V ACON 100 HVAC hajtások TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V ACON 100 HVAC hajtások TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 V ACON 100 HVAC hajtások TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV

2 VACON 0 Tartalom Dokumentum: DPD00300C A változat kibocsátási dátuma: Biztonság Veszély Figyelmeztetések Földelés és földzárlatvédelem Elektromágneses összeférhetőség (EMC) A szállítmány átvétele A típusmegjelölés kódja Az AC hajtás kicsomagolása és emelése Az MR8 és MR9 váz emelése Tartozékok MR4 méret MR5 méret MR6 méret MR7 méret MR8 méret MR9 méret A termék módosított matrica Beszerelés Méretek Falra szerelés Süllyesztett szerelés Hűtés Erősáramú kábelezés A kábelezésre vonatkozó UL szabványok A kábelek méretezése és kiválasztása A fékellenállás kábelei A kábelek beszerelése MR4 MR7 vázméretek MR8 és MR9 vázméretek Telepítés földelt-delta hálózatban Vezérlőegység A vezérlőegység kábelezése A vezérlés kábeleinek méretezése Vezérlő sorkapcsok és DIP kapcsolók I/O kábelezés és terepi busz csatlakoztatása Előkészítés Etherneten keresztül történő használathoz Előkészítés RS485-ön keresztül történő használathoz A valós idejű óra (RTC) működtetéséhez szükséges telep beszerelése A galvanikus leválasztás potenciálgátjai Üzembe helyezés A hajtás üzembe helyezése A motor futtatása A kábel- és motorszigetelés ellenőrzése Telepítés IT típusú táprendszerben Vázméretek MR4-től MR6-ig Vázméretek MR7-től MR8-ig órás műszaki támogatás +358 (0)

3 1 VACON MR9-es vázméret Karbantartás Termékadatok A frekvenciaváltó névleges teljesítményei Hálózati feszültség V Hálózati feszültség V A túlterhelhetőség meghatározása Vacon 100 műszaki adatok Műszaki információ a vezérlés csatlakozásairól Tel (0) Fax +358 (0)

4 VACON 2 Fenntartott üres oldal 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

5 3 VACON Megfelelési nyilatkozat Mi A gyártó neve: Vacon Oyj A gyártó címe: P. O. Box 25 Runsorintie 7 FIN VAASA Finland ezennel kijelentjük, hogy a termék A termék neve: Vacon 100 frekvenciaváltó A modell megjelölése: Vacon 100 3L L Vacon 100 3L L kialakítása és gyártása az alábbi szabványok előírásainak megfelelően történt: Biztonság: EN (2007) EN (2009) (mint a termékre vonatkozó) EMC: EN (2004) EN és összhangban van a kisfeszültségű direktíva 2006/95/EC és az EMC direktíva 2004/108/EC hatályos biztonsági cikkelyeivel. Belső rendszabályok és a minőségellenőrzés szavatolják, hogy a termék mindenkor megfelel az érvényben levő direktíva és a hatályos szabványok követelményeivel. Vaasa, december 7. A CE megjelölés használatának bejegyzése: 2009 Tel (0) Fax +358 (0)

6 Biztonság VACON 4 1. BIZTONSÁG Ez a kézikönyv tartalmazza azokat a jól megjelölt óvásokat és figyelmeztetéseket, amelyek az Ön személyes biztonságát és a termék, vagy a hozzá kapcsolódó készülékek váratlan károsodásának elkerülését szolgálják. Olvassa el figyelmesen az óvások és figyelmeztetések jelzése utáni információt. Az óvások és figyelmeztetések jelzései az alábbiak: = VESZÉLYES FESZÜLTSÉG = FIGYELMEZTETÉS vagy ÓVÁS 1. táblázat Figyelmeztető jelzések 1.1 VESZÉLY A Vacon 100 tápegységének alkatrészei az AC hajtás hálózatra kapcsolásakor feszültség alá kerülnek. Ez a feszültség igen veszélyes, és érintés esetén halált vagy súlyos sérülést okozhat. Amikor a Vacon 100 a hálózatra kapcsolódik, a motor U, V, W sorkapcsai és a fékellenállássorkapcsok még akkor is feszültség alatt vannak, ha a motor nem forog. A hálózatnak az AC hajtásról történő lekapcsolása után várja meg, amíg a kezelőegység kijelzői kialszanak (ha kezelőegység nem kapcsolódik a hajtáshoz, figyelje a burkolaton elhelyezett kijelzőket). Ezután várjon még további 5 percet, mielőtt bármilyen műveletet végez a Vacon 100 csatlakozásain. Ne bontsa meg a burkolatot, amíg a várakozási idő le nem telik. Miután ez az idő letelt, mérőműszerrel győződjön meg róla, hogy a készülék feszültségmentes. Mindig gondoskodjon a feszültségmentességről az elektromos munkák megkezdése előtt! A vezérlés I/O sorkapcsai el vannak választva a hálózati potenciáltól. A relés kimenetek és más I/O sorkapcsok azonban veszélyes vezérlőfeszültségen lehetnek még akkor is, ha a Vacon 100 le van kapcsolva a táplálásról. Az AC hajtás hálózatra csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy az előlap és a kábelburkolatok rögzített állapotban vannak. Szabadon futással történő leállítás ideje alatt (lásd: Alkalmazási Kézikönyv) a motor még feszültség alatt tartja a hajtást. Ezért ne érintse meg az AC hajtás alkatrészeit a motor teljes leállása előtt. Várja meg, amíg a kezelőegység kijelzői kialszanak (ha kezelőegység nem kapcsolódik a hajtáshoz, figyelje a burkolaton elhelyezett kijelzőket). Ezután várjon még további 5 percet, mielőtt bármilyen munkához kezd a hajtáson.. 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

7 5 VACON Biztonság 1.2 FIGYELMEZTETÉSEK A Vacon 100 AC hajtás csak helyhez kötött berendezésekhez használható fel Ne végezzen méréseket, amikor az AC hajtás a hálózathoz csatlakozik A Vacon 100 frekvenciaváltók érintési árama meghaladja a 3.5 ma AC-t. Az EN szabvány előírásának megfelelően gondoskodni kell fokozott szilárdságú védőföldelésről. Lásd: 1.3 fejezetrész. A földelt-delta rendszer használata azoknál a hajtásoknál megengedett, amelyek névleges árama V-os táplálás mellet 72A-tól 310A-ig, és V-os táplálás mellett 75A-tól 310A-ig terjed. Ne feledkezzen meg az EMC szint módosításáról az átkötők eltávolításával. Lásd: 6.3 fejezet. Ha az AC hajtás valamely gépi berendezés részeként kerül felhasználásra, a gépi berendezés gyártója köteles gondoskodni róla, hogy a berendezés el legyen látva a táplálás lekapcsolására szolgáló eszközzel (EN ). Csak Vacon által szállított tartalékalkatrészek használhatók fel. Bekapcsoláskor, villamos fékezéskor vagy hibatörléskor a motor azonnal forgásba jön, ha az indítójel aktív, hacsak nem a Start/Stop logikához tartozó impulzusvezérlés van kiválasztva. Továbbá változhatnak az I/O funkciók (beleértve az indító bementeket), ha paraméter-, alkalmazás- vagy a szoftverváltozások következnek be. Ezért szakítsa meg a motorcsatlakozást, ha a váratlan indítás veszélyhelyzetet teremthet. A motor automatikusan forgásba jön az önműködő hibatörlés után, ha az automatikus hibatörlés funkciója aktiválva van. Részletesen lásd: Alkalmazási Kézikönyv. A motoron vagy a motorkábelen végzett mérés előtt válassza le a motorkábelt az AC hajtásról. Ne érintse meg a nyomtatott áramköri lapon elhelyezett alkatrészeket! Az elektrosztatikus kisülés károsíthatja az alkatrészeket. Ellenőrizze, hogy az AC hajtás EMC szintje megfelel-e az Ön táphálózatára vonatkozó követelményeknek. Lásd: 6.3 fejezet. Lakóhelyi környezetben ez a termék rádiófrekvenciás zavart okozhat. Ebben az esetben intézkedéseket kell tenni a zavarok csökkentésére. Tel (0) Fax +358 (0)

8 Biztonság VACON FÖLDELÉS ÉS FÖLDZÁRLATVÉDELEM ÓVÁS! A Vacon 100 AC hajtást mindig földelni kell a földelővezetékkel. megjelölésű földelő sorkapocshoz csatlakoztatott A Vacon 100 érintési árama meghaladja a 3.5 ma AC-t. Az EN szabványnak megfelelően a kapcsolódó védőáramkörnek az alábbi feltételek közül egyet vagy többet ki kell elégítenie: Állandó csatlakozás és a) a védőföldelés vezetéke teljes hosszában legalább 10mm 2 keresztmetszetű Cu vagy 16mm 2 keresztmetszetű Al. vagy b) a táplálás automatikus lekapcsolása a védőföldelő vezeték szakadása esetén. Lásd 4. fejezet. vagy c) kiegészítő sorkapocs biztosítása egy második védőföldelő vezeték számára, amely az eredeti védőföldelő vezetékkel azonos keresztmetszetű.. A fázisvezetékek(s) keresztmetszete [mm 2 ] S < S < S A megfelelő védőföldelő vezeték legkisebb keresztmetszete [mm 2 ] A fenti értékek csak akkor érvényesek, ha a védőföldelő vezeték ugyanabból az anyagból készül, mint a fázisvezetékek. Ha ez nem teljesül, akkor a védőföldelő vezeték keresztmetszetét úgy kell megválasztani, hogy a vezetőképesség azonos legyen a táblázat alkalmazásából adódó értékekkel. 2. táblázat A védőföldelő vezeték keresztmetszete S 16 S/2 Mindazoknak a védőföldelő kábeleknek a keresztmetszete, amelyek nem képezik tápkábel vagy kábelburkolat részét, nem lehet kisebb, mint 2.5 mm 2, ha mechanikai védelmük biztosított, vagy 4 mm 2, ha mechanikai védelmük nem biztosított. A hajlékony vezetékkel csatlakoztatott készülékeknél gondoskodni kell róla, hogy a feszültségmentesítő mechanizmus sérülése esetén a hajlékony vezetékben elhelyezett védőföldelő vezeték szakadjon el utoljára. A védőföldelő vezeték legkisebb keresztmetszetének megválasztásához azonban mindig követni kell a helyi előírásokat. MEGJEGYZÉS: Az AC hajtásban jelenlevő nagy kapacitív áramok következtében a zárlati áram védőkapcsolóinál jelentkezhetnek működési zavarok. 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

9 7 VACON Biztonság Ne végezzen feszültségállósági vizsgálatokat a Vacon 100 hajtás egyetlen részén sem. A vizsgálatokat meghatározott eljárás követésével lehet elvégezni. Az eljárás figyelmen kívül hagyása a termék károsodását okozhatja. 1.4 Elektromágneses összeférhetőség (EMC) Ez a készülék megfelel az IEC szabvány előírásainak, feltéve, hogy az S SC rövidzárási teljesítmény 120 a felhasználói táp és a közüzemi rendszer csatlakozási pontján. A készülék felhasználója vagy telepítője köteles gondoskoni róla szükség esetén az áramelosztó hálózat működtetőjével folytatott konzultáció útján hogy a készülék csak 120 S SC rövidzárási teljesítményű táphoz legyen csatlakoztatva. Tel (0) Fax +358 (0)

10 A SZÁLLÍTMÁNY ÁTVÉTELE VACON 8 2. A szállítmány átvétele Ellenőrizze a szállítás pontosságát az Ön rendelési adatainak és a csomagcímkén a hajtásra vonatkozó információk összehasonlításával. Ha a szállítás nem felel meg az Ön rendelésének, akkor azonnal vegye fel a kapcsolatot a szállítóval. Lásd: 2.1 fejezetrész. Vacon típusjel Vacon rendelésszám Sorozatszám Szállítmány azonosító IP fokozat EMC szint Névleges áram Tápfeszültség Alkalmazási kód A vevő rendelésszáma 1. ábra Vacon csomagcímke 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

11 9 VACON A SZÁLLÍTMÁNY ÁTVÉTELE 2.1 A TÍPUSMEGJELÖLÉS KÓDJA A Vacon típusmegjelölő kódját kilenc szakaszból álló kód és opcionális +kódok képezik. A típusmegjelölés kódjának minden egyes szakasza pontosan megfelel a vevő által megrendelt terméknek és opcióknak. A kód az alábbi formában jelenik meg: VACON0100-3L HVAC +xxxx +yyyy VACON Ez a szakasz közös minden termékre 0100 Terméksor: 0100 = Vacon 100 3L Bemenet/Funkció +xxxx +yyyy Kiegészítő kódok Példa a kiegészítő kódokra: +IP54 AC hajtás IP54-es fokozatú védelemmel +SBF2 Két relé és PTC bemenet három relé helyett 3L = Háromfázisú bemenet 0061 A hajtás névleges árama A-ben; pl = 61A 4 Tápfeszültség: 2 = 230V 4 = V HVAC -IP21/1. típus -HVAC alkalmazási szoftver (standard) -HVAC dokumentáció (standard) -Grafikus kijelzőpanel -Három relés kimenet Tel (0) Fax +358 (0)

12 A SZÁLLÍTMÁNY ÁTVÉTELE VACON AZ AC HAJTÁS KICSOMAGOLÁSA ÉS FELEMELÉSE Az AC hajtások súlya jelentősen eltér egymástól a mérettől függően. Szükség lehet speciális emelő eszközre a frekvenciaváltónak a csomagolásból való kivételéhez. Vegye figyelembe az egyes vázméretek súlyát, amelyeket az alábbi táblázat tartalmaz: Vázméret Súly [kg] MR4 6.0 MR MR MR MR MR táblázat A készülékek súlya Emelőeszköz használata esetén az alábbi ábra nyújt tájékoztatást a frekvenciaváltó emelésének módjáról AZ MR8-AS ÉS MR9-ES VÁZMÉRETEK EMELÉSE MEGJEGYZÉS: Először válassza le a hajtást a raklapról, amely hozzá van csavarozva. MEGJEGYZÉS: Akassza be az emelőhorgokat szimmetrikusan, legalább két emelőfuratba. MEGJEGYZÉS: A legnagyobb megengedett emelési szög 45 fok. a 2. ábra A nagyobb méretű készülékek emelése. A Vacon 100 AC hajtásokat a leggondosabb gyári vizsgálatoknak és minőségellenőrzésnek vetik alá, mielőtt kiszállítják a vevőnek. A termék kicsomagolása után azonban ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e rajta szállítási sérülésre utaló jelek, és a szállítmány hiánytalan-e. Ha a szállítás során a hajtás megsérült, először a szállítmány biztosítótársaságával vagy a szállítmányozóval vegye fel a kapcsolatot. 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

13 11 VACON A SZÁLLÍTMÁNY ÁTVÉTELE 2.3 TARTOZÉKOK A szállítócsomagolás kibontása és a frekvenciaváltó kiemelése után azonnal ellenőrizni kell, hogy az alábbi tartozékokat tartalmazza-e a szállítmány. A tartozékok csomagjának tartalma függ a hajtás méretétől és védelmi fokozatától: MR4-es méret Tétel Mennyiség Rendeltetés M4x16 csavar 11 Csavarok az erősáramú kábel rögzítőbilincseihez (6), a vezérlés kábelének bilincseihez (3), földelőbilincsekhez (2) M4x8 csavar 1 Csavarok az opcionális földeléshez M5x12 csavar 1 Csavarok a hajtás külső földeléséhez A vezérlés kábelének földelőlamellája 3 A vezérlés kábelének földelése EMC kábelbilincsek, M25-ös méret 3 Erősáramú kábelek rögzítése Földelőbilincs 2 erősáramú kábel földelése A termék módosított matrica 1 Tájékoztatás a módosításokról IP21: kábel-tömítőgyűrű 3 Kábelátbújtatás tömítése IP54: kábel-tömítőgyűrű 6 Kábelátbújtatás tömítése 4. táblázat A tartozékcsomag tartalma, MR MR5-ös méret Tétel Mennyiség Rendeltetés M4x16 csavar 13 Csavarok az erősáramú kábel rögzítőbilincseihez (6), a vezérlés kábelének bilincseihez (3), földelőbilincsekhez (4) M4x8 csavar 1 Csavarok az opcionális földeléshez M5x12 csavar 1 Csavarok a hajtás külső földeléséhez A vezérlés kábelének földelőlamellája 3 A vezérlés kábelének földelése EMC kábelbilincs, M25-ös méret 1 A fékellenállás kábelének rögzítése EMC kábelbilincsek, M32-es méret 2 Erősáramú kábelek rögzítése Földelőbilincs 2 Erősáramú kábel földelése A termék módosított matrica 1 Tájékoztatás a módosításokról IP21: kábel-tömítőgyűrű, furatátmérő 25.3mm IP54: kábel-tömítőgyűrű, furatátmérő 25.3mm Kábel-tömítőgyűrű, furatátmérő 33.0mm 1 Kábelátbújtatás tömítése 4 Kábelátbújtatás tömítése 2 Kábelátbújtatás tömítése 5. táblázat A tartozékcsomag tartalma, MR5 Tel (0) Fax +358 (0)

14 A SZÁLLÍTMÁNY ÁTVÉTELE VACON MR6-os méret Tétel Mennyiség Rendeltetés M4x20 csavar 10 Csavarok az erősáramú kábel rögzítőbilincseihez (6), földelőbilincsekhez (4) M4x16 csavar 3 Csavarok a vezérlés kábelének rögzítéséhez M4x8 csavar 1 Csavar az opcionális földeléshez M5x12 csavar 1 Csavarok a hajtás külső földeléséhez A vezérlés kábelének földelőlamellája 3 A vezérlés kábelének földelése EMC kábelbilincs, M32-es méret 1 A fékellenállás kábelének rögzítése EMC kábelbilincsek, M40-es méret 2 Erősáramú kábelek rögzítése Földelőbilincs 2 Erősáramú kábel földelése A termék módosított matrica 1 Tájékoztatás a módosításokról Kábel-tömítőgyűrű, furatátmérő 33mm 1 Kábelátbújtatás tömítése Kábel-tömítőgyűrű furatátmérő 40.3mm 2 Kábelátbújtatás tömítése IP54: kábel-tömítőgyűrű, furatátmérő 25.3mm 3 Kábelátbújtatás tömítése 6. táblázat A tartozékcsomag tartalma, MR MR7-es méret Tétel Mennyiség Rendeltetés M5x30 hornyolt anyacsavar 6 Anyacsavarok az erősáramú kábel rögzítőbilincsihez M4x16 csavar 3 Csavarok a vezérlés kábelének rögzítőbilincseihez M6x12 csavar 1 Csavarok a hajtás külső földeléséhez A vezérlés kábelének földelőlamellája 3 A vezérlés kábelének földelése EMC kábelbilincsek, M50-es méret 3 Erősáramú kábelek rögzítése Földelőbilincs 2 Erősáramú kábel földelése A termék módosított matrica 1 Tájékoztatás a módosításokról Kábel-tömítőgyűrű, furatátmérő 50.3mm IP54: kábel-tömítőgyűrű, furatátmérő 25.3mm MR8-as méret 3 Kábelátbújtatás tömítése 3 Kábelátbújtatás tömítése 7. táblázat A tartozékcsomag tartalma, MR7 Tétel Mennyiség Rendeltetés M4x16 csavar 3 Csavarok a vezérlés kábelének rögzítőbilincseihez A vezérlés kábelének földelőlamellája 3 A vezérlés kábelének földelése Kábelsaruk KP34 3 Erősáramú kábelek rögzítése Kábelszigetelő 11 Megakadályozza a kábelek érintkezését Kábel-tömítőgyűrű, furatátmérő 25.3mm 4 A vezérlőkábel átbújtatásának tömítése 8. táblázat A tartozékcsomag tartalma, MR8 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

15 13 VACON A SZÁLLÍTMÁNY ÁTVÉTELE MR9-es méret Tétel Mennyiség Rendeltetés M4x16 csavar 3 Csavarok a vezérlés kábelének rögzítőbilincseihez A vezérlés kábelének földelőlamellája 3 A vezérlés kábelének földelése Kábelsaruk KP34 5 Erősáramú kábelek rögzítése Kábelszigetelő 10 Megakadályozza a kábelek érintkezését Kábel-tömítőgyűrű, furatátmérő 25.3mm 4 A vezérlőkábel átbújtatásának tömítése 9. táblázat A tartozékcsomag tartalma, MR9 2.4 A TERMÉK MÓDOSÍTOTT MATRICA A szállítmányban elhelyezett kis műanyag tokban található A termék módosított feliratú ezüstmatrica. A matrica hívja fel a karbantartó szakember figyelmét az AC hajtásban végrehajtott módosításra. Ragassza fel a matricát a hajtás oldalára az elkallódás elkerülése céljából. Az AC hajtás későbbi módosítása esetén tüntesse fel a változtatást a matricán. 3. ábra A termék módosított matrica Tel (0) Fax +358 (0)

16 BESZERELÉS VACON BESZERELÉS Az AC hajtást függőleges helyzetben kell falra vagy készülékház hátlapjára szerelni. Gondoskodjon róla, hogy a szerelési felület sima legyen. Az AC hajtást négy csavar rögzíti. (vagy menetes csap a készülék méretétől függően) 3.1 MÉRETEK Falra szerelés 4. ábra A Vacon AC hajtás méretei; MR4, falra szerelés 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

17 15 VACON BESZERELÉS Opcionális szerelőfuratok (az NX lecseréléséhez) 5. ábra A Vacon AC hajtás méretei; MR5, falra szerelés 6. ábra A Vacon AC hajtás méretei; MR6, falra szerelés Tel (0) Fax +358 (0)

18 BESZERELÉS VACON ábra A Vacon AC hajtás méretei; MR7, falra szerelés 8. ábra A Vacon AC hajtás méretei; MR8 IP21 és IP54 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

19 17 VACON BESZERELÉS 9. ábra A Vacon AC hajtás méretei; MR9 IP21 és IP SÜLLYESZTETT SZERELÉS Az AC hajtás besüllyeszthető készülékház falába vagy más hasonló felületbe is. A speciális süllyesztett szerelési megoldás használható fel erre a célra. A 10. ábrán látható egy példa a süllyesztve beszerelt hajtásra. Vegye figyelembe a különböző IP fokozatú részeket az alábbi ábrán. Készülékház-fal vagy hasonló felület Készülékház-fal vagy hasonló felület FIGYELEM! 10. ábra Példa a süllyesztett szerelésre (MR9-es vázméret) Tel (0) Fax +358 (0)

20 BESZERELÉS VACON SÜLLYESZTETT SZERELÉS MR4-től MR6-IG TERJEDŐ VÁZMÉRETEK A 11. ábra mutatja a szerelési nyílás méreteit, a 12. ábra pedig a hajtások mélységi méreteit a süllyesztett szerelési mód alkalmazása esetén. A hajtás körvonala A nyílás körvonala Tető 11. ábra A süllyesztett szerelés kivágás-méretei az MR4-től MR6-ig terjedő vázméretekhez Vázméret A B C D E F MR MR MR táblázat A süllyesztett szerelés kivágás-méretei az MR4-től MR6-ig terjedő vázméretekhez [mm] 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

21 19 VACON BESZERELÉS 12. ábra MR4 MR6, süllyesztett szerelés, mélységméretek Tel (0) Fax +358 (0)

22 BESZERELÉS VACON SÜLLYESZTETT SZERELÉS MR7-től MR9-IG TERJEDŐ VÁZMÉRETEK A 13. ábra mutatja a szerelési nyílás méreteit, a 14. ábra pedig a hajtások mélységi méreteit a süllyesztett szerelési mód alkalmazása esetén. A hajtás körvonala Tető A nyílás körvonala 13. ábra A süllyesztett szerelés kivágás-méretei az MR7-től MR9-ig terjedő vázméretekhez Vázméret A B C D E MR MR MR táblázat A süllyesztett szerelés kivágás-méretei az MR7-től MR9-ig terjedő vázméretekhez [mm] 14. ábra MR7 MR9, süllyesztett szerelés, mélységméretek 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

23 21 VACON BESZERELÉS 3.2 HŰTÉS A működés közben hőt termelő AC hajtásokat a ventilátor által keringetett levegő hűti. Az AC hajtás körül elegendő szabad teret kell ezért hagyni a kielégítő légáramlás és hűtés biztosításához. A különböző karbantartási műveletekhez is szükség van valamennyi szabad térre. Győződjön meg róla, hogy a hűtő levegő hőmérséklete nem lépi túl a frekvenciaváltó maximális környezeti hőmérsékletét. Legkisebb térköz [mm] Típus A* B* C D MR MR MR MR MR MR * Az A és B legkisebb térközök értéke az IP54-es készülékházú hajtásoknál 0 mm. 12. táblázat Az AC hajtás körüli legkisebb térközök 15. ábra Telepítési térség A = térköz a frekvenciaváltó körül (lásd a B-t is) B = távolság az AC hajtások között, vagy távolság a hajtástól a készülékház faláig C = szabad tér az AC hajtás felett D = szabad tér az AC hajtás alatt Típus A szükséges hűtőlevegő [m 3 /h] MR4 45 MR5 75 MR6 190 MR7 185 MR8 335 MR táblázat A szükséges hűtőlevegő Tel (0) Fax +358 (0)

24 BESZERELÉS VACON 22 VEGYE FIGYELEMBE, ha több hajtás van egymás fölé szerelve, a szükséges szabad tér C + D (lásd: 16. ábra). Ezenkívül az alsó készülék által a hűtéshez felhasznált kilépő levegőt el kell terelni a felső készülék légbeszívó nyílásától, például a hajtások közötti szekrényfalhoz rögzített fémlemez felhasználásával, amint a 16. ábrán látható. Légterelő ELÖLNÉZET OLDALNÉZET 16. ábra Telepítési térköz, amikor a hajtások egymás fölé vannak szerelve 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

25 23 VACON BESZERELÉS Fenntartott üres oldal Tel (0) Fax +358 (0)

26 ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS VACON ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS A hálózati kábelek az L1, L2, L3, a motorkábelek pedig az U, V, W jelű sorkapcsokhoz csatlakoznak. A 7. táblázat tartalmazza a különböző EMC szintekhez tartozó kábelajánlásokat. Lásd a blokkvázlatot a 17. ábrán és a különböző EMC szintekre vonatkozó kábelajánlásokat a 14. táblázatban. Kezelőegység Vezérlés Erősáramú egység 17. ábra Blokkvázlat Az alkalmazott kábelek hőállósága legyen legalább +70 C. A kábeleket és a biztosítókat az AC hajtás névleges KIMENETI áramához kell méretezni. A névleges kimeneti áram értéke a hajtás törzslapján található meg. EMC szintek Kábeltípus 1. típusú környezet 2. típusú környezet Category C2 Category C3 C4 szint Hálózati kábel Motorkábel 3* 2 2 A vezérlés kábele táblázat A szabványokat kielégítő kábeltípusok 1 = Erősáramú kábel, amely helyhez kötött berendezéshez és meghatározott hálózati feszültséghez való felhasználásra szolgál. Árnyékolt kábelre nincs szükség. (MCMK vagy ahhoz hasonló ajánlott) 2 = Szimmetrikus erősáramú kábel, amely körkörös védővezetékkel van ellátva, és meghatározott hálózati feszültséghez történő felhasználásra szolgál. (MCMK vagy ahhoz hasonló ajánlott). Lásd: 18. ábra 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

27 25 VACON ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS 3 = Szimmetrikus erősáramú kábel, amely masszív, kis impedanciájú árnyékolással van ellátva, és meghatározott hálózati feszültséghez történő felhasználásra szolgál. [MMCCMK, EMCMK vagy azokhoz hasonló ajánlott; A kábel javasolt átviteli impedanciája (1 30MHz) 100mohm/m. Lásd: 18. ábra. * A C2-es szintű EMC-hez a motoroldalon a tömszelencéken átvezetett kábelek árnyékolásának 360 -os földelésére van szükség. 4 = Árnyékolt kábel, amely masszív, kis impedanciájú árnyékolással van ellátva (JAMAK, SAB/ÖZCuY-O vagy ahhoz hasonló). A védőföldelés vezetéke és árnyékolás A védőföldelés vezetékei Árnyékolás 18. ábra MEGJEGYZÉS: Az EMC követelmények teljesülnek a kapcsolófrekvenciák gyárilag beállított alapértelmezéseinél (minden vázméretre). MEGJEGYZÉS: Feszültségmentesítő kapcsoló csatlakoztatása esetén az EMC védelem folyamatosan érvényesül a kábelek beszerelésének teljes ideje alatt. Tel (0) Fax +358 (0)

28 ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS VACON A KÁBELEZÉSRE VONATKOZÓ UL SZABVÁNYOK Az UL (Underwriters Laboratories = bevizsgáló és tanúsítványt kiállító intézetek) előírásoknak való megfeleléshez legalább +60/75 C-os hőállósággal rendelkező, UL jóváhagyású rézkábelt kell felhasználni. Kizárólag 1. osztályú vezetéket alkalmazzon. A készülékek alkalmasak 100,000 Arms-nél nem nagyobb szimmetrikus áramot átbocsátó áramkörben való felhasználásra max 600V-on A KÁBELEK MÉRETEZÉSE ÉS KIVÁLASZTÁSA A 15. táblázat mutatja a Cu/Al kábelek legkisebb méreteit és a megfelelő biztosító méreteket. Az ajánlott biztosítók a gg/gl típusúak Ezek az előírások azokra az esetekre érvényesek, amelyek egy motort használnak, és egy kábel csatlakozik az AC hajtásról a motorra. Minden más esetben forduljon a gyártóhoz további információért. 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

29 27 VACON ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS KÁBEL- ÉS BIZTOSÍTÓ-MÉRETEK, MR4 MR6 VÁZMÉRETEK Ajánlott típusok: gg/gl (IEC ) vagy T osztályú (UL és CSA). A biztosító névleges feszültségét a táphálózatnak megfelelően kell kiválasztani. A választás véglegesítéséhez figyelembe kell venni a helyi előírásokat, a kábeltelepítés lehetőségeit és a kábel specifikációját. Az alábbiakban ajánlottaknál nagyobb méretű biztosítókra nem lesz szükség. Ellenőrizze, hogy a biztosító működési ideje kisebb-e 0.4 másodpercnél. A működési idő függ az alkalmazott biztosító típusától és a tápáramkör impedanciájától. Gyorsabb biztosítókról konzultáljon a gyártóval. A Vacon javaslatot tesz még nagy működési sebességű J (UL és CSA), ar (UL besorolású, IEC ) és gs (IEC ) biztosítósorokra. Vázméret Típus I L [A] Biztosító (gg/gl) [A] Hálózati és motorkábel Cu [mm 2 ] Sorkapocskábel mérete Erősáramú sorkapocs [mm 2 ] Földsorkapocs [mm 2 ] MR x x x tömör 1 4 sodrott 1 6 tömör 1 4 sodrott 1 6 tömör 1 4 sodrott x Cu 1 10 MR x Cu * x Cu 1 10 MR x Cu/Al x (Cu) 3 x (Al) 3 x (Cu) 3 x (Al) Cu/Al Cu/Al táblázat Kábel- és biztosítóméretek a Vacon 100-hoz (MR4 MR6) A kábelméretek a nemzetközi IEC szabvány feltételein alapulnak: a kábeleknek PVC szigetelésűeknek kell lenniük.; Legnagyobb környezeti hőmérséklet +30 C, legmagasabb hőmérséklet a kábel felületén +70 C; Kizárólag körkörös rézárnyékolással ellátott kábelek alkalmazhatók; A párhuzamos kábelek száma legfeljebb 9 lehet. Párhuzamosított kábelek használata esetén AZONBAN FIGYELEMBE KELL VENNI, hogy a kábelek keresztmetszetére és maximális számára vonatkozó követelmények közül mindkettőt be kell tartani. A földelővezetékre vonatkozó követelményekkel kapcsolatos fontos információk a földelést és a földzárlatvédelmet tárgyaló fejezetrészben találhatók. Az egyes hőmérsékletekre érvényes korrekciós tényezők a nemzetközi IEC szabványban találhatók. Tel (0) Fax +358 (0)

30 ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS VACON KÁBEL- ÉS BIZTOSÍTÓ-MÉRETEK, MR7 MR9 VÁZMÉRETEK Ajánlott típusok: gg/gl (IEC ) vagy T osztályú (UL és CSA). A biztosító névleges feszültségét a táphálózatnak megfelelően kell kiválasztani. A választás véglegesítéséhez figyelembe kell venni a helyi előírásokat, a kábeltelepítés lehetőségeit és a kábel specifikációját. Az alábbiakban ajánlottaknál nagyobb méretű biztosítókra nem lesz szükség. Ellenőrizze, hogy a biztosító működési ideje kisebb-e 0.4 másodpercnél. A működési idő függ az alkalmazott biztosító típusától és a tápáramkör impedanciájától. Gyorsabb biztosítókról konzultáljon a gyártóval. A Vacon javaslatot tesz még nagy működési sebességű J (UL és CSA), ar (UL besorolású, IEC ) és gs (IEC ) biztosítósorokra. Sorkapocskábel mérete Vázméret MR7 MR8 MR9 Típus I L [A] , ,0 Biztosító (gg/gl) [A] , , , , , ,0 350 Hálózati és motorkábel Cu [mm 2 ] 3 x (Cu) 3 x (Al) 3 x (Cu) 3 x (Al) 3 x (Cu) 3 x (Al) 3 x (Cu) 3 x (Al) 3 x (Cu) 3 x (Al) 3 x (Cu) 3 x (Al) 3 x (Cu) 2 x 3 x (Al) 2 x 3 x (Cu) 2 x 3 x (Al) Erősáramú sorkapocs [mm 2 ] Földsorkapocs [mm 2 ] 6-70 mm 2 Cu/Al 6-70 mm mm 2 Cu/Al 6-70 mm mm 2 Cu/Al 6-70 mm 2 Csavarméret M8 Csavarméret M8 Csavarméret M8 Csavarméret M8 Csavarméret M8 Csavarméret M8 Csavarméret M8 Csavarméret M8 Csavarméret M8 Csavarméret M8 16. táblázat Kábel- és biztosítóméretek a Vacon 100-hoz (MR7 MR9) A kábelméretek a nemzetközi IEC szabvány feltételein alapulnak: a kábeleknek PVC szigetelésűeknek kell lenniük.; Legnagyobb környezeti hőmérséklet +30 C, legmagasabb hőmérséklet a kábel felületén +70 C; Kizárólag körkörös rézárnyékolással ellátott kábelek alkalmazhatók; A párhuzamos kábelek száma legfeljebb 9 lehet. Párhuzamosított kábelek használata esetén FIGYELEMBE KELL VENNI AZONBAN, hogy a kábelek keresztmetszetére és maximális számára vonatkozó követelmények közül mindkettőt be kell tartani. A földelővezetékre vonatkozó követelményekkel kapcsolatos fontos információk a földelést és a földzárlatvédelmet tárgyaló 1.3 fejezetrészben találhatók. Az egyes hőmérsékletekre érvényes korrekciós tényezők a nemzetközi IEC szabványban találhatók. 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

31 29 VACON ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS KÁBEL- ÉS BIZTOSÍTÓ-MÉRETEK, MR4 MR6 VÁZMÉRETEK, ÉSZAK-AMERIKA Ajánlott típusok: gg/gl (IEC ) vagy T osztályú (UL és CSA). A biztosító névleges feszültségét a táphálózatnak megfelelően kell kiválasztani. A választás véglegesítéséhez figyelembe kell venni a helyi előírásokat, a kábeltelepítés lehetőségeit és a kábel specifikációját. Az alábbiakban ajánlottaknál nagyobb méretű biztosítókra nem lesz szükség. Ellenőrizze, hogy a biztosító működési ideje kisebb-e 0.4 másodpercnél. A működési idő függ az alkalmazott biztosító típusától és a tápáramkör impedanciájától. Gyorsabb biztosítókról konzultáljon a gyártóval. A Vacon javaslatot tesz még nagy működési sebességű J (UL és CSA), ar (UL besorolású, IEC ) és gs (IEC ) biztosítósorokra. Vázméret Típus I L [A] Biztosító (T osztályú) Hálózati, motorés földkábel Cu Sorkapocskábel mérete Erősáramú sorkapocs Földsorkapocs 6 AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG10 MR AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG AWG10 AWG20-AWG5 AWG17-AWG8 MR AWG10 AWG20-AWG5 AWG17-AWG AWG8 AWG20-AWG5 AWG17-AWG AWG4 AWG13-AWG0 AWG13-AWG2 MR AWG4 AWG13-AWG0 AWG13-AWG * AWG4 AWG13-AWG0 AWG13-AWG2 * A 460V-os modellekhez 90 C-os vezetékre van szükség, hogy teljesüljenek az UL követelmények 17. táblázat Kábel- és biztosítóméretek a Vacon 100-hoz (MR4 MR6) A kábelméretek az UL508C feltételein alapulnak: a kábeleknek PVC szigetelésűeknek kell lenniük; Legnagyobb környezeti hőmérséklet +30 C, legmagasabb hőmérséklet a kábel felületén +70 C; Kizárólag körkörös rézárnyékolással ellátott kábelek alkalmazhatók; A párhuzamos kábelek száma legfeljebb 9 lehet. Párhuzamosított kábelek használata esetén FIGYELEMBE KELL VENNI AZONBAN, hogy a kábelek keresztmetszetére és maximális számára vonatkozó követelmények közül mindkettőt be kell tartani. A földelővezetékre vonatkozó követelményekkel kapcsolatos fontos információk az UL508C szabványban találhatók. Az egyes hőmérsékletekre érvényes korrekciós tényezők az UL508C szabványban találhatók. Tel (0) Fax +358 (0)

32 ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS VACON KÁBEL- ÉS BIZTOSÍTÓ-MÉRETEK, MR7 MR9 VÁZMÉRETEK, ÉSZAK-AMERIKA Ajánlott típusok: gg/gl (IEC ) vagy T osztályú (UL és CSA). A biztosító névleges feszültségét a táphálózatnak megfelelően kell kiválasztani. A választás véglegesítéséhez figyelembe kell venni a helyi előírásokat, a kábeltelepítés lehetőségeit és a kábel specifikációját. Az alábbiakban ajánlottaknál nagyobb méretű biztosítókra nem lesz szükség. Ellenőrizze, hogy a biztosító működési ideje kisebb-e 0.4 másodpercnél. A működési idő függ az alkalmazott biztosító típusától és a tápáramkör impedanciájától. Gyorsabb biztosítókról konzultáljon a gyártóval. A Vacon javaslatot tesz még nagy működési sebességű J (UL és CSA), ar (UL besorolású, IEC ) és gs (IEC ) biztosítósorokra. Vázméret Típus I L [A] Biztosító (T osztályú) Hálózati, motorés földkábel Cu Sorkapocskábel mérete Erősáramú sorkapocs Földsorkapocs ,0 100 AWG2 AWG9-AWG2/0 AWG9-AWG2/0 MR ,0 110 AWG1 AWG9-AWG2/0 AWG9-AWG2/0 MR8 MR ,0 150 AWG1/0 AWG 9-AWG2/0 AWG9-AWG 2/0 140,0 200 AWG3/0 AWG1-350 kcmil AWG1-350 kcmil 170, kcmil AWG1-350 kcmil AWG1-350 kcmil 205, kcmil AWG1-350 kcmil AWG1-350 kcmil 261, *250 kcmil AWG1-350 kcmil AWG1-350 kcmil 310, *350 kcmil AWG1-350 kcmil AWG1-350 kcmil 18. táblázat Kábel- és biztosítóméretek a Vacon 100-hoz (MR7 MR9) A kábelméretek az UL508C feltételein alapulnak: a kábeleknek PVC szigetelésűeknek kell lenniük.; Legnagyobb környezeti hőmérséklet +30 C, legmagasabb hőmérséklet a kábel felületén +70 C; Kizárólag körkörös rézárnyékolással ellátott kábelek alkalmazhatók; A párhuzamos kábelek száma legfeljebb 9 lehet. Párhuzamosított kábelek használata esetén FIGYELEMBE KELL VENNI AZONBAN, hogy a kábelek keresztmetszetére és maximális számára vonatkozó követelmények közül mindkettőt be kell tartani. A földelővezetékre vonatkozó követelményekkel kapcsolatos fontos információk az UL508C szabványban találhatók. Az egyes hőmérsékletekre érvényes korrekciós tényezők az UL508C szabványban találhatók. 4.2 A FÉKELLENÁLLÁS KÁBELEI A Vacon AC hajtások opcionális külső fékellenálláshoz való sorkapcsokkal vannak felszerelve. Ezek a sorkapcsok R+ és R- ( MR4 MR6) vagy DC+/R+ és R- (MR7 és nagyobb) jelzéssel vannak ellátva 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

33 31 VACON ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS 4.3 A KÁBELEK BESZERELÉSE A kábelezés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az AC hajtás összes alkatrésze feszültségmentes állapotban van-e. Olvassa el figyelmesen a figyelmeztetéseket az 1. fejezetben A motorkábelek legyenek eléggé messze a többi kábeltől. Motorkábelek ne fussanak hosszú szakaszon keresztül más kábelekkel párhuzamosan. Ha a motorkábelek mégis párhuzamosan futnak más kábelekkel, legalább az alábbi térközöket kell tartani a motorkábelek és más kábelek között: Távolság a kábelek között [m] Árnyékolt kábel [m] A megadott távolságok érvényesek a motorkábel és a többi rendszer jelkábelei közötti térközre is. A motorkábelek maximális hossza (árnyékolt) 100m (MR4), 150m (MR5 és MR6) és 200m (MR7 MR9). A motorkábelek más kábeleket 90 -ban keresztezzenek. Ha szükség van a kábelek szigetelésvizsgálatára, olvassa el a kábel és motor szigetelésvizsgálatára vonatkozó fejezetrészt. Kezdje el a kábelek beszerelését az alábbi utasításoknak megfelelően: MR4 MR7 vázméretek 1 Csupaszítsa le a hálózati és motorkábeleket az alábbiak szerint: Földvezeték Földvezeték HÁLÓZAT MOTOR 19. ábra Kábelek csupaszítása Tel (0) Fax +358 (0)

34 ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS VACON 32 Vázméret A1 B1 C1 D1 C2 D2 E MR MR MR MR táblázat A kábelcsupaszítás hossza A lehető legrövidebbre kell venni 2 Vegye le az AC hajtás fedelét 20. ábra 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

35 33 VACON ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS 3 Hajtsa ki a kábelvédő lemezt rögzítő csavarokat. Az erősáramú egység burkolatát ne vegye le! 21. ábra 4 Helyezze be a kábeltömítéseket (a szállítmány tartalmazza őket) a kábelbevezetés lapjának (a hajtás tartalmazza) nyílásaiba, amint a képen látható (a felső kép az európai, az alsó pedig az USA változat). 22. ábra Tel (0) Fax +358 (0)

36 ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS VACON 34 5 Illessze be a kábeleket tápkábelt, motorkábelt és az opcionális fékkábelt a kábelbevezetés lapjának nyílásaiba. Ezután vágjon le egy darabot a kábeltömítésekből a kábelek átvezetéséhez. A tömítéseket gyűrje meg, amíg átvezeti a kábeleket, majd a kábelt húzza kissé vissza, hogy a tömítések kiegyenesedjenek. Ne vágjon nagyobb nyílást a tömítéseken, mint amekkorára a használni kívánt kábelekhez szükség van FONTOS MEGJEGYZÉS AZ IP54-ES TELEPÍTÉHEZ: Az IP54-es fokozatú készülékházra vonatkozó követelmények teljesítéséhez a tömítés és a kábel között szoros kapcsolatnak kell lenni. Ezért a kábel első szakaszát egyenesen kell kivezetni a tömítésből, mielőtt még meghajolhatna. Ha erre nincs lehetőség, az illeszkedés szorosságát szigetelőszalaggal vagy kábelátkötővel kell biztosítani. 23. ábra 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

37 35 VACON ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS 6 Szerelje ki a kábel- és földelőbilincseket (24. ábra), és illessze be a kábelbevezetés lapját a kábelekkel együtt az AC hajtás vázának vájatába (25. ábra). 24. ábra 25. ábra Tel (0) Fax +358 (0)

38 ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS VACON 36 Csatlakoztassa a csupaszított kábelvégeket (lásd: 18. és 19. ábra) a 25. ábrán látható módon. 7 Tegye szabaddá mindhárom kábel árnyékolását, hogy az árnyékolások 360 -on érintkezzenek a kábelbilincsekkel (1). Csatlakoztassa a táplálás (fázis)vezetékeit, a fék- és motorkábeleket azok megfelelő sorkapcsaihoz (2) Mindhárom kábel árnyékolásából képezzen egérfarkakat, majd a bilincs felhasználásával létesítsen földcsatlakozást a 25. ábrán látható módon (3). Az egérfarkak csak olyan hosszúak legyenek, hogy elérjék a sorkapcsot és lehetőség legyen rögzítésükre. 26. ábra A kábelsorkapcsok meghúzási nyomatékai: Vázméret Típus Meghúzási nyomaték [Nm]/[lb-in.] A táplálás és a motor sorkapcsai Meghúzási nyomaték [Nm]/[lb-in.] EMC földelő bilincsek Meghúzási nyomaték [Nm]/[lb-in.] Földelő sorkapcsok MR [Nm] lb-in. [Nm] lb-in. [Nm] lb-in MR MR MR * Kábelrögzítés (Ouneva sajtolásos sorkapocs-csatlakozó) 8/15* 70.8/132.8* /15* 70.8/132.8* 20. táblázat A sorkapcsok meghúzási nyomatékai 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

39 37 VACON ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS 8 Ellenőrizze a motorhoz és az AC hajtás jelű sorkapcsaihoz bekötött földelőkábelek csatlakozását. MEGJEGYZÉS: Két védővezetékre van szükség az EN szabvány előírásainak megfelelően. Lásd: 27. ábra és Földelés és földzárlat-védelem c. fejezetrész. Alkalmazzon M5-ös csavart és húzza meg 2.0 Nm nyomatékkal. 27. ábra Kiegészítő védőföldelő csatlakozó 9 Szerelje vissza a kábelvédő lemezt (28. ábra) és az AC hajtás burkolatát. 28. ábra A burkolat részeinek visszaszerelése Tel (0) Fax +358 (0)

40 ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS VACON MR 8 ÉS MR9 VÁZMÉRETEK 1 Csupaszítsa le a hálózati és motorkábeleket az alábbiak szerint: Földvezeték Földvezeték HÁLÓZAT MOTOR 29. ábra Kábelek csupaszítása Vázméret A1 B1 C1 D1 C2 D2 E MR MR táblázat A kábelcsupaszítás hossza [mm] A lehető legrövidebbre kell venni 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

41 39 VACON ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS 2 Csak MR9: Vegye le az AC hajtás fedelét 30. ábra 3 Vegye le a kábelfedélt (1) és a kábelrendező szerelőlapot (2) 31. ábra A kábelfedél és a kábelrendező szerelőlap eltávolítása (MR8). Tel (0) Fax +358 (0)

42 ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS VACON ábra A kábelfedél és a kábelrendező szerelőlap eltávolítása (MR9) 4 Csak MR9: Lazítsa meg a csavarokat és vegye ki a szigetelőlemezt. 33. ábra 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

43 41 VACON ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS 5 Távolítsa el az EMC árnyékolólemezt 34. ábra 6 Keresse meg a sorkapcsokat. VEGYE FIGYELEMBE, hogy a motorkábel sorkapcsai az MR8-ban elkülönülten vannak elhelyezve. 35. ábra Tel (0) Fax +358 (0)

44 ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS VACON 42 7 Vágjon le egy darabot a kábeltömítésekből a kábelek átvezetéséhez. A tömítéseket gyűrje meg, amíg átvezeti a kábeleket, majd a kábelt húzza kissé vissza, hogy a tömítések kiegyenesedjenek. Ne vágjon nagyobb nyílást a tömítéseken, mint amekkorára a használni kívánt kábelekhez szükség van 36. ábra 8 Helyezze be a tömítést a kábellel együtt úgy, hogy a váz és a lemez a tömítésen kialakított vájatba illeszkedjen. Lásd: 37. ábra Az IP54-es fokozatú készülékházra vonatkozó követelmények teljesítéséhez a tömítés és a kábel között szoros kapcsolatnak kell lenni. Ezért a kábel első szakaszát egyenesen kell kivezetni a tömítésből, mielőtt még meghajolhatna. Ha erre nincs lehetőség, az illeszkedés szorosságát szigetelőszalaggal vagy kábelátkötővel kell biztosítani. Példaként tekintse meg a 23. ábrát. 37. ábra 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

45 43 VACON ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS 9 Vastag kábelek használata esetén elválasztókat kell beilleszteni a sorkapcsok közé, amelyek megakadályozzák a kábelek érintkezését egymással. 38. ábra 10. Csatlakoztassa a 29. ábrán látható módon csupaszított kábeleket. Csatlakoztassa a táplálás (fázis)vezetékeit, a fék- és motorkábeleket azok megfelelő sorkapcsaihoz (a) A kábelek árnyékolásából képezzen egérfarkakat, majd a Tartozékcsomagban található bilincs felhasználásával létesítsen földcsatlakozást a 39 (b). ábrán látható módon. MEGJEGYZÉS: Ha egy csatlakozóhoz több kábelt köt be, legyen figyelemmel a kábelsaruk felső részének egymáshoz illeszkedésére. Lásd: 40. ábra. 39. ábra Tel (0) Fax +358 (0)

46 ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS VACON 44 Csatlakozó Kábelsaru Kábelsaru 40. ábra Két kábelsaru elhelyezése egymáshoz illesztve A kábelsorkapcsok meghúzási nyomatékai: Vázméret Típus Meghúzási nyomaték [Nm]/[lb-in.] A táplálás és a motor sorkapcsai Meghúzási nyomaték [Nm]/[lb-in.] EMC földelő bilincsek Meghúzási nyomaték [Nm]/[lb-in.] Földelő sorkapcsok MR [Nm] lb-in. [Nm] lb-in. [Nm] lb-in. 20/40* 177/354* MR /40* 177/354* * Kábelrögzítés (Ouneva sajtolásos sorkapocs-csatlakozó) 22. táblázat A sorkapcsok meghúzási nyomatékai 11 Tegye szabaddá mindhárom kábel árnyékolását, hogy az árnyékolások 360 -on érintkezzenek a kábelbilincsekkel. 41. ábra 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

47 45 VACON ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS 12 Szerelje vissza először az EMC árnyékolólemezt (lásd: 34. ábra), majd ezután a szigetelőlemezt az MR9-hez (lásd: 33. ábra) 12 Helyezze vissza ezután a kábelrendező szerelőlapot, majd a kábelfedélt. 42. ábra 14 Csak MR9: Most szerelje vissza a hajtás fedelét (hacsak nem kívánja előbb a vezérlés csatlakozásait elkészíteni). Tel (0) Fax +358 (0)

48 ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS VACON ábra 15 Ellenőrizze a motorhoz és az AC hajtás jelű sorkapcsaihoz bekötött földelőkábelek csatlakozását. MEGJEGYZÉS: Két védővezetékre van szükség az EN szabvány előírásainak megfelelően. Lásd: Földelés és földzárlat-védelem c. fejezetrész. Csatlakoztassa a védővezetéket kábelsaru és M8-as csavar (a Tartozékcsomag tartalmazza) felhasználásával mindkét csavaros csatlakozónál, amint a 44. ábra mutatja. 44. ábra 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

49 47 VACON ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS 4.4 TELEPÍTÉS FÖLDELT-DELTA HÁLÓZATBAN A földelt delta rendszerű táplálás alkalmazása megengedett a 72A-től 310A-ig terjedő névleges áramú V-os és 75A-től 310A-ig terjedő névleges áramú V-os táplálású hatásoknál. Ilyen feltételek mellett az EMC védelmi fokozatot a C4-es szintre kell változtatni a kézikönyv 6.3 fejezetében található utasítások követésével. A földelt delta rendszerű táplálás alkalmazása nem megengedett a 3.4A-től 61A-ig terjedő névleges áramú V-os és 3.7A-től 62A-ig terjedő névleges áramú V-os táplálású hatásoknál. Tel (0) Fax +358 (0)

50 VEZÉRLŐEGYSÉG VACON VEZÉRLŐEGYSÉG Az AC hajtás vezérlőegysége tartalmazza a vezérlés áramköri lapját és a kiegészítő (opcionális) áramköri lapokat, amelyek a vezérlés lapján elhelyezett foglalatokba csatlakoznak. A vezérlőegység fontosabb részeinek elhelyezése: 1 = A vezérlőáramkör vezérlő sorkapcsai 2 = A reléáramkör sorkapcsai; FIGYELMEZTETÉS: a reléáramkörnek két különböző összeállítása áll rendelkezésre. Lásd: 6.1 fejezetrész. 3 = Opcionális áramköri lapok 4 = Leválasztó átkötők a digitális bementekhez. Lásd fejezetrész 45. ábra A vezérlőegység részeinek elhelyezkedése A gyárból kiszállított AC hajtás vezérlőegysége tartalmazza a standard vezérlő interfészt a vezélőáramkör sorkapcsait és a reléáramkört hacsak nem ettől eltérően rendelték meg. A következő lapokon ismertetjük a vezérlő I/O-elrendezést, a relé-sorkapcsokat, továbbá a kapcsolási rajzot és a vezérlőjelet. A vezérlőáramkör táplálható kívülről (+24VDC, 100mA, ±10%) a külső tápforrásnak a 30-as sorkapocsra történő csatlakoztatásával. Lásd: 50.oldal. Ez a feszültség elegendő a paraméterbeállításhoz és a vezérlőegység működésben tartásához. Meg kell azonban jegyezni, hogy a főáramkör méréseire (pl. egyenáramú kör feszültsége, készülék-hőmérséklet) nincs lehetőség, ha a hálózat nincs a hajtásra csatlakoztatva. 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

51 49 VACON VEZÉRLŐEGYSÉG 5.1 A VEZÉRLŐEGYSÉG KÁBELEZÉSE A vezérlőegység alapcsatlakozásai alább, az 46. ábrán láthatók. A vezérlés áramköri lapjára 22 rögzített vezérlő I/O sorkapocs és a 8 vagy 9 kivezetéses reléáramkör van felszerelve. A reléáramkör két különböző konfigurációban áll rendelkezésre (lásd: 25. és 26. táblázat). A jelek ismertetését a táblázatok tartalmazzák. I/O sorkapcsok A vezérlés alapcsatlaozásai 46. ábra A VEZÉRLÉS KÁBELEINEK MÉRETEZÉSE A vezérlés kábelei legyenek legalább 0.5 mm 2 -es árnyékolt többeres kábelek, lásd 14. táblázat. A legnagyobb sorkapocskábel-méret 2.5 mm 2 a reléhez és a többi sorkapocshoz. A vezérlés és a relé áramköri lapján elhelyezett sorkapcsok meghúzási nyomatékait a 23. táblázat tartalmazza alább: Sorkapocs-csavar Meghúzási nyomaték Nm Lb-in. Összes I/O- és relésorkapocs (M3-as csavar) táblázat A vezérlőkábel meghúzási nyomatékai Tel (0) Fax +358 (0)

52 VEZÉRLŐEGYSÉG VACON VEZÉRLŐ SORKAPCSOK ÉS DIP KAPCSOLÓK Az I/O alaplapjának és a reléáramkör lapjának ismertetését az alábbi táblázatok tartalmazzák. A csatlakozásokról bővebb információ a fejezetrészben található. A szürkével kiemelt sorkapcsok a DIP (Dual-In-line Package = integrált-áramköri tokozás) kapcsolókkal kiválasztható opcionális funkciókhoz alkalmazott jelekhez vannak kijelölve. További információ az fejezetrészben az 52. oldalon. Alapjelpotenciométer 1 10 kω Távoli alapjel 4 20mA/0 10V I/O alaplap Sorkapocs Jel Vref Alapjel-kimenet 2 AI1 + 3 AI1-4 AI2+ 5 AI2- Analóg bemenet, feszültség vagy áram Analóg bemenet közös (áram) Analóg bemenet, feszültség vagy áram Analóg bemenet közös (áram) 6 24Vki 24V segédüzemi fesz. 7 GND l/o föld 8 DM 1. digitális bemenet 9 DI2 2. digitális bemenet 10 DI3 3. digitális bemenet 11 CM DI1-DI6 közös* Vki 24V segédüzemi fesz. 13 GND l/o föld 14 DI4 4. digitális bemenet 15 DI5 5. digitális bemenet 16 DI6 6. digitális bemenet 17 CM DI1-DI6 közös* 18 AO AO-/GND Vin Analóg jel (+kimenet) Analóg kimenet közös 24V segédüzemi bemenőfeszültség A RS485 Soros busz, negatív B RS485 Soros busz, pozitív * A digitális bemenetek leválaszthatók a földről. Lásd: fejezetrész 24. táblázat Az I/O alaplapon elhelyezett vezérlő I/O sorkapocsjelek és csatlakozási példa 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

53 51 VACON VEZÉRLŐEGYSÉG Az I/O alaplapról 1. reléáramköri lap A 6-os vagy 12-es sorkapocsról FUTTATÁS A 13-as sorkapocsról Sorkapocs 21 R01/1 NC 22 RO1/2 CM 23 RO1/3 NO 24 R02/1 NC 25 RO2/2 CM 26 RO2/3 NO 32 RO3/1 CM 33 RO3/2 NO Jel 1. relékimenet 2. relékimenet 3. relékimenet 25. táblázat Az 1. relé áramköri lapján elhelyezett vezérlő I/O sorkapocsjelek és csatlakozási példa Az I/O alaplapról 2. reléáramköri lap A 12-es sorkapocsról FUTTATÁS A 13-as sorkapocsról Sorkapocs 21 R01/1 22 RO1/2 23 RO1/3 24 R02/1 25 RO2/2 26 RO2/3 28 TI1+ 29 TI1- Jel 1. relékimenet 2. relékimenet Termisztorbemenet 26. táblázat A 2. relé áramköri lapján elhelyezett vezérlő I/O sorkapocsjelek és csatlakozási példa Tel (0) Fax +358 (0)

54 VEZÉRLŐEGYSÉG VACON SORKAPOCSFUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA DIP KAPCSOLÓKKAL A 17. táblázatban szürkével kiemelt sorkapcsok háromféle funkció kiválasztását engedik meg az ú. n. DIP kapcsolók felhasználásával. A kapcsolóknak három pozíciójuk van, bal, közép és jobb. A középső pozíció a Tesztelés üzemmódjának kiválasztására szolgál. Az alábbi ábra a kapcsolók helyét mutatja, és tájékoztat a választási lehetőségekről. Be Áram Áram Áram Ki Feszültség Feszültség Feszültség Buszlezáró ellenállás 47. ábra DIP kapcsolók A DIGITÁLIS BEMENETEK LEVÁLASZTÁSA A FÖLDRŐL Az I/O alaplapon elhelyezett digitális bemenetek (8 10 és sorkapcsok) leválaszthatók a földről a vezérlés áramköri lapján található átkötők eltávolításával. Lásd: 48. ábra. Emelje fel a műanyag fedelet és használjon hosszúvégű hajlított fogót, vagy hasonló szerszámot a szabaddá tett átkötő eltávolításához. 48. ábra Az átkötő eltávolítása lekapcsolja a digitális bemeneteket a földről. 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

55 53 VACON VEZÉRLŐEGYSÉG 5.2 TEREPI BUSZ CSATLAKOZTATÁSA Az AC hajtás csatlakoztatható terepi buszhoz akár RS485-ön, akár Etherneten keresztül. Az RS485-höz történő csatlakozás az I/O alaplapon (A és B sorkapcsok), az Ethernethez történő csatlakozás pedig a hajtásfedél alatt a kezelőegységtől balra található. Lásd: 49. ábra. DIP kapcsoló RS485 sorkapcsok Ethernet csatlakozó Védőcső az Ethernet kábel vezetéséhez I/O sorkapocs (lásd: kinagyítás) Földelősín 49. ábra ELŐKÉSZÍTÉS AZ ETHERNETEN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATHOZ Az Ethernet kábel adatai Csatlakozó A kábel típusa A kábel hossza Árnyékolt RJ45-ös csatlakozó; Megjegyzés: a csatlakozó max. hosszúsága 40mm CAT 5e STP Max. 100m 1 Csatlakoztassa az Ethernet kábelt (lásd: specifikáció az 53. oldalon) a csatlakozójához, majd vezesse át a kábelt a védőcsövön, az 50. ábrán látható módon. Megjegyzés: ügyeljen rá, hogy a csatlakozó nem lehet hosszabb 40mm-nél. Lásd: 50. ábra. Tel (0) Fax +358 (0)

56 VEZÉRLŐEGYSÉG VACON 54 Ethenet kábel 50. ábra 2 IP21-es védelmi fokozat: Tegye szabaddá az AC hajtás fedelén lévő nyílásokat az Ethernet kábel számára. IP54-es védelmi fokozat: Tegye szabaddá a gumi tömítőgyűrűk nyílását a kábelek átfűzéséhez. A tömítéseket gyűrje meg, amíg átvezeti a kábeleket, majd a kábelt húzza kissé vissza, hogy a tömítések kiegyenesedjenek. Ne vágjon nagyobb nyílást a tömítéseken, mint amekkorára a használni kívánt kábelekhez szükség van FONTOS: Az IP54-es fokozatú készülékházra vonatkozó követelmények teljesítéséhez a tömítés és a kábel közötti kapcsolatnak szorosnak kell lennie. Ezért a kábel első szakaszát egyenesen kell kivezetni a tömítésből, mielőtt még meghajolhatna. Ha erre nincs lehetőség, az illeszkedés szorosságát szigetelőszalaggal vagy kábelátkötővel kell biztosítani. 51. ábra 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

57 55 VACON VEZÉRLŐEGYSÉG 3 Szerelje vissza az AC hatás fedelét. MEGJEGYZÉS: a kábel nyomvonalának tervezésekor vegye figyelembe, hogy az Ethernet kábel és a motorkábel között legalább 30cm-es távolságot kell tartani. Ethernet kábel 52. ábra ELŐKÉSZÍTÉS AZ RS485-ÖN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSHOZ AZ RS485-ÖS KÁBEL ADATAI Csatlakozó 2.5mm 2 A kábel típusa A kábel hossza STP (Shielded Twisted Pair = árnyékolt sodrott érpár), típus: Belden 9841 vagy hasonló Függ az alkalmazott terepi busztól. Lásd: megfelelő busz kézikönyv. 28. táblázat Az RS485-ös kábel adatai Tel (0) Fax +358 (0)

58 VEZÉRLŐEGYSÉG VACON ELŐKÉSZÍTÉS MS/TP-N KERESZTÜL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATHOZ Csupaszítsa le az RS485 kábel (specifikáció a 62. oldalon) 15mm-es szakaszát, és fejtse le a szürke kábelburkolatot. Ezt mindkét buszkábelnél el kell végezni (kivéve az utolsó készülék kábelét). Hagyjon legfeljebb 10mm-es kábelszakaszt a sorkapocsblokkon kívül, és csupaszítson le egy 5mm-es szakaszt a sorkapcsokba történő befogáshoz. Lásd: alábbi kép. 1 Most még csupaszítsa le a kábelt a sorkapocstól számított olyan távolságra, hogy földelőbilincscsel rögzíteni tudja azt a vázhoz. A csupaszítás hossza ne haladja meg a 15mm-t. Az alumínium árnyékolást ne fejtse le. 2 Ezután csatlakoztassa a kábelt a Vacon 100 AC hajtás standard sorkapocsblokkjának A és B kivezetéseire (A = negatív, B = pozitív). Lásd: 53. ábra. RS485 sorkapcsok (A és B) 53. ábra 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

59 57 VACON VEZÉRLŐEGYSÉG Földelje az RS485 kábel árnyékolását az AC hajtás vázához, a hajtás tartozékkészletében található bilincs felhasználásával. 3 Kábelbilincs Ha a Vacon 100 az utolsó készülék a buszon, a buszlezárást be kell iktatni. Keresse meg a hajtás kezelőegységétől jobbra található DIP kapcsolókat, majd az RS485 busz lezáróellenállásához tartozó DIP kapcsolót állítsa BE pozícióba. Az előfeszítés be van építve a lezáróellenállásba. Lásd még: 7. lépés az 58. oldalon. 4 BE KI Buszlezáró-ellenállás Tel (0) Fax +358 (0)

60 VEZÉRLŐEGYSÉG VACON 58 Tegye szabaddá az AC hajtás fedelén lévő nyílást az RS485 kábel átvezetéséhez (IP21-es védelmi fokozat), amennyiben a többi vezérlőkábelhez ez még nem történt meg. 5 6 Szerelje vissza az AC hajtás fedelét, és vezesse az RS485 kábeleket a képen látható módon. A kábel nyomvonalának tervezésekor vegye figyelembe, hogy a terepi busz kábele és a motorkábel között legalább 30cm-es térközt kell tartani. A terepi busz kábelei A buszlezárást a terepi buszvonal első és utolsó készülékénél kell érvényesíteni. Lásd: alábbi ábra és 4. lépés az 57. oldalon. Javasoljuk, hogy a buszon az első készülék így tehát lezárt készülék master eszköz legyen. 7 Lezárás beiktatva Buszlezárás Lezárás kiiktatva Lezárás beiktatva DIP kapcsolóval 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

61 59 VACON VEZÉRLŐEGYSÉG 5.3 TELEP BESZERELÉSE A VALÓS IDEJŰ ÓRÁHOZ A Valós Idejű Óra funkcióinak teljesítéséhez szükség van egy opcionális telep beszerelésére a Vacon 100 hajtásba. A teleptartó mindegyik vázméretnél a kezelőegységtől balra található (lásd: 54. ábra) A Valós Idejű Óra funkcióinak részletes ismertetését a Vacon 100 HVAC Felhasználói Kézikönyv tartalmazza. 54. ábra Opcionális telep Tel (0) Fax +358 (0)

62 VEZÉRLŐEGYSÉG VACON A GALVANIKUS LEVÁLASZTÁS POTENCIÁLGÁTJAI A vezérlés csatlakozásai el vannak választva a hálózati potenciáltól, a FÖLD sorkapcsok pedig tartósan a földre vannak kötve. Lásd: 55. ábra. A digitális bemenetek az I/O földtől galvanikusan le vannak választva. A relékimeneteket 300VAC feszültségű fokozott kettős szigetelés választja el egymástól (EN-50178). VEZÉRLŐEGYSÉG ERŐSÁRAMÚ EGYSÉG 55. ábra A galvanikus leválasztás potenciálgátjai 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

63 61 VACON VEZÉRLŐEGYSÉG Fenntartott üres oldal Tel (0) Fax +358 (0)

64 ÜZEMBE HELYEZÉS VACON ÜZEMBE HELYEZÉS A hajtás üzembe helyezése előtt vegye figyelembe az alábbi utasításokat és figyelmeztetéseket: A Vacon 100 építőelemei és áramköri lapjai (a galvanikusan leválasztott I/O sorkapcsok kivételével) az AC hajtás hálózati potenciálra kapcsolásakor feszültség alá kerülnek. Ez a feszültség igen veszélyes, és érintés esetén halált vagy súlyos sérülést okozhat. Amikor a Vacon 100 a hálózatra kapcsolódik, a motor U, V, W sorkapcsai és a fékellenállás B-/B+ sorkapcsai még akkor is feszültség alatt vannak, ha a motor nem forog. A vezérlés I/O sorkapcsai el vannak választva a hálózati potenciáltól. A relékimenetek és más I/O sorkapcsok azonban veszélyes vezérlőfeszültségen lehetnek még akkor is, ha a Vacon 100 le van kapcsolva a táplálásról. Ne létesítsen semmiféle csatlakozást a frekvenciaváltótól vagy a frekvenciaváltóhoz, amikor az a hálózatra csatlakozik. A hálózatnak az AC hajtásról történő lekapcsolása után várja meg amíg a ventilátor leáll és a kezelőegység kijelzői kialszanak (ha kezelőegység nem kapcsolódik a hajtáshoz, figyelje a burkolaton elhelyezett kijelzőket). Ezután várjon még további 5 percet, mielőtt bármilyen műveletet végez a Vacon 100 csatlakozásain. Ne bontsa meg a burkolatot, amíg a várakozási idő le nem telik. Miután ez az idő letelt, mérőműszerrel minden kétséget kizáróan győződjön meg róla, hogy a készülék feszültségmentes. Mindig gondoskodjon a feszültségmentességről az elektromos munkák megkezdése előtt! Az AC hajtás hálózatra csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy az előlap és a kábelburkolatok rögzített állapotban vannak. A földelt delta rendszerű táplálás alkalmazása megengedett a 72A-től 310A-ig terjedő névleges áramú V-os és 75A-től 310A-ig terjedő névleges áramú V-os táplálású hatásoknál. Ne feledkezzen meg az EMC szint megváltoztatásáról az átkötők eltávolítása útján. Lásd: 6.3 fejezet. 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

65 63 VACON ÜZEMBE HELYEZÉS 6.1 A HAJTÁS ÜZEMBE HELYEZÉSE Olvassa el figyelmesen a fenti és az 1. fejezetben található biztonsági előírásokat, és kövesse azokat. A telepítés után: Ellenőrizze, hogy az AC hajtás és a motor földelve van-e. Ellenőrizze, hogy a hálózati- és motorkábel megfelel-e a fejezetrészben előírt követelményeknek. Ellenőrizze, hogy a vezérlés kábelei a lehető legtávolabb vannak-e az erősáramú kábelektől. Lásd: 4.4 fejezetrész Ellenőrizze, hogy az árnyékolt kábelek árnyékolásai csatlakoznak-e az jelzéssel ellátott védőföldre. Ellenőrizze az összes sorkapocs meghúzási nyomatékát. Győződjön meg róla, hogy a vezetékek nem érnek hozzá a frekvenciaváltó elektromos alkatrészeihez. Ellenőrizze, hogy a digitális bementek csoportjának közös bemenetei csatlakoznak-e a +24V-ra vagy az I/O sorkapocs földjére vagy a külső tápra. Ellenőrizze a hűtőlevegő mennyiségét és minőségét (3.2 fejezetrész és 13. táblázat). Ellenőrizze, hogy az AC hajtáson belül van-e páralecsapódás. Ellenőrizze, hogy az I/O sorkapcsokra csatlakozó Start/Stop kapcsolók Stop állásban vannak-e. Mielőtt rákapcsolná a hálózatra a frekvenciaváltót: ellenőrizze az összes biztosító és a többi védelmi eszköz beszerelését és állapotát. Futtassa le a beindítás varázslóját (lásd: Alkalmazási Kézikönyv). 6.2 A MOTOR FUTTATÁSA A MOTORFUTÁS ELLENŐRZŐLISTÁJA A motor indítása előtt ellenőrizze, hogy a motor megfelelően van-e beszerelve, és gondoskodjon róla, hogy a motorhoz csatlakozó gép lehetővé tegye a motor indítását. Állítsa be a motornak és a hozzá csatlakozó gépnek megfelelő legnagyobb motorfordulatszámot (frekvenciát) A motor forgásirányának megváltoztatása előtt győződjön meg róla, hogy az irányváltás biztonságosan elvégezhető. Győződjön meg róla, hogy fázisjavító kondenzátorok nem csatlakoznak a motorkábelhez. Győződjön meg róla, hogy a motor-sorkapcsok nem csatlakoznak hálózati potenciálra. Tel (0) Fax +358 (0)

66 ÜZEMBE HELYEZÉS VACON A KÁBEL ÉS A MOTOR SZIGETELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE 1. A motorkábel szigetelésének ellenőrzése Válassza le a motorkábelt az AC hajtás U, V és W sorkapcsairól és a motorról. Mérje meg a motorkábel szigetelési ellenállását az egyes fázisvezetékek között, továbbá az egyes fázisvezetékek és a védőföldelés vezetéke között. A szigetelési ellenállásnak 1 MΩ-nál nagyobbnak kell lennie 20 C környezeti hőmérsékleten. 2. A hálózati kábel szigetelésének ellenőrzése Válassza le a hálózati kábelt az AC hajtás L1, L2 és L3 sorkapcsairól és a hálózatról. Mérje meg a hálózati kábel szigetelési ellenállását az egyes fázisvezetékek között, továbbá az egyes fázisvezetékek és a védőföldelés vezetéke között. A szigetelési ellenállásnak 1 MΩ-nál nagyobbnak kell lennie 20 C környezeti hőmérsékleten. 3. A motor szigetelésének ellenőrzése Válassza le a motorkábelt a motorról és bontsa meg a söntölő csatlakozásokat a motor csatlakozódobozában. Mérje meg az egyes motortekercsek szigetelési ellenállását. A mérőfeszültségnek legalább a motor névleges feszültségével kell egyenlőnek lennie, de nem haladhatja meg az 1000V-ot. A szigetelési ellenállásnak 1 MΩ-nál nagyobbnak kell lennie 20 C környezeti hőmérsékleten. 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

67 65 VACON ÜZEMBE HELYEZÉS 6.3 TELEPÍTÉS IT TÍPUSÚ TÁPRENDSZERBEN Ha az Ön táphálózata IT (közvetve földelt) rendszerű, az AC hajtás viszont EMC védelemmel van ellátva a C2-es fokozatnak megfelelően, akkor az AC hajtás EMC védelmét EMC C4 szintre kell módosítani. Ennek végrehajtásához az alább ismertetett egyszerű műveletként a beépített EMC átkötőket kell eltávolítani: Figyelmeztetés! Ne végezzen semmiféle módosítást az AC hajtáson, amikor az a hálózatra csatlakozik Vázmértek MR4-től MR6-ig 1 Vegye le az AC hajtás fedelét (lásd: 32. oldal) és keresse meg az átkötőket, amelyek a beépített RFI szűrőket a földre csatlakoztatják. Lásd: 56. ábra. 56. ábra Az EMC átkötők elhelyezkedése az MR4 MR6 vázméretű hajtásokban 2 Válassza le az RFI szűrőket a földről az EMC átkötők eltávolításával. A művelethez használjon hosszúvégű hajlított fogót, vagy hasonló szerszámot. Lásd: 43. ábra. 57. ábra Az átkötő eltávolítása, példaként az MR5-nél. Tel (0) Fax +358 (0)

68 ÜZEMBE HELYEZÉS VACON MR7 ÉS MR8 VÁZMÉRET Kövesse az alábbiakban leírt műveletsor lépéseit az MR7 és MR8-as vázméretű AC hajtás EMC védelmének EMC C4 szintre történő módosításához. 1 Vegye le az AC hajtás fedelét és keresse meg az átkötőt. Csak MR8: Nyomja le a földelőkart. Lásd: 58. ábra. 58. ábra 2 MR7 és MR8: Keresse meg az EMC dobozt a fedél alatt. Távolítsa el a dobozfedél csavarjait, hogy hozzáférhessen az EMC-átkötőhöz. Vegye ki az átkötőt és szerelje vissza a dobozfedélt. 59. ábra 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

69 67 VACON ÜZEMBE HELYEZÉS 3 Kiegészítésként az MR7-hez: keresse meg a DC földelés gyűjtősínjét az R- és az U csatlakozók között, és válassza le a gyűjtősínt a vázról az M4-es csavar kihajtásával. 60. ábra MR7: A DC földelés gyűjtősínjének leválasztása a vázról MR9-es vázméret Kövesse az alábbiakban leírt műveletsor lépéseit az MR9-es vázméretű AC hajtás EMC védelmének EMC C4 szintre történő módosításához. 1 Keresse meg a Molex csatlakozót a tartozékok csomagjában. Vegye le az AC hajtás fedelét, és keresse meg a csatlakozó helyét a ventilátor mellett. Nyomja be a Molex csatlakozót a helyére. Lásd: 61. ábra. Molex csatlakozó 61. ábra Tel (0) Fax +358 (0)

70 ÜZEMBE HELYEZÉS VACON 68 2 Vegye le továbbá a bővítő doboz fedelét, a védőlemezt és az I/O lapot az I/O tömítőlemezzel együtt. Keresse meg az EMC átkötőt az EMC áramköri lapon (lásd a nagyítást alább), és távolítsa el azt. 62. ábra ÓVÁS! Mielőtt az AC hajtást a hálózatra csatlakoztatná, győződjön meg róla, hogy a hajtás EMC védelmi fokozatának beállításai megfelelőek. MEGJEGYZÉS! A változtatás végrehajtása után írja be az EMC szint módosítva szöveget a Vacon 100 hajtás szállítmányában található matricára (lásd: alább), és jegyezze fel a dátumot is. Ha még nem történt meg, ragassza fel a matricát az AC hajtás adattáblájának közelében. 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

71 69 VACON ÜZEMBE HELYEZÉS 6.4 KARBANTARTÁS Normál körülmények között az AC hajtás nem igényel karbantartást. A hajtás zavartalan üzemelése és hosszú élettartamának biztosítása érdekében azonban ajánlott a rendszeres karbantartás. Az alábbi táblázatban teszünk javaslatot a karbantartási időszakokra. Megjegyzés: A kondenzátor típusából következően (vékonyréteg-kondenzátor) a kondenzátorok újraformázására nincs szükség. Karbantartási időköz Karbantartási művelet Rendszeresen, és a nagyjavítási időközzel összhangban 6 24 hónap (az üzemelési környezettől függően) A sorkapcsok meghúzási nyomatékának ellenőrzése A szűrők ellenőrzése A bemeneti és kimeneti sorkapcsok ellenőrzése A hűtőventilátor működésének ellenőrzése Korrózióellenőrzés a sorkapcsokon, gyűjtősíneken és más felületeken. Az ajtón levő hűtőrács-szűrők ellenőrzése szekrénybeszerelés esetén. 24 hónap A hűtőtönk és a hűtőcsatorna tisztítása 3 6 év A belső IP54-es ventilátor lecserélése 6 10 év A fő ventilátor lecserélése Tel (0) Fax +358 (0)

72 ÜZEMBE HELYEZÉS VACON 70 Fenntartott üres oldal 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

vacon 100 telepítési útmutató falra rögzíthető hajtások frekvenciaváltók

vacon 100 telepítési útmutató falra rögzíthető hajtások frekvenciaváltók vacon 100 frekvenciaváltók telepítési útmutató falra rögzíthető hajtások ELŐSZÓ VACON 3 ELŐSZÓ Dokumentumazonosí tó: DPD01554E1 Dátum: 1.4.2015 A KÉZIKÖNYVRŐL Jelen kézikönyv szerzői jogának tulajdonosa

Részletesebben

V AC O N 1 0 AC hajtások G Y O R S S E G É D L E T

V AC O N 1 0 AC hajtások G Y O R S S E G É D L E T V AC O N 1 0 AC hajtások G Y O R S S E G É D L E T 1 V A C O N Doc: DPD00268B2, a kiadás dátuma: 2010.06.09 B I Z T O N S Á G 1. BIZTONSÁG A gyors üzembehelyezés útmutatója tartalmazza a Vacon 10 frekvenciaváltó

Részletesebben

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B Mat. Nr. 607 3017 BU 0300 HU Állapot: 2003 június Getriebebau NORD GmbH

Részletesebben

VLT 5000 Sorozat. Tartalom. Biztonság... 3 Biztonsági előírások... 4 Véletlen indítások elkerülése... 4 A mechanikus fék üzembe helyezése...

VLT 5000 Sorozat. Tartalom. Biztonság... 3 Biztonsági előírások... 4 Véletlen indítások elkerülése... 4 A mechanikus fék üzembe helyezése... Tartalom Biztonság... 3 Biztonsági előírások... 4 Véletlen indítások elkerülése... 4 A mechanikus fék üzembe helyezése... 4 Műszaki adatok... 6 Ismertetése... 10 Felhasználható irodalom... 10 Általános

Részletesebben

MSI100 Inverter MasterDrive

MSI100 Inverter MasterDrive MSI100 Inverter MasterDrive MSI 100 inverter MasterDrive 2 Tartalom Tartalom 3 1 Biztonsági óvintézkedések 5 1.1 Biztonság meghatározása 5 1.2 Figyelmeztető jelzések 5 1.3 Biztonsági útmutatás 5 2 Termékáttekintés

Részletesebben

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz Telepítési és programozási kézikönyv Tartalomjegyzék Telepítés Fontos tájékoztatás...4 Mielőtt elkezdené...5 A dokumentáció felépítése...7

Részletesebben

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Kezelési útmutató A német eredeti változat fordítása Kezelési útmutató szerelők és üzemeltetők számára Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Tartalomjegyzék 1 Általános

Részletesebben

OMRON I905-HU2-02. Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ. Általános célú kompakt frekvenciaváltó

OMRON I905-HU2-02. Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ. Általános célú kompakt frekvenciaváltó I905-HU2-02 OMRON Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ Általános célú kompakt frekvenciaváltó Tartalomjegyzék Általános bemutatás...................................................... 4 Mûszaki adatok,

Részletesebben

vacon 100 OPTBJ BIZTONSÁGI KÉZIKÖNYV STO ÉS ATEX BŐVÍTŐKÁRTYA FREKVENCIAVÁLTÓK

vacon 100 OPTBJ BIZTONSÁGI KÉZIKÖNYV STO ÉS ATEX BŐVÍTŐKÁRTYA FREKVENCIAVÁLTÓK vacon 00 FREKVENCIAVÁLTÓK OPTBJ STO ÉS ATEX BŐVÍTŐKÁRTYA BIZTONSÁGI KÉZIKÖNYV vacon TARTALOMJEGYZÉK Dokumentum: DPD069C Kiadás időpontja: 0400. Jóváhagyások.... Általános adatok...8. Alapértékek...9 3.

Részletesebben

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

vacon 20 ac drives GYORSISMERTET

vacon 20 ac drives GYORSISMERTET vacon 20 ac drives GYORSISMERTET BIZTONSÁG Dokumentum: DPD00846, Kiadás ideje: 2011.11.10 vacon 1 Ez a gyorsismertető tartalmazza a Vacon 20 frekvenciaváltó telepítésének és beállításának legfontosabb

Részletesebben

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Vezérlés Párhuzamos interfész Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Üzemeltetési

Részletesebben

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ A szerzői jog az Anhui EHE Energy Tech. Ltd. cégé. EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Ez a dokumentáció védett és

Részletesebben

VLT 2800 sorozat. Tartalom. Gyors beüzemelési segédlet 3. A VLT 2800 ismertetése 5. Programozás 10. Installálás 61

VLT 2800 sorozat. Tartalom. Gyors beüzemelési segédlet 3. A VLT 2800 ismertetése 5. Programozás 10. Installálás 61 Tartalom Gyors beüzemelési segédlet 3 Általános figyelmeztetés 3 Mechanikus szerelés 3 Elektromos telepítés, hálózat 3 Villamos csatlakoztatás, vezérlőkábelek 3 Programozás 3 Motorindítás 4 Biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók Használati útmutató TRI gázüzemű hőlégbefúvók Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan fogja az Ön kényelmét szolgálni.

Részletesebben

Frekvenciaváltók Altivar 12. Katalógus

Frekvenciaváltók Altivar 12. Katalógus Katalógus Tartalomjegyzék Kiválasztási útmutató... Ismertető... 4 Jellemzők... 6 Rendelési számok... 0 Méretek és felszerelési javaslatok... 4 Kapcsolási rajzok... 8 Motorindítók... 0 Funkciók... Kiválasztási

Részletesebben

Katalógus. Altivar 11 fordulatszám-szabályozók 0,18 2,2 kw

Katalógus. Altivar 11 fordulatszám-szabályozók 0,18 2,2 kw Katalógus 2003 Altivar fordulatszám-szabályozók 0,8 2,2 kw Tartalomjegyzék Altivar Bemutatás................................. 2-3. Rendelési számok.......................... 4-5. Jellemzôk..................................

Részletesebben

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 HU Kezelési útmutató Hálózati inverter 4,046,0074,HU 005-6050 0 Igen tisztelt olvasó HU Bevezetés

Részletesebben

Beépítési útmutató. ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266. 1.0 Tartalomjegyzék

Beépítési útmutató. ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266. 1.0 Tartalomjegyzék Beépítési útmutató ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266 1.0 Tartalomjegyzék 1.0 Tartalomjegyzék... 1 1.1 Fontos biztonsági és termékinformációk....................... 2 2.0 Beépítés... 5 2.1 Mielőtt

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 2/2006 JZ10-21-G20

Felhasználói kézikönyv 2/2006 JZ10-21-G20 Felhasználói kézikönyv 2/2006 JZ10-21-G20 A dokumentum és annak része a benne leírtaktól eltérő célra nem használható, továbbá az Unitronics írásos engedélye nélkül bármely célból történő másolása vagy

Részletesebben

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU*

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Használati útmutató HU VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni.

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 319252H.fm Page 19 Wednesday, September 3, 28 5:42 PM FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK A jelen kézikönyv fontos tájékoztatásokat tartalmaz az Ön új főzőlapjának biztonságára, használatára és karbantartására

Részletesebben

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat!

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat! Általános ismeretek 1. A kézikönyv a készülék fontos tartozéka ezért a készülék tartozékai között gondosan őrizze meg, hogy szükség esetén a felhasználó vagy a szerviz alkalmazottja számára rendelkezésére

Részletesebben

MENTOR II. Műszaki jellemzők

MENTOR II. Műszaki jellemzők MENTOR II Műszaki jellemzők 1108 Budapest, Venyige u. 3. 1476 Budapest, Pf. 266. Tel: (1) 431 1160; Fax: (1) 260 5483 E-mail: info@controlvh.hu; Honlap: www.controlvh.hu Tartalomjegyzék Áttekintő ismertetés

Részletesebben

Rövid telepítési útmutató 00825-0118-4530, EC változat 2013. március. Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó

Rövid telepítési útmutató 00825-0118-4530, EC változat 2013. március. Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó 00825-0118-4530, EC változat Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó A kézikönyvről Ez a telepítési útmutató a Rosemount 5300 sorozatú távadókhoz ad általános irányelveket.

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más Használati utasítás Technogym, The Wellness Company, Excite és CPR (figuratív) a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. A Smartkey és a TGS key az itt illusztrált

Részletesebben