SZAKSZERe GYEPHASZNALAT LUTON Kertesz Istviin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKSZERe GYEPHASZNALAT LUTON Kertesz Istviin"

Átírás

1 292 SZAKSZERe GYEPHASZNALAT LUTON Kertesz Istviin Summary According to our studies by realizing the modern produktion of grass as well as the expert use of grass it is possible that on sloping grassy areas during a grazing periot of clays the feed stuff sluppy of live stock be based on grass. Even the practical experience has considenthly prove4.1.rhal she process of the maritive material fanning in (kidoll5 can safety be applied, which refers to the fact that under the influence of each portion of 1 kg IV combined with Phosporas and Potassium artifical fertilize! approxitnately 100 kg of excess crop of green grass may be experiments concerning small parcels of land as well as large scale fanning it has been found that the optitnal dose of the artifical fcrtilizer refers to the follovingguantitiesi kg/ha N for natural grass and kgiha N for planted grass be put into the soil where rate of N-P-K should be 1:0,38 : 0,45 if soil examination is not available. The grown grass can be utilized with a minimal loss by the method of New Zealandie fixed electric sheepfold. Lei kis gyeptertileteink jelenthsege Szfikos teruleti adottsagainkat figyelembe veve nem mondhatunk le a lejtos gyepteriiletek takarmanybazisunkban betefiltott szereper61_ A lejtos - hegyvicteki - gyeptertiletek s -zakszerti hasznositasaval piackepes marhahils, juhhus, juhtej termelesere van lelletoseg. tejiranyba szakosocio szarvasmarha agazat novendek allat nevelese, tartasa is lejtos gyepteruletekre alapozhato. Mind a hasmarhanal mind a juhavatnal koltsegkent legnagyobb volurnenben a takarmanykoltseg jelentkezik, ennek megfeler6en e koltsegszint merteke meghatarozza az agazat eredtrienyesseget. Tapasztalataink szerint a korszeru gyeptermesztes es szakveru gyephaznalat megvaloitasaval lehetbseg van arm, hogy lejtos gyepteraleteken napos legeltetesi idejszak alatt az allataliomalny takarmany elf atasa gyepre Iegyen alapozva. Az elmilit icioszak felmeresei szerint orszagos zinten a lejtos gyepteralet ha-t meghaladja, arni az osszes gyepterilletnek tobb mint 35%-a (KERTESZ 1981). Jeletileg ha yepet tartanak nyilvan, melybal az egyeni gazdalkodaik ma mar csaknem 60%-ban reszesednek (NAGY 1999). A IejrOs gyepterweteknek meghatdrozo szerepe van iegeltetes szempontjabel, hiszen aprilis es majus honapokbari a.termeszetes gyepek veresnadra'gcsenke,szes vezernoven0 gyeptipusai is kivabban alkalmasak legeltetesre (KERTrESZ 1981). Hazai viszonyaink kozott elofordulhat, hogy mar egy honappal a szokesos kihajtas eh% legeltethet6 51 van a gyepeken. Osszel Aar ket honappal is meghosszabbithata a szezan, ha jai tervezztik a legeltetest 4e a ffi betakarltas-at. A legelteidsi szezon liosszat illetben a tenneles indokolatianul ragaszkodik a Szent GyOrgy napi kihajtashoz, illetve a Szent Mihaly napi betereleshez. (NAGY 1999) itt szeretnem hogy a lejtos gyepteriiletekhez altalaban volgyi retek csatlakoznak, rnelyek vizgazdalkodasa kivalo, igy lchet6s6g van a teli tomegtakarmany sziiks4ti nagy rszet e tenileteken megtenridni. 32eieskorii gyepkulatkaink sorin megallapitast nyert, hogy a volgyi teruletek j6 vizellatasa kovetkezteben megfelel tapanyag ellatits eseten az elsb novedek termeset nagymertekben lehet novelni az evi

2 293 termds 60-65%-ara mig a lejt6s tertiletekral levonulo allatallomany raszere a viitgyi terilletek masodik novedeke augusztus krilikus hanapjaiban elegendo minosegti legeltifavet biztosit. Ezzel a modszerrei a gyakor1atban is j61 bevalt kombinativ gyephasmalatot clolgozfunk ki, amely a legeltetesi idejszak alatt kerodzi5 legelo allatainknak elegendo legel6fa biztosithato (HA RC SAK-KERTESZ 1986). Tapanyag gazdalkodas A lejtos gyepteraletek javitasanak legesszercibb mods -zere a szakszerii tapanyag gazdalkodas_ Hazdnkban sokiranyti tudornanycs kiserlet volt (BANSZKI 1992, BARCSAK 1979, BARCSAK-KERTESZ 1986, DER 1988, VINCZEFFY 1992), melyet a gyakorlat is rnesszemenben bizonyitott. KIllonosen figyelemre inelt6 a gc.)dolloi tapanyag gazdalkodasi eljaras (BARCSA-KERTESZ1986), anti a2.t mondja, hogy minden kiadott 1 kg nitrogen hatasara foszfor es kali rni.itragyaval egyilit 100 kg zollfu termestobblet varhato. A foszfor es kalium, valamint a mikroelem tragyaknak terinest rneghataroz6 szerepe kismervii_ Adagolasuk abban az esetben szukseges, ha a gyeprol szarmazo takarrnany szarazanyag tartalma az allat iganyenek inegfcle16 mennyiseget iielll tartalinazza. Az optinialis mfitragya dazis tobb szaz kisparcellas es nagyi.izemi gyepkiserietek eseteben megallapitast nycrt, bogy a termeszetes gyepclu -e kg/ha nitrogent, telepitett gyepekre kg/ha nitrog6nt szortunk ki, ahol N P K ar'any 1: 0, 38: 0, 45 legyen, amennyiben talajvizsgalattal nern rendelkaiink. Kutatisi eredmenyek lejtas gyepterilleteken A gyepgazdalkodas gazdasagossagit vizsgalva 21 tizein hevonisival 4 ev atlagaban mintegy 6000 ha-t meghalan6 tertileteken vegezttink mereseket. A nagylizerni parcellakat figyelembe veve nainthveteh ketreccket raktunk ki es ez alai a zoldfu ferniest meghatarozott idaben, 4 alkalommal rnertuk es ennek alapjan szamitottuk ki a gyep Kfiion 'ertekeltiik a termeszetes es telepitett gyepek gazdasagossagat_ Term6szetes gyepek eseteben a termeszetes terrnokepesseget, rely 5 t zold/ha, telepitett gyepek eseteben, amely 10 t zoldilia., figyelembe vetiak a gyep terniestobbiet rneghatirozasandi. Lejtos telepitett gyepek eseteben 2301 ha atlagban vegeztank mereseket. A fethasznalt matragya hatoanyag 120, 6 kg/ha N, 15 kg/ha difoszfor -- pentoxid es 20, 8 kg/ha kiiiiurnoxid. Lejtos termeszetes gyepen 3929 ha on vegeztiink rt-f6reseket. Ez esetben a rniltragya felhasznalas 108, 6 kg/ha N, 16, 5 kg/ha difoszfor pentoxid es 19, 5 kg/ha kaliurn oxid. A lejtos telepitett gyepek atlagtermase hektaronkent 28, 4 t zoldfil volt, figyelembe veve a termeszetes teiniakepessaget 18, 4 t zoldfd tablet& tudtunk megtermelni. Lejtos termeszetes gyepek eseteben az atlagtermes 18, 4 t/ha volt es ebbed kovetkezoen a termestobblet, korrigalva a termeszetes termokepesseggel, 13, 4 t/ha. osszessegeben 21 tizem atlagaban megallapithato, hogy az 1, ha ra juto ziilclfii atlagtermes 21, 65 t, arnit 113, 7 kg/ha nitrogen hatoanyag felhasznalasival erfunk el. 'That 1 kg N - hatoanyag kijutfataseval lejtos telepitett illetve termeszetes gyepek eseteben 133, 2 kg zeild terrnestebbletet tudtak a kfserletbe vont fizemek elemi, ami jonak mondhato (KERTESZ 1988).

3 294 A kornyezetbarat Biofert tapoidat hatisinak osszehasonlito vizsgitata gyepeo Az embe-ciseg kevszera %.41Alkozasa figyeiembe reeve egyre jobban terjed a biotaplalek megterinelese es fogyasztasa. Lejt6s gyepterilleten az Abdiji Charolais Mez6gazdasagi Reszv&nytarsasag sovany csenkeszes vezernovanyil gyeptereletein (Leh) kiserletet - " vegeztunk B/ofert tapoldat es ammonium nitrat felhasznala.saval. A Leib i kiserlet kontrollpareellainak atlagos zoldfu termese 6, 22 t/ha volt. Melyhez viszonyitva a Biotertes es kombin6icis kezele%ek 153, 7 222, 2% - os I.errasmennyis6get adtak. A 6% - os Biotert kezeleseknel a 60 kg Nitta 153, 7, a 90 kg os 205, 8, a 120 kg Os N/ha Biofert kezelesnei pedig 254, 3% volt a zoldfil tertnes a kontrollhoz viszonyitva. Ezek a kezelesek a zolidfii tonnes tobbletvizsgalatanal 1 kg N re 55, 6, inajd 73, 7 es g0, 0 kg zoldfii term6st adtak. IVIindez bizonyitja, hogy a rendkivillt szarazsag Menem a 90 es a 120 kg N mennyiseget ado 6% -os Biotert kezelesek igen kedvezb hatekonysagot mutattak. A tobbi kezeles is elfogadhato, mivei 75, g 97, 5 kg ztpldfa termes Ibbbleret adtak. A kiserlet vegzese alkalmavai kulonosen miv i az 1994 es dv rent kivill csapad&szeg&ny volt, a botanikai eiemzes soran megallapitast rlyert, bogy a sovany csenkesz 50 60% -Os borita.ssal volt jelen es nagymertekben megtalalhat6k voltak a szarazsagtilro gyomnovenyek: tovises igliee, kakukkfili as tneg sok ma noveny. Termeszetes, hogy a rnagyar rozs-nokos vezernovenyti gyepek eseteben 90 kg/ha N - os Boifert oidatban kijuttatva 1 kg N hateanyaga eso tertnestobblet 150 kg volt. esenkeszes -vezernoven).1.1 gyepek cseteben Lehi Iejtos gyepteiilletekon lenyegesen jobb eredmenyt ertiink el, mint a termeszetes gyepek esetdben, hiszen itt 1 kg N ha_taanyag kg told rermestobbletet credmenyezett (BARCSAK KERTESZ TURCSAN 1994). A kiserletek soran megallapitast nyert, hogy a tapanyag id6beni kijuttatasa nagyon fontos, hiker a tapanyagnak van elsodleges tennest meghatkozo szerepe. 1Ci k it hangsjlyozni, hogy az iclobon kijuttatott tapanyag kovetkeztebeu tudjuic a legjobban az adott vizmennyiseget kihasznalni, illetve eredinenyesen befolyisolni az 1 kg gyep szarazanyag eloallitasat. Pozitivumkent kell megemliteni a lejths gyeptertiletek sajatos klimaj4t, timely a kritikus nyari szarazsagban b6 hartaatkepzodesben nyilvanul meg es Men tortia a ruegfelelo tapanyag, ell&tassal biztositott. gyepet. Lejtns gyepek allateltarto kepessege A lejt6s gyepek allateltarto kepesseget legelonapokban vagy legeltetesi napokban fejeztiik ki_ A allateltart6 kepesseget ogy hatarortuk meg, hogy legeio Catertneset es a legeltetett allatesoport egynapi zoldfc1 igenyet egymashoz viszonyitottuk. Megvizsgaltuk, hogy a lejt6s gyepelcen milyen terbelest valosithatunk meg, elsosorban a leghosszabb legeltetest kivan6 Nisnciarha tarts esetaben. A kiserletbe 4 tizemet vontunk be rnely gazdasagoknak elter6 volt az es terrnesztesi kortlimenyei. Auilqz61,_ es telktbanyai husrnarha legel6k viszonylag kedvezo kornyezeti adottsagfiakk, idtalaban felintenziv miivelesa gyepek, ahol a kedvez6 harmatkepz 'adas pozitivan befolyasolta a termes mennyiseget es annak evi megoszlasat. A legel6k egy resze reltijitott Osgyep, egy resze pedig telepitett gyep. A fancsan es a baktakeki gyepek feliajitott do -mbvidelid hilsmarha legelok. A vizsgalatokat az egesz zavartalm fanavekedes elerese szempontjabol 4 6 naintaveteli kettecben, a probakaszalast 45 napos novekedesi

4 295 regeneracias - ida utan vegezt -Uk el mind a 4 kiserleti helyen. A. legelok - flitermasenek novedekenkenti megoszla.sat az 1, tablizat unutatj a, kat ev atlagaban, 1. hiblazat Sziksz ' Fahcsal Baktakek Telkibinya FE-moved& V ha % tfha % Vha % Vha I. 10,3 34,9 17,6 60,3 8,7 40,7 14,6 50,3 II 8,8 29,8 5,6 12,2 5,9 27,6 11,4 32,6 III. 7,8 26,4 5,2 17,8 5,6 26,2 7,8 22,3 IV, 2,6 8,9 0, ,2 5,5 1,2 3,4 Osszesen 29, , , (Barestik - Kertesz) Megjegyzes: A 45 napos faerrnes betakaritasa 1. V. 25, 2. VII. 10, 1 VIII. 25, 4. X. 5, Az adatok alapjan rnegaliapithato, hogy valamennyi lege[an a?, elm5 ffinovedek adta a legnagyobb tamest, A negyedik novedek adta a legkisebb terrnest es ebben esetben kiegeszii6 takarmany -ral kell gondoskodni. A szikszoi es te1kiban ai legelok egyenletesen csokkent5 fatermest adtak es meg a negyedik novedekben is lelletett nunimidis Eritennegre szarnitani. A fancsali Os i telkilailnydi legemk az e i temiesnek tobb mint 50% - at az elso nove-dekben adjak. A legkritikusabb az augusztus honap, arnikor a fiitennes nagyon1eesokken, igy ebben az esetben kiegeszit6 tokarnianyrei ken gondoskodni. Ami megoidhato melleictermaekkel, vagy az elsa novedekri51 betakaritott szena etetesevel. 2. tabidzat Ftrinoveclek Szikszo Fancsal Baktakek Tellci anya, 9 4,9 2,5 4, ,5 1,5 1,7,2 III, 2,2 1,5 1,6 2 2 IV. 0,7 0, ,3 Evi htla ban 2,1 2 1,5,4 (BarestIk - KeWsz) Megjegyzes: Egy rotacia 45 nap. Egy teh6nnek 6s szaportflatanak napi 80 kg zaldet szamitottunk. A 2. tablazat adatai szerint killonboz6 kornyezeti adottsa0 legelok6n 001'6 szamn allat tarthato el rnegbiznatoan. A telkibanyai gyepen atlagban 1 ha - on 2,4 a baktakeki gyepen I. 5 iega6 Allat tarthal.6 el biztonsagosan. A ragy em ittiag6b.an hekt6ronkem 2 aliat tarthato, egy anyatehen es szaporulatat figyelembe veve. Amenayiben emlitett gyepteraleteken juhot kivanunk tortoni, iigy a legelii hfismarha tizszcrese legeltethet6 anagram'.

5 296 A uakaszos legeitetes a szakszerti gyephasznalat alapja A lejtos gyepteru1eteken rnegtermelt zoldtomeget eel zerii Agy hasznositani, hogy minirnalis legyen a 'c'eszteseg. Az eltrualt evtizedek soran ku1orib65zo legeltetesi modok aialcultak ki. A szelektiv legeltetes e1ofordutasat vizsgalva rendszerteien es rendszeres legeltetesrol beszelhettink. Kolonosen a.z alfoldi gyepek eseteben, a esekely termoretegii talajokon a rendszertelen legelohasznalat terjedt el, de ez esetben az allatok sokat barangolnak es a regenerici6 hem biztositott. Sajnos hazankbah meg raindig az szabad es szabad Lib aloli legeitetest alkalmazzai, ami rendkiviil kayos a gyep szempontjlibol, Nlivel az osszes gyepterillet koze1 60% - a magfintulajdonba kertilt, ezert ismet terj edni kezd a mar elfeledett panyvas legeltetesi mod. A szakszert gyer3bas7nalatnal az a Munk, hogy a legeid egyonietes kihasmirifasaval az egesz legeltetesi idenyben biztositsuk a legelo allat takarmanyszasegletet Os a megfelelo regeneracios id61. Ez az alapja a szakaszos legeltetesriek, hiszen ebben az esetben, terbeu es idoben me-gbat6rozzuk a param6tereket_ A gyakorialban Jo] bevalt az bjze/anth villanykaniinos fix rendszer, melynek kiepitett egyseg cram ala helyezeset, illetve iu-kuhtalanit4sat a halozati adapterek teszik 1ehet5ve. Az njzelandi rendszer elanye, hossal elettartam rnellett a teljes biztorisag es a minimalis munkaero-szakseglet. A szakaszok ha nagysagtiak, amit mobil rendszerrel olyan hagysigava alakithato, ahogy azt a tenyes4toi rniinka megkivanja. A gyephasznositosi rendszer jelerileg is megtekintheto az Abaaji ebarolais Rt. nel (KERTESZ 1996). A szakszern gyephasznalatnak koszonhet6en a Charolais Rt. 757 ha gyeptertiletrol biztositja a teii takarmany nagy reszet es evben 870 charolais szarvasmarhat legeltettek, arc elybo1 a tehenletszam 394 et tett ki. Az, 1 anyatehenre juto kozvetlen agazati erecimeny Ft, az dgazati teljes ererinteny Ft volt. Bar ez az eredmaly szereny, de olyan iejtos gyepteruleteket has-zhositunk legeltetesre, mely szrit6foldi hasznositasra nem alkalmas. Irodalomjegyzek: Baresak, Z, A tomplex vegyszeres gycimiztils es mfaragyfrzas hatasa a gyep termesenek takarraanyertekere. NOvenytermeles Allami nyomda. Bp, Tom. 28. No, Barcsik, Z. Kertesz, I Gazdasigos gyepterrnesztes es hasznosios. MezOgazdasagi kiad6. Bp_ Banszki, T: Az (JAN folya_dek N tragya elosztasa gyepen. Legelteteses allattartas. Thad. es term. Tanacskozas. Debreceni Agrartudomanyi Egyetem. Debrecen (Szikszo) Barcsak,.Kertesz, I. Turcsan, J. 1994, A Leh i sovinycsenkeszes kiserlet eredmenyei. A kornyezetbardt Biofert tapoldat hatasanak Osszehasonift6 vizsggata gyepek n. G6doilo ATE_ God Kertesz, Flegyvideki gyepek szerepe a takarmanybazisban, figyelemmel a fehetjetermelesre. A bazai feherjebazis hovelese szalas es abraktakarmanyok termsztesevel_ GATE Kr tate Intezet Kompoit Kertesz, 1: Gyeptermesztes gazdasigossiga. Javaslatok gyepgazdalkodasunk fedesztesehez tudornanyos es termelesi tanacskozas Debrecen ATE. Debrecen 85-9

6 297 Kell.65z., I: Charo1ais Iege16n tartasa. Gyepgazdalkodasi szakilles a Magyar Tuclomanyos Akadernian. Debrecen ATE. Debrecen_ Nagy, 0: 1999_ Kuleskerdes a gyepgazdalkodas (II). Magyar Mez6gazdas6g. lip. 15 Nagy, 0: Kulcskerdes a gyepgazolkoclas (III). Magyar Mczagazdasag. Bp. 17 Vinczeffy, 1: A gyep sverepe a begyvidek foldhasznalataban. Legelteteses Allattartas. Tud. Es term, Tanacskozas. Debrecen (Sziksz6) SzerzO: Dr_ Kertesz Istvan, nyugaimazott vezdigazgato, mezogazdasagi vallaikozo, cimzetes egyetetni docens Vizsoly, Szent Janos 15 1.

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

LEGELOHASZNOSTEAS 1-11:ISHASZNO SZARVASMARHAVAL ES HIDEGYERCT LOYAL Makray S. - Der F. - to - Hanc Cs. Summary

LEGELOHASZNOSTEAS 1-11:ISHASZNO SZARVASMARHAVAL ES HIDEGYERCT LOYAL Makray S. - Der F. - to - Hanc Cs. Summary 220 Summary LEGELHASZNSTEAS 1-11:ISHASZN SZARVASMARHAVAL ES HIDEGYERCT LYAL Makray S. - Der F. - to - Hanc Cs. Rearing draft horses on pasture is a new way of grassland utilization, which has started in

Részletesebben

500-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 2015/2016. Fókuszban a Genezis Nicola F1!

500-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 2015/2016. Fókuszban a Genezis Nicola F1! 5-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 15/16 Fókuszban a Genezis Nicola! A repce kiemelt fontosságú növény a számunkra. A 15-16-os szezonban hazánk repce termőhelyeit lefedve, 5 fajtasorral

Részletesebben

500-ak Klubja eredmények őszi búzában

500-ak Klubja eredmények őszi búzában 00-ak Klubja eredmények őszi búzában 201-201 A Genezis Partnerhálózat őszi búzával 130, hibridbúzával 2 helyszínen állított be trágyázási kísérleteket. Az országosan 1 Üzemi-Genezis technológiákat összehasonlító

Részletesebben

repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények

repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények 04-05 repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények Nicola F az Ön repce hibridje! A repce kiemelt fontosságú növény a számunkra. Mi sem mutatja jobban, mint az, hogy 8 fajtasorral együtt az 500-alk klubja

Részletesebben

A NÖVÉNYÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELÉNEK SZABÁLYOZÁSA

A NÖVÉNYÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELÉNEK SZABÁLYOZÁSA A NÖVÉNYÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELÉNEK SZABÁLYOZÁSA TERMÉSSZABÁLYOZÁS GYEPJAVÍTÁSI MÓDSZEREK GYEPJAVÍTÁSI MÓDSZEREK KÖZVETLEN MÓDSZEREK Gyeptörés Gyeptelepítés felülvetés KÖZVETETT MÓDSZEREK Gyomirtás, gyomszabályozás

Részletesebben

Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben

Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben Kökény Mónika 1 Tóth Zoltán 2 Hotváth Zoltán 3 - Csitári Gábor 4 Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben Development of microbial biomass and humus quality in a

Részletesebben

Czegledi Levente, Beni Bela, Katai Janos

Czegledi Levente, Beni Bela, Katai Janos Gyepgazdfdkodis 2001, Debrecen A SZARVASIVIARHA KOLONEOZO INTENZITASt LEGELTETESENEK HATASA A LEGELO TALAJARA Czegledi Levente, Beni Bela, Katai Janos Summary A cattle grazing experiment was conducted

Részletesebben

Nitrogén műtrágyázás hatása a torma termésmennyiségére és szövetbarnulására. Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Nitrogén műtrágyázás hatása a torma termésmennyiségére és szövetbarnulására. Összefoglalás. Summary. Bevezetés Nitrogén műtrágyázás hatása a torma termésmennyiségére és szövetbarnulására Irinyiné Oláh Katalin Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Tájgazdálkodási és Vidékfejlesztési Tanszék

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Erőforrások a mezőgazdaságban 22. lecke A mezőgazdasági jellemzői Az agrártermelés

Részletesebben

Németh Tamás, Szabó József, Fodor Nándor, Koós Sándor, Magyar Marianna, Pásztor László, Radimszky László, Dombos Miklós, László Péter, Bakacsi Zsófia

Németh Tamás, Szabó József, Fodor Nándor, Koós Sándor, Magyar Marianna, Pásztor László, Radimszky László, Dombos Miklós, László Péter, Bakacsi Zsófia Németh Tamás, Szabó József, Fodor Nándor, Koós Sándor, Magyar Marianna, Pásztor László, Radimszky László, Dombos Miklós, László Péter, Bakacsi Zsófia Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai

Részletesebben

Kísérleti Szöveges Értékelés 2016.

Kísérleti Szöveges Értékelés 2016. Kísérleti Szöveges Értékelés 2016. Gazda neve: Zsemberi Gábor, Ópusztaszer. Termesztés: -előnövény; saláta, -főnövény; berakó uborka Fajta: Triology F1 Genezis Kísérlet (GK): 350 m² 780 tő Üzemi Kísérlet

Részletesebben

A halastavi tápanyag- gazdálkodás új szempontjai

A halastavi tápanyag- gazdálkodás új szempontjai A halastavi tápanyag- gazdálkodás új szempontjai Bercsényi Miklós Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, www.akvakultura.hu MASz, Debrecen, 2013. március 28. A tavi tápanyag- utánpótlás alapjai A mezőgazdaság

Részletesebben

AZ INTEGRALT GYEPGAZDALKOPAS!XIIETOsEGET AZ ESZAK-NIAGYARORSZA_GI REGIoBAN

AZ INTEGRALT GYEPGAZDALKOPAS!XIIETOsEGET AZ ESZAK-NIAGYARORSZA_GI REGIoBAN 32 osszefoglaids AZ INTEGRALT GYEPGAZDALKOPAS!XIIETOsEGET AZ ESZAK-NIAGYARORSZA_GI REGIoBAN Sacs Alvan Eszak-magyaroTszag ThezOgazdasagilag hasznositott tertiletenek 18,53%-a a gyep mtivelest agba tartozik,

Részletesebben

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A vöröshagyma a hazai és a nemzetközi piacokon is folyamatosan, egész évben igényelt zöldségfélénk. A fogyasztók ellátása részben friss áruval, de

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés A talaj kálium ellátottságának vizsgálata módosított Baker-Amacher és,1 M CaCl egyensúlyi kivonószerek alkalmazásával Berényi Sándor Szabó Emese Kremper Rita Loch Jakab Debreceni Egyetem Agrár és Műszaki

Részletesebben

NÖVÉNYSPECIFIKUS ajánlat őszi búzára

NÖVÉNYSPECIFIKUS ajánlat őszi búzára NÖVÉNYSPECIFIKUS ajánlat őszi búzára technológiával még eredményesebben termesztheti búzáját! Biztosítsa az őszi búza terméséhez szükséges összes tápanyagot! Fajlagos tápanyagigény (kg/t) 27 kg 11 kg 18

Részletesebben

Gramix Prog. Gramix Program. Gramix Program. egyedülálló. célszerűség. célszerűség. gyártástechnológia K+F K+F K+F K+F. minőség. minőség.

Gramix Prog. Gramix Program. Gramix Program. egyedülálló. célszerűség. célszerűség. gyártástechnológia K+F K+F K+F K+F. minőség. minőség. K+F Gramix Program tudatos gazdálkodás gyedi etétel yság s kelát prémium minőség mezo- és mikroelemek egyedülálló gyártástechnológia rugalmasság prémium minőség Program hozzáadott érték ezo- és elemek

Részletesebben

Indikátor tárgya. A gazdaság átfogó vizsgálata 70,0 28,9 41%

Indikátor tárgya. A gazdaság átfogó vizsgálata 70,0 28,9 41% Tapasztalatok Szabóné Németh Ágnes szaktanácsadó Euro-Eco Csoport NAKVI névjegyzéki tanácsadók bemutatkozás szakmai kompetencia Közvetlen kapcsolat a gazdálkodókkal 1 98 db ügyfélből Gazdaság mérete túl

Részletesebben

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt Nagy László Komlósi István Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék,

Részletesebben

A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2010

A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2010 Közzététel: 2011. január 12. Sorszám: 7 Következik: 2011. január 13. Mezőgazdasági termelői árak A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2010 2010-ben közel 2,6 millió hektáron (az előző

Részletesebben

Kísérlet szöveges értékelése év

Kísérlet szöveges értékelése év Gazda neve: id. Varga Péter, Csanytelek. Kísérlet szöveges értékelése 2016. év Termesztett kultúrák: előnövény; kínai kel, ültetése: '16.02.10. Főnövény; TV paprika Fajták: Bravia F1, ensor F1 - fő fajta.

Részletesebben

Tejelő tehenészetek zöldtakarmány- igényének biztosítási lehetőségei 1. Szántóföldön termelhető zöldtakarmány-növények

Tejelő tehenészetek zöldtakarmány- igényének biztosítási lehetőségei 1. Szántóföldön termelhető zöldtakarmány-növények Tejelő tehenészetek zöldtakarmány- igényének biztosítási lehetőségei 1. Szántóföldön termelhető zöldtakarmány-növények növények Lehetséges termelési célok: 1. Tavasztól őszig a napi zöldtakarmány- igény

Részletesebben

NITRÁT-SZENNYEZÉS VIZSGÁLATA HOMOKTALAJON

NITRÁT-SZENNYEZÉS VIZSGÁLATA HOMOKTALAJON NITRÁT-SZENNYEZÉS VIZSGÁLATA HOMOKTALAJON Buzás István 1, Hoyk Edit 1, Hüvely Attila 1, Borsné Petı Judit 1 1 Kecskeméti Fıiskola Kertészeti Fıiskolai Kar Környezettudományi Intézet ABSTRACT Most frequent

Részletesebben

Szennyvíziszap komposzt energiafűzre (Salix viminalis L.) gyakorolt hatásának vizsgálata

Szennyvíziszap komposzt energiafűzre (Salix viminalis L.) gyakorolt hatásának vizsgálata Szennyvíziszap komposzt energiafűzre (Salix viminalis L.) gyakorolt hatásának vizsgálata Bányácski Sándor mezőgazdasági mérnök szak IV. évfolyam Témavezető: Prof.dr. habil. Simon László Bevezetés A biomassza

Részletesebben

UMG MICRO. mikrogranulált starter műtrágya

UMG MICRO. mikrogranulált starter műtrágya UMG MICRO mikrogranulált starter műtrágya A mezőgazdasági termelők körében egyre jelentősebb az igény olyan korszerű, hatékony és környezetkímélő technológiák iránt, amelyek minél nagyobb biztonsággal

Részletesebben

A NITROGEN-MC1TRAGYAZAS HATASA A BROMUS MEWS ES A FESTUCA ARUNDINACEA TEMESE R RE, NYERSFEHEJE- R ES AMINOSAV-TARTALMA RA

A NITROGEN-MC1TRAGYAZAS HATASA A BROMUS MEWS ES A FESTUCA ARUNDINACEA TEMESE R RE, NYERSFEHEJE- R ES AMINOSAV-TARTALMA RA ALLATTENYESZTES es TAKARIvlANYOZAS, 1996. Vol. 45. Nc, 1. 75 A NITROGEN-MC1TRAGYAZAS HATASA A BROMUS MEWS ES A FESTUCA ARUNDINACEA TEMESE R RE, NYERSFEHEJE- R ES AMINOSAV-TARTALMA RA CSERNA1ZOLTAN TAS1JULIANNA

Részletesebben

Kísérleti Szöveges Értékelés 2016.

Kísérleti Szöveges Értékelés 2016. Kísérleti Szöveges Értékelés 2016. Gazda neve: id. Varga Péter, Csanytelek. Termesztett zöldségfajok: előnövény: kínai kel, ültetése:2016.02.10. Főnövény: TV paprika. Fajták: Bravia F1, Censor F1 (fő fajta).

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Hornok Mária Témavezető: Prof. Dr. Pepó Péter MTA doktora DEBRECENI EGYETEM Hankóczy

Részletesebben

Szalay Sándor a talaj-növény rendszerről Prof. Dr. Győri Zoltán intézetigazgató, az MTA doktora a DAB alelnöke

Szalay Sándor a talaj-növény rendszerről Prof. Dr. Győri Zoltán intézetigazgató, az MTA doktora a DAB alelnöke Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Mezőgazdaságtudományi Kar Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Intézet Szalay Sándor a talaj-növény rendszerről Prof. Dr. Győri

Részletesebben

AGRA RK 6RNYEZETGAZDAKODAS, VIDEKFEJLESZTES, GYFPGAZDALKODAS KAPCSOLATA AZ ESZAK- MAGYARORSZALGI RiGMBAN

AGRA RK 6RNYEZETGAZDAKODAS, VIDEKFEJLESZTES, GYFPGAZDALKODAS KAPCSOLATA AZ ESZAK- MAGYARORSZALGI RiGMBAN GyepgazdalkodAs 200/, Debrecen AGRA RK 6RNYEZETGAZDAKODAS, VIDEKFEJLESZTES, GYFPGAZDALKODAS KAPCSOLATA AZ ESZAK- MAGYARORSZALGI RiGMBAN Saks Istvtin, Toth Sebestyin A Pvi5 mczagazdasaga 'Gobbet ke11, Hogy

Részletesebben

I b s. aromán szár~, : Éz : évi törvény. A term őföld védelméről szóló évi CXXIX. számú törvény módosításáró l

I b s. aromán szár~, : Éz : évi törvény. A term őföld védelméről szóló évi CXXIX. számú törvény módosításáró l aromán szár~, : I b s Éz : 2010 2 8. 2010. évi törvény A term őföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. számú törvény módosításáró l 1. A term őföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. számú törvény I. melléklete

Részletesebben

A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon

A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon Mendlerné Drienyovszki Nóra 1 Mándi Lajosné 2 Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum,

Részletesebben

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ NÖVÉNYTÁPLÁLÁS. Dr. Csathó Péter

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ NÖVÉNYTÁPLÁLÁS. Dr. Csathó Péter KÖRNYEZETKÍMÉLŐ NÖVÉNYTÁPLÁLÁS Dr. Csathó Péter KÖRNYEZETKÍMÉLŐ NÖVÉNYTÁPLÁLÁS 1. A talajvizsgálatok alapelvei és módszere 2. A növényvizsgálatok alapelvei és módszere 3. A tápelem-mérleg alapelvei és

Részletesebben

Trágyázási terv készítése

Trágyázási terv készítése 211 Szarvas Trágyázási terv készítése I. paradicsom 2 alap indító fej szervestrágya ammónium -nitrát IX/3 IV/3 513 175 N VI/2 sz.t. eke tárcsa kombi nátor 3 2 15 (2. o.) I. termőhely csernozjom talajok

Részletesebben

A kukoricahibridek makro-, mezo- és mikroelemtartalmának változása a tápanyagellátás függvényében

A kukoricahibridek makro-, mezo- és mikroelemtartalmának változása a tápanyagellátás függvényében A kukoricahibridek makro-, mezo- és mikroelemtartalmának változása a tápanyagellátás függvényében Jakab Péter Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Növénytermesztési és Tájökológiai

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete. a települési adóról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete. a települési adóról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete a települési adóról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A nitrogén- és káliumműtrágyázás hatása vetésforgóban Interaction between nitrogen and potassium fertilization in crop rotation

A nitrogén- és káliumműtrágyázás hatása vetésforgóban Interaction between nitrogen and potassium fertilization in crop rotation Kiss Zoltán Gábor 1 Gulyás Miklós 2 Füleky György 3 A nitrogén- és káliumműtrágyázás hatása vetésforgóban Interaction between nitrogen and potassium fertilization in crop rotation karrallion@gmail.com

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2020 amit a húsmarhatartóknak tudni kell. Országos Húsmarhaágazati Konferencia 2015. december 3.

Vidékfejlesztési Program 2020 amit a húsmarhatartóknak tudni kell. Országos Húsmarhaágazati Konferencia 2015. december 3. Vidékfejlesztési Program 2020 amit a húsmarhatartóknak tudni kell Országos Húsmarhaágazati Konferencia 2015. december 3. TÁMOGATÁSI KÉRELEM ÚMVP o Minisztériumi ütemezés o Éves fejlesztési keret (1721/2015.

Részletesebben

Juh tartástechnológia

Juh tartástechnológia Juh tartástechnológia Az adott régió környezeti tényezői és piaci viszonyai alapján a következő szempontokat kell figyelembe venni : Az adott faj/fajta klímával, takarmányokkal, legeltetéssel, tartástechnológiával

Részletesebben

Kísérleti Szöveges Értékelés 2016.

Kísérleti Szöveges Értékelés 2016. Kísérleti Szöveges Értékelés 2016. Gazda neve: Magony Sándor, Pálmonostora. Termesztett kultúrák: előnövény: karalábé, főnövény: féldeterminált paradicsom, Siluette F1. Kísérleti terület: Genezis kísérlet:

Részletesebben

Talajvédelem. Talajok átalakítása és elzárása Talajok beépítése Talajművelés Talajok víztelenítése és öntözése Erózió, defláció Talajok szennyezése

Talajvédelem. Talajok átalakítása és elzárása Talajok beépítése Talajművelés Talajok víztelenítése és öntözése Erózió, defláció Talajok szennyezése Talajvédelem Talajok átalakítása és elzárása Talajok beépítése Talajművelés Talajok víztelenítése és öntözése Erózió, defláció Talajok szennyezése Talajok szennyezése Porok Savak Fémek Sók Növény-védőszerek

Részletesebben

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar AZ ÁGYAZATRAGASZTÁSI TECHNOLÓGIÁVAL STABILIZÁLT ZÚZOTTKŐ ÁGYAZATÚ VASÚTI FELÉPÍTMÉNY STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHEKRE

Részletesebben

50 kg/ha 80 Ft/kg 50*80 = 4000 Ft/ha. 60 kg/ha 105 Ft/kg 60*105= 6300 Ft/ha. 130 kg/ha 65 Ft/kg 130*65= 8450 Ft/ha

50 kg/ha 80 Ft/kg 50*80 = 4000 Ft/ha. 60 kg/ha 105 Ft/kg 60*105= 6300 Ft/ha. 130 kg/ha 65 Ft/kg 130*65= 8450 Ft/ha SzGY04 - Végezzen el tápanyagutánpótlás számítást! GYAKORLATI PÉLDA Tápanyag utánpótlás Költségek: A./ Műtrágya anyagköltség B./ Keverés, őrlés segédüzemi költségének kiszámítása C./ Műtrágya felrakásának

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2016. március 2016/3. szám Tartalom 1. Kisgazdaságok fejlesztése... 1 2. Állattartó telepek korszerűsítése... 2 3. Baromfitartó telepek korszerűsítése... 3 4. Szarvasmarhatartó

Részletesebben

NAGYÜZEMI BAROMFITRÁGYA

NAGYÜZEMI BAROMFITRÁGYA NAGYÜZEMI BAROMFITRÁGYA - ÁLDÁS VAGY ÁTOK A MASTER GOOD CÉGCSOPORT BEMUTATÁSA: Mi egy élelmiszeripari cégcsoport vagyunk, csirkehús profillal. A cégcsoport igazi értéke a kapacitásaiban jól illeszkedő

Részletesebben

Bactériosol - Bactériolit rendszer bemutatása

Bactériosol - Bactériolit rendszer bemutatása Bactériosol - Bactériolit rendszer bemutatása A novenyek osszetetele G. Bertrand 1951 O : 77.9 C : 11.34 H : 8.72 N : 0.82 98.78 % a levegobol P : 0.706 Ca : 0.58 K : 0.226 S : 0.103 Mg : 0.08 1.22 % a

Részletesebben

TOTAL 44% A VETÉS JOBB MINŐSÉGE Nagyobb hozam és eredmény. NITROGÉN (N) Ammónia nitrogén (N/NH 4 ) 20% 24% KÉN (S)

TOTAL 44% A VETÉS JOBB MINŐSÉGE Nagyobb hozam és eredmény. NITROGÉN (N) Ammónia nitrogén (N/NH 4 ) 20% 24% KÉN (S) NITROGÉN (N) Ammónia nitrogén (N/NH 4 ) KÉN (S) 20% 24% TOTAL 44% Fizikai tulajdonságok: gömb alakú, fehér színű, szagtalan granulátumok Granulometria: 2-5 mm között: min. 95% Vízben oldhatóság: 750g/l

Részletesebben

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A globális felmelegedés kedvezőtlen hatásai a Mátraaljai

Részletesebben

Általános tájékoztatás az új nitrátérzékeny területeken elvárt kötelezettségekről, valamint a trágyatárolásra vonatkozó előírásokról, határidőkről

Általános tájékoztatás az új nitrátérzékeny területeken elvárt kötelezettségekről, valamint a trágyatárolásra vonatkozó előírásokról, határidőkről Általános tájékoztatás az új nitrátérzékeny területeken elvárt kötelezettségekről, valamint a trágyatárolásra vonatkozó előírásokról, határidőkről EU jogszabálya Tanács 1991. december12-i 91/676/EGK irányelve

Részletesebben

APC természetes takarmányozási koncepciók (Előadás - Baromfi)

APC természetes takarmányozási koncepciók (Előadás - Baromfi) APC természetes takarmányozási koncepciók (Előadás - Baromfi) Kapcsolat MAGYARORSZÁG: ANIMAL FEED Kft. 6000 Kecskemét, Halasi út 25-27. Mail: info@animalfeed.hu www.animalfeed.hu Tel/Fax.: 76/ 324-237

Részletesebben

Hazai gyepek szénmérlege eltérő időjárású években

Hazai gyepek szénmérlege eltérő időjárású években Hazai gyepek szénmérlege eltérő időjárású években 1 Nagy Z., 1 Pintér K., 2 Barcza Z., 3 Horváth L., 1 Balogh J., 1 Czóbel Sz., 2 Weidinger T., 1 Tuba, Z. 1 Növénytani és Ökofiziológiai Intézet, Szent

Részletesebben

A 2003. EVI NAKP OKOLOGIAI ES EXTENZiV ALLATTARTAS TAMOGATASARA PALYAZOK, NYERTES PALYAZATAINAK ERTEKELESE Katoneitie Kovacs Judit

A 2003. EVI NAKP OKOLOGIAI ES EXTENZiV ALLATTARTAS TAMOGATASARA PALYAZOK, NYERTES PALYAZATAINAK ERTEKELESE Katoneitie Kovacs Judit Gyepgazdzilkodis 2a94,, Debrecen A 2003. EVI NAKP OKOLOGIAI ES EXTENZiV ALLATTARTAS TAMOGATASARA PALYAZOK, NYERTES PALYAZATAINAK ERTEKELESE Katoneitie Kovacs Judit A vilagpiacon a Inez Ogazdasagban is

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 2 Különszám Gödöllı 2008 724 KÜLÖNBÖZİ GYEPGAZDÁLKODÁSI FORMÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Bajnok Márta, Harcsa

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A FAJGAZDAG, VADVIRAGOS GYEPEK JELENTOSEGE

A FAJGAZDAG, VADVIRAGOS GYEPEK JELENTOSEGE Gyo Allat r Videk Kutatac Tudomitg A FAJGAZDAG, VADVIRAGOS GYEPEK JELENTOSEGE Szeman Laszli Sent Istvan Egyetern, Meze5gazdasag- es Kornyezettudoinanyi Kar, Gyepgazdalkoddsi Tanszek A termeszetes lawn

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ. / gazdálkodási évtıl

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ. / gazdálkodási évtıl GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ / gazdálkodási évtıl Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Agrár-Környezetgazdálkodási intézkedésében résztvevık és a Natura 2000, valamint a Kedvezıtlen Adottságú Területekre

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA FEHÉR KÉK BELGA ÉS CHAROLAIS KERESZTEZETT HÍZÓBIKÁK ESETÉBEN

A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA FEHÉR KÉK BELGA ÉS CHAROLAIS KERESZTEZETT HÍZÓBIKÁK ESETÉBEN A vágási kor, a vágási súly és a rostélyos keresztmetszet alakulása fehér kék belga és charolais keresztezett hízóbikák esetében 1 () A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA

Részletesebben

A differenciált tápanyag-gazdálkodás és növényvédelem alkalmazásának lehetőségei

A differenciált tápanyag-gazdálkodás és növényvédelem alkalmazásának lehetőségei Agrárinformatika 2009 Agrárinformatikai Nyári Egyetem A differenciált tápanyag-gazdálkodás és növényvédelem alkalmazásának lehetőségei Dr. Sulyok Dénes 2009.09.07. Debrecen, 2009. augusztus 26. PRECÍZIÓS

Részletesebben

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése. . BEVEZETÉS A korszerű termesztéstechnológia a vegyszerek minimalizálását és azok hatékony felhasználását célozza. E kérdéskörben a növényvédelem mellett kulcsszerepe van a tudományosan megalapozott, harmonikus

Részletesebben

Hígtrágya kezelése a HAGE Zrt. sertéstelepein. Lupócz Zoltán

Hígtrágya kezelése a HAGE Zrt. sertéstelepein. Lupócz Zoltán Hígtrágya kezelése a HAGE Zrt. sertéstelepein Lupócz Zoltán Bevezetés Trágyának nevezzük azokat a szerves és szervetlen anyagokat, amellyel az elhasznált növényi anyagokat pótoljuk, ill. a talaj termőképességét

Részletesebben

A szervesanyag-gazdálkodás jelentsége a mezgazdaságban

A szervesanyag-gazdálkodás jelentsége a mezgazdaságban A szervesanyag-gazdálkodás jelentsége a mezgazdaságban Az agrár környezetvédelemben rejl megújuló energiaforrások A biogáz a jöv egyik megújuló energiaforrása Mosonmagyaróvár, 2003. február 25. Dr. Schmidt

Részletesebben

Agridiag kézikönyv A Dialecte rendszer magyarországi adaptációja

Agridiag kézikönyv A Dialecte rendszer magyarországi adaptációja Agridiag kézikönyv A Dialecte rendszer magyarországi adaptációja 2014.10.02. Mészáros Dóra Fő témakörök: Agridiag kézikönyv Környezeti fenntarthatóság a mezőgazdaságban Nemzetközi kitekintés (Dialecte,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK TERMESZTÉS- TECHNOLÓGIÁJÁBA I.

BEVEZETÉS A SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK TERMESZTÉS- TECHNOLÓGIÁJÁBA I. BEVEZETÉS A SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK TERMESZTÉS- TECHNOLÓGIÁJÁBA I. Dr. Rádics János Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gép- és Terméktervezés Tanszék, No.: 1 Növénytermesztés tényezői Fény

Részletesebben

KÁLIUM. a minőség és termésbiztonság tápanyaga a szőlőtermesztésben

KÁLIUM. a minőség és termésbiztonság tápanyaga a szőlőtermesztésben KÁLIUM a minőség és termésbiztonság tápanyaga a szőlőtermesztésben Az elmúlt években az elégtelen műtrágya-felhasználás következtében talajaink tápanyagtartalma és tápanyagszolgáltató képessége csökkent,

Részletesebben

WHY DON T THEY GRAZE DAIRY CATTLE SALAMON, ILDIKÓ MÉSZÁROS, JUDIT NÉMETH, ATTILA TELL, IMRE

WHY DON T THEY GRAZE DAIRY CATTLE SALAMON, ILDIKÓ MÉSZÁROS, JUDIT NÉMETH, ATTILA TELL, IMRE WHY DON T THEY GRAZE DAIRY CATTLE SALAMON, ILDIKÓ MÉSZÁROS, JUDIT NÉMETH, ATTILA TELL, IMRE Keywords: rural development, grass farming, cattle farming, dairy cows. Joining the European Union has opened

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

Mezőgazdasági számla

Mezőgazdasági számla 3. előadás Mezőgazdasági számla Megnevezés Folyó alapáron 2009 2010 2011 +) Gabonafélék (vetőmaggal) 393 047 458 021 679 591 Ipari növények (hüvelyesekkel) 151 957 159 261 248 061 Takarmánynövények 42

Részletesebben

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Főosztály) a

Részletesebben

Lehetséges hasznosítási módok

Lehetséges hasznosítási módok GYEPHASZNOSÍTÁS Lehetséges hasznosítási módok Legeltetési módok A szakaszos legeltetés irányelvei A szakaszos legeltetés lényege: Regenerációs idő Az az idő, amely alatt a gyepnövények a hasznosítást követően

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

A GYEPTERULETEK LEGELTETESE*

A GYEPTERULETEK LEGELTETESE* ALLATTENYSZTES ES TAKARMANYOZAS. 2006. 55. 2. 127-140. 127 A GYEPTERULETEK LEGELTETESE* Resz: A LEGELoHASZNOSiTAS ALAPELVE1 (SZEMLEC1KK) FORGO ISTVAN VATTAMANY GUSZTAV TECSY LASZLO GYORKOS ISTVAN OSSZEFOGLALAS

Részletesebben

A KETSZEKO GYEPA MOTO- 1ERTtICE A vasi Zoitti. Summary. Bevezetes

A KETSZEKO GYEPA MOTO- 1ERTtICE A vasi Zoitti. Summary. Bevezetes 49 A KETSZEKO GYEPA MOTO- 1ERTtICE A vasi Zoitti Summary Mineral substance content of forty-two dicolyledon species collected from different types of grassy were investigated on South Hungarian Plain.

Részletesebben

Búzaszalma felhasználása a denitrifikációs veszteség csökkentésére

Búzaszalma felhasználása a denitrifikációs veszteség csökkentésére Búzaszalma felhasználása a denitrifikációs veszteség csökkentésére Készítette: Farkas Éva Tervezési feladat, biomérnök, BSc Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2012 A búzaszalma A búza (Triticum)

Részletesebben

Augusztusban 3,3%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Augusztusban 3,3%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel:. október 13. Következik:. október 16. Építőipar,. augusztus Sorszám: 134. Augusztusban 3,3%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak,. augusztus augusztusában

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 26. évi CLV. törvény

Részletesebben

JUHOK LEGELE,SENEK PREFERENCIA VIZSGALATA 21 FELE GYEPNOVENYEN Ifkircseik Zoltan

JUHOK LEGELE,SENEK PREFERENCIA VIZSGALATA 21 FELE GYEPNOVENYEN Ifkircseik Zoltan 241 Surnmary JUHOK LEGELE,SENEK PREFERENCIA VIZSGALATA 21 FELE GYEPNOVENYEN Ifkircseik Zoltan Observing of the palatability of 21 grass species used the most suitable for meadow sowing between 19974999.

Részletesebben

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése 1. A környezet védelemében: Hatékony oltóanyagok biztosítása a környezeti károk helyreállítása érdekében Szennyezett talajok mentesítési

Részletesebben

1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt kutatási program ismertetése 1.1 A munka kezdete és befejezése: 1.2 Célkitűzés:

1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt kutatási program ismertetése 1.1 A munka kezdete és befejezése: 1.2 Célkitűzés: 1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt kutatási program ismertetése 1.1 A munka kezdete és befejezése: 23-26. 1.2 Célkitűzés: A hagyományos és a talajkímélő termesztéstechnológiai rendszerek talaj

Részletesebben

Biogáz konferencia Renexpo

Biogáz konferencia Renexpo Biogáz konferencia Renexpo A nyírbátori biogáz üzem üzemeltetésének tapasztalatai Helyszín: Hungexpo F-G pavilon 1. em. Időpont: 2012.05.10. Előadó: Dr. Petis Mihály Helyzet és célok Hiányos és bizonytalan

Részletesebben

Áttekintés a magyar fagazdaságról

Áttekintés a magyar fagazdaságról MAGYARORSZÁG NÉHÁNY FONTOSABB GAZDASÁGI MUTATÓJA Az ország területe 93. km 2, ebből 23. január 1. 1.823,4 ezer ha erdő, ami 19,6-os erdősültségnek felel meg. A lakosság száma 23. január 1-én 1,14 millió

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI PROGRAMOK BEVEZETÉSÉNEK HATÁSA A KIJELÖLT MINTATERÜLETEK FÖLDHASZNÁLATÁRA ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEINEK VÉDELMÉRE

AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI PROGRAMOK BEVEZETÉSÉNEK HATÁSA A KIJELÖLT MINTATERÜLETEK FÖLDHASZNÁLATÁRA ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEINEK VÉDELMÉRE Tájökológiai Lapok 4 (2): 277 289. (2006) 277 AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI PROGRAMOK BEVEZETÉSÉNEK HATÁSA A KIJELÖLT MINTATERÜLETEK FÖLDHASZNÁLATÁRA ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEINEK VÉDELMÉRE GRÓNÁS VIKTOR 1, CENTERI

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM Állattudományi Kar Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszék

KAPOSVÁRI EGYETEM Állattudományi Kar Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszék KAPOSVÁRI EGYETEM Állattudományi Kar Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszék A doktori iskola vezetője HORN PÉTER akadémikus Témavezető DR. DÉR FERENC mezőgazdasági tudományok kandidátusa MŰTRÁGYÁZATLAN

Részletesebben

Tavaszi Dél-Alföldi Fórum

Tavaszi Dél-Alföldi Fórum Tavaszi Dél-Alföldi Fórum Gazdaságos kukorica termesztés GK hibridekkel Szél Sándor és munkatársai Gabonakutató Nonprofit Kft. Szeged 2016.02.24 Mikor gazdaságos? Ha a termésért kapott bevétel meghaladja

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, november

Mezőgazdasági termelői árak, november Közzététel: 2009. január 14. Sorszám: 8. Következik: 2009. január 15. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. november Az agrár termelőiár-szintje. novemberben 22,3%-kal mérséklődött az előző év

Részletesebben

Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések továbbfejlesztésének lehetséges eszköze: a Zöld Pont rendszer

Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések továbbfejlesztésének lehetséges eszköze: a Zöld Pont rendszer 1 Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések továbbfejlesztésének lehetséges eszköze: a Zöld Pont rendszer Sipos Balázs Marticsek József - Podmaniczky László Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási

Részletesebben

Innovációs Környezetvédelmi Verseny EKO 2005. A célkitűzés, a megoldandó probléma A foszfátok átalakítása foszforpentoxyd-á mikrobiológiai eljárással.

Innovációs Környezetvédelmi Verseny EKO 2005. A célkitűzés, a megoldandó probléma A foszfátok átalakítása foszforpentoxyd-á mikrobiológiai eljárással. Innovációs Környezetvédelmi Verseny EKO 2005 A project címe Talajban lévő foszfátok mobilizálása. A célkitűzés, a megoldandó probléma A foszfátok átalakítása foszforpentoxyd-á mikrobiológiai eljárással.

Részletesebben

A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2004. PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. törvényes képvisel je

A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2004. PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. törvényes képvisel je PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap törvényes képvisel je Tisztelt Befektetési Jegy Tulajdonos! Átadjuk Önnek

Részletesebben

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 Közzététel: 2008. szeptember 19. Sorszám: 191. Következik: 2008. szeptember 22. Népmozgalom A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 2008-ban a 2007. évinél 2%-kal

Részletesebben

1 LATKOVICS GYÖRGYNÉ, 2 FÜLEKY GYÖRGY és 2 TOLNER LÁSZLÓ,

1 LATKOVICS GYÖRGYNÉ, 2 FÜLEKY GYÖRGY és 2 TOLNER LÁSZLÓ, 57 A monoammónium-foszfát és a diammónium-foszfát hatásának tanulmányozása mikrotenyészedény kísérletben 15N stabil izotópjelzéssel. 2. A MAP és DAP hatása a talajok N tartalmára, az N formák változásaira.

Részletesebben

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62 Kockázatalapú karbantartás Új törekvések* Fótos Réka** Kulcsszavak: kockázatalapú karbantartás és felülvizsgálat, kockázatkezelés, kockázati mátrix, API RBI szabványok Keywords: risk-based inspection and

Részletesebben

AGRO.bio. Talaj növény élet. Szabó Gábor területi képviselő. Minden itt kezdődik

AGRO.bio. Talaj növény élet. Szabó Gábor területi képviselő. Minden itt kezdődik AGRO.bio Talaj növény élet Szabó Gábor területi képviselő Minden itt kezdődik Az ENSZ 2015-öt A termőtalajok nemzetközi évének nyilvánította. Az ENSZ előrejelzései alapján a nem megfelelő talajművelési

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben