Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve"

Átírás

1 Erdély 2020/Digitális menetrend pg. 1 of 13 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum Digitális menetrend

2 Erdély 2020/Digitális menetrend pg. 2 of 13

3 Erdély 2020/Digitális menetrend pg. 3 of 13 I. Bevezető... 4 II. Digitális menetrend... 4 II.1. Digitális menetrend... 4 III. Az ágazat legfontosabb problémái (diagnózis)... 4 IV. Az ágazat legfontosabb célkitűzései (kezelés)... 5 IV.1. A strukturális alapok e menetrend megvalósítását elősegítő felhasználásának megkönnyítése;. 5 IV.2. A kutatási és innovációs alapok reformja és az IKT-ra fordított támogatások növelése annak érdekében, a nagy növekedési potenciállal rendelkező kkv-k számára megteremtsük a feltörekvő piacokon való vezető szerep lehetőségét, valamint valamennyi gazdasági ágban ösztönözzük az IKTinnovációt;... 5 IV.3. A hozzáférhető, modern online szolgáltatások (pl. e-ügyintézés, online egészségügy, intelligens otthon, digitális készségek, biztonság) bevezetésének és alkalmazásának elősegítése;... 5 V. Az ágazat jövőképe... 5 VI. A Közös Stratégiai Keret (KSK) erőforrásainak támogatási jogcímeihez rendelhető fejlesztési elképzelések... 5 VII. A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások célkitűzés ERFA támogatásának közös mutatói... 6 VIII. Az ESZA-beruházások közös teljesítmény- és eredménymutatói... 9 IX. Az Európa 2020 stratégia Románia által vállalt célkitűzései... 11

4 Erdély 2020/Digitális menetrend pg. 4 of 13 I. Bevezető Az Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete c. fejlesztési terv véglegesítéséhez ágazati konzultációk indultak. A konzultációk célja felleltározni az ágazat legfontosabb problémáit (diagnózis) és célkitűzéseit (kezelés), ezek alapján meghatározni, hogy a célkitűzések hogyan járulnak hozzá az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés megvalósításához megfogalmazni az ágazat jövőképét megszabni a Közös Stratégiai Keret (KSK) erőforrásainak (ERFA, ESZA, KA, EMVA) támogatási jogcímeihez rendelhető fejlesztési elképzeléseket (ideértve a tervezett költségeket is) számszerűsíteni a KSK mutatóit Csutak István II. Digitális menetrend II.1. Digitális menetrend Az információs és kommunikációs technológiák elérhetősége és használata az internet korában javítja a foglalkoztathatóságot és az önmegvalósítási lehetőségeket, a helyi közösségekbe való beilleszkedést, az online közszolgáltatások igénybevételét, valamint a modern és hatékony gondozáshoz való hozzáférést, és ezáltal megkönnyíti a társadalmi beilleszkedést. Az Európai digitális menetrend a nagy sebességű internet bővítésének felgyorsítását és az egységes digitális piac előnyeinek háztartások és vállalkozások általi kiaknázását tartja szem előtt. E kezdeményezés célja, hogy a nagy sebességű és szupergyors internetre és az interoperábilis alkalmazásokra épülő egységes digitális piac révén fenntartható gazdasági és szociális előnyöket teremtsen, valamint 2013-ig mindenkinek szélessávú, 2020-ig pedig mindenki számára ennél is sokkal gyorsabb, legalább 30 Mbps sebességű internet-hozzáférést biztosítson, az európai háztartások legalább fele pedig a 100 Mbps-t meghaladó internetkapcsolatra szóló előfizetéssel rendelkezzen. Célok: A strukturális alapok e menetrend megvalósítását elősegítő felhasználásának megkönnyítése; A kutatási és innovációs alapok reformja és az IKT-ra fordított támogatások növelése annak érdekében, a nagy növekedési potenciállal rendelkező kkv-k számára megteremtsük a feltörekvő piacokon való vezető szerep lehetőségét, valamint valamennyi gazdasági ágban ösztönözzük az IKT-innovációt; A hozzáférhető, modern online szolgáltatások (pl. e-ügyintézés, online egészségügy, intelligens otthon, digitális készségek, biztonság) bevezetésének és alkalmazásának elősegítése; III. Az ágazat legfontosabb problémái (diagnózis)

5 Erdély 2020/Digitális menetrend pg. 5 of 13 IV. Az ágazat legfontosabb célkitűzései (kezelés) IV.1. A strukturális alapok e menetrend megvalósítását elősegítő felhasználásának megkönnyítése; IV.2. A kutatási és innovációs alapok reformja és az IKT-ra fordított támogatások növelése annak érdekében, a nagy növekedési potenciállal rendelkező kkv-k számára megteremtsük a feltörekvő piacokon való vezető szerep lehetőségét, valamint valamennyi gazdasági ágban ösztönözzük az IKT-innovációt; IV.3. A hozzáférhető, modern online szolgáltatások (pl. e-ügyintézés, online egészségügy, intelligens otthon, digitális készségek, biztonság) bevezetésének és alkalmazásának elősegítése; V. Az ágazat jövőképe VI. A Közös Stratégiai Keret (KSK) erőforrásainak támogatási jogcímeihez rendelhető fejlesztési elképzelések

6 Erdély 2020/Digitális menetrend pg. 6 of 13 VII. A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások célkitűzés ERFA támogatásának közös mutatói EGYSÉG ELNEVEZÉS érték Termelő beruházás Idegenforgalom IKT-infrastruktúra Közlekedés Vasút Közutak Városi közlekedés Belvízi hajóutak EUR EUR teljesmunkaidőegyenérték látogatások km km km km tömegközlekedésen tett utazások tonna-km Támogatásban részesülő száma Vissza nem fizetendő támogatáson kívüli más pénzügyi támogatásban részesülő száma A nem pénzügyi támogatásban részesülő száma A támogatott új száma A kkv-knak nyújtott köztámogatáshoz illeszkedő magánberuházás (vissza nem fizetendő támogatás) A kkv-knak nyújtott köztámogatáshoz illeszkedő magánberuházás (nem vissza nem fizetendő támogatás) A támogatott kkv-kban létrejött munkahelyek száma A támogatott látványosságokhoz tett látogatások száma A legalább 30 Mb/s sávszélességű hozzáféréssel ellátott lakosság száma Az új vasútvonal teljes hossza amelyből: TEN-T Az újraépített vagy felújított vasútvonal teljes hossza amelyből: TEN-T Az újonnan épített közutak teljes hossza amelyből: TEN-T Az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza amelyből: TEN-T A támogatott városi tömegközlekedési szolgáltatást igénybe vevő utasok utazásai számának a növekedése A fejlesztett belvízi hajóutakon szállított szállítmány növekedése

7 Erdély 2020/Digitális menetrend pg. 7 of 13 Környezetvédelem EGYSÉG ELNEVEZÉS érték Talajrehabilitáció hektár A rehabilitált talaj összkiterjedése Talajelzáródás Természet és a biológiai sokféleség Kutatás, innováció hektár hektár Szilárd hulladék tonna További hulladék-újrahasznosítási kapacitás Vízellátás A jobb vízellátásban részesülő lakosság növekedése m3 A vízelosztó hálózatban tapasztalt szivárgás becsült csökkenése Szennyvízkezelés lakosságegyenérték részesülő lakosság növekedése A jobb szennyvízkezelési szolgáltatásban Árvízvédelmi intézkedéseket élvező Kockázat- lakosság megelőzés és Erdőtűzvédelmi intézkedéseket és egyéb -kezelés védelmi intézkedéseket élvező lakosság teljesmunkaidőegyenérték EUR A fejlesztések következtében az elzáródott talajban bekövetkezett változás A jobb védettségi helyzetben lévő élőhelyek területe Új építésű vagy újonnan felszerelt kutatási infrastrukturákban dolgozó K+F személyzet A támogatott kutatási intézményekkel együttműködő száma A támogatott létesítményekben létrejött K+F személyzeti/kutatói munkahelyek száma Az innovációs és K+F projekteknek nyújtott köztámogatáshoz illeszkedő magánberuházás A támogatott innovációs és K+F projektek eredményeként a cég számára új vagy jelentősen fejlesztett termékeket bevezető száma A támogatott innovációs és K+F projektek eredményeként a cég számára új vagy jelentősen fejlesztett termékeket bevezető száma

8 Erdély 2020/Digitális menetrend pg. 8 of 13 Energia és éghajlatváltozás Megújuló energiaforrások EGYSÉG ELNEVEZÉS érték MW Energiahatékonyság háztartások Üvegházhatású gázok csökkenése Szociális infrastruktúra Gyermekgondozás és oktatás Egészségügy Lakhatás Kulturális örökség Városfejlesztés kwh/év felhasználók tonna CO2- egyenérték háztartások látogatások négyzetméter négyzetméter négyzetméter A megújulóenergia-termelés további kapacitása A jobb energiafogyasztási osztályba sorolt háztartások száma A középületek elsődleges energiafogyasztásának csökkenése Az intelligens hálózatokhoz kapcsolódó további energiafelhasználók száma Üvegházhatású gázok becsült csökkenése CO2 egyenértéken Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kiszolgáló kapacitása A támogatott egészségügyi szolgáltatások kapacitása A jobb lakhatási körülményeket élvező háztartások száma A támogatott helyszínekhez tett látogatások száma Integrált városfejlesztési stratégiákat alkalmazó területeken élő lakosság Új nyitott terek városi környezetben Új köz-vagy kereskedelmi épületek városi környezetben Új házak városi területeken

9 Erdély 2020/Digitális menetrend pg. 9 of 13 VIII. Az ESZA-beruházások közös teljesítmény- és eredménymutatói 1. A résztvevőkre vonatkozó közös teljesítménymutatók munkanélküliek, beleértve a tartós munkanélkülieket is* tartós munkanélküliek* inaktív * oktatásban vagy képzésben részt nem vevő inaktív * foglalkoztatottak, beleértve az önfoglalkoztatókat* 25 év alattiak* 54 év fölöttiek* alapfokú (ISCED 1) vagy alsó középfokú (ISCED 2) végzettséggel rendelkező * felső középfokú (ISCED 3) vagy posztszekunder (ISCED 4) végzettséggel rendelkező * felsőfokú (ISCED 5 8) végzettséggel rendelkező * migránsok, külföldi származású, kisebbségek (beleértve a társadalom peremére szorult közösségeket, például a romákat)** fogyatékossággal élők** egyéb hátrányos helyzetű ** 2. A szervezetekre vonatkozó közös teljesítménymutatók a szociális partnerek vagy nem kormányzati szervezetek által teljesen vagy részben végrehajtott projektek száma a közigazgatási szervekre vagy közszolgáltatásokra irányuló projektek száma a támogatott mikro-, kis- és középvállalkozások száma 3. A résztvevőkre vonatkozó közvetlen közös eredménymutatók*** inaktív résztvevők, akik a program elhagyásának időpontjában újra munkát keresnek a program elhagyásának időpontjában oktatásban/képzésben részt vevők a program elhagyásának időpontjában képesítést szerző résztvevők a program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban levő résztvevők 4. A résztvevőkre vonatkozó hosszabb távú közös eredménymutatók*** a program elhagyása után 6 hónappal foglalkoztatásban levő résztvevők a program elhagyása után 6 hónappal önfoglalkoztató résztvevők a program elhagyása után 6 hónappal jobb munkaerő-piaci lehetőségekkel rendelkező résztvevők Nők Férfiak Összesen A résztvevők teljes száma a teljesítménymutatók alapján, automatikusan kerül kiszámításra. A *-gal jelölt mutatók vonatkozásában megadott személyes adatoknak minősülnek.

10 Erdély 2020/Digitális menetrend pg. 10 of 13 A **-gal jelölt mutatók vonatkozásában megadott adatok az adatfeldolgozás valamely különleges kategóriájába tartoznak. A *** -gal jelölt mutatók esetében valamennyi adatot nemek szerinti lebontásban kell megadni.

11 Erdély 2020/Digitális menetrend pg. 11 of 13 IX. Az Európa 2020 stratégia Románia által vállalt célkitűzései 1 Uniós/ tagállami célkitűzések Az EU kiemelt célja Az EU-ra vonatkozó becsült adat (3) RO 2020 RO 2010 Változás Foglalkoztatási ráta (%) 75,00% 2,65-2,72% 70,00% 63,30% +6,70% K+F a GDP %-ában 3,00% -20% (az es szinthez képest) 2,00% 0,47% +1,53% Széndioxid-kibocsátás csökkentési célkitűzések (2 ) -20%(az 1990-es szinthez képest) 20,00% 19,00% 52,00% -33,00% Megújuló energia 20,00% 206,9 Mtep 24,00% 22,40% +1,60% Korai iskola-elhagyás % - ban 10,00% 37,50-38,0% 11,30% 18,40% -7,10% Felsőoktatás % -ban 40,00% A szegénység vagy társadalmi kirekesztettség által veszélyeztetett emberek arányánakcsökkentése A tagállamok módszertani eltérései miatt azeredmények nem számíthatók ki Estimări la nivelul UE (3) 26,70% 18,10% +8,60% ,52% (2) A 2009/406/EK határozatban (vagy vállaláselosztási határozat) meghatározott nemzeti kibocsátás-csökkentési célértékek a kibocsátás-kereskedelmi rendszer által nem lefedett kibocsátásra vonatkoznak. A kibocsátás-kereskedelmi rendszer alá tartozó kibocsátást 21%-kal fogják csökkenteni a 2005-ös szinthez képest. A megfelelő teljes kibocsátás 20%-kal csökken majd az 1990-es szinthez képest. (3) A nemzeti célértékeken felül. ApaD Comm Targets 1 Amint a tagállamok 2011 áprilisában nemzeti reformprogramjaikban meghatározták

12 Erdély 2020/Digitális menetrend pg. 12 of 13

13 Erdély 2020/Digitális menetrend pg. 13 of 13

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban.

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban. A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban Ruszkai Zsolt Munkaerő-piaci környezet Pályázati lehetőségek a jelenlegi,

Részletesebben

Együttműködési program dokumentum

Együttműködési program dokumentum Együttműködési program dokumentum 2015 április Interreg V-A Románia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Területi Együttműködési Cél keretében EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM (EP) DOKUMENTUM

Részletesebben

a régiókért dolgozunk 2008. Január

a régiókért dolgozunk 2008. Január HU a régiókért dolgozunk Az Európai Unió regionális politikája 2007 2013 2008. Január Tartalomjegyzék Előszó... 1 Dióhéjban: politika Európa régiói számára... 2 Miért fontos az európai regionális politika?...

Részletesebben

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe A fejlődés és a felelősségteljes kormányzás elősegítése az EU régióiban és városaiban Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról Regionális

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ÚJ PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK: SZÉCHENYI 2020- GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Dr. Szabados Zsuzsa Kiemelt és Innovációs Osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés panorama inforegio 36 2010 2011. tél Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés hu TARTALOM 3 Az olvasókhoz 4-13

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU rendelet

Részletesebben

IV./1.3.: A lisszaboni folyamat

IV./1.3.: A lisszaboni folyamat IV./1.3.: A lisszaboni folyamat IV./1.3.1.: Az Európai Tanács lisszaboni ülése a lisszaboni célok Milyen pillérekre épült eredetileg a lisszaboni stratégia? Az Unió történetében jelentős eseménynek számított

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

A 2014-2020-as határon átnyúló együttműködési programok tervezése

A 2014-2020-as határon átnyúló együttműködési programok tervezése A 2014-2020-as határon átnyúló együttműködési programok tervezése 2013. NOVEMBER 29. DEBRECEN A 2014-2020-as határmenti programok tervezése A 2014-2020- as programozási időszakban az Európai Terüle= Együ?működési

Részletesebben

A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek

A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek 1. melléklet A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek TARTALOMJEGYZÉK 1. Erőforráshatékony Európa megvalósításnak ütemterve... 2 2. Jólét bolygónk felélése nélkül

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata 2013. november Készült az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámű Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA SZOCIÁLIS DIMENZIÓJA A SZOCIÁLIS VÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE (2011) ÖSSZEFOGLALÓ ISSN 1977-2130

AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA SZOCIÁLIS DIMENZIÓJA A SZOCIÁLIS VÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE (2011) ÖSSZEFOGLALÓ ISSN 1977-2130 AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA SZOCIÁLIS DIMENZIÓJA A SZOCIÁLIS VÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE (2011) ÖSSZEFOGLALÓ ISSN 1977-2130 Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2015. április 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Rövidítésjegyzék... 3 I. Bevezető... 5 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés...

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben