OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK Mechatronikai technikus. A szakmai vizsga szóbeli tantárgyai: Elektronika Mechatronika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 52 5423 06 Mechatronikai technikus. A szakmai vizsga szóbeli tantárgyai: Elektronika Mechatronika"

Átírás

1 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK Mechatronikai technikus A szakmai vizsga szóbeli tantárgyai: Elektronika Mechatronika A 26/2001. (VII.27.) OM rendelet alapján a szóbeli tételeket 1294/2003. számon kiadom NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET Érvényes: május 26-tól /V

2 ELEKTRONIKA 1. a) Mutassa be az elektronikus áramkörök alapelemeit: - passzív áramköri elemek (R, L, C) jellemzői, - feszültség- és áramosztók, rezgőkörök, szűrőkapcsolások alaptípusai! b) Ismertesse az információ átvitel szervezésének rendszerét: - számítógépek és perifériák kapcsolatát megvalósító egységek jellemzői, - soros és párhuzamos adatút felépítése, működése! c) Ismertesse a kombinációs áramköröket: - kapuáramkörből felépített kombinációs funkcionális áramkör elemzése, - ismertesse az áramkör vizsgálatához szükséges eszközöket, módszereket! 2. a) Ismertesse a félvezető eszközök közül a diódát: - félvezető eszköz működésének fizikai alapjai, - dióda fajták, jelleggörbék, paraméterek, - egyenirányító alapkapcsolások! b) Mutassa be a számítógépes dokumentációkészítést: - szövegszerkesztés demonstráció alapján, mutassa be egy gyakorlati munkát rögzítő jegyzőkönyv elkészítésének lépéseit, - a számítógépes hálózat, az INTERNET / INTRANET szerepe a dokumentációk készítésében, hozzáférésében! c) Ismertesse a transzformátort: - működési elve, helyettesítő kapcsolási vázlat, szerkezeti felépítés, - transzformátor jellemző paraméterei, veszteségei, üzemállapotai, - párhuzamos kapcsolás feltételei, transzformátor-vizsgálati mérések! 3. a) Ismertesse a félvezető eszközök közül a tranzisztort és a tirisztort: - félvezető eszközök működésének fizikai alapja, - tirisztor jelleggörbék, paraméterek, - tranzisztor alapkapcsolások, jellemző paraméterek, alkalmazási példák! b) Mutassa be az áramkör szimulációt: - választott program felépítése, működése, szolgáltatások, paraméterezés, - röviden ismertessen egy analóg áramköri és egy digitális áramköri szimulációt! c) Ismertesse a jelformáló áramköröket: - be- és kikapcsolási jelenségek, - integráló és differenciáló kapcsolás, - diódás vágóáramkörök, - vizsgálati módszerek, mérési eredmények rögzítése!

3 4. a) Sorolja fel és ismertesse az optoelektronikai eszközöket: - optoelektronikai eszközök működése, jellemzői, alkalmazási területei, - folyadékkristályos kijelzők jellemzői, felhasználási területei, - elemezze az optocsatolás szerepét a gyakorlatban! b) Mutassa be a villamos szabályozásokat: - szabályozások hatáslánca, - példa alapján mutassa be az egyes szervek feladatát, - minőségi folyamatszabályozás! c) Digitális áramkörök kapcsolástechnikai megvalósítása: - logikai rendszerek, - logikai áramkörök jellemző adatai, - áramkörcsaládok! 5. a) Ismertesse a teljesítményelektronika elemeit, kapcsolásait: - teljesítményelektronikai alkatrészek: vezérelhető félvezetők, - vezérelhető egyenirányító kapcsolások, - teljesítményszabályozás! b) Ismertesse a számítógépes hálózati rendszerek jellemzőit: - alapfogalmak, a hálózat szoftver és hardver részei, - hálózati topológiák, jellemző paraméterek, - hálózati szerver szolgáltatások fajtái, egyes szerverek hardverkövetelményei! c) Foglalja össze a villamos berendezések üzemeltetési szabályait: - üzemi szabályzat tartalma, szakképzettségi fokozatok, - feszültségmentesítés, feszültség alá helyezés szabálya, - munkavégzés villamos berendezésen! 6. a) Ismertesse az egyfázisú egyenirányító berendezéseket: - egyutas egyenirányítók, - kétutas egyenirányítók, - szűrőkörök! b) Mutassa be a mérési sorozat kiértékelését: - mérési sorozat fogalma, szükségessége, - a kiértékelés eszközei, - egy konkrét példa ismertetése (helyes érték, szórás, hisztogram, median, modus)! c) Foglalja össze a balesetelhárítási tudnivalókat: - baleset fogalma, üzemi baleset személyi és tárgyi okai, - balesetmentes munkavégzés feltételei, - munkavédelmi kötelezettségek: munkáltatóra, munkavállalóra!

4 7. a) Ismertesse az erősítőkapcsolásokat: - erősítő fogalma, jellemző paraméterek, - alapkapcsolások, jellemző paraméterek, alkalmazásai területek! b) Hasonlítsa össze az elterjedtebb operációs rendszereket: - operációs rendszer fogalma, feladata, funkciói, szolgáltatásai, - DOS, WINDOWS (95, 98, NT, 2000, XP), LINUX, UNIX összehasonlítása, - hálózati operációs rendszerek! Több felhasználós operációs rendszerek biztonsági funkciói, szintjei, szerver szerepe! c) Ismertesse a villamos áram élettani hatásait: - áramütés veszélyességét befolyásoló tényezők, - elsősegélynyújtás villamos baleset esetén, - baleseti kivizsgálás, jegyzőkönyv tartalma! 8. a) Ismertesse az egyenáramú villamos gépek jellemzőit: - egyenáramú motor és generátor működési elve, üzemi jellemzők, - aszinkron motor működési elve, - szinkron motor működési elve! b) Mutassa be az irodatechnika és adatkezelés eszközeit és használatukat: - integrált irodai rendszer fogalma, szoftverei, - relációs adatbázis kezelés alapjai, - táblázatkezelők használata, - szövegszerkesztők használata, objektumcsatolás, - Internet, levelezés, - redundancia, archiválás kérdései! c) Ismertesse a biztonságtechnika alábbi területeit: - villamos készülékek védettségi fokozatai: idegen test és víz ellen (IP xx), - villamos készülékek érintésvédelmi osztályba sorolása, - készülékekre vonatkozó biztonságtechnikai vizsgálatok! 9. a) Ismertesse a többfokozatú erősítőket: - többfokozatú erősítők felépítése, - erősítőfokozatok csatolása (DC, RC, transzformátoros csatolás)! b) Mutassa be a vállalati integrált információs rendszert: - információs rendszer felépítése, feladata, szintjei, (adatbázis lekérdezések, internet, intranet) - egy információ feldolgozási folyamat ismertetése (adatbázis szerver-kliens)! c) Ismertesse a villamos gépek legfontosabb vizsgálatait: - szigetelési ellenállás mérése villamos gépeken (transzformátor, motor), - üresjárási - rövidzárási mérések kapcsolási rajza, mért értékek, kiértékelése!

5 10. a) Írja le az analóg irányítástechnikai TAG-ot: - szabványos vizsgáló- és válaszfüggvények, - idő-, frekvencia-, operátortartománybeli vizsgálatok leírása! b) Foglalja össze a számítástechnikai alapfogalmakat: - adatábrázolás típusai, - kódtáblák fajtái, felépítésük! c) Mutassa be az ellenállásmérést: - ellenállás mérési elvek, - méréshez használható eszközök és módszerek, mérés értékelése! 11. a) Ismertesse az oszcillátorokat: - csillapítatlan jel előállításának feltételei, - szinuszos jeleket előállító áramkörök megvalósítása és alkalmazása, - nem szinuszos jeleket előállító áramkörök megvalósítása és alkalmazása! b) Mutasson be egy számítógépes folyamatirányítást: - számítógépes folyamatirányítás fokozatai, szintjei, - ismertessen egy gyakorlati példát (léptetőmotor, időzítés, hőmérséklet-szabályozás)! c) Félvezetők vizsgálata: - félvezetők jellemző paraméterei, katalógus adatai, - karakterisztikák felvételéhez szükséges eszközök és módszerek, - mérés, értékelés! 12. a) Elemezze az impulzus előállító áramköröket: - félvezetők kapcsolóüzeme, - bistabil multivibrátor, - monostabil multivibrátor, - astabil multivibrátor! b) Ismertesse az elektropneumatikus vezérlést: - pneumatikus vezérlések fajtái, elemei, jelképei, jelölések, - adott elektropneumatikus példán elemezze a működést! c) Foglalja össze a villamos berendezések biztonságos létesítésének szabályait: - nagy-, kis- és törpefeszültség fogalma, - erős- és gyengeáramú berendezés fogalma, - biztonsági előírások feszültségáthatolás elleni védelemre! 13. a) Foglalja össze a logikai áramkörökre vonatkozó főbb ismérveket: - információ analóg és digitális leképezése, - logikai függvények jellemzői, megvalósítási lehetőségeik integrált áramkörökkel, - kombinációs áramkörök fő típusai, jellemzőik, alkalmazásuk! b) Ismertesse a képfeldolgozó rendszereket: - grafikus ábrázolás számítógépen, raszteres és vektoros kép fogalma, - szabványos képformátumok, képszerkesztő (manipuláló) programok (egyet ismertessen)! c) Mutassa be a távmérést: - áram-, feszültség-, teljesítménymérés [P-Q] alapelve, kapcsolások, - impulzus mérés, - ismertesse a mérési hibákat!

6 14. a) Kapcsolat az analóg és digitális rendszerek között: - digitál-analóg átalakítók, jellegzetes megoldások, - analóg-digitál átalakítók, jellegzetes megoldások! b) Mutassa be a szakmai számítástechnikai alkalmazásokat: - szakmai tevékenység során használt számítógépes program leírása, - a programrendszer felépítésének, szolgáltatásainak ismertetése! c) Foglalja össze a környezetvédelmi ismereteket, szabályokat: - veszélyes hulladékok kezelésének, tárolásának szabályai, - jellemezze a szakterületi veszélyes hulladékforrásokat! 15. a) Jellemezze az objektumorientált áramköröket: - ROM, RAM, EPROM, EEPROM fogalma, - felhasználó által programozható áramkörök működési elve, alkalmazása! b) Integrált programfejlesztői környezet (IDE): - Az IDE fogalma, funkciói, - Mutasson be egy tanult környezetet (MPLAB, VisualBasic, Delphi, VPascal, VisualC stb.)! c) Ismertesse a villamosság biztonságtechnikáját: - érintésvédelem fogalma, módjai, - villamos berendezések érintésvédelmi követelménye! 16. a) Ismertesse a műveleti erősítők lényegét: - integrált műveleti erősítő elvi felépítése, jellemzői, - műveleti erősítők alkalmazásának elvi kapcsolásai, jellemzői! b) Mutassa be a számítógép architektúráját: - ismertesse egy korszerű számítógép hardver felépítését, - jellemezze az egyes elemeket ár, kapacitás és szolgáltatás szempontjából! c) Foglalja össze a környezetre vonatkozó fontosabb ismereteket: - környezet fogalma, környezetgazdálkodás területei, globális problémák, - környezetgazdálkodás gazdasági eszközei! 17. a) Mutassa be az elektronikus áramkörök energiaellátását: - hálózati tápegység elvi felépítése, részegységek feladata, szolgáltatásai, - kapcsolóüzemű és szünetmentes tápegység működési elve! b) Foglalja össze a programozás alapjait: - programkészítés elvének, lépéseinek ismertetése példán keresztül! c) Ismertesse a műszer kalibrálásának lényegét: - kalibrálás elvei, szükségessége, - feszültség és árammérő kalibrálása, mérés értékelése! 18. a) Csoportosítsa és ismertesse az elektronikus jelforrásokat: - elektronikus jelforrások jellemzői, követelményei, - szinuszos és nem szinuszos jelgenerátorok elvi felépítése, részegységek feladata, - elektronikus jelforrások alkalmazásai!

7 - b) Ismertesse a villamos vezérlések alábbi jellemzőit: - vezérlés felosztása, vezérlés hatáslánca, alapfogalmak, - érintkezős villamos vezérlési rajz egy példán keresztül! c) Jelalak vizsgálat oszcilloszkóppal: - az oszcilloszkóp felépítése, - amplitúdó mérés oszcilloszkóppal, - frekvencia, idő és fázisszög mérése! 19. a) Ismertesse az analóg mérőműszerek jellemzőit, alkalmazását: - analóg mérések és műszerek jellemzői, - elektronikus feszültségmérők fajtái, elvi felépítésük, jellemzőik, - alkalmazástechnikai szempontok! b) Ismertesse a számítógép perifériákat: - periféria fogalma - hagyományos perifériák feladata, jellemzői, - kommunikációs perifériák feladata, jellemzői, - folyamatirányító perifériák feladata, jellemzői! c) Elemezze a mikroprocesszor működését: - választott mikroprocesszor működésének rövid, vázlatos ismertetése! 20. a) Ismertesse a digitális mérőműszerek lényegét: - digitális mérések és műszerek jellemzői, követelményei, - digitális feszültségmérés elve, alkalmazásai, - digitális frekvenciamérés elve! b) Mutassa be a számláló áramköröket: - sorrendi hálózatok, - aszinkron számlálók felépítése és működése, - szinkron számlálók felépítése és működése, - szinkron sorrendi hálózatok tervezése! c) Ismertesse a TN-rendszert (nullázás): - nullázás követelményei külső- belső feltételek, - nullázás lényege, hurokellenállás fogalma, - szerelői ellenőrzés részletei, funkciója! 21. a) Mutassa be a nem villamos mennyiségek villamos mérésének passzív átalakítóit: - mérőátalakítók elve, jellemzői, - passzív mérőátalakítók fajtái, jellemzői, jelek feldolgozása! b) Foglalja össze az irányítástechnikai alapfogalmakat: - irányítástechnika felosztása, - irányítástechnikai alapfogalmak, irányítási rendszer felépítése, - leírási, ábrázolási módok elemzése! c) Ismertesse az erősítők mérését: - erősítők jellemző paraméterei, - vizsgálati eszközök, módszerek, mérés értékelése!

8 22. a) Mutassa be a nem villamos mennyiségek villamos mérésének aktív átalakítóit: - aktív mérőátalakítók fajtái, jellemzői, jelek feldolgozása, - aktív mérőátalakítók alkalmazása! b) Készítsen villamos vezérlési (áramutas) rajzot: - érintkező nélküli villamos vezérlési feladat ismertetése! c) Elemezze az alábbi érintésvédelmi módokat: - villamos szerkezet elszigetelése, - érintésvédelmi törpefeszültség, - védőleválasztás! 23. a) Ismertesse a számítógépek főbb jellemzőit: - asztali számítógépek elvi felépítése és működése, (egy munkaállomásként használt irodai számítógép felépítése, vele szemben támasztott követelmények teljesítmény, perifériák, bővíthetőség szempontjából) - busz-rendszer felépítése, kapcsolat a részegységek között! b) Ismertesse a visszacsatolást: - a visszacsatolás elve, - soros áram-visszacsatolás és hatásai az erősítőjellemzőkre, - párhuzamos feszültség-visszacsatolás és hatásai az erősítő jellemzőire, - visszacsatolások gyakorlati megvalósítása! c) Foglalja össze a műszaki leírás lényegét: - műszaki leírás főbb fejezetei, kötelező tartalmi részek, mellékletek, - adott dokumentáció elemzése, ismertetése, - műszaki ellenőr feladatai! 24. a) Ismertesse a mikroprocesszorokat: - mikroprocesszor belső felépítése és elvi működése, - utasítások fajtái, felépítése, végrehajtása! b) Mutassa be az elektronika helyét az irányítástechnikában: - irányítástechnika alapfogalmainak, felosztásának és ábrázolásának bemutatása elektronikában alkalmazott példákon! c) Ismertesse az egyéni és csoportos védelem: - ergonómiai fogalmát, - egyéni és csoportos egészségvédelem szükségességét, eszközeit, - a munkaadói és munkavállalói jogokat illetve kötelességeket! 25. a) Sorolja fel a mikroprocesszoros rendszerek elemeit: - memóriák fajtái, jellemzői, - bemeneti és kimeneti egységek feladatai, fajtái, - periféria illesztők feladata! b) Ismertesse a szabályozástechnikai alapfogalmakat: - szabályozás fogalma, feladata, ábrázolási módjai, - szabályozási kör részei, szervei! c) Csoportosítsa a mérőhidakat: - hídkapcsolások csoportosítása, jellemzőik, - mérőhidak alkalmazási területei!

9 26. a) Mutassa be a mikroprocesszoros rendszerek programozását: - gépi kódú és assembler programozás alapjai, lényege, eszközei, - magas szintű programnyelvek alkalmazása! b) Ismertesse a félvezetős tároló áramköröket: - sorrendi hálózatok alapelemei, billenő körök, - RS tároló felépítése és működése, - JK tároló felépítése és működése, - D tároló felépítése és működése! c) Ismertesse a számítógépek védelmi rendszerét: - szoftveres védelmi rendszer, jogosultságok, adatmentés, ki-bekapcsolások, - hardver védelem - UPS szünetmentes áramforrás, - EMC, túlfeszültség-védelem, felharmonikusok, stb., - redundancia! 27. a) Számítógépek programozása magas szintű programnyelven: - magas szintű programnyelv tulajdonságai, - a programfejlesztés eszközei, - egy választott programnyelv rövid bemutatása! b) Ismertesse a folytonos szabályozókat: - szabályozási kör tagjainak átviteli tulajdonságai, - folytonos működésű összetett szabályozók követelményei, jellemzői, beállítása! b) Foglalja össze a tűzvédelmi ismereteket: - tűzvédelmi szervek feladatai, - helységek tűzvédelmi és jelleg szerinti besorolása, - megelőző intézkedések, tűzoltás elve, módjai! 28. a) Mikrovezérlők alkalmazása - mutasson be egy tanult mikrovezérlőt, - elvi felépítés, a beépített perifériák használata (regiszterek), - alkalmazási lehetőségek! b) Ismertesse a villamos szabályozások alapjellemzőit: - szabályozások minőségi jellemzői, stabilitás, beállítások (példán keresztül)! c) Foglalja össze a kommunikációs csatornák használatát: - számítógép Internethez/intranethez kapcsolásának módjai, - belső alhálózat Internethez kapcsolása helyettesítő szerveren keresztül, - adatátviteli sebesség és befolyásoló tényezői! 29. a) Mutassa be a programozható logikai vezérlőket (PLC): - programozható logikai vezérlők feladata és alkalmazási lehetőségei, - PLC-k elvi felépítése, programozása! b) Sorolja fel és mutassa be a programozás elvi lépéseit: - programkészítés elvi lépései, - egy választott programozási nyelv bemutatása! c) Csoportosítsa a foglalkozási ártalmakat és betegségeket: - foglalkozási ártalmak és betegségek fogalma, csoportosítása, jellemzőik és megelőzésük módja, - szervezet alkalmazkodása a munkavégzéshez!

10 30. a) Ismertesse a PLC programozását: - választott PLC programozási nyelv és jellemzői, - PLC programmondatok felépítése! b) Ismertesse a számláló áramköröket: - számláló áramkörök feladata, - aszinkron és szinkron bináris számlálók, - decimális és gyűrűs számlálók! c) Mutassa be a műveleti erősítők vizsgálatát: - műveleti erősítők mérésének jellemzői, - eszközök, módszerek, mérési adatok értékelése!

11 MECHATRONIKA 1. a) Ismertesse a tartók méretezésének alapjait: - koncentrált erőkkel terhelt tartók reakcióerőinek meghatározása, - a veszélyes keresztmetszet helyének, terhelésének, igénybevételének meghatározása! b) Ismertesse az elektromechanikus útmérő rendszerek felépítését, alkalmazásukat a számjegyvezérlésű gépeknél: - lineáris útmérés elve, - forgó jeladóval történő útmérés! c) Ismertesse a fogaskerekek pontossági ellenőrzésének feladatát, mérési módszereit, eszközeit: - fogaskerék testek ellenőrzése, - fogazatok egyedi hibamérése, - összetett hibamérés, - beállítási hibák! 2. a) Szilárdságtan alapjainak ismertetése: - igénybevételek meghatározása (felsorolás), - feszültségek meghatározása, fajtái, - méretezés feladata, módjai (ellenőrzés), - alakváltozások meghatározása. b) Ismertesse a fontosabb nem fémes szerkezeti anyagokat és segédanyagokat: - üveg, gumi, hő-, hang-, és villamos-szigetelőanyagok, - kenőanyagok, hűtő-kenő anyagok, csiszolóanyagok! c) Mutassa be az ellenőrzési módokat, eszközöket: - a munkadarab méret, alakhűség ellenőrzése, - kaliberek, idomszerek, - felület minőségének, érdességének ellenőrzése! 3. a) Ismertesse az egyszerű igénybevételek ellenőrzésének módjait: - húzás-nyomás, hajlítás, nyírás, csavarás fogalma, - ébredő feszültség meghatározása, - méretezés egyszerű igénybevételek esetén! b) Ismertesse a korszerű megmunkálási technológiák közül a (megmunkálási elvek, szerszámok, anyagok): - szikraforgácsolást, - ultrahanggal történő megmunkálást! c) Ismertesse a robotok mozgatását a háromdimenziós térben (mozgástér, munkatér): - robotok felépítése, szerkezeti kialakításuk, - jellemzésük és összehasonlításuk! 4. a) Ismertese az összetett igénybevételeket: - egy- és többtengelyű igénybevételek, - méretezési eljárások összetett igénybevételek esetén! b) Foglalja össze a melegalakító eljárásokra vonatkozó alapismereteket: - öntési műveletek, szerszámai, - képlékeny melegalakítások fajtái, műveletei, szerszámai, jellemzői!

12 - c) Jellemezze a vállalkozások gazdasági környezetét: - alapfogalmak (infláció, privatizáció, konvertibilitás, export, import), - az európai gazdasági közösség, - Magyarország gazdasági problémái és célkitűzései! 5. a) Írja le a pont és merevtest mozgásának törvényszerűségeit: - vonal menti, síkbeli és térbeli mozgások, - a mozgások főbb paramétereinek meghatározása, - példák a mechatronika területéről! b) Rendszerezze az egyes gyártástechnológiákat (megmunkálási pontosság, felület minőség, gazdaságosság szempontjából): - forgácsolás, - melegalakító eljárások, - képlékeny hidegalakítás, - egyéb alakítási technológiák! c) Ismertesse a szögek mérését és ellenőrzését (alapfogalmak, mérési eljárások): - közvetett, és közvetlen szögmérés módja, - kúpmérés (belső, és külső), - mérés szinuszvonalzóval, - optikai szögmérő eszközök! 6. a) Mutassa be a kinematika alapjait és részterületeit: - a dinamika alaptörvényei, - munka, energia, teljesítmény meghatározása, mértékegységei, - impulzus, perdület, ütközés meghatározása, összefüggései, mértékegységei! b) Ismertesse a hőre lágyuló műanyagokat: - belső szerkezeti felépítésük, - tulajdonságaik, - feldolgozásuk, - alkalmazásuk! c) Foglalja össze a munkaértékelésre vonatkozó ismereteket: - a vállalatok szervezeti egységei, - a munkabér-felhasználás elemzése, - az időkiesések elemzése! 7. a) Csoportosítsa az oldható kötéseket: - a kötések általános ismertetése, csoportosítása, - oldható kötések fajtái, alkalmazása, - oldható kötések erőtani viszonyai! b) Ismertesse a hőre keményedő műanyagokat: - belső szerkezeti felépítésük, tulajdonságaik, - feldolgozásuk, alkalmazásuk alapján! c) Ismertesse a szakítóvizsgálatokat: - a szakítóvizsgálat alapjai, eszköze, a szakító próbatest kialakítása, - a szakítóvizsgálat paramétereinek meghatározása, - a szakítódiagram elemzése!

13 8. a) Ismertesse a nem oldható kötéseket: - kötések általános ismertetése, csoportosítása, - nem oldható kötések fajtái, alkalmazása, - nem oldható kötések méretezése! b) Végezze el a fémek metallográfiai jellemzését: - kristályszerkezetek kialakulása, - egyensúlyi diagramok, - szövetelemek! c) Elemezze a vezetés módszereit: - vezetési stílusok, - a vezető szerepe a csoportok irányításában, - tárgyalások, megbeszélések tartása! 9. a) Rajzolja le a rugófajták jelleggörbéit, ismertesse jellemzőiket: - hajlításra igénybevett rugók, - csavarásra igénybevett rugók, - rugók ábrázolása! b) Elemezze a könnyűfémeket és a színesfémeket: - könnyűfémek fajtái és jellemzői, - könnyűfémek ötvözése, alkalmazása, - színesfémek fajtái, jellemzői, - színesfémek ötvözetei, alkalmazásuk! c) Ismertesse az alak és helyzet-ellenőrzéseket, ezek módszereit, eszközeit: - körkörösség és síklapúság ellenőrzése, - merőlegesség, párhuzamosság mérése, - egytengelyűség, és körfutás mérése, ellenőrzése! 10. a) Vázolja fel és ismertesse a tengelyek: - funkcióit, fajtáit, - kialakításait, - szilárdságtani méretezését! b) Ismertesse a nagypontosságú megmunkálási eljárásokat és alkalmazásukat: - finomesztergálás, finomfúrás, - finomköszörülés, dörzsköszörülés, - tükörsimítás, tükrösítés, - görgőzés! c) Ismertesse a keménységvizsgálati eljárásokat: - Brinell mérés alapja, eljárása, - Vickers keménység mérése, - Rockwell keménység! 11. a) Ismertesse a CNC megmunkálógépek funkcionális és szerkezeti felépítését: - műveletek végzése CNC gépeken, gép beállítása, - koordináta rendszerek, többtengelyes megmunkáló gépek, - nullpontok típusai, jelentőségük! b) Mutassa be a képlékeny hidegalakítást: - hidegfolyatás alapja, eljárása, - hidegsajtolás alapja, eljárása, - lemezalakító eljárások!

14 c) Sorolja fel és ismertesse az alapvető munkajogi ismereteket: - a munkaviszony létesítésének feltételei, - a munkaszerződés fő fejezetei, - munkaviszony megszüntetése! 12. a) Ismertesse az egyenes vonalú és forgómozgás vezetékeit: - vezetékek kialakítása, funkciói, - vezetékek működési elvei, - erőtani viszonyok! b) Elemezze a vas-szén ötvözeteket: - vas-vaskarbid állapotábra jellemzése, - szövetelemek tulajdonságai, - felhasználási területek! c) Ismertesse a menetmérés feladatát, eljárásait, eszközeit: - eljárások ismertetése, - mérőeszközök (optikai, mechanikai), - mérendő menetadatok az ellenőrzéshez! 13. a) Mutassa be a súrlódásos hajtásokat: - hajtástechnikai alapfogalmak, - szíjhajtás jellemzői (ékszíjhajtás), - erővel záró hajtások alkalmazási területe! b) Hasonlítsa össze az anyagok belső szerkezetének vizsgálati módszereit: - roncsolással járó vizsgálatok jellemzése, eszközei, - roncsolás nélküli vizsgálatok ismertetése, eszközei, c) Ismertesse a vállalkozások indításának módját: - társasági formák, - a vállalkozások indításának feltételei, - a gazdasági környezet felmérése (piackutatás, marketing tevékenység)! 14. a) Ismertesse a kényszerhajtásokat: - alakkal záró hajtások jellemzői, - alakkal záró hajtások alkalmazása, paraméterei, - fogaskerekes hajtások fajtái, - fogaskerekek fajtái, alkalmazása, jellemzői! b) Ismertesse a komplex gyártásszervezés lényegét: - gyártás szervezése, információk alapja, - számítógéppel integrált gyártás (CIM)! c) Ismertesse a felületek jellemzőit és méréstechnikáját: - felületi jellemzők, - felületi érdesség vizsgálata, eszköze, - eljárások! 15. a) Csoportosítsa és ismertesse a mozgásakadályozó szerkezeteket: - feladatuk és felosztásuk, - megakasztások és megfogások! b) Ismertesse a minőségbiztosítás alapelveit: - a minőségbiztosítás koncepciói, - a minőségbiztosítás nemzetközi és hazai előírásai, - a minőségi kézikönyv tartalma!

15 c) Elemezze a szerkezeti anyagokat: - a szerkezeti anyagok csoportosítása, - a szerkezeti anyagok jellemzői, - a jellemzők, tulajdonságok mérése! 16. a) Mutassa be a mechanizmusokat: - mozgás átalakítás jelentősége, - karos, csuklós, forgattyús mechanizmusok, lengőhimbás szerkezetek felépítése, jellemzői, alkalmazása a mechatronikában! b) Ismertesse a lézeres megmunkálásokat: - lézersugár létrehozása, - lézersugár energia szerinti csoportosítása, - felhasználása az anyagmegmunkálásban! c) Ismertesse, mi az adózás alapja: - az adózás alapja, - az egyes adófajták! 17. a) Ismertesse a forrasztási eljárásokat: - forrasztási módok, alkalmazásuk, - a forrasztás eszközei, segédanyagai, - felületszerelt technológia! b) Ismertesse a CAD/CAM alapfogalmait: - a számítógéppel segített tervezés feltétele, alapjai, - a geometria definiálása számítógépen (megmunkálás szempontjából), - egy tanult CAD/CAM rendszer bemutatása! c) Mutassa be a vállalkozások irányításának módját: - tervezés, - a vállalkozások menedzselése, - a társaságok irányító szervei! 18. a) Szakaszos mozgatás szervei: - a szakaszos mozgatók feladata, - a mozgatók működési elve, alkalmazásuk, - kilincses és máltai keresztes mozgatók! b) Ismertesse a robotok megfogó szerkezeteit: - követelmények a megfogó szerkezetekkel szemben, - megfogó szerkezetek típusai, működtető energiái, - megfogó szerkezetek és működésük! c) Mutassa be a vállalati pénzgazdálkodást: - a vállalati pénzgazdálkodás alapfogalmai, - az eredményesség meghatározása! 19. a) Ismertesse a fékező szerkezeteket: - a fékező-szerkezetek típusai, működési elvük, alkalmazásuk, - mechanikus fékek, - szalagfékek, - kúpos, lamellás fékek!

16 - b) Elemezze a tűrések, illesztések fogalmait: - gyártási pontosság megjelenése a rajzokon, - illesztési rendszerek, különböző illesztések, - a gyártott alkatrészek felületi minőségének jelölése! c) Ismertesse a robotok kinematikai jellemzőinek vizsgálatait: - a legfontosabb robot kinematikai jellemzők meghatározása, - vizsgálati lehetőségek, módszerek, - menetdiagram, vizsgálati pályák, ciklusidő! 20. a) Ismertesse a csillapító szerkezeteket: - csillapító szerkezetek típusai, működési elve, alkalmazásuk, - folyadékos csillapító szerkezetek, - légsúrlódással működő csillapító szerkezetek! b) Ismertesse a legfontosabb villamos szigetelőanyagokat: - szigetelőanyagok jellemzői, fajtái, - különböző halmazállapotú villamos szigetelőanyagok, - szigetelőanyagok gyártása, - a szigetelőanyagok jellemzőit befolyásoló tényezők! c) Sorolja fel, csoportosítsa és ismertesse a vállalati gazdálkodás eszközeit: - tárgyi eszközök, - forgóeszközök, - anyaggazdálkodás! 21. a) Ismertesse a robotok dinamikai jellemzőinek vizsgálati módszereit, eszközeit: - mozgató és szorító jellemzők, - terhelhetőség és dinamikai merevség mérése! b) Elemezze a számítógéppel történő rajzolást (szerkesztés CAD-del): - műszaki rajz készítésének elve CAD-del, - mutassa be egy rajzfeladat készítésének előkészítését és fő lépéseit számítógéppel segített tervező (tanult) rendszer alkalmazásával! c) Sorolja fel és csoportosítsa az adózási alapismereteket: - árbevétel, költség, jövedelem fogalma, - az adó fogalma, az adózás funkciói, az adók csoportosítása! 22. a) Ismertesse a szabályozó szerkezeteket: - szabályozó szerkezetek típusai, működési elvük, alkalmazásuk, - súrlódásos szabályozók, - fékes, gátlásos szabályozók! b) Ismertesse a korszerű megmunkálási technológiák közül (megmunkálási elvek, szerszámok, anyagok): - a plazmatechnológiával történő megmunkálást, - az elektronsugaras, anódmechanikus megmunkálást! c) Mutassa be a költségelemzést: - a költségek keletkezése, - a költségek csoportosítása, - a költségcsökkentés módszerei!

17 23. a) Ismertesse a hőmérőket: - a hőmérséklet fogalma, mértékegységei, mérési elvek, - folyadéktöltésű hőmérők fajtái, jellemzői, - tágulófémes hőmérők fajtái, jellemzői, - a különböző hőmérők alkalmazási területei! b) Ismertesse a legfontosabb forgácsolási eljárásokat: - forgácsolás alapjai, jellemzői, - forgácsolási eljárások, - a forgácsolás technológiai adatai, és azok meghatározása! c) Csoportosítsa, és ismertesse az üzemszervezési tudnivalókat: - az anyagi folyamatok, - a minőségellenőrzés, - az ergonómia fogalma! 24. a) Ismertesse a hegesztési eljárásokat: - hegesztés fajtái, alkalmazásuk, - hegesztés eszközei, segédanyagai, - modern hegesztési eljárások! b) Ismertesse a programvezérlésű forgácsoló gépeket: - NC/CNC forgácsolási technológia, - az NC és a PLC kapcsolata, feladata, - NC/CNC forgácsoló gépek vezérlése (pont-, szakasz- és pályavezérlés), - a forgácsolás automatizálása és robotizálása (gyártórendszerek)! c) Elemezze a szervezés folyamatait: - a zavartalan működés biztosítása, - irányítási folyamatok szerepe, - a munkaszervezés! 25. a) Mutassa be a robotok alkalmazását az anyagmozgatásban (általánosan): - alkatrész kezelése, - munkahely kiszolgálás, - raktározás megvalósítása robotokkal! b) Ismertesse a műszaki ábrázolás jelképi jelöléseinek rendszerét: - gépész rajzok jelképes ábrázolásai, - villamos és automatikai rajzok jelképei és alkalmazásuk! c) Csoportosítsa és ismertesse a vállalkozások fogalmait: - az egyéni vállalkozás fogalma, jogi szabályozása, - a társas vállalkozások fogalma, jogi szabályozásuk! 26. a) Ismertesse a tengelykapcsolókat: - merev tengelykapcsolók és alkalmazásuk, - kiegyenlítő tengelykapcsolók és alkalmazásuk, - oldható tengelykapcsolók és alkalmazásuk, - önműködő tengelykapcsolók és alkalmazásuk! b) Mutassa be a technológiai műveletet végző robotokat: - robotizált munkahely kialakítása, - hegesztő robotok, felületi megmunkálást végző robotok! c) Ismertesse a metszeti ábrázolást: - a metszetkészítés módja, célja, a metszetek fajtái, - a metszeti ábrázolás sajátosságai, jelentősége!

18 27. a) Ismertesse a csapágyak feladatát, és fajtáit: - a siklócsapágyak típusai, alkalmazásuk, - a gördülőcsapágyak típusai, felépítése, alkalmazásuk! b) Ismertesse a hőkezelések feladatát, végrehajtását: - a belső szerkezetek megváltoztatása hőhatással, - acélok teljes keresztmetszetű és felületi hőkezelése, - öntöttvasak hőkezelése! c) Csoportosítsa és elemezze az alapvető vezetési ismereteket: - a vezetési folyamat elemei, - a vezetés szintjei, - a döntés, mint a vezetési folyamat legfontosabb eleme! 28. a) Ismertesse a robottechnika alapfogalmait: - alapfogalmak (típusok, felosztásuk, generációk), - szabadságfokok, robotkarok mozgásai, koordináták, - robotok mérő, érzékelő rendszerei! b) Mutassa be vázlatokkal a testek ábrázolásának módszereit: - ábrázolási módok ismertetése, alkalmazásuk, - axonometrikus ábrázolás lehetőségei, - ábrázolás képsík rendszerben! c) Foglalja össze az alapvető jogi ismereteket: - a jogi személy fogalma, - munkajogi ismeretek, - a Kollektív Szerződés! 29. a) Elemezze a robotok irányítását és programozását: - pont-, szakasz- és pályavezérlés, - a robotirányítás történeti áttekintése, - mikroprocesszoros robotirányítás (PLC és számítógépes robotirányítás kapcsolata)! b) Ismertesse a korrózióvédelmet: - a korrózió fogalma, fajtái, - fémek korróziós tulajdonságai, viselkedésük, - aktív és passzív korrózióvédelem! c) Elemezze és ismertesse egy gyártási folyamat dokumentációit: - munkadarab (vagy termék) műhelyrajza, - művelet, szerszám, készüléktervek, - gyártási információk áramlása ( papír nélküli gyártóhelyek)! 30. a) Ismertesse a robotok hajtásait és jellemzőiket: - különböző energiájú hajtások jellemzői, - a hajtáslánc elemei és jellemzői, - robot hajtóművek (bolygóművek, hullám-hajtóművek)! b) Ismertesse a CNC megmunkálógépek programozásának elveit: - a CNC program felépítése (NC mondatok, szabványos kódok), - alprogramok szervezése, ciklusok, - külső CNC programozás, szerepe, jelentősége, - CNC programok tesztelése! c) Elemezze a műszaki leírásokat: - követelmények a műszaki leírásokkal szemben, - műszaki leírások tartalmi és formai kialakítása, - egy készülék dokumentációjának elemzése!

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA 1. Egyenáramú körök Követelmények, matematikai alapok, prefixumok Töltés, áramerősség Feszültség Ellenállás és vezetés. Vezetők, szigetelők Áramkör fogalma Áramköri

Részletesebben

Elektronika 11. évfolyam

Elektronika 11. évfolyam Elektronika 11. évfolyam Áramköri elemek csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris,) Áramkörök csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris, kétpólusok-négypólusok) Két-pólusok csoportosítása.

Részletesebben

Szakképesítés: 54 523 01 Automatikai technikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Irányítástechnikai alapok, gyártórendszerek

Szakképesítés: 54 523 01 Automatikai technikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Irányítástechnikai alapok, gyártórendszerek A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10003-12 Irányítástechnikai alapok és a 10002-12 Ipari

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gépgyártástechnológiai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 521 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

1. Irányítástechnika. Készítette: Fecser Nikolett. 2. Ipari elektronika. Készítette: Horváth Lászó

1. Irányítástechnika. Készítette: Fecser Nikolett. 2. Ipari elektronika. Készítette: Horváth Lászó A mechatronikai technikus képzés átvilágítására és fejlesztésére irányuló projekt eredményeképp az egyes tantárgyakhoz új, disszeminációra alakalmas tanmeneteket dolgoztunk ki. 1. Irányítástechnika. Készítette:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromos gép- és készülékszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola "Az új szakképzés bevezetése a Keményben" TÁMOP-2.2.5.

Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola Az új szakképzés bevezetése a Keményben TÁMOP-2.2.5. Szakképesítés: Log Autószerelő - 54 525 02 iszti Tantárgy: Elektrotechnikaelektronika Modul: 10416-12 Közlekedéstechnikai alapok Osztály: 12.a Évfolyam: 12. 32 hét, heti 2 óra, évi 64 óra Ok Dátum: 2013.09.21

Részletesebben

Szakmai ismeretek. a) Ismertesse az előállított készülék vagy szerszám felhasználási területét, működését a gyártási rajz alapján!

Szakmai ismeretek. a) Ismertesse az előállított készülék vagy szerszám felhasználási területét, működését a gyártási rajz alapján! Szakmai ismeretek A gyakorlati vizsga során előállított és készítési/gyártási helyzetbe szerelt készülékkel vagy szerszámelemmel kapcsolatosan az alábbiakat kell megválaszolni: a) Ismertesse az előállított

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium // OKJ: Elektronikai technikus szakképesítés.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium // OKJ: Elektronikai technikus szakképesítés. 1 rész 090006 090006/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 2014.05.13 2014.06.11 2014.06.12 Internetről szakmai dokumentumok letöltése, belőle prezentáció készítése VIZSGAREND A vizsgaszervező

Részletesebben

Informatikai alapismeretek szóbeli felkészülési témakörök

Informatikai alapismeretek szóbeli felkészülési témakörök Informatikai alapismeretek szóbeli felkészülési témakörök Minden tétel két feladatból ( A és B ) áll: Az A feladat az adott témakör általános bemutatását és a témakör meghatározott részeinek részletesebb

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamosságtani és gépészeti alapismeretek A) Mechanika, gépelemek B) Műszaki ábrázolás, anyag- és gyártásismeret C) Műszaki villamosságtan 2. Szakmai ismeretek A) Szerkezettan

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok modul Gépészeti alapozó feladatok elmélete tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

Foglalkozási napló. Autógyártó 11. évfolyam

Foglalkozási napló. Autógyártó 11. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autógyártó 11. évfolyam (OKJ száma: 34 521 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes.

A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII: 27.) OM rendelet 27. (1) bekezdése szerint "A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter

Részletesebben

2. a) Ismertesse a szegecskötés kialakítását, a szegecsek fajtáit, igénybevételét(a szegecselés szerszámai, folyamata, méretmegválasztás)!

2. a) Ismertesse a szegecskötés kialakítását, a szegecsek fajtáit, igénybevételét(a szegecselés szerszámai, folyamata, méretmegválasztás)! 2 1. a) Ismertesse a csavarkötéseket és a csavarbiztosításokat (kötő- és mozgatócsavarok, csavaranyák, méretek, kiválasztás táblázatból, különféle csavarbiztosítások, jelölések)! b) Határozza meg a forgácsolás

Részletesebben

2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)! 1.) Ismertesse az oldható és oldhatatlan kötéseket és azok fő jellemzőit, valamint a hegesztés fogalmát a hegesztés és a forrasztás közötti különbséget! 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés,

Részletesebben

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam Elektronika alapjai Témakörök 11. évfolyam Négypólusok Aktív négypólusok. Passzív négypólusok. Lineáris négypólusok. Nemlineáris négypólusok. Négypólusok paraméterei. Impedancia paraméterek. Admittancia

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 523 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Minimumkérdések 9. évfolyam

Minimumkérdések 9. évfolyam AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 521 06 Hegesztő szakképesítés Minimumkérdések 9. évfolyam Munkahelyi egészség és biztonság 1. Milyen tűzveszélyességi osztályok vannak?

Részletesebben

Automatikai műszerész Automatikai műszerész

Automatikai műszerész Automatikai műszerész A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen,

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen, MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc Debrecen, 2017. 01. 03. Név: Neptun kód: Megjegyzések: A feladatok megoldásánál használja a géprajz szabályait, valamint a szabványos áramköri elemeket.

Részletesebben

Gáz- és hőtermelő berendezésszerelő

Gáz- és hőtermelő berendezésszerelő 63-11 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

A) tételek. 1 Ismertesse a villamos vezetékanyagokat és szigeteléseiket! Csoportosítsa ezeket felhasználásuk szerint!

A) tételek. 1 Ismertesse a villamos vezetékanyagokat és szigeteléseiket! Csoportosítsa ezeket felhasználásuk szerint! 2 A) tételek 1 Ismertesse a villamos vezetékanyagokat és szigeteléseiket! Csoportosítsa ezeket felhasználásuk szerint! 2 Ismertesse a kapcsoló készülékek feladatát és általános szerkezetét! Térjen ki a

Részletesebben

CNC-forgácsoló tanfolyam

CNC-forgácsoló tanfolyam CNC-forgácsoló tanfolyam I. Óra felosztási terv Azonosító Megnevezése Elmélet 0110-06 0225-06 0227-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Általános anyagvizsgálatok

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK 6203-11 modul ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK I. rész ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS SZERELÉSEK II. RÉSZ VEZÉRLÉS ÉS SZABÁLYOZÁSTECHNIKA TARTALOMJEGYZÉKE Szerkesztette: I. Rész: Tolnai

Részletesebben

A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes.

A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII: 27.) OM rendelet 27. (1) bekezdése szerint "A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter

Részletesebben

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak.

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak. A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői Szóbeli tételek: Minden tétel két feladatból ( A és B ) áll: Az A feladat az adott témakör általános bemutatását és a témakör meghatározott részeinek részletesebb

Részletesebben

Irányítástechnika 12. évfolyam

Irányítástechnika 12. évfolyam Irányítástechnika 12. évfolyam Irányítástechnikai alapismeretek Az irányítás fogalma. Irányítási példák. Az irányítás részműveletei: Érzékelés (információszerzés). Ítéletalkotás (az megszerzett információ

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium -/-/031617 OKJ: 54 523 04 1000 00 00. Automatikai technikus szakképesítés.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium -/-/031617 OKJ: 54 523 04 1000 00 00. Automatikai technikus szakképesítés. Informatikai, munkaszervezési és tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése 1 rész 090011 090011/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 20105.14 20106.18 Internetről szakmai dokumentumok

Részletesebben

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60%

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0,5 0,5 11499-12 Foglalkoztatás

Részletesebben

Elektrotechnika "A" tételek

Elektrotechnika A tételek Elektrotechnika "A" tételek A1. Sorolja fel az energiaforrások fajtáit! Jellemezze üzemállapotaikat! Ismertesse kapcsolási lehetőségeiket! Ismertesse a Thevenin- és a Norton helyettesítő képek kölcsönös

Részletesebben

Gépipari minőségellenőr Gépipari minőségellenőr

Gépipari minőségellenőr Gépipari minőségellenőr A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló 2/42

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Preisz Csaba mérnök-tanár Műszaki mechanika Statikai alapfogalmak - Erőrendszer fogalma - Vektorokkal végezhető alapműveleteket (erők felbontása,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, minőségbiztosítás 3. Gazdasági alapismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, minőségbiztosítás 3. Gazdasági alapismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, minőségbiztosítás 3. Gazdasági alapismeretek 2 1. Szakmai ismeretek szóbeli vizsgatételei "A" tételek: 1. Az alapanyagok

Részletesebben

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit!

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit! 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a kézi ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőségét! Az ömlesztő hegesztési

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint A vizsgázó

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÓRATERVEK A 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN INDULT OSZTÁLYOKNAK...3 Villamosipar és elektronika

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Műszaki informatikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 5 81 05 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Erősáramú elektrotechnikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 522 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Munkajogi, munkavédelmi alapismeretek

Munkajogi, munkavédelmi alapismeretek Szakmai ismeretek 1. a) Ismertesse a fémek kristályos szerkezetének jellemzőit! b) Ismertesse a szegecskötések feladatát, típusait, a szegecsek anyagát! c) Ismertesse a hajlékony vonóelemek szerkezeti

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autóelektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autószerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Autógyártó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Komplex szakismeretek

Komplex szakismeretek 2 Komplex szakismeretek 1. a) Ismertesse a villamos szerelvények fajtáit, védettségüket! b) Mutassa be a feszültség és az áramerősség mérését háromfázisú rendszerben! Készítsen kapcsolási rajzot háromszög

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9 TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha

Részletesebben

TANMENET. Tanév: 2014/2015. Szakképesítés száma: 34 521 03. Követelménymodul: Követelménymodul száma: 10176-12. Tantárgy: Tananyag típus: Évfolyam:

TANMENET. Tanév: 2014/2015. Szakképesítés száma: 34 521 03. Követelménymodul: Követelménymodul száma: 10176-12. Tantárgy: Tananyag típus: Évfolyam: TANMENET Tanév: 2014/2015 Szakképesítés megnevezése: Gépi forgácsoló Szakképesítés száma: 34 521 03 Követelménymodul: Marós feladatok Követelménymodul száma: 10176-12 Tantárgy: Tananyag típus: Évfolyam:

Részletesebben

Számítógépek. 2.a) Ismertesse a kombinációs hálózatok alapelemeit és a funkcionálisan teljes rendszer

Számítógépek. 2.a) Ismertesse a kombinációs hálózatok alapelemeit és a funkcionálisan teljes rendszer Számítógépek 1.a) Ismertesse az információ analóg és digitális leképzésének lehetőségeit, a számrendszereket és a gyakoribb kódrendszereket! Jellemezze a logikai függvényeket, és mutassa be az egyszerűsítési

Részletesebben

Elektronikai tervezés Dr. Burány, Nándor Dr. Zachár, András

Elektronikai tervezés Dr. Burány, Nándor Dr. Zachár, András Elektronikai tervezés Dr. Burány, Nándor Dr. Zachár, András Elektronikai tervezés írta Dr. Burány, Nándor és Dr. Zachár, András Publication date 2013 Szerzői

Részletesebben

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések 1) Definiálja a rendszeres hibát 2) Definiálja a véletlen hibát 3) Definiálja az abszolút hibát 4) Definiálja a relatív hibát 5) Hogyan lehet az abszolút-, és a

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 17. OM 034164 TANMENET. Modul: 0919-06. Osztály: Heti óraszám: Hetek száma: 32. P. h.

7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 17. OM 034164 TANMENET. Modul: 0919-06. Osztály: Heti óraszám: Hetek száma: 32. P. h. EÖTVÖS LORÁND MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 17. OM 034164 TANMENET Tantárgy: Számítógép alkalmazása az elektrotechnikában Modul: 0919-06 Osztály: Heti óraszám:

Részletesebben

1. TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI ALAPTANFOLYAM

1. TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI ALAPTANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 1. TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI ALAPTANFOLYAM 2004. A TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI ALAPTANFOLYAM TANÍTÁSÁNAK CÉLJA ÉS FELADATAI

Részletesebben

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Irányítástechnikai alapok Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Az irányítás feladatai és fajtái: Alapfogalmak Irányítás: Műszaki berendezések ( gépek, gyártó sorok, szállító eszközök, vegyi-, hő-technikai

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

1.sz melléklet Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

1.sz melléklet Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások 1.sz melléklet Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni.

Részletesebben

A vizsgatételek használatát 2001-től az Oktatási Minisztérium 183/2001. számon engedélyezte.

A vizsgatételek használatát 2001-től az Oktatási Minisztérium 183/2001. számon engedélyezte. Készült az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben A vizsgatételek használatát 2001-től az Oktatási Minisztérium 183/2001. számon engedélyezte.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6363-11 Gépelemek szerelési feladatai Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6363-11/3 Szerkezeti

Részletesebben

ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLAT - VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA XI. (modulok/tantárgyak/óraszámok)

ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLAT - VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA XI. (modulok/tantárgyak/óraszámok) ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLAT - VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA XI. (modulok/tantárgyak/óraszámok) 9. évfolyam: 10007-12 Informatikai és műszaki alapok - Műszaki gyakorlatok - 70ó Anyagok és szerszámok 44 óra ÖGY Mérések

Részletesebben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben A szóbeli vizsgatételek felhasználását a 2002-től tartandó szakmai vizsgákon az OM 412/2002. számon engedélyezte 2 A szakmai

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 54 523 01 0000 00 00-2013 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 54 523 01 0000 00 00 SZVK rendelet száma: Modulok: 0919-06/2

Részletesebben

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c)

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c) MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c) 1. - Mérőtermi szabályzat, a mérések rendje - Balesetvédelem - Tűzvédelem - A villamos áram élettani hatásai - Áramütés elleni védelem - Szigetelési

Részletesebben

B) Ismertesse a CNC szerszámgépnél a dolgozó által végzendő rendszeres (napi, heti, havi stb.) karbantartással kapcsolatos teendőket!

B) Ismertesse a CNC szerszámgépnél a dolgozó által végzendő rendszeres (napi, heti, havi stb.) karbantartással kapcsolatos teendőket! 1. A) Ismertesse az Ön által tanult vezérlés billentyűzet kiosztását és az egyes üzemmódokban a képernyőn látható információkat illetve azok beállítási lehetőségeit! B) Ismertesse az NC-CNC szerszámgépen

Részletesebben

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli 3140-10 Általános műszaki és munkavédelemi feladatok Szóbeli 10. november 1. Ön egy cég alkalmazásában áll. A munkavédelmi törvény egyértelműen meghatározza a munkáltató és a munkavállaló munkavédelemmel

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Történeti áttekintés 2. Számítógépes alapfogalmak 3. A számítógép felépítése, hardver A központi egység 4. Hardver

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 17. OM 034164 TANMENET. Modul: 0920-06. Osztály: Heti óraszám: Hetek száma: 32. P. h.

7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 17. OM 034164 TANMENET. Modul: 0920-06. Osztály: Heti óraszám: Hetek száma: 32. P. h. EÖTVÖS LORÁND MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 17. OM 034164 TANMENET Tantárgy: Automatizálási gyakorlat Modul: 0920-06 Osztály: Heti óraszám: 14. B 4 óra Hetek

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Audio- és vizuáltechnikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 522 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Szakmai ismeretek. 6. a) Ismertesse az egyenáramú motorok üzemi viszonyait (indítás, fékezés, fordulatszámváltoztatás,

Szakmai ismeretek. 6. a) Ismertesse az egyenáramú motorok üzemi viszonyait (indítás, fékezés, fordulatszámváltoztatás, Szakmai ismeretek 1. a) Ismertesse a villamos áram emberre gyakorolt élettani hatásait, elsősegélynyújtást! b) Ismertesse a tervszerű megelőző karbantartás szervezeti felépítését, alapfeladatait! c) Ismertesse

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók

Részletesebben

A tanulók tudják alkalmazni és értsék az alapvetı elektrotechnikai fogalmakat összefüggéseket egyenáramú körökben Tartalom

A tanulók tudják alkalmazni és értsék az alapvetı elektrotechnikai fogalmakat összefüggéseket egyenáramú körökben Tartalom Szakközépiskola CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Erısáramú elektrotechnikus/erısáramú elektrotechnikus szakma gyakorlása

Részletesebben

HIDRAULIKUS ÉS PNEUMATIKUS RENDSZEREK

HIDRAULIKUS ÉS PNEUMATIKUS RENDSZEREK Tantárgy neve: HIDRAULIKUS ÉS PNEUMATIKUS RENDSZEREK MG2502 Meghirdetés féléve: 5. félév heti óraszám elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 5. 14 1 1 14 14 Számonkérés módja: gyakorlati jegy Előfeltétel

Részletesebben

Használható segédeszköz: Függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

Használható segédeszköz: Függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 523 04 Mechatronikai technikus

Részletesebben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben A szóbeli vizsgatételek felhasználását a 2002-től tartandó szakmai vizsgákon az OM 412/2002. számon engedélyezte 2 A szakmai

Részletesebben

CNC programozás. Alap ismeretek. Készített: Hatos István

CNC programozás. Alap ismeretek. Készített: Hatos István CNC programozás Alap ismeretek Készített: Hatos István Mit jelent a CNC? A számjegyvezérlés (Numerical Control), a vezérlés a parancsokat az alkatrészprogramból ismeri. Az alkatrészprogram alfanumerikus

Részletesebben

52 523 03 0000 00 00 Mechatronikai műszerész Mechatronikai műszerész

52 523 03 0000 00 00 Mechatronikai műszerész Mechatronikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, mérésellenőrzés 3. Vállalkozási alapismeretek, az Üzleti terv megvédése. A jelölt a bizottság által feltett kérdésekre

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÓRATERV Gépészet ágazati képzéshez Gépgyártástechnológiai technikus

ÓRATERV Gépészet ágazati képzéshez Gépgyártástechnológiai technikus Gépészet ágazati képzéshez 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus Fizika 2 2 2 Munkavédelem 0,5 0,5 Elsősegélynyújtás gyakorlat 0,5 0,5 Vezérléstechnikai alapismeretek 2 Gépegységek szerelése és karbantartása

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 51 5223 10 Számítástechnikai műszerész A szakmai vizsga szóbeli tantárgyai: Anyagismeret és technológia Digitális számítógépek Munkajogi, munkavédelmi ismeretek

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

Számítástechnika. 1. Határozza meg a hardver fogalmát és sorolja fel a fontosabb hardverelemeket és funkciójukat!

Számítástechnika. 1. Határozza meg a hardver fogalmát és sorolja fel a fontosabb hardverelemeket és funkciójukat! Számítástechnika 1. Határozza meg a hardver fogalmát és sorolja fel a fontosabb hardverelemeket és funkciójukat! 2. Sorolja fel egy személyi számítógép (PC) fontosabb részegységeit és ismertesse az egyes

Részletesebben

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1. Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI 8 1.1 AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.2 AZ ELEKTROMOS TÉR 9 1.3 COULOMB TÖRVÉNYE 10 1.4 AZ ELEKTROMOS

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. feladat 2 pont (Feleletválasztás) Témakör: Közlekedési ismeretek Húzza alá a helyes választ, vagy karikázza be annak betűjelét!

Részletesebben

Elektrotechnika 9. évfolyam

Elektrotechnika 9. évfolyam Elektrotechnika 9. évfolyam Villamos áramkörök A villamos áramkör. A villamos áramkör részei. Ideális feszültségforrás. Fogyasztó. Vezeték. Villamos ellenállás. Ohm törvénye. Részfeszültségek és feszültségesés.

Részletesebben