Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin"

Átírás

1 ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL -TESTÜLETE Arnót, Pet fi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ Szám: 4 /2014 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képvisel -testületének a Polgármesteri Hivatalban (Arnót, Pet fi S.u. 120.) február 27-én megtartott rendkívüli testületi ülésén. A nyílt testületi ülés 10 órakor kezd dött. Megjelent képvisel k: Kés bb érkezett az ülésre : dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képvisel Heged s Sándor képvisel T zsér László képvisel Bénó Gábor képvisel Távol maradt képvisel : Dr. Molnár Imre képvisel Orosz Ferenc képvisel Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyz Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Buday Barnabás esperes Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Bodnár Katalin jegyz Buday Barnabás esperes Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin Dr. Üveges István polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javaslatot tett a jegyz könyv hitelesít re. A szavazás idején 4 képvisel b l 4 képvisel volt jelen. A Képvisel -testület 4 igen szavazattal a jegyz könyv hitelesítésére tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadta: Jegyz könyv hitelesít : T zsér László képvisel Ismertette a meghívóban szerepl napirendi pontokat. 1./Arnóti Napközi Otthonos Óvoda egyházi fenntartásba történ adására vonatkozó megkeresés megtárgyalása Meghívott: Buday Barnabás esperes 2./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására kijelölt 1

2 közérdek szolgáltatóval jóváhagyott Megállapodásra vonatkozó 1./2014.(I.21.) sz. Pénzügyi bizottsági határozat hatályon kívül helyezése, -új Megállapodás jóváhagyása el adó: polgármester 3./ Sajó Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban az Önkormányzat képviseleti jogának meghatározása El adó: jegyz 4./Arnót Község Önkormányzat Képvisel testülete önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló rendeletének jóváhagyása 5./ A képvisel i tiszteletdíj megállapításáról szóló 4/2010.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása 6./ Rákóczi Leader Egyesülethez történ esetleges csatlakozás esetén Szándéknyilatkozat jóváhagyása 7./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettségeinek megállapítása El adó: jegyz 8./ Arnót Község Önkormányzat évi költségvetésének tárgyalása 9./Bejelentések Dr. Üveges István javasolta az 1. napirendi pont bejelentések el tti tárgyalását, mert Buday Barnabás esperes úr kés bb fog megérkezni az ülésre, valamint kérte vegyék fel napirendre az ÉMOP Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése cím projektfelhívásra benyújtott Fels zsolca Arnót kerékpárút építése projekt megvalósításához nyomvonalterv jóváhagyását tartalmazó napirendi pontot. Ismertette a módosított napirendi pontokat A szavazásban 4 jelenlév képvisel b l 4 f vett részt Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 4 igen szavazattal 2

3 Arnót Község Önkormányzat 12./2014. (II.27.) számú képvisel -testületi határozat Tárgy: Napirend módosítása Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete a meghívóban szerepl napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadja: 1./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására kijelölt közérdek szolgáltatóval jóváhagyott Megállapodásra vonatkozó 1./2014.(I.21.) sz. Pénzügyi bizottsági határozat hatályon kívül helyezése, -új Megállapodás jóváhagyása el adó: polgármester 2./ Sajó Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban az Önkormányzat képviseleti jogának meghatározása El adó: jegyz 3./Arnót Község Önkormányzat Képvisel testülete önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló rendeletének jóváhagyása 4./ A képvisel i tiszteletdíj megállapításáról szóló 4/2010.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása 5./ Rákóczi Leader Egyesülethez történ esetleges csatlakozás esetén Szándéknyilatkozat jóváhagyása 6./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettségeinek megállapítása El adó: jegyz 7./ Arnót Község Önkormányzat évi költségvetésének tárgyalása 8./Arnóti Napközi Otthonos Óvoda egyházi fenntartásba történ adására vonatkozó megkeresés megtárgyalása Meghívott: Buday Barnabás esperes 9./ÉMOP Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése cím projektfelhívásra benyújtott Fels zsolca Arnót kerékpárút építése projekt megvalósításához nyomvonalterv jóváhagyása 10./Bejelentések Felel s: polgármester határid :azonnal 3

4 1./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására kijelölt közérdek szolgáltatóval jóváhagyott Megállapodásra vonatkozó 1./2014.(I.21.) sz. Pénzügyi bizottsági határozat hatályon kívül helyezése, -új Megállapodás jóváhagyása el adó: polgármester dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a Katasztrófavédelem ideiglenes szolgáltatóként a Cirkontot jelölte ki. A szerz dést ezek alapján február 15-ig kellett megkötni. Két üléssel ezel tt elfogadták a megállapodást, de nem került kézbesítésre, történt egy hasznos egyeztetés, melynek során újabb szerz dés tervezet készült, ami sokkal kedvez bb. Más önkormányzathoz képest 70 e Ft/hó nettó hozzájárulást kell fizetnie az önkormányzatnak, a különbözet ami a beszedhet és a ténylegesen beszedett közötti különbség, e Ft körüli összeg éves szinten, de ha a Zöld Völgy megkezdi a m ködést új megállapodás megkötése szükséges. Kérte a korábbi szerz dés visszavonását, és a most megküldött szerz dés elfogadását. Heged s Sándor képvisel elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen is megkérdezte, hogy a Katasztrófavédelem havi díjbeszedést írt el, nem gond-e, hogy a megállapodásban a negyedéves díjbeszedés szerepel. Dr. Üveges István polgármester szerint ez nem gond, ha a Cirkontnak megfelel ez a beszedési ciklus, akkor jó az önkormányzatnak is. Heged s Sándor képvisel szerint, ha így is törvényes, akkor neki is megfelel. Dr. Üveges István polgármester véleménye szerint, ha gondjuk lesz, akkor szólnak és majd módosítják. Azzal is kell majd foglalkozni, hogy mit kezdjenek a kintlév ségekkel, mi legyen a Dankó Pista utcán él k szemétdíjával. Az biztos, hogy ha a Zöld Völgy átveszi majd az üzemeltetést, akkor nem 70 eft/hó lesz az önkormányzat fizetési kötelezettsége. Heged s Sándor képvisel elmondta, hogy 22 ház van a Dankó Pista utcán és 120 nem fizet a faluból. Dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy az a 70 e Ft/hó összeg akkor ennyi, ha közel 700 házból be tudják szedni a díjat. T zsér László képvisel szerint a díjbeszed minden házból beszedné a 3500 Ft/hó díjat, de a lakos azt mondja, hogy miért fizessen, hiszen még kukája sincs, vagyis a lakosnak a szolgáltatóval nincs jogviszonya. Dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a lakosságnak a törvény erejénél fogva kötelez a szemétszállítás, err l korábban is kaptak tájékoztatást. T zsér László képvisel szerint meg kell el zni a bajt egy tájékoztatással, utána jöhet a felszólítás. 4

5 Dr. Üveges István polgármester szerint nagyobb értelme van a névre szóló levélnek, mint a szórólapnak. Heged s Sándor képvisel szerint keletkezett egy újabb réteg is, aki úgy gondolja, hogy két hónapig ingyen vitték a szemetet, akkor most már továbbra sem kell fizetni érte. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a szolgáltató nem vállalja a matricát, de valamit ki kellene találni. T zsér László képvisel szerint szó nélkül ne lehet elindítani a szemétdíj szedését, arra is fel kell készülni, hogy esetleg azt mondja a lakos, hogy nem is vitetett szemetet, akkor miért fizessen. Barcsák Pálné képvisel szerint sokan annak hatására fizettek, hogy kiment a tájékoztató levél. Heged s Sándor képvisel szerint jó a névszerinti felszólítás, ha van arról lista, hogy ki nem fizette a díjat. Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy az egyeztetések során volt arról szó, hogy az önkormányzat nem akarja a díjat szedni. AZ önkormányzatnak nem feladata ez, ha megkötik a szerz dést a Cirkont kiküldi a saját tájékoztatóját. dr. Üveges István polgármester szerint a Cirkont nem fogja bevállalni, mert a lakossággal nincs kapcsolatban. Lehet kett s aláírás is, a matricát hiányolja a rendszerb l. Heged s Sándor képvisel szerint hitelesebb, ha a felhívást az önkormányzat adja ki, mert a díjfizetés törvényi kötelezettség. Bodnár Katalin jegyz szerint a hulladékszállításról szóló törvény a szolgáltató feladatává teszi a díjbeszedést. Kell a tájékoztatás, de nem terhelheti az önkormányzatot, a szolgáltató a NAV-on keresztül fogja az elmaradt szolgáltatási díjat beszedetni. A szolgáltatónak kell a körlevelet kiküldeni. Barcsák Pálné képvisel szerint ha nem tudja a szolgáltató beszedni, akkor az az önkormányzaton fog lecsapódni, ezek után lehet, hogy még kevesebb díjat fognak majd tudni beszedni. Dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a nagy átalakítás a Zöld Völgy indulásakor lesz, most nagyobb gond az hogy nincs matrica. Heged s Sándor képvisel szerint a Zöld Völgy indulásakor már nem sok lehet ségük lesz a változtatásra. T zsér László képvisel megkérdezte, hogy a lakosság és a szolgáltató között lesz szerz dés? Barcsák Pálné képvisel megkérdezte, hogy mi lesz a lakatlan lakásokkal? 5

6 Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy azt be kell jelentenie a tulajdonosnak, ha megüresedik a lakás. dr. Üveges István polgármester szerint ez nem jó, az önkormányzatnak a lakcímnyilvántartás alapján kell nyilvántartania az üres lakásokat. Kell matrica is, mert lesz kibúvó, nem lehet majd nyomon követni, hogy ki fizet ki nem, a szolgáltató sem tudja majd, hogy a szemetet honnan vigye el. Heged s Sándor képvisel szerint ezek után ha csak matricás rendszer lesz, akkor jön a szolgáltató, hogy a különbözetet fizesse az önkormányzat. Bodnár Katalin jegyz szerint nem kell a matrica, plusz költséget nem tudnak felvállalni. Ezt a matricás rendszert a tárgyaláskor felvetették de a Cirkont ügyvezet je ett l elzárkózott. T zsér László képvisel szerint fontos, hogy legyen az embereknek információja, legyen tájékoztatás a lakosságnak, tudnia kell az embereknek, hogy a szemátszállítás nem ingyen van, az eddig elszállított szemetet is ki kell fizetni. dr. Üveges István polgármester szerint a szemétgy jtés idején menjen egy közmunkás az kukásautóval, és a listáról egyeztesse le, hogy hol fizették a díjat. Bodnár Katalin jegyz szerint ez nem jó megoldás, a közszolgáltatónak kötelessége mindenhonnan elvinni a szemetet. Azt kell tudatosítani az emberekben, hogy ha nem is viszik el a szemetet, a díjat minden ingatlanról be kell fizetni. Bénó Gábor képvisel úr megérkezett az ülésre. dr. Üveges István polgármester tájékoztatta Bénó Gábor képvisel urat az eddig tárgyaltakról. Kérte szavazzanak az el terjesztésben szerepl határozati javaslat elfogadásáról. A szavazásban 5 jelenlév képvisel b l 5 f vett részt Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 5 igen szavazattal Arnót Község Önkormányzat 13./2014. (II.27.) számú képvisel -testületi határozat Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására kijelölt közérdek szolgáltatóval jóváhagyott Megállapodásra vonatkozó 1/2014.(I.21.). sz. határozatát hatályon kívül helyezése, módosított Megállapodás elfogadása Arnót Község Önkormányzati Képvisel -testülete az 1/2014.(I.21.). sz. határozatát hatályon kívül helyezi, és javasolja a Képvisel -testületnek az el terjesztett módosított Megállapodás elfogadását. Felel s: polgármester Határid : azonnal 6

7 2./ napirendi pont: Sajó Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban az Önkormányzat képviseleti jogának meghatározása El adó: jegyz /Az el terjesztés a jegyz könyv 2.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester tájékoztatta a testület tagjait, hogy a Sajó-Bódva Völgye társulástól érkezett megkeresés, melyben kérik delegált és a helyettese megjelölését határozatban. Orosz Ferenc képvisel úr vállalta a helyettes szerepét. Kérte szavazzanak az el terjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról A szavazásban 5 jelenlév képvisel b l 5 f vett részt Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 5 igen szavazattal Arnót Község Önkormányzat 14./2014. (II.27.) számú képvisel -testületi határozat Tárgy: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban az Önkormányzat képviseleti jogának meghatározása. Arnót Község Önkormányzati Képvisel -testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Dr. Üveges István polgármester-t delegálja A delegált helyettesítésére határozatlan id tartamra Orosz Ferenc képvisel t bízza meg. Felel s: polgármester Határid : azonnal 3./ napirendi pont: Arnót Község Önkormányzat Képvisel testülete önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló rendeletének jóváhagyása /Az el terjesztés a jegyz könyv 3.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a komposztálós pályázathoz szükséges ez a rendeletalkotás, hogy jogszer en tudjanak támogatáshoz jutni. A Pénzügyi Bizottság támogatta a tervezet elfogadását. Hozzászólás nem érkezett, kérte szavazzanak az el terjesztés szerinti rendelettervezet elfogadásáról. A szavazásban 5 jelenlév képvisel b l 5 f vett részt 7

8 Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete rendletét: 5 igen szavazattal megalkotta alábbi Arnót Község Önkormányzati Képvisel -testületének 3./2014.(II.28.) rendelete az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról / A rendelet a jegyz könyv 3/1 sz. melléklete/ 5./ napirendi pont: A képvisel i tiszteletdíj megállapításáról szóló 4/2010.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása /Az el terjesztés a jegyz könyv 4.sz. melléklete/ Dr. Üveges István polgármester ismertette a rendeletmódosítást. Hozzászólás nem érkezett, kérte szavazzanak az el terjesztés szerint a rendelet módosításról. A szavazásban 5 jelenlév képvisel b l 5 f vett részt Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete rendletét: 5 igen szavazattal megalkotta alábbi Arnót község Önkormányzati Képvisel -testületének 4./2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a képvisel i tiszteletdíj megállapításáról szóló 4/2010.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról /A rendelet a jegyz könyv 4/1.sz. melléklete/ 6./ napirendi pont: Rákóczi Leader Egyesülethez történ esetleges csatlakozás esetén Szándéknyilatkozat jóváhagyása /Az el terjesztés a jegyz könyv 6.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy tárgyalták a napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság ülésén is, szó volt arról, hogy kérnek részletesebb leírást az egyesülett l, meg is ígérték, hogy küldik, de nem érkezett meg. Tárgyaltak azóta a Bükk- térségi Leader Egyesület képviseletében Nagy József elnök úrral, aki kinyilvánította, hogy örülne, ha az önkormányzat maradna ebben az egyesületben. Elnökségeket akarnak létrehozni, ami el zetes sz r ként m ködik majd, mint tanácsadó testület. Tárgyalnak az OTP-vel is jobb pénzügyi konstrukciók igénybevétele szempontjából. Az is igaz, hogy az elmúlt id szakban lehettek volna aktívabbak az önkormányzat részér l, de nem volt olyan pályázati kiírás amit meg tudtak volna pályázni. Volt tájházra pályázati lehet ség, de ahhoz is M Ft kellett volna, ami itt nem állt rendelkezésre. Voltak kapcsolódási pontok de nem voltak sarkalatosak, volt óvodára napkollektor pályázat is de finanszírozási gond miatt vissza kellett vonni. 8

9 Heged s Sándor képvisel szerint sem nem volt olyan pályázat, ami az önkormányzatnak lett volna kiírva, itt egy személy áll a szervezet élén, a szikszói szervez désben pedig az önkormányzatoké lesz a tulajdon. Bénó Gábor képvisel új információként elmondta, hogy mivel a BÜKK-MAK Leader megsz nt, vagyis átalakult az új neve BÜKK térségi Leader egyesület lett, most már rendesen össze akarják rakni a szervezetet. A Pénzügyi Bizottsági ülés óta tájékozódott, kitart a Bükk-térségi Leader egyesület mellett. dr. Üveges István polgármester szerint most kell észnél lenni, mit akar az önkormányzat, gondolkodhatnak a víz, energia, falufejlesztés témakörökben T zsér László képvisel szerint a vezet séggel kell egyeztetni, szerinte polgármester úr szívesen vállal elnökségi szerepet is az egyesületnél. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy ez fel lett ajánlva neki a részükr l. Heged s Sándor képvisel úgy látja, hogy még nagyobb bürokráciát akar kialakítani az egyesület, és még jobban lemaradnak majd. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy az önkormányzat lehet mindkét helyen tag, de támogatást csak az egyik helyr l kaphatnak. Heged s Sándor képvisel javasolta, kérjék az üzleti tervet, és újra napirendre t zik. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy március 5-ig meg kell hozni a döntést, ha csatlakozni akarnak. Bénó Gábor képvisel szerint maradjon az önkormányzat a Bükk- térségi egyesületnél. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy most állítják össze a stratégiai célokat, melyek alapján a kiírások meg fognak történni. Szerinte is maradjon az önkormányzat a Bükk Térségi Egyesületnél. Szakemberek vannak az egyesületben. Kérte szavazzanak a javaslatról. A szavazásban 5 jelenlév képvisel b l 5 f vett részt Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 5 igen szavazattal Arnót Község Önkormányzat 15./2014. (II.27.) számú képvisel -testületi határozat Tárgy: Rákóczi Leader Egyesülethez történ csatlakozás elutasítása, Bükk- Térségi LEADER Egyesületben való tagság fenntartása Arnót Község Önkormányzati Képvisel -testülete megtárgyalta a Rákóczi Leader Egyesülethez történ csatlakozásra irányuló javaslatot, a döntés értelmében nem kíván tagja lenni az egyesületnek. A Bükk- Társégi LEADER Egyesületben a tagságát továbbra is fenntartja. 9

10 Felel s: polgármester Határid : azonnal 6./ napirendi pont: Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettségeinek megállapítása El adó: jegyz Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beterjesztett határozati javaslatot, az ülésen már tárgyalták ezt a napirendi pontot, akkor a továbbtárgyalás mellett döntöttek. Elmondta, hogy a saját bevétel összege nem változott, de a fejlesztési célokra vonatkozó összeget módosították, így a kerékpár út építésére az öner összeget e Ft-ot, a mikrobuszos pályázathoz e Ft önrészt terveztek, így az adósságot keletkeztet ügyletek várható együttes összege e Ft. Ez a költségvetés f számai alapján elfogadható mérték. dr. Üveges István polgármester emlékeztetett rá, hogy a szemétszállítási kötelezettséget még számításba kell venni, ez az idei gazdálkodást még jelent sen fogja befolyásolni. Barcsák Pálné képvisel elmondta, hogy az el terjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képvisel -testületnek. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak az el terjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról. A szavazásban 5 jelenlév képvisel b l 5 f vett részt Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 5 igen szavazattal Arnót Község Önkormányzat 16./2014. (II.27.) számú képvisel -testületi határozat Tárgy: Az Önkormányzat adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettségeinek megállapítása Arnót Község Önkormányzati Képvisel -testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja. Határid : azonnal Felel s: Polgármester 7./ napirendi pont:arnót Község Önkormányzat évi költségvetésének tárgyalása /Az el terjesztés a jegyz könyv 7.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a M Ft os hiány valójában 30 M Ft körüli összeg, mert a kett különbözete a tartalékból adódik e Ft a hitel, 10

11 Talán lehetne még lehúzni bel le, de az elmúlt 3 év alapján az el remenekülést választja, áttekintették a költségvetés helyzetét, a minimálisan adóként beérkez összeget ismerik, van pár M Ft-os mozgásterük, aktuális gondjaik nincsenek, a korábbi 2 MÜKI helyett 1 alkalommal lehet az év vége felé kérni a támogatást. A szemétszállítás ügyét is számításba kell venni. Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy a beterjesztett javítás nem érinti a f összeget, az önkormányzat és a hivatal között került átcsoportosításra 600 e Ft, mert közgyógyellátás az önkormányzathoz került, de a hivatalnál lett szerepeltetve az el z évi gyakorlat alapján. A költségvetés az intézménnyel egyeztetésre került, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is elfogadta. Heged s Sándor képvisel megkérdezte, hogy a dolgozók Cafeteria juttatása milyen összeggel került tervezésre? Van aki 5000 és van aki 8000 Ft-ot kap. 24 emberr l van szó, akik nem komoly fizetésekkel rendelkeznek, k 5000 Ft-ot kapnak, a hivatalban pedig 8000 Ft-ot kapnak a dolgozók. Ez így visszás. Bodnár Katalin jegyz válaszolva a kérdésre elmondta, hogy a tavalyi szinten került tervezésre. Nem terveztek emelést. A köztisztvisel knek kötelez en adandó, a többieknek pedig adható a juttatás. A koncepció tervezésekor kellett volna ezt eldönteni, hogy kapjon mindenki egységesen ilyen juttatást. Barcsák Pálné képvisel szerint ezt kérdezték, de az volt a válasz, hogy elvi síkon nem jár. Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy a köztisztvisel knek jár a közalkalmazottaknak nem jár. Figyelembe kell venni a vonatkozó adószabályokat, annyit terveztek, hogy 3 alkalommal Ft tárgyi jutalmazást kap minden dolgozó 1 évben. Heged s Sándor képvisel megkérdezte, hogy ez a konyhára és az óvodára is vonatkozik? Bodnár Katalin jegyz azt válaszolta, hogy igen. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy legalább ennyire fajsúlyos, hogy a konyha dolgozói is kiemelt étkezési díjat fizetnek. T zsér László képvisel elmondta, hogy nekik a nyersanyagot kell fizetni. Bénó Gábor képvisel megjegyezte, hogy nem is sok emberr l van szó. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a hivatal létszámában nincs változás, kellett volna ember a köztisztvisel i állományba, de 7 f re van finanszírozás. Ugyanígy a konyhára is kellene még dolgozó. Mindkét helyre a közfoglalkoztatásból pótolják a szükséges munkaer t. Több hozzászólás nem érkezett, kérte szavazzanak az el terjesztés szerint a 2014 évi költségvetési rendelet elfogadásáról. A szavazásban 5 jelenlév képvisel b l 5 f vett részt 11

12 Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete rendletét: 5 igen szavazattal megalkotta alábbi Arnót Község Önkormányzati Képvisel -testületének 5./2014. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l /A rendelet a jegyz könyv 7/1 sz. melléklete/ 8./Arnóti Napközi Otthonos Óvoda egyházi fenntartásba történ adására vonatkozó megkeresés megtárgyalása Meghívott: Buday Barnabás esperes /Az el terjesztés a jegyz könyv 8 sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester köszöntötte az ülésen a napirendi pont tárgyalására megjelent Buday Barnabás esperes urat. A t le kapott válaszlevelet kérte, hogy elemezzék, az els ilyen pont a pedagógiai program. Buday Barnabás esperes elmondta, hogy az iskolánál egyházi fenntartásba történ átadásnál más az átmeneti program. Az újonnan felvett osztály min sül evangélikusnak, az óvodában ennek az átmenetnek nem látja értelmét. A pedagógiai program sokban nem fog változni, inkább csak ki fog egészülni. A jelképeket fogják kihelyezni mint a Luther rózsa, vagy a kereszt. Evés el tt és után imádság lesz. Szeretné az egyházi ünnepeket megünnepelni, halloween ünnepséget nem szeretne tartani. A pedagógusi kar is ugyanaz marad. Elkötelezett híve, hogy óvatosan vezessék be a változást, valamennyire kötelez lesz, de ha nem akarja a szül, akkor nem kényszeríthetik. Az stratégiája, hogy az egyház sokat vesztett azon, hogy kötelez vé tettek bizonyos dolgokat, olyan egyházat szeretne, ahol jó lenni, tetszik, okos amivel foglalkoznak, és jól érezze magát az aki odamegy. Sok változást nem akarnak eszközölni, évnyitó, évzáró a templomban kerülne megtartásra. Bármilyen felekezet igényli a hitoktatást, arra is nyitottak. Az eddigi értékeket meg rizve szeretnének m ködni, azzal hogy azt kiegészítik az egyházi vonallal. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy ismeretei szerint a szül k nem lesznek kényszerítve, hogy az ünnepségre menjenek a gyerekekkel. Buday Barnabás esperes elmondta, hogy ahogy eddig volt, az lenne a f vonal, nem akar kényszeríteni senkit sem. dr. Üveges István polgármester megkérdezte, hogy a munkavállalók lesznek-e kényszerítve hogy a templomi alkalmakon részt vegyenek? Buday Barnabás esperes szerint, ha valaki nem jár el ezekre az alkalmakra, arra sem lesz semmilyen szankció. Azt gondolja, hogy jó ha tudnak a dolgozókkal csendes napot tartani, de ha nem megy el, nem lesz gond. Heged s Sándor képvisel megkérdezte, hogy az átmeneti id szakra egyértelm en nemet mond? 12

13 Buday Barnabás esperes meger sítette, hogy nem lesz átmeneti id szak az óvoda átvétele esetén. Heged s Sándor képvisel megkérdezte, hogy ha 40 gyermek szül je úgy dönt, hogy nem kívánja egyházi óvodába íratni a gyerekét, akkor emiatt csak 2 csoport indulhat, ugyanúgy fogják m ködtetni? Buday Barnabás esperes elmondta, hogy 2 csoporttal m ködtethetetlen az óvoda, ha az intézményben 3 csoport alá esik a létszám, akkor nem tudják fenntartani. Barcsák Pálné képvisel elmondta, hogy nem várható nagy változás a pedagógiai programban. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy akik nem akarják egyházi óvodába járatni a gyerekeiket, az önkormányzatnak kell gondoskodnia az óvodába járásról. Miskolc lesz talán ez a település. Ha lesz pl. 40 gyerek, akiket be kell hordani Miskolcra, bérletet kell a gyerek és a szül részére is biztosítani. Néhány szül kihasználhatja a helyzetet, hogy ingyenes bejutási lehet séget biztosít az önkormányzat Ennek a költsége lehet 400 e Ft-os összeg is. Nagyobb gond az, hogy akkor a csoport leépül, összeolvad. Buday Barnabás esperes elmondta, ha ez bekövetkezik, akkor visszaadják m ködtetésre az önkormányzatnak. T zsér László képvisel szerint a nagytöbbség elfogadja majd az új szabályokat. Buday Barnabás esperes azt tudja mondani, hogy többfajta hittan van, de ha tart hittant, az óvodában a gyerekek mind szeretettel fogadják. dr. Üveges István polgármester megkérdezte, hogy a jubileumi jutalom beszámításra kerül? Buday Barnabás esperes elmondta, hogy nem járhatnak rosszabbul a dolgozók az átvétellel. Elvben ebben megállapodtak, 2 évig nem kerül ilyenre sor, fel lehet készülni erre. Bodnár Katalin jegyz megkérdezte, hogy tud erre az egyház szerz désben kötelezettséget vállalni? Ami juttatást most ad az önkormányzat, azt az egyháznak is vállalni kell. Buday Barnabás esperes kijelentette, hogy tud vállalni kötelezettséget. Ha most kellene kifizetni az gond lenne, de két év múlva ki lehet gazdálkodni. A jutalom kirívó összeg, arról beszélni kell. dr. Üveges István polgármester szerint ez sarkalatos kérdés, rosszabbul ne járhat senki. A szerz dést úgy kell megfogalmazni. Megkérdezte, hogy az ételszállítást hogyan képzelik? Buday Barnabás esperes elmondta, hogy az önkormányzat által m ködtetett konyháról külön megállapodás alapján szeretnék az ételt vásárolni. 13

14 T zsér László képvisel megkérdezte, hogy az önkormányzat megkapja-e a gyermekek étkezési támogatását? Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy a gyermekétkeztetés önkormányzati feladat, ugyanúgy ha jogosult a gyermek a fenntartótól függetlenül az ingyenes étkezésre, megkapja dr. Üveges István polgármester szerint fontos, hogy mindent tisztázzanak le. Az óvodab vítés esetén hogyan alakul a helyzet? Buday Barnabás esperes elmondta, hogy véleménye szerint minden nagyobb fejlesztés el tt köteles a két fél megállapodni. Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy az óvodában minden átalakítás csak az önkormányzat engedélyével történhet. Buday Barnabás esperes megkérdezte, hogy ennek hol van a határa? Bénó Gábor képvisel szerint, ami építési engedélyhez kötött, az lehet a határ. Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy elvi síkon meg kell állapodni, az állapot fenntartása az egyház feladata lesz, de ezen felül minden más az önkormányzat hatásköre, ha visszakerül az önkormányzathoz, elszámolási kötelezettség áll fenn. Barcsák Pálné képvisel megemlítette, hogy a parkettacsere komoly összegbe kerül. Buday Barnabás esperes szerint egyedileg állapodnak meg az önkormányzattal ezekr l. Bodnár Katalin jegyz jelezte, hogy az egyház részér l kellene egy megállapodás tervezet. dr. Üveges István szerint f kérdés, hogy ha egyházi finanszírozással sikerül b víteni az épületet, az hogyan alakul? Buday Barnabás esperes szerint, ha egyházi segítséggel meg van a telekb vítés, azt nem vállalja, hogy kés bb ingyen visszaadja az önkormányzatnak. Barcsák Pálné képvisel elmondta, hogy az attól is függ, hogy uniós vagy egyházi pályázaton nyernek. Buday Barnabás esperes elmondta, hogy a költségek térítését kérhetik az Uniótól, akkor azt nem kérhetik vissza, de ha bels egyházi forrásból van, akkor az a visszakérhet. Bodnár Katalin jegyz szerint az lesz a legtisztább megoldás, ha az önkormányzat jutna fejlesztési forráshoz. De az egyház és önkormányzat egymás mellett is részt vehet pályázatban Bénó Gábor képvisel szerint a pályázat is kiköthet bizonyos dolgokat. Pályázatnál nagyobb eséllyel indulhat az egyház, k 100 %-os támogatást kaphatnak, az önkormányzat pedig kell önrészt is biztosítani. Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy az önkormányzatnak feladat finanszírozás van, így nem lesz önrészre forrása. 14

15 Buday Barnabás esperes szerint azt el re kimondani bajos, hogy minden fejlesztés önkormányzati részr l valósulhat meg, olyan anyagi forrásokhoz jut az önkormányzat, ami nem oda lett tervezve. Bénó Gábor képvisel szerint az amortizáció is közrejátszik, a könyvelésb l ez kiderül. Heged s Sándor képvisel szerint, ha visszaadás után nem tudja az önkormányzat fenntartani, de a pályázatban a fenntartás köti az egyházat, részükr l joggal merül fel az igény, hogy az önkormányzat térítse meg azt az összeget, amit az egyház ráfordított. Buday Barnabás esperes szerint nem köteles az önkormányzat visszavenni az óvodát. Bodnár Katalin jegyz szerint köteles az önkormányzat visszavenni. dr. Üveges István polgármester szerint a tulajdonos pályázhat, így nincs mir l beszélni. Buday Barnabás esperes elmondta, hogy van az egyházon belül is pályázat néhány M Ft erejéig. Ehhez is kell tulajdonosi hozzájárulás, azzal lehet beadni a pályázatot. dr. Üveges István polgármester szerint, ha letelik az öt év, megállapodás kérdése hogy hogyan tovább. Jó lesz, ha lejön majd az egyháztól az osztályvezet asszony, és vele is tudnak egyeztetni. Fontos a szül k tájékoztatása, ki lehet b víteni a kört az érdekl d kkel, kell a fórumot biztosítani, hogy mindenki elmondhassa a véleményét. Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy a szül k írásban kell, hogy nyilatkozzanak err l. T zsér László képvisel szerint el ször azt kellene tudni, hogy a Képvisel -testület, hogy áll hozzá, alapvet en támogatja az óvoda egyházi fenntartásba történ átadását. Barcsák Pálné képvisel szerint a testületnek ki kell nyilvánítani a szándékát. Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy március 11-i ülésre elkészítik a megállapodás tervezetet, ez alapján szándékát fejezi ki a megállapodás el készítésére és a szükséges egyeztetések lefolytatására, kell az alap megállapodás. A szül ket, dolgozókat megilleti a tájékoztatás joga. dr. Üveges István polgármester mindehhez szükséges valamilyen testületi dokumentum. Még a végleges döntés nincs meg, megkérdezik a szül ket, hogy hogyan állnak a kérdéshez. Fontos, hogy nyitott kérdéseket ne hagyjanak. Bodnár Katalin jegyz a napirendi ponthoz a szándéknyilatkozat kapcsolódik, arról kell dönteni most, hogy a döntést március 11-ére halasztja a Képvisel -testület. dr. Üveges István polgármester javasolta, hogy döntsenek arról, hogy nem zárkózik el az óvodaátadástól a testület, felhatalmazza a polgármestert és a jegyz t a tárgyalások folytatására, a vonatkozó szerz dés el készítésére. Kérte szavazzanak a javaslatról. 15

16 A szavazásban 5 jelenlév képvisel b l 5 f vett részt Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 5 igen szavazattal Arnót Község Önkormányzat 17./2014. (II.27.) számú képvisel -testületi határozat Tárgy: Arnóti Napközi Otthonos Óvoda egyházi fenntartásba történ adására vonatkozó feladatok meghatározása Arnót Község Önkormányzat Képvisel -testülete nem zárkózik el a Napközi Otthonos Óvoda Evangélikus Egyház fenntartásába történ adásától. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyz t a tárgyalások lefolytatására, a vonatkozó szerz dés el készítésére. Felel s: polgármester Határid : folyamatos, május 31. Bénó Gábor képvisel távozott az ülésr l. 9./ÉMOP Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése cím projektfelhívásra benyújtott Fels zsolca Arnót kerékpárút építése projekt megvalósításához nyomvonalterv jóváhagyása dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a képvisel k kézhez kapták a járda nyomvonaltervét, mely több ponton keresztezi a f utat. Az önkormányzattól, kérik a kezel i és tulajdonosi hozzájárulást. Nyár vége felé megépül a kerékpárút. Bénó Gábor képvisel megjegyezte, hogy ebb l még lehet gond. Heged s Sándor képvisel megkérdezte, hogy forgalomtechnikai szempontból megfelel a terv? A 3 db átkelési pont veszélyes! dr. Üveges István polgármester igen, megfelel forgalomtechnikai szempontból a feltételeknek. Hozzászólás nem érkezett, kérte szavazzanak az el terjesztés szerinti határozati javaslatról. A szavazásban 4 jelenlév képvisel b l 4 f vett részt Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 4 igen szavazattal Arnót Község Önkormányzat 18./2014. (II.27.) számú képvisel -testületi határozat Tárgy: ÉMOP Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése cím projektfelhívásra benyújtott Fels zsolca Arnót kerékpárút építése projekt megvalósításához nyomvonalterv jóváhagyása 16

17 Arnót Község Önkormányzati Képvisel -testülete az ÉMOP Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése cím projektfelhívásra benyújtott Fels zsolca Arnót kerékpárút építése projekt megvalósításához benyújtott FFAK/2014. sz. nyomvonaltervet jóváhagyja A nyomvonalterv a határozat melléklete. Felhatalmazza a polgármestert a nyomvonalterv alapján a kezel i és tulajdonosi hozzájárulás kiadására. Felel s: polgármester Határid : azonnal 10. napirendi pont: Bejelentések Dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy elkészült a Napközi Konyha érintésvédelme, 200 e Ft a költsége. A piacra vonatkozó határozatot módosítani kellene évi 4 alkalomra. Megvásárlásra került a polgármesteri irodába a 2 db sz nyeg, 100 e Ft értékben. A karácsonyi díszek leszedését javasolta. Az ülésen más bejelentés nem történt, a polgármester úr megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. K.m.f. dr. Üveges István polgármester Bodnár Katalin jegyz T zsér László képvisel 17

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2011. Határozatok száma: 1/2010. (I.25.) JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. március hónap 27. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 11-12. szám Kedves Diósjen i Polgárok! Kedves Olvasóink! Ismét egy új esztend küszöbén állunk, reményeket, vágyakat, elvárásokat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Rendeletek: 6, 7, Elkészült:

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. március 29-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 8/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A Víziközmű

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben