E rendelet hatálybalépésének időpontjára a tervezet a kihirdetését követő 3. napot jelöli meg.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E rendelet hatálybalépésének időpontjára a tervezet a kihirdetését követő 3. napot jelöli meg."

Átírás

1 A Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló, a 298/2006. (XII. 23.) Korm. rendelettel módosított 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 9. (4) bekezdésének c) pontjában a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter felhatalmazást kapott arra, hogy rendeletben szabályozza a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) által nyújtott, a Kr. 2. -ában meghatározott gazdasági, informatikai, műszaki szolgáltatások körét és terjedelmét, valamint az igénybevétel rendjét, amelyre vonatkozóan a Főigazgatóság a Kr. 2. a) pontjában említett minisztériumokkal megállapodást köt. A tervezet 1. -a rendelkezik arról, hogy a Kr. 2. a) pontja szerinti, a Főigazgatóság ellátási körébe tartozó, továbbá megállapodás alapján a Kr. 2. b) pontja szerinti költségvetési szervek részére az említett szolgáltatásokat a Főigazgatóság - általános követelményként - a tervezet melléklete szerinti körben és terjedelemben biztosítja. A szolgáltatások módjára és szintjére az igényérvényesítésre és az egyéb feltételekre vonatkozóan a részletes előírásokat - figyelembe véve az egyes minisztériumok specifikus, egyedi igényeit is - a Főigazgatóság és a minisztériumok közötti megállapodás tartalmazza. A Főigazgatóság szolgáltatásait - a megállapodások figyelembe vételével január 1-től az ellátási körébe tartozó költségvetési szervek részére, azok december 31. napján érvényben lévő, az egyes szolgáltatások tekintetében irányadó szabályzatai és egyéb előírásai érvényesítése mellett nyújtja. A szolgáltatások nyújtásának jövőbeni egységes szempontú megvalósítása és alkalmazása érdekében a Főigazgatóság évben fokozatosan kialakítja az egyes szolgáltatások tekintetében az ellátási normarendszert, melynek kiépítését követően a szolgáltatások biztosítására ezen rendszer keretei között kerül sor. Az ellátási normatívák e rendelet mellékletének módosításával kerülnek a jövőben rögzítésre. E rendelet hatálybalépésének időpontjára a tervezet a kihirdetését követő 3. napot jelöli meg.

2 2 A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter /2007. (.) MeHVM rendelete a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság által nyújtott szolgáltatások köréről, terjedelméről, valamint az igénybevétel rendjéről A Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 9. -a (4) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el. 1. A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) a Kr. 2. a) pontjában meghatározott, az ellátási körébe tartozó, továbbá megállapodás alapján a Kr. 2. b) pontja szerinti költségvetési szervek részére a gazdasági, informatikai, műszaki és irodai ellátási szolgáltatásokat - általános követelményként - a mellékletben meghatározott körben és terjedelemben biztosítja. 2. A Főigazgatóság a mellékletben foglaltak szerinti ellátási szolgáltatások nyújtásának módjára és szintjére, valamint a szolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozóan - ideértve a szolgáltatás-nyújtásának kezdeményezését, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit és a teljesítést is - az egyes minisztériumokkal megállapodást köt, mely tartalmazza a Főigazgatóság által nyújtott szolgáltatások részletezését a minisztériummal egyeztetett egyedi igények figyelembe vételével. 3. Az ellátási tevékenysége körébe tartozó szolgáltatásokat a Főigazgatóság január 1-től a 2. -ban említett, az ellátási körébe tartozó költségvetési szervek részére, azok december 31. napján érvényben lévő, az egyes szolgáltatások tekintetében irányadó szabályzatai és vonatkozó egyéb előírásai érvényesítése mellett nyújtja. 4. Ez a rendelet kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. ( dr. Szilvásy György ) Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

3 3 Melléklet a /2007. (..) MeHVM rendelethez A FŐIGAZGATÓSÁG ÁLTAL NYÚJTOTT GAZDASÁGI, INFORMATIKAI ÉS MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ÉS TERJEDELME I. NEM ÜDÜLÉSI CÉLÚ (IRODA, LAKÁS) INGATLANOK MŰSZAKI ÜZEMELTETÉSE 1. Iroda- és tárgyalóterület, dohányzóhely biztosítása 1.1. Elhelyezés, szerződéskötés, elszámolás 2. Lakásüzemeltetés 2.1. Állami vezetők részére szolgálati lakás biztosítása 2.2. lakás biztosításával összefüggő egyéb szolgáltatások 3. Közműszolgáltatások 4. Fűtésbiztosítás 5. Épületüzemeltetés, karbantartás 5.1. Beruházás előkészítés, közbeszerzési eljárás lefolytatása, kivitelező ellenőrzése 5.2. Külső kivitelezővel történő speciális szaktudást igénylő, nagy eszköz-, anyag- vagy létszámigényű munkák 5.3. Saját munkatársakkal történő kis eszköz-, anyag- vagy létszámigényű és komfortérzetet növelő munkák 6. Higiénés szolgáltatások 6.1. Takarítás 6.2. Higiénés tisztálkodó szerek biztosítása 6.3. Szelektív hulladékgyűjtés 6.4. Szemétszállítás 6.5. Rovarirtás 7. Biztonságtechnikai szolgáltatások 7.1. Épület élőerős őrzése (a védett épületek kivételéve) 7.2. Tűzoltó rendszerek karbantartása 7.3. Tűzjelző rendszerek karbantartása 7.4. Riasztórendszerek karbantartása 8. Gépészeti szolgáltatások 8.1. Felvonók karbantartása 8.2. Klímaberendezések karbantartása 9. Irodatechnikai szolgáltatások 9.1. Fax biztosítása, berendezés karbantartása 9.2. Fénymásoló biztosítása, berendezés karbantartása 9.3. TV műsor-szolgáltatás biztosítása és a belső hálózat karbantartása 9.4. Iratmegsemmisítés 10. Rendezvények technikai biztosítása

4 Hangosítás biztosítás Hangfelvétel készítés 11. Parkolóhely biztosítás 12. Információs táblák, névtáblák biztosítása 13. TMK karbantartó és hibaelhárító tevékenység Épület építészeti, épületgépészeti karbantartása, hibaelhárítás Híradás-, és irodatechnikai eszközök karbantartása Konyhatechnikai eszközök karbantartása 14. Épületekkel kapcsolatos tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása II. MŰSZAKI ÉS IRODAI ELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK 1. Költöztetés 2. Irodaszer ellátás 3. Nyomtatvány ellátás 3.1. nyomdai termékek biztosítása (levélpapír, névjegy, boríték stb.) 3.2. újság, folyóirat biztosítása 3.3. szakkönyv, szakkiadvány biztosítása könyvtáron keresztül 4. Iroda berendezés biztosítása 4.1. irodabútor biztosítása 4.2. egyéni bútorozási igények teljesítése 4.3. bútor felújítás 4.4. szobadíszítés (függöny, kép, szobanövény, stb.) 5. Műszaki eszközök biztosítása 5.1. irodatechnikai eszközök 5.2. híradástechnikai eszközök 5.3. konyhatechnikai eszközök 5.4. egyéb, speciális, munkakörfüggő eszközök 6. Anyagbeszerzés 6.1. normál üzemeltetéshez szükséges anyagok és eszközök beszerzése 6.2. anyagszállítás 6.3. rendezvényekhez felszerelés szállítása 6.4. igényelt anyagok és eszközök felhasználóhoz történő kiszállítása 7. Sokszorosítás 7.1. fénymásolás, sokszorosítás 7.2. tűzés, spirálozás, laminálás, egyéb kötészeti feladatok 8. Jóléti, szociális szolgáltatások 8.1. kávé-, üdítőital automata biztosítása 8.2. kondicionálóterem, szauna, stb. üzemeltetése 9. Tisztítószerek 9.1. konyhai feladatokhoz

5 TMK feladatokhoz 10. Konyhafelszerelés biztosítása porcelán-és üvegáru konyhai textíliák egyéb konyhai felszerelések 11. Speciális, egyedi igények teljesítése III. INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK A) ALAPVETŐ IGÉNYEK ELLÁTÁSA 1. Alap informatikai és telekommunikációs ellátás 1.1. Asztali munkaállomás biztosítása 1.2. Alap irodai alkalmazások biztosítása 1.3. Belső információs portál biztosítása (Intranet) 1.4. Felhasználó munkával kapcsolatos anyagainak tárolásához központi tárterület biztosítása 1.5. Nyomtatási lehetőség biztosítása 2. Alap informatikai és telekommunikációs eszközök munkaidőben való használatának a biztosítása, üzemeltetése, karbantartása 2.1. Faxvonal biztosítása 2.2. Helyszíni informatikai támogatás 2.3. Informatikai hálózat üzemeltetése, karbantartása 2.4. Internet-hozzáférés 2.5. Irodai munkaállomások üzemeltetése 2.6. Kellékanyag (festék kazetta, -toner) csere 2.7. Levelek elérése távolról 2.8. Levelező rendszer használata 2.9. Mobil telefonkészülék Mobiltelefon előfizetés (standard) igénylése Nyomtatók, multifunkcionális eszközök üzemeltetése Reklámlevelek (SPAM) szűrése Telekommunikációs berendezések üzemeltetése Vezetékes telefonvonal/készülék biztosítása 3. Az Intraneten nyújtott szolgáltatások 3.1. Adatmódosítás az intraneten 3.2. Elektronikus formanyomtatványok tervezése, publikáltatása 3.3. Felhasználói segítségnyújtás az intraneten

6 Nem rendszeresen megjelenő információ feltöltése 3.5. Rendszeresen megjelenő információ feltöltése 4. Informatikai problémák, igények, bejelentések regisztrálása (Helpdesk szolgáltatás) 4.1. Állományok visszaállítása mentésből 4.2. Általános informatikai segítségnyújtás 4.3. Elfelejtett jelszó incidens megoldása 4.4. Felhasználó felvétele, törlése 4.5. Felhasználó informatikai jogosultságainak adminisztrálása 4.6. Felhasználói-, munkacsoport adatok archiválása optikai lemezre 4.7. Informatikai ügyelet 4.8. Költözések bonyolítása 5. Felhasználói bejelentés kezelése 5.1. Alap informatikai és telekommunikációs eszközök technológiai cseréje 5.2. Alap irodai alkalmazásokkal kapcsolatos hiba kezelése 5.3. Asztali számítógépekkel kapcsolatos hiba kezelése 5.4. Az aktív címtárral kapcsolatos felhasználói incidens kezelése 5.5. Informatikai és telekommunikációs hálózat igények szerinti fejlesztése, bővítése 5.6. Kliens perifériákkal (nyomtató, lapolvasó) kapcsolatos hiba kezelése 5.7. Mobil eszközökkel kapcsolatos hiba kezelése 5.8. Vonalas telefonnal kapcsolatos hiba kezelése B) SPECIÁLIS IGÉNYEK ELLÁTÁSA 1. Alaptól eltérő monitor 2. IT eszköz kölcsönzése 3. Központi tárterület használata felhasználó egyéni munkájával kapcsolatos anyagainak tárolásához, emelt kvóta 4. Mobiltelefon speciális szolgáltatások igénylése 5. Magáncélú hirdetések közzététele az Intraneten 6. Mobil számítástechnikai eszköz (laptop, PDA) 7. Mobil számítástechnikai eszköz illesztése a hálózathoz 8. Speciális alkalmazások biztosítása 9. Speciális internet-használat biztosítása 10. Speciális perifériák (DVD olvasó, pen drive, stb.) 11. Szkennelési lehetőség

7 7 C) INFORMATIKAI HÁTTÉR TEVÉKENYSÉGEK 1. Aktív címtár üzemeltetés 2. Alkalmazások karbantartása 3. Alkalmazások támogatása 4. Alkalmazások újonnan telepítése 5. Eszköz- és anyaggazdálkodási szolgáltatások 5.1. Eszközök beszerzése 5.2. Eszközök javítása, selejtezés 5.3. Informatikai raktár üzemeltetése 5.4. Kellékanyagok beszerzésének bonyolítása 5.5. Térítésmentes átadás-átvétel 6. Informatikai és telekommunikációs beszerzések véleményezése 7. Informatikai és telekommunikációs eszközök újonnani telepítése 8. Informatikai és telekommunikációs eszközök üzemeltetése 9. Informatikai és telekommunikációs rendszer monitorozása 10. Informatikai projektek vezetése 11. Informatikai rendszer integráció az új eszközök és alkalmazások telepítéséhez 12. Intranet karbantartása 13. IT alkalmazások beszerzése illetve licencek biztosítása 14. IT beszerzések nyilvántartása az eszköz- és anyag nyilvántartási rendszerben 15. IT beszerzések számláinak igazolása 16. IT beszerzések tervezése 17. IT eszközök garanciális és garancián túli javítása és javíttatása 18. IT szolgáltatás beszerzések, támogatási szerződések bonyolítása 19. Jogosultságok kezelése, adminisztrálása 20. Központi vírusvédelem biztosítása 21. Monitorozás 22. Rendszeroptimalizálás, normalizálás 23. Szerverek és hálózat rendelkezésre állása 24. Szoftver licencek nyilvántartása 25. Szoftver licencek tárolása 26. Telefonközpont kezelés 27. Telekommunikációs számlák feldolgozása 28. Telekommunikációs számlák feldolgozás D) EGYÉB IGÉNYEK ELLÁTÁSA 29. Beléptető karbantartás 30. Beléptető kártyakezelés 31. Beléptető hibabejelentés 32. Előadások, bemutatók - előre egyeztetett - digitális rögzítése

8 8 33. Hivatali rendezvények informatikai támogatása 34. Informatikai oktatóterem használata 35. Kamerás figyelő rendszer 36. Levelezések iktatása 37. Objektumvédelmi rendszer használata 38. Informatikai oktatás szervezése, lebonyolítása 39. On-line könyvtári rendszer biztosítása 40. Informatikai témájú szakmai továbbképzés IV. GÉPJÁRMŰVEKKEL KAPCSOLATOS ESZKÖZÖK, SZOLGÁLTATÁSOK 1. Gépkocsi használat biztosítása 2. Diszpécser szolgálat 2.1. Gépkocsi átvétele és átadása munkaidőben 3. Garázsmesteri szolgálat 3.1. Menetlevél kiadás, visszavétel, 3.2. Gépkocsi átvétele és átadása munkaidőben, órás szolgálat 4. Ügyfélszolgálat 4.1. Gépkocsi időszakos karbantartása, javítása, karambolos javítása (kárfelvétel és kárszámítás is) 4.2. Gépkocsi garanciális javítása 4.3. Műszaki vizsgáztatása, környezetvédelmi vizsgálata 5. Gépkocsi előadó 5.1. Gépkocsivezetési jogosultságok nyilvántartása 5.2. Hivatali vezetői engedélyek kiadása, visszavétele 5.3. Gépkocsi műszaki vizsga, környezetvédelmi vizsgálat érvényességének figyelése, ügyintézése 5.4. Káresemények dokumentálása 5.5. Biztosítási ügyintézés (teljes körű kárügyintézés) 6. Menetlevél feldolgozás 6.1. Menetlevelek adatainak feldolgozása 6.2. Adatszolgáltatás 6.3. Üzemanyag elszámolás 7. Gépkocsi ápolás 7.1. Gépkocsi mosás, takarítás, ápolás 8. Autómentés lehetőségének biztosítása 8.1. Üzemképtelen gépkocsi szállítása igénybevételi lehetőségének biztosítása 9. Csere gépkocsi biztosítása 9.1. Az állandó használatra kiadott gépkocsi helyett, annak javítása idejére, csere-gépkocsi biztosítása a rendelkezésre álló készlet erejéig 10. Műholdas gépjárművédelem

9 Műholdas nyomkövetésen alapuló, riasztóberendezéssel egybeépített gépjármű védelmi rendszer biztosítása 11. Téli gumiabroncs biztosítása Keréktárcsára szerelt téli mintázatú gumiabroncs biztosítása az adott gépkocsihoz a megfelelő méretben 12. Autópálya matrica biztosítása 13. Parkolási költségek megtérítése A hivatali ügyek intézésekor felmerülő parkolási költségek megtérítése a parkolást igazoló parkolójegy leadása mellett 14. Behajtási engedélyek biztosítása Kizárólag fizetés ellenében megközelíthető területekre (pl. Budai vár) szóló behajtási engedélyek biztosítása adott alkalomra 15. Gépkocsivezető biztosítása 16. Külföldön használható üzemanyagkártya biztosítása 17. Taxi szolgáltatás V. ÜDÜLÉS-, OKTATÁS- ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ INFRASTRUKTÚRA ÉS ESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA 1. Rendezvényekhez szükséges infrastruktúra biztosítása 2. Rendezvényekhez szükséges eszközök biztosítása és beszerzése 3. Rendezvényhangosítás biztosítása 4. Üdülési, illetve nem üdülési célú ingatlanok kihasználtságának biztosítása

MAGYAR KÖZLÖNY. 35. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 31., csütörtök. Tartalomjegyzék. 52/2011. (III. 31.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 35. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 31., csütörtök. Tartalomjegyzék. 52/2011. (III. 31.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 31., csütörtök 35. szám Tartalomjegyzék 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet

Részletesebben

A Társaság szervezeti egységei. - Informatika feladatai. - Vezető Jogász (külsősként, megbízási jogviszonyban) feladatai.

A Társaság szervezeti egységei. - Informatika feladatai. - Vezető Jogász (külsősként, megbízási jogviszonyban) feladatai. A Társaság szervezeti egységei - Informatika feladatai - a Társaság informatikai hálózatának felépítése, megszervezése és a számítástechnikai rendszerek felügyelete, biztonságos működtetése; - internetes

Részletesebben

A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) Szervezeti és Működési Szabályzata

A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) Szervezeti és Működési Szabályzata A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) módosításokkal egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzata A módosítások vastag és dőlt

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT részlet A Kabinetiroda feladata A Kabinetiroda vezető a Vezérigazgató közvetlen felügyelete alatt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet. a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet. a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről A jogszabály mai napon hatályos állapota 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről A Kormány a közbeszerzésekről

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

Balettművészek feladata:... 20 VIII. Marketing- és Kommunikációs Igazgatóság feladata:... 20

Balettművészek feladata:... 20 VIII. Marketing- és Kommunikációs Igazgatóság feladata:... 20 Tartalomjegyzék A Magyar Állami MÁO szervezeti egységeinek feladatai... 3 I. A főigazgató alá tartozó szervezetek feladata... 3 Főigazgatói Titkárság feladata:... 3 A belső ellenőrzés a 50. -ban felsorolt

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2) című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

SE Szolgáltatási Szabályzat Operatív Főigazgatóság

SE Szolgáltatási Szabályzat Operatív Főigazgatóság SE Szolgáltatási Szabályzat Operatív Főigazgatóság BUDAPEST 2014 TARTALOM BEVEZETŐ... 4 1. FOGALMAK... 5 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 7 3. BIZTONSÁGTECHNIKAI, LOGISZTIKAI ÉS SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁGI BELSŐ

Részletesebben

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. INFRASTRUKTURÁLIS MEGOLDÁSOK

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. INFRASTRUKTURÁLIS MEGOLDÁSOK ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. INFRASTRUKTURÁLIS MEGOLDÁSOK H-1142 Budapest, Kassai utca 75 Tel.: (+36) 1 872-1300 Fax: (+36) 1 872-1399 Helpdesk: (+36) 1 872-1310 E-mail: info@atsystems.hu

Részletesebben

A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése

A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése Rendelet: VM 103/2013. (XI.8.) Közlemény: 289/2013.(XI/14) Arculati útmutatóról, továbbá a Gépjármű katalógus a kistérségi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

118/2013. (XII. 16.) VM rendelet

118/2013. (XII. 16.) VM rendelet 118/2013. (XII. 16.) VM rendelet a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013-2016 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 2011. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 2011. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 2011. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása Általános indoklás A 2011. évi költségvetés tervezése során bevételeinket és kiadásainkat a hatályos alapító

Részletesebben

Bevezetés. Jogszabályi környezet: A szabályzat hatálya. Az önköltség számítási szabályzat célja, hogy. Az önköltségszámítás tárgya:

Bevezetés. Jogszabályi környezet: A szabályzat hatálya. Az önköltség számítási szabályzat célja, hogy. Az önköltségszámítás tárgya: Bevezetés A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírása

Részletesebben

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 89003 A Minisztériumnak küldött összes dokumentumot angol nyelven kell elkészíteni, és az alábbi címre kell elküldeni: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,

Részletesebben

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai...

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai... ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója Szervezeti és működési szabályzata Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója

Részletesebben

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata 2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Önkormányzati szervezetfejlesztés Kerekegyháza Város Önkormányzat ÁROP- 1.A.5-2013-2013-0040 számú projekt Támogató infrastruktúrát

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye

Részletesebben

4/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás

4/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás 4/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek, valamint az Országos Bírósági Hivatalnak az önköltségszámításra vonatkozó szabályzatáról A bíróságok szervezetéről

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Tájékoztató

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Tájékoztató ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Tájékoztató A vállalkozási formában működő egészségügyi szolgáltatók Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközének felhasználásához és annak nyilvántartásához

Részletesebben