GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM. Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar. Csíkszeredai Kihelyezett Tagozat. Vezetés és szervezés mesterszak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM. Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar. Csíkszeredai Kihelyezett Tagozat. Vezetés és szervezés mesterszak"

Átírás

1 Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar Csíkszeredai Kihelyezett Tagozat Vezetés és szervezés mesterszak GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM K É S Z Í T E T T E : Bencze László

2 2 Az agrárpolitika nem más mint a gazdaságpolitika egyik megnyilvánulási formája. Alapvetően az a lényege, hogy a mezőgazdaság fejlesztésével kapcsolatos célok és eszközök végrehajtása érdekében hozott intézkedéseket rendszerezze. Nemcsak ezeknek az intézkedéseknek a felügyelője, hanem kiterjed még a tulajdon védelmére, a termékek szabályozására, a gazdaságok, szövetkezetek fejlesztésére, az áruval kapcsolatos tevékenységek optimalizálására. Ugyanakkor magábafoglalja az újratermelés, fenntartható fejlődés és a versenyképesség megteremtésének szabályozását, a termelési visszaesések és ingadozások mérséklését, elkerülését, illetve a piac és a termelés szabályozására ható intézkedések rendszerét. Gyakorlatban átfogja az állam a mezőgazdaságra irányuló valamennyi megnyilvánulását. Fő célj az agrárpolitikának, hogy a mezőgazdaság eredményesen járuljon hozzá a nemzetgazdaság növekedéséhez. Ebben a dolgozatban az agrárpolitika a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos területét vizsgáljuk, illetve azokat az intézkedéseket, adatokat a mezőgazdaságban, amelyek hozzájárultak a mai helyzet kialakulásában a népesség növekedéssel kapcsolatosan. Ha a mai világban körülnézünk, rengeteg problémát találunk. Bár vitatott téma, sokan vallják azt a nézetet, hogy egy probléma a népesség növekedése is. Régen a népességnövekedést, a tőkenövekedést jónak tartották, azonban ma, amikor egyre tisztábban látjuk a Föld ökológiai korlátait, ezt a növekedést rossznak könyvelik el. A növekedésen azonban egy kicsit el lehet gondolkodni. A világunk lineáris. Minden a természetben. Az emberi élet, a környezet megújulása, a reprodukció, az ökológiai lánc, az erőforrások. Minden lineáris. A növekedés ebben az értelemben jó és szükséges, enélkül nincs fejlődés. Ez jelenti a fenntartható fejlődést, vagyis csak olyan mértékben, amennyiben az erőforrások képesek megújulni, tehát lineárisan. Azonban a Világban, a gyakorlatban nem így van. Az emberi elme képtelen felfogni az exponenciális fogalmát. Az egyik legjobb példa az a közismert feladvány, amely így szól: 1 Tételezzük fel, hogy önöknek van egy tavuk. Egy szép napon észreveszik, hogy megjelent a tavon egyetlen kicsi vízi liliom. Pontosan tudják, hogy a liliom naponta megduplázza a méretét. Tisztában vannak azzal is, hogy ha nem avatkoznak be, és a liliomot hagyják nőnni, akor harminc nap alatt teljesen befedi a tavat ezáltal megfojtva a vízben az élet minden más formáját. De kezdetben a liliom kicsinek klátszik, ezért úgy döntenek, hogy aggodalomra nincs ok. Majd akkor foglalkoznak vele, amikor már a liliom a tó felét beborítja. Vajon mennyi időt hagytak maguknak, hogy megakadályozzák a tó teljes pusztulását? Mindössze egy napot! Az exponenciális növekedés hatására bekövetkezik túllövés, ami azt jelenti, hogy bár kezdetben alig látható ez a változás, az idő folyamán ez felgyorsul és egyre gyorsabb lesz, annak ellenére, hogy a hozam az egész idő alatt ugyanakkora (100%-os a liliom esetében). A probléma az, hogy az utolsóelőtti, vagy utolsó kettőződésnél már nem marad idő a cselekedetre, nincs idő, hogy tegyünk valamit. A válság bekövetkezik és ennek az oka az, hogy az exponenciális növekedés olyan hirtelen felhalmozódást hoz létre, mely lehetetlenné teszi a keletkezett probléma kezelését. 2 Ha a gyakorlatban akarjuk ezt vizsgálni, akkor nézzük meg a bankszektort, a pénzpiacokat és a legutóbbi válság okozóit a származtatott 1 Donella Meadows, Jorgen Randers, Dennis Meadows A növekedés határai harminc év múltán; Kossuth kiadó Budapest, 2005, 42. old. 2 U.o. 43. Old.

3 3 termékek (derivatívok) piacát. Azoban ennek a dolgozatnak nem ez a célja, hanem, hogy azt mutassa be, hogyan jelentkeznek ezek a hatások a mezőgazdaságban. Ma már egyre többet foglalkoznak a fenntartható fogyasztás fogalmával. Ennek egyik alapvető feltétele, hogy újragondoljuk a termékek teljes életciklusát, ugyanis a gyártási technológia, szállítás, csomagolás stb hatással van a környezetre és az emberekre. A fenntartható fogyasztás célja, hogy bíztosítsa az összes földlakó alapvető szükségleteinek kielégítését. Ezen változás megteremtésében nagy szerepük van a kormányoknak, vállalkozásoknak, szervezeteknek, de szerepet kapnak a fogyasztók is. Mégis tudunk nem egy régióról, országról, ahol rendkivűl alacsony a megélhetési szint, és vannak olyanok, ahol jóval több van, mint ami kellene. Egy cikk szerint A világon több mint 2 milliárd embernek van szüksége annál többre, mint amihez hozzájut csak a túléléshez. Másoknak meg felelősségteljesebben kellene választaniuk 3 A növekedés határai című könyv tárgyal egy modellt, 4 amely által kapcsolatba hozza a népesség növekedését az élelmiszer termeléssel, fogyasztással. Ezt kifejtve arról van szó, hogy a szegények és a gazdagok közötti szakadékot a gazdaság csak növeli a jelenlegi formájában. Megfigyelhető, hogy a gazdasági fejlődés általában a gazdagabb országokban folyik, és ott is a gazdagabb emberknél koncentrálódik. Fennáll egy visszacsatolási hurok, mely úgy jellemezhető, hogy akinek van annak adatik. Tehát egy absztrakt, szegénységfentartó mechanizmus figyelhető meg, amelynek az egyik oka a népesség tőke kapcsolatával jellemezhető. Abból táplálkozik, hogy a gazdag lakosságnak könnyebb félretenni, befektetni és a tőkéjét megsokszorozni, mint a szegényeknek. A gazdag lakosság már egy olyan nagy tőkeállománnyal rendelkezik, mely már magától növekszik és ezáltal nemcsak az alapvető igényeiket tudják kielégíteni, hanem nagyobb beruházási arányt tudnak megengedni. A szegényebb országokban viszont a tőke növekedése nehezen tud lépést tartani a népesség növekedésével. Az ott megjelenő tőkét, erőforrásokat iskolák, kórházak építésére, illetve az alapvető igények kielégítésére kell fordítani, tehát jóval kisebb lesz a beruházási arány, amely lehetővé tenné pl. az ipar fejlődését. Ha a nők a gyerekneveléssel szemben nem látnak vonzó tanulási vagy gazdasági alternatívát, akkor a gyerekek képezik az elérhető kevés számú befektetési formák egyik alakját, így a népesség csak tovább növekszik, anélkül, hogy gazdagodna. A könyv ábrázol egy sémát, mely a visszacsatolási hurkokat mutatja be egyszerűen. 3 ( , 17:54) 4 Donella Meadows, Jorgen Randers, Dennis Meadows A növekedés határai harminc év múltán; Kossuth kiadó Budapest, 2005, old.

4 4 Népességnövekedés Szegénység Népesség ábra 1. Népességnövekedés csapdája 5 Elolvasva a fenti részt, azonnal felmerül a kérdés, hogy ez milyen kapcsolatban áll az agrárpolitkával? A válasz szintén a növekedésben keresendő. Ugyanis ennek társadalmi csapdának az egyik következéménye, hogy az élelmiszer-termelés növekszik. Az utóbbi évben nem egy országban megduplázódott a termelés, azonban az egy főre jutó tápláléktermelés alig javult, Afrikában folyamatosan csökkent. Az egyik nagy tragédiája, amit látunk is, hogy a környezet egyre jobban romlik. A termelésben bekövetkezett növekedést olyan szakpolitikákkal érték el, amelyek károsították a talajt, a vizeket, az erdőket és az ökoszisztémát. Ezzel sajnos nem azt érték el, hogy az emberek jobban táplálkozzanak, hanem ahhoz, hogy még több embert lehessen továbbra is nem kielégítően táplálni. Egy másik cikk szerint 6 a Világ népessége terén már a 7 milliárdos számot emlegetjük. A Földön Afrika népessége növekszik a leggyorsabban, a kontinens lakossága már túllépte az egy milliárdot. A Világ népességének alakulását, növekedését az 1.-es számú ábra mutatja be. Az ábra piros oszlopai és a bal oldali skála mutatják be a népesség alakulását abszolút értékekben. Ezen egy folyamatos növekedés látható, egészen 2050-ig. 7 A jobboldali skálán ábrázoltam a százalékos változások vonalát, melyben mindig az előző évhez viszonyított százalékos növekedést mutatom be. Ugyanakkor az exponenciális trendvonal mutat egy növekedési ütemet. A teljes ábrából elolvasható, hogy a népesség száma növekedik ugyan, de már alacsonyabb ütemben. Ezt alátámasztja a trendvonal alatt elhelyezkedő értékek, illetve a változás vonal alacsony mozgása is. 5 Donella Meadows, Jorgen Randers, Dennis Meadows A növekedés határai harminc év múltán; Kossuth kiadó Budapest, 2005, old. 6 ( ) 7 A honlap adatai frissítésének legutolsó dátuma 2011 május 3, tehát élek azzal a feltételezéssel, hogy az előrejelzés 2011-es évtől kezdődik. (http://www.worldometers.info/population/ < ; 15:43>)

5 5 ábra 2. A Világ népességének alakulása abszolút és százalékos értékekben. 8 A 2-es számú ábra egy általános bemutatást nyújt, hogy a globális szinten mennyi ember számít szegénynek, mennyi ember van aki kevesebb mint napi 10 amerikai dollárból él meg. ábra 3. A Világ szegényeinek megoszlása 9 8 A ( ) adatai alapján saját szerkesztés 9 ( )

6 6 Egyes szakemberek a géntechnológiában látják a megoldást a növekvő élelmiszerigényre. Aki foglalkozott egy kicsit az agráriummal tudja, hogy a szójabab hogyan jutott el majdnem minden termékbe, miért növekedett annyira a termelése. A kutatások azt mutatják, hogy ezen génmódosított növények sokkal több gyomirtószer-felhasználást igényelnek. Ezen növényírtószerek olyan anyagokat tartalmaznak, melyek úgy biológiailag, mint kémiailag rontják a növény minőségét. A műtrágya csak néhány olyan kémiai elemet tartalmaz, amit a növény a földből kellene megkapjon, a többi sajnos hiányzik. Így lesznek egyre vitaminhiányosabbak és egészségtelenebbek a termékek. Ugyanakkor ezek a szerek további terhelést jelent a környezet számára. Azonban ez a technológia egy új megoldást tudna nyújtani az éhinség elkerülésére, a szegénység megszüntetésére. Vitathatatlan tény, hogy a Világ szinte minden egyet pontján megnövekedett a gazdasági termelés az elmúlt évtizedekben. A globalizáció megjelenése, a szocializmus elterjedése olyan piacokat nyított meg a tőke áramlása számára, melyek lehetővé tették a gazdaságos és hatékony technológiák elterjedését. A piaci liberalizáció azonban azt is eredményezte, hogy egy-egy ország jobban meg tudta növelni az exportját, eladni a fölösleget. Viszont ez azt is jelentette, hogy egyre többet termelt, mivel volt kereslet a termékekre. Egyik jó példa az Európai Unió közös piacgazdasága, amely az országok közötti kereskedelmet segítette. Az akkori politikák arra irányultak, hogy a lehető legjobban stimulálják a gazdasági termelést. Ezért voltak olyan intézkedések, melyek által növelték a mezőgazdasági termények termelését, az állattenyésztést. Nemcsak az EU-ban voltak ilyen kezdeményezések és ennek következtében a 2000-es adatok szerint a földművesek már háromszor annyi gabonát termelnek, mint 1950-ben. A 3-as ábra ezt mutatja be, egészen 2005-ig. Ezen nem csak pusztán a Világ mezőgazdasági termelésének változást látjuk, hanem a világos a oszlopokban a fejlődő országok termelését mutatja be, milliárd dollár értékben kifejezve. Ezen kívűl az egy főre jutó termelést is ábrázolja a sárga csíkkal, szintén dollárban kifejezve. Ez számunkra azért hasznos, mert az ábra szerint a fejlődő országok összesen a Világ termelésének több mint a felét teszik ki a es évektől kezdődően. Arról, hogy Románia és Magyarország a fejlődő országok közé tartoznak-e, eléggé ellentmondásos adatokat találtam, több 2009-es lista is megemlíti, más, ami hitelesebb volt, viszont egyértelműen nem. Élek azzal a feltételezéssel, hogy már nem tartozunk ezek közé, viszont van még amit fejleszteni, és 2005-ben a két országban nagy szerepet játszott a mezőgazdaság. Ebben a tekintetben a szedtem további adatokat arra vonatkozóan, hogy a mezőgazdasági termelés milyen szerepet játszik, illetve milyen növekedést ért el az elmúlt években.

7 7 ábra 4. A mezőgazdasági termelés növekedése a Világon, a fejlődő országokban, mrd. dollárban és egy fore jutó dollárban. 10 Az tény, hogy mindkét ország az Európai Unió szabályozási rendszernek megfelelően kell eljárjon a termelést illetően. Szűkítve a kört Romániára, azt figyelhetjük meg, hogy a csatlakozás után egyértelműen a Nyugat felé orientálódott. Romániára jellemző, hogy óriási terülekkel rendelkező nagygazdaságok mellett számos kis- vagy törpegazdaság is létezik. Ezeknek nagy része alig több mint egyhektáros földterülettel. A kisgazdaságok zöme vidéken helyezkedik el és szinte kizárólag saját szükségletére termel. Ezek a gazdaságok azonban egyre nagyobb kihívással néznek szembe, ugyanis az olcsóbb import termékek ára gyakran annyira alacsony, hogy érdemesebb azt megvásárolni, mint azokra a munkákra, erőforrásokra költeni, amit a termelés megkíván. Az viszont tény, hogy a rendszerváltás után Románia rengeteget tett a mezőgazdaság privatizációjáért és a szerkezetének átalakításáért. Az állami gazdaságokat szétdarabolták, sok esetben vissza is adták a tulajdonosaiknak. Azonban több nagy bírtokkal rendelkező gazdaság pénzügyi helyzete katasztrófális, és támogatások hiányában az is marad. Ennek a fő oka a tőkehiány, az alulképzett és motiválatlan munkaerő, valamint az elöregedett géppark. Azok a gazdaságok, melyek hamarabb váltottak magánjogi formára, lényegesen fejlettebbek, ugyanis nemcsak a mezőgazdasági tevékenységből gyarapították a tőkéjüket, lecserélték gépeiket korszerűbb nyugati gyártmányú gépekkel. 10 ( )

8 8 Románi bár sokat tett és rengeteg támogatást kapott a korszerűsítésre, még mindig alul marad a Világ és Nyugat Európa szintjéhez képest. Ez általában jellemző a néhai szocialista országokra. Az 1-es táblázat egy kis összefoglalót mutat be, néhány ország búza és kukorica termelésével kapcsolatosan. Ország Termőterület (ha) Kukorica Mennyiség (t) Hozam (t/ha) Termőterület (ha) Búza Mennyiség (t) Hozam (t/ha) Világ 142,331, ,444, ,614, ,433, USA 28,789, ,904, ,383,410 63,589, Franciaország 1,667,000 11,898, ,905,000 30,582, Németország 472,700 3,415, ,967,379 19,296, Magyarország 1,150,000 4,534, ,112,000 2,919, Románia 3,119,104 9,576, ,410,944 2,479, táblázat es termelési hozamok néhány országban 11 Két fontosabb számot emelnék ki. Az USA hozama messze az élen jár. Figyelembe véve az ottani politikát az élelmezéssel, mezőgazdasági tevékenységekkel kapcsolatosan, nem lehet meglepő a magas érték. Az ottanni nagy ipari farmok mindent megtesznek a lehető legnagyobb terményhozam érdekében. Ha hozzátesszük, hogy az USA lakossága 2009-be több mint 305 millió volt, akkor az egy főre eső kukorica termelés kb 0.8 tonna. Még két ország adatai vannak feltüntetve, amelyek már közelebb állnak, itt látszik, hogy a Nyugat Európai régió hozama is meglehetősen magas, mint a kukorica, mint a búza termelésben. Végül Magyarország és Románia adatai is bekerültek, amiből az derül ki, hogy egyértelműen Románia a Világ átlag alatt termel, melynek az okai feltehetően a már fent említett okok. A lakosság számát átlagosan 21.5 millióval számolva, az egy főre eső kukorica termelés Romániában 0.44 tonna, míg Magyarország esetében ez 0.45 t, amennyiben 10 milliós fővel számoljuk Magyarország népességét. A két adatból azt lehet következtetni, hogy Magyarország 2009-ben jobban állt a kukorica termelésében, és ez a tőke magasabb kihasználtságának tulajdonítható. Románia is elindult a növekedésben hez viszonyítva 2008-ban két és félszer annyi búzát termelt tonnában kifejezve. A következő két ábra egy összehasonlítás a fontosabb termékek terén. Bal oldali skála, kék oszlopok mutatják értékben (ezer dollárban) kifejezve a termelés nagyságát, a jobb oldali skála és sárga oszlopok viszont a tonnában kifejezett értékeket ábrázolják. 11 ( ) adatai alapján saját készítés

9 9 ábra 5. Mezőgazdasági termelés Romániában 1970-ben 12 ábra 6. Mezőgazdasági termelés Romániában 2008-ban Képek forrása: ( ), itt minden évre vonatkozólag megtekinthetőek ezek az adatok. Helyszűke miatt csak ezt a kettőt tettem be. Viszon érdekes, a 10 évenkénti változás vizsgálata is, úgy mennyiségben mint értékben.

10 10 Egy tanulmány szerint 14 Romániában 2008-ban a szegénységi indexe 18% körül volt, ami azt jelenti, hogy minden ötödik ember átlagosan havi 450 lejből. Ez a létszám közel négy million főt tesz ki. A szegénységgel nemcsak a roman politika foglalkozik, hanem az Unió is. Az EU legszegényebb országai között a második helyet foglalja el, ami annak is köszönhető, hogy eddig a román kormány meglehetősen kis hangsúlyt fektetett a szegénység kérdésének megoldására. Az alábbi ábra, az mutatja be, hogy meglehetősen magas azon szegények rátája, melyek falusi környezetben élnek. ábra 7. Romániai szegénység régiókénti megoszlása 15 összegezve a fentieket, azt a következtetést tudom levonni, hogy bár növekedett a mezőgazdasági termelés, ezt nem a falusi környezetben élő kistermelők érték el, hanem azok a nagy cégek, amelyek nagyobb mérettel rendelkeznek. Bizonyítja a fenti ábra is azt a sajnálatos tényt, hogy bár a trend szerint egyre töben költöznek vissza a falvakba, a helyi mezőgazdaságok még mindig akadoznak. Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a kezdetben tárgyalt társadalmi csapda Romániában még nem érvényesül. Annak ellenére, hogy a gazdag és a szegény réteg kezd eltávolodni, a középosztály megszűnésével, itt még nem annyira veszélyes a gazdasági fejlődés negatív hatásai, mint ott ahol már évekkel ezelőtt megkezdték az ipari farmokon való termelést. A szegénység az országban több tényezőnek is tulajdonítható, amelyekre egyre nagyobb hangsúlyt fektet a román kormány. Leszögezhetjük, hogy egy erőteljesen fejlődő, sok potenciállal rendelkező országról beszélünk, amely mindössze tőkebevonási nehézségekkel küzködik, az erőforrásai megvannak. A kérdés csak az, hogy az életszínvonal növelésére milyen intézkedéseket hoznak. Ugyanakkor az is kérdés, hogy ha beszéltünk az exponenciális növekedésről, akkor a román mezőgazdaság milyen szinten áll jelenleg? Véleményem szerint most kezdődik az emelkedés és most kell vigyázni arra, hogy ne legyen túllövés az egész. Ehhez irányítás, tudatos környezetgazdálkodás és védelem szükséges. 13 Képek forrása: ( ), itt minden évre vonatkozólag megtekinthetőek ezek az adatok. Helyszűke miatt csak ezt a kettőt tettem be. Viszon érdekes, a 10 évenkénti változás vizsgálata is, úgy mennyiségben mint értékben. 14 Y%20IN%20ROMANIA.pdf ( ) 15 U.o.

11 11 Irodalom: o Donella Meadows, Jorgen Randers, Dennis Meadows A növekedés határai harminc év múltán Kossuth Kiadó, Budapest, 2005 o Természet és Gazdaság Ökológiai közgazdaságtan szöveggyűjtemény Typotex Kiadó, Budapest 2005, Szerkesztette Pataki György Takács-Sánta András o ( , 17:54) o ( ) o ( ) o ( ) o ( ) o ( ) o o o o ( ) o ( ) o ( ) o ( ) o ( ) o ( ) o ( ) o ( ) o l_yearbook_2009.pdf ( ) o %20POVERTY%20IN%20ROMANIA.pdf ( )

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest A fenntartható fejlődés mítosza A jelen szükségleteinek kielégítése a jövő sérelme nélkül. A jelen szükségleteinek

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Hazánk tudománya, innovációja és versenyképessége szakmai vitafórum Nagykanizsa, 2012. november 7.

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 Pannonia Ethanol Zrt. Helyszín: Dunaföldvár, Tolna megye Alakult: 2009 Fő befektetése az Ethanol Europe Renewables Limited vállalatnak Termelés kezdete: 2012 március

Részletesebben

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke KIEMELÉSEK A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012 Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke A szerző által az egy milliárd szegény, éhes embernek, a sorsuk

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI IPARI PARKOK FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY FONTOSABB JELLEMZŐJE

A MAGYARORSZÁGI IPARI PARKOK FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY FONTOSABB JELLEMZŐJE 1 A MAGYARORSZÁGI IPARI PARKOK FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY FONTOSABB JELLEMZŐJE 2003. év végéig 165 ipari terület nyerte el az Ipari Park címet, ezek közül Sárvár, Budaörs és Pécs ipari parkjai elnyerték az Integrátor

Részletesebben

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek 1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek Előzőleg a következőkkel foglalkozunk: Fizikai paraméterek o a bemutatott rendszer és modell alapján számítást készítünk az éves energiatermelésre

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22.

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22. FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 2012. május 22. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD?

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? Az ENSZ legutóbbi előrejelzése szerint a Föld lakossága 2050-re elérheti a 9 milliárd főt. De vajon honnan lesz ennyi embernek tápláléka, ha jelentős mértékben sem a megművelt

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

G L O B A L W A R M I N

G L O B A L W A R M I N G L O B A L W A R M I N Az üvegházhatás és a globális felmelegedés Az utóbbi kétszáz évben a légkör egyre többet szenved az emberi tevékenység okozta zavaró következményektől. Az utóbbi évtizedek fő változása

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz.

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/19

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Agrárgazdaságtan Az elıadások anyagát készítette:dr. Palkovics Miklós Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai:

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN. Készítette: Szilágyi Katalin. Szakmai felelős: Szilágyi Katalin. 2011. január

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN. Készítette: Szilágyi Katalin. Szakmai felelős: Szilágyi Katalin. 2011. január FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tematika Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2» Termelési hulladékok jelentősége» Programok, policyk a

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

EUROBAROMETER. Az interjúk száma: 28.050. Az interjúk száma: 1.044. Módszer: személyes ORSZÁG JELLEMZŐI

EUROBAROMETER. Az interjúk száma: 28.050. Az interjúk száma: 1.044. Módszer: személyes ORSZÁG JELLEMZŐI ORSZÁG JELLEMZŐI A magyarországi válaszadók pozitívabbak lettek a fejlődés sok tényezője tekintetében a 2013. évi legutóbbi felmérés óta. Bár az átlagoshoz képest egy kicsit kevésbé valószínűbb, hogy azt

Részletesebben

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS Versenyképességünk helyzete Európában 2010 2014. Előzmények: a hazai agrár-élelmiszer ipar elmúlt 25 éve ~ A '80-as évek végére a tőkeigényes állattenyésztési

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

A fenntartható fejlődés globális kihívásai

A fenntartható fejlődés globális kihívásai A fenntartható fejlődés globális kihívásai Társadalmi igazságtalanság, növekvő konfliktusok, fokozódó szegénység Erkölcsi hanyatlás A környezet degradációja, az erőforrások szűkössége a növekedés fenntartásához

Részletesebben

A mezőgazdaság jelene és jövője a fenntarthatóság tükrében. Gyulai Iván Mezőtúr 2012. október 17.

A mezőgazdaság jelene és jövője a fenntarthatóság tükrében. Gyulai Iván Mezőtúr 2012. október 17. A mezőgazdaság jelene és jövője a fenntarthatóság tükrében Gyulai Iván Mezőtúr 2012. október 17. Agrárium a fenntarthatóság tükrében Fenntartható az a tevékenység, amely a megújulás mértékén használja

Részletesebben

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik.

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács www.nfft.hu Mit látunk a jelenségek

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 3/2010.

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK Kump Edina ÖKO-Pack Nonprofit Kft. E-mail: edina@okopack.hu Web: www.okopack.hu Dunaújváros, 2015. február 6. KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A Föld több, mint 7 milliárd lakosának

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai

A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai Környezeti terhelések Természeti erıforrások felhasználása Tér (természetes élıhelyek) felhasználása Környezetbe történı kibocsátások A környezet állapotát

Részletesebben

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 1 Munkatermelékenység és GDP/fő, 2011 Forrás: OECD 2 Vállalati sokféleség és

Részletesebben

A céljaink valóra válhatnak, csak tennünk kell értük! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Relax nyugdíjbiztosítás

A céljaink valóra válhatnak, csak tennünk kell értük! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Relax nyugdíjbiztosítás A céljaink valóra válhatnak, csak tennünk kell értük! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás Aegon Relax nyugdíjbiztosítás Az Aegon Relax nyugdíjbiztosítással megalapozhatja kiegyensúlyozott, nyugodt jövőjét!

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

Az EU agrárpolitikája bevezető előadás Előadó: Dr. Weisz Miklós

Az EU agrárpolitikája bevezető előadás Előadó: Dr. Weisz Miklós Az EU agrárpolitikája bevezető előadás Előadó: Dr. Weisz Miklós A mezőgazdaság nemzetgazdasági szerepe Feladat: összeszedni A mezőgazdaság funkciói Élelmiszertermelés Alapanyag, frisstermék Takarmánytermelés

Részletesebben

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Vidékfejlesztés Kft 8000 Székesfehérvár, Károly János Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t-online.hu 3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február

Részletesebben

Kinél kell gyorsabban futnunk?

Kinél kell gyorsabban futnunk? Kinél kell gyorsabban futnunk? Versenyképesség és növekedés Koren Miklós (CEU és KRTK) miklos.koren.hu privatbankar.hu Növekedés 2013 Bevezetés 1 Versenyképesség és növekedés 2011 2012 2013 Versenyképességi

Részletesebben

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02.

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése Az Arany Világtanács (World Gold Council, WGC) közzétette a negyedévente megjelelő, "Gold Investment Digest" névre hallgató legfrissebb elemzését.

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET 1 Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 Mezőgazdaság és agrárélelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 2 A teljes mezőgazdasági termelés Lengyelországban 2011-ben 1,1%-kal, ezen belül a növénytermesztés 3,8%-kal nőtt. Csökkent az állattenyésztés

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség.

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/15

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Budapest, 2004. Július vállalkozások pesszimista kilátások A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő vállalkozások

Részletesebben

Dr. Kiss Judit. 2009. november 17.

Dr. Kiss Judit. 2009. november 17. Klímaváltozás á és mezőgazdaság: tettes és áldozat, vagy nyertes? Dr. Kiss Judit MTA Világgazdasági Kutatóintézet 2009. november 17. 1 1) A tettes Az üvegházhatású gázok (széndioxid, metán, fluor, klórvegyületek)

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikájának integrációs jelentősége és szabályozásának jövője

Az Európai Unió kohéziós politikájának integrációs jelentősége és szabályozásának jövője SZEMLE Közgazdasági Szemle, LIX. évf., 2012. március (311 332. o.) Kengyel Ákos Az Európai Unió kohéziós politikájának integrációs jelentősége és szabályozásának jövője Az Európai Unió regionális fejlesztési

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.)

A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.) A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.) éve 2014 Szabadkai Andrea www.kisleptek.hu www.familyfarming2014.hu Budapesti Francia

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A hazai kkv-k versenyképességének egyes összetev i nemzetközi összehasonlításban

A hazai kkv-k versenyképességének egyes összetev i nemzetközi összehasonlításban A hazai kkv-k versenyképességének egyes összetev i nemzetközi összehasonlításban Hazai kkv-politika Értékelés és lehetséges kitörési pontok M helymunka 2010. március 27. Némethné Gál Andrea Modern Üzleti

Részletesebben

Féléves sajtótájékoztató 2008 július. 2008. július 30.

Féléves sajtótájékoztató 2008 július. 2008. július 30. Féléves sajtótájékoztató 2008 július 2008. július 30. Ingatlanpiaci befektetések Magyarországon Féléves sajtótájékoztató 2008. július 2008. július 30. A befektetési piac növekedése 2007-ben elért rekord

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015.

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015. Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai Miért (nem) Magyarországon? 53. Közgazdász vándorgyűlés Logisztikai szekció Miskolc, 2015. szeptember 4. 2015. Tartalom Az e-kereskedelem növekedési

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet Tőkepiac tőkekínálat KF piaca megtakarítás beruházás magatartási egyenletek, azt mutatják meg, mit csinálnak a

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei elszegényedett településeken, kirekesztett közösségekben Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás Dr. Németh Nándor elemző,

Részletesebben

A gyermekek és az idősek felé áramló látható és láthatatlan transzferek

A gyermekek és az idősek felé áramló látható és láthatatlan transzferek A gyermekek és az idősek felé áramló látható és láthatatlan transzferek Vargha Lili (NKI, PTE Demográfiai Doktori Iskola) vargha@demografia.hu FÓKUSZBAN A CSALÁD KONFERENCIA, PÉCS 2015. május 14. Fogyasztás

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Tematikus nap az egyenlőtlenség g vizsgálatáról, l, mérésérőlm Budapest,, 2011. január r 25. VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Vastagh Zoltán Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya zoltan.vastagh@ksh.hu

Részletesebben

Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel

Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel 2014.11.18 14:17 Árgyelán Ágnes A jelenlegi hozamsivatagban különösen felértékelődik egy-egy jó befektetési lehetőség. A pénzpiaci- és kötvényalapok

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása Zentai Sára Répceszemere, 2015. június 16. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia - A nemzet második ilyen stratégiája 2007

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései,,a siker fenntartásáért nap, mint nap meg kell küzdeni csak a hanyatlás megy magától (Enyedi, 1998) Dr. Káposzta József A TERÜLETI KÜLÖNBSÉG TEOLÓGIAI

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

2013.09.13. Hogyan hoznak döntéseket az emberek. Hogyan hoznak döntéseket az emberek. Hogyan hoznak döntéseket az emberek

2013.09.13. Hogyan hoznak döntéseket az emberek. Hogyan hoznak döntéseket az emberek. Hogyan hoznak döntéseket az emberek Chapter. Előadás Közgazdaságtan Economy oikonomos (görög) az aki a háztartást vezeti Háztartás sok döntés Szűkös erőforrásokat oszt szét Képesség, erőfeszítés, vágy Társadalom sok döntés Szétoszt erőforrásokat

Részletesebben

HITA roadshow 2012.05.8-10.

HITA roadshow 2012.05.8-10. HITA roadshow 2012.05.8-10. Széleskörű kétoldalú gazdasági kapcsolatok Áru és szolgáltatás kereskedelem Kétoldalú tőkekapcsolatok Közös infrastruktúra fejlesztések Határ menti, regionális együttműködés

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Statisztika I. Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Boros Daniella OIPGB9 Kereskedelem és marketing I. évfolyam BA,

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben