SZAKSZERe GYEPHASZNALAT LUTON Kertesz Istviin

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKSZERe GYEPHASZNALAT LUTON Kertesz Istviin"

Átírás

1 292 SZAKSZERe GYEPHASZNALAT LUTON Kertesz Istviin Summary According to our studies by realizing the modern produktion of grass as well as the expert use of grass it is possible that on sloping grassy areas during a grazing periot of clays the feed stuff sluppy of live stock be based on grass. Even the practical experience has considenthly prove4.1.rhal she process of the maritive material fanning in (kidoll5 can safety be applied, which refers to the fact that under the influence of each portion of 1 kg IV combined with Phosporas and Potassium artifical fertilize! approxitnately 100 kg of excess crop of green grass may be experiments concerning small parcels of land as well as large scale fanning it has been found that the optitnal dose of the artifical fcrtilizer refers to the follovingguantitiesi kg/ha N for natural grass and kgiha N for planted grass be put into the soil where rate of N-P-K should be 1:0,38 : 0,45 if soil examination is not available. The grown grass can be utilized with a minimal loss by the method of New Zealandie fixed electric sheepfold. Lei kis gyeptertileteink jelenthsege Szfikos teruleti adottsagainkat figyelembe veve nem mondhatunk le a lejtos gyepteriiletek takarmanybazisunkban betefiltott szereper61_ A lejtos - hegyvicteki - gyeptertiletek s -zakszerti hasznositasaval piackepes marhahils, juhhus, juhtej termelesere van lelletoseg. tejiranyba szakosocio szarvasmarha agazat novendek allat nevelese, tartasa is lejtos gyepteruletekre alapozhato. Mind a hasmarhanal mind a juhavatnal koltsegkent legnagyobb volurnenben a takarmanykoltseg jelentkezik, ennek megfeler6en e koltsegszint merteke meghatarozza az agazat eredtrienyesseget. Tapasztalataink szerint a korszeru gyeptermesztes es szakveru gyephaznalat megvaloitasaval lehetbseg van arm, hogy lejtos gyepteraleteken napos legeltetesi idejszak alatt az allataliomalny takarmany elf atasa gyepre Iegyen alapozva. Az elmilit icioszak felmeresei szerint orszagos zinten a lejtos gyepteralet ha-t meghaladja, arni az osszes gyepterilletnek tobb mint 35%-a (KERTESZ 1981). Jeletileg ha yepet tartanak nyilvan, melybal az egyeni gazdalkodaik ma mar csaknem 60%-ban reszesednek (NAGY 1999). A IejrOs gyepterweteknek meghatdrozo szerepe van iegeltetes szempontjabel, hiszen aprilis es majus honapokbari a.termeszetes gyepek veresnadra'gcsenke,szes vezernoven0 gyeptipusai is kivabban alkalmasak legeltetesre (KERTrESZ 1981). Hazai viszonyaink kozott elofordulhat, hogy mar egy honappal a szokesos kihajtas eh% legeltethet6 51 van a gyepeken. Osszel Aar ket honappal is meghosszabbithata a szezan, ha jai tervezztik a legeltetest 4e a ffi betakarltas-at. A legelteidsi szezon liosszat illetben a tenneles indokolatianul ragaszkodik a Szent GyOrgy napi kihajtashoz, illetve a Szent Mihaly napi betereleshez. (NAGY 1999) itt szeretnem hogy a lejtos gyepteriiletekhez altalaban volgyi retek csatlakoznak, rnelyek vizgazdalkodasa kivalo, igy lchet6s6g van a teli tomegtakarmany sziiks4ti nagy rszet e tenileteken megtenridni. 32eieskorii gyepkulatkaink sorin megallapitast nyert, hogy a volgyi teruletek j6 vizellatasa kovetkezteben megfelel tapanyag ellatits eseten az elsb novedek termeset nagymertekben lehet novelni az evi

2 293 termds 60-65%-ara mig a lejt6s tertiletekral levonulo allatallomany raszere a viitgyi terilletek masodik novedeke augusztus krilikus hanapjaiban elegendo minosegti legeltifavet biztosit. Ezzel a modszerrei a gyakor1atban is j61 bevalt kombinativ gyephasmalatot clolgozfunk ki, amely a legeltetesi idejszak alatt kerodzi5 legelo allatainknak elegendo legel6fa biztosithato (HA RC SAK-KERTESZ 1986). Tapanyag gazdalkodas A lejtos gyepteraletek javitasanak legesszercibb mods -zere a szakszerii tapanyag gazdalkodas_ Hazdnkban sokiranyti tudornanycs kiserlet volt (BANSZKI 1992, BARCSAK 1979, BARCSAK-KERTESZ 1986, DER 1988, VINCZEFFY 1992), melyet a gyakorlat is rnesszemenben bizonyitott. KIllonosen figyelemre inelt6 a gc.)dolloi tapanyag gazdalkodasi eljaras (BARCSA-KERTESZ1986), anti a2.t mondja, hogy minden kiadott 1 kg nitrogen hatasara foszfor es kali rni.itragyaval egyilit 100 kg zollfu termestobblet varhato. A foszfor es kalium, valamint a mikroelem tragyaknak terinest rneghataroz6 szerepe kismervii_ Adagolasuk abban az esetben szukseges, ha a gyeprol szarmazo takarrnany szarazanyag tartalma az allat iganyenek inegfcle16 mennyiseget iielll tartalinazza. Az optinialis mfitragya dazis tobb szaz kisparcellas es nagyi.izemi gyepkiserietek eseteben megallapitast nycrt, bogy a termeszetes gyepclu -e kg/ha nitrogent, telepitett gyepekre kg/ha nitrog6nt szortunk ki, ahol N P K ar'any 1: 0, 38: 0, 45 legyen, amennyiben talajvizsgalattal nern rendelkaiink. Kutatisi eredmenyek lejtas gyepterilleteken A gyepgazdalkodas gazdasagossagit vizsgalva 21 tizein hevonisival 4 ev atlagaban mintegy 6000 ha-t meghalan6 tertileteken vegezttink mereseket. A nagylizerni parcellakat figyelembe veve nainthveteh ketreccket raktunk ki es ez alai a zoldfu ferniest meghatarozott idaben, 4 alkalommal rnertuk es ennek alapjan szamitottuk ki a gyep Kfiion 'ertekeltiik a termeszetes es telepitett gyepek gazdasagossagat_ Term6szetes gyepek eseteben a termeszetes terrnokepesseget, rely 5 t zold/ha, telepitett gyepek eseteben, amely 10 t zoldilia., figyelembe vetiak a gyep terniestobbiet rneghatirozasandi. Lejtos telepitett gyepek eseteben 2301 ha atlagban vegeztank mereseket. A fethasznalt matragya hatoanyag 120, 6 kg/ha N, 15 kg/ha difoszfor -- pentoxid es 20, 8 kg/ha kiiiiurnoxid. Lejtos termeszetes gyepen 3929 ha on vegeztiink rt-f6reseket. Ez esetben a rniltragya felhasznalas 108, 6 kg/ha N, 16, 5 kg/ha difoszfor pentoxid es 19, 5 kg/ha kaliurn oxid. A lejtos telepitett gyepek atlagtermase hektaronkent 28, 4 t zoldfil volt, figyelembe veve a termeszetes teiniakepessaget 18, 4 t zoldfd tablet& tudtunk megtermelni. Lejtos termeszetes gyepek eseteben az atlagtermes 18, 4 t/ha volt es ebbed kovetkezoen a termestobblet, korrigalva a termeszetes termokepesseggel, 13, 4 t/ha. osszessegeben 21 tizem atlagaban megallapithato, hogy az 1, ha ra juto ziilclfii atlagtermes 21, 65 t, arnit 113, 7 kg/ha nitrogen hatoanyag felhasznalasival erfunk el. 'That 1 kg N - hatoanyag kijutfataseval lejtos telepitett illetve termeszetes gyepek eseteben 133, 2 kg zeild terrnestebbletet tudtak a kfserletbe vont fizemek elemi, ami jonak mondhato (KERTESZ 1988).

3 294 A kornyezetbarat Biofert tapoidat hatisinak osszehasonlito vizsgitata gyepeo Az embe-ciseg kevszera %.41Alkozasa figyeiembe reeve egyre jobban terjed a biotaplalek megterinelese es fogyasztasa. Lejt6s gyepterilleten az Abdiji Charolais Mez6gazdasagi Reszv&nytarsasag sovany csenkeszes vezernovanyil gyeptereletein (Leh) kiserletet - " vegeztunk B/ofert tapoldat es ammonium nitrat felhasznala.saval. A Leib i kiserlet kontrollpareellainak atlagos zoldfu termese 6, 22 t/ha volt. Melyhez viszonyitva a Biotertes es kombin6icis kezele%ek 153, 7 222, 2% - os I.errasmennyis6get adtak. A 6% - os Biotert kezeleseknel a 60 kg Nitta 153, 7, a 90 kg os 205, 8, a 120 kg Os N/ha Biofert kezelesnei pedig 254, 3% volt a zoldfil tertnes a kontrollhoz viszonyitva. Ezek a kezelesek a zolidfii tonnes tobbletvizsgalatanal 1 kg N re 55, 6, inajd 73, 7 es g0, 0 kg zoldfii term6st adtak. IVIindez bizonyitja, hogy a rendkivillt szarazsag Menem a 90 es a 120 kg N mennyiseget ado 6% -os Biotert kezelesek igen kedvezb hatekonysagot mutattak. A tobbi kezeles is elfogadhato, mivei 75, g 97, 5 kg ztpldfa termes Ibbbleret adtak. A kiserlet vegzese alkalmavai kulonosen miv i az 1994 es dv rent kivill csapad&szeg&ny volt, a botanikai eiemzes soran megallapitast rlyert, bogy a sovany csenkesz 50 60% -Os borita.ssal volt jelen es nagymertekben megtalalhat6k voltak a szarazsagtilro gyomnovenyek: tovises igliee, kakukkfili as tneg sok ma noveny. Termeszetes, hogy a rnagyar rozs-nokos vezernovenyti gyepek eseteben 90 kg/ha N - os Boifert oidatban kijuttatva 1 kg N hateanyaga eso tertnestobblet 150 kg volt. esenkeszes -vezernoven).1.1 gyepek cseteben Lehi Iejtos gyepteiilletekon lenyegesen jobb eredmenyt ertiink el, mint a termeszetes gyepek esetdben, hiszen itt 1 kg N ha_taanyag kg told rermestobbletet credmenyezett (BARCSAK KERTESZ TURCSAN 1994). A kiserletek soran megallapitast nyert, hogy a tapanyag id6beni kijuttatasa nagyon fontos, hiker a tapanyagnak van elsodleges tennest meghatkozo szerepe. 1Ci k it hangsjlyozni, hogy az iclobon kijuttatott tapanyag kovetkeztebeu tudjuic a legjobban az adott vizmennyiseget kihasznalni, illetve eredinenyesen befolyisolni az 1 kg gyep szarazanyag eloallitasat. Pozitivumkent kell megemliteni a lejths gyeptertiletek sajatos klimaj4t, timely a kritikus nyari szarazsagban b6 hartaatkepzodesben nyilvanul meg es Men tortia a ruegfelelo tapanyag, ell&tassal biztositott. gyepet. Lejtns gyepek allateltarto kepessege A lejt6s gyepek allateltarto kepesseget legelonapokban vagy legeltetesi napokban fejeztiik ki_ A allateltart6 kepesseget ogy hatarortuk meg, hogy legeio Catertneset es a legeltetett allatesoport egynapi zoldfc1 igenyet egymashoz viszonyitottuk. Megvizsgaltuk, hogy a lejt6s gyepelcen milyen terbelest valosithatunk meg, elsosorban a leghosszabb legeltetest kivan6 Nisnciarha tarts esetaben. A kiserletbe 4 tizemet vontunk be rnely gazdasagoknak elter6 volt az es terrnesztesi kortlimenyei. Auilqz61,_ es telktbanyai husrnarha legel6k viszonylag kedvezo kornyezeti adottsagfiakk, idtalaban felintenziv miivelesa gyepek, ahol a kedvez6 harmatkepz 'adas pozitivan befolyasolta a termes mennyiseget es annak evi megoszlasat. A legel6k egy resze reltijitott Osgyep, egy resze pedig telepitett gyep. A fancsan es a baktakeki gyepek feliajitott do -mbvidelid hilsmarha legelok. A vizsgalatokat az egesz zavartalm fanavekedes elerese szempontjabol 4 6 naintaveteli kettecben, a probakaszalast 45 napos novekedesi

4 295 regeneracias - ida utan vegezt -Uk el mind a 4 kiserleti helyen. A. legelok - flitermasenek novedekenkenti megoszla.sat az 1, tablizat unutatj a, kat ev atlagaban, 1. hiblazat Sziksz ' Fahcsal Baktakek Telkibinya FE-moved& V ha % tfha % Vha % Vha I. 10,3 34,9 17,6 60,3 8,7 40,7 14,6 50,3 II 8,8 29,8 5,6 12,2 5,9 27,6 11,4 32,6 III. 7,8 26,4 5,2 17,8 5,6 26,2 7,8 22,3 IV, 2,6 8,9 0, ,2 5,5 1,2 3,4 Osszesen 29, , , (Barestik - Kertesz) Megjegyzes: A 45 napos faerrnes betakaritasa 1. V. 25, 2. VII. 10, 1 VIII. 25, 4. X. 5, Az adatok alapjan rnegaliapithato, hogy valamennyi lege[an a?, elm5 ffinovedek adta a legnagyobb tamest, A negyedik novedek adta a legkisebb terrnest es ebben esetben kiegeszii6 takarmany -ral kell gondoskodni. A szikszoi es te1kiban ai legelok egyenletesen csokkent5 fatermest adtak es meg a negyedik novedekben is lelletett nunimidis Eritennegre szarnitani. A fancsali Os i telkilailnydi legemk az e i temiesnek tobb mint 50% - at az elso nove-dekben adjak. A legkritikusabb az augusztus honap, arnikor a fiitennes nagyon1eesokken, igy ebben az esetben kiegeszit6 tokarnianyrei ken gondoskodni. Ami megoidhato melleictermaekkel, vagy az elsa novedekri51 betakaritott szena etetesevel. 2. tabidzat Ftrinoveclek Szikszo Fancsal Baktakek Tellci anya, 9 4,9 2,5 4, ,5 1,5 1,7,2 III, 2,2 1,5 1,6 2 2 IV. 0,7 0, ,3 Evi htla ban 2,1 2 1,5,4 (BarestIk - KeWsz) Megjegyzes: Egy rotacia 45 nap. Egy teh6nnek 6s szaportflatanak napi 80 kg zaldet szamitottunk. A 2. tablazat adatai szerint killonboz6 kornyezeti adottsa0 legelok6n 001'6 szamn allat tarthato el rnegbiznatoan. A telkibanyai gyepen atlagban 1 ha - on 2,4 a baktakeki gyepen I. 5 iega6 Allat tarthal.6 el biztonsagosan. A ragy em ittiag6b.an hekt6ronkem 2 aliat tarthato, egy anyatehen es szaporulatat figyelembe veve. Amenayiben emlitett gyepteraleteken juhot kivanunk tortoni, iigy a legelii hfismarha tizszcrese legeltethet6 anagram'.

5 296 A uakaszos legeitetes a szakszerti gyephasznalat alapja A lejtos gyepteru1eteken rnegtermelt zoldtomeget eel zerii Agy hasznositani, hogy minirnalis legyen a 'c'eszteseg. Az eltrualt evtizedek soran ku1orib65zo legeltetesi modok aialcultak ki. A szelektiv legeltetes e1ofordutasat vizsgalva rendszerteien es rendszeres legeltetesrol beszelhettink. Kolonosen a.z alfoldi gyepek eseteben, a esekely termoretegii talajokon a rendszertelen legelohasznalat terjedt el, de ez esetben az allatok sokat barangolnak es a regenerici6 hem biztositott. Sajnos hazankbah meg raindig az szabad es szabad Lib aloli legeitetest alkalmazzai, ami rendkiviil kayos a gyep szempontjlibol, Nlivel az osszes gyepterillet koze1 60% - a magfintulajdonba kertilt, ezert ismet terj edni kezd a mar elfeledett panyvas legeltetesi mod. A szakszert gyer3bas7nalatnal az a Munk, hogy a legeid egyonietes kihasmirifasaval az egesz legeltetesi idenyben biztositsuk a legelo allat takarmanyszasegletet Os a megfelelo regeneracios id61. Ez az alapja a szakaszos legeltetesriek, hiszen ebben az esetben, terbeu es idoben me-gbat6rozzuk a param6tereket_ A gyakorialban Jo] bevalt az bjze/anth villanykaniinos fix rendszer, melynek kiepitett egyseg cram ala helyezeset, illetve iu-kuhtalanit4sat a halozati adapterek teszik 1ehet5ve. Az njzelandi rendszer elanye, hossal elettartam rnellett a teljes biztorisag es a minimalis munkaero-szakseglet. A szakaszok ha nagysagtiak, amit mobil rendszerrel olyan hagysigava alakithato, ahogy azt a tenyes4toi rniinka megkivanja. A gyephasznositosi rendszer jelerileg is megtekintheto az Abaaji ebarolais Rt. nel (KERTESZ 1996). A szakszern gyephasznalatnak koszonhet6en a Charolais Rt. 757 ha gyeptertiletrol biztositja a teii takarmany nagy reszet es evben 870 charolais szarvasmarhat legeltettek, arc elybo1 a tehenletszam 394 et tett ki. Az, 1 anyatehenre juto kozvetlen agazati erecimeny Ft, az dgazati teljes ererinteny Ft volt. Bar ez az eredmaly szereny, de olyan iejtos gyepteruleteket has-zhositunk legeltetesre, mely szrit6foldi hasznositasra nem alkalmas. Irodalomjegyzek: Baresak, Z, A tomplex vegyszeres gycimiztils es mfaragyfrzas hatasa a gyep termesenek takarraanyertekere. NOvenytermeles Allami nyomda. Bp, Tom. 28. No, Barcsik, Z. Kertesz, I Gazdasigos gyepterrnesztes es hasznosios. MezOgazdasagi kiad6. Bp_ Banszki, T: Az (JAN folya_dek N tragya elosztasa gyepen. Legelteteses allattartas. Thad. es term. Tanacskozas. Debreceni Agrartudomanyi Egyetem. Debrecen (Szikszo) Barcsak,.Kertesz, I. Turcsan, J. 1994, A Leh i sovinycsenkeszes kiserlet eredmenyei. A kornyezetbardt Biofert tapoldat hatasanak Osszehasonift6 vizsggata gyepek n. G6doilo ATE_ God Kertesz, Flegyvideki gyepek szerepe a takarmanybazisban, figyelemmel a fehetjetermelesre. A bazai feherjebazis hovelese szalas es abraktakarmanyok termsztesevel_ GATE Kr tate Intezet Kompoit Kertesz, 1: Gyeptermesztes gazdasigossiga. Javaslatok gyepgazdalkodasunk fedesztesehez tudornanyos es termelesi tanacskozas Debrecen ATE. Debrecen 85-9

6 297 Kell.65z., I: Charo1ais Iege16n tartasa. Gyepgazdalkodasi szakilles a Magyar Tuclomanyos Akadernian. Debrecen ATE. Debrecen_ Nagy, 0: 1999_ Kuleskerdes a gyepgazdalkodas (II). Magyar Mez6gazdas6g. lip. 15 Nagy, 0: Kulcskerdes a gyepgazolkoclas (III). Magyar Mczagazdasag. Bp. 17 Vinczeffy, 1: A gyep sverepe a begyvidek foldhasznalataban. Legelteteses Allattartas. Tud. Es term, Tanacskozas. Debrecen (Sziksz6) SzerzO: Dr_ Kertesz Istvan, nyugaimazott vezdigazgato, mezogazdasagi vallaikozo, cimzetes egyetetni docens Vizsoly, Szent Janos 15 1.

BİSZÉNFAI GYEPTERÜLETEK FÖLDÉRTÉKELÉSE A D-E-METER RENDSZERBEN

BİSZÉNFAI GYEPTERÜLETEK FÖLDÉRTÉKELÉSE A D-E-METER RENDSZERBEN Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle 2008. vol. 3. (1) 1 BİSZÉNFAI GYEPTERÜLETEK FÖLDÉRTÉKELÉSE A D-E-METER RENDSZERBEN FÁBIÁN T. A, HORVÁTH Á. B, HOFFMANN R. C, DÉR F. D a Ph.D. hallgató, Kaposvári Egyetem,

Részletesebben

A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK LEGELTETÉSE Béri Béla, Vajna Tamásné, Czeglédi Levente

A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK LEGELTETÉSE Béri Béla, Vajna Tamásné, Czeglédi Levente A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK LEGELTETÉSE Béri Béla, Vajna Tamásné, Czeglédi Levente Összefoglalás A magyarországi extenzív mezőgazdasági rendszerek közül természetvédelmi szempontból legnagyobb jelentősége

Részletesebben

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Bevezetés Az iparszerű mezőgazdasági termelés egyre jelentősebb környezetterhelő hatása, illetve a társadalom környezet iránti érzékenységének

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány a mezei nyúl gazdálkodás aktuális helyzetéről és a szükséges fejlesztésről

Összefoglaló tanulmány a mezei nyúl gazdálkodás aktuális helyzetéről és a szükséges fejlesztésről Összefoglaló tanulmány a mezei nyúl gazdálkodás aktuális helyzetéről és a szükséges fejlesztésről Készítette: Szemethy László, Biró Zsolt, Kelemen József Gödöllő 2004 I. Bevezetés Hazánk apróvad-gazdálkodásának

Részletesebben

Yara szántóföldi megoldások

Yara szántóföldi megoldások Yara szántóföldi megoldások Szántóföldi növényeink Szántóföldi növénytermesztésünk mostoha gyereke a tápanyagellátás. Sajnos az 1 hektárra kiadott hatóanyag tartalmak jóval alatta maradnak a szakmailag

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az alkalmazott tudomány a hétköznapok szolgálatában

Az alkalmazott tudomány a hétköznapok szolgálatában GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK A Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kara, a Kultúrdiplomáciai és Civilizációs Kutatások Kutatócsoportjának, az Integrált Kommunikáció és

Részletesebben

A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY

A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Budapest KTK/IE Műhelytanulmányok

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

Mit kell tudnia, ha a Szentendrei-szigeten gazdálkodik?

Mit kell tudnia, ha a Szentendrei-szigeten gazdálkodik? Mit kell tudnia, ha a Szentendreiszigeten gazdálkodik? Különleges adottság, hogy Európa egyik legnagyobb, egy helyre koncentrált parti szűrésű ivóvízkészlete található a Szentendreiszigeten. A sziget parti

Részletesebben

A MEZŐFÖLDI MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLET ELSŐ ÉVTIZEDÉNEK TANULSÁGAI

A MEZŐFÖLDI MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLET ELSŐ ÉVTIZEDÉNEK TANULSÁGAI A MEZŐFÖLDI MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLET ELSŐ ÉVTIZEDÉNEK TANULSÁGAI Összeállította: Dr. Kádár Imre A kiadvány alapjául szolgáló cikkek társszerzői voltak a 4 évtized alatt: Bana Károlyné, Bártfai Tiborné,

Részletesebben

Növénytermesztés I. 1

Növénytermesztés I. 1 Növénytermesztés I. 1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. 0 NÖVÉNYTERMESZTÉS I. DR. SZABÓ BÉLA DR. VÁGVÖLGYI SÁNDOR

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

AGRÁR Iránytű 2013/2. április - június. tartalom

AGRÁR Iránytű 2013/2. április - június. tartalom AGRÁR Iránytű 2013/2 4. Köszöntő 6. Bemutatkozik az Abaúji Charolais Zrt., Léh 7. Búzapiaci összefoglaló 9. Bemutatkozik a hercegkúti Bodrog Agro Trade Kft. 10. Kukoricapiaci összefoglaló 11. Bemutatkozik

Részletesebben

A gímszarvas tér-idõ használatának összehasonlító vizsgálatai egy dombvidéki és egy alföldi élõhelyen i

A gímszarvas tér-idõ használatának összehasonlító vizsgálatai egy dombvidéki és egy alföldi élõhelyen i A gímszarvas tér-idõ használatának összehasonlító vizsgálatai egy dombvidéki és egy alföldi élõhelyen i Szemethy László, Ritter Dávid, Heltai Miklós és Petõ Zoltán GATE Vadbiológiai és Vadgazdálkodási

Részletesebben

A SZÁRAZONÁLLÁSI IDŐ ÉS TERMELÉSI SZÍNVONAL HATÁSA A TEJTERMELÉS GAZDASÁGOSSÁGÁRA

A SZÁRAZONÁLLÁSI IDŐ ÉS TERMELÉSI SZÍNVONAL HATÁSA A TEJTERMELÉS GAZDASÁGOSSÁGÁRA A SZÁRAZONÁLLÁSI IDŐ ÉS TERMELÉSI SZÍNVONAL HATÁSA A TEJTERMELÉS GAZDASÁGOSSÁGÁRA Leonhardt Beatrix V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem, Kaposvár Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat

Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat A Magas Természeti Értékű Területek koncepciója - nemzetközi és hazai

Részletesebben

A tájtermesztésben hasznosítható bab (Phaseolus vulgaris L.) egyensúlyi populációk agrobotanikai vizsgálata

A tájtermesztésben hasznosítható bab (Phaseolus vulgaris L.) egyensúlyi populációk agrobotanikai vizsgálata A tájtermesztésben hasznosítható bab (Phaseolus vulgaris L.) egyensúlyi populációk agrobotanikai vizsgálata Már István 1 Juhász Attila 1 Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi

Részletesebben

Sok link = Internet?

Sok link = Internet? Sok link = Internet? A kapcsolati t ke szerepe a számítógép és Internet-, valamint a számítógépes tudás terjedésében a kaposvári kistérségben, kérd íves adatfelvétel és résztvev megfigyelés alapján Eranus

Részletesebben

Közösség által támogatott mezőgazdaság

Közösség által támogatott mezőgazdaság ÖMKi Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Research Institute of Organic Agriculture Forschungsinstitut für biologischen Landbau PARTNER OF FIBL SWITZERLAND Közösség által támogatott mezőgazdaság Útmutató

Részletesebben

A HAZAI CHAROLAIS SZARVASMARHA ÁLLOMÁNY TÍPUSAINAK ÉS ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAINAK ELEMZÉSE

A HAZAI CHAROLAIS SZARVASMARHA ÁLLOMÁNY TÍPUSAINAK ÉS ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAINAK ELEMZÉSE SZENT ISTVÁN EGYETEM A HAZAI CHAROLAIS SZARVASMARHA ÁLLOMÁNY TÍPUSAINAK ÉS ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAINAK ELEMZÉSE DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Készítette: DOMOKOS ZOLTÁN GÖDÖLLŐ 2011. A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN. Lakatos László 1. Összefoglalás

A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN. Lakatos László 1. Összefoglalás A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN Lakatos László 1 Összefoglalás A megújuló légköri erőforrások (napenergia, szélenergia) használatának gyökerei

Részletesebben

AZ ŐRBOTTYÁNI 50 ÉVES ÖRÖK ROZS ÉS EGYÉB MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLETEK TANULSÁGAI. Szerzők: Kádár Imre, Márton László és Láng István

AZ ŐRBOTTYÁNI 50 ÉVES ÖRÖK ROZS ÉS EGYÉB MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLETEK TANULSÁGAI. Szerzők: Kádár Imre, Márton László és Láng István AZ ŐRBOTTYÁNI 50 ÉVES ÖRÖK ROZS ÉS EGYÉB MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLETEK TANULSÁGAI Szerzők: Kádár Imre, Márton László és Láng István Magyar Tudományos Akadémia ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Budapest,

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. 7. évfolyam 11. szám 1

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. 7. évfolyam 11. szám 1 TARTALOMJEGYZÉK Mazsolázó............................................................ 4 A mezôgazdasági csatlakozási tárgyalások állása............................. 5 Hírek, események......................................................

Részletesebben

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön A projektet támogatta az EURÓPAI UNIÓ www.energiaklub.hu Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés

Részletesebben

A magyar élelmiszer-gazdaság aggregált szint külkereskedelmi teljesítménye az EU-csatlakozást követ en

A magyar élelmiszer-gazdaság aggregált szint külkereskedelmi teljesítménye az EU-csatlakozást követ en gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 560 A magyar élelmiszer-gazdaság aggregált szint külkereskedelmi teljesítménye az EU-csatlakozást követ en NAGY ZSUZSANNA Kulcsszavak: élelmiszergazdaság-külkereskedelem,

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter:

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter: Dr. Roszík Péter: Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

Részletesebben