Tartalom MAGYAR-2. ELŐKÉSZÜLETEK Biztonsági óvintézkedések... 3 A készülék használatba vételét megelőző ellenőrzés... 6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom MAGYAR-2. ELŐKÉSZÜLETEK Biztonsági óvintézkedések... 3 A készülék használatba vételét megelőző ellenőrzés... 6"

Átírás

1 Tartalom ELŐKÉSZÜLETEK Biztonsági óvintézkedések... 3 A készülék használatba vételét megelőző ellenőrzés... 6 ALAPFUNKCIÓK A távirányító használata... 7 Alapvető működtetés IDŐZÍTŐ A be-/kikapcsolásidőzítő beállítása A szép álmokat mód beállítása OPCIÓK A turbó funkció használata A tisztító funkció használata A csendes funkció használata BEÁLLÍTÁSOK Beltéri egység kiválasztása Lapát választása EGYÉB Függelék MAGYAR-2 MR-EH00_IB_04667A-00_HU.indd 오후 4:22:15

2 Biztonsági óvintézkedések Ez a rész a felhasználó biztonságának megóvását és az anyagi károk megelőzését szolgálja. A termék megfelelő használata érdekében figyelmesen olvassa el. VIGYÁZAT FIGYELEM Kockázatok vagy olyan biztonságot veszélyeztető tevékenységek, amelyek súlyos vagy végzetes személyi sérülést okozhatnak. Kockázatok vagy olyan biztonságot veszélyeztető tevékenységek, amelyek könnyű személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak. 01 ELŐKÉSZÜLETEK ÜZEMBE HELYEZÉS Kövesse az útmutatást. NE próbálkozzon ezzel. Az áramütés elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a készülék földelve van. Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról. NE szerelje szét. VIGYÁZAT A termék telepítését kizárólag szakképzett szerelő végezheti. XXEllenkező esetben fennáll az áramütés, tűz, működési hiba, robbanás vagy sérülés kockázata. Ne telepítse a készüléket fűtőberendezés vagy gyúlékony anyag közelébe. Ne telepítse a készüléket párás, olajos vagy poros, illetve közvetlen napfénynek és víznek (csapadéknak) kitett helyre. Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol előfordulhat gázszivárgás. XXEllenkező esetben áramütés vagy tűz következhet be. MAGYAR-3 MR-EH00_IB_04667A-00_HU.indd 오후 4:22:15

3 Biztonsági óvintézkedések ÜZEMBE HELYEZÉS FIGYELEM A készüléket kemény, sík, vízszintes felületre állítsa fel, amely elbírja a súlyát. XXHa a felület nem bírja el a berendezés súlyát, az leeshet, és a termék megsérülhet. MŰKÖDTETÉS VIGYÁZAT Ha a készülék furcsa zajt, égett szagot vagy füstöt bocsát ki, azonnal csatlakoztassa le az elektromos hálózatról, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal. XXEllenkező esetben áramütés vagy tűz következhet be. Ne kísérelje meg megjavítani, szétszerelni vagy átalakítani a készüléket. XXEllenkező esetben áramütés, a készülék meghibásodása vagy személyi sérülés következhet be. MAGYAR-4 MR-EH00_IB_04667A-00_HU.indd 오후 4:22:15

4 MŰKÖDTETÉS FIGYELEM Ne kerüljön víz a készülékbe. XXEllenkező esetben tűz vagy robbanás következhet be. Ne kezelje a készüléket vizes kézzel. XXEllenkező esetben áramütés következhet be. Ne permetezzen illékony anyagokat (pl. rovarirtót) a készülék felületére. XXAmellett, hogy veszélyt jelent az emberekre, áramütést, tüzet vagy működési hibát okozhat. Ne nyomja meg túl nagy erővel a terméket, és ne szerelje szét azt. A terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja. XXA terméket kizárólag rendszer-légkondicionálóként való használatra tervezték. Ne használjon hegyes tárgyat a gombok megnyomásához. XXEllenkező esetben áramütés vagy az alkatrész meghibásodása következhet be. Ne tisztítsa a készüléket úgy, hogy közvetlenül vizet permetez rá. Ne használjon benzolt, hígítót, alkoholt vagy acetont a készülék tisztításához. XXEllenkező esetben elszíneződés, deformálódás, a készülék károsodása, áramütés vagy tűz következhet be. 01 ELŐKÉSZÜLETEK MAGYAR-5 MR-EH00_IB_04667A-00_HU.indd 오후 4:22:15

5 A készülék használatba vételét megelőző ellenőrzés Tartozékok Tétel Vezeték nélküli távirányító Távirányítóba való elemek M4xL16 csavarok Távirányító-tartó Használati útmutató Mennyiség Kialakítás MEGJEGYZÉS Az alábbi szempontok szerint válassza meg a távirányító tartó helyét: Ahol nincs a távirányító jelével interferáló jel. Ne legyen kitéve közvetlen napfénynek vagy sugárzó hőnek. Televíziótól és hangberendezésektől legalább 1 m távolságra legyen. 1. Jelölje meg ceruzával a helyet, ahová a távirányító-tartót fel kívánja szerelni. 2. Fúrja ki a megjelölt csavarfuratokat (2EA) a falban. 3. A csavarok segítségével szerelje fel a falra a távirányító-tartót. MAGYAR-6 MR-EH00_IB_04667A-00_HU.indd 오후 4:22:15

6 ALAPFUNKCIÓK A távirányító használata ffirányozza a távirányítót a beltéri egység jelfogadó egysége felé. ffha a billentyűt jól nyomja meg a távirányítón, hangjelzést hall majd a beltéri egységből, és a távirányító kijelzőjén megjelenik egy kapcsolatot jelző ábra( ). A távirányító gombjai 02 ALAPFUNKCIÓK Tápellátás A légkondicionáló be- vagy kikapcsolása. Hőfok Hőfok beállítása. Opciók Kijelöli a működési opciókat. Időzítő Beállítja az időzítő opcióit. A levegő áramlási iránya (felfelé és lefelé) A fel-le levegőáramlási irányt állítja be (csővezetékes típusokra ez nem vonatkozik). Mód Az üzemmód kiválasztása. Ventilátor-fordulatszám Beállítja a ventilátor-fordulatszámot. A levegő áramlási iránya (balra és jobbra) A levegő áramlási irányát állítja balra és jobbra. Beállítások A beállítások kiválasztása. Irány Elvezet az opció kiválasztásához és beállításához. BEÁLLÍT Egy opció kiválasztása vagy törlése. MEGJEGYZÉS Ha az éppen beállított opciókat vagy beállításokat törölni kívánja, nyomja meg ismét az Options (Opciók) vagy a Settings (Beállítások) gombot. A legutóbb beállított elem villogni kezd, és ilyenkor egyszerűen lehet törölni. MAGYAR-7 MR-EH00_IB_04667A-00_HU.indd 오후 4:22:15

7 A távirányító használata A távirányító kijelzője Üzemmód *A (Heat) Fűtés üzemmód csak az MR-EH00/MR-EH00U típusra vonatkozik. Beállítja a hőfokot vagy az időzítő funkció be- és kikapcsolásának idejét Időzítő be-/kikapcsolása Adatátvitel a távirányítótól Lemerült elemek Ventilátor-fordulatszám A levegő áramlási iránya Opciók Beállítások MEGJEGYZÉS Az MR-EH00U/MR-EC00U típusoknál a hőfok megjelenítése F egységben történik. Elemcsere ideje Amikor az elemek lemerülnek, a távirányító kijelzőjén a ( A távirányító 2 db 1,5 V-os AAA elemmel működik. ) jel jelenik meg. Ha ez az ikon megjelenik, cseréljen elemet. A távirányító tárolása Ha huzamosabb ideig nem használja a távirányítót, vegye ki belőle az elemeket, és tárolja a távirányító-tartóban. MAGYAR-8 MR-EH00_IB_04667A-00_HU.indd 오후 4:22:16

8 Az elemek behelyezése 1. Nyissa fel az elemtartó fedelét a távirányítón. Óvatosan nyomja meg a ( ) részen, majd a nyíllal jelzett irányban emelje fel. 2. Helyezze be az elemeket. A (+) és (-) jelzések a helyükre kerüljenek. 3. Csukja le az elemtartó fedelét. Illessze össze a távirányító alsó és felső felét, és nyomja össze őket, míg kattanó hangot nem hall. Ügyeljen rá, nehogy víz jusson a távirányító belsejébe. FIGYELEM 02 ALAPFUNKCIÓK MEGJEGYZÉS Előfordulhat, hogy a légkondicionáló nem működtethető a távirányítóval erős fényforrás, pl. fluoreszcens lámpa vagy neonreklám közelében. Ilyen helyzetekben a távirányítót tegye a beltéri egység jelfogadó egysége elé, és úgy használja. Ha a távirányító képes más elektromos készülékeket is működtetni, lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal. Szűrő visszaállítása: Ha a szűrő-visszaállítás jelzése bekapcsol a beltéri egység kijelzőjén, tisztítsa meg a szűrőt, majd nyomja meg a Settings (Beállítások) < vagy > (Filter Reset (Szűrő-visszaállítás)) villog SET (Beállít) gombot. Hangjelzés kikapcsolása: A hangzelzés elnémításához nyomja meg a Settings (Beállítások) < vagy > (Beep (Hangjelzés)) villog SET (Beállít) gombot. Ha újra megnyomja a Settings (Beállítások) < vagy > (Beep (Hangjelzés)) villog SET (Beállít) gombot, a hangjelzés újra hallható lesz működéskor. A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása (A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható) Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre. A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre. MAGYAR-9 MR-EH00_IB_04667A-00_HU.indd 오후 4:22:16

9 Alapvető működtetés Az alapvető működtetés egy olyan üzemmód, amely a Mode (Mód) gomb megnyomásával választható ki. Auto (Automata) Auto (Automata) módban a légkondicionáló a helyiség levegőjének frissen tartásához automatikusan állítja be a hőfokot és a ventilátor-fordulatszámot. ffha a benti levegő túl meleg, dinamikus hűvös szellő támad, és amikor már elég hűvössé válik, lágy szellő veszi át a helyét. Cool (Hűtés) A Cool (Hűtés) mód használata gyakori; a Cool (Hűtés) módban szabadon állítható a hőfok, a ventilátor fordulatszáma és a légáram iránya. ffha a Heat (Fűtés) módot választja, mikor a Cool (Hűtés) mód van bekapcsolva, a Cool (Hűtés) mód törlődik. Dry (Szárítás) Dry (Szárítás) módban a légkondicionáló páramentesítőként működve eltávolítja a párát a beltéri levegőből. A Dry (Szárítás) mód még az esős napokon is biztosítja a friss levegőt. Fan (Ventilátor) A Fan (Ventilátor) mód a ventilátorhoz hasonlóan biztosítja a légmozgást és a friss levegőt. Heat (Fűtés) (MR-EH00/MR-EH00U) A Heat (Fűtés) módban ősszel és télen is felmelegíthető a helyiség levegője. ffelőfordul, hogy a ventilátor nem indul azonnal, hogy ne keletkezzen hideg légmozgás. ffa Heat (Fűtés) módban van lehetőség a leolvasztási művelet elvégzésére, a kültéri egységre fagyott réteg eltávolítására. (Amikor a Heat (Fűtés) módban a leolvasztási művelet zajlik, gőz keletkezik a kültéri egységnél.) ffha a légkondicionálót leállítják a fűtési művelet után, a ventilátor még egy ideig forog, hogy a beltéri egység lehűljön. ffha a Cool (Hűtés) módot választja, mikor a Heat (Fűtés) mód van bekapcsolva, a Heat (Fűtés) mód törlődik. MEGJEGYZÉS Amikor a külső hőmérséklet alacsony, a páratartalom pedig magas a fűtési mód során, a kültéri egység fűtési teljesítménye lecsökkenhet a kültéri hőcserélő lefagyása miatt. A leolvasztási művelet 5-12 perc alatt eltávolítja a kültéri egység hőcserélőjén képződött jégréteget. A leolvasztási művelet során a beltéri egység nem indukál légmozgást, hogy ne keletkezzen hideg levegőkiáramlás. A leolvasztási művelethez szükséges idő lecsökkenhet a kültéri egységen keletkező jég mennyiségének függvényében. A leolvasztási művelethez szükséges idő lecsökkenhet az eső és hó páratartalmának következtében is. MAGYAR-10 MR-EH00_IB_04667A-00_HU.indd 오후 4:22:16

10 A légkondicionáló bekapcsolása A gombbal kapcsolja be a légkondicionálót. Üzemmód kiválasztása A gombbal válassza ki az üzemmódot. A Heat (Fűtés) üzemmód csak az MR-EH00/MR-EH00U típusra vonatkozik. 02 ALAPFUNKCIÓK Ventilátor-fordulatszám megválasztása. A gombbal válassza ki a ventilátor fordulatszámát. Auto (Automata) Cool (Hűtés) Dry (Szárítás) Fan (Ventilátor) Fűtés (Automatikus) (Automata), (Alacsony), (Közepes), (Magas) (Automatikus) (Alacsony), (Közepes), (Magas) (Automata), (Alacsony), (Közepes), (Magas) A hőfok beállítása. A gombbal állítsa be a hőfokot. Auto (Automata) Cool (Hűtés) Dry (Szárítás) Fan (Ventilátor) Fűtés A hőmérséklet fokonként 1 C állítható a C tartományban. A hőmérséklet fokonként 1 C állítható a C tartományban. A hőmérséklet fokonként 1 C állítható a C tartományban. A hőmérséklet nem állítható. A hőmérséklet fokonként 1 C állítható a C tartományban. MAGYAR-11 MR-EH00_IB_04667A-00_HU.indd 오후 4:22:17

11 Alapvető működtetés A légáramlás irányának kiválasztása Ezzel a funkcióval felfelé vagy lefelé, illetve balra és jobbra módosíthatja a légáramlás irányát. A és gomb megnyomásával állíthatja át a légáram irányát felfelé vagy lefelé, illetve jobbra vagy balra, ha a légkondicionáló be van kapcsolva. ffha a lapát elérte a kívánt pozíciót, nyomja meg még egyszer a vagy a gombot, a légáram irányának beállításához. Leáll a lapát fel/le és jobbra/balra forgatása. A csővezetékes típusoknál a légáram iránya nem állítható fel/le irányban. A távirányító kijelzője MAGYAR-12 MR-EH00_IB_04667A-00_HU.indd 오후 4:22:17

12 IDŐZÍTŐ A be-/kikapcsolásidőzítő beállítása Beállíthatja, hogy a légkondicionáló automatikusan mikor kapcsoljon be vagy ki. A bekapcsolásidőzítő beállítása Ha a légkondicionáló ki van kapcsolva. 1. Nyomja meg a Timer (Időzítő) gombot. 2. Tarsa nyomva a < vagy a > gombot, míg az On (Be) jelzés el nem kezd villogni. 3. A bekapcsolásidőzítő beállításához nyomja meg a SET (Beállít) gombot. Az On (Be) jelzés elkezd villogni, és az időpont beállítható. 4. A beállításhoz nyomja meg a < vagy a > gombot. Az idő fél órás egységekben 30 perctől (a kijelzőn 0,5) 3 óráig; az óra egység pedig 3-24 óra közt állítható. Az idő a 30 perces minimális értéktől a maximális 24 órás értékig állítható be. 5. A bekapcsolási idő beállításának véglegesítéséhez nyomja meg a SET (Beállít) gombot. A távirányító kijelzőjén megjelenik az On (Be) jelzés, valamint az időzítő számára beállított idő. A bekapcsolási idő beállítása törlődik, ha az idő beállítása után 10 másodpercen belül nem nyomja meg a SET (Beállít) gombot. Ezért ellenőrizze az (On (Be)) jelzést a távirányító kijelzőjén. 03 IDŐZÍTŐ A távirányító kijelzője Törlés ffnyomja meg a < vagy a > gombot, hogy a beállított időnél meg, majd nyomja meg a SET (Beállít) gombot. ffnyomja meg a bekapcsoló gombot. jelenjen A bekapcsolásidőzítő további opciói Válassza ki a módot: (Auto (Automata)) (Cool (Hűtés)) (Dry (Szárítás)) (Fan (Ventilátor)) és (Heat (Fűtés)). A Heat (Fűtés) üzemmód csak az MR-EH00/MR-EH00U típusra vonatkozik. A hőfokot az időzítő beállítását követően lehet beállítani. A hőfok beállítása csak az Auto (Automata)/Cool (Hűtés)/Dry (Szárítás)/Heat (Fűtés) módoknál lehetséges. Fan (Ventilátor) módban a hőfok nem állítható. A Heat (Fűtés) üzemmód csak az MR-EH00/MR-EH00U típusra vonatkozik. MEGJEGYZÉS 10 másodperccel a bekapcsolásidőzítő beállítása után csak az (On (Be)) jelzés látható a távirányító kijelzőjén. A bekapcsolásidőzítő beállításakor a ventilátor fordulatszáma nem állítható. MAGYAR-13 MR-EH00_IB_04667A-00_HU.indd 오후 4:22:18

13 A be-/kikapcsolásidőzítő beállítása A kikapcsolásidőzítő beállítása Ha a légkondicionáló be van kapcsolva 1. Nyomja meg a Timer (Időzítő) gombot. 2. Tarsa nyomva a < vagy a> gombot, míg az Off (Ki) jelzés el nem kezd villogni. 3. A kikapcsolásidőzítő beállításához nyomja meg a SET (Beállít) gombot. Az Off (Ki) jelzés elkezd villogni, és az időpont beállítható. 4. A beállításhoz nyomja meg a < vagy a > gombot. Az idő fél órás egységekben 30 perctől (a kijelzőn 0,5) 3 óráig; az óra egység pedig 3-24 óra közt állítható. Az idő a 30 perces minimális értéktől a maximális 24 órás értékig állítható be. 5. A kikapcsolási idő beállításának véglegesítéséhez nyomja meg a SET (Beállít) gombot. A távirányító kijelzőjén megjelenik az Off (Ki) jelzés, valamint az időzítő számára beállított idő. A kikapcsolási idő beállítása törlődik, ha az idő beállítása után 10 másodpercen belül nem nyomja meg a SET (Beállít) gombot. Ezért ellenőrizze a (Off (Ki)) jelzést a távirányító kijelzőjén. Törlés ffnyomja meg a < vagy a > gombot, hogy a beállított időnél meg, majd nyomja meg a SET (Beállít) gombot. jelenjen A távirányító kijelzője A bekapcsolás- és a kikapcsolásidőzítő kombinálása Ha a légkondicionáló ki van kapcsolva. Ha a bekapcsolásidőzítőn beállított idő rövidebb, mint a kikapcsolásidőzítőn beállított pl. bekapcsolásidőzítő: 3 óra, kikapcsolásidőzítő: 5 óra A légkondicionáló az időzítő beállításától számított 3 óra múlva bekapcsol, és 2 órán át üzemel, majd automatikusan kikapcsol Ha a légkondicionáló be van kapcsolva Ha a bekapcsolásidőzítőn beállított idő hosszabb, mint a kikapcsolásidőzítőn beállított pl. bekapcsolásidőzítő: 3 óra, kikapcsolásidőzítő: 1 óra A légkondicionáló az időzítő beállításától számított 1 óra múlva kikapcsol, és a kikapcsolás után számított 2 óra elteltével bekapcsol. MEGJEGYZÉS A bekapcsolás- és kikapcsolásidőzítőn beállított időknek egymástól különbözniük kell. Ha a bekapcsolás- vagy a kikapcsolásidőzítő be van állítva, a beállítást a bekapcsoló gomb megnyomásával lehet törölni. MAGYAR-14 MR-EH00_IB_04667A-00_HU.indd 오후 4:22:18

14 A szép álmokat mód beállítása A nyugodt alvás érdekében a légkondicionáló 3 fokozatban működik: Fall asleep (Elalvás) Sound sleep (Mély alvás) Wake up (Ébredés) fokozatokban. Ha a légkondicionáló Cool (Hűtés) módban üzemel: 1. Nyomja meg a Timer (Időzítő) gombot. 2. Tartsa nyomva a < vagy a > gombot, míg a ( ) jelzés el nem kezd villogni. 3. A szép álmokat mód beállításhoz nyomja meg a SET (Beállít) gombot. ( ) jelzés elkezd villogni, és az időpont beállítható. 4. A beállításhoz nyomja meg a < vagy a > gombot. Az idő fél órás egységekben 30 perctől (a kijelzőn 0,5) 3 óráig; az óra egység pedig 3-12 óra közt állítható. Az idő a 30 perces minimális értéktől a maximális 12 órás értékig állítható be. A szép álmokat mód alapértelmezett időbeállítása 8 óra. 5. A szép álmokat mód beállításának véglegesítéséhez nyomja meg a SET (Beállít) gombot. ( ) jelzés, valamint az időzítő számára beállított idő megjelenik a távirányító kijelzőjén. A szép álmokat mód törlődik, ha az idő beállítása után 10 másodpercen belül nem nyomja meg a SET (Beállít) gombot. Ezért ellenőrizze a ( ) jelzést a távirányító kijelzőjén. 03 IDŐZÍTŐ A távirányító kijelzője Törlés ffnyomja meg a < vagy a > gombot, hogy a beállított időnél meg, majd nyomja meg a SET (Beállít) gombot. jelenjen A szép álmokat mód további opciói A hőmérséklet fokonként 1 C állítható a C tartományban. MAGYAR-15 MR-EH00_IB_04667A-00_HU.indd 오후 4:22:19

15 A szép álmokat mód beállítása Hőfok és ventilátor-fordulatszám állítása szép álmokat módban 1. Fall asleep (Elalvás) mód: A jó alváshoz a megfelelő környezetet gyors hűtéssel, altató, gyors légáramlattal biztosítja. 2. Sound sleep (Mély alvás) mód : A Sound sleep (Mély alvás) mód úgy állítja a hőfokot és a légáramot, hogy biztosítsa az egészséges bőrfelületi hőmérsékletet, és a mély alvást is segítse. A good sleep (Mély alvás) üzemelési óráinak megfelelően a mély alvás ideje lehet hosszabb vagy rövidebb. 3. Wake up (Ébredés) a szép álmokat módban: Olyan légáramot biztosít, amely a testhőmérsékletet a friss ébredés állapotába hozza. A szép álmokat módban a légkondicionáló az első 30 percben Cool + ( ) (Hűtés +) módban üzemel. A szép álmokat MEGJEGYZÉS módban a ventilátor fordulata és a légáram iránya automatikusan szabályozott. A hőfok ajánlott értéke 25 C -27 C ); a legideálisabb érték a 26 C. Ha a hőmérséklet túl alacsony, hidegérzet alakulhat ki alvás során, illetve meg is lehet fázni. A szép álmokat módban az optimális működési idő 8 óra. Ezért ha a beállított idő túl rövid vagy túl hosszú, előfordulhat, hogy az elvárthoz képest kényelmetlenebbül érzi magát. Ha a szép álmokat mód legalább 5 óra értékre van állítva, a Wake up (Ébresztés) fokozat a működési idő vége előtt 1 órával kapcsol be, és a légkondicionáló automatikusan leáll. Ha a bekapcsolásidőzítő és a szép álmokat mód egyidejűleg van beállítva, a légkondicionáló a működéséhez csak a később beállított funkciót veszi figyelembe. A szép álmokat mód működése alatt a mód kiegészítésképpen beállítható, az Options (Opciók) gomb megnyomásával. Ha megnyomja az Options (Opciók) gombot, és kiválasztja a turbó/csendes funkciót, a szép álmokat mód törlődik, és a kiválasztott mód lép működésbe. Ha megnyomja a Mode (Mód) gombot, a szép álmokat mód törlődik, és a kiválasztott mód lép működésbe. MAGYAR-16 MR-EH00_IB_04667A-00_HU.indd 오후 4:22:19

16 OPCIÓK A turbó funkció használata Beállítható a gyors és dinamikus hűtést (fűtést) biztosító turbó funkció. Ha a légkondicionáló Cool (Hűtés) vagy Heat (Fűtés) módban üzemel 1. Nyomja meg az Options (Opciók) gombot. 2. Tarsa nyomva a < vagy > gombot, míg a (Turbo) jelzés el nem kezd villogni. 3. A turbó funkció beállításához nyomja meg a SET (Beállít) gombot. (Turbo) felirat először villog, majd a kijelzőn marad (Turbo), a funkció pedig 30 percig marad bekapcsolva. 04 OPCIÓK Törlés MEGJEGYZÉS ffnyomja meg újra az Options (Opciók) gombot, és a (Turbo) jelzés elkezd villogni; majd nyomja meg a SET (Beállít) gombot. A turbó funkció csak Cool (Hűtés) és Heat (Fűtés) módban használható. A Heat (Fűtés) üzemmód csak az MR-EH00/MR-EH00U típusra vonatkozik. Ha a turbó funkciót olyankor választja ki, amikor be van kapcsolva a csendes funkció, a csendes funkció törlődik. A légáram bármelyik irányban állítható. A csővezetékes típusoknál a légáram iránya nem állítható fel/le irányban. A hőfok és a ventilátor fordulata nem állítható. A távirányító kijelzője MAGYAR-17 MR-EH00_IB_04667A-00_HU.indd 오후 4:22:19

17 A tisztító funkció használata A tisztító funkció használata eltávolítja a levegőben levő káros anyagokat, és tiszta, egészséges légteret biztosít. Kiválaszthatja a funkciót kiegészítésképpen, a légkondicionáló működése közben. Ha a légkondicionáló be van kapcsolva 1. Nyomja meg az Options (Opciók) gombot. 2. Tartsa nyomva a < vagy a > gombot, míg a ( ) jelzés el nem kezd villogni. 3. A tisztító funkció beállításához nyomja meg a SET (Beállít) gombot. ( ) egy ideig villog, majd a kijelzőn marad ( ), a funkció pedig bekapcsol. Törlés ffnyomja meg újra az Options (Opciók) gombot, és a ( ) jelzés elkezd villogni; majd nyomja meg a SET (Beállít) gombot. A távirányító kijelzője Kiválaszthatja a tisztító funkciót kiegészítésképpen az Auto/Cool/Dry/Heat MEGJEGYZÉS (Automata/Hűtés/Szárítás/Fűtés) módok mellé, és a hőfok is állítható. A Heat (Fűtés) üzemmód csak az MR-EH00/MR-EH00U típusra vonatkozik. Ha a tisztító funkciót a Fan (Ventilátor) módban választotta kiegészítésképpen, akkor a hőfok nem állítható. A légkondicionáló és a tisztító funkció egyszerre működik, a bekapcsoló gombot megnyomva mind a légkondicionáló, mind a légtisztító működése leáll. Használható a tisztító funkció úgy is, ha a bekapcsolásidőzítő be van állítva, de a légkondicionáló kikapcsolt helyzetben van. Ha a légkondicionáláshoz kiegészítésképpen bekapcsolja a légtisztítót, az nem jelent nagy különbséget sem áramfogyasztásban, sem zajszintben. Ha a légkondicionáló ki van kapcsolva. 1. Nyomja meg az Options (Opciók) gombot. 2. A légtisztító bekapcsolásához nyomja meg a SET (Beállít) gombot, amikor a ( ) jelzés villog. ( ) megjelenik a távirányító kijelzőjén, a funkció pedig bekapcsol. Törlés ffnyomja meg a bekapcsoló gombot. A távirányító kijelzője MAGYAR-18 MR-EH00_IB_04667A-00_HU.indd 오후 4:22:19

18 A csendes funkció használata A beltéri egység által Cool/Heat (Hűtés/Fűtés) módban keltett zaj csökkenthető. Ha a légkondicionáló Cool (Hűtés) vagy Heat (Fűtés) módban üzemel 1. Nyomja meg az Options (Opciók) gombot. 2. Tarsa nyomva a < vagy a > gombot, míg a (Quiet (Csendes)) jelzés el nem kezd villogni. 3. A csendes funkció beállításához nyomja meg a SET (Beállít) gombot. (Quiet) egy ideig villog, majd a kijelzőn marad (Quiet (Csendes)) formában, a funkció pedig bekapcsol. 04 OPCIÓK Törlés ffnyomja meg újra az Options (Opciók) gombot, és a (Quiet (Csendes)) jelzés elkezd villogni; majd nyomja meg a SET (Beállít) gombot. A csendes funkció további opciói Cool (Hűtés) módban A hőmérséklet fokonként 1 C állítható a C tartományban. Heat (Fűtés) módban A hőmérséklet fokonként 1 C állítható a C tartományban. A Heat (Fűtés) üzemmód csak az MR-EH00/MR-EH00U típusra vonatkozik. A távirányító kijelzője A ventilátor-fordulat beállítása: (Automata). A légáramlás iránya állítható. MEGJEGYZÉS A csendes funkció csak a Cool/Heat (Hűtés/Fűtés) módban használható, és ha a turbó funkció be van kapcsolva a csendes funkció kiválasztásakor, a turbó funkció törlődik. A Heat (Fűtés) üzemmód csak az MR-EH00/MR-EH00U típusra vonatkozik. MAGYAR-19 MR-EH00_IB_04667A-00_HU.indd 오후 4:22:20

19 BEÁLLÍTÁSOK Beltéri egység kiválasztása 4 beltéri egység közül választhat és működtetheti azokat. Ha a légkondicionáló be van kapcsolva 1. Nyomja meg a Settings (Beállítások) gombot. 2. Tarsa nyomva a < vagy > gombot, míg a Zone (Zóna) jelzés el nem kezd villogni. 3. A SET (Beállít) gomb megnyomásával választhatja ki a működtetni kívánt beltéri egységet. Kiválaszthatja a beltéri egységeket sorban (1-4), vagy kiválaszthatja egyszerre az összes beltéri egységet. A távirányító kijelzője Lapát választása 4 lapát közül választhat és működtetheti azokat. Ha a légkondicionáló be van kapcsolva 1. Nyomja meg a gombot. A kijelzőn megjelenik a Blade 1234 (Lapát: 1234) felirat. 2. Nyomja meg a Settings (Beállítások) gombot. 3. Tartsa nyomva a < vagy a> gombot, míg a (Blade (Lapát)) jelzés el nem kezd villogni. 4. Válassza ki a működtetni kívánt lapátot a SET (Beállít) gomb megnyomásával. Kiválaszthatja az egyes lapátokat sorban (1-4), vagy kiválaszthatja egyszerre az összes terelőlapátot. A kiválasztott lapát törléséhez nyomja meg a gombot. MEGJEGYZÉS Ha a lapátokat egyenként jelöli ki, a gomb nem fog működni. A távirányító kijelzője MAGYAR-20 MR-EH00_IB_04667A-00_HU.indd 오후 4:22:20

20 EGYÉB Függelék A távirányító részletes vezérlési adatai az egyes beltéri egységenként Besorolás Console2 (SOC) EEV-RAC DVM Master N JSF2 Lengés fel-le irányban Támogatott Támogatott Támogatott Támogatott Lengés balra és jobbra Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Támogatott Csendes Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Szép álmokat Nem támogatott Támogatott Támogatott Támogatott Turbó Nem támogatott Támogatott Támogatott Támogatott Tisztítás Támogatott Nem támogatott Nem támogatott Támogatott Egyes lapátok vezérlése Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Többcsatornás (Beltéri egység kiválasztása) Támogatott Támogatott Támogatott Támogatott Hangjelzés Támogatott Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Kényszerített próbaüzem Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Hűtőközeg-mennyiségfigyelés Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott 06 EGYÉB Besorolás Console [Inverter] Global_4way [Inverter] Slim_1way_SPI_Add [Inverter] G_Mini4way [Inverter] Lengés fel-le irányban Támogatott Támogatott Támogatott Támogatott Lengés balra és jobbra Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Csendes Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Szép álmokat Nem támogatott Nem támogatott Támogatott Nem támogatott Turbó Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Tisztítás Támogatott Támogatott Támogatott Támogatott Egyes lapátok vezérlése Nem támogatott Támogatott Nem támogatott Támogatott Többcsatornás (Beltéri egység kiválasztása) Támogatott Támogatott Támogatott Támogatott Hangjelzés Támogatott Támogatott Nem támogatott Támogatott Kényszerített próbaüzem Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Hűtőközeg-mennyiségfigyelés Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott MAGYAR-21 MR-EH00_IB_04667A-00_HU.indd 오후 4:22:21

21 Függelék A távirányító részletes vezérlési adatai az egyes beltéri egységenként Besorolás Big Duct [Inverter] C-RAC [Inverter] Duct [Inverter] JSF2 [Inverter] Lengés fel-le irányban Nem támogatott Támogatott Nem támogatott Támogatott Lengés balra és jobbra Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Támogatott Csendes Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Támogatott Szép álmokat Nem támogatott Támogatott Nem támogatott Támogatott Turbó Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Támogatott Tisztítás Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Támogatott Egyes lapátok vezérlése Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Többcsatornás (Beltéri egység kiválasztása) Támogatott Támogatott Támogatott Támogatott Hangjelzés Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Kényszerített próbaüzem Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Hűtőközeg-mennyiségfigyelés Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Besorolás Ceiling BLDC [Inverter] Global_4way Cooling csak állandó sebességű típus Slim_1way Cooling csak állandó sebességű típus Lengés fel-le irányban Támogatott Támogatott Támogatott Támogatott Lengés balra és jobbra Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Csendes Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Szép álmokat Nem támogatott Nem támogatott Támogatott Nem támogatott Turbó Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Tisztítás Nem támogatott Támogatott Támogatott Támogatott Egyes lapátok vezérlése Nem támogatott Támogatott Nem támogatott Nem támogatott Többcsatornás (Beltéri egység kiválasztása) 2way Támogatott Támogatott Támogatott Támogatott Hangjelzés Támogatott Támogatott Nem támogatott Támogatott Kényszerített próbaüzem Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Hűtőközeg-mennyiségfigyelés Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott MAGYAR-22 MR-EH00_IB_04667A-00_HU.indd 오후 4:22:21

22 Besorolás Mennyezet Mini4way Slim1way Big Slim1way Lengés fel-le irányban Támogatott Támogatott Támogatott Támogatott Lengés balra és jobbra Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Támogatott Csendes Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Szép álmokat Nem támogatott Nem támogatott Támogatott Támogatott Turbó Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Támogatott Tisztítás Nem támogatott Nem támogatott Támogatott Támogatott Egyes lapátok vezérlése Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Többcsatornás (Beltéri egység kiválasztása) Támogatott Támogatott Támogatott Támogatott Hangjelzés Támogatott Nem támogatott Támogatott Támogatott Kényszerített próbaüzem Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Hűtőközeg-mennyiségfigyelés Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott 06 EGYÉB Besorolás Konzol NeoForte DVM Q Super Lengés fel-le irányban Támogatott Támogatott Támogatott Nem támogatott Lengés balra és jobbra Nem támogatott Nem támogatott Támogatott Nem támogatott Csendes Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Szép álmokat Nem támogatott Támogatott Nem támogatott Nem támogatott Turbó Nem támogatott Támogatott Nem támogatott Támogatott Tisztítás Támogatott Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Egyes lapátok vezérlése Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Többcsatornás (Beltéri egység kiválasztása) Támogatott Támogatott Támogatott Támogatott Hangjelzés Nem támogatott Támogatott Támogatott Támogatott Kényszerített próbaüzem Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Hűtőközeg-mennyiségfigyelés Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott Nem támogatott MAGYAR-23 MR-EH00_IB_04667A-00_HU.indd 오후 4:22:21

23 Memo MAGYAR-24 MR-EH00_IB_04667A-00_HU.indd 오후 4:22:21

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM ELSŐ LÉPÉSEK ELSŐ LÉPÉSEK TARTALOM 1. ELSŐ LÉPÉSEK 1. Első ek 02 2. Kijelző 03 3. Gombok 04 4. Működtetés 08 3. 4.

Részletesebben

Kezelési útmutató kazettás Fan Coil berendezéshez

Kezelési útmutató kazettás Fan Coil berendezéshez Kezelési útmutató kazettás Fan Coil berendezéshez FONTOS TUDNIVALÓK Veszélyes FIGYELEM Ne telepítse házilagosan a készüléket A készüléket csak arra képzett szakember telepítheti VESZÉLY Ne szervizelje

Részletesebben

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_HU.indd 1 2012-11-3 15:19:15

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_HU.indd 1 2012-11-3 15:19:15 Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_HU.indd 1 2012-11-3 15:19:15 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai Hűs nyári ajánlat Azokon a forró, izzasztó nyári napokon és hosszú álmatlan éjszakákon nincs

Részletesebben

Maldive EU_AR09FSFP@_IB_DB68-03365A_HU.indd 1 2012-10-22 9:31:18

Maldive EU_AR09FSFP@_IB_DB68-03365A_HU.indd 1 2012-10-22 9:31:18 Maldive EU_AR09FSFP@_IB_DB68-03365A_HU.indd 1 2012-10-22 9:31:18 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai Hűs nyári ajánlat Azokon a forró, izzasztó nyári napokon és hosszú álmatlan éjszakákon nincs

Részletesebben

Funkciók, kezelőszervek

Funkciók, kezelőszervek Funkciók, kezelőszervek Beltéri egység Légszűrő: A beltéri egységet védi a portól Előlap Beltéri egység kijelző A kijelzés mutatja a működést. Távirányító A beltéri egységnek küld üzemjeleket, illetve

Részletesebben

A3050 EU_IB_DB68-04211A_HP_HU.indd 1 2013-11-14 13:55:06

A3050 EU_IB_DB68-04211A_HP_HU.indd 1 2013-11-14 13:55:06 A3050 EU_IB_DB68-04211A_HP_HU.indd 1 2013-11-14 13:55:06 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai 2-step cooling (2 lépéses hűtés) A 2 lépéses hűtés funkció gyorsan lehűti a helyiséget a kívánt hőmérsékletre,

Részletesebben

A3050 ZE_IB&IM_DB68-04217A_HP_HU.indd 1 2013-11-12 17:06:59

A3050 ZE_IB&IM_DB68-04217A_HP_HU.indd 1 2013-11-12 17:06:59 A3050 ZE_IB&IM_DB68-04217A_HP_HU.indd 1 2013-11-12 17:06:59 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai 2-step cooling (2 lépéses hűtés) A 2 lépéses hűtés funkció gyorsan lehűti a helyiséget a kívánt hőmérsékletre,

Részletesebben

Légkondicionáló. képzelje el el a a lehetőségeket. Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt. regisztrálja termékét az alábbi weboldalon:

Légkondicionáló. képzelje el el a a lehetőségeket. Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt. regisztrálja termékét az alábbi weboldalon: AR FSSSBWK AR HSF sorozat AR FSSSCUR sorozat Légkondicionáló Felhasználói és telepítési útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el el a a lehetőségeket lehetőségeket Köszönjük,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító DD122FW-MK4

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító DD122FW-MK4 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító DD122FW-MK4 BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási célokra alkalmazható.

Részletesebben

Óvintézkedések. Működés VIGYÁZAT VIGYÁZAT

Óvintézkedések. Működés VIGYÁZAT VIGYÁZAT Óvintézkedések VIGYÁZAT A légkondicionáló tisztítása során húzza ki a berendezést a konnektorból, mivel áramütést okozhat. Ha a beltéri egységet víz éri, az áramütést vagy üzemzavart okozhat. A távirányítót

Részletesebben

Ablakba szerelhető légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Ablakba szerelhető légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 1 MIDEA MWH-07CR Ablakba szerelhető légkondicionáló berendezés MD-A030411 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban

Részletesebben

Hűs nyári ajánlat. Költséghatékony rendszer. Tetszetős külső. funkció. SPi (Szuper plazma ion) funkció

Hűs nyári ajánlat. Költséghatékony rendszer. Tetszetős külső. funkció. SPi (Szuper plazma ion) funkció Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai Hűs nyári ajánlat Azokon a forró, izzasztó nyári napokon és hosszú álmatlan éjszakákon nincs is jobb menedék a hőség elől mint a hűs otthon kényelme. Az Ön új

Részletesebben

Idő és nap beállítás

Idő és nap beállítás Kézikönyv UTH-20A Idő és nap beállítás Jelen idő beállítás : Nyomja meg az 'hour' és a 'min' gombot egy időben, a nap és jelen idő villogni kezd a kijelző alján. Az óra megváltoztatásához használjuk az

Részletesebben

Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Hu.indd 1 2011-4-9 11:23:06

Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Hu.indd 1 2011-4-9 11:23:06 Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Hu.indd 1 2011-4-9 11:23:06 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai 2 Hűs nyári ajánlat Azokon a forró, izzasztó nyári napokon és hosszú álmatlan éjszakákon nincs is

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MIDEA Ablakba szerelhető légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MIDEA Ablakba szerelhető légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MIDEA Ablakba szerelhető légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! Biztonsági

Részletesebben

Előszó. A készülékről. A termék főbb jellemzői

Előszó. A készülékről. A termék főbb jellemzői Előszó Környezetünket egyre jobban befolyásolja a modern civilizáció fejlődése, az épületek energiatakarékossága és üzemeltetési költségérzékenysége magával hozza az épületburok egyre zártabbá tételét,

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless Felhasználói kézikönyv Audio Baby monitor PNI B6000 wireless A készülék első bekapcsolása vagy használata előtt, kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat és tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi

Részletesebben

Óvintézkedések. Működés VIGYÁZAT VIGYÁZAT

Óvintézkedések. Működés VIGYÁZAT VIGYÁZAT Óvintézkedések VIGYÁZAT Ne kösse a klímaberendezést univerzális konnektorba, mivel tűzveszélyes lehet. A légkondicionáló tisztítása során húzza ki a berendezést a konnektorból, mivel áramütést okozhat.

Részletesebben

Hűs nyári ajánlat. Költséghatékony rendszer. Tetszetős külső. funkció HASZNÁLAT TELEPÍTÉS

Hűs nyári ajánlat. Költséghatékony rendszer. Tetszetős külső. funkció HASZNÁLAT TELEPÍTÉS Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai Hűs nyári ajánlat Azokon a forró, izzasztó nyári napokon és hosszú álmatlan éjszakákon nincs is jobb menedék a hőség elől mint a hűs otthon kényelme. Az Ön új

Részletesebben

S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez

S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez Használati utasítás Megjegyzés: Mivel termékünk folyamatos fejlesztés alatt van, a használati utasítás képei eltérhetnek az Ön

Részletesebben

Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1/5 Fontos: 2-3 másodperces késéssel reagál a szelep az ON vagy OFF gomb megnyomására energiatakarékosság céljából. Két kézi indítás választható:

Részletesebben

LG Vezeték nélküli távszabályzó

LG Vezeték nélküli távszabályzó Visit us at : http://www.lgservice.com LG Vezeték nélküli távszabályzó Kezelési útmutató LG MAGYAR Modellek: PQWRCDF0 PQWRHDF0 FONTOS Kérjük alaposan olvassa át ezt az útmutatót, a készülék telepítése

Részletesebben

Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer

Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer Wellion CALLA Light Színt hoz az életébe 4 divatos színben Jobb olvashatóság a legmagasabb kontraszt által Wellion CALLA Light Egyszerűen kezelhető Zárt egységek

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

Légkondicionáló. képzelje el el a a lehetőségeket. Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt. Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.

Légkondicionáló. képzelje el el a a lehetőségeket. Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt. Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt. AR FSSSBWK ARHSF sorozat AR FSSSCUR ARHSS sorozat Légkondicionáló Felhasználói használati és telepítési útmutató útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el el a a lehetőségeket

Részletesebben

Poolcontroller. Felhasználói leírás

Poolcontroller. Felhasználói leírás Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. GPS* SOLAR óra. A világ mind a 39 időzónáját felismeri.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. GPS* SOLAR óra. A világ mind a 39 időzónáját felismeri. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. Jellemzők: GPS* SOLAR óra. Egyetlen gomb megnyomásával beállíthatjuk a pontos helyi időt bárhol a világon. Az óra a GPS műholdak jeleit fogadva gyorsan beáll a pontos időre. A világ

Részletesebben

Színes Video-kaputelefon

Színes Video-kaputelefon Home Network Színes Video-kaputelefon CDV-50P Köszönjük, hogy COMMAX terméket vásárolt. Az eszköz üzembe helyezése előtt, figyelmesen olvassa el a Felhasználói kézikönyvet és az üzemszerű működés érdekében,

Részletesebben

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Thermosunis Indoor Wirefree RTS Thermosunis beltéri vezeték nélküli érzékelő RTS Sunis Indoor Wirefree RTS Sunis beltéri vezeték nélküli érzékelő

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 NYOMÓGOMBOK 6 MŰVELETEK 7. 1. Normál mérés 7. 2. Mérés tárával 7. 3. Instabil tömeg mérése 8

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 NYOMÓGOMBOK 6 MŰVELETEK 7. 1. Normál mérés 7. 2. Mérés tárával 7. 3. Instabil tömeg mérése 8 TELECOM TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 NYOMÓGOMBOK 6 MŰVELETEK 7 1. Normál mérés 7 2. Mérés tárával 7 3. Instabil tömeg mérése 8 Automatikus kikapcsolás 8 MELLÉKELET 9 Az elem 9 Hibaüzenetek 9

Részletesebben

-1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E. Mobil párátlanító készülék

-1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E. Mobil párátlanító készülék -1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E Mobil párátlanító készülék Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! FI_A_F-DRY201E_070312

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ MODELL: OF1-S16 (KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT HASZNÁLAT ELŐTT.) 1 Biztonsági Előírások: 1. Soha ne tegye az ujját vagy más egyebet

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Általános tiltás A készülék víz elleni védelmével kapcsolatos tiltások VIGYÁZAT (az alábbi figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása személyi sérülést vagy akár halált

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

Használati utasítás. Légcsatornázható klímaberendezés

Használati utasítás. Légcsatornázható klímaberendezés Használati utasítás Légcsatornázható klímaberendezés Vezetékes szabályzó (standard tartozék) 1. idızítı kijelzı 2. ventilátor-fokozat kijelzı (Automata, magas, közepes, alacsony) 3. leolvasztási állapot

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Használati útmutató vezetékes távszabályzóhoz Magyar. OM-GS02-1011(4)-DAIKIN Alkatrész szám: R08019037090D TURBO MODE TIMER

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Használati útmutató vezetékes távszabályzóhoz Magyar. OM-GS02-1011(4)-DAIKIN Alkatrész szám: R08019037090D TURBO MODE TIMER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató vezetékes távszabályzóhoz Magyar TURBO QUIET CLOCK OM-GS02-1011(4)-DAIKIN Alkatrész szám: R08019037090D BRC52A61/62/63 távszabályzó jelzések 1 2 6 7 9 11 TURBO QUIET

Részletesebben

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP A berendezés elindítása előtt kérjük ismerkedjen meg részletesen az alábbi útmutatóval és őrizze meg az esetleges későbbi felhasználás céljából. www.lge.com

Részletesebben

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna Méretei: 2000x1950x2100 2-4 személyes Candlenut diófa infraszauna Füstszínű üvegajtó Színterápiás világítás

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó

Részletesebben

MAGICTIME digitális szobatermosztát 1

MAGICTIME digitális szobatermosztát 1 MAGICTIME digitális szobatermosztát 1 MAGICTIME digitális szobatermosztát 2 MAGICTIME BAXI DIGITÁLIS SZOBATERMOSZTÁT KHG 714 086 710 páratlan típus: napi és heti programozás 2 db AA típusú elemmel működik

Részletesebben

AX-PH02. 1. Az eszköz részei

AX-PH02. 1. Az eszköz részei AX-PH02 1. Az eszköz részei A. PH/TEMP kapcsoló: üzemmód kapcsoló: állítsa a kapcsolót PH érték, hőmérséklet vagy nedvességtartalom állásba. B. ON gomb: a bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot. C. ÉRZÉKELŐ

Részletesebben

Hibák és hibaforrások. Üzemeltetési körülmények

Hibák és hibaforrások. Üzemeltetési körülmények Hibák és hibaforrások Mielőtt hívná a szervizt, vagy szerelőt, ellenőrizze a következőket: Ismételjük meg az ellenőrzést! Ezek nem hibák. A berendezés nem működik - Kiégett a biztosító, az áramköri megszakító

Részletesebben

OFFMANAUTO CM707. HU Használati utasítás... 17-21

OFFMANAUTO CM707. HU Használati utasítás... 17-21 1 2 3 4 5 6 7 OFFMANAUTO CM707 HU Használati utasítás... 17-21 1 CM707 - HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Leírás A Honeywell CM707 egy olyan programozható helyiséghőmérséklet szabályozó, ami a fűtési rendszert hatékonyan

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SHARP AE-X9LSR http://hu.yourpdfguides.com/dref/4360074

Az Ön kézikönyve SHARP AE-X9LSR http://hu.yourpdfguides.com/dref/4360074 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

MPF-09CRN2 MPF-12CRN2. Mobil légkondicionáló használati útmutató

MPF-09CRN2 MPF-12CRN2. Mobil légkondicionáló használati útmutató MPF-09CRN2 MPF-12CRN2 Mobil légkondicionáló használati útmutató Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket vásárolta. A készülék használatbavétele előtt, kérjük figyelmesen olvassa

Részletesebben

FAN COIL. Használati utasítás VEF022VSLA, VEF052VSLA, VEF072VSLA VEF032HSLA, VEF052HSLA, VEF072HSLA. típusokhoz. www.permanent.hu

FAN COIL. Használati utasítás VEF022VSLA, VEF052VSLA, VEF072VSLA VEF032HSLA, VEF052HSLA, VEF072HSLA. típusokhoz. www.permanent.hu Használati utasítás VEF022VSLA, VEF052VSLA, VEF072VSLA VEF032HSLA, VEF052HSLA, VEF072HSLA típusokhoz www.permanent.hu Mennyezetre szerelhető kivitel (HSLA sorozat) : Ha elhatározta, hová építi be a fan

Részletesebben

L G K l í m a k é s z ü l é k e k

L G K l í m a k é s z ü l é k e k L G K l í m a k é s z ü l é k e k ABLAKKLÍMA TÍPUSOK Ez a kis helyet igénylô típus önálló egységként telepíthetô ablakba vagy külsô falba. Az örökéletû szerkezet széles típusválasztékban áll rendelkezésre.

Részletesebben

SALUS T105 TERMOSZTÁT

SALUS T105 TERMOSZTÁT SALUS T105 TERMOSZTÁT A T105 termosztát egy programozható hőfokszabályozó, amely a fűtő- és hűtőrendszerek vezérlésére és szabályo-zására szolgál. A termosztát első használata előtt figyelmesen tanulmányozza

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

XTR446 Használati útmutató

XTR446 Használati útmutató XTR446 Használati útmutató A készülék bemutatása Az ön új rádiója: A Motorola XTN446 készülék PMR446 frekvencián működik. Használható bármely országban (a fennálló szabályozásoknak megfelelően), ahol a

Részletesebben

A készülék rendeltetése

A készülék rendeltetése Verzió: 1 REF 5019 Tartalomjegyzék A készülék rendeltetése 4 A készülék biztonságos üzemeltetésére vonatkozó megjegyzések 4 Ábrák leírása 5 Mûszaki leírás 5 A készülék leírása 6 A CCS Home mágnesterápiás

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység TV 32 fan-coil egységhez

MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység TV 32 fan-coil egységhez MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység TV 32 fan-coil egységhez Főbb funkciók A levegőhőmérséklet szabályozása a ventilátor-fordulatszám automatikus változtatásával A levegőhőmérséklet szabályozása a

Részletesebben

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BILLENTYŰZET 1) ON/OFF gomb: a mérleg ki- és bekapcsolása 2) TARE gomb: tárázás/nullázás 3) MODE gomb: mértékegység váltás MŰSZAKI PARAMÉTEREK 1) Méréshatár: 60.00kg

Részletesebben

Bevezetés. A légkondicionáló berendezést csak tanúsítvánnyal rendelkezőszakember telepítheti, hozzávaló alkatrészek és csövezés használatával

Bevezetés. A légkondicionáló berendezést csak tanúsítvánnyal rendelkezőszakember telepítheti, hozzávaló alkatrészek és csövezés használatával Bevezetés Kedves Vásárló! Először is szeretnénk gratulálni önnek, hogy vállalatunk új légkondicionáló berendezését választotta, és kívánjuk, hogy sok éven át élvezhesse. A légkondicionáló lehetővé teszi

Részletesebben

VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ

VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Az energiatakarékos használat érdekében Köszönjük, hogy ezt a távirányítót választotta. Ez a kézikönyv tartalmazza a termék használatához szükséges biztonsági

Részletesebben

Phone Clip Használati útmutató

Phone Clip Használati útmutató Phone Clip Használati útmutató TARTALOM Megjelenés.......................................... 3 Üzembe helyezés.................................... 4 Be- és kikapcsolás....................................

Részletesebben

SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS ID:7004 CE A zsebóra tulajdonságai Egygombos mőködtetés és programozás, magyarul beszélı menü segítségével. A készüléket nem kell sem bekapcsolni, sem kikapcsolni,

Részletesebben

Szobai Fűtő Termosztát Adatlap&Telepítés HT01 Sorozat 2.0 Verzió

Szobai Fűtő Termosztát Adatlap&Telepítés HT01 Sorozat 2.0 Verzió Termék leírás HT01-es sorozatú Fűtő Termosztát alkalmas Vízfűtő rendszerként működni 3 amper terhelés alatt, valamint 16 amper terhelés alatt Elektromos fűtő rendszerként funkcionál. A termék egyenletes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók... 2

TARTALOMJEGYZÉK. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók... 2 A légkondicionáló használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót, és őrizze meg azt. SPLIT-KLÍMA HASZNÁLATI UTASÍTÁS Olvassa el az útmutatót! A kézikönyvben a légkondicionáló használatával

Részletesebben

Légkondicionáló berendezés

Légkondicionáló berendezés Légkondicionáló berendezés ACH-09B ACH-12B ACH-18B Kezelési útmutató Garanciális feltételek teljesítéséhez szükséges a klimatizációs berendezés szakképzett cég általi szerelése. TARTALOMJEGYZÉK Üzemeltetés

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MSFP-072-092-122 HRN2-EU MS2FP-182-212 HRN2-EU MS3FP-272 HRN2-EU. Split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MSFP-072-092-122 HRN2-EU MS2FP-182-212 HRN2-EU MS3FP-272 HRN2-EU. Split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MSFP-072-092-122 HRN2-EU MS2FP-182-212 HRN2-EU MS3FP-272 HRN2-EU Split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen

Részletesebben

Harting vagy csapfedeles. Leírás. Műszaki adatok. Tápfeszültség: 3x400V+Nulla+Föld, AC ±10% Frekvencia: 50Hz ± 5% Teljesítmény: 5W ( Stand-by )

Harting vagy csapfedeles. Leírás. Műszaki adatok. Tápfeszültség: 3x400V+Nulla+Föld, AC ±10% Frekvencia: 50Hz ± 5% Teljesítmény: 5W ( Stand-by ) 2,3 kw kimeneti teljesítmény csatornánként DMX 512 vezérlés DMX címzés csatornánként (Patch) Előfűtés Csatorna teszt Hőmérsékelet vezérelt csendes ventilátor Harting vagy csapfedeles kimenet 2U rack méret

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 990B Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési tulajdonságok...

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FSK-094HF FSK-124HF FSK-184HF FSK-244HF FSK-364HF FSK484HF Kazettás Split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FSK-094HF FSK-124HF FSK-184HF FSK-244HF FSK-364HF FSK484HF Kazettás Split rendszerű légkondicionáló berendezés Üzemeltetési körülmények Hűtési üzemmód Külső hőmérséklet: 18 o C --- 45 o C Szobahőmérséklet: 17 o C --- 30 o C Fűtési üzemmód Szárítási üzemmód Külső hőmérséklet: -7 o C --- 24 o C Szobahőmérséklet:

Részletesebben

FM/MW/SW1-7-MINI 9 SÁVOS DIGITÁLIS RÁDIÓ ÉBRESZTŐÓRÁVAL

FM/MW/SW1-7-MINI 9 SÁVOS DIGITÁLIS RÁDIÓ ÉBRESZTŐÓRÁVAL Kezelési útmutató FM/MW/SW1-7-MINI 9 SÁVOS DIGITÁLIS RÁDIÓ ÉBRESZTŐÓRÁVAL VÁZLATOS MEGJELENÉS ÉS RENDELTETÉS 1. Sávkapcsoló 2. Kijelző 3. Órát beállító gomb 4. Tápkijelző 5. Kézi hordszíj 6. Megvilágítás

Részletesebben

Ultrahangos Párásító Készülék GYVH10 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ultrahangos Párásító Készülék GYVH10 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ultrahangos Párásító Készülék GYVH10 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! A készülék részei: 1. Gőz irányító nyílás 2. Víztartály fogantyú 3.

Részletesebben

Ultrahangos távolságmérő. Modell: JT-811. Használati útmutató

Ultrahangos távolságmérő. Modell: JT-811. Használati útmutató Ultrahangos távolságmérő Modell: JT-811 Használati útmutató I. Funkciók 1) A mérés angolszász/metrikus mértékegységekben 2) Lehetőség van a kezdeti mérési pont kiválasztására 3) Adatrögzítés/adatok előhívása

Részletesebben

BELTÉRI TISZTÍTÓ BERENDEZÉS

BELTÉRI TISZTÍTÓ BERENDEZÉS BELTÉRI TISZTÍTÓ BERENDEZÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK o A gépet kizárólag szakképzett személy használhatja. o Figyelmesen olvassa el a jelen használati utasítást; az itt leírt eljárások

Részletesebben

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120. LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.12CT 1 MŰKÖDÉS A légfüggöny lényege, hogy különválasztja egy helyiség levegőjét

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. 98210 Elektromos mérleg

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. 98210 Elektromos mérleg HŰTŐTECHNIKAI ÁRUHÁZAK 1163. Budapest, Kövirózsa u. 5. Tel.: 403-4473, Fax: 404-1374 3527. Miskolc, József Attila u. 43. Tel.: (46) 322-866, Fax: (46) 347-215 5000. Szolnok, Csáklya u. 6. Tel./Fax: (56)

Részletesebben

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 HU Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 Használati útmutató Max. súly 3000g (3kg), minimális súly 1g Elem 1x 2032 Mérőpohár űrtartalma 1 l Használati útmutató Funkciók 1. Hozzávalók mérése 2. Tej, olaj

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ - FONTOS TEENDŐK VIDEOKONFERENCIA ELŐTT - A VIDEOKONFERENCIA ÜZEMBE HELYEZÉSE - HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE ÉS FOGADÁSA - A KAMERA ÉS A MIKROFON HASZNÁLATA

Részletesebben

ÚJ AVANT Széria (RAS-077-167SKV-E5) Modern dizájn - Kifinomult megjelenés

ÚJ AVANT Széria (RAS-077-167SKV-E5) Modern dizájn - Kifinomult megjelenés ÚJ AVANT Széria (RAS-077-167SKV-E5) Modern dizájn - Kifinomult megjelenés Toshiba DC Hybrid Inverter Toshiba, az Inverter-technika feltalálója A Toshiba 1980-ban kifejlesztette az inverter-technológiát,

Részletesebben

WP1 Vezérlő Használati Útmutató

WP1 Vezérlő Használati Útmutató WP1 Vezérlő Használati Útmutató Lásd a kötési diagram. 24Volt 9Volt A vezérlő egy 9V-os Rain Bird szolenoidot működtet. Győződjön meg róla, hogy a szelepeket a vezérlővel összekötő vezeték, kisfeszültségű

Részletesebben

Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft.

Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. 1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu 8000 Székesfehérvár, Huszár u. 2/8 T: 06-22/502-793, F: 06-22/502-794 www.kerexfehervar.hu fehervar@kerex.hu

Részletesebben

EL-EPM01 Energiamérő készülék

EL-EPM01 Energiamérő készülék EL-EPM01 Energiamérő készülék MAGYAR NYELVŰ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Bevezető: Az EL-PM01 típusú energiamérő készüléket villamos terhelések fi gyelemmel kíséréséhez és méréséhez fejlesztettük ki. A költségek

Részletesebben

MIDEA+plus KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MSG-12HRN2. Split rendszerű légkondicionáló berendezés

MIDEA+plus KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MSG-12HRN2. Split rendszerű légkondicionáló berendezés Üzemeltetési körülmények Hűtési üzemmód Külső hőmérséklet: 15 o C --- 43 o C Szobahőmérséklet: 17 o C --- 30 o C MIDEA+plus Fűtési üzemmód Szárítási üzemmód Külső hőmérséklet: -7 o C --- 24 o C Szobahőmérséklet:

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. MATUSHIMA típusú légkondicionáló készülékek környezetbarát hűtőközeggel. Köszönjük, hogy a mi légkondicionálónk megvásárlása

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. MATUSHIMA típusú légkondicionáló készülékek környezetbarát hűtőközeggel. Köszönjük, hogy a mi légkondicionálónk megvásárlása KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MATUSHIMA típusú légkondicionáló készülékek környezetbarát hűtőközeggel Köszönjük, hogy a mi légkondicionálónk megvásárlása mellett döntött. Kérjük, hogy a készülék használatba vétele

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IMMERSION CELSIUS BÚVÁRÓRA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IMMERSION CELSIUS BÚVÁRÓRA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IMMERSION CELSIUS BÚVÁRÓRA IMMERSION CELSIUS 1.0 BEVEZETÉS Köszönjük, hogy megvásárolta az Immersion CELSIUS-t. Ez a modern és kifinomult szerkezet sokkal biztonságosabbá és élvezetesebbé

Részletesebben

Oldalfali split típusok

Oldalfali split típusok Modell Teljesítmény (kw) Hûtôközeg Jellemzôk AS-H076QLC0* AS-H096QLC0* AS-H126RLC0* AS-H076QLA0* AS-H096QLA0* AS-H126RLA0* Hûtôs AS-C076QLA0 AS-C096QLA0 AS-C126RLA0 AS-C186TLB0 AS-C246TLB0 Hûtés: 2.1 Hûtés:

Részletesebben

TLKR T6 Használati útmutató

TLKR T6 Használati útmutató TLKR T6 Használati útmutató 1 2 Funkciók 8 PMR-csatorna 121 alkód (38 CTCSS kód, 83 DCS kód) 8 km hatótávolságig* VOX funkció 5 féle választható hívóhang Kijelző háttérvilágítás Fülhallgató aljzat (opcionális

Részletesebben

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. UV megvilágító Felhasználói kézikönyv A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. 1. A készülék alkalmazása......2 2.

Részletesebben

[ábra] Dugja be a fényérzékelő csatlakozóját a Chronis L vezérlés homloklapján erre a célra kialakított aljzatába.

[ábra] Dugja be a fényérzékelő csatlakozóját a Chronis L vezérlés homloklapján erre a célra kialakított aljzatába. SOMFY BELSŐ FORDÍTÁS Fényérzékelő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ahhoz, hogy Ön optimálisan ki tudja használni a fényérzékelő által kínált előnyöket, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. Kérdések,

Részletesebben

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást!

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Nedves lábbal ne álljon a mérlegre, fürdőszobában ügyeljen rá, hogy pára csapódhat

Részletesebben

M o n o R a i n automata mágnesszelep

M o n o R a i n automata mágnesszelep M o n o R a i n automata mágnesszelep Kezelési és beállítási javaslatok 1 belső menettel, vagy ¾ külső menettel Bevezetés Köszönjük, hogy ezt az automata szelepet választotta. Programozás előtt gondosan

Részletesebben

Használati útmutató a SEIKO ref. SSC (Cal. V172) sorozatú karórához

Használati útmutató a SEIKO ref. SSC (Cal. V172) sorozatú karórához Használati útmutató a SEIKO ref. SSC (Cal. V172) sorozatú karórához Ön mostantól egy SEIKO V172-es szerkezetű analóg kvarcóra boldog tulajdonosa. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi használati útmutatót

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: HD-2253 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 7 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Beltéri egység VDT 27W. VDT-27 Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Beltéri egység VDT 27W. VDT-27 Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT 27W VDT-27 Leírás v1.0.pdf Tartalom 1. Elővigyázatossági felhívások... 3 2. Műszaki adatok... 4 3. Készülék részei és funkciói... 4 4. Felszerelés fali

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10 VDT10 Leírás v1.4.pdf Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CDX-303 Fejbeszélős telefonkészülék 1.Bevezetés Köszönjük a legújabb, hívásazonosító funkcióval ellátott telefonunk megvásárlását. Ez a kézikönyv segít a telefon minél előbbi megismerésében.

Részletesebben

Száraz porszívó vizes szűrővel

Száraz porszívó vizes szűrővel Száraz porszívó vizes szűrővel Kezelési útmutató Használati útmutató ARNICA BORA 4000 Száraz porszívó vizes szűrővel Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Ezt a használati útmutató az Ön számára

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG S12AHP http://hu.yourpdfguides.com/dref/3903667

Az Ön kézikönyve LG S12AHP http://hu.yourpdfguides.com/dref/3903667 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Telepítési útmutató. DEVIreg 316. Elektronikus termosztát. www.devi.com

Telepítési útmutató. DEVIreg 316. Elektronikus termosztát. www.devi.com Telepítési útmutató DEVIreg 316 Elektronikus termosztát www.devi.com The English language is used for the original instructions. Other languages are a translation of the original instructions. (Directive

Részletesebben