2016. május 2-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014.

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reformot

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

2 0. s z á m ú. Készült a 2012. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

2 0. s z á m ú. Készült a 2012. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 2 0. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

Devizahitel-kiváltást

Devizahitel-kiváltást Fórum MI TÖRTÉNIK A HAZAI LAKÁSÁLLOMÁNNYAL? MERRE A KIÚT, VAN-E MEGHATÁROZHATÓ KIÚT A MŰEMLÉKI LAKÓÉPÜLETEKET ÉS AZ ÚJ ÉPÍTÉSŰ INGATLANOKAT EGYARÁNT ÉRINTŐ GAZDASÁGI PROBLÉMÁK KÖRÉBŐL. LETENYEI LÁSZLÓ

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA 2016-2017. nevelési évre FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA Kedves Kollégák! SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLAT a 2016/2017-es nevelési évre Szeretettel ajánljuk az érdeklődők figyelmébe a 2016

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen

Részletesebben

XVI. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 29-én 17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson.

XVI. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 29-én 17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson. XVI. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 29-én 17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson. Testületi ülés helye: Művelődési Ház Szihalom Jelen vannak:

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Gerecz Attila Megoldható-e, hogy a Vízüggyel felvegyék a kapcsolatot, összefogjon a térség?

Gerecz Attila Megoldható-e, hogy a Vízüggyel felvegyék a kapcsolatot, összefogjon a térség? Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2o1o. december 6-i-i nyílt üléséről Időpontja: 2o1o. december 6. 18 óra Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Pénzes Andrásné pénzügyi

Részletesebben

Az állam és az adóssága

Az állam és az adóssága 2010 március 31. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A rendszerváltás (?) óta tudjuk, Magyarország azért (is) van rossz gazdasági helyzetben,

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ )

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ ) Nbb-10/2011. (Nbb-29/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 2011. május 24-én, kedden, 11 óra 13 perckor a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tárgyalótermében

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2013. május 21-én, kedden, 10 óra 37 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Nbb-17/2011. (Nbb-36/ )

J e g y zőkönyv. Nbb-17/2011. (Nbb-36/ ) Nbb-17/2011. (Nbb-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 2011. augusztus 9-én, kedden, 9 óra 37 perckor a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tanácstermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme Dömsöd, Petőfi tér 6. Ülése ideje: 2013. július 8. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Kun Lászlóné. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Orbán Róbert. képviselő dr.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Kun Lászlóné. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Orbán Róbert. képviselő dr. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 22-én, 9 00 órakor a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nagytermében megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

Pivárcsi István SzalámI avagy SzeSztIlalom

Pivárcsi István SzalámI avagy SzeSztIlalom Pivárcsi István Szalámi avagy szesztilalom Pivárcsi István Szalámi avagy szesztilalom Diákok és tanárok aranyköpései 2007 2010 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Pivárcsi István Az igazgató beszédet tart A hányingere

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE Semmi sem nehéz. Ezt kell gondolnod, Mielőtt bármit is tennél. Semmi sem könnyű. Ezt kell érezned, Mielőtt bármit is mondanál. (Sri Chinmoy) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2015. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok:

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 1 JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. DECEMBER 11-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 160/2009. (XII. 11.) számú határozat a székesfehérvári

Részletesebben

Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor?

Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor? Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor? Hogyan lehet sokkal nagyobb a fűtésköltség, mint azt Ön várta? Nádas Krisztián Ön ingatlanvásárlás előtt áll Talán már ki is nézte a megfelelőt:

Részletesebben

A közhangulat 2016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA

A közhangulat 2016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A közhangulat 016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A Republikon Intézet idén hatodik alkalommal végezte el havi közvélemény-kutatását. A nem, életkor, végzettség és településtípus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 10-A/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én a bezi Községházban

Részletesebben

J e g y zőkönyv FFB-36/2011. (FFB-55/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FFB-36/2011. (FFB-55/2010-2014.) FFB-36/2011. (FFB-55/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2011. november 15-én, kedden, 9 óra 13 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 515. számú tanácstermében

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. október 2-án 16.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-én (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. augusztus hó 11. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. augusztus hó 11. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. augusztus hó 11. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Tibor polgármester Anderkó Attila képviselő

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013.

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. A legjobb orvosok: Dr.Elégedettség, Dr. Higgadtság, és Dr. Jókedély (C.H.Spurgeon) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja: a

Részletesebben

Datum=03.07.2007; Forrás=Észak-Magyarország; Kiadás=157; Rovat=Társadalom; Oldal=1;

Datum=03.07.2007; Forrás=Észak-Magyarország; Kiadás=157; Rovat=Társadalom; Oldal=1; Datum=03.07.2007; Forrás=Észak-Magyarország; Kiadás=157; Rovat=Társadalom; Oldal=1; A tüdő a túloldalon n A tüdôgyógyászati osztállyal 15 beteget költöztettek át hétvégén, de hétfôn már 20-an voltak. Miskolc

Részletesebben

Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését

Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését A fővárosiak többsége nem ért egyet a Fidesz szimbolikus intézkedéseivel. Az ingatlanadó több kerületben történt bevezetése a legnépszerűtlenebb, a dohányzási

Részletesebben

Ha valaki betelefonál, hogy játszani szeretne, ki választja ki és hogyan, hogy ki játszik?

Ha valaki betelefonál, hogy játszani szeretne, ki választja ki és hogyan, hogy ki játszik? 1989.IV. 1o. Ha valaki betelefonál, hogy játszani szeretne, ki választja ki és hogyan, hogy ki játszik?.. SÁndorné 897-398 Nyugdijas autótulajdonos. Hogy fog kijönni a számitott bevételük? Az autóutakat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottság 2008. december 9.-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottság 2008. december 9.-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottság 2008. december 9.-én megtartott üléséről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint Tárgy: Környezetvédelmi Bizottság ülése Szabó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

J e g y zőkönyv AIÜB-V-5/2011. (AIÜB-V-8/2010-2014.)

J e g y zőkönyv AIÜB-V-5/2011. (AIÜB-V-8/2010-2014.) AIÜB-V-5/2011. (AIÜB-V-8/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reformot

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk arról, hogy idén is meghirdetésre került a Magyar Termék Nagydíj nyilvános pályázat,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 10- én 13:00 órakor tartott nyilvános ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 10- én 13:00 órakor tartott nyilvános ülésén 11/2011 Magyarbánhegyes Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 38. Tel.: 68/480-000 Fax: 68/480-104 E-mail: polg.hivatal@magyarbanhegyes.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Magyarbánhegyes

Részletesebben

Havi összesítő. Január

Havi összesítő. Január Havi összesítő Január Január 17. (péntek) 18:00 Találkozások - A százhalombattai Kalendárium bemutatója Vendégünk: Jankovits Márta, a Faluvédő Egylet elnöke A Kalendáriumot bemutatja Sinka László, alpolgármester

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Nagy Attila Tibor Az EU-elnökség és a magyar belpolitika

Nagy Attila Tibor Az EU-elnökség és a magyar belpolitika Nagy Attila Tibor Az EU-elnökség és a magyar belpolitika Rendkívüli volt a magyar európai uniós elnökség fél éve abban az értelemben legalábbis mindenképpen, hogy Magyarország először töltötte be az Európai

Részletesebben

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet.

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet. ÍGY VÁLASZTOTTUNK Az igazi munka csak most kezdõdik! Tervek és lehetõségek az országgyûlési választás után A választókerületünkben élõk Sági Istvánt, városunk képviselõ-testülete pénzügyi és városfejlesztési

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047)

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 LAKOSSÁGI FÓRUM Simontornya Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Kossa István elnök

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők.

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 9/2010. J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 31-én 17.00 perckor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirci BULI, a Bakonyi Betyárnapok és a Bakonyi Vágta jövőjével kapcsolatos egyeztetésekről

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Meghalt Biszku Béla-TV2 Elhunyt Biszku Béla- RTL II Meghalt Biszku Béla- DUNA TV Meghalt Biszku

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS A költségmegtakarítás mellett munkahelyeket is megõriz az önkormányzat az általános iskola és a középiskola összevonásával Kevesebb iroda, kevesebb vezetõ a

Részletesebben

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT REZON IRODA HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER KEDVES ÜGYFELÜNK! ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA Visszatértünk. Ugye milyen gyorsan elröppent a szabadságunk? Vagy csak nekünk? Hiányoztunk? Ne restellje, ha nemmel

Részletesebben