Márianosztra Község Önkormányzata MÁRIANOSZTRA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Márianosztra Község Önkormányzata MÁRIANOSZTRA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK"

Átírás

1 Márianosztra Község Önkormányzata MÁRIANOSZTRA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ (teljes eljárás) TERVEZET Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: , Fax: június hó

2 2 Projektszám: 1130 Márianosztra Község Településrendezési eszközeinek részleges módosítása Márianosztra Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megrendelésre Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. Műterem: 1085 Budapest, VIII. Kőfaragó u. 9. Telefon: , , Telefax: Honlap: ALÁÍRÓ LAP T E R V E Z Ő K N É V S O R A Településrendezés: Makkai Krisztina TT/ Zöldfelületek, környezetrendezés: Tervlap szerkesztés, grafika: Burányi Endre TT/T ; TK ; TR ; Makkai Krisztina TT/ Ügyvezető igazgató: Schuchmann Péter TR

3 3 BEVEZETÉS Márianosztra Község Településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatos előzetes Önkormányzati intézkedések: Az COLAS-ÉSZAKKŐ Bányászati Kft megkereste a települési Önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy a tulajdonában lévő 053, 054/12, 054/14, 054/18, 055/1, 055/2, 058/1 hrsz. területen 40 ha-os területen bányaterület bővítés megvalósulását tervezi. Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2/2017.(III.17.) határozatával döntött Márianosztra Község Településrendezési eszközeinek részleges módosítása tárgyában. Márianosztra Község településrendezési eszközeit a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 16..(1) bek. b) pontja és az 1997.évi LXXVIII. Építési törvény alapján a 314/2012. (XI.8.) 45.. (2) bekezdésének értelmében a január 1-től hatályos eljárási szabályok szerint, de az OTÉK augusztus 6.-án hatályos tartalmi követelményeknek megfelelően módosítja. Az alátámasztó munkarészek a 3. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmi követelményeknek megfelelően készülnek a települési főépítész feljegyzése alapján előírt mélységben. Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 29/A. -ban kapott felhatalmazás alapján, a településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól a 6/2017.(IV.26.) sz. Kt. határozatában rendelkezik. Az Önkormányzat a partnerségi egyeztetést az ebben foglaltaknak megfelelően végzi. A Településrendezési Eszközök módosításának fő célja: A fejlesztési szándékainak érvényesítése a településrendezési eszközökben az önkormányzat támogatásával. A településrendezési eszközök részleges módosítása a 053, 054/12, 054/14, 054/18, 055/1, 055/2, 058/1 hrsz. területeire terjed ki. A településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárása a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend szerint történik teljes eljárás keretében. A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 9. sz. mellékeltben szerepeltetett véleményező szervek előzetes véleményét és adatszolgáltatását az önkormányzat megkérte. A település 2013 évben hagyta jóvá a településrendezési eszközeinek felülvizsgált és módosítását az OTÉK augusztus 6.-án hatályos tartalmi követelményeinek megfelelően. A megbízás: Márianosztra Község Önkormányzata áprilisában megbízta a Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft-t (továbbiakban: PESTTERV) Településszerkezeti és Szabályozási tervének, valamint a Helyi építési szabályzatának részleges módosítása elkészítésével. Jelen tervanyag Márianosztra Község Településrendezési terv részleges módosításának egyeztetési anyagát tartalmazza: A módosítás alatt álló 1 db részterület Településszerkezeti terv (továbbiakban TSZT), helyi építési szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) és annak rajzi melléklete a szabályozási terv (továbbiakban: SZT) módosítási javaslata a szükséges alátámasztó munkarészekkel együtt. A részterületre készülő Településszerkezeti tervi területfelhasználási és Szabályozási tervi övezeti besorolása a kialakult funkciók alapján készül. 3

4 4 Településrendezési tervelőzmények: A településen jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: A hatályos településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök módosítása a évi hatályos Építési törvénynek, valamint a aug. 6-án hatályos OTÉK-nak megfelelően készült. - 28/2013. (V.28.) sz. Kt. határozat Márianosztra község Településfejlesztési koncepciójáról - 75/2013. (XI.26.) Kt. határozat Márianosztra Község Településszerkezeti Tervének Jóváhagyásáról szóló 53/2004. (VII.23.) számú Képviselőtestületi határozat módosításáról - 8/2013. (XI.28.) számú Ök. rendelet Márianosztra Község Helyi Építési Szabályzatáról - 2/2015. (II.18.) számú Ök. rendelet Márianosztra Község Helyi Építési Szabályzatának módosításáról a 010 hrsz. területre vonatkozóan Rajzi mellékletek: Rajzjel Rajz megnevezése Méretarány TSZT Településszerkezeti terv M= 1:8.000 SZT Szabályozási terv M= 1:5.000 TERVEZÉSI FELADAT A módosítás a fent nevesített, Önkormányzat által meghatározott, 1-2 pontba foglalt tématerületre terjed ki, annak alátámasztására irányuló rövid helyzetfeltáró leírás is a módosítással érintett területekre (és tématerületekre) készül a szükséges szakági alátámasztó munkarészekkel. s.sz. 1. (1/a, 1/b, 1/c) Tervezési cél A tervezési feladat a hatályos településszerkezeti és szabályozási terv részterületi módosítása meglévő 1/a: Különleges beépítésre szánt rekreációs (Kre-2) és 1/b: gazdasági erdőterület (Eg) területfelhasználás és övezet módosítása Különleges beépítésre nem szánt bányaterület (Kk-b) céljára. Továbbá, 1/c: a Kk-b jelű (053 hrsz.) jelenlegi bányatelek övezete. 1/a: 3,5 ha, 1/b: 36,52 ha, 1/c: 4,5 ha TK. kivonat a fejlesztési területről a változási vázrajz figyelembevételével TSZT és/vagy SZT mód. TSZT és SZT módosítást igényel. 4

5 5 VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ 5

6 6 VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ 6

7 7 A tervterület lehatárolását, községen belüli elhelyezkedését az 1 ábra (áttekintő térkép) mutatja be. Az egyes részterületi változásokat a TSZT és SZT módosítások esetén 1:5.000 léptékben dokumentáljuk az egyeztetés időszakában. Településtervi módosítás a település egyéb területeit nem érinti, a fent leírt TSZT és SZT módosítással érintett területén kívüli településrészekre a jelenleg érvényes településrendezési terv hatályos. A módosítás az alábbi feladatokra és munkarészekre nem terjed ki: - Magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése a HÉSZ-be és egységes szerkezetű HÉSZ készítése - A szabályozási terv teljes közigazgatási területére készült integrált tervlap készítése ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP (teljes eljárás keretében a módosításai területek bemutatásával) 1. ábra 7

8 8 ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer Beépítésre szánt területek (különleges területek) BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK LAKÓTERÜLETEK Falusias lakóterületek Lf VEGYES TERÜLETEK Településközpont vegyes területek Vt ÜDÜLŐTERÜLETEK Üdülőházas üdülőterület Üü Hétvégiházas üdülőterület Üh GAZDASÁGI TERÜLETEK Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági Gksz Különleges területek Mezőgazdasági üzemi terület Kmü KÜLÖNLEGES TERÜLETEK Különleges területek Sportpálya terület Ksp Különleges területek Büntetésvégrehajtási terület Kbv Különleges területek Rekreációs terület Kre A tervmódosítás keretében új lakó, településközpont vegyes, kereskedelmi-szolgáltató gazdasági, különleges és üdülő célú területfejlesztés nem történik Beépítésre nem szánt területek - (közlekedési területek, zöldterületek, erdőterületek, mezőgazdasági területek, vízgazdálkodási területek, természetközeli területek, különleges területek) Közlekedési területek Márianosztra környékének országos főúthálózati kapcsolatát a 12. sz. főút biztosítja. A főúttól a település három irányban közelíthető meg: - A jelű bekötő út a Szob felőli kapcsolat. Az út Szobi úti és Kossuth Lajos úti szakasza belterületi, más szakaszai külterületi jellegűek. - A jelű és jelű bekötő út keleti irányából, Kóspallagon keresztül, Kismaros felőli kapcsolat hasonló forgalmú. A jelű út települési szakasza külterületi jellegű. - A jelű Zebegény Márianosztra bekötő út külterületi jellegű, forgalma jelentéktelen. - A Szob Márianosztra Nagyírtáspuszta Nagybörzsöny kisvasút nyomvonala A tervezési terület megközelítését a jelű bekötő út biztosítja és a szükséges mértékben feltárja, az úthálózatba alapvető beavatkozásra nincs igény. (Lásd. 3. fejezet pontban.) Zöldterületek A tervezett módosítások meglévő és a hatályos tervben szereplő tervezett zöldterületet nem érintenek, a módosítás a zöldterületek mennyiségére, minőségére és a zöldterületi ellátottságra nincs hatással. Erdőterületek A tervezett módosítások meglévő, a hatályos tervben szereplő erdőterületet érintenek, az erdőterületek mintegy 36,52 ha ha-os csökkenését eredményezik. Az erdőterületi csökkentés az erdők védelméért és az erdőkkel való gazdálkodásért felelős hatóság hozzájárulásával, az általa kiadott engedélyben foglaltak 8

9 9 megtartásával mehet végbe. A jogerős elvi engedély az egyik alapja a településrendezési eszközök jelen módosításának is. Colas-Északkő Kft. által kérelmezett erdőterület igénybevétel elvi engedélyezésére az alábbi HE/ERDO/5420-2/2016. sz. Határozatot adta ki a Heves Megyei Kh. Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya (alább dőlt betűvel a Határozat és Indoklásának kivonata): 1. Colas-Északkő Kft. erdőgazdálkodó Tarcal, Malom utca 10. részére erdő termelésből való kivonásával járó bányászati tevékenység gyakorlására elvi erdőterület igénybevételi engedélyt adok, az alábbi táblázat szerint: Helység Földrészlet azonosító Erdészeti azonosító Igénybevétel területe (ha) Márianosztra 054/14 38 B 8,08 2. Az erdőterület igénybevételét a Márianosztra 38 A erdőrészlet (054/19 hrsz.) teljes területén, valamint a Márianosztra 38 B erdőrészlet (054/14 hrsz.) alábbi koordinátákkal jelzett sokszögvonaltól keletre és délre eső területén Szám EOV(Y) EOV(X) nem engedélyezem. 3. Az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély június 31-ig érvényes. 4. Az elvi engedély alapján az erdő igénybevétele nem kezdhető meg. 5. /.../ A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály javaslatára előírom még a következők betartását: 6. Az erdőterület igénybevétele nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja a Natura 2000 területet, a közösségi jelentőségű es kiemelt közösségi jelentőségű fajokat, illetve élőhely típusokat. 7. Az erdőterület igénybevétele nem veszélyeztetheti az érintett Natura 2000 terület fenntartási céljainak elérését. 8. Azokon a Natura 2000 területeken ahol az erdő igénybevétele nem engedélyezett semmilyen bányászati vagy ahhoz kapcsolódó egyéb tevékenység -- gépjárművek mozgása, anyagszállítás és elhelyezés, stb. -- nem végezhető. 9. Védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése esetén az erdő igénybevételének megkezdése előtt az egyedek előfordulásának lehatárolható foltjait Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: DINPI) szakembereivel egyeztetve jól láthatóan ki kell jelölni és a munkaterülettől el kell zárni. Az egyedek előfordulásának lehatárolását jegyzőkönyvbe kell foglalni és annak másolati példányát 8 napon belül be kell nyújtani a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának. 10. Amennyiben valamely védett növényfaj egyedeinek védelme az erdő igénybevétele során csak áttelepítéssel biztosítható, abban az esetben a DINPI által egyeztetett módon kell az egyedeket áttelepíteni. Védett növényfaj egyedeinek áttelepítése kizárólag a természetvédelmi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal erre vonatkozó jogerős természetvédelmi engedélye birtokában végezhető. 11. A fa és cserje igénybevétel során szükségessé váló kivágását, letermelését vegetációs időszakon kívül, szeptember 1. és március 31. napjai között lehet végezni. Vegetációs időszakban esetlegesen szükségessé váló növényzetirtást a védett madárfajok védelme érdekében a DINPI szakembereivel a helyszínen egyeztetni kell. Az egyeztetésről jegyzőkönyvet kell készíteni és 8 napon belül be kell nyújtani a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának. Ezen határozat ellen a közlés napjától számított 15 napon belül... fellebbezéssel lehet élni. /....../

10 10 Indokolás: Colas-Északkő Kft. erdőterület igénybevételének elvi engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be hatóságomhoz. Az igénybevétel célja bányászati tevékenység folytatása, amely az évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 77. b) szerinti, az erdő termelésből való kivonásával járó tevékenység gyakorlását valósítja meg. Az erdővédelmi járulékfizetési kötelezettségről az Evt. 81. alapján adtam tájékoztatást. A évi CXXIII. törvény 2. h) pontja a bányászati tevékenységet közérdekű célként jelöli meg. Az eljárás során megállapítottam, hogy az érintett erdőrészletek részei a NATURA 2000 hálózatnak, ezért kértem a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztály állásfoglalását erdőterület igénybevételének engedélyezésére vonatkozóan. A kérelmezett tevékenységekhez a Felügyelőség a PEIKTF /2016. számú állásfoglalásában a rendelkező részben foglalt feltételekkel hozzájárult. A Márianosztra 38A erdőrészlet esetében az erdőterület igénybevételéhez nem, a Márianosztra 38B erdőrészlet esetében részben járult hozzá. Indoklásában a következőkre hivatkozik: A rendelkező részben felsorolt erdőrészletek az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletfa továbbiakban: 275/2004. (X 8.) Korm. rendelet], valamint az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM által kihirdetett HUD kódszámú Börzsöny elnevezésű jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület részét képezik. A kérelemben a fentiek mellett szereplő Szob 39G, 39H erdőrészletek Natura 2000 területet nem érintenek. A Pest Megyei Kormányhivatal megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 7. a) pontja - Erdő igénybevétele a) nem termőföldként való további hasznosítás esetében 10 hatól" - alapján a Pest Megyei Kormányhivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. Fentiekre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály PE/KTF/ /2015. számon tájékoztatta a Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályt, hogy az erdő elvi igénybevételére vonatkozó eljárás felfüggesztése szükséges az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásáig. A Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály HEG/El/894-14/2015. számú végzésével az eljárást felfüggesztette. A Pest Megyei Kormányhivatal PE/KTF/121-5/2016. számú határozatával megállapította, hogy a Szob 38A erdőrészlet teljes területén, illetve a Szob 38B erdőrészlet /.../ A Pest Megyei Kormányhivatal a PE/KTF/121/2016. számú előzetes vizsgálati eljárásban /.../ adatszolgáltatást kért a DINPI-től. A DINPI 1852/1/2015 sz. jogsegélyében az alábbiakat nyilatkozta: A Szob 39/A,B,C,D,E ás Márianosztra 38/A, B erdőrészlet része a Natura 2000 hálózathoz tartozó, Börzsöny" elnevezésű (HUDI 20008) SAC területnek. A Szob 39/H es 39/G erdőrészlet területére, a bányaművelésre vonatkozóan a kérelmező érvényes környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik (KTVF: /2013.); a terület nem része a Natura 2000 hálózatnak, ezért a jelzett erdőrészletekre az erdőterület igénybevételének engedélyezését tudomásul vesszük. /.../ Az erdőterület igénybevételt érintő jelentős megállapításaink: Az érintett területről Igazgatóságunk még nem rendelkezik részletes biotikai adatokkal. Tárgyi üggyel kapcsolatban a kérelmező által készíttetett Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció jelentős megállapításaival egyetértünk." A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a Márianosztra 38/A (régi jele: 31/D) erdőrészletben, Illetve a szomszédos erdőterületeken kiemelt közösségi jelentőségő Natura 2000 jelölő élőhely Pannon gyertyánostölgyes" (91GO) található. A Natura 2000 hatásbecslés az egész érintett területre vonatkozóan több védett állat- és növényfaj előfordulását jelzi, és megadja ezek pontos elhelyezkedését. A hatásbecslés a Márianosztra 38/A es B erdőrészletre koncentrál, tényleges erdőterület igénybevétel a 38/B erdőrészletben várható a dokumentáció szerint. Egyetértésben a hatásbecslésben foglaltakkal, valamint korábbi 10

11 11 állásfoglalásunknak is megfelelően, véleményünk szerint a Márianosztra 38/A erdőrészletben, valamint a Márianosztra 38/B erdőrészlet alább pontosított részterületén az erdőterület igénybevétel kedvezőtlen hatással járna a Natura 2000 jelölő fajokra és élőhelyekre, valamint ellentétes a Natura 2000 jelölés céljaival. A csatolt melléklet szerint, a Márianosztra 38/B erdőrészlet alábbi koordinátákkal jelzett sokszögvonaltól keletre és délre eső részterületét az erdőterület-igénybevétel nem érintheti: Szám EOV(Y) EOV(X) A 38/B erdőrészlet jelzett területe a dokumentációban több helyen említett (5.1.1.; es 8. pont), 50 méter széles pufferzóna" lehatárolását jelenti. Márianosztra 38/A erdőrészlet igénybevételének engedélyezését ellenezzük. A tervezett bővítéssel kapcsolatban megjegyezzük, hogy a Márianosztra 054/14 hrsz. területen (38/B erdőrészletben) védett erdei növényfajok (turbánliliom, méregölő sisakvirág) élnek. Az esetleges erdőterület igénybevétel megszüntetné élőhelyüket, ezért gondoskodni kel! áttelepítésükről. (Nem értünk egyet a Natura 2000 hatásbecslés 23. oldal első bekezdésében található megjegyzéssel, miszerint az erdő záródásával a védett fajok élőhelye megszűnne. A fenti védett növények zárt erdei fajok, ezért javasoljuk, hogy az áttelepítés helyszínének a Márianosztra 38/A erdőrészletet jelöljék ki.) A Szob 39/A,B,C,13,E erdőrészletekben Natura 2000 jelölő élőhely, jelentős természeti érték nincs,..." A 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 46. -a szerint: Védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken található erdő esetén az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban, ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közősségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint, vagy további feltételek mellett megfelel-e, valamint az a),b) és d) pontban foglaltak esetén a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetőke." A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. -ának (1) bekezdése alapján: Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhely típusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat. (2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a tervnek, illetve beruházásnak jelentős hatása lehet, hatásbecslést kell végezni. (3) A terv kidolgozója, illetve a beruházó a 14. számú mellékletnek megfelelően hatásbecslési dokumentációt készít, amely alapján a hatásbecslést a természetvédelmi hatóság végzi. /.../" A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal a PE/KTF/121/2016. számú előzetes vizsgálati eljárásban Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt kért be a Kérelmezőtől. A benyújtott hatásbecslési dokumentáció lényeges megállapításai a következők voltak: A bánya legfelső szintjének mely a Márianosztra 054/14 hrsz-on található Márianosztra 38B erdőrészlet területe továbbfejtése szükséges ahhoz, hogy az alsóbb szintekkel is haladni tudjon előre a bányaművelés. A hatásbecslési dokumentáció alapján a területen Natura 2000 élőhely, illetve jelölő faj nem található. A tervezési területen a HUDI20008 kódú Börzsöny elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölőfajainak előfordulását kivéve a vöröshasú unkát nem lehetett igazolni, felbukkanásuk alkalmi jellegű lehet, főként táplálkozási céllal. 11

12 12 A legfelső szint esetében (Márianosztra 054/14 hrsz. földrészlet) a hatásbecslési dokumentáció javasolta, hogy a földrészlet közvetlen szomszédságában található Márianosztra 054/19 hrsz. fölrészleten (Márianosztra 38A erdőrészlet) található Natura 2000 élőhely védelme érdekében az ingatlan keleti, a Natura 2000 élőhellyel érintkező felén egy 50 méter széles érintetlenül hagyott pufferzána a későbbiekben is maradjon meg. A Márianosztra 38A erdőrészlet esetében a hatásbecslési dokumentáció 91G0 (Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal) kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípust állapít meg. A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. (7) bekezdése alapján: A terv akkor fogadható el, illetve a beruházás akkor engedélyezhető, ha a hatásbecslés alapján megállapítható, hogy az a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére, illetve a Natura 2000 területre kedvezőtlen hatással nem jár, továbbá - a 4. (1) bekezdésre figyelemmel - nem ellentétes a jelölés céljaival." A 275/2004. (X 8.) Korm. rendelet 10. (8) bekezdés értelmében a terv csak akkor elfogadható, ha a beruházás megvalósítására egyéb ésszerű megoldás nincs, azonban a tervhez, illetve a beruházáshoz a 10/A. (2)-(3) bekezdés szerinti közérdek fűződik." A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10/A. (2) bekezdése szerint: Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából kiemelt fontosságú közérdeknek minősül az emberi egészség ás élet védelme, a köz biztonságának a fenntartása, valamint a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése." A 275/2004. (X 8.) Korm. rendelet 10/A. (3) bekezdése kimondja: A Natura 2000 területen előforduló kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusra vagy kiemelt közösségi jelentőségű fajra várhatóan jelentős hatással lévő olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amelyhez - a (2) bekezdésben felsoroltakon kívül - egyéb kiemelt fontosságú közérdek fűződik, ki kell kérni az Európai Bizottság véleményét. Egyéb kiemelt fontosságú közérdeknek minősülhetnek különösen a 4. (2) bekezdés a) pontjában foglalt, az ország társadalmi-gazdasági fejlődését szolgáló célok." A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdés a) pontja szerint: Az (1) bekezdés szerinti célokat az ország társadalmi-gazdasági fejlődését biztosító - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott - célokkal összehangoltan kell megvalósítani. A Pest Megyei Kormányhivatal megállapította, hogy a beruházás megvalósításához a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10/A. (2) bekezdésében meghatározott kiemelt fontosságú közérdek nem fűződik. Fentiek alapján a Márianosztra 38A erdőrészlet esetében a tervezett erdő igénybevétel nem valósítható meg, továbbá a Márianosztra 38B erdőrészlet esetében a rendelkező részben szereplő EOV koordináták és a Márianosztra 38A erdőrészlet határa által lehatárolt területrészen, a kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípus védelme érdekében 50 m széles puffer zóna tartandó fenn, ahol a tervezett erdő igénybevétel szintén nem valósítható meg. A Márianosztra 38B erdőrészlet esetében továbbá a DINPI 1852/1/2016. számú nyilatkozata alapján megállapítható, hogy az erdőrészlet fenti EOV koordinátáktól nyugatra elhelyezkedő területe számos védett és európai közösségi jelentőségű növényfaj élőhelye. Az erdőrészlet fenti EOV koordinátáktól nyugatra elhelyezkedő területén az erdő igénybevétele csak a DINPI jogsegélyében felsorolt védett növényfajok áttelepítése esetén valósítható meg, a DINPI-vel egyeztetett módon. A Szob 39B, 39C, 39D, 39E erdőrészletek esetében /.../. A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenységek a Márianosztra 38B erdőrészlet fentiek szerinti részterületén, illetve a Szob 39B, 39C, 39D, 39E erdőrészletek területén a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek megfelelnek, ezért természetvédelmi szakvéleményemet a rendelkező részben szereplő kikötésekkel megadtam. Kikötéseimet fenntartható használat és a biológia sokféleség megőrzése, növelése, az érintett védett természeti területen a védelmi célok megvalósulása, továbbá a területen előforduló védett és európai közösségi jelentőségű növény- ás állatfajok életfeltételeinek biztosítása érdekében a természet védelméről szóló évi LIII. törvény /.../ alapján tettem. A szakvéleményemet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 32. -ában foglaltak figyelembevételével ás a fenti hivatkozott jogszabályhelyek alapján adtam meg." 12

13 13 Erdőterület igénybevételi engedélyem a határozat jogerőre emelkedését követő 4 évig érvényes. Amennyiben a megadott határidőn belül az engedélyezett nagyságú erdő igénybevétele nem történik meg, vagy az Írásban nyilatkozik arról, hogy az engedélyben foglalt jogosultságáról lemond, az engedély az igénybe nem vett részre érvényét veszti. Az engedélyben előírtaktól való eltérés esetén a megvalósult erdő-igénybevétel engedély nélküli igénybevételnek minősül, /.../. A döntést a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg. /.../ Az erdőrészletek lehatárolása a hivatalos nyilvántartás ( alapján, - kiemelve a két érintett márianosztrai erdőrészlet azonosítószáma: Mezőgazdasági területek A tervezett módosítások meglévő és a hatályos tervben szereplő tervezett mezőgazdasági területet nem érintenek. Vízgazdálkodási területek A tervezett módosítások vízgazdálkodási területet nem érintenek. A terület közelében lévő kisvízfolyás a Damásdi patak védelmét a bányabővítéshez kiadott környezetvédelmi engedély előírja. Természetközeli területek A hatályos terv nem tartalmaz meglévő és kijelölt természetközeli területeket. 13

14 14 Beépítésre nem szánt különleges területek Olyan területek, amelyek funkciójukat tekintve egyediek, más területfelhasználási egységbe nem sorolható, jellemzően nem beépített vagy beépítésre szántak. Kakucs község közigazgatási területén ilyen a: - Kk-te jelű területfelhasználási egységébe a temetők területe, - Kk-lo lőtér területe - Kk-sp sportterület (nagy kiterjedésű sportolási célú beépítésre nem szánt különleges terület) - Kk-re rekreációs terület (beépítésre nem szánt terület) - Kk-b bányaterület A tervi módosítás során a településrendezési eszközök új beépítésre nem szánt különleges bánya (Kk-b) területi besorolást javasolnak. (működő, részben szobi területen üzemelő Csák-hegyi bánya) A tervezett fejlesztés a beépítési paraméterek növelésével- a jelenlegi övezeten belül megoldható figyelembe véve az új jogszabályi környezet lehetőségeit. A módosítás részleteit a fejezet tartalmazza Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek A fejlesztési szándékot érintő nyomvonalas elemek a következők: a) szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek - A jelű bekötő út nyomvonala - A Szob Márianosztra Nagyírtáspuszta Nagybörzsöny kisvasút nyomvonala. b) szerkezetalkotó vízfolyások, zöldfelületi rendszerek - Damásdi-patak, Damásdi-patak völgye - a jelenlegi bányaudvart és a bővített bányaterületet határoló, összefüggő erdőterületek Védelmi és korlátozó elemek A fejlesztési szándékot érintő nyomvonalas elemek a következők: Védőtávolságok: - Közúti és vasúti közlekedési létesítmények védősávjai. - Közművek védőterületei és védősávjai. a) védőtávolságok, - országos közutak védőtávolsága: j. jelű bekötőút jelű utak külterületi szakaszai: K.V.B., védőtávolsága a tengelytől mért m - A Szob Márianosztra Nagyírtáspuszta Nagybörzsöny kisvasút védőtávolsága a tengelytől mért m b) táj és természetvédelmi elemek, területek - európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű, Natura2000 területek1 - országos ökológiai hálózathoz tartozó területek övezetei (OÖH)2 c) kulturális örökségvédelmi elemek, - régészeti lelőhelyek (a vonatkozó magasabbrendű jogszabályok előírásai és korlátozásai szerint védendők) 1 Börzsöny kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület: HUDI20008; Börzsöny és Visegrádi hg. Különleges madárvédelmi terület: HUDI10002; - közvetlenül nem érintett 2 Az OÖH övezetei: magterület-, ökológiai folyosó-, pufferterület- övezet; - ez utóbbi érintett 14

15 15 d) egyéb védelmi és korlátozó elemek: - az önkormányzati és társulati kezelésben lévő árkok part éleitől 3-3 m, a már elépített helyeken a nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 3 m, a másik oldalon legalább 1 m, az önkormányzati és egyéb kezelésben levő tavak part élétől 5-5 m szélességű sáv szabadon kell hagyni. 1.2 A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI A településszerkezeti és szabályozási változások bemutatása s.sz Érintett területek/cél Hrsz. Terület/. ha 1/a bánya területfelhasználásnak és övezetnek megfelelő terület kialakítása 1/b bánya területfelhasználásnak és övezetnek megfelelő terület kialakítása 1/c Kialakult Bánya terület Övezeti paraméter módosítása 055/1 3,5 054/12, 054/14, 054/18, 055/2, 058/1 36, ,5 Hatályos területfelhasználási besorolás (Kre) Beépítésre szánt rekreációs terület (Eg) Gazdasági erdőterület (Kk-b) beépítésre nem szánt különleges bánya terület Tervezett területfelhasználási besorolás (Kb--B) beépítésre nem szánt különleges bánya terület (Kb--B) beépítésre nem szánt különleges bánya terület (Kb--B) beépítésre nem szánt különleges bánya terület Hatályos övezeti besorolás (Kre-2) rekreációs terület övezet (Eg) Gazdasági erdőövezet (Kk-b) különleges bánya övezet Tervezett övezeti besorolás (Kk-b) különleges bánya övezet (Kk-b) különleges bánya övezet (Kk-b) különleges bánya övezet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁST IGÉNYLŐ TERÜLETEK sorszám Terület Helyrajzi szám TSZT Terület-felhasználás módosítás ha hrsz. hatályos tervezett 1.Beépítésre szánt területi növekménnyel járó változások Összesen: Beépítésre szánt területen belüli terület felhasználás változások 2. Összesen: 3. Beépítésre szánt terület visszaminősítése beépítésre nem szánt területté 1/a 3,5 055/1 3. Összesen: 3,5 4. Beépítésre nem szánt területen belüli terület-felhasználás változások 1/b 36,52 4. Összesen: 36,52 ha Tervmódosítással érintett területek (1-4.) összesen: 40,02ha 054/12, 054/14, 054/18, 055/2, 058/1 (Kre) Beépítésre szánt rekreációs terület (Eg) Gazdasági erdőterület (Kk-b) beépítésre nem szánt különleges bánya terület (Kk-b) beépítésre nem szánt különleges bánya terület 15

16 16 Területfelhasználás 2017 évi tervmódosítás (Teljes eljárás keretében) 2013 évi hatályos TSZT területfelhasználás nagysága (ha) 2017 évi módosítás változásai (ha) 2017 évi elfogadott TSZT területfelhasználás nagysága (ha) Falusias lakóterületek 53, ,37 Üdülőházas üdülőterületek 8, ,77 Hétvégiházas üdülőterületek 69, ,26 Településközpont vegyes területek 7, ,53 Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület 1, ,49 Különleges beépítésre szánt területek 22,15-3,5 18,65 Zöldterületek (közpark) 2, ,29 Védelmi erdőterületek 964, ,82 Gazdasági erdőterületek 157,89-36,52 121,37 Kertes mezőgazdasági területek 71, ,11 Általános mezőgazdasági területek 511, ,15 Vízgazdálkodási területek 21, ,48 Különleges beépítésre nem szánt terület 80,73 +3,5 +36,52 120,75 Közúti Közlekedési terület 47, ,16 Kötöttpályás közlekedési terület 6, ,12 ÖSSZESEN: 2025, ,32 TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓJÚ FEJLESZTÉSRE TERVEZETT TERÜLET: 1-es számú módosítással érintett terület: A Malomvölgyi andezitbánya Pest megyében, Szob Város és Márianosztra Község külterületén található. Az üzem bányái Csákhegyen települnek, amely a Börzsöny hegység déli részén a Dunától Északra. A bánya Szob Város középpontjától É-ra, ~3,90 km-re, Márianosztra Község középpontjától DNy-ra, ~0,70 km-re helyezkedik el. A módosítási terület a szobi bányaüzem területrészeként közigazgatási határ mellett elhelyezkedő COLAS- ÉSZAKKŐ Bányászati Kft. által üzemeltetett bányaterület 053, 054/12, 054/14, 054/18, 055/1, 055/2, 058/1 hrsz. terület összesen mintegy 44,5-ha -os területrésze a j. jelű bekötőút (Szob felé vezető út) mentén található. Tervezési cél, hogy a terület bányászati célú (Kk-b különleges beépítésre nem szánt bányászati) területfejlesztésre alkalmas területfelhasználási és övezeti besorolást kapjon. A képviselő-testület a COLAS-ÉSZAKKŐ Bányászati Kft. által üzemeltetett bányaterület vonatkozó módosítást támogatja. A terület adottságai: A márianosztrai területen a 053 hrsz-on üzemelő bányaüzemben előállított termékek alkotó kőanyaga piroxénandezit, amfibol-andezit, illetve dácit. Az alábbi felhasználási területeken értékesítik zúzottkő termékeinket: -út-, és vasútépítés különböző szerkezeti rétegeihez, -folyópartok, gátak megerősítéséhez, építéséhez, -termésköveket magas és mélyépítési munkákhoz, -zúzott riolittufát a kerámiagyártáshoz, talajjavításhoz, szűrőzéshez és szennyvíziszap kezeléshez. A telephely létesítményei: (forrás: teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat) - Szociális létesítmények, irodaépület Szerelőműhely 16

17 17 - Hídmérleg és mérlegház - A bánya bejáratánál található a mérlegház. A mérlegelést az üzem 1 db DWT típusú 50 tonnás, 18 m hosszú közúti hídmérlegén végzik. - Műhely, labor - Az épület a bánya működtetéséhez, a kiszolgáló személyzet részére tartózkodási célra, valamint a termelésirányítási feladatok ellátására szolgáló egyszintes épület. - Konténeres üzemanyagtároló - A bánya dízelüzemű járműveinek és munkagépeinek biztonságos üzemanyag-ellátása érdekében a Colas Északkő Kft. a szobi telephelyére egy 10 m 3 -es duplafalú tartályos konténeres üzemanyag tárolót telepített, közvetlenül a kenőanyag tároló mellett. - Kiépítésre került a berendezés részére egy 2 m x 8,5 m x 0,1 m méretű, kiemelt peremmel ellátott alapbeton, illetve egy 4 m x 10 m x 0,2 m-es, szintén kiemelt lehatárolással (fekvőrendőr) ellátott kiszolgálótér (egyben közlekedő). - A kiszolgálótéren és a konténer alapbetonján keletkező esetlegesen szennyeződhető csapadékvizet egy erre külön kialakított nyelőbe kerül elvezetésre, majd onnan egy olaj- és iszapfogón történő tisztítás után kerül a befogadóba, amely egy zárt, vízzáró fém tisztított csapadékvíz-gyűjtő. - Kenőanyag tároló - Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely - Gépmosó A terület képe madártávlati nézetből és az alsó terepszintről nézve /források: Google Earth, Civertan, / A bányatelek bejárata jelű bekötő út a bejárat irányából /saját felvételek; május hó/ 17

18 18 Bánya telephely Rálátás a területre a jelű bekötő útról Márianosztrai szakaszról /saját felvétel; május/ A módosítási terület légifotója /Google maps/ 18

19 19 A településrendezési eszközök jelenlegi területfelhasználási és övezeti besorolása: hrsz. terület: területfelhasználási és övezeti besorolása különleges beépítésre nem szánt bánya terület. (Kk-b). Földhivatali besorolása: kivett anyagbánya. Területe:44476 m 2-054/12 hrsz. terület: területfelhasználási és övezeti besorolása gazdasági erdő terület. (Eg). Földhivatali besorolása: kivett anyagbánya. Területe: m 2-054/14 hrsz. terület: területfelhasználási és övezeti besorolása gazdasági erdő terület. (Eg). Földhivatali besorolása: kivett erdő (Bányatelek). Területe: m 2-054/18 hrsz. terület: területfelhasználási és övezeti besorolása gazdasági erdő terület. (Eg). Földhivatali besorolása: kivett meddőhányó. Területe:47647 m 2-055/1 hrsz. terület: területfelhasználási és övezeti besorolása különleges beépítésre szánt rekreációs terület. (Kk-b). Földhivatali besorolása: kivett anyagbánya. Területe:34528 m 2-055/2 hrsz. terület: területfelhasználási és övezeti besorolása gazdasági erdő terület. (Eg). Földhivatali besorolása: a). kivett gazdasági épület, udvar. Területe:97 m 2, b) erdő: m 2-058/1 hrsz. terület: területfelhasználási és övezeti besorolása saját használatú út terület. Földhivatali besorolása: saját használatú út Területe:191 m 2 A fejlesztési igények: A Márianosztra-Szob területén üzemelő szobi bányaüzem kitermelési területének különleges beépítésre nem szánt bányaterületbe sorolása max. 2%-os beépítési lehetőséggel. Mindezen tervezett fejlesztések nem oldhatók meg a meglévő gazdasági erdő övezeti besorolás területén. Ezért szükséges az övezeti módosítás, ami a javaslatunk szerint különleges beépítésre szánt bánya övezet. A tervezés során figyelembe kell venni: - A rendezési tervi módosítás a környezetvédelmi engedéllyel rendelkező COLAS-ÉSZAKKŐ Bányászati Kft. megbízásából, a Márianosztra (Szob Malomvölgyi) Bánya védnevű bányatelkek bányászati tevékenység végzése céljából tervezett. (engedélyező: PM Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, PE/KTF/3396-5/2016), - Továbbá a Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya Erdőfelügyeleti Osztálya HE/ERDO/5450-2/2016 iktatószámon erdőterület igénybevétel elvi engedélythatározatot adott ki. - A Terület jól megközelíthető a jelű bekötő útról. (a közúti megközelítés, csatlakozás jelenlegi módján nem kívánnak változtatni, sem újat kialakítani.) - Villamos energia ellátás rendelkezésre áll. (közműfejlesztés a bánya területén nem tervezett) - A tervezési területhez közvetlenül erdő övezetbe sorolt területek csatlakoznak - Országos ökológiai hálózat és NATURA2000 terület része - Figyelembe veendő a jelű bekötő út és a Szob Márianosztra Nagyírtáspuszta Nagybörzsöny kisvasút nyomvonala m-es védőtávolsága. - A területet az OTrT és PMTrT övezetei közül az új DINPI-től kapott adatszolgáltatások alapján ökológiai hálózat ökológiai folyosó területe és puffer területe, a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete és az OTrT országos vízminőségvédelmi terület övezete érinti, melyről (digitális adatszolgáltatás eddig nem érkezett) - A tervmódosítással érintett terület jelenlegi és tervezett funkciója nem sért építészeti értékeket. - A PM Kormányhivatal hatósági adatszolgáltatása alapján a területet érinti a Dolnai-kertek azonosítójú régészeti lelőhely. 19

20 20 A tervezési terület beépítési paramétereinek tervezete: A különleges beépítésre nem szánt bánya terület céljára tervezett összesen mintegy ~44,5 ha nagyságú területen a hatályos HÉSZ Kk-b övezeti előírásoknak megfelelően kívánja kialakítani a COLAS-ÉSZAKKŐ Bányászati Kft változatlanul 2%-os beépítéssel az OTÉK augusztus 6.-i állapot szerint. Hatályos HÉSZ előírás a 053 hrsz. területén: 20. (1) A Kk-b jelű övezet előírásai: (bányatelek) a.) Beépítési mód Szabadon álló b.) A kialakítható telek legkisebb területe (m2) kialakult c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 2 d.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 7,5 e.) A közművesítettség mértéke: részleges. (2) Az övezetben elsősorban az ott folyó tevékenységet kiszolgáló létesítmények helyezhetők el. (3) Az övezetben az alábbiak melléképítmények helyezhetők el: a.) közmű-becsatlakozási műtárgy, b.) közműpótló műtárgy, c.) hulladéktartály-tároló, d.) önálló - épülettől különálló - kirakatszekrény, e.) kerti építmény a tűzrakóhely kivételével, f.) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop. A kivonat a hatályos településszerkezeti tervből A kivonat a módosított településszerkezeti tervből A kivonat a hatályos szabályozási tervből A kivonat a módosított szabályozási tervből 20

21 A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek bemutatása A település területét az alábbi területrendezési tervek érintik: - Országos Területrendezési Terv (OTrT) - Pest Megye Területrendezési Terve (PMTrT) Alkalmazásuk a hatályos jogszabályok szerint történik. Vagyis, amit a PMTrT alkalmazott, de az OTrT megszüntetett, azt nem kell alkalmazni. Továbbá, a PMTrT által megállapított övezet, de az OTrT. módosította az előírásait, ott amennyiben az OTrT. előírásaitól eltér, akkor az OTrT előírásait kell alkalmazni. Az OTrT. által megállapított övezet, de a PMTrT még nem alkalmazza, ott az OTrT. előírásai szerint kell lehatárolni és alkalmazni. A tervmódosítás érinti a településszerkezeti terv változását, de beépítésre nem szánt területen belüli változás történik. Országos területfelhasználási kategóriák érintettsége Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) 2. melléklet - települési térség - mezőgazdasági térség - erdőgazdálkodási térség - vízgazdálkodási térség Kivonat a Pest megye Területrendezési tervéről szóló 5/2012. (V.10.). sz. önkormányzati rendelettel jóváhagyott PMTrT tervlap (PM TrT) Térségi Szerkezeti tervéből (Módosítással érintett területek lehatárolásával) A módosítási igények területi lehatárolása 21

22 22 IGAZOLÁS-ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATGÓRIÁK Márianosztra közigazgatási területét az Országos Területrendezési Terv és PMTrT terve szerint négy területfelhasználási egység érinti. A térségi igazolások bemutatása előtt szeretnénk kiemelni, hogy a jelen tervmódosítás által érintett mindkét terület mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térségben található, ezért a térségi területfelhasználás igazolásánál csak a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térségre tértünk ki. A tervezett módosítások a megengedett eltérési lehetőségeket nem lépik túl! A településszerkezti terv beépítésre szánt területi az 1 számú módosítási területen összesen 44,5 ha-on a beépítésre nem szánt területfelhasználáson belül változik. Ezen terület az OTrT-ben és PMTrT-ben mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térség területfelhasználású kategóriába van. Mivel új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre és a meglévő bánya övezetben 2% a megengedett beépítési százalék, melyet a kialakult beépítési intenzitás ez alatt van, továbbá új épület elhelyezése nem tervezett, ezért szakmailag nem indokolt a térségi terveknek való megfelelés részletes kidolgozása. Mivel PMTrT jóváhagyása után történt Márianosztra településrendezési eszközeinek felülvizsgálata és módosítása és a mostani módosítás egy részterületre vonatkozik, ezért a település egészére vonatkozó térségi igazolásokat a 2013 évi felülvizsgálat tartalmazza, így most a módosítási terület által érintett térségi területfelhasználások és térségi övezeteknek való megfelelésre térünk ki. A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térségre vonatkozó előírások alapján e térségi területfelhasználásokban a TSZT módosítása során beépítésre nem szánt, bánya területfelhasználású terület elhelyezhető. A bányaterületek elhelyezését jellemzően valamilyen térségi övezetek és a rájuk vonatkozó övezeti előírások korlátozhatják, mint pl. országos ökológiai hálózat, vagy tájképvédelmi szempontból kiemelt terület stb. A 2013 évi településszerkezeti terv felülvizsgálat és módosítás során a mezőgazdasági térséget érintően 17,2 ha beépítésre szánt terület került kijelölésre, a jelen módosítás során a mezőgazdasági térségbe eső beépítésre nem szánt bánya terület kierjedése 13,6 ha. Mivel a PMTrT szerkezeti tervébe lévő mezőgazdasági térség kiterjedése 777,33 ha ennek max 15%-a vagyis 116,59 ha terület használható egyéb területfelhasználás kijelölésére. Vagyis a 2013 és a mostani összesen 30,8 ha módosítás együttesen ezen értéken belül van, így ezen módosítás a térségi területfelhaszbálási előírásnak megfelel. A 2013 évi településszerkezeti terv felülvizsgálat és módosítás során az erdőgazdálkodási térséget érintően nem történt. A jelen módosítás során az erdőgazdálkodási térségbe eső beépítésre nem szánt bánya terület kierjedése 23,87 ha. Mivel a PMTrT szerkezeti tervébe lévő erdőgazdálkodási térség kiterjedése 1193,45 ha ennek max 25%-a vagyis 298,36 ha terület használható egyéb területfelhasználás kijelölésére. Vagyis a 23,87 ha módosítás együttesen ezen értéken belül van, így ezen módosítás a térségi területfelhaszbálási előírásnak megfelel. Ez a beépítésre nem szánt, bánya területfelhasználású módosítási szándék mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térségben történő elhelyezése megfelel a térségben elhelyezhető területfelhasználásnak. 22

23 23 A PMTrT-ben meghatározott, a települést érintő megyei területfelhasználási kategóriák A PMTrT-ben meghatározott, Területnagyságok (ha) és %-arány PMTrT előírásai szerint más célra igénybevehető Területnagyságok (ha) 2013 évi tervmódosítás során igénybevett új beépítésre szánt területek (ha) 2017 évi tervmódosítás során igénybevett új beépítésre szánt területek További beépítésre szánt területfelhasználás céljára igénybe vehető területek (ha) Hagyományosan vidéki 50,75 ha települési térség 2,51 % - Erdőgazdálkodási térség 1193,44 ha 58,93 % 179,016 ha ,87 177,146 ha Mezőgazdasági térség 777,63 ha 38,40% 116,64 ha -17,2 ha -13,6 85,84 ha Vízgazdálkodási térség 3,30 ha 0,16% 0,33 ha Igazgatási terület összesen: 2025,12 ha - Borvidéki település szőlő termőhelyi kataszter érintettség OTrT 8. (1) Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I II. osztályú területeihez tartozó földrészlet a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével beépítésre szánt területté nem minősíthető. A TSZT megfelel az előírásoknak, mivel Márianosztra nem Borvidéki település, szőlő termőhelyi kataszter I II. osztályú területeihez tartozó földrészlet a település területét nem érinti; szőlő termőhelyi katasztere I II. osztályú területeihez tartozó földrészletein új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter érintettség OTrT 8. (2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével beépítésre szánt területté nem minősíthető. A TSZT megfelel az előírásoknak, mivel Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet a település területét nem érinti; gyümölcs termőhely kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészletein új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. A Borvidéki települések, szőlő termőhelyi kataszter, valamint az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter vonatkozásában illetékes adatszolgáltató a NEBIH, de ez (adathiány miatt) nem történt meg. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009.(IX.29.) FVM rendelet 1.sz melléklete alapján a település nem tartozik borvidékhez, továbbá Gyümölcs Termőhely Kataszter I II. osztályú területei sem érintik. Kijelenthető, hogy a település nem érintett a OTrT 8. -a által, vagyis a terv megfelel a vonatkozó előírásoknak. 23

24 24 A PMTrT és az OTrT térségi övezeteinek való megfelelés: 1. Országos ökológiai hálózat övezete Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) 3/1. melléklet A január 1-én hatályba lépett OTrT módosítás alapján a település területi érintettsége az országos övezet által. Érintettség DINPI lehatárolás (2017) Az ökológiai hálózat területét (puffer területet és ökológiai folyosó övezete) a településszerkezeti tervi módosítással érintett 1. számú területek érintik. A településrendezési tervben az ökológiai hálózat lehatárolása a DINPI júniusi adatszolgáltatása alapján történt. A módosítási igények területi lehatárolása 24

25 25 3. Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) 3/3. melléklet A január 1-én hatályba lépett OTrT módosítás alapján a település területi érintettsége az országos övezet által. Érintettség Jó termőhelyi szántó FÖMI-BFKH adatok alapján A módosítással érintett területek jó termőhelyi adottságú FÖMI BFKH szerinti szántó területet nem érintenek. A FÖMI adatbázisa jó termőhelyi adottságú szántóterületet Márianosztra közigazgatási terület DK-i részén tart nyilván. A módosítási igények területi lehatárolása 4. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület erdészeti adatok alapján Érintettség Erdészeti adatok alapján: kiváló termőhelyi adottságú erdőterület Területi érintettségével kapcsolatos adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szerv a NÉBIH ill. Heves Megyei Kormányhivatal erdészeti osztály.. A módosítással érintett területek kiváló termőhelyi adottságú erdő területet nem érint. A módosítási igények területi lehatárolása 25

26 26 5. PMTrT: kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete erdőtelepítésre alkalmas terület (FOMI adatok alapján) Érintettség FOMI BFKH adatbázisa alapján: erdőtelepítésre másodlagosan és ill. erdőtelepítésre elsődlegesen javasolt terület. A módosítással érintett területek erdőtelepítésre elsődlegesen és másodlagosan javasolt területet nem érintenek. Az önkormányzati módosítási igények területi lehatárolása 6. Tájképi szempontból kiemelten kezelendő terület DINPI adatszolgáltatás alapján Érintettség: Területi érintettségével kapcsolatos adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szerv a DINPI júniusi adatszolgáltatás alapján az 1. számú módosítási terület DK-i részének érintettsége állapítható meg. A módosítási igények területi lehatárolása 26

27 27 7. Országos vízminőség-védelmi terület övezete Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) 3/7. melléklet A január 1-én hatályba lépett OTrT módosítás alapján a település területi érintettsége az országos övezet által. Érintettség: Területi érintettségével kapcsolatos adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szerv a KDVVH. Adatszolgáltatás nem érkezett, de az OTrT alapján a a módosítási területek DK részét érinti az országos vízminőség védelmi terület övezete. A módosítási igények területi lehatárolása Országos Területrendezési Terv országos területfelhasználási / övezeti érintettség a közigazgatási területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) a módosítással érintett területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) országos területfelhasználási kategóriák Közig. terület. Módosítási terület települési térség + -- erdőgazdálkodási térség + + mezőgazdasági térség + + vegyes területfelhasználású térség vízgazdálkodási térség + -- építmények által igénybe vett térség országos övezetek országos ökológiai hálózat (DINPI adatszolgáltatás alapján) Az ökológiai hálózatot beépítésre nem szánt területfelhasználási változást érinti.) + + kiváló termőhelyi adottságú szántóterület (FÖMI - BFKH adatok alapján) FÖMI adatai alapján kiváló termőhelyi adottságú szántóterület Márianosztra közigazgatási területét nem érinti. jó termőhelyi adottságú szántóterület (FÖMI BFKH adatok alapján) A módosítással érintett terület jó termőhelyi adottságú FÖMI szerinti jó szántó területet nem érint. kiváló termőhelyi adottságú erdőterület (NÉBIH erdészeti adatszolgáltatás alapján) (A szerkezeti terv módosítás területei kiváló termőhelyi adottságú erdő területeket nem érintenek. Az adatszolgáltatás szerinti erdőterületek 100%-ban erdő területfelhasználási és övezeti egységbe kerültek a településszerkezeti és szabályozási tervlapokon a rendeltetésüknek megfelelően.) tájképi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete (DINPI adatszolgáltatás alapján) + + (Az1. számú beépítésre nem szánt módosítási terület érinti a tájképi szempontból kiemelten kezelendő területet,) világörökségi és világörökségi várományos terület

28 28 országos vízminőség-védelmi terület (Közép-Duna völgyi Vízügyi Igazgatóság + + adatszolgáltatása alapján) Az adatszolgáltatás alapján a Márianosztra módosítási területét érinti az országos vízminőség-védelmi terület övezete. nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területe (Közép-Duna völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása alapján) kiemelt fontosságú honvédelmi terület Pest Megye Területrendezési Terv kiemelt térségi területfelhasználási / övezeti érintettség a közigazgatási területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) a módosítással érintett területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák Közig. terület. Módosítási terület városias települési térség - hagyományosan vidéki települési térség + -- építmények által igénybe vett térség - -- vegyes területfelhasználású térség erdőgazdálkodási térség + + mezőgazdasági térség + + vízgazdálkodási térség + -- térségi övezetek magterület övezete (DINPI adatszolgáltatás alapján) + -- ökológiai folyosó övezete (DINPI adatszolgáltatás alapján) + + puffer terület övezete (DINPI adatszolgáltatás alapján) + + Erdőtelepítésre elsődlegesen és másodlagosan javasolt erdőterület FÖMI-BFKH adatok alapján ellenőriztük. A módosítással érintett területeket nem érinti rendszeresen belvízjárta terület övezete földtani veszélyforrás területének övezete PMTrT alapján nem érintett kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (névváltozás: kiemelt fontosságú honvédelmi terület) honvédelmi terület övezete Fentiek alapján tehát a módosítási területek övezeti érintettsége a Pest megye 5/2012.(V.10.) sz. önkormányzati rendelettel, illetve a évi XXVI. törvény (OTrT) előírásaival nem ellentétes. VI. Nyilatkozat A Márianosztra Településrendezési Tervhez szükséges területrendezési tervelőzményeknek való megfeleltetést a területrendezési tervelőzmények fejezetét készítő tervezők nyilatkoznak, hogy a módosítások megfelelnek a Pest megye 5/2012. (V.10.). sz. önkormányzati rendelet és a évi XXVI. Tv. (OTrT) előírásoknak. Budapest, június. Makkai Krisztina, településmérnök városépítési-városgazdasági szakmérnök TT Burányi Endre Táj- és kertépítész mérnök Táj- és környezetrendezési szakmérnök TT/T ; TK ; TR ; 28

29 A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása (a településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal) Tervezési szempontok, településfejlesztési koncepció A tervi megoldások kidolgozásában a korábban jóváhagyott településfejlesztési koncepcióját 28/2013. (V.28.) sz. határozattal hagyta jóvá Márianosztra Község Képviselő-testülete. A Településrendezési terv részterületeinek módosítása kidolgozásánál településfejlesztési koncepcióban foglaltakat figyelembe vettük. A településfejlesztési koncepcióban a kőbányával kapcsolatban a stratégiai célok között két területen kerül említésre a bánya területe: Stratégiai célok Népességmegtartás, a helyi társadalom megújulása, közösségépítés: A térségben a munkahelyek nagy számban szűntek meg és azóta sem pótlódtak. Az önkormányzat a közmunkaprogram keretében biztosít munkát, azonban nincsenek meg a lehetőségei új munkahelyek teremtésére, az csak vállalkozói alapon valósulhat meg. A település legjelentősebb gazdasági tényezője az andezit-bánya, amely az iparűzési adó felét fizeti Márianosztrán. További adófizető vállalkozások a szállítmányozás, állattenyésztés és szolgáltatások terén tevékenykednek. A Márianosztrai Fegyház és Börtön jelentős helyi foglalkoztató amellett, hogy Szobról, Vácról és Nógrád megyéből is vonz munkaerőt. A legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat és az iskola, óvoda. Alapvető cél a munkahelyek számának növelése. A településszerkezetnek a helyi sajátosságokkal és a fejlesztési igényekkel összehangolt tudatos alakítása: A kőbánya zavaró hatásának kiküszöbölése, de legalábbis csökkentése lényeges feladat. A megoldás csak a két érintett önkormányzat - Szob, Márianosztra - összefogásával lehetséges. A kedvezőtlen hatásaik csökkentésére többféle módszer is kínálkozik: egyrészt a bányászati technológia modernizálásával csökkenthető a nem bizonyítottan káros zajszennyezés, másrészt telepíthető lenne a bánya és a lakóterület között egy intenzív, többszintűen kialakított növénysáv, illetve a napi robbantásokat olyan időpontra lehetne időzíteni, amely a legkevésbé zavarja a lakók nyugalmát. A jelenleg érvényes településfejlesztési koncepció fő fejlesztési céljai iránymutatóak a település számára, mely fejlesztési célkitűzések közé a jelen rendezési tervi módosítási szándék igazoltan alkalmazkodik a településközép és hosszú távú jövőképébe. Az Önkormányzat érdekérvényesítési lehetőségei a területén megvalósuló fejlesztések során: A Község alapvető érdeke, hogy támogassa mindazokat a magánfejlesztéseket, ingatlanfejlesztéseket, amelyek a fejlesztési koncepció céljaival összhangban vannak, és elősegítik a megfogalmazott célok teljesítését. Ezzel megvalósul a magántőke szerepvállalása a Község fejlesztésében. E fejlesztések támogatása során meg kell őrizni a Képviselőtestület törvényben biztosított kontrollját, de partnerséget célszerű kialakítani a Község és a területfejlesztők között. 29

30 30 2. SZAKÁGI JAVASLATOK 2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK Tájhasználati, tájszerkezeti módosítások A tervmódosítás helyi szinten viszonylag kis területre terjed ki, így tájszerkezeti szinten csak korlátozottan értelmezhető. A tájhasználati módok szempontjából azonban egyértelmű és egyirányú a változtatás: a csatlakozó külszíni kőfejtő területhasználata kerül kiterjesztésre nagyrészt erdővel borított területre. Meglévő fontos tájszerkezeti elemet vízmedret, utat, vasutat, tájszerkezeti határvonalat, - nem érint a tervmódosítás. A tájhasználati változás eredményeképpen a Szob Márianosztrai határon üzemelő kőbánya területek kiterjedésének növekedése és homogenizálódása várható Természetvédelmi módosítás A területet több természetvédelmi kategória (Natura2000, Ökológiai hálózat pufferterületi övezete) érinti, amelyek korlátozzák a természet védelmével összeférhetetlen területhasználat korlátlan kiterjesztését. A természetvédelmi szempontból kizárt területeket a környezetvédelmi engedély határozza meg, a természetvédelmi hatósági szakvélemény alapján. A meglevő felszínhez (talajhoz), felszínborításhoz (növényzethez) köthető természeti elemek és értékek fokozatosan felszámolásra kerülnek a bányászati tevékenység kiterjesztése során. Helyettük a jelenlegi felszín alatt rejtőző geológiai elemek és értékek tárhatók fel, amelyek nem biológiai természetűek. A Duna-Ipoly NP Igazgatóság a jelen tervmódosításhoz kiadott előzetes véleményben fenntartja az engedélyezés során kiadott hozzájárulást, valamit a legértékesebb részterületekre (hrsz.: 054/14; 055/1-/2; 058/1 EOV sarokponti koordinátákkal meghatározott egy-egy része) vonatkozó korlátozó előírásait Tájvédelmi és tájképvédelmi módosítás A tervmódosítás táj- és tájképvédelmi hatásai egyértelműen negatívak és a településrendezési eszközök keretében nem kezelhetők. A táj felszínében, látványában bekövetkező drasztikus változások csak hosszútávon, a bányászati tevékenység felhagyását követően állíthatók helyre, a kötelező rekultiváció és bányatáj rendezési tevékenység során. A rekultivációs tevékenység már a kitermeléssel párhuzamosan megkezdődik, de látható eredménye csak évekkel később jelentkezik. A jelenlegi állapot képe légifelvételen: forrás: A táj látványának változása belátható időn belül a természeti tájból a művi, ipari jellegű táj képe felé alakul. Esztétikai tulajdonságai ennek az átalakulásnak a függvényében értékelhetők. 30

31 31 A terület az OTrT tájképvédelmi szempontból kiemelt övezet területéhez tartozna amely a bányászati szempontból kivett helynek minősülne-, de ettől a ténytől a hatóságok és a tervezők is kénytelenek voltak eltekinteni az engedélykiadás és a tervkészítés során. Átmeneti intézkedésként a meddőhányók kialakítása és kezelése írható elő, a lehetőség szerinti tájbaillesztés érdekében. Amennyiben lehetséges, alkalmazni kell a növénytelepítés, fásítás eszközeit is a folyamatos rekultivációs tevékenység során. A jelen terv további tájképvédelmi szempontból is kedvező előírása, hogy a beépítésre nem szánt övezetben elvileg megengedett 10% beépíthetőséget a Hész max. 2%-ban limitálja Biológiai aktivitásérték változása Az erdőterület helyén tervezett külszíni kőfejtő nyilvánvalóan jelentős biológiai aktivitásérték veszteséget eredményez a megvalósulás során. Az aktivitásérték egyenlegének megtartása azonban nem a de facto, hanem a de jure állapot szerint előírt, annak függvényében, hogy történik-e a településrendezési eljárás során új beépítésre szánt területi kijelölés. (Az ilyetén való értelmezésre egyértelmű precedenst nyújtott az állami gyorsforgalmi úthálózat egyes elemeinek településrendezési tervekbe való illesztésének 2016-ban lezárult kampánytervezési folyamata, amelynek során a jellemzően mezőgazdasági és erdőterületek közlekedési területi átsorolása nem minősült aktivitásérték csökkentő tényezőnek. Ahol elkészült a biológiai aktivitásérték számítás, ott ez az alátámasztó munkarészből nem került átemelésre az elfogadásra kerülő TSZT munkarészekbe. Jelen eljárás során is ezt a metódust alkalmazzuk: a számítást a környezetvédelmi munkarész tartalmazza, de a TSZT Leírásban nem szerepel.) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bek. b) pontja alapján újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. Jelen tervezés keretében új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. A tervezett új övezet beépítésre nem szánt különleges (bánya) terület ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE (zöldterületek, intézményi és lakókertek, erdő és mezőgazdasági területek, vonalas zöldfelületi elemek) Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai Zöldfelületi ellátottság alakulása Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok A tervmódosítás a település zöldfelületi rendszerét viszonylag kis területen érinti. Az érintettség egyértelműen és egyirányban a zöldfelületek csökkenését eredményezi. A jelenlegi zöldfelületi rendszer gerince az értékes és túlnyomórészt összefüggő erdőterület. Ennek fokozatos csökkentését eredményezi a bányaterületi átsorolás, illetve a bányanyitás. A zöldfelületi ellátottság változása nem értékelhető, de egyértelműen minimális csökkenést mutat. Hasonlóképpen a zöldfelületek ökológiai szerepének alakulásához, amely ezen a területen csökken, de a település egészén jellemző magas ökológiai értékű területek hatásainak összességéhez képest nem jelentős a csökkenés. Az erdőterületi veszteség pótlására kijelölt csereerdősítési terület Márianosztra igazgatási területén kívül esik, így nem települési, hanem kistérségi szinten oldható meg a fenti veszteségek hatásainak csökkentése, a zöldfelületi rendszer és ökológiai szerepének helyreállító jellegű erősítése. 31

32 32 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK (összefoglaló) (a módosítási terület közműhálózati javaslatainak ismertetése) 3.1. KÖZÚTI HÁLÓZATI KAPCSOLATOK A bányaterület a jelű Zebegény Márianosztra bekötő útról közelíthető meg. A telephely megközelíthető a Szob 062 hrsz-ú bányaterületen található bányabeli közlekedési úton keresztül, amely becsatlakozik a Márianosztra Szob közötti közútra ( sz. bekötő út). A teherszállítás Szobon, illetve Márianosztra Kóspallagon keresztül éri el a 12. sz. főutat. A közutak tervezési osztályba sorolása: jelű út külterületi szakaszai: K.V.B. A tervezési terület megközelítését a jelű bekötő út biztosítja és a szükséges mértékben feltárja, az úthálózatba alapvető beavatkozásra nincs igény. Közlekedési szabályozási előírások: Az országos közutak külterületi szakaszain az úttengelytől mért m védőtávolságon belül építmények elhelyezéséhez a közútkezelő hozzájárulása szükséges. Az üzemi utak felülete nagyrészt földút. 4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK (összefoglaló) (a módosítási terület közműhálózati javaslatainak ismertetése) Márianosztrán a közművek tíz éve jelentős fejlődésen mentek keresztül, mivel a víz-, és villamosenergiaellátáson túlmenően kiépült a gáz- hálózat, továbbá folyamatosan valósult meg a hírközlés valamennyi vételi lehetősége, és 2003-ban a környező településekhez - Kóspallag, Ipolydamásd - hasonlóan, átadásra került a szennyvízcsatornázás is. A kiépült közművek közüzemi formában üzemelnek. A községben a csapadék-vízelvezetés tartozik azon feladatok közé, melyet a burkolt utak kiépítésével egy időben, illetve a meglévő, burkolt utak mentén, ahol nem került megvalósításra, meg kell oldani. A befogadó rendszert megfelelően kell karbantartani, illetve a nem megfelelő kapacitású szakaszokat átereszeket - korszerűsíteni célszerű. Az energia és hírközlés közművei (gáz, villany, telefon) szolgáltatása jónak mondható. A módosítási terület energiaellátása: A szobi bányaüzem villamos megtáplálása 35KV-os feszültségszinten történik. A területhatártól a bányai transzformátor állomásig a 35KV-os légvezeték hossza 325m. Ez a vezeték egy 35/6KV-os 1000KVA-es transzformátorra csatlakozik. Innen a 6KV-os feszültség légvezetéken megy a feldolgozó, üzemanyagkút melletti vasoszlopig, ennek hossza 303m. A vasoszloptól a telepi transzformátor állomásig a 6KV-os feszültség földkábelen megy tovább, a 6/0,4KV-os 1000KVA-es transzformátorig, erről működik a telepi feldolgozó. Ennek hossza 280m. A módosítási terület csapadékvíz, szennyvíz kezelése: (forrás: teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat) 32

33 33 A kiszolgálótéren és a konténer alapbetonján keletkező esetlegesen szennyeződhető csapadékvizet egy erre külön kialakított nyelőbe kerül elvezetésre, majd onnan egy olaj- és iszapfogón történő tisztítás után kerül a befogadóba, amely egy zárt, vízzáró fém tisztított csapadékvíz-gyűjtő. Kenőanyag tároló A kenőanyag tároló egy fedett, betonozott aljzattal, kármentővel ellátott, négy oldalán nyitott, ill. drótfonattal körülvett terület (méret 3m x 7m x 0,1m), mely egybe van építve a veszélyes (olajos) hulladék üzemi gyűjtőhellyel. A létesítmény alapbetonjába csapadékvíz nyelő van beépítve, amely az olaj- és iszapfogóra vezeti a csapadékvizet. A tisztított víz végső befogadója egy 10 m 3 -es vízzáró tartály. Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely (méret 3m x 4m x 0,1m), szintén egy betonozott aljzatú, négy oldalán nyitott, ill. drótfonattal körülvett terület (egybeépítve a kenőanyag tárolóval). Itt tárolják zárható fedelű acéledényekben, a keletkező, olajjal szennyezett veszélyes hulladékokat, ahonnan a szerződéses, engedéllyel rendelkező szállító alkalmanként átveszi. A létesítmény alapbetonjába csapadékvíz nyelő van beépítve, amely az olaj- és iszapfogóra vezeti a csapadékvizet. A tisztított víz végső befogadója egy 10 m 3 -es vízzáró tartály. Gépmosó Az üzemben kiépítésre került egy hidegvizes kézi mosó (5m x 11m x 0,2m) a bányában alkalmazott gépek mosására. A mosó alapbetonjába egy nyelő van beépítve, amelyből a víz egy iszapfogóra kerül elvezetésre. Az iszapfogóban a mechanikus szennyeződés leülepedik. A víz ezután tisztítás céljából az olajfogóra kerül. A tisztított víz végső befogadója egy 10 m 3 -es vízzáró tartály. Csapadékvíz elvezetés, üzemi utak: A bányában a kiemelt helyzetű hegygerincről lefolyó vizek övárokkal elvezethetők, de a külfejtés belső területére lehulló csapadékvíz a legalsó szinten gyűlik össze részben résvíz formájában. Ez a víz gravitációsan elvezethető. Mindezek alapján a bányaterületen a +172 mbf-i szint kialakításánál sem kell vízveszéllyel számolni. Vezetékes hírközlési létesítmények Márianosztra település telefonhálózata az elmúlt évtizedben jelentős fejlesztésen ment keresztül. A telefonhálózat az úthálózat mentén az egész községben kiépült, általában légvezetékes formában. A település 27-es körzetszámon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. A meglevő hálózat továbbépítése műszaki hátteret biztosít az új beépítési területek vezetékes távközlési ellátására. A vezetékes távközlés bár műszaki megjelenésében közmű jellegű, szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért az új igénylők ellátása is egyéni elbírálással, egyéni szerződéskötés alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként valósítja meg. A korszerű adatátvitel is egyelőre a vezetékes távközlési hálózaton keresztül oldható meg nagyobb biztonsággal. Vezeték nélküli hírközlési létesítmények Márianosztra valamennyi vezeték nélküli táv-, és hírközlési szolgáltató (T-Mobile, TELENOR, Vodafone) megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. 33

34 2 Márianosztra Község településrendezési eszközeinek részleges módosítása Alátámasztó javaslat KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK (a településrendezési javaslatok környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatása, várható környezeti hatások, környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaságvédelem, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában) A környezeti hatások és feltételek részletes feltárása megtörtént a bányabővítés engedélykérelméhez benyújtott környezetvédelmi vizsgálati, hatásvizsgálati és hatásbecslési dokumentációk keretében. ezek alapján adta ki a Pest megyei Kormányhivatal illetékes szakhatósága a létesítmény környezetvédelmi engedélyét tartalmazó Határozatát. A Határozat lényegi kivonata az alábbi: HATÁROZAT A "COLAS-ÉSZAKKŐ" Bányászati Kft. (3915 Tarcal, Malom u. 10.; a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Márianosztra (Szob Malomvölgyi Bánya)" védnevű bányatelek területén végzett bányászati tevékenység végzésére kiadott KTVF: /2013. számú környezetvédelmi engedélyt (a továbbiakban: Engedély) módosítom és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiak szerint: A bányászati tevékenység végzését a Márianosztra 054/19 hrsz-ú ingatlan teljes területén és Márianosztra 054/14 hrsz-ú ingatlan alábbi koordinátákkal jelzett sokszögvonaltól keletre és délre eső területén Szám EOV(X) EOV(Y) megtiltom. A bányászati és az ahhoz kapcsolódó tevékenység végzésére a Szob 043/2, 062, 064/2, 064/3, 064/5, 064/6, 064/7, 064/8, 064/9 hrsz-ú, valamint a Márianosztra 053, 054/12, 054/18, 055/1 és 055/2 hrsz-ú ingatlanokon, továbbá a 054/14 hrsz-ú ingatlan alábbi koordinátákkal jelzett sokszögvonaltól nyugatra eső területén Szám EOV(X) EOV(Y) környezetvédelmi engedélyt adok, a rendelkező részben foglaltak megtartásának kötelezettsége mellett. 1. A bányatelek területe hrsz. szerint: Bányászati tevékenység nem folytatható: Márianosztra 054/14 (részben, a fentiekben részletezettek alapján) és 054/19 hrsz-ú ingatlanokon. Bányászati tevékenység végzése: Márianosztra 053, 054/12, 054/18 054/14 (részben, a fentiekben részletezettek alapján) és Szob 043/2, 062, 064/5, 064/6, 064/7, 064/8 és 064/9 hrsz-ú ingatlanokon. Márianosztra 055/1, 055/2 és Szob 064/3 hrsz-ú ingatlanokon kizárólag késztermék elhelyezése történik, Szob 064/2 hrsz-ú ingatlan az egykori bányavasút nyomvonalán kialakult út, mely jelenleg meddőhányó. Bányatelek nagysága: 95, 441 ha fedőlap: + 371,0 mbf. alaplap: +172,0 mbf. 34

35 35 A kitermelés tervezett volumene: OOO (+ 28O 000 m3/év meddő) A tervezett tevékenység rövid ismertetése: A bányaművelés módja közel függőleges és közel vízszintes (talp) fúrólyukakkal végzett sorozatrobbantásos kőzetjövesztés, majd rakodás, szállítás, törés és osztályozás. A fejtési homlok tervezett dőlésszöge Ahol a repedezettség miatt ez nem tartható, ott maximum 85 lehet. KORNYEZETVEDELMI ELŐÍRASOK / kivonata / Hulladékqazdálkodás / /; Leveqőtisztaságvédelem / /; Zai- és rezgésvédelem / / Természetvédelmi szempontból: 1. A bányászati tevékenység nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja az európai közösségi jelentőségű természetv6delmi rendeltetés területet (a továbbiakban: Natura 2000 terület), a közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű (fajokat, illetve élőhely típusokat. 2. A bányászati tevékenység nem veszélyeztetheti az 6rintett Natura 2000 terület fenntartási céljainak elérését. 3. A bányászati tevékenység által nem érinthető Natura 2000 területeken semmilyen é vagy ahhoz kapcsolódó egyéb tevékenység - gépjárművek mozgása, anyagszállítás és elhelyezés, stb. - nem végezhető. 4. Az Uhu (Bubo bubo) fészkelésének zavartalansaga érdekeben a felhagyott Csák-hegyi banyaterületen tervezett esetleges tevékenységeket (pl.: késztermék tárolás) egyeztetni kell a Duna-lpoly Nemzeti Park igazgatóság (...DINPI) szakembereivel. 5. Védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése esetén a terület igénybevétel megkezdése előtt az egyedek előfordulásának lehatárolható foltjait a DINPI szakembereivel egyeztetve jól lathatóan ki kell jelölni és... el kell zárni Amennyiben valamely védett növényfaj egyedeinek védelme a tevékenység során csak áttelepítéssel biztosítható, abban az esetben a DINPI által egyeztetett módon kell az egyedeket áttelepíteni. Védett növényfaj egyedeinek áttelepítése kizárólag... jogerős természetvédelmi engedély birtokában végezhető. 7. A bányászati tevékenység során szükségessé való fa és cserje kivágást, letermelést vegetációs időszakon kívül, lehet végezni. Vegetációs időszakban esetlegesen szükségessé váló növényzetirtást a védett madárfajok védelme érdekében DINPI szakembereivel a helyszínen egyeztetni kell A bányászati tevékenység v6gzése során keletkező meddő a szomszédos Damásdi-patakba nem kerülhet. /a környezetvédelmi engedély teljes anyaga másolatban a dokumentáció függelékében csatolva/ A tervmódosítás környezeti hatásai közül legjelentősebb természetvédelmi hatások mellett hasonló mértékűek a település zöldfelületi rendszerére és a tájra gyakorolt hatások. A tervmódosítás hatása a terület zöldfelületi egyenlegére: A módosítás jelentős zöldfelület, ezen belül is erdőterület igénybevételét teszi szükségessé, a hatályos terv területfelhasználási besorolása szerint. (Itt jegyzendő meg, hogy a tervi besorolás nem egyezik pontosan az erdőállománnyal fedett valós területtel, illetve az erdőterületi nyilvántartással sem, mivel ezeknél nagyobb területet tartalmaz.) A környezeti zöldfelületi szempontból legjelentősebb változás az 1/b jelű területegység erdőből bányaterületbe való átsorolása (~36,5 ha). Ezeknél egy nagyságrenddel kisebb (egyenként 3 4 ha) a beépítésre szánt különleges (Kre) terület átsorolása beépítésre nem szánt bányaterületbe, illetve a területfelhasználási váltással nem járó előírás (Hész) módosítás területe. A konkrét területi adatokat az alábbi táblázat mutatja be, a zöldfelületi hatás számszerűsítése érdekében kiegészítve a biológiai aktivitásérték (BAÉ) számítás értékeivel. /A számítást itt nem a jogszabályi előírások szerinti igazolás okán, hanem a hatások becslésének számszerűsíthetősége érdekében készítettük el./ 35

36 36 ssz. 1/a 1/b 1/c Területhasználati változás leírása bánya területfelhasználásnak és övezetnek megfelelő terület kialakítása bánya területfelhasználásnak és övezetnek megfelelő terület kialakítása Kialakult Bánya terület Övezeti paraméter módosítása Hrsz. Terület (ha) 055/1 3,5 054/12, 054/14, 054/18, 055/2, 058/1 36, ,5 Hatályos területfelhasználási besorolás (Kre) Beépítésre szánt rekreációs terület (Eg) Gazdasági erdőterület (Kk-b) beépítésre nem szánt különleges bánya terület Tervezett területfelhasználási besorolás (Kk--b) beépítésre nem szánt különleges bánya terület (Kk--b) beépítésre nem szánt különleges bánya terület (Kk--b) beépítésre nem szánt különleges bánya terület BAÉ szorzó számítás BAÉ változás 0,2-1,5 =(-1,3) -4,55 0,2-9,0 =(-8,8) -321, mindösszesen: -325,926 A jelentős aktivitásérték vesztés kompenzációja abban az esetben lenne kötelező, amennyiben a bányaterület beépítésre szánt különleges területi átsorolást igényelne. Az effektív aktivitásérték csökkenés azonban a várható környezeti hatások leginkább számszerűsíthető eleme, a puszta terület-igénybevétel mértékén túl. Az egyéb környezeti hatások (Hulladék keletkezés; Levegő szennyezés; Zaj- és rezgés kibocsátás) technológiai eszközökkel kezelhetők, előírásaikat a környezetvédelmi engedély tartalmazza, és jelen alátámasztó munkarészek között legfontosabb elemeit a közmű munkarész ismerteti, - településrendezési szabályozást nem igényelnek, illetve nem tesznek lehetővé. A tájra, a tájképi megjelenésre gyakorolt hatások prognózisát a és sz. alfejezetek tárgyalják. Az alábbi ábra illusztrálja a meglévő állapot alapján a várható táji tájképi változás jellegét. 36

37 37 /forrás: 6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA (a településrendezési javaslatok összhangja a hatályos településszerkezeti tervben rögzített elhatározásokkal, területek aktiválása, ütemezése) A 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 9. (6) bekezdés alapján a jelen 6. fejezet összevonásra kerül az sz. fejezettel. 7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ (a szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok összefüggései, a szabályozás alapelve, a változtatási szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek összefoglalása) A szabályozás célja a dinamikusan változó Községi igények lekövetése és építésjogi megalapozása a 2017.január 1-től hatályba lépett építésügyi jogszabályi környezetnek megfeleltetve. A szabályozás eszköze a fentieknek megfelelően módosított helyi építési szabályzat, valamint ennek szabályozási tervi melléklete. A szabályozási típusú módosítások különleges koncepcionális megalapozást nem igényeltek, mivel az eljárásban egy részterület beépítésre nem szánt területi kategórián belüli szabályozási pontosítása merült fel igényként. A tervmódosítási szándékok mindegyike igényelte a szabályzat és szabályozási tervi mellékletének módosítását, ezek az alábbiak: SZABÁLYOZÁSI TERVI MEGOLDÁSOKAT IGÉNYLŐ MÓDOSÍTÁSI TERÜLETEK módosítási terület terület (ha) helyrajzi szám (hrsz.) ÖT/SZT övezet módosítás sorszám HATÁLYOS TERVEZETT 1/a 3,5 055/1 (Kre-2) (Kk--B) rekreációs terület övezet különleges bánya övezet 1/b 36,52 054/12, 054/14, 054/18, (Eg) (Kk--B) 055/2, 058/1 Gazdasági erdőövezet különleges bánya övezet 37

K Ó K A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

K Ó K A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA K Ó K A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A FELSŐVÁSÁRTÉR ÚT KÖRNYEZETÉBEN ELHELYEZKEDŐ TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 159/2018. (XII.13.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Részletesebben

1. SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1 3/2019. (II.20.) határozat 1. melléklete 1. számú melléklet Településszerkezeti tervi leírás Neszmély Község Településszerkezeti tervét a Képviselő testület a 85/2013.(VI.26.) sz. Kt. önkormányzati határozattal

Részletesebben

44/2017.(XI.02.) sz. határozat M-1 melléklete

44/2017.(XI.02.) sz. határozat M-1 melléklete 44/2017.(XI.02.) sz. határozat M-1 melléklete Bernecebaráti Község Településszerkezeti terve 2004 ben készült és módosítása 2009-ben történt, melyet a Képviselő testület a 137/2004. (XII.30.) sz Kt. önkormányzati

Részletesebben

1. SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1 M-1 melléklet Kistarcsa Város Településszerkezeti tervi felülvizsgálatát a Képviselő testület a 152/2015.(IX.02.) sz Kt. önkormányzati határozattal elfogadott. A határozat mellékletét a TSZT jelű (M=1:10.000

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

Söréd Község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása Alba Expert Mérnöki Iroda Bt.

Söréd Község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása Alba Expert Mérnöki Iroda Bt. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK I. TELEPÜLÉSRENDEZÉS 1. Vizsgálat 1.1. Elhelyezkedés Söréd község Fejér megye észak-nyugati határához közel, Székesfehérvártól 16 km-re helyezkedik el. A települést DNy ÉK-i irányban

Részletesebben

Kistarcsa város településrendezési eszközeinek részleges módosítása Településszerkezeti tervi leírás

Kistarcsa város településrendezési eszközeinek részleges módosítása Településszerkezeti tervi leírás 1 Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő Testületének./2017. (.) számú határozata Kistarcsa Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló 152/2015.(IX.02.) sz. Kt. számú Képviselőtestületi határozat

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

1. SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1 M-1 melléklet Kistarcsa Város Településszerkezeti tervi felülvizsgálatát a Képviselő testület a 152/2015.(IX.02.) sz Kt. önkormányzati határozattal elfogadott. A határozat mellékletét a TSZT jelű (M=1:10.000

Részletesebben

Előzetes tájékoztató. Nagymaros Város Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosításához

Előzetes tájékoztató. Nagymaros Város Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosításához Előzetes tájékoztató Nagymaros Város Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosításához (készült: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

Részletesebben

Kistarcsa város településrendezési eszközeinek részleges módosítása Településszerkezeti tervi leírás

Kistarcsa város településrendezési eszközeinek részleges módosítása Településszerkezeti tervi leírás 1 Ipolydamásd Község Önkormányzat Képviselő Testületének./2018. (.) számú határozata Ipolydamásd Község Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló 59/2013.(XI.26.) sz. Kt. számú Képviselőtestületi

Részletesebben

LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT.

LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. Székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 21 Telephely: 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-20-9692-361 E-mail: lautner.emoke@gmail.com, 1. CÍMLAP SZÍN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

területfelhasználási egységekbe sorolja.

területfelhasználási egységekbe sorolja. Kisunyom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelete a község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2000. (VI. 19.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

1. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

1. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Országos térségi k vizsgálata Balatonföldvár településre vonatkozóan a 2003. évi XXVI. tv. (OTrT) szerint: Balatonföldvár teljes közigazgatási területére, ill. a 19. számú módosítással

Részletesebben

CSABDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, A 615 HRSZ-Ú INGATLAN TERÜLETÉRE

CSABDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, A 615 HRSZ-Ú INGATLAN TERÜLETÉRE CSABDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, A 615 HRSZ-Ú INGATLAN TERÜLETÉRE PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ - 314/2012. KORM.

Részletesebben

42 6.A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA A tervezési munka részeként a hatályos területrendezési tervek Zselicszentpált érintő területfelhasználási kategóriái

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

KAJÁRPÉC. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció május TH

KAJÁRPÉC. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció május TH KAJÁRPÉC Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2017. május TH-17-02-07 2 Kajárpéc Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Törzsszám: FI-9/ január

Törzsszám: FI-9/ január DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a Debrecen, 4814.számú út 0807/1 hrsz-ú erdő beépítésre szánt terület határa 0805/7 hrsz-ú és a 0805/4 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által

Részletesebben

KEMENCE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KEMENCE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KEMENCE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

JÁSZAPÁTI VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI I. MÓDOSÍTÁSA

JÁSZAPÁTI VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI I. MÓDOSÍTÁSA JÁSZAPÁTI VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2018. ÉVI I. MÓDOSÍTÁSA alátámasztó munkarészek az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos követelményeinek megfelelő tartalommal (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

Részletesebben

O r s z á go s, k i e m e l t t é r sé g i é s m e g ye i

O r s z á go s, k i e m e l t t é r sé g i é s m e g ye i Nyírkáta Község Településrendezési Tervének módosításához O r s z á go s, k i e m e l t t é r sé g i é s m e g ye i övezetek területi lehatárolása Napelemes erőműpark Tervező: A r t Vi t al T e r v e z

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ A 4,5,11,12,13 HRSZ. INGATLANOK TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Településszerkezeti terve módosításáról az M4 gyorsforgalmi út M0 és Cegléd közötti szakaszán 1. Ceglédbercel

Részletesebben

Város Főépítésze. Előterjesztés

Város Főépítésze. Előterjesztés Város Főépítésze 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: foepitesz@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: Ügyintéző: Tárgy: Előterjesztés A helyi építési

Részletesebben

4. A területi terveknek való megfelelőség igazolása

4. A területi terveknek való megfelelőség igazolása 4. A területi terveknek való megfelelőség igazolása A területrendezési - településrendezési tervek tervhierarchiájának legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, amelyet az Országgyűlés

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

SOMOGYBABOD JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓJA

SOMOGYBABOD JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓJA SOMOGYBABOD Településrendezési tervének M4/2016-OTÉK jelű módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓJA jóváhagyva: 11/2016.(X.26.) önkormányzati rendelettel 132/2016.(X.26.) képviselő-testületi határozattal TERVEZŐ:

Részletesebben

Fényeslitke Község Településrendezési Tervének módosításához

Fényeslitke Község Településrendezési Tervének módosításához Fényeslitke Község Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása Nap elemes - erőműpark T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI 2. MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI 2. MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. telefon: (30) 364 3996 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2015. ÉVI 2. MÓDOSÍTÁSA alátámasztó munkarészek

Részletesebben

FÓT VÁROS HÉSZ MÓDOSÍTÁS 2017 FÁY ANDRÁS ÁLTALÁNOS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

FÓT VÁROS HÉSZ MÓDOSÍTÁS 2017 FÁY ANDRÁS ÁLTALÁNOS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu OBELISZK STÚDIÓ KFT. 1056 Budapest, Belgrád rakpart 12. E MAIL:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Igazoltan távol: Fodor Imre képviselö, Tóthné Rakusz Julianna képviselő, Szép Hajnalka képviselő.

Jegyzőkönyv. Igazoltan távol: Fodor Imre képviselö, Tóthné Rakusz Julianna képviselő, Szép Hajnalka képviselő. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Tárgyalótermébe 2016. július 14-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester,

Részletesebben

ÁCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (a 0547/2 hrsz-ú telek területén)

ÁCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (a 0547/2 hrsz-ú telek területén) ÁCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (a 0547/2 hrsz-ú telek területén) ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖRNYEZETTERV KFT. 1149 Budapest, Várna utca 12-14. Telefon/fax: 06-1-340-2382

Részletesebben

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓMUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓMUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓMUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK BABÓTKÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA./2018. (.) HATÁROZAT BABÓTKÖZSÉG110/2016. (X. 21.) HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Törzsszám: FI-7/2016. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Törzsszám: FI-7/2016. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK Debrecen, Pallag településrészt érintően a 72.sz. vrk. Mezőgazdász utca - Manninger Gusztáv utca Hanga utca - tervezett belterület határ 4.sz. főút

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

BUZSÁK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

BUZSÁK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK BUZSÁK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 11/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK BABILON ÉPÍTÉSZ IRODA BT. 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4. T.sz.:10/2016 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Zagyvarékas Község Önkormányzata 2/2017 (III.16.)

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

GÖD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Göd, Jávorka utcai 4 csoportos bölcsőde elhelyezése érdekében

GÖD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Göd, Jávorka utcai 4 csoportos bölcsőde elhelyezése érdekében GÖD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Göd, Jávorka utcai 4 csoportos bölcsőde elhelyezése érdekében 2019. február GÖD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Göd, Jávorka utcai 4

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

1. A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítása január 16. ELŐTERJESZTÉS

1. A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítása január 16. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 16-ai soron kívüli ülésére 1. napirend Tárgya: Előadó: A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítása Tabányi

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

PILISJÁSZFALU TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A SOMLYÓVÖLGYI LAKÓTERÜLERE,

PILISJÁSZFALU TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A SOMLYÓVÖLGYI LAKÓTERÜLERE, PILISJÁSZFALU TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A SOMLYÓVÖLGYI LAKÓTERÜLERE, az 594/1hrsz, 594/2hrsz, 594/3 hrsz és az 051/34 hrsz, a 08hrsz

Részletesebben

amely készült a Képviselő-testület január 21-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyv alapján

amely készült a Képviselő-testület január 21-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyv alapján Törökbálinti Polgármesteri Hivatal Munkácsy M. u. 79. K i v o n a t amely készült a Képviselő-testület 2019. január 21-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyv alapján Kihagyva a kihagyandókat 5/2019.

Részletesebben

elfogadott államigazgatási vélemények

elfogadott államigazgatási vélemények 3. melléklet elfogadott államigazgatási vélemények A véleményezési tervdokumentációval kapcsolatos államigazgatási véleményeztetés során kifogást nem emelő, a tervezettel egyetértő észrevétel a következő

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - HATÁROZAT ÉS LEÍRÁS

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - HATÁROZAT ÉS LEÍRÁS IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - HATÁROZAT ÉS LEÍRÁS 2016. MÁJUS.../2016 (...) SZ. ÖNK. HATÁROZAT 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Jászladány Nagyközség TRE módosítása 2. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Eljárási rend A módosítás során a jelenleg hatályos TRE pontatlanságának javítása történik. A TRE módosítás tartalmilag

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE

SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE 1.sz. MOL Nyrt. Sáv-DK-11 és Sáv-DK-12 jelű kutak területének kijelölése a 094 hrsz területen,

Részletesebben

A településrendezés és eszközei

A településrendezés és eszközei A településrendezés és eszközei A., Általános dolgok I. A legfontosabb jogszabályok 1. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (ÉTV) 2. 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése.

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése. 5. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz A területrendezési tervvel való összhang igazolása A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

ALSÓPETÉNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ALSÓPETÉNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ALSÓPETÉNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M1/2013-OTÉK 10/2017. (VIII.22.) rendelettel JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 2017. augusztus hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 23/2015. (XI. 30.) számú Önkormányzati rendelete Pilis Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2010. (VI.02.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. - a Cser utca északi oldalán -

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. - a Cser utca északi oldalán - PARÁD NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA - a Cser utca északi oldalán - 46/2018. (VI.07.) sz. határozattal és 5/2018. (VI.08.) sz. rendelettel ELFOGADOTT

Részletesebben

G a z d a sá g i t e r ü l e t e k t e ch n o l ó gi á i T e r ve z ő :

G a z d a sá g i t e r ü l e t e k t e ch n o l ó gi á i T e r ve z ő : Nyírmada Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt térségi és megyei övezetek területi lehatárolása G a z d a sá g i t e r ü l e t e k t e ch n o l ó gi á i 2 0 1 8. T e r ve z

Részletesebben

Pest megye területrendezési tervének 2018 évi módosítása. PESTTERV Kft

Pest megye területrendezési tervének 2018 évi módosítása. PESTTERV Kft Pest megye területrendezési tervének 2018 évi módosítása Munkaindító megbeszélés Schuchmann Péter PESTTERV Kft Budapest, 2018. március 14 Az előzmények Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a 21/2006.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

(1) A város igazgatási területe a településszerkezeti terv meghatározásainak megfelelően a következő terület felhasználási egységekre tagolódik:

(1) A város igazgatási területe a településszerkezeti terv meghatározásainak megfelelően a következő terület felhasználási egységekre tagolódik: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2013. (X. 17.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE november

SZABÁLYOZÁSI TERVE november G Y Ö M R Ő KOSSUTH-TÖMB TERÜLETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 32/2013. (XII. 27.) KT. RENDELETE A 14/2011. (V. 20.) KT. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2013. november

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

VÁCHARTYÁN KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSA

VÁCHARTYÁN KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSA Tervezési terület VÁCHARTYÁN KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSA V. FÁZIS: VÉGLEGESÍTETT DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2013. augusztus Projektszám:

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

REGIOPLAN FERTŐD VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN FERTŐD VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu FERTŐD VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

O r s z á go s, k i e m e l t t é r sé g i é s m e g ye i

O r s z á go s, k i e m e l t t é r sé g i é s m e g ye i Tiszalök Város Településrendezési Tervének módosításához O r s z á go s, k i e m e l t t é r sé g i é s m e g ye i övezetek területi lehatárolása Módosítás 2018. Ipari Park Tervező: A r t Vi t al T e r

Részletesebben

O r s z á go s, k i e m e l t t é r sé g i é s m e g ye i

O r s z á go s, k i e m e l t t é r sé g i é s m e g ye i Nyírcsaholy Község Településrendezési Tervének módosításához O r s z á go s, k i e m e l t t é r sé g i é s m e g ye i övezetek területi lehatárolása Napelemes erőműpark Tervező: A r t Vi t al T e r v

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

Törzsszám: FI-5/2016 A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK ZÁRADÉKOLT DOKUMENTÁCIÓ július

Törzsszám: FI-5/2016 A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK ZÁRADÉKOLT DOKUMENTÁCIÓ július DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVÉNEK Debrecen, a 0205 hrsz-ú út 0200/1 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 0202/56 hrsz-ú út 0201/1 hrsz-ú út - -0202/47 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (III. 23.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (III. 23.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (III. 23.) önkormányzati rendelete Majosháza Építési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Majosháza

Részletesebben

110/2012 (IX. 10.) sz. kt. határozat

110/2012 (IX. 10.) sz. kt. határozat 110/2012 (IX. 10.) sz. kt. határozat Csór Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2018. (...) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2018. (...) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2018. (...) önkormányzati rendelete Majosháza Építési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Majosháza Község

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének február 15-i ü l é s é r e

E l ő t e r j e s z t é s Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének február 15-i ü l é s é r e E l ő t e r j e s z t é s Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. február 15-i ü l é s é r e Településrendezési eszközök módosítása Tisztelt Képviselő-testület A testület döntése értelmében

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS az M25 sz. gyorsforgalmi út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1 / 6 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre szánt területek Gksz Kereskedelmi,

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

A településrendezés és eszközei

A településrendezés és eszközei A településrendezés és eszközei A., Általános dolgok I. A legfontosabb jogszabályok 1. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (ÉTV) 2. 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

SZOB VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 592, 579, 577/3, 580/2, 580/1 és az 578/6 hrsz-ú RÉSZTERÜLETRE

SZOB VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 592, 579, 577/3, 580/2, 580/1 és az 578/6 hrsz-ú RÉSZTERÜLETRE SZOB VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 592, 579, 577/3, 580/2, 580/1 és az 578/6 hrsz-ú RÉSZTERÜLETRE PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ - 314/2012. KORM. R.

Részletesebben

Cegléd város településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata, módosítással érintett területek

Cegléd város településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata, módosítással érintett területek 2 Tervezett területfelhaszn álás, övezet Jelenlegi területfelhasználá s, övezet Terület mérete A termálfürdő melletti tó környékének rendezése, a tó mellett egy zöldsáv kialakítása, azután vegyes területbe

Részletesebben

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M2/2013-OTÉK VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. szeptember hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben