Használati utasítás, MultimatEasy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Használati utasítás, MultimatEasy"

Átírás

1 Használati utasítás, MultimatEasy

2 A használati utasítás szövegének és képanyagának összeállítását nagy körültekintéssel végezték el, úgyanúgy mint fordítását. Azonban elıfordulhatnak benne helyesírási hibák vagy egyéb téves adatok. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezekért a hibákért nem vállalunk felelısséget.

3 Tartalomjegyzék Tartalom Általámnos tudnivalók... 5 Adatok a használati utasításhoz... 5 A kézikönyvben alkalmazott tagolási elemek... 5 A készülék típusa és gyártási év... 6 Gyártó, szervízelési cím... 6 Szerzı és védıjog... 6 Rendeltetés szerinti használat Biztonsági utalások 7 Biztonsági utalások a szállításhoz... 7 Biztonsági utalások a mőködéshez... 7 Biztonsági utalások a karbantartáshoz és a zavarok megszőntetéséhez... 8 Biztonsági utalások, kerámiaszálak... 8 Figyelmeztetı jelek a készüléken Mőszaki leírás... 9 Alapgép... 9 Csatlakozások és illesztıegységek 10 (interface)... A szállítás mérete Tetszıleges tartozékok Mőszaki adatok, környezeti feltételek A funkciók változatossága Üzembevétel Kicsomagolás és a tartozékok ellenırzése Felállítás és csatlakoztatás Elımelegítés Használat Mőszerfal Kijelzı/Display Magyarázatok az égetési paraméterekhez Mozgások a menüpontokban, menüáttekintés Magyarázatok a menüpontokhoz Mőködés A készülék bekapcsolása, az égetési program 20 elindítása... Saját égetési program létrehozása és elindítása View-funkció (bemérés) Készenléti üzemmódra váltás 22 Gyorshőtés vagy manuális gyorshőtés... 22

4 Tartalomjegyzék 7 Karbantartás és tisztítás A lift-tányér karbantartása Az égetı-muffel/tok kicserélése A vákuumpumpa karbantartása Gyártó, szervízelési cím(ek)... 6 Szerzı és védıjog(ok)... 6 Rendeltetés szerinti használat Ezüstpróbás hitelesítés (kalibráció) Ezüstpróbás hitelesítés Hitelesítıprogram Hibajelentések és zavarok Feszültség kimaradása A beprogramozott programok leírása A készülék hulladékként való kezelése EK szerinti konformitási nyilatkozat... 30

5 Általános tudnivalók 1 Tisztelt Vásárló! Örülünk, hogy Ön a Multimat Easy mellett döntött. Ez a kerámia égetı kályha egy technikailag fejlett és biztonságos készülék, amely számos automatikus funkcióval rendelkezik. Ezt a készüléket különösen a könnyő használat és a gyors betanulási idı jellemzi. A készülék szinte karbantartást sem igényel, és állandó mőködésre lett tervezve. Sok örömet kívánunk Önnek a Multimat Easy-vel való munkához! Adatok a használati utasításhoz Ennek a használati utasításnak a figyelembe vétele feltétlenül szükséges a Multimat Easy sikereses és veszélytelen üzemeltetése érdekében. A használati utasítás fontos utalásokat tartalmaz a készülék biztos, szakszerő és gazdaságos üzembevételéhez. Figyelembe vétele csökkenti a veszélyeket, a javítási költségeket és a kiesı idıt, valamint megnöveli a Multimat Easy megbízhatóságát és élettartamát. Kézikönyvben használt tagolási elemek Biztonsági utalások személyes károk, balesetek vagy anyagi károk esetében: A készüléket csak a DeguDent GmbH által felhatalmazott szakember nyithatja ki! A használati utasítást ki kell függeszteni a készülék közelébe, hogy minden személy, aki a Multimat Easy-t használja, jól lássa és alkalmazza azt. A Multimat Easy szakszerőtlen mőködése miatt keletkezett károkért és/vagy a használati utasítás elıírasainak nem figyelembe vételéért a DeguDent GmbH nem vállal felelısséget. Utalások lépésrıl-lépésre: 1. Távolítsa el Állítsa be... Jelölı a mőködtetı és ellenörzı elemekhez: Menü nyomógomb Kiemelések: Az elülsı felületen található a kijelzı/display (1), amellyel... További tippek és utalások: Utalás: Meglévı programokat lehet...

6 1 Általános tudnivalók A készülék típusa és gyártási év Multimat Easy Gyártási év: 2008 Gyártó, szervízelési cím DeguDent GmbH Rodenbacher Chaussee Hanau Németország Tel.: Fax: Szerzı és védıjog 2004, DeguDent GmbH A használati utásatásban leírt jogok, különösképpen a sokszorosítás és terjesztés jogát, valamint a fordítást a DeguDent GmbH megtartja magának. A használati utasítást tilos bármilyen formában (nyomtatvány, fénymásolat, mikrofilm vagy egyéb) a DeguDent GmbH engedélye nélkül, részben vagy egészben terjeszteni és/vagy elekromos rendszerben tárolni, feldolgozni, sokszorosítani vagy terjeszteni. Ennek meghágása bőntetendı és kártalanításra kötelez. Minden ipari védıjog gyakorlását a DeguDent GmbH fenntartja magának. Rendeltetés szerinti használat A Multimat Easy a fogtechnikában használatos kerámia/porcelán kiégetésére szolgál. Az ötvözetek és kerámiaporok gyártója által elıírt elıírásokat ill. javaslatokat figyelembe kell venni. Egy másfajta vagy ebbıl kiinduló használat nem rendeltetésszerő. Az ebbıl keletkezı károkért egyes-egyedül a Multimat Easy használója/üzemeltetıje a felelıs. Ez ugyanúgy érvényes a készülékben tett önkényes változtatásokra is. A rendeltetés szerinti használathoz tartoznak a következı utalások: biztonság, mőködés, karbantartás, szervízelés és a zavarok megszüntetése, amelyeket ebben a használati utasításban részletesen leírtunk. A készülék csak erre a mőködésre hivatott a fogtechnikában. Más mőködési helyekre ill. -célokra szükséges egy írásos beleegyezés a DeguDent GmbH-tól.

7 Biztonsági utalások2 Biztonsági utalások A DeguDent GmbH készülékeit a technika fejlıdésével lépést tartva és az elismert biztonságtechnikai szabályok szerint tervezték és gyártották.. Mégis adódhatnak a kályha használásakor veszélyek a személy vagy a harmadik fél számára, ill. Multimat Easyben károk is keletkezhetnek, pl. ha a készüléket: nem iskolázott vagy betanított személy kezeli, nem rendeltetés szerint használják, szakszerőtlenül használják és tartják karban. Ebben a kézikönyvben leírt cselekvésekhez csak szakképzett és/vagy betanított személy alkalmas. A törvény szerint engedélyezett minimális életkort be kell tartani! Tanuló, betanuló vagy egy képzésben résztvevı személy csak egy tapasztalt szakember állandó felügyelete alatt használhatja a Multimat Easy-t! Biztonsági utalások a szállításhoz A Multimat Easy kb. 22,7 kg, egy személy is fel bírja emelni és szállítani. A készüléket egy kartondobozban szállítják, az esetleges károktól és ütésektıl a doboz alján és tetején egy kemény habszivacs védi a készüléket. Ez úgy van a dobozban, hogy az égetıkamra egy köztes rugalmas kemény habszivaccsal védve van az ütésektıl. Ha újra be kell csomagolnia a készüléket, ügyeljen a fent említett biztonsági tényezıre. Biztonsági utalások a mőködéshez A készülék biztonságos mőkıdéséhez elengedhetelenül fontosak a következı utalások: A Multimat Easy-t és a vákuumpumpát (a szállítás nem tartalmazza) ne állítsa fel hıforrás közvetlen közelébe, fennáll a készülék túlhevülésének veszélye! A minimális távolság a következı falhoz vagy tárgyhoz legalább cm kell legyen! A készüléket nem gyúlékony felületre szabad felállítani, gyúlékony tárgyakat tartson távol tıle! A vákuumpumpát úgy állítsafel, hogy biztosított legyen az elegendı levegıellátás. Óvja a készüléket a nedvességtıl ill. a páragıztıl! Figyeljen a szükséges csatlakoztatási feszültségre, a Mőszaki adatok, környezeti feltételek c. fejezetben bıvebben olvashat errıl. Mőködés közben tilos az égetıkamrába nyúlni, megégetheti magát! A lift felmenésekor az égetıkamrába ügyeljen a kezére és az ujjaira, becsípıdhetnek! A készülék kinyitása szigóruen tilos, áramütés veszélye! Húzza ki a csatlakozót, ha a Multimat Easy-t hosszabb ideig nem használja!

8 2 Biztonsági utalások Biztonsági utalások a karbantartáshoz és a zavarok megszüntetéséhez A karbantartási, javítási és zavarokat megszőntetı munkálatoknál elengedhetlenül fontosak a következı utalások: Javítási munkákat csak egy a DeguDent GmbH által képzett szakember végezheti! Az elektromos készülék javítását csak villanyszerelı végezheti! A készülék kinyítása elıtt, húzza ki a csatlakozót! Kizárólag eredeti pótalkatrészeket szabad használni! Biztonsági utalások, kerámiaszál Az égetıkamra hıszigetelése kerámiaszálakból tevıdik össze. Hosszabb mőködés vagy magasabb hımérséklet használata után ún. szilikogén anyagok (cristobalit) keletkeznek, amelyek ha a levegıben felszabadulnak, porlerakódást okoznak, és a bır, a szem ill. a légutak lehetséges irritációjához vezetnek. Soha ne nyissa ki az égetıkamra hıszigetelését, ne engedje szabadon az egészségre káros anyagokat! Javításokat csak a DeguDent GmbH által képzett szakember végezhet! Figyelmeztetı jelek a készüléken Figyelem, forró felület utal a Multimat Easy forró felületeire, ezek az égetıkamrában, különösen magas hımérséklet elérésekor, található. Az Általános veszélyes hely jelet a vákuumpumpa nem földelt kapcsolójánál tüntették fel (lásd Csatlakozók és illesztıegységek (interface) c. fejezet). Figyelmeztetjük a következı biztonsági aspektusokra: A nem földelt kapcsolót kizárólag a vákuumpumpához van tervezve! A nem földelt kapcsolóhoz hálózati feszültség szükséges! A vákuumpumpa maximális áramerıssége:2 A.

9 Az alapgép A Multimat Easy egy szép formájú stabil fémházból (1) valamint egy felsı égetıkamrából (2) áll. A hı az égetıkamra (2) belsejében kvarckerámia általi szabad sugárzású főtıtekerccsel termelıdik. Az égetıkamra fala kerámiaszálas szigetelıvel van kibélelve, amely a hıveszteség csökkentésére szolgál. (lásd még Biztonsági utalások, kerámiaszál c. fejezet). Mőszaki leírás 3 Az égetendı tárgyakat beleértve az égetıtalpat és -tálcát (lásd Tetszıleges tartozékok c. fejezet) az ún. liftre (3) kell helyezni, amelyik automatikusan az égetıkamrába emelkedik, és az égetés végeztével pedig újra leereszkedik. Ezek a mozdulatok egy ún. lépı motor segítségével történnek, amely fordulatát egy hajtómő szabályozza. A jobb kezelhetıség érdekében az égetni valót égetıtálcával együtt teheti a mágneses tálcára is. Az elülsı felületen ergomikusan elrendezve: a fóliabillenytőzet (4) a kijelzıvel (5). Itt lehívhatóak a meglévı programok ill. újabb égetési programokat lehet betáplálni és lementeni. A készülék belsejébe épített mikro-vezérlıszerkezet írányítja az összes égetési programokat. A biztos állás érdekében a készülék négy erıs lábbal (6) van ellátva.

10 3 Mőszaki leírás Csatlakozók és illesztıegységek (interface) A következı elektronikus csatlakozó ill. illesztıegységek állnak rendelkezésre: Nem földelt dúgos csatlakozó hálózati csatlakozáshoz (7) Be- és kikapcsoló túlterhelési megszakítóval (8) RJ-45-illesztıegység (9) (csak szervíz célból) 2x USB-bemenet (10) (szervíz-update-hez egy memória cerúzáról) Csıkapcsolat a vákuumpumpához (11) Nem földelt konnektor a vákuumpumpához (12) egy opcionális vákuumpumpa árammal való ellátásához. A nem földelt kapcsoló kizárólag a vákuumpumpához van tervezve! A nem földelt kapcsolóhoz hálózati feszültség szükséges! A vákuumpumpa maximális áramerıssége: 2 A. Szállítási méret A csomag tartalma : Multimat Easy kerámiaégetı kályha hálózati kábel földelt csatlakozóhoz használati utasítás 1 db. égetıtalp (13) 1 db. égetıtálca (14) 1 db. mágneses tálca(15) csipesz

11 Tetszıleges tartozékok A DeguDent GmbH cégtıl a következı tartozékok igényelhetıek tetszılegesen: vákuumpumpa (16) hitelesítı (kalibrációs) készlet (17) kézi ezüstpróba REF , amely 5 db. próbatálcából és 20 ezüstdrótból (Ø 0,3 mm, hossz = 37 mm) Mőszaki adatok, környezeti feltételek Áramellátás: V AV, 50 / 60 Hz alternatív V AV, 50 / 60 Hz Megengedett feszültségingadozás: nem több, mint ±10 % Max. teljesítményfelvétel: W Teljesítményfelvétel alvó üzemmódban: 18 W Méretek (szélesség x mélység x magasság): 280 mm x 430 mm x 610 mm Súly: kb. 22,7 kg Az égetıkamra hasznos magassága: 67 mm Az égetıkamra hasznos átmérıje: 85 mm Használat: Csak belsı helységekben, nem gyúlékony felállítási felületen Min.-/max.-környezeti hımérséklet: 0-tól 40 C-ig, optimális: 20 C, ± 2 C Főtıelem: kvarckerámia szabadon sugárzó főtıtekerccsel Max. égetési hımérséklet: C Kijelzı/display: megvilágított, 2 x 24 karakteres LCD kijelzı Beadó készülék: Fóliabillentyőzet

12 3 Mőszaki leírás A funkciók változatossága Az égetési adatok teljes megjelenítése 100 szabadon betáplálható és lementhetı program, számos üzemileg beállított példaprogram lehívható Lehetıség van a futó programba való beavatkozásra Egy már meglévı program megváltoztatása és külön programként való lementése Egy már meglévı program átmásolása egy új programszámrar Vákuumidı 99 percig Vákuum névleges értékként való megjelenítése Vákuum szabadon beállítható Égetési idı 99 percig Szárítási és elımelegítési idı 25 percig Vákuumprogram a szálas izoláslásban keletkezı nedvesség elkerülése végett Alvó üzemmód Az üzemi órák megjelenítése A vákuumpumpák futási idejének megjelenítése Nyelv kiválasztása A hibajelentések kibocsátása Rövid áramszünet után az égetési folyamat automatikusan tovább folytatódik Áramszünet esetén határtalan adatbiztonság A hálózati frekvencuia automatikus felismerése Lekapcsolható jelzıhang A korrektúra tényezı megadása az ezüstszálas hitelesítés után Felmelegítési ráta: C/perc Lehetıség van egy szabályozható lehőtésre Kézi vagy beprogramozható gyorslehőtés a vákuumpumpa által Az égetés végéig kijelzi a maradék idıt Túlhevülés elleni védelem és muffel-ellenırzés Kiválóan pontos hımérséklet megadás Készenléti üzemmód - az égetıkamrában keletkezı nedvesség elkerülése végett

13 Üzembevétel 4 Kicsomagolás és a tartozékok ellenırzése 1. Kérjük, minenekelıtt ellenırizze a Shockwatch - matricát a csomagoláson. Amennyiben vörös színő, akkor a becsapódási energia magasabb a kelleténél, ami azt jelenti, hogy készüléke a szállítás alatt megsérülhetett. Kérjen a szállítótól egy írásos bizonylatot a Shockwatch matrica állapotáról. 2. Nyissa ki a dobozt és távolítsa el a felsı kemény habszivacsot. 3. Végül vegye ki a készüléket és tartozékait. 4. Ellenırizze figyelmesen annak teljességét (lásd Szállítási méret c. fejezet) vagy esetleges szállítás során történt sérülését. Ha kifogásolni valója van, kérjük, jelezze feltétlenül a DeguDent GmbH-nál. Felállítás és csatlakoztatás 1. Állítsa a készüléket egy teherbíró, nem gyúlékony helyre. A minimális távolság a legközelebbi falhoz/tárgyhoz legalább 25-tıl 30-ig cm kell legyen (lásd még a Biztonsági utálasások az üzemeltetéshez c. fejezet). 2. Dugja be a hálózati kábelt a készülékbe és kösse össze egy földelt konektorral (lásd csatlakozási értékek: Mőszaki adatok, környezeti feltételek c. fejezet). Ez az áramkör kizárólag a Multimat Easy-t lássa el árammal. Hosszabító kábel használata tilos! 3. Csatlakoztassa a csövet a vákuumpumpa (opció) és a készülék sőrített levegıs csatlakozója közé. (lásd a képen). 4. Állítsa az égetıtalpat a liftre, valamint a mágneses tálcát a készülékre. Elımelegítés Az elsı üzembevételkor a gyártó a Multimat Easy elımelegítését ajánlja, mivel a készülék a szállítás alatt hosszabb ideig nyugalmi állapotban volt. A telepített programok közül kiválaszthat egy megfelelı speciális programot (lásd a Magyarázatok a menüpontokhoz c. fejezet), amely az elımelegítést végzi el. Utalásokat a programok indításához a Készülék bekapcsolása, égetıprogram elíndítása címő fejezetben talál.

14 5 Használat Mőszerfal Az összes paraméter a kijelzın jól látható, ill. itt beadható és editálható. A beadás kizárólag a fóliabillentyőzeten történik. A billentyőzet segítségével beadhatja a kijelzın megjelenı adatokat (lásd Kijelzı/Display c. fejezet) ill. válthat az egyes menüpontok között (lásd Mozgások a menüpontokban, menüáttekintés c. fejezet). Utalás: Amennyiben a vezérlést az on/off gombbal kikapcsoljuk, a készülék alvó üzemmódra vált (a kijelzı világítása kialszik, lassabb processzor- ütem...), ezáltal jelentıs energiát takarít meg. Amennyiben megint megnyomja az on/off gombot, a készülék újra normál üzemmódban mőködik. A billentyőzetek a következı funkciókkal rendelkeznek: (1) Kijelzı/Display: megmutat minden égetési paramétert (lásd Kijelzı/Display c. fejezet). (2) on/off gombok: be-/kikapcsolás. Kikapcsolt állapotban a lift lezárja az égetıkamrát, a készülék készenléti állapotban van. (vákuum + készenléti hımérséklet). (3) / gombok: a lift le/fel mozog (4) Csillag gomb: a vákuumpumpa segítségével történı gyorshőtés. (5) Menü gomb: a konfigurációs menü lehívása; innen lehívható több almenü a rendszer konfigurációjához (lásd Mozgások a menüpontokban, menüáttekintés c. fejezet). (6) P gomb: direkt lehívható program (7) S gomb: a kijelzın megjelenített paraméterek mentése (8) / : mozgások a menükben (lásd Mozgások a menüpontokban, menüáttekintés c. fejezet) (9) + gombok: paramétereket csökkent/növel (10) ESC gomb: változtatás nélkül vissza (11) ENTER gomb: a beadott adatok igazolása (12) Számbillentyők: paraméterek megadása, számjegyek: 0-tól 9-ig (13) start stop: égetési program: start/stop (14) zöld LED égı: az égetési program alatt ég

15 Kijelzı/Display (1) Programszámok, max. 300 program (2) * - gyorshőtés kijelzése (3) Elımelegítési hımérséklet, 100-tól C-ig (4) Felmelegítési ráta, 1-tıl 120 C-ig/perc (5) Névleges égetési hımérséklet, 300-tól C-ig (6) Tényleges égetési hımérséklet, 0-tól C-ig (7) Maradék égetési idı, 0,00-tól 99,5 percig (8) Elıre beállított szárítási idı, 0-tól 25 percig (9) Elıre beállított elımelegítési idı, 0-tól 25 percig (10) Vákuum ki/be, -höhe, 1-tıl 99 hpa-ig (11) V ákuum-idı, 0,00-tól 99,5 percig (12) Elıre beállított égetési idı, 0,00-tól 99,5 percig (13) A hőtési fok kijelzése, 1, 2 vagy 3 Magyarázatok az égetési paraméterekhez (1) Programszámok: Maximum 100 programot menthetünk le, amelyek számait a kijelzın max. 2 helyen kijelölik. (2) Gyorshőtés: A gyorshőtés alatt bekapcsol a vákuumpumpa, és addig szívja ki az égetıkamrából a levegıt, ameddig a kezdeti hımérsékletet el nem érte. Ezt a kijelzın a csillag jelöli az alaphımérséklet eléréséig hőt. (lásd Gyorshőtés vagy manuális gyorshőtés c. fejezet). (3) Elımelegítési hımérséklet: Azt a hımérsékletet állítjuk be, amelyiket az égetés elıtt szeretnénk elérni; 100-tól C-ig beállítható. (4) Felmelegítési ráta: A hımérséklet emelkedésének sebességét állítjuk be az elımelegítés során: 1-tıl 120 C/percig. (5) Névleges égetési hımérséklet: Azt a hımérsékletet állítjuk be, amelyiket az égetés során szeretnénk elérni; 300-tól C-ig beállítható. (6) Tényleges égetési hımérséklet: Az égetési kamrában pillanatnyilag elért hımérséklet kijelzése: 0-tól C-ig. (7) Maradék égetési idı: Kijelöli a maradék égetési idıt percben. (8) Elıre beállított szárítási idı: A készülék melegszik az elımelegítési hımérséklet eléréséhez. Ez idı alatt az égetıkamra fokozatosan bezáródik; 0-tól 25 percig. (9) Elıre beállított elımelegítési idı: A készülék melegszik az elımelegítési hımérséklet eléréséhez. Ez idı alatt az égetıkamra zárva van; 0-tól 25 percig, max. 2 helyen jelenik meg. (10) Vákuumérték ki/be: Amennyiben egy vákuum is mellékelve van, itt kijelzi a beállított értéket. A vákuum 1-tıl 99 in hpa-ig beállítható. (11) Vákuumidı: A vákuumpumpa mőködésének idejét állítjuk be: 0,0-tól 99,9 percig.

16 (12) Elıre beállított égetési idı: Az égetési idı beállítása: 0,0-tól 99,9 percig. (13) A hőtési fok kijelzése: A hőtési fokok által történı hőtés a kerámiában levı feszültség fokozatos csökkentésére szolgál. Amennyiben (2) pontban elıre beállítottuk, a hőtés közvetlenül az égetés végeztével fog elkezdıdni (12). 0-ás fok a lift azonnal az alsó, végsı pozícióba áll nincs hőtés 1-es fok az égetni való kb. 7 cm-re kijön az égetıkamrából 2-es fok az égetni való kb. 5 cm-re kijön az égetıkamrából 3-as fok az égetni való az égetıkamrában marad Mindig egy alaphımérsékletbıl induljunk ki (400 C-ra elıre beállítani). A program elindítása után a készülék felmelegszik, hogy az elımelegítési hımérséklet elérje (3) (pld. 75 C) (lásd elımelegítési hım. start ). A szárítási idı alatt (8) az égetıkamra fokozatosan bezárul, ennek a folyamatnak a végén teljesen bezárul, valamint az elımelegítési hımérséklet elérte a beállított értéket. Ezután az elıre beállított elımelegítési idı fut (9). Miután ez a program befejezıdik, kezdıdik a felmelegítés a megfelelı felmelegítési rátával (4) (pld. 120 C/perc). Az égetési hımérséklet (6) (pld C) elérte után, kezdetét veszi az égetési idı (12), mialatt a vákuumpumpa is beindul a beállított vákuumidı szerint (11). Az égetés végeztével elkezdıdik az elıre beállított hőtési fok (13). alap-. elım- égetı- elımel.- felmel. égetési- hőtés hım. hım. kamra hım. kezd. hım. kezdıdik. start bezár elérve elérve felmelegít/lehőt vákuum

17 Használat 5 Mozgás a menüpontokban, menüáttekintés A Magyarázatok az égetési paraméterkhez címő fejezetben jelölt értékeket a fımenüben is megtaláljuk, a kályha használata során és új programok beprogramozásánál, a kijelzın látható. A bekapcsoláskor a fımenü elıtt további menük jelennek meg ill. a fımenübıl kiindulva számos almenü hívható le a Menü billentyővel - paraméterek beállításához. A menükön belül navigálhatunk vissza az ESC billentyővel. A következı áttekintésben pedig adatokat találhatunk a billentyők/gombok funkciójához: Degudent KBO V feltölt... Önteszt Nyelv [német/angol] Enter Konfiguráció Menü F menü (utolsó program) Alaph mérséklet [ C/ F] Futamid Óra muffel:xx:yy Készenléti h m. [ C/ F] Hitelesítés Óra pumpa:xx:yy Készenléti h m. [be/ki] Programok törlése Óra kályha:xx:yy C / Fahrenheit [ C/ F] Beprogr. programok letöltése Jelz hang [be/ki] Update/frissítés Programok törlése Adattárolás

18 Használat 5 Ebben a menüpontban eldöntheti, hogy a készenléti mőködés alatt (lásd Készenléti üzemmódra vált c. fejezet) a vákummpumpa menjen-e. Készenléti h m. [be/ki] Ebben a menüpontban átállíthatja a C-ot Fahrenheit-ra. C / Fahrenheit [ C/ F] A jelzıhang be- és kikapcsolása. Bekapcsolt jelzıhang: Rövid hang minden billentyő-lenyomásnál hosszú hang nem engedélyezett beadásoknál háromszoros hang, a program befejezıdött. Jelz hang [be/ki] A főtı-muffel/tok üzemi órájának kijelölése a menüpontokon belül. Óra muffel:xx:yy A vákummpumpa üzemi órájának kijelölése. Óra pumpa:xx:yy A Multimat Easy üzemi órájának kijelölése. Óra kályha:xx:yy Innen tölthet le programokat egy belsı tárolóról vagy az USB illesztıegység/interface memória ceruzájáról. Beprogr. programok letöltése Innen elindíthat egy Softwareupdate-t (frissítést), ha az USB ceruzán az új Software verzió található. Update/frissítés Ebben a menüpontban elindíthatja az adattárolást. Adattárolás Választhat a német és az angol nyelv között. A kijelzın megjelenik. Nyelv [német/angol] Itt elıre bellíthatja az alaphımérsékletet (standard szerint: 400 C), lásd a diagramot a Magyarázatok az égetési paraméterekhez c. fejezetben. Alaph mérséklet [ C/ F] Ebben a menüpontban eldöntheti, hogy a készenléti mőkıdés alatt a főtı-muffel főtsön-e. (lásd Készenléti üzemódra vált c. fejezet). Készenléti h m. [ C/ F]

19 6 Mőködés Készüléket bekapcsolni, égetési programot elindítani 1. A készüléket a be-/kikapcsolóval kapcsolja be, ezután a feltöltés következik, majd a renszer egy öntesztet visz végbe. 2. Az utoljára véghezvitt programmal megjelenik a fımenü. 3. Indítsa el a liftet a gombbal, végül tegye az égetni valót az égetıtalppal és az égetıtálcával együtt a liftre. 4. Amennyiben a soron következı programot véghez szeretné vinni, nyomja be a start stop gombokat, a LED égı zöldre vált. Saját égetési programot létrehozni és elindítani Utalás: Amennyiben olyan paramétert adott meg, amelyik az engedélyezett értékhatáron kivül van (lásd Magyarázatok az égetési paraméterekhez c. fejezet), megszólal a jelzıhang és a kurzor az újra editálandó helyre ugrik. Minden egyes paraméter megadására mindig 60 mp áll rendelkezésére. 1. Ön a fımenüben van most. 2. Nyomja meg a P gombot, ezáltal aktiválta a programszámokat. A billenytyőzet ill. -+ gombok segítsével adja meg a kívánt program számát. 3. Nyomja meg a gombot, a kuzor tovább ugrik az elımelegítési hımérséklet mezıbe. A billentyőzet ill. -+ gombok segítsével adja meg a kívánt program számát. 4. Nyomja meg a gombot, a kurzor tovább ugrik a felmelegítési ráta mezıbe. A billentyőzet ill. -+ gombok segítsével adja meg a kívánt program számát. 5. Nyomja meg a gombot, a kurzor tovább ugrik a névleges égetési hımérséklet mezıbe.. A billentyőzet ill. -+ gombok segítsével adja meg a kívánt program számát. 6. Nyomja meg a gombot, a kurzor tovább ugrik a szárítási idı mezıbe. A billentyőzet ill. -+ gombok segítsével adja meg a kívánt program számát Nyomja meg a gombot, a kurzor tovább ugrik a az elımelegítési idı mezıbe. A billentyőzet ill. -+ gombok segítsével adja meg a kívánt program számát..

20 8. Nyomja meg a gombot, a kurzor tovább ugrik a vákuum mezıbe. A billentyőzet ill. -+ gombok segítsével adja meg a kívánt program számát. 9. Nyomja meg a gombot, a kurzor tovább ugrik a vákuumidı mezıbe. A billentyőzet ill. -+ gombok segítsével adja meg a kívánt program számát. 10. Nyomja meg a gombot, a kurzor tovább ugrik az égetési idı mezıbe. A billentyőzet ill. -+ gombok segítsével adja meg a kívánt program számát, 11. Mentse le az új programot az S gomb megnyomásával 12. A program indításához, kérjük, nyomja meg a start stop gombokat, a LED égı zöldre vált (lásd Készüléket bekapcsolni, égetési programot elindítani c. fejezet). A maradék égetési idı mezıben figyelemmel kísérheti az égetési idı elteltét. Utalás: A program futása alatt a következı gombokat használhatja: (3) / : lift, (5) Menü: a konfiguraciómenü lehívása, a paraméter csak belátható, de nem editálható, (13) start stop: égetési program: stop.

21 6 Mőködés View-funkció (bemérés) A vákuum nélküli égetés alatt fenáll annak a lehetısége, hogy a liftet a leküldje vagy a liftgombbal,, megállítsa, az égetni való megvizsgálása végett. Az égetési idıt megállítja, a kurzor pedig az égetési idın áll. A kurzorgomb által csökkenthetı ill. növelhetı az égetési hımérséklet. Végül a lift-tányért újból fel kell küldeni (az égetıkamra bezárva) és a program folytatható. A szabályozás után max. három percig lehet utánégetni, az utánégetési idı nullától kezdıdik. Az utánégetést bármikor meg lehet szakítani start stop gombokkal. Készenléti üzemódra váltás A Multimat Easy készenléti üzemmódja egy optimális nedvességet biztosít az égetıkamra belsejében, valmint a nedvességet távol tartja az izolálástól. Készenléti üzemmód nem más mint konstans felmelegedés pld. 120 C-os hımérsékleten, ráadásul még a vákuumot is be lehet kapcsolni. Miután a készüléket a be-/kikapcsolóval bekapcsolta, a készenléti mőködés is automatikusan bekapcsol, amennyiben ez elızıleg aktiválva volt (lásd lejebb). Mihelyt Ön a vezérlést az on/off fal bekapcsolta, kikapcsol a készenléti funkció. Vezérlés ki, a készenléti mőködés újbóli automatikus bekapcsolását jelenti. Gyorshőtés vagy manuális gyorshőtés Gyorshőtéskor közvetlenül a program lefutása után bekapcsol a vákuumpumpa nyitott égetıkamránál, és addig szívja ki a levegıt, míg el nem éri az alaphımérsékletet. Bekapcsolt gyorshőtés látható a (2)-en, a kijelzın egy kis csillaggal (lásd Kijelzı/Display c. fejezet). Amennyiben manuálisan kíván hőteni, meg kell adnia az automatikus hőtési fokot, 0 paraméterrel (13)-on (lásd Kijelzı/Display c. fejezet). A menüpotokon belül be-/kikapcsolhatja a gyorshőtés üzemmódot (lásd Magyarázatok a menükhöz ): Gyorh tés [be/ki] A manuális gyorshőtés elindításához, nyomja meg a program befejezése után a gombot. A lift lemegy, a vákuumpumpa beindul, amíg az induló hımérsékletet el nem éri. Ahhoz, hogy a készenléti funkciót aktiválni tudja, mindenekelıtt be kell állítania a menüben a készenléti hımérsékletet (lásd Magyarázatok a menüpontokhoz c. fejezet): Készenléti h m. [ C/ F] A készenléti vákuumot is meghatározhatja a menüben, ha a a vákuumpumpa a főtés kiegészítıjeként szintén be kell kapcsoljon: Készenléti vákuum [be/ki]

22 Karbantartás és tisztítás 7 A lift-tányér karbantartása A lift-tányér (lásd Alapgép c. fejezet) felemelt állapotban szorosan lezárja az égetési teret lefele, ezenfelül az O- formájú győrő pedig a tömítési felület hézagmentes lezárásáról gondoskodik. Vegye figyelmbe, hogy a lift-tányér felülete ill. az O-formájú győrő bepiszkolódhat vagy károsodhat, ezért ellenırizze rendszeresen. A hibás O-formájú győrőket haladéktalanul ki kell cserélni. Az égetı-muffel kicserélése Ha az égetési minısége csökken ill. egyre gyakoribb a hitelesítés (lásd Ezüstpróbás hitelesítés c. fejezet), ennek oka az égetı-muffel öregedése lehet. A égetı-muffelt csak a DeguDent GmbH által felhatalmazott szakember végezheti! A vákuumpumpa karbantartása Amennyiben a Multimat Easy-t egy vákuumpumpával mőködteti (lásd Tetszıleges tartozékok c. fejezet), erre vonatkozólag különös karbantartási munkák szükségesek, pld. olajcsere. Információkat erre a pumpa használati utasításában talál.

23 8 Ezüstpróbás hitelesítés Ezüstpróbás hitelesítés A hımérsékletszabályzás üzemileg precízen be van állítva, azonban különbözı környezeti tényezık az égetési folyamat ténylegesen meglévı hımérsékletének eltéréseihez vezethetnek. Ebben segít a hitelesítés (kalibráció), a következı javítási értékek beadásával, a vezérlésen keresztül. Kérjük, a következıképpen járjon el: 1. Kapcsolja be a Multimat Easy-t (lásd Készülék bekapcsolása, égetési program elíndítása c. fejezet). 2. Melegítse az égetıkamrát 650 C-on 60,0 percen át fel/elı. 3. Eközben tegye az ezüstdrótot a próbatálcára (lásd Tetszıleges tartozékok c. fejezet) 4. Nyissa ki az égetıkamrát, és tegye be a próbatálcát az ezüstdróttal az égetıtalp közepére. Amennyiben a beállított hımérséklet megegyezik a a ténylegesen meglévı hımérséklettel (± 2 C-os pontosság), így az ezüstdrót hegyén egy kis buborék képzıdik. Ebben az esetben nem szükséges javítási értéket megadni. Amennyiben az ezüstdrót teljesen elovadt, a készülék hımérséklete túl magas. 5. Indítsa el a hitelesítıprogramot (lásd köv. fejezet: Hitelesítıprogram ), ha ezt már lementette. Futassa át a programot. Amennyiben a drót felszíne nem olvadt meg, így a hımérséklet túl alacsony. Az utolsó két esetben a Hitelesítés menüben meg kell adjon egy offset-értéket. Kiindulhat a már megadott értékbıl, míg meg nem találja a helyes égetési hımérsékletet (fel/le gombok); vagy lenullázza a megadott értéket és kezdi a folyamatot elırıl. Hitelesítés

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató 1. A BERENDEZÉS MŐKÖDÉSE Távirányító egy nyomógomb a nyitáshoz, stophoz és záráshoz. A beépített lámpa nyitáskor vagy záráskor 3 percig világít,

Részletesebben

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI 24V Külsı szárnyaskapu hajtás F1024 Magyarországi Képviselet

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

EÖRDÖGH TRADE MIKROELEKTRONIKAI és KERESKEDELMI KFT. ecolux DIMMER. Elektronikus feszültség dimmelı. Ver: 09/1

EÖRDÖGH TRADE MIKROELEKTRONIKAI és KERESKEDELMI KFT. ecolux DIMMER. Elektronikus feszültség dimmelı. Ver: 09/1 ecolux DIMMER Elektronikus feszültség dimmelı Ver: 09/1 2009 1. Általános ismertetés Éjszaka általában a csökkent energia felhasználás miatt megnövekedı feszültség hatására, a közvilágítás nagyobb energia

Részletesebben

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral 1 Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral Használati és beszerelési útmutató Nyilatkozat A parkolást segítı rendszert arra tervezték,

Részletesebben

Csak tömegmérı mérleg

Csak tömegmérı mérleg PS-50/60 Csak tömegmérı mérleg FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MICRA-Metripond Kft. 6800 Hódmezıvásárhely Bajcsy-Zsilinszky u. 70. Telefon: (62) 245-460 Fax: (62) 244-096 www.micra.hu E-mail: micra@micra.hu 1.

Részletesebben

Használati utasítás. Légcsatornázható klímaberendezés

Használati utasítás. Légcsatornázható klímaberendezés Használati utasítás Légcsatornázható klímaberendezés Vezetékes szabályzó (standard tartozék) 1. idızítı kijelzı 2. ventilátor-fokozat kijelzı (Automata, magas, közepes, alacsony) 3. leolvasztási állapot

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató RoboBox 50 Garázskapu nyitó Kezelési útmutató Mozgatható tömeg 50 kg Beállítható kimeneti teljesítmény korlát Távvezérlı tanuló funkció Gyors hajtásmegszakítási lehetıség Könnyő telepíthetıség 1 MŐSZAKI

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV VC-50M FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MICRA-Metripond Kft. 6800 Hódmezıvásárhely Bajcsy-Zsilinszky u. 70. Telefon: (62) 245-460 Fax: (62) 244-096 www.micra.hu E-mail: micra@micra.hu 1. BEVEZETÉS 2 2. A MÉRLEG

Részletesebben

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához A vásárolt terméket csak megfelelı szakismerettel rendelkezı, cégünk által felkészített szakember szerelheti fel, kötheti be

Részletesebben

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató Tasakcímkéző berendezés Használati útmutató Figyelmeztetés Mielőtt elkezdené kezelni a gépet, olvassa el a teljes kezelési utasítást. Győződjön meg róla, hogy a gép le van földelve. Tartsa a munkaterületet

Részletesebben

AARTECH EASY LOCK Használati útmutató

AARTECH EASY LOCK Használati útmutató Aartech Easy Lock típusú kódkilincs ismertető A kódkilincs 35 80 mm vastagságú ajtókhoz alkalmazható, ahol az 5. ábrán B-vel jelölt távolság legalább 21 mm. Kisebb távolság esetén (legfeljebb 14 mm-ig),

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

Crossvac központi porszívó használati útmutató

Crossvac központi porszívó használati útmutató Crossvac központi porszívó használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Biztosítjuk, hogy nem fogja megbánni döntését. Mielőtt üzembe helyezné a készülékét, felhívjuk figyelmét az alábbiakra:

Részletesebben

Elektródás kazán vezérlés használati útmutató

Elektródás kazán vezérlés használati útmutató Elektródás kazán vezérlés használati útmutató Vezérlés beüzemelése: A vezérlés bekapcsolása után a kijelző alap állapotba kerül. A kijelző 4x20 karaktert képes megjeleníteni. A vezérlés alapbeállítása

Részletesebben

SDL 43xx vizsgasor rövid leírása

SDL 43xx vizsgasor rövid leírása hu 1 SDL 43xx SDL 43xx vizsgasor rövid leírása SDL 43xx vizsgasor rövid leírása Kijelzı leírása Vizsgasor normál üzemmód A mérés befejezése után a vizsgasor átkapcsol a következı vizsgálati programra Az

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz

ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz 1106 Budapest Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz magyarországi képviselet Fı alkatrészek 1) Hálózati transzformátor

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. UV megvilágító Felhasználói kézikönyv A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. 1. A készülék alkalmazása......2 2.

Részletesebben

009SMA. SMA programozása: SMA leírás. CAME Leírás SMA. CAME Hungaria Kft

009SMA. SMA programozása: SMA leírás. CAME Leírás SMA. CAME Hungaria Kft SMA Telepítési figyelmeztetések: Az összes beállítást az SMA kikapcsolt állapotban kell végezni. A finombeállítás megkezdése elıtt kapcsolja be a berendezést, gyızıdjön meg arról, hogy az eszköz megfelelıen

Részletesebben

Z7-SDM1K-WO típusú programkapcsoló kezelési leírása

Z7-SDM1K-WO típusú programkapcsoló kezelési leírása Z7-SDM1K-WO típusú programkapcsoló kezelési leírása 5. Kezelés Csatlakoztassuk a feszültség-tápellátást az a és b csatlakozókapcsokra. Rövid idıre megjelenik az LCDkijelzın létezı összes szimbólum. Ezt

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 63B Digitális Rezgésmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Használat előtti ellenőrzés... 2 3. Funkciók... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. LCD Képernyő... 3 6. Műszaki jellemzők...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben

POOL BASIC EVO DOUBLE

POOL BASIC EVO DOUBLE POOL BASIC EVO DOUBLE Kezelési utasítás 2000 Szentendre,Kızúzó u. 24., Tel.:(26)500-692, Fax:(26)500-693 Honlap: http://www.szeusz.eu E-mail: kereskedelem@szeusz.eu A CSOMAG TARTALMA A. Pool Basic Double

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 990B Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési tulajdonságok...

Részletesebben

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301)

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA HU DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) Kérjük, olvassa el a használati útmutatót, mielıtt használatba venné a kamera szettet.

Részletesebben

AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez

AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez Használati Útmutató 2014.10.03 Általános tudnivalók Az AC303 típusú szobatermosztát processzorvezérelt digitális egység, melyben a hőmérsékletmérést precíz (beépített)

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Szeletelı gépek. Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY. Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Szeletelı gépek. Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY. Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szeletelı gépek Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari

Részletesebben

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv UJJLENYOMAT OLVASÓ Kezelői Kézikönyv 2 Funkció leírása Belépés programozási módba MESTER kód megváltoztatása Új felhasználói ujjlenyomat hozzáadása Felhasználói ujjlenyomat törlése F1/F2-S egyszerűsített

Részletesebben

900SEZ-700 900SEZ-1200

900SEZ-700 900SEZ-1200 Szekcionált garázskapu motor 900SEZ-700 900SEZ-1200 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK A. ÖSSZETÉTEL... 3 B. FUNKCIÓK BEMUTATÁSA... 4 C. ÖSSZESZERELÉS... 5 D. A MOTOR ÉS A PROGRAMOZÓ PANEL... 9 E.

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató USB-RS485 USB-s RS485 konverter Szerelési és kezelési útmutató EUROPROX Bt. E-mail: europrox@enternet.hu E01-07001-0A T A R T A L O M 1. Általános termékismertetı...3 2. Telepítés, üzembe helyezés...3

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 990A Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 5. Mérési tulajdonságok... 4 6. Mérési

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184.

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. Kezelési Útmutató R420 kijelzőhöz Figyelmeztetés: - Csak földelt konnektorba dugja be a mérleget - Ne tegyen rá több

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. F-sorozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. F-sorozat 1 A MÉRLEG LEÍRÁSA tálca Ki/Be gomb nulla kijelző tára kijelző NET stabil súly kijelző LCD vízszintjelző direkt memória billentyűk numerikus billentyűzet beállító gomb és kommunikációs csatlakozó TELECOM

Részletesebben

A készülék rendeltetése

A készülék rendeltetése Verzió: 1 REF 5019 Tartalomjegyzék A készülék rendeltetése 4 A készülék biztonságos üzemeltetésére vonatkozó megjegyzések 4 Ábrák leírása 5 Mûszaki leírás 5 A készülék leírása 6 A CCS Home mágnesterápiás

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ Tartalomjegyzék Oldalszám 1. Biztonsági figyelmeztetés...2 2. Termékjellemzők...3 3. Műszaki jellemzők...3 4. A készülék felépítése...4

Részletesebben

S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez

S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez Használati utasítás Megjegyzés: Mivel termékünk folyamatos fejlesztés alatt van, a használati utasítás képei eltérhetnek az Ön

Részletesebben

MFZ. A ZM-SKS B áramkör kezelési útmutatója. A ZM-SKS B áramkör / Rev. 1.1 1

MFZ. A ZM-SKS B áramkör kezelési útmutatója. A ZM-SKS B áramkör / Rev. 1.1 1 A ZMSKS B áramkör kezelési útmutatója H A ZMSKS B áramkör / Rev. 1.1 1 1. Tartalom 3. Általános biztonsági utasítások 1. Tartalom 2 2. Szimbólumok magyarázata 2 3. Általános biztonsági utasítások 2 4.

Részletesebben

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09)

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09) Netcom100 da Installationsvejledning for telefonmodul 2 hu Szerelési utasítás 11 Tartalomjegyzék 11 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...................... 12 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS ID:7004 CE A zsebóra tulajdonságai Egygombos mőködtetés és programozás, magyarul beszélı menü segítségével. A készüléket nem kell sem bekapcsolni, sem kikapcsolni,

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

Ultrahangos távolságmérő. Modell: JT-811. Használati útmutató

Ultrahangos távolságmérő. Modell: JT-811. Használati útmutató Ultrahangos távolságmérő Modell: JT-811 Használati útmutató I. Funkciók 1) A mérés angolszász/metrikus mértékegységekben 2) Lehetőség van a kezdeti mérési pont kiválasztására 3) Adatrögzítés/adatok előhívása

Részletesebben

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna Méretei: 2000x1950x2100 2-4 személyes Candlenut diófa infraszauna Füstszínű üvegajtó Színterápiás világítás

Részletesebben

Beszerelési és kezelési útmutató

Beszerelési és kezelési útmutató Beszerelési és kezelési útmutató A101 DGPS-vevő Állapot: V3.20150602 3030246900-02-HU Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót. A kezelési útmutatót őrizze meg. Impresszum Dokumentum Copyright

Részletesebben

A CFM-600 hajtogatógép kezelési utasítása

A CFM-600 hajtogatógép kezelési utasítása A CFM-600 hajtogatógép kezelési utasítása A CFM-600 Hajtogatógép kezelési utasítása. 2 Tartalom: 1) Figyelmeztetés 2) Műszaki adatok 3) A gép leírása 4) Üzemmód automatikus papíradagolás 5) Hajtogatási

Részletesebben

M+P SECURITY Vagyonvédelmi és Szolgáltató KFT

M+P SECURITY Vagyonvédelmi és Szolgáltató KFT M+P SECURITY Vagyonvédelmi és Szolgáltató KFT Q - EX EURO 510 pénztári kassza Kezelési útmutató 1 Használati utasítás 1 Tel: 06-20 345 413, T/F: (26) 367 495, (36) 240-77-97 Pilisszentiván, Klapka u 11.

Részletesebben

2. Telepítés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Jellemzô adatok Centralis Receiver RTS. inteo Centralis Receiver RTS. Centralis Receiver RTS.

2. Telepítés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Jellemzô adatok Centralis Receiver RTS. inteo Centralis Receiver RTS. Centralis Receiver RTS. Rádióvevô HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ahhoz, hogy Ön optimálisan ki tudja használni a Centralis-Receiver RTS rádióvevô által kínált elônyöket, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. Kérdések,

Részletesebben

GÉPKÖNYV BF-1200, BF-1500 RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ. NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7.

GÉPKÖNYV BF-1200, BF-1500 RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ. NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. GÉPKÖNYV a RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. Tel:(361) 46 76 300 Telefax:(361) 46 76 309 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 ADATLAP...3 1. EMELÉSI ÁBRA...4

Részletesebben

Használati Utasítás 0828H

Használati Utasítás 0828H Használati Utasítás 0828H Digitális heti időkapcsoló vízmenetes kivitel IP 44 0828H Rendeltetésszerű használat Lámpák és elektromos készülékek automatikus kapcsolására kül- és bel térben. Technikai adatok

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK...

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK... MEGJEGYZÉS 1. A borítón látható ábra csak tájékoztatásul szolgál, amely eltérhet a vásárolt terméktől. 2. A légkondicionáló működtetése előtt feltétlenül olvassa el az ÓVINTÉZKEDÉSEK című részt. 3. Ez

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR SL60 ablakmozgató motor 1. oldal, 1. összesen HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT A TELEPÍTÉSI HIBÁKÉRT A GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ CÉG NEM VÁLLAL FELELİSÉGET!

Részletesebben

Forrasztó állomás. Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd.

Forrasztó állomás. Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Forrasztó állomás Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Csomagolási jegyzék és az alkatrészek megnevezése Az alkatrészek megnevezése Hőlégfúvó tartó Hőmérséklet

Részletesebben

VDP-616 VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEÓS KAPUTELEFON SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VDP-616 VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEÓS KAPUTELEFON SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VDP-616 VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEÓS KAPUTELEFON SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOM A kültéri egység 3 A beltéri egység.. 3 A kijelzın megjelenített információk 4 Kezelıi útmutató. 5 Szerelıi útmutató 6 Technikai

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor Felhasználói Kézikönyv M300 Video Kaputelefon Monitor TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1 Monitor kijelző állapotok 2. KIJELZŐ FUNKCIÓK ÉS IKONOK LEÍRÁSA 2.1 Kitekintés funkció 2.2 Portás funkció

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV

OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV FORGALMAZÓ: GEMSYS EUROPE Kft. www.gemsys.hu BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK A készülék egyszemélyi használatra készült Működési folyamat közben ne végezzen egyéb

Részletesebben

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A BX-324 tolókapumotor egy a CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.a által tervezett és gyártott elektromos kapunyitó berendezés. A termék háza IP54 védelemmel lett gyártva. Maximális terhelhetıség

Részletesebben

SJ5000 Felhasználói útmutató

SJ5000 Felhasználói útmutató SJ5000 Felhasználói útmutató E l e c t r o p o i n t K f t., 1 0 4 4, B u d a p e s t M e g y e r i ú t 1 1 6. F s z. 1. Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket

Részletesebben

Használati és karbantartási utasítás T100 HTM

Használati és karbantartási utasítás T100 HTM Telestart T100 HTM Használati és karbantartási utasítás T100 HTM Általános tudnivalók Tisztelt Webasto Ügyfelek! Köszönjük, hogy Webasto termék vásárlása mellett döntött. Feltételezzük, hogy a Telestart

Részletesebben

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. Kezelési útmutató DC Automatavezérlésű Mézpörgető készülékhez Kérjük, hogy olvassa el, mielőtt a készüléket üzemeltetni kezdené! Érvényes: 2009. március 01.-től A készülék használatba vételének feltételei:

Részletesebben

Elektromos darts tábla AP-50 IN 202 Használati útmutató

Elektromos darts tábla AP-50 IN 202 Használati útmutató Elektromos darts tábla AP-50 IN 202 Használati útmutató A GARANCIÁLIS ÉS GARANCIÁN TÚLI SZERVIZT A FORGALMAZÓ BIZTOSÍTJA: Insportline Hungary Kft. 2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65. www.insportline.hu

Részletesebben

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ a HBI_E készülékbe épített vezérlı JELLEMZİK R410A hőtıközeggel Üzemmódok: hőtés főtés HMV készítés DC inverteres kompresszor a hatásfok maximalizálására, a

Részletesebben

ASC. Kezelési útmutató. 6 8 0 0, H ó d m e z ő v á s á r h e l y. B o t o n d u. 1 0. T e l. : + 3 6 / 7 0 5 3 9 8 3 4 2

ASC. Kezelési útmutató. 6 8 0 0, H ó d m e z ő v á s á r h e l y. B o t o n d u. 1 0. T e l. : + 3 6 / 7 0 5 3 9 8 3 4 2 ASC Kezelési útmutató 6 8 0 0, H ó d m e z ő v á s á r h e l y B o t o n d u. 1 0. T e l. : + 3 6 / 7 0 5 3 9 8 3 4 2 W e b : w w w. i p a r i m e r l e g e k. h u E - m a i l : i p a r i m e r l e g e

Részletesebben

EL-EPM01 Energiamérő készülék

EL-EPM01 Energiamérő készülék EL-EPM01 Energiamérő készülék MAGYAR NYELVŰ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Bevezető: Az EL-PM01 típusú energiamérő készüléket villamos terhelések fi gyelemmel kíséréséhez és méréséhez fejlesztettük ki. A költségek

Részletesebben

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás Permanent Kft ver.20130502 Műszaki adatok Hálózati feszültség 220-240V AC / 50Hz Működési hőmérséklettartomány -30 ~ +65 C Maximális relatív

Részletesebben

BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK A COMPUTER ELHELYEZÉSE A GÉPEN... 2 A SZÁMÍTÓGÉP ELHELYEZÉSE... 2 A KONZOL FELSZERELÉSE... 3 AZ ÁRAMFORRÁS CSATLAKOZTATÁSA... 4 KIJELZŐ... 5 FUNKCIÓGOMBOK...

Részletesebben

Belépés a rendszerbe. Gyors menü

Belépés a rendszerbe. Gyors menü Belépés a rendszerbe A menübe lépéshez szükséges alapértelmezett DVR Azonosító /Device ID/: 000000, megadott Jelszó /Password/ nélkül. A rendszer biztonságos használata érdekében az adminisztrátor felhasználónak

Részletesebben

Kezelési leírás. Portos motor DELUX-R

Kezelési leírás. Portos motor DELUX-R Kezelési leírás Portos motor DELUX-R 1 Tartalomjegyzék Elektromos bekötés Végállás pozíciók beállítása Távirányító egységek hozzáadása/törlése Közbenső pozíciók programozása Végállás pozíciók szerkesztése

Részletesebben

Nedvességmérő. Használati útmutató... 2

Nedvességmérő. Használati útmutató... 2 Nedvességmérő MD Használati útmutató... 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEVEZETÉS Ez a nedvesség mérő hasznos eszköz arra a célra, hogy a fa vagy építőanyagok (pl. beton, tégla, esztrich, gipszkarton, tapéta stb.)

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Az E-212 elektronikus vezérlıhöz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Az E-212 elektronikus vezérlıhöz 1 Nyíregyháza, Óvoda u. 29. Adószám: 13054391-2-15 Tel:42 310 381 fax: 42/500 689 30/94 54 991 www.aero-therm.hu Email:girhiny@aero-therm.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Az E-212 elektronikus vezérlıhöz 1.1 A mőködésrıl

Részletesebben

Használati Útmutató V:1.25

Használati Útmutató V:1.25 Használati Útmutató V:1.25 Vezérlés egységei: Kulcsos kapcsoló BAT LED Biztosíték Csatlakozók Kijelző START/MENU Ok gomb FL.YEL - gomb RED + gomb Memória Akkumulátor Modem Készülék Üzembe helyezése: 1.

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai

Részletesebben

Green-tech GT-700 Infrafűtés-vezérlés

Green-tech GT-700 Infrafűtés-vezérlés Green-tech GT-700 Infrafűtés-vezérlés Tartalom 1. A vezérlés bemutatása 2. Egységek megnevezése, jellemzői 3. Vezetékelési vonalrajz 4. Vezérlő egység menüjének leírása 1. A vezérlés bemutatása Elsősorban

Részletesebben

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék: 1, Biztonsági előírások 2, Beüzemelés 3, Távvezérlő használata 4, DMX-el való vezérlés 5, Problémamegoldás Biztonsági előírások: Mindig a JEM cég

Részletesebben

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Fontos biztonsági figyelmeztetések Fontos biztonsági figyelmeztetések Figyelem: HD-2400 FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! KINYITNI TILOS! Ez a jel veszélyes feszültség meglétére hívja fel a figyelmet a készülék belsejében, mely áramütést

Részletesebben

TARTALOM. Oldal AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA ÉS A MUTATÓK IGAZÍTÁSA...5. A DÁTUM BEÁLLÍTÁS...9. STOPPER...10. ÉBRESZTŐ...12. A TACHYMETER HASZNÁLATA...15.

TARTALOM. Oldal AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA ÉS A MUTATÓK IGAZÍTÁSA...5. A DÁTUM BEÁLLÍTÁS...9. STOPPER...10. ÉBRESZTŐ...12. A TACHYMETER HASZNÁLATA...15. CAL. 7T04 7T04 TARTALOM Oldal AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA ÉS A MUTATÓK IGAZÍTÁSA...5. A DÁTUM BEÁLLÍTÁS...9....10. ÉBRESZTŐ...12. A TACHYMETER HASZNÁLATA...15. ELEMCSERE...17. MŰSZAKI JELLEMZŐK...19. 3. 7T04 24

Részletesebben

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V.

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. 1 I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. Egyéb biztonsági figyelmeztetések... 4 VI. Karbantartás... 5 VII. Hibaelhárítás...

Részletesebben

YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó

YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó Jellemzõk Mutatós, vízálló kültéri stand alone kártyaolvasó Négy féle ajtónyitási mód: - 4 számjegyû kóddal - Proximity kártyával - Proximity kártyával és

Részletesebben

Kezelési utasítás. Easytronic Version 2.2. Solitair 8. LEMKEN GmbH & Co. KG

Kezelési utasítás. Easytronic Version 2.2. Solitair 8. LEMKEN GmbH & Co. KG Kezelési utasítás Elektronikus vetıgép-vezérlés Easytronic Version 2.2 Solitair 8 - HU - Biztosítjuk biztonságát! LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen Telefon

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

JSE-L688 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR RIASZTÓ ÉS TÁVINDÍTÓ

JSE-L688 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR RIASZTÓ ÉS TÁVINDÍTÓ JSE-L688 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR RIASZTÓ ÉS TÁVINDÍTÓ Megjegyzések: 1. A távindító rendszer használatával egy idıben a motorkerékpár indítókulcsa nem helyezhetı be, mert ez a biztosíték kiolvadását

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

Hardver üzembe helyezési útmutató

Hardver üzembe helyezési útmutató Kicsomagolás lépés 1 Távolítsa el az összes védő elemet. A kézikönyvben található képek egy hasonló modellre vonatkoznak. Bár az ábrák eltérhetnek az aktuális modelltől, a használati módszer megegyezik.

Részletesebben

LCD kezelési útmutató 4.1 verzióhoz

LCD kezelési útmutató 4.1 verzióhoz LCD kezelési útmutató 4.1 verzióhoz 1. Fıképernyı Az LCD modul egy 4 soros és soronként 20 karakteres képernyıvel rendelkezik. A számbillentyőzeten megtalálhatóak 0-9-ig a számok. A * és # gombok funkció

Részletesebben

Tz6 tűzzománc kemence

Tz6 tűzzománc kemence Tz6 tűzzománc kemence TZ6 Kemence 1 év garanciával. Kemence ára nettó 200 000 Ft. hobbytechnika@t-online.hu Tel: 0634 340914, 06205 949442 Kemence leírása Az elektromos tűzzománc kemence alkalmas: tűzzománcozásra,

Részletesebben

Q30 ventilátor használati útmutató

Q30 ventilátor használati útmutató Q30 ventilátor használati útmutató Fontos! Későbbi használat céljából őrizzük meg az útmutatót. Összeszerelés előtt mindenképp tanulmányozzuk át az útmutatót. utasítások Motor Tápkábel Biztosító anya Hátsó

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 4100 Digitális Földelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. Előlap és

Részletesebben

FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez

FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez Használati Útmutató 2016.08.26 Általános tudnivalók Az FC314 típusú szobatermosztát processzorvezérelt digitális egység, melyben a hőmérsékletmérést precíz (beépített)

Részletesebben

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Bevezetés Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és

Részletesebben

BIZTONSÁGI KAPCSOLATOK

BIZTONSÁGI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS LEÍRÁS CAME alap vezérlés 230V-os egyfázisú szárnyaskapu meghajtásokhoz, AF frekvenciakártya kapcsolattal, max. 320W teljesítménnyel. A terméket teljes egészében a CAME Cancelli Automatici SPA.

Részletesebben

Klarfit Pacemaker FX5 futópad

Klarfit Pacemaker FX5 futópad Klarfit Pacemaker FX5 futópad 10026394 10026395 10026396 Figyelmeztetések Használati útmutató Az edzés megkezdése előtt konzultáljon orvosával. Ez különösen fontos azok számára, akik korábban nem végeztek

Részletesebben