Cégismertetı Tartalom:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cégismertetı 2009. Tartalom:"

Átírás

1 Cégismertetı Tartalom: I. Bemutatkozás II. Átfogó ügyviteli szerzıdésünk elınyei III. Szervizszolgáltatásainkról röviden IV. Cégautó flották kezelése, karbantartása V. Tájékoztató átalánydíjas szolgáltatásunkhoz példákkal VI. Szervízszolgáltatásainkról részletesen VII. Tájékoztató árlista VIII. Autók átalakítása gázüzemre IX. Megtérülési táblázat gáz-benzin kettısüzemő gépkocsiknál X. Riasztó-, és biztonságtechnikai szolgáltatásainkról röviden XI. Riasztó-, és biztonságtechnikai szolgáltatásainkról részletesen XII. Rendezvényszervezési szolgáltatásainkról Free Force Kft. Kovács Barna ügyvezetı Sárdiné Zalantay Rita ügyvezetı

2 I. Bemutatkozás A Free Force Kft vel történı névmódosítása elıtt Kovács Autókomplex Kft.-ként tevékenykedett. A társaság 1994-ben alakult, és azóta is professzionális autó- és autógáz szervizként üzemel. A tulajdonosok Kovács Zoltán ( 2007.) és fia, Kovács Barna voltak. A fı tevékenységük korábban a szerviztevékenységen kívül a kereskedelemre irányult, komoly olaszországi alkatrészháttér kialakítással Néhány év alatt sikerült egy nagy forgalmú, magas szakmai színvonalú autószerviz és autógáz mőhelyt létrehozniuk, és folyamatosan mőködtetniük áprilisától a Cég tulajdonosi összetételben szükségszerő változás következett be, melynek következtében közös döntés szerint a társaság nevét is megváltoztatták. A Free Force Kft. tulajdonosai Kovács Barna és Sárdiné Zalatnay Rita %-os tulajdonosok, ügyvezetık. A Cég életében a változások nem csak a tulajdonosi körben, hanem a szolgáltatások terén-, és más külsıségekben is nagyban megmutatkozik. Az autó- és autógáz szerviz tevékenység mellett az autóflotta kezelés, karbantartás-, a rendezvényszervezés- és a biztonságtechnikai szolgáltatás (riasztó-, beléptetı-, tőzjelzı rendszerek tervezése, kivitelezése) került bevezetésre. A nagy tapasztalattal rendelkezı autószerelık folyamatos továbbképzését a Free Force Kft. biztosítja számukra, a szakma minden területén. Professzionális Autószervizként maximálisan megfelelünk szakmánk, és ügyfeleink elvárásainak.

3 II. Átfogó ügyviteli szerzıdésünk elınyei Szerzıdésünk megkötésével elsıdleges célunk, hogy együttmőködı, segítı tevékenységünkkel Megbízóink válláról olyan terheket vegyünk le, vagy át, amik jelentısen, negatívan befolyásolják cége jelenlegi jövedelmezıségét. A felmerülı költségek nagy része követhetetlen, és gyakran a szükséges feladatok ellátása átmeneti munkaerı-áthelyezés elrendelését igényli a vezetıség részrıl. Az átmenetileg- vagy folyamatosan felmerülı elkerülhetetlen feladatok és munkák gördülékeny és zökkenımentes megoldásához komolyabb adminisztrációs háttérbázist kellene biztosítani a vezetıség részérıl, melyek további anyagi terhekkel járnának. Legyen szó akár a gépkocsipark folyamatos fenntartásával járó feladatokról, vagy a biztonsági rendszer kiépítésérıl, rendszeres karbantartásáról, bıvítésérıl, illetve a céges rendezvények megszervezésének és lebonyolításának nem kevés idıt igénylı munkálatairól. Szerzıdéses alapon történı elszámolásaink precízen dokumentáltak, számlákkal alátámasztottak, cégünket érintı kedvezményekkel engedményezettek. Az elszámolás havonkénti gyakorisággal történik, egyetlenegy - de részletes dokumentumokkal és elszámolási bizonylattal alátámasztott - számla formájában. Saját kalkulációink szerint a három elızıekben vázolt tevékenységünkre (szerviz-tevékenységünkre, biztonságtechnikai- és rendezvényszervezési szolgáltatásunkra) vonatkozóan létrehozott Együttmőködési Szerzıdésünk hatékony megoldást jelent Cége számára, mert jelentıs és tartós költségmegtakarításokat eredményez. Free Force Kft.

4 III. Szervizszolgáltatásaink zolgáltatásainkról röviden Cégautó flották kezelése, karbantartása Cégünk vállalja, hogy speciálisan a Megbízó Cég profiljának, tevékenységének és vezetıi információs igényeinek megfelelıen egyedi flottaszerzıdés keretein belül nyilvántartja, karbantartja és szervizeli megbízó használatában lévı gépjármőveket. A szolgáltatásba beletartozik minden, ami a gépjármővek fenntartásával kapcsolatos feladatok közé sorolható, tehát az egyedi- és alkalmi meghibásodások javításától kezdve, a rendszeres zöldkártya engedélyek és vizsgáztatással kapcsolatos feladatok elvégzésén át, az évszakos gumicserékig... Részletesen a cégautó flották kezelésérıl, a IV. részben olvashat. Általános szerviztevékenység Professzionális autószervizként folyamatosan, maximálisan megbízható, hatékony szerviztevékenységet végzünk. (Fék-, futómő javítás, motorrevízió, diagnosztika, kipufogó javítás, vizsgára való felkészítés, vizsgáztatás, zöldkártya, autóklíma javítás, töltés.) Részletesen az általános szerviztevékenységünkrıl, a VI. rész, 1-2. oldalán olvashat. Autók átalakítása benzin-gáz kettıs üzemre Cégünk alapjait képezte az autógázos részleg, ahol a lehetı legjobban képzett szakembereket alkalmazzuk. Gondosodunk a folyamatosan, gyors ütemben fejlıdı technológiák, gázrendszerek piacra kerülésérıl, beüzemelésérıl és a rendszerek karbantartásáról. Így ügyfeleink kedvezı árú, kis beruházással, igen nagy mértékő megtakarítást érhetnek el, már rövidtávon is. Részletesen az autók kettısüzemővé alakításáról, a VIII. részben olvashat. Vizsgára való felkészítés, vizsgáztatás Részletesen a vizsgáztatásról, a VI. rész, 3. oldalán olvashat.

5 Zöldkártya (Környezetvédelmi igazoló lap) Részletesen a zöldkártya-kiadásról, a VI. rész, 4. oldalán olvashat. Autóvillamossági javítások Mőhelyünkben indítómotorokat, generátorokat, különféle villamossági hibákat, árajánlattétel után szakszerően megjavítjuk a lehetı leggyorsabban, kiváló minıségben, garanciával, reális áron. Részletesen az autóvillamosságról, a VI. rész, 5-6. oldalán olvashat. Biztosítási ügyintézés, kárrendezés Részletesen a biztosítási ügyintézésrıl és a kárrendezésrıl, a IV. rész, 5. oldalán olvashat. Autógumi kereskedelem, javítás, centírozás Gumiszerelı mőhelyünkben lehetıségünk van minden gumijavítási munkát elvégezni. Gyors és szakszerő gumicserét biztosítunk ügyfeleink részére, akár autó-mozgatással is (hozzuk-visszük gépjármővét!). Továbbá foglalkozunk majd minden típusú autógumi értékesítésével is! Részletesen az autógumikereskedelemrıl, a VI. rész, 7. oldalán olvashat. Tájékoztató árlista á (egyéni, kedvezményes és átalánydíjas) Árlistáinkat megtalálja az V. és a VII. részben, konkrét példákkal szemléltetve ajánlatainkat. Megtérülési táblázat gáz-benzin kettısüzemő gépkocsiknál Táblázatunkat megtalálja példaszámításokkal a IX. részben.

6 IV. Cégautó flották kezelése, karbantartása (Flottaelemzés, flotta kialakítása és optimalizálása) Tájékozódott már arról, hogy évente a kisebb-nagyobb cégautó szerelési munkák (ez nem jó, az romlott el ), a fenntartással kapcsolatos költségek (zöldkártya, vizsga, gumijavítás, téli-nyári gumicserék ) mekkora összegre rúgnak? Átgondolta már, hogy az alatt az idı alatt, amíg a Drága Munkaerı a cégautó javításával, karbantartásával kapcsolatos ügyeket intézi, addig nem termel Cégének árbevételt, viszont fizetésben ugyanúgy részesül? Gondolt már arra, hogy alkalmazottai nem megbízható forrásból hozhatnak, túlzott összegő számlákat, és ezt fizettetik ki a Céggel egyegy cégautó javíttatása, karbantartása után? A flottafelmérés, flottaelemzés, javaslattétel, árajánlat mint munkafolyamat részletes leírása: Személyes megbeszélés keretében tájékozódunk Cége profiljáról, a cégautók vállalkozásban betöltött szerepeirıl, felmérjük a cégvezetık, részvezetık, sofırök, cégautóval rendelkezı alkalmazottak igényeit, kéréseit, ötleteit, rögzítjük jelenlegi problémáikat, nehézségeiket.

7 Lajstromba vesszük az autókat tételesen, mit mire hasznának, mennyi idısek, milyen mőszaki állapotban vannak. Mindezek után kidolgozunk egy elemzéssel és értékeléssel egybekötött árajánlatot. A Cége tevékenységek figyelembevételével, speciálisan a Vállalkozása számára tesszük meg javaslatainkat, kifejezetten a költségmegtakarítások, és a költséghatékonyság elıtérbe helyezésével. E dokumentum keretein belül vázoljuk azt is, hogy Cégünk milyen formában és minıségben tud ebben Társaságával együttmőködni. E dokumentum három részbıl áll majd, az egyik az (I.) Elemzés és Felmérés, a másik a (II.) Javaslattételek, a harmadik az (III.) Együttmőködési Árajánlat. Az elımunkálatok végeztével személyes eredmény-bemutatásunk keretében elıadjuk javaslatainkat Cégének, de a dokumentumunk javaslattartalmát (tehát a II. rész) részletezı leírást nem bocsáthatjuk rendelkezésükre (az esetleges visszaélések miatt), csak szerzıdésünk megkötésekor (Megértésüket köszönjük!) Egyébiránt az eddig leírt tevékenységünk Cége számára nem jár anyagi vonzattal. Döntés! Együttmőködés esetén mindenre kiterjedı szerzıdéskötés, amelyben részletesen leírjuk vállalásainkat az Önök részére, minden elıre látható és feltételezhetı lehetıség figyelembe vételével. Árajánlatunk legalább két alternatívával szolgál majd, tehát a választás lehetısége a kedvezményes és az átalánydíjas szolgáltatásunk között, az Ön kezében van. Havi fix átalánydíj tartalmazza normál használati mód esetén a gyártó által elıírt kötelezı karbantartások költségeit, valamint a tervezhetı kopó alkatrészek cseréjét. Az átalánydíj meghatározásának alapja a gépjármő pontos típusa, a futamidı valamint a futásteljesítmény. A havi fix átalánydíj esetén pontosan tervezhetıvé válik a gépjármővek költsége. A nem rendeltetésszerő használatból eredı költségek külön elszámolás alapját képezik. (Nézze meg Tájékoztatónkat az V. részben!) Kedvezményes szerviz elszámolással. Szerzıdésben meghatározott kedvezményes árlista alapján havonta Cége és Társaságunk oda-vissza alapon elszámol egymással a ténylegesen felmerült költségek alapján, az

8 adott gépjármő vonatkozásában. Az elszámolás biztosítja, hogy a tárgyidıszakban csak a ténylegesen felmerült költségek kerülnek kifizetésre ügyfelünk részérıl. Néhány (át)vállalásunk részletezése a flotta szerzıdésünk keretén belül: Új gépjármő beszerzése. Önnek nem kell mást tennie, csak tájékoztat minket gépjármő vásárlási szándékáról, és a lehetı legrövidebb idın belül (szerzıdésben persze rögzített határidın belül) írásban tájékoztatjuk lehetıségeirıl, Önnek már csak a felelıs és kellıen részletesen megalapozott döntést kell meghoznia. A gépjármő megrendelésétıl az átadásig az összes papírmunkát elvégezzük a szerzıdésünkben foglaltak szerint. Döntés estén, a gépjármővek beszerzését elintézzük, és a szükséges adminisztrációt (megrendelés, vámolás, honosítás, biztosítás megkötése, stb.) elvégezzük. Háttérbázisunkból és partnerkapcsolati rendszerünkbıl adódó kedvezményeinket továbbítjuk ügyfeleink felé, ezáltal az Önök beszerzési költségei jelentısen csökkennek. Gondot fordítunk arra is, hogy a gépkocsik elıre egyeztetett idıpontban gyorsan és problémamentesen kerüljenek átadásra. Megversenyeztetjük a gépkocsi szállítókat, az adott gépjármővek beszerzési árával, a gépjármővek életciklusára vonatkozó fenntartási költségekkel és kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az eredményrıl összehasonlítást készítünk, amit az eredeti ajánlatok másolatával Cége rendelkezésére bocsátunk. Amennyiben szükséges, a piacon rendelkezésre álló hitel, lízing és bérleti konstrukciókat is megversenyeztetjük és ez alapján ajánlást készítünk az Ön és Cége igényeinek legjobban megfelelırıl. Cégünk állandó kapcsolattartó személyt jelöl ki minden Ügyfeléhez, aki a nap 24 órájában az év 365 napján a gépkocsi használójának rendelkezésére áll. A kijelölt kapcsolattartó a felmerülı problémákat azonnal orvosolni tudja.

9 Rendszeres adatszolgáltatás és statisztikák biztosítása. Számítógépes rendszerünk segítségével teljes körő, részletes flottajelentéseket, igény szerint statisztikákat biztosítunk. Ezek egyrészt biztosítják a hatékony ellenırzést, ugyanakkor az Ügyfeleink által végzett adminisztrációt a minimálisra csökkentik. Tanácsadás, állapot felmérés. Cége engedélyével Társaságunk beszerzi a gépjármőveire vonatkozó szervizmúltat, saját szakemberi és szervizbázisa segítségével mőszaki állapot felmérést készít a gépjármővekrıl. Ezek alapján ajánlást készít a szükséges szervizelésekrıl, javaslatot tesz a szükséges gépjármő cserékre. Flotta menedzsment. A gépjármővek, azon túl a gépjármőpark üzemeltetése, életciklusának követése komoly hátteret igényel minden cég részérıl. Hozzáértı munkatársak és megfelelıen átgondolt nyilvántartások segítségével valóban követhetıvé, átláthatóvá és tervezhetıvé válik a gépjármő flotta fenntartásának költsége, az idıszakos és az eseti ügyintézés követése. Ügyfeleinknek csak egy céggel gel kell kapcsolatot fenntartaniuk, minden a gépjármő parkkal összefüggı feladat és ügy elintézésével kapcsolatban. Cégünk a szerzıdés megkötése után rendelkezik a Cége flottáját érintı minden szükséges és fontos információval, amellyel támogatói és szolgáltatói szerepét a lehetı legmagasabb színvonalon el tudja látni. Mindemellett célunk a gépjármővek minél alacsonyabb szintő mőködési költségeinek elérése. Alapvetı érdekközösség áll fenn cégeink között, hiszen garantáljuk karbantartási árainkat. Elemi érdekünk, hogy minél szigorúbban ellenırizzük a kiadásokat, indokolatlan költségeket takarítsunk meg Cége számára. Ennek érdekében minden szervizes munka és egyéb kiadás szigorú ellenırzésen megy keresztül, anélkül, hogy bürokratizálná és lelassítaná a munkafolyamatot. A gépjármővek futásteljesítménye, valamint futamideje indokolja külön nyári és téli gumiabroncsok használatát. Szolgáltatásunk

10 keretén belül Cégünk szerzi be a szükséges téli vagy nyári gumiabroncsokat, és megszervezi azok cseréjét, valamint tárolását. Biztosítási ügyintézés. Cégünk megköti a gépjármő felelısség-, CASCO-, baleset- és poggyászbiztosításokat, és azokat a futamidı alatt kezeli. Baleset, vagy káresemény esetén intézzük és koordináljuk a biztosítóval történı elszámolást, és az autó javíttatását. Megversenyeztetjük a biztosítási cégeket az adott gépkocsi park biztosítására, annak érdekében, hogy a legkedvezıbb ajánlatot tudja Cége megkapni a piacról. Kárügyintézés. Cégünk vállalja a kárügyintézés teljes folyamatának lebonyolítását, az autó mentésétıl a gyors és eredményes ügyintézésig a biztosítótársaságok felé. Igény esetén bérautót biztosítunk, segítünk a kárbejelentı lap szakszerő feldolgozásában, adott esetben, saját szervizünkben intézzük a kárfelvételt, a biztosítási ügyintézést, a szakszerő és gyors javítást. Szakértelmünk segítségével garantáljuk, a legalacsonyabb költségeket és a legkevesebb elvesztegetett idıt. Szervizelés. Márka-függetlenül vállaljuk gépjármővek teljes körő szervizelését, futómő javítását, olajcserét, motor diagnosztikát, motorjavítást, állapotfelmérést. 24 órás gépjármő segélyszolgálat. Cseregépjármő / Rent a car Gépjármő mozgatása. A gépjármő idıszakos szerviz átvizsgálásai és téli, nyári felkészítése esetében a gépjármő szervizbe jutását Cégünk megszervezi. A gépjármő meghibásodása esetében, amikor a gépjármő a forgalomban balesetmentesen biztonsággal nem vezethetı, Cégünk ekkor is megszervezi annak szervizbe jutását. Autóját hozzuk és visszük, legyen ez mosás, szerviz, gumicsere, stb.

11 V. Tájékoztató Átalánydíjas as Szolgáltatásunkhoz Az átalánydíjas szolgáltatásunk (szerzıdésben részletesen és tételesen rögzítve) tartalmazza jelen táblázatunkban a teljesség igénye nélkül - például: Szolgáltatás megnevezése Mosás, külsı-, belsı takarítás autómozgatással Olajcsere Komplett átvizsgálás Autó-mozgatás Gumijavítás, csere (téli-nyári) Kopó alkatrészek cseréje Zöldkártya Vizsgázatás Kötelezı karbantartások Fék-, futómő javítás, ellenırzés Egyéb rendkívüli meghibásodásból eredı javítás Biztosítási kárügyintézés A havi átalánydíj fejében, szerzıdésünk szerinti autókra Ingyenes* Ingyenes* Ingyenes* Ingyenes** Ingyenes Ingyenes Ingyenes Ingyenes Ingyenes Ingyenes Ingyenes Ingyenes * havi 1 alkalommal ** Probléma esetén mindig ingyenes, egyébként az átvizsgálás, mosás, takarítás alkalmával havi 1 alkalommal

12 Tájékoztató Táblázat a gépjármő-típusnak és a futott éves km.-nek megfelelıen en számított átalánydíj megjelöléssel, melyet külön-külön leendı ügyfeleink gépjármőparkjának részletes paraméterezése után árajánlatunkban pontosan megadunk. Kérje árajánlatunkat, mely az Ön számára nem jár anyagi vonzattal! Példa-táblázat 1. Autó típusa Futás / év Átalánydíj/hó/nettó/Ft. Opel Astra 1,4i Ecotech, km Ft es évjárat km Ft km Ft. Példa-táblázat 2. Autó típusa Futás / év Átalánydíj/hó/nettó/Ft. VW Passat 2.0 PDTI, km Ft es évjárat, km Ft. Long-Life szervíz km Ft. Példa-táblázat 3. Autó típusa Futás / év é Átalánydíj/hó/nettó/Ft. VW Tuareg 2.5 TDI, km Ft os évjárat, km Ft. Long-Life szervíz km Ft. Példa-táblázat 4. Autó típusa Futás / év Átalánydíj/hó/nettó/Ft. VW Transporter 5, km Ft. 2.0 PDTI, 2008-as évj, km Ft. Long-Life szervíz km Ft.

13 Flottaszerzıdéseinknél (min. 5 autó) további egyedi kedvezményekkel csökkentett árat garantálunk. Kedvezményünk továbbá, hogy egy év elırefizetés esetén évszaknak megfelelı gumigarnitúrával ajándékozzuk meg autónként! További autótípusokra kérje ajánlatunkat, illetve olvassa el a IV. részt, a cégautó flották kezelésérıl, karbantartásáról, valamint a II. részt, együttmőködési szerzıdésünk elınyeirıl! * * *

14 VI. Szervízszolgáltatásainkról részletesen Általános szerviz szolgáltatások: Munkatársaink szakértelme, beszállítónk gyorsasága és pontossága révén - az Ön és Autója igényeit szem elıtt tartva - folyamatosan, maximálisan megbízható, hatékony szerviztevékenységet végzünk. Különbözı kedvezményeink által rugalmasan alkalmazkodunk korunk dinamikusan változó elvárásaihoz is. Mőszereinket az autók fejlıdésével együtt fejlesztjük, és ehhez mérten képezzük szakértı munkatársainkat, akik természetesen okleveles gépjármő technikusi mestervizsgával rendelkezı szakemberek. A mőhelyünket napi 24 órában ırzött parkoló veszi körül. Állandó kamera felügyelet, valamint tőzvédelmi szolgáltatás jellemzi. A legnagyobb alkatrész kereskedıkkel on-line kapcsolatban vagyunk, amely igen gyors alkatrészbeszerzést tesz lehetıvé, természetesen a hozott alkatrészek beszerelését is vállaljuk. Ha észrevette, hogy gépjármőve mőszerfalán kigyulladt a motorhibát jelzı lámpa, keresse fel szervizünket és megállapítjuk a hiba okát!

15 Vizsgálat folyamata: OBD Scanner-rel rácsatlakozunk gépjármőve központi egységére és kiolvassuk a tárolt, vagy fennálló hibát. Megkeressük a hibás berendezést és megállapítjuk, hogy az egység javítható, vagy cserére szorul-e. Tájékoztatjuk a csere illetve a javítás esetleges költségeirıl. Amennyiben Ön kéri a javítást vagy a cserét, a lehetı leghamarabb orvosoljuk a problémát! Ha ezzel a témával kapcsolatban, bármilyen kérdése felmerülne, keresse az ügyfélszolgálatunkat, ahol német és angol nyelven is állunk szíves rendelkezésére.

16 Vizsgára való felkészítés, vizsgáztatás: Szemrevételezzük, milyen meglévı külsı sérülések vannak az autón: (Szélvédık,- tükrök,- karosszéria elemek,- ajtóhézagok,- gumiabroncs,- alváz,- állapotvizsgálata.) Megvizsgáljuk a motor és környékén esetlegesen fellelhetı víz- és olajfolyásokat. Ezen adatokból, már sok mindenre lehet következtetni Átmozgatjuk gépjármőve futómővén található csukló forgó alkatrészeket (gömbfejeket, szilenteket, csapágyakat). Megemeljük gépjármővét és ellenırizzünk a gumiabroncsokat, illetve a csapágyakat. Motordiagnosztika: az általunk használt mőszerek segítségével megbizonyosodhatunk a motor mőködés közbeni viselkedésérıl (üzemanyag, - olaj fogyasztás, káros anyag kibocsátás, hengerfejtömítés szakadás, stb.). A modern gépjármővekbe beépítettek egy olyan egységet ami figyeli, vezérli és rögzíti motor által kibocsátott jeleket. Ezen jelek feldolgozása közben elıforduló hibákat az egység rögzíti és eltárolja a memóriájába. Nekünk lehetıségünk van egy mőszerrel kiolvasni az eltárolt hibákat és ebbıl következtetni a hiba okára. Ennek a vizsgálatnak a segítségével meg tudjuk mondani, milyen hibák vannak vagy voltak eltárolva a központi egységben! Ha a fent felsorolt vizsgálatokat elvégeztük, és azokon a gépjármőve maradéktalanul teljesített, akkor a mőszaki vizsga következik, amit cégünkkel szerzıdésben álló Közlekedési Hatóság végez el.

17 Zöldkártya ( Környezetvédelmi igazoló lap ) Zöldkártya kiadás A gépjármőveket meghatározott idıközönként környezetvédelmi felülvizsgálatnak kell alávetni, melyrıl igazolás bizonyítja, hogy az autó által kibocsátott levegı szennyezıanyag nem haladja meg a megengedett mennyiséget. A levegıszennyezés csökkentése mindannyiunk érdeke! Szervizünk a zöldkártyát soron kívül állítja ki, a hatóságilag szabályozott árakon! Zöldkártya érvényességi ideje: hagyományos benzin, diesel illetve benzin-gáz üzemő, 1 év (sárga matrica) szabályozott katalizátoros 0-6 éves korig 2 év, 6 éves kortól 1 év (zöld matrica)

18 Autóvillamossági javítások: Mőhelyünkben indítókat, generátorokat, különféle villanymotorokat, hibafelvételezés és árajánlattétel után szakszerően megjavítjuk a lehetı leggyorsabban, kiváló minıségben, garanciával, reális áron. Professzionális elektronikai szerelések:? Úgy gondolja, hogy autója jelenlegi felszereltsége nem megfelelı?? Nem lát jól a sötétben?? Igazi zenét szeretne hallgatni autójában, amihez komolyabb autó-hifi szükségeltetik?? Esetleg jól mutatna egy-két monitor az autójában?? Szeretné, ha gyerekei az autóban, akár utazás közben is élvezhetnék a játékaik izgalmát?

19 A fent felsorolt igényekre is tudunk megoldást, nem jelent gondot sem az autóba való eredeti gyári rendszerek kiépítése, sem xenon szettek beszerelése, sem egyedi autó-hifi rendszer installálása. Ezeken kívül számtalan egyéb igényt is ki tudunk szolgálni az általunk forgalmazott és beépített eszközökön keresztül, a határt csak az ön képzelete és autója paraméterei jelentik.

20 Autógumik értékesítése Az alábbi gumimárkákat tudjuk cégünk ügyfelei részére beszerezni, kedvezményekkel és akciókkal csökkentett árakon: Michelin BF Goodrich Kleber Kormorán Tigar Goodyear Dunlop Fulda Sava Debica Bridgestone Firestone Dayton GT Radial Points Pirelli Continental Uniroyal Vredestein

21 VII. Tájékoztató árlista Megnevezés Munkadíj listaár egyéni ügyfelünknek nek ( nettó Ft.-tól tól) M. díj kedv. szerzıdött ügyfelünknek nek (nettó Ft.-tól tól) M. díj átalánydíjas ügyfelünk (nettó Ft.-tól tól) Mőszaki - átvizsgálás Olajcsere Fékjavítás Futómő javítás Motorrevízió Kipufogó javítás Vizsgára való - felkészítés Vizsgáztatás Zöldkártya Gáz átalakítás Autógumi javítás Autógumi - csere/db Autó mozgatása Autóvillamossági - javítások Autóhifi beépítés Autómosás Havi 1x ingyenes Polírozás Évi 1x ingyenes Munkaóra díj

22 VIII. Autók átalakítása gázüzemre Cégünk alapjait képezte az autógázos részleg, ahol a lehetı legjobban képzett szakembereket alkalmazzuk. Gondosodunk a folyamatosan, gyors ütemben fejlıdı technológiák, gázrendszerek piacra kerülésérıl, beüzemelésérıl és a rendszerek karbantartásáról. Így ügyfeleink kedvezı árú, kis beruházással, igen nagy mértékő megtakarítást érhetnek el, már rövidtávon is. ( Megtérülési táblázat konkrét számításokkal, mellékletként csatolva ) Az alábbiakban olvashatnak a modern gázrendszerekrıl egy kis összefoglalót: Az injektoros gázrendszerek mőködése: A negyedik generációs rendszereknél a légnemő gáz bejuttatása a szívószelepek közelében történik gyorsmőködéső elektromágnesek (gáz injektorok) segítségével, a harmadik generációs adagoló sínekkel szemben ezek karakterisztikája lineáris, mint a benzin befecskendezıké. Ezek elektronikus vezérléső rendszerek, melyek benzinbefecskendezıs rendszereknél alkalmazhatók egyetlen, avagy két lambda szondával rendelkezı motoroknál. Az üzemanyag propán-bután gáz vagy metán gáz (földgáz) lehet, különbség csak a reduktorig van, mivel a metán esetében itt jóval nagyobb nyomás uralkodik. A gázkomputer sorosan mőködik a benzinkomputerrel, annak jeleit átveszi, és megfelelı módon korrigálja.

23 A legfontosabb vezérlési mennyiség a gáz injektorok nyitási ideje, ezek a beömlı gázmennyiséget szabályozzák, ami a szívószelepen keresztül az égéstérbe kerül. A gáz injektort a szívószelephez a lehetı legközelebb kell elhelyezni, a lehetı legrövidebb hozzávezetı gumicsövezéssel. A gáz ECU mikroprocesszor alapú. Alumínium házban hermetikusan lezárva helyezték el. A vezérlés a szekvenciális, fél szekvenciális és csoportos benzin ECU-kat is ki tudja szolgálni. Ez a rendszer alkalmas turbófeltöltıs motorok kiszolgálásra is. A mőszerfalon beépített benzin-gáz kapcsoló automatikusan kapcsol át benzin üzemrıl gázüzemre. Ha a gáznyomás leesik a programban beállított szint alá, automatikusan átkapcsol benzinre. Mindaddig, amíg a vízhımérséklet nem éri el a programozás során beállított értéket a motor benzinüzemben mőködik. A programozás során hangjelzések is beállíthatók, pl. hangjelzéssel jelezze az átkapcsolást az üzemmódok között. A tartályban a gázszintet LED diódás kijelzés mutatja a vezetınek.

24 IX. Megtérülési táblázat gáz-benzin kettısüzemő gépkocsiknál Gépkocsi típusa Benzin ára/ft Gáz ára Átalakítás tás költsége Benzin átlagf agfogy. Éves futás Fogyasztás gázból 1km ktg-e benzinnel 1km ktg- gázzal 20e km 9,2 l 21,6 Ft. 11,5 F Opel Astra 1.4 i Ft. 8 liter 50e km 9,2 l 21,6 Ft. 11,5 F 20e km 10,3 l 24,3 Ft. 12,9 F Renault Megan 1.6i Ft. 9 liter 50e km 10,3 l 24,3 Ft. 12,9 F 20e km 11,5 l 27,0 Ft. 14,4 F VW Passat 2.0i Ft. 10 liter 50e km 11,5 l 27,0 Ft. 14,4 F 20e km 16,0 l 37,8 Ft. 20,1 F Ford Mondeo 2.5 V Ft. 14 liter 50e km 16,0 l 37,8 Ft. 20,1 F 20e km 23,0 l 54,0 Ft. 28,7 F Audi A8 4.2 V Ft. 20 liter 50e km 23,0 l 54,0 Ft. 28,7 F 20e km 16,0 l 37,8 Ft. 20,1 F Toyota Hiace 2.0i Ft. 14 liter 50e km 16,0 l 37,8 Ft. 20,1 F 20e km 34,5 l 81,0 Ft. 43,0 F Hammer H2 6.0 V Ft. 30 liter 50e km 34,5 l 81,0 Ft. 43,0 F 20e km 6,9 l 16,0 Ft. 8,6 F Suzuki Swift Ft. 6 liter 50e km 6,9 l 16,0 Ft. 8,6 F Citroën Picasso 2.0i 20e km 13,8 l 32,4 Ft. 17,2 F automata Ft. 12 liter 50e km 13,8 l 32,4 Ft. 17,2 F Bayliner Capri 5.0 V8 motorcsónak Benzin ára/ft Gáz ára Átalakítás költsége Benzin átlagf agfogy. Fogyasztás gázból 1óra ktg-e benzinnel Ft. 40 l/óra 50 l/óra Ft./óra

25 X. Riasztó-, és biztonságtechnika iztonságtechnikai i szolgáltatásunkról röviden Szolgáltatásaink: Elektromos biztonságtechnikai rendszer tervezése és kivitelezése. Tőzjelzı berendezések kiépítése, melyek karbantartása negyedévente Hatóságilag elrendelten kötelezı! Videó megfigyelı rendszerek kialakítása. Beléptetı és sorompó rendszerek kialakítása. Audió- és videó kaputelefonok, telepítése. Telekommunikációs hálózatok, telefonközpontok kiépítése, telepítése. Kapumozgató berendezések telepítése. És a fent felsoroltak korszerősítése, javítása, karbantartása További szolgáltatásaink: Vagyonvédelmi szakértıi tanácsadás. Biztonsági átvilágítás. Irodaházak, ipari és mezıgazdasági objektumok, családi házak, lakások, üzlethelyiségek általános villanyszerelése. Épületek erısáramú és gyengeáramú áramköreinek kivitelezése, javítása, karbantartása. Épületinformatikai rendszerek kiépítése. Társasházak, lakások, elektromos hálózatának rendszeres karbantartása, üzemeltetése. Elosztótáblák, dugaszolóaljzatok, világítótestek, kapcsolók, javítása, cseréje. Páncélszekrények beüzemelése, (láthatatlan feltörése, dekódolása )

26 XI. Riasztó-, és biztonságtechnikai szolgáltatásunkról részletesen Engedje meg, hogy a továbbiakban tájékoztassuk Biztonságtechnikai tevékenységünkrıl. Átfogó szerzıdésünk keretében Cégének lehetısége van arra is, hogy szolgáltatásaink közül bármelyiket kiterjessze saját Társaságára, abban az esetben, ha élni kíván az általunk nyújtott lehetıségekkel például a riasztó- és biztonságtechnika terén is. Ebben az esetben felsoroljuk, hogy miben állunk ezen a területen további rendelkezésére:

27 Szolgáltatásaink: Elektromos biztonságtechnikai rendszer tervezése és kivitelezése. Tőzjelzı berendezések kiépítése, melyek karbantartása negyedévente Hatóságilag elrendelten kötelezı! Videó megfigyelı rendszerek kialakítása. Beléptetı és sorompó rendszerek kialakítása. Audió- és videó kaputelefonok, telepítése. Telekommunikációs hálózatok, telefonközpontok kiépítése, telepítése. Kapumozgató berendezések telepítése. És a fent felsoroltak korszerősítése, javítása, karbantartása További i szolgáltatásaink: Vagyonvédelmi szakértıi tanácsadás. Biztonsági átvilágítás. Irodaházak, ipari és mezıgazdasági objektumok, családi házak, lakások, üzlethelyiségek általános villanyszerelése. Épületek erısáramú és gyengeáramú áramköreinek kivitelezése, javítása, karbantartása. Épületinformatikai rendszerek kiépítése. Társasházak, lakások, elektromos hálózatának rendszeres karbantartása, üzemeltetése. Elosztótáblák, dugaszolóaljzatok, világítótestek, kapcsolók, javítása, cseréje. Páncélszekrények beüzemelése, (láthatatlan feltörése, dekódolása )

28 Abban az esetben, ha hosszú távú üzleti kapcsolatban gondolkodik, javasoljuk, hogy nézzen utána, létezik-e Cégüknél-, és ha igen-, milyen hatékonysággal üzemel a riasztó-, tőzjelzı- és biztonsági rendszerük?! Cégünk átfogó, globális szerzıdésben kompletten vállalja - az összes vonatkozó felelısség tudatában és azok írásos vállalásával - biztonsági rendszerének kialakítását vagy átalakítását az Ön és Cége igényeinek legmegfelelıbb formában. Személyes egyeztetés és felmérés után javaslattétel és árajánlat benyújtása következik önálló szolgáltatásként, vagy más szolgáltatásunkkal közös dokumentum keretében. Éljen a lehetıséggel, és ingyenesen felajánlott felmérésünket, és árajánlatunkat fogadja el, minden elkötelezettség nélkül! Tisztában vagyunk azzal is, hogy a biztonságtechnika szintén csak egy szükséges rossz a Cég életében, úgy, mint a biztosítási-, vagy a könyvelési díj, illetve nem minden cégnél van erre a területre nyitott és tájékozott munkaerı vagy tulajdonos, aki tudna a témával érdemben foglalkozni. Hiszen egy szépségszalon biztonságát is garantálnunk kell adott esetben, ahol is nem valószínő, hogy a riasztók és tőzjelzık rengetegében tájékozottak az érintettek. Ezért bıvítettük ingyenes szolgáltatásunkat egy kicsit, és kérésre szóban is és írásban is laikusokra való különös tekintettel fogalmazzuk meg mondandónkat, melyben Kedves Kolléganınk feltétlen segítségét élvezzük, mind a szóbeli, mind az írásos kommunikációnk alkalmával Minden együttmőködésre nyitottak vagyunk, tehát nem probléma például, ha a biztonsági rendszerük kialakítását vagy átépítését nem munkaidıben kívánják megvalósítani, vagy munkánk elvégzéséhez titoktartási nyilatkozat aláírása szükséges.

Flottaköltségek optimalizálása Budapest Autópark-kezelő ZRt. Ü g y f é l n a p 2 0 0 7. 0 5. 1 0

Flottaköltségek optimalizálása Budapest Autópark-kezelő ZRt. Ü g y f é l n a p 2 0 0 7. 0 5. 1 0 Flottaköltségek optimalizálása Budapest Autópark-kezelő ZRt. Flottával kapcsolatos költségek megoszlása* Adó: Adó: 10% 10% Értékvesztés: Értékvesztés: 33% 33% Üzemanyagköltség: Üzemanyagköltség: 29% 29%

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

AJÁNLAT AJÁNLATI SZÁM: AIV AJÁNLAT MEGNEVEZÉSE: K-35-ÖS KATASZTERI SZÁMÚ RÉTEGVIZES KÚT VIZÉNEK AMMÓNIAMENTESÍTÉSE

AJÁNLAT AJÁNLATI SZÁM: AIV AJÁNLAT MEGNEVEZÉSE: K-35-ÖS KATASZTERI SZÁMÚ RÉTEGVIZES KÚT VIZÉNEK AMMÓNIAMENTESÍTÉSE AJÁNLAT AJÁNLATI SZÁM: AIV-111118 AJÁNLAT MEGNEVEZÉSE: K-35-ÖS KATASZTERI SZÁMÚ RÉTEGVIZES KÚT VIZÉNEK AMMÓNIAMENTESÍTÉSE MEGBÍZÓ: LAKITELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATTEVİ: DUNATEC KFT. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Megbízó: Lombard Lízing Zrt. Szeged Szemle helyszíne: Székesfehérvár MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY KRG-620 frsz-ú VOLKSWAGEN TRANSPORTER 7HK típusú jármő esetében. Az állapotlap 8 oldalt tartalmaz. Készítette:

Részletesebben

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Pellet üzem - Alapoktól a tetıig Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Elıkészítés Piackutatás Piaci potenciál felmérése (konkurencia és kereslet elemzés) Milyen piacra kíván a beruházó pelletet értékesíteni?

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ FLOTTAKEZELÉS

GÉPJÁRMŰ FLOTTAKEZELÉS GÉPJÁRMŰ FLOTTAKEZELÉS Tartalom Finanszírozási formák ismertetése Lehet-e sikeres a saját flottakezelés? Flottakezelés a gyakorlatban Miért éri meg a flottakezelés? Hogyan válasszunk flottakezelőt? Finanszírozási

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

12. Pénzügyi szolgáltatások

12. Pénzügyi szolgáltatások 12. Pénzügyi szolgáltatások 57 A Pappas Auto a pénzügyi tevékenységek területén a Mercedes-Benz Financial Services széleskörő, szolgáltatását veszi igénybe A Pappas Auto, a Daimler konszern erre szakosodott

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Megbízó: Lombard Lízing Zrt. Szeged Szemle helyszíne: Budaörs MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY JIY-202 frsz-ú VOLKSWAGEN PASSAT típusú jármő esetében. Az állapotlap 14 oldalt tartalmaz. Készítette: Autowerk

Részletesebben

C É G I S M E R T E Tİ M A J U T E M É R N Ö K I R O D A

C É G I S M E R T E Tİ M A J U T E M É R N Ö K I R O D A Központ: H-3100 Salgótarján, Kıvirág út 6. Iroda: H-1183 Budapest, Üllıi út 454. Telefon: (32) 310-565; Fax: (70) 901-5644 Mobil: (70) 319-7843 e-mail: info@majute.hu web: www.majute.hu C É G I S M E R

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Budapest Autópark-kezelő ZRt.

Budapest Autópark-kezelő ZRt. Budapest Autópark-kezelő ZRt. GE Flotta Szolgáltató a világban Japan 800.000 jármű $ 6,7 MMM jműáll 3 ország 300.000 jármű $ 2,7 MMM jmű áll 11 ország 155.000 jármű $ 900 MM jmű áll 2 ország Hol vagyunk

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

WWF Épületenergetikai rendezvény. Pénzügyi panel. Elıadó: Morvai Zsolt Takarékbank Zrt. 2011. június 27. 1. oldal

WWF Épületenergetikai rendezvény. Pénzügyi panel. Elıadó: Morvai Zsolt Takarékbank Zrt. 2011. június 27. 1. oldal WWF Épületenergetikai rendezvény Pénzügyi panel Elıadó: Morvai Zsolt Takarékbank Zrt. 2011. június 27. 1. oldal I. Energetikai projektek I. 1. Finanszírozás forrásai Önerı (saját megtakarítás) Állami támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

2009. évi CXXII. törvény 2. (3) bekezdése szerinti tájékoztatás

2009. évi CXXII. törvény 2. (3) bekezdése szerinti tájékoztatás Árubeszerzés I. t kötı fél tárgya Értéke (Ft) idıtartama (hatálya) 1. Adix-Trade Konszignációs Szerzıdés Jármőfenntartási anyagok, 23 710 429 2 B & F Konszignációs Szerzıdés Jármőfenntartási anyagok, 10

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI AJÁNLAT a. Traffic-Control Kft. részére

EGYÜTTMŰKÖDÉSI AJÁNLAT a. Traffic-Control Kft. részére EGYÜTTMŰKÖDÉSI AJÁNLAT a Traffic-Control Kft. részére 1. Cégismertető A Venyige3 Kárrendezési Centrum 100%-os magyar tulajdonban, 2011. augusztus 15-én kezdte meg működését, 59 Millió Forintos törzstőkével

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Az ITSource Kft. célja ügyfelei költséghatékony és rugalmas kiszolgálása. Cégünk olyan hosszú távú együttműködés megvalósítására törekszik, melynek során

Részletesebben

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban A FLUID-WIN projekt Nyertes projekt az EU 6. Kutatás fejlesztési és demonstrációs keretprogramjában Prioritás: Információs Társadalom Technológiák

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán Szakmérnöki továbbképzés Épületgépészeti szabályozástechnika Dr. Magyar Zoltán Tartalom 1. Épületgépészeti rendszerek üzemeltetése Beüzemelés, commissioning tevékenység Épületek belsı légállapotának kritériumai

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Személyemelı munkaállványok

Személyemelı munkaállványok Személyemelı munkaállványok Böcker The Lifting Group A Robert Böcker GmbH céget 1983-ban alapították és a vállalkozás ma a világszerte tevékenykedı Böcker The Lifting Group részvénytársaság részét képezi.

Részletesebben

HITELES LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS AUTENTIKUS LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS

HITELES LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS AUTENTIKUS LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS HITELES LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS AUTENTIKUS LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS BEMUTATKOZÁS Cégnév: AUTENT FM Létesítménygazdálkodási Kft. Cím: Tel.: Fax.: E-mail: Web: 1103 Budapest, Gyömrıi út 156-158. +36 1 431 06

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Felvonó felújítás, modernizálás helyzete Magyarországon

Felvonó felújítás, modernizálás helyzete Magyarországon Felvonó felújítás, modernizálás helyzete Magyarországon Siófok 2014. május 05. Gyökér Imre tanúsítási csoportvezetı Tel: 30 / 530-2592 30 / 267-6383 E-mail: gyoker.imre@emi-tuv.hu Gyors áttekintés Az országban

Részletesebben

Biomassza alapú hıszolgáltatási mintaprojektek MÉGSZ - Megújuló energia szakmai nap - 2012. november 21.

Biomassza alapú hıszolgáltatási mintaprojektek MÉGSZ - Megújuló energia szakmai nap - 2012. november 21. Biomassza alapú hıszolgáltatási mintaprojektek MÉGSZ - Megújuló energia szakmai nap - 2012. november 21. Elıadó: Szalontai Gábor Nyugat-dunántúli hıszolgáltatási mintaprojekt Alkalmazott technológiák Esettanulmány:

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér felújítására az ÚMVP Falumegújítás és fejlesztés keretébıl

Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér felújítására az ÚMVP Falumegújítás és fejlesztés keretébıl 5. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 26-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér felújítására az ÚMVP Falumegújítás és fejlesztés keretébıl Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonába kerülı lakóingatlanok mőszaki állapotáról, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban Elıadó: Fazekas Rita, környezetvédelmi ügyintézı Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete alapján a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerében (EMAS) való önkéntes részvételi lehetısége

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Hosszabb élettartam. Alacsonyabb költségek. A Hiltivel pénzt takaríthat meg! Győződjön meg róla! Hilti. Tartósan teljesít.

Hosszabb élettartam. Alacsonyabb költségek. A Hiltivel pénzt takaríthat meg! Győződjön meg róla! Hilti. Tartósan teljesít. Hosszabb élettartam. Alacsonyabb költségek. A Hiltivel pénzt takaríthat meg! Győződjön meg róla! Hilti. Tartósan teljesít. Mi jobb az alacsony költségeknél? A költségmentesség! A Hilti az Ön igényeihez

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK A CSALÁDBAN!

ÜDVÖZÖLJÜK A CSALÁDBAN! ÜDVÖZÖLJÜK A CSALÁDBAN! ITT MINDEN A CSALÁDIAS TÖRŐDÉS -RŐL SZÓL! A Kiánál családtagként szeretjük az autóinkat... és amit szeretünk, azzal törődni kell. Kia-tulajdonosként Ön is családunk tagjává vált.

Részletesebben

BEMUTATKOZÓ ANYAG. Cégünk története

BEMUTATKOZÓ ANYAG. Cégünk története BEMUTATKOZÓ ANYAG Cégünk története Cégünk jogi elődje 1938 óta áll a lakosság szolgálatában. 1991-es évben átalakult, majd a Lövőház utcai (Mammut helyén) szervizből 1999-ben költözött át a Páfrány utcai

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Kivonat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága 2010.

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET MŰSZAKI LEÍRÁS

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET MŰSZAKI LEÍRÁS Mercedes, Renault és egyéb 3,5 tonna feletti gépjárművek karbantartásának, javításának elvégzése (BKV Zrt. T-94/16) KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET MŰSZAKI LEÍRÁS 2016. Közbeszerzési Útmutató MŰSZAKI

Részletesebben

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA I. RÉSZ A RAIFFEISEN LÍZING ZRT. JOGELİDJE A RAIFFEISEN ESZKÖZ LÍZING ZRT. ÁLTAL 2012. NOVEMBER 30-IG MEGKÖTÖTT SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓAN Gépjármő finanszírozás Hatályos:

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

KKV-AKADÉMIA 2015. Előadó: Szeip Zsolt Innovációs, Projektmenedzsment és Fiskalizációs üzletágigazgató, Laurel Kft.

KKV-AKADÉMIA 2015. Előadó: Szeip Zsolt Innovációs, Projektmenedzsment és Fiskalizációs üzletágigazgató, Laurel Kft. KKV-AKADÉMIA 2015 Az online kassza előnyei, az adminisztráció könnyítésére használható tulajdonságai. A NAV-felé adminisztrációs kötelezettség, a cég számára hasznos információhalmaz és a nyilvántartási

Részletesebben

Autó-Licit Kft. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Autó-Licit Kft. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Autó-Licit Kft. 1125 Budapest, Rőzse utca 16. 4/1. MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Szakértői vélemény száma: 2014/ 8302 Gépjármű rendszáma: YCM-391 Gépjármű típusa: ZETOR UN 53 Megbízó: Magyar Közút Nonprofit

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-43/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

ABB Service. Műszaki szolgáltatások

ABB Service. Műszaki szolgáltatások ABB Service Műszaki szolgáltatások Bemutatkozás Az ABB szolgáltatási tevékenységének bemutatása Napjainkban azt tapasztaljuk, hogy az ipari termelő vállalatok, energetikai szolgáltató cégek egyre hosszabb

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása

A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása Baross Gábor Program Nyugat-dunántúli Innovációs Fejlesztések ND_INRG_05-TAUMOBIL Az elsı magyar alternatív

Részletesebben

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS -

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - 1 1. Általános elvek A Pénzügyi Eszközök Piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv ("MiFID") elıírja, hogy 2007. november 1-tıl minden befektetési vállalkozás

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14 MELLÉKLET: -

ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14 MELLÉKLET: - ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14 MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat "Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása pályázati (KEOP-2012-5.5.0/A) önerı biztosításának jóváhagyására E L İ T

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIA RENDSZER Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIÁRÓL ÁLTALÁBAN Meghatározás: Választható elemek Béren kívüli juttatások Komplex rendszer A JUTTATÁSI RENDSZER

Részletesebben

Tartalom MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ... 2 BEÜZEMELŐ MÉRNÖK... 3 SZERVIZ TECHNIKUS... 4 PROJEKTVEZETŐ... 5. Jelenleg az alábbi pozícióra keresünk Kollégákat:

Tartalom MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ... 2 BEÜZEMELŐ MÉRNÖK... 3 SZERVIZ TECHNIKUS... 4 PROJEKTVEZETŐ... 5. Jelenleg az alábbi pozícióra keresünk Kollégákat: Jelenleg az alábbi pozícióra keresünk Kollégákat: Tartalom MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ... 2 BEÜZEMELŐ MÉRNÖK... 3 SZERVIZ TECHNIKUS... 4 PROJEKTVEZETŐ... 5 fájlnév: Álláshirdetés_13-03-29 oldal: 1/5 1996-ban magyar

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Dr. Vida Sándor Ügyvédi Irodával kötendı megbízási keretszerzıdésrıl Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 150. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a DDOP 3.1.3/G 14 konstrukció keretében Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon címmel benyújtott pályázat jóváhagyására

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. január 27-i ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. január 27-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Döntés a KEMÖ Szent Borbála Kórház

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE MI AZ AUTÓK LÉNYEGE? Rövid szabályozott robbanások sorozatán eljutni A -ból B -be. MI IS KELL EHHEZ? MOTOR melyben a robbanások erejéből adódó alternáló mozgást először

Részletesebben

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI 24V Külsı szárnyaskapu hajtás F1024 Magyarországi Képviselet

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2652-06/1 Az információáramlás feltételeinek meghatározása a logisztikában. Az E-logisztikai feladatok

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére E lıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére Tárgy: Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán projektmenedzser/pénzügyi lebonyolító

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2740-09 Környezetvédelmi termékdíj feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A környezetvédelmi

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13330/2011 Elıterjesztés - a Képviselı- testületnek- a Sárospatak címő

Részletesebben

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt.

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. által benyújtott TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú, Hátrányos helyzető célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erısítésével

Részletesebben

Elektronikus fizetés megvalósítása

Elektronikus fizetés megvalósítása Elektronikus fizetés megvalósítása A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1 MIRİL LESZ SZÓ A projekt környezete, célcsoportjai,

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

HBONE aktualitások február

HBONE aktualitások február HBONE aktualitások február 2012.02.02. HBONE ülés Farkas István NIIF Intézet Tartalomjegyzék Az elmúlt hónapok eseményei Várható események Egyéb 2. oldal Az elmúlt hónapok eseményei A DWDM gerinc még mindig

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató USB-RS485 USB-s RS485 konverter Szerelési és kezelési útmutató EUROPROX Bt. E-mail: europrox@enternet.hu E01-07001-0A T A R T A L O M 1. Általános termékismertetı...3 2. Telepítés, üzembe helyezés...3

Részletesebben