Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai"

Átírás

1

2

3 E L Ő SZÓ Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai (IT3) projekt célja az, hogy áttekintse az információs és kommunikációs technológiák (IKT) elő relátható alakulását, különös tekintettel a idő szak magyarországi információs társadalmát meghatározó tényező kre. A projekt keretében az áttekintést 12 témakörben végezzük, témakörönként meghatározva 6-8 legfontosabb részterületet, röviden jellemezve azok fejlő dési tendenciáit. Ennek alapján kerül majd kiválasztásra az az összesen technológiai jelenség, amelyekkel kapcsolatban a tárgyidő szak magyarországi helyzetére vonatkozóan jelentő s, nem-triviális állítások fogalmazhatók meg és kerülnek a tanulmányban részletes elemzésre. A tanulmány kidolgozásának részeredményeként Körképünkben a témakörökhöz kapcsolódó, olyan híreket ismertetünk, amelyek a témakörökkel kapcsolatos anyaggyű jtés során kerültek látókörünkbe, és amelyek (valamilyen szinten) igazolják, alátámasztják azokat az állításokat, amelyek az adott témakörrel kapcsolatosan - elő reláthatólag - meg lesznek fogalmazva. Tekintettel a nagymennyiségű információra, nem törekedhetünk a témakörök teljes lefedésére, így valóban csak a legjelentő sebbnek, legátfogóbbnak vélt híreket közöljük. Természetesen elő fordul, hogy egyegy hír több témakörhöz is kötő dik ilyen esetekben a legerő sebb kapcsolatra való utalást tesszük az első helyre, s egyben utalunk az egyéb vonatkozásokra is. A témakörökhöz piktogrammokat rendelünk és a híreknél ezekkel jelöljük meg, hogy az adott hír melyik témakör(ök)höz kapcsolódik. alapok hírközlés végberendezések rendszertechnika alkalmazási eszközök tartalomkezelés fejlesztés és működtetés biztonság üzlet közszolgálat magánfelhasználás szabályozás (A témakörök meghatározása az IT3 Körkép áprilisi számában található.) IT3 K ÖRKÉP JÚNIUS - JÚLIUS

4 A világháló jövője: Grid és Szemantikus Web? Merre tart az internet? Tudományos konferenciákon egyre több szó esik a web csekély mértékben kihasznált lehetőségeiről, az információ vizualizálásáról, hatékonyabb infrastruktúra kidolgozásáról. Arról az infrastruktúráról, melyet különböző böngészőkkel, keresőmotorokkal, blogokkal, wikikkel és programozói eszközökkel tettek működőképesebbé az utóbbi években. Intelligens hálózat A jelentés a kulcsszó. A világháló ugyan hasznos, de még nem okos ; nem érti az adatözön mögötti jelentéseket. A www-t 1988 és 1992 között kidolgozó Tim Berners-Lee és kollégái a probléma megoldásán, a mainál intelligensebb hálómodellen, a következő információtechnológiai forradalom alapjaként meghatározott és divatszóvá lett Szemantikus Weben (http://www.w3.org) munkálkodnak. Az új hálózat a különböző dokumentumokat nemcsak összekapcsolná, hanem a jelentésüket is felismerné. A computer számára egy, az elemek felcímkézése nélküli cikk nem több üres karakterhalmaznál. Az információ formájáról, de nem a tartalmáról rendelkezik némi ismerettel. A Szemantikus Weben a keresést megkönnyítendő leírásokat tartalmazó címkékkel látják el az adott oldal különböző részeit. A programokkal és egyéb hálózati eszközökkel (emberi irányító nélkül) megfejtett jelentés társul a képekhez és szövegekhez. A keresők összeszedik, feldolgozzák a szerteágazó forrásokból származó információkat, új tényekre következtetnek belőlük. Első lépésben nyelveket írtak. A hálózati tartalom pontos leíró címkéit, adatokról szóló adatokat adó szabványokon szintén dolgoznak. Következő lépés az adatrészek közötti tényleges kapcsolatok feltérképezése, különböző honlapok (önmagukban nem elegendő) metaadatainak összekapcsolása, a további adatokra következtető alkalmazások létrehozása. A viszonyrendszereket azonosító/meghatározó speciális dokumentumok az ontológiák. A személyes ontológiák egy-egy személy (weblap, stb.) leírásához nyújtanak bőséges információt. Még nincs, és egy ideig talán nem is lesz Szemantikus Web írja Paul Bonner (PC Magazine). Viszont a kifejlesztett technológiák valószínűleg közvetett hasznot eredményeznek: a tudás gépi felhasználást célzó ábrázolása során, azt tanulva, a tartalmat hozzáférhetőbbé, kezelhetőbbé tevő eszközöket alkotunk. Végtelen információfeldolgozás Több netstratéga (David De Roure, Nick Jennings, Carl Kesselman) szerint a Szemantikus Web és az ugyancsak körvonalazódó, fejlesztési stádiumban lévő Grid (rácshálózat, de helyénvalóbb rácshálózatokról beszélni, mivel nem egy Grid-változatról tudunk) erre az évtizedre prognosztizált egymásra találása lesz a network-história egyik leggyümölcsözőbb szintézise (http://www.semanticgrid.org). A Grid (http://www.gridforum.org) rendeltetése az informatikai eszközök, a (döbbenetes adatokat mutató) szabad tárkapacitás hatékonyabb kihasználása. Földrajzilag elosztott számítógépeket köt össze, melyhez elengedhetetlen a gépeket integrált forrásként futtató middleware kifejlesztése. Sok hasonlóságot mutat a teljesen elosztott, egyenrangú (a kliens és a szerver funkcióit egyaránt ellátó) csomópontokkal rendelkező harmadik generációs p2p (peer-to-peer) hálózati architektúrákkal. A webbel összevetve: amaz az elosztott információhoz, emez az elosztott feldolgozási és tárkapacitáshoz biztosít hozzáférést. IT3 K ÖRKÉP JÚNIUS - JÚLIUS

5 Az akár egyetlen szobára, akár több kontinensre kiterjedő, különböző hardvereken, operációs rendszerek alatt futó hatalmas virtuális számítógépes rendszerként szerver-együttesek, tárrendszerek és hálózatok összességeként definiálható Grid optimalizálná a számítási és az adatforrásokat, ráadásul a kiadásokat is csökkentené. Előnyeit általában a biztonságban, gyors adatkezelésben, hatékony forráskezelésben, továbbá a különböző információs szolgáltatásokban látják. A mai Grid legfőbb kihívásainak egyike a heterogén és dinamikus adatforrások és ismeretek kezelése. A rácshálózathoz jelentést adó Szemantikus Grid (a Szemantikus Web technológiák Grid-számításokra alkalmazása) e problémát igyekszik megoldani, s így nemcsak általános, szemantika-alapú hálózati infrastruktúrát, hanem a komplex források és következtető mechanizmusok kezelését, megosztását kivitelező ismeretalapú szolgáltatások széles skáláját biztosítaná. Kulcsszavak helyett: szövegkörnyezet és jelentés A hagyományos weben működő keresők, például a hamisítatlan sikertörténet Google fejlődése is a Szemantikus Web és a Szemantikus Grid irányába ívelne? Egyelőre azonban hiába eredményes, felettébb időigényes a kutakodás. A világháló egyrészt azonnaliságot és közvetlen információ-hozzáférést biztosít, másrészt a szerkezet nélküli, rendszertelen adat- és szövegmassza megbonyolítja az ismeretszerzést, frusztrálttá tesz. Jó hír, hogy körvonalazódnak az intelligens (smart), emberibb keresők. A kulcsszavakról speciális kérdésekre, azaz a szövegkörnyezetre tolódik a hangsúly: Barak Pridor, a New Yorki ClearForest szoftverfejlesztő cég (http://www.clearforest.com) egyik vezetője kontextusba ágyazott, a gépi olvasást, azonosítást megkönnyítő, jelentés szerinti címkéket (tags) javasol. Az ideális programot gépi tanulással (tanuló algoritmusokkal) okítják a mind pontosabb olvasásra, általános szabályok szerinti következtetésre (nevek és szavak, szócsoportok kapcsolódására, stb.). A Google riválisának kikiáltott blinkx (http://www.blinkx.com) szintén a szövegkörnyezetre összpontosító algoritmussal próbálja megérteni a dokumentumokat. Az ausztrál Mooter Search (http://mooter.com:8080/moot) logikai csoportokba szedi az adatokat; a felhasználó az általánostól az egyre konkrétabb felé haladva klikkel. Az Európai Uniós (2004-ben indult, három évre tervezett) SEKT (http://sekt.semanticweb.org) a következő generációs ismeretmenedzselést támogatja majd: automatikusan kivonatolja az adatokról szóló adatokat (metaadatokat) és az adatokat; jelentés alapján, a felhasználó profiljának megfelelően elemez. IT3 K ÖRKÉP JÚNIUS - JÚLIUS

6 A specializáció lesz a közeljövő, már napjainkban érzékelhető egyik trendje. A Fast ESP (http://www.fastsearch.com/us/esp) üzleti alkalmazásra fejlesztett, interneten, vállalati belső hálózatokon, e- mailek között, adatbázisokban kutató program. A Google és Yahoo hibrid angol-kínai Acoona, a kínai vállalatok és termékek leendő legnagyobb adatbázisa (http://www.acoona.com) szintén ezt teszi. A 167 millió honlapot átvizsgáló Scirus (http://www.scirus.com) a tudományra szakosodott. A navigáció leegyszerűsítését célozzák a kereső és a felhasználó kommunikációjában közvetítő (úgynevezett) metakeresők, a keresők keresői. Az edinburghi Infogistics RealTerm (http://www.infogistics.com/realterm.html) technológiája optimalizálja a keresőprogramokat, a feleslegesen sok találatra próbál megoldást adni. Nyelvészeti, fogalmi elemzéseket végez a több forrásból érkező információn, szavakat azonosít, aztán témaköröket és alcsoportokat határoz meg, majd hierarchikus kapcsolatokba rendezi, és kiértékeli a terminusokat, amiket végül jelentésalapú (szemantikus) hálózatba gyűjt. IT3 K ÖRKÉP JÚNIUS - JÚLIUS

7 HÍRGYŰ JTEMÉNY VILÁG HÁLÓ

8 A British Telecom jövőképe, A prognózis a realitástól a sci-fiszerű látomások felé haladva vázolja fel a következő ötven év technológiai fejlődését. A társadalom egyre nagyobb mértékű informatizálódása mellett olyan jelenségekre hívja fel a figyelmet, mint a tökéletes szimuláció, a mind komplexebb gépi intelligencia, vagy az ember Marsraszállása. Érző játékok, intelligens ruhák, robotjogok, holografikus televízió, űrlift, Hold-bázis a British Telecom futurológiai csoportja hosszútávú előrejelzést készített. A prognózis szerint az ember-gép kommunikációban egyre fontosabb szerep jut az érzelmeknek. A játékok, például a robotkutyák (Aibo, stb.) változatos emocionális skálán reagálnak a gazda megnyilvánulásaira: dühösek, megijednek, elszomorodnak, örülnek, hangot adnak nemtetszésüknek, és így tovább. Az évtized végéig komoly előrelépés várható. Az elektronikus formában írt, a gyógyszerésznek közvetlenül elküldhető orvosi receptek szintén teret hódítanak 2010-ig és 2012 között terjednek el a genetikailag módosított, gyógyszereket és extravitaminokat tartalmazó gyümölcsök, illetve az intelligens, testhőmérsékletünket, pulzusunkat, stb. mérő ruhák. A következő évtized első felében tűnnek fel a teljesen automatizált, műholdas navigációt és szenzorokat használó önvezérlő (és vezető) autók. A mikrohullámú sütők élelmiszer-csomagokba rejtett chipekről olvassák le a szükséges információt, majd az utasításoknak megfelelően melegítik fel az ételt. Ne essünk kétségbe, ha esetleg beletörne a fogunk: a génterápia segítségével néhány sejtből teljesen újak nőnek ki a rosszak, vagy hibásak helyén. A módszert sikeresen tesztelték laboratóriumi egereken. (048/2005) Forrás: Nano-jövő Előrejelzés a nanotechnológia rövid- (öt éven belüli), közép- (5-15 év) és hosszútávú (2020 utáni) fejlődéséről, alkalmazási területeiről, következményeiről. The science of the very small has big military, economic and security implications for the future. From molecular manufacturing to incredibly smart chemical weapons, the raw materials and ultimate paraphernalia that nanotechnology will enable boggle the imagination of even science fiction aficionados. However, experts who scrutinize the science and significance of nanoscale devices differ on how this kind technology will affect future generations as well as on what should be done today to keep the United States out front in this field. Primary issues of concern include who should be keeping an eye on developments in the field. Nanotechnology may or may not turn out to be a disruptive force, but it is, without a doubt, an enabler. As a result, advisers who work with industry and with the government recognize that a balance must be achieved between control and independence so that U.S. security is assured without suppressing the entrepreneurial spirit. Today, the U.S. government and industry have a very broad definition of the term nanotechnology. In general, it refers to materials, products and devices that have features that fall in the 1 to 100 nanometer range. One organization that is a careful observer of this tiny technology is the Foresight Institute (http://www.foresight.org), Palo Alto, California. The institute s mission is to help prepare society for anticipated advanced technologies, particularly molecular nanotechnology. (049/2005) Forrás: IT3 K ÖRKÉP JÚNIUS - JÚLIUS

9 Nyílt mikrocsip topográfia Szabadon felhasználható mikrocsip topográfiákat készít az OpenCores közösség. A nyílt forrású szoftver fejlesztés modelljén alapuló mikrocsip tervezés új üzleti modellek kialakulását eredményezheti és az iparjogvédelmi szabályozás módosítását teheti szükségessé. Engineers around the world, connected via the Internet, are seeking to develop a vast library of freely available hardware designs, similar to how Linux developers and other open-source programmers share intellectual property. This open-source hardware library - consisting of design elements for processors, memory controllers, peripherals, motherboards and a host of other components - would aide semiconductor start-ups and device manufacturers alike. Instead of investing millions in basic and sometimes redundant design work, companies would be able to tap the library for the know-how they need, licensing designs for chips and other technology for free. At the same time, selecting well-designed open-source hardware has the potential to speed development of computing devices, ranging from set-top boxes to network switches. "I started investigating open-source hardware when I was a student in the late '90s," Jamil Khatib, an open-source hardware designer and unofficial evangelist for open-source hardware group OpenCores, said in an interview. "I was wondering why there (was) not open-source hardware, like open-source software, so I started publishing my designs on the Web. "The open source (process), in general, is the result of contributions from many people around the world about specific design that is open for anyone to contribute (to) and review." But choosing to go the open-source hardware route is not as simple as downloading and installing a copy of Linux. Companies using open-source designs still need to integrate the open-source elements into final device designs. Established chipmakers such as Intel and IBM might not be directly challenged by open-source hardware because their technology, such as Intel's X86 processor architecture, is protected by a number of closely held patents. (050/2005) Forrás: news.com.com Gyorsabb vezetéknélküli internet-hozzáférés Az Internet vezeték nélküli elérése érdekében az Európai Bizottság júliusban döntött két frekvenciasáv megnyitásáról. A döntés elősegíti az szélessávú hozzáférés és a VOIP terjedését, valamint a vezeték nélküli magánhálózatok kiépítését, továbbá erősíti a technológiai versenyt a vezetékes és a vezeték nélküli hálózatok között, és támogatja a kombinált szélessávú hálózatok kialakulását. Wireless access to the Internet will become faster and more widespread thanks to a decision adopted by the Commission on July 14. The decision, which is to be implemented by Member States by 31 October 2005, makes two specific frequency bands ( MHz and MHz) available in all Member States for wireless access systems. The decision also introduces innovative spectrum management approaches, by requiring the application of intelligent techniques to protect other radio spectrum users against harmful interference, such as military radar and satellite services. Access to this spectrum with common rules will make equipment cheaper and alleviate the growing overloading of spectrum already used for this purpose. It will facilitate the take-up of wireless systems for private as well as public access, from corporate networks to hotspots in areas such as airports, train stations, shopping malls and hotels. According to market analysts today s 120 million Wi-Fi users world-wide (25 million in Western Europe) may grow to 500 million and more over the next 3 years, putting radio local area networks in the same league as cellular mobile in terms of consumer appeal. Economically speaking differences will remain as Wi-Fi customer revenue is substantially lower: Wi-Fi is offered at much lower cost and quite often for free. (051/2005) Forrás: IT3 K ÖRKÉP JÚNIUS - JÚLIUS

10 Tízszer gyorsabb az új DSL standard Az új VDSL2 szabvány újabb esélyt ad a meglévő hírközlési hálózatok szélessávú alkalmazására, bár a költségek ma még magasnak tűnnek. Az ITU átlal most szabványosított technológia videokonferenciát, magas minőségű TV-t, video-átvitelt, gyors Internet- hozzáférést és hangátvitelt is lehetővé tesz. Mindezzel hozzájárulhat az otthoni távmunka és távügyintézés terjedéséhez, a kisvállalkozások informatikai ellátásához, és ezzel növeli az informatikai szolgáltatások lehetséges piacát. The Very-High-Bit-Rate Digital Subscriber Line 2 (VDSL2) standard approved by the International Telecommunications Union (ITU) promises to deliver a tenfold increase in speed over the fastest DSL currently available, although its availability to consumers could be years away. ITU says VDSL2 will make DSL providers even more competitive by enabling them to supply high-definition TV, videoconferencing, video on demand programming, voice over Internet protocol, high-speed Internet access, and similar services over standard copper phone lines. "This new standard is set to become an extremely important feature of the telecommunications landscape," says Yoichi Maeda, who chairs the ITU group that developed the standard. Analyst Bruce Leichtman doubts that ordinary consumers will be able to enjoy the 100 Mbps peak speeds VDSL2 promises, as the cost would be exorbitant. In addition, such speeds can only be reached over short lengths of copper. VDSL2 is expected to bridge the gap between the end of a carrier's fiber and a business or residence. Some carriers are taking a "wait and see" approach to VDSL2: Verizon's Mark Marchand says his company has made no solid commitment to the technology, while BellSouth's Brent Fowler says the deployment of VDSL2 is likely several years off. (052/2005) Forrás: 540 Mbps-os Wi-Fi A vezeték nélküli Internet elérések új generációját jelenti a következő generációs Wi-Fi szabványtervezet. A végleges szabvány novemberre várható, amelyben 540 Mbps lesz az adatátviteli sebesség. Ez az átviteli eszköz a nagy adatátviteli igényű alkalmazásokat használó (pl. nagy felbontású fényképeket, helyszínrajzokat kezelő) mozgó munkahelyek fejlődését is elősegíti. The two major factions in the race to develop the standard for the next generation of Wi-Fi, n, have agreed to submit a unified proposal to the IEEE. The groups, TGn Sync and WWiSE, together with a third group, MITMOT, said late last month they will merge their respective proposals as a draft which will be sent to the IEEE in September. A final version will be submitted in November. TGn Sync and WWiSE have been touting their respective suggestions for how n should work for almost a year now. With powerful wireless industry backers behind each proposal, these two groups quickly emerged as the most likely contenders for the final n specification, which is expected to take Wi-Fi speeds to 540Mbps. (053/2005) Forrás: IT3 K ÖRKÉP JÚNIUS - JÚLIUS

11 Nagysebességű szélessávú szolgáltatás kábeltévén 2006-ban A finn Teleste EttH (ethernet to the home) kábeltévés megoldása csupán egyike azon szélessávú technológiáknak, amelyek olcsó nagy sávszélességű lakossági adatátviteli szolgáltatásokat tesznek lehetővé. Elterjedésük elengedhetetlenné teszi a gerinchálózati kapacitások fejlesztését is. Egy lakás bekötési ára rendkívül alacsony, ezért a megoldás gyors piaci megjelenése várható. Broadband Internet access via TV cables can reach 100 Megabits per second as early as next year, 50 times faster than the average broadband speeds now offered to cable TV homes, a Finnish firm said. Similar data transmission speeds are possible over fibre networks, but these cost much more for the operators to build. "This is a cost-efficient technology as we use the cable TV networks which are already in place," Jukka Rinnevaara, Chief Executive of small-cap Finnish broadband equipment maker Teleste, told Reuters. Teleste said it would early next year bring to the market its Ethernet to the Home product which will give consumers access to 100Mb/s speed. It said it expects first rival technology to be on the market at the earliest in the second-quarter of Teleste is running a field-trial with cable TV service provider Essent in Netherlands, but not yet at the top speeds it expects most homes will need in a few years time. "Based on our research 30 Megabits per second is the absolute minimum in future homes. Just one TV programme would take Megabits per second of this alone. So, very fast we would reach a need for 30 Megabits, and also for 50 Megabits per second," said Pekka Rissanen, a Teleste executive. Rissanen said the cost of connecting a home with the new ethernet-to-the-home technology can vary between 50 euros and 200 euros. (054/2005) Forrás: go.reuters.co.uk A Fujitsu új elektronikus papírja Az e-papír a papír számos tulajdonságával rendelkező, újrafelhasználható megjelenítő közeg. A hagyományostól eltérően elektronikusan írható, törölhető. Rengeteg elképzelhető formája közül a Fujitsu fejlesztése a számos alkalmazási lehetőség, valamint a képek elektromosság használata nélküli lejátszása miatt tűnik ígéretesnek. Fujitsu has been displaying a form of electronic paper at the Fujitsu Forum 2005 show in Japan that can display images without using electricity. The paper is only 0.8mm thick and is made of red, green and blue reflective strips twisted to reflect colour and then lock in that position, displaying the image without power consumption. The company claims that the new screens use only 1/100th to 1/10,000th the energy of conventional display technologies. "A wide variety of applications can be envisioned for Fujitsu's new electronic paper as a digital medium that can be handled like paper," said a company spokesman. "Transit advertising on trains, information displays on curved surfaces, and other public display applications could take advantage of its light weight and flexibility. "Information displayed can be updated based on the time of day, enabling more effective advertising and signs." Monochrome electronic paper which uses a similar system to save power has been around for over a year but this is the first colour application. (055/2005) Forrás: IT3 K ÖRKÉP JÚNIUS - JÚLIUS

12 Az európai digitális gazdaság fejlesztésének munkaprogramja Az európai digitális gazdaság kiépülése előtti akadályok lebontását kívánja elősegíteni a nyáron elfogadott munkaprogram. A hat részből álló program ambíciózus célkitűzései között szektorszabályozási és kutatás-finanszírozási kérdések is szerepelnek. A munkaprogramot támogatók összetétele azt mutatja, hogy az EU ICT szektora érdekelt a piaci integrációban. Ten business leaders of Europe s major telecom, Internet, TV and music companies met on July 11 in London with the European Commission, the UK Presidency and representatives of the forthcoming Austrian and Finish presidencies to discuss how to give a spur to Europe s emerging Digital Economy. In a joint statement, the ten business leaders welcomed the European Commission s response to these challenges given in its new initiative i2010 a European Information Society for growth and jobs. Viviane Reding, Commissioner for Information Society and Media, welcomed the clear message of support from European business leaders: The challenge is clear for policy makers. If we want the growth that this sector can deliver we have to create a single European information economy, with a consistent, light-touch legal framework that is free from artificial barriers to competition and the provision of services. The ten European business leaders agreed to work together with Member States and the Commission on the basis of an Agenda for Unlocking Europe s Digital Economy, in particular on the following points: 1. Promotion of media content markets through effective rights protection, licensing arrangements and encouraging legitimate use of content. For this, industry will seek to agree a European Charter Content Online & IPR by May An appropriate and proportionate modernisation of single market rules on audio visual content. 3. Stimulation of investments in new broadband networks (fixed and mobile), advanced applications and content-rich services and promotion of competition through a full and effective implementation of the EU electronic communications regulatory framework. 4. Greater efficiency and policy coordination on the use of and trade with radio spectrum in Europe. 5. Easy access for users to content and services through secure and interoperable software and services. 6. Investing in private and prioritising public research and development on ICT. (056/2005) Forrás: europa.eu.int Dinamikus térképrendszer A Bővített Valóság (AR) projektekhez kapcsolódó interaktív térképrendszer percrekész információkkal, képekkel és videóval segíti a térbeli tájékozódást. Researchers at England's University of Cambridge have devised a system that facilitates the enhancement of printed maps with digital graphical information. The dynamic paper map system developed by Dr. Tom Drummond, Dr. Gerhard Reitmayr, and Ethan Eade is designed so that the printed map is laid out on a flat surface and viewed by an overhead camera linked to a PC, which interactively tracks the map via the live video stream. Also positioned above the map and connected to the PC is a projector, which beams graphical information directly onto the map once the system establishes the map's location. User interface devices placed on the map can provide access to data linked to map locations, and the system can track these devices as well. Personal digital assistants (PDAs) or similar devices can be used to support interaction between the user and the real and virtual map assets. For instance, positioning the PDA next to places where Web site information is available about those locations raises the appropriate site. Users can employ a simple prop -- a white card, for example -- as both a selection tool and a surface onto which images referenced by the site pointed at can be projected. The research team is planning modifications to the system that add mobility as well as easy deployment. (057/2005) Forrás: IT3 K ÖRKÉP JÚNIUS - JÚLIUS

13 A jövő játékai A játékkonzolok következő generációja új és komplex szórakoztatóipari szolgáltatásokat és termékeket tesznek lehetővé. A technológia lehetőségeit mutatja be a BBC által megkérdezett négy szakértő. Over the next year or so, new consoles such as the PlayStation 3, Xbox 360 and Nintendo Revolution are set to change the face of gaming. The BBC asked four leading experts (David Gosen, Tameem Antoniades, Yves Guillemot, Michel Cassius) about the future of gaming industrie: "The console industry has to be very careful in this next iteration because technology should be regarded only as an enabler. The challenge for the console manufacturers today is to say we can use technology to open a whole new world to gamers. What you are going to see is a continuing blur between reality and fiction, the blurring between the real world and film. You could almost be starring in your own Hollywood movie by playing a console game or a mobile game." "Games need to evolve into an entertainment medium, an entertainment art form just like film. We need to stop looking at games like something that will corrupt the youth and see it as a true entertainment medium. In five years' time, I'd hope we'd be more like movies, where people recognise the creative talent behind the product." "The most exciting thing for us is that the tools to create on those machines are easy to use, so we will be able to create high quality games quickly. With the new machines you have more processing power so you can have better artificial intelligence. You will be able to fight against enemies that respond very well. They will be closer to human beings than before. You will get close to what you can live in the real life. The other thing is that when you can read the game characters differently, you get a lot more feedback from them, so you don't need as much text or speech." "The games industry is booming in some sense, as well as going through a transition. So it is a booming industry. But it is an industry that is changing because of the size of the investment you need to make to develop a game. We want one billion people to experience gaming in the next generation. It seems big. It is big. It is double what it is today. It is about making this industry really mainstream entertainment." (058/2005) Forrás: news.bbc.co.uk A net-úttörő új internetet szeretne Az internet megújítását célzó terv teljesen új alapokon nyugvó, a jelenleginél és az attól csekély mértékben eltérő internet2-nél biztonságosabb, szélesebb körű alkalmazásokat garantáló hálózatra vonatkozik. David Clark, az internet hetvenes évekbeli fejlesztésének egyik vezetője, a jelenlegi globális hálózatot helyettesítő teljesen új infrastruktúrát felvázoló terven dolgozik. A kutató a nyolcvanas években a kormány által vezetett internetfejlesztés során rendkívül fontos protokolokat hozott létre. Azt szeretné, ha a számítástudományi közösség újragondolná a felhasználókat összekapcsoló infrastruktúra egészét. Legfőbb problémának a harmincéves designt tartja, ami számos izgalmas alkalmazást (www, e- kereskedelem, időmegosztás, stb.) tett lehetővé, viszont elavulttá vát. Az új architektúra a mindenütt jelenlévő, vezeték nélküli kommunikációs eszközök és szenzorok működését is optimalizálná. Egy szupergyors internet mellett a felhasználók önálló világokként funkcionáló 3D-s virtuális arénákban dolgozhatnának együtt, megvalósulhatna az úgynevezett tele-alámerülés (teleimmersion). Mindehhez koherens, biztonságos architektúra, illetve a szolgáltatók munkáját megkönnyítő gazdasági infrastruktúra szükséges nyilatkozta Clark. A munka az amerikai Nemzeti Tudományos Alapítvány (NSF) projektje. Az NSF az ősz folyamán hallgatja meg az új internet architektúrára vonatkozó javaslatokat. (059/2005) Forrás: wired.com IT3 K ÖRKÉP JÚNIUS - JÚLIUS

14 Az Európai Unió és a Grid Az Európai Unió információtechnológiai fejlődése, meghatározó IT-szerepe szorosan összefügg a Grid elterjedésével. A szakembereknek körülbelül olyan méretű kihívásokkal kell megbirkózniuk, mint a www esetében a kilencvenes évek első felében. Grid technology adoption in European commercial and public sectors will boost that region's competitiveness and quality of life by the end of the decade, says European Commission Information Society head Viviane Reding. Like the Web, grid technology will have an enormous impact on business and society because it will make massive computing resources available for more end users. Information and communications technology, especially grid technology, has been identified as key to achieving EU goals such as the Lisbon Strategy and the 7th EU Framework program. To better direct research efforts, the GridCoord project was initiated to coordinate national and EU grid research efforts, while public-private partnerships have also been formed to more closely align research with business goals and therefore spur greater industry adoption of grid technology. Grid technology is already delivering real benefits in Europe, such as with small video production firms now able to tap grid computing to operate virtual 3D studios in post-production efforts. Car manufacturers are also using grids to provide holistic design, simulation, and testing tools that can be easily accessed by people throughout the design chain, including suppliers, while grids are also playing a role in natural disaster response and crisis management. (060/2005) Forrás: A middleware szabványosítása A vezeték nélküli rendszerek minél rugalmasabb integrációja iránti igény folyamatos fokozódása előbb-utóbb kikényszeríti a middleware (köztes) szoftver szabványosítását. A lazább integrációt lehetővé tevő szabványok és ezeket támogató eszközök először az alkalmazás közeli middleware szintjén jelennek meg. Standardizing middleware could simplify the creation of mobile business products for wireless systems developers and enable business owners to more easily adopt mobile applications, but not all wireless systems providers agree that such an approach is viable. Opponents claim a uniform middleware standard cannot accommodate the numerous business computer systems and wireless gadgets involved, nor can it account for the fact that many organizations still rely on custom products to align with their own mobility needs. Sun Microsystems is working to establish Java as a uniform middleware standard, given the wide adoption of Java application standards; the Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) spec manages applications servers, while the Java 2 Mobile Edition (J2ME) spec supplies mobile device plug-ins. However, Sun's Ken Drachnik admits that both standards are relative newcomers, and their wide adoption will take time. JP Mobile's Lori Williams says relying on Java as a middleware standard may be harder than people think: For one thing, mobile products must be designed to operate regardless of whether the device has access to a wireless link, although Drachnik claims the J2ME spec can accommodate unconnected devices. Meanwhile, the Integration Consortium has organized a wireless subcommittee to create a standard middleware platform that integrates with the wireless system, monitors and manages the devices plugging into the network, handles security, facilitates the addition or modification of applications by providing development plugs, and supplies the client software on the devices to interact with the overall network and manage data. And IBM is seeking to expand its Websphere enterprise computer system platform into the wireless domain by calibrating new wireless services systems with Websphere and employing standards-based application programming interfaces. (061/2005) Forrás: IT3 K ÖRKÉP JÚNIUS - JÚLIUS

15 A web szolgáltatások és a nyílt forráskód A OASIS Web Services Security szabvány kapcsán az Apache Alapítvány az IBM és Microsoft által kötött megállapodás jól mutatja a nyílt forrású szoftverfejlesztés jelentőségének erősödését, valamint azt, hogy lehetséges a nyílt és zárt forrású szoftverfejlesztés közötti összhang megteremtése. The licensing agreements Microsoft, IBM, and the Apache Software Foundation will reach concerning WS-Security specifications could have far-reaching implications for the more general future of Web services applications in the open-source framework. Of the three options the Organization for the Advancement of Structured Information Systems (OASIS) allows for--reasonable and nondiscriminatory (RAND), royalty-free (RF) on limited terms, and a hybrid of both--none have been a full embrace of open source. Current policy mandates that users of WS-Security approach license holders IBM and Microsoft to broker transfer rights to the application should they aim to redistribute it, though the specification is currently royalty-free. Proponents of open source criticize OASIS for providing a patent shelter. Apache is in negotiations with Microsoft to arrive at a compatible solution that some believe may set a precedent for the future balance between open source and proprietary licensing of Web services. OASIS CEO Patrick Gannon says, "It's gratifying for us to see Apache, IBM, and Microsoft engage in a productive dialogue that hopefully will result in the widest possible adoption of the WS-Security OASIS standard," though he acknowledges the distinct challenges posed by the friction between increasingly popular open-source frameworks and intellectual property concerns. IBM and Microsoft are submitting three new Web service standards to OASIS for review, and Hewlett-Packard has recently turned three of its own Web service applications over to Apache as official open-source projects. (062/2005) Forrás: A web titkos platformja A Macromaedia flash technológia lehetővé teszi web oldalakon a html lehetőségein jóval túlmutató grafikai, mozgóképi és hang elemek elhelyezését és megjelenítését. A Flash technológia az elmúlt évek során olyan platformmá vált, amely nagy hatással lehet a weboldalak fejlesztésére és üzemeltetésére. Macromedia wants its Flash player to become the standard way to experience the Web. "I believe there is an opportunity to create a better experience on the Internet," says Kevin Lynch, chief software architect for Macromedia. He's going to try to do just that when he lays out his plan to make Macromedia's Flash technology the platform for creating Web content. The Flash player sits on 98 percent of all PCs and 30 million cell phones. It works in the background of browsers, where most people don't even think about it. whole page reloading, Flash is likely involved. Until now Flash has been viewed as a collection of linked technologies (the player, animation tools, software development tools, server software, and mobile software). Lynch is going to declare the obvious: that this assortment of technologies constitutes a platform on top of which others can build beautiful websites. "What makes us a platform," he explains, "is that we are something people can target with their applications." All of the technologies under the Flash rubric provide "an on-ramp to get on the platform," he says. In that sense Flash is already the invisible platform that powers many of the more visually compelling websites. By declaring Flash a platform, Lynch hopes to rally Web developers to his cause. But he's also painting a big red bull's-eye on his back. After all, Microsoft (MSFT) owns the dominant platform for PCs, and it wants to own the dominant platform for the Web. It tolerates the existence of other software companies that sell individual applications, but when its leadership is challenged, the gloves come off. (063/2005) Forrás: IT3 K ÖRKÉP JÚNIUS - JÚLIUS

16 Virtuális kultúrát generál a szimulált társadalom A mesterséges társadalmak a társadalmi rendszerek ágensalapú modellezését valósítják meg. A többek között magyar érdekeltségű NEW- TIES projekt a nyelvfejlődés tanulmányozásában is fontos szerepet tölthet be. Az Európai Uniós NEW TIES ( Új kötelékek, míg maga a rövidítés a New and emergent world models through individual, evolutionary and social learning-re vonatkozik: új és emergens világmodellek egyéni, evolúciós és szociális tanuláson keresztül) hároméves, 2007-ben befejeződő projekt. Koordinátora, az amszterdami Szabadegyetem Informatikai Karán professzor Eiben Ágoston szerint az első valóban nagyhorderejűnek ígérkező mesterséges társadalmon munkálkodnak. A technikai feltételek csak mostanra tették kivitelezhetővé ekkora léptékű terv kivitelezését. Ezer ágensük szimulált világban él együtt. Egyszerű feladatokra, például néhány elemből álló szerkezetek felépítésére képesek. Kommunikálnak, kooperálnak egymással. A kutatók azt remélik, hogy virtuális lényeik interakcióikon keresztül a semmiből hozzák létre saját, összetéveszthetetlenül egyedi univerzumukat. A tárgyakhoz random módon generált szavakkal kommunikálnak. Várhatóan előbb-utóbb kialakul a saját, az emberi társadalmakban beszéltekhez minimálisan hasonló nyelvük. Valószínűleg le kell majd fordítanunk, máskülönben nehezen értenénk meg. Elképzelhető, hogy verbális kommunikációjuk humán közösségekre jellemző bonyolult kulturális aktivitásokat, végezetül pedig önálló kultúrát eredményez. (064/2005) Forrás: Valóságbányászat Az új adatbányász-módszer segítségéval a beszélgetés-kontextus, nagyobb közösségek tagjainak tér- és időbeli elhelyezkedése lesz modellezhető. A gépileg, mobiltelefonokkal érzékelt környezeti adatokból következtetnek az ember társadalmi viselkedésére. The Reality Mining project led by MIT Media Lab researcher Nathan Eagle (http://reality.media.mit.edu) distributed 100 cell phones to students and employees that documented their everyday lives by logging cell-tower data to record the devices' location; the phones also scanned the immediate vicinity for other participating phones in five-minute intervals. Some 350,000 hours of data concerning the participants' location, proximity, activity, and communication was logged over nine months, and from it inferences could be drawn about relationships between volunteers and the performance of students and staffers in the Media Lab. With sufficient data, Eagle's algorithms could forecast people's next actions with 85 percent accuracy. Eagle believes the project can be a predictor of how people's lives will be further affected by mobile devices, and a radically new tool for studying social networks, with commercial applications as well. He is negotiating with a networking company that is considering distributing phones to employees in order to build a picture of its operational structure that reflects real life; organizations could employ such an overview to understand clique formation, see where communication is lacking, and measure the actual impact of organizational revisions. Eagle admits the Reality Mining project carries concerns about privacy and data ownership, but he says such issues should not discourage users. He notes, for instance, that most people cannot access personal data without a program on the phone to record such data, because cell phone providers claim it as proprietary. (065/2005) Forrás: IT3 K ÖRKÉP JÚNIUS - JÚLIUS

17 Másodpercenként 10 blog bejegyzés A statisztikai adatok a jelenkori kollektív tartalomelőállítást markánsan szemléltető blogoszféra (például a mobil blogok) fokozódó jelentőségét bizonyítják. Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a blogok jelentős része csak rövid ideig működik. There are now 10.4 blog entries posted every second. That s 37,500 posts per hour, and 900,000 posts created per day in July, according to statistics reported by the blog trackers at San Francisco-based Technorati. The all-time posting record to-date was just over 1.1 million per day in early July after the Live 8 fundraising concerts and the announcement of Justice Sandra Day O Connor s retirement from the U.S. Supreme Court. Technorati also noted that an entire new blog is created every second, and that the blogosphere is doubling every 5.5 months, for a July total of 14.2 million blogs and 1.3 billion links. Technorati s CEO David Sifry noted that blogs are growing on many fronts, including simple hosted blogs, moblogging (posting from camera-enabled mobile phones), post-from-im (an AOL and MSN feature where bloggers can post directly from instant messaging clients), and social bookmarking (tools like del.icio.us for posting links to interesting sites). He said blogs have grown significantly in the United States, Japan, Korea, China, France, and Brazil. However, some skeptics might be right to call blogging a fad, as Technorati considers only 55 percent of blogs to be active, with at least one post in the last three months. Only 13 percent of all blogs (currently 1.8 million blogs) are updated at least weekly. Lots of people who start new blogs are kicking tires, Mr. Sifry allowed, but he asserted that the huge posting volume is a much better indicator that people are making blogging a habit and a part of their daily lives. Technorati has been criticized in recent months for failing to keep pace with the rapid growth of the blogosphere. However, Mr. Sifry contended that his company s search engine indexes new blog posts less than five minutes after they are created or modified. (066/2005) Forrás: Videó + blog = vlog A kollektív tartalom-előállítás egyik legdinamikusan fejlő dő formája, a blogkészítés egyik lehetséges iránya a szöveg helyett mozgóképekben elbeszélt napló, a hagyományos mű sorszolgáltatás kiszélesítésének is tekinthető, 2005-ben robbanásszerű en népszerűsödő vlog. Sokak szerint új tartalom-előállító és szolgáltató médium, mások viszont csak a blogok újabb fejlődési állomását látják bennük. Az első ismert üzenetet az ausztrál film- és újmédia-szakértő Adrian Miles jegyezte november 27-én. A feleségével, Carol-lal lelkesen vlogozó, webes valóság show-t (The Carol and Steve Show) készítő Steve Garfield ugyan már 2004-et a videóblogok évének nyilvánította, ám a média főként a délkelet-ázsiai szökőár idején figyelt fel a blogokhoz képest még mindig elenyésző számú alkotóval/rajongóval (vlogger) bíró jelenségre. Azért sincsenek olyan sokan, mert az online videók készítése néhány link és kommentár elküldésénél lényegesen komolyabb technikai tudást igényel. Egész éjszakát el lehet tölteni három-négyperces vlog filmezésével, vágásával. Az első konferenciát (vloggercon) januárban tartották. A vlog-készítés (vlogging) az internetes fájlterjesztés 2004-ben teret nyert módszere, a blogvilágban népszerű RSS 2.0 XML-formátumot használó podcasting szempontjából szintén mérföldkőnek tűnik. Su Li Walker, a Yankee Group elemzője a blogokat a hagyományos médiumok, a vlogokat a hagyományos terjesztés kibővítésének tartja. A videók a Japánból indult mobil eszközökön futó blogokra szintén letölthetők. A mozgóképes moblogok mindössze annyiban mások, hogy rövidebbek, általában vágatlanok, egyébként ugyanúgy vlogok. (067/2005) Forrás: wired.com IT3 K ÖRKÉP JÚNIUS - JÚLIUS

18 DSpace örök bitek A digitális információk hosszú távú megőrzése nagy kihívást jelet mind technikai mind jogi szempontból. Az MIT kutatói azon fáradoznak, hogy a digitális tartalmakat több száz évre hozzáférhetővé tegyék azzal, hogy nemcsak a tartalmakat archíválják, hanem a nyílt forráskódú olvasó-szoftvereket is. Preserving digital information in the face of impermanent data formats and storage media is a formidable challenge complicated by technical as well as legal factors. Researchers at the MIT Libraries are focusing on the long-term maintenance and sharing of digital content with DSpace, a digital repository that employs an open-source software application to accept digital materials and place them online in an accessible manner, as well as save them for succeeding generations. DSpace is designed to enable the transference of materials to new formats to ensure that information is readable, playable, and otherwise accessible centuries from now, as well as attach appropriate tags to files to establish legal provenance. Users can deposit archival items in the DSpace repository by submitting any files via a simple Web-based interface; the system then organizes bit streams into related sets and tags them with metadata so they can be recovered through searches later on. Items are made up of clustered, related content and its metadata, and assembled into collections of logically related material. Once items pass the review and approval process to see if they satisfy DSpace community standards, they are officially entered into the repository and made available on the DSpace Web site. DSpace boasts a modular architecture to support the creation of widely expandable multidisciplinary archives. The DSpace curator and his successors are responsible for maintaining the availability of digital content over time, and MIT and the University of Cambridge are closely collaborating on a preservation strategy for each format that the DSpace project plans to support. (068/2005) Forrás: Freenet A Freenet Project anoním internetes publikálást és letöltést elősegítő P2P fájlcserélő megoldása egyik jó példája az ú.n. privát szférát erősítő technológiák (PET) megjelenésének. An Irish software designer described a new version of a peer-to-peer file-sharing system that he says will make it easier to share digital information anonymously and make detection by corporations and governments far more difficult. Others have described similar efforts to build a so-called darknet that aims to shield the identities of those sharing information. The issue is complicated by the fact that the small group of technologists designing the new systems say their goal is to create tools to circumvent censorship and political repression - not to abet copyright violation. The Irish programmer, Ian Clarke, is a 28-year-old free-speech advocate who five years ago introduced a software system called Freenet that was intended to make it impossible for governments and corporations to restrict the flow of any kind of digital information. The system initially used a secure approach to routing between users and employed encryption to protect the information from eavesdroppers who were not part of the network. Unlike today's open peer-to-peer networks, the new systems like Mr. Clarke's use software code to connect individuals who trust one another. He said he would begin distributing the new version of his program within a few months, making it possible for groups of users to establish secured networks - available only to them and those they choose to include - through which any kind of digital information can be exchanged. Though he says his aim is political - helping dissidents in countries where computer traffic is monitored by the government, for example - Mr. Clarke is open about his disdain for copyright laws, asserting that his technology would produce a world in which all information is freely shared. (069/2005) Forrás: IT3 K ÖRKÉP JÚNIUS - JÚLIUS

19 A Java radikálisan új alkalmazásokat tesz lehetővé A hálózatok végpontjain egyre gyakrabban jelennek meg a PC-ktől különböző, nem-hagyományos végberendezések (pl. szenzorok). A Java programozási nyelvnek az ilyen rendszerekben való használata jelentős újszerű alkalmazások készítését fogja lehetővé tenni. Java creator and Sun Microsystems vice president James Gosling says the programming language will enable radical new applications as it becomes more widely deployed on the edge of the network. Java-coded sensors at the bottom of San Francisco Bay could be used to build predictive models, or sensors could be used for an airplane's control system, while Java-enabled devices at the network edge could also help financial services companies make small business loans to rural farmers in developing countries, or make health care more efficient by enabling effective global resource allocation. Gosling says he envisioned none of these applications when he created Java, but knew from experience that inventive people would use unrestrictive technology to do unexpected things. Another aspect in early Java development was the realization that the technology would support functions normal people use everyday. (070/2005) Forrás: RSS hírcsatornák Az RSS hírcsatorna a szemantikus webben rejlő alkalmazási lehetőségek egyik példája. Az RSS (Really Simple Syndication) hírcsatorna segítségével weboldalak tartalmáról nyújthatók szabványos módon információk (webcím, összefoglaló, szerző, időpont, stb.). RSS hírcsatornát elsősorban hírportálok és blogok üzemeltetnek. Finally, an answer to the Web s information overload. If you are one of the 11 million (and counting) bloggers out there, or a blog reader, you probably already know what an RSS feed is. If you don't know, you will soon. RSS, or real simple syndication, is a way to subscribe to a website's regularly updated content without actually visiting that site. It allows you to look at headlines and stories from as many blogs or news sites as you like, all in one place. As simple as this sounds (indeed, because of its simplicity), it is going to change the way you consume information on the Web. It would be impossible for me to deal with this information overload without my RSS feeds. Clicking on the homepage of each website I rely on, and then drilling down to get to the stories I want, would literally take me all day. Instead, I get all of my blogs and even sections of the New York Times through a free RSS website called Bloglines. (Yahoo (YHOO) and others provide similar services, and there are many stand-alone RSS reader applications that can be downloaded for free.) All of my blogs and websites are listed on the left of the page, along with the number of new stories that have been posted since I last checked. When I click on a feed, the rest of the page fills up with headlines and the entire blog entry or a summary, depending on its length. Although still in their early days, RSS feeds will eventually become mainstream. They take some effort to set up, but once you subscribe to a news or content feed, you realize how inefficient Web surfing really is. The amount of information you can absorb using RSS goes up at least 10-fold. (071/2005) Forrás: IT3 K ÖRKÉP JÚNIUS - JÚLIUS

20 Internetes biztonsági kérdésekben fokozott állami szerepvállalást tartanak szükségesnek az amerikai választók A Cyber Security Industry Alliance felmérése azt mutatja, hogy az internet penetráció növekedésével együtt megerősödik az internetes biztonságot elősegítő állami szerepvállalás és szabályozás iránti választói igény. The Cyber Security Industry Alliance (CSIA), the only public policy and advocacy group dedicated exclusively to cyber security, on 15th June released the results of a nationwide survey of voters dedicated to Internet safety issues. The survey reveals that voters are becoming increasingly insecure about using the Internet and are looking for Congress, industry and consumer groups to do more to keep them safe online. Clearly voters are concerned about the security of their personal information on the Internet, and that fear is inhibiting the full potential of e-commerce. Keeping the Internet a place where consumers feel confident doing business can only be achieved through a coordinated, comprehensive approach that includes tough punishment through better laws, high security standards from companies, partnership with consumer groups, and protection for consumers nationwide, said Paul Kurtz, executive director of CSIA. Voters are looking to government for more leadership and accountability on cyber security issues, and politicians are starting to respond, said Kurtz. There are currently more than 18 pieces of federal legislation written to address cyber security, ranging from spyware to identity theft, and hundreds of similar bills on the state level. We need to address these key issues at a national level in a thoughtful, measured way. (072/2005) Forrás: Személyre szabott szolgáltatásoké a jövő Egyedi igényeket kielégítő személyre szabott szolgáltatásokat tesznek lehetővé az internetes technológiák. Ennek felismerését tekinti az Amazon és a Google siker legfőbb magyarázatának Joe Kraus az egykori Google vetélytársnak az Excite-nak az alapítója. Mr Kraus, who is back in business as chief executive of application-wiki company JotSpot, has become an exceptionally thoughtful entrepreneur. Quite naturally, he has started thinking about where Excite went wrong. Lesson number one from Excite is about timing in a technology business. "Being early is the same as being wrong," says Mr Kraus. Lesson number two is all about the power of the internet. Lesson two says: the internet is a new sort of market place that needs new business plans to make it work. Look at the online store Amazon.com, says Mr Kraus. Only 40% of Amazon's revenue comes from the 125,000 books stocked in an average Barnes and Noble shopping mall store. The other 60% of cashflow comes from the now famous "long tail" - hundreds of thousands more books that Amazon has found a way of distributing economically to customers who seek not the best sellers but a very precise title probably very obscure to most people and most shops. Now apply that insight to the search engine business. Both Excite and Google are free to use; both business plans needed the support of advertisers. But Excite took the conventional view that the ads would come from the top 100 companies in the USA, the people who buy huge amount of TV time and blanket the newspapers and the magazines. Google did not go for the big spenders. Google wrote algorithms that would make it viable for the company to take hundreds of thousands of ads from hundreds of thousands of small (or big) companies, and pop the ads up in highly relevant spaces close to the search lists. So lesson number two is about the new markets created by the internet. "The 20th Century mass production world was about dozens of markets of millions of people. The 21st Century is all about millions of markets of dozens of people," observes Mr Kraus. (073/2005) Forrás: news.bbc.co.uk IT3 K ÖRKÉP JÚNIUS - JÚLIUS

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

éves jelentés annual report

éves jelentés annual report éves jelentés annual report 2005 1 fõbb pénzügyi számok key financial data mérleg és eredménykimutatásból / from the balance sheet and P&L statement a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolók Szabályai (IFRS) szerint

Részletesebben

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság

Részletesebben

alapítva 2001 Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu

alapítva 2001 Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu alapítva 2001 efestival Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu Kiadja az efestival Programiroda Felelôs kiadó: Dr. Mlinarics József 2009. november www.efestival.hu

Részletesebben

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008 Kiadás Issue 1/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Celebrating 15 years in Hungary www.eston.hu

Részletesebben

SumUp. Romania: Bigger and Better Románia: Erôteljes terjeszkedés. Open Doors Policy in Zagreb Nyitott ajtók politikája Zágrábban

SumUp. Romania: Bigger and Better Románia: Erôteljes terjeszkedés. Open Doors Policy in Zagreb Nyitott ajtók politikája Zágrábban Summer / Nyár 2005 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Romania: Bigger and Better Románia: Erôteljes terjeszkedés Open Doors Policy in Zagreb Nyitott ajtók politikája Zágrábban

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Hervé Le Bouc a COLAS új elnök-vezérigazgatója / 3 Szenvedély és elképzelés 24 év az útépítés szolgálatában / 4 Interjú Hervé Le Bouc úrral / 7 Alkalmazkodás

Részletesebben

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap)

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap) ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény (borítólap) 2013 1 Köszönetnyilvánítás A magyar kiadás elkészítésében való közreműködésért szeretnénk köszönetet mondani: Fordítómunkáért: Grafikai munkáért: Véleményezésért:

Részletesebben

Film letöltés / Movie Download

Film letöltés / Movie Download Zöld ház 2 Film letöltés / Movie Download Green Buildings www.knx.org KNX Association cvba 2008 KNX is registered trademark of KNX Association cvba February 2008 A füzet teljes tartalma film formában három

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX Okos Mérés -val KNX Smart Metering with KNX Inhalt / Content A KNX es fogyasztásmérés okos KNX Metering is Smart 4 A KNX Mérés műszaki meghatározása Az egyetlen vila KNX Metering Specification The only

Részletesebben

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k Éves jelentés annual report t a k a r é k b a n k É v e s j e l e n t é s 2 0 0 8 I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k W

Részletesebben

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette:

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette: MELLÉKLET 2014/6. Szerkesztette: molnár szilvia, Martinkó józsef FTC-stadion Groupama Aréna melléklet 1 A legek stadionja Interjú Fürjes Balázzsal Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6 Kiadás Issue 2/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once

Részletesebben

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY cégértékelés, cégeladás, tőkebevonás, felvásárlás vállalkozóknak és befektetőknek cégértéklevél 6. évfolyam // 48. szám // 2011. április // 2000.- ft // eur 8 for entrepreneurs and international companies

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É v e s J e l e n t é s A n n u a l R e p o r t 2 0 0 3 A L A P Í T V A 1 9 9 1 S I N C E 1 9 9 1 Ta r t a l o m C o n t e n t s L O M B A R D P É N Z

Részletesebben

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Dr. Márta B. ERDŐS Dr. Gábor JUHÁSZ Dr. Péter GARAI Absztrakt A XX. század második felére a tudás a termelés meghatározó

Részletesebben

éves jelentés Annual report

éves jelentés Annual report éves jelentés Annual report Éves jelentés Annual report Vízió Az európai légtér egységesítési folyamatában a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. a fejlődés, valamint a szolgáltatók és nemzetek

Részletesebben

integrated report on our economic, environmental and social performance

integrated report on our economic, environmental and social performance Annual integrated report on our economic, environmental and social performance 2010-2011 In a nutshell Company name: Grundfos Manufacturing Hungary Ltd. Founded: 2000 Owner: Grundfos A/S Sites: Tatabánya

Részletesebben

CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU IX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU IX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU IX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Felelôs szerkesztô/executive Editor Rovatszerkesztôk/Editors Képszerkesztôk/Image Editors Online szerkesztô/online Editor Szerkesztôbizottság/Editorial

Részletesebben

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense 2014.10.03 10.12. BUdapest design week Átvitt értelem figurative sense Védnök Patron Kiemelt szakmai partnerek Leading Professional Partners Szervező Organiser Projektvezető Project Leader Kommunikáció

Részletesebben