SZAKSZERe GYEPHASZNALAT LUTON Kertesz Istviin

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKSZERe GYEPHASZNALAT LUTON Kertesz Istviin"

Átírás

1 292 SZAKSZERe GYEPHASZNALAT LUTON Kertesz Istviin Summary According to our studies by realizing the modern produktion of grass as well as the expert use of grass it is possible that on sloping grassy areas during a grazing periot of clays the feed stuff sluppy of live stock be based on grass. Even the practical experience has considenthly prove4.1.rhal she process of the maritive material fanning in (kidoll5 can safety be applied, which refers to the fact that under the influence of each portion of 1 kg IV combined with Phosporas and Potassium artifical fertilize! approxitnately 100 kg of excess crop of green grass may be experiments concerning small parcels of land as well as large scale fanning it has been found that the optitnal dose of the artifical fcrtilizer refers to the follovingguantitiesi kg/ha N for natural grass and kgiha N for planted grass be put into the soil where rate of N-P-K should be 1:0,38 : 0,45 if soil examination is not available. The grown grass can be utilized with a minimal loss by the method of New Zealandie fixed electric sheepfold. Lei kis gyeptertileteink jelenthsege Szfikos teruleti adottsagainkat figyelembe veve nem mondhatunk le a lejtos gyepteriiletek takarmanybazisunkban betefiltott szereper61_ A lejtos - hegyvicteki - gyeptertiletek s -zakszerti hasznositasaval piackepes marhahils, juhhus, juhtej termelesere van lelletoseg. tejiranyba szakosocio szarvasmarha agazat novendek allat nevelese, tartasa is lejtos gyepteruletekre alapozhato. Mind a hasmarhanal mind a juhavatnal koltsegkent legnagyobb volurnenben a takarmanykoltseg jelentkezik, ennek megfeler6en e koltsegszint merteke meghatarozza az agazat eredtrienyesseget. Tapasztalataink szerint a korszeru gyeptermesztes es szakveru gyephaznalat megvaloitasaval lehetbseg van arm, hogy lejtos gyepteraleteken napos legeltetesi idejszak alatt az allataliomalny takarmany elf atasa gyepre Iegyen alapozva. Az elmilit icioszak felmeresei szerint orszagos zinten a lejtos gyepteralet ha-t meghaladja, arni az osszes gyepterilletnek tobb mint 35%-a (KERTESZ 1981). Jeletileg ha yepet tartanak nyilvan, melybal az egyeni gazdalkodaik ma mar csaknem 60%-ban reszesednek (NAGY 1999). A IejrOs gyepterweteknek meghatdrozo szerepe van iegeltetes szempontjabel, hiszen aprilis es majus honapokbari a.termeszetes gyepek veresnadra'gcsenke,szes vezernoven0 gyeptipusai is kivabban alkalmasak legeltetesre (KERTrESZ 1981). Hazai viszonyaink kozott elofordulhat, hogy mar egy honappal a szokesos kihajtas eh% legeltethet6 51 van a gyepeken. Osszel Aar ket honappal is meghosszabbithata a szezan, ha jai tervezztik a legeltetest 4e a ffi betakarltas-at. A legelteidsi szezon liosszat illetben a tenneles indokolatianul ragaszkodik a Szent GyOrgy napi kihajtashoz, illetve a Szent Mihaly napi betereleshez. (NAGY 1999) itt szeretnem hogy a lejtos gyepteriiletekhez altalaban volgyi retek csatlakoznak, rnelyek vizgazdalkodasa kivalo, igy lchet6s6g van a teli tomegtakarmany sziiks4ti nagy rszet e tenileteken megtenridni. 32eieskorii gyepkulatkaink sorin megallapitast nyert, hogy a volgyi teruletek j6 vizellatasa kovetkezteben megfelel tapanyag ellatits eseten az elsb novedek termeset nagymertekben lehet novelni az evi

2 293 termds 60-65%-ara mig a lejt6s tertiletekral levonulo allatallomany raszere a viitgyi terilletek masodik novedeke augusztus krilikus hanapjaiban elegendo minosegti legeltifavet biztosit. Ezzel a modszerrei a gyakor1atban is j61 bevalt kombinativ gyephasmalatot clolgozfunk ki, amely a legeltetesi idejszak alatt kerodzi5 legelo allatainknak elegendo legel6fa biztosithato (HA RC SAK-KERTESZ 1986). Tapanyag gazdalkodas A lejtos gyepteraletek javitasanak legesszercibb mods -zere a szakszerii tapanyag gazdalkodas_ Hazdnkban sokiranyti tudornanycs kiserlet volt (BANSZKI 1992, BARCSAK 1979, BARCSAK-KERTESZ 1986, DER 1988, VINCZEFFY 1992), melyet a gyakorlat is rnesszemenben bizonyitott. KIllonosen figyelemre inelt6 a gc.)dolloi tapanyag gazdalkodasi eljaras (BARCSA-KERTESZ1986), anti a2.t mondja, hogy minden kiadott 1 kg nitrogen hatasara foszfor es kali rni.itragyaval egyilit 100 kg zollfu termestobblet varhato. A foszfor es kalium, valamint a mikroelem tragyaknak terinest rneghataroz6 szerepe kismervii_ Adagolasuk abban az esetben szukseges, ha a gyeprol szarmazo takarrnany szarazanyag tartalma az allat iganyenek inegfcle16 mennyiseget iielll tartalinazza. Az optinialis mfitragya dazis tobb szaz kisparcellas es nagyi.izemi gyepkiserietek eseteben megallapitast nycrt, bogy a termeszetes gyepclu -e kg/ha nitrogent, telepitett gyepekre kg/ha nitrog6nt szortunk ki, ahol N P K ar'any 1: 0, 38: 0, 45 legyen, amennyiben talajvizsgalattal nern rendelkaiink. Kutatisi eredmenyek lejtas gyepterilleteken A gyepgazdalkodas gazdasagossagit vizsgalva 21 tizein hevonisival 4 ev atlagaban mintegy 6000 ha-t meghalan6 tertileteken vegezttink mereseket. A nagylizerni parcellakat figyelembe veve nainthveteh ketreccket raktunk ki es ez alai a zoldfu ferniest meghatarozott idaben, 4 alkalommal rnertuk es ennek alapjan szamitottuk ki a gyep Kfiion 'ertekeltiik a termeszetes es telepitett gyepek gazdasagossagat_ Term6szetes gyepek eseteben a termeszetes terrnokepesseget, rely 5 t zold/ha, telepitett gyepek eseteben, amely 10 t zoldilia., figyelembe vetiak a gyep terniestobbiet rneghatirozasandi. Lejtos telepitett gyepek eseteben 2301 ha atlagban vegeztank mereseket. A fethasznalt matragya hatoanyag 120, 6 kg/ha N, 15 kg/ha difoszfor -- pentoxid es 20, 8 kg/ha kiiiiurnoxid. Lejtos termeszetes gyepen 3929 ha on vegeztiink rt-f6reseket. Ez esetben a rniltragya felhasznalas 108, 6 kg/ha N, 16, 5 kg/ha difoszfor pentoxid es 19, 5 kg/ha kaliurn oxid. A lejtos telepitett gyepek atlagtermase hektaronkent 28, 4 t zoldfil volt, figyelembe veve a termeszetes teiniakepessaget 18, 4 t zoldfd tablet& tudtunk megtermelni. Lejtos termeszetes gyepek eseteben az atlagtermes 18, 4 t/ha volt es ebbed kovetkezoen a termestobblet, korrigalva a termeszetes termokepesseggel, 13, 4 t/ha. osszessegeben 21 tizem atlagaban megallapithato, hogy az 1, ha ra juto ziilclfii atlagtermes 21, 65 t, arnit 113, 7 kg/ha nitrogen hatoanyag felhasznalasival erfunk el. 'That 1 kg N - hatoanyag kijutfataseval lejtos telepitett illetve termeszetes gyepek eseteben 133, 2 kg zeild terrnestebbletet tudtak a kfserletbe vont fizemek elemi, ami jonak mondhato (KERTESZ 1988).

3 294 A kornyezetbarat Biofert tapoidat hatisinak osszehasonlito vizsgitata gyepeo Az embe-ciseg kevszera %.41Alkozasa figyeiembe reeve egyre jobban terjed a biotaplalek megterinelese es fogyasztasa. Lejt6s gyepterilleten az Abdiji Charolais Mez6gazdasagi Reszv&nytarsasag sovany csenkeszes vezernovanyil gyeptereletein (Leh) kiserletet - " vegeztunk B/ofert tapoldat es ammonium nitrat felhasznala.saval. A Leib i kiserlet kontrollpareellainak atlagos zoldfu termese 6, 22 t/ha volt. Melyhez viszonyitva a Biotertes es kombin6icis kezele%ek 153, 7 222, 2% - os I.errasmennyis6get adtak. A 6% - os Biotert kezeleseknel a 60 kg Nitta 153, 7, a 90 kg os 205, 8, a 120 kg Os N/ha Biofert kezelesnei pedig 254, 3% volt a zoldfil tertnes a kontrollhoz viszonyitva. Ezek a kezelesek a zolidfii tonnes tobbletvizsgalatanal 1 kg N re 55, 6, inajd 73, 7 es g0, 0 kg zoldfii term6st adtak. IVIindez bizonyitja, hogy a rendkivillt szarazsag Menem a 90 es a 120 kg N mennyiseget ado 6% -os Biotert kezelesek igen kedvezb hatekonysagot mutattak. A tobbi kezeles is elfogadhato, mivei 75, g 97, 5 kg ztpldfa termes Ibbbleret adtak. A kiserlet vegzese alkalmavai kulonosen miv i az 1994 es dv rent kivill csapad&szeg&ny volt, a botanikai eiemzes soran megallapitast rlyert, bogy a sovany csenkesz 50 60% -Os borita.ssal volt jelen es nagymertekben megtalalhat6k voltak a szarazsagtilro gyomnovenyek: tovises igliee, kakukkfili as tneg sok ma noveny. Termeszetes, hogy a rnagyar rozs-nokos vezernovenyti gyepek eseteben 90 kg/ha N - os Boifert oidatban kijuttatva 1 kg N hateanyaga eso tertnestobblet 150 kg volt. esenkeszes -vezernoven).1.1 gyepek cseteben Lehi Iejtos gyepteiilletekon lenyegesen jobb eredmenyt ertiink el, mint a termeszetes gyepek esetdben, hiszen itt 1 kg N ha_taanyag kg told rermestobbletet credmenyezett (BARCSAK KERTESZ TURCSAN 1994). A kiserletek soran megallapitast nyert, hogy a tapanyag id6beni kijuttatasa nagyon fontos, hiker a tapanyagnak van elsodleges tennest meghatkozo szerepe. 1Ci k it hangsjlyozni, hogy az iclobon kijuttatott tapanyag kovetkeztebeu tudjuic a legjobban az adott vizmennyiseget kihasznalni, illetve eredinenyesen befolyisolni az 1 kg gyep szarazanyag eloallitasat. Pozitivumkent kell megemliteni a lejths gyeptertiletek sajatos klimaj4t, timely a kritikus nyari szarazsagban b6 hartaatkepzodesben nyilvanul meg es Men tortia a ruegfelelo tapanyag, ell&tassal biztositott. gyepet. Lejtns gyepek allateltarto kepessege A lejt6s gyepek allateltarto kepesseget legelonapokban vagy legeltetesi napokban fejeztiik ki_ A allateltart6 kepesseget ogy hatarortuk meg, hogy legeio Catertneset es a legeltetett allatesoport egynapi zoldfc1 igenyet egymashoz viszonyitottuk. Megvizsgaltuk, hogy a lejt6s gyepelcen milyen terbelest valosithatunk meg, elsosorban a leghosszabb legeltetest kivan6 Nisnciarha tarts esetaben. A kiserletbe 4 tizemet vontunk be rnely gazdasagoknak elter6 volt az es terrnesztesi kortlimenyei. Auilqz61,_ es telktbanyai husrnarha legel6k viszonylag kedvezo kornyezeti adottsagfiakk, idtalaban felintenziv miivelesa gyepek, ahol a kedvez6 harmatkepz 'adas pozitivan befolyasolta a termes mennyiseget es annak evi megoszlasat. A legel6k egy resze reltijitott Osgyep, egy resze pedig telepitett gyep. A fancsan es a baktakeki gyepek feliajitott do -mbvidelid hilsmarha legelok. A vizsgalatokat az egesz zavartalm fanavekedes elerese szempontjabol 4 6 naintaveteli kettecben, a probakaszalast 45 napos novekedesi

4 295 regeneracias - ida utan vegezt -Uk el mind a 4 kiserleti helyen. A. legelok - flitermasenek novedekenkenti megoszla.sat az 1, tablizat unutatj a, kat ev atlagaban, 1. hiblazat Sziksz ' Fahcsal Baktakek Telkibinya FE-moved& V ha % tfha % Vha % Vha I. 10,3 34,9 17,6 60,3 8,7 40,7 14,6 50,3 II 8,8 29,8 5,6 12,2 5,9 27,6 11,4 32,6 III. 7,8 26,4 5,2 17,8 5,6 26,2 7,8 22,3 IV, 2,6 8,9 0, ,2 5,5 1,2 3,4 Osszesen 29, , , (Barestik - Kertesz) Megjegyzes: A 45 napos faerrnes betakaritasa 1. V. 25, 2. VII. 10, 1 VIII. 25, 4. X. 5, Az adatok alapjan rnegaliapithato, hogy valamennyi lege[an a?, elm5 ffinovedek adta a legnagyobb tamest, A negyedik novedek adta a legkisebb terrnest es ebben esetben kiegeszii6 takarmany -ral kell gondoskodni. A szikszoi es te1kiban ai legelok egyenletesen csokkent5 fatermest adtak es meg a negyedik novedekben is lelletett nunimidis Eritennegre szarnitani. A fancsali Os i telkilailnydi legemk az e i temiesnek tobb mint 50% - at az elso nove-dekben adjak. A legkritikusabb az augusztus honap, arnikor a fiitennes nagyon1eesokken, igy ebben az esetben kiegeszit6 tokarnianyrei ken gondoskodni. Ami megoidhato melleictermaekkel, vagy az elsa novedekri51 betakaritott szena etetesevel. 2. tabidzat Ftrinoveclek Szikszo Fancsal Baktakek Tellci anya, 9 4,9 2,5 4, ,5 1,5 1,7,2 III, 2,2 1,5 1,6 2 2 IV. 0,7 0, ,3 Evi htla ban 2,1 2 1,5,4 (BarestIk - KeWsz) Megjegyzes: Egy rotacia 45 nap. Egy teh6nnek 6s szaportflatanak napi 80 kg zaldet szamitottunk. A 2. tablazat adatai szerint killonboz6 kornyezeti adottsa0 legelok6n 001'6 szamn allat tarthato el rnegbiznatoan. A telkibanyai gyepen atlagban 1 ha - on 2,4 a baktakeki gyepen I. 5 iega6 Allat tarthal.6 el biztonsagosan. A ragy em ittiag6b.an hekt6ronkem 2 aliat tarthato, egy anyatehen es szaporulatat figyelembe veve. Amenayiben emlitett gyepteraleteken juhot kivanunk tortoni, iigy a legelii hfismarha tizszcrese legeltethet6 anagram'.

5 296 A uakaszos legeitetes a szakszerti gyephasznalat alapja A lejtos gyepteru1eteken rnegtermelt zoldtomeget eel zerii Agy hasznositani, hogy minirnalis legyen a 'c'eszteseg. Az eltrualt evtizedek soran ku1orib65zo legeltetesi modok aialcultak ki. A szelektiv legeltetes e1ofordutasat vizsgalva rendszerteien es rendszeres legeltetesrol beszelhettink. Kolonosen a.z alfoldi gyepek eseteben, a esekely termoretegii talajokon a rendszertelen legelohasznalat terjedt el, de ez esetben az allatok sokat barangolnak es a regenerici6 hem biztositott. Sajnos hazankbah meg raindig az szabad es szabad Lib aloli legeitetest alkalmazzai, ami rendkiviil kayos a gyep szempontjlibol, Nlivel az osszes gyepterillet koze1 60% - a magfintulajdonba kertilt, ezert ismet terj edni kezd a mar elfeledett panyvas legeltetesi mod. A szakszert gyer3bas7nalatnal az a Munk, hogy a legeid egyonietes kihasmirifasaval az egesz legeltetesi idenyben biztositsuk a legelo allat takarmanyszasegletet Os a megfelelo regeneracios id61. Ez az alapja a szakaszos legeltetesriek, hiszen ebben az esetben, terbeu es idoben me-gbat6rozzuk a param6tereket_ A gyakorialban Jo] bevalt az bjze/anth villanykaniinos fix rendszer, melynek kiepitett egyseg cram ala helyezeset, illetve iu-kuhtalanit4sat a halozati adapterek teszik 1ehet5ve. Az njzelandi rendszer elanye, hossal elettartam rnellett a teljes biztorisag es a minimalis munkaero-szakseglet. A szakaszok ha nagysagtiak, amit mobil rendszerrel olyan hagysigava alakithato, ahogy azt a tenyes4toi rniinka megkivanja. A gyephasznositosi rendszer jelerileg is megtekintheto az Abaaji ebarolais Rt. nel (KERTESZ 1996). A szakszern gyephasznalatnak koszonhet6en a Charolais Rt. 757 ha gyeptertiletrol biztositja a teii takarmany nagy reszet es evben 870 charolais szarvasmarhat legeltettek, arc elybo1 a tehenletszam 394 et tett ki. Az, 1 anyatehenre juto kozvetlen agazati erecimeny Ft, az dgazati teljes ererinteny Ft volt. Bar ez az eredmaly szereny, de olyan iejtos gyepteruleteket has-zhositunk legeltetesre, mely szrit6foldi hasznositasra nem alkalmas. Irodalomjegyzek: Baresak, Z, A tomplex vegyszeres gycimiztils es mfaragyfrzas hatasa a gyep termesenek takarraanyertekere. NOvenytermeles Allami nyomda. Bp, Tom. 28. No, Barcsik, Z. Kertesz, I Gazdasigos gyepterrnesztes es hasznosios. MezOgazdasagi kiad6. Bp_ Banszki, T: Az (JAN folya_dek N tragya elosztasa gyepen. Legelteteses allattartas. Thad. es term. Tanacskozas. Debreceni Agrartudomanyi Egyetem. Debrecen (Szikszo) Barcsak,.Kertesz, I. Turcsan, J. 1994, A Leh i sovinycsenkeszes kiserlet eredmenyei. A kornyezetbardt Biofert tapoldat hatasanak Osszehasonift6 vizsggata gyepek n. G6doilo ATE_ God Kertesz, Flegyvideki gyepek szerepe a takarmanybazisban, figyelemmel a fehetjetermelesre. A bazai feherjebazis hovelese szalas es abraktakarmanyok termsztesevel_ GATE Kr tate Intezet Kompoit Kertesz, 1: Gyeptermesztes gazdasigossiga. Javaslatok gyepgazdalkodasunk fedesztesehez tudornanyos es termelesi tanacskozas Debrecen ATE. Debrecen 85-9

6 297 Kell.65z., I: Charo1ais Iege16n tartasa. Gyepgazdalkodasi szakilles a Magyar Tuclomanyos Akadernian. Debrecen ATE. Debrecen_ Nagy, 0: 1999_ Kuleskerdes a gyepgazdalkodas (II). Magyar Mez6gazdas6g. lip. 15 Nagy, 0: Kulcskerdes a gyepgazolkoclas (III). Magyar Mczagazdasag. Bp. 17 Vinczeffy, 1: A gyep sverepe a begyvidek foldhasznalataban. Legelteteses Allattartas. Tud. Es term, Tanacskozas. Debrecen (Sziksz6) SzerzO: Dr_ Kertesz Istvan, nyugaimazott vezdigazgato, mezogazdasagi vallaikozo, cimzetes egyetetni docens Vizsoly, Szent Janos 15 1.

LEGELOHASZNOSTEAS 1-11:ISHASZNO SZARVASMARHAVAL ES HIDEGYERCT LOYAL Makray S. - Der F. - to - Hanc Cs. Summary

LEGELOHASZNOSTEAS 1-11:ISHASZNO SZARVASMARHAVAL ES HIDEGYERCT LOYAL Makray S. - Der F. - to - Hanc Cs. Summary 220 Summary LEGELHASZNSTEAS 1-11:ISHASZN SZARVASMARHAVAL ES HIDEGYERCT LYAL Makray S. - Der F. - to - Hanc Cs. Rearing draft horses on pasture is a new way of grassland utilization, which has started in

Részletesebben

Nitrogén műtrágyázás hatása a torma termésmennyiségére és szövetbarnulására. Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Nitrogén műtrágyázás hatása a torma termésmennyiségére és szövetbarnulására. Összefoglalás. Summary. Bevezetés Nitrogén műtrágyázás hatása a torma termésmennyiségére és szövetbarnulására Irinyiné Oláh Katalin Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Tájgazdálkodási és Vidékfejlesztési Tanszék

Részletesebben

Czegledi Levente, Beni Bela, Katai Janos

Czegledi Levente, Beni Bela, Katai Janos Gyepgazdfdkodis 2001, Debrecen A SZARVASIVIARHA KOLONEOZO INTENZITASt LEGELTETESENEK HATASA A LEGELO TALAJARA Czegledi Levente, Beni Bela, Katai Janos Summary A cattle grazing experiment was conducted

Részletesebben

AZ INTEGRALT GYEPGAZDALKOPAS!XIIETOsEGET AZ ESZAK-NIAGYARORSZA_GI REGIoBAN

AZ INTEGRALT GYEPGAZDALKOPAS!XIIETOsEGET AZ ESZAK-NIAGYARORSZA_GI REGIoBAN 32 osszefoglaids AZ INTEGRALT GYEPGAZDALKOPAS!XIIETOsEGET AZ ESZAK-NIAGYARORSZA_GI REGIoBAN Sacs Alvan Eszak-magyaroTszag ThezOgazdasagilag hasznositott tertiletenek 18,53%-a a gyep mtivelest agba tartozik,

Részletesebben

A 2003. EVI NAKP OKOLOGIAI ES EXTENZiV ALLATTARTAS TAMOGATASARA PALYAZOK, NYERTES PALYAZATAINAK ERTEKELESE Katoneitie Kovacs Judit

A 2003. EVI NAKP OKOLOGIAI ES EXTENZiV ALLATTARTAS TAMOGATASARA PALYAZOK, NYERTES PALYAZATAINAK ERTEKELESE Katoneitie Kovacs Judit Gyepgazdzilkodis 2a94,, Debrecen A 2003. EVI NAKP OKOLOGIAI ES EXTENZiV ALLATTARTAS TAMOGATASARA PALYAZOK, NYERTES PALYAZATAINAK ERTEKELESE Katoneitie Kovacs Judit A vilagpiacon a Inez Ogazdasagban is

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM Állattudományi Kar Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszék

KAPOSVÁRI EGYETEM Állattudományi Kar Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszék KAPOSVÁRI EGYETEM Állattudományi Kar Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszék A doktori iskola vezetője HORN PÉTER akadémikus Témavezető DR. DÉR FERENC mezőgazdasági tudományok kandidátusa MŰTRÁGYÁZATLAN

Részletesebben

A GYEPTERULETEK LEGELTETESE*

A GYEPTERULETEK LEGELTETESE* ALLATTENYSZTES ES TAKARMANYOZAS. 2006. 55. 2. 127-140. 127 A GYEPTERULETEK LEGELTETESE* Resz: A LEGELoHASZNOSiTAS ALAPELVE1 (SZEMLEC1KK) FORGO ISTVAN VATTAMANY GUSZTAV TECSY LASZLO GYORKOS ISTVAN OSSZEFOGLALAS

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ GN01. N év: Cégforma: Ügyfél-regisztrációs szám: N év: H elység: Utca, tér, házszám: Irányítószám: E-mail: Gazdálkodási év

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ GN01. N év: Cégforma: Ügyfél-regisztrációs szám: N év: H elység: Utca, tér, házszám: Irányítószám: E-mail: Gazdálkodási év GN01 GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ Gazdálkodási év _ Gazdaság adatai N év: Cégforma: Ügyfél-regisztrációs szám: Kapcsolattartó adatai N év: H elység: Irányítószám: Utca tér házszám: Telefonszám: Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

AGRO.bio. Talaj növény élet. Szabó Gábor területi képviselő. Minden itt kezdődik

AGRO.bio. Talaj növény élet. Szabó Gábor területi képviselő. Minden itt kezdődik AGRO.bio Talaj növény élet Szabó Gábor területi képviselő Minden itt kezdődik Az ENSZ 2015-öt A termőtalajok nemzetközi évének nyilvánította. Az ENSZ előrejelzései alapján a nem megfelelő talajművelési

Részletesebben

TALAJJAViTAS TALMVEDELEM

TALAJJAViTAS TALMVEDELEM DEBRECENI EGYETEM AGRARTUDOIVIANYI CENTRUM KARCAGI KUTATO INTEZET, MEZUGAZDASAGTUDOMANYI KAR, NITA NOVENYTERMESZTESI BIZOTTSAGA TALAJJAViTAS TALMVEDELEM Debrecen 2003. marcius 27. A.11 Talaijavitis Mink/Miami,

Részletesebben

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO Yara Mono Műtrágyák YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO 100%-ban vízoldható kalcium-nitrát, 5 kg, 2 kg Összes nitrogén tartalom: 15,5% Nitrát-nitrogén tartalom: 14,4% Ammónia nitrogén: 1,1% Kalcium

Részletesebben

A területhasználat és a gazdálkodás együttes értékelésének lehetségei

A területhasználat és a gazdálkodás együttes értékelésének lehetségei A zöld-pont rendszer alkalmazása A területhasználat és a gazdálkodás együttes értékelésének lehetségei Podmaniczky László Sipos Balázs Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet I. Országos

Részletesebben

és gyakorlat a Dr. Kujáni Katalin Mezőgazdasági Főosztály Földművelésügyi Minisztérium 2015. Május 5.

és gyakorlat a Dr. Kujáni Katalin Mezőgazdasági Főosztály Földművelésügyi Minisztérium 2015. Május 5. EU-s s környezetvk rnyezetvédelmi törekvt rekvések és néhány ny nemzetközi zi jój gyakorlat a sertéságazatban Dr. Kujáni Katalin Mezőgazdasági Főosztály Földművelésügyi Minisztérium 2015. Május 5. Jogszabályi

Részletesebben

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

Cziráki László 2014.

Cziráki László 2014. Cziráki László 2014. A talajerő utánpótlás Feladata: a talaj termőképességének fenntartása, a kivont tápanyagok pótlása a talaj táplálása úgy, hogy az a növényt táplálhassa Fogalma: minden olyan anyag

Részletesebben

Hazai gyepek szénmérlege eltérő időjárású években

Hazai gyepek szénmérlege eltérő időjárású években Hazai gyepek szénmérlege eltérő időjárású években 1 Nagy Z., 1 Pintér K., 2 Barcza Z., 3 Horváth L., 1 Balogh J., 1 Czóbel Sz., 2 Weidinger T., 1 Tuba, Z. 1 Növénytani és Ökofiziológiai Intézet, Szent

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Ubinas Kft. (6724 Szeged, Dr. Baross J. u. 26.

H A T Á R O Z A T. Ubinas Kft. (6724 Szeged, Dr. Baross J. u. 26. ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG ELŐADÓ: Baranyi Tibor Mészáros Ferencné ENGEDÉLY SZÁMA: 1534/3/2006. TEL: 309-1012 FAX: 246-2942 TÁRGY: Gulliver (50 % azimszulfuron) gyomirtó permetezőszer 120 napos eseti felhasználási

Részletesebben

Zöld-pont rendszer lehetőségi a VTT tározók tájgazdálkodásában

Zöld-pont rendszer lehetőségi a VTT tározók tájgazdálkodásában Zöld-pont rendszer lehetőségi a VTT tározók tájgazdálkodásában Podmaniczky László Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet A Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia,

Részletesebben

Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken

Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken Az élőhelyvédelmi irányelv és a LIFE program 20. évfordulója Budapest, 2012. május 17. Balczó Bertalan, VM Nemzeti Parki és Tájvédelmi

Részletesebben

KÁLIUM a magas hozamokat versenyképes minőségben előállító intenzív gyümölcstermesztés alaptápanyaga

KÁLIUM a magas hozamokat versenyképes minőségben előállító intenzív gyümölcstermesztés alaptápanyaga KÁLIUM a magas hozamokat versenyképes minőségben előállító intenzív gyümölcstermesztés alaptápanyaga Kálium szerepe a gyümölcstermő növények fejlődésében A kálium meghatározó jelentőségű a gyümölcstermő

Részletesebben

2011.10.13. Öntözés fejlesztés a Dalmand Zrt. területén

2011.10.13. Öntözés fejlesztés a Dalmand Zrt. területén 2011.10.13. Öntözés fejlesztés a Dalmand Zrt. területén BONAFARM CSOPORT Bonafarm Zrt Szántóföldtől az Asztalig Pick Szeged Zrt. Sole-Mizo Zrt. Tevékenységeinkkel megteremtjük a fenntartható fejlődés feltételeit,

Részletesebben

TERMŐHELYI MINŐSÍTÉS A GYEPGAZDÁLKODÁSBAN

TERMŐHELYI MINŐSÍTÉS A GYEPGAZDÁLKODÁSBAN TERMŐHELYI MINŐSÍTÉS A GYEPGAZDÁLKODÁSBAN Dér F. 1 Marton I. 2 Németh T. 3 Pásztor L. 3 Szabó J. 3 1 Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar 7400-Kaposvár, Guba S. u. 40. 2 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A GYEPGAZDÁLKODÁS TÖRTÉNETE. Barcsák Zoltán

A GYEPGAZDÁLKODÁS TÖRTÉNETE. Barcsák Zoltán A GYEPGAZDÁLKODÁS TÖRTÉNETE Barcsák Zoltán A régi történelmi adalékokból, de különösen a görögök és a rómaiak feljegyzéséből világosan kitűnik, hagy a legeltetés az ókori emberiség életében is rendkívül

Részletesebben

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Támogatási lehetőségek 2013-ban Összesen 690 Mrd Ft (2012-ben 628 Mrd +10%) mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése 1. A környezet védelemében: Hatékony oltóanyagok biztosítása a környezeti károk helyreállítása érdekében Szennyezett talajok mentesítési

Részletesebben

A D-e-METER FÖLDMINŐSÍTÉSI VISZONYSZÁMOK ELMÉLETI HÁTTERE ÉS INFORMÁCIÓTARTALMA

A D-e-METER FÖLDMINŐSÍTÉSI VISZONYSZÁMOK ELMÉLETI HÁTTERE ÉS INFORMÁCIÓTARTALMA A D-e-METER FÖLDMINŐSÍTÉSI VISZONYSZÁMOK ELMÉLETI HÁTTERE ÉS INFORMÁCIÓTARTALMA Debreczeni Béláné 1, Kuti László 2, Makó András 1, Máté Ferenc 1, Szabóné Kele Gabriella 3, Tóth Gergely 4 és Várallyay György

Részletesebben

CSILLAGFÜRT Jelent sége már az ókori Egyiptomban termesztették Több faját ismerjük: fehérvirágú, sárgavirágú, kékvirágú, keskenylevel, ével csillagfürt felhasználása: zöldtrágya, zöldtakarmány, abraktakarmány

Részletesebben

TEL TÁPANYAGVIZSG PANYAGVIZSGÁLAT CÉLZOTT KIJUTTATÁS RNYEZETVÉDELEM TEL

TEL TÁPANYAGVIZSG PANYAGVIZSGÁLAT CÉLZOTT KIJUTTATÁS RNYEZETVÉDELEM TEL TALAJ (NÖVÉNY) NY) MINTAVÉTEL TEL TÁPANYAGVIZSG PANYAGVIZSGÁLAT CÉLZOTT KIJUTTATÁS EGÉSZS SZSÉG ÉS S KÖRNYEZETVK RNYEZETVÉDELEM TÖBBLETBEVÉTEL TEL TÁMOGATÁS A TÁPANYAGELLT PANYAGELLÁTÁSS CÉLJAC - A NÖVÉNY

Részletesebben

A KIS6LETI TERULET TALAJ ES EGHAJLATI VISZONYAI

A KIS6LETI TERULET TALAJ ES EGHAJLATI VISZONYAI GYEPRE ALAPOZDTT SZARVASMARHA IS LOHOS TEEMELES Der Ferenc - Stefler 36zsef Stefler Jozsefne - MAte Sdndar A kiilpiaci igdnyek es a kedvez6 drtekesitesi dr miatt a gyepet hasznasite dllatfajok kdzi_11

Részletesebben

Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálat

Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálat Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálat MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 1134 BUDAPEST, LŐPORTÁR U. 16. II. EM. 28. Tel.: 1/412-5090 Fax:1/412-50-91 E-mail: ttsz-info@ttsz.hu MEGHÍVÓ FÓRUMRA

Részletesebben

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként?

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI IGAZGATÓSÁGA Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? Fertőszentmiklós, 2015. 03. 06. Szemerits Attila, Havasréti

Részletesebben

A BIODIVERZITAS, MINT AZ OICOTURIZMUS VONZEREJE Margiczi Katalin

A BIODIVERZITAS, MINT AZ OICOTURIZMUS VONZEREJE Margiczi Katalin 73 Gyepgazdalkodis 2004, Debrecen A BIODIVERZITAS, MINT AZ OICOTURIZMUS VONZEREJE Margiczi Katalin Osszefogialtis A biodiverzitas eljvilag hataimas vditozatosstigat es valtothkonysageit jelenti. Igen sokfele

Részletesebben

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7.

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7. MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Nyéki Anikó, 2012. december 7. EZ A SABIC A PETROLKÉMIAI IPAR LEGVÁLTOZATOSABB PORTFOLIÓJA 6 STRATÉGIAI ÜZLETI EGYSÉG VEGYI ANYAGOK POLIMEREK INNOVATÍV MŰANYAGOK TELJESÍTMÉNYJAVÍTÓ

Részletesebben

TEMATIKUS TERV. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva.

TEMATIKUS TERV. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva. 1. számú melléklet (Forrás: K.B) TEMATIKUS TERV Téma: Az őszi búza termesztése. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva. Nevelési

Részletesebben

Fenntartható technológiák a halastavi gazdálkodásban. Gál Dénes Halászati és Öntözési Kutatóintézet

Fenntartható technológiák a halastavi gazdálkodásban. Gál Dénes Halászati és Öntözési Kutatóintézet Fenntartható technológiák a halastavi gazdálkodásban Gál Dénes Halászati és Öntözési Kutatóintézet Tartalom A fenntarthatóság a haltermelésben Haltermelő rendszerek típusai Jellemző haltermelési gyakorlat

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerint, a mezıgazdasági tevékenységet folytatók kötelezı adatszolgáltatásához Általános tudnivalók Az 1. táblázatot minden adatszolgáltatásra kötelezett

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5 1.) Magyarországi helyzet Piaci információk a gabonáról és az olajnövényekről A Magyar Agrárkamara Növénytermesztési Osztályának június 24.-i ülésén elhangzottak szerint a kalászosokból jó termés ígérkezik.

Részletesebben

Őszi kalászosok trágyázása

Őszi kalászosok trágyázása Őszi kalászosok trágyázása Szabadkán befejeződött annak a projektnek a megvalósítása amelyet Szabadka város közigazgatása finanszírozott azokra a parcellákra amelyek őszi kalászosokkal és olajrepcével

Részletesebben

Kitöltési útmutató az új gazdálkodási naplóhoz

Kitöltési útmutató az új gazdálkodási naplóhoz 1 Kitöltési útmutató az új gazdálkodási naplóhoz Az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot, illetve

Részletesebben

ü É Í ü ü ü Í ü ű ü ü ü ű ü ű ű ű ü ü ü ű ü Í ü ű ü ü ü Ű Í É É Á Ő Á Ó Á Á Á Á É Á Á Á Á É Á Í Á Á Í Í ű Á É É Á Á Ö Í Á Á Á Á Á É Á Á Ó ű Í ü ü ü ű ű ü ü ű ü Á ü ű ü Í Í Í ü Í Í ű ű ü ü ü ü ű ü ű ü ü

Részletesebben

Í Á Á É ö ö ö ö ö ű ü ö ű ű ű ö ö ö ü ö ü í ü í í í ü í ü Á ü ö ö ü ö ü ö ö ü ö í ö ö ü ö ü í ö ü ű ö ü ö ü í ö í ö ű ű ö ö ú ö ü ö ű ű ű í ö ű í ű ö ű ü ö í ű í í ö í ö ö Ó Í ö ű ű ű ű í í ű ű í í Ü ö

Részletesebben

Őszi sörárpa termesztéstechnológia

Őszi sörárpa termesztéstechnológia Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. szakmai anyag Őszi sörárpa termesztéstechnológia 1. A vetés ideje Fontos a vetés időpontjának meghatározása, optimális periódusnak mondható az október 10-20. között, nem

Részletesebben

49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről

49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 1 NITRÁT RENDELET 48% Mo. területének 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről nitrát-szennyezési bírságot köteles fizetni, ami 50.000-500.000

Részletesebben

BİSZÉNFAI GYEPTERÜLETEK FÖLDÉRTÉKELÉSE A D-E-METER RENDSZERBEN

BİSZÉNFAI GYEPTERÜLETEK FÖLDÉRTÉKELÉSE A D-E-METER RENDSZERBEN Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle 2008. vol. 3. (1) 1 BİSZÉNFAI GYEPTERÜLETEK FÖLDÉRTÉKELÉSE A D-E-METER RENDSZERBEN FÁBIÁN T. A, HORVÁTH Á. B, HOFFMANN R. C, DÉR F. D a Ph.D. hallgató, Kaposvári Egyetem,

Részletesebben

A nitrogén (N) A nitrogén jelentısége, hiánytünetei

A nitrogén (N) A nitrogén jelentısége, hiánytünetei Elıszó Az eredményes növénytermesztés egyik alapvetı feltétele a termıhelyi viszonyokhoz és a növény igényeihez alkalmazkodó okszerő tápanyagellátás. Ehhez egyfelıl ismernünk kell a legfontosabb makro-

Részletesebben

Mi a bioszén? Hogyan helyettesíthetjük a foszfor tartalmú műtrágyákat

Mi a bioszén? Hogyan helyettesíthetjük a foszfor tartalmú műtrágyákat Bioszén, a mezőgazdaság új csodafegyvere EU agrár jogszabály változások a bioszén és komposzt termékek vonatkozásában Mi a bioszén? Hogyan helyettesíthetjük a foszfor tartalmú műtrágyákat A REFERTIL projekt

Részletesebben

A GYEPGAZDÁLKODÁS HAZAI HELYZETE

A GYEPGAZDÁLKODÁS HAZAI HELYZETE A GYEPGAZDÁLKODÁS HAZAI HELYZETE Salamon I. Németh A. Mihályfi S. Koltai J. Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi kar Gazdaságtudományi Intézet, Mosonmagyaróvár Bevezetés Természeti

Részletesebben

Az egyes tápanyagok szerepe a növények életében DAMISOL KFT. ALBERTIRSA Ladányi Péter ügyvezető igazgató Az adott év termésmennyiségét és főleg annak minőségét a minimumban lévő tápanyag határozza meg!

Részletesebben

Hortobágyi gyepek társulásjellemzői és a környezeti tényezők

Hortobágyi gyepek társulásjellemzői és a környezeti tényezők Hortobágyi gyepek társulásjellemzői és a környezeti tényezők Tóth Csilla Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Agrártudományi Tanszék, 4400 Nyíregyháza, Kótaji út 9-11. E-mail:

Részletesebben

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata:

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata: 1. Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata: Termesztés céljai, jelentősége (fő- és melléktermékek felhasználása) Fajtaismeret (fontosabb

Részletesebben

Intenzív rendszerek elfolyó vizének kezelése létesített vizes élőhelyen: Gyakorlati javaslatok, lehetőségek és korlátok

Intenzív rendszerek elfolyó vizének kezelése létesített vizes élőhelyen: Gyakorlati javaslatok, lehetőségek és korlátok Integrált szemléletű program a fenntartható és egészséges édesvízi akvakultúráért Intenzív rendszerek elfolyó vizének kezelése létesített vizes élőhelyen: Gyakorlati javaslatok, lehetőségek és korlátok

Részletesebben

CHARACTERISTICS OF PASTURE-BASED ANIMAL PRODUCT PRO- DUCTION IN KÖZÉP-SZIGETKÖZ. By: HORVÁTH, ESZTER

CHARACTERISTICS OF PASTURE-BASED ANIMAL PRODUCT PRO- DUCTION IN KÖZÉP-SZIGETKÖZ. By: HORVÁTH, ESZTER CHARACTERISTICS OF PASTURE-BASED ANIMAL PRODUCT PRO- DUCTION IN KÖZÉP-SZIGETKÖZ By: HORVÁTH, ESZTER Keywords: Közép-Szigetköz, animal product, land-use, model of grass utilisation. A study of the hydrological,

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

ZSELICI GYEPTERÜLETEK TERMÉSEREDMÉNYÉNEK ÉS TÁPLÁLÓANYAG-TARTALMÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 2006-2007-BEN

ZSELICI GYEPTERÜLETEK TERMÉSEREDMÉNYÉNEK ÉS TÁPLÁLÓANYAG-TARTALMÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 2006-2007-BEN Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle 2008. vol. 3. (1) 1 ZSELICI GYEPTERÜLETEK TERMÉSEREDMÉNYÉNEK ÉS TÁPLÁLÓANYAG-TARTALMÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 2006-2007-BEN FÁBIÁN T. A, KOVÁCS SZ. A, HOFFMANN R.

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN

VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség A TÁMOGATÁSOK ÁLTALÁNOS KERETE Figyelembe véve,

Részletesebben

A mangalica sertés takarmányozásának sajátosságai. Sárközi Tamás UBM Feed kft

A mangalica sertés takarmányozásának sajátosságai. Sárközi Tamás UBM Feed kft A mangalica sertés takarmányozásának sajátosságai Sárközi Tamás UBM Feed kft Az előadás tárgya 1, Malac takarmányozás 2, Koca takarmányozás 3, Hízó takarmányozás 4, Malacszám növelésének lehetősége A SERTÉSTAKARMÁNYOZÁSI

Részletesebben

AZ IDoSZAKOS LEGELTETES HATA SA TEJHASZNOSITASO SZARVASMARHA-ALLOMANYOK TERMELESERE

AZ IDoSZAKOS LEGELTETES HATA SA TEJHASZNOSITASO SZARVASMARHA-ALLOMANYOK TERMELESERE ALLATTENYESZTES es TAKAFtMANYOZAS 1995. Vol. 44. No 2 153 AZ IDoSZAKOS LEGELTETES HATA SA TEJHASZNOSITASO SZARVASMARHA-ALLOMANYOK TERMELESERE 2. Ktizlemeny: HATASOK A TERMEKENYSEGRE ES AZ ELETTELJESiTMENYRE

Részletesebben

COMPO TERMÉKEK 45-60

COMPO TERMÉKEK 45-60 COMPO TERMÉKEK 5-0 COMPO TERMÉKEK 3020000 302000 3020200 3020300 Compo sana minőségi ált vir. föld 5 l Compo sana minőségi ált vir. föld 0 l Compo sana minőségi ált vir. föld 20 l Compo sana minőségi ált

Részletesebben

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Temesvári Péter fejlesztési és térinformatikai osztályvezető 2013. Május 29. Cégünkről Alapítás:

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR

KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszék A doktori iskola vezetıje: HORN PÉTER akadémikus Témavezetı: DR. DÉR FERENC a mezıgazdaság tudományok kandidátusa KÜLÖNBÖZİ

Részletesebben

SZÜLŐPÁR ÁLLOMÁNY Takarmányok beltartalmi értékei

SZÜLŐPÁR ÁLLOMÁNY Takarmányok beltartalmi értékei 08 SZÜLŐPÁR ÁLLOMÁNY Takarmányok beltartalmi értékei 2013 An Aviagen Brand 1 ROSS 708 SZÜLŐPÁR 708 ÁLLOMÁNY: Takarmányok beltartalmi beltartalmi értékei értékei Bevezetés A kiadvány a Ross 708 szülőpár

Részletesebben

TERMÉSZETES ENERGIAFORRÁS

TERMÉSZETES ENERGIAFORRÁS TERMÉSZETES ENERGIAFORRÁS SZERVES ÉS SZERVES ÁSVÁNYI TÁPANYAGOK www.hortiservice.hu www.italpollina.it ötlet... technológia... minőség... megoldás Összhangban a természettel Az Italpollina SPA, Európa

Részletesebben

Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései

Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései DSc, nyugállományú egyetemi docens, ZMNE KMDI E-mail: drseres@drseres.com Honlap: http://drseres.com (kutatási programvázlat) EGY ÉRDEKES KÍSÉRLET

Részletesebben

Ismertesse a szarvasmarha felnevelését és a tehéntej tulajdonságait!

Ismertesse a szarvasmarha felnevelését és a tehéntej tulajdonságait! 0-06 Állattenyésztés és -tartás 1. Ismertesse a szarvasmarha felnevelését és a tehéntej tulajdonságait! Információtartalom vázlata: Mesterséges/itatásos borjúnevelés A borjak elhelyezése Növendéküsző-

Részletesebben

Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V

Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V page 2 A növények növekedésének alapjai: Napenergia,CO2, víz, tápelemek Tápelemeket 2 csoportra osztjuk:

Részletesebben

www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén 2012. február 28.

www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén 2012. február 28. www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén Kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó fogalmak K+F tevékenység fogalma - 2012. január 1. előtt: nem egységes, adónemenként eltérhetett K+F tevékenység

Részletesebben

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő gyep területek gazdasági hasznosításának természetvédelmi szabályzata

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő gyep területek gazdasági hasznosításának természetvédelmi szabályzata A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő gyep területek gazdasági hasznosításának természetvédelmi szabályzata Hatályos 2010.11.15-től 1./ A gyep hasznosításának feltételei: 1.1. Gyepterület

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 92274-2-3/2013. Ügyintéz : Müller Ivett Tárgy: Téli legeltetési engedély Hiv. szám: Melléklet: Nánási Gyuláné 6090

Részletesebben

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései Agenda 1. Közvetett, össz-fázisú hozzáadott-érték adó 2. Az öt alapkérdés 1. kérdés : Adóalany végzi a tevékenységet? 2. kérdés : Az áfa hatálya alá tartozik az ügylet?

Részletesebben

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK Szarvasmarha- és juhtakarmányok Borjú starter koncentrátum 20% Termékszám: 923-000-00 Nettó súly: 20kg extrahált szójadara, lucernaliszt, MCP, takarmánymész, előkeverék

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

A megvaltozott fogyasztis a tetertnel6s bazai es europai helyzete napjainkban

A megvaltozott fogyasztis a tetertnel6s bazai es europai helyzete napjainkban 2?5 A LEGELTETES BIOLOGIAI FIATASA Berl Bela Az eh-alit nehany eytizedben a hazai szarvasmarhatenyesztesben a novelcv6 fajlagos hozamok hajszolasa es az iparszerl, esetenkent a termeszetellenes tartas

Részletesebben

A műszaki technika szerepe a környezetkímélő állattartás biztosításában

A műszaki technika szerepe a környezetkímélő állattartás biztosításában Aktuális agrárpolitikai kérdések és állattenyésztésünk helyzete és kilátásai VM Mezőgazdasági Főosztály és EOQ MNB, 2010. november 23. A műszaki technika szerepe a környezetkímélő állattartás biztosításában

Részletesebben

A BALATON-VIDEKI GYEPEK BOTANIKAI ES OKOLOGIAI JELLEMZESE Szabo istrati

A BALATON-VIDEKI GYEPEK BOTANIKAI ES OKOLOGIAI JELLEMZESE Szabo istrati 66 A BALATON-VIDEKI GYEPEK BOTANIKAI ES OKOLOGIAI JELLEMZESE Szabo istrati A to 5774,5 km 2-nyi vizgyeljt5 terilleten nagy jelentasege es tortenehni szerepe volt a gyepeknek. Ezek jeleatos reszet eredetileg

Részletesebben

Kertünk hatodik érzéke

Kertünk hatodik érzéke Kertünk hatodik érzéke Your garden s sixth sense PROFESSIONAL Q U A L I T Y Ébressze fel hatodik érzékét Tartalom Bevezetés.... 3 Fűmagkeverékek - jellemzés.... 4 Fűmagkeverékek - termékek.... 5 Gyepműtrágyák

Részletesebben

Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (JFGK) 4.: Mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés

Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (JFGK) 4.: Mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS KÉPZÉS Mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés Környezetvédelmi követelmények című előadás tananyaga MgSzH Központ, Növény, Talaj és Agrárkörnyezetvédelmi Igazgatóság 2008. Jogszabályban

Részletesebben

Fehér és csípős paprika

Fehér és csípős paprika Fehér és csípős paprika fehér paprika Kertész kollégák! Amikor találkozunk Önökkel szakmai rendezvényeinken, bemutatóinkon mindig nagy érdeklődéssel várjuk, hogy új fajtáinkat hogyan fogadják, mennyire

Részletesebben

Decemberben 6,6%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Decemberben 6,6%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel: 2015. február 16. Következik: 2015. február 20. Keresetek Sorszám: 26. Decemberben 6,6%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak, 2014. december 2014 decemberében

Részletesebben

Élő szolgáltatás; minden egyben ERP+CRM+projektek+folyamatok (workflow is)+csoportmunka. Minden fő, modern böngészőn fut.

Élő szolgáltatás; minden egyben ERP+CRM+projektek+folyamatok (workflow is)+csoportmunka. Minden fő, modern böngészőn fut. Az informatikus jelene és jövője a felhőből nézve, 500 céglátogatás tapasztalata alapján Avagy: mit hoz és mit visz a felhő és a SaaS az informatikusoknak? 10xONE Magyarország 10xONE kik vagyunk? Élő szolgáltatás;

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú ATHOS TM.

Részletesebben

Tartalom. Legkedveltebb termékeink 4 Suxyl Avensyl Clorofyl Bahial Isisuxylenergie Isidorialenergie

Tartalom. Legkedveltebb termékeink 4 Suxyl Avensyl Clorofyl Bahial Isisuxylenergie Isidorialenergie Takarmányfű vetőmag katalógus 2010 Tartalom Legkedveltebb termékeink 4 Suxyl Avensyl Clorofyl Bahial Isisuxylenergie Isidorialenergie Fajtaválaszték 6 Perjék Csomós ebír, Csenkesz, Rozsnok Pillangósok

Részletesebben

Baby Gold malactápszer 99-3010

Baby Gold malactápszer 99-3010 Baby Gold malactápszer 99-3010 Szopós malacok részére, a megszületést követı naptól 8-9 kg-os élıtömeg eléréséig Hıkezelt tejtermék, növényi fehérje, szerves savak, növényizsír, vitaminok, ásványi anyagok,

Részletesebben

Doktori Iskola vezető: Dr. Kovács András egyetemi tanár, az MTA doktora. Témavezető: Dr. Bánszki Tamás professzor emeritus, az MTA doktora

Doktori Iskola vezető: Dr. Kovács András egyetemi tanár, az MTA doktora. Témavezető: Dr. Bánszki Tamás professzor emeritus, az MTA doktora DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉS AGRÁRGAZDASÁGTANI TANSZÉK ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető:

Részletesebben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Szalay István Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete

Részletesebben

COMPO TERMÉKEK 47 62

COMPO TERMÉKEK 47 62 COMPO TERMÉKEK 47 62 compo termékek 1 302 040 100 COMPO SANA MINŐSÉGI ÁLT VFÖLD 5L 4008398711214 350 10 1 302 041 100 COMPO SANA MINŐSÉGI ÁLT VFÖLD 10L 4008398711313 140 70 1 302 042 100 COMPO SANA MINŐSÉGI

Részletesebben

A gyepgazdálkodás termesztési alapismerete

A gyepgazdálkodás termesztési alapismerete A gyepgazdálkodás termesztési alapismerete A gyep fogalma A gyep lágyszárú növényekkel borított terület, amelynek növényállománya létrejöhet a termőhely ökológiai adottságai alapján, a gyepgazdálkodási

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

EU.WATER. A Nitrátrendelet hatálya alá tartozó területen történő gazdálkodás feltételrendszere és az adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség

EU.WATER. A Nitrátrendelet hatálya alá tartozó területen történő gazdálkodás feltételrendszere és az adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség EU.WATER A Nitrátrendelet hatálya alá tartozó területen történő gazdálkodás feltételrendszere és az adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség Debrecen 2011. december 13. www.euwater.envm.unideb.hu

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÍGH TÍMEA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÍGH TÍMEA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÍGH TÍMEA Keszthely 2012 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Kocsis László egyetemi tanár

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék. Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA. MTA doktora. Témavezető: DR.

KAPOSVÁRI EGYETEM. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék. Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA. MTA doktora. Témavezető: DR. KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA MTA doktora Témavezető: DR. PAÁL JENŐ egyetemi tanár DÖNTÉSTÁMOGATÓ MODELLEK ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIK

Részletesebben

sorozat 563 018, 563 131 Katalógus füzetek

sorozat 563 018, 563 131 Katalógus füzetek sorozat 563 018, 563 131 Katalógus füzetek Bosch Rexroth AG Pneumatics sorozat 563 018, 563 131 4/2 szelep, sorozat 563 018 Qn = 300 l/min, Menetes csatlakozás G1/8, önálló és kapcsolótáblás beszereléshez

Részletesebben

APP!MOBILE 2014 TÉVUTAK ÉS TÉVHITEK, AVAGY A MOBILITÁS NAGYVÁLLALATI KÖRNYEZETBEN

APP!MOBILE 2014 TÉVUTAK ÉS TÉVHITEK, AVAGY A MOBILITÁS NAGYVÁLLALATI KÖRNYEZETBEN APP!MOBILE 2014 TÉVUTAK ÉS TÉVHITEK, AVAGY A MOBILITÁS NAGYVÁLLALATI KÖRNYEZETBEN IT Services Hungary Balog Zsolt - Head of Enterprise Architecture Budapest, 2014. november 12. IT SERVICES HUNGARY COMPANY

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN

FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN Integrált szemléletű program a fenntartható és egészséges édesvízi akvakultúráért XXXIII. Halászati Tudományos Tanácskozás; VI. Szekció Fenntartható halgazdálkodás FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN Dr.

Részletesebben