Számítógép hálózatok I. Bevezetés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számítógép hálózatok I. Bevezetés"

Átírás

1 Tartalom Bevezetés Készítette: Schubert Tamás (BMF) Definíció, a hálózatok célja Hálózatok kialakulásának története osztályozása A szabványok szükségessége A számítógép-hálózatok különféle alkalmazásai Az adatkommunikációs hálózatok különbözı típusai Az A TCP/IP protokoll készlet Irodalom Schubert Tamás Bevezetés/1 Schubert Tamás Bevezetés/2 Definíció Autonóm számítógépek összekapcsolt rendszere, amelyben a számítógépek valamilyen közös alkalmazásban vesznek részt. Célja Erıforrás-megosztás. A számítógépek kölcsönösen használják egymás erıforrásait: Adataikat Perifériáikat Processzoraikat Programjaikat Ezek az erıforrások a földrajzi helytıl függetlenül elérhetık. Nagyobb megbízhatóság elérése, alternatív erıforrások igénybe vételével. Takarékosság A kis számítógépek olcsóbbak, mint a nagyobbak. Önállóan is képesek feladatok megoldására, más alkalmazásokban együtt tudnak mőködni más számítógépekkel, pl. szerverekkel. Ezekkel ún. kliens-szerver modellben dolgoznak. A kliens gép valamely feladat elvégzését kéri a szervertıl, a szerver a feladat elvégzése után a feladat eredményének visszaküldésével válaszol. Skálázhatóság A rendszer teljesítménye újabb szerverek és kliensek beállításával, esetleg az átviteli kapacitás növelésével növelhetı. Kommunikációs eszköz , csevegés, telefon, videó konferencia Schubert Tamás Bevezetés/3 Schubert Tamás Bevezetés/4

2 Hálózatok kialakulásának története Hálózatok kialakulásának története Schubert Tamás Bevezetés/5 Schubert Tamás Bevezetés/6 Hálózatok kialakulásának története osztályozása Kiterjedés Helyi (Local Area Networks = LAN) Városi (Metropolitan Area Networks = MAN) Nagy kiterjedéső (Wide Area Networks = WAN) Sebesség N x 10 kbps (analóg modem, bérelt vonal, stb.) N x 1 Mbps (helyi hálózatok: Ethernet, Token Ring, Frame-Relay) N x 10 Mbps (helyi hálózatok: Ethernet) N x 100 Mbps (helyi hálózatok: Fast Ethernet) N x 1000 Mbps (helyi hálózatok: Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet) Tulajdonlás Magán (Private) Nyilvános (Public) Schubert Tamás Bevezetés/7 Schubert Tamás Bevezetés/8

3 Helyi hálózatok (LAN) Egymással adatkommunikációs kapcsolatban lévı számítógépek együttese. Kiterjedésük viszonylag kicsi (néhány km 2 ), egy-egy intézményre terjednek ki. Állandó hozzáférés a hálózati szolgáltatásokhoz A LAN kiépítését, menedzselését maga az intézmény végzi. A LAN-ok átviteli sebessége viszonylag nagy lehet (10-100(00) Mbps) a rövid távolságok miatt. Az adatátvitel biztonsága a rövid távolságok és a technológiából eredıen magas. LAN típusok: Összeköttetéssel mőködı (huzalozott, pl. csavart érpár, koaxiális kábel, optikai szál) Összeköttetés nélküli (nem huzalozott, pl. rádió hullámok) Helyi hálózatok (LAN) Tipikus LAN összetevık: Számítógépek Hálózati interfész kártyák Hálózati média (csavart érpár, koaxiális kábel, optikai szál, rádió hullámok) Hálózati eszközök: Ismétlı (Hub), Híd (Bridge), Kapcsoló (Switch), Forgalomirányító (Router) Néhány általánosan használt LAN technológia: Ethernet Token Ring FDDI Schubert Tamás Bevezetés/9 Schubert Tamás Bevezetés/10 Városi hálózatok (MAN) Kiterjedése egy város vagy néhány kerület Két vagy több LAN-t kapcsolnak össze Például egy bank, utazási iroda vagy egyetem több telephellyel, irodával Tipikusan egy szolgáltató bérelt vonalait veszik igénybe Technológiájuk leggyakrabban a LAN-okéval azonos Egyes esetekben vezeték nélküli híd technológiát alkalmaznak az összekapcsolásra Nagy kiterjedéső hálózatok (WAN) Nagy, földrajzilag elkülönített területen mőködnek A felhasználók együttmőködhetnek valós idejő alkalmazásokban Távoli erıforrások igénybevétele , World Wide Web, fájlátvitel és e-commerce szolgáltatások igénybevétele Néhány általánosan használt WAN technológia: Modem Integrated Services Digital Network (ISDN) Digital Subscriber Line (DSL) Frame Relay US (T) és Europe (E) Carrier Series T1, E1, T3, E3 Synchronous Optical Network (SONET) Néhány WAN eszközök: Forgalomirányító (router) Hozzáférési kiszolgáló (Access server) Modem, CSU/DSU, TA/NT1 Schubert Tamás Bevezetés/11 Schubert Tamás Bevezetés/12

4 A számítógép-hálózatok különféle alkalmazásai adatcsere számítógépek között fájl átvitel adatelérés távoli adatbázisból kapcsolt telefon hálózaton keresztül elektronikus levelezés cégen belül vagy cégek között banki tranzakciók helyfoglalás repülıgép járatokra számítógép erıforrásainak megosztása (diszk, nyomtató) nagygépek igénybevétele, tervezés, gyártás irányítása Különbözı típusú kommunikációs szolgáltatások léteznek különbözı jellegő alkalmazásokra. Választás a hálózatok között az alábbiak függvénye: az alkalmazás jellege a számítógépek száma a távolság költségek Az adatkommunikációs hálózatok különbözı típusai: Schubert Tamás Bevezetés/13 Schubert Tamás Bevezetés/14 A számítógép AP Felhsználó-felhasználó kommunikáció B számítógép AP Az alkalmazói folyamat (process) és a kommunikációs alrendszer közötti interfész különbözı lehet a két gépben a két gép eltérı sajátosságai (karakter készlet, stb.) miatt. Kommunikációs alrendszer Számítógép-számítógép kommunikáció Kommunikációs alrendszer Számítógép-hálózat kommunikáció Adatkommunikációs hálózat Számítógépek közötti kommunikáció vázlata AP alkalmazói process Schubert Tamás Bevezetés/15 Schubert Tamás Bevezetés/16

5 Huzalozott pont-pont összeköttetés A számítógép B számítógép PSTN + modem kapcsolat A számítógép B számítógép AP AP AP AP Kommunikációs alrendszer Kommunikációs alrendszer Kommunikációs alrendszer Kommunikációs alrendszer Modem PSTN Modem Számítógépek közötti kommunikáció vázlata AP alkalmazói process Schubert Tamás Bevezetés/17 Szabványos interfész PSTN = Public Switched Telephone Network Számítógépek közötti kommunikáció vázlata Schubert Tamás Bevezetés/18 Több gép érdekelt az alkalmazásban: Local Area Network (LAN) Wide Area Network (WAN) Közszolgáltatást kell igénybe venni: Bérelt vonalakkal felépített privát hálózat (nagy cégek, nagy forgalom) Public Switched Data Network (PSDN) Integrated Serviced Digital Network (ISDN): teljesen digitális, modemek használata nem szükséges Schubert Tamás Bevezetés/19 Schubert Tamás Bevezetés/20

6 Public carrier data network Közszolgáltatást igénybe vevı adathálózat Schubert Tamás Bevezetés/21 Public carrier data network Közszolgáltatást igénybe vevı adathálózat Schubert Tamás Bevezetés/22 Vállalati LAN Vállalati LAN Az adatkommunikációs szolgáltatástól függetlenül a következı problémákkal kell szembenéznünk: Nemzeti PSDN bit-soros átvitel (párhuzamos-soros átalakítás) hibakezelés (error control): az átvitel során fellépı hibák észlelése, javítása, az adatok újra adása az adattovábbítás ütemezése, az átviteli sebesség megválasztása (flow control) adatútvonal létesítése (ha közbensı adathálózat is van) Vállalati LAN Nemzeti PSDN Vállalati LAN Mőhold = Gateway Az egész világot átfogó hálózat; World wide internetwork Schubert Tamás Bevezetés/23 Schubert Tamás Bevezetés/24

7 Szabványok Gyári szabványok (proprietary standarts): zárt rendszerek Ajánlások a hálózatra kapcsolódásra: V - sorozat: DTE - PSTN (DTE : Data Terminal Equipment) X - sorozat: DTE - PSDN I - sorozat: DTE - ISDN Magasabb szintő szabványok foglalkoznak az adatok szintaxisával és a vezérlı információk cseréjével. Így különbözı HW és SW gyártók rendszerei alkalmazhatók a szolgáltatások igénybevételére. A szabványosítás eredménye: Open Systems - Nyitott Rendszerek Szabványosítási szervezetek ITU = International Telecommunications Union (korábban: Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique (CCITT)) ITU-T = International Telecommunications Union Telecommunication Sector ECMA = European Computer Manufacturer Association EIA = Electrical Industries Association TIA = Telecommunications Industry Association IEEE = Institution of Electrical and Electronics Engineers ISO = International Standards Organization CEPT = Conference European of Post and Telecommunications ANSI = American National Standards Institute Schubert Tamás Bevezetés/25 Schubert Tamás Bevezetés/26 ECMA EIA IEEE Számítógép ipar ISO ITU-T Gyári szabványok Zárt rendszerek ITU-T CEPT ANSI Távközlési ipar Interfész szabványok Sok gyártó ECMA = European Computer Manufacturer Association EIA = Electrical Industries Association IEEE = Institution of Electrical and Electronics Engineers ISO = International Standards Organization ITU-T = International Telecommunications Union Telecommunication Sector CEPT = Conference European of Post and Telecommunications ANSI = American National Standards Institute A nyitott rendszerek szabványai közül az elsı az összes számítógépen belül egy teljes kommunikációs alrendszer: ISO Reference Model for Open System Interconnection (OSI) Az ISO RM egy keret rendszer a szabványok fejlesztéséhez, amely lehetıvé teszi a már létezı és az új szabványok fejlesztésének egységes keretbe foglalását. A cél, hogy egy számítógépen futó alkalmazás, amely eleget tesz bizonyos szabványoknak, szabadon kommunikálhasson egy másikkal gyártótól függetlenül. Integrált számítógép és távközlési ipar Nemzetközi szabványok Nyílt rendszerek együttmőködése A szabványok fejlıdése és a fıbb szabványosítási szervezetek Schubert Tamás Bevezetés/27 Schubert Tamás Bevezetés/28

8 Néhány példa olyan alkalmazásokra, amelyek nyitott rendszerben kommunikálnak: program, amely távoli file rendszert használ; program (folyamat), amely központi file szolgáltatást biztosít (szerver) elosztott közösség számára (kliens); folyamat, amely elektronikus levelezést vesz igénybe; folyamat, amely elektronikus levelezést szolgáltat egy elszórtan elhelyezkedı közösség számára; egy felügyelı számítógépen futó folyamat, amely elszórtan elhelyezkedı számítógép alapú eszközöket (robot, gyártósor) irányít; egy berendezésen vagy robotvezérlın futó folyamat, amely parancsokat fogad és eredményeket továbbít a felügyelı rendszernek; folyamat egy bank számítógépén, amely banki tranzakciót kezdeményez egy távoli rendszerben A nyílt rendszerek összekapcsolása lehetıvé teszi ilyen folyamatok információcseréjét. Alkalmazói folyamatok együttmőködnek és bizonyos feladatot elvégeznek függetlenül attól, hogy milyen számítógépen futnak. ISO Referencia Modell Ez egy bonyolult kommunikációs alrendszer, amely rétegekre (layer) van felosztva Az egyes rétegek jól definiált feladatot hajtanak végre. Meghatározott protokoll szerint mőködnek és cserélnek adat- és vezérlı információt a neki megfelelı peer réteggel. A rétegek közötti interfész jól definiált, így azok megvalósítása független a többi rétegtıl. Schubert Tamás Bevezetés/29 Schubert Tamás Bevezetés/30 Az ISO Referencia Modell 7 rétegő: hálózat függı alkalmazás függı 4. a fenti két csoport közötti kapcsolatot teremti meg Az egyes rétegek protokollokként vannak specifikálva, amelyek egy csomó szabályt, konvenciót tartalmaznak, hogy a megfelelı peer réteggel kommunikálhassanak. Minden réteg egy szolgáltatáshalmazt biztosít, a fölötte lévı rétegnek, és felhasználja az alatta lévı réteg szolgáltatásait. Schubert Tamás Bevezetés/31 Schubert Tamás Bevezetés/32

9 7. Alkalmazói réteg Az alkalmazások számára biztosít elosztott hálózati szolgáltatásokhoz megfelelı interfészt Hálózati virtuális terminál kezelése Állomány továbbítás Elektronikus posta Távoli munka bevitel Katalógus kikeresés stb. Schubert Tamás Bevezetés/33 Schubert Tamás Bevezetés/34 6. Megjelenítési réteg Az átviendı adat szintaktikájával és szemantikájával is foglalkozik. A karaktereket, numerikus értékeket szabványos módon ábrázolja. Elvégzi az oda - vissza konvertálást. Ide tartozik az adattömörítés, hitelesítés, titkosítás. 5. Viszony réteg Lehetıvé teszi, hogy különbözı gépek felhasználói viszonyt létesítsenek egymással. A szállítási réteghez hasonlóan közönséges adatátvitelt tesz lehetıvé kiegészítve néhány szolgáltatással pl. távoli bejelentkezés vagy állomány továbbítás. Párbeszéd szervezése: egyszerre egy vagy kétirányú összeköttetés. Ha csak egyirányú, nyomon követi, hogy melyik fél következik. Schubert Tamás Bevezetés/35 Schubert Tamás Bevezetés/36

10 4. Szállítási réteg Adatokat fogad a viszony rétegtıl, kisebb darabokra tördeli (ha kell), majd továbbadja a hálózati rétegnek, és biztosítja, hogy minden darab hibátlanul megérkezzék a másik oldalra. Elfedi a hardver technikában bekövetkezı változásokat. A szállítási réteg - a viszony réteg kérésére - létrehozza a hálózati összeköttetést. A szállítási összeköttetés 3 típusa: hibamentes csatorna két pont között (pl. TCP protokoll) az üzenetek továbbítása nem sorrendhelyes (pl. UDP protokoll) célállomás csoportnak küldenek üzenetet 4. Szállítási réteg (folytatás) Ez egy valódi End to End réteg. Közvetlenül a partner számítógép szállítási rétegével társalog. Az alatta lévı rétegek még közbensı eszközöknek küldenek üzenetet. A szállítási réteg az összeköttetés létrehozásán kívül valamilyen névadási mechanizmussal is rendelkezik. Az egyik gépen futó folyamat megnevezi azt a folyamatot a másik gépen, amellyel társalogni kíván (folyamat-folyamat összekapcsolás). Információ áramlási mechanizmussal is rendelkezik. Schubert Tamás Bevezetés/37 Schubert Tamás Bevezetés/38 3. Hálózati réteg A kommunikációs alrendszer mőködését vezérli. A csomagok útvonalának meghatározása a forrástól a célig. Az útvonal lehet: behuzalozott, a kapcsolat felépülésekor jön létre, minden csomagra külön-külön lesz meghatározva További feladatok: torlódások elkerülése, Számlázás a forgalmazott csomagok, karakterek, bitek száma szerint 2. Adatkapcsolati réteg A hálózati réteg számára hibamentesnek tőnı vonalat mutat. A küldı az adatokat adatkeretekké tördeli, sorrendhelyesen továbbítja, végül a vevı nyugta keretét feldolgozza. Felismeri az adatkeretek határait. Hibás keret esetén újra adás. Sérült, elveszett, kettızött keretek miatt bekövetkezı problémák megoldása. Forgalom szabályozási mechanizmust biztosít (flow control) (gyors adó - lassú vevı probléma megoldása). Ha több, heterogén hálózaton megy keresztül az adat, eltérı lehet a hálózatok címzési módszere, maximális csomagmérete, protokolljai. Schubert Tamás Bevezetés/39 Schubert Tamás Bevezetés/40

11 1. Fizikai réteg A bit kommunikációért felelıs. Feszültség szintek, bithossz, egyszerre egyirányú vagy kétirányú átvitel. A kapcsolat hogyan épüljön föl és bomoljon le. Csatlakozók típusa, a tüskék funkciója, stb. Mechanikai és elektromos interfész, amelyek az átviteli közeggel is kapcsolatosak. Nyitott rendszerek szabványai Az ISO Referencia Modell egy keret rendszer. Nincs egyetlen szabványos protokoll hozzárendelve minden egyes réteghez, hanem több is van, mindegyik más-más szintő funkcionalitással. Egy bizonyos nyílt rendszerő környezetben egy sorozat protokollt valósítanak meg az összes rendszerben, pl. automatizált gyártásnál. Az OSI elıtt, illetve vele párhuzamosan jött létre az US Department of Defense kezdeményezésére a Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) révén az ARPANET internetwork. Késıbb kormányhivatalokkal, egyetemekkel kiegészülve létrejött az Internet A protokoll készlet (protocol suite, protocol stack) neve: Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) Schubert Tamás Bevezetés/41 Schubert Tamás Bevezetés/42 A TCP/IP protokoll készlet Lényegében két gyártó független nyílt rendszerő szabvány létezik: TCP/IP protokol suite ISO szabványok Adott feladatra kiválasztott protokol stack: open system interconnection profile Pl. : TOP: Technical and Office Environment MAP: Manufacturing Automation Schubert Tamás Bevezetés/43 Schubert Tamás Bevezetés/44

12 Fogalmak Sávszélesség Protokoll készlet, protokoll Soros/párhuzamos átvitel Szimplex/duplex/félduplex átvitel Szinkron/aszinkron átvitel Hálózati készülék Topológia Vonal/csomag/cellakapcsolás Egyes küldés/többesküldés/adatszórás (Unicast/multicast/brodcast) Sávszélesség Analóg Az átviteli közeg vagy csatorna analóg átviteli kapacitását fejezi ki frekvenciában kifejezve. Mértékegysége: Hz, KHz, MHz, GHz, Digitális Az átviteli közeg vagy csatorna digitális átviteli kapacitását fejezi ki bit/s-ban kifejezve. Mértékegysége: bit/s, Kbit/s, Mbit/s, Gbit/s (bps, kbps, mbps, gbps) Baud: A másodpercenkénti jelváltások száma. Egy-egy jelváltással gyakran több bit információt kódolnak. Ebben az esetben a bit/s-ban kifejezett sávszélesség többszöröse a baudban kifejezett sávszélességnek. Pl. amplitúdó moduláció esetén 8 jelszintet alkalmazva egy jelváltással 3 bit információt vihetünk át. Schubert Tamás Bevezetés/45 Schubert Tamás Bevezetés/46 Protokoll készlet, protokoll Egy protokoll készlet protokollok győjteménye, amelyek lehetıvé teszik a hálózati kommunikációt két számítógép között a hálózaton keresztül. A protokoll egy sor szabály és konvenció formális leírása, amely meghatározza azt a módot, ahogyan a hálózati eszközök kommunikálnak a hálózaton keresztül. A protokollok meghatározzák az adatok formáját, a jelek idızítését, sorrendjét, a hibák kezelését. Protokoll készlet, protokoll A protokollok az adatkommunikáció minden részletét átfogják. Ilyenek például: A fizikai hálózat felépítése A számítógépek hálózatra kapcsolásának módja Az adatok formája az adatátvitel idején Az adatok továbbításának módja A hibák kezelésének módja Stb. Protokollok nélkül nem lehetne kinyerni és értelmezni a küldı számítógép által továbbított információt a vételi oldalon. Schubert Tamás Bevezetés/47 Schubert Tamás Bevezetés/48

13 Soros/párhuzamos átvitel A számítógépen belül az adatok átvitele az egyes részegységek között többnyire párhuzamos. N x 8 jelvezetéken egyszerre egy vagy több bájt átvitele lehetséges. A számítógép-hálózatokban az adatok átvitele kizárólag bit-sorosan történik. Szimplex/duplex/félduplex átvitel Szimplex átvitelnek az egyirányú adatátvitelt nevezzük. A duplex átvitel egyszerre kétirányú kommunikációt tesz lehetıvé. A fél-duplex átvitel a kétirányú kommunikációt felváltva teszi lehetıvé. Schubert Tamás Bevezetés/49 Schubert Tamás Bevezetés/50 Szinkron/aszinkron átvitel Az adatátvitel egysége a keletkezésének helyén a bájt (karakter). Az adatátvitel során a bájtokat egyenként vagy többet összefogva ún. keretbe foglalva visszük át. Aszinkron átvitel esetén a bájtokat (karaktereket) külön-külön visszük át. A karakterek tetszıleges idıközönként követik egymást. A bit és karakter szinkronizációt kell végezni. Fel kell ismerni a karakterek kezdetét, és meg kell különböztetni a karakter egyes bitjeit. Szinkron átvitel esetén a bájtok egy technológiafüggı nagyobb sorozatát visszük át. Ezt keretnek nevezzük. A keret egyes bit/bájt csoportjai a protokolltól függı jelentéssel bírnak. A keret hossza általában változó lehet. Az átvitel során bit, bájt és keret szinkronizációt kell végezni, a vételi oldalon fel kell tudni ismerni ezek határait. Szinkron/aszinkron átvitel Szinkron átvitel (folytatás) A keretek szintén protokolltól függıen folyamatosan követik egymást, vagy tetszıleges idıközönként haladnak. A számítógép-hálózatok általában szinkron adatátvitelt használnak. A hasznos adattartalom a keretek adatrészében (payload) utazik, és szerkezetében szintén valamilyen protokoll szabályait követi. A keretek a hálózatban az adatátviteli közegnek megfelelı kódolással haladnak csomópontról csomópontra, míg el nem érik úti céljukat. Schubert Tamás Bevezetés/51 Schubert Tamás Bevezetés/52

14 Hálózati készülékek A hálózati készülékek, eszközök az adatkeretek továbbításában résztvevı elektronikus berendezések. Az adatkeretek a hálózatban csomópontról csomópontra haladnak, amíg elérnek a célállomásig. A hálózati eszközök lehetnek számítógépek, ismétlık, hidak, kapcsolók, forgalomirányítók, stb. A fenti készülékek különbözı szerepet játszanak a hálózatban, de közöz feladatuk a keretek továbbítása. Többségük kapcsolási vagy irányítási döntést hoz a keret következı csomópontjának kiválasztásához. Topológiák Csillag Győrő Fa Teljesen összekötött (Mesh) Részlegesen összekötött (Partial Mesh) Sín (Bus) Schubert Tamás Bevezetés/53 Schubert Tamás Bevezetés/54 Topológiák (folytatás) Az ábra a leggyakrabban használt hálózati topológiák láthatók. A csomópontok hálózati készülékeket jelentenek, függetlenül a hálózatban betöltött szerepüktıl. A hálózati eszközök lehetnek számítógépek, ismétlık, hidak, kapcsolók, forgalomirányítók, stb. Csilag Az eszközök csak a csillag középpontjában lévı eszközön keresztül kommunikálhatnak. Győrő A keretek a győrőn körben haladnak. Minden csomópont részt vesz a keretek továbbításában. Fa (kiterjesztett csillag) Bármely két eszköz között csak egyetlen út lehetséges. Topológiák (folytatás) Sín (Bus) Az állomások egy közös sínre kapcsolódnak. Minden eszköz látja a többi eszköz által a közös médiára küldött kereteket. Az állomások versengenek a közös átviteli közegért. Teljesen összekötött (Full mesh) Minden eszköz minden másik eszközzel kapcsolatban van. Ez a topológia biztosítja a leghatékonyabb adattovábbítást, de ritkán alkalmazzák, mivel az összeköttetések száma a csomópontok számával négyzetesen növekszik (n * (n-1)/2). Részlegesen összekötött (Partial Mesh) Nincs minden csomópont mindegyik másikkal összekötve, de hurkok vannak a hálózatban. Ez a topológia a (fa) kiterjesztett csillag és a teljesen összekötött hálózati topológia között helyezkedik el. Redundáns útvonalak vannak a hálózatban. Schubert Tamás Bevezetés/55 Schubert Tamás Bevezetés/56

15 Vonal/csomag/cellakapcsolás A hálózatokban az információs egységek többnyire rögzített vagy maximált mérető keretekben utaznak a forrás állomástól a célállomásig. Eközben számtalan csomóponton haladhatnak keresztül. A csomópontokban lévı eszközök a továbbítás irányára vonatkozó döntést hoznak, és esetleg protokoll és technológia függı átalakítást végeznek a kereten.? Forrásállomás Célállomás Vonal/csomag/cellakapcsolás Vonalkapcsolás Vonalkapcsolás esetén a kommunikáció megkezdése elıtt a hálózat a célállomás címe alapján elıre felépíti az összeköttetést. Keretek továbbításakor a csomópontokban lévı kapcsoló eszközök tudni fogják, hogy a keretet melyik másik eszköznek továbbítsák. A keretek meghatározott útvonalon haladnak, és az úton haladva dedikált sávszélesség áll rendelkezésre. Az átviteli csatornán csak a két végpont közötti forgalom halad. Ha éppen nincs továbbítandó adat, akkor a csatorna kihasználatlan. Az ISDN hálózat vonalkapcsolással mőködik. A kommunikáció befejezésekor a kapcsolatot le kell bontani. Schubert Tamás Bevezetés/57 Schubert Tamás Bevezetés/58 Vonal/csomag/cellakapcsolás Csomagkapcsolás Csomagkapcsolás esetén a kapcsoló eszközök közötti összeköttetéseket a csomópontba statisztikusan érkezı keretek továbbítására használják. A vonalak nem dedikáltak. A hálózati protokolltól függıen a csomagkapcsolt hálózat mőködhet: Összeköttetéssel Összeköttetés nélkül Összeköttetéssel mőködı hálózat esetén a kommunikáció megkezdése elıtt a hálózat a célállomás címe alapján elıre felépíti az összeköttetést. Keretek továbbításakor a csomópontokban lévı kapcsolóeszközök tudni fogják, hogy a keretet melyik másik eszköznek továbbítsák. A keretek meghatározott útvonalon haladnak. Az úton haladva azonban nem áll rendelkezésre dedikált sávszélesség. Az Frame-Relay összeköttetés alapú csomagkapcsolással mőködı hálózat. Vonal/csomag/cellakapcsolás Csomagkapcsolás (folytatás) Összeköttetés nélkül mőködı hálózat esetén a kommunikáció megkezdése elıtt nem épül fel kapcsolat. A keret továbbításakor a csomópont minden egyes keretrıl eldönti, hogy melyik következı csomópontnak továbbítsa. A keretek nem meghatározott útvonalon haladnak, és nem áll rendelkezésre dedikált sávszélesség. Az IP alapú hálózat összeköttetés nélküli csomagkapcsolással mőködı hálózat. Schubert Tamás Bevezetés/59 Schubert Tamás Bevezetés/60

16 Vonal/csomag/cellakapcsolás Cellakapcsolás A cellakapcsolású hálózat rögzített mérető, általában rövid kereteket alkalmazó, összeköttetés alapú csomagkapcsolt hálózat. Az ATM (Asyncronous Transfer Mode) cellakapcsolású hálózat. Az összeköttetés és a rögzített mérető, rövid cellák használata miatt az ilyen hálózat rögzített sávszélességet és szigorú minıségi paramétereket igénylı alkalmazások számára elınyös. Egyes küldés/többesküldés/adatszórás (Unicast/multicast/brodcast) Egyes küldés Egyes küldés esetén egy állomás a keretet egy meghatározott címő állomásnak küldi. Többesküldés Többesküldés esetén a keret feladója meghatározott címő, valamilyen alkalmazásban együttmőködı több állomásnak küldi a keretet. Az erre képes hálózat maga többszörözi a kereteket megfelelı hálózati eszközökben, minimálisra szorítva a hálózat összes terhelését. Ilyen alkalmazás például a video on demand vagy a videó konferencia. A többesküldést a hálózat maga is alkalmazza belsı mőködésének adminisztrációjára (routing). Adatszórás Schubert Tamás Bevezetés/61 Schubert Tamás Bevezetés/62 Egyes küldés/többesküldés/adatszórás (Unicast/multicast/brodcast) Adatszórás Az eszköz által feladott keretet a hálózat valamennyi készüléke megkapja. Általában a hálózat belsı mőködésének adminisztrációjára használják. Példa az Internet ARP protokollja, vagy a Novell szolgáltatásokat hirdetı SAP protokoll. Gyakori alkalmazása nagy terhelést jelent a hálózatra. Bizonyos hálózati készülék típusok (pl. router) nem továbbítják a szórásokat. Ha nem korlátoznánk a szórások terjedését, az egyes készülékek által generált szórásos keretek az Internet valamennyi hálózatára átterjednének, és ezáltal a hálózat használhatatlanná válna. Ajánlott irodalom Dr. Schubert Tamás: Segédlet (Winword, PDF) Andrew S. Tanenbaum: Számítógép Hálózatok. 3. kiad. Pretice Hall-Panem, 1999 Douglas E. Comer Internetworking With TCP/IP Volume I: principles, protocols and architectures. Third edition, 1995 Prentice-Hall Internationa, Inc. Fred Halsall. Data Communications, Computer Networks and Open Systems, Fourth Edition. Addison-Wesley Publishers Ltd Schubert Tamás Bevezetés/63 Schubert Tamás Bevezetés/64

Hálózati alapismeretek

Hálózati alapismeretek Hálózati alapismeretek Tartalom Hálózat fogalma Előnyei Csoportosítási lehetőségek, topológiák Hálózati eszközök: kártya; switch; router; AP; modem Az Internet története, legfontosabb jellemzői Internet

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

Hálózatok Rétegei. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. TCP/IP-Rétegmodell. Az Internet rétegei - TCP/IP-rétegek

Hálózatok Rétegei. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. TCP/IP-Rétegmodell. Az Internet rétegei - TCP/IP-rétegek Hálózatok Rétegei Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök WEB FTP Email Telnet Telefon 2008 2. Rétegmodell, Hálózat tipusok Közbenenső réteg(ek) Tw. Pair Koax. Optikai WiFi Satellit 1 2 Az Internet

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

Számítógép-hálózat fogalma (Network)

Számítógép-hálózat fogalma (Network) Hálózati ismeretek Két vagy több számítógép, melyek összeköttetésben állnak és kommunikálni tudnak egymással. Számítógép-hálózat fogalma (Network) A gyors adatátvitel, illetve összteljesítmény elérése

Részletesebben

4. Hivatkozási modellek

4. Hivatkozási modellek 4. Hivatkozási modellek Az előző fejezetben megismerkedtünk a rétegekbe szervezett számítógépes hálózatokkal, s itt az ideje, hogy megemlítsünk néhány példát is. A következő részben két fontos hálózati

Részletesebben

A számítógépes hálózat célja

A számítógépes hálózat célja Hálózati alapok A számítógépes hálózat célja Erıforrás megosztás Adatátvitel, kommunikáció Adatvédelem, biztonság Pénzmegtakarítás Terhelésmegosztás A számítógépes hálózat osztályozása Kiterjedtség LAN

Részletesebben

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak Hálózatok Alapismeretek A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak A hálózatok célja A korai időkben terminálokat akartak használni a szabad gépidők lekötésére, erre jó lehetőség volt a megbízható és

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok ősz 2006

Számítógépes Hálózatok ősz 2006 Számítógépes Hálózatok ősz 2006 1. Bevezetés, Internet, Referenciamodellek 1 Organizáció Web-oldal http://people.inf.elte.hu/lukovszki/courses/nwi/ Előadás Szerda, 14:00-15:30 óra, hely: Mogyoródi terem

Részletesebben

Organizáció. Számítógépes Hálózatok ősz 2006. Tartalom. Vizsga. Web-oldal http://people.inf.elte.hu/lukovszki/courses/nwi/

Organizáció. Számítógépes Hálózatok ősz 2006. Tartalom. Vizsga. Web-oldal http://people.inf.elte.hu/lukovszki/courses/nwi/ Organizáció Számítógépes Hálózatok ősz 2006 1. Bevezetés, Internet, Referenciamodellek Web-oldal http://people.inf.elte.hu/lukovszki/courses/nwi/ Előadás Szerda, 14:00-15:30 óra, hely: Mogyoródi terem

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok Számítógépes hálózatok Hajdu György: A vezetékes hálózatok Hajdu Gy. (ELTE) 2005 v.1.0 1 Hálózati alapfogalmak Kettő/több tetszőleges gép kommunikál A hálózat elemeinek bonyolult együttműködése Eltérő

Részletesebben

Számítógép hálózatok gyakorlat

Számítógép hálózatok gyakorlat Számítógép hálózatok gyakorlat 5. Gyakorlat Ethernet alapok Ethernet Helyi hálózatokat leíró de facto szabvány A hálózati szabványokat az IEEE bizottságok kezelik Ezekről nevezik el őket Az Ethernet így

Részletesebben

Hálózatok I. A tárgy célkitűzése

Hálózatok I. A tárgy célkitűzése Hálózatok I. A tárgy célkitűzése A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a számítógép-hálózatok felépítésének és működésének alapelveivel. Alapvető ismereteket szereznek a TCP/IP protokollcsalád megvalósítási

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

Számítógép hálózatok

Számítógép hálózatok Számítógép hálózatok Számítógép hálózat fogalma A számítógép-hálózatok alatt az egymással kapcsolatban lévő önálló számítógépek rendszerét értjük. Miért építünk hálózatot? Információ csere lehetősége Központosított

Részletesebben

OSI-ISO modell. Az OSI rétegek feladatai: Adatkapcsolati réteg (data link layer) Hálózati réteg (network layer)

OSI-ISO modell. Az OSI rétegek feladatai: Adatkapcsolati réteg (data link layer) Hálózati réteg (network layer) OSI-ISO modell Több világcég megalkotta a saját elképzelései alapján a saját hálózati architektúráját, de az eltérések miatt egységesíteni kellett, amit csak nemzetközi szinten lehetett megoldani. Ez a

Részletesebben

Organizáció. Számítógépes Hálózatok 2008. Gyakorlati jegy. Vizsga. Web-oldal http://people.inf.elte.hu/lukovszki/courses/08nwi/

Organizáció. Számítógépes Hálózatok 2008. Gyakorlati jegy. Vizsga. Web-oldal http://people.inf.elte.hu/lukovszki/courses/08nwi/ Organizáció Web-oldal http://people.inf.elte.hu/lukovszki/courses/08nwi/ Számítógépes Hálózatok 2008 1. Bevezetés, Internet, Referenciamodellek Előadás Hétfő, 14:00-16:00 óra, hely: Szabó József terem

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK

SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK MIT NEVEZÜNK SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATNAK? Egymással összekapcsolt számítógépek és a hozzájuk kapcsolódó perifériák, valamint a gépeken futó hálózati szoftverek együttese. A hálózat elemei:

Részletesebben

TÁVKÖZLŐ HÁLÓZATOK MÉRTÉKADÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

TÁVKÖZLŐ HÁLÓZATOK MÉRTÉKADÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI TÁVKÖZLŐ HÁLÓZATOK MÉRTÉKADÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI MK-B4.11. KÖZCÉLÚ DIGITÁLIS CSOMAGKAPCSOLT ADATHÁLÓZATOK INTERFÉSZEI B4.11..25 típusú adathálózat előfizetői if. B4.11.1..25 típusú adathálózat hálózati

Részletesebben

Forgalomirányítás (Routing)

Forgalomirányítás (Routing) Forgalomirányítás (Routing) Tartalom Forgalomirányítás (Routing) Készítette: (BMF) Forgalomirányítás (Routing) Autonóm körzet Irányított - irányító protokollok Irányítóprotokollok mőködési elve Távolságvektor

Részletesebben

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1.

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1. HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz 1. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék 2014-15. tanév 1. félév Elérhetőség Göcs László Informatika Tanszék 1.emelet 116-os iroda gocs.laszlo@gamf.kefo.hu

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Györgyi Tamás. Szoba: A 131 Tanári.

Györgyi Tamás. Szoba: A 131 Tanári. Györgyi Tamás Szoba: A 131 Tanári E-Mail: gyorgyit@petriktiszk.hu 2 Számítógépek megjelenésekor mindenki külön dolgozott. (Personal Computer) A fejlődéssel megjelent az igény a számítógépek összekapcsolására.

Részletesebben

Busz... LAN. Intranet. Internet Hálózati terminológia

Busz... LAN. Intranet. Internet Hálózati terminológia M ODIC ON Busz... LAN. Intranet. Internet Hálózati terminológia HMI Internet Ethernet TCP/IP Vállalati szerver Adat Vállalati Intranet Tűzfal I/O Ethernet TCP/IP Munka állomás Switch / Router Üzemi Intranet

Részletesebben

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező)

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező) A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP Bejelentkezés Explorer (böngésző) Webmail (levelező) 2003 wi-3 1 wi-3 2 Hálózatok

Részletesebben

Dr. Kovács Szilveszter Általános Informatikai Tsz. Miskolci Egyetem

Dr. Kovács Szilveszter Általános Informatikai Tsz. Miskolci Egyetem Bevezetés, hálózati architektúra, rétegek Dr. Kovács Szilveszter fóliáinak felhasználásával Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Számítógéphálózat Számítógéphálózat: Autonóm számítógépek összekapcsolt

Részletesebben

Tartalom. Hálózati kapcsolatok felépítése és tesztelése. Rétegek használata az adatok továbbításának leírására. OSI modell. Az OSI modell rétegei

Tartalom. Hálózati kapcsolatok felépítése és tesztelése. Rétegek használata az adatok továbbításának leírására. OSI modell. Az OSI modell rétegei Tartalom Hálózati kapcsolatok felépítése és tesztelése Bevezetés: az OSI és a Általános tájékoztató parancs: 7. réteg: DNS, telnet 4. réteg: TCP, UDP 3. réteg: IP, ICMP, ping, tracert 2. réteg: ARP Rétegek

Részletesebben

Szabó Richárd Számítógépes alapismeretek Első beadandó feladat

Szabó Richárd Számítógépes alapismeretek Első beadandó feladat Számítógépes alapismeretek Első beadandó feladat 2 Tartalomjegyzék 1. Fogalma 2. Rövid történeti áttekintés 3. Hálózatok csoportosítása(i) I. Területi kiterjedés alapján II. Topológia (elemek fizikai elhelyezkedése)

Részletesebben

3. előadás. A TCP/IP modell jelentősége

3. előadás. A TCP/IP modell jelentősége 3. előadás A TCP/IP modell. Az ISO/OSI és a TCP/IP modell összevetése. Alapvető fogalmak A TCP/IP modell jelentősége Habár az OSI modell általánosan elfogadottá vált, az Internet nyílt szabványa történeti

Részletesebben

Tartalom. Az adatkapcsolati réteg, Ethernet, ARP. Fogalma és feladatai. Adatkapcsolati réteg. A hálókártya képe

Tartalom. Az adatkapcsolati réteg, Ethernet, ARP. Fogalma és feladatai. Adatkapcsolati réteg. A hálókártya képe Tartalom Az adatkapcsolati réteg, Ethernet, ARP Adatkapcsolati réteg A hálózati kártya (NIC-card) Ethernet ARP Az ARP protokoll Az ARP protokoll által beírt adatok Az ARP parancs Az ARP folyamat alhálózaton

Részletesebben

INTERNET. internetwork röviden Internet /hálózatok hálózata/ 2010/2011. őszi félév

INTERNET. internetwork röviden Internet /hálózatok hálózata/ 2010/2011. őszi félév INTERNET A hatvanas években katonai megrendelésre hozták létre: ARPAnet @ (ARPA= Advanced Research Agency) A rendszer alapelve: minden gép kapcsolatot teremthet egy másik géppel az összekötő vezetékrendszer

Részletesebben

MAC címek (fizikai címek)

MAC címek (fizikai címek) MAC címek (fizikai címek) Hálózati eszközök egyedi azonosítója, amit az adatkapcsolati réteg MAC alrétege használ Gyárilag adott, általában ROM-ban vagy firmware-ben tárolt érték (gyakorlatilag felülbírálható)

Részletesebben

A MAC-cím (Media Access Control) egy hexadecimális számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat. A hálózat többi eszköze

A MAC-cím (Media Access Control) egy hexadecimális számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat. A hálózat többi eszköze A MAC-cím (Media Access Control) egy hexadecimális számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat. A hálózat többi eszköze a MAC-címet használja a hálózat előre meghatározott

Részletesebben

Kiterjedt hálózatok. 8. Hálózatok fajtái, topológiájuk. Az Internet kialakulása 1

Kiterjedt hálózatok. 8. Hálózatok fajtái, topológiájuk. Az Internet kialakulása 1 8. Hálózatok fajtái, topológiájuk. Az Internet kialakulása Milyen előnyei vannak a hálózatoknak. Csoportosítsd a hálózatokat kiterjedésük szerint! Milyen vezetékeket használnak a hálózatok kialakításánál?

Részletesebben

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB ADATSEBESSÉG ÉS CSOMAGKAPCSOLÁS FELÉ 2011. május 19., Budapest HSCSD - (High Speed Circuit-Switched Data) A rendszer négy 14,4 kbit/s-os átviteli időrés összekapcsolásával

Részletesebben

Rohonczy János: Hálózatok

Rohonczy János: Hálózatok Rohonczy János: Hálózatok Rohonczy János (ELTE) 2005 v.1.0 1 Topológia fa csillag gyűrű busz busz / gerinc Rohonczy János (ELTE) 2005 v.1.0 2 Kiterjedés LAN MAN WAN Rohonczy János (ELTE) 2005 v.1.0 3 Fizikai

Részletesebben

Tartalom. Router és routing. A 2. réteg és a 3. réteg működése. Forgalomirányító (router) A forgalomirányító összetevői

Tartalom. Router és routing. A 2. réteg és a 3. réteg működése. Forgalomirányító (router) A forgalomirányító összetevői Tartalom Router és routing Forgalomirányító (router) felépítésük működésük távolságvektor elv esetén Irányító protokollok autonóm rendszerek RIP IGRP DHCP 1 2 A 2. réteg és a 3. réteg működése Forgalomirányító

Részletesebben

Hálózati réteg, Internet

Hálózati réteg, Internet álózati réteg, Internet álózati réteg, Internet Készítette: (BM) Tartalom z összekapcsolt LN-ok felépítése. z Ethernet LN-okban használt eszközök hogyan viszonyulnak az OSI rétegekhez? Mik a kapcsolt hálózatok

Részletesebben

Számítógép-hálózat. Célok: Erőforrás megosztás. Megbízhatóság növelése. Sebességnövelés. Emberi kommunikáció.

Számítógép-hálózat. Célok: Erőforrás megosztás. Megbízhatóság növelése. Sebességnövelés. Emberi kommunikáció. Számítógép-hálózat Számítógéprendszerek valamilyen információátvitellel megvalósítható cél érdekében történő (hardveres és szoftveres) összekapcsolása. Célok: Erőforrás megosztás. Megbízhatóság növelése.

Részletesebben

Számítógép-hálózatok zárthelyi feladat. Mik az ISO-OSI hálózati referenciamodell hálózati rétegének főbb feladatai? (1 pont)

Számítógép-hálózatok zárthelyi feladat. Mik az ISO-OSI hálózati referenciamodell hálózati rétegének főbb feladatai? (1 pont) A verzió Név, tankör: 2005. május 11. Neptun kód: Számítógép-hálózatok zárthelyi feladat 1a. Feladat: Mik az ISO-OSI hálózati referenciamodell hálózati rétegének főbb feladatai? (1 pont) 2a. Feladat: Lehet-e

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kommunikáció. 3. előadás

Kommunikáció. 3. előadás Kommunikáció 3. előadás Kommunikáció A és B folyamatnak meg kell egyeznie a bitek jelentésében Szabályok protokollok ISO OSI Többrétegű protokollok előnyei Kapcsolat-orientált / kapcsolat nélküli Protokollrétegek

Részletesebben

A számítógép-hálózatok használata

A számítógép-hálózatok használata A számítógép-hálózatok használata Erőforrás-megosztás: minden program, eszköz és adat mindenki számára elérhető legyen a hálózaton, tekintet nélkül az erőforrás és a felhasználó fizikai helyére. Virtuális

Részletesebben

20. Tétel 1.0 Internet felépítése, OSI modell, TCP/IP modell szintjenek bemutatása, protokollok Pozsonyi ; Szemenyei

20. Tétel 1.0 Internet felépítése, OSI modell, TCP/IP modell szintjenek bemutatása, protokollok Pozsonyi ; Szemenyei Internet felépítése, OSI modell, TCP/IP modell szintjenek bemutatása, protokollok 28.Tétel Az Internet Felépítése: Megjegyzés [M1]: Ábra Az Internet egy világméretű számítógép-hálózat, amely kisebb hálózatok

Részletesebben

A számítógép hálózatok kialakulásának okai:

A számítógép hálózatok kialakulásának okai: A számítógép hálózatok kialakulásának okai: Erőforrás-megosztás: Célja az, hogy a hálózatban levő programok, adatok és eszközök- az erőforrások és a felhasználók fizikai helyétől függetlenül - bárki számára

Részletesebben

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak.

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Előnyei Közös erőforrás-használat A hálózati összeköttetés révén a gépek a

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 6. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 2 3 Műholdas kommunikáció 4 VSAT 5 6 DVB Digitális Televíziózás az EU-ban 7 1961, Stockholm: nemzetközi, analóg frekvenciakiosztás 1998, UK: az első digitális,

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Bevezetés a hálózatokba

Hálózati ismeretek. Bevezetés a hálózatokba Hálózati ismeretek Bevezetés a hálózatokba Számítógép hálózatok történelme Régebbre nyúlik vissza, mint gondolnánk 1940-ben George Stibitz Telex gépen keresztül utasításokat továbbított egy 268 mérföldre

Részletesebben

Ellenőrző kérdések a ZH témaköréből

Ellenőrző kérdések a ZH témaköréből Ellenőrző kérdések a ZH témaköréből Bevezetés 1. Számítógép hálózatok definíciója, jelentősége, néhány tipikus alkalmazása. Def.: számítógépek összekapcsolt rendszere, amelyet valamilyen speciális cél

Részletesebben

Híradástechnika I. 7.ea

Híradástechnika I. 7.ea } Híradástechnika I. 7.ea Dr.Varga Péter János Hálózatok 2 Távközlő hálózatok 3 4 Távközlés története Magyarországon 1939-ig Telefonhírmondó, 1938 10%-os telefonellátottság 1945-1990-ig Szolgáltatások

Részletesebben

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date Wi-Fi alapok Speciális hálózati technológiák Date 1 Technológia Vezeték nélküli rádióhullámokkal kommunikáló technológia Wireless Fidelity (802.11-es szabványcsalád) ISM-sáv (Instrumentation, Scientific,

Részletesebben

1. Az internet használata

1. Az internet használata 1. Az internet használata Tartalom 1.1 Mi az internet? 1.2 ISP-k 1.3 ISP kapcsolat Mi az internet? 1.1 Vissza a tartalomjegyzékre Az internet és a szabványok Az internet világszerte nyilvánosan hozzáférhető

Részletesebben

Adatkapcsolati réteg 1

Adatkapcsolati réteg 1 Adatkapcsolati réteg 1 Főbb feladatok Jól definiált szolgáltatási interfész biztosítása a hálózati rétegnek Az átviteli hibák kezelése Az adatforgalom szabályozása, hogy a lassú vevőket ne árasszák el

Részletesebben

Hálózati réteg. Feladata: a csomag eljusson a célig Több útválasztó Ez a legalacsonyabb rétek, mely a két végpont

Hálózati réteg. Feladata: a csomag eljusson a célig Több útválasztó Ez a legalacsonyabb rétek, mely a két végpont Hálózati réteg Hálózati réteg Feladata: a csomag eljusson a célig Több útválasztó Ez a legalacsonyabb rétek, mely a két végpont közötti átvitellel foglalkozik. Ismernie kell a topológiát Útvonalválasztás,

Részletesebben

1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika

1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika 1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika A vizsga leírása: A vizsga anyaga a Cisco Routing and Switching Bevezetés a hálózatok világába (1)és a Cisco R&S:

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés Lokális hálózatok Számítógép hálózat: több számítógép összekapcsolása o üzenetküldés o adatátvitel o együttműködés céljából. Egyszerű példa: két számítógépet a párhuzamos interface csatlakozókon keresztül

Részletesebben

HÁLÓZATOK I. Készítette: Segédlet a gyakorlati órákhoz. Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2015-16. tanév 1.

HÁLÓZATOK I. Készítette: Segédlet a gyakorlati órákhoz. Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2015-16. tanév 1. HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz 1. 2015-16. tanév 1. félév Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék Elérhetőség Göcs László Informatika Tanszék 1.emelet 116-os iroda gocs.laszlo@gamf.kefo.hu

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Autóipari beágyazott rendszerek. A kommunikáció alapjai

Autóipari beágyazott rendszerek. A kommunikáció alapjai Autóipari beágyazott rendszerek A kommunikáció alapjai 1 Alapfogalmak Hálózati kommunikáció Vezérlőegységek közötti információ továbbítás Csomópontok Kommunikációs csatornákon keresztül Terepbuszok (cluster)

Részletesebben

III. előadás. Kovács Róbert

III. előadás. Kovács Róbert III. előadás Kovács Róbert VLAN Virtual Local Area Network Virtuális LAN Logikai üzenetszórási tartomány VLAN A VLAN egy logikai üzenetszórási tartomány, mely több fizikai LAN szegmensre is kiterjedhet.

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2014. szept. 23. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő és

Részletesebben

GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése

GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése Mobil Informatika Dr. Kutor László GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése http://uni-obuda.hu/users/kutor/ Bejelentkezés a hálózatba

Részletesebben

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia

Részletesebben

Harmadik-generációs bázisállomások szinkronizációja

Harmadik-generációs bázisállomások szinkronizációja Harmadik-generációs bázisállomások szinkronizációja 16. Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás Zorkóczy Zoltán 1 Tartalom A távközlés szinkronizáció definíciója Az RNC és Node-B

Részletesebben

Hálózatok II. A hálózati réteg funkciói, szervezése

Hálózatok II. A hálózati réteg funkciói, szervezése Hálózatok II. A hálózati réteg funkciói, szervezése 2007/2008. tanév, I. félév r. Kovács Szilveszter -mail: szkovacs@iit.uni-miskolc.hu Miskolci gyetem Informatikai Intézet 106. sz. szoba Tel: (46) 565-111

Részletesebben

Számítógép hálózatok gyakorlat

Számítógép hálózatok gyakorlat Számítógép hálózatok gyakorlat 8. Gyakorlat Vezeték nélküli helyi hálózatok 2016.04.07. Számítógép hálózatok gyakorlat 1 Vezeték nélküli adatátvitel Infravörös technológia Még mindig sok helyen alkalmazzák

Részletesebben

Virtuális magánhálózat Virtual Private Network (VPN)

Virtuális magánhálózat Virtual Private Network (VPN) Virtuális magánhálózat Virtual Private Network (VPN) Maliosz Markosz 10. elıadás 2008.03.12. Bevezetés VPN = Látszólagos magánhálózat Több definíció létezik Lényeges tulajdonságok: Biztonságos kommunikáció

Részletesebben

Hálózat szimuláció. Enterprise. SOHO hálózatok. Más kategória. Enterprise. Építsünk egy egyszerű hálózatot. Mi kell hozzá?

Hálózat szimuláció. Enterprise. SOHO hálózatok. Más kategória. Enterprise. Építsünk egy egyszerű hálózatot. Mi kell hozzá? Építsünk egy egyszerű hálózatot Hálózat szimuláció Mi kell hozzá? Aktív eszközök PC, HUB, switch, router Passzív eszközök Kábelek, csatlakozók UTP, RJ45 Elég ennyit tudni? SOHO hálózatok Enterprise SOHO

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok 2013

Számítógépes Hálózatok 2013 Számítógépes Hálózatok 2013 1. Bevezetés, Internet, Referenciamodellek 1 Organizáció Web-oldal http://people.inf.elte.hu/lukovszki/courses/1314bsc/ Előadás Kedd 12:00-14:00 óra, hely: 0.821 Bolyai terem

Részletesebben

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet 2. ZH A csoport 1. Hogyan adható meg egy digitális műszer pontossága? (3p) Digitális műszereknél a pontosságot két adattal lehet megadni: Az osztályjel ±%-os értékével, és a ± digit értékkel (jellemző

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek

Számítógépes alapismeretek Számítógépes alapismeretek 5. előadás Dr. Istenes Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék Programtervező Informatikus BSc 2008 / Budapest

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Számítógép hálózatok. Készítette:

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Számítógép hálózatok. Készítette: Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Számítógép hálózatok Készítette: Némedi János Kovács

Részletesebben

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

Hálózati architektúrák laborgyakorlat Hálózati architektúrák laborgyakorlat 3. hét Dr. Orosz Péter, Skopkó Tamás 2012. szeptember Adatkapcsolati réteg Közeghozzáférés (Media Access Control) Ethernet (10BASE-2/10BASE-T) Fizikai címzés Ethernet

Részletesebben

Cisco Teszt. Question 2 Az alábbiak közül melyek vezeték nélküli hitelesítési módok? (3 helyes válasz)

Cisco Teszt. Question 2 Az alábbiak közül melyek vezeték nélküli hitelesítési módok? (3 helyes válasz) Cisco Teszt Question 1 Az ábrán látható parancskimenet részlet alapján mi okozhatja az interfész down állapotát? (2 helyes válasz) a. A protokoll rosszul lett konfigurálva. b. Hibás kábel lett az interfészhez

Részletesebben

GPON rendszerek bevezetése, alkalmazása a Magyar Telekom hálózatában

GPON rendszerek bevezetése, alkalmazása a Magyar Telekom hálózatában GPON rendszerek bevezetése, alkalmazása a Magyar Telekom hálózatában 16. Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás, 2008. 2008.10.16. 1. oldal Információéhség csökkentése: kép, mozgókép

Részletesebben

Address Resolution Protocol (ARP)

Address Resolution Protocol (ARP) Address Resolution Protocol (ARP) Deák Kristóf Címfeloldás ezerrel Azt eddig tudjuk, hogy egy alhálózaton belül switchekkel oldjuk meg a zavartalan kommunikációt(és a forgalomirányítás is megy, ha egy

Részletesebben

Beágyazott rendszerek vizsgakérdések - 2010

Beágyazott rendszerek vizsgakérdések - 2010 1.Adja meg a számítógép hálózat fogalmát! Beágyazott rendszerek vizsgakérdések - 2010 Autonóm számítógépek olyan együttesét jelenti, amelyet egyetlen technológia köt egymással össze. Két számítógépről

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK BME Műszaki menedzser mesterszak Információmenedzsment szakirány INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK Vezetékes és vezetéknélküli szélessávú kommunikáció c. egyetemi tanár Dr. Babarczi Péter egy.

Részletesebben

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

Hálózati architektúrák laborgyakorlat Hálózati architektúrák laborgyakorlat 2. hét Dr. Orosz Péter, Skopkó Tamás 2012. szeptember Alapfogalmak Referenciamodellek Fizikai réteg Knoppix Live Linux bevezető Áttekintés Alapfogalmak Számítógép-hálózat:

Részletesebben

Számítógépes hálózatok GY 1516-1

Számítógépes hálózatok GY 1516-1 Számítógépes GY 1516-1 1-2.gyakorlat Követelmények Réteg modellek, alapfogalmak, alapvető eszközök Laki Sándor ELTE IK Információs Rendszerek Tanszék lakis@inf.elte.hu http://lakis.web.elte.hu 1 Elérhetőségek

Részletesebben

Hálózatok. Alapismeretek. OSI hálózati modell

Hálózatok. Alapismeretek. OSI hálózati modell Hálózatok Alapismeretek OSI hálózati modell A hálózatok logikai és fizikai szabványosításában résztvevő szervezetek: ANSI (American National Standards Institute) EIA (Electronic Industries Alliance) TIA

Részletesebben

Modbus kommunikáció légkondícionálókhoz

Modbus kommunikáció légkondícionálókhoz Modbus kommunikáció légkondícionálókhoz FJ-RC-MBS-1 Mobus szervezet: -> http://www.modbus.org (néha Modbus-IDA) -> Modbus eszköz kereső motor http://www.modbus.org/devices.php Modbus (RTU) - soros kommunikációs

Részletesebben

Elosztott rendszerek. Az elıadás. Az elosztott rendszer definíciója. Köztesrétegként felépülı elosztott rendszer

Elosztott rendszerek. Az elıadás. Az elosztott rendszer definíciója. Köztesrétegként felépülı elosztott rendszer 1. elıadás Az elıadás Elosztott ek 1. Bevezetés Tankönyv: Andrew S. Tanenbaum Maarten van Steen: Elosztott Rendszerek Alapelvek és Paradigmák http://people.inf.elte.hu/bonnie bonnie@inf.elte.hu Az elosztott

Részletesebben

Csoportos üzenetszórás optimalizálása klaszter rendszerekben

Csoportos üzenetszórás optimalizálása klaszter rendszerekben Csoportos üzenetszórás optimalizálása klaszter rendszerekben Készítette: Juhász Sándor Csikvári András Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási

Részletesebben

AST_v3\ 1.4. 1.4.2. Hivatkozási modellek

AST_v3\ 1.4. 1.4.2. Hivatkozási modellek AST_v3\ 1.4. 1.4.2. Hivatkozási modellek Szem előtt kell tartani, hogy a (múlt órán tárgyalt) többrétegű hálózati modell és a hivatkozási modell közti különbséget. A hivatkozási modell csak a rétegek funkcióját

Részletesebben

Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után

Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után Hálózati architektúrák és rendszerek 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után A tárgy felépítése (1) Lokális hálózatok. Az IEEE architektúra. Ethernet Csomagkapcsolt hálózatok IP-komm. Az

Részletesebben

Tartalom. Az adatkapcsolati réteg, Ethernet, ARP. Fogalma és feladatai. Adatkapcsolati réteg. Ethernet

Tartalom. Az adatkapcsolati réteg, Ethernet, ARP. Fogalma és feladatai. Adatkapcsolati réteg. Ethernet Tartalom Az adatkapcsolati réteg, Ethernet, ARP Adatkapcsolati réteg Ethernet Beágyazás a 2. rétegben ARP Az ARP protokoll Az ARP protokoll által beírt adatok Az ARP parancs Az ARP folyamat alhálózaton

Részletesebben

Miért tanulunk a számítógép hálózatokról? Számítógép hálózatok. Mennyit tudunk már róluk? Internet: Példa. Internet: Az erıforrás megkeresése

Miért tanulunk a számítógép hálózatokról? Számítógép hálózatok. Mennyit tudunk már róluk? Internet: Példa. Internet: Az erıforrás megkeresése Számítógép hálózatok Bevezetés és áttekintés Miért tanulunk a számítógép hálózatokról? Ezek mérnöki csodák! Skálázhatók, réteges protokollok, rengeteg alcím elég lesz majd megtanulni Ott vannak mindenütt

Részletesebben

Internet of Things 2

Internet of Things 2 Az Internet jövıje Internet of Things Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.09.29. Internet of Things 2 2009.09.29. Internet of Things 3 2009.09.29. Internet of Things 4 2009.09.29. Internet of Things

Részletesebben

Internet Protokoll (IP) specialitások

Internet Protokoll (IP) specialitások Tartalom Internet Protokoll (IP) specialitások Készítette: Schubert Tamás (BMF) TCP/IP protokollok készlet Az IP (al)hálózati maszk -példa Forgalomirányító algoritmus Alhálózati maszk használata a forgalomirányítóban

Részletesebben

Hálózati architektúrák és rendszerek. Optikai hálózatok Wavelength routed optical networks

Hálózati architektúrák és rendszerek. Optikai hálózatok Wavelength routed optical networks Hálózati architektúrák és rendszerek Optikai hálózatok Wavelength routed optical networks 1 A tárgy felépítése (1) Lokális hálózatok. Az IEEE architektúra. Ethernet Csomagkapcsolt hálózatok IP-komm. Az

Részletesebben

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés Wago Hungária Kft. Cím: 2040. Budaörs, Gyár u. 2. Tel: 23 / 502 170 Fax: 23 / 502 166 E-mail: info.hu@wago.com Web: www.wago.com Készítette: Töreky Gábor Tel:

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS Az ISIS-COM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, IGÉNYBEVÉTELE SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: Az adathálózati

Részletesebben

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0 Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0 Dr. Berke József berke@georgikon.hu 2006-2008 A MOBIL HÁLÓZAT - Tartalom RENDSZERTECHNIKAI FELÉPÍTÉS CELLULÁRIS FELÉPÍTÉS KAPCSOLATFELVÉTEL

Részletesebben

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN)

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN) Kommunikációs rendszerek programozása Wireless LAN hálózatok (WLAN) Jellemzők '70-es évek elejétől fejlesztik Több szabvány is foglalkozik a WLAN-okkal Home RF, BlueTooth, HiperLAN/2, IEEE 802.11a/b/g

Részletesebben

Internet Control Message Protocol (ICMP) Az Internet hiba- és vezérlı üzenet továbbító protokollja. Készítette: Schubert Tamás (BMF) Tartalom

Internet Control Message Protocol (ICMP) Az Internet hiba- és vezérlı üzenet továbbító protokollja. Készítette: Schubert Tamás (BMF) Tartalom Tartalom (ICMP) Az Internet hiba- és vezérlı üzenet továbbító protokollja Készítette: Schubert Tamás (BMF) TCP/IP protokollkészlet Az Hibajelzés vagy hibajavítás Az ICMP üzenetkézbesítés Az ICMP üzenetformátuma

Részletesebben

Infokommunikációs rendszerek menedzsmentje zárthelyi kérdések tavasz

Infokommunikációs rendszerek menedzsmentje zárthelyi kérdések tavasz Infokommunikációs rendszerek menedzsmentje zárthelyi kérdések 2014. tavasz A zárthelyin 3 nagy kérdés (3 6 = 18 pont) és 6 kis kérdés (6 2 = 12) szerepel, amelyekkel max. 30 pontot lehet elérni. Aláírás

Részletesebben

Avasi Gimnázium. Hálózati kommunikáció: Internet

Avasi Gimnázium. Hálózati kommunikáció: Internet Avasi Gimnázium Hálózati kommunikáció: Internet A hálózat fogalma Az informatikai hálózatok jól kezelhető matematikai modelljei a gráfok: a kapcsoló berendezéseket, útvonalválasztókat, automatákat, számítógépeket

Részletesebben

Hálózati architektúrák és rendszerek. Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész

Hálózati architektúrák és rendszerek. Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész Hálózati architektúrák és rendszerek Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész 1 A mobil rendszerek generációi 2G Digitális beszédtovábbítás Jó minőség Új szolgáltatások és alkalmazások,

Részletesebben