Cégismertetı Tartalom:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cégismertetı 2009. Tartalom:"

Átírás

1 Cégismertetı Tartalom: I. Bemutatkozás II. Átfogó ügyviteli szerzıdésünk elınyei III. Szervizszolgáltatásainkról röviden IV. Cégautó flották kezelése, karbantartása V. Tájékoztató átalánydíjas szolgáltatásunkhoz példákkal VI. Szervízszolgáltatásainkról részletesen VII. Tájékoztató árlista VIII. Autók átalakítása gázüzemre IX. Megtérülési táblázat gáz-benzin kettısüzemő gépkocsiknál X. Riasztó-, és biztonságtechnikai szolgáltatásainkról röviden XI. Riasztó-, és biztonságtechnikai szolgáltatásainkról részletesen XII. Rendezvényszervezési szolgáltatásainkról Free Force Kft. Kovács Barna ügyvezetı Sárdiné Zalantay Rita ügyvezetı

2 I. Bemutatkozás A Free Force Kft vel történı névmódosítása elıtt Kovács Autókomplex Kft.-ként tevékenykedett. A társaság 1994-ben alakult, és azóta is professzionális autó- és autógáz szervizként üzemel. A tulajdonosok Kovács Zoltán ( 2007.) és fia, Kovács Barna voltak. A fı tevékenységük korábban a szerviztevékenységen kívül a kereskedelemre irányult, komoly olaszországi alkatrészháttér kialakítással Néhány év alatt sikerült egy nagy forgalmú, magas szakmai színvonalú autószerviz és autógáz mőhelyt létrehozniuk, és folyamatosan mőködtetniük áprilisától a Cég tulajdonosi összetételben szükségszerő változás következett be, melynek következtében közös döntés szerint a társaság nevét is megváltoztatták. A Free Force Kft. tulajdonosai Kovács Barna és Sárdiné Zalatnay Rita %-os tulajdonosok, ügyvezetık. A Cég életében a változások nem csak a tulajdonosi körben, hanem a szolgáltatások terén-, és más külsıségekben is nagyban megmutatkozik. Az autó- és autógáz szerviz tevékenység mellett az autóflotta kezelés, karbantartás-, a rendezvényszervezés- és a biztonságtechnikai szolgáltatás (riasztó-, beléptetı-, tőzjelzı rendszerek tervezése, kivitelezése) került bevezetésre. A nagy tapasztalattal rendelkezı autószerelık folyamatos továbbképzését a Free Force Kft. biztosítja számukra, a szakma minden területén. Professzionális Autószervizként maximálisan megfelelünk szakmánk, és ügyfeleink elvárásainak.

3 II. Átfogó ügyviteli szerzıdésünk elınyei Szerzıdésünk megkötésével elsıdleges célunk, hogy együttmőködı, segítı tevékenységünkkel Megbízóink válláról olyan terheket vegyünk le, vagy át, amik jelentısen, negatívan befolyásolják cége jelenlegi jövedelmezıségét. A felmerülı költségek nagy része követhetetlen, és gyakran a szükséges feladatok ellátása átmeneti munkaerı-áthelyezés elrendelését igényli a vezetıség részrıl. Az átmenetileg- vagy folyamatosan felmerülı elkerülhetetlen feladatok és munkák gördülékeny és zökkenımentes megoldásához komolyabb adminisztrációs háttérbázist kellene biztosítani a vezetıség részérıl, melyek további anyagi terhekkel járnának. Legyen szó akár a gépkocsipark folyamatos fenntartásával járó feladatokról, vagy a biztonsági rendszer kiépítésérıl, rendszeres karbantartásáról, bıvítésérıl, illetve a céges rendezvények megszervezésének és lebonyolításának nem kevés idıt igénylı munkálatairól. Szerzıdéses alapon történı elszámolásaink precízen dokumentáltak, számlákkal alátámasztottak, cégünket érintı kedvezményekkel engedményezettek. Az elszámolás havonkénti gyakorisággal történik, egyetlenegy - de részletes dokumentumokkal és elszámolási bizonylattal alátámasztott - számla formájában. Saját kalkulációink szerint a három elızıekben vázolt tevékenységünkre (szerviz-tevékenységünkre, biztonságtechnikai- és rendezvényszervezési szolgáltatásunkra) vonatkozóan létrehozott Együttmőködési Szerzıdésünk hatékony megoldást jelent Cége számára, mert jelentıs és tartós költségmegtakarításokat eredményez. Free Force Kft.

4 III. Szervizszolgáltatásaink zolgáltatásainkról röviden Cégautó flották kezelése, karbantartása Cégünk vállalja, hogy speciálisan a Megbízó Cég profiljának, tevékenységének és vezetıi információs igényeinek megfelelıen egyedi flottaszerzıdés keretein belül nyilvántartja, karbantartja és szervizeli megbízó használatában lévı gépjármőveket. A szolgáltatásba beletartozik minden, ami a gépjármővek fenntartásával kapcsolatos feladatok közé sorolható, tehát az egyedi- és alkalmi meghibásodások javításától kezdve, a rendszeres zöldkártya engedélyek és vizsgáztatással kapcsolatos feladatok elvégzésén át, az évszakos gumicserékig... Részletesen a cégautó flották kezelésérıl, a IV. részben olvashat. Általános szerviztevékenység Professzionális autószervizként folyamatosan, maximálisan megbízható, hatékony szerviztevékenységet végzünk. (Fék-, futómő javítás, motorrevízió, diagnosztika, kipufogó javítás, vizsgára való felkészítés, vizsgáztatás, zöldkártya, autóklíma javítás, töltés.) Részletesen az általános szerviztevékenységünkrıl, a VI. rész, 1-2. oldalán olvashat. Autók átalakítása benzin-gáz kettıs üzemre Cégünk alapjait képezte az autógázos részleg, ahol a lehetı legjobban képzett szakembereket alkalmazzuk. Gondosodunk a folyamatosan, gyors ütemben fejlıdı technológiák, gázrendszerek piacra kerülésérıl, beüzemelésérıl és a rendszerek karbantartásáról. Így ügyfeleink kedvezı árú, kis beruházással, igen nagy mértékő megtakarítást érhetnek el, már rövidtávon is. Részletesen az autók kettısüzemővé alakításáról, a VIII. részben olvashat. Vizsgára való felkészítés, vizsgáztatás Részletesen a vizsgáztatásról, a VI. rész, 3. oldalán olvashat.

5 Zöldkártya (Környezetvédelmi igazoló lap) Részletesen a zöldkártya-kiadásról, a VI. rész, 4. oldalán olvashat. Autóvillamossági javítások Mőhelyünkben indítómotorokat, generátorokat, különféle villamossági hibákat, árajánlattétel után szakszerően megjavítjuk a lehetı leggyorsabban, kiváló minıségben, garanciával, reális áron. Részletesen az autóvillamosságról, a VI. rész, 5-6. oldalán olvashat. Biztosítási ügyintézés, kárrendezés Részletesen a biztosítási ügyintézésrıl és a kárrendezésrıl, a IV. rész, 5. oldalán olvashat. Autógumi kereskedelem, javítás, centírozás Gumiszerelı mőhelyünkben lehetıségünk van minden gumijavítási munkát elvégezni. Gyors és szakszerő gumicserét biztosítunk ügyfeleink részére, akár autó-mozgatással is (hozzuk-visszük gépjármővét!). Továbbá foglalkozunk majd minden típusú autógumi értékesítésével is! Részletesen az autógumikereskedelemrıl, a VI. rész, 7. oldalán olvashat. Tájékoztató árlista á (egyéni, kedvezményes és átalánydíjas) Árlistáinkat megtalálja az V. és a VII. részben, konkrét példákkal szemléltetve ajánlatainkat. Megtérülési táblázat gáz-benzin kettısüzemő gépkocsiknál Táblázatunkat megtalálja példaszámításokkal a IX. részben.

6 IV. Cégautó flották kezelése, karbantartása (Flottaelemzés, flotta kialakítása és optimalizálása) Tájékozódott már arról, hogy évente a kisebb-nagyobb cégautó szerelési munkák (ez nem jó, az romlott el ), a fenntartással kapcsolatos költségek (zöldkártya, vizsga, gumijavítás, téli-nyári gumicserék ) mekkora összegre rúgnak? Átgondolta már, hogy az alatt az idı alatt, amíg a Drága Munkaerı a cégautó javításával, karbantartásával kapcsolatos ügyeket intézi, addig nem termel Cégének árbevételt, viszont fizetésben ugyanúgy részesül? Gondolt már arra, hogy alkalmazottai nem megbízható forrásból hozhatnak, túlzott összegő számlákat, és ezt fizettetik ki a Céggel egyegy cégautó javíttatása, karbantartása után? A flottafelmérés, flottaelemzés, javaslattétel, árajánlat mint munkafolyamat részletes leírása: Személyes megbeszélés keretében tájékozódunk Cége profiljáról, a cégautók vállalkozásban betöltött szerepeirıl, felmérjük a cégvezetık, részvezetık, sofırök, cégautóval rendelkezı alkalmazottak igényeit, kéréseit, ötleteit, rögzítjük jelenlegi problémáikat, nehézségeiket.

7 Lajstromba vesszük az autókat tételesen, mit mire hasznának, mennyi idısek, milyen mőszaki állapotban vannak. Mindezek után kidolgozunk egy elemzéssel és értékeléssel egybekötött árajánlatot. A Cége tevékenységek figyelembevételével, speciálisan a Vállalkozása számára tesszük meg javaslatainkat, kifejezetten a költségmegtakarítások, és a költséghatékonyság elıtérbe helyezésével. E dokumentum keretein belül vázoljuk azt is, hogy Cégünk milyen formában és minıségben tud ebben Társaságával együttmőködni. E dokumentum három részbıl áll majd, az egyik az (I.) Elemzés és Felmérés, a másik a (II.) Javaslattételek, a harmadik az (III.) Együttmőködési Árajánlat. Az elımunkálatok végeztével személyes eredmény-bemutatásunk keretében elıadjuk javaslatainkat Cégének, de a dokumentumunk javaslattartalmát (tehát a II. rész) részletezı leírást nem bocsáthatjuk rendelkezésükre (az esetleges visszaélések miatt), csak szerzıdésünk megkötésekor (Megértésüket köszönjük!) Egyébiránt az eddig leírt tevékenységünk Cége számára nem jár anyagi vonzattal. Döntés! Együttmőködés esetén mindenre kiterjedı szerzıdéskötés, amelyben részletesen leírjuk vállalásainkat az Önök részére, minden elıre látható és feltételezhetı lehetıség figyelembe vételével. Árajánlatunk legalább két alternatívával szolgál majd, tehát a választás lehetısége a kedvezményes és az átalánydíjas szolgáltatásunk között, az Ön kezében van. Havi fix átalánydíj tartalmazza normál használati mód esetén a gyártó által elıírt kötelezı karbantartások költségeit, valamint a tervezhetı kopó alkatrészek cseréjét. Az átalánydíj meghatározásának alapja a gépjármő pontos típusa, a futamidı valamint a futásteljesítmény. A havi fix átalánydíj esetén pontosan tervezhetıvé válik a gépjármővek költsége. A nem rendeltetésszerő használatból eredı költségek külön elszámolás alapját képezik. (Nézze meg Tájékoztatónkat az V. részben!) Kedvezményes szerviz elszámolással. Szerzıdésben meghatározott kedvezményes árlista alapján havonta Cége és Társaságunk oda-vissza alapon elszámol egymással a ténylegesen felmerült költségek alapján, az

8 adott gépjármő vonatkozásában. Az elszámolás biztosítja, hogy a tárgyidıszakban csak a ténylegesen felmerült költségek kerülnek kifizetésre ügyfelünk részérıl. Néhány (át)vállalásunk részletezése a flotta szerzıdésünk keretén belül: Új gépjármő beszerzése. Önnek nem kell mást tennie, csak tájékoztat minket gépjármő vásárlási szándékáról, és a lehetı legrövidebb idın belül (szerzıdésben persze rögzített határidın belül) írásban tájékoztatjuk lehetıségeirıl, Önnek már csak a felelıs és kellıen részletesen megalapozott döntést kell meghoznia. A gépjármő megrendelésétıl az átadásig az összes papírmunkát elvégezzük a szerzıdésünkben foglaltak szerint. Döntés estén, a gépjármővek beszerzését elintézzük, és a szükséges adminisztrációt (megrendelés, vámolás, honosítás, biztosítás megkötése, stb.) elvégezzük. Háttérbázisunkból és partnerkapcsolati rendszerünkbıl adódó kedvezményeinket továbbítjuk ügyfeleink felé, ezáltal az Önök beszerzési költségei jelentısen csökkennek. Gondot fordítunk arra is, hogy a gépkocsik elıre egyeztetett idıpontban gyorsan és problémamentesen kerüljenek átadásra. Megversenyeztetjük a gépkocsi szállítókat, az adott gépjármővek beszerzési árával, a gépjármővek életciklusára vonatkozó fenntartási költségekkel és kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az eredményrıl összehasonlítást készítünk, amit az eredeti ajánlatok másolatával Cége rendelkezésére bocsátunk. Amennyiben szükséges, a piacon rendelkezésre álló hitel, lízing és bérleti konstrukciókat is megversenyeztetjük és ez alapján ajánlást készítünk az Ön és Cége igényeinek legjobban megfelelırıl. Cégünk állandó kapcsolattartó személyt jelöl ki minden Ügyfeléhez, aki a nap 24 órájában az év 365 napján a gépkocsi használójának rendelkezésére áll. A kijelölt kapcsolattartó a felmerülı problémákat azonnal orvosolni tudja.

9 Rendszeres adatszolgáltatás és statisztikák biztosítása. Számítógépes rendszerünk segítségével teljes körő, részletes flottajelentéseket, igény szerint statisztikákat biztosítunk. Ezek egyrészt biztosítják a hatékony ellenırzést, ugyanakkor az Ügyfeleink által végzett adminisztrációt a minimálisra csökkentik. Tanácsadás, állapot felmérés. Cége engedélyével Társaságunk beszerzi a gépjármőveire vonatkozó szervizmúltat, saját szakemberi és szervizbázisa segítségével mőszaki állapot felmérést készít a gépjármővekrıl. Ezek alapján ajánlást készít a szükséges szervizelésekrıl, javaslatot tesz a szükséges gépjármő cserékre. Flotta menedzsment. A gépjármővek, azon túl a gépjármőpark üzemeltetése, életciklusának követése komoly hátteret igényel minden cég részérıl. Hozzáértı munkatársak és megfelelıen átgondolt nyilvántartások segítségével valóban követhetıvé, átláthatóvá és tervezhetıvé válik a gépjármő flotta fenntartásának költsége, az idıszakos és az eseti ügyintézés követése. Ügyfeleinknek csak egy céggel gel kell kapcsolatot fenntartaniuk, minden a gépjármő parkkal összefüggı feladat és ügy elintézésével kapcsolatban. Cégünk a szerzıdés megkötése után rendelkezik a Cége flottáját érintı minden szükséges és fontos információval, amellyel támogatói és szolgáltatói szerepét a lehetı legmagasabb színvonalon el tudja látni. Mindemellett célunk a gépjármővek minél alacsonyabb szintő mőködési költségeinek elérése. Alapvetı érdekközösség áll fenn cégeink között, hiszen garantáljuk karbantartási árainkat. Elemi érdekünk, hogy minél szigorúbban ellenırizzük a kiadásokat, indokolatlan költségeket takarítsunk meg Cége számára. Ennek érdekében minden szervizes munka és egyéb kiadás szigorú ellenırzésen megy keresztül, anélkül, hogy bürokratizálná és lelassítaná a munkafolyamatot. A gépjármővek futásteljesítménye, valamint futamideje indokolja külön nyári és téli gumiabroncsok használatát. Szolgáltatásunk

10 keretén belül Cégünk szerzi be a szükséges téli vagy nyári gumiabroncsokat, és megszervezi azok cseréjét, valamint tárolását. Biztosítási ügyintézés. Cégünk megköti a gépjármő felelısség-, CASCO-, baleset- és poggyászbiztosításokat, és azokat a futamidı alatt kezeli. Baleset, vagy káresemény esetén intézzük és koordináljuk a biztosítóval történı elszámolást, és az autó javíttatását. Megversenyeztetjük a biztosítási cégeket az adott gépkocsi park biztosítására, annak érdekében, hogy a legkedvezıbb ajánlatot tudja Cége megkapni a piacról. Kárügyintézés. Cégünk vállalja a kárügyintézés teljes folyamatának lebonyolítását, az autó mentésétıl a gyors és eredményes ügyintézésig a biztosítótársaságok felé. Igény esetén bérautót biztosítunk, segítünk a kárbejelentı lap szakszerő feldolgozásában, adott esetben, saját szervizünkben intézzük a kárfelvételt, a biztosítási ügyintézést, a szakszerő és gyors javítást. Szakértelmünk segítségével garantáljuk, a legalacsonyabb költségeket és a legkevesebb elvesztegetett idıt. Szervizelés. Márka-függetlenül vállaljuk gépjármővek teljes körő szervizelését, futómő javítását, olajcserét, motor diagnosztikát, motorjavítást, állapotfelmérést. 24 órás gépjármő segélyszolgálat. Cseregépjármő / Rent a car Gépjármő mozgatása. A gépjármő idıszakos szerviz átvizsgálásai és téli, nyári felkészítése esetében a gépjármő szervizbe jutását Cégünk megszervezi. A gépjármő meghibásodása esetében, amikor a gépjármő a forgalomban balesetmentesen biztonsággal nem vezethetı, Cégünk ekkor is megszervezi annak szervizbe jutását. Autóját hozzuk és visszük, legyen ez mosás, szerviz, gumicsere, stb.

11 V. Tájékoztató Átalánydíjas as Szolgáltatásunkhoz Az átalánydíjas szolgáltatásunk (szerzıdésben részletesen és tételesen rögzítve) tartalmazza jelen táblázatunkban a teljesség igénye nélkül - például: Szolgáltatás megnevezése Mosás, külsı-, belsı takarítás autómozgatással Olajcsere Komplett átvizsgálás Autó-mozgatás Gumijavítás, csere (téli-nyári) Kopó alkatrészek cseréje Zöldkártya Vizsgázatás Kötelezı karbantartások Fék-, futómő javítás, ellenırzés Egyéb rendkívüli meghibásodásból eredı javítás Biztosítási kárügyintézés A havi átalánydíj fejében, szerzıdésünk szerinti autókra Ingyenes* Ingyenes* Ingyenes* Ingyenes** Ingyenes Ingyenes Ingyenes Ingyenes Ingyenes Ingyenes Ingyenes Ingyenes * havi 1 alkalommal ** Probléma esetén mindig ingyenes, egyébként az átvizsgálás, mosás, takarítás alkalmával havi 1 alkalommal

12 Tájékoztató Táblázat a gépjármő-típusnak és a futott éves km.-nek megfelelıen en számított átalánydíj megjelöléssel, melyet külön-külön leendı ügyfeleink gépjármőparkjának részletes paraméterezése után árajánlatunkban pontosan megadunk. Kérje árajánlatunkat, mely az Ön számára nem jár anyagi vonzattal! Példa-táblázat 1. Autó típusa Futás / év Átalánydíj/hó/nettó/Ft. Opel Astra 1,4i Ecotech, km Ft es évjárat km Ft km Ft. Példa-táblázat 2. Autó típusa Futás / év Átalánydíj/hó/nettó/Ft. VW Passat 2.0 PDTI, km Ft es évjárat, km Ft. Long-Life szervíz km Ft. Példa-táblázat 3. Autó típusa Futás / év é Átalánydíj/hó/nettó/Ft. VW Tuareg 2.5 TDI, km Ft os évjárat, km Ft. Long-Life szervíz km Ft. Példa-táblázat 4. Autó típusa Futás / év Átalánydíj/hó/nettó/Ft. VW Transporter 5, km Ft. 2.0 PDTI, 2008-as évj, km Ft. Long-Life szervíz km Ft.

13 Flottaszerzıdéseinknél (min. 5 autó) további egyedi kedvezményekkel csökkentett árat garantálunk. Kedvezményünk továbbá, hogy egy év elırefizetés esetén évszaknak megfelelı gumigarnitúrával ajándékozzuk meg autónként! További autótípusokra kérje ajánlatunkat, illetve olvassa el a IV. részt, a cégautó flották kezelésérıl, karbantartásáról, valamint a II. részt, együttmőködési szerzıdésünk elınyeirıl! * * *

14 VI. Szervízszolgáltatásainkról részletesen Általános szerviz szolgáltatások: Munkatársaink szakértelme, beszállítónk gyorsasága és pontossága révén - az Ön és Autója igényeit szem elıtt tartva - folyamatosan, maximálisan megbízható, hatékony szerviztevékenységet végzünk. Különbözı kedvezményeink által rugalmasan alkalmazkodunk korunk dinamikusan változó elvárásaihoz is. Mőszereinket az autók fejlıdésével együtt fejlesztjük, és ehhez mérten képezzük szakértı munkatársainkat, akik természetesen okleveles gépjármő technikusi mestervizsgával rendelkezı szakemberek. A mőhelyünket napi 24 órában ırzött parkoló veszi körül. Állandó kamera felügyelet, valamint tőzvédelmi szolgáltatás jellemzi. A legnagyobb alkatrész kereskedıkkel on-line kapcsolatban vagyunk, amely igen gyors alkatrészbeszerzést tesz lehetıvé, természetesen a hozott alkatrészek beszerelését is vállaljuk. Ha észrevette, hogy gépjármőve mőszerfalán kigyulladt a motorhibát jelzı lámpa, keresse fel szervizünket és megállapítjuk a hiba okát!

15 Vizsgálat folyamata: OBD Scanner-rel rácsatlakozunk gépjármőve központi egységére és kiolvassuk a tárolt, vagy fennálló hibát. Megkeressük a hibás berendezést és megállapítjuk, hogy az egység javítható, vagy cserére szorul-e. Tájékoztatjuk a csere illetve a javítás esetleges költségeirıl. Amennyiben Ön kéri a javítást vagy a cserét, a lehetı leghamarabb orvosoljuk a problémát! Ha ezzel a témával kapcsolatban, bármilyen kérdése felmerülne, keresse az ügyfélszolgálatunkat, ahol német és angol nyelven is állunk szíves rendelkezésére.

16 Vizsgára való felkészítés, vizsgáztatás: Szemrevételezzük, milyen meglévı külsı sérülések vannak az autón: (Szélvédık,- tükrök,- karosszéria elemek,- ajtóhézagok,- gumiabroncs,- alváz,- állapotvizsgálata.) Megvizsgáljuk a motor és környékén esetlegesen fellelhetı víz- és olajfolyásokat. Ezen adatokból, már sok mindenre lehet következtetni Átmozgatjuk gépjármőve futómővén található csukló forgó alkatrészeket (gömbfejeket, szilenteket, csapágyakat). Megemeljük gépjármővét és ellenırizzünk a gumiabroncsokat, illetve a csapágyakat. Motordiagnosztika: az általunk használt mőszerek segítségével megbizonyosodhatunk a motor mőködés közbeni viselkedésérıl (üzemanyag, - olaj fogyasztás, káros anyag kibocsátás, hengerfejtömítés szakadás, stb.). A modern gépjármővekbe beépítettek egy olyan egységet ami figyeli, vezérli és rögzíti motor által kibocsátott jeleket. Ezen jelek feldolgozása közben elıforduló hibákat az egység rögzíti és eltárolja a memóriájába. Nekünk lehetıségünk van egy mőszerrel kiolvasni az eltárolt hibákat és ebbıl következtetni a hiba okára. Ennek a vizsgálatnak a segítségével meg tudjuk mondani, milyen hibák vannak vagy voltak eltárolva a központi egységben! Ha a fent felsorolt vizsgálatokat elvégeztük, és azokon a gépjármőve maradéktalanul teljesített, akkor a mőszaki vizsga következik, amit cégünkkel szerzıdésben álló Közlekedési Hatóság végez el.

17 Zöldkártya ( Környezetvédelmi igazoló lap ) Zöldkártya kiadás A gépjármőveket meghatározott idıközönként környezetvédelmi felülvizsgálatnak kell alávetni, melyrıl igazolás bizonyítja, hogy az autó által kibocsátott levegı szennyezıanyag nem haladja meg a megengedett mennyiséget. A levegıszennyezés csökkentése mindannyiunk érdeke! Szervizünk a zöldkártyát soron kívül állítja ki, a hatóságilag szabályozott árakon! Zöldkártya érvényességi ideje: hagyományos benzin, diesel illetve benzin-gáz üzemő, 1 év (sárga matrica) szabályozott katalizátoros 0-6 éves korig 2 év, 6 éves kortól 1 év (zöld matrica)

18 Autóvillamossági javítások: Mőhelyünkben indítókat, generátorokat, különféle villanymotorokat, hibafelvételezés és árajánlattétel után szakszerően megjavítjuk a lehetı leggyorsabban, kiváló minıségben, garanciával, reális áron. Professzionális elektronikai szerelések:? Úgy gondolja, hogy autója jelenlegi felszereltsége nem megfelelı?? Nem lát jól a sötétben?? Igazi zenét szeretne hallgatni autójában, amihez komolyabb autó-hifi szükségeltetik?? Esetleg jól mutatna egy-két monitor az autójában?? Szeretné, ha gyerekei az autóban, akár utazás közben is élvezhetnék a játékaik izgalmát?

19 A fent felsorolt igényekre is tudunk megoldást, nem jelent gondot sem az autóba való eredeti gyári rendszerek kiépítése, sem xenon szettek beszerelése, sem egyedi autó-hifi rendszer installálása. Ezeken kívül számtalan egyéb igényt is ki tudunk szolgálni az általunk forgalmazott és beépített eszközökön keresztül, a határt csak az ön képzelete és autója paraméterei jelentik.

20 Autógumik értékesítése Az alábbi gumimárkákat tudjuk cégünk ügyfelei részére beszerezni, kedvezményekkel és akciókkal csökkentett árakon: Michelin BF Goodrich Kleber Kormorán Tigar Goodyear Dunlop Fulda Sava Debica Bridgestone Firestone Dayton GT Radial Points Pirelli Continental Uniroyal Vredestein

21 VII. Tájékoztató árlista Megnevezés Munkadíj listaár egyéni ügyfelünknek nek ( nettó Ft.-tól tól) M. díj kedv. szerzıdött ügyfelünknek nek (nettó Ft.-tól tól) M. díj átalánydíjas ügyfelünk (nettó Ft.-tól tól) Mőszaki - átvizsgálás Olajcsere Fékjavítás Futómő javítás Motorrevízió Kipufogó javítás Vizsgára való - felkészítés Vizsgáztatás Zöldkártya Gáz átalakítás Autógumi javítás Autógumi - csere/db Autó mozgatása Autóvillamossági - javítások Autóhifi beépítés Autómosás Havi 1x ingyenes Polírozás Évi 1x ingyenes Munkaóra díj

22 VIII. Autók átalakítása gázüzemre Cégünk alapjait képezte az autógázos részleg, ahol a lehetı legjobban képzett szakembereket alkalmazzuk. Gondosodunk a folyamatosan, gyors ütemben fejlıdı technológiák, gázrendszerek piacra kerülésérıl, beüzemelésérıl és a rendszerek karbantartásáról. Így ügyfeleink kedvezı árú, kis beruházással, igen nagy mértékő megtakarítást érhetnek el, már rövidtávon is. ( Megtérülési táblázat konkrét számításokkal, mellékletként csatolva ) Az alábbiakban olvashatnak a modern gázrendszerekrıl egy kis összefoglalót: Az injektoros gázrendszerek mőködése: A negyedik generációs rendszereknél a légnemő gáz bejuttatása a szívószelepek közelében történik gyorsmőködéső elektromágnesek (gáz injektorok) segítségével, a harmadik generációs adagoló sínekkel szemben ezek karakterisztikája lineáris, mint a benzin befecskendezıké. Ezek elektronikus vezérléső rendszerek, melyek benzinbefecskendezıs rendszereknél alkalmazhatók egyetlen, avagy két lambda szondával rendelkezı motoroknál. Az üzemanyag propán-bután gáz vagy metán gáz (földgáz) lehet, különbség csak a reduktorig van, mivel a metán esetében itt jóval nagyobb nyomás uralkodik. A gázkomputer sorosan mőködik a benzinkomputerrel, annak jeleit átveszi, és megfelelı módon korrigálja.

23 A legfontosabb vezérlési mennyiség a gáz injektorok nyitási ideje, ezek a beömlı gázmennyiséget szabályozzák, ami a szívószelepen keresztül az égéstérbe kerül. A gáz injektort a szívószelephez a lehetı legközelebb kell elhelyezni, a lehetı legrövidebb hozzávezetı gumicsövezéssel. A gáz ECU mikroprocesszor alapú. Alumínium házban hermetikusan lezárva helyezték el. A vezérlés a szekvenciális, fél szekvenciális és csoportos benzin ECU-kat is ki tudja szolgálni. Ez a rendszer alkalmas turbófeltöltıs motorok kiszolgálásra is. A mőszerfalon beépített benzin-gáz kapcsoló automatikusan kapcsol át benzin üzemrıl gázüzemre. Ha a gáznyomás leesik a programban beállított szint alá, automatikusan átkapcsol benzinre. Mindaddig, amíg a vízhımérséklet nem éri el a programozás során beállított értéket a motor benzinüzemben mőködik. A programozás során hangjelzések is beállíthatók, pl. hangjelzéssel jelezze az átkapcsolást az üzemmódok között. A tartályban a gázszintet LED diódás kijelzés mutatja a vezetınek.

24 IX. Megtérülési táblázat gáz-benzin kettısüzemő gépkocsiknál Gépkocsi típusa Benzin ára/ft Gáz ára Átalakítás tás költsége Benzin átlagf agfogy. Éves futás Fogyasztás gázból 1km ktg-e benzinnel 1km ktg- gázzal 20e km 9,2 l 21,6 Ft. 11,5 F Opel Astra 1.4 i Ft. 8 liter 50e km 9,2 l 21,6 Ft. 11,5 F 20e km 10,3 l 24,3 Ft. 12,9 F Renault Megan 1.6i Ft. 9 liter 50e km 10,3 l 24,3 Ft. 12,9 F 20e km 11,5 l 27,0 Ft. 14,4 F VW Passat 2.0i Ft. 10 liter 50e km 11,5 l 27,0 Ft. 14,4 F 20e km 16,0 l 37,8 Ft. 20,1 F Ford Mondeo 2.5 V Ft. 14 liter 50e km 16,0 l 37,8 Ft. 20,1 F 20e km 23,0 l 54,0 Ft. 28,7 F Audi A8 4.2 V Ft. 20 liter 50e km 23,0 l 54,0 Ft. 28,7 F 20e km 16,0 l 37,8 Ft. 20,1 F Toyota Hiace 2.0i Ft. 14 liter 50e km 16,0 l 37,8 Ft. 20,1 F 20e km 34,5 l 81,0 Ft. 43,0 F Hammer H2 6.0 V Ft. 30 liter 50e km 34,5 l 81,0 Ft. 43,0 F 20e km 6,9 l 16,0 Ft. 8,6 F Suzuki Swift Ft. 6 liter 50e km 6,9 l 16,0 Ft. 8,6 F Citroën Picasso 2.0i 20e km 13,8 l 32,4 Ft. 17,2 F automata Ft. 12 liter 50e km 13,8 l 32,4 Ft. 17,2 F Bayliner Capri 5.0 V8 motorcsónak Benzin ára/ft Gáz ára Átalakítás költsége Benzin átlagf agfogy. Fogyasztás gázból 1óra ktg-e benzinnel Ft. 40 l/óra 50 l/óra Ft./óra

25 X. Riasztó-, és biztonságtechnika iztonságtechnikai i szolgáltatásunkról röviden Szolgáltatásaink: Elektromos biztonságtechnikai rendszer tervezése és kivitelezése. Tőzjelzı berendezések kiépítése, melyek karbantartása negyedévente Hatóságilag elrendelten kötelezı! Videó megfigyelı rendszerek kialakítása. Beléptetı és sorompó rendszerek kialakítása. Audió- és videó kaputelefonok, telepítése. Telekommunikációs hálózatok, telefonközpontok kiépítése, telepítése. Kapumozgató berendezések telepítése. És a fent felsoroltak korszerősítése, javítása, karbantartása További szolgáltatásaink: Vagyonvédelmi szakértıi tanácsadás. Biztonsági átvilágítás. Irodaházak, ipari és mezıgazdasági objektumok, családi házak, lakások, üzlethelyiségek általános villanyszerelése. Épületek erısáramú és gyengeáramú áramköreinek kivitelezése, javítása, karbantartása. Épületinformatikai rendszerek kiépítése. Társasházak, lakások, elektromos hálózatának rendszeres karbantartása, üzemeltetése. Elosztótáblák, dugaszolóaljzatok, világítótestek, kapcsolók, javítása, cseréje. Páncélszekrények beüzemelése, (láthatatlan feltörése, dekódolása )

26 XI. Riasztó-, és biztonságtechnikai szolgáltatásunkról részletesen Engedje meg, hogy a továbbiakban tájékoztassuk Biztonságtechnikai tevékenységünkrıl. Átfogó szerzıdésünk keretében Cégének lehetısége van arra is, hogy szolgáltatásaink közül bármelyiket kiterjessze saját Társaságára, abban az esetben, ha élni kíván az általunk nyújtott lehetıségekkel például a riasztó- és biztonságtechnika terén is. Ebben az esetben felsoroljuk, hogy miben állunk ezen a területen további rendelkezésére:

27 Szolgáltatásaink: Elektromos biztonságtechnikai rendszer tervezése és kivitelezése. Tőzjelzı berendezések kiépítése, melyek karbantartása negyedévente Hatóságilag elrendelten kötelezı! Videó megfigyelı rendszerek kialakítása. Beléptetı és sorompó rendszerek kialakítása. Audió- és videó kaputelefonok, telepítése. Telekommunikációs hálózatok, telefonközpontok kiépítése, telepítése. Kapumozgató berendezések telepítése. És a fent felsoroltak korszerősítése, javítása, karbantartása További i szolgáltatásaink: Vagyonvédelmi szakértıi tanácsadás. Biztonsági átvilágítás. Irodaházak, ipari és mezıgazdasági objektumok, családi házak, lakások, üzlethelyiségek általános villanyszerelése. Épületek erısáramú és gyengeáramú áramköreinek kivitelezése, javítása, karbantartása. Épületinformatikai rendszerek kiépítése. Társasházak, lakások, elektromos hálózatának rendszeres karbantartása, üzemeltetése. Elosztótáblák, dugaszolóaljzatok, világítótestek, kapcsolók, javítása, cseréje. Páncélszekrények beüzemelése, (láthatatlan feltörése, dekódolása )

28 Abban az esetben, ha hosszú távú üzleti kapcsolatban gondolkodik, javasoljuk, hogy nézzen utána, létezik-e Cégüknél-, és ha igen-, milyen hatékonysággal üzemel a riasztó-, tőzjelzı- és biztonsági rendszerük?! Cégünk átfogó, globális szerzıdésben kompletten vállalja - az összes vonatkozó felelısség tudatában és azok írásos vállalásával - biztonsági rendszerének kialakítását vagy átalakítását az Ön és Cége igényeinek legmegfelelıbb formában. Személyes egyeztetés és felmérés után javaslattétel és árajánlat benyújtása következik önálló szolgáltatásként, vagy más szolgáltatásunkkal közös dokumentum keretében. Éljen a lehetıséggel, és ingyenesen felajánlott felmérésünket, és árajánlatunkat fogadja el, minden elkötelezettség nélkül! Tisztában vagyunk azzal is, hogy a biztonságtechnika szintén csak egy szükséges rossz a Cég életében, úgy, mint a biztosítási-, vagy a könyvelési díj, illetve nem minden cégnél van erre a területre nyitott és tájékozott munkaerı vagy tulajdonos, aki tudna a témával érdemben foglalkozni. Hiszen egy szépségszalon biztonságát is garantálnunk kell adott esetben, ahol is nem valószínő, hogy a riasztók és tőzjelzık rengetegében tájékozottak az érintettek. Ezért bıvítettük ingyenes szolgáltatásunkat egy kicsit, és kérésre szóban is és írásban is laikusokra való különös tekintettel fogalmazzuk meg mondandónkat, melyben Kedves Kolléganınk feltétlen segítségét élvezzük, mind a szóbeli, mind az írásos kommunikációnk alkalmával Minden együttmőködésre nyitottak vagyunk, tehát nem probléma például, ha a biztonsági rendszerük kialakítását vagy átépítését nem munkaidıben kívánják megvalósítani, vagy munkánk elvégzéséhez titoktartási nyilatkozat aláírása szükséges.

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

A versenyképes vállalatirányítás

A versenyképes vállalatirányítás Schwarczenberger Istvánné dr.: A versenyképes vállalatirányítás Budapest, 2008. P:\BMS CM_final\Management\Versenyépes vállalatirányítás_sm.doc TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 3 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport röviden 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 5 Értékeink és jövıképünk 6 Éves jelentés 2012 9 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 10 Az Igazgatóság

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010 1 Vázlat Szállodavezetés és gazdálkodás

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoportról röviden 5 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 6 Értékeink és jövıképünk 7 Éves jelentés 2012 10 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 11 Az

Részletesebben

A GVH álláspontja a kötelezı eredetiségvizsgálat szabályozásáról, a szabályozás mőködésérıl, és a piacról

A GVH álláspontja a kötelezı eredetiségvizsgálat szabályozásáról, a szabályozás mőködésérıl, és a piacról A GVH álláspontja a kötelezı eredetiségvizsgálat szabályozásáról, a szabályozás mőködésérıl, és a piacról Vezetıi összefoglaló Az utóbbi években a közbeszéd témájává vált az állam mőködési hatékonyságának

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Dr. Botka László Polgármester Úr Tárgy: Észrevételek a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft-nél készült vizsgálati anyagra Tisztelt Dr. Botka László Polgármester

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata

EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata Budapest, 2007. április 25. 2 1 Tartalomjegyzék 2 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA...5 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 3.1 Az Üzletszabályzat hatálya

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében

Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében Dr. Kárpáti Tibor egyetemi adjunktus Sárkány Zsolt gazdaságinformatikus

Részletesebben

13. FEJEZET Projektek banki finanszírozása, a bankválasztásának szempontjai

13. FEJEZET Projektek banki finanszírozása, a bankválasztásának szempontjai 13. FEJEZET Projektek banki finanszírozása, a bankválasztásának szempontjai A fejezet célja, hogy segítséget nyújtson az önkormányzatoknak a banki kapcsolataik fejlesztésében és a minél kedvezıbb banki

Részletesebben

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl 1 A projekttel kapcsolatos alapinformációk összefoglalása 1.1 A projekt fıbb ismérvei Pályázó: autistákat ellátó és foglalkoztató

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 29. SZÁMÚ AJÁNLÁSA Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 4 2. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS KIINDULÓ

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére 2. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának középtávú (2009-2015) informatikai stratégiája, informatikai

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR SZAKDOLGOZAT Fehér Kálmán Gábor Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozási szakirány 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-76/2007/069. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyrt. Budapest ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított

Részletesebben

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A PÉNZINTÉZETI KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

Szerzı: Dr. Jarjabka Ákos Szerkesztı: Sodics Judit Pécs, 2007.

Szerzı: Dr. Jarjabka Ákos Szerkesztı: Sodics Judit Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a EZ határmenti A JÓ régiók KKV-i felé Baranya

Részletesebben

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához Magyar Köztársaság Vidékfejlesztési Minisztérium Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés alatti települések szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához 2010. június TARTALOM

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: FILANTROP

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK TARTALOMJEGYZÉK 0 A kezdetek... 2 1 Hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszer... 3 1.1. Fogyasztóvédelem... 3 1.2.

Részletesebben