MAGYAR SZABVÁNY MSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR SZABVÁNY MSZ 13207-1"

Átírás

1 1994. február A hatálybalépés időpontja: április 1. MAGYAR SZABVÁNY MSZ Erősáramú kábelvonalak 0,6/1 kv-tól 40/69 kv-ig terjedő névleges feszültségre. A kábelek fektetése Az MSZ :1981, az MSZ :1981 és az MSZ :1988 helyett F 07 Power cable lines for rated voltages from 0,6/1 kv up to and including 40/69 kv Laying of the cables E szabvány előírásaitól eltérést a Magyar Szabványügyi Hivatal elnöke engedélyezhet. Az állami szabvány hatályára vonatkozó rendelkezéseket a szabványosításról és a minőségügyről szóló 78/1988. (XI. 16.) MT rendelet ai tartalmazzák. A szabvány alkalmazása előtt győződjön meg arról, hogy nem jelent-e meg módosítása, helyesbítése, illetve hatálytalanítása. E szabvány tárgya a 0,6/1...40/69 kv névleges feszültségű kábelek kiválasztása, fektetése; a kábelvonal vizsgálata, átvétele, üzembe helyezése és profilaktikus vizsgálata. A szabvány az MSZ szerinti egyenáramú kábelekre is vonatkozik. Nem vonatkozik a szabvány a bányák mélyszintjén elhelyezett kábelekre és a vasúti állítómű kábelekre. Nem tárgya a szabványnak a kábel terhelhetőségének meghatározása. A szabvány tárgyára vonatkozó előírások nincsenek ellentmondásban az IEC 183, az IEC 502, a HD 603, a DIN-VDE0100/520, a DIN /VDE 0101, a DIN 57298/VDE 0298/1 szabványok követelményeivel. Tartalomjegyzék 1. Fogalommeghatározások A kábelek és kábelszerelvények kiválasztása Általános szempontok Környezeti szempontok Villamos szempontok Kábelhossz A kábelfektetés általános előírásai A kábelnyomvonal kijelölése A kábelvonalak földelése és összekötése Egyerű kábelekből létesített kábelvonalak A kábel ellenörzése A kábel hőmérséklete fektetéskor A kábel hajlítási sugara A kábel húzó igénybevétele A kábelek megengedett szintkülönbsége Oldal ETO Hivatkozási szám: MSZ :1994 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI HIVATAL (38 oldal) Árkategória: R 1

2 3.9. A kábel mozgatása A kábelek elrendezése, levágása és szerelése Tűzvédelmi előírások A kábelek jelölése A kábelnyomvonal megjelölése Kábelfektetés talajba Fektetési mélység A kábelárok kialakítása Kábelek, kábelrendszerek elrendezése a kábelárokban, elválasztás Jelzőszalagjelzőháló, védőborítás Kábelvédőcső, tömbcsatorna Kábelek elhelyezése levegőben A kábelek alátámasztása és megfogása Kábelcsatorna, kábelhelyiség Közműalagút, közműfolyosó és egyéb vezetékcsatorna Kábelek elhelyezése hidakon Épületbevezetések és épületek Kábelek elhelyezése szabadtéren Keresztezések és megközelítések Általános előírások Kábel keresztezése kábellal Távközlési berendezések keresztezése és megközelítése Utak megközelítése és keresztezése közterületen Vasúti vágányok Víziút, vízfolyás, árok Csővezetékek A kábelvonalak vizsgálata Általános előírások A folytonosság ellenőrzése és az azonosítás A szigetelési ellenállás ellenőrzése A szigetelés feszültségpróbája A burkolat feszültségpróbája Tartós feszültségpróba A kábelvonalak dokumentációja A kábelvonalak átvétele és üzembe helyezése Profilaktikus vizsgálatok Mellékletek M1. A kábelszakasz és a kábelvonal szigetelési ellenállásának megengedett legkisebb értékei M2. Párhuzamosan kapcsolt egyerű kábelek fáziskiosztása M3. A kábelvonalak átadása, átvétele M4. A kábelvonalak üzembe helyezése M5. Profilaktikus vizsgálatok A szövegben említett magyar szabványok A tárggyal kapcsolatos nemzetközi szabványok Irodalom

3 1. Fogalommeghatározások 1.1. Erősáramú kábel (a továbbiakban kábel): az a villamos energia átvitelére használt termék, amelyet a rá vonatkozó termékszabvány közvetlenül földbe fektetésre is alkalmasnak nyilvánít, és a vezetőjét névleges keresztmetszet, szigetelését névleges feszültség megadásával jellemzi, alap terhelhetősége - az MSZ vagy a vonatkozó termékszabvány szerint - szabványosítva van. A kábel lehet árnyékolt ( szakasz) vagy árnyékolás nélküli ( szakasz). Korábban az árnyékolás, koncentrikus vezető és/vagy páncélzat vagy fémköpeny nélküli vezetéket a hazai terminológia nem tekintette kábelnek; e szabvány hatálybalépésétől - a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően - az ilyen termék akkor minősülhet kábelnek, ha a rá vonatkozó termékszabvány közvetlenül földbe fektetésre is alkalmasnak nyilvánítja Árnyékolt kábel: azaz 1.1. szakasz szerinti kábel, amelynek erenkénti vagy - több ér esetén - közös fém árnyékoló szerkezete vagy koncentrikus vezetője és/vagy fém páncélzata, vízzáró fémköpenye továbbá vízzáró burkolata van Árnyékolás nélküli kábel: az az 1.1. szakasz szerinti kábel, amelynek nincs fém árnyékoló szerkezete, koncentrikus vezetője, fém páncélzata, fémköpenye, de a termékszabvány földbe fektetésre is alkalmasnak minősíti Energiaátviteli kábel: az az erősáramú kábel, amely a villamos energiának az elosztó, illetve a fogyasztóberendezésekhez való továbbítására szolgál Irányítástechnikai kábel: - e szabvány szempontjából - az az erősáramú kábel, amely jelzés, mérés, működtetés, védelem céljára szolgál Távközlési kábel: az a kábel, amely műsorszóró és/vagy távközlési, távjelzési feladatok ellátására szolgál Kábelrendszer: egyerű kábelekből kialakítón háromfázisú kábelvonal. A háromfázisú rendszerhez tartozó egyerű kábelek háromszög-alakzatba vagy síkba fektetendök. Háromszögalakzat esetén egymást érintve vagy egymástól azonos távolságra helyezhetők; síkban való elhelyezésnél egymástól meghatározott távolságra történhet az elhelyezés Kábelszakasz: a lefektetett, végleges helyére elhelyezett, szerelvény nélküli kábel Kábelvonal: a végelzárókkal behatárolt kábel. Elágazás esetén az elágazó kábel is a kábelvonal része Kábelvégelzáró (végelzáró): a kábel végére szerelt, a kábelnek a kábelvonal egyéb részeivel való villamos csatlakozását és a szigetelést a csatlakozó villamos berendezésig fenntartó szerel vény Kábelösszekötő (egyenes összekötő): a két kábelt folyamatos áramkörré összekötő szerel vény Elágazó összekötő: a fővonali kábelről elágazó kábelt csatlakoztató szerelvény; T elágazónál a két kábel tengelye egymáshoz képest megközelítőleg merőleges; Y vagy párhuzamos elágazónál a két kábel tengelye egymáshoz képest megközelítőleg párhuzamos. 3

4 1.9. Kábelnyomvonal: a lefektetett kábel elméleti tengelyének függőleges vetülete a terepszintre Kábelárok: a kábel befogadására szolgáló, talajban létesített árok Fektetési mélység: a terepszint és az ahhoz legközelebb eső, kábelárokba fektetett kábel alsó érintősíkja közötti távolság Közterület: az MSZ szerint. Az MSZ :1979 szerint közterület az ingatlannyilvántartásban (telekkönyv) közterületként (pl. közút, járda, tér, közpark) nyilvántartott földrészek, továbbá építmények (pl. épületárkádok alatti járda, alul-és felüljáró) közhasználatra átadott része." Belterület: az MSZ szerint. Az MSZ :1979 szerint, belterület a város (község) igazgatási területének az a része, amelyet az Országos Építési Szabályzat előírásai alapján a rendezési terv, ennek hiányában a területileg illetékes önkormányzat ennek nyilvánít." Külterület: a város (község) igazgatási területének a belterületen (belterületeken) kívül eső része Szabályozott terep: az építmények, utak, műtárgyak által szabályozott felszínnel rendelkező terep Szabályozatlan terep: ahol a talaj felső szintjének változtatásával, valamint különféle mélységbe hatoló földmunkákkal kell számolni (pl. mező- és erdőgazdasági területek) Védőműtárgy: az MSZ szerint. Megyjegyzés: Az MSZ :1979 szerint védőműtárgy a vezetéket (e szabvány szempontjából: kábelt) a környezet, illetve a környezetet a vezetékben szállított közeg esetleges káros hatásaitól védő szerkezet." Kábelvédőcső: olyan, acélból, betonból, eternitből vagy kemény műanyagból készített üreges elem (cső), ami út vagy egyéb műtárgy alatt mechanikai sérülésnek kitett helyen elhelyezett kábelek védőműtárgyaként szolgál Kábeltömbcsatorna: a kábel mechanikai védelmére szolgáló, általában több körszelvényű átmenő üreggel rendelkező, egymásba illeszthető, előregyártott elemekből kialakított védőműtárgy Kábelcsatorna: épületen belül vagy azon kívül kialakított, vízszintes vagy közel vízszintes elhelyezkedésű, kábelek elhelyezésére, védelmére használt szerkezet vagy műtárgy, amelynek hosszúsági mérete keresztmetszeti méreteinél jelentősen nagyobb. Megjegyzések: 1. A kábelcsatorna általában padló- vagy terepszintbe vagy ez alá süllyesztett kialakítású. 2. A kábelcsatorna lehet bújható vagy a környezetből szerelhető. 3. A kábelcsatorna lehet fedlapos, felülről nyitható, oldalról hozzáférhető vagy alulról kezelhető Kábelhelyiség: kábelek kezelésére, elhelyezésére, a kezelőszemély befogadására alkalmas méretű, épületszerkezetekkel elhatárolt légterű tér Kábelrendező: a rendezett terepszint feletti elhelyezésű, járható vagy bújható, a kábelek rendezését, csoportosítását, vezetését szolgáló kábelhelyiség. 4

5 1.23. Kábelfolyosó: épületben vagy önálló építményként a környező terepszint feletti kialakítású, vízszintes vagy közel vízszintes elhelyezkedésű, járható, folyosószerű kábelhelyiség Kábelalagút: épületben vagy önálló építményként a környező terepszint alatti kialakítású, vízszintes vagy közel vízszintes elhelyezkedésű, járható, folyosószerű kábelhelyiség Kábelakna: függőleges kábelvezetés céljára használt kábelhelyiség, amelynek mélysége keresztmetszeti méreténél jelentősen nagyobb. Keresztmetszeti méretétől függően hágcsó vagy létra segítségével mászható is lehet Közműalagút (vezetékalagút): az MSZ szerint. Az MSZ :1979 szerint közműalagút (vezetékalagút) a többféle közmű- vagy egyéb vezeték elhelyezésére alkalmas, a rendezett térszint alatti olyan járható, alagútszerű építmény, amelyben a vezetékek építése, ellenőrzése, karbantartása, cseréje a többi vezeték zavartalan üzemeltetése közben feltárás, illetve kiásás nélkül végezhető el." Közműfolyosó: az MSZ szerint. Az MSZ :1979 szerint közműfolyosó az épületek pinceszintjén (fogadószintjén) közmű- vagy egyéb vezetékek elhelyezésére alkalmas, a közműalagút folytatásaként folyosószerűen kialakított tér, amely a pince (fogadószint) egyéb légterétől el van választva." Egyéb vezetékcsatorna: olyan csatorna, amelyben technológiai folyamatokat ellátó vezeték mellett erősáramú kábel is elhelyezésre kerül Védőborítás: a kábel kiegészítő mechanikai védelmét biztosító borítás Fokozott mechanikai szilárdságú védőborítás: az előírtnál kisebb fektetési mélységben elhelyezett kábelek fokozott mechanikai védelmét biztosító borítás Elválasztás: a kábelnek a közelében lévő másik kábeltől vagy közművezetéktől való térbeli elhatárolása. Az elválasztás kivitelezhető a kábelárokban pl. térköztartókkal, választótéglázással, a levegőben védőlemezekkel Kábeltartó szerkezet: nem éghető anyagból - általában korrózióálló vagy korrózióvédelemmel ellátott fémből illetve műanyagból - készült, a kábelek elhelyezésére (alátámasztására, rögzítésé re) alkalmas szerkezet, amely a kábelek szellőzését és oltását lehetővé teszi. A kábeltartó szerkezet lehet bilincs, konzol, kábelpolc, kábeltálca, kábellétra stb. is Biztonsági övezet: a kábel azon környezete, amelynek méreteit (kiterjedését) és használatát jog szabályi* előírások szabályozzák Hatósáv: az MSZ szerint. Az MSZ :1973 szerint Hatósáv: esetenként változó szélességű terület a nagyfeszültségű hálózat mellett, amelyen belül annak befolyása a távközlési berendezésekre káros lehet." * Jelenleg: a 11/1984. (VIII.22.) IpM sz. rendelete a villamosmű biztonsági övezetéről. 5

6 1.35. Távközlési alépítmény: a távközlési kábelek és tartozékaik, szerelvényeik föld alatti elhelyezésé re szolgáló telepített műtárgyak (szekrény, akna, cső, tömbcsatorna stb.) összessége Megközelítés: a kábel és a vele közel párhuzamosan haladó, legfeljebb 30 -os szögben hajló nyomvonalú, más, általában nyomvonalas létesítmény (pl. közművezeték, út, vasút, kábel, épület) olyan helyzete, amelyben a két létesítmény kölcsönös hatása vagy veszélyeztetése bekövetkezhet Megközelítési távolság: az egymást megközelítő kábel és más létesítmény egymáshoz legközelebb eső alkotóinak legkisebb távolsága Keresztezés: a kábel és egy általában nyomvonalas létesítmény (pl. kábel, közművezeték, út, vasút, épület) olyan helyzete, amelyben a két létesítmény nyomvonala egymást metszi és a két létesítmény kölcsönös hatása vagy veszélyeztetése bekövetkezhet Keresztezés! távolság: az egymást keresztező kábelek vagy kábel és más létesítmény egymás hoz legközelebb eső alkotóinak legkisebb távolsága Kábelhúzó harisnya: szövött, csőalakú segédeszköz, amely a kábelre felhúzva és megfeszítve átmérőcsökkenése által a kábelre rászorul és a húzóerő közlésére képes Csavarodásgátló csatlakozó: húzással történő fektetésnél a húzókötél és a kábel között fellépő csavarodást megakadályozó segédeszköz Kábelgörgő (görgőrendszer): a kábel fektetése során a kábel vezetésére és továbbításának megkönnyítésére kialakított eszköz. A kábelgörgők lehetnek - vezetőgörgők, - sarokgörgők (vízszintes irányváltozásnál), - lefeszítőgörgők (függőleges irányváltozásnál) Védőtölcsér: a kábelnek a kábelvédőcsőbe vagy tömbcsatornába való behúzásakor a kábelburkolat sérülésének megakadályozására alkalmazott, általában hosszirányban felhasított, széthajt ható tölcsérszerű segédeszköz Kábeljelző: a kábelre rögzíthető, környezeti hatásoknak tartósan ellenálló, betűk, számok elhelyezésére szolgáló elem, amely alkalmas a kábelvonal egyértelmű meghatározására Kábeljelzőkő, kábeljelzőtábla: a kábelvonal helyének föld felszínén történő jelzése céljából elhelyezett idomkő, illetve tábla Jelzőszalag, jelzőháló: a kábelvonal fölött elhelyezett szalag vagy háló, amely felhívja a figyelmet a kábel közelségére Fektetési rajz: a kábelvonal, több kábel esetén a kábelsorrend tényleges helyzetét is rögzítő rajz, amelyből a kábel nyomvonala, a kábel szerelvényeinek és a kábelt védő létesítményeknek a helye egyértelműen megállapítható Kábelleltár: a tényleges kábelvonalról készített, a kábeleket és kábelszerelvényeket és védőmű tárgyait meghatározott részletességgel tartalmazó dokumentum Vizsgálati jegyzőkönyv: a kábelvonalon végrehajtott vizsgálatok eredményeit rögzítő dokumentum. 6

7 1.50. Profilaktikus vizsgálatok: a kábelvonalon időszakonként végzett vizsgálatok a kábelvonalak megbízhatóságának ellenőrzése céljából. 2. A kábelek és kábelszerelvények kiválasztása 2.1. Általános szempontok A kábel feleljen meg - műanyag szigetelés esetén az MSZ IEC 502 * - telített papír szigetelés esetén az MSZ IEC 55 * - árnyékolás nélküli kábel esetén a vonatkozó termékszabvány* előírásainak. A követelmény kielégítését a kivitelezőnek bizonylattal igazolnia kell Váltakozóáramú hálózatban az egyerű kábel páncélzata, árnyékolása nem mágnesezhető anyagú legyen Árnyékolás nélküli energiaátviteli kábelt talajban közcélú** hálózatokban csak az illetékes áramszolgáltató feltételei szerint szabad alkalmazni. Nem közcélú hálózatokban talajban az árnyékolás nélküli energiaátviteli kábelt az esetben szabad alkalmazni, ha - a kábelt védőcsőben helyezik el, vagy - a kábel fölött szilárd burkolat van, vagy - a kábelvonal betáplálás! helyén áramvédő kapcsolást alkalmaznak Műanyag szigetelésű és burkolatú kábelek összekötő és elágazó szerelvényeinek külső vízzáró burkolata csak műanyag szerkezetű (pl. zsugorcső, műgyanta) legyen Műanyag szigetelésű kábelek szereléséhez csak az MSZ szabványsorozat szerinti vizsgálatok alapján megfelelőnek minősített anyagú és technológiájú szerelvényt szabad alkalmazni. 1.l.6. Telített papír szigetelésű kábelek szereléséhez csak az MSZ szabványsorozat előírásait kielégítő szerelvényt szabad alkalmazni Környezeti szempontok Kábelhelyiségben való elhelyezésre csak - műanyag szigetelésű kábel esetében: - PVC-burkolatú vagy égésgátló adalékkal ellátott más burkolatú,vagy - égésgátló bevonattal ellátott kábelt; - telített papír szigetelésű kábel esetében: - itatott szálasanyag burkolat nélküli kábelt; - meleg helyiségben a külső környezet és a terhelés okozta hőhatást elviselő szigetelésű és burkolatú kábelt szabad alkalmazni Szabadtéren vízszintes vagy közel vízszintes elhelyezés esetén a kábel burkolatát napsugárzás ellen védeni kell, vagy a kábel burkolata a napsugárzásnak ellenálló anyagból készüljön. PVC-burkolat esetén az anyag legalább 1%; polietilén (PE) burkolat esetén legalább 2,5% koromtartalmú legyen. * Előkészületben ** Jelenleg a villamosenergia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról szóló 11/1970. (IV.29.) Korm. számú rendelettel módosított és kiegészített 40/1962. (XI.11.) Korm. számú rendelet szerint a közcélú villamos mű a lakosság, a vállalatok, az intézmények és más szervek villamosenergia szükségletének kielégítését, valamint a közvilágítás ellátását szolgálja. 7

8 Korróziót előidéző környezetben a korróziós hatásnak ellenálló műanyag burkolatú kábelt és műanyag összekötőt kell alkalmazni. Talajvizes területen történő fektetés esetén PE-burkolatú kábelt kell alkalmazni. Folyó- vagy állóvízben történő fektetésnél acélhuzal páncélzatú, PE-burkolatú kábelt kell alkalmazni. Rezgésnek kitett helyeken (pl. hidakon, acélszerkezeteken, nagyforgalmú utak mellett vagy alatt) műanyag szigetelésű és műanyag burkolatú kábeleket kell alkalmazni. A kábelek környezet szempontjából történő kiválasztásához az MSZ 1600 és az MSZ 1610 szabványsorozatok e szabvány előírásán túlmenő előírásokat is tartalmaznak. Ha a kábel az elhelyezés során többféle hatásnak lehet kitéve, a kábelnek az előírt összes követelményt ki kell elégítenie. Villamos szempontok Névleges feszültség A kábel névleges feszültségét egyenáramú és egyfázisú váltakozó áramú hálózatokon az 1. táblázat szerint kell meghatározni. A kábel névleges feszültségének kiválasztása egyenáramú és egyfázisú váltakozó áramú hálózatokban 1. táblázat A feszültség neme A hálózat feszültsége (V) legkisebb névleges legnagyobb A kábel névleges feszültsége Uo/U (kv/kv) Egyenfeszültség Váltakozó feszültség * Helyette - a nem az MSZ szerinti - 26/45 kv névleges feszültségű kábelt is szabad alkalmazni. 0,6/1 0,6/1 0,6/1 3,6/6 3,6/6 12/20 20/35 40/69* A kábel névleges feszültségét háromfázisú váltakozó áramú hálózatokon a hálózat névleges feszültsége és földzárlati viszonyai alapján a 2. táblázat szerint kell meghatározni. 8

9 A kábel névleges feszültségének kiválasztása háromfázisú váltakozó áramú hálózatokban 2. táblázat A hálózat névleges feszültsége (kv) A kábel névleges feszültsége, U 0/U(kV/kV) A és 6 kategória C kategória 0, ,6/1 1,8/3 3,6/6 6/10 12/20 18/30 20/35 0,6/1 3,6/6 6/10 12/20 18/30 40/69* 40/6* * Helyette - a nem az MSZ szerinti - 26/45 kv névleges feszültségű kábelt is szabad alkalmazni. A hálózat a földzárlati viszonyok alapján - e szabvány szempontjából - három kategóriába sorolható: A kategóriába kell sorolni azokat a hálózatokat, amelyeknél az egysarkú földzárlat leghosszabb időtartama 1 perc. (Ide tartoznak a hatásosan földelt hálózatok, valamint a földzárlatvédelemmel rendelkező nem hatásosan földelt hálózatok.) B kategóriába kell sorolni azokat a hálózatokat, amelyeknél az egysarkú földzárlat időtartama esetenként legfeljebb 8 óra, évente pedig összesen legfeljebb 125 óra. (Ide tartoznak általában a nem hatásosan földelt, kompenzált hálózatok, amelyeknél a földzárlat időtartama nem nagyobb az említettnél.) C kategóriába kell sorolni az A és 6 kategóriába nem sorolható hálózatokat. (Ide tartoznak a szigetelt hálózatok és azok a kompenzált hálózatok, amelyeknél a földzárlat időtartama meghaladja az esetenkénti 8 órát és évente a 125 órát.) Terhelhetőség A kábel alapterhelhetőségét, valamint a fektetési és elhelyezési körülményektől függő módosító tényezőket a következő szempontok szerint kell meghatározni: - a gyártó által megadott adatok vagy - az MSZ adatai, vagy - az MSZ IEC 287* számítási módszerei alapján Zárlati szilárdság A kábelt zárlati szilárdság szempontjából a fellépő dinamikus és termikus igénybevétel alapján a szakaszok szerint kell kiválasztani A fellépő dinamikus igénybevételt nem talajban fekvő egyerű kábelek esetében az 5. fejezet szerinti megfogással kell figyelembe venni A fellépő termikus igénybevétel szempontjából a kábelt és a kábelszerelvényt úgy kell kiválasztani, hogy ha a kábelre megengedett legnagyobb üzemi hőmérséklet esetén a beépítési helyen fellépő legnagyobb zárlati áram az MSZ 1610 szerint meghatározott védelmi időtartamig veszi igénybe a kábelt, annak vezetőhőmérséklete ne emelkedjék a kábel vezetőjére az MSZ IEC 502-ben megengedett legnagyobb zárlati véghőmérséklet fölé. *Előkészületben 9

10 Olyan, nem hatásosan földelt csillagpontú hálózaton, amelyen kettős földzárlat fellépésével kell számolni, olyan kábeleket kell alkalmazni, amelyeknél a kettős földzárlati áram a kábel árnyékolásán - a védelem működési idejéig áthaladva - nem okoz a termékszabványokban előírtnál nagyobb melegedést. A 20 kv-os nem hatásosan földelt csillagpontú, 40 MVA teljesítményű transzformátorral táplált hálózaton a kettős földzárlati áram legnagyobb értéke 7,3 ka, a korszerű védelem hárítási ideje 0,4 s. A térhálós polietilén szigetelésű 150 mm 2 és ennél nagyobb vezetőkeresztmetszetű kábelek mm 2 -es rézhuzalkoszorú árnyékolása ennek az igénybevételnek megfelel. A transzformátor közvetlen közelében lévő rövid ( m-nél nem hosszabb) kábelek árnyékolását a szakasz megjegyzése szerint nem kell a kábelvonal mindkét végén földelni. A 10 kv-os hatásosan földelt hálózaton a kettős földzárlat felléptének valószínűsége elhanyagolható Kábelhossz A szükséges kábelhossz megállapításánál figyelembe kell venni a kábeltípus gyártási hosszát, a kábelszerelés végrehajtásához, a tartalékképzéshez, valamint kábelárokba történő fektetés esetén a hullámos fektetéshez szükséges többlethosszakat. 3. A kábelfektetés általános előírásai 3.1. A kábelnyomvonal kijelölése A kábel nyomvonalát és elhelyezési módját (kábelárokban, kábelvédőcsőben, csatornában, alagútban, közműalagútban, közműfolyosóban, egyéb vezetékcsatornában stb.) a kábel és az általa ellátott létesítmények üzembiztonsági követelményei, a talajviszonyok és a terepadottságok, továbbá az egyéb meglévő és tervezett létesítmények figyelembevételével úgy kell megválasztani, hogy a célnak megfelelő, gazdaságos és üzembiztos megoldást adjon A nyomvonallal az agresszív vegyi anyagokkal, szerves hulladékkal fertőzött talajt ki kell kerülni vagy talajcserét kell végezni Közterületen végzett kábelfektetésnél a kábelek nyomvonalát az MSZ szerint biztosított sávban és sorrendben kell kijelölni A kábelnyomvonal kijelölésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a meglévő vagy tervezett nyomvonalas létesítményekkel, továbbá épületfalakkal - rövid szakaszaiban is - párhuzamosan, 30 nál kisebb eltéréssel haladjon, keresztezés esetén azokat lehetőleg merőlegesen keresztezze. Ha már meglévő kábelvonal mellé kell új kábelt fektetni, akkor az új kábel nyomvonalát a meglévő kábelvonal nyomvonala alapján kell kijelölni A kábelvonal egyéb létesítményektől kijelölt távolságát a biztonsági övezetre vonatkozó jogszabály előírásainak figyelembevételével úgy kell meghatározni, hogy egyrészt a kábel fektetése és üzeme a létesítmény üzemét és karbantartását, másrészt a létesítmény a kábel fektetését, üzemét és karbantartását ne zavarja Feszültség alatti kábelvonalak közelében végzett munkát és a kábelvonalak feszültségmentesítését az MSZ 1585 előírása szerint kell végrehajtani A kábelvonalak földelése és összekötése Árnyékolással, koncentrikus vezetővel, fémköpennyel, páncélzattal (továbbiakban: árnyékolással) és földelővezetővel rendelkező kábelekből létesített kábelvonalak fém rétegeit általában minden végelzárónál ki kell vezetni és le kell földelni. Rövid kábelvonal árnyékolását megengedett csak az egyik kábelvégelzárónál földelni, ha az ellenőrző számítás szerint zárlat esetén a kábelvonal árnyékolásán nem keletkezik az MSZ 172 szabványsorozat szerint veszélyes érintési feszültség. A gyakorlati tapasztalatok alapján a hazai középfeszültségű kábelhálózatokon m hosszú kábelvonalon az egyik végelzárónál készített földelés esetén háromfázisú zárlat során sem emelkedik az árnyékolás feszültsége 250 V fölé. 10

11 Műanyag burkolatú kábelek árnyékolásának vagy a fémköpenyű kábelek fémköpenyeinek folytonosítását, végelzárónál való kivezetését, az árnyékolással, fémköpennyel azonos vagy nagyobb villamos vezetőképességű vezetővel kell készíteni Műanyag szigetelésű és burkolatú kábelek összekötésére a kábel burkolatánál nem kisebb villamos szilárdságú burkolatpótlást kell alkalmazni Egyerű kábelekből létesített kábelvonalak Levegőben elhelyezett egyerű kábelek esetében a zárlati áramok dinamikus erőhatásának felvételére alkalmas megfogásokat kell készíteni (pl. a rögzítések távolsága és szilárdsága) Egyerű kábel vagy az azonos fázishoz tartozó kábelek felerősítő szerkezete, megfogása ne képezzen mágnesesen zárt kört (pl. zárt vasbilincs) Háromfázisú váltakozó áramú rendszer részét képező egyerű kábelek acélcsőbe való átfűzése esetén a csövön az azonos rendszerhez tartozó mindhárom fázist keresztül kell vezetni Párhuzamosan kötött, egy vagy több síkban fektetett egyerű kábelek elrendezését, fáziskiosztását - az egyenletesebb árameloszlás érdekében - az M2. melléklet szerint kell megvalósítani A kábel ellenőrzése A kábelfektetést megelőzően ellenőrizni kell: - a kábel típusát (szerkezet, keresztmetszet, névleges feszültség); - a kábel állapotát, különösen a kábeldobon lévő kábel külső menetei burkolatának sértetlenségét, - a kábelvégek lezárásának épségét. A fektetés során szemrevételezéssel folyamatosan és állandóan ellenőrizni kell a kábel burkolatát és csak hibátlan burkolatú kábelt szabad fektetni, sérülés esetén a burkolatot ki kell javítani A kábel hőmérséklete fektetéskor A kábelfektetés során - ha a termékszabvány másképp nem rendelkezik - a kábel hőmérséklete ne legyen kisebb: - műanyag szigetelés esetén 0 C-nál - telített papír szigetelés esetén +4 C-nál Ennél kisebb környezeti hőmérsékleten tárolt kábelt a kábelfektetés megkezdése előtt elő kell melegíteni (pl. a kábel meleg helyiségben való, órás tárolásával, vezetőinek villamos fűtésével vagy a fektetés helyén hőlégfúvó alkalmazásával) A kábel hajlítási sugara A fektetés közben (a kábel lecsévélése, terelése, mozgatása stb. vagy a szállítódobról egy másik dobra való áttekercselése során), valamint a végleges elhelyezéshez szükséges egyszeri hajlításra megengedett legkisebb hajlítási sugarat- egyéb előírás (pl. gyártmányismertető) hiányában - a 3. táblázat tartalmazza. 11

12 A kábel legkisebb hajlítási sugara 3. táblázat A kábel szigetelése A kábel szerkezete A dob magátmérője A legkisebb hajlítási sugár fektetéskor, átcsévéléskor egyszeri hajlításkor, végleges elhelyezésnél Telített papír szigetelésű közös ólomköpenyű, övszigetelésű érköpenyes, erenként árnyékolt 25d 12,5d 10d 25d 15d 12,5d Műanyag szigetésű egyerű 25d 15d 10d többerű 15d 10d 7,5d d a kábel külső átmérője A kábel húzó igénybevétele A fektetés (elhelyezés) során a kábel legnagyobb húzó igénybevétele ne haladja meg a 4. táblázatban megadott értékeket. A kábel legnagyobb húzó igénybevétele 4. táblázat A kábel szerkezete Megengedett húzóerő, N vezetőmegfogással (behúzófejjel) burkolatmegfogással (húzóharisnyával) húzópáncélmegfogással Telített papír szigetelésű, ólomköpenyű kábel páncélzat nélkül vagy acélszalag páncélzattal - 60d - Műanyag szigetelésű, rézvezető: 40/4 műanyag burkolatú kábel alumínium vezető: 20/4 Acélhuzal kábel páncélzatú 100d na A valamennyi húzott vezető keresztmetszetének összege, mm 2 ; d a kábel külső átmérője, mm; a a páncélzat egy acélhuzalának keresztmetszete, mm 2 ; n a páncélzat acélhuzaljainak száma. 12

13 3.8. A kábelek megengedett szintkülönbsége - Telített papír szigetelésű kábel 10%-nál nagyobb lejtésű terepen való fektetését kerülni kell. Hosszabb kábelvonal esetén a kábelvégelzáró és a lefektetett kábel közötti szintkülönbség a 12 m-t ne haladja meg. - Műanyag szigetelésű és burkolatú kábelek függőleges vagy közel függőleges elhelyezésénél nincs korlátozás A kábel mozgatása A kábelnek a kábeldobról vagy a kábelkarikáról való lecsévélésekor a húzási sebességet lassan és folyamatosan kell növelni. Géppel való húzásnál a húzási sebesség - egyéb előírás hiányában - legfeljebb 20 m/perc lehet. A húzás iránya a dob tengelyére merőleges legyen A lecsévélés és a továbbítás során ügyelni kell arra, hogy a kábel hossztengelye körül ne csavarodjék. A kábel elcsavarodásának megakadályozására csavarodásgátló csatlakozót (pl. forgó összekötőt) kell alkalmazni A lecsévélés és a továbbítás során biztosítani kell a kábel burkolatának sértetlenségét. Ennek érdekében nem szabad a kábelt földön vagy tartószerkezeten húzni, görgőkön kell haladnia. A görgők, illetve az alátámasztások távolságát a kábel merevsége és tömege figyelembevételével kell meghatározni. Kézi hordozás esetén megfelelő hordozóeszközökkel kell alátámasztani. A görgők távolsága általában 2-5 m legyen. A kábel védőcsőbe, tömbcsatornába, zártszelvényű kábelcsatornába való behúzása esetén a burkolat védelmére a megfelelő terelőgörgőkön kívül védőtölcsért kell alkalmazni Talajba fektetett kábelnél a talaj visszatöltése előtt a kábel burkolatát szemrevételezéssel ellenőrizni kell; sérülés esetén a burkolaton lévő hibát ki kell javítani A kábel függőleges elhelyezését - ha a szintkülönbségnek megfelelő hosszúságú kábel tömege meghaladja a kábelre megengedett húzó igénybevételt - tartókötél és csörlő segítségével kell végrehajtani. A kábelt megfelelő távolságokban a tartókötélhez kell rögzíteni A kábelek elrendezése, levágása és szerelése A kábelszerelvények szereléséig a kábelvégeket úgy kell lezárni, hogy a kábelbe víz, nedvesség, szennyeződés ne hatolhasson be A kábelszerelvények helyénél a szereléshez, a végleges elhelyezéshez és a tartalékképzéshez megfelelő kábeltöbbletet kell biztosítani A folyamatosan alátámasztott kábeleket (pl. kábelárokban) kismértékben hullámosán kell fektetni A kábeleket fektetés után rendezni kell. A kábelek egymástól, a kábelárok falától, a tartószerkezettől stb.-től való távolságát, valamint az egyerű kábelek fáziskiosztását a 4.3. és az 5.1. szakaszok tartalmazzák A kábelt úgy kell elhelyezni, hogy sehol se feküdjön fel éleken. Ahol az éleken való felfekvés lehe tősége fennáll (pl. faláttörésnél, védőcső végeinél, nyílásoknál), időálló anyagból (pl. üveggyapotból, gumiból, műanyagból) alátétet, párnát kell kiképezni A kábelszerelvények szerelését csak megfelelő kábelszerelői vizsgával rendelkező személy végezheti, amely tényt a kivitelezőnek igazolnia kell Szabadtéren történő szereléskor szélben, esőben, bármilyen hulló szennyeződés esetén, valamint 0,6/1 kv-nál nagyobb névleges feszültségű kábeleknél minden esetben szerelősátrat kell alkalmazni. 13

14 3.11. Tűzvédelmi előírások Általános követelmény, hogy tűzvédelmi szempontból a létesítmény kábeleit úgy kell elhelyezni, hogy az egyes kábelek esetleges égése a lehető legkisebb kárt okozza A tűz elleni védekezésre vonatkozó általános előírásokat jogszabályok*, az építmények tűzvédelmi előírásait az MSZ 595 szabványsorozat, a villamos energiafejlesztő, -átalakító, -kapcsoló és -elosztó berendezések tűzvédelmi előírásait az MSZ előírásai tartalmazzák A robbanásveszélyes, illetve tűzveszélyes környezetre vonatkozó előírásokat az MSZ , MSZ , MSZ , illetve MSZ tartalmazza A kábeleket tartós hősugárzás ellen (pl. kazán, kemence közelében) védeni kell A kábelhelyiség, illetve kábelcsatorna födémszerkezete és határolófala nem éghető anyagú és legalább 1 h tűzállósági határértékű legyen (MSZ 595-1) A kábelhelyiség és kábelcsatorna egyéb helyiségbe, illetve szabadba nyíló ajtói füstzáró kivitelű ek, nem éghető anyagúak és legalább 0,5 h tűzállósági határértékűek legyenek A kábelhelyiségek fölötti helyiségekbe és a szabadba vezető nyílásokat úgy kell lezárni, illetve tömíteni, hogy a kábeleket tűz, víz, illetve csepegő olaj ne érje Kábelhelyiségekben (kábelalagút, kábelcsatorna, közműalagút stb.) elhelyezett kábelek esetén a szakaszok előírásait is be kell tartani Azokat a kábeleket, amelyek energiaátviteli vagy védelmi szempontból egymás tartalékát képezik, külön nyomvonalon kell vezetni. Ha ez nem biztosítható, a kábeleket tűzvédelmi szempontból el kell választani Az energiaátviteli, valamint az irányítástechnikai kábeleket egymástól elválasztva vagy külön nyomvonalon kell vezetni, vagy a kétféle kábel közé nem éghető anyagú, legalább 0,25 h tűzálló sági határértékű elválasztást kell alkalmazni A távközlési kábeleket az energiaátviteli kábelektől legalább 0,5 m távolságban kell vezetni, vagy ha ez a távolság nem tartható be, akkor a távközlési kábeleket nem éghető anyagú, legalább 0,25 h tűzállósági határértékű elválasztással kell védeni A hosszabb kábelfolyosót, kábelalagutat, közműalagutat tűzszakaszokra kell bontani. Egy tűzszakasz hossza legfeljebb 100 m legyen Kábelhelyiségben, illetve kábelalagútban lévő tűzszakaszok közötti ajtók nem éghető anyagúak és legalább 1 h tűzállósági határértékűek legyenek. A tűzszakaszok közötti ajtók két irányból nyit hatók legyenek A kábelhelyiségek, illetve tűzszakaszok kábelátvezetéseit a fal- és a födémszerkezet tűzállósági határértékének megfelelő, fűstzáró tömítéssel kell lezárni olyan megoldásban, hogy a kábelek cseréje viszonylag egyszerű módon legyen megvalósítható A kábelek jelölése A kábelre a kábelvonal azonosítása céljából kábeljelzőt kell rögzíteni A kábeljelző a környezet (talaj, szabadtér, belsőtér) hatásainak tartósan ellenálló anyagból készül jön. Jelenleg a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 4/1982.(V.30.) BM rendelettel, a 9/1983. (XII.10.) BM rendelettel, a 11/1983. (XII.28.) BM rendelettel, valamint a 4/1992.(IV.7.) BM rendelettel módosított 3/1980. (VIII.30.) BM rendelet, és a 4/1980. (XI.25.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat. 14

15 A kábeljelzőn a következő adatokat kell feltüntetni: - a kábelvonal azonosítási jelét (betűk, számok vagy azok kombinációja); - a kábelvonal (hálózat) névleges feszültségét A kábeljelzőket oly módon és olyan sűrűn kell elhelyezni, hogy a kábelvonal a nyomvonal bármely részén azonosítható legyen. Talajban fekvő kábelekre kábeljelzőt kell rögzíteni: - általában legalább 10 m-enként; - ötnél több párhuzamosan fekvő kábel esetén legalább 5 m-enként; - épületekbe való bevezetésnél a fal síkjától 0,5 m távolságon belül; - keresztezések előtt és után 0,5 m távolságon belül; - összekötő, illetve elágazó mindkét (három) végén 0,2 m távolságon belül; - kábelvédőcső mindkét végén 0,5 m távolságon belül; - kábelvégelzárók alatt jól látható helyen. Kábelcsatornában, kábelhelyiségben stb. fektetett kábelekre kábeljelzőt kell elhelyezni: - a kábel szemmel követhető távolságán belül, de legalább 30 méterenként; - keresztezések, kábelszerelvények előtt és után 0,5 m távolságon belül; - födém-, faláttörések, tűzgátló falak mindkét oldalán 2 m távolságon belül Párhuzamosan elhelyezett kábelek esetén a kábeljelzőket valamennyi kábelen azonos kereszt metszetszelvényben kell rögzíteni A kábelnyomvonal megjelölése A jogszabály* előírása szerint a földben elhelyezett kábel nyomvonalát külterületen minden irány változtatási ponton, valamint egyenes nyomvonalszakaszokon legalább 500 méterenként a föld felszínén kábeljelzőkövekkel vagy kábeljelzőtáblákkal jól látható módon és időtállóan meg kell jelölni. Kivételt képeznek ez alól a közterületeken levő utak és terek. Ha két jelzökő vagy jelzőtábla között megrajzolható egyenes vonal és a kábel tényleges nyomvonala között bármely pontban 0,5 m-nél nagyobb távolság mérhető, akkor azt már iránytörésként kell értelmezni és ennek megfelelően kell megjelölni A földben elhelyezett kábel nyomvonalát a városok és községek kül- és belterületén maradandó föld feletti létesítményekhez, azok hiányában sokszögelési segédpontokhoz, telekhatárokhoz be kell mérni és a mért értéket a föld alatti kábel nyomvonalrajzán, illetve nyomvonalrajzain, a 8. feje zet előírásának megfelelően fel kell tüntetni. 4. Kábelfektetés talajba 4.1. Fektetési mélység Szabályozott terepen a kábelárokba fektetett kábel fektetési mélysége legalább 0,7 m legyen Szabályozatlan terepen a kábelárokba fektetett kábel fektetési mélysége legalább 1,0 m legyen Ha a és szakaszok szerinti fektetési mélység a helyi körülmények miatt néhány kábel szakaszon nem biztosítható, fokozott mechanikai szilárdságú védőborítás vagy védőcső alkalma zásával a kábel kisebb mélységben is elhelyezhető. A kisebb mélységben elhelyezett kábelszaka szokat, azok hosszát a kábelnyomvonal rajzon fel kell tüntetni. *Jelenleg a 11/1984. (VIII.22.) IpM számú rendelet a villamosmű biztonsági övezetérői 15

16 4.2. A kábelárok kialakítása A kábelárok kiásása során ügyelni kell a föld feletti és a föld alatti építmények, nyomvonalas létesítmények (vezetékek) biztonságára Szennyezett, agresszív kémhatású vagy nagy fajlagos hőellenállású* talaj esetén a kiásott földet el kell távolítani és semleges kémhatású, illetve kisebb fajlagos hőellenállású talajjal kell kicserél ni A kiásott kábelárok alján darabos és éles tárgyak (kő-, beton-, téglatörmelék, üveg- és porcelán cserepek), amelyek a kábel sérülését okozhatják, ne maradjanak A kábeleket a kábelárok aljára legalább 5 cm vastagságú, semleges kémhatású ágyazórétegre kell fektetni és a kábelt legalább 5 cm vastag ágyazóréteggel kell lefedni. Az ágyazóréteg a kábelek közötti hézagokat töltse ki (a kábelt üregmentesen vegye körül). Ágyazóréteg céljára legjobban a semleges kémhatású homok vagy 10 mm-nél kisebb szemcsenagyságú osztályozott folyami kavics és homok 1:1 arányú keveréke felel meg. Az 5 mm-nél nem nagyobb szemcsenagyságú semleges kémhatású eredeti talaj is felhasználható ágyazóréteg céljára Kábelek, kábelrendszerek elrendezése a kábelárokban, elválasztás A kábeleket a kábelárokban lehetőleg azonos fektetési mélységben kell fektetni. A szélső kábeles a kábelárok fala közötti távolság legalább 0,1 m legyen Ha a helyi körülmények nem teszik lehetővé a kábelek azonos fektetési mélységben való elhelye zését, az egymás fölötti rétegek között legalább 0,2 m vastag ágyazóréteget kell jól tömörítve el helyezni. Több rétegben történő elhelyezés esetén a kábelek terhelhetőségének jelentős csökkenésével kell számolni, amit a kábelt körülvevő talaj kiszáradása még tovább ront Az egy síkban fektetett kábeleket egymástól legalább 0,07 m távolságra kell fektetni. A kábelek közötti távolság térköztartók 1-1,5 m távolságban való elhelyezésével és ágyazóréteggel való kitöltéssel vagy átlapolással elhelyezett választótéglázással is biztosítható Háromfázisú rendszert alkotó egyerű kábeleket háromszögben (egymást érintve) vagy egy síkban egymástól legalább 0,07 m távolságra kell elhelyezni, a szakasz szerinti térköztartókkal Jelzőszalag, jelzőháló, védőborítás Minden térszint alatt talajba elhelyezett közművezeték fölött, a nyomvonal jelzésére az MSZ előírása szerint jelzőszalagot vagy jelzőhálót kell elhelyezni. Az MSZ :1980 szerint, közterületen: a jelzőszalag anyaga olyan legyen, hogy a környezet hatására színét ne változtassa meg, és a rajta lévő felirat olvasható maradjon. A vezeték felett elhelyezett jelzőszalagnak folyamatosnak kell lennie. A szalagok bármilyen kötéssel toldhatók, de a kötés szakítószilárdsága a szalag szakítószilárdságánál kisebb nem lehet. A jelzőszalag kötés nélkül is toldható, legalább 3,0 m-es átfedéssel." A kábel fölött elhelyezett jelzőszalagra - az MSZ előírásain túlmenően - a szakaszok tartalmaznak előírásokat A jelzőszalag szélessége mm, vastagsága legalább 0,2 mm, színe sárga legyen A jelzőszalagon vagy jelzőhálón legalább 0,5 méterenként ismétlődően vörös színű villámjelet H és ERŐSÁRAMÚ KÁBEL feliratot kell elhelyezni. * Az MSZ ban az alapterheléshez tartozó értéknél nagyobb fajlagos hőellenállású talajok. 16

17 A jelzőszalag vagy a jelzőháló szakítószilárdsága legalább 10 MPa, a jelzőszalag szakadási nyúlása legalább 200% legyen A jelzőszalagot vagy a jelzőhálót általában a kábel fektetési mélységének felében kell a kábelárokba helyezni, de a kábel felső alkotóját legfeljebb 0,3 m-re közelítse meg A jelzőszalagok közötti távolság 0,2-0,3 m legyen A kábel talajszint felől okozott sérülésének csökkentésére és a munkát végzők életvédelme érdekében a jelzőszalag vagy jelzőháló alatt a kábeleket borító ágyazórétegre a 3,6/6 kv és annál nagyobb névleges feszültségű kábelek fölött védőborítást kell helyezni. Fokozott mechanikai szilárdságú védőborítást kell alkalmazni abban az esetben, ha a kábelfektetési mélysége kisebb a , illetve a szakaszban előírtaknál. A jelzőszalag, a jelzőháló, a védőborítás és a távolságtartás kialakítására példát az Lábra mutat be. Lábra Kábelek elhelyezése kábelárokban A védőborítást az ágyazórétegre kell helyezni és gyakorlatilag folyamatosan, hézagmentesen kell a kábelvonal fölött kialakítani A védőborítás kialakítható kábeltéglából vagy a téglázással legalább egyenértékű szilárdságú és megfelelő méretű betonlapokból vagy műanyaglemezekből. Indokolt esetben falazótégla is használható. A védöborítás - az ágyazóréteg kiszáradásának fokozása által - károsan befolyásolja a kábel melegedési viszonyait, ezért müanyaglemez esetén perforálással, más esetben távolságtartással célszerű elősegíteni a nedvességnek a kábelhez való jutását A fokozott mechanikai szilárdságú védőborítást a szakasz szerint kell kialakítani, azonban műanyaglemezeket nem szabad alkalmazni. 17

18 4.5. Kábelvédőcső, tömbcsatorna A földbe fektetett kábel kiegészítő mechanikai védelmére használható az eternit-, a műanyag-, az acél-, a betoncső, valamint az egy vagy több átmenő üreggel rendelkező tömbcsatorna (a továbbiakban: cső). A csőben elhelyezett kábelek hülési viszonyai általában kedvezőtlenebbek, mint a kábelárokban, ágyazórétegben fekvő kábeleké. A csőben elhelyezett kábelek melegedését, illetve terhelhetőségét az MSZ és az MSZ IEC 287 szerint kell meghatározni A csövek belső átmérője a kábel külső átmérőjének legalább kétszerese legyen. Ha több kábel kerül egy csőbe, a cső átmérője a kábelek köré húzható körnek legalább kétszerese legyen A különböző névleges feszültségű kábeleket külön csőben kell elhelyezni Az energiaátviteli és az irányítástechnikai kábeleket külön csőben kell elhelyezni, kivételt képeznek a közvilágítási kábelek, amelyek a saját vezérlőkábelükkel közös csőbe helyezhetők Irányítástechnikai kábelek akkor helyezhetők közös csőbe, ha nem képezik egymás tartalékát Csőben kábelösszekötőt elhelyezni nem szabad A cső belső felülete ne legyen érdes, a toldásoknál, peremeknél, széleknél ne legyenek olyan kiálló részei, amelyek a kábelt a behúzáskor megsérthetik A csöveket tengelyirányban, egyenes vonalban kell egymáshoz csatlakoztatni A talajban a csövet úgy kell elhelyezni, hogy vízzsák ne keletkezzék benne. A kábel későbbi kihúzhatóságának biztosítása érdekében a csővégek megfelelő tömítésével a cső beiszapolódása ellen védekezni kell Tömbcsatornaelemek fektetése egyenes vonalon történjék, irányváltozás esetén aknát kell létesíteni. 5. Kábelek elhelyezése levegőben 5.1. A kábelek alátámasztása és megfogása A vízszintesen vezetett kábeleket - a kábel keresztmetszetétől függően - általában 0,4-1,0 m-ként alá kell támasztani Az alátámasztott kábelek belógása legfeljebb a kábel külső átmérőjének ötszöröse legyen. Ennél nagyobb mértékű belógás megakadályozására, valamint abban az esetben, ha az alátámasztások távolsága, szerkezeti és elhelyezési adottságok miatt 1 m-nél nagyobb, a kábelek belógásának megakadályozására kábeltartó létrát kell alkalmazni A kábeltartó szerkezeteken élek, csúcsok ne legyenek Az alátámasztó tartószerkezetek és a bilincsek szélessége legalább a kábel külső átmérőjével legyen egyenlő, de legalább 20 mm legyen. 1.l.5. A tartószerkezet (kábelpolc, konzol) szélessége (mélysége) legfeljebb 0,6 m lehet Árnyékolás nélküli kábel fém kábeltartó szerkezeten való elhelyezése esetén a tartószerkezetet az MSZ 172 szerint kell érintésvédelemmel ellátni Energiaátviteli kábelek egymás fölött, tartószerkezeteken történő elhelyezése esetén a kábelek alsó és felső síkja között a függőleges távolság legalább 0,2 m legyen. 18

19 A kábelek vagy kábelrendszerek egymás mellett való elhelyezése esetén legalább a következő távolságokat kell biztosítani: - a kábel vagy kábelrendszer és a fal síkja között d/2, de legalább 20 mm, - az egy síkban (vízszintes vagy függőleges) elhelyezett kábelek között d, - érintőleges háromszög alakzatban elhelyezett kábelrendszerek között 2d, ahol da kábel külső átmérője. Ez az előírás a nem energiaátvitelre beépített irányítástechnikai kábelekre nem vonatkozik A függőleges vagy attól 60 -nál kisebb dőlésben vezetett kábelek megfogásainak távolságát úgy kell meghatározni, hogy a kábelben a megengedett húzóerő 25%-ánál nagyobb húzóerő ne lépjen fel, a megfogások távolsága azonban 2 m-nél nagyobb ne legyen Kábelcsatorna, kábelhelyiség A kezelőszemély közlekedésére alkalmas bújható kábelcsatorna közlekedés céljára szolgáló - szabad útszélessége legalább 0,8 m, - szabad magassága legalább 1,3 m legyen. Az ennél kisebb szabad szelvényű kábelcsatorna a kezelőszemély közlekedésére nem alkalmas, így a környezetből szerelhetően kell kialakítani A kábelalagút, kábelfolyosó közlekedés céljára szolgáló - szabad útszélessége legalább 0,8 m, - járószint feletti szabad magassága legalább 1,9 m legyen. Ez az útszélesség - indokolt esetben, rövid szakaszon - 0,6 m-re, ez a magasság - rövid szakaszon (pl. keresztezéseknél, kábelbevezetéseknél) -1,6 m-re csökkenthető A kábelalagút, bújható kábelcsatorna mindkét végén kijáratot kell létesíteni, amelyek közül az egyik búvónyílás is lehet. A bújható kábelcsatornában legalább 20 méterenként búvónyílást kell lé tesíteni. A búvónyílás legalább 0,8 m x 0,8 m méretű legyen A kábelcsatornában és kábelhelyiségben a kábeleket a padozaton vagy az oldalfalakra erősített tartószerkezeteken egymás mellett vagy egymás fölött kell elhelyezni. A kábeleket, illetve a kábeltartó szerkezeteket úgy kell elhelyezni, hogy a kábelekhez hozzá lehessen férni, pl. azonosítás, javítás, a kábelek átcsoportosítása céljából A különböző névleges feszültségű és rendeltetésű kábeleket külön tartószerkezeten vagy a tartó szerkezet különböző szinten lévő polcain kell elhelyezni; ha ez nem lehetséges,a kábeleket me chanikai és tűzvédelmi szempontból a szakasz szerint el kell választani Kábelcsatornában és kábelalagútban kerülni kell a kábelösszekötők alkalmazását. Ha kábelöszszekötők elhelyezése elkerülhetetlen, akkor telített papír szigetelésű kábelek esetén öntöttvas kábelösszekötőt nem szabad alkalmazni A kábelcsatornák és kábelalagutak víztelenítésének lehetőségéről gondoskodni kell Közműalagút, közműfolyosó és egyéb vezetékcsatorna Kábel csak akkor fektethető bármilyen csővezetékkel közös csatornába, védőműtárgyba stb., ha a csővezeték szerelésekor, karbantartásakora kábel sérülése elkerülhető. Ez a követelmény megfelelő távolság betartásával vagy a munkavégzés idejére ideiglenesen felszerelt kiegészítő védelem (pl. acéllemez burkolat) alkalmazásával elégíthető ki Kábelt csak akkor szabad egyéb vezetékcsatornába fektetni, ha a csatorna olyan természetes szellőzéssel van ellátva, amely biztosítja, hogy a csatornában a kábel környezeti hőmérséklete 30 C-nál nem nagyobb. Eltérő esetben mesterséges szellőztetést kell alkalmazni, vagy a kábelterhelhetőségét a nagyobb környezeti hőmérséklet figyelembevételével kell meghatározni (MSZ ). 19

20 Közműalagútba, közműfolyosóba és egyéb vezetékcsatornába való fektetéskor az 5.1. és 5.2. szakasz előírásait is be kell tartani Kábelek elhelyezése hidakon A kábelnek hídon való átvezetése céljából kábelcsatornát kell létesíteni. Egy-egy kábel átvezetésére csatorna helyett U-idomacél gerendát vagy acélvédőcsövet is szabad alkalmazni. Folyóvizek feletti hidakon a kábelt célszerű a hídnak a vízfolyással ellentétes oldalán elhelyezni A kábelcsatornát a hídon mechanikai sérülés ellen védetten kell elhelyezni A kábelcsatorna olyan kialakítású legyen, hogy vízzsák ne keletkezhessek benne és a kábel be húzásához szükséges görgők abban elhelyezhetők legyenek. A görgők elhelyezésére kiemelhető fedőlapokkal ellátott megfelelő méretű nyílásokat kell kialakítani Több kábel befogadására szolgáló kábelcsatornát célszerű felülről nyithatóan, az egyik oldalán kezelőjárdával ellátva készíteni. A kezelőjárdát a kábelcsatornával ellenkező oldalon védőkorláttal kell ellátni A híd és a talaj között, valamint a híd dilatációs hézagainál - a hídszerkezet dilatációs mozgásának felvételére - kábeltöbbletet (kábelhajlatokat) kell alkalmazni Hídon csak műanyag szigetelésű és burkolatú kábelt szabad elhelyezni. Amennyiben a kábel gyártási hossza miatt a kábeleket toldani kell, az összekötő szereléséhez és elhelyezéséhez szükséges helyet biztosítani kell Épületbevezetések és épületek Alapozásokon és falakon való bevezetéseknél a kábelt védőcsőben vagy vízzáró tömítést biztosító műanyag átvezető zsugorcsőben kell elhelyezni. A védőcsövet a falban vízzáróan tömíteni kell. A védőcső az épület belseje felé emelkedjék. A védőcső belső szelvényét a kábel behúzása után vízzáróan tömíteni kell A kábelvédőcsövek az alapozásban, falban ne keresztezzék egymást Épületbe való bevezetéseknél a kábelt a talaj süllyedéséből, mozgásából eredő igénybevételtől tehermentesíteni kell Épületekben a nem kábelcsatornában, illetve kábelhelyiségben elhelyezett kábeleket mechanikai sérülések, tűz és agresszív környezet behatolása ellen védeni kell. A közlekedési útvonalak mentén elhelyezett kábeleket 1,8 m magasságig mechanikai védelemmel kell ellátni. A kábel mechanikai védelme az épület szerkezeti adottságainak célszerű felhasználásával pl. falsarkokban, a mennyezet vagy a födémgerenda és a falak metszövonalában, falhornyokban való elhelyezésével is megoldható Ha a nyomvonal egy része álmennyezetben halad, a kábel szükséges keresztmetszetének meg határozásánál figyelembe kell venni az álmennyezet alatti tér hőmérsékletét, az álmennyezet hő forrásainak (pl. lámpatestek, fűtési vezetékek, egyéb terhelt kábelek és vezetékek) hőteljesítményét, az átszellőzés meglétét, fokát vagy hiányát Ha az épület villamos hálózata vagy annak egy része árnyékolás nélküli kábelekkel valósul meg, akkor a fém kábeltartó szerkezetek érintésvédelmi megfelelőségét műszeres vizsgálattal kell ellenőrizni. 20

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI 2. számú melléklet A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI a 23/2006. (II. 3.) Kormányrendelet és a Nyomástartó Berendezések Műszaki-Biztonsági

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 7.1:2015.03.05. Tartalom

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 7.1:2015.03.05. Tartalom Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Fogalmak... 4 3. Villamos szerelőaknák... 5 4. Villamos átvezetések... 6 5. Tűzterjedési gát keresztezése villamos vezetékrendszerrel... 6 6. Kisfeszültségű erősáramú villamos

Részletesebben

III. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM III/1. FEJEZET FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

III. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM III/1. FEJEZET FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK III. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM III/1. FEJEZET FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK 1. A VILLÁMRA VONATKOZÓ FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK 1.1. Villámcsapás (villám) A felhő és a föld, vagy a felhő és egy földi tárgy között létrejövő,

Részletesebben

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 2 3 Villámvédelem robbanásveszélyes területen, problémák a gyakorlatban Mit hozott 2012/2013. az előírások szintjén, szabványkövetés Gyakorlati villámvédelmi problémák 4 Miért is vagyunk itt? A villám

Részletesebben

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet]

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet] Építőipari, munkavédelem [Segédlet] Munkabiztonsági Tagozat - 2013 1 Segédlet a földgáz felhasználói berendezés tervezői számára a biztonsági és egészségvédelmi terv öszszeállításához 2 Mellékletek: TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

OTSZ kérdések válaszok 5. rész

OTSZ kérdések válaszok 5. rész 5. rész I/1. fejezet 2. TERVEZÉSI ALAPELVEK Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI M

GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI M 1 GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKIBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA (2008. évi kiadás) Lezárva: 2008. december 3. 1. FEJEZET A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSI TERÜLETE

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 128. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 6., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 128. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 6., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 6., péntek 128. szám Tartalomjegyzék 2010. évi LXXX. törvény A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság

Részletesebben

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 166. szám 17711 A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

TŰZVÉDELEM AVÁLLALATOKSZOLGÁLATÁBAN ORSZÁGOSTŰZVÉDELMISZOLGÁLTATÓ KFT.

TŰZVÉDELEM AVÁLLALATOKSZOLGÁLATÁBAN ORSZÁGOSTŰZVÉDELMISZOLGÁLTATÓ KFT. TŰZVÉDELEM AVÁLLALATOKSZOLGÁLATÁBAN Abel ügymi ni s z t er54/ 2014.( XI I.5. ) BM r endel et eazor s z ágos Tűz védel misz abál yz at r ól Or s z ágostűz védel misz abál yz at ORSZÁGOSTŰZVÉDELMISZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 09 KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANULÓI TANTÁRGYI SEGÉDLET KÖVETELMÉNYMODUL 10216-12 Gázvezeték- és rendszerszerelő

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 1600-16

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 1600-16 1992. május A hatálybalépés idõpontja: 1992. július 1. MAGYAR SZABVÁNY MSZ 1600-16 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségû erõsáramú villamos berendezések számára Helyhezkötött

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER PP-R nyomócső rendszer PP-R NYOMÓCSÕ RENDSZER ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER 1. A PP-R műanyag csőrendszer tulajdonságai A Pipelife PP-R műanyag csőrendszert az MSZ EN ISO 15874 és a

Részletesebben

5/2014. (II.27.) BM OKF utasítás. a Tűzoltás-taktikai Szabályzat kiadásáról. utasítást.

5/2014. (II.27.) BM OKF utasítás. a Tűzoltás-taktikai Szabályzat kiadásáról. utasítást. 5/2014. (II.27.) BM OKF utasítás a Tűzoltás-taktikai Szabályzat kiadásáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjának felhatalmazása, valamint a katasztrófavédelemről és

Részletesebben

Megoldások napelemes rendszerekhez

Megoldások napelemes rendszerekhez Megoldások napelemes rendszerekhez THINK CONNECTED ProtectPlus. OBO szerelési anyagok napelemes rendszerek átfogó védelméhez Célunk, hogy a napelemes rendszerek villamossági szempontból szakszerű kialakításához

Részletesebben

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Légtechnikai tervezési segédlet

Légtechnikai tervezési segédlet lindab ventilation Légtechnikai tervezési segédlet A Magyar Szabványügyi Testület jóváhagyásával az MSZ CR 1752:2000 alapján Termékeink Air Duct Systems Légcsatornák A Lindab Air Duct Systems (ADS) legtöbb

Részletesebben

Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Építőanyag-ismeret. A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I.

Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Építőanyag-ismeret. A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona Építőanyag-ismeret A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul száma: 0504-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás. a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról. utasítást.

14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás. a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról. utasítást. 14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjának felhatalmazása, valamint a katasztrófavédelemről

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről A munkavédelemrő

Részletesebben

Általános műszaki információk

Általános műszaki információk Általános műszaki információk II Tartalomjegyzék Villamos kifejezések és szabványok......................................................... H2. oldal Kaszkádolás..................................................................................

Részletesebben

Megújuló energiatermelő rendszerek Napelemes erőművek

Megújuló energiatermelő rendszerek Napelemes erőművek Megújuló energiatermelő rendszerek Napelemes erőművek Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozat Szerzők: Mészáros Lajos Schottner Károly 2015. február 1/79 Bevezetés Jelen kiadvány a Magyar Mérnöki

Részletesebben

GÉSZ G Ö D Ö L L Ő V Á R O S HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2012.

GÉSZ G Ö D Ö L L Ő V Á R O S HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2012. GÉSZ G Ö D Ö L L Ő V Á R O S HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2012. 2 Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (XI.15.) önkormányzati rendelete és az ezt módosító 24/2013.(X.10.), a 27/2013.(XII.16.)

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 6220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 47. szám A nemzetgazdasági miniszter 11/2013. (III. 21.) NGM rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó

Részletesebben