Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin"

Átírás

1 ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL -TESTÜLETE Arnót, Pet fi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ Szám: 4 /2014 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képvisel -testületének a Polgármesteri Hivatalban (Arnót, Pet fi S.u. 120.) február 27-én megtartott rendkívüli testületi ülésén. A nyílt testületi ülés 10 órakor kezd dött. Megjelent képvisel k: Kés bb érkezett az ülésre : dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képvisel Heged s Sándor képvisel T zsér László képvisel Bénó Gábor képvisel Távol maradt képvisel : Dr. Molnár Imre képvisel Orosz Ferenc képvisel Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyz Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Buday Barnabás esperes Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Bodnár Katalin jegyz Buday Barnabás esperes Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin Dr. Üveges István polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javaslatot tett a jegyz könyv hitelesít re. A szavazás idején 4 képvisel b l 4 képvisel volt jelen. A Képvisel -testület 4 igen szavazattal a jegyz könyv hitelesítésére tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadta: Jegyz könyv hitelesít : T zsér László képvisel Ismertette a meghívóban szerepl napirendi pontokat. 1./Arnóti Napközi Otthonos Óvoda egyházi fenntartásba történ adására vonatkozó megkeresés megtárgyalása Meghívott: Buday Barnabás esperes 2./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására kijelölt 1

2 közérdek szolgáltatóval jóváhagyott Megállapodásra vonatkozó 1./2014.(I.21.) sz. Pénzügyi bizottsági határozat hatályon kívül helyezése, -új Megállapodás jóváhagyása el adó: polgármester 3./ Sajó Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban az Önkormányzat képviseleti jogának meghatározása El adó: jegyz 4./Arnót Község Önkormányzat Képvisel testülete önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló rendeletének jóváhagyása 5./ A képvisel i tiszteletdíj megállapításáról szóló 4/2010.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása 6./ Rákóczi Leader Egyesülethez történ esetleges csatlakozás esetén Szándéknyilatkozat jóváhagyása 7./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettségeinek megállapítása El adó: jegyz 8./ Arnót Község Önkormányzat évi költségvetésének tárgyalása 9./Bejelentések Dr. Üveges István javasolta az 1. napirendi pont bejelentések el tti tárgyalását, mert Buday Barnabás esperes úr kés bb fog megérkezni az ülésre, valamint kérte vegyék fel napirendre az ÉMOP Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése cím projektfelhívásra benyújtott Fels zsolca Arnót kerékpárút építése projekt megvalósításához nyomvonalterv jóváhagyását tartalmazó napirendi pontot. Ismertette a módosított napirendi pontokat A szavazásban 4 jelenlév képvisel b l 4 f vett részt Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 4 igen szavazattal 2

3 Arnót Község Önkormányzat 12./2014. (II.27.) számú képvisel -testületi határozat Tárgy: Napirend módosítása Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete a meghívóban szerepl napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadja: 1./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására kijelölt közérdek szolgáltatóval jóváhagyott Megállapodásra vonatkozó 1./2014.(I.21.) sz. Pénzügyi bizottsági határozat hatályon kívül helyezése, -új Megállapodás jóváhagyása el adó: polgármester 2./ Sajó Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban az Önkormányzat képviseleti jogának meghatározása El adó: jegyz 3./Arnót Község Önkormányzat Képvisel testülete önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló rendeletének jóváhagyása 4./ A képvisel i tiszteletdíj megállapításáról szóló 4/2010.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása 5./ Rákóczi Leader Egyesülethez történ esetleges csatlakozás esetén Szándéknyilatkozat jóváhagyása 6./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettségeinek megállapítása El adó: jegyz 7./ Arnót Község Önkormányzat évi költségvetésének tárgyalása 8./Arnóti Napközi Otthonos Óvoda egyházi fenntartásba történ adására vonatkozó megkeresés megtárgyalása Meghívott: Buday Barnabás esperes 9./ÉMOP Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése cím projektfelhívásra benyújtott Fels zsolca Arnót kerékpárút építése projekt megvalósításához nyomvonalterv jóváhagyása 10./Bejelentések Felel s: polgármester határid :azonnal 3

4 1./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására kijelölt közérdek szolgáltatóval jóváhagyott Megállapodásra vonatkozó 1./2014.(I.21.) sz. Pénzügyi bizottsági határozat hatályon kívül helyezése, -új Megállapodás jóváhagyása el adó: polgármester dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a Katasztrófavédelem ideiglenes szolgáltatóként a Cirkontot jelölte ki. A szerz dést ezek alapján február 15-ig kellett megkötni. Két üléssel ezel tt elfogadták a megállapodást, de nem került kézbesítésre, történt egy hasznos egyeztetés, melynek során újabb szerz dés tervezet készült, ami sokkal kedvez bb. Más önkormányzathoz képest 70 e Ft/hó nettó hozzájárulást kell fizetnie az önkormányzatnak, a különbözet ami a beszedhet és a ténylegesen beszedett közötti különbség, e Ft körüli összeg éves szinten, de ha a Zöld Völgy megkezdi a m ködést új megállapodás megkötése szükséges. Kérte a korábbi szerz dés visszavonását, és a most megküldött szerz dés elfogadását. Heged s Sándor képvisel elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen is megkérdezte, hogy a Katasztrófavédelem havi díjbeszedést írt el, nem gond-e, hogy a megállapodásban a negyedéves díjbeszedés szerepel. Dr. Üveges István polgármester szerint ez nem gond, ha a Cirkontnak megfelel ez a beszedési ciklus, akkor jó az önkormányzatnak is. Heged s Sándor képvisel szerint, ha így is törvényes, akkor neki is megfelel. Dr. Üveges István polgármester véleménye szerint, ha gondjuk lesz, akkor szólnak és majd módosítják. Azzal is kell majd foglalkozni, hogy mit kezdjenek a kintlév ségekkel, mi legyen a Dankó Pista utcán él k szemétdíjával. Az biztos, hogy ha a Zöld Völgy átveszi majd az üzemeltetést, akkor nem 70 eft/hó lesz az önkormányzat fizetési kötelezettsége. Heged s Sándor képvisel elmondta, hogy 22 ház van a Dankó Pista utcán és 120 nem fizet a faluból. Dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy az a 70 e Ft/hó összeg akkor ennyi, ha közel 700 házból be tudják szedni a díjat. T zsér László képvisel szerint a díjbeszed minden házból beszedné a 3500 Ft/hó díjat, de a lakos azt mondja, hogy miért fizessen, hiszen még kukája sincs, vagyis a lakosnak a szolgáltatóval nincs jogviszonya. Dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a lakosságnak a törvény erejénél fogva kötelez a szemétszállítás, err l korábban is kaptak tájékoztatást. T zsér László képvisel szerint meg kell el zni a bajt egy tájékoztatással, utána jöhet a felszólítás. 4

5 Dr. Üveges István polgármester szerint nagyobb értelme van a névre szóló levélnek, mint a szórólapnak. Heged s Sándor képvisel szerint keletkezett egy újabb réteg is, aki úgy gondolja, hogy két hónapig ingyen vitték a szemetet, akkor most már továbbra sem kell fizetni érte. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a szolgáltató nem vállalja a matricát, de valamit ki kellene találni. T zsér László képvisel szerint szó nélkül ne lehet elindítani a szemétdíj szedését, arra is fel kell készülni, hogy esetleg azt mondja a lakos, hogy nem is vitetett szemetet, akkor miért fizessen. Barcsák Pálné képvisel szerint sokan annak hatására fizettek, hogy kiment a tájékoztató levél. Heged s Sándor képvisel szerint jó a névszerinti felszólítás, ha van arról lista, hogy ki nem fizette a díjat. Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy az egyeztetések során volt arról szó, hogy az önkormányzat nem akarja a díjat szedni. AZ önkormányzatnak nem feladata ez, ha megkötik a szerz dést a Cirkont kiküldi a saját tájékoztatóját. dr. Üveges István polgármester szerint a Cirkont nem fogja bevállalni, mert a lakossággal nincs kapcsolatban. Lehet kett s aláírás is, a matricát hiányolja a rendszerb l. Heged s Sándor képvisel szerint hitelesebb, ha a felhívást az önkormányzat adja ki, mert a díjfizetés törvényi kötelezettség. Bodnár Katalin jegyz szerint a hulladékszállításról szóló törvény a szolgáltató feladatává teszi a díjbeszedést. Kell a tájékoztatás, de nem terhelheti az önkormányzatot, a szolgáltató a NAV-on keresztül fogja az elmaradt szolgáltatási díjat beszedetni. A szolgáltatónak kell a körlevelet kiküldeni. Barcsák Pálné képvisel szerint ha nem tudja a szolgáltató beszedni, akkor az az önkormányzaton fog lecsapódni, ezek után lehet, hogy még kevesebb díjat fognak majd tudni beszedni. Dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a nagy átalakítás a Zöld Völgy indulásakor lesz, most nagyobb gond az hogy nincs matrica. Heged s Sándor képvisel szerint a Zöld Völgy indulásakor már nem sok lehet ségük lesz a változtatásra. T zsér László képvisel megkérdezte, hogy a lakosság és a szolgáltató között lesz szerz dés? Barcsák Pálné képvisel megkérdezte, hogy mi lesz a lakatlan lakásokkal? 5

6 Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy azt be kell jelentenie a tulajdonosnak, ha megüresedik a lakás. dr. Üveges István polgármester szerint ez nem jó, az önkormányzatnak a lakcímnyilvántartás alapján kell nyilvántartania az üres lakásokat. Kell matrica is, mert lesz kibúvó, nem lehet majd nyomon követni, hogy ki fizet ki nem, a szolgáltató sem tudja majd, hogy a szemetet honnan vigye el. Heged s Sándor képvisel szerint ezek után ha csak matricás rendszer lesz, akkor jön a szolgáltató, hogy a különbözetet fizesse az önkormányzat. Bodnár Katalin jegyz szerint nem kell a matrica, plusz költséget nem tudnak felvállalni. Ezt a matricás rendszert a tárgyaláskor felvetették de a Cirkont ügyvezet je ett l elzárkózott. T zsér László képvisel szerint fontos, hogy legyen az embereknek információja, legyen tájékoztatás a lakosságnak, tudnia kell az embereknek, hogy a szemátszállítás nem ingyen van, az eddig elszállított szemetet is ki kell fizetni. dr. Üveges István polgármester szerint a szemétgy jtés idején menjen egy közmunkás az kukásautóval, és a listáról egyeztesse le, hogy hol fizették a díjat. Bodnár Katalin jegyz szerint ez nem jó megoldás, a közszolgáltatónak kötelessége mindenhonnan elvinni a szemetet. Azt kell tudatosítani az emberekben, hogy ha nem is viszik el a szemetet, a díjat minden ingatlanról be kell fizetni. Bénó Gábor képvisel úr megérkezett az ülésre. dr. Üveges István polgármester tájékoztatta Bénó Gábor képvisel urat az eddig tárgyaltakról. Kérte szavazzanak az el terjesztésben szerepl határozati javaslat elfogadásáról. A szavazásban 5 jelenlév képvisel b l 5 f vett részt Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 5 igen szavazattal Arnót Község Önkormányzat 13./2014. (II.27.) számú képvisel -testületi határozat Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására kijelölt közérdek szolgáltatóval jóváhagyott Megállapodásra vonatkozó 1/2014.(I.21.). sz. határozatát hatályon kívül helyezése, módosított Megállapodás elfogadása Arnót Község Önkormányzati Képvisel -testülete az 1/2014.(I.21.). sz. határozatát hatályon kívül helyezi, és javasolja a Képvisel -testületnek az el terjesztett módosított Megállapodás elfogadását. Felel s: polgármester Határid : azonnal 6

7 2./ napirendi pont: Sajó Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban az Önkormányzat képviseleti jogának meghatározása El adó: jegyz /Az el terjesztés a jegyz könyv 2.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester tájékoztatta a testület tagjait, hogy a Sajó-Bódva Völgye társulástól érkezett megkeresés, melyben kérik delegált és a helyettese megjelölését határozatban. Orosz Ferenc képvisel úr vállalta a helyettes szerepét. Kérte szavazzanak az el terjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról A szavazásban 5 jelenlév képvisel b l 5 f vett részt Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 5 igen szavazattal Arnót Község Önkormányzat 14./2014. (II.27.) számú képvisel -testületi határozat Tárgy: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban az Önkormányzat képviseleti jogának meghatározása. Arnót Község Önkormányzati Képvisel -testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Dr. Üveges István polgármester-t delegálja A delegált helyettesítésére határozatlan id tartamra Orosz Ferenc képvisel t bízza meg. Felel s: polgármester Határid : azonnal 3./ napirendi pont: Arnót Község Önkormányzat Képvisel testülete önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló rendeletének jóváhagyása /Az el terjesztés a jegyz könyv 3.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a komposztálós pályázathoz szükséges ez a rendeletalkotás, hogy jogszer en tudjanak támogatáshoz jutni. A Pénzügyi Bizottság támogatta a tervezet elfogadását. Hozzászólás nem érkezett, kérte szavazzanak az el terjesztés szerinti rendelettervezet elfogadásáról. A szavazásban 5 jelenlév képvisel b l 5 f vett részt 7

8 Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete rendletét: 5 igen szavazattal megalkotta alábbi Arnót Község Önkormányzati Képvisel -testületének 3./2014.(II.28.) rendelete az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról / A rendelet a jegyz könyv 3/1 sz. melléklete/ 5./ napirendi pont: A képvisel i tiszteletdíj megállapításáról szóló 4/2010.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása /Az el terjesztés a jegyz könyv 4.sz. melléklete/ Dr. Üveges István polgármester ismertette a rendeletmódosítást. Hozzászólás nem érkezett, kérte szavazzanak az el terjesztés szerint a rendelet módosításról. A szavazásban 5 jelenlév képvisel b l 5 f vett részt Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete rendletét: 5 igen szavazattal megalkotta alábbi Arnót község Önkormányzati Képvisel -testületének 4./2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a képvisel i tiszteletdíj megállapításáról szóló 4/2010.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról /A rendelet a jegyz könyv 4/1.sz. melléklete/ 6./ napirendi pont: Rákóczi Leader Egyesülethez történ esetleges csatlakozás esetén Szándéknyilatkozat jóváhagyása /Az el terjesztés a jegyz könyv 6.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy tárgyalták a napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság ülésén is, szó volt arról, hogy kérnek részletesebb leírást az egyesülett l, meg is ígérték, hogy küldik, de nem érkezett meg. Tárgyaltak azóta a Bükk- térségi Leader Egyesület képviseletében Nagy József elnök úrral, aki kinyilvánította, hogy örülne, ha az önkormányzat maradna ebben az egyesületben. Elnökségeket akarnak létrehozni, ami el zetes sz r ként m ködik majd, mint tanácsadó testület. Tárgyalnak az OTP-vel is jobb pénzügyi konstrukciók igénybevétele szempontjából. Az is igaz, hogy az elmúlt id szakban lehettek volna aktívabbak az önkormányzat részér l, de nem volt olyan pályázati kiírás amit meg tudtak volna pályázni. Volt tájházra pályázati lehet ség, de ahhoz is M Ft kellett volna, ami itt nem állt rendelkezésre. Voltak kapcsolódási pontok de nem voltak sarkalatosak, volt óvodára napkollektor pályázat is de finanszírozási gond miatt vissza kellett vonni. 8

9 Heged s Sándor képvisel szerint sem nem volt olyan pályázat, ami az önkormányzatnak lett volna kiírva, itt egy személy áll a szervezet élén, a szikszói szervez désben pedig az önkormányzatoké lesz a tulajdon. Bénó Gábor képvisel új információként elmondta, hogy mivel a BÜKK-MAK Leader megsz nt, vagyis átalakult az új neve BÜKK térségi Leader egyesület lett, most már rendesen össze akarják rakni a szervezetet. A Pénzügyi Bizottsági ülés óta tájékozódott, kitart a Bükk-térségi Leader egyesület mellett. dr. Üveges István polgármester szerint most kell észnél lenni, mit akar az önkormányzat, gondolkodhatnak a víz, energia, falufejlesztés témakörökben T zsér László képvisel szerint a vezet séggel kell egyeztetni, szerinte polgármester úr szívesen vállal elnökségi szerepet is az egyesületnél. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy ez fel lett ajánlva neki a részükr l. Heged s Sándor képvisel úgy látja, hogy még nagyobb bürokráciát akar kialakítani az egyesület, és még jobban lemaradnak majd. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy az önkormányzat lehet mindkét helyen tag, de támogatást csak az egyik helyr l kaphatnak. Heged s Sándor képvisel javasolta, kérjék az üzleti tervet, és újra napirendre t zik. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy március 5-ig meg kell hozni a döntést, ha csatlakozni akarnak. Bénó Gábor képvisel szerint maradjon az önkormányzat a Bükk- térségi egyesületnél. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy most állítják össze a stratégiai célokat, melyek alapján a kiírások meg fognak történni. Szerinte is maradjon az önkormányzat a Bükk Térségi Egyesületnél. Szakemberek vannak az egyesületben. Kérte szavazzanak a javaslatról. A szavazásban 5 jelenlév képvisel b l 5 f vett részt Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 5 igen szavazattal Arnót Község Önkormányzat 15./2014. (II.27.) számú képvisel -testületi határozat Tárgy: Rákóczi Leader Egyesülethez történ csatlakozás elutasítása, Bükk- Térségi LEADER Egyesületben való tagság fenntartása Arnót Község Önkormányzati Képvisel -testülete megtárgyalta a Rákóczi Leader Egyesülethez történ csatlakozásra irányuló javaslatot, a döntés értelmében nem kíván tagja lenni az egyesületnek. A Bükk- Társégi LEADER Egyesületben a tagságát továbbra is fenntartja. 9

10 Felel s: polgármester Határid : azonnal 6./ napirendi pont: Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettségeinek megállapítása El adó: jegyz Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beterjesztett határozati javaslatot, az ülésen már tárgyalták ezt a napirendi pontot, akkor a továbbtárgyalás mellett döntöttek. Elmondta, hogy a saját bevétel összege nem változott, de a fejlesztési célokra vonatkozó összeget módosították, így a kerékpár út építésére az öner összeget e Ft-ot, a mikrobuszos pályázathoz e Ft önrészt terveztek, így az adósságot keletkeztet ügyletek várható együttes összege e Ft. Ez a költségvetés f számai alapján elfogadható mérték. dr. Üveges István polgármester emlékeztetett rá, hogy a szemétszállítási kötelezettséget még számításba kell venni, ez az idei gazdálkodást még jelent sen fogja befolyásolni. Barcsák Pálné képvisel elmondta, hogy az el terjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képvisel -testületnek. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak az el terjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról. A szavazásban 5 jelenlév képvisel b l 5 f vett részt Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 5 igen szavazattal Arnót Község Önkormányzat 16./2014. (II.27.) számú képvisel -testületi határozat Tárgy: Az Önkormányzat adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettségeinek megállapítása Arnót Község Önkormányzati Képvisel -testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja. Határid : azonnal Felel s: Polgármester 7./ napirendi pont:arnót Község Önkormányzat évi költségvetésének tárgyalása /Az el terjesztés a jegyz könyv 7.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a M Ft os hiány valójában 30 M Ft körüli összeg, mert a kett különbözete a tartalékból adódik e Ft a hitel, 10

11 Talán lehetne még lehúzni bel le, de az elmúlt 3 év alapján az el remenekülést választja, áttekintették a költségvetés helyzetét, a minimálisan adóként beérkez összeget ismerik, van pár M Ft-os mozgásterük, aktuális gondjaik nincsenek, a korábbi 2 MÜKI helyett 1 alkalommal lehet az év vége felé kérni a támogatást. A szemétszállítás ügyét is számításba kell venni. Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy a beterjesztett javítás nem érinti a f összeget, az önkormányzat és a hivatal között került átcsoportosításra 600 e Ft, mert közgyógyellátás az önkormányzathoz került, de a hivatalnál lett szerepeltetve az el z évi gyakorlat alapján. A költségvetés az intézménnyel egyeztetésre került, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is elfogadta. Heged s Sándor képvisel megkérdezte, hogy a dolgozók Cafeteria juttatása milyen összeggel került tervezésre? Van aki 5000 és van aki 8000 Ft-ot kap. 24 emberr l van szó, akik nem komoly fizetésekkel rendelkeznek, k 5000 Ft-ot kapnak, a hivatalban pedig 8000 Ft-ot kapnak a dolgozók. Ez így visszás. Bodnár Katalin jegyz válaszolva a kérdésre elmondta, hogy a tavalyi szinten került tervezésre. Nem terveztek emelést. A köztisztvisel knek kötelez en adandó, a többieknek pedig adható a juttatás. A koncepció tervezésekor kellett volna ezt eldönteni, hogy kapjon mindenki egységesen ilyen juttatást. Barcsák Pálné képvisel szerint ezt kérdezték, de az volt a válasz, hogy elvi síkon nem jár. Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy a köztisztvisel knek jár a közalkalmazottaknak nem jár. Figyelembe kell venni a vonatkozó adószabályokat, annyit terveztek, hogy 3 alkalommal Ft tárgyi jutalmazást kap minden dolgozó 1 évben. Heged s Sándor képvisel megkérdezte, hogy ez a konyhára és az óvodára is vonatkozik? Bodnár Katalin jegyz azt válaszolta, hogy igen. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy legalább ennyire fajsúlyos, hogy a konyha dolgozói is kiemelt étkezési díjat fizetnek. T zsér László képvisel elmondta, hogy nekik a nyersanyagot kell fizetni. Bénó Gábor képvisel megjegyezte, hogy nem is sok emberr l van szó. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a hivatal létszámában nincs változás, kellett volna ember a köztisztvisel i állományba, de 7 f re van finanszírozás. Ugyanígy a konyhára is kellene még dolgozó. Mindkét helyre a közfoglalkoztatásból pótolják a szükséges munkaer t. Több hozzászólás nem érkezett, kérte szavazzanak az el terjesztés szerint a 2014 évi költségvetési rendelet elfogadásáról. A szavazásban 5 jelenlév képvisel b l 5 f vett részt 11

12 Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete rendletét: 5 igen szavazattal megalkotta alábbi Arnót Község Önkormányzati Képvisel -testületének 5./2014. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l /A rendelet a jegyz könyv 7/1 sz. melléklete/ 8./Arnóti Napközi Otthonos Óvoda egyházi fenntartásba történ adására vonatkozó megkeresés megtárgyalása Meghívott: Buday Barnabás esperes /Az el terjesztés a jegyz könyv 8 sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester köszöntötte az ülésen a napirendi pont tárgyalására megjelent Buday Barnabás esperes urat. A t le kapott válaszlevelet kérte, hogy elemezzék, az els ilyen pont a pedagógiai program. Buday Barnabás esperes elmondta, hogy az iskolánál egyházi fenntartásba történ átadásnál más az átmeneti program. Az újonnan felvett osztály min sül evangélikusnak, az óvodában ennek az átmenetnek nem látja értelmét. A pedagógiai program sokban nem fog változni, inkább csak ki fog egészülni. A jelképeket fogják kihelyezni mint a Luther rózsa, vagy a kereszt. Evés el tt és után imádság lesz. Szeretné az egyházi ünnepeket megünnepelni, halloween ünnepséget nem szeretne tartani. A pedagógusi kar is ugyanaz marad. Elkötelezett híve, hogy óvatosan vezessék be a változást, valamennyire kötelez lesz, de ha nem akarja a szül, akkor nem kényszeríthetik. Az stratégiája, hogy az egyház sokat vesztett azon, hogy kötelez vé tettek bizonyos dolgokat, olyan egyházat szeretne, ahol jó lenni, tetszik, okos amivel foglalkoznak, és jól érezze magát az aki odamegy. Sok változást nem akarnak eszközölni, évnyitó, évzáró a templomban kerülne megtartásra. Bármilyen felekezet igényli a hitoktatást, arra is nyitottak. Az eddigi értékeket meg rizve szeretnének m ködni, azzal hogy azt kiegészítik az egyházi vonallal. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy ismeretei szerint a szül k nem lesznek kényszerítve, hogy az ünnepségre menjenek a gyerekekkel. Buday Barnabás esperes elmondta, hogy ahogy eddig volt, az lenne a f vonal, nem akar kényszeríteni senkit sem. dr. Üveges István polgármester megkérdezte, hogy a munkavállalók lesznek-e kényszerítve hogy a templomi alkalmakon részt vegyenek? Buday Barnabás esperes szerint, ha valaki nem jár el ezekre az alkalmakra, arra sem lesz semmilyen szankció. Azt gondolja, hogy jó ha tudnak a dolgozókkal csendes napot tartani, de ha nem megy el, nem lesz gond. Heged s Sándor képvisel megkérdezte, hogy az átmeneti id szakra egyértelm en nemet mond? 12

13 Buday Barnabás esperes meger sítette, hogy nem lesz átmeneti id szak az óvoda átvétele esetén. Heged s Sándor képvisel megkérdezte, hogy ha 40 gyermek szül je úgy dönt, hogy nem kívánja egyházi óvodába íratni a gyerekét, akkor emiatt csak 2 csoport indulhat, ugyanúgy fogják m ködtetni? Buday Barnabás esperes elmondta, hogy 2 csoporttal m ködtethetetlen az óvoda, ha az intézményben 3 csoport alá esik a létszám, akkor nem tudják fenntartani. Barcsák Pálné képvisel elmondta, hogy nem várható nagy változás a pedagógiai programban. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy akik nem akarják egyházi óvodába járatni a gyerekeiket, az önkormányzatnak kell gondoskodnia az óvodába járásról. Miskolc lesz talán ez a település. Ha lesz pl. 40 gyerek, akiket be kell hordani Miskolcra, bérletet kell a gyerek és a szül részére is biztosítani. Néhány szül kihasználhatja a helyzetet, hogy ingyenes bejutási lehet séget biztosít az önkormányzat Ennek a költsége lehet 400 e Ft-os összeg is. Nagyobb gond az, hogy akkor a csoport leépül, összeolvad. Buday Barnabás esperes elmondta, ha ez bekövetkezik, akkor visszaadják m ködtetésre az önkormányzatnak. T zsér László képvisel szerint a nagytöbbség elfogadja majd az új szabályokat. Buday Barnabás esperes azt tudja mondani, hogy többfajta hittan van, de ha tart hittant, az óvodában a gyerekek mind szeretettel fogadják. dr. Üveges István polgármester megkérdezte, hogy a jubileumi jutalom beszámításra kerül? Buday Barnabás esperes elmondta, hogy nem járhatnak rosszabbul a dolgozók az átvétellel. Elvben ebben megállapodtak, 2 évig nem kerül ilyenre sor, fel lehet készülni erre. Bodnár Katalin jegyz megkérdezte, hogy tud erre az egyház szerz désben kötelezettséget vállalni? Ami juttatást most ad az önkormányzat, azt az egyháznak is vállalni kell. Buday Barnabás esperes kijelentette, hogy tud vállalni kötelezettséget. Ha most kellene kifizetni az gond lenne, de két év múlva ki lehet gazdálkodni. A jutalom kirívó összeg, arról beszélni kell. dr. Üveges István polgármester szerint ez sarkalatos kérdés, rosszabbul ne járhat senki. A szerz dést úgy kell megfogalmazni. Megkérdezte, hogy az ételszállítást hogyan képzelik? Buday Barnabás esperes elmondta, hogy az önkormányzat által m ködtetett konyháról külön megállapodás alapján szeretnék az ételt vásárolni. 13

14 T zsér László képvisel megkérdezte, hogy az önkormányzat megkapja-e a gyermekek étkezési támogatását? Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy a gyermekétkeztetés önkormányzati feladat, ugyanúgy ha jogosult a gyermek a fenntartótól függetlenül az ingyenes étkezésre, megkapja dr. Üveges István polgármester szerint fontos, hogy mindent tisztázzanak le. Az óvodab vítés esetén hogyan alakul a helyzet? Buday Barnabás esperes elmondta, hogy véleménye szerint minden nagyobb fejlesztés el tt köteles a két fél megállapodni. Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy az óvodában minden átalakítás csak az önkormányzat engedélyével történhet. Buday Barnabás esperes megkérdezte, hogy ennek hol van a határa? Bénó Gábor képvisel szerint, ami építési engedélyhez kötött, az lehet a határ. Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy elvi síkon meg kell állapodni, az állapot fenntartása az egyház feladata lesz, de ezen felül minden más az önkormányzat hatásköre, ha visszakerül az önkormányzathoz, elszámolási kötelezettség áll fenn. Barcsák Pálné képvisel megemlítette, hogy a parkettacsere komoly összegbe kerül. Buday Barnabás esperes szerint egyedileg állapodnak meg az önkormányzattal ezekr l. Bodnár Katalin jegyz jelezte, hogy az egyház részér l kellene egy megállapodás tervezet. dr. Üveges István szerint f kérdés, hogy ha egyházi finanszírozással sikerül b víteni az épületet, az hogyan alakul? Buday Barnabás esperes szerint, ha egyházi segítséggel meg van a telekb vítés, azt nem vállalja, hogy kés bb ingyen visszaadja az önkormányzatnak. Barcsák Pálné képvisel elmondta, hogy az attól is függ, hogy uniós vagy egyházi pályázaton nyernek. Buday Barnabás esperes elmondta, hogy a költségek térítését kérhetik az Uniótól, akkor azt nem kérhetik vissza, de ha bels egyházi forrásból van, akkor az a visszakérhet. Bodnár Katalin jegyz szerint az lesz a legtisztább megoldás, ha az önkormányzat jutna fejlesztési forráshoz. De az egyház és önkormányzat egymás mellett is részt vehet pályázatban Bénó Gábor képvisel szerint a pályázat is kiköthet bizonyos dolgokat. Pályázatnál nagyobb eséllyel indulhat az egyház, k 100 %-os támogatást kaphatnak, az önkormányzat pedig kell önrészt is biztosítani. Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy az önkormányzatnak feladat finanszírozás van, így nem lesz önrészre forrása. 14

15 Buday Barnabás esperes szerint azt el re kimondani bajos, hogy minden fejlesztés önkormányzati részr l valósulhat meg, olyan anyagi forrásokhoz jut az önkormányzat, ami nem oda lett tervezve. Bénó Gábor képvisel szerint az amortizáció is közrejátszik, a könyvelésb l ez kiderül. Heged s Sándor képvisel szerint, ha visszaadás után nem tudja az önkormányzat fenntartani, de a pályázatban a fenntartás köti az egyházat, részükr l joggal merül fel az igény, hogy az önkormányzat térítse meg azt az összeget, amit az egyház ráfordított. Buday Barnabás esperes szerint nem köteles az önkormányzat visszavenni az óvodát. Bodnár Katalin jegyz szerint köteles az önkormányzat visszavenni. dr. Üveges István polgármester szerint a tulajdonos pályázhat, így nincs mir l beszélni. Buday Barnabás esperes elmondta, hogy van az egyházon belül is pályázat néhány M Ft erejéig. Ehhez is kell tulajdonosi hozzájárulás, azzal lehet beadni a pályázatot. dr. Üveges István polgármester szerint, ha letelik az öt év, megállapodás kérdése hogy hogyan tovább. Jó lesz, ha lejön majd az egyháztól az osztályvezet asszony, és vele is tudnak egyeztetni. Fontos a szül k tájékoztatása, ki lehet b víteni a kört az érdekl d kkel, kell a fórumot biztosítani, hogy mindenki elmondhassa a véleményét. Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy a szül k írásban kell, hogy nyilatkozzanak err l. T zsér László képvisel szerint el ször azt kellene tudni, hogy a Képvisel -testület, hogy áll hozzá, alapvet en támogatja az óvoda egyházi fenntartásba történ átadását. Barcsák Pálné képvisel szerint a testületnek ki kell nyilvánítani a szándékát. Bodnár Katalin jegyz elmondta, hogy március 11-i ülésre elkészítik a megállapodás tervezetet, ez alapján szándékát fejezi ki a megállapodás el készítésére és a szükséges egyeztetések lefolytatására, kell az alap megállapodás. A szül ket, dolgozókat megilleti a tájékoztatás joga. dr. Üveges István polgármester mindehhez szükséges valamilyen testületi dokumentum. Még a végleges döntés nincs meg, megkérdezik a szül ket, hogy hogyan állnak a kérdéshez. Fontos, hogy nyitott kérdéseket ne hagyjanak. Bodnár Katalin jegyz a napirendi ponthoz a szándéknyilatkozat kapcsolódik, arról kell dönteni most, hogy a döntést március 11-ére halasztja a Képvisel -testület. dr. Üveges István polgármester javasolta, hogy döntsenek arról, hogy nem zárkózik el az óvodaátadástól a testület, felhatalmazza a polgármestert és a jegyz t a tárgyalások folytatására, a vonatkozó szerz dés el készítésére. Kérte szavazzanak a javaslatról. 15

16 A szavazásban 5 jelenlév képvisel b l 5 f vett részt Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 5 igen szavazattal Arnót Község Önkormányzat 17./2014. (II.27.) számú képvisel -testületi határozat Tárgy: Arnóti Napközi Otthonos Óvoda egyházi fenntartásba történ adására vonatkozó feladatok meghatározása Arnót Község Önkormányzat Képvisel -testülete nem zárkózik el a Napközi Otthonos Óvoda Evangélikus Egyház fenntartásába történ adásától. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyz t a tárgyalások lefolytatására, a vonatkozó szerz dés el készítésére. Felel s: polgármester Határid : folyamatos, május 31. Bénó Gábor képvisel távozott az ülésr l. 9./ÉMOP Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése cím projektfelhívásra benyújtott Fels zsolca Arnót kerékpárút építése projekt megvalósításához nyomvonalterv jóváhagyása dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a képvisel k kézhez kapták a járda nyomvonaltervét, mely több ponton keresztezi a f utat. Az önkormányzattól, kérik a kezel i és tulajdonosi hozzájárulást. Nyár vége felé megépül a kerékpárút. Bénó Gábor képvisel megjegyezte, hogy ebb l még lehet gond. Heged s Sándor képvisel megkérdezte, hogy forgalomtechnikai szempontból megfelel a terv? A 3 db átkelési pont veszélyes! dr. Üveges István polgármester igen, megfelel forgalomtechnikai szempontból a feltételeknek. Hozzászólás nem érkezett, kérte szavazzanak az el terjesztés szerinti határozati javaslatról. A szavazásban 4 jelenlév képvisel b l 4 f vett részt Arnót Község Önkormányzati Képvisel testülete a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 4 igen szavazattal Arnót Község Önkormányzat 18./2014. (II.27.) számú képvisel -testületi határozat Tárgy: ÉMOP Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése cím projektfelhívásra benyújtott Fels zsolca Arnót kerékpárút építése projekt megvalósításához nyomvonalterv jóváhagyása 16

17 Arnót Község Önkormányzati Képvisel -testülete az ÉMOP Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése cím projektfelhívásra benyújtott Fels zsolca Arnót kerékpárút építése projekt megvalósításához benyújtott FFAK/2014. sz. nyomvonaltervet jóváhagyja A nyomvonalterv a határozat melléklete. Felhatalmazza a polgármestert a nyomvonalterv alapján a kezel i és tulajdonosi hozzájárulás kiadására. Felel s: polgármester Határid : azonnal 10. napirendi pont: Bejelentések Dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy elkészült a Napközi Konyha érintésvédelme, 200 e Ft a költsége. A piacra vonatkozó határozatot módosítani kellene évi 4 alkalomra. Megvásárlásra került a polgármesteri irodába a 2 db sz nyeg, 100 e Ft értékben. A karácsonyi díszek leszedését javasolta. Az ülésen más bejelentés nem történt, a polgármester úr megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. K.m.f. dr. Üveges István polgármester Bodnár Katalin jegyz T zsér László képvisel 17

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyz Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Bodolai Andrea gazdálkodási el adó

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyz Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Bodolai Andrea gazdálkodási el adó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL -TESTÜLETE Arnót, Pet fi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 3/2014 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képvisel

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 26/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 12/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 11/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Üveges István polgármester Szarka Tamás jegyző Orosz Ferenc alpolgármester

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Üveges István polgármester Szarka Tamás jegyző Orosz Ferenc alpolgármester ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PÉZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. e-mail: arnot@arnot.hu Szám: 4/2016 JEGYZŐKÖNYV Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testület Pénzügyi

Részletesebben

4./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

4./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapítása. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. július 3-án 8 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen. Dr. Molnár Imre bizottsági tag

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. július 3-án 8 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen. Dr. Molnár Imre bizottsági tag ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 10 /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. július 3-án 8 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 169/2015. (VI.02.) határozata Pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. február 13-án 11 órától Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. február 13-án 11 órától Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 2/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. február 13-án 11 órától Pénzügyi Bizottsági

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ! Ják község Képviselő-testülete 2012. október 25-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a jáki Polgármesteri Hivatalban testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzat. Képvisel -testületének szeptember 15-én (hétf n) 15:00 órai kezdettel megtartott

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzat. Képvisel -testületének szeptember 15-én (hétf n) 15:00 órai kezdettel megtartott J E G Y Z K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. szeptember 15-én (hétf n) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l 1 Az ülés helye: Jelen vannak: Képvisel testületb

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása.

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. április 26-án, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 25. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 25. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 25-én 17 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. szeptember 25-én 15 óra 15 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. szeptember 25-én 15 óra 15 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. szeptember 25-én 15 óra 15 perctől megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes.

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete, Kékkút Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2013. június 25-én 16: 00 órakor megtartott együttes testületi ülésér l. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Szám: 15/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZ KÖNYV. Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZ KÖNYV Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak : Kómár Jánosné polgármester Baranyi Gusztáv képvisel Cselovszki

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának február 13-án megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának február 13-án megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. február 13-án megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Orosz Orsolya Kovácsné Kállai Ilona Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Orosz Orsolya Kovácsné Kállai Ilona Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 13 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület B A K O N Y S Z E N T I V Á N Szám: 3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 9-én 18 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Győrzámoly Községi Önkormányzat

Győrzámoly Községi Önkormányzat Győrzámoly Községi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Készült: 2014. december 2. napján a 16.15 órakor kezdődő ülésen Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Hivatalának tanácsterme

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása:

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása: Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. március 22-I rendkívüli nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virágh Enikő polgármester Bertalan Gyula

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képvisel testületének 5/2014.(II.28.) sz. rendelete Az Önkormányzat évi költségvetésér l

Harkány Város Önkormányzata Képvisel testületének 5/2014.(II.28.) sz. rendelete Az Önkormányzat évi költségvetésér l Harkány Város Önkormányzata Képvisel testületének 5/2014.(II.28.) sz. rendelete Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésér l Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete az Államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-7 /2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

Hárskút község Önkormányzata. : Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/ Jegyzőkönyv

Hárskút község Önkormányzata. : Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/ Jegyzőkönyv Hárskút község Önkormányzata : 8442. Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/272-916 e-mail: harskutonkor@invitel.hu Jegyzőkönyv Készült Hárskút Község Önkormányzat képviselő-testületi ülésén, 2013. október 10-én,

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-22/2014. iktatószám 22. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 14/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2014. szeptember 22. napján 17:30 órakor megtartott képvisel -testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. IV. 71-3/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/19/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. november 27-én megtartott üléséről Jelen vannak: Fodor Albert polgármester Andó Zoltánné képviselő Bibliák István

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-12/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 29-én 18.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 12/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 24-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-án megtartott együttes ülésén Jelen vannak: Buzsák Község

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben