A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2015-2019"

Átírás

1 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Módosítások jegyzéke BEVEZETÉS A stratégiai tervezés célja A könyvtár bemutatása Általános adatok A könyvtár részlegei Munkacsoportok Tevékenységi kör: Alap- és vállalkozási tevékenység szakfeladat száma és megnevezése: Kiegészítő feladatok: A könyvtár szolgáltatásai Elismerés Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány A Hamvas Béla Városi Könyvtár rövid története Küldetésnyilatkozat Jövőkép HELYZETÉRTÉKELÉS SWOT analízis PGTTJ analízis Százhalombatta rövid bemutatása Kulturális intézményrendszer Politikai tényezők Gazdasági környezet Társadalmi tényezők Technológiai tényezők Jogi tényezők ÁTFOGÓ CÉLOK KIEMELT KULCSTERÜLETEK cél cél cél cél cél cél cél EGYÉB STRATÉGIAI CÉLOK cél cél ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3 Módosítások jegyzéke Dátum Oldalszám Módosítás 3

4 1. BEVEZETÉS 1.1. A stratégiai tervezés célja Napjainkban a könyvtárak működését egyre több tényező befolyásolja. A szakmai változásokon kívül az intézménynek alkalmazkodnia kell a társadalom, a gazdaság, a technikai környezet változásaihoz is. Ebben a folyamatosan változó helyzetben a könyvtárnak olyan válaszokat kell adni a környezet kihívásaira, amely elősegíti az intézmény céljainak megvalósítását. Ennek a munkának az egyik eszköze a stratégiai terv elkészítése, amely lehetőséget ad arra, hogy a külső változások figyelembevételével és a saját lehetőségeivel számolva, a könyvtár megfeleljen a vele szembe támasztott igényeknek valamint megvalósíthassa küldetését A könyvtár bemutatása Általános adatok Költségvetési szerv megnevezése: Hamvas Béla Városi Könyvtár Székhelye: 2440 Százhalombatta, Szent István tér 5. Levelezési cím: 2440 Százhalombatta Pf. 52. Telefonszám: 23/ Fax: 23/ Web: cím: Adószám: Alapító neve, alapítás éve: Százhalombatta Város Önkormányzata1991. január 10. Jogelődje: Barátság Művelődési Központ és Könyvtár Irányító, felügyeleti, fenntartó szerv neve, székhelye: Százhalombatta Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. Ágazati szakmai felügyelet: Pest Megyei Könyvtár Székhelye: 2001 Szentendre Pátriárka u. 7. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv Az intézmény pénzügyi és gazdálkodási feladatait a Gazdasági Ellátó Intézmény (2440, Százhalombatta Ifjúság u. 7.) látja el. Alapterület: 886 m 2 Ellátandó terület: Százhalombatta Szolgálandó közönség létszáma január1-jén: fő A könyvtár részlegei Felnőtt részleg Feladata a beiratkozás, regisztrált használók nyilvántartása, kölcsönzés, felnőttkönyvtár bemutatása, tájékoztatás (személyesen és elektronikus módon). Dokumentumok visszakérése a késedelmes olvasóktól, pénzkezelés, könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása. 4

5 Gyűjteményszervezés, dokumentumok (könyv, folyóirat, térkép, hangoskönyv, DVD, CD- ROM) gyarapítása és apasztása. Internet használat biztosítása 18 éven felüliek számára, irodai szolgáltatások (fénymásolás, szkennelés, nyomtatás, digitalizálás, fax, spirálozás, hőkötés) biztosítása, a raktári állomány gondozása, biblioterápia. Gyermek részleg Feladata a beiratkozás, regisztrált használók nyilvántartása, kölcsönzés, gyermekkönyvtár bemutatása, tájékoztatás (személyesen és elektronikus módon). Dokumentumok visszakérése a késedelmes olvasóktól, pénzkezelés. Gyűjteményszervezés, dokumentumok (könyv, folyóirat, térkép, hangoskönyv, DVD, CD-ROM, diafilm) gyarapítása és apasztása. Internet hozzáférés biztosítása a 18 éven aluliak számára, raktári állomány gondozása. Könyvtárhasználati foglalkozások és rendhagyó könyvtári órák lebonyolítása, hagyományos mesemondás és kortárs gyermekirodalom népszerűsítése, biblioterápia. Zenei részleg Feladata regisztrált használók nyilvántartása, kölcsönzés, Hangtár bemutatása, zenei szaktájékoztatás, dokumentumok visszakérése a késedelmes olvasóktól, pénzkezelés, gyűjteményszervezés, dokumentumok (könyv, folyóirat, DVD, zenei CD) gyarapítása és apasztása, rendhagyó könyvtári órák lebonyolítása, digitalizálás, hangfelvételek és zenei összeállítások készítése. Városi Archívum A képviselőtestület január 1-jével létrehozta a Városi Archívumot, melynek működtetésével a Hamvas Béla Városi Könyvtárat bízta meg. A könyvtár már meglévő Helytörténeti Gyűjteményének és az Archívumnak integrálásával egy olyan magas szintű szakmai szolgáltatásokkal rendelkező gyűjtemény jött létre, amely méltó városunk múltjának, hagyományainak megőrzésére. Feladata Százhalombatta város történelmére és helyismeretére vonatkozó információk, dokumentumok gyűjtése, feltárása, közreadása, helytörténeti kutatómunka feltételeinek biztosítása. Előrelátóan gyűjti a jelen dokumentumait a jövő számára. Feldolgozó részleg Lebonyolítja az állományba vétel, feldolgozás, apasztás munkafolyamatait valamint az állományellenőrzéseket, dokumentumtípusonként (könyv, hangoskönyv, térkép, DVD, CD, CD-ROM, Diafilm, Videó, LP, MC), egyedi és csoportos leltárkönyvet vezet. Statisztikai adatokat szolgáltat, kapcsolatot tart a Szikla Integrált könyvtári rendszer létrehozóival, menedzseli a számítógépes rendszer változásait. 5

6 Munkacsoportok Minőségirányítási Munkacsoport (MICS) A MICS célja a Hamvas Béla Városi Könyvtár minőségirányítási rendszerének felelősségteljes működtetése és fejlesztése. A könyvtár minden dolgozójának a minőségbiztosítás érdekében végzett munkáját irányítja és koordinálja. Rendezvény munkacsoport Szervezi és lebonyolítja a könyvtár belső és külső rendezvényeit, marketingfeladatait és sajtókapcsolatait. Tudatosan használja a különböző marketingeszközöket. Megtervezi, lebonyolítja és értékeli a használói elégedettségméréseket Tevékenységi kör: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CLX törvény alapján a könyvtár alapfeladatai a következők: - a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi - gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja - tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól - biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését - részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében - biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét - a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, - segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, - kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez - tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, - a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi - A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internethozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében Alap- és vállalkozási tevékenység szakfeladat száma és megnevezése: Egyéb távközlés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 6

7 Könyvtári szolgáltatások Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek A könyvtár vállalkozási tevékenységet nem folytat Kiegészítő feladatok: - ápolja névadónk, Hamvas Béla szellemi örökségét - a hagyományos mesemondás segítségével, közvetíti és megőrzi a magyar népmesekincset - szorosan együttműködik a város kulturális, oktatási és szociális intézményeivel - helyismereti dokumentumokat, információkat gyűjt, feltár és közread - folyóiratot kölcsönöz - egyéb kulturális tevékenységet folytató csoportok számára lehetőséget biztosít terem bérlésre - honlapján 24 órán át biztosítja a könyvtár elektronikus és információs szolgáltatásainak igénybevételét - a használók számára biztosítja az európai uniós információkhoz való hozzáférést - kiadványokat jelentet meg - továbbképzések, szakmai tapasztalatcserék helyszíne A könyvtár szolgáltatásai Információs szolgáltatások - témafigyelés - sajtófigyelés és cikk keresés - közhasznú információszolgáltatás - NAVA Nemzeti Audiovizuális Archívum hozzáférési pont - Jogi adatbank használata - elektronikus ügyintézés és ügyfélkapu használata - számítógép használat és internethasználat - irodai programok használata - WIFI használat - reprográfiai szolgáltatások (fénymásolás, szkennelés, nyomtatás, CD-DVD írás) Távhasználati szolgáltatások - online katalógus elérése a honlapon keresztül - Kölcsönzési idő hosszabbítása, előjegyzés, foglalás telefonon - Kölcsönzési idő hosszabbítása, előjegyzés, foglalás -en - Kölcsönzési idő hosszabbítása, előjegyzés, foglalás a honlapon keresztül - online beszerzési javaslatok fogadása a honlapon keresztül - Hírlevél szolgáltatás 7

8 Felnőtt könyvtári szolgáltatások Hamvas Béla Városi Könyvtár - könyvek, hangoskönyvek, folyóiratok, DVD-k, CD-ROM-ok, videók kölcsönzése - könyvtárközi kölcsönzés - idegen nyelvű gyűjtemény kölcsönzése - helyben használat - dokumentumok előjegyzése, foglalása - Hamvas Béla gyűjtemény - irodalomkutatás - kézikönyvtár használat - szakirányú tájékoztatás Gyermekkönyvtári szolgáltatások - gyermek-és ifjúsági könyvek, hangoskönyvek, diafilmek kölcsönzése - gyermek-és ifjúsági folyóiratok kölcsönzése - könyvtárközi kölcsönzés - helyben használat - kézikönyvtár használat - dokumentumok előjegyzése, foglalása - mesehallgatás - diafilmvetítés - könyvtári órák - társasjátékok használata - népmese gyűjtemény - Ovisarok (leporellók, játékok, játszószőnyeg) Zenei könyvtári szolgáltatások - zenei CD-k kölcsönzése - lemezek (LP) helyben használata - zenehallgatás - kézikönyvtár használat - zenei folyóiratok kölcsönzése - szaktájékoztatás - televízió használat - DVD-és videofilm helyben használat - hangfelvétel készítés - hangfelvételek digitalizálása - könyvtári órák A Városi Archívum szolgáltatásai - különböző dokumentumtípusok helyben használata (könyv, folyóirat, lapkivágat, aprónyomtatvány, szakdolgozat, kézirat, DVD, CD) - szaktájékoztatás - fénymásolat és elektronikus másolatkészítés - könyvtári órák 8

9 Szolgáltatások fogyatékkal élőknek - akadálymentes honlap - hangoskönyvek kölcsönzése - kiépített kapcsolat a Vakok Intézetének könyvtárával - jelnyelvet ismerő kollégák Elismerés Kultúráért díj Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testülete augusztus 20-án a Hamvas Béla Városi Könyvtár munkaközösségét Kultúráért Százhalombatta Díj -ban részesítette Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány A Százhalombatta Könyvtárért Alapítványt a Hamvas Béla Városi Könyvtár hívta életre. Célja a könyv és zenekultúra, a művelődés segítése, hozzájárulás a Hamvas Béla Városi Könyvtár megújulásához, fejlesztéséhez A Hamvas Béla Városi Könyvtár rövid története Levéltári forrásokban először 1903-ban történt említés arról, hogy a településnek népkönyvtárat kell felállítani, melyet október 26-án nyilvánítottak közművelődési könyvtárrá. Százhalombatta életében hatalmas változást indított el a 60-as években a két ipari nagyvállalat a Dunamenti Hőerőmű és a Dunai Kőolajipari Vállalat építése. A vállalatokon belül klubkönyvtár, kultúrház kezdte meg működését. Százhalombattát április 4-án avatták várossá. A Városi Tanács és a DKV Szakszervezeti Bizottsága arra a megállapodásra jutott, hogy közös fenntartású közművelődési intézményt hoz létre melynek neve Barátság Művelődési Ház. A Barátság Művelődési Központ és Könyvtár épülete 1984-ben készült el, amely akkor a megye legkorszerűbb létesítményei közé tartozott. December 6-án nyitotta meg kapuit a könyvtár felnőtt- és gyermekrészlege. Az 1990-es évek fordulópontot jelentettek a könyvtár életében, az önkormányzat január 1-től önálló intézménnyé nyilvánította a Városi Könyvtárat, amely egy év múlva zenei részleggel bővült. A könyvtár 1995-ben új alapokra helyezte a könyvtári munkafolyamatokat a Szirén Integrált Könyvtári Rendszer bevezetésével, melyet 2003-ban a Szikla21 Integrált Könyvtári Rendszer váltott fel. Százhalombatta Város Önkormányzata 1996-ban előre látva a modern kor technikai kihívásait intézményünkben hozta létre az Internet Központ és Kávézó-t. Napjainkban Internet Központként folyamatosan biztosítja az önkormányzat intézményeinek, cégeknek és magánszemélyeknek az internet hozzáférést január 1-jével újabb részleggel bővült intézményünk. Önkormányzati határozat alapján létrejött a Városi Archívum, amely összeolvadt a könyvtár helytörténeti gyűjteményével. 9

10 Könyvtárunk 1999-ben az országban elsőként felvette Hamvas Béla nevét, amely több mint 30 éve a város szellemi központja. A hagyományos könyvtári szolgáltatásokon kívül számos nagysikerű rendezvény helyszíne. Több mint 17 éve folyamatosan megrendezésre kerül a Hamvas Béla Szellemi Szabadegyetem, amely közel 180 előadást tudhat maga mögött. Könyvtárunkból indult el a ma már határokon átívelő kezdeményezés, hogy Benedek Elek születésnapja legyen a Magyar Népmese Napja. A már említett rendezvényeken kívül számos előadássorozat, könyvbemutató, gyermekfoglalkozás otthona. A település közel res lakosságához képest, a könyvtár látogatottsága nagy, kiváló kapcsolatot tart fenn a város oktatási és kulturális intézményeivel január 1-jétől a beiratkozás díjtalan Küldetésnyilatkozat A Hamvas Béla Városi Könyvtár mindenki számára korlátozás nélkül biztosítja az információhoz való szabad hozzáférést, az esélyegyenlőség és a demokrácia elvét követve. Biztosítja más könyvtárak és információszolgáltatók adatbázisának elérését, az internet használatát és közhasznú információs tevékenységet végez. Rendezvényeivel, csoportos foglakozásaival hozzájárul az olvasói igények felkeltéséhez, segíti az oktatói, nevelői munkát. Közösségi színtérként minőségi szolgáltatásokkal, programokkal lehetőséget biztosít az önképzésre, tanulásra és kikapcsolódásra. A könyvtár munkatársai számára fontos küldetés, hogy tevékenységükkel hozzájáruljanak mindenki egyéni boldogulásához. Fontos feladatának tekinti a kulturális értékek gyűjtését, megőrzését, közvetítését, különös tekintettel a helyi kulturális értékekre, Hamvas Béla szellemi örökségére, valamint a magyar népmesekincsre Jövőkép A Hamvas Béla Városi Könyvtár a város kulturális életének egyik meghatározó és megkerülhetetlen alapintézménye. Könyvtárunk a város mindenki számára elérhető legkorszerűbb információ-közvetítő központja, rendelkezik az ehhez szükséges technikai és technológiai háttérrel. Gyűjteményünk fejlesztése során arra törekszünk, hogy az elektronikus és digitális dokumentumok mellett a hagyományos dokumentumok értékeit is megőrizzük. Szolgáltatásaink tervezése során érzékenyen reagálunk a várható társadalmi változásokra. Akadálymentes környezetben biztosítjuk szolgáltatásainkat. A változó használói igényeknek megfelelő esztétikus, barátságos terekben működünk. 10

11 2. HELYZETÉRTÉKELÉS 2.1. SWOT analízis Erősségek (Strenghts) Hamvas Béla Városi Könyvtár BELSŐ KÖRNYEZET Gyengeségek (Weaknessess) - Gyűjtemény minősége - Névadónk, Hamvas Béla eszmeiségének ápolása - Népmesekincs ápolása - Kollégák szakmai felkészültsége, elkötelezettsége - Minőségi szemlélet - Használó központúság (igények gyors és szakszerű teljesítése) - Sokszínű, színvonalas rendezvények - Együttműködés a partnerekkel - Gyermekkönyvtári részleg munkája - Városi Archívum működése - Régiós szerep erős - Kulturális Konzorciumi tagság - Kielégítő anyagi helyzet - Ingyenes könyvtár- és internethasználat - Könyvtárépület központi elhelyezkedése - Gyermekkönyvtár berendezése - Közösségi színtér - Folyamatos fejlesztések, felújítások - Az állomány elektronikus feldolgozottsága - Biblioterápia foglalkozások - Tervszerű képzés, továbbképzés - Jól működő belső kommunikáció - Magas szintű munkaszervezés - Irodai és Stúdió szolgáltatások megléte Lehetőségek (Opportunities) - Virtuális tér által kínált lehetőségek jobb kihasználása - Pályázati lehetőségek kihasználása - Könyvtári terek átrendezésére megfelelő források keresése - Támogatók, szponzorok felkutatása - Használói igények változásainak nyomon követése - Könyvtári alapítvány által nyújtott lehetőségek kiaknázása - Kulturális Konzorciumi tagság jobb kihasználása - Szakmai kapcsolatok ápolása, tapasztalatcsere - Partnerkapcsolatok erősítése - Akadálymentesítés hiánya - Információ- és kommunikáció-technológiai (IKT) eszközök alacsony színvonala - Egyes állományrészek elektronikus feldolgozottságának hiánya - Egyes gyűjteményrészek elhelyezése és szabályozatlansága - Ritka és nem megfelelő mértékű selejtezés - Elektronikus hozzáférésű dokumentumok gyűjtésének hiánya - Állományvédelem modernizálásának hiánya - Nincs állandó rendszergazda - Nincs szakképzett zenei könyvtáros - Részben felújított épület (elavult épületgépészet, mosdó, linóleum) - Egyes részlegek elavult bútorzata - Nincsenek elkülönült olvasói terek - Előnytelen raktári tárolás - Útbaigazító táblák hiánya a városban - Marketing stratégia hiánya - Együttműködés hiányosságai középiskolai oktatási intézményekkel - Egyes rendezvények alacsony látogatottsága - Szervezett felnőtt használó képzés hiánya - Részvétel szakmai napokon, konferenciákon - Irodai, stúdió- és egyéb térítéses szolgáltatások lehetőségeinek alacsony kihasználtsága - Zenei könyvtár kihasználtsága alacsony - Belső eligazító táblák hiányosságai Veszélyek (Threats) - Intézményi összevonás - Létszámleépítés - Költségvetés csökkenése - Jogszabályi környezet változása - Államosítás veszélye - Verseny a kulturális piacon - Megyei könyvtár módszertani irányításának hiánya - Országos Könyvtári stratégia hiánya - NKA pályázatok szűk rétegnek szólnak - Önkormányzat bevétel orientált szemlélete - Viselkedési kultúra negatív változása - Az oktatási rendszer nem számol a közkönyvtárakkal KÜLSŐ KÖRNYEZET 11

12 2.2. PGTTJ analízis Százhalombatta rövid bemutatása Százhalombatta a Dél-Budai kistérség meghatározó jelentőségű települése, Budapesttől mintegy 30 km-re fekvő, közel húszezer lakosú fejlett kisváros. Modern ipari város, és régészeti lelőhelyekben gazdag település. Fejlett infrastruktúra, jól felszerelt intézményhálózat, alacsony munkanélküliség jellemzi. A városban kimagasló a kulturális és sportélet, sok lehetőség van a szórakozásra, kikapcsolódásra. A város neve az itt megtalálható régészeti értékek, Európa egyik legnagyobb nemzetközi folklórfesztiválja, és a sportesemények miatt a világ számos pontján ismert. Százhalombatta nevét a város határában található több mint száz vaskori halomsírról kapta, melyeket elsőként Anonymus említ a Magyarok tetteiről (Gesta Hungarorum) szóló történeti művében. A Dunántúl egyik legnagyobb, ún. Hallstatt kori halomsírmezője található a város határában. Európában a Hallstatt kultúra ideje alatt terjedt el a vasművesség, mely gyökeresen megváltoztatta az itt élő népcsoportok életét. Az ideérkező és letelepedő kelták a Krisztus előtti 4. században fontos kereskedelmi központot találtak. A Sánchegynek nevezett földvárat újra megerősítették és a Duna menti közlekedés és kereskedelem csomópontjává tették. A település élete a XVII. század végén szorosan összekapcsolódik az akkor megindult délszláv nagy vándorlással (Velika Seoba). Számos Duna menti faluhoz hasonlóan ide is nagyobb számú szerb közösség telepedett be. Máig sikerült megőrizniük gazdag hagyományaikat, az ortodox (görögkeleti) vallást, nyelvüket, ezáltal gazdagítva Százhalombatta kulturális képét. Százhalombatta a XX. század elejére már katolikus templommal, iskolával, kiépített vasúthálózattal, iparral (Téglagyár) büszkélkedhető, a boldog békeidőszak hangulatát árasztó kiegyensúlyozott kis településsé vált. Megjelentek a szövetkezetek és a különböző egyletek, Dalárda, Varrókör, szabadidős elfoglaltságot igénylő sport- és ifjúsági társaságok. Mindezek gyűléseikkel, báljaikkal fontos közösség- és társadalomformáló szerepet töltöttek be. Az elmúlt század végén, második felében Százhalombatta életében a legfontosabb szerepet az ipar töltötte be. Rövid idő alatt egy 4000 fős mezőgazdasági faluból egy mintaszerű ipari várost kellett teremteni, annak teljes gazdasági, közösségi és kulturális infrastruktúrájával együtt. Az MOL Nyrt. Dunai Finomító, valamint a GDF Suez Dunamenti Erőmű Zrt. az itt élők munkájának és munkahelyének biztosítása mellett megalapozta a város gazdasági erejét is Kulturális intézményrendszer Százhalombattán hat óvoda, négy általános iskola, valamint nyolcosztályos gimnázium, szakközépiskola és művészeti iskola is működik. A nevelési, oktatási és művelődési intézményeken kívül fejlett szolgáltatási rendszerű, regionális feladatokat ellátó egészségügyi intézmény is megtalálható a városban. Az idősek és a szociálisan támogatásra szorulók gondozását a Városi Családsegítő és Gondozási Központ látja el. Számos civilszervezet is működik a városban, amelyek aktívan részt vesznek a közéletben. 12

13 Kulturális Konzorcium december 20-án a város kulturális területein dolgozó intézmények és szervezetek konzorciumot hoztak létre Százhalombattán. A Kulturális Konzorcium célja, hogy az ezen a területen működő intézmények összehangolják tevékenységüket és minél szélesebb rétegeket és csoportokat vonjanak be a település kulturális életébe, hozzájáruljanak a kulturális turizmus fejlődéséhez valamint munkájuk segítségével kialakuljon Százhalombatta új arculata. A konzorcium alapító tagjai: Barátság Kulturális Központ, Hamvas Béla Városi Könyvtár, Hotel Training, Korshak Kft., Magyarok Öröksége Alapítvány, Matrica Múzeum, Városi Szabadidő Központ, Halom TV, Százhalombattai Hírtükör és a Lakihegy Rádió. Barátság Kulturális Központ A város főterén található, 1985-ben elkészült épület 2006-ban teljes felújításon esett át. Modern színházterem, konferenciaterem, számos kisebb terem, kiállítóterek és közösségi terek várják a látogatókat. A BKK feladata a hagyományos közművelődési formák működtetésén túl a városban tartott nemzeti ünnepek lebonyolítása, illetve a városi nagyrendezvények szervezése. (pl. Battai Napok, Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál és Népművészeti Vásár, Ifjúsági Napok, Városi Gyermeknap, stb.) Matrica Múzeum és Régészeti park A Múzeum a mai Százhalombatta területén található Matrica (ejtsd: Mátrika) elnevezésű római kori település nevét viseli. A múzeumban a tudományos kutatáson, leletmentésen kívül a kiállításokhoz tudományos és ismeretterjesztő előadások, múzeumpedagógiai órák, játszóházak és kézműves foglalkozások is kapcsolódnak. Régészeti Parkja különleges a maga nemében, területén, eredeti helyükön állnak a 2700 évvel ezelőtt, a korai vaskorban emelt halomsírok. Ezek egyikét, fagerendás sírkamráját - Magyarországon egyedülálló módon - belülről és közelebbről is megismerhetik a látogatók, többnyelvű multimédia program segítségével. Szekeres József Rendezvényközpont Százhalombatta egyik tanácselnökéről elnevezett rendezvényközpontot 2010-ben adták át a város szívében. Az épület csúcstechnológiával felszerelt, a két 470 nm-es terem mobil falrendszerrel egy időben több rendezvény, időszaki kiállítás és egyéb kulturális esemény befogadására alkalmas. Helyiségei bérbe vehetők, számos konferencia, nagyszabású kiállítás otthona volt már. Egy önkormányzati határozat értelmében a város intézményei évente egy napra díjmentesen igénybe vehetik a rendezvényközpont szolgáltatásait. Városi Szabadidő Központ A szabadidő központhoz tartozó létesítmények a Szalai János uszoda, a Kiss László Sportuszoda, a Városi strand és Sportcsarnok. Az intézmények számos nemzetközi világversenyt bonyolítottak már le, rendszeres helyszínei városi nagyrendezvényeknek, kulturális és társadalmi eseményeknek. Nem csak a városlakók körében népszerű, hanem a vonzáskörzete is igen nagy Politikai tényezők A könyvtárak működésének szabályozása az Európai Unióban nemzeti szinten történik. Az Unió különös hangsúlyt fektet az európai információs társadalom felépítésére. 13

14 Magyarországon a különböző fejlesztéspolitikák és koordinációpolitikák egyeztetése, az erre való céltudatosság hiányzik. Gyökeresen átalakult a magyar kulturális intézményrendszer januárjától átfogó reform zajlott a közgyűjteményi területen: a megyei múzeumok és könyvtárak a megyeszékhelyek fenntartásába kerültek. A vidéki kulturális területen nagyarányú infrastruktúrafejlesztés zajlott, amihez nagymértékben hozzájárultak az EU-s pályázati források. A könyvtárak esetében a legnagyobb problémát (hiányosságot) az országos stratégiai terv hiánya jelenti. Százhalombattán a város működésében az oktatási és kulturális intézmények kiemelt feladattal rendelkeznek, hiszen az óvoda- és iskolahálózattal a fiatal nemzedék nevelését vállalja magára a város, a középoktatással a szakmai utánpótlást, a kulturális intézményekkel pedig a munka- és iskolán kívüli művelődés lehetőségeit, az egyéni és csoportos kulturálódás körét. A közösségi élmény alakításához továbbá olyan eszközökkel is hozzájárult a város, amelyek ma már a térségben fogalomként vannak jelen (különböző térségi együttműködések, konferenciák). Az ezredfordulót követően a városban az intézmények csoportja bővült, mind a kulturális, mind pedig oktatási területen. A város vezetése minden esetben a helyi lakosság ellátását és kiszolgálását tűzte, illetve tűzi ki célul, mely a szervezetek működési mechanizmusaiban, valamint az önkormányzat támogatási rendszerében is látható vált. Az elmúlt években célirányos fejlesztési pontokat határozott meg a város, hatást gyakorolva az intézmények szerepére. Ilyen kezdeményezésnek tekinthető a városközpont kulturális negyeddé alakítása, a sportközpont létrehozása. A Hamvas Béla Városi Könyvtár működését a hatályos törvények, rendeletek, jogszabályok szabályozzák. A gazdasági világválság hatással van a politikai döntésekre, amelyek globális, európai és országos szinten egyaránt befolyásolhatják a különböző intézményekkel, szolgáltatásukkal kapcsolatos döntéseket, jogi szabályozást (összevonás, egységesítés, megszűnés). Könyvtárunk önkormányzati támogatása a város más intézményeihez képest nem kiemelt, de messze felülmúlja az országos átlagot. Helyi politika Százhalombattán a évi választásokon az Értünk Százhalombattai Közéleti Egyesület polgármester-jelöltjét választották a város polgármesterének, így Vezér Mihály ötödik ciklusát kezdhette meg Százhalombatta vezetőjeként. (A Képviselő-testület összetétele: négyen képviselik az Értünk Százhalombattai Közéleti Egyesületet (ÉSZKE), négyen a Fidesz Magyar Polgári Szövetséget (FIDESZ), ketten a Magyar Szocialista Pártot (MSZP) és van egy független jelölt is.) Százhalombatta Város önkormányzata minden évben kiemelten támogatja azokat a rendezvényeket, amelyek a város kulturális életének fontos színterei. A város Önkormányzata Ifjúsági, Sport, Kulturális és Közrendi Bizottságot működtet. Mivel Százhalombatta nemzeti sportváros, így a hangsúly erőteljesen a sporttevékenység támogatására tevődik. A város nagymértékben hozzájárult a közösségi élet formálásához, a korszerű művelődési formák elterjedéséhez, az igényes szórakoztatáshoz ben a kulturális területen dolgozó intézmények és szervezetek részvételével Kulturális Konzorcium alakult a városban. A Kulturális Konzorcium Százhalombatta fő célja, és feladata hogy a város eredményeket érjen el, térségi hatósugara, jelentősége legyen, és szakmai tekintéllyel rendelkezzen a közművelődés, a kultúra, a kulturális és szabadidő turizmus, a lokálpatriotizmus, a lakóhelyhez való ragaszkodás terén. A konzorcium alapítói úgy vélik, mindannyiunk érdeke az, hogy Százhalombatta a város határain belül és azon túl is jól 14

15 artikulált, egyedi, mindenkitől különböző, könnyen megkülönböztethető arculattal, ún. branddel rendelkezzen. Ez pedig csak úgy érhető el, ha azok az intézmények, amelyek tevékenységük miatt közvetlen közönségkapcsolattal rendelkeznek (városon innen és túl) tevékenységüket összehangolják, együtt tervezzék, a feladatokat és a munkát megosszák, vagyis rövid, közép és hosszú távú stratégiát dolgozzanak ki. A konzorcium munkájában könyvtárunk is részt vesz, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján bebizonyosodott, hogy a közös munka hangsúlya a város turisztikai céljain van. Mivel könyvtárunk esetében felmerült az intézményi összevonás a Barátság Kulturális Központtal, a közelgő, 2014-es önkormányzati választások miatt könyvtárunk hosszú távú helyzete bizonytalan Gazdasági környezet Magyarországon a mögöttünk lévő, gazdasági és pénzügyi válság fémjelezte időszakban tovább erősödtek azok a rendszerváltást követő időszak nagyobb részében is megfigyelt tendenciák, melyek a társadalom szegmentálódására, a szegénységben és kirekesztettségben élők társadalmi demográfiai profiljának mind élesebbé válására, valamint a szegénység és társadalmi kirekesztettség generációk közötti újratermelődésének felerősödésére utalnak. A jóléti ellátásokban 2009 óta bekövetkezett változások is erősítették ezeket a folyamatokat, mivel az amúgy is sérülékeny társadalmi csoportokat érintették negatívan és 2012 között Magyarországon jelentősen nőttek a jövedelmi egyenlőtlenségek. Ez a jövedelem eloszlás alját érintette a leginkább: a legalsó tized részesedése az összes jövedelemből 3,1%-ról 2,5%-ra csökkent. A magyar népesség körében 2009 és 2012 között jelentős, statisztikailag is szignifikáns mértékben nőtt a relatív jövedelmi szegénységben élők aránya ben a teljes népességen belül 17 százalék volt azok aránya, akiknek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladta meg a havi 66 ezer forintot. Míg a megelőző időszakban Magyarország az alacsony relatív szegénységű országok közé tartozott az Európai Unión belül, a 2012-es TÁRKI adatokat a 2010-es Eurostat adatokkal összevetve megállapíthatjuk, hogy a hazai szegénység előfordulása már az EU-átlaggal megegyező volt a tavalyi évben. Nemcsak a szegénység kiterjedtsége, de annak mélysége is növekedett az időszak alatt, a szegények jövedelmi elmaradása növekedett. A háztartások fogyasztásszerkezetét tekintve ki kell emelni egyrészt azt, hogy a válság előtti utolsó évhez, 2007-hez képest mind a kiemelkedő mértékű fogyasztású, mind a legalacsonyabb fogyasztású háztartások átlagtól való eltérése valamelyest nőtt, másrészt a nagyjából nyolcéves időszak négy adatfelvételét (2005, 2007, 2009 és 2012) összehasonlítva, számos kiadási tétel esetében 2009-ben valamelyest visszaesett a háztartások fogyasztása. Ekkor a magyar háztartások közlekedésre, ruházkodásra, szépségápolásra, üdülésre, lakáskarbantartásra, tartós műszaki cikkre valamint művelődéssel és oktatással kapcsolatos kiadásokra egyaránt kevesebbet fordítottak, mint a korábbi illetve a legfrissebb adatfelvétel idején. A gazdasági válság hamarosan éreztette hatását a magyar könyvpiacon is. Az elmúlt 5 évben 15%-al csökkent a könyvforgalom, és 20%-al a megjelent címek száma. Átalakulóban vannak a könyvpiac és az információpiac hagyományos szerepkörei, az e-dokumentumok megjelenése és a digitalizálás ezen e területen is gyökeres változásokat indít el. A könyvtárak egyre kevesebb pénzt tudtak állománygyarapításra fordítani. Míg 2009-ben 72,6 Ft volt az egy lakosra fordított állománygyarapítási összeg, addig 2011-ben már csak 52,8 Ft, amely a dokumentum árak emelkedését is figyelembe véve még ennél is kevesebbet ér. 15

16 Százhalombatta helyi gazdasági környezet A közel négyezer éve fennálló, de a XIX. század közepéig főképp mezőgazdasági jellegű település alakulását múlt század közepe óta a Duna közelsége és legfőképpen a Budapesthez fűződő kapcsolata határozta meg, bár a főváros agglomerációs övezetét tekintve a város és a főváros kapcsolata laza. A város közlekedés-földrajzi helyzete - melyben főként az M0, M7 és M6-os autópályák közelsége játszik szerepet is kedvezően járult hozzá, hogy Százhalombatta a terület egyik dinamikusan fejlődő városává váljon. A közúti hálózat mellett a település vasúti vonala is fontos és jó állapotú fővonalon fekszik. A város hajóállomása Százhalombatta dunafüredi területén található, Százhalombatta és Tököl között komp közlekedik. A mezőgazdaság és a halászat mellett sokáig az egyetlen helybeli ipari munkalehetőséget az 1896-ban létesült Téglagyár jelentette, mely közel 100 évig működött és fénykorában 20 milliónál több kisméretű téglát gyártottak benne évente. Az 1960-as évekig Százhalombatta alig 2000 fős kis falu volt, a lakosság megélhetését a kereskedelem, a kézművesipar, a téglaés malomipar biztosította. Százhalombatta a XX. század második felében az iparosítás következtében virágzásnak indult: a Barátság kőolajvezeték végpontján épült Dunai Kőolajipari Vállalat (ma MOL Nyrt.) és a Dunamenti Hőerőmű Vállalat létesítése által. A két nagy beruházás egymással párhuzamosan, a Duna partján létesült. A hetvenes években felépült kőolaj-finomító komplexum sikeresen elkerülte a nehézipari ágazatokat sújtó recessziót. Százhalombatta a korábbi gazdasági struktúráját örökítette át, a keletkező és átrendeződő szerkezetű ágazatok aránya viszont a lehetőségekhez képest alacsony maradt: a vállalkozási intenzitás a kistérségi átlaghoz képest jelentősen elmaradt. A Dunamenti Erőmű 2014-es tulajdonosváltása a termelés valamilyen módú újraindítására enged következtetni. Jelenlegi helyzet, főbb problémák A város növekedési pályájának módosítására kényszerül a fenntartható gazdasági fejlődés érdekében. Új jövőkép, új stratégiai célok megfogalmazására van szükség. Az iparűzési adórendszer országos átalakításával a város saját forrásai csökkennek. A nagyvállalati szektorban a foglalkoztatás az elmúlt hét évben csökkent, valamint a városközpontban a szolgáltató szektor fejletlen, gazdasági, társadalmi központként a városban nem tud funkcionálni. A városnak nincs vonzáskörzete, az elmúlt években a befelé fordulás jellemezte Százhalombattát. A budapesti agglomeráció szélén fekvő település helye, szerepe, kapcsolata az agglomerációval még nyitott kérdés. A városban a helyi gazdaság teljesítőképessége között növekedett, mind a nagyvállalati szektorban, mind a Kkv. esetében. Az ipari parkba betelepülő vállalkozások számának növekedése jól mutatja, hogy a Kkv. szektor milyen lendületesen tudott bővülni az elmúlt években. Ennek ellenére a helyi adó részarányában a nagyvállalatok meghatározó szerepe nem változott, a közel 2/3-os a részarány. A Batta Ipari Park (BIP) kis-, nagy-, valamint multinacionális befektetők számára azonos feltételek mellett biztosítja a "zöld mezős" letelepedés lehetőségét és a működés kulturált környezetét. A BIP jelenleg két övezetre oszlik, az egybefüggő nagybefektetői területre, és a többi, változó nagyságú parcellákra osztott területre. A terület ipari övezet, területére a városi településrendezési tervben meghatározott előírások érvényesek végére az ipari parki ingatlanok gyakorlatilag 100%-a gazdára talált. A nagy befektetők számára fenntartott egybefüggő területen (kb. 30 hektár) két vállalkozás telepedett le, egy autóalkatrész gyártó és egy logisztikai cég. A többi területen kisebb és közepes méretű parcellák találhatók ( m2), melyeken 29 cég települt le. Profiljuk változatos, 16

17 többek közt a nyomdaipar, villamos ipar, a festék-, fém- és faipari kereskedelem, környezetvédelmi, asztalosipari, építőipari tevékenység képviselői. A 2007 októberében átadott Batta-Intech Vállalkozói- és Szolgáltató Központban 11 cég bérel irodát és műhelyt, és itt működik az üzemeltető BATTA-INVEST Kft. is. A vállalkozói központba települt cégek között olyanok is vannak, melyek az ipari park cégeinek is nyújtanak szolgáltatást (számítástechnika, könyvelés, jogi képviselet) Társadalmi tényezők Százhalombatta lakónépessége január 1-jén fő. A népesség az utóbbi öt év adatait figyelembe véve enyhe ingadozást mutatott ugyan, de növekedett. A vándorlási különbözet is pozitív maradt, tehát napjainkban inkább a városba költözés a jellemző. A belföldi vándorlási különbözet folyamatosan és jelentősen csökkent az utóbbi öt évben. Ha megvizsgáljuk a születések számát és a népesség kor szerinti összetételétnek változását, ez a város is - Magyarország teljes lakosságához hasonlóan 1980 óta - az elöregedés jeleit mutatja. SZÁZHALOMBATTA LAKÓNÉPESSÉGE ,0 Korcsoportok százalékos aránya 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, éves éves 60 éves és idősebb ábra Százhalombatta lakónépessége A vizsgált időszakban a 60 éven felüli korosztály - az adott év lakónépességhez viszonyított - százalékos aránya 1980 óta megháromszorozódott. A 0-14 éves korosztály aránya az évi 29,5%-ról 16,2%-ra csökkent, a év közöttiek lélekszáma is 2010-re már csökkenő. 17

18 Az utóbbi öt év adatait megvizsgálva az állandó lakónépességből kiindulva csak a 60 éven felüli lakosság százalékos aránya növekedett folyamatosan, 2008-ban 15,5%-ról jan. 1- jén 18,6%-ra. 2. ábra Százhalombatta állandó népességébek százalékos aránya Városunkban 2013-ban született a legkevesebb gyermek, 157 fő hozzá kell azonban tenni, hogy nem jellemző a folyamatos csökkenés illetve a természetes szaporodás értéke még nem negatív előjelű. Országos szinten a népesség legújabb előreszámítása szerint további létszámcsökkenés és a fokozódó öregedés várható ig a népesség száma félmillió fővel, 56 százalékkal csökken, az idősek, a legalább 60 évesek aránya megközelíti a 30 százalékot és több mint másfélszer annyi lesz az idősek, mint a 20 éven aluliak száma. Amennyiben megvizsgáljuk szintén az időszakra vonatkozóan Százhalombattán a nemek arányának változását, akkor a férfi lakosság csökkenését és a nők lélekszámának növekedését láthatjuk. Ennek tükrében valószínű, hogy - hasonlóan az országos mutatókhoz - látogatóink korösszetételét tekintve az idősebb generáció létszáma fog emelkedni, így ennek a korosztálynak a kulturális és információs igényei erőteljesebben nyilvánulnak meg. 18

19 3. ábra A nemek arányának változása Százhalombattán között Az adatok azt mutatják, hogy a 2000-es évektől felgyorsult a diplomás népesség számának növekedése, ugyanis ekkortól vált tömegessé a felsőoktatás. Magyarországon 2010-ben nagyjából minden negyedik, 2015-ben pedig majdnem minden harmadik munkavállaló diplomás lesz." Ha a diplomás foglalkoztatottak száma emelkedik, valószínű hogy a nyugdíjba vonuló diplomások száma is emelkedni fog és 2015 között ezer fő megy várhatóan nyugdíjba, akik közül (14%) mintegy 80 ezer főre becsülhető a diplomások száma. Nyugdíjban, nyugdíj rendszerű ellátásban részesülők száma folyamatosan emelkedett az utóbbi öt évben Százhalombattán, de a lakossághoz viszonyított aránya az országos adatoknál alacsonyabb, 22,6%. A jövedelemviszonyok néhány mutatóját tekintve elmondható, hogy az átlagos nyugdíj emelkedett minden évben, s az országos átlagnál jóval magasabb. Az ezer lakosra jutó adózók száma az elmúlt öt évben Pest megyében minden évben Százhalombattán a legmagasabb, s a személyijövedelemadó-alapot képező jövedelmet tekintve városunk a helyen áll. A vizsgált időszakban 1267 és 1302 között mozgott a működő vállalkozások száma a városban, ami jelentős vállalkozói réteget jelent. A nyilvántartott álláskeresők száma között a létszámot tekintve jelentősen emelkedett, de a növekedés még a legmagasabb értéket mutató 2009-ben is csak a munkavállalási korú állandó népesség 4,6%-át tette ki január 1-jén 528 fő nyilvántartott álláskereső volt a városban - ez 4,1%-os arány (országos munkanélküliségi ráta: 9,1%). A tartósan állást keresők közül a vizsgált időszakban a pályakezdők aránya emelkedett folyamatosan a városban. 19

20 Százhalombatta intézményhálózatát tekintve a sportlétesítmények mellett jelentős a tíz oktatási, és a négy kulturális intézmény januárjában 312 pedagógus dolgozik összesen a város óvodáiban, alap- és középfokú oktatási intézményeiben. A négy általános- és két középiskola mindegyikében működik iskolai könyvtár, s minden intézmény internettel ellátott. Tanulói létszámot vizsgálva a bejáró középiskolai tanulók létszámának növekedése tapasztalható, hiszen arányuk 2012-re meghaladta az 50 %-ot. 4. ábra Bejáró tanulók létszáma Százhalombattán között Hátrányos helyzetű tanulókra vonatkozó részletes adatok öt évre visszamenőleg még nem állnak rendelkezésre, 2012-ben azonban az oktatási-nevelési intézmények tanulói létszámának (3501 fő) 11,6 százaléka hátrányos helyzetű. A középiskolai tanulók száma a felnőttoktatásban 61 főről 19 főre csökkent az utóbbi öt évben. Magas színvonalú ellátást biztosítanak az egészségügyi és szociális intézmények. A város internet-lefedettsége 99 százalékos az ISDN vonallal rendelkező lakások száma a között csökkent, a kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma növekedett. Az önkormányzat a város kulturális értékeinek megóvására is gondot fordít, méltó környezetet teremtve a helyi szellemi élet kibontakozásához 2007-ben felújították Matrica Múzeumot, 2010-re jelentősen felújították a Barátság Kulturális Központot, és 2010-re megépült az új Rendezvényközpont épülete is. Százhalombattán 4 nemzetiségi önkormányzat működik: görög, horvát, román, és szerb. A 2011-es népszámláláskor a magyar lakosság 83,7%-a mellett a nemzeti kötődés változatosabb képet mutat, hiszen cigány (roma), lengyel, német, ukrán, és szlovák mellett más, nem hazai nemzetiség is él a városban. 20

21 Technológiai tényezők Az információ technológia fejlődése, az újdonságok követése és beépítése a gyakorlatba egyre nehezebb feladat elé állítja a könyvtárakat, hiszen nem csak a technikai eszközök és szoftverek beszerzése, hanem az az azokat használni tudó szakemberek alkalmazása és oktatása is komoly kihívást jelent. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az elmúlt években duplájára nőtt az internet előfizetések száma, valamint az internet előfizetések aránya jelentős mértékben eltolódott a mobilinternet használatának irányába. Ez egyértelműen jelzi, hogy az internethasználat a mobil eszközökön, (lap-top, tablet, mobiltelefon) erősödik. Pest-megyében ezer lakosra internet előfizetés jut, ami a trendeket figyelembe véve emelkedni fog. A számítógép-használat korcsoportos sajátosságai esetében, bár az egyre idősebbek csoportjaiban a használók aránya jellemzően egyre kisebb, a fejlődés üteme azonban meghaladja (2010 és 2012 között) a fiatalabbaknál tapasztalhatót. A kormány Digitális Megújulás Cselekvési Terve ( ) szerint a digitális önbizalom és közbizalom megalapozásához és a generációk közötti digitális szakadék csökkentéséhez elengedhetetlen, hogy a magyar társadalom lehető legszélesebb rétegei számára 21

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja 2014 2018. Készítette: Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató és Soponyai Ilona esélyegyenlőségi felelős 2014. 1 Előzmények Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. augusztus Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Simontornya Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Simontornya Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Simontornya Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 19 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórahalom Városi Önkormányzat 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP).....4 Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT).......4

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztési Stratégiája

Ózd Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztési Stratégiája 2014. március Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. A helyi gazdaságfejlesztési stratégia célja... 4 3. Helyzetértékelés Társadalmi- és Gazdasági mutatók... 4 3.1. 3.2. 3.3.

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék 2 3 I. Bevezetés A kilencvenes években komoly szemléletváltás történt Európában a társadalmi hátrányok megítélésében,

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE (HEP HE)... 10 1. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata 2013-2017 1 Tartalomjegyzék Helyi

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 12 Célok...

Részletesebben

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata 2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja Rácalmás Város Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 1. Jogi megalapozottság... 5 2. A használt fogalmak magyarázata... 5 2.1. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Kékkút Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Kékkút Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Kékkút Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...4 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok...

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben Helyi Esélyegyenlőségi Program Dávod Önkormányzat Felülvizsgálva 2015. évben 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Nevezetességei... 3 Gazdasági

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dombóvár Város Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Közreműködtek: Tigerné Schuller Piroska Zsók Rita Szakmailag ellenőrizte: Türr István

Részletesebben

Hatvan Város Önkormányzata

Hatvan Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hatvan Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015. 1 Előszó Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2014-2019) Enese Község Önkormányzata

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2014-2019) Enese Község Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2014-2019) Enese Község Önkormányzata 2014-04. 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HE)... 4 BEVEZETÉS... 4 A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Dunaföldvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunaföldvár Város Önkormányzata 2013 2018. 1 TARTALOM Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...3 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT...4 1.1. A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja...5

Részletesebben