Ünnepeltünk március idusán április zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ünnepeltünk március idusán. 2015. április www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja"

Átírás

1 2015. április zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja melocco Miklós 80 éves beszélgetés Horváth László polgármesterrel önkormányzati hírek, Közbiztonság Március 15-i megemlékezések Nevelési-oktatási körkép Kukta teadélután a Német Nemzetiségi Házban A magyar nóta napján kiállításmegnyitók, jótékonysági koncert IX. Íjász Napforduló Ünnep Zsámbéki Sport Klub hírei Sikeres társastáncosok Interjú Russói Tamással Horváth László polgármester koszorút helyezett el a kegyeleti helyen A Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanulói Kossuth-nótákat adtak elô Zsámbéki Musical Stúdió tanítványainak zenés-verses mûsora Horgos Zsolt alpolgármester mondta az ünnepi beszédet Radetzky-huszárok: Kalmár Pál és Nyitrai Péter Kluka Mihály sírja Ünnepeltünk március idusán

2 Beharangozó Kôbe rejtett lélek A nyolcvan éves Melocco Miklós szobrászmûvésznek Hogy az alkotásait kedvelem-e jobban, vagy ôt magát? Nem is tudom. Elválaszthatatlanok egymástól. Az alkotás és az alkotó kéz a kézben járnak. Egymás nélkül nem léteznek. A mûterem és a mûvész is elválaszthatatlan. Ott születik meg a varázs a kôbe zárt fájdalom, öröm. Az alkotás. Magányban és csendben. Vagy éppen zajos ôrületben? Talán kegyetlen hidegben, tikkasztó hôségben? Egy gyenge, átszellemült, áhítatos, vagy viharos, feldúlt pillanatban? Ki tudja. Csak a mûvész maga. Ezért is olyan féltett kincs a mûterem. Az egy titokzatos hely, oda nem lehet belépni. Van valami varázsa a csendnek, amikor a mûvész ott marad egyedül az anyaggal. Ahol a csend és az alkotó ölelésével lelket kap a csoda. A drága, áldott kezekbôl kikerülô esztétikum. Gondolat és talentum ötvözete. Végtelenség és egyetemesség misztikuma. Az utánozhatatlanság diadala. Vajon mit rejtegetnek az alkotások? József Attilát, Ady Endrét, Radnóti Miklóst, Kodály Zoltánt, Latinovits Zoltánt úgy örökítette meg számunkra, hogy ezek az óriások megelevednek elôttünk. Ülnek, állnak, szomorkodnak, összeroskadnak Aki megcsodálhatta 1956-os emlékmûveit, Antall-síremlékét, Szent István megkoronázását, Mátyás-emlékmûvét, mitológiai, vagy állat figuráit, nem tagadhatja, ezek az alkotások élnek, éreznek. Átadják a kor, a személy és az esemény szellemét, hangulatát. Különösség lengi körül plasztikáit, szobrait. Melocco Miklós a gondolkodó szobrász, aki eddigi életmûvével monumentális mûkomplexumot, mûvészeti jelenséget hagyott ránk. És még hagy, reméljük sokáig Alkotásai komp- lex-melocco-jelenségek. Nem csupán megrendelések, hanem bennük van maga a megformált személy életmûve, és egyben a mûvész egyénisége is. Rajtuk gondolkodás, sajátos megmunkálás, értelem és lélek érzôdik. Melocco Miklós az anyag és a mûhely varázsában érzi jól magát. Ott, ahol különös értelmét és lelkét kôbe rejti. Alkot. Klotz Mária ZSÁMBÉKI POLGÁR Melocco Miklós alkotásai Kós Károly arca Antall József-síremlékérôl a Kerepesi temetôben Isten, áldd meg a magyart (kicsinyített változat, a szoborkompozícó Etyeken látható) Latinovits Zoltán (tanulmány) Ady Endre A szobor készülése

3 ZSÁMBÉKI POLGÁR Önkormányzati döntések, feladatok Beszélgetés Horváth László polgármesterrel A legutóbbi önkormányzati ülésen számos fontos kérdés került napirendre, így a többi mellett a közbiztonságot érintô rendôrségi beszámoló, a mezôôri szolgálat létrehozása, egy szociális bérlakás önkormányzat általi vásárlása, a évi Közbeszerzési Terv módosítása, valamint a termelôi piac vasárnaponkénti mûködtetése. Mindezekrôl és természetesen személyes kérdésrôl is beszámolt lapunknak, Horváth László polgármester. A rendôrségrôl szóló évi XXXIV. törvény 8. (4) bekezdése szerint: A rendôrkapitány vagy kijelölt helyettese beszámol a rendôrkapitányság illetékességi területén mûködô települési önkormányzat képviselô-testületének a település közbiztonság helyzetérôl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrôl és az azzal kapcsolatos feladatokról. Milyen fontosabb témákat érintett a legutóbbi önkormányzati ülésen, Aubéli Ákos rendôr hadnagy, a Zsámbéki Rendôrôrs parancsnoka? Ôrsparancsnok úr beszámolója nagyon pozitív dolgokról szólt. Valós és nem mondvacsinált pozitív hírekrôl, amelyek tartalmát a legtöbb zsámbéki és környéken élô polgár tapasztalhatja. Az rendôrôrs megnyitása óta gyakorlatilag megszüntek a jelentôsebb bûncselekmények. Az ôrs tagjai kiváló emberi és szakmai kapcsolatot ápolnak a lakossággal, a városôrséggel, valamint az önkormányzattal egyaránt. Hozzáteszem, az itt szolgáló rendôrök óriási elhivatottsággal végzik munkájukat. Ezt testközelbôl látom és köszönöm nekik. Jó hír, hogy Sturovics Gábor személyében az ôrs egy új taggal, városunk pedig a már szolgálatban lévô mellett, egy új körzeti megbízottal gazdagodott. Munkájához kívánunk erôt, egészséget! Zsámbék Város Képviselô-testülete elfogadta a mezôôri szolgálat létrehozását. Mit jelent ez a tevékenység? Van-e már jelöltjük mezôôrnek? Kivel áll majd kapcsolatban és mikortól kezdi el munkáját? A mezôôri szolgálat bevezetését az indokolta, hogy a kormány az ebben a feladatkörben tevékenykedô személyeket több olyan eszközzel, lehetôséggel ruházta fel, ami valóban hatékonnyá tudja tenni e tevékenység végzését. A zártkerti, mezôgazdasági területek ellenôrzése az ott élôk, ott tevékenykedôk elemi érdeke. A bevezetés elôtt egy felmérést végeztünk az érintettek körében, amelynek eredménye nem volt meglepô. Az ötlet talán a korábbi idôszakok tapasztalatai miatt, nem aratott osztatlan sikert mindenkinél. Ezért úgy döntöttünk, mezôôri járulék bevezetése nélkül elindítjuk ezt a szolgáltatást és bebizonyítjuk, hogy lehet jól csinálni. Ennek érdekében olyan személyt kerestünk, aki rendelkezik a megfelelô képességekkel, végzettséggel, valamint kapcsolattal a rendôrôrs, a városôrség és a vadásztársaság tagjai irányába. Kapcsolatot pedig a lakossággal kell tartania, használva a városôrség már jól kialakított lakossági kapcsolatait, együttmûködve az elôbb említett csoportokkal. Az önkormányzat az Etyeki u. 15. szám alatti társasházban levô lakóházat és gazdasági épületrészt meg kívánja vásárolni. Milyen célra kívánják hasznosítani? Az itt megvásárolt lakás terveink szerint szociális bérlakásként kerül kialakításra. Segítségé- vel elkezdünk más a város központjában lévô, más célra hasznosítható szociális lakást felszabadítani. Miért volt szükség a évi Közbeszerzési Terv módosítására? A Zsámbéki Zichy Miklós Általános Iskola energetikai felújítása kapcsán felmerült néhány új teendô, amelyek az eredeti összegbe nem fértek bele, viszont a testület úgy döntött, hogy ezeket szükséges elvégezni. Költségvetésünk pedig lehetôvé tette a feladatok megvalósítását. A hatályos jogszabályok szerint, ezen munkálatok elvégzésének lehetôségét is közbeszerzés keretében kell versenyeztetni. Ennek tettünk eleget. Az elvégzendô új feladatok közül a leglátványosabb az iskola lépcsôház üvegezésének cseréje. Ez az eredeti tervek szerint a régi kevésbé esztétikus formájában maradt volna meg, így azonban egységesebb végsô képet kap az épület. Kedden és pénteken már mûködik Zsámbékon termelôi piac. A vásári napokat kiterjesztették vasárnapra is. A Zichy tér Akadémia utca Szent István tér Törökkút-tér által határolt közterületeket biztosítják a piac mûködtetéséhez. Hogy vált be a vasárnapi kezdeményezés? Milyenek a lakossági visszajelzések a vasárnapi gazdapiaci napokról? Már az elôzô ciklusban terveztük ennek bevezetését. Még nagyon kevés az információ ahhoz, hogy eldönthessük, van-e létjogosultsága a dolognak. A magam részérôl abban bízom, hogy a FIDESZ-kormány által bevezetett vasárnapi üzleti zárva tartások egyik közvetlen eredménye lehet, hogy a mikrovállakozók, gazdálkodók ilyen módon is új lehetôségekhez jutnak, és ehhez mi is hozzárakjuk a magunk részét. Idôvel pedig kiderül, érdemes-e fenntartani ezt a kínálatot. Korábban sokan megfogalmazták ezt az igényt, ezért bízom benne, hogy így lesz. A Fôtéren fák cseréjét szeretnék megvalósítani. Az esztétikai látványon kívül mi indokolta a növények cseréjének szükségességét? A tér elkészültekor az eredetileg oda tervezett fák egy részét, nem lehetett beszerezni. Ezért a kivitelezôkkel megállapodtunk olyan fafajtákban, amelyeket más helyekre át tudtunk ültetni. Addig sem kelti a tér a befelyezetlenség képét. Ezek cseréjére került sor a terveknek megfelelô módon. A korábban elültetett fák pedig más közterületekre, illetve a Csillagvilág Óvoda udvarába kerültek átültetésre. Az önök családjában hogyan telt a katolikus vallás legnagyobb ünnepe, a húsvét? Hetedik gyermekünk születése és egyéb dolgaink felborították a szokásos menetrendet, így sok szempontból más volt ez az idôszak mint a korábbi években. Bebizonyosodott az, amit gyakran elmondok ismerôseimnek: nagycsaládban felnövô gyerekek egyik nagy elônye, hogy korán önállóvá Fókusz válnak. Nagyobb gyermekeink többször nélkülünk voltak kénytelenek részt venni a nagy heti liturgikus eseményeken. Azokba aktívan bekapcsolódtak, sôt kisebb testvéreiket önként magukkal vitték, amikor mi nem tudtuk ezt megoldani. Több fontos és jelentôs dolog történt velünk ezekben a hetekben. Így különös, nem mindig könnyû, de emlékezetes húsvéti idôszakra fogok emlékezni, ha az idei évre visszagondolok. Gyermekeimnek pedig a tojásfestés és a változatos öntözési technikákkal érkezô locsolók szereztek felejthetelen élményeket. Klotz Mária Köszönetnyilvánítás Március 23-án az Agrosystem Zrt. a zsámbéki vadásztársaság tagjaival közösen, szemétszedést szervezett. A sikeres tevékenységben résztvevôk óriási mennyiségû hulladéktól szabadították meg a Lómani út környékét. Néhány nappal késôbb a Pesti hídnál tartottak hasonló akciót, szintén civil szervezésben, kis önkormányzati támogatással. Köszönjük minden résztvevônek a közösségünkért végzett munkát és a példamutatást. A jó példa ragadós. A szomszédos Tök községben is felbuzdultak a két akció sikerén, és ott is hasonló szervezésbe fogtak a faluban élôk. Közös cél az eredmény megôrzése. Bízom benne, hogy az új mezôôr ebben is nagy segítségünkre lesz a jövôben. Még egyszer köszönet mindenkinek az összefogásért! Horváth László polgármester Köszöntés Zsámbék Város Önkormányzata és minden zsámbéki polgár nevében kívánunk Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrászmûvésznek, városunk díszpolgárának, 80. születésnapja alkalmából további sok, sikeres, alkotómunkával eltöltött évet! Horváth László polgármester TARTALOM Kôbe rejtett lélek 2 Interjú Horváth László polgármesterrel 3 Önkormányzati döntések 4 Közbiztonság 4 Kiállítással ünnepelték a 80 éves Melocco Miklóst 5 Március 15-i ünnepségek 6-7 Március 15-e a Zsámbéki Tündérkert Óvodában 8 A premontrei szakközépiskolások keresztútja 8 Mészáros Gábor fotómûvész kiállítása a KSZJ Iskolaközpontban 9 Fekete angyalok c. kiállítás megnyitója 9 Kukta: Medvehagymás kifli recept 10 Teadélután a Német Nemzetiségi Házban 10 A magyar nóta napján Zenei programok 2015-ben Zsámbékon 12 Dányi Magdolna fotóinak kiállítása a mûvelôdési házban 13 Hodozsó György és Demeniv Mihály jótékonysági koncertje 14 Programajánló 15 Huszár hagyományôrzés és mûvészet 15 Kilencedik alkalommal volt Íjász Napforduló Ünnep Zsámbékon Közös ötletelés a Fakutyában 17 A Zsámbéki Sport Klub hírei 18 A Zsámbéki Tánc Sport Egyesület versenytáncosainak sikerei 18 Beszélgetés Russói Tamással, a Szépia Bio & Art Hotel igazgatójával Újjáéledô vizes élôhelyek 20 Tavaszi rágcsálóirtási láz 20 Tavasz elsô napján a gólyákra várva 21 Hirdetés 22 Eseménytükör 23 Hirdetés ÁPRILIS 3

4 Önkormányzat közbiztonság Önkormányzati döntések március március 6-án a képviselô-testület rendkívüli ülést tartott, ahol a 29/2015. (III.06.) KT határozattal elfogadta a Településrendezési Szerzôdés és annak mellékleteinek módosítását március 11-én megtartott rendkívüli ülésen a testület a 30/2015 (III.11.) KT, 31/2015. (III.11.) KT, 32/2015. (III.11.) KT, 33/2015. (III.11.) KT, 34/2015. (III.11.) KT, valamint a 35/2015. (III.11.) KT határozatokkal döntést hozott a Zsámbéki Zichy Miklós Általános Iskola lépcsôházi nyílászárók cseréje és homlokzati kiegészítô építési munkák elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárásban. A Zengô Alföld Kft, Szeplast Ablak Kft, és a Globál 21 Kft. ajánlatát érvényesnek fogadta el, és az eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesének a Globál 21 Kft.-t fogadta el. 36/2015. (III.26.) KT határozattal ismételten módosította testület a Településrendezési Szerzôdést, és annak mellékleteit. 37/2015. (III.26.) KT határozattal a testület elfogadta a Zsámbéki Rendôrôrs évi tevékenységérôl szóló beszámolóját. 38/2015. (III.26.) KT határozattal a testület elfogadta a Zsámbéki Városôrség Polgárôr Egyesület évi tevékenységérôl szóló beszámolóját. 39/2015. (III.26.) KT határozattal a testület döntött, hogy május 1 napjától mezei ôrszolgálatot hoz létre, melynek költségeit a költségvetésben biztosítja. 40/2015. (III.26.) KT határozattal a testület döntött, hogy az Etyeki u. 15. sz. alatt található ingatlan megvásárlásáról. 41/2015. (III.26.) KT határozat a március 26-i ülésen került elfogadásra, közbeszerzési terv módosítása tárgyban. 42/2015. (III.26.) KT határozattal arról döntött a testület, hogy az Akadémia utca, Zichy tér, Szent István tér, Török-kút tér által határolt terület a Zsámbékvíz Nonprofit Kft. ingyenes használatba adja keddi, pénteki és vasárnapi napokon piac mûködtetése céljából. 43/2015. (III.26.) Kt határozattal az önkormányzat közötti idôszak Ciklusprogramjának elfogadásáról döntött a képviselô-testület. 44/2015. (III.26.) KT határozatával a testület a 21/2015. (II.6.) KT határozatát visszavonta. 45/2015. (III.26.) KT határozattal a testület döntött, hogy a Fôtér fák cseréjére , Ft-ot biztosít. Rendeletalkotás: 8/2015. (III.30.) sz. Önkormányzati rendelet a mezei ôrszolgálat május 1-jével történô felállításáról rendelkezik, melynek költségeit az önkormányzat viseli. 9/2015. (III.30.) sz. Önkormányzati rendelet a belváros forgalmi rendjérôl, a Zichy tér, az Akadémia utca, és a Kmetz Mihály utcába való behajtás, és várakozás szabályait határozza meg. Az engedélyek kiadására a Polgármesteri Hivatal képviseletében a jegyzô jogosult. dr. Lesnyiczky Katalin helyettes jegyzô (A határozatok és a rendeletek teljes szövege tájékoztatás céljából a weboldalon és a Polgármesteri Hivatalban tekinthetôk meg. Az önkormányzati döntésekrôl hivatalos felhasználásra az erre rendszeresített nyomtatványon költségtérítés mellett a Polgármesteri Hivatalban kérhetô másolat vagy kivonat.) Közbiztonsági hírek Zsámbékról Március 6. Egy napon, sôt egy órán belül két engedély nélkül tevékenykedô vasazó csapatot sikerült megkeresni Zsámbékon belül és kikísérni városunkból. Külön öröm, hogy rendôreink, perbáli kollégánk, és településünk polgárainak aktív közremûködésével tudtuk ezt végrehajtani. Március 7. 6 fô városôr kollégánk biztosította az Ady Endre utca, Etyeki utca keresztezôdését a rendôrség kiérkezéséig. Március 12. A környéken az összes posta esetleges bûncselekmények megelôzése érdekében rendôrségi ôrzés alatt volt, mivel a BudaCash érdekeltségébe tartozó ügyfelek kártalanítása miatt, nagy mennyiségû pénz került a posta hivatalokba. A zsámbéki postát a városôrséggel közösen felügyelte a rendôrség egész nap. Március 22. Hagyományainknak megfelelôen a tavaszi napfordulós rendezvényt is felügyelték a városôrség tagjai. Március 23. Budakeszi és Nagykovácsi között az erdôben eltûnt személy felkutatását segítettük összesen 10 fôvel. Ez alatt természetesen Zsámbékon is folyamatos volt az utcai jelenlét. Végül 21:35-kor megtalálták az eltûnt férfit, a Telkibe vezetô út mellett. A szerencsések az eltûnt személyen kívül az egyik zsámbéki KMB-unk és egy városôr társunk voltak. Nagy örömmel köszöntjük a zsámbéki ôrs új tagját Sturovics Gábort, akinek köszönhetôen két zsámbéki körzeti megbízott vigyázza utcáinkon a rendet. Bittó Róbert Zsámbéki Városôrség elnöke A Városôrség Zsámbék Facebook csoporthoz csatlakozva is megtehetik bejelentéseiket. A Zsámbéki Városôrség telefonszáma: / Dudás István r. fôtörzszászlós, zsámbéki körzeti megbízott telefonszáma: / Gyepmester telefonszáma: / Rendôrségi hírek Fejszével próbálta visszaszerezni a szerszámait A zsámbéki rendôrök egy 30 éves perbáli lakost fogtak el. A Budaörsi Rendôrkapitányság Bûnügyi Osztálya indított eljárást rongálás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt Cs. Balázs 30 éves perbáli lakos ellen. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított március 27-én 11 óra körüli idôben fejszével rongálta meg egy perbáli étterem bejárati ajtajának redônyét. A 30 éves helyi férfi a szerszámait szerette volna visszaszerezni az étterem tulajdonosától. Cs. Balázst a zsámbéki rendôrök a helyszínen elfogták és a Zsámbéki Rendôrôrsre elôállították, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. A további eljárást ellene szabadlábon hagyása mellett a Budaörsi Rendôrkapitányság Bûnügyi Osztálya folytatja le. Forrás: Hodut Éva Budaörsi Rendôrkapitányság, sajtóreferens / , / ZSÁMBÉKI POLGÁR Tûzoltók mindennapjai rajzpályázat A Zsámbék Város Önkéntes Tûzoltó Egyesület fennállásának 125. évfordulója alkalmából Tûzoltók mindennapjai címmel gyerekek és fiatalok részére bármilyen tûzoltós témában rajzpályázatot hirdet saját készítésû alkotások beküldésére. Milyennek látod a tûzoltók mindennapjait? Rajzold le, hogyan száguldanak sebesen a szirénázó tûzoltóautók egy tûzesethez vagy fesd meg, hogy szerinted mik azok az eszközök és felszerelések, amik segítik a tûzoltók munkáját! Bármilyen tûzoltós témában várjuk az alkotásaitokat. Korcsoportok: I. korcsoport 1-2. osztály II. korcsoport 3-4. osztály III. korcsoport 5-6. osztály IV. korcsoport 7-8. osztály V. korcsoport osztály VI. korcsoport 18 év felett Technika: Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek (grafitceruza, színes ceruza, filctoll, zsírkréta, pasztellkréta, vízfesték, akril festék, akvarellfesték, kollázs, illetve vegyes technika). Méret: A/4-es rajz- vagy kartonpapír Beküldés postai úton (2072 Zsámbék, Petôfi Sándor u Tûzoltó Szertár), vagy személyesen (elôzetes telefonos egyeztetés után: Csepilek István (+36-30/ ). Az alkotásokat jeligével kell ellátni. A jelige bármilyen szóból és tetszôleges számból álljon (pl: Tûzmanó 105) A pályamûvek mellé zárt borítékban digitálisan vagy kézzel olvashatóan írt következô adatokat kell megadni: Jelige: Név: Kor: A pályamû címe: Telefon (pályázó vagy szülôje): (pályázó vagy szülôje): Postacím: Az adatlap beküldésével a Pályázó hozzájárul, hogy a és a Tûzoltó Egyesület Facebook oldalán közzé tegyük a pályamunkáját illetve, hogy a Tûzoltó Egyesület a továbbiakban bármilyen formában felhasználhatja a beküldött alkotást. (A borítékra csak a Jeligét írjátok rá!) A pályázat beküldési határideje: június 30. A pályázat elbírálásának határideje: július 30. Értékelés, díjazás, értesítés: Korcsoportonként az elsô három helyezett díjazásban részesül. (Az egyes korcsoportokat külön értékeljük és díjazzuk.) A nyertes pályázókat -ben értesítjük, a díjak átadása a Zsámbék Város Önkéntes Tûzoltó Egyesület fennállásának 125. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen, augusztus 1-jén lesz, ahol a beérkezett pályamunkákból kiállítást is rendezünk. Az alkotásokat az elbírálást követôen közzétesszük honlapunkon és Facebook oldalunkon. Zsámbéki tûzoltók elérhetôségei: Csepilek István (elnök): / Nyírô Tibor (titkár): / ÁPRILIS

5 aktuális Kiállítással ünnepelték a 80 éves Melocco Miklóst A rendezvényen Kányádi Sándor a Nemzet Mûvésze, Kossuth-díjas költô köszöntötte a mûvészt Melocco 80 A mûvész születésnapjára címmel a Budavári Önkormányzat rendezett kiállítást április 2-án 18 órai kezdettel, a Vármegye Galériában (Budapest, I. Batthyány utca 67.). A tárlatot Kernács Gariella mûvészettörténész nyitotta meg. Köszöntôt mondott Kányádi Sándor költô. Hegedûn közremûködött Kertész Ágnes hegedûmûvész. A kiállítás megtekinthetô május 2-ig, keddtôl szombatig óra között. Melocco Miklós április 3-án született Rómában ben diplomázott a Képzômûvészeti Fôiskolán, ahol Gyenes Tamás, Mikus Sándor, Kmetty János és Pátzay Pál voltak a mesterei ben Munkácsy-díjat kapott, 1982-ben érdemes mûvész lett, 1988-ban Kossuth-díjjal tüntették ki, 2014-ben lett a Nemzet Mûvésze óta a Magyar Képzômûvészeti Fôiskola címzetes egyetemi tanára, az 1992-ben életre hívott Magyar Mûvészeti Akadémia alapító tagja. Melocco Miklós 1981 óta Zsámbékon él. Incze Ildikó gondolatébresztôje hívta fel a figyelmet a beszélgetôkkel roskadásig megtelt Vármegye Galériában, hogy valami készül, valakit ünnepelnek, mégpedig Melocco Miklós szobrászmûvészt, 80. születésnapján. Ebbôl az alkalomból rendezett kiállítást a Budavári Önkormányzat, a Zsámbékon élô alkotó otthonában fellelhetô munkáiból, Melocco 80 A mûvész születésnapjára címmel. Ezeket a mûveket együtt még soha nem láthatta a közönség mondta el a galériavezetô hozzátéve, hogy a kiállításon a mûvész köztéri szobrainak gipszmásolatait, bronzplasztikákat, valamint hat darab grafikát mutatnak be. A háziasszony felhívta rá a figyelmet, hogy az I. kerületben a szobrászmûvész három köztéri munkát alkotott: Mansfeld Péter szobrát, az 1977-es Repülô apácát, valamint a Kilus-kutat. A Budavári Önkormányzat tavaly emlékéremmel tüntette ki az idén 80 éves alkotót; az átadásról készült fotómontázs is látható a születésnapi kiállításon, továbbá Melocco Szent István-díja is, amelyet Esztergom városnak készített. A Széchenyi Istvánt és Kós Károlyt ábrázoló gipszmásolatok mellett Ady Endrét megjelenítô grafika, Latinovits Zoltán bronzszobra, kedvenc költôjérôl, Radnóti Miklósról készült gipszplasztikája, valamint a zsámbéki ivókútjának gipszmásolata is megtekinthetô a tárlaton. A bevezetô szavak után Kertész Ágnes hegedûmûvész a szobrász felesége, Budavári Zsuzsa kérésére, Vivaldi A négy évszak címû mûvébôl a Tavasz tétel impozáns elôadásával adta meg az esemény aktuális és ünnepélyes alaphangulatát. A zenei élmény után Incze Ildikó felolvasta Csúri Ákosnak a születésnapját ünneplô mûvészhez, alkalomra írt versét, MM 80 címmel: Csúri Ákos MM 80 M, mint Mester. M, mint MM Mester. M, mint Melocco János. 56. Páneurópai piknik-szobor. M, mint Santa Maria Maggiore-bazilika. Róma. Nyolc évtized. M, mint Makovecz. M, mint Melocco-Makovecz. Makovecz-Melocco. M, mint Memória. M, mint Memoriter. Ady, Kosztolányi, József Attila. És a költészet. Minden sarka, oszlopa. M, mint Mikulás, Puttonyában ezerarcú kôajándékkal. M, mint Mestermûvek. M, mint Megannyi elhunyt barát. Gyurkovics. Az ajtófélfára írt Kossuth- rádiós magyartalanságok. M, mint Magyar. Nem magyarkodó. Magyar. M, mint Magasztosság. Átvitt értelemben erkölcsileg, vagy szellemileg fenséges a maga nemében, mi az erkölcsi vagy szellemi mûködés szokott, rendes állapota fölé emelkedik. M, mint Magasztos ész, gondolkodás, eszme. M, mint Magasztos lelki erô. M, mint Man. Férfi. A legjavából. Pipával élés éles látással. Erôtôl duzzadó kézzel akarattal. M, mint Megváltoztathatlan. M, mint Megrettenthetetlen. M, mint Megzsarolhatatlan. M. mint Megkörnyékezhetetlen. M, mint Megfejthetetlen. M, mint Megszólított. S közben némán ülve az asztal mögötti széken hallgatni a bölcseletet. Mert itt hallgatni arany. Hallgatva Tôled Aranyt. Ahogy ülsz és mesélsz örök tanulásra késztet. M, mint Megfeszítés. Hányszor és hány Hozzád nem mérhetô mameluk firkász kötözködött mondataiddal. Hiába. M, mint Mondat. M, mint Monda. Lehel vezér, Jászberény. Esztendeje. Május. M, mint Májusfa. M, mint Mûvészet. Kôbe vitt Lélek. M, mint Magistratus. S megint Róma. Választott tisztségviselô. Nem felkent. M, mint Megjelölt. Tehetség. Tisztaság. Alkotás. M, mint Melocco Miklós. Aki nyolcvan esztendeje az M betû értelme. Ember és betû összenôtt. Isten éltessen, MM Mester! Budapest, március 29. A vers után egy költô következett, mégpedig a barát, Kányádi Sándor a kerület díszpolgára, Bukolika címû versét mondta el Melocco Miklós születésnapja alkalmából, majd leírva és bekeretezve oda is ajándékozta neki. Kernács Gariella mûvészettörténész gondolatai elôtt egy kis technikai szünetet tartottak, az emberek összehúzódtak, ugyanis olyan sokan voltak kíváncsiak a szobrászmûvészre, hogy alig fértek be a galériába. A mûvészettörténész Melocco Miklós különös szobrainak világába kalauzolta az érdeklôdôket, majd így szólt: ( ) Melocco Miklós azok közül való, akiket Ady Endre így szólít meg: Ôrzôk, vigyázzatok a strázsán! Egyszerre hagyományôrzô és lázadó ben felavatott szegedi 1956-os emlékmûvén egyet sem használ a forradalom már ismert képzômûvészeti kelléktárából, megtiszteli ezt a tünékeny csodát a legtöbbel: egy új gondolattal. A szabadság bábból éppen ZSÁMBÉKI POLGÁR kikelt, nedves, összetapadt szárnyú, repülni még nem képes lepkéjét emeli a magasba, röptetni próbálja fiatalok hófehér haláltánca. A szobor hátoldalán idézet Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról címû versébôl: Hol zsarnokság van, / ott zsarnokság van, / porod is neki szolgál. Végül így fejezte be beszédét: Két évezreden át vésték a hôsi halottak sírkövére Horatius sorait: Dulce et decorum est pro patria mori : Édes és ékes dolog a hazáért meghalni. Ritkábban idézték a vers második sorát: Sed dulcius pro patria vivere : Még szebb a hazáért élni és szinte sosem a harmadikat: Et dulcissimum pro patria bibere : De a legjobb a haza egészségére inni. Minthogy Melocco életmûvében fölvonulnak a haza nagyjai, Mátyás királytól Radnóti Miklósig, Szent Istvántól Kós Károlyig, Széchenyitôl Ady Endréig, József Attiláig, minden kiállítása felér egy szellemi lakomával, amelyen nemes borral teli poharat emelhetünk a haza egészségére. Tegyük ezt most is, nézzük meg a kiállítást! Vivát Melocco 80! A szép gondolatok után az I. kerület polgármestere, Nagy Gábor Tamás köszöntötte az ünnepeltet, aki beszédében kiemelte: a sok díj mellett a legnagyobb díj a szeretet, amit tôle kaptak a kerület polgárai. Végül ajándékkal kedveskedett Melocco Miklósnak. Egy meglepetéssel is elôállt Incze Ildikó, aki Balogh Zoltán levelét olvasta fel. Az emberi erôforrások minisztere soraiban kifejezte, Melocco Miklós 80. születésnapjára jár a 80. zsoltár: Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk! Szerinte a mûvész életében ott van az isteni ragyogás, mely ihletnek is nevezhetô, késztetésnek az alkotásra. Ez szabadítja fel arra, hogy kifejezze, megalkossa ami benne van, gondolatban, érzésben, látásban és akaratban. Az önkifejezôdés haszonélvezôi mi vagyunk, hiszen úgy alkot, hogy benne vagyunk mi, magyarok, keresztények, hitünkkel, vágyainkkal, reményeinkkel és méltóságunkkal. Megszenvedi, amit ez a nemzet megszenvedett és megmutatja, mégis létezik, ezért van erônk továbbmenni, emelkedni. Nagycsütörtökön még tudatosabb lehet bennünk a tudás emelte ki a miniszter, majd így folytatta: a gyôzelemhez szenvedésen át vezet az út. Azt kívánta az ünnepeltnek, hogy az Úr ragyogtassa orcáját ezután is rá és kedves feleségére, aki nélkül ôt elgondolni sem nagyon lehet. Végezetül: Isten éltessen sokáig kedves Miklós! köszöntéssel búcsúzott a szobrásztól. A köszöntô és méltató szavak után az érdeklôdôk egy pohár bor mellett még sokáig szemlélték az alkotó munkáit, beszélgettek az ünnepelttel és egymással. Klotz Mária Kertész Ágnes hegedûmûvész Vivaldit játszott Mögötte Kányádi Sándor költô, Melocco Miklós szobrászmûvész és Kernács Gariella mûvészettörténész ÁPRILIS 5

6 ZSÁMBÉKI POLGÁR aktuális Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. (Szimónidész Kr. e sz. epigramma) Március idusán Horgos Zsolt alpolgármester: Búsongásra semmi okunk, legyünk büszkék történelmünkre, nemzetünk hôseire! Március 14-én fáklyás felvonulás Kluka Mihály 48-as hôs sírjához, Melocco Miklós és Racsmány Dömötör megemlékezô gondolatai; március-15-én ünnepség a Romtemplomnál: Horgos Zsolt alpolgármester ünnepi beszéde, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanulóinak énekes-hangszeres bemutatója, a Zsámbéki Musical Stúdió zenés-táncos mûsora, Keresztes-Nagy Árpád kobzos énekeshangszeres elôadása, 48-as katonasír megkoszorúzása, a Zsámbéki Keszkenô Népdalkör fellépése ezek voltak az évi forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett önkormányzati ünnepségsorozat legfontosabb állomásai. Az ünnepségen díszôrséget álltak, Kalmár Pál és Péter Béla Radetzky-huszárok. Március 15. jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. 167 éve gyôzött Pesten a forradalom. Fáklyás felvonulás, koszorúzás Kluka Mihály 1848-as honvéd tizedes, 48-as hôs sírjánál Az évi forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségsorozat Zsámbék Város Önkormányzatának szervezésében március 14-én az esti órákban, fáklyás felvonulással kezdôdött. A bensôséges hangulatú menet résztvevôi a Polgármesteri Hivatal elôtti téren gyülekeztek, majd nemzetiszínû zászlókkal, fáklyákkal felvonultak a temetôbe, Kluka Mihály 48-as hôsi halott sírjához, aki honvéd tizedesként harcolt az es forradalom és szabadságharcban. Melocco Miklós megemlékezô beszédet mondott (mellette: Horgos Zsolt alpolgármester) A helyszínen Melocco Miklós szobrászmûvész és Racsmány Dömötör, a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság külsôs bizottsági tagja emlékezett meg az eseményrôl. A szobrászmûvész beszédét teljes terjedelmében tesszük közzé: Március , te csillag, Te a népek hajnalcsillaga. Beszélni róla csak a tisztelet és a csodálat hangján szabad. Nagyobb ünnep ez az emlékezôk lelkénél, gondolatainál. Ha valamit csodál az ember, elakad a szava. Legjobban akkor gondolok Rá, amikor Petôfit olvasok. A Nemzeti dalt. Hallottam elevenen október 23-án, amikor ez a vers embert fogott össze egy szép csokorba. 23-án, kedden, dél körül engedélyezték a felvonulásokat. Az értelmiség gondolkodott, vergôdött és lázongott a Petôfi körben és izgatott félelmek között beszélt halálos ítéletektôl félt, és újra Szegedrôl jöttek komoly üzenetek, ott az egyetemen kezdtek rendet csinálni és sok sztrájk volt! Alamuszian és félve azt kiabáltuk, hogy Éljenek a munkások!. Ebbe nem köthetett bele a rendôrség. Késôbb bátrabban a sok ember egymást bátorította: Éljenek a lengyelek!, Éljen Poznan!. A legvégén: Le a vörös csillaggal! És kialudt a vörös csillag a Parlament csúcsán. Hihetetlen volt. A nagy könyvben a Belvárosi templomig jutottunk, az Erzsébet híd roncsáig, tovább nem lehetett, már egy embernek sem volt hely, csak goromba tolakodással, de akkor már önmagunktól féltünk nem mertük a rendet tovább bomlasztani. Sinkovits Imrét a Petôfi-szobor elé követelte a tömeg, a közelben lakott és le kellett jönnie. Elôször Batsányi János A franciaországi változásokra címû versét mondta, ez volt a kéznél levô repertoárja. Sinkovits Imre volt a komoly, magyar férfi. De!! Hív jobbágyitoknak felszentelt hóhéri mirôl beszél ez, morgott a tömeg; Vigyázó szemetek Párizsra vessétek hülye ez? Poznanra!! Ekkor jött a tiszta beszéd. A Nemzeti dal, akkor még úgy mondtuk: a Talpra magyar. A legjobb szónoklat, az óriási erejû tömeg hipnózis, a rend és a tiszta erkölcs nevében. Nem volt mikrofon, nem volt megafon, nem hallhattak méter távolságból, de mégis határozottan úgy emlékszünk, hogy tisztán hallottuk. Persze tudtuk kívülrôl. Pár évvel ezelôtt ünnepeltük a 100. évfordulót és kötelezô volt megtanulni mint a Horthy-rendszer kritikáját a kommunisták nem tudták, hogy fegyvert adnak a magyaroknak. (Vagy tudták? és minimális jóindulat, minimális szovjet ellenség lett volna a tanrendben? Passzív rezisztencia? Nem tudom!) A szólót mondta Sinkovits és az esküt az óriási tömeg. Amikor a vers, a szóló hangzott, fegyelmezett néma csend volt. A magyarok istenére / Esküszünk, / Esküszünk, hogy rabok tovább / Nem leszünk! Goromba is a vers: Sehonnai bitang ember, / Ki most, ha kell, halni nem mer, Mert ez a gorombaság parancs, a szónok parancsa volt a tömegnek. Nekünk. Pisszenés sem volt. Nincs ennél jobb szónoklat. Felkorbácsolta a vers a tömeget, és az utolsó versszak: És áldó imádság mellett / Mondják el szent neveinket. Fegyelmezetten lecsendesültünk és éber ugrásra kész rendôrök nem tudtak mit tenni. A hatalom, a Rákosi-hatalom tehetetlenül tudomásul vette a tüntetést. A Talpra magyar irányított, fegyelmezett, tanított és megvédett bennünket. Ez beszámoló október 23-ról. Csak beszámoló, mert még mindig nem merek beszélni 1848-ról. 100 évvel ezelôtt Ady Endre sem mert. Ezt írta: Március Idusára Voltak mindig szavaim, Olcsók és rimesek, De akkor az volt igaz. Hadd lássam, óh, hadd lássam Azt a régi Márciust, Midôn az ifju bárd Ôszintén s jól hazudott. Mert azt tanították, hogy Ausztria legyôz bennünket, ami nem volt igaz. Ezért kellettek az oroszok, Paskievicsék. Petôfi azt írta: Szerencse, hogy pár nappal elôbb megírtam a Nemzeti dalt, és 15-én nem kellett ott állnom, szégyen szemmel, üres kézzel. Március 15. Könyörögj érettünk. Racsmány Dömötör a következô gondolatokkal emlékezett az 56-os idôkre (a beszédet teljes terjedelmében olvashatják): Racsmány Dömötör ünnepi beszédet mondott, a 48-as hôs sírjánál Tisztelt Ünneplô Polgárok! 1848 tavaszán Európa minden jelentôs államában forradalmak robbantak ki. A forradalmak meglepték az uralkodó osztályt, de fegyveres erô bevetésével rövid idô alatt véres erôszakkal helyre állították a korábbi rendet mindenhol. Mindenhol, kivéve egy helyen. Magyarországon. Mi magyarok, másfél éven keresztül kitartóan küzdöttünk a függetlenségünkért. Sikerült felállítanunk az akkori kor színvonalán álló erôs reguláris hadsereget, és az ország területének nagy részét fel tudtuk szabadítani. Ez a hadsereg többször gyôzni tudott a kor egyik legnagyobb hatalmával szemben nyílt csatákban, és városostromokban. Megalakult a független kormányzatunk, a történelmünk során elôször saját anyanyelvünkön vert pénzt vezettünk be. Végül másfél év elteltével, az intervenciós orosz csapatok túlereje eldöntötte a küzdelmet. A megjelenô friss katonai erô akkora volt, mint a Magyarországon akkor hadban álló magyar és osztrák seregek összesen. A szabadságharc elbukott, de a történelem igazolta azokat, akik fegyvert ragadtak a szabadságért. Majd húsz év elteltével az Osztrák Császárság átalakult Osztrák-Magyar Monarchiává. Ez az akkori világpolitikai helyzetnek és az 1949-as szabadságharcnak a közös eredménye. Az akkori világpolitika elismerte a magyar nemzet képességeit, határozott kiállását, és együttmûködésre hajlandó hozzáállását. Nemzetünk egyenrangú államalkotó tényezôvé vált. Az Osztrák-Magyar Monarchia a sok nemzetiség együttmûködésének XIX. századi kísérlete, és így sok tekintetben a mai Európai Unió elôdje. Hiszem, hogy az Európai Unió tagjaként ugyanazokra az értékekre van szükségünk, amire 1848-ban. Határozottan és bátran álljunk ki érékeinkért ugyanúgy, ahogyan más európai polgártársaink is büszkén megmutatják képességeiket. Maradjunk következetesen nyitottak az együttmûködésre ugyanúgy, ahogy az európai polgártársainkkal eddig is együttmûködtünk. Tanuljunk egymástól ugyanúgy, ahogy az európai polgártársaink is elvárják tôlünk, amiben ügyesnek bizonyulunk. Végül a szabadságharc történelmi tanulságát feldolgozva, a nemzeti keretekbôl az Európai Unió közösségébe lépve, álljunk ki büszkén és határozottan közös, immár európai értékeinkért. Köszönjük mindazoknak, akik áldozatukkal sokan közülük az életükkel fizetve megmutatták, érdemes ide tartozni! Köszönöm, hogy meghallgattak! A beszédek után Horgos Zsolt alpolgármester vezetésével, a Miatyánk ima közös elmondására került sor. Végezetül a Himnusz eléneklésével a temetôben véget ért a megemlékezés. A felvonulók a Romtemplomot megkerülve, a Korvin János utcán fáklyákkal vonulva, visszaindultak a Polgármesteri Hivatal elé. Fáklyás felvonulás volt Kluka Mihály sírjához ÁPRILIS

Elballagtak diákjaink. 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Elballagtak diákjaink

Elballagtak diákjaink. 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Elballagtak diákjaink 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Elballagtak diákjaink Zsámbéki Városôrség hírei Búzaszentelés a Szentháromság kápolnánál Harmatszedés a Nyakas-hegyen Szabír

Részletesebben

megnyílt a Fakutya Korcsolyapálya és Rendezvénysátor 2015. január www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

megnyílt a Fakutya Korcsolyapálya és Rendezvénysátor 2015. január www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. január www.zsambek.hu interjú Horváth László polgármesterrel beszélgetés Jakosáné Palkó Petra képviselôvel Interjú Bottlik Zoltán igazgatóval tízéves

Részletesebben

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu 2013. április www.zsambek.hu Önkormányzati döntések Húsvéti körkép Budaházi Anikó fotókiállítása Meggyes Gábor nekrológja A Zsámbéki Sport Klub hírei ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Részletesebben

Elballagtak diákjaink. 2013. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. A kitelepítésre emlékeztek

Elballagtak diákjaink. 2013. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. A kitelepítésre emlékeztek 2013. május www.zsambek.hu A kitelepítésre emlékeztek Önkormányzati döntések Közmeghallgatás Elballagtak diákjaink ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Zsámbéki Sport Klub hírei Beszámoló

Részletesebben

A haza mindenek előtt. Az Önkormányzat. Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly. A Nyiregyháza elleni rangadóról Huszák Géza

A haza mindenek előtt. Az Önkormányzat. Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly. A Nyiregyháza elleni rangadóról Huszák Géza XXIII. évf. 6. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. március 24. A haza mindenek előtt Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly Az Önkormányzat idei költségvetéséről dr. Fekete Zoltán A Nyiregyháza elleni

Részletesebben

Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára!

Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára! 2010. ÁPRILIS 5. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára! NOVÁK LAJOS POLGÁRMESTER MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI BESZÉDE Marseillaise hangjai árasztották el Párizs utcáit is korhadó

Részletesebben

Kanizsa. Várkapu Autóház v Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550

Kanizsa. Várkapu Autóház v Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550 11.qxd 2008.03.19. 9:06 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 11. szám 2008. március 20. Fotók: Horváth Attila Táncra lábam Újra régi fényében a Petõfi-sszobor Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu. 10 éves város

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu. 10 éves város XXV. évfolyam, 10. szám 2013. október Városnap képekben 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac ÖNKORMÁNYZAT Józsefváros vigyáz a gyermekekre

Részletesebben

XXII. évf. 2013. április

XXII. évf. 2013. április XXII. évf. 2013. április BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Bővebben a 13. oldalon Bővebben a 10. oldalon Bővebben a 9. oldalon Bővebben a 15. oldalon Tiszteld

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

Vasvári Újság. Kicsengettek. 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással

Vasvári Újság. Kicsengettek. 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással Vasvári Újság Vasvár, 2008. június 19. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással Vasvár legrégebbi civil szervezete, a Vasvár

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai ESEMÉNYDÚS HÓNAP HÚSVÉT, A KÖLTÉSZET NAPJA VÁLASZT AZ ORSZÁG HÚSVÉT

HÍRADÓ. Albertirsai ESEMÉNYDÚS HÓNAP HÚSVÉT, A KÖLTÉSZET NAPJA VÁLASZT AZ ORSZÁG HÚSVÉT XXII. évfolyam, 4. szám Április 11. Országgyűlési választás 2010. április Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Országzászlót avattak Nagytétényben

Országzászlót avattak Nagytétényben BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2009. OKTÓBER 30. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Országzászlót avattak Nagytétényben

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Elindult az Új Csepeli Konzultáció!

Elindult az Új Csepeli Konzultáció! 2013. október 31. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA IV. évfolyam 20. szám ÚJ KONZULTÁCIÓ Elindult az Új Csepeli Konzultáció! MONDJON VÉLEMÉNYT ÖN IS! 2013. OKTÓBER 30. NOVEMBER 17. Új sportlétesítmény

Részletesebben

HÍRMONDÓ CSEPELI. Strandon. 12. oldal. 18. oldal. 8. oldal. 9. oldal. 5. oldal. Szebb és élhetőbb. Csepeli Baywatch. A csepeli posta kincse

HÍRMONDÓ CSEPELI. Strandon. 12. oldal. 18. oldal. 8. oldal. 9. oldal. 5. oldal. Szebb és élhetőbb. Csepeli Baywatch. A csepeli posta kincse CSEPELI HÍRMONDÓ 2012. július 13. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA III. évfolyam 14. szám Cikkünk a 16-17. oldalon Strandon Egy kézben a Rákóczi Kert Szebb és élhetőbb Csatornázás lépésről lépésre A

Részletesebben

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN Ára: 150 Ft 2012. OKTÓBER 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN ÁLLATOK VILÁGNAPJA A SZENT ANNA ÓVODÁBAN SÁRKÖZI DÁVID, A SIKERES IFJÚ LOVAS

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden pusztaszabolcsi honfitársamnak! "Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden pusztaszabolcsi honfitársamnak! Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 2012. JANUÁR MÁRCIUS Kassák Lajos: Harangszó Feltámadott, mondják a népek és Megsüvegelik, Nevét

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

A tartalomból: Településünkön járt a köztársasági elnök. Mikulásjárás december 6-án! Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója

A tartalomból: Településünkön járt a köztársasági elnök. Mikulásjárás december 6-án! Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója Településünkön járt a köztársasági elnök XIII. évf. 10. szám, 2013. október Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete december 4-én, szerdán

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Fáklyák fényénél emlékeztünk. Letûnt mesterségek, életformák 15. oldal

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Fáklyák fényénél emlékeztünk. Letûnt mesterségek, életformák 15. oldal XX. évfolyam 2011. november * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Fáklyák fényénél emlékeztünk 2. oldal 8. oldal 9. oldal Letûnt mesterségek, életformák 15.

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Gyermeknap

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Gyermeknap DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 6. szám 2015. június Gyermeknap Migrain Project Az Európai Unió által szervezett migrációs projekt keretén belül idén másodszorra került sor a résztvevők

Részletesebben

igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést

igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést 1996. november II. évf. 5. szám FOTÓ: Baráth Bálint 1956. október 23-ára emlékeztünk Díszpolgárokat avattunk és Pilis községért emlékplakett kiosztására került sor. A szomorú napra ébredt 1996. október

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

Teljesíthető kihívás

Teljesíthető kihívás I n g y e n e s Váci X I I I. é v f o l y a m 4. s z á m Trianon Az elveszített országrészekre emlékezett a város. Dr. Duray Miklós író szólt a Dunaparti Ereklyés Országzászlónál. 4. oldal k i a d v á

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket!

Áldott húsvéti ünnepeket! Ára: 1 hrivnya Áprilistól újra Tv-mûsor március 24 30. Részletek a 13. oldalon megnyerheti számítógépünket. 2. oldal Támad az infláció 4. oldal Megemlékezés Badalóban 5. oldal Aggódva ünnepeltünk 6. oldal

Részletesebben