Hazai tapasztalatok a szélessávú PLC (BPL) technológia SmartGrid irányú felhasználásában.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hazai tapasztalatok a szélessávú PLC (BPL) technológia SmartGrid irányú felhasználásában."

Átírás

1 Hazai tapasztalatok a szélessávú PLC (BPL) technológia SmartGrid irányú felhasználásában. 1

2 Tartalomjegyzék A BPL technológia nemzetközi SmartGrid felhasználása BPL alapú városi adatátviteli hálózat, Nyíregyháza Ipari /vízmő/ adatgyőjtı és távvezérlı rendszer, Debrecen BPL alapú lakossági Internet szolgáltatás, Budapest érések, tapasztalatok kistérségi KIF hálózatokon 2

3 A BPL technológia nemzetközi SmartGrid felhasználása BPL (Broadband over PowerLine) A gyakorlati felhasználást a spanyol ENDESA városi hálózataiban (Barcelona, Sevilla, Zaragosa) kiépített KÖF hálózati SmartGrid alkalmazások jól mutatják. A teljesség igénye nélkül néhány példán keresztül: - Kábelhiba elırejelzése - Távfelügyeleti integráció - Távmérés, -leolvasás (AR) 3

4 Hiba elırejelzés a BPL átviteli paramétereinek változása alapján október 21-én 14:49-kor a B2538 transzformátor állomáson egy hibát észleltek. A hiba a BPL hálózaton már elıre látható volt. Az érintett hálózatrész egjegyzés TÁ elvi rajz KÖF TR KIF A hiba helye A hiba analízise során kiderült, hogy a probléma a primer oldali fıkábelen van. Ez a típusú KÖF kábel kapcsolja a transzformátort védelmet a primer bemenetre. A hiba csak a fázis kábelt érintette. A hiba a teljes transzformátor állomást bénította, a hibát 3 óra alatt teljesen elhárították. 4

5 Hiba elırejelzés a BPL átviteli paramétereinek változása alapján A 34 perccel a hiba bekövetkezése elıtt a BPL hálózat felügyeleten riasztás érkezett, az érintett szakaszon az adatátviteli csatorna sávszélessége lecsökkent. A riasztás alapján az KÖF hálózat felügyelet lokalizálta a hibát. Grafikonok a D2538 és D2874-as TÁ-ok közötti PLC adatcsatornáról, 2004 Október 21. PLC csatorna kapacitás Jel/Zaj viszony változása bit/s # changes in SNR/min A BPL csatorna adás iránya 14:15-kor hirtelen lecsökken, a vételi irány enyhén csökken. Hiba detektálás 14:49-kor Hirtelen csúcs az adás irány jel/zaj diagramján 14:15-kor és a vételi oldalon 14:30-kor a köztes idıben a PLC kommunikáció megszakadt 5

6 KÖF hálózat felügyeleti funkciók a BPL hordozó hálózaton érési, felügyeleti megoldások a második generációs, szélessávú BPLval. Valós idejő rövidzár detektálás a KÖF hálózaton. KÖF/PLC Hálózati egoldások A valós idejő Icc észlelés elınyei Transzformátor Állomás (KÖF) TÁ TÁ TÁ TÁ TÁ TÁ Alállomás vagy elosztó központ (Fej egység, switch) TÁ TÁ HIBA - Excavator - Dielectric breakdown - Join failure - Other causes TÁ TÁ TÁ Kb. 60%-kal csökkenti a kiesési idıt. Csökkenti a KÖF hálózat hibajavítási költségeit. egnöveli a KÖF hálózat élettartamát. Nagyobb biztonság az embereknek és berendezéseknek. Könnyő SCADA integráció. egkönnyíti a döntéshozást. Rövidzár érzékelık (I CC ) A rövidzár detektorok digitális kimenetükön jelzik a rövidzárat. A rövidzár detektorok beüzemelési és fenntartási költségei alacsonyak. A rövidzár detektor technológia független. 6

7 Közös BPL és SCADA felügyeleti rendszer kialakítása 1 Szélessávú PLC a belsı szolgáltatói célokra. A BPL és KÖF elosztó hálózati távfelügyeletek integrációja. KÖF/PLC Adatátviteli Alaphálózat KÖF/PLC Hálózat Rendelkezésre állása Adatsebesség (bit/s) Hiba% Fogyasztás (A) Hımérséklet ºC 7

8 Közös BPL és SCADA felügyeleti rendszer kialakítása 2 Az Endesa számos K+F munkán dolgozik, hogy felfedezze a PLC technológiában rejlı összes lehetıséget, mellyel villamos hálózatának analízisét és üzemeltetését minél pontosabban tudja végezni. Adatbázis Hiba jelzés osztályozás, hiba behatárolási modellek és minták ÜIK KÖF Topológia Adatgyőjtı és feldolgozó központ PLC hálózat V NETWORK Szakértıi Rendszer Folyamatos képzés Valós idejő felügyelet és hibajelzés Adat lekérés Adat lekérés BT Adat lekérés Riportok Riasztás jelzés Hiba analízis és diagnózis Fizikai hibabehatárolás Események tárolása Szigetelés minıség/kor analízis Érzékelık 8

9 Távmérés, távleolvasás (AR) PLC technológiával Különbözı stratégiák, távközlési megoldások alkalmazhatók a távmérésre (AR), de a PLC technológiának számos plusz elınye van a szolgáltató számára. egjegyzés Távleolvasás (A) PLC hálózaton át AR Topológia A Szélessávú PLC alkalmazása lehetıvé teszi a különféle szolgáltatások nyújtását KÖF, mint adathordozó hálózaton keresztül. elyek kötıdhetnek a villamos elosztáshoz (AR, SCADA), vagy egyéb közmőhöz (Gáz, Víz, Riasztás, stb.). KÖF hálózat ILEVO PLC BT PLC Fejegység KIF háló Electronic meters A Szélessávú PLC a KIF hálózaton gazdaságosan alkalmazható lakossági környezetben. A szélessávú PLC hálózat lehetıvé teszi a kívánt transzformátor elérését biztosítva más távközlési technológiák (Rádió, Optika, ADSL) kapcsolódását Az BPL eszközök IP interfésze nyílt rendszerként fogadja és továbbítja a különbözı technológiák adatait a Távfelügyeleti központ felé. Hálózat Felügyeleti Központ BPL Optikai háló ADSL Rádió... KIF hálózat BPL Alacsony sávszélességő PLC PLC ismétlı Electronic meters Gas & water meters PLC 9

10 A PLC, BPL technológia nemzetközi tapasztalatainak összefoglalása A BPL technológia kellıen érett a kereskedelmi lakossági szolgáltatások nyújtására és különbözı belsı szolgáltatói felhasználásokra. A PLC használható Energia enedzsment eszközként, lehetıvé teszi a szolgáltatási minıség emelését, fejleszti és segíti a tervezési, üzemeltetési és fenntartási munkákat, csökkenti az üzemi költségeket és növeli a felhasználók elégedettségét. A BPL szélessávú átviteli utat biztosít az alternatív adat, hang szolgáltatóknak, független rendszerként A PLC biztosítja az intelligens villamoshálózat (SmartGrid) kialakítását mőködik ahol szükséges lehetıvé teszi a gyors reakciót kiterjeszthetı a KIF hálózatra távleolvasási és egyéb távirányítható szolgáltatási célból (lekapcsolás, valós idejő számlázás) támogatja az üzleti alkalmazásokat A technológiát tovább ponton tovább kell fejleszteni hogy minden villamos alkalmazást kielégítsen pl.: tartalék tápellátás, AC szint, lefedettség és költség. 10

11 Hazai tapasztalatok BPL alapú városi adatátviteli hálózat, Nyíregyháza Ipari /vízmő/ adatgyőjtı és távvezérlı rendszer, Debrecen BPL alapú lakossági Internet szolgáltatás, Budapest érések, tapasztalatok kistérségi KIF hálózatokon 11

12 BPL alapú városi adatátviteli hálózat, Nyíregyháza Célok: - Öt transzformátor állomás bevonásával egy lakótelepi környezetben a PLC technológia tesztelése, piaci alkalmazhatóságának vizsgálata. (riasztások, térfelügyelet, közlekedésirányítás, ipari kommunikáció, stb.) - Az áramszolgáltatóval való együttmőködés kidolgozása, a technológia hasznosítása az áramszolgáltató szemszögébıl, típustervek elıkészítése, az áramszolgáltatói objektumokban való eszköz elhelyezési módok vizsgálata. - A technológia adatátviteli tulajdonságainak vizsgálata 0,4kV-os, 10kV-os kábeleken, valamint szabadvezetéki hálózaton, és épületeken belül. - Internet szolgáltatás tesztelése felhasználóval, valamint néhány középiskolai intézmény bevonásával Debrecen, Batthányi utca 22/c, obil: , Tel.: , Fax:

13 BPL topológia, Nyíregyháza teszt pilot 13

14 Ipari adatgyőjtı és távvezérlı rendszer. Debreceni Vízmő A BPL rendszer a Debreceni Vízmő 10 kútja és a központ között létesült adatgyőjtési és telemetriai feladatok kommunikációs igényének ellátására. Elızmények: A hangfrekvenciás modem átvitel helyett alternatív megoldásra volt szükség. A modem lassú, a jelzıkábelek sorra elromlanak, újratelepítésük körülményes, költséges. Az erıátviteli kábelek rendelkezésre állnak, amíg a kút mőködıképes. egoldás folyamata: Elızetes mérések elvégzése Tervezés Helyszíni szerelés Beüzemelés Elsı mérési eredmények kiértékelése A rendszer korrigálása Folyamatos mérés, kiértékelés, korrigálás 4024 Debrecen, Batthányi utca 22/c, obil: , Tel.: , Fax:

15 Debreceni Vízmő - A kutak elhelyezkedése 400m D5 D3 450m 300m D4 D1 300m 700m 400m D2 Központ 350m D8 250m D6 800m 250m É2 600m É1 É5 15

16 Debreceni Vízmő egy kút BPL panelbeépítése 16

17 Debreceni Vízmő Becsatolási módok Induktív becsatolás - Kapacitív becsatolás 17

18 Debreceni Vízmő Jelbeadási módok 18

19 Debreceni Vízmő jel/zajviszony megváltozása a villamos terhelés és a felharmonikus zaj hatására HE REP HE REP Központ D2 kút Központ D2 kút BPC sum:5156/26bps BPC sum:5438/29bps 19

20 Debreceni Vízmő - következtetés - Alapos megvalósíthatósági felmérés szükséges a munka felvállalásához - A kritikus helyeken legalább 24 órás mérés (a terhelés és a kábelek idıszaki változása) - A rendszer hibatőrı képessége stabilitása jó. - A kültéri eszközök klímatőrése jó (nyári meleg). - A rendszer eszközeinek (motor, frekvenciaváltó) zaja rontja az átvitelt, e zajokat kiszőrni nehéz és költséges 4024 Debrecen, Batthányi utca 22/c, obil: , Tel.: , Fax:

21 BPL alapú lakossági Internet szolgáltatás Budapest - editerrán Lakópark Cél: - Jelen: - Jövı: Inernet szolgáltatás / 4, 6, 8bps VoIP telefon szolgáltatás IPTV Távfelügyelet Távleolvasás Eszközök: Pilot projekt - technológiai teszt Szabályozás: - Áramszolgáltató Belsı folyamatok őszaki együttmőködés Kereskedelmi együttmőködés - Társasház Együttmőködési megállapodás 21

22 editerrán Lakópark - Jellemzık A editerrán Lakópark bemutatása: - 30 lépcsıház - A társasházak 4-5 emeletesek, szintenként 4-8 lakással -A lépcsıházakban 1-4 felszálló kábel van, a mérıórák a lakások mellett a szintenkénti elosztókban helyezkednek el. 22

23 editerrán Lakópark - Rendszertechnika Rendszertechnika Optikai kábel a lépcsıházakig. Jelmagyarázat: Optikai szál Internet Gerinc 23

24 editerrán Lakópark - Lépcsıház 5 4 CPE 3 CPE A lépcsıházak aljából egy BPL fej egység szolgálja ki a lépcsıházban lévı elıfizetıi modemeket fázis 0 CPE 3 fázis -1 Geyer szekrénytıl Villamos elosztó HE 24

25 editerrán Lakópark - Tapasztalatok Tapasztalatok a tesztkörnyezetben Jelterjedés: - Eredetileg tervezett PLC gerinc /30bps/ helyett optika gerinc >100bps - Felszálló ágakban jó terjedés. (-1. és 5. szint között legfeljebb felére csökken a fizikai sávszélesség) - A lakáson belül kiszámíthatatlan terjedés, rossz kábelezés, zavarforrások - A betápláló hálózat irányába gyengén terjed (pl. azonos KIF elosztószekrényen levı lépcsıházak között). Külsı zavarjelekre való érzékenység: - ipari motorok kábelérıl szóródó és azok lágyindítói, frekvenciaváltói termelte zavarjelek (rövid ideig tartó erısebb zavar, 150kHz és 4Hz között a BPL jellel összemérhetı, az 1-2Hz tartományban azt meghaladó mértékő). - CATV (47Hz feletti jel, a koax csatlakozóhoz közeli dugaszoló aljzatban erıs zavarás) - A rádióamatır frekvenciákkal való interferencia esetén a power mask ad megoldást. - Kapcsolóüzemő tápegységek felharmonikusai. - HomePlug rendszerő PLTvel párhuzamos üzemben is jól mőködik. 25

26 érések, tapasztalatok kistérségi KIF hálózatokon 1 26

27 érések, tapasztalatok kistérségi KIF hálózatokon 2 1 oszlopköz 2 oszlopköz 3 oszlopköz 4 oszlopköz 5 oszlopköz Táv (kb) Kereszttartós RX max bps Össz mérés őködött % 100% 70% 38% 40% Kötegelt RX max bps Össz mérés őködött % 100% 100% 100% 100% 27

28 érések, tapasztalatok kistérségi KIF hálózatokon 3 A BE VET diákjai Dr. Varjú György professzor úr vezetésével minden olyan jellegő, hivatalos és hiteles mérést elvégezték, melyek a jelenleg használt DS2 90xx chip-szetre épülı BPL berendezések lakossági és ipari környezetben való felhasználásakor az érvényben lévı jogi, környezetvédelmi és mőszaki normáknak való megfelelés céljából szükséges volt. A vizsgálatok eredményeibıl jegyzıkönyv és diplomamunkák (publikációk) készültek. A vizsgálatok/mérések: editerrán lakópark EC vizsgálata (vezetett, kisugárzott zavarok) Lakossági elszámolási villamos fogyasztásmérıkre gyakorolt hatások /BE VET PLC Laboratórium ADSL, VDSL PLC egymásra hatások /T-CO PKI Laboratórium Budapesti őszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék Villamos ővek és Környezet Csoport Villamosenergia-rendszerek fıszakirány 28

29 Köszönöm a figyelmet! Budapesti őszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék Villamos ővek és Környezet Csoport Villamosenergia-rendszerek fıszakirány 4024 Debrecen, Batthányi utca 22/c, obil: , Tel.: , Fax:

BEVEZETÉS 5 1. VEZÉRLÉS AZ IPARBAN 6 2. PLC A KEZDETEKTİL NAPJAINKIG 9

BEVEZETÉS 5 1. VEZÉRLÉS AZ IPARBAN 6 2. PLC A KEZDETEKTİL NAPJAINKIG 9 BEVEZETÉS 5 1. VEZÉRLÉS AZ IPARBAN 6 1.1. Vezérlés fejlıdése: 6 1.1.1. Elektromechanikus vezérlések 6 1.1.2. Huzalozott logikájú elektronikus vezérlések 6 1.1.3. Számítógépes vezérlések, programozható

Részletesebben

1.1.1. Szerverszolgáltatás (virtuális szerver, szerver-hosting)

1.1.1. Szerverszolgáltatás (virtuális szerver, szerver-hosting) 1 1.1. Adatközpont szolgáltatások - 1 1.1.1. Szerverszolgáltatás (virtuális szerver, szerver-hosting) Mőszaki leírás, specifikáció Az üzemeltetett rendszerek a Magyar Telekom tulajdonában lévı Dataplex

Részletesebben

ADSL0001 - ADSL alapismeretek

ADSL0001 - ADSL alapismeretek Oktatási Igazgatóság ADSL0001 - ADSL alapismeretek Modulgazda: Tóth Gábor Tel.: 431-1734 Tóth Gábor/OKTIG/HTC2 (toth.gabor2@ln.matav.hu) Szakmai segítség: Fodor Krisztián Tel.:431-1676 http://linux4.toig.matav.hu:8900/adsl0001/tananyag/index.htm

Részletesebben

ZigBee hálózat analizátor fejlesztése

ZigBee hálózat analizátor fejlesztése Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar TDK dolgozat ZigBee hálózat analizátor fejlesztése Lengyel Zoltán V. villamosmérnök hallgató Konzulensek: Bánky Tamás

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Harmonikus csökkentés. Követelmények és a Danfoss megoldásai

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Harmonikus csökkentés. Követelmények és a Danfoss megoldásai MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Harmonikus csökkentés Követelmények és a Danfoss megoldásai 2 Harmonikus torzítás egy folyton növekvő probléma Az áramszolgáltatók által a háztartások, vállalkozások és az

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-1. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Környezeti menedzsment rendszerek I. 13. elıadás 49-52.

Részletesebben

Logisztikai informatika Szerzı: Dr. Bikfalvi Péter Dr. Dudás László Dr. Hornyák Olivér Dr. Kulcsár Gyula Dr. Nehéz Károly Dr.

Logisztikai informatika Szerzı: Dr. Bikfalvi Péter Dr. Dudás László Dr. Hornyák Olivér Dr. Kulcsár Gyula Dr. Nehéz Károly Dr. Logisztikai informatika Szerzı: Dr. Bikfalvi Péter Dr. Dudás László Dr. Hornyák Olivér Dr. Kulcsár Gyula Dr. Nehéz Károly Dr. Tóth Tibor Lektor: Dr. Erdélyi Ferenc 1. BEVEZETÉS (Dudás László) 1.1. A mő

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Felmérés előkészítő tanulmány az M2M alkalmazások számozási kérdéseiről

Felmérés előkészítő tanulmány az M2M alkalmazások számozási kérdéseiről Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Felmérés előkészítő tanulmány az M2M alkalmazások számozási kérdéseiről A tanulmány a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és a BME Távközlési és Médiainformatikai

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

Követelmények a megbízható működés terén. Információbiztonsági osztályozás a megbízható mûködés szempontjából

Követelmények a megbízható működés terén. Információbiztonsági osztályozás a megbízható mûködés szempontjából Követelmények a megbízható működés terén Információbiztonsági osztályozás a megbízható mûködés szempontjából Megbízható működés Az informatikai rendszerek megbízható működését úgy értelmezzük, hogy az

Részletesebben

Magyar Tudomány. infokommunikációs hálózatok Vendégszerkesztő: Sallai Gyula

Magyar Tudomány. infokommunikációs hálózatok Vendégszerkesztő: Sallai Gyula Magyar Tudomány infokommunikációs hálózatok Vendégszerkesztő: Sallai Gyula 2007 7 839 Magyar Tudomány 2007/7 A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840 168. évfolyam 2007/7. szám Főszerkesztő:

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ A VÍZSZOLGÁLTATÁSBAN

KOMMUNIKÁCIÓ A VÍZSZOLGÁLTATÁSBAN KOMMUNIKÁCIÓ A VÍZSZOLGÁLTATÁSBAN 2 INTELLIGENS KOMMUNIKÁCIÓ A VÍZSZOLGÁLTATÁSBAN A vízszolgáltató vállalatok legnagyobb kihívása napjainkban, hogy a lehető leghatékonyabban és a legalacsonyabb költségszinten

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 3 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport röviden 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 5 Értékeink és jövıképünk 6 Éves jelentés 2012 9 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 10 Az Igazgatóság

Részletesebben

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1. : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.1 A kommunikáció

Részletesebben

3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN

3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN 3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN 3.1 Az informatika eszközei a kistelepülések szolgálatában 3.1.1 Irodaautomatizálás Tágabb értelemben vizsgálva, az irodaautomatizálás

Részletesebben

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ VILLAMOS HÁLÓZATON KERESZTÜL (POWER LINE COMMUNICATION [PLC])

KOMMUNIKÁCIÓ VILLAMOS HÁLÓZATON KERESZTÜL (POWER LINE COMMUNICATION [PLC]) KOMMUNIKÁCIÓ VILLAMOS HÁLÓZATON KERESZTÜL (POWER LINE COMMUNICATION [PLC]) Vigh György informatikai ügyfélmenedzser, vigh.gyorgy@posta.hu Amióta az ember számítógépeket köt össze különféle kábelekkel,

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TANSZÉK TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirány Tantárgy: MŐSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgy

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoportról röviden 5 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 6 Értékeink és jövıképünk 7 Éves jelentés 2012 10 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 11 Az

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-3. kötet Az Informatikai Biztonság

Részletesebben

1. fejezet A helyi média és a fenntartható fogyasztás

1. fejezet A helyi média és a fenntartható fogyasztás 1. fejezet A helyi média és a fenntartható fogyasztás Szabó József Debreceni Egyetem, Andragógia Tanszék Debrecen Televízió Összefoglaló A fenntarthatóság problémaköre gazdasági és médiahasználati okok

Részletesebben