Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8200 Veszprém Budapest út 3. EL TERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgy lésének

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8200 Veszprém Budapest út 3. EL TERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgy lésének"

Átírás

1 Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8200 Veszprém Budapest út 3. ELTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgylésének szeptember 13-i ülésére Tárgy: Eladó: Tájékoztató a megyei vállalkozások helyzetérl Dr. Markovszky György, az iparkamara elnöke Az elterjesztést megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság

2 TÁJÉKOZTATÓ Veszprém megye vállalkozásainak helyzetérl december 31-én Veszprém megyében regisztrált gazdasági szervezet volt. Ez egy igen magas szám, de ez nem jelenti azt, hogy ennyi fejldésre képes, valós vállalkozás mködött a jelzett idpontban. Ezek között igen nagy számban vannak olyan egyéni és társas vállalkozások, amelyek valamilyen okból egyáltalán nem végeznek tevékenységet, jelents nagyságrendet képviselnek azok, akik számlaadási kényszer miatt lettek vállalkozók (sportolók, nyelvtanárok, sportbírók, egyéb óraadók, stb.) és nagyon sok nyugdíjas végez valamilyen tevékenységet jövedelem kiegészítés céljából. Tehát valós gazdasági tevékenységet a regisztráltak kb. fele végez, s k azok, akik potenciálisan fejldésre képesek. Érdekes tendencia, hogy miközben a társas vállalkozások száma 3%-kal ntt, az egyéni vállalkozások száma 7,5%-kal csökkent. 1. ábra Regisztrált társas vállalkozások megoszlása (2006. december 31.) Szövetkezet; 1,7% Egyéb; 13,0% Kft; 46,0% Betéti társaság; 38,6% Részvénytársaság; 0,6% Ha a vállalkozásokat a foglalkoztatott létszám alapján vizsgáljuk, megállapítható, hogy túlnyomó többségük mikro-, ill. kisvállalkozás, az uniós normák szerint csak 25 olyan vállalkozás van, amely nagyvállalatnak számít, azaz a létszám meghaladja a 250 ft.

3 3 A gazdasági teljesítményt tekintve (nettó árbevétel) évek óta jelents koncentráció figyelhet meg. Számokban ez azt jelenti, hogy az 50 legnagyobb cég a vállalkozások 0,11%-a produkálta a megyei nettó árbevétel 53%-át, ezen belül pedig az 5 legnagyobb cég a 22%-át (Continental Teves Kft., Valeo Kft., Le Belier Rt., Nitrogénmvek Rt., MTD Hungária Kft.). Az 50 legnagyobb cég komoly mértékben befolyásolja, egyben meghatározza a megye gazdasági teljesítményét, s k a gazdaság húzóeri. Ezek a cégek élen járnak az innovációban, sok mikro- és kisvállalkozásnak jelentenek beszállítási, azaz piaci lehetséget, s a társadalmi felelsségvállalásból is kiveszik a részüket. Más megközelítésbl fenti információk azt is jelzik, hogy a megyei vállalkozások jelents része kapacitását, gazdasági teljesítményét tekintve kiesik, gyenge az innovációs képességük, és piaci szempontból túlzottan sebezhetk. Ugyanakkor a foglalkoztatottságban betöltött szerepük nagyobb, mint a gazdasági teljesítmény területén, biztosítják saját és családtagjaik foglalkoztatását, tehát fennmaradásuk, fejlesztésük társadalmi érdek. Érdemes régiós összehasonlításban is vizsgálni a vállalkozások helyzetét. A régió vállalkozásainak 39,3%-a mködik Veszprém megyében, ami egy igen magas arány. Teljesítményben ugyanakkor Veszprém megye jelentsen elmarad a régió másik két megyéjétl, amit négy adattal reprezentálunk: ban az ipari termelés Fejér megyében 31,9%-kal, Komárom- Esztergom meggyében 14,9%-kal ntt, míg Veszprém megyében a növekedés mértéke 6,8%. 2. Még szembetnbb az az összehasonlítás, mely szerint az egy lakosra jutó termelési értéke Fejér megyében 4920 eft, Komárom-Esztergom megyében 8851 eft, Veszprém megyében 1514 eft (4 fnél többet foglalkoztató szervezetek adatai).

4 4 3. Az egy fre jutó bruttó hazai termék a régiót 100%-nak tekintve Fejér megyében 101,8%, Komárom-Esztergom megyében 121,7%, Veszprém megyében pedig 79,4%. 4. A vállalkozások adóteljesítményébl is látható, hogy Veszprém megye jelentsen elmarad a régió másik két megyéjétl, s ez különösen kirívó a kiemelt adózók tekintetében. 2. ábra A Közép-Dunántúli régió vállalkozásainak adóteljesítménye 700,0 600,0 500,0 400,0 milliárd Ft 300,0 200,0 100,0 0,0 Fejér megye Komárom-Esztergom megye Veszprém megye Kiemelt adózók 272,3 416,6 53,2 Gazdálkodók 285,5 213,8 187,6 Többi vállalkozás 39,9 27,2 36,6 Tehát egyértelm, hogy a régión belül sok tekintetben elmarad a megye gazdasága, kisebb a vállalkozások kapacitása, teljesít képessége és teljesítménye. A másik két megyében több olyan nagyvállalat mködik, amelyek húzzák a megye gazdaságát, sok kisvállalkozásnak jelentenek beszállítói piacot (pl.: Nokia, Suzuki). A lemaradás okai közül két fontos tényezt említenénk meg: Fejlettebb ipari parkok mködnek pl. Székesfehérvárott és Tatabányán, ahol sok, nagy multinacionális cég telepedett meg.

5 5 A potenciális befektetket motiváló tényezk között meghatározó az autópálya, és a korszer vasúti elérhetség, s ilyen szempontból Székesfehérvár és Tatabánya komoly elnyt élvez. A megye vállalkozásainak jelents része exportkényszerben van, hiszen a kis magyar piac felvevképessége igen korlátozott, így az árbevétel 2/3-a exportból származik. Természetesen ezen a területen is érzékelhet a koncentráció, hiszen a 10 legnagyobb cég a megye exportjának több, mint a felét jegyzi. Az ipari beruházások jelentsen meghatározzák a jövt és nagy hatással vannak a cégek versenyképességére. Sajnos e téren is komoly lemaradásban vagyunk a másik két megye mögött ban Veszprém megye a teljes régiós beruházásokból csak 22,6%-ban részesedett!! Ugyanakkor kedvez az a tendencia, hogy a legnagyobb 50 cég az összes megyei beruházásoknak csak 12%-át (2005-ös adat) adta. Ez azt jelzi, hogy egyre több az innovatív, fejlesztésre képes kisvállalkozás, amely folyamatosan javítja versenyképességét, piaci pozícióit. Kedvez tényez, hogy az ipar termelékenysége 13,5%-kal ntt, ezzel javult a vállalkozások versenyképessége, más oldalról viszont a létszámcsökkentések rontják a megye foglalkoztatási helyzetét. 1. táblázat A nemzetgazdasági beruházások megoszlása gazdasági ágak szerint Gazdasági ág Országosan Veszprém megyében Mezgazdaság, vad-, erd-, halgazdálkodás 4,4 4,2 7,4 5,1 Ipar 27,3 25,8 52,8 53,1 Építipar 2,3 2,2 6,3 3,6 Kereskedelem, javítás 7,6 8,3 5,8 7,0 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 0,9 1,0 1,4 1,1 Szállítás, raktározás, posta, távközlés 16,1 19,4 4,7 7,1 Pénzügyi tevékenység 1,4 1,5 0,3 0,2 Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 26,7 25,3 3,3 4,0 Közigazgatás, védelem társadalombiztosítás 5,4 4,1 3,6 3,2 Oktatás 1,9 1,9 3,5 4,4 Egészségügyi, szociális ellátás 1,6 1,7 2,4 2,6 Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 4,3 4,6 8,4 8,6 ÖSSZESEN 100,0 100,0 100,0 100,0

6 6 A beruházások gazdasági ágak szerinti megoszlásában feltn, hogy Veszprém megyében az összes beruházás több mint a fele az ipar területén valósul meg, országosan ez az arány csak 25-27%. A szállítás, raktározás területén országosan 4-szer akkora a beruházások aránya, mint Veszprém megyében, ebbl az a következtetés is levonható, hogy a logisztikának a rossz közlekedési lehetségek miatt nem ideális területe Veszprém megye. Az ipari termelés és értékesítés volumenindexe (elz év azonos idszaka= 100,0) * A 49 fnél többet foglalkoztató szervezetek székhely szerinti adatai. (Forrás: Statisztikai tükör I. évf. 40. szám) Ágazatonként vizsgálva a megye vállalkozásainak teljesítményérl igen eltér helyzetképet kapunk. Az iparon belül vezet szerepe van a gépiparnak, amely az ipari teljesítmény mintegy 40%-át teszi ki. Folyamatosan fejldik és korszersödik a termékszerkezet, és európai mércével mérve is egyre több jó teljesítményre képes vállalkozás jelenik meg a palettán. Az ágazaton belül meghatározó a jármalkatrész gyártás, s ezen a területen két olyan reprezentánsa van a megyének, mint a Continental Teves Kft. és a Valeo Kft., amelyek nemcsak a nagyságrenddel, hanem a korszer tudás termékben való megjelenésével, innovatív gondolkodásukkal is kitnnek. A két említett vállalat mellett egyre nagyobb a súlya a megye gazdaságában az MTD Hungária Kft.-nek, amely ugyancsak folyamatos fejlesztésekkel növeli piaci pozícióit.

7 7 Mindenképpen említésre méltó, hogy ebben az ágazatban tapasztalható legerteljesebben az a pozitív tendencia, hogy évrl-évre feltnik egy-egy kis- és közepes vállalkozás jó piaci teljesítményével (Ajkai Elektronika Kft., Payer Industries Kft., Poppe & Potthoff Bt., Bourns Kft., Pepperl+Fuchs Kft., Balluff Kft., Precision Controls Kft., Csatári Plast Kft., Bakony Elektronika Kft., Hirtenberger Automotive Bt., Csavária Kft.) ban 7,8%-kal ntt a megye építiparának teljesítménye. Pozitívum, hogy a folyamatos létszámhiány ellenére 19%-kal ntt az ágazatban dolgozók száma. Ezen a területen nagyon sok kisvállalkozás mködik, amelyeknek gyenge a kapacitása és tkeellátottsága, és túlnyomó többségük csak alvállalkozói tevékenységre képes. Igazán jelents vállalkozás nincs az ágazatban, néhány olyan közepes vállalkozás van, amelyek önállóan képesek pályázni és közbeszerzési tendereken részt venni. Probléma a cégek közti korrekt és hatékony együttmködés hiánya (pl. klaszter létrehozás), amely növelné teljesítképességüket és vállalkozói lehetségeiket. Ezt az ágazatot sújtja leginkább az ún. körbetartozás, amely sok esetben a cégek mködésképtelenségéhez is vezet. Az utóbbi idben több törvényt módosított az Országgylés, de csak jogszabályokkal ezt a problémát nem lehet megszüntetni. A vegyipar területén továbbra is termeléscsökkenés tapasztalható, amelynek legfbb oka a korábbi években az ágazatban fontos szerepet játszó Nitrokémia 2000 Rt. felszámolása. Ma meghatározó szerepet játszik a Nitrogénmvek Rt., amely jelents beruházással, korszersítéssel alapozza meg versenyképességét. A csökken termelés mellett a termékszerkezet korszersítése jellemzi a vegyipart (finom vegyipari termékek, intermedierek, gyógyszeralapanyagok). Ugyancsak csökkent mintegy 10%-kal az élelmiszeripar termelése. Ez elssorban a hazai keresletcsökkenéssel, másrészt a korábbi évek húzócége, a Pápai Hús Rt. részleges felszámolásával magyarázható.

8 8 Az elmúlt években legnagyobb szerkezeti változás a kiskereskedelem területén következett be. A multinacionális cégek behálózták az egész megyét, ennek következtében, sok klasszikus kiskeresked volt kénytelen megszüntetni tevékenységét. Természetesen a kamara is tisztában van azzal, hogy ezt a folyamatot nem lehet meggátolni, amit viszont több önkormányzat esetében hiányoltunk, az a kiskereskedk elzetes tájékoztatása a várható fejlesztésekrl. Így több esetben a kiskereskedk nem tudtak felkészülni a jelents változásokra, s nem tudtak idben stratégiát váltani. A régió egészét tekintve is sikeres ágazat az idegenforgalom. Budapest után a legkeresettebb térség a Balaton, így megyénk turizmusában is vezet szerepet játszik. A gazdaságban elfoglalt helye jelents, hiszen 10%-kal részesedik a megye gazdasági teljesítményébl, a foglalkoztatásban betöltött szerepe pedig még nagyobb. Az elmúlt években jelents szállodakorszersítések valósultak meg a megyében, így már több, magas színvonalú szolgáltatást nyújtó négycsillagos szálloda mködik. Budapest után a legtöbb konferenciát a Balaton parti szállodák szervezik, ezzel javítva az éves kapacitáskihasználást. A kisebb szállásférhely szolgáltatással, kereskedelemmel, vendéglátással foglalkozó vállalkozások a koncentráltabb turisztikai szezon miatt nehéz helyzetben vannak, hiszen komolyabb bevételeik csak 3 hónapon keresztül vannak, munkaert viszont hosszabb ideig kell alkalmazni.

9 9 A vállalkozások kiegyensúlyozott fejldését és mködését akadályozó legfontosabb tényezk: Nem kiszámítható és gyakran változnak az adó- és járulékszabályok. Magas az elvonások aránya, ez különösen a kisvállalkozásoknak okoz mködési gondot. A legfrissebb adatok szerint Magyarországon 5%- ponttal magasabb az adóterhelés, mint az EU átlaga. Ez a tény rontja a magyar vállalkozások piaci esélyeit és komoly versenyhátrányban vannak a magasabb költségek miatt. Bár több intézkedés történt az elmúlt években, még mindig jelents a cégekre rótt adminisztratív kötelezettség, bürokratikusak, id- és energiaigényesek az ügyintézések. Az 1-2 fs vállalkozásokat ez megoldhatatlan feladat elé állítja, mert legalább annyi idt kénytelenek a felesleges bürokráciára fordítani, mint a szakmai munkára. A vállalkozások nagy várakozással voltak a pályázatok iránt, sajnos kevés az ún. testhezálló pályázat. Olyanok az elvárások, amelyet a visszafogott piaci helyzetben csak kevés cég tud (mer) felvállalni, így a vállalkozások túlnyomó többségének különösen a GOP pályázatok csak illúzió marad. Például: - 3 év átlagában 10, 12, 15%-os éves árbevétel növekedés, - informatikában 40%-os a támogatási arány, minimum 3 millió forint támogatás: ez azt jelenti, hogy minimum 7,5 millió Ft-os projektet kell megvalósítani. Elre meg lehet jósolni, hogy a megyében egyetlen kisvállalkozás sem lesz, amely 7 millió Ft-os informatikai fejlesztést tud megvalósítani, 4,5 millió Ft önrésszel. Elzetesen hiába véleményeztük a tervezeteket, ezekbl semmit nem vettek figyelembe.

10 10 Ma már nemcsak a potenciális befektetk letelepedését, hanem a már mköd vállalkozások helyzetét is nehezíti a szakmunkáshiány. Ez különösen a vasas és építipari szakmákban okoz gondokat. A mikro- és kisvállalkozások többségénél nincs meg a korszer szakmai tudás, alacsony az innovációs képességük, s ez a tény jelentsen rontja piaci esélyeiket. Nem használják ki az informatika nyújtotta lehetségeket pl. elektronikus piac így szkösek az üzleti kapcsolataik, s nehezen jutnak be új piacokra. Ugyancsak a kisvállalkozások többségét általános tkehiány jellemez, esetenként hiába van meg a készség és tehetség, források hiányában nem tudják megvalósítani a szükséges fejlesztéseket. A tkepiacon hitel van bven (támogatott hitelek is), de a kisvállalkozások nagy része banki értékelés szerint nem hitelképes, illetve nem tudnak megfelel biztosítékot nyújtani. Tapasztalataink szerint nem elhanyagolható az engedély nélkül végzett tevékenységek aránya, melyek visszaszorítása a jogszeren mköd vállalkozások, de az egész társadalom érdeke is. Sajnos a kamarának nincs jogi eszköze ezek visszaszorítására, tapasztalataink szerint a helyi önkormányzatok pedig nem szívesen járnak el ilyen ügyekben. Hiányzik egy egységes, hiteles vállalkozói nyilvántartás, amely lehetvé tenné egyrészt az engedély nélküli tevékenységek visszaszorítását, másrészt a konkrét vállalati tevékenységek ismeretében sokoldalú piaci, üzleti információkat lehetne nyújtani a vállalkozásoknak. A kamarák eddigi törekvései a vállalkozások kötelez regisztrációjára a kormánynál nem talált érdemi meghallgatásra. Az alábbiakban ismertetjük azokat a legfontosabb intézkedéseket, törekvéseket, amelyeket a kamara önállóan, vagy más szervezetekkel

11 11 együttmködve tett a megye gazdaságának fejldése, illetve a vállalkozások kiegyensúlyozott mködése érdekében. Három éve a kamara a Pannon Egyetemmel és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságával közösen létrehozta a Regionális Innovációs Tanácsot, amely az azóta létrejött Regionális Innovációs Ügynökséggel együtt sokoldalú innovációs, technológiai és üzleti szolgáltatást nyújtott a vállalkozóknak. A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezése alapján megalakult a Megyei Minség Klub, amely rendezvényeivel elsegíti a minségügy komplex megismerését, hozzásegíti a résztvevket jó módszerek és eljárások elterjesztéséhez. A kamarák, a Vállalkozók Országos Szövetsége, valamint a Gazdasági- és Közlekedési Minisztérium három éve indította el a Széchenyi Kártya Hitel akcióit. Ez a hitel az átmeneti pénzügyi gondok megoldásában, áthidalásában nyújt segítséget a vállalkozásoknak. Három év alatt Veszprém megyében 3222 Széchenyi Kártya Hitel igénylés történt, s összesen 9,8 milliárd forint hitelt helyeztek ki a bankok. A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara koordinációjában létrejött egy turisztikai klaszter, amely a 10 legnagyobb balatoni és veszprémi szállodát integrálja. Ezeknek a szervezeteknek azonos a tevékenysége, céljai és problémái, s így az együttmködés keretében közösségi marketinget, szakmai rendezvényeket, közös képzéseket, vásárokon, kiállításokon való közös megjelenést, turisztikai értékek feltárását, közös hasznosítását célozzák meg. A régió kamaráival közösen létrehoztunk egy Regionális Beszállítói Klubot, amelynek jelenleg kb. 50 vállalkozás a tagja.

12 12 A résztvevknek lehetsége van több multinacionális cég termékeit, minségügyi követelményeit megismerni, s ún. beszállítói börzék keretében üzleti tárgyalásokat folytatni. A klub mködése sok kisvállalkozásnak nyújt segítséget beszállítóvá válásukhoz, s megismerhetnek új módszereket, korszer technológiákat. A vállalkozások számára egyre fontosabb termelési tényez a korszer tudással rendelkez szakember. A kamara együttmködve más szervezetekkel sokirányú tevékenységet fejt ki az alábbi területeken: - felügyeli a tanulók és vállalkozók által megkötött tanulószerzdéseket, - ellenrzi és minsíti a gyakorlati képzhelyeket, s csak azok mködését engedélyezi, ahol megvannak a tárgyi, technikai és személyi feltételek, - a vonatkozó törvény alapján a kamarák dolgozzák ki 16 szakma követelményrendszerét, s szervezik a vizsgáztatást is. Az elmúlt két évben pályázati támogatás felhasználásával a kamara szervezésében mintegy 900 f vett részt képesítést nyújtó képzéseken és továbbképzéseken. Ugyancsak a kamara szervezésében 165 f tett 10 szakmában sikeres mestervizsgát. A megye gazdaságfejlesztésének segítése céljából kezdeményeztük az önkormányzatok és a kamara hatékonyabb együttmködését. A Megyei Önkormányzattal évek óta jó és sikeres együttmködést folytatunk. Ennek keretében több szakmai rendezvényt szerveztünk közösen, kedvezményes részvételi lehetséget biztosítottunk különböz vásárokon a vállalkozóknak, közösen hirdetjük meg és értékeljük a Megyei Minség Díj Pályázatot. A közelmúltban írtunk alá konkrét feladatokat tartalmazó együttmködési megállapodást a Várpalota Város Önkormányzatával.

13 13 Pápán rendszeresen szervezünk szakmai rendezvényeket az Inkubátorházzal közösen. A közeljövben kiemelten az alábbi feladatokra koncentrálunk a vállalkozások támogatása érdekében. Szeretnénk konkrét kapcsolatokat kiépíteni a városi önkormányzatokkal és kistérségekkel. Ehhez természetesen szükség van a nevezett szervezetek együttmködési készségére is. A Pannon Egyetemmel és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságával új projektet indítunk, mellyel ösztönözni kívánjuk a cégeket az innovatív gondolkodásra, a szervezet és tevékenység folyamatos megújítására. Ennek keretében új, korszer módszerekhez és innovációs szolgáltatásokhoz juthatnak a vállalkozások. Szeretnénk hatékonyan mködtetni az eddig megalakult szakmai klubokat, klasztereket, és ösztönözni a vállalkozásokat új szakmai és funkcionális együttmködések létrehozására. Az egyes szakmákban jelentkez szakemberhiány enyhítésére az iskolákkal, a fenntartó önkormányzatokkal és a Munkaügyi Központtal összehangolt intézkedéseket kívánunk tenni. Mindenképpen ösztönözni szeretnénk az iskolákat, hogy elssorban az ún. hiányszakmákban, illetve azokban a szakmákban iskolázzanak be, ahol nagyobb a valószínsége az elhelyezkedésnek. Orientálni szeretnénk a szülket és az általános iskola végzs diákjait, hogy a biztos elhelyezkedés és megélhetés reményében ne az ún. divatszakmákat, hanem a mindenkori hiányszakmákat válasszák. A kamara gazdaságfejlesztési tevékenységének jelents szegmensét képviseli a vállalkozások külpiacra jutásának elsegítése. Ezen cél megvalósítása érdekében felhasználjuk kamaránk külföldi kapcsolatait

14 14 és fokozatosan bvítjük partnereink körét. Üzletember találkozókat, vásárlátogatásokat szervezünk a vállalkozások közötti közvetlen kapcsolatok kialakításának támogatására. Az Osztrák Kereskedelmi Ügynökök Szövetségével promóciós rendezvényt tartottunk, melynek keretében a Magyarországon eddig még nem elterjedt értékesítési forma, a kereskedelmi ügynökön keresztül történ eladás lényegét, módszereit és elnyeit ismertettük. A résztvev vállalkozások képviseli közvetlen tárgyalásokat folytathattak egymással, és ismereteink szerint konkrét üzleti eredmények is születtek a rendezvénynek köszönheten. Szándékunkban áll a testvérvárosi kapcsolatokat kiterjeszteni a városok közötti gazdasági együttmködés fellendítésére. Kialakulóban van a Passau-i Kereskedelmi és Iparkamarával való együttmködésünk, reményeink szerint az sz folyamán aláírásra kerül a két régió vállalkozásainak üzleti tevékenységének elmozdítására tervezett közös tevékenységeket rögzít megállapodás. Konkrét gazdasági elemzésekre támaszkodva a kamarák továbbra is ösztönzik a kormányzatot reális, hosszabb távon is kiszámítható gazdasági, pénzügyi szabályok megalkotására. Veszprém, augusztus 14. Dr. Markovszky György s. k. elnök

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE TARTALOM Ábrajegyzék... 11 Táblázatok jegyzéke... 15 Bevezetés... 21 I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE 1. A régió általános bemutatása... 31 1.1. A soknemzetiség régió... 33 1.2. A gazdaság

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Bakony-Balaton Mechatronikai és Járműipari Klaszter ALAPÍTÓ OKIRAT

Bakony-Balaton Mechatronikai és Járműipari Klaszter ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. április 4. Az Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter és a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Klaszter tagjai a két klaszter fuzionálása révén, a mai napon létrehozzák a Bakony-Balaton

Részletesebben

A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív

A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív A Nemzetgazdasági Minisztériumban a 1121/2013. (III. 11.) Korm. határozat 5. pontja alapján megindult hazánk 2014-2020-as időszakra vonatkozó

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 8-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 8-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel. (88) 545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 07/271/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3.

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Uniós gazdaságfejlesztés számokban 2007-2009 3-ból 2 sikeres pályázó 10 000 hazai vállalkozás

Részletesebben

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

Inno-CropFood IPA HUHR/1001/2.1.3/0001. 2013. január 17-18. Harkány, Magyarország

Inno-CropFood IPA HUHR/1001/2.1.3/0001. 2013. január 17-18. Harkány, Magyarország A hálózat alapú együttműködések kulcstényezői a KFI tevékenység hatékonyságának javítása érdekében 1. Identified driving factors of enhancing the effectiveness of network-based cooperations Inno-CropFood

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

KAMARÁK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁS NÖVEKEDÉSÉBEN

KAMARÁK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁS NÖVEKEDÉSÉBEN KAMARÁK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁS NÖVEKEDÉSÉBEN Bihall Tamás elnök Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Miskolc, 2010. október 21. 1 Foglalkoztatási ráta változása 2004-2008 % 8 7 6 5

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter 2010. December 8. J Ö V Ő K É P Az autóiparban meghatározó gazdasági erővel bíró, összehangolt, hatékony, széleskörű együttműködésen alapuló, versenyképes, innovatív

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k?

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? dr. Kabai Anikó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóság Új Széchenyi

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Kérdések Nemzetgazdasági értelemben mit értünk turizmus alatt? Kik alkotják a turizmus gazdaságát? Balaton kiemelt

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenysége, vállalkozásfejlesztés A Széchenyi Programiroda feladatai Az Új Széchenyi Terv célkitűzése: hatékony pályázati rendszer működtetése a kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

EGER MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

EGER MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Megbízó: Eger MJV Önkormányzata 3300 Eger Dobó tér 2. Tervez: Rosivall Tervez Iroda Kft. 1065 Budapest Nagymez u. 37-39. EGER MJV 184/2003. (V. 29.) SZÁMÚ KÖZGYLÉSI HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Lakatosné Lukács Zsuzsanna Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály MENTOR-NET találkozó

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

Tájékoztató Somogy megye gazdaságának helyzetéről

Tájékoztató Somogy megye gazdaságának helyzetéről Tájékoztató Somogy megye gazdaságának helyzetéről Somogy megye területe alapján Magyarország 5. legnagyobb megyéje (6036 km 2 ), amely az ország dél-nyugati részén helyezkedik el, Baranya és Tolna megyével

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív

Részletesebben

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Antal András Nyugat-Dunántúli Régió Vas és Zala megyei Információs Pont 2012. szeptember 27. A HITA létrejötte 2011. január 1. óta működik a Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

GINOP

GINOP ÉLELMISZERIPARI KOMPLEX BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL GINOP-1.2.6-8.3.4-16 A Felhívás és a Hitelprogram együttes célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felels helyettes államtitkár 2014. október 29. Budapest, VHT Szakmai napok Az új Közös Agrárpolitika (KAP) 2014-2020

Részletesebben

Menekülés el)re. A finn kormány intézkedései a versenyképesség meg)rzésére. Grosschmid Péter TéT-attasé Helsinki

Menekülés el)re. A finn kormány intézkedései a versenyképesség meg)rzésére. Grosschmid Péter TéT-attasé Helsinki Menekülés el)re A finn kormány intézkedései a versenyképesség meg)rzésére Grosschmid Péter TéT-attasé Helsinki El)zmények Global Competitiveness Report 2004-2005 1. Finnország 2. USA 3. Svédország 4. Tajvan

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

Tájékoztató a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaságfejlesztési tevékenységéről

Tájékoztató a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaságfejlesztési tevékenységéről Tájékoztató a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaságfejlesztési tevékenységéről A gazdasági válság hatása a megye teljesítményére Az építőipar és a textilipar gyengülése folytatódott

Részletesebben

Innováció és stratégia. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Innováció és stratégia. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Innováció és stratégia Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripar kormányzati stratégiája KÖZPONTI PROBLÉMA: GYENGE VERSENYKÉPESSÉG, GYENGE JÖVEDELEMTERMELŐ KÉPESSÉG

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25.

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. A leghátrányosabb kistérségek Magyarországon (forrás:térport) A bruttó hozzáadott érték nemzetgazdasági ágak szerinti aránya a magyar GDP-ben,

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon

Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós docens Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2011. október 26.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 4 Építőipar, lakásépítés... 5 Turizmus...

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Magyar élelmiszeripar 2014.

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram Kódszám: VEKOP-1.2.3-16. A Hitelprogram célja A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés,

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 TÁMOP CÉL Országos munkavállalói szövetségek, országos munkaadói szövetségek kapacitásának erősítése, együttműködésük elősegítése Konzorcium: LIGA szakszervezetek,

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Lehetőségek a KKV-k szervezetfejlesztéséhez, infokommunikációs fejlesztési programok

Lehetőségek a KKV-k szervezetfejlesztéséhez, infokommunikációs fejlesztési programok Lehetőségek a KKV-k szervezetfejlesztéséhez, infokommunikációs fejlesztési programok Siba Ignác, Főigazgató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Gazdaságfejlesztési Operatív

Részletesebben

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Prof. Dr. Szerb László egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Helyzetkép

Részletesebben

Airport Debrecen Üzleti Park, Regionális Kiállítás és Vásárközpont

Airport Debrecen Üzleti Park, Regionális Kiállítás és Vásárközpont Debrecen Fejlesztési Pólus Airport Debrecen Üzleti Park, Regionális Kiállítás és Vásárközpont Dr. Skultéti Éva főtitkár Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara Debrecen Fejlesztési Pólus Airport

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Tisztelt Vállalkozó! A csatolt sajtószemle a kkv-k napi működését érintő fontos változásokat, gyakorlati tudnivalókat tartalmaz. Dorog, 2015. július 20. Üdvözlettel:

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozói pályázati lehetőségek Zalaszentgrót, 2015. május 21. Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1995. január 9-én

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei Első Önkormányzati Projektbörze 2010 Budapest, 2010.03.31. Szemző György projektmenedzser, GOP IH Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/6

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Gazdasági tendenciák és az adózás összefüggései Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Gazdasági tendenciák és az adózás összefüggései Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Gazdasági tendenciák és az adózás összefüggései Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Dr. Olasz András igazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága 213. november 2. 1 A megye

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2003.évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2003.évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2003.évi közhasznú jelentése 1.sz. melléklet: számviteli beszámoló 2.sz. melléklet: költségvetési felhasználás elszámolása 3.sz. melléklet: vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/

Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ VEKOP-1.3.1-16 - Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázati kód

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MFB az ország fejlesztési bankja

MFB az ország fejlesztési bankja MFB az ország fejlesztési bankja Czirják Sándor vezérigazgató Szeged, 2008. október 7. [ ] Az európai állami fejlesztési bankok szerepe Híd szerep: gazdaságpolitika és szereplői között Stratégiai célok

Részletesebben

BAKONY-BALATON MECHATRONIKAI ÉS JÁRMŰIPARI KLASZTER

BAKONY-BALATON MECHATRONIKAI ÉS JÁRMŰIPARI KLASZTER BAKONY-BALATON MECHATRONIKAI ÉS JÁRMŰIPARI KLASZTER 2012. április 4-én a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által menedzselt Közép-dunántúli Regionális Innovációs Klaszter, valamint a Közép-Pannon

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2011. évi Észak-magyarországi Regionális INNOVÁCIÓS DÍJ elnyerésére A NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség, az Északmagyarországi Regionális Fejlesztési, valamint

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei 2014-2020 között Tartalom A helyszín Miskolc Megyei Jogú Város kiemelt fejlesztési központ Eredményeink - röviden Mit várunk a rendezvénytől? Miskolci jövőkép

Részletesebben

Az élelmiszeripar jelene, jövője

Az élelmiszeripar jelene, jövője Az élelmiszeripar jelene, jövője dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár 2012. április 25. Élelmiszergazdaság jelentősége Stratégiai jelentőségű ágazat:

Részletesebben