KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV"

Átírás

1 Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft Túrkeve, Kinizsi utca 51. Adószám: Cégbíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: KSH azonosító: KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÉVEKRE Készítette : Papp László ügyvezető igazgató

2 TARTALOM JEGYZÉK 1. A hulladékgazdálkodással összefüggésben az engedélyezési eljárásokról A települési szilárdhulladék gyűjtés, szállítás rendszere Kommunális hulladék Hulladékszállítás körzetei Vonalkódos hulladékszállítási rendszer Csomagolási hulladékok szelektív kezelése Házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtési rendszer Szelektív gyűjtőzsákok feliratozásai Gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtési rendszer Oktatási rendszer kialakítása a szelektív hulladékgyűjtés területén Biológia lebomló szerves hulladékok kezelése Biológia lebomló szerves hulladékokkal kapcsolatos szemléletformálás és felmérés Biológia lebomló szerves hulladékokkal kapcsolatos begyűjtés, szállítás Inert (építési bontási) hulladékok kezelése Tevékenységek a hulladékgazdálkodási szemléletváltás és annak fejlesztése érdekében elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés és szemléletformálás a biológiailag lebomló hulladék nagyobb arányú gyűjtése és hasznosítása a háztartásban képződő veszélyes hulladék nagyobb arányú gyűjtése a házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítása és működtetése a hulladék nagyobb arányú újrahasználata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosítása

3 1. A hulladékgazdálkodással összefüggésben az engedélyezési eljárásokról A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott, a /2013. iktatószámú határozattal módosított 449-7/2012. számú nem veszélyes hulladékkezelési engedély megújítása Ht. 90. (2) bekezdése értelmében. A jelenlegi hulladékgazdálkodási tevékenységünket a hatályos törvények és kormányzati rendeletek szellemiségében folytatjuk, ezért részletesen leírjuk a jelenlegi hulladékgazdálkodási tevékenységünket, mivel években ezen rendszert fenn kívánjuk tartani, illetve ezen rendszer hatékonyságát növelni kívánjuk. A közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervnek a 438/2012. (XII.29.) Kormányrendelet 11.. f) bekezdése értelmében tartalmaznia kell a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosítási arányainak növelését bemutató részletes tervet, továbbá azt, hogy a nagyobb arányú hasznosításhoz a közszolgáltatással érintett településeken a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek, és ezek a feltételek hogyan bővíthetők, figyelemmel az önellátás és a közelség elvére. Ennek szellemében a jelenlegi rendszerek üzemeltetését folytatni és az alábbi a hulladékgazdálkodási tervet megvalósítani kívánjuk. 2. A települési szilárdhulladék gyűjtés, szállítás rendszere 2.1. Kommunális hulladék A lakosságnál és gazdálkodó szervezeteknél keletkező kommunális, illetve kommunális jellegű hulladék a Kétpó Remondis Kft Hulladéklerakójára kerül átszállításra és elhelyezésre. A keletkező hulladékokat szabványosított 110, 120 és literes műanyag kukákba gyűjtik. Szerződött partnerek kimutatása Ügyfeleink megnevezése Szerződött partner szám Szerződött ügyfelek 3239 A Ht. 39 (3) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezetekkel kötendő szerződések miatt a szám várhatóan növekedni fog. A kommunális hulladékot kukásautóval járatba szervezve gyűjtjük. A Kft-nek 2 db kukás gépjárműje van, IVECO 180 E24 UNIFORM, valamint STEYR 32 s 25 Variopress típusú. Túrkeve város lakott belterületén 4 területre osztva hétfő, kedd, szerda és csütörtök napokon, körzetekben gyűjtjük a kommunális hulladékokat. A körzetbe rendezett utcák az alábbiak

4 Hulladékszállítás körzetei Hétfő Berettyó u. Lovarda u. Vincze I. u. Sáros u. Gyárfás u. Módis u. Túri u. Kelemen u. Vasadi u. Somodi u. Kalmár u. Serfőző u. Molnár u. Hunyadi u. Nóborda u. Szabadság u. Rákóczi u. Kaszap N. I. u. Simon u. Katona u. Olajos u. Újvárosi u. Perbárt u. Erkel F. tér Czeglédi u. Áchim A. u. Berentei e. u. Sinka I. tér Lisznyai D. u. Rékasi u. Kálmán kir. u. Garai u. Boros u. Győri u.vad u. Zrínyi u., Bercsényi u. Kisdomb u. Vass u. Debreczeni u. Földesi u. Liszt F. u. Kisfegyverneki u. Vámos u. Mikszáth K. u. Szeles u. Koós u. Csontos u. Rózsa F. u. Póhamarai u. Kedd Túrkeddi u. Pásztói u. Hollósi u. Szurmai u. Bojtor u. Kun u. Család u. Szabadság u. Munkácsi u. Kajtor u. Mezőtúri u. Ábrahám u. Thököly u. Dobó I. u. Tóth F. u. Bethlen G. u. Józsa u. Setét M. u. Kuthen kir. u. Mátyás kir. u. Kossuth u. Deák F. u. Táncsics M. u. Petőfi S. u. Kenyérmezei u. Liget u. Laczka J. u. Fürst S. u. Nagy u. Kiss u. Tuhai u. Árpád u. Kupa Á. u. Kurucz u. Május 1. u. Korda Z. u. Szerda Széchenyi u. Bajcsy-Zs. u. József A. u. Finta u. Szondi u. Kölcsey u. Kenéz u. Dózsa Gy. u. Ecsegi u. Hajdú B. u. Szénási u. Czihat u. Györffy u. Ady E. u. Hegyfoki u. Tóth I. u. Barna u. Szakács u. Soós I. u. Sirály u. Hajtó u. Batthyány u. Vécsey u. Ágota u. Zádor u. Nyíl u. Kisér u. Damjanich u. Bem u. Nagysándor J. u. Kiss E. u. Csütörtök Új u. Frankel L. u. József A. u. Állomás u. Kinizsi u. Pusztakert u. Sárkány u. Póhamarai u. Kabai u. Németh u. Herczegh u. Ducza u. Hagymási u. Rácz u. Szegő u. László kir. u. Kisújszállási u. Szegő u. Arany J. u. Jókai u. Béla kir. u. István kir. u. Dr. Nánási L. u. Csokonai u. Vörösmarty u. Toldi M. u. Tompa M. u. Kismalom u. Dr Balogh J. u. Gajzágó S. u. Madarász h. u

5 A járat átszervezésének jogát objektív okok miatt, valamint gazdaságossági hatékonyság növelés érdekében fenntartjuk. A kommunális jellegű hulladékok konténeres gépjárművel történő szállítása, jelentősen visszaesett, 1 db IFA típusú konténeres teherjárművünk van. Konténeres hulladékszállítás során 3-5 m 3 -es konténereket használunk. Amennyiben a éves időszakban a gazdasági helyzet, a Magyar Energia Hivatal, valamint az illetékes miniszter által kihirdetendő közszolgáltatási díj bevételei lehetőséget teremtenek, úgy a meglévő kukás gépjármű felépítményeinek cseréjét, felújítását és korszerűsítését elvégezzük Vonalkódos hulladékszállítási rendszer A vonalkódos hulladékszállítási rendszer bevezetése július 1-től tervezett. A közszolgáltatást igénybe vevő lakosokkal a közszolgáltatási szerződések már erre a rendszerre alapozva kerültek megkötésre. A vonalkódolvasó egy egyben adatgyűjtő mobil egység, melyet az ürítést végző személy kezel. Minden munkanap végén a begyűjtött adatok letöltésre kerülnek. A vonalkódot egy időjárásálló, műanyag alapú címke tartalmazza. A vonalkód tartalmazza a szolgáltatóra utaló vgturkeve szöveget és kötőjellel elválasztva az ügyfél egyedi azonosítószámát, mely megegyezik a rendszerbeli ügyfélkódjával. Az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés értelmében ürítési számok és egységek (gyűjtőedények) szolgáltatják a közszolgáltatási díj alapját. Ebből kiindulva tervezzük kialakítani a vonalkódos rendszert. A lakossal kötött szerződésben meghatározásra került, hogy a lakos egy hónapban átlagosan hány alkalommal és mennyi gyűjtőedényt kíván ürítésre kitenni. Az ÁSZF-ben rögzítésre került, hogy egy 120 l-es gyűjtőedényben maximum 25 kg hulladék helyezhető el. Minden gyűjtőedény egyedi vonalkódos azonosítást kap, mely vonalkód a szolgáltatást igénybe vevő lakoshoz társul. Minden ürítéskor egy mobil vonalkódolvasó-adatgyűjtő segítségével a vonalkód leolvasásra- és rögzítésre kerül a rendszerben. Havi összesítő készül így az egyes szerződött ügyfélhez tartozó ürítések számáról, mely összevetésre kerül a szerződésben szereplő adatokkal. Amennyiben a rögzített adatok alapján az ügyfél többször vette igénybe a szolgáltatást, mint amennyire leszerződött, akkor a többletalkalmat utólagosan leszámlázzuk felé. Amennyiben a szerződött mennyiséget nem éri el az ürítések száma az adott hónapban, akkor a fennmaradó mennyiséget a következő hónapban, vagy hónapokban jóváírjuk az ügyfél részére, vagyis a szerződéses összeget csökkentjük az elszámolandóval Csomagolási hulladékok szelektív kezelése - 5 -

6 Miután Túrkevén a Városi kommunális hulladéklerakó telepen megszűnt a kommunális hulladékok elhelyezése, és a Kétpó Remondis Kft hulladéklerakójába kell elszállítani a keletkező hulladékokat, jelentősen megnőtt a közszolgáltatási díj. Városunkban így a szelektív hulladékgyűjtés sokkal fontosabb lett. A lakosságnak kiosztott zsákokba a hasznosítható hulladékok elkülönített gyűjtése megvalósul. A szelektíven begyűjtött hulladékok után nem kell ürítési díjat fizetni, így lecsökkent mind az ürítés szám, mind az ürítések után fizetendő díj. A környezettudatos magatartással nem csak értékes nyersanyagot nyerünk vissza, hanem spórolhat is a lakosság. Sajnos vannak olyan lakosok is, akik a szelektív hulladékgyűjtő zsákokba nem a hasznosítható hulladékaikat teszik, hanem kommunális hulladékaiktól is így szabadulnak meg. Ez jelentős nehézségeket, többletmunkát és költséget okoz, ráadásul a szennyezett hulladékokat a hasznosítók nem veszik át. Ezen nem kívánatos szennyezések elkerülése érdekében került bevezetésre a lakosság körében a regisztráció, és a szúrópróbaszerű ellenőrzés a gyűjtés során. A szelektív gyűjtési rendszerben a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft által biztosított gyűjtőzsákokba (papír, fém, társított italkarton, műanyag) csomagolási hulladékokat gyűjthetünk. A rendszer lényege, hogy a város részekre van osztva annak megfelelően, mely utcán, melyik napon van a (hagyományos) kommunális hulladékok gyűjtése. Minden területen egységesen minden hónap utolsó hétfőjén gyűjtjük a csomagolási hulladékot. A zsákos hulladékgyűjtés során vannak olyan rendszerek, amelyek már teljesen elkülönítetten gyűjtik a különböző frakciójú hulladékokat, de ebben az esetben a gyűjtés költsége igen magas és településünk méretéből, valamint a keletkező hulladékok mennyiségéből kifolyólag nem lenne költség hatékony Házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtési rendszer A lakosságnál keletkező csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésére kialakított programunk optimalizálását gazdasági hatékonyság növelése mellett fejleszteni kívánjuk. A lakosság széleskörű tájékoztatása a hely újság és TV közreműködésével, az óvodákkal, általános és középiskolákkal összefogva a helyi civil szervezetek bevonásával valósítható meg. A fő cél, hogy a lakosság megértse mennyire fontos a szelektív hulladékgyűjtés, fejlődjön a környezettudatossága és minél nagyobb arányban gyűjtse elkülönítetten a keletkező csomagolási hulladékait. Az oktatási intézmények igénye szerint, de legalább évente 1 alkalommal nyílt napokat szervezünk, részt veszünk a városi rendezvényeken 4 frakciós mobil gyűjtőszigetek használatával. A környezettudatos magatartás fejlesztése érdekében előadássorozatot készítünk. Az általános és középiskolákban biztosítjuk a szelektív hulladékok elkülönített gyűjtésének lehetőségét díjmentesen rendelkezésre álló 240 literes gyűjtőedényekkel. 438/2012. (XII.29.) Kormányrendelet előírásai alapján az elkülönítetten gyűjtött hulladékok meghatározott színkódú gyűjtőedénybe vagy zsákba lehet gyűjteni. Ezen jogszabályi - 6 -

7 előírások figyelembevételével a szelektív gyűjtőzsák áttetsző sárga, kék, szürke és színtelen, és az alábbi feliratozású kell legyen. A megkülönböztethetőség érdekében minden zsákra felkerül a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft logója : Szelektív gyűjtőzsákok feliratozásai TÁRSÍTOTT ITALKARTON SZELEKTÍV GYŰJTŐZSÁK! TAPOSSA LAPOSRA! TEJES DOBOZ PAPRADICSOMLEVES DOBOZ ÜDÍTŐS DOBOZ MŰANYAG SZELEKTÍV GYŰJTŐZSÁK! TAPOSSA LAPOSRA! PET PALACKOK ZSUGOR FÓLIÁK SZÍNES FÓLIÁK TEJFÖLÖS DOBOZOK MARGARINOS DOBOZ TISZTÍTÓSZERES FLAKONOK - 7 -

8 PAPÍR SZELEKTÍV GYŰJTŐZSÁK! KÖSSE ÖSSZE! FEKETE-FEHÉR ÚJSÁG PAPÍR CSOMAGOLÓ KÖNYV, FOLYÓÍRAT KISEBB DOBOZOK IRODAI PAPÍROK FÉM SZELEKTÍV GYŰJTŐZSÁK! TAPOSSA LAPOSRA! ÜDÍTŐS DOBOZOK SÖRÖS DOBOZOK KONZERVES DOBOZOK A zsákokat a székhelyünkön vehetik át a lakosok, a továbbiakban az ingatlanok előtt kihelyezett zsákok darabszáma alapján kapnak újabb gyűjtőzsákot ügyfeleink Gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtési rendszer Vannak olyan csomagolási hulladékok is, amelyeket nem lehet zsákokba gyűjteni. Ilyenek például a méretükből adódóan ide tartozó karton hulladékok, valamint a biztonságos szállítás érdekében zsákokban nem gyűjthető üvegcsomagolási hulladékok. A lakótelepi övezetben 10 helyen 3 frakciós gyűjtőszigetek lettek kialakítva (papír, műanyag, vegyes üveg)

9 Háromfrakciós gyűjtősziget Az 1100 literes gyűjtőedények színükben és feliratozásaikban különböznek. 438/2012. (XII.29.) Kormány rendelet előírásai alapján a műanyag gyűjtő sárga, a papír gyűjtő kék és a vegyes üveggyűjtő esetében zöld. Amennyiben a finanszírozási lehetőségek, feltételek adottak lesznek a 3 frakciós gyűjtősziget számát három év alatt 5-tel növeljük, valamint a frakciók számát is növelni kívánjuk fém és társított italkarton gyűjtővel. A házhoz menő zsákos hulladékgyűjtési rendszerben valamint a gyűjtőszigetekről begyűjtött hulladék mennyiségét a Kisújszállás, külterület Kisrét HRSZ. 0747/2 Hulladékkezelő Telepen lévő hídmérlegen mérlegeljük Oktatási rendszer kialakítása a szelektív hulladékgyűjtés területén Az oktatási rendszer kialakítására az OHÜ országos programjával összhangban az oktatási intézményekkel szerződést kötünk. Az ezt követő időszakra az új hulladékgazdálkodási terv és célkitűzések alapján kerül sor. Szerződést terezünk kötni az alább felsorolt oktatási intézményekkel: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Járási Tankerület, Mezőtúr Intézmény : Általános Iskola Túrkeve, Petőfi tér 6. Intézményvezető: dr.sebestyén Katalin, Németh Károlyné Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Járási Tankerület, Mezőtúr Intézmény : Általános Iskola Túrkeve, Kossuth u. 33 Intézményvezető: dr.sebestyén Katalin, Németh Károlyné Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Járási Tankerület, Mezőtúr Intézmény : Szakközépiskola Túrkeve, József A. u. 23. Intézményvezető: dr.sebestyén Katalin, Ozsváth László - 9 -

10 2.3. Biológia lebomló szerves hulladékok kezelése A évi CLXXXV. Ht. törvény 92. (2) bekezdésében előírt cél elérése érdekében a lakosságnál és gazdálkodó szervezeteknél keletkező hulladékok kommunális hulladékoktól történő elkülönítésére az alábbi intézkedéseket hajtjuk végre Biológia lebomló szerves hulladékokkal kapcsolatos szemléletformálás és felmérés A Ht. és kapcsolódó jogszabályok a helyben történő kezelést és hasznosítást irányozzák elő, ennek érdekében a házi komposztálás népszerűsítése alkalmazásának elterjedése érdekében a lakosság széleskörű tájékoztatása a helyi újság és TV közreműködésével, az óvodákkal általános és középiskolákkal összefogva a helyi civil szervezetek bevonásával valósítható meg. A fő cél, hogy a lakosság megértse, mennyire fontos a szerves hulladékok elkülönítése ezen hulladékfrakció szelektív hulladékgyűjtése, fejlődjön a környezettudatossága és minél nagyobb arányban gyűjtse elkülönítetten a keletkező szerves hulladékait. Ezért évente rajz pályázatokat, vetélkedőket, továbbá az oktatási intézmények igénye szerint, de legalább évente 1 alakalommal nyílt napokat szervezünk, részt veszünk a városi rendezvényeken. A környezettudatos magatartás fejlesztése érdekében 6 részes riport sorozatot készítünk. Az oktatási rendszer kialakítására az oktatási intézményekkel szerződést tervezünk kötni június 30-ig a ; valamint os tanévekre. Az ezt követő időszakra az új hulladékgazdálkodási terv és célkitűzések alapján kerül sor. Szerződést terezünk kötni az alább felsorolt oktatási intézményekkel: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Járási Tankerület, Mezőtúr Intézmény : Általános Iskola Túrkeve, Petőfi tér 6. Intézményvezető: dr.sebestyén Katalin, Németh Károlyné Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Járási Tankerület, Mezőtúr Intézmény : Általános Iskola Túrkeve, Kossuth u. 33 Intézményvezető: dr.sebestyén Katalin, Németh Károlyné Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Járási Tankerület, Mezőtúr Intézmény : Szakközépiskola Túrkeve, József A. u. 23. Intézményvezető: dr.sebestyén Katalin, Ozsváth László Biológia lebomló szerves hulladékokkal kapcsolatos begyűjtés, szállítás A házi komposztálás jelenleg igen alacsony, maximum ingatlan. Mértékének növelésére, felmérést készítünk ara vonatkozóan, hogy mekkora a fizetőkéses kereslet újabb komposztládákra és kik azok, akik vállalják a házi komposztálást. Manapság a nagyobb bevásárlóközpontokban már kaphatóak házi komposztálásra alkalmas edényzetek, ugyanakkor ezek álláspontunk szerint otthon, csekély anyagi ráfordítással is elkészíthetőek. Ennek elősegítésére tervrajzot kívánunk megjelentetni a helyi újságban

11 Helyhiány, vagy szakértelem hiánya miatt nem mindenki képes, vagy hajlandó a házi komposztálással járó feladatok ellátására. Ebből adódóan tervezzük újra engedélyeztetni a Kft. üzemeltetésében lévő komposztáló telepet. Ezzel párhuzamosan felmérjük annak a lehetőségét, hogy milyen módon tudnánk kialakítani a házhoz menő zsákos hulladékgyűjtés rendszerét. Terveink szerint a szelektív hulladékok begyűjtéséhez hasonlóan gyűjtenék zsákokban a biológiailag lebomló (konyhai, kerti) hulladékokat. Az ételmaradékok, állati ürülék, és trágya, valamint elhullott állatok nem kerülhetnének a gyűjtőzsákokba. A zsákokat kukás gépjárművel gyűjtenénk be. Ezek a gyűjtőzsákok biológiailag lebomló zsákok, melyeket a szelektív hulladékgyűjtő zsákokhoz hasonlóan ingyen biztosítanánk a lakosság részére. A háztartásban keletkező állati ürüléket és trágyát (kivéve a macska és kutya ürülék) konténeres hulladékszállítás keretében, vagy az ügyfél saját gépjárművével szállíthatná be a komposztáló telepre. Előre meghirdetett időpontokban, amely a komposztdepónia építésével felrakodásával összhangban lesz meghirdetve. A jelenleg még nem működő, de szomszédos településeken sikeresen alkalmazott évi két alkalommal történő LOMBTALANÍTÁSI akciót bevezetve a nagy mennyiségben tavasszal és ősszel keletkező zöld hulladékok begyűjtését tervezzük Inert (építési bontási) hulladékok kezelése A háztartásokban és gazdálkodó szervezetnél keletkező építési bontási hulladék gyűjtése és szállítás 3-5 m 3 -es nyitott vagy zárt konténerben történik a konténerek mozgatását 1 IFA típusú tehergépjármű végezzük. Jelenleg a Kétpói hulladéklerakóba szállítjuk az inert hulladékot. Üzemeltetésünkben áll egy inert hulladéklerakó, mely jelenleg nem rendelkezik engedéllyel. Tervezzük a közeljövőben ezt a lerakót olyan műszaki állapotba hozni és az előírásoknak megfelelő eszközökkel ellátni, hogy engedélyt kaphassunk rá és ezáltal a településen keletkezett inert hulladékokat ebbe a lerakóba beszállíthassuk. A különböző inert hulladékok (beton, kerámia, tégla, szigetelőanyagok stb.) átvételi díjának meghatározásával tervezzük elősegíteni, hogy már a keletkezés helyén elkülönüljenek a különböző frakciójú fajtájú hulladékok. A veszélyes hulladékok begyűjtésére egy mozgó veszélyes hulladék átvevő pont kialakításával a lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok átvétele a lakosság által kényelmesebben, ezáltal hatékonyban lehetne elvégezni. Ennek feltétele, hogy találjunk olyan veszélyes hulladék szállításával, átvételével is rendelkező céget amely rendelkezik a hulladék átvételének lebonyolításához szükséges gépjárművel, mobilizálható mérleggel, valamint veszélyes hulladék tároló edényekkel. A veszélyes hulladékok gyűjtését előre meghirdetett időpontokban és helyen végeznénk, a átvételi pont folyamatos áthelyezésével

12 3. Tevékenységek a hulladékgazdálkodási szemléletváltás és annak fejlesztése érdekében A hulladékgazdálkodási szemléletváltást mind a jogszabályok, mind az ésszerűség tekintetében elsősorban a hulladék termelőinél kell kezdeményezni és segíteni. Ennek érdekében, valamint a jogszabályoknak megfelelve tervezzük a jövőbeli tevékenységeinket igazodva a 438/2012. (XII.29.) kormányrendeletben megfogalmazott kikötésekhez, feltételekhez elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés és szemléletformálás 438/2012. (XII. 29.) 11. a) bekezdés: az elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés és szemléletformálás, továbbá az ezek érdekében tervezett intézkedések így különösen a lakossági tájékoztatás módjának részletes leírását, továbbá azt, hogy a hatékonyabb és szélesebb körű lakossági tájékoztatás lehetőségei hogyan bővíthetők; A lakosságnál keletkező csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésére kialakított programunk optimalizálása gazdasági hatékonyság növelése mellet fejleszteni kívánjuk. A lakosság széleskörű tájékoztatása a hely újság és TV közreműködésével, az óvodákkal általános és középiskolákkal összefogva a helyi civil szervezetek bevonásával. A fő cél, a lakosság tudatformálása, hogy mennyire fontos a szelektív hulladékgyűjtés, fejlődjön a környezettudatossága és minél nagyobb arányban gyűjtse elkülönítetten a keletkező csomagolási hulladékait. Az oktatási intézmények igénye szerint, de legalább évente 1 alakalommal nyílt napokat szervezünk, részt veszünk a városi rendezvényeken 4 frakciós mobil gyűjtőszigetek használatával. A környezettudatos magatartás fejlesztése érdekében előadássorozatot készítünk. Előadások tartalma 1. A szelektív hulladékgyűjtés jelentőségének bemutatása 2. Helyi lehetőségek bemutatása szelektív gyűjtésben 3. Mi lesz a begyűjtött szelektív hulladékkal Túrkevén 4. Hulladék mint hasznos anyag 5. Az éves szelektív hulladékgyűjtés eredményei A helyi sajtóban az aktuális szelektív hulladékgyűjtések napjairól, valamint az esetleges változásokról tájékoztatást adunk. Minden évben eljuttatunk minden háztartásba a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos kérdőívet, amelyben a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokat kérdezzük. A felnőtt lakosság mellett főként a gyerekek, diákok tájékoztatása a legfontosabb, mert így közvetlenül a jövő generációjára közvetetten a jelen generációra tudunk hatni

13 Az oktatási rendszer kialakítására az OHÜ országos programjával összhangban az oktatási intézményekkel szerződést kötünk. Az ezt követő időszakra az új hulladékgazdálkodási terv és célkitűzések alapján kerül sor. Az OHÜ által elkészítendő kampányok kivitelezésében helyi szinten részt veszünk, azt elősegítjük, amennyiben erre alkalom és mód kínálkozik. Az óvodásoknak és kisiskolásoknak évente rajz pályázatot hirdetünk a szelektív hulladékgyűjtés témájában. Az 3-8 osztályosok részére előadásokat, vetélkedőket, továbbá az oktatási intézmények igénye szerint, de legalább évente 1 alakalommal nyílt napokat szervezünk A rendeleti szabályozáson túlmenően azok, akik nem a kukaedényükbe, hanem a szelektív hulladékgyűjtési rendszeren keresztül szabadulnak meg hulladékaiktól költséget is megtakaríthatnak mivel annak elszállítása díjmentesen történik a biológiailag lebomló hulladék nagyobb arányú gyűjtése és hasznosítása 438/2012. (XII. 29.) 11. b) bekezdés: a biológiailag lebomló hulladék nagyobb arányú gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó részletes tervet, továbbá azt, hogy a közszolgáltatással érintett településeken a meglévő biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos gyűjtési és hasznosítási lehetőségek hogyan bővíthetők; Biológia lebomló szerves hulladékokkal kapcsolatos szemléletformálás és felmérés A évi CLXXXV. Ht. törvény 92 (2) bekezdésében előírt cél elérése érdekében a lakosságnál és gazdálkodó szervezeteknél keletkező hulladékok kommunális hulladékoktól történő elkülönítésére az alábbi intézkedéseket hajtjuk végre. A Ht. és kapcsolódó jogszabályok a helyben történő kezelést és hasznosítást irányozzák elő, ennek érdekében a házi komposztálás népszerűsítése alkalmazásának elterjedése érdekében a lakosság széleskörű tájékoztatása a hely újság és TV közreműködésével, az óvodákkal általános és középiskolákkal összefogva a helyi civil szervezetek bevonásával. A fő cél, hogy a lakosságban tudatosuljon, hogy mennyire fontos a szerves hulladékok elkülönítése ezen hulladékfrakció szelektív hulladékgyűjtése, fejlődjön a környezettudatossága és minél nagyobb arányban gyűjtse elkülönítetten a keletkező szerves hulladékait. Az általános iskola 3-8 osztályos tanulói részére vetélkedőket, továbbá az oktatási intézmények igénye szerint, de legalább évente 1 alakalommal nyílt napokat szervezünk. A környezettudatos magatartás fejlesztése érdekében előadássorozatot készítünk. Előadások tartalma 1. A szerves hulladék szelektív gyűjtésének jelentőségének bemutatása 2. Helyi lehetőségek bemutatása szerves hulladékok szelektív gyűjtésben

14 3. Mi lesz a begyűjtött szerves hulladékkal Túrkevén 4. A keletkező komposzt hasznosításáról 5. Az éves szerves hulladék szelektívgyűjtés eredményei Az oktatási rendszer kialakítására az oktatási intézményekkel szerződést kötünk. Az ezt követő időszakra az új hulladékgazdálkodási terv és célkitűzések alapján kerül sor. Biológia lebomló szerves hulladékokkal kapcsolatos begyűjtés, szállítás A házi komposztálás jelenleg igen alacsony, valószínűleg több olyan ingatlantulajdonos is van akik már rendelkeznek saját komposzt ládával, vagy valamilyen egyéb tároló edénnyel vagy helyiséggel ahol a ház komposztálást végzik. A házi komposztálást jelenleg is működtető valamint új belépők igényeinek felmérésére, valamint a házi komposztálás mértékének növelése érdekében, adatbázist készítünk 2013-ban. Fel kívánjuk mérni, továbbá mekkora a fizetőkéses kereslet újabb komposztládákra, és kik azok akik vállalják a házi komposztálást. Melyek azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek hajlandóak a kész komposztot hasznosítani és hasznosítás milyen feltételek mellett tudják megvalósítani. (kész komposzt ára, gyommag % tartalom, stb.) ban legyártjuk vagy megvásároljuk a komposztládákat és azokat az azt igénylők részére eljuttatjuk. Mivel nem mindenki képes, vagy hajlandó a házi komposztálással járó feladatok ellátására és a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft komposztáló telepének engedélyezését megkezdjük, párhuzamosan 2013-évben felmérjük annak a lehetőségét, hogy milyen módon tudnánk kialakítani a házhoz menő zsákos hulladékgyűjtés rendszerét. A lakosság szerves hulladékának szelektív gyűjtésbe való bevonását a nevelésén és oktatásán túl a helyi rendeletben szabályozott kötelező részvétel tenné igazán hatékonnyá. A rendeleti szabályozáson túlmenően azok, akik nem a kukaedényükbe, hanem a szelektív hulladékgyűjtési rendszeren keresztül adják át hulladékaikat, költséget is megtakaríthatnak mivel annak elszállítása díjmentesen történik a háztartásban képződő veszélyes hulladék nagyobb arányú gyűjtése 438/2012. (XII. 29.) 11. c) bekezdés: a háztartásban képződő veszélyes hulladék nagyobb arányú gyűjtésére vonatkozó részletes tervet, továbbá azt, hogy a háztartásban képződő veszélyes hulladék gyűjtése és átvétele hogyan és milyen módon tehető hatékonyabbá, a hatékonyság növeléséhez a közszolgáltató milyen további feltételek biztosítását tartja szükségesnek; A modern háztartásokban sajnálatos módon sok olyan nem, vagy csak nehezen hasznosítható hulladék is keletkezik, amelyek ráadásul még veszélyes anyagokat is tartalmaznak. Ezen hulladékok begyűjtéséért tervezi városunk önkormányzata a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft-vel a hulladékudvar kialakítását

15 A veszélyes hulladékok begyűjtésére egy mozgó veszélyes hulladék átvevő pont kialakításával a lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok átvétele a lakosságnak kényelmesebben, ezáltal hatékonyban lehet. A lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok begyűjtésének hatékonyságát növelni tudná egy mobil gyűjtő állomás kialakítását, amelynek megvalósítása a következő. Keresünk egy olyan veszélyes hulladék szállításával, átvételével is rendelkező vállalkozást, amely rendelkezik a hulladék átvételének lebonyolításához szükséges személyi tárgyi feltételekkel (engedéllyel, gépjárművel, mobilizálható mérleggel, veszélyes hulladéktároló edényekkel stb.). Ebben az esetben alacsony vagy nincs beruházási igény, de a szolgáltatás során fellépő költségek jelentősek, mivel bérelt, illetve ideiglenesen használt eszközök gépek berendezések használatáért szolgáltatási díjat kell fizetni. A veszélyes hulladékok gyűjtését a helyi médiákban, TV-ben, újságban előre meghirdetett időpontokban és helyen végeznénk, az átvételi pont folyamatos áthelyezésével. Ezáltal a város minden forgalmasabb csomópontján évi gyakorisággal megjelenve a lakosságnál elkülönítetten tárolt veszélyes hulladékot be tudnánk gyűjteni a házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítása és működtetése 438/2012. (XII. 29.) 11. d) bekezdés: a házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítására és működtetésére vonatkozó részletes tervet, továbbá a gyűjtési rendszer működtetésének eszközeit, módját, fejlesztésének további lehetőségeit bemutató részletes tervet; Házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtési rendszer A lakosságnál keletkező csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésére kialakított programunk optimalizálását, gazdasági hatékonyság növelése mellett fejleszteni kívánjuk. A lakosság széleskörű tájékoztatása a hely újság és TV közreműködésével, az óvodákkal általános és középiskolákkal összefogva a helyi civil szervezetek bevonásával valósítható meg. A fő cél, hogy a lakosság megértse mennyire fontos a szelektív hulladékgyűjtés, fejlődjön a környezettudatossága és minél nagyobb arányban gyűjtse elkülönítetten a keletkező csomagolási hulladékait. Az oktatási intézmények igénye szerint, de legalább évente 1 alakalommal nyílt napokat szervezünk, részt veszünk a városi rendezvényeken 4 frakciós mobil gyűjtőszigetek használatával. A környezettudatos magatartás fejlesztése érdekében előadássorozatot készítünk. Előadások tartalma 1. A szelektív hulladékgyűjtés jelentőségének bemutatása 2. Helyi lehetőségek bemutatása szelektív gyűjtésben 3. Mi lesz a begyűjtött szelektív hulladékkal Túrkevén 4. Szelektív hulladék mint haszonanyag 5. Az éves szelektív hulladékgyűjtés eredményei

16 Az általános és középiskolákban biztosítjuk a szelektív hulladékok elkülönített gyűjtésének lehetőségét díjmentesen rendelkezésre álló 240 literes gyűjtőedényekkel. Az oktatási rendszer kialakítására az OHÜ országos programjával összhangban az oktatási intézményekkel szerződést kötünk. Az ezt követő időszakra az új hulladékgazdálkodási terv és célkitűzések alapján kerül sor. Az OHÜ által elkészítendő kampányok kivitelezésében helyi szinten részt veszünk, azt elősegítjük, amennyiben erre alkalom és mód kínálkozik. Minden terület egységben a hónap utolsó hétfőjén gyűjtjük a csomagolási hulladékot. A gyűjtési rendszerek időben jól elkülöníthetők (az objektív okokból például: ünnepnapok vagy egyéb munkaszüneti napok miatt gyűjtési rend átszervezést figyelmen kívül hagyva) ezáltal a kukás gépjárműveink kihasználtsága optimálisabb. A zsákos hulladékgyűjtés során vannak olyan rendszerek, amelyek már teljesen elkülönítetten gyűjtik a különböző frakciójú hulladékokat, de ebben az esetben a gyűjtés költsége igen magas és településünk méretéből, valamint a keletkező hulladékok mennyiségéből kifolyólag nem lenne költség hatékony. A jelenlegi finanszírozási rendszer a termékdíjakból visszaforgatott OHÜ-s begyűjtési díj mértéke a költségekhez képest igen alacsony, és az adminisztrációs rendszer bonyolultságából és kiforratlanságából adódóan nehezen lehívható. Mivel a kommunálisként begyűjtött hulladék mennyisége remélhetően csökken de, a közszolgáltatás állandó költségei folyamatosan fennállnak, szükséges lenne egy díjkompenzációs elem bevezetni a lakossági terhek lassabb ütemű növekedése érdekében. 438/2012. (XII.29.) Kormány rendelet előírásai alapján az elkülönítetten gyűjtött hulladékok meghatározott színkódú gyűjtőedényzetbe, vagy zsákba lehet gyűjteni. Ezen jogszabályi előírások figyelembevételével a szelektív gyűjtőzsák áttetsző sárga, kék, szürke és színtelen. A zsákokat a székhelyünkön vehetik át a lakosok. Házhoz menő kukás hulladékgyűjtési rendszer 1. A rendszer telepítésekor minden egyes ügyféllel szolgáltatási szerződést kötöttünk. A szerződés aláírását követően történik majd meg a vonalkódot tartalmazó matrica átadása, illetve a gyűjtőedényzetre való felragasztása. Minden ügyfélnek saját egyedi vonalkódja van. A matrica anyaga a környezeti hatásoknak ellenálló műanyag. A külső hatások miatt megrongálódott vonalkódok cseréjéről gondoskodunk. A megrongálódás tényről ügyfeleinket értesítjük, ezt követően az ügyfelünk személyesen, vagy annak megbízottja ügyfélszolgálatunkon aláírásának igazolása mellett átveszi az új vonalkódot. 2. A matricák felragasztása után valamennyi ügyfelünk adatai számítógépre kerülnek. 3. A vonalkód tartalmazza a szolgáltatóra utaló vgturkeve szöveget és kötőjellel elválasztva az ügyfél egyedi azonosítószámát, mely megegyezik a rendszerbeni ügyfélkódjával

17 4. A kukák beürítésével egyidejűleg kódolvasó készülék segítségével rögzítésre kerül a vonalkód és az ürítés pillanata (év, hó, nap, óra, perc, másodperc) Az adatgyűjtőből egy szoftveren feldolgozásra kerülnek az adatok. 5. A külső fizikai hatásokkal szembeni védelemre az adatgyűjtők a munkavégzés során bőrtokban vannak elhelyezve, melyet az ürítést végzők a csuklójukra erősítve hordanak. 6. Az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés értelmében ürítési számok és egységek (gyűjtőedények) szolgáltatják a közszolgáltatási díj alapját. Ebből kiindulva tervezzük kialakítani a vonalkódos rendszert. A lakossal kötött szerződésben meghatározásra került, hogy a lakos egy hónapban átlagosan hány alkalommal és mennyi gyűjtőedényt kíván ürítésre kitenni. Az ÁSZF-ben rögzítésre került, hogy egy 120 l-es gyűjtőedényben maximum 25 kg hulladék helyezhető el. Ez az az egyedül álló lehetőség, amely pozitív hozadékként elősegíti a szerves és csomagolási hulladékok elkülönített gyűjtését, mivel azok átvétele térítési díj nélkül történik. Negatív hozadéka, hogy sajnálatos módon az illegálisan elhagyott hulladékok mennyisége igen magas. Gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtési rendszer Vannak olyan csomagolási hulladékok is, amelyeket nem lehet zsákokba gyűjteni. Ilyenek például a méretükből adódóan ide tartozó karton hulladékok, valamint a biztonságos szállítás érdekében zsákokban nem gyűjthető üvegcsomagolási hulladékok. A belterületi övezetben 10 helyen 3 frakciós gyűjtőszigetek lettek kialakítva (papír, műanyag, vegyesen üveg és fém+társított italkarton). Ezen szigetek : 1.Petőfi tér Sinka I. tér 3.Kuthen kir. u Setét M. u Thököly u Kabai u. 2. (TESCO) 7.Madarász házaspár utca 8.Kálmán kir. utca 9. Széchenyi utca (CBA) 10. Soós István utca Amennyiben a finanszírozási lehetőségek, feltételek adottak lesznek a 3 frakciós gyűjtősziget számát három év alatt 5-el. A város perifériális helyén elhelyezett gyűjtőszigetek szelektívhulladék gyűjtő edényeinek használata nem rendeltetésszerű, sajnálatos módos több esetben is kommunális jellegű hulladékokat helyeznek az edényzetekbe sőt azokat meg is rongálják. A házhoz menő zsákos hulladékgyűjtési rendszerben valamint a gyűjtőszigetekről begyűjtött hulladék mennyiségét a Kisújszállás, külterület Kisrét HRSZ. 0747/2 Hulladékkezelő Telepen lévő hídmérlegen mérlegeljük

18 3.5. a hulladék nagyobb arányú újrahasználata 438/2012. (XII. 29.) 11. e) bekezdés: a hulladék nagyobb arányú újrahasználatra történő előkészítésének és az újrahasználati központok kiépítésének lehetőségeit bemutató részletes tervet, továbbá azt, hogy az újrahasználati központok kiépítéséhez a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek; A lomtalanítási kötelező közszolgáltatási elemet, a hulladékudvar üzemeltetését összekombinálva lehet arra mód, hogy a lakosságnál keletkező megunt elhasználódott, de még javítható bútorokat, eszközöket, berendezési tárgyakat átvegyük. A lomtalanítási rendszert úgy kell megváltoztatni hogy az illegális hulladék elszállítást meg lehessen akadályozni, polgárőrség, rendőrség bevonásával, valamint a lomtalanításokat úgy kellene megszervezni, hogy azok az átlagos munkaidőn kívül essenek, ezáltal a lakosság rendezett és felügyelt módon adná át ezen jellegű hulladékát. A fent leírt gyűjtési rendszer rendkívül költségigényes. Általánosságban elmondható, hogy a lombtalanítás során átadásra kerülő hulladékok nagyobb méretűek és tárolásuk, javításuk, karbantartásuk hely és költségigényes. Az újrahasználati telepre begyűjtött és helyreállított termékek értékesítésénél célszerű lehet a szociális hálózati rendszerekkel együttműködve az arra rászoruló emberekhez eljuttatni ezen használt, de használható eszközöket, berendezési tárgyakat. Az újrahasználati eszközök, berendezések tárgyi és személyi feltételei: átvételére alkalmas épület fertőtlenítő, tisztító berendezések eszközök javítási, karbantartási műveletek elvégzéséhez szükséges műhely javítási, karbantartási műveletek elvégzéséhez szükséges gépek eszközök javítási, karbantartási műveletek elvégzéséhez szakember alkalmazása (asztalos, elektroműszerész, festő-mázoló, esztergályos, géplakatos, stb.) ban tervezzük megvalósítani a lom hulladékok területegységenként történő gyűjtését, az ehhez szükséges marketing tevékenységet elvégezzük. A területegységenként történő begyűjtés csökkenti az illegális hulladékelszállítás kockázatát és értékes újrahasználati eszközt, berendezést, valamint újrahasznosítható hulladékot tudunk visszanyerni évben megkeressük azokat a finanszírozási lehetőségeket, amelyek fedezetet tudnak nyújtani egy újrahasználati telep létesítésének. Az újrahasználati telep rentábilis üzemeltetéséhez több közszolgáltatási terület összekapcsolására van szükség, így elengedhetetlen a közszolgáltatók szoros együttműködése. Az újrahasználati telep üzemeltetése során több olyan alacsony iskolai végzettségű és hátrányos helyzetű munkavállalót lehetne alkalmazni, akik jelenleg az illegális hulladék elszállításából, kereskedelméből jutnak többlet jövedelemhez

19 Az új munkahelyek létrehozásával, csökkenne a munkanélküliség, a nehéz sorsú alacsony jövedelmű emberek megélhetése biztosított lehetne. Az újrahasználati telep egyszerre jelentene értékesíthető eszközök, berendezések kereskedelmi központját, a hasznosítható anyagok visszanyerésének lehetőségét, és a hátrányos helyzetben élők számára új megélhetést a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosítása 438/2012. (XII. 29.) 11. f) bekezdés: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosítási arányainak növelését bemutató részletes tervet, továbbá azt, hogy a nagyobb arányú hasznosításhoz a közszolgáltatással érintett településeken a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek, és ezek a feltételek hogyan bővíthetők, figyelemmel az önellátás és a közelség elvére; A begyűjtött hulladékok hasznosítása függ attól, hogy milyen szinten kerül válogatásra, frakciónkénti szelektálásra. Jelen időszakban a szelektálás a gyűjtési frakciók szerint működőképes, válogatás kizárólag frakciónkénti, így a hasznosítás bővebb lehetőségei csak a végfelhasználónál jelentkeznek és az oda beszállított hulladékok tekintetében. Több olyan hulladékfrakció van még, amely jelen üzemben nem kerül válogatásra, különgyűjtésre, azonban ha ez megtörténne jelentősen csökkenhetne a kommunális hulladék mennyisége és érzékelhető lenne a lakosság számára a hulladékból termelhető haszonanyag eredménye. A legnagyobb mennyiségű a komposztálható hulladék, mely a tájegységre jellemző mennyiségű és nagy százalékban a kommunális hulladékok között található meg jelenleg. A komposztálható, magas szervesanyag tartalmú hulladékok különgyűjtése nagyon fontos tényező. A tavaszi és őszi lombtalanítás, a tavasz közepétől ősz közepéig tartó fűnyírási, kertészeti növényi hulladék termelés, valamint a konyhai növényfelhasználás települési szinten nagy mennyiségű komposztálható anyagot termel ki. komposzt : egy a növénytermesztésben jól hasznosítható, tápanyagdús, morzsalékos, sötétbarna színű, földszerű, magas szervesanyag tartalmú anyagot, amely szerves hulladékokból, maradványokból, elsősorban mikroorganizmusok valamint a talajlakó élőlények tevékenységének hatására jön létre komposztálható anyagok : konyhai hulladékok: gyümölcs, zöldség, kávézacc, teafű (tasakkal is), tojáshéj (összetörve) háztartási hulladékok: kezeletlen papír, pamut rongy kerti hulladékok: gallyak, falevelek, fű, sövények, bokrok nyírásából származó nyesedékek (ezeket a gyorsabb komposztálódás érdekében érdemes apróra vágni), egyes gyomnövények (amennyiben még nem hoztak magot)

20 egyéb hulladékok: kartonpapír, fa hamu, elhervadt virágok (vágott és cserepes egyaránt, földlabdástól), megunt növények növényevő állatok ürüléke (javasolt szénával vagy hasonlóval jól elkeverni, illetve vastagabb növényi réteg alá elhelyezni a szagok elkerülése végett) hasznosítása : a lakosság és nagy felhasználók részére visszajuttatás a háztáji és ipari növénytermesztéshez a műtrágyák felhasználási mennyiségének csökkentése és a jobb termésarány növelése érdekében. a rendszer működtetése : ahhoz, hogy ezen hulladékfajtát termelő lakosság a nagyobb arányú különgyűjtést elvégezze szükséges a településen egy nagyobb méretű komposztálóüzem beindítása. A házi komposztálás jelenleg igen alacsony, valószínűleg több olyan ingatlantulajdonos is van akik már rendelkeznek saját komposzt ládával, vagy valamilyen egyéb tároló edénnyel vagy helyiséggel ahol a ház komposztálást végzik. A házi komposztálást jelenleg is működtető valamint új belépők igényeinek felmérésére, valamint a házi komposztálás mértékének növelése érdekében, adatbázist készítünk 2013-ban. Fel kívánjuk mérni, továbbá mekkora a fizetőkéses kereslet újabb komposztládákra, és kik azok akik vállalják a házi komposztálást. Melyek azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek hajlandóak a kész komposztot hasznosítani és hasznosítás milyen feltételek mellett tudják megvalósítani. (kész komposzt ára, gyommag % tartalom, stb.) évben legyártjuk vagy megvásároljuk a komposztládákat és azokat az azt igénylők részére eljuttatjuk. Mivel nem mindenki képes, vagy hajlandó a házi komposztálással járó feladatok ellátására és a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft komposztáló telepének engedélyezését megkezdjük, párhuzamosan évben felmérjük annak a lehetőségét, hogy milyen módon tudnánk kialakítani a házhoz menő zsákos hulladékgyűjtés rendszerét a hulladéklerakókra jutó szerves anyag mennyiségének csökkentése 438/2012. (XII. 29.) 11. g) bekezdés: a hulladéklerakókra jutó szerves anyag mennyiségének csökkentése érdekében tervezett intézkedések leírását, módját, továbbá azt, hogy a szerves anyag mennyiség csökkentéséhez a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek, figyelemmel a biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elvére. A legfontosabb, hogy minden olyan hulladékot (mint például: csomagolási hulladékok, szerves zöld, kerti, konyhai, állattartásból származó hulladékok építési bontási, valamint veszélyes hulladékok), amelynek jelenleg is meg vannak a lehetőségei arra, hogy a hulladéklerakástól való eltérítést megvalósítsuk kötelező közszolgáltatásként működjenek. Ezért a helyi hulladékgazdálkodási rendeletet úgy kell megalkotni, hogy az elkülöníthető és hasznosítható hulladékok kezelését elősegítse, az abban való részvétel ne önkéntes legyen

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12.

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Jóváhagyta:.. Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Tartalom: 1 Általános információk... 3 1.1 A szervezet főbb

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. 2013. Székesfehérvár

ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. 2013. Székesfehérvár PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Mérnöki Iroda Kft. Iroda: E-mail: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 iroda@progressio.hu

Részletesebben

o FKF FOVAROBI -

Részletesebben

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013.

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Szervezet neve: Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság Címe: 7400 Kaposvár, Cseri u.16. Cégjegyzékszáma: 14-10-300008 Adószáma:

Részletesebben

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.-2016. Hajdúböszörmény, 2013. május Tartalom 1.Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 2 3. A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez

Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez A szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának, a már lerakott és a képződő hulladékok

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól Halásztelek

Részletesebben

MIT? HOGYAN? HOVÁ? A HULLADÉKGYŰJTÉS LEGFONTOSABB KÉRDÉSEI. Izsák-Kom Kft. HULLADÉKGYŰJTÉSI INFORMÁCIÓK 2014.

MIT? HOGYAN? HOVÁ? A HULLADÉKGYŰJTÉS LEGFONTOSABB KÉRDÉSEI. Izsák-Kom Kft. HULLADÉKGYŰJTÉSI INFORMÁCIÓK 2014. MIT? HOGYAN? HOVÁ? A HULLADÉKGYŰJTÉS LEGFONTOSABB KÉRDÉSEI HULLADÉKGYŰJTÉSI INFORMÁCIÓK 2014. AMIT EGY FELELŐS ÁLLAMPOLGÁRNAK TUDNIA KELL KÖRNYEZETE VÉDELME ÉRDEKÉBEN. Lajosmizse Felsőlajos Ladánybene

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése

Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése Szentendre Város Környezetvédelmi Programjainak kiemelt területei közzé tartozik a hulladékgazdálkodás. A program egyik

Részletesebben

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Mi Újság Bölcskén? - különszám

Mi Újság Bölcskén? - különszám Mit kell tudni a hulladék gyűjtésről, szállításról, kezelésről? Mi Újság Bölcskén? - különszám Készítette: Kiss József polgármester 2013. január 1-től megváltozott a hulladékok gyűjtését, szállítását és

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, ÉS HATÁLYA... 5. oldal Az üzletszabályzat hatálya Személyi

Részletesebben

Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya

Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya 1 Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya Juhász Péter, Márton Balázs, Mester Attila, Németh László, Portik-Bakai Zsuzsa, dr. Szenes Ildikó, Sziromi-

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008.

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008. ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold. u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/561 940 80/2004. Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Köszöntő...3 I. Szemét és hulladék...4 II. Települési szilárd hulladék...4 III. Honnan származik a háztartási hulladék?...5 IV. Mi a csomagolás és mi

Köszöntő...3 I. Szemét és hulladék...4 II. Települési szilárd hulladék...4 III. Honnan származik a háztartási hulladék?...5 IV. Mi a csomagolás és mi Tartalomjegyzék Köszöntő...3 I. Szemét és hulladék...4 II. Települési szilárd hulladék...4 III. Honnan származik a háztartási hulladék?...5 IV. Mi a csomagolás és mi a csomagolás feladata?...5 V. A hulladék

Részletesebben

Hogyan mûködik az új hulladékgazdálkodási rendszer? Gyakorlati útmutató Kiskunhalas és térsége

Hogyan mûködik az új hulladékgazdálkodási rendszer? Gyakorlati útmutató Kiskunhalas és térsége Hogyan mûködik az új hulladékgazdálkodási rendszer? Gyakorlati útmutató Kiskunhalas és térsége Tisztelt Lakosok! 2002-ben, amikor a térségben elindítottuk a szelektív hulladékgyûjtés rendszerének kiépítését,

Részletesebben

Paks és térsége hulladékgazdálkodási

Paks és térsége hulladékgazdálkodási Lakossági tájékoztató Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer Együtt a tiszta és egészséges lakókörnyezetért! Kiadó: Ecorys Magyarország Kft. Nyomda: Pannónia-Print Kft. Felhasznált források: epp.eurostat.ec.europa.eu

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben