A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2015-2019"

Átírás

1 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Módosítások jegyzéke BEVEZETÉS A stratégiai tervezés célja A könyvtár bemutatása Általános adatok A könyvtár részlegei Munkacsoportok Tevékenységi kör: Alap- és vállalkozási tevékenység szakfeladat száma és megnevezése: Kiegészítő feladatok: A könyvtár szolgáltatásai Elismerés Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány A Hamvas Béla Városi Könyvtár rövid története Küldetésnyilatkozat Jövőkép HELYZETÉRTÉKELÉS SWOT analízis PGTTJ analízis Százhalombatta rövid bemutatása Kulturális intézményrendszer Politikai tényezők Gazdasági környezet Társadalmi tényezők Technológiai tényezők Jogi tényezők ÁTFOGÓ CÉLOK KIEMELT KULCSTERÜLETEK cél cél cél cél cél cél cél EGYÉB STRATÉGIAI CÉLOK cél cél ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3 Módosítások jegyzéke Dátum Oldalszám Módosítás 3

4 1. BEVEZETÉS 1.1. A stratégiai tervezés célja Napjainkban a könyvtárak működését egyre több tényező befolyásolja. A szakmai változásokon kívül az intézménynek alkalmazkodnia kell a társadalom, a gazdaság, a technikai környezet változásaihoz is. Ebben a folyamatosan változó helyzetben a könyvtárnak olyan válaszokat kell adni a környezet kihívásaira, amely elősegíti az intézmény céljainak megvalósítását. Ennek a munkának az egyik eszköze a stratégiai terv elkészítése, amely lehetőséget ad arra, hogy a külső változások figyelembevételével és a saját lehetőségeivel számolva, a könyvtár megfeleljen a vele szembe támasztott igényeknek valamint megvalósíthassa küldetését A könyvtár bemutatása Általános adatok Költségvetési szerv megnevezése: Hamvas Béla Városi Könyvtár Székhelye: 2440 Százhalombatta, Szent István tér 5. Levelezési cím: 2440 Százhalombatta Pf. 52. Telefonszám: 23/ Fax: 23/ Web: cím: Adószám: Alapító neve, alapítás éve: Százhalombatta Város Önkormányzata1991. január 10. Jogelődje: Barátság Művelődési Központ és Könyvtár Irányító, felügyeleti, fenntartó szerv neve, székhelye: Százhalombatta Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. Ágazati szakmai felügyelet: Pest Megyei Könyvtár Székhelye: 2001 Szentendre Pátriárka u. 7. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv Az intézmény pénzügyi és gazdálkodási feladatait a Gazdasági Ellátó Intézmény (2440, Százhalombatta Ifjúság u. 7.) látja el. Alapterület: 886 m 2 Ellátandó terület: Százhalombatta Szolgálandó közönség létszáma január1-jén: fő A könyvtár részlegei Felnőtt részleg Feladata a beiratkozás, regisztrált használók nyilvántartása, kölcsönzés, felnőttkönyvtár bemutatása, tájékoztatás (személyesen és elektronikus módon). Dokumentumok visszakérése a késedelmes olvasóktól, pénzkezelés, könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása. 4

5 Gyűjteményszervezés, dokumentumok (könyv, folyóirat, térkép, hangoskönyv, DVD, CD- ROM) gyarapítása és apasztása. Internet használat biztosítása 18 éven felüliek számára, irodai szolgáltatások (fénymásolás, szkennelés, nyomtatás, digitalizálás, fax, spirálozás, hőkötés) biztosítása, a raktári állomány gondozása, biblioterápia. Gyermek részleg Feladata a beiratkozás, regisztrált használók nyilvántartása, kölcsönzés, gyermekkönyvtár bemutatása, tájékoztatás (személyesen és elektronikus módon). Dokumentumok visszakérése a késedelmes olvasóktól, pénzkezelés. Gyűjteményszervezés, dokumentumok (könyv, folyóirat, térkép, hangoskönyv, DVD, CD-ROM, diafilm) gyarapítása és apasztása. Internet hozzáférés biztosítása a 18 éven aluliak számára, raktári állomány gondozása. Könyvtárhasználati foglalkozások és rendhagyó könyvtári órák lebonyolítása, hagyományos mesemondás és kortárs gyermekirodalom népszerűsítése, biblioterápia. Zenei részleg Feladata regisztrált használók nyilvántartása, kölcsönzés, Hangtár bemutatása, zenei szaktájékoztatás, dokumentumok visszakérése a késedelmes olvasóktól, pénzkezelés, gyűjteményszervezés, dokumentumok (könyv, folyóirat, DVD, zenei CD) gyarapítása és apasztása, rendhagyó könyvtári órák lebonyolítása, digitalizálás, hangfelvételek és zenei összeállítások készítése. Városi Archívum A képviselőtestület január 1-jével létrehozta a Városi Archívumot, melynek működtetésével a Hamvas Béla Városi Könyvtárat bízta meg. A könyvtár már meglévő Helytörténeti Gyűjteményének és az Archívumnak integrálásával egy olyan magas szintű szakmai szolgáltatásokkal rendelkező gyűjtemény jött létre, amely méltó városunk múltjának, hagyományainak megőrzésére. Feladata Százhalombatta város történelmére és helyismeretére vonatkozó információk, dokumentumok gyűjtése, feltárása, közreadása, helytörténeti kutatómunka feltételeinek biztosítása. Előrelátóan gyűjti a jelen dokumentumait a jövő számára. Feldolgozó részleg Lebonyolítja az állományba vétel, feldolgozás, apasztás munkafolyamatait valamint az állományellenőrzéseket, dokumentumtípusonként (könyv, hangoskönyv, térkép, DVD, CD, CD-ROM, Diafilm, Videó, LP, MC), egyedi és csoportos leltárkönyvet vezet. Statisztikai adatokat szolgáltat, kapcsolatot tart a Szikla Integrált könyvtári rendszer létrehozóival, menedzseli a számítógépes rendszer változásait. 5

6 Munkacsoportok Minőségirányítási Munkacsoport (MICS) A MICS célja a Hamvas Béla Városi Könyvtár minőségirányítási rendszerének felelősségteljes működtetése és fejlesztése. A könyvtár minden dolgozójának a minőségbiztosítás érdekében végzett munkáját irányítja és koordinálja. Rendezvény munkacsoport Szervezi és lebonyolítja a könyvtár belső és külső rendezvényeit, marketingfeladatait és sajtókapcsolatait. Tudatosan használja a különböző marketingeszközöket. Megtervezi, lebonyolítja és értékeli a használói elégedettségméréseket Tevékenységi kör: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CLX törvény alapján a könyvtár alapfeladatai a következők: - a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi - gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja - tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól - biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését - részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében - biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét - a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, - segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, - kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez - tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, - a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi - A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internethozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében Alap- és vállalkozási tevékenység szakfeladat száma és megnevezése: Egyéb távközlés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 6

7 Könyvtári szolgáltatások Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek A könyvtár vállalkozási tevékenységet nem folytat Kiegészítő feladatok: - ápolja névadónk, Hamvas Béla szellemi örökségét - a hagyományos mesemondás segítségével, közvetíti és megőrzi a magyar népmesekincset - szorosan együttműködik a város kulturális, oktatási és szociális intézményeivel - helyismereti dokumentumokat, információkat gyűjt, feltár és közread - folyóiratot kölcsönöz - egyéb kulturális tevékenységet folytató csoportok számára lehetőséget biztosít terem bérlésre - honlapján 24 órán át biztosítja a könyvtár elektronikus és információs szolgáltatásainak igénybevételét - a használók számára biztosítja az európai uniós információkhoz való hozzáférést - kiadványokat jelentet meg - továbbképzések, szakmai tapasztalatcserék helyszíne A könyvtár szolgáltatásai Információs szolgáltatások - témafigyelés - sajtófigyelés és cikk keresés - közhasznú információszolgáltatás - NAVA Nemzeti Audiovizuális Archívum hozzáférési pont - Jogi adatbank használata - elektronikus ügyintézés és ügyfélkapu használata - számítógép használat és internethasználat - irodai programok használata - WIFI használat - reprográfiai szolgáltatások (fénymásolás, szkennelés, nyomtatás, CD-DVD írás) Távhasználati szolgáltatások - online katalógus elérése a honlapon keresztül - Kölcsönzési idő hosszabbítása, előjegyzés, foglalás telefonon - Kölcsönzési idő hosszabbítása, előjegyzés, foglalás -en - Kölcsönzési idő hosszabbítása, előjegyzés, foglalás a honlapon keresztül - online beszerzési javaslatok fogadása a honlapon keresztül - Hírlevél szolgáltatás 7

8 Felnőtt könyvtári szolgáltatások Hamvas Béla Városi Könyvtár - könyvek, hangoskönyvek, folyóiratok, DVD-k, CD-ROM-ok, videók kölcsönzése - könyvtárközi kölcsönzés - idegen nyelvű gyűjtemény kölcsönzése - helyben használat - dokumentumok előjegyzése, foglalása - Hamvas Béla gyűjtemény - irodalomkutatás - kézikönyvtár használat - szakirányú tájékoztatás Gyermekkönyvtári szolgáltatások - gyermek-és ifjúsági könyvek, hangoskönyvek, diafilmek kölcsönzése - gyermek-és ifjúsági folyóiratok kölcsönzése - könyvtárközi kölcsönzés - helyben használat - kézikönyvtár használat - dokumentumok előjegyzése, foglalása - mesehallgatás - diafilmvetítés - könyvtári órák - társasjátékok használata - népmese gyűjtemény - Ovisarok (leporellók, játékok, játszószőnyeg) Zenei könyvtári szolgáltatások - zenei CD-k kölcsönzése - lemezek (LP) helyben használata - zenehallgatás - kézikönyvtár használat - zenei folyóiratok kölcsönzése - szaktájékoztatás - televízió használat - DVD-és videofilm helyben használat - hangfelvétel készítés - hangfelvételek digitalizálása - könyvtári órák A Városi Archívum szolgáltatásai - különböző dokumentumtípusok helyben használata (könyv, folyóirat, lapkivágat, aprónyomtatvány, szakdolgozat, kézirat, DVD, CD) - szaktájékoztatás - fénymásolat és elektronikus másolatkészítés - könyvtári órák 8

9 Szolgáltatások fogyatékkal élőknek - akadálymentes honlap - hangoskönyvek kölcsönzése - kiépített kapcsolat a Vakok Intézetének könyvtárával - jelnyelvet ismerő kollégák Elismerés Kultúráért díj Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testülete augusztus 20-án a Hamvas Béla Városi Könyvtár munkaközösségét Kultúráért Százhalombatta Díj -ban részesítette Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány A Százhalombatta Könyvtárért Alapítványt a Hamvas Béla Városi Könyvtár hívta életre. Célja a könyv és zenekultúra, a művelődés segítése, hozzájárulás a Hamvas Béla Városi Könyvtár megújulásához, fejlesztéséhez A Hamvas Béla Városi Könyvtár rövid története Levéltári forrásokban először 1903-ban történt említés arról, hogy a településnek népkönyvtárat kell felállítani, melyet október 26-án nyilvánítottak közművelődési könyvtárrá. Százhalombatta életében hatalmas változást indított el a 60-as években a két ipari nagyvállalat a Dunamenti Hőerőmű és a Dunai Kőolajipari Vállalat építése. A vállalatokon belül klubkönyvtár, kultúrház kezdte meg működését. Százhalombattát április 4-án avatták várossá. A Városi Tanács és a DKV Szakszervezeti Bizottsága arra a megállapodásra jutott, hogy közös fenntartású közművelődési intézményt hoz létre melynek neve Barátság Művelődési Ház. A Barátság Művelődési Központ és Könyvtár épülete 1984-ben készült el, amely akkor a megye legkorszerűbb létesítményei közé tartozott. December 6-án nyitotta meg kapuit a könyvtár felnőtt- és gyermekrészlege. Az 1990-es évek fordulópontot jelentettek a könyvtár életében, az önkormányzat január 1-től önálló intézménnyé nyilvánította a Városi Könyvtárat, amely egy év múlva zenei részleggel bővült. A könyvtár 1995-ben új alapokra helyezte a könyvtári munkafolyamatokat a Szirén Integrált Könyvtári Rendszer bevezetésével, melyet 2003-ban a Szikla21 Integrált Könyvtári Rendszer váltott fel. Százhalombatta Város Önkormányzata 1996-ban előre látva a modern kor technikai kihívásait intézményünkben hozta létre az Internet Központ és Kávézó-t. Napjainkban Internet Központként folyamatosan biztosítja az önkormányzat intézményeinek, cégeknek és magánszemélyeknek az internet hozzáférést január 1-jével újabb részleggel bővült intézményünk. Önkormányzati határozat alapján létrejött a Városi Archívum, amely összeolvadt a könyvtár helytörténeti gyűjteményével. 9

10 Könyvtárunk 1999-ben az országban elsőként felvette Hamvas Béla nevét, amely több mint 30 éve a város szellemi központja. A hagyományos könyvtári szolgáltatásokon kívül számos nagysikerű rendezvény helyszíne. Több mint 17 éve folyamatosan megrendezésre kerül a Hamvas Béla Szellemi Szabadegyetem, amely közel 180 előadást tudhat maga mögött. Könyvtárunkból indult el a ma már határokon átívelő kezdeményezés, hogy Benedek Elek születésnapja legyen a Magyar Népmese Napja. A már említett rendezvényeken kívül számos előadássorozat, könyvbemutató, gyermekfoglalkozás otthona. A település közel res lakosságához képest, a könyvtár látogatottsága nagy, kiváló kapcsolatot tart fenn a város oktatási és kulturális intézményeivel január 1-jétől a beiratkozás díjtalan Küldetésnyilatkozat A Hamvas Béla Városi Könyvtár mindenki számára korlátozás nélkül biztosítja az információhoz való szabad hozzáférést, az esélyegyenlőség és a demokrácia elvét követve. Biztosítja más könyvtárak és információszolgáltatók adatbázisának elérését, az internet használatát és közhasznú információs tevékenységet végez. Rendezvényeivel, csoportos foglakozásaival hozzájárul az olvasói igények felkeltéséhez, segíti az oktatói, nevelői munkát. Közösségi színtérként minőségi szolgáltatásokkal, programokkal lehetőséget biztosít az önképzésre, tanulásra és kikapcsolódásra. A könyvtár munkatársai számára fontos küldetés, hogy tevékenységükkel hozzájáruljanak mindenki egyéni boldogulásához. Fontos feladatának tekinti a kulturális értékek gyűjtését, megőrzését, közvetítését, különös tekintettel a helyi kulturális értékekre, Hamvas Béla szellemi örökségére, valamint a magyar népmesekincsre Jövőkép A Hamvas Béla Városi Könyvtár a város kulturális életének egyik meghatározó és megkerülhetetlen alapintézménye. Könyvtárunk a város mindenki számára elérhető legkorszerűbb információ-közvetítő központja, rendelkezik az ehhez szükséges technikai és technológiai háttérrel. Gyűjteményünk fejlesztése során arra törekszünk, hogy az elektronikus és digitális dokumentumok mellett a hagyományos dokumentumok értékeit is megőrizzük. Szolgáltatásaink tervezése során érzékenyen reagálunk a várható társadalmi változásokra. Akadálymentes környezetben biztosítjuk szolgáltatásainkat. A változó használói igényeknek megfelelő esztétikus, barátságos terekben működünk. 10

11 2. HELYZETÉRTÉKELÉS 2.1. SWOT analízis Erősségek (Strenghts) Hamvas Béla Városi Könyvtár BELSŐ KÖRNYEZET Gyengeségek (Weaknessess) - Gyűjtemény minősége - Névadónk, Hamvas Béla eszmeiségének ápolása - Népmesekincs ápolása - Kollégák szakmai felkészültsége, elkötelezettsége - Minőségi szemlélet - Használó központúság (igények gyors és szakszerű teljesítése) - Sokszínű, színvonalas rendezvények - Együttműködés a partnerekkel - Gyermekkönyvtári részleg munkája - Városi Archívum működése - Régiós szerep erős - Kulturális Konzorciumi tagság - Kielégítő anyagi helyzet - Ingyenes könyvtár- és internethasználat - Könyvtárépület központi elhelyezkedése - Gyermekkönyvtár berendezése - Közösségi színtér - Folyamatos fejlesztések, felújítások - Az állomány elektronikus feldolgozottsága - Biblioterápia foglalkozások - Tervszerű képzés, továbbképzés - Jól működő belső kommunikáció - Magas szintű munkaszervezés - Irodai és Stúdió szolgáltatások megléte Lehetőségek (Opportunities) - Virtuális tér által kínált lehetőségek jobb kihasználása - Pályázati lehetőségek kihasználása - Könyvtári terek átrendezésére megfelelő források keresése - Támogatók, szponzorok felkutatása - Használói igények változásainak nyomon követése - Könyvtári alapítvány által nyújtott lehetőségek kiaknázása - Kulturális Konzorciumi tagság jobb kihasználása - Szakmai kapcsolatok ápolása, tapasztalatcsere - Partnerkapcsolatok erősítése - Akadálymentesítés hiánya - Információ- és kommunikáció-technológiai (IKT) eszközök alacsony színvonala - Egyes állományrészek elektronikus feldolgozottságának hiánya - Egyes gyűjteményrészek elhelyezése és szabályozatlansága - Ritka és nem megfelelő mértékű selejtezés - Elektronikus hozzáférésű dokumentumok gyűjtésének hiánya - Állományvédelem modernizálásának hiánya - Nincs állandó rendszergazda - Nincs szakképzett zenei könyvtáros - Részben felújított épület (elavult épületgépészet, mosdó, linóleum) - Egyes részlegek elavult bútorzata - Nincsenek elkülönült olvasói terek - Előnytelen raktári tárolás - Útbaigazító táblák hiánya a városban - Marketing stratégia hiánya - Együttműködés hiányosságai középiskolai oktatási intézményekkel - Egyes rendezvények alacsony látogatottsága - Szervezett felnőtt használó képzés hiánya - Részvétel szakmai napokon, konferenciákon - Irodai, stúdió- és egyéb térítéses szolgáltatások lehetőségeinek alacsony kihasználtsága - Zenei könyvtár kihasználtsága alacsony - Belső eligazító táblák hiányosságai Veszélyek (Threats) - Intézményi összevonás - Létszámleépítés - Költségvetés csökkenése - Jogszabályi környezet változása - Államosítás veszélye - Verseny a kulturális piacon - Megyei könyvtár módszertani irányításának hiánya - Országos Könyvtári stratégia hiánya - NKA pályázatok szűk rétegnek szólnak - Önkormányzat bevétel orientált szemlélete - Viselkedési kultúra negatív változása - Az oktatási rendszer nem számol a közkönyvtárakkal KÜLSŐ KÖRNYEZET 11

12 2.2. PGTTJ analízis Százhalombatta rövid bemutatása Százhalombatta a Dél-Budai kistérség meghatározó jelentőségű települése, Budapesttől mintegy 30 km-re fekvő, közel húszezer lakosú fejlett kisváros. Modern ipari város, és régészeti lelőhelyekben gazdag település. Fejlett infrastruktúra, jól felszerelt intézményhálózat, alacsony munkanélküliség jellemzi. A városban kimagasló a kulturális és sportélet, sok lehetőség van a szórakozásra, kikapcsolódásra. A város neve az itt megtalálható régészeti értékek, Európa egyik legnagyobb nemzetközi folklórfesztiválja, és a sportesemények miatt a világ számos pontján ismert. Százhalombatta nevét a város határában található több mint száz vaskori halomsírról kapta, melyeket elsőként Anonymus említ a Magyarok tetteiről (Gesta Hungarorum) szóló történeti művében. A Dunántúl egyik legnagyobb, ún. Hallstatt kori halomsírmezője található a város határában. Európában a Hallstatt kultúra ideje alatt terjedt el a vasművesség, mely gyökeresen megváltoztatta az itt élő népcsoportok életét. Az ideérkező és letelepedő kelták a Krisztus előtti 4. században fontos kereskedelmi központot találtak. A Sánchegynek nevezett földvárat újra megerősítették és a Duna menti közlekedés és kereskedelem csomópontjává tették. A település élete a XVII. század végén szorosan összekapcsolódik az akkor megindult délszláv nagy vándorlással (Velika Seoba). Számos Duna menti faluhoz hasonlóan ide is nagyobb számú szerb közösség telepedett be. Máig sikerült megőrizniük gazdag hagyományaikat, az ortodox (görögkeleti) vallást, nyelvüket, ezáltal gazdagítva Százhalombatta kulturális képét. Százhalombatta a XX. század elejére már katolikus templommal, iskolával, kiépített vasúthálózattal, iparral (Téglagyár) büszkélkedhető, a boldog békeidőszak hangulatát árasztó kiegyensúlyozott kis településsé vált. Megjelentek a szövetkezetek és a különböző egyletek, Dalárda, Varrókör, szabadidős elfoglaltságot igénylő sport- és ifjúsági társaságok. Mindezek gyűléseikkel, báljaikkal fontos közösség- és társadalomformáló szerepet töltöttek be. Az elmúlt század végén, második felében Százhalombatta életében a legfontosabb szerepet az ipar töltötte be. Rövid idő alatt egy 4000 fős mezőgazdasági faluból egy mintaszerű ipari várost kellett teremteni, annak teljes gazdasági, közösségi és kulturális infrastruktúrájával együtt. Az MOL Nyrt. Dunai Finomító, valamint a GDF Suez Dunamenti Erőmű Zrt. az itt élők munkájának és munkahelyének biztosítása mellett megalapozta a város gazdasági erejét is Kulturális intézményrendszer Százhalombattán hat óvoda, négy általános iskola, valamint nyolcosztályos gimnázium, szakközépiskola és művészeti iskola is működik. A nevelési, oktatási és művelődési intézményeken kívül fejlett szolgáltatási rendszerű, regionális feladatokat ellátó egészségügyi intézmény is megtalálható a városban. Az idősek és a szociálisan támogatásra szorulók gondozását a Városi Családsegítő és Gondozási Központ látja el. Számos civilszervezet is működik a városban, amelyek aktívan részt vesznek a közéletben. 12

13 Kulturális Konzorcium december 20-án a város kulturális területein dolgozó intézmények és szervezetek konzorciumot hoztak létre Százhalombattán. A Kulturális Konzorcium célja, hogy az ezen a területen működő intézmények összehangolják tevékenységüket és minél szélesebb rétegeket és csoportokat vonjanak be a település kulturális életébe, hozzájáruljanak a kulturális turizmus fejlődéséhez valamint munkájuk segítségével kialakuljon Százhalombatta új arculata. A konzorcium alapító tagjai: Barátság Kulturális Központ, Hamvas Béla Városi Könyvtár, Hotel Training, Korshak Kft., Magyarok Öröksége Alapítvány, Matrica Múzeum, Városi Szabadidő Központ, Halom TV, Százhalombattai Hírtükör és a Lakihegy Rádió. Barátság Kulturális Központ A város főterén található, 1985-ben elkészült épület 2006-ban teljes felújításon esett át. Modern színházterem, konferenciaterem, számos kisebb terem, kiállítóterek és közösségi terek várják a látogatókat. A BKK feladata a hagyományos közművelődési formák működtetésén túl a városban tartott nemzeti ünnepek lebonyolítása, illetve a városi nagyrendezvények szervezése. (pl. Battai Napok, Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál és Népművészeti Vásár, Ifjúsági Napok, Városi Gyermeknap, stb.) Matrica Múzeum és Régészeti park A Múzeum a mai Százhalombatta területén található Matrica (ejtsd: Mátrika) elnevezésű római kori település nevét viseli. A múzeumban a tudományos kutatáson, leletmentésen kívül a kiállításokhoz tudományos és ismeretterjesztő előadások, múzeumpedagógiai órák, játszóházak és kézműves foglalkozások is kapcsolódnak. Régészeti Parkja különleges a maga nemében, területén, eredeti helyükön állnak a 2700 évvel ezelőtt, a korai vaskorban emelt halomsírok. Ezek egyikét, fagerendás sírkamráját - Magyarországon egyedülálló módon - belülről és közelebbről is megismerhetik a látogatók, többnyelvű multimédia program segítségével. Szekeres József Rendezvényközpont Százhalombatta egyik tanácselnökéről elnevezett rendezvényközpontot 2010-ben adták át a város szívében. Az épület csúcstechnológiával felszerelt, a két 470 nm-es terem mobil falrendszerrel egy időben több rendezvény, időszaki kiállítás és egyéb kulturális esemény befogadására alkalmas. Helyiségei bérbe vehetők, számos konferencia, nagyszabású kiállítás otthona volt már. Egy önkormányzati határozat értelmében a város intézményei évente egy napra díjmentesen igénybe vehetik a rendezvényközpont szolgáltatásait. Városi Szabadidő Központ A szabadidő központhoz tartozó létesítmények a Szalai János uszoda, a Kiss László Sportuszoda, a Városi strand és Sportcsarnok. Az intézmények számos nemzetközi világversenyt bonyolítottak már le, rendszeres helyszínei városi nagyrendezvényeknek, kulturális és társadalmi eseményeknek. Nem csak a városlakók körében népszerű, hanem a vonzáskörzete is igen nagy Politikai tényezők A könyvtárak működésének szabályozása az Európai Unióban nemzeti szinten történik. Az Unió különös hangsúlyt fektet az európai információs társadalom felépítésére. 13

14 Magyarországon a különböző fejlesztéspolitikák és koordinációpolitikák egyeztetése, az erre való céltudatosság hiányzik. Gyökeresen átalakult a magyar kulturális intézményrendszer januárjától átfogó reform zajlott a közgyűjteményi területen: a megyei múzeumok és könyvtárak a megyeszékhelyek fenntartásába kerültek. A vidéki kulturális területen nagyarányú infrastruktúrafejlesztés zajlott, amihez nagymértékben hozzájárultak az EU-s pályázati források. A könyvtárak esetében a legnagyobb problémát (hiányosságot) az országos stratégiai terv hiánya jelenti. Százhalombattán a város működésében az oktatási és kulturális intézmények kiemelt feladattal rendelkeznek, hiszen az óvoda- és iskolahálózattal a fiatal nemzedék nevelését vállalja magára a város, a középoktatással a szakmai utánpótlást, a kulturális intézményekkel pedig a munka- és iskolán kívüli művelődés lehetőségeit, az egyéni és csoportos kulturálódás körét. A közösségi élmény alakításához továbbá olyan eszközökkel is hozzájárult a város, amelyek ma már a térségben fogalomként vannak jelen (különböző térségi együttműködések, konferenciák). Az ezredfordulót követően a városban az intézmények csoportja bővült, mind a kulturális, mind pedig oktatási területen. A város vezetése minden esetben a helyi lakosság ellátását és kiszolgálását tűzte, illetve tűzi ki célul, mely a szervezetek működési mechanizmusaiban, valamint az önkormányzat támogatási rendszerében is látható vált. Az elmúlt években célirányos fejlesztési pontokat határozott meg a város, hatást gyakorolva az intézmények szerepére. Ilyen kezdeményezésnek tekinthető a városközpont kulturális negyeddé alakítása, a sportközpont létrehozása. A Hamvas Béla Városi Könyvtár működését a hatályos törvények, rendeletek, jogszabályok szabályozzák. A gazdasági világválság hatással van a politikai döntésekre, amelyek globális, európai és országos szinten egyaránt befolyásolhatják a különböző intézményekkel, szolgáltatásukkal kapcsolatos döntéseket, jogi szabályozást (összevonás, egységesítés, megszűnés). Könyvtárunk önkormányzati támogatása a város más intézményeihez képest nem kiemelt, de messze felülmúlja az országos átlagot. Helyi politika Százhalombattán a évi választásokon az Értünk Százhalombattai Közéleti Egyesület polgármester-jelöltjét választották a város polgármesterének, így Vezér Mihály ötödik ciklusát kezdhette meg Százhalombatta vezetőjeként. (A Képviselő-testület összetétele: négyen képviselik az Értünk Százhalombattai Közéleti Egyesületet (ÉSZKE), négyen a Fidesz Magyar Polgári Szövetséget (FIDESZ), ketten a Magyar Szocialista Pártot (MSZP) és van egy független jelölt is.) Százhalombatta Város önkormányzata minden évben kiemelten támogatja azokat a rendezvényeket, amelyek a város kulturális életének fontos színterei. A város Önkormányzata Ifjúsági, Sport, Kulturális és Közrendi Bizottságot működtet. Mivel Százhalombatta nemzeti sportváros, így a hangsúly erőteljesen a sporttevékenység támogatására tevődik. A város nagymértékben hozzájárult a közösségi élet formálásához, a korszerű művelődési formák elterjedéséhez, az igényes szórakoztatáshoz ben a kulturális területen dolgozó intézmények és szervezetek részvételével Kulturális Konzorcium alakult a városban. A Kulturális Konzorcium Százhalombatta fő célja, és feladata hogy a város eredményeket érjen el, térségi hatósugara, jelentősége legyen, és szakmai tekintéllyel rendelkezzen a közművelődés, a kultúra, a kulturális és szabadidő turizmus, a lokálpatriotizmus, a lakóhelyhez való ragaszkodás terén. A konzorcium alapítói úgy vélik, mindannyiunk érdeke az, hogy Százhalombatta a város határain belül és azon túl is jól 14

15 artikulált, egyedi, mindenkitől különböző, könnyen megkülönböztethető arculattal, ún. branddel rendelkezzen. Ez pedig csak úgy érhető el, ha azok az intézmények, amelyek tevékenységük miatt közvetlen közönségkapcsolattal rendelkeznek (városon innen és túl) tevékenységüket összehangolják, együtt tervezzék, a feladatokat és a munkát megosszák, vagyis rövid, közép és hosszú távú stratégiát dolgozzanak ki. A konzorcium munkájában könyvtárunk is részt vesz, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján bebizonyosodott, hogy a közös munka hangsúlya a város turisztikai céljain van. Mivel könyvtárunk esetében felmerült az intézményi összevonás a Barátság Kulturális Központtal, a közelgő, 2014-es önkormányzati választások miatt könyvtárunk hosszú távú helyzete bizonytalan Gazdasági környezet Magyarországon a mögöttünk lévő, gazdasági és pénzügyi válság fémjelezte időszakban tovább erősödtek azok a rendszerváltást követő időszak nagyobb részében is megfigyelt tendenciák, melyek a társadalom szegmentálódására, a szegénységben és kirekesztettségben élők társadalmi demográfiai profiljának mind élesebbé válására, valamint a szegénység és társadalmi kirekesztettség generációk közötti újratermelődésének felerősödésére utalnak. A jóléti ellátásokban 2009 óta bekövetkezett változások is erősítették ezeket a folyamatokat, mivel az amúgy is sérülékeny társadalmi csoportokat érintették negatívan és 2012 között Magyarországon jelentősen nőttek a jövedelmi egyenlőtlenségek. Ez a jövedelem eloszlás alját érintette a leginkább: a legalsó tized részesedése az összes jövedelemből 3,1%-ról 2,5%-ra csökkent. A magyar népesség körében 2009 és 2012 között jelentős, statisztikailag is szignifikáns mértékben nőtt a relatív jövedelmi szegénységben élők aránya ben a teljes népességen belül 17 százalék volt azok aránya, akiknek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladta meg a havi 66 ezer forintot. Míg a megelőző időszakban Magyarország az alacsony relatív szegénységű országok közé tartozott az Európai Unión belül, a 2012-es TÁRKI adatokat a 2010-es Eurostat adatokkal összevetve megállapíthatjuk, hogy a hazai szegénység előfordulása már az EU-átlaggal megegyező volt a tavalyi évben. Nemcsak a szegénység kiterjedtsége, de annak mélysége is növekedett az időszak alatt, a szegények jövedelmi elmaradása növekedett. A háztartások fogyasztásszerkezetét tekintve ki kell emelni egyrészt azt, hogy a válság előtti utolsó évhez, 2007-hez képest mind a kiemelkedő mértékű fogyasztású, mind a legalacsonyabb fogyasztású háztartások átlagtól való eltérése valamelyest nőtt, másrészt a nagyjából nyolcéves időszak négy adatfelvételét (2005, 2007, 2009 és 2012) összehasonlítva, számos kiadási tétel esetében 2009-ben valamelyest visszaesett a háztartások fogyasztása. Ekkor a magyar háztartások közlekedésre, ruházkodásra, szépségápolásra, üdülésre, lakáskarbantartásra, tartós műszaki cikkre valamint művelődéssel és oktatással kapcsolatos kiadásokra egyaránt kevesebbet fordítottak, mint a korábbi illetve a legfrissebb adatfelvétel idején. A gazdasági válság hamarosan éreztette hatását a magyar könyvpiacon is. Az elmúlt 5 évben 15%-al csökkent a könyvforgalom, és 20%-al a megjelent címek száma. Átalakulóban vannak a könyvpiac és az információpiac hagyományos szerepkörei, az e-dokumentumok megjelenése és a digitalizálás ezen e területen is gyökeres változásokat indít el. A könyvtárak egyre kevesebb pénzt tudtak állománygyarapításra fordítani. Míg 2009-ben 72,6 Ft volt az egy lakosra fordított állománygyarapítási összeg, addig 2011-ben már csak 52,8 Ft, amely a dokumentum árak emelkedését is figyelembe véve még ennél is kevesebbet ér. 15

16 Százhalombatta helyi gazdasági környezet A közel négyezer éve fennálló, de a XIX. század közepéig főképp mezőgazdasági jellegű település alakulását múlt század közepe óta a Duna közelsége és legfőképpen a Budapesthez fűződő kapcsolata határozta meg, bár a főváros agglomerációs övezetét tekintve a város és a főváros kapcsolata laza. A város közlekedés-földrajzi helyzete - melyben főként az M0, M7 és M6-os autópályák közelsége játszik szerepet is kedvezően járult hozzá, hogy Százhalombatta a terület egyik dinamikusan fejlődő városává váljon. A közúti hálózat mellett a település vasúti vonala is fontos és jó állapotú fővonalon fekszik. A város hajóállomása Százhalombatta dunafüredi területén található, Százhalombatta és Tököl között komp közlekedik. A mezőgazdaság és a halászat mellett sokáig az egyetlen helybeli ipari munkalehetőséget az 1896-ban létesült Téglagyár jelentette, mely közel 100 évig működött és fénykorában 20 milliónál több kisméretű téglát gyártottak benne évente. Az 1960-as évekig Százhalombatta alig 2000 fős kis falu volt, a lakosság megélhetését a kereskedelem, a kézművesipar, a téglaés malomipar biztosította. Százhalombatta a XX. század második felében az iparosítás következtében virágzásnak indult: a Barátság kőolajvezeték végpontján épült Dunai Kőolajipari Vállalat (ma MOL Nyrt.) és a Dunamenti Hőerőmű Vállalat létesítése által. A két nagy beruházás egymással párhuzamosan, a Duna partján létesült. A hetvenes években felépült kőolaj-finomító komplexum sikeresen elkerülte a nehézipari ágazatokat sújtó recessziót. Százhalombatta a korábbi gazdasági struktúráját örökítette át, a keletkező és átrendeződő szerkezetű ágazatok aránya viszont a lehetőségekhez képest alacsony maradt: a vállalkozási intenzitás a kistérségi átlaghoz képest jelentősen elmaradt. A Dunamenti Erőmű 2014-es tulajdonosváltása a termelés valamilyen módú újraindítására enged következtetni. Jelenlegi helyzet, főbb problémák A város növekedési pályájának módosítására kényszerül a fenntartható gazdasági fejlődés érdekében. Új jövőkép, új stratégiai célok megfogalmazására van szükség. Az iparűzési adórendszer országos átalakításával a város saját forrásai csökkennek. A nagyvállalati szektorban a foglalkoztatás az elmúlt hét évben csökkent, valamint a városközpontban a szolgáltató szektor fejletlen, gazdasági, társadalmi központként a városban nem tud funkcionálni. A városnak nincs vonzáskörzete, az elmúlt években a befelé fordulás jellemezte Százhalombattát. A budapesti agglomeráció szélén fekvő település helye, szerepe, kapcsolata az agglomerációval még nyitott kérdés. A városban a helyi gazdaság teljesítőképessége között növekedett, mind a nagyvállalati szektorban, mind a Kkv. esetében. Az ipari parkba betelepülő vállalkozások számának növekedése jól mutatja, hogy a Kkv. szektor milyen lendületesen tudott bővülni az elmúlt években. Ennek ellenére a helyi adó részarányában a nagyvállalatok meghatározó szerepe nem változott, a közel 2/3-os a részarány. A Batta Ipari Park (BIP) kis-, nagy-, valamint multinacionális befektetők számára azonos feltételek mellett biztosítja a "zöld mezős" letelepedés lehetőségét és a működés kulturált környezetét. A BIP jelenleg két övezetre oszlik, az egybefüggő nagybefektetői területre, és a többi, változó nagyságú parcellákra osztott területre. A terület ipari övezet, területére a városi településrendezési tervben meghatározott előírások érvényesek végére az ipari parki ingatlanok gyakorlatilag 100%-a gazdára talált. A nagy befektetők számára fenntartott egybefüggő területen (kb. 30 hektár) két vállalkozás telepedett le, egy autóalkatrész gyártó és egy logisztikai cég. A többi területen kisebb és közepes méretű parcellák találhatók ( m2), melyeken 29 cég települt le. Profiljuk változatos, 16

17 többek közt a nyomdaipar, villamos ipar, a festék-, fém- és faipari kereskedelem, környezetvédelmi, asztalosipari, építőipari tevékenység képviselői. A 2007 októberében átadott Batta-Intech Vállalkozói- és Szolgáltató Központban 11 cég bérel irodát és műhelyt, és itt működik az üzemeltető BATTA-INVEST Kft. is. A vállalkozói központba települt cégek között olyanok is vannak, melyek az ipari park cégeinek is nyújtanak szolgáltatást (számítástechnika, könyvelés, jogi képviselet) Társadalmi tényezők Százhalombatta lakónépessége január 1-jén fő. A népesség az utóbbi öt év adatait figyelembe véve enyhe ingadozást mutatott ugyan, de növekedett. A vándorlási különbözet is pozitív maradt, tehát napjainkban inkább a városba költözés a jellemző. A belföldi vándorlási különbözet folyamatosan és jelentősen csökkent az utóbbi öt évben. Ha megvizsgáljuk a születések számát és a népesség kor szerinti összetételétnek változását, ez a város is - Magyarország teljes lakosságához hasonlóan 1980 óta - az elöregedés jeleit mutatja. SZÁZHALOMBATTA LAKÓNÉPESSÉGE ,0 Korcsoportok százalékos aránya 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, éves éves 60 éves és idősebb ábra Százhalombatta lakónépessége A vizsgált időszakban a 60 éven felüli korosztály - az adott év lakónépességhez viszonyított - százalékos aránya 1980 óta megháromszorozódott. A 0-14 éves korosztály aránya az évi 29,5%-ról 16,2%-ra csökkent, a év közöttiek lélekszáma is 2010-re már csökkenő. 17

18 Az utóbbi öt év adatait megvizsgálva az állandó lakónépességből kiindulva csak a 60 éven felüli lakosság százalékos aránya növekedett folyamatosan, 2008-ban 15,5%-ról jan. 1- jén 18,6%-ra. 2. ábra Százhalombatta állandó népességébek százalékos aránya Városunkban 2013-ban született a legkevesebb gyermek, 157 fő hozzá kell azonban tenni, hogy nem jellemző a folyamatos csökkenés illetve a természetes szaporodás értéke még nem negatív előjelű. Országos szinten a népesség legújabb előreszámítása szerint további létszámcsökkenés és a fokozódó öregedés várható ig a népesség száma félmillió fővel, 56 százalékkal csökken, az idősek, a legalább 60 évesek aránya megközelíti a 30 százalékot és több mint másfélszer annyi lesz az idősek, mint a 20 éven aluliak száma. Amennyiben megvizsgáljuk szintén az időszakra vonatkozóan Százhalombattán a nemek arányának változását, akkor a férfi lakosság csökkenését és a nők lélekszámának növekedését láthatjuk. Ennek tükrében valószínű, hogy - hasonlóan az országos mutatókhoz - látogatóink korösszetételét tekintve az idősebb generáció létszáma fog emelkedni, így ennek a korosztálynak a kulturális és információs igényei erőteljesebben nyilvánulnak meg. 18

19 3. ábra A nemek arányának változása Százhalombattán között Az adatok azt mutatják, hogy a 2000-es évektől felgyorsult a diplomás népesség számának növekedése, ugyanis ekkortól vált tömegessé a felsőoktatás. Magyarországon 2010-ben nagyjából minden negyedik, 2015-ben pedig majdnem minden harmadik munkavállaló diplomás lesz." Ha a diplomás foglalkoztatottak száma emelkedik, valószínű hogy a nyugdíjba vonuló diplomások száma is emelkedni fog és 2015 között ezer fő megy várhatóan nyugdíjba, akik közül (14%) mintegy 80 ezer főre becsülhető a diplomások száma. Nyugdíjban, nyugdíj rendszerű ellátásban részesülők száma folyamatosan emelkedett az utóbbi öt évben Százhalombattán, de a lakossághoz viszonyított aránya az országos adatoknál alacsonyabb, 22,6%. A jövedelemviszonyok néhány mutatóját tekintve elmondható, hogy az átlagos nyugdíj emelkedett minden évben, s az országos átlagnál jóval magasabb. Az ezer lakosra jutó adózók száma az elmúlt öt évben Pest megyében minden évben Százhalombattán a legmagasabb, s a személyijövedelemadó-alapot képező jövedelmet tekintve városunk a helyen áll. A vizsgált időszakban 1267 és 1302 között mozgott a működő vállalkozások száma a városban, ami jelentős vállalkozói réteget jelent. A nyilvántartott álláskeresők száma között a létszámot tekintve jelentősen emelkedett, de a növekedés még a legmagasabb értéket mutató 2009-ben is csak a munkavállalási korú állandó népesség 4,6%-át tette ki január 1-jén 528 fő nyilvántartott álláskereső volt a városban - ez 4,1%-os arány (országos munkanélküliségi ráta: 9,1%). A tartósan állást keresők közül a vizsgált időszakban a pályakezdők aránya emelkedett folyamatosan a városban. 19

20 Százhalombatta intézményhálózatát tekintve a sportlétesítmények mellett jelentős a tíz oktatási, és a négy kulturális intézmény januárjában 312 pedagógus dolgozik összesen a város óvodáiban, alap- és középfokú oktatási intézményeiben. A négy általános- és két középiskola mindegyikében működik iskolai könyvtár, s minden intézmény internettel ellátott. Tanulói létszámot vizsgálva a bejáró középiskolai tanulók létszámának növekedése tapasztalható, hiszen arányuk 2012-re meghaladta az 50 %-ot. 4. ábra Bejáró tanulók létszáma Százhalombattán között Hátrányos helyzetű tanulókra vonatkozó részletes adatok öt évre visszamenőleg még nem állnak rendelkezésre, 2012-ben azonban az oktatási-nevelési intézmények tanulói létszámának (3501 fő) 11,6 százaléka hátrányos helyzetű. A középiskolai tanulók száma a felnőttoktatásban 61 főről 19 főre csökkent az utóbbi öt évben. Magas színvonalú ellátást biztosítanak az egészségügyi és szociális intézmények. A város internet-lefedettsége 99 százalékos az ISDN vonallal rendelkező lakások száma a között csökkent, a kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma növekedett. Az önkormányzat a város kulturális értékeinek megóvására is gondot fordít, méltó környezetet teremtve a helyi szellemi élet kibontakozásához 2007-ben felújították Matrica Múzeumot, 2010-re jelentősen felújították a Barátság Kulturális Központot, és 2010-re megépült az új Rendezvényközpont épülete is. Százhalombattán 4 nemzetiségi önkormányzat működik: görög, horvát, román, és szerb. A 2011-es népszámláláskor a magyar lakosság 83,7%-a mellett a nemzeti kötődés változatosabb képet mutat, hiszen cigány (roma), lengyel, német, ukrán, és szlovák mellett más, nem hazai nemzetiség is él a városban. 20

21 Technológiai tényezők Az információ technológia fejlődése, az újdonságok követése és beépítése a gyakorlatba egyre nehezebb feladat elé állítja a könyvtárakat, hiszen nem csak a technikai eszközök és szoftverek beszerzése, hanem az az azokat használni tudó szakemberek alkalmazása és oktatása is komoly kihívást jelent. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az elmúlt években duplájára nőtt az internet előfizetések száma, valamint az internet előfizetések aránya jelentős mértékben eltolódott a mobilinternet használatának irányába. Ez egyértelműen jelzi, hogy az internethasználat a mobil eszközökön, (lap-top, tablet, mobiltelefon) erősödik. Pest-megyében ezer lakosra internet előfizetés jut, ami a trendeket figyelembe véve emelkedni fog. A számítógép-használat korcsoportos sajátosságai esetében, bár az egyre idősebbek csoportjaiban a használók aránya jellemzően egyre kisebb, a fejlődés üteme azonban meghaladja (2010 és 2012 között) a fiatalabbaknál tapasztalhatót. A kormány Digitális Megújulás Cselekvési Terve ( ) szerint a digitális önbizalom és közbizalom megalapozásához és a generációk közötti digitális szakadék csökkentéséhez elengedhetetlen, hogy a magyar társadalom lehető legszélesebb rétegei számára 21

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 107/2016. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Grégerné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés VII-107/14.49/016. számú határozatának. melléklete Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 1 1. melléklet a /2013. számú előterjesztéshez Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép: Okirat száma: A Közgyűlés VII-107/314.492/2016. számú határozatának 1. melléklete Módosító okirat A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentumai - 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézkedésekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja Garamvölgyi László könyvtári szakinformatikus Országos Széchényi

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Könyvtára (a továbbiakban Könyvtár) Szervezeti és működési szabályzatának elkészítésekor az alábbi törvények és rendeletek előírásait vettük figyelembe: a kulturális

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 600-6/206. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 20. évi CXC. törvény 2. (2)

Részletesebben

A Hamvas Béla Városi Könyvtár. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Hamvas Béla Városi Könyvtár. Szervezeti és Működési Szabályzata A Hamvas Béla Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Százhalombatta 2009 A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/501-000 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 2177/4/2015. Ügyintéző: Németh Ildikó 6. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra.

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra. Szolgáltatási normák A könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére mindenki jogosult, aki a könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát magára nézve kötelezően elismeri, és az adatait regisztráltatja. A beiratkozás

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az intézmény elnevezése és jogállása 1. Név: József Attila Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) 2. Cím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. Levélcím: 8901 Zalaegerszeg,

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, melyen

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről.

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990 évi LXV tv. 16.

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

7/2002. (VII.18. ) rendelete. szóló évi CXL. törvény 77..-ában biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

7/2002. (VII.18. ) rendelete. szóló évi CXL. törvény 77..-ában biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: Szuhakálló Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 7/2002. (VII.18. ) rendelete a helyi közmûvelõdési tevékenységrõl Szuhakálló Község Önkormányzati Képviselõ-testülete a Kulturális javak védelmérõl és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: ALAPÍTÓ OKIRAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

A kistelepülési könyvtári ellátás jövőképe

A kistelepülési könyvtári ellátás jövőképe A kistelepülési könyvtári ellátás jövőképe Dr. Vígh Annamária főosztályvezető Közgyűjteményi Főosztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapest, 2014. február 10. A rendszer legnagyobb erőssége egyben

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum ügyrendje. 7. melléklet

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum ügyrendje. 7. melléklet SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS- TUDOMÁNYI KAR Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum ügyrendje 7. melléklet 7. melléklet Oldalszám: 1/5 Változat: A6 Dátum: 2016-03-31 Az

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása,

Előterjesztés. Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása, Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása, Előterjesztő: a Polgármester Előzmények: 71/2015. (VI. 26.) 26/2013. (III. 13) 67/2012.

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Rum Község Önkormányzata a.határozatával alapított önkormányzati intézmény szervezeti és működési szabályzatát

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben