készült a képviselı-testület január 31-én órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl"

Átírás

1 Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület január 31-én órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u I. emeleti Díszterme Jelen vannak: 29 fı képviselı (Ambrus János, Árkosi Sándor, Báder György, dr. Balázs Zoltán, dr. Balogh András, Baracskai Éva, Báthory Erzsi, Csaba Elemér, Goró Oszkár, Gyurcsánszky János, Gyurkovics Miklós, Hajdu László, dr. Hetyei László, Király Csaba, Koteschel Vendelné, László Tamás, Marsovszky Györgyné, Máté Gyula, Mihály Zoltán, Mihályi Zoltán, Mirilo Milos, Molnár István, Móricz Eszter, Németh Angéla, Novák Ágnes, dr. Pálinszki Antal, Tóth Imre, Varga Imre, Vizér Klára) Meghívottként jelen van: Dr. Nagy Antal jegyzı, dr. Herczeg Julianna aljegyzı, Mollnár Andor a Pénzügyi Osztály vezetıje, Kovácsné Márkus Éva a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetıje, Moór Árpád az Igazgatási Osztály vezetıje, Millián György az Építésügyi Osztály vezetıje, Németh Tibor a Városüzemeltetési Osztály vezetıje, Lindner Gusztáv a Mővelıdési, Oktatási és Sport Osztály vezetıje, Erdélyiné Kincses Andrea a Vagyon- és Lakásgazdálkodási Osztály vezetıje, dr. Paor Emıke a Jogi és Szervezési Osztály vezetıje, Balázs Zoltán fıépítész, Lowescher Vilmos a BKIK XV. kerületi Szervezete részérıl, Kecskés Mihály, a POFOSZ részérıl, Bácskay Endre az 56-os Szövetség részérıl, Fehér István sajtófelelıs, valamint a KTV munkatársai. A képviselı-testület ülésén részt vett még Szánti Ottóné a Polgármesteri Titkárság vezetıje, Paulusz Katalin és Varga Mónika jegyzıkönyvvezetık.

2 2 Hajdu László: A XV. kerületi Önkormányzat képviselıtestülete nevében köszönti a megjelent képviselıket, a civil szervezetek képviselıit, a hivatal és az intézmények vezetı munkatársait, a jelenlévı pártok képviselıit, az ülésen megjelent, valamint a KTV adását nézı kerületi lakosokat. Megállapítja, hogy 27 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot. A polgármesteri tájékoztatót írásban adta ki. Két tájékoztató anyag szerepel még a napirenden. Kéri a napirenddel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat. dr. Pálinszki Antal: A 7. számú napirendi pontnál tévesen szerepel elıterjesztıként. Nem vett részt az anyag elıkészítésében. Vizér Klára: Kérdése, hogy a Széchenyi téren álló pavilon ügyében Frank Ferencnétıl érkezett-e beadvány? A teljesítménykövetelmények alapját képezı célok meghatározásáról szóló elıterjesztésnek sem a címébıl, sem a meghívóban történı felsorolásból nem derül ki, hogy rendeletalkotásról van-e szó. Három interpellációt január 26-án juttattak el polgármester úrhoz. Miért nem szerepelnek a javasolt napirendek között? László Tamás: Az elmúlt idıszak egyik legfontosabb közéleti témája a kórházak sorsa. A Károlyi Kórházzal kapcsolatban nyújtott be interpellációt. Közel 200 ezer ember kórházi ellátásáról van szó. A tervek szerint jelentıs ágyszám, aktívágyak megszüntetésrıl van szó. A polgármesteri tájékoztatóból nem látszik, hogy lesz megoldva a jelenlegi helyzet. Novák Ágnes: Az anyagba befőzött tájékoztató anyagokkal, pontosabban az İrjárat u szám alatti ingatlannal kapcsolatos megállapodás végrehajtásával kapcsolatban mikor lehet kérdést feltenni? Hajdu László: A napirend vitáját lezárja, megadja a szót dr. Nagy Antal jegyzınek válaszadásra. dr. Nagy Antal: A teljesítménykövetelmények alapját képezı célok meghatározására vonatkozó elıterjesztéshez csatolt rendelet mellékletének módosításáról tárgyal a képviselı-testület. A Jogi, Ügyrendi, Közrendvédelmi és Integrációs Bizottság tárgyalta az anyagot és elfogadásra javasolta a képviselıtestületnek a rendeletmódosítást. A három nappal korábban érkezett interpellációk feldolgozását megkezdték.

3 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat szerint az interpelláció a válasszal együtt terjeszthetı a képviselı-testület elé. Képviselı asszony 15 napon belül megkapja az írásos választ, és a februári testületi ülésre terjeszti be polgármester úr. Hajdu László: Elnézést kér alpolgármester úrtól. Az elıterjesztést a Mővelıdési Osztály készítette, automatikusan jelölték meg elıterjesztıként, mint az osztályt felügyelı alpolgármestert. Természetesen vállalja az anyag elıterjesztését. Frank Ferencné jelezte, hogy a mai napon nem tud megjelenni ügyének tárgyalásán, mert külföldön tartózkodik. A törvényes képviselıje sem jelent meg. Ez nem akadálya annak, hogy a testület megtárgyalja a fellebbezést. Valóban fontos téma a kórházak ügye. Polgármesteri tájékoztatója tételes információt tartalmaz a Károlyi Kórházzal kapcsolatban. Az İrjárat utcai ingatlannal kapcsolatban interpelláció formájában bármelyik testületi ülésen lehet kérdést feltenni, lehet a témáról napirenden kívül szólni. Az elfogadott munkatervben szerepel, hogy ezt a témát elıször közmeghallgatáson, majd testületi ülésen napirendre tőzik. Megadja a szót Vizér Klára képviselınek ügyrendi hozzászólásra. Vizér Klára: A jelenleg érvényben lévı SZMSZ mely pontja rendelkezik arról, hogy a határidıben benyújtott interpellációt a polgármester nem köteles a következı ülésre tárgysorozatba venni? A tájékoztató anyagokat tartalmazza a testület hivatalosan kiadott anyaga. Novák Ágnes kérdése arra vonatkozott, hogy a tájékoztató anyagokkal kapcsolatban a nyilvánosság elıtt milyen formában lehet kérdést feltenni. dr. Nagy Antal: Az SZMSZ 44. (4) bekezdés utolsó fordulata tartalmazza, hogy az interpelláció csak az arra adott válasszal együtt tőzhetı napirendre. Hajdu László: Szót ad László Tamás, Novák Ágnes és Vizér Klára képviselıknek ügyrendi hozzászólásra. László Tamás: Nem érti, miért nem tudtak a Károlyi Kórházzal kapcsolatos kérdésre választ adni, miután a polgármesteri beszámolóban az szerepel, hogy ezzel a kérdéssel naponta foglalkozik. Vitatja, hogy a kórházhoz a kerületnek nincs köze. A Felügyelı Bizottságban van az Önkormányzatnak képviselıje, illetve a kerület lakosai ebbe a kórházba járnak.

4 4 Novák Ágnes: Nem kapott választ a kérdésére. Interpelláció esetén csak egy kérdést lehet feltenni, az említett tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés is felmerül. A napirenden kívüli hozzászólás nem a nyilvánosság elıtt zajlik. Továbbra is kérdezi, hogy mikor lehet a nyilvánosság elıtt kérdést feltenni a tájékoztató anyaggal kapcsolatban. már elmondott. Hajdu László: Nem tud mást mondani, mint amit válaszként Vizér Klára: A három interpellációval kapcsolatos választ nem tudja elfogadni. Az egyik interpelláció egy májusi határidıvel rendelkezı ügy. Az Észak-Pesti Kórházzal kapcsolatban polgármester úr januárban nyilatkozott, a kérdés az abban elhangzottakra vonatkozik. A Károlyi Kórházzal, a Bethesda Kórházzal és a Madarász utcai Kórházzal kapcsolatban folynak az intézkedések. Ezért nem érti, hogy miért nem volt elég három nap a válaszok elkészítésére. Varga Imre: Hitelesen, aláírva mikor érkeztek meg a Polgármesteri Hivatalba az interpellációk? Az anyagban több olyan interpelláció is szerepel, ami nincs aláírva. dr. Nagy Antal: Az en érkezett interpellációkat elfogadják aláírás nélkül is. Hajdu László: A napirenddel kapcsolatban módosító indítvány nem érkezett, az elıterjesztett napirendrıl kér szavazást. 1/2007. (I. 31.) sz. h a t á r o z a t A Képviselı-testület elfogadja az elıterjesztett napirendet. (Szavazati arány:18 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 9 tartózkodás) N A P I R E N D 1. Elıterjesztés a szociális és gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátásokról szóló 1/2004. (I. 30.) ök. rendelet módosításáról (Ikt.sz: 107-4/2007. sz. anyag) R Elıadó: Király Csaba alpolgármester

5 5 2. Elıterjesztés a lakásfenntartási támogatásokról szóló 27/2004. (VI. 9.) ök. rendelet módosításáról (Ikt.sz: 107-5/2007. sz. anyag) R Elıadó: Király Csaba alpolgármester 3. Elıterjesztés a kerületi fenntartású közoktatási intézmények általános iskolai intézményegységeibe fölvehetı, illetve átvehetı tanulók sajátos helyzetének megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról (Ikt.sz: 107-8/2007. sz. anyag) R Elıadó: dr. Pálinszki Antal alpolgármester 4. Elıterjesztés a Fıvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletı bevételek évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére (Ikt.sz: 107-6/2007. sz. anyag) Elıadó: Hajdu László polgármester 5. Elıterjesztés a teljesítménykövetelmények alapját képezı célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi részére 2007-re (Ikt.sz: 107-7/2007. sz. anyag) Elıadó: Hajdu László polgármester dr. Nagy Antal jegyzı 6. Elıterjesztés egyetértési jog gyakorlásáról a pénzügyminisztériumi pályázat kiírásához Lóversenyfogadás és bukmékeri fogadás szervezésére (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Hajdu László polgármester dr. Nagy Antal jegyzı 7. Elıterjesztés az Októberi sétányról (Ikt.sz: 107-9/2007. sz. anyag) Elıadó: Hajdu László polgármester dr. Nagy Antal jegyzı 8. Interpellációk - Rendırlakások (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Goró Oszkár képviselı - Válasz interpellációra (Ikt.sz: /a/2007. sz. anyag) Elıadó: Hajdu László polgármester - Jogtalan parkolási díj szedés (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Mihály Zoltán képviselı - Válasz interpellációra (Ikt.sz: /a/2007. sz. anyag) Elıadó: Hajdu László polgármester

6 6 - Karácsonyi kamionparkoló a kertvárosban (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Novák Ágnes képviselı - Válasz az interpellációra (Ikt.sz: /a/2007. sz. anyag) Elıadó: Hajdu László polgármester - Hulladékfeldolgozás a kerület határán (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: dr. Balogh András képviselı - Válasz interpellációra (Ikt.sz: /a/2007. sz. anyag) Elıadó: Hajdu László polgármester - Kerületünk szociális problémái (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Csaba Elemér képviselı - Válasz interpellációra (Ikt.sz: /a/2007. sz. anyag) Elıadó: Hajdu László polgármester Az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó! 9. Elıterjesztés Frank Ferencné (1156 Bp. Páskomliget u. 46. I.7.) Bp. XV., Széchenyi téren álló pavilonja ügyében (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Gyurcsánszky János alpolgármester 10. Fellebbezések - lakásfenntartási támogatást elutasító határozat ellen (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) - lakásfenntartási támogatást elutasító határozat ellen (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK - Intézkedési terv a Bp. XV., İrjárat u sz. alatti ingatlannal kapcsolatos Megállapodás végrehajtására (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) - Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról (Ikt.sz: /2007. sz. anyag)

7 7 1. Elıterjesztés a szociális és gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátásokról szóló 1/2004. (I. 30.) ök. rendelet módosításáról (Ikt.sz: 107-4/2007. sz. anyag) Elıadó: Király Csaba alpolgármester kiegészítését. Hajdu László: Kéri alpolgármester urat, tegye meg szóbeli Király Csaba: A rendeletmódosítás oka, hogy a jogosultság jövedelemhatárait a január 1-jével megállapított öregségi nyugdíj legkisebb összegének megfelelıen kell módosítani. Kéri a képviselıket, fogadják el a rendeletmódosítást. Hajdu László: A bizottsági elnököknek ad szót. Mihályi Zoltán: A Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadásra javasolta a rendelet módosítását. Móricz Eszter: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az elıterjesztést. Vizér Klára: A Jogi, Ügyrendi, Közrendvédelmi és Integrációs Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolta a rendeletmódosítást. Hajdu László: Kérdések következnek. Csaba Elemér: Az életszínvonal a megszorító intézkedések következtében rohamosan visszaesett, különösen azoknál, akik hátrányos helyzetben voltak. Ezért nem tudja elfogadni, hogy a segélyezési keretszámokat leszállítsák. A javaslat szerint 77 ezer forint jövedelem felett nem jár közgyógyellátás. Ez visszalépés a tavalyi évhez képest. Javaslata, hogy a közgyógyellátást kapják meg azok, akik azt az elızı évben is megkapták. Vizér Klára: A kerületben hány családot érint az átmeneti segélyezés? Hány család részesül rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban? A korábbi években hány igény érkezett közgyógyellátásra? Ezek a segélyek milyen összeggel terhelték az önkormányzat költségvetését?

8 8 Novák Ágnes: Van-e a kerületnek szociális koncepciója? Ha van, kitér-e a különbözı városrészek adottságaira? Van-e elızetes becslés arra, hogy hányan kerülnek ki a közgyógyellátásra jogosultak körébıl? Van-e elképzelés arra, hogy a jogosultak körébıl néhány százalék eltérés miatt kikerülıket hogy lehet támogatni? László Tamás: Sokszor elmondták, hogy a rossz kormányzati, esetleg önkormányzati intézkedések a szociális szférában csapódnak le. Az elıterjesztésben olvasható, hogy milyen jogcímen nyújtható átmeneti segély. Kérdése, hogy valóban csak az lehet a megoldás, ha bizonyos összeget maximálnak? Úgy gondolja, ha egy családot elemi kár ér, akkor a 3-8 ezer forint közötti összeg segíthet. Véleménye szerint sokkal differenciáltabb eljárásra lenne szükség. Hajdu László: Megállapítja, hogy több kérdés, észrevétel nincs, a vitát lezárja. Megadja a szót válaszadásra osztályvezetı asszonynak és alpolgármester úrnak. Kovácsné Márkus Éva: Az elıterjesztett módosítás a helyi rendeletek egy része. Arra szolgál, hogy adott esetben egy család részére az osztály rendszeresen, vagy egy adott esetben támogatást biztosíthasson. A nagyobb problémák megoldására is mód van bizottsági, illetve polgármesteri hatáskörben. Szeretnék, ha nem a havi jövedelem kiegészítését szolgálná a segélyezés. Ezt a segélyt évente négyszer lehet kérni, illetve bizottsági döntés alapján még kétszer kaphatja meg a kérelmezı. A közgyógyellátással kapcsolatban a tavalyi jogszabályok szerint abban történt változás, hogy a 80 év felettiek nem kaphatják meg jövedelemigazolás nélkül a támogatást. Ennek kompenzálására a képviselıtestület a tavalyi évben úgy módosította a helyi rendeletet, hogy gyógyszertámogatásra lehessen eseti segélyt kérni. Számításaik szerint a évben a közgyógyellátásért az önkormányzatnak jelentısen többet kell fizetnie, mint az elmúlt évben. A kerület több mint egyharmadával foglalkoznak segélyezés kapcsán. Van olyan család, aki többféle segélyre is jogosult. Éves szinten eseti segélyezésre mintegy 150 millió forintot költöttek. A tavalyi évben megszőnt a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, mert azt beépítették a családi pótlékba. A családok különbözı kedvezményekben részesülnek. A kerületben ebbıl a szempontból kedvezı a helyzet, ingyenes tankönyvet biztosítanak, jelentıs támogatást adnak az étkeztetéshez. A kerületnek van szociális koncepciója. A kerületrészek között nincsenek ebbıl a szempontból nagy különbségek. Természetesen a kerület egyes részeiben más-más problémák jelentkeznek.

9 9 Példaként említi, hogy a kerületben család még ma is olajjal főt, ami éves szinten 200 ezer forintos főtési költséget jelent. Király Csaba: A kormány 93 ezer forintos jövedelemig ad főtés-, illetve gázár-támogatást. Aki március 1-jéig beküldi az igényét, az januártól megkapja a támogatást. Emellett kap a rászoruló a kerületben lakásfenntartási támogatást. Hajdu László: Jegyzı úr ismerteti a rendeletalkotási javaslatot, arról kér szavazást. R e n d e l e t a l k o t á s Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotja az 1/2007. számú ök. rendeletét a szociális és gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátásokról szóló 1/2004. (I. 30.) ök. rendelet módosításáról. Felelıs : polgármester Határidı : február 5. (kihirdetésre) (Szavazati arány: 28 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 2. Elıterjesztés a lakásfenntartási támogatásokról szóló 27/2004. (VI. 9.) ök. rendelet módosításáról (Ikt.sz: 107-5/2007. sz. anyag) Elıadó: Király Csaba alpolgármester kiegészítését. Hajdu László: Kéri alpolgármester urat, tegye meg szóbeli Király Csaba: Méltányos lakásfenntartási támogatást évben 1133 család kapott, ami 186 millió forintos költséget jelentett évben méltányossági támogatásra 750 családdal számoltak. A normatív és a méltányos lakásfenntartási támogatásra évben összesen mintegy 1300 család jogosult, ami éves szinten 207 millió forintos szociális támogatást jelent a költségvetésben. Ebbıl az összegbıl 27 millió forint normatív állami támogatást kap vissza az önkormányzat. A rendeletmódosításban a jövedelemhatárok változása szerepel.

10 10 A kiadások tényleges változását csak év végén tudják pontosan megismerni, aszerint, hogy a családok milyen állami támogatásban részesülhettek a gáz- illetve a távfőtés árának kompenzálásából. Kéri a képviselı-testületet, fogadja el az elıterjesztést. Hajdu László: A bizottsági elnököknek ad szót. Mihályi Zoltán: A Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság igen szavazattal, egyhangúan elfogadásra javasolta a rendelet módosítását. Móricz Eszter: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az elıterjesztést. Vizér Klára: A Jogi, Ügyrendi, Közrendvédelmi és Integrációs Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolta a rendeletmódosítást. Hajdu László: Ügyrendi hozzászólásra ad lehetıséget Vizér Klára képviselınek. Vizér Klára: Kéri a levezetı elnököt, hogy a tárgyalás során válasszák külön a kérdések és a tárgyalások szakaszát. Hajdu László: Kérdések következnek. Novák Ágnes: A kiegészítésben elhangzott, hogy a tavalyi évben 75 család 186 millió forintos támogatást kapott. Ez 248 eft/lakás támogatást jelent éves szinten. A másik adatsor szerint 1300 lakásra adnak 207 millió forintot, ami 160 eft/lakás/év támogatást jelent. A támogatásból mennyit adnak lakótelepi, és mennyit hagyományos építéső lakásokra? Van-e koncepció arra, hogy a lakások üzemeltetési költségeit hogyan lehetne csökkenteni? Vizér Klára: Jó lenne, ha a jövıben a most kiegészítésként elmondott adatok szerepelnének az elıterjesztésben. Az elmondottak szerint évre 207 millió forintot terveznek a költségvetésbe lakásfenntartási támogatásra, ebbıl 27 millió forintot kapnak vissza az államtól.

11 11 László Tamás: A szociális törvény 38. nem csak arról szól, hogy a lakásfenntartási támogatást jövedelemhatárhoz és a havi költséghez kell kötni, hanem ahhoz is, hogy a háztartásban hány személy lakik. Ez miért nem jelenik meg a rendeletben? válaszadásra. Hajdu László: A kérdéseket lezárja, megadja a szót Király Csaba: Jelen elıterjesztés csak a rendelet jövedelemhatárok miatti módosítására készült, ezért nem tartalmazza a kiegészítésben elmondott adatokat. A lakásfenntartási támogatás két részbıl áll. A normatív támogatás késıbb került bevezetésre, mint a helyi lakásfenntartási támogatás. A normatív támogatás bizonyos részét az állam finanszírozza, a jogosultság elbírálásnál a jövedelemhatárok mellett a család létszámát, a lakás nagyságát is figyelembe kell venni. Az önkormányzat már korábban vezette be a 15 eft-os lakásfenntartási támogatást, ezért a képviselı-testület úgy döntött, hogy az új igénylık támogatását is kiegészíti 15 eft-ra. Ez az ún. méltányossági lakásfenntartási támogatás. Ennek alapján évben 1008 család kapott lakásfenntartási támogatást, amibıl decemberben 500 család normatív, 481 család kiegészítı támogatást kapott évre ebbıl a körbıl 600 családra számoltak. Méltányos lakásfenntartási támogatást 1133 család kapott évben a méltányos és a normatív támogatás költsége 186 millió forint volt. A évi költségvetésben összesen 1300 család támogatására 207 millió forintot terveznek. Hajdu László: Hozzászólások következnek. László Tamás: A kiegészítésben elmondott adatok szorosan az elıterjesztéshez tartoznak. Helytelen eljárás, hogy ezeket nem tárják a képviselık elé. Az elıterjesztésbıl nem lehet megítélni a teljes probléma súlyát, nagyságrendjét, olyan számokat, amikbıl megfelelı következtetéseket lehetne levonni. Úgy gondolja, hogy a 207 millió forint évben erre a támogatásra nem lesz elég. A januári fogadóóráján többen jelezték, hogy a nyugdíjukból nem tudják fedezni a lakásfenntartási kiadásaikat. A kormány legutóbbi intézkedései olyan helyzetbe sodornak családokat, hogy a szociális szektor lesz a legsúlyosabb probléma az önkormányzatoknál. A kormány minden problémát átterhel az önkormányzatokra. Jó lenne, ha a képviselık megismerhetnék a szociális koncepciót.

12 12 Novák Ágnes: Az elhangzottak alapján 160 eft/lakás/év támogatást kaptak a rászorulók. A támogatás legnagyobb részét az energiaköltségekre kell fordítani. Meg kellene vizsgálni, hogy a támogatottak közül hány család lakik önkormányzati lakásban, és hány család saját tulajdonú lakásban. Az önkormányzati lakásban lakókat úgy kellene támogatni, hogy azzal az energiaköltségek csökkenjenek. Ehhez elegendı lehet a 160 eft/lakás/év támogatás egy hagyományos építéső lakásban. Csaba Elemér: Rohamosan esni fog az életszínvonal, nıni fog a nyomor. Ennek már vannak jelei. A tavalyi évben az igénylık 50 %-a megkapta a 15 eft-os keretet, azzal elégedett volt. Most folyamatosan jönnek a megszorítások. A közüzemi díjak %-kal emelkednek. Ez gondot fog okozni a nyugdíjasoknak, a gyermeküket egyedül nevelıknek és a munkanélkülieknek. İk már most is komoly gondokkal küzdenek. Javasolja, hogy a kerületben a támogatásokat a megszorítások mértékével emeljék. Vizér Klára: Frakciójuk alapállása, hogy minden olyan családnak segíteni kell, akik valóban segítségre szorulnak. Budapesten a közüzemi cégek magánkézben, túlnyomó részben külföldi cégek tulajdonában vannak. Komoly dilemmát jelent, hogy azért adjanak támogatást, hogy ezek a cégek tudják hozni az éves hasznukat. Aggályos, hogy egyre több olyan ember lesz, aki nyomtatványokat tölt ki, és vár az állami kompenzációra. Az önkormányzatot is nehéz helyzetbe hozza a költségvetés tárgyalásánál az, hogy a 17 milliárd forintos éves költségvetésbıl mennyit tegyenek félre támogatásokra, segélyekre. dr. Balogh András: Az is mutatja, hogy a 160 eft-os támogatással az energialobbit támogatják, hogy a főtéskorszerősítéshez, a gázbevezetéshez a Gázmővek is hozzájárul. A gázbevezetést ma már nem lehet igazán korszerőnek nevezni. Az igazi korszerősítés a szoláris energiára való átállás lenne. A Gázmővek és az állam ezt nem támogatja, de nem támogatja a hıszigetelést sem. Az önkormányzati lakások hıszigetelésének megoldása az önkormányzat érdeke lenne, kevesebb segélyt kellene kifizetni. Most csak lyukakat tömnek be, amik egyre nınek, feneketlenek lesznek. Báder György: A panelprogramnak összefüggésbe kell kerülnie a támogatásokkal. Azoknál a házaknál, lakásoknál, amelyek pályázatot nyertek, az energiahordozók tekintetében megtakarítások keletkeznek.

13 13 Hosszú távon hasznos lenne, ha a támogatásokból a szigetelésekre, korszerőbb főtés bevezetésére irányítanának át pénzeket, így nem a Gázmőveket, a Vízmőveket támogatná az önkormányzat. dr. Hetyei László: A napirend tárgyalására kell visszatérni. Az elıterjesztésben lakástámogatásról van szó. Sajnos a kerületben 1300 család van olyan helyzetben, hogy nem tudja kifizetni a lakásfenntartás különbözı költségeit. Elhangzott, hogy van olyan rászoruló, akinek 60 ezer forint a jövedelme és nem kapja meg a támogatást. Az 1. számú mellékletben pontosan bemutatják, hogy Ft-ig Ft a lakásfenntartási támogatás mértéke. A 27/2004. számú helyi rendelet részletesen tartalmazza, hogy ki milyen támogatást kaphat. Nem kellene olyan kérdéseket feltenni, amikre a választ az önkormányzati rendelet tartalmazza. Jelenleg 1300 olyan családról van szó, akinek megélhetési gondjai vannak. Nekik nyújtanak támogatást. dr. Balogh András: Eddig is a lakásfenntartási támogatásról, az energiaárakról beszéltek. Az évi 160 eft-os lakásfenntartási támogatás nagy része az energiaköltség fedezésére megy el. Marsovszky Györgyné: Meglepınek tartja, hogy a lakásfenntartási támogatás tárgyalása során arról beszélnek, hogy kinek a tulajdonában van a Vízmővek, vagy a Gázmővek. Az önkormányzat nem a cégeket, hanem a lakásfenntartást támogatja. A lakosságot nem érdekli, hogy ezek a cégek kinek a tulajdonában vannak, a gondjaik megoldásához várnak segítséget, megoldást. dr. Balogh András: Nem mindegy, hogy az évi 160 eft kinek a zsebébe megy. A lakosságnak valóban mindegy, hogy a lakásfenntartáshoz támogatott pénz kihez kerül, a képviselıknek ennél távolabbra kell látni. Ha a közmővek önkormányzati tulajdonban lennének, akkor más lenne a helyzet. László Tamás: A probléma gyökeréhez nyúltak vissza, amikor a tulajdonviszonyokat feszegették. Ezek miatt a cégek miatt kell ilyen típusú szociális gondoskodást beépíteni a rendszerbe. Az elektromos cégeknek évi 8 %-os biztos nyereséget biztosított a Horn-kormány. Ezért keletkezett ez a nagy szociális feszültség.

14 14 Gyurkovics Miklós: Miközben a Fidesz-frakció tagjai tisztességesen felkészülnek a vitára, lelkiismeretesen, szakszerően szólnak hozzá, a szocialista frakció képviselıi megpróbálják lejáratni ıket ben nem az üzemárak emelésére szavazott az ország. Nem arról szavaztak, hogy adjanak el mindent. hozzászólásra. vitáját. Hajdu László: Dr. Hetyei László képviselınek ad szót ügyrendi dr. Hetyei László: Javasolja, hogy zárják le az elıterjesztés Hajdu László: Szavazást kér az ügyrendi javaslatról. A szavazás után az ügyrendi javaslat elhangzása elıtt hozzászólásra jelentkezett négy képviselı kap szót. 2/2007. (I. 31.) sz. h a t á r o z a t A Képviselı-testület úgy dönt, hogy lezárja a lakásfenntartási támogatásokról szóló 27/2004. (VI.9.) ök. rendelet módosításáról c. elıterjesztés vitáját. (Szavazati arány: 17 igen szavazat, 8 ellenszavazat, 2 tartózkodás) Hajdu László: Elırehozott költségvetési vita zajlott le a napirend tárgyalása kapcsán. A költségvetésrıl február 28-án tárgyal a képviselıtestület. A rendeletmódosítással kapcsolatos törvény korábban lép hatályba, a helyi rendeletet hozzá kell igazítani. Erre felhatalmazást ad az elfogadott átmeneti költségvetési rendelet. Az elhangzott számításokban csak a háztartásban megjelenı kiadásokról beszéltek a hozzászólók. A háztartásokban bevételek is megjelennek. A évi 4 %-os nyugdíjkorrekciós kiegészítés január 1-jétıl 2,7 millió nyugdíjast érint. A minimál nyugdíj felemelése 4,2 milliárd forint többletbevételt jelent az önkormányzatoknak. Az elıtt nyugdíjba ment 580 ezer ember 25 milliárd forintot kapott. A költségvetés tárgyalásánál ezzel a bevételi oldallal is számolni kell.

15 15 Tóth Imre: Mindkét elıterjesztés arról szól, hogy nyugdíjemelés történt. A helyi rendeletben ennek megfelelıen kell megállapítani a jövedelemhatárokat. A rászoruló családok számítanak a lakásfenntartási támogatásra, figyelembe veszik havi bevételeik, költségeik beosztásánál. A XV. kerület elsık között van a budapesti kerületek között a szociális juttatások tekintetében. Erre büszkének kellene lenni. Sajnos eddig még nem volt olyan rendszer, ahol ne lett volna szegénységgel sújtott réteg. Hajdu László: Szót ad Marsovszky Györgyné képviselınek ügyrendi hozzászólásra. Marsovszky Györgyné: Jegyzı úr minden képviselı számára biztosította a helyi rendeletek győjteményét. Abban szerepelnek a vita során hiányolt számok. dr. Balázs Zoltán: Nem az volt a cél, hogy a vita ilyen irányban menjen el. Az volt a szándékuk, hogy rámutassanak arra, hogy az önkormányzat annak a pénznek a tulajdonosa, amit másnak adnak oda. A gond az, hogy nincs megfelelı versenyhelyzet, ami visszafogná az árakat. elıterjesztınek. Hajdu László: A hozzászólásokat lezárja, megadja a szót az Király Csaba: Csaba képviselı javaslatát nem lehet elfogadni, nem lehet minden többletkiadást ellentételezni. Most kell megújítani azokat a kérelmeket, ami alapján a segélyeket megkaphatják az állampolgárok. Nem lehet megtenni azt sem, amit Novák Ágnes képviselı javasolt, hogy a költségvetés kiadásainak csökkentése értelmében csak az önkormányzati lakásokban lakóknak adjanak lakhatási támogatást. Kéri a képviselıket, fogadják el a rendeletmódosítást. hozzászólásra. Hajdu László: Novák Ágnes képviselınek ad szót ügyrendi Novák Ágnes: Nem azt mondta, hogy csak az önkormányzati bérlakásban lakók kapjanak támogatást. Azt mondta, hogy az önkormányzati bérlakások esetében egyéves támogatási költséggel 40 %-kal lehetne csökkenteni az energiaigényt, ezzel a további segélyeket lehetne kiváltani.

16 16 Hajdu László: A tavalyi évben döntött arról a képviselıtestület, hogy a távfőtési díjakból 70 millió forintot átvállal. A bérlık távfőtési díjának 50 %-át az önkormányzat fizette ki. Vizér Klára képviselı kap szót ügyrendi hozzászólásra. Vizér Klára: Kéri a levezetı elnököt, hogy ne szóljon hozzá a vitához. Ha mint polgármester szól hozzá, azt saját idejének terhére tegye meg. Hajdu László: Jegyzı úr felolvassa a rendeletalkotási javaslatot, arról kér szavazást. R e n d e l e t a l k o t á s Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotja a 2/2007. számú ök. rendeletét a lakásfenntartási támogatásokról szóló 27/2004. (VI.9.) ök. rendelet módosításáról. Felelıs : polgármester Határidı : február 5. (kihirdetésre) (Szavazati arány: 18 igen szavazat, egyhangú) 3. Elıterjesztés a kerületi fenntartású közoktatási intézmények általános iskolai intézményegységeibe fölvehetı, illetve átvehetı tanulók sajátos helyzetének megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról (Ikt.sz: 107-8/2007. sz. anyag) Elıadó: dr. Pálinszki Antal alpolgármester kiegészítését. Hajdu László: Kéri alpolgármester urat, tegye meg szóbeli dr. Pálinszki Antal: A többször módosított közoktatási törvény arra kötelezi a fenntartókat, hogy a sajátos helyzető gyermekek felvételét rendeletben szabályozza. A szabályozás nem változtat az eddigi gyakorlaton. A sajátos helyzet jelentését pontosan megfogalmazták az elıterjesztésben. Az igazgató a rendelet szabályai szerint meglévı feltételek alapján a gyermeket a felvételnél elınyben részesítheti.

17 17 A 2. b) pontja hibásan szerepel, felolvassa a helyes szöveget: sorsolás nélkül is felvehetı a halmozottan hátrányos helyzető és a sajátos nevelési igényő tanuló, továbbá a sajátos helyzető tanuló. Kéri a képviselıket, alkossák meg a rendeletet. Hajdu László: A bizottsági elnököknek ad szót. Németh Angéla: A Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az elıterjesztést. Vizér Klára: A Jogi, Ügyrendi, Közrendvédelmi és Integrációs Bizottság egyhangúan támogatta az elıterjesztést. Hajdu László: Kérdések következnek. Máté Gyula: Jó lett volna, ha a 2. b) pontjában a halmozottan hátrányos helyzető, sajátos nevelési igényő tanuló fogalmát is definiálták volna, úgy mint a sajátos helyzető tanulókét a 3. a-c) pontjaiban. dr. Balázs Zoltán: Alpolgármester úr által ismertetett javításban az és felsorolást jelent, vagy vagylagos jelentése van? Van-e arra megoldás, ha a szülı nem fogadja el az igazgató döntését, van-e a szülınek lehetısége fellebbezésre? Gyurkovics Miklós: Mi adja a rendelet idıszerőségét? A törvénymódosítás elıírja, hogy most kell az önkormányzatoknak megalkotni ezt a rendeletet? Vizér Klára: Az önkormányzati általános iskolákban az elmúlt években volt-e túljelentkezés? A 2. b) pontját alpolgármester úr most szóban módosította. A Jogi Bizottság tárgyalta a rendelettervezetet, az ülésen nem volt szó módosító javaslatról. Jó lett volna, ha a képviselık írásban megkapták volna a módosító javaslatot. Törvényességi szempontból aggályosnak tartja, hogy errıl most döntsön a testület. László Tamás: A módosításra javasolt b) pont hány gyermeket érint? Van-e verseny az intézmények között a halmozottan hátrányos, illetve sajátos helyzető tanulók felvétele tekintetében?

18 18 válaszadásra. Hajdu László: A kérdéseket lezárja, megadja a szót dr. Pálinszki Antal: Háromféle elınyben részesíthetı tanulótípus van. A halmozottan hátrányos helyzető, a sajátos nevelési igényő és a sajátos helyzető tanuló. Az és helyett a valamint szó alkalmazása helyesebb lenne. Az oktatási törvény meghatározza a sajátos neveléső igényő és a halmozottan hátrányos helyzet megfogalmazását. Az oktatási törvény tavaly nyáron változott, ez teszi szükségessé a helyi rendelet megalkotását. A rendelet nem változtat az eddigi gyakorlaton. A szülınek az igazgató döntésével szemben van fellebbezési lehetısége. Fontosnak tartja hangsúlyozni a feltételes módot, hogy az igazgató a felvételnél elınyben részesítheti a rendeletben megjelölt helyzető tanulókat. Ha a jelentkezı gyerekek száma több a bıvíthetı osztálylétszámnál, akkor normál eljárásban nem lehet felvenni sem a hátrányos helyzető, sem a sajátos helyzető tanulót. Az elsı osztályosoknak áprilisig kell jelentkezni, ezért arra még nincs adat, hány gyermeket érint majd a szabályozás. A MOS Bizottság ülésén elmondta, hogy a 2. b) pontja változik, sajnálja, ha a Jogi Bizottság ülésére nem jutott el a módosító javaslat. dr. Nagy Antal: Alpolgármester úr a MOS Bizottság ülésén elmondta, hogy milyen módon javasolja a szakaszt pontosítani. Az SZMSZ csak módosítást nem enged a testületi ülésen. Hajdu László: Németh Angéla és Vizér Klára képviselıknek ad szót ügyrendi hozzászólásra. Németh Angéla: A MOS Bizottság ülésén kifogásolták a 2. b) pontjának megfogalmazását. Alpolgármester úr elmondta, hogy a hivatkozott részt a testületi ülésre pontosítja. Ezért nem hozott a bizottság ebben a kérdésben határozatot. Vizér Klára: Mint a Jogi Bizottság elnöke kifogásolja az eljárást. Ha alpolgármester úr a MOS Bizottság ülésén felvetette, hogy a normaszöveg változik, nem érti miért nem történt meg a módosítás már a Jogi Bizottság ülésére. Véleménye szerint nem pontosítás, hanem a szöveg módosítása történt, azt írásban kellett volna a képviselıknek kiosztani. Hajdu László: Hozzászólások következnek.

19 19 Máté Gyula: A tervezet 3. a-c) pontjai megfogalmazzák, hogy mely tanuló minısül sajátos helyzetőnek. A c) pont szerint sajátos helyzető az a tanuló, akinek szülıje, nevelıje a felvételi, illetve átvételi jelentkezési kérelemben szereplı intézmény dolgozója. Véleménye szerint ez nem jó a gyereknek. Az iskola célja, hogy a gyermek személyisége kiteljesedjen, ne legyen a szülıi házban megszokott keretek közé szorítva. Ez feszültséget okozhat a pedagógusok között is. Javasolja a c) pont elhagyását. Vizér Klára: Nem kapott választ arra a kérdésére, hogy a kerületben volt-e olyan általános iskola, ahol a maximális gyermeklétszámon felül túljelentkezés volt, szükség volt-e sorsolásra. Molnár István: Az oktatási törvény változásai sok mindenre választ adnak. Sorsolás eddig nem volt, azt mostantól lehet bevezetni, ha szükség lesz rá. A 3. -ban nem elınyök biztosítása a cél. Arról szól a szabályozás, hogy a szülı mindegyik gyermekét egy oktatási intézménybe írathassa be. Az iskolák versenyeznek a tanulókért. Az utóbbi idıben nagymértékben csökkent a gyermeklétszám. Az iskola érdekelt abban, hogy megfelelı gyermeklétszámmal mőködhessen. Gyurkovics Miklós: Reméli, hogy a jövıben a kerületet nem érintik az iskola-összevonások. Mint pedagógus is egyetért Máté Gyula javaslatával, a 3. c) pontját feleslegesnek tartja. Mind a pedagógus, mind a gyermek számára több hátránya van mint elınye annak, ha egy intézménybe járnak dolgozni, illetve tanulni. László Tamás: Nem véletlenül kérdezte, hogy a kerületben hány hátrányos, illetve sajátos helyzető tanuló van. Úgy gondolja, hogy a verseny nem ezekért a diákokért folyik. Ezeket a diákokat az intézménynek fel kell vennie, ha a körzetben lakik. Ezeket a diákokat minıségi oktatásban kellene részesíteni, ehhez adhatna az önkormányzat támogatást. Báthory Erzsi: Tíz évig tanított a kerületben. Sok, az intézményben tanító pedagógus gyermeke járt az iskolába. Ez valóban nem volt jó, de úgy gondolja, hogy ezen nem tudnak változtatni. Több iskola-összevonást megélt a kerületben, ami súlyos traumát jelentett. Ha ismét összevonásokra kerülne sor, arra nagyon fel kell készülni. A halmozottan hátrányos helyzető gyermekekért egy iskola sem verseng.

20 20 hozzászólásra. Hajdu László: Vizér Klára képviselınek ad szót ügyrendi Vizér Klára: Kéri a levezetı elnököt, és az MSZP frakció vezetıjét, hogy a hozzászólások alatt ne tegyenek bántó megjegyzést még kikapcsolt mikrofon mellett se a hozzászóló képviselıkre. elıterjesztınek. Hajdu László: Lezárja a hozzászólásokat, szót ad az dr. Pálinszki Antal: Az elıterjesztés tartalma és mélysége a hosszú vita ellenére nem változik. Írásba foglalták a kerületben mőködı gyakorlatot. A sorsolást a libeláris miniszter vezette be, eddig ez nem volt gyakorlat. Nem könnyő válaszolni arra, hogy van-e a kerületi intézményekben túljelentkezés. A gyereklétszám évrıl-évre csökken. A képviselı-testület minden évben dönt arról, hogy egyes intézményekben hány osztály indítását engedélyezi. A gyakorlatban inkább az fordul elı, hogy az intézmény nem tudja feltölteni az engedélyezett létszámot. Az intézményi dolgozók gyermekének felvételével ı nem ért egyet. A felesége a kerületben tanított, a gyerekei nem jártak abba az iskolába. Ha valaki ezzel a lehetıséggel élni akar, azt döntse el ı és az intézmény igazgatója. Ebbe kívülrıl nem lehet beleszólni. hozzászólásra. Hajdu László: Szót ad Máté Gyula képviselınek ügyrendi Máté Gyula: Javasolja, hogy vegyék le az elıterjesztést napirendrıl, ismételt bizottsági tárgyalás után a következı testületi ülésen tárgyalják meg. 3/2007. (I. 31.) sz. h a t á r o z a t Hajdu László: Szavazást kér az ügyrendi javaslatról. A Képviselı-testület nem fogadta el azt a javaslatot, hogy a kerületi fenntartású közoktatási intézmények általános iskolai intézményegységeibe fölvehetı, illetve átvehetı tanulók sajátos helyzetének megállapításáról szóló elıterjesztést vegye le a napirendrıl. (Szavazati arány: 11 igen szavazat, 10 ellenszavazat, 7 tartózkodás)

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. június 20-án 14.00 órakor kezdıdı nyilvános ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2009. október 28-án 14.00 órakor kezdıdı nyilvános ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testület 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Rendeletalkotás a szociális

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V

Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2010. augusztus 18-án 17.00 órakor kezdıdı nyilvános rendkívüli ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV.,

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 307-6479 Fax.: 307-7360 polgarmester@bpxv.hu www.bpxv.hu Fogadónap: Minden

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság július 5-i rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság július 5-i rendkívüli nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottsága Ülés száma: SZCSTB 109-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szám: 4/2015 Határozatok száma: 47-48/2015.(02.26.) Rendeletek száma: 3/2015. (II.26.) JEGYZŐKÖNYV Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója. Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke

Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója. Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke Tisztelt Képviselı-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Kéthely

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1915-12/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2010.10.25-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 84/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának 2009.

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl. Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.

Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl. Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. Elıterjesztés Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére a szociális célú tőzifa

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról.

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 23-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja. JEGYZİKÖNYV Készült: A Képviselı-testület 2007. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (Kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Balogh Csongor, Dabasi János, dr. Gerencsér Balázs,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

készült a képviselı-testület október 22-én órakor kezdıdı ÜNNEPI ülésérıl

készült a képviselı-testület október 22-én órakor kezdıdı ÜNNEPI ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2006. október 22-én 12.00 órakor kezdıdı ÜNNEPI ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 102 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelıanyag támogatás helyi szabályairól Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonába kerülı lakóingatlanok mőszaki állapotáról, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-5 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete, Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 102-6/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u I. emeleti Díszterme

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u I. emeleti Díszterme Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2006. október 11-én 17.00 órakor kezdıdı alakuló ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

POLGÁRMESTER. RENDELETTERVEZET az Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákba való felvételi eljárás során sajátos helyzet meghatározása

POLGÁRMESTER. RENDELETTERVEZET az Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákba való felvételi eljárás során sajátos helyzet meghatározása BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET az Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákba való felvételi eljárás során sajátos helyzet meghatározása Készítette:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-9/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 4-én (hétfın) 10 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 57/ÖK/2007.(II.7.) Határozat úgy határoz, hogy napirendjén tartja a meghívó 4. pontjában szereplı A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázati elıfinanszírozási kérelme tárgyában készült elıterjesztést.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

Döntéshozatal, ülések

Döntéshozatal, ülések Döntéshozatal, ülések A képviselı-testület müködése A képviselı-testület - A képviselı-testület tagjainak száma: 10 fı a polgármesterrel együtt, aki a képviselı-testület határozatképessége, döntéshozatala,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 84-11/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról Készítette: Szipőcsné dr. Molnár Éva

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 17-19. TARTALOMJEGYZÉK 17/2011.(IV.19.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzata. Jóléti és Ügyrendi Bizottságának február 18-án (szerdán) órai kezdettel megtartott

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzata. Jóléti és Ügyrendi Bizottságának február 18-án (szerdán) órai kezdettel megtartott J E G Y Z K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. február 18-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ igazgatója

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ igazgatója JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata ÜGYRENDI ÉS IGAZGATÁSI BIZOTTSÁGÁNAK, PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK, OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK 2012. december 10-én 15,00

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete a Képviselı-testület hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık közszolgálati jogviszonyának egyes

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl 562-6/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. március 5. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2011.(I.05.) ÖH. Pályázat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 13/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 84-85. Rendelet száma: 10. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 36. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.)

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009. február 9-én /hétfı/ 17

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsága Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: KKESB112-16/2012. PJB 118-21/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2011. január 04-i rendkívüli ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv május 30.

A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv május 30. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/1209/18/2012. A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. május 30. Az ülésen hozott

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/4/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 21/2013. (II. 08.) ÖH. Nyilatkozat A

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 11947-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 13- án - pénteken - de. 8.30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

Dr. Cseke László könyvvizsgáló Szám: IV.110-5/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. április 30-án (csütörtökön) 8 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben