Üzemeltetési utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzemeltetési utasítás"

Átírás

1 Üzemeltetési utasítás HydroCombi 10 D V001 *D V001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

2 Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430 Leibnitz Telefon: +43 (0) 3452/82954 Telefax: +43 (0) 3452/ Copyright by POSCH Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Kérjük, feltétlenül töltse ki az üzembe helyezés előtt, mert ezzel olyan egyedi dokumentumot nyer a géphez, amely kérdések esetén lehetővé teszi az egyértelmű segítségnyújtást. Gép száma:... Sorozatszám:... POSCH Österreich: 8430 Leibnitz, Paul-Anton-Keller-Strasse 40, telefon: +43 (0) 3452/82954, telefax: +43 (0) 3452/ , POSCH Deutschland: Velden/Vils, Preysingallee 19, telefon: +49 (0) 8742/2081, telefax: +49 (0) 8742/2083, 2

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Előszó Szerzői jogok Szavatosság Fenntartás Fogalmak Üzemeltetési utasítás 6 2 Biztonsági tudnivalók Szimbólummagyarázat Általános biztonsági tudnivalók Biztonsági tudnivalók a fahasító géphez Zajra vonatkozó tudnivaló Fennmaradó kockázatok Rendeltetésszerű használat Szakszerű használat 10 3 Általános megjegyzések Érvényességi terület Leírás A gép legfontosabb részei Címkék és jelentésük Felállítás 14 4 Üzembe helyezés Villanymotoros hajtás (E típus) Hajtás vontatóról, kardántengellyel (PZG típus) Hajtás vontatóhidraulikáról (PS típus) Benzinmotoros hajtás (B típus) 16 5 Kezelés Kétkezes kapcsolás A munkahenger kijáratása A hasítás folyamata Emelőberendezés 21 6 Üzemen kívül helyezés A gép kikapcsolása 23 7 Szállítás Szállítás kézzel Szállítás a vontató hárompontos felfüggesztésén 25 3

4 Tartalomjegyzék 7.3 Szállítás futóművel 26 8 Ellenőrzések Védőberendezések Csavarkötések Elektromos berendezés Hidraulika vezetékek Szerszámvezető Kétkezes kapcsoló Fatartó csúcs Olajszint 28 9 Karbantartás Szerszámvezető Olajcsere Benzinmotor Tisztítás Különleges felszerelés Autospeed Traktor futómű Kiegészítő felszerelés Hasítókereszt Hasítóasztal Hibaelhárítás Ártalmatlanítás Műszaki adatok Szerviz 41 EK megfelelőségi nyilatkozat 42 4

5 Előszó 1 Előszó Nagyon köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a gép a hatályos európai szabványoknak és előírásoknak megfelelően készült. Ezzel az üzemeltetési útmutatóval a biztonságos és szakszerű munkavégzéshez és karbantartáshoz adunk utasításokat. Minden olyan személynek, aki a gép szállításával, telepítésével, üzembe helyezésével, kezelésével és karbantartásával van megbízva, az üzemeltetési útmutatót a biztonsági előírásokat az egyes fejezetek biztonsági tudnivalóit el kell olvasnia és meg kell értenie. A kezelési hibák elkerülése és a zavarmentes üzem biztosítása érdekében az üzemeltetési útmutatónak mindig hozzáférhetőnek kell lennie a kezelőszemélyzet számára. 1.1 Szerzői jogok Minden dokumentum a szerzői jog védelme alatt áll. A dokumentumok továbbadása és sokszorosítása, akár kivonatos formában is, valamint a tartalom közlése kifejezett írásbeli hozzájárulás hiányában nem megengedett. 1.2 Szavatosság A gép üzembe helyezése előtt gondosan olvassa végig az üzemeltetési útmutatót! Az üzemeltetési útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő károkért és zavarokért nem vállalunk felelősséget. A szavatossági igényeket a hiba észlelését követően azonnal be kell jelenteni. Az igények elévülnek például a következő esetekben: nem rendeltetésszerű használat, a szállítási terjedelemhez nem tartozó helytelen csatlakoztatási és hajtási mód, nem eredeti pótalkatrészek és nem eredeti tartozékok használata, velünk nem egyeztetett átszerelés. A kopóalkatrészekre nem terjed ki a szavatosság. 1.3 Fenntartás Valamennyi műszaki adat és méret, a gép ábrái, valamint a biztonságtechnikai szabványok módosításai folyamatos fejlesztés alatt állnak, ezért nem jelentenek minden esetben a szállításra vonatkozó kötelezettséget. A nyomtatási és sajtóhibákból eredő tévedések jogát fenntartjuk. 1.4 Fogalmak Üzemeltető Üzemeltető az, aki a gépet üzemelteti és rendeltetésszerűen használja vagy alkalmas és betanított személlyel kezelteti. Kezelőszemélyzet Kezelőszemélyzet (kezelő) az, akit a gép üzemeltetője a kezeléssel megbízott. Szakszemélyzet 5

6 Előszó Szakszemélyzet az, akit a gép üzemeltetője speciális feladatokkal, mint a telepítés, szerelés, karbantartás és hibaelhárítás megbízott. Villamossági szakember Villamossági szakember az, aki szakmai képzése alapján ismeretekkel rendelkezik a villamossági berendezésekről, szabványokról és előírásokról, képes felismerni és elhárítani a lehetséges veszélyeket. Gép A gép megnevezés helyettesíti az üzemeltetési útmutató tárgyát képező eszköz kereskedelmi megnevezését (lásd a fedőlapon). 1.5 Üzemeltetési utasítás Ez az üzemeltetési utasítás az Eredeti üzemeltetési utasítás fordítása 6

7 Biztonsági tudnivalók 2 Biztonsági tudnivalók 2.1 Szimbólummagyarázat A jelen utasításban a következő szimbólumok és figyelemfelhívások személyi sérülés vagy anyagi kár lehetőségére figyelmeztetnek, illetve segítséget nyújtanak a munkához. Figyelmeztetés veszélyes helyekre Munkabiztonsági utasítás, amelynek a figyelmen kívül hagyása személyek testi épségét és életét veszélyezteti. Mindig tartsa be ezeket az utasításokat, és legyen különösen figyelmes és óvatos. Figyelmeztetés veszélyes elektromos feszültségre Feszültség alatt lévő részek érintése közvetlenül halált okozhat. Az elektromos berendezések burkolatait és védőkészülékeit csak szakképzett elektromos szakember nyithatja ki az üzemi feszültség előzetes kikapcsolása után. Figyelmeztetés zúzódásra A felső végtagok beszorulásából származó sérülés veszélye. Figyelmeztetés felborulásra Súlyos sérülés veszélye felborulás miatt. Figyelemfelhívás A gép szakszerű kezelésére figyelmeztető szimbólum. Az utasítások figyelmen kívül hagyása üzemzavarhoz vagy a gép sérüléséhez vezethet. Zajra vonatkozó tudnivaló Olyan területre utaló szimbólum, ahol nagy, -> 85 db (A) zajszintek lépnek fel. Az utasítások figyelmen kívül hagyása üzemzavart vagy halláskárosodást okozhat. 7

8 Biztonsági tudnivalók További tájékoztatás Vásárolt alkatrészekre vonatkozó további információkra utaló szimbólum. Tájékoztatás Kezelésre vonatkozó tájékoztatás. 2.2 Általános biztonsági tudnivalók A gépet csak olyan személyek használhatják, akik tisztában vannak a gép működésével, veszélyeivel, valamint elolvasták az üzemeltetési utasítást! Az üzemeltetőnek megfelelő oktatásban kell részesítenie a személyzetet! A reakcióképességet befolyásoló alkohol, egyéb kábítószerek vagy gyógyszerek hatása alatt álló személyek nem kezelhetik a gépet vagy nem végezhetnek állagmegóvási munkákat! A gépet csak műszakilag kifogástalan állapotban szabad üzemeltetni! Meghibásodások jelentkezésénél a munkát haladéktalanul be kell szüntetni! A gépet csak stabil felállítás mellett vegye üzembe! A kezelőszemély minimális életkora: 18 év. Mindig csak egy személy dolgozhat a gépen! A koncentrált munkavégzés céljából rendszeresen iktasson be szüneteket. Ügyeljen arra, hogy munkaterület megfelelően meg legyen világítva, mivel a rossz világítás miatt jelentős mértékben megnőhet a sérülés veszélye! Sohase dolgozzon védőfelszerelések nélkül. Javítási, beállítási, karbantartási és tisztítási munkát csak kikapcsolt hajtás és nyugalmi helyzetben levő szerszám mellett végezzen! Hajtótengelyes hajtás esetén a kardántengelyt le kell venni a vontatóról. Kapcsolja ki az elektromos motort, és válassza le a tápvezetéket. A gépet sohase járassa felügyelet nélkül. Átállítási munkák idejére állítsa le a gép hajtását. Csakis eredeti - POSCH - pótalkatrészeket alkalmazzon. A gépen semmilyen változtatást vagy manipulálást nem szabad végezni! Az elektromos felszerelésen csak szakképzett elektromos szakember végezhet munkát. Sohase használjon sérült csatlakozó vezetékeket. A villamos hajtású gépeket nem szabad esőben használni, mert a kapcsoló, ill. a villanymotor meghibásodhat! Belső égésű motort használó gépek: Szén-monoxid képződése Fulladásveszély a) Sohase üzemeltesse zárt térben a gépet! 8

9 Biztonsági tudnivalók 2.3 Biztonsági tudnivalók a fahasító géphez Hasogatás közben a fát nem szabad kézzel tartani. Ne nyúljon be a hasítási területre! Munka közben védőbakancsot és testhezálló öltözetet kell viselni! Csak a szabadban használja a gépet! Viseljen védőkesztyűt! Soha ne hasogasson ferdére vágott fát! A munkaterületet forgácsoktól és fahulladéktól mentes állapotban kell tartani. Beszorult fadarabok eltávolítása előtt le kell állítani a hajtást. Max. fahossz cm A gép nyugalmi állapotában és szállítása közben a hasítószerszámot teljesen belülre kell járatni. A hidraulikus berendezés üzemi nyomása maximum 250 bar lehet! 2.4 Zajra vonatkozó tudnivaló A munkahelyre vonatkozó A-értékelésű zajnyomásszint értéke 70 db(a), a kezelő fülénél mérve. Belső égésű motorral működő gépeknél 90 db(a) A-értékelésű zajnyomásszinttel kell számolni, a kezelő fülénél mérve. A hajtótengely hajtású gépek zajértéke az utána kapcsolt vontatótól függ. Ezért hallásvédő eszközt kell hordani. A megadott értékek kibocsátási értékek, és nem jelentenek egyszersmind biztonságos munkahelyi értékeket. Bár van összefüggés az emissziós és az imissziós szint között, abból nem vezethető le megbízhatóan, hogy van-e szükség kiegészítő óvintézkedésre vagy sem. Azok a tényezők, amelyek a munkahelyen létező aktuális imissziós szintet befolyásolják, tartalmazzák a munkatér sajátosságait is, más zajforrásokat, pl. a gépek számát és más szomszédos munkafolyamatokat. A megengedett munkahelyi értékek országonként is változhatnak. Ezek a tájékoztató adatok mégis lehetővé teszik a felhasználó számára a veszélyeztetettség és a kockázat jobb megbecslését. 2.5 Fennmaradó kockázatok Az összes biztonságtechnikai előírás figyelembe vétele és a gép rendeltetésszerű alkalmazása mellett is vannak még kockázatok: Forgó részek vagy szerszámok megérintése. Sérülés szétrepülő munkadarabok vagy munkadarab részek miatt. Tűzveszély a motor elégtelen szellőzése miatt. Halláskárosodás hallásvédő eszköz használata nélkül végzett munkánál. Helytelen emberi viselkedés (például túlzott fizikai erőfeszítés, mentális túlterheltség...) 9

10 Biztonsági tudnivalók Minden gépnek van maradék kockázata, ezért a munkavégzés során mindig a legnagyobb óvatosság ajánlatos. A biztonságos munkavégzés a kezelőszemélytől függ! 2.6 Rendeltetésszerű használat A gép - HydroCombi 10 - kizárólag cm átmérőjű és cmhosszúságú fa hasogatására alkalmas. A gépet kizárólag tűzifa feldolgozására szabad használni. 2.7 Szakszerű használat A Rendeltetésszerű használat alatt megadottaktól eltérő minden más jellegű, illetve szakszerűtlen használat kifejezetten tilos! 10

11 Általános megjegyzések 3 Általános megjegyzések 3.1 Érvényességi terület Ez az üzemeltetési utasítás a következő gépekre érvényes: Géptípusok Cikkszám * Megnevezés - Típus Hajtás M2830 HydroCombi 10 - E5,5 Villanymotor M2832 HydroCombi 10 - PZG Hajtótengely M2834 HydroCombi 10 - PZGE5,5 Hajtótengely / villanymotor M2836 HydroCombi 10 - B8 Benzinmotor M2838 HydroCombi 10 - PS Vontató hidraulika *...a termékszám a gép adattáblájába van beütve. Kivitelek...L...O a mechanikus emelőberendezés alapfelszereltség gépi emelőberendezés nélkül Különleges felszerelés...r...t Autospeed Traktor-futómű Kiegészítő felszerelés F F F F F Hasítókereszt Hasítóasztal Üzemóra-számláló villanymotoros hajtású gépekhez Üzemóra-számláló Z-hajtású gépekhez Üzemóra-számláló benzinmotoros hajtású gépekhez 3.2 Leírás A gép - HydroCombi 10 - kizárólag cm maximális hosszúságú fa hasogatására alkalmas. A hasítószerszám hajtása hidraulikus, a hidraulikarendszert vontatóhidraulika, villanymotor, teljesítményleadó tengely vagy benzinmotor hajtja. A gép kezelése kétkezes biztonsági kapcsolóval történik. Amint egyszerre lenyomja a biztonsági kapcsoló vezérlőkarjait, kimegy a hasítókés. Ha elengedi valamelyik vezérlőkart, a hasítókés leáll. Ha a vezérlőkarokat felnyomja, a hasítókés visszamegy kiindulási helyzetébe. A fát a hasítókés alatt lévő nyomólapra kell állítani. A munka során a hasítókés benyomódik a fába és a fa széthasad. 11

12 Általános megjegyzések 3.3 A gép legfontosabb részei Henger 12 Olajleeresztő csavar 2 Vezetőrúd 13 Villanymotor 3 Légtelenítő csavar 14 Adattábla 4 Lekapcsoló rúd 15 Kapcsoló / csatlakozó 5 Kétkezes kapcsoló 16 Olajszint kémlelőablak 6 Hasítókés 17 Zsírzógomb 7 Védőkengyel 18 Fedőlemez 8 Tartócsúcs 19 Olajszűrő 9 Szerszámvezető 20 Vezérlőszelep 10 Talplemez 21 Szállítófogantyú 11 Kerék 12

13 Általános megjegyzések 3.4 Címkék és jelentésük 1 Csak egyedül dolgozzon! 2 Javítási, szerelési, karbantartási és tisztítási munkát csak a hajtás kikapcsolt állapotában és nyugalomban lévő szerszám mellett végezzen! 3 Viseljen védőkesztyűt! 4 Viseljen védőbakancsot! 5 Viseljen szem- és fülvédőt! 6 Vigyázat! Mozgó szerszámok! 7 A gép üzembe helyezése előtt feltétlenül olvassa el az üzemeltetési utasítást! Z Figyelem, ügyeljen a motor forgásirányára, a helytelen forgásirány a szivattyú töréséhez vezet! Motor-forgásirány Z Hajtótengely forgásiránya Z Zsírozza meg a szerszámvezetőt! Z Olajszint Z n min = 300 min -1 Hajtótengely fordulatszáma n max = 380 min -1 Fázisfordító Z ROZ/RON Üzemanyag: Benzin Z max. 16 l/min Legnagyobb literteljesítmény Z

14 Általános megjegyzések Öntapadós címke - kezelés Kezelés - hasító Z Címkék a futóműn max. 3,5 bar Keréknyomás Z Felállítás A gépet csak stabil felállítás mellett vegye üzembe! A gépet vízszintes, sík, szilárd és szabad munkafelületen állítsa fel. A gépet közvetlenül a talajra kell állítani. Deszkát, laposvasat stb. nem szabad alátenni. A gépet tilos elektromos szabadvezetékek alá felállítani! 14

15 Üzembe helyezés 4 Üzembe helyezés Üzembe helyezés előtt ellenőrizze a védő- és a biztonsági berendezések működését, a hidraulikatömlőket és az olajszintet! Minden üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell az elektromos kábelek állapotát! Ha az üzemelés közben meghibásodás jelentkezne,úgy a gépet azonnal üzemen kívül kell helyezni, valamint biztosítani kell újraindulás és illetéktelen üzembe helyezés ellen! 4.1 Villanymotoros hajtás (E típus) Gépek 400 V-os motorral A gépet kizárólag 30 ma-es FI hibaáramú védőkapcsolással vagy mobil személyvédő kapcsolóval (PRCD) ellátott áramkörről szabad üzemeltetni. Az elektromos felszerelésen csak szakképzett elektromos szakember végezhet munkát. Típus E5,5 A gép csatlakoztatása a villamos hálózathoz: Hálózati feszültség 400 V (50 Hz) Kismegszakító 16 A (C kioldási jelleggörbe) A csatlakozáshoz legalább 2,5 mm² keresztmetszetű tápkábelt kell használni. Ez a kábelkeresztmetszet csak a legkisebb követelmény, amit hosszabb tápkábel esetén, szakképzett villanyszerelőnek kell meghatároznia. Fordítsa BE állásba a kapcsolót Nulla állás 2 Be állás Ha az E-motor nem indul (a forgásirány felismerő piros lámpája világít): A csatlakozóban van egy fázisfordító, amellyel megfordítható a motor forgásiránya (a dugaszban lévő tárcsát egy csavarhúzóval be kell nyomni, és 180 fokkal el kell fordítani). 15

16 Üzembe helyezés A nehezen járó dugaszoló csatlakozó kiszakíthatja a kapcsolóházból a CEE-dugaszt. Márkás dugasz és szilikon permet alkalmazása segíthet. A kapcsoló ilyen jellegű sérülésére nem vonatkozik garancia. 4.2 Hajtás vontatóról, kardántengellyel (PZG típus) A gépet a vontató hárompontos felfüggesztésére kell felszerelni. Csatlakoztassa a kardántengelyt, és biztosítsa a biztosítólánccal. A traktor teljesítményleadó tengelye az óramutató járásával megegyező irányba forogjon. Állítsa a legkisebbre a vontató kézigáz adagolóját. A vontató hajtótengelyét lassan kapcsolja össze, és indítsa el a gépet. Állítsa be a kézigáz adagolóval a hajtótengely fordulatszámát: fordulat/perc Ebben a munkatartományban gazdaságosabban üzemeltethető a vontató kisebb üzemanyag-fogyasztással, valamint alacsonyabb zajterheléssel. A hatékonyság rövid idejű max. 4 órányi folyamatos üzem növeléséhez a gép a hajtótengely 450 fordulat/perc fordulatszámán működtethető a max. hasítási sebesség eléréséhez. A hajtótengely 450 fordulat/perc fordulatszámát semmilyen esetben sem szabad túllépni, különben túlmelegszik az olaj. Ez a szivattyú, a henger és a hidraulika vezetékek korai elhasználódásához és tömítetlenségéhez vezet. Mielőtt a kardántengelyt ismét lekapcsolná, a vontató kézigáz adagolóját a minimumra kell állítania. A kardántengelyt kiakasztott állapotban a kardántengely akasztóra kell tenni. 4.3 Hajtás vontatóhidraulikáról (PS típus) A gépet a vontató hárompontos felfüggesztésére kell felszerelni. A hidraulikatömlőt csatlakoztassa a vontató hidraulikára. A vontató vezérlőszelepét kapcsolja Be állásba. Ügyeljen arra, hogy a vontató és a gép hidraulikaolajának viszkozitása megegyezzen! Hidraulikaolaj HLP M46 Figyeljen az előremenő és visszatérő ágra! A vontató hidraulika max. literteljesítménye A vontató hidraulika max. üzemi nyomása 16 l/perc 250 bar 4.4 Benzinmotoros hajtás (B típus) A motor indítása előtt ellenőrizze az olajszintet. A benzinmotor indítási eljárását a motor üzemeltetési utasításából vegye. 16

17 Üzembe helyezés Típus B8 Motoradatok: Motor Hajtóanyag Fogyasztás kb. Briggs&Stratton 11HP Vanguard ólommentes normál benzin 1,5 2,5 l/ó Üzemanyagtartály térfogata: 7,9 liter További tájékoztatást a motor üzemeltetési utasításában talál. 17

18 Kezelés 5 Kezelés 0 C alatti külső hőmérséklet esetén hagyja a gépet kb. öt percen át üresjáratban működni, amivel a hidraulika rendszer eléri az üzemi hőmérsékletet (a hidraulika vezetékek kézmelegek). 5.1 Kétkezes kapcsolás III 0 I II 0 állás A vezérlőkarok alapállása, a hasítókés nem mozog. I állás Vigye mindkét vezérlőkart egyszerre I állásba. Mindaddig, amíg a vezérlőkarok ebben az állásban vannak, a hasítókés kifelé mozog. V2-vel (2-es hasítási sebességgel) a hasítókés kisebb sebességgel és nagyobb hasítóerővel mozog. II állás A II jelű állásban a hasítókés a legnagyobb sebességgel és csökkentett hasítóerővel mozog. III állás Kar állás tartóval. A III jelű állásban a hasítókés visszamegy a kiindulási helyzetbe, majd 0 állásba kapcsolódik át. 18

19 Kezelés 5.2 A munkahenger kijáratása 1 1 Hatlapú anya A gépet bejáratott munkahengerrel szállítjuk. A hasítás megkezdése előtt ki kell járatnia és rögzítenie kell a munkahengert. A munkahenger ki- és bejáratásánál ügyeljen arra, hogy a hidraulikatömlők ne csípődjenek be! Nyomja meg lefelé a vezérlőkarokat. A munkahenger felfelé mozog, amíg el nem éri hengertartó lapot. Húzza meg a munkahengernél a két hatlapú anyát. A két hatlapú anya a kikapcsoló lemez jobb oldalán egy szárnyas anyával van rögzítve megőrzés céljából. Nyomja meg felfelé a vezérlőkarokat. A hasítókés bejár. A hasogató munkát végezheti. Magasság munkahelyzetben: 260 cm 5.3 A hasítás folyamata Mindig csak egy személy dolgozhat a gépen! Ügyeljen arra, hogy a gép környezetében további személyek ne tartózkodjanak. A hasítószerszám alá nyúlni tilos, a fát mindig oldalról kell megfogni. 19

20 Kezelés Lekapcsoló rúd 2 Védőkengyel Helyezze a fát állítva a hasítókés alá, közben nyomja neki a tartócsúcsnak, hogy a vékonyabb fa is biztonságosan és magától megálljon. Egyszerre húzza lefelé mindkét vezérlőkart. Kimegy a hasítókés és széthasítja a fát. Amint a vezérlőkarokat elengedi, a hasítókés mozdulatlan marad. Nyomja felfelé a két vezérlőkart, hogy a hasítókés ismét bemenjen kiindulási helyzetébe. A lekapcsoló rúddal megváltoztatható a hasítókés visszatérő lökete. Lazítsa meg a szárnyas anyát, és a lekapcsolórudat tolja a kívánt helyzetbe. Ha a fa a hasítási művelet közben nekinyomódik a védőkengyelnek, a védőkengyel kiugrik reteszelt helyzetéből és lefelé billen. Ezáltal nem sérül meg a védőkengyel. A védőkengyelt az újabb hasítási művelet előtt ismét vissza kell nyomni munkahelyzetbe. 20

21 Kezelés Tanács a hasításhoz Soha ne hasogasson ferdére vágott fát! A fatörzset hosszirányban kell hasítani. Extrém csavart növésű fa hasítása: a fahasábokat a szélétől kell lehasítani. A beszorult fát egy ütőszerszámmal válassza le a hasítókésről. 5.4 Emelőberendezés

22 Kezelés 1 Emelőkar 4 Emelőlánc 2 Rögzítő kar 5 Biztosító kengyel 3 Beakasztólemez Az emelőberendezés a hasítandó fatörzseket a hasító állásba emeli. Csak akkor használja az emelőberendezést, ha a gép fel van szerelve a hárompontos felfüggesztésre. Szerelés: Szerelje le a jobb oldali védőkengyelt. Csavarozza fel az előszerelt emelőberendezést a védőkengyel-foglalatra. Szerelje fel az emelőlánc beakasztólemezét a hasítókésre. Emelőlánc beállítása: Az emelőkarnak a hasítókéssel együtt kell felfelé és lefelé mozognia: Az emelőlánc utolsó láncszemét akassza be a bekasztólemezbe. Az emelőkarnak fent kell maradnia: Húzza az emelőkart kézzel a gép felé (az emelőkar bepattan a rögzítő karba). Ha azt szeretné, hogy az emelőkar ismét lemenjen, úgy működtesse a biztonsági kart, majd nyomja kifelé az emelőkart. 22

23 Üzemen kívül helyezés 6 Üzemen kívül helyezés A gép kikapcsolása előtt minden hidraulikus funkció nyomását le kell engedni. Ehhez az összes kezelőkart semleges állásba kell hozni. 6.1 A gép kikapcsolása Villanymotoros hajtás (E típus) Típus E5,5 Állítsa 0 állásba a kapcsolót. Hajtás vontatóról, kardántengellyel (PZG típus) Kapcsolja le a kardántengelyt a vontatóról. A lekapcsolás előtt a vontató kézi-gáz adagolóját a legkisebb állásra állítsa. Hajtás vontató hidraulikáról (PS típus) Kapcsolja a vontató vezérlőszelepét Ki állásba. Benzinmotoros hajtás (B típus) Állítsa üresjáratra a motort, és járassa néhány percig, hogy lehűljön, majd állítsa le (lásd a motor üzemeltetési útmutatóját). 23

24 Szállítás 7 Szállítás A szállítás megkezdése előtt feltétlenül állítsa le a hajtást, és biztosítsa újraindulás és illetéktelen üzembe helyezés ellen! Válassza le a gépet az áramhálózatról! Ehhez húzza ki a készülékdugaszt. Kapcsolja le a kardántengelyt a vontatóról. A lekapcsolás előtt a vontató kézi-gáz adagolóját a legkisebb állásra állítsa. A gépet csak lesüllyesztett munkahengerrel szabad szállítani. A szállításhoz süllyessze le a munkahengert: 1 1 Hatlapú anya Nyomja lefelé a vezérlőkarokat. Teljesen járassa ki a hasítókést. A hengertartó lapon oldja a munkahenger 2 hatlapú anyáját. A két hatlapú anyát a kikapcsoló lemez jobb oldalán tárolja (szárnyas anyával biztosítva). Nyomja felfelé a vezérlőkarokat. A munkahenger lesüllyed. A munkahenger emelésénél és süllyesztésénél ügyeljen arra, hogy a hidraulikatömlők ne csípődjenek be! Dugja rá a hasítókeresztet (kiegészítő felszerelés) a hasítókésre és reteszelje be, majd egészen járassa be a hasítókést. Kapcsolja ki a hajtást, majd hajtsa fel az oldalsó védőkengyeleket. Magasság szállítási helyzetben: 205 cm Benzinmotoros gépek szállításhoz megbillenthetők, de nem fordíthatók fel, mivel motorolaj kerülhet a légszűrőbe. Emiatt a motor üzemen kívül kerülhet! A gép legfeljebb 30 -os szögben dönthető meg. 24

25 Szállítás 7.1 Szállítás kézzel A szállítófogantyúnál fogva fogja meg a gépet, és billentse hátrafelé, majd tolja el. Tartsa meg a gépet, amíg a retesz a szállítófogantyút rögzíti, ami a gép visszabillenését megakadályozza. 7.2 Szállítás a vontató hárompontos felfüggesztésén Az emelés vagy a leengedés során tilos a vontató és a gép között tartózkodni! Szerelje fel a gépet a hárompont felfüggesztésre, majd emelje fel azt a vontató hidraulikával. Ha a vontató hátsó világítása takarva van, akkor a gép hátoldalára egy világító készüléket kell felszerelni (pl. mágneses tartó, dugaszolható lámpa,...). A gép súlya miatt instabillá válhat a vontató-gép kombináció. Az összstabilitás ellenőrzése érdekében, a vontató önsúlyához viszonyított 20%-os minimális I F,min elülső tengelyterhelés esetén a minimális homlokoldali ellensúly kiszámításához a következő képlet alkalmazható: ( I F,min = I R x ( c + d)) - ( T F x b ) + ( 0,2 x T E x b ) a + b I F T F T E T R I R T E (kg) Vontató önsúlya * T F (kg) Üres vontató elülső tengelyterhelése * T R (kg) Üres vontató hátsó tengelyterhelése * I R (kg) Gép összsúlya ** I F (kg) Homlokoldali ellensúly összsúlya 25

26 Szállítás a (m) Homlokoldali ellensúly súlypontja és az elülső tengely közepe közötti távolság b (m) Vontató keréktávja *** c (m) Hátsó tengely közepe és az alsó függesztőkar gömbcsuklók közepe közötti távolság d (m) Alsó függesztőkar gömbcsuklók közepe és a gép súlypontja közötti távolság *** *** *** *.. lásd a vontató üzemeltetési utasítását **.. lásd Műszaki adatok fejezet (feltétlenül vegye figyelembe a gép esetleges kiegészítő felszereltségeinek súlyát) ***.. lemérendő Közúton való szállítás csakis a gép álló állapotában engedélyezett. Közúton való szállítás során be kell tartani a közlekedésrendészeti szabályokat. Maximális szállítási sebesség: 25 km/ó Ha a gépet lekapcsolják a vontatóról, akkor azt sík és szilárd felületre kell állítani. 7.3 Szállítás futóművel Traktor-futómű Helyezze szállítási helyzetbe a gépet. Ehhez lásd... Traktor-futómű [ 32] Akassza a kocsirudat a vontató járműre. Ellenőrizze a keréknyomást maximum 3,5 bar. Közúton való szállítás során be kell tartani a közlekedésrendészeti szabályokat. Maximális szállítási sebesség: 6 km/h (10 km/h) - Vegye figyelembe a nemzeti rendelkezéseket! Ha a gépet a vontató járműről lekapcsolják, azt vízszintes és szilárd talajra kell állítani. 26

27 Ellenőrzések 8 Ellenőrzések A gépen végzett ellenőrzési munkák megkezdése előtt feltétlenül állítsa le a hajtást, és biztosítsa újraindulás és illetéktelen üzembe helyezés ellen! Válassza le a gépet az áramhálózatról! Ehhez húzza ki a készülékdugaszt. Kapcsolja le a kardántengelyt a vontatóról. A lekapcsolás előtt a vontató kézi-gáz adagolóját a legkisebb állásra állítsa. Vegye le a kardántengelyt a vontatóról. 8.1 Védőberendezések A gépen mindig meg kell lennie minden védőberendezésnek (burkolatok, védőrácsok,...)! 8.2 Csavarkötések Az első üzemóra után minden csavart és anyát utána kell húzni. Minden további 100 üzemóra után a csavarokat és anyákat utána kell húzni. Az elveszett csavarokat és anyákat pótolni kell. 8.3 Elektromos berendezés Minden üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell az elektromos kábelek állapotát! A sérült kábeleket azonnal ki kell cserélni! Az elektromos berendezés időszakos ellenőrzését a törvényi előírások értelmében, azonban legalább három évente kell elvégeztetni egy villamossági szakemberrel, akinek minderről egy vizsgálati jelentés kell készítenie és az alábbi minimum vizsgálati lépéseket kell teljesítenie: a rendeltetésszerű állapot szemrevételezése, a közvetlen érintéssel szembeni óvintézkedések (alapvédelem), a közvetett érintéssel szembeni óvintézkedések (hibavédelem), adott esetben a kiegészítő védelem óvintézkedési, adott esetben a lényeges elektromos üzemi eszközök hőállapotának regisztrálása. Mobil elektromos üzemi eszközök esetén a vizsgálatoknak legalább a következőkre kell kiterjednie: a rendeltetésszerű állapot szemrevételezése, működés ellenőrzés, adott esetben a védővezető ellenőrzése és a védővezető áramának mérése, adott esetben a szigetelési ellenállás mérése. Az elektromos felszerelésen csak szakképzett elektromos szakember végezhet munkát. 27

28 Ellenőrzések 8.4 Hidraulika vezetékek Az első üzemóra után az összes hidraulika vezeték tömítettségét és biztos ülését ellenőrizni kell. Minden további 100 üzemóra után az összes hidraulika vezeték tömítettségét és biztos ülését ellenőrizni kell. A sérült hidraulika vezetékeket azonnal ki kell cserélni! 8.5 Szerszámvezető A szerszámvezetőnek mindig bezsírozva kell lennie. 8.6 Kétkezes kapcsoló Ellenőrizze a kétkezes kapcsoló csuklóinak könnyű járását, és adott esetben kenje meg őket. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló billenő szabadon mozog-e. 8.7 Fatartó csúcs 1 1 Fatartó csúcs Ha a fatartó csúcs elöl letörik, akkor az egy sarokcsiszolóval egyszerűen utána csiszolható. 8.8 Olajszint Az olajszint ellenőrzéséhez állítsa a gépet sima és vízszintes felületre. Az olajszintet bejáratott hasítókés mellett kell ellenőrizni Hidraulika olajszint Ha az olajszint kémlelőablak tele van, az a legmagasabb olajszintnek felel meg. Az olajszint kémlelőablak közepén lévő olajtükör a legalacsonyabb olajszintnek felel meg. Ebben az esetben a hidraulikaolajat azonnal utána kell tölteni. Ehhez lásd... Hidraulikaolaj csere [ 29] Az olajszűrő ellenőrzése csak olajcsere alkalmával esedékes. 28

29 Karbantartás 9 Karbantartás A gépen végzett karbantartási munkák megkezdése előtt feltétlenül állítsa le a hajtást, és biztosítsa újraindulás és illetéktelen üzembe helyezés ellen! Válassza le a gépet az áramhálózatról! Ehhez húzza ki a készülékdugaszt. Kapcsolja le a kardántengelyt a vontatóról. A lekapcsolás előtt a vontató kézi-gáz adagolóját a legkisebb állásra állítsa. Vegye le a kardántengelyt a vontatóról. Az elektromos felszerelésen csak szakképzett elektromos szakember végezhet munkát. Sohase dolgozzon védőfelszerelések nélkül. Csakis eredeti - POSCH - pótalkatrészeket alkalmazzon. 9.1 Szerszámvezető Zsírzógomb 2 Zsírzóecset A szerszámvezetőt a zsírzógombnál minden 10 üzemóra után zsírozni kell. Vigyen fel zsírt az ecsettel. A szerszámvezetőnek mindig bezsírozva kell lennie. Ajánlott kenőzsírok: Gyártó Típus Genol Univerzális zsír Fuchs Univerzális zsír Olajcsere A lecserélt olajat környezetkímélő módon kell ártalmatlanítani. Tájékozódjék környezetvédelmi rendeleteik felől Hidraulikaolaj csere Az első olajcserét 500 üzemóra után kell elvégezni, minden további olajcserét 1000 üzemóránként, illetve legalább évente egyszer kell végezni. Olajcsere előtt a hasítókést járassa be. Csavarja ki a szellőztető csavart. 29

30 Karbantartás Nyissa ki az olajleeresztő csavart. Az olajleeresztő csavar az oszlop alsó hátoldalán található. Engedje le a fáradt hidraulikaolajat egy felfogókádba. Csavarozza vissza a tartályba az olajleeresztő csavart, és töltsön be új hidraulikaolajat a szellőztető csavar nyílásán keresztül. Csavarozza be a szellőztető csavart a tartályba. Kapcsolja be a gépet, és járassa rövid ideig. Ellenőrizze az olajszintet, és ha szükséges, töltsön utána hidraulikaolajat. A hidraulikarendszer teljes feltöltési mennyisége: Mennyiség 18,7 liter Kérjük vegye figyelembe, hogy itt az első megtöltésre vonatkozó adat szerepel, amely a gép típusától és változatától függően kevesebb lehet (a hidraulikus komponensek ugyanis részben nincsenek leürítve). A hidraulikus rendszerünk OMV HLP M46 hidraulikaolajjal van feltöltve. Minden olajcserénél ajánlatos minőségi olajat használni. Azonos minőségű termékekkel probléma nélkül keverhető. Ajánlott hidraulikaolajok Gyártó Olajféleség OMV ATF II SHELL Donax TA ELF Hydrelf DS 46 ESSO Univis N46 CASTROL Hyspin AWH-M 46 ARAL Vitam VF46 GENOL Hidraulikaolaj 520 FUCHS Plantohyd 32S * / Renolin B46 HVI *...biológiai hidraulikaolajok Olajszűrő Szűrőfedél 2 Szűrőbetét A szűrőbetétet minden olajcsere alkalmával ki kell cserélni. Az esetleg előforduló alumínium forgácsok nem okoznak gondot, mivel ezek a szivattyú bejáratásakor keletkeznek. 30

Üzemeltetési útmutató. Egyengető-vastagoló gyalugép A3-26 / A3-31 / A3-41. Egyengető gyalugép A3-41-A

Üzemeltetési útmutató. Egyengető-vastagoló gyalugép A3-26 / A3-31 / A3-41. Egyengető gyalugép A3-41-A Üzemeltetési útmutató Fordítás Egyengető-vastagoló gyalugép Egyengető gyalugép A3-41-A Őrizze meg gondosan az üzemeltetési útmutatót a jövőbeni használat érdekében Dok.ID: 504010-901_07 Ungarisch 2012-02-24

Részletesebben

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás 0212727hu 004 12.2009 Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

Köszönjük, hogy a LIPCO AES típusú vontatott gyümölcsbetakarítógép megvásárlása mellett döntött. Reméljük, hogy termékünkkel elégedett lesz.

Köszönjük, hogy a LIPCO AES típusú vontatott gyümölcsbetakarítógép megvásárlása mellett döntött. Reméljük, hogy termékünkkel elégedett lesz. LIPCO Kezelési útmutató AES típusú vontatott gyümölcsbetakarító gép rázóval, tisztítóval Lipco GmbH Am Fuchsgraben 5 b D-77880 Sasbach Tel: 49 7841 209 440 Fax: 49 7841 209 442 E-mail: mail@lipco.com Internet:

Részletesebben

FORTERRA HD HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1/2014. Ha traktor, akkor Zetor. 1946 óta.

FORTERRA HD HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1/2014. Ha traktor, akkor Zetor. 1946 óta. FORTERRA HD HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1/2014 130 140 150 Ha traktor, akkor Zetor. 1946 óta. ZETOR A jelen kezelési utasítás célja, hogy megismertesse Önt a Zetor traktorkezelésével és karbantartásával.

Részletesebben

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany Kezelési Utasítás 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Az új HATZ-Dízelmotor Önnek dolgozik Ez a motor kizárólag azon gépek gyártója által meghatározott és kipróbált

Részletesebben

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220 ERD 220 06.10 - Használati utasítás 51133429 11.14 U ERD 220 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék HU MAG 0-0/0-3 XZ Üzemeltetők számára Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános információk.......................

Részletesebben

Sonic 50 Kezelési és karbantartási útmutató

Sonic 50 Kezelési és karbantartási útmutató Sonic 50 Kezelési és karbantartási útmutató B I Z T O N S Á G I F I G Y E L M E Z T E T É S E K A következô elôvigyázatossági figyelmeztetéseket az egész kézikönyv során alkalmazzuk a következô üzenetek

Részletesebben

TE 50 / TE 50-AVR. ar ja ko zh cn. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5130203 / 000 / 01

TE 50 / TE 50-AVR. ar ja ko zh cn. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5130203 / 000 / 01 TE 50 / TE 50-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Használati utasítás Návod k obsluze Návod na obslu Instrukcja obsługi Upute za uporabu Navodila za uporabo Ръководство за обслужване Инструкция

Részletesebben

TK 2400 ECO # 55166 CZ SK NL IT DE GB FR DK NO SE HU HR SI BA RO BG. Güde Hungary Kft. Kossuth L. út 72 H-84020 Zirc

TK 2400 ECO # 55166 CZ SK NL IT DE GB FR DK NO SE HU HR SI BA RO BG. Güde Hungary Kft. Kossuth L. út 72 H-84020 Zirc TK 2400 ECO DE GB FR DK CZ SK NL IT NO SE HU HR SI BA RO BG # 55166 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers Güde CZCH, s.r.o. Počernická

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek/üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató turbomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék turbomag 14-2/0 HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató turbomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók Használati útmutató TRI gázüzemű hőlégbefúvók Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan fogja az Ön kényelmét szolgálni.

Részletesebben

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 HU Kezelési útmutató Hálózati inverter 4,046,0074,HU 005-6050 0 Igen tisztelt olvasó HU Bevezetés

Részletesebben

8 / 12 CC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

8 / 12 CC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 11/2012 Maestro 8 / 12 CC Art.: 80430407 hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használatba vétel előtt gondosan olvassa el! Őrízze meg a használati útmutatót! EU megfelelőségi nyilatkozat A 2006/42/EU számú EU irányelvnek

Részletesebben

Szolárállomás AGS 5... 50

Szolárállomás AGS 5... 50 Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Szolárállomás AGS 5... 50 7747006489.00-.SD AGS 5 AGS 5E AGS 0 AGS 0E AGS 0 AGS 50 6 70 6 85 Hu (007/05) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági

Részletesebben

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW D Einbau- und Betriebsanleitung LT Montavimo ir naudojimo instrukcija HU Beépítési és üzemeltetési utasítás SK Návod na montáž a obsluhu PL Instrukcja montażu i

Részletesebben

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 11.14

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 11.14 ETM/V 214-325 09.11 - Használati utasítás U 51198792 11.14 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

Használati utasítás BOZÓTVÁGÓ / FUKASZA

Használati utasítás BOZÓTVÁGÓ / FUKASZA Használati utasítás BOZÓTVÁGÓ / FUKASZA BBC4500, BBC4510, BBK4500 BBC5700, BBC5710, BBK5700 Fontos tudnivaló: Mielott használatba venné a gépet, figyelmesen olvassa végig ezt a Használati utasítást, és

Részletesebben

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK minived DE, HR, HU, RU, SI, SK Üzemeltetők számára Kezelési útmutató minived Elektromos üzemű átfolyó vízmelegítő nyitott és zárt rendszerekhez, nyomásálló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más Használati utasítás Technogym, The Wellness Company, Excite és CPR (figuratív) a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. A Smartkey és a TGS key az itt illusztrált

Részletesebben

ER-6n ABS. Használati Útmutató

ER-6n ABS. Használati Útmutató ER-6n ABS Használati Útmutató MAGYAR Motorkerékpár Használati útmutató Amennyiben az alább felsorolt jelekkel találkozik, kövesse az instrukciókat a praktikus és biztonságos működtetés, illetve karbantartás

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat A1300 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési hibák következtében

Részletesebben

TOPPER-NCT TNL-100AL, -120AL és -130A

TOPPER-NCT TNL-100AL, -120AL és -130A GÉPKÖNYV a TOPPER-NCT TNL-100AL, -120AL és -130A CNC vezérlésű esztergához NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. Tel:(+36-1) 46 76 300 Telefax:(+36-1) 46-76-309 TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

KAPÁLÓGÉP GÉPKÖNYV SZENTKIRÁLY KFT.

KAPÁLÓGÉP GÉPKÖNYV SZENTKIRÁLY KFT. KAPÁLÓGÉP GÉPKÖNYV SZENTKIRÁLY KFT. Tartalomjegyzék Előszó... 3 Bevezető... 5 Technikai leírás... 5 Biztonsági előírások... 7 A rotációs kapa kezelése... 8 Karbantartás... 12 Üzemen kívül helyezés... 14

Részletesebben

MOSOGATÓGÉP ZDIS 100

MOSOGATÓGÉP ZDIS 100 MOSOGATÓGÉP ZDIS 100 Használati útmutató Tartalomjegyzék Fontos útmutatások Gondoskodás Gazdaságos és környezetkímélő mosogatás Szerelési útmutatások Beépítés Vízszintbe állítás Felerősítés A vízbefolyó

Részletesebben