1. A szinkron gépek. 1.1 A működés elve. A frekvenciafeltétel alapján: f 2 = 0 (egyenáramú gerjesztés) ω rot = 0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A szinkron gépek. 1.1 A működés elve. A frekvenciafeltétel alapján: f 2 = 0 (egyenáramú gerjesztés) ω rot = 0"

Átírás

1 . A szikro gépek. A működés elve A frekvecifeltétel lpjá: f = 0 (egyeármú gerjesztés) ω rot = 0 Csk = 0 fordultszámo működik, ekkor képes álldósult yomtékot kifejtei. Ez szikro állpot. Megjegyzések: Öálló iduli em képes.. H kiesik szikroizmusból, zárlti állpotb kerül. 3. Legésekre hjlmos. 4. Gerjesztőármot függetle ármforrás biztosítj meddőt képes szolgáltti. Főkét gy geerátorok fotosk.. Helyettesítő kpcsolás Szármzttás egyszerű, mert gép álldósult, szimmetrikus állpotb NILATERÁLIS = idukálás csk egy iráyb v: forgórész idukál z állórészbe. Idukál Forgórész Állórész Nem idukál Póluskerék Armtur

2 rmtur = gép zo része (tekercselése), melybe álldó és szimmetrikus állpotb feszültség idukálódik. E feszültség eve: pólusfeszültség. A mágeses tér modellje : kétmezős elmélet, mert két mező többé-kevésbé függetleül változtthtó. A pólusfeszültség z ismert módo: = π p f ξ N Φ (mx) ez ktív (feszültségforrás) Az rmtur-feszültség = π f ξ N Φ 4 34 Ψ ez idukált feszültség, de feszültségeséskét vesszük figyelembe A trszformátorhoz hsoló: AKTÍV: i PASSZÍV: Ψ I = f f Ψ π = π I I 4 34 L = π f L I 4 34 ( eff ) X X m I = zz: = jx I, hol X z rmtur rektci. Ehhez járulk szórások, mikkel feszültség-egyelet: k = p + jx I + jxs I + R I Az egyelethez trtozó Thevei-kpcsolás Itt is: FOGYASZTÓI POZITÍV IRÁNYRENDSZER v érvéybe. Megjegyzések:

3 . Vsveszteség elhygolv: álldósult szimmetrikus állpotb CSAK z állórészbe keletkezik vsveszteség. Ngy gépekél η 00% P vs 0. Növekedési törvéyek mitt P r R 0 szokásos elhygolás 3. A gépbe egyetle mező v, ez hozz létre z idukált feszültséget. 4. X + X s = X d = SZINKRON REAKTANCIA Hegeres Mide iráyb zoos Kiálló pólusú Az eltérő iráyokb eltérő mágeses elleállás Ezzel: hegeres forgórészű szikro gép egyszerűsített helyettesítő kpcsolás: Thevei kpcsolásból Norto kpcsolás kphtó z ismert átlkítássl: 3

4 A helyettesítő kpcsolás szemléletese muttj, hogy ( trszformátorok és z szikro gépek esetétől eltérőe) szikro gépek eseté em gerjesztések egyesúly törvéye vezérli működést..3 Fázorábr p = k jxs I jx I = k s Φ I Φ p p Φ eredő i.4 Szikroozás A szikro gépek áltláb párhuzmos vk kpcsolv hálózttl. A párhuzmos kpcsolás, melyet szikroozásk szokás evezi, elvégzése előtt meg kell győződi z lábbi feltételek teljesüléséről. Feltételek: zoos fázissorred frekveci 4

5 feszültség-mplitudó megfelelő fázisfeszültségek között fázisszög zérus..5 Terhelésfelvétel SZINKRONOZÁS TÁN A gerjesztőárm övelése Megállpíthtó, hogy h gerjesztőármot z üresjárási érték fölé öveléjük, kkor szikro gép meddő teljesítméyt képes szolgáltti hálóztk. Ez szikro gépek szokásos gerjesztési állpot, mivel fogysztók többsége meddő teljesítméyt igéyel. A gerjesztőárm csökketésével szikro gép is meddő teljesítméyt vesz fel. A gerjesztőárm változásák ics htás szikro gép htásos teljesítméyére. A hjtó vgy fékezőyomték övelése Megállpíthtó, hogy hjtó vgy fékezőyomték övelésével változik szikro gép áltl szolgálttott vgy felvett villmos teljesítméy. A yomték változás áltláb csk kis mértékbe befolyásolj szikro gép meddő teljesítméyét. Ezt htást gykr elhygoljuk. A feti két eset vizsgált lpjá rr következtetésre jutuk, hogy meddő teljesítméyt gerjesztőármml, 5

6 htásos teljesítméyt tegelye bevitt yomtékkl tudjuk változtti. A két bevtkozás egymástól többé-kevésbé függetle htású..6 A yomték és teljesítméy A yomték és villmos teljesítméy számítás z lábbi feltételeke lpszik: Feltétel: Σ P eszt = 0 R = 0 Xd = X + Xs, zz P mech = P légrés = P hálózt = 3 k I cosϕ A vektorábr felhszálásávl z lábbi összefüggéseket kpjuk: p si β = X d I cos (π - ϕ) X d I cosϕ = p si β I cosϕ = p si β X d A teljesítméy: P P I mech = h = 3 k cosϕ = 3 k si β X d β terhelési szög Megállpodás szerit: β > 0 motoros üzemállpotk felel meg. β < 0 geerátoros üzemállpotk felel meg. p A yomték képlete: M P P p mech mech 3 k = = = ω ω X Ω 0 p d p si β hol Ω 0 forgórész (mechiki) fordultszám..7 A szikro gép stbilitás A mukpot stbilis, h kis kitérítést követőe gép vissztér eredeti állpotáb. A mukpot lbilis, h kis kitérítést követőe gép em tér vissz eredeti állpotáb. Megkülöböztetük sttikus és dimikus stbilitást. A sttikus stbilitás lssú változások eseté követelméy. A dimikus stbilitást gyors változások eseté vizsgáljuk. 6

7 A jobb oldli ábr S sel jelölt potj álldó yomték feltételezése eseté sttikus stbil, mivel kis yomtékváltozást követőe gép vissztér z eredeti mukpotb. Köyű beláti, hogy z L lel jelölt mukpot sttikus lbilis. A bl oldli ábráról leolvshtó, hogy sttikus stbilitás (elvi) htár β= ±90 S L Bizoyítás élkül közöljük, hogy dimikus stbilitás htár midig gyobb, mit sttikus stbilitás htár, mivel gyors változásokt szikro gép "jobb bírj". A dimikus stblitás számszerű értéke függ mukpottól is. 7

8 . Az szikro gépek. Az idukciós szbályzó Állórész jellegzetességei: áltláb háromfázisú (ezt vizsgáljuk) de: lehet egyfázisú is. Forgórész jellegzetességei: yuglomb v, de: elforgthtó csúszógyűrűkhöz cstlkozó kpcsi yitottk ) A forgórésze idukált feszültség mplitúdój i ξ N = = = ξ N i A feszültségkéyszer mitt itt is érvéyes gerjesztések egyesúlyák törvéye. F + F = F F m 0 Az álló és forgórész fázisszám, m s és m r eltérő is lehet. Az lphrmoikusr votkozó gerjesztés egyelet: m m m ξ N I+ ξ N I = ξ N I I mξ N + m N I I = m ξ m ξ N m ξ N I = Az impedciák átszámítás: ' Z = hol Z Z Z, = I = m m ( ξn) ( ξ N ) 8

9 b) A forgórésze idukált feszültség fázishelyzete Egyfázisú idukciós szbályzó eseté forgórész-feszültség vektorák fáziseltérése z állórészfeszültség vektorához viszoyítv forgórész elfordulási szögével ráyos. Háromfázisú idukciós szbályzó eseté forgórész-feszültség vektor egybeesik z állórészfeszültség vektorávl, em függ forgórész szöghelyzetétől. A forgórész-feszültség gyság függ forgórész szöghelyzetétől. c) A forgórésze idukált feszültség fázisszám Forgórész fázisszám tetszőleges, ezért forgórész lehet klickás és tekercselt (csúszógyűrűs) kivitelű is. d) A forgórésze idukált feszültség frekveciáj = állórészmező fordultszám = forgórész fordultszám = = forgórészmező fordultszám forgórészhez képest f f = = s =szlip p = = = s f = s f, szlipfrekveci p 9

10 Tehát forgórész-feszültség frekveciáját szlip, mgyr evé csúszás htározz meg. Ezért forgórészmeyiségek frekveciáját szlipfrekveciák is szokás evezi. Péld: s f, Hz, ford/perc p = 50 Hz Az szikro gép működése Egyszerű, robusztus kivitel. A forgórész üzemszerűe rövidrezárt mid klickás, mid pedig csúszógyűrűs kivitel eseté. A működés feltételele: M vill = M terh Ez szikro fordultszámo em teljesülhet, hisze ekkor ics "erővolmetszés", csk szikrotól eltérő fordultszámoko. Ezért evezzük ezeket gépeket szikro gépekek. Péld: legye p = f = = 50/s =3000/perc p < eseté = (-s)=940/perc s = % = s = 60/perc f = p = 60/perc = Hz.3 A helyettesítő kpcsolás Céluk, hogy helyettesítés kpcsolás yugvó ármkör legye, tehát vlmilye módo "ki kell iktti forgást". A forgórésze idukált feszültség már ismert módo számíthtó: i = 444, fξ N Φ m = s 444, f ξ N Φ 444 3m i álló helyzetbe 0

11 s (s) = s i (f ) R =áll X s = π f L s = s X s (f ) Jelölés: i (f ) = i X s (f ) = X s sx ' s (f ) A feszültségegyelet szokásos lkb: ' ' ' ' ' ' ()= s s + R I + jsx I = i s 0 Rövidzár A forgórész-mező z állórészmezővel MINDEN FORDLATSZÁMON EGYÜTT FOROG forgórészármok z állórészről ézve MINDIG 50 Hz frekveciájúk látszk. Más szóvl z szikro gép elvégzi z f f f= frekveci-trszformációt. s Az bszolút értékekre ézve: R + s I j X I + s = 0 = ' ' ' ' i ' i i Most már összeköthető primer és szekuder oldl helyettesítő kpcsolásb: hol ' R = R + R s R m ' s = R + s ' ' ' ' R m mechiki elleállás, tegelye ledott teljesítméyt képviseli. R forgórész tekercsveszteséget képviseli..4 Az eergimérleg f 0 mitt P vs 0, vgyis ormál üzemi viszoyok között forgórész vsveszteséget elhygoljuk. Vigyázzuk: ez em midig tehető meg!

12 A légrése átdott teljesítméy (légrésteljesítméy): ' P = 3( R s ) I l P P m m ' = ( s) P = ( s) P l l P t = 0 eseté ics P l ics M A tegelye levehető yomték: M P s P P p P m ( ) l l l 3 = = = = = Ω ( s) Ω ω p ω Ω 0 0 R ' s I ' Az egyszerűsített helyettesítő vázlt trszformátorokéhoz hsoló: = = i.5 A kördigrm Az szikro gép állórész-árm végpotj egy, komplex síko felrjzolt körö helyezkedik el. Az állórész-feszültség vektor pozitív vlós tegely iráyáb mutt, és álldó értékű.

13 Megjegyzések:. A kördigrmo jól megkülöböztethetők z szikro gép üzemmódji: 0 < s < motor s < 0 s > geerátor fék. Az árm midig késik feszültséghez képest, mivel gép mágesező ármát trszformátorokhoz hsoló midig hálózt fedezi. 3. Teljesítméyek kördigrmb:.6 A yomtéki görbe A yomtéki görbe például kördigrm lpjá is megszerkeszthető. A szerkesztés vázltos lépései láthtók z lábbi ábrá. 3

14 A gép áltl kifejtett leggyobb yomtékot billeő yomtékk evezzük. Ideális esetbe billeő yomték motoros és geerátoros üzembe zoos. A midig keletkező veszteségek mitt geerátoros billeő yomték gyobb, mit motoros. Az lábbi bl oldli ábrá újr felrjzoltuk mechiki jelleggörbét, k megszokott lkjáb, de kissé torzítv, gyobb meredekséggel. Az ábr jól muttj, hogy z üzemi trtomáyb z szikro gép fordultszámtrtó: üresjárástól (szikro fordultszámtól) évleges terhelésig gép fordultszám csupá éháy százlékkl csökke. A jobb oldli ábr sttikus stbilis és lbilis trtomáyokt muttj. A stbilitásvizsgált teljese hsoló szikro gépekél bemuttottl. Az ábráról leolvshtó, hogy z szikro gép sttikus stbilis, h szlip em gyobb billeőyomtékhoz trtozó billeőszlipél, és sttikus lbilis, h szlip gyobb, mit billeőszlip. 4

15 .7 Üzemi viszoyok.7. Idítás A. Problém I i M i z idítási árm gy; z idítóyomték kicsi. B. Közvetle idítás függ: hjtástól hálózt erősségétől C. Közvetett mód I. Csúszógyűrűs gépek eseté H forgórészbe elleállásokt ikttuk, kkor két legyet ütük egy cspásr : lecsökke z idítási árm, és megő z idítóyomték. A beikttdó elleállás értékéek számítását z lábbi összefüggések muttják: R s ' ' ' k R = áll= i M = M h b s = R R = s b + R s + R k sb Rk = R ( ) = R ( ) s s b b A billeőszlip áltláb s b 0,=0 % körüli, így közelítőleg Rk = 0, R = 4R 0, elleállást kell forgórészkörbe beiktti. Az elleállás beikttás módosítj yomtéki görbét: 5

16 Az idítóyomték ő és billeő yomték álldó. II. Klickás gépek eseté ) Csillg delt idítás I I y vy I fy fy Z Z = = = 3 = 3I 3( ) 3 f fd Z fd Z 3 I I y = I 3 = I 3 fy motor f HÁLÓZATBAN MOTORBAN M iy = M 3 i Tehát ez z idítási mód lklms z idítóárm csökketésére. Eek ár zob kis idítóyomték, mi sok gykorlti esetbe kedvezőtle következméy. b) Ármkiszorításos forgórész Az idítási viszoyok kedvezőbbé tételére felhszálhtó z ármkiszorítás jelesége. Az 50 Hz frekveciájú idítási árm gyméretű vezető külső, gyobb sugáro elhelyezkedő részébe szorul. Ezáltl forgórész elleállás övekszik, szórási rektciáj pedig csökke. Így z idítási árm csökke, z idítóyomték pedig elegedőe gy lesz. 6

17 c) Mélyhoryú forgórészű gép Az ármkiszorításos forgórészű géphez hsoló működik: idításkor forgórészárm gyobb fjlgos elleállású külső klickáb szorul ki. Üzemszerűe szlipfrekveciájú forgórészárm kis fjlgos elleállású belső klick rúdjib folyik..7. A fordultszám változttás Az szikro gép fordultszámák változttását z lábbi összefüggés lpjá tudjuk megvlósíti: f = ( s) = ( s) p Tehát z lábbi módszerek jöhetek szób:. Az f primer frekveci változttás félvezetős ármiráyítóvl;. Az s szlip, illetőleg szlipfrekveci változttás: kszkád kpcsolásokkl; 3. A p pólusszám változttás: pólusszámváltó gépekkel. 7

18 3. Egyeármú gépek 3. A feldt kitűzése Feldt: Készítsük oly szikro gépet, melyre mide üzemállpotb teljesül, hogy z rmturmező merőleges pólusmezőre: B B p Ekkor: Ehhez: z előírt yomtékot miimális rmtur-árm mellett érhetjük el. Fordítsuk ki gépet! Póluskerék Armtur állórésze kerül; forgórészre kerül. Ekkor: Állórész-mező: álldó Forgórészmező: úgyszité legye álldó z állórész felől ézve. De: Heteropoláris elredezés mitt rmturáb váltkozó feszültség idukálódik váltkozó árm áltl keltett mágeses teret meg kell állíti. Ezt feldtot végzi el kommutátor. A kommutátor elvi, egyszerűsített változt láthtó bl oldli ábrá. Az ábrá egyetle meetet, és hozzá cstlkozó két fél csúszógyűrűt, vlmit csúszógyűrűkkel éritkező rögzített keféket rjzoltuk fel. A középső ábr felső része muttj mágeses idukció térbeli eloszlását égyszöghullám, míg jobb oldli ábr felső része sziuszos mezőeloszlás eseté. A középső és jobb oldli ábr lsó részé z A B potok között levehető egyeiráyított idukált feszültség jellkj láthtó. A meetszám övelésével, és z egyes meetek sorb kpcsolásávl z idukált feszültség gyság övekszik, hullámosság pedig csökke. 8

19 3. Az idukált feszültség számítás Az ábr felső részé pólusmező térbeli eloszlás, z lsó részé pedig pólus méretei láthtók z rmtur felületé. i( vezetõ ) = Bk li v v= Dπ v: z rmtur kerületi sebessége z zsoros = z = B i k i l D π = 3 A p p z: z összes sorbkötött vezető szám : párhuzmos ágk szám A Dπ = τ l = p l p p i i z = = B A p k p Dπ li = Ap( p) p = = z Φ m k Φ = k Φ i Tehát z idukált feszültség egyeese ráyos z rmturfluxussl (lieáris esetbe gerjesztő ármml is), vlmit forgórész fordultszámávl. 9

20 3.3 A yomték számítás: A yomték számításához először kiszámítjuk z egyetle tekercsoldlr htó erőt közismert képlet segítségével: F = Bk li Iág Az erőkr sugár. Az összes vezetőre htó yomtékot úgy kpjuk meg, hogy z egyetle tekercsoldlr htó yomtékot megszorozzuk sorb kötött tekercsoldlk számávl: M z D F z D I = = Bk l = z D π l B I = i k = π z = = A p B I p ( ) k π z p = Φ I π M= k Φ I M Tehát yomték ráyos z rmturfluxussl (lieáris esetbe gerjesztő ármml is), vlmit z rmturármml. Az ráyossági téyezőt másképp felírv kpjuk meg z egyeármú gépek idukált feszültségét és yomtékát meghtározó összefüggéseket: i k M = Φ ω π i = k Φ ω M = k Φ I 3.4 A helyettesítő kpcsolás A gép működése viszoylg boyolult, helyettesítő kpcsolás zob gyo egyszerű: belső feszültségforrás z idukált feszültség, belső elleállás pedig z rmturáb keletkező veszteségeket képviselő elleállás. 0

21 A motoros és geerátoros üzemre votkozó feszültség egyeletek egyszerűek és hsolók: = R I k i + b G M A külöbség yi, hogy motoros üzemállpotb kpocsfeszültség gyobb, mit z idukált feszültség, míg geerátoros üzemállpotb fordított helyzet. 3.5 Tekercselések Az egyeármú gépek tekercselései midig zártk, horyokb vk elhelyezve, kétrétegesek és áltláb húrosk Alptípusok: A) Hurkos tekercselés A tekercselés jellemzői: horoylépésbe kifejezett tekercsszélesség, y h, horoyszám, Z, z egy rétegbe elhelyezett tekercsoldlk szám, u, z tekercsoldlkb kifejezett tekercsszélesség, y, tekercsoldlkb kifejezett kpcsolási lépés, y, kommutátorlépés, K, tekercsoldlkb kifejezett eredő tekercselési lépés, y, vlmit lépésrövidítési téyező, ε. Ezekkel: y Z = + ε p

22 y = u y K = B) Hullámos tekercselés y = y y= y y = = y k Az fetebb megismert tekercselési jellemzőkkel: p y = K - K y=, K= uz p uz y= = egész szám p Nyilvávló em mide (u, Z, p) értékhármsr teljesül. hogy y egész szám Párhuzmos ágk A tekercselés vizsgált megmuttj, hogy párhuzmos ágk szám mide esetbe leglább. gyis, mit z z ábrá is jól láthtó, egy egy kommutátorszelethez leglább két tekercsoldl cstlkozik. Hurkos tekercselés eseté párhuzmos ágk szám pólusszámml egyezik meg, míg hullámos tekercselés eseté párhuzmos ágk szám pólusszámtól függetleül midig kettő. Képletszerűe: Hurkos tekercselésre: = p Hullámos tekercselésre: =

23 3.6 Az rmtur - visszhtás Az rmturáb folyó terhelő árm megváltozttj gép légrésébe kilkuló mezőeloszlást: z üresjárási pólusmezőhöz hozzádódik terhelő árm áltl keltett mágeses tér. A pólusok, kommutátor és kefék. Üresjárási mezőeloszlás. Az rmtur gerjesztése, F, illetve idukciój, B. Az eredő terhelési mezőeloszlás Láthtó, hogy mezőeloszlás erőse ihomogéé válik, vlmit mximális idukció jeletőse megő. Midkét körülméy kedvezőtleül befolyásolj kommutációt, ezért godoskodi kell z rmturrekció káros htási csökketéséről. Erre szolgálk segédpólusok, melyeket mide esetbe, illetve kompezáló tekercselés, melyet csk erőse igéybe vett gépekbe lklmzuk. 3.7 Felépítés Az egyeármú gépek z lábbi, z ábrá láthtó módo elhelyezett tekercselésekkel vk ellátv. A főpólustekercs főpólusoko, segédpólustekercs semleges zóáb elhelyezett segédpólusoko, z rmturtekercs forgórész horyib, míg (szükség eseté) kompezáló tekercs főpólussru horyib tlálhtó. 3

24 3.8 Kpcsolások (gerjesztési módok) Az egyeármú gépek gerjesztő tekercseit többféleképpe is kpcsolhtjuk. Külső gerjesztés eseté gerjesztő tekercset függetle ármforrás táplálj. Párhuzmos vgy söt gerjesztés eseté gerjesztő tekercs z rmtur tekerccsel párhuzmos, soros gerjesztés eseté z rmtur tekerccsel soros kpcsolv. Vegyes gerjesztés eseté gép söt és soros tekerccsel egyrát el v látv. A gyobb gerjesztést soros tekercs dj. A söttekercs gerjesztése soros tekercs gerjesztésével megegyezhet (kompud gerjesztés), de lehet zzl elletétes is (tikompud gerjesztés). 3.9 Egyeármú motorok jelleggörbéi Az egyeármú motorokt még mi is gyo széles körbe lklmzzák redkívül kedvező és egyszerű szbályozási tuljdoságik mitt. Az lábbi motoros jelleggörbéket szokás hszáli: ) (I ) sebességi jelleggörbe; b) M (I ) yomtéki jelleggörbe. c) (M) mechiki jelleggörbe; 4

25 A már megismert feszültség egyeletek lpjá z egyes jelleggörbék egyszerűe szármztthtók. ) Sebességi jelleggörbe = + R I = k Φ + I R k i u I R k b k Rb = = I = ( I) k Φ k Φ k Φ b) Nyomtéki jelleggörbe M = k Φ I Φ = áll m c) Mechiki jelleggörbe = R I k Φ k k R = M k Φ k k Φ I M M = k Φ A képlet jól muttj, hogy fordultszám kpocsfeszültség és z rmturelleállás lieáris, és fluxus iverz függvéye. 5

26 Trtlom. A SZINKRON GÉPEK.. A MŰKÖDÉS ELVE.. HELYETTESÍTŐ KAPCSOLÁS..3 FÁZORÁBRA 4..4 SZINKRONOZÁS 4..5 TERHELÉSFELVÉTEL 5..6 A NYOMATÉK ÉS A TELJESÍTMÉNY 6..7 A SZINKRON GÉP STABILITÁSA 6. AZ ASZINKRON GÉPEK 8.. AZ INDKCIÓS SZABÁLYZÓ 8.. AZ ASZINKRON GÉP MŰKÖDÉSE 0..3 A HELYETTESÍTŐ KAPCSOLÁS 0..4 AZ ENERGIAMÉRLEG..5 A KÖRDIAGRAM..6 A NYOMATÉKI GÖRBE 3..7 ÜZEMI VISZONYOK Idítás A fordultszám változttás 7.3 EGYENÁRAMÚ GÉPEK 8.3. A FELADAT KITŰZÉSE 8.3. AZ INDKÁLT FESZÜLTSÉG SZÁMÍTÁSA A NYOMATÉK SZÁMÍTÁSA: A HELYETTESÍTŐ KAPCSOLÁS TEKERCSELÉSEK.3.5. Alptípusok:.3.5. Párhuzmos ágk.3.6 AZ ARMATRA - VISSZAHATÁS FELÉPÍTÉS KAPCSOLÁSOK (GERJESZTÉSI MÓDOK) EGYENÁRAMÚ MOTOROK JELLEGGÖRBÉI 4 6

a) b) a) Hengeres forgórészű és b) kiálló pólusú szinkron gép vázlata

a) b) a) Hengeres forgórészű és b) kiálló pólusú szinkron gép vázlata 3. SZNKRON OTOROS HAJTÁSOK A hgyomáyos szikro motorokt reszerit gy teljesítméyű (P> kw) álló forultszámú hjtásokál lklmzzák, pl. szivttyúk, ugttyús kompresszorok, mlmok hjtásiál. Az ármiráyítós szikro

Részletesebben

A kommutáció elve. Gyűrűs tekercselésű forgórész. Gyűrűs tekercselésű kommutátoros forgórész

A kommutáció elve. Gyűrűs tekercselésű forgórész. Gyűrűs tekercselésű kommutátoros forgórész Egyeáramú gépek 008 É É É + Φp + Φp + Φp - - - D D D A kommutáció elve Gyűrűs tekercselésű forgórész Gyűrűs tekercselésű kommutátoros forgórész 1 Egyeáramú gép forgórésze a) b) A feszültség időbeli változása

Részletesebben

Egyenáramú gépek. Felépítés

Egyenáramú gépek. Felépítés Egyenármú gépek Felépítés 1. Állórész koszorú 2. Főpólus 3. Segédpólus 4. Forgórész koszorú 5. Armtúr tekercselés 6. Pólus fluxus 7. Kompenzáló tekercselés 1 Állórész - Tömör vstest - Tömör vs pólus -

Részletesebben

Szinkron gépek modellezése

Szinkron gépek modellezése Szikro gépek moellezése Bevezetés Moell, szimuláció mit, hogy, milye elhygolásokkl, egyszerűsítésekkel, következtetések potosság méröki szimuláció. Kereskeelmi forglomb lévő szimulációs vgy szimulációr

Részletesebben

Lineáris programozás

Lineáris programozás Lieáris progrmozás Lieáris progrmozás Lieáris progrmozás 2 Péld Egy üzembe 4 féle terméket állítk elő 3 féle erőforrás felhszálásávl. Ismert z erőforrásokból redelkezésre álló meyiség (kpcitás), termékek

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei 10. tétel Milyen mérési feladatokat kell elvégeznie a kördiagram megszerkesztéséhez? Rajzolja meg a kördiagram felhasználásával a teljes nyomatéki függvényt! Az aszinkron gép egyszerűsített kördiagramja

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU SZINKRON GÉPEK

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU SZINKRON GÉPEK SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU SZINKRON GÉPEK 2013/2014 - őszi szemeszter Szinkron gép Szinkron gép Szinkron gép motor Szinkron gép állandó mágneses motor Szinkron generátor - energiatermelés

Részletesebben

Elosztott energiaforrások hálózati visszahatása. Elosztott energiaforrások

Elosztott energiaforrások hálózati visszahatása. Elosztott energiaforrások Elosztott eergiforrások hálózti isszhtás Dr Dá Adrás egyetemi tár BME VET Elosztott eergiforrások Primer eergi Megújuló p szél íz biomssz Nem megújuló kőolj, földgáz hidrogé Elosztott eergiforrások Mechiki

Részletesebben

(a n A) 0 < ε. A két definícióbeli feltétel ugyanazt jelenti (az egyenlőtlenség mindkettőben a n A < ε), ezért a n A a n A 0.

(a n A) 0 < ε. A két definícióbeli feltétel ugyanazt jelenti (az egyenlőtlenség mindkettőben a n A < ε), ezért a n A a n A 0. Földtudomáy lpszk 006/07 félév Mtemtik I gykorlt IV Megoldások A bármely ε R + számhoz v oly N N küszöbidex, hogy mide N, >N eseté A < ε A 0 bármely ε R + számhoz v oly N N küszöbidex, hogy mide N, > N

Részletesebben

Fizika II. tantárgy 4. előadásának vázlata MÁGNESES INDUKCIÓ, VÁLTÓÁRAM, VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK 1. Mágneses indukció: Mozgási indukció

Fizika II. tantárgy 4. előadásának vázlata MÁGNESES INDUKCIÓ, VÁLTÓÁRAM, VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK 1. Mágneses indukció: Mozgási indukció Fizika. tatárgy 4. előadásáak vázlata MÁGNESES NDKÓ, VÁLÓÁAM, VÁLÓÁAMÚ HÁLÓAOK. Mágeses idukció: Mozgási idukció B v - Vezetőt elmozdítuk mágeses térbe B-re merőlegese, akkor a vezetőbe áram keletkezik,

Részletesebben

= f p képlet szerint. A gép csak ezen a szögsebességen tud állandósult nyomatékot kifejteni.

= f p képlet szerint. A gép csak ezen a szögsebességen tud állandósult nyomatékot kifejteni. 44 SZINKRON GÉPEK. Szögsebességük az állórész f 1 frekvenciájához mereven kötődik az ω 2 π = f p képlet szerint. A gép csak ezen a szögsebességen tud állandósult nyomatékot kifejteni. Az állórész felépítése

Részletesebben

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]...

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]... A Guss elimiáció Tekitsük egy lieáris egyeletredszert, mely m egyeletet és ismeretlet trtlmz: A feti egyeletredszer együtthtómátri és kibővített mátri: A Guss elimiációs módszer tetszőleges lieáris egyeletredszer

Részletesebben

i a a a a .I an 5%, így U in 95%. φ k φ

i a a a a .I an 5%, így U in 95%. φ k φ 14 Állndó gerjesztés (állndó Φ) esetén kefék felől nézve z rmtúr tekercselés z R rmtúr ellenállásból és z L rmtúr induktivitásból áll, vlmint i indukált (belső) feszültséget trtlmz. A megfelelő helyettesítő

Részletesebben

VI. fejezet. Az alapvető elektromechanikai átalakítók működési elvei

VI. fejezet. Az alapvető elektromechanikai átalakítók működési elvei VI. fejezet Az alapvető elektromechanikai átalakítók működési elvei Aszinkron gépek Gépfajták származtatása #: ω r =var Az ún. indukciós gépek forgórészében indukált feszültségek által létrehozott rotoráramok

Részletesebben

KÜLSŐGERJESZTÉSŰ EGYENÁRAMÚ MOTOR MECHANIKAI JELLEGGÖRBÉJÉNEK FELVÉTELE

KÜLSŐGERJESZTÉSŰ EGYENÁRAMÚ MOTOR MECHANIKAI JELLEGGÖRBÉJÉNEK FELVÉTELE KÜLSŐGERJESZTÉSŰ EGYENÁRAÚ OTOR ECHANIKAI JELLEGGÖRBÉJÉNEK FELVÉTELE A mérés célja: az egyik leggyakraa alkalmazott egyeáramú géptípus =f() jelleggöréiek megismerése és méréssel törtéő felvétele: A felkészüléshez

Részletesebben

VILLAMOS FORGÓGÉPEK. Forgó mozgás létesítése

VILLAMOS FORGÓGÉPEK. Forgó mozgás létesítése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU VILLAMOS FORGÓGÉPEK Forgó mozgás létesítése Marcsa Dániel Villamos gépek és energetika 203/204 - őszi szemeszter Elektromechanikai átalakítás Villamos rendszer

Részletesebben

Háromfázisú aszinkron motorok

Háromfázisú aszinkron motorok Háromfázisú aszinkron motorok 1. példa Egy háromfázisú, 20 kw teljesítményű, 6 pólusú, 400 V/50 Hz hálózatról üzemeltetett aszinkron motor fordulatszáma 950 1/min. Teljesítmény tényezője 0,88, az állórész

Részletesebben

Elektromechanika. 4. mérés. Háromfázisú aszinkron motor vizsgálata. 1. Rajzolja fel és értelmezze az aszinkron gép helyettesítő kapcsolási vázlatát.

Elektromechanika. 4. mérés. Háromfázisú aszinkron motor vizsgálata. 1. Rajzolja fel és értelmezze az aszinkron gép helyettesítő kapcsolási vázlatát. Elektromechanika 4. mérés Háromfázisú aszinkron motor vizsgálata 1. Rajzolja fel és értelmezze az aszinkron gép helyettesítő kapcsolási vázlatát. U 1 az állórész fázisfeszültségének vektora; I 1 az állórész

Részletesebben

Váltakozóáramú gépek. Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet

Váltakozóáramú gépek. Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Váltakozóáramú gépek Összeállította: Langer Ingrid adjunktus Aszinkron (indukciós) gép Az ipari berendezések

Részletesebben

S Z I N K R O N G É P E K

S Z I N K R O N G É P E K VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 2 0 1 5 S Z I N K R O N G É P E K ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - 2 - Tartalomjegyzék Szinkrongépek működési elve...3 Szinkrongépek felépítése...3 Szinkrongenerátor üresjárási

Részletesebben

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) Egyenáramú gépek (Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) 1. Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor 500 V kapocsfeszültségű, párhuzamos gerjesztésű

Részletesebben

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer 19. Függvéyek rekurzív megdás, mester módszer Algoritmusok futási idejéek számítás gykr vezet rekurzív egyelethez, külööse kkor, h z lgoritmus rekurzív. Tekitsük például h z összefésülő redezés lábbi lgoritmusát.

Részletesebben

A valós számok halmaza

A valós számok halmaza A vlós számok hlmz VA A vlós számok hlmz A diáko megjeleő szövegek és képek csk szerző (Kocsis Imre, DE MFK) egedélyével hszálhtók fel! A vlós számok hlmz VA A vlós számok hlmzák lpvető tuljdosági A vlós

Részletesebben

HÁROMFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

HÁROMFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 2 0 1 5 HÁROMFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - 2 - Tartalomjegyzék Nem szimmetrikus többfázisú rendszerek...3 Háronfázisú hálózatok...3 Csillag kapcsolású

Részletesebben

Mérési útmutató. A villamos forgógépek működési alapjainak vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 4. sz.

Mérési útmutató. A villamos forgógépek működési alapjainak vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 4. sz. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK Mérési útmuttó A villmos forgógépek működési lpjink vizsgált Az Elektrotechnik tárgy lbortóriumi

Részletesebben

1. fejezet: Szinkron gépek

1. fejezet: Szinkron gépek 1. Fejezet Szinkron gépek Szinkron gépek/1 TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET SZINKRON GÉPEK 1 1.1. Működési elv, alapgondolat 3 1.2. Felépítés 4 1.3. Helyettesítő áramkör 5 1.4. Fázorábra 7 1.5. Hálózatra kapcsolás

Részletesebben

Szinkron gépek modellezése

Szinkron gépek modellezése Szikro géek moellezése Bevezetés oell, szimuláció mit, hogy, milye elhygolásokkl, egyszerűsítésekkel, következtetések otosság méröki szimuláció. Kereskeelmi forglomb lévő szimulációs vgy szimulációr lklms

Részletesebben

9. Szinkron gépek. Ebbõl következik, hogy a forgórésznek az állórész mezõvel együtt, azzal szinkron kell forognia

9. Szinkron gépek. Ebbõl következik, hogy a forgórésznek az állórész mezõvel együtt, azzal szinkron kell forognia 9. Szinkron gépek 9.1. Mûködési elv, alapgondolat Láttuk, hogy v.á. gépeink mûködésének alapja két szinkron forgó forgómezõ, képletesen két összetapadt, együttfutó pólusrendszer. Tengelyeik között - a

Részletesebben

Villamos gépek. Villamos forgógépek. Forgógépek elvi felépítése

Villamos gépek. Villamos forgógépek. Forgógépek elvi felépítése Villamos forgógépek Forgógépek elvi felépítése A villamos forgógépek két fő része: az álló- és a forgórész. Az állórészen elhelyezett tekercsek árama mágneses teret létesít. Ez a mágneses tér a mozgási

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK Villamos gépek és hajtások csoport EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

Részletesebben

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya II RÉZ 2 EJEZE 2 Az együttműködő vllamoseerga-redszer teljesítméy-egyesúlya 2 A frekveca és a hatásos teljesítméy között összefüggés A fogyasztó alredszerbe a fogyasztók hatásos wattos teljesítméyt lletve

Részletesebben

Háromszög n egyenlő területű szakaszra osztása, számítással és szerkesztéssel. Bevezetés

Háromszög n egyenlő területű szakaszra osztása, számítással és szerkesztéssel. Bevezetés Háromszög egyelő területű szkszr osztás, számítássl és szerkesztéssel Bevezetés Az építészet szkrodlomb elég gykr előfordul címbel feldt, főleg kötőelemek kosztáskor. Ezek lehetek szegek, csvrok, betétek,

Részletesebben

Hatványozás és négyzetgyök. Másodfokú egyenletek

Hatványozás és négyzetgyök. Másodfokú egyenletek Defiíció: R, Z Htváyozás és égyzetgyök 0 h 0... ( téyezős szorzt) h h 0, 0. A htváyozás zoossági: : m ( ) m m m m m Defiíció: Az x vlós szám ormállkják evezzük z hol 0 és egész szám. 0 kifejezést, h x

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK MATEMATIKAI ANALÍZIS I. FEJEZET. A PRIMITÍV FÜGGVÉNY ÉS A HATÁROZATLAN INTEGRÁL...5 II. FEJEZET. INTEGRÁLÁSI MÓDSZEREK...

TARTALOMJEGYZÉK MATEMATIKAI ANALÍZIS I. FEJEZET. A PRIMITÍV FÜGGVÉNY ÉS A HATÁROZATLAN INTEGRÁL...5 II. FEJEZET. INTEGRÁLÁSI MÓDSZEREK... TARTALOMJEGYZÉK MATEMATIKAI ANALÍZIS I FEJEZET A PRIMITÍV FÜGGVÉNY ÉS A HATÁROZATLAN INTEGRÁL 5 II FEJEZET INTEGRÁLÁSI MÓDSZEREK 8 III FEJEZET A HATÁROZATLAN INTEGRÁLOK ALKALMAZÁSAI86 IV FEJEZET A HATÁROZOTT

Részletesebben

ARITMETIKA ÉS ALGEBRA I. TERMÉSZETES SZÁMOK

ARITMETIKA ÉS ALGEBRA I. TERMÉSZETES SZÁMOK ARITMETIKA ÉS ALGEBRA I. TERMÉSZETES SZÁMOK 1. MŐVELETEK TERMÉSZETES SZÁMOKKAL ) Összedás: + = c és - összeddók, c - összeg A feldtok yivl gyo (tö). Az összedás tuljdosági: 1) kommuttív (felcserélhetı):

Részletesebben

4.1. Transzformátorok

4.1. Transzformátorok Párhuzmos kpcsolás: oros kpcsolás: 4. Villmos gépk 4.. Trszformátorok Q C A C ε d C p C i i Cs i C i Elktrotchik jgyzt 8. ábr 4... Egyfázisú trszformátorok Mködési lv z idukció lpszik, zz: dφ u i N dt

Részletesebben

Hullámtan és optika. Az előadás teljesítésének feltételei

Hullámtan és optika. Az előadás teljesítésének feltételei Rezgések és hullámok; hgt Rezgést Hullámt Hgt Optik Geometrii optik Hullámoptik Hullámt és optik jálott irodlom Budó Á.: Kísérleti fizik I, III. (Tköyvkidó, 99) Deméy-Erostyák-Szbó-Trócsáyi: Fizik I, III.

Részletesebben

KIÁLLÓ PÓLUSÚ SZINKRON GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

KIÁLLÓ PÓLUSÚ SZINKRON GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK Villamos gépek és hajtások csoport KIÁLLÓ PÓLUSÚ SZINKRON GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési

Részletesebben

II. Lineáris egyenletrendszerek megoldása

II. Lineáris egyenletrendszerek megoldása Lieáris egyeletredszerek megoldás 5 II Lieáris egyeletredszerek megoldás Kettő vgy három ismeretlet trtlmzó egyeletredszerek Korábbi tulmáyitok sorá láttátok, hogy vgy ismeretlet trtlmzó lieáris egyeletredszerek

Részletesebben

Marcsa Dániel Transzformátor - példák 1. feladat : Egyfázisú transzformátor névleges teljesítménye 125kVA, a feszültsége U 1 /U 2 = 5000/400V. A névleges terheléshez tartozó tekercsveszteség 0,06S n, a

Részletesebben

Hajtástechnika. Villanymotorok. Egyenáramú motorok. Váltóáramú motorok

Hajtástechnika. Villanymotorok. Egyenáramú motorok. Váltóáramú motorok Hajtástechnika Villanymotorok Egyenáramú motorok Váltóáramú motorok Soros gerjesztésű Párhuzamos gerjesztésű Külső gerjesztésű Vegyes gerjesztésű Állandó mágneses gerjesztésű Aszinkron motorok Szinkron

Részletesebben

SMART, A TÖBBSZEMPONTÚ DÖNTÉSI PROBLÉMA EGY EGYSZERŰ MEGOLDÁSA 1

SMART, A TÖBBSZEMPONTÚ DÖNTÉSI PROBLÉMA EGY EGYSZERŰ MEGOLDÁSA 1 III. Évfolym. szám - 008. úius Gyrmti József Zríyi iklós Nemzetvédelmi Egyetem gyrmti.ozsef@zme.hu SRT, TÖBBSZEPONTÚ DÖNTÉSI PROBÉ EGY EGYSZERŰ EGODÁS bsztrkt cikk egy többszempotú dötési módszert mutt

Részletesebben

Felvonók méretezése. Üzemi viszonyok. (villamos felvonók) Hlatky Endre

Felvonók méretezése. Üzemi viszonyok. (villamos felvonók) Hlatky Endre Felvonók méretezése Üzemi viszonyok (villmos felvonók) Hltky Endre Trtlom A felvonó üzemviszonyi Cél: felvonó működése során előforduló üzemállpotokbn kilkuló erők és nyomtékok meghtározás, berendezés

Részletesebben

Ellenállás mérés hídmódszerrel

Ellenállás mérés hídmódszerrel 1. Lbortóriumi gykorlt Ellenállás mérés hídmódszerrel 1. A gykorlt célkitűzései A Whestone-híd felépítésének tnulmányozás, ellenállások mérése 10-10 5 trtománybn, híd érzékenységének meghtározás, vlmint

Részletesebben

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Számítási feladatok a 6. fejezethez Számítási feladatok a 6. fejezethez 1. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után 1 μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? 2. Egy áramkörben I = 0,5 A erősségű és 200 Hz

Részletesebben

Diszkrét matematika II., 3. előadás. Komplex számok

Diszkrét matematika II., 3. előadás. Komplex számok 1 Diszkrét matematika II., 3. előadás Komplex számok Dr. Takách Géza NyME FMK Iformatikai Itézet takach@if.yme.hu http://if.yme.hu/ takach/ 2007. február 22. Komplex számok Szereték kibővítei a valós számtestet,

Részletesebben

Versenyfeladatok. Középiskolai versenyfeladatok megoldása és rendszerezése Szakdolgozat. Készítette: Nováky Csaba. Témavezető: Dr.

Versenyfeladatok. Középiskolai versenyfeladatok megoldása és rendszerezése Szakdolgozat. Készítette: Nováky Csaba. Témavezető: Dr. Verseyfeldtok Középiskoli verseyfeldtok megoldás és redszerezése Szkdolgozt Készítette: Nováky Csb Témvezető: Dr. Fried Ktli Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi Kr Mtemtik Alpszk Tári Szkiráy

Részletesebben

KIÁLLÓ PÓLUSÚ SZINKRON GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

KIÁLLÓ PÓLUSÚ SZINKRON GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK Villamos gépek és hajtások csoport KIÁLLÓ PÓLUSÚ SZINKRON GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési

Részletesebben

Az alakváltozással vezérelt kisciklusú fáradás törvényszerûségei Lehofer Kornél

Az alakváltozással vezérelt kisciklusú fáradás törvényszerûségei Lehofer Kornél Kisciklusú fársztás VIZSGÁLAI MÓDSZEREK Az lkváltozássl vezérelt kisciklusú fárdás törvéyszerûségei Lehofer Korél Abstrct Lws of the low cycle ftigue cotrolled by stri. hese lws re preseted kept i view

Részletesebben

A soros RC-kör. t, szög [rad] feszültség áramerősség. 2. ábra a soros RC-kör kapcsolási rajza. a) b) 3. ábra

A soros RC-kör. t, szög [rad] feszültség áramerősség. 2. ábra a soros RC-kör kapcsolási rajza. a) b) 3. ábra A soros RC-kör Az átmeneti jelenségek vizsgálatakor soros RC-körben egyértelművé vált, hogy a kondenzátoron a késik az áramhoz képest. Váltakozóáramú körökben ez a késés, pontosan 90 fok. Ezt figyelhetjük

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA Vizsgakérdések (BSc. 2011. tavaszi félév)

VILLAMOS ENERGETIKA Vizsgakérdések (BSc. 2011. tavaszi félév) 1 VILLAMOS ENERGETIKA Vizsgaérdése (BSc. 2011. tavaszi félév) 1. Isertesse a villaoseergia-hálózat feladatr szeriti felosztását a jellegzetes feszültségsziteet és az azohoz tartozó átvihető teljesítéye

Részletesebben

Döntéselmélet, döntéshozatal lehetséges útjai

Döntéselmélet, döntéshozatal lehetséges útjai Dötéselmélet, dötéshoztl lehetséges útji AOK - Rezides képzés Király Gyul Az operációkuttás rövid Mérföldkövek törtéete II. világháború ltt strtégii és tktiki ktoi műveletek (operációk) tudomáyos kuttási

Részletesebben

= n 2 = x 2 dx = 3c 2 ( 1 ( 4)). = π 13.1

= n 2 = x 2 dx = 3c 2 ( 1 ( 4)). = π 13.1 Htározott integrál megoldások + 7 + + 9 = 9 6 A bl végpontokt válsztv: i = i n, i+ i = n, fξ i = i 6 d = lim n n i= i n n = n lim n n i = lim n i= A jobb végpontokt válsztv: fξ i = n i, n i d = lim n n

Részletesebben

= 0. A frekvencia-feltétel értelmében ekkor

= 0. A frekvencia-feltétel értelmében ekkor A villmos gépek foglm ltt z ersármú villmosmérnöki gykorltbn trnszformátort és forgó villmos gépeket érjük (villmos motorok és generátorok). A villmos gépek mködése két reltív nyuglombn lév mágneses vgy

Részletesebben

Energetikai gazdaságtan 3. gyakorlat Gazdasági mutatók

Energetikai gazdaságtan 3. gyakorlat Gazdasági mutatók Eergetk gzdságt 3. gykorlt Gzdság muttók GAZDASÁGTAN, PÉNZÜGY JELLEMZŐK A gykorlt célj, hogy hllgtók A. elsjátítsák gzdálkodásb szokásos pézügytechk meységek között összefüggéseket; B. egyszerű gzdságosság

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAM JELLEMZŐI

VÁLTAKOZÓ ÁRAM JELLEMZŐI VÁLTAKOZÓ ÁA JELLEZŐI Ohmos fogyasztók esetén - a feszültség és az áramerősség fázisban van egymással Körfrekvencia: ω = π f I eff = 0,7 max I eff = 0,7 I max Induktív fogyasztók esetén - az áramerősség

Részletesebben

FELADATOK MÉRÉSELMÉLET tárgykörben. 1. Egy műszer osztálypontossága 2.5, a végkitérése 300 V. Mekkora a mérés abszolút hibája?

FELADATOK MÉRÉSELMÉLET tárgykörben. 1. Egy műszer osztálypontossága 2.5, a végkitérése 300 V. Mekkora a mérés abszolút hibája? FELADATOK MÉÉSELMÉLET tárgykörbe. Egy műszer osztálypotosság., végktérése 3 V. Mekkor mérés bszolút hbáj? H Op v / %,*3/ 7, V. A fet műszer V-ot mér. Mekkor mérés reltív hbáj? H h v % 6,% h 3. Egy mérés

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 3. 1.1. Mekkora áramot (I w, I m ) vesz fel az a fogyasztó, amelynek adatai: U n = 0,4 kv (vonali), S n = 0,6 MVA (3 fázisú), cosφ

Részletesebben

1. Fejezet A sorozat fogalmának intuitív megközelítése

1. Fejezet A sorozat fogalmának intuitív megközelítése SOROZATOK SZÁMTANI, MÉRTANI ÉS HARMONIKUS HALADVÁNYOK Körtesi Péter, Szigeti Jeő. Fejezet A sorozt foglmák ituitív megközelítése A sorozt számok egy redezett felsorolás, számokt sorozt tgjik evezzük. Egy

Részletesebben

= dx 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05

= dx 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 Folytoos vlószíűségi változók Értékkészletük számegyees egy folytoos (véges vgy végtele) itervllum. Vlmeyi lehetséges érték vlószíűségű, pozitív vlószíűségek csk értéktrtomáyokhoz trtozk. Az eloszlás em

Részletesebben

ALGEBRA. 1. Hatványozás

ALGEBRA. 1. Hatványozás ALGEBRA. Htváyozás kitevő Péld: lp H kitevő természetes szám, kkor db téyező Bármely szám első htváy ömg Bármely ullától külöböző szám ulldik htváy egy. 0 ( 0) (0 0 em értelmezett) Htváyozás számológéppel:

Részletesebben

6. Laboratóriumi gyakorlat KAPACITÍV SZINTÉRZÉKELŐK

6. Laboratóriumi gyakorlat KAPACITÍV SZINTÉRZÉKELŐK 6. Lbortóriumi gykorlt KAPAITÍV SZINTÉRZÉKELŐK. A gykorlt célj A kpcitív szintmérés elvének bemuttás. A (x) jelleggörbe ábrázolás szigetelő és vezető olyékok esetén. Egy stbil multivibrátor elhsználás

Részletesebben

Elektrotechnika. 10. előadás. Összeállította: Dr. Hodossy László

Elektrotechnika. 10. előadás. Összeállította: Dr. Hodossy László 1. előadás Összeállította: Dr. Hodossy László . Tekercselt 1. Helyettesítő kép. Fordulatszám 1. Fordulatszám. Fordulatszám 3. Egyfázisú aszinkron 4. Segédfázisú Szerkezet, működés Legfontosabb jellemzői:

Részletesebben

Érzékelők és beavatkozók

Érzékelők és beavatkozók Érzékelők és beavatkozók DC motorok 1. rész egyetemi docens - 1 - Főbb típusok: Elektromos motorok Egyenáramú motor DC motor. Kefenélküli egyenáramú motor BLDC motor. Indukciós motor AC motor aszinkron

Részletesebben

Készségszint-mérés és - fejlesztés a matematika kompetencia területén

Készségszint-mérés és - fejlesztés a matematika kompetencia területén Kis Tigris Gimázium és Szkiskol Készségszit-mérés és - fejlesztés mtemtik kompeteci területé Vlj Máté 0. Bevezetés A Második Esély A Második Esély elevezés egy oly okttási strtégiát tkr, melyek egyik legfő

Részletesebben

Elektrotechnika. Dr. Hodossy László előadás

Elektrotechnika. Dr. Hodossy László előadás Elektrotechnika 13 előadás Dr Hodossy László 2006 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Szervo Lineáris Lineáris Lineáris Szervo Vezérlő és szabályozó rendszerekben pozícionálási célra alkalmazzák

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

www.easymaths.hu -1 0 1 Egy harmadik fajta bolha mindig előző ugrásának kétszeresét ugorja és így a végtelenbe jut el.

www.easymaths.hu -1 0 1 Egy harmadik fajta bolha mindig előző ugrásának kétszeresét ugorja és így a végtelenbe jut el. Végtele sok vlós számból álló összegeket sorokk evezzük. sorb szereplő tgokt képzeljük el úgy, mit egy bolh ugrásit számegyeese. sor összege h létezik ilye z szám hov bolh ugrási sorá eljut. Nézzük például

Részletesebben

2. fejezet: Aszinkron gépek

2. fejezet: Aszinkron gépek 2. Fejezet Aszinkron gépek Aszinkron/1 TARTALOMJEGYZÉK 2. Fejezet Aszinkron gépek...1 2.1. Váltakozó áramú gépek mágneses mezői...3 2.2. Az indukált feszültség...13 2.3. Az indukciós szabályozó...16 2.4.

Részletesebben

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós Komplex számok el adásvázlat, 008. február 1. Maróti Miklós Eek az el adásak a megértéséhez a következ fogalmakat kell tudi: test, test additív és multiplikatív csoportja, valós számok és tulajdoságaik.

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Aszinkrongépek működése, felépítése Készítette: Runyai Gábor 2006

Aszinkrongépek működése, felépítése Készítette: Runyai Gábor 2006 Aszinkrongépek működése, felépítése Készítette: Runyai GáborG 2006 Aszinkrongépek felépítése Állórész (stator) Anyaga öntöttvas, de lehet alumínium is. Lemezelt hornyaiban 1 vagy 3 fázisú tekercselés helyezkedik

Részletesebben

4. Mérés Szinkron Generátor

4. Mérés Szinkron Generátor 4. Mérés Szinkron Generátor Elsődleges üzemállaot szerint beszélhetünk szinkron generátorról és szinkron motorról, attól függően, hogy a szinkron gé elsődlegesen generátoros vagy motoros üzemállaotban

Részletesebben

Vektorok. Vektoron irányított szakaszt értünk.

Vektorok. Vektoron irányított szakaszt értünk. Vektorok Vektoron irányított szkszt értünk A definíció értelmében tehát vektort kkor ismerjük, h ismerjük hosszát és z irányát A vektort kövér kis betűkkel (, b stb) jelöljük, megkülönböztetve z, b számoktól,

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék. Elektromechanika. Alapkérdések

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék. Elektromechanika. Alapkérdések Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék Elektromechanika Alapkérdések Dr. Nagy István Egyetemi tanár vezetésével írta: Dranga Octavianus, doktorandusz

Részletesebben

Rajzolja fel a helyettesítő vázlatot és határozza meg az elemek értékét, ha minden mennyiséget az N2 menetszámú, szekunder oldalra redukálunk.

Rajzolja fel a helyettesítő vázlatot és határozza meg az elemek értékét, ha minden mennyiséget az N2 menetszámú, szekunder oldalra redukálunk. Villams Gépek Gyakrlat 1. 1.S = 100 kva évleges teljesítméyű egyfázisú, köpey típusú traszfrmátr (1. ábra) feszültsége U 1 /U = 5000 / 400 V. A meetfeszültség effektív értéke U M =4,6 V, a frekvecia f=50hz.

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei Villamos gépek tatárgy tételei 7. tétel Mi a szerepe az áram- és feszültségváltókak? Hogya kapcsolódak a hálózathoz, milye előírások voatkozak a biztoságos üzemeltetésükre, kiválasztásukál milye adatot

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9 TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha

Részletesebben

DR. GYURCSEK ISTVÁN. Példafeladatok. Háromfázisú hálózatok HÁROMFÁZISÚ HÁLÓZATOK DR. GYURCSEK ISTVÁN

DR. GYURCSEK ISTVÁN. Példafeladatok. Háromfázisú hálózatok HÁROMFÁZISÚ HÁLÓZATOK DR. GYURCSEK ISTVÁN DR. GYURCSEK ISTVÁN Példafeladatok Háromfázisú hálózatok 1 2016.11.21.. Verzor bevezetése (forgató vektor) +j 2 2016.11.21.. Szimmetrikus delta kapcsolású terhelés Feladat-1 3x400/230V-os hálózatra SZIMMETRIKUS

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt 2017. május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés Kezdés ideje 2017. május 9., kedd, 16:54 Állapot Befejezte Befejezés dátuma 2017.

Részletesebben

3. fejezet: Egyenáramú gépek

3. fejezet: Egyenáramú gépek 3. Fejezet Egyenáramú gépek Egyenáramú gépek/1 TARTALOMJEGYZÉK 3. EGYENÁRAMÚ GÉPEK 1 3.1. Az egyenáramú gép mint rendszer 3 3.2. Az egyenáramú gép felépítése 6 3.2.1. A kommutátoros armatura tekercselések

Részletesebben

Aszinkron motoros hajtás Matlab szimulációja

Aszinkron motoros hajtás Matlab szimulációja Aszinkron motoros hajtás Matlab szimulációja Az alábbiakban bemutatjuk egy MATLAB programban modellezett 147,06 kw teljesítményű aszinkron motoros hajtás modelljének felépítését, rendszertechnikáját és

Részletesebben

Minta feladatsor I. rész

Minta feladatsor I. rész Mint feldtsor I. rész. Írj fel z A számot htványként! A / pont/. Mekkor hosszúságú dróttl lehet egy m m-es tégllp lkú testet z átlój mentén felosztni két derékszögű háromszögre? Adj meg hosszúságot mértékegységgel!

Részletesebben

T Ö R P E M O T O R O K

T Ö R P E M O T O R O K VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 2 0 1 5 T Ö R P E M O T O R O K ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - 2 - Tartalomjegyzék Törpemotorok fogalma...3 Reluktancia motor...3 Árnyékolt pólusú motor...3 Szervomotorok...4

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskol tudomáyos közleméyei Alpítv: 3 ( ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 ( Mtemtik szekció KOMPLETTEN POZITÍV LEKÉPEZÉSEK ÉS R V KADISON EGY SEJTÉSE Összefogllás KOVÁCS ISTVÁN

Részletesebben

5. Logaritmus. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 125 -öt kapjunk. A 3 5 -nek a 3. hatványa 5, log. x Mennyi a log kifejezés értéke?

5. Logaritmus. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 125 -öt kapjunk. A 3 5 -nek a 3. hatványa 5, log. x Mennyi a log kifejezés értéke? . Logritmus I. Nulldik ZH-bn láttuk:. Mennyi kifejezés értéke? (A) Megoldás I.: BME 0. szeptember. (7B) A feldt ritmus definíciójából kiindulv gykorltilg fejben végiggondolhtó. Az kérdés, hogy -öt hánydik

Részletesebben

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.

Részletesebben

Kinematika: A mechanikának az a része, amely a testek mozgását vizsgálja a kiváltó okok (erők) tanulmányozása nélkül.

Kinematika: A mechanikának az a része, amely a testek mozgását vizsgálja a kiváltó okok (erők) tanulmányozása nélkül. 01.03.16. RADNAY László Tnársegéd Debreceni Egyetem Műszki Kr Építőmérnöki Tnszék E-mil: rdnylszlo@gmil.com Mobil: +36 0 416 59 14 Definíciók: Kinemtik: A mechnikánk z része, mely testek mozgását vizsgálj

Részletesebben

2.11. Feladatok megoldásai

2.11. Feladatok megoldásai Elektrotechnikai alaismeretek.. Feladatok megoldásai. feladat: Egy szinuszosan változó áram a olaritás váltás után μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? T 4 t 4 4µ s f,5 Hz 5 khz

Részletesebben

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő. A 4.45. ábra jelöléseit használva, tételezzük fel, hogy gépünk túllendült és éppen a B pontban üzemel. Mivel a motor által szolgáltatott M 2 nyomaték nagyobb mint az M 1 terhelőnyomaték, a gép forgórészére

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Elektrotechnika 9. évfolyam

Elektrotechnika 9. évfolyam Elektrotechnika 9. évfolyam Villamos áramkörök A villamos áramkör. A villamos áramkör részei. Ideális feszültségforrás. Fogyasztó. Vezeték. Villamos ellenállás. Ohm törvénye. Részfeszültségek és feszültségesés.

Részletesebben

Stabilitás Irányítástechnika PE MI_BSc 1

Stabilitás Irányítástechnika PE MI_BSc 1 Stabilitás 2008.03.4. Stabilitás egyszerűsített szemlélet példa zavarás utá a magára hagyott redszer visszatér a yugalmi állapotába kvázistacioárius állapotba kerül végtelebe tart alapjelváltás Stabilitás/2

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 10. 1.1. Egy öntözőrendszer átlagosan 14,13 A áramot vesz fel 0,8 teljesítménytényező mellett a 230 V fázisfeszültségű hálózatból.

Részletesebben

4. FEJEZET MOTORHAJTÁSOK

4. FEJEZET MOTORHAJTÁSOK Tantárgy: TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA Tanár: Dr. Burány Nándor Tanársegéd: Mr. Divéki Szabolcs 5. félév Óraszám: 2+2 1 4. FEJEZET MOTORHAJTÁSOK Széles skála: o W...MW, o precíz pozícionálás...goromba sebességvezérlés.

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. feladat 2 pont (Feleletválasztás) Témakör: Közlekedési ismeretek Húzza alá a helyes választ, vagy karikázza be annak betűjelét!

Részletesebben

Folytonos idejű rendszerek stabilitása

Folytonos idejű rendszerek stabilitása Folytoos idejű redszerek stabilitása Összeállította: dr. Gerzso Miklós egyetemi doces PTE MIK Műszaki Iformatika Taszék 205.2.06. Itelliges redszerek I. PTE MIK Mérök iformatikus BSc szak Stabilitás egyszerűsített

Részletesebben