V ACON 100 HVAC hajtások TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V ACON 100 HVAC hajtások TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 V ACON 100 HVAC hajtások TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV

2 VACON 0 Tartalom Dokumentum: DPD00300C A változat kibocsátási dátuma: Biztonság Veszély Figyelmeztetések Földelés és földzárlatvédelem Elektromágneses összeférhetőség (EMC) A szállítmány átvétele A típusmegjelölés kódja Az AC hajtás kicsomagolása és emelése Az MR8 és MR9 váz emelése Tartozékok MR4 méret MR5 méret MR6 méret MR7 méret MR8 méret MR9 méret A termék módosított matrica Beszerelés Méretek Falra szerelés Süllyesztett szerelés Hűtés Erősáramú kábelezés A kábelezésre vonatkozó UL szabványok A kábelek méretezése és kiválasztása A fékellenállás kábelei A kábelek beszerelése MR4 MR7 vázméretek MR8 és MR9 vázméretek Telepítés földelt-delta hálózatban Vezérlőegység A vezérlőegység kábelezése A vezérlés kábeleinek méretezése Vezérlő sorkapcsok és DIP kapcsolók I/O kábelezés és terepi busz csatlakoztatása Előkészítés Etherneten keresztül történő használathoz Előkészítés RS485-ön keresztül történő használathoz A valós idejű óra (RTC) működtetéséhez szükséges telep beszerelése A galvanikus leválasztás potenciálgátjai Üzembe helyezés A hajtás üzembe helyezése A motor futtatása A kábel- és motorszigetelés ellenőrzése Telepítés IT típusú táprendszerben Vázméretek MR4-től MR6-ig Vázméretek MR7-től MR8-ig órás műszaki támogatás +358 (0)

3 1 VACON MR9-es vázméret Karbantartás Termékadatok A frekvenciaváltó névleges teljesítményei Hálózati feszültség V Hálózati feszültség V A túlterhelhetőség meghatározása Vacon 100 műszaki adatok Műszaki információ a vezérlés csatlakozásairól Tel (0) Fax +358 (0)

4 VACON 2 Fenntartott üres oldal 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

5 3 VACON Megfelelési nyilatkozat Mi A gyártó neve: Vacon Oyj A gyártó címe: P. O. Box 25 Runsorintie 7 FIN VAASA Finland ezennel kijelentjük, hogy a termék A termék neve: Vacon 100 frekvenciaváltó A modell megjelölése: Vacon 100 3L L Vacon 100 3L L kialakítása és gyártása az alábbi szabványok előírásainak megfelelően történt: Biztonság: EN (2007) EN (2009) (mint a termékre vonatkozó) EMC: EN (2004) EN és összhangban van a kisfeszültségű direktíva 2006/95/EC és az EMC direktíva 2004/108/EC hatályos biztonsági cikkelyeivel. Belső rendszabályok és a minőségellenőrzés szavatolják, hogy a termék mindenkor megfelel az érvényben levő direktíva és a hatályos szabványok követelményeivel. Vaasa, december 7. A CE megjelölés használatának bejegyzése: 2009 Tel (0) Fax +358 (0)

6 Biztonság VACON 4 1. BIZTONSÁG Ez a kézikönyv tartalmazza azokat a jól megjelölt óvásokat és figyelmeztetéseket, amelyek az Ön személyes biztonságát és a termék, vagy a hozzá kapcsolódó készülékek váratlan károsodásának elkerülését szolgálják. Olvassa el figyelmesen az óvások és figyelmeztetések jelzése utáni információt. Az óvások és figyelmeztetések jelzései az alábbiak: = VESZÉLYES FESZÜLTSÉG = FIGYELMEZTETÉS vagy ÓVÁS 1. táblázat Figyelmeztető jelzések 1.1 VESZÉLY A Vacon 100 tápegységének alkatrészei az AC hajtás hálózatra kapcsolásakor feszültség alá kerülnek. Ez a feszültség igen veszélyes, és érintés esetén halált vagy súlyos sérülést okozhat. Amikor a Vacon 100 a hálózatra kapcsolódik, a motor U, V, W sorkapcsai és a fékellenállássorkapcsok még akkor is feszültség alatt vannak, ha a motor nem forog. A hálózatnak az AC hajtásról történő lekapcsolása után várja meg, amíg a kezelőegység kijelzői kialszanak (ha kezelőegység nem kapcsolódik a hajtáshoz, figyelje a burkolaton elhelyezett kijelzőket). Ezután várjon még további 5 percet, mielőtt bármilyen műveletet végez a Vacon 100 csatlakozásain. Ne bontsa meg a burkolatot, amíg a várakozási idő le nem telik. Miután ez az idő letelt, mérőműszerrel győződjön meg róla, hogy a készülék feszültségmentes. Mindig gondoskodjon a feszültségmentességről az elektromos munkák megkezdése előtt! A vezérlés I/O sorkapcsai el vannak választva a hálózati potenciáltól. A relés kimenetek és más I/O sorkapcsok azonban veszélyes vezérlőfeszültségen lehetnek még akkor is, ha a Vacon 100 le van kapcsolva a táplálásról. Az AC hajtás hálózatra csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy az előlap és a kábelburkolatok rögzített állapotban vannak. Szabadon futással történő leállítás ideje alatt (lásd: Alkalmazási Kézikönyv) a motor még feszültség alatt tartja a hajtást. Ezért ne érintse meg az AC hajtás alkatrészeit a motor teljes leállása előtt. Várja meg, amíg a kezelőegység kijelzői kialszanak (ha kezelőegység nem kapcsolódik a hajtáshoz, figyelje a burkolaton elhelyezett kijelzőket). Ezután várjon még további 5 percet, mielőtt bármilyen munkához kezd a hajtáson.. 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

7 5 VACON Biztonság 1.2 FIGYELMEZTETÉSEK A Vacon 100 AC hajtás csak helyhez kötött berendezésekhez használható fel Ne végezzen méréseket, amikor az AC hajtás a hálózathoz csatlakozik A Vacon 100 frekvenciaváltók érintési árama meghaladja a 3.5 ma AC-t. Az EN szabvány előírásának megfelelően gondoskodni kell fokozott szilárdságú védőföldelésről. Lásd: 1.3 fejezetrész. A földelt-delta rendszer használata azoknál a hajtásoknál megengedett, amelyek névleges árama V-os táplálás mellet 72A-tól 310A-ig, és V-os táplálás mellett 75A-tól 310A-ig terjed. Ne feledkezzen meg az EMC szint módosításáról az átkötők eltávolításával. Lásd: 6.3 fejezet. Ha az AC hajtás valamely gépi berendezés részeként kerül felhasználásra, a gépi berendezés gyártója köteles gondoskodni róla, hogy a berendezés el legyen látva a táplálás lekapcsolására szolgáló eszközzel (EN ). Csak Vacon által szállított tartalékalkatrészek használhatók fel. Bekapcsoláskor, villamos fékezéskor vagy hibatörléskor a motor azonnal forgásba jön, ha az indítójel aktív, hacsak nem a Start/Stop logikához tartozó impulzusvezérlés van kiválasztva. Továbbá változhatnak az I/O funkciók (beleértve az indító bementeket), ha paraméter-, alkalmazás- vagy a szoftverváltozások következnek be. Ezért szakítsa meg a motorcsatlakozást, ha a váratlan indítás veszélyhelyzetet teremthet. A motor automatikusan forgásba jön az önműködő hibatörlés után, ha az automatikus hibatörlés funkciója aktiválva van. Részletesen lásd: Alkalmazási Kézikönyv. A motoron vagy a motorkábelen végzett mérés előtt válassza le a motorkábelt az AC hajtásról. Ne érintse meg a nyomtatott áramköri lapon elhelyezett alkatrészeket! Az elektrosztatikus kisülés károsíthatja az alkatrészeket. Ellenőrizze, hogy az AC hajtás EMC szintje megfelel-e az Ön táphálózatára vonatkozó követelményeknek. Lásd: 6.3 fejezet. Lakóhelyi környezetben ez a termék rádiófrekvenciás zavart okozhat. Ebben az esetben intézkedéseket kell tenni a zavarok csökkentésére. Tel (0) Fax +358 (0)

8 Biztonság VACON FÖLDELÉS ÉS FÖLDZÁRLATVÉDELEM ÓVÁS! A Vacon 100 AC hajtást mindig földelni kell a földelővezetékkel. megjelölésű földelő sorkapocshoz csatlakoztatott A Vacon 100 érintési árama meghaladja a 3.5 ma AC-t. Az EN szabványnak megfelelően a kapcsolódó védőáramkörnek az alábbi feltételek közül egyet vagy többet ki kell elégítenie: Állandó csatlakozás és a) a védőföldelés vezetéke teljes hosszában legalább 10mm 2 keresztmetszetű Cu vagy 16mm 2 keresztmetszetű Al. vagy b) a táplálás automatikus lekapcsolása a védőföldelő vezeték szakadása esetén. Lásd 4. fejezet. vagy c) kiegészítő sorkapocs biztosítása egy második védőföldelő vezeték számára, amely az eredeti védőföldelő vezetékkel azonos keresztmetszetű.. A fázisvezetékek(s) keresztmetszete [mm 2 ] S < S < S A megfelelő védőföldelő vezeték legkisebb keresztmetszete [mm 2 ] A fenti értékek csak akkor érvényesek, ha a védőföldelő vezeték ugyanabból az anyagból készül, mint a fázisvezetékek. Ha ez nem teljesül, akkor a védőföldelő vezeték keresztmetszetét úgy kell megválasztani, hogy a vezetőképesség azonos legyen a táblázat alkalmazásából adódó értékekkel. 2. táblázat A védőföldelő vezeték keresztmetszete S 16 S/2 Mindazoknak a védőföldelő kábeleknek a keresztmetszete, amelyek nem képezik tápkábel vagy kábelburkolat részét, nem lehet kisebb, mint 2.5 mm 2, ha mechanikai védelmük biztosított, vagy 4 mm 2, ha mechanikai védelmük nem biztosított. A hajlékony vezetékkel csatlakoztatott készülékeknél gondoskodni kell róla, hogy a feszültségmentesítő mechanizmus sérülése esetén a hajlékony vezetékben elhelyezett védőföldelő vezeték szakadjon el utoljára. A védőföldelő vezeték legkisebb keresztmetszetének megválasztásához azonban mindig követni kell a helyi előírásokat. MEGJEGYZÉS: Az AC hajtásban jelenlevő nagy kapacitív áramok következtében a zárlati áram védőkapcsolóinál jelentkezhetnek működési zavarok. 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

9 7 VACON Biztonság Ne végezzen feszültségállósági vizsgálatokat a Vacon 100 hajtás egyetlen részén sem. A vizsgálatokat meghatározott eljárás követésével lehet elvégezni. Az eljárás figyelmen kívül hagyása a termék károsodását okozhatja. 1.4 Elektromágneses összeférhetőség (EMC) Ez a készülék megfelel az IEC szabvány előírásainak, feltéve, hogy az S SC rövidzárási teljesítmény 120 a felhasználói táp és a közüzemi rendszer csatlakozási pontján. A készülék felhasználója vagy telepítője köteles gondoskoni róla szükség esetén az áramelosztó hálózat működtetőjével folytatott konzultáció útján hogy a készülék csak 120 S SC rövidzárási teljesítményű táphoz legyen csatlakoztatva. Tel (0) Fax +358 (0)

10 A SZÁLLÍTMÁNY ÁTVÉTELE VACON 8 2. A szállítmány átvétele Ellenőrizze a szállítás pontosságát az Ön rendelési adatainak és a csomagcímkén a hajtásra vonatkozó információk összehasonlításával. Ha a szállítás nem felel meg az Ön rendelésének, akkor azonnal vegye fel a kapcsolatot a szállítóval. Lásd: 2.1 fejezetrész. Vacon típusjel Vacon rendelésszám Sorozatszám Szállítmány azonosító IP fokozat EMC szint Névleges áram Tápfeszültség Alkalmazási kód A vevő rendelésszáma 1. ábra Vacon csomagcímke 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

11 9 VACON A SZÁLLÍTMÁNY ÁTVÉTELE 2.1 A TÍPUSMEGJELÖLÉS KÓDJA A Vacon típusmegjelölő kódját kilenc szakaszból álló kód és opcionális +kódok képezik. A típusmegjelölés kódjának minden egyes szakasza pontosan megfelel a vevő által megrendelt terméknek és opcióknak. A kód az alábbi formában jelenik meg: VACON0100-3L HVAC +xxxx +yyyy VACON Ez a szakasz közös minden termékre 0100 Terméksor: 0100 = Vacon 100 3L Bemenet/Funkció +xxxx +yyyy Kiegészítő kódok Példa a kiegészítő kódokra: +IP54 AC hajtás IP54-es fokozatú védelemmel +SBF2 Két relé és PTC bemenet három relé helyett 3L = Háromfázisú bemenet 0061 A hajtás névleges árama A-ben; pl = 61A 4 Tápfeszültség: 2 = 230V 4 = V HVAC -IP21/1. típus -HVAC alkalmazási szoftver (standard) -HVAC dokumentáció (standard) -Grafikus kijelzőpanel -Három relés kimenet Tel (0) Fax +358 (0)

12 A SZÁLLÍTMÁNY ÁTVÉTELE VACON AZ AC HAJTÁS KICSOMAGOLÁSA ÉS FELEMELÉSE Az AC hajtások súlya jelentősen eltér egymástól a mérettől függően. Szükség lehet speciális emelő eszközre a frekvenciaváltónak a csomagolásból való kivételéhez. Vegye figyelembe az egyes vázméretek súlyát, amelyeket az alábbi táblázat tartalmaz: Vázméret Súly [kg] MR4 6.0 MR MR MR MR MR táblázat A készülékek súlya Emelőeszköz használata esetén az alábbi ábra nyújt tájékoztatást a frekvenciaváltó emelésének módjáról AZ MR8-AS ÉS MR9-ES VÁZMÉRETEK EMELÉSE MEGJEGYZÉS: Először válassza le a hajtást a raklapról, amely hozzá van csavarozva. MEGJEGYZÉS: Akassza be az emelőhorgokat szimmetrikusan, legalább két emelőfuratba. MEGJEGYZÉS: A legnagyobb megengedett emelési szög 45 fok. a 2. ábra A nagyobb méretű készülékek emelése. A Vacon 100 AC hajtásokat a leggondosabb gyári vizsgálatoknak és minőségellenőrzésnek vetik alá, mielőtt kiszállítják a vevőnek. A termék kicsomagolása után azonban ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e rajta szállítási sérülésre utaló jelek, és a szállítmány hiánytalan-e. Ha a szállítás során a hajtás megsérült, először a szállítmány biztosítótársaságával vagy a szállítmányozóval vegye fel a kapcsolatot. 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

13 11 VACON A SZÁLLÍTMÁNY ÁTVÉTELE 2.3 TARTOZÉKOK A szállítócsomagolás kibontása és a frekvenciaváltó kiemelése után azonnal ellenőrizni kell, hogy az alábbi tartozékokat tartalmazza-e a szállítmány. A tartozékok csomagjának tartalma függ a hajtás méretétől és védelmi fokozatától: MR4-es méret Tétel Mennyiség Rendeltetés M4x16 csavar 11 Csavarok az erősáramú kábel rögzítőbilincseihez (6), a vezérlés kábelének bilincseihez (3), földelőbilincsekhez (2) M4x8 csavar 1 Csavarok az opcionális földeléshez M5x12 csavar 1 Csavarok a hajtás külső földeléséhez A vezérlés kábelének földelőlamellája 3 A vezérlés kábelének földelése EMC kábelbilincsek, M25-ös méret 3 Erősáramú kábelek rögzítése Földelőbilincs 2 erősáramú kábel földelése A termék módosított matrica 1 Tájékoztatás a módosításokról IP21: kábel-tömítőgyűrű 3 Kábelátbújtatás tömítése IP54: kábel-tömítőgyűrű 6 Kábelátbújtatás tömítése 4. táblázat A tartozékcsomag tartalma, MR MR5-ös méret Tétel Mennyiség Rendeltetés M4x16 csavar 13 Csavarok az erősáramú kábel rögzítőbilincseihez (6), a vezérlés kábelének bilincseihez (3), földelőbilincsekhez (4) M4x8 csavar 1 Csavarok az opcionális földeléshez M5x12 csavar 1 Csavarok a hajtás külső földeléséhez A vezérlés kábelének földelőlamellája 3 A vezérlés kábelének földelése EMC kábelbilincs, M25-ös méret 1 A fékellenállás kábelének rögzítése EMC kábelbilincsek, M32-es méret 2 Erősáramú kábelek rögzítése Földelőbilincs 2 Erősáramú kábel földelése A termék módosított matrica 1 Tájékoztatás a módosításokról IP21: kábel-tömítőgyűrű, furatátmérő 25.3mm IP54: kábel-tömítőgyűrű, furatátmérő 25.3mm Kábel-tömítőgyűrű, furatátmérő 33.0mm 1 Kábelátbújtatás tömítése 4 Kábelátbújtatás tömítése 2 Kábelátbújtatás tömítése 5. táblázat A tartozékcsomag tartalma, MR5 Tel (0) Fax +358 (0)

14 A SZÁLLÍTMÁNY ÁTVÉTELE VACON MR6-os méret Tétel Mennyiség Rendeltetés M4x20 csavar 10 Csavarok az erősáramú kábel rögzítőbilincseihez (6), földelőbilincsekhez (4) M4x16 csavar 3 Csavarok a vezérlés kábelének rögzítéséhez M4x8 csavar 1 Csavar az opcionális földeléshez M5x12 csavar 1 Csavarok a hajtás külső földeléséhez A vezérlés kábelének földelőlamellája 3 A vezérlés kábelének földelése EMC kábelbilincs, M32-es méret 1 A fékellenállás kábelének rögzítése EMC kábelbilincsek, M40-es méret 2 Erősáramú kábelek rögzítése Földelőbilincs 2 Erősáramú kábel földelése A termék módosított matrica 1 Tájékoztatás a módosításokról Kábel-tömítőgyűrű, furatátmérő 33mm 1 Kábelátbújtatás tömítése Kábel-tömítőgyűrű furatátmérő 40.3mm 2 Kábelátbújtatás tömítése IP54: kábel-tömítőgyűrű, furatátmérő 25.3mm 3 Kábelátbújtatás tömítése 6. táblázat A tartozékcsomag tartalma, MR MR7-es méret Tétel Mennyiség Rendeltetés M5x30 hornyolt anyacsavar 6 Anyacsavarok az erősáramú kábel rögzítőbilincsihez M4x16 csavar 3 Csavarok a vezérlés kábelének rögzítőbilincseihez M6x12 csavar 1 Csavarok a hajtás külső földeléséhez A vezérlés kábelének földelőlamellája 3 A vezérlés kábelének földelése EMC kábelbilincsek, M50-es méret 3 Erősáramú kábelek rögzítése Földelőbilincs 2 Erősáramú kábel földelése A termék módosított matrica 1 Tájékoztatás a módosításokról Kábel-tömítőgyűrű, furatátmérő 50.3mm IP54: kábel-tömítőgyűrű, furatátmérő 25.3mm MR8-as méret 3 Kábelátbújtatás tömítése 3 Kábelátbújtatás tömítése 7. táblázat A tartozékcsomag tartalma, MR7 Tétel Mennyiség Rendeltetés M4x16 csavar 3 Csavarok a vezérlés kábelének rögzítőbilincseihez A vezérlés kábelének földelőlamellája 3 A vezérlés kábelének földelése Kábelsaruk KP34 3 Erősáramú kábelek rögzítése Kábelszigetelő 11 Megakadályozza a kábelek érintkezését Kábel-tömítőgyűrű, furatátmérő 25.3mm 4 A vezérlőkábel átbújtatásának tömítése 8. táblázat A tartozékcsomag tartalma, MR8 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

15 13 VACON A SZÁLLÍTMÁNY ÁTVÉTELE MR9-es méret Tétel Mennyiség Rendeltetés M4x16 csavar 3 Csavarok a vezérlés kábelének rögzítőbilincseihez A vezérlés kábelének földelőlamellája 3 A vezérlés kábelének földelése Kábelsaruk KP34 5 Erősáramú kábelek rögzítése Kábelszigetelő 10 Megakadályozza a kábelek érintkezését Kábel-tömítőgyűrű, furatátmérő 25.3mm 4 A vezérlőkábel átbújtatásának tömítése 9. táblázat A tartozékcsomag tartalma, MR9 2.4 A TERMÉK MÓDOSÍTOTT MATRICA A szállítmányban elhelyezett kis műanyag tokban található A termék módosított feliratú ezüstmatrica. A matrica hívja fel a karbantartó szakember figyelmét az AC hajtásban végrehajtott módosításra. Ragassza fel a matricát a hajtás oldalára az elkallódás elkerülése céljából. Az AC hajtás későbbi módosítása esetén tüntesse fel a változtatást a matricán. 3. ábra A termék módosított matrica Tel (0) Fax +358 (0)

16 BESZERELÉS VACON BESZERELÉS Az AC hajtást függőleges helyzetben kell falra vagy készülékház hátlapjára szerelni. Gondoskodjon róla, hogy a szerelési felület sima legyen. Az AC hajtást négy csavar rögzíti. (vagy menetes csap a készülék méretétől függően) 3.1 MÉRETEK Falra szerelés 4. ábra A Vacon AC hajtás méretei; MR4, falra szerelés 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

17 15 VACON BESZERELÉS Opcionális szerelőfuratok (az NX lecseréléséhez) 5. ábra A Vacon AC hajtás méretei; MR5, falra szerelés 6. ábra A Vacon AC hajtás méretei; MR6, falra szerelés Tel (0) Fax +358 (0)

18 BESZERELÉS VACON ábra A Vacon AC hajtás méretei; MR7, falra szerelés 8. ábra A Vacon AC hajtás méretei; MR8 IP21 és IP54 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

19 17 VACON BESZERELÉS 9. ábra A Vacon AC hajtás méretei; MR9 IP21 és IP SÜLLYESZTETT SZERELÉS Az AC hajtás besüllyeszthető készülékház falába vagy más hasonló felületbe is. A speciális süllyesztett szerelési megoldás használható fel erre a célra. A 10. ábrán látható egy példa a süllyesztve beszerelt hajtásra. Vegye figyelembe a különböző IP fokozatú részeket az alábbi ábrán. Készülékház-fal vagy hasonló felület Készülékház-fal vagy hasonló felület FIGYELEM! 10. ábra Példa a süllyesztett szerelésre (MR9-es vázméret) Tel (0) Fax +358 (0)

20 BESZERELÉS VACON SÜLLYESZTETT SZERELÉS MR4-től MR6-IG TERJEDŐ VÁZMÉRETEK A 11. ábra mutatja a szerelési nyílás méreteit, a 12. ábra pedig a hajtások mélységi méreteit a süllyesztett szerelési mód alkalmazása esetén. A hajtás körvonala A nyílás körvonala Tető 11. ábra A süllyesztett szerelés kivágás-méretei az MR4-től MR6-ig terjedő vázméretekhez Vázméret A B C D E F MR MR MR táblázat A süllyesztett szerelés kivágás-méretei az MR4-től MR6-ig terjedő vázméretekhez [mm] 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

21 19 VACON BESZERELÉS 12. ábra MR4 MR6, süllyesztett szerelés, mélységméretek Tel (0) Fax +358 (0)

22 BESZERELÉS VACON SÜLLYESZTETT SZERELÉS MR7-től MR9-IG TERJEDŐ VÁZMÉRETEK A 13. ábra mutatja a szerelési nyílás méreteit, a 14. ábra pedig a hajtások mélységi méreteit a süllyesztett szerelési mód alkalmazása esetén. A hajtás körvonala Tető A nyílás körvonala 13. ábra A süllyesztett szerelés kivágás-méretei az MR7-től MR9-ig terjedő vázméretekhez Vázméret A B C D E MR MR MR táblázat A süllyesztett szerelés kivágás-méretei az MR7-től MR9-ig terjedő vázméretekhez [mm] 14. ábra MR7 MR9, süllyesztett szerelés, mélységméretek 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

23 21 VACON BESZERELÉS 3.2 HŰTÉS A működés közben hőt termelő AC hajtásokat a ventilátor által keringetett levegő hűti. Az AC hajtás körül elegendő szabad teret kell ezért hagyni a kielégítő légáramlás és hűtés biztosításához. A különböző karbantartási műveletekhez is szükség van valamennyi szabad térre. Győződjön meg róla, hogy a hűtő levegő hőmérséklete nem lépi túl a frekvenciaváltó maximális környezeti hőmérsékletét. Legkisebb térköz [mm] Típus A* B* C D MR MR MR MR MR MR * Az A és B legkisebb térközök értéke az IP54-es készülékházú hajtásoknál 0 mm. 12. táblázat Az AC hajtás körüli legkisebb térközök 15. ábra Telepítési térség A = térköz a frekvenciaváltó körül (lásd a B-t is) B = távolság az AC hajtások között, vagy távolság a hajtástól a készülékház faláig C = szabad tér az AC hajtás felett D = szabad tér az AC hajtás alatt Típus A szükséges hűtőlevegő [m 3 /h] MR4 45 MR5 75 MR6 190 MR7 185 MR8 335 MR táblázat A szükséges hűtőlevegő Tel (0) Fax +358 (0)

24 BESZERELÉS VACON 22 VEGYE FIGYELEMBE, ha több hajtás van egymás fölé szerelve, a szükséges szabad tér C + D (lásd: 16. ábra). Ezenkívül az alsó készülék által a hűtéshez felhasznált kilépő levegőt el kell terelni a felső készülék légbeszívó nyílásától, például a hajtások közötti szekrényfalhoz rögzített fémlemez felhasználásával, amint a 16. ábrán látható. Légterelő ELÖLNÉZET OLDALNÉZET 16. ábra Telepítési térköz, amikor a hajtások egymás fölé vannak szerelve 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

25 23 VACON BESZERELÉS Fenntartott üres oldal Tel (0) Fax +358 (0)

26 ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS VACON ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS A hálózati kábelek az L1, L2, L3, a motorkábelek pedig az U, V, W jelű sorkapcsokhoz csatlakoznak. A 7. táblázat tartalmazza a különböző EMC szintekhez tartozó kábelajánlásokat. Lásd a blokkvázlatot a 17. ábrán és a különböző EMC szintekre vonatkozó kábelajánlásokat a 14. táblázatban. Kezelőegység Vezérlés Erősáramú egység 17. ábra Blokkvázlat Az alkalmazott kábelek hőállósága legyen legalább +70 C. A kábeleket és a biztosítókat az AC hajtás névleges KIMENETI áramához kell méretezni. A névleges kimeneti áram értéke a hajtás törzslapján található meg. EMC szintek Kábeltípus 1. típusú környezet 2. típusú környezet Category C2 Category C3 C4 szint Hálózati kábel Motorkábel 3* 2 2 A vezérlés kábele táblázat A szabványokat kielégítő kábeltípusok 1 = Erősáramú kábel, amely helyhez kötött berendezéshez és meghatározott hálózati feszültséghez való felhasználásra szolgál. Árnyékolt kábelre nincs szükség. (MCMK vagy ahhoz hasonló ajánlott) 2 = Szimmetrikus erősáramú kábel, amely körkörös védővezetékkel van ellátva, és meghatározott hálózati feszültséghez történő felhasználásra szolgál. (MCMK vagy ahhoz hasonló ajánlott). Lásd: 18. ábra 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

27 25 VACON ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS 3 = Szimmetrikus erősáramú kábel, amely masszív, kis impedanciájú árnyékolással van ellátva, és meghatározott hálózati feszültséghez történő felhasználásra szolgál. [MMCCMK, EMCMK vagy azokhoz hasonló ajánlott; A kábel javasolt átviteli impedanciája (1 30MHz) 100mohm/m. Lásd: 18. ábra. * A C2-es szintű EMC-hez a motoroldalon a tömszelencéken átvezetett kábelek árnyékolásának 360 -os földelésére van szükség. 4 = Árnyékolt kábel, amely masszív, kis impedanciájú árnyékolással van ellátva (JAMAK, SAB/ÖZCuY-O vagy ahhoz hasonló). A védőföldelés vezetéke és árnyékolás A védőföldelés vezetékei Árnyékolás 18. ábra MEGJEGYZÉS: Az EMC követelmények teljesülnek a kapcsolófrekvenciák gyárilag beállított alapértelmezéseinél (minden vázméretre). MEGJEGYZÉS: Feszültségmentesítő kapcsoló csatlakoztatása esetén az EMC védelem folyamatosan érvényesül a kábelek beszerelésének teljes ideje alatt. Tel (0) Fax +358 (0)

28 ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS VACON A KÁBELEZÉSRE VONATKOZÓ UL SZABVÁNYOK Az UL (Underwriters Laboratories = bevizsgáló és tanúsítványt kiállító intézetek) előírásoknak való megfeleléshez legalább +60/75 C-os hőállósággal rendelkező, UL jóváhagyású rézkábelt kell felhasználni. Kizárólag 1. osztályú vezetéket alkalmazzon. A készülékek alkalmasak 100,000 Arms-nél nem nagyobb szimmetrikus áramot átbocsátó áramkörben való felhasználásra max 600V-on A KÁBELEK MÉRETEZÉSE ÉS KIVÁLASZTÁSA A 15. táblázat mutatja a Cu/Al kábelek legkisebb méreteit és a megfelelő biztosító méreteket. Az ajánlott biztosítók a gg/gl típusúak Ezek az előírások azokra az esetekre érvényesek, amelyek egy motort használnak, és egy kábel csatlakozik az AC hajtásról a motorra. Minden más esetben forduljon a gyártóhoz további információért. 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

29 27 VACON ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS KÁBEL- ÉS BIZTOSÍTÓ-MÉRETEK, MR4 MR6 VÁZMÉRETEK Ajánlott típusok: gg/gl (IEC ) vagy T osztályú (UL és CSA). A biztosító névleges feszültségét a táphálózatnak megfelelően kell kiválasztani. A választás véglegesítéséhez figyelembe kell venni a helyi előírásokat, a kábeltelepítés lehetőségeit és a kábel specifikációját. Az alábbiakban ajánlottaknál nagyobb méretű biztosítókra nem lesz szükség. Ellenőrizze, hogy a biztosító működési ideje kisebb-e 0.4 másodpercnél. A működési idő függ az alkalmazott biztosító típusától és a tápáramkör impedanciájától. Gyorsabb biztosítókról konzultáljon a gyártóval. A Vacon javaslatot tesz még nagy működési sebességű J (UL és CSA), ar (UL besorolású, IEC ) és gs (IEC ) biztosítósorokra. Vázméret Típus I L [A] Biztosító (gg/gl) [A] Hálózati és motorkábel Cu [mm 2 ] Sorkapocskábel mérete Erősáramú sorkapocs [mm 2 ] Földsorkapocs [mm 2 ] MR x x x tömör 1 4 sodrott 1 6 tömör 1 4 sodrott 1 6 tömör 1 4 sodrott x Cu 1 10 MR x Cu * x Cu 1 10 MR x Cu/Al x (Cu) 3 x (Al) 3 x (Cu) 3 x (Al) Cu/Al Cu/Al táblázat Kábel- és biztosítóméretek a Vacon 100-hoz (MR4 MR6) A kábelméretek a nemzetközi IEC szabvány feltételein alapulnak: a kábeleknek PVC szigetelésűeknek kell lenniük.; Legnagyobb környezeti hőmérséklet +30 C, legmagasabb hőmérséklet a kábel felületén +70 C; Kizárólag körkörös rézárnyékolással ellátott kábelek alkalmazhatók; A párhuzamos kábelek száma legfeljebb 9 lehet. Párhuzamosított kábelek használata esetén AZONBAN FIGYELEMBE KELL VENNI, hogy a kábelek keresztmetszetére és maximális számára vonatkozó követelmények közül mindkettőt be kell tartani. A földelővezetékre vonatkozó követelményekkel kapcsolatos fontos információk a földelést és a földzárlatvédelmet tárgyaló fejezetrészben találhatók. Az egyes hőmérsékletekre érvényes korrekciós tényezők a nemzetközi IEC szabványban találhatók. Tel (0) Fax +358 (0)

30 ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS VACON KÁBEL- ÉS BIZTOSÍTÓ-MÉRETEK, MR7 MR9 VÁZMÉRETEK Ajánlott típusok: gg/gl (IEC ) vagy T osztályú (UL és CSA). A biztosító névleges feszültségét a táphálózatnak megfelelően kell kiválasztani. A választás véglegesítéséhez figyelembe kell venni a helyi előírásokat, a kábeltelepítés lehetőségeit és a kábel specifikációját. Az alábbiakban ajánlottaknál nagyobb méretű biztosítókra nem lesz szükség. Ellenőrizze, hogy a biztosító működési ideje kisebb-e 0.4 másodpercnél. A működési idő függ az alkalmazott biztosító típusától és a tápáramkör impedanciájától. Gyorsabb biztosítókról konzultáljon a gyártóval. A Vacon javaslatot tesz még nagy működési sebességű J (UL és CSA), ar (UL besorolású, IEC ) és gs (IEC ) biztosítósorokra. Sorkapocskábel mérete Vázméret MR7 MR8 MR9 Típus I L [A] , ,0 Biztosító (gg/gl) [A] , , , , , ,0 350 Hálózati és motorkábel Cu [mm 2 ] 3 x (Cu) 3 x (Al) 3 x (Cu) 3 x (Al) 3 x (Cu) 3 x (Al) 3 x (Cu) 3 x (Al) 3 x (Cu) 3 x (Al) 3 x (Cu) 3 x (Al) 3 x (Cu) 2 x 3 x (Al) 2 x 3 x (Cu) 2 x 3 x (Al) Erősáramú sorkapocs [mm 2 ] Földsorkapocs [mm 2 ] 6-70 mm 2 Cu/Al 6-70 mm mm 2 Cu/Al 6-70 mm mm 2 Cu/Al 6-70 mm 2 Csavarméret M8 Csavarméret M8 Csavarméret M8 Csavarméret M8 Csavarméret M8 Csavarméret M8 Csavarméret M8 Csavarméret M8 Csavarméret M8 Csavarméret M8 16. táblázat Kábel- és biztosítóméretek a Vacon 100-hoz (MR7 MR9) A kábelméretek a nemzetközi IEC szabvány feltételein alapulnak: a kábeleknek PVC szigetelésűeknek kell lenniük.; Legnagyobb környezeti hőmérséklet +30 C, legmagasabb hőmérséklet a kábel felületén +70 C; Kizárólag körkörös rézárnyékolással ellátott kábelek alkalmazhatók; A párhuzamos kábelek száma legfeljebb 9 lehet. Párhuzamosított kábelek használata esetén FIGYELEMBE KELL VENNI AZONBAN, hogy a kábelek keresztmetszetére és maximális számára vonatkozó követelmények közül mindkettőt be kell tartani. A földelővezetékre vonatkozó követelményekkel kapcsolatos fontos információk a földelést és a földzárlatvédelmet tárgyaló 1.3 fejezetrészben találhatók. Az egyes hőmérsékletekre érvényes korrekciós tényezők a nemzetközi IEC szabványban találhatók. 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

31 29 VACON ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS KÁBEL- ÉS BIZTOSÍTÓ-MÉRETEK, MR4 MR6 VÁZMÉRETEK, ÉSZAK-AMERIKA Ajánlott típusok: gg/gl (IEC ) vagy T osztályú (UL és CSA). A biztosító névleges feszültségét a táphálózatnak megfelelően kell kiválasztani. A választás véglegesítéséhez figyelembe kell venni a helyi előírásokat, a kábeltelepítés lehetőségeit és a kábel specifikációját. Az alábbiakban ajánlottaknál nagyobb méretű biztosítókra nem lesz szükség. Ellenőrizze, hogy a biztosító működési ideje kisebb-e 0.4 másodpercnél. A működési idő függ az alkalmazott biztosító típusától és a tápáramkör impedanciájától. Gyorsabb biztosítókról konzultáljon a gyártóval. A Vacon javaslatot tesz még nagy működési sebességű J (UL és CSA), ar (UL besorolású, IEC ) és gs (IEC ) biztosítósorokra. Vázméret Típus I L [A] Biztosító (T osztályú) Hálózati, motorés földkábel Cu Sorkapocskábel mérete Erősáramú sorkapocs Földsorkapocs 6 AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG10 MR AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG AWG14 AWG24-AWG10 AWG17-AWG AWG10 AWG20-AWG5 AWG17-AWG8 MR AWG10 AWG20-AWG5 AWG17-AWG AWG8 AWG20-AWG5 AWG17-AWG AWG4 AWG13-AWG0 AWG13-AWG2 MR AWG4 AWG13-AWG0 AWG13-AWG * AWG4 AWG13-AWG0 AWG13-AWG2 * A 460V-os modellekhez 90 C-os vezetékre van szükség, hogy teljesüljenek az UL követelmények 17. táblázat Kábel- és biztosítóméretek a Vacon 100-hoz (MR4 MR6) A kábelméretek az UL508C feltételein alapulnak: a kábeleknek PVC szigetelésűeknek kell lenniük; Legnagyobb környezeti hőmérséklet +30 C, legmagasabb hőmérséklet a kábel felületén +70 C; Kizárólag körkörös rézárnyékolással ellátott kábelek alkalmazhatók; A párhuzamos kábelek száma legfeljebb 9 lehet. Párhuzamosított kábelek használata esetén FIGYELEMBE KELL VENNI AZONBAN, hogy a kábelek keresztmetszetére és maximális számára vonatkozó követelmények közül mindkettőt be kell tartani. A földelővezetékre vonatkozó követelményekkel kapcsolatos fontos információk az UL508C szabványban találhatók. Az egyes hőmérsékletekre érvényes korrekciós tényezők az UL508C szabványban találhatók. Tel (0) Fax +358 (0)

32 ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS VACON KÁBEL- ÉS BIZTOSÍTÓ-MÉRETEK, MR7 MR9 VÁZMÉRETEK, ÉSZAK-AMERIKA Ajánlott típusok: gg/gl (IEC ) vagy T osztályú (UL és CSA). A biztosító névleges feszültségét a táphálózatnak megfelelően kell kiválasztani. A választás véglegesítéséhez figyelembe kell venni a helyi előírásokat, a kábeltelepítés lehetőségeit és a kábel specifikációját. Az alábbiakban ajánlottaknál nagyobb méretű biztosítókra nem lesz szükség. Ellenőrizze, hogy a biztosító működési ideje kisebb-e 0.4 másodpercnél. A működési idő függ az alkalmazott biztosító típusától és a tápáramkör impedanciájától. Gyorsabb biztosítókról konzultáljon a gyártóval. A Vacon javaslatot tesz még nagy működési sebességű J (UL és CSA), ar (UL besorolású, IEC ) és gs (IEC ) biztosítósorokra. Vázméret Típus I L [A] Biztosító (T osztályú) Hálózati, motorés földkábel Cu Sorkapocskábel mérete Erősáramú sorkapocs Földsorkapocs ,0 100 AWG2 AWG9-AWG2/0 AWG9-AWG2/0 MR ,0 110 AWG1 AWG9-AWG2/0 AWG9-AWG2/0 MR8 MR ,0 150 AWG1/0 AWG 9-AWG2/0 AWG9-AWG 2/0 140,0 200 AWG3/0 AWG1-350 kcmil AWG1-350 kcmil 170, kcmil AWG1-350 kcmil AWG1-350 kcmil 205, kcmil AWG1-350 kcmil AWG1-350 kcmil 261, *250 kcmil AWG1-350 kcmil AWG1-350 kcmil 310, *350 kcmil AWG1-350 kcmil AWG1-350 kcmil 18. táblázat Kábel- és biztosítóméretek a Vacon 100-hoz (MR7 MR9) A kábelméretek az UL508C feltételein alapulnak: a kábeleknek PVC szigetelésűeknek kell lenniük.; Legnagyobb környezeti hőmérséklet +30 C, legmagasabb hőmérséklet a kábel felületén +70 C; Kizárólag körkörös rézárnyékolással ellátott kábelek alkalmazhatók; A párhuzamos kábelek száma legfeljebb 9 lehet. Párhuzamosított kábelek használata esetén FIGYELEMBE KELL VENNI AZONBAN, hogy a kábelek keresztmetszetére és maximális számára vonatkozó követelmények közül mindkettőt be kell tartani. A földelővezetékre vonatkozó követelményekkel kapcsolatos fontos információk az UL508C szabványban találhatók. Az egyes hőmérsékletekre érvényes korrekciós tényezők az UL508C szabványban találhatók. 4.2 A FÉKELLENÁLLÁS KÁBELEI A Vacon AC hajtások opcionális külső fékellenálláshoz való sorkapcsokkal vannak felszerelve. Ezek a sorkapcsok R+ és R- ( MR4 MR6) vagy DC+/R+ és R- (MR7 és nagyobb) jelzéssel vannak ellátva 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

33 31 VACON ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS 4.3 A KÁBELEK BESZERELÉSE A kábelezés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az AC hajtás összes alkatrésze feszültségmentes állapotban van-e. Olvassa el figyelmesen a figyelmeztetéseket az 1. fejezetben A motorkábelek legyenek eléggé messze a többi kábeltől. Motorkábelek ne fussanak hosszú szakaszon keresztül más kábelekkel párhuzamosan. Ha a motorkábelek mégis párhuzamosan futnak más kábelekkel, legalább az alábbi térközöket kell tartani a motorkábelek és más kábelek között: Távolság a kábelek között [m] Árnyékolt kábel [m] A megadott távolságok érvényesek a motorkábel és a többi rendszer jelkábelei közötti térközre is. A motorkábelek maximális hossza (árnyékolt) 100m (MR4), 150m (MR5 és MR6) és 200m (MR7 MR9). A motorkábelek más kábeleket 90 -ban keresztezzenek. Ha szükség van a kábelek szigetelésvizsgálatára, olvassa el a kábel és motor szigetelésvizsgálatára vonatkozó fejezetrészt. Kezdje el a kábelek beszerelését az alábbi utasításoknak megfelelően: MR4 MR7 vázméretek 1 Csupaszítsa le a hálózati és motorkábeleket az alábbiak szerint: Földvezeték Földvezeték HÁLÓZAT MOTOR 19. ábra Kábelek csupaszítása Tel (0) Fax +358 (0)

34 ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS VACON 32 Vázméret A1 B1 C1 D1 C2 D2 E MR MR MR MR táblázat A kábelcsupaszítás hossza A lehető legrövidebbre kell venni 2 Vegye le az AC hajtás fedelét 20. ábra 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

35 33 VACON ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS 3 Hajtsa ki a kábelvédő lemezt rögzítő csavarokat. Az erősáramú egység burkolatát ne vegye le! 21. ábra 4 Helyezze be a kábeltömítéseket (a szállítmány tartalmazza őket) a kábelbevezetés lapjának (a hajtás tartalmazza) nyílásaiba, amint a képen látható (a felső kép az európai, az alsó pedig az USA változat). 22. ábra Tel (0) Fax +358 (0)

36 ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS VACON 34 5 Illessze be a kábeleket tápkábelt, motorkábelt és az opcionális fékkábelt a kábelbevezetés lapjának nyílásaiba. Ezután vágjon le egy darabot a kábeltömítésekből a kábelek átvezetéséhez. A tömítéseket gyűrje meg, amíg átvezeti a kábeleket, majd a kábelt húzza kissé vissza, hogy a tömítések kiegyenesedjenek. Ne vágjon nagyobb nyílást a tömítéseken, mint amekkorára a használni kívánt kábelekhez szükség van FONTOS MEGJEGYZÉS AZ IP54-ES TELEPÍTÉHEZ: Az IP54-es fokozatú készülékházra vonatkozó követelmények teljesítéséhez a tömítés és a kábel között szoros kapcsolatnak kell lenni. Ezért a kábel első szakaszát egyenesen kell kivezetni a tömítésből, mielőtt még meghajolhatna. Ha erre nincs lehetőség, az illeszkedés szorosságát szigetelőszalaggal vagy kábelátkötővel kell biztosítani. 23. ábra 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

37 35 VACON ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS 6 Szerelje ki a kábel- és földelőbilincseket (24. ábra), és illessze be a kábelbevezetés lapját a kábelekkel együtt az AC hajtás vázának vájatába (25. ábra). 24. ábra 25. ábra Tel (0) Fax +358 (0)

38 ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS VACON 36 Csatlakoztassa a csupaszított kábelvégeket (lásd: 18. és 19. ábra) a 25. ábrán látható módon. 7 Tegye szabaddá mindhárom kábel árnyékolását, hogy az árnyékolások 360 -on érintkezzenek a kábelbilincsekkel (1). Csatlakoztassa a táplálás (fázis)vezetékeit, a fék- és motorkábeleket azok megfelelő sorkapcsaihoz (2) Mindhárom kábel árnyékolásából képezzen egérfarkakat, majd a bilincs felhasználásával létesítsen földcsatlakozást a 25. ábrán látható módon (3). Az egérfarkak csak olyan hosszúak legyenek, hogy elérjék a sorkapcsot és lehetőség legyen rögzítésükre. 26. ábra A kábelsorkapcsok meghúzási nyomatékai: Vázméret Típus Meghúzási nyomaték [Nm]/[lb-in.] A táplálás és a motor sorkapcsai Meghúzási nyomaték [Nm]/[lb-in.] EMC földelő bilincsek Meghúzási nyomaték [Nm]/[lb-in.] Földelő sorkapcsok MR [Nm] lb-in. [Nm] lb-in. [Nm] lb-in MR MR MR * Kábelrögzítés (Ouneva sajtolásos sorkapocs-csatlakozó) 8/15* 70.8/132.8* /15* 70.8/132.8* 20. táblázat A sorkapcsok meghúzási nyomatékai 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

39 37 VACON ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS 8 Ellenőrizze a motorhoz és az AC hajtás jelű sorkapcsaihoz bekötött földelőkábelek csatlakozását. MEGJEGYZÉS: Két védővezetékre van szükség az EN szabvány előírásainak megfelelően. Lásd: 27. ábra és Földelés és földzárlat-védelem c. fejezetrész. Alkalmazzon M5-ös csavart és húzza meg 2.0 Nm nyomatékkal. 27. ábra Kiegészítő védőföldelő csatlakozó 9 Szerelje vissza a kábelvédő lemezt (28. ábra) és az AC hajtás burkolatát. 28. ábra A burkolat részeinek visszaszerelése Tel (0) Fax +358 (0)

40 ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS VACON MR 8 ÉS MR9 VÁZMÉRETEK 1 Csupaszítsa le a hálózati és motorkábeleket az alábbiak szerint: Földvezeték Földvezeték HÁLÓZAT MOTOR 29. ábra Kábelek csupaszítása Vázméret A1 B1 C1 D1 C2 D2 E MR MR táblázat A kábelcsupaszítás hossza [mm] A lehető legrövidebbre kell venni 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

41 39 VACON ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS 2 Csak MR9: Vegye le az AC hajtás fedelét 30. ábra 3 Vegye le a kábelfedélt (1) és a kábelrendező szerelőlapot (2) 31. ábra A kábelfedél és a kábelrendező szerelőlap eltávolítása (MR8). Tel (0) Fax +358 (0)

42 ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS VACON ábra A kábelfedél és a kábelrendező szerelőlap eltávolítása (MR9) 4 Csak MR9: Lazítsa meg a csavarokat és vegye ki a szigetelőlemezt. 33. ábra 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

43 41 VACON ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS 5 Távolítsa el az EMC árnyékolólemezt 34. ábra 6 Keresse meg a sorkapcsokat. VEGYE FIGYELEMBE, hogy a motorkábel sorkapcsai az MR8-ban elkülönülten vannak elhelyezve. 35. ábra Tel (0) Fax +358 (0)

44 ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS VACON 42 7 Vágjon le egy darabot a kábeltömítésekből a kábelek átvezetéséhez. A tömítéseket gyűrje meg, amíg átvezeti a kábeleket, majd a kábelt húzza kissé vissza, hogy a tömítések kiegyenesedjenek. Ne vágjon nagyobb nyílást a tömítéseken, mint amekkorára a használni kívánt kábelekhez szükség van 36. ábra 8 Helyezze be a tömítést a kábellel együtt úgy, hogy a váz és a lemez a tömítésen kialakított vájatba illeszkedjen. Lásd: 37. ábra Az IP54-es fokozatú készülékházra vonatkozó követelmények teljesítéséhez a tömítés és a kábel között szoros kapcsolatnak kell lenni. Ezért a kábel első szakaszát egyenesen kell kivezetni a tömítésből, mielőtt még meghajolhatna. Ha erre nincs lehetőség, az illeszkedés szorosságát szigetelőszalaggal vagy kábelátkötővel kell biztosítani. Példaként tekintse meg a 23. ábrát. 37. ábra 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

45 43 VACON ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS 9 Vastag kábelek használata esetén elválasztókat kell beilleszteni a sorkapcsok közé, amelyek megakadályozzák a kábelek érintkezését egymással. 38. ábra 10. Csatlakoztassa a 29. ábrán látható módon csupaszított kábeleket. Csatlakoztassa a táplálás (fázis)vezetékeit, a fék- és motorkábeleket azok megfelelő sorkapcsaihoz (a) A kábelek árnyékolásából képezzen egérfarkakat, majd a Tartozékcsomagban található bilincs felhasználásával létesítsen földcsatlakozást a 39 (b). ábrán látható módon. MEGJEGYZÉS: Ha egy csatlakozóhoz több kábelt köt be, legyen figyelemmel a kábelsaruk felső részének egymáshoz illeszkedésére. Lásd: 40. ábra. 39. ábra Tel (0) Fax +358 (0)

46 ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS VACON 44 Csatlakozó Kábelsaru Kábelsaru 40. ábra Két kábelsaru elhelyezése egymáshoz illesztve A kábelsorkapcsok meghúzási nyomatékai: Vázméret Típus Meghúzási nyomaték [Nm]/[lb-in.] A táplálás és a motor sorkapcsai Meghúzási nyomaték [Nm]/[lb-in.] EMC földelő bilincsek Meghúzási nyomaték [Nm]/[lb-in.] Földelő sorkapcsok MR [Nm] lb-in. [Nm] lb-in. [Nm] lb-in. 20/40* 177/354* MR /40* 177/354* * Kábelrögzítés (Ouneva sajtolásos sorkapocs-csatlakozó) 22. táblázat A sorkapcsok meghúzási nyomatékai 11 Tegye szabaddá mindhárom kábel árnyékolását, hogy az árnyékolások 360 -on érintkezzenek a kábelbilincsekkel. 41. ábra 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

47 45 VACON ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS 12 Szerelje vissza először az EMC árnyékolólemezt (lásd: 34. ábra), majd ezután a szigetelőlemezt az MR9-hez (lásd: 33. ábra) 12 Helyezze vissza ezután a kábelrendező szerelőlapot, majd a kábelfedélt. 42. ábra 14 Csak MR9: Most szerelje vissza a hajtás fedelét (hacsak nem kívánja előbb a vezérlés csatlakozásait elkészíteni). Tel (0) Fax +358 (0)

48 ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS VACON ábra 15 Ellenőrizze a motorhoz és az AC hajtás jelű sorkapcsaihoz bekötött földelőkábelek csatlakozását. MEGJEGYZÉS: Két védővezetékre van szükség az EN szabvány előírásainak megfelelően. Lásd: Földelés és földzárlat-védelem c. fejezetrész. Csatlakoztassa a védővezetéket kábelsaru és M8-as csavar (a Tartozékcsomag tartalmazza) felhasználásával mindkét csavaros csatlakozónál, amint a 44. ábra mutatja. 44. ábra 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

49 47 VACON ERŐSÁRAMÚ KÁBELEZÉS 4.4 TELEPÍTÉS FÖLDELT-DELTA HÁLÓZATBAN A földelt delta rendszerű táplálás alkalmazása megengedett a 72A-től 310A-ig terjedő névleges áramú V-os és 75A-től 310A-ig terjedő névleges áramú V-os táplálású hatásoknál. Ilyen feltételek mellett az EMC védelmi fokozatot a C4-es szintre kell változtatni a kézikönyv 6.3 fejezetében található utasítások követésével. A földelt delta rendszerű táplálás alkalmazása nem megengedett a 3.4A-től 61A-ig terjedő névleges áramú V-os és 3.7A-től 62A-ig terjedő névleges áramú V-os táplálású hatásoknál. Tel (0) Fax +358 (0)

50 VEZÉRLŐEGYSÉG VACON VEZÉRLŐEGYSÉG Az AC hajtás vezérlőegysége tartalmazza a vezérlés áramköri lapját és a kiegészítő (opcionális) áramköri lapokat, amelyek a vezérlés lapján elhelyezett foglalatokba csatlakoznak. A vezérlőegység fontosabb részeinek elhelyezése: 1 = A vezérlőáramkör vezérlő sorkapcsai 2 = A reléáramkör sorkapcsai; FIGYELMEZTETÉS: a reléáramkörnek két különböző összeállítása áll rendelkezésre. Lásd: 6.1 fejezetrész. 3 = Opcionális áramköri lapok 4 = Leválasztó átkötők a digitális bementekhez. Lásd fejezetrész 45. ábra A vezérlőegység részeinek elhelyezkedése A gyárból kiszállított AC hajtás vezérlőegysége tartalmazza a standard vezérlő interfészt a vezélőáramkör sorkapcsait és a reléáramkört hacsak nem ettől eltérően rendelték meg. A következő lapokon ismertetjük a vezérlő I/O-elrendezést, a relé-sorkapcsokat, továbbá a kapcsolási rajzot és a vezérlőjelet. A vezérlőáramkör táplálható kívülről (+24VDC, 100mA, ±10%) a külső tápforrásnak a 30-as sorkapocsra történő csatlakoztatásával. Lásd: 50.oldal. Ez a feszültség elegendő a paraméterbeállításhoz és a vezérlőegység működésben tartásához. Meg kell azonban jegyezni, hogy a főáramkör méréseire (pl. egyenáramú kör feszültsége, készülék-hőmérséklet) nincs lehetőség, ha a hálózat nincs a hajtásra csatlakoztatva. 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

51 49 VACON VEZÉRLŐEGYSÉG 5.1 A VEZÉRLŐEGYSÉG KÁBELEZÉSE A vezérlőegység alapcsatlakozásai alább, az 46. ábrán láthatók. A vezérlés áramköri lapjára 22 rögzített vezérlő I/O sorkapocs és a 8 vagy 9 kivezetéses reléáramkör van felszerelve. A reléáramkör két különböző konfigurációban áll rendelkezésre (lásd: 25. és 26. táblázat). A jelek ismertetését a táblázatok tartalmazzák. I/O sorkapcsok A vezérlés alapcsatlaozásai 46. ábra A VEZÉRLÉS KÁBELEINEK MÉRETEZÉSE A vezérlés kábelei legyenek legalább 0.5 mm 2 -es árnyékolt többeres kábelek, lásd 14. táblázat. A legnagyobb sorkapocskábel-méret 2.5 mm 2 a reléhez és a többi sorkapocshoz. A vezérlés és a relé áramköri lapján elhelyezett sorkapcsok meghúzási nyomatékait a 23. táblázat tartalmazza alább: Sorkapocs-csavar Meghúzási nyomaték Nm Lb-in. Összes I/O- és relésorkapocs (M3-as csavar) táblázat A vezérlőkábel meghúzási nyomatékai Tel (0) Fax +358 (0)

52 VEZÉRLŐEGYSÉG VACON VEZÉRLŐ SORKAPCSOK ÉS DIP KAPCSOLÓK Az I/O alaplapjának és a reléáramkör lapjának ismertetését az alábbi táblázatok tartalmazzák. A csatlakozásokról bővebb információ a fejezetrészben található. A szürkével kiemelt sorkapcsok a DIP (Dual-In-line Package = integrált-áramköri tokozás) kapcsolókkal kiválasztható opcionális funkciókhoz alkalmazott jelekhez vannak kijelölve. További információ az fejezetrészben az 52. oldalon. Alapjelpotenciométer 1 10 kω Távoli alapjel 4 20mA/0 10V I/O alaplap Sorkapocs Jel Vref Alapjel-kimenet 2 AI1 + 3 AI1-4 AI2+ 5 AI2- Analóg bemenet, feszültség vagy áram Analóg bemenet közös (áram) Analóg bemenet, feszültség vagy áram Analóg bemenet közös (áram) 6 24Vki 24V segédüzemi fesz. 7 GND l/o föld 8 DM 1. digitális bemenet 9 DI2 2. digitális bemenet 10 DI3 3. digitális bemenet 11 CM DI1-DI6 közös* Vki 24V segédüzemi fesz. 13 GND l/o föld 14 DI4 4. digitális bemenet 15 DI5 5. digitális bemenet 16 DI6 6. digitális bemenet 17 CM DI1-DI6 közös* 18 AO AO-/GND Vin Analóg jel (+kimenet) Analóg kimenet közös 24V segédüzemi bemenőfeszültség A RS485 Soros busz, negatív B RS485 Soros busz, pozitív * A digitális bemenetek leválaszthatók a földről. Lásd: fejezetrész 24. táblázat Az I/O alaplapon elhelyezett vezérlő I/O sorkapocsjelek és csatlakozási példa 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

53 51 VACON VEZÉRLŐEGYSÉG Az I/O alaplapról 1. reléáramköri lap A 6-os vagy 12-es sorkapocsról FUTTATÁS A 13-as sorkapocsról Sorkapocs 21 R01/1 NC 22 RO1/2 CM 23 RO1/3 NO 24 R02/1 NC 25 RO2/2 CM 26 RO2/3 NO 32 RO3/1 CM 33 RO3/2 NO Jel 1. relékimenet 2. relékimenet 3. relékimenet 25. táblázat Az 1. relé áramköri lapján elhelyezett vezérlő I/O sorkapocsjelek és csatlakozási példa Az I/O alaplapról 2. reléáramköri lap A 12-es sorkapocsról FUTTATÁS A 13-as sorkapocsról Sorkapocs 21 R01/1 22 RO1/2 23 RO1/3 24 R02/1 25 RO2/2 26 RO2/3 28 TI1+ 29 TI1- Jel 1. relékimenet 2. relékimenet Termisztorbemenet 26. táblázat A 2. relé áramköri lapján elhelyezett vezérlő I/O sorkapocsjelek és csatlakozási példa Tel (0) Fax +358 (0)

54 VEZÉRLŐEGYSÉG VACON SORKAPOCSFUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA DIP KAPCSOLÓKKAL A 17. táblázatban szürkével kiemelt sorkapcsok háromféle funkció kiválasztását engedik meg az ú. n. DIP kapcsolók felhasználásával. A kapcsolóknak három pozíciójuk van, bal, közép és jobb. A középső pozíció a Tesztelés üzemmódjának kiválasztására szolgál. Az alábbi ábra a kapcsolók helyét mutatja, és tájékoztat a választási lehetőségekről. Be Áram Áram Áram Ki Feszültség Feszültség Feszültség Buszlezáró ellenállás 47. ábra DIP kapcsolók A DIGITÁLIS BEMENETEK LEVÁLASZTÁSA A FÖLDRŐL Az I/O alaplapon elhelyezett digitális bemenetek (8 10 és sorkapcsok) leválaszthatók a földről a vezérlés áramköri lapján található átkötők eltávolításával. Lásd: 48. ábra. Emelje fel a műanyag fedelet és használjon hosszúvégű hajlított fogót, vagy hasonló szerszámot a szabaddá tett átkötő eltávolításához. 48. ábra Az átkötő eltávolítása lekapcsolja a digitális bemeneteket a földről. 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

55 53 VACON VEZÉRLŐEGYSÉG 5.2 TEREPI BUSZ CSATLAKOZTATÁSA Az AC hajtás csatlakoztatható terepi buszhoz akár RS485-ön, akár Etherneten keresztül. Az RS485-höz történő csatlakozás az I/O alaplapon (A és B sorkapcsok), az Ethernethez történő csatlakozás pedig a hajtásfedél alatt a kezelőegységtől balra található. Lásd: 49. ábra. DIP kapcsoló RS485 sorkapcsok Ethernet csatlakozó Védőcső az Ethernet kábel vezetéséhez I/O sorkapocs (lásd: kinagyítás) Földelősín 49. ábra ELŐKÉSZÍTÉS AZ ETHERNETEN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATHOZ Az Ethernet kábel adatai Csatlakozó A kábel típusa A kábel hossza Árnyékolt RJ45-ös csatlakozó; Megjegyzés: a csatlakozó max. hosszúsága 40mm CAT 5e STP Max. 100m 1 Csatlakoztassa az Ethernet kábelt (lásd: specifikáció az 53. oldalon) a csatlakozójához, majd vezesse át a kábelt a védőcsövön, az 50. ábrán látható módon. Megjegyzés: ügyeljen rá, hogy a csatlakozó nem lehet hosszabb 40mm-nél. Lásd: 50. ábra. Tel (0) Fax +358 (0)

56 VEZÉRLŐEGYSÉG VACON 54 Ethenet kábel 50. ábra 2 IP21-es védelmi fokozat: Tegye szabaddá az AC hajtás fedelén lévő nyílásokat az Ethernet kábel számára. IP54-es védelmi fokozat: Tegye szabaddá a gumi tömítőgyűrűk nyílását a kábelek átfűzéséhez. A tömítéseket gyűrje meg, amíg átvezeti a kábeleket, majd a kábelt húzza kissé vissza, hogy a tömítések kiegyenesedjenek. Ne vágjon nagyobb nyílást a tömítéseken, mint amekkorára a használni kívánt kábelekhez szükség van FONTOS: Az IP54-es fokozatú készülékházra vonatkozó követelmények teljesítéséhez a tömítés és a kábel közötti kapcsolatnak szorosnak kell lennie. Ezért a kábel első szakaszát egyenesen kell kivezetni a tömítésből, mielőtt még meghajolhatna. Ha erre nincs lehetőség, az illeszkedés szorosságát szigetelőszalaggal vagy kábelátkötővel kell biztosítani. 51. ábra 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

57 55 VACON VEZÉRLŐEGYSÉG 3 Szerelje vissza az AC hatás fedelét. MEGJEGYZÉS: a kábel nyomvonalának tervezésekor vegye figyelembe, hogy az Ethernet kábel és a motorkábel között legalább 30cm-es távolságot kell tartani. Ethernet kábel 52. ábra ELŐKÉSZÍTÉS AZ RS485-ÖN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSHOZ AZ RS485-ÖS KÁBEL ADATAI Csatlakozó 2.5mm 2 A kábel típusa A kábel hossza STP (Shielded Twisted Pair = árnyékolt sodrott érpár), típus: Belden 9841 vagy hasonló Függ az alkalmazott terepi busztól. Lásd: megfelelő busz kézikönyv. 28. táblázat Az RS485-ös kábel adatai Tel (0) Fax +358 (0)

58 VEZÉRLŐEGYSÉG VACON ELŐKÉSZÍTÉS MS/TP-N KERESZTÜL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATHOZ Csupaszítsa le az RS485 kábel (specifikáció a 62. oldalon) 15mm-es szakaszát, és fejtse le a szürke kábelburkolatot. Ezt mindkét buszkábelnél el kell végezni (kivéve az utolsó készülék kábelét). Hagyjon legfeljebb 10mm-es kábelszakaszt a sorkapocsblokkon kívül, és csupaszítson le egy 5mm-es szakaszt a sorkapcsokba történő befogáshoz. Lásd: alábbi kép. 1 Most még csupaszítsa le a kábelt a sorkapocstól számított olyan távolságra, hogy földelőbilincscsel rögzíteni tudja azt a vázhoz. A csupaszítás hossza ne haladja meg a 15mm-t. Az alumínium árnyékolást ne fejtse le. 2 Ezután csatlakoztassa a kábelt a Vacon 100 AC hajtás standard sorkapocsblokkjának A és B kivezetéseire (A = negatív, B = pozitív). Lásd: 53. ábra. RS485 sorkapcsok (A és B) 53. ábra 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

59 57 VACON VEZÉRLŐEGYSÉG Földelje az RS485 kábel árnyékolását az AC hajtás vázához, a hajtás tartozékkészletében található bilincs felhasználásával. 3 Kábelbilincs Ha a Vacon 100 az utolsó készülék a buszon, a buszlezárást be kell iktatni. Keresse meg a hajtás kezelőegységétől jobbra található DIP kapcsolókat, majd az RS485 busz lezáróellenállásához tartozó DIP kapcsolót állítsa BE pozícióba. Az előfeszítés be van építve a lezáróellenállásba. Lásd még: 7. lépés az 58. oldalon. 4 BE KI Buszlezáró-ellenállás Tel (0) Fax +358 (0)

60 VEZÉRLŐEGYSÉG VACON 58 Tegye szabaddá az AC hajtás fedelén lévő nyílást az RS485 kábel átvezetéséhez (IP21-es védelmi fokozat), amennyiben a többi vezérlőkábelhez ez még nem történt meg. 5 6 Szerelje vissza az AC hajtás fedelét, és vezesse az RS485 kábeleket a képen látható módon. A kábel nyomvonalának tervezésekor vegye figyelembe, hogy a terepi busz kábele és a motorkábel között legalább 30cm-es térközt kell tartani. A terepi busz kábelei A buszlezárást a terepi buszvonal első és utolsó készülékénél kell érvényesíteni. Lásd: alábbi ábra és 4. lépés az 57. oldalon. Javasoljuk, hogy a buszon az első készülék így tehát lezárt készülék master eszköz legyen. 7 Lezárás beiktatva Buszlezárás Lezárás kiiktatva Lezárás beiktatva DIP kapcsolóval 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

61 59 VACON VEZÉRLŐEGYSÉG 5.3 TELEP BESZERELÉSE A VALÓS IDEJŰ ÓRÁHOZ A Valós Idejű Óra funkcióinak teljesítéséhez szükség van egy opcionális telep beszerelésére a Vacon 100 hajtásba. A teleptartó mindegyik vázméretnél a kezelőegységtől balra található (lásd: 54. ábra) A Valós Idejű Óra funkcióinak részletes ismertetését a Vacon 100 HVAC Felhasználói Kézikönyv tartalmazza. 54. ábra Opcionális telep Tel (0) Fax +358 (0)

62 VEZÉRLŐEGYSÉG VACON A GALVANIKUS LEVÁLASZTÁS POTENCIÁLGÁTJAI A vezérlés csatlakozásai el vannak választva a hálózati potenciáltól, a FÖLD sorkapcsok pedig tartósan a földre vannak kötve. Lásd: 55. ábra. A digitális bemenetek az I/O földtől galvanikusan le vannak választva. A relékimeneteket 300VAC feszültségű fokozott kettős szigetelés választja el egymástól (EN-50178). VEZÉRLŐEGYSÉG ERŐSÁRAMÚ EGYSÉG 55. ábra A galvanikus leválasztás potenciálgátjai 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

63 61 VACON VEZÉRLŐEGYSÉG Fenntartott üres oldal Tel (0) Fax +358 (0)

64 ÜZEMBE HELYEZÉS VACON ÜZEMBE HELYEZÉS A hajtás üzembe helyezése előtt vegye figyelembe az alábbi utasításokat és figyelmeztetéseket: A Vacon 100 építőelemei és áramköri lapjai (a galvanikusan leválasztott I/O sorkapcsok kivételével) az AC hajtás hálózati potenciálra kapcsolásakor feszültség alá kerülnek. Ez a feszültség igen veszélyes, és érintés esetén halált vagy súlyos sérülést okozhat. Amikor a Vacon 100 a hálózatra kapcsolódik, a motor U, V, W sorkapcsai és a fékellenállás B-/B+ sorkapcsai még akkor is feszültség alatt vannak, ha a motor nem forog. A vezérlés I/O sorkapcsai el vannak választva a hálózati potenciáltól. A relékimenetek és más I/O sorkapcsok azonban veszélyes vezérlőfeszültségen lehetnek még akkor is, ha a Vacon 100 le van kapcsolva a táplálásról. Ne létesítsen semmiféle csatlakozást a frekvenciaváltótól vagy a frekvenciaváltóhoz, amikor az a hálózatra csatlakozik. A hálózatnak az AC hajtásról történő lekapcsolása után várja meg amíg a ventilátor leáll és a kezelőegység kijelzői kialszanak (ha kezelőegység nem kapcsolódik a hajtáshoz, figyelje a burkolaton elhelyezett kijelzőket). Ezután várjon még további 5 percet, mielőtt bármilyen műveletet végez a Vacon 100 csatlakozásain. Ne bontsa meg a burkolatot, amíg a várakozási idő le nem telik. Miután ez az idő letelt, mérőműszerrel minden kétséget kizáróan győződjön meg róla, hogy a készülék feszültségmentes. Mindig gondoskodjon a feszültségmentességről az elektromos munkák megkezdése előtt! Az AC hajtás hálózatra csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy az előlap és a kábelburkolatok rögzített állapotban vannak. A földelt delta rendszerű táplálás alkalmazása megengedett a 72A-től 310A-ig terjedő névleges áramú V-os és 75A-től 310A-ig terjedő névleges áramú V-os táplálású hatásoknál. Ne feledkezzen meg az EMC szint megváltoztatásáról az átkötők eltávolítása útján. Lásd: 6.3 fejezet. 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

65 63 VACON ÜZEMBE HELYEZÉS 6.1 A HAJTÁS ÜZEMBE HELYEZÉSE Olvassa el figyelmesen a fenti és az 1. fejezetben található biztonsági előírásokat, és kövesse azokat. A telepítés után: Ellenőrizze, hogy az AC hajtás és a motor földelve van-e. Ellenőrizze, hogy a hálózati- és motorkábel megfelel-e a fejezetrészben előírt követelményeknek. Ellenőrizze, hogy a vezérlés kábelei a lehető legtávolabb vannak-e az erősáramú kábelektől. Lásd: 4.4 fejezetrész Ellenőrizze, hogy az árnyékolt kábelek árnyékolásai csatlakoznak-e az jelzéssel ellátott védőföldre. Ellenőrizze az összes sorkapocs meghúzási nyomatékát. Győződjön meg róla, hogy a vezetékek nem érnek hozzá a frekvenciaváltó elektromos alkatrészeihez. Ellenőrizze, hogy a digitális bementek csoportjának közös bemenetei csatlakoznak-e a +24V-ra vagy az I/O sorkapocs földjére vagy a külső tápra. Ellenőrizze a hűtőlevegő mennyiségét és minőségét (3.2 fejezetrész és 13. táblázat). Ellenőrizze, hogy az AC hajtáson belül van-e páralecsapódás. Ellenőrizze, hogy az I/O sorkapcsokra csatlakozó Start/Stop kapcsolók Stop állásban vannak-e. Mielőtt rákapcsolná a hálózatra a frekvenciaváltót: ellenőrizze az összes biztosító és a többi védelmi eszköz beszerelését és állapotát. Futtassa le a beindítás varázslóját (lásd: Alkalmazási Kézikönyv). 6.2 A MOTOR FUTTATÁSA A MOTORFUTÁS ELLENŐRZŐLISTÁJA A motor indítása előtt ellenőrizze, hogy a motor megfelelően van-e beszerelve, és gondoskodjon róla, hogy a motorhoz csatlakozó gép lehetővé tegye a motor indítását. Állítsa be a motornak és a hozzá csatlakozó gépnek megfelelő legnagyobb motorfordulatszámot (frekvenciát) A motor forgásirányának megváltoztatása előtt győződjön meg róla, hogy az irányváltás biztonságosan elvégezhető. Győződjön meg róla, hogy fázisjavító kondenzátorok nem csatlakoznak a motorkábelhez. Győződjön meg róla, hogy a motor-sorkapcsok nem csatlakoznak hálózati potenciálra. Tel (0) Fax +358 (0)

66 ÜZEMBE HELYEZÉS VACON A KÁBEL ÉS A MOTOR SZIGETELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE 1. A motorkábel szigetelésének ellenőrzése Válassza le a motorkábelt az AC hajtás U, V és W sorkapcsairól és a motorról. Mérje meg a motorkábel szigetelési ellenállását az egyes fázisvezetékek között, továbbá az egyes fázisvezetékek és a védőföldelés vezetéke között. A szigetelési ellenállásnak 1 MΩ-nál nagyobbnak kell lennie 20 C környezeti hőmérsékleten. 2. A hálózati kábel szigetelésének ellenőrzése Válassza le a hálózati kábelt az AC hajtás L1, L2 és L3 sorkapcsairól és a hálózatról. Mérje meg a hálózati kábel szigetelési ellenállását az egyes fázisvezetékek között, továbbá az egyes fázisvezetékek és a védőföldelés vezetéke között. A szigetelési ellenállásnak 1 MΩ-nál nagyobbnak kell lennie 20 C környezeti hőmérsékleten. 3. A motor szigetelésének ellenőrzése Válassza le a motorkábelt a motorról és bontsa meg a söntölő csatlakozásokat a motor csatlakozódobozában. Mérje meg az egyes motortekercsek szigetelési ellenállását. A mérőfeszültségnek legalább a motor névleges feszültségével kell egyenlőnek lennie, de nem haladhatja meg az 1000V-ot. A szigetelési ellenállásnak 1 MΩ-nál nagyobbnak kell lennie 20 C környezeti hőmérsékleten. 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

67 65 VACON ÜZEMBE HELYEZÉS 6.3 TELEPÍTÉS IT TÍPUSÚ TÁPRENDSZERBEN Ha az Ön táphálózata IT (közvetve földelt) rendszerű, az AC hajtás viszont EMC védelemmel van ellátva a C2-es fokozatnak megfelelően, akkor az AC hajtás EMC védelmét EMC C4 szintre kell módosítani. Ennek végrehajtásához az alább ismertetett egyszerű műveletként a beépített EMC átkötőket kell eltávolítani: Figyelmeztetés! Ne végezzen semmiféle módosítást az AC hajtáson, amikor az a hálózatra csatlakozik Vázmértek MR4-től MR6-ig 1 Vegye le az AC hajtás fedelét (lásd: 32. oldal) és keresse meg az átkötőket, amelyek a beépített RFI szűrőket a földre csatlakoztatják. Lásd: 56. ábra. 56. ábra Az EMC átkötők elhelyezkedése az MR4 MR6 vázméretű hajtásokban 2 Válassza le az RFI szűrőket a földről az EMC átkötők eltávolításával. A művelethez használjon hosszúvégű hajlított fogót, vagy hasonló szerszámot. Lásd: 43. ábra. 57. ábra Az átkötő eltávolítása, példaként az MR5-nél. Tel (0) Fax +358 (0)

68 ÜZEMBE HELYEZÉS VACON MR7 ÉS MR8 VÁZMÉRET Kövesse az alábbiakban leírt műveletsor lépéseit az MR7 és MR8-as vázméretű AC hajtás EMC védelmének EMC C4 szintre történő módosításához. 1 Vegye le az AC hajtás fedelét és keresse meg az átkötőt. Csak MR8: Nyomja le a földelőkart. Lásd: 58. ábra. 58. ábra 2 MR7 és MR8: Keresse meg az EMC dobozt a fedél alatt. Távolítsa el a dobozfedél csavarjait, hogy hozzáférhessen az EMC-átkötőhöz. Vegye ki az átkötőt és szerelje vissza a dobozfedélt. 59. ábra 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

69 67 VACON ÜZEMBE HELYEZÉS 3 Kiegészítésként az MR7-hez: keresse meg a DC földelés gyűjtősínjét az R- és az U csatlakozók között, és válassza le a gyűjtősínt a vázról az M4-es csavar kihajtásával. 60. ábra MR7: A DC földelés gyűjtősínjének leválasztása a vázról MR9-es vázméret Kövesse az alábbiakban leírt műveletsor lépéseit az MR9-es vázméretű AC hajtás EMC védelmének EMC C4 szintre történő módosításához. 1 Keresse meg a Molex csatlakozót a tartozékok csomagjában. Vegye le az AC hajtás fedelét, és keresse meg a csatlakozó helyét a ventilátor mellett. Nyomja be a Molex csatlakozót a helyére. Lásd: 61. ábra. Molex csatlakozó 61. ábra Tel (0) Fax +358 (0)

70 ÜZEMBE HELYEZÉS VACON 68 2 Vegye le továbbá a bővítő doboz fedelét, a védőlemezt és az I/O lapot az I/O tömítőlemezzel együtt. Keresse meg az EMC átkötőt az EMC áramköri lapon (lásd a nagyítást alább), és távolítsa el azt. 62. ábra ÓVÁS! Mielőtt az AC hajtást a hálózatra csatlakoztatná, győződjön meg róla, hogy a hajtás EMC védelmi fokozatának beállításai megfelelőek. MEGJEGYZÉS! A változtatás végrehajtása után írja be az EMC szint módosítva szöveget a Vacon 100 hajtás szállítmányában található matricára (lásd: alább), és jegyezze fel a dátumot is. Ha még nem történt meg, ragassza fel a matricát az AC hajtás adattáblájának közelében. 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

71 69 VACON ÜZEMBE HELYEZÉS 6.4 KARBANTARTÁS Normál körülmények között az AC hajtás nem igényel karbantartást. A hajtás zavartalan üzemelése és hosszú élettartamának biztosítása érdekében azonban ajánlott a rendszeres karbantartás. Az alábbi táblázatban teszünk javaslatot a karbantartási időszakokra. Megjegyzés: A kondenzátor típusából következően (vékonyréteg-kondenzátor) a kondenzátorok újraformázására nincs szükség. Karbantartási időköz Karbantartási művelet Rendszeresen, és a nagyjavítási időközzel összhangban 6 24 hónap (az üzemelési környezettől függően) A sorkapcsok meghúzási nyomatékának ellenőrzése A szűrők ellenőrzése A bemeneti és kimeneti sorkapcsok ellenőrzése A hűtőventilátor működésének ellenőrzése Korrózióellenőrzés a sorkapcsokon, gyűjtősíneken és más felületeken. Az ajtón levő hűtőrács-szűrők ellenőrzése szekrénybeszerelés esetén. 24 hónap A hűtőtönk és a hűtőcsatorna tisztítása 3 6 év A belső IP54-es ventilátor lecserélése 6 10 év A fő ventilátor lecserélése Tel (0) Fax +358 (0)

72 ÜZEMBE HELYEZÉS VACON 70 Fenntartott üres oldal 24-órás műszaki támogatás +358 (0)

vacon 100 vacon 100 flow vacon 100 hvac FREKVENCIAVÁLTÓK

vacon 100 vacon 100 flow vacon 100 hvac FREKVENCIAVÁLTÓK vacon 100 vacon 100 flow vacon 100 hvac FREKVENCIAVÁLTÓK TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ FALRA RÖGZÍTHETŐ HAJTÁSOK ELŐSZÓ VACON 3 ELŐSZÓ Dokumentumazonosí tó: DPD01733F Dátum: 8.7.2015 A KÉZIKÖNYVRŐL Jelen kézikönyv

Részletesebben

vacon 100 vacon 100 flow frekvenciaváltók telepítési útmutató

vacon 100 vacon 100 flow frekvenciaváltók telepítési útmutató vacon 100 vacon 100 flow frekvenciaváltók telepítési útmutató ELŐSZÓ VACON 3 ELŐSZÓ Dokumentumazonosí tó: DPD01554E Dátum: 3.4.2014 A KÉZIKÖNYVRŐL Jelen kézikönyv szerzői jogának tulajdonosa a Vacon Plc.

Részletesebben

vacon 100 telepítési útmutató falra rögzíthető hajtások frekvenciaváltók

vacon 100 telepítési útmutató falra rögzíthető hajtások frekvenciaváltók vacon 100 frekvenciaváltók telepítési útmutató falra rögzíthető hajtások ELŐSZÓ VACON 3 ELŐSZÓ Dokumentumazonosí tó: DPD01554E1 Dátum: 1.4.2015 A KÉZIKÖNYVRŐL Jelen kézikönyv szerzői jogának tulajdonosa

Részletesebben

Helyesbítés a kézikönyvhöz

Helyesbítés a kézikönyvhöz Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Helyesbítés a kézikönyvhöz MOVIMOT MM..D Funkcionális biztonság A megengedett készülékkombinációk bővítése Kiadás: 2013. 11. 20258291

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6688F Digitális Szigetelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. Mérési

Részletesebben

DT1005 I4. Ellenállás / potenciométer távadó. Kezelési útmutató

DT1005 I4. Ellenállás / potenciométer távadó. Kezelési útmutató Ellenállás / potenciométer távadó Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Biztonsági útmutató...5

Részletesebben

Kezelési útmutató AS 100 kapuvezérlés

Kezelési útmutató AS 100 kapuvezérlés Bevizsgálva a következő szabvány alapján: EN 12453 1 / 5 oldal 06 javítás Kezelési útmutató Az AS 100 vezérlést Totmann-üzemű, háromfázisú kapunyitó berendezésekkel történő használatra tervezték. A kapu

Részletesebben

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem AMV 5 KIVITEL AMV 5 ALKALMAZÁS, ILLESZTHETŐSÉG Az AMV 5 állítómű háromjáratú szelepeknél, VRB, VRG, VF és VL típusoknál alkalmazható, max. DN 80 méretig. A nyomatékkapcsolóval rendelkező fejlett technológia

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

ACS 100 Felhasználói Kézikönyv

ACS 100 Felhasználói Kézikönyv ACS 100 Felhasználói Kézikönyv ACS 100 Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv ACS 100 Biztonsági előírások Figyelem! Az ACS 100-as frekvenciaváltót csak képzett szakember helyezheti üzembe. Figyelem!

Részletesebben

Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó)

Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó) Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó) Leírás A szelepmozgató automatikusan igazítja a saját szeleplöketét a szelep

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 4100 Digitális Földelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. Előlap és

Részletesebben

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai

Részletesebben

ELÕZETES MÛVELETEK ELEKTROMOS ANYAGOK RÉSZ

ELÕZETES MÛVELETEK ELEKTROMOS ANYAGOK RÉSZ ELÕZETES MÛVELETEK Az automata berendezést úgy dolgozták ki, hogy maximum 5 méter magas kapuhoz alkalmazható 400 mm-es mûködtetõkkel, és maximum 4 m-hez 300 mm-es mûködtetõkkel. Használható könnyû, nehéz,

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok Kezelési utasítás 02/2010 SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok 2 Általános utasítások Az üzembe helyezés során figyelembe kell venni

Részletesebben

Lumination LED világítótestek

Lumination LED világítótestek GE Lighting Solutions Felszerelési útmutató Lumination LED világítótestek Függesztett LED-es armatúra (EP14 sorozat) Jellemzők Hosszú élettartam (50 000 óra névleges élettartam) 5 év jótállás IP30 Száraz

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

ÁRAMVEZETÕ SÍNES VILÁGÍTÁSI RENDSZER

ÁRAMVEZETÕ SÍNES VILÁGÍTÁSI RENDSZER ÁRAMVEZETÕ SÍNES VILÁGÍTÁSI RENDSZER 2014. szeptember V.0.8 ÁRAMVEZETÕ SÍNES VILÁGÍTÁSI RENDSZER ÁRAMVEZETÕ SÍNRENDSZER AAG STUCCHI Az AAG STUCCHI áramvezetõ sínes világítási rendszere a 3-fázisú rendszer

Részletesebben

DT9540 NE. Környezeti hőmérséklettávadó. Kezelési útmutató

DT9540 NE. Környezeti hőmérséklettávadó. Kezelési útmutató Környezeti hőmérséklettávadó Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...3 1.1. Rendeltetése... 3 1.2. Célcsoport... 3 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 3 2. Biztonsági útmutató...4 2.1.

Részletesebben

Digitális hangszintmérő

Digitális hangszintmérő Digitális hangszintmérő Modell DM-1358 A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. Használati útmutató Óvintézkedések

Részletesebben

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez Termékismertető Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez 2 11/2009 1 x BVS20-SG 1 x termékismertető Szállítási terjedelem Biztonsági utasítások! A készüléket csak elektromos

Részletesebben

Hercules tolókapu motor szerelési leírás

Hercules tolókapu motor szerelési leírás Hercules tolókapu motor szerelési leírás 1 2 Figyelem! Ezen kézikönyvben lévő telepítést csak szakképzett műszaki személy végezheti és nem a végfelhasználó. A telepítést végző szerepe, hogy tájékoztassa

Részletesebben

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv T4ML rev.0112 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer Felhasználói Kézikönyv SÜLLYESZTETT DOBOZ TELEPÍTÉSE 1 2 KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE (A) (B) 1650 1850 1450 Eszköz....................... Süllyesztett

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ Tartalomjegyzék Oldalszám 1. Biztonsági figyelmeztetés...2 2. Termékjellemzők...3 3. Műszaki jellemzők...3 4. A készülék felépítése...4

Részletesebben

DT1000 I4. Hőmérséklettávadó. Kezelési útmutató

DT1000 I4. Hőmérséklettávadó. Kezelési útmutató DT1000 I4 Hőmérséklettávadó Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Biztonsági útmutató...5 2.1. Felhatalmazott

Részletesebben

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6302 1259 2001/03 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás SR 3 csatlakozó dugós szabályozó egység Szolár hőmérséklet különbség szabályozó A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék

Részletesebben

Lumination TM rögzítőkészlet felületre szereléshez (ET sorozatú, felületre szerelt ET22 és ET14 készlethez)

Lumination TM rögzítőkészlet felületre szereléshez (ET sorozatú, felületre szerelt ET22 és ET14 készlethez) Felszerelési útmutató Lumination TM rögzítőkészlet felületre szereléshez (ET sorozatú, felületre szerelt és készlethez) MIELŐTT HOZZÁKEZDENE A MUNKÁHOZ, olvassa el figyelmesen az összes tudnivalót! ÁRAMÜTÉS

Részletesebben

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató Lars & Ivan THA-21 Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató Lars & Ivan Köszönjük, hogy Lars & Ivan gyártmányú készüléket választott. A Lars & Ivan elkötelezett mind a minőségi zenehallgatás

Részletesebben

VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók

VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók A VSF-1xx műholdas KF elosztó család, a műholdvevő LNB-ről érkező SAT KF jelek veszteség nélküli, illetve alacsony beiktatási csillapítással

Részletesebben

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési

Részletesebben

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Model AX-C850 Használati útmutató Áramütés vagy testi sérülések elkerülése érdekében: Sosem csatlakoztasson két bemeneti csatlakozó aljzatra vagy tetszőleges bemeneti

Részletesebben

AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11

AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11 AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11 DIGITÁLIS PASSZÍV INFRAÉRZÉKELŐ BEÉPÍTETT VILÁGÍTÁSSAL 1. Tulajdonságok Duál-elemes pyroszenzor. Teljesen digitális mozgásérzékelési algoritmus. Kettős jelelemzés, érték és

Részletesebben

Corso Principi di Piemonte, 65/67 12035 RACCONIGI (CN) ITALY Telefon: +39 01 72 81 24 11 - fax +39 01 72 84 050 info@v2home.com - www.v2home.

Corso Principi di Piemonte, 65/67 12035 RACCONIGI (CN) ITALY Telefon: +39 01 72 81 24 11 - fax +39 01 72 84 050 info@v2home.com - www.v2home. V2 S.p.A. Corso Principi di Piemonte, 65/67 12035 RACCONIGI (CN) ITALY Telefon: +39 01 72 81 24 11 - fax +39 01 72 84 050 info@v2home.com - www.v2home.com IL n. 186 Kiadás dátuma 2010/09/15 CALYPSO VISSZAFORDÍTHATATLAN

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2 Telepítés A rendszer standard telepítése Eszköz leírása Eszköz mérete 4

Tartalomjegyzék. 2 Telepítés A rendszer standard telepítése Eszköz leírása Eszköz mérete 4 PL500 Tartalomjegyzék 1 Figyelmeztetések 2 2 Telepítés 3 2.1 A rendszer standard telepítése 3 2.2 Eszköz leírása 3 2.3 Eszköz mérete 4 2.4 Hajtómotor és fogasléc telepítése 4 2.5 Telepítés ellenőrzése

Részletesebben

Forgódobos Hővisszanyerő Hajtás Kezelési és karbantartási útmutató

Forgódobos Hővisszanyerő Hajtás Kezelési és karbantartási útmutató Forgódobos Hővisszanyerő Hajtás Kezelési és karbantartási útmutató DTR-RHE-ver.4 (05.2009 A hajtás megfelel a lengyel szabványoknak: EC/EN 60439-1+AC kisfeszültségu elosztók és vezérlok www.vtsgroup.com

Részletesebben

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

TF 6/5 24 V/DC TÁPEGYSÉG FIÓK GÁZÁTADÓ ÁLLOMÁSOK RÉSZÉRE. Gyárt. szám: Gyártás ideje: Állomás: 2040 BUDAÖRS Rákóczi u. 38.

TF 6/5 24 V/DC TÁPEGYSÉG FIÓK GÁZÁTADÓ ÁLLOMÁSOK RÉSZÉRE. Gyárt. szám: Gyártás ideje: Állomás: 2040 BUDAÖRS Rákóczi u. 38. 2003-02-17 Oldalszám: 1/6 TF 6/5 TF TF 24 V/DC TÁPEGYSÉG FIÓK GÁZÁTADÓ ÁLLOMÁSOK RÉSZÉRE Gyárt. szám: Gyártás ideje: Állomás: 2003-02-17 Oldalszám: 2/6 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁPFIÓK RENDELTETÉSE, ÁLLTALÁNOS

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

Részletesebben

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Néhány tipp és tanács a gyors és problémamentes bekötés érdekében: Eszközeink 24 V DC tápellátást igényelnek. A Loxone link maximum 500 m hosszan vezethető

Részletesebben

Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Transmitter Terméklap

Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Transmitter Terméklap Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Transmitter Terméklap Hexium Kft. VIDOC-JANUS-TWT 2 1. Általános leírás A TWT (Twisted Pair Transmitter) koaxiális kábelen érkező videojelet fogad, átalakítja differenciális

Részletesebben

DT9540 NI. Környezeti hőmérséklettávadó. Kezelési útmutató

DT9540 NI. Környezeti hőmérséklettávadó. Kezelési útmutató Környezeti hőmérséklettávadó Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...3 1.1. Rendeltetése... 3 1.2. Célcsoport... 3 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 3 2. Biztonsági útmutató...4 2.1.

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

Kétsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kétsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS Kétsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. Műszaki adatok Érzékelési távolság 20m 30m 40m 60m 80m 100m 60m 90m 120m 180m 240m 300m Érzékelő sugarak száma

Részletesebben

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz Üzembe helyezési és használati útmutató www.newson-gale.com Bond-Rite

Részletesebben

Helyesbítés MOVITRAC B * _1014*

Helyesbítés MOVITRAC B * _1014* Hajtástechnika \ hajtásautomatizálás \ rendszerintegráció \ szolgáltatások *211952_1014* Helyesbítés SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 02 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Részletesebben

2 x M25, 1 x M20, 1 x M16 Közvetlen fűtőkábel-bemenet az egységbe M25 csatlakozó készlettel

2 x M25, 1 x M20, 1 x M16 Közvetlen fűtőkábel-bemenet az egységbe M25 csatlakozó készlettel DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Környezetérzékelés Energiatakarékos fagyvédelem-szabályozó Általános adatok Felhasználási terület Normál kültéri területek Környezeti üzemi -20 C +40 C hőmérséklet-tartomány Tápfeszültség

Részletesebben

DT1100 E I4 xx TS (PS) Galvanikus leválasztó / tápegységek. Kezelési útmutató

DT1100 E I4 xx TS (PS) Galvanikus leválasztó / tápegységek. Kezelési útmutató Galvanikus leválasztó / tápegységek Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Biztonsági útmutató...5

Részletesebben

TM-73726 Szervó vezérlő

TM-73726 Szervó vezérlő TM-73726 Szervó vezérlő Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai kivitelezést

Részletesebben

Háromsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Háromsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS Háromsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. Műszaki adatok Érzékelési távolság 50m 75m 100m 150m 200m 250m 150m 225m 300m 450m 600m 750m Érzékelő sugarak

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap IDAXA-PiroSTOP PIRINT PiroFlex Interfész Terméklap Hexium Kft. PIRINT Terméklap Rev 2 2 Tartalomjegyzék. ISMERTETŐ... 3 2. HARDVER... 4 2. LED... 5 2.2 KAPCSOLAT A VKGY GYŰRŰVEL... 6 2.3 CÍMBEÁLLÍTÁS...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 5101A, 5102A, 5103A, 5104A, 5105A Digitális szigetelési ellenállásmérő TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK... 3 FUNKCIÓK... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK...

Részletesebben

Használati utasítás a SIVA gyártmányú SH 100 típusú erősítőhöz

Használati utasítás a SIVA gyártmányú SH 100 típusú erősítőhöz Használati utasítás a SIVA gyártmányú SH 100 típusú erősítőhöz Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság, és a készülék optimális

Részletesebben

Telepítési útmutató. DEVIreg 610. Elektronikus termosztát. www.devi.com

Telepítési útmutató. DEVIreg 610. Elektronikus termosztát. www.devi.com Telepítési útmutató DEVIreg 610 Elektronikus termosztát www.devi.com Tartalomjegyzék 1 Bevezető................. 3 1.1 Műszaki adatok.......... 4 1.2 Biztonsági utasítások...... 5 2 Felszerelési utasítások........

Részletesebben

Gyors üzembehelyezési útmutató ACS355 hajtások

Gyors üzembehelyezési útmutató ACS355 hajtások ABB általános gépipari hajtások Gyors üzembehelyezési útmutató ACS355 hajtások 3AUA0000092940 REV A HU Érvényes: 2010.12.31-től 2010 ABB Oy. Minden jog fenntartva Vonatkozó gépkönyvek felsorolása Hajtás

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. SK03-08 buszos kontroller Hardver leírás v.2 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913

Részletesebben

AC feszültség detektor / Zseblámpa. Model AX-T01. Használati útmutató

AC feszültség detektor / Zseblámpa. Model AX-T01. Használati útmutató AC feszültség detektor / Zseblámpa Model AX-T01 Használati útmutató Mielőtt használni kezdené a készüléket, vagy javítaná a készüléket, kérjük olvassa el a teljes használati útmutatót, különösen vegye

Részletesebben

TELEPÍTÉSI LEÍRÁS. 1. Ábra 2. Ábra. 3. Ábra. 4. Ábra

TELEPÍTÉSI LEÍRÁS. 1. Ábra 2. Ábra. 3. Ábra. 4. Ábra TELEPÍTÉSI LEÍRÁS 1. Ábra 2. Ábra 3. Ábra 4. Ábra 5. Ábra 6. Ábra 7. Ábra TULAJDONSÁGOK Az SRC egy rádió adó/vevő rendszer élvédelem alkalmazásához vagy más biztonsági rendszerhez, ahol a kábelezés nem

Részletesebben

Háztartási Méretű KisErőművek

Háztartási Méretű KisErőművek Pásztohy Tamás. @hensel.hu Napelemes rendszerek érintés-, villám-, és s túlfeszt lfeszültségvédelme Háztartási Méretű KisErőművek Hálózatra visszatápláló (ON-GRID) rendszerek Napelemek Inverter Elszámolási

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató A BioEntry Smart/Pass Kezdő Csomag tartalmazza: BioEntry Smart/Pass készülék Műanyag BioEntry állvány BioEntry interfész panel Stereo aljzat a DB-9-es kábelnek DB-9-es bővítő kábel Csavar szett CD, amely

Részletesebben

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1-

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Dinnyeválogató v2.0 Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Omron K3HB-VLC elektronika illesztése mérlegcellához I. A HBM PW10A/50 mérlegcella csatlakoztatása

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

VIDUE RXP2S220. Üzembe helyezési útmutató

VIDUE RXP2S220. Üzembe helyezési útmutató VIDUE RXP2S220 Üzembe helyezési útmutató TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMOZÁS... 3 JELLEMZŐK... 3 A MONOSTABIL FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA... 3 AZ IDŐZÍTÉS FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA AZ ELSŐ CSATORNÁN... 4 AZ IDŐZÍTÉS FUNKCIÓ

Részletesebben

Vezérlőközponttal, 600kg kapusúlyig, elektronikus kuplunggal. Vezérlőközponttal, 1000kg kapusúlyig, mechanikus kuplunggal

Vezérlőközponttal, 600kg kapusúlyig, elektronikus kuplunggal. Vezérlőközponttal, 1000kg kapusúlyig, mechanikus kuplunggal BEÁLLÍTÁSFÜZET ROBO MODELLEK ÉS LEÍRÁSOK: ROBO 1000 ROBO 1010 ROBO 1020 ROBO 1051 ROBO 1061 ROBO 1024 Vezérlőközponttal, 600 kg kapusúlyig, elektronikus kuplunggal Vezérlőközponttal, 600kg kapusúlyig,

Részletesebben

TM Fékezés és állomás vezérlő modul

TM Fékezés és állomás vezérlő modul TM-22272 Fékezés és állomás vezérlő modul Használati útmutató 2012 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai

Részletesebben

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás COLEMAN MACH 3 (61 164 010) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás KEZELÉSI UTASÍTÁS Alaphelyzetben az üzemmód választó kapcsolónak OFF állásban kell lennie. 1. Kapcsolja be a jármű 240 V-os betáplálásának

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

MK-DH MK-DV MK-DVF. Videó kaputelefon. Szerelési utasítás KAPCSOLATOS TILTÁS!

MK-DH MK-DV MK-DVF. Videó kaputelefon. Szerelési utasítás KAPCSOLATOS TILTÁS! MK-DH Videó kaputelefon Szerelési utasítás Óvintézkedések. ÁLTALÁNOS TILTÁS! NEDVESSÉGGEL KAPCSOLATOS TILTÁS! SZÉTSZERELNI TILOS! FIGYELMEZTETÉS! FIGYELEM! (Elhanyagolása halálesetet, vagy súlyos sérülést

Részletesebben

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS 2.oldal Somfy ezúton igazolja, hogy a termék megfelel az 1999/5/CE direktíva követelményeinek és egyéb idevonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi

Részletesebben

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021 Kivitel Alkalmazás, Illeszthetõség Típusválaszték, tartozékok szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL és VFS 2 szelepekhez használjuk DN 65-től DN 100 méterig, VF szelepekhez DN 65-től DN 150 méterig használjuk.

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység. Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT594. VDT594 v1.1.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység. Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT594. VDT594 v1.1.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT594 VDT594 v1.1.pdf Kérjük olvassa el figyelmesen a leírást mielőtt használatba veszi ezt a terméket és őrizze meg.

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv ELETTRONIC DIVISION Felhasználói Kézikönyv PM1-300,400,600 SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ MOTOR FIGYELEM!! Telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet! TARTALOMJEGYZÉK A CSOMAG TARTALMA... 2

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

Telepítői leírás. v2.8

Telepítői leírás. v2.8 Telepítői leírás v2.8 1. ISMERTETŐ Az infra sorompó pár áll egy adó (TX) oszlopból, ami modulált sugarakat bocsájt ki, és egy vevő (RX) oszlopból, ami veszi a modulált sugarakat egy vezetékes szinkron

Részletesebben

Rosemount 3490 sorozatú 4 20 ma-es és HART kompatibilis vezérlő

Rosemount 3490 sorozatú 4 20 ma-es és HART kompatibilis vezérlő 00825-0118-4841, Rev BA Rosemount 3490 sorozatú 4 20 ma-es és HART kompatibilis vezérlő Rövid telepítési útmutató FIGYELEM! A biztonságos üzembe helyezésre vonatkozó irányelvek figyelmen kívül hagyása

Részletesebben

Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Receiver Terméklap

Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Receiver Terméklap Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Receiver Terméklap Hexium Kft. VIDOC-JANUS-TWR 2 1. Általános leírás A TWR (Twisted Pair Receiver) csavart érpáron érkező differenciális videojelet alakítja vissza koaxiális

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

Elektromos szelepállító

Elektromos szelepállító 4 865 Elektromos szelepállító Kis szelepekhez VVP47, VVI47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 AC 230 V működtető feszültség, 2-pont vezérlőjel AC 24 V működtető feszültség, 2- pont vezérlőjel 105

Részletesebben

Elosztószekrények szellőztetése. 7F.10-es sorozat

Elosztószekrények szellőztetése. 7F.10-es sorozat Sorozat 7F/7H/7T/7L Elosztószekrények szellőztetése 10-es sorozat Ventilátorok beépített szűrővel Kilépő szűrők 7F sorozat Kapcsolószekrények szellôztetése Ventilátorok beépített szûrôvel Alacsony zajszint

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU VDCU Leírás v1.0.pdf Tartalomjegyzék 1 Készülék felépítése...3 2 Műszaki paraméterek...3 3 DIP kapcsolók beállítása...4

Részletesebben

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat 2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat Alkalmazási terület: A mágneskapcsolót egyen- vagy váltakozó feszültséggel vezérelve kapcsolhatunk max. 6VAC névleges feszültségű és 95A névleges áramú áramkört. A készülék

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Kezelési útmutató. A német eredeti változat fordítása

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Kezelési útmutató. A német eredeti változat fordítása Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Kezelési útmutató A német eredeti változat fordítása Kezelési útmutató szerelők és üzemeltetők számára Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 4. A

Részletesebben

1. VEZÉRLŐSZEKRÉNY ISMERTETŐ

1. VEZÉRLŐSZEKRÉNY ISMERTETŐ Elektromos Vezérlőszekrények EQ.M típuscsalád EQ.M- x xxx - xx - x... Opciók: "O 1 -O 10" Belső kód Kimenetek terhelhetősége: "06 "- 6A "10 "- 10A "14 "- 14A "18 "- 18A Doboz kivitel: "M"- PVC Villamos

Részletesebben

1. Az előlap bemutatása

1. Az előlap bemutatása AX-T2200 1. Az előlap bemutatása 1, 2, 3, 4. Feszültségválasztó kapcsolók (AC750V/500V/250V/1000V) 5. ellenállás tartomány kiválasztása (RANGE) 6. Főkapcsoló: auto-lock főkapcsoló (POWER) 7. Magasfeszültség

Részletesebben

7F sorozat Kapcsolószekrények szellőztetése

7F sorozat Kapcsolószekrények szellőztetése Ventilátorok beépített szűrővel Alacsony zajszint Légáram (14 370) (külön rendelendő kilépő szűrővel) Légáram (24 500) (szabadbefúvásos, bemeneti szűrővel) Névleges teljesítmény: (4...70) W Névleges üzemi

Részletesebben

A SUN POWER KIT TELEPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA. Leírás telepítő szakemberek részére!

A SUN POWER KIT TELEPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA. Leírás telepítő szakemberek részére! A SUN POWER KIT TELEPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA Leírás telepítő szakemberek részére! ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A Sun Power berendezés a 24 V-os Telcoma automatizációk mozgatására lett tervezve, szükségtelenné téve a 230

Részletesebben

SMARTWINCH csörlőgép baromfitartáshoz

SMARTWINCH csörlőgép baromfitartáshoz SMARTWINCH csörlőgép baromfitartáshoz Kezelési utasítás és műszaki tájékoztató Verzió : 01/hun POULTRY-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-2943 Bábolna, Pf.: 37. Tel. 06 20 388 5550, 5543 Tel. 06 96

Részletesebben

F45HC F50HC. Üzembe helyezési és karbantartási útmutató Hűtőegységek hűtőkamrákba

F45HC F50HC. Üzembe helyezési és karbantartási útmutató Hűtőegységek hűtőkamrákba F45HC F50HC Üzembe helyezési és karbantartási útmutató Hűtőegységek hűtőkamrákba Gyártó: Forgalmazó: GYÁRTÓMŰVI NYILATKOZAT Hivatkozás a 89/392/EEC EK Gépészeti Irányelvre és kiegészítéseire A termékek

Részletesebben

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp Telepítési és üzemeltetési utasítás Supplement instructions for pumps with integrated frequency converter Magyar (HU) Magyar (HU)

Részletesebben

W BEÁLLÍTHATÓ IDŐ TARTOMÁNY. 10min 30s - 10min 30min 90s - 30min 30min - 10h 90min - 30h. 72min - 1d 216min - 3d 12h - 10d 36h - 30d

W BEÁLLÍTHATÓ IDŐ TARTOMÁNY. 10min 30s - 10min 30min 90s - 30min 30min - 10h 90min - 30h. 72min - 1d 216min - 3d 12h - 10d 36h - 30d ZR6MF052 W SCHRACK INFO 16 funkció 16 időzítési tartomány Külső potenciométer csatlakoztatási lehetőség Univerzális tápfeszültség 24-240 V AC/DC 2 váltóérintkező 22,5 mm széles Ipari tokozat W FUNKCIÓK

Részletesebben

Telepítési útmutató HCM100 központi vezérlő egység

Telepítési útmutató HCM100 központi vezérlő egység eco Kommen gehen urlaub party Telepítési útmutató HCM100 központi vezérlő egység TARTALOMJEGYZÉK Honeywell Tartalomjegyzék...1 Áttekintés...2 A Hometronic rendszer...2 Telepítési lépések...2 A központi

Részletesebben

CPA 601, CPA 602, CPA 603

CPA 601, CPA 602, CPA 603 CPA 601, CPA 602, CPA 603 Infravörös távvezérlő rendszer Felhasználói kézikönyv Olvassa el a teljes kezelési útmutatót a használatba helyezés előtt! A helytelen használat visszafordíthatatlan károkat okozhat!

Részletesebben

LED DRIVER 6. 6 csatornás 12-24V-os LED meghajtó. (RDM Kompatibilis) Kezelési útmutató

LED DRIVER 6. 6 csatornás 12-24V-os LED meghajtó. (RDM Kompatibilis) Kezelési útmutató LED DRIVER 6 6 csatornás 12-24V-os LED meghajtó (RDM Kompatibilis) Kezelési útmutató Tartsa meg a dokumentumot, a jövőben is szüksége lehet rá! rev 2 2015.09.30 DEZELECTRIC LED DRIVER Bemutatás A LED DRIVER

Részletesebben