Elektromos készülékek vizsgálata mőterheléssel Resistance against heat ball pressure test

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elektromos készülékek vizsgálata 18 100 mőterheléssel Resistance against heat ball pressure test"

Átírás

1 Accredited Mechanical and Electrical Laboratory (Accr. Number: Nat /2010) Prices of tests carried out by our laboratory (based on external agreements) TESTS Nat /2010 számon akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratórium Külsı megbízáson alapuló vizsgálatok díjtáblázata VIZSGÁLATOK Safety tests of household and similar electrical appliances Háztartási és hasonló jellegő villamos készülékek biztonságosságának Ár/ Price* Test of components Alkatrészek Inspection of Internal wiring Belsı huzalozás Internal wiring / flexing test until 90º Belsı huzalozás/hajlítási vizsgálat 90 -ig Test of screws and connections Csavarok és összekötések Tumbling barrel test Ejtıdobos vizsgálat Test of electric appliances by simulated load Elektromos készülékek mőterheléssel Resistance against heat ball pressure test Ellenálló képesség mérése hıvel szemben (golyós nyomópróba) Resistance against heat glow wire test Ellenálló képesség mérése hıvel szemben (izzóhuzalos vizsgálat) Resistance against heat needle frame test Ellenálló képesség mérése hıvel szemben (tőlángos vizsgálat) Classification test Érintésvédelemi osztályba sorolás Input power and current Felvett teljesítmény és áram Supply connection and external flexible cords Hálózati csatlakozás és külsı hajlékony vezeték Supply cords bending test Hálózati csatlakozó vezeték hajlító igénybevétel Test of clearances and creepage distances Kúszóáramút, légköz és szigetelésen keresztül mért távolság Inspection of Terminals and connections for Külsı vezetık és csatlakozó kapcsaik external wiring Mechanical strength test (spring-operated impact Mechanikai szilárdság (rugós test apparatus) ütıkészülék) Mechanical strength test (drop test) Mechanikai szilárdság (ejtés) Mechanical strength test (pressure test) Mechanikai szilárdság (nyomó vizsgálat) Durability test of markings Megjelölés tartósságának Heating test Melegedés Microwave radiation test Mikrohullámú sugárzásmérés Starting of motor-operated appliances Motoros készülékek indítása Nedvességállóság, nedvességkezelés Humidity test (in humidity cabinet) (nedvesség kamrában) Moisture resistance submersible pump Nedvességállóság / merülıszivattyú Resistance to moisture / spillage Nedvességállóság / túlfolyás Stability test, observing mechanical demages Stabilitás, mechanikai sérülés Abnormal operation test for thermoelectric or Szakszerőtlen mőködtetés (hıtechnikai vagy motor operated appliances motoros készülék) Szakszerőtlen mőködtetés (kombinált Abnormal operation test for combined appliances készülék) Construction requirements Szerkezeti elıírások mőszeres Construction requirements - inspection test Szerkezeti elıírások megtekintéses Insulation resistance test Szigetelési ellenállás mérése

2 Leakage current test Szivárgó áram mérése Leakage current test (in working load) Szivárgó áram mérése üzemmeleg állapotban Pull test of cord anchorage Tehermentesítı húzó igénybevétel Torque test of cord anchorage Tehermentesítı csavaró igénybevétel Transient overvoltage test (pulse voltage Tranziens túlfeszültségek mérése generator test) (lökıgenerátoros vizsgálat) Overload test Túlterhelés Protection against accessible parts Védelem aktív részek megérintése ellen Continuity of earthing test Védıcsatlakozás folytonosságának Electric strength test Villamos szilárdság Electric strength (in working load) Villamos szilárdság üzemmeleg állapotban Ingress of water test Vízmentesen tömítettség vizsgálat Safety tests of electric toys Villamos játékok biztonságosságának Test of components Alkatrészek Screws and connections Csavarok, összekötések Input power and current Felvett teljesítmény Resistance to heat (ball pressure test) Hıállóság (golyós nyomópróba) Clearances and creepage distances Kúszóáramútak és légközök Mechanical impact test (spring-operated impact Mechanikai szilárdság (rugós kalapács) test apparatus) Heating and abnormal operation Melegedés és rendellenes mőködtetés Heating test Melegedés Resistance to moisture Nedvességállóság Construction requirements Szerkezeti elıírások Resistance to fire: needle frame test Tőzállóság (tőlángos vizsgálat) Resistance to fire: glow wire test Tőzállóság (izzóhuzalos vizsgálat) Protection of cords and wires Vezetékek és huzalok védelme Electric strength at room temperature Villamos szilárdság szobahımérsékleten Electric strength at operating temperature Villamos szilárdság üzemi hımérsékleten Test of audio, video and similar electronic appliances Audió-, video- és hasonló elektronikus készülékek Inspection of constructional requirements of Áramütés elleni védelmet szolgáltató protection against electric shock szerkezeti követelmények Electric shock hazard under normal operating Áramütésveszély rendeltetésszerő üzemi conditions körülmények között Test of Terminals Csatlakozók Test of Supply connections and mechanical Elektromos csatlakozók és mechanikai fixings rögzítések Touch current test Érintési áram mérés Rated cross sectional area of external flexible Külsı hajlékony vezetékek névleges cords keresztmetszete Pulse voltage test Lökıfeszültség vizsgálat Mechanical tests (drop test) Mechanikai vizsgálatok (ejtés) Mechanical tests (fixing of control units) Mechanikai vizsgálatok (mőködtetıelemek felerısítése) Mechanical tests (racks) Mechanikai vizsgálatok (fiókok) Mechanical tests (hand held remote controlling Mechanikai vizsgálatok (kézbentartott devices) távvezérlési eszközök) Mechanical tests (coaxial antenna outlets) Mechanikai vizsgálatok (koaxiális antennacsatlakozóaljzatok)

3 Mechanical tests (telescopic or regular antenna) Mechanikai vizsgálatok (teleszkóp vagy botantenna) Mechanikai vizsgálatok (fizikai, mechanikai Mechanical tests (mechanical and physical safety) biztosítás) Heating at normal operation Melegedés rendeltetésszerő körülmények között Humidity test Nedvességkezelés Abnormal conditions Rendellenes körülmények Insulation resistance Szigetelési ellenállás Pull test of cord anchorage Tehermentesítı húzó igénybevétel Torque test of cord anchorage Tehermentesítı csavaró igénybevétel Electric strength test Villamos szilárdság Test of luminaries Lámpatestek Protection against electric shock Áramütés elleni védelem Internal wiring Belsı huzalozás Terminals (screw type) Csatlakozókapcsok (csavaros) Classification by inspection test Csoportosítás megtekintéses vizsgálat Gauge test of E14 lampholder during insertion E14-es foglalat becsavarás közbeni idomszeres vizsgálat Gauge test of E27 lampholder during insertion E27-es foglalat becsavarás közbeni idomszeres vizsgálat Bending test Hajlítási vizsgálat Resistance to heat (ball-pressure test) Hıvel szembeni ellenállás (golyós nyomópróba) Clearances and creepage distances Kúszóáramutak és légközök External wiring Külsı huzalozás Lámpatestek szerkezetének - Construction test of luminaries replaceable cserélhetı alkatrészek, vezetékutak, components, wireways, lampholders, starter lámpafoglaltok, gyújtó foglalatok, holders, terminal blocks sorozatkapcsok Construction test of luminaries -Terminals and supply connections Construction test of luminaries, switches, insulating linings and sleeves, double and reinforced insulation Construction test of luminaries mechanical strength (spring-operated impact test apparatus) Construction test of luminaries mechanical strength (drop test) Lámpatestek szerkezetének - csatlakozókapcsok és hálózati csatlakozók Lámpatestek szerkezetének - kapcsolók, szigetelıbélések és védıcsövek, kettıs és megerısített szigetelés Lámpatestek szerkezetének - mechanikai szilárdság (rugós kalapács) Lámpatestek szerkezetének - mechanikai szilárdság (ejtés vizsgálat) Construction test of luminaries mechanical Lámpatestek szerkezetének strength (tumbling barrel test) mechanikai szilárdság (ejtıdobos vizsgálat) Lámpatestek szerkezetének - Construction test of luminaries - Electrical villamos csatlakozások és áramvezetı részek, connections and current-carrying parts, screws csavarok, mechanikai kötések és and mechanical connections and glands tömszelencék Mechanical hazard Mechanikai veszély Moisture resistance Nedvességállóság Insulation resistance Szigetelési ellenállás Leakage current Szivárgó áram Endurance test and heating test (normal Tartóssági és melegedési vizsgálat operation) (rendeltetésszerő üzem) Endurance test and heating test (abnormal Tartóssági és melegedési vizsgálat operation) (rendellenes üzem)

4 Torque test of cord anchorage Tehermentesítı csavaró igénybevétel Pull test of cord anchorage Tehermentesítı húzó igénybevétel Resistance to fire, glow-wire test Tőzzel szembeni ellenállás (izzóhuzalos vizsgálat) Resistance to fire, needle-flame test Tőzzel szembeni ellenállás (tőlángos vizsgálat) Provision for earthing Védıvezetıs érintésvédelem Electric strength Villamos szilárdság Short-circuit test Zárlat-vizsgálat Safety tests of hand-held electric motor operated tools Gépek biztonságosságának Protection against solid materials Anyagok okozta veszélyek elleni védelem Inspection of Internal wiring Belsı huzalozás Inspection of supply connection and external Hálózati csatlakozás és külsı hajlékony flexible cords vezetékek Resistance to heat, ball pressure test Hıállóság : golyós nyomópróba Protection against thermal hazards Hıhatás okozta veszélyek elleni védelem Creepage distances, clearances, and distances through insulations Kúszóáramutak, légközök és szigetelésen keresztül mért távolságok Mechanical strength Mechanikai szilárdság Protection against mechanical hazards Mechanikai veszélyek elleni védelem Operation test Mőködési vizsgálat Torque test Nyomatékmérés Heating on eddy current brake bench Örvényáramú fékpadon végzett melegedésmérés Torque test on eddy current brake bench Örvényáramú fékpadon végzett nyomatékvizsgálat Structural test Szerkezeti vizsgálat Test of plugs and socket outlets for domestic purposes Erısáramú háztartási dugós csatlakozók Protection against electric shock Áramütés elleni védelem Supply connection and external flexible cords Hajlékony vezetékek és azok csatlakoztatása megtekintéssel Mechanical strength test (tumbling barrel) Mechanikai szilárdság (ejtıdobos) Heating test of portable, and fixed socket outlets and plugs Test of sizes (by standard sheets) Test of structural requirements of portable, and multiple socket outlets and plugs Melegedés ellenırzése rögzített, többszörös hordozható aljzatokra és dugókra Méretek ellenırzése méretlapok alkalmazásával Szerkezeti elıírások ellenırzése rögzített, többszörös hordozható aljzatokra és dugókra Torque test of cord anchorage Tehermentesítı csavaró igénybevétel Pull test of cord anchorage Tehermentesítı húzó igénybevétel Védıérintkezık és védıkapcsok, Test of earthing contacts and terminals csatlakozókapcsok ellenırzése Test of earthing continuity Védıvezetı folytonosság Audio-frequency electric tests Elektromos hangfrekvenciás mérések Test of products with headphones and earphones Fejhallgatós és fülhallgatós termék mőfüles (by artificial ear) Test of frequency response Frekvenciamenet mérése Test of signal - to - noise ratio Jel-zaj viszony mérése

5 Determination of emitted sound pressure level Kibocsátási hangnyomásszint mérése Output power test Kimenı teljesítmény mérése Test of distortion Torzítás mérése Safety tests of toys Gyermekjátékszerek biztonságosságának Gear and axle test Áttétel és tengelyelrendezés vizsgálat Soaking test / Expanding material Áztatási vizsgálat/duzzadó anyag Tip over test Billentı vizsgálat Geometric form of certain toys (gauge test) Bizonyos játékok geometriai alakjának (vizsgáló sablonnal) Test of Packaging Csomagolás Dynamic strength test Dinamikus szilárdság Determination of the dimensions of Expanding Duzzadó anyagok méretének meghatározása materials Accessibility test of parts or components with test finger Egyes elemek vagy alkatrészek hozzáférhetıségének (vizsgálóujjal) Drop test Ejtı vizsgálat Sharpness of edges test Élek élességének Fékberendezés mőködıképességének Test of brake performance Test of Hemispheric-shaped toys (dimensions) Félgömb alakú játékok (méretek) Figyelmeztetések és használati útmutatók Test of Warnings and instructions for use Leakage of liquid filled toys Folyadékkal töltött játékok tömítettsége Torque test Forgatónyomaték Inflammability test Gyúlékonyság Sharpness of points test Hegyes végzıdések Test of Diameter of ropes and chains for swings Hintakötelek és láncok átmérıjének Strength test of swings and similar toys Hinták és hasonló játékok szilárdságának Test of temperature rise Hımérséklet-emelkedés mérése Flexibility of wires Huzalok hajlíthatósági Tension test with INSTRON apparatus Húzó vizsgálat (INSTRON-nal) Tension test with tester Húzó vizsgálat (erımérıvel) Test of Playfigures (dimensions) Játékfigurák (méretek) Test of Cord on toys Játékok zsinórjainak Determination of emitted sound pressure level Kibocsátási hangnyomásszint meghatározása Small parts cylinder test Kis alkatrészek vizsgálóhengeres Small ball test Kislabda Lövedékek mozgási energiájának Kinetic energy test of projectiles meghatározása Mágneses térerı meghatározása Gaussmérıvel Determination of magnetic field with Gauss meter Test of openings on climbing frames and similar Mászókaállványok és más hasonló játékok toys nyílás Determination of dimensions Méretek meghatározása Test of toys comprising monofilament fibres Monofil szálakat tartalmazó játékok Plastic foil thickness test Mőanyag fólia vastagságának Compression test with INSTRON apparatus Nyomó vizsgálat (INSTRON-nal) Test of folding or sliding mechanisms under Összecsukó és toló mechanizmusok loading terheléssel

6 Stability test Stabilitásvizsgálat Static strength test Statikus szilárdság Szájjal mőködtetett játékok tartósságának Durability test of mouth actuated toys Structural tests Szerkezeti vizsgálatok Test of toys with suction cap (dimensions) Tapadókorongos játékok (méretek) Impact test Ütésvizsgálat Determination of speed of electrically-driven rideon toys sebességének Villamos hajtású ráülhetıs játékok meghatározása Test of Yo-yo ball (free length of cord, tensile determination) Yo-yo labda vizsgálat (zsinórhosszúság, szakítóerı, nyúlás meghatározása) Test of cord thickness Zsinórvastagság Information devices, charging devices for cellular phones Információs berendezések, telefontöltık Abnormal test Rendellenes vizsgálat Electric strength Villamos szilárdság Universal tests Univerzális mérések Tumbling barrel test Ejtıdobos vizsgálat Bending strength test Hajlító igénybevétel Pull and compression test (with INSTRON Húzó-nyomó vizsgálat (INSTRON-nal) apparatus) Hardness test (Brinell, Vickers, Rockwell) Keménységmérés vizsgálat Conditioning in climatic cabinet (temperature and Kondicionálás klímakamrában (hı és / vagy humidity) pára) Light sources illuminance test Megvilágítás-mérés fényforrásonként Test with microscope Mikroszkópos vizsgálat Test of children s high chair Gyermek magasszékek Reclinable back rest strength test Állítható háttámla szilárdságának Test of holes, gaps Nyílások, rések Test of stability Stabilitás Drop test of tray Tálcaejtés Test of stability and strength of tray Tálcaszilárdság és stabilitás Impact test Ütıvizsgálat Safety of childrens' clothing items Gyermekruházat biztonsága Pull test of decorating parts Díszítıelemek húzó Dimensions Méretek Test of changing units Pelenkázó berendezések Test of holes, gaps of changing units Pelenkázó asztal rés és/vagy nyílás Soothers for babies and young children Cumik csecsemık és kisgyermekek részére Bite resistance test Harapásállóság vizsgálat Puncture resistance test Lyukasztásállóság vizsgálat Dimensions Méretek Rotation endurance test Összeépítettség vizsgálat Integrity test Rögzítettségi vizsgálat

7 Tear resistance test Szakadásállósági vizsgálat Impact resistance test Ütésállósági vizsgálat Test of skateboards Gördeszkák Drop test Ejtési vizsgálat Adhesion of wheels test Keréktapadási vizsgálat Test of external design Szerkezet vizsgálat Impact test Ütközési vizsgálat Test of rollerskates Görkorcsolyák Adhesion of wheels test Keréktapadási vizsgálat Test of attachment between the chassis and the Összeerısítési vizsgálat shoe Test of external design Szerkezet vizsgálat Impact test Ütközési vizsgálat Test of scooters Rollerek Drop test Ejtı vizsgálat Adhesion of wheels test Keréktapadási vizsgálat Test of dimensions, holes Méretek, nyílások Static loading test Statikus terhelés Impact test Ütközési vizsgálat Test of baby walking frames Bébikomp Forward tip over test Felborulás vizsgálat elıre Sideward tip over test Felborulás vizsgálat oldalra Construction test (inspection) Felépítés vizsgálat (megtekintéssel) Construction test (measuring) Felépítés vizsgálat (méréssel) Prevention of falling down from steps test Leesés vizsgálat Test of mechanisms (rigid moving parts) Mechanizmusok (merev mozgó részek) Test of mechanisms (Folding and frame Mechanizmusok (összecsukó adjustment mechanisms) mechanizmus) Test of mechanisms (Static stability Mechanizmusok (statikus szilárdság) Test of mechanisms (Parking devices) Mechanizmusok (parkoló eszközök) Static stability test Statikus stabilitás vizsgálat Construction test Playpens for domestic use Járókák lakossági használatra Felépítés vizsgálat idomszerrel (korlát magasság, nyílások, zárószerkezetek stb.) Entrapment test with ball chain Fennakadás vizsgálat golyósláncos súllyal Bite test of grab handles Járóka korlát harapás Lenyelési és fulladási veszélyek Choking and ingestion hazard (pull test) (húzóvizsgálattal) Stability Stabilitás Loading test Bicycles for young children Terheléses vizsgálatok (kapaszkodók, alapzat, keret és záró-elemek, oldalak) Gyermek kerékpárok Brake tests Fékek

8 Dimensions (stabilizer, saddle, sideward tip over, pedal tread surface) Méretek (támasztókerekek, nyereg, lábfej szabad mozgástere, oldalirányú dönthetıség) Saddle and seat pillar security test Nyereg és ülésrúd biztonsági Saddle static strength test Nyereg statikus Security and strength of screws and chain guard Rögzítések és láncvédı Household electric appliances. Measuring of standby power consumption Measuring of standby power (simple set top box) 1 sample Measuring of standby power (simple set top box) repeated 3 samples Háztartási villamos készülékek. A teljesítményfogyasztás mérése készenléti állapotban Készenléti teljesítmény mérése (egyszerő set top boksz) 1 minta Készenléti teljesítmény mérése (egyszerő set top boksz) ismételt 3 minta Domestic furniture and seats Lakás és ülıbútorok Drop test Ejtı vizsgálat Static loading test Statikus terhelés vizsgálat Impact test Ütıvizsgálat Lighters Öngyújtók Resistance to internal pressure Ellenállás belsı nyomásnak Resistance to dropping Ellenállás leejtésnek Resistance to periodic and constant burning Ellenállás periodikus és folyamatos égésnek Burning behaviour Égési viselkedés Flame height, ignition, adjustments Lángképzés, lángmagasságok és beállításuk Flame extinguishment Lángkialvás Spitting, sputtering, flaring test Szóródási, szikrázási és fellángolási vizsgálat Swing, slides and similar activity toys Hinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylı gyermekjátékszerek Entrapment test Beszorulás Structural test by inspection (edges, corners, projects, etc.) Felépítés vizsgálat megtekintéssel (sarkok és peremek, kiálló részek, stb.) Structural test Felépítés vizsgálat méréssel Stability Stabilitás Static strength Statikus szilárdság Laserpointers Lézermutatók Measurement of laser radiant power Lézerteljesítmény mérése Other tests Any test not listed in point the price is the multiplication of the required time for the test and the hourly wage (defined here) of the engineer. Egyéb vizsgálatok Az pontban nem szereplı vizsgálatok esetében a díjszámítás a vizsgálatra fordított idı és az itt meghatározott mérnöki óradíj szorzata * The prices are net prices and are in Hungarian Forint. The test price shall be interpreted as price per product / test. For further information please contact the head of laboratory. * Az árak nettó árak és Magyar Forintban értendıek. Az árak általában készülék/vizsgálatra vonatkoznak. További információért keresse a laboratóriumvezetıt.

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents WDD 9640

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents WDD 9640 Instructions for use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. GB GB English,1 HU Magyar,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity

Részletesebben

Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING

Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING Evaporatív hűtés Evaporative Cooling EVAPORATIVE COOLING 40 ÉV FEJLŐDÉSE A TERVEZÉSTŐL

Részletesebben

Hôszigetelô üveggyártó gépek telepítési elhelyezési rajza. Location Plan For Insulating Glass Manufacturing Line

Hôszigetelô üveggyártó gépek telepítési elhelyezési rajza. Location Plan For Insulating Glass Manufacturing Line TARTALOMJEGYZÉK CONTENTS MG 1600 TOTAL 4 Függôleges üvegmosó gép Vertical Glass Washing Machine MG 1800 2200 TOTAL 6 Függôleges üvegmosó gép Vertical Glass Washing Machine MGHP 1600-1800 FULL 8 típusú

Részletesebben

P I L O T V E R S I O N. Szabóné Nagy Zsuzsa. Gépészet Elektrotechnika-elektronika Építészet Közlekedés

P I L O T V E R S I O N. Szabóné Nagy Zsuzsa. Gépészet Elektrotechnika-elektronika Építészet Közlekedés P I L O T V E R S I O N Szabóné Nagy Zsuzsa MAGYAR ANGOL KÉPES SZAKMAI SZÓTÁR Gépészet Elektrotechnika-elektronika Építészet Közlekedés Előszó Elcsépelt igazságnak tűnik, hogy a globalizálódó világban

Részletesebben

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX Okos Mérés -val KNX Smart Metering with KNX Inhalt / Content A KNX es fogyasztásmérés okos KNX Metering is Smart 4 A KNX Mérés műszaki meghatározása Az egyetlen vila KNX Metering Specification The only

Részletesebben

Hírközlési és távközlési angol műszaki szótár Hungarian Dictionary of Infocommunications and Telecommunications Terms

Hírközlési és távközlési angol műszaki szótár Hungarian Dictionary of Infocommunications and Telecommunications Terms Hírközlési és távközlési angol műszaki szótár Hungarian Dictionary of Infocommunications and Telecommunications Terms Keresés angolul vagy magyarul: Control+F Search in English or Hungarian: Control+F

Részletesebben

CONTENT. 2 Improvement of OSC performance for CeZrO 4. szilárd oldatban Akira Morikawa Tadashi Suzuki Koichi Kikuta Akihiko Suda Hirofumi Shinjo

CONTENT. 2 Improvement of OSC performance for CeZrO 4. szilárd oldatban Akira Morikawa Tadashi Suzuki Koichi Kikuta Akihiko Suda Hirofumi Shinjo építôanyag 2009/1 TARTALOM 2 Az OSC (oxigéntároló képesség) teljesítménynövelése Al 2 diffúziógátat tartalmazó CeZrO 4 szilárd oldatban Akira Morikawa Tadashi Suzuki Koichi Kikuta Akihiko Suda Hirofumi

Részletesebben

Copyright 2001 NEC Computers International BV 1

Copyright 2001 NEC Computers International BV 1 * Optional - Optionnel - Opcional - Optioneel - Opzionale - Valmulighed - Valmöjlighet Details of the product may vary from those illustrated. Dettagli dei prodotti possone variare de quelli illustrati.

Részletesebben

Deutsch - 1 - LE MINI SENSOR KIT

Deutsch - 1 - LE MINI SENSOR KIT Deutsch - 1 - LE MINI SENSOR KIT Leister Process Technologies Riedstrasse CH-6060 Sarnen/Switzerland Tel. +41-41662 74 74 Fax +41-41662 74 16 www.leister.com sales@leister.com 2 4 Deutsch - 2 - Deutsch

Részletesebben

Határok nélkül a belsœépítészetben

Határok nélkül a belsœépítészetben Határok nélkül a belsœépítészetben Unlimited design possibilities Designkatalógus 2007 Designbrochure 2007 Heradesign födémrendszerek: Határok nélkül a belsœépítészetben Egy olyan utazásra hívjuk Önöket,

Részletesebben

Használati útmutató. AT-LP120-USB Direct-Drive Professional USB and Analog Turntable System. Installation and Operation Pages 2-10 AT-LP120-USB

Használati útmutató. AT-LP120-USB Direct-Drive Professional USB and Analog Turntable System. Installation and Operation Pages 2-10 AT-LP120-USB Közvetlen meghajtású professzionális USB USB Analog USB Analog és Turntable analóg Turntable lemezjátszó USB Installation Operation Pages -10 Installation Operation Pages -10 Használati útmutató Système

Részletesebben

SIEMENS. No. 0786-CPR-20430. FDCI0223 Inputloutput device incl. short-circuit isolator FDC10223 Kimeneti/bemeneti modul izolátorral

SIEMENS. No. 0786-CPR-20430. FDCI0223 Inputloutput device incl. short-circuit isolator FDC10223 Kimeneti/bemeneti modul izolátorral DECLARATION OF PERFORMAN TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT according to Construction Products Regulation EU No 305/2011 az építési termékekre vonatkozó EU 305/2011 sz. rendelet alapján 1. Unique identification code

Részletesebben

KORONGLÖVÉSZET SZABÁLYAI SHOTGUN RULES FOR. Trap Trap Automata Trap. Automatic Trap. Dupla Trap. Double Trap. Skeet. Skeet

KORONGLÖVÉSZET SZABÁLYAI SHOTGUN RULES FOR. Trap Trap Automata Trap. Automatic Trap. Dupla Trap. Double Trap. Skeet. Skeet I S S F International Shooting Sport Federation Internationaler Schiess-Sportverband e.v. Fédération Internationale de Tir Sportif Federación Internacional de Tiro Deportivo KORONGLÖVÉSZET SZABÁLYAI SHOTGUN

Részletesebben

EATON 9130 UPS 5000 6000 VA. Kezelési útmutató. Copyright 2010 EATON. Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet

EATON 9130 UPS 5000 6000 VA. Kezelési útmutató. Copyright 2010 EATON. Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet EATON 9130 UPS 5000 6000 VA Kezelési útmutató Copyright 2010 EATON Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet 9130 UPS-EN A osztályú elektromágneses megfelelıség Hivatkozott

Részletesebben

2o12 Event Guide Programfüzet

2o12 Event Guide Programfüzet 2o12 Event Guide Programfüzet 3 dr. Tamás Szekeres, President, Széchenyi István University dr. Szekeres Tamás, a Széchenyi István Egyetem rektora dr. László Palkovics, R&D Director, Knorr-Bremse Fékrendszerek

Részletesebben

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television ---() R FD Trinitron Colour Television Instruction Manual ezelési útmutató Instrukcja obsługi GB HU PL V-FX by ony Corporation Printed in pain Instruction Manual GB Thank you for choosing this ony TV.

Részletesebben

Elektronikai Technológiai Központ Kutatás Fejlesztés Gyártás Tesztelés. Electronics Technology Center Research Development Production Testing

Elektronikai Technológiai Központ Kutatás Fejlesztés Gyártás Tesztelés. Electronics Technology Center Research Development Production Testing Elektronikai Technológiai Központ Kutatás Fejlesztés Gyártás Tesztelés High-Tech Megoldások High-Tech Cégeknek High-Tech Solutions for High-Tech Companies Electronics Technology Center Research Development

Részletesebben

Kérelem OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100

Kérelem OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100 OEKO-TEX - Nemzetközi Kutató és Vizsgáló Szervezet a Környezetbarát Textíliákért OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Kérelem OEKO-TEX Standard

Részletesebben

KT 8 KT 12. max. 8 mm. max. 16 mm 2 16 / 6 16 / 6 16 / 6 25 / 3 16 / 6 35 / 2 8 12 16 / 6 25 / 6 8 8 16 25 165 / 65 / 25 215 / 66 / 28 180 300

KT 8 KT 12. max. 8 mm. max. 16 mm 2 16 / 6 16 / 6 16 / 6 25 / 3 16 / 6 35 / 2 8 12 16 / 6 25 / 6 8 8 16 25 165 / 65 / 25 215 / 66 / 28 180 300 Vágószerszámok Vágószerszámok KT 8 KT 12 KT 22 Vágás A különbözõ kábelméretnek megfelelő élkiképzés megnöveli a vágás minõségét kisebb keresztmetszetek esetén Nem alkalmas acélhuzalhoz, acél páncélzatú

Részletesebben

Meghívó. Hűtés napenergiával Nemzetközi konferencia. Szervezők:

Meghívó. Hűtés napenergiával Nemzetközi konferencia. Szervezők: Hűtés napenergiával Nemzetközi konferencia Meghívó Szervezők: Dél-Dunántúli Energetikai Klaszter, Pécs Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar (PTE-PMMK) Magyar Napenergia Társaság (MNT) az International

Részletesebben

Film letöltés / Movie Download

Film letöltés / Movie Download Zöld ház 2 Film letöltés / Movie Download Green Buildings www.knx.org KNX Association cvba 2008 KNX is registered trademark of KNX Association cvba February 2008 A füzet teljes tartalma film formában három

Részletesebben

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T Instrukcja obsługi TechniSat CE-T PL HU EN Dekoder TechniSat do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej Suma wszystkich zalet www.technisat.pl Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 1 Złącza

Részletesebben

Miért érdemes minket választani? / Why NOVETEX? Cégünkről / About Us

Miért érdemes minket választani? / Why NOVETEX? Cégünkről / About Us Miért érdemes minket választani? / Why NOVETEX? Cégünkről / About Us A lágy fények, meleg színek, harmonikus formák és a természetes anyagok alkotta összkép egyetlen érzést hivatott szolgálni: a nyugalmat.

Részletesebben

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap)

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap) ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény (borítólap) 2013 1 Köszönetnyilvánítás A magyar kiadás elkészítésében való közreműködésért szeretnénk köszönetet mondani: Fordítómunkáért: Grafikai munkáért: Véleményezésért:

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS ENERGETIKAI MEGOLDÁSOK INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS AZ ENER G CÉGCSOPORT A nemzetközi ENER G cégcsoport fenntartható és energiahatékony technológiákat kínál ügyfelei számára világszerte. ENER G megtervez,

Részletesebben

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA MAGYARORSZÁGON NATIONAL TYPOLOGY OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY Csoknyai Tamás PhD, Hrabovszky-Horváth Sára, Seprődi-Egeresi Márta, Szendrő Gábor date: 13.10.2014 ELŐSZÓ Épületeink

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008 Kiadás Issue 1/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Celebrating 15 years in Hungary www.eston.hu

Részletesebben

TERASZPARK A JELŰ ÉPÜLET műszaki leírása Technical Description of TERASZPARK Building A

TERASZPARK A JELŰ ÉPÜLET műszaki leírása Technical Description of TERASZPARK Building A TERASZPARK A JELŰ ÉPÜLET műszaki leírása Technical Description of TERASZPARK Building A Általános ismertetés A Teraszpark lakópark A jelű épülete Budapest, X. kerület, Gém utca 6. szám alatt épül. Az építés

Részletesebben

Szerelési szabvány. Váltás az IEC 60439-X szabványról a 61439-X szabványra

Szerelési szabvány. Váltás az IEC 60439-X szabványról a 61439-X szabványra Kisfeszültségő kapcsolóberendezések és vezérlıberendezések Szerelési szabvány Váltás az IEC 60439-X szabványról a 61439-X szabványra Dr. Novothny Ferenc (PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem, Kandó Villamosmérnöki

Részletesebben