Emlékeztető (Kivonat) Egyetemi Doktori Tanács (EDT) október óra (helyszín: ELTE Tanári Klub)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlékeztető (Kivonat) Egyetemi Doktori Tanács (EDT) október óra (helyszín: ELTE Tanári Klub)"

Átírás

1 Emlékeztető (Kivonat) Egyetemi Doktori Tanács (EDT) október óra (helyszín: ELTE Tanári Klub) Az ülésen jelen voltak: - az EDT szavazati jogú tagjai: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár, az EDT elnöke Dr. Fazekas Marianna habilitált egyetemi docens, póttag (ÁJK) Dr. Kulcsár Szabó Ernő akadémikus, egyetemi tanár, a Bölcsészettudományi Doktori Tanács elnöke (BTK) Dr. Weisz Ferenc egyetemi tanár, póttag (IK) Dr. Oláh Attila egyetemi tanár, a Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács elnöke (PPK) Dr. Örkény Antal egyetemi tanár, a Szociológia Doktori Tanács elnöke (TÁTK) Dr. Jordán Tibor egyetemi tanár, dékánhelyettes, a Természettudományi Doktori Tanács elnöke (TTK) Dr. Kamarás Katalin akadémikus, kutatóprofesszor (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont) Dr. Szigeti Péter egyetemi tanár (Széchenyi István Egyetem) Dr. Török László akadémikus, emeritus kutatóprofesszor (MTA) Szabó P. Katalin doktorandusz, az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat elnöke - az EDT tanácskozási jogú tagja: Dr. Szalay Péter egyetemi tanár, rektorhelyettes - meghívottak: Dr. Borhy László akadémikus, rektor (A Tanács üdvözlése után, a napirendi pontok tárgyalása előtt távozott az ülésről.) Dr. Michaletzky György egyetemi tanár, a Szenátus doktori iskolákat képviselő tagja Az ülés meghívóban közölt napirendje: 1. Doktori (PhD-)fokozat odaítélése, doktori fokozat honosítása 1. Fellebbezés doktori fokozatszerzési eljárással kapcsolatban meghozott tudományági doktori tanácsi határozat ellen 2. Az Egyetemi Doktori Tanács elnökhelyettesének megválasztása 3. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola törzstagi körének kibővítése 4. A Történelemtudományi Doktori Iskola törzstagi körének kibővítése 5. A Neveléstudományi Doktori Iskola törzstagi körének kibővítése 6. A Pszichológiai Doktori Iskola törzstagi körének kibővítése 7. A Kémia Doktori Iskola törzstagi körének kibővítése 8. Törzstag emeritus cím adományozása az Informatika Doktori Iskolában 9. Törzstag emeritus cím adományozása a Biológia Doktori Iskolában 10. Doktori iskola elnevezésének módosítása 11. Egyebek - Tájékoztatás a felvételi eljárás eredményéről - Tájékoztatás az Országos Doktori Tanács szeptember 15-i üléséről A tervezett napirendi pontokhoz az ülésen tett kiegészítések, javaslatok Az EDT elnöke az alábbi napirendi javaslatokat terjesztette elő: - Az 1. napirendi ponton belül 1.1. napirendi pontként kerüljön sor a doktori fokozatok odaítélése és a külföldön szerzett doktori fokozatok honosítása tárgyában az előterjesztések tárgyalására, 1.2. napirendi pontként pedig a doktori fokozatszerzési eljárással kapcsolatban meghozott tudományági doktori tanácsi határozat ellen benyújtott fellebbezés tárgyalására. - A 8. napirendi ponton belül 8.1. napirendi pontként kerüljön sor az Informatika Doktori Iskola törzstagi körének kibővítésére tett előterjesztés tárgyalására, 8.2. napirendi pontként pedig a törzstag emeritus címre történő felterjesztés tárgyalására. - Az Egyebek napirendi pont tárgyalása előtt, új 11. napirendi pontként kerüljön tárgyalásra a Bölcsészettudományi Doktori Tanács Koreanisztika doktori oktatási program létesítése és indítása a Nyelvtudományi Doktori Iskolában címmel pótlólag az EDT elé terjesztett javaslata, aminek következtében a meghívóban közölt Egyebek napirendi pont 12. napirendi pontként kerüljön tárgyalásra. Határozat: A Tanács az ülés meghívóban közölt napirendjének tárgyalását és a határozathozatal rendjét az 1., valamint a 8. napirendi pont javaslat szerinti módosításával együtt elfogadja, a Bölcsészettudományi Doktori Tanács Koreanisztika doktori oktatási program létesítése és indítása a Nyelvtudományi Doktori Iskolában című előterjesztés tárgyalását nem veszi napirendjére, az előterjesztést a következő tanácsülés napirendjére tűzi. 1

2 Az elfogadott napirend tárgyalása 1.1.Doktori (PhD-)fokozat odaítélése, doktori fokozat honosítása 1.1. sz. határozat: Az EDT az alábbi táblázatokban feltüntetett személyek részére doktori fokozatot ítél oda - az Állam- és Jogtudományi, Politikatudományi Doktori Tanács előterjesztésében: dr. Párkányi Eszter állam- és jogtudományokban (kriminológia dr. Simon Károly László állam- és jogtudományokban (állam- és jogtudományok dr. Horváth Attila politikatudományokban Mikecz Dániel politikatudományokban - a Bölcsészettudományi Doktori Tanács előterjesztésében: Binder Mátyás történelemtudományokban (kelet-európai történelem Perge Gabriella nyelvtudományokban (alkalmazott nyelvészet Bogár László nyelvtudományokban (alkalmazott nyelvészet Sochivko Elizaveta irodalom- és kultúratudományokban (komparatisztika Lyavinecz-Ugrin Marianna nyelvtudományokban (szlavisztika Csatári Ferenc filozófiai tudományokban (logika és tudományfilozófia Hojdák Gergely irodalom- és kultúratudományokban (magyar irodalomtörténet Magyar Szilvia nyelvtudományokban (interkulturális nyelvészet Szeiler Zsolt filozófiai tudományokban (fenomenológia Libárdi Péter nyelvtudományokban (alkalmazott nyelvészet Kápolnás Olivér nyelvtudományokban (mongolisztika Czakó Dóra filozófiai tudományokban (esztétika Nagy Botond történelemtudományokban (társadalom- és gazdaságtörténet Péteri Vanda nyelvtudományokban (germanisztika Tési Áron nyelvtudományokban (germanisztika Ertl Péter irodalom- és kultúratudományokban (olasz irodalom Virovecz Nándor Balázs történelemtudományokban (művelődéstörténet Iglai Edit nyelvtudományokban (magyar nyelvészet dr. Virágh Árpád nyelvtudományokban (interkulturális nyelvészet Ábrányi Henrietta nyelvtudományokban (fordítástudomány Nagy Dániel Gergely filozófiai tudományokban (etika és politikai filozófia Lózsi Tamás nyelvtudományokban (alkalmazott nyelvészet Dr. Lesfalvi Tibor történelemtudományokban (kelet-európai történelem Benda Mihály irodalom- és kultúratudományokban (francia irodalom Melkovicsné Madarász Anita történelemtudományokban (20. századi egyetemes történelem Baló András Márton nyelvtudományokban (elméleti nyelvészet Katona Júlia Magdolna filozófiai tudományokban (művészettörténet Irmes Ferencné Hessky Orsolya filozófiai tudományokban (művészettörténet Hoványi Márton irodalom- és kultúratudományokban (komparatisztika Förköli Gábor (co-tutelle) irodalom- és kultúratudományokban (magyar irodalomtörténet - az Informatikai Doktori Tanács előterjesztésében: Szarvas Kristóf informatikai tudományokban (informatika - a Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács előterjesztésében: Csapóné Ferenczi Szilvia Györgyi pszichológiai tudományokban (kognitív fejlődés Nagygyörgy Katalin pszichológiai tudományokban (személyiség- és egészségpszichológia Fejesné Mervó Barbara pszichológiai tudományokban (személyiség- és egészségpszichológia Tamás Katalin neveléstudományokban (neveléstudományi kutatások Elekes Fruzsina pszichológiai tudományokban (kognitív pszichológia Sófalvi Emese neveléstudományokban (neveléstudományi kutatások 2

3 Tóthné Aszalai Anett neveléstudományokban (neveléstudományi kutatások Semsey Gábor neveléstudományokban (neveléstudományi kutatások Berzsenyi Emese neveléstudományokban (neveléstudományi kutatások Szabó Zoltán András neveléstudományokban (neveléstudományi kutatások Llanes Sanchez Juliana Patricia neveléstudományokban (nyelvpedagógia - a Szociológia Doktori Tanács előterjesztésében: Horváth Judit (interdiszciplináris társadalmi kutatások Kállai Gyöngyi (interdiszciplináris társadalmi kutatások Sebestény Zsuzsa (szociálpolitika Szépe András Sándor (szociológia - a Természettudományi Doktori Tanács előterjesztésében: Barankai Norbert fizikai tudományokban kvantumrendszerek fizikája Beck Róbert fizikai tudományokban (részecskefizika és csillagászat Bihari Tamás kémiai tudományokban (elméleti kémia Dobosy Péter János környezettudományokban (környezetkémia Erdei Zsuzsa biológiai tudományokban (molekuláris sejtbiológia Hényel-Király Csilla környezettudományokban (környezeti földtudomány Hömöstrei Mihály fizikai tudományokban (fizika tanítás módszertana Hudoba György fizikai tudományokban (fizika tanítás módszertana Joó Attila (elméleti matematika Kakuszi Andrea biológiai tudományokban (növényszervezettan Kiss Viktor (elméleti matematika Kolacsek Orsolya biológiai tudományokban (klasszikus és molekuláris genetika Kriskovics Levente fizikai tudományokban (részecskefizika és csillagászat Lábó Eszter földtudományokban (meteorológia Lőrincz Péter biológiai tudományokban (molekuláris sejtbiológia Osváth Zsófia kémiai tudományokban (szerves kémia Szalóky Zoltán környezettudományokban (környezetbiológia Szekeres Béla János (alkalmazott matematika Szláma György biológiai tudományokban (szerkezeti biokémia Szunyogh Sándor biológiai tudományokban (molekuláris sejtbiológia Takáts-Nyeste Annamária fizikai tudományokban kvantumrendszerek fizikája Templ Barbara Andrea biológiai tudományokban (biotechnológia Tischler Orsolya kémiai tudományokban (szerves kémia Tóthmérész Lilla (alkalmazott matematika Ungvári Zsuzsanna földtudományokban (térképtudomány Ünnep Renáta fizikai tudományokban kvantumrendszerek fizikája Varga Balázs biológiai tudományokban (idegtudomány Varga Kata biológiai tudományokban (molekuláris sejtbiológia és az alábbi táblázatban feltüntetettek külföldön szerzett doktori fokozatát honosítja a Bölcsészettudományi Doktori Tanács, továbbá a Szociológia Doktori Tanács, illetve a Természettudományi Doktori Tanács előterjesztésében: NÉV Mráz Attila Gergely Veres Máté Csizmadia Balázs Isépy Mónika Isépy Péter Antal László Kalmár Boldizsár TUDOMÁNYÁG filozófiai tudományokban filozófiai tudományokban irodalom- és kultúratudományokban nyelvtudományokban nyelvtudományokban 3

4 1.2.Fellebbezés doktori fokozatszerzési eljárással kapcsolatban meghozott tudományági doktori tanácsi határozat ellen 1.2. sz. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács a fellebbezést elkésettség okán elutasítja. 2.Az Egyetemi Doktori Tanács elnökhelyettesének megválasztása 2.sz. határozat: Az EDT a Tanács elnökhelyetteséül a 2017/2018. tanévben Dr. Kulcsár Szabó Ernő akadémikust, egyetemi tanárt választja meg. 3.Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola törzstagi körének kibővítése 3.sz. határozat: Az EDT Dr. Hack Péter PhD, habilitált egyetemi docens törzstagi jelölését támogatja. 4.A Történelemtudományi Doktori Iskola törzstagi körének kibővítése 4.sz. határozat: Az EDT Dr. Magyarics Tamás CSc, egyetemi tanár törzstagi jelölését támogatja. 5.A Neveléstudományi Doktori Iskola törzstagi körének kibővítése 5.sz. határozat: Az EDT Dr. Bárdos György DSc, egyetemi tanár, Dr. Kereszty Orsolya PhD, habilitált egyetemi docens, Dr. Mikonya György PhD, habilitált egyetemi docens, Dr. Szabó Attila DSc, egyetemi tanár és Dr. Szivák Judit PhD, habilitált egyetemi docens törzstagi jelölését támogatja. 6.A Pszichológiai Doktori Iskola törzstagi körének kibővítése 6.sz. határozat: Az EDT Dr. Bernáth László PhD, habilitált egyetemi docens, Dr. Király Ildikó PhD, habilitált egyetemi docens, Dr. Németh Dezső PhD, egyetemi tanár és Dr. Veres-Székely Anna PhD, habilitált egyetemi docens törzstagi jelölését támogatja. 7.A Kémia Doktori Iskola törzstagi körének kibővítése 7.sz. határozat: Az EDT Dr. Szalai István DSc, egyetemi docens törzstagi jelölését támogatja. 8.1.Az Informatika Doktori Iskola törzstagi körének kibővítése 8.1.sz. határozat: Az EDT Dr. Fridli Sándor DSc, egyetemi tanár törzstagi jelölését támogatja. 8.2.Törzstag emeritus cím adományozása az Informatika Doktori Iskolában 8.2.sz. határozat: Az EDT emeritus törzstagi címet adományoz Dr. Demetrovics János akadémikus, professor emeritus és Dr. Schipp Ferenc professor emeritus részére. 9.Törzstag emeritus cím adományozása a Biológia Doktori Iskolában 9.sz. határozat: Az EDT emeritus törzstagi címet adományoz Dr. Sass Miklós professor emeritus részére. 10.Doktori iskola elnevezésének módosítása Dr. Szalay Péter rektorhelyettes úr a doktori iskolák elnevezésének módosíthatósága tárgyában kérte ki az EDT előzetes véleményét. Tekintettel arra, hogy a doktori iskolák Oktatási Hivatal által is nyilvántartásba vett elnevezéseit a doktori iskolák működési szabályzatain túl az EDSZ 1. számú 4

5 melléklete tartalmazza, ezért a Tanács véleménye szerint azok módosítására csak az EDT, illetve a Szenátus határozata alapján és egy, a jövőben kialakítandó ügymenet szerint kerülhet sor. 11.Egyebek - Tájékoztatás a felvételi eljárás eredményéről Az EDT elnöke tájékoztató adatokat közölt a doktori iskolai jelentkezések és a tudományági doktori tanácsok felvételivel kapcsolatos döntéseinek eredményéről azzal, hogy a sikeres felvételi eljárás eredményeképp a 2017/2018. tanév I. félévében tanulmányaikat ténylegesen megkezdők létszámadatai hitelt érdemlően az októberi statisztikában jelennek majd meg. - Tájékoztatás az Országos Doktori Tanács szeptember 15-i üléséről Dr. Szalay Péter rektorhelyettes úr tájékoztatta a Tanácsot, hogy az Országos Doktori Tanács (ODT) május 5-i ülésén megvitatta a doktori felvételi keretszám elosztási algoritmusának módosítására előterjesztett elnökségi javaslatot, miszerint az új algoritmus tartalmazzon ún. kiválósági elemeket is (pl. a doktori iskola korábbi doktoranduszai által elnyert díjak: pl. MTA Lendület, Akadémiai Ifjúsági Díj, Junior Príma Díj, illetve a publikációs output), a kiválóság mérése kapcsolódjon össze a doktori iskolák eredményességével. Az ODT szeptemberi ülésén a különféle, már a kiválóságot is figyelembe vevő számítási algoritmusok (alap algoritmus, az elnyert díjakat és a publikációs kibocsátást is figyelembe vevő algoritmus stb.) alapján körvonalazódó, egyetemek közötti keretelosztási lehetőségek kerültek megvitatatásra annak érdekében, hogy a következő ODT-ülésen döntés születhessen a évi tényleges keretszámokról. Rektorhelyettes úr az országos ösztöndíjas doktorandusz keret kiválósági elemek nélküli, alap elosztási mechanizmusára tekintettel kiemelte az oktatói körre kiterjedő adatszolgáltatás pontosságának fontosságát is, melynek érdekében az egyetemi adatszolgáltatás folyamatát is érdemes lehet átgondolni. A Tanács megállapodott abban, hogy a következő ülés várható időpontja: november óra. Prof. Dr. Mezey Barna az EDT elnöke 5