Ünnepeltünk március idusán április zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ünnepeltünk március idusán. 2015. április www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja"

Átírás

1 2015. április zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja melocco Miklós 80 éves beszélgetés Horváth László polgármesterrel önkormányzati hírek, Közbiztonság Március 15-i megemlékezések Nevelési-oktatási körkép Kukta teadélután a Német Nemzetiségi Házban A magyar nóta napján kiállításmegnyitók, jótékonysági koncert IX. Íjász Napforduló Ünnep Zsámbéki Sport Klub hírei Sikeres társastáncosok Interjú Russói Tamással Horváth László polgármester koszorút helyezett el a kegyeleti helyen A Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanulói Kossuth-nótákat adtak elô Zsámbéki Musical Stúdió tanítványainak zenés-verses mûsora Horgos Zsolt alpolgármester mondta az ünnepi beszédet Radetzky-huszárok: Kalmár Pál és Nyitrai Péter Kluka Mihály sírja Ünnepeltünk március idusán

2 Beharangozó Kôbe rejtett lélek A nyolcvan éves Melocco Miklós szobrászmûvésznek Hogy az alkotásait kedvelem-e jobban, vagy ôt magát? Nem is tudom. Elválaszthatatlanok egymástól. Az alkotás és az alkotó kéz a kézben járnak. Egymás nélkül nem léteznek. A mûterem és a mûvész is elválaszthatatlan. Ott születik meg a varázs a kôbe zárt fájdalom, öröm. Az alkotás. Magányban és csendben. Vagy éppen zajos ôrületben? Talán kegyetlen hidegben, tikkasztó hôségben? Egy gyenge, átszellemült, áhítatos, vagy viharos, feldúlt pillanatban? Ki tudja. Csak a mûvész maga. Ezért is olyan féltett kincs a mûterem. Az egy titokzatos hely, oda nem lehet belépni. Van valami varázsa a csendnek, amikor a mûvész ott marad egyedül az anyaggal. Ahol a csend és az alkotó ölelésével lelket kap a csoda. A drága, áldott kezekbôl kikerülô esztétikum. Gondolat és talentum ötvözete. Végtelenség és egyetemesség misztikuma. Az utánozhatatlanság diadala. Vajon mit rejtegetnek az alkotások? József Attilát, Ady Endrét, Radnóti Miklóst, Kodály Zoltánt, Latinovits Zoltánt úgy örökítette meg számunkra, hogy ezek az óriások megelevednek elôttünk. Ülnek, állnak, szomorkodnak, összeroskadnak Aki megcsodálhatta 1956-os emlékmûveit, Antall-síremlékét, Szent István megkoronázását, Mátyás-emlékmûvét, mitológiai, vagy állat figuráit, nem tagadhatja, ezek az alkotások élnek, éreznek. Átadják a kor, a személy és az esemény szellemét, hangulatát. Különösség lengi körül plasztikáit, szobrait. Melocco Miklós a gondolkodó szobrász, aki eddigi életmûvével monumentális mûkomplexumot, mûvészeti jelenséget hagyott ránk. És még hagy, reméljük sokáig Alkotásai komp- lex-melocco-jelenségek. Nem csupán megrendelések, hanem bennük van maga a megformált személy életmûve, és egyben a mûvész egyénisége is. Rajtuk gondolkodás, sajátos megmunkálás, értelem és lélek érzôdik. Melocco Miklós az anyag és a mûhely varázsában érzi jól magát. Ott, ahol különös értelmét és lelkét kôbe rejti. Alkot. Klotz Mária ZSÁMBÉKI POLGÁR Melocco Miklós alkotásai Kós Károly arca Antall József-síremlékérôl a Kerepesi temetôben Isten, áldd meg a magyart (kicsinyített változat, a szoborkompozícó Etyeken látható) Latinovits Zoltán (tanulmány) Ady Endre A szobor készülése

3 ZSÁMBÉKI POLGÁR Önkormányzati döntések, feladatok Beszélgetés Horváth László polgármesterrel A legutóbbi önkormányzati ülésen számos fontos kérdés került napirendre, így a többi mellett a közbiztonságot érintô rendôrségi beszámoló, a mezôôri szolgálat létrehozása, egy szociális bérlakás önkormányzat általi vásárlása, a évi Közbeszerzési Terv módosítása, valamint a termelôi piac vasárnaponkénti mûködtetése. Mindezekrôl és természetesen személyes kérdésrôl is beszámolt lapunknak, Horváth László polgármester. A rendôrségrôl szóló évi XXXIV. törvény 8. (4) bekezdése szerint: A rendôrkapitány vagy kijelölt helyettese beszámol a rendôrkapitányság illetékességi területén mûködô települési önkormányzat képviselô-testületének a település közbiztonság helyzetérôl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrôl és az azzal kapcsolatos feladatokról. Milyen fontosabb témákat érintett a legutóbbi önkormányzati ülésen, Aubéli Ákos rendôr hadnagy, a Zsámbéki Rendôrôrs parancsnoka? Ôrsparancsnok úr beszámolója nagyon pozitív dolgokról szólt. Valós és nem mondvacsinált pozitív hírekrôl, amelyek tartalmát a legtöbb zsámbéki és környéken élô polgár tapasztalhatja. Az rendôrôrs megnyitása óta gyakorlatilag megszüntek a jelentôsebb bûncselekmények. Az ôrs tagjai kiváló emberi és szakmai kapcsolatot ápolnak a lakossággal, a városôrséggel, valamint az önkormányzattal egyaránt. Hozzáteszem, az itt szolgáló rendôrök óriási elhivatottsággal végzik munkájukat. Ezt testközelbôl látom és köszönöm nekik. Jó hír, hogy Sturovics Gábor személyében az ôrs egy új taggal, városunk pedig a már szolgálatban lévô mellett, egy új körzeti megbízottal gazdagodott. Munkájához kívánunk erôt, egészséget! Zsámbék Város Képviselô-testülete elfogadta a mezôôri szolgálat létrehozását. Mit jelent ez a tevékenység? Van-e már jelöltjük mezôôrnek? Kivel áll majd kapcsolatban és mikortól kezdi el munkáját? A mezôôri szolgálat bevezetését az indokolta, hogy a kormány az ebben a feladatkörben tevékenykedô személyeket több olyan eszközzel, lehetôséggel ruházta fel, ami valóban hatékonnyá tudja tenni e tevékenység végzését. A zártkerti, mezôgazdasági területek ellenôrzése az ott élôk, ott tevékenykedôk elemi érdeke. A bevezetés elôtt egy felmérést végeztünk az érintettek körében, amelynek eredménye nem volt meglepô. Az ötlet talán a korábbi idôszakok tapasztalatai miatt, nem aratott osztatlan sikert mindenkinél. Ezért úgy döntöttünk, mezôôri járulék bevezetése nélkül elindítjuk ezt a szolgáltatást és bebizonyítjuk, hogy lehet jól csinálni. Ennek érdekében olyan személyt kerestünk, aki rendelkezik a megfelelô képességekkel, végzettséggel, valamint kapcsolattal a rendôrôrs, a városôrség és a vadásztársaság tagjai irányába. Kapcsolatot pedig a lakossággal kell tartania, használva a városôrség már jól kialakított lakossági kapcsolatait, együttmûködve az elôbb említett csoportokkal. Az önkormányzat az Etyeki u. 15. szám alatti társasházban levô lakóházat és gazdasági épületrészt meg kívánja vásárolni. Milyen célra kívánják hasznosítani? Az itt megvásárolt lakás terveink szerint szociális bérlakásként kerül kialakításra. Segítségé- vel elkezdünk más a város központjában lévô, más célra hasznosítható szociális lakást felszabadítani. Miért volt szükség a évi Közbeszerzési Terv módosítására? A Zsámbéki Zichy Miklós Általános Iskola energetikai felújítása kapcsán felmerült néhány új teendô, amelyek az eredeti összegbe nem fértek bele, viszont a testület úgy döntött, hogy ezeket szükséges elvégezni. Költségvetésünk pedig lehetôvé tette a feladatok megvalósítását. A hatályos jogszabályok szerint, ezen munkálatok elvégzésének lehetôségét is közbeszerzés keretében kell versenyeztetni. Ennek tettünk eleget. Az elvégzendô új feladatok közül a leglátványosabb az iskola lépcsôház üvegezésének cseréje. Ez az eredeti tervek szerint a régi kevésbé esztétikus formájában maradt volna meg, így azonban egységesebb végsô képet kap az épület. Kedden és pénteken már mûködik Zsámbékon termelôi piac. A vásári napokat kiterjesztették vasárnapra is. A Zichy tér Akadémia utca Szent István tér Törökkút-tér által határolt közterületeket biztosítják a piac mûködtetéséhez. Hogy vált be a vasárnapi kezdeményezés? Milyenek a lakossági visszajelzések a vasárnapi gazdapiaci napokról? Már az elôzô ciklusban terveztük ennek bevezetését. Még nagyon kevés az információ ahhoz, hogy eldönthessük, van-e létjogosultsága a dolognak. A magam részérôl abban bízom, hogy a FIDESZ-kormány által bevezetett vasárnapi üzleti zárva tartások egyik közvetlen eredménye lehet, hogy a mikrovállakozók, gazdálkodók ilyen módon is új lehetôségekhez jutnak, és ehhez mi is hozzárakjuk a magunk részét. Idôvel pedig kiderül, érdemes-e fenntartani ezt a kínálatot. Korábban sokan megfogalmazták ezt az igényt, ezért bízom benne, hogy így lesz. A Fôtéren fák cseréjét szeretnék megvalósítani. Az esztétikai látványon kívül mi indokolta a növények cseréjének szükségességét? A tér elkészültekor az eredetileg oda tervezett fák egy részét, nem lehetett beszerezni. Ezért a kivitelezôkkel megállapodtunk olyan fafajtákban, amelyeket más helyekre át tudtunk ültetni. Addig sem kelti a tér a befelyezetlenség képét. Ezek cseréjére került sor a terveknek megfelelô módon. A korábban elültetett fák pedig más közterületekre, illetve a Csillagvilág Óvoda udvarába kerültek átültetésre. Az önök családjában hogyan telt a katolikus vallás legnagyobb ünnepe, a húsvét? Hetedik gyermekünk születése és egyéb dolgaink felborították a szokásos menetrendet, így sok szempontból más volt ez az idôszak mint a korábbi években. Bebizonyosodott az, amit gyakran elmondok ismerôseimnek: nagycsaládban felnövô gyerekek egyik nagy elônye, hogy korán önállóvá Fókusz válnak. Nagyobb gyermekeink többször nélkülünk voltak kénytelenek részt venni a nagy heti liturgikus eseményeken. Azokba aktívan bekapcsolódtak, sôt kisebb testvéreiket önként magukkal vitték, amikor mi nem tudtuk ezt megoldani. Több fontos és jelentôs dolog történt velünk ezekben a hetekben. Így különös, nem mindig könnyû, de emlékezetes húsvéti idôszakra fogok emlékezni, ha az idei évre visszagondolok. Gyermekeimnek pedig a tojásfestés és a változatos öntözési technikákkal érkezô locsolók szereztek felejthetelen élményeket. Klotz Mária Köszönetnyilvánítás Március 23-án az Agrosystem Zrt. a zsámbéki vadásztársaság tagjaival közösen, szemétszedést szervezett. A sikeres tevékenységben résztvevôk óriási mennyiségû hulladéktól szabadították meg a Lómani út környékét. Néhány nappal késôbb a Pesti hídnál tartottak hasonló akciót, szintén civil szervezésben, kis önkormányzati támogatással. Köszönjük minden résztvevônek a közösségünkért végzett munkát és a példamutatást. A jó példa ragadós. A szomszédos Tök községben is felbuzdultak a két akció sikerén, és ott is hasonló szervezésbe fogtak a faluban élôk. Közös cél az eredmény megôrzése. Bízom benne, hogy az új mezôôr ebben is nagy segítségünkre lesz a jövôben. Még egyszer köszönet mindenkinek az összefogásért! Horváth László polgármester Köszöntés Zsámbék Város Önkormányzata és minden zsámbéki polgár nevében kívánunk Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrászmûvésznek, városunk díszpolgárának, 80. születésnapja alkalmából további sok, sikeres, alkotómunkával eltöltött évet! Horváth László polgármester TARTALOM Kôbe rejtett lélek 2 Interjú Horváth László polgármesterrel 3 Önkormányzati döntések 4 Közbiztonság 4 Kiállítással ünnepelték a 80 éves Melocco Miklóst 5 Március 15-i ünnepségek 6-7 Március 15-e a Zsámbéki Tündérkert Óvodában 8 A premontrei szakközépiskolások keresztútja 8 Mészáros Gábor fotómûvész kiállítása a KSZJ Iskolaközpontban 9 Fekete angyalok c. kiállítás megnyitója 9 Kukta: Medvehagymás kifli recept 10 Teadélután a Német Nemzetiségi Házban 10 A magyar nóta napján Zenei programok 2015-ben Zsámbékon 12 Dányi Magdolna fotóinak kiállítása a mûvelôdési házban 13 Hodozsó György és Demeniv Mihály jótékonysági koncertje 14 Programajánló 15 Huszár hagyományôrzés és mûvészet 15 Kilencedik alkalommal volt Íjász Napforduló Ünnep Zsámbékon Közös ötletelés a Fakutyában 17 A Zsámbéki Sport Klub hírei 18 A Zsámbéki Tánc Sport Egyesület versenytáncosainak sikerei 18 Beszélgetés Russói Tamással, a Szépia Bio & Art Hotel igazgatójával Újjáéledô vizes élôhelyek 20 Tavaszi rágcsálóirtási láz 20 Tavasz elsô napján a gólyákra várva 21 Hirdetés 22 Eseménytükör 23 Hirdetés ÁPRILIS 3

4 Önkormányzat közbiztonság Önkormányzati döntések március március 6-án a képviselô-testület rendkívüli ülést tartott, ahol a 29/2015. (III.06.) KT határozattal elfogadta a Településrendezési Szerzôdés és annak mellékleteinek módosítását március 11-én megtartott rendkívüli ülésen a testület a 30/2015 (III.11.) KT, 31/2015. (III.11.) KT, 32/2015. (III.11.) KT, 33/2015. (III.11.) KT, 34/2015. (III.11.) KT, valamint a 35/2015. (III.11.) KT határozatokkal döntést hozott a Zsámbéki Zichy Miklós Általános Iskola lépcsôházi nyílászárók cseréje és homlokzati kiegészítô építési munkák elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárásban. A Zengô Alföld Kft, Szeplast Ablak Kft, és a Globál 21 Kft. ajánlatát érvényesnek fogadta el, és az eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesének a Globál 21 Kft.-t fogadta el. 36/2015. (III.26.) KT határozattal ismételten módosította testület a Településrendezési Szerzôdést, és annak mellékleteit. 37/2015. (III.26.) KT határozattal a testület elfogadta a Zsámbéki Rendôrôrs évi tevékenységérôl szóló beszámolóját. 38/2015. (III.26.) KT határozattal a testület elfogadta a Zsámbéki Városôrség Polgárôr Egyesület évi tevékenységérôl szóló beszámolóját. 39/2015. (III.26.) KT határozattal a testület döntött, hogy május 1 napjától mezei ôrszolgálatot hoz létre, melynek költségeit a költségvetésben biztosítja. 40/2015. (III.26.) KT határozattal a testület döntött, hogy az Etyeki u. 15. sz. alatt található ingatlan megvásárlásáról. 41/2015. (III.26.) KT határozat a március 26-i ülésen került elfogadásra, közbeszerzési terv módosítása tárgyban. 42/2015. (III.26.) KT határozattal arról döntött a testület, hogy az Akadémia utca, Zichy tér, Szent István tér, Török-kút tér által határolt terület a Zsámbékvíz Nonprofit Kft. ingyenes használatba adja keddi, pénteki és vasárnapi napokon piac mûködtetése céljából. 43/2015. (III.26.) Kt határozattal az önkormányzat közötti idôszak Ciklusprogramjának elfogadásáról döntött a képviselô-testület. 44/2015. (III.26.) KT határozatával a testület a 21/2015. (II.6.) KT határozatát visszavonta. 45/2015. (III.26.) KT határozattal a testület döntött, hogy a Fôtér fák cseréjére , Ft-ot biztosít. Rendeletalkotás: 8/2015. (III.30.) sz. Önkormányzati rendelet a mezei ôrszolgálat május 1-jével történô felállításáról rendelkezik, melynek költségeit az önkormányzat viseli. 9/2015. (III.30.) sz. Önkormányzati rendelet a belváros forgalmi rendjérôl, a Zichy tér, az Akadémia utca, és a Kmetz Mihály utcába való behajtás, és várakozás szabályait határozza meg. Az engedélyek kiadására a Polgármesteri Hivatal képviseletében a jegyzô jogosult. dr. Lesnyiczky Katalin helyettes jegyzô (A határozatok és a rendeletek teljes szövege tájékoztatás céljából a weboldalon és a Polgármesteri Hivatalban tekinthetôk meg. Az önkormányzati döntésekrôl hivatalos felhasználásra az erre rendszeresített nyomtatványon költségtérítés mellett a Polgármesteri Hivatalban kérhetô másolat vagy kivonat.) Közbiztonsági hírek Zsámbékról Március 6. Egy napon, sôt egy órán belül két engedély nélkül tevékenykedô vasazó csapatot sikerült megkeresni Zsámbékon belül és kikísérni városunkból. Külön öröm, hogy rendôreink, perbáli kollégánk, és településünk polgárainak aktív közremûködésével tudtuk ezt végrehajtani. Március 7. 6 fô városôr kollégánk biztosította az Ady Endre utca, Etyeki utca keresztezôdését a rendôrség kiérkezéséig. Március 12. A környéken az összes posta esetleges bûncselekmények megelôzése érdekében rendôrségi ôrzés alatt volt, mivel a BudaCash érdekeltségébe tartozó ügyfelek kártalanítása miatt, nagy mennyiségû pénz került a posta hivatalokba. A zsámbéki postát a városôrséggel közösen felügyelte a rendôrség egész nap. Március 22. Hagyományainknak megfelelôen a tavaszi napfordulós rendezvényt is felügyelték a városôrség tagjai. Március 23. Budakeszi és Nagykovácsi között az erdôben eltûnt személy felkutatását segítettük összesen 10 fôvel. Ez alatt természetesen Zsámbékon is folyamatos volt az utcai jelenlét. Végül 21:35-kor megtalálták az eltûnt férfit, a Telkibe vezetô út mellett. A szerencsések az eltûnt személyen kívül az egyik zsámbéki KMB-unk és egy városôr társunk voltak. Nagy örömmel köszöntjük a zsámbéki ôrs új tagját Sturovics Gábort, akinek köszönhetôen két zsámbéki körzeti megbízott vigyázza utcáinkon a rendet. Bittó Róbert Zsámbéki Városôrség elnöke A Városôrség Zsámbék Facebook csoporthoz csatlakozva is megtehetik bejelentéseiket. A Zsámbéki Városôrség telefonszáma: / Dudás István r. fôtörzszászlós, zsámbéki körzeti megbízott telefonszáma: / Gyepmester telefonszáma: / Rendôrségi hírek Fejszével próbálta visszaszerezni a szerszámait A zsámbéki rendôrök egy 30 éves perbáli lakost fogtak el. A Budaörsi Rendôrkapitányság Bûnügyi Osztálya indított eljárást rongálás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt Cs. Balázs 30 éves perbáli lakos ellen. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított március 27-én 11 óra körüli idôben fejszével rongálta meg egy perbáli étterem bejárati ajtajának redônyét. A 30 éves helyi férfi a szerszámait szerette volna visszaszerezni az étterem tulajdonosától. Cs. Balázst a zsámbéki rendôrök a helyszínen elfogták és a Zsámbéki Rendôrôrsre elôállították, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. A további eljárást ellene szabadlábon hagyása mellett a Budaörsi Rendôrkapitányság Bûnügyi Osztálya folytatja le. Forrás: Hodut Éva Budaörsi Rendôrkapitányság, sajtóreferens / , / ZSÁMBÉKI POLGÁR Tûzoltók mindennapjai rajzpályázat A Zsámbék Város Önkéntes Tûzoltó Egyesület fennállásának 125. évfordulója alkalmából Tûzoltók mindennapjai címmel gyerekek és fiatalok részére bármilyen tûzoltós témában rajzpályázatot hirdet saját készítésû alkotások beküldésére. Milyennek látod a tûzoltók mindennapjait? Rajzold le, hogyan száguldanak sebesen a szirénázó tûzoltóautók egy tûzesethez vagy fesd meg, hogy szerinted mik azok az eszközök és felszerelések, amik segítik a tûzoltók munkáját! Bármilyen tûzoltós témában várjuk az alkotásaitokat. Korcsoportok: I. korcsoport 1-2. osztály II. korcsoport 3-4. osztály III. korcsoport 5-6. osztály IV. korcsoport 7-8. osztály V. korcsoport osztály VI. korcsoport 18 év felett Technika: Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek (grafitceruza, színes ceruza, filctoll, zsírkréta, pasztellkréta, vízfesték, akril festék, akvarellfesték, kollázs, illetve vegyes technika). Méret: A/4-es rajz- vagy kartonpapír Beküldés postai úton (2072 Zsámbék, Petôfi Sándor u Tûzoltó Szertár), vagy személyesen (elôzetes telefonos egyeztetés után: Csepilek István (+36-30/ ). Az alkotásokat jeligével kell ellátni. A jelige bármilyen szóból és tetszôleges számból álljon (pl: Tûzmanó 105) A pályamûvek mellé zárt borítékban digitálisan vagy kézzel olvashatóan írt következô adatokat kell megadni: Jelige: Név: Kor: A pályamû címe: Telefon (pályázó vagy szülôje): (pályázó vagy szülôje): Postacím: Az adatlap beküldésével a Pályázó hozzájárul, hogy a és a Tûzoltó Egyesület Facebook oldalán közzé tegyük a pályamunkáját illetve, hogy a Tûzoltó Egyesület a továbbiakban bármilyen formában felhasználhatja a beküldött alkotást. (A borítékra csak a Jeligét írjátok rá!) A pályázat beküldési határideje: június 30. A pályázat elbírálásának határideje: július 30. Értékelés, díjazás, értesítés: Korcsoportonként az elsô három helyezett díjazásban részesül. (Az egyes korcsoportokat külön értékeljük és díjazzuk.) A nyertes pályázókat -ben értesítjük, a díjak átadása a Zsámbék Város Önkéntes Tûzoltó Egyesület fennállásának 125. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen, augusztus 1-jén lesz, ahol a beérkezett pályamunkákból kiállítást is rendezünk. Az alkotásokat az elbírálást követôen közzétesszük honlapunkon és Facebook oldalunkon. Zsámbéki tûzoltók elérhetôségei: Csepilek István (elnök): / Nyírô Tibor (titkár): / ÁPRILIS

5 aktuális Kiállítással ünnepelték a 80 éves Melocco Miklóst A rendezvényen Kányádi Sándor a Nemzet Mûvésze, Kossuth-díjas költô köszöntötte a mûvészt Melocco 80 A mûvész születésnapjára címmel a Budavári Önkormányzat rendezett kiállítást április 2-án 18 órai kezdettel, a Vármegye Galériában (Budapest, I. Batthyány utca 67.). A tárlatot Kernács Gariella mûvészettörténész nyitotta meg. Köszöntôt mondott Kányádi Sándor költô. Hegedûn közremûködött Kertész Ágnes hegedûmûvész. A kiállítás megtekinthetô május 2-ig, keddtôl szombatig óra között. Melocco Miklós április 3-án született Rómában ben diplomázott a Képzômûvészeti Fôiskolán, ahol Gyenes Tamás, Mikus Sándor, Kmetty János és Pátzay Pál voltak a mesterei ben Munkácsy-díjat kapott, 1982-ben érdemes mûvész lett, 1988-ban Kossuth-díjjal tüntették ki, 2014-ben lett a Nemzet Mûvésze óta a Magyar Képzômûvészeti Fôiskola címzetes egyetemi tanára, az 1992-ben életre hívott Magyar Mûvészeti Akadémia alapító tagja. Melocco Miklós 1981 óta Zsámbékon él. Incze Ildikó gondolatébresztôje hívta fel a figyelmet a beszélgetôkkel roskadásig megtelt Vármegye Galériában, hogy valami készül, valakit ünnepelnek, mégpedig Melocco Miklós szobrászmûvészt, 80. születésnapján. Ebbôl az alkalomból rendezett kiállítást a Budavári Önkormányzat, a Zsámbékon élô alkotó otthonában fellelhetô munkáiból, Melocco 80 A mûvész születésnapjára címmel. Ezeket a mûveket együtt még soha nem láthatta a közönség mondta el a galériavezetô hozzátéve, hogy a kiállításon a mûvész köztéri szobrainak gipszmásolatait, bronzplasztikákat, valamint hat darab grafikát mutatnak be. A háziasszony felhívta rá a figyelmet, hogy az I. kerületben a szobrászmûvész három köztéri munkát alkotott: Mansfeld Péter szobrát, az 1977-es Repülô apácát, valamint a Kilus-kutat. A Budavári Önkormányzat tavaly emlékéremmel tüntette ki az idén 80 éves alkotót; az átadásról készült fotómontázs is látható a születésnapi kiállításon, továbbá Melocco Szent István-díja is, amelyet Esztergom városnak készített. A Széchenyi Istvánt és Kós Károlyt ábrázoló gipszmásolatok mellett Ady Endrét megjelenítô grafika, Latinovits Zoltán bronzszobra, kedvenc költôjérôl, Radnóti Miklósról készült gipszplasztikája, valamint a zsámbéki ivókútjának gipszmásolata is megtekinthetô a tárlaton. A bevezetô szavak után Kertész Ágnes hegedûmûvész a szobrász felesége, Budavári Zsuzsa kérésére, Vivaldi A négy évszak címû mûvébôl a Tavasz tétel impozáns elôadásával adta meg az esemény aktuális és ünnepélyes alaphangulatát. A zenei élmény után Incze Ildikó felolvasta Csúri Ákosnak a születésnapját ünneplô mûvészhez, alkalomra írt versét, MM 80 címmel: Csúri Ákos MM 80 M, mint Mester. M, mint MM Mester. M, mint Melocco János. 56. Páneurópai piknik-szobor. M, mint Santa Maria Maggiore-bazilika. Róma. Nyolc évtized. M, mint Makovecz. M, mint Melocco-Makovecz. Makovecz-Melocco. M, mint Memória. M, mint Memoriter. Ady, Kosztolányi, József Attila. És a költészet. Minden sarka, oszlopa. M, mint Mikulás, Puttonyában ezerarcú kôajándékkal. M, mint Mestermûvek. M, mint Megannyi elhunyt barát. Gyurkovics. Az ajtófélfára írt Kossuth- rádiós magyartalanságok. M, mint Magyar. Nem magyarkodó. Magyar. M, mint Magasztosság. Átvitt értelemben erkölcsileg, vagy szellemileg fenséges a maga nemében, mi az erkölcsi vagy szellemi mûködés szokott, rendes állapota fölé emelkedik. M, mint Magasztos ész, gondolkodás, eszme. M, mint Magasztos lelki erô. M, mint Man. Férfi. A legjavából. Pipával élés éles látással. Erôtôl duzzadó kézzel akarattal. M, mint Megváltoztathatlan. M, mint Megrettenthetetlen. M, mint Megzsarolhatatlan. M. mint Megkörnyékezhetetlen. M, mint Megfejthetetlen. M, mint Megszólított. S közben némán ülve az asztal mögötti széken hallgatni a bölcseletet. Mert itt hallgatni arany. Hallgatva Tôled Aranyt. Ahogy ülsz és mesélsz örök tanulásra késztet. M, mint Megfeszítés. Hányszor és hány Hozzád nem mérhetô mameluk firkász kötözködött mondataiddal. Hiába. M, mint Mondat. M, mint Monda. Lehel vezér, Jászberény. Esztendeje. Május. M, mint Májusfa. M, mint Mûvészet. Kôbe vitt Lélek. M, mint Magistratus. S megint Róma. Választott tisztségviselô. Nem felkent. M, mint Megjelölt. Tehetség. Tisztaság. Alkotás. M, mint Melocco Miklós. Aki nyolcvan esztendeje az M betû értelme. Ember és betû összenôtt. Isten éltessen, MM Mester! Budapest, március 29. A vers után egy költô következett, mégpedig a barát, Kányádi Sándor a kerület díszpolgára, Bukolika címû versét mondta el Melocco Miklós születésnapja alkalmából, majd leírva és bekeretezve oda is ajándékozta neki. Kernács Gariella mûvészettörténész gondolatai elôtt egy kis technikai szünetet tartottak, az emberek összehúzódtak, ugyanis olyan sokan voltak kíváncsiak a szobrászmûvészre, hogy alig fértek be a galériába. A mûvészettörténész Melocco Miklós különös szobrainak világába kalauzolta az érdeklôdôket, majd így szólt: ( ) Melocco Miklós azok közül való, akiket Ady Endre így szólít meg: Ôrzôk, vigyázzatok a strázsán! Egyszerre hagyományôrzô és lázadó ben felavatott szegedi 1956-os emlékmûvén egyet sem használ a forradalom már ismert képzômûvészeti kelléktárából, megtiszteli ezt a tünékeny csodát a legtöbbel: egy új gondolattal. A szabadság bábból éppen ZSÁMBÉKI POLGÁR kikelt, nedves, összetapadt szárnyú, repülni még nem képes lepkéjét emeli a magasba, röptetni próbálja fiatalok hófehér haláltánca. A szobor hátoldalán idézet Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról címû versébôl: Hol zsarnokság van, / ott zsarnokság van, / porod is neki szolgál. Végül így fejezte be beszédét: Két évezreden át vésték a hôsi halottak sírkövére Horatius sorait: Dulce et decorum est pro patria mori : Édes és ékes dolog a hazáért meghalni. Ritkábban idézték a vers második sorát: Sed dulcius pro patria vivere : Még szebb a hazáért élni és szinte sosem a harmadikat: Et dulcissimum pro patria bibere : De a legjobb a haza egészségére inni. Minthogy Melocco életmûvében fölvonulnak a haza nagyjai, Mátyás királytól Radnóti Miklósig, Szent Istvántól Kós Károlyig, Széchenyitôl Ady Endréig, József Attiláig, minden kiállítása felér egy szellemi lakomával, amelyen nemes borral teli poharat emelhetünk a haza egészségére. Tegyük ezt most is, nézzük meg a kiállítást! Vivát Melocco 80! A szép gondolatok után az I. kerület polgármestere, Nagy Gábor Tamás köszöntötte az ünnepeltet, aki beszédében kiemelte: a sok díj mellett a legnagyobb díj a szeretet, amit tôle kaptak a kerület polgárai. Végül ajándékkal kedveskedett Melocco Miklósnak. Egy meglepetéssel is elôállt Incze Ildikó, aki Balogh Zoltán levelét olvasta fel. Az emberi erôforrások minisztere soraiban kifejezte, Melocco Miklós 80. születésnapjára jár a 80. zsoltár: Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk! Szerinte a mûvész életében ott van az isteni ragyogás, mely ihletnek is nevezhetô, késztetésnek az alkotásra. Ez szabadítja fel arra, hogy kifejezze, megalkossa ami benne van, gondolatban, érzésben, látásban és akaratban. Az önkifejezôdés haszonélvezôi mi vagyunk, hiszen úgy alkot, hogy benne vagyunk mi, magyarok, keresztények, hitünkkel, vágyainkkal, reményeinkkel és méltóságunkkal. Megszenvedi, amit ez a nemzet megszenvedett és megmutatja, mégis létezik, ezért van erônk továbbmenni, emelkedni. Nagycsütörtökön még tudatosabb lehet bennünk a tudás emelte ki a miniszter, majd így folytatta: a gyôzelemhez szenvedésen át vezet az út. Azt kívánta az ünnepeltnek, hogy az Úr ragyogtassa orcáját ezután is rá és kedves feleségére, aki nélkül ôt elgondolni sem nagyon lehet. Végezetül: Isten éltessen sokáig kedves Miklós! köszöntéssel búcsúzott a szobrásztól. A köszöntô és méltató szavak után az érdeklôdôk egy pohár bor mellett még sokáig szemlélték az alkotó munkáit, beszélgettek az ünnepelttel és egymással. Klotz Mária Kertész Ágnes hegedûmûvész Vivaldit játszott Mögötte Kányádi Sándor költô, Melocco Miklós szobrászmûvész és Kernács Gariella mûvészettörténész ÁPRILIS 5

6 ZSÁMBÉKI POLGÁR aktuális Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. (Szimónidész Kr. e sz. epigramma) Március idusán Horgos Zsolt alpolgármester: Búsongásra semmi okunk, legyünk büszkék történelmünkre, nemzetünk hôseire! Március 14-én fáklyás felvonulás Kluka Mihály 48-as hôs sírjához, Melocco Miklós és Racsmány Dömötör megemlékezô gondolatai; március-15-én ünnepség a Romtemplomnál: Horgos Zsolt alpolgármester ünnepi beszéde, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanulóinak énekes-hangszeres bemutatója, a Zsámbéki Musical Stúdió zenés-táncos mûsora, Keresztes-Nagy Árpád kobzos énekeshangszeres elôadása, 48-as katonasír megkoszorúzása, a Zsámbéki Keszkenô Népdalkör fellépése ezek voltak az évi forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett önkormányzati ünnepségsorozat legfontosabb állomásai. Az ünnepségen díszôrséget álltak, Kalmár Pál és Péter Béla Radetzky-huszárok. Március 15. jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. 167 éve gyôzött Pesten a forradalom. Fáklyás felvonulás, koszorúzás Kluka Mihály 1848-as honvéd tizedes, 48-as hôs sírjánál Az évi forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségsorozat Zsámbék Város Önkormányzatának szervezésében március 14-én az esti órákban, fáklyás felvonulással kezdôdött. A bensôséges hangulatú menet résztvevôi a Polgármesteri Hivatal elôtti téren gyülekeztek, majd nemzetiszínû zászlókkal, fáklyákkal felvonultak a temetôbe, Kluka Mihály 48-as hôsi halott sírjához, aki honvéd tizedesként harcolt az es forradalom és szabadságharcban. Melocco Miklós megemlékezô beszédet mondott (mellette: Horgos Zsolt alpolgármester) A helyszínen Melocco Miklós szobrászmûvész és Racsmány Dömötör, a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság külsôs bizottsági tagja emlékezett meg az eseményrôl. A szobrászmûvész beszédét teljes terjedelmében tesszük közzé: Március , te csillag, Te a népek hajnalcsillaga. Beszélni róla csak a tisztelet és a csodálat hangján szabad. Nagyobb ünnep ez az emlékezôk lelkénél, gondolatainál. Ha valamit csodál az ember, elakad a szava. Legjobban akkor gondolok Rá, amikor Petôfit olvasok. A Nemzeti dalt. Hallottam elevenen október 23-án, amikor ez a vers embert fogott össze egy szép csokorba. 23-án, kedden, dél körül engedélyezték a felvonulásokat. Az értelmiség gondolkodott, vergôdött és lázongott a Petôfi körben és izgatott félelmek között beszélt halálos ítéletektôl félt, és újra Szegedrôl jöttek komoly üzenetek, ott az egyetemen kezdtek rendet csinálni és sok sztrájk volt! Alamuszian és félve azt kiabáltuk, hogy Éljenek a munkások!. Ebbe nem köthetett bele a rendôrség. Késôbb bátrabban a sok ember egymást bátorította: Éljenek a lengyelek!, Éljen Poznan!. A legvégén: Le a vörös csillaggal! És kialudt a vörös csillag a Parlament csúcsán. Hihetetlen volt. A nagy könyvben a Belvárosi templomig jutottunk, az Erzsébet híd roncsáig, tovább nem lehetett, már egy embernek sem volt hely, csak goromba tolakodással, de akkor már önmagunktól féltünk nem mertük a rendet tovább bomlasztani. Sinkovits Imrét a Petôfi-szobor elé követelte a tömeg, a közelben lakott és le kellett jönnie. Elôször Batsányi János A franciaországi változásokra címû versét mondta, ez volt a kéznél levô repertoárja. Sinkovits Imre volt a komoly, magyar férfi. De!! Hív jobbágyitoknak felszentelt hóhéri mirôl beszél ez, morgott a tömeg; Vigyázó szemetek Párizsra vessétek hülye ez? Poznanra!! Ekkor jött a tiszta beszéd. A Nemzeti dal, akkor még úgy mondtuk: a Talpra magyar. A legjobb szónoklat, az óriási erejû tömeg hipnózis, a rend és a tiszta erkölcs nevében. Nem volt mikrofon, nem volt megafon, nem hallhattak méter távolságból, de mégis határozottan úgy emlékszünk, hogy tisztán hallottuk. Persze tudtuk kívülrôl. Pár évvel ezelôtt ünnepeltük a 100. évfordulót és kötelezô volt megtanulni mint a Horthy-rendszer kritikáját a kommunisták nem tudták, hogy fegyvert adnak a magyaroknak. (Vagy tudták? és minimális jóindulat, minimális szovjet ellenség lett volna a tanrendben? Passzív rezisztencia? Nem tudom!) A szólót mondta Sinkovits és az esküt az óriási tömeg. Amikor a vers, a szóló hangzott, fegyelmezett néma csend volt. A magyarok istenére / Esküszünk, / Esküszünk, hogy rabok tovább / Nem leszünk! Goromba is a vers: Sehonnai bitang ember, / Ki most, ha kell, halni nem mer, Mert ez a gorombaság parancs, a szónok parancsa volt a tömegnek. Nekünk. Pisszenés sem volt. Nincs ennél jobb szónoklat. Felkorbácsolta a vers a tömeget, és az utolsó versszak: És áldó imádság mellett / Mondják el szent neveinket. Fegyelmezetten lecsendesültünk és éber ugrásra kész rendôrök nem tudtak mit tenni. A hatalom, a Rákosi-hatalom tehetetlenül tudomásul vette a tüntetést. A Talpra magyar irányított, fegyelmezett, tanított és megvédett bennünket. Ez beszámoló október 23-ról. Csak beszámoló, mert még mindig nem merek beszélni 1848-ról. 100 évvel ezelôtt Ady Endre sem mert. Ezt írta: Március Idusára Voltak mindig szavaim, Olcsók és rimesek, De akkor az volt igaz. Hadd lássam, óh, hadd lássam Azt a régi Márciust, Midôn az ifju bárd Ôszintén s jól hazudott. Mert azt tanították, hogy Ausztria legyôz bennünket, ami nem volt igaz. Ezért kellettek az oroszok, Paskievicsék. Petôfi azt írta: Szerencse, hogy pár nappal elôbb megírtam a Nemzeti dalt, és 15-én nem kellett ott állnom, szégyen szemmel, üres kézzel. Március 15. Könyörögj érettünk. Racsmány Dömötör a következô gondolatokkal emlékezett az 56-os idôkre (a beszédet teljes terjedelmében olvashatják): Racsmány Dömötör ünnepi beszédet mondott, a 48-as hôs sírjánál Tisztelt Ünneplô Polgárok! 1848 tavaszán Európa minden jelentôs államában forradalmak robbantak ki. A forradalmak meglepték az uralkodó osztályt, de fegyveres erô bevetésével rövid idô alatt véres erôszakkal helyre állították a korábbi rendet mindenhol. Mindenhol, kivéve egy helyen. Magyarországon. Mi magyarok, másfél éven keresztül kitartóan küzdöttünk a függetlenségünkért. Sikerült felállítanunk az akkori kor színvonalán álló erôs reguláris hadsereget, és az ország területének nagy részét fel tudtuk szabadítani. Ez a hadsereg többször gyôzni tudott a kor egyik legnagyobb hatalmával szemben nyílt csatákban, és városostromokban. Megalakult a független kormányzatunk, a történelmünk során elôször saját anyanyelvünkön vert pénzt vezettünk be. Végül másfél év elteltével, az intervenciós orosz csapatok túlereje eldöntötte a küzdelmet. A megjelenô friss katonai erô akkora volt, mint a Magyarországon akkor hadban álló magyar és osztrák seregek összesen. A szabadságharc elbukott, de a történelem igazolta azokat, akik fegyvert ragadtak a szabadságért. Majd húsz év elteltével az Osztrák Császárság átalakult Osztrák-Magyar Monarchiává. Ez az akkori világpolitikai helyzetnek és az 1949-as szabadságharcnak a közös eredménye. Az akkori világpolitika elismerte a magyar nemzet képességeit, határozott kiállását, és együttmûködésre hajlandó hozzáállását. Nemzetünk egyenrangú államalkotó tényezôvé vált. Az Osztrák-Magyar Monarchia a sok nemzetiség együttmûködésének XIX. századi kísérlete, és így sok tekintetben a mai Európai Unió elôdje. Hiszem, hogy az Európai Unió tagjaként ugyanazokra az értékekre van szükségünk, amire 1848-ban. Határozottan és bátran álljunk ki érékeinkért ugyanúgy, ahogyan más európai polgártársaink is büszkén megmutatják képességeiket. Maradjunk következetesen nyitottak az együttmûködésre ugyanúgy, ahogy az európai polgártársainkkal eddig is együttmûködtünk. Tanuljunk egymástól ugyanúgy, ahogy az európai polgártársaink is elvárják tôlünk, amiben ügyesnek bizonyulunk. Végül a szabadságharc történelmi tanulságát feldolgozva, a nemzeti keretekbôl az Európai Unió közösségébe lépve, álljunk ki büszkén és határozottan közös, immár európai értékeinkért. Köszönjük mindazoknak, akik áldozatukkal sokan közülük az életükkel fizetve megmutatták, érdemes ide tartozni! Köszönöm, hogy meghallgattak! A beszédek után Horgos Zsolt alpolgármester vezetésével, a Miatyánk ima közös elmondására került sor. Végezetül a Himnusz eléneklésével a temetôben véget ért a megemlékezés. A felvonulók a Romtemplomot megkerülve, a Korvin János utcán fáklyákkal vonulva, visszaindultak a Polgármesteri Hivatal elé. Fáklyás felvonulás volt Kluka Mihály sírjához ÁPRILIS

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

2010. június 13 Trianon 90 év 2010. június 4-én délután fél ötkor országszerte megkondultak a harangok. Megkondultak, mert 90 évvel ezelőtt ezen a napon írták alá azt a békeszerződést, mellyel Magyarországot

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Február 17. 15.00 Nagyiskola Kisiskola Petőfi S. utca Téltemetés és Kiszebáb égetés

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése Penci Hírek 2016. évi 1. szám január Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése Sok évre visszanyúló hagyomány immár az is, hogy a karácsony előtti szombaton meghívást kapnak a hetven éven felüli nyugdíjasok a

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Farsangi körkép. 2013. február www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Farsangi körkép. 2013. február www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2013. február www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Exkluzív interjú Csenger-Zalán Zsolt polgármesterrel Önkormányzati közlemények Farsangi bálok, sportbál Czeglédi Gizella

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Határtalanul. A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10

Határtalanul. A program címe: Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán. A projekt száma: HA-13-01-10 Határtalanul A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10 Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán Pályázatunk célja a határon túli magyarság kultúrájának, a

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Elfogadták a költségvetést

Elfogadták a költségvetést V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XXI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM,

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve A Képviselő-testület elfogadta 438/2012. (XII. 20.) Kt. számú határozatával. JANUÁR 2013. január 12-én 10.00 órakor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 7-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 7-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: Szekszárdi Szőlő-szobor vételére ajánlat benyújtása

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve A Képviselő-testület elfogadta 305/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozatával. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án 9.00

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje Időpont AUGUSZTUS 16-17. 9 00 Vezetői 22. 8 00 Munkaközösségi Alakuló megbeszélések 25. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 29-31. 8 00 Tanév előkészítése Iskolavezetés

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 Időpont Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Január 19. Vasúti emlékmű A németek kiűzésének napja, megemlékezés Német Nemzetiségi Január

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Apátfalva népi hangszere a citera települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Tóth

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 27-i ülésére. Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásra vonatkozó döntéshozatalról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 27-i ülésére. Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásra vonatkozó döntéshozatalról Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-010 Előterjesztés készítésében részt vett: Titkárság E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 27-i

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. http://1956.vfmk.hu Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: 2016. szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. Irodalom: Cseh Géza: A Damjanich Rádió hullámhosszán.

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. április 5. (település, dátum) (P. H.) 1 I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Kőbánya az én városom címmel.

Kőbánya az én városom címmel. Kőbánya az én városom P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ és a Szülőföld Könyvkiadó (továbbiakban: Kiíró)

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21.

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21. 2014. évi 4. szám MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2014. június 21. Múzeumok éjszakája a Bartók Zeneházban 2014. június 21-én este tartották a Rákosmentén is a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot. Rájöttünk, hogy

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ)

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ) BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu Ikt.szám.: 18-1/8/2012. JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ) Készült a Lengyel Nemzetiségi

Részletesebben