Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8200 Veszprém Budapest út 3. EL TERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgy lésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8200 Veszprém Budapest út 3. EL TERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgy lésének"

Átírás

1 Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8200 Veszprém Budapest út 3. ELTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgylésének szeptember 13-i ülésére Tárgy: Eladó: Tájékoztató a megyei vállalkozások helyzetérl Dr. Markovszky György, az iparkamara elnöke Az elterjesztést megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság

2 TÁJÉKOZTATÓ Veszprém megye vállalkozásainak helyzetérl december 31-én Veszprém megyében regisztrált gazdasági szervezet volt. Ez egy igen magas szám, de ez nem jelenti azt, hogy ennyi fejldésre képes, valós vállalkozás mködött a jelzett idpontban. Ezek között igen nagy számban vannak olyan egyéni és társas vállalkozások, amelyek valamilyen okból egyáltalán nem végeznek tevékenységet, jelents nagyságrendet képviselnek azok, akik számlaadási kényszer miatt lettek vállalkozók (sportolók, nyelvtanárok, sportbírók, egyéb óraadók, stb.) és nagyon sok nyugdíjas végez valamilyen tevékenységet jövedelem kiegészítés céljából. Tehát valós gazdasági tevékenységet a regisztráltak kb. fele végez, s k azok, akik potenciálisan fejldésre képesek. Érdekes tendencia, hogy miközben a társas vállalkozások száma 3%-kal ntt, az egyéni vállalkozások száma 7,5%-kal csökkent. 1. ábra Regisztrált társas vállalkozások megoszlása (2006. december 31.) Szövetkezet; 1,7% Egyéb; 13,0% Kft; 46,0% Betéti társaság; 38,6% Részvénytársaság; 0,6% Ha a vállalkozásokat a foglalkoztatott létszám alapján vizsgáljuk, megállapítható, hogy túlnyomó többségük mikro-, ill. kisvállalkozás, az uniós normák szerint csak 25 olyan vállalkozás van, amely nagyvállalatnak számít, azaz a létszám meghaladja a 250 ft.

3 3 A gazdasági teljesítményt tekintve (nettó árbevétel) évek óta jelents koncentráció figyelhet meg. Számokban ez azt jelenti, hogy az 50 legnagyobb cég a vállalkozások 0,11%-a produkálta a megyei nettó árbevétel 53%-át, ezen belül pedig az 5 legnagyobb cég a 22%-át (Continental Teves Kft., Valeo Kft., Le Belier Rt., Nitrogénmvek Rt., MTD Hungária Kft.). Az 50 legnagyobb cég komoly mértékben befolyásolja, egyben meghatározza a megye gazdasági teljesítményét, s k a gazdaság húzóeri. Ezek a cégek élen járnak az innovációban, sok mikro- és kisvállalkozásnak jelentenek beszállítási, azaz piaci lehetséget, s a társadalmi felelsségvállalásból is kiveszik a részüket. Más megközelítésbl fenti információk azt is jelzik, hogy a megyei vállalkozások jelents része kapacitását, gazdasági teljesítményét tekintve kiesik, gyenge az innovációs képességük, és piaci szempontból túlzottan sebezhetk. Ugyanakkor a foglalkoztatottságban betöltött szerepük nagyobb, mint a gazdasági teljesítmény területén, biztosítják saját és családtagjaik foglalkoztatását, tehát fennmaradásuk, fejlesztésük társadalmi érdek. Érdemes régiós összehasonlításban is vizsgálni a vállalkozások helyzetét. A régió vállalkozásainak 39,3%-a mködik Veszprém megyében, ami egy igen magas arány. Teljesítményben ugyanakkor Veszprém megye jelentsen elmarad a régió másik két megyéjétl, amit négy adattal reprezentálunk: ban az ipari termelés Fejér megyében 31,9%-kal, Komárom- Esztergom meggyében 14,9%-kal ntt, míg Veszprém megyében a növekedés mértéke 6,8%. 2. Még szembetnbb az az összehasonlítás, mely szerint az egy lakosra jutó termelési értéke Fejér megyében 4920 eft, Komárom-Esztergom megyében 8851 eft, Veszprém megyében 1514 eft (4 fnél többet foglalkoztató szervezetek adatai).

4 4 3. Az egy fre jutó bruttó hazai termék a régiót 100%-nak tekintve Fejér megyében 101,8%, Komárom-Esztergom megyében 121,7%, Veszprém megyében pedig 79,4%. 4. A vállalkozások adóteljesítményébl is látható, hogy Veszprém megye jelentsen elmarad a régió másik két megyéjétl, s ez különösen kirívó a kiemelt adózók tekintetében. 2. ábra A Közép-Dunántúli régió vállalkozásainak adóteljesítménye 700,0 600,0 500,0 400,0 milliárd Ft 300,0 200,0 100,0 0,0 Fejér megye Komárom-Esztergom megye Veszprém megye Kiemelt adózók 272,3 416,6 53,2 Gazdálkodók 285,5 213,8 187,6 Többi vállalkozás 39,9 27,2 36,6 Tehát egyértelm, hogy a régión belül sok tekintetben elmarad a megye gazdasága, kisebb a vállalkozások kapacitása, teljesít képessége és teljesítménye. A másik két megyében több olyan nagyvállalat mködik, amelyek húzzák a megye gazdaságát, sok kisvállalkozásnak jelentenek beszállítói piacot (pl.: Nokia, Suzuki). A lemaradás okai közül két fontos tényezt említenénk meg: Fejlettebb ipari parkok mködnek pl. Székesfehérvárott és Tatabányán, ahol sok, nagy multinacionális cég telepedett meg.

5 5 A potenciális befektetket motiváló tényezk között meghatározó az autópálya, és a korszer vasúti elérhetség, s ilyen szempontból Székesfehérvár és Tatabánya komoly elnyt élvez. A megye vállalkozásainak jelents része exportkényszerben van, hiszen a kis magyar piac felvevképessége igen korlátozott, így az árbevétel 2/3-a exportból származik. Természetesen ezen a területen is érzékelhet a koncentráció, hiszen a 10 legnagyobb cég a megye exportjának több, mint a felét jegyzi. Az ipari beruházások jelentsen meghatározzák a jövt és nagy hatással vannak a cégek versenyképességére. Sajnos e téren is komoly lemaradásban vagyunk a másik két megye mögött ban Veszprém megye a teljes régiós beruházásokból csak 22,6%-ban részesedett!! Ugyanakkor kedvez az a tendencia, hogy a legnagyobb 50 cég az összes megyei beruházásoknak csak 12%-át (2005-ös adat) adta. Ez azt jelzi, hogy egyre több az innovatív, fejlesztésre képes kisvállalkozás, amely folyamatosan javítja versenyképességét, piaci pozícióit. Kedvez tényez, hogy az ipar termelékenysége 13,5%-kal ntt, ezzel javult a vállalkozások versenyképessége, más oldalról viszont a létszámcsökkentések rontják a megye foglalkoztatási helyzetét. 1. táblázat A nemzetgazdasági beruházások megoszlása gazdasági ágak szerint Gazdasági ág Országosan Veszprém megyében Mezgazdaság, vad-, erd-, halgazdálkodás 4,4 4,2 7,4 5,1 Ipar 27,3 25,8 52,8 53,1 Építipar 2,3 2,2 6,3 3,6 Kereskedelem, javítás 7,6 8,3 5,8 7,0 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 0,9 1,0 1,4 1,1 Szállítás, raktározás, posta, távközlés 16,1 19,4 4,7 7,1 Pénzügyi tevékenység 1,4 1,5 0,3 0,2 Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 26,7 25,3 3,3 4,0 Közigazgatás, védelem társadalombiztosítás 5,4 4,1 3,6 3,2 Oktatás 1,9 1,9 3,5 4,4 Egészségügyi, szociális ellátás 1,6 1,7 2,4 2,6 Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 4,3 4,6 8,4 8,6 ÖSSZESEN 100,0 100,0 100,0 100,0

6 6 A beruházások gazdasági ágak szerinti megoszlásában feltn, hogy Veszprém megyében az összes beruházás több mint a fele az ipar területén valósul meg, országosan ez az arány csak 25-27%. A szállítás, raktározás területén országosan 4-szer akkora a beruházások aránya, mint Veszprém megyében, ebbl az a következtetés is levonható, hogy a logisztikának a rossz közlekedési lehetségek miatt nem ideális területe Veszprém megye. Az ipari termelés és értékesítés volumenindexe (elz év azonos idszaka= 100,0) * A 49 fnél többet foglalkoztató szervezetek székhely szerinti adatai. (Forrás: Statisztikai tükör I. évf. 40. szám) Ágazatonként vizsgálva a megye vállalkozásainak teljesítményérl igen eltér helyzetképet kapunk. Az iparon belül vezet szerepe van a gépiparnak, amely az ipari teljesítmény mintegy 40%-át teszi ki. Folyamatosan fejldik és korszersödik a termékszerkezet, és európai mércével mérve is egyre több jó teljesítményre képes vállalkozás jelenik meg a palettán. Az ágazaton belül meghatározó a jármalkatrész gyártás, s ezen a területen két olyan reprezentánsa van a megyének, mint a Continental Teves Kft. és a Valeo Kft., amelyek nemcsak a nagyságrenddel, hanem a korszer tudás termékben való megjelenésével, innovatív gondolkodásukkal is kitnnek. A két említett vállalat mellett egyre nagyobb a súlya a megye gazdaságában az MTD Hungária Kft.-nek, amely ugyancsak folyamatos fejlesztésekkel növeli piaci pozícióit.

7 7 Mindenképpen említésre méltó, hogy ebben az ágazatban tapasztalható legerteljesebben az a pozitív tendencia, hogy évrl-évre feltnik egy-egy kis- és közepes vállalkozás jó piaci teljesítményével (Ajkai Elektronika Kft., Payer Industries Kft., Poppe & Potthoff Bt., Bourns Kft., Pepperl+Fuchs Kft., Balluff Kft., Precision Controls Kft., Csatári Plast Kft., Bakony Elektronika Kft., Hirtenberger Automotive Bt., Csavária Kft.) ban 7,8%-kal ntt a megye építiparának teljesítménye. Pozitívum, hogy a folyamatos létszámhiány ellenére 19%-kal ntt az ágazatban dolgozók száma. Ezen a területen nagyon sok kisvállalkozás mködik, amelyeknek gyenge a kapacitása és tkeellátottsága, és túlnyomó többségük csak alvállalkozói tevékenységre képes. Igazán jelents vállalkozás nincs az ágazatban, néhány olyan közepes vállalkozás van, amelyek önállóan képesek pályázni és közbeszerzési tendereken részt venni. Probléma a cégek közti korrekt és hatékony együttmködés hiánya (pl. klaszter létrehozás), amely növelné teljesítképességüket és vállalkozói lehetségeiket. Ezt az ágazatot sújtja leginkább az ún. körbetartozás, amely sok esetben a cégek mködésképtelenségéhez is vezet. Az utóbbi idben több törvényt módosított az Országgylés, de csak jogszabályokkal ezt a problémát nem lehet megszüntetni. A vegyipar területén továbbra is termeléscsökkenés tapasztalható, amelynek legfbb oka a korábbi években az ágazatban fontos szerepet játszó Nitrokémia 2000 Rt. felszámolása. Ma meghatározó szerepet játszik a Nitrogénmvek Rt., amely jelents beruházással, korszersítéssel alapozza meg versenyképességét. A csökken termelés mellett a termékszerkezet korszersítése jellemzi a vegyipart (finom vegyipari termékek, intermedierek, gyógyszeralapanyagok). Ugyancsak csökkent mintegy 10%-kal az élelmiszeripar termelése. Ez elssorban a hazai keresletcsökkenéssel, másrészt a korábbi évek húzócége, a Pápai Hús Rt. részleges felszámolásával magyarázható.

8 8 Az elmúlt években legnagyobb szerkezeti változás a kiskereskedelem területén következett be. A multinacionális cégek behálózták az egész megyét, ennek következtében, sok klasszikus kiskeresked volt kénytelen megszüntetni tevékenységét. Természetesen a kamara is tisztában van azzal, hogy ezt a folyamatot nem lehet meggátolni, amit viszont több önkormányzat esetében hiányoltunk, az a kiskereskedk elzetes tájékoztatása a várható fejlesztésekrl. Így több esetben a kiskereskedk nem tudtak felkészülni a jelents változásokra, s nem tudtak idben stratégiát váltani. A régió egészét tekintve is sikeres ágazat az idegenforgalom. Budapest után a legkeresettebb térség a Balaton, így megyénk turizmusában is vezet szerepet játszik. A gazdaságban elfoglalt helye jelents, hiszen 10%-kal részesedik a megye gazdasági teljesítményébl, a foglalkoztatásban betöltött szerepe pedig még nagyobb. Az elmúlt években jelents szállodakorszersítések valósultak meg a megyében, így már több, magas színvonalú szolgáltatást nyújtó négycsillagos szálloda mködik. Budapest után a legtöbb konferenciát a Balaton parti szállodák szervezik, ezzel javítva az éves kapacitáskihasználást. A kisebb szállásférhely szolgáltatással, kereskedelemmel, vendéglátással foglalkozó vállalkozások a koncentráltabb turisztikai szezon miatt nehéz helyzetben vannak, hiszen komolyabb bevételeik csak 3 hónapon keresztül vannak, munkaert viszont hosszabb ideig kell alkalmazni.

9 9 A vállalkozások kiegyensúlyozott fejldését és mködését akadályozó legfontosabb tényezk: Nem kiszámítható és gyakran változnak az adó- és járulékszabályok. Magas az elvonások aránya, ez különösen a kisvállalkozásoknak okoz mködési gondot. A legfrissebb adatok szerint Magyarországon 5%- ponttal magasabb az adóterhelés, mint az EU átlaga. Ez a tény rontja a magyar vállalkozások piaci esélyeit és komoly versenyhátrányban vannak a magasabb költségek miatt. Bár több intézkedés történt az elmúlt években, még mindig jelents a cégekre rótt adminisztratív kötelezettség, bürokratikusak, id- és energiaigényesek az ügyintézések. Az 1-2 fs vállalkozásokat ez megoldhatatlan feladat elé állítja, mert legalább annyi idt kénytelenek a felesleges bürokráciára fordítani, mint a szakmai munkára. A vállalkozások nagy várakozással voltak a pályázatok iránt, sajnos kevés az ún. testhezálló pályázat. Olyanok az elvárások, amelyet a visszafogott piaci helyzetben csak kevés cég tud (mer) felvállalni, így a vállalkozások túlnyomó többségének különösen a GOP pályázatok csak illúzió marad. Például: - 3 év átlagában 10, 12, 15%-os éves árbevétel növekedés, - informatikában 40%-os a támogatási arány, minimum 3 millió forint támogatás: ez azt jelenti, hogy minimum 7,5 millió Ft-os projektet kell megvalósítani. Elre meg lehet jósolni, hogy a megyében egyetlen kisvállalkozás sem lesz, amely 7 millió Ft-os informatikai fejlesztést tud megvalósítani, 4,5 millió Ft önrésszel. Elzetesen hiába véleményeztük a tervezeteket, ezekbl semmit nem vettek figyelembe.

10 10 Ma már nemcsak a potenciális befektetk letelepedését, hanem a már mköd vállalkozások helyzetét is nehezíti a szakmunkáshiány. Ez különösen a vasas és építipari szakmákban okoz gondokat. A mikro- és kisvállalkozások többségénél nincs meg a korszer szakmai tudás, alacsony az innovációs képességük, s ez a tény jelentsen rontja piaci esélyeiket. Nem használják ki az informatika nyújtotta lehetségeket pl. elektronikus piac így szkösek az üzleti kapcsolataik, s nehezen jutnak be új piacokra. Ugyancsak a kisvállalkozások többségét általános tkehiány jellemez, esetenként hiába van meg a készség és tehetség, források hiányában nem tudják megvalósítani a szükséges fejlesztéseket. A tkepiacon hitel van bven (támogatott hitelek is), de a kisvállalkozások nagy része banki értékelés szerint nem hitelképes, illetve nem tudnak megfelel biztosítékot nyújtani. Tapasztalataink szerint nem elhanyagolható az engedély nélkül végzett tevékenységek aránya, melyek visszaszorítása a jogszeren mköd vállalkozások, de az egész társadalom érdeke is. Sajnos a kamarának nincs jogi eszköze ezek visszaszorítására, tapasztalataink szerint a helyi önkormányzatok pedig nem szívesen járnak el ilyen ügyekben. Hiányzik egy egységes, hiteles vállalkozói nyilvántartás, amely lehetvé tenné egyrészt az engedély nélküli tevékenységek visszaszorítását, másrészt a konkrét vállalati tevékenységek ismeretében sokoldalú piaci, üzleti információkat lehetne nyújtani a vállalkozásoknak. A kamarák eddigi törekvései a vállalkozások kötelez regisztrációjára a kormánynál nem talált érdemi meghallgatásra. Az alábbiakban ismertetjük azokat a legfontosabb intézkedéseket, törekvéseket, amelyeket a kamara önállóan, vagy más szervezetekkel

11 11 együttmködve tett a megye gazdaságának fejldése, illetve a vállalkozások kiegyensúlyozott mködése érdekében. Három éve a kamara a Pannon Egyetemmel és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságával közösen létrehozta a Regionális Innovációs Tanácsot, amely az azóta létrejött Regionális Innovációs Ügynökséggel együtt sokoldalú innovációs, technológiai és üzleti szolgáltatást nyújtott a vállalkozóknak. A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezése alapján megalakult a Megyei Minség Klub, amely rendezvényeivel elsegíti a minségügy komplex megismerését, hozzásegíti a résztvevket jó módszerek és eljárások elterjesztéséhez. A kamarák, a Vállalkozók Országos Szövetsége, valamint a Gazdasági- és Közlekedési Minisztérium három éve indította el a Széchenyi Kártya Hitel akcióit. Ez a hitel az átmeneti pénzügyi gondok megoldásában, áthidalásában nyújt segítséget a vállalkozásoknak. Három év alatt Veszprém megyében 3222 Széchenyi Kártya Hitel igénylés történt, s összesen 9,8 milliárd forint hitelt helyeztek ki a bankok. A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara koordinációjában létrejött egy turisztikai klaszter, amely a 10 legnagyobb balatoni és veszprémi szállodát integrálja. Ezeknek a szervezeteknek azonos a tevékenysége, céljai és problémái, s így az együttmködés keretében közösségi marketinget, szakmai rendezvényeket, közös képzéseket, vásárokon, kiállításokon való közös megjelenést, turisztikai értékek feltárását, közös hasznosítását célozzák meg. A régió kamaráival közösen létrehoztunk egy Regionális Beszállítói Klubot, amelynek jelenleg kb. 50 vállalkozás a tagja.

12 12 A résztvevknek lehetsége van több multinacionális cég termékeit, minségügyi követelményeit megismerni, s ún. beszállítói börzék keretében üzleti tárgyalásokat folytatni. A klub mködése sok kisvállalkozásnak nyújt segítséget beszállítóvá válásukhoz, s megismerhetnek új módszereket, korszer technológiákat. A vállalkozások számára egyre fontosabb termelési tényez a korszer tudással rendelkez szakember. A kamara együttmködve más szervezetekkel sokirányú tevékenységet fejt ki az alábbi területeken: - felügyeli a tanulók és vállalkozók által megkötött tanulószerzdéseket, - ellenrzi és minsíti a gyakorlati képzhelyeket, s csak azok mködését engedélyezi, ahol megvannak a tárgyi, technikai és személyi feltételek, - a vonatkozó törvény alapján a kamarák dolgozzák ki 16 szakma követelményrendszerét, s szervezik a vizsgáztatást is. Az elmúlt két évben pályázati támogatás felhasználásával a kamara szervezésében mintegy 900 f vett részt képesítést nyújtó képzéseken és továbbképzéseken. Ugyancsak a kamara szervezésében 165 f tett 10 szakmában sikeres mestervizsgát. A megye gazdaságfejlesztésének segítése céljából kezdeményeztük az önkormányzatok és a kamara hatékonyabb együttmködését. A Megyei Önkormányzattal évek óta jó és sikeres együttmködést folytatunk. Ennek keretében több szakmai rendezvényt szerveztünk közösen, kedvezményes részvételi lehetséget biztosítottunk különböz vásárokon a vállalkozóknak, közösen hirdetjük meg és értékeljük a Megyei Minség Díj Pályázatot. A közelmúltban írtunk alá konkrét feladatokat tartalmazó együttmködési megállapodást a Várpalota Város Önkormányzatával.

13 13 Pápán rendszeresen szervezünk szakmai rendezvényeket az Inkubátorházzal közösen. A közeljövben kiemelten az alábbi feladatokra koncentrálunk a vállalkozások támogatása érdekében. Szeretnénk konkrét kapcsolatokat kiépíteni a városi önkormányzatokkal és kistérségekkel. Ehhez természetesen szükség van a nevezett szervezetek együttmködési készségére is. A Pannon Egyetemmel és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságával új projektet indítunk, mellyel ösztönözni kívánjuk a cégeket az innovatív gondolkodásra, a szervezet és tevékenység folyamatos megújítására. Ennek keretében új, korszer módszerekhez és innovációs szolgáltatásokhoz juthatnak a vállalkozások. Szeretnénk hatékonyan mködtetni az eddig megalakult szakmai klubokat, klasztereket, és ösztönözni a vállalkozásokat új szakmai és funkcionális együttmködések létrehozására. Az egyes szakmákban jelentkez szakemberhiány enyhítésére az iskolákkal, a fenntartó önkormányzatokkal és a Munkaügyi Központtal összehangolt intézkedéseket kívánunk tenni. Mindenképpen ösztönözni szeretnénk az iskolákat, hogy elssorban az ún. hiányszakmákban, illetve azokban a szakmákban iskolázzanak be, ahol nagyobb a valószínsége az elhelyezkedésnek. Orientálni szeretnénk a szülket és az általános iskola végzs diákjait, hogy a biztos elhelyezkedés és megélhetés reményében ne az ún. divatszakmákat, hanem a mindenkori hiányszakmákat válasszák. A kamara gazdaságfejlesztési tevékenységének jelents szegmensét képviseli a vállalkozások külpiacra jutásának elsegítése. Ezen cél megvalósítása érdekében felhasználjuk kamaránk külföldi kapcsolatait

14 14 és fokozatosan bvítjük partnereink körét. Üzletember találkozókat, vásárlátogatásokat szervezünk a vállalkozások közötti közvetlen kapcsolatok kialakításának támogatására. Az Osztrák Kereskedelmi Ügynökök Szövetségével promóciós rendezvényt tartottunk, melynek keretében a Magyarországon eddig még nem elterjedt értékesítési forma, a kereskedelmi ügynökön keresztül történ eladás lényegét, módszereit és elnyeit ismertettük. A résztvev vállalkozások képviseli közvetlen tárgyalásokat folytathattak egymással, és ismereteink szerint konkrét üzleti eredmények is születtek a rendezvénynek köszönheten. Szándékunkban áll a testvérvárosi kapcsolatokat kiterjeszteni a városok közötti gazdasági együttmködés fellendítésére. Kialakulóban van a Passau-i Kereskedelmi és Iparkamarával való együttmködésünk, reményeink szerint az sz folyamán aláírásra kerül a két régió vállalkozásainak üzleti tevékenységének elmozdítására tervezett közös tevékenységeket rögzít megállapodás. Konkrét gazdasági elemzésekre támaszkodva a kamarák továbbra is ösztönzik a kormányzatot reális, hosszabb távon is kiszámítható gazdasági, pénzügyi szabályok megalkotására. Veszprém, augusztus 14. Dr. Markovszky György s. k. elnök

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve IKERRÉGIÓK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG INNOVÁCIÓS TENGELYE KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Fodor Zita Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozásfejlesztési Központ Témavezet: Dr. Szegedi Zoltán

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskola Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Program Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Doktori értekezés

Részletesebben

PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata I. BEVEZETÉS...6 II. HELYZETELEMZÉS...7 II.1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...7 II.1.1. Pécs az országos településhálózatban...7 II.1.1.1.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

2014. évi SBA-tájékoztató

2014. évi SBA-tájékoztató HU Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság 2014. évi SBA-tájékoztató MAGYARORSZÁG Összefoglaló Magyarország KKV-szektorának teljesítménye 2013-ig nem volt képes teljes mértékben magához térni a 2008-ban

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

A versenyképes vállalkozói tudás KKC-2008-V támogatási konstrukció

A versenyképes vállalkozói tudás KKC-2008-V támogatási konstrukció A versenyképes vállalkozói tudás KKC-2008-V támogatási konstrukció Projektgazda: Régiófókusz Kht. Szombathely, Kisfaludy S. u. 57. Telefon: 94/500-354 www.regiofokusz.hu Projekt címe: A regionális versenyképesség

Részletesebben

Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára

Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Szerkesztette: Dr. Baráth

Részletesebben

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése www.husk-cbc.eu www.hungary-slovakia-cbc.eu A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése a Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 projekt keretén belül A

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA 1 2010. december 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 5 2. HELYZETELEMZÉS: A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 6 2.1 Általános demográfiai

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

AZ ENERGIA KLUB JAVASLATA A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV

AZ ENERGIA KLUB JAVASLATA A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV AZ ENERGIA KLUB JAVASLATA A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁHOZ Készítette: Fülöp Orsolya, Király Zsuzsanna 2007. augusztus Tartalomjegyzék 1 Bevezet... 2 2 A cselekvési terv kerete

Részletesebben

Mikrovállalkozások felkészítése az EU-s belépésre

Mikrovállalkozások felkészítése az EU-s belépésre Mikrovállalkozások felkészítése az EU-s belépésre Készült a Magyar Észak-Rajna Vesztfáliai kormányközi vegyesbizottság megállapodása alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával BEVEZETÉS

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA 2010. június 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 A FELNŐTTKÉPZÉS... 5 2.1 A felnőttképzés piaca... 5 2.2 A felnőttképzés funkciói... 8 2.3 A

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM AZ IPARI PARKOK KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKRA ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁRHATÓ EU TÁMOGATÁSOKRA A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés)

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés) Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPress, Szeged. 175-200. o. 9. A hazai ipari parkok

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája 2013. - munkaanyag - Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 3 1.1. A régió gazdasági jellemzői... 3 1.2. A régió kutatás-fejlesztési és innovációs számszerűsíthető

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben