Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin"

Átírás

1 ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL -TESTÜLETE Arnót, Pet fi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ Szám: 4 /2014 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képvisel -testületének a Polgármesteri Hivatalban (Arnót, Pet fi S.u. 120.) február 27-én megtartott rendkívüli testületi ülésén. A nyílt testületi ülés 10 órakor kezd dött. Megjelent képvisel k: Kés bb érkezett az ülésre : dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képvisel Heged s Sándor képvisel T zsér László képvisel Bénó Gábor képvisel Távol maradt képvisel : Dr. Molnár Imre képvisel Orosz Ferenc képvisel Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyz Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Buday Barnabás esperes Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Bodnár Katalin jegyz Buday Barnabás esperes Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin Dr. Üveges István polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javaslatot tett a jegyz könyv hitelesít re. A szavazás idején 4 képvisel b l 4 képvisel volt jelen. A Képvisel -testület 4 igen szavazattal a jegyz könyv hitelesítésére tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadta: Jegyz könyv hitelesít : T zsér László képvisel Ismertette a meghívóban szerepl napirendi pontokat. 1./Arnóti Napközi Otthonos Óvoda egyházi fenntartásba történ adására vonatkozó megkeresés megtárgyalása Meghívott: Buday Barnabás esperes 2./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására kijelölt 1

2 közérdek szolgáltatóval jóváhagyott Megállapodásra vonatkozó 1./2014.(I.21.) sz. Pénzügyi bizottsági határozat hatályon kívül helyezése, -új Megállapodás jóváhagyása el adó: polgármester 3./ Sajó Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban az Önkormányzat képviseleti jogának meghatározása El adó: jegyz 4./Arnót Község Önkormányzat Képvisel testülete önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló rendeletének jóváhagyása 5./ A képvisel i tiszteletdíj megállapításáról szóló 4/2010.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása 6./ Rákóczi Leader Egyesülethez történ esetleges csatlakozás esetén Szándéknyilatkozat jóváhagyása 7./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettségeinek megállapítása El adó: jegyz 8./ Arnót Község Önkormányzat évi költségvetésének tárgyalása 9./Bejelentések Dr. Üveges István javasolta az 1. napirendi pont bejelentések el tti tárgyalását, mert Buday Barnabás esperes úr kés bb fog megérkezni az ülésre, valamint kérte vegyék fel napirendre az ÉMOP Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése cím projektfelhívásra benyújtott Fels zsolca Arnót kerékpárút építése projekt megvalósításához nyomvonalterv jóváhagyását tartalmazó napirendi pontot. Ismertette a módosított napirendi pontokat A szavazásban 4 jelenlév képvisel b l 4 f vett részt Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 4 igen szavazattal 2

3 Arnót Község Önkormányzat 12./2014. (II.27.) számú képvisel -testületi határozat Tárgy: Napirend módosítása Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete a meghívóban szerepl napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadja: 1./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására kijelölt közérdek szolgáltatóval jóváhagyott Megállapodásra vonatkozó 1./2014.(I.21.) sz. Pénzügyi bizottsági határozat hatályon kívül helyezése, -új Megállapodás jóváhagyása el adó: polgármester 2./ Sajó Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban az Önkormányzat képviseleti jogának meghatározása El adó: jegyz 3./Arnót Község Önkormányzat Képvisel testülete önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló rendeletének jóváhagyása 4./ A képvisel i tiszteletdíj megállapításáról szóló 4/2010.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása 5./ Rákóczi Leader Egyesülethez történ esetleges csatlakozás esetén Szándéknyilatkozat jóváhagyása 6./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettségeinek megállapítása El adó: jegyz 7./ Arnót Község Önkormányzat évi költségvetésének tárgyalása 8./Arnóti Napközi Otthonos Óvoda egyházi fenntartásba történ adására vonatkozó megkeresés megtárgyalása Meghívott: Buday Barnabás esperes 9./ÉMOP Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése cím projektfelhívásra benyújtott Fels zsolca Arnót kerékpárút építése projekt megvalósításához nyomvonalterv jóváhagyása 10./Bejelentések Felel s: polgármester határid :azonnal 3

4 1./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására kijelölt közérdek szolgáltatóval jóváhagyott Megállapodásra vonatkozó 1./2014.(I.21.) sz. Pénzügyi bizottsági határozat hatályon kívül helyezése, -új Megállapodás jóváhagyása el adó: polgármester dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a Katasztrófavédelem ideiglenes szolgáltatóként a Cirkontot jelölte ki. A szerz dést ezek alapján február 15-ig kellett megkötni. Két üléssel ezel tt elfogadták a megállapodást, de nem került kézbesítésre, történt egy hasznos egyeztetés, melynek során újabb szerz dés tervezet készült, ami sokkal kedvez bb. Más önkormányzathoz képest 70 e Ft/hó nettó hozzájárulást kell fizetnie az önkormányzatnak, a különbözet ami a beszedhet és a ténylegesen beszedett közötti különbség, e Ft körüli összeg éves szinten, de ha a Zöld Völgy megkezdi a m ködést új megállapodás megkötése szükséges. Kérte a korábbi szerz dés visszavonását, és a most megküldött szerz dés elfogadását. Heged s Sándor képvisel elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen is megkérdezte, hogy a Katasztrófavédelem havi díjbeszedést írt el, nem gond-e, hogy a megállapodásban a negyedéves díjbeszedés szerepel. Dr. Üveges István polgármester szerint ez nem gond, ha a Cirkontnak megfelel ez a beszedési ciklus, akkor jó az önkormányzatnak is. Heged s Sándor képvisel szerint, ha így is törvényes, akkor neki is megfelel. Dr. Üveges István polgármester véleménye szerint, ha gondjuk lesz, akkor szólnak és majd módosítják. Azzal is kell majd foglalkozni, hogy mit kezdjenek a kintlév ségekkel, mi legyen a Dankó Pista utcán él k szemétdíjával. Az biztos, hogy ha a Zöld Völgy átveszi majd az üzemeltetést, akkor nem 70 eft/hó lesz az önkormányzat fizetési kötelezettsége. Heged s Sándor képvisel elmondta, hogy 22 ház van a Dankó Pista utcán és 120 nem fizet a faluból. Dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy az a 70 e Ft/hó összeg akkor ennyi, ha közel 700 házból be tudják szedni a díjat. T zsér László képvisel szerint a díjbeszed minden házból beszedné a 3500 Ft/hó díjat, de a lakos azt mondja, hogy miért fizessen, hiszen még kukája sincs, vagyis a lakosnak a szolgáltatóval nincs jogviszonya. Dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a lakosságnak a törvény erejénél fogva kötelez a szemétszállítás, err l korábban is kaptak tájékoztatást. T zsér László képvisel szerint meg kell el zni a bajt egy tájékoztatással, utána jöhet a felszólítás. 4

5 Dr. Üveges István polgármester szerint nagyobb értelme van a névre szóló levélnek, mint a szórólapnak. Heged s Sándor képvisel szerint keletkezett egy újabb réteg is, aki úgy gondolja, hogy két hónapig ingyen vitték a szemetet, akkor most már továbbra sem kell fizetni érte. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a szolgáltató nem vállalja a matricát, de valamit ki kellene találni. T zsér László képvisel szerint szó nélkül ne lehet elindítani a szemétdíj szedését, arra is fel kell készülni, hogy esetleg azt mondja a lakos, hogy nem is vitetett szemetet, akkor miért fizessen. Barcsák Pálné képvisel szerint sokan annak hatására fizettek, hogy kiment a tájékoztató levél. Heged s Sándor képvisel szerint jó a névszerinti felszólítás, ha van arról lista, hogy ki nem fizette a díjat. Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy az egyeztetések során volt arról szó, hogy az önkormányzat nem akarja a díjat szedni. AZ önkormányzatnak nem feladata ez, ha megkötik a szerz dést a Cirkont kiküldi a saját tájékoztatóját. dr. Üveges István polgármester szerint a Cirkont nem fogja bevállalni, mert a lakossággal nincs kapcsolatban. Lehet kett s aláírás is, a matricát hiányolja a rendszerb l. Heged s Sándor képvisel szerint hitelesebb, ha a felhívást az önkormányzat adja ki, mert a díjfizetés törvényi kötelezettség. Bodnár Katalin jegyz szerint a hulladékszállításról szóló törvény a szolgáltató feladatává teszi a díjbeszedést. Kell a tájékoztatás, de nem terhelheti az önkormányzatot, a szolgáltató a NAV-on keresztül fogja az elmaradt szolgáltatási díjat beszedetni. A szolgáltatónak kell a körlevelet kiküldeni. Barcsák Pálné képvisel szerint ha nem tudja a szolgáltató beszedni, akkor az az önkormányzaton fog lecsapódni, ezek után lehet, hogy még kevesebb díjat fognak majd tudni beszedni. Dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a nagy átalakítás a Zöld Völgy indulásakor lesz, most nagyobb gond az hogy nincs matrica. Heged s Sándor képvisel szerint a Zöld Völgy indulásakor már nem sok lehet ségük lesz a változtatásra. T zsér László képvisel megkérdezte, hogy a lakosság és a szolgáltató között lesz szerz dés? Barcsák Pálné képvisel megkérdezte, hogy mi lesz a lakatlan lakásokkal? 5

6 Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy azt be kell jelentenie a tulajdonosnak, ha megüresedik a lakás. dr. Üveges István polgármester szerint ez nem jó, az önkormányzatnak a lakcímnyilvántartás alapján kell nyilvántartania az üres lakásokat. Kell matrica is, mert lesz kibúvó, nem lehet majd nyomon követni, hogy ki fizet ki nem, a szolgáltató sem tudja majd, hogy a szemetet honnan vigye el. Heged s Sándor képvisel szerint ezek után ha csak matricás rendszer lesz, akkor jön a szolgáltató, hogy a különbözetet fizesse az önkormányzat. Bodnár Katalin jegyz szerint nem kell a matrica, plusz költséget nem tudnak felvállalni. Ezt a matricás rendszert a tárgyaláskor felvetették de a Cirkont ügyvezet je ett l elzárkózott. T zsér László képvisel szerint fontos, hogy legyen az embereknek információja, legyen tájékoztatás a lakosságnak, tudnia kell az embereknek, hogy a szemátszállítás nem ingyen van, az eddig elszállított szemetet is ki kell fizetni. dr. Üveges István polgármester szerint a szemétgy jtés idején menjen egy közmunkás az kukásautóval, és a listáról egyeztesse le, hogy hol fizették a díjat. Bodnár Katalin jegyz szerint ez nem jó megoldás, a közszolgáltatónak kötelessége mindenhonnan elvinni a szemetet. Azt kell tudatosítani az emberekben, hogy ha nem is viszik el a szemetet, a díjat minden ingatlanról be kell fizetni. Bénó Gábor képvisel úr megérkezett az ülésre. dr. Üveges István polgármester tájékoztatta Bénó Gábor képvisel urat az eddig tárgyaltakról. Kérte szavazzanak az el terjesztésben szerepl határozati javaslat elfogadásáról. A szavazásban 5 jelenlév képvisel b l 5 f vett részt Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 5 igen szavazattal Arnót Község Önkormányzat 13./2014. (II.27.) számú képvisel -testületi határozat Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására kijelölt közérdek szolgáltatóval jóváhagyott Megállapodásra vonatkozó 1/2014.(I.21.). sz. határozatát hatályon kívül helyezése, módosított Megállapodás elfogadása Arnót Község Önkormányzati Képvisel -testülete az 1/2014.(I.21.). sz. határozatát hatályon kívül helyezi, és javasolja a Képvisel -testületnek az el terjesztett módosított Megállapodás elfogadását. Felel s: polgármester Határid : azonnal 6

7 2./ napirendi pont: Sajó Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban az Önkormányzat képviseleti jogának meghatározása El adó: jegyz /Az el terjesztés a jegyz könyv 2.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester tájékoztatta a testület tagjait, hogy a Sajó-Bódva Völgye társulástól érkezett megkeresés, melyben kérik delegált és a helyettese megjelölését határozatban. Orosz Ferenc képvisel úr vállalta a helyettes szerepét. Kérte szavazzanak az el terjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról A szavazásban 5 jelenlév képvisel b l 5 f vett részt Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 5 igen szavazattal Arnót Község Önkormányzat 14./2014. (II.27.) számú képvisel -testületi határozat Tárgy: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban az Önkormányzat képviseleti jogának meghatározása. Arnót Község Önkormányzati Képvisel -testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Dr. Üveges István polgármester-t delegálja A delegált helyettesítésére határozatlan id tartamra Orosz Ferenc képvisel t bízza meg. Felel s: polgármester Határid : azonnal 3./ napirendi pont: Arnót Község Önkormányzat Képvisel testülete önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló rendeletének jóváhagyása /Az el terjesztés a jegyz könyv 3.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a komposztálós pályázathoz szükséges ez a rendeletalkotás, hogy jogszer en tudjanak támogatáshoz jutni. A Pénzügyi Bizottság támogatta a tervezet elfogadását. Hozzászólás nem érkezett, kérte szavazzanak az el terjesztés szerinti rendelettervezet elfogadásáról. A szavazásban 5 jelenlév képvisel b l 5 f vett részt 7

8 Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete rendletét: 5 igen szavazattal megalkotta alábbi Arnót Község Önkormányzati Képvisel -testületének 3./2014.(II.28.) rendelete az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról / A rendelet a jegyz könyv 3/1 sz. melléklete/ 5./ napirendi pont: A képvisel i tiszteletdíj megállapításáról szóló 4/2010.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása /Az el terjesztés a jegyz könyv 4.sz. melléklete/ Dr. Üveges István polgármester ismertette a rendeletmódosítást. Hozzászólás nem érkezett, kérte szavazzanak az el terjesztés szerint a rendelet módosításról. A szavazásban 5 jelenlév képvisel b l 5 f vett részt Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete rendletét: 5 igen szavazattal megalkotta alábbi Arnót község Önkormányzati Képvisel -testületének 4./2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a képvisel i tiszteletdíj megállapításáról szóló 4/2010.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról /A rendelet a jegyz könyv 4/1.sz. melléklete/ 6./ napirendi pont: Rákóczi Leader Egyesülethez történ esetleges csatlakozás esetén Szándéknyilatkozat jóváhagyása /Az el terjesztés a jegyz könyv 6.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy tárgyalták a napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság ülésén is, szó volt arról, hogy kérnek részletesebb leírást az egyesülett l, meg is ígérték, hogy küldik, de nem érkezett meg. Tárgyaltak azóta a Bükk- térségi Leader Egyesület képviseletében Nagy József elnök úrral, aki kinyilvánította, hogy örülne, ha az önkormányzat maradna ebben az egyesületben. Elnökségeket akarnak létrehozni, ami el zetes sz r ként m ködik majd, mint tanácsadó testület. Tárgyalnak az OTP-vel is jobb pénzügyi konstrukciók igénybevétele szempontjából. Az is igaz, hogy az elmúlt id szakban lehettek volna aktívabbak az önkormányzat részér l, de nem volt olyan pályázati kiírás amit meg tudtak volna pályázni. Volt tájházra pályázati lehet ség, de ahhoz is M Ft kellett volna, ami itt nem állt rendelkezésre. Voltak kapcsolódási pontok de nem voltak sarkalatosak, volt óvodára napkollektor pályázat is de finanszírozási gond miatt vissza kellett vonni. 8

9 Heged s Sándor képvisel szerint sem nem volt olyan pályázat, ami az önkormányzatnak lett volna kiírva, itt egy személy áll a szervezet élén, a szikszói szervez désben pedig az önkormányzatoké lesz a tulajdon. Bénó Gábor képvisel új információként elmondta, hogy mivel a BÜKK-MAK Leader megsz nt, vagyis átalakult az új neve BÜKK térségi Leader egyesület lett, most már rendesen össze akarják rakni a szervezetet. A Pénzügyi Bizottsági ülés óta tájékozódott, kitart a Bükk-térségi Leader egyesület mellett. dr. Üveges István polgármester szerint most kell észnél lenni, mit akar az önkormányzat, gondolkodhatnak a víz, energia, falufejlesztés témakörökben T zsér László képvisel szerint a vezet séggel kell egyeztetni, szerinte polgármester úr szívesen vállal elnökségi szerepet is az egyesületnél. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy ez fel lett ajánlva neki a részükr l. Heged s Sándor képvisel úgy látja, hogy még nagyobb bürokráciát akar kialakítani az egyesület, és még jobban lemaradnak majd. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy az önkormányzat lehet mindkét helyen tag, de támogatást csak az egyik helyr l kaphatnak. Heged s Sándor képvisel javasolta, kérjék az üzleti tervet, és újra napirendre t zik. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy március 5-ig meg kell hozni a döntést, ha csatlakozni akarnak. Bénó Gábor képvisel szerint maradjon az önkormányzat a Bükk- térségi egyesületnél. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy most állítják össze a stratégiai célokat, melyek alapján a kiírások meg fognak történni. Szerinte is maradjon az önkormányzat a Bükk Térségi Egyesületnél. Szakemberek vannak az egyesületben. Kérte szavazzanak a javaslatról. A szavazásban 5 jelenlév képvisel b l 5 f vett részt Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 5 igen szavazattal Arnót Község Önkormányzat 15./2014. (II.27.) számú képvisel -testületi határozat Tárgy: Rákóczi Leader Egyesülethez történ csatlakozás elutasítása, Bükk- Térségi LEADER Egyesületben való tagság fenntartása Arnót Község Önkormányzati Képvisel -testülete megtárgyalta a Rákóczi Leader Egyesülethez történ csatlakozásra irányuló javaslatot, a döntés értelmében nem kíván tagja lenni az egyesületnek. A Bükk- Társégi LEADER Egyesületben a tagságát továbbra is fenntartja. 9

10 Felel s: polgármester Határid : azonnal 6./ napirendi pont: Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettségeinek megállapítása El adó: jegyz Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beterjesztett határozati javaslatot, az ülésen már tárgyalták ezt a napirendi pontot, akkor a továbbtárgyalás mellett döntöttek. Elmondta, hogy a saját bevétel összege nem változott, de a fejlesztési célokra vonatkozó összeget módosították, így a kerékpár út építésére az öner összeget e Ft-ot, a mikrobuszos pályázathoz e Ft önrészt terveztek, így az adósságot keletkeztet ügyletek várható együttes összege e Ft. Ez a költségvetés f számai alapján elfogadható mérték. dr. Üveges István polgármester emlékeztetett rá, hogy a szemétszállítási kötelezettséget még számításba kell venni, ez az idei gazdálkodást még jelent sen fogja befolyásolni. Barcsák Pálné képvisel elmondta, hogy az el terjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képvisel -testületnek. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak az el terjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról. A szavazásban 5 jelenlév képvisel b l 5 f vett részt Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 5 igen szavazattal Arnót Község Önkormányzat 16./2014. (II.27.) számú képvisel -testületi határozat Tárgy: Az Önkormányzat adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettségeinek megállapítása Arnót Község Önkormányzati Képvisel -testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja. Határid : azonnal Felel s: Polgármester 7./ napirendi pont:arnót Község Önkormányzat évi költségvetésének tárgyalása /Az el terjesztés a jegyz könyv 7.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a M Ft os hiány valójában 30 M Ft körüli összeg, mert a kett különbözete a tartalékból adódik e Ft a hitel, 10

11 Talán lehetne még lehúzni bel le, de az elmúlt 3 év alapján az el remenekülést választja, áttekintették a költségvetés helyzetét, a minimálisan adóként beérkez összeget ismerik, van pár M Ft-os mozgásterük, aktuális gondjaik nincsenek, a korábbi 2 MÜKI helyett 1 alkalommal lehet az év vége felé kérni a támogatást. A szemétszállítás ügyét is számításba kell venni. Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy a beterjesztett javítás nem érinti a f összeget, az önkormányzat és a hivatal között került átcsoportosításra 600 e Ft, mert közgyógyellátás az önkormányzathoz került, de a hivatalnál lett szerepeltetve az el z évi gyakorlat alapján. A költségvetés az intézménnyel egyeztetésre került, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is elfogadta. Heged s Sándor képvisel megkérdezte, hogy a dolgozók Cafeteria juttatása milyen összeggel került tervezésre? Van aki 5000 és van aki 8000 Ft-ot kap. 24 emberr l van szó, akik nem komoly fizetésekkel rendelkeznek, k 5000 Ft-ot kapnak, a hivatalban pedig 8000 Ft-ot kapnak a dolgozók. Ez így visszás. Bodnár Katalin jegyz válaszolva a kérdésre elmondta, hogy a tavalyi szinten került tervezésre. Nem terveztek emelést. A köztisztvisel knek kötelez en adandó, a többieknek pedig adható a juttatás. A koncepció tervezésekor kellett volna ezt eldönteni, hogy kapjon mindenki egységesen ilyen juttatást. Barcsák Pálné képvisel szerint ezt kérdezték, de az volt a válasz, hogy elvi síkon nem jár. Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy a köztisztvisel knek jár a közalkalmazottaknak nem jár. Figyelembe kell venni a vonatkozó adószabályokat, annyit terveztek, hogy 3 alkalommal Ft tárgyi jutalmazást kap minden dolgozó 1 évben. Heged s Sándor képvisel megkérdezte, hogy ez a konyhára és az óvodára is vonatkozik? Bodnár Katalin jegyz azt válaszolta, hogy igen. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy legalább ennyire fajsúlyos, hogy a konyha dolgozói is kiemelt étkezési díjat fizetnek. T zsér László képvisel elmondta, hogy nekik a nyersanyagot kell fizetni. Bénó Gábor képvisel megjegyezte, hogy nem is sok emberr l van szó. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a hivatal létszámában nincs változás, kellett volna ember a köztisztvisel i állományba, de 7 f re van finanszírozás. Ugyanígy a konyhára is kellene még dolgozó. Mindkét helyre a közfoglalkoztatásból pótolják a szükséges munkaer t. Több hozzászólás nem érkezett, kérte szavazzanak az el terjesztés szerint a 2014 évi költségvetési rendelet elfogadásáról. A szavazásban 5 jelenlév képvisel b l 5 f vett részt 11

12 Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete rendletét: 5 igen szavazattal megalkotta alábbi Arnót Község Önkormányzati Képvisel -testületének 5./2014. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l /A rendelet a jegyz könyv 7/1 sz. melléklete/ 8./Arnóti Napközi Otthonos Óvoda egyházi fenntartásba történ adására vonatkozó megkeresés megtárgyalása Meghívott: Buday Barnabás esperes /Az el terjesztés a jegyz könyv 8 sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester köszöntötte az ülésen a napirendi pont tárgyalására megjelent Buday Barnabás esperes urat. A t le kapott válaszlevelet kérte, hogy elemezzék, az els ilyen pont a pedagógiai program. Buday Barnabás esperes elmondta, hogy az iskolánál egyházi fenntartásba történ átadásnál más az átmeneti program. Az újonnan felvett osztály min sül evangélikusnak, az óvodában ennek az átmenetnek nem látja értelmét. A pedagógiai program sokban nem fog változni, inkább csak ki fog egészülni. A jelképeket fogják kihelyezni mint a Luther rózsa, vagy a kereszt. Evés el tt és után imádság lesz. Szeretné az egyházi ünnepeket megünnepelni, halloween ünnepséget nem szeretne tartani. A pedagógusi kar is ugyanaz marad. Elkötelezett híve, hogy óvatosan vezessék be a változást, valamennyire kötelez lesz, de ha nem akarja a szül, akkor nem kényszeríthetik. Az stratégiája, hogy az egyház sokat vesztett azon, hogy kötelez vé tettek bizonyos dolgokat, olyan egyházat szeretne, ahol jó lenni, tetszik, okos amivel foglalkoznak, és jól érezze magát az aki odamegy. Sok változást nem akarnak eszközölni, évnyitó, évzáró a templomban kerülne megtartásra. Bármilyen felekezet igényli a hitoktatást, arra is nyitottak. Az eddigi értékeket meg rizve szeretnének m ködni, azzal hogy azt kiegészítik az egyházi vonallal. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy ismeretei szerint a szül k nem lesznek kényszerítve, hogy az ünnepségre menjenek a gyerekekkel. Buday Barnabás esperes elmondta, hogy ahogy eddig volt, az lenne a f vonal, nem akar kényszeríteni senkit sem. dr. Üveges István polgármester megkérdezte, hogy a munkavállalók lesznek-e kényszerítve hogy a templomi alkalmakon részt vegyenek? Buday Barnabás esperes szerint, ha valaki nem jár el ezekre az alkalmakra, arra sem lesz semmilyen szankció. Azt gondolja, hogy jó ha tudnak a dolgozókkal csendes napot tartani, de ha nem megy el, nem lesz gond. Heged s Sándor képvisel megkérdezte, hogy az átmeneti id szakra egyértelm en nemet mond? 12

13 Buday Barnabás esperes meger sítette, hogy nem lesz átmeneti id szak az óvoda átvétele esetén. Heged s Sándor képvisel megkérdezte, hogy ha 40 gyermek szül je úgy dönt, hogy nem kívánja egyházi óvodába íratni a gyerekét, akkor emiatt csak 2 csoport indulhat, ugyanúgy fogják m ködtetni? Buday Barnabás esperes elmondta, hogy 2 csoporttal m ködtethetetlen az óvoda, ha az intézményben 3 csoport alá esik a létszám, akkor nem tudják fenntartani. Barcsák Pálné képvisel elmondta, hogy nem várható nagy változás a pedagógiai programban. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy akik nem akarják egyházi óvodába járatni a gyerekeiket, az önkormányzatnak kell gondoskodnia az óvodába járásról. Miskolc lesz talán ez a település. Ha lesz pl. 40 gyerek, akiket be kell hordani Miskolcra, bérletet kell a gyerek és a szül részére is biztosítani. Néhány szül kihasználhatja a helyzetet, hogy ingyenes bejutási lehet séget biztosít az önkormányzat Ennek a költsége lehet 400 e Ft-os összeg is. Nagyobb gond az, hogy akkor a csoport leépül, összeolvad. Buday Barnabás esperes elmondta, ha ez bekövetkezik, akkor visszaadják m ködtetésre az önkormányzatnak. T zsér László képvisel szerint a nagytöbbség elfogadja majd az új szabályokat. Buday Barnabás esperes azt tudja mondani, hogy többfajta hittan van, de ha tart hittant, az óvodában a gyerekek mind szeretettel fogadják. dr. Üveges István polgármester megkérdezte, hogy a jubileumi jutalom beszámításra kerül? Buday Barnabás esperes elmondta, hogy nem járhatnak rosszabbul a dolgozók az átvétellel. Elvben ebben megállapodtak, 2 évig nem kerül ilyenre sor, fel lehet készülni erre. Bodnár Katalin jegyz megkérdezte, hogy tud erre az egyház szerz désben kötelezettséget vállalni? Ami juttatást most ad az önkormányzat, azt az egyháznak is vállalni kell. Buday Barnabás esperes kijelentette, hogy tud vállalni kötelezettséget. Ha most kellene kifizetni az gond lenne, de két év múlva ki lehet gazdálkodni. A jutalom kirívó összeg, arról beszélni kell. dr. Üveges István polgármester szerint ez sarkalatos kérdés, rosszabbul ne járhat senki. A szerz dést úgy kell megfogalmazni. Megkérdezte, hogy az ételszállítást hogyan képzelik? Buday Barnabás esperes elmondta, hogy az önkormányzat által m ködtetett konyháról külön megállapodás alapján szeretnék az ételt vásárolni. 13

14 T zsér László képvisel megkérdezte, hogy az önkormányzat megkapja-e a gyermekek étkezési támogatását? Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy a gyermekétkeztetés önkormányzati feladat, ugyanúgy ha jogosult a gyermek a fenntartótól függetlenül az ingyenes étkezésre, megkapja dr. Üveges István polgármester szerint fontos, hogy mindent tisztázzanak le. Az óvodab vítés esetén hogyan alakul a helyzet? Buday Barnabás esperes elmondta, hogy véleménye szerint minden nagyobb fejlesztés el tt köteles a két fél megállapodni. Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy az óvodában minden átalakítás csak az önkormányzat engedélyével történhet. Buday Barnabás esperes megkérdezte, hogy ennek hol van a határa? Bénó Gábor képvisel szerint, ami építési engedélyhez kötött, az lehet a határ. Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy elvi síkon meg kell állapodni, az állapot fenntartása az egyház feladata lesz, de ezen felül minden más az önkormányzat hatásköre, ha visszakerül az önkormányzathoz, elszámolási kötelezettség áll fenn. Barcsák Pálné képvisel megemlítette, hogy a parkettacsere komoly összegbe kerül. Buday Barnabás esperes szerint egyedileg állapodnak meg az önkormányzattal ezekr l. Bodnár Katalin jegyz jelezte, hogy az egyház részér l kellene egy megállapodás tervezet. dr. Üveges István szerint f kérdés, hogy ha egyházi finanszírozással sikerül b víteni az épületet, az hogyan alakul? Buday Barnabás esperes szerint, ha egyházi segítséggel meg van a telekb vítés, azt nem vállalja, hogy kés bb ingyen visszaadja az önkormányzatnak. Barcsák Pálné képvisel elmondta, hogy az attól is függ, hogy uniós vagy egyházi pályázaton nyernek. Buday Barnabás esperes elmondta, hogy a költségek térítését kérhetik az Uniótól, akkor azt nem kérhetik vissza, de ha bels egyházi forrásból van, akkor az a visszakérhet. Bodnár Katalin jegyz szerint az lesz a legtisztább megoldás, ha az önkormányzat jutna fejlesztési forráshoz. De az egyház és önkormányzat egymás mellett is részt vehet pályázatban Bénó Gábor képvisel szerint a pályázat is kiköthet bizonyos dolgokat. Pályázatnál nagyobb eséllyel indulhat az egyház, k 100 %-os támogatást kaphatnak, az önkormányzat pedig kell önrészt is biztosítani. Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy az önkormányzatnak feladat finanszírozás van, így nem lesz önrészre forrása. 14

15 Buday Barnabás esperes szerint azt el re kimondani bajos, hogy minden fejlesztés önkormányzati részr l valósulhat meg, olyan anyagi forrásokhoz jut az önkormányzat, ami nem oda lett tervezve. Bénó Gábor képvisel szerint az amortizáció is közrejátszik, a könyvelésb l ez kiderül. Heged s Sándor képvisel szerint, ha visszaadás után nem tudja az önkormányzat fenntartani, de a pályázatban a fenntartás köti az egyházat, részükr l joggal merül fel az igény, hogy az önkormányzat térítse meg azt az összeget, amit az egyház ráfordított. Buday Barnabás esperes szerint nem köteles az önkormányzat visszavenni az óvodát. Bodnár Katalin jegyz szerint köteles az önkormányzat visszavenni. dr. Üveges István polgármester szerint a tulajdonos pályázhat, így nincs mir l beszélni. Buday Barnabás esperes elmondta, hogy van az egyházon belül is pályázat néhány M Ft erejéig. Ehhez is kell tulajdonosi hozzájárulás, azzal lehet beadni a pályázatot. dr. Üveges István polgármester szerint, ha letelik az öt év, megállapodás kérdése hogy hogyan tovább. Jó lesz, ha lejön majd az egyháztól az osztályvezet asszony, és vele is tudnak egyeztetni. Fontos a szül k tájékoztatása, ki lehet b víteni a kört az érdekl d kkel, kell a fórumot biztosítani, hogy mindenki elmondhassa a véleményét. Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy a szül k írásban kell, hogy nyilatkozzanak err l. T zsér László képvisel szerint el ször azt kellene tudni, hogy a Képvisel -testület, hogy áll hozzá, alapvet en támogatja az óvoda egyházi fenntartásba történ átadását. Barcsák Pálné képvisel szerint a testületnek ki kell nyilvánítani a szándékát. Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy március 11-i ülésre elkészítik a megállapodás tervezetet, ez alapján szándékát fejezi ki a megállapodás el készítésére és a szükséges egyeztetések lefolytatására, kell az alap megállapodás. A szül ket, dolgozókat megilleti a tájékoztatás joga. dr. Üveges István polgármester mindehhez szükséges valamilyen testületi dokumentum. Még a végleges döntés nincs meg, megkérdezik a szül ket, hogy hogyan állnak a kérdéshez. Fontos, hogy nyitott kérdéseket ne hagyjanak. Bodnár Katalin jegyz a napirendi ponthoz a szándéknyilatkozat kapcsolódik, arról kell dönteni most, hogy a döntést március 11-ére halasztja a Képvisel -testület. dr. Üveges István polgármester javasolta, hogy döntsenek arról, hogy nem zárkózik el az óvodaátadástól a testület, felhatalmazza a polgármestert és a jegyz t a tárgyalások folytatására, a vonatkozó szerz dés el készítésére. Kérte szavazzanak a javaslatról. 15

16 A szavazásban 5 jelenlév képvisel b l 5 f vett részt Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 5 igen szavazattal Arnót Község Önkormányzat 17./2014. (II.27.) számú képvisel -testületi határozat Tárgy: Arnóti Napközi Otthonos Óvoda egyházi fenntartásba történ adására vonatkozó feladatok meghatározása Arnót Község Önkormányzat Képvisel -testülete nem zárkózik el a Napközi Otthonos Óvoda Evangélikus Egyház fenntartásába történ adásától. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyz t a tárgyalások lefolytatására, a vonatkozó szerz dés el készítésére. Felel s: polgármester Határid : folyamatos, május 31. Bénó Gábor képvisel távozott az ülésr l. 9./ÉMOP Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése cím projektfelhívásra benyújtott Fels zsolca Arnót kerékpárút építése projekt megvalósításához nyomvonalterv jóváhagyása dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a képvisel k kézhez kapták a járda nyomvonaltervét, mely több ponton keresztezi a f utat. Az önkormányzattól, kérik a kezel i és tulajdonosi hozzájárulást. Nyár vége felé megépül a kerékpárút. Bénó Gábor képvisel megjegyezte, hogy ebb l még lehet gond. Heged s Sándor képvisel megkérdezte, hogy forgalomtechnikai szempontból megfelel a terv? A 3 db átkelési pont veszélyes! dr. Üveges István polgármester igen, megfelel forgalomtechnikai szempontból a feltételeknek. Hozzászólás nem érkezett, kérte szavazzanak az el terjesztés szerinti határozati javaslatról. A szavazásban 4 jelenlév képvisel b l 4 f vett részt Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 4 igen szavazattal Arnót Község Önkormányzat 18./2014. (II.27.) számú képvisel -testületi határozat Tárgy: ÉMOP Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése cím projektfelhívásra benyújtott Fels zsolca Arnót kerékpárút építése projekt megvalósításához nyomvonalterv jóváhagyása 16

17 Arnót Község Önkormányzati Képvisel -testülete az ÉMOP Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése cím projektfelhívásra benyújtott Fels zsolca Arnót kerékpárút építése projekt megvalósításához benyújtott FFAK/2014. sz. nyomvonaltervet jóváhagyja A nyomvonalterv a határozat melléklete. Felhatalmazza a polgármestert a nyomvonalterv alapján a kezel i és tulajdonosi hozzájárulás kiadására. Felel s: polgármester Határid : azonnal 10. napirendi pont: Bejelentések Dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy elkészült a Napközi Konyha érintésvédelme, 200 e Ft a költsége. A piacra vonatkozó határozatot módosítani kellene évi 4 alkalomra. Megvásárlásra került a polgármesteri irodába a 2 db sz nyeg, 100 e Ft értékben. A karácsonyi díszek leszedését javasolta. Az ülésen más bejelentés nem történt, a polgármester úr megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. K.m.f. dr. Üveges István polgármester Bodnár Katalin jegyz T zsér László képvisel 17

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyz Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Bodolai Andrea gazdálkodási el adó

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyz Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Bodolai Andrea gazdálkodási el adó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL -TESTÜLETE Arnót, Pet fi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 3/2014 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képvisel

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Üveges István polgármester Szarka Tamás jegyző Orosz Ferenc alpolgármester

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Üveges István polgármester Szarka Tamás jegyző Orosz Ferenc alpolgármester ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PÉZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. e-mail: arnot@arnot.hu Szám: 4/2016 JEGYZŐKÖNYV Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testület Pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

4./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

4./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapítása. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 169/2015. (VI.02.) határozata Pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. július 3-án 8 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen. Dr. Molnár Imre bizottsági tag

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. július 3-án 8 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen. Dr. Molnár Imre bizottsági tag ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 10 /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. július 3-án 8 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. február 13-án 11 órától Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. február 13-án 11 órától Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 2/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. február 13-án 11 órától Pénzügyi Bizottsági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Szám: 15/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület B A K O N Y S Z E N T I V Á N Szám: 3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 9-én 18 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. szeptember 25-én 15 óra 15 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. szeptember 25-én 15 óra 15 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. szeptember 25-én 15 óra 15 perctől megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Orosz Orsolya Kovácsné Kállai Ilona Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Orosz Orsolya Kovácsné Kállai Ilona Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 13 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-7 /2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása.

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. április 26-án, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/19/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. november 27-én megtartott üléséről Jelen vannak: Fodor Albert polgármester Andó Zoltánné képviselő Bibliák István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. június 17. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 39/2010. (VI.17.) Z1

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. február 27. 16.00 órától 17.30 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2014. szeptember 22. napján 17:30 órakor megtartott képvisel -testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Győrzámoly Községi Önkormányzat

Győrzámoly Községi Önkormányzat Győrzámoly Községi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Készült: 2014. december 2. napján a 16.15 órakor kezdődő ülésen Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Hivatalának tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 20. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 18-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 25. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 25. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 25-én 17 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Határozati javaslat A napirendi pontok meghatározása 1. Döntés a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodásról; Előadó:

Határozati javaslat A napirendi pontok meghatározása 1. Döntés a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodásról; Előadó: Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én (csütörtökön) 16.30 órakor tartott üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-7/2013. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben