KAP - TRAN KAPACITÍV VILLAMOS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG TÁVADÓK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KAP - TRAN KAPACITÍV VILLAMOS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG TÁVADÓK"

Átírás

1 MÛSZERKÖNYV KAP - TRAN KAPACITÍV VILLAMOS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG TÁVADÓK Típusszám: Gyártási szám: Gyártás kelte: 2001december 18. A mûszerkönyvön és a terméken levô gyártási számnak azonosnak kell lenni! 1

2 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. MÛSZAKI LEÍRÁS MÛSZAKI ADATOK JÁRULÉKOS HIBÁK SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS FELSZERELÉS ÜZEMBEHELYEZÉS ÜZEMELTETÉS, KARBANTARTÁS, GARANCIA, HITELESSÉG BEÁLLÍTÁS, STATIKUS JELLEGGÖRBE ELLENÕRZÉSE ALKATRÉSZEK CSERÉJE TARTALÉK ALKATRÉSZEK JEGYZÉKE JAVÍTÁS sz. melléklet: Hármas és ötös szelepcsoportok

3 3 ÁBRÁK JEGYZÉKE 1. Gyújtószikramentes mérõkörök kábelkiválasztása 2. Normál mérõkör (kétvezetékes) 3. Gyújtószikramentes mérõkör (EEx ia IIC T5) 4. Gyújtószikramentes mérõkör (EEx ib IIC T5) 5. Elvi mûködési vázlat 6. Mérõcella felépítése 7. Normál tokozású távadók 8. EEx de tokozású távadók résméretezett rajza 9. Mérõvezetékek elhelyezése, a, b, c ábrák 10. Folyadék és gõz mérése 11. Kétvezetékes rendszer mérési elrendezés 12. Nullázás 13. Méréstartomány átállításának menete 14. Linearitás beállítása 15. Zajfeszültség különbözõ kapcsolások esetén a, b, c, d ábrák 16. Erõsítõ kártya beültetési rajza 17. Kalibráló kártya beültetési rajza 18. Nyomáskülönbség távadók körvonalméretei 19. "S" kivitelû távadók körvonalméretei 3

4 4 1. MÛSZAKI LEÍRÁS 1.1. Rendeltetés és alkalmazási terület A KAPACITÍV villamos nyomáskülönbség távadók alkalmasak különbözõ mérõ- és szabályozási körökben különbözõ statikus nyomások mellett nyomáskülönbség mérésére és az azzal arányos szabványos villamos egyenáramú jelek továbbítására. A távadók felhasználhatók folyadékok, gázok, gõzök olyan fizikai jellemzõinek méréseire, amelyek visszavezethetõk a nyomáskülönbség változásra. Nyomáskülönbség távadók alkalmazhatók például: mennyiségmérésre, szintérzékelésre, figyelembe véve a mûszaki adatokban rögzített feltételeket. A mérendõ közeggel érintkezõ fém alkatrészek anyaga nem rozsdásodó, saválló acél (KO 36, X12 CrNi 177), a felhasznált tömítõgyûrûk anyaga TEFLON, VITON, BUNA N, EPDM. Agresszív közegek mérése esetén a közeggel érintkezõ alkatrészek anyagminõségébõl adódó korlátozások az irányadók. Ha az anyag minõsége nem elégíti ki a szükséges követelményeket, az érzékelõt és a közeget célszerû nyomásközlõvel (MMG 2340-es típus) elválasztani. Nyomásközlõket ajánlatos alkalmazni akkor is, ha a mérendõ közeg hõmérséklete magas, illetve alacsony, valamint erõsen viszkózus és könnyen dermedõ folyadékok esetén is. A távadókhoz ötös, illetve hármas szelepcsoport csatlakoztatható. A távadók tokozása megvédi az elektronikus és mechanikus egységeket a különbözõ légköri és mechanikus behatásoktól Kivitelek A nyomáskülönbség távadók (továbbiakban távadók) kétféle tokozással készülnek. a kivitelûek tokozása normál kivitelû normál és gyújtószikramentes védelmi módú kivitelûekhez. A tokozás IP 65-ös védettségû, az MSZ IEC 529:1990, MSZ EN 50014, MSZ EN szerinti követelményeket elégíti ki. b kivitelûek nyomásálló tokozással készülnek, az MSZ EN 50018:1992 szerint A távadó lehet a kimenõjel rendszere szerint: kétvezetékes Kimenõjel szerint: ma kétvezetékes, 4 20 ma egyenáram 1.3. A kialakítható mérõkörök elrendezései A kialakítható mérõkörök védelmi módja a mérõkört alkotó készülékektõl függ. A létesítési hely veszélyessége szerint a következõ mérõköröket lehet alkalmazni: 4

5 5 Mérõkör Védelmi mód védettség Tokozás kivitel Helyiség v. tér villamos besorolása* 1 Normál - IP 65 normál A - 5, B Gyújtószikramentes Gyújtószikramentes EEx ia IIC T5 IP 65 normál A - 1, B - 1 EEx ib IIC T5 IP 65 normál A Nyomásálló EEx de IIB T6 IP 65 nyomásálló A -1, B - 1 * Az MSZ 1600/8:1977 lap szerint. Megjegyzés Tápfeszültség (max) V 1% DC 17 V 2% DC 26 V 1% DC V 1% DC A felhasználó a távadókat a táblázatban megadott feszültségértékektõl eltérõ feszültségen is mûködtetheti a specifikációs adatoknak megfelelõen. Megjegyzés A védelmi módok megfelelnek az MSZ EN 50014:1992 és az MSZ 1600/1... 8:1977. lap elõírásainak. A készülékek csak robbanásveszélymentes környezetben kerülhetnek elhelyezésre. A mérõköröknél a gyújtószikramentes áramkör mentén egyenpotenciálra hozó rendszert kell kialakítani.. Zener-gátról történô táplálás esetén az áramkör "ib" osztályú. A megengedett maximális adatok a következôk: U 28 V; I 93 ma; P 0,65 W A táplálást tranziens protektoron keresztül kell megvalósítani. A kiszolgáló egységnek olyannak kell lennie, hogy zárlati árama max. 70 ma, üresjárati feszültsége max. 28 V, és kimenõ teljesítménye max. 490 mw legyen, védelmi jele: EEx ia II C. 5

6 távadó 5. Gyújtószikramentes mérõkörök kábelkiválasztása 1 - kiszolgáló egység 2 - kábel 1. ábra - Gyújtószikramentes mérõkörök kábelkiválasztása A gyújtószikramentes mérõkörök elemeinek megválasztásánál az alábbiakat kell betartani: L i L 2 + L 3 illetve C i C 2 + C 3 Ahol L i = a mérõkör elemeinek induktivitása és C i = a mérõkör elemeinek kapacitása. A kábel megválasztásánál vegye figyelembe annak induktivitási és kapacitási értékeit Ajánlott mérõkörök 1. Kétcsatornás tápegység 2 x 24 V; 2. Távadó tokozása IP 65 védettségû 3. Jelfeldolgozás 4. Robbanásveszélymentes tér 5. I. csatorna 6. II. csatorna 2. ábra - Normál mérõkör (kétvezetékes, Rb. védelem nincs) 1. Kiszolgáló egység *** [Ex ia II C] 2. Távadó tokozása IP 65 védettségû 3. Jelfeldolgozás 4. Robbanásveszélyes tér Földelhetõ 3. ábra - Gyújtószikramentes mérõkör EEx ia IIC T5 6

7 7 1. Kétcsatornás tápegység 2 x 24 V; 2. Távadó tokozása IP 65 védettségû 3. Jelfeldolgozás 4. Zenergát 5. I. csatorna 6. II. csatorna 7. Robbanásveszélyes tér Földelhetõ 4. ábra - Gyújtószikramentes mérõkör EEx ib IIC T Mûködés A kapacitív nyomáskülönbség érzékelõ elvi mûködését az 5. ábra szemlélteti. 5. ábra - Elvi mûködési vázla A villamos mérõátalakító mérõeleme az érzékelõ cella, a 6. ábra szerinti felépítésben. 1 Bekötõ vezeték 2 Kondenzátor lemez 3 Mérõmembrán 4 Szigetelés 5 Szilikonolaj 6 Záróhegesztés 7 Elválasztó membrán 6. ábra - Mérõcella felépítése 7

8 8 Ez a mérõcella differenciál kondenzátor elven mûködik. A (3) mérõmembrán kitérésekor - az ennek megfelelõ kapacitás különbség a kétvezetékes rendszerben - a kapacitás változással arányos ma-es egyenáramú jellé alakul. Ez a rendszer a következõkön alapul: I. DP K C 1 C 2 C1 C2 Ahol: DP = a mérendõ nyomáskülönbség (+p és -p) K = állandó C 1 = a nagynyomású oldal és a mérõmembrán közötti kapacitás C 2 = a kisnyomású oldal és a mérõmembrán közötti kapacitás II. I f U C C Ahol: III. Ahol: kül cs 1 2 I kül = különbségi áram C 1 és C 2 mellett U cs = az oszcillátor feszültsége (csúcstól csúcsig) f = az oszcillátor frekvenciája Ia f Ucs C1 C2 I a = tápáram stabil tápegységrõl biztosítva Az I, II, III. egyenletek összevonásával a következõ kifejezést kapjuk: C1 C2 DP K Ikül Ia C1 C Mérõcella Demodulátor A rendszer +p nyomása a baloldali (7) elválasztó membránra jut, míg -p nyomás a jobboldali (7) elválasztó membránra hat. Az (5) szilikonolaj közvetítésével mindkét nyomás a (3) mérõmembránra hat. A mérõmembrán (3) a két nyomás különbségével arányos elmozdulást végez a -p nyomás irányába. A mérõmembrán a differenciál kondenzátor mindkét felének közös elektródája. A mérõmembrán helyzete a két rögzített kondenzátor lemezzel, villamos módszerrel határozható meg. A mérõmembrán és a két rögzített kondenzátor lemez közötti kapacitás ~150 pf. A differenciál kondenzátor gerjesztése 30 V (csúcstól csúcsig) kb. 32 khz frekvenciájú oszcillátorral történik. A jel detektálását a beépített demodulátor végzi el. A demodulátor egy D1-D8-as diódából álló hidat tartalmaz, amely a váltakozóáramú jelet egyenirányítja (5. ábra). Az 1-12 és 3-10 tekercsek menetein átfolyó egyenáramok összeadódnak - és az IC1 integrált áramkört tápláló oszcillátoron keresztül állandó értéket vesznek fel. A 2-11 tekercseken átfolyó egyenáram egyenesen arányos a nyomással, azaz: I f U C C kül cs 1 2 A diódahíd és a hõmérséklet kompenzálást végzõ termisztor a mérõcellában került elhelyezésre. A termisztor mûködését az elektronikus részegység házában elhelyezett R4 és R5 ellenállások szabályozzák. 8

9 A linearitás szabályozása A linearitást az R20 és R23-as ellenállásokból, a C3 kondenzátorból, a D9 és D10 diódákból álló áramkör segítségével lehet szabályozni. A mérõcella árama az oszcillátor szabályozó áramkörének bemenetére kerül. Ezáltal az oszcillátoron levõ feszültség megnövekszik a nyomásfüggõ elsõ fokú kapacitív nonlinearitás kompenzálására Oszcillátor Az oszcillátor a TR1, T1, C19, C20, R29 és R27 alkatrészekbõl áll. Frekvenciáját a differenciál kondenzátor (mérõcella) kapacitása és a tekercsek induktivitása határozza meg. A differenciál kondenzátor kapacitása változó, ezért a frekvencia is változik. A névleges frekvencia 32 khz. Az IC1 a visszacsatoló körben van és az oszcillátor feszültségét a következõk szerint szabályozza: I f C a 1 C Feszültség szabályozó A D11 Zener dióda, a T2 tranzisztor, az R15 és R16 ellenállások szolgálnak a referencia feszültség létrehozására és a 6,4 V egyenfeszültség, valamint az oszcillátor és az IC1, IC2 és IC3 integrált áramkörök 7 V egyenfeszültséggel való megtáplálására. A mérési tartomány kezdõpontjának szabályozása A P1 potenciométer és az R36 ellenállás szolgálnak a mérés kezdõpontjának (nulla) szabályozására. Ezek külön szabályozó áramot adnak, amely hozzáadódik a mérõcella áramához. Az R20 és R21 ellenállásokat elõtétként bekapcsolhatjuk az SW1 kapcsolóval. Ennek hatására megváltozik a mérõcellából jövõ áram, ezzel eltolódik a mérés kezdõpontja és szabályozási tartománya. Ez arra ad lehetõséget, hogy nagyobb mértékben eltolhassuk negatív vagy pozitív irányba a mérési tartomány kezdõpontját. A méréstartomány szabályozása P2 potenciométerrel végezhetõ el. Ez határozza meg a leolvasott és az IC3 kimeneti erõsítõhöz visszatérõ hurokáramot Áramszabályozás A kimeneti erõsítõ az IC3, T3, T4 alkatrészekbõl és a hozzátartozó részekbõl áll. Az integrált áramkörök alapfeszültsége az R10 és R13-hoz csatlakozó vezetékeken mérhetõ - ezekre vonatkoztatva van meghatározva. Az áram szabályozása a kimeneti erõsítõ segítségével úgy történik, hogy a vezetékek vizsgálatakor az R34 alkatrész jel-visszacsatolást végez. A visszacsatolt jel egyenlõ a nullpont áramának és a mérõcella váltakozóáramának összegével Áramkorlátozás Az áramkorlátozás az R18 és T2 alkatrészek segítségével valósítható meg. Ezek akadályozzák meg, hogy a kimeneti jel 30 ma fölé emelkedjék, ami túlnyomás esetén elõfordulhat. A helytelen polaritású kapcsolás elleni védelem A D13 dióda védi az elektronikus egységet a helytelen polaritású kapcsolástól Felépítés (7, 8. ábra) A távadók cellából (3), elektronikából, házból (2) és fedelekbõl (1), felfogó elemekbõl és szelepcsoportokból állnak az igényeknek megfelelõen összeszerelve. A cella öá. tartalmazza a 9

10 10 mérõcellát és menetes összekötõ csõvel csatlakozik a házhoz. A ház és fedél prec. öntött alumínium ötvözetbõl készül Cella Ez az egység tartalmazza az 6. ábra szerinti mérõcellát, a cellafedeleket (7. és 8. ábra), csatlakozókat és a mérõcellához tartozó kompenzáló kártyát. A mérõcellákat a Rosemount cég szállítja a "Mérôcella adattáblázat" szerint. A mérõcella anyaga követelményektõl függõen lehet: a. Rozsdamentes 316 SS.DIN b. Hastelloy C c. Monel A töltõfolyadék lehet: a. Szilikonolaj (A hidegálló típusnál csak ez.) b. Fluorolub olaj (Oxigén mérésére) A mérõcellákat rozsdamentes 316 SS anyagból készülnek és szilikonolajjal vannak feltöltve, ettõl eltérõ kivitel esetén a rendelést külön jelezni kell. A távadóknál, celláknál felhasznált tömítõgyûrûk anyaga: Fluoroelastomer (Viton) Teflon BUNA N, EPDM (etilén/propilén) (A hidegálló típusoknál.) A cella a házhoz menetes csatlakozó csõvel csatlakozik, a házba való becsavarás után rögzítõ anyával és ragasztással biztosítják. A cella fedelek tömítése: 88 x 3. A technológiai közeg csatlakoztatása a cellához: 1/4-18 NPT menettel a karimában 1/2-14 NPT a csatlakozóhoz (cellafedélen) Tokozás A távadók kétféle tokozással készülnek: a. Normál tokozás 7. ábra b. Nyomásálló 8. ábra Normál tokozás Nyomásálló tokozású távadók EEx de 308B-as típusok (8. ábra) A tokozás résméreteit, a robbanás elleni védelmet és egyéb jellemzõit a pont tartalmazza. Szereléskor csak a körvonalrajz szerinti fedelet (1) szabad megbontani a fedélrögzítõ eltávolítása után. A fedélrögzítõ (7) M5-ös belsõ kulcsnyílású csavar bontása után eltávolítható, majd a jelvezeték bekötése után vissza kell szerelni. A külsõ földvezeték rögzítésére a (9) földelõ csavar 10

11 11 szolgál. A földelõ vezeték csatlakoztatása kábelsaruval történik. A kábelsarut az alátét és a rögzítõ közé szerelik, elfordítás ellen a rögzítõvel biztosítják, melyet rugós alátéttel szorítanak le. A távadót a mérõkörbõl kiszerelni, a csatlakozást megbontani csak feszültségmentes állapotban szabad. (Az erre vonatkozó utasítás az adattáblán olvasható!) Elektronikus egység Az elektronikus egység (8) egymásba dugaszolható kártyákból áll. Elvi mûködését az 5. ábra alapján az 1.5. pont tárgyalja a 7. és 8. ábra felhasználásával. Az elektronikus egység az alábbiakat tartalmazza: 1. Erõsítõ kártya 18. ábra 2. Kalibráló kártya 19. ábra 3. Kompenzáló kártya 4. Csatlakozó kártya Az elektronika alkalmas ma, kimenõjelû távadókba való beépítésre. 11

12 12 7. ábra - Normál tokozású távadók típus: 39 12

13 13 A felület minõsége az EEx de felületeken min. Ra. 8. ábra - EEx de tokozású távadók résméretezett rajza típus: 38 13

14 14 2. MÛSZAKI ADATOK 2.1. Típusszámok / X Tokozás kivitele Környezeti hômérséklettartomány ( C) Pontossági osztály 8 Nyomásálló EEx de 9 Normál Gyújtószikramentes EEx ia IIC T5 **** ,25 * ,5 Mérôcella (mbar) Beállított mérési tartomány (mbar) Statikus nyomás (bar) Statikus nyomás (bar) *** ,25 / / / / ** ,2 / 7 bar ,5 / 21 bar / 70 bar max 7 bar statikus nyomáson használható a távadó csak 0,5 osztálypontosságú 320 bar statikus nyomású távadó csak tól mbar mérési tartományban készül Rosemount cella jelzõszám CESI jóváhagyással rendelkezõ típus, csak C környezeti hômérséklettartományra 14

15 15 Megjegyzések: X Különleges kivitel értelmezése: K - R5 sortól eltérõ eltolt méréstartományú, más mértékegységre hitelesített távadó S - Atomerõmûvi kivitel G - Gyökös kimenetû távadók (lásd 2. sz. mellékletet) Ha a 39 -es erõmûvi típusnál a típusszám után "S" betû kerül, különleges speciális atomerõmûvi kivitelû a távadó. A 38 -es és 39 -as sorozatú távadók ún. "hideg" típusok szélsõséges idõjárási viszonyok között ajánlott kivitel. Ezeknél a típusoknál az alábbi eltérések vannak: 2.2. Névleges adatok a. Hõmérséklet hatására -40 C C között a járulékos hiba másfélszeres. b. Megnõ a csillapítás -30 C alatt. Mérési tartományok (bemenõjel) Statikus nyomások Túlterhelhetõség Kimenõjel tartomány Tápfeszültség Villamos terhelhetõség mbar-tól mbar-ig R5-ös sor szerint 7; 140; 320bar az adott statikus nyomáshatárig (mindkét oldalról) ma egyenáram V egyenfeszültség R ohm U t 14 V L Imax A ahol: U t = tápfeszültség I max = bemenõjel max. értéke Cella térfogat: kisebb, mint 0,15 cm 3 Felbontóképesség folyamatos Osztálypontosságok táblázat szerint Érzéketlenségi sáv 0,05% Nullázhatóság Bemenõ-kimenõjel összefüggése Környezeti hőmérséklet: 0,3 x oszt. pontosság lineáris -20 C +60 C Közeghőmérséklet tartománya: -40 C +100 C Védettség IP 65 MSZ IEC 529 Védelmi mód: EEx de IIB T6 T Közeg max 75 C EEx de IIB T5 T Közeg max 90 C EEx de IIB T4 T Közeg max 100 C 15

16 16 Érintésvédelmi osztály III. (MSZ 171-1:1984 szerint) Villamos szilárdság Elektronikus egység 500 V eff, 50 Hz Mérõcella 100 V eff, 50 Hz Összeszerelt állapotban 100 V eff, 50 Hz Szigetelési ellenállás 100 Mohm / 100 V egyenfeszültséggel mérve Rázásállóság Hz, 0,5 g Szerelési helyzet függõleges 5 Körvonalméretek, csatlakozások, felerõsítés körvonalrajz szerint Tömeg kb. 5,5 kg 2.3. Referencia feltételek Tápfeszültség 26 V 1% egyenfesz. Terhelés 100 ohm (normál ellenállás) Környezeti hõmérséklet 20 2 C Mérés közben megengedhetõ hõm. vált. 1 C Felszerelési helyzet függõleges 2 Rezgésmentesség Külsõ mágnestér (kivétel a Föld mágn. tere) nem mérhetõ érték 3. JÁRULÉKOS HIBÁK Tápfeszültség függõség Villamos terhelés függõség Környezeti és közeg hõmérséklet változás hatása: Mérõcella 0,1% / teljes tartományra 0,1%/0...R L max a.) ,25 / 15 mbar 0,5% / 10 C b.) / 75 mbar / 370 mbar 0,4% / 10 C c.) / 1860 mbar ,2 / 7 bar 0,2% / 10 C d.) ,5 / 21 mbar / 70 bar 0,2% / 10 C Hõmérséklet változás hatása a beállítható minimális mérési tartományoknál: Mérõcella a.) ,25 / 15 mbar 1,2% / 10 C b.) / 75 mbar / 370 mbar / 1860 mbar 0,6% / 10 C ,2 / 7 bar ,5 / 21 bar / 70 bar A villamos szilárdság vizsgálata megszerelt távadónál 100 Veff 50 Hz szinuszos jellel megengedett. Statikus nyomásfüggõség: kétoldalú 16

17 17 Mérõcella a.) ,25 / 15 mbar 17 0,3% / 7 bar /nullpontra 0,18% /meredekségre b.) / 75 mbar 0,5% / 140 bar /nullapontra / 370 mbar -1,6% /meredekségre c.) / 1860 mbar 0,25% / 140 bar /nullpontra -1,25% /meredekségre d.) ,2 / 7 mbar ,5 / 21 bar 0,5% / 140 bar /nullpontra / 70 bar -1,75% /meredekségre P s = 320 bar statikus nyomású (nagynyomású kivitelûek) mérõcellák statikus nyomásfüggõsége: Mérõcella / 370 mbar / 1860 mbar nullpontra, végértékre vonatkozt. 2% (nullázható) ,2 / 7 bar meredekségre: 0,25% (70 bar-onként) ,5 / 21 bar A statikus nyomásvált. hatása egyoldalú nullázható! Szerelési helyzetváltozás 0,2% / 10 nullázható Rezgések a Hz között max. 3 g 0,05% / g 0,05% / g Mérési tartományra vonatkoztatva b Hz között max. 5 g Külsõ mágneses tér hatása (400 A/m): nem mérhetõ érték 3.1. Egyéb jellemzõk Méréstartomány és beállítása A mérési tartomány kívülrõl folyamatosan a névleges méréstartomány 1/6-ra szûkíthetõ. A negatív mérési tartomány azonos nagyságú a névleges (pozitív) méréstartománnyal. Nullponteltolás, nullpontállítás A nullpont állítása folyamatosan végezhetõ el. A nullpont eltolása az erõsítõ kártyán végezhetõ el a jumper áthelyezésével: - Sz irányba (Supress zero) -negatív irányba tolható el, + Ez irányba (Elevate zero) - pozitív irányba tolható el. A jumper középállása az alaphelyzet, ekkor a zero semmilyen irányba nincs eltolva. Nullponteltolás: pozitív irányban a mérési tartomány 83,4%-a negatív irányban a mérési tartomány 100%-a. A hõmérséklet és a statikus nyomásváltozás okozta járulékos hibák a méréstartomány leosztásával arányosan növekednek, a beállítható minimális mérési tartományra megadott értékekig. 4. SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS A távadókat a gyártó speciálisan kialakított szállító ládákban szállítja. A csomagolás biztosítja, hogy max. 2 g ütés, illetve rázás nem okoz károsodást a mûszerekben. A csomagolás védelmet biztosít

18 18 a szállítás közben fellépõ esetleges nedvesség és csapadék ellen. A szállítás közben gondoskodni kell arról, hogy a környezeti hõmérséklet ne lépje túl a C-os hõmérséklettartományt. A távadók raktározását célszerû a csomagoláson feltüntetett jelek figyelembevételével elvégezni. A zárt helyiség hõmérséklettartománya C lehet, %-os relatív páratartalom mellett. A helyiség levegõje nem tartalmazhat agresszív gõzöket és gázokat. 5. FELSZERELÉS A távadók felszerelése elõtt a gyártmányt a helyszínen ki kell csomagolni. Meg kell vizsgálni, hogy a szállítás, raktározás alatt nem érte-e károsodás a készüléket. A meglevõ mûbizonylatok és szerelési utasítások alapján az alábbiakat kell ellenõrizni: 5.1. Felszerelés A távadó típusa, névleges adatai megfelelnek-e az adott mérõkörhöz. Tokozások EEx lezárók, plombálások. Kábeltömítések, bekötõcsavarok, földelõ csavarok meglétét. Gyújtószikramentes kivitel esetén a színjelzés meglétét. (Világoskék színû tömszelence) A külön rendelt szelepcsoport meglétét. Tartozékok, szerszámok meglétét. (10.3 fejezet) A távadó felszerelése elõtt szükséges szemrevételezni a felszerelés helyét, módját. A távadót a körvonalrajz szerinti helyzetbe kell felszerelni függõleges csatlakozó csonkokkal, vízszintes házzal. A távadó kialakítása lehetõvé teszi a készülék vízszintes vagy függõleges csõre történõ felszerelését, figyelembe véve a körvonalrajzon levõ méreteket. A felszerelésnek olyannak kell lennie, hogy a távadó üzemszerû mûködése biztosított legyen Csatlakozó csõvezeték kialakítása A vezetékeket -amelyeken a mérendõ nyomást vezetik- a kivételi helytõl a távadóig megfelelõ lejtéssel kell kialakítani, ha erre nincs mód, kondenz edényeket, lefúvató csöveket kell közéjük iktatni. A vezetékekben nem lehet éles törés, illetve a csatlakozásokat nem szabad mechanikailag terhelni. A mérendõ nyomások távadóba történõ bevezetése elõtt elzáró szelepeket kell beiktatni. A távadónak a mérõvezetékhez viszonyított helyzete függ a mérni kívánt közegtõl (9. a, b, c. ábra). Ezért az optimális felszerelés céljából célszerû a következõket betartani: Agresszív vagy forró közegnek nem szabad a mérõátalakítóval érintkeznie. A mérõvezetékeket úgy kell összeszerelni, hogy ne keletkezzék bennük lerakódás. Folyékony közeg alkalmazásakor a folyadék mindkét mérõvezetékben azonos szinten legyen. Folyadékmennyiség mérése A mérõvezetékek a lehetõ legrövidebbek legyenek. Kerülni kell a hõmérséklet változásokat. Folyadékmennyiségek mérésekor a távadót egy szinten kell elhelyezni a nyomáskivételi hellyel, vagy az alatt, hogy az esetlegesen keletkezõ gáz visszatérhessen a rendszerbe. A mérõvezetékeket emelkedéssel kell a nyomáskivételi helyhez illeszteni. Gázmennyiség mérése Gázmennyiség mérésekor a távadót azonos szinten kell elhelyezni a nyomáskivételi hellyel, vagy e felett, hogy az esetlegesen keletkezõ kondenzátum lefolyhasson a technológiai vezetékbe. A mérõvezetékeket lejtéssel kell a távadótól a megcsapolásokhoz illeszteni. Olyan távadóknál, ahol 18

19 19 oldalt helyezkedik el a leeresztõ szelep, ez utóbbi az esetleges kondenzátum leeresztésére szolgál, így szükség esetén a távadót 180 o -kal el lehet fordítani. Gõzmennyiség mérése Gõzmennyiség mérésekor a távadót a nyomáskivételi helyek alatt kell elhelyezni, hogy a mérõvezetékekben legyen a kondenzátum. A nyomáskivételi helyen a bekötések a vízgõz oldalon legyenek kiképezve. A mérõvezetékek legyenek mindig vízzel feltöltve, hogy ne kerüljön gõz közvetlenül a mérõcellába. Kondenzvízgyûjtõ edényeket nem kell alkalmazni! A vezetéket emelkedéssel kell a nyomás kivételi helyhez illeszteni. Vigyázat! Gõzök vagy más forró közegek mérésekor a távadó hõmérséklet elõírásait nem szabad túllépni. A rendszer és a távadó közötti mérõvezetékeknek közvetíteniük kell a nyomást a mérési ponttól a távadóig. Ezen a szakaszon a következõ hibák léphetnek fel: Tömítetlenség a mérõvezetékekben vagy csatlakozó vezetékekben. Súrlódási veszteség megnõ. Folyadék a gázvezetékben (alaphiba). Gázbuborék a folyadék vezetékben (alaphiba). Hõmérséklet változás által okozott tömítés változás a két mérõvezetékben (alaphiba). a; Folyadékmennyiség mérése b; Gázmennyiség mérése 19

20 20 1. Légtelenítõ szelep 2. 3 útú szelep 3. Záró szelep 4. Nagynyomású zárószelep 5. Hûtõszakasz H High = Nagynyomású oldal L Low = Kisnyomású oldal c; Gõzmennyiség mérérse 5.5. Villamos csatlakozás (7., 8. ábra) 9. a; b; c. ábra - Mérõvezetékek elhelyezése A távadó csatlakozását a védelmi mód, a távadó típusa határozza meg. A kimenõ jel rendszertõl függõen kétvezetékesként lehet a távadókat bekötni. A bekötés módja a kapocslapon elhelyezett adattábla jelölése szerint történik. A távadók kábelbevezetését egységesen Pm 13,5-ös, fokozott biztonságú védelmi módú tömszelence biztosítja, amely lehetõséget ad max. 4 x 1,5 mm 2 -es kábel bekötésére. Ellenõrizze a tömítõ gumigyûrû és a szorító gyûrûk meglétét! Bekötés elvégzése: A távadó villamos bekötése elõtt a villamos kapcsok oldalán a fedelet (1) el kell távolítani. Normál védelmi módú távadók esetén ez a fedél kicsavarásával elvégezhetõ. Gyújtószikramentes és EEx de védelmi módú távadók esetén a felhasználó által engedélyezett kapocsoldali fedélrögzítõt (7) el kell távolítani, majd a fedelet kicsavarni. Kétvezetékes ( ma-es) kivitelû távadó esetén a villamos átvezetõ "SIGNAL" feliratú csatlakozóihoz a jelvezetéket kell polaritáshelyesen csatlakoztatni. A TEST feliratú részen a + és a - csatlakozókhoz az ellenõrzõ mûszer csatlakoztatható. A villamos vezetékek bekötése után az (1)-es fedelet vissza kell csavarni EEx de és gyújtószikramentes kivitelûeknél a fedélrögzítõt az M5 belsõ kulcsnyílású csavarral rögzíteni kell. Gyújtószikramentes és EEx de védelmi módú távadókat csak feszültségmentes állapotban szabad bekötni. (Lásd a mûszer adattábláján lévõ figyelmeztetõ feliratot!) A távadók robbanásveszélyes övezetben való üzemelésének feltételeit a mérõkörök kialakítását az 1.3. és 1.4. pontok tárgyalják. Javasolt kábeltípus: 4 x 1,5 mm 2 (acélszalag páncélozású kábel a mûszer mûködési hõmérséklettartományának megfelelõen) A mérõkörök kiépítésénél be kell tartani az MSz 1600/8:1977 és az MSz EN 50014:1992, és MSz EN 50018:1992, MSZ EN vonatkozó elõírásait. A szerelés befejezése után ellenõrizni kell a bekötéseket, nyomáscsatlakozókat, mechanikus rögzítéseket. 6. ÜZEMBEHELYEZÉS Üzembehelyezés elõtt ellenõrizni kell a mérõkör kialakítását, a villamos bekötések helyességét, a csatlakozások szakszerûségét és megbízhatóságát. 20

21 21 Az üzembehelyezéskor az adott mérõkör kialakítása, a távadó csövezése attól függ, hogy milyen közeget akarunk mérni. Az üzembehelyezést folyadék és gõz esetén a következõ 10. ábra szerinti elrendezést figyelembe véve kell elvégezni. Jelölések: 1. Távadó 2. Kiegyenlítõ szelep 3. Mérendõ nyomás szelepe 4. Lefúvató szelep 5. Elzáró szelep 6. Mérõperem 7. Leeresztõ szelep 10. ábra - Folyadék és gõz mérése A tömszelence, illetve a zárócsavar egymással felcserélhetô a szükség szerinti kábel elrendezés érdekében. A rendszerben valamennyi elzáró szelepnek zárva kell lennie, a 7 légtelenítõ szelepnek nyitva. A következõ sorrendben kell nyitni a szelepeket: 2 kiegyenlítõ szelepeket 5 elzárószelepet 3 mérendõ nyomás szelepeit 4 lefúvató szelepeket A levegõ kiáramlás megszûnése után le kell zárni a 4 és 8-as szelepeket a negatív (-) ágban levõ 3 szelepet. A mûszer nullázása után a negatív ágban levõ 3 szelepet óvatosan nyitni kell, a 2 kiegyenlítõ szelepet zárni. A nullázást a távadó házának oldalán elhelyezett zárócsavar kicsavarása, illetve robbanásbiztos kivitelûnél a reteszelés kioldása után lehet elvégezni, ügyelve a mûszaki leírás fejezetében leírtakra. A szelepeket lassan, folyamatosan kell nyitni, illetve zárni. A távadó üzembe helyezésekor vagy mérõkörbõl való kiszerelésekor a mûveletet a kiegyenlítõ szelep nyitásával kell kezdeni. 7. ÜZEMELTETÉS, KARBANTARTÁS, GARANCIA, HITELESSÉG A távadókat a gyártás során hitelesítik, így az elsõ üzembe helyezéskor legfeljebb csak nullázni kell az elõbbiek szerint. Ha késõbb a gyári beállítás észrevehetõen megváltozik, illetve javítás vagy alkatrészcsere történt, a távadó és az elektronikus egység mûködését ellenõrizni kell a 8. fejezet szerint. 21

22 Rendszeres karbantartás Üzemi tapasztalatok szerint -ha közben meghibásodást nem észlelnek- három havonként célszerû karbantartást végezni. A távadót célszerû lefúvatni, szemrevételezéssel ellenõrizni a mérõkört, a villamos csatlakozókat, az impulzus csõvezetéket, a kábelek bekötését, a földelés hibátlanságát, és meg kell gyõzõdni arról, hogy a távadót nem érte-e mechanikai hatások után egyéb károsodás. A karbantartást körültekintéssel kell elvégezni a vonatkozó szabványok figyelembevételével Idõszakonként szükségessé válik a cellafedelek levétele után a membránfedelek tisztítása. Ennek elvégzését nagy körültekintéssel kell elvégezni, mivel az érzékeny membrán könnyen megsérülhet. Karbantartás folyamán figyelembe kell venni az üzemeltetés folyamán a gyújtószikramentességet befolyásoló eszközök, készülékek állapotát és ezekre vonatkozó szerelési elõírásokat az 1.3. fejezet szerint. Nyomásálló tokozású távadókat csak a veszélyességi övezeten kívül szabad megbontani, karbantartását végezni. Nyomásálló tokozású távadók esetén csak az üzemeltetõ által megbontható (kábeldoboz) felületeket szabad megnyitni. Amennyiben szükségessé válik (áthitelesítés) a plomba megbontása, vigyázni kell összeszereléskor a robbanásbiztonságot biztosító rések, felületek sérülésére, csak hibátlan alkatrészek szerelhetõk vissza Évenkénti karbantartás 7.3. Garancia Évenként egyszer nagy karbantartást kell végezni. A távadót a mérõkörbõl ki kell szerelni. A mérõkört és tartozékait feszültségmentes állapotban felül kell vizsgálni. Javító mûhelyben a távadót nullázni kell, és ellenõrzõ mérést kell végezni a karbantartási munkák után, a 8. fejezet szerint. Az WESZTA-T Kft. minden távadóra a szállítástól számított 1 év garanciát vállal. Megszûnik a garancia akkor, ha a garanciális idõn belül a felhasználó felnyitja a leplombált mûszert vagy szakszerûtlen üzemeltetést vagy karbantartást végzett Hitelesség A távadókat az ország beépítésre vonatkozó nemzeti termékszabvány szerinti gyakorisággal hitelesíteni kell. A rendszeres - az OMH vagy más hitelesítésre jogosult intézet által végzett - hitelesítés alkalmával a karbantartást és a javítást bizonylatolni kell. Elszámolási célú mérésekre használt távadókat az OMH-val évente kell hitelesíttetni. A hitelesség megszûnik, ha a javítás vagy beállítás miatt a plombát felnyitották. Ha a távadót meghibásodás miatt szét kellett szedni vagy alkatrészcsere vált szükségessé, a javítás után újra kell hitelesíteni. 8. BEÁLLÍTÁS, STATIKUS JELLEGGÖRBE ELLENÕRZÉSE Ha mûködés közben olyan rendellenességek lépnek fel, amik karbantartással nem háríthatók el, a távadót a mérõkörbõl ki kell szerelni javítás céljából. 22

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ SZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ TÍPUSOK: MV-19 (G-19-01) MV-19 E (G-19-0) MV-19 Á (G-19-0) 1. átdolgozott kiadás (006. október) TISZTELT VÁSÁRLÓ! Az Ön által

Részletesebben

UNIFLOW-100. Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Zárt, nyomás alatt álló csővezetékekben áramló közegek mennyiségének mérésére

UNIFLOW-100. Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Zárt, nyomás alatt álló csővezetékekben áramló közegek mennyiségének mérésére UNIFLOW-100 Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Zárt, nyomás alatt álló csővezetékekben áramló közegek mennyiségének mérésére Műszerkönyv Process Control Kft. H -1091 Budapest Haller

Részletesebben

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B Mat. Nr. 607 3017 BU 0300 HU Állapot: 2003 június Getriebebau NORD GmbH

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Kezelési útmutató A német eredeti változat fordítása Kezelési útmutató szerelők és üzemeltetők számára Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Tartalomjegyzék 1 Általános

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez analóg KOMFORT 24 K KOMFORT 24 V KOMFORT 24 VH KOMFORT 28 V KOMFORT 25 KD KOMFORT 29 VD digitális KOMPAKT 25 V FIGYELEM! Mielőtt

Részletesebben

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók Használati útmutató TRI gázüzemű hőlégbefúvók Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan fogja az Ön kényelmét szolgálni.

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató KONDENZÁCIÓS FŰTŐ GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Ecosy F 28 E AS Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2 3.1

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KOMFORT T 25 K, KOMFORT T 25 V KOMFORT T 25 VH, KOMFORT T 29 V FIGYELEM! Mielőtt használatba venné a készüléket

Részletesebben

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat A1300 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési hibák következtében

Részletesebben

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU*

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Használati útmutató HU VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni.

Részletesebben

EOLO Star 24 3 E Használati utasítás és figyelmeztetések

EOLO Star 24 3 E Használati utasítás és figyelmeztetések EOLO Star 24 3 E HU Használati utasítás és figyelmeztetések *1.030588HU* Kedves vásárló, köszönjük, hogy ezt, a kíváló minőségű, Immergas terméket választotta, amely az Ön számára tartósan kényelmes és

Részletesebben

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI 2. számú melléklet A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI a 23/2006. (II. 3.) Kormányrendelet és a Nyomástartó Berendezések Műszaki-Biztonsági

Részletesebben

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma 3.15. Műszerek és mérések 3.15.1. A mérés fogalma Hagyományos értelmezés szerint a mérés egy fizikai mennyiség nagyságának meghatározása a választott mértékegységben kifejezett számértékével. A mérési

Részletesebben

Rosemount 2088, 2090P és 2090F típusú nyomástávadók

Rosemount 2088, 2090P és 2090F típusú nyomástávadók Rövid telepítési útmutató 2013. április Rosemount 2088 és 2090 Rosemount 2088, 2090P és 2090F típusú nyomástávadók 4 20 ma vagy 1 5 V kimenetű, alacsony üzemfeszültségű távadó HART protokollal Start 1.

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120

TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120 Műszaki kézikönyv TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120 1 Tartalom jegyzék: 1 Bevezető...5 1.1 Rendamax...5 1.2 A beszállító...5 1.3 A kézikönyv...5 1.4 Szervizelés...6

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

G É P K Ö N Y V. RKG 100 típusú 100 literes RKG 200 típusú 200 literes RKG 280 típusú 280 literes GÁZTÜZELÉSŰ ÉTELFŐZŐ ÜST

G É P K Ö N Y V. RKG 100 típusú 100 literes RKG 200 típusú 200 literes RKG 280 típusú 280 literes GÁZTÜZELÉSŰ ÉTELFŐZŐ ÜST G É P K Ö N Y V RKG 100 típusú 100 literes RKG 200 típusú 200 literes RKG 280 típusú 280 literes GÁZTÜZELÉSŰ ÉTELFŐZŐ ÜST Gyártási szám: Gyártási év: Gyártó: GASZTROMETÁL Gép- és Berendezésgyártó Részvénytársaság

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

Szolárállomás AGS 5... 50

Szolárállomás AGS 5... 50 Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Szolárállomás AGS 5... 50 7747006489.00-.SD AGS 5 AGS 5E AGS 0 AGS 0E AGS 0 AGS 50 6 70 6 85 Hu (007/05) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

Rosemount 3095 MultiVariable típusú többváltozós tömegáram-távadó

Rosemount 3095 MultiVariable típusú többváltozós tömegáram-távadó Katalógus 2008-2009 Rosemount 3095 MultiVariable Rosemount 3095 MultiVariable típusú többváltozós tömegáram-távadó A TÖMEGÁRAMMÉRÉS TERÜLETÉN ELISMERT VEZETŐ HELY! A 10:1 áramlási sebesség-tartományban

Részletesebben

OMRON I905-HU2-02. Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ. Általános célú kompakt frekvenciaváltó

OMRON I905-HU2-02. Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ. Általános célú kompakt frekvenciaváltó I905-HU2-02 OMRON Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ Általános célú kompakt frekvenciaváltó Tartalomjegyzék Általános bemutatás...................................................... 4 Mûszaki adatok,

Részletesebben

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek/üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató turbomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék turbomag 14-2/0 HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató turbomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

Mûszerkönyv PN 5101055pHC 2001. január. Solu Comp II. Kétbemenetes ph/vezetõképesség analizátor

Mûszerkönyv PN 5101055pHC 2001. január. Solu Comp II. Kétbemenetes ph/vezetõképesség analizátor Mûszerkönyv PN 5101055pHC 2001. január Solu Comp II Kétbemenetes ph/vezetõképesség analizátor FONTOS UTASÍTÁSOK OLVASSA EL EZT AZ OLDALT MIELÕTT TOVÁBBHALADNA! A Rosemount Analytical cégtõl vásárolt készülék

Részletesebben

EUROLINE fali készülék 2004.

EUROLINE fali készülék 2004. EUROLINE fali készülék 2004. Euroline ZS/ZW 18/23-1 KE kéményes fali készülékek Mûszaki adatok Készülék típusa ZS/ZW 18-1 KE ZS/ZW 23-1 KE Melegvíz elõállítás Névleges hõteljesítmény kw 6,0-20,0 7-22,6

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Vezérlés Párhuzamos interfész Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Üzemeltetési

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS EKB-25

MŰSZAKI LEÍRÁS EKB-25 Kód: G25-0000.00m MŰSZAKI LEÍRÁS EKB-25 Készült: 2001. október 13. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS... 3 2. MŰSZAKI ADATOK... 3 2.1. Csatlakozási lehetőségek.... 5 3. SZERKEZETI

Részletesebben

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben