OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK Mechatronikai technikus. A szakmai vizsga szóbeli tantárgyai: Elektronika Mechatronika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 52 5423 06 Mechatronikai technikus. A szakmai vizsga szóbeli tantárgyai: Elektronika Mechatronika"

Átírás

1 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK Mechatronikai technikus A szakmai vizsga szóbeli tantárgyai: Elektronika Mechatronika A 26/2001. (VII.27.) OM rendelet alapján a szóbeli tételeket 1294/2003. számon kiadom NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET Érvényes: május 26-tól /V

2 ELEKTRONIKA 1. a) Mutassa be az elektronikus áramkörök alapelemeit: - passzív áramköri elemek (R, L, C) jellemzői, - feszültség- és áramosztók, rezgőkörök, szűrőkapcsolások alaptípusai! b) Ismertesse az információ átvitel szervezésének rendszerét: - számítógépek és perifériák kapcsolatát megvalósító egységek jellemzői, - soros és párhuzamos adatút felépítése, működése! c) Ismertesse a kombinációs áramköröket: - kapuáramkörből felépített kombinációs funkcionális áramkör elemzése, - ismertesse az áramkör vizsgálatához szükséges eszközöket, módszereket! 2. a) Ismertesse a félvezető eszközök közül a diódát: - félvezető eszköz működésének fizikai alapjai, - dióda fajták, jelleggörbék, paraméterek, - egyenirányító alapkapcsolások! b) Mutassa be a számítógépes dokumentációkészítést: - szövegszerkesztés demonstráció alapján, mutassa be egy gyakorlati munkát rögzítő jegyzőkönyv elkészítésének lépéseit, - a számítógépes hálózat, az INTERNET / INTRANET szerepe a dokumentációk készítésében, hozzáférésében! c) Ismertesse a transzformátort: - működési elve, helyettesítő kapcsolási vázlat, szerkezeti felépítés, - transzformátor jellemző paraméterei, veszteségei, üzemállapotai, - párhuzamos kapcsolás feltételei, transzformátor-vizsgálati mérések! 3. a) Ismertesse a félvezető eszközök közül a tranzisztort és a tirisztort: - félvezető eszközök működésének fizikai alapja, - tirisztor jelleggörbék, paraméterek, - tranzisztor alapkapcsolások, jellemző paraméterek, alkalmazási példák! b) Mutassa be az áramkör szimulációt: - választott program felépítése, működése, szolgáltatások, paraméterezés, - röviden ismertessen egy analóg áramköri és egy digitális áramköri szimulációt! c) Ismertesse a jelformáló áramköröket: - be- és kikapcsolási jelenségek, - integráló és differenciáló kapcsolás, - diódás vágóáramkörök, - vizsgálati módszerek, mérési eredmények rögzítése!

3 4. a) Sorolja fel és ismertesse az optoelektronikai eszközöket: - optoelektronikai eszközök működése, jellemzői, alkalmazási területei, - folyadékkristályos kijelzők jellemzői, felhasználási területei, - elemezze az optocsatolás szerepét a gyakorlatban! b) Mutassa be a villamos szabályozásokat: - szabályozások hatáslánca, - példa alapján mutassa be az egyes szervek feladatát, - minőségi folyamatszabályozás! c) Digitális áramkörök kapcsolástechnikai megvalósítása: - logikai rendszerek, - logikai áramkörök jellemző adatai, - áramkörcsaládok! 5. a) Ismertesse a teljesítményelektronika elemeit, kapcsolásait: - teljesítményelektronikai alkatrészek: vezérelhető félvezetők, - vezérelhető egyenirányító kapcsolások, - teljesítményszabályozás! b) Ismertesse a számítógépes hálózati rendszerek jellemzőit: - alapfogalmak, a hálózat szoftver és hardver részei, - hálózati topológiák, jellemző paraméterek, - hálózati szerver szolgáltatások fajtái, egyes szerverek hardverkövetelményei! c) Foglalja össze a villamos berendezések üzemeltetési szabályait: - üzemi szabályzat tartalma, szakképzettségi fokozatok, - feszültségmentesítés, feszültség alá helyezés szabálya, - munkavégzés villamos berendezésen! 6. a) Ismertesse az egyfázisú egyenirányító berendezéseket: - egyutas egyenirányítók, - kétutas egyenirányítók, - szűrőkörök! b) Mutassa be a mérési sorozat kiértékelését: - mérési sorozat fogalma, szükségessége, - a kiértékelés eszközei, - egy konkrét példa ismertetése (helyes érték, szórás, hisztogram, median, modus)! c) Foglalja össze a balesetelhárítási tudnivalókat: - baleset fogalma, üzemi baleset személyi és tárgyi okai, - balesetmentes munkavégzés feltételei, - munkavédelmi kötelezettségek: munkáltatóra, munkavállalóra!

4 7. a) Ismertesse az erősítőkapcsolásokat: - erősítő fogalma, jellemző paraméterek, - alapkapcsolások, jellemző paraméterek, alkalmazásai területek! b) Hasonlítsa össze az elterjedtebb operációs rendszereket: - operációs rendszer fogalma, feladata, funkciói, szolgáltatásai, - DOS, WINDOWS (95, 98, NT, 2000, XP), LINUX, UNIX összehasonlítása, - hálózati operációs rendszerek! Több felhasználós operációs rendszerek biztonsági funkciói, szintjei, szerver szerepe! c) Ismertesse a villamos áram élettani hatásait: - áramütés veszélyességét befolyásoló tényezők, - elsősegélynyújtás villamos baleset esetén, - baleseti kivizsgálás, jegyzőkönyv tartalma! 8. a) Ismertesse az egyenáramú villamos gépek jellemzőit: - egyenáramú motor és generátor működési elve, üzemi jellemzők, - aszinkron motor működési elve, - szinkron motor működési elve! b) Mutassa be az irodatechnika és adatkezelés eszközeit és használatukat: - integrált irodai rendszer fogalma, szoftverei, - relációs adatbázis kezelés alapjai, - táblázatkezelők használata, - szövegszerkesztők használata, objektumcsatolás, - Internet, levelezés, - redundancia, archiválás kérdései! c) Ismertesse a biztonságtechnika alábbi területeit: - villamos készülékek védettségi fokozatai: idegen test és víz ellen (IP xx), - villamos készülékek érintésvédelmi osztályba sorolása, - készülékekre vonatkozó biztonságtechnikai vizsgálatok! 9. a) Ismertesse a többfokozatú erősítőket: - többfokozatú erősítők felépítése, - erősítőfokozatok csatolása (DC, RC, transzformátoros csatolás)! b) Mutassa be a vállalati integrált információs rendszert: - információs rendszer felépítése, feladata, szintjei, (adatbázis lekérdezések, internet, intranet) - egy információ feldolgozási folyamat ismertetése (adatbázis szerver-kliens)! c) Ismertesse a villamos gépek legfontosabb vizsgálatait: - szigetelési ellenállás mérése villamos gépeken (transzformátor, motor), - üresjárási - rövidzárási mérések kapcsolási rajza, mért értékek, kiértékelése!

5 10. a) Írja le az analóg irányítástechnikai TAG-ot: - szabványos vizsgáló- és válaszfüggvények, - idő-, frekvencia-, operátortartománybeli vizsgálatok leírása! b) Foglalja össze a számítástechnikai alapfogalmakat: - adatábrázolás típusai, - kódtáblák fajtái, felépítésük! c) Mutassa be az ellenállásmérést: - ellenállás mérési elvek, - méréshez használható eszközök és módszerek, mérés értékelése! 11. a) Ismertesse az oszcillátorokat: - csillapítatlan jel előállításának feltételei, - szinuszos jeleket előállító áramkörök megvalósítása és alkalmazása, - nem szinuszos jeleket előállító áramkörök megvalósítása és alkalmazása! b) Mutasson be egy számítógépes folyamatirányítást: - számítógépes folyamatirányítás fokozatai, szintjei, - ismertessen egy gyakorlati példát (léptetőmotor, időzítés, hőmérséklet-szabályozás)! c) Félvezetők vizsgálata: - félvezetők jellemző paraméterei, katalógus adatai, - karakterisztikák felvételéhez szükséges eszközök és módszerek, - mérés, értékelés! 12. a) Elemezze az impulzus előállító áramköröket: - félvezetők kapcsolóüzeme, - bistabil multivibrátor, - monostabil multivibrátor, - astabil multivibrátor! b) Ismertesse az elektropneumatikus vezérlést: - pneumatikus vezérlések fajtái, elemei, jelképei, jelölések, - adott elektropneumatikus példán elemezze a működést! c) Foglalja össze a villamos berendezések biztonságos létesítésének szabályait: - nagy-, kis- és törpefeszültség fogalma, - erős- és gyengeáramú berendezés fogalma, - biztonsági előírások feszültségáthatolás elleni védelemre! 13. a) Foglalja össze a logikai áramkörökre vonatkozó főbb ismérveket: - információ analóg és digitális leképezése, - logikai függvények jellemzői, megvalósítási lehetőségeik integrált áramkörökkel, - kombinációs áramkörök fő típusai, jellemzőik, alkalmazásuk! b) Ismertesse a képfeldolgozó rendszereket: - grafikus ábrázolás számítógépen, raszteres és vektoros kép fogalma, - szabványos képformátumok, képszerkesztő (manipuláló) programok (egyet ismertessen)! c) Mutassa be a távmérést: - áram-, feszültség-, teljesítménymérés [P-Q] alapelve, kapcsolások, - impulzus mérés, - ismertesse a mérési hibákat!

6 14. a) Kapcsolat az analóg és digitális rendszerek között: - digitál-analóg átalakítók, jellegzetes megoldások, - analóg-digitál átalakítók, jellegzetes megoldások! b) Mutassa be a szakmai számítástechnikai alkalmazásokat: - szakmai tevékenység során használt számítógépes program leírása, - a programrendszer felépítésének, szolgáltatásainak ismertetése! c) Foglalja össze a környezetvédelmi ismereteket, szabályokat: - veszélyes hulladékok kezelésének, tárolásának szabályai, - jellemezze a szakterületi veszélyes hulladékforrásokat! 15. a) Jellemezze az objektumorientált áramköröket: - ROM, RAM, EPROM, EEPROM fogalma, - felhasználó által programozható áramkörök működési elve, alkalmazása! b) Integrált programfejlesztői környezet (IDE): - Az IDE fogalma, funkciói, - Mutasson be egy tanult környezetet (MPLAB, VisualBasic, Delphi, VPascal, VisualC stb.)! c) Ismertesse a villamosság biztonságtechnikáját: - érintésvédelem fogalma, módjai, - villamos berendezések érintésvédelmi követelménye! 16. a) Ismertesse a műveleti erősítők lényegét: - integrált műveleti erősítő elvi felépítése, jellemzői, - műveleti erősítők alkalmazásának elvi kapcsolásai, jellemzői! b) Mutassa be a számítógép architektúráját: - ismertesse egy korszerű számítógép hardver felépítését, - jellemezze az egyes elemeket ár, kapacitás és szolgáltatás szempontjából! c) Foglalja össze a környezetre vonatkozó fontosabb ismereteket: - környezet fogalma, környezetgazdálkodás területei, globális problémák, - környezetgazdálkodás gazdasági eszközei! 17. a) Mutassa be az elektronikus áramkörök energiaellátását: - hálózati tápegység elvi felépítése, részegységek feladata, szolgáltatásai, - kapcsolóüzemű és szünetmentes tápegység működési elve! b) Foglalja össze a programozás alapjait: - programkészítés elvének, lépéseinek ismertetése példán keresztül! c) Ismertesse a műszer kalibrálásának lényegét: - kalibrálás elvei, szükségessége, - feszültség és árammérő kalibrálása, mérés értékelése! 18. a) Csoportosítsa és ismertesse az elektronikus jelforrásokat: - elektronikus jelforrások jellemzői, követelményei, - szinuszos és nem szinuszos jelgenerátorok elvi felépítése, részegységek feladata, - elektronikus jelforrások alkalmazásai!

7 - b) Ismertesse a villamos vezérlések alábbi jellemzőit: - vezérlés felosztása, vezérlés hatáslánca, alapfogalmak, - érintkezős villamos vezérlési rajz egy példán keresztül! c) Jelalak vizsgálat oszcilloszkóppal: - az oszcilloszkóp felépítése, - amplitúdó mérés oszcilloszkóppal, - frekvencia, idő és fázisszög mérése! 19. a) Ismertesse az analóg mérőműszerek jellemzőit, alkalmazását: - analóg mérések és műszerek jellemzői, - elektronikus feszültségmérők fajtái, elvi felépítésük, jellemzőik, - alkalmazástechnikai szempontok! b) Ismertesse a számítógép perifériákat: - periféria fogalma - hagyományos perifériák feladata, jellemzői, - kommunikációs perifériák feladata, jellemzői, - folyamatirányító perifériák feladata, jellemzői! c) Elemezze a mikroprocesszor működését: - választott mikroprocesszor működésének rövid, vázlatos ismertetése! 20. a) Ismertesse a digitális mérőműszerek lényegét: - digitális mérések és műszerek jellemzői, követelményei, - digitális feszültségmérés elve, alkalmazásai, - digitális frekvenciamérés elve! b) Mutassa be a számláló áramköröket: - sorrendi hálózatok, - aszinkron számlálók felépítése és működése, - szinkron számlálók felépítése és működése, - szinkron sorrendi hálózatok tervezése! c) Ismertesse a TN-rendszert (nullázás): - nullázás követelményei külső- belső feltételek, - nullázás lényege, hurokellenállás fogalma, - szerelői ellenőrzés részletei, funkciója! 21. a) Mutassa be a nem villamos mennyiségek villamos mérésének passzív átalakítóit: - mérőátalakítók elve, jellemzői, - passzív mérőátalakítók fajtái, jellemzői, jelek feldolgozása! b) Foglalja össze az irányítástechnikai alapfogalmakat: - irányítástechnika felosztása, - irányítástechnikai alapfogalmak, irányítási rendszer felépítése, - leírási, ábrázolási módok elemzése! c) Ismertesse az erősítők mérését: - erősítők jellemző paraméterei, - vizsgálati eszközök, módszerek, mérés értékelése!

8 22. a) Mutassa be a nem villamos mennyiségek villamos mérésének aktív átalakítóit: - aktív mérőátalakítók fajtái, jellemzői, jelek feldolgozása, - aktív mérőátalakítók alkalmazása! b) Készítsen villamos vezérlési (áramutas) rajzot: - érintkező nélküli villamos vezérlési feladat ismertetése! c) Elemezze az alábbi érintésvédelmi módokat: - villamos szerkezet elszigetelése, - érintésvédelmi törpefeszültség, - védőleválasztás! 23. a) Ismertesse a számítógépek főbb jellemzőit: - asztali számítógépek elvi felépítése és működése, (egy munkaállomásként használt irodai számítógép felépítése, vele szemben támasztott követelmények teljesítmény, perifériák, bővíthetőség szempontjából) - busz-rendszer felépítése, kapcsolat a részegységek között! b) Ismertesse a visszacsatolást: - a visszacsatolás elve, - soros áram-visszacsatolás és hatásai az erősítőjellemzőkre, - párhuzamos feszültség-visszacsatolás és hatásai az erősítő jellemzőire, - visszacsatolások gyakorlati megvalósítása! c) Foglalja össze a műszaki leírás lényegét: - műszaki leírás főbb fejezetei, kötelező tartalmi részek, mellékletek, - adott dokumentáció elemzése, ismertetése, - műszaki ellenőr feladatai! 24. a) Ismertesse a mikroprocesszorokat: - mikroprocesszor belső felépítése és elvi működése, - utasítások fajtái, felépítése, végrehajtása! b) Mutassa be az elektronika helyét az irányítástechnikában: - irányítástechnika alapfogalmainak, felosztásának és ábrázolásának bemutatása elektronikában alkalmazott példákon! c) Ismertesse az egyéni és csoportos védelem: - ergonómiai fogalmát, - egyéni és csoportos egészségvédelem szükségességét, eszközeit, - a munkaadói és munkavállalói jogokat illetve kötelességeket! 25. a) Sorolja fel a mikroprocesszoros rendszerek elemeit: - memóriák fajtái, jellemzői, - bemeneti és kimeneti egységek feladatai, fajtái, - periféria illesztők feladata! b) Ismertesse a szabályozástechnikai alapfogalmakat: - szabályozás fogalma, feladata, ábrázolási módjai, - szabályozási kör részei, szervei! c) Csoportosítsa a mérőhidakat: - hídkapcsolások csoportosítása, jellemzőik, - mérőhidak alkalmazási területei!

9 26. a) Mutassa be a mikroprocesszoros rendszerek programozását: - gépi kódú és assembler programozás alapjai, lényege, eszközei, - magas szintű programnyelvek alkalmazása! b) Ismertesse a félvezetős tároló áramköröket: - sorrendi hálózatok alapelemei, billenő körök, - RS tároló felépítése és működése, - JK tároló felépítése és működése, - D tároló felépítése és működése! c) Ismertesse a számítógépek védelmi rendszerét: - szoftveres védelmi rendszer, jogosultságok, adatmentés, ki-bekapcsolások, - hardver védelem - UPS szünetmentes áramforrás, - EMC, túlfeszültség-védelem, felharmonikusok, stb., - redundancia! 27. a) Számítógépek programozása magas szintű programnyelven: - magas szintű programnyelv tulajdonságai, - a programfejlesztés eszközei, - egy választott programnyelv rövid bemutatása! b) Ismertesse a folytonos szabályozókat: - szabályozási kör tagjainak átviteli tulajdonságai, - folytonos működésű összetett szabályozók követelményei, jellemzői, beállítása! b) Foglalja össze a tűzvédelmi ismereteket: - tűzvédelmi szervek feladatai, - helységek tűzvédelmi és jelleg szerinti besorolása, - megelőző intézkedések, tűzoltás elve, módjai! 28. a) Mikrovezérlők alkalmazása - mutasson be egy tanult mikrovezérlőt, - elvi felépítés, a beépített perifériák használata (regiszterek), - alkalmazási lehetőségek! b) Ismertesse a villamos szabályozások alapjellemzőit: - szabályozások minőségi jellemzői, stabilitás, beállítások (példán keresztül)! c) Foglalja össze a kommunikációs csatornák használatát: - számítógép Internethez/intranethez kapcsolásának módjai, - belső alhálózat Internethez kapcsolása helyettesítő szerveren keresztül, - adatátviteli sebesség és befolyásoló tényezői! 29. a) Mutassa be a programozható logikai vezérlőket (PLC): - programozható logikai vezérlők feladata és alkalmazási lehetőségei, - PLC-k elvi felépítése, programozása! b) Sorolja fel és mutassa be a programozás elvi lépéseit: - programkészítés elvi lépései, - egy választott programozási nyelv bemutatása! c) Csoportosítsa a foglalkozási ártalmakat és betegségeket: - foglalkozási ártalmak és betegségek fogalma, csoportosítása, jellemzőik és megelőzésük módja, - szervezet alkalmazkodása a munkavégzéshez!

10 30. a) Ismertesse a PLC programozását: - választott PLC programozási nyelv és jellemzői, - PLC programmondatok felépítése! b) Ismertesse a számláló áramköröket: - számláló áramkörök feladata, - aszinkron és szinkron bináris számlálók, - decimális és gyűrűs számlálók! c) Mutassa be a műveleti erősítők vizsgálatát: - műveleti erősítők mérésének jellemzői, - eszközök, módszerek, mérési adatok értékelése!

11 MECHATRONIKA 1. a) Ismertesse a tartók méretezésének alapjait: - koncentrált erőkkel terhelt tartók reakcióerőinek meghatározása, - a veszélyes keresztmetszet helyének, terhelésének, igénybevételének meghatározása! b) Ismertesse az elektromechanikus útmérő rendszerek felépítését, alkalmazásukat a számjegyvezérlésű gépeknél: - lineáris útmérés elve, - forgó jeladóval történő útmérés! c) Ismertesse a fogaskerekek pontossági ellenőrzésének feladatát, mérési módszereit, eszközeit: - fogaskerék testek ellenőrzése, - fogazatok egyedi hibamérése, - összetett hibamérés, - beállítási hibák! 2. a) Szilárdságtan alapjainak ismertetése: - igénybevételek meghatározása (felsorolás), - feszültségek meghatározása, fajtái, - méretezés feladata, módjai (ellenőrzés), - alakváltozások meghatározása. b) Ismertesse a fontosabb nem fémes szerkezeti anyagokat és segédanyagokat: - üveg, gumi, hő-, hang-, és villamos-szigetelőanyagok, - kenőanyagok, hűtő-kenő anyagok, csiszolóanyagok! c) Mutassa be az ellenőrzési módokat, eszközöket: - a munkadarab méret, alakhűség ellenőrzése, - kaliberek, idomszerek, - felület minőségének, érdességének ellenőrzése! 3. a) Ismertesse az egyszerű igénybevételek ellenőrzésének módjait: - húzás-nyomás, hajlítás, nyírás, csavarás fogalma, - ébredő feszültség meghatározása, - méretezés egyszerű igénybevételek esetén! b) Ismertesse a korszerű megmunkálási technológiák közül a (megmunkálási elvek, szerszámok, anyagok): - szikraforgácsolást, - ultrahanggal történő megmunkálást! c) Ismertesse a robotok mozgatását a háromdimenziós térben (mozgástér, munkatér): - robotok felépítése, szerkezeti kialakításuk, - jellemzésük és összehasonlításuk! 4. a) Ismertese az összetett igénybevételeket: - egy- és többtengelyű igénybevételek, - méretezési eljárások összetett igénybevételek esetén! b) Foglalja össze a melegalakító eljárásokra vonatkozó alapismereteket: - öntési műveletek, szerszámai, - képlékeny melegalakítások fajtái, műveletei, szerszámai, jellemzői!

12 - c) Jellemezze a vállalkozások gazdasági környezetét: - alapfogalmak (infláció, privatizáció, konvertibilitás, export, import), - az európai gazdasági közösség, - Magyarország gazdasági problémái és célkitűzései! 5. a) Írja le a pont és merevtest mozgásának törvényszerűségeit: - vonal menti, síkbeli és térbeli mozgások, - a mozgások főbb paramétereinek meghatározása, - példák a mechatronika területéről! b) Rendszerezze az egyes gyártástechnológiákat (megmunkálási pontosság, felület minőség, gazdaságosság szempontjából): - forgácsolás, - melegalakító eljárások, - képlékeny hidegalakítás, - egyéb alakítási technológiák! c) Ismertesse a szögek mérését és ellenőrzését (alapfogalmak, mérési eljárások): - közvetett, és közvetlen szögmérés módja, - kúpmérés (belső, és külső), - mérés szinuszvonalzóval, - optikai szögmérő eszközök! 6. a) Mutassa be a kinematika alapjait és részterületeit: - a dinamika alaptörvényei, - munka, energia, teljesítmény meghatározása, mértékegységei, - impulzus, perdület, ütközés meghatározása, összefüggései, mértékegységei! b) Ismertesse a hőre lágyuló műanyagokat: - belső szerkezeti felépítésük, - tulajdonságaik, - feldolgozásuk, - alkalmazásuk! c) Foglalja össze a munkaértékelésre vonatkozó ismereteket: - a vállalatok szervezeti egységei, - a munkabér-felhasználás elemzése, - az időkiesések elemzése! 7. a) Csoportosítsa az oldható kötéseket: - a kötések általános ismertetése, csoportosítása, - oldható kötések fajtái, alkalmazása, - oldható kötések erőtani viszonyai! b) Ismertesse a hőre keményedő műanyagokat: - belső szerkezeti felépítésük, tulajdonságaik, - feldolgozásuk, alkalmazásuk alapján! c) Ismertesse a szakítóvizsgálatokat: - a szakítóvizsgálat alapjai, eszköze, a szakító próbatest kialakítása, - a szakítóvizsgálat paramétereinek meghatározása, - a szakítódiagram elemzése!

13 8. a) Ismertesse a nem oldható kötéseket: - kötések általános ismertetése, csoportosítása, - nem oldható kötések fajtái, alkalmazása, - nem oldható kötések méretezése! b) Végezze el a fémek metallográfiai jellemzését: - kristályszerkezetek kialakulása, - egyensúlyi diagramok, - szövetelemek! c) Elemezze a vezetés módszereit: - vezetési stílusok, - a vezető szerepe a csoportok irányításában, - tárgyalások, megbeszélések tartása! 9. a) Rajzolja le a rugófajták jelleggörbéit, ismertesse jellemzőiket: - hajlításra igénybevett rugók, - csavarásra igénybevett rugók, - rugók ábrázolása! b) Elemezze a könnyűfémeket és a színesfémeket: - könnyűfémek fajtái és jellemzői, - könnyűfémek ötvözése, alkalmazása, - színesfémek fajtái, jellemzői, - színesfémek ötvözetei, alkalmazásuk! c) Ismertesse az alak és helyzet-ellenőrzéseket, ezek módszereit, eszközeit: - körkörösség és síklapúság ellenőrzése, - merőlegesség, párhuzamosság mérése, - egytengelyűség, és körfutás mérése, ellenőrzése! 10. a) Vázolja fel és ismertesse a tengelyek: - funkcióit, fajtáit, - kialakításait, - szilárdságtani méretezését! b) Ismertesse a nagypontosságú megmunkálási eljárásokat és alkalmazásukat: - finomesztergálás, finomfúrás, - finomköszörülés, dörzsköszörülés, - tükörsimítás, tükrösítés, - görgőzés! c) Ismertesse a keménységvizsgálati eljárásokat: - Brinell mérés alapja, eljárása, - Vickers keménység mérése, - Rockwell keménység! 11. a) Ismertesse a CNC megmunkálógépek funkcionális és szerkezeti felépítését: - műveletek végzése CNC gépeken, gép beállítása, - koordináta rendszerek, többtengelyes megmunkáló gépek, - nullpontok típusai, jelentőségük! b) Mutassa be a képlékeny hidegalakítást: - hidegfolyatás alapja, eljárása, - hidegsajtolás alapja, eljárása, - lemezalakító eljárások!

14 c) Sorolja fel és ismertesse az alapvető munkajogi ismereteket: - a munkaviszony létesítésének feltételei, - a munkaszerződés fő fejezetei, - munkaviszony megszüntetése! 12. a) Ismertesse az egyenes vonalú és forgómozgás vezetékeit: - vezetékek kialakítása, funkciói, - vezetékek működési elvei, - erőtani viszonyok! b) Elemezze a vas-szén ötvözeteket: - vas-vaskarbid állapotábra jellemzése, - szövetelemek tulajdonságai, - felhasználási területek! c) Ismertesse a menetmérés feladatát, eljárásait, eszközeit: - eljárások ismertetése, - mérőeszközök (optikai, mechanikai), - mérendő menetadatok az ellenőrzéshez! 13. a) Mutassa be a súrlódásos hajtásokat: - hajtástechnikai alapfogalmak, - szíjhajtás jellemzői (ékszíjhajtás), - erővel záró hajtások alkalmazási területe! b) Hasonlítsa össze az anyagok belső szerkezetének vizsgálati módszereit: - roncsolással járó vizsgálatok jellemzése, eszközei, - roncsolás nélküli vizsgálatok ismertetése, eszközei, c) Ismertesse a vállalkozások indításának módját: - társasági formák, - a vállalkozások indításának feltételei, - a gazdasági környezet felmérése (piackutatás, marketing tevékenység)! 14. a) Ismertesse a kényszerhajtásokat: - alakkal záró hajtások jellemzői, - alakkal záró hajtások alkalmazása, paraméterei, - fogaskerekes hajtások fajtái, - fogaskerekek fajtái, alkalmazása, jellemzői! b) Ismertesse a komplex gyártásszervezés lényegét: - gyártás szervezése, információk alapja, - számítógéppel integrált gyártás (CIM)! c) Ismertesse a felületek jellemzőit és méréstechnikáját: - felületi jellemzők, - felületi érdesség vizsgálata, eszköze, - eljárások! 15. a) Csoportosítsa és ismertesse a mozgásakadályozó szerkezeteket: - feladatuk és felosztásuk, - megakasztások és megfogások! b) Ismertesse a minőségbiztosítás alapelveit: - a minőségbiztosítás koncepciói, - a minőségbiztosítás nemzetközi és hazai előírásai, - a minőségi kézikönyv tartalma!

15 c) Elemezze a szerkezeti anyagokat: - a szerkezeti anyagok csoportosítása, - a szerkezeti anyagok jellemzői, - a jellemzők, tulajdonságok mérése! 16. a) Mutassa be a mechanizmusokat: - mozgás átalakítás jelentősége, - karos, csuklós, forgattyús mechanizmusok, lengőhimbás szerkezetek felépítése, jellemzői, alkalmazása a mechatronikában! b) Ismertesse a lézeres megmunkálásokat: - lézersugár létrehozása, - lézersugár energia szerinti csoportosítása, - felhasználása az anyagmegmunkálásban! c) Ismertesse, mi az adózás alapja: - az adózás alapja, - az egyes adófajták! 17. a) Ismertesse a forrasztási eljárásokat: - forrasztási módok, alkalmazásuk, - a forrasztás eszközei, segédanyagai, - felületszerelt technológia! b) Ismertesse a CAD/CAM alapfogalmait: - a számítógéppel segített tervezés feltétele, alapjai, - a geometria definiálása számítógépen (megmunkálás szempontjából), - egy tanult CAD/CAM rendszer bemutatása! c) Mutassa be a vállalkozások irányításának módját: - tervezés, - a vállalkozások menedzselése, - a társaságok irányító szervei! 18. a) Szakaszos mozgatás szervei: - a szakaszos mozgatók feladata, - a mozgatók működési elve, alkalmazásuk, - kilincses és máltai keresztes mozgatók! b) Ismertesse a robotok megfogó szerkezeteit: - követelmények a megfogó szerkezetekkel szemben, - megfogó szerkezetek típusai, működtető energiái, - megfogó szerkezetek és működésük! c) Mutassa be a vállalati pénzgazdálkodást: - a vállalati pénzgazdálkodás alapfogalmai, - az eredményesség meghatározása! 19. a) Ismertesse a fékező szerkezeteket: - a fékező-szerkezetek típusai, működési elvük, alkalmazásuk, - mechanikus fékek, - szalagfékek, - kúpos, lamellás fékek!

16 - b) Elemezze a tűrések, illesztések fogalmait: - gyártási pontosság megjelenése a rajzokon, - illesztési rendszerek, különböző illesztések, - a gyártott alkatrészek felületi minőségének jelölése! c) Ismertesse a robotok kinematikai jellemzőinek vizsgálatait: - a legfontosabb robot kinematikai jellemzők meghatározása, - vizsgálati lehetőségek, módszerek, - menetdiagram, vizsgálati pályák, ciklusidő! 20. a) Ismertesse a csillapító szerkezeteket: - csillapító szerkezetek típusai, működési elve, alkalmazásuk, - folyadékos csillapító szerkezetek, - légsúrlódással működő csillapító szerkezetek! b) Ismertesse a legfontosabb villamos szigetelőanyagokat: - szigetelőanyagok jellemzői, fajtái, - különböző halmazállapotú villamos szigetelőanyagok, - szigetelőanyagok gyártása, - a szigetelőanyagok jellemzőit befolyásoló tényezők! c) Sorolja fel, csoportosítsa és ismertesse a vállalati gazdálkodás eszközeit: - tárgyi eszközök, - forgóeszközök, - anyaggazdálkodás! 21. a) Ismertesse a robotok dinamikai jellemzőinek vizsgálati módszereit, eszközeit: - mozgató és szorító jellemzők, - terhelhetőség és dinamikai merevség mérése! b) Elemezze a számítógéppel történő rajzolást (szerkesztés CAD-del): - műszaki rajz készítésének elve CAD-del, - mutassa be egy rajzfeladat készítésének előkészítését és fő lépéseit számítógéppel segített tervező (tanult) rendszer alkalmazásával! c) Sorolja fel és csoportosítsa az adózási alapismereteket: - árbevétel, költség, jövedelem fogalma, - az adó fogalma, az adózás funkciói, az adók csoportosítása! 22. a) Ismertesse a szabályozó szerkezeteket: - szabályozó szerkezetek típusai, működési elvük, alkalmazásuk, - súrlódásos szabályozók, - fékes, gátlásos szabályozók! b) Ismertesse a korszerű megmunkálási technológiák közül (megmunkálási elvek, szerszámok, anyagok): - a plazmatechnológiával történő megmunkálást, - az elektronsugaras, anódmechanikus megmunkálást! c) Mutassa be a költségelemzést: - a költségek keletkezése, - a költségek csoportosítása, - a költségcsökkentés módszerei!

17 23. a) Ismertesse a hőmérőket: - a hőmérséklet fogalma, mértékegységei, mérési elvek, - folyadéktöltésű hőmérők fajtái, jellemzői, - tágulófémes hőmérők fajtái, jellemzői, - a különböző hőmérők alkalmazási területei! b) Ismertesse a legfontosabb forgácsolási eljárásokat: - forgácsolás alapjai, jellemzői, - forgácsolási eljárások, - a forgácsolás technológiai adatai, és azok meghatározása! c) Csoportosítsa, és ismertesse az üzemszervezési tudnivalókat: - az anyagi folyamatok, - a minőségellenőrzés, - az ergonómia fogalma! 24. a) Ismertesse a hegesztési eljárásokat: - hegesztés fajtái, alkalmazásuk, - hegesztés eszközei, segédanyagai, - modern hegesztési eljárások! b) Ismertesse a programvezérlésű forgácsoló gépeket: - NC/CNC forgácsolási technológia, - az NC és a PLC kapcsolata, feladata, - NC/CNC forgácsoló gépek vezérlése (pont-, szakasz- és pályavezérlés), - a forgácsolás automatizálása és robotizálása (gyártórendszerek)! c) Elemezze a szervezés folyamatait: - a zavartalan működés biztosítása, - irányítási folyamatok szerepe, - a munkaszervezés! 25. a) Mutassa be a robotok alkalmazását az anyagmozgatásban (általánosan): - alkatrész kezelése, - munkahely kiszolgálás, - raktározás megvalósítása robotokkal! b) Ismertesse a műszaki ábrázolás jelképi jelöléseinek rendszerét: - gépész rajzok jelképes ábrázolásai, - villamos és automatikai rajzok jelképei és alkalmazásuk! c) Csoportosítsa és ismertesse a vállalkozások fogalmait: - az egyéni vállalkozás fogalma, jogi szabályozása, - a társas vállalkozások fogalma, jogi szabályozásuk! 26. a) Ismertesse a tengelykapcsolókat: - merev tengelykapcsolók és alkalmazásuk, - kiegyenlítő tengelykapcsolók és alkalmazásuk, - oldható tengelykapcsolók és alkalmazásuk, - önműködő tengelykapcsolók és alkalmazásuk! b) Mutassa be a technológiai műveletet végző robotokat: - robotizált munkahely kialakítása, - hegesztő robotok, felületi megmunkálást végző robotok! c) Ismertesse a metszeti ábrázolást: - a metszetkészítés módja, célja, a metszetek fajtái, - a metszeti ábrázolás sajátosságai, jelentősége!

18 27. a) Ismertesse a csapágyak feladatát, és fajtáit: - a siklócsapágyak típusai, alkalmazásuk, - a gördülőcsapágyak típusai, felépítése, alkalmazásuk! b) Ismertesse a hőkezelések feladatát, végrehajtását: - a belső szerkezetek megváltoztatása hőhatással, - acélok teljes keresztmetszetű és felületi hőkezelése, - öntöttvasak hőkezelése! c) Csoportosítsa és elemezze az alapvető vezetési ismereteket: - a vezetési folyamat elemei, - a vezetés szintjei, - a döntés, mint a vezetési folyamat legfontosabb eleme! 28. a) Ismertesse a robottechnika alapfogalmait: - alapfogalmak (típusok, felosztásuk, generációk), - szabadságfokok, robotkarok mozgásai, koordináták, - robotok mérő, érzékelő rendszerei! b) Mutassa be vázlatokkal a testek ábrázolásának módszereit: - ábrázolási módok ismertetése, alkalmazásuk, - axonometrikus ábrázolás lehetőségei, - ábrázolás képsík rendszerben! c) Foglalja össze az alapvető jogi ismereteket: - a jogi személy fogalma, - munkajogi ismeretek, - a Kollektív Szerződés! 29. a) Elemezze a robotok irányítását és programozását: - pont-, szakasz- és pályavezérlés, - a robotirányítás történeti áttekintése, - mikroprocesszoros robotirányítás (PLC és számítógépes robotirányítás kapcsolata)! b) Ismertesse a korrózióvédelmet: - a korrózió fogalma, fajtái, - fémek korróziós tulajdonságai, viselkedésük, - aktív és passzív korrózióvédelem! c) Elemezze és ismertesse egy gyártási folyamat dokumentációit: - munkadarab (vagy termék) műhelyrajza, - művelet, szerszám, készüléktervek, - gyártási információk áramlása ( papír nélküli gyártóhelyek)! 30. a) Ismertesse a robotok hajtásait és jellemzőiket: - különböző energiájú hajtások jellemzői, - a hajtáslánc elemei és jellemzői, - robot hajtóművek (bolygóművek, hullám-hajtóművek)! b) Ismertesse a CNC megmunkálógépek programozásának elveit: - a CNC program felépítése (NC mondatok, szabványos kódok), - alprogramok szervezése, ciklusok, - külső CNC programozás, szerepe, jelentősége, - CNC programok tesztelése! c) Elemezze a műszaki leírásokat: - követelmények a műszaki leírásokkal szemben, - műszaki leírások tartalmi és formai kialakítása, - egy készülék dokumentációjának elemzése!

MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1134 Budapest, Váci út 21. 2013.

SZAKMAI PROGRAM. Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1134 Budapest, Váci út 21. 2013. SZAKMAI PROGRAM Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1134 Budapest, Váci út 21. 2013. Hatályos: 2013. szeptember 1-től Jóváhagyta: Király László igazgató Az iskola szakképzési rendszere...

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 34 522 04 HELYI PROGRAMJA 2013 1 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Szakmai program ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS OKJ: 54 582 06 0010 54 01. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez )

Szakmai program ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS OKJ: 54 582 06 0010 54 01. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez ) INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma: 33 522

Részletesebben

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 2012-2013-as tanévtől szakképzést kezdő évfolyamra 34 522 04 VILLANYSZERELŐ szakképesítés szakmai programja 3 szakképző évfolyam esetén 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben

1. A képzési program «A» 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák

1. A képzési program «A» 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «A» 1.1. Megnevezése CAD-CAM informatikus 1.2. OKJ azonosító 54 481 01 1.3. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója - 1.4. Engedély megszerzését követően

Részletesebben

3.21. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 35 582 01 GÁZ-ÉS HŐTERMELŐ BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

3.21. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 35 582 01 GÁZ-ÉS HŐTERMELŐ BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ 3.21. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 35 582 01 GÁZ-ÉS HŐTERMELŐ BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Villamosmérnök-asszisztens

Villamosmérnök-asszisztens Villamosmérnök-asszisztens felsıfokú szakképzés Tájékoztató Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Fizikai Intézet 2009 1 Bevezetés A Debreceni Egyetemen 2006-óta indul a Villamosmérnök-asszisztens

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XII. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ

2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XII. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ 2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM

TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPISMERETEK Analízis I. MINB011 220/v/5, os, ma dr. Kersner Róbert dr. Sárvári Csaba Algebra alapjai (természetes, egész, racionális, valós és komplex számok).

Részletesebben

A Kormány 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelete az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

A Kormány 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelete az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 106. szám 17859 13. Hatályát veszti az R. a) 19. (9) bekezdése, b) 21. (4) (12) bekezdése, c) 27/C. (5) bekezdése. 14. Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon

Részletesebben

1.64. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV SZÁMÍTÓGÉP-SZERELŐ, KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.64. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV SZÁMÍTÓGÉP-SZERELŐ, KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.64. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 523 02 SZÁMÍTÓGÉP-SZERELŐ, KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény,

Részletesebben

XIII_Informatika_ágazat. Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök

XIII_Informatika_ágazat. Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök XIII_Informatika_ágazat Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a

Részletesebben

1. A képzési program «A» 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák

1. A képzési program «A» 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «A» 1.1. Megnevezése Informatikai rendszergazda 1.2. OKJ azonosító 54 481 04 1.3. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója - 1.4. Engedély megszerzését követően

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 106. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 9., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 106. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 9., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 9., csütörtök 106. szám Tartalomjegyzék 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 11/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet

Részletesebben

Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud.

Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. Tantárgy neve: Alkalmazott analízis Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 1 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév A tantárgy

Részletesebben

2.56. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az. 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ

2.56. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az. 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ 2.56. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés

Részletesebben

2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ

2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ 2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

3.6. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV AUTÓTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS - RÁÉPÜLÉSHEZ

3.6. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV AUTÓTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS - RÁÉPÜLÉSHEZ 3.6. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 5552501 AUTÓTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS - RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga Témakörök 2014.

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga Témakörök 2014. INFORMATIKA Középszint Szóbeli vizsga Témakörök 2014. A témakörök előtt lévő számok Az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik.

Részletesebben

2.54. SZAKKÉPZÉSIKERETTANTERV az 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ

2.54. SZAKKÉPZÉSIKERETTANTERV az 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ 2.54. SZAKKÉPZÉSIKERETTANTERV az 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek

Életvitel és gyakorlati ismeretek Életvitel és gyakorlati ismeretek Célok és feladatok Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület olyan ismereteket nyújt, olyan képességeket, készségeket és beállítódásokat alakít ki, amelyek

Részletesebben