Elektromos készülékek vizsgálata mőterheléssel Resistance against heat ball pressure test

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elektromos készülékek vizsgálata 18 100 mőterheléssel Resistance against heat ball pressure test"

Átírás

1 Accredited Mechanical and Electrical Laboratory (Accr. Number: Nat /2010) Prices of tests carried out by our laboratory (based on external agreements) TESTS Nat /2010 számon akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratórium Külsı megbízáson alapuló vizsgálatok díjtáblázata VIZSGÁLATOK Safety tests of household and similar electrical appliances Háztartási és hasonló jellegő villamos készülékek biztonságosságának Ár/ Price* Test of components Alkatrészek Inspection of Internal wiring Belsı huzalozás Internal wiring / flexing test until 90º Belsı huzalozás/hajlítási vizsgálat 90 -ig Test of screws and connections Csavarok és összekötések Tumbling barrel test Ejtıdobos vizsgálat Test of electric appliances by simulated load Elektromos készülékek mőterheléssel Resistance against heat ball pressure test Ellenálló képesség mérése hıvel szemben (golyós nyomópróba) Resistance against heat glow wire test Ellenálló képesség mérése hıvel szemben (izzóhuzalos vizsgálat) Resistance against heat needle frame test Ellenálló képesség mérése hıvel szemben (tőlángos vizsgálat) Classification test Érintésvédelemi osztályba sorolás Input power and current Felvett teljesítmény és áram Supply connection and external flexible cords Hálózati csatlakozás és külsı hajlékony vezeték Supply cords bending test Hálózati csatlakozó vezeték hajlító igénybevétel Test of clearances and creepage distances Kúszóáramút, légköz és szigetelésen keresztül mért távolság Inspection of Terminals and connections for Külsı vezetık és csatlakozó kapcsaik external wiring Mechanical strength test (spring-operated impact Mechanikai szilárdság (rugós test apparatus) ütıkészülék) Mechanical strength test (drop test) Mechanikai szilárdság (ejtés) Mechanical strength test (pressure test) Mechanikai szilárdság (nyomó vizsgálat) Durability test of markings Megjelölés tartósságának Heating test Melegedés Microwave radiation test Mikrohullámú sugárzásmérés Starting of motor-operated appliances Motoros készülékek indítása Nedvességállóság, nedvességkezelés Humidity test (in humidity cabinet) (nedvesség kamrában) Moisture resistance submersible pump Nedvességállóság / merülıszivattyú Resistance to moisture / spillage Nedvességállóság / túlfolyás Stability test, observing mechanical demages Stabilitás, mechanikai sérülés Abnormal operation test for thermoelectric or Szakszerőtlen mőködtetés (hıtechnikai vagy motor operated appliances motoros készülék) Szakszerőtlen mőködtetés (kombinált Abnormal operation test for combined appliances készülék) Construction requirements Szerkezeti elıírások mőszeres Construction requirements - inspection test Szerkezeti elıírások megtekintéses Insulation resistance test Szigetelési ellenállás mérése

2 Leakage current test Szivárgó áram mérése Leakage current test (in working load) Szivárgó áram mérése üzemmeleg állapotban Pull test of cord anchorage Tehermentesítı húzó igénybevétel Torque test of cord anchorage Tehermentesítı csavaró igénybevétel Transient overvoltage test (pulse voltage Tranziens túlfeszültségek mérése generator test) (lökıgenerátoros vizsgálat) Overload test Túlterhelés Protection against accessible parts Védelem aktív részek megérintése ellen Continuity of earthing test Védıcsatlakozás folytonosságának Electric strength test Villamos szilárdság Electric strength (in working load) Villamos szilárdság üzemmeleg állapotban Ingress of water test Vízmentesen tömítettség vizsgálat Safety tests of electric toys Villamos játékok biztonságosságának Test of components Alkatrészek Screws and connections Csavarok, összekötések Input power and current Felvett teljesítmény Resistance to heat (ball pressure test) Hıállóság (golyós nyomópróba) Clearances and creepage distances Kúszóáramútak és légközök Mechanical impact test (spring-operated impact Mechanikai szilárdság (rugós kalapács) test apparatus) Heating and abnormal operation Melegedés és rendellenes mőködtetés Heating test Melegedés Resistance to moisture Nedvességállóság Construction requirements Szerkezeti elıírások Resistance to fire: needle frame test Tőzállóság (tőlángos vizsgálat) Resistance to fire: glow wire test Tőzállóság (izzóhuzalos vizsgálat) Protection of cords and wires Vezetékek és huzalok védelme Electric strength at room temperature Villamos szilárdság szobahımérsékleten Electric strength at operating temperature Villamos szilárdság üzemi hımérsékleten Test of audio, video and similar electronic appliances Audió-, video- és hasonló elektronikus készülékek Inspection of constructional requirements of Áramütés elleni védelmet szolgáltató protection against electric shock szerkezeti követelmények Electric shock hazard under normal operating Áramütésveszély rendeltetésszerő üzemi conditions körülmények között Test of Terminals Csatlakozók Test of Supply connections and mechanical Elektromos csatlakozók és mechanikai fixings rögzítések Touch current test Érintési áram mérés Rated cross sectional area of external flexible Külsı hajlékony vezetékek névleges cords keresztmetszete Pulse voltage test Lökıfeszültség vizsgálat Mechanical tests (drop test) Mechanikai vizsgálatok (ejtés) Mechanical tests (fixing of control units) Mechanikai vizsgálatok (mőködtetıelemek felerısítése) Mechanical tests (racks) Mechanikai vizsgálatok (fiókok) Mechanical tests (hand held remote controlling Mechanikai vizsgálatok (kézbentartott devices) távvezérlési eszközök) Mechanical tests (coaxial antenna outlets) Mechanikai vizsgálatok (koaxiális antennacsatlakozóaljzatok)

3 Mechanical tests (telescopic or regular antenna) Mechanikai vizsgálatok (teleszkóp vagy botantenna) Mechanikai vizsgálatok (fizikai, mechanikai Mechanical tests (mechanical and physical safety) biztosítás) Heating at normal operation Melegedés rendeltetésszerő körülmények között Humidity test Nedvességkezelés Abnormal conditions Rendellenes körülmények Insulation resistance Szigetelési ellenállás Pull test of cord anchorage Tehermentesítı húzó igénybevétel Torque test of cord anchorage Tehermentesítı csavaró igénybevétel Electric strength test Villamos szilárdság Test of luminaries Lámpatestek Protection against electric shock Áramütés elleni védelem Internal wiring Belsı huzalozás Terminals (screw type) Csatlakozókapcsok (csavaros) Classification by inspection test Csoportosítás megtekintéses vizsgálat Gauge test of E14 lampholder during insertion E14-es foglalat becsavarás közbeni idomszeres vizsgálat Gauge test of E27 lampholder during insertion E27-es foglalat becsavarás közbeni idomszeres vizsgálat Bending test Hajlítási vizsgálat Resistance to heat (ball-pressure test) Hıvel szembeni ellenállás (golyós nyomópróba) Clearances and creepage distances Kúszóáramutak és légközök External wiring Külsı huzalozás Lámpatestek szerkezetének - Construction test of luminaries replaceable cserélhetı alkatrészek, vezetékutak, components, wireways, lampholders, starter lámpafoglaltok, gyújtó foglalatok, holders, terminal blocks sorozatkapcsok Construction test of luminaries -Terminals and supply connections Construction test of luminaries, switches, insulating linings and sleeves, double and reinforced insulation Construction test of luminaries mechanical strength (spring-operated impact test apparatus) Construction test of luminaries mechanical strength (drop test) Lámpatestek szerkezetének - csatlakozókapcsok és hálózati csatlakozók Lámpatestek szerkezetének - kapcsolók, szigetelıbélések és védıcsövek, kettıs és megerısített szigetelés Lámpatestek szerkezetének - mechanikai szilárdság (rugós kalapács) Lámpatestek szerkezetének - mechanikai szilárdság (ejtés vizsgálat) Construction test of luminaries mechanical Lámpatestek szerkezetének strength (tumbling barrel test) mechanikai szilárdság (ejtıdobos vizsgálat) Lámpatestek szerkezetének - Construction test of luminaries - Electrical villamos csatlakozások és áramvezetı részek, connections and current-carrying parts, screws csavarok, mechanikai kötések és and mechanical connections and glands tömszelencék Mechanical hazard Mechanikai veszély Moisture resistance Nedvességállóság Insulation resistance Szigetelési ellenállás Leakage current Szivárgó áram Endurance test and heating test (normal Tartóssági és melegedési vizsgálat operation) (rendeltetésszerő üzem) Endurance test and heating test (abnormal Tartóssági és melegedési vizsgálat operation) (rendellenes üzem)

4 Torque test of cord anchorage Tehermentesítı csavaró igénybevétel Pull test of cord anchorage Tehermentesítı húzó igénybevétel Resistance to fire, glow-wire test Tőzzel szembeni ellenállás (izzóhuzalos vizsgálat) Resistance to fire, needle-flame test Tőzzel szembeni ellenállás (tőlángos vizsgálat) Provision for earthing Védıvezetıs érintésvédelem Electric strength Villamos szilárdság Short-circuit test Zárlat-vizsgálat Safety tests of hand-held electric motor operated tools Gépek biztonságosságának Protection against solid materials Anyagok okozta veszélyek elleni védelem Inspection of Internal wiring Belsı huzalozás Inspection of supply connection and external Hálózati csatlakozás és külsı hajlékony flexible cords vezetékek Resistance to heat, ball pressure test Hıállóság : golyós nyomópróba Protection against thermal hazards Hıhatás okozta veszélyek elleni védelem Creepage distances, clearances, and distances through insulations Kúszóáramutak, légközök és szigetelésen keresztül mért távolságok Mechanical strength Mechanikai szilárdság Protection against mechanical hazards Mechanikai veszélyek elleni védelem Operation test Mőködési vizsgálat Torque test Nyomatékmérés Heating on eddy current brake bench Örvényáramú fékpadon végzett melegedésmérés Torque test on eddy current brake bench Örvényáramú fékpadon végzett nyomatékvizsgálat Structural test Szerkezeti vizsgálat Test of plugs and socket outlets for domestic purposes Erısáramú háztartási dugós csatlakozók Protection against electric shock Áramütés elleni védelem Supply connection and external flexible cords Hajlékony vezetékek és azok csatlakoztatása megtekintéssel Mechanical strength test (tumbling barrel) Mechanikai szilárdság (ejtıdobos) Heating test of portable, and fixed socket outlets and plugs Test of sizes (by standard sheets) Test of structural requirements of portable, and multiple socket outlets and plugs Melegedés ellenırzése rögzített, többszörös hordozható aljzatokra és dugókra Méretek ellenırzése méretlapok alkalmazásával Szerkezeti elıírások ellenırzése rögzített, többszörös hordozható aljzatokra és dugókra Torque test of cord anchorage Tehermentesítı csavaró igénybevétel Pull test of cord anchorage Tehermentesítı húzó igénybevétel Védıérintkezık és védıkapcsok, Test of earthing contacts and terminals csatlakozókapcsok ellenırzése Test of earthing continuity Védıvezetı folytonosság Audio-frequency electric tests Elektromos hangfrekvenciás mérések Test of products with headphones and earphones Fejhallgatós és fülhallgatós termék mőfüles (by artificial ear) Test of frequency response Frekvenciamenet mérése Test of signal - to - noise ratio Jel-zaj viszony mérése

5 Determination of emitted sound pressure level Kibocsátási hangnyomásszint mérése Output power test Kimenı teljesítmény mérése Test of distortion Torzítás mérése Safety tests of toys Gyermekjátékszerek biztonságosságának Gear and axle test Áttétel és tengelyelrendezés vizsgálat Soaking test / Expanding material Áztatási vizsgálat/duzzadó anyag Tip over test Billentı vizsgálat Geometric form of certain toys (gauge test) Bizonyos játékok geometriai alakjának (vizsgáló sablonnal) Test of Packaging Csomagolás Dynamic strength test Dinamikus szilárdság Determination of the dimensions of Expanding Duzzadó anyagok méretének meghatározása materials Accessibility test of parts or components with test finger Egyes elemek vagy alkatrészek hozzáférhetıségének (vizsgálóujjal) Drop test Ejtı vizsgálat Sharpness of edges test Élek élességének Fékberendezés mőködıképességének Test of brake performance Test of Hemispheric-shaped toys (dimensions) Félgömb alakú játékok (méretek) Figyelmeztetések és használati útmutatók Test of Warnings and instructions for use Leakage of liquid filled toys Folyadékkal töltött játékok tömítettsége Torque test Forgatónyomaték Inflammability test Gyúlékonyság Sharpness of points test Hegyes végzıdések Test of Diameter of ropes and chains for swings Hintakötelek és láncok átmérıjének Strength test of swings and similar toys Hinták és hasonló játékok szilárdságának Test of temperature rise Hımérséklet-emelkedés mérése Flexibility of wires Huzalok hajlíthatósági Tension test with INSTRON apparatus Húzó vizsgálat (INSTRON-nal) Tension test with tester Húzó vizsgálat (erımérıvel) Test of Playfigures (dimensions) Játékfigurák (méretek) Test of Cord on toys Játékok zsinórjainak Determination of emitted sound pressure level Kibocsátási hangnyomásszint meghatározása Small parts cylinder test Kis alkatrészek vizsgálóhengeres Small ball test Kislabda Lövedékek mozgási energiájának Kinetic energy test of projectiles meghatározása Mágneses térerı meghatározása Gaussmérıvel Determination of magnetic field with Gauss meter Test of openings on climbing frames and similar Mászókaállványok és más hasonló játékok toys nyílás Determination of dimensions Méretek meghatározása Test of toys comprising monofilament fibres Monofil szálakat tartalmazó játékok Plastic foil thickness test Mőanyag fólia vastagságának Compression test with INSTRON apparatus Nyomó vizsgálat (INSTRON-nal) Test of folding or sliding mechanisms under Összecsukó és toló mechanizmusok loading terheléssel

6 Stability test Stabilitásvizsgálat Static strength test Statikus szilárdság Szájjal mőködtetett játékok tartósságának Durability test of mouth actuated toys Structural tests Szerkezeti vizsgálatok Test of toys with suction cap (dimensions) Tapadókorongos játékok (méretek) Impact test Ütésvizsgálat Determination of speed of electrically-driven rideon toys sebességének Villamos hajtású ráülhetıs játékok meghatározása Test of Yo-yo ball (free length of cord, tensile determination) Yo-yo labda vizsgálat (zsinórhosszúság, szakítóerı, nyúlás meghatározása) Test of cord thickness Zsinórvastagság Information devices, charging devices for cellular phones Információs berendezések, telefontöltık Abnormal test Rendellenes vizsgálat Electric strength Villamos szilárdság Universal tests Univerzális mérések Tumbling barrel test Ejtıdobos vizsgálat Bending strength test Hajlító igénybevétel Pull and compression test (with INSTRON Húzó-nyomó vizsgálat (INSTRON-nal) apparatus) Hardness test (Brinell, Vickers, Rockwell) Keménységmérés vizsgálat Conditioning in climatic cabinet (temperature and Kondicionálás klímakamrában (hı és / vagy humidity) pára) Light sources illuminance test Megvilágítás-mérés fényforrásonként Test with microscope Mikroszkópos vizsgálat Test of children s high chair Gyermek magasszékek Reclinable back rest strength test Állítható háttámla szilárdságának Test of holes, gaps Nyílások, rések Test of stability Stabilitás Drop test of tray Tálcaejtés Test of stability and strength of tray Tálcaszilárdság és stabilitás Impact test Ütıvizsgálat Safety of childrens' clothing items Gyermekruházat biztonsága Pull test of decorating parts Díszítıelemek húzó Dimensions Méretek Test of changing units Pelenkázó berendezések Test of holes, gaps of changing units Pelenkázó asztal rés és/vagy nyílás Soothers for babies and young children Cumik csecsemık és kisgyermekek részére Bite resistance test Harapásállóság vizsgálat Puncture resistance test Lyukasztásállóság vizsgálat Dimensions Méretek Rotation endurance test Összeépítettség vizsgálat Integrity test Rögzítettségi vizsgálat

7 Tear resistance test Szakadásállósági vizsgálat Impact resistance test Ütésállósági vizsgálat Test of skateboards Gördeszkák Drop test Ejtési vizsgálat Adhesion of wheels test Keréktapadási vizsgálat Test of external design Szerkezet vizsgálat Impact test Ütközési vizsgálat Test of rollerskates Görkorcsolyák Adhesion of wheels test Keréktapadási vizsgálat Test of attachment between the chassis and the Összeerısítési vizsgálat shoe Test of external design Szerkezet vizsgálat Impact test Ütközési vizsgálat Test of scooters Rollerek Drop test Ejtı vizsgálat Adhesion of wheels test Keréktapadási vizsgálat Test of dimensions, holes Méretek, nyílások Static loading test Statikus terhelés Impact test Ütközési vizsgálat Test of baby walking frames Bébikomp Forward tip over test Felborulás vizsgálat elıre Sideward tip over test Felborulás vizsgálat oldalra Construction test (inspection) Felépítés vizsgálat (megtekintéssel) Construction test (measuring) Felépítés vizsgálat (méréssel) Prevention of falling down from steps test Leesés vizsgálat Test of mechanisms (rigid moving parts) Mechanizmusok (merev mozgó részek) Test of mechanisms (Folding and frame Mechanizmusok (összecsukó adjustment mechanisms) mechanizmus) Test of mechanisms (Static stability Mechanizmusok (statikus szilárdság) Test of mechanisms (Parking devices) Mechanizmusok (parkoló eszközök) Static stability test Statikus stabilitás vizsgálat Construction test Playpens for domestic use Járókák lakossági használatra Felépítés vizsgálat idomszerrel (korlát magasság, nyílások, zárószerkezetek stb.) Entrapment test with ball chain Fennakadás vizsgálat golyósláncos súllyal Bite test of grab handles Járóka korlát harapás Lenyelési és fulladási veszélyek Choking and ingestion hazard (pull test) (húzóvizsgálattal) Stability Stabilitás Loading test Bicycles for young children Terheléses vizsgálatok (kapaszkodók, alapzat, keret és záró-elemek, oldalak) Gyermek kerékpárok Brake tests Fékek

8 Dimensions (stabilizer, saddle, sideward tip over, pedal tread surface) Méretek (támasztókerekek, nyereg, lábfej szabad mozgástere, oldalirányú dönthetıség) Saddle and seat pillar security test Nyereg és ülésrúd biztonsági Saddle static strength test Nyereg statikus Security and strength of screws and chain guard Rögzítések és láncvédı Household electric appliances. Measuring of standby power consumption Measuring of standby power (simple set top box) 1 sample Measuring of standby power (simple set top box) repeated 3 samples Háztartási villamos készülékek. A teljesítményfogyasztás mérése készenléti állapotban Készenléti teljesítmény mérése (egyszerő set top boksz) 1 minta Készenléti teljesítmény mérése (egyszerő set top boksz) ismételt 3 minta Domestic furniture and seats Lakás és ülıbútorok Drop test Ejtı vizsgálat Static loading test Statikus terhelés vizsgálat Impact test Ütıvizsgálat Lighters Öngyújtók Resistance to internal pressure Ellenállás belsı nyomásnak Resistance to dropping Ellenállás leejtésnek Resistance to periodic and constant burning Ellenállás periodikus és folyamatos égésnek Burning behaviour Égési viselkedés Flame height, ignition, adjustments Lángképzés, lángmagasságok és beállításuk Flame extinguishment Lángkialvás Spitting, sputtering, flaring test Szóródási, szikrázási és fellángolási vizsgálat Swing, slides and similar activity toys Hinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylı gyermekjátékszerek Entrapment test Beszorulás Structural test by inspection (edges, corners, projects, etc.) Felépítés vizsgálat megtekintéssel (sarkok és peremek, kiálló részek, stb.) Structural test Felépítés vizsgálat méréssel Stability Stabilitás Static strength Statikus szilárdság Laserpointers Lézermutatók Measurement of laser radiant power Lézerteljesítmény mérése Other tests Any test not listed in point the price is the multiplication of the required time for the test and the hourly wage (defined here) of the engineer. Egyéb vizsgálatok Az pontban nem szereplı vizsgálatok esetében a díjszámítás a vizsgálatra fordított idı és az itt meghatározott mérnöki óradíj szorzata * The prices are net prices and are in Hungarian Forint. The test price shall be interpreted as price per product / test. For further information please contact the head of laboratory. * Az árak nettó árak és Magyar Forintban értendıek. Az árak általában készülék/vizsgálatra vonatkoznak. További információért keresse a laboratóriumvezetıt.

Elektromos készülékek vizsgálata 19 660 mőterheléssel Resistance against heat ball pressure test

Elektromos készülékek vizsgálata 19 660 mőterheléssel Resistance against heat ball pressure test Accredited Mechanical and Electrical Laboratory (Accr. Number: Nat-1-1120/2014) Prices of tests carried out by our laboratory (based on external agreements) TESTS Nat-1-1120/2014 számon akkreditált Mechanikai

Részletesebben

Cég név: Készítette: Telefon: Fax: Dátum:

Cég név: Készítette: Telefon: Fax: Dátum: Pozíció Darab Leírás Egyszeri ár 1 ALPHA Pro 1540 130 Külön kérésre Cikkszám: 96283590 GRUNDFOS ALPHA Pro is a complete range of circulator pumps featuring: integrated differentialpressure control enabling

Részletesebben

DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040

DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040 Page 1 of 4 DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040 1. Unique identification code of the product-type: Name: Item Number: UPONOR RENOVIS PANEL PACK 1.2/0.8; 5 M2 1062201 UPONOR RENOVIS PANEL PACK 1.2/0.8;

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Danfoss Link Link HC Hidronikus HC Hydronic szabályozó Controller Szerelési Installation útmutató Guide Danfoss Heating Solutions Szerelési útmutató Tartalomjegyzék

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 E-mail: info@fulleon.co.uk Web: www.cooperfulleon.co m TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 Termék azonosító kód: ROLP/SV és ROLP/SV/WP Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely

Részletesebben

AS-i illesztő-tápegység Pick-to Light rendszerekhez. Kábel keresztmetszet

AS-i illesztő-tápegység Pick-to Light rendszerekhez. Kábel keresztmetszet AS-I ILLESZTŐ-TÁPEGYSÉG PTL RENDSZEREKHEZ KVL-AGW01 FŐBB PARAMÉTEREK AS-i vezérlők illesztését végzi a KVL COMP által gyártott PTL rendszerekhez. 3 A terhelhetőségű AS-i tápegység. 5 A terhelhetőségű tápegység

Részletesebben

A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk. 2015. 02-es kiadás

A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk. 2015. 02-es kiadás RUGÓKATALÓGUS A Biotek Kft. több mint 20 év tudásával és tapasztalatával valamint kiváló minőségű rögzítéstechnikai és gépépítő elemek nagy választékával kínál megoldásokat termékek tervezéséhez és gyártásához.

Részletesebben

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE MINO V2 remote controlled MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE Mino V3 circuit board replacement Mino V2-V4 csere készlet ezüst Art# 59348S, Mino V2-V4 csere készlet fehér Art# 59348W V4 áramköri lap Art# 75914

Részletesebben

Serial no. Description Order code Weight Piece no. Ordering possibility Price Note Picture. BT612 1100 1 Yes. BT622 600 1 Yes Ø 154 mm cast iron disc

Serial no. Description Order code Weight Piece no. Ordering possibility Price Note Picture. BT612 1100 1 Yes. BT622 600 1 Yes Ø 154 mm cast iron disc Type BT6877K Special Elpumps Kft. Fehérgyarmat, Szatmári u. 21. Tel.: +36-44/510-530 Fax.: +36-44/510-535 E-mail.: info@elpumps.hu Home Page: www.elpumps.hu Serial no. Description Order code Weight Piece

Részletesebben

M10 A2, retaining nut for the impeller 9 Washer 1 No. 10 A2 Spring washer for the impeller retaining nut 10 Washer 1 No

M10 A2, retaining nut for the impeller 9 Washer 1 No. 10 A2 Spring washer for the impeller retaining nut 10 Washer 1 No VB25/ 1300 Inox Type Serial no. Description Order code Weight Piece no. Ordering possibility Price Note Picture 1 Pump case JPV413 730 1 Yes 2 Screw 1 No 3 O ring 17*3 OR8 1 No 4 Plastic cap 2 No 5 O ring

Részletesebben

KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR

KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR EN 900 ISO Típusú Hengeres biztosító betétek Typ Zylindrische Sicherungseinsätze Type ilindrical fuse-links Az erõsáramú biztosító betétek villamos áramkörök, készülékek és

Részletesebben

Kábelvédő csövek. Protective Conduits

Kábelvédő csövek. Protective Conduits Kábelvédő csövek és tartozékok Protective Conduits and Accessories flexibilis. Az Univolt kábelvédő csöveinek jellegzetes tulajdonsága, a nagy mechanikai terhelhetőség és tartós minőség- folyamatos igénybevétel

Részletesebben

GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY EMÉSZTŐRENDSZERI ENDOSZKÓPIA KÉSZÜLÉKEK UNITS GE-COMBO_HU-EN. EMD Endoszkóp Műszer Gyártó és Kereskedelmi Kft.

GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY EMÉSZTŐRENDSZERI ENDOSZKÓPIA KÉSZÜLÉKEK UNITS GE-COMBO_HU-EN. EMD Endoszkóp Műszer Gyártó és Kereskedelmi Kft. GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY EMÉSZTŐRENDSZERI ENDOSZKÓPIA UNITS FOR VIDEO-ENDOSCOPY GE-COMBO_HU-EN VIDEO-ENDOSZKÓPIÁHOZ UNITS 1 / 2009 MONITORS 14" MONITOROK 14" SONY LMD 1420MD Medical LCD monitor SONY

Részletesebben

BTSZ 600 Special. Type

BTSZ 600 Special. Type Type BTSZ 600 Special Elpumps Kft. Fehérgyarmat, Szatmári u. 21. Tel.: +36-44/510-530 Fax.: +36-44/510-535 E-mail.: info@elpumps.hu Home Page: www.elpumps.hu Serial no. Description Order code Weight Piece

Részletesebben

Pro sensors Measurement sensors to IP Thermo Professional network

Pro sensors Measurement sensors to IP Thermo Professional network Pro sensors Measurement sensors to IP Thermo Professional network T-05 Temperature sensor TH-05 Temperature, humidity sensor THP- 05 Temperature, humidity, air pressure, air velocity, wet sensors indoor

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1339/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vidékfejlesztési Minisztérium 1 Mezõgazdasági Gépesítési Intézet Növényvédõgép

Részletesebben

ELEKTROMOS MOTOROK ELEKTROMOS MOTOROK. Chiaravalli 220 01/01. www.tech-con.hu T E C H NOLÓGIA C O N TROL ALATT

ELEKTROMOS MOTOROK ELEKTROMOS MOTOROK. Chiaravalli 220 01/01. www.tech-con.hu T E C H NOLÓGIA C O N TROL ALATT ELEKTROMOS MOTOROK ELEKTROMOS MOTOROK Chiaravalli 220 01/01 LEÍRÁS CHT sorozatú motorokat úgy tervezték, hogy hajtóművekre szerelhetőek, ezért a mechanikus és elektromos jellemzőik az ilyen alkalmazásoknak

Részletesebben

TERVEZET 1. /2012. ( ) Korm. rendelet egyes fogyasztóvédelmi tárgyú Korm. rendeletek módosításáról

TERVEZET 1. /2012. ( ) Korm. rendelet egyes fogyasztóvédelmi tárgyú Korm. rendeletek módosításáról 1 /2012. ( ) Korm. rendelet egyes fogyasztóvédelmi tárgyú Korm. rendeletek módosításáról A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. (1) bekezdés h) pontjában, a 2. alcím tekintetében

Részletesebben

ADATLAP MICRO XL A SZERKEZET LEÍRÁSA. 50 Hz LÖKETHOSSZ SÚLY AZ EGYES CSOMAGOK MÉRETEI

ADATLAP MICRO XL A SZERKEZET LEÍRÁSA. 50 Hz LÖKETHOSSZ SÚLY AZ EGYES CSOMAGOK MÉRETEI ADATLAP MICRO XL Az ebben a dokumentációban nem található információt és/vagy műszaki dokumentációt kérjék a Mingardi Magnetic vállalat műszaki/kereskedelmi osztályától. A SZERKEZET LEÍRÁSA színezés, RAL-színek.

Részletesebben

KRIMPELŐ FOGÓK / Hand crimping tools

KRIMPELŐ FOGÓK / Hand crimping tools SZERSZÁMOK KRIMPELŐ FOGÓK / Hand crimping tools Szabvány / Relevant standard: EN50109-1 Súly / Weight: 600g STI 382 0,5-6 mm 2 STI 383 10-35 mm 2 Szigeteletlen szemes saruhoz / For non insulated cable

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1034/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ExVÁ Kft. Vizsgálólaboratórium (1037 Budapest, Mikoviny Sámuel u. 2-4.) akkreditált területe

Részletesebben

Formula Sound árlista

Formula Sound árlista MIXERS FF-6000; FF6000P Formula Sound 160 6 channel dual format DJ mixer with removable fader panel. (Supplied with linear faders) Formula Sound 160P As above but with PRO X crossfade fitted. Formula Sound

Részletesebben

DECLARATION OF PERFORMANCE. No. CPR_05_AC

DECLARATION OF PERFORMANCE. No. CPR_05_AC TELJESÍTMÉNYI NYILATKOZAT DECLARATION OF PERFORMANCE No. CPR_05_AC 1. A termék típus egyedi azonosító kódja: Szárazon préselt kerámia, 6% < Eb 10% vízfelvétellel. Unique identification code of the product

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD E-mail: info@fulleon.co.uk TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD-075441 Termék azonosító kód: Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely lehetővé teszi az építési termékek azonosítását

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD E-mail: info@ fu leon.co.uk TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD-075444 Termék azonosító kód: Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely lehetővé teszi az építési termékek azonosítását

Részletesebben

Szerelési SEGÉDANYAGOK

Szerelési SEGÉDANYAGOK Szerelési SEGÉANYAGOK Méret /Size (Sz x M/W x H) Csomagolási egység fm/doboz / Packing unit m/box MCSE: STI933/MCSE-1 20 x 10 mm 288 STI934/MCSE-2 40 x 16 mm 100 STI 935 15 x 10 mm 192 STI 936 16 x 16

Részletesebben

Katalógus /Catalog 2013 Vámosi Steel Kft.

Katalógus /Catalog 2013 Vámosi Steel Kft. Katalógus /Catalog 2013 Vámosi Steel Kft. Vámosi Steel KFT. 2220 Vecsés, Széchenyi út 60. F/1-2 épület 00 36 29 743 211 00 36 30 552 73 20 0036 30 475 78 70 vamosi.istvan@vamosi.net info@vamosi.net www.vamosi.net

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP. *) Az IP védelmi osztályt, a hangszórót zárt dobozba szerelve, front irányú behatások szempontjából állapították meg.

TERMÉK ADATLAP. *) Az IP védelmi osztályt, a hangszórót zárt dobozba szerelve, front irányú behatások szempontjából állapították meg. R 10 SC 4 Ohm - Art. No. 2040 8 OHM - Art. No. 2041 Ø 10cm (4") mágnesesen árnyékolt, szélessávú közép-hangszóró, magas érzékenység és kiegyensúlyozott frekvenciamenet jellemzi. Vízlepergető membránnal

Részletesebben

MSZ EN 50014:2001; MSZ EN 50020:2003, MSZ EN 50284:2000

MSZ EN 50014:2001; MSZ EN 50020:2003, MSZ EN 50284:2000 ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Testing Station for Explosion Proof Equipment 1/5 (1) Hungary, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@bki.hu EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

LINEÁRIS AKTUÁTOROK LINEAR ACTUATORS

LINEÁRIS AKTUÁTOROK LINEAR ACTUATORS LINEÁRIS AKTUÁTOROK LINEAR ACTUATORS LAT TÍPUS LAT TYPE Ez a típusú lineáris aktuátor egy rendkívül jól használható termék, a fő erőssége, hogy kis méretű (L33xA61xP80 mm) és axiális terhelése maximum

Részletesebben

OBD2 Hibakód lista. P0XX Tüzelőanyag- és légnyelésmérés

OBD2 Hibakód lista. P0XX Tüzelőanyag- és légnyelésmérés OBD2 Hibakód lista P0XX Tüzelőanyag- és légnyelésmérés P0030 O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) C-29 P0036 O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2) C-31 P0100=Levegőtömeg-

Részletesebben

EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány EC-Type Examination Certificate

EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány EC-Type Examination Certificate (1) EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

A kerámiaipar struktúrája napjainkban Magyarországon

A kerámiaipar struktúrája napjainkban Magyarországon A 1. század lehetőségei a kerámiák kutatása és fejlesztése területén Gömze A. László, Kerámia- és Szilikátmérnöki Intézeti Tanszék Miskolci Egyetem Tel.: +36 30 746 714 femgomze@uni-miskolc.hu http://keramia.uni-miskolc.hu

Részletesebben

W 100 S. 4 Ohm - Art. No. 9020. 8 OHM - Art. No. 9021 TERMÉK ADATLAP

W 100 S. 4 Ohm - Art. No. 9020. 8 OHM - Art. No. 9021 TERMÉK ADATLAP W 100 S 4 Ohm - Art. No. 9020 8 OHM - Art. No. 9021 Ø 10cm (4") Hi-Fi mély-közép hangszóró, lakkozott papír membrán, hajlékony gumi membránszél, 20 mm-es lengőtekercs, kiegyensúlyozott frekvenciamenet

Részletesebben

a NAT-1-1120/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1120/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1120/2006 számú akkreditálási ügyirathoz A Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség; Mechanikai és Villamos Laboratórium (1088 Budapest, József krt. 6.) akkreditált

Részletesebben

DT 94. 4 Ohm - Art. No. 9003. 8 OHM - Art. No. 9004 TERMÉK ADATLAP

DT 94. 4 Ohm - Art. No. 9003. 8 OHM - Art. No. 9004 TERMÉK ADATLAP DT 94 4 Ohm - Art. No. 9003 8 OHM - Art. No. 9004 Ø 20mm (0,8") polikarbonát Hi-Fi magashangszóró kör alakú előlappal szerelve. A 3000Hz fölötti frekvenciák lesugárzására tervezték. Kiegyensúlyozott frekvenciamenet

Részletesebben

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01 Típus DS-TRD FOR EASYLAB FUME CUPBOARD CONTROLLERS Sash distance sensor for the variable, demand-based control of extract air flows in fume cupboards Sash distance measurement For fume cupboards with vertical

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Link CC Central - Központi Controller vezérlő Installation Szerelési útmutató Guide DANFOSS HEATING SOLUTIONS Link CC - Bevezetés Tartalomjegyzék Bevezetés...3 Szerelés...4

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Háztartási Méretű KisErőművek

Háztartási Méretű KisErőművek Pásztohy Tamás. @hensel.hu Napelemes rendszerek érintés-, villám-, és s túlfeszt lfeszültségvédelme Háztartási Méretű KisErőművek Hálózatra visszatápláló (ON-GRID) rendszerek Napelemek Inverter Elszámolási

Részletesebben

BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK GÉPEKEN, HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEKEN, KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKEN ÉS MÁS BERENDEZÉSEKEN

BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK GÉPEKEN, HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEKEN, KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKEN ÉS MÁS BERENDEZÉSEKEN BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK GÉPEKEN, HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEKEN, KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKEN ÉS MÁS BERENDEZÉSEKEN Hermann Zoltán C+D Automatika Kft. 1191. Budapest, Földvári u. 2. Tel. +36 1 2829676, 2829896 Fax.+36

Részletesebben

Szervizeszközök Service Equipments

Szervizeszközök Service Equipments 749_756szervizeszk z k.qxd 2007.04.19. 10:47 Page 749 Szervizeszközök Service Equipments 749_756szervizeszk z k.qxd 2007.04.19. 10:47 Page 750 Pratika Bus 36 0 016 áramszükséglet: 220V, 50Hz térfogat:

Részletesebben

Humán anyagok kenőképességének vizsgálata és hatása a gerincimplantátumok stabilitására

Humán anyagok kenőképességének vizsgálata és hatása a gerincimplantátumok stabilitására Humán anyagok kenőképességének vizsgálata és hatása a gerincimplantátumok stabilitására Jónás Zoltán*, Tiba Zsolt**, Husi Géza**, Lőrincz László*, Manó Sándor*, Csernátony Zoltán* * Debreceni Egyetem OEC,

Részletesebben

SC 4.7 ND. 4 Ohm - Art. No. 8047. 8 OHM - Art. No. 8048 TERMÉK ADATLAP

SC 4.7 ND. 4 Ohm - Art. No. 8047. 8 OHM - Art. No. 8048 TERMÉK ADATLAP SC 4.7 ND 4 Ohm - Art. No. 8047 8 OHM - Art. No. 8048 Mágnesesen árnyékolt ovális formájú, szélessávú hangszóró, nedvességtűrő membránnal, és fém kosárral. Jó érzékenység, kiegyensúlyozott frekvencia menet,

Részletesebben

3. Hegeszt - és vágó készletek / Cutting and welding sets

3. Hegeszt - és vágó készletek / Cutting and welding sets 3. Hegeszt - és vágó készletek / Cutting and welding sets Varga hegeszt - és vágó készlet / Varga combined cutting and welding set DIN MSZ EN ISO 5172, Acetilénre Varga hegeszt - vágó készlet / Combined

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV WRC-HPC Infra távirányító OM-GS02-0112(0)-Daikin-HU WRC-HPC WRC-HPC Infra távirányító jelölései Fali tartó felszerelése Elemek behelyezése (AAA.R03) Távirányító lopás megelőzés (opció):

Részletesebben

GBP/0,5 KISNYOMÁSÚ ZSÁKLÁNGCSÖVES GŐZ VAGY FORRÓVÍZES KAZÁ- NOK

GBP/0,5 KISNYOMÁSÚ ZSÁKLÁNGCSÖVES GŐZ VAGY FORRÓVÍZES KAZÁ- NOK STEAM BO ILERS A N D THERMA L O IL HEATERS GBP/0,5 KISNYOMÁSÚ ZSÁKLÁNGCSÖVES GŐZ VAGY FORRÓVÍZES KAZÁ- NOK Kisnyomású GBP gőzfejlesztőink a legfejlettebb technikák alapján készülnek. Köszönhetően a funkcionális

Részletesebben

Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. II.

Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. II. II. Reinforced Concrete Structures I. Vasbetonszerkezetek I. - A beton fizikai és mechanikai tulajdonságai - Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár E-mail: dr.kovacs.imre@gmail.com Mobil: 6-3-743-68-65

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

Szigetelés- vizsgálat

Szigetelés- vizsgálat Szigetelésvizsgálat 1 Szigetelés vizsgálata DC vizsgálat elmélet Vizsgáló feszültségszintek Diagnosztikai eljárások 2 Elmélet 3 Mit okoz a szigetelés meghibásodása? Öt alaptényező ami a szigetelés letöréséhez

Részletesebben

Egyrétegű tömörfalapok ragasztási szilárdságának vizsgálata kisméretű próbatesteken

Egyrétegű tömörfalapok ragasztási szilárdságának vizsgálata kisméretű próbatesteken Köszönetnyilvánítás A kutatás részben az OTKA (projekt szám T 025985), részben a NATO Cooperative Research Grant (CRG.LG 973967) anyagi támogatásával folyt. Irodalomjegyzék 1. Molnár S. Szerk. 2000. Faipari

Részletesebben

Levegõs- és szuperelasztikus gumis kerekek

Levegõs- és szuperelasztikus gumis kerekek IV. Levegõs- és szuperelasztikus gumis kerekek Levegõs kerekek, mûanyag keréktárcsával 64 Levegõs kerekek, acéllemez keréktárcsával RP, RB RPN PNB 66 Levegõs kerekek, gépi használatra - MP sorozat LP,

Részletesebben

ASTRASUN HIBRID SZIGETÜZEMŰ INVERTEREK ÉS TÖLTÉSVEZÉRLŐK

ASTRASUN HIBRID SZIGETÜZEMŰ INVERTEREK ÉS TÖLTÉSVEZÉRLŐK Szerelési és üzemeltetési utasítás ASPI _._K HIBRID INVERTERHEZ 1. BEVEZETÉS Jelen leírás tartalmazza, az összes telepítéshez és üzemeltetéshez szükséges információt. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el

Részletesebben

No.: XX/0. Page: 1. Kedves Partnerünk!

No.: XX/0. Page: 1. Kedves Partnerünk! Page: 1 Kedves Partnerünk! Örömmel jelentjük, hogy termékeink frissültek! Az új termékek csomagolása immár megfelelően illeszkedik a jelenleg is forgalomban lévő Sennheiser termékek csomagolásához. Az

Részletesebben

HAMBURG Használati útmutató Vezérlőmodul UKSM 24VDC Cikkszám: 260.033

HAMBURG Használati útmutató Vezérlőmodul UKSM 24VDC Cikkszám: 260.033 HABURG Használati útmutató Vezérlőmodul UKS 24VDC Cikkszám: 260.033 Brandschutz-Technik und Rauchabzug GmbH Schnackenburgallee 41d D-22525 Hamburg Germany +49 40 89 71 20-0 Fax: +49 40 89 71 20-20 Internet:

Részletesebben

EL-ES03HQ. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky Română Ελληνικά. MANUAL (p. 2) TV SMART POWER SAVER

EL-ES03HQ. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky Română Ελληνικά. MANUAL (p. 2) TV SMART POWER SAVER MANUAL (p. 2) TV SMART POWER SAVER MODE D EMPLOI (p. 8) Economiseur d énergie intelligent pour TV MANUALE (p. 14) RISPARMIATORE DI ENERGIA PER TV HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 20.) INTELLIGENS TV ENERGIAMEGTAKARÍTÓ

Részletesebben

PRS-xPxxx és LBB 4428/00 teljesítményerősítők

PRS-xPxxx és LBB 4428/00 teljesítményerősítők Kommunikációs rendszerek PRS-xPxxx és teljesítményerősítők PRS-xPxxx és teljesítményerősítők www.boschsecurity.hu u 1, 2, 4 vagy 8 hangkimenet (választhat 100 / 70 / 50 V közül) u Hangfeldolgozás és késleltetés

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

Cikkszám Megnevezés Nettó listaár

Cikkszám Megnevezés Nettó listaár CIRCUIT BREAKERS MINIATURE CIRCUIT BREAKERS (MCB) C40N SERIES 4.5kA 41460C MCB C41N/2A 1P CURVE C 502 Ft 41461C MCB C41N/4A 1P CURVE C 502 Ft 41451C MCB C41N/6A 1P CURVE C 502 Ft 41452C MCB C41N/10A 1P

Részletesebben

MAX. CAR SPACE CAPACITY 2000 Kg. MAX. 500 Kg. ON EACH WHEEL. Vízelvezető Water Drainage 10 x 10

MAX. CAR SPACE CAPACITY 2000 Kg. MAX. 500 Kg. ON EACH WHEEL. Vízelvezető Water Drainage 10 x 10 DUO-BOX mod. BA2 1 MAX. TEHERBÍRÁS 2000 Kg. MAX. KERÉKTERHELÉS 500 Kg. MAX. CAR SPACE CAPACITY 2000 Kg. MAX. 500 Kg. ON EACH WHEEL - H1 = felső autó magassága upper car height H2 = alsó autó magassága

Részletesebben

Zephyr használati utasítás

Zephyr használati utasítás Zephyr használati utasítás fontos óvintézkedések Ez a termék háztartási használatra készült. Elektromos termékek használatánál, különösen gyermekek jelenlétében, mindig be kell tartani a következő alapvető

Részletesebben

WWW.LINEAMOTOR.HU. linea 50QT-6 PARTS CATALOGUE. linea 50QT-6 YY50QT01000. Model Part No. 图 1 消 声 器. 价 格 合 计 Total. Description

WWW.LINEAMOTOR.HU. linea 50QT-6 PARTS CATALOGUE. linea 50QT-6 YY50QT01000. Model Part No. 图 1 消 声 器. 价 格 合 计 Total. Description 图 Draft 消 声 器 Kipufogó PARTS CATALOGUE YY50QT0000 YY50QT0000 Kipufogó dob Exhaust Muffler YY50QT0000 gyűrű Washer, Exhaust Outlet 3 YY50QT00003 alátét Washer YY50QT0000 Cap Nut, M6 5 YY50QT00005 díszítő

Részletesebben

a NAT-1-1204/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1204/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1204/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Az AGROVÉD Biztonságtechnikai Mûszaki Fejlesztõ és Minõsítõ Kft. (2100 Gödöllõ, Tessedik S. u. 4.) akkreditált mûszaki

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 143. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 29., hétfõ. Tartalomjegyzék. 305/2012. (X. 29.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 143. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 29., hétfõ. Tartalomjegyzék. 305/2012. (X. 29.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 29., hétfõ 143. szám Tartalomjegyzék 305/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 307/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 54/2012.

Részletesebben

Nagykőrösi telephely részletes adatai

Nagykőrösi telephely részletes adatai Nagykőrösi telephely részletes adatai Details information about the property of Cím / Address: 2750 Nagykőrös, Téglagyári út 9. Helyrajzi szám / Geographical number: 3003/33 Leírás / Description Helyrajzi

Részletesebben

SIEMENS. Sz CPR OH720 Point type heat detector incl. short-circuit isolator OH720 Pontszerű tűzérzékelő, izolátorral

SIEMENS. Sz CPR OH720 Point type heat detector incl. short-circuit isolator OH720 Pontszerű tűzérzékelő, izolátorral DECLARATION OF PERFORMAN TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT according to Construction Products Regulation EU No 305/2011 az építési termékekre vonatkozó EU 305/2011 sz. rendelet alapján 1. Unique identification code

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP FR 10 WP. Art. No Art. No Kapcsolat: Tel: +36/ Visaton FR 10 WP

TERMÉK ADATLAP FR 10 WP. Art. No Art. No Kapcsolat: Tel: +36/ Visaton FR 10 WP FR 10 WP 4Ω Art. No. 2110 Art. No. 2130 www.hangfalmania.hu - 1 - Visaton FR 10 WP Sósvíz-álló, Ø 10cm (4") szélessávú hangszóró, öntött műanyag membránnal, műanyag kosárral és ráccsal. Mágnese tokozott,

Részletesebben

Verification of the operation of resonance frequency charger with reference battery.

Verification of the operation of resonance frequency charger with reference battery. www.tuv.hu Oldal/ Page 2 / 40 Test report No.: 28231499 001 1. Measurement procedure Goal of testing Verification of the energy loaded into a battery, using the fast charger, and standard DC charger with

Részletesebben

LED BULB IL-XC 3W E27

LED BULB IL-XC 3W E27 LED LIGHTS LED BULB IL-XC E27 3W INTEGRALED offers LED Bulbs manufactured of high quality materials and LED Chips to the European and International market. The INTEGRALED LED Bulbs are suitable for a variety

Részletesebben

SIEMENS. No. 0786-CPR-20430. FDCI0223 Inputloutput device incl. short-circuit isolator FDC10223 Kimeneti/bemeneti modul izolátorral

SIEMENS. No. 0786-CPR-20430. FDCI0223 Inputloutput device incl. short-circuit isolator FDC10223 Kimeneti/bemeneti modul izolátorral DECLARATION OF PERFORMAN TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT according to Construction Products Regulation EU No 305/2011 az építési termékekre vonatkozó EU 305/2011 sz. rendelet alapján 1. Unique identification code

Részletesebben

EU DECLARATION OF CONFORMITY. /in accordance with ISO/IEC Standard; and 2006/95/EU, as well as 2011/65/EU Directive/ Száma / No.

EU DECLARATION OF CONFORMITY. /in accordance with ISO/IEC Standard; and 2006/95/EU, as well as 2011/65/EU Directive/ Száma / No. TRACON BUDAPEST KFT. TRACON BUDAPEST LTD. 2120 DUNAKESZI, PALLAG U. 23. TEL.: (27) 540-000, FAX: (27) 540-005 WWW.TRACON.HU EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT a 79/1997. (XII. 31.) IKIM számú és a 374/2012.

Részletesebben

3527 Miskolc, Besenyői u. 8. Tel.: +36 46 500 860 Fax.: +36 46 500 868 E-mail: info@unilabor.hu www.unilabor.hu

3527 Miskolc, Besenyői u. 8. Tel.: +36 46 500 860 Fax.: +36 46 500 868 E-mail: info@unilabor.hu www.unilabor.hu VEZETÉK ÉS A 2010-ben alapított független laboratórium a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának szervezeti egységeként végzi tevékenységét. A laboratóriumban a következő vizsgáló berendezések

Részletesebben

Magyar ISO 9001:2000. English

Magyar ISO 9001:2000. English Magyar ISO 9001:2000 English ISO 9001:2000 A z 1 9 9 3 - b a n a l a p í t o t t T E C. L A S r l. e g y 2 3 0 0 m 2- e s ü z e m m e l r e n d e l k e z õ, k o r l á t o l t f e l e l õ s s é g û t á

Részletesebben

a MEE tagja Budapest, 2011

a MEE tagja Budapest, 2011 Arató Csaba a MEE tagja Budapest, 2011 Minden villamos berendezésnél, él készüléknél alapvető szempont: a BIZTONSÁG, ajóműszaki Ű MINŐSÉGŐ és a megbízható működés. Ezek megvalósítási feltételeit és követelményeit

Részletesebben

tűzálló lap Szigetelő tűzálló termék 1300 C ig Magas és hirtelen nagy hőnek ellenáll 100% természetes ökológia alapanyag

tűzálló lap Szigetelő tűzálló termék 1300 C ig Magas és hirtelen nagy hőnek ellenáll 100% természetes ökológia alapanyag Szigetelő tűzálló termék 1300 C ig Magas és hirtelen nagy hőnek ellenáll 100% természetes ökológia alapanyag Műszaki adatok Méret Vastagság Sűrűség 2440 x 1220 mm 10-40 mm (és vastagabb ragasztva) 800-450

Részletesebben

Lakossági termékek / Products for household use

Lakossági termékek / Products for household use Lakossági termékek / Products for household use Szobatermosztát /Room thermostat ( STI 101) Nem programozható/non programmable Nagy méretű digitális kijelző/big size, digital screen Folyamatos hőmérséklet

Részletesebben

O F / M U PROTETIM. UNICONDYLAR knee prosthesis system. UNICONDYLARIS térdprotézi s rendszer

O F / M U PROTETIM. UNICONDYLAR knee prosthesis system. UNICONDYLARIS térdprotézi s rendszer PROTETIM O F / M U UNICONDYLARIS térdprotézi s rendszer UNICONDYLAR knee prosthesis system 0 1 9 7 PROTETIM ORVOSI MÛSZERGYÁRTÓ KFT. 6800 Hódmezõvásárhely, Rákóczi út 2-4. - 6800 Hódmezõvásárhely, Lázár

Részletesebben

NASODRILL ORRSPRAY: TARTÁLY- ÉS DOBOZFELIRAT, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGE. CSECSEMŐ GYERMEK FELNŐTT 100 ml-es üveg

NASODRILL ORRSPRAY: TARTÁLY- ÉS DOBOZFELIRAT, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGE. CSECSEMŐ GYERMEK FELNŐTT 100 ml-es üveg NASODRILL ORRSPRAY: TARTÁLY- ÉS DOBOZFELIRAT, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGE TARTÁLY - BOTTLE NASAL LAVAGE For chronic or recurring infection NASODRILL Formulated with thermal Luchon water naturally

Részletesebben

Kép Cikkszám* Megnevezés Leírás Nettó ár Bruttó ár. XSW RF vezeték nélküli mikrofon sorozat

Kép Cikkszám* Megnevezés Leírás Nettó ár Bruttó ár. XSW RF vezeték nélküli mikrofon sorozat 504936 504941 XSW 35 énekes XSW 65 énekes XSW RF vezeték nélküli mikrofon sorozat EM 10 vevőegység, SKM 35 dinamikus kézi-mikrofon (kardioid)(tápegységgel, mikrofonkengyellel, antennákkal, elemekkel, tartótokkal

Részletesebben

hl helec ELEKTRONIKUS ÁRKIJELZÉS

hl helec ELEKTRONIKUS ÁRKIJELZÉS ELEKTRONIKUS ÁRKIJELZÉS Több mint 15 féle különböző polcrendszerhez illeszkedik Együttműködünk minden vezető elektronikus árkijelző rendszereket gyártó céggel. Több mint 350 speciális színt kínálunk. A

Részletesebben

Formatic Ltd. SZLOVÉNIA. BULGÁRIA Stritarjevca ulica 24. Sládkovičova 69. 3, Georgi Benev St. SI-2000 Maribor. BG-4003 Plovdiv Tel: +3862/421 33 50

Formatic Ltd. SZLOVÉNIA. BULGÁRIA Stritarjevca ulica 24. Sládkovičova 69. 3, Georgi Benev St. SI-2000 Maribor. BG-4003 Plovdiv Tel: +3862/421 33 50 Cikkszám: A00 Sanotechnik Hungária Kft. Budapest Nagytétényi út. Tel.: + -00 Fax: + -0 Email: info@sanotechnik.hu www.sanotechnik.com Szimbólumfotó Sanotechnik d.o.o. SC Sanotechnik S.R.L. Sanotechnik

Részletesebben

Das Original! www.boschert.de infokl@boschert.de

Das Original! www.boschert.de infokl@boschert.de Das Original! www.boschert.de infokl@boschert.de Das Original! 65 éve partnereink szolgálatában Vevőközpontúság, megbízhatóság, minőség és rugalmasság voltak azok a pillérek, amelyekre cégünket alapítottuk

Részletesebben

Gyakorlati problémák, megoldások a metán és a szén-monoxid érzékelők és mérőműszerek

Gyakorlati problémák, megoldások a metán és a szén-monoxid érzékelők és mérőműszerek Gyakorlati problémák, megoldások a metán és a szén-monoxid érzékelők és mérőműszerek üzemeltetésében, ellenőrzésében Előadó: Stieber József A KÉOSZ Műszer és méréstechnikai bizottságának vezetője Bevezető

Részletesebben

For the environmentally aware

For the environmentally aware Környezet, tudatos embereknek or the environmentally aware A k3 a Könyves Kálmán körúton, a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő területén felépülő új A kategóriás fenntartható ház, amelynek legfőbb

Részletesebben

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI 24V Külsı szárnyaskapu hajtás F1024 Magyarországi Képviselet

Részletesebben

WiLARM-1 GSM Átjelzı Modul Telepítıi útmutató

WiLARM-1 GSM Átjelzı Modul Telepítıi útmutató Version: 1.2 1 Index 1. Általános leírás... 3 2. A beüzemelés lépései... 4 3. Beállítható paraméterek... 5 4. Funkciók... 8 5. Mőszaki paraméterek... 10 6. Készülék elhelyezése:... 11 7. GSM modem és mőszaki

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR SL60 ablakmozgató motor 1. oldal, 1. összesen HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT A TELEPÍTÉSI HIBÁKÉRT A GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ CÉG NEM VÁLLAL FELELİSÉGET!

Részletesebben

SIEMENS. Sz CPR FDL241.9 Linear optical smoke detector incl. short-circuit isolator FDL141-9 vonalas optikai füstérzékelő izolátorral

SIEMENS. Sz CPR FDL241.9 Linear optical smoke detector incl. short-circuit isolator FDL141-9 vonalas optikai füstérzékelő izolátorral DECLARATION OF PERFORMAN TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT according to Construction Products Regulation EU No 30512011 az építési termékekre vonatkozó EU 305/2011 sz. rendelet alapján 1. Unique identification code

Részletesebben

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok Anyagvizsgálatok Mechanikai vizsgálatok Szakítóvizsgálat EN 10002-1:2002 Célja: az anyagok egytengelyű húzó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása egy szabványosan kialakított próbatestet

Részletesebben

DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK

DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK W MINATÜR RELÉ PT PT 2 pólusú 12 A, 3 pólusú 10 A, vagy 4 pólusú 6 A DC és AC tekercsműködtetés 2,3 vagy 4 váltóérintkező 3000 VA kapcsolási teljesítményig Magasság 29 mm Kadmiummentes érintkező Mechanikus

Részletesebben

Kép Cikkszám* Megnevezés Leírás Nettó ár Bruttó ár evolution wireless D1 digitális mikrofonok AVX digitális vezeték nélküli mikrofonok kamerához

Kép Cikkszám* Megnevezés Leírás Nettó ár Bruttó ár evolution wireless D1 digitális mikrofonok AVX digitális vezeték nélküli mikrofonok kamerához evolution wireless D1 digitális mikrofonok 505800 ew D1-ME2-H-EU Lavalier Set 505801 ew D1-ME3-H-EU Headmic Set 505802 ew D1-CI1-H-EU Instrument Set 505803 ew D1-835S-H-EU Vocal Set 505804 ew D1-845S-H-EU

Részletesebben

Füstelszívó ventilátor típus ATC

Füstelszívó ventilátor típus ATC ATC Csőventilátor 250 Füstelszívó ventilátor típus ATC Füstgáz elszívó ventilátor. Használat æ Az ATC 250 C-os füstgáz elszívó ventilátorai olyan teljesítményűek, amelyek a nagyobb ipari/kereskedelmi létesítmények

Részletesebben

TEL.: / WEB: 1

TEL.: / WEB:  1 1 MADE initaly JELLEMZŐK Spiáter (cink-alumínium) pánt. irányban állítható. Alkalmazható jobb és bal oldali ajtóknál. Esztétikusabb megjelenés érdekében galvanizált felület Fokozott szilárdság és tartósság.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1339/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet Növénytermelés Gépesítése Főosztály Növényvédőgép

Részletesebben

SIEMENS. Sz C PR FDCL221 Short-circuit isolator FDCL221 Izolátor FDCL221

SIEMENS. Sz C PR FDCL221 Short-circuit isolator FDCL221 Izolátor FDCL221 DECLARATION OF PERFORMAN TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT according to Construction Products Regulation EU No 30512011 az építési termékekre vonatkozó EU 305/2011 sz. rendelet alapján Sz. 0786-C PR-20449 1. Unique

Részletesebben